Page 1

n

m-

SecurityManagement

®

Onafhankelijk vakblad voor professionele beveiliging Security Management, onafhankelijk vakblad voor professionele beveiliging, is een uitgave van Kluwer BV. Kluwer legt de gegevens van abonnees vast voor de uitvoering van de (abonnements-)overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Redactie Arjen de Kort (hoofdredacteur) E-mail: adekort@kluwer.nl Eindredactie Ineke de Graaff Redactieadres Postbus 4 2400 MA Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 46 64 88 Fax (0172) 42 28 04 Uitgever Fréderique Zeemans Marketing Judith Verkerk E-mail: jverkerk@kluwer.nl Advertentieverkoop Kluwer Postbus 4 2400 MA Alphen aan den Rijn Liesbeth van den Hoek/Arjen Tuitert Telefoon (0172) 46 64 71 / 46 64 42 E-mail: lvdhoek@kluwer.nl, atuitert@kluwer.nl Abonnementen Vragen over abonnementen kunt u richten aan de Klantenservice, ☎ (0570) 67 33 58, www.kluwer.nl/klantenservice De abonnementsprijs is € 125,- exclusief btw, per jaar. Studenten betalen € 49,- inclusief btw. Prijzen zijn inclusief verzend- en administratiekosten. Losse verkoopprijs € 16,00 per nummer, exclusief btw. Een abonnement kan op elk moment ingaan. Op elk 2e en volgende abonnement krijgt u 25% korting. U ontvangt 10 nummers per jaar. Opzeggen kan schriftelijk tot 3 maanden voor de nieuwe jaargang bij Kluwer bv, Postbus 878, 7400 AW Deventer. Adreswijzigingen (met de oude adres­ gegevens) doorgeven aan Kluwer bv, afd. Relatiebeheer, ­ Postbus 23, 7400 GA Deventer. Abonnementen in België Wolters Kluwer Belgium (WKB) Motstraat 30, B- 2800 Mechelen Telefoon: 0800-30143 Fax: 0800-17529 E-mail: info@kluwer.be U vindt de algemene voorwaarden van WKB op www.kluwer.be Auteursrecht voorbehouden Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de Standaardpublicatievoorwaarden van Wolters Kluwer Nederland BV van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 217/1999; een kopie kan kosteloos bij de uitgever worden opgevraagd. Op alle uitgaven van Kluwer zijn de algemene ­leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u lezen op www.kluwer.nl of opvragen via ☎ (0570) 67 33 58. Partners Axis Communications, Insasco, G4S Beveiliging bv, Securitas Vormgeving Verheul Media Supporters BV, Alphen aan den Rijn, www.vrhl.nl Druk: DeltaHage, Den Haag ISSN 1386-0941

www.securitymanagement.nl

Boeien

co lu m n

Eind vorig jaar opperde toenmalig VPB-voorzitter Tjibbe Joustra in een interview in het Financieele Dagblad het idee dat particuliere beveiligers de mogelijkheid moesten krijgen om een winkeldief aan te houden, te boeien en vast te houden totdat de politie arriveert. De minister van Veiligheid & Justitie reageerde afwijzend en daarmee leek de kous af. Totdat procureur-generaal van het Openbaar Ministerie Harm Brouwer begin februari in een toespraak liet weten dat wat hem betreft particuliere beveiligers bij onder meer winkels meer bevoegdheden moeten krijgen en dat bewakers ook processen-verbaal moeten kunnen uitschrijven en eventueel handboeien en een wapenstok ­kunnen gebruiken. En dat allemaal om de politie te ondersteunen. Zo laaide de discussie weer flink op. Immers, de kwestie ligt gevoelig ­omdat in Nederland alleen de politie bevoegd is om geweld te gebruiken. De Nederlandse Politiebond liet weten niets in het plan van Brouwer te zien, omdat het leidt tot verwarring bij het publiek over wie wat mag. De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) vindt het daarentegen wel een interessant voorstel. Niet vreemd, want in haar beleidsplan valt immers te lezen ‘dat het eenvoudiger moet worden om lichte geweldsbevoegdheden aan beveiligers toe te kennen, of dat beveiligers onder voorwaarden de bevoegdheid moeten krijgen iemand een legitimatiebewijs te vragen’. Volgens mij begeven we ons als samenleving met deze discussie op een ­hellend vlak. Want krijgen we straks naast de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) - waarvan de doorsnee burger niet eens weet wat diens bevoegdheden zijn - ook nog een beveiliger met extra bevoegd­ heden? Eerlijk gezegd zit ik niet te wachten op zo’n met wapenstok en ­pepperspray uitgeruste beveiliger, die mij om mijn identiteitsbewijs kan vragen en eventueel in de boeien kan slaan. Want als eenmaal de handboeien zijn ingeburgerd, krijgen we dan over een paar jaar de discussie waarom een beveiliger geen vuurwapen zou mogen dragen? Maar ook de beveiligingsbranche zou het niet moeten willen. De afgelopen jaren is er veel tijd en geld gestoken in betere opleidingen van het personeel, is er geïnvesteerd in kwaliteit van de dienstverlening, en is er hard ­gewerkt aan de verbetering van het nog altijd niet optimale imago van de branche. Dat alles kan door één ‘domme actie’ van een beveiliger die even gebruikmaakt van zijn wapenstok of handboeien teniet worden gedaan. Kortom, bezint eer ge begint … Arjen de Kort Hoofdredacteur Security Management, adekort@kluwer.nl

Security Management nummer 3 maart 2011

3


SecurityManagement Onafhankelijk vakblad voor professionele beveiliging

12 Rondetafel: Trends in beveiliging Wat is de toegevoegde waarde van goede beveiliging? En kan beveiliging straffeloos worden ondergebracht in een integraal facilitair contract? Op initiatief van Security Management en Facto Magazine discussieerden zes deskundigen over deze en andere vragen rond de thema’s beveiliging en facility management.

30 Brengt het brein beveiliging in beeld? Je bent bij een groot bedrijf verantwoordelijk voor pre-­employment screening. Voor een belangrijke ­functie binnen het bedrijf ben je op zoek naar een ­crisisbestendige, sociale maar daadkrachtige werk­ nemer. Onder de sollicitanten zitten sterke kandidaten die op basis van diverse assessments zeer geschikt ­lijken. Toch twijfel je nog. Zou het dan niet fantastisch zijn om in de hersenen van deze kandidaten te kunnen kijken?

40 De beveiliger als boeienbinder Moeten particuliere beveiligers de bevoegdheid krijgen om bonnen uit te schrijven? Om handboeien te ­gebruiken? En om wapens te dragen? Zowel oud-VPB voorzitter Tjibbe Joustra als OM-baas Harm Brouwer vindt het een goed plan. Maar, benadrukken ze, het geweldsmonopolie van de overheid blijft onaangetast. Niet iedereen is enthousiast.

4

Security Management nummer 3 maart 2011

®


t hema | SSA 2011

17 SSA 2011: een overzicht Safety & Security Amsterdam is hét nationale platform voor beveiliging en brandveiligheid en biedt een overzicht van de meest actuele producten, ­diensten en totaaloplossingen. Daarnaast worden de laatste trends en ontwikkelingen voor het voetlicht gebracht. SSA 2011 richt zich zowel op installateurs, eindgebruikers en opdrachtgevers die met beveiliging en brandveiligheid te maken hebben, als op beleidsmakers en specialisten binnen overheden. Plattegronden en exposanten Gastcolumn Nynke Lipsius (beursmanager SSA 2011) Dagprogramma SSA Awards Gesegmenteerde aanpak Noviteiten Praktische informatie

18 20 22 23 24 25 29

34 ‘Niet alleen procedures, ook cultuur’ In het najaar van 2010 behaalde pakketvervoerder Mikropakket het Tapa A-certificaat, waarmee wordt voldaan aan de hoogste security-eisen in de transportsector. Mauk Dudok van Heel schetst de beweegredenen en de consequenties.

39 Deregulering bedreigt brandveiligheid Minder overheid en minder administratieve lasten: dat is onmiskenbaar de trend. Met als achterliggende gedachte dat bedrijven zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Michel Goderie, voorzitter van de sectie Brandbeveiliging van de Vebon, geeft in deze gastcolumn zijn mening over deze ontwikkeling.

En verder 3 colofon 3 column 6 nieuws 49 Museumbeveiliging: functionaliteit vs esthetiek

42 Securityspecialisten en frauderisico’s Hoe kun je frauderisico’s op effectieve wijze beheersen en opsporen? En hoe denken interne onderzoekers - waaronder securityspecialisten - zelf over hun mogelijke rol op dit specifieke terrein?

46 ‘We werken nu klantgerichter’ Sinds enkele maanden maakt de particuliere alarmcentrale van Alarm Control Nederland gebruik van een nieuw meldkamerpakket. Directeur Jasper Brinkman toont zich tevreden. Er kan klantgerichter en efficiënter worden gewerkt, en zijn PAC is klaar voor de toekomst van alarm-over-IP.

52 recht 53 recherche 55 contacten en contracten 61 producten

50 Branche als ketenpartner in veiligheid De VPB heeft een nieuw beleidsplan, waarin de visie voor de komende jaren is vertaald. De vereniging toont zich ambitieus. Een overzicht van de belangrijkste doelstellingen.

62 column Colin T. Bezoek de Security Management dossiers Op www.securitymanagement.nl staan drie dossiers met informatie – nieuws, achtergrondartikelen, columns – over brandveiligheid, cctv en toegangs­ controle. Neem eens een kijkje, alle informatie is gratis toegankelijk! Coverfoto: Eduard van der Worp

Security Management nummer 3 maart 2011

5


nieuws

Security Management Groep op LinkedIn Vakblad Security Management is op LinkedIn gestart met een eigen groep voor securityprofessionals. Doel van deze groep is een onafhankelijk platform bieden voor inhoudelijke discussies over relevante safety & security-onderwerpen, het uitwisselen van kennis en een betrouwbaar netwerk creëren. LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, dat gericht is op professionals. Sinds januari 2011 zijn er wereldwijd meer dan 90 miljoen geregistreerden. Nederland is met 2 miljoen deelnemers goed vertegenwoordigd (top 5 land) en heeft zelfs de hoogste penetratiedichtheid van alle landen. Aanmelden kan via: www.linkedin.com/groups

Daling aantal overvallen Het aantal overvallen is vorig jaar met 11 procent gedaald ten opzichte van 2009. Het aantal overvallen is daarmee gedaald van 2.898 in 2009 naar 2.572 vorig jaar. Om een verdere daling te stimuleren heeft de eerder ingestelde Taskforce Overvalcriminaliteit, onder voorzitterschap van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, een actieprogramma opgesteld met aanvullende maatregelen. Kern van de voorstellen is dat de aanpak van overvallen bij de politie en het Openbaar Ministerie gewaarborgd moet worden in een landelijk programma ‘gewelddadige vermogens­ criminaliteit’. Minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) heeft aangegeven het actieplan uit te gaan voeren. De taskforce is ruim een jaar geleden ingesteld om samen met het bedrijfsleven en de gemeenten het aantal overvallen terug te dringen. Door gerichte acties, de inzet van speciale teams en helikopters, door een dadergerichte aanpak en door meer en betere voorlichting aan ondernemers is het aantal overvallen in een jaar met 11 procent teruggedrongen. De aanpak begint dus

zijn vruchten af te werpen, maar de daling is nog niet genoeg. Het aantal overvallen moet in deze kabinetsperiode terug naar maximaal 1.900 per jaar. In de aanvullende voorstellen komt er een landelijk officier van Justitie overvalcriminaliteit, krijgen alle politieregio’s en parketten van het Openbaar Ministerie een overvalteam met een vaste kern, komen er gerichte verkeerscontroles/preventief fouilleeracties op hotspots en wordt er meer gebruikgemaakt van de hulp van burgers door de inzet van sms-alert, Burgernet, Meld Misdaad Anoniem, YouTube en Twitter. Meer weten? Het actieprogramma ketenaanpak Overvalcriminaliteit is te vinden op www.rijksoverheid.nl/venj

Winkelgebieden veiliger door sms-alerts In 2010 verstuurden winkeliers in Nederland ruim 10.000 sms-alerts om elkaar te waarschuwen bij calamiteiten in hun winkelgebied. Ruim de helft van de smsalerts bevatte een waarschuwing voor verdachte personen of vals geld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) naar het gebruik van de verenigingswebsite voor winkelgebieden. Ruim 110 winkeliersverenigingen in Nederland gebruiken de HBD-verenigings­website als hulpmiddel om de onderlinge communicatie te verbeteren en zo de veiligheid van het winkelgebied te vergroten. Bijna de helft maakte in 2010 actief gebruik van de gratis sms-alertfunctie. Ze ver-

6

personen in het winkelgebied signaleren of als er zakkenrollers of winkeldieven actief zijn. Ook als er vals geld ontdekt wordt, gaat er direct een waarschuwings-sms uit. Verder wordt een sms-alert regelmatig ingezet om de hulp van collega-winkeliers te vragen bij problemen met agressieve klanten of als een kind zijn ouders kwijt is. Indien nodig kan ook de wijkagent of beveiligingsbeambte direct via een sms-alert gealarmeerd worden. Veel winkeliers geven aan zich hierdoor veiliger te voelen. stuurden zo’n 200 sms’jes per week, 10.000 in totaal in 2010. Winkeliers gebruiken sms-alerts vooral om collega-winkeliers te waarschuwen als ze een verdachte persoon of groep

Security Management nummer 3 maart 2010

De verenigingswebsite voor winkelgebieden is gratis beschikbaar voor winkeliersverenigingen. Aanvragen kan via www.hbdlokaal.nl.


nieuws

Ondernemers bespieden personeel via sociale media

Camera in streekbus laat op zich wachten

Sociale media worden steeds belangrijker voor ondernemers. Driekwart van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is er actief, vooral op LinkedIn. Ruim een derde van de ondernemers zegt de sociale media te gebruiken om onderzoek te doen naar het eigen personeel. Dat blijkt uit een onderzoek dat MKB-portal BusinessCompleet uitvoerde onder 924 ondernemers. Sociale media worden steeds populairder in het Nederlandse MKB. Meer dan driekwart van alle ondernemers is er actief. Van de ondernemers die actief zijn op sociale media, maakt 84,5 procent gebruik van LinkedIn. Op enige afstand volgen Facebook (51 procent), Hyves (42 procent) en Twitter (36 procent). Activiteiten die zij ontplooien, zijn het eigen bedrijf promoten, netwerken met andere ondernemers en personeel zoeken. Maar ruim een derde van de ondernemers geeft aan ook onderzoek naar de eigen personeelsleden te doen op de so-

Het is nog onduidelijk hoe de voorgenomen inhaalslag op het gebied van veiligheidscamera’s in streekbussen moet worden gemaakt. Rijk, provincies, stadsregio’s, vervoerders, vakbonden en vertegenwoordigers van politie en OM zijn het wel eens geworden over veertien maatregelen die agressie en geweld in het openbaar vervoer moeten verminderen. ciale media: 10 procent doet dit regelmatig en 25 procent soms. Ruim de helft (56 procent) zegt dit nooit te doen. Sociale media hebben op dit moment voor de meeste ondernemers weinig (40 procent) of geen (30 procent) invloed op de bedrijfsvoering. Maar de ondernemers verwachten dat dit zal veranderen. In de toekomst zullen de sociale media veel (zegt 44 procent) tot zeer veel invloed (10,5 procent) op de bedrijfsvoering hebben. Meer informatie: www.businesscompleet.nl

In 2009 werd een werkgroep opgericht die plannen moest uitdenken voor een veiliger openbaar vervoer. Er liggen nu afspraken over extra inzet van toezichthoudend personeel in een aantal gebieden in het streekvervoer, de Amsterdamse stadsregio en in de Rotterdamse metro. Het Rijk draagt daaraan 3,7 miljoen euro bij. Maar de camera’s in streekbussen en de minimumnorm voor sociale veiligheid bij aanbestedingen moet nog verder worden besproken. Er is wel een caoakkoord over camera’s in alle nieuwe streekbussen.

OM: geef bewakers meer bevoegdheden Particuliere beveiligers bij onder meer winkels moeten meer bevoegdheden krijgen. Dat heeft de procureur-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) Harm Brouwer gezegd. Hij wil dat bewakers ook processen-verbaal kunnen uitschrijven en eventueel handboeien en een wapenstok kunnen gebruiken. Daarmee kan een beveiligingsbeambte de politie ondersteunen, stelt Brouwer. Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt de mogelijkheden. De kwestie ligt gevoelig omdat tot nu toe alleen de politie bevoegd is om geweld te gebruiken. Brouwer stelt voor om te beginnen met een proef om de bevoegd­ heden van beveiligers te verruimen. De Nederlandse Politiebond ziet niets in het plan van Brouwer. Volgens voorzitter Han Busker leidt het plan tot verwarring bij het publiek over wie wat mag. ‘Tot nu toe heeft de politie in Nederland het geweldsmonopolie en

dat moet je zo laten’, aldus Busker. ‘De verwarring is er nu al en we moeten voorkomen dat die groter wordt.’ De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) laat in een reactie weten het een interessant voorstel te vinden, omdat de private sector hiermee de politie en het OM echt kan ontlasten. ‘Nu mogen beveiligers niks meer of minder dan gewone burgers. Bij een zogenaamd burgerarrest wordt een op heterdaad betrapte winkeldief aangehouden. Dit betekent

dat een beveiliger de dief mag beetpakken en vasthouden totdat de politie arriveert. Vervolgens gaat de dief mee naar het bureau waar een agent een proces-verbaal opmaakt en andere administratieve handelingen verricht. Dit gaat ten koste van de tijd die een agent op straat kan zijn of aan andere zaken kan besteden en dat is jammer.’ Meer weten? Lees ook het artikel ‘De beveiliger als boeienbinder’ op pagina 40 in dit nummer.

Security Management nummer 3 maart 2010

7


Al 125 jaar staat Bosch voor... Innovatie Kwaliteit Betrouwbaarheid Technologisch leiderschap

...De komende 125 jaar zetten we deze Bosch filosofie graag voort De Bosch Groep is een gediversificeerde, wereldwijde onderneming die klanten bedient in meer dan 130 landen. De onderneming heeft meer dan 280.000 werknemers in dienst en de wereldwijde omzet in 2010 bedroeg 47,3 miljard euro. Bosch investeert jaarlijks meer dan 3,5 miljard in R&D en tevens worden er jaarlijks meer dan 3800 octrooien aangevraagd. In Nederland is Bosch onder andere actief als leverancier van Security, Safety en Communicatieproducten en systemen. De Bosch Groep viert in 2011 een dubbel jubileum: het 125-jarig bestaan van de onderneming en de 150e geboortedag van Robert Bosch, de oprichter. Bij deze gelegenheid willen wij niet alleen terugblikken, maar ook een brug slaan tussen verleden en toekomst. Zonder het vertrouwen van onze klanten en leveranciers zou het jubilieum van onze onderneming niet mogelijk zijn geweest. Ook de komende 125 jaar zullen we alles in het werk stellen om dit vertrouwen te behouden en te versterken. Kijk voor meer informatie op onze website www.boschsecurity.nl of neem contact op met onze helpdesk op 040 2577200.

76783-BO-Adv Bosch 125 jaar.indd 1

22-02-2011 16:32:50


6:32:50

nieuws

Veiligheidszorg kost 757 euro per persoon

Werknemers onbekend met brandveiligheidsrichtlijnen Ruim een derde van de werknemers houdt zich niet aan de richtlijnen voor brandveiligheid op het werk of is hier niet bekend mee. Dit blijkt uit onderzoek van Securitas.

De bestrijding en bestraffing van criminaliteit, verloedering en overlast kostte in 2009 per Nederlander 757 euro, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Volgens de cijfers die het bureau bekendmaakte, is in dat jaar in totaal 12,5 miljard euro aan zogenoemde veiligheidszorg uitgegeven. In 2009 kostte de veiligheidszorg 4 miljard euro meer dan in 2002. Meer dan de helft hiervan komt volgens het

CBS door de inzet van meer en duurder personeel; tussen 2002 en 2009 is hieraan 2,5 miljard euro uitgegeven. Van dat geld is ook weer iets meer dan de helft gebruikt voor hogere lonen, de rest voor de inzet van meer personeel. Bijna de helft van alle uitgaven in 2009 is opgegaan aan preventie - het voorkomen van criminaliteit en overlast - door politie en beveiligingsbedrijven. De rest is uitgegeven aan opsporing, tenuitvoerlegging van straffen en andere activiteiten.

Overheid laat kansen privaat toezicht liggen Gemeenten maken nog onvoldoende gebruik van de grote voordelen van private toezichthouders en handhavers. Dit is één van de hoofdconclusies van een uitgebreid onderzoek dat de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) heeft uitgevoerd. Volgens de VPB is het opmerkelijk dat er nog maar relatief weinig particuliere toezichthouders en handhavers voor de overheid werkzaam zijn. Privaat toezicht vindt al ruim vijftien jaar plaats. Er wordt onder andere gebruik van gemaakt in winkelgebieden, in publieke gebouwen, op stationsterreinen en in probleemwijken. Het onderzoek is onderverdeeld in vier studies. In de eerste studie is een enquête gehouden onder 34 leden van de vereniging. Hieruit blijkt dat een kleine 11 procent van de Nederlandse ge-

meenten in 2009 gebruikmaakte van privaat toezicht. De studie naar ‘good practices’ beschrijft een aantal succesvolle werkwijzen en praktijkvoorbeelden. Dit laat zien dat gemeenten vaak zeer tevreden zijn over de samenwerking en dat er al jaren gebruik wordt gemaakt van privaat toezicht en handhaving. Het onderzoek naar prestatieindicatoren voor privaat toezicht en handhaving zet de eerste stappen naar een vorm van beloning op basis van resultaat in plaats van alleen op basis van uren. De laatste studie beschrijft een werkwijze om een betere economische afweging te kunnen maken tussen gemeentelijk, politie of privaat toezicht en handhaving. Hieruit blijkt dat de particuliere sector ook economisch voordeliger is. De studies zijn terug te vinden op: www.vpb.nl

Ondanks dat 66 procent van de respondenten aangeeft brandveiligheidsrichtlijnen belangrijk te vinden, is dit voor een groot deel van de werknemers geen motivatie om zich aan deze voorschriften te houden. Maar liefst een derde zegt zich niet bezig te houden met de richtlijnen of is hier niet bekend mee. Ruim 11 procent van de respondenten geeft aan dat de nooddeuren bij het bedrijf waar zij werken niet vrij toegankelijk zijn. 10 procent van de ondervraagden meldt dat het pand waarin zij werken brandgevaarlijk is. Brand blijkt voor veel werknemers een ‘ver van mijn bed show’.

Tips brandveiligheid werkgevers »» Geef vluchtroutes aan door middel van verlichte pictogrammen en noodverlichting »» Houd regelmatig ontruimingsoefeningen (ook onaangekondigd) »» Op iedere etage dient een brandblusser en/of brandslang te hangen »» Stel BHV’ers aan Tips brandveiligheid werk­ nemers »» Houd nooduitgangen vrij en zorg dat deze direct toegankelijk zijn »» Zorg dat u weet hoe u met een brandblusser om moet gaan »» Zorg dat u bekend bent met het ontruimingsplan »» Zorg dat u de regels kent en naleeft

De Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas wordt meerdere keren per jaar uitgevoerd. Meer informatie: www.securitas.nl

Security Management nummer 3 maart 2010

9


Visie

veiligheid Spyke Security biedt u een volledige anti-inbraakgarantie. Mocht er toch een insluiper ontsnappen aan ons beveiligingssysteem, dan vergoeden wij het bedrag dat u kwijt bent aan eigen risico! Benieuwd naar de andere voordelen van onze werkwijze? Neem contact op met René den Dekker via tel. 072 - 5414082 of surf naar www.spykesecurity.nl

Toezichtcentrale

Innovatieve en flexibel beveiligingsconcept

lease, dus géén investering

Bouwplaats

Bedrijventerrein

Zorg

Virtueel portier

Totaalconcept: van ontwerp tot realisatie

Preventieve en proactieve cameraservice

Live uitlezen van beelden in onze Toezichtcentrale

Bouwplaatsbeveiliging

Op basis van operationele

Tijdelijke en permanente camerabeveiliging

Directe en gerichte opvolging

Beveiliging bedrijventerreinen

Geschikt voor bedrijven, particulieren, overheden en andere instanties.

www.spykesecurity.nl

Smaragdweg 3 ■ 1812 RJ Alkmaar ■ T +31 (0)72-5414082 ■ F +31 (0)72-5414083 ■ E info@spykesecurity.nl ■ www.spykesecurity.nl


nieuws

Overheid en bedrijfsleven weerbaarder tegen spionage Het kabinet voert de komende jaren de activiteiten op om de weerbaarheid van overheid en bedrijfsleven tegen spionage te vergroten. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op het rapport Kwetsbaarheidanalyse Spionage Nederland (KWAS). Verschijningsvormen van spionage zijn bijvoorbeeld het verwerven van politieke en ambtelijke informatie en het beïnvloeden van besluitvorming in Nederland, het verwerven van economische en technisch-wetenschappelijke informatie en het aantasten van ICTnetwerken. Om de bewustwording van de risico’s van spionage te vergroten, wordt onder andere een Handleiding KWAS aan organisaties ter beschikking gesteld, waarmee zij zelf inzichtelijk kunnen maken wat hun kernbelangen zijn en de mogelijke kwetsbaarheden. Dit zal organisaties in staat stellen zelf af te wegen welke maatregelen zij wil-

len inzetten om hun weerbaarheid te vergroten. Daarnaast kondigt het kabinet concrete maatregelen aan voor 2011: »» Het tekenen van een intentieverklaring met VNO-NCW en MKBNederland, waarbij de Rijksoverheid kennis en expertise beschikbaar stelt over het identificeren en beschermen van kernbelangen en kwetsbaarheden. »» Het houden van (sectorspecifieke) bewustwordingspresentaties door onder andere de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). »» Toepassing Handleiding KWAS binnen de gehele Rijksoverheid om kwetsbaarheden in kaart te brengen en het treffen van tegenmaatregelen. Het kabinet heeft als doel om uiterlijk in 2012 zichtbare stappen te hebben gezet ter verbetering van de Nederlandse weerbaarheid tegen spionage.

Geen centrale opslag vingerafdrukken Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt niet langer de plannen voor een centrale opslag van vingerafdrukken. De fracties van PvdA, VVD en ChristenUnie hebben hun mening herzien en scharen zich nu bij SP, GroenLinks en D66 die al tegen waren. De database met biometrische gegevens van alle Nederlanders komt voort uit de nieuwe Paspoortwet waar de Kamer begin 2009 mee instemde. Sindsdien is veel gewaarschuwd voor de risico’s van een centrale database die toegankelijk zou worden voor functionarissen met een opsporingstaak. Sinds de instemming twee jaar geleden is er echter veel gebeurd, waardoor de aanvankelijke voorstanders van mening zijn veranderd. Zo bleek dat Nederland een van de weinige EUlanden is die deze vorm van dataopslag overweegt. De Eerste Kamer bleek kritisch en er volgden rapporten van de WRR en privacywaakhond CBP. Bovendien waarschuwde inlichtingendienst AIVD voor hackers.

Minister Donner (Binnenlandse Zaken) beraadt zich naar aanleiding van vragen van de Kamer nog op nieuwe stappen rond de database. Hij zegde de Kamer vorig najaar toe geen ‘onomkeerbare stappen’ te zetten bij het onderzoek naar een centrale database.

Salarisonderzoek 2011 – 2012

Security Management doet dit voorjaar voor de tweede keer onderzoek naar het salarisniveau van security managers in Nederland. Onderzoekers Michel Borgesius en Tom Boot actualiseren momenteel de enquête die in april aan een groot aantal security managers zal worden toegestuurd en vragen bevat over onder andere de organisatie, de functie en uiteraard de beloning. Geïnteresseerden kunnen de enquête ook weer invullen op: www.securitymanagement.nl. De uitkomsten van het onderzoek zullen eind dit jaar worden gepubliceerd. Zodra de enquête beschikbaar is, wordt u geïnformeerd via deze rubriek, de website en het e-zine.

Adverteerdersindex ADT Fire & Security 29 Axis Communications bv 16 Bosch Security Systems 8 Delft Toptech 38 DOM Nederland 23 EuroPAC Alarmcentrale V.O.F. 44 EVVA-Nederland BV 38 Fairtec/Secura 56 G4S Beveiliging BV 63 ISS Security Services 21 Nedap N.V.Security Management 36 Nsecure Barendrecht 2 NVD Beveiligingsgroep 33 RH Stoelen bv 54 Securitas 64 Soba Security Opleidingen 48 Spyke Security 10 Trigion 26, banderol

Security Management nummer 3 maart 2010

11


securit y

Rondetafel: trends in beveiliging

Van prijs naar kwaliteit Wat is de toegevoegde waarde van goede beveiliging? En kan beveiliging straffeloos worden ondergebracht in een integraal facilitair contract? Op initiatief van Facto Magazine en Security Management discussieerden zes deskundigen over deze en andere vragen rond de thema’s beveiliging en facility management. Tobias Reijngoud *

12

Security Management nummer 3 maart 2011


B

eveiliging wordt meer en meer een speelbal van mensen die op dat terrein niet altijd deskundig zijn: facility managers en inkopers. Die letten bij een aanbesteding namelijk vooral op de prijs en kijken te weinig naar kwaliteit en inhoudelijke aspecten van beveiliging. Met deze scherpe stelling start discussievoorzitter Jan Verkaar van SFS-Consultancy het rondetafelgesprek over beveiliging en facility management. ‘Facilitaire diensten, inclusief beveiliging, worden steeds vaker integraal aanbesteed’, stelt Verkaar. ‘Inkoop en facility management hebben de regie, inhoudelijk deskundigen op het gebied van beveiliging zijn vaak te weinig betrokken.’

Status aparte Piet Berkers, directeur van de Nederlandse Security Alliantie, vindt de stelling van Verkaar te kort door de bocht. ‘Je kunt in zijn algemeenheid niet zeggen dat beveiliging een speel­­bal is van mensen die niet inhoudelijk deskundig zijn op het gebied van security. Bevei­liging heeft vaak een status aparte bij integrale uitbesteding van facilitaire diensten. Gezien het belang van beveiliging wordt er in het aanbestedingstraject vaak extra aandacht aan gegeven.’ Toch is het de vraag of de kwaliteit van beveiliging gebaat is bij integrale aan­ besteding. Berkers: ‘Kostenbesparing is vaak de belangrijkste overweging van een aanbestedende partij om een inte-

Rondetafel Op initiatief van Facto Magazine en Security Management discussieerden zes deskundigen over de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van security en facility management. Het gesprek stond onder leiding van Jan Verkaar van SFS-Consultancy. Deelnemers aan het gesprek waren Piet Berkers (directeur Nederlandse Security Alliantie), Ap Boom (manager security bij TNT Post Pakketservice), Jan van Dijk (commercieel directeur ISS Security Services), René Dijkhoff (facilitair manager TU Delft), Vinz van Es (algemeen directeur Securitas) en Erik de Jonge (manager business services, ANWB).

graal contract in de markt te zetten. Men wil niet voor elke facilitaire dienst een apart contract afsluiten met een aparte dienstverlener. Vanuit de aan­ bestedende partij bezien kan ik me dat goed voorstellen. Integrale uitbesteding is daarom ook de trend van de toekomst. Maar de gerichtheid op kostenbesparing die daar vaak bij komt, kan ten koste gaan van de kwaliteit van beveiliging.’ Die zorg wordt gedeeld door Ap Boom, manager security bij TNT Post Pakketservice. ‘Maar de druk op de kwaliteit wordt niet alleen veroorzaakt doordat de aanbestedende partij uit is op kostenbesparing. Ook facilitaire dienst­ verleners en beveiligingsbedrijven zijn daar verantwoordelijk voor. Beveiligingsbedrijven geven vaak toe aan de druk vanuit de opdrachtgever en bieden hun diensten te goedkoop aan. Dat doen ze ook als ze logischerwijs kunnen voorspellen dat daardoor de kwaliteit van hun dienstverlening in het gedrang komt. Je zou als dienst­ verlener in zekere zin harder moeten onderhandelen.’ Berkers vindt dat te simpel gesteld. ‘We hebben de laatste jaren te maken

Foto’s: Eduard van der Worp

securit y

‘Beveiliging heeft vaak een status aparte bij integrale uitbesteding van facilitaire diensten.’ (Piet Berkers, Nederlandse ­Security Alliantie) wijze van spreken na een jaar alweer van een dienstverlener af kunnen om vervolgens een nog kosteneffectiever contract uit te onderhandelen.’ Die ontwikkeling heeft volgens Boom een negatief effect op de kwaliteit van de dienstverlening, ook op het gebied van security. ‘Want uiteindelijk is be-

‘Beveiliging is iets waar je als opdracht­gever en dienstverlener samen verantwoordelijk voor bent’ met een krimpende markt’, legt hij uit. ‘Dan is het lastig om hard aan je tarieven vast te houden. Voor je het weet gaat de opdracht aan je neus voorbij. Vooral multinationale beveiligingsor­ ganisaties die forse groeidoelstellingen hebben, zijn geneigd hun tarieven te drukken om daarmee toch opdrachten binnen te halen. Kleinere, lokaal werkende organisaties hebben die ruimte vaak minder.’

Onderling vertrouwen Het accent op kostenbesparing leidt de laatste jaren steeds vaker tot tamelijk kortlopende contracten in de facilitaire wereld, meent Boom van TNT. ‘Sommige opdrachtgevers willen bij

veiliging iets waar je als opdrachtgever en dienst­verlener samen voor verantwoordelijk bent. Het ontwikkelen van goede samenwerking en het opbouwen van onderling vertrouwen kosten tijd. Daarvoor is een contract met een langere looptijd van belang.’

Chemie Daar is René Dijkhoff, facilitair manager bij de TU Delft, het mee eens. ‘Onderling vertrouwen opbouwen gaat niet van de ene op de andere dag. Wij hebben drie jaar geleden als TU heel bewust een vijfjarig facilitair contract in de markt gezet, inclusief beveiliging. De samenwerking met de dienstverlener was vanaf het begin af aan goed, maar echte

Security Management nummer 3 maart 2011

13

»


securit y

onderlinge chemie ontstond pas na een paar jaar.’

‘Er zijn geavanceerde methoden in ontwikkeling waarmee je kunt doorrekenen wat een goede beveiliging oplevert voor een bedrijf.’ (Jan van Dijk, ISS)

‘Onderling vertrouwen opbouwen gaat niet van de ene op de andere dag.’ (René Dijkhoff, TU Delft)

Dijkhoff merkt dat de chemie een positief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening. ‘Zo merk je dat het beveiligingspersoneel van de dienstverlener zich steeds verantwoordelijker gaat voelen. Men verbindt zich als het ware met de TU. En dat geldt niet alleen voor het uitvoerend personeel, ook bij het management van de dienstverlener groeit die verantwoordelijkheid door de jaren heen.’

Groeiproces Vinz van Es, algemeen directeur van Securitas, herkent dat beeld. Naar elkaar toegroeien kost tijd, weet hij. ‘Ruim zeven jaar geleden zijn wij als Securitas voor het eerst een integraal beveiligingscontract aangegaan met een klant. Alles op het gebied van security gebeurt daar door Securitas. Maar het invullen van het integrale beveiligingsconcept is een groeiproces geweest, zowel bij ons als bij de opdrachtgever. Er is een groot verschil tussen hoe we het concept nu invullen en hoe we dat in het begin deden. Die verandering hangt samen met de groei van het onderlinge vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het succes van onze samenwerking wordt voor een groot deel bepaald door het feit dat de klant en Securitas echt samen hebben gebouwd aan vertrouwen en aan een steeds optimalere invulling van de onderlinge samenwerking.’

Prestatiecontract

‘Het invullen van het integrale ­beveiligingsconcept is een groeiproces.’ (Vinz van Es, Securitas)

14

Niet alleen een langere contractduur, ook het werken met prestatiecontracten is volgens Van Es een basis waarop onderling vertrouwen kan ontstaan. ‘Een prestatiecontract maakt ons als beveiligingsbedrijf verantwoordelijk voor de resultaten en de toegevoegde waarde van beveiliging. Op basis van een prestatiecontract beveiligen wij onder meer een groot productiebedrijf met meerdere vestigingen. Wanneer een product een terrein van dat bedrijf verlaat zónder dat het geregistreerd is of zonder dat een afnemer ervoor betaalt, dan draait Securitas op voor de kosten.’ Het beveiligingsbedrijf is dus in hoge mate verantwoordelijk voor

Security Management nummer 3 maart 2011

de resultaten van de beveiliging. ‘Een dergelijk vergaande invulling van het begrip “vertrouwen” bereik je niet als je werkt met kortlopende contracten’, zegt Van Es. Een goed prestatiecontract begint bij een aanbestedende partij die heel goed nadenkt over wat eigenlijk zijn behoefte is op het gebied van beveiliging. Dat zegt Erik de Jonge, manager Business Services bij ANWB. ‘Dat is de taak van de manager die bij de aanbestedende partij verantwoordelijk is voor beveiliging. Die moet de eisen op het gebied van kwaliteit en prestatie duidelijk formuleren. Bovendien moet hij de regie voeren in de fase waarin het contract wordt uitgevoerd. Ik hoor wel dat sommige bedrijven zelfs de regiefunctie en het contractmanagement uitbesteden. Daar ben ik niet voor. Om de kwaliteit te garanderen moet je als opdrachtgever uiteindelijk de regie houden.’

Toegevoegde waarde Bij veel bedrijven is beveiliging nog steeds geen vanzelfsprekend onderwerp aan de directietafel, stelt discussievoorzitter Jan Verkaar. Daar zijn de deelnemers aan de discussie het mee eens. ‘In het algemeen is het probleem dat beveiliging niet wordt gezien als iets wat toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf’, meent De Jonge. ‘Beveiliging wordt juist vaak gezien als iets wat remt, niet als een cruciale bijdrage aan het resultaat van het bedrijf.’ Toch zijn er volgens De Jonge uitzonderingen, zoals een luchthaven. ‘Daar heeft beveiliging een overduidelijke relatie met de kernactiviteiten van het bedrijf. Hetzelfde geldt voor de ANWB. Wij hebben vier miljoen leden, en dus is het beveiligen van de persoonlijke ge­ gevens en de privacy van onze leden absoluut cruciaal. Maar bij veel andere bedrijven wordt de toegevoegde waarde van beveiliging niet altijd voldoende erkend, ook niet door de directie.’ Jan van Dijk, commercieel directeur van ISS Security Services, onderschrijft dit punt. Van Dijk: ‘Het verklaart waarom bij aanbestedingstrajecten voor beveiliging altijd in eerste instantie over de prijs wordt gepraat. Blijkbaar zijn veel aanbestedende partijen niet


securit y

overtuigd van het belang van goede beveiliging. Anders zou men in eerste instantie over kwaliteit en invulling praten.’

Meetbaar maken Het meetbaar maken van de effecten van beveiliging is volgens Van Dijk in dit kader van groot belang. ‘Gelukkig wordt er op dat vlak de laatste jaren enorme vooruitgang geboekt. Er zijn geavanceerde methoden in ontwikkeling waarmee je kunt doorrekenen wat een goede beveiliging oplevert voor een bedrijf. Het meetbaar maken en kapitaliseren van de effecten van beveiliging begint heel simpel met de vraag: wat is de schade voor een bedrijf als er een laptop wordt gestolen? Maar dat soort analyses kun je enorm uitbreiden, tot aan het analyseren van beveiligingsri­ sico’s aan toe. Als je die risico’s goed in beeld hebt, kun je het belang van beveiliging makkelijker onder de aandacht brengen van de directie of van de Raad van Bestuur.’ Het klinkt misschien wat cru, maar een grote calamiteit leidt er vaak toe dat beveiliging ineens wel hoog op de agen-

De beveiliger van de toekomst De eisen aan de individuele beveiliger worden steeds hoger, stelt De Jonge. ‘Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker, terwijl het belang van fysieke beveiliging relatief afneemt. Dat brengt hogere kwaliteitsen opleidingseisen met zich mee. Beveiligers moeten zich gaan specialiseren.’ Ook Van Dijk van ISS ziet een trend naar beveiligers van hoger niveau. ‘Je ziet dat verschillende facilitaire taken meer en meer bij een enkele functio­ naris worden ondergebracht. Zoals een beveiliger die ook een aantal hospitalitytaken op zich neemt. En andersom zie je dat receptionisten trainingen krijgen in het herkennen van norm­ afwijkend gedrag, zodat ze alert zijn op het moment dat een bezoeker zich opvallend gedraagt.’ De integratie van facilitaire taken kent volgens Van Dijk veel positieve kanten. ‘Het komt ten goede aan dienstverlening, kwaliteit, transparantie en efficiency’, stelt hij. ‘Maar net als andere vormen van dienstverlening heeft beveiliging specifieke kenmerken. Onder

‘Om de kwaliteit te garanderen moet je als opdrachtgever uiteindelijk de regie houden’ da van een bedrijf komt te staan. Daarover kan Dijkhoff van de TU Delft meepraten. ‘In de zomer van 2008 woedde er een grote, uitslaande brand op de campus van de TU. Dat heeft ertoe geleid dat er meer middelen beschikbaar kwamen voor het beveiligen van de gebouwen en de campus. Maar inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en merk je dat het gevoel van urgentie afneemt.’ Het is volgens Dijkhoff de eeuwige cirkeldiscussie als het gaat om de toegevoegde waarde van beveiliging. ‘Als je een object goed beveiligt, neemt de kans op incidenten af. Daardoor komt vroeg of laat de vraag op: nu er toch niks gebeurt, kunnen de middelen voor de beveiliging dan niet omlaag?’

‘Beveiliging wordt vaak niet gezien als iets wat toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf.’ (Erik de Jonge, ANWB)

‘Beveiligingsbedrijven geven vaak toe aan de druk vanuit de opdrachtgever en bieden hun diensten te goedkoop aan.’ (Ap Boom, TNT)

andere door de toegenomen eisen aan specialistische kennis, wordt beveiliging steeds meer een vak apart. Meer nog dan het altijd al was. Je zult dus ergens een scheiding moeten aanbrengen tussen de meer algemene taken en het specialistische beveiligingswerk. Scheiding in taken en werkzaamheden is van belang om de specifieke waarde van de beveiliger volledig tot zijn recht te laten komen. Maar gescheiden taken en verantwoordelijkheden kun je een plaats geven in een totale, integrale oplossing.’ ‹‹ * Tobias Reijngoud is freelance journalist

De rondetafeldiscussie werd geleid door Jan Verkaar van SFS-Consultancy.

Security Management nummer 3 maart 2011

15


Wij hebben een andere kijk op kwaliteit van beelden.

bruikbare beelden.

Beeldkwaliteit is altijd belangrijk, maar de voordelen die u krijgt van video toezicht worden bepaald door hoe u de beelden gebruikt. Voor een overzichtsbeeld of met extreem veel detail? Omgevingsbewaking of kentekenherkenning? Bekijken, opgenomen, of beide? Is het beeld geoptimaliseerd voor de toepassing? Wij maken uw werk eenvoudiger, door eerst te kijken naar de bruikbaarheid van beelden. Wij delen onze ervaring en competentie en bieden een uitgebreide reeks van beeldverbeterende eigenschappen, zoals focus en zoom op afstand, megapixel en HDTV, zodat

axis_ad_iq-mall_secmgmt_a4_nl_1101.indd 1

u volledig kunt profiteren van het breedste portfolio aan netwerk video producten. Tot slot, om te zorgen dat u eenvoudige toegang tot essentiĂŤle expertise voor IPSurveillance installaties en onderhoud krijgt, werken we wereldwijd samen met meer dan 30.000 specialisten. Als de wereldwijde marktleider in netwerk video, zijn we erop gericht om het maximale uit uw video surveillance systeem te halen.

www.axis.com/imageusability

AXIS P5534 PTZ Dome Netwerk Camera: HDTV 720p, 18x optische zoom, H264.

Neem het Axis beeld. Blijf een stap voor. Bezoek ons op standnummer 11.101 op de Safety & Security beurs in de Amsterdam RAI

1/12/2011 11:06:12 AM


SSA: een overzicht Safety & Security Amsterdam is hét nationale platform voor beveiliging en brandveiligheid en biedt een overzicht van de meest actuele produc­ten, diensten, totaaloplossingen, en de laatste trends en ontwikkelingen. SSA 2011 richt zich zowel op installateurs, eindgebruikers en opdracht­ gevers die met beveiliging en brandveiligheid te maken hebben, als op beleidsmakers en specialisten binnen overheden. Het vakevenement wordt van 15 tot en met 17 maart gehouden in Amsterdam RAI.

N

aast installateurs en security & facility managers, krijgen ook ondernemers in de retailen horecasector én huurders/eigenaren van gebouwen op de vakbeurs SSA 2011 volop oplossingen en informatie aangereikt. Op de beursvloer bevindt zich het SSA Podium waar inhoudelijk aandacht wordt besteed aan diverse risicovraagstukken. Bij het Preventieloket kunnen de bezoekers met al hun vragen terecht en de Business Lounge biedt legio netwerkkansen. De winnaars van de SSA Awards worden op de eerste dag bekendgemaakt en de innovaties staan bij elkaar op het Award Plaza. Tijdens de beurs kan de bezoeker zijn stem uitbrengen voor de ­Publieksprijs. Het thema Brand krijgt extra aandacht.

Expositieprogramma Op SSA 2011 tonen exposanten hun nieuwste producten en diensten. De bezoeker is verzekerd van een compleet overzicht van wat de branche te bieden heeft. Naast het expositieprogramma mogen de bezoekers ook rekenen op een aantal activiteiten. Bijzondere evenementen zijn de officiële opening en de uitreiking van de SSA Awards. Doorlopende activiteiten op de beursvloer zijn het Preventieloket, de Brandroute en het SSA Podium. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de platformfunctie van SSA.

Openingscongres

Preventieloket

Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, opent op 15 maart 2011 de derde editie van de vakbeurs Safety & Security Amsterdam (SSA). Tijdens het openingscongres ‘Samenwerken aan veiligheid: Kansen en knelpunten in gezamenlijke aanpak en preventie’ geeft de staatssecretaris onder meer zijn visie op de kansen en knelpunten van publiek-private samenwerking. Wint de beveiligingsbranche terrein in het publieke domein? Wat betekent publiek-private samenwerking in de praktijk en hoe zit het met verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Naast de staatssecretaris geven ook Bernard Welten, hoofdcommissaris van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, en Rob Frek, portefeuillehouder Veiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheidsverdeling van de NVBR, hun visie op het belang van een gezamenlijke aanpak. In een uur tijd neemt presentator Frenk van der Linden de aanwezigen verder mee langs de laatste ontwikkelingen.

SSA Awards Voor de derde keer op rij worden de SSA Awards uitgereikt. In 2011 kent de verkiezing een nieuwe opzet. Zo worden er in tien categorieën prijzen uitgereikt. Tijdens de voorgaande edities waren dat er drie. Bovendien is er een Publieksprijs en worden alle dertig genomineerden dit jaar op bijzondere wijze gepresenteerd op de beursvloer.

Aan welke wet- en regelgeving moet ik voldoen? En hoe handel ik bij calamiteiten? Op het Preventieloket zijn het ministerie van BZK, het CCV, de brandweer en de politie aanwezig. Bezoekers kunnen hier terecht met al hun prangende vragen over preventie en de aanpak van beveiliging en brandveiligheid.

Brandroute Het thema ‘Brand’ krijgt tijdens deze editie bijzondere aandacht. Zo wordt er een speciale brandroute over de beurs uitgezet en komt het thema dagelijks aan bod op het SSA Podium.

SSA Podium Op het SSA Podium kunnen bezoekers zich laten informeren over actuele ontwikkelingen, nieuwe regelgeving, updates van certificaten en praktische tips voor veilig ondernemen. In het programma zullen per dag drie tot vijf thema’s worden besproken: zie het dagprogramma op pagina 22.

Brancheverenigingen Diverse brancheverenigingen organi­­s­eren tijdens SSA hun ledenvergade­ ringen. Verder kunnen bezoekers met al hun vragen terecht bij de informa­­tie­balies van de betrokken branche­vere­nigingen (VGW, Asis, VPB, Vebon, Uneto-VNI, VEB, Novb, NHI en VBN) en kennispartners (waaronder het CCV, Nvbr, Klpd, ministerie van BZK, Detailhandel Nederland en KHN). ‹‹

Security Management nummer 3 maart 2011

17


Plattegrond +

Hal 10

Hal 11 Naam A.V.D. Security Aalbers / Wico

18

Standnummer 11.500 11.106

7

8

6 3 2

10

5 4

Elicium

10.117 10.119 10.21610.21810.22110.223 10.225 10. 116

10.320

Businesslounge

Demostraat 10.317

10.217

10.319

10.316

10.113 10.112 10.111 10.210

10.525

Preventieloket

PAC Paviljoen P

10.109

10. 10. 421B 421C

10.208

10.207

10.107

10.309

10. 10. 309A 308

10 10. 421D 421E

10.519

10.108

10.311

10.209

10.110

SSA Podium

10. 10. G 10.421F 421A 421G Opleidingsplein

10.517

11

10.106

10. 515

10.307

Hall

10

10.101 10.100

10.407

10.303 10.201

10.404 10.402

10.403

10.301

organisatie 10.200

10.408

10.304

10.504 10.504A

10.203

10.103

10.102

10.511 10.513

10.409 10.408A

10.104

10. 509 10. 507

10. 10.300 400 10.401 10.50010.502

Kiosk

10.505

9

1

Verenigingsloket

Naam Standnummer AAOIP All Alarm over IP 10.308 Advancis 10.319 Amwit Security 10.113 ASB Security 10.208 BBN Brandwachten 10.210 Bergh Brandkasten 10.209 BK Brandkasten 10.107 BOOA 10.421D Bureau Veritas 10.513 Buren Systems International 10.108 Burgman Security 10.409 Cooper Safety 10.504A De Raat Brandkasten 10.217 Delft TopTech / TU Delft 10.421B DGTC Beveiligingen 10.104 Dijkoraad Viavesta 10.401 Dujardin Brandkasten 10.112 EasyLogic 10.504 ENAI 10.100 Euro Barrier 10.300 Excell-Security 10.515 G4S 10.103 Galladio Corp. Fashion 10.100 HNE Technologie 10.500 Hoven, Brandkastenfabr. V.d. 10.316 I & C Services BV 10.502 Leghorn-Perfra 10.505 Medizon - Defibtech Lifeline AED 10.111 Moneytronic 10.309A Nauta Security Storage 10.113 Niscayah 10.307 NoRisk Keymanagement 10.301 NVD Beveiligingen 10.311 NVD Beveiligingsgroep 10.203 Persoonality 10.317 PG Security Systems 10.303 Priva Park Nederland 10.507 Protekt 10.421A RH Stoelen 10.207 Saval brandbeveiliging 10.403 Scan Coin - Borsu Systema 10.517 SDR Institute Europe 10.421F Securitas 10.201 Security Management 10.102 Supair 10.400 Trigion 10.101 VEBON 10.311 VSS Consultancy 10.511 WebWayOne 10.106 WindowGard 10.200 Zepcam 10.309

Exhibitor Services

LIFT CATERING TOILET INFORMATIEDESK

Abus Security Center Access Control ADI Global Distribution ADT Fire & Security Aerocheck Ajax Chubb Varel Alert Group ASSA Automatic Signal Axis Communications Bandit / FR Security Bavak Beveiligingsgroep Beveiliging / Security Press

11.527 11.633 11.301 11.503 11.118 11.109 11.623 11.123 11.729 11.101 11.100 11.603 11.300

Brandmeldcentrales.nl Breijer Brandveiligheid CCTV Benelux CESnederland CeteQ Chiron Security Communications Cillekens, H. Commend Dare-Tronics Dehn + Sรถhne Deister Electronic Dekape

11.322 11.221 11.329 11.601 11.621 11.313 11.534 11.604 11.223 11.719 11.709 11.120

Security Management nummer 3 maart 2011

SEC0311_SSA Plattegrond 18

01-03-2011 10:03:47


*

exposantenlijst 7

8

6 3

5

2

10

9

1

4

Elicium

11

HOLLAND RESTAURANT

AWARD PLAZA SSA 2011

RESTAURANT & CAFÉ

11.601

11.700

11.600

11.500

11.100

11.300

11.400

11.102

11.703

11.602 11.603

11.501

11.401

11.301

11.201

11.104

11.101

11.604

11.711 11.709 11.707

11.706

11.405

11.607

11.110

11.203

11.303 11.404

11.503

11.305

11.204

11.103

11.205

11.112

11.403

11.605

11.105

11.116

11.704

11.304

11.705

11.106

11.207 11.609

11.507

11.307

11.407

11.107

11.623

11.622A

11.625

11. 11. 622 525

11.325

11.73511.731

11. 323

11.222 11.123

11.532

11.431

11.432

11.129

11.229

11.130

11.331 11.330

11.230

11.231

11.131

11.333

11.132

11.632 11. 11. 434A 434

11.734

11.324 11.223

11.329

11.429

11.531

11.736

11.120

11.121

11.124

11.630

TE R R AS

11.322 11.221

11.422

11.523

11.527

11.629

11.118

11.313

11.321

11.421

11.109

11.211

11.412

11.521

11.620

11.209

11.311

11.411 11.511

11.621

11.729

11

11.509

11.611

11.722

11.308

11.430

11.719 11.717 11.715

11.712 11.710

11.510

Hall

11.633

11.337

11.237

11.235

11. 11. 234 137

11. 11.134 135

11.534

CATERING TOILET

Dit is Beveiligen DOM Nederland Dymo / Rhino EAL Easy Secure International Elbo Technology Entelec Control Systems EVVA Fortress Staffing Services G + M Audio Technologie G.E.T. G10 BV Gelan Detectiesystemen

SEC0311_SSA Plattegrond 19

11.429 11.121 11.632 11.404 11.717 11.229 11.509 11.611 11.308 11.331 11.523 11.321 11.703

Geutebrück Gloria Gonen Automation Products GPS Perimeter Systems Hacousto Hefas Branddetectie Hertek High Security Int. HM Electronics Honeywell Security Group HS-PAS Parking Acc. Sec. HTM Security Ignis Systems

11.103 11.222 11.124 11.107 11.421 11.112 11.507 11.303 11.201 11.204 11.715 11.116 11.431

Innosec Int. Integrated Sec. Solutions Iolan IPPoint Kaba Nederland BV Lobeco Fire + Security M Tree Maasland Security Marenco / Multi-T-Lock Mauer Locking Systems Mobeye Mobotix Modelec Data-Industrie Nedap Sec. Management Nestor Company Network Video Technologies (NVT) Norbain Benelux OmniCard Opening Controls Oribi Software OSEC Panasonic PASS Toegangssystemen PB Electronics PowerView Technology Protec Protect Benelux Recogtech Safety Plus / Sabelco Salto SDNA Forensic Marking Secured by web Security Monitoring Centre SMC Sellox Sick Siemens SimonsVoss Technologies Sioux BinC Solar Nederland Spyke Security SSS Siedle Sytec TD Systems Tele Connect / EuroPAC Topguard Transquest Tag & Tracing Solutions UTC Fire & Security VEB VideoIQ Videotronic Infosystems Ned. Voltec BV Wagner Wilcon Security Xserius

11.607 11.705 11.411 11.400 11.534 11.401 11.731 11.700 11.620 11.337 11.521 11.205 11.704 11.609 11.235 11.304 11.307 11.625 11.711 11.633 11.405 11.203 11.722 11.104 11.710 11.421 11.600 11.106 11.736 11.611 11.510 11.110 11.412 11.602 11.237 11.207 11.501 11.430 11.422 11.105 11.712 11.311 11.707 11.129 11.102 11.209 11.407 11.511 11.135 11.305 11.706 11.211 11.403 11.629

* Per 15 februari 2011

01-03-2011 10:03:48


gastcolumn

SSA 2011, hét platform voor facility en security managers Tijdens het seminar Duurzaam Beveiligen leert u welke kansen er voor uw organisatie liggen om diverse systemen als gebouwbeheer, energiebeheer en beveiliging op slimme wijze te koppelen.

De afgelopen maanden hebben wij in samenwerking met onze exposanten, de betrokken brancheverenigingen en mediapartners, hard gewerkt aan het beursprogramma voor SSA 2011, het tweejaarlijkse platform voor beveiliging en brandveiligheid in Nederland, van 15 tot en met 17 maart in Amsterdam RAI.

Op dinsdag 15 maart vertelt onder meer TNT over haar aanpak op dit gebied. Dit seminar is powered by ­Niscayah.

Wij zijn trots op het complete aanbod van exposanten en op alle activiteiten die wij hebben ontwikkeld met onze partners als VBN, Asis, VPB, Security Management, Facto Magazine, maar ook met partijen als bijvoorbeeld het CCV, de politie, de brandweer en het ministerie van BZK. Nieuw tijdens deze derde editie is de gesegmenteerde aanpak richting bezoekers. Zowel op de beursvloer als op het SSA Podium (kennistheater) wordt met gerichte activiteiten ingespeeld op de behoeftes van vier bezoekersdoelgroepen: installateurs & adviseurs, ondernemers, facility & security managers en beleidsmakers & specialisten binnen overheden. Hier een greep uit de activiteiten die voor u als securityprofessional interessant zijn.

SSA 2011 voor de nieuwste ontwikkelingen en trends

Bent u op zoek naar een platform dat alle beveiligingssystemen met elkaar kan verbinden? Meld u dan via de SSA-site aan voor de unieke RAI Behind the scenes tour. In samenwerking met Niscayah wordt u rondgeleid langs de nieuwste beveiligingsoplossingen en krijgt u inzicht in de mogelijkheden die het nieuwe platform ‘Sky-Walker’ uw organisatie kan bieden. Wat is de status van security management in Nederland? Dagelijks rond het middaguur presenteert Security Management in samenwerking met het COT Instituut voor Veiligheids- & Crisismanagement de resultaten van de Security Management Survey op het SSA Podium.

20

Wat kan zowel de huurder als de eigenaar van een bedrijfspand zelf doen om de brandveiligheidsrisico’s te beperken? Op woensdag 16 maart krijgt u een overzicht aan de hand van het Model IBB (Integrale Brandveiligheid Bouwwerken) en de Kiwa-regeling toezicht BGB (Brandveilig Gebruik Bouwwerken). Deze sessie wordt in nauwe samenwerking met Kiwa en het CCV tot stand gebracht.

Zijn onbemande receptiedesks de toekomst? Of is het juist veel klantgerichter en veiliger om heel actief gebruik te maken van gastvrouwen in uw entree? Net als Amsterdam RAI worstelen veel bedrijven met de juiste balans tussen veiligheid en gastvrijheid. In samenwerking met VBN delen security managers op donderdag 17 maart met u hun praktijkervaringen op dit gebied. Kortom, SSA 2011 is het platform waar u de nieuwste ont­ wikkelingen en trends hoort en kunt bijpraten met uw collega’s. Ik verwelkom u graag op 15 tot en met 17 maart in Amsterdam RAI. Nynke Lipsius Beursmanager SSA 2011

Security Management nummer 3 maart 2011

ISS_A


A World of Service

Veiligheid met een glimlach. ISS Security Services. Veiligheid is als gastvrijheid: voor een groot deel een kwestie van gevoel. Moderne beveiligers zorgen daarom niet alleen voor een veilige omgeving, hun bijdrage gaat verder dan dat. Zij dragen zorg voor gastvrijheid en een goede sfeer. Beveiligers met oog voor risico’s en gevaar, maar ook personen met hart voor de mensen in hun omgeving.

Ons dienstenpakket bestaat niet alleen uit bedrijfsbeveiliging, maar ook uit objectbeveiliging, mobiele surveillance, meldkamer­ surveillance en winkelsurveillance. Wilt u weten wat ISS Security Services voor u kan betekenen? Bel dan 030 24 24 344 of ga naar www.isssecurity.nl.

De beveiligers zijn professionals die zich bewust zijn van de extra waarde die zij kunnen toevoegen: een plek waar medewerkers en gasten zich prettig voelen en met optimaal resultaat hun acti­ viteiten kunnen uitvoeren.

ISS_Ad_Security_A4_FCv2.indd 1

23-09-2010 10:18:29


Dagprogramma Dinsdag 15 maart Tijd

Activiteit / Onderwerp

Verzorgd door

10.00 – 12.00

Openingscongres Samen werken aan veiligheid Security Management Survey 2010: De stand van security management in Nederland Seminar Duurzaam Beveiligen Debat: Kunnen beveiligingsbedrijven wel beveiligen? Criminaliteitspreventie: Omgaan met overvallen en de veiligheidsscan voor ondernemers

VvBO en het CCV

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 19.00

Update regeling Brandmeldinstallaties (BMI) Uitreiking SSA Awards

Security Management i.s.m. het COT ­Instituut voor Veiligheids- & Crisis­ management Niscayah Managementblad Beveiliging Siemon Krol (Prowintra) en RPC - AA Het CCV, Uneto-VNI en VEBON

Gericht op I/A O S/F ✓ ✓

P ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

Woensdag 16 maart Tijd

Activiteit / Onderwerp

Verzorgd door

11.00 – 12.00

Onderneem geen risico met brand: Veilig gebruik en NVBR en KHN ontruiming in de horecasector, hotels en gebouwen

12.00 – 13.00

Security Management Survey 2010: De stand van security management in Nederland Onderneem geen risico met brand: Brandveilig ­gebruik bouwwerken (BGB) en handboek IBB Presentatie Onderzoeksresultaten Veiligheid ­Publieke ruimten

Security Management i.s.m. het COT ­Instituut voor Veiligheids- & Crisis­ management KIWA, het CCV en brandweer A-A

Update regeling BORG Stappenplan interne criminaliteit Track & Trace (rfid) als technisch hulpmiddel om ­interne en externe fraude te minimaliseren

Het CCV, Uneto-VNI en VEB Het CCV VEBON, Uneto-VNI en VEB

13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 16.30 16.30 – 17.00

Gericht op I/A O S/F ✓

P

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

Donderdag 17 maart Tijd

Activiteit / Onderwerp

Verzorgd door

Gericht op

10.00 – 11.00

Balans tussen veiligheid en gastvrijheid

VBN

11.00 – 12.00

Security Management Survey 2010: De stand van security management in Nederland

Security Management i.s.m. het COT ­Instituut voor Veiligheids- & Crisis­ management

12.00 – 13.00

Onderneem geen risico met brand: fysieke maat­ regelen t.b.v. brandveiligheid in de hotelsector

NOVB en KHN

13.00 – 14.00

Update regeling OAI ( ontruimingsalarminstallaties)

Het CCV, Uneto-VNI en VEBON

14.00 – 15.00

Nog onbekend

15.00 – 16.00

Uitreiking SSA Awards Publieksprijs

I/A

I/A = installateurs en adviseurs O = ondernemers in de retail of horeca, en huurders of eigenaren van een gebouw S/F = security en facility managers P = publieke sector (beleidsmakers en specialisten bij overheden: brandweer, politie, douane en defensie)

22

Security Management nummer 3 maart 2011

Alle sessies zijn vrij toegankelijk. Het programma is bijgewerkt t/m 15 februari en onder voorbehoud.

S/F

✓ ✓

Locatie: SSA Podium – hal 10

O

P ✓


SSA Awards D

e derde editie van de SSA Awards verkiezing is vernieuwd. Het aantal deelnamesegmenten is verhoogd. De vorige keer lag dit aantal op drie, voor SSA 2011 is dat tien. Ook kan er gestemd worden voor de Publieksprijs en maken zowel exposanten als niet-exposanten kans op een award. Er zijn twee categorieën: Producten en Oplossingen. Deze zijn elk onderverdeeld in vijf segmenten. Categorie Producten »» Camerasystemen »» Toegangscontrolesysteem »» Inbraak-, overvalbeveiliging en additionele producten »» Brand- en rookdetectie »» Bouwkundige beveiliging

Categorie Oplossingen Richt zich op de combinatie van een product en/of dienst op het gebied van beveiliging en/of brandveiligheid in de sectoren Horeca, Industrie, Overheid, Retail en Zakelijke dienstverlening. Publieksprijs Tijdens de beurs kan de bezoeker zijn favoriet aanmerken voor de Publieksprijs. Alle nominaties krijgen een plek op Award Plaza in de centrale entree op de beursvloer. Stemmen op één van de genomineerde (Advertentie)

producten of oplossingen is mogelijk tot donderdagmiddag 17 maart 14.00 uur. Diezelfde dag om 16.00 uur wordt vervolgens de overall-winnaar bekendgemaakt. ‹‹


Gesegmenteerde aanpak T

ijdens SSA 2011 wordt ingespeeld op de behoeften van vier specifieke bezoekersdoelgroepen: installateurs, ondernemers, security en facility managers, en beleidsmakers en specialisten binnen overheden. Er zijn gerichte activiteiten ontwikkeld die volop informatie en oplossingen bieden aan elke doelgroep. Installateurs »» Het CCV geeft uitleg aan installateurs over de recente updates van de regeling Brandmeldinstallaties. Daarnaast worden de aanpassingen met betrekking tot de BORG-rege­ ling toegelicht. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met onder meer Uneto-VNI en Vebon. »» Ook is er een inlooptraining waar installateurs tips krijgen om hun voordeel te doen met ontwikkelingen op IP-gebied. Samenwerking tussen installateurs, particuliere alarmcentrales en providers biedt immers nieuwe technische en commerciële mogelijkheden voor alle partijen. De inlooptraining wordt gehouden in samenwerking met Vebon-PAC, Uneto-VNI en VEB. »» Daarnaast informeren de particu­ liere alarmcentrales in het PACpaviljoen de installateurs over de laatste innovaties, ontwikkelingen en (verificatie)regelingen op het gebied van alarmering. Ondernemers retail en horeca, huurders/eigenaren gebouwen »» Ondernemers zijn steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van hun werknemers en klanten. Op het SSA Podium vinden verschillende inloopsessies plaats, afgestemd op specifieke risicovraagstukken. Zo is er een sessie ‘Neem geen risico met brand; Veilig gebruik

24

en ontruiming in de retail en horeca’. Centraal tijdens deze sessie staat de vraag: Hoe vergroot u uw veiligheidsbewustzijn en dat van uw personeel? »» Ondernemers in de hotelsector krijgen onder het motto ‘Neem geen risico met brand: Brandveiligheid in hotels’ inzage in de samenhang tussen veiligheidsniveau, installatietechniek en investeringen. »» Tijdens een speciale training leren ondernemers én werknemers uit de horeca- en retailsector hoe zij om kunnen gaan met de toenemende agressie en overvallen in hun sector. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de branche­ verenigingen verzorgd. »» Veel bedrijven worstelen met de balans tussen veiligheid en gastvrijheid. Tijdens een bijeenkomst in samenwerking met VBN worden aan de hand van recente praktijk­ cases de voor- en nadelen van beide benaderingen op een rij gezet. Security en facility managers »» Onlangs werd een onderzoek gehouden naar de status van security management in Nederland. Dagelijks worden de belangrijkste uitkomsten van deze Security Management Survey 2010 gepresenteerd door het vakblad Security Management in samenwerking met het COT Instituut voor Veiligheids- & Crisismanagement. »» Op het gebied van Maatschappelijk

Security Management nummer 3 maart 2011

Verantwoord Ondernemen biedt duurzaam beveiligen nog veel kansen. Tijdens een seminar in samenwerking met Niscayah hierover hoort de bezoeker wat de mogelijkheden zijn om diverse systemen als gebouwbeheer, energiebeheer en beveiliging op slimme wijze te koppelen. Beleidsmedewerkers en specialisten bij overheden PPS is een veelbesproken onderwerp in de beveiligingswereld van vandaag. Tijdens een seminar wordt ingegaan op de verschuiving in de beveiliging. Particuliere beveiligingsbedrijven werken steeds vaker voor de publieke zaak. Wat betekent dit in de praktijk voor de betrokken partijen en instanties? Gaat de private sector de komende jaren taken overnemen van de publieke sector? Wat zijn de kansen en knelpunten van een toenemende samenwerking? ‹‹


Noviteiten SSA 2011 Bij de samenstelling van dit nummer hadden exposanten al een groot aantal noviteiten bij de organisatie aangemeld. Security Management maakte een selectie. Axis Communications (11.101) Q1921E: thermische camera met beelden die zijn gebaseerd op de hitte die voortdurend van voorwerpen afkomt. De camera maakt het mogelijk om zelfs in volstrekte duisternis te kunnen kijken en beelden te leveren waardoor operators van die camera’s verdachte objecten kunnen detecteren en daar meteen op kunnen handelen. De thermische camera functioneert ook goed tijdens moeilijke weersomstandigheden zoals mist, stof en rook.

digheidsklasse IP 65 en geschikt voor handsfree full-duplex communicatie. Nederlandse primeur

Bandit / FR Security (11.100) De Bandit 240 DB V3 maakt gebruik van de gepatenteerde HY3 pack techniek. Deze techniek zorgt ervoor dat de Bandit geen sporen achterlaat en de performance van de mistuitstoot ongekend snel is. De V3 heeft meerdere ingangen beschikbaar, waardoor er betere communicatie kan plaatsvinden met de alarmcentrale. Wereldprimeur

Dijkoraad Viavesta (10.401) Holografische prints: Dijkoraad Via­ vesta is in staat om van 3D CAD-tekeningen holografische prints te maken. De 3D-beelden zijn zonder bril zichtbaar en geven een zeer realistische weergave. Deze manier van presenteren biedt nieuwe mogelijkheden voor onder andere realistisch oefenen voor de brandweer, aanvalsplannen, vervanging van maquettes en projectontwikkeling. Nederlandse primeur

Dekape (11.120) Mobiele 4 kanaals DVR NDREA3104M: gebeurtenisregistratie en het op afstand meekijken met een goed werkend camerasysteem worden steeds belangrijker. De Novus NDR-EA3104M is breed inzetbaar voor alle vormen van publiek & privaat transport en voor hulpverleningsdiensten.

Bavak Beveiligingsgroep (11.603) Speedgate invulling met anti-inklimgaas of glas met led-verlichting. De nieuwe Roadblocker, de Raptor, met geringe inbouwdiepte, PAS68 getest. Diverse gecertificeerde kogel- en inbraakwerende materialen. Het Parkeer Management Systeem is te integreren met diverse toegangsverleningsystemen en een Z Backscatter Van die al rijdend beelden opneemt voor het detecteren van explosieven. Wereldprimeur

Dujardin Brandkasten (10.404) Knock N’Lock: Dujardin introduceert dit nieuwe sluitsysteem. Het gepatenteerde KnockN’Lock is onzichtbaar van buitenaf. De KnocKey van KnockN’Lock opent sloten door middel van klopsignalen. Elke KnocKey kan een ongelimiteerd aantal sloten openen. Het slot biedt strikte controle en is eenvoudig programmeerbaar. Toepasbaar op vrijwel alle materialen. Nederlandse primeur

Commend (11.604) WS Intercomtoestellen: Commend heeft een nieuwe range intercomtoestellen. Deze range omvat een complete serie toestellen van slagvast ABS tot molestbestendig roestvaststaal. Alle toestellen zijn uitgevoerd in weersbesten-

Hacousto Group (11.421) AccessV: het lezen van het aderpatroon in de hand is een van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van biometrische identificatie. Het aderpatroon is bij elke persoon uniek. Doordat de aders die worden gelezen in de hand

liggen, vormen zij een vrij constant beeld. Het systeem heeft daardoor geen last van oppervlaktebeschadigingen of patroonveranderingen als gevolg van koude of vocht. Nederlandse primeur 3DMLI: de 3D MLI werkt op basis van Modulerende Licht Intensiteit, waarmee personen die zich in het detectiegebied bevinden, kunnen worden gedetecteerd, gevolgd en geteld. Door het verzenden en ontvangen van onzichtbaar licht in combinatie met beelden van een camera wordt een uiterst precies 3D-beeld opgebouwd. De software kan deze informatie vervolgens vertalen voor verschillende toepassingen. Nederlandse primeur VideoBadge: deze badge is een kleine lichtgewicht camera en recorder, en is speciaal ontwikkeld voor de ondersteuning en beveiliging van personen in kwetsbare situaties. Met de afmetingen van een standaardbadgehouder en een gewicht van minder dan 130 gram, is het mogelijk om gedurende acht uur video en audio van hoge kwaliteit op te nemen, zonder tussendoor op te laden. Europese primeur Iris-op-afstand: door het combineren van de nieuwste camera’s, algoritmen en software is Hoyos erin geslaagd lezers te ontwerpen die de menselijke iris op ruim een meter afstand kunnen lezen. Hierbij hoeven passanten niet langer stil te staan: met een normaal wandeltempo van vijf kilometer per uur kan het apparaat tot vijftig personen per minuut identificeren. Europese primeur Honeywell Security Group (11.204) SC100-serie: serie trillingssensoren ontworpen voor het detecteren van

Security Management nummer 3 maart 2011

25

»


Trigion_Adv210X297_Auto met button 10-02-11 10:15 Pagina 1

Bezoek onze

stand (1 0.101) op de Safety & S Amsterdecurity am

Als het maar veilig gebeurt

In Nederland is altijd wel iets te doen. Zelfs op de meest afgelegen plekken. Daar is niks mis mee. Als het maar veilig gebeurt. Daarom is het goed te weten dat Trigion een oogje in het zeil houdt. Daarvoor zetten we altijd de juiste mensen in. Alerte, uitstekend opgeleide en doortastende professionals. Trigion is het grootste beveiligingsbedrijf van Nederland. We kunnen bogen op een ervaring van bijna 100 jaar. Zoeken proactief naar nieuwe oplossingen om mensen en eigendommen nog beter en efficiĂŤnter te beschermen. Onze opdrachtgevers waarderen dat. Dat blijkt niet alleen uit onze klanttevredenheidsonderzoeken maar ook uit onze langdurige relaties. Omdat we doen wat er van ons verwacht wordt. En eigenlijk altijd net iets meer dan dat. Wilt u weten wat Trigion voor uw organisatie kan betekenen? Kijk voor meer informatie op www.trigion.nl of bel (010) 298 11 33. Wij zijn u graag van dienst.

Trigion. Toonaangevend in veiligheid

De juiste mensen op de juiste plek


specifieke trillingen die afkomstig zijn van een poging tot inbraak of het binnendringen in ruimtes waar waardevolle goederen worden bewaard. Model SC100 is een universele trillingssensor die gebruikt kan worden op objecten zoals kluizen, deuren, vaste geldautomaten, brandkasten en andere massieve, solide objecten. De SC105 is een speciale uitvoering voor mini-geldautomaten of verkoopautomaten die meestal worden gebruikt in een rumoerige omgeving en biedt een optimale verhouding tussen gevoeligheid en immuniteit tegen vals alarm. Integrated Security Solutions (11.705) Digicode keypad: het nieuwe Digicode keypad maakt gebruik van de techniek gebaseerd op herkenning van akoestische signalering gedetecteerd door ingebouwde sensoren. Deze innovatie, gecombineerd met design maakt dit nieuwe Digicode keypad geschikt voor installaties in prestigieuze omgevingen. Nederlandse primeur Kaba Nederland (11.534) Orthos: personensluis met explosieven-, gas- en drugsdetectie. Met geïntegreerde detectie-unit. Via een gepatenteerd airflow-systeem vindt een analyse plaats. Zeer kleine hoeveelheden explosieven, gas en drugs (< 6 µg) worden direct gedetecteerd. Wereldprimeur

Mobeye (11.521) Mobiele gsm-sensoren: flexibel in te zetten slimme sensoren met gsm-doormeldsysteem. Zodra de sensor afwijkingen meet, volgt een telefonische melding en kunnen apparaten worden aangestuurd. De producten werken volledig autonoom, op batterijen en met eigen gsm-module. De sensoren bestaan ook in stroomgevoede variant. De mobiele-gsm-sensorenlijn bestaat onder andere uit melders voor water, temperatuur, rook en stroomuitval. Nederlandse primeur XM2 Access Control: Mobeye introduceert de slimste variant van gsm-deur­ openers. De unit beheert de autorisaties van gsm-nummers. Op dag/tijdstip nauwkeurig kunnen mensen toegang krijgen tot een woning. Deze autorisaties kunnen worden beheerd via een internetportal (op afstand). De Mobeye XM2 Access Control kan op ieder elektronisch slot worden aangesloten. Wereldprimeur N.A. van den Hoven & Zonen (10.316) Brand- en inbraakwerende deur: voor een optimale bescherming tegen brand en inbraak introduceert Van den Hoven de BSD deur. Met een brandwerendheid van negentig minuten (getest volgens EN 1634-1) en een inbraak­ werende norm volgens SKG is de BSD deur geschikt voor toepassing in een kluisruimte of archiefruimte ter be-

scherming van waardevolle documenten en eigendommen. Europese primeur Nedap (11.609) Aeos IP-video Management: een oplossing voor (native) IP videomanagement die het mogelijk maakt om videobeelden te bekijken, te koppelen aan events en naar keuze te verzenden over het netwerk of lokaal op te slaan. Hierdoor kan worden bespaard op bandbreedte en netwerkbelasting. Aeos koppelt gebeurtenissen uit het security managementsysteem en de corresponderende camerabeelden aan elkaar. Deze kunnen vervolgens vanaf een webbased user interface worden opgevraagd. Dit maakt het voor systeemgebruikers eenvoudig om alarmmeldingen snel en efficiënt af te handelen in hun browser. Invexs 190: de laatste uitbreiding van de Nedap Invexs reader lijn. Dankzij de multiple reader-technologie kunnen Invexs lezers en antennes tegelijkertijd verschillende soorten kaarttechnologieën lezen. De Invex 190 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op deurposten en kan direct op een metalen ondergrond worden bevestigd zonder dat dit leidt tot verlies van detectieafstand. Verder heeft de Invexs190 een SAM socket, die hem onder andere geschikt maakt voor gebruik van de Rijkspas. Niscayah (10.307) One 4 All: Onder de noemer ‘One 4 All’ presenteert Niscayah zich als een beveiligingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de gehele beveiligingsketen: 1. Analyserisico-inventarisatie – het in kaart brengen van de risico’s, 2. Implementatie – het installeren van beveiligingssystemen en integratie, 3. System Management – preventief & correctief onderhoud, 4. System Operation – alarmcentraledienstverlening. Binnen dit concept levert en installeert Niscayah de elektronische beveiligingsmaatregelen zoals inbraaksignalering, video-observatie, toegangscontrole en branddetectie. Norbain Nederland (11.307) Sony IP Minidome SNC-DH210 serie: deze nieuwste HD en Full

Security Management nummer 3 maart 2011

27

»


HD minidomes zijn in staat om in HD/ Full HD kwaliteit (1280 x 720/1920 x 1080 pixels) bij een snelheid van 25 frames per seconden een haarscherp beeld te produceren. De Full HD versies beschikken tevens over een nieuwe lichtgevoelige Exmor cmos-chip en ViewDR technologie. Nederlandse primeur Samsung: Iphone App voor SRD series digitale recorders. IPolis van Samsung is nu ook beschikbaar als App voor de iPhone, iPod touch en iPad. Met deze App kunt u iPolis camera’s en Samsung dvr’s op de verschillende mobiele apparaten van Apple bekijken. De App kan vanaf nu via de App store van Apple worden gedownload. Europese primeur Milestone IP Video Software: Milestone heeft in het hogere segment een nieuwe versie van XProtect Corporate uitgebracht. Nieuw zijn onder ­andere de verbeterde architectuur, uitgebreide gebruikerslevels, alarmmanagement met dynamische camera previews, bookmarkopties voor het overzichtelijk archiveren van beeldmateriaal. Nederlandse primeur OSEC (11.405) Brickcom Megapixel 5.8 GHz WiFi oplossing: met gebruik van 5,8 GHz WiFi ontstaat een betrouwbaar draadloos netwerk voor de bijbehorende 1 megapixel cube-camera’s. Bij deze oplossing is alles inbegrepen: de megapixelcamera’s, de router en een snelle installatie. Nederlandse primeur HIKVision Touchscreen keyboard voor IP-video-oplossingen: een overzichtelijk touchscreen met previewfunctie waarmee speeddomes, recorders en IP-camera’s via het netwerk kunnen worden bediend. Door automatische herkenning in het netwerk is eenvoudig installeren gegarandeerd. Nederlandse primeur Panasonic Netherlands (11.203) Ideas for Retail: het Ideas for Retail concept is erin geslaagd om verschillende tools voor het securitysysteem te ontwikkelen. Gezichtsdetectie wordt ingezet als marketingtool. De confrontatiemonitor in het securitysysteem is

28

voorzien van een advertentiemogelijkheid. Ideas for retail biedt meer dan beveiliging alleen. Europese primeur Protec Brandbeveiliging (11.600) 6000PLUS: Protec heeft een brandmelder ontwikkeld met alarmsignaalgever voor toonsignalen en gesproken mededelingen. De ontwikkelaars van Protec hebben een balans gevonden tussen voldoende geluidsdruk met een optimale spraakverstaanbaarheid. Naast een mededeling bij brand is het systeem ook in staat een testboodschap weer te geven, evenals een tekst die gebruikt wordt bij een alarmoefening door de BHV. Wereldprimeur RH Stoelen (10.207) RH Logic 400 24-uurs stoel: stoel voorzien van contrasterende stiksels. Tevens verkrijgbaar met zwart lederen, 360 graden draaibare XL-armleggers. Nederlandse primeur Siemens (11.207) Degrade Mode voor Sinteso en Cerberus Pro: de Sinteso en Cerberus PRO brandmeldcentrales zijn de eerste centrales die beschikken over een protected mode. Deze zogenaamde Degrade Mode zorgt ervoor dat zelfs als een brandmeldcentrale uitvalt, het alarm van de detector die verbonden is met deze brandmeldcentrale actief blijft. IP-backbone conform EN 54-13 voor brandmeldinstallaties: met de IP-backbone oplossing conform EN 54-13 is het nu mogelijk om met het brandmeldsysteem Sinteso FS20 zeer grote netwerken te maken die volledig voldoen aan de EN 54. Alle gebruikte netwerkcomponenten zijn voorzien van een certificaat van VdS en voldoen aan EN 54-13. Het voordeel van deze IPbackbone is dat gebruikers zeer grote brandmeldsystemen kunnen realiseren op één locatie. Hierbij is maar één doormelding noodzakelijk. Verder is het mogelijk om met één managementsysteem te werken voor een of meerdere locaties. TDflex-systeem: gebaseerd op het principe van Time of Flight (ToF) wordt een real-time 3D topografische weergave

Security Management nummer 3 maart 2011

van het te bewaken gebied gemaakt. Hiermee zijn diverse applicaties te realiseren, zoals het TDflex-systeem. Het TDflex-systeem voorkomt ongeautoriseerde toegang tot beveiligde gebieden door onder meer ‘meeliften’ (piggy­ backing) en achtervolgen of ‘bumperkleven’ (tailgating) te detecteren en blokkeert of alarmeert toegangspunten zodra onbevoegden toegang proberen te verkrijgen. UTC Fire & Security (11.407) 2X Serie Intelligent adresseerbaar branddetectiesysteem: snelle installatie en configuratie, vlot onderhoud en een mooi design maken van de 2X Serie het branddetectiesysteem voor technici, installateurs, architecten en gebouw­ eigenaren De 2X Serie wordt ondersteund door een volledig gamma van bijhorende apparatuur, dat op elkaar is afgestemd. Nederlandse primeur Wilcon Security (11.403) Netavis: een op Linux gebaseerd IP cctv platform dat door Wilcon Security als totaalsysteem wordt aangeboden. Hardware en software op elkaar afgestemd en reeds voorgeprogrammeerd op maat van het project. Europese primeur Oasis buitendetectie: nieuwe buitendetectoren van Jablotron Oasis voor zeer extreme locaties zoals bewaking van een bouwterrein, kranen, magazijnen, et cetera. Nederlandse primeur WindowGard (10.200) Defender 983 (S): WindowGard implementeert energieabsorberende aluminium/staal raam- en deurconstructies die aan de zwaarste eisen voor explosiewering voldoen, met name ballistische eigenschappen. De systemen absorberen de energie die vrijkomt bij een drukgolf ten gevolge van een explosie. In tegenstelling tot rigide systemen, die naast het zeer hoge gewicht ook bij ondercapaciteit naar binnen kunnen blazen of bouwconstructies vernielen, kunnen de energieabsorberende systemen een veel hogere belasting aan. ‹‹


Praktische informatie Organisatie: SSA 2011 wordt georganiseerd door Amsterdam RAI onder auspiciën van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties (VvBO)

Beursdagen/openingstijden: Dinsdag 15 maart 10.00 – 18.00 uur Woensdag 16 maart 10.00 – 19.00 uur Donderdag 17 maart 10.00 – 18.00 uur

Locatie: Hal 10 (Deltahal) en Hal 11 (Hollandhal) van Amsterdam RAI

Toegang: Via www.safetysecurityamsterdam.nl kunnen bezoekers zich voorregistreren. Zonder uit­nodigingskaart of voorregistratie kost een e­ ntreekaart aan de kassa € 25,00. ‹‹ 

Expositieprogramma: Bouwkundige & Elektronische beveiliging CCTV & Surveillance IP Networks & Integrated Systems Security Solutions Life Safety & Fire Prevention High Security SSA Podium:  Op het SSA Podium kunnen bezoekers zich ­laten informeren over actuele ontwikkelingen, nieuwe regelgeving, updates van certificaten en praktische tips voor veilig ondernemen. In het programma zullen per dag drie tot vijf thema’s worden besproken. cc8004AD_ADT_Construction_Advert_132x185.qxd:Uk

15/2/11

(Advertentie)

09:35

Page 1

TOEGANGSCONTROLE | CCTV | EAS | BRANDBEVEILIGING | INBRAAKBEVEILIGING | MONITORING | RFID

TOTAALOPLOSSINGEN

Maak ons onderdeel van uw project ADT Fire & Security, specialist in brand- en beveiligingsoplossingen, kan u vanaf het begin van een project ondersteunen. Onze specialisten kunnen u adviseren over diverse oplossingen voor uw complete project. Met onze kennis wordt uw project beter beschermd, veiliger en worden risico's, verantwoordelijkheden en kosten

0800 22 55 238 (0800 CALL ADT) of bezoek onze website www.adtfireandsecurity.nl gereduceerd. Wilt u weten hoe ADT u en uw projecten kan beschermen, bel dan

A Tyco International Company


wetenschap

Brengt het brein beveiliging in beeld? Je bent bij een groot bedrijf verantwoordelijk voor pre-employment screening. Voor een belangrijke functie binnen het bedrijf ben je op zoek naar een crisisbestendige, sociale maar daadkrachtige werknemer. Onder de sollicitanten zitten sterke kandidaten die op basis van diverse assessments zeer geschikt lijken. Toch twijfel je nog. Zou het op zo’n moment niet ­fantastisch zijn om in de hersenen van deze kandidaten te kunnen kijken? Frank Kupper en Marije de Jong *

I

n de toekomst zal het wellicht mogelijk zijn om bij de screening van sollicitanten gebruik te maken van neuroimaging technieken. Neuroimaging is een nieuwe, opkomende technologie die alle beeldvormende technieken omvat waarmee het brein in beeld wordt gebracht. De afgelopen ­jaren heeft neuroimaging al een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar zal doorzetten. Dit biedt allerlei nieuwe kansen op diverse terreinen, zoals de zorg, het onderwijs en de rechtspraak. Maar ook op het gebied van security management kan de

Frenology Meten aan het brein om beslissingen te maken welke sollicitant wel of niet aan te nemen is niet nieuw. In de negentiende eeuw werd gedacht dat de vorm van de schedel liet zien hoe de hersenen in elkaar zaten en dus wat de persoonlijkheid van deze persoon zou zijn. Er werd gedacht dat deze methode, frenologie genaamd, treinongelukken zou voorkomen als conducteurs op deze manier geselecteerd werden. In vacatures voor allerlei verschillende functies, van boodschappenjongen tot ambtenaar, werd zowel gevraagd naar persoonlijke referenties als naar frenologische analyses.

30

technologie voor nieuwe mogelijkheden zorgen, bijvoorbeeld in het geval van pre-employment screening, bij ­crisismanagement of bij de opsporing van fraude en diefstal. Tegelijkertijd brengt de ontwikkeling van neuroimaging bepaalde vragen met zich mee. Is de techniek wel betrouwbaar? Welke conclusies mag je trekken over iemands gedrag op basis van een weergave van zijn brein? Op welke ­manier kan en mag de technologie in de samenleving een rol gaan spelen, of deze zelfs veranderen? Je houding ten opzichte van dit soort vragen en onzekerheden heeft te maken met je eigen waarden en wereldbeeld. Neuroimaging roept dus niet alleen technische, maar ook ethische en maatschappelijke vragen op. Op dit soort complexe vragen is vaak geen eenduidig antwoord te geven. Er is alleen iets betekenisvols op te zeggen door er samen over te discussiëren; van gedachten te wisselen over de verschillende waarden en idealen die ons drijven om de toepassing van neuroimaging voor ons te zien en vorm te geven.

Maatschappelijke dialoog Het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam is daarom sinds kort gestart met het vormgeven en begeleiden van de maatschappelijke dialoog rondom de toekomst van neuro­ imaging in onze samenleving. Dit

Security Management nummer 3 maart 2011

project vindt plaats in het kader van het NWO-programma ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren’. Hierin willen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar brengen zodat nieuwe ontwikkelingen beter worden afgestemd op wensen en behoeften vanuit de praktijk. Ethische en maatschappelijke vragen willen we een plek geven in het ontwerp van nieuwe toepassingen. We doen dit door neurowetenschappers en mensen uit de praktijk die nieuwe ideeën samen uit te laten werken. De veronderstelling hierbij is dat wetenschap en praktijk van elkaar gaan leren door het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie.

Kijken in de hersenen Terug naar het brein. Dit orgaan vervult een uiterst centrale rol in ons leven. Waarneming, interpretatie, regulatie, aansturing van andere organen: het zijn allemaal functies van de hersenen. Ook terwijl je dit leest, zijn je hersenen actief. Ze registreren je omgeving, nemen alvast een boodschappenlijst of ‘to do list’ door, anticiperen op die vergadering van straks, et cetera. De verwerking van al deze informatie vindt plaats in netwerken van neuronen. Honderd miljard van deze cellen zorgen samen voor ongeveer één biljard verbindingen. Hiermee vormen de hersenen één van de meest complexe systemen van deze wereld.


wetenschap

De hersenen kennen een functionele organisatie. Dit betekent dat elk deel van de hersenen voor een bepaalde functie zorgt. Visuele informatie wordt achter in onze hersenen verwerkt. Reuk en gehoor bevinden zich aan de zijkant.

mende technieken kunnen de structuur en de functie van de hersenen in kaart worden gebracht zonder fysieke sporen achter te laten. Structurele neuroimaging gaat bijvoorbeeld over het opsporen van tumoren of andere her-

Welke conclusies mag je trekken over iemands gedrag op basis van een weergave van zijn brein? Functies zoals het nemen van initiatief, planning en controle worden door het voorste gedeelte van onze hersenen ondersteund. De specifieke organisatie van de hersenen maakt het mogelijk om de structuur en functie van het brein te bestuderen. In eerste instantie maakten wetenschappers hierbij vooral gebruik van patiënten die een of ander letsel hadden opgelopen waardoor ze te maken hadden met uitval van bepaalde functies. Door de plek van het letsel op te sporen konden hersengebied en functie aan elkaar worden gekoppeld. Neuro­ imaging is te zien als het vervolg op dit soort onderzoek. Met behulp van allerlei beeldvor-

senafwijkingen. Functionele imaging is voor de praktijk van het security management van directer belang. Hier gaat het om de hersenen in actie. Functionele imaging maakt het mogelijk om

te kijken naar hersenfuncties zoals waarneming, taal en rekenen. Ook brengt deze techniek het antwoord op meer complexe vragen dichterbij: hoe goed ben je in het nemen van ingewikkelde beslissingen? Hoe ga je om met morele dilemma’s? Amerikaanse onderzoekers hebben bijvoorbeeld laten zien dat mensen die meer rationeel van aard zijn anders met morele dilemma’s omgaan dan mensen die meer intuïtief van aard zijn. Rationele mensen geven bijvoorbeeld een groter gewicht aan de gevolgen van een bepaalde beslissing. Mensen met een grotere emotionele inslag nemen echter meer de individuele rechten van de betrokkenen in ogenschouw. Ook blijkt uit imaging onderzoek dat bij het nemen van persoonlij-

Security Management nummer 3 maart 2011

31

»


wetenschap

ke morele beslissingen niet alleen rationele argumenten maar ook emoties een grote rol spelen.

Neuroimaging voor security management In het hier gebruikte voorbeeld van preemployment screening zou neuro­ imaging dan ook gebruikt kunnen worden om te bepalen of een sollicitant geschikt is voor een functie die veel morele dilemma’s met zich mee zal brengen. Bijvoorbeeld functies met een

een kostbare neuroimaging techniek. Mogelijk zijn de financiële kosten van een frauderend personeelslid hoger dan die van de toepassing van dure neuro­ imaging technologieën.

Kritische geluiden Eén van de velden waar neuroimaging naar verwachting als eerste zal worden toegepast, is het selecteren van sollicitanten. Sterker nog, in Amerika staan al twee bedrijven, Cephos en No Lie MRI, in de startblokken om hun dien-

Het gebruik van neuroimaging om leugenachtig gedrag te achterhalen is de laatste jaren populairder geworden machtspositie en de beschikking over grote budgetten. Een andere mogelijkheid in pre-employment screening is het onderzoeken van onwaarheden in het cv met behulp van leugendetectie. Het gebruik van neuroimaging om leugenachtig gedrag te achterhalen is de laatste jaren steeds populairder geworden in het wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. Het gebruik van neuroimaging als methode voor leugendetectie of voor het vaststellen van daderkennis, is ook relevant voor de bedrijfsrecherche. Tijdens een intern fraudeonderzoek of een geval van diefstal, zou de hersenactiviteit van verdachte werknemers gemeten kunnen worden om de waarheid boven tafel te krijgen. Enerzijds door te kijken of een verdachte liegt of de waarheid spreekt in een verklaring, ­anderzijds door de verdachte met bewijsmateriaal te confronteren en te kijken of er een reactie optreedt die schuldige-kennis aanduidt. Hoewel de tweede methode beter lijkt te zijn dan de eerste, blijft het de vraag of deze technologie ooit 100 procent betrouwbaar zal zijn. Er is bijvoorbeeld geen specifiek leugencentrum in de hersenen. Aan de andere kant is absolute betrouwbaarheid niet noodzakelijk in deze setting. Bij bedrijfsrecherche is het interne ­onderzoek informeel, en het heeft daardoor geen wettelijke gevolgen. Een belangrijke overweging zal zijn of de baten opwegen tegen het gebruik van

32

sten aan werkgevers aan te bieden. No Lie MRI denkt met neuroimaging een ‘objectief’ alternatief te bieden voor testen op het gebied van de verslavingsproblematiek, validatie van het cv en veiligheidsscans van het verleden van de sollicitant. De verwachting hierbij is dat neuroimaging kan bijdragen aan een eerlijker personeelsbestand. Er zijn ook kritische geluiden te horen over deze ontwikkelingen. Niet alleen over de hiervoor al genoemde betrouwbaarheid, maar ook over wat de technologie precies in beeld brengt. Geeft de technologie wel zulke eenduidige informatie over gedachten en capaciteiten? Wat is precies de betekenis van het plaatje dat de techniek oplevert? ­ In het geval van pre-employment screening: geeft neuroimaging wel daadwerkelijk toegang tot de kennis, gedachten en capaciteiten van een individu? Wat als ten onrechte een geschikt persoon een functie wordt onthouden, of

een delicate functie aan een onbetrouwbaar persoon wordt toegekend?

Vragen of antwoorden Verder zijn er zorgen over privacy. Hoe om te gaan met de data die worden gegenereerd? Het is niet moeilijk voor te stellen dat er ooit een werkgever zal zijn die neuroimaging gebruikt om te achterhalen of een potentiële werknemer betrouwbaar genoeg is voor een functie, en er dan achter komt dat die persoon een hersentumor heeft. De kans dat onbedoeld medische data zichtbaar worden gemaakt, is met neuroimaging aanzienlijk. In hoeverre kan en mag je deze medische informatie dan laten meewegen in de beslissing of de sollicitant ook inderdaad de baan krijgt? En wordt de sollicitant over deze bevindingen ingelicht? Hoe zit het met de zelfbeschikking over deze informatie? In hoeverre zou je als (potentiële) werknemer een neuroimaging scan kunnen weigeren wanneer deze deel uitmaakt van een sollicitatieprocedure of een intern onderzoek? Geven de methodes die normaal gesproken worden gebruikt onder weinig stressvolle onderzoeksomstandigheden, dezelfde resultaten tijdens een spannend sollicitatieproces, of de druk van een (valse) beschuldiging? Vooralsnog lijkt de toekomstige toepassing van neuroimaging in security management meer vragen op te leveren dan antwoorden. ‹‹ * dr. Frank Kupper & drs. Marije de Jong zijn onderzoekers en werkzaam bij het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wilt u deelnemen aan de maatschappelijke dialoog rond de toekomst van neuro­imaging in onze samenleving? Neem dan contact op via neurodialoog@falw.vu.nl, onder vermelding van ‘security management’.

Samenvatting »» Neuroimaging is een nieuwe, opkomende technologie die alle beeldvormende technieken omvat waarmee het brein in beeld wordt gebracht. »» Op het gebied van security management kan de technologie voor nieuwe mogelijkheden zorgen, bijvoorbeeld in het geval van pre-employment screening, bij ­crisismanagement of bij de opsporing van fraude en diefstal. »» Er zijn kritische geluiden te horen over deze ontwikkelingen. Niet alleen over betrouwbaarheid, maar ook over wat de technologie precies in beeld brengt.

Security Management nummer 3 maart 2011

15454


JAAR

100

24/7

15454_Adv ICT beveiliging A4_3.indd 1

07-02-11 10:09


securit y

Mikropakket Tapa A-gecertificeerd

‘Niet alleen procedures e ook cultuur’ Security staat in de transportsector hoog op de agenda, zowel bij dienst­ verleners als bij opdrachtgevers. Het ‘sec’ hebben van een hoog security­ niveau is voor een vervoerder echter niet altijd voldoende. Een certificaat kan dan van toegevoegde waarde zijn. In het najaar van 2010 behaalde pakketvervoerder Mikropakket het Tapa A-certificaat, waarmee wordt voldaan aan de hoogste security-eisen in de branche. Mauk Dudok van Heel schetst de beweegredenen en de consequenties. Arjen de Kort

P

akketvervoer is met de toene­ mende verkoop via internet een groeimarkt, waarin voor de af­ handeling van een doorsnee bestelling bij een bol.com het netwerk van een standaardvervoerder volstaat. ‘Dat is dan ook niet onze markt. Onze klanten zoeken namelijk iets wat ze bij de grote gestandaardiseerde netwerken niet vin­ den. Dat is een verhoogd securityni­ veau en extra aandacht en zorg voor hun pakketten. Zij zitten dus met een reden bij ons.’ Aan het woord is Mauk Dudok van Heel, sinds de overname door TNT van Mikropakket op 1 juni 2009 directeur van het in De Bilt ge­ vestigde bedrijf. Mikropakket is in 1983 ontstaan als samenwerkingsverband van enkele re­ gionale vervoerders, met als belangrijk­ ste activiteit het transport voor juwe­ liers van en naar de groothandel.

Vandaag de dag is dat nog steeds een belangrijk deel van de activiteiten, maar inmiddels zijn ook telecom­ bedrijven en de overheid belangrijke

‘We zijn een pakketvervoerder die net dat beetje extra brengt wat nodig is’ opdrachtgevers. Het bedrijf opereert sinds de overname zelfstandig binnen TNT Pakketservice, en heeft eigen ISO 9001, 14001 en 18001 systemen.

Hoog niveau Door de aard van de werkzaamheden was security altijd al belangrijk: de risi­ co’s waren goed in kaart gebracht en er waren al tal van maatregelen genomen. Zo was het distributiecentrum conform

Kerngegevens Bedrijf Plaats Medewerkers Activiteit

34

de verzekeringseisen beveiligd, werd het personeel standaard gescreend, en gol­ den voor de transportauto’s specifieke security-eisen.

: Mikropakket : De Bilt : 65 : gespecialiseerd in het vervoer van kleine, waardevolle pakketten tot een gewicht van 15 kg

Security Management nummer 3 maart 2011

Ondanks het feit dat security al op een hoog niveau stond, werd direct na de overname het behalen van het Tapa Acertificaat tot een van de prioriteiten benoemd. Dudok van Heel: ‘TNT heeft Mikropakket geacquireerd, juist vanwe­ ge die hoge mate van security. Maar je kunt wel roepen dat je zo goed bevei­ ligd bent, mensen hebben dan toch altijd zoiets van “dat zeg jij nu wel ...”. Maar Tapa A is een securitystandaard die niet zo maar te bereiken is. Je laat daarmee aan de markt zien dat je geen huis-tuin-en-keukenkoerier bent, maar een echte specialist. De positionering van het bedrijf wordt hiermee dus extra onderschreven.’

Nulmeting Het daadwerkelijke certificeringstraject werd gedaan door de afdeling Bedrijfs­


securit y

en techniek, maar veiligheid Post van TNT en door de eigen security manager. ‘Dat is het gemak van een grote organisatie, waar­ door je er niet allerlei externen bij hoeft te betrekken.’ Er werd gestart met een risicoanalyse, waarna alle Tapa-vereisten werden ge­ analyseerd en gecheckt. En ondanks het bestaande hoge beveiligingsniveau kwamen daaruit toch nog zaken naar boven die moesten worden aangepakt om aan de Tapa-standaard te voldoen.

Dudok van Heel noemt het voorbeeld van de rolluiken bij de laad- en losdocks, waarin kleine vensters zitten en die moesten worden voorzien van tra­ lies. ‘Zelfs dat soort details moet je oppakken.’ Ingrijpender was de aanpassing van de toegang tot het bedrijfsterrein. ‘Door de slagboom te vervangen door een schuifpoort losten we meteen al een aantal autorisatie-issues rondom het pand op. Zo bestaat er daardoor nage­

noeg geen open verbinding meer met de straat en kunnen alleen nog bevoeg­ den het terrein betreden’, vertelt ­Dudok van Heel.

Cultuur Door het certificeringstraject zijn de procedures aangescherpt en stevig ­geborgd. Ook zijn de nodige technische investeringen gedaan. Toch meent ­Dudok van Heel dat Tapa meer is dan dat. ‘Belangrijker is misschien wel dat

Mauk Dudok van Heel (directeur Mikropakket): ‘Tapa A is een securitystandaard die niet zo maar te bereiken is. Je laat daarmee aan de markt zien dat je geen huis-tuin-en-keukenkoerier bent, maar een echte specialist.’

Security Management nummer 3 maart 2011

35

»


Bez Safety & oek Nedap op Securit y Stand 1 Amsterdam 1.609

onbeperkt

Voor bedrijven met een groot security systeem is het belangrijk om zeker te zijn van onbeperkte groei, zowel qua grootte als functionaliteit. Nedap AEOS is het enige systeem op de markt dat onbeperkte mogelijkheden biedt als het gaat om het aantal deuren, sites, security levels, carriers en functionaliteit.

For more information: Nedap Security Management +31 (0)544 471 111, info@nedap-securitymanagement.com, www.nedap-securitymanagement.com


Aquamarijnstraat 7, Postbus 400 7550 AK Hengelo T +31 74 8515 300 F +31 74 8515 349 info@evva.nl www.evva.nl

Bezoek ons op SSA 2011 standnummer 10.421B van 15 - 17 maart

“Security manager met oog voor veiligheid” Master of Security Science & Management Wie al enige tijd werkzaam is op het gebied van Security, weet dat optimale beveiliging en veiligheid pas tot stand kunnen komen, wanneer zij op strategisch niveau goed worden gemanaged. Delft TopTech’s Master of Security Science & Management biedt een integrale benadering van security Management. De opleiding combineert een wetenschappelijke benadering van het werkveld met security oplossingsconcepten en management. Hierdoor kunt u uw kennis op een hoger niveau brengen en uw carrièremogelijkheden vergroten. De eerstvolgende leergang start in juni 2011. Voor meer informatie bel Vera Balledux 015 278 40 39 of kijk op www.delft-toptech.nl/security.

DDT_adv_Security_01.indd 1

06-08-2010 15:55:13


securit y

Gesloten systeem Mikropakket werkt met een zoge­ naamd gesloten systeem, waarbij het logistieke proces in hoge mate is ge­ automatiseerd. Parallel aan het gehele logistieke proces loopt een doordacht securitytraject, zo blijkt tijdens een rondleiding in het state of the art be­ veiligde distributiecentrum in De Bilt, waar de omliggende sloten zelfs voor een natuurlijke ‘slotgracht’ zorgen. Zo wordt een pakket bij aanlevering ge­ scand en wordt het voorzien van een barcode. Tegelijkertijd wordt het met een beveiligingscamera vastgelegd. Ook de verdere logistieke gang van het pakket door het distributiecen­ trum – tot en met de aflevering aan de volgende chauffeur - wordt met camera’s gevolgd en vastgelegd. ‘Je hebt bij ons als klant te maken met één vaste chauffeur, die dagelijks op dezelfde bestemming rijdt. Je pakket wordt door hem opgehaald, waarna hij het naar het distributiecentrum in De Bilt brengt. Daar wordt het door een loodsmedewerker verwerkt, waar­ na een andere chauffeur het naar de eindbestemming vervoert. Een pakket gaat bij ons dus door maximaal drie paar handen. De verwerking van de kleine pakketten is volledig geauto­ matiseerd. Met de huidige technieken is dan ook optimaal te monitoren wat er in komt en wat er uit gaat. Die pro­ cesscans moeten 1-op-1 kloppen. Zo niet, dan hebben we een probleem.’ Maar ook buiten het distributiecen­ trum, als de pakketten onderweg zijn, is er volop beveiliging. Zo kunnen met bijvoorbeeld het zogenaamde car­ pointsysteem de auto’s ‘live’ worden gevolgd. Met deze en andere techni­ sche maatregelen wordt het gehele proces van begin tot eind gemonitord en vastgelegd.

je veel professioneler gaat denken over veiligheid. Dat is iets wat plaatsvindt tussen de oren van de mensen, waar­ door het een les is voor je eigen perso­ neel. Tapa draait dus niet alleen om procedures en techniek, het gaat ook over de cultuur in je bedrijf.’ Hij licht dit verder toe: ‘Kijk, je kunt natuurlijk

gewoon pakketjes bezorgen. Of je kunt denken zoals wij: we brengen pakketjes rond, maar dat willen we beter en veili­ ger doen. Je omarmt daarmee een con­ cept en dat denken moet je bij je men­ sen tussen de oren krijgen. Zij mogen niet verslappen. Daar zijn we steeds mee bezig.’

cure, blijkt uit het relaas van Dudok van Heel. Zo kostte het een flink bedrag aan additionele security-investeringen om het certificaat te behalen. ‘Maar die in­ vestering is natuurlijk afhankelijk van hoever je al met security bent.’ Tegenover deze investering staan echter ook baten. ‘Hoewel we het certificaat

‘We blijven investeren in security, want daarin moeten we vooruitstrevend zijn’ Hoe hij dat doet? ‘Om security top of mind te krijgen en te houden wordt er in overleggen steeds op gehamerd. De mensen worden betrokken bij waar we mee bezig zijn, waardoor ze er ook zelf over nadenken.’

Ideaalsituatie Is er met het behalen van het certifi­ caat in het najaar van 2010 qua securi­ ty sprake van een ideaalsituatie? ‘Voor wat wij doen, hebben we nu zeker de ideaalsituatie’, stelt Dudok van Heel. ‘We hebben een combinatie van effici­ ënt, transparant en veilig transport gerealiseerd voor de doelgroepen die daarin geïnteresseerd zijn. Voor som­ mige klanten zijn we de ideaalsituatie, voor andere zijn we onder- of overbe­ veiligd. Maar we zijn een pakketver­ voerder die net dat beetje extra brengt wat nodig is.’

Geen eindstation Toch kan er wat de directeur betreft geen sprake zijn van achteroverleunen en is het behalen van het certificaat ze­ ker geen eindstation. Behalve dat het certificaat onderhoud vereist, denkt hij ook alweer daadwerkelijk na over nieu­ we securitymaatregelen voor verdere optimalisatie. ‘De mate van herhaling zorgt ervoor dat je netwerk optimaal georganiseerd blijft. Dat betekent dat we bijvoorbeeld met regelmaat onze chauffeurs trainen. Maar we willen ook extra in techniek investeren om de voertuigen nog beter te beveiligen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een zoge­ naamd cargolock.’

Vooruitstrevend Ook al heb je je zaakjes aardig op orde, dan nog is het Tapa A-traject geen sine­

nog maar kort hebben, krijgen we al ­regelmatig van klanten te horen dat ze het waarderen dat we zo actief met se­ curity bezig zijn. Het heeft ons dus al verder gebracht. Daarom blijven we ook investeren in security, want daarin moet Mikropakket vooruitstrevend zijn.’ ‹‹

Wat is Tapa? De vereniging Transported Asset Pro­ tection Association (Tapa) is een forum dat wereldwijd producenten, logistiek dienstverleners, vervoerders, politie en justitie en andere belanghebbenden verenigt met het gemeenschappelijke doel de verliezen in de logistieke ­keten te beperken. Het belangrijkste aandachtsgebied zijn criminele bedreigingen zoals diefstal tegen de hightechindustrie. Door overleg en samenwerking streeft men naar verhoging van het veiligheids­ niveau van hoogwaardige goederen tijdens het transport. Men heeft als instrument hiervoor Vracht Beveili­ gingsvereisten ontwikkeld en vastge­ legd. Deze vereisten zijn bekend als FSR’s, waarbij FSR staat voor: ‘Freight Suppliers Minimum Security Require­ ments’. In de FSR is beschreven wat het minimale veiligheidsniveau van goederen tijdens het logistieke proces is en op welke wijze dit niveau ge­ handhaafd moet worden. Logistieke dienstverleners die aantoonbaar aan dit niveau voldoen, kunnen zich door een erkende certificerende instantie laten certificeren. Zij krijgen dan het Tapa-certificaat. Het certificaat kent drie niveaus: Tapa A, Tapa B, Tapa C. Meer informatie: www.tapaemea.com

Security Management nummer 3 maart 2011

37


gastcolumn

Deregulering bedreigt brandveiligheid de rekening presenteren voor het zinloos uitrijden van hun wagens en mensen. Ik vraag me af of dat een goede beslissing is. Vanwege de onbekendheid met de maatregel ziet het er voor­ lopig niet naar uit dat deze van tafel gaat. Zodoende bestaat de kans dat bedrijven op onverant­ woorde wijze gaan bezuinigen en dat de aandacht voor veilig­ heidsrisico’s verslapt. Aan de ene kant zullen ze hun adminis­ tratieve lasten omlaag zien gaan, aan de andere kant zijn ze mogelijk toch duurder uit.

Minder overheid en minder administratieve lasten: dat is onmiskenbaar de trend. Met als achterliggende gedachte dat bedrijven zelf meer verant­ woordelijkheid moeten nemen. De regelgeving is in beweging. Een aantal veranderingen ken­ nen we al. Zo hoeft de brand­ blusser in plaats van jaarlijks nog maar eenmaal per twee jaar gekeurd te worden. Vol­ gens Vebon komt dat de brand­ veiligheid niet ten goede. Maar er staat meer op stapel. Op 1 ja­ nuari 2012 wordt het nieuwe Bouwbesluit van kracht. In het voorgenomen besluit, waarvan de tekst op z’n vroegst officieel in juli 2011 gepubliceerd wordt, staat een voor de hele brand­ veiligheidsketen vergaande vorm van deregulering. De ver­ plichte doormelding naar de meldkamer van de brandweer komt voor circa 65 procent te vervallen, onder meer voor hotels. Krijgen hoteleigenaren en andere gebouwbeheerders nu slapeloze nachten? Zo ver zal het niet komen, maar ze zullen zich hier niet prettig bij voelen. Uiteraard willen ze dat de brandveiligheid in hun pand gegarandeerd is, maar het is onduidelijk aan welke eisen ze straks moeten voldoen. Dat geeft onzekerheid. Wie is er verantwoordelijk, en dus aan­ sprakelijk, als er iets misgaat?

Laten we ketenbreed werken aan een gemeenschappelijke standaard voor brandveiligheid

Met name de brandweer ziet de verplichte doormelding naar de meerderheid van de gebouwen in ons land liever vervallen. Begrijpelijk, want loos alarm opvolgen doet een zwaar beroep op de toch al onder druk staande capaciteit van de brand­ weerkorpsen. Alleen jammer dat er niet wordt gekeken naar andere oplossingen. Neem de vertraagde doormelding, die een groot deel van de loosalarmmeldingen elimineert. Ook ontstaan veel gevallen van vals alarm door foutief be­ heer van de brandmeldinstallatie. Er zijn zelfs brandweer­ korpsen die ondernemers die vaak ‘over de schreef gaan’,

Er zijn minder regels, maar meer risico’s en dus gaan ver­zekeraars hogere premies vragen of aanvullende eisen stellen. Allemaal omdat ondui­ delijk is aan welke standaard gebouwbeheerders moeten voldoen. Lastenverlichting juich ik toe en niemand zit op een teveel aan regels te wachten. Maar de overheid kan niet zo­ maar iets weghalen zonder een alternatief te bieden.

De hele keten zou zich dit aan moeten trekken: beveiligings­ bedrijven, brandweer, verzeke­ raars, certificerende en inspectieinstellingen. En niet in de laatste plaats ondernemers en bestuurders. Laten we ketenbreed werken aan een gemeenschappelijke standaard voor brand­ veiligheid als alternatief voor de wegvallende regelgeving. Ik wil hiervoor graag mijn hand naar iedereen uitsteken. Overleg is cruciaal, het is de hoogste tijd om bruggen te ­bouwen. Zaak is vooral dat geen enkele schakel in de keten op eigen houtje opereert. Daar zit de eindgebruiker niet op te wachten. Nu kan de conclusie alleen maar zijn dat deregu­ lering tot een vacuüm leidt.

Michel Goderie voorzitter van de sectie Brandbeveiliging van de ­Vereniging van Beveiligingsondernemingen in Nederland (Vebon) en werkzaam bij Siemens Building Technologies

Security Management nummer 3 maart 2011

39


securit y

De beveiliger als boeienbinder Moeten particuliere beveiligers de bevoegdheid krijgen om handboeien te gebruiken? Zowel oud-voorzitter VPB Tjibbe Joustra als OM-baas Harm Brouwer vindt het een goed plan. Maar, benadrukken ze, het gewelds­ monopolie van de overheid blijft onaangetast. Niet iedereen is ­enthousiast. Peter Passenier *

‘B

ij diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie’. Bordjes met deze tekst kom je regelmatig tegen in de supermarkt. Ze zijn bedoeld als waarschuwing, maar tegelijkertijd schetsen ze een probleem, want wat gebeurt er als iemand toch over de schreef gaat? Op het moment dat de politie arriveert, is de dief al door naar zijn volgende project. Beveiligers hebben op zo’n moment beperkte bevoegdheden. Ze kunnen – net als u en ik – de dader aanhouden. Maar ze mogen hier geen handboeien voor gebruiken, laat staan wapens voor inzetten. Zelfs een proces-verbaal opstellen is niet aan de orde. Beveiligers zijn burgers in uniform. Vandaar de uitspraken van oud-voorzitter VPB Tjibbe Joustra. In het Financieele Dagblad stelde hij voor om particuliere beveiligers – in zeer specifieke gevallen zoals winkeldiefstal – meer bevoegdheden te geven. OM-baas Harm Brouwer zag er wel wat in. Tijdens een toespraak in perscentrum Nieuwspoort stelde hij die bevoegdheden scherp. Het gaat om het recht om »» een proces-verbaal uit te schrijven, »» handboeien te gebruiken, »» en eventueel zelfs wapenstok of ­pepperspray te hanteren.

Winkel-BOA’s Toen Brouwer deze proefballon opliet, anticipeerde hij al op de kritiek die zou gaan komen. Nee, zegt hij, de overheid gooit haar geweldsmonopolie niet te grabbel in de particuliere sector. Het

40

gaat immers om beveiligers met een extra, publieke, taak. ‘Ik pleit voor beveiligers in dienst van een beveiligingsbedrijf die daarnaast onbezoldigd opsporingsambtenaar zijn in dienst van een overheid’, zei hij voor de microfoon van de NOS. ‘Het zijn buitengewoon opsporingsambtenaren, winkel-BOA’s.’ En die winkel-BOA’s moeten volgens hem voldoen aan een heel rijtje eisen. Ze moeten een gecertificeerde oplei-

Maar aan de andere kant: deze kritiek richtte zich vaak op onderdelen van Brouwers plan. En niet ieder onderdeel valt in slechte aarde. Reden om ze afzonderlijk te behandelen.

Verbaliseren Volgens voorstanders vormt dit de kern van Brouwers plan. ‘Vergeet die wapenstok en pepperspray’, zegt Carlo Cahn, secretaris van de Vereniging van Parti-

‘Met handboeien kun je anderen pijn doen’ ding krijgen, grondig worden gescreend en onder toezicht staan van OM en politie. Bovendien kunnen burgers gebruikmaken van een klachtenregeling. De anticipatie van Brouwer bleek terecht. De kritiek kwam. Detailhandel Nederland vreesde zelfs voor Colombiaanse toestanden met zwaarbewapende bewakers op iedere hoek van het winkelcentrum. Zo zwart ziet de Algemene Nederlandse Politie Vereniging het niet, maar toch heeft ook die zijn twijfels. ‘Ik weet dat er te weinig agenten zijn’, zegt woordvoerder Jos Hermans. ‘Maar betekent dit dat we taken moeten verplaatsen van de politie naar de particuliere sector? We zien langzamerhand dat er steeds meer dure politieagenten worden vervangen door goedkope BOA’s. Dat leidt tot een uitholling van ons vak. Dus rijst de vraag: wat voor politie wil je eigenlijk?’

Security Management nummer 3 maart 2011

culiere Beveiligers. ‘Het gaat erom dat je als overheid maximaal gebruikmaakt van de particuliere sector. En dat doe je niet als beveiligers een winkeldief moeten vasthouden tot de politie arriveert – want daar gaat veel tijd overheen. Veel praktischer is het als ze zelf een proces-verbaal kunnen uitschrijven.’ Hermans ziet echter problemen. ‘Als je dit plan doorvoert, dreigt er versnippering. Nu al heeft ieder ministerie zijn eigen opsporingsambtenaren, allemaal met verschillende bevoegdheden. Dat leidt tot ver­warring: bij het publiek, maar ook bij ons. Bovendien: houd er wel rekening mee dat zo’n BOA een ambtseed moet afleggen. Want de rechters moeten ervan kunnen uitgaan dat zo’n ambtenaar de waarheid spreekt. Anders eindigt ieder procesverbaal in een welles-nietesspelletje.’ Daar komt nog bij dat niet iedere winkeldief zich gedwee laat inrekenen. Met


securit y

Ook Segboer – die trainingen geeft in het gebruik van handboeien – is niet meteen enthousiast. ‘Je hebt enige dagdelen nodig om mensen een beetje te scholen. Ze moeten beseffen wat ze in hun handen hebben: met handboeien kun je anderen pijn doen. Bovendien moet je een verdachte in een positie krijgen dat je de handboeien om kunt doen: enige controletechnieken zijn dan noodzakelijk. Voor dat alles kun je een certificaat halen, maar toegegeven: dat kunnen Bassie en Adriaan ook afgeven. Daarom zullen er eisen moeten komen voor de controle op de betreffende opleidingsinstituten.’

Wapens

goede reden, zegt Ron Segboer van adviesbureau Daito. ‘Veel dieven zijn namelijk al een keer voorwaardelijk veroordeeld. Als ze worden gepakt omdat ze twee rollen pepermunt achteroverdrukken, kunnen ze soms voor drie jaar de cel in draaien. Dus als ik die ga aanhouden, kan ik mogelijk eerst een potje vrij gaan worstelen. En je begrijpt: als het gaat om Mike Tyson, doe ik al gauw een beroep op de politie.’

Handboeien Daarmee komen we op het volgende punt. Zou het niet handig zijn als beveiligers tegenstribbelende verdachten in de handboeien konden slaan? Ja, zegt Richard Franken van Trigion. ‘Het gebeurt tientallen keren per jaar dat onze mensen bij schermutselingen gewond raken. Alles wat je kunt doen om dit te voorkomen, is meegenomen.

En als je de armen van de dader op zijn rug bindt, kan hij die in ieder geval niet gebruiken.’ Sterker nog: ook voor de verdachte zelf is het vaak beter, zegt Cahn. ‘Hoe gaat dat nu? Een dief wordt aangehouden en hij wil ontsnappen. Dan gaat er zo’n vent van 100 kilo een halfuur bovenop hem zitten totdat de politie arriveert. En dat kan een tijdje duren. Dan is het toch veel beter als de dief op zijn plaats wordt gehouden met handboeien? Of desnoods met van die tie wraps, die ze nu al vaak gebruiken bij festivals? Het gebeurt wel bij het openbaar vervoer.’ Maar de politiebond is huiverig. ‘Handboeien zijn niet bedoeld om het verzet te breken’, zegt Hermans. ‘We gebruiken die alleen bij het vervoer in de auto, om de verdachte op de achterbank te kunnen zetten zonder dat hij de bestuurder kan aanvallen.’

Moeten beveiligers wapens kunnen dragen? Dit punt ligt het gevoeligst. Nu al zijn er de zogenoemde ‘groene BOA’s’ actief in natuurgebieden. Zij dragen inderdaad een jachtgeweer. Echter: dit is niet bestemd voor stropers, maar uitsluitend voor hazen, konijnen en ander wild. Toch wil Cahn de optie niet bij voorbaat van tafel halen. ‘Ten eerste moet je aandacht hebben voor de nuances in het plan van Brouwer. Er staan dadelijk geen zwaarbewapende beveiligers op iedere straathoek. Bovendien denk ik dat je ook niet te snel moet aannemen dat wapens agressie uitlokken. Beveiligers in België zijn veel zwaarder bewapend dan bij ons, en het aantal incidenten ligt niet hoger.’ Franken daarentegen vreest voor een wapenwedloop. ‘Nee, ik denk niet dat er een preventieve werking uitgaat van een bewaker met wapenstok en pepperspray. Het gevaar bestaat dat de daders erop zullen anticiperen. Dan komen ze de volgende keer terug met zwaarder geschut.’

Pilot Maar toch: het eindoordeel van de particuliere beveiligers is positief. ‘Ik denk dat je dit eens moet uittesten’, zegt Franken. ‘Mocht er behoefte zijn aan pilots, dan kan men contact met ons opnemen. Laat Trigion een proef nemen, bijvoorbeeld in de Haagse binnenstad of in Hoog Catharijne. En dan een halfjaar lang, onder gereguleerde omstandigheden. Wij werken daar graag aan mee.’ ‹‹ * Peter Passenier is journalist

Security Management nummer 3 maart 2011

41


fraudepreventie

Fraudeonderzoek en de rol van securityspecialisten

Frauditing Hoe kun je frauderisico’s op effectieve wijze beheersen? En hoe denken interne onderzoekers - waaronder securityspecialisten - zelf over hun ­mogelijke rol op dit specifieke terrein? Nicole J. den Hartigh *

I

n 2006 heb ik onderzoek gedaan (Universiteit van Amsterdam) naar de rol van interne onderzoekers, zo­ als security officers en auditors, bij het beheersen van fraude. Tevens is nader beschouwd welke specifieke kennis, ervaring en bekwaamheden nodig wor­ den geacht voor het op professionele wijze kunnen uitvoeren van fraude­ onderzoek: frauditing. Frauditing is een samenvoeging van de woorden fraude en auditing en betreft procesgericht onderzoek, met aandacht

totaalrespons is beide jaren met respec­ tievelijk 79 en 60 procent representa­ tief te noemen.

Frauditing: een expertise Uit literatuur over auditing blijkt dat frauditing een specialisme betreft. En voor een specialisme is expertise nodig. Figuur 1 laat zien welke componenten van invloed zijn op het verkrijgen van auditexpertise. Een investering in erva­ ring en kennis lijkt de sleutel tot succes

Er is groot voordeel te behalen wanneer securityspecialisten samenwerken met fraudebeheersingexperts voor cultuur, leiderschap, druk, gele­ genheid en rationalisatie, gericht op het effectief en efficiënt beheersen van risico’s op integriteitschendingen, waaronder fraude. In 2009 heb ik in opdracht van Deloit­ te Forensic & Dispute Services een ver­ volgonderzoek uitgevoerd, waarbij niet alleen is gekeken naar de tegenwoordig voor fraudeonderzoek benodigde com­ petenties, maar ook naar de mogelijke invloed van de kredietcrisis op be­ kwaamheden die van fraudeonderzoe­ kers mogen worden verwacht. De naam van dit vervolgonderzoek luidt: Frauditing II: a competence based ap­ proach. De totale groep deelnemers bestaat uit respondenten op het terrein van audit, fraudeonderzoek en een groep ‘overig’ met daarin onderzoeks­ functionarissen zoals controllers, secu­ rity officers en compliance officers. De

42

Stelling I

voor de medewerker die zich met frau­ debeheersing wil gaan bezighouden. Bekwaamheden, ook wel competenties genoemd, bestaan onder andere uit aanleg, persoonlijkheid en houding (niet limitatief).

De belangrijkste competenties Uit een vragenlijst met daarin 43 ver­ schillende competenties mochten res­

Ervaring/instructie

pondenten in 2009 de belangrijkste voor het kunnen uitvoeren van fraude­ onderzoek kiezen. Net als in 2006 wer­ den onafhankelijkheid en integriteit van de fraudeonderzoeker in 2009 als de twee belangrijkste bekwaamheden ge­ kenmerkt. In 2010 is door Deloitte FDS een onderzoek gedaan naar de oplei­ dingsbehoefte van fraudeonderzoekers. Als onderdeel van dit onderzoek is aan 85 fraudeonderzoekers de lijst met 43 bekwaamheden voorgelegd. Integriteit scoort binnen deze groep het hoogst (Van Hese, 2010).

Aan de respondenten zijn in 2006 en in 2009 twee stellingen voorgelegd. De eerste luidt: ‘De internal auditor met een werkervaring van minimaal drie jaar en een afgeronde universitaire opleiding tot Executive Master of Internal Auditing (c.q. business control), kan op verant­ woorde wijze een onderzoek naar fraude uitvoeren, binnen het eigen bedrijf.’ In figuur 2 is het resultaat weergegeven. Figuur 2 toont twee verrassende resul­ taten. Enerzijds was te verwachten dat in 2009 meer auditors het eens zouden zijn met de stelling dan in 2006. Het aantal fraudesignalen is volgens frau­

Kennis

Expertise (beoordelen prestaties)

Bekwaamheden

Figuur 1. Model voor het verwerven van auditexpertise (Bonner e.a., 1994).

Security Management nummer 3 maart 2011


fraudepreventie

deonderzoekers de afgelopen jaren na­ melijk toegenomen. In reactie op de kredietcrisis wordt binnen organisaties meer op kosten gestuurd, bijvoorbeeld het terugdringen van kosten voor ex­ tern personeel, waardoor meer taken intern worden belegd. Dit kan ertoe bijdragen dat securityspecialisten nu eerder worden gevraagd fraudesignalen te onderzoeken, terwijl dergelijk onder­ zoek vóór de kredietcrisis gemakkelijker werd uitbesteed aan externe professio­ nals. Ook is er sprake van aanscher­ ping van gedrags- en beroepsregels voor accountants op het gebied van fraude­ beheersing, waardoor de interne audi­ tor en controller in toenemende mate nadrukkelijker worden gevraagd om bestaan en werking van getroffen inter­ ne fraudebeheersingsmaatregelen aan te tonen. In toenemende mate hebben interne onderzoekers de taak een meer zichtbare en toetsbare rol te spelen op dit gebied. De vraag luidt vervolgens: ‘hoe?’ De tweede verrassing hangt samen met het resultaat van de groep fraudeonder­ zoekers. Daar was te verwachten dat meer fraudeonderzoekers dan auditors het oneens zouden zijn met de stelling, gezien de markt die kleiner wordt als auditors ook fraudeonderzoek gaan doen.

Dilemma’s Ook al blijkt uit de gedrags- en beroeps­ regels dat de auditor specifieke taken heeft op het terrein van fraudebeheer­ sing, lang niet iedere interne onder­ zoeksfunctionaris kan en/of wil dergelij­ ke taken vervullen. Er bestaan dilemma’s die interne onderzoekers ervan kunnen weerhouden zich bezig te houden met het onderzoeken van fraude. Een voor­ beeld is de benodigde onbevangenheid die een fraudeonderzoeker nodig heeft om vooral geen scenario’s bij voorbaat uit te sluiten, bewust dan wel onbewust. Zoiets kan gebeuren als het een bekende collega betreft waar zich het onderzoek op richt. Ook vinden auditors het door­ gaans niet plezierig wanneer zij in hun reguliere functie door hun omgeving di­ rect met fraude geassocieerd worden, doordat zij af en toe meedraaien in een bijzonder onderzoek. Naast deze algemene dilemma’s noe­ men auditors zelf het ontbreken van

Audit

Fraude

70%

70%

30% 2006 Eens

16% 2009

70%

30% 2006

Overig

80%

20% 2009

76%

24% 2006

72%

28% 2009

Oneens

Figuur 2. Resultaten stelling 1. kennis en ervaring met fraudeonder­ zoek (onderzoeksmethoden, privacy­ wetgeving en verhoortechnieken). Ook wordt de noodzaak onderkend van be­ nodigde specifieke bekwaamheden, zo­ als onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Ontbreken van dergelijke specifieke ta­ lenten kan afbreukrisico’s opleveren; niet alleen voor de onderzoeker zelf, maar mogelijk ook voor de dienst waar hij werkt of de beroepsgroep.

Uitdagingen Zoals blijkt uit de dilemma’s zijn er tal van redenen te noemen om je vooral niet met het onderzoeken van fraude bezig te houden. Maar op de keper be­ schouwd zijn er ook respondenten - zij het een minderheid - die wel brood zien in een rol op dit specifieke terrein. Parttime ‘detective’ zijn is volgens hen spannend, fraudeonderzoek levert een kijkje op in ‘keukens’ die anders geslo­ ten blijven, het gaat om mensen in plaats van processen en het onderzoe­ ken van fraude betreft de nuttige bezig­ heid van ‘waarheidsvinding’. Er is door als externe fraudeonderzoe­ ker samen te werken met interne on­ derzoeksfunctionarissen sprake van een win-winsituatie. Security officers, con­ trollers en auditors zijn immers dé spe­ cialisten op het terrein van beheer­ singsmaatregelen binnen organisaties. Zij kennen relevante risico’s - waarvan fraude er slechts één is - en zullen bin­ nen organisaties mogelijk als ontdekker van, als loket dan wel als eerste aan­ spreekpunt voor vermeende misstan­ den op dit terrein (kunnen) fungeren. Door tijdig samen te werken met een professionele fraudeonderzoeker kan een hoop narigheid worden voorko­ men, zoals financiële verliezen en ima­ goschade. De interne onderzoeker kent doorgaans de weg binnen zijn eigen or­ ganisatie en kan daardoor vaart maken,

de fraudespecialist heeft de benodigde bekwaamheden in huis en beschikt over de noodzakelijke kennis en erva­ ring, en dit samen kan positief bijdra­ gen aan de snelheid van handelen die in het begin van een onderzoek zeer relevant voor het welslagen kan zijn. Er speelt nog iets anders wat pleit voor een samenwerking met specialisten op dit terrein. Volgens de gedrags- en be­ roepsregels (IIA) is een auditor niet de functionaris om verdachten te verho­ ren, persoonsgericht onderzoek uit te voeren of ‘wilde achtervolgingen’ te doen; dus ook op die terreinen kan de externe onderzoeksspecialist - waar relevant - een rol spelen.

Stelling II Sinds 2007 is de kredietcrisis, en alles wat daarmee samenhangt, regelmatig het gesprek van de dag. In dat licht is aan de respondenten in 2009 een twee­ de stelling voorgelegd en die luidt als volgt: ‘De huidige economische situatie (kredietcrisis) stelt andere eisen qua vaar­ digheden en bekwaamheden aan onderzoe­ kers van fraude dan drie jaar geleden.’ Driekwart van de totale groep respon­ denten is het niet eens met deze stel­ ling. ‘Fraude = fraude’ luidt het devies van deze groep. Van de 25 procent die het wel eens is met de stelling, noemt het merendeel een toename in fraudeincidenten door die kredietcrisis, waar­ door volgens hen andere vormen van fraude en een andere dadergroep ont­ staan die een andere c.q. slimmere aanpak vergen. Dit stelt daardoor aan­ gescherpte eisen aan onderzoekers: »» de werkdruk voor onderzoekers neemt toe en daarmee ook de stress­ bestendigheid; »» er komt meer creativiteit/inventivi­ teit in het omzeilen van procedures voor en dit vereist dus ook meer cre­ ativiteit, inventiviteit en oplettend­ heid van onderzoekers.

Security Management nummer 3 maart 2011

43

»


1/1 A4.indd 46

28-02-11 12:33


fraudepreventie

Er zijn respondenten die wel brood zien in het onderzoeken van fraude. Volgens hen is parttime ‘detective’ zijn wel spannend.

Effect kredietcrisis In 2009 en in 2010 uitgevoerd onder­ zoek toont aan dat fraudeonderzoekers het door de kredietcrisis alleen maar drukker krijgen. Dit is verklaarbaar op basis van de fraudedriehoek die bestaat uit druk, rationalisatie en gelegenheid. Deze drie-eenheid symboliseert de as­ pecten die een rol spelen in relatie tot de persoon die tot frauderen overgaat. Eén of meer elementen liggen altijd ten grondslag aan een fraude. Door de kredietcrisis komen er meer medewerkers onder financiële druk te staan, bijvoorbeeld door dreigend baan­ verlies. Persoonlijke malaise kan ertoe leiden dat waarden en normen in ne­

ontslagen en er komt geen nieuwe voor terug. Dit aspect biedt gelegenheid tot frauderen. Aangezien de drie elementen van de fraudedriehoek ten tijde van een kre­ dietcrisis (kunnen) worden beïnvloed, in combinatie met een grote groep die ‘last’ heeft van de crisis en daardoor in de verleiding tot frauderen kan komen, leidt dit tot een toename in het aantal fraude-incidenten.

Conclusie Niet iedere interne onderzoeksfunctio­ naris is voldoende geëquipeerd én ade­ quaat voorbereid op het effectief be­ heersen van fraude. Gebrek aan kennis,

Fraudeonderzoekers krijgen het door de kredietcrisis alleen maar drukker gatieve zin worden bijgesteld, waardoor gedrag dat eerder werd afgekeurd nu wordt gerationaliseerd. ‘De baas steekt toch ook een onverdiende bonus in zijn ei­ gen zak, dus waarom zouden wij niet wat extra’s op de zaak ‘meepakken’?’ Boven­ dien worden op basis van kostensane­ ring ten tijde van een kredietcrisis soms besluiten genomen die ten koste kun­ nen gaan van een adequaat werkend systeem van interne beheersmaatrege­ len. Een controleur wordt bijvoorbeeld

ervaring, specifieke vaardigheden en/of bekwaamheden kunnen leiden tot af­ breukrisico’s. Ook spelen er algemene dilemma’s wanneer interne onderzoe­ kers zich naast de reguliere taken met fraudeonderzoek gaan bezighouden. Sommige elementen van fraudeonder­ zoek zijn bovendien uitgesloten volgens de voor auditors geldende gedrags- en beroepsregels (IIA). Security officers, controllers en auditors kunnen gezien hun taken en positionering in de orga­

nisatie doorgaans een belangrijke sig­ naalfunctie vervullen op het terrein van fraudebeheersing, mits zij zich hiervan bewust zijn en weten wat van hen wordt verwacht. Adequaat handelen nadat een vermeende fraude is gesigna­ leerd kan een hoop ellende voorkomen. Een belangrijke aanbeveling is dat zij zich - waar mogelijk en relevant - laten bijstaan door professionals op het ter­ rein van fraudeonderzoek. Vanuit die samenwerking kan bovendien noodza­ kelijke expertise worden overgebracht, waardoor het beroep van securityspeci­ alist een nog grotere waarde voor de organisatie krijgt. Kortom: een winwinsituatie. ‹‹ Meer lezen? In 2007 verscheen het boek Frauditing, routeboek bij fraudeonderzoek (ISBN 9789013045505), dat door Kluwer is uitgegeven. In 2010 is de Engelstalige versie - Frauditing, roadmap to fraud in­ vestigation - verschenen. Voor 2011 staat een tweede druk gepland met daarin de uitgebreide resultaten van onderzoeken uit 2009 en 2010. * Nicole J. den Hartigh EMIA RO CPI is manager Frauditing bij Deloitte Foren­ sic & Dispute Services, bestuurslid van de Association of Certified Fraud Exa­ miners en lid van de vakgroep ‘Fraude­ risico’s en de internal auditor’ van het Institute of Internal Auditors (IIA).

Security Management nummer 3 maart 2011

12:33

45


securit y

Nieuw meldkamerpakket voor ACN

‘We werken nu klantge r Sinds enkele maanden maakt de particuliere alarmcentrale van Alarm Control Nederland (ACN) in Roosendaal gebruik van een nieuw meld­ kamerpakket: Security Control Software (SCS). Directeur Jasper Brinkman toont zich tevreden. Er kan nu klantgerichter en efficiënter worden gewerkt, en zijn PAC is hiermee klaar voor de toekomst van alarm-over-IP. Arjen de Kort

J

arenlang werkte de meldkamer van Alarm Control Nederland in Roosendaal met een pakket dat was ontwikkeld in de Verenigde Staten. Echter, steeds vaker liep men tegen de technische grenzen ervan aan. ‘Met dat oude pakket werkten we nog in een echte Dos-omgeving. Onze centralisten moesten daardoor nogal omslachtig werken, kregen bij een melding slechts een beperkte hoeveelheid klantinformatie gepresenteerd, konden niet op postcode zoeken, en er was geen nette rapportage voor de klant te maken’, somt Jasper Brinkman enkele beperkingen op. En niet onbelangrijk, steeds vaker vroegen klanten om andersoortige dienstverlening, bijvoorbeeld over tracking & tracing, of over videotransmissie. Al met al was het niet meer van deze tijd, luidde dan ook zijn oordeel, en daarmee had hij voldoende drivers om in 2008 de beslissing te nemen uit te gaan kijken naar een nieuw meld­ kamerpakket.

Klaar voor toekomst De kritiek van Brinkman was niet uniek en was voor de leverancier van het oude pakket reden genoeg om geza-

menlijk met een aantal alarmcentrales een nieuw softwarepakket te ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij was dat het moest inspelen op de volgende marktontwikkelingen: de alarmcentrales wil-

‘Het doel: de klant overzichtelijker, inhoudelijker, beter en sneller informeren’ den hun klanten meer diensten kunnen leveren en wilden efficiënter kunnen werken. Tevens moest het pakket voldoen aan de nieuwe Europese meldkamernorm, evenals aan de Nationale Praktijkrichtlijn (NPR). Door aan al deze eisen te voldoen, zou het pakket – en zijn gebruiker - klaar zijn voor de toekomst en voor de nieuwe wereld van alarm-over-IP.

Amerikaanse auto Doordat hij nauw betrokken was bij de ontwikkeling van het pakket en het feit dat hij hierdoor bij zijn leverancier kon blijven, was de uiteindelijke keuze van Brinkman voor SCS een logische. Maar uiteraard speelden ook andere factoren

Kerngegevens Bedrijf Project Leverancier Pakket

46

een rol. ‘Qua mogelijkheden verschillen de diverse pakketten op de markt niet zo veel van elkaar. Maar omdat die andere pakketten veelal uit het buitenland komen, moeten ze worden omge-

: Alarm Control Nederland, Roosendaal : Implementatie van en migratie naar een nieuw meldkamerpakket : ASB-Security, Eindhoven : Security Control Software (SCS)

Security Management nummer 3 maart 2011

bouwd naar de Nederlandse situatie en dat is niet optimaal. Vergelijk het maar met het importeren van een Amerikaanse auto: hij is voor 95 procent perfect, maar er staat toch mph op de kilometerteller.’ En misschien nog wel belangrijker in de ogen van Brinkman was het gegeven dat tot een paar jaar geleden het merendeel van de aansluitingen op de meldkamer vaste objecten betrof. ‘Maar dat is al lang niet meer zo. We hebben steeds vaker te maken met mobiele objecten en met tracking & tracing, waardoor er tegenwoordig veel meer dimensies aan een melding zitten. Daarom moet je het pakket anders kunnen inrichten, zodat de centralist meer informatie gepresenteerd kan krijgen. In geval van tracking & tracing moet hij bijvoorbeeld kaartmateriaal op zijn scherm krijgen. En dat kan met dit pakket.’

Geen ‘big bang’ Na een periode van ontwikkelen en het bepalen van de uiteindelijke keuze,


securit y

e richter’ werd in april 2010 gestart met de implementatie van het nieuwe pakket. Er werd niet gekozen voor een big bang, maar voor een geleidelijke migratie waarbij de twee pakketten gedurende enige maanden parallel draaiden. ‘We hadden eerst drie maanden waarin het oude programma nog leidend was. Vervolgens werd het nieuwe programma leidend, maar draaide het oude nog wel enige tijd op de achtergrond. En nee, zoiets verloopt nooit vlekkeloos. Maar die verwachting moet je ook niet hebben’, stelt Brinkman nuchter vast. Zo werden er ondanks alles toch nog wel enkele verbeterpunten geconstateerd, die in samenspraak met de leverancier direct werden aangepast. Maar meer nog zat de migratie tussen de oren van de medewerkers, die werden geconfronteerd met een totaal andere beeldschermpresentatie. Brinkman: ‘Neem alleen al het feit dat ze het oude programma met een toetsenbord bedienden, en ze nu ineens met een muis moesten gaan werken. Vergelijk het maar met de overgang van WordPerfect naar Word, die voor de meesten van

Het softwarepakket SCS is opgebouwd uit acht modules: »» FEP: front-end-processor, waar alle aangeboden signalen worden verwerkt. »» Client: gebruikersinterface voor de centralist. »» Reporter: rapportagemodule. »» Video: video-integratie met alarmverwerking. »» Gateway: zorgt voor fax- en e-mailverkeer en de koppeling met systemen die via internet communiceren. »» Stats: een dashboard met live-statistieken en statussen. »» Voice: telefoonkoppeling. »» Web: toegang via internet tot het pakket voor klanten en installateurs.

Jasper Brinkman (directeur Alarm Control Nederland): ‘Qua mogelijkheden verschillen de diverse pakketten op de markt niet zo veel van elkaar. Maar omdat die andere pakketten veelal uit het buitenland komen, moeten ze worden omgebouwd naar de Nederlandse situatie en dat is niet optimaal.’ ons indertijd ook een gewenningsproces vereiste. Maar we hebben veel tijd en moeite in de implementatie en de migratie gestopt, en dus ook in de opleiding van de medewerkers. Daardoor is het hele project achteraf bezien eigenlijk probleemloos verlopen en hebben onze klanten er zo goed als niets van gemerkt.’

Ervaring Nu het pakket enkele maanden volledig operationeel is en de kinderziektes zijn verholpen, toont Brinkman zich uitermate tevreden. Maar hij kijkt inmiddels alweer naar de toekomst. ‘Ik wil de digitale communicatie met de klant verder optimaliseren, zoals rapportages via de mail of sms. En ik wil dat de klant in het systeem kan inloggen zodat hij zelf zijn gegevens en wensen kan aanpassen.’ Tevens ziet hij volop mogelijkheden om nog efficiënter en proactiever te werken. Een van de nieuwe diensten die daartoe nog dit jaar zal worden aangeboden, is een iPhone App waarop de klant zijn meldingen kan zien. En dat

alles met maar één doel: de klanttevredenheid verder verbeteren. Brinkman is duidelijk over hoe dat moet gebeuren: ‘De klant inhoudelijker, overzichtelijker, beter en sneller informeren. Dat is belangrijk, want de markt is gespannen en kent een behoorlijke prijsdruk.’

50.000 telefoontjes Afsluitend wijst Brinkman nog op een wat hem betreft zeer belangrijke schakel in de keten leverancier – meldkamer – klant, namelijk de installateur. ‘Ook dat is onze klant. Met dit nieuwe pakket gaan we ook naar hem toe een aantal verbeterslagen maken. Ter illustratie: we ontvangen nu per jaar zo’n 50.000 telefoontjes van monteurs die vanwege onderhoud aan het alarmsysteem van een klant ons vragen het in en uit de teststand te zetten. Daar willen we vanaf. Daarom hebben we een webportal ontwikkeld, waarin monteurs deze zaken zelf kunnen regelen, uiteraard binnen de geldende veiligheidsmaatregelen. Op deze manier maken we ook het werken van die installateur een stuk efficiënter.’ ‹‹

Security Management nummer 3 maart 2011

47


TOONAANGEVEND IN BEVEILIGINGS OPLEIDINGEN

A

ls professional in de beveiliging wilt u natuurlijk kwalitatief hoogstaande oplossingen aanbieden die voldoen aan alle normen. Investeer daarom nú in uw kennis en vakbekwaamheid door u in te schrijven voor één van de cursussen van SOBA Security Opleidingen BV! Al 20 jaar lang biedt SOBA Security Opleidingen BV cursussen aan op het gebied van beveiliging en brandveiligheid met docenten die stuk voor stuk expert zijn op hun vakgebied. Cursuslocatie Rijnzathe 7, De Meern

Kwaliteit in beveiliging? Investeer in uw kennis! Profiteer van onze jubileumkortingen JUBILEUM tot wel ACTIE

20%!

Kijk op soba.nl voor verdere details.

SOBA Security Opleidingen BV biedt u de volgende opleidingen aan op het gebied van beveiliging en brandveiligheid: MuSeM

Museum Security Management

MBMI

Monteur BMI

PvE

PvE Opsteller Museale Beveiliging

NVD

Noodverlichtingsdeskundige

MSM

Middelbaar Security Management

BNV

Basiscursus Noodverlichting

MST

Middelbaar Security Techniek

MNV

Monteur Noodverlichting

STR

Security Techniek & Recht

NEN 2535

Vernieuwde NEN 2535:2010

VCA

VCA basisveiligheid

MBV

Monteur Beveiligingssystemen

VCA-VOL

VCA voor leidinggevenden

TBV

Technicus Beveiligingssystemen

IDB

Installatiedeskundige BMI

ABV

Adviseur Beveiligingssystemen

ODB

Onderhoudsdeskundige BMI

Opfriscursus MBV/TBV

Opfriscursus MBV/TBV

PDB

Projecteringsdeskundige BMI

VRKI

Verbeterde Risicoklassenindeling

BBI

Beheerder BMI

TCP/IP

TCP/IP

Nieuwe cursus. Kijk voor meer informatie over onze beveiligings- en andere cursussen op www.soba.nl SOBA Security Opleidingen BV — Mercurion 28, 6903 PZ Zevenaar. Tel.: 0316-34 11 10 Fax: 0316-34 11 01 E-mail: info@soba.nl

Beter opgeleid aan het werk! Soba_adv_210x297_cmyk_SecMan_1103.indd 1

10-2-2011 14:20:49


congres

Museumbeveiliging:

Functionaliteit versus esthetiek Hoe storend is een brandmelder of een pirretje voor de optimale beleving van een museumbezoek? Deze en andere vragen rond het thema ‘functio­ naliteit vs esthetiek’ stonden centraal tijdens de Bosch Museumdag op 3 februari in de Amsterdamse Hermitage. Arjen de Kort

D

e combinatie van een interes­ sant programma en een fraaie locatie zorgde ervoor dat er ruim tachtig bezoekers naar de Hermi­ tage in Amsterdam waren gekomen voor de Bosch Museumdag. Security­ verantwoordelijken uit de museum­ wereld, architecten, adviseurs, instal­ lateurs en sytemintegrators lieten zich deze middag niet alleen bijpraten, maar discussieerden ook onder leiding van ervaringsdeskundige Pieter van Empelen (bouwcoördinator Hermitage) over het thema ‘functionaliteit vs esthetiek’.

Sterkste schakel Dick Drent, hoofd beveiliging van het Van Gogh Museum in Amsterdam, stelde in de eerste presentatie dat bevei­ liging in de museumwereld toch vooral mensenwerk is, waarbij technische op­ lossingen – hoe belangrijk ook – slechts ondersteunend zijn. Als voorbeeld gaf hij de in de afgelopen jaren gerealiseer­ de gemeenschappelijke centrale meld­ kamer van het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum, van waaruit alle techniek van beide musea wordt be­ diend. Volgens Drent staat of valt het succes ervan echter met de kwaliteit van de beveiligers die ermee werken, en met het feit dat iedereen in de organisatie is doordrongen van het belang van secu­ rity. Daarmee is in zijn optiek de mens de sterkste schakel in de beveiligingske­ ten van een museum.

Dilemma’s In de presentatie ‘Onzichtbare kunst­ objectbeveiliging’ raakte Wijnand van Loon (Automatic Signal) aan een van de belangrijkste dilemma’s bij muse­ umbeveiliging. Namelijk dat de ten­ toongestelde kunstobjecten wel ‘bereik­ baar’ moeten zijn voor het publiek, maar tegelijkertijd niet ‘tastbaar’. Deze wens (eis) van musea zorgt bij leveranciers van technische oplossin­ gen voor de nodige hoofdbrekens. Want hoe breng je een technische voorziening aan zonder ‘sporen’ na te laten? Van Loon sloot af met een schets van de technische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, waarvan de uitkomst is dat de huidige oplossing zo klein is dat deze eenvoudig achter een object te monteren is en onderdeel uitmaakt van een draadloos netwerk. In zijn optiek zijn functionaliteit en esthetiek hier­ mee in balans gebracht. Desondanks krijgt hij nog steeds de vraag naar nog kleinere oplossingen.

Functioneel De terugkerende vraag deze middag of beveiliging in een museum gezien mag worden, werd prima geïllustreerd aan de hand van de case over het bouwpro­ ces van de Hermitage. Roelof van der Kooi (adviseur Facilitair & Veiligheid Hermitage) en Frank Zijlma (projectleider Bosch Security Pro­ jects) gaven in een duopresentatie een

De middag werd afgesloten met een forumdiscussie, die onder leiding stond van voorzitter Pieter van Empelen (rechts). De overige deelnemers waren: Roelof van der Kooi, Frank Zijlma, Stephanie Haumann (architect Hermitage) en Dick Drent (v.l.n.r.). interessant kijkje achter de schermen van dit project. Duidelijk werd dat de leverancier van de securitytechniek hierbij menig keer tot het uiterste heeft moeten gaan om tegemoet te komen aan de esthetische eisen van de opdrachtgever, waarbij de vraag ‘Wat is mooi?’ keer op keer ter tafel kwam. De heren concludeerden dat ondanks alle discussies er geen concessies zijn gedaan aan de beveiliging, want uitein­ delijk realiseerden alle betrokkenen zich wel dat de oplossing functioneel moest blijven.  ‹‹

Security Management nummer 3 maart 2011

49


securit y

VPB beleidsplan 2011 – 2013

Ketenpartner in veiligheid De VPB heeft een nieuw beleidsplan, waarin de visie voor de komende ­jaren is vertaald. De vereniging toont zich ambitieus. Niet alleen voor de branche, maar ook voor haarzelf wordt de lat hoog gelegd. Een overzicht van de belangrijkste doelstellingen. Arjen de Kort

‘N

ederland is er dankzij de parti­ culiere beveiliging en opspo­ ring veiliger op geworden en beveiligingsbedrijven en onderzoeks­ bureaus zijn onmisbare partners in de veiligheidsketen, die zowel ondersteu­ nend aan en als verlengstuk werken van politie en justitiediensten. Verder is het leveren van integrale veiligheid vanzelfsprekend en worden de bedrij­ ven volledig op output beoordeeld en afgerekend …’

Visie Inderdaad, dit is niet de realiteit. Maar het is wel het toekomstperspectief van de Vereniging Particuliere Beveiligings­ organisaties (VPB) voor de branche in 2025, zoals te lezen is in het visiedocument ‘Vergroten van veiligheid’. Om het ge­ schetste ideaalbeeld te be­ reiken moet de branche afscheid nemen van het laagsteprijsprincipe en het adagium ‘U vraagt, wij draaien’. In plaats daarvan wordt gekozen voor een nieuw devies, ofwel de nieu­ we missie van de branche: ‘samen ver­ groten van veiligheid’.

Vertaling Het beleidsplan ‘Ketenpartner in veilig­ heid’ is de vertaling van deze toekomst­ visie, waarin een helder beeld van de branche wordt geschetst.

50

Markt Dat de economische cri­ sis de afgelopen jaren heeft geleid tot prijs­ erosie en daardoor een teruglopende kwaliteit van de dienstverlening, is een belangrijk punt van zorg voor de VPB. Bijzondere aandacht vraagt zij daarom voor de wijze van aanbesteden van grote overheidsop­ drachten, waarbij de opdracht vaak wordt gegund aan de economisch meest voordelige aanbieding. Dit is de VPB een doorn in het oog en zij zal de komende periode dan ook ijveren voor het verdwijnen van het gunningscriterium ‘laagste prijs’ uit overheidsbeste­ dingen voor beveiliging. Kwaliteit moet hierbij leidend worden. Europese ontwikkelingen Beveiliging is in Europa nog vooral een nationale aangele­ genheid. De VPB maakt zich als lid van de Europese koepel voor werkge­ versorganisaties in de particuliere bevei­ liging (CoESS) echter hard voor een aantal zaken die op Europees niveau spelen. Zo dienen de eisen voor het na­ gaan van de betrouwbaarheid van een beveiliger in Europees verband te wor­ den geharmoniseerd. Voordat een per­

Security Management nummer 3 maart 2011

soon uit een ander Europees land in Nederland als bevei­ liger mag werken, dient vast te staan dat deze nergens in Europa een strafblad heeft. PPS Kern van het beleidsplan is de ambitie van de VPB de komende jaren veel meer partner in de keten te worden. Niet voor niets komt dit terug in de ti­ tel van het plan. De VPB ziet dan ook legio mogelijkheden voor publiekprivate samenwerking, zoals inzet bij verkeersveiligheid, bij grootschalige evenementen, arrestantenzorg en het gevangeniswezen. Toch moet hier nog wel een drempel worden genomen, met name doordat de private veiligheidssector nog steeds relatief onbekend is bij publieke partij­ en. Zo zijn veel gemeenten onvoldoen­ de op de hoogte van de mogelijkheden die de branche kan bieden. Daarom zal de VPB de komende tijd de transparan­ tie van de dienstverlening van de parti­ culiere beveiligingsorganisaties in het publieke domein bevorderen, bijvoor­ beeld door het publiceren van markt­ ontwikkelingen. Om PPS tot een succes te maken, zullen wat de VPB betreft landelijke afspraken moeten worden gemaakt met de politie over het uitwis­ selen van informatie.


securit y

Wetgeving Ondanks een evaluatie door de com­ missie Straver (2006), is de uit 1999 stammende Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties (WPBR) nog steeds van kracht. Aan­ passing is in de ogen van de VPB met name door het vervagen van het onderscheid tussen het publieke en pri­ vate terrein echter gewenst. Zo zouden de wet en de regeling moeten voorzien in gelijke regels voor vergelijkbare be­ drijfsactiviteiten, zodat er een ‘level playing field’ ontstaat tussen pri­ vate en publieke organisaties die bevei­ ligingswerkzaamheden doen verrichten. Het level playing field heeft betrekking op twee situaties die de huidige wet le­ gitimeert: verschillende bepalingen zijn niet van toepassing op overheidsorga­ nisaties (gemeenten, stichtingen) die beveiligers in dienst hebben. En ook de bedrijfsrecherche zou onder de wet moeten vallen. Maar de VPB wil nog meer wettelijk re­ gelen. Wat te denken van de wens dat het eenvoudiger moet worden om lich­ te geweldsbevoegdheden aan beveiligers toe te kennen, of dat beveiligers onder voorwaarden de bevoegdheid krijgen iemand een legitimatiebewijs te vragen. Zelfregulering Om een kwalitatief goede en betrouw­ bare partner te kunnen zijn, is zelfregu­ lering essentieel. Daarvan is de VPB zich al enkele jaren bewust, wat blijkt uit het gerealiseerde ‘keurmerkgebouw’,

bestaande uit de keurmerken Beveili­ ging, Geld- en Waardelogistiek, Flexbe­ drijven, Particulier Onderzoeksbureau, en Evenementenbeveiliging. Omdat het kwaliteitssysteem op basis van het keurmerk de beste manier is om op objectieve en onaf­ hankelijke wijze de kwaliteit van bedrijven inzichtelijk te maken, meent de VPB dat het aantal keur­ merkhouders de komen­ de jaren moet groeien. Om het personeelsbe­ stand ‘schoon’ te houden start de VPB in 2011 boven­ dien met een eigen Waarschu­ wingsregister. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat een beveiliger die bij het ene bedrijf wegens diefstal wordt ontslagen, bij een ander bedrijf aan de slag kan. Cao Als werkgeversvereniging heeft de VPB een belangrijke rol bij de totstandko­ ming van de in de cao vastgelegde ar­ beidsvoorwaarden. In de discussie over de arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren benoemt de VPB onder andere de volgende thema’s: duurzaam loonkostenbeleid, het moderniseren van de regels voor arbeidstijden, en contractswisseling. Al­ lemaal punten die in de afgelopen najaar afgebro­ ken cao-onderhandelingen centraal stonden, waarvoor (nog) geen oplos­

Enkele andere opvallende doelstellingen »» De VPB wil dat er een einde komt aan onredelijke en/of onmogelijke leveringseisen door opdrachtgevers, zoals de eis van onbeperkte aansprakelijkheid of zeer lange betalingstermijnen. »» Er dient een Europese vergunning te komen voor beveiligingsbedrijven. »» Het verschijnsel van spookvergunningen dient bestreden te worden door een koppeling te leggen met (o.a.) het Keurmerk Beveiliging. »» De VPB streeft naar een verhoging van de inzetbaarheid van private handhavers door het laten vervallen van de eis dat boa’s altijd in overheidsdienst werkzaam moeten zijn. »» Opleiden: er komt een verplichte herhalingscursus en -toets na vijf jaar voor alle beveiligers. »» Vormgeven aan een eigen sectie evenementenbeveiliging en binnen deze sectie de samenwerking aangaan met bestaande organisaties in evenementenbeveiliging.

sing is gevonden, maar die voor de VPB wel prioriteit hebben. Onderzoek De particuliere onderzoeksmarkt heeft de afgelopen jaren een zelfde ontwikke­ ling doorgemaakt als de beveiligings­ bedrijven. De sectie particuliere onder­ zoeksbureaus van de VPB zou graag zien dat meer onderzoeksbureaus zich bij de VPB aansluiten. Tevens moet er een gelijk speelveld komen voor verge­ lijkbare onderzoeksactiviteiten (zie ook opmerking onder Wetgeving). Verder wordt er de komende tijd onder andere zwaar ingezet op vergroting van het kwaliteitsniveau van de bureaus, waarbij het keurmerk voor onderzoeks­ bureaus deze kwaliteit meetbaar maakt. Bovendien vindt de VPB dat er bepaalde voordelen aan het bezit van het keur­ merk zouden moeten kleven, waarbij zij denkt aan toegang tot bepaalde per­ soonsgegevens van de Dienst Wegver­ keer, de Kamer van Koophandel, en de Stichting Internet Domeinregistratie.

Ten slotte … Het beleidsplan wordt afge­ sloten met een hoofdstuk over de vereniging zelf. Daarin valt te lezen dat als gevolg van fusies tussen beveiligingsbedrijven, op­ zeggingen en dergelijke het ledenaantal van de VPB de afgelopen jaren is teruggelopen naar 50 (2005: 80). De verwachting is echter dat dit aantal de komen­ de jaren weer zal groeien naar 80 tot 100 leden, waarbij de aanwas met name uit de hoek van de onderzoeks­ bureaus en de evenementenbeveili­ gingsbedrijven wordt verwacht. Voor­ waarde is wel dat nieuwe leden het Keurmerk Beveiliging behalen, want dat is en blijft de belangrijkste toetre­ dingseis van de VPB. ‹‹ Ketenpartner in veiligheid – VPB Beleidsplan 2011-2013 is op te vragen bij de VPB: www.vpb.nl

Security Management nummer 3 maart 2011

51


recht

VOG afhankelijk van acuut veiligheidsrisico? Een taxichauffeur heeft het luchthavenreglement van Schiphol overtreden. Daarom wordt geen verklaring omtrent gedrag (VOG) afgegeven. De chauffeur stapt naar de voorzienin­ genrechter. Die moet oordelen of deze overtreding al dan niet een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Rob Poort *

E

en taxichauffeur heeft als stand­ plaats luchthaven Schiphol. Hij heeft voor zijn werk een verkla­ ring omtrent gedrag (VOG) nodig. Deze wordt echter geweigerd, omdat hij binnen de terugkijktermijn meerdere keren is veroordeeld wegens overtredin­ gen van het luchthavenreglement lucht­haven Schiphol door het uitoefe­ nen van bedrijfsactiviteiten op het luchtvaartterrein zonder toestemming van de exploitant. Bezwaar tegen deze beslissing bij de minister van Justitie (nu: minister van Veiligheid en Justitie, verder V&J) is

VOG, omdat volgens het toepasselijke screeningsprofiel getoetst moet worden of het welzijn en de veiligheid van perso­ nen en goederen in gevaar kunnen ko­ men. Daarvan is geen sprake.

Screeningsprofiel Om vast te stellen of bepaalde antece­ denten een belemmering vormen voor de afgifte van een VOG, hanteert de minister van V&J een aantal screenings­ profielen die zijn opgenomen in een bijlage van de beleidsregels. Volgens het screeningsprofiel voor een taxichauffeur is de chauffeur belast met de zorg voor

Het screeningsprofiel geeft geen opsomming van risico’s op grond waarvan een VOG geweigerd moet worden tevergeefs. De minister is van mening dat de overtredingen van het luchtha­ venreglement, zeker bij herhaling door een taxichauffeur gepleegd, een risico opleveren voor de samenleving, door­ dat concurrentievervalsing ontstaat. Ook zou de openbare orde en veiligheid hierdoor kunnen worden verstoord. De chauffeur tekent beroep aan. Maar omdat de uitspraak wel enige tijd kan duren en er brood op de plank moet komen, stapt hij tegelijk naar de voorzie­ ningenrechter voor een voorlopige be­ slissing. Hij voert aan dat de overtredin­ gen te maken hadden met een protest tegen het taxibeleid rond Schiphol. Die overtredingen leveren volgens hem geen belemmering op voor afgifte van een

52

het welzijn en de veiligheid van mensen. Verder staat er onder meer dat bij het vervoer van gehandicapten een afhanke­ lijkheidsrelatie kan ontstaan. Ook gaan chauffeurs om met contanten en ande­ re waarden. Eén van de risico’s is het ge­ vaar in verband met de veiligheid voor personen en goederen. Denk bijvoor­ beeld aan dronken achter het stuur zit­ ten en agressief rijgedrag. Ten slotte bestaat er ook het gevaar van machts­ misbruik (zeden­delicten), afpersing, af­ dreiging, diefstal of verduistering en ver­ valsing van bijvoorbeeld taxipassen.

Geen acuut veiligheidsrisico De rechter betwijfelt of de door de chauf­feur begane overtredingen van het

Security Management nummer 3 maart 2011

luchthavenreglement gevaar opleveren zoals bedoeld in het screeningsprofiel. Door die overtredingen zou volgens de minister van V&J met name concurren­ tievervalsing ontstaan. Ook het risico van verstoring van de openbare orde en veiligheid door overtreding van het luchthavenreglement ziet de voorzie­ ningenrechter niet direct terug in het screeningsprofiel. Daarom kan niet zon­ der meer de conclusie worden getrokken dat geen VOG kon worden verleend. De minister heeft daar in zijn besluit onvol­ doende aandacht aan gegeven. De rechter acht het echter niet on­ denkbaar dat de weigering tot afgifte van een VOG bij de bodemrechter in stand kan blijven, omdat het scree­ nings­profiel geen limitatieve opsom­ ming geeft van risico’s op grond waar­ van een VOG geweigerd moet worden. Dat oordeel is voorbehouden aan de bodemrechter. Daarom doet de voor­ zieningenrechter geen uitspraak in de hoofdzaak. Maar hij treft wel een voor­ lopige voorziening, mede gezien het ontbreken van een acuut veiligheids­ risico en het belang van de chauffeur om zijn werk te kunnen doen, in af­ wachting van de uitspraak in beroep. De man moet vooralsnog, tot de uit­ spraak in beroep is gedaan, worden be­ handeld alsof hij in het bezit is van een VOG. Hij kan dus in elk geval tot die uitspraak zijn werk op en rond de luchthaven blijven doen. ‹‹ Rechtbank Amsterdam, 19 november 2010, LJN: BP1887 * mr. ing. R.O.B. Poort is jurist en veiligheidskundige (www.bureaupoort.nl)


recherche

Safe & secure op het werk? Een werknemer werd tijdens zijn dienstverband regelmatig aangesproken op zijn vervelende gedrag, onder andere richting collega’s en klanten. Tevergeefs. Daarop volgde ontslag. Maar ook daarna bleef de man zijn ex-collega’s lastigvallen. Een reconstructie van onveiligheid op de werkplek. Anja Couzijn *

G

edurende zijn arbeidsovereenkomst werd een werknemer met regelmaat door zijn management aangesproken op zijn misdragingen. Omdat dit geen effect sorteerde, werd hij uiteindelijk ontslagen. In de daaropvolgende maanden werden de directeur, diens gezinsleden, en verschillende oud-collega’s herhaaldelijk door de man met geweld bedreigd, geïntimideerd, gestalkt, en op diverse manieren in hun privacy geschonden. Om die reden besloot de directie een achtergrondonderzoek in te laten stellen, waarbij de diverse betrokkenen werden geïnterviewd over hun ervaringen. De uitkomsten schetsten een schokkend beeld hoe iemand de veiligheidsgevoelens van (ex-)collega’s kan aantasten.

Agressieve taal Allereerst werden aan de hand van door de directeur ontvangen en veiliggestelde e-mail-, voicemail- en smsberichten de door de ex-werknemer geuite bedreigingen zichtbaar gemaakt.

niet bereikbaar. Vanaf dat moment veranderde de toon van de man en uitte hij grove en agressieve taal tegen de telefoniste. Kort na beëindiging van dat gesprek belde de ex-werknemer tot zeven keer opnieuw. Zelfs na het herhaalde verzoek niet meer terug te bellen, bleef hij de telefoniste lastigvallen.

Terreur Het Hoofd Administratie kwam met twee voorbeelden van wangedrag van de man tijdens zijn dienstverband. Zo was de politie twee keer bij het bedrijf langsgekomen met de melding dat de ex-werknemer met een bedrijfsauto een aanrijding had veroorzaakt en was doorgereden zonder zijn identiteit bekend te hebben gemaakt. Een keer zou daarbij ook een handgemeen hebben plaatsgevonden. Uit gesprekken met andere medewerkers bleek dat de ex-werknemer veelvuldig ruzie met hen maakte. Ook zond hij hun vervelende sms-berichten, waaraan zelfs de kwalificatie terreur kon worden

De toon van de man veranderde en hij uitte grove en agressieve taal Vervolgens werd een aantal medewerkers geïnterviewd. Een van hen was de telefoniste, die verklaarde dat zij op een bepaald moment een binnenkomend telefoongesprek aannam waarin de exwerknemer expliciet naar een collega vroeg. Deze bleek niet bereikbaar, waarop de man naar de directeur vroeg. Ook deze was wegens overleg

meegegeven. Verder schetsten zij een beeld van hun oud-collega waaruit naar voren kwam dat hij telefoongesprekken met klanten voerde, waarbij het leek alsof hij ruzie had. Hij sprak dan op een dwingende en luidruchtige toon, waarbij krachttermen niet werden geschuwd. Op een dag ontving het Hoofd Administratie – waarschijnlijk abusievelijk –

een sms-bericht van de ex-werknemer. Hierin werd in niet mis te verstane bewoordingen beschreven dat hij seksuele handelingen met de vrouw van de directeur had verricht. Ook andere collega’s ontvingen herhaalde malen nachtelijke sms-berichten van de exwerknemer, waarin seksueel getinte uitspraken over zichzelf en de echtgenote van de directeur waren verwoord. Deze berichten hadden bij de ontvangers gevoelens van angst en onrust teweeggebracht.

Aangifte Naar aanleiding van al deze voorvallen diende de onderzoeker namens het bedrijf een aanklacht in voor wat betreft belaging (stalking). Er werd aangifte gedaan bij de politie voor bedreiging met geweld, intimidatie en inbreuk op de privacy. Alle toegezonden e-mail-, voicemail- en sms-berichten werden hierbij overgelegd. Een poging van de directie om met de ex-werknemer tot een gesprek te komen liep op niets uit; hij kwam niet opdagen. Er volgde echter wel een sms-bericht van de man, waarin hij ‘eiste’ dat de directeur voor het voeren van het gesprek naar een ‘neutrale plek’ zou komen. Uiteraard werd hierop niet ingegaan. Enkele maanden later heeft de eerste rechtszitting plaatsgevonden, waarbij de ex-werknemer alles ontkende. De zaak is momenteel nog onder de rechter en een uitspraak moet nog volgen.  ‹‹ *Anja Couzijn is particulier onderzoeker (registeronderzoeker Couzijn Consultancy)

Security Management nummer 3 maart 2011

53


24 uurs stoelen van RH houden mij scherp

De RH Logic 400 is LOGISCH Voldoet aan alle normen en certificeringen Ontwikkeld en geproduceerd in Zweden LOGISCH is dan ook 5 jaar garantie bij 24-uurs gebruik

RH Stoelen Scandinavian Business Seating B.V. Guldenweg 17 4879 NL Etten-Leur Tel. 076 - 504 25 35 www.rhstoelen.nl SSA 2011 standnummer10.207


Mail uw informatie (met jpg-foto) voor deze rubriek naar adekort@kluwer.nl

ISS en Delta Lloyd verlengen contract ISS Integrated Facility Services en Delta Lloyd hebben op 28 januari de verlenging van het huidige contract met vijf jaar ondertekend. Het contract is per 1 februari 2011 ingegaan. Het bijzondere van de verlenging schuilt in het omvormen van de huidige manier van werken naar een outputgerichte dienstverlening. ISS heeft, in nauwe samenwerking met Delta Lloyd, een systeem opgesteld om de kritische presta-

tie-indicatoren (KPI’s) te kunnen meten. Verder wordt er een aantal kwaliteitsimpulsen gegeven op het gebied van hospitality, vindt er een ‘rebranding’ van de cateringfaciliteiten plaats en zal cleaning excellence volledig worden doorgevoerd. Delta Lloyd en ISS gaan samenwerken aan kennisontwikkeling door een methode te ontwikkelen om MVO-maat­ regelen in de toekomst meetbaar te krijgen.

contac ten en contrac ten

VideoIQ ontvangt Lenel certificaat VideoIQ beschikt over de Lenel factory certification, waarmee ze lid is geworden van het Lenel OpenAccess Alliance Program. Dit programma valideert software interfaces voor OnGuard, het securityplatform van Lenel. Het certificaat waarborgt de interoperabiliteit tussen OnGuard en de videosurveillance software van VideoIQ. VideoIQ iCVR camera’s en encoders leveren tot een halve terabyte intelligente, on board NVR opslag, waardoor de behoefte aan externe en centrale opslag vermindert, en er 90 procent minder bandbreedte vereist is vergeleken met traditionele IP- en HD-systemen.

Brink van start bij ISS Security Services

Michel Pan (directeur Solutioning & Change ISS), Ivar Metman,(contract-/procurementmanager Delta Lloyd), Sietze de Vries (contractmanager Delta Lloyd), Rob Volman (directeur Facilitair Service Bedrijf Delta Lloyd), Rene Dehue (manager juridische zaken Delta Lloyd), Peter van der Vorm (algemeen directeur ISS), Andre van ’t Holt (category-/senior relatiemanager Delta Lloyd), John de Rooy (directeur ISS Integrated Facility Services), Miranda Faas (locatiebeheerder Delta Lloyd), Aukje Westerweel (facility manager ISS Integrated Facility Services), Peter van der Smissen (operationeel directeur ISS Integrated Facility Services)(v.l.n.r.)

Rob Ditzel overleden Op 11 januari is Rob Ditzel overleden. Ditzel was oprichter van Soba Security Opleidingen, een opleidingsinstituut dat in de afgelopen twintig jaar duizenden cursisten heeft opgeleid tot beveiligingsprofessionals. Bovendien heeft hij vanuit Soba de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de technische beveiligingsopleidingen in Nederland, inclusief een onafhankelijke examinering. Ook heeft hij gezorgd voor een onafhankelijke examinering van MBV- en TBV-cursisten door het ROVC in Ede.

Medio januari is Hans Brink begonnen bij ISS Security Services als business unit manager voor de regio Noord West. Brink heeft 25 jaar ervaring in de beveiliging, onder andere als rayonleider bij CSU Security Services voor de regio Amsterdam.

Houtman BU Manager ISS Reception Services Gabriëlle Houtman is eind december 2010 begonnen als business unit manager bij ISS Reception Services, onderdeel van ISS Security Services. Houtman heeft bijna twintig jaar ervaring in vrijwel iedere denkbare (operationele) functie op het gebied van beveiliging en receptie. Hiervoor was zij rayonleider bij CSU Security Services.

Security Management nummer 3 maart 2010

55


8th Exhibition on

Safety & Security at work Hoe arbeidsongevallen, diefstal en inbraak voorkomen? Hoe uw bedrijf en personeel beter beschermen? Bezoek Secura 2011 !

Registreer u gratis www.secura-expo.be

210_297_SECURA_2011_BE_NL&FR.indd 1

21/01/2011 11:39:50


39:50

contac ten en contrac ten

Facilicom neemt Hoffmann Bedrijfsrecherche over

NCP-certificaat AoIP voor Tele 2

Richard Franken (links) wordt directeur van Hoffmann. Hij combineert deze functie met die van commercieel directeur van Trigion. Jos Meekel is en blijft operationeel directeur. Hoffmann Bedrijfsrecherche gaat samen met de recherche- en adviestak van beveiligingsbedrijf Trigion, onderdeel van Facilicom Services Group uit Schiedam. Door deze overname krijgt Trigion de beschikking over bijna honderd specialisten op het gebied van bedrijfsrecherche, forensisch onderzoek en strategisch risicomanagement. Hoffmann Bedrijfsrecherche blijft onder eigen naam actief en zelfstandig opereren vanuit het bestaande hoofdkantoor in Almere. Trigion was al in beperkte mate actief op het terrein van bedrijfsrecherche en advisering op het gebied van risicomanagement. De verwerving van de marktleider op dit specifieke terrein betekent voor Trigion dan ook een versterking van haar eigen positie in deze markt. Naar verwachting zal de totale omzet in deze activiteit na

de overname uitkomen op ruim 10 miljoen euro. Algemeen directeur Geert van de Laar van Trigion ziet de overname van Hoffmann Bedrijfsrecherche als strategisch belangrijk. ‘Hoffmann is een begrip in de markt voor bedrijfsrecherche- en adviesdiensten en de ruim tachtig medewerkers die er werken, zijn hooggeschoolde specialisten. We zien deze acquisitie derhalve als een prachtige uitbreiding van onze dienstverlening met een hoogwaardig pakket aan diensten.’ Daarnaast levert het volgens hem duidelijke efficiencyvoordelen op die niet alleen in financieel opzicht, maar ook op inhoudelijk gebied zullen bijdragen aan de marktpositie van de samengevoegde bedrijfsactiviteiten. De overname van Hoffmann is de tweede in korte tijd in de branche. In januari nog nam beveiligingsbedrijf Securitas onderzoeksbureau Interseco over.

Tele2 Zakelijk heeft een certificaat van NCP Certificatie verkregen voor de dienst Alarm over Internet Protocol (AoIP). Voor klanten die gebruikmaken van de IP-alarmdienst van Tele2 Zakelijk betekent dit dat de beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid van alle alarmmeldingen zijn gewaarborgd. Met het certificaat wordt voldaan aan de eisen voor het veilig doormelden van alarmmeldingen via het Tele2 glasvezelnetwerk naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC). De certificering is verkregen op basis van de oplossing die het bedrijf heeft ontwikkeld voor alarm over IP en de Currence certificering. AoIP wordt door Tele2 Zakelijk in de markt gezet met de naam IP Alarmtransport en wordt geleverd in combinatie met de diensten Internet Voor Ondernemers, Zakelijk Internet en ­Zakelijk Netwerken. Meer informatie: tele2.nl/ip_alarmtransport

De Bruijn naar Securitas Per 14 februari is Bram de Bruijn ­gestart als branch manager bij ­Securitas. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de dienstverlening in Rotterdam. Hiervoor was hij werkzaam bij Fortress Group.

Boom naar DHL

Van Rijn naar Samsung Samsung Techwin Europe Ltd heeft Michiel Van Rijn benoemd tot Business Development Manager voor Nederland. Hij wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van relaties met belangrijke spelers op de markt, waaronder consultants en eindgebruikers.

Per 1 maart is Ap Boom loss prevention manager ­Europe bij DHL. Boom komt van TNT Post Pakketservice Benelux waar hij Manager Security was.

Security Management nummer 3 maart 2010

57


QM0188_O_Actualiteitenmiddag_a4_advertentie_hr.pdf

1

11-01-11

13:57


contac ten en contrac ten

ADT ondersteunt Reclassering Nederland ADT is door Reclassering Nederland geselecteerd als officiële leverancier van elektronische enkelbanden voor pas vrijgelaten gevangenen en an­ dere ondertoezichtgestelden. De enkelbanden ondersteunen de autoriteiten bij de begeleiding van veroordeelden die onder elektronisch toezicht zijn gesteld en op die manier kunnen terugkeren in de maatschappij. Reclassering Nederland besloot tot een proef met ADT, omdat rechters in toenemende mate de voorkeur geven aan elektronisch toezicht boven een gevangenisstraf.

Het beveiligingsbedrijf levert niet alleen de enkelbanden, maar waarschuwt Reclassering Nederland ook wanneer de mensen die ze dragen zich niet aan de hen opgelegde voorwaarden houden. Met behulp van gps kan worden gecontroleerd of veroordeelden zich aan de opgelegde voorwaarden houden. De enkelbanden slaan automatisch alarm wanneer de drager in verboden gebied komt of de band probeert te saboteren. De medewerkers in de alarmcentrale zorgen ervoor dat vervolgens de maatregelen worden genomen, die voor iedere ondertoezichtgestelde vooraf individueel zijn bepaald.

Keurmerk BGB voor brandweerkazerne Ascom heeft het keurmerk voor Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) voor het eerst uitgereikt aan een brandweerkazerne. Met dit keurmerk bevestigt Ascom dat de kazerne van de brandweer Haaglanden op 146 punten voldoet aan de brandveiligheidseisen. Aan de uitreiking aan Brandweer Haaglanden, kazerne Laak in de veiligheidsregio Haaglanden ging een uitgebreide opname vooraf. Ascom is Kiwa-gecertificeerd om het BGB-keurmerk toe te kennen.

Ontruimings- en omroepinstallatie voor FloraHolland

FloraHolland heeft Siemens Building Technologies de opdracht gegeven voor het leveren en installeren van een nieuwe ontruimings- en omroepinstallatie. De Sinteso Evac Klasse A ontruimings­ installatie is bestemd voor FloraHolland in Aalsmeer, één van de vijf vestigingen van FloraHolland. Aalsmeer is met een oppervlakte van ruim één miljoen vierkante meter – circa 200 voetbalvelden het grootste overdekte handelsgebouw ter wereld. De installatie met 4.000 luidsprekers wordt niet alleen gebruikt om het veilinggebouw snel en veilig te kunnen ontruimen bij calamiteiten, maar wordt ook gebruikt voor muziek tijdens het werk, als wel voor communicatie met de circa

1.600 medewerkers die zich dagelijks op de vloer van de veilinghallen bevinden. De ontruimings- en omroepinstallatie wordt opgebouwd uit verschillende centrale eenheden op diverse locaties. De onderlinge koppeling geschiedt op basis

van een glasvezelringverbinding. Door gebruik te maken van geadresseerde lus­ isolatoren wordt het toepassen van functiebehoudende bekabeling en kabelwegen tot een minimum beperkt. Het voordeel van deze geadresseerde lus­ isolatoren is, mede gezien de omvang van de Aalsmeerse locatie, dat het beheer en het onderhoud eenvoudiger zijn uit te voeren. Als er een kortsluiting plaatsvindt, zal het systeem het gedeelte van de sluiting isoleren en binnen de huidige normen en gestelde tijd weer operationeel zijn. Daarbij kan men, door de adressering van de isolatoren, eenvoudig vaststellen om welk gedeelte van de lus het gaat. De oplevering van de eerste fase in de realisatie van de nieuwe ontruimings- en omroepinstallatie is gepland voor eind dit jaar. De totale installatie zal in 2014 operationeel zijn.

VPB keurmerk voor ISP Op 9 december 2010 heeft de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) het ‘keurmerk particulier onderzoeks­bureau’ verleend aan Inter­national Security Partners. Het keurmerk is verleend nadat het in­ stituut NCP Certificatie de organisatie heeft getoetst en goed bevonden op basis van de eisen van dit keurmerk: or-

ganisatie, kwaliteitsbeheer, integriteitbeleid, middelenbeheer en dienstverlening. Onderdeel van de toetsing is een juiste toepassing van de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. Deze code zorgt onder andere ervoor dat de toegepaste onderzoeksmethoden en onderzoeksmiddelen in overeenstemming zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Security Management nummer 3 maart 2010

59


Mail uw informatie (met jpg-foto) voor deze rubriek naar adekort@kluwer.nl

Heras introduceert iGate

Tijdens de Internationale BouwBeurs introduceerde Heras een vrijdragende schuifpoort, de iGate. De poort en motorbehuizing hebben een opmerkelijk rond design, geïntegreerde veiligheids- en verlichtingsaspecten en kennen een personaliseerbare vulling. De naam iGate verwijst naar het innovatieve design en naar de klant als individu. Elke poort is namelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen van architect of eindgebruiker. Of het nu gaat om de expressie van de poortbeplating, de gewenste kleuren van coating of leds of de

toe te passen elektronica in de geleidezuil. Met de vullingen is ieder gewenst uiterlijk te creëren met foto’s, ­eigen ontwerpen of bedrijfslogo’s. De schuifpoort is verkrijgbaar in diverse lengten, voor 5 tot 9 meter vrije doorgang, en in verschillende hoogten. Verder heeft de iGate tal van maatwerkopties. De afgeronde hoeken zijn nieuw voor (elektronische) schuifpoorten. Led-verlichting draagt bij aan een toekomstvast en futuristisch uiterlijk en zorgt voor veiligheid, zowel in de poortvleugel als in de geleidezuil. Een communicatiezuil met modulaire mogelijkheden voorziet in een storingsvrije communicatie en interactie. De poort is links- en rechtsschuivend te installeren. Een open-dichtalarmering met flitslicht is standaard geïntegreerd in de poortvleugel. De bediening van een volledig ge­auto­matiseerde iGate vindt plaats op basis van óf conventionele technieken zoals een sleutelschakelaar óf door moderne toegangsverleningstechnologie zoals detectielussen.

Netwerkdome telt mensen Samsung heeft een nieuwe netwerkdome geïntroduceerd, waarmee mensen kunnen worden geteld. Hoewel de SND-3080C netwerkdome is ontwikkeld als reactie op de vraag van detailhandelaren die een betrouwbaar hulpmiddel nodig hadden voor het tellen van klanten ter ondersteuning van marketing, merchandising en beveiliging, is de camera ook geschikt voor het openbaar vervoer, bibliotheken, musea, parkeerterreinen, sportlocaties en vrijetijdsfaciliteiten. De functie voor het tellen van mensen op de SND-3080C is onderdeel van de videoanalysefunctie van de dome. Het werkt eenvoudig door een virtuele lijn of kader om een bepaald gedeelte van de scène te trekken. De dome telt vervolgens het aantal mensen dat over de lijn of het kader in loopt. De gegevens kunnen daarna worden verzonden in XML- of CSV-indelingen op geselecteerde intervallen op een vooraf bepaalde locatie.

De SND-3080C kan zowel overdag als ‘s nachts worden gebruikt met een ingebouwde IR-snijfilter en kan beelden in real-time vastleggen en verzenden via een netwerk met een resolutie tot 4CIF. De dome heeft een multistreaming functie die de optie voor H.264-, Mpeg-4- of Mjpeg-compressie biedt, zodat gebruikers een methode kunnen kiezen die het best aansluit op hun vereisten en netwerkomgeving. De SND-3080C kan met zowel ethernet- als BNC-verbindingen simultaan IP-video streamen via een netwerk en analoge video via coaxiale kabels. Beelden kunnen op afstand worden bekeken, bijvoorbeeld via een webbrowser met externe toegang tot de live video­ stream en gegevens die zijn opgeslagen op de ingebouwde sd-geheugenkaart van de dome. Er is tevens een optie om de beelden via de licentievrije NET-Iweergavesoftware van Samsung en verscheidene managementplatforms van andere fabrikanten te bekijken.

produc ten

Megapixel netwerk­ camera van Canon Canon Europe introduceert haar eerste 1,3 megapixel pan tilt zoom (PTZ) netwerkcamera. De VB-M40 biedt embedded analysefuncties voor videocontent. Daarnaast is de camera geschikt voor beveiligingstoepassingen voor de bewaking van open ruimten in de buitenlucht of grote binnenruimten, zoals magazijnen of productiehallen. De netwerkcamera biedt 20x zoom en een 55,4° horizontale kijkhoek en is in staat met 30 beelden per seconde in H.264 en een resolutie van 1280x960 te streamen. De netwerkcamera ondersteunt het Onvif communicatieprotocol.

Meerpuntssluiting met elektromechanische aandrijving Assa Abloy Nederland introduceert de Lips Secumatic. Deze automatisch bedienbare meerpuntssluiting is geschikt voor toepassing in een praktijk- of kantoorruimte, zorginstelling of woning. Toegangsdeuren worden elektrisch ver- of ontgrendeld, met behulp van bijvoorbeeld een afstandsbediening.Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar, alle met SKG veiligheidsklasse Extra Zwaar, NEN 5096 SKH klasse 2 en 3 en Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Nieuwe serie deursluiters Assa Abloy Nederland introduceert een nieuwe serie deursluiters, geschikt voor alle deurfuncties in zowel utiliteits- als woningbouw. Naast diverse functionaliteiten en slimme installatiemogelijkheden onderscheiden de deursluiters zich door hun design. Het assortiment loopt uiteen van deurdrangers met schaararm tot deurdrangers met glijarm, en van deurdrangers met vrijloopfunctie tot draaideurautomaten. De kwaliteit is afgestemd op de eisen van de utiliteits- en woningbouw. Tevens voldoen de deursluiters aan de nieuwste Europese richtlijn CEN TR 15897/DIN Spec 1104 (snel afnemende openingsweerstand) en zijn ze geschikt voor montage op branddeuren.

Security Management nummer 3 maart 2010

61


colum n

Mijn vlakke leercurve

R

ecentelijk heb ik ons systeem voor incidentenregistratie doorgelicht. Wat ik aantrof, was een puinhoop. Weliswaar een goedbedoelde, maar ook een met grote consequenties voor mijn dashboard met sturingsinfo. Waar ik dacht achter het stuur van een uiterst wendbare, luxe wagen te zitten, waande ik mij opeens in een haperende Trabant met ­kapotte tellers en zonder stuur. Gelukkig gebruikte ik de managementinformatie die dit systeem uitspuugt, pas een jaar of zo. En gelukkig heb ik het topmanagement slechts een keer of wat met mijn reporting misleid. Dàààg bonus! Ik zou bijna vergeten waarom ik het systeem ook alweer wilde doorlichten. Ik was razend nieuwsgierig naar wanneer er werd geregistreerd en wanneer niet. Ook was ik benieuwd naar wat er uiteindelijk werd geregistreerd en tot op welk detailniveau. En natuurlijk ook naar wie er registreerde. Wat duidelijk werd, was dat het systeem feitelijk alleen door mijn mensen werd gevuld. Toch fascinerend dat afdelingen als ICT, HR of onze operations geen onveiligheid ervaren! Een andere boeiende constatering is dat mijn mensen er andere parameters op na lijken te houden. Zo ontbraken de alledaagse incidenten (‘Zijn dat incidenten dan?’) en werd er ­weinig gedetailleerd geregistreerd. Tot zover het principe van meten = weten. In dat verband blijf ik gefascineerd door de verschillen tussen safety en security. Organisaties die safety hoog in het vaandel hebben staan, projecteren – letterlijk – het aantal incidenten op reclameborden. Ook melden zij in hun jaarverslagen hoe­ veel letsel er waar te betreuren viel en of dit wel in lijn is met de voorgenomen reductie.

62

Security Management nummer 3 maart 2011

Hoewel ik betwijfel of de aandeelhouder dit boeiend vindt, geeft het mij de indruk dat je door het benoemen van je zwaktes sterker wordt. Benaderd vanuit noties van veiligheids­ cultuur vormen openheid en transparantie dé basis voor een ­lerende en steeds veiliger organisatie. Ook wordt vanuit de safetycultuur de dialoog tussen ‘werkvloer en witte boorden’ actief gezocht en is het melden van onveilige situaties reden voor een bonus – niet voor ontslag. In ons vak lijken we soms het tegenovergestelde na te streven. Bedoeld of onbedoeld is onze onveiligheid doorgaans gehuld in stilzwijgen en veroordeeld tot de achterkamer. We handelen discreet de consequenties af en kijken nooit echt goed terug. Wij zijn grootgebracht vanuit de leer dat openheid gelijkstaat aan kwetsbaarheid. En we zijn uit angst om reputatieschade buitengewoon terughoudend met het delen van onze zwak­ heden – laat staan met geleerde lessen. Zo wordt onze leer­ curve vlakker en vlakker. Ik moet dan ook concluderen dat ik onderdeel ben van het pro­ bleem. Niets geheimzinnigs is mij vreemd en ik besef dat ik dit ook op mijn mensen overbreng. Ik evalueer bij voorkeur alleen en rapporteer liever oplossingen dan oorzaken. Hun puinhoop is mijn puinhoop. Voordat ik nog verder de verkeerde kant op tuf in mijn auto zonder stuur, besluit ik de principes van mijn safetycollega’s op security toe te passen. Wellicht leer ik nog eens wat …!

Colin T. is security manager bij een Nederlandse multi­ national. Aan de hand van de weerbarstige securitypraktijk van alledag geeft hij maandelijks zijn kijk op veiligheid.

SECM0311_Binnenwerk_Web_3