Page 1

HR Masterclasses voorjaar 2019 In samenwerking met het Erasmus Centre for HR Expertise, biedt PW. masterclasses aan op het gebied van bedrijfskunde en HR. De masterclasses zijn gericht op strategische- en bedrijfskundige onderwerpen en bieden essentiële kennis waarmee de HR-professional zich verder kan ontwikkelen. Voor deze trajecten werken we samen met wetenschappelijke docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

• Inclusief certificaat PW. i.s.m. Erasmus Universiteit Rotterdam • Veel ruimte voor uw eigen businesscase • Groepsgrootte maximaal 20 deelnemers. Vol=vol!

Programma voorjaar 2019 • Masterclass Financieel & Lean Management | 29 januari & 5 februari 2019 • Masterclass Leiderchapsontwikkeling | 31 januari 2019 • Masterclass Zelfsturende organisaties | 7 februari 2019 • Masterclass Strategische Personeelsplanning | 14 & 21 mei 2019 • Masterclass Performance management & Beloningsbeleid | 18 & 25 juni 2019

Voor het actuele aanbod Masterclasses i.s.m. Erasmus gaat u naar:

www.pwacademy.nl/erasmus


HR Masterclasses 2019 2-daagse Masterclass | € 1.250,- p.p. Financieel & Lean Management

29

&

januari 2019

5

februari 2019

Wilt u meer kennis opdoen over financiën, performance- en Lean management? Wilt u meer invloed uitoefenen als HR-professional op deze terreinen? Dan is deze masterclass echt iets voor u! Kennis van en begrip over financiën, performance- en lean management van de organisatie in relatie tot de HR-trends staan in deze masterclass centraal. Te onderscheiden wat wel en niet van belang is en hoe het in elkaar zit is de kern hiervan. Wat leert u: • Basiskennis over financiën, performance- en Lean management • Verdere verdieping aan de hand van casemateriaal • Hoe u plannen en voorstellen effectiever kunt beoordelen • Wat de rol is van HR bij Lean • Grip te krijgen op de denkwereld van de bestuurders

ééndaagse Masterclass | € 625,- p.p. Leiderschapsontwikkeling In deze Masterclass Leiderschapsontwikkeling werkt u in één dag aan uw leiderschapsvaardigheden. U gaat aan de slag met uw persoonlijke vaardigheden waarmee u dat verschil kunt maken binnen uw organisatie. U krijgt de instrumenten en inzichten aangereikt om uw zelfontwikkeling te bevorderen. Na deze dag: • Heeft u in één dag uw leiderschapsvaardigheden ontwikkeld met als doel om effectiever leiding te geven • Heeft u dé kennis van de verschillende leiderschapsprofielen en weet u uw eigen leiderschaps ‘gaps’ • Krijgt u handvatten mee om direct toe te passen in de praktijk Gratis boek Strategisch Talent Management De deelnemers ontvangen een exemplaar, waarvan Job Hoogendoorn, co-redacteur is.

31

januari 2019


ééndaagse Masterclass | € 625,- p.p. Zelfsturende organisaties

7

februari 2019

Zelfsturing is meer dan het wegsnijden van management en vervolgens tegen teams zeggen dat ze zelforganiserend moeten gaan werken. Geen enkele organisatie is hetzelfde. Waar start u als u zelfsturing wilt invoeren? En wat zijn de consequenties? In deze eendaagse Masterclass Zelfsturing kijken we in de eerste plaats naar de uitgangssituatie van uw organisatie. Hierna besteden we aandacht aan de verschillende stappen die gezet moeten worden om een hoge mate van zelfsturing in een organisatie op een verantwoorde wijze in te voeren. Na deze dag: • Heeft u een business case om zelfsturing binnen uw organisatie te implementeren. (kosten/baten) • Heeft u kennis van de verschillende modellen omtrent zelfsturing • Heeft u een stappenplan om zelfsturing te implementeren binnen uw organisatie • Weet u om te gaan met een cultuurverandering om draagvlak te creëren

2-daagse Masterclass | € 1.250,- p.p. Strategische Personeelsplanning

14

mei 2019

& 21

mei 2019

In deze masterclass gaat u in twee dagen aan de slag met het realiseren van een evenwichtig en competent personeelsbestand wat de basis vormt voor een goed HR-beleid. Strategische personeelsplanning is veruit het belangrijkste instrument om uw organisatie succesvol te houden. Zeker nu de wereld steeds sneller verandert. De basis is de juiste mens op de juiste plek, nu en in de toekomst. Na deze dagen: • Implementeert u een succesvolle strategische personeelsplanning binnen uw organisatie • Heeft u een duurzame HR-strategie. Voor nu én in de toekomst • Heeft u de kennis van diverse modellen op het gebied van strategische personeelsplanning en weet u welk model past bij uw organisatie • Heeft u een analyse van de actuele en gewenste personeelsbezetting binnen uw eigen organisatie; zowel qua aantal als qua competenties

Voor het actuele aanbod Masterclasses i.s.m. Erasmus gaat u naar:

www.pwacademy.nl/erasmus


HR Masterclasses 2019 2-daagse Masterclass | € 1.250,- p.p. Performance management & Beloningsbeleid

18

juni 2019

& 25

Als gevolg van een almaar krapper wordende arbeidsmarkt, is het van belang meer prioriteit te geven aan het inzetbaar houden van de al aanwezige medewerkers. Het continu verbeteren en managen van de prestaties staat hoog op de agenda. In deze masterclass i.s.m. Erasmus Universiteit Rotterdam gaat u twee dagen aan de slag met als doel om de HR-performance strategie van uw organisatie te verbeteren. (minimaal 15%) Na deze dagen: • Heeft u een kwaliteitsplan om performance management te implementeren binnen uw organisatie • Heeft u de kennis van diverse performancemanagementstrategieën • Heeft u de huidige situatie in kaart gebracht • Kunt u diverse tools zoals HR-Metrics & HR-Analytics inzetten • Kunt u beter de prestaties van medewerkers bewaken en meten

HR Masterclasses najaar 2019 • Masterclass Financieel & Lean Management | 17 & 24 september 2019 • Masterclass Leiderchapsontwikkeling | 1 oktober 2019 • Masterclass Zelfsturende organisaties | 12 november 2019 • Masterclass Strategische Personeelsplanning | 19 & 26 november 2019 • Masterclass Performance management & Beloningsbeleid | 3 & 10 december 2019 • Inclusief certificaat PW. i.s.m. Erasmus Universiteit Rotterdam • Veel ruimte voor uw eigen businesscase • Groepsgrootte maximaal 20 deelnemers. Vol=vol!

Voor het actuele aanbod Masterclasses i.s.m. Erasmus gaat u naar:

www.pwacademy.nl/erasmus

juni 2019

PW. Erasmus Masterclasses 2019  

Bekijk het actuele aanbod

PW. Erasmus Masterclasses 2019  

Bekijk het actuele aanbod