Page 1

16

BLOKKER BOUWT OMNICHANNEL DC Geldermalsen geheel op de kop

20

GELIJKWAARDIG FUSEREN Visbeen en Post-Kogeko zelfde vlag

58

FRIESLANDCAMPINA MEPPEL 1,5 miljoen km’s van de weg

HET MAGAZINE VOOR LOGISTIEK NEDERLAND

MAART 2019

NR01

JAARGANG 14

WAT GEBEURT ER OM MIJ HEEN?


OP ZOEK NAAR ORDE ,18:0$*$=ò1" Of u nu documenten, kleding, kleine onderdelen, banden of volumineuze goederen wilt opslaan - voor al uw producten en eisen heeft SSI SCHÄFER diverse en kwalitatief hoogwaardige stellingen ontwikkeld. Van legbordstellingen en grootvakstellingen tot geoptimaliseerde bandenopslag, ]HOIVXLWWHEUHLGHQQDDUPHHUGHUHYHUGLHSLQJHQZóELHGHQXGHPHHVW uiteenlopende stellingsystemen, helemaal op uw behoefte afgestemd. .RPLQFRQWDFWPHWRQ]HH[SHUWVHQYHUNHQXZPRJHOóNKHGHQ ssi-schaefer.com

2UGHLQXZPDJD]óQ" %HNóNGHPHHVW uiteenlopende stellingsystemen op ssi-schaefer.com


Logistiek

3

M A A RT 201 9

ZEG HET MAAR... COLOFON Logistiek Uitgave van Vakmedianet Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem Tel.: 088-5840700 Fax.: 088-5840900 www.vakmedianet.nl Redactie redactie.logistiek@vakmedianet.nl Heres Stad (hoofdredacteur) Bas Dijkhuizen, Annemiek Jorritsma, Peter de Weerd Ferdi den Bakker (freelance) Henk Stam (eindredactie) Artdirection & vormgeving colorscan bv, www.colorscan.nl

Uitgever Geert van den Bosch Advertenties Jeroen Reessink Key Accountmanager Desk 088-5840695 jeroenreessink@vakmedianet.nl

Oplage

Prijzen

Copyright

Leveringsvoorwaarden

Privacy

Druk

“ONLINE EN OFFLINE 16 INTEGREREN - HOE DAN?

Klantenservice Postbus 31, 2370 AA Roelofarendsveen klantenservice@vakmedianet.nl Tel.: 088-5840 888

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Opgave via www.logistiek.nl/abonneren of telefonisch bij onze klantenservice. Abonnemen-ten lopen automatisch door, tenzij uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum bij onze Klantenservice wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Ook voor informatie over een lopend abonnement kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Door onafhankelijk accountant gecontroleerde oplage. Zie voor een accountantsverklaring van Grant Thornton www.vakmedianet.nl Jaarabonnement Nederland € 353,00 (excl. 6% btw) bij automatische incasso of elektronische facturatie. Kijk voor voordelige introductietarieven op www.logistiek.nl/abonneren. Jaarabonnement buitenland op aanvraag. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van Logistiek, door Logistiek gepubliceerde artikelen, onderzoeken of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Vakmedianet zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De algemene voorwaarden zijn in te zien op www.vakmedianet.nl Vakmedianet, waarvan Logistiek onderdeel is, legt klantgegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst, of wanneer je in het kader van dienstverlening contact hebt met Vakmedianet. De gegevens worden tevens gebruikt om je te informeren over producten en diensten van Vakmedianet en zorgvuldig geselecteerde derden. De adresgegevens kunnen daarnaast aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Ook als je dat niet expliciet hebt aangegeven kun je per e-mail over gelijksoortige producten en diensten van Vakmedianet worden geïnformeerd, tenzij je daartegen bezwaar maakt. Als je geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post, dan kun je contact opnemen met ons via klantenservice@vakmedianet.nl Voor meer informatie verwijzen wij je naar het Privacystatement op www.vakmedianet.nl/privacy-cookie-statement. Ten Brink, Meppel ISSN: 0922-8675

“DEZE ELEKTRISCHE BESTELBUS ZIEN WE PAS ALS HET BEGIN” PAUL STOOP - MAGEMA

Marketing en Events Hilde Wikkerink hildewikkerink@vakmedianet.nl

Adreswijzigingen adreswijziging@vakmedianet.nl

Abonnementen

10

ROEL MEGENS - BLOKKER

maakt het allemaal complexer en 20 “Brexit moeilijker, maar er zijn ook kansen” JOOST VISBEEN - DAILY LOGISTICS GROUP

“WE KUNNEN ZELF PIEKEN EN DALEN IN HET NET OPVANGEN”

24

PETER SCHOLTENS - REGIODIRECTEUR LIDL

56

“NU DOEN 600 BEDRIJVEN MEE, DAT AANTAL MOET OMHOOG”

ROBERT VAN DER WAAL - TKI DINALOG

“BIJ BRAND LIGT NIET METEEN 58 DE HELE SUPPLY CHAIN STIL” DAAN OOMS - FRIESLANDCAMPINA

64

“WINKELPERSONEEL IS VEEL TIJD KWIJT MET HET LOSSEN VAN DE VRACHTWAGENS” NICO VAN DER HOF - MEDIAMARKT NEDERLAND


4

Logistiek

M A ART 20 1 9

IN DIT NUMMER

16

36

MEER ZICHT VOORKOMT ONGEVALLEN MET HEFTRUCKS

20

JOOST VISBEEN: ‘VOORBEREID OP HARDE BREXIT’

Nieuwe technologie gebaseerd op locatiebepaling en camera’s geeft heftruckchauffeurs meer zicht op hun omgeving. Beperkt zicht veroorzaakt veel ongevallen.

BLOKKER VOEGT ONLINE EN OFFLINE SAMEN IN ÉÉN DC

Het bekende dc in Geldermalsen staat op zijn kop voor een grootscheepse verbouwing. Het online proces komt er bij in en dat scheelt kosten, maar biedt ook kansen.

RUBRIEKEN Locatiekeuze: vijf 06 zaken om op te letten 27 COLUMN

08

UPDATE Bol.com bouwt

14

FOTO AH start pilot met elektrisch truck/trailertransport naar winkels

alweer een nieuw dc

EXPERT Geen mobiliteitspact in de EU - wat nu?

32

UPDATE ‘Winkel’-dc Hema gaat naar Nieuwegein

54

VIERLUIK Statushouders verminderen krapte op de arbeidsmarkt

Daily Logistics Group is de naam waaronder Visbeen en Post-Kogeko verder gaan. Zwaar inzetten op multimodaal en alles klaarmaken voor een Brexit in welke vorm ook.


Logistiek

5

M A A RT 201 9

EDITORIAL

EN VERDER

10

door Heres Stad Hoofdredacteur

TENDER Rotterdam wil zo snel mogelijk emissievrij transport

24

LIDL Nog nooit lag de duur-

28

MAGAZIJNVLOER Onderschat-

42

ROBOTS Jaarlijks groeit het aanbod - ook op de LogiMat

45

AUTOSTORE De rode robot krijgt

een zwarte opvolger

46

LOGIMAT Nieuwe heftrucks en slimme handlingsystemen

48

BESTELBUSJES Dematic wil

49

ONLINE FOOD Jumbo schakelt PostNL in voor Groningen

52

SCANIA Meer regie op de supply

56

TKI DINALOG Nieuwe voorzitter is Robert van der Waal, Samsung

58

FRIESLANDCAMPINA Externe locaties op één plek in Meppel

62

CONVEYORS Logistiek 4.0 in de

64

MEDIAMARKT Andere strategie leidt tot bouw centraal dc

66

SAME DAY DELIVERY Hoe pas je

zaamheidslat zo hoog

ting is een groot gevaar

automatisch laden oppakken

chain en dikkere stromen

ogen van de Interroll

de processen hierop aan?

De gele hesjes zijn onder ons. Dit keer niet om de paddentrek in goede banen te leiden, maar om uiting te geven aan ongenoegen over het gevoerde regeringsbeleid. Dat gaat blijkbaar niet zonder blokkades van grensovergangen en toegangswegen, die niet altijd even sympathiek overkomen. Maar dat terzijde.

GELE HESJES Kim Putters haalt de gele hesjes aan in een groot verhaal in NRC. Hij is van het Sociaal en Cultureel Planbureau, maar ook auteur van een nieuw boek getiteld ‘Veenbrand’. “Technologische veranderingen gaan in de historie vaak gepaard met conflict, ontwrichting en geweld.” Omschakelen naar bijvoorbeeld duurzame energie valt veel mensen rauw op het dak, is zijn waarneming. “Mensen vragen zich af: wat komt er op mij af en kan ik dat betalen? Fricties onder bevolkingsgroepen liggen op de loer, mensen gunnen elkaar steeds minder. Er hangen veel gele hesjes aan de kapstok.” Technologische revolutie maakt mensen onzeker, meent Putters. “We komen in een ander tijdperk en er staat ons nog veel meer te wachten met artificiële intelligentie.” Daar raakt de SCP-directeur ook de wereld van de logistiek. Hij wijst naar de arbeidsmarkt waar robotisering werk uit handen neemt. Dat is fijn, omdat er nu nauwelijks mensen gevonden kunnen worden. Maar onderliggend gaat het smeulen, zo waarschuwt hij en dat zal leiden tot een uitslaande veenbrand. Nu de arbeidsomstandigheden radicaal veranderen door technologische vernieuwing, ontbreken fatsoenlijke antwoorden op deze uitdagingen. “Dat is onverantwoord”, aldus Putters. We hebben het in de logistiek voortdurend over vernieuwing, over AI, over robotisering en digitalisering van processen. Heeft iemand al eens grondig onderzocht of mensen in de logistiek en vooral ook binnen de eigen organisatie daar onrustig van worden? Het management zegt er alles aan te doen om de ‘mensen mee te nemen in deze journey’. Dat duidt op goed werkgeverschap. Maar wat gebeurt er daarna? Zou het kunnen dat medewerkers best wel graag een geel hesje aan willen trekken, en dit keer niet omwille van de veiligheid in en rond het dc? Misschien goed om daar toch wat dieper op door te vragen. Zelf zijn we op bescheiden schaal ook vooruitstrevend met een serie podcasts over logistiek en innovatie. Ze zijn te vinden via onze website en gaan onder andere over circulaire economie, e-commerce en ketensamenwerking. Leuk om te doen – samen met onder andere TKI Dinalog – en ze leveren interessante visies op van gasten in de studio. Eén podcast gaat over sociale innovatie, een aanrader met het oog op de gele hesjes, die misschien ook bij u aan de kapstok hangen.


6

6

Logistiek

COLUMN TEKST PEIJE BRUIL

LOCATIEKEUZE: VIJF ZAKEN OM OP TE LETTEN Waar je te vestigen met een nieuw distributiecentrum? De traditionele hotspots waren ‘the place to be’. Gemeente bellen, kaveltje bestellen. Zo eenvoudig gaat het nu niet meer. Locatiekeuze bevindt zich in een nieuwe fase. Maar wat is er dan zo anders? In mijn ogen zijn er vijf factoren waar (meer) op gelet moet worden. 1. RUIMTE In en rondom de bekende logistieke hotspots zijn steeds minder mogelijkheden, zeker als het gaat om kavels van 5 hectare of meer. Bedrijven zullen creatiever moeten zijn in de zoektocht naar ruimte. Ten eerste betekent dat dat de blik buiten de gebaande paden moet worden gericht. Ja, dat zijn misschien B-locaties in uw ogen. Maar neem deze plaatsen toch maar eens in het vizier. De kavels liggen er (nog). Ten tweede: kijk ook goed naar brownfield-locaties. 2. ARBEID Waar vindt u nog voldoende goede mensen voor een XXL-DC of logistieke campus? Analyseer goed wat een stad of regio te bieden heeft als gaat om de ruimte op de arbeidsmarkt, nu en op termijn. Is het een groei- of een krimpregio? Krijgt een stad nog nieuwe woonwijken? Is er veel of weinig concurrentie van bestaande logistieke centra? 3. BEREIKBAARHEID EN INFRASTRUCTUUR De bereikbaarheid is van belang voor de aan- en afvoer van goederen en het voldoen aan levertijden, maar ook voor het personeel van het distributiecentrum. Hoe aantrekkelijk en bereikbaar is de beoogde locatie voor personeel? Daarnaast moet u in beeld krijgen welke andere modaliteiten beschikbaar zijn, en hoe deze liggen ten opzichte van de beoogde kavel. 4. BESTEMMINGSPLAN De eerste belangrijke vraag is natuurlijk of er nog voldoende ruimte is op een bepaald bedrijventerrein. Inclusief ruimte voor expansie op termijn. In welke mate is er sprake van flexibiliteit en een werkbaar bebouwingspercentage? Maar er zijn nog voldoende andere aspecten waarop u de plannen en kaarten goed moet screenen. Denk aan de kavelbreedte en -diepte. Hoe zit het met toegestane bouwhoogten, grondprijzen, de ontsluiting van kavels en het terrein, de noodzaak tot heien, aanwezige milieu- en geluidszones, parkeren etc. Welke eisen stelt men aan voorverhuur? Ook de eisen aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit verdienen aandacht. Zijn er verplichte, niet-werkbare parkmanagementpakketten. Check welke voorzieningen er komen en wanneer. 5. SERVICELEVEL Vraag je af in hoeverre overheden afspraken nakomen en of men echt ‘hongerig’ genoeg is om het bedrijf binnen te halen, ook in de realisatiefase. Op papier lijkt dit overal in orde, maar de praktijk is weerbarstiger. Wil men oprecht nog wel logistieke bedrijvigheid aantrekken? Is men gewend met dergelijke grote partijen en transacties om te gaan? Staan bestuurders goed opgelijnd en straalt men echt commitment uit? Begrijpt men de business waarin u actief bent. Doe uw huiswerk dus goed, of liever, nog beter!

PEIJE BRUIL Partner bij ArcusPlus

M A ART 20 1 9


Izico Food Group zet Slim4 in voor aansturing supply chain Snackproducent Izico heeft een aantal grote acquisities achter de rug en wil nu zijn fabrieken en toeleveranciers centraal gaan aansturen. Slim4 speelt hierin een belangrijke rol, vertelt sales & operations planning manager Andres Vervaart.

“Door beter inzicht in promoties en VHL]RHQVSDWURQHQLVRQ]HYRRUUDDGÀLQN gedaald” Andres Vervaart

Sales & Operations Planning Manager | Izico Food Group

WWW.SLIMSTOCK.COM


8

Logistiek

M A ART 20 1 9

UPDATE

TEKST PETER DE WEERD

VIJFDE DC THUISBEZORGING AH Albert Heijn opent later dit jaar in Amsterdam een vijfde dc voor thuisbezorging van boodschappen. Groei naar thuisbezorgen is de reden. Diverse pick-up points worden gesloten. Vanuit het nieuwe dc moeten vanaf eind volgend jaar zo’n 40.000 bestellingen per jaar worden verwerkt. De andere thuisbezorgd-dc’s staan in Almere, Eindhoven, Rotterdam en De Meern.

LEKKERLAND GAAT INTENSIEVER AAN DE SLAG MET TOYOTA Lekkerland gaat intensiever aan de slag met Toyota Een nieuw contract over de inzet van heftrucks vormt de basis voor een intensievere samenwerking tussen groothandelsbedrijf Lekkerland en Toyota Material Handling. Met name de servicecomponent is behoorlijk aangepast. Eén van de belangrijkste aspecten in de hernieuwde samenwerking gaat over het vergroten van de batterijcapaciteit, zodat het niet nodig is om tussentijds te laden. Daarnaast worden de nieuwe trucks voorzien van het Toyota I-Site vlootmanagementsysteem. Dit zal meer inzicht bieden in de inzet van de truckvloot, waardoor verdere optimalisatie eenvoudiger wordt.

VERKIEZING VEILIGSTE MAGAZIJN 2019 VAN START De verkiezing van het Veiligste Magazijn van Nederland 2019 is van start gegaan. De verkiezing wordt voor het veertiende jaar gehouden. Alle bedrijven die streven naar een goede én veilige werkplek in het magazijn, kunnen zich aanmelden. De bedrijven die de eerste selectie overleven, krijgen bezoek van een inspecteur, die het magazijn kritisch beoordeelt. Bedrijven die worden genomineerd voor de prijs, ontvangen na bezoek van de jury een uitgebreid rapport. Inschrijvingen worden beoordeeld op basis van de vragenlijst. Daaruit volgt een bezoek door deskundigen. Inschrijven kan tot en met 1 juni.

BLECKMANN KIEST VOOR PICKROBOT CHUCK Een primeur voor Bleckmann. De fashionspecialist neemt als eerste logistiek dienstverlener uit Europa de Amerikaanse robotoplossing Chuck in gebruik. Chuck is een robot die samenwerkt met mensen. De zogenoemde cobot rijdt autonoom en helpt orderpickers bij het picken en verpakken. Chuck moet loopafstanden elimineren en het pickproces versnellen. De robot wordt eerst in het dc in Columbus (Ohio, VS) geïmplementeerd.

NIEUW DC BOL.COM VOL MECHANISATIE Bol.com is begonnen met de bouw van een nieuw dc in Waalwijk. Anders dan in distributiecentrum dat in 2017 in gebruik werd genomen en dat pal naast het pand in aanbouw ligt, is er dit keer gekozen voor een geautomatiseerd proces. Olaf van den Brink, logistiek directeur: “We weten nu wat we nodig hebben en bovendien is de techniek weer een stuk verder. BovendienVerder hebben we in onze bestaande faciliteit voldoende flexibiliteit beschikbaar en durven we nu de volgende stap naar mechanisering wel aan.” Het dc krijgt net als het bestaande dc een vloeroppervlakte van 50.000 vierkante meter. Bouwbedrijf Van de Ven gaat hier een 33 meter hoog magazijndeel neerzetten, waarin SSI Schaefer een omvangrijk shuttlesysteem zal installeren voor de opslag van 450.000 bakken. Naar verwachting zal de uitbreiding in de loop van 2021 officieel in gebruik worden genomen.


Logistiek

9

M A A RT 201 9

Het verwerken van een enorme hoeveelheid relatief kleine orders vraagt om een andere fulfilmentbenadering, stelt Pieter van den Broecke, van Manhattan Assoc.

FINALISTEN LOGISTIEK MANAGER VERKIEZING De kanshebbers voor de titel Logistiek Manager van het Jaar en Jong Logistiek Talent zijn bekend. De drie finalisten voor de titel Logistiek Manager van het Jaar zijn: Gerhard Kolk, director operations bij Koopman Autotransport, Job Sonke, manager European Distribution Center bij Hollister en Erik van Wunnik, director product development bij DSV. Marijn Slabbekoorn (DHL Express), Joris Teurlings (Ceva) en Nick Vreeswijk (Fietskoeriers.nl) strijden om de titel Jong Logistiek Talent van het jaar. De finale is op 28 maart.

Technologie gaat mensen niet vervangen, maar moet mensen meer capaciteiten geven, stelt Cyriel van ’t End van Gordian.

AMAZON LANCEERT NIEUWE BEZORGROBOT SCOUT Amazon zet de rijdende robot Scout in om pakketjes af te leveren bij klanten. De robots, die aanvankelijk voortdurend vergezeld zullen worden door een Amazon-medewerker, leveren hun pakjes af op werkdagen en alleen als het buiten licht is. Scout zou zelfstandig om huisdieren, voetgangers en andere obstakels heen kunnen bewegen. Het betreft vooralsnog een test in de Amerikaanse staat Washington.

CMA CGM WIL CEVA INLIJVEN KUEHNE + NAGEL WIL PANALPINA CMA CGM heeft zijn zinnen gezet op Ceva. Met de deal moet CMA CGM een totaalaanbieder van logistieke oplossingen worden. De rederij is momenteel al groot aandeelhouder van de logistiek dienstverlener. CMA CGM biedt 30 Zwitserse frank per aandeel, wat de directie van CEVA oorspronkelijk te laag vond. Toch steunt ze het samengaan van beide groepen, meldt Transportmedia.be. Ceva heeft dit nog niet bevestigd. CMA CGM bezit 33% van de aandelen. Het bedrijf denkt meer dan 50% van de aandelen en zo de controle te krijgen over de Zwitserse groep. Rodolphe Saadé, voorzitter-CEO van CMA CGM over de op handen zijnde deal: “Door een logistiek aanbod te ontwikkelen om onze maritieme activiteit aan te vullen, zullen we een volledige ‘end-to-end’-service aan onze klanten kunnen voorstellen.” Door Ceva in te lijven kan CMA CGM volgens de leidsman haar klanten complete logistieke oplossingen bieden. De CMA CGM Group wordt daarmee een wereldleider in transport en logistiek. DSV wilde Ceva vorig jaar inlijven. Die deal mislukte. Nu heeft de Deense logistiek dienstverlener de pijlen gericht op Panalpina. DSV heeft een ongevraagd overnamebod uitgebracht op Panalpina ter waarde van 4 miljard Zwitserse frank (3,54 miljard euro). Panalpina zegt in een eerste reactie ‘het bod te bestuderen’.


10

Logistiek

M A ART 20 1 9

PRAKTIJK TEKST TON VAN LEEUWEN

GEMEENTE ROTTERDAM TENDERT GROEN De Rotterdamse economie draait op volle toeren. Dat is goed voor de stad, maar minder voor het milieu. De gemeente wil daarom zo snel mogelijk naar volledig emissievrije stadslogistiek. Bij twee recente aanbestedingen speelde emissievrij transport zelfs een belangrijke rol in de gunningscriteria.

A

ls onderdeel van haar duurzaamheidsambities streeft de gemeente Rotterdam al jaren actief naar het verduurzamen van zakelijk transport. “Onderdeel hiervan is het convenant Green Deal Zero Emission Stadslogistiek”, vertelt Léon Dijk, strategisch adviseur Inkopen bij de gemeente. “Met het netwerkplatform logistiek010 proberen we het regionale bedrijfsleven te stimuleren om binnen de stad de verkeersuitstoot van CO2 en luchtverontreiniging tot nul terug te brengen. Natuurlijk moeten we hierbij zelf het goede voorbeeld geven. Daarom rijden we als gemeente waar mogelijk met elektrische wagens, en vragen we ook een inspanning van onze leveranciers. Uiterlijk in 2025 willen we naar emissievrije belevering van goederen en diensten die de gemeente zelf inkoopt. Vorig jaar hebben we in twee aanbestedingen voor het eerst een voorwaarde gemaakt van emissievrij transport.”

Paul Stoop

VEEL KORTE STUKJES De eerste aanbesteding waar het om gaat, is die voor gereedschappen: die werd onder meer gegund aan Magema, een allround leverancier van machines en gereedschappen uit Ter Aar met een vestiging in Rotterdam. De aanbesteding van de gemeente kwam voor dit bedrijf precies op het goede moment. “Het gaf de doorslag om te investeren in elektrisch vervoer”, zegt bedrijfsleider Paul Stoop. “Duurzaamheid heeft al langer onze aandacht en elektrisch rijden past perfect bij onze activiteiten in Rotterdam. In deze regio rijden we veel korte stukjes naar klanten die snel beleverd willen worden. In het geval van de gemeente gaat het bijvoorbeeld om hoveniersgereedschappen als schoppen en spades: klein materieel dat met een relatief hoge frequentie vervangen moeten worden.” Kijkend naar de benodigde capaciteit en actieradius bleek een Nissan eNV200 de beste optie. “We hebben hiermee begin dit jaar in één keer onze CO2-voetafdruk naar vrijwel nul gebracht. Alleen voor het transport van bijvoorbeeld grote stellingen gebruiken we nog wel eens ander vervoer.” Ook voor verhuizingen en verkiezingen (zie kader) startte de gemeente in 2018 een nieuwe (gecombineerde) aanbesteding. Hierbij lag de eis anders: aan het einde van de contractperiode van zes jaar moeten de transportactiviteiten volledig emissieloos worden uitgevoerd. De snelheid waarmee die situatie wordt bereikt, was daarnaast een belangrijk gunningscriterium: hoe hoger het startpercentage emissievrij uitgevoerde op-

drachten en hoe sneller de toename, des te hoger de waardering. De opdracht ging naar UTS Abbink, bedrijfsverhuizer voor de provincie Zuid-Holland. Ook voor dit bedrijf was de aanbesteding het spreekwoordelijke duwtje in de rug: voor relatief kleine ladingen investeerde ze in twee nieuwe elektrische bussen. “De Renault Kangoos kunnen met een volle accu ongeveer 100 tot 120 km rijden”, zegt commercieel directeur Cock van der Hulst. Voor grote ladingen bleek de aanschaf van een elektrische truck nog te duur. “Daarom huren we voor specifieke klussen een wagen bij een collega-verhuizer uit Amsterdam en proberen we opdrachten met die vrachtwagen zo goed mogelijk te combineren in een aaneengesloten periode.” SLIM PLANNEN Door bestellingen voor verschillende klanten te combineren, kan Magema in Rotterdam vrijwel dagelijks met een goed gevulde bus rijden. Dat maakt het mogelijk bijna alles met eigen vervoer te doen. Als het lukt, wordt er bij een klant bijgeladen. “In de tijd dat de chauffeur een praatje maakt met de ontvanger, kan de bus mooi nog even aan de snellader, als een klant die heeft. Dat geeft net weer een grotere actieradius; hier wordt onze


Logistiek

11

M A A RT 201 9

FOTO’S: GEMEENTE ROTTERDAM

PILOT BIJ VERKIEZINGEN

Duurzaam transport is verder denken dan morgen. “Stel dat we investeren in een eigen laadinfrastructuur, dan kan zo’n plek een prima hub zijn voor andere leveranciers”, aldus Cock van der Hulst van UTS Abbink.

chauffeur steeds slimmer in.” Hoewel het aantal laadpalen snel groter wordt, blijft de laadinfrastructuur een beperking. Dit vraagt volgens Van der Hulst niet alleen om een slimme planning, maar ook om een andere mindset bij de klant. “Vanuit een gedeelde ambitie om te streven naar maximaal emissieloos vervoer, zal die zich flexibel moeten opstellen. Soms vragen we een klant of een geplande klus toch een dagje later kan worden uitgevoerd, omdat we onze elektrische bus voor een spoedklus nodig hebben. Of het nu gaat om eigen of ingehuurd vervoer, het liefst hebben we de elektrische wagens continu in bedrijf. Ook dat is duurzaamheid.” Magema rekent voor elektrisch bezorgen geen ander tarief. “Een deel van de investering verdienen we al terug door het contract met de gemeente Rotterdam”, vertelt Stoop. “Maar tegelijkertijd dragen we ook bij aan onze eigen duurzame doelstellingen. Deze elektrische bus zien we pas als het begin. De verwachting is dat het aanbod van elektrische bussen snel zal toenemen, en daarmee ook hun actieradius en capaciteit. Op dat moment hopen we dat elektrisch transport ook interessant wordt in andere regio’s en voor andere typen klan-

“GEDEELDE AMBITIE IS NODIG IN HET STREVEN NAAR EMISSIELOOS VERVOER” ten.” Subsidiemogelijkheden bieden volgens Van der Hulst weinig soelaas. “De voorwaarden en bedragen verschillen per gemeente of regio, wat het voor ondernemers diffuus en onzeker maakt. Als het gaat om de terugverdientijd, maken wij bovendien veel minder kilometers dan vrachtwagens van transportbedrijven. We staan immers altijd langer in en uit te laden dan we aan het rijden zijn; dat maakt het moeilijker om van elektrisch transport een businesscase te maken. Daarom is het belangrijk dat ook de markt hier een bijdrage aan levert.” Van der Hulst kijkt intussen ook naar andere mogelijkheden. “Stel dat we op onze locatie in de Spaanse Polder investeren in een eigen laadinfrastructuur, dan kan zo’n plek een prima hub zijn, ook voor andere leveranciers. Als wij toch op een duurzame manier de stad in rijden, is het een kleine moeite om ook goederen van andere leveranciers mee de stad in te nemen.”

In maart 2019 zijn in Nederland weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. In korte tijd moet dan een groot aantal stemlokalen worden ingericht. Zelfs zonder elektrisch transport is dit al een flinke logistieke uitdaging, vertelt Van der Hulst. “In de week rond de verkiezingen zetten we gemiddeld ongeveer 80 extra auto’s in. Als we die allemaal elektrisch willen laten rijden, hebben we elke nacht 40 laadpalen nodig. Die zijn er simpelweg niet, nog los van de piekbelasting die zo’n aanpak zou veroorzaken.” Voor het verkiezingstransport is in dit eerste contractjaar nog geen verplicht percentage elektrisch vervoer afgesproken. De gemeente wil UTS Abbink echter wel stimuleren en helpen om bij de komende verkiezingen alvast ervaring op te doen, op weg naar de hogere percentages die voor de jaren daarna zijn afgesproken. “We onderzoeken of we een pilot kunnen doen in een deelgebied. Door een kleine groep stemlokalen alvast op en af te bouwen met elektrisch vervoer, willen we beter zicht krijgen op de mogelijkheden én beperkingen van elektrisch transport.”

Cock van der Hulst


SUMMIT LOGISTIEKE HOTSPOTS

Kom donderdag 4 april aanstaande naar Weert voor de vierde editie van de Summit Logistieke Hotspots. Discussieer samen met logistiek dienstverleners, verladers, ontwikkelaars, makelaars, wetenschappers, onderwijs en regiovertegenwoordigers over de laatste ontwikkelingen in de logistieke hotspots en wees gelijk ook getuige van de bekendmaking van de nieuwe Logistieke Hotspot van het Jaar.


- Advertorial -

Op bedrijventerrein Kampershoek 2.0 in Weert is 52 hectare bouwgrond beschikbaar waarvan 37 hectare voor logistiek en e-commerce. Direct gelegen aan de A2, een containerterminal op steenworp afstand en meer dan genoeg arbeidskrachten. Alle voorwaarden voor ondernemers om hun plannen werkelijkheid te laten worden.

Ruimte voor logistiek ondernemen aan de A2 in Weert Bedrijventerrein Kampershoek 2.0. Het lijkt een heleboel grond. En dat is het natuurlijk ook. Toch kan het ineens snel gaan. Dat werd de afgelopen jaren duidelijk. Steeds meer ondernemers ontdekken namelijk de gunstige combinatie van ligging en bereikbaarheid: gelegen in de Europese kennisdriehoek Eindhoven-Leuven-Aken en onderdeel van een infrastructureel knooppunt van wegen en water. Dat KHHIWHUWRHJHOHLGGDWRQGHUQHPHUVERXZNDYHOVYDQČľLQNH afmetingen hebben verworven. Groeiend netwerk van topondernemers Dit zijn bedrijven waar de gemeente Weert trots op is. Bedrijven uit de regio, maar ook van ver daarbuiten. Van over de grens. Niet alleen uit de logistiek, ook maakEHGULMYHQHQEHGULMYHQXLWDQGHUHVHFWRUHQSURČ´WHUHQYDQ de kwaliteiten die Kampershoek 2.0 biedt. Op die manier krijgt het bedrijventerrein een hoogwaardige invulling. Ondernemers kunnen dus aansluiten op een sterk groeiend netwerk van topondernemers. Op het bedrijventerrein is in WRWDDO QRJ b KHFWDUH ERXZJURQG XLWJHHIEDDU  KHFWDUH is beschikbaar voor de huur. Heylen Warehouses beschikt met 19 hectare over het grootste kavel op Kampershoek 2.0. Vanuit de gemeente gaan we samen met geĂŻnteresseerde partijen op zoek naar de meest geschikte kavel en locatie. Uitgangspunt is het leveren van maatwerk. Daarbij zetten we de stap extra. De bedrijvencontact functionarissen denken met ondernemers mee en vervullen een brug functie tussen het bedrijfsleven en overheid. Zij zorgen dat de afstemming tussen de wensen van de ondernemer die wil gaan bouwen en de geldende kaders soepel verloopt. Infrastructureel knooppunt Naast de permanente aandacht en begeleiding van de gemeente Weert, biedt de keuze voor Kampershoek 2.0 een heleboel andere voordelen. Die zetten we op een rijtje. De belangrijkste kwaliteit is de uitstekende bereikbaarheid. Kampershoek 2.0 maakt deel uit van een infrastructureel knooppunt van water en wegen. Direct gelegen aan de A2 heeft het terrein een rechtstreekse aansluiting op de belangrijkste verkeersader van Nederland. De logistieke mogelijkheden over de weg zijn dus volop aanwezig. Op tien kilometer afstand exploiteert GVT Group of Logistics aan de Zuid-Willemsvaart Multimodale Terminal De KemSHQ 'H WHUPLQDO YDQ *97 ELHGW HHQ NRVWHQHÉ?FL­QW HQ

duurzaam alternatief voor vracht wagens over de weg. Het doel is om de container terminal binnen drie tot vijf jaar uit te laten groeien naar een jaarlijkse overslag van circa 10.000 containers voor bestaande bedrijven in de regio. De container terminal wordt momenteel al uitgebreid om verdere groei op te kunnen vangen. Gelet op de verwachte groei van de logistiek en e-commerce activiteiten is de terminal een ideale connectie van en naar mainports Antwerpen en Rotterdam en het achterland. In de regio zijn ruim voldoende arbeidskrachten aanwezig. De gemeente Weert heeft beleid vast gesteld waarbij er maximaal drie initiatieven voor groot schalige huis vesting van short-stay arbeidsmigranten worden mogelijk gemaakt. Die worden verdeeld over twee locaties van maximaal 400 migranten en een locatie van maximaal 200. Ruim en divers aanbod 'HPDUNWYUDDJWRPȵH[LELOLWHLW'DDURP]LMQXLWHHQORSHQde kavels beschikbaar van 1000 vierkante meter tot de uitzonderlijke omvang van 15 hectare. Het ruim opgezette terrein is dankzij brede wegen en veel groen voorbereid op grootschalige distributie en logistiek. Van oudsher kenmerkende landschappelijke elementen zoals houtwallen, fruitboomgaarden en drinkpoelen maken onderdeel uit van de groene structuur. Het terrein heeft dan ook een aangename uitstraling. Strategisch gelegen tussen DuitsODQGHQ%HOJL­RSGHNUXLVLQJYDQ%UDEDQWHQ/LPEXUJNXQ je als ondernemer excelleren. Er is ruimte voor innovatie, hoogwaardige maakindustrie en logistiek. Zonder nieuwe impulsen geen vooruitgang, daarom nodigt de gemeente iedereen uit de kansen te pakken die Weert biedt. Heeft u belangstelling? Neem dan rechtstreeks contact op met het team Ondernemerszaken: 7HOHIRRQ E-mail ondernemen@weert.nl www.weert.nl/ondernemen www.kampershoek.nl


14

Logistiek

M A ART 20 1 9

FOTO TEKST HERES STAD

NIEUWE PILOT ALBERT HEIJN EN TWEE VERVOERDERS

ELEKTRISCH RIJDEN MET TRUCK/TRAILER 02

01

TESTEN IN STEDEN

Twee jaar lang trekken de initiatiefnemers er voor uit om samen te kijken of zwaar elektrisch transport naar winkels in stedelijk gebied haalbaar is en onder welke condities. Peter Leegstraten van Albert Heijn is de grote aanjager van dit project.

MEER DAN BAKWAGEN

Ervaring met elektrisch rijden hebben Simon Loos en Peter Appel wel, maar nog niet met een truck-opleggercombinatie van 37 ton totaalgewicht. Dat is ook voor truckfabrikant DAF een uitdaging. Zelfs voor het Paccarconcern in de USA.

TOEPASSEN 03 UITDAGING? IN LOGISTIEK CONCEPT Dat zegt Allannah van ‘t Hoenderdaal - samen met Peter Leegstraten degene die de (elektrische) kar trekt binnen AH. Ze praten er over in een video-interview op www.logistiek.nl samen met Simon Loos, Peter Appel en Gertjan Koornneef (TNO).


15

M A A RT 201 9

04

PRIMEUR EN LAADPLEIN

Primeur zijn de twee hybride trucks van Peter Appel. Die kunnen tijdens het rijden opladen. Voor het laadplein is VDL Groep verantwoordelijk. Op dit plein in Zaandam laden de trucks snel bij voor een volgende rit naar Amsterdam.

05

MADE IN HOLLAND

Allemaal klinkende Hollandse namen: Albert Heijn, Peter Appel, Simon Loos, DAF Trucks, Vanderleegte Groep en TNO. Zij werken samen in de pilot met financiële steun van het ministerie van I&W. “Zonder subsidie geen succesvolle introductie van elektrisch vervoer.”

FOTO: JORIS TELDERS

Logistiek


16

Logistiek

M A ART 20 1 9

REPORTAGE TEKST HERES STAD

Retailers van naam en faam worstelen met de vraag hoe ze de af handeling van hun online business op hetzelfde niveau kunnen krijgen als de winkelbelevering. Blokker is op dit moment misschien wel het meest aansprekende voorbeeld van hoe je dit kunt aanpakken. De veelbesproken winkelketen gaat voortvarend te werk, maar vergeet niet om eerst de basis op orde te brengen. Aan logistieke kennis en ervaring heeft het Blokker nooit ontbroken, maar de strategie was niet altijd even duidelijk, en soms bleven de noodzakelijke investeringen uit. Tijd voor vernieuwing in een turbulente wereld met veel - met name online nieuwkomers.

N

aast allerlei veranderingen, zoals het invoeren van een LEAN-OBM-concept en een andere procesbesturing binnen het dc, moest er sowieso een aantal lay-out-aanpassingen worden doorgevoerd in Geldermalsen. Roland Slegers kwam om hier eens goed naar te kijken. Hij maakte ergens in de zomer van 2016 zijn opwachting in Geldermalsen. Zo was er een flinke maar verouderde sorteerinstallatie waar geen reserveonderdelen meer voor te krijgen waren. Die werd halverwege 2018 weggehaald; een omvangrijke operatie waarvoor maar liefst 150 vrachtautoritten nodig waren. GRONDIG AANPAKKEN Een ander verbeterpunt was het grote blok inrijstellingen. Slegers: “Prettig als je veel van hetzelfde product kwijt moet, maar onhandig in een omgeving met een zeer divers assortiment, dat ook nog eens voortdurend wijzigt, zeker in combinatie met onze ambitie om lage

voorraadniveaus te hanteren.” Ook de lange inslagbanen werden gezien als een sta-in-deweg en in de eerste helft van 2018 aangepakt. Met het oog op de aanstaande sluiting van Blokkers dc in Mijdrecht kwam vervolgens de vraag bij de directie op tafel: moeten we de gelegenheid niet aangrijpen om een grondige transformatie in ons dc door te voeren, met het oog op de toekomst? Is dat niet beter dan sporadisch kleine aanpassingen door te voeren? Het antwoord werd een volmondig ‘ja’. Roel Megens, die vanaf dag één betrokken was bij het vernieuwingsproces, ging met Slegers aan de slag om de plannen voor een modern omnichannel-dc uit te denken en vorm te geven. RUIMTE MAKEN Megens: “Dc Geldermalsen is 27 jaar oud, dus was het belangrijk om goed te snappen welke operatie we hadden staan en wat we uiteindelijk wilden neerzetten. In dat traject zijn allerlei keuzes voorbij gekomen.”

FOTO’S: HERBERT WIGGERMAN EN COR SALVERIUS

BLOKKER VOEGT SAMEN; DAAR WAAR HET KAN

Slegers vult aan: “Maar uiteindelijk zijn we gewoon dingen gaan doen, want dan ontstaat vanzelf ruimte en komen de ideeën.” Samen gingen ze uitgebreid in conclaaf met partijen als IG&H, Groenewout en Centric om een haalbaar concept neer te zetten. Het groene licht voor de plannen kwam eind juni 2018. Vanaf dat moment ging het snel. Leveranciers kregen akkoord op hun offerte – Still voor het stellingmateriaal en de benodigde heftrucks, Inther voor de conveyors, een WCS en het shuttlesysteem, Trigion voor de sprinkler- en beveiligingssystemen. Binnen een aantal weken was de helft van een eerste hal ontruimd. Zo kon vervolgens hal voor hal aangepast worden op de nieuwe bestemming. Er kwam ook een nieuwe mezzaninevloer voor de opslag in legbordstellingen en bijbehorende picklocaties. “Tijdens zo’n verbouwing krijg je te maken met allerlei tijdelijke processen”, vertelt Slegers. “Ik denk dat we een keer of zes het hele pick- en replenishment-


Logistiek

17

M A A RT 201 9

Installatie van de shuttle is in volle gang.

proces opnieuw hebben moeten inrichten om te kunnen blijven leveren aan de winkels, en ondertussen te verbouwen.” WEL OF NIET INTEGREREN Wat Megens betreft, is er een cruciale stap gezet. “Gaan we online en offline wél of niet integreren? Dat was de belangrijkste vraag die we ons stelden toen we nadachten over dit nieuw in te richten dc. Voor welk deel van het proces is integreren zinvol? Hoe gaan we dat doen?” Slegers: “We hebben vooral gekeken naar de overeenkomsten tussen offline en online distributie, en minder gefocust op de verschillen. Hierdoor kwamen we tot andere inzichten voor het concept, met dit ontwerp voor een modern, omnichannel-dc als resultaat.” Megens licht de keuze toe: “Voor goed voorraadbeheer is het van belang om alles op één locatie te hebben. Dan weet je zeker dat je kunt leveren en dat een product niet op de verkeerde locatie ligt. Ook kun je zo de productiviteit van

het pickproces hoog houden. Lang niet alles is voorspelbaar, zeker niet voor het online deel. Veelal loop je aan tegen last-minute werk. Het WMS is daarom cruciaal; het geeft aan welke order je waar laat picken.” Of een omnichannel-dc de beste oplossing is voor iedere retailer, vindt Megens lastig te zeggen. “Daar moet iedereen voor zichzelf een antwoord op zien te vinden. Er is geen oplossing die voor alle partijen werkt.” OOK HET WMS De afgelopen maanden is er veel veranderd en verbeterd in dc Geldermalsen. De verbouwing loopt op schema. Op 1 juli 2019 gaat Blokker definitief live met de nieuwe logistieke inrichting voor de offline leveringen. Vier weken later zal alles ook gereed zijn voor de integratie van de online orders vanuit Gouda. Om dat te bereiken is een aanvullend proces nodig vanuit de shuttle als tijdelijke opslag, naar de packing area waar een automatische verpakkingslijn

SKU’S

18.000 TOTAAL

Altijd lastig die bezemstelen. Maar ook in het nieuwe dc is hier plek voor ingeruimd


18

Logistiek

M A ART 20 1 9

“MINDER RUIMTE EN TOCH MEER VOORRAAD”

BUNDELEN OP ÉÉN PLEK - ROEL MEGENS EN ROLAND SLEGERS WERKTEN SAMEN DE PLANNEN UIT “We weten wat we aan elkaar hebben.” Roel Megens (links) en Roland Slegers kennen elkaar al wat langer. Slegers was zeven jaar geleden betrokken bij de start-up van de ‘Microsoft’ site van Ceva Logistics in Venray. Slegers bleef er daarna enige tijd werkzaam als sitemanager en droeg de leiding over aan Megens. In 2016 stapte Megens over naar het Blokker-concern om het vrijgekomen dc in Gouda in te richten als een aparte online entiteit. Slegers kwam medio 2016 te werken in dc Geldermalsen om de processen naar een hoger serviceniveau en lager kostenniveau te brengen, en dc Mijdrecht te integreren. Uiteindelijk viel de beslissing om de dc-activiteiten te bundelen en een omnichannelorganisatie te realiseren op één plek; Geldermalsen. Opnieuw zaten Slegers en Megens aan de tekentafel om plannen uit te broeden, samen met collega’s uit de Blokker-organisatie en externe partijen. Deze zomer worden de plannen werkelijkheid en is het nieuwe omnichannel van Blokker gereed.

(Neopost) komt te staan en een sorteerband voor de pick-ups van de pakketvervoerders. Parallel aan de fysieke verbouwing staat ook het WMS van Centric in de steigers; het online WMS van Gouda moet namelijk een plek krijgen in het offline WMS in Geldermalsen en een geïntegreerd proces mogelijk maken met meer functionaliteiten. OMBOUW IN VIJF FASEN De grootscheepse ombouwoperatie van Blokker in Geldermalsen bestaat uit vijf fasen. Daarvan zijn de eerste twee inmiddels afgerond. Het om te bouwen dc meet ruim 93.000 vierkante meter, verdeeld over drie hallen. Inther heeft de opdracht gekregen om het dc te automatiseren en deels te mechaniseren. Dat gebeurt onder andere met een shuttle, uitgevoerd met een gangpad dat aan weerszijden 4.000 opslaglocaties omvat en waarin zowel offline als online orders worden opgeslagen. Verder levert Inther 65 pick-to-lightkarren en een put-to-lightpackoplossing. Dit systeem is bedoeld voor het bij elkaar brengen van e-com-

merce-orders, die eerst in batches zijn verzameld met pickkarren. Daarnaast zorgt Inther voor een automatische bakkenstapelaar die bakken uit de shuttle automatisch (en in de juiste volgorde) op dolly’s stapelt, inclusief een

700 meter lange transportbaan voor het interne transport van orderbakken en verzenddozen. Mobiel intern transport komt van Still, die de heftruck- en EPT-vloot op peil houdt. De levering van Still omvat verder magazijnstellingen voor 35.000 palletlocaties en orderverzamelzones, 5.700 vierkante meter tussenvloeren met 1.600 vierkante meter legbordsecties en 2,2 km doorrolbanen (flowracks). Daarnaast levert de heftruckfabrikant ruim 7.500 vierkante meter gaaswand als doorvalbeveiliging. De stellingstaanders worden voorzien van 3.150 A-Safe stijlbeschermers. ‘DIT IS GOEDKOPER’ Slegers en Megens zijn ervan overtuigd dat het nieuw ingerichte dc maximale ruimte biedt om de processen goed en efficiënt uit te voeren. Megens: “Dit dc laat zien dat je met minder ruimte toch de voorraad beschikbaar kunt hebben die nodig is voor de winkels én voor de online bestellingen. Bovendien besparen we overhead- en facilitaire kosten door vanuit één locatie te opereren. Het is dus goedkoper én we kunnen betere service bieden.” Slegers: “Drie jaar geleden werd je uitgelachen als je zei dat we hier 31.000 picklocaties, 27.000 close-to-picklocaties en ook nog eens 24.000 bulklocaties voor in totaal 18.000 SKU’s zouden plaatsen. Maar zie hier: het kan!”


ONTDEK HET ANTWOORD OP UW BEDRIJFSVRAGEN OP LOGISTICS & DISTRIBUTION ! 3 & 4 APRIL 2019

IN HET GRATIS SEMINARPROGRAMMA KOMEN DE VOLGENDE VRAAGSTUKKEN AAN BOD:

O O O O

Registreer u nu met code 2200 en ontdek het op Logistics & Distribution!

HET SEMINARPROGRAMMA WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

KIJK VOOR EEN ACTUEEL SEMINARPROGRAMMA OP

WWW.LOGISTICS-DISTRIBUTION.NL


20

Logistiek

MET JOOST VISBEEN (35) NIEUWE CEO VAN DE DAILY LOGISTICS GROUP

1

Wie fuseren? Visbeen en Post-Kogeko, twee specialisten in transport van verse, gekoelde en bevroren levensmiddelen.

2

Wat is de omzet? De nieuwe combinatie zet 150 miljoen euro om, waarvan de helft op de Britse markt.

3

Hoeveel medewerkers? Bij de nieuwe combinatie zijn 505 medewerkers in dienst.

4

Hoeveel wegkilometers? 62 miljoen op jaarbasis.

M A ART 20 1 9


Logistiek

21

M A A RT 201 9

INTERVIEW TEKST BAS DIJKHUIZEN

‘DIT IS EEN FUSIE OP BASIS VAN GELIJKWAARDIGHEID’ Twintig jaar werkten Visbeen en Post-Kogeko samen binnen DailyFresh Logistics. Half januari werd bekend dat beide bedrijven gaan fuseren in een nieuwe onderneming Daily Logistics Group. “Een gewaagde, maar logische stap”, zegt Joost Visbeen.

I

n het nieuwe fusiebedrijf Daily Logistics Group krijgen beide Zuid-Hollandse familiebedrijven Visbeen en Post-Kogeko een belang van 50 procent. De gecombineerde omzet bedraagt 150 miljoen euro per jaar. Visbeen draagt daaraan 85 miljoen euro bij, Post-Kogeko 65 miljoen euro. De drie merknamen – Visbeen, Post-Kogeko en DailyFresh Logistics – blijven bestaan. De combinatie is actief in het vervoer van groente, fruit en andere verse lading, vriesvervoer, intermodaal transport, distributie en containervervoer. Het Verenigd Koninkrijk is de belangrijkste markt voor het nieuwe bedrijf. Tijdens piekdagen gaan er duizend vrachten per week met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk. Q WAT WAS DE EERSTE AANZET? A “In het derde en vierde kwartaal van 2017 hadden we onze jaarlijkse periodieke evaluatie. Dan kijken we hoe onze bedrijven presteren. Verbindende factor is daarin DailyFresh Logistics, waar we met Post-Kogeko de afgelopen twintig jaar de directie over hebben gevoerd. Toen rees de vraag: als we de lijnen

naar de toekomst doortrekken, waar ligt dan onze sterkte? Toen stelden we vast dat als we samen wilden blijven werken, er een aantal scenario’s mogelijk zijn: los van elkaar, maar dat zou flink wat complexiteit met zich meebrengen, of een fusie. Die laatste optie zijn we gaan onderzoeken en dat heeft een positieve uitwerking gekregen met de totstandkoming van ons nieuwe bedrijf Daily Logistics Group. Een gewaagde maar wel logische stap voor ons als families. We zijn in figuurlijke termen meer dan twintig jaar verloofd geweest, maar nu is het huwelijk dan toch voltrokken.” Q BLIJVEN DE DRIE NAMEN BESTAAN? A “Onze namen zijn bekend in de markt. Visbeen bestaat meer dan 90 jaar en Post-Kogeko ook al meer dan 40 jaar. Binnen DailyFresh werken we daarnaast al meer dan twintig jaar samen. We hebben besloten om voorlopig deze namen aan te houden, het zit niet in onze plannen om direct afstand te nemen van deze bedrijfsnamen.” Q AMBIEERDE JE DE ROL VAN CEO? A “Nadat mijn vader (Adrie Visbeen, red.) na 51 jaar was teruggetreden, heb ik de ambitie geuit dat ik de algemene leiding wil voeren over het nieuw op te richten bedrijf. Vooral ook omdat ik van kindsafaan alle processen in het bedrijf heb doorlopen. Ik ben zelf gestart in de operatie en ook nauw betrokken geweest bij de opstart van DailyFresh . Sinds 2007 heb ik hier op Nieuwe Tonge veel logistieke trajecten in gang gezet, zoals het centra-

liseren van activiteiten, het opzetten van nieuwe businesspakketten en het verder uitbreiden van de organisatie. Ergens zat dit moment er aan te komen. De ambitie heb ik dus al behoorlijke tijd, maar dan nu in een andere vorm, binnen een nieuwe organisatie waar Visbeen een belangrijk onderdeel van is.” Q WAT IS DE NIEUWE STRATEGIE? A “We hebben een half jaar besteed aan het opstellen van een strategisch driejarenplan. We willen dit proces gezamenlijk met onze mensen stap voor stap doorlopen, waarbij we onder meer de synergievoordelen tussen onze vestigingen beter gaan benutten. We willen bovendien een slag slaan op onze routes, door ons netwerk te verdichten. We gaan daarnaast het IT-landschap herinrichten en optimaliseren. We schroeven ook het aantal locaties terug van drie naar twee, waarbij het aannemelijk is dat we de vestigingslocaties Maasdijk en Hoek van Holland - die niet ver van elkaar liggen - samenvoegen tot één nieuwe locatie. Het is nog niet beklonken waar die vestiging definitief komt.” Q WAT IS DE DUURZAAMHEIDSVISIE? A “Met de problematiek rondom het hedendaagse wegvervoer in Europa zijn wij van mening dat het niet meer zo kan doorgaan. Wij als bedrijf met transportmiddelen op de weg vinden dat we met alternatieven moeten komen en organiseren. We gaan dus zwaar inzetten op multimodaal transport. Daar hebben we in het verleden al een pioniersrol in


22

Logistiek

M A ART 20 1 9

maakt en onze ICT aangepast. Wij zijn voorbereid op een mogelijke harde brexit eind deze maand.”

gespeeld, best uitdagend in het geconditioneerde segment waarin wij actief zijn. Je hebt altijd met shelf life producten te maken en met kwetsbare voorraden. Betrouwbaarheid is dus gewenst bij onze afnemers. Wij hebben toch de visie dat het anders kan. Daarom zijn we betrokken bij multimodale projecten zoals de realisatie van de Holland Railterminal in Lansingerland, waarbij shuttles worden opgezet naar diverse landen in Europa. Dit soort projecten zorgen er weer voor dat vrachtwagens van de weg kunnen worden gehaald. Railvervoer is niet altijd even betrouwbaar, maar desalniettemin geloven wij dat deze alternatieve vervoersvormen in Europa de toekomst zijn.”

“‘IT COMES HOW IT COMES‘, HOOR IK VAAK VAN DE BRITTEN”

Q ZIJN JULLIE KLAAR VOOR DE BREXIT? A “Na de uitslag van het referendum in juni 2016 hebben we bedrijfsbreed een brexitteam geformeerd, bestaand uit mensen van zowel Visbeen, Post-Kogeko als DailyFresh. Dit team heeft ons proces in kaart gebracht en onze klantensegmentatie. Die varieert van foodservice, retail, quickservice restaurants tot en met markthandelaren. De grotere verladers hebben bijvoorbeeld hun eigen documentatiestroom helemaal zelf ingericht en de kleinere veel minder. Ons team is daar heel voortvarend mee aan de slag gegaan en er is daarbij geanticipeerd op een harde brexit. We hebben hiervoor extra investeringen vrijge-

Q HOE IS HET CONTACT MET DE BRITSE AUTORITEITEN? A “Daar maak ik mij zorgen over. Het contact met de autoriteiten is sowieso lastig. Er heerst een wat gelaten indruk. De gevleugelde uitspraak die ik vaak hoor is: It comes how it comes. Er zijn in de regio Kent wat testen gedaan met extra parkeerplaatsen op een oud vliegveld, waar 6.000 auto’s kunnen staan, maar of dat voldoende is, ik vraag het mij af? Er zijn geen winnaars in deze hele brexit. Mijn oprechte mening is echter dat we al jaren een business hebben opgebouwd in het Verenigd Koninkrijk. Dat is succesvol en we hebben er ook meer concurrentie door gekregen. Zowel bij Post-Kogeko als Visbeen liggen de roots in de VK. Wij geloven ook niet dat door de brexit onze hele handel zal komen weg te vallen. Alleen wordt het complexer en moeilijker. Er zitten hoe dan ook kansen in en als sterke speler zullen we ons nog beter gaan manifesteren.” Q GEEN SLAPELOZE NACHTEN VAN DE BREXIT? A “Niet echt, omdat wij vooral actief zijn in de fooddistributie. Mensen moeten blijven eten, ook in het Verenigd Koninkrijk.” Q IETS ANDERS: HOE GA JE OM MET HET CHAUFFEURSTEKORT? A “Voor het internationaal transport hebben we geen probleem. Het pijnpunt ligt vooral bij de nationale distributie. Daar is lastig personeel voor te krijgen. We willen een bredere variatie in werktijden gaan aanbieden voor onze chauffeurs, inclusief opleiding. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en daar zullen we ons samen met niet alleen onze collega’s maar ook verladers hard voor moeten maken. De hele keten moet zijn verantwoordelijkheid pakken. Je moet elkaars problemen begrijpen en daar transparant in zijn naar elkaar. Dat levert uiteindelijk de beste oplossingen op.”


UNIEKE INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

VAN CASCO TOT TURN-KEY OPLEVERING DISTRIBUTIECENTRA

Met ons bent u slim vanaf het begin! 9 Wij denken met u mee vanaf de eerste penstreep op papier. 9 Planning en kwaliteit zijn bij ons gewaarborgd. 9 Door onze Verticale Integratie hebben we alle essentiële aspecten van een bouwproces in eigen beheer.

BELGIË | NEDERLAND | FRANKRIJK

TURN-KEY OPLOSSING

Foto: WDP Warehousing with brains

WIJ ZIJN UW PARTNER IN BEDRIJFSHUISVESTING!

De kosteneffectiviteit wordt bereikt door de bundeling & integratie van de verschillende business modellen.

Hoofdaannemer van voor het ontwerp, realisatie en operatie van kosteneffectieve logistieke systemen voor retail & industrie. Ontwerp – realisatie – service – operatie.Alles uit één hand!

www.witron.com

+C Store Delivery

FMC

ve

re

ri

+P ic k -u

D p - Poin t +

k ar

st

o

Be innovative • Be committed • Be successful

e

Distribution Center

D

Het hoog dynamische en flexibele Multi-Channel distributiecentrum maakt gebruik van de innovatieve logistieke modules voor het afhandelen van shoporders, click & collect orders als online / e-commerce orders voor home delivery.

Di r

livery

Food Multi Channel (FMC): door het innovatieve FMC concept worden alle distributiekanalen van de food retailer kosteneffectief bevoorraad vanuit één distributiecentrum!

t lec

De me Ho

Dit is waarom de food retailers kiezen voor WITRON’s systemen.

k

ol &C

ct

Succesvolle Food MultiChannel distributie vraagt om 1ste klas logistiek!

li c

www.willynaessens.nl


24

Logistiek

M A ART 20 1 9

PRAKTIJK

FOTO’S: JORIS TELDERS

TEKST BAS DIJKHUIZEN

LIDL ‘KOLOS’ IS EXTREEM DUURZAAM Het nieuwste distributiecentrum van Lidl is niet alleen het grootste, maar tegelijk ook het meest duurzame. Deze ‘kolos’ aan de A15 bij het Gelderse Oosterhout is geheel zelfvoorzienend voor wat betreft het energieverbruik.

Lidl-regiodirecteur Peter Scholtens: “In ons nieuwe distributiecentrum in Oosterhout is - in tegenstelling tot onze oude locatie in Tiel - daglicht op meerdere plekken aanwezig. De lucht binnen het distributiecentrum wordt op een dusdanige manier zuiver gehouden dat deze zelfs schoner schijnt te zijn dan buiten.”

C

irca 90 miljoen euro investeerde Lidl in de realisatie van dit distributiecentrum op logistiek bedrijvenpark Park15 in Oosterhout bij Nijmegen. Bij de bouw en inrichting van het pand, waar 250 mensen aan de slag gaan, investeerde Lidl maximaal in duurzaamheid. Het hele pand inclusief omringend terrein is in een tijdsbestek van 15 maanden gerealiseerd. “Een hele prestatie in onze ogen”, stelde Jeroen Hillen van Lidl in zijn toespraak voorafgaand aan de officiële openingshandeling. Hillen, die vanuit de real estate divisie van Lidl Nederland nauw betrokken was bij dit grote nieuwbouwproject, liet trots weten dat na de oplevering van het dc afgelopen november het volledige pand in een tijdsbestek van drie maanden is ingericht. “Dat varieert van de inrichting van de kantoren en het rollende materieel tot en met het testdraaien van allerlei systemen zoals de warmtekoude-installaties. Vanaf januari dit jaar zijn we gestart met het aanvoeren van de voorraad. Nu het dc volledig operationeel is, kunnen we de filialen – rond de 70 in deze regio – beleveren.” UNIEK ACCUPAKKET Het distributiecentrum in Oosterhout is een van de grootste Lidl-distributiecentra in Europa en met een BREEAM-NL 5 sterren Outstanding-certificaat ook een van de duurzaamste. Lidl legt de lat op dat vlak erg hoog. Zo liggen er 2.700 zonnepanelen op het dak en is het gasloze gebouw ontworpen om uitsluitend opgewekte energie te hergebruiken. Het dc op bedrijventerrein Park15 direct


Logistiek

25

M A A RT 201 9

‘ALS DE WINDMOLEN ER EENMAAL IS, DAN BESCHIKKEN WE OVER HET MEEST DUURZAME DC VAN NEDERLAND’ LIDL BREIDT VOLOP UIT Lidl is volop aan het bouwen in Nederland. Vorig jaar september maakte de discounter bekend dat in Breda op het voormalige terrein van The Greenery een nieuw distributiecentrum van 55.000 vierkante meter wordt gebouwd, vergelijkbaar met die in het Gelderse Oosterhout. Logistiekvastgoedontwikkelaar WDP realiseert dit pand, dat in de tweede helft van dit jaar klaar moet zijn. Daarnaast is het supermarktconcern vergevorderd met de bouw van een nieuw e-commerce dc van 60.000 vierkante meter in Oud Gastel, dat - als alles meezit - dit voorjaar in gebruik wordt genomen.

aan de snelweg A15 beschikt over een uniek accupakket van 1 megawatt, waarmee Lidl door slimme koeltechniek pieken en dalen op het elektriciteitsnetwerk kan opvangen en waarmee in theorie 7.000 huishoudens kunnen worden voorzien van stroom. Hillen: “In combinatie met de koeltechniek kunnen we pieken en dalen in het stroomnetwerk opvangen. Daarvoor zijn we ook een samenwerkingsverband aangegaan met netwerkbeheerder Liander. Op het moment dat zij een piek zien aankomen in het stroomverbruik, verbruiken wij alleen stroom uit ons accupakket. Als wij moeten terugleveren aan het net, dan kunnen wij dat ook doen uit onze accu, die we ook maximaal kunnen gebruiken met onze zonnepanelen. In verband daarmee zijn we ook van plan om het aantal zonnepanelen volgend jaar uit te breiden van 2.700 naar ruim 8.000.” WACHTEN OP WINDMOLEN Lidl is nog een stap verwijderd voordat dit dc officieel kan worden beschouwd als het meest duurzame van Nederland. Dat zou betekenen dat het andere duurzame Lidl-dc in Waddinxveen wordt voorbijgestreefd. Om dit te behalen moet het oplevercertificaat Outstanding nog worden behaald. “We hebben nog niet het hoogst haalbare bereikt. Het wachten is op een vergunning voor een windmolen. Met de windmolen zullen wij beschikken over het meest duurzame dc van Nederland. We verwachten dat op korte termijn te realiseren.” Ondanks dat het dc op het gebied van duurzaamheid en

omvang perfect in het plaatje van Lidl past, zou Hillen achteraf gezien toch bepaalde aspecten van de nieuwbouw anders hebben gedaan. “Als we het over zouden doen, dan hadden we het koel- en vriesbereik groter gemaakt. Omdat we merken dat op dit moment de focus daar meer en meer op komt te liggen.” LUCHT BINNEN SCHONER DAN BUITEN Lidl-regiodirecteur Peter Scholtens benadrukt op zijn beurt dat het dc naast de hoge mate van duurzaamheid ook ‘een fantastische nieuwe werkplek is voor het personeel’. “Dat maakt duurzaamheid ook iets tastbaars.” Als concreet voorbeeld haalde Scholtens de wijze aan waarop de daglichtvoorziening is geregeld. “In ons distributiecentrum Tiel was daar niet in voorzien. In Oosterhout is daglicht op meerdere plekken aanwezig. De lucht binnen het dc wordt op een dusdanig manier zuiver gehouden dat deze zelfs schoner schijnt te zijn dan buiten.” Gevolg van de nieuwbouw is dat de activiteiten in het Lidl-dc in Tiel grotendeels zijn overgeheveld naar Oosterhout. Vorig jaar juni was er onder het personeel onrust over de verhuizing. De vrees was dat men er financieel op achteruit zou gaan. Scholtens benadrukt dat deze plooien zijn gladgestreken: “We moesten nu eenmaal verhuizen omdat er in Tiel geen mogelijkheid was om uit te breiden. De meeste medewerkers verhuizen mee. Rond de twintig medewerkers blijven in Tiel, dat een andere functie krijgt en gebruikt wordt voor de opslag van materialen en nonfood artikelen.”

Lidl zet de koeling van de vriescel in het nieuwe dc op sommige momenten zachter. Dat is nodig om de stroomvoorziening in de snelgroeiende nieuwbouwwijk Nijmegen-Noord te garanderen. Lidl kan voor extra stroom putten uit de grote batterij. Energiebedrijf Scholt Energy Control waarschuwt wanneer Lidl gas terug moet nemen. Lidl krijgt hiervoor een vergoeding van netwerkbeheerder Liander.


PDNLQJ FRPSOH[LW\ VLPSOH

LQGXVWU\VROXWLRQV

7KLQN RXWVLGH WKHER[

Industry Solutions is binnen de KNAPP-groep de specialist voor all-in-one oplossingen voor de productieén distributielogistiek. Met de intelligente OSR Shuttle™ (YR ELHGW ,QGXVWU\ 6ROXWLRQV VOLPPH HQ ÀH[LEHOH oplossingen aan met een breed toepassingsgebied in de maakindustie. Think outside the box! De OSR Shuttle™ Evo Shuttle brengt nieuwe manieren van denken in GH LQWUDORJLVWLHN HQ KHUGH¿QLHHUG GH PRJHOLMNKHGHQ YDQ VFKDDOEDDUKHLG ÀH[LELOLWHLW HႈFLHQWLH HQ procesveiligheid. Met de verstelbare wielen beweegt de 2656KXWWOHŒ(YR6KXWWOH]LFKYULMGRRUKHWQLYHDXLQ de rekken en brengt de bakken of dozen via liften direct naar de werkstations. Dit geeft de ondersteuning welke nodig is om zich te concentreren op de processen met toegevoegde waarde. KNAPP Benelux BV 6042 NW Roermond | Nederland VDOHVEHQHOX[#NQDSSFRP knapp.com

Advertorial

Meer informatie: www.gps-buddy.com

Direct contact opnemen? Mail info@gps-buddy.com of bel: 036-53 828 80


Logistiek

27

M A A RT 201 9

PRAKTIJK TEKST MICHELLE VROLIJK

AFWIJZING MOBILITY PACKAGE: DIT IS ER GEBEURD EN DIT ZIJN DE GEVOLGEN Het pakket transportmaatregelen, het zogenoemde Mobility Package is begin dit jaar “definitief” afgewezen door de Transportcommissie. Maar wat houdt dat nou precies in? Michelle Vrolijk, advocaat bij Vallenduuk Advocaten zet de feiten op een rij.

D

e wetgevingsprocedure binnen de Europese Unie is redelijk ingewikkeld (zie kader). De Transportcommissie heeft in eerste instantie onderling overeenstemming bereikt over de wijzigingen en amendementen op het oorspronkelijke voorstel, en heeft toen op 4 juli 2018 een nieuw voorstel voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft dit afgewezen en alles teruggestuurd naar de tekentafel van de Transportcommissie. Ondertussen is ook de Europese Raad met het oorspronkelijke voorstel aan de slag gegaan. De Raad van Transportministers komt op 3 december 2018 wel tot een gezamenlijk compromis en een gezamenlijk opnieuw geformuleerd voorstel. Dat compromis, met nieuwe voorstellen, moet daarna dan nog onderhandeld worden met het Europees Parlement. PLAN WEGGESTEMD Zo ver is het echter niet gekomen, want de Transportcommissie – die in opdracht van het Europees Parlement na 4 juli 2018 opnieuw aan de slag is gegaan met aanpassingen, amendementen en tegenvoorstellen – wordt het onderling namelijk niet eens. Op 10 januari 2019 stemde de meerderheid van de Transportcommissie dan ook tegen de hernieuwde voorstellen. En omdat dit ook meteen de laatste mogelijkheid was om tot een akkoord te komen voordat de nieuwe Europese verkiezingen plaatsvinden in mei 2019, betekent dit dat de Mobility Package in zijn huidige vorm van de baan is. Na de verkiezingen zal iedereen weer van vooraf aan moeten

beginnen. Over één onderdeel kon de Transportcommissie het overigens wel eens worden, namelijk over de beperking van cabotage tot drie dagen met een cooling off-periode van 60 uur. Hierover zou het Europees Parlement na een plenaire vergadering dan nog moeten stemmen, maar de kans dat alleen

PROCEDURE WETGEVING EUROPESE UNIE De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van nieuwe voorstellen voor regelgeving en heeft het voorstel voor de Mobility Package ingediend bij het Europees Parlement en de Europese Raad. Het Parlement en de Raad gaan vervolgens afzonderlijk van elkaar aan de slag met de voorstellen, en hebben daarvoor hun eigen interne procedures.

dat onderdeel er dan nog doorheen zou komen is – gezien het feit dat de rest is afgewezen – niet zo groot. Overigens zou het Parlement het daarna dan ook nog eens moeten worden met de Raad over dit onderdeel. En de kans dat dat nog gebeurt voordat de verkiezingen plaatsvinden, acht ik vrijwel nihil. WELKE GEVOLGEN HEEFT DAT VOOR DE TRANSPORTONDERNEMER? Kort en simpel gezegd blijft alles voorlopig eigenlijk gewoon zoals het is. Dat betekent dus dat er op korte termijn geen veranderingen zullen komen in de regels over rij- en rusttijden, cabotage, slapen in de cabine, slimme tachograaf en detachering van werknemers. Ten aanzien van dat laatste onderdeel was nieuwe regelgeving (en met name duidelijkheid) in mijn optiek meer dan welkom. De huidige Detacheringsrichtlijn stamt uit 1997. Deze richtlijn bevat regels over de toepasselijkheid van bepaalde basisarbeidsvoorwaarden van een lidstaat, indien een werknemer uit een andere lidstaat daar tijdelijk arbeid verricht. In Nederland is deze richtlijn omgezet in de huidige Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Op dit moment is de opvatting in jurisprudentie en literatuur dat deze regelingen enkel van toepassing zijn op nationaal transport en niet op internationaal transport. Dat komt omdat zowel de Detacheringsrichtlijn als de WagwEU spreken over het verrichten van arbeid in een lidstaat of op het grondgebied van een lidstaat (en niet over “vanuit”, zoals andere Europese regelgeving dat wel doet).


28

Logistiek

M A ART 20 1 9

TECHNIEK TEKST PETER DE WEERD

MAGAZIJNVLOER: ZO KIES JE DE JUISTE Magazijnvloeren. Hoe kies je de juiste voor jouw operatie? Een goede voorbereiding en informatievoorziening zijn essentieel om onaangename verrassingen te voorkomen. Drie experts geven aan waar je op moet letten bij de aanschaf van een magazijnvloer.

E

en magazijnvloer vervang je niet snel en zeker niet gemakkelijk. Wie investeert in een nieuwe magazijnvloer moet zich daarom goed voorbereiden en verder kijken dan de waan van de dag en het hier en nu. De oplossing moet op de lange termijn gericht zijn. Veel factoren spelen een rol bij de keuze van een juiste magazijnvloer. Allereerst natuurlijk de oppervlakte en indeling van het magazijn. Maar denk ook aan de locatie van het pand. De grond waarop het distributiecentrum wordt gebouwd is namelijk van invloed op de uiteindelijke vloer en de eventuele voorbereidingen die moeten worden getroffen; denk aan al dan niet heien, aan de lengte van de heipalen én de benodigde dikte van de vloer. OPERATIE BEPAALT VLOERKEUZE Een tweede logische vraag die gesteld moet worden is: voor welke logistieke operatie moet de vloer geschikt zijn? De drie belangrijkste logistieke operaties in een bedrijfshal waarvoor een hoogwaardige vloer nodig is, zijn de traditionele palletopslag, smallegangenmagazijnen en geautomatiseerde opslag. Afhankelijk van de operatie vergt dat een specifieke oplossing voor de vloer, stelt Daniël Toonen, head of engineering van vloerspecialist Van Berlo uit Veghel. Hoewel een traditioneel palletstellingmagazijn met heftruckbewegingen ‘niet zoveel vraagt’ van de vloer, is het raadzaam om een aantal punten in acht te nemen. Een gedegen voorbereiding en goede communicatie tussen opdrachtgever, aanne-

mer en vloerspecialist is het devies Op de magazijnvloer kan zowel een statische als een dynamische belasting optreden. De statische belasting kan worden gezien als een belasting van een niet bewegende last. Denk aan magazijnstellingen. Het idee dat gangpaden volledig kunnen worden betrokken bij de zogenaamde belastingveldberekening is onjuist. Het drukspreidend vermogen van betonvloeren is namelijk gering. DYNAMISCHE BELASTING Dynamische belasting ontstaat onder meer door het gebruik van magazijntrucks. Beschadigingen kunnen ontstaan als het wielvlak waarop druk ontstaat te klein wordt. Dat kan met name in een smallegangenmagazijn invloed hebben op de efficiency. Om deze smallegangentrucks zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten, is een vlakke vloer namelijk essentieel. Kennis over welke machines worden gebruikt (hef- en reachtrucks) en de benodigde lastdragers en het op te slaan gewicht (statische belasting) zijn dus essentieel voor de juiste vloerkeuze. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN Maar het is vooral essentieel om goed te weten waar je naar toe wilt met je bedrijf. Heb je bijvoorbeeld plannen om zware material handling systemen aan te schaffen, zorg dan dat je vloer de belasting echt aan kan. Dat kan een hoop nare verrassingen voorkomen. Klinkt logisch, maar in de praktijk ziet de expert van Van Berlo het nog regelmatig mis-

gaan. Zorg dat de machinekeuze vroegtijdig bekend is bij de betrokken partijen en dus ook de vloerbouwer, is zijn advies. Toonen: “Wat nu regelmatig gebeurt, is dat het pand en de vloer klaar zijn en dat pas dan bekend wordt dat er een geautomatiseerd systeem gepland is met strenge vloereisen. En dan ligt het probleem bij de gebruiker van het pand.” ONDERSCHATTING Een gedegen voorbereiding en goede communicatie tussen opdrachtgever, aannemer en vloerspecialist is het devies van de experts. Onderschatting is een groot gevaar, meent ook Mari van Kuijk, managing director en partner bij Groenewout. Het bepalen van de juiste vloerbelasting gaat volgens hem vooral in het begin fout. “Mensen die niet vaak met deze materie te maken hebben gehad, onderschatten dit aspect.” Als iets niet klopt of moet worden aangepast gedurende het traject, dan geldt in het geval van een vloer dat dit kosten- en planningstechnisch al heel snel de nodige impact heeft. “Een vloer is één van de lastigste dingen om


Logistiek

29

M A A RT 201 9

“EEN VLOER IS LASTIG AAN TE PASSEN ALS DIE ER EENMAAL LIGT”

STRENGE FEM EISEN Er zijn veel factoren om rekening mee te houden bij de aanschaf van een magazijnvloer.

nog even aan te passen, als die er eenmaal ligt.” Denk ook aan het gewicht van grote automatiseringssystemen. Het vooraf bepalen van de dynamische vloerbelasting is dan essentieel. Ewout Raap, adviseur: “Kijk bijvoorbeeld alleen al naar de liften in een shuttlesysteem, die razendsnel op en neer gaan. Dat zorgt weer voor een extra belasting van de vloer. Ook hier moet op gelet worden bij de aanschaf van een vloer.” PUNTBELASTING Een ander punt van aandacht is de puntbelasting van een systeem of magazijnstelling. Stel vooraf vast welke druk toelaatbaar is op bestaande of geplande vloeren. De puntdrukbelasting kan enigszins worden verlegd door een grotere voetplaat toe te passen. De betreffende voetplaat dient dan wel voldoende stijfheid te hebben om de krachten gelijkmatig te kunnen spreiden. Beter is om de draagkracht van de vloer vooraf goed te berekenen. LES UIT DE PRAKTIJK Boston Scientific leerde in de praktijk een be-

langrijke les. Het bedrijf uit Kerkrade breidde zijn distributiecentrum in 2016 uit met een Autostore-systeem. Na ondertekening van de overeenkomst werd duidelijk dat de onderliggende vloer (mezzanine) een gewicht aankon van 1.000 kilo per vierkante meter, terwijl het gewicht van de Autostore in totaal 1.800 kilo per vierkante meter is. Zonder extra maatregelen zou dit betekenen dat het systeem ondanks de lichte constructie dwars door de vloer zou zakken. Dit had enerzijds te maken met de hoge vlakbelasting en anderzijds de puntbelasting die dit systeem met zich meebrengt. Het gevolg: het magazijn moest deels worden ontruimd zodat er verdeeld over drie fases 99 schroefpalen de grond in konden worden gedraaid om op die manier onder de tussenvloer van de Autostore een nieuwe fundering te maken. Vooruitlopend op een mogelijke uitbreiding van het Autostore-systeem is het afgelopen jaar de tussenvloer stapsgewijs verder uitgebreid, en is ook hier weer een extra fundering met schroefpalen toegepast. Volgend jaar moet de uitbreiding operationeel zijn.

Mari van Kuijk en Daniël Toonen constateren dat bij de huidige nieuwbouwprojecten de wensen en eisen van de leverancier van het (automatisch) stellingensysteem in het ontwerptraject al worden meegenomen, bewust of onbewust. De eisen (FEM) voor de vloer zijn zeer streng en niet per definitie altijd haalbaar. Daarom is het noodzakelijk om de constructeur van de vloer in een vroeg stadium bij het ontwerp te betrekken. Hiermee worden tegenvallers (zowel financieel als planningstechnisch) eerder voorkomen. De strenge eisen kunnen in overleg met stellingbouwer en vloerconstructeur enigszins afgezwakt worden, waardoor er direct een goed uitgangspunt voor de vloer kan worden geformuleerd.


Alles over deze AGV op Empack 3-4 april Stand: 1.A111 Brabanthallen, Den Bosch. Gratis kaarten voor Empack www.vms.nu

Bestand tegen griepepidemieĂŤn Overwerken doet hij graag Geen behoefte aan vakantiedagen

Hands free handling #1 automated container unloading

Do you want to automate your inbound process? Please contact sales@copalgroup.com

www.copalhandlingsystems.com ‘s-Heerenberg

the Netherlands +31 314 66 78 55


jungheinrich.nl/li-ion

Revolutionair ontwerp in alle opzichten. Jungheinrich ERC 216zi – de eerste elektrische stapelaar met volledig geïntegreerde lithium-ion accu.

De nieuwe revolutie in het warehouse is onderweg: de Jungheinrich ERC 216zi. De eerste elektrische stapelaar met volledige geïntegreerde lithium-ion accu welke maximale prestatie garandeert. De truck vormt de nieuwe benchmark als het gaat om prestaties, veiligheid en efficiency. Dankzij de compactheid, het vaste platform met driezijdige bescherming en geoptimaliseerde bedieningselementen is de nieuwe ERC 216zi ook geschikt in zeer smalle magazijnen. Lees meer over de mogelijkheden op: www.jungheinrich.nl/erc216zi


32

Logistiek

M A ART 20 1 9

UPDATE

TEKST BAS DIJKHUIZEN

XXL-DC LANDT IN ZEVENAAR XXL-distributiecentra landen niet alleen in zuidelijke logistieke hotspots als Venlo, Tilburg en Roosendaal. Ook Zevenaar moet er aan geloven, want op bedrijventerrein 7Poort aan de snelweg A12 wordt over niet al te lange tijd op risico een XXL-dc gerealiseerd van 130.000 vierkante meter. Het pand wordt gebouwd door ontwikkelaar Solidiam. Oplevering is eind 2020.

HUNKEMÖLLER BLIJFT ZOEKEN NAAR NIEUWE DC-LOCATIE Lingerieketen Hunkemöller wil al geruime tijd weg uit het huidige distributiecentrum in Hilversum. Waarnaartoe is onbekend want de lingeriegigant speurt namelijk nog altijd naar een nieuwe locatie voor een distributiecentrum dat voldoet aan de groeiambities. Tegenover dagblad Gooi- en Eemlander liet een woordvoerster onlangs weten dat Hunkemöller behoorlijk wat ruimte nodig heeft. “Op die locatie moeten we ook in de toekomst goed uit de voeten kunnen. We hebben een bepaalde groei voor ogen, dus we gaan niet over één nacht ijs.” Het huidige dc is gevestigd tussen een woonwijk en een spoorlijn in Hilversum, wat voor overlast zorgt bij omwonenden.

MEDPETS VERHUIST LOGISTIEKE OPERATIE NAAR BORCHWERF E-commercespeler Medpets heeft zijn distributiecentrum vernieuwd. De dierenspecialist heeft onlangs zijn logistieke operatie verhuisd naar logistiek park Borchwerf in Oud Gastel. Het e-commercebedrijf in diergeneesmiddelen en voeding groeide naar eigen zeggen de afgelopen jaren met 40 procent. Dat noopte Medpets zijn logistieke activiteiten te herschikken. De dierenspecialist verstuurt per jaar zo’n 850.000 pakketten. Om het ruimtetekort op te vangen heeft de e-commercespeler een nieuw distributiecentrum laten bouwen door Hercuton. Het pand staat in Oud Gastel, onderdeel van logistieke hotspot West-Brabant.

DELIN CAPITAL ONTWIKKELT MET VAN DER HELM NIEUW DC Delin Capital Asset Management is een joint venture aangegaan met logistiek dienstverlener Van der Helm groep (VDH) voor de ontwikkeling van een distributiecentrum van ongeveer 37.500 vierkante meter in bedrijvenpark Harnaschpolder in Den Hoorn. Tegelijkertijd heeft Delin met partner Van der Helm een huurovereenkomst van tien jaar gesloten. De oplevering van het dc is voorzien eind dit jaar.

HEMA VESTIGT TWEEDE DC IN NIEUWEGEIN Hema laat in Nieuwegein een nieuw distributiecentrum bouwen. Het pand, dat Prologis ontwikkelt, krijgt een oppervlakte van 34.000 vierkante meter en moet de retailer ondersteunen bij internationale groei. Het te bouwen distributiecentrum ligt op bedrijvenpark Het Klooster, aan de A27. Dat is vlakbij het huidige distributiecentrum van Hema in Utrecht. De nieuwe locatie is alleen bestemd voor het bevoorraden van winkels in binnen- en buitenland. De twee locaties gaan intensief samenwerken. Het dc krijgt de beschikking over 50.000 palletplaatsen. Het built-to-suit distributiecentrum krijgt alvast het BREEAM-certificaat Very Good mee voor de duurzaamheidsprestatie. Het pand wordt voorzien van ledverlichting, en op het dak komen zonnepanelen te liggen. Prologis meldt dat de oplevering medio maart volgend jaar plaatsvindt.


Logistiek

33

M A A RT 201 9

55 procent van de ingebruikname van logistiek vastgoed in Nederland betrof nieuwbouw, meldde Cushman & Wakefield in februari, in haar logistieke rapport.

MAINFREIGHT BREIDT UIT IN ZALTBOMMEL Mainfreight heeft zijn intrek genomen in een nieuw warehouse in Zaltbommel. Het betreft een dc van 25.000 vierkante meter, waar ruimte is voor de opslag van onder andere gevaarlijke stoffen. Door de opening van het nieuwe warehouse breidt de logistiek dienstverlener haar totale capaciteit in Europa uit naar 350.000 vierkante meter. Het nieuwe bedrijfsonderdeel heeft het label Breeam Very Good gekregen. Het dc bevindt zich op bedrijventerrein De Wildeman, onderdeel van de Logistieke Hotspot Rivierenland.

“7Poort doet als locatie en arbeidspotentieel niet onder voor Tilburg of Venlo”, aldus Ronald Egger (l), directeur Solidiam.

WDP: ‘PORTEFEUILLE UITBREIDEN TOT WAARDE VAN 5 MILJARD EURO’ De Belgische ontwikkelaar van logistiek vastgoed WDP verwacht de komende vijf jaar zijn bezit aan panden uit te breiden tot een waarde van 5 miljard euro. In de periode 2019-2023 moet de portefeuille jaarlijks 10 procent groeien. WDP behaalde vorig jaar een winst per aandeel van ruim 6 euro, 7 procent meer dan in het boekjaar 2017. Het dividend werd eveneens verhoogd met 7 procent, tot 4,80 euro per aandeel.

MOONEN VERHUIST EN KRIJGT NIEUW THUISHONK IN WEERT Moonen Packaging bouwt in Weert een nieuw hoofdkantoor annex distributiecentrum. Voor de nieuwbouw beschikt het familiebedrijf over een kavel van iets meer dan 39.000 vierkante meter op bedrijventerrein De Kempen in Weert. Het nieuwe pand moet medio volgend jaar operationeel zijn. Er komt een kantoor van 1.700 vierkante meter en een magazijn van bijna 19.000 vierkante meter, dat in de toekomst nog kan worden uitgebreid. Moonen huurt het gebouw langjarig van logistiek vastgoed ontwikkelaar HVBM Vastgoed en een beleggingsmaatschappij. RUIMTE VOOR UITBREIDING Het nieuwe dc met hoofdkantoor wordt volgens directeur Gé Moonen niet alleen dubbel zo groot als het huidige pand in logistieke hotspot Weer, maar ook groener. Het gebouw heeft zonnepanelen, verbruikt geen gas en is volledig CO2-neutraal, zegt directeur Gé Moonen. “Ons huidige pand bood onvoldoende ruimte voor onze duurzame ambities. We willen groeien, maar met liefde voor de planeet. De zogenaamde ‘built to suit’ nieuwbouwontwikkeling betreft 1.761 vierkante meter kantoorruimte, 18.933 vierkante meter magazijnruimte en 1.443 vierkante meter mezzanine op een kavel ter grootte van 39.290 vierkante meter. Er is ruimte voor een toekomstige uitbreiding met circa 4.305 vierkante meter.


Two worlds, one idea.

TWO WORLDS, ONE IDEA. DAT IS DE KRACHT VAN BAOLI. Het beste van twee werelden bij elkaar brengen en de voordelen samenvoegen tot één unieke positie dat is het concept van Baoli. Een goede prijs-kwaliteitsverhouding wordt gecombineerd met betrouwbaarheid en een uitstekende after-sales. Baoli: de energie van een dynamisch Chinees bedrijf en de kracht van een toonaangevend Duits concern. www.baoli-emea.com


Krachtpatsers ECH 12, ECU 15C pallettrucks en de ECV 10 stapelaar

DIRECT LEVERBAAR

Bestel nu en p rofiteer gelijk van een aantrekkelijk onderhoudsvo ordeel!*

www.still.nl/s hop

*Vraag naar de voorwaarden.

STILL Intern Transport B.V. Nijverheidsweg 5 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon: 078 684 52 00 www.still.nl

first in intralogistics


36

Logistiek

M A ART 20 1 9


Logistiek

37

M A A RT 201 9

TECHNIEK TEKST HERES STAD

MEER ZICHT, MEER ZEKERHEID TECHNOLOGIE HELPT ONGELUKKEN VERMIJDEN

Parkeersensoren en camera’s geven de automobilist het gelukzalige gevoel dat er weinig mis kan gaan. Inmiddels is dezelfde technologie ook aanbeland in de heftruckwereld om daar eveneens schade en ongeval te voorkomen. De vraag is: gaat het werken in de praktijk?

H

oe gaat het nu? Voor bepaalde zones in het magazijn krijgen chauffeurs de opdracht om langzaam te rijden. Maar wat is langzaam? En is deze opdracht zinvol op elk moment van de dag? De nieuwe systemen die nu zo ongeveer de markt bereiken, hebben een groot voordeel, namelijk dat er een niet te missen waarschuwing richting bestuurder gaat, of dat zelfs de truck automatisch naar de juiste rijsnelheid wordt gedirigeerd. Geen discussie meer over wat verantwoord is en wat niet. Veiligheid is voor wat betreft dit aspect niet langer meer een kwestie van interpretatie. PLEKJE VEROVERD Twee heftruckfabrikanten blazen nadrukkelijk op de veiligheidstrompet met een eigen en inmiddels aan klanten leverbaar systeem, dat de omgeving rond de heftruck nauwlettend in ogenschouw kan nemen. Dat zijn Linde en Jungheinrich. Andere fabrikanten zeggen desgevraagd een vergelijkbare oplossing te kunnen leveren, maar dan samengesteld uit componenten af komstig van verschillende leveranciers. Overigens is het ook niet zo, dat Jungheinrich en Linde op eigen

houtje aan het ontwikkelen zijn geslagen. Daartoe hebben ze contact gelegd met gespecialiseerde firma’s. En met succes. Op de beurs LogiMat in Stuttgart afgelopen maand hadden de systemen een eigen plekje veroverd op de stand van de beide fabrikanten. ONOVERZICHTELIJK ZoneControl en Zone Intelligence – achter die benamingen gaan bij Jungheinrich en Linde systemen schuil, die de bestuurder van een heftruck ervan moeten weerhouden om roekeloos te rijden in een omgeving waar dat echt niet kan. Dat betreft bepaalde afdelingen in het magazijn, waar veel verkeer (trucks en voetgangers) zorgt voor onoverzichtelijke situaties. Maar het kan ook gaan om een relatief rustig kruispunt van gangpa-

den, waar heel verraderlijk toch opeens een heftruck of een magazijnmedewerker uit kan komen. Of bij een doorgang naar een andere hal. De systemen sturen de chauffeur een waarschuwing op het scherm van de truckunit, die daar goed zichtbaar is gemonteerd naast de andere displays. Voetgangers dragen een mobiele unit (een soort pieper) bij zich, die trilt of rood oplicht of een geluidssignaal afgeeft of combinaties daarvan. STUREN OP VEILIGHEID Momenteel staan de assistancesystemen als onaf hankelijke oplossing te draaien. Dat heeft als voordeel, dat er niet meteen uitdagingen zijn ten aanzien van de overige IT-infrastructuur. Nadeel is wellicht, dat data die hiermee min of meer vanzelf gegenereerd


38

Logistiek

“SCHOKKEND - ZO WEINIG EEN HEFTRUCKCHAUFFEUR EIGENLIJK KAN ZIEN”

TEVEEL DODE HOEKEN Per jaar gaat het 1.700 keer mis met een heftruck. Dat getal circuleert in kringen van veiligheidskundigen. VIncent Meier is meer dan tien jaar betrokken bij de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen) en werd geciteerd in een recent artikel in NRC, getiteld ‘Heftruck heeft vele dode hoeken’. Aanleiding was twee heftruckongevallen op dezelfde dag; één dode, één ernstig gewonde na een aanrijding. Meier weet waar de oorzaken liggen. Eén daarvan is het slechte zicht. “Ik heb weleens filmpjes gemaakt vanuit een heftruck om te laten zien hoe weinig een chauffeur kan zien. Dat is echt schokkend. Er zitten twee metalen staven aan de voorkant (de mast red.) waar een chauffeur langs moet kijken. Er zijn veel dode hoeken.” Hij krijgt bijval van CNV-bestuurder Tjitze van Rijssel. “De werkdruk ligt hoog, daardoor zijn mensen minder alert. Bovendien moeten heftruckchauffeurs veel dingen tegelijk in de gaten houden: de lading, de hoogte, de bochten. Dan kan je fouten maken.”

M A ART 20 1 9


Logistiek

39

M A A RT 201 9

wordt en interessant kan zijn voor analyse niet zonder meer beschikbaar is. Meer sturen op veiligheid en het voorkomen van schade krijgt steeds meer prioriteit in magazijnen. Dus ook de behoefte aan meer relevante data vanuit de operatie zelf. Het is niet voor niets dat heftruckfabrikanten naarstig op zoek zijn naar middelen om het veiligheidsprofiel rond hun trucks op te poetsen. In dat bredere plaatje passen ook deze systemen. ZONES AFBAKENEN Op diverse punten in het magazijn worden antenne-modules geplaatst om de systemen stand-alone te laten draaien. Die modules staan in direct contact met de units op de trucks en met de draagbare varianten, die bijvoorbeeld in een veiligheidsvestje worden meegedragen. Een centrale aansturing is niet nodig, net zo min als een apart servernetwerk. De communicatie verloopt via de gangbare radiofrequentietechnologie (UWB – Ultra Wide Band). Groot voordeel: muren en magazijnstellingen doen geen af breuk aan de kwaliteit van het signaal. De module aan de wand kent de parameters en weet wat de grenzen zijn van de zone, en ook wat de gewenste radius is, dat wil zeggen op welke afstand van elkaar trucks onderling en trucks ten opzichte van voetgangers gewaarschuwd moeten worden. Het systeem van Jungheinrich biedt zeven verschillende zonetypes aan. Dat varieert van gedwongen rijden op kruipsnelheid (of op een handmatig in te stellen maximum snelheid) tot alleen een waarschuwing op het moment dat er ander verkeer in aantocht is. Een zonetype werkt bijvoorbeeld wanneer een truck in de buurt van een doorgang komt naar een andere hal. Daarbij kan het zo zijn, dat de truck toegang wordt geweigerd, omdat de hoogte in die hal lager is en de betreffende truck gemakkelijk schade zou kunnen veroorzaken. Andere optie is, dat de verlichting automatisch aan gaat in deze hal. TOEPASSING MAGAZIJN De oorsprong van de technologie ligt buiten het magazijn. Het bedrijf Comnovo bijvoorbeeld richtte zich, toen het veiligheidssystemen ging ontwikkelen, in eerste instantie op de auto-industrie om kinderen en fietsers op straat meer bescherming te geven. Maar naderhand verschoof de focus in de richting van de heftruckwereld, bouwmachines en

bosbouwtoepassingen. Het start-up bedrijf – voortgekomen uit de Universiteit van Dortmund – werd twee jaar geleden onderdeel van Linde. Inmiddels heeft het bedrijf ongeveer 3.000 systemen geïnstalleerd. In magazijnen is uiteraard sprake van een afgesloten omgeving, en dat maakt toepassing in een aantal opzichten eenvoudiger. Op de openbare weg gelden andere regels en eisen ten aanzien van wetgeving. Maar wellicht meer nog dan in het dagelijks verkeer op straat geldt in het magazijn op dit punt, dat overdaad schaadt. Niet voor alles wil de bestuurder zich laten waarschuwen. Voor een truck van opzij is het pas van belang om in te grijpen als de afstand relatief kort is. Maar voor een truck die opdoemt in de rijrichting is een vroegtijdige waarschuwing op zijn plaats. Dat geldt eens te meer voor voetgangers. Een wandelaar naast de truck is geen probleem, iemand 10 meter verderop in het gangpad kan dat wel zijn. Behalve truckchauffeurs en voetgangers individueel waarschuwen met een unit, is het systeem van Linde ook in staat om bijvoorbeeld verkeerslichten aan te sturen of een knipperend alarmlicht. VIER CAMERA’S Waar Linde gebruik maakt van de technolo-

TIEN METER VERDEROP IS EEN VOETGANGER OPEENS WEL EEN PROBLEEM gie die Comnovo ontwikkelde, haakt Jungheinrich aan bij de innovaties van Bosch. Op zijn heftrucks kan Jungheinrich als optie nu een camerasysteem aanbrengen, dat een volledig 360 graden omgevingsbeeld rond de truck presenteert. Jungheinrich liet dat zien in Stuttgart op de nieuwe EFG 6 truck (tot 9 ton hefcapaciteit). Bosch ontwikkelde het systeem en was verderop op de LogiMat aanwezig om meer partijen te interesseren. Ervaring heeft het technologiebedrijf inmiddels ruimschoots opgedaan in de auto-industrie. De kinderziektes zijn er wel uit. Het gaat om een systeem dat bestaat uit vier camera’s: voor de voorzijde, de achterkant en de zijkanten van de heftruck. Met een beeldhoek van bijna 190 graden komt de hele omgeving rond de truck scherp in beeld; de cameratechnologie is de laatste jaren sterk verbeterd. Op het scherm ziet de chauffeur een 3D-model

PAS OP! ER KOMT EEN HEFTRUCK AAN De blue-spot is op heftrucks in korte tijd een bekend fenomeen geworden. Heftruckchauffeurs en voetgangers weten zo dat een truck hun kant op komt. Linde wil een stap verder gaan met een led-gevarendriehoekje, de truckspot, geprojecteerd op de magazijnvloer ongeveer 4 meter voor de truck uit. Dat zou meer effect opleveren dan de inmiddels bekende blauwe stip of het consequent claxonneren op plekken waar dat zinvol is. Met name in een rumoerige werkomgeving ziet Linde de driehoek als een interessant alternatief.


40

Logistiek

VIER CAMERA’S RONDOM GEVEN STRAK BEELD VAN DE OMGEVING van de truck. Dat is nog best een uitdaging, omdat – anders dan bij personenauto’s – de afmetingen van heftrucks onderling sterk afwijken. Bosch heeft een applicatie ontwikkeld om snel de juiste settings aan te brengen. VISUALISEREN Tijdens het rijden veranderen de beelden om het 3D-model heen. Op het scherm kan de bestuurder zelf instellen welke richting hij vooral wil zien. Prachtig ook om te zien hoe vanuit een bird’s eye view perspectief het een stuk simpeler is om bijvoorbeeld door een nauwe doorgang te gaan zonder stellingen of palletstapels te raken. Maar ook een panoramaview is mogelijk. Tijdens het rijden kan het scherm op basis van de positie van het stuurwiel met een lijn aangeven waar de hoeken van de truck langs zullen gaan. Handig ook zijn de in kleur aangegeven aanduidingen, die de afstand tot een obstakel visualiseren. Het meest bruikbare beeld krijgt de chauffeur voorgeschoteld met een zoomfunctie, die Bosch heeft toegevoegd. Automatisch

zoomt het beeld uit als de snelheid toeneemt, en omgekeerd als de snelheid terugloopt. TEVEEL SIGNALEN? Hoe ver ga je met het waarschuwen van bestuurders, beter gezegd met het aanreiken van signalen en gedigitaliseerde beelden? Dat is een belangrijke vraag, die bij deze systemen al snel om de hoek komt kijken. Talrijke signalen leiden af, beginnen te irriteren en uiteindelijk neemt de chauffeur ze niet meer serieus. Dat is het moment waarop het echt gevaarlijk kan worden. Want degene met het stuur in handen is stiekem toch gewend geraakt aan de rinkelende alarmbellen om zich heen en mist de discipline om zelf nog opmerkzaam te zijn. Zo bereiken de systemen – hoe goedbedoeld ook – het tegenovergestelde effect. Daar het goede compromis in vinden is voor partijen als Comnovo naar eigen zeggen een uitdaging. De enige manier om te ontkomen aan een houding van ‘laat maar zitten’ is zo relevant mogelijk te zijn met het geven van waarschuwingen. Flexibiliteit in het af bakenen van zones en van acties wanneer grenzen worden bereikt helpt om de acceptatie te vergroten. Iedere truck kan en moet een individuele instelling kunnen krijgen. Vooruit rijdend bijvoorbeeld, met een andere instelling dan wanneer de truck in achterwaartse richting beweegt.

M A ART 20 1 9

SMART TRUCKS - RIJDEN OP AI Meer (artificial) intelligentie op de trucks zelf. Toyota is daar al een tijdje mee bezig en test de ideeën die het heeft ontwikkeld continu op beurzen. Op LogiMat was Smart Trucks het nieuwe begrip, als uitbreiding op het I_Site telematicaconcept. Behalve data gericht op service en onderhoud, komen steeds meer andere functies beschikbaar ook gericht op veiligheid. Natuurlijk gaat het dan om toegangscontrole - wie mag er rijden op deze truck? Maar ook bijvoorbeeld over de veiligheidscheck, die iedere bestuurder bij aanvang van een shift zou moeten uitvoeren. Moderne IT is ook hierbij een handig hulpmiddel om alle aspecten die de truck onveilig kunnen maken te checken. Pas dan is rijden toegestaan. Verder is dit concept er op gericht om data te verzamelen, die inzicht moet geven in kosten voor reparatie en schades.


Dinsdag 21 mei 2019

Congrescentrum 1931 Den Bosch

DIT JAAR BUNDELT LOGISTIEK.NL DE KRACHT VAN DE WMS-DAG EN DE MATERIAL HANDLING-DAG TOT ÉÉN KENNISEVENEMENT: WAREHOUSE INSIGHT! Hét evenement waar u inspiratie opdoet over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van WMS en Material Handling. Het programma is gevuld met redactionele presentaties, een informatiemarkt met de leveranciers, kennissessies én de vernieuwde interactieve campfires. Bovendien zijn er deze dag volop netwerkmogelijkheden met vakgenoten.

SCHRIJF U NU IN VIA DE WEBSITE WWW. LOGISTIEK.NL/WAREHOUSEINSIGHT


42

Logistiek

M A ART 20 1 9

PRAKTIJK TEKST PETER DE WEERD

ROBOTS DOMINEREN LOGIMAT Slimmer en flexibeler. AGV’s worden meer en meer autonoom door een flinke dosis ingebouwde intelligentie. Op de LogiMat 2019 waren de diverse gerobotiseerde transportoplossingen niet te missen. De mogelijkheden nemen rap toe, het aanbod nog sneller.

R

obots rukken op in magazijnen en dus ook op de LogiMat. Het aanbod agv-achtige oplossingen/autonome robots groeit ieder jaar, en dat was dit jaar niet anders. Bekende spelers als Swisslog en Gebhardt toonden hun oplossingen. Maar ook relatieve nieuwkomers waren goed vertegenwoordigd. Het resultaat: een overvloed aan keuze. Vreemd? Nee. Robots worden slimmer, sneller en goedkoper. De oprukkende e-commerce vraagt om flexibele, schaalbare systemen, en arbeid wordt schaarser en duurder. Daarnaast wordt een veilige en gezonde werkomgeving steeds belangrijker. AGV’s kunnen bepaalde zware en repeterende werkzaamheden prima overnemen. De Europese AGV markt (390 miljoen dollar) groeit naar ruim 700 miljoen dollar in 2022. CULTURAL FIT Ook het aanbod groeit snel, en hoe kies je dan de juiste partij en oplossing? Werk samen met partijen waarmee je een ‘cultural fit’ hebt, is het advies van adviseur Raymond Tukker. Dat wordt wellicht steeds makkelijker, want de aanbieders komen tegenwoordig uit alle windstreken. Een ander advies: staar je niet enkel blind op een gelikt (robot)systeem. Gelikte systemen zijn er voldoende. Ook op de LogiMat. De robots die de beursvloer vooral domineerden, zijn op te delen in twee categorieën; robots die pallets en rekken transporteren van en naar de orderpicker, en robots die dienen als orderpick-/sorteerhulp. De gepickte order wordt op de robot of in de bak op de robot gelegd. De mechanische collega transporteert de goederen vervolgens naar de juiste afdeling of het goede station.

ROBOTS ALS LASTDRAGER KIVNONS NIEUWSTE ROBOT K41 Een van die gelikte systemen is van Kivnon. De Spaanse AGV-specialist lanceert De K41. Volgens Kivnon de meest geavanceerde technologie ooit verwerkt in een AGV. Feit is dat hij plat is en flexibel. De AGV kan zelfstandig zijn route vinden via de zogenoemde mappingtechniek. De K41 is 21 centimeter hoog en kan met één druk op de knop worden opgehoogd tot 37 centimeter. Hij kan dus een groot aanbod aan karren en stellingen vervoeren. De maximale draagcapaciteit is 1.000 kilo. De rijsnelheid is 1 meter per seconde oftewel zo’n 3,5 kilometer per uur.

MIR 500 Mobile Industrial Robots uit Denemarken toonde op de beurs voor het eerst de MIR 500. Zoals de naam al verklapt, kan die lasten tot 500 kilo vervoeren. Autonoom. De hoogte van de nieuwste telg in de familie is 32 centimeter, en hij is 92 centimeter breed. De robot/AGV rijdt zelf naar het oplaadstation om op te laden.


Logistiek

43

M A A RT 201 9

CARRYPICK VAN SWISSLOG Swisslog toonde zijn oude bekende Carrypick in zijn nieuwe witte jasje. De techniek is veelal hetzelfde gebleven. Het geautomatiseerde goods-to-personsysteem is speciaal ontwikkeld voor e-commercetoepassingen, maar is inzetbaar voor elke item- of doospickoperatie met pickrates tot 480 picks per uur. Hij kan 600 kilo tillen en verplaatsen.

SCALLOG PRESENTEERT DE BOBY Het Franse Scallog sierde de beursvloer met zijn Boby robot. Deze is geschikt voor het verplaatsen van onder meer stellingen tot 600 kilo. Hij kan op 1 batterij (lithium-ion) 14 uur autonoom rijden. Hij rijdt zelf naar het oplaadstation. De snelheid is 3-4 kilometer per uur, afhankelijk van de belasting.

EUROTEC LANCEERT DE LOWPAD Het Nederlandse Eurotec maakte voor het eerst zijn opwachting in Stuttgart. Dat deed het bedrijf met de Lowpad. Deze autonome robot is verkrijgbaar in drie maten (small, medium en large). De medium kan rekken en karren tot 450 kilo vervoeren. Zijn grote broer heeft een draagcapaciteit van 650 kilo. Beide hebben een rijsnelheid van 3 kilometer per uur. De actieradius is 5-8 uur en de laadtijd 1 tot 2 uur. Misschien de meest opvallende eigenschap: beide zijn 12,5 centimeter hoog. De smalle variant, geschikt voor het transport van rolcontainers, kan tot 450 kilo vervoeren en meet 65 centimeter in hoogte. Deze komt binnen nu en twee maanden op de markt. Dit jaar moet er ook nog een ‘fork’-variant verschijnen.

ORDERPICK-/ SORTEERHULPJES GREY ORANGE FLEXO Maakte het Indiase Grey Orange vorig jaar zijn opwachting met de Buler XL, dit jaar was het de beurt aan de Flexo. De sorteerhulp van pakketten en post. De plug and play modulaire componenten maken het volgens de Indiërs mogelijk dat Flexo binnen 15 dagen operationeel kan zijn. Het systeem kan 12.000 pakketten per uur verwerken en goederen tot 15 kilo vervoeren. Opschalen tot 35 kilo is een optie.

GEEK+ MADE IN CHINA Het Chinese Geek+ presenteerde de S20T-H. Deze autonome robot is ook bedoeld voor het vervoer van post en pakketten naar de juiste locatie in het dc/sorteercentrum. Hij laadt automatisch op en kan zo’n 8 kilometer per uur rijden. De laadcapaciteit is 8 kilo. Wie meer kilo’s wil vervoeren moet kiezen voor zijn grote broer, de S20c-H. Deze kan 20 kilo aan.


44

Logistiek

M A ART 20 1 9

EUROPESE PRIMEUR CHUCK VAN 6 RIVER SYSTEMS Chuck van 6 River Systems beleefde zijn primeur in Stuttgart. Chuck is een robot die direct samenwerkt met mensen. De zogenoemde cobot rijdt autonoom en helpt orderpickers bij het picken en verpakken. Chuck moet loopafstanden voor de orderpickers elimineren en het pickproces versnellen. Chuck kan ruim 70 kilo aan goederen vervoeren. De batterij gaat zo’n 9 uur mee. Interessant detail: de mensen achter het bedrijf 6 River Systems, dat Chuck heeft ontwikkeld, zijn dezelfde die het Kiva-systeem van Amazon hebben bedacht. Bleckmann is de eerste Europese klant. De deal werd op de beurs ondertekend.

GRIDPICK VAN GEBHARDT Het Duitse Gebhardt toonde de oplossing Gridpick.flexibel. Autonoom en veilig zijn de sleutelwoorden van het systeem aldus de Duitsers. Gridpick kan 80 kilo vracht vervoeren en heeft een rijsnelheid van zo’n 3 kilometer per uur. Net als Chuck van 6 River Systems werkt hij met een pick-tolightsysteem. De robot geeft aan waar de orderpicker moet picken, de hoeveelheid en in welke bak de goederen moeten worden gelegd.


Logistiek

45

M A A RT 201 9

TECHNIEK TEKST HERES STAD

BLACK ROBOT SPRINT RED VOORBIJ Het concept waarmee Autostore al bijna tien jaar furore maakt, krijgt een interessant vervolg. Op de LogiMat presenteerde de Noorse fabrikant een nieuwe productlijn. Want klanten in de veeleisende e-commercewereld willen een hogere efficiency.

N

a vijf generaties Red Line is Autostore nu toe aan een wezenlijk nieuw product, de Black Line. Die nieuwe, kubisch gevormde robot kan in alle richtingen op het grid bovenop de opslaglocaties bewegen en andere robots passeren. De bodemmaat is ongeveer de helft van de rode robot - die ook gewoon leverbaar blijft naast de nieuwe zwarte variant. Daardoor ontstaat voor de robots meer ruimte om te manoeuvreren bovenop de Autostore. De acceleratie is toegenomen, net als de snelheid waarmee de robot bakken opdiept uit de verticale opslagkanalen. De Blackline robot moet tot 30 dubbelslagen per uur kunnen realiseren. Niet onbelangrijk ook – en tevens een wens van diverse online retailers – de bak is er nu in drie hoogtematen, met als hoogste maat 425 mm. NOORS PRONKSTUK Over Autostore is veel gezegd en geschreven. Aanvankelijk was er de nodige scepsis, maar inmiddels komt de LogiMat-bezoeker het systeem verspreid over diverse beurshallen tegen; verschillende aanbieders brengen het Noorse pronkstuk op material handling gebied op de markt, ook in Nederland. Want er is overduidelijk markt voor dit concept. Die markt groeit nog meer als ook de prestaties toenemen en meer in lijn komen met wat andere concepten zoals shuttlesystemen aankunnen. Met die opdracht is het ontwerpteam van Autostore aan de slag gegaan.

NAAR BINNEN Anders dan de rode voorganger plaatst de Black Line de opslagbak niet voor het robotframe, maar neemt de bak in zijn geheel op. Daardoor is een compactere, zij het hogere bouwhoogte ontstaan. Er zijn ook minder bewegende delen in de aandrijving; elk van wielen heeft een eigen elektromotor. Het geluidsniveau is ook lager, nu nog maar 66 dB. Overigens kunnen de rode en zwarte robotjes uitstekend samen in één systeem hun werk doen.

NAAR DOUBLE-DOUBLE GRID Grid is het raster van geleidingsprofielen op de Autostore, waarover de wieltjes van de robots in dwars- en langsrichting rijden. Vanaf nu is in beide richtingen het spoor dubbel uitgevoerd (double-double), zodat overal de robots elkaar kunnen passeren.

BATTERIJWISSEL Een andere serieuze verandering is de batterijvoorziening. De Red Line robots moeten met enige regelmaat naar een oplaadstation en zijn dan een tijdlang buiten dienst. De Black Line wisselt het li-ion batterijpakket in één keer uit voor een nieuw pakket en gaat direct weer door. Meer dan 20 seconden is daar niet voor nodig. EXTRA BUFFERSTATIONS Om de doorzetsnelheid verder te verhogen hebben de nieuwe werkstations niet alleen een pickpositie, maar beschikken de uitgangen ook over een paar bufferposities. Die posities zijn van meer kanten benaderbaar. Er staat dus altijd een bak gereed voor de orderpicker, maar ook voor de afleverende robot, die een bak mee retour kan nemen naar het opslagblok. MODULAIR EN SCHAALBAAR Het is niet de bedoeling van Autostore om de Red Line af te stoten. Integendeel, de Black Line komt er als extra product bij, tegen ook een aanzienlijk hogere aanschafprijs. Als groot voordeel van Autostore wordt vaak de schaalbaarheid genoemd. Begin met een beperkt aantal robots, een enkel werkstation en een beperkt grid, zo wil Autostore het graag zien bij e-fulfilmentbedrijven. Ga vervolgens naar een uitbreiding van zowel het grid als de robots en voeg meer Black Line robots toe. Zo groeit het systeem stap voor stap mee met de fulfilmentorganisatie.


46

Logistiek

M A ART 20 1 9

LOGIMAT NIEUWS TEKST HERES STAD

LOGIMAT GROEIT IEDER JAAR DOOR De jaarlijkse vakbeurs in Stuttgart zag opnieuw kans om records te vestigen. De grootste beurs op material handling gebied was verspreid over tien hallen met meer dan 1.600 bedrijven, waaronder 250 nieuwkomers. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar. Het bezoekersaantal is inmiddels opgelopen naar ruim 60.000 in drie dagen. Op deze pagina’s een aantal noviteiten.

STABIELE MAST FUNCTIE - MINDER TIJDVERLIES De hefmast van een reachtruck krijgt veel te verduren. Nieuw van UniCarriers is MTC, Mast Tilt Control, standaard op alle modellen met een hoge hefhoogte en voorzien van mastneiging. De fabrikant zegt dat hiermee de mast 80 procent minder tijd nodig heeft om tot rust te komen, met dus veel tijdwinst bij in- en uitslag van pallets. MTC is onderhoudsvrij en geeft de bestuurder meer gevoel van controle bij het werken op grote hoogtes. Monteren op trucks die al in gebruik zijn, is ook mogelijk.

STAPELAAR MET STAPLATFORM - TOT 6 METER Yale heeft een nieuwe elektrische stapelaar met opklapbaar staplatform. De trucks zijn er tot 2.000 kilo hefvermogen en kunnen lasten wegzetten op maximaal 6 meter hoog. In het design is goed gekeken naar ergonomische aspecten, zoals de positie van de disselkop en de bediening van de heffunctie. De zijsteunen zijn eenvoudig op te klappen en eenvoudig te openen en te sluiten om een makkelijke op- en afstap mogelijk te maken.

REACHTRUCK UIT CHINA - KLAAR VOOR EUROPA Baoli, het Chinese merk dat door het Kion-concern is toegevoegd aan de Still-organisatie, zet een volgende stap om in Europa door te breken. Mede daarom is een reachtruckmodel geïntroduceerd. De trucks hebben op maximaal 11 meter hefhoogte nog een behoorlijk restdraagvermogen. Zowel de ER16 als de ER20 zijn leverbaar met elektrische stuurbekrachtiging en kunnen indien gewenst worden voorzien van hoogte- en snelheidsregelingssystemen.

TREKKER-TROLLEY Interessant concept in het segment industriële trekkers; daarmee kwam Linde naar de beurs. Anders dan gebruikelijk is het laaddeel met een U-vormige frameconstructie verbonden aan het besturingsdeel en heeft zelf ook stuurwielen. De truck is bedoeld voor transport van bijvoorbeeld gaascontainers naar montagelijnen. De afmetingen zijn 4 meter lang, 1,28 meter breed en 2,36 meter hoog. Het laaddeel heeft een breedte van 1,88 meter met een marge van 30 cm, genoeg voor twee Europallets.


Logistiek

47

M A A RT 201 9

‘BESTE’ ORDERPICKPRODUCT VOOR E-FULFILMENT

TGW komt met een nieuwe pocketsorter, met zakken die een gewicht van maximaal 2,5 kilo kunnen dragen.

ELEKTRISCHE ZWARE JONGEN Grote blikvanger (letterlijk) op de stand van Jungheinrich was de nieuwe EFG 6 Series, een elektrische heftruck met een hefvermogen tot maximaal 9 ton en een lastzwaartepunt van 900 mm. Daarmee heeft de fabrikant één van de krachtigste elektrische vorkheftrucks die momenteel verkrijgbaar zijn, in zijn assortiment. De truck is leverbaar met zowel een loodzuurbatterij als met een li-ion variant. De nieuwe truck is beschikbaar in veertien verschillende modellen van 6 tot 9 ton met batterijen van 1.240 Ah tot 1.548 Ah.

REACHTRUCK OP HERHALING Vorig jaar bracht Crown de nieuwe ESR-reachtruck als primeur op de LogiMat, maar de marktintroductie werd uitgesteld. Dat gaf de fabrikant gelegenheid om nog eens goed te kijken naar de prestaties. Daar is afgelopen jaar nog een extra stap in gezet met niet alleen een bovengemiddelde daalsnelheid, maar ook een hogere hefsnelheid. Bijzonder is verder dat op deze truck voor het eerst ‘Gena’ is toegepast, dat is het nieuwe bedieningssysteem met swipefuncties op het touchscreen scherm. Future proof forklift operating noemt Crown dat. Futuristisch oogt het zeker.

De pocketsorter van Dematic kan zakken automatisch openen en sluiten.

Robotica start-upbedrijf Exotec viel in de prijzen als ‘beste product’ in de categorie orderpicken. De Franse firma lanceert de Skypod, een kruising tussen een robot en een shuttle. Het is ’s werelds eerste goods-to-person-oplossing op basis van mobiele 3D-robots. Via kunstmatige intelligentie kunnen de robots in alle richtingen navigeren, inclusief omhoog en omlaag. De autonome robots zijn in staat om bakken te handlen tot 30 kilo en ze tot 10 meter hoog weg te zetten in stellingen. Dezelfde robots kunnen de bakken naar de orderpickers transporteren, wat het concept geschikt maakt voor e-fulfilment. In Frankrijk heeft Exotec al een paar mooie (en naar eigen zeggen heel grote) projecten bij online retailers mogen plaatsen. Advertentie

SNELLE REPARATIE

SERVICE

DAAR TILLEN WIJ ZWAAR AAN. Van Dijk Heftrucks is dé servicegerichte specialist in efficiënt intern transport. Wij leveren magazijnvoertuigen van topmerk Linde, passen deze op maat aan en verlenen alerte service. Sisalstraat 50 | Genemuiden | 038 385 55 77

www.vandijkheftrucks.nl


48

Logistiek

M A ART 20 1 9

PRAKTIJK TEKST PETER DE WEERD

BESTELBUSJES LADEN MET DE HAND BEHOORT NU OOK TOT HET VERLEDEN Handmatig bestelbusjes laden. Zwaar en tijdrovend werk dat echter spoedig tot het verleden behoort als het aan Dematic ligt. De system integrator lanceert PackMyRide. Dat is de naam van ’s werelds eerste automatische systeem voor het laden van bestelbusjes met pakketten.

D

ematic presenteert PackMyRide. ‘s Werelds eerste volledig geautomatiseerde oplossing voor het laden van bestelbussen. Het laatste gat tussen intralogistiek en last mile wordt met PackMyRide definitief opgevuld, aldus het van oorsprong Amerikaanse bedrijf. Met die woorden onthulde Dematic op LogiMat 2019 zijn oplossing voor de e-commercesector. Dematic PackMyRide ontvangt de pakketten van het intralogistieke systeem en transporteert ze naar een scaneenheid. Hier worden het volume, gewicht en de barcodedata geverifieerd. In de Dematic Sequencing Tower worden de pakketten vervolgens tijdelijk opgeslagen om ze in de gewenste volgorde door te geven. SORTERING PAKKETTEN De gesorteerde pakketten worden door de machine in de gewenste richting gedraaid en vervolgens gestapeld in het rek. Sortering en doorplaatsing vinden plaats op basis van onder meer volume, gewicht en de route van de bezorger. Net als het inpakken van de rekken gebeurt dit volledig automatisch. Het enige wat de bezorger moet doen is het rek in de bestelwagen rijden. Dit kan handmatig, maar indien gewenst kan het rek ook per AGV worden verplaatst. Als er iets mis is (bijvoorbeeld kapotte verpakking of niet leesbare barcode) met het pakket, zal het worden omgeleid naar een handmatig proces. Bij geen complicaties wordt het pakket geladen in een machine die de pakketten plaatst op de vooraf berekende locatie. Dematic claimt dat PackMyRide 80 procent van alle pakketten kan verwerken.

Het grote voordeel volgens Eike Böhm, chief technology officer van Kion, dat in 2017 Dematic heeft ingelijfd, is efficiency. “Het laden van de rekken kan bijvoorbeeld in de nacht plaatsvinden of als hij onderweg is. De bezorger hoeft enkel de rekken in zijn wagen te plaatsen. Dat scheelt dus veel tijd.” DPD TESTPARTNER Momenteel wordt het systeem getest in een proefproject in een van de nieuwste distributiecentra van de projectpartner DPD in Nagold. Hoewel Dematic de nieuwe techniek met trots presenteerde tijdens LogiMat, heeft het bedrijf nog een lange weg te gaan

voor het daadwerkelijk een succes kan worden. Het plaatsen van de rekken in de bestelwagens is namelijk ook direct de grootste uitdaging voor Dematic. Immers, de maten van ieder merk en type bestelbus verschillen. Om het systeem dus voor het grote publiek werkbaar te maken, heeft Dematic behoefte aan meer eenduidigheid. Ook aan de kant van de rekken geldt dat. Dematic staat daarom open voor samenwerking met andere bedrijven om PackMyRide verder te ontwikkelen. Wanneer het systeem daadwerkelijk verkrijgbaar is, kan Böhm dan ook niet zeggen. Vooralsnog blijft het bij testen en optimaliseren.


Logistiek

49

M A A RT 201 9

PRAKTIJK TEKST BAS DIJKHUIZEN

JUMBO BREIDT THUISBEZORGING UIT IN GRONINGEN EN AMSTERDAM PostNL gaat voor Jumbo online bestelde boodschappen bezorgen in en direct buiten Groningen. Het gaat om een test van drie maanden. PostNL bezorgt de boodschappen voor Jumbo in de avonduren. Het gaat om boodschappen die in de Jumbo Foodmarkt worden samengesteld. Ook Rijksuniversiteit Groningen doet mee aan deze pilot.

T

ijdens de proef onderzoeken medewerkers van de universiteit of door een samenwerking tussen Jumbo en PostNL een bijdrage kan worden geleverd aan een schoner milieu, het terugdringen van de emissie en het verbeteren van de verkeersveiligheid. “De online foodbezorgmarkt wordt een steeds interessanter marktsegment voor ons, vooral ook omdat Jumbo, Albert Heijn en andere supermarktketens zich steeds nadrukkelijker op deze markt begeven. Consequentie is dan ook dat het steeds drukker wordt met bestel- en vrachtvoertuigen van deze ketens, die af en aan rijden in woonwijken. De gemeente Groningen is al langere tijd bezig om het aantal bestel- en vrachtauto’s in de stad te verminderen”, zegt Rolf Jansma, Programmamanager Strategie bij PostNL. LEVERINGEN IN AVONDUREN Ultieme doel is volgens Jansma dat PostNL de orders van diverse supermarktketens gaat bundelen. “Dat kan in principe: we zijn onafhankelijk en beschikken al van oudsher over een uitgebreid bezorgnetwerk. We kunnen een rol van betekenis gaan spelen in deze bezorgmarkt”, stelt Jansma. Zover is het overigens nog niet, de komende drie maanden bezorgt PostNL in samenwerking met Jumbo boodschappen in de stad Groningen en het directe buitengebied. Bezorgers van het pakketsorteercentrum in Kolham ten oosten van de stad Groningen nemen de bezorging op zich. Jansma: “In de Jumbo Foodmarkt bij de Euroborg worden de online orders klaargemaakt, en wij doen vervolgens de leveringen in de avonduren. We

doen er in eerste instantie 200 per week. Dit aantal wordt uitgebouwd tijdens de pilot en in een tweede fase gaan we orders combineren met onze pakketbezorging.”

SUPERMARKTEN EXPERIMENTEREN MET THUISLEVERINGEN Picnic heeft zich slim in de markt gezet met een laag minimumbedrag (25 euro) voor het thuisbezorgen van boodschappen. Ook Albert Heijn experimenteert met leveringen vanaf 50 euro op woensdag en donderdag. Ook wordt een vijfde dc geopend door AH voor thuisbezorging. Jumbo zit evenmin stil: in navolging van Picnic wordt ook gedacht aan zondagbezorging.

Na de proef bekijkt ook Jumbo of de pilot in Groningen een vervolg krijgt, zo meldt de supermarktketen in een statement. De retailer verklaarde tegenover RTV Noord dat het onderzoekt of de samenwerking met PostNL een bijdrage kan leveren aan een schoner milieu en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook is Jumbo benieuwd of de samenwerking efficiëntievoordelen oplevert. Het supermarktconcern uit Veghel wil in 2020 de CO2-uitstoot van zijn transport met de helft hebben teruggedrongen ten opzichte van 2008. GROTER BEZORGGEBIED Bijna gelijktijdig met de pilot in Groningen is Jumbo ook in het centrum van Amsterdam gestart met het bezorgen van boodschappen. In de hoofdstad bezorgt de supermarktketen overigens de boodschappen zelf. Dat gebeurt 100 procent elektrisch. Naast het bezorggebied (dat wordt groter) in Amsterdam past Jumbo ook de bezorgmomenten in de hoofdstad aan. Klanten krijgen voortaan de keuze uit bezorgslots van twee uur en één uur. Zo kunnen zij straks in Amsterdam ook ’s ochtends tussen 7.00 en 8.00 uur hun boodschappen bezorgd krijgen. Door de inzet van volledig elektrische bezorgwagens in het centrum van Amsterdam en de rechtstreekse thuisbezorging vanuit een zogeheten hub bij Sloterdijk, maakt Jumbo volgens eigen zeggen een duurzaamheidsslag. De elektrische Street Scooters zijn ontwikkeld voor huis-aan-huisbelevering en hebben, doordat deze voertuigen geen CO2 uitstoten, een gunstig effect op de geluidsoverlast, de luchtkwaliteit en het klimaat.


LOGISTIEK ACADEMY

OPLEIDINGSAANBOD 2019 Onze programma’s zijn gemiddeld beoordeeld met een

8

COLLEGEREEKS E-LOGISTICS

In zes colleges naar innovatieve e-logistieke processen in uw organisatie

College 1 | maandag 13 mei 2019

College 2 | maandag 20 mei 2019

E-Logistics & Digitalisering

Magazijninrichting & Voorraadbeheer

Bouwen aan de supply chain van de toekomst

Slim gebruik van data en efficiĂŤnt orders verzamelen

Hans van Grieken Director Digital Business Innovation bij Deloitte

Prof. dr. Kees Jan Roodbergen Hoogleraar Quantitative Logistics en directeur Center for Operational Excellence aan Rijksuniversiteit Groningen

College 3a | maandag 3 juni 2019

College 3b | maandag 3 juni 2019

Data Analytics en E-commerce

Praktijkcase Data Analytics en E-commerce

Zo gebruik je de schat aan data

De digitalisering transitie in e-commerce van PostNL

Prof. dr. Goos Kant Hoogleraar Operations Management & IT aan Tilburg Universiteit en partner van ORTEC

Frank Ferro Director Insights bij PostNL

College 4 | donderdag 13 juni 2019

College 5 | maandag 17 juni 2019

Last mile Logistiek

Multichannel & Crossborder

Innovaties in last mile distributie

De rol van IT, Big Data en Artificial Intelligence

Prof. dr. Tom van Woensel Hoogleraar Freight Transport & Logistics aan Technische Universiteit Eindhoven

College 6 | maandag 24 juni 2019 Retourlogistiek

Kansen benutten voor betere service en retourproces Stef de Bont Docent, auteur en oprichter/CEO van 12Return

Roy Lenders Lector Supply Chain Management aan Fontys Hogeschool Venlo en e-commerce ondernemer

Deze collegereeks wordt ook in het najaar gegeven op: 17 SEPTEMBER 24 SEPTEMBER 1 OKTOBER 8 OKTOBER 29 OKTOBER 5 NOVEMBER

Meer informatie en inschrijven: www.collegereeks-elogistics.nl


COLLEGEREEKS LOGISTIEK MANAGEMENT Verhoog uw kennis en strategische invloed

College 1 | maandag 13 mei 2019

College 2 | maandag 20 mei 2019

Trends in supply chain management

Inkoop & Logistiek

Hoe maken we logistiek weer relevant?

Bouwen aan waardevolle ketenrelaties

Jhr. dr. Walther Ploos van Amstel Lector City Logistics aan Hogeschool van Amsterdam

Prof. dr. Frank Rozemeijer NEVI hoogleraar Purchasing & Supply Management aan Universiteit Maastricht

College 3 | maandag 3 juni 2019

College 4 | donderdag 13 juni 2019

Big Data & Innovatie

Planning & Forecasting

Supply chains innoveren met technologie

S&OP & the human factor

Prof. dr. Jos van Hillegersberg Hoogleraar Business Information Systems aan Universiteit Twente

Dr. Freek Aertsen Academic directeor TIAS Business School en managing partner van EyeOn

College 5 | maandag 17 juni 2019

College 6 | maandag 24 juni 2019

Supply Chain Finance

Lean Management

De financiële dynamiek in de keten

Lean door te doen

Michiel Steeman Lector Supply Chain Finance aan Hogeschool Windesheim

Ir. Hessel Visser CPIM Docent, auteur en adviseur

Deze collegereeks wordt ook in het najaar gegeven op: 17 SEPTEMBER 24 SEPTEMBER

1 OKTOBER 8 OKTOBER

29 OKTOBER 5 NOVEMBER

Meer informatie en inschrijven: www.collegereeks-logistiek.nl

MASTERCLASS OPERATIONAL EXCELLENCE

Uw organisatie flexibel maken, processen optimaliseren en klantwaarde verhogen: zo realiseert u een operationeel excellente organisatie!

15 mei, 16 mei, 4 juni en 5 juni 2019 Hoofdonderwerpen: • Operational Excellence • Strategy Deployment • Supply Chain Collaboration • Agile en Scrum • Processimulatie • Lean Leadership

29 oktober, 30 oktober, 19 november en 20 november 2019

Na afloop van deze masterclass: • Heeft u inzicht in de principes en methoden van Operational Excellence en kunt u deze toepassen in de praktijk; • Weet u hoe u processen klantgericht, betrouwbaar, snel en efficiënt in kunt richten; • Weet u wat nodig is om een cultuur te realiseren waarin continu leren en verbeteren de norm is; • Kunt u de principes van Lean leiderschap in de praktijk brengen.

Meer informatie en inschrijven: www.masterclass-opex.nl Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.


52

Logistiek

M A ART 20 1 9

PRAKTIJK

TEKST PETER DE WEERD

SCANIA VERGROOT H SLAGKRACHT LOGISTIEK Om ook in de toekomst aan de supply chain eisen en verwachtingen te kunnen voldoen, heeft de Scania Logistics in Zwolle zijn supply chain herontworpen. Een proces dat zo’n zes jaar terug is gestart en inmiddels vergevorderd is.

Randstad, dat in huis is gevestigd, verzorgt het poolsysteem van flexkrachten voor Scania Logistics in Zwolle. Marco de Boer, HR-manager: “Wij vragen uren en vaardigheden aan, Randstad vult deze vervolgens in.” Om de kennis en kwaliteit te bewaken, werkt Scania met een stabiele basis van vaste krachten “die breed inzetbaar zijn.”

et antwoord op de ‘hoe vraag’ is even eenvoudig als complex: een combinatie van centralisering en decentralisatie is het antwoord van Scania. Logistiek is wereldwijd leidend gemaakt in plaats van volgend. Waar de truckfabrikant voorheen zijn fabrieken hun eigen logistiek liet regelen, is de externe logistiek nu teruggebracht tot besturing vanuit drie logistieke centra: in Zweden, Brazilië en Nederland. Vanuit een nieuw distributiecentrum in Zwolle, dat in 2017 is geopend, wordt onder andere de assemblagefabriek (die pal aan de overkant staat, gescheiden door een openbare weg) voorzien van onderdelen. De regie over dit proces wordt gevoerd door Scania Logistics, de logistieke dienstverleningsdivisie van de truckproducent, die in 2013 is opgetuigd om de nieuwe logistieke aanpak te faciliteren. Marco de Boer, HR-manager van Scania Logistics: “Vanuit de regio Zwolle zijn we verantwoordelijk voor de afroepen en het transport van onderdelen van de ongeveer 543 leveranciers in Centraal en Zuid-Europa. Als we door zouden blijven gaan op de oude weg, zouden we compleet vastlopen”, licht hij de veranderingen toe. “We benaderen de arbeidsmarkt iets anders. De werktijden zijn flexibeler.” DIKKE EN MINDER LOGISTIEKE STROMEN Om de noodzaak van de nieuwe logistieke aanpak te verduidelijken, toont hij een schema van de goederenstromen zoals ze voorheen liepen. “Het is een bord spaghetti,


Logistiek

53

M A A RT 201 9

MEER FOCUS OP HELE SUPPLY CHAIN RESULTEERT IN BETER VOORAADBEHEER EN EFFICIËNTER TRANSPORT

EIGEN PERSONEELSBELEID Personeelstekort is bij Scania Logistics in Zwolle een minder groot probleem. Reden is een andere visie op arbeid en flexibiliteit. Marco de Boer, HR-manager Scania Logistics: “We hebben de shifts verdeeld in kwarten. Hierdoor kan Scania veel gerichter en breder de juiste (flex)mensen zoeken en aantrekken, claimt De Boer. De werktijden zijn flexibeler en sluiten beter aan bij de privésituatie van de werknemers. Mensen met kinderen bijvoorbeeld zijn beschikbaar tussen 10.00 uur en 14.00 uur, maar niet om 8.00 uur.

een wirwar.” De nieuwe opzet zorgt voor dikke, gebundelde, efficiëntere, maar vooral minder stromen. “We hadden geen goede regie over de supply chain, en bovenal leidde de oude aanpak tot inefficiënt transport en onnodig veel voorraad, want iedere fabriek zorgde voor zijn eigen voorraadbeheer. Door meer focus op de gehele supply chain zijn we veel beter in staat op voorraadbeheer te sturen en transporten efficiënter te organiseren.”

juiste tijdstip beschikbaar zijn. Naast pick & pack activiteiten voor beleveren van de productielocaties, houdt dit onderdeel zich ook bezig met het samenstelling van bouwpakketten volgens het zogeheten knock down-principe. Logistics verzamelt en verscheept bouwpakketten van Scania-trucks via het nabijgelegen Hasselt, waar Scania sinds eind 2015 is gevestigd op het voormalige Heembeton-terrein met een nieuw logistiek centrum.

MENSEN BOVEN AUTOMATISERING Magazijnstellingen, heftrucks en man up trucks domineren de werkvloer. Picken is een handmatig karwei via schermpjes op de truck of kleurenstickers en zelfs letterlijk: mensen tellen handmatig kleine onderdelen. De Boer: “Automatisering is zeker een belangrijk onderwerp, maar geen doel op zich. We willen eerst het manuele proces zo efficiënt mogelijk maken om goed te kunnen begrijpen wat we nodig hebben qua automatisering en dergelijke om de vervolgstappen te kunnen maken. Daarnaast hebben we een complex, dynamisch, omdat we assembleren op basis van een modulair concept. Daarnaast bepalen factoren als bij voorbeeld doorlooptijd en ruimte aan de lijn in de assemblagefabriek onze bevoorradingsmethode: sequens, batch, single order en volle pallets. Al deze parameters maken automatisering niet eenvoudiger.” De logistieke dienstverleningsdivisie van de truckbouwer zorgt ervoor dat op afroep de juiste onderdelen op het

BINNENVAART Van hieruit worden de volle containers door andere partijen overgeslagen. Hier worden de containers op de binnenvaart gezet richting Rotterdam om vervolgens naar diverse locaties over de hele wereld te worden vervoerd. De onderdelen die vanuit Hasselt worden verscheept, worden op locaties elders wereldwijd tot een complete truck geassembleerd. Deze ‘Ikea-aanpak’ hanteert Scania al sinds 2011 en is de basis geweest voor de nieuwe logistieke werkwijze. Hoewel Scania de drijvende kracht was en is achter de binnenvaartmodaliteit, werken de Zweden samen met andere bedrijven. Vrachten worden gebundeld. Niet alleen het aantal afvaarten groeit, ook de logistieke operatie in Hasselt. Het Scania-complex is in januari uitgebreid met een tweede logistiek centrum. Medio 2019 komt daar een derde magazijn bij. Het logistieke pand dat medio 2019 gepland staat, wordt gebruikt voor de afhandeling van lege emballage.

Emballage van houten kratten waarin onderdelen worden vervoerd en retour komen: deze werkzaamheden worden nu gedaan in de assemblagefabriek in Zwolle. Medio 2019 gebeurt dat in het nieuwe dc in Hasselt. Om retouren te reduceren maakt Scania waar mogelijk gebruik van kartonnen verpakkingssystemen. Dit karton wordt na aankomst gerecycled.


54

Logistiek

M A ART 20 1 9

VIERLUIK

TEKST BAS DIJKHUIZEN

STATUSHOUDERS IN DE LOGISTEK: 4 PROJECTEN

KWESTIE VAN INVESTEREN ÉÉN

‘HIJ FIETSTE LETTERLIJK BIJ ONS NAAR BINNNEN’

Voor logistiek dienstverlener Leen Menken Food Logistics was het puur toeval dat de eerste statushouder - een Eritreeër – in dienst werd genomen. Sander Hoogerbrugge, operations manager bij Menken, zegt hierover: “Hij fietste letterlijk bij ons naar binnen. Hij kwam op de fiets bij ons om te vragen naar een baan. Hij is direct aangenomen en aan de slag gegaan als operationeel medewerker. In de periode daarna nam hij Eritrese kennissen mee, die ook op zoek waren naar een baan en bij ons aan de slag konden.” Leen Menken Foodservice heeft in de Randstad een distributiecentrum in gebruik waar inpakwerk-

zaamheden worden uitgevoerd voor een grote maaltijdboxen-producent. Tot twee jaar geleden bestond het werknemersbestand van ongeveer 250 medewerkers vooral uit Nederlandse en Poolse medewerkers. Inmiddels heeft de logistiek dienstverlener zo’n 70 werknemers uit Eritrea in dienst. Volgens Hoogerbrugge nemen de werknemers uit Eritrea hun inburgering heel serieus. “Ze spreken al een behoorlijk woordje Nederlands, zijn prettig in de omgang en vormen een goede aanvulling op ons team. Een aantal van hen heeft zelfs al promotie gemaakt naar een sleutelfunctie binnen het proces.”

TWEE

‘DE PRAKTIJK BLEEK WEERBARSTIGER DAN DE THEORIE’

Jan Peter Müller, directeur van Müller Fresh Food Logistics, kwam eigenlijk per toeval op het idee om statushouders een opleiding tot chauffeur aan te bieden, want net als andere collega’s in de branche heeft hij een schreeuwend tekort aan chauffeurs. Müller kwam op het idee bij het paasvuur in Holten twee jaar geleden toen hij iemand ontmoette van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). “Toen ontstond het idee: we gaan vijftien statushouders opleiden tot volwaardig vrachtwagenchauffeur”. Müller werkte daarbij samen met een taalbureau, want kennis van de Nederlandse taal en (werk-)cultuur is cruciaal. De statushouders,

Syriërs, zouden vier dagdelen taalles krijgen en drie dagen werken bij Müller in Holten. Na een half jaar was het plan om te bekijken welke statushouders konden worden opgeleid tot vrachtwagenchauffeur. Zo ver is het niet gekomen. Müller: “Er waren onvoldoende kandidaten. In de praktijk is het toch moeilijk om een statushouder die de taal onvoldoende machtig is een chauffeursopleiding te laten doorlopen, met name waar het gaat om de theorie. Ook was heel lastig om met gemeenten afspraken te maken over garanties en budgetten. De praktijk bleek weerbarstiger dan theorie. Jammer, want we hebben er flink wat energie in gestoken.”


Logistiek

55

M A A RT 201 9

De Nederlandse arbeidsmarkt verkrapt steeds verder. Het leeuwendeel van de Nederlandse bedrijven verwacht dit jaar een personeelstekort. Ook in de logistiek is de nood hoog. Desondanks worden verladers en logistiek dienstverleners steeds creatiever in het werven van nieuw personeel, door bijvoorbeeld statushouders een kans te bieden op een vaste baan. Dat verloopt in de praktijk niet altijd even soepeltjes, maar met een goede begeleiding en training kan een statushouder uitgroeien tot een volwaardige dc-medewerker, heftruck- of vrachtwagenchauffeur.

DRIE

‘CURSUS MET VAKTERMEN VERGROOT DE KANS OP SUCCES’

Bentvelzen Transport in Alphen aan den Rijn biedt zes statushouders de mogelijkheid om een opleiding te volgen tot vrachtwagenchauffeur. Hiervoor is de transporteur in zee gegaan met Rijnvicus, het werkbedrijf van Alphen aan den Rijn. De transporteur kwam in contact met Rijnvicus tijdens een banenmarkt. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de transporteur zes statushouders met een verblijfsvergunning geselecteerd uit Syrië, Eritrea en Iran. Zij hebben van Bentvelzen een baangarantie gekregen. Ook is er als pilot voor de statushouders een opleidingsplan opgesteld dat net een stap verder

gaat dan bij zij-instromers. “Hoewel de kandidaten al redelijk Nederlands spreken, hebben we gezamenlijk besloten dat een extra cursus inclusief vaktermen de kans op succes groter maakt”, zegt Lisa van der Hulst, accountmanager bij Rijnvicus. “NL Training heeft cursusmateriaal gemaakt van de theorieboeken”. Ook gaan de kandidaten regelmatig mee met chauffeurs van Bentvelzen. Na de taaltrainingen starten de kandidaten met theorieles voor het chauffeursdiploma en het rijbewijs C en E. Als alles goed verloopt, zijn de deelnemers in de eerste helft van dit jaar klaar om voor Bentvelzen de weg op te gaan.

VIER

‘WIJ WILLEN MEER STATUSHOUDERS OPLEIDEN EN AANNEMEN’

Toolstation uit Bleiswijk heeft met succes zeven statushouders opgeleid tot logistiek medewerker. Afgelopen november ontvingen de statushouders bij Evofenedex – waar een op maat gemaakte basisopleiding Logistiek medewerker werd gevolgd – het Certificaat Logistiek medewerker. Dit traject is tot stand gekomen in samenwerking met het Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal. Zes cursisten zijn voor een jaar aangenomen als logistiek medewerker in het nieuwe magazijn van Toolstation. Inmiddels is een nieuwe groep bij Evofenedex gestart voor een opleiding logistiek medewerker, en een derde staat in

de startblokken. Eric Davidse, HR directeur Toolstation, is te spreken over de nieuwe arbeidskrachten die vooral worden ingezet voor orderpickactiviteiten. “We zijn hier samen met het werkgeversservicepunt een halfjaar geleden mee begonnen, en dat is eigenlijk een enorm succesverhaal geworden. Alle deelnemers zijn geplaatst en bij ons aan de slag. Van leidinggevenden krijg ik positieve feedback terug. Deze groep is ontzettend gemotiveerd en werkt nagenoeg foutloos. Wij willen daarom meer statushouders op gaan leiden. Met alle groei die we doormaken, hebben we deze mensen heel hard nodig.”


56

Logistiek

M A ART 20 1 9

MET ROBERT VAN DER WAAL (43) DEPUTY PRESIDENT SAMSUNG SDS

1

Ambitie? Meer bedrijven laten aanhaken bij TKI Dinalog projecten

2

Aanpak? “Samen innoveren is veel leuker en ook effectiever” Budget? “Nooit genoeg, maar voldoende om de onderzoeken te doen die we willen doen”

4

Achtergrond? Sinds 2009 in logistieke managementrol bij Samsung - daarvoor vijf jaar DHL Express

FOTO: BUREAU ROEL DIJKSTRA

3


Logistiek

57

M A A RT 201 9

INTERVIEW TEKST HERES STAD

‘MEER LATEN ZIEN WAAR INNOVATIE TOE KAN LEIDEN’ “Het vuurtje aan de gang houden en verder opstoken.” Kort gezegd is dat de voornaamste taak die Robert van der Waal zichzelf heeft gesteld als nieuwe bestuursvoorzitter van TKI Dinalog. “Hoe gaaf is het als je met elkaar kunt innoveren.”

D

e nieuwe voorzitter neemt het stokje over van Willem Heeren, die vanaf het begin de kar heeft getrokken. Bijna tien jaar geleden ging Dinalog van start als topinstituut om innovatie in de logistieke sector aan te jagen met waardevolle, wetenschappelijke projecten. Nadien werd de koers bijgesteld om vanuit het gedachtegoed van de Topsector Logistiek bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstellingen samen aan tafel te krijgen over vernieuwingsvraagstukken rond belangrijke thema’s: digitalisering, robotisering, e-commerce en stedelijke distributie. Van der Waal komt niet als een onbeschreven blad in deze rol terecht. Vanuit het bedrijf waar hij werkt, was hij eerder al betrokken bij Dinalog-projecten. Hij heeft ervaring in zowel de logistieke dienstverlening (DHL) als aan verladerskant (Samsung) en brengt dat in zijn huidige rol samen, door als logistieke organisatie van Samsung – onder de vlag van Samsung SDS – ook voor derden logistieke services uit te voeren. Een innovatief concept, dat navolging verdient. Q WAT NEEM JE MEE? A “Enthousiasme, veel energie en ook de nodige bestuurlijke ervaring, onder meer bij de

BUAS (Breda University Applied Science – voorheen de NHTV) waar ik voorzitter ben van de Adviesraad. TKI Dinalog wil iemand vanuit het bedrijfsleven als voorzitter, naast Albert Veenstra als directeur. Ik kom uit de verladerskant en ben sinds twee jaar verantwoordelijk voor de logistiek in Europa van Samsung SDS. Vanuit die functie geef ik leiding aan een grote groep Europese experts, die als taak hebben om met innovatieve oplossingen te komen.” Q WAT KAN BETER? A “TKI Dinalog is er vooral voor het bedrijfsleven, niet voor de overheid en de onderzoeksinstellingen. Maar die hebben we wel nodig om innovatie te stimuleren. Projecten initiëren en financieren. Daar draait het allemaal om. Waar we tegenaan lopen is, dat het lastig is om het bedrijfsleven daar volop in mee te krijgen. Nu doen 600 bedrijven mee, dat aantal moet omhoog. Om me heen zie ik versnippering; diverse organisaties en instellingen houden zich bezig met logistieke innovatie. Dat is niet erg, zolang iedereen een eigen koers kan varen. Zelf moeten we een overkoepelende rol op ons nemen.” Q ZIJN ER KANSEN BLIJVEN LIGGEN? A “Dat denk ik niet. Het kan altijd beter, maar ik vind dat we heel trots moeten zijn op wat we hebben bereikt. Het buitenland is jaloers op ons, omdat wij er in slagen om diverse partijen bij elkaar te brengen in innovatieprojecten. Dat gebeurt echt niet overal. Maar ik wil graag vooruit kijken. Hoe krijgen we MKB-bedrijven mee in dit verhaal? Veelal

haken ze af als de afkortingen ze om de oren vliegen. Hoe zorgen we er voor, dat de kennis die in de projecten is opgedaan terechtkomt bij bedrijven die daarmee ook echt hun voordeel kunnen doen?” Q DAT IS INDERDAAD DE VRAAG, HOE GAAN JULLIE DAT AANPAKKEN? A “We gaan als TKI Dinalog nog dichter op het bedrijfsleven kruipen dan tot nu toe. Ik denk dat we de goede dingen doen, maar dat we dit beter moeten uitleggen aan de sector. We zullen op dat punt zelf ook een transitie moeten doormaken. Je kunt niet blijven hameren op innovatie en zelf niet aan vernieuwing willen doen. Nederland heeft een hoge ambitie op logistiek gebied. Die ambitie willen we waarmaken.” Q IS DAAR RUIMTE VOOR – FINANCIEEL? A “Het budget is altijd kleiner dan je zou willen, maar we hebben genoeg armslag om mooie projecten te ondersteunen in de vorm van medefinanciering; zo zijn de regels vanuit de overheid. Meer onderzoek kunnen doen is mooi, maar het moet wel relevant zijn. Ik krijg geen signalen, dat we onderzoek moeten laten liggen, omdat het geld ontbreekt. De organisatie zoals die nu staat, is heel solide, met een programmacommissie van wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven, en met een bestuur dat over de ingediende projectvoorstellen een besluit neemt. Het ministerie, TNO en NWO zitten daar in. Verder bestaat de organisatie uit een fris en jong team met uitstekende programmamanagers. Daar ben ik erg blij mee.”


58

Logistiek

M A ART 20 1 9

REPORTAGE TEKST BAS DIJKHUIZEN

FRIESLANDCAMPINA CONSOLIDEERT IN MEPPEL

FOTO: FOTO HISSINK

Zuivelproducent FrieslandCampina opende recent een distributiecentrum in Meppel waar de op- en overslagactiviteiten plaatsvinden van zuivelproducten bestemd voor diverse exportmarkten. Het dc, dat voldoet aan de allerhoogste standaarden op het gebied van duurzaamheid en voedsel- en brandveiligheid, vervangt de activiteiten die voorheen over vier externe magazijnlocaties werden uitgevoerd. Na verwachting zal FrieslandCampina in dit dc jaarlijks meer dan 9.000 exportcontainers en 8.000 truckzendingen afhandelen.

H

et 31.000 vierkante meter tellende distributiecentrum, dat in januari officieel werd geopend, richt zich met name op de opslag en overslag van zuivelproducten afkomstig van de FrieslandCampina productielocaties in Meppel en Beilen. Vanuit het dc in Meppel worden de producten geëxporteerd naar landen als China, Hongkong, Maleisië en Filipijnen. Het distributiecentrum – DC Noord - biedt ruimte aan 43.000 blokpalletplaatsen. Daarnaast wordt vanuit het nieuwe onderkomen het wegtransport gecoördineerd voor producten bestemd voor heel Europa. EFFICIENCYSLAG Het pand is het resultaat van een consolidatieslag door de zuivelgigant, met als gevolg dat opslaglocaties in Hoogeveen en Heerenveen konden sluiten. Een opslaglocatie in Veendam is flink gereduceerd en een opslaglocatie in Meppel heeft een andere functie gekregen. Voor de vestiging van het nieuwe dc is uitein-

delijk gekozen voor Meppel mede vanwege de gunstige ligging ten opzichte van land- en waterwegen. Het transport van de zuivelproducten - met name afkomstig van de productielocatie in Beilen - naar de Rotterdamse haven vindt plaats vanaf de binnenvaartterminal in Meppel. Volgens Daan Ooms, distributiemanager binnen FrieslandCampina Ingredients, verloopt de uiteindelijke aanvoer naar de haven van Rotterdam een stuk efficiënter dan in de oude situatie. “Voorheen was het zo dat de productie uit Beilen werd afgevoerd naar een logistiek dienstverlener in Veendam. Vervolgens gingen de producten op een binnenvaartschip vanuit Veendam en Westerbroek bij Groningen naar de haven van Rotterdam. Dat was eigenlijk voor ons een omweg binnen Nederland om uiteindelijk op de plaats van bestemming te komen.” Onpraktisch met name ook, gezien de relatief grote hoeveelheid aan weg- en binnenvaartkilometers die werden afgelegd, zo legt Ooms uit. “Uitgangspunt was dan ook dat we een dc

wilden vestigen op de route richting Rotterdam en niet ver van een binnenvaartterminal. Er waren hiervoor een aantal opties: Meppel, Kampen en Hasselt bij het Zwarte Water. Een andere vereiste was ook dat we niet al te ver van onze productielocaties af wilden zitten in verband met de pendel die continu moet rijden.” BETERE TRANSPORTCOÖRDINATIE Een andere onwenselijke situatie was ook de versnipperde logistiek rondom de productielocatie in Meppel. Vanuit deze locatie werden voorheen de producten naar magazijnen van een drietal logistiek dienstverleners gebracht. Ooms: “Eén dienstverlener deed gekoelde (chilled) producten en de andere twee waren verantwoordelijk voor de ambient-producten. Dat was zo gegroeid door de jaren heen. Die drie activiteiten hebben we nu ook ondergebracht in dit dc.” Dat gegeven is weer voordelig voor de locatie in Meppel. “Daar kunnen ze de transportprocessen verder automatiseren. Er


Logistiek

59

M A A RT 201 9

kan nu samen worden geladen. Ook plantechnisch is het veel efficiënter, want we hoeven niet meer na te denken naar welk magazijn een vracht moet. Alles kan in één vrachtwagen naar het dc in Meppel, vanwaaruit we het verdere transport kunnen coördineren richting de deepseaterminal in Rotterdam en Europa in.” Om uiteindelijk te komen tot de meest geschikte vestigingslocatie is vooraf een zwaartepuntanalyse gemaakt. Ooms: “Wat bij die analyse ook meespeelde, was het aspect in hoeverre overheden en gemeenten ons graag wilden faciliteren. De gemeente Meppel was daarin het meest enthousiast en wilde ons graag hebben. Bovendien werd ons hier een kavel aangeboden die ons prima paste en ook voor de toekomst nog mogelijkheden biedt. We hebben de ruimte om verder uit te breiden met nog eens 10.000 vierkante meter. ” ALTHUISIUS WON TENDER Voor de realisatie van het dc is gekozen voor logistiek vastgoed ontwikkelaar NextLevel uit

Eindhoven. “We hadden NextLevel uitgenodigd, omdat we goede ervaringen hebben opgedaan met deze ontwikkelaar bij de realisatie van ons dc in Veghel, dat we mogelijk over niet al te lange tijd ook gaan uitbreiden.” Na de aanbesteding van de nieuwbouw is FrieslandCampina ook op zoek gegaan naar een logistiek dienstverlener voor het uitbaten van het dc. Dat werd uiteindelijk Althuisius Opslag (onderdeel van Kooiker Logistiek, red.) waar de Nederlandse zuivelonderneming inmiddels al een meerjarige relatie mee heeft opgebouwd. “Althuisius kwam als beste uit een tender waar voor ons bekende logistiek dienstverleners aan deelnamen. Een bewuste keuze, want alles in dit pand is nieuw en dat is op zich al een uitdaging voor alle partijen. Laat staan voor een voor ons onbekende logistiek dienstverlener.” Binnen de business group FrieslandCampina Ingredients is het volgens Ooms heel gangbaar dat alle logistiek uitbesteed wordt. “Daarin verschillen wij overigens van andere groepen

Het nieuwe dc van FrieslandCampina in Meppel richt zich met name op de opslag en overslag van zuivelproducten afkomstig van de productielocaties in Meppel en Beilen.

1,5

MILJOEN MINDER TRANSPORTKILOMETERS

Met het nieuwe duurzame distributiecentrum op bedrijventerrein Meppel Noord II verwacht FrieslandCampina jaarlijks een forse reductie van 1,5 miljoen transportkilometers te realiseren, wat neerkomt op een vermindering van 650.000 kg CO2. Dit staat gelijk aan een jaarlijkse besparing van 28 huishoudens of 37 keer met een vrachtwagen de wereld rond.


60

Logistiek

M A ART 20 1 9

‘‘WE WILLEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN DIT JAAR DOORGROEIEN NAAR 1.500 PALLETS PER DAG” binnen FrieslandCampina. Onze corebusiness is productie en verkoop. Met het uitbesteden van logistiek hebben we goede ervaringen opgedaan. Daar was ook geen discussie over. Dat is ook de reden dat we willen consolideren en vormde ook een van de drijfveren voor de realisatie van dit dc. KWETSBAAR PRODUCT Het distributiecentrum heeft tien gescheiden opslagcompartimenten, waarvan één koelcel voor de opslag van de zuivelproducten, zowel eindproducten als ingrediënten voor andere voedingsmiddelenproducenten. Vanwege de kwetsbaarheid van de producten voldoet het pand aan de laatste eisen op het gebied van voedsel (HACCP)- en brandveiligheid. Ook is het (gasloze) gebouw zeer duurzaam en is het daarom BREEAM gecertificeerd op het niveau van ‘Very Good’. René Visser – directeur van de Kooiker Groep – legt uit dat zijn bedrijfsonderdeel Althuisius in de afrondende fase van het dc om de hoek kwam kijken. “We hebben in die fase samen met FrieslandCampina de afstemming gedaan op het vlak van onder andere de veiligheidsvoorzieningen.” Bij de inrichting van het pand - waar Althuisius eveneens nauw bij betrokken was - stonden volgens Visser naast duurzaamheidsaspecten kwaliteit, veiligheid en arbo centraal. “Je hebt het hier over levensmiddelen voor kinderen, dus geldt het hoogste niveau voor de wijze waarop dit dc geprepareerd moest worden. Denk daarbij aan certificering op het gebied van voedselveiligheid zoals HACCP, BRC en ISO 22.000. Dat is het mooie van nieuwbouw, want op dat vlak kun je gezamenlijk stappen maken.” TEGENGAAN VOEDSELTERRORISME Ooms vervolgt: “Datzelfde gold ook bij de nieuwbouw (gerealiseerd door Unibouw, red.), want we hadden met Next Level een ontwikkelaar die bij een eerder nieuwbouwproject van ons in Veghel met deze eisen rekening moest houden, voor wat betrreft het afwerkingsniveau in relatie tot voedselveiligheid. Dankzij

René Visser (Kooiker Logistiek) en Daan Ooms (Friesland Campina): “Veiligheid is een blijvende constante in dit dc.”

de samenwerking met Althuisius beschikken we nu over een pand dat voldoet aan de hoogste voedselveiligheidseisen, waarin maatregelen zijn genomen op alle niveaus, variërend van het veilig werken tot en met het tegengaan van voedselterrorisme. Daar zijn we overigens nooit klaar mee, want het waarborgen van veiligheid is een blijvende constante.” ROOK- EN ROETDICHT PAND De bouw van het dc duurde 38 weken. De eerste heipaal ging begin september 2017 de grond in en de turn key oplevering was eind mei 2018. Begin juni werden de eerste pallets ingehuisd. Ooms zegt over de inrichting: “Dit dc beschikt over tien compartimenten die allemaal rook en roetdicht zijn. Dit pand bestaat uit deelmagazijnen. Dat betekent dat als er in een van deze sub-compartimenten brand uitbreekt, dan ligt niet direct onze gehele supply chain stil, want in principe hebben we dan in de andere magazijnen ook nog producten staan.” Om de brandveiligheid op een nog hoger plan te tillen, is het pand volledig uitgerust met een daknetsprinkler. Daarnaast is er een zogeheten Aspiratie Detectie Systeem (ADS). Dit is een installatie waarvan het buizensysteem continu luchtmonsters van de ruimte neemt. Dit systeem detecteert zeer kleine onzichtbare rookdelen die tijdens de smeulfase van een beginnende brand vrijkomen. Ooms: “Wat dit systeem bijzonder maakt, is dat dit de aanwe-

zigheid van deze rookdelen detecteert, want het onderscheidt rookdeeltjes van andere (stof) deeltjes, waardoor er minder valse meldingen ontstaan. Bij een alarm wordt het desbetreffende compartiment direct afgesloten en is het nog mogelijk om grote schade te voorkomen.” Op dit moment worden in het dc per dag 1.200 pallets verwerkt. Ooms: “In het eerste kwartaal van dit jaar willen we doorgroeien naar 1.500 pallets per dag, om uiteindelijk rond de 500.000 palletbewegingen per jaar te realiseren. Dat lijkt misschien niet veel, maar welbeschouwd wordt elke vierkante meter van de expeditieruimte 24 uur per dag 7 dagen in de week gebruikt. Dat is een continu roulerend proces en dat is best intensief.” OVERHANGENDE PRODUCTEN Grootste uitdaging in het nieuwe dc op dit moment is volgens Ooms het dimensioneren van de pallets in de units die ingericht zijn als smallegangenmagazijn. “We hebben bewust gekozen voor deze opzet. Vereiste is dan ook dat de producten op de pallets in de rekken binnen de dimensie van een smallegangenmagazijn passen. Dat lukt niet altijd even goed, want waar we tegenaanlopen, is dat producten gaan overhangen. Die uitdaging zijn we aangegaan, maar het lukt niet van vandaag op morgen om dat te verbeteren en vraagt ook dat productieprocessen gaan veranderen. Dit jaar trekken we dan ook vooral uit om te stabiliseren en te komen tot de juiste fine-tuning.”


Donderdag, 4 april 2019 Gemeente Weer t

MOETEN DE LOGISTIEKE HOTSPOTS OP DE SCHOP? Met economische groei in de rug gaat het beter dan ooit in de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde de cijfers. Het goederenvervoer van en naar de top 5 van logistieke hotspots tussen 2010 en 2017 gestegen met bijna 18 procent. Dit is 11 keer zo snel als buiten deze hotspots. Er zijn 1,1 miljard ton goederen het afgelopen jaar overgeslagen van of naar binnenvaartschepen, vrachauto’s of treinen. Een kwart hiervan had één van deze 5 logistieke hotspots als herkomst of bestemming. Mooie cijfers... Maar toch staan de logistieke hotspots voor tal van uitdagingen. Tijdens de Summit Logistieke Hotspots wordt hier volop over gediscussieerd. Het doel: samen inspiratie opdoen voor het verder duurzaam ontwikkelen van de logistieke hotspot regio’s in Nederland. Met als hamvraag: “Moeten de logistieke hotspots op de schop?” Thema’s die deze dag centraal staan: · Het oplopende personeelstekort in de logistieke hotspots · Hoe gaan de logistieke hotspots om met de veranderende rol van mainport Rotterdam, ook wel het ‘Rotterdam Effect’ genoemd · Hoe huisvesten de logistieke hotspots de arbeidsmigranten?

· Het gebrek aan grond voor nieuwe distributiecentra, herontwikkelingsopgave en oplopende huurprijzen · De verduurzamingsopgave van distributiecentra, gaan we nu eindelijk circulair? · Multimodaal transport · Gevolgen van de Brexit · En meer… Kom donderdag 4 april aanstaande naar Weert en schuif aan bij de rondetafeldiscussies. Discussieer samen met logistiek dienstverleners, verladers, ontwikkelaars, makelaars, wetenschappers, onderwijs en regiovertegenwoordigers over de laatste ontwikkelingen in de logistieke hotspots. Ook wordt de winnaar van de Logistieke Hotspot van het Jaar bekend gemaakt!

SCHRIJF U NU IN VIA DE WEBSITE WWW.LOGISTIEKE-HOTSPOTS.NL


62

Logistiek

M A ART 20 1 9

TECHNIEK TEKST PETER DE WEERD

DE CONVEYOR VAN DE TOEKOMST IS ER NU AL Er is geen ontsnappen meer aan: logistiek 4.0. De digitalisering doet overal haar intrede. Nu ook op het gebied van rollenbanen. Interroll is de eerste conveyorspecialist die de techniek van de toekomst integreert in rollenbaantechniek. Misschien wel de meest revolutionaire lancering sinds jaren van Interroll.

D

C Platform. Zo heet het nieuwe overkoepelende systeem van het Zwitserse bedrijf. De nieuwe trommelmotoren EC 5000 zijn het meest prominente product binnen het platform. Flexibiliteit, schaalbaarheid, precisie en preventie zijn de sleutelwoorden die passen bij het platform en het nieuwe trommelmotorensysteem. Het DC Platform is misschien wel de meest revolutionaire lancering sinds jaren van. De lancering vond plaats op de LogiMat 2019. FORMULE 1 TEAM De prelaunch vond eind 2018 plaats bij het Formule 1 team Sauber in Zwitserland. Niet onbewust. Sauber is een innovatief Formule 1 team, en Interroll, dat het team sponsort, spiegelt zich graag aan Sauber. Jens Karolyi, vice-president marketing bij Interroll: “Ze zijn beiden Zwitsers, Formule 1 gaat veel over logistiek en supply chain en dat is onze business. Maar belangrijker; net als Sauber willen we niet de grootste zijn, maar een van de slimste.” LOGISTIEK 4.0 Het nieuwe DC Platform moet die ambitie versterken. Het platform is het antwoord van Interroll op Logistiek 4.0.” Maar wat houdt het in? Waarom is dit platform nodig? Wat behelst de nieuwste telg van de interroll familie precies? Bovenal: wat kan die?

De oplossing wordt gekenmerkt door Zero Pressure Accumulation (ZPA) en gemotoriseerd met 20W-, 35W- of 50W-motoren. Dit alles garandeert de mogelijkheid rollenbanen te realiseren met beperkt energieverbruik, en levert operaties op die minder vaak stilvallen en nauwkeuriger kunnen opereren. Dat is cruciaal in een wereld van same day delivery en same hour delivery, omdat de klant steeds sneller zijn producten wil ontvangen. Daniël Heinen, global productmanager bij Interroll: “Zero Pressure Accumulation zorgt ervoor dat het systeem de rollenbaan in zones verdeelt, waardoor pakketten nooit tegen elkaar aan kunnen botsen, en dus schade drastisch wordt gereduceerd. Ook belooft Interroll een lager energieverbruik. Dat komt omdat het bedrijf een start-en-stopsysteem heeft geïntegreerd. CAMERA Heinen: “Iedere sectie waar een trommelmotor actief is, bevat een fotocamera. Hierdoor is het mogelijk om te zien of zich pakketten op de band bevinden. Als dat niet zo is, slaat de motor af.” De conveyorspecialist biedt het systeem aan met 20W-, 35W- en 50W-motoren. Naast een 24V-versie is de nieuwe RollerDrive nu ook verkrijgbaar met 48V-technologie. Hiermee speelt Interroll volgens eigen zeggen in op de trend in de markt; met name in de

auto-industrie wordt veelal gewerkt met 48V. Heinen: “Het voordeel voor de klant is dat het aantal accu’s kan worden gereduceerd en 48V geeft minder problemen dan 24V.” DIVERSE VARIANTEN VERKRIJGBAAR De nieuwe RollerDrive EC5000 is verkrijgbaar met een analoge of met een bus interface. Naast de versies met buizen van 50 mm is de RollerDrive EC5000 ook verkrijgbaar met buizen van 60 mm voor zwaardere transporten. De EC5000 is leverbaar met IP54- en IP66-bescherming wat hem geschikt maakt voor vriezertoepassingen. Flexibiliteit zit hem ook in het kabelwerk. Nieuwe voedingseenheden hoeven niet in de schakelkast te worden geïnstalleerd. “Je kunt ze daar plaatsen waar nodig. Dit bespaart kabels en installatietijd.” Wat betreft flexibiliteit: de nieuwste techniek kan worden geïntegreerd met oudere systemen. PREVENTIEF ONDERHOUD Individuele transportzones kunnen worden onderhouden terwijl andere in bedrijf blijven


Logistiek

63

M A A RT 201 9

PLUSPUNTEN OP EEN RIJ

DC Platform is de nieuwe conveyortechniek die Interroll op de markt brengt, afgestemd op logistiek 4.0

dankzij een schakelaar die is beveiligd tegen onbedoeld starten. Maar om ‘downtime’ van het systeem zoveel mogelijk te reduceren, gaat Interroll een stap verder. De EC5000 trommelmotoren zijn uitgerust met slimme sensoren. Deze sensoren meten de ‘runtime’ van het systeem en geven een signaal wanneer er een mogelijk probleem op komst is of zijn levenscyclus nadert. De bovengenoemde innovaties als onderdeel van het DC Platform zijn sinds februari 2019 beschikbaar. Heinen: “Vanaf dan is het complete pakket verkrijgbaar: je kan het gebruiken in de trommelmotor, in bestaande transportbanen of een complete conveyor module.” GEEN RISICO Omdat Interroll ook weet dat de logistieke markt Logistiek 4.0 en digitalisering nog niet volledig heeft omarmd, heeft het geen enkel risico genomen. Heinen: “De producten zijn getest als nooit tevoren. We hebben sinds vorig jaar 10 miljoen uren getest. Het is misschien nieuw voor de klant, maar niet voor ons. De techniek heeft zich bewezen.”

“WE WILLEN NIET DE GROOTSTE ZIJN, MAAR EEN VAN DE SLIMSTE”

Interroll, opgericht in 1959, is een fabrikant van producten voor intern logistiek transport. Vandaag telt het bedrijf 28 duizend klanten, 80 procent daarvan zijn luchthavens, die volop de digitaliseringsslag aan het maken zijn. Interroll kan niet achterblijven en lanceert daarom zijn logistiek 4.0 oplossing: het nieuwe DC Platform. Een stap in de digitale wereld, waardoor de implementatie van Industry 4.0, M2M-communicatie en voorspellend onderhoud mogelijk wordt. De nieuwe RollerDrive EC5000 is het hart van het platform.


64

Logistiek

M A ART 20 1 9

PRAKTIJK

TEKST PETER DE WEERD

MEDIAMARKT GAAT HET K TOTAAL ANDERS DOEN

ortere levertijden, efficiënter voorraadbeheer, meer klantfocus en betere beschikbaarheid van producten. Dat zijn vier doelstellingen van Mediamarkt voor de bouw van het nieuwe, centrale distributiecentrum. Het concern bouwt in Etten-Leur een centraal warehouse. Het project ‘Ready for the future’, zoals Mediamarkt het toekomstige dc en de supply chain aanpak noemt, moet de mogelijkheden geven waarmee de doelstellingen kunnen worden behaald.

Mediamarkt past zijn supply chain radicaal aan. Een centraal distributiecentrum wordt het kloppende hart van de nieuwe logistieke opzet voor Nederland. Vanuit Etten-Leur worden vanaf de zomer alle concerns en e-commerceklanten bediend.

Onder toeziend oog van de hoofdrolspelers van het project (gemeente, bouwer Heylen, Mediamarkt en logistiek dienstverlener ID-Logitics) werd medio januari de bouw van het distributiecentrum officieel bekendgemaakt en toegelicht. Het dc bestaat uit vijf compartimenten: vier daarvan zijn bestemd voor Mediamarkt. Voor het vijfde wordt nog een klant gezocht.

NIEUWE SUPPLY CHAIN AANPAK Mediamarkt gaat het helemaal anders doen. De huidige supply chain aanpak is niet meer goed genoeg: te ingewikkeld, tijdrovend, niet duurzaam en bovenal niet efficiënt voor het bedrijf en de klant. Michael Soehlke, chief financial officer MediaMarkt Nederland: “We willen graag ons marktleiderschap in Nederland behouden, en daar hoort een volgende stap bij en dus een andere supply chain.” Mediamarkt werkt nu in feite met 49 distributiecentra. Iedere winkel in Nederland is namelijk een apart bedrijf en dc ineen, dat zelf zijn voorraad inkoopt en beheert. Nico van der Hof, supply chain manager Mediamarkt Nederland: “We hebben 200 leveranciers die direct leveren aan de winkels. Het is dus een komen en gaan van vrachtwagens bij de winkels. De winkelmedewerkers zijn dus veel tijd kwijt met laden en lossen van vrachtwagens.” In de nieuwe supply chain strategie worden de winkels niet langer bevoorraad door de 200 leveranciers, maar vanuit het centrale dc in Etten-Leur.


Logistiek

65

M A A RT 201 9

49

DC’S WORDEN TERUGGEBRACHT NAAR ÉÉN CENTRAAL DISTRIBUTIECENTRUM

CIJFERS NIEUWE DC Het nieuwe distributiecentrum van Mediamarkt in Etten-Leur is nog volop in aanbouw. Medio dit jaar moet het dc in logistieke hotspot West-Brabant operationeel zijn. Omvang: 70.000 m2 Picklocaties: 130.000 Palletlocaties: 20.000 Opslaglocaties witgoed: 30.000 Aantal docks: 55 Actieve voorraad: 25.000 sku’s Aantal arbeidsplaatsen: 150 Aantal trucks per dag: 140

De strategie zorgt voor vollere - en dus minder - trucks aan de deur van de filialen. Hiermee bespaart Mediamarkt veel transportkilometers. Ook moet de supply chain aanpak zorgen voor minder onnodige voorraad (dus werkkapitaal), omdat het voorraadbeheer nu centraal wordt aangestuurd. Beter overzicht van de voorraad moet ook leiden tot betere voorraadbeschikbaarheid in de winkel en dus meer verkoop. Een ander pluspunt van de nieuwe aanpak volgens Van der Hof: personeelsleden zijn minder uren in het magazijn, waardoor ze meer tijd hebben om te verkopen. Meer klantfocus noemt het elektronicaconcern dat. 70.000 VIERKANTE METER DC Het centrale distributiecentrum is de spil in de supply chain strategie. In Etten-Leur, in het hart van de logistieke hotspot West-Brabant, bouwt Heylen in opdracht van Mediamarkt Nederland een warehouse van 70.000 vierkante meter. 55.000 vierkante meter wordt ingevuld door de elektronicareus, voor de andere vierkante meters is nog geen klant gevonden. Het dc van Mediamarkt wordt ruim 12 meter hoog en telt straks drie mezzanines van ieder 5.000 vierkante meter. De totale effectieve warehouseruimte komt neer op zo’n 70.000 vierkante meter. Een derde van die ruimte wordt ingevuld voor e-commerce. Mediamarkt brengt zowel de winkelverkoop als onlinebestellingen onder één dak. De twee operaties worden wel gescheiden van elkaar. Soehle: “We kiezen voor alles onder één dak uit efficiency-oogpunt;

zowel voor qua supply chain als operationeel.” Het maakt het Duitse bedrijf onder meer flexibeler qua personeelsinzet. Personeel, het dc levert zo’n 150 banen op, was een belangrijke reden voor Mediamarkt om voor Etten-Leur en deze plek te kiezen. Soehle: “We zitten dichtbij de woonkernen en zijn dus goed bereikbaar. Personeel is tegenwoordig een belangrijke sleutel om de ‘war on talent’ te winnen.” MATERIAL HANDLING SYSTEMEN De operatie en inrichting worden vrij conventioneel. Het centrale dc, dat wordt gerund door ID Logistics, krijgt 130.000 picklocaties (pick towers met rekken), 20.000 palletlocaties en 30.000 opslaglocaties voor witgoed, wat goed is voor zo’n 25.000 vierkante meter opslagruimte. Het dc krijgt naast pick towers voornamelijk brede gangen. “Dat is flexibeler dan een smallegangenmagazijn”, stelt Harold van der Heijden, R&D manager bij ID Logistics. Om diezelfde reden is afgezien van robots, shuttles en miniloadsystemen. Picken gebeurt manueel via hand- en ringscanners. De orderpickers, die met orderpickkarren picken in batches, worden via een voicesysteem naar de juiste locatie gestuurd, om vervolgens het gepickte item per scan te bevestigen. De gepickte orders worden vervolgens via transportbanden naar een centraal punt getransporteerd om via een sort-to-lightsysteem gesorteerd te worden tot een order. Daarna worden de orderdozen per conveyor naar de inpakafdeling gestuurd.

Zo’n tweederde van alle artikelen wordt via een automatische verpakkingsmachine ingepakt, is het plan. Kleine en grote artikelen zoals een usb-stick en witgoed worden handmatig verpakt of voorzien van een label. Wie de verpakkingsmachines levert, is nog onbekend, evenals de hefen reachtrucks en de stellingen. Voor de bezorging loopt een tender. De WMS-leverancier en het WMS-pakket zijn bekend. Mediamarkt en ID Logistics gaan gebruik maken van Infolog van Generix.


66

Logistiek

M A ART 20 1 9

TREND TEKST PETER DE WEERD

SAME DAY DELIVERY KOMT ER AAN: ZO HOUD JE DE LOGISTIEK WINSTGEVEND Same day delivery wint aan bekendheid onder consumenten. Bereid tot betalen voor de extra logistieke service is deze echter amper. Wie de snelle bezorgservice betaalbaar wil houden, moet slim zijn, samenwerken en de consumentenwens goed in de gaten houden. Die wens verschilt nogal sterk per leeftijd en product.

SAME DAY IN TREK BIJ JEUGD Vooral jongeren staan positief tegenover ‘same day’. In de categorie 18-24-jarigen is 30 procent bereid extra te betalen. In de leeftijdscategorie 25-44 jaar is dat 22 procent, en bij 65-plussers is dat 10 procent. Zij hechten meer waarde aan ‘op afspraak’ leveren. Bezorging aan huis heeft nog altijd de grootste voorkeur; 81 procent wil dat.

S

ame day delivery of zelfs instant delivery (binnen 2 uur). Steeds vaker komen deze termen in het nieuws. Greetz en Omoda kondigden hun same day delivery-ambitie recent aan. Cadeauservice Greetz werkt hiervoor samen met bezorgdienst Red je Pakketje. Sinds begin januari kunnen alle pakketten dezelfde dag binnen Nederland worden bezorgd. Schoenenwinkel Omoda begon in maart vorig jaar met een same day delivery-service. Hiervoor werkt de e-commercespeler samen met DHL. Bol.com startte eind vorig jaar leveren binnen 2 uur in Amsterdam. Montapacking, Wehkamp en Docdata (nu Ingram Micro) hebben same

day delivery al jaren geleden omarmd. De supersnelle bezorgservice is dus zeker niet nieuw, ook niet in de wereld van e-commerce, maar wint wel langzaam terrein. Waarom? Omdat de e-commerceklant dat wil. McKinsey stelt in zijn rapport over online shopping in 2025 dat in dat jaar same day delivery een marktaandeel heeft van 22 procent en instant delivery 3 procent. Dat houdt in dat same day delivery jaarlijks zal groeien met 43 procent. NIET DE LASTEN Ook de Nederlandse consument staat positief tegenover same day delivery, maar niet tegen elke prijs. Sterker nog: de meerderheid wil wel de lusten, maar niet de lasten: 85% procent van de e-commerceklant is niet bereid extra te betalen voor de snelle service. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskeurig.nl. De vergelijkingswebsite peilde tussen oktober en half november 2018 de mening van 4.631 bezoekers van zijn website. De uitkomsten werden medio januari gepresenteerd in samenwerking met de UC Group. De vraag is dus: hoe houd je als je same day delivery wilt aanbieden, de logistiek achter de e-commerce betaalbaar of zelfs winstge-

HUISHOUDELIJKE APPARATEN Voor huishoudelijke apparaten heeft men het meeste geld over: 19 procent heeft 9 tot 12 euro voor met name witgoed. 14 procent vindt 6 tot 9 euro wel voldoende voor huishoudelijke apparaten, gevolgd door smartphones; 10 procent wil daar best 6-9 euro voor betalen als die dezelfde dag in huis is. Wanneer 3 tot 6 euro moet worden betaald voor same day delivery is 48 procent daartoe bereid voor hun tablet of smartphone. 40 procent voor producten in de categorie koken en tafelen en 36 procent van de respondenten heeft 3 tot 6 euro over voor de zelfdedagbezorging van huishoudelijke apparaten. Overall gezien (over alle productgroepen heen) is 20 procent bereid 6 euro of meer te betalen.

BEKEND MAAKT BEMIND Wie ervaring heeft met same day delivery (gratis of niet), zal eerder geneigd zijn om ervoor te betalen. Om het aantal ervaringsdeskundigen te stuwen, en daarmee de betaalbereidheid, kan het volgens Kieskeurig.nl zinvol zijn om de service tijdelijk kosteloos aan te bieden.


Logistiek

67

M A A RT 201 9

vend? Want 41% procent van de respondenten van het onderzoek geeft aan 1 tot 3 euro over te hebben voor levering op dezelfde dag. 39 procent vindt 3 tot 6 euro acceptabel. 12 procent is bereid 6 tot 9 euro te besteden en 8 procent 9 tot 12 euro. PROCESSEN AANPASSEN Een belangrijk advies aan de logistiek dienstverlener/e-fulfilmentpartij om de snelle bezorgservice rendabel te krijgen is: pas je processen aan. Dat zegt Inga Helmons, die recentelijk afstudeerde aan de Erasmus Universiteit en voor haar master supply chain

management de logistieke uitdagingen die komen kijken bij same day delivery onderzocht. De snelle bezorgservice er zo maar bij doen als dienstverlener, is geen optie, omdat same day delivery grote impact heeft op de warehousingactiviteiten en het distributieproces. Helmons concludeert dat het verstandig is om de besturing van de processen aan te passen. Denk aan capaciteitsplanning, voorraadbeheer en orderaf handeling. Is je machinepark capabel genoeg? Een terechte vraag, aangezien automatiseringssystemen een maximale capaciteit en doorlooptijd hebben. Is je last mile en distributie-

Same Day Delivery houdt in dat het product geleverd wordt op dezelfde dag dat je het bestelt. Zou je dat, als het mogelijk zou zijn, willen voor het product dat je nu bekijkt? Resultaten per productcategorie

Ja, maar niet bereid extra te betalen

Ja, en bereid extra te betalen

Nee

Auto & Fiets

36%

9%

55%

Baby & Peuter

42%

16%

42%

Beeld & Geluid

36%

19%

45%

Computers & Laptops

36%

17%

47%

Fotografie & Video

44%

16%

40%

Gaming

55%

26%

19%

Huishoudelijke apparaten

36%

16%

48%

Koken & Tafelen

39%

14%

47%

Smartphone & Tablet

44%

14%

42%

Speelgoed

43%

36%

21%

Sport

25%

0%

75%

Tuin & Klussen

35%

8%

57%

Verzorging

41%

10%

49%

Wonen & Kantoor

38%

15%

47%

netwerk opgewassen tegen same day bezorgen? Aangezien same day delivery-orders op een ander tijdstip moeten worden opgehaald dan producten die de volgende dag bij de klant moeten zijn. Probeer zoveel mogelijk same day delivery-orders te consolideren met de reguliere avondorders, adviseert Helmons, Dit is essentieel om de last mile kosten, die ook stijgen door same day delivery, in de pas te houden. De last mile kosten stijgen omdat er relatief veel (lege) kilometers gereden moeten worden voor een pakketlevering (volume is fors lager dan bij next day delivery) en er vaak speciale, kleinere busjes ingezet moeten worden om het pakket bij de klant te krijgen. UITDAGING RETAILER De grote vraag voor retailers is: hoe en welke prijs bepaal je voor de snelle bezorgservice. Vraag je te weinig, dan kost het je bedrijf geld. Een te hoge prijs is slecht voor je concurrentiepositie. Een andere vraag die gesteld moet worden: welke producten bied je aan met same day delivery? Urgente artikelen (denk aan medicijnen of een smartphone) kunnen geschikt zijn, hoewel de urgentie verschilt per klant, leeftijd en product.

KLEIN BEGINNEN Voor retailers die met same day delivery starten, adviseert Inga Helmons klein te beginnen. Begin in een regio met een bepaalde geografische dichtheid. Dat is essentieel voor een hoge orderdichtheid en dus beheersbaarheid van de kosten. Picnic, dat alleen uitbreidt bij een verwachte orderdichtheid, en Albert Heijn dat 2-uurslevering enkel in een deel van Amsterdam startte, zijn bekende voorbeelden van deze aanpak. Een andere optie is samenwerken met andere logistiek dienstverleners.


BRANCHEWIJZER AANRIJDBEVEILIGING

BEDIENINGSTRAINING MOBIEL INTERN TRANSPORTMATERIEEL

KUNSTSTOF OPSLAG- EN TRANSPORTBAKKEN PALLETS EN PALLETBOXEN

BMWT-TRAIN A-SAFE BV

Honderland 150 2676 LT Maasdijk 0174-613120 info@asafe.nl www.asafe.com/nl AUTOMATISCHE TRANSPORTEN OPSLAGSYSTEMEN EN SYSTEM INTEGRATIE

BEUMER GROUP BENELUX B.V. Maxwellstraat 16 6716BX Ede Nederland Tel. 0318 648 790 bnl.info@beumergroup.com

Vlietweg 17U 2266 KA Leidschendam Tel. 070 301 0103 secr@bmwt.nl www.bmwt.nl

ENTRESOLVLOEREN

MULTI PROFIEL BV

Magazijn- en Archiefinrichting Korenmaat 7, 9405 TL Assen T 0592 371 177 info@multiprofiel.nl www.multiprofiel.nl de Entresolvloer specialist van Nederland

HEFTRUCK-KEURINGEN

BITO SYSTEMS NV

Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht Tel. 030 711 3090 info@bitosystems.com www.bitosystems.com LOGISTIEK ADVIES-, ONTWERP- EN REALISATIEBUREAUS

EILOGIC

Postbus 6010, 4000 HA Tiel Tel. 0344 845 370 info@eilogic.nl www.eilogic.nl

TRACTIEBATTERIJENKEURINGEN FERRETTO GROUP HOLLAND BV Kerkenbos 10109 6546 BJ Nijmegen Tel. 024 760 0840 info@ferrettogroup.nl www.ferrettogroup.nl

MAGAZIJNONDERHOUD EN REPARATIE

Burg. van Campenhoutstraat 39A 4921 KR Made Tel. 0162 685 522 info@ros-intl.com www.ros-intl.com Bespaar tot 80%. Stellingen hoeven niet leeg. Dekra gecertificeerd.

VA-keur

MAGAZIJNKEURINGEN

VOORZETAPPARATUUR VOOR VORKHEFTRUCKS

MAGAZIJNINRICHTING

Mijlweg 18 3295KH ‘s-Gravendeel Tel. 078 673 9898 info@viscon.eu www.visconlogistics.eu

BMWT-KEUR

Vlietweg 17U 2266 KA Leidschendam Tel. 070 301 0103 secr@bmwt.nl www.bmwt.nl

BITO SYSTEMS NV

Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht Tel. 030 711 3090 info@bitosystems.com www.bitosystems.com

Vlietweg 17U 2266 KA Leidschendam Tel. 070 301 0103 secr@bmwt.nl www.bmwt.nl

ROS INTERNATIONAL B.V.

KVVM

VISCON LOGISTICS

BMWT-KEUR

Tel. 036 549 0468 info@kvvm.nl www.kvvm.nl Voor onafhankelijke niet merk gebonden geaccrediteerde magazijninspecties.

Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein Tel. 030 605 3344 bartlema@va-keur.nl www.va-keur.nl

DURWEN BENELUX B.V. Albert Einsteinweg 5 5151 DK Drunen Tel. 073 640 0051 info@durwenbenelux.com www.durwenbenelux.com

BOL ZONI AURAMO BV OCEANEERING AGV SYSTEMS

Tractieweg 190, 3534 AP Utrecht Tel. 030 244 0550 agv_info@oceaneering.com www.oceaneering.com/agv

STÖCKLIN BV

Boxmeerseweg 2E 5835 AC Beugen Tel. 0485 361 200 info@stoecklin.nl www.stoecklin.com

BANDEN

CAMSO NEDERLAND B.V.

(v/h Solideal Nederland B.V.) Veldwade 10 3439 LE Nieuwegein Tel. 030 280 2040 ask.nl@camso.co www.camso.co Hèt merk banden & wielen voor forklifts en ander intern transport.

MAST BANDENGROOTHANDEL Kanaalweg 21 2903 LR Capelle aan de IJssel Tel. 010-2847999 www.cargomaster.nl

VA-keur

Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein Tel. 030 605 3344 bartlema@va-keur.nl www.va-keur.nl

EAB STORAGE SYSTEMS NEDERLAND BV

Postbus 323 2740 AH Waddinxveen Tel. 0182 640 423 ferry.schoenmakers@eab.info www.eab.info

BMWT-KEUR

Vlietweg 17U 2266 KA Leidschendam Tel. 070 301 0103 secr@bmwt.nl www.bmwt.nl

MTT MULTI TRANSPORT TECHNIEK B.V.

HEFTRUCKVORKEN LTA

LIFTTRUCK

AT TA C H M E N T S

MULTI PROFIEL BV

Albert Einsteinweg 5 5151 DK Drunen Tel. 073 640 0052 info@ltabenelux.com www.ltabenelux.com

Magazijn- en Archiefinrichting Korenmaat 7 9405 TL Assen Tel. 0592 371 177 info@multiprofiel.nl www.multiprofiel.nl

FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS

NEDCON MAGAZIJNINRICHTING BV

LIFT TRUCK ATTACHMENTS B.V.

ASTRATA

High Tech Campus 32 5656 AE Eindhoven Tel. 040 234 8484 sales@astrata.eu www.astrata.eu

Nijverheidsweg 26 7005 BJ Doetinchem Tel. 0314 334 455 info@nedcon.com www.nedcon.com

STOW NEDERLAND BV Minervum 7208B 4817 ZJ Breda Tel. 076 579 8181 www.stow.nl info.nl@stow-group.com

HOVUMA MAGAZIJNSTELLINGEN BV H. Hermansstraat 1 5953 NN Reuver Tel. 077 474 1010 www.hovuma.com

Postbus 417 5700 AK Helmond Tel. 0492 509 777 sales.benenlux@bolzoni www.auramo.com

VA-keur

Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein Tel. 030 605 3344 bartlema@va-keur.nl www.va-keur.nl

PALLETSTELLINGEN

BITO SYSTEMS NV

Niasstraat 1 3531 WR Utrecht Tel. 030 711 3090 info@bitosystems.com www.bitosystems.com

Albert Einsteinweg 5 5151 DK Drunen Tel. 0499 375 454 info@mttbest.nl www.mttbest.nl

WAREHOUSING ALC WAREHOUSING B.V.

Postbus 700 2400 AS Alphen aan den Rijn Tel. 0172 418 190 info@alc-warehousing.nl www.alc-warehousing.nl


De heftrucks met de belangrijkste E’s Lager Energieverbruik Efficiënter Ergonomischer

Tel: +31 88 205 30 00

E-mail: info-nl@unicarrierseurope.com

DISCOVER

THE TX

GENERATION

unicarrierseurope.com/nl


De IJňĐĜŭŷĜüį professional. Van vandaag én morgen.

¹üƚüŦïĜĽöüĽňĽƫüţŦňďüŭŭĜňĽÕIJŭÕÕĽīňſƛ IJňĐĜŭŷĜüįüſĜŷöÕĐĜĽĐüĽͪ¸ňňŦƚÕŭŷüüĽ ŷĜīöüIJĜīįüďſĽðŷĜüŭͪdüŷňĽƫüüĜĐüĽ ŭţüðĜÕIJĜŭŷüĽͪüĽĜüſƛöƛÕŷƛüƚňňŦüIJįÕÕŦ įſĽĽüĽïüŷüįüĽüĽͫfüüĻŭĽüIJðňĽŷÕðŷĻüŷ ňĽŭňţƚĜÕüŦĽŭŷͪĐüŦňIJŷϘöţÕͪĽIJňďïüIJĽÕÕŦ ι͎͍͍͎͓͎͌͑͑͋͌

improving your performance www.dpa.nl


16

BLOKKER BOUWT OMNICHANNEL DC Geldermalsen geheel op de kop

20

GELIJKWAARD

Visbeen en Po

HET MAGAZ

3 & 4 APRIL 2019 BRABANTHALLEN ‘s-HERTOGENBOSCH

DISTRIBUTIE

IT EN E-LOGISTICS

MATERIAL HANDLING

REGISTREER NU MET CODE 2200 WWW.LOGISTICS-DISTRIBUTION.NL


Ontdek de toekomst van Material Handling, Distributie, IT en E-logistics Wilt u ontdekken hoe de toekomst van Material Handling, Distributie, IT en E-logistics eruit ziet? Bezoek dan Logistics & Distribution op 3 & 4 april 2019 in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. Met één bezoek ziet u de nieuwste technologieën en producten live in werking op de beursvloer. Bespaar tijd en ontmoet alle belangrijke spelers uit de supply chain onder één dak. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van Logistics & Distribution en kunt u in 2019 de juiste keuzes maken binnen uw organisatie. Waarom bezoeken: • U krijgt een compleet overzicht van deelnemers die hun innovaties tonen op het gebied van material handling, distributie, IT en e-logistics. • U vindt in het seminarprogramma oplossingen voor voorraadoptimalisatie, veiligheid in uw magazijn, e-commerce en last mile solutions. • U bezoekt gratis Empack en Automation die gelijktijdig plaatsvinden. • U bevindt zich in het hart van de totale supply chain, waardoor u kunt netwerken met andere professionals.

REGISTREER NU MET CODE 2200

@Logistics_NLD #LenD 2019

Vakbeurs Logistics & Distribution

VOOR MEER INFO: WWW.LOGISTICS-DISTRIBUTION.NL

Profile for B+B Vakmedianet

Logistiek 01, 2019  

Logistiek Magazine nummer 01, 2019

Logistiek 01, 2019  

Logistiek Magazine nummer 01, 2019