Page 1

Naam spreker: Henk Vroom Presentatie: De vooravond van een r - evolutie GEA Refrigeration Technologies


De vooravond van een r - evolutie Toekomstvisie koudemiddelen Henk Vroom GEA Refrigeration Technologies


Waarom deze presentatie? • Gegeven de (toekomstige) beperkingen in het toepassen van HCFK’s en HFK’s ben ik op zoek gegaan naar de meest logische keuze voor een koudemiddel. • Oftewel: • Welke mogelijkheden zijn er voor (toekomstige) eigenaren van koelinstallaties?

• hoe moet dat dan? • en welke oplossingen biedt GEA hiervoor?

3

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Synthetische koudemiddelen: (H)CFK's • Op (H)CFK's is de Europese Ozonverordening van toepassing. • Vanaf 1 januari 2015 is het verboden om een installatie (bij) te vullen met het HCFK koudemiddel R22

4

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Synthetische koudemiddelen: HFK's • De Europese F-gassenverordening is van toepassing. • Het gebruik van met name R404A, R507A en R422D wordt sterk aan banden gelegd. Ook R134a wordt in bepaalde toepassingen verboden. • Hiernaast is een HFK uitfaseer schema van toepassing: Tot 79% reductie in 2030 t.o.v. 2015 !

5

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Quotum regeling F-gassen EU (GWP)

100% 90% 80% 70%

60% 50% 40% 30%

20% 10% 0%

6

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Quotum regeling: schaarste, prijsverhoging? • Van toepassing op F-gassen Annex I • Mogelijke effecten regeling: • Schaarste ? • Prijsverhoging ? • Afname aanbod hoog GWP broeikasgassen ?

• In 2017, 2020 en 2022 volgt er een evaluatie om te beoordelen of de EU doelstellingen gehaald worden • Nog meer HFK beperkende maatregelen ?

• HFO’s vallen onder rapportageplicht (Artikel 19)

8

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Koudemiddel generaties: de evolutie

1931-1990 2e generatie “Veilig en betrouwbaar” 1830-1930 CFK’s en HCFK’s 1e generatie NH3 “Als het maar werkt”

1990-2010 3e generatie “Bescherming Ozonlaag” HFK’s NH3, CO2, HK’S

20154e generatie “Bescherming Broeikas” NH3, CO2, HK’S

NH3, CO2, HK’s SO2, CCl4, etc. 9

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Laag GWP F-gassen (hydrofluoroolefin, HFO) • HFO’s R1234yf en R1234ze (R134a vervangers) • A2 koudemiddel

• Discussie automobiel industrie • (HF – Fluorwaterstof en COF2 – Carbonylfluoride)

• F-gas Annex II (artikel 19) • R22 retrofit met HFO’s? • Nog geen R22 alternatieven beschikbaar • Brandbaarheid (A2 koudemiddel)

• Pakkingen en o-ringen vervangen? • Olie, oliehuishouding

10

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


VROM – Interventiewaarden gevaarlijke stoffen 2007 Stof

VRW (mg/m3)

AGW (mg/m3)

LBW (mg/m3)

NH3

20

100

1.000 (1.414 ppm)

HF (Fluorwaterstof)

0,5

20

50 (60 ppm)

COF2 (Carbonylfluoride)

1,0

10

50 (18 ppm)

• Risico in geval van calamiteiten • Let op bij solderen 1 ppm 

11

273 K  molecuulmassa (kg) mg/m3 3 22,4 (m )  temperatuur (K)

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Nieuwbouw met Propaan (R290) • Koudemiddel valt in veiligheidscategorie A3 • NPR7600

• NPR7910 (ATEX) • zone indeling indien per systeem >5 kg binnen en >50 kg buiten wordt toegepast

• Vooral geschikt voor kleine systemen (<150 gram) voor binnen- of indirecte systemen voor buitenopstelling (chillers) • Goede efficiency

12

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Nieuwbouw met NH3 en CO2

NH3

CO2

• Veiligheidscategorie B2

• Hoge druk koudemiddel

• <1.500 kg regelgeving relatief eenvoudig

• Transkritische systemen

• Zeer goede efficiency • Breed toepasbaar

• In cascade systemen zijn combi’s met andere koudemiddelen mogelijk • Ook geschikt als (verdampende) koudedrager

• NPR7601

13

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Meldingsplicht Activiteitenbesluit milieubeheer • vanaf 30 kilogram synthetisch koudemiddel • tot 1.500 kilogram NH3

• Gelijke mogelijkheden als F-gassen! 1.500 kg NH3 = 2.200 dm3 2.200 dm3 R404A = 2.350 kg

14

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Revolutie bij installateurs en installaties

NH3

HFK installaties

NH3

NH3

NH3 NH3

Solderen 15

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

Lassen GEA Refrigeration Technologies


Een F-gas vrije toekomst Wij bieden:

Afscheidervat met economizer en koudemiddelpompen

• Compressoren • Chillers

• Warmtepompen • Afscheidervaten, economizers en pompen • Warmtewisselaar met afscheiders • Transkritische systemen • Zowel maatwerk als pasklare oplossingen • Training en opleiding op gebied NH3

16

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Bijdrage GEA aan r-evolutie: BluAstrum Chillers CFK HCFK

â&#x20AC;˘ Compacte standaard chillers voor koelen en vriezen

HFK NH3

17

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


’’Plug and play’’ met zuiger- of schroefcompressoren • Zeer compact (deurbreedte)

• Met machinekameroptie • Lucht- of watergekoelde condensor • Met zuiger- of schroefcompressoren

• Toerenregelbaar

• Ook geschikt voor remote condensor • Restwaarde • Verplaatsbaar

18

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


GEA r-evolutie: Skids – modulair maatwerk • Topkwaliteit voor installateurs in koudemiddel transitie • Internationale expertise: Know-how en know-why

• Maatwerk: Altijd een passende oplossing • Projecten financieel en technisch onder controle • Natuurlijke koudemiddelen NH3 en CO2 binnen handbereik

• Ontzorgen

Compressor units

19

Afscheider vaten Warmtewisselaars

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

Chillers

Warmtepompen

GEA Refrigeration Technologies


Chillers en warmtepompen • Modulaire chillers voor zowel hoge als lage temperatuur toepassing • Modulaire warmtepompen • Tot +80 °C watertemperatuur met zuigercompressoren • Tot +90 °C watertemperatuur met schroefcompressoren

Chiller met Grasso V compressoren

Warmtepomp met 50 bar Grasso compressor

20

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Voor elk wat wils • Skids met Grasso, Bock of Bitzer compressoren. • Of kant en klaar maatwerk in containers. • Conform PGS13 Skid met schroefcompressoren

CO2 Transkritisch met GEA Bock compressoren 21

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

Kant en klare container oplossing GEA Refrigeration Technologies


Eerste keus GEA: NH3 • zeer efficiënt • duurzaam (ODP = 0; GWP = 0)

• de meest gunstige TEWI waarde • komt indien van toepassing in aanmerking voor EIA, VAMIL en MIA • scoort punten bij BREEAM-NL

• PGS13 geeft de ruimte • is tot 1.500 kg NH3 slechts meldingsplichtig

22

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


Bedankt voor uw aandacht!

â&#x20AC;˘ GEA is er klaar voor, u ook ? â&#x20AC;˘ Wij helpen u graag verder !

23

F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk

GEA Refrigeration Technologies


F-Gassenverorderning: van beleid naar praktijk 24

Gea, vroom  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you