Page 1

FACTO MAGAZINE

ONAFHANKELIJK VAKBLAD VOOR FACILITY EN INKOOP

WWW.FACTOMAGAZINE.NL

BEVEILIGING EN GASTVRIJHEID

NUMMER 6 JUNI 2013

TOEKOMST FM 6 FM’ERS GEVEN HUN VISIE

KANTOORCAMPUS ACHMEA IN BEELD

TOEGANGSCONTROLE INVOERING ONOMKEERBAAR THEMA: BEVEILIGING


NIEUW van het Midden- en Klein Bedrijf: De aanleiding Grote regionale facilitaire dienstverleners zijn dominant binnen hun eigen regio, beschikken over uitstekende referenties, zijn rendabel, zijn betrokken werkgevers met gemotiveerde werknemers en kennen een laag verzuim en verloop. Dat maakt hen bij uitstek geschikt voor veeleisende grote opdrachtgevers maar veelal zijn er beperkingen om te participeren in grote aanbestedingstrajecten. De oplossing De Allianties in Security, Cleaning en Catering verbinden deze partijen en bieden juist één loket naar grote opdrachtgevers voor single service opdrachten. De Allianties maken ook gebruik van “geallieerden” uit andere samenwerkingsverbanden en bieden oplossingen aan opdrachtgevers die multi services en/of maincontracting zoeken. Key-account management, concept ontwikkeling en innovatie, rapportages en facturaties worden centraal uitgevoerd; de Alliantie is hoofdaannemer en de geallieerden zijn onderaannemer. We willen ons presenteren aan opdrachtgevers, zoeken nog geallieerden, bieden interessante mogelijkheden voor adviseurs, intermediairs en leveranciers. Meer informatie? De Nederlandse Security Alliantie (www.nlsa.nl): De Nederlandse Cleaning Alliantie (www.nlca.nl): De Catering Alliantie Nederland: De Multi Services Alliantie:

info@nlsa.nl info@nlca.nl info@catering-alliantie.nl info@msall.nl

Gevestigd in het “Alliantie Huis”, Arendstraat 27, 4901 JJ te Oosterhout , 0162 - 680380

aangesloten bij


EIGENTIJDS EN MODERN

I

COLUMN

k zit in een wegrestaurant in het midden van het land. Een sfeervolle bar, een fraai restaurant met behoorlijk terras, een Business Point met volledig ingerichte werk- en ontmoetingsplekken. Kosten noch moeite zijn gespaard om er een prettige omgeving van te maken, zowel om te ontspannen als om te werken.

De koffie is goed, de bespreking verloopt soepel. De bediening is aardig en attent. ‘Ik heb er twee mini-muffins bijgedaan’, zegt de vriendelijke ober als hij het tweede rondje koffie brengt. Ik denk meteen: ‘Da’s ook aardig, hier kom ik vaker terug.’ Kort daarna reken ik af. Mijn jubelstemming slaat subiet om in chagrijn: de mini-muffins staan pontificaal op de rekening. Geen groot bedrag, maar tóch… Een sigaar uit eigen doos! Een paar dagen later zit ik in een ander restaurant. Een van de gasten aan mijn tafel bestelt een kopje thee. Kort nadat de serveerster de thee heeft gebracht, maait mijn gast het glas met z’n arm omver. ‘Vervelend, ik haal meteen een nieuwe thee voor u’, zegt de serveerster attent. Wat aardig, denken wij. Kort daarna reken ik af. Huh, hadden we nou twee thee besteld? Nee toch, of zou…. Een klein gebaar in de vorm van een nieuw glas heet water (want meer is het toch niet) had gekund. ‘Had’ ja, want het gebeurde niet. Jammer. Beide organisaties zullen ongetwijfeld (juist in deze tijd!) hun gasten optimaal willen bedienen, en toch gaat er iets mis. Misschien moeten ze nog eens goed naar alle procedures kijken, én natuurlijk klantonderzoek doen. Want weten hoe de klant over je denkt is altijd zinvol. Ook bij Facto Magazine hebben we de laatste maanden de zaken weer eens goed doorgenomen, en ook aan onze abonnees en lezers gevraagd wat ze van het magazine en de overige activiteiten (zoals het Facto Congres op 11 juni a.s. in Ede!) vonden. Eén van de dingen die daaruit kwam was de lay-out. Die mocht eigentijdser. Een terechte opmerking. We zijn er eens goed voor gaan zitten, et voilà! Hier is ie dan, de nieuwe Facto Magazine. Eigentijdser en moderner,

WETEN HOE DE KLANT OVER JE DENKT, IS ALTIJD ZINVOL

meer rust op de pagina’s, meer ruimte voor beeld, en op een iets groter formaat, waardoor artikelen en rubrieken beter tot hun recht komen. Een geslaagde vernieuwing, al zeg ik het zelf. Ik hoop dat u als abonnee en lezer dat ook vindt en Facto nog meer gaat waarderen. Veel leesplezier bij dit eerste nieuwe nummer! GERARD DESSING, HOOFDREDACTEUR (GERARDDESSING@VAKMEDIANET.NL)

3


8

6 06

Nieuws

16

08

Thema: beveiliging

Kwaliteit als no-brainer Nieuw distributiecentrum Hitachi Hitachi Data Systems opende in april

Toegangscontrole:

de deuren van een compleet nieuw

invoering onomkeerbaar

distributiecentrum in Zaltbommel.

Een nieuw toegangscontrolesysteem

Een site, van groot strategisch belang

heeft een grote impact op organisaties.

voor Hitachi. De beveiliging is

Wie de probleemgebieden vroegtijdig

uitbesteed aan beveiligingsorganisatie

onderkent en passende maatregelen

Trigion. Een gesprek met security

treft, maakt van zijn toeganscontrole

manager Steve Tozer over de selectie

een succes.

van de securitydienstverlener en de verwachtingen over de samenwerking.

13

Beveiliging en gastvrijheid

20

Rondetafelgesprek

Nauw verweven, maar ander vak

‘Duurzaamheid moet marketing

Beveiliging is op het eerste gezicht

ontstijgen’

een wat statische dienstverlening.

Hoe ziet de facilitaire wereld er over

Toch zijn er allerlei ontwikkelingen

vijf jaar uit? Dat was de centrale vraag

in het vakgebied die interessant zijn

van de rondetafel die Facto Magazine

voor de oplettende facility manager.

onlangs organiseerde. Zes FM'ers

Ontwikkelingen om de beveiliging te

discussieerden onder leiding van Victor

verbeteren, maar ook om aan het imago

van Hooijdonk aan de hand van een

van het bedrijf te werken.

aantal stellingen over ontwikkelingen, kansen en valkuilen.

4 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013


20

33

28 28

Investeer in personeel

Everts legt uit wat de mogelijkheden

Facilitaire organisaties houden zich steeds meer bezig met de vraag hoe zij hun dienstverlening zo optimaal mogelijk kunnen organiseren.

zijn.

p. 21

‘Vraag naar onderwijs neemt toe’ Gastgericht handelen, huismeester, HACCP-scholing, rapporteren, verkeersregelaars, omgaan met veranderingen, interculturele communicatie, onderhandelen, koken met bewoners, het voeren van POP-, verzuim-, of functioneringsgesprekken. Het is een kleine greep uit de maatwerkopleidingen die het Albeda College biedt. Accountmanager Jan

33

Werken in het groen

36

Aanbestedingswet De highlights ‘Overzicht van de belangrijkste veranderingen’ Op 1 april j.l. is de Aanbestedingswet in werking getreden. Dit geldt ook voor het Aanbestedingsbesluit, de gids Proportionaliteit en de ARW 2012. Een opsomming van de grootste veranderingen.

Verder... 03

Column Gerard Dessing

27

Column Het Nieuwe Werken

41

Over inkoop

43

Recht

Kantoorcampus Achmea

44

Contacten en contracten

Aan de rand van de Veluwe verrees voor

46

Boekrecensie

verzekeraar Achmea een innovatieve

46

Agenda

kantoorcampus, ontworpen door ADP

49

Rising Star

architecten. De verscheidenheid aan

50

Colofon/Volgend nummer

gebouwen en de diverse verbindingen met het landschap, zorgen voor een werkklimaat waarin medewerkers met plezier verblijven.

5


NIEUWS

Facto Congres 11 juni: ontmoet 170 vakgenoten Op 11 juni a.s. vindt het jaarlijkse Facto Congres weer plaats in Ede. Maar liefst 22 sprekers gaan in diverse presentaties en workshops nader in op het thema ‘veranderen’. Naar verwachting zullen zo’n 170 vakgenoten het congres bijwonen.

Trap

Rijksmuseum aangepast na val bezoeker Het in april geopende Rijksmuseum heeft een trap in het atrium aangepast na een val van een bezoeker. De trap,

Sprekers zijn onder meer afkomstig

gemaakt van lichtgekleurd

van Schiphol Group, Twynstra Gudde,

Portugees natuursteen, was

Parnassia Groep, WTC Amsterdam,

qua veiligheid blijkbaar niet

facilitair bedrijf Hanzehogeschool Gro-

optimaal: de man moest naar

ningen, Van Lanschot Bankiers, AAFM,

het ziekenhuis worden over-

Overtoom, MC Groep, ISS Cure & Care,

gebracht. Het ‘Rijks’ heeft de

Facilitaire Dienstverlening Hogeschool

volgende wijzigingen doorge-

Rotterdam, Hotelschool Den Haag, SNS

voerd:

REAAL, NPQ Solutions, Forte Solutions en ArrangeGroup, AOS Studley en Waterschap Hollandse Delta. <

• ruwe, zwarte strepen zijn aangebracht op de treden • de trap wordt extra

Meer informatie en aanmelden? Zie www.factomagazine.nl/congres.

schoongemaakt • de trapleuning is verlengd • een museummedewerker wijst bezoekers op het

VEEL ORGANISATIES MAKEN GEBRUIK VAN DE VERKEERDE ISOLATIE, ZOALS DAMPDICHTE ISOLATIE BIJ WARMWATERLEIDINGEN. ZO GAAT ONNODIG VEEL WARMTE VERLOREN. Een van de energiebesparingstips van AgentschapNL

6 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013

einde van de trap. <


Keukens op kantoor: jakkes! De meeste keukens en keukenapparatuur in kantoren zijn niet schoon. Werknemers kunnen er zelfs ziek van worden, zo blijkt uit een nieuwe studie van Initial Washroom Hygiene. Britse onderzoekers verzamelden 280 stalen van 70 keukentoestellen op acht verschillende werkvloeren. Ze ontdekten onder meer dat: • 75% van de werkbladen meer bacteriën bevatten dan een gemiddelde afvalbak in een toiletruimte; • 25% van de gootstenen meer dan viermaal zoveel bacteriën bevatten dan hygiënisch gezien aanvaardbaar is; • 40% van de handvatten van thermoskannen voor thee en koffie meer bacteriën bevatten dan een gemiddelde toiletdeur; • de handvatten van koelkasten een broeihaard van bacteriën zijn, dat geldt ook voor 30% van de gedeelde magnetrons. < Eenvoudige maatregelen als het wassen van de handen en het gebruiken van desinfecterende gel kan het risico op besmetting bij werknemers drastisch beperken.

3,6%

'We gooien maar 3,6% van het eten weg.' Cateringmanager Wouter Degens (Sodexo) over bedrijfsrestaurant PGGM. Bron: NRC Handelsblad

NIEUWE WEBSITE AAFM Frisse blik, nieuwe website!

Onder dat motto lanceert AAFM Facility Management haar nieuwe website. De site brengt de online look & feel van AAFM in lijn met de corporate identity. Op de nieuwe website deelt de IFM-aanbie-

Wat kost die vloer?

der haar visie op de huidige

Forbo introduceert een online levenscycluskostencalculator om de totale kosten en de kostenonderdelen van alle soorten vloeren met elkaar te kunnen vergelijken.

kosten wordt bepaald door schoonmaak

per sector. Het geeft een beeld

en onderhoud.

van de aanpak van AAFM

markt van integraal uitbesteden, zowel in algemene zin als

en de onderdelen van haar De levenscycluskosten kunnen wor-

dienstverlening. <

den uitgedrukt in kosten per jaar per

Zie ook www.aa-fm.com

vierkante meter, totale kosten per jaar Levenscycluskosten worden bepaald

en kosten per jaar gedurende de gehele

door de aanschafprijs van een product,

levensduur van het object. <

levensduur, mate van herstelbaarheid en gemak van schoonmaak en onderhoud.

Meer informatie:

Veruit de grootste factor in de totale

forbo-flooring-kostenvergelijker.nl.

7


THEMA: bEvEIlIGING

TOEGANGSCONTROLE ONOMKEERBAAR

8 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013


Een nieuw toegangscontrolesysteem heeft een grote impact op organisaties. Wie de probleemgebieden vroegtijdig onderkent en passende maatregelen treft, maakt van zijn toegangscontrole een succes.

dOOR ADRI ROTS*

N

et zoals bij andere projecten, beginnen projecten voor toegangscontrole altijd met de vraag: waarom? Wat is het doel van de toegangscontrole? Tegen welke scenario’s moeten de maatregelen een oplossing bieden? Vanuit welke risico’s wordt het bezien?

Op basis van procesanalyse en kennis van dreigingen kunnen risicomomenten en -posities worden vastgesteld. Deze informatie kan vertaald worden naar scenario’s. De risico’s zijn niet voor alle processen gelijk, dus indelingen in zones (areaclassificatie naar risiconiveau) is van belang. Denk bij zonering aan bijvoorbeeld standaard kantoren, directiegebieden, ICT-knooppunten maar ook aan parkeergarages en een centrale hal. Is toegangscontrole wel het geëigende middel? Past het bij de cultuur van de organisatie?

Weerstand Het invoeren van toegangscontrole is onomkeerbaar. Het roept meestal natuurlijke weerstand op, omdat gebieden worden afgesloten, bewegingsvrijheid wordt beperkt en gegevens van mensen worden opgeslagen. De onderkenning hiervan en het bespreekbaar maken van deze onderwerpen met bijvoorbeeld de OR kan raadzaam zijn. Hoewel toegangscontrole steeds meer geaccepteerd wordt, blijft het voor veel organisaties een lastige keus. Werken we met elektronische toegangscontrole of zetten we een surveillant in? Of moeten we het risico wellicht toch maar accepteren? Organisatie De problematieken rondom toegangscontrole zijn eerder van organisatorische dan van technische aard. De techniek kan het meeste wel aan, mits de uitgangsposities helder zijn. Organisatorisch zijn er allerlei uitdagingen. In veel organisaties wordt gebruikgemaakt van zones met een eigen niveau van maatregelen. Gebouwen zijn echter zelden ontworpen om hier rekening mee te houden. Het is voor de gebruiker erg lastig als hij voor het bereiken van zijn werkplek op drie verschillende momenten zijn pas moet aanbieden. Gebruiksvriendelijkheid, door bijvoorbeeld het gebruik van handsfree passen, kan dan weerstand wegnemen.

9

>>


THEMA: bEvEIlIGING

Onpraktische positionering van ruimtes kan voor

techniek

nog meer ongemak zorgen. Als het toilet zich

Ook technisch zijn keuzes nodig.

op de gang bevindt en men moet elke keer zijn

Toegangscontrole is een samenspel van organisa-

pas meenemen, kan dat toch als lastig worden

torische, bouwkundige en elektronische maatre-

ervaren. Bovendien ontstaat het risico dat men op

gelen. Het is echter niet los te zien van inbraakbe-

zoek gaat naar manieren om dit te omzeilen.

veiliging, brandbeveiliging, nooddeursignalering

Naast personen heeft een organisatie ook te ma-

en camerasystemen. Hoe ver gaat de integratie

ken met logistieke stromen. Vergeet de expeditie

van deze systemen?

niet en het feit dat zones ook voor goederen be-

Neem een vluchtweg. Een deur kan een functie

reikbaar moeten zijn. Extra aandacht vragen ook

hebben voor toegang, voor vluchten, maar ook

de leverancier en de schoonmaker. Hebben zij op

voor inbraakwerendheid. Als de deur verkeerd

alle momenten toegang tot alle zones?

wordt gebruikt is cameraregistratie en signalering naar de interne meldkamer handig. Zijn het

draagplicht?

allemaal gescheiden systemen die de deurstand

Een ander punt is de vraag hoe met bezoekers om

signaleren en de deur wel of niet openen of is één

te gaan. Het verplicht stellen van het dragen van

systeem leidend?

een pas door bezoekers zorgt voor makkelijke her-

En als koppelingen worden gemaakt tussen de

kenbaarheid. Als eigen medewerkers ook passen

verschillende technieken, hoe worden deze gere-

dragen, verhoogt dat het effect van herkenbaar-

aliseerd? Conventioneel (met contacten en kabel)

heid van niet bevoegden. Wel of geen draagplicht

of modern (met software)?

is een moeilijke beslissing. Het is de morele weer-

10 |

FA C TO M A GA Z INE

stand tegen de functionele toegevoegde waarde.

Dit zijn zaken die vooraf, voordat systeemkeuzes

Het zichtbaar dragen van een pas werkt alleen als

worden gemaakt, vastgesteld moeten worden.

in een organisatie de cultuur bestaat om mensen

Bij de keuze voor techniek, en de koppelingen

aan te spreken als ze geen pas dragen.

tussen de verschillende technieken en gebouwen,

Ook hier geldt: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’.

is ICT niet meer weg te denken.

Is de directie ook bereid om de pas zichtbaar te

Het is dan ook van belang om de ICT-collega’s zo

dragen?

vroeg mogelijk bij het project te betrekken.

| 6 2013


passen Bij toegangcontrole zullen vaak toegangspassen worden gebruikt. Welke type pas wordt ingevoerd? Wat moet het gewenste beveiligingsniveau zijn? De verschillende passoorten kennen hun

‘HOE HOGER HET BEvEiLiGiNGS­ NivEAu, HOE GROTER dE AfHANKE­ LijKHEid vAN dE TECHNiEK’

eigen niveau van manipulatie. Dat geldt ook voor de paslezer. Wordt een conventionele lezer gekozen, met een herkenbaar en dus manipuleerbare protocoluitgang zoals Wiegand of Omron, of valt de keuze op encryptie tussen de lezer en de

14 tips 1.

Toegangscontrole roept natuurlijke weerstand op. Maak het onderwerp daarom vroegtijdig bespreekbaar, bijvoorbeeld in de OR.

centrale apparatuur? Ook andere aspecten dan toegangscontrole komen aan de orde. Bijvoorbeeld: wordt de pas ook

2.

bij zonering speelt het gemak voor de gebruiker een belangrijke rol.

gebruikt voor andere doeleinden, zoals kopiëren of afrekenen in de kantine? 3. Beveiligingsniveaus

Draagplicht van passen kan zinvol zijn, maar alleen als mensen elkaar aanspreken als de pas ontbreekt.

Per zone moet een gewenst beveiligingsniveau worden gedefinieerd. De keten is zo sterk als de

4.

Zie toegangscontrole niet los van inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, nooddeursignalering en camerasystemen.

zwakste schakel, dus moet de totale schil, en niet alleen de toegangsdeur, worden beschouwd. Toegespitst op de toegangsdeur zijn de beveiligings-

5.

betrek collega’s van ICT vroegtijdig bij toegangscontroleprojecten.

6.

bedenk in een vroeg stadium welk type pas gebruikt wordt.

7.

Zorg eerst voor interne communicatie. Ga dan pas over tot de

niveaus bijvoorbeeld te verdelen in: > laag (bijvoorbeeld een laag tourniquet, een zogenaamde billentikker, in combinatie met een paslezer);

implementatie.

> standaard (een deur in combinatie met een paslezer); > hoog (eenpersoonstoegang in de vorm van

8.

Probeer het personaliseren en uitreiken van de passen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

bijvoorbeeld een hoog tourniquet of een circlelock in combinatie met een paslezer); > maximaal (door middel van een eenpersoonstoegang, gegarandeerd door bijvoorbeeld

9.

Houd rekening met ‘fouten’ als het systeem de eerste dag 'de lucht ingaat'.

gewichtsmeting in combinatie met een pas en verificatie met behulp van een biometrische lezer). Over het algemeen geldt: hoe hoger het beveiligingsniveau, hoe groter de afhankelijkheid van de

10. Neem vastgestelde functionaliteiten op in een SlA, evenals reactie-, response- en restoretijden. 11. bij koppelingen tussen systemen: let erop dat verantwoordelijkheden niet afgeschoven kunnen worden.

techniek. Let daarom op redundantie. Bepaal per type toegangsdeur de doorstroomsnelheid en bepaal

12. Stel bij voorkeur iemand verantwoordelijk voor alle systeemkop-

daarmee het aantal benodigde deuren. Projecteer

pelingen, met een minimale terugkoppeltijd als de storing bij een

een extra toegang of creëer mogelijkheden voor een

ander ligt.

noodopening voor technische calamiteiten. 13. Werk met één database. voor personeelsgegevens is een koppeimplementatie

ling met het HR-systeem raadzaam.

In de implementatiefase is de focus vaak gericht op de techniek, terwijl de meeste kritieke factoren

>>

14. Controleer ingevoerde gegevens periodiek op actualiteit.

11


THEMA: bEvEIlIGING

toegangscontrole Veilig en beVeiligd

in de organisatorische aspecten zitten. Zorg eerst voor goede communicatie, en ga dan pas over tot implementatie van de techniek.

SSA

2013

Betrek hierbij de gebruiker, een vertegenwoordiger van uw (interne) opdrachtgever. En houd rekening met weerstand. Immers, de bewegingsvrijheid van medewerkers wordt beperkt. Zorg voor een soepele manier om de passen te personaliseren en te verstrekken. Wie grote aantallen moet verstrekken, kan eventueel bij gespecialiseerde bedrijven terecht. En dan de eerste dag dat het toegangscontrolesysteem ‘in de lucht’ gaat. Ga er niet van uit dat alles in een keer soepel verloopt. Zorg gedurende de eerste periode voor back-up op techniek in de vorm van een technicus op locatie. Denk ook na over alternatieve toegangverstrekking, bijvoorbeeld in de vorm van een beveiligingsmedewerker naast de deur. En overweeg extra bezetting in de beveiligingsloge voor het oplossen van organisatorische problemen. Beheer Het technisch beheer is vrij eenvoudig. Is eenmaal vastgesteld waar de systemen functioneel aan moeten voldoen, dan is dit vast te leggen in een Service Level Agreement, waarbij ook afspraken over reactie-, response- en restoretijden zijn opgenomen. Het organisatorisch beheer is aanzienlijk complexer. Maak een keuze tussen centraal of decentraal beheer of wellicht beide. In alle gevallen is het raadzaam gebruik te maken van één database. En probeer personeelsgegevens te koppelen met HRM, zodat de actualiteit beter geborgd is en

SALTO Virtual Network (SVN)

passen automatisch kunnen worden geblokkeerd na uitdiensttreding. <<

*ADRI ROTS IS DIRECTEuR vAN MACTWIN SECuRITy GROuP IN HETEREN (WWW.MACTWIN.Nl).


THema: Beveiliging

Beveiliging en gastvrijheid:

nauw verweven maar ander vak

Beveiliging is op het eerste gezicht een wat statische dienstverlening. Toch zijn er allerlei ontwikkelingen in het vakgebied die interessant zijn voor de oplettende facility manager. Ontwikkelingen om de beveiliging te verbeteren, maar ook om aan het imago van het bedrijf te werken.

>>

door dennis mensink*

13


THema: Beveiliging

Aanbestedingen op het gebied van beveiliging vragen niet alleen om scherpe inschrijvingen, maar ook om aanvullende gedragskenmerken bij beveiligers. ‘Je ziet dat dienstbaarheid een steeds

‘de facility manager wordt steeds meer hotelmanager’

belangrijkere rol speelt’, zegt Buck Jüch, directeur van facilitair dienstverlener Fair Groep. ‘Beveiligers moeten een bredere rol kunnen vervullen. We leren hen om mensen anders te benaderen, dienstbaarder te zijn.’ Soms vervult

bij de veiligheid van panden en hun bewoners.

de beveiliger de taken van de receptioniste. Soms

Met andere woorden: camera’s, veiligheidspoor-

ook gaat het om BHV-taken of het kunnen om-

tjes en technieken als digitale persoonsherken-

gaan met de brandmeldinstallatie. ‘Het zijn vaak

ning, vervangen steeds vaker de aloude beveiliger.’

zaken die behoorlijk dicht tegen die van beveiliger

De behoefte aan technologie komt volgens Jüch

aan zitten. Ik vind het een logische ontwikkeling.’

deels door het feit dat het gebruikelijker wordt buiten de reguliere werktijden te werken. ‘Bedrij-

Ook Annelies Raaijmaakers, verantwoordelijk

ven accepteren het meer en meer dat zij bijvoor-

voor Hospitality Services bij G4S, ziet het belang

beeld ook in de avonduren open moeten zijn.

van gastvrijheid toenemen binnen de beveiliging.

Je zou eigenlijk 24 uur per dag mensen moeten

‘Veiligheid en gastvrijheid zijn sterk met elkaar

kunnen binnenlaten.’

verbonden. Bedrijven dienen allereerst de veilig-

Buiten de normale kantooruren is een techni-

heid van gasten en medewerkers te borgen, om

sche oplossing dan goedkoper. Gedurende de

daarna ook de gastvrijheid in te vullen’, zegt ze.

kantooruren is het qua beveiliging belangrijk om

De mate van risico die een onderneming loopt,

onderscheid te maken tussen reguliere bezoekers

bepaalt volgens Raaijmaakers in hoeverre de

en gastbezoekers. Gasten mogen dan alleen op

beveiliger prominent aanwezig moet zijn.

bepaalde tijden naar binnen en dienen zich vooral

‘Als er detectiepoortjes zijn, is zijn aanwezigheid

welkom te voelen.

achter de receptiebalie vaak minder noodzakelijk. En soms is een beveiliger bijvoorbeeld wel

gastvrij imagO

aanwezig, maar in een andere ruimte dan de

Bij G4S ziet men de beveiliger die uitsluitend re-

ontvangstruimte.’

ceptiehandelingen verricht - iets dat we de laatste jaren zagen opkomen uit besparingsoverwegingen

Als een beveiliger regelmatig buiten op de

- juist verdwijnen. ‘Het is de gastvrouw die steeds

parkeerplaats te zien is, geeft dat een veilig

vaker de receptie bevolkt. Dat oogt professioneel

gevoel. ‘Ze worden bovendien steeds gastvrijer’,

en gastvrij. Zij ontvangt hartelijk en overtreft in

meent Raaijmaakers. Toch is er volgens haar wel

gastvrijheid en professionaliteit de verwachtingen

degelijk een verschil tussen een beveiliger en een

van haar gasten, schenkt een kopje koffie in en

gastvrouw of -heer. ‘Van een beveiliger kun je

stelt mensen op hun gemak.’

verwachten dat hij corrigerend optreedt en een protocol handhaaft. Bij een gastvrouw verwacht

Op die manier dragen zij bij aan het imago van

je dat natuurlijk minder.’

het bedrijf, stelt Raaijmaakers. Dat imago moet aansluiten bij de kernwaarden van het bedrijf.

Opmars technOlOgie bepalend

Maar dat gaat verder dan de receptie, en de faci-

Jüch ziet een duidelijk verband tussen de ont-

lity manager speelt daarin een voortrekkersrol.

wikkeling van de hedendaagse techniek en de

‘Hij moet samen met de directie beleid maken

ontwikkelingen op het gebied van beveiliging.

op het gebied van gastvrijheid en dat handen

‘Technologie speelt een steeds belangrijkere rol

en voeten geven. Iedere medewerker die iets

14 |

Fa C TO m a ga Z ine

| 6 2013


te maken heeft met externe en interne klanten

gerichte facilitaire en ontvangstprocessen en voor

dient het beleid mee te nemen in de dagelijkse

een omgeving waar het prettig vertoeven is voor

werkzaamheden.’ Denk aan de secretaresse en de

medewerker en gast. Misschien is er andere koffie

servicedeskmedewerker, maar ook de huismeester

voor nodig, een vergaderruimte waar een kan

die kapotte lampen vervangt en de magazijnme-

water op tafel staat of een appel of flesje water

dewerker die potloden en pennen levert.

voor onderweg.’

signalerende rOl

veiligheidsketen

Raaijmaakers ziet nog steeds een belangrijke rol

Tot voor kort ging beveiliging niet verder dan

weggelegd voor beveiligers, maar niet meer in

de bewaking van een object. Maar als het alarm

de ontvangstruimte. ‘Hun rol verandert. In een

afgaat, is de inbreker al binnen. Dus zouden we er

fabrieksachtige omgeving is het mijns inziens

eigenlijk voor moeten zorgen dat die inbreker al

slimmer om de beveiliger ambulant in te zetten in

eerder wordt gezien en - als het dan toch misgaat

plaats van op een receptiepost bezoekers te laten

- ook minder eenvoudig kan ontsnappen. Volgens

registreren. Zij kunnen beter een ronde lopen op

Jüch is het al een goede ontwikkeling dat onder-

het terrein. Behalve dat dit bijdraagt aan de vei-

nemers beveiliging steeds meer collectief regelen

ligheid, kunnen zij bijvoorbeeld ook attenderen

- bijvoorbeeld op bedrijventerreinen.

op onveilige situaties of rommel. Een opgeruimd

‘Maar door het nog breder te omarmen ontstaat

pand of terrein is immers niet alleen veilig, maar

een echte veiligheidsketen. Daarvoor zouden we

komt ook gastvrij over.’

camerabeelden van de stad en van uitvalswegen moeten koppelen aan de camerasystemen op

‘Wat dit doet met de functie van de facility mana-

bedrijventerreinen.’ <<

ger?’, vervolgt Raaijmaakers. ‘De facility manager wordt steeds meer hotelmanager. Hij moet het

*dennis mensink is journalist en directeur van

mensen naar de zin maken, zorgen voor service-

Functioneel Wit

15


THEMA: bEvEIlIGING

Kwaliteit als

no-brainer Hitachi Data Systems opende in april de deuren van een compleet nieuw distributiecentrum in Zaltbommel. Een locatie, van groot strategisch belang voor Hitachi. De beveiliging is uitbesteed aan beveiligingsorganisatie Trigion. Een gesprek met security manager Steve Tozer over de selectie van de securitydienstverlener en de verwachtingen over de samenwerking.

16 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013


door GErArD DESSING

H

itachi Data Systems (HDS), producent en leverancier van data-opslagsystemen, software en services voor de zakelijke markt, groeit als kool. De vraag naar dataopslagsystemen en reserveonderdelen neemt steeds verder toe met als gevolg dat het

huidige distributiecentrum voor Europa, Midden-Oosten en Afrika (12.000 m2) in Waardenburg te klein werd. Alle reden dus om een paar kilometer verderop in Zaltbommel een groter en efficiënter distributiecentrum (inclusief assemblageruimte en kantoorruimte) van maar liefst 30.000 m2 te bouwen. Een object dat in april jongstleden werd opgeleverd. Voor dit nieuwe pand moest Hitachi in het najaar van 2012 op zoek naar een beveiligingsbedrijf. Het bedrijf zocht een organisatie die niet alleen de bemanning van de receptie en de mobiele surveillance zou kunnen verzorgen, maar die ook het in het pand gevestigde European Security Operations Center (ESOC) zou kunnen bemannen, vertelt security manager Steve Tozer. De Brit Tozer is sinds drie jaar verantwoordelijk voor de beveiliging van circa 55 panden van Hitachi Data Systems in Europa, Midden-Oosten en Afrika. Ook de veiligheid van Hitachi-werknemers op zakenreis in risicovolle EMEAgebieden, valt onder hem. ESOC Het ESOC is een 24/7-bemande alarmcentrale waar diverse securitywerkzaamheden worden uitgevoerd. Zo worden vanuit het centrum de Hitachipanden in de verschillende EMEA-landen op afstand gevolgd via IP-camerasurveillance, wordt daar de alarmopvolging gecoördineerd, vindt het beheer van het toegangscontrolesysteem S2 er plaats, en wordt het ‘traveller protection’-programma er uitgevoerd. Dit is een securityprogramma voor HDS-medewerkers op zakenreis in risicovolle gebieden in EMEA-landen. Met hen wordt vanuit het ESOC dagelijks contact onderhouden en indien nodig worden ze - in nauw overleg met International SOS - met raad en daad Organisatie

: Hitachi Data Systems

Nieuwbouw

: Distributiecentrum

locatie

: Zaltbommel

MarktOriëntatiE

bouwkosten

: 35 miljoen euro

Hoewel Hitachi in Waardenburg al goede ervaringen had met de dienstverle-

Oppervlakte

: 30.000 m 2 (incl. assemblage-

ning van Trigion, besloot het bedrijf voor de nieuwbouw in Zaltbommel zich

beveiliging

: uitbesteed aan Trigion

vorig jaar werd de top 5-beveiligingsbedrijven benaderd om een maatwerk-

(3 jaar + 2 optiejaren)

voorstel aan te leveren. 'Trigion was het meest open in de antwoorden, zegt

Website

: www.hds.com/nl

en kantoorruimte)

terzijde gestaan.

toch breed in de vaderlandse beveiligingsmarkt te oriënteren. In augustus

>>

Tozer', terugkijkend op die procedure.

17


THEMA: bEvEIlIGING

‘Het bedrijf voorzag ons precies van díe infor-

der waren. Dat zegt genoeg over het vertrouwen

matie die we wilden. Bovendien reageerden ze

dat men in ons heeft.’

sneller dan de andere en waren ze meer open over

Tozer bevestigt de woorden van Wijnholds:

hun ervaring in de markt met huidige en voorma-

‘Hitachi gaat voor kwaliteit. Sterker nog; we

lige klanten. Dit, gekoppeld aan onze ervaringen

betalen liever iets meer voor de juiste kwaliteit

op de locatie in Waardenburg, waren voor ons

dan dat we minder betalen maar dan ook het

redenen om met Trigion in zee te gaan.’

prestatieniveau zien dalen. Kwaliteit is echt een no-brainer voor ons.’

niEtS tE vErbErgEn Bianca Wijnholds, al jaren werkzaam als sales-

bElang van dE tEaMlEidEr

manager zakelijke dienstverlening bij Trigion,

Toen het contract (aangegaan voor drie jaar met

was nauw betrokken bij het selectietraject. ‘We

twee optiejaren) rond was, volgde als een van de

zijn zéker open geweest’, bevestigt ze. ‘Waarom?

eerste acties de selectie van een geschikte team-

Omdat we niets te verbergen hebben. Natuurlijk

leider. Berry Dekker, al meer dan 25 jaar werk-

Security manager

zijn er contracten verloren gegaan, maar dat is

zaam bij Trigion, bleek de aangewezen man voor

Steve Tozer (Hitachi

bijna altijd het gevolg geweest van de prijscon-

de functie. Tozer benadrukt het belang van een

Data Systems) en

currentie en had niets te maken met de kwaliteit

goede leidinggevende op het object.

Bianca Wijnholds

van onze dienstverlening. Hitachi heeft voor óns

‘De teamleider is hét gezicht van Hitachi voor

(Trigion).

gekozen, terwijl we niet de goedkoopste aanbie-

zowel de mensen van het distributiecentrum als

18 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013


8 dagEn OplEiding Om de medewerkers goed voor te bereiden op hun taak hebben zij in april een uitgebreide, achtdaagse opleiding gevolgd. Diverse onderwerpen stonden op het programma, zoals het aanmaken en uitgeven van badges, het toekennen van toegangsautorisaties, het bedienen van het toegangscontrole- en CCTV-systeem en het omgaan met het traveller protection-systeem. De opleiding werd afgesloten met een test. Als docenten fungeerden behalve Tozer ook Hitachi-collega’s van het Global Security Operations Center in de VS. Teamleider Berry Dekker van Trigion

Dat veel tijd is besteed aan opleiding van de be-

vervult als het

veiligingsmedewerkers is voor Tozer vanzelfspre-

‘gezicht’ van Hitachi

kend. ‘De beveiligingsmedewerkers dragen veel

een belangrijke rol

verantwoordelijkheid, voor zowel de beveiliging

op de locatie in

van het distributiecentrum in Zaltbommel als

Zaltbommel.

voor de veiligheid van onze mensen in risicovolle gebieden. Ze moeten vlekkeloos met de systemen kunnen omgaan en alle procedures strikt kunnen uitvoeren. Het is dus belangrijk de tijd te nemen om deze mensen goed te trainen.’

voor de mensen van ons Global Security Center in de Verenigde Staten. Hij is ook de eerste contact-

partnErShip

persoon voor mij. Ik reis heel wat af en zal eens

Is partnership in de relatie belangrijk? Tozer en

in de vier tot vijf weken hier zijn. Normaliter is

Wijnholds knikken bevestigend. Wat dat in de

Berry dus de man die de zaken in eerste instantie

praktijk dan inhoudt? Tozer: ‘Voor mij bestaat

moet runnen en oplossen. Hij is dus een belang-

partnership uit verschillende elementen. De be-

rijke schakel in het geheel.’   

veiligingsmedewerkers moeten betrouwbaar, goed opgeleid, communicatief en klantgericht zijn. Ze

EngElSE taal

moeten onze business begrijpen, weten waar het

Bij het selecteren van het beveiligingspersoneel

om draait en het besef hebben hoe belangrijk dit

gold een niet alledaags selectiecriterium, name-

distributiecentrum voor ons is. Ook moeten ze

lijk: zeer goede beheersing van de Engelse taal,

voldoen aan het door ons gewenste kwaliteitsni-

zowel in woord als geschrift. Na bestudering van

veau. Daarnaast moeten er natuurlijk wederzijds

de personeelsdossiers in het district Eindho-

vertrouwen en volledige openheid zijn, zodat je

ven, bleken zo’n 15 medewerkers geschikt voor

op alle niveaus dingen tegen elkaar kunt zeggen

de functie. Teamleider Dekker: ‘Je zoekt onder

om zaken te verbeteren. Daar gaat het om.’ <<

andere naar mensen die ervaring hebben in een Engelstalige werkomgeving. En opeens stuit je dan op iemand met familie in de VS, terwijl een ander weer twee jaar Engels heeft gestudeerd. Dit soort mensen hebben we benaderd met de vraag of ze geïnteresseerd waren in een functie bij HDS. Uiteindelijk hebben Steve en ik gezamenlijk negen collega’s geselecteerd.’

de beveiligingsmedewerkers moeten vlekkeloos met de systemen kunnen omgaan 19


FACTO: RONDETAFELGESPREK

Duurzaamheid moet marketing

ontstijgen

Hoe ziet de facilitaire wereld er over vijf jaar uit? Dat was de centrale vraag van het rondetafelgesprek dat Facto Magazine onlangs organiseerde. Zes professionals discussieerden - onder leiding van Victor van Hooijdonk - aan de hand van een aantal stellingen over ontwikkelingen, kansen en valkuilen.

door DENNIS vAN ASSELT fotografie HENK SNATERSE, ALPHEN AAN DEN RIjN

V

oor het rondetafelgesprek van Facto Magazine legde gespreksleider Victor van Hooijdonk, directeur van VFM Facility Experts, een aantal actuele thema’s op tafel. Zes vakgenoten uit de facilitaire wereld met een vooruitziende blik, schoven aan voor een levendige discussie.

Van Hooijdonk opende de sessie met Het Nieuwe Werken. Uit het Facility Management Marktonderzoek van Twynstra Gudde uit 2012,bleek onder meer dat ruim 61 procent van de facilitaire managers Het Nieuwe Werken (HNW) heeft geïmplementeerd of ermee bezig is. ‘We hebben te maken met veel ontwikkelingen', weet Van Hooijdonk. ‘Naast de crisis zien we een nieuwe generatie medewerkers op de arbeidsmarkt. Hebben we over vijf jaar nóg minder kantoorpanden met vaste werkplekken?’ Richard Hartendorp, manager Corporate Huisvesting en Facilities bij Schiphol Group, heeft de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan met HNW tijdens de lancering van een nieuw werkplan bij de Schiphol Group. ‘Ik geloof dat met goede technologische ondersteuning mensen volop gebruik gaan maken van de mogelijkheden om plaatsonafhankelijk te acteren. Zo voeren mensen administratieve taken vaak uit op een andere locatie dan het kantoor. In de afgelopen jaren is het aantal vierkante meters minder geworden, dat zet nog wel door.’

20 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013

>>


21


FACTO: RONDETAFELGESPREK

Eveline Wiegand, hoofd Facilitaire Diensten bij politie Midden-Nederland, vult aan dat zéker in haar werkomgeving de aard van de processen bepaalt wat mogelijk is. ‘Mensen die bij de politie binnen een extra beveiligde omgeving met informatie omgaan, kunnen niet op een andere manier werken omdat de veiligheid nog niet goed gefaciliteerd kan worden. Maar het gros van onze mensen met kantoorachtige werkzaamheden wordt uit hun comfortzone gehaald omdat we één landelijke bedrijfsvoering aan het creëren zijn.

Richard Hartendorp: ‘In de afgelopen jaren is het aantal vierkante meters minder geworden, dat zet nog wel door.’

ontmoetingsplek komen. Hoe regel je een stilteplek, een plek waar je kan bellen? Daar schort het nog wel eens aan.’ Rob Boele, sales en marketing directeur CWS Nederland, heeft er wel ideeën over: ‘Als je dat zelfstandig wilt oplossen, krijg je problemen. Dat moet je managen samen met een aantal bevriende, gerelateerde organisaties, goed verspreid in Nederland of zelfs internationaal. De vraag is wel: hoe bind je als individueel bedrijf je mensen aan je? Het wordt lastig voor een organisatie een eigen identiteit te behouden.’

Dan kunnen ze dus vaker plaatsonafhankelijk werken. Maar wanneer de kantoorruimtes op

De vraag is ook of de jongere generatie HNW

bepaalde dagen worden gebruikt voor ontmoe-

echt omhelst. ‘De jongere garde onder onze

tingen, moet je die piekmomenten wel kunnen

wetenschappers heeft een heel andere manier van

opvangen.’

werken en bindt zich ook op een andere manier aan een organisatie’, weet Etty van der Leij van de

OntmOetingsplek

TU Delft.

Erik van Kampen, salesmanager bij Hectas Facility Services, herkent dit probleem.

‘Het gaat er veel meer om of ze hun eigen iden-

‘Ik merk bij opdrachtgevers dat ze hebben ge-

titeit kwijt kunnen binnen de identiteit van de

hoord van HNW, nadenken over centraliseren en

faculteit of opleiding.’ Renske van der Heide,

van vijf regiokantoren misschien naar één willen,

product manager bij TOPdesk, ziet dezelfde ont-

maar vooral kijken naar de kostenreductie bij de

wikkeling en wijst op een misverstand over HNW.

afname van het aantal meters. De vraag is wat er

‘Het ligt eraan hoe je HNW interpreteert. Vaak

gebeurt als de werknemers wel degelijk naar één

wordt het verward met thuiswerken. Jongeren

22 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013


De deelnemers aan het rondetafelgesprek (v.l.n.r.) Erik van Kampen, salesmanager bij Hectas Facility Services Etty van der Leij, manager front offices FM bij TU Delft Eveline Wiegand, hoofd Facilitaire Diensten bij politie Midden-Nederland Renske van der Heide, product manager TOPdesk Richard Hartendorp, manager Corporate Huisvesting en Facilities bij Schiphol Group Rob Boele, sales en marketing directeur CWS Nederland Victor van Hooijdonk, directeur VFM (gespreksleider)

hebben heel erg behoefte aan geborgenheid, zekerheid en de mogelijkheid mensen te ontmoeten. In je eentje thuiswerken of op een flexwerkplek in een zaal vol onbekenden, past daar niet goed bij. Maar HNW betekent naar mijn idee dat je kunt werken waar en wanneer je wilt. En dat kan dus ook zijn op een kantoor, bij mensen die je wilt ontmoeten.

Etty van der Leij: ‘Het is niet meer de vraag of je nadenkt over duurzaamheid. Het is een way of life.’

Renske van der Heide van TOPdesk is nu twee jaar bezig met dit onderwerp. Ze heeft interviews gehouden met aanbieders en facilitaire organisaties om te kijken welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van outsourcen. ‘Naast kostenbesparing wordt kwaliteitsverbetering als argument aangedragen om te gaan outsourcen. Maar of dat valide is, betwijfel ik. Sommige organisaties besteden diensten uit aan experts om een betere

Uitbesteden

kwaliteit van dienstverlening te kunnen aanbieden,

Naast het optimaliseren van de werkomgeving

terwijl andere er juist om die reden voor kiezen het

houden facilitaire organisaties zich ook steeds

zelf in handen te houden. Van beiden heb ik gewel-

meer bezig met de vraag op welke manier zij hun

dige voorbeelden gezien. Het gaat erom of er een

dienstverlening zo optimaal mogelijk kunnen

goede match is tussen wat je als organisatie wilt

organiseren. De vorm waarin dit gebeurt, is mede

bieden en de mensen die het uitvoeren. Dan maakt

afhankelijk van onder andere de verwachtingen en

het niet uit of je het wel of niet uitbesteedt.’

wijze van dienstverlening, kennis, samenstelling

Eveline Wiegand, politie Midden-Nederland:

van de FM-organisatie, het kostenaspect en de

‘Je hebt binnen de eigen organisatie mensen

binding met een organisatie.

nodig die weten waar het over gaat, kennis van de organisatie en het vak hebben, en gespreks-

Bij de in- en/of uitbesteding van de facilitaire

partner kunnen zijn met partijen in de markt.

organisatie zijn er verschillende vormen denkbaar

Wij hebben als overheidsinstantie te maken met

die moeten passen bij de vragende organisatie.

veel Europese aanbestedingen. Je merkt dat zo’n

Zijn facilitaire organisaties over vijf jaar voorna-

aanbesteding fout gaat op het moment dat we

melijk geheel uitbesteed om zelf meer bezig te zijn

niet in staat zijn met goede kennis van zaken te

met de primaire taken?

formuleren wat we nodig hebben.’

>>

23


FACTO: RONDETAFELGESPREK

mensenwerk Dat brengt de discussie meteen bij de volgende stelling: contractmanagers hebben over vijf jaar alle emotie en samenwerkingskracht uit relaties gemanaged. Het gaat alleen nog maar over KPI’s en malussen en dat is een slechte zaak voor

Eveline Wiegand: ‘Mensen die bij de politie binnen een extra beveiligde omgeving met informatie kunnen omgaan, kunnen niet op een andere manier werken omdat de veiligheid nog niet goed gefaciliteerd kan worden.’

echte samenwerking. Van Hooijdonk: ‘Is dat de toekomst, of moeten we meer naar een soort Rijnlands-model waarin we meer samenwerken? Richard Hartendorp van Schiphol Group: ‘Ik

wordt opgelegd, we moeten het. Het is een hype

geloof in KPI’s, maar het blijft mensenwerk. Dus

geworden. Duurzaamheid moet het marketing-

die relatie, het inspelen op contacten, blijft voor

verhaal ontstijgen. Wat doe je er werkelijk aan?

mij de boventoon voeren.’ Etty van der Leij van de

In hoeverre is het ingeburgerd in je organisatie?

TU Delft is kritisch: ‘We doen het met elkaar niet

Laat het maar zien. Het zal toch meer vanuit

goed. We zeggen in onze contracten dat we gaan

jezelf moeten komen en daar kun je ontwikkelin-

samenwerken en vervolgens doen we ieder ons

gen in blijven maken.’

eigen ding. Het komt toch neer op vertrouwen in onze maatschappij. Als je niet vanuit dat vertrou-

impact

wen een langdurige relatie met elkaar aan durft te

Rob Boele van CWS Nederland kijkt vooral naar

gaan, kom je er niet.

Duitsland op dit gebied: ‘Nederland heeft tien, vijftien jaar terug als eerste duurzaamheid we-

way Of life

reldwijd op de agenda gezet. We hebben er daar-

Voor het laatste gespreksonderwerp wil Victor

na alleen maar over gepraat, maar Duitsland doet

van Hooijdonk graag het onderwerp duurzaam-

er gewoon veel meer aan en durft beslissingen te

heid aansnijden. ‘Ik heb er een triest gevoel bij,

nemen. We hebben geen keus, we zullen moeten

want een paar jaar geleden stond MVO nog op

verduurzamen.’ Boele gelooft dan ook niet dat het

plek twee van de belangrijkste trends binnen FM,

onderwerp zijn langste tijd heeft gehad. ‘Volgens

en nu is het gezakt naar de vijfde plaats.’ Etty van

het ING Economisch Bureau staat duurzaamheid

der Leij van de TU Delft is niet zo treurig. ‘Het

op nummer twee in de vijf grote trends in de eco-

klinkt misschien niet aardig, maar ik ben blij dat

nomie. Door de crisis is het onderwerp wat naar

het onderwerp duurzaamheid gezakt is, want dat

de achtergrond verplaatst, maar het probleem is

betekent volgens mij dat we duurzaamheid bin-

nog steeds aanwezig en wordt met de jaren groter.

nen onze processen geïncorporeerd hebben. Het

Als facilitaire organisatie ben je een heel grote

is niet meer de vraag of je nadenkt over duur-

verspiller en heb je een enorme impact. Daar zul-

zaamheid. Het is een way of life, een no-brainer

len we iets mee moeten. Je komt er nu niet meer

dat je dat aspect meeneemt. Het zit in je proces

mee weg als je alleen maar duurzaam bent aan

ingebakken.’

de buitenkant. Wie duurzaamheid blijft zien als

Ook Renske van der Heide van TOPdesk is de

marketing, gaat er veel last van krijgen.’ <<

hele trend een beetje zat. ‘Ik hoop dat we over vijf jaar niet meer over duurzaamheid hoeven te praten maar dat het besef er gewoon is. Niet alleen bij de facilitaire organisatie, maar juist ook bij de medewerkers. Nu is het voor sommigen nog een kunstje of marketingtool. Het is geforceerd.’ Daar is Erik van Kampen van Hectas Facility Services het roerend mee eens: ‘Het

24 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013

‘de jongere garde heeft een heel andere manier van werken en bindt zich ook op een andere manier aan een organisatie’


13_TRI_052_Advertorial SSA special 7 mei 2013 07-05-13 17:38 Pagina 1

Ingezonden mededeling

Trigion maakt Nederland veiliger. Dat is al meer dan honderd jaar onze missie en ons vak. Een vak dat vraagt om mee te bewegen met de laatste ontwikkelingen, liever nog: om die ontwikkelingen vóór te zijn. Dus zijn we allang veel méér dan een traditionele beveiliger.

maatregelen te integreren tot één beveiligingsplan. Een plan waarin we natuurlijk ook beleid, organisatie, processen en cultuur kritisch tegen het licht houden. Met misschien wel een enorme diversiteit aan maatregelen, maar altijd samengesmolten tot één integraal, compleet en helder beveiligingsconcept.

Bij Trigion denken we in oplossingen. Bij het inventariseren van de risico’s baseren we ons op incidentrapportages, trend analyses, de vele onderzoeken die onze bedrijfsrechercheurs en consultants elk jaar verrichten en op de honderdduizenden meldingen die jaarlijks binnenkomen bij de Trigion AlarmServiceCentrale. Doordat Trigion bovendien marktleider is in het publieke domein en veel met de politie samenwerkt, beschikken we over een unieke informatiepositie. Zo krijgen we scherp in beeld met welke incidenten elk bedrijf te maken kan krijgen.

Solide Nederlands bedrijf Opdrachtgevers verlangen continuïteit, zeker bij een beveiligingsbedrijf. Trigion is onderdeel van Facilicom, een solide Nederlandse onderneming die in 1966 is opgericht, sterk hecht aan zijn zelfstandigheid en geheel met eigen kapitaal is gefinancierd. Facilicom is bovendien een mensenbedrijf en dat kenmerkt ook Trigion, een organisatie die groot geworden is door klein te blijven. We beseffen dat onze circa 8.000 beveiligingsmedewerkers ons kapitaal vormen en doen er dan ook alles aan om een goed werkgever te zijn. We hebben een uitstekend opleidingsbeleid, trainen veel van onze medewerkers in hostmanship, doen er alles aan om de aantrekkelijkste werkgever in de branche te zijn en zorgen ervoor dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn tot hun pensioen.

Ook voor ICT-security Trigion is de aangewezen partij om ook alle digitale poorten beveiligen. Kwaadwillenden kunnen van waar ook ter wereld bedrijfsnetwerken infiltreren, stilleggen, vertrouwelijk correspondentie wegsluizen of openbaar maken en cruciale bedrijfsinformatie stelen of, soms nog erger, manipuleren. Trigion en zusterbedrijf Hoffmann Bedrijfsrecherche beschikken over een voor Nederland unieke expertise op het kruisvlak van fysieke beveiliging en ICT-security en zijn daardoor als geen ander in staat om organisaties repressief én preventief te ondersteunen bij het beheersbaar maken van deze nieuwe risico’s. Integraal beveiligingsplan Beveiliging is pas echt effectief als er een nadrukkelijke samenhang is tussen alle maatregelen, middelen en mensen. Trigion heeft alle specialismen in huis op het gebied van veiligheid en beveiliging. We zijn bovendien als geen ander in staat om alle

Denken, durven, doen Denken, durven, doen. Dat is Trigion. Samen met onze relaties bedenken we voortdurend nieuwe producten en diensten om risico’s nog beter te beheersen. En introduceren zulke nieuwe oplossingen ook bij bestaande opdrachtgevers. Want we investeren graag in onze loyale partners. Waarbij we ook nog eens voortdurend kijken of het nóg efficiënter en effectiever kan. Zo zijn we uitgegroeid tot het meest toonaangevende beveiligingsbedrijf van Nederland.

Kijk voor meer informatie op www.trigion.nl

De juiste mensen op de juiste plek


column

Henny van egmond sinds 2005 actief op het gebied van het nieuwe werken, is partner van Yolk (www.Yolk.nl)

de derde werkplek ‘Derde werkplek in opmars’, ‘Heeft u al een derde werkplek?’ De derde werkplek is er in allerlei soorten en maten: van het gratis Seats2meet en Deelstoel tot de betaalde varianten van bedrijven als Regus of platforms als Deskbookers. De vraag is natuurlijk: wordt de derde werkplek een echt alternatief van kantoor of bijvoorbeeld thuiswerken? Er is een groot verschil tussen gratis varianten en de betaalde aanbieders. Bij Seats2meet bijvoorbeeld is het altijd druk. Werken doe je aan een lange tafel, midden tussen de andere flexwerkers, kost niets, net als de koffie en de WiFi. Aan ergonomie wordt niet gedaan. Een vergaderruimte huur je per stoel. De tegenprestatie voor de gratis werkplek is het delen van sociaal kapitaal: je kennis en netwerk. Daarmee heeft de derde werkplek een echte betekenis gekregen: je bent lid van de community Seats2meet. In mijn ogen verklaart dat ook het succes: er zitten visie en ambitie achter. En het probleem is misschien dat het juist dát is waar het bij al die andere, betaalde derde werkplekken, aan ontbreekt. De uitstraling van al die andere plekken is neutraal. natuurlijk, de werkplekken voldoen vrijwel altijd aan de Arbowetgeving, de WiFi en de koffie zullen goed zijn, maar wat is nu werkelijk de toegevoegde waarde van een derde werkplek als er niet iets extra’s is zoals bij Seats2meet? Individueel werken kun je net zo goed thuis, of op een andere plek die vaak dichterbij ligt en net zo’n kwaliteit heeft, zoals Starbucks, coffee company of Van der Valk. ook daar is de koffie - meestal - lekker, WiFi ontbreekt nergens meer en er is geen kaart of abonnement voor nodig om binnen te komen. Er zijn organisaties die eigen kantoren afstoten en medewerkers verwijzen naar derde werkplekken. Daardoor kan de samenhang in gedrang komen. Bovendien, als je nooit meer op kantoor komt, kun je jezelf de vraag stellen of je nog wel onderdeel van de organisatie bent.

wordt de derde werkplek een alternatief voor kantoor of tHuiswerken?

Wanneer maakt u gebruik van interim professionals? VFM www.VFM.nl

We facilitate


ONdErwIJs

investeer

in personeel Vraag naar scholing neemt toe

Gastgericht handelen, huismeester, HACCP-scholing, rapporteren, verkeersregelaars, omgaan met veranderingen, interculturele communicatie, onderhandelen, koken met bewoners, het voeren van POP-, verzuim- of functioneringsgesprekken. Het is een kleine greep uit de maatwerkopleidingen die het Albeda College biedt. Accountmanager Jan Everts legt uit wat de mogelijkheden zijn. door GErArd dEssING

‘Als de wereld verandert, verandert

aan, maar dan binnen het contracton-

facility management mee. Een facility

derwijs. Specifiek voor de facilitaire

manager moet zijn medewerkers dan

branche gaat het om de bredere oplei-

ook in die veranderingen meenemen, en

dingen Facilitaire Dienstverlening basis,

dat vergt scholing, iets waarin wij met

FD I, FD II maar ook om tal van andere

ons contractonderwijs een belangrijke

opleidingen zoals gastgericht handelen,

rol kunnen spelen. Zo leiden we mo-

voedingsassistent, huismeester, HACCP-

menteel in het ziekenhuis in Gorinchem

scholing, rapporteren, verkeersregelaars,

voedingsassistenten op en voor de TU

omgaan met veranderingen, intercultu-

Delft hebben we medewerkers van het

rele communicatie, onderhandelen, DKS

facilitair bedrijf geschoold in de Engelse

en koken met bewoners.

taal, omdat ze daar steeds vaker vragen van buitenlandse studenten krijgen.’

Nieuwe coNcepteN

Aan het woord is Jan Everts, ruim

‘Stel je gaat met een nieuw systeem

43 jaar werkzaam in het beroepsonder-

of concept werken. Niet iedereen pikt

wijs, en al geruime tijd accountmanager

dat even snel op waardoor zaken niet

contractonderwijs bij het Albeda College

meteen soepel verlopen. Je moet dan

in Rotterdam. Het Albeda College is

echt een stukje extra scholing bieden’,

een regionaal opleidingsinstituut voor

zegt Everts. Als voorbeeld geeft hij het

middelbaar beroepsonderwijs in de regio

verstrekken van maaltijden via het Meals

Rotterdam, met een aanbod van circa

on Wheels-concept, een concept waarbij

120 mbo-opleidingen, onder andere op

een medewerker met een buffetwagen bij

het gebied van ict, beveiliging en facili-

patiënt of bewoner langskomt en deze

taire dienstverlening.

de gelegenheid biedt op dat moment te kiezen wat hij of zij wil eten.

28 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013

De reguliere opleidingen in het dag-

Dat vergt een hele andere houding,

onderwijs worden bekostigd door de

competentie en andere communicatieve

overheid en leiden op tot een erkend

vaardigheden van de medewerker, verze-

mbo-diploma. Daarnaast biedt het

kert Everts. ‘Een medewerker moet dan

Albeda verschillende andere opleidingen

opeens zeggen: ‘Wat wilt u vandaag eten


Opleidingen kunnen incompany plaatsvinden of op het Albeda College aan de rosestraat in rotterdam.

meneer De Vries? Ik heb een heerlijke

een organisatie meldt zich met een

Ook wordt bepaald waar de opleiding

andijviestamppot met rookworst.’

scholingsvraag. Aan de hand van een

gegeven wordt: incompany of op een

Met een dergelijke tekst moet hij een be-

of meerdere gesprekken vormt Everts

leslocatie in Rotterdam.

woner eventueel verleiden om juist voor

of een collega zich dan een beeld van

díe maaltijd te kiezen omdat de andere

de organisatie, van het niveau van de

goedkoop?

maaltijd op is. Dat is heel wat anders

medewerkers waar het om gaat en van

In deze gezamenlijke voorbereiding ko-

dan het uitserveren van een maaltijd aan

de inhoud van de opleiding die het beste

men met regelmaat discussiepunten aan

een bewoner die twee dagen geleden op

aansluit bij de scholingsbehoefte.

de orde, zegt Everts. Een daarvan betreft

een lijst heeft ingevuld wat hij of zij wil

In gezamenlijk overleg worden dan

in toenemende mate het kostenaspect .

eten. Dat soort opleidingen verzorgen

afspraken gemaakt over de uiteindelijke

Everts: ‘Ik zeg het een beetje zwart-wit,

we dus ook. Er zijn mensen die voor het

opleiding, zowel qua inhoud als duur.

maar het moet tegenwoordig allemaal

>>

eerst van hun leven een getuigschrift ontvangen en die zijn apetrots. Dat is echt mooi om te zien.’ SameNwerkiNg Over het algemeen komt een opleiding in het kader van contractonderwijs bij het Albeda als volgt tot stand:

‘Leren is gedragsverandering, en dat vergt tijd’ 29


ONdErwIJs

omgingen. Die vraag was geheel nieuw voor ons. Daar duiken we dan in met als gevolg dat we nu zo’n opleiding aan het ontwikkelen zijn.’ toekomSt In de nabije toekomst verwacht Everts een toenemende scholingsvraag. Dit hangt volgens hem samen met een aantal marktontwikkelingen. ‘De integratie van facilitaire functies zal er toe leiden dat medewerkers, die voorheen gericht waren op één bepaalde taak, Jan everts, accountmanager contractonderwijs bij het Albeda

meer tegelijk moeten kunnen. Of neem

College: ‘Als een facilitair bedrijf met een nieuw systeem of concept

een ziekenhuis waar rondom het bed

gaat werken, pikt niet iedere medewerker dat even snel op.’

minder mensen moeten komen en waar een verpleegkundige bepaalde huishoudelijke taken niet meer uitvoert. Bij het

snel en het mag niets kosten. Ik zeg dan:

trainen van mensen die dat werk gaan

het zijn geen kosten maar het is een

doen, kunnen we zéker een rol spelen.

investering in je medewerkers. In korte

Daarnaast verwacht ik dat in de zorg

tijd iemand iets leren, dat werkt vaak

domotica en ict-voorzieningen steeds

niet. Leren is een gedragsverandering,

belangrijker worden. Daar kan dan ook

en dat vergt tijd. Als een klant zegt: het

een scholingsvraag uit voortvloeien want

mag niet in meer dan drie dagdelen en

het is niet iedereen gegeven dat zomaar

dat kan niet, dan zeggen we dat eerlijk.

op te pakken.’ <<

Kwaliteit is belangrijk. We kunnen veel, maar als de eis in tijd niet haalbaar is, doen we het niet.’ VerraSSeNd

coNtractoNderwijS albeda college (o.a.)

Van tijd tot tijd bereiken Everts, die ook

> Agressietrainingen

verantwoordelijk is voor contractonder-

> Communicatie tussen afdelingen

wijs in de sectoren ict en beveiliging/

> EdCL (European Computer driving License)

BHV, verrassende vragen uit de markt.

> Huismeester

Hij noemt het voorbeeld van Stadion

> HACCP-scholing

Feijenoord, waar behoefte was aan

> rapporteren

verkeersregelaars, een opleiding die nog

> Onderhandelen

niet op het programma stond. ‘Die cur-

> receptie/telefoontraining

sus is toen ontwikkeld en inmiddels al

> Koken met bewoners

vijfmaal gegeven, zowel voor het stadion

> Verkeersregelaars

als voor de Erasmus Universiteit.’

> Voeren POP/functionerings/verzuimgesprekken

Een ander voorbeeld betreft het ge-

> Leidinggevende vaardigheden

bruik van smart boards op een aantal

> Omgaan met veranderingen

basisscholen. Everts: ‘Het bleek dat

> Gastgericht handelen

leerkrachten daar niet optimaal mee

> Inkoop-scholing

30 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013


VOORUITGANG VRAAGT OVERZICHT Want overzicht geeft rust. Het stelt u bovendien in staat om goed te beheren, maar ook om gedegen te bouwen. Als u vanuit rust beslissingen kunt nemen, ziet u de resultaten groeien. De facilitaire oplossingen van Axxerion geven u een uitzonderlijk goed totaalbeeld van uw werkzaamheden. Het systeem is uiterst gebruiksvriendelijk en biedt u een duidelijk overzicht door de heldere dashboards en rapportages en overzichtelijke workflows. Voor kleinere organisaties betekent het de directe beschikking over een totaaloplossing voor gegevens- en procesbeheer. Grote organisaties kunnen eenvoudig informatie en processen

delen met afdelingen, vestigingen, klanten en leveranciers. Last but not least, door het SaaS-model (Software as a Service) bespaart u kosten omdat de prijs wordt bepaald door het feitelijke gebruik. Kortom: Het Facility Management Informatie Systeem van Axxerion garandeert overzichtelijkheid. U creĂŤert rust en helpt daarmee uw onderneming vooruit. Wilt u ook overzicht creĂŤren: Neemt u dan gerust contact met ons op via nummer 026 - 474 2420.

Advancing your business Ressenerbroek 26b - 6666 MR Heteren - T. +31 26 474 2420 - E. info@axxerionfs.nl - www.axxerionfs.nl

1000300002AXX-adv Vooruitgang 215x285.indd 1

20-06-2011 15:23:03


2013 ®

“Wij zijn wereldkampioen in outsourcing!” Onze 534.200 medewerkers zijn door IAOP gekozen tot de beste outsourcings dienstverleners ter wereld.

Wij zijn enorm trots dat The International Association of Outcourcing Professionals (IAOP) ISS heeft verkozen tot het beste outsourcingsbedrijf van de wereld. Ons vermogen zelf diensten te kunnen leveren en deze diensten te integreren bij onze klanten is cruciaal voor ons succes. Ook begrijpen wij risicomanagement en zijn wij bereid verantwoordelijkheid te nemen. Maar de belangrijkste reden ligt in ons geloof in The Power of the Human Touch. Hoe wij onze mensen trainen, inspireren en betrekken in het creëren van oplossingen en het leveren van diensten is waar het allemaal om draait. Kortom, wij zorgen voor uw mensen, zodat u uw bedrijf kunt laten groeien. FACILIT Y MANAGEMENT

|

CLEANING

|

SUPPORT

|

PROPERTY

|

C AT E RI N G

|

SECURITY

|

www.nl.issworld.com


nieuwbouw

werken in het

grOen Aan de rand van de Veluwe is een innovatieve kantoorcampus verrezen voor verzekeraar Achmea. ADP architecten heeft de campus ontworpen en voor de verschillende functies gebouwvormen ontwikkeld, zoals een centraal ontmoetingsgebouw en omliggende kantoorgebouwen. Het interieurontwerp is gerealiseerd door Ex Interiors BV, die voor 4000 medewerkers een origineel kantoorconcept vorm gaf.

De opdrachtgever heeft voor haar organisatie op gebied van ‘Het Nieuwe Werken’ het ‘Werkplek Concept’ (AWC) ontwikkeld. Dit houdt in: een eigentijdse, innovatieve invulling van het werkge­ verschap, waarmee men talentvolle en ambitieuze medewerkers wil blijven aantrekken, behouden en ontwikkelen. Kernbegrippen van het AWC zijn: duurzaamheid, vertrouwen, respect en state of the art. Doelstelling is een werkklimaat te cre­ eren, waarin je als medewerker met succes, ple­ zier en in goede gezondheid kunt blijven werken en jezelf ontwikkelen. De campus geeft vorm aan deze ambitie met zijn verscheidenheid aan gebou­ wen, de diverse verbindingen met het landschap en de verschillende sferen in het interieur. OntmOetingsgebOuw Het middelpunt van de campus is het ontmoe­ tingsgebouw. Dit ronde gebouw is dé openbare entree­ en ontmoetingsplek voor medewerkers en

fotografie AlexAnder vAn berge en gerArd vAn beek

>>

externen, met een vergadercentrum en een res­

33


nieuwbouw

in wanden en meubels. In het restaurant zijn wilgentakken ambachtelijk gevlochten als bekle­ ding van de espressobar. Boven de tafels van het restaurant zweven opvallende rode armaturen. Het geheel voelt warm en uitnodigend aan. Vanuit het ontmoetingsgebouw loop je via loop­ bruggen en door het groen naar de verschillende kantoorgebouwen (o.a. Bosgebouw, Logistiek gebouw, Deckgebouw, Bospaviljoens; totaal plm. 4000 werkplekken). taurant voor 2000 medewerkers. In de entree van het ontmoetingsgebouw loopt het Veluws groen letterlijk het gebouw binnen in twee grote tuinge­ bieden. Daartussen ligt de sculpturale entreebalie van beton waar bezoekers door een gastvrouw vriendelijk worden ontvangen. Op het bovenliggende niveau ligt trapsgewijs het restaurant. Dit is een grote ontmoetingsruimte met een uitgifte, een eigentijdse espressobar en een diversiteit aan werk­ en overlegplekken. Hier

‘De AWC­visie vraagt een gevarieerde en inspirerende werkomgeving met als kernbegrippen: duurzaamheid, vertrouwen, respect en state of the art’

KantOOrgebOuwen De AWC­visie vraagt om een gevarieerde en inspirerende werkomgeving, waarin medewerkers kunnen werken, maar vooral ook kunnen leven. De algemene ruimtelijkheid en het interieur vormen hier samen het antwoord op. Geen werk­ plekken meer in kamers, maar open en ruimte­ lijke plattegronden met bureauwerkplekken aan de raamzijdes gesitueerd, en open zones voor informeel overleg en ontmoeting in de buurt van

kan geluncht en gewerkt worden en is het moge­

pantry’s. Overlegruimten en concentratiecellen

lijk een informeel overleg te organiseren.

completeren het geheel.

Voor formele lunchafspraken is een bar­brasserie

Per afdeling zijn verschillende AWC­onderdelen

ingericht waar men à la carte kan bestellen.

verwerkt, o.a. individueel werken, concentreren, samenwerken, ontmoeten en inspireren, maar

Op het bovenste niveau is het vergadercentrum

ook bellen en opslag/archivering. De werkplekken

gesitueerd. Hier zijn 800 vergaderplaatsen be­

op de verdiepingen en afdelingen zijn zodanig

schikbaar voor overleg, presentaties en confe­

gepositioneerd, dat iedereen via de horizontale

rence calls. Het vergadercentrum heeft grotere

panoramaramen uitzicht heeft op het landschap,

en kleinere vergaderzalen, die alle bereikbaar zijn

waarmee ‘werken in het groen’ weer vorm krijgt.

vanuit een centrale foyer. Het circulatiegebied op deze verdieping is ook

materiaal en Kleurenplan

verblijfsgebied met zithoeken en overlegplekken.

De materialen en kleuren zijn dusdanig gekozen

Door vides in de oranjerie en boven het restau­

dat de ‘look and feel’ van de Veluwe ook hier

rant, is men ruimtelijk betrokken bij de rest van

voelbaar is. Er zijn rustige, aangename tinten

het gebouw. De verbinding met buiten wordt

toegepast, zoals oker, groen en bruin. De basis

gevormd door lage, panoramische vensters en

wordt gevormd door het tapijt dat over de verdie­

enkele grote balkons.

pingen in kleur verloopt van licht naar donker. De kleurtinten zijn doorgezet in de wanden van

De kleuren en materialen van het interieur

de kernen. Deze basis is aangevuld met accenten,

zijn gezocht in de Veluwe zelf, met grijsgroen als

zoals behang met decoratieve boommotieven,

basis en bruine, rode en gele kleuraccenten die

grote karpetten die speciaal voor dit project

verwijzen naar het bos, de bloemen en de zand­

zijn ontwikkeld, een uniek verlichtingsplan met

grond. Natuurlijke en tactiele materialen zoals

opvallende armaturen en een variëteit aan los

betonlook en bezaagd eikenhout zijn toegepast

meubilair. <<

34 |

FA C to M A gA Z ine

| 6 2013


PROJECTGEGEVENS PROJECT: kantoorcampus Achmea LOCATIE: Apeldoorn OPLEVERING: eind 2012 OPPERVLAKTE FASE 1: 45.430 m2 OPPERVLAKTE FASE 2: 48.016 m2 ARCHITECT: ADP architecten/Marc a Campo, Erik Wiersema en Wim Woensdregt INTERIEURARCHITECT: Ex interiors BV/Odette Ex en Hetty Keiren LANDSCHAPSARCHITECT: B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur/Frans Boots en Gert-Jan Wisse

35


WET- EN REGElGEvING

AAnbestedingswet De highlights

Transparantie, gelijke behandeling en proportionaliteit

De nieuwe Aanbestedingswet is op 1 april j.l. in werking getreden. Dit geldt ook voor het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, de ARW 2012. In dit artikel een opsomming van de grootste veranderingen. door EuGENIE ROOZEN*

36 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013

De Aanbestedingswet 2012 is net als

procedure te kiezen bij een bedrag

vroeger van toepassing op alle over-

tussen de 20.000 en 70.000 euro, en

heidsaankopen die het drempelbedrag

tussen de 70.000 euro en de aanbeste-

overschrijden. Voor al deze inkopen is

dingsdrempel te kiezen voor nationale

een Europese aanbestedingsprocedure

aanbestedingen. Bij zowel een meer-

verplicht. De grootste verandering zit 'm

voudige onderhandse procedure als een

in het feit dat de wetgeving, het besluit,

nationale aanbesteding, gelden voortaan

de richtsnoeren en het model, ook van

de uitgangspunten van transparantie,

toepassing zijn op alle nationale aanbe-

gelijke behandeling en proportionaliteit

stedingen en de meervoudig onderhand-

en dien je gebruik te maken van de â&#x20AC;&#x2DC;eigen

se aanbestedingen.

verklaringâ&#x20AC;&#x2122;.

In de Gids Proportionaliteit wordt als

Een belangrijk gevolg van de nieuwe

richtlijn gegeven dat decentrale overhe-

wetgeving is de motiveringsplicht: aan-

den meervoudig onderhands aanbeste-

bestedende diensten moeten motiveren

den tussen de 30.000 en 100.000 euro.

waarom ze bepaalde keuzes hebben

Bij aankopen van 100.000 euro tot de

gemaakt in het inkooptraject.

Europese aanbestedingsdrempel, wordt

Deze motiveringsplicht maakt het voor

voorgesteld om een nationale aanbeste-

iedereen duidelijk waarom een aan-

ding te organiseren. Voor de centrale

bestedende dienst een beslissing heeft

overheid stelt de Gids Proportionaliteit

genomen. En dit uiteraard onderbouwd

voor om een meervoudig onderhandse

met inhoudelijke argumenten.


clusTeRing

wege efficiëncy- en schaalvoordelen),

RichTsnoeRen

De wet bepaalt dat clusteren niet is toe-

staan met deze wetsbepaling op gespan-

Er zijn twee richtsnoeren vastgesteld, te

gestaan. Het is niet de bedoeling om op-

nen voet. Een aanbestedende dienst

weten de Gids Proportionaliteit en de

drachten samen te voegen, tenzij dit niet

moet zorgen voor een zo groot mogelijke

ARW 2012. De richtsnoeren bevatten

passend is en gemotiveerd is waarom

maatschappelijk waarde van de ingezette

voorschriften en richtlijnen die in het

het niet anders kan. Bij het bepalen van

publieke middelen bij het aangaan van

inkooptraject gehanteerd moeten wor-

de scope van een opdracht dient onder

een overeenkomst.

den. Het zijn handvatten om in aanbe-

meer rekening gehouden te worden

stedingen reële eisen en voorwaarden te

met de invloed van de opdracht op de

commissie Van

stellen die vergelijkbaar zijn met de uit

markt. Als het kan, moet een opdracht

aanabesTedingsexpeRTs

te voeren opdracht.

over meerdere percelen worden ver-

Een Commissie van Aanbestedings-

De wetgeving beschrijft - naast de mo-

deeld, zodat kleinere ondernemers meer

experts kan op verzoek van een on-

gelijke procedures zoals openbaar, niet-

kans maken om een overheidsopdracht

dernemer of van een aanbestedende

openbaar, concurrentiegerichte dialoog

gegund te krijgen.

dienst, bemiddelen bij geschillen in een

en onderhandelingsprocedures - ook alle

aanbesteding. Voordat een ondernemer

stappen die je als aanbestedende dienst

maaTschappelijke waaRde

z'n klacht bij de commissie deponeert,

moet zetten bij de gekozen procedure.

De ontwikkelingen van de laatste jaren

moet hij de klacht eerst voorleggen aan

in categoriemanagement, waar door

de aanbestedende dienst. Ondernemers

eigen VeRklaRing

middel van grote Europese aanbeste-

kunnen dus op een laagdrempelige

Bij ieder inkooptraject, dus de meervou-

dingen in één opdracht een dienst of

manier een klacht over een aanbesteding

dig onderhandse offertes, de nationale

levering wordt geregeld voor meerdere

deponeren, zonder meteen de gang naar

aanbestedingen en alle procedures boven

betrokken aanbestedende diensten (van-

de rechter te hoeven maken.

de Europese aanbestedingsdrempel

>>

37


WET- EN REGElGEvING

waaRom een nieuwe weT?

nog steeds gesteld worden als een com-

De Aanbestedingswet 2012 en aanverwante regelingen zijn ont-

petentie, maar ze hoeven niet meer al-

wikkeld om een aantal redenen;

lemaal in één referentie terug te komen. Een inschrijver mag zijn competenties

> Overheidsopdrachten worden makkelijker toegankelijk voor kleine ondernemers.

aantonen aan de hand van zijn ‘lijst met voornaamste diensten/leveringen’ zoals

> De administratieve lasten van aanbestedingen voor zowel on-

uitgevoerd in de afgelopen drie jaren.

dernemers als aanbestedende diensten worden verlaagd. > Er kan beter gebruik worden gemaakt van innovatieve ontwikkelingen uit de markt.

emVi VeRsus laagsTe pRijs Een inkoopprocedure wordt gegund op

> Duurzaamheisddoelstellingen zijn beter te integreren in inkooptrajecten.

basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving en niet meer op laagste

> Er is een betere klachtafhandeling, zodat ondernemers meer mogelijkheden krijgen om onjuistheden te melden.

prijs. Laagste prijs kan alleen maar met een zwaarwegende motivering volgens de voorschriften van de Gids Proportionaliteit. TeRmijnen Na de voorlopige gunning is er een periode waarin ‘niets’ wordt gedaan.

moet een ‘Eigen verklaring’ worden

aanvragen waarmee hij aantoont dat hij

Deze termijn duurt na 1 april voortaan

overlegd, waarin de inschrijver verklaart

niet van een opdracht hoeft te worden

20 dagen. Deze termijn begint op de dag

dat hij voldoet aan alle eisen die gesteld

uitgesloten vanwege de (verplichte) uit-

na de datum waarop de voorlopige

zijn aan uitsluitingsgronden, geschikt-

sluitingsgronden. De gedragsverklaring

gunning bekend is gemaakt. De termijn

heids en uitvoeringsvoorwaarden. Een

aanbesteding is twee jaar geldig, op het

geldt niet als er maar één inschrijver is

aanbestedende dienst mag achteraf van

moment van inschrijven op een aanbe-

die in aanmerking komt voor gunning en

de potentiële winnaar de bewijsmiddelen

steding.

er verder dus geen gegadigden zijn. <<

opvragen waaruit blijkt dat de verklaring naar waarheid is ingevuld.

Financiële en economische dRaagkRachT

uiTsluiTingsgRonden

De aanbestedende dienst mag geen eisen

De uitsluitingsgronden, zoals deelnemen

meer stellen aan de totale omzet of rele-

aan een criminele organisatie, omko-

vante omzet, tenzij hij dit motiveert met

ping, witwassen, ernstige beroepsfout

argumenten. De Gids Proportionaliteit

en dergelijke gelden alleen nog maar als

bevat hiervoor richtlijnen.

deze in de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden. Oudere delicten tellen

ReFeRenTieopdRachTen

niet meer mee. Een ondernemer die dus

woRden compeTenTies

ooit de fout in is gegaan wordt daarvoor

Waar vroeger, onder Bao-regime, aan

dus niet meer zijn hele leven uitgesloten

een inschrijver gevraagd kon worden

van overheidsopdrachten.

naar een referentieopdracht die qua aard en omvang vergelijkbaar was met

gedRagsVeRklaRing

de opdracht die werd uitgezet, is dat

Bij de dienst Justis van het ministe-

nu niet meer mogelijk. De eis was toen

rie van Veiligheid en Justitie, kan een

dat de referentie voldeed aan een aantal

*Eugenie Roozen is inkoopadviseur bij

ondernemer een gedragsverklaring

voorwaarden. Deze voorwaarden mogen

Emeritor (www.emeritor.nl)

38 |

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013


Ultimo Facility Management Software • Beheers uw kosten • Vergroot uw overzicht • Ondersteun al uw services op integrale wijze • Verleen service with a smile

www.ultimo.net


over inkoop

inkoopspecialist vloek of zegen?

d

ie inkopers maken zichzelf kwetsbaar. Er komt een moment waarop het bedrijf zich afvraagt waarom het een speciale inkoper

in dienst heeft voor een beperkt deel van de uitgaven. Het wil nogal eens voorkomen dat die inkoper er dan uitvliegt. Die inkoper kan maar

IN DE KERN IS INKOPEN NIKS ANDERS DAN INFORMATIE VERZAMELEN

even iets over inkoopspecialisten. Het komt steeds vaker voor dat inkopers zich specialiseren in een bepaald inkooppakket of categorie. grote bedrijven hebben altijd wel enkele gespecialiseerde inkopers in dienst. door Maarten erasMus

wandelgangen De harde feiten lukken nog wel. Een specialist weet heus wel het telefoon- of energiegebruik te achterhalen. Maar als het om informatie uit de wandelgangen gaat, mist hij essentiële informatie. Dat kan van alles zijn. Het bestaan van zusterorganisaties, een aanstaande

één ding - daarom is hij immers specialist - en

verbouwing, maar ook het feit dat de bewaking te

kiest er vaak voor te starten als ZZP’er. Er zijn tal-

weinig werk heeft of de wens om een magazijn te

loze gespecialiseerde inkopers die op deze manier

sluiten. Tussen al deze informatie bevinden zich

hun kennis aanbieden. Wat moeten we met deze

vaak details, die je niet direct met het inkooppro-

mensen?

ject in verband brengt, maar die wel interessante perspectieven kunnen bieden.

Verzamelen Ik begin even vooraan. In de kern is inkopen

twee werelden

niks anders dan informatie verzamelen. Hoe

Als je een inkoopspecialist inhuurt is dit een we-

meer informatie, hoe beter. Inkopers halen deze

zenlijk probleem. Het is tevens de reden dat eigen

informatie uit de markt, bijvoorbeeld door met

inkopers, met minder verstand van het onder-

leveranciers te praten en offertes aan te vragen.

werp, toch betere resultaten kunnen boeken.

Als je een buitenstaander vraagt wat een inkoper

De oplossing is gelukkig eenvoudig. Als je een in-

doet, zal die het ongeveer zo uitleggen.

koopspecialist inhuurt, laat hem dan het project samen met een eigen medewerker uitvoeren. Dan

waar gaat het fout?

wordt de informatie van zowel buiten als binnen

Waar je niet zo snel aan denkt, is dat een inkoper

de organisatie gebundeld en heb je het beste van

ook informatie verzamelt binnen de eigen organi-

twee werelden. Op deze manier kan elk bedrijf

satie. Dat gaat verder dan ‘specificeren’.

DEZE COLUMN WORDT

niet alleen top-inkoopkennis in huis halen maar

De externe specialist mag veel weten over de

VERZORGD DOOR

er ook nog maximaal van profiteren. <<

inkoopmarkt, veel meer dan een vaste inkoper in

MAARTEN ERASMUS,

een bedrijf ooit kan weten, maar hij weet nauwe-

MANAGER CONSULTANT

lijks iets van de organisatie waarvoor hij werkt.

BIJ EMERITOR.

En daar gaat het fout.

(WWW.EMERITOR.COM)

41


VU Law Academy Betrokken op úw competentie

Aan de slag in de praktijk met de nieuwe aanbestedingswet!

Tensabarrier® professionele afscheidingspalen van

Tel.: +31(0)252 531230

E-mail: info@methon.nl

Start in september: • Leergang aanbestedingsrecht voor inkopers • Leergang aanbestedingsrecht voor juristen 020-5986255 vula.rechten@vu.nl www.vula.nl


recht

ontslag

na stampEi op kantoor

Een werknemer stapt, na een telefonische ruzie met de boekhouder van zijn werkgever, op hoge poten naar het kantoor en maakt de nodige stampei. Hij wil de boekhouder aanvallen en wordt daarvan met moeite weerhouden. Het gerechtshof vindt dergelijk gedrag ontoelaatbaar en acht het ontslag op staande voet terecht. Door mr. ing. rob Poort

W

at was er aan de hand? Een sleutelaar/pijpfitter (hierna: werknemer) werkt op uitzendbasis bij een

bedrijf dat zich bezighoudt met uitzenden en detacheren van kader- en technisch personeel. In april 2010 heeft hij met de boekhouder van

Door tussenkomst collega's escalatie voorkomen

zo hoog opliep dat de boekhouder de verbinding meerdere malen heeft verbroken. Omdat het telefoongesprek niet naar de zin van de werknemer verliep, is hij naar het kantoor gegaan en heeft daar stampei gemaakt. Volgens de boekhouder wilde de man hem aanvliegen. In het kantoor waren twee andere personeelsleden aanwezig.

het bedrijf een telefonische discussie. Die loopt

Volgens deze getuigen maakte de werknemer een

kennelijk niet naar tevredenheid: de werknemer

agressieve indruk en wilde hij de boekhouder

loopt naar het kantoor en bedreigt de boekhouder

aanvliegen. Die getuigen hebben hem vastgepakt

met geweld. Escalatie wordt door omstanders

en met de grootste moeite meegenomen.

voorkomen. Tegen de achtergrond van alles wat is gebeurd, is Een dag later wordt de werknemer op staande

het hof van oordeel, dat het ontslag op staande

voet ontslagen. In de ontslagbrief staat als reden

voet terecht is toegepast. Het is immers volstrekt

dat hij de boekhouder met geweld heeft bedreigd

ontoelaatbaar om, wat daarvan ook de reden is,

en dat alleen door tussenkomst van twee collega’s

woedend het kantoor van de werkgever binnen te

een handgemeen is voorkomen.

stormen en daar (al dan niet tegen een bepaald

De werknemer vecht het ontslag met succes

persoon) zoveel agressie ten toon te spreiden dat

aan bij de kantonrechter. De werkgever gaat in

men zich bedreigd voelt en/of ingrijpt. Een werk-

beroep. Het hof stelt vast, dat de werknemer

gever hoeft dergelijk gedrag niet te tolereren.

financiële problemen had. Er was loonbeslag

De beslissing van de kantonrechter wordt terug-

gelegd waardoor hij slechts over een deel van

gedraaid en daarmee blijft het ontslag op staande

zijn loon kon beschikken. Over dat loonbeslag

voet in stand.

en zijn financiële armslag (de werknemer wilde graag een voorschot) heeft de werknemer op

GErEcHTsHOf ‘s-GrA-

AAntekening

VEnHAGE, 25 sEpTEMbEr

Op grond van de Arbowet moet de werkgever een

met het kantoor van de werkgever en gesproken

2012, LJn: bY1537

beleid voeren om agressie tegen te gaan. Maar

met de boekhouder. Tussen de werknemer en de

VEILIGHEIDskunDIGE

de bewuste dag telefonisch contact opgenomen

boekhouder ontstond vervolgens een discussie die

rOb pOOrT Is JurIsT En (www.burEAupOOrT.nL)

agressief gedrag zoals in deze zaak hoeft een werkgever zeker niet te tolereren. <

43


contacten en contracten OOk in deze rubriek? Mail uw kOrte tekst + jpg-fOtO naar gerarddessing@vakMedianet.nl

Solar ontvangt Gouden Brandmelder Solar Nederland, de landelijke technische groothandel en Sie­ mens distributiepartner, heeft uit handen van Siemens Building Technologies de Gouden Brand­ melder ontvangen als Best Perfor­ ming Partner 2012. De interna­ tionale prijs werd uitgereikt in het kader van de miljoenste Cerberus Pro brandmelder die in Europa over de toonbank ging. Op de foto Remko Teunissen van

SiemenS en iSS breiden Samenwerking uit

Solar Nederland (rechts) en Alex Driessen van Siemens Building

ISS IFS gaat voor de drie vestigingen

Technologies. <

van Siemens: Hengelo, Den Haag en Zoetermeer, de schoonmaakdien-

Schoonmaak danone naar ew facility ServiceS

sten, de catering, de beveiliging en de receptietaken verzorgen. ISS voert al jaren de schoonmaak van

Met ingang van 15 juli verzorgt EW Facility

de vestiging in Hengelo. op de foto:

Services de schoonmaakdienstverlening

links rené van der aa (Siemens real

voor het Research & Development Centre

estate, Supply chain Management

van Danone Research, een nieuwbouwloca­

& training) en Jerry van Ulden (ISS

tie op het Utrecht Science Park. Gunnings­

Integrated). <

criteria waren onder meer het zichtbaar uitvoeren van de dienstverlening en een

uitbreiding cSu albatroS

flexibele uitvoering op basis van resul­ taatgerichte output. De samenwerking is aangegaan voor onbepaalde tijd. <

cSU albatros neemt voor zeven hotels de schoonmaak over van het

inQuest breidt uit met fmQuest

familiebedrijf Hotel Service IVP uit Borne. cSU albatros integreert de activiteiten in zijn huidige organisa-

FMQuest is een nieuw personeelsbemid­

ring / hoofden Facilitair bedrijf, senior

tiestructuur. Hotel Service IVP werd

delingsbureau voor FM en projectma­

adviseur Facilities, (senior) projectmana­

recent failliet verklaard. cSU albatros

nagement. Het bedrijf is onderdeel van

gers / consultants, teammanagers (Huis­

gaat zijn diensten verrichten in zeven

InQuest, specialist op het gebied van wer­

vesting, Transport, Conferenties, Com­

hotels verspreid over nederland. De

ving & selectie en interim­management

municatie) en contractbeheerders.

hotels behoren niet tot een keten en liggen in Maastricht, Hengevelde,

van inkoopprofessionals. De functies waarvoor FMQuest recruteert

Het bureau wordt geleid door Marc Brug­

oldenzaal, ommen, De Bult, Son en

zijn onder meer directeuren bedrijfsvoe­

man (brugman@fmquest.nl). <

Breugel en apeldoorn. <

44 |

Fa c to M a Ga Z Ine

| 6 2013


Schoonmaak provincie Gelderland naar hectas

op woensdag 20 maart

Provincie Gelderland heeft een

overeenkomst gete-

nieuw schoonmaakcontract

kend tussen de educa-

afgesloten met Hectas. De code

tieve uitgeverij

verantwoordelijk marktgedrag,

edu’actief en famaS

duurzaamheid en social return

facility management

maakten onderdeel uit van dit

Solutions. famaS

traject. Op de foto v.l.n.r. staand

heeft in de leerme-

Hendrika Remmerde (prov. Gel­

thode fd okay van

derland), Ria Ankersmit (Atir),

edu’actief praktijkop-

Paul Hendriks (prov. Gelder­

drachten in het fame-

land), Adrie Ruesink (prov. Gel­

systeem voorbereid.

derland), Martijn van Betuwe (Hectas). Zittend v.l.n.r. John Gosselink (prov. Gelderland) en

edu’actief en famaS is de samenwerkings-

aanBeStedinG BeGeleid door atir

de opdrachten zijn nu een integraal onderdeel van de huidige leermethode geworden. <

Jos Wortelboer (Hectas). <

Beheer 150 liften gemeente rotterdam naar innax

d

e gemeente rotterdam heeft onlangs het liftbeheer van alle gebouwen van de gemeente gegund aan innax.

de overeenkomst geldt voor twee jaar met een optie voor een tweejaarlijkse verlenging. Het gaat in totaal om 150 liften. de gunning heeft mede plaatsgevonden op basis van de economisch Meest voordelige inschrijving (eMvi). Op de foto ir. f.p. de groot (Hoofd vastgoedontwikkeling & Hoofd

rolf nijdam SecretariS fm

technisch beheer stadsontwikkeling rotterdam) en ing. p.van gameren (innax gebouwmanagement). <

rolf nijdam is op 25 april tijdens de algemene ledenvergadering

office depot adviSeert over Green key

criteria voor duurzame inkoop

van Bart Daniels, account­

van fmn in apeldoorn

en ketenbeheer te voldoen.

manager Key Accounts. <

benoemd tot secretaris

Office Depot heeft meer­

Inmiddels hebben 19 hotels

van de vereniging.

hun kantoorinkoop op deze

nijdam (43) is docent

manier verbeterd.

facility management aan Saxion Hospitality

dere Van der Valk­hotels geadviseerd over het Green

Op de foto: Sander Meyer en

business School en

Key­keurmerk. Het bedrijf

Jeanine van Jaarsveld (Van

eigenaar van ren dien-

informeerde de hotels over

der Valk Hotel Den Haag­

sten & advies.

het papier en de toners die ze

Wassenaar) nemen het Green

Hij is benoemd voor

kunnen gebruiken om aan de

Key­certificaat in ontvangst

drie jaar. <

45


Boeken | agenda

GEEN ECoNoMISCHE CrISIS!

• Dit is GEEN economische

‘M

eer dan vijftien jaar heb ik bedrijven voorgehouden dat klantgerichtheid het hoogste goed is. Ondertussen ben ik tot de conclusie gekomen dat een radicale focus op klanten fataal afloopt.’ Een prikkelende en herkenbare uitspraak voor diege-

nen die ooit een presentatie van Guido Thys hebben bijgewoond.

crisis!

Hij vervolgt: ‘Heb ik mijn klanten vroeger onwaarheden verteld? Nee, mijn huidige

• ISBN: 9789082028201

adviezen zijn enkel (nog) waardevoller.’ Hiermee raakt Thys de kern van zijn betoog

• uitgever:

in dit boek. Wij bevinden ons niet in een economische maar in een systeemcrisis. De

De Dwarsdenkerij bv • prijs: € 17,50

ons bekende instellingen en instrumenten op maatschappelijk, economisch, monetair,

• conclusie: Helder

politiek, sociaal en bedrijfskundig vlak, hebben volgens hem hun uiterste houdbaar-

geschreven, wake-up call

heidsdatum bereikt. Het blijven vasthouden aan oude en vertrouwde oplossingen, vaak

voor menig FM’er

aangeduid met ‘gezond boerenverstand’ is niet de oplossing voor de huidige situatie.

• waardering:

Het lijkt erop dat niemand tegenwoordig de moeite meer neemt om te onderzoeken

★★★★

wat er nu echt aan de hand is. Bijvoorbeeld door eens te gaan praten met de klanten. Liever kiezen we voor bewezen oplossingen, die de zaken onnodig ingewikkeld blijken te maken. Door Ian Van deR PooL MFM LeCTuReR IMagIneeRIng & InTeRnaTIonaL FM

Thys’ betoog is dat al het oude niet op de schop hoeft, maar dat we wel kritisch moeten

aan de nHTV BReda, eIgenaaR Van VISIonFM en

kijken naar wat ons drijft. Winst en marktwerking maken de bestaande situatie niet

aSSoCIaTe PaRTneR BIj CM CoMPany. HIj SCHRIjFT

beter. Alleen de kracht van zelfstandig denken, ondernemerschap en creativiteit kan de

BoekReCenSIeS oP PeRSoonLIjke TITeL.

economie uit het slop halen.

pianoo congres 2013

BouwcaMpus DuurzaaM-

Facilitair contact

datum: 6 juni

HeiDscongres 2013

datum: 10 oktober

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

datum: 27 juni

Locatie: expo Haarlemmermeer

organisator: PIanoo

Locatie: Rijtuigenloods, amersfoort

organisator: BrancheContact

organisator: SBR Facilitair Beurs assen

Facility open 2013 datum: 7 juni

green BuilDings 2013

datum: 23 - 24 oktober

Locatie: Lelystad

datum: 19 september

Locatie: assen

organisator: CFP

Locatie: amsterdam

organisator: Cno expo

organisator: Corporate Facility Facto Magazine congres

Partners

2013 - tHeMa: alles Veran-

alV FMn datum: 14 november

Dert, ook FM!

worlD workplace

Locatie: nog niet bekend

datum: 11 juni

conFerence 2013

organisator: FMn

Locatie: de Reehorst, ede

datum: 2 - 4 oktober

organisator: Facto Magazine

Locatie: Philadelphia (VS)

congres oVer Het nieuwe

organisator: IFMa

werken

agenda 46 |

Fa C To M a ga Z Ine

| 6 2013

datum: 19 november Locatie: nBC nieuwegein organisator: Platform oHnW.nl


Experience

smarter video surveillance

“Project 212”

Nieuwsgierig naar “Project 212”? Volg @Axis_NL op Twitter. Elke 25e Twitter-volger krijgt een Cookoo horloge* *Voorwaarden voor deze actie zijn te vinden via: www.axis.com/ssa


PRODUCTEN EN DIENSTEN

Bedrijfscatering

Facilitaire diensten

Sanitaire dienstverlening

Schoonmaakorganisatie

WWW.DOLMANS.COM SCHOON MAAKT BLIJ t 088 - 365 62 00 f fo@dolman s.com e info@dolman

SAB Catering B.V. Postbus 59, 1160 AB Zwanenburg T 020 4079200 - E info@sabcatering.nl www.sabcatering.nl

CWS Nederland B.V. | De Beverspijken 16, 5221 ED ‘s-Hertogenbosch | T 073 6 338 338 | E: info.nl@cws.com

www.serving-nature.nl

Stoelhyiëne

Postbus 417, 5400 AK Uden T 0413 285 111 F 0413 251 455 cleaning@csu.nl www.csucleaning.nl

Adv.Naamvermelding_43x52cm_2.indd 1 16-06-11 14:05 Advertentie.facto_SM.v5.indd 1

08-02-12 15:12

Nieuwoeelen ? st

Graag ontvang ik meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden in het producten-/dienstenregister van Facto Magazine! Ingevulde coupon kunt u sturen naar: Vakmedianet - Marion Smits - marionsmits@vakmedianet.nl of  (088) 584 08 88

Organisatie:

Naam

M/V

Postbus

PC/Plaats

Tel.:

48 |

E-mail:

FA C TO M A GA Z INE

| 6 2013


rising star

floor van den heuvel

leeftijd: 28, opleiding: diedenoort, facility ManageMent (han) en Master coMMunicatie & beïnvloeding (radboud universiteit nijMegen)

Ik ben:

Junior On-site projectleider bij Sodexo Altys, Regio Zuid.

Mijn werk bestaat uit:

het coördineren en organiseren van verbouwingen, verhuizingen en evenementen voor klanten.

Belangrijkste inkoop/FM-trend? Dat zijn de ‘regieorganisatie’ en ‘Het Nieuwe Werken’.

Over 5 jaar:

HOOp ik eeN leiDiNggeveNDe fuNctie te veRvulleN biNNeN Het fAcilitAiRe WeRkvelD WAARiN ik OOk miJN iNteReSSe vOOR cOmmuNicAtie/beïNvlOeDiNg kAN bliJveN ONtWikkeleN.

Grootste verbazing tot nu toe?

Hoe betrokken we als FM-collega’s bij ons werk zijn en altijd van elkaar op aan kunnen.

Grootste succes tot nu toe?

Dat was mijn eerste project, een groot verhuis- en verbouwingsproject voor kpN in beek. tijdens de tussenevaluatie bleek de klant uiterst tevreden met mij als projectleider.

Social media?

linkedin gebruik ik om een netwerk op te bouwen, contact te onderhouden met leveranciers en klanten en… uit nieuwsgierigheid over wat anderen al aan ervaring hebben opgebouwd.

LaatSt geLezen ManageMentBOek?

‘WIe heeFt MIjn kaaS gepIkt? - OMgaan Met veranderIngen zakeLIjk en prIvé’ van Spencer jOhnSOn en kenneth BLanchard. het BOek IS erg grappIg, geMakkeLIjk en cOncreet BeSchreven.

In deze rubriek komt jong talent aan het woord over carrière en ambities. Aanmelden van personen kan bij de redactie: gerarddessing@vakmedianet.nl

49


facto MAGAZINE

onafhankelijk vakblad voor facility en inkoop

volgend nummer

coloFon Facto Magazine is een uitgave van vakMedianet bv

in FActo mAgAzine 7/8 - Juli/Augustus 2013:

RedactieadRes Postbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn Telefoon: (088) 584 09 12

themA: schoonmAAk

HooFdRedacteuR Gerard Dessing (gerarddessing@vakmedianet.nl)

werkt prestAtie-inkoop vAn schoonmAAk? Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft recent de schoonmaak op basis van prestatie-inkoop in de markt gezet. Hoe is dat verlopen? schoonmAAktrends Nico Lemmens vat de belangrijkste ontwikkelingen in de schoonmaak samen. tips voor AAnbesteden Aanbesteden van schoonmaakdienstverlening is geen sinecure. Wat zijn de belangrijkste do’s en don’ts?

Adverteerdersindex Axxerion Facility Services

31

Axis Communications

47

Coolworld Nederland

bijsluiter

ISS Facility Services

32

Methon

42

Het NIC

42

NSA Nederlandse Security Alliantie Rai Group

2 bijsluiter

Salto Systems

12

Saval Brandbeveiliging

25

Securitas

52

TOPdesk

51

Trigion

26

Ultimo Software Solutions

40

Van Houtum

39

VFM Facility Expert & People VU Law Academy

50 |

FA C TO M A GA Z INE

cover, 27 42

| 6 2013

eindRedactie Mieke Bloemheuvel (miekebloemheuvel@vakmedianet.nl) uitgeveR Ruud Bakker MaRketing Juliëtte Lammers (juliettelammers@vakmedianet.nl) adveRtentieveRkoop Bert Renkema, mobiel 06-300 600 61 (bertrenkema@vakmedianet.nl) Michel Lases, mobiel 06-528 672 56 (michellases@vakmedianet.nl) abonneMenten Vragen over abonnementen kunt u richten aan klantenservice@vakmedianet.nl, (088) 584 08 08. De abonnementsprijs is € 145,– (exclusief btw) per jaar. Studenten betalen € 59,– (inclusief btw). Prijzen zijn inclusief verzend- en administratiekosten. Losse verkoopprijs € 19,95 per nummer, exclusief 6% BTW. Een abonnement kan op elk moment ingaan. Op elk tweede en volgende abonnement krijgt u 25% korting. U ontvangt 10 nummers per jaar. Opzeggen kan schriftelijk tot drie maanden voor de nieuwe jaargang bij: Vakmedianet, Postbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn. adreswijzigingen (met de oude adresgegevens) doorgeven aan klantenservice@vakmedianet.nl. auteuRsRecHt vooRbeHouden Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. ISSN 0927-1384 - Copyright 2013 Facto Magazine. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. paRtneRs CWS Nederland BV, Hectas, TOPdesk opMaak en dtp Publish Impulse Group - Cross Media Solutions voRMgeving MAT Grafisch Ontwerp dRuk Veldhuis Media, Raalte www.factomagazine.nl

bno ,

Den Haag


Plan uw succes met TOPdesk De meest gebruiksvriendelijke ondersteuning voor uw facilitaire afdeling

Met TOPdesk heeft u alles in huis om meldingen, reserveringen en andere taken razendsnel af te handelen. TOPdesk is de enige tool die Facility Management, ICT en HRM perfect integreert. U hoeft alle informatie slechts op één plek te beheren, terwijl elke afdeling zijn eigen veilige werkomgeving behoudt. Met het Planbord verdeelt u eenvoudig taken onder behandelaars. Als een taak op een specifiek tijdstip en een specifieke locatie moet

worden uitgevoerd, plant u direct een afspraak in bij de juiste behandelaar. De behandelaar kan deze afspraak inzien in zijn Outlook-agenda. De module TOPdesk Mobile maakt het zelfs mogelijk op locatie meldingen in te zien én af te handelen met de smartphone. Zo zijn uw medewerkers altijd op de juiste plek, op het juiste moment. Meer weten? Bezoek www.topdesk.nl/facilitair

Facility Management Simplified


â&#x20AC;&#x153;Mooi op tijd. Kan ik rustig mijn mail checken voordat de vergadering begintâ&#x20AC;?

Securitas vindt dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken, reizen en leven. Wij zorgen ervoor dat uw klanten ongestoord en met een veilig gevoel kunnen doen wat ze willen doen. Daar staat Securitas voor. Voor veiligheid. Meer weten over onze visie op veiligheid? Kijk op onze website: www.securitas.nl

securitas.nl

Securitas. Voor veiligheid.

Fam 06 2013  

Facto Magazine 06-2013