Page 1

Jaargang 3 | Week 18 | 2013 | Nummer 8

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

8 BBN maakt TV opnames bij Arts Bakkers

2 Marike van Beurden Dutch Chocolate Master 2013

7

BakSpiratie wil de ambachtelijke Kansen in een snel bakkerij verrassen veranderende wereld

Wit brood dodelijk in combinatie boter en rood vlees

Onder de naam “BakSpiratie ‘13” vindt op 24 september in Radio Kootwijk een nieuw branche-evenement plaats dat zich richt op de gehele ambachtelijke bakkerijsector. De datum verwijst naar ‘de vierde dinsdag in september’, ofwel de dag van ‘de algemene beschouwingen’ over een gezonde toekomst binnen de ambachtelijke bakkerij. Een dag die in het teken moet staan van inspiratie, beleving en ontmoeting.

De wereld is volop in beweging. Het is onrustig, onduidelijk en onzeker. Vele ondernemers vragen zich dagelijks af hoe ze het hoofd boven water kunnen houden. Tijd om na te denken is er niet of nauwelijks, terwijl de wereld om ons heen steeds sneller verandert.

Dat wordt gesuggereerd door een recent Engels onderzoek. Het volgen van een eetpatroon dat rijk is aan wit brood, vet en verwerkte suikers, kortom een patroon dat erg in trek is in onze westerse wereld, kan echt je dood betekenen, zo concluderen de onderzoekers.

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 19

Lees verder op pagina 6

de vakkrant voor bakkend nederland!


2

|

VAn

De ReDACtie

Eisenhower en collectief geld We houden ons dagelijks bezig met verschrikkelijk veel zaken. Belangrijke zaken, niet belangrijke zaken en natuurlijk spoedklussen. Dingen die ook volgende week, of volgende maand nog wel gedaan kunnen worden, blijven vaak liggen. Niet zo erg als ze niet belangrijk zijn. Wel erg als ze wel belangrijk zijn, zeker voor je toekomst. En net zo goed als er op deze manier tijd wordt besteed (en dus ook verknoeid), wordt er ook géld besteed en verknoeid aan minder relevante zaken. Om wat structuur in zo’n chaos te krijgen heeft Eisenhower ooit zijn inmiddels beroemde matrix bedacht. Hij deelde alle activiteiten en klussen in volgens twee simpele kenmerken: Belangrijk of onbelangrijk en urgent of nieturgent. Urgente en belangrijke zaken moeten NU gebeuren, anders zijn de gevolgen rampzalig. Crisis, brand, een belangrijke klant die nu te woord wil worden gestaan. Dat soort dingen. Dan is er een categorie urgente zaken, die niet belangrijk zijn en waar toch veel geld of tijd aan op gaat, simpelweg omdat we ze dringend vinden en er verder niet over nadenken of ze echt wel zo belangrijk zijn als wij denken dat ze zijn Storende telefoontjes, een geplande, maar overbodige vergadering. Zelfs aan niet belangrijke, niet dringende zaken wordt tijd en geld besteed. Meestal zijn dat van die klusjes die wel leuk zijn om te doen en die we daarom liever doen dan de belangrijke zaken, die misschien wat minder leuk zijn. Zo wordt er heel wat tijd verknoeid en verdwijnt er veel geld in het spreekwoordelijk putje. Zoveel zelfs dat er voor belangrijke, maar nu nog niet urgente zaken te weinig geld en tijd overblijft. En dat is een gigantisch hellend vlak waar je dan als ondernemer op terecht komt. Je wordt stuurloos en je leeft bij de waan van de dag. Soms kun je daar misschien niet eens zo heel veel aan doen. Vele ambachtelijke bakkers zijn op dit moment alleen maar met overleven bezig. Dalende omzetten, stijgende grondstoffen- en loonkosten, toenemende bureaucratie, de Orba is zo’n voorbeeld. Allemaal ontwikkelingen die de marges doen slinken. Bedrijfsresultaten drogen op, banken beginnen zenuwachtig te worden. Menige bakker heeft zijn groothandelsbonus, die normaliter wordt gebruik voor het uitbetalen van het vakantiegeld in mei, al gebruikt om schulden af te lossen. Het lijkt een inktzwart scenario. Belangrijk en urgent is dan ook voor velen de vraag: ‘hoe haal de volgende

maand’. Gewoon een kwestie van cash flow en rendement. Puur overleven dus. Het gevaar ligt dan op de loer dat je als bakker alleen nog maar in je eigen bedrijf kijkt, terwijl de oplossing daar helemaal niet hoeft te liggen. Die ligt veel meer in het laten groeien van de omzet. Niet de gemakkelijkste vraag, maar wel een hele belangrijke Nadenken over de toekomst, terwijl de korte termijn problemen levensgroot zijn? Als je niet eens zeker weet of je het dit jaar wel redt, hoef je helemaal niet na te denken over volgend jaar toch? Maar als je dit jaar wel overleeft en je bent vergeten om alvast over volgend jaar na te denken, gaat het alsnog mis. Om je bij het toekomstklaar maken van je bedrijf te helpen worden allerlei initiatieven genomen. Door individuele fabrikanten, door organisaties in de branche, door beursorganisaties. Daar wordt veel geld in geïnvesteerd. Al deze partijen hebben belang bij een stevige, gezonde sector. Want alleen een gezonde sector met voldoende bakkers zorgt aan de achterkant van ieder bedrijf voor inkoopkracht en aan de voorkant voor verkoopkracht. Daarom is een collectieve aanpak, mits sterk uitgevoerd, ook zo goed. Aan die aanpak wordt veel geld besteed, zowel door de bakkers collectief bijeengebracht geld, als particulier geld bijgedragen door o.a. leveranciers. In een dalende markt met stevige concurrentie wordt het aan de ene kant steeds noodzakelijker, maar ook steeds lastiger om die fondsen te blijven ‘ophoesten’. Dat dwingt een ieder dan ook om de wijze waarop dat geld wordt besteed zeer zorgvuldig af te wegen. Een belangrijk criterium hierbij moet dan toch wel zijn dat de ambachtelijke bakkerijsector hier in zijn geheel van kan profiteren en niet een bepaalde gedeelte van de sector, of zelfs bedrijven buiten de sector. Laat dat geld dan in ieder geval op een effectieve en efficiënte manier besteed worden aan belangrijke, niet urgente zaken voor een gezonde toekomst van onze sector. Hans Sangers

BNN opnames van ‘Stop in the name of love’ bij Arts Bakkers

Jaargang 3 | Week 18 | 2013 | Nummer 8

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

8 BBN maakt TV opnames bij Arts Bakkers

Onlangs vonden bij Arts Bakkers in Ottersum de opnames plaats van het BNN TV dating programma ‘Stop in the name of love’. BNN had voor Arts gekozen omdat ze op zoek waren naar een bedrijf met een typisch regionaal product. En omdat de bus ditmaal het Noord-Limburgse Bergen aandeed, werd de vlaai al snel tot symbool gekozen en kwam de omroeporganisatie bij Arts Bakkers terecht, een specialist op dit gebied. In deze aflevering van ‘stop in the name of love’ die 15 april op de buis te zien was, ging een bus met vrijgezelle dames uit de stad naar het platteland op zoek naar een geschikte ‘date’. Omdat er ook twee mannen uit Bergen zich als kandidaat hadden aangemeld, ging de bus deze keer naar deze Limburgse plaats. Een van de beide heren, die overigens geen enkele relatie heeft met Arts, werd uitgenodigd om ‘zijn’ dames te ontvangen bij Arts Bakkers om daar een vlaaienworkshop te gaan doen in combinatie met een bezoekje aan de bakkerij en een proeverij na afloop. De workshop vond plaats in het Baktief museum (‘Arts Bakkers van Toen’), een initiatief van Harrie Arts, die sinds hij zich wat meer uit de bakkerij heeft teruggetrokken een hele verzameling bakkerijmachines en -gereedschappen heeft aangelegd. Het werd een succesvolle bijeenkomst, overigens niet voor de kandidaat in kwestie want de geschikte dame voor hem zat er niet tussen, maar wel voor het team van Arts Bakkers en Nicolette Kluiver. Zij

COLOFON

2 Marike van Beurden Dutch Chocolate Master 2013

7

BakSpiratie wil de ambachtelijke Kansen in een snel bakkerij verrassen veranderende wereld

Wit brood dodelijk in combinatie boter en rood vlees

Onder de naam “BakSpiratie ‘13” vindt op 24 september in Radio Kootwijk een nieuw branche-evenement plaats dat zich richt op de gehele ambachtelijke bakkerijsector. De datum verwijst naar ‘de vierde dinsdag in september’, ofwel de dag van ‘de algemene beschouwingen’ over een gezonde toekomst binnen de ambachtelijke bakkerij. Een dag die in het teken moet staan van inspiratie, beleving en ontmoeting.

De wereld is volop in beweging. Het is onrustig, onduidelijk en onzeker. Vele ondernemers vragen zich dagelijks af hoe ze het hoofd boven water kunnen houden. Tijd om na te denken is er niet of nauwelijks, terwijl de wereld om ons heen steeds sneller verandert.

Dat wordt gesuggereerd door een recent Engels onderzoek. Het volgen van een eetpatroon dat rijk is aan wit brood, vet en verwerkte suikers, kortom een patroon dat erg in trek is in onze westerse wereld, kan echt je dood betekenen, zo concluderen de onderzoekers.

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 19

Lees verder op pagina 6

De vakkrant voor bakkend Nederland!

3e jaargang, week 18, 2013, nr. 8 Bakery Next, de vakkrant voor bakkend Nederland. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche.

pendelde tussen de beide opnamelocaties heen en weer, maar kon het erg goed vinden met de bakkers. Al tijdens de opnamen liet ze dat via Twitter weten compleet met een foto van haar met de bakkers. De klanten van Arts waren in de winkel en via de sociale media van te voren op de hoogte gebracht van de opnamen, dus dat zorgde al voor extra klanten en ook de aanwezigheid van het opnameteam trok extra mensen. Even was er nog wat verwarring onder het lokale publiek over de vrijgezel om wie de uitzending zou gaan, aangezien Jop (op de foto te zien met Nicolette Kluiver) zelf vrijgezel is. Het zorgde in elk geval voor extra kijkers. Voor de vrijgezel om wie het wel ging was er dus na afloop niet veel succes te melden, voor Arts Bakkers dankzij alle publiciteit des te meer. Sjoerd Arts raadt elke collega daarom aan een dergelijke kans te grijpen, als deze zich voordoet. Hij heeft in ieder geval graag deze ambassadeursrol voor het Ambacht vervuld, zo zei hij in gesprek met deze krant.

Verschijnt 18 x per jaar Uitgave van: Addictive Media Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515-432140 Fax: 0515-432153 www.addictivemedia.nl BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 (excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Redactie: Hans Sangers Wendy Noordzij E-mail: redactie@bakerynext.nl Twitter @bakerynext Redactieadvies: Robert van de Leur, Coen de Kok, Frans Stommel, Gert-Jan Venema. Aan dit nummer werkten mee: Robert Arnoldy en Marieke Thijssen Fotografie: Coverfoto: Bakery Next Hartpagina: Barry Callebaut Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Vormgeving:: Peter Tiel Paula Kuiper Druk: Dijkman offset ISSN: 2212-8247

Word vriend van Bakery Next

Disclaimer: De Redactie van Bakery Next stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

m et

het beSte Van Collega ’ S en Van ZiChZelf

Schilder begint bakkerswinkel in Sliedrecht

KUNSTSTOFWAND- EN PLAFONDBEKLEDING Wij maken uw wanden en plafonds weer als nieuw! Wij zijn specialist in bekleden van wanden en plafonds met kunststofprofielen voor alle bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie Wij plaatsen tevens scheidingswanden al dan KUNSTSTOFWANDEN niet voorzien van ramen, deuren of isolatie. PLAFONDBEKLEDING

Na drie maanden voorbereiding was het op 18 april zover, de voormalige bakkerswinkel van Vroon in Sliedrecht heeft een nieuw leven gekregen. Deze keer niet door een (banket)bakker, bakkerij-ondernemer of bakkerijfranchiser. Nee, door een schilder! Maar wel een schilder met bakkerij-ervaring! Henk Bostelaar, nieuwe eigenaar van deze bakkerswinkel met open bakkerij, reageert apetrots: ‘Deze bakkerswinkel stond al jaren leeg na het faillissement van Bakkerij Vroon.’ Nu een keer géén bekende in de bakkerijbranche. Na zijn bakkersopleiding is Henk namelijk in het schildersbedrijf van zijn vader gerold. Na tientallen jaren in de schilders branche als projectleider gewerkt te hebben, werd het tijd voor een radicale omslag in zijn leven. Zijn oorspronkelijke bakkersgevoel werd telkens weer aangewakkerd, als hij met zijn vrouw Petra, boodschappen in Sliedrecht deed en de bakkerswinkel jarenlang zonder eigenaar zag staan. Deze bakkerswinkel was gesloten maar nog wel volledig als

3

- 5 jaar garantie - Isolerend/geen onderhoud - Makelijk te reinigen Wij maken uw wanden - Stoot/slagvast

en

- Koude- en hittebestendig - Spuitwaterdicht - Condensvrij plafonds weer als nieuw! - Naadloos

Wij zijn specialist in bekleden van wanden en plafonds

Geenmet werkuitval tijdens montage (wij werken ook ‘sbedrijven nachts en in weekenden)! kunststofprofielen voor alle in de Vraag nu een gratis informatiemap aan, of een vrijblijvende gratis offerte!

voedingsmiddelenindustrie

Roth, klasse met kunststof! Wij plaatsen tevens scheidingswanden al dan niet voorzien van ramen, deuren of isolatie.

Nieuw

- 5 jaar garantie - Isolerend/geen onderhoud - Makelijk te reinigen - Stoot/slagvast

iN het assortimeNt - Koude- en hittebestendig - Spuitwaterdicht - Condensvrij PVC VloeistofdiChte - Naadloos

Vloeren

(HACCP goedgekeurd) Geen werkuitval tijdens montage (wij werken ook ‘s nachts en in weekenden)! RothVraag Kuststof nu een gratis informatiemap aan, of een vrijblijvende gratis offerte! Wand & Plafondbekleding Vrusschenhusken 2A 6422 PL Heerlen tel. 045 - 541 75 71 fax 045 - 543 29 95 e-mail: info@firmaroth.nl internet: www.firmaroth.nl

Roth, klasse met kunststof!

open afwerkbakkerij gerealiseerd. Bostelaar gaat een gedeelte van zijn assortiment rechtsreeks bij collegabakkers in de omgeving inkopen. ‘Ik ben op zoek gegaan wat collega’s in de regio mij kunnen leveren. Ik haal het beste van iedere collega naar mijn winkel’, zegt Bostelaar trots. ‘Voor de rest ga ik uit van eigen kracht, ideeën, passie en inzet’, vult hij aan. ‘Zo heb ik zelf een huisstijl

stuk op pad geweest om te observeren wat mijn collega’s in mijn ogen goed en fout deden’. Openheid naar klanten en collega’s Bostelaar heeft een duidelijke visie over zijn nieuwe bakkerswinkel: ‘De winkel moet actie, passie en ambacht uitstralen!’Vandaar de open bakkerij, waar producten afgewerkt en afgebakken worden. ‘Mijn klanten mogen zien wat ik doe, en

MONTAGE Roth Kunststof Wand & Plafondbekleding Vrusschenhusken 2A 6422 PL Heerlen tel. 045 - 541 75 71 fax 045 - 543 29 95 e-mail: info@firmaroth.nl internet: www.firmaroth.nl

for maximum profit production

bakkerswinkel ingericht en nog redelijk courant ook. Na overleg kon Bostelaar de inventaris voor een symbolisch bedrag overnemen en ging hij aan de slag met zijn ideeën. Het interieur werd gerestyled, een lunchroom geplaatst en er werd een

ontwikkeld en marktonderzoek laten uitvoeren. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat er behoefte was aan een bakkerij op deze locatie en dat de productkwaliteit dan hoog moest zijn. Ik heb de machines uitgezocht en ik ben dagen aan een

ik zie wat mijn klanten doen, een mooie maar essentiële combi’, zo vult hij aan. Henk Bostelaar heeft regelmatig kortstondig advies ingewonnen bij adviesbureau TenBa BV uit Wageningen en bij collega-bakkers in de regio. Heel laagdrempelig dat wel, dit mede om de kosten als starter in de hand te houden. ‘Als ondernemer wil je vaak alles zelf doen, maar op onderdelen is een Upload je sparringpartner toch heel nuttig eigen vid eo e n wordt we en prettig. Maar met hun netwerk reldberoe md en kennis hebben ze me aardig in heel N e erland Bakker uit Maas Maasop de rit gebracht. De invulling en Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt nu zelfs herkend door de JapansedToeristen. ! Onze bakker wordt nu zelfs herkend door de Japanse Toeristen. Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt organisatie deed ik zelf’.


4

|

TAXATIE WAT IS DE WERKELIJKE WAARDE VAN UW ONDERNEMING? WIJ TAXEREN AL UW ONROERENDGOED, BEDRIJVEN EN INVENTARISSEN BIJ:

iingeZOnDen

WHAT’S • NEXT?

Sake Feenstra pleit voor een ‘eerlijker’ BEKO bonussysteem In deze rubriek is ditmaal Sake Feenstra aan het woord, die openlijk pleit voor een in zijn ogen eerlijker bonussysteem van de Beko. Hij vindt het huidige bonussysteem ‘niet meer van deze tijd’, omdat de kleinere leden er in zijn ogen onvoldoende van kunnen profiteren en ‘een onevenredig deel van de bonus toegaat naar de grotere leden’. Feenstra deelt naar zijn

zeggen wel het principe van wie het meest afneemt ook de hoogste bonus krijgt. Maar omdat er ook nog een kwantumkorting bestaat, plus rechtstreekse kortingen en bonussen vanuit de fabrikanten, blijft er voor de kleinere leden volgens hem te weinig over en is het systeem onvoldoende transparant . Onlangs heeft Feenstra dit in een brief aan het Beko bestuur kenbaar

Open brief van Sake Feenstra aan het Beko bestuur:

• Taxaties bij aankoop • Taxaties voor de successie • Taxaties bij verkoop • Taxaties bij huurprijsvaststelling • Taxaties bij vermogensaangifte • Taxaties op basis van bedrijfswaarde • Taxaties op basis van executiewaarde • Taxaties op basis van liquidatiewaarde • Taxaties voor het verkrijgen van financiering • Taxaties voor fiscale doeleinden: richtlijnen wet op de jaarrekeningen (actuele waarden)

Bezoek ook onze site: 3Wmakelaars.nl Een vertrouwde naam en snelle service

Overweegt u om over te gaan tot verkoop van uw onderneming? Bel ons voor een vrijblijvend gratis gesprek.Ook voor al uw taxaties bent u bij ons aan het juiste adres. Wegens recente verkopen in opdracht te koop en/of te huur gevraagd: BAKKERIJEN in het gehele land. Bel gerust voor een informatief gesprek, wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land. Voor meer info omtrent bovenstaande overnames scan de code

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8, 3831 XK Leusden T 31(0)33 432 35 52, F 31(0)84 836 63 61 www.3wmakelaars.nl home@3wmakelaars.nl

Geacht bestuur, Nu het eerste kwartaal 2013 erop zit van de Beko nieuwe stijl , de jaarvergadering eraan komt wil ik mijn zienswijze over de ontwikkelingen graag ventileren aan het bestuur en medeleden.   Na de berichtgeving over de voorgenomen fusie is er tussen de heer Timmer , Joop Tromp, Sake Feenstra een openhartige discussie gevoerd over het perspectief en een transparante bedrijfsvoering van de nieuwe organisatie. Feenstra had grote moeite met het format zoals de bonus  toen opgebouwd was en verwachte een eerlijkere verdeling van de bonusgelden. Als voorbeeld is toen besproken dat binnen de organisatie een kleine groep van ongeveer 20% van bedrijven de helft van de bonus souperen. Een kwalijke zaak volgens Feenstra. De bonus dient als stimulans gebruikt te worden en niet om de kleinere leden te laten betalen voor de grotere leden. Het gesprek is beëindigd met de beste intenties.   Begin dit jaar is de heer  Timmer  van het toneel verdwenen met de  welbekende en veel gehoorde kreet we gaan nu gezellig koffiedrinken. Voor de leden is het wel prettig om op een transparante manier hier over geïnformeerd te worden. Bij mij is de indruk gewekt dat er voor de heer Timmer een directiefunctie voorhanden was in de nieuwe organisatie. Bij het afscheid in dit soort functies is van te voren een afscheidscadeau in harde euro’s  vermeld in het arbeidscontract. Het zou het bestuur sieren om hier concreter in te zijn naar de leden toe dan nu het geval is. Het beleid komt nu niet van de grond in duidelijkheid.   Wat mij verbaasde dat als nieuwe act begin januari 2013 de prijzen met 3% verlaagd werden om tot een conforme prijsduiding binnen de organisatie te komen. Moet dit gezien worden dat  de landelijke basisprijzen in Meppel te hoog waren? Een rekensom leert ons dat er door deze prijsstrategie  tonnen extra omzet is gegenereerd. Wat weer bijdraagt aan een kromme bonusbalans die in het nadeel was van de meer kleinere leden .

S amenWerking f loor h eijn

en

De inhoud van deze brief is geheel voor rekening van de inzender en valt buiten verantwoordelijkheid van de redactie. Reacties op deze brief zijn welkom op redactie@bakerynext.nl

Dit zou een reden kunnen zijn om de voorgestelde jaarrekening te verwerpen en een goed ingevoerde raad van toezicht behoort hier ook maatregelen tegen te nemen. Tevens is er binnen het ambachtelijk kanaal draagvlak voor een eerlijk transparant bonussysteem wat geen open einde heeft maar is  voorzien is van een grens om geen graaicultuur te bewerkstelligen in de bovenste regionen. Horeca gerelateerde groothandels werken met een eenvoudig systeem die voorzien in een doorzichtige structuur. Het zou onze organisatie sieren dat gekozen zou worden om de totaal ontvangen bonus van een lid met geldomzet  van 1 miljoen  zou worden vergeleken met die van b.v. 100.000 euro. Voor de jonge aanwas is een filosofie dat de grote kiloknallers  de kleine startende ondernemers steunen een prettig en sociaal perspectief.   Om de teruggang in omzet die zich manifesteert in de cijfers van 2012  een juiste indicatie mee te geven zou de filosofie  om met minder ook te ondernemen is, mits de strategie zodanig is dat er sprake is van een eerlijke verdeling van het behaalde resultaat.   Voor mij is de Beko Nederland geen voorbeeld van een organisatie die zijn doelstelling van voor de bakker ook daadwerkelijk omzet in een sociaal betrokken organisatie met winstoogmerk. Het koude cijferkanon uit Meppel heeft  boven Zwolle dan wel alle concurrentie weggevaagd  maar is zij er in geslaagd de onvrede die er heerst in Drenthe op zijn juiste waarde te schatten? Vragen waar het bestuur zich voor de jaarvergadering  wel eens over zou mogen buigen. Als grootste leverancier in de ambachtelijke bakkerijsector voor het ambachtelijk  bedrijf zijn er  na deze fusie naast alle goede strategieën ook verbeterpunten die nu de kleinere leden ten goede behoren te komen.   Via dit schrijven zou ik het bestuur vragen ook mijn visie in  de daadwerkelijke beleidszaken mee te willen nemen .   Met een vriendelijke groet uit Zuidlaren, Sake Feenstra namens, Feenstra Beheer Stadskanaal bv.

h aVelaar

Kroningsblik voor Heerlijk & Heerlijk In opdracht van Marketing Centrum Banketbakkerij (MCB) te Culemborg, overkoepelend orgaan van Heerlijk & Heerlijk, hebben Floor Heijn -The Mall en Havelaar verpakkingen een koekblik ontwikkeld ter gelegenheid van de troonswisseling. Dit speciale kroningsblik is ontworpen ter herinnering aan de inhuldiging van onze nieuwe

gemaakt. Nu acht hij de tijd rijp om zijn betoog wereldkundig te maken, door deze brief te publiceren.

Koning Willem Alexander en Koningin Máxima. Het vierkante blik met afgeronde hoeken en passend gouden interieur is voorzien van een matte bedrukking in koninklijk dessin geheel in stijl van Heerlijk & Heerlijk. Het is ontworpen met de bedoeling een echt collectors item te worden, maar ook om dagelijks te kunnen gebruiken.

BRAnCHe AgenDA Mei 2013

12 mei Moederdag 25 mei Uitreiking Bakkers met Ster 25–29 mei SIAB 10th International TechnoBake Exhibition - Verona 27-29 mei Dutch Pastry Award - Houten juni 2013

16 juni Vaderdag 26 juni Vergadering Algemeen Bestuur HBD sePteMBer 2013

9 september Beko Najaarsdag Noord en Midden 9 september NBOV Ondernemers Vakgroep/ Ondernemers Café regio Zuid 10 september NBOV Ondernemers Vakgroep/ Ondernemers Café regio Noord 11 september vergadering Algemeen Bestuur HBD 17 september Beko Najaarsdag West en Zuid 15-17 september Horeca Life / Bakery Square Brussel 23 september Ondernemers Vakgroep/ Ondernemers Café regio Midden 24 september BakSpiratie - Radio Kootwijk 30 sept - 3 okt Grondstoftraining ‘Terug naar de basis’ (NBOV) oktoBer 2013

4 en 5 oktober Taart & Trends Apeldoorn 7–9 oktober BBB Bourgondische Horecavakbeurs - Maastricht 7-10 oktober Grondstoftraining ‘Terug naar de basis’ (NBOV) 8 oktober Gouden Gard 21 - 26 oktober Week van de Ambachtelijke Vlaai 2013 28 – 30 oktober Internationale finale van de World Chocolate Masters Parijs 30 oktober Vergadering Algemeen Bestuur HBD noveMBer 2013

4 november Nationaal Schoolontbijt December 2013 18 december Vergadering Algemeen Bestuur HBD Maart 2014

14 – 19 maart Internorga - Hamburg 23 en 24 maart BakkersVak - Rosmalen Mei 2014

11 mei Moederdag


|

5

Nieuwe wetgeving etikettering Veerkarton FSC voor levensmiddelen gecertificeerd HTML tekstveld. Ook moet aan het exportbestand de voedingswaarde worden gekoppeld zodat de voedingswaarde getoond kan worden op de etiketten. de voorBereiding

Deze wijzigingen betekenen een verandering in de software. Cikam, specialist in coderen, kan bakkerijen helpen aan deze richtlijnen te voldoen. Door middel van een conversieprogramma kan Cikam gemakkelijk alle Cikam Print & Apply systemen die gekoppeld zijn met bijvoorbeeld ORBAK software aanpassen. Nieuw te installeren systemen van Cikam voldoen direct aan de nieuwe richtlijnen.

Per 13 december 2014 gaat de nieuwe wetgeving etikettering voor levensmiddelen van kracht. Deze wetgeving geldt voor de producenten van levensmiddelen, de detailhandel en de groothandel. Bakkerijen vallen hier dus ook onder.

vetten, koolhydraten, suiker, eiwitten en zout. - Allergenendeclaratie: vermelding van de allergie-informatie. - (Uitbreiding van) de oorsprongsaanduiding: vermelding van het land van herkomst voor vers vlees. Verder komt er meer nadruk te liggen op betrouwbare, niet-misleidende informatie.

de WijZigingen

De nieuwe wetgeving verplicht het volgende op te nemen op het etiket: - Voedingswaardedeclaratie: duidelijk leesbare informatie op het etiket over de energiewaarde en de hoeveelheid vet, verzadigde

In de praktijk betekent deze veranderende lay-out dat het ingrediëntenveld moet worden omgezet van een standaard tekstveld naar een

Al meer dan 100 installaties, waaronder veel bij bakkerijen, werken met het Cikam LA 4050(E) Etikettendruk- en aanbrengsysteem. Dit systeem verwerkt tot 40 etiketten per minuut met een aanbrengnauwkeurigheid van circa 1 mm, afhankelijk van het formaat en product. Doordat het systeem geen contact maakt met het product is het mogelijk om op alle zijden van het product etiketten aan te brengen. Het systeem is zeer eenvoudig te integreren binnen veel productieprocessen en is koppelbaar aan verschillende specifieke softwareprogramma’s. Voor meer informatie kan men telefonisch terecht bij Cikam op 036 – 5397200 per e-mail op info@cikam.nl. en ook op de website www.cikam.nl.

Na een een audit, uitgevoerd door Control Union Certifications is aan Veerkarton toestemming verleend om verpakkingen te produceren voorzien van een FSC® logo. Het aan Veer Karton toegekende

V an

der

p ol

registratie nummer is 827726. Daarnaast heeft de jaarlijkse controle audit voor BRC ook weer plaats gevonden en naar aanleiding hiervan is de BRC A-status aan Veerkarton toegekend.

produCt Van de maand mei

Choco-Vanillecrème Hoorntje Voor de maand mei heeft Van der Pol gekozen voor het Choco-Vanillecrème Hoorntje, een diepvries, voorgerezen roomboter bake-off product. Deze zoete snack is rijkelijk gevuld met Zwitserse chocoladecrème, gecombineerd met zachte vanillecrème. De baktijd bedraagt

bij een oventemperatuur 165-175 °C. 20-22 min. Het Choco-Vanillecrème Hoorntje weegt 125 gram en ze zijn per 50 stuks verpakt in een doos. Het artikelnummer is 07614. Gedurende de maand mei met 15% korting via de grossier.

great taste ... WAPEN

OVAAL SPECIAAL

EENHOORN

PADDESTOEL

GRAND MARNIER

KOFFERTJE

VERREKIJKER

SWEET NUT

BEN HUR

FLORENCE ALBÈRT NOOT RUMKOGEL

AARDBEI CUBAANSE KUS KONINGSKROON ALBÈRT GLAD GLOBE

PETJE

ZEBRA

ACCORDEON

MARASQUIN MANNON

VLIEG

KAATJE CROQUANT

OVAAL ROYAAL

CERICETTE

STOOMWALS

FRIESCHE STAARTKLOK CAFÉ BRASIL BOUCHÉE

TROPICAL

UIL

allesondercontrole.com

LILI

SUNNY DAY POIRE

SICILIË

WILLIAM SUIKERVRIJ

ThermoMitter en TempWeb. Draadloze temperatuurbewaking en -registratie via internet. NL 074 265 77 88

T 013 - 511 45 45

www.chocolateriealbert.nl

BE 053 80 97 54

1657AdvBakeryNext_TMTW_NW.indd 1

12-04-13 16:53


6

|

V ierde

dinSdag in September algemene beSChouWingen

BakSpiratie wil de ambachtelijke bakkerij verrassen

MAKOMBI.NL

waterkoelers & doseerapparaten

Onder de naam ‘BakSpiratie ‘13’ vindt op 24 september een nieuw branche-evenement plaats dat zich richt op de gehele ambachtelijke bakkerijsector. Dat gaat gebeuren in Radio Kootwijk op de Veluwe, een nu nog lege locatie waar ‘zenden en ontvangen’ historisch centraal staan. De datum, dinsdag 24 september, verwijst naar ‘de vierde dinsdag in september’, ofwel de dag van ‘de algemene beschouwingen’ over een gezonde toekomst binnen de ambachtelijke bakkerij. Een dag die in het teken moet staan van inspiratie, beleving en ontmoeting. organisatie

T 0413 29 29 03 F 0413 22 84 45 www.makombi.nl info@makombi.nl

TE KOOP: CA. 50 STUKS ALS NIEUW GEREVISEERDE BAKKERIJOVENS

De eerste stap is gezet door het NBOV, NBC, Beko, Bakeplus. Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om een start te maken met dit initiatief. Het evenement wordt uiteindelijk georganiseerd in samenwerking met 22 partijen, voornamelijk grondstofleveranciers, in de bakkerijbranche, al dan niet vertegenwoordigd via de Nebafa. Alle partijen werken met elkaar samen om met één collectief vernieuwend initiatief op één moment de(zelfde) achterban te bereiken. Uitgangspunt is om BakSpiratie als terugkerend evenement te organiseren. Niet elk jaar, maar wel eens in de zoveel jaar. Hierover is nog geen besluit genomen. De feitelijk organisatie van het evenement ligt in handen van het NBC en dat is ook de contractant namens de deelnemende partijen. NBOV voorzitter

goed gedrag (duurZaaMheid, geZondheid)

• Genieten (smaak, beleving) • Gastheerschap (omgang met klanten, de klant wordt gast) • Goed vakmanschap (oog voor de toekomst, de bakker als kennisspecialist) • Groei (beschikbaarheid grondstoffen, lokale ingrediënten)

Jos den Otter zal die dag fungeren als onafhankelijk dagvoorzitter. nieuW ConCePt

BakSpiratie staat voor het opdoen van inspiratie voor en door de bakkerij. Het concept is nieuw en nog niet eerder gepresenteerd in de bakkerijwereld. Doel van het evenement is het meegeven van ‘tools’ en direct toepasbare ideeën voor de dagelijkse praktijk. Met als resultaat: het trekken van meer klanten naar de winkel en daarmee het verkrijgen van meer continuïteit en rendement. Het wordt een ontmoetingsdag van en voor de ambachtelijke bakkerij, waar nieuwe impulsen worden gegeven en ideeën kunnen worden opgedaan. Geen congres, geen beurs, maar een belevingsevenement. Centraal staan proeven, ruiken, voelen en vooral het ‘actief ervaren’ van nieuwe impulsen om

* Zien er uit als nieuw * Bakken als nieuw * Ruiken als nieuw * Zelfde garantie als nieuw * Vakkundige plaatsing Beschikbaar: 400 stuks, als nieuw * Prima 24-uursservice gereinigde ovenwagens met nieuwe of gebruikte Colson kogellagerwielen. * Een stuk goedkoper dan nieuw Voor o.a. Becker, W.P., Bongard, FN Aerotherm, etc.

Hogervorst Bakkerijservice Boezemweg 23-a Pijnacker Tel.: 015-3697583 Fax: 015-3699598 www.bakkerijovens.com • OVENS • RIJSKASTEN • SERVICE

als ambachtelijke ondernemer nu en in de toekomst het verschil te kunnen maken. Deelnemende fabrikanten en andere partners zullen dan ook niet met een standje, met acties, of iets van dien aard en

De thema’s worden tot uitdrukking gebracht via een centraal ochtendprogramma en langs een interactief middagprogramma. De betrokken partners in het evenement werken groepsgewijs samen met een zgn. ‘creator’ bij de uitwerking van de thema’s en presenteren zich dan ook niet individueel. Er is dan ook geen gezamenlijk lunchmoment, juist om te stimuleren dat vakgenoten elkaar steeds in wisselende kleine groepjes (‘speed dates’) treffen en zo ideeën en inspiratie kunnen uitwisselen. Het is verder de bedoeling om inzichten van binnen en van buiten de branche (‘over de heg kijken’) te delen met elkaar. En dan geen vergezichten, maar praktische ideeën die morgen direct in de winkel kunnen worden toegepast richting de eigen klanten. voorBereidingen

aanwezig zijn. Het wordt duidelijk geen ‘blauwe pakken dag’, zo stelt Sandra Weewer van de NBOV. Het is juist bedoeld voor de ambachtelijke bakkerijen, de leden van de NBOV. Die moeten een ‘onder ons gevoel’ krijgen. Uiteraard zijn ook de middenbedrijven die lid zijn, op deze dag welkom. Overigens, zo stelt Sandra heel duidelijk: ‘worden niet alle aanmeldingen klakkeloos geaccepteerd’. Er vindt een screening plaats of de aanmelder in de doelgroep zit, want men wil absoluut voorkomen dat er net als destijds bij het gala het geval was, het ambacht zich er niet meer in zou herkennen.

Tussen april en september wordt BakSpiratie door de partners verder vorm gegeven. De ambachtelijke bakkerij wordt uiteraard de komende maanden van de voortgang op de hoogte gehouden. Binnenkort volgt meer informatie over de invulling van het programma en de wijze van aanmelden. Een website is in de maak en zal in mei gelanceerd worden, waarna in juni de digitale inschrijvingen kunnen starten. Deze website blijft ook na het evenement online staan, om informatie en inspiratie te kunnen blijven delen.

doelgroePen

Eén taxatiebureau voor al uw taxaties! Brandverzekering conform artikel 7:960 BW Aan- en verkoop bakkerij Toe- en uittreden van vennoten Rechtsvormwijziging Financieringsdoeleinden Bedrijfsbeeïndiging Ook voor taxaties van uw onroerend goed

Uw bedrijfsinventaris deskundig en onafhankelijk getaxeerd door Gecertificeerd RegisterTaxateurs bakkerij-inventarissen

BakSpiratie richt zich dus op ondernemers, beslissers van verkoop en productie en commercieel verantwoordelijken in het ambacht. Om een goede verdeling over de gehele ambachtelijke branche mogelijk te maken, kan elk bedrijf maximaal 4 toegangskaarten bestellen. Deze komen beschikbaar tegen een bedrag van € 99,- (excl. BTW) per stuk. Dit is dan de zogenaamde allin prijs, waar de gehele verzorging tijdens die dag bij inzit. De organisatoren verwachten zo rond de 400 à 450 bezoekers te mogen verwelkomen. Naast uit deze bezoekersbijdrage wordt het evenement gefinancierd door bijdragen van de partners en met behulp van een eenmalige startsubsidie van € 40.000 vanuit het HBD/HBA (Commissie Brood & Banket). theMa

BakSpiratie staat in het teken van ‘Het verhaal van…..’. In dit verhaal worden de deelnemers aan de hand van verschillende thema’s (de vijf G’s) meegenomen:

Partners BaksPiratie:

Bakeplus Bakels Senior Beko/Beko Advies Broer Bakkerij Grondstoffen Dawn Foods Dobla Flynth Friesland Campina GB Plange Ireks Koopmans Krijger Meneba Vandemoortele NBC NBOV Smilde Bakery Sonneveld Groep Steensma Damco Unipro (CSM) Vamo Zeelandia


|

7

Marike van Beurden Dutch Chocolate Master 2013 was voor René Huisman eigenaar van Het Oude Westen in Leeuwarden. Marieke van Beurden

De nationale selectiedagen voor ’s werelds grootste culinaire chocolade wedstrijd zijn achter de rug! Op 6 en 7 april stond Callebaut’s Chocolate Academy™ Centre in het teken van de Dutch Chocolate Masters en de Chocolate Inspiration Days. Gedurende deze dagen barstte opnieuw de strijd los om een ticket naar de World Chocolate Masters finale in Parijs. Bart de Gans, René Huisman en Marike van Beurden hebben zich gedurende de tweedaagse wedstrijd bewezen door vijf chocoladeopdrachten tot een perfect einde te brengen. Op de eerste dag stond het chocoladesierstuk op het programma. De spannende strijd tussen de drie kandidaten was tot op de laatste minuut bloedstollend! In een tijdspanne van acht uur moesten de kandidaten hun chocoladesierstuk vanuit het niets opbouwen. Het stuk moest tussen de één en twee meter hoog zijn en diende voor 100% uit Callebaut chocolade te bestaan.

techniek, creativiteit en originaliteit. Op de planning stonden een praline, een gastronomisch dessert, een gelaagde chocoladetaart en een gerestylde tompouce. Alle creaties waren gebaseerd op het wedstrijdthema ‘The Architecture of Taste’. Wederom was de race zeer spannend. Marike werd naast de prijs voor ‘beste chocolade sierstuk’ tevens beloond met de prijzen ‘beste gelaagde chocoladetaart’ en ‘beste gerestylde tompouce’. Bart de Gans ging er wederom met de prijs ‘beste praline’ vandoor. Ook won hij het ‘beste gastronomische dessert’.

Aan het einde van de dag vond de jurering plaats en de prachtige creatie van Marike van Beurden kwam als beste uit de bus. Dag twee was aanpoten voor de kandidaten. Binnen zeven uur werd van hen verwacht de overige vier wedstrijdelementen tot een succesvol einde te brengen. Deze elementen draaiden om smaak, visueel aspect, structuur,

Prijsuitreiking

Na twee spannende dagen bereikte de wedstrijd op zondag 7 april een hoogtepunt. De jury trok zich terug om te bepalen welke van de drie deelnemers het felbegeerde ticket naar de finale in Parijs zou winnen. In het publiek waren de meningen verdeeld en het was dan ook een close call tussen Marike en Bart.

Uiteindelijk werd Marike van Beurden door de onafhankelijke jury van culinaire experts tot Dutch Choco-

Marike behoort met haar 31 jaar momenteel tot de absolute patisserietop van de wereld! Ze zwaait de scepter over het patisserieteam van driesterrenrestaurant Caprice, onderdeel van het Four Seasons hotel te Hong Kong. Haar overwinning als ‘Dutch Chocolate Master 2013’ is een mooie aanvulling op haar indrukwekkende CV waar ook overwinningen als ‘Dutch Pastry Awards 2004’ en de prestigieuze C3 wedstrijd ‘Dessert de Restaurant 2010’ op staan. Kortom volgens de jury een verdiende winnares en een serieuze kanshebster voor de World Chocolate Master titel! Marike: ‘Ik ben heel erg blij met deze overwinning. Ik wou al heel lang meedoen maar dat lukte nooit, door privéen/of werkredenen. Ik wilde eerst meedoen voor Hong Kong, maar dat mocht dan weer niet omdat het reglement gewijzigd is. Dus moest het maar vanuit Hong Kong, onder Nederlandse vlag.’ De komende maanden staan voor Marike in het teken van keihard trainen. De nieuwe Dutch Chocolate Master zal Nederland in oktober 2013 vertegenwoordigen tijdens de internationale wedstrijd in Parijs. In de aanloop van deze wedstrijd wordt Marike ondersteund en getraind door technisch adviseurs

late Master 2013 verkozen. De verdiende 2de plaats ging naar Bart de Gans, werkzaam bij Patisserie Jarreau en de bronzen medaille

& ambassadeurs van het Callebaut Chocolate Academy™ Centre. Marike: ‘Het is heel erg leuk om, na mijn overwinning op de Dutch

Pastry Award in 2004, weer onder eigen vlag op een wedstrijd uit te komen. Ik hoop dat we Nederland trots kunnen maken door twee keer na elkaar de hoofdprijs te winnen!’ Hoewel Marike woont en werkt in Hong Kong kan ze daar op veel steun rekenen. ‘Ik word gecoacht door Marijn Coertjens. Hij stond zelf ook al eens in de finale van de World Chocolate Masters en nam bij de vorige editie ook deel voor België aan de Coupe du Monde. Hij werkt ook in Hong Kong. Daarnaast gaat Frank Haasnoot (Nederlandse winnaar World Chocolate Masters 2010) ook naar Azië verhuizen, dus ik heb al tegen hem gezegd dat ik hoop dat hij me zal coachen als ik in de finale zou zitten. Daarnaast heb je natuurlijk ook Skype.’ Chocolate Inspiration Days

Gedurende de spannende Dutch Chocolate Master wedstrijd, bood Callebaut bezoekers tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende chocolade-proeverijen, workshops en demonstraties. Daarnaast hebben diverse ondernemers hun best practice ervaringen gedeeld tijdens inspirerende thema presentaties. Zo werden het twee leerzame en inspirerende dagen voor zowel het hogere- als midden out of home segment, aldus de organisatoren. De World Chocolate Masters preselecties zijn mede mogelijk gemaakt

door van der Valk hotels, ­Carpigiani, Selmi, Prefamac, KitchenAid, ­Villeroy & Boch, Salva en Chocolate World.

’ . . . et i n r e v e i l , ? e g a r d j i b g r o z ‘ www.bouwer-officier.nl

Rijndijk 139 Hazerswoude-Rijndijk Telefoon (071) 34 19 000 Fax (071) 34 12 716


8

|

J. ZOETELIEF SEDERT 1891

B.V.

Betere Bedrijfskleding

Maatwerk bedrijfskleding is VAN SLINGELANDTPLEIN 5 TEL. (020) 624 60 02 onze standaardFAX (020) 620 89 39 1051 DD AMSTERDAM

HOMEPAGE: www.zoetelief.nl Telefoon: 020-6246002

Fax: 020-6208939

EMAIL:info@zoetelief.nl

E-mail: info@zoetelief.nl

www.zoetelief.nl

VV-mei12-Zoetelief.indd 1

03-05-12 13:19

Meimaand in het Nederlands Bakkerijmuseum In de persoon van bakker Johan heeft het Nederlands Bakkerijmuseum een echte vakman in huis. In de maand mei zal hij veelvuldig te zien zijn in de hypermoderne demonstratiebakkerij. Van dinsdag tot en met donderdag bakt hij de hele dag een breed assortiment variërend van kleinbrood, krentenwegge en suikerbroood tot diverse soorten cake, appelgebak, gevulde koeken enzovoorts

De demonstratiebakkerij werd in 2012 geopend en laat de bezoekers zien hoe het er aan toe gaat in een moderne bakkerij. Dit als tegenhanger van alle cultuur- historie die in het museum wordt getoond. ‘De bakkerij vormt een boeiend contrast met de historische ambiance van het museum. Het museum wordt hierdoor nòg levendiger en educatiever voor het publiek dat een logische lijn ziet van het verleden

naar het heden’, aldus directeur Fred Voskuil. Het museum is in de maand mei (buiten de Meivakantie om) geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Het Nederlands Bakkerijmuseum is te vinden aan de Kerkhofstraat 13 in Hattem, tel. 038–4441715. Website: www.bakkerijmuseum.nl Fotografie: Eva Posthuma

Kansen in een snel veranderende wereld Müssana Nederland 0548-654126 www.mussana.nl

T F E W

Word vriend van Bakery Next

+31 (0)493 - 311 314 +31 (0)493 - 311 321 info@lixero.eu www.lixero.eu

De wereld is volop in beweging. Het is onrustig, onduidelijk en onzeker. Vele ondernemers vragen zich dagelijks af hoe ze het hoofd boven water kunnen houden. Tijd om na te denken is er niet of nauwelijks, terwijl de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Om succesvol te kunnen zijn moet je vooruitblikken en inspelen op deze trends. Achterom kijken en blijven doen wat je altijd deed, biedt geen enkel perspectief. Om wat structuur in dit verhaal te brengen heeft de Rabobank onlangs haar MKB visie gepubliceerd met daarin diverse belangrijke trends voor het MKB. De trends die voor de bakkerijsector relevant zijn lichten we er even uit. helder overZiCht

Klanten hebben veel te veel keus, ze komen er niet meer uit. Ze willen steeds meer een helder en overzichtelijk aanbod voorgeschoteld krijgen. Aanbieders moeten hun doelgroep hiervoor steeds beter kennen, hun koopmotieven dus. 24 uur Per dag

Lixero ruim 30 jaar uw betrouwbare partner voor uw professionele bakkerijverlichting.

/ Innovatie

/ Visie

/ Maatwerk

/ Kennis

Consumenten zijn 24 uur per dag aanwezig op internet. Niet altijd actief, maar wel bereikbaar. Men wordt steeds ongeduldiger. Alles moet nu en snel. Online en offline activiteiten moeten daarom steeds meer met elkaar verbonden zijn. de hele Wereld diChtBij

Dankzij internet en ook de reislustigheid zijn landsgrenzen eigenlijk geen grenzen meer. De hele wereld ligt in de huiskamer. Klanten kopen over de hele wereld. Nou zal dat met brood- en banketproducten zo’n vaart niet lopen, maar produc-

tideeën en bepaalde smaakrichtingen komen toch met regelmaat uit exotische gebieden. Zo kan een bakker ook de verre landen dichtbij brengen. saMen oPtrekken

Jarenlang is er sprake geweest van individualisering van de maatschappij. Iedere consument wenste bij wijze van spreken persoonlijk benaderd te worden. Dat lijkt te gaan veranderen. Consumenten trekken steeds vaker collectief op. Om samen in te kopen, maar ook crowdsourcing is een goed voorbeeld. Een bakker kan groepen klanten bijvoorbeeld betrekken bij zijn assortiments- en productontwikkeling groen

Duurzaamheid is geen extraatje meer, maar wordt zo langzamerhand een randvoorwaarde. Consumenten verwachten van hun leveranciers dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Men wil weten waar de producten vandaan komen. Hoe meer een bakker weet van de herkomst van zijn grondstoffen en over de wijze waarop deze geproduceerd zijn, hoe beter hij bij de klantenwens op dit gebied kan aansluiten Beleven

Klanten willen steeds meer producten voelen, ruiken en proeven. Beleven dus. Een bakkerswinkel leent zich daar uitstekend voor. Ondernemers, dus ook bakkers. Die het beste op deze trends weten in te spelen, de klant het beste snappen en de samenwerking met de juiste partners weet te bereiken, zullen uiteindelijk de meest succesvolle zijn, zo luidt de voorspelling. Bron: Rabobank Cijfers & Trends


|

SUCCeSVeRHAAl

Na 4 jaar doorbraak voor Handgemaaktbrood Nu de Beko besloten heeft om in al haar vestigingen tien producten van Handgemaaktbrood op voorraad te nemen is dit bijzondere, in München geproduceerde broodconcept van initiatiefnemer Patrick Boon nu dus landelijk verkrijgbaar voor ambachtelijke bakkers. De broden worden diepgevroren geleverd en kunnen vanwege het hoge vochtgehalte probleemloos nog een keer afgebakken worden. Handgemaaktbrood is nu zo’n vier jaar op de markt, maar ‘Nederland is er nu echt klaar voor’, zo stelt een enthousiaste Patrick Boon. ‘Tijdens de BakkersVak laatst in Rosmalen heb ik zeker 150 bakkers gesproken over ons concept en ook daar bleek dat de behoefte er duidelijk is. Brood verkopen aan de bakker, dat is eigenlijk wel heel bijzonder, zo realiseert hij zich zelf ook wel. Het

lange zaaien begint nu vruchten af te werpen. Ook ‘de’ consument blijkt er klaar voor te zijn. ‘Er is landelijk een tendens gaande, nog niet overal, maar wel in bepaalde steden, wijken en regio’s’, zo legt Patrick uit. ‘Een mooi voorbeeld is Bilder & De Clerq. Een conceptwinkel waar mensen probleemloos vier tot vier-en-een-halve Euro neertellen voor een lekker brood. We verkopen hier inmiddels tien keer zoveel dan we begroot hadden. Acht pallets per maand en dat in één winkel en ook nog eens tegenover een filiaal van Albert Heijn met een behoorlijke broodafdeling!’ Maar hier blijft het zeker niet bij, zo voorspelt Boon: ‘We zijn met een shop-in-the-shop bezig in België en ook in Breda gaan we dat uitrollen en verder zijn we alweer bezig met het neerzetten van een biologische lijn producten.

Compact K past perfect in uw ambachtelijke bakkerij!

Superieure bakkwaliteiten

Energiebesparing tot 25%

Uitstekende service 24/7

Uitstekende reputatie

Uw klanten willen kwaliteit en ambachtelijk gebakken brood. Lekker smakelijk en ‘anders dan elders’.

Beter bakken, anders denken De wachtel Compact K helpt u om anders te kunnen bakken: • Meer stralingswarmte en minder luchtverplaatsing • Kortere baktijden en malser brood • Bewezen ‘minder’ uitdroging • Nauwelijks terugval in temperatuur bij het wisselen van de wagens • Geheel anders dan normale rotatieovens • Aantrekkelijke aanschafprijs. Uw voordeel nu biedt later volop kansen! Bel 0488-452051 voor meer informatie.

.nl www.topbrood

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Spronk Bakkerijmachines, Kortestraat 3-4, 6673 BA Andelst. Telefoon 0488-452051 e-mail: info@spronkbakkerijmachines.nl, www.spronkbakkerijmachines.nl, www.topbrood.nl

Pilz zorgt voor veiligheid in bakkerijmachines ‘Veel machines in bakkerijen en broodafdelingen blijken nog niet veilig te zijn’, zo stelt Pilz. Vaak bedienen veel verschillende medewerkers wekelijks de broodsnijmachine. Die machines moeten dus superveilig zijn en een toegevoegde waarde leveren aan de ondernemer. Pilz wil er als leverancier van o.a. veiligheidscomponenten en besturingssystemen voor zorgen dat machines veilig werken, waarbij de mens centraal staat. Zo zorgt een Pilz lichtscherm ervoor dat de messen niet bewegen als het brood wordt ingelegd. Ook zijn de machines gemakkelijk toegankelijk

en dat is ook handig in verband met de schoonmaak. Voor informatie over typen lichtschermen en hoe deze kunnen worden toegepast heeft Pilz een gratis e-learning module beschikbaar via http://onlinetraining.pilz.nl. Dat is een nieuwe manier van leren om het bewustwording van veiligheid onder de aandacht te brengen. Zo komen de verschillende typen lichtschermen aan bod, hoe lichtschermen werken en hoe bepaald kan worden welk lichtscherm het meest geschikt is voor de situatie en hoe men een lichtscherm veilig positioneert

bezoek één van onze filialen en bestel de

OVENHEERLIJK verpakkingslijn

Bestel onze complete lijn op

www.paardekooper.nl

9


10 |

COlUMn

Regels voor gebruik van persoonsgegevens Vrijwel iedere ondernemer verwerkt gegevens van werknemers en van klanten met behulp van computers. Dat betekent dat de verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor vrijwel iedere ondernemer gelden. Welke verplichtingen zijn dat eigenlijk? De Wbp merkt alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon aan als persoonsgegevens. De verplichtingen van de Wbp gelden voor het gebruik van die gegevens als dat gebruik geheel óf gedeeltelijk geautomatiseerd is. Dat betekent dat de verplichtingen van de Wbp voor vrijwel iedere ondernemer gelden.Vrijwel iedere ondernemer gebruikt tegenwoordig immers de computer voor de personeels- en de klantadministratie. Mag ik Persoonsgegevens geBruiken?

Vooropgesteld wordt dat de Wbp het gebruik van persoonsgegevens niet verbiedt. Dat is alleen het geval bij het gebruik van gevoelige gegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid of godsdienst, en zelfs daarvan is het gebruik niet altijd verboden. Welke verPliChtingen heB je?

De Wbp verbiedt het gebruik van persoonsgegevens dus niet. De Wbp bevat verplichtingen waaraan dat gebruik moet voldoen. Daarbij gaat het in het kort om de volgende verplichtingen. • Ten eerste moet het gebruik een duidelijk doel te hebben. Dat doel moet op één van de in de Wbp genoemde gronden gebaseerd kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gebruik plaatsvindt met toestemming van degene op wie de gegevens betrekking hebben of ter uitvoering van een overeenkomst met hem of haar. • Ten tweede moet het gebruik van persoonsgegevens goed beveiligd worden. De gegevens mogen niet zomaar op straat komen te liggen. Je moet dat als ondernemer ook niet willen. Onder omstandigheden moet het gebruik van gegevens gemeld worden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) en onder zeer bijzondere omstandigheden moet het Cbp zelfs van te voren onderzoeken of het gebruik geoorloofd is.

MKB blijft investeren in opleiding werknemers ondanks crisis Negentig procent van de MKBers investeert in de opleiding van hun werknemers. Het opleidingsbudget ligt al vrij lang zo rond de 1500 euro per jaar. Hoe groter het bedrijf, hoe minder ondernemers in eigen kennis en ontwikkeling investeren. Dat blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau onder 550 MKB-ers. Van de ondernemers die niet in de eigen opleiding en ontwikkeling van het personeel investeren, zegt

• Tenslotte moet degene op wie de gegevens betrekking hebben, over dat gebruik geïnformeerd worden. De personeelstrainer van Media Markt van wie onlangs aan het licht kwam dat hij mystery shoppers de opdracht gaf om winkelmedewerkers te filmen met een verborgen camera, ging op dat punt in de fout. Dat geldt ook voor de ondernemer die cookies op zijn website gebruikt zonder de gebruikers van die site daarvan op de hoogte te stellen. CaMeratoeZiCht en Cookies

Overigens geldt in beide gevallen (gebruik van cameratoezicht en van cookies) dat naast de verplichtingen van de Wbp nog andere verplichtingen op grond van andere wetten gelden. Het voert te ver om daar in deze column op in te gaan. Het voert ook te ver om in deze column in te gaan op de vergaande verplichtingen die ondernemers hebben die gegevens buiten Europa brengen. Het voert tenslotte te ver om in te gaan op de verdergaande verplichtingen die de ondernemer heeft als de modernisering van de Wbp van kracht wordt. Daaraan wordt vanuit Europa gewerkt. De verwachting is dat de nieuwe, strengere regels op zijn vroegst in 2015 van kracht worden. Voor de ondernemer die nu aan de verplichtingen van de Wbp voldoet, is het een kleine stap om in de toekomst aan de nieuwe regels te voldoen. Zorg dus dat je aan die verplichtingen voldoet! Marieke Thijssen Hekkelman Advocaten

Hekkelman Advocaten NV is gevestigd in Nijmegen en Arnhem en gespecialiseerd in vastgoedrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht (waaronder e-commerce). Telefoon: 024-3828384; www.hekkelman.nl

Word vriend van Bakery Next

bijna de helft dat dit komt door een gebrek aan tijd. 84 procent van alle ondervraagde ondernemers vergoedt alle opleidingskosten voor het personeel. Een derde is een terugbetalingsregeling met de werknemers overeengekomen. Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) investeren vaker in de eigen opleiding dan ondernemers met personeel. Circa 90 procent van de ZZP-ers, tegenover 79 procent van de ondernemers met personeel. Als ondernemers in hun

eigen opleiding en ontwikkeling investeren, is dit met name om vakkennis te verbeteren (40 procent). Het tweede belangrijke motief om zelf een opleiding te gaan volgen is zichzelf interessanter te maken voor klanten en opdrachtgevers (29 procent). Dit laatste geldt dan weer vooral voor ZZP-ers. Bron: ING Economisch Bureau / Intermediair

Bioclimatic introduceert UVC folie-desinfectieunits Er wordt in de voedselindustrie veel geld en moeite geïnvesteerd om zo schoon mogelijk te kunnen produceren. In veel productieruimten wordt de lucht met UVC of ionisatie gedesinfecteerd en veel bedrijven voorzien de transportbanden van een continu werkende UVC desinfectie-unit om te voorkomen dat schimmels en andere micro-organismen zich op de producten kunnen nestelen. Uiteindelijk, aan het eind van het productieproces, wordt het brandschone product goed verpakt in folie om ervoor te zorgen dat het ook schoon blijft. Maar hoe schoon is de verpakkingsfolie zèlf eigenlijk? Vaak komt de verpakkingsfolie rechtstreeks in contact met het product en bacteriën of schimmels die op deze manier op het product terechtkomen kunnen funest zijn voor de kwaliteit en houdbaarheid. Bioclimatic maakt het nu mogelijk om ook de laatste stap in het productieproces veilig te kunnen zetten door de introductie van een lijn UVC foliedesinfectie-units waarmee folie eenvoudig tijdens het

proces gedesinfecteerd kan worden. Deze UVC folie-desinfectie-units zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden in de voedselindustrie. Deze van RVS gemaakte units , hebben geen koeling nodig en zijn eenvoudig te monteren. De hoogrendement UVC buis is voorzien van een speciale Food-Safe Teflon coating die ervoor zorgt dat in het eventuele geval van breuk van de

UVC buis er geen glas kan vrijkomen. Personeel is door de speciale constructie van de units beschermd tegen rechtstreeks contact met UVC licht. Er zijn units met één UVC buis en units met twee buizen. Als de folie geen al te hoge snelheid krijgt, zal een unit met één buis vaak al voldoende zijn, maar als er meer micro-organismen afgedood moeten worden, of wanneer er van een hogere folie-snelheid sprake is, kan er voor een unit met twee buizen gekozen worden. De units zijn leverbaar vanaf € 760,00 excl. BTW voor drie folie-breedtematen: tot 350 mm, tot 500 mm en tot 800mm. Meer informatie is telefonisch te verkrijgen via nummer 0252-626962 of per email via info@bioclimatic.nl

Beperking fiscale meldplicht bodemrecht De fiscale meldingsplicht, die op 1 januari werd ingevoerd, geldt niet bij aankoopfinanciering, zoals bij levering met eigendomsvoorbehoud, vormen van leasing en huurkoop. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën besloten. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de staatssecretaris tegemoet komt aan de ernstige bezwaren van de ondernemingsorganisaties tegen de fiscale meldingsplicht voor zaken die onder het fiscale bodemrecht vallen. De schade die de meldingsplicht dreigde toe te brengen aan de kredietverlening aan, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf, wordt daarmee afgewend, zo stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Door het besluit van Weekers hoeft een leverancier, die van plan is een geleverde zaak (bijvoorbeeld een machine) terug te halen omdat de klant de rekening niet betaalt, dat plan niet aan de Belastingdienst te melden. Door de meldingsplicht zou de fiscus altijd de eerste keuze hebben om belastingvorderingen te verhalen. Het zekerheidsrecht van de leverancier zou hierdoor niets meer voorstellen, met als gevolg dat de kredietverlening duurder zou worden, aldus VNO-NCW en MKBNederland. Dat Weekers de meldingsplicht nu beperkt, is dus vooral goed nieuws voor het midden- en kleinbedrijf. Voor deze bedrijven

blijkt kredietverlening vandaag de dag al lastig genoeg, aldus de beide organisaties. BodeMreCht

Door het zogenoemde bodemrecht mag de Belastingdienst bepaalde belastingvorderingen, zoals btw en loonbelasting, op bodemzaken verhalen. Zelfs als niet de ondernemer

zelf, maar een ander de eigenaar van die zaken is. Bodemzaken zijn roerende zaken die op het terrein (het perceel) van de ondernemer staan. Te denken valt aan machines in een fabriek en de inventaris van winkels en horecagelegenheden. Bron: VNO-NCW

BakeryNext • nl Regelmatig willen wij u als lezer een stelling voorleggen en u vragen om hierop te reageren door het er mee eens te zijn, of juist niet. Het liefst gebruiken wij dan stellingen, die u bijzonder aanspreken. Mail uw stelling naar redactie@bakerynext.nl of vul de deze bon in en stuur deze naar Redactie Bakery Next, Schoolstraat 6 8603 XL Sneek. Faxen mag ook: 0515-421260. Mijn stelling die ik eens aan de collega’s in de branche wil voorleggen is: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ U blijft anoniem! Niemand weet dat de stelling van u afkomstig is.


| 11

Eindhoven krijgt er met Stadsbakkerij Broodt een nieuwe bakkerij bij ‘Stadsbakkerij Broodt wordt een bakkerij waar heel erg lekker brood wordt gebakken. Dat is ons belangrijkste doel’, aldus Dido van Klinken van deze bijzondere bakkerij. Broodt gaat biologisch brood bakken op kleinschalige en traditionele wijze. Dat wil zeggen met biologische ingrediënten, met desem (dus geen gist), meel, water en zeezout. Brood dat aan vakantie moet doen denken en waar mensen niet van af kunnen blijven. Van Klinken: ‘De thema’s van Broodt zijn: eerlijk, eenvoudig, biologisch, kleinschalig, ambachtelijk, lokaal en heel erg lekker. Geen fratsen maar terug naar de bron. Je zou het karakter van Stadsbakkerij Broodt kunnen typeren als ‘raditioneel innovatief’. Naast het traditionele assortiment gaat Broodt vanuit de traditie innovatieve producten bakken. Andere vormen en nieuwe combinaties van smaken. Het meeste werk wordt met de hand uitgevoerd, zoals het kneden en vormen van het brood. Het wordt gebakken in een steenoven. ‘De manier waarop we bakken is gekozen omdat deze het lekkerste brood oplevert’, volgens de initiatiefnemer. Van Klinken: ‘Het bereiden van het brood wordt in het volle zicht van de klanten

gedaan, omdat bakker een schitterend ambacht is dat door iedereen gezien mag worden. De sfeer in de winkel wordt samen met de klanten gemaakt door de bakkers, het winkelpersoneel en het interieur. We willen een aanstekelijk enthousiaste sfeer creëren met veel lol, humor en plezier. Het kopen van brood wordt hierdoor een belevenis. Samen met de unieke broden, andere baksels en aan brood gerelateerde artikelen creëren we een uniek bakkerijconcept’. Stadsbakkerij Broodt wordt gevestigd in een ruim en licht pand aan de Smalle Haven 101. De winkel grenst aan de achterzijde aan het Karel Vermeerenplantsoen waar een terras komt. Er wordt een link gemaakt met Eindhoven Design Capital door in de winkel ruimte te bieden aan jonge ontwerpers om werk te exposeren dat gerelateerd is aan brood en voeding. Broodt heeft namelijk de ambitie om bij te dragen aan het creatieve klimaat van Eindhoven. Op 1 maart hebben ze de sleutel van het pand gekregen. Na een flinke verbouwing zal Stadsbakkerij Broodt op zaterdag 1 juni open gaan. Ze zijn nu nog druk doende met alle voorbereidingen, zoals vergunningen en de SKAL certificering en over een openingsstunt wordt nog hard nagedacht, zo verzekerde Dido van Klinken.

Sonneveld publiceert Duurzaamheidsverslag 2012 Sinds 2009 publiceert Sonneveld jaarlijks een Duurzaamheidsverslag. Alle inspanningen van Sonneveld Group op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan in dit verslag vermeld en worden nader toegelicht. Vanaf nu is het Duurzaamheidsverslag 2012 beschikbaar via de Sonneveld website. Tevens is hier het duurzaamheidsverslag van Orkla, de moedermaatschappij van Sonneveld, te vinden. Sonneveld is op veel fronten actief als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit onderwerp is een ‘hot item’ voor bedrijven die, naast het nastreven van winst, hun verantwoordelijk-

heid nemen voor mensen, samenleving en milieu. Sonneveld is continu op zoek naar verbeterpunten betreffende haar MVObeleid. Haar activiteiten in 2012 op dit gebied staan in het Duurzaamheidsverslag uitgebreid beschreven. Eind maart publiceerde moederbedrijf Orkla haar jaarlijkse duurzaamheidsverslag. Als producent van voedsel en dranken, vindt Orkla dat zij een ‘farm-to-fork’ verantwoordelijkheid heeft. In haar duurzaamheidsverslag laat Orkla de innovaties en verbeteringen van verschillende bedrijven zien op het gebied van voedselveiligheid, voeding en gezondheid, het milieu en verantwoord inkopen.

Veerkarton introduceert nieuw dessin Cupcakes verpakking Al geruime tijd is de cupcake bezig aan een opmars in Nederland en in de rest van Europa. Daarom introduceert Veerkarton een speciaal voor deze producten geschikt vensterdoosje. De afgelopen jaren was dit uit voorraad leverbaar in een neutrale roze kleur. Nu is dat aangepast naar een eigentijds dessin. Met dit vensterdoosje komt het accent van de cupcake, volgens de producent nog beter tot zijn recht. De doosjes zijn beschikbaar in vier verschillende formaten. Tevens zijn er interieurs beschikbaar om de cupcakes te fixeren in de verpakking. Er is al een verpakking beschikbaar voor één cupcake. Daarnaast is het ook mogelijk de doosjes gepersonaliseerd te laten drukken. dat kan als vensterdoos, maar het is ook mogelijk het doosje zonder venster uit te voeren. Op verzoek zijn ook andere formaten beschikbaar.

w We kno

!

baking

Broodmix voor meergranenbrood (1/3 mix + 2/3 bloem)

Gist en bakkerijGrondstoffen Orionweg 8 - 4782 SC Moerdijk - The Netherlands Tel. +31 (0)168 388 533 - Fax +31 (0)168 388 540 info.nl@abmauri.com - www.abmauri.nl

Geeft meer smaak aan uw bereidingen en biedt extra stabiliteit tijdens het rijsproces. Voor

een royaal bakresultaat!


12 |


| 13

Chocoladestuk…

Uw foto ook een keer op deze plaats of op de voorpagina? Dat kan! Wij zien uw ­inzending graag tegemoet per mail op ­redactie@BakeryNext.nl, of per post of op ons Redactie adres Schoolstraat 6 8603 XL Sneek Liefst voorzien van het ‘verhaal’ of de betekenis erachter.


14 |

Verzekeringen Pensioenen Employee Benefits Financieringen Hypotheken

Besparen op uw verzekeringen? U heeft recht op een gratis analyse! Bel ons...

Postbus 94 3860 AB Nijkerk Tel. 033 247 55 66 Fax. 033 245 98 94 info@bakkersbelang.nl www.bakkersbelang.nl

Detailhandel pleit voor landelijk verbod op rooftassen Een landelijk verbod op rooftasPostbus 94 sen. Daarvoor pleitte Detailhandel 3860 AB Ondernemers Nijkerk Nederland onlangs. zien het gebruik van de gepreTel. 033 247 55 66 pareerde tas flink toenemen en Fax. 033 245 98 94 slaan alarm. Ruim een derde van de schade van winkeldiefstallen info@bakkersbelang.nl wordt toegeschreven aan rondtrekwww.bakkersbelang.nl kende buitenlandse bendes, citeert Detailhandel Nederland het rapport Nationaal Dreigingsbeeld 2012 van de Nationale Politie. Winkeliers hebben berekend dat voor 80 procent van de diefstallen een rooftas is gebruikt. Zo’n tas is bekleed met folie zodat de detectiepoortjes bij de uitgang de inhoud

Nummer 2013 | k 18 | 3 | Wee Jaargang

8

AK DE V

KRA

OO NT V

K R BA

KEN

D D NE

ERLA

Bronnen: De Ondernemer, NU.NL en ANP

Nog steeds vertrouwen in elektronisch betalingsverkeer Banken, winkeliers, het midden- en kleinbedrijf (MKB) en consumenten zijn het vertrouwen in het elektronische betalingsverkeer niet kwijt. Dat was de conclusie tijdens een extra vergadering van de kerngroep Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), aldus De Nederlandsche Bank.(DNB) Die vergadering had niets te maken met de bijeenkomst op het ministerie van Veiligheid en Justitie na de cyberaanvallen op Nederlandse banken. Er werd besloten dat er een soort verbindingsofficier komt die de contacten onderhoudt tussen de banken en het Nationaal Cyber

BakeryNext •nl

niet kunnen scannen. Ook zijn er roofjassen en zelfs al roofkinderwagens gesignaleerd. Inmiddels is in 58 van de 100 grootste winkelgemeenten een rooftasverbod opgenomen in de plaatselijke verordening. Detailhandel Nederland wil echter een landelijke regeling. Volgens de winkeliers ligt het aantal diefstallen veel hoger dan wat de politie aangeeft. Vooral rondtrekkende Oost-Europese bendes zorgen volgens de ondernemers voor: zo’n 135 miljoen euro schade per jaar.

Security Centrum Het MOB bestaat uit de Nederlandse Vereniging van Banken, de Detailhandel, MKB Nederland, de Consumentenbond, Thuiswinkel.org en Currence en wordt voorgezeten door DNB. De organisaties willen samen werken aan maatregelen om het vertrouwen in en de bereikbaarheid van het betalingsverkeer te vergroten. Afgesproken is onder meer dat banken sneller moeten communiceren over problemen. Ook zal er een centrale plek worden ingericht waar actuele informatie over storingen en onderbrekingen zal worden gedeeld Bron: Telegraaf

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

8

ND

t TV BBN maak bij opnames ers Arts Bakk

2 van Marike Dutch Beurden Chocolate 2013 Master

7

tie in combina dodelijk Wit brood d vlees ls roo l recent Enge boter en dat door een in een sne eetpatroon rs, gereerd t gesug van een suike Kansen nde wereld Dat word . Het volgen en verwerkte onze telijke tig, in onderzoekwit brood, vet erg in trek is enen, zo verandere in beweging. Het is onrus de ambach wil ers rijk is aan patroon dat je dood betek rnem atie een boven Vele onde ld is volop kortom wereld, kan echt ers. BakSpir De were k en onzeker. hoe ze het hoofd en is westerse n de onderzoek verrassen vindt op na te denk ons onduidelij dagelijks af udere om bakkerij om Tijd zich concl ‘13” ld a 19 vragen nieuw houden. Spiratie de were en jl een “Bak elijks, terwi water kunn de naam Radio Kootwijkzich richt op Onder of nauw r verandert. s dat De mber in er niet s snelle 24 septe enement plaatbakkerijsector. in heen steed a8 branche-evambachtelijke vierde dinsdag ene le r op pagin naar ‘de de gehe ‘de algem Lees verde verwijst l de dag van de toekomst in datum gezon ’, ofwe dag die ! september ngen’ over een bakkerij. Een ing en Nederland bakkend beschouwi ambachtelijke inspiratie, belev de rant voor binnen moet staan van De vakk het teken g. ontmoetin a6 r op pagin Lees verde

Be Our Next Friend Dat kan, want nu is er Bakery Next, de vakkrant voor de bakkerijbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, introducties, vraag- en aanbod, wetenswaardigheden. Kortom het blad waar velen sector van achter het bureau, voor de oven tot in de winkel op zaten te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Bakery Next wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in

r op pagin

Lees verde

de branche. Daarom willen we u als lezer alle ruimte geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, Bakery Next staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Next Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 70 euro per jaar (excl. 6% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 18 keer per jaar Bakery Next en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

Ja, ik word ‘Next Friend’ van Bakery Next.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 6% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

W W W. B A K E R Y N E X T. N L

Maak kans op een Josto! Als u ‘Next Friend’ wordt van Bakery Next ontvangt u niet alleen 18 keer per jaar deze krant, maar u doet automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’ van Bakery Next. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: Bakery Next Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@bakerynext.nl U kunt ook op www.vriendvan.nl de bon invullen.


| 15

C ampagne ‘S turen

op

C ijfers ’

ondersteunt mkb - ers bij financiële huishouding

Ondernemer mist vaak helder beeld van eigen cijfers Ondernemers helpen hun bedrijfsadministratie zó in te richten, dat ze kunnen sturen op cijfers. Met dat doel lanceerden MKB-Nederland en de adviseurs en accountants van Flynth op 9 april 2013 tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht de campagne ‘Sturen op cijfers’. Als gevolg van de aanhoudende crisis komen steeds meer ondernemers in de financiële problemen, terwijl dat zeker niet altijd nodig is. Vorig jaar behaalde het aantal faillissementen in Nederland het trieste hoogterecord van 11.235 (CBS). MKB-Nederland en Flynth

constateren dat veel met name kleinere bedrijven in de problemen komen, doordat hun administratie onvoldoende op orde is. Daardoor ontbreekt een betrouwbaar beeld van de stand van zaken binnen het bedrijf. Een gebrekkige administratie maakt ondernemers bovendien kansloos als zij bij een bank aankloppen voor krediet. Sturen op realtime managementinformatie

Een relatief kleine investering in een accurate administratie maakt een groot verschil voor zowel de overlevingskansen als de financierbaarheid van de onderneming. Een

Zeelandia heeft gele room assortiment verbeterd Zeelandia brengt haar banketbakkersroom naar een hoger niveau. Hiertoe zijn vier kwaliteiten binnen het assortiment verbeterd. Zo bevatten ze minder stof wat de verwerkbaarheid ten goede komt en is het ook prettiger om mee te werken. Verder heeft Zeelandia nog mogelijkheden gezien om in alle kwaliteiten meer stand te ontwikkelen. Hiermee belooft de fabrikant een

strakker, fraaier product en een betere snijdbaarheid. Zeelandia is overtuigd van haar vernieuwde assortiment banketbakkersroom. Daarom geeft zij gratis samples van 800 gram weg, zodat de bakker zelf deze verbeterde kwaliteit kan ervaren. Hiervoor kan men terecht bij de Zeelandia verkoopadviseur.

accurate administratie geeft ondernemers de mogelijkheid te sturen op realtime (online) managementinformatie – zo kan de ondernemer met tussentijdse resultaten zien of hij de begroting haalt en hoe de resultaten zich ten opzichte van het voorgaande jaar. Hij kan daaraan conclusies verbinden en bijsturen waar nodig. Bovendien vergroot hij de financierbaarheid aanzienlijk: ‘Wanneer een ondernemer kan aantonen dat hij stuurt op de cijfers, doordat hij zijn administratie zo heeft ingericht dat die cijfers ook direct beschikbaar zijn, dan vergroot dat zijn mogelijkheden voor een financiering

aanzienlijk’, zegt Maarten Zemann, directeur MKB Advies bij Flynth.

bedrijven vooral een kwestie zijn van het hoofd boven water houden.

Ondernemers helpen de regie te pakken

Op www.mkbservicedesk.nl/financieledesk krijgt de ondernemer uitgebreide informatie over de verschillende facetten van de financiële bedrijfsvoering. Met een interactieve scan kan de ondernemer zelf testen in hoeverre de administratie op orde is en of zijn bedrijf op basis van de cijfers te sturen is. Op basis van de resultaten van de scan ontvangt de ondernemer gericht advies om zichzelf te verbeteren.

Juist in de huidige economische omstandigheden hebben mkbondernemers behoefte aan praktisch inzicht en ondersteuning bij de regie op hun financiële huishouding. Met de campagne ‘Sturen op cijfers’ steken MKB-Nederland en Flynth hen daarbij de helpende hand toe. Het uiteindelijke doel is dat ondernemers zich met al hun activiteiten structureel richten op waardecreatie en waardegroei. Maar in eerste instantie zal het bij veel

Bron: Flynth

Stelling: Door een tijdelijke verlaging van de loonbelasting naar 10% kunnen wij als bakkers het hoofd boven water houden. Deze stelling werd ingezonden door Patrick Harms. Zijn motivatie luidt als volgt: Wij hebben een eigen bakkersbedrijf. Een prachtig gemengd bedrijf met 3 winkels en een leuk team, dat alles maakt en verkoopt. Twee jaar geleden zijn wij verhuisd van een te kleine bakkerij in Vries naar een mooie grotere bakkerij in Tynaarlo. Ondanks een mooie omzet is het op dit moment moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ik vind dat wij veel te veel lasten betalen en dan met name loonbelasting. Ik weet dat het in de detailhandel slecht gaat en vind het dan ook dat het nu de hoogste tijd wordt om hier iets aan te doen, voordat nog veel meer winkeliers de deur moeten sluiten. Waarom wordt net als in de bouw, waar de BTW van 21% naar 6% is gegaan, de loonlasten tijdelijk niet verlaagd van rond de 35% naar bijvoorbeeld 10 %? Vorig jaar betaalden we meer dan 10% van de omzet aan loonbelasting! Dat kwam mede doordat we te maken hadden met ziekte. Ik vind het veel te veel en voel me zo langzamerhand sponsor van de belastingdienst! Patrick Harms. Reacties op deze stelling zijn welkom op redactie@bakerynext.nl en ook bij Patrick Harms via bakkerijharms@planet.nl

WE KNOW-HOW OCDA.nl KOMA2019

TASTE

Leidend in innovatie. Bij onze TLR technologie draait alles om smaak.

www.koma.com

29-03-13 13:18


16 |

COlUMn k enniSniVeau

oVer klanten in

mkb

kan beter

Klantonderzoek werkt positief in op klanttevredenheid en verkoopresultaat Ken ik mijn klanten? Wat willen zij eigenlijk? En hoe speel ik daarop in? Hoe kom ik achter de wensen van mijn klant? Zijn mijn klanten tevreden of kan het beter? Deze vragen zou elke MKB’er zichzelf moeten stellen. Want een bedrijfsvoering afgestemd op klantkennis versterkt de concurrentiepositie en biedt groeikansen. Laat zien waarin je anders bent Het onderscheidend vermogen van een product of dienst is essentieel. De koopbereidheid is immers laag en de concurrentie neemt toe, vooral met internet als verkoopkanaal. Daardoor staan de verkoopmarges onder druk. Er is meer winst te behalen door bestaande en mogelijke klanten bewuster te betrekken bij je marketinginspanningen. Door in te spelen op gebruikerstrends en verschuivend mediagebruik bijvoorbeeld. Je klanten betrek je door de dialoog aan te gaan, te luisteren, te vragen en te analyseren. ken je klant

‘Ja, maar praten met de klant dat doen we toch ook al elke dag in ons klantcontact?’, hoor ik je al denken. Prima, maar hoor je daarmee alle ins en outs? Gericht klantonderzoek is voor klein tot groot investeren in een gezonde zaak en zal bij de klant alleen maar sympathie kweken. Inzicht in het profiel van je klanten is noodzaak. Achterhaal alles over de actuele klantbehoeften en -verwachtingen over het eigen product- of dienstenaanbod. Vraag naar het assortiment, de prijsstelling, de presentatie en de service. En vergeet de contacten en de promotie niet. Bekijk hoe de wensen aansluiten op het aanbod en welke kanalen klanten gebruiken. nieuWe Benadering

Op basis van onderzoeksuitkomsten kan het bestaande plan van aanpak worden getoetst op effectiviteit. Wat wordt erg gewaardeerd en wat kan beter? Het kan ook nodig blijken de geformuleerde missie en visie een meer klantgerichte jas aan te trekken. Dat leidt

dan tot een scherpere strategie en een herpositionering. Daardoor maximaliseer je het bedrijfsresultaat. Alleen een scherpe positionering kan immers het vertrekpunt zijn voor je inspanningen in marketing en communicatie. klantonderZoek ook voor Mij?

Misschien associeer je onderzoek eerder met ‘het grotere bedrijfsleven’. Er is echter altijd sprake van vraag en aanbod vanuit een zeker businessmodel gericht op… juist ja, klanten! Mensen zoals jij en ik, waar je het voor doet, die je kunnen maken of breken. Want elke klant is een ambassadeur van jouw merk. Dan maakt het ook niet uit of je producten of diensten aanbiedt, of je je richt op andere bedrijven of consumenten. ConCreet aan de slag

Maar hoe begin ik dan? De klantbehoefte kan je achterhalen met een schriftelijke enquête, gewoon op papier, online of per email. Dit is afhankelijk van de beschikbare klantgegevens. Combinaties met paneldiscussies en (diepte) interviews kunnen effectief zijn. Deze kwalitatieve vorm kan ook input geven aan de breder uit te zetten enquête. Als deze onderzoeksvaardigheden en de mogelijkheden beperkt zijn dan is het verstandig om dit uit te besteden bij een partij die ook een goede vertaalslag kan maken naar het beleid.

h et

ontbreekt Voormalige

o oStblok

bakkerS aan kenniS

Paul Berntsen helpt Hongaarse collega’s bij vernieuwing Kampioensbakker Paul Berntsen uit Didam is naar Kecskemé, een stad van 110.000 inwoners in centraal Hongarije, gereisd om daar Hongaarse collega’s te gaan helpen met het bakken van “specials” zoals Tijgerbrood en bijzondere koekjes. Door de stijgende welvaart groeit in Hongaarse bakkerijen de vraag naar bijzondere brood- en koekproducten. Het ontbreekt de bakkers daar echter aan kennis. Een delegatie Hongaren was eerder al te gast in de bakkerij van Berntsen in Didam. Zeven burgemeesters uit de regio Centraal Hongarije

brachten een werkbezoek aan de Liemers en sloegen de bakkerij van Berntsen niet over. De delegatie was onder de indruk van het grote aantal soorten brood dat Nederlandse bakkers dagelijks aanbieden. In het Hongaarse binnenland hebben consumenten slechts de keus uit wit en bruin. Hongaarse bakkers willen graag innoveren. Maar wegens kennisachterstand komen de Hongaren niet verder. In het land zelf ontbreekt die kennis. Berntsen is daarom de Hongaren een handje gan helpen en nam als geschenk een koekjesvormmachine mee naar Kecskemé.

Het volledige artikel is te lezen op http://arnoldycommunicatie. wordpress.com/2013/04/16/kennisniveau-over-klanten-in-mkbkan-beter/

Robert Arnoldy is adviseur in marketingcommunicatie. Hij wil ondernemers in het MKB helpen aan meer rendement door de klanttevredenheid te maximaliseren. Dat kan door een effectieve communicatieslag te maken op basis van praktisch klantonderzoek. Robert is eigenaar van communicatieadviesbureau Arnoldy Communicatie in Kortenhoef. Voor meer informatie surf naar http://www.arnoldy-communicatie.nl of bel 035-6566980.

Schaduwvrije presentatie dankzij LED verlichting HOLLAND 3369 E.G.

HACCP Gecertificeerd

mincedveal… smaakmakers van...gehakt

www.mincedveal.nl T.020 - 632 41 85 info@mincedveal.nl i

Onlangs is Bakkerij Koopmans te Tubbergen overgestapt op LED verlichting om haar producten in de winkel mooi te presenteren. Dankzij deze nieuwe en energie zuinige verlichting, geïnstalleerd door Emondt uit Enschede, zijn er geen schaduwen meer te zien op de geëtaleerde producten.


| 17

alS rode draa d

Hogescholen die ook aan onderzoek doen, kunnen rekenen op extra geld. Minister Bussemaker investeert een bedrag oplopend tot 13 miljoen Euro per jaar in praktijkgericht onderzoek in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Met het geld komt de Minister tegemoet aan de grote behoefte in zowel het HBO als het MKB en de publieke sector aan meer praktijkgericht onderzoek. ‘De innovatie en kennisontwikkeling die ontstaan uit de uitwisseling tussen theorie en

praktijk zijn waardevol voor samenleving en economie’, zo stelde Bussemaker. ‘Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten werken samen met de praktijk aan echte problemen die daar spelen en zoeken samen naar oplossingen. Juist ook voor sectoren die minder goed aan bod komen bij wetenschappelijk onderzoek, zoals MKB en de zorg is dat waardevol’. Voor middelgrote en kleine bedrijven is praktijkgericht onderzoek vaak de enige schakel met de kennissector. Zij zijn voor hun

Op donderdag 18 april heeft de politie in Frankrijk de vermoedelijke dader van deze gewapende overval opgepakt. De arrestatie van de overvaller was het resultaat van een gecoördineerde actie van de federale gerechtelijke politie van Kortrijk in samenwerking met haar collega’s van Rijsel. Tijdens deze actie werden die donderdagochtend drie huiszoekingen gedaan. Dat was onder meer het geval bij een 42-jarige man uit het Franse

n k t!

De w m

og

e lij k d a n j

e

Eurofours Nede remkasten, Voor meer informatie: www.primusouwel.nl

Zaken doen met Eurofo

Primus Ouwelfabriek BV Oostzaan Tel.: 075-6164061 info@ouwel.nl zaken doen met de prod

groot voordeel: ontwerp service en onderhoud b hand. U hoeft daar zelfs naar Frankrijk, want onz verzorgt de verkoop, ins van onze machine’s en voor al uw opmerkingen en wensen. Dat is wel zo gemak hulp nodig hebben - dan zijn wij snel ter plekke om een te lossen.

Remrijskast 40 x 60 cm

Bron: Binding.nl

inclusief wielen Eurofours Nederland, uw en leverancier in remkasten,eenfreezers en winkelinterie glazen deur

innovaties doorgaans afhankelijk van onderzoek aan hogescholen. Voor studenten biedt praktijkgericht onderzoek een extra uitdaging tijdens hun studie. Het verhoogt de onderwijskwaliteit en leert een onderzoekende houding aan, waar de bedrijven waar zij later gaan werken, weer profijt van hebben. Docenten in het HBO hebben er ook voordeel van: via lectoraten houden zij zo hun kennis op peil en doen zij onderzoeksvaardigheden op. De 13 miljoen Euro wordt ondergebracht bij NWO, dat het geld verdeelt. Het totale budget voor praktijkgericht onderzoek komt met deze injectie op 30 miljoen.

Eurofours Nederland, uw leverancier in ovens, remkasten, freezers en Driewinkelinterieurs! jaar garantie Normaal € 6515,-

Zaken doen met Eurofours betekent direct zaken doen met de producent. Dat heeft een groot voordeel: ontwerp, productie, verkoop, Eurofours staat voor kwaliteit. Onze producten zijn met d service zich in één Zaken doen met Eurofours betekent directen onderhoud zorg bevinden en onder strenge kwaliteitscontrole ontwikkeld en g hand. hoeft daar zelfs niet helemaal voor zaken doen met de producent. Dat heeftU een fabrieken in Gommegnies (ISO 9001 gecertificeerd). He naar Frankrijk, want onze Nederlandse vestiging groot voordeel: ontwerp, productie, verkoop, service en onderhoud bevinden zich in éénde verkoop, verzorgt installatie en onderhoud wijExclusief onze klanten drie jaar garantie geven op onze produc BTW hand. U hoeft daar zelfs niet helemaal voormachine’s van onze en is uw aanspreekpunt Frankrijk, want onzeenNederlandse vestiging voornaar al uw opmerkingen wensen. Dat is wel zo gemakkelijk, want - mocht u verkoop, installatie en onderhoud hulpverzorgt nodig de hebben - dan zijn wij snel ter plekke om een eventueel probleem op van onze machine’s en is uw aanspreekpunt Sikkelstraa te lossen. voor al uw opmerkingen en wensen. Dat is wel zo gemakkelijk, want - mocht u

NU € 4995,-

Halluin. De Kortrijkse onderzoeksrechter schreef een internationaal aanhoudingsbevel uit. Het gerecht heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het gerecht van Kortrijk vermoedt dat de dader eerder ook al een gewapende overval pleegde op een krantenwinkel in Rekkem. Toen bedreigde hij de uitbaatster en loste hij enkele schoten. Bij die overval raakte niemand gewond.

3301 AA D Telefoon: 0 Fax: 078 GSM: 06 -

hulp nodig hebben - dan zijn wij snel ter plekke om een eventueel probleem op te lossen. Drie jaar garantie

Eurofours staat voor kwaliteit. Onze producten zijn met de grootst mogelijke Drie jaar garantie zorg en onder strenge kwaliteitscontrole ontwikkeld en geproduceerd in onze Eurofours staat voor kwaliteit. Onze producten zijn met de (ISO grootst mogelijke fabrieken in Gommegnies 9001 gecertificeerd). Het is niet voor niets dat zorg en onder strenge kwaliteitscontrole ontwikkeld geproduceerd in onze wij onze klanten drie en jaar garantie geven op onze producten. fabrieken in Gommegnies (ISO 9001 gecertificeerd). Het is niet voor niets dat wij onze klanten drie jaar garantie geven op onze producten.

Jade 320 www.eurofou Dordrecht

Sikkelstraat 331634 LJ

Sikkelstraat 34 3301 Telefoon AA Dordrecht Nederland 078 - 676 06 3301 AA Dordrecht Nederland Telefoon: 078 - 676 06 35 GSM 06 532 432 07 Telefoon: 078 - 676 06 35 Fax: 078 - 676 06 36 Fax: 078 - 676 06 36 GSM: 06 - 532 432 07 GSM: 06 - 532 432 07

35

C O N V E C T I O N OV E B A K E RY OV

www.eurofours.nl www.eurofours.nl

V VE ECNT SI O• N M O D V UE LNASR •D EMCOK D OU VL EANR D E C K C O N V E C T ICOONN O B A K E R Y OB V E A NK SE R• YP AOSVT ER NY S O V• E PN AS S T R Y O V E N S

w

webwinkel webwinkel voor de voor de mooiste mooiste chocoladeverpakkingen r mooiste chocoladeverpakking

Bron: Blik op nieuws

Overvaller op bakkerij in Menen opgepakt Op zondag 7 april stapte een gewapende en gemaskerde man een bakkerij aan de Koninginnestraat in het Vlaamse Menen binnen. Hij vuurde enkele schoten af en daarbij raakte de bakker gewond. De overvaller kon vluchten met een wagen, maar veroorzaakte verderop een ongeval. Hij stal met een carjacking een andere auto en kon zo toch nog ontkomen.

....

13 miljoen per jaar voor praktijkgericht onderzoek

Dat is nu al zijn beleid om minder in te kopen en steeds meer zelf te maken, zoals bijvoorbeeld beschuit, korstdeeg chocoladebodems vlaaibodems etc. Waarschijnlijk zit er ook nog een winkelverbouwing aan te komen. Momenteel bestaat de omzet van Swart voor ca. twee derde uit brood en een derde uit banket. 10 % van de omzet gaat naar de horeca. Als rode draad in de rondleiding kwam naar voren dat het essentieel is om steeds nieuwe mogelijkheden en kansen te pakken om zodoende een bedrijf te hebben wat zich onderscheidt.

r

Het bedrijf bestaat sinds 1910 en Ton en Edith zijn de vierde generatie. In 2010 is het hofleverancierschap verkregen. Het is in 2011 genomineerd als leerbedrijf van het jaar en 3 maal onderscheiden als beste Echte Bakker van Noord-

Holland. Ton is een jonge ondernemer die steeds nieuwe uitdagingen aan wil gaan. Hij stelt dat je alleen in dit vak kunt overleven als je je onderscheidt met bijzondere en nieuwe producten. Zo vertelde Ton dat het mogelijk zelfs interessant is om Pools brood te gaan bakken, gezien het groot aantal Poolse werknemers in de buurt Een ander idee is om te gaan bakken met een houtgestookte oven, zodat hij zijn vakmanschap aan zijn klanten kan tonen hen alles kan uitleggen. Een andere mogelijkheid is om minder gebruik te maken van mixen, maar terug te gaan naar de basis met meel water en gist, met toevoeging van zaden, kruiden, groenten etc.

van ou w

m ee

Op dinsdag 9 april waren de heren van sociëteit De Roos uitgenodigd om een bezoek te komen brengen aan Echte Bakker Swart. Ze werden ontvangen met koffie en een tompouce, waarna Ton Swart de huidige eigenaar, hen van alles vertelde en hen liet zien wat er allemaal komt kijken voor een product in de winkel ligt.

eld er

el .

Herensociëteit De Roos op bezoek bij Echte Bakker Swart

de

o nderSCheid

r rjaa Voo 10 uw 0 2 tie nie

c e eld odu intr ntwikk gen! o kin k a p ver

rjaa o o V 0 201tie nieuw

r rjaa Voo 10 uw 20 nie

ctie lde e odu intr ntwikk gen! o kin k a p ver

c e eld odu intr ntwikk gen! o kin pak ver

Binnen 5 werkdagen in huis Géén bezorgkosten Betaling achteraf

www.chocapack.nl

Binnen 5 werkdagen in huis Géén bezorgkosten

2010028 Chocapack_adv_A5_Voorjaar10_NL.indd 1

BIB201002 Bakkers in bedrijf.indd 100

Betaling achteraf

2010028 Chocapack_adv_A5_Voorjaar10_NL.indd 1

www.chocapack.nl

21-01-2010 16:37:36

Binnen 5 werkdagen in huis

10-02-10 16:51

Géén bezorgkosten

Bron: De Standaard BIB201002 Bakkers in bedrijf.indd 100

Betaling achteraf

2010028 Chocapack_adv_A5_Voorjaar10_NL.indd 1

It’s all about details BIB201002 Bakkers in bedrijf.indd 100

linthorst-pi.nl

bekijk projecten

www


18 |

h oppenbrouWerS

J. ZOETELIEF SEDERT 1891

B.V.

Betere Bedrijfskleding

Dé specialist in bedrijfskleding voor VAN SLINGELANDTPLEIN 5 de detailhandel in TEL. (020) 624 60 02 1051 DD AMSTERDAMde foodsector FAX (020) 620 89 39

HOMEPAGE: www.zoetelief.nl Telefoon: 020-6246002

Fax: 020-6208939

EMAIL:info@zoetelief.nl

E-mail: info@zoetelief.nl

VV-mei12-Zoetelief.indd 1

www.zoetelief.nl

03-05-12

Alpha Basic Compact De meest complete inpakbaan !!! Klein van formaat en klein in prijs !!!

Bijna alle schoonmaak werkzaamheden kunnen wij in het weekend, tijdens verbouwingen en in de vakantie periodes voor u verzorgen.

Wij reinigen: • broodwagens • ovenwagens • platenwagens • kruisrekwagens • bakplaten • broodkoppels etc.

Bel voor meer info 038-3333152 • www.covekaschoonmaak.nl

boekt nipte oVerWinning

Bakkerij Verba bijna vitaalste bedrijf van Nederland Hoppenbrouwers Elektrotechniek uit Udenhout is de winnaar van de ElkeDagBeterAward. Ondernemer Henny de Haas kreeg de prijs vandaag tijdens de Week van de Ondernemer overhandigd door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De award wordt door MKB-Nederland uitgereikt aan 13:19 het MKB-bedrijf dat het duurzaamst met zijn werknemers omgaat. Hoppenbrouwers Elektrotechniek is volgens de jury de absolute top van het midden- en kleinbedrijf als het gaat om duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het bedrijf investeert integer in medewerkers, er is een omslag in de bedrijfsvoering waarneembaar en er zijn duidelijke resultaten geboekt door de kracht van medewerkers te gebruiken. De winnaar liet twee andere genomineerden, Bosch Scharnieren uit Doetinchem en Bakkerij Verba uit Brakel, nipt achter zich. De winnaar won een dag coaching door een topcoach. MKB-Nederland vraagt met de campagne ElkeDagBeter.nu aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Door vergrijzing ontstaat komende jaren een tekort aan arbeidskrachten. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van goede werknemers om zo de concurrentie voor te blijven, is het van groot belang nu te investeren in mobiliteit, gezondheid en scholing. Minister Asscher roemde de vooruitstrevendheid van Hoppenbrouwers. ‘De meeste ondernemers in

het MKB zijn de hele dag bezig met hun zaak. In deze tijden van crisis is dat waarschijnlijk nog meer dan anders het geval. Werknemers stimuleren om bijvoorbeeld gezonder te leven, een opleiding te volgen of hun vaardigheden bij te spijkeren, kan er dan soms bij inschieten.’ De jury die heeft bepaald welke onderneming het duurzaamst met zijn werknemers omgaat bestond uit Rob Slagmolen (MKB-Nederland en VNO-NCW), Johannes de Geus (Schouten en Nelissen), Koen Gonnissen (Lifeguard), Mirjam Bink (i-recruiting) en Carmen de Jonge (Wissenraet Van Spaendonck). Minister Asscher nam donderdag ook het eerste exemplaar van het magazine Succes in ontvangst. Hans Biesheuvel, voorzitter MKB-Nederland: ‘Het afgelopen jaar hebben wij ruim vijfduizend ondernemers over duurzame inzetbaarheid gesproken. Hieruit hebben we twintig mooie midden- en kleinbedrijven geselecteerd die hebben aangetoond dat investeren in de kracht van medewerkers kan resulteren in uitstekende resultaten. Met het magazine kunnen ondernemers zich laten inspireren door hun verhalen.’ elkedagBeter.nu

De ElkeDagBeterAward is onderdeel van de campagne ElkeDagBeter.nu van MKB-Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze campagne wijst werkgevers op het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers om daarmee het ondernemerschap te versterken. ElkeDagBeter.nu maakt deel uit van

het project Duurzame Inzetbaarheid van SZW. De scan op de campagnesite geeft ondernemers in vijftien vragen en stellingen inzicht in hoe duurzaam het bedrijf met werknemers omgaat. Deze blijft ook de komende maanden actief. Bron: MKB Nederland

d atapaQ p roCeSregiStratie en analYSe onder eXtreme omStandigheden

Temperatuurloggers en isolatieboxen van Datapaq zijn gebouwd voor continu gebruik onder extreme temperatuurcondities en veeleisende omstandigheden. Al meer dan 15 jaar zet Gullimex deze producten in. Vooral in de bakkerij- en voedingssector waar wordt (voor) gebakken, gestoomd, gefrituurd, gedroogd, gerookt, geroosterd, ingevroren, gesteriliseerd of gepasteuriseerd. Datapaq biedt een ruim assortiment isolatieboxen, ontworpen voor uiteenlopende oventypes, processen en omgevingscondities. Van een box die 7 minuten bescherming biedt bij 600°C tot een box die 20 uur houdt bij 800°C in een continuproces. De Datapaq-systemen bieden op eenvoudige wijze betrouwbare en nauwkeurige in-procesprofielen van zowel product als oven. in gebruik. De software biedt daarna een breed scala aan analysemogelijkheden.

COLSON WIELEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR Beschikbaar: 400 stuks, als nieuw gereinigde ovenwagensscherpe met nieuwe of Door palletinkoop prijzen. gebruikte Colson kogellagerwielen. Colson hoofddealer voor Nederland Voor o.a. Becker, W.P., Bongard, FN Aerotherm, etc. Hogervorst Bakkerijservice Boezemweg 23-a Pijnacker Tel.: 015-3697583 Fax: 015-3699598 www.bakkerijovens.com • OVENS • RIJSKASTEN • SERVICE

Gemaakt door professionals, voor professionals heeft u nieuws, foto’s, een compliment, of een kat voor het volgende nummer? laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl


| 19

Wit brood dodelijk in combinatie boter en rood vlees ziekten. Een gezond eetpatroon verdubbelt de kans dat je geneest van het metabolisch syndroom, dit is een reeks van aandoeningen die hartziekten en uiteindelijk sterfte kan veroorzaken.’ Slechts vier procent van de deelnemers waren aan het eind van de studie ideaal verouderd, dit betekent dat ze geen chronische aandoeningen hadden en dat ze hoog scoorden op lichamelijke en mentale tests. Ongeveer 12 procent kreeg met een niet-dodelijke beroerte of hartaanval te maken, bijna drie procent stierf aan een hartziekte. Drie kwart verouderde volgens de normale normen. De onderzoekers zeggen dat de deelnemers die vaak Dat wordt gesuggereerd door een recent Engels onderzoek. Het volgen van een eetpatroon dat rijk is aan wit brood, vet en verwerkte suikers, kortom een patroon dat erg in trek is in onze westerse wereld, kan echt je dood betekenen, zo concluderen de onderzoekers.

Een studie uitgevoerd onder meer dan 5.000 Britse ambtenaren, driekwart mannen en een kwart vrouwen vrouwen, tussen 1985 en 2009 toonde aan dat wie het meeste gefrituurde voeding, suiker, room, boter, verwerkt en rood vlees at, meer risico loopt op een vroegtijdige dood of een slechte gezondheid op latere leeftijd. Onderzoekster Tasnime Akbaraly: ‘De impact van eetgewoonten op leeftijd gerelateerde ziekten werd al uitgebreid bestudeerd, maar het is de eerste keer dat bij de aanpak ervan met alle aspecten rekening wordt gehouden. Ik bestudeerde of de eetgewoonten op middelbare leeftijd invloed hadden op het lichamelijke verouderingsproces 16 jaar later. Het terugdringen van typisch Westerse eetgewoonten verhoogt de kans dat je bij het verouderen gespaard blijft van chronische

P innen ,

ja graag

Nieuwe promotiecampagne voor pinnen Op dinsdag 21 mei gaat de nieuwe collectieve pincampagne van start onder het motto“Pinnen, ja graag”.Voortdurende stimulering van het pinnen blijft noodzakelijk om het aantal pintransacties verder te laten groeien. Dat is veiliger, efficiënter en makkelijker voor iedereen. Dat is de reden dat er door de banken, schemes (Maestro en VISA), brancheorganisaties en de Betaalvereniging en SBEB gewerkt is aan de ontwikkeling van deze nieuwe campagne. Deze campagne is de opvolger van ‘Klein Bedrag? Pinnen mag!’ die vanaf 2007 werd ingezet. Met deze campagne is het aantal pintransacties in de

Kleinbrood glanzen met plantaardige BackGlanz wit brood, rood vlees en boter aten, hun risico verhoogden om vroegtijdig te sterven en deze mensen hebben dus op latere leeftijd meer medicijnen nodig om probleemloos oud te worden.

afgelopen jaren sterk gestegen, vooral als het gaat om de kleine bedragen. Maar de slogan begint nu aan kracht te verliezen. Tijd voor een nieuwe slogan die duidelijk en vriendelijk moest zijn, maar ook weer niet te dwingend, omdat klanten graag zelf bepalen hoe ze betalen.

Bron: HLN/Daily Mail

Boyens introduceert een concept voor het afglanzen van kleinbrood: BackGlanz in combinatie met de Spruhboys. Zo kan kleinbrood afgeglansd worden met een plantaardig product in plaats van met ei of olie. Met de Spruhboys kan zonder nevel het gerezen of afgebakken product licht afgeglansd worden, zodat het kleinbrood een mooie (droge) glanzende huid krijgt. Het product is allergeenvrij, plantaardig, brengt

geen microbiologisch risico met zich mee, en geeft geen vervuiling van de bakplaten. BackGlanz is in een magazijn ongeopend 3 maanden houdbaar en na opening nog 3 tot 5 dagen in de koeling De BackGlanz is verkrijgbaar via de grossier. Voor vragen en product demo’s kan men per email contact opnemen met Dübör via info@ dubor.nl of telefonisch op nummer 0162-421111.

WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBOUW

Pinnen, ja graag

De slogan is uitvoerig onderzocht op vriendelijkheid en actiegerichtheid, zowel via een online onderzoek onder ruim 1.000 respondenten als via het Prikkelonderzoek van CentERdata. Meer dan de helft van de Nederlanders betaalt nog regelmatig met contant geld, terwijl ze liever zouden willen pinnen. Consumenten denken namelijk dat (MKB-) ondernemers liever contant geld ontvangen. Dat de meeste ondernemers al lang liever pinbetalingen willen, moeten ze dus goed duidelijk maken aan de klanten. De nieuwe boodschap moet hiervoor zorgen Bron: NBOV

D e W eesper M oppen T rommel Om half vier ‘s middags ging de telefoon thuis bij bakker Gerard van Kooten. Hij lag net een goed uur te slapen na een nacht en een ochtend hard te hebben gewerkt in de bakkerij Slaapdronken ging hij op zoek naar de telefoon. Toen hij hem uiteindelijk te pakken had, nam hij op en zei met een slaperige stem ‘Ja met wie spreek ik?’ ‘Ja hallo’, klonk het nogal nors aan de andere kant, ‘is het met Van Kooten?’ ‘Ja, inderdaad,’ mompelde Gerard, ‘Hoezo?’ ‘Met De Zwart hier van de overkant. Ik bel even om u te vertellen dat ik gestoord word van het geblaf van uw hond. Laat hem daar onmiddellijk mee ophouden.’. En hij smeet de telefoon neer. De volgende nacht om drie uur ging de telefoon bij De Zwart. ‘Hallo?’ zei hij slaperig. ‘Dag Meneer De Zwart, het is even met Gerard van Kooten, uw weet wel van de overkant.’ ‘Om drie uur ‘s nachts? Bent u nou helemaal gek geworden?’, roept De Zwart vervolgens’. Dan zegt Gerard heel rustig: ‘Meneer De Zwart, ik bel u alleen even om te zeggen dat ik helemaal geen hond heb…..’.

• KOEL- EN VRIESHUIZEN • INVRIESTUNNELS • BEDRIJFSRUIMTES • KOEL- EN VRIESDEUREN • BRANDWANDEN EN -DEUREN

Willemsen Isolatiebouw B.V. Sophialaan 6 3542 AR Utrecht T (030) 241 01 26 F (030) 241 41 29 www.willemseniso.nl

WILLEMSEN • KOEL- EN V

Al ruim 50 JAAR een begrip!


20 |

De Bakkersplaats TE KOOP Beugelzakkenblaasmachine Bakkerij Bergman Mw. Bergman Piet Soerplein 3 7971 CR Havelte Tel: 0521-342368 Email: info@bakkerijbergman.nl

AANGEBODEN Z.g.a.n. waterhaspel (Bosgraaf) Incl. slang en spuitmond T.e.a.b. Bakkerij Teeselink Jan Teeselink Tel. 0575 – 561319 Email: info@bakkerijteeselink.nl

TE KOOP Oliebollendoseerapparaat Bakkerij Bergman Mw. Bergman Piet Soerplein 3 7971 CR Havelte Tel: 0521-342368 Email: info@bakkerijbergman.nl

TE KOOP 2x Siloba Silo (2 ton) Met alle toebehoren Geheel RVS A.Vermeulen Tel. 0485-381463

AANGEBODEN Twee broodrekken voor een actief Probat oven 4 etages. In goede staat tegen elk aannemelijk bod. Brood kratten slechts € 2,- per stuk. Bakkerij van Voorthuizen. Hoofdweg 230, 6744 WR Ederveen. Tel. 06-53860961.

TE KOOP 64 nieuwe broodkoppels A.Vermeulen - Tel. 0485-381463 TE KOOP GEVRAAGD: in goede staat verkerende vlaaistansmachine. bakkerij@broekmans.nl. Tel. 088-0881913

AANGEBODEN Gebakskoeling (hoog model) REDIE 10 platen, motor ingebouwd, platenrek, oventafel RVS , 2 deurs koelkast en 4 deurs diepvrieskast + motoren, Gasboiler 120 liter, Hoeveelheid tearoom (Mosa) aardewerk + bestek Banket van Gorsel Tel. 0117 452221, bakteagos@zeelandnet.nl

TER OVERNAME AANGEBODEN: Wegens familieomstandigheden Patisserie, chocolaterie, giftshop Jolie Shirley In het centrum van Alkmaar Shirley Verhaart tel. 06- 28158146 sverhaart@hotmail.com

AANGEBODEN Diosna kuiplifter, Type HK240, Dubet BV Rino van der Burght. Uilecoteweg 20, 5324 JT Ammerzoden. Tel: 073-534-0840. E-mail: info@dubet.com\

GEZOCHT Reproducties Bakkerij- en winkeltaferelen Van Anton Pieck kalender Originele uitgave Calvé (plm. 1950-1960) Eventueel ruilen Bakkerij Van Keulen Tel: 06-12553279

AANGEBODEN: VLB broodsnijmachines, automaat en halfautomaat, beschikbaar 12,5 mm 230V ook gereviseerd op voorraad. Twentrade Tel: 06-24325811 TE KOOP: LIMBURGIA vestiging van 70m2 in de regio Rotterdam. Verkoop van Limburgse vlaaien en koffiecorner. Midden in stadshart met alle bekende winkelformules. Tel. 06-50524198 GEZOCHT: 1e Banketbakker / patissier Die innovatief en creatief met vak bezig wil zijn. Sollicitaties naar: Schoemaker De Echte Bakker Statenweg 47 7824 CT Emmen TE KOOP Rhima Afwasmachine DR53 Heeft onderhoudsbeurt gekregen van Rhima. Prijs € 950 Jolie Shirley Tel. 06-83256785 E-mail: sverhaart@hotmail.com TE KOOP Koekbakken: 76x26x8 (3), 48,5x26 (7x), 56x25 (5x) 90x26 (12x waarvan. 5 nieuwe). (Alle maten zijn inwendig) V-Technology BV Stephan Venema Tel: 0515 - 33 19 58 Mob: 06-20 000 481

AANGEBODEN: Rvs werktafel met afvalzak houder 14x plaatrekken van 80x60 cm Lxbxh : 90x195x105 cm In zeer goede staat Dubet B.V. Tel: 073-534-0840 E-mail: info@dubet.com AANGEBODEN: Strikkenapparaat. Voor het maken van strikken T.e.a.b. Anton Remmerswaal Tel. 070-3200587 Email:Remme528@planet.nl AANGEBODEN Kortlever langmaker. Werkbreedte 800 mm. Invoer walsen, Spreid banden Aandrukplaat ,Inliner, V-klep Meer informatie, Dubet B.V. Ton van der Schoot Tel: 0735340840 E-mail: info@dubet.com AANGEBODEN Patisserie-Chocolaterie ,volledige inr. winkel en bakkerij in winkelcentrum. Snelle beslisser inter. prijs! A.J. van Amerongen tel. 020-6593712 email: ton.evel@yahoo.com AANGEBODEN: Kalmeyer volautomatische broodsnijmachine 11 mm Bakkerij Jansen en Terpstra Tel: 0516-520303 Email: bjt@live.nl

AANGEBODEN: Supervlaai vestiging te Barendrecht in het oude dorpskern in een nog groeiende gemeente. Gelegen in de passage tussen de grotere winkelketens als Trekpleister en Blokker. Verkoop van vlaaien, taarten, bonbons en ambachtelijk schepijs. Gezellige koffiecorner. Telefoon: 0180 - 531659 Email: supervlaai-barendrecht@hotmail.com

GEZOCHT Tarteletwals voor Kalmeijer koekjeswalsmachine Voor ontwikkelingssamenwerking Fontys Ruud Bottemanne Menno ter Braakstraat 4 6708 RA Wageningen Tel. 06-41801760 Email: bottemanne@hotmail.com

AANGEBODEN: Broodsnijmachine Jac Venice In goede staat. Prijs € 500 Bakkerij Haasnoot Dik Haasnoot Te. 071-4014109

GEZOCHT Zelfstandig werkende allround bakker die affiniteit met de winkel heeft Voor ons filiaal in Utrecht Kernwoorden: lef, lol, hip, rebels. Betreft een fulltime functie. Brief met motivatie en CV mailen naar: jdvpost@gmail.com

AANGEBODEN: Z.g.a.n. RVS Grondstofsilo’s (8 stuks) 23 cm breed, 65 cm hoog met PVC raampjes Prijs € 295 Bakkerij Haasnoot Dik Haasnoot jr. Te. 071-4014109

AANGEBODEN: 2x Hein rotatieovens Luxrotor bj. 2001 I.v.m. aanschaf nieuwe Wachtel STIR ovens Ovens zijn nog in werking te bezichtigen Spronk Bakkerijmachines Tel: 0488-452051

AANGEBODEN: PLAFONDREINIGING snel en vakkundig met verbluffend resultaat. Ook voor wanden en armaturen zijn wij de specialist. Jaarlijkse reiniging nodig bij HACCP Green Clean www. Greenclean.nl Te. 06-53200937l AANGEBODEN Bakkersknecht langmaakmachine Voor harde broodjes van 60 tot 120 gram Bakkerij Het Broodpaleis (Paul) Ring 13 B-2200 Noorderwijk België GSM +32 472684144

GEZOCHT Ter overname gezocht: Brood- en banketbakkerij met winkel, Zonder filiaal in de directe omgeving van Breda. Min. omzet per jaar € 300.000,00. Geen woonruimte / alleen bedrijfspand. Tel. 06-48049287 AANGEBODEN Bakker Bart-Nijmegen Dukenburg Tel: 024-6782702 Mob:06-21837120 GEZOCHT: 1m cake blikken uit de jaren 80 van Damco Party Service van den Berg 2741 HB Waddinxveen Tel: 0182-612044 Email: info@vd-berg.nl

AANGEBODEN Broodautomaat Fas Met stalen kooi beveiligd Bakkerij Het Broodpaleis (Paul) Ring 13 B-2200 Noorderwijk België GSM +32 472684144 GEZOCHT Stalen broodmanden Van Vessem & Le Patichou Jos Huijbregts Tel: 023-5271771 - Fax: 023-5259146 info@vvlp.nl www.vvlp.nl AANGEBODEN 20 stuks nieuwe losse Colson wielen Ø100 met glijlager Totaalprijs: € 250, Tel: 06-51259700 AANGEBODEN Platenpoets/invetmachine KD Putz voor 60 x 80 platen met de korte zijde omgezet. Prijs: € 900,-Tel: 06-51259700

TE KOOP Kalmeijer puntenset 238 stuks inhoud Nieuwer type afweger met veiligheidskap Toevouwer KTO Info@twentrade.nl TE KOOP Kemper SP75 L spiraalkneder vierkante kop Info@twentrade.nl TE KOOP Amandelwrijfmachine Info@twentrade.nl TE KOOP Kalmeijer koekjesmachine KGM 4 rijer Info@twentrade.nl AANGEBODEN Vruchtensnijbak z.g.a.n. Merk Josto Vraagprijs € 150,= C. van der Voorn Dam 2 4241 BN Arkel Tel: 0183-561382 Email: Bakkerijvandervoorn@hotmail.com GEZOCHT Commerciële bakker Voor 75% externe contacten Klanten meerendeels horeca In een straal van 30 km rond Den Haag Bakkerij Roodenrijs Albert Wiegerink Tel: 06-53251928 Email:albert@wiegerink.com AANGEBODEN Platen wagens 40x 60 cm 20 etages Prijs 265,- euro excl btw Eurofours Tel 06-53243207

TE KOOP: Koma Sunriser Rem-Rijskast. Binnen werkmaat 80x120 Inclusief 2 platenwagens./ RVS Prima en in correcte staat Alles functioneert goed Geheel stekkerklaar qua water en stroom. Is overtollig en mag weg voor een scherpe prijs. Bakker Verhoog BV Treubstraat 15 2251 BT Voorschoten Tel: 06-55741333 www.verhoog.com

AANGEBODEN Winkelinterieur Toonbank, Koelvitrine en Broodrekken T.e.a.b. Bakkerij Klootwijk Pieter Soeteman Tel: 06-59738183 Email: pieter@klootwijk.com

TE KOOP Chocoladevormen macrolon vormen voor bonbons en flikken mooie vormen Ook wel meerdere van een soort Tel 0594-659180 Email jan.ykema@hetnet.nl

AANGEBODEN Afweger Op ’t Root Bakkerij Wil Beers Ronald Kool Tel. 0224-212566 E-mail: ronald.kool@planet.nl

AANGEBODEN Ovenwagens voor Becker Wenteloven, platenwagens + grootbroodwagens Tel: 06-51259700 AANGEBODEN Zwaar RVS onderstel op wielen afm. 110 x 96 x 70 cm (lxbxh) Voorzien van platendragers voor 18 platen 60 x 40 cm Bovenplaat 3 mm dik, fabr. v.’t Wout Prijs: € 400,-Tel: 06-51259700

Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt nu zelfs

Upload je eigen vid eo en wordt wereldbe roemd in heel N edToeristen. erland!Bakker herkend door de Japanse

REDACTIEFORMULIER

De Bakkersplaats

Dit heb ik voor in het volgende nummer

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

van BakeryNext • nl

uit Maas Maas-

Onze bakker wordt nu zelfs herkend door de Japanse Toeristen. Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt

BakeryNext • nl uitgave 9 - 2013

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Nieuws over ons bedrijf (product, actie, nieuwe medewerk(st)er, winkelopening) ■ Collegiale tip (bijvoorbeeld voor meer omzet) ■ Mijn succesverhaal ■ ‘De Garde’ (Compliment voor een collega of leverancier) ■ ‘De Deegrol’ (Standje voor iemand) ■ Familieberichten (trouwen, geboorte, overlijden) ■ De Weesper Moppentrommel (moppen) ■ Dit vind ik ervan (ingezonden stukken en reactie op andere artikelen) ■ Anders nog iets? (iets anders wat u nog wilt melden aan de branchegenoten)

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

Bedrijfsnaam Adres Postcode Telefoon

Bedrijfsnaam Adres Postcode Telefoon

: : : :

.......................................................... Contactpersoon : .......................................................... .................................................................................................................................................... .......................................................... Plaats : .......................................................... .......................................................... E-mail : ..........................................................

Fax, of stuur dit formulier naar Bakery Next t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53 Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@bakerynext.nl

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ : : : :

.......................................................... Contactpersoon : .......................................................... .................................................................................................................................................... .......................................................... Plaats : .......................................................... .......................................................... E-mail : ..........................................................

Fax, of stuur dit formulier naar Bakery Next t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53 Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@bakerynext.nl


| 21

JE VAKKRANT ONLINE JE VAKKRANT ONLINE

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

IS ALTIJD TOT JE BESCHIKKING IS ALTIJD TOT JE BESCHIKKING

Volg ons ook via twitter @BakeryNext Volg ons ook via twitter @BakeryNext

Ga op de PC, laptop, smartphone of tablet naar Ga op deWWW.BAKERYNEXT.NL PC, laptop, smartphone of tablet naar en lees deWWW.BAKERYNEXT.NL volledige versie van de vakkrant online en lees de volledige versie van de vakkrant online


22 |

N uttige

adressen

Accountancy AMS Accountants Tel. 0523 - 61 05 57 www.ams-accountants.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl Flynth Tel. 0546-831010 vestiging Almelo Tel. 026 – 3542600 vestiging Arnhem Tel. 043-3253535 Maastricht Tel. 0475-375500 vestiging Roermond Tel. 040-2552929 Eindhoven Tel: 0348-422 180 vestiging Woerden Tel: 038-4535 499 vestiging Zwolle www.flynth.nl Hummel & Hummel Tel: 0348-412263 www.hummelenhummel.nl Automatisering AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Capway Systems BV Tel: 030-7007700 www.capway.nl Compad Europe B.V. Tel: 088-4329995 www.compad-software.com CSB-System Benelux BV Tel: 076-5307676 www.csb-system.com DENATEC-LERCO N.V. Tel: 0032-34892295 www.denatec-lerco.be Evers Kassasystemen Tel: 073 645 8110 www.evers-kassasystemen.nl Foodsafety Facilities Tel: 0118-410006 www.foodsafetyfacilities.nl Graaggedaan.nl B.V. Tel. 040-7505392 www.graaggedaan.nl Holland Bakkerijsystemen B.V. Tel: 0548-542573 www.holland-systemen.nl Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl JMS Automatisering B.V. Tel: 0174-291000 www.jmsautomatisering.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Marti Orbak Software Tel: 0174-638690 www.marti-orbak.nl Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com Project Techniek Tel: 073-5991402 www.projecttechniek.nl Rademaker BV Tel: 0345-543543 www.rademaker.com S&T Veendam tel: +31625096880 www.serviceentechniek.nl Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl Spiromatic NV Tel: 06-20403870 www.spiromatic.com SysCoData Tel: 073-5944010 www.syscodata.nl Technisch Buro Rittershaus Tel: 030-2312392 www.rittershaus.eu www.terhaarnijverdal.nl Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl Tromp Group BV Tel: 033-2994373 www.trompgroup.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl

Werner & Pfleiderer Haton B.V. Tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Zeelandia Technical Solutions Tel: 0111-481044 www.zeelandia.com/ technicalsolutions Bake/Make off Bakery to Bakery / Foodstudio Tel: 013-5951000 www.bakerytobakery.nl Banketbakkerij van Strien B.V. Tel: 0186-626326 www.koekjes.nl Brinkers VriesVers Food Service/ Beuk Patisserie BV Tel: 0172-509640 www.brinkerspatisserie.com Brown & Serve B.V. Tel: 0299-684959 www.brown-serve.com Comeba foodservice BV Tel: 0524-524928 www.comeba.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Dauphine Nederland BV Tel: 0487-502117 www.dauphine.nl Délifrance Nederland bv Tel: 0180-485111 www.delifrance.nl Dero Foods Tel: 0183-500373 www.derofoods.nl Desem Steengoedbrood Tel. 024-3585404 www.steengoedbrood.nl D. van der Pol & Zonen bv / Wolff Butterback Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl DUET bake off products Tel: 024-6782782 www.duetbakeoffproducts.nl Duuk Bake-Off Specialities BV Tel: 030-6910686 www.duuk.nl Europastry Benelux Tel: 0181-698208 www.europastry.nl Heavens Bakery GMBH Tel: 0513-62 52 75 www.heavensbakery.de Hessing Bake-Off Tel: 0174-385642 www.hessing-bakeoff.nl Lantmannen Unibake Nederland (Pastridor) Tel: 0343-514514 www.pastridor.nl Procema BV Tel: 0345-534748 www.procema.nl Vandemoortele NV Tel: 0800-9991999 www.vandemoortele.nl Bakkerijgereedschap AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Beko Bakkerij Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Boelen Bakkerijmachines Tel: 0599-470746 www.boelenbakkerijmachines.nl Bouwhuis Bakkerijgereedschappen Tel: 0548 623016 www.bouwhuis.com Capway pan BV Tel: 0321-311977 www.capwaypan.nl De Combinatie Bakkerijtechniek BV Tel. 030-6962167 www.de-combinatie.nl COVEKA B.V. Bakkerij- en Grootkeukentechniek Tel: 038-3313685 www.coveka.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl EverBake Group Tel: 088-7300000 www.everbake.nl Francois Products Tel: 079-3619031 www.francoisproducts.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Meijers Pan-Glaze vof Tel: 0543-512301 www.bakvormen.nl Mussana Nederland bv Tel: 0548-654126 www.mussana.nl

Rvs Bewerking Kampen Tel: 06-21107411 www.rvsbewerkingkampen.nl Bakkerijmachines AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Beko Bakkerij Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Beldos Tel. 0032-36464048 www.beldos.com B & O Bakkerijtechniek BV Tel: 0165-316341 www.benobakkerijtechniek.nl Boelen Bakkerijmachines Tel: 0599-470746 www.boelenbakkerijmachines.nl BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Divary Engineering & Bakery Services Tel: 0343-523880 www.divardy.nl Euroblades Tel: 0599-470746 www.euroblades.com FRITSCH GmbH Tel: 0049-9326830 www.fritsch.info Globe BV Foodequipment Tel: 074 - 7370090 www.globefoodequipment.nl Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl Handelsonderneming Hengelo Tel. 074-2590900 Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Kalmeijer B.V. Tel: 070-3888950 www.kalmeijer.com KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Interbake BV Tel: 0548-622751 www.interbake.nl König Nederland Tel: 0183-682868 www.koenig-rex.com Kortlever Technisch Buro BV Tel: 0183-352955 www.kortlever.nl Müssana Nederland BV Tel: 0548-654126 www.mussana.nl Quality Fix Tel: 074-2595366 www.quality-fix.nl Rademaker BV Tel: 0345-543543 www.rademaker.com Robertpack Industrial & Packaging Tel: 038-4652089 www.robertpack.nl Jan de Ruyter bakkerij-installaties Tel: 0181-627652 www.jdr.nl Roelofs Bakkerijmachines Service Tel: 0575-524268 www.roelofs.nl S&T Veendam tel: +31625096880 www.serviceentechniek.nl Shuffle-Mix BV Tel: 0342-450322 www.shufflemix.com Smulders Horeca-apparatuur en Bakkerijmachines Tel: 040-2012086 www.smulders.net G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Surplus Select Tel: 0321- 335500 www.surplusselect.nl TAL BV Tel: 0524- 517545 www.talbv.nl Theo van Vliet Weesp Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Tromp Group BV Tel: 033-2994373 www.trompgroup.nl Twentrade Tel: 06-24325811 Unikon Tel: 0342-415752 www.unikon.net

Unispray www.unispray.nl 0347-322097 Vemag.nl B.V. Tel: 0412 - 640 858 www.vemag.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Werner & Pfleiderer Haton BV Tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Winterhalter Nederland Tel: 0161-220520 www.winterhalter.nl Willemse & van Engelen Bakkerijmachines BV Tel: 0165-557035 www.w-en-ve.nl Woertman Nederland BV Tel: 030-6084141 www.woertman.nl Bakkerskleding Chaud Devant Kokskleding en bakkerskleding Tel: 020-4941930 www.chauddevant.nl Devagro Bedrijfskleding Tel: 040- 2518304 www.devagro.nl J. Zoetelief B.V. Tel: 020-6246002 www.zoetelief.nl Chocolade Adviesburo 4P Tel: 0181 - 631599 www.4p.nl Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Bonbon Atelier N. Limmen BV Tel: 075-6140571 www.bonbonatelierlimmen.nl La Confrérie BV Bonbons en chocolade Tel: 0165-518888 www.laconfreriebv.nl Chocolaterie Albert bv Tel: 013-5114545 www.chololateriealbert.nl Dobla BV Tel: 072-5760770 www.dobla.com Handelsonderneming Zilco BV Tel: 036-5304519 www.zilco-industrial.nl Henk Koenen V.O.F. Chocoladevormen en machines Tel: 0161-452516 www.henkkoenen.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Lagosse Chocolaterie BV Tel: 072-5745 584 www.lagosse.nl Manfred Spaargaren confiserie Tel: 0297-540890 www.manfredspaargaren.nl Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Steensma / Damco Tel: 058-2330660 Vestiging Leeuwarden Tel: 010-4350522 Vestiging Vlaardingen www.steensma.com www.damco.eu Van Ham Groothandel B.V. Tel: 013-5051591 www.vanhamgroothandel.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Decoraties Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Frans Beekwilder BV Tel: 020-623 32 22 www.beekwilder.com Bouwhuis Bakkerijgereedschappen Tel: 0548 623016 www.bouwhuis.com De Groot B.V. Nougat-Krokanten Tel: 020-4821487 www.butterscotch.nl Dekom Tel: 040-2842050 www.dekomart.nl Dobla BV Tel: 072-5760770 www.dobla.com J. Gort Decoraties BV

Tel: 036-5370144 www.gortdecoraties.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Primus Ouwelfabriek BV Tel: 075-6164061 www.primusouwel.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Deegverwerking BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Globe BV Foodequipment Tel: 074 - 7370090 www.globefoodequipment.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Kalmeijer B.V. Tel: 070-3888950 www.kalmeijer.com Quality Fix Tel: 074-2595366 www.quality-fix.nl Rademaker BV Food processing equipment Tel: 0345-543543 www.rademaker.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl Werner & Pfleiderer Haton B.V. Tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033-4323552 www.3wmakelaars.nl Arbo Content Tel: 050-5293400 www.arbocontent.nl Bakeplus BV Tel: 0418-597444 Vestiging Haaften Tel: 077-3829090 Vestiging Venlo Tel: 0316-527441 Vestiging Zevenaar www.bakeplus.nl Bakkerij Bedrijfsverzorging Nederland Tel: 0320- 214106 www.invalbakker.nl Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Beko Advies BV Tel. 0346-584184 www.beko-advies.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl Beko Benelux Tel: 0344-714714 www.beko-benelux.nl Cadansinterim Telefoon: 06-46353756 www.cadansinterim.nl De Bakkerij Architect BV Tel: 0317-47 12 39 www.debakkerijarchitect.nl Frederik-Jan van der Meulen Internet Marketingspecialist/ Adviseur Tel: 06-41817663 www.frederikjan.nl Uitzendbureau Het Ambacht Tel. 0591-555442 www.uitzendbureauhetambacht.nl Inbak All into Food Telefoon 085-2100172 www.inbak.nl Interpolis Pensioenbeheer Tel: 050-5235500 www.interpolis.nl Kwaliteit is kracht Tel: 06-51799412 www.kwaliteitiskracht.nl MF Horeca personeelsdiensten Tel: 050 -3112244 www.mfhoreca.nl MKB Nederland Tel: 015-2191212 www.mkb.nl NBOV Tel: 0182-693030 www.nbov.nl Nederlands Bakkerij Centrum Tel: 0317-471247 www.nbc.nl Nederlands Bakkerijmuseum ‘Het Warme Land’ Tel: 038-4446190 www.bakkerijmuseum.nl Précon Food Management Tel: 030-6566010 www.precon-food.n

Productschap Akkerbouw Tel: 079-3687502 www.productschapakkerbouw.nl Project Techniek Tel: 073-5991402 www.projecttechniek.nl TenBa Taxatie en Bakkerijadvies Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl Dosering Bakon food equipment bv Tel: 0113-244330 www.bakon.eu.com/nl Makombi BV Tel: 0413-292903 www.makombi.nl Rademaker BV Tel: 0345-543543 www.rademaker.nl Terlouw / Unidos Tel: 055-5768628 Sartorius BV Tel: 030-6025030 www.sartorius-mechatronics.nl www.e-teken.nl Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Willemse & van Engelen Bakkerijmachines BV Tel: 0165-557035 www.w-en-ve.nl Eetbare bedrukking Bouwhuis Bakkerijgereedschappen Tel: 0548-623016 www.bouwhuis.com Primus Ouwelfabriek BV Tel: 075-6164061 www.primusouwel.nl Etikettering Avery Dennison Tel: 030-2632233 www.averydennison.com Bakkerssoftware nv Tel: 073-5944010 www.bakkerssoftware.com Cikam Tel. 036-5397234 www.cikam.nl Compad Europe B.V. Tel: 088-4329995 www.compad-software.com Handelsonderneming Tonnie Vugts B.V. Tel: 073-5941029 www.etikettenkoning.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Tegra Systems BV Tel: 0228-582780 www.tegrasystems.nl Formules Ambachtsbakker Tel: 033-2999053 www.ambachtsbakker.nl Bart’s Retail Tel: 024-6782782 www.bakkerbart.nl Echte Bakkersgilde Tel: 0317-424342 www.echtebakker.nl Heerlijk & Heerlijk Tel: 0345-470070 www.banket.nl MultiVlaai Retail B.V. Tel: 073-2020993 www.multivlaai.nl Top Bakkers B.V. Tel: 055-5998222 www.topbakkers.nl Geconditioneerde ruimte BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Isosystems BV Tel: 0314-322630 www.isosystems.nl Cofely GDF SUEZ Tel: 026-3692911 www.cofely-gdfsuez.nl Jasca Food Technology BV Tel: 0541-293688 www.jasca.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Koevering Koeling & Airconditioning BV Tel: 0499-375918 www.koeveringkoeling.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl Rijndorp Klimaat BV Tel: 0172-423060 www.rijndorp.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162-512012 www.romaned.nl


| 23 Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@bakerynext.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl

Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com Gist AB Mauri Tel: 0168-388533 www.abmauri.com Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be

Vamo produkten v.d. bakkerij BV Tel: 026-3646205 www.vamo.nl Westfälische Lebensmittelwerke Lindemann GmbH & Co. KG Tel: 0049-522382030 www.lindemann-food.de Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl

Tel: 0800-9991999 www.vandemoortele.nl Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl

Grondstoffen AB Mauri Tel: 0168-388533 www.abmauri.com Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be Backaldrin Benelux BV Tel: 076-5201047 www.backaldrin.com Bak Speciaal Tel: 033-4654810 www.bakspeciaal.nl Bakels Senior-N.V. Tel: 0294-414559 www.bakels-senior.nl Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Broer Bakkerijgrondstoffen BV Tel: 0182-612055 www.broerspijs.com Contined BV Tel: 0317-465410 www.contined.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux D. van der Pol & Zonen bv Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Dawn Foods Benelux Tel: 076 572 41 40 www.dawnfoods.nl Eicom Barneveld 0342-490700 www.eicom.nl Esbaco VOF Tel: 0229-210112 www.esbaco.nl Finma BV Tel: 010-4154310 www.finma.eu GB Plange Tel: 078-6525600 www.gb-plange.com Havero Hoogwegt BV Tel: 026-3228520 www.havero.nl Hela Thissen bv Tel: 077-3204204 www.hela.nl Hoogenboom Benelux BV / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Ireks GmbH Tel: 040-2263800 www.ireks.nl JKT Foods Europe BV Tel: 070-7110288 www.jktfoods.com Karlshamns BV Speciaalvetten Tel: 075-6278477 Koopmans Meel BV Tel: 058-2948494 www.koopmansmeel.nl Krijger Molenaars Tel: 0111-461234 www.krijgermolenaars.nl Meneba B.V. Tel: 010-4238911 www.meneba.com Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Puratos NV 0168-326260 www.puratos.nl Ranks Meel BV Tel: 0183-606200 www.ranksmeel.nl Remia C.V. Tel: 030-2297911 www.remia.nl Ruitenberg Ingrediënts Tel: 0571-270000 www.ruitenberg.nl Smilde Bakery Tel: 0299-372856 www.smildebakery.nl Suiker Unie Tel: 0165-525252 www.suikerunie.com Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Steensma / Damco Tel: 058-2330660 Vestiging Leeuwarden Tel: 010-4350522 Vestiging Vlaardingen www.steensma.com www.damco.eu

IJs Carpigiani Nederland Tel: 040-2353535 www.carpigiani.com Laan Heiloo Tel: 072-5331425 www.laan.nl Rozeboom’s IJskarren Tel: 0578-561450 www.rozeboom-ijsspecialiteiten.nl Valmar Benelux Tel: 030-6084144 www.valmar-benelux.nl

Ovens Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Boelen Bakkerijmachines Tel: 0599-470746 www.boelenbakkerijmachines.nl Den Boer Baking Systems BV Tel: 0529-438383 www.denboerbs.nl Bouwhuis Dekeghel NV Tel: 0032-24606022 www.dekeghel.be Dijko Ovens BV Tel: 013-5942211 www.dijko.com EverBake Group Tel: 088-7300000 www.everbake.nl Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Fri-Jado BV Tel: 076-5481000 www.frijado.nl Hebaco Bakovenbouw BV Tel: 0548611010 www.hebaco.nl Hogervorst Bakkerijservice Tel: 015-3697583 www.bakkerijovens.com Levens Cooking & Baking Systems BV Tel: 0161-459100 www.leventi.com Lute Brouwer Oventechniek Tel: 0548-614798 www.lutebrouwer.nl MIWE agency Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.com Quality Fix Tel: 074-2595366 www.quality-fix.nl Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Werner & Pfleiderer-Haton BV Tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Woertmann Nederland BV Tel: 030-6084141 www.woertman.nl

Koel & Vries Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Dawsonrentals (Nederland) BV Tel: 010-4952955 www.dawsonrentals.nl Emondt’s Koeltechniek en Winkelinrichting BV Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Gram Nederland BV Tel: 0546-454252 www.gram.nl Heinen Freezing gmbh tel: 0049-44511220 www.heinen.biz HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/koelcelstelling Gerben Hekman Bakkerijtechniek Tel: 0548-610523 www.gerbenhekman.nl Isosystems BV Tel: 0314-322630 www.isosystems.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.koelcelbouwen.nl Rijndorp Klimaat BV Tel: 071-5415500 www.rijndorp.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Willemsen Koel- & vriesbouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl WP-Koeling Benelux tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Kruiden & specerijen Hela Thissen BV Tel: 077-3204204 www.hela.nl J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij B.V. Tel: 0521-514040 www.polak.nl Raps BV Tel: 0499-373525 www.rapskruiden.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Oliën Dübör Nederland b.v. Tel: 0162-421111 www.dubor.nl Levo Produktenmij BV Tel: 0517-394141 www.levo.nl Smilde Foods Tel: 0513-639639 www.smildefoods.nl Smilde Natura B.V. Tel: 0513-639629 www.smildenatura.nl

Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Vandemoortele NV

Ouwels Primus Ouwelfabriek BV Tel: 075-6164061 www.primusouwel.nl

Petit Fours Van de Leur Banketspecialiteiten Tel: 0515-575717 www.vandeleur.nl Patisserie Unique Tel: 035-5882395 www.patisserieunique.nl Productielijnen BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Capway Systems BV Tel: 030-7007700 www.capway.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Rademaker BV Tel: 0345-543543 www.rademaker.com Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Van der Pol Bakery Equipment Tel: 033-2994373 www.vanderpol.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Werner & Pfleiderer Haton BV Tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Reiniging & Hygiëne Allergenen Consultancy Tel: 033-2770571

www.allergenenconsultancy.nl Asito Food Tel: 0546-484950 www.asito.com BioClimAir Tel: 0252-626962 www.bioclimair.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Green Clean Tel: 0653-200937 www.green-clean.nl HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/schuimtank Interceil Nederland Tel: 0481- 420460 www.interceil.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Lamers Reinigingstechniek BV Tel: 0314-623341 www.lamersequipment.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl RHIMA Nederland B.V. Tel: 035 - 609 8181 www.rhima.com Spiromatic NV Tel. : 0620403870 www.spiromatic.com Unikon Tel: 0342-415752 www.unikon.net Revisie BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl Rijskasten Van Asselt & Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Boelen Bakkerijmachines Tel: 0599-470746 www.boelenbakkerijmachines.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Gerben Hekman Bakkerijtechniek Tel: 0548-610523 www.gerbenhekman.nl Isosystems BV Tel: 0314-322630 www.isosystems.nl Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.rijskast.nl Rijndorp Klimaat BV Tel: 071-5415500 www.rijndorp.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl WP-Koeling Benelux tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Silo’s Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl Spiromatic NV Tel : 06-20403870 www.spiromatic.com Snij- en Inpakmachines AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Haddeman Machines B.V. Tel. (076)- 504 09 78 www.haddemanmachines.nl Mettler Toledo BV Tel: 0344-638363 www.mettlertoledo.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl

Spijs & Marsepein Broer Bakkerijgrondstoffen BV Tel: 0182-612055 www.broerspijs.com Esbaco VOF Tel: 0229-210112 www.esbaco.nl Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl Steensma / Damco Tel: 058-2330660 Vestiging Leeuwarden Tel: 010-4350522 Vestiging Vlaardingen www.steensma.com www.damco.eu Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Vakbladen Bakery Next Tel: 0515-432140 www.bakerynext.nl Bakkers in bedrijf Tel: 088-2944834 www.bakkersinbedrijf.nl Bakkerswereld Tel: 0314-349925 www.bakkerswereld.nl NBT Magazine Tel: 024-3246146 www.nbtmagazine.biz Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Verpakkingen AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Chocapack Tel: 088-6500165 www.chocapack.com De Beer Verpakkingen BV Tel: 071-5809207 www.debeerverpakkingen.nl Beko Verpakkingen Tel: 024-3786644 www.beko-verpakkingen.nl Bunzl Tel: 026 -3843838 www.bunzl.nl Conpax Servo Wrap BV Tel: 0487-588111 www.conpax.nl Dekker Packaging - Antalis Tel: 036-5397511 www.dekkerpackaging.com Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Haddeman Machines BV Tel : 076-5040978 www.haddemanmachines.nl Havelaar verpakkingen BV Tel: 075-6400100 www.havelaar-verpakkingen.nl Niverplast Tel: 0548-538380 www.niverplast.com O/K Packaging Systems BV Tel: 0252-216250 www.okpackaging.com Paardekooper Verpakkingen Tel: 0186-648222 www.paardekooper.nl Robertpack Industrial & Packaging Equipment BV Tel: 038-4652089 www.robertpack.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Tonnie Vugts Handelsonderneming BV Tel: 073-5941029 www.etikettenkoning.nl Ulma Packaging Tel: 0345-623800 www.ulmapackaging.nl Verzekeringen Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Interpolis Pensioenbeheer Tel: 050-5235500 www.interpolis.nl Meeùs Assurantiën Tel: 0800-2356338 www.meeus.com Vlaaien Digivlaai.nl Tel: 088-1269000 www.digivlaai.nl Van de Leur Banketspecialiteiten Tel: 0515-575717 www.vandeleur.nl

Vleesproducts Minced Veal BV Tel: 020-6324185 www.mincedveal.nl Vloeren en wanden Bolidt Tel: 078-6845444 www.bolidt.nl Devafloor 06-12723838 www.devafloor.nl Duracryl Tel: 010-4505231 www.duracryl.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Multipox Tel: 0578-696755 www.multipox.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Vloersch BV Tel: 0181-776286 www.vloersch.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com Vruchten & Noten Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Contined BV Tel: 0317-465410 www.contined.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Dawn Foods Benelux Tel: 076 572 41 40 www.dawnfoods.nl Steensma / Damco Tel: 058-2330660 Vestiging Leeuwarden Tel: 010-4350522 Vestiging Vlaardingen www.steensma.com www.damco.eu VS Apple Industries BV Tel: 0527-203917 www.vsapple.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl Wegen en Meten Delta Ohm Benelux BV Tel: 085-2731917 www.deltaohm.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Sartorius BV Tel: 030-6025030 www.sartorius-mechatronics.nl www.e-teken.nl Testo BV Tel: 036-5487000 www.testo.nl Weegtechniek Holland Tel: 036-5222030 www.weegtechniek.nl Winkelinrichting Emondt Koeltechniek en winkelinrichting Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Esmé Interieurbouwgroep Tel: 050-5470044 www.esme.nl Interieurbouw Hans van de Goor Tel: 0492-383055 www.hansvandegoor.nl Interieurbouw Koning BV Tel: 0252-623020 www.interieurbouwkoning.nl Linthorst Professionele Interieurs bv Tel: 0318-486062 www.interieursvoordebakker.nl Redie Interieurs Tel: 0499-573232 www.redie.nl Zuivelproducten FrieslandCampina Professional Tel. 040-2951200 www.debic.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Zuivelvers BV Tel: 0172-650794 www.zuivelvers.nl Overige producten Markus & Markus Siroopwafels bv Tel: (0182) 61 88 24 www.markus-waddinxveen.nl


Vol vitamines maar vooral lékker!

vitaminebrood

Stijlvol op pad met Vikorn! Het wordt een zomer vol schoonheid én een schoon geweten met Vikorn. De elektrische scooters van Ebretti zien er namelijk niet alleen prachtig uit, ze zijn bovendien milieuvriendelijk en geluidsarm.

Uw klant maakt deze zomer kans op een elegante, elektrische Ebretti scooter!

Bij aankoop van een Vikorn Vitaminebrood, ontvangt de klant een kraskaart. Krast men driemaal een vakje met een scooter open, dan is er een Ebretti gewonnen. Daarnaast maakt men kans op een troostprijs: bij drie afbeeldingen van een brood kan tegen inlevering van de kraskaart een gratis Vikorn Vitaminebrood worden afgehaald bij de bakker. De actie loopt tot en met 31 augustus 2013. Maar voor uw winkelmedewerkers hebben we ook een leuke actie: diegene die de mooiste Vikorn-foto op onze Facebook pagina plaatst, maakt kans op een georganiseerde scootertocht voor het hele verkoopteam. Dus ‘like’ onze pagina en doe mee!

www.vikorn.nl www.facebook.com/vikornbrood Vraag ernaar bij uw persoonlijke adviseur of bel met onze klantenservice op 0800-0367.

Postbus 9 I 4300 AA Zierikzee T 0111-419000 I www.zeelandia.nl

Bakery Next 8 2013  

De vakkrant voor de bakkerijbranche. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, in...

Advertisement