Bakery Next 13 2022

Page 1

Jaargang 12 | Week 38 | 2022 | Nummer 13

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

13 Tijdens de Chefsdagen Banket van Bakery Institute komen vakgenoten samen om na te denken over de toekomst van hun bedrijf. De cursus biedt discussie, opdrachten, inspiratie van gastdocenten, demonstraties en baksessies. Zie pagina 9.

Bijpraten en opladen op de Beko Najaarsdagen

Grote zorgen onder bakkers over voortbestaan

Suikerkunstenaar Gijzenij eregast op workshop

Beko’s najaarsbeurs was een welkom samenzijn na de coronajaren. Bezoekers uitten hun zorgen over de energiekosten, maar keken ook vooruit en lieten zich inspireren.

De stijgende kosten brengen steeds meer bakkers in problemen. Een groot aantal vreest het nieuwe jaar niet te halen. Bakkers en bonden aan het woord.

Onlangs was suikerpionier Koos Gijzenij (79) eregast op een workshop van Martin Bos, wat een ontroerend weerzien opleverde tussen meester en oud-leerling.

Lees verder op pagina 2 en 6-7

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 10


2

|

VAN DE REDACTIE

COLOFON

Energie Net nu we dachten dat we één van de grootste uitdagingen voor de branche, een wereldwijde epidemie, redelijk goed te boven waren gekomen, is daar de energieprijs. De alarmbellen gaan, terecht, af in de sector. Hoe moet de bakker de torenhoge rekeningen voldoen, terwijl er een duidelijk plafond zit aan wat de consument voor zijn waar kan en wil betalen? Ik heb wel eens de indruk dat bakkers te bescheiden zijn.

Te vaak de mentaliteit bezigen: ‘We lossen dit zelf wel op.’ Niet klagen, maar bakken alsof je leven ervan afhangt. En dat doet het met deze energiecrisis. Veel bakkers zullen hun deuren moeten sluiten, als dit zo doorgaat. Een nekslag voor de sector. Gelukkig lijkt het met het bescheiden zwijgen nu toch echt gedaan. Bakkers laten van zich horen en luiden de noodklok, op televisie en in de kranten. Ook in deze krant. We deden een oproep en een aantal reacties op de penibele situatie vind je verderop in

Bakery Next. Daar lees je ook dat er inmiddels een landelijke actiecampagne is gestart, tezamen met een lobby in Den Haag om onze sector een prominenter plekje op de agenda te geven. Die lobby is overigens al langer aan de gang, en laat nu weer zien hoe belangrijk het is voor de bakkerijbelangen op te komen. Wil jij de komende tijd ook je ei eens kwijt over de stijgende kosten? Mail ons. We bieden een podium voor je gedachten, ideeën

Jaargang 12 | Week 38 | 2022 | Nummer 13

om de bezoekers onder te dompelen in de wereld van chocolade. LIVESTREAM

Ook aan de zogenoemde

en voor je zorgen. Laat van je horen! Aranka Klomp redactie@bakerynext.nl

klant. Dankzij de livestream kon die in dertig minuten rondgeleid worden over de beursvloer, om zo kennis te maken met een aantal Beko-concepten.

Zo stond bij Beko Coöperatie het bestuur klaar om bezoekers om bij te praten en was Beko Advies aanwezig met haar adviseurs. Vers bereid Italiaans ijs kon geproefd worden bij Beko IJs. De bezoeker kon diverse bereidingswijzen voor eenzelfde smaak met elkaar vergelijken. Beko Verpakkingen was aanwezig met een eigen stand en haar nieuwste dessins, maar ook met koffie- en sapbekers, bonbondozen en papieren ijslepels. voor Sinterklaas, Kerstmis én oud en nieuw van dichtbij te bekijken en stond het concept Chocolade Compleet met een frisse ‘look and feel’ klaar

thuisblijvers was gedacht, want was het niet haalbaar om naar de fysieke Beko Najaarsdagen te komen? Dan kwamen de Beko Najaarsdagen wel naar de

Bijpraten en opladen op de Beko Najaarsdagen

Grote zorgen onder bakkers over voortbestaan

Suikerkunstenaar Gijzenij eregast op workshop

Beko’s najaarsbeurs was een welkom samenzijn na de coronajaren. Bezoekers uitten hun zorgen over de energiekosten, maar keken ook vooruit en lieten zich inspireren.

De stijgende kosten brengen steeds meer bakkers in problemen. Een groot aantal vreest het nieuwe jaar niet te halen. Bakkers en bonden aan het woord.

Onlangs was suikerpionier Koos Gijzenij (79) eregast op een workshop van Martin Bos, wat een ontroerend weerzien opleverde tussen meester en oud-leerling.

Lees verder op pagina 2 en 6-7

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 10

Jaargang 12, week 38, 2022, nr. 13

merken waren te zien. De noten en zuidvruchten van Sunpeal waren aanwezig en Monpain stond er met haar viennoisserie én Gran Reserva-broden. Bij Pastry Street waren allen producten te zien, te ruiken, te voelen en te proeven. Bij de stand van Choclat was een speciale gast aanwezig. Aan het assortiment zijn een aantal producten van Frank Visser toegevoegd en hij was er zelf om daarover te vertellen.

Met maar liefst vijftien eigen stands stonden de diverse Beko-collega’s de bezoekers te woord.

Ook de Beko-bedrijven lieten zich van hun beste kant zien. Zo stond de innovatieve robot van Beko Techniek continu te ‘werken’, waren de nieuwste verpakkingen

13 Tijdens de Chefsdagen Banket van Bakery Institute komen vakgenoten samen om na te denken over de toekomst van hun bedrijf. De cursus biedt discussie, opdrachten, inspiratie van gastdocenten, demonstraties en baksessies. Zie pagina 9.

Voor elke bakker wat wils op Beko Najaarsdagen Op 5 en 6 september kwamen maar liefst zo’n 1000 bezoekers naar de Beko Najaarsdagen 2022. In het NBC in Nieuwegein boden zeventig standhouders de beursbezoekers inspiratie, (inkoop)voordeel en ideeën, waarmee zij zich de komende maanden kunnen onderscheiden in hun marktgebied.

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

Nieuwsgierig geworden? Kijk de livestream terug op www.beko-groothandel. nl/BekoNajaarsdagenLive2022. Bekijk ook de foto-impressie in het hart van deze krant.

Bakery Next, de vakkrant voor bakkend Nederland. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Verschijnt 18 x per jaar. Uitgave van: Addictive Media Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515-432140 www.addictivemedia.nl BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 (excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Redactie: Aranka Klomp E-mail: redactie@bakerynext.nl Twitter @bakerynext Redactieadvies: Pascalle Mulder, Frans Stommel, Ale Kor Riedstra en Jolanda van Voorthuizen Aan dit nummer werkte mee: Kayleigh Nas en Liane de Ruijter Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker Tel: 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06-50212014 info@bay6print.nl

HUISMERKEN

Beko Groothandel stond op de beurs met het oudste huismerk Beko Huysmerk. Ook de andere vier huis-

Druk: Rodi Media ISSN: 2212-8247

Het nieuwe assortiment gistingskamers voor desem

PATENT

Automatisch roermanagementsysteem op basis van fermentatieactiviteiten.

Ontdek nu !

PATENT

Waarschuwingsysteem bij laag niveau, instelbaar al naar gelang uw productie.

o s pe e a ri

T

V

icare

he

rmasof

PATENT

Aanpassing van de roersnelheid in functie van de hoeveelheid zuurdesem.

t

Min

d

om Aut ix

INNOVATIE

Zacht warmtesysteem dat de temperatuur houdt tijdens lange fermentatiecycli.

www.jac-machines.com

Disclaimer: De Redactie van Bakery Next stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

Het RIVM ontwikkelde samen met het Voedingscentrum en de HAS Hogeschool criteria om de komende jaren die verbeteringen stap voor stap te realiseren. De NAPV is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Daarin is afgesproken dat het makkelijker moet worden voor mensen om te kiezen voor gezonde voeding. Dit omdat de helft van de Nederlanders kampt met overgewicht.

Voedselproducenten worden aangemoedigd om de samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen stap voor stap te verbeteren. Dit

Voor elk product binnen een productgroep (zoals soep of koek) is gekeken naar de hoeveelheid van de drie voedingsstoffen. Deze gegevens zijn verzameld via de etiketten zoals te vinden in de Levensmiddelendatabank. Deze huidige waarden bepalen per productgroep de drie grenswaarden voor zout, suiker en/of verzadigd vet: laag, midden en hoog. Elke productgroep krijgt

Vanaf dit jaar moest de voedingsindustrie met de NAPV aan de slag. In 2024, 2027 en 2030 geeft het RIVM een update over de voortgang. Hierbij VWS of de samenstelling van voedingsmiddelen daadwerkelijk verbetert. De criteria zijn nu opgesteld met gegevens van producten die in de supermarkten te koop zijn. De intentie is om productverbetering ook uit te breiden naar alle bewerkte voedingsmiddelen in bijvoorbeeld restaurants.

info@vanerkel.nl

+31 (0)182-320167

www.vanerkel.nl

Schoonhoven

Uw specialist in reiniging van bakkerijgereedschappen

REINIGING REPARATIE REVISIE

VAN AL UW: • BROODWAGENS • OVENWAGENS • PLATENWAGENS • KRUISREKWAGENS • BAKPLATEN • BROODKOPPELS ETC.

EHA

N D S M AT E R

WEBSHOP

IN BAKKERIJGEREEDSCHAPPEN

EN

STAP VOOR STAP

Fabrikanten kunnen stappen maken met zowel producten waarvan de samenstelling nog flink te verbeteren is, als producten waarbij deze al gunstiger is. Hier is een methode met criteria voor bedacht. Producten zijn ingedeeld in productgroepen op basis van onder andere samenstelling en receptuur, productiewijze, houdbaarheid en textuur.

Voor een andere voedingsstof kan de laagste grenswaarde al meteen het eerste richtpunt zijn. Elke fabrikant weet dus voor zijn product naar welke grenswaarden hij toewerkt. Het resultaat van de verbeteringen van elk ‘los’ product draagt bij aan het resultaat van de totale productgroep.

IAL

Doel van het ministerie van VWS is dat in 2030 per productgroep de helft van de producten tot de beste categorie behoort en maximaal tien procent tot de slechtste qua hoeveelheid voedingsstoffen. Om dit te bereiken, is het de bedoeling om verbeteringen die eerder zijn afgesproken, te versnellen en uit te breiden naar alle bewerkte voedingsmiddelen.

kan door minder zout en/of suiker toe te voegen en/of de hoeveelheid verzadigd vet te verlagen. Ook kan de hoeveelheid vezel in producten zoals bruinbrood verhoogd worden door meer volkorenmeel te gebruiken.

W I N K E L M AT E R I A L E N + BINNEN- EN BUITENBELEVING

D

Dit jaar is de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) van start gegaan. Hiermee wil het ministerie van VWS voedselproducenten extra aanmoedigen om de samenstelling van hun voedingsmiddelen te verbeteren. Bij bakkerijproducten gaat het bijvoorbeeld om de hoeveelheid vezels in bruinbrood.

zo drie trappen voor verbetering. Eén voor zout, één voor suiker en één voor verzadigd vet. Hiermee kunnen voedselproducenten de komende jaren stap voor stap werken aan verbetering op meerdere voedingsstoffen. Fabrikanten van producten die nu bijvoorbeeld boven de hoogste grenswaarde zitten voor een bepaalde voedingsstof, werken eerst toe naar de trede onder de hoogste grenswaarde, en kunnen vervolgens richting de middelste grenswaarde bewegen.

T WEE

Nationale Aanpak Productverbetering: stop meer vezels in je bruinbrood

BROODWAGENS, PLATEN, KOPPELS, WERKTAFELS, OVENWAGENS ENZ.

COVEKASCHOONMAAKSHOP.NL

SNEL - VAKKUNDIG - HYGIENISCH HAAL- EN BRENGSERVICE • LEENSERVICE

www.covekaschoonmaak.nl • 038-3333152

BLOG DE JONGE GARDE Er is veel aanstormend talent in de bakkerijbranche. Hoog tijd om de jonge garde ook eens het woord te geven. Student Kayleigh Nas (22) uit het Gelderse Ulft blogt in Bakery Next over haar ervaringen tijdens de specialisatie Boulanger op het Summa College. Ze werkt momenteel bij Bakkerij Schreuder in Eibergen.

Een sprongetje terug in de tijd Dit is wel bijzonder. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik met deze blogs vooruit werk. Vanwege de deadlines kan dat niet anders, maar deze aflevering gaat verder terug in de tijd dan gewoonlijk. Aan deze ben ik begonnen tijdens het examen Boulanger, vóór de zomervakantie. Als jullie dit lezen, heb ik mijn examen inmiddels afgerond en ben ik gediplomeerd boulanger. Althans, dat hoop ik maar.

Schreuder ook dankbaar voor de ruimte die ik heb gekregen om dit in werktijd te doen. Het was zeer leerzaam. Ik ontdekte wat werkte. En wat niet zo’n goed idee was. Vallen en opstaan. Dat hoort bij het lesprogramma, hoor ik ze hier bij Summa Brood & Banket in Eindhoven zeggen.

beoordeling vind ik spannend. Ook het vervoer naar Eindhoven. Want ja, da’s best een afstand. 152 kilometer, om precies te zijn, bijna twee uur rijden. En geen enkele weg loopt kaarsrecht. Maar ik zal het goed inpakken. Gelukkig is mijn Fiat 500 niet zo groot. Dus eigenlijk kan mijn Dru van deeg geen kant op.

Mmm. Zal toch wel? Ik heb eigenlijk het hele jaar een goed gevoel bij mijn specialisatie Boulanger gehad. De feedback was ook steeds aardig. Ach, het blijft een bijzondere gedachte dat ik met deze blog een sprongetje in de toekomst waag, en dat bij publicatie al mijn onzekerheid omtrent het examen verleden tijd is. Voor nu neem ik jullie nog even mee naar einde schooljaar 2021-2022 en mijn showstuk. Gaan jullie mee? Terug naar mijn gedachten in juni:

Hygiënische vloeren voor de bakkerijbranche Na 1 uur uitharding weer volledig belastbaar

TOREN VAN DE DRU

In mijn vorige blog beschreef ik de laatste stappen die ik heb gezet voordat ik aan de definitieve versie van het showstuk begon. De afgelopen tijd heb ik de markante toren van de Dru, van de voormalige fabriek bij ons in Ulft, verschillende malen gemaakt. Bakker Rudy Schreuder, bij wie ik momenteel werk, heeft me de afgelopen tijd waardevolle tips gegeven. Ik heb bij hem in Eibergen mijn showstuk opgezet. En verfijnd. Ik ben de familie

Ik ben net als sommige andere mbo’ers niet zo van de boeken. Ik leer door te doen. En dat is mooi. SPANNING

Als het examen nadert, neemt de spanning wel toe. Dat is mijn ervaring. Normaal vind ik het al niet zo prettig als mensen mij op de vingers kijken. Maar nu was het nog onprettiger.

Om weer terug te keren naar recentere tijden: gelukkig is mijn werk heelhuids overgekomen en leverde het een mooie eindbeoordeling op. Deze kersverse Boulanger is echter nog niet uitgeleerd. De patisserie lonkt en ik ben inmiddels aan deze specialisatie begonnen. Jullie horen snel weer van mij! Kayleigh Nas

Maar goed. Niet alleen de productie van het eindstuk plus de

Foto: Bert Jansen

Hygiëne en veiligheid, twee beslissende factoren in de bakkerijbranche spreken voor Silikal reactieve kunsthars vloeren systemen. Vocht, koude, zouten, zuren, loog noch constante mechanische belastingen zal de geringste negatief effect hebben op een Silikal vloer. Naadloze, monolithische coatings bieden de beste voorwaarden voor absoluut sanitaire vloeren. WELK SILIKAL PRODUCT IS GESCHIKT VOOR EEN VLOER IN DE BAKKERIJBRANCHE? Neem contact met ons op via +31(0)344645196 of info@avgvloeren.nl Wij geven u vrijblijvend professioneel advies.

Industrieweg 16 | 4051 BW Ochten | Telefoon 0344 - 64 51 96 | info@avgvloeren.nl

WWW.AVGVLOEREN.NL

3


4

|

Grote zorgen onder bakkers over voortbestaan ‘De prijsontwikkeling die we nu meemaken is ronduit extreem. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.’ Het is één van de reacties op de oproep van Bakery Next aan bakkers om hun zorgen te uiten over de gestegen kosten. Mogelijk zouden 1500 bakkerijen met sluiting worden bedreigd. Onder andere de NBOV luidt de noodklok.

In de media Er is in de media veel aandacht voor de penibele situatie van de bakkers. Zo was NBOV-voorzitter Arend Kisteman bij het NPO Radio 1-programma ‘Sven op 1’, maakte EenVandaag een reportage bij NBOV-bestuurslid Loes Baas en liet Stadsbakkerij de Diamanten Ring aan EditieNL zien dat brood niet zomaar op lagere temperaturen gebakken kan worden.

Henk-Jan van Maanen, van Bakker van Maanen in Rijnsburg, reageerde op onze oproep en rekent zijn situatie voor: ‘Voor nu zijn de prijzen bij ons met 12 procent gestegenten opzichte van dezelfde periode 2021. Mijn verwachting is dat de prijzen nog een keer met zeker 10 procent zullen stijgen voor 2023.’

Voor wie terug wil kijken, luisteren of lezen heeft de NBOV een lijst met medialinkjes gemaakt op www.nbov.nl/in-de-media-aandacht-voor-stijgende-kosten

De stijgende kosten brengen steeds meer bakkers in ernstige problemen. Een aantal overweegt of is al bezig minder dagen geopend te zijn, om zo kosten te drukken. Ook vreest een groeiend deel van de bakkerijen het nieuwe jaar helemaal niet te halen, zo geeft voorzitter Arend Kisteman van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) aan.

ten, die wel acht tot tien keer duurder zijn. De NBOV verwacht dat 40 tot 60 procent van alle ambachtelijke bakkers op 1 januari de energierekening niet meer kan betalen. ‘Dan lopen de meeste contracten af en moeten er nieuwe afgesloten worden. Als het zo doorgaat, zal dat voor de meeste bakkers het einde zijn’, zei Kisteman in het radioprogramma ‘Sven op 1’.

Veel bakkersbedrijven zien hun vaste energiecontracten omgezet worden in dure variabele contrac-

EINDE VAN HET VERHAAL

Er zijn ongeveer 3200 bakkers in het land. Als de voorspellingen uitkomen, zouden meer dan 1500 bakkers hun deuren moeten sluiten. Ook de Zwolse ambachtelijke bakkerij van NBOV-voorzitter Kisteman zelf. ‘Dat wordt voor mij ook het einde van het verhaal.’ Bakker van Maanen uit Rijnsburg deelt de vrees. ‘Deze fase is zwaar voor veel ondernemers in de food en in de bakkerij in het bijzonder. Energie is extreem duur geworden voor bakkerijen die niet hebben kunnen investeren in besparingen van gebruik.’ De inkoop van energie is een roulette geworden, waarbij sommige bakkerijen enorm de mist in kunnen gaan, geeft Van Maanen aan. ‘Als je nu je contracten nog moet gaan maken voor 2023, dan heb je gewoon een groot probleem en is dat ook te laat. Daarmee worden je producten onbetaalbaar.’

Speciaa l voor bakkers ! Onze adviseurs geven u persoonlijk advies over het voorkomen en verzekeren van risico’s die u als bakker loopt. Wij hebben alles in eigen huis, van schadeverzekeringen tot een gecertificeerde arbodienst. Daardoor schakelen wij snel en bieden wij u een optimale dienstverlening. Meer informatie of afspraak maken? Beon Risk - T (050) 3175540 - info@beonrisk.nl - www.beonrisk.nl

Amy Klein van het Schiedamse chocolade-atelier De Bonte Koe geeft aan dat ze op de zaak een verdriedubbeling van de energiekosten meemaken. Maar er is meer aan de hand. ‘Chocolade en ingrediënten zijn gemiddeld ook met 20 procent in prijs gestegen’, zegt Klein. ‘We durven nog niet alles volledig door te berekenen naar de klant, maar sommige producten zijn nu tot 10 procent duurder. NIEUWE WERKELIJKHEID

Daarmee is de complexiteit duidelijk. De kosten rijzen de pan uit op meerdere vlakken: energie, loon en grondstoffen. Henk-Jan van Maanen: ‘De grondstoffenmarkt zal ook in 2023 last houden van de crisis waar we inzitten. Prijzen zullen voorlopig niet dalen. We zullen met elkaar moeten wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Voedsel gaat duurder worden, maar moet wel voor iedereen toegankelijk zijn.’ En dat laatste lijkt een onmogelijke puzzel, met de opeenstapeling van kosten. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn de prijzen van onder meer tarwe flink gestegen. Het is volgens de NBOV-voorzitter

Kisteman bijna niet te doen om die kosten door te berekenen: ‘Dan praat je over 50 tot 70 cent meer op een brood.’ Volgens directeur Wim Kannegieter van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is het een kwestie van maanden voordat ook sommige industriële bakkers de productie stil moeten leggen, zei hij tegen het RTL Nieuws. ‘Dat gebeurt al bij sommige ambachtelijke bakkers. De industriële bakkers maken het brood voor de supermarkt, dat is 90 procent van de markt. Ze houden dit niet nog maanden vol.’ PRIJSPLAFOND VOOR ENERGIE

Bakker Henk-Jan van Maanen zou graag zien dat de overheid een aantal zaken flexibeler maakt. ‘Het transport van energie moet goedkoper en beschikbaar worden voor veel meer marktpartijen’, zo stelt hij voor. ‘Voorwaarde daarbij: zolang het duurzaam is opgewekt in eigen land.’ Ook wenst hij een tijdelijk plafond van de energieprijs bestemd voor voeding. Eigenaar Grethe van der Zwaan van veganistische bakkerij Petit Four in Deventer telt vooralsnog haar zegeningen. ‘Voor ons is de kostenstijgingen nog redelijk te behappen. Ons geluk is misschien dat we nog niet zo lang geleden begonnen zijn. We zitten in een modern, duurzaam pand zonder gasaansluiting. Wat stroom betreft hebben we voorlopig nog een vaste prijs.’ Wel merkt ook zij een stijging van de grondstofprijzen. ‘Maar doordat we in de opstartfase zitten en daardoor ook steeds groter en beter kunnen inkopen, hebben we tot nu toe onze producten nog niet significant duurder hoeven maken. Waarbij moet worden opgemerkt dat onze grondstoffen altijd al veel duurder waren, doordat we alle meel-, bloem- en zetmeelsoorten gecertificeerd glutenvrij inkopen.’ Voorlopig zitten ze in Deventer dus nog goed, maar Van der Zwaan ziet de zorgen bij de collega’s om haar heen natuurlijk wel. ‘Ik weet dat het voor heel veel reguliere bakkers erg moeilijk is op het moment. In onze nichemarkt vallen nu nog niet de grootste klappen, maar voor de traditionele bakker is het heel zorgelijk.’ CAMPAGNE NBOV

De NBOV heeft Den Haag opgeroepen om met een snelle oplossing te komen. De lobby, die al langere tijd gaande is, gebeurt samen met MKB-Nederland. Door middel van een flitsenquête in juni zijn er veel voorbeelden van bedrijven verzameld die in de problemen komen. ‘De voorbeelden zijn ook bekend bij de ministeries in Den Haag’, aldus de NBOV in een verklaring. De vereniging wil ook op een andere, ludieke manier haar stem gaat laten horen, maar wel publieks- en politiekvriendelijk. ‘Los van deze problemen hebben we immers baat bij een positief imago, om nieuwe medewerkers te werven en de sympathie van klanten voor de ambachtelijke bakkerij te behouden.’ Inmiddels is een campagne gestart met onder andere advertenties in dagbladen. Bakkers kunnen actieposters voor inde winkel downloaden op www.nbov.nl.


|

5

WHAT’S • NEXT? BRANCHE AGENDA 10-14 OKTOBER 2022 BEKO SPECULAASKEURING

De speculaaskeuring van Beko kent drie categorieën: speculaasjes zonder amandelen, speculaasjes met amandelen en gevuld speculaas. De inzendingen worden door een consumentenjury en door een vakjury beoordeeld. Bakkers kunnen hun speculaas ter keuring inleveren bij de vestigingen van Beko Groothandel in Meppel, Utrecht, Veghel en ‘s-Gravenzande. Deelnemen? Kijk op www.beko-cooperatie.nl 15-19 OKTOBER 2022 SIAL

Internationaal foodevent in Parijs met naar verwachting 7.200 exposanten en 310.000 bezoekers uit meer dan tweehonderd landen. Om de twee jaar komen producenten, importeurs, inkopers en winkeliers, mediaspecialisten en onafhankelijke verenigingen bijeen op de grootste expositievloer van Parijs voor een vijfdaagse inspiratieen discussieronde en uitwisseling van know-how. Lees meer op www.sialparis.com of www.promosalons.nl 07-11 NOVEMBER 2022 NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

In deze week ontbijten kinderen in heel Nederland op school. Het gezonde ontbijt gaat gepaard met een leuke les over het belang van goede voeding. Er is voor scholen divers lesmateriaal beschikbaar en lokale bakkers kunnen een bijdrage leveren aan de ontbijtpakketten. De feestelijke aftrap is in Burgers’Zoo in Arnhem. Zie ook www.schoolontbijt.nl 08-09 NOVEMBER 2022 BAKKERSVAKWEDSTRIJDEN

Deze jaarlijkse vakwedstrijden geven brood- en banketbakkers, chocolatiers en patissiers de gelegenheid hun producten te laten beoordelen door een onafhankelijke vakjury, met als doel

de kwaliteit van bakkersproducten nog beter te maken. Bakkers kunnen hun producten op dinsdag 8 november inleveren. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op woensdag 9 november. Kijk voor informatie op bakkersvakwedstrijden.nl 09-12 JANUARI 2023 HORECAVA

Horecava 2022 is geannuleerd. De organisatie heeft definitief besloten deze jaargang over te slaan en zich te richten op de editie van volgend jaar. Al meer dan 65 jaar biedt Horecava een podium voor de foodserviceindustrie. Op voorgaande beurzen verzamelden gemiddeld 55.000 horecaprofessionals van ruim 35.000 geïnteresseerde bedrijven zich op de beursvloer. Informatie op www.horecava.nl 16-22 JANUARI 2023 WEEK VAN HET BROOD

De Week van het Brood is onderdeel van imagocampagne ‘Brood, goed verhaal’, die het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en het Belgische Instituut Brood en Gezondheid samen voeren. Volkorenbrood vormt het anker voor de hele productcategorie. De Week van het Brood laat op een luchtige manier zien welke gezondheidsvoordelen volkorenbrood heeft.

Muchomaïs: brood met heel veel maïs Maïs is een bekend ingrediënt in de bakkerij, maar wordt te weinig toegepast vanwege zijn mindere bakeigenschappen. Dit wil Ireks graag veranderen, want juist de hoeveelheid maïs in een brood zorgt voor die specifieke, heerlijke, zoete smaak en geeft brood een andere kruim- en eeteigenschap. Om die reden heeft Ireks Muchomaïs ontwikkeld, een product waarmee de bakker maïs-tarwequinoabrood kan maken, dat voor bijna de helft uit maïs bestaat. Aan deze

mix is ook het ingrediënt rode quinoa toegevoegd, wat het brood een extra nootachtige smaak en een mooie schakering in de kruim geeft, ten opzichte van het gele maïsmeel.

Dit brood gemaakt met Muchomaïs wordt gedecoreerd met de Kukuruz/ mais-topping, een krokant, geel granulaat van maïs. Muchomais RSPO SG is een 100 procent mix met zout en is RSPO SG gecertificeerd. In het maïs-tarwe-quinoabrood bestaat bijna de helft van het meelbestanddeel uit maïs. Door deze hoge hoeveelheid

mag de gereserveerde benaming, volgens het nieuwe Warenwetbesluit Meel en Brood, beginnen met het hoofdingrediënt ‘maïs’. De officiële aanduiding is dan ook maïstarwe-quinoabrood. Geïnteresseerd? Ga naar Ireks.nl, vraag de baktechnisch adviseur of mail naar marketing@ireks.nl.

Meer weten? www.broodgoedverhaal.nl 05 T/M 07 MAART 2023 BAKKERSVAK EN IJS-VAK

Deze vakbeurzen zijn verplaatst van maart naar het najaar, omdat de maximaal toegestane capaciteit niet toereikend was om een volwaardige beurs neer te zetten. Bakkersvak en IJs-Vak zijn al jaren een bron van inspiratie voor (banket)bakkers, ijsbereiders, chocolatiers en patissiers. Naast een zeer uitgebreid aanbod aan producten vinden er meerdere vakwedstrijden plaats.

HAAL MEER UIT HET NAJAAR!

Aanmelden, agenda en informatie op www.bakkersvak.nl

Met Veenhuizen Groep naar de MIWE Dutch Bakery Days Op zondag 16 en maandag 17 oktober 2022 worden de eerste MIWE Dutch Bakery Days gehouden in Arnstein, Duitsland. Veenhuizen Groep neemt bakkers twee dagen volledig verzorgd mee naar de beurs, waar alles te zien is over bakkerijtechniek en -ovens. Veenhuizen Groep is in Nederland exclusief dealer van MIWE. MIWE staat sinds 1919 voor kwaliteit, innovatie en high end bak- en koeloplossingen voor iedere bakkerij. ‘Ons hart ligt bij het bakkersvak. En bakkerijtechniek en bakkerijovens laten dat hart sneller kloppen’, aldus de uitnodiging van Veenhuizen Groep. ‘Wij willen jou graag alles vertellen en laten zien over de MIWE-ovens, voor een leven lang zorgeloos ondernemen met

betrouwbare bakkerij-ovens en optimale bakkerij-techniek.’ De MIWE Dutch Bakery Days bieden demonstraties van ovens, een workshop over zelf ambachtelijk ijs maken én je krijgt de kans bij te praten met bakkerijcollega’s. Spreekt dat je aan en wil je mee naar het MIWE live baking center in Arnstein? Meld je dan aan. Het programma ziet er als volgt uit:

• Heenreis met luxe touringcar op zondag 16 oktober om 9:00 uur (vanaf Voorthuizen). • Terugreis met luxe touringcar op maandag 17 oktober om 23:00 uur (in Voorthuizen). Deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 150,-.

Meer weten? Bezoek www.veenhuizen.nl/gajemee of meld je aan via www.veenhuizen.nl/bakerydays. Bel of mail met vragen met Linda Wildekamp, 0342-472410 / linda.wildekamp@veenhuizen.nl

Ontdek ons spijs assortiment! Verwen en verras jouw klanten

Scan &

ontdek!


6

|


|

Beko Najaarsdagen 2022 Onmiskenbaar drukten de zorgen in de sector over onder andere de energiekosten een stempel op het samenzijn tijdens de Beko Najaarsdagen op 5 en 6 september. Maar er waren, als vanouds, gelukkig ook vele inspirerende gesprekken en vruchtbare overdrachten van kennis en informatie. De beurs trok zo’n 1000 bezoekers die zeventig stands konden bekijken. Lees ook het artikel op pagina 2 met een terugblik op de Beko Najaarsdagen.

7


8

|

Top Bakkers neemt belang in bezorgplatform Doorb Top Bakkers heeft een minderheidsbelang genomen in Doorb, het bestel- en bezorgplatform voor lokaal ambachtelijk brood. De deelneming past binnen de strategie van Top Bakkers om ambachtelijk brood en banket makkelijk beschikbaar te maken voor iedereen. In de afgelopen jaren is gemak een steeds grotere rol gaan spelen in de manier van boodschappen doen. Steeds meer mensen laten hun boodschappen aan huis bezorgen. Met de bezorgdienst van Doorb wordt vers brood van de lokale ambachtelijke bakker voor 07.00 uur aan de voordeur gehangen.

brood te kopen. Hiermee bereikt de bakker niet alleen bestaande klanten, maar worden ook nieuwe klanten bereikt.

NIEUWE KLANTEN

Voor de ambachtelijke bakker is de bezorgservice een extra manier om klanten te bedienen, met

gezet. Momenteel zijn er 27 bakkers aangesloten, waarmee 38 gemeenten worden bediend. Doorb brengt met 150 fietsbezorgers de bestellingen rond. Het heeft de ambitie om de komende drie jaar door te groeien naar een verzorgingsgebied van honderd gemeenten. Door samen te werken, versterken Top Bakkers en Doorb elkaar op strategisch vlak. Beide bedrijven blijven zelfstandig opereren. Top Bakkers is een coöperatieve organisatie voor ambachtelijke bakkers. Met een netwerk van zestig lokale ambachtelijke bakkers levert zij brood2en banket in heel Nederland.

Met de Compact serie van AVT, kunt u al brood snijden en verpakken op slechts 4 m Doorb is nu ruim twee jaar bezig en heeft een bewezen concept neer-

name de klant die te weinig tijd heeft om regelmatig bij de bakker vers

Ireks speelt in op de groeiende vraag naar puur speltbrood Speltbrood wint aan populariteit en wordt ook door kinderen steeds vaker gegeten. Een goede en bewuste keuze dus. Als bakker is aan deze groeiende vraag te voldoen met de speltproducten van Ireks. Hiermee kan de bakker een passend, lekker en 100 procent speltbrood aanbieden, dat ook nog eens aan de richtlijnen van het nieuwe Warenwetbesluit Meel en Brood voldoet. De productie van de speltingrediënten in de broden, heeft Ireks compleet in eigen hand. Zo wordt het speltgraan, van zuiver zaaigoed, door eigen agrariërs verbouwd en wordt het graan door eigen molens gepeld, vermalen en verwerkt tot speltmeel, speltmouten en speltdesems. Nieuw is Paste for Taste-spelt. Dit is een gefermenteerde moutpasta met speltmoutkorrels, verrijkt met een volkoren speltdesem. Door pasteurisatie blijven deze korrels zacht van ‘beet’ en zijn ze dus klaar

U onderneemt met uw bakkerij, wij ondersteunen u met branchekennis en heldere adviezen. Dat is de kracht van het Boschland Bakkersteam.

Laat uw onderneming door ons screenen en wij vertellen u waar uw kansen liggen. Het bakkersteam van Boschland accountants en adviseurs kent de kneepjes van uw mooie vak en staat u bij met advies, begeleiding en ondersteuning. Wij maken uw handen graag vrij, zodat u zich kunt richten het ondernemen. Ook op voor onderhoud en Bent u benieuwd wat het Bakkersteam voor u reparatie kan betekenen?van Neem vrijblijvend contact met ons op.

andere merken snij- en Henk Hoksbergen verpakkings0318 69 11 11 bakkersteam@boschland.nl machines

Bakeplus en partners lanceren dit jaar de vernieuwde Sinterklaascampagne voor (kinderen van) consumenten van de bakker. De actie bestaat uit een kleurrijke aftelkalender met het thema ‘Wie is de geheime hulppiet?’ en een uitgebreid marketingpakket met posters en online materialen.

WWW.AVT.NU | info@AVT.NU | +31 (0)76 54 15 260 | Nijverheidsweg 25 | 4731 CZ OUDENBOSCH

Advies over: • Bakkerij techniek • Atelier afwerking • Bedrijfsindeling • Bakkerij bouw • Technische installaties • Wetgeving • Routing& lay-out

Het onafhankelijke bureau voor uw bakkerij advies!

WWW.AVT.NU | info@AVT.NU | +31 (0)76 54 15 260 | Nijverheidsweg 25 | 4731 CZ OUDENBOSCH

Agro Business Park 75 6708 PV Wageningen

Tel.: +31 (0)317 - 47 12 11 E-mail: info@tenba-bv.nl

www.tenba-bv.nl

tieve weetjes over Sinterklaas en de bakker, filmpjes en spelletjes tellen ze af naar 5 december. Bij sommige vakjes verzamelen de kinderen letters die het antwoord gaan geven op de vraag ‘Wie is de geheime hulppiet?’ TRAFFIC NAAR DE WINKEL

De drie grote vakjes die elke woensdag worden geopend, gaan zorgen voor traffic naar de winkel. Tijdens het openen krijgen kinderen namelijk de opdracht om van woensdag tot en met zaterdag in de bakkerswinkel een verrassing op te halen. Daarvan kunnen ze er elke week één ophalen.

Met de Compact serie van AVT, kunt u al brood snijden en verpakken op slechts 4 m2

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsmachines

Meer informatie over de 100 procent speltproducten van Ireks? Ga naar Ireks.nl, vraag de baktechnisch adviseur of mail naar marketing@ireks.nl.

Bakeplus en partners trappen Sinterklaascampagne af

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsmachines

Voor de toekomst van uw bakkerij

voor gebruik. De toevoeging van dit product is variabel. ‘Op deze manier zijn we zeker van de kwaliteit die we eisen aan het product’, licht Ireks toe.

Elke dag openen kinderen een klein of groot vakje van de speciale aftelkalender. De kalender start vanaf de landelijke intocht van Sinterklaas op zaterdag 12 november en loopt door tot en met pakjesavond maandag 5 december. Door middel van educa-

Met deze actie helpt Bakeplus samen met partners Barry Callebaut, FrieslandCampina Professional, CSM Ingredients, Dossche Mills en Koekjesbakkerij Veldt de bakker om de consument op een speelse manier te benaderen. ‘De actie geeft aanleiding tot extra winkelbezoek, wat de bakker extra omzet kan opleveren’, legt Yvonne Vermeulen van Bakeplus uit. ‘Hoe leuk is het om deze aftelkalender als eerste verrassing in je schoen te krijgen?’ UITGEBREID PAKKET

Bij deelname aan de Sinterklaascampagne ontvangen bakkers een uitgebreid pakket met daarin aftelkalenders, verrassingen om mee te geven tijdens de bezoeken aan de winkel, posters, een duidelijke werkinstructie voor het winkelpersoneel en digitale middelen zoals filmpjes en social media-tips om de campagne volledig te ondersteunen. Bakeplus heeft samen met het Echte Bakkersgilde de Sinterklaascampagne beschikbaar gesteld voor elk Echte Bakkersgilde-lid. Speciaal voor leden wordt het logo op de aftelkalender gedrukt. De Sinterklaascampagne is voor elke bakker beschikbaar, maar wees er snel bij want op is op. Meer weten? Kijk op www.bakeplus.nl of vraag ernaar bij je Bakeplus-accountmanager.


|

9

Bakery Institute helpt je bedrijf toekomstproof te maken Met een tekort aan personeel, schaarse grondstoffen, torenhoge energierekeningen en een onzekere consument, is de verleiding groot om bij de pakken neer te zitten. Ware het niet dat het verleden leert dat veel ondernemers juist in crisistijd vooruit kijken en investeren. Bakery Institute heeft een cursus ontwikkeld die helpt bij het toekomstproof maken van je bedrijf.

dezelfde keuzes moeten maken, wat enorm inspirerend werkt.’ Wil je graag vernieuwen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of ben je nog niet zo lang geleden gestart en loop je tegen de grenzen van je productie aan? Zou je vooral slimmer willen produceren, zodat je meer aan ondernemen toekomt? Samen met een kleine groep vakgenoten ga je tijdens de chefsdagen aan de slag met vragen als:

De afgelopen tien jaar wisten honderden banketbakkers de weg naar de opleider in Zaandam al te vinden. De mensen van Bakery Institute gingen andersom ook vaak naar bakkerijen toe om bij te scholen en te ondersteunen. Zij merkten dat veel bakkers de basis prima beheersen, maar het toch lastig vinden om de verkoop succesvol te maken in de eigen werkcontext. Al deze ‘lessons learned’ op de diverse werkvloeren, zijn nu vertaald in een nieuwe cursus: Chefsdagen Banket.

Met welk assortiment spreek ik toekomstige klanten aan qua moderne afwerking en smaak?

Hoe kan ik in kleine stappen veranderen, breng ik dat over op collega’s en betrek ik ze erbij? De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten met een doorlooptijd van een heel jaar, zodat het goed te combineren is met het dagelijks werk. De cursus is een afwisseling van discussie, toepassing in opdrachten, inspiratie van voorbeelden binnen en buiten de branche, demonstraties en baksessies. De cursus loopt van 10 januari 2023 tot en met 16 januari 2024. Informatie en inschrijving: bakeryinstitute.nl/opleidingen/patisserie/ chefsdagen-banket

Zijn de hardlopers ook de producten waar we het op verdienen en wat is de kostprijs van mijn assortiment?

Gerard Blaauw, docent: ‘Banketbakkers komen vaak met dezelfde vraag: Kun je ons gebak een modernere uitstraling geven?’ Een andere afwerking is snel te verzinnen en voor de korte termijn kan een bakker dan weer vooruit. Maar vaak is er meer te doen, stelt Blaauw vast. ‘Het assortiment is groot, de werkdruk hoog, de inkoop van halffabricaten en mixen wordt gezien als de oplossing, maar de marges worden steeds kleiner. En onderscheidend is het product dan evenmin. Een bijkomend risico is dat vakkennis langzaam aan verdwijnt binnen een bedrijf.’

SELMI Clusters

voor pindarotsjes en andere chocolade-noten producten. • 6 spuitkoppen • Koppeling met Selmi tempereer-machine • 2 versies (koel-tunnel of platen)

info@henkkoenen.nl +31(0)161-452516 www.henkkoenen.nl /henkkoenen

SELMI Clusters platenversie Input: 8x plaat 600x400mm

Voor

slechts €

STOK ACHTER DE DEUR

Dit zijn grote vraagstukken die niet in een maand te veranderen zijn. ‘In kleine stapjes kan dat zeker wel, vandaar de cursus. Daarbij ben je als bakker zelf de belangrijkste succesfactor, want jij bepaalt de koers van je bedrijf’, legt docent Blaauw uit. De negen lesdagen geven nieuwe inzichten en zijn tegelijk een stok achter de deur om daadwerkelijk aan de slag te gaan. ‘Wij schrijven niet voor hoe het moet’, benadrukt Gerard Blaauw. ‘We geven de hulpmiddelen en zetten je vooral aan het denken over keuzes die je kunt maken. Daarnaast ben je een jaar lang met vakgenoten onderweg die soms

Ga voor een efficiënte bedrijfsvoering met Compad Bakkerij

19,5

0 per maan d voldoet u aan u etiketterin w gsverplicht ing

In een tijd dat prijzen onder druk staan en personeel schaars is, wint u het met efficiënte bedrijfsvoering. Dankzij de bakkerij software van Compad Bakkerij bent u in staat om bestelprocessen van kassa en webshop tot productieplanning en facturering volledig te automatiseren, tegen een betaalbare prijs.

naar oa Exact Online, Afas en AccountView. Op zoek naar een online oplossing? Onze complete webshops realiseren wij geheel in uw eigen huisstijl en leveren wij kant en klaar op. Deze zijn gekoppeld aan Compad Bakkerij, zodat al uw bestellingen direct binnenkomen op uw productielijsten.

Zo voldoet u al aan het nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood met onze Goed Etiketoplossing voor slechts € 19,50 per maand. Daarnaast heeft Compad Bakkerij kassakoppelingen naar diverse merken kassasystemen zoals de Vectron, de DiGi en de Mplus. En financiële koppelingen

Bel voor een online demonstratie 074-3200 000 of vraag onze

GRATIS 30 dagen proefversie Compad Bakkerij aan!

Compad Software • 074-3200 000 • info@compad.nl • www.bakkerijsoftware.com


10 |

Suikerkunstenaar Koos Gijzenij eregast op workshop van oud-leerling

Bakker Lucas Vermeulen vertaalt zijn lifestyle naar vegan bakkerij

van grootmeester Gijzenij, die hij deze zomer uitnodigde op een workshop in Sassenheim. Martin Boss: ‘Ik was echt ontroerd mijn grote voorbeeld terug te zien. Een breekbare man, die de moeite wilde nemen te komen kijken en zichtbaar helemaal opfleurde van het enthousiasme van mijn cursisten.’ Koos Gijzenij beaamt dat. ‘Ik heb een geweldige middag gehad, mijn handen begonnen te jeuken van al die mooie suikerwerken.’ Onder vakgenoten is hij alom bekend: Koos Gijzenij (79) gaf in zijn leven vele trainingen suikertrekken en suikerblazen en is een groot ambassadeur geweest voor de suikerkunst in Nederland. Onlangs was hij eregast op een workshop van zijn oud-leerling Martin Bos, wat een ontroerend weerzien opleverde.

Koos Gijzenij trok als jongeman heel Europa door om de kunst van het suikerblazen en -trekken te leren en daarna in Nederland op de kaart te zetten. Hij werd een grote naam en verzorgde kunstige suikergeblazen decoraties voor onder andere de bruiloft van zanger Frans Bauer. Gijzenij richtte Kunst in Suiker op en zette een

eigen groothandel op in suiker en suikerwerkgereedschappen. GROOTMEESTER OP BEZOEK

Martin Bos, naast suikerkunstenaar docent brooden banket aan ROC Zadkine in Rotterdam, geeft vanuit zijn bedrijf Sugar Art workshops suikertrekken en suikerblazen. Hij leerde het suikerambacht

EEN BEGRIP DE FOODSECT IN OR! TECHNIEK EN ERVARING

RENDEMENT DOOR KENNIS, RENDEMENT DOOR Venema Techniek & Service is al jarenlang dé specialist op het gebied van het ontwerpen, EEN B EGRIP IN produceren en onderhouden van klantspecifi eke machines inI voornamelijk de foodsector. DE T O E P A S S I N G V A N T E C H N E K FOODSE CTOR! RENDEMENT DOOR KENNIS, TECHNIEK EN ERVARING Naast dit maatwerk verzorgen wij voor diverse sectoren, waaronder de bakkerijsector, het technische R E N D E M T D O O R onderhoud en E de N benodigde reparaties en revisies aan het machinepark. Een nieuw product, & maar nog geen om het tedé fabriceren? Venema Techniek Service ismachine al jarenlang specialist op het gebied van het ontwerpen, Een probleem in een productielijn? Een machinale toepassing voorNinI voornamelijk produceren en onderhouden eke machines de foodsector. T O Emet PA S S en I Nadviseren Gvan klantspecifi VA N betrekking T Evinden CH EK Wij denken u mee u met tot het optimaliseren van de diverse

arbeidsintensief handmatig werk? Het zijn kwestiessectoren, waar elk productieNaast dit maatwerk verzorgen wij voor diverse waaronder bakkerijsector, het technische productieprocessen om het rendement te maximaliseren. Ook het de opzetten van compleet nieuwe bedrijf onderhoud vroeg of laat mee te maken krijgt. Venema Technieken & revisies Service aan het machinepark. en de benodigde reparaties productielijnen of onderdelen hiervan behoren tot ons vakgebied, van ontwerp tot realisatie en Een nieuw product, maar nog geen machine om het te fabriceren? heeft zich gespecialiseerd in het maken van klantspecifieke machines. onderhoud zijn wij devinden juistevoor partner. Een probleem in een productielijn? Een machinale toepassing Totaaloplossingen productiedoelstellingen kan bereiken of het optimaliseren van de diverse Wij denken met uwaarmee mee enu uw adviseren u met betrekking tot arbeidsintensief handmatig werk? Het zijn kwesties waar elk productieverder optimaliseren. ideale partner, ook op gebied van engineering, productieprocessen omUw het rendement tehet maximaliseren. Ook het opzetten van compleet nieuwe bedrijf vroeg of laat mee te maken krijgt. Venema Techniek & Service onderhoud, reparaties en totaal-revisie! productielijnen of onderdelen hiervan behoren tot ons vakgebied,* Venmatic van ontwerp tot realisatie en platen- en koppelhandling systeem heeft zich gespecialiseerd in het maken van klantspecifieke machines. onderhoud zijn wij de juiste partner. Totaaloplossingen waarmee u uw productiedoelstellingen kan bereiken of verder optimaliseren. Uw ideale partner, ook op het gebied van engineering, onderhoud, reparaties en totaal-revisie! * Venmatic platen- en koppelhandling systeem

Heusden Vesting is met De Vegan Bakker verrijkt met de nieuwe vegan lunchroom en bakkerij. In het oudhollandse pand aan de Botermarkt worden volledig vegan producten geserveerd die ontwikkeld en bereid zijn door bakker en eigenaar Lucas Vermeulen. Zijn gezondheid was de aanleiding om deze bakkerij te openen. ‘Op mijn vijftigste is de zeldzame en ongeneeslijke bloedziekte polycythemia vera bij mij vastgesteld. Het beenmerg maakt te veel rode bloed-

cellen aan, waardoor het bloed dik en stroperig is’, legt Vermeulen uit. ‘Het verhoogt de kans op trombose en in mijn geval een vergrote milt. Om de aanmaak te remmen, nam ik medicatie zoals chemotabletten, plus behoorlijk wat medicatie tegen de bijwerkingen.’ Vermeulen voelde zich vooral patiënt en verloor de regie over zijn eigen leven. ‘De pillendoos groeide en mijn zelfvertrouwen nam af.’ De documentaire The Game Changers gaf hem andere inzichten en de impuls om zich een vegan lifestyle aan te meten. ‘Binnen drie maanden na de overstap op enkel vegan voeding is mijn medicatiegebruik gehalveerd. Ik ben ervan overtuigd dat, door een stukje bewustwording, de vegan lifestyle populairder, eigentijds en niet meer weg te denken is.’

naast Bakkertje Deeg. De zaak is een lang gekoesterde aanvulling op de bestaande lunchroom en bakkerij. Met een volledige vegan lifestyle heeft bakker Lucas Vermeulen zich flink verdiept in de ontwikkeling van plantaardige producten. Hij is trots op het assortiment, dat bereid wordt in de eigen achterliggende bakkerij. De nieuwe lunchroom en winkel van De Vegan Bakker zijn geheel opnieuw ingericht met een industrieel design met klassieke elementen en opvallende details.

De schappen achter de toonbank zijn rijkelijk gevuld met ovenverse vegan broden, zachte broodjes, ciabatta ’s, snacks en croissants. In de vitrine staan vegan gebakjes, taarten, koeken en smoothies. EXTRA BANKETRUIMTE

Aan de lunchroomgasten worden smakelijke vers bereide vegan specialiteiten geserveerd. Door de glas in lood vensters is er een doorkijkje naar de nieuw ingerichte vegan bakkerij, waar de bakkers dagelijks verse broden bereiden. Achter de bakkerij is een extra banketruimte ingericht voor de ontwikkeling en bereiding van vegan banket. De Vegan Bakker is te vinden aan de Botermarkt 17 in Vestingstad Heusden. Binnenkort zijn alle producten ook online te bestellen via de webshop.

LANG GEKOESTERD

De Vegan Bakker opende eind juli en is gehuisvest in het pand

24/7 service • Venmatic • Diosna • Spare parts • Periodiek onderhoud • Revisie/reparaties Verhuizingen • Tweedehands machines 24/7 service • Venmatic • Diosna • Spare parts • Periodiek onderhoud • Revisie/reparaties Verhuizingen • Tweedehands machines

Robert Scottstraat 11 | 7825 AR Emmen | Tel. +31 (0)591 - 31 33 77 | Fax +31 (0)591 - 31 17 15 info@venematechniek.nl | www.venematechniek.nl Robert Scottstraat 11, 7825 AR Emmen | T +31 (591) 31 33 77 | F +31 (591) 31 17 15

www.venematechniek.nl

Robert Scottstraat 11 | 7825 AR Emmen | Tel. +31 (0)591 - 31 33 77 | Fax +31 (0)591 - 31 17 15

Meer informatie is te vinden op www.deveganbakker.com


| 11

COLUMN

Hoe zet je je dromen om in resultaten? De nazomerperiode is bij uitstek een mooi bezinningsmoment om eens terug te gaan naar de eerste maanden van dit jaar. Wat waren toen je dromen? En welke doelen wilde je graag bereiken?

Ons brein functioneert op een vergelijkbare manier. Een groep breinen die harmonieus samenwerkt zal meer gedachtenenergie leveren dan een enkel brein, net zoals een groep accu’s meer energie zal leveren

bedrijven geldt, niet gewend om onze plannen op papier te zetten. Dan is het maken van een plan en de juiste focus hebben en houden een hele goede stap! Beter één ding goed doen dan vijf dingen half. Gedurende mijn deelname aan een Mastermind-jaar heb ik ook geleerd dat het duidelijk moet zijn waarom het gewenste doel belangrijk voor je is. Stel jezelf vijf keer de vraag waarom je iets wilt; dan kom je bij de kern van je drijfveren. En deze drijfveren zorgen ervoor dat je elke keer de motivatie vindt om door te gaan. HELDERE DOELEN

Als ondernemer maakte ik onlangs deel uit van een Mastermind-groep (Googel er maar eens op als je belangstelling hebt voor een ondernemersgroep bij jou in de buurt). Mastermind-bijeenkomsten gaan uit van het principe dat de intelligentie van een groep vele malen groter is dan dat van een individu. En deze gedachtenkracht kun je inzetten om verder te komen in je bedrijf of in je persoonlijke leven. Klinkt heel logisch, toch? Napoleon Hill, één van de grote meesters in de twintigste eeuw op het gebied van persoonlijke ontwikkeling schrijft in zijn boek ‘Think and grow rich’: ‘Het menselijk brein is te vergelijken met een elektrische accu. Het is een feit dat dat een groep accu’s meer energie levert dan één accu’.

dan een enkele accu. Hier ligt dan gelijk ook het geheim; in een Mastermind-groep word je omringd door andere mensen met veel hersenkracht. IDEEËNSTROOM

Wanneer er een complete samensmelting van ‘minds’ plaatsvindt, zonder enig voorbehoud, zal er een stroom van ideeën volgen waarbij je elke keer uitgedaagd wordt je eigen beperkingen en belemmeringen te overwinnen. Hierdoor behaal je jouw doelen, haal je het beste uit jezelf en je bedrijf en floreer je als ondernemer. Samen met mijn zus Carola ben ik heel krachtig en hebben we meer dan genoeg inspiratie. We zijn helaas minder goed in planning en zijn beiden behoorlijke tijdoptimisten. Daarnaast zijn we, zoals wel voor meer familie-

Wanneer je doelen en het waarom van je doelen helder zijn én je veelvuldig actie onderneemt, dan heb je de meeste kans om deze doelen daadwerkelijk te behalen. En zo werkte het ook voor mij. Dat jaar heb ik al mijn vooraf gestelde doelen bereikt. Ik kwam mijn ingevulde document, waarover ik elke maand een soort van verantwoording naar de andere ondernemers aflegde, onlangs nog tegen. Hoe geweldig is het om dan om te zien dat ik alle vijf mijn doelen met vlag en wimpel had behaald! De vraag is: Wat wil jij het tweede deel van dit jaar bereiken? Wat is je grote verlangen? Waar wil je nu eindelijk eens mee starten? En waarmee wil of moet je stoppen om je doel(en) te bereiken? Maak een plan, zet dit op paper en visualiseer alsof het al werkelijkheid is. Op deze manier zet je je dromen om in resultaten. Want ‘If you fail to plan, you’re planning to fail.’ Liane de Ruijter

Carola en Liane de Ruijter zijn opvolgingsspecialisten en eigenaar van het familiebedrijf FamilieZaken Zij begeleiden familiale ondernemers die het bedrijf gezond en succesvol willen voortzetten naar de volgende generatie.

Razendsnel oliebollen maken met de E-Plopper Tien jaar na het uitbrengen van de Plopper Oliebollenmachine, is Eyemation op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuwe variant, met nog meer gebruiksgemak. De opvolger heet de E-Plopper, waarin de ‘E’ het al verklapt: De machine is 100 procent elektrisch. Waar de Plopper juist volledige pneumatische aansturing had, heeft de opvolger een volledig nieuw elektrisch aangestuurd ontwerp. Zo is er, in tegenstelling tot veel andere doseermachines, maar één energietoevoer noodzakelijk, en hoeft men op mobiele locaties

geen compressor aan te schaffen alleen voor de machine. Zelfs een verlengsnoer zal niet meer noodzakelijk zijn, aangezien er ook een accu-optie beschikbaar zal komen.

Alle specificaties van de E-Plopper op een rij: - 100 procent elektrisch 48 Volt-ontwerp. Via accu en adapter te gebruiken; - Geen perslucht van

een compressor nodig; - RVS behuizing, inclusief trechter; - Bewezen doseerprincipe van de Plopper; - 99,8 procent nauwkeurig; - Volume, snelheid en aantal digitaal instelbaar; - Dag- en totaalteller; - Zeventig oliebollen per minuut; - Verkoopprijs: €3.100, pre-sale alleen in de eerste week van oktober: €2.750 De E-Plopper is nog niet te bestellen. Dit zal pas mogelijk zijn als het eerste model eind september gereed is. Benieuwd naar de voortgang? Die is te volgen op www.oliebollenmachine.com

SensaBox

Luxe verpakkingen

Voor al uw chocolade verpakkingen en meer. www.sensabox.nl 0347-373184 - info@sensabox.nl Letter dozen | verzendverpakking | bonbon relatiegeschenken | displays | maatwerk


12 |

DE BAKKERSPLAATS TE KOOP Kleine flowpack machine. Machine staat op wielen. Machine afmeting: Lang 3,6 meter. Breed 0,8 meter. Hoog 1,6 meter. Prijs € 2.450,00 Ex btw af Oudenbosch. E-mail: mischa@avt.nu BN 2022-11

BANKET - PATISSIERSPECIALIST HEEZE

FULL-TIME

PER DIRECT / IN OVERLEG

Bij IREKS delen we kennis en zijn we wereldwijd actief om met onderscheidende aroma en taste producten een bijdrage te leveren aan de hoogste kwaliteit in brood- en banketproducten. Dit altijd onder het duurzame motto: “Van nature het beste van akker tot bakker & consument” - dat is IREKS! Als patissierspecialist ben je de expert op het gebied van ons Dreidoppel assortiment voor de Nederlandse markt en weet je deze kennis toe te passen zowel in de praktijk als bij onze klanten, dit in combinatie met onze bestaande IREKS producten. Je belangrijkste taken worden:

∙ Ontwikkelen en opstellen van creatieve en rationeel implementeerbare recepten. ∙ Verlenen van vaktechnische ondersteuning aan onze buitendienst vanuit je specialisme en kennis op het gebied van banket en patisserie. ∙ Mede organiseren en geven van demonstraties en workshops aan onze klanten zowel intern als op locatie. ∙ Voorbereiden en begeleiden van fotoshoots, beurzen en trainingen. ∙ Aandragen van ideeën voor nieuwe concepten en producttoepassingen.

JE PROFIEL ∙ Je hebt een afgeronde bakkerijopleiding op MBO niveau 4, bij voorkeur met een aanvulling levensmiddelentechnologie. ∙ Ruime werkervaring in de banketbakkerij en kennis van technieken specifiek op het gebied van banket en patisserie. ∙ Je hebt een gestructureerde en nauwkeurige manier van werken, communicatieve vaardigheden en bent klantgericht. ∙ Je hebt Engelse taalvaardigheid waarbij kennis van de Duitse taal een pré is. ONS AANBOD

MARKTCONFORM SALARIS MET PROVISIEREGELING

TE KOOP Compleet ingerichte bakkerij (pand te huur voor € 50.000,- per jaar) - Aangeboden in verband met samenvoeging productieruimtes op andere locatie - Loopafstand van centrum Breda - Productieruimte ± 350 m2 (evt. bijbehorende winkel 120 m2) - Complete inrichting in zeer goede staat, 3 ovens/bol/punt systeem/kneders/remkasten/ koeling/vriezer/broodjesstraat etc. voor € 90.000,- Eventueel bijbehorende winkel(s) met inrichting. Voor informatie bel: 073 – 5112406 en vraag naar Bas Vermeulen. BN 2022-11

TE HUUR Heeft u tijdelijk een extra machine nodig? Of wilt u een nieuwe verpakking proberen? Bij AVT B.V. kunt u diverse snij- en verpakkingsmachine huren. Broodsnijmachine, inpakbaan met clipsluitmachine, Sigma Basic bagloader en flowpack machines. Voor informatie stuurt u een e-mail naar mischa@avt.nu BN 2022-11

GEZOCHT Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor ons gezellige team in Badhoevedorp (naast Schiphol). Ma t/m vr van 05.00 uur t/m 14.00 uur. Wij zijn een gezellig klein team van 3 man en zoeken naar een collega met net zoveel passie voor het vak als wij. Bel ons direct voor een afspraak! BroodBV Sascha Wernars 0646345059 info@werqdag.nl BN 2022-11

TE KOOP THECOR puntjesmachine € 750,--; DIJKO wagenoven, 12 platen 60x80 cm met 4 karren, gebruikt, weinig energie, ongeveer de helft van een rotatie-oven en veel sneller op temperatuur, € 7.500,-JOSTO rvs wand(uitdruip)rek 125x40 cm, € 250,-Melform koelbox, 8 etages 33 x 53 cm met 2 grote koelelementen, 28x48 cm, € 300,-Melform koelbox groot, 5 etages 40 x 60 cm incl. rvs platenrek en 2 grote koelelementen 52 x 32 cm, € 600,-VW Transporter Starlight Blue metallic, bouwjaar 3-2017, 77.000 km, € 19.500,-Alle prijzen excl. btw. Ackersdijk Bakkerijmachines Pijnacker Tel: 06-51259700 BN 2022-12

TE KOOP 12 aluminium plateaus 60 x 40 cm / 6 plateaus 60 x 80 cm / 12 aluminium blikken 55 x 45 cm / emondt sanyo airco installatie t.e.a.b Bakkerij Boonstra, Ureterp Mail: info@bakkerij-boonstra.nl BN2022-13

Advertenties blijven minimaal 2 edities vermeld in deze rubriek. Heeft u gevonden wat u zocht, of verkocht wat u heeft aangeboden, Laat het ons weten, dan verwijderen wij de advertentie.

Tamaro en Staff bakken met steeds meer plezier AUTO VAN DE ZAAK

LEUK EN ENTHOUSIAST TEAM

SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN PAKKET

GEÏNTERESSEERD? Stuur dan voor 21 oktober 2022 uw sollicitatie met curriculum vitae aan het hieronder vernoemde (E-mail) adres. Voor meer informatie omtrent deze functie kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met Paul Pinners / IREKS NEDERLAND B.V. IREKS NEDERLAND B.V. | o.v.v. Vacature | Industrieweg 81a | 5591 JL HEEZE | Tel.: 040 22 63 800 | info@ireks.nl | www.ireks.nl

De Bakkersplaats Geef hier uw gratis korte advertentie op voor nummer 14, 2022 van BakeryNext Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam

: .........................................................................................................................................

Contactpersoon

: .........................................................................................................................................

Adres

: .........................................................................................................................................

Postcode / Plaats : ......................................................................................................................................... Telefoon

: .........................................................................................................................................

E-mail

: .........................................................................................................................................

Stuur dit formulier naar Bakery Next t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Of mail uw tekst naar redactie@bakerynext.nl

Bakery Next geeft de jonge garde in de branche graag een podium. Wat drijft hen en wat zijn hun dromen en ambities? Aan het woord bakkerijmedewerkers Tamaro (17) en Staff (16).

Hier heb ik het naar mijn zin. Ik bak nog niet zo heel veel en sta nu op het gebak, wat ik afwerk en verder afmaak. Als het kan, wil ik zeker in de toekomst mijn eigen bakkerij beginnen.’

Tamaro van Loon en Staff van de Kasteele zijn in dienst bij Luxe Bakkerij Ton van Hees in Oud Gastel. Hoewel ze allebei vanuit een andere situatie het bakkersvak ingerold zijn, hebben ze beiden de ambitie om hierin door te gaan.

Staff is min of meer via zijn vader in de bakkerij gekomen. ‘Hij werkte hier al en vond dat ik ook maar eens iets moest gaan doen. Eerst vond ik het helemaal niks, maar ik ben het wel steeds leuker gaan vinden,’ vertelt hij.

‘Ik ben sinds anderhalf jaar bij Van Hees. Op de middelbare school werkte ik er al op zaterdagen en na het behalen van mijn diploma voor vast,’ zegt Tamaro. ‘Vijf, zes dagen in de week begin ik om vijf uur en meestal ben ik tussen een en twee uur klaar. Als kind leek het mij al leuk om dit te gaan doen.’

VASTE DIENST

BAKKERSVIRUS

Op school in Ossendrecht kreeg hij het bakkersvirus definitief te pakken. ‘Eerst heb ik nog ergens gewerkt waar je alleen moest afbakken, maar dat was niet mijn ding.

Vanaf september is hij de bakkersopleiding gaan volgen en is hij meteen in vaste dienst. ‘Eerst was ik er op zaterdag, zondag en in mijn vakanties. Ik hielp mee bij het banket en brood. Achter de oven is nog niet mijn favoriete ding, maar straks samen met mijn vader brood maken, zie ik wel zitten.’ Ook Staff ziet een eigen zaak in de toekomst in het verschiet liggen. ‘Hard werken, dan komt dat vanzelf wel.’ Bron: Halderbergse Bode Johan Wagenmakers


| 13

? t r a t S n a v Goed n e st i l a i ec p s e l ë i c n a n De fi ! j i r e k k a b e in d

www.bouwer-officier.nl Sint

Rijndijk 139 Hazerswoude-Rijndijk Telefoon (071) 34 19 000 Fax (071) 34 12 716

Geef uw assortiment tijdens de komende feestdagen een extra impuls. Keuze uit meer dan 30 sintproducten. Bestellen kan via telefoon, fax of e-mail!

T 013 - 511 45 45

www.chocolateriealbert.nl

Tienlingstraat 10 | 1507 DD Zaandam | Telefoon 075 - 614 05 71 | Fax 075 - 614 05 72 | Email: info@bonbonatelierlimmen.nl


14 |

N uttige

adressen

ACCOUNTANCY AMS Accountants Tel: 0523 - 61 05 57 www.ams-accountants.nl Boschland Accountants & Adviseurs Tel: 0318-691111 www.boschland.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl ADVIES Bakery Academy Tel: 06 14960608 www.bakeryacademy.com Beko Advies Tel: 088-2023200 www.beko-advies.nl Kolijn Bakkerij Advies Tel: 06-33104958 www.kolijnbakkerijadvies.nl Resultsplus Tel: 06-21835075 www.resultsplus.nl TenBa B.V. Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl AFREKENSYSTEMEN Compad Software Tel: 053-4329995 www.bakkerijsoftware.com De Ridder & Den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 405550 www.digi.eu Evers Kassasystemen Tel: 073 645 8110 www.evers-kassasystemen.nl Graaggedaan.nl B.V. Tel: 085-7604360 www.graaggedaan.nl Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638690 www.marti-orbak.nl RBK Group Tel: 0570-680100 www.rbk.nl AUTOMATISERING AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu BVT Bakery Services B.V. Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com CSB-System Benelux B.V. Tel: 076-5307676 www.csb-system.com delaware Netherlands Tel: 088-6069100 www.delaware.pro/Foodnl Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl Kaak Nederland B.V. Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl PWR Pack International B.V. Tel: 0318-519757 www.pwr-pack.nl RBK Group Tel: 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036-5358070 www.reflex-systems.nl Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl Ter Haar Bakkerijmachines B.V. Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl Van Wees Waalwijk Service B.V. Tel: 0416-673967 www.vanweeswaalwijk.nl

Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl BAKE/MAKE OFF Almost Ready Frozen bake off 020-5110848 www.almostreadyfrozen.nl Brown & Serve 020-5110848 www.brown-serve.com Comeba foodservice B.V. Tel: 0524-524928 www.comeba.nl Dero Foods Tel: 0183-500373 www.derofoods.nl Desem Steengoedbrood Tel: 024-3585404 www.steengoedbrood.nl De Graaf Bakeries Tel: 033-2997499 www.degraafbakeries.nl D. van der Pol & Zonen B.V. Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Lantmännen Unibake Nederland (Pastridor) (Schulstad) 0416-560088 www.lantmannen-unibake.nl Procema B.V. Tel: 0345-534748 www.procema.nl Vandemoortele Nederland B.V. Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com BAKKERIJGEREEDSCHAP AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.bakkerijgereedschap.nl Colson Europe B.V. Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ COVEKA B.V. Bakkerij- en Grootkeukentechniek Tel: 038-3313685 www.coveka.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl Francois Products Tel: 079-3619031 www.francoisproducts.nl Josto Innovatief in Roestvaststaal Tel: 0529-482244 www.josto.nl www.jostoshop.nl KeyBAKE B.V. Tel: 0321-841214 www.keybake.com Metaalindustrie van’t Wout Tel: 0174-292015 www.vantwout.com Meijers Pan-Glaze vof Tel: 0543-512301 www.bakvormen.nl BAKKERIJMACHINES A&A bakkerijadvies B.V. Tel: 030-6868410 www.a-a-bakkerijadvies.nl AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Beldos Tel: 0032-36464048 www.beldos.com B & O Bakkerijtechniek B.V. Tel: 0165-316341 www.benobakkerijtechniek.nl BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl BVT Bakery Services B.V. Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Delmo Tel: 088-8543700 www.delmo.nl Divary Engineering & Bakery Services Tel: 0343-523880 www.divardy.nl

Ter Haar Bakkerijmachines B.V. Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl H.T.I. Bakkerijtechniek B.V. Tel: 024-6415848 www. htiwijchen.nl Handelsonderneming van Snippenberg Tel: +31 (0) 6 40996849 www.bakkerijwereld.com Interbake B.V. Tel: 0548-622751 www.interbake.nl JAC Tel: +32 (0)4 234 98 70 www.jac-machines.com Kaak Nederland B.V. Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Kalmeijer B.V. Tel: 070-3888950 www.kalmeijer.com König Nederland Tel: 0183-682868 www.koenig-rex.com Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Technisch Buro Kortlever B.V. Tel: 0183-352955 www.kortlever.nl Jan de Ruyter bakkerijinstallaties Tel: 0181-627652 www.jdr.nl SVM Bakery Machines Tel: 085-9028814 www.svm-bakerymachines.nl G. Spronk & Zn. B.V. Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Theo van Vliet Weesp Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Unispray www.unispray.nl 0347-322097 Vanbakkernaarbakker B.V. Tel: 0181-410333 www.vanbakkernaarbakker.nl Vemag.nl B.V. Tel: 0412 - 640 858 www.vemag.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl BAKKERIJ MUSEUM Bakkerijmuseum ‘de oude bakkerij’ Tel: 0227-545014 www.deoudebakkerij.nl Bakkerijmuseum Luyksgestel Tel: 0497-541314 www.bakkerij-museum.nl BAKKERSKLEDING Devagro Bedrijfskleding Tel: 040- 2518304 www.devagro.nl J. Zoetelief B.V. Tel: 020-6246002 www.zoetelief.nl CHOCOLADE Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Bonbon Atelier N. Limmen B.V. Tel: 075-6140571 CARLZ Tel.: 06 53 461 596 www.carlz.nl Chocolade te koop Tel: 06-15882744 www.chocoladetekoop.nl Chocolaterie Albert B.V. Tel: 013-5114545 www.chololateriealbert.nl

De Truffel B.V. Tel: 0348-434757 www.detruffel.nl De Jong Groothandel In Lekkernijen Tel: 035-6012806 www.dejonggroothandel.nl Dekom 040-2842050 www.dekomart.nl Handelsonderneming Zilco B.V. Tel: 036-5304519 www.zilco-industrial.nl Henk Koenen V.O.F. Chocoladevormen en machines Tel: 0161-452516 www.henkkoenen.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl JKV B.V. de chocoladevormenspecialist Tel: 0161-452290 www.jkvnl.com Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Van Ham Groothandel B.V. Tel: 013-5051591 www.vanhamgroothandel.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Visser Zoetwaren B.V. Tel: 0593-523671 www.visser-zoetwaren.nl DECORATIES Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Dekom Tel: 040-2842050 www.dekomart.nl J. Gort Decoraties B.V. Tel: 036-5370144 www.gortdecoraties.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com Trend Decor Tel: 0492-324690 www.trenddecor.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl DEEGVERWERKING AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com BVT Bakery Services B.V. Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Be-St Holland Products B.V. Tel: 085-0711877 www.deegcups.nl Kaak Nederland B.V. Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl DIENSTVERLENING 3W Makelaars Tel: 033-4323552 www.3wmakelaars.nl Arbo Content Tel: 050-5293400 www.arbocontent.nl Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Beko Advies Tel: 088-2023200 www.beko-advies.nl Beko Coöperatie Tel: 0413-316800 www.beko-cooperatie.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl

Eurofins Food Testing Netherlands Tel: +31((0)88-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl FoodBase Tel: 0317-471283 www.foodbase.nl KTBA Kwaliteitszorg 0800-5558880 www.ktba.nl Lemstra Kwaliteitsbeheersing Tel: 06-23804888 www.lemstraqa.nl MKB Nederland Tel: 015-2191212 www.mkb.nl Molenaar & Partners B.V. Tel: 06-22933963 www.molenaar-partners.nl NBOV Tel: 0182-693030 www.nbov.nl Nederlands Bakkerij Centrum Tel: 0317-471247 www.nbc.nl Normec Group Tel: 073-3030288 www.normecgroup.com Payroll-Talent Tel 010-7891066 www.payroll-talent.nl PPC B.V. Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030-6566010 www.precon-food.n Stichting Ambachtelijke Bakkerij Tel: 088 - 666 9 333 www.ambachtelijkebakkerij.nu TenBa B.V. Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl DOSERING AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com Bakon food equipment B.V. Tel: 0113-244330 www.bakon.eu.com/nl Kombimix / Makombi Tel: 0413-292903 www.kombimix.nl Terlouw / Unidos Tel: 055-5768628 Theo van Vliet Weesp B.V. Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl EETBARE BEDRUKKING Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com ETIKETTERING Bandall Benelux B.V. Tel: 0348-431520 www.bandall.com Cikam Tel: 036–5397200 www.cikam.nl Compad Software Tel: 053-4329995 www.bakkerijsoftware.com De Koningh Coding & Labeling B.V. Tel: 026-741000 www.dekoningh.nl EasyEtiket Tel: 06-51692262 www.easyetiket.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040-2530665 www.espera.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Tegra Systems B.V. Tel: 0228-582780 www.tegrasystems.nl FORMULES Ambachtsbakker Tel: 033-2999053 www.ambachtsbakker.nl De Bakkers Combinatie B.V. Tel: 0318-762955 www.debakkerscombinatie.nl Echte Bakkersgilde Tel: 0317-424342 www.echtebakker.nl Heerlijk & Heerlijk Tel: 0345-470070 www.banket.nl Top Bakkers B.V. Tel: 055-5998222 www.topbakkers.nl

GECONDITIONEERDE RUIMTE BVT Bakery Services B.V. Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Lampe Technical Textiles B.V. Tel: 0515-445544 www.lampe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162-512012 www.romaned.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com GIST AB Mauri Netherlands B.V. Tel: 078-6525600 www.abmauri.nl Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be GRONDSTOFFEN AB Mauri Netherlands B.V. Tel: 078-6525600 www.abmauri.nl Aigremont N.V. Tel: +32(0)42737100 www.aigremont.be Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be Bakels Senior-N.V. Tel: 036-7608210 www.bakels-senior.nl Bakeplus B.V. Tel: 077-3829090 www.bakeplus.nl Webshop.bakeplus.nl Bake-Performance NV Tel: +32 (0)11 392 002 www.bake-performance.be Baktotaal Bouwhuis B.V. Tel: 0548-623016 www.bouwhuis.com Beko Groothandel Tel: 030-2473050 www.beko-groothandel.nl Cosun Beet Company Tel: 0165-525252 www.cosunbeetcompany.nl Dawn Foods Benelux Tel: 0162-799010 www.dawnfoods.nl D. van der Pol & Zonen B.V. Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Dossche Mills Nederland Tel: 010-4238911 www.dosschemills.com Eicom Barneveld 0342-490700 www.eicom.nl FrieslandCampina Foodservice www.debic.com Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG Tel: +49 (0)5971 808 21 -0 www.hemelter-muehle.de Hoogenboom Benelux B.V. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Ireks GmbH Tel: 040-2263800 www.ireks.nl Koopmans Meel B.V. Tel: 058-2948494 www.koopmansmeel.nl Puratos NV 0168-326260 www.puratos.nl Remia C.V. Tel: 030-2297911 www.remia.nl Royal Buisman Tel: 038-3861487 www.royalbuisman.com Ruitenberg Ingrediënts Tel: 0571-270000 www.ruitenberg.nl Smilde Bakery Tel: 0299-372856 www.smildebakery.nl Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Vamo produkten v.d. bakkerij B.V. Tel: 026-3646205 www.vamo.nl


| 15

Vandemoortele Nederland B.V. Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Waddenmolen ‘t Hoogeland Tel: 595-454500 www.waddenmolen.nl Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl INKOOPORGANISATIES Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl Het Bakkerscollectief HK Tel: 0622376208 www.hetbakkerscollectiefhk.nl INZAMELING GEBRUIKTE FRITUUROLIE Olthuis Recycling Tel: 0321-381166 www.olthuisrecycling.nl Quatra Tel: 0080020202020 www.quatra.com IJS Bakeplus B.V. Tel: 077-3829090 www.bakeplus.nl Webshop.bakeplus.nl Beko Groothandel Tel: 030-2473050 www.beko-groothandel.nl Laan Heiloo Tel: 072-5331425 www.laan.nl NATUURLIJKE SMAAK EN KLEURSTOFFEN Natural Flavour Company Tel: 06-30330133 www.naturalflavourcompany.nl KOEL & VRIES A&A bakkerijadvies B.V. Tel: 030-6868410 www.a-a-bakkerijadvies.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Bert Muller Grootkeukentechniek B.V. Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl BVT Bakery Services B.V. Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Dawsonrentals (Nederland) B.V. Tel: 010-4952955 www.dawsonrentals.nl Emondt’s Koeltechniek en Winkelinrichting B.V. Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Gram Nederland B.V. Tel: 0850-188370 www.gram.nl HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/koelcelstelling Koma Koeltechnische Industrie B.V. Tel: 0475-474700 www.koma.com RBS Koudetechniek Tel: 06-20405669 www.rbskoudetechniek.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.koelcelbouwen.nl G. Spronk & Zn. B.V. Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Willemsen Koel- & vriesbouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl KRUIDEN & SPECERIJEN Hoogpak B.V. Tel: 0512-523818 www.hoogpak.nl J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij B.V. Tel: 0521-514040 www.polak.nl Raps Benelux Tel: 0499-373525 www.raps.com Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl MARKETING & PROMOTIE Bakkerij Monitor Retail Intelligence Consultancy Tel: 06-18514489 www.bricc.nl Bakkerij Support, Marketing voor Bakkers Tel: 06-10988842 www.bakkerijsupport.nl Buro MC Marketing & Creatie Tel: 088-2341700 www.buromc.nl

OLIËN EN VETTEN AAK Tel: 075-6278400 www.aak.com Levo Produktenmij B.V. Tel: 0517-394141 www.levo.nl Smilde Foods Tel: 0513-639639 www.smildefoods.nl Smilde Natura B.V. Tel: 0513-639629 www.smildenatura.nl Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Vandemoortele Nederland B.V. Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl ONGEDIERTEBESTRIJDING Rentokil Pest Control Tel: 0800-7368654 www.rentokil.nl OPLEIDINGEN Aeres Hogeschool Wageningen Tel: 088-0206700 www.aereshogeschool.nl/ wageningen Albeda College Tel: 010-2901010 www.albeda.nl Bakery Institute. Tel: 075-6157226 www. bakeryinstitute.nl HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen Tel: 088-8903637 www.haskennistransfer.nl Markland College OudenBosch Tel: 0165-390390 www.markland.nl Rijn IJssel Vakschool Wageningen Tel: 026-3129600 www.rijnijssel.nl ROC Horizon College Tel: 072- 547 64 76 www.horizoncollege.nl ROC van Amsterdam Tel: 06-51110625 www.rocva.nl Scalda Tel: 0118-558300 www.scalda.nl Stichting Bakkracht Tel: 0317-471203 OUWELS Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com OVENS A&A bakkerijadvies B.V. Tel: 030-6868410 www.a-a-bakkerijadvies.nl AMF Den Boer 033-2994373 www.amfbakery.com Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Brouwer Oventechniek Tel: 0548-614798 www.brouweroventechniek.nl Dijko Ovens B.V. Tel: 013-5942211 www.dijko.com Heuft Thermo-Oel GmbH & Co. KG Tel: 06-14659332 www.heuft-backofenbau.de MIWE agency Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.com G. Spronk & Zn. B.V. Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl

Theo van Vliet Weesp B.V. Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl PETIT FOURS De Bakker Patisserie Tel: +31(0)6-20367835 www.petitpastry.nl Goemans Versbakkerij Tel: 0251-238354 www.goemansversbakkerij.nl Patisserie Unique Tel: 085-8771044 www.patisserieunique.nl PINNEN Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl PRODUCTIELIJNEN AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com BVT Bakery Services B.V. Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Kaak Nederland B.V. Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Rinc Europe Tel: 0345 473 984 www. rinceurope.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Van Wees Waalwijk Service B.V. Tel: 0416-673967 www.vanweeswaalwijk.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl REINIGING & HYGIËNE Bioclimatic Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl FoodBase Tel: 0317-471283 www.foodbase.nl Gullimex B.V. Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Green Clean Tel: 0653-200937 www.green-clean.nl HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/schuimtank Hospamed Tel: 06-33314404 www.hospamednederland.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Innovi B.V. Tel: 0546-660710 www.innovibv.nl Interceil Nederland Tel: 0481- 420460 www.interceil.nl Kolijn Bakkerij Advies Tel: 06-33104958 www.kolijnbakkerijadvies.nl Lampe Technical Textiles B.V. Tel: 0515-445544 www.lampe.nl LETS B.V. Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl QleanAir Scandinavia Tel: 085-0471822 www.qleanair.com Steamteq Nederland Tel: 085-1300910 www.steamteq.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl

REVISIE BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl RIJSKASTEN A&A bakkerijadvies B.V. Tel: 030-6868410 www.a-a-bakkerijadvies.nl BVT Bakery Services B.V. Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Koma Koeltechnische Industrie B.V. Tel: 0475-474700 www.koma.com MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.rijskast.nl G. Spronk & Zn. B.V. Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl SILO’S Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Spekschoor Industriële Reiniging B.V. Tel: 0575-820000 www.silo-reiniging.nl Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl SNIJ- EN INPAKMACHINES AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Haddeman Machines B.V. Tel: (076)- 504 09 78 www.haddemanmachines.nl Omori Europe Tel: 088 - 666 7400 www.omori.eu Rens Bakery Solutions BV Tel: 077-2300005 www.rensbakerysolutions.com Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl SPIJS & MARSEPEIN Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl STOFBEHEERSING Transtech Ontstoffingstechniek Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TRANSPORT- EN PROCESBANDEN Ashworth Belts B.V. Tel: 020-5813220 www.ashworth.com Habasit Netherlands B.V. Tel: 033-247 20 30 www.habasit.nl UITZENDBUREAUS Uitzendbureau Het Ambacht Tel: 0591-555442 www.uitzendbureauhetambacht. nl VAATWASSER Bert Muller Grootkeukentechniek B.V. Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl VAKBLADEN Bakery Next Tel: 0515-432140 www.bakerynext.nl Bakkers in bedrijf Tel: 088-2944834 www.bakkersinbedrijf.nl Bakkerswereld Tel: 088-5840673 www.bakkerswereld.nl

NBT Magazine Tel: 024-3246146 www.nbtmagazine.biz VERLICHTING Van Erkel | FoodLed Tel: 0182-320167 www.vanerkel.nl VERPAKKINGEN/VERPAKKINGSMACHINES AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Bandall Benelux B.V. Tel: 0348-431520 www.bandall.com Beko Verpakkingen Tel: 088- 20 23 210 www.beko-verpakkingen.nl Chocapack Tel: 088-6500165 www.chocapack.com Delmo Tel: 088-8543700 www.delmo.nl Dijkstra Plastics B.V. Tel: 053-5723884 www.rdplastics.nl Fuji Packaging Benelux Tel: 0320-266121 www.fuji-packaging.nl Guillin Nederland B.V. Tel: 033-4656262 www.guillinnederland.nl Gullimex B.V. Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Haddeman Machines B.V. Tel : 076-5040978 www.haddemanmachines.nl Havelaar verpakkingen B.V. Tel: 075-6400100 www.havelaar-verpakkingen.nl Omori Europe Tel: 088- 6667400 www.omori.eu Niverplast Tel: 0548-538380 www.niverplast.com Packlinq Tel: 0252-830000 www.packlinq.com Sensabox Tel: 06-12724888 www.sensabox.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Van Es Verpakking Tel: 0113-571559 www.vanesverpakking.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Zwager Techniek B.V. Tel: 0251-272088 www.zwagertechniek.nl VERZEKERINGEN Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Beon Risk Tel: (050) 317 55 40 www.beonrisk.nl H&R Verzekeringen Tel: 06-51016148 www.hnrv.nl Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl TenBa B.V. Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl VLOEREN EN WANDEN AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Ruys Vloeren B.V. Tel: 055-5335363 www.ruysvloeren.nl Vloersch B.V. Tel: 0181-776286 www.vloersch.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com

VRUCHTEN & NOTEN Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl De Notenbeurs Tel: 0180-637063 www.notenbeurs.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl WEBSHOPS Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl WEGEN EN METEN Gullimex B.V. Tel: 074-2657788 www.gullimex.com OCS Checkweighers B.V. Tel: 036-5252946 www.ocs-cw.com WINKELINRICHTING Emondt Koeltechniek en winkelinrichting Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Infrashop Winkelinterieurbouw Tel: 030-2239970 www.infrashop.nl Interieurbouw Koning B.V. Tel: 0252-623020 www.interieurbouwkoning.nl Redie Interieurs Oirschot B.V. Tel: 0499-573232 www.redie.nl Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl ZUIVELPRODUCTEN SA Corman Tel: +32 87342211 www.corman.be Van Roemburg Ei & Zuivel Tel: 0342-471107 www.eienzuivel.nl OVERIGE PRODUCTEN Markus & Markus Stroopwafels B.V. Tel: (0182) 61 88 24 www.stroopwafelsvanmarkus.nl Staat uw bedrijf nog niet in dit overzicht met nuttige adressen? Mail naar info@bakerynext.nl of bel 0515-432140


BAKKERSBELANG:

DE RISICOSPECIALIST BINNEN DE BAKKERSBRANCHE SLIM OMGAAN MET RISICO’S Als (vers)ondernemer garandeert u uw klanten topkwaliteit producten. Iedere dag weer. Die service vormt uw succes en is een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Met het ondernemen krijgt u ook te maken met zaken als risico en aansprakelijkheid. U helpen om slim om te gaan met die risico’s rond uw werknemers, winkel, inventaris en transportmiddelen: dat is waar wij goed in zijn. We staan bekend om onze betaalbare premies, onze persoonlijke service en snelle hulp bij schades. Als specialist in de bakkersbranche, weten we wat de specifieke risico’s zijn binnen bakkerijen, wat de financiële consequenties zijn en wat u kunt doen om de kans op deze risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Hierdoor krijgt u met onze grondige risicoanalyses en heldere adviezen altijd maatwerk voor uw bakkerij.

UNIEKE PERSOONLIJKE SERVICE Wij zijn een familiebedrijf dat zich al 100 jaar inzet voor de Nederlandse versondernemers. We kennen u persoonlijk, we kennen uw winkel en/of bakkerij en we kennen uw branche. We komen bij u langs voor een intakegesprek en we zijn er ook als u schade heeft. Kortom, we weten we wat u bezighoudt, we zijn er voor u op de momenten dat u ons nodig heeft en we helpen u om zo goed mogelijk te ondernemen. Met deze service zijn we uniek in de Nederlandse bakkersbranche! WILT U ZEKER WETEN DAT U DE RISICO’S IN UW (BANKET-) BAKKERIJ ONDER CONTROLE HEEFT? Neem dan contact op met een adviseur in uw regio. Een kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

erkt als ondernemer hard aan een mooie toekomst van edrijf. Daar horen risico’s bij. Geen probleem, maar u zich bewust van al uw risico’s? Alleen dan kunt u verwogen keuzes maken.

Wij spreken uw taal

een overzicht heeft van uw risico’s, helpt dit u bij het maken van de juiste

s en kan dit de toekomst van uw bedrijf een stuk zekerder maken. U

dan namelijk goed in beeld wat uw bedrijfsdoelstellingen in de weg kan

en kunt de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Denk dan niet alleen dus scherpe premies - Collectieve verzekeringen, www.bakkersbelang.nl • info@bakkersbelang.nl • Telefoon 033 - 24 75 566 •

rand, diefstal en ziekte van een werknemer. Maar bijvoorbeeld ook aan - Uitstekende polisvoorwaarden

06 - 39 42 73 27