Page 1

Jaargang 11 | Week 38 | 2021 | Nummer 13

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

ws u ie sn n? r ke nge k a tb ntva e nk pp o a n B atsA e 68 h d 63 oo ia W r 7 B v 6

K I A

13

L’ I W

Gewoon heel bijzonder brood van eigen bodem

J6 - 12 ‘ p 0

Apnaar

4 Biobased emmers zijn duurzame oplossing voor opslag

8

Maak de overstap van nacht naar dag

Mag additief X in levensmiddel Y?

Beluga-sterrenchef begint hippe patisserie

Er zijn mogelijkheden om nachtwerk te verminderen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

DE NVWA heeft een handige en toegankelijke online tool ontwikkeld voor een snelle check.

De oprichters hebben een crowdfunding gestart om hun droomzaak in Maastricht te beginnen.

Lees verder op pagina 6

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 14


2

|

Van

COLOFON

de redactie

Op je qui-vive Waar zouden we zijn zonder goed personeel? Helaas kan een groeiend aantal ondernemers in onze branche die vraag beantwoorden: we zijn dan eigenlijk nergens. Net zoals in een aantal andere sectoren, dreigt ook in de bakkerswereld een nijpend personeelstekort te ontstaan. De oorzaken zijn veelzijdig en daardoor niet met één pennenstreek op te lossen: vakopleidingen krompen in, jongeren kiezen niet langer voor het ambacht en op de werkvloer is er uitval door verzuim.

Jaargang 11 | Week 38 | 2021 | Nummer 13

Gelukkig wordt her en der hard gewerkt aan oplossingen. In deze Bakery Next aandacht voor de verschuiving van het onaantrekkelijke nachtwerk, naar dagwerk in de bakkerij. Verder tips voor een veilige en gezonde werkomgeving, waardoor ongevallen en overbelasting kunnen worden voorkomen. Met vereende krachten moet het lukken het ambacht weer tot een aantrekkelijke beroepskeuze te maken én die beroepskeuze te bestendigen door het vak prikkelend te houden. Door je medewerkers actuele (vaak online beschik-

bare) vakinformatie te geven, hou je hen enthousiast en betrokken. In deze krant onder andere tips over interessante podcasts en handige online tools. Dat je in ons vak niet stil kan zitten, komt niet alleen door de trends en productontwikkelingen die elkaar opvolgen. Om alle nieuwe en veranderende regel- en wetgeving bij te houden, moet je ook steeds op je qui-vive blijven. Bakery Next hoopt je daarmee van dienst te kunnen zijn. Lees dus zeker even bij over de nieuwe desinfectieregels en over de toekom-

IK JA 12 6 p ‘ 06 Ap aar

13

L’ WI

Gewoon heel bijzonder brood van eigen bodem

4

n

Biobased emmers zijn duurzame oplossing voor opslag

8

Maak de overstap van nacht naar dag

Mag additief X in levensmiddel Y?

Beluga-sterrenchef begint hippe patisserie

Er zijn mogelijkheden om nachtwerk te verminderen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

DE NVWA heeft een handige en toegankelijke online tool ontwikkeld voor een snelle check.

De oprichters hebben een crowdfunding gestart om hun droomzaak in Maastricht te beginnen.

Lees verder op pagina 6

stige opleidingssubsidie (STAP) voor werknemers. Aranka Klomp Redactie@bakerynext.nl

Besteed structureel aandacht aan veilig en gezond werken In de dagelijkse praktijk en door hoge werkdruk schiet de aandacht voor veilig en gezond werken er nog wel eens bij in. Door er regelmatig over te praten, blijft het onderwerp onder de aandacht en wordt het een standaard onderdeel van het werkproces.

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 14

Jaargang 11, week 38, 2021, nr. 13 Bakery Next, de vakkrant voor bakkend Nederland. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Verschijnt 18 x per jaar. Uitgave van: Addictive Media Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515-432140 www.addictivemedia.nl BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 (excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Redactie: Aranka Klomp E-mail: redactie@bakerynext.nl Twitter @bakerynext

Dit hoeft niet veel tijd te kosten: kies elke keer een specifiek onderwerp, zoals het tillen van kratten of het voorkomen van ronddwarrelend stof bij het schoonmaken van winkel of bakkerij. Minder veilige situaties zijn er vaak in geslopen, maar wie er bewust op let, zal vanzelf verbeterpunten zien.

Redactieadvies: Pascalle Mulder, Frans Stommel, Ale Kor Riedstra en Jolanda van Voorthuizen Aan dit nummer werkte(n) mee: Joep Gommans Fotografie: Cover: Bonbon Atelier N. Limmen Hart: Bakery Next

Een belangrijk voordeel van een structurele aanpak om het onderwerp op de agenda te houden, is dat het de kans op ongevallen en verzuim verkleint. Tegelijkertijd vergroten deze gesprekken de betrokkenheid bij het werkproces en gaat de medewerkerstevredenheid omhoog. Aandacht voor de mens achter het personeelslid wordt in zijn algemeenheid als prettig ervaren. Hoe pak je zoiets structureel aan? Het is handig een vast moment in de week te kiezen, bijvoorbeeld een werkoverleg. Ruim standaard vijf minuten in voor een veiligheidsaspect. Bespreek het onderwerp met elkaar. Dit kun je bijvoorbeeld doen naar aanleiding van iets dat je gezien hebt. Medewerkers kunnen

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

ws ieu rsn n? ke ge ak n tb tva ke on an pp n B tsA 68 - e ha 3 od W 6 7 Bro via

Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker Tel: 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06-50212014 info@bay6print.nl Druk: Rodi Media ISSN: 2212-8247

ook zelf onderwerpen agenderen. Bespreek met elkaar: 1. Wat is het risico? Denk zowel aan de korte als de lange termijn.

2. Bij welke specifieke werkzaamheden komen wij dit risico tegen? 3. Welke maatregelen moet je nemen? Bespreek maatregelen die al gelden. Licht toe waarom

e t i s b e w e z n o p o r Registree l .n p o o k e et d a l o c www.chocolade in voor uw winkel!

En koop uw cho

Kwaliteiten van Chocoladetekoop ★ Wij denken met u mee ★ Aantrekkelijke prijzen ★ Alleen Callebaut chocolade

Wij zijn ook ijsleverancier van echt Italiaans ijs, keuze uit meer dan 70 smaken. Neem contact met ons op voor meer informatie. Inkoop /inspiratie dag op 19 augustus herfst, sinterklaas en de kerst met aantrekkelijke kortingen. Commandeur 9-11 | 5421 LK Gemert | Tel. 06 - 158 827 44 | Tel. 06 - 547 986 11

Chocoladetekoop www.chocoladetekoop.nl

de maatregel belangrijk is. Zijn er redenen waarom de maatregelen niet worden toegepast? Denk samen na hoe je dit kunt aanpassen. Door samen na te denken over oplossingen, komen maatregelen naar boven die direct toepasbaar zijn in het bedrijf. 4. Wat moet je doen met klachten? Ontstaan er klachten als gevolg van het werk? Zorg dan dat medewerkers weten waar ze terecht kunnen. In eerste instantie zal dat de leidinggevende zijn, maar misschien wil een medewerker dat (om welke reden dan ook) niet. Zorg dat personeel weet waar het in dat geval met een probleem naartoe kan. Met de mailing ‘Het veiligheidspuntje’ kan bureau Veilig & Gezond in het Bakkersbedrijf helpen het onderwerp veilig werken op de agenda te houden. Iedere maand geeft de nieuwsbrief voorbeelden van onderwerpen om onder de aandacht te brengen. Daarbij staan ook links naar aanvullende informatie. Aanmelden voor de ‘Veiligheidspuntjes’ kan op www.veiligengezond.com/ veiligheidspuntjes

Disclaimer: De Redactie van Bakery Next stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

3

Bakkerijmuseum zet puntjes op de i zijn er toiletten bij gekomen. Met zo’n 50.000 bezoekers per jaar is het museum inmiddels uitgegroeid tot één van de middelgrote musea van Nederland. Dat De Oude Bakkerij niet stilstaat, bewijst de laatste verbouwing van het museum. Het complete voorstuk is aangepakt, waarbij de twee naastgelegen panden aan elkaar werden gesmolten. Ook is er een lift gekomen. Daarmee is ‘het lekkerste museum van Nederland’ met zijn rijke geschiedenis weer helemaal up to date. Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij in Medemblik kon afgelopen zomer na de gedwongen coronasluiting gelukkig haar deuren weer openen. Er was toen nog een staartje van een grote verbouwing gaande, maar die is nu volledig afgerond.

glas-reclame weer op de gevel geplaatst, met de vermelding ‘Bakkerijmuseum’ in bijpassende huisstijl. Ook is het nieuwe verlichtingssysteem geplaatst, waardoor de rijke geschiedenis en volle breedte van het bakkersvak nu nog mooier interactief worden uitgelicht.

Na de eerste fase van de grondige verbouwing en uitbreiding van het museum, zijn nu dus de puntjes op de i gezet. Zo is de oude goud-op-

VERBOUWINGEN

Tussen 1988 en heden zijn er verschillende verbouwingen in en aan het huidige pand geweest.

Zo werd het dak vernieuwd en verhoogd,

W I N K E L M AT E R I A L E N + BINNEN- EN BUITENBELEVING

CHOCOLADEZONDAG

Jacco Spil van het muse-

info@vanerkel.nl

+31 (0)182-320167

www.vanerkel.nl

Schoonhoven

IS UW PROMOTIEMATERIAAL OP ORDE? Zo niet, wij kunnen deze voor u verzorgen werd er een stukje aan het pand gebouwd en

Voor meer informatie: Telefoon 0515-432140 wilfred@addictivemedia.nl

um: ‘De Nederlandse bakkers mogen trots zijn op hun vak met al zijn unieke producten, al zijn technieken en in al zijn veelzijdigheid. Wij willen dit alles graag in ere houden en laten zien.’ Zo is er 26 september bijvoorbeeld de traditionele Chocoladezondag, waarop onder meer drievoudig meesterbakker Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen Peter Wolfsen zal gaan toveren met chocolade. [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl Belangstellenden binnen en buiten het vak Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv zijn van harte welkom. Voor bezoekersinformatie: www.deoudebakkerij.nl

Doe mee met #bakkerlaatjezien Scan de QR-code om de video te bekijken

#bakkerlaatjezien

NIEUW!!! SLAGROOM UIT

NEDERLAND Gemaakt van 100% Nederlandse Weidemelk Maximale smaak door korte productie keten! Slagroom met 40% vet uit de Flevo polder

Maak een video met jouw smartphone. Plaats deze op sociale media met de hashtag #bakkerlaatjezien en mail de link naar video@bakkerijsupport.nl Bakery Next zal je video via een QR-code delen in deze krant. Puur Posthuma (Wommels) doet deze keer mee met het bakken van het ‘Slachtedykje.’ #bakkerlaatjezien is een samenwerking van Bakery Next en Bakkerij Support.

Meer informatie? mvanroemburg@eienzuivel.nl Telefoon 0342-471107


4

|

Gewoon heel bijzonder brood van eigen bodem Puur Hollands, dat is de naam van een nieuwe range busbroden, gemaakt van tarwe van Hollandse bodem. Bakkers kunnen de grondstoffen of het totaalconcept verkrijgen via Beko Groothandel. Het brood is ontwikkeld op basis van meel en bloem van de Waddenmolen, desem van Royal Steensma en met kennis en kunde van Meester Boulanger Hiljo Hillebrand. Met Puur Hollands spelen de initiatiefnemers in op feit dat producten van eigen bodem, en dus met ‘een verhaal’, razend populair zijn. Én op het feit dat baktarwe van Hollandse bodem kwalitatief zo is verbeterd door een beter klimaat en betere tarwerassen, dat het een heerlijk, smaakvol, duurzaam, ambachtelijk brood oplevert. DE TIJD IS RIJP

Dit brood laat zich prima meten met brood van tarwe uit Duitsland en Frankrijk, stelt Frank Vogelzang van de Waddenmolen. ‘De tijd is rijp voor Puur Hollands. Consumenten vragen om lokaal, en de kwaliteit van de baktarwe is er nu naar.’

Ontdek de nieuwe

Subtly 31

Subtlety 31 is een heerlijke lichte melk chocolade, geschikt voor al jullie vormwerk.

‘Het is alledaags en bijzonder tegelijk’, omschrijft Meester Bou-

info@veliche.com |

EEN ECHTE SMAAKMAKER

Behalve het lokale aspect spreekt ook de smaak tot de verbeelding, vindt Hillebrand. ‘De biologische desemcultuur is een échte smaakmaker en voldoet aan de criteria van het nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood. Daarnaast krijg je met deze desem een malse, spekkige kruim en beschikt het brood over een lekkere bite.’ Er zijn twee versies van Puur Hollands-busbrood: een witbrood en een volkorenbrood, die beide ook via de bollenkast geproduceerd kunnen worden. Een sjabloon met de tekst ‘Puur Hollands’ completeert het totaalconcept, dat ‘panklaar’ via Beko Groothandel te koop is. Meer informatie is verkrijgbaar bij de adviseurs van Royal Steensma, Waddenmolen en Beko Groothandel. Foto’s: Royal Steensma

Subtlety 31 couverture melkchocolade is verkrijgbaar per doos van 10kg via Dekom.

Een rijke melksmaak, gecombineerd met subtiele toetsen van karamel en cacao. De ideale fluwele couverture melkchocolade voor al jullie Paascreaties.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief op veliche.com en ontdek wat het vernieuwe Veliche™ voor u kan betekenen.

langer Hiljo Hillebrand van Royal Steensma, Puur Hollands. ‘Alledaags omdat er sprake is van een busbrood, wat nog steeds het meest verkochte brood is. Bijzonder omdat het gemaakt is van actieve desem en tarwe uit Nederland.’

www.dekomart.nl info@dekomart.nl 040 - 284 20 50

Veliche™ wil bijdragen aan een betere wereld voor mens en natuur. Daarom kopen we onze cacao op verantwoorde wijze in bij Rainforest Allianc-gecertifieerde plantages. www.rainforest-alliance.org

@velichegourmet

Powered by Cargill®

DIGITAL PAYMENTS FOR A TRUSTED WORLD

Heeft u nieuws voor het volgende nummer? Laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl

TE KOOP:

ALTIJD EN OVERAL EENVOUDIG EN SNEL AFREKENEN Als bakker biedt u de beste producten en de beste service aan uw klanten, ook bij het afrekenen. Worldline ondersteunt dit met de acceptatie van betalingen en robuuste, betrouwbare betaalautomaten. Onze oplossingen werken op elk verkooppunt, zelfs wanneer de internetverbinding tijdelijk wegvalt. Zo biedt u uw klanten een snelle en veilige aankoopervaring.

Meer service voor u en uw klanten

Met de betaaloplossingen van Worldline speelt u in op de wensen en behoeften van uw klanten en is het volledige betalingsverkeer eenvoudig geregeld via één partij. T 088  765 70 10 E sales-netherlands@worldline.com W pinnen.nl/BN

ORWAK 5031 VUILPERS uit Zweden, slechts zeer beperkt gebruikt, beschikbaar wegen bedrijfssluiting. Te gebruiken met grote zakken of met bindsysteem voor karton welke na samenpersen tot bundels gebonden kunnen worden Vulopening 50x50 cm vierkant. Na volledig volle persing gaat de buitenkast mee omhoog en kan de zak of bundel eenvoudig verwijderd worden. Prijs: € 3.500,-- excl. btw

Ackersdijk.nl Tel. 06-51259700

2021-0482 Worldline adv. 210 x 148,5 mm Backery Next en Fishtrends (2021).indd 2

19-08-2021 16:48


kunt u al brood snijden en verpakken op slechts 4 m2

|

5

Minimaliseer productiefouten met volledige controle en inspectie Productielijnen draaien op volle toeren en producten razen over de transportband met een ongelofelijke snelheid. Dat proces mag niet verstoord worden door productiefouten. Mundi Technology is in de BeNeLux de marktleider voor technische oplossingen op het gebied van lasercoderen en controle & inspectiesystemen.

millimeter nauwkeurig te controleren en inspecteren.’ Hiervoor zijn de machines uitgerust met hoge resolutie vision en andere moderne technieken. Van Zijl: ‘Bijvoorbeeld laserspectrofotometrie technologie om contactloos lekkage van gasvormige stoffen te detecteren bij MAP verpakkingen. Per product is uitgebreide inspectie mogelijk

U onderneemt met uw bakkerij, wij ondersteunen u met branchekennis en heldere adviezen. Dat is de kracht van het Boschland Bakkersteam.

Laat uw onderneming door ons screenen en wij vertellen u waar uw kansen liggen. Het bakkersteam van Boschland accountants en adviseurs kent de kneepjes van uw mooie vak en staat u bij met advies, begeleiding en ondersteuning. Wij maken uw handen graag vrij, zodat u zich kunt richten het ondernemen. Ook op voor onderhoud en Bent u benieuwd wat het Bakkersteam voor ureparatie kan betekenen?van Neem vrijblijvend contact met ons op.

Met de modernste lasers wordt per product een houdbaarheidsdatum en batchcode gemarkeerd. Daarnaast is het mogelijk om met controlewegers, metaaldetectoren en x-ray zeer nauwkeurig producten te analyseren. Dat wordt nu zelfs uitgebreid met het volledige productgamma van FT System om producten nog specifieker te controleren en inspecteren. OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG

‘Wij zijn continu op zoek naar manieren om onze klanten nog beter te ondersteunen’, aldus Remco van Zijl, Productmanager Controle & Inspectie bij Mundi Technology. ‘Op technologisch gebied zijn er prachtige ontwikkelingen gaande. Zo kwamen wij terecht bij FT System en zij hebben unieke oplossingen voor controle en inspectie ontwikkeld. Producten en verpakkingen zijn tot op de

op het gebied van vorm, sluiting, gewicht, vulniveau, etiket, code of drukverschil. Met als doel het minimaliseren van productiefouten en verbeteren van de productkwaliteit.’ GEEN ONDERBREKING VAN PRODUCTIE

Dankzij deze toevoeging profiteren klanten van nog betere controle en inspectie van hun producten. ‘Deze systemen zijn namelijk inzetbaar voor alle branches. Of het nu gaat om dranken, voeding, industrie, cosmetica of farmacie, wij hebben altijd de beste oplossing. Is er iets niet in orde tijdens het productieproces? Dan wordt het product uitgestoten, terwijl de productie verder niet onderbroken of verstoord wordt’, zegt Remco van Zijl.

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsmachines

andere merken snij- en Henk Hoksbergen verpakkings0318 69 11 11 bakkersteam@boschland.nl machines

Met de Compact serie van AVT, kunt u al brood snijden en verpakken op slechts 4 m2

WWW.AVT.NU | info@AVT.NU | +31 (0)76 54 15 260 | Nijverheidsweg 25 | 4731 CZ OUDENBOSCH

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsmachines

Meer informatie over controle en inspectiesystemen is te vinden op www.mundi-technology.com WWW.AVT.NU | info@AVT.NU | +31 (0)76 54 15 260 | Nijverheidsweg 25 | 4731 CZ OUDENBOSCH

Goede accountant is meer dan boekhouder Als voortzetting op ‘Nederland rekent op zijn accountants’ heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een nieuwe campagne gelanceerd, die zich richt op mkb-ondernemers. Een goede accountant kan voor een ondernemer van grote meerwaarde zijn. Of je nou een start-up bent of een gevestigd familiebedrijf, internationaal opererend of geworteld in je eigen regio, klaar voor uitbreiding of op zoek naar opvolging: iedere ondernemer moet kunnen vertrouwen op een breed, deskundig advies en een kritische blik. Met een vakkundige accountant halen ondernemers zo’n sparringpartner in huis. Dat benadrukt beroepsorganisatie NBA in haar nieuwste campagne.

Accountants doen veel meer dan alleen de boekhouding, fiscale aangiften en het samenstellen van jaarstukken. Zij kijken samen met mkb-ondernemers naar de toekomst, zakelijk en privé. Wat zijn hun ambities? Waar liggen valkuilen en kansen, en hoe zorgen ze ervoor dat alles goed geregeld en verantwoord is? Een goede accountant vraagt door en rekent voor. Op nba.nl/rekentop vinden ondernemers veel praktische informatie over wat accountants precies voor hen kunnen betekenen. Hier staan ook verhalen en video’s van andere ondernemers en kunnen mkb’ers een accountantskantoor in de buurt vinden. Ook kunnen zij middels een online checklist direct zien of een accountant voor hen van toegevoegde waarde is.


6

|

Maak jij de overstap van nacht naar dag? Menig bakkerij kan maar moeilijk aan goed personeel komen. Jongeren zijn niet zo snel enthousiast te krijgen voor het vak met zijn nachtwerk. Er zijn mogelijkheden om nachtwerk te verminderen, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) vroeg het aan Jeroen Poels, keurmeester bij NBC en Tineke Rens van Bureau Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf, beiden in hun werk betrokken bij het onderwerp ‘van nacht naar dag’. Poels vertelt: ‘Nachtwerk is echt een issue. Jongeren willen niet meer ’s nachts werken en kiezen daarom steeds vaker voor bijvoorbeeld banket of een lunchroom.’

GEZONDHEIDSEFFECTEN

‘Daar komt bij dat we ook steeds meer te weten komen over de negatieve effecten van nachtwerk op ons dag- en nachtritme’, vult Rens aan. ‘Onderzoek van de Gezondheidsraad laat zien dat nachtwerk een verhoogde kans geeft op diabetes en hart- en vaatziekten. Nachtwerkers hebben daarnaast vaak twee keer zoveel last van slaapproblemen en vermoeidheid als werknemers die overdag werken. Daardoor zijn ze minder productief en gebeuren er ’s nachts meer ongelukken op de werkvloer.’‘Tegenwoordig is de techniek zo goed, dat het niet langer nodig is om zoveel nachtwerk te doen. Je moet je werk dan wel anders inrichten,’ zegt Poels. Een recente ontwikkeling in de

PRE

bakkerij is het gebruik van lange rijstijden. Het gaat dan om broden gemaakt van basisingrediënten, met een rijstijd die kan oplopen tot zo’n dertig uur.

M I UM

BETER TE PLANNEN

Poels: ‘We gaan bij deze ontwikkeling terug naar de basis van het brood bakken: bloem, water, gist en zout, met daaraan toegevoegd tijd

AL

IT Y

W

.P

MU

S.DIREC

T

GEMAKKELIJK BROODLABELS BESTELLEN

BROODLABELS MET LOGO Via PRIMUS.DIRECT bestel je Primus ouwels eenvoudig online, direct bij de fabrikant. Kies uit het ruime assortiment standaard broodlabels.

STAP-regeling is nieuwe stimulans voor opleiding

DÉ ORIGINELE ZAANSE OUWEL! WWW.PRIMUS.DIRECT

 Snel betalen

Om goed inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAPbudget dat in 2022 beschikbaar komt, kunnen werknemers doorgroeien in het bedrijf waar ze werkzaam zijn.

 In 3 dagen geleverd  Gemakkelijk bestellen

Compad Software

De meest complete bakkerij oplossing

Rens besluit: ‘Meer dagwerk aanbieden is echt beter voor je medewerkers. Ze kunnen dan ook in sociale zin een beter schema aanhouden, met hun gezin, sport of vrienden. En daardoor voelen ze zich in hun werk weer prettiger.’ NBC/FoodBase en Bureau Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf kunnen helpen bij verminderen van nachtwerk, elk vanuit de eigen expertise. Bureau Veilig en Gezond zet zich in voor vitaal, veilig, gezond en stofarm werken. NBC kan bijvoorbeeld helpen bij de borging van broodkwaliteit tijdens de overstap van nacht- naar dagwerk. Beide organisaties doen dat vanuit het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf in het belang van de sector. Vragen ? Neem contact op via info@veiligengezond. com of keurmeesters@nbc.nl

QU

WW RI

en rust. Van bloem en water maak je voordeeg, dit laat je zestien tot twintig uur rusten en rijzen. Als het voordeeg klaar is, kneed je het af met toevoeging van het zout. Na nog een rust- en rijstijd van twee uur is het deeg klaar om af te wegen en te vormen. Daarna laat je de deegstukken nog eens drie uur rijzen. Door de ideale vochthuishouding in het brood geeft dit proces een houdbaarheid van wel twee dagen, zonder verlies van malsheid. En het werk is beter te plannen, waardoor er meer overdag gewerkt kan worden.’

Al meer dan 25 jaar levert Compad Software de complete en betaalbare bakkerij oplossing! Met Compad Bakkerij kunt u uw (internet)bestellingen op eenvoudige wijze verwerken tot baklijsten, verdeelstaten en facturen. Maar ook receptenbeheer, etikettering en financiële koppelingen naar oa Exact Online, Afas en AccountView behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast koppelen wij aan diverse merken kassasystemen zoals de Vectron en de DiGi. Ook voor uw online oplossingen bent u bij Compad aan het juiste adres! Met onze online bestelportal kunnen al uw zakelijk klanten zelf hun bestellingen plaatsen en beheren. Daarnaast realiseren wij voor u een complete webshop, geheel in uw huisstijl. Deze webshop, welke wij kant en klaar opleveren, kan gekoppeld worden aan Compad Bakkerij, zodat al uw bestellingen direct binnenkomen op uw productielijsten.

Bel voor een gratis

online demons trati 053-432

99 95

e

Zo kunnen werknemers hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Zij krijgen een persoonlijk ontwikkelbudget van 1.000 euro per jaar. Dit STAP-budget wordt volgend jaar geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor scholingskosten. Deze belastingaftrekregeling komt per 1 januari 2022 te vervallen. Voor de bakkerijbranche zullen begin 2022 de erkende trainingen en opleidingen online worden vermeld als trainingen en opleidingen met een STAP-subsidie. Daarbij komt ook de uitleg hoe de subsidie vanaf april 2022 kan worden aangevraagd. STAP biedt een mooie kans voor werknemers om zich te ontwikkelen. Voor werkgevers is deze regeling een goede aanleiding om in overleg met medewerkers te kijken waar de scholingswensen liggen, hoe deze aansluiten bij de ontwikkeling in het bedrijf en welke trainingen of opleidingen hiervoor ingezet kunnen worden. Meer informatie staat op www.rijksoverheid.nl

Compad Software • 053-432 99 95 • info@compad.nl • www.bakkerijsoftware.com

Bron: nedverbak.nl


|

7

Kastanje-tijger, een nieuw speciaalbrood van IREKS

Podcasts over patisserie Meer dan ooit eten consumenten óók ‘met hun ogen.’ Kleur speelt een steeds belangrijkere rol in de beleving van voedsel. Tegelijkertijd is de consument kritisch op kunstmatige (kleur)toevoegingen. Er komen op de patissier van nu en de toekomst, heel wat uitdagingen af. Om de klant voor je te winnen, werk je dus het liefst met natuurlijke kleur- en smaakstoffen. Hoe gebruik je kleur in je producten en hoe zit de patisserie van de toekomst er eigenlijk uit? Welke trends vallen er te bespeuren en welke uitdagingen

komen eraan voor patissiers? World Chocolate Masters heeft hierover een interessante podcastserie online staan. Experts als Naomi Wahl, Astrid Remaut en Judith Van Vliet laten hun licht schijnen over trends en ontwikkelingen. In totaal zijn er vijf afleveringen, die elk een aspect van de patisserie van de toekomst belichten en de moderne eisen die de consument daar aan stelt. De podcasts zijn te downloaden en er is per aflevering een samenvatting als pdf beschikbaar. Let op: de voertaal is Engels.

Het najaar komt eraan, de bladeren vallen van de bomen, een nieuw herfstseizoen gaat van start. Hierop kun je als bakker leuk en lekker inspelen met seizoensgerelateerde producten. IREKS heeft hiervoor een passende specialiteit: de Kastanje-tijger. De Kastanje-tijger is een nieuwe receptuur en wordt gemaakt met het product Castanoce, een 50 pro-

www.worldchocolatemasters.com/wcm-tmrw-podcast-overview

SensaBox Box Verpakkingen op maat

Wij helpen graag al uw verpakkingen te realiseren. Van chocoladeletter verpakking tot verzendverpakking Neem gerust contact op. www.sensabox.nl info@sensabox.nl | 0347-373184

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal

cent-mix met een unieke ingredientencombinatie: tamme kastanjes, walnoten, lijnzaad, boekweit en een speltdesem. Als decoratie is gebruikgemaakt van de tijgerpap gemaakt met Kwalitijger. Dit is een tijgerpapmix waarin onder andere mout en moutextract zijn verwerkt. Dat zorgt voor een extra krokante korst en een volle smaak. Deze combinatie geeft een

geweldige smaak aan het brood. Naast de kastanje-tijger kunt u met de Castanoce-mix ook nog heerlijke andere soorten maken, zoals Castanoce vloerbrood, Castanoce broodjes of de Castanocini. Meer informatie over Castanoce en de receptvariaties met het bijbehorende promotiemateriaal is te verkrijgen via www.ireks.nl, bij uw baktechnisch adviseur of via marketing@ireks.nl


8

|

‘I deaal

voor een duurzame opslag van sauzen , kruiden en andere ingrediënten ’

Dijkstra Plastics start met leveren van biobased emmers voor de voedingsmiddelensector Dijkstra Plastics verkoopt kunststofemmers in alle soorten en maten voor zowel food- als non-foodbedrijven. Veel grote en kleine bedrijven in de bakkerijsector maken gebruik van de emmers voor opslag van kruiden, sauzen en andere ingrediënten.

Dat komt vooral vanwege de vele voordelen: kunststof is licht, goedkoop, goed te vormen en geschikt voor vele toepassingen. Notten: ‘Het nadeel van kunststof is dat het niet goed uit zichzelf kan verdwijnen als je het laat slingeren. Het blijft achter in de natuur en komt in onze oceanen terecht.’

‘Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel’, vertelt commercieel directeur Remy Notten. ‘Zo starten we ook met het leveren van bijvoorbeeld biobased verpakkingen aan de voedingsmiddelensector.’ DIVERSE MATEN

Dijkstra Plastics is een familiebedrijf, dat in 1977 is opgericht door Rienk Dijkstra. ‘We zijn gespecialiseerd in kunststof emmerverpakkingen zowel voor foodbedrijven in alle segmenten, als non-food, waaronder verffabrieken’, legt Notten uit. ‘We leveren ronde en vierkante en emmers in allerlei maten. De kleinste emmer is 0,3 liter en de grootste 60 liter.’ Het bedrijf is in de loop der jaren flink gegroeid. ‘We hebben nu 225 personeelsleden in dienst en we hebben twee vestigingen in Haaks-

maar nu is er veel meer druk op deze grondstoffen komen te staan. Wij maken gebruik van granulaat van polypropyleen. Dit product is afkomstig van de chemische industrie. Het materiaal is 100 procent recyclebaar. Kunststof is sinds de Tweede Wereldoorlog in opkomst en het wordt voor veel verschillende producten gebruikt.’

bergen en Almelo. We leveren over de hele wereld, maar met name in Europa. Naast Nederland zijn ook Duitsland, Frankrijk, België, Ierland en Engeland voor ons belangrijke afzetlanden. Daarnaast leveren we onder meer aan Australië, de Verenigde Staten en Afrika. We zijn één

van de grootste bedrijven in Europa die actief zijn in de productie van kunststofverpakkingsemmers.’ SNELLE LEVERING

Dijkstra Plastics is een bekende naam in de verpakkingswereld. ‘We staan bekend om onze uitstekende

kwaliteit en hoge leverbetrouwbaarheid. We beschikken over ons eigen vervoer en kunnen snel leveren. We hebben voor orders vanaf één pallet á 800, 1.000 of 2.000 exemplaren -afhankelijk van de grootte- een standaard levertijd van drie weken, maar mocht de klant de emmers echt eerder nodig hebben, dan kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is.’ Daarnaast kunnen kleine aantallen via de webshop van het bedrijf worden besteld. ‘Ondernemers die snel bijvoorbeeld honderd of tweehonderd emmers nodig hebben, kunnen deze gemakkelijk in onze webshop bestellen. Wij kunnen dan vaak al overmorgen leveren. Het gaat daarbij om witte of transparante emmers, die afnemers van hun eigen label of etiket voorzien.’ EFFICIENCY

De kunststofemmers worden vervaardigd door middel van een spuitgietproces. Notten licht toe: ‘Granulaatkorrels worden verwarmd en vervolgens in matrijzen gegoten. Deze techniek gebruiken we al heel lang. De grootste ontwikkelingen binnen ons bedrijf vindt plaats op het gebied van efficiency en bedrukking. Wij kunnen heel snel produceren; iedere paar seconden rolt er een nieuwe emmer van de band.’

Speciaa l voor bakkers ! Onze adviseurs geven u persoonlijk advies over het voorkomen en verzekeren van risico’s die u als bakker loopt. Wij hebben alles in eigen huis, van schadeverzekeringen tot een gecertificeerde arbodienst. Daardoor schakelen wij snel en bieden wij u een optimale dienstverlening. Meer informatie of afspraak maken? Beon Risk - T (050) 3175540 - info@beonrisk.nl - www.beonrisk.nl

‘Ook kunnen we bij bestellingen vanaf zo’n 5.000 emmers hele mooie bedrukkingen leveren. We maken gebruik van een label-druktechniek om mooie afbeeldingen met teksten te verwerken. Op dit gebied is alles mogelijk. We kunnen voor een heel mooie marketinguitstraling zorgen en daarnaast is er voor foodbedrijven alle ruimte om qua etikettering aan alle wettelijke eisen te voldoen.’

Dijkstra Plastics voelt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om de duurzaamheid van kunststof verder te verbeteren. ‘Daar zijn we ook druk mee bezig. In onze fabriek wordt zo energiezuinig mogelijk gewerkt. We investeren in innovatieve machines om zo min mogelijk energie te gebruiken. Onze emmers worden vervoerd in extra lange LZV-Ecocombi vrachtwagens, zodat we zoveel mogelijk producten tegelijk kunnen transporteren. Verder maken we zoveel mogelijk gebruik van gerecyclede materialen, vooral op het gebied van verfemmers en andere emmers voor non-food toepassingen. In de voedingsmiddelenindustrie mag er geen gebruik worden gemaakt van gerecyclede kunststoffen.’ BIOBASED VARIANT

Voor deze branche heeft Dijkstra Plastics een andere oplossing in ontwikkeling: ‘We kunnen een biobased granulaat van natuurlijke oorsprong gebruiken, zoals van koolzaadolie of tallolie. Deze laatste is een restproduct van de bomenindustrie in Scandinavië. Van het hout worden papiervezels gemaakt. Bij de productie blijft het restproduct tallolie, een harssoort, over. Daar kunnen onze leveranciers granulaat van maken.’ Dit werkt volgens Notten net zoals als bij groene stroom op basis van het massa balans principe. ‘Als jij voor groene stroom kiest, dan komt er niet iemand een apart kabeltje bij jou aanleggen. Van de totale hoeveelheid stroom wordt door de leverancier van stroom een gedeelte duurzame stroom opgewekt, waardoor de energieleverancier kan zeggen dat jouw stroom ‘groen’ is.’ Zo werkt het ook met biobased granulaat. Notten: ‘Onze leverancier van kunststofgranulaat voegt deze biobased restproducten, zoals koolzaadolie, aan de bestaande basisgrondstoffen toe. Om dit principe van massa balans mogelijk te maken zijn wij sinds kort ISCC gecertificeerd. Door deze certificering kunnen wij de duurzaamheid en CO2 reductie van onze producten aantonen.’ CO2-REDUCTIE

DUURZAAMHEID

De allerbelangrijkste ontwikkeling is duurzaamheid, benadrukt Notten. ‘Vroeger werd er neutraal tegen kunststoffen en plastic aangekeken,

Vanaf 2050 mag er vanwege de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs helemaal geen aardolie meer worden gebruikt voor het vervaardigen van kunststoffen.


|

‘Daar zijn we nu al druk mee bezig door aan de non-food bedrijven zoveel mogelijk gerecyclede kunststoffen te leveren. Voor de voedingsmiddelenbranche zetten we sinds kort in op biobased kunststoffen.’ Dat zorgt voor een enorme verlaging van de CO2-uitstoot, weet hij. ‘Voor iedere kilo kunststof die verbrand wordt, komt er 1,8 kilo CO2 vrij. Daardoor is bij deze nieuwe duurzame varianten een forse besparing aan broeikasgassen mogelijk.’

Dat sluit ook aan bij de wensen van de verpakkingssector. ‘De verpakkingsindustrie van nu en de toekomst heeft behoefte aan duurzame verpakkingen en betrouwbare relaties, die bijdragen aan het circulair maken van verpakkingsoplossingen. Als vooraanstaand producent van kunststof verpakkingsemmers, realiseren wij voor onze relaties op de meest innovatieve en duurzame wijze, toekomstbestendige oplossingen voor elke verpakkingsbehoefte.’

‘Kabinet schetst verkeerd beeld van coronasteun’ Voorzitter van MKBNederland Jacco Vonhof is ‘pislink’ over het stoppen van de coronasteun aan bedrijven per 1 oktober. Dat zei hij onlangs in een groot interview met de Telegraaf. Het frustreert hem dat het kabinet steeds het beeld laat bestaan dat het 80 miljard euro in bedrijven heeft gepompt, waardoor de sfeer is ontstaan ‘dat het wel een keer genoeg is geweest’. Terwijl het in werkelijkheid om zo’n 10 miljard gaat. Vonhof maakt in de Telegraaf de rekensom. ‘Van die 80 miljard was ongeveer 30 miljard bedoeld voor het OV en voor de teststraten. Van de resterende 50 miljard is circa 20 miljard uitstel van belasting, dus dat geld komt later grotendeels terug.’ SLECHTS 10 MILJARD

Het grootste deel van de overgebleven 30 miljard was NOW. Geen steun

Google komt met mkb-platform Google heeft ‘Boost je bedrijfsprofiel’ gelanceerd. Het platform biedt op maat gemaakte aanbevelingen voor je bakkerij en/of winkel. Het is een gratis service voor iedere ondernemer. Of die nu voor het eerst online gaat, of bestaande aanwezigheid op het web wil versterken en meer klanten wil bereiken via Google Maps of de functie Zoeken.

al een Digitale Werkplaats om ondernemers tijdens de coronacrisis digitaal op weg te helpen. De online Werkplaats biedt onder andere trainingen om digitale vaardigheden te verbeteren.

ENORME IMPACT

Het enige wat de gebruiker moet doen is de naam van het bedrijf invoeren en de aanbevelingen raadplegen. Dit proces neemt nog geen vijf minuten in beslag, maar volgens Google kun je er als ondernemer een enorme impact mee creëren. Martijn Bertisen, country manager Google Nederland, zegt erover: ‘Een jaar geleden hebben we de belofte gedaan om voor eind 2021 een half miljoen Nederlandse bedrijven en individuen te helpen met trainingen, producten en diensten. Om ondernemers te helpen, hebben we de afgelopen periode al vele nieuwe productfuncties geïntroduceerd, waarvan Google voor mkb het nieuwste aanbod is. We willen hiermee ondernemers stimuleren in hun economisch potentieel en helpen om in het huidige ondernemersklimaat succesvol te zijn.’ DIGITAAL OP WEG

Vorig jaar lanceerde Googel

Naast het reguliere aanbod organiseert Google extra webinars voor mkb’ers en zzp’ers via Google Meet. Deze webinars hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 1. Hoe bouw je een eenvoudige website voor je bedrijf? 2. Hoe start je met online verkopen? 3. Hoe maak je optimaal gebruik van Google Mijn Bedrijf? 4. oe creëer je content voor social media? Meer lezen over de Digitale Werkplaats doe je op learndigital. withgoogle.com/digitalewerkplaats Het platform Google voor mkb staat op: smallbusiness.withgoogle.com Bron: dutchcowboys.nl

9

voor ondernemers, maar om te voorkomen dat mensen werkloos werden. ‘Zonder NOW waren de kosten van WW en bijstand opgelopen’, betoogt Vonhof. ‘Zo komt de echte steun voor ondernemers uit op slechts 10 miljard. Daar hebben ondernemers zelf ongeveer 6 miljard tegenover gezet door te lenen, in te teren op het eigen vermogen. Ook zijn ze nog eens 30 miljard euro aan toegevoegde waarde misgelopen door de coronacrisis.’ Vonhof vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet nu stopt met de steun, die juist zo enorm effectief is geweest en dus veel minder heeft gekost dan wordt voorgespiegeld. ‘De economie mag macro gezien dan herstellen, er zijn nog steeds sectoren die door de coronaregels geen normale omzet kunnen maken, zoals recreatie en toerisme, de nachthoreca, reisbranche, evenementen en cultuur’, zo zegt hij in het

Telegraaf-interview. ‘In het overleg met het kabinet krijg ik macroeconomische verhalen te horen over de dynamiek van de economie. Maar ik wil geen economendebat voeren, ik wil een gesprek over mensen. Onderne-

mers die nu alsnog kapot gaan, worden gezien als collateral damage. Wie zo redeneert is echt niet goed bij zijn hoofd.’ Foto: Guus Schoonewille Bron: mkb.nl


10 |

Samenwerkende FIA-bedrijven gebundeld in ondernemersvereniging Het regionale samenwerkingsverband Food Innovation Academy (FIA), dat is gevestigd in Vlaardingen, heeft er een nieuwe speler bij: de FIA-bedrijvenvereniging.

TOT HET UITERSTE GAAN

Hierin worden alle foodbedrijven die (willen) samenwerken binnen de FIA, of dat al deden, gebundeld. Recent bekrachtigde de notaris de oprichtingsakte waarmee de bedrijvenvereniging officieel een feit is. Het doel van de vereniging is om samen met de mbo- en hbo-opleiders binnen de FIA, te zorgen voor voldoende goedgekwalificeerde medewerkers in de foodproductiebedrijven in de regio Rijnmond. Dat is hard nodig, want tekorten dreigen of zijn er al, zo blijkt uit landelijke cijfers.

Het FIA-gebouw heeft daartoe de beschikking over een try & taste-ruimte, een techniekhal, het IJscentrum, diverse laboratoria, een brood- en banketbakkerij, een workshopkeuken, een instructielokaal voor zij-instromers en een auditorium. Ook zijn er diverse theorie- en vergaderruimtes.

Alfred Bruin (eigenaar Royal Steensma, bestuurslid FIA(-bedrijvenvereniging) in gesprek met Peter Eversdijk (Everbake) en Hidde de Brabander (manager IJscentrum). ETALAGE VOOR DE FOODSECTOR

De FIA als samenwerkingsverband De Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen is een regionaal samenwerkingsverband tussen foodbedrijven, vakopleidingen (mbo, hbo) en de overheid.

tussen foodbedrijven, regionale opleiders en lokale/regionale overheden bestaat al een aantal jaar. Het samenwerken vindt plaats in een pand in Vlaardingen; een oud gemeentekantoor dat met vereende krachten wordt omgebouwd tot een etalage voor de foodsector. Het is een prikkelende opleidingsplek waar studenten in een praktijkomgeving worden gevormd tot bijvoorbeeld operator, kwaliteitsmedewerker, productontwikkelaar, verpakker, marketeer, logistiek medewerker, bakker of ijsbereider.

Sinds een paar jaar verzorgen Lentiz onderwijsgroep (mbo, opleiding procesoperators), Hogeschool Inholland (hbo, toegepast onderzoek en het IJscentrum (opleiding ambachtelijke ijsbereiding) praktijklessen in het gebouw. Dit schooljaar komen Albeda (mbo, bakkerijopleiding) en Essensor (sensorisch marktonderzoek) daar bij. Samen met FIA-ambassadeurs Hidde de Brabander (Meester Patissier) en Tim Kan (master chef Aziatische keuken) worden de foodstudenten getriggerd tot het uiterste te gaan. Met de komst van de FIA-bedrijvenvereniging wordt ervoor gezorgd dat de juiste richting wordt gegeven

scholen en overheid zijn vertegenwoordigd, wil de FIA proactief komen tot de juiste acties. OPLEIDEN OP LOCATIE

Het mooie aan de FIA is verder dat de bedrijven bijdragen aan de opleidingen door middel van stages, gastlessen, masterclasses, onderzoeksopdrachten, rondleidingen en opleidingsmogelijkheden op locatie bij de deelnemende bedrijven. De FIA-bedrijvenvereniging telt momenteel vijftien bedrijven, en groeit snel. Het bestuur wordt gevormd door Royal Steensma, Friesland Campina, Bakkerij De Paauw, Van der Linde Catering + Evenementen en SOCOCO Coffee. Er is steun van de Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL). Dit najaar vindt er een partnerbijeenkomst plaats in de FIA om de plannen voor de rest van 2021 en 2022 verder vorm en inhoud te geven. Geïnteresseerde bedrijven die willen deelnemen aan de FIA-

OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP TE KOOP

TE KOOP

TER OVERNAME

TERTE OVERNAME KOOP

Broodbanketbakkerij met lunchroom gelegen in mooie plaats op goede locatie op de Drentse Hondsrug. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud en deze bakkerij biedt creatieve en enthousiaste handen nog volop mogelijkheden. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Broodbanketbakkerij gelegen aan doorgaande weg van mooie plaats in de kop van Noord Holland. Deze is te koop in verband met leeftijd huidige eigenaar. De inventaris verkeert in goede staat van onderhoud. Zeker voor een startende bakker liggen nog best nog wel omzet verhogende mogelijkheden. Bel of mail ons gerust voor aanvullende informatie.

Broodbanketbakkerij gelegen op top locatie te Amsterdam. Hier wordt gedeeltelijk zelf geproduceerd en gedeeltelijk brood-banket ingekocht. Er wordt in deze winkel een gezond resultaat behaalt, welke eventueel door koper nog verder uit te bouwen is. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud, meest inventaris dateert van medio 2019. Bel of mail ons gerust.

Broodbanketbakkerij gelegen de mooie plaats Dieren. De bakkerij en winkel verkeren in goede staat van onderhoud. Bij de bakkerij is een ruime bovenwoning aanwezig. Zeer geschikt voor creatieve en enthousiaste handen Onroerende zaak en inventarissen zijn koop. Bel ons gerust.

U overweegt over te gaan tot verkoop van uw onderneming? Bel ons voor een vrijblijvend gratis gesprek. Wegens recente verkopen in het gehele land in opdracht te koop en/of te huur gevraagd BAKKERIJEN in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land. Wij zijn aangesloten bij de TMV en VRT. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61 eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl

Voor de toekomst van uw bakkerij Taxatie nodig? • rechtsvormwijziging • brandverzekering • financiering • in- en uitreden vennoten • aankoop • verkoop • ...........

Het onafhankelijke bureau voor uw bakkerij taxaties!

Foodstudenten van mbo-scholen Lentiz (operators), Albeda (bakkerij) en Inholland (toegepast onderzoek) krijgen praktijkles in de Food Innovation Academy.

aan de doorontwikkeling van de opleidingsprogramma’s, de onderzoekstrajecten naar gezonde en duurzame grondstoffen, producten en productietechnieken en de imago verbeterende activiteiten.

bedrijvenvereniging of aanwezig willen zijn bij de partnerbijeenkomst, kunnen zich voor meer informatie melden bij projectleider Hilco Wagenaar: h.wagenaar@ steensma.com

Het onderwijs heeft daarmee een volwaardige, eenduidige gesprekspartner. Via werkgroepen rond opleiden, onderzoek en imago/ communicatie waarin bedrijfsleven,

Meer informatie is te vinden op www.foodinnovationacademy.nl

Online tool: Mag additief X in levensmiddel Y? De NVWA heeft een handige en toegankelijke online tool gepubliceerd om na te gaan of additieven, en zo ja onder welke voorwaarden, toegepast mogen worden. De inhoud van de tool komt overeen met de omvangrijke bijlage II uit de additievenwetgeving (Verordening EG nr. 1333/2008) en maakt deze informatie gemakkelijk toegankelijk. Er geldt wel de disclaimer dat altijd de wetgeving gecontroleerd moet worden op actualiteit.

Agro Business Park 75 6708 PV Wageningen

Tel.: +31 (0)317 - 47 12 11 E-mail: info@tenba-bv.nl

www.tenba-bv.nl

Foto’s: Food Innovation Academy

Stap 1 bij de tool is het invullen van de categorie waarin

het levensmiddel valt. Stap 2 is het invullen van het E-nummer, zonder de E ervoor te vermelden. Bij stap 3 toont de tool vervolgens of het E-nummer in het geselecteerde levensmiddel gebruikt mag worden of niet, en zo ja in welke hoeveelheid. Belangrijk is dat alle informatie wordt gelezen, zeker ook de eventuele voetnoten. Link naar de tool: https://www. nvwa.nl/onderwerpen/additieven-in-levensmiddelen/magadditief-x-in-levensmiddel-ywegwijzer Bron nedverbak.nl


| 11

Ondernemersorganisaties starten nieuwe vaccinatiecampagne ‘Ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om te controleren of werknemers gevaccineerd of getest zijn of recent hersteld zijn van een corona-infectie.’ Dat verklaarden MKB-Nederland en VNO-NCW bij de start van een nieuwe campagne.

Volgens de ondernemersorganisaties moeten ondernemers de mogelijkheid hebben mensen bij wie dat niet het geval is, eventueel te weigeren op de werkplek. Voor hen kan dan een andere oplossing worden gezocht, zoals ter plaatse alsnog testen, thuiswerken of beschermende maatregelen. ‘Dit is nodig om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen en omdat werknemers en klanten er in toenemende mate om vragen’, zo luidt het standpunt.

nemen.’ Jacco Vonhof, MKB-Nederland-voorzitter: ‘Er zijn verschillende situaties die breed in onze ledenkring spelen. Zo zijn er dus kantoren waar medewerkers vragen om een veilige werkplek met gevaccineerde of geteste collega’s. Ook zijn er bedrijven -bijvoorbeeld in de evenementensector- waar ondernemers straks klanten moeten vragen om een coronatestbewijs, terwijl ze het de eigen werknemers niet eens mógen vragen. Ook sommige opdrachtgevers vragen aan leveranciers om alleen gevaccineerde of geteste werknemers te sturen. Ondernemers hebben dringend behoefte aan helderheid.’   In bedrijven waar de problematiek sterk leeft, en waar zowel werkgevers als werknemers daar behoefte aan hebben, moeten ze volgens de ondernemersorganisaties snel wettelijk de mogelijkheid krijgen om te kunnen vragen of mensen gevaccineerd of getest of recent hersteld zijn van een corona-infectie.

Nieuwe lijst van toegestane desinfectiemiddelen in de bakkerij Met ingang van 1 september is er een nieuwe lijst met toegelaten en vrijgestelde desinfectiemiddelen voor de handen en voor oppervlakken. De NBOV adviseert bakkers te controleren of de middelen die in de winkel en bakkerij worden gebruikt, nog zijn toegestaan. Let verder extra op bij desinfectiemiddelen op basis van ethanol. Voor desinfectiemiddelen geldt dat alleen middelen tegen Covid-19 gebruikt mogen worden die zijn toegelaten door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), met een (omkapselde) virusclaim en toegelaten voor de bakkerijsector. Daarnaast zijn middelen toegestaan die op de (per 1 september geactualiseerde) lijst staan met vrijstellingen voor hand- en oppervlaktedesinfectie tegen het coronavirus. WAT TE DOEN?

MAATREGELEN NEMEN

Ook moeten die bedrijven de mogelijkheid krijgen op basis daarvan maatregelen te nemen als mensen níet gevaccineerd of getest zijn ( zoals geen klantcontact of alleen met beschermende maatregelen en thuiswerken in plaats van op kantoor).

Controleer of de desinfectiemiddelen die in bakkerij en winkel worden gebruikt op de lijst van nieuwe vrijstellingen staan: - Lijst met vrijgestelde desinfectiemiddelen voor handen: zoek. officielebekendmakingen.nl/ stcrt-2021-37670.html

- Lijst met vrijgestelde desinfectiemiddelen voor oppervlakken: zoek.officielebekendmakingen.nl/ stcrt-2021-37671.html Middelen die niet op de lijst staan, mogen niet meer gebruikt worden. Als er nog voorraden van verboden desinfectiemiddelen zijn , moet de ondernemer contact opnemen met de leverancier om te overleggen of die de voorraad kan terugnemen. EXTRA OPLETTEN

Let bij gebruik van desinfectiemiddel in de bakkerij op dat er geen restanten van het desinfectiemiddel op het oppervlak achterblijven. Bij middelen op basis van ethanol zijn er bovendien verplichtingen vanuit

de Arbowetgeving. Die zijn er omdat de Gezondheidsraad ethanol heeft aangemerkt als kankerverwekkend en schadelijk voor de voortplanting. Dit betekent onder andere dat: - werknemers onder de 18 jaar niet mogen worden blootgesteld aan ethanol en er dus ook niet mee mogen werken; - bij gebruik door werknemers boven de 18 jaar registratie van de blootstelling verplicht is. Meer informatie over de Arbowetgeving: www.arboportaal.nl/onderwerpen/ kankerverwekkende-en-mutagene-stoffen/ wat-zegt-de-wet Bron: NBOV

LAAT JE INFOMEREN

MKB-Nederland en VNO-NCW startten recentelijk een campagne om ondernemers en hun medewerkers te wijzen op het belang van vaccineren en een hoge vaccinatiegraad. De slogan van de campagne is: ‘Twijfel over vaccineren? Laat je informeren.’  Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter: ‘Wij merken dat ondernemers in allerlei sectoren in de praktijk steeds meer klem komen te zitten. Enerzijds zijn ze wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, anderzijds mogen ze nu niet eens vragen of hun medewerkers gevaccineerd of getest zijn en kunnen ze mensen niet weigeren.’ Zeker nu we straks weer allemaal naar kantoor gaan, moet dat anders, vindt ze. ‘We moeten het mogelijk maken voor ondernemers en werknemers om - als dit intern speelt -  hiernaar te kunnen vragen en zo nodig maatregelen te kunnen

Ondernemersorganisaties MKBNederland en VNO-NCW deden de oproep aan het kabinet op de dag dat ze een speciale campagne startten. Hierin vragen ze de hulp van de aangesloten branches en bedrijven om collega’s te wijzen op het belang van vaccineren en een hoge vaccinatiegraad. Nog altijd zijn bijna 2 miljoen mensen niet gevaccineerd. Op de campagnesite vinden ondernemers onder meer een informatieve poster die ze kunnen ophangen in hun bedrijven. Ook zijn er banners te vinden voor social media. De informatie is in verschillende talen beschikbaar en ook staan er links naar allerlei bronnen over vaccinatie voor mensen die twijfelen of meer informatie zoeken. Kijk op www.mkb.nl/content/twijfel-overvaccineren-laat-je-informeren Bron: mkb.nl

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal

rdplastics.nl


12 |

Wentelteefjes De oudst bekende zin met het woord ‘wentelteefje’ stamt uit 1623: ‘Ey, waer ick t’huys alleen, ick backte wentel-teven Van suyckert witte broot, en buttersmeerigh vet.’ Waar komt de opmerkelijke benaming voor de oud brood-bereiding vandaan? Het eerste woorddeel komt van ‘wentelen’ in de pan. ‘Teefje’ is volgens het etymologische woor-

denboek een woord voor ‘gebak’. Zo sprak men in vroeger tijden ook wel van bijvoorbeeld appelteef. De Romeinen zijn de ontdekkers van het wentelteefje, dat nu vooral bekend staat als een Franse lekkernij. Aanvankelijk deden de Romeinen melk bij oud brood om het wat malser te krijgen. Al snel gingen ze ertoe over de geweekte broodjes te bakken en te besprenkelen met honing.

Dit werd zo populair, dat de rijke Romeinen de armen dwongen broodresten uit hun afval te halen. Zo ontstond de naam ‘verloren brood’, of in het Frans ‘pain perdu’, zoals wentelteefjes daar heten. Uw bedrijfs- of productfoto op deze plaats? Of heeft u een andere mooie plaat voor deze plek of voor onze voorpagina? Mail uw foto met toelichting naar redactie@bakerynext.nl


| 13


14 |

Beluga-sterrenchef begint hippe patisserie en ijssalon in Maastricht Een eigenzinnig en uniek concept gevestigd aan de Groene Loper in Maastricht, een boulevard waar veel doorstroom is van werkende mensen, scholieren, wandelaars en fietsers. Een betere locatie voor een trendy patisserie en ijssalon is haast niet denkbaar.

Restaurateur en kok Servais Tielman somt hun staten van dienst op: ‘Onze ervaringen liggen van ervaren chefkok en restauranteigenaar van

Hotelschool Maastricht. Tijdens deze periode was Jonathan tevens medewerker bediening en barista bij Beluga Loves You [een met een Michelinster bekroond restaurant in het hart van Maastricht-red.]. Tijdens de eerste corona-lockdown stond de ‘Big Boy Macaron’ als dessert op het delivery menu.’ Toen er op een zaterdag ééntje over was en Jonathan die van de patissier mee naar huis mocht nemen, was hij direct verkocht. Tielman: ‘Hij vond de Big Boy Macaron zó mooi en zó lekker, dat hij meteen wist: die moet ik met de wereld delen. Al snel volgde er een businessplan waar meerdere mensen zich in konden vinden.’ IJSSALON ONTBRAK NOG

Dat vonden ook Jonathan van Kleij, Guido Mulder, Loes Cordewener en Servais en Stephanie Tielman. Ze hebben een crowdfunding gestart om er hun droomzaak ‘Smullies’ te kunnen openen. Smullies gaat macarons, luxe gebak en koffie to-go aanbieden en verder alles

wat met chocolade te maken heeft, gecombineerd met ijs en verse smoothies.

Beluga Loves you, tot de Hotel Management School, zorgprofessional en financieel adviseur.’

De oprichters denken alle facetten in huis te hebben om deze plek in maart 2022 om te toveren naar dé nieuwe hotspot van Maastricht.

BIG BOY MACARON

De Beluga-eigenaar vervolgt: ‘Ons patisserie-idee is ontstaan tijdens Jonathans eindscriptie aan de Hoge

Op hetzelfde moment liep Loes Cordewener al lang met een soortgelijk idee rond. Toen zij zich met haar vriend Guido afvroeg wat er nog ontbreekt wanneer je op een mooie dag over de Groene Loper wandelt, was het antwoord al snel: een ijssalon. Kort daarop stond het plan van de oprichters zwart op wit: wij gaan een prachtige, hippe winkel openen waar we zowel heerlijk ijs als hoogwaardige patisserie en koffie verkopen. Smullies moet volgend jaar dé plek in Maastricht worden waar jong en oud samen kunnen komen om te genieten van alles wat met zoetigheid te maken heeft. Guido Mulder schetst hoe dat eruit ziet: ‘Op de werkbank in de winkel worden de lekkernijen voor je neus bereid, wat niet enkel leuk is om mee te maken maar ook nog eens de versheid garandeert. Alles wat wij verkopen wordt samengesteld door onze patron cuisinier Servais en de patissier van Beluga Loves You.’ DE BESTE INGREDIËNTEN

Mulder: ‘Naast onze lekkernijen worden er ook nog eens verse smoothies geserveerd en kan je

Verpakkingen nodig in kleine aantallen? Bezoek onze webshop!

terecht voor koffie to-go en lekkere milkshakes. Wij werken enkel met de beste ingrediënten die, als ze niet door ons zelf worden gemaakt, van goede en verantwoorde leveranciers komen’, vervolgt Mulder. ‘Dat laatste is belangrijk, want wij gaan duurzaam te werk. We zullen dan ook zoveel mogelijk gebruikmaken van biologisch afbreekbare verpakkingen en zijn we van plan om een re-usable cup te introduceren die je keer op keer bij ons kunt laten vullen.’ Smullies zal haar deuren openen op de Frankenstraat 198, ook wel ‘De Ramblas van Maastricht’ genoemd. Jarenlang reden hier 24 uur per dag vrachtwagens, auto’s en campers voorbij. Die zijn sinds enkele jaren ingeruild voor wandelaars, fietsers en hardlopers die in- en ontspannen op de kilometerslange groene boulevard. INVESTEERDER WORDEN

De voorbereidingen om Smullies te lanceren zijn in volle gang. De oprichters hebben een crowdfunding lopen. De financiering zal gebruikt worden voor de verbouwing van de locatie en aanschaf van de apparatuur. Het doel is een minimum bedrag van 125.000 euro, liefst oplopend tot maximaal 175.000 euro. Met dat laatste bedrag kunnen de oprichters ook een mobiele ijs-, koffie- en macaronsalon realiseren. Iedereen kan investeerder worden in Smullies, of het nu om collega’s uit het vak gaat of enthousiastelingen daarbuiten. Investeren kan al vanaf 250 euro. Deelnemers ontvangen een rente van 3 procent over een looptijd van 78 maanden. De eerste twee jaren zullen aflossingsvrij zijn, wat betekent dat de oprichters van Smullies in 2023 beginnen met aflossen.

Ontvang 20% korting als BakeryNext lezer op jouw online bestelling!

Informatie, voorwaarden en deelname: crowdaboutnow.nl/campagnes/smullies

WHAT’S • NEXT? B R AN C H E AGE N DA

Gebruik de code DijkstraNext in onze webshop.

SEPTEMBER

NOVEMBER

26-29 september 2021 Broodway, Kortrijk Xpo (BE) Deelname of bezoek aanmelden via www.broodway.be

9-10 November BakkersVakWedstrijden, Drachten 16 november 2021 Start 7 cursusavonden Levensmiddelenchemie, HAS Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch

OKTOBER

shop.rdplastics.nl

4 tot en met 8 oktober Beko Speculaaskeuringen, locatie volgt 5 oktober 2021 Workshop Zout- en suikerverlaging Informatie op has.nl 13 oktober 2021 Futuremakers Netwerkevent 25-28 oktober IBA Connecting Experts 2021

In verband met het coronavirus is het voor ons onmogelijk om ‘What’s Next’ up-to-date te houden. Heb je interesse in een activiteit? Check dan vooraf bij de organisatie of deze doorgaat.


| 15

cOlUMn

Ga jij ook verleuken?

Ik deel de gedachte dat heel veel communicatie simpelweg op een leukere manier gebracht kan worden. En dat geldt zowel voor interne communicatie, als voor externe communicatie richting klanten. Ik focus me voor nu op het laatste.

Bij het gebruik van humor is het wel belangrijk dat je dichtbij jezelf blijft. Anders kun je de plank behoorlijk misslaan en gaat het tegen je werken. Je kunt humor dus niet simpel-

Het kaartje wordt nietsvermoedend bij een verwenproduct neergelegd. Het duurt vaak best een tijdje voordat een klant het kaartje opmerkt. Maar als het eenmaal opgemerkt wordt, zorgt het voor een grote glimlach en verbazing, wanneer de klant beseft dat die het product inderdaad gratis mag meenemen.

Onlangs zag ik een nieuwsbericht over bakkerij van Keulen. Klanten die met een duikoutfit aan naar de winkel kwamen, kregen een gratis taartje. Resultaat: Heel veel blije klanten en veel offline én online aandacht. Top gedaan! Bij bakkerij Leopold Nagelkerke heeft men vorig jaar tijdens de zomervakantie wekelijks een land centraal gesteld. Elke week werd door het winkelteam een nieuw dansje ingestudeerd en werd het dansje op gezette tijden in een volle winkel gedaan. Iedereen die erbij was werd vrolijk gemaakt en een jaar later wordt er nog altijd over gepraat. Humor en verbazing zijn er in vele vormen. Mijn advies: Kies een vorm die bij je past en ga ermee aan de slag. En heb je hulp nodig? Ik help graag! Joep Gommans Bakkerij Support, Marketing voor Bakkers

REINIGING REPARATIE REVISIE

VAN AL UW: • BROODWAGENS • OVENWAGENS • PLATENWAGENS • KRUISREKWAGENS • BAKPLATEN • BROODKOPPELS ETC.

EHA

N D S M AT E R

WEBSHOP

IN BAKKERIJGEREEDSCHAPPEN BROODWAGENS, PLATEN, KOPPELS, WERKTAFELS, OVENWAGENS ENZ.

COVEKASCHOONMAAKSHOP.NL

SNEL - VAKKUNDIG - HYGIENISCH HAAL- EN BRENGSERVICE • LEENSERVICE

Er zijn tal van andere voorbeelden te noemen waarbij humor en verbazing ingezet worden. Zo zet Safaripark de Beekse Bergen op de kassabon van het restaurant een extra regel: ‘3 x uw glimlach ter waarde van - € 0,30’. Of neem Coolblue die op de website Heggenscharen ‘voor takkewerk’ aanbiedt. Bolletje heeft achterop de vrachtwagens de spreuk staan: ‘Ik ben een enorme aanhanger van Bolletje’. En AFAS werkt

Uw specialist in reiniging van bakkerijgereedschappen

EN

Je overtreft geen verwachtingen wanneer je exact doet wat de klant verwacht. Humor, en een verrassing op zijn tijd, zijn belangrijk wapens bij het maken van fans. Wanneer jouw gasten met een grote glimlach uit jouw winkel vertrekken, dan zal het winkelbezoek onthouden worden. En dan is de kans groot dat de ervaring gedeeld wordt met andere mensen.

Zo organiseerden men een klantenpolonaise tijdens de carnaval (pre-corona), en werden er limousineritjes uitgedeeld aan geslaagden. Er werden speciale prijskaartjes gedrukt die van tijd tot tijd ingezet worden. Op een van de kaartjes staat bijvoorbeeld op de plek waar normaal de prijs gedrukt staat: ‘Voor een glimlach’.

zoveel mogelijk papierloos voor een groenere wereld. Op de wc heeft men de spreuk hangen: ‘Gelukkig zijn we bij AFAS niet helemaal papierloos’.

IAL

Al jaren ben ik een voorvechter van het maken van fans van klanten. En wanneer je een klant tot fan wil maken dan moet je de verwachtingen van de klant overtreffen. En daarmee bedoel ik niet simpelweg het aanbieden van een lekker brood met goede service. Dat is immers exact de reden waarvoor jouw klant naar een speciaalzaak komt.

Enkele jaren geleden startte ik met een van mijn klanten de ‘Fangroep’, een groep met daarin zes super enthousiaste medewerkers uit verschillende filialen. Bij deze medewerkers zit het maken van fans in het bloed. Zij zijn dan ook zeer gedreven om elkaar nóg enthousiaster te maken. Samen bedenken we ‘fanmomenten’ die leiden tot een glimlach in de winkel.

D

Feike’s stelling luidt: ‘Beter maakt niet altijd leuker, maar leuker maakt bijna altijd beter.’ Corona domineert al bijna twee jaar het nieuws en ook veel winkelcommunicatie. Daarom is het belangrijker dan ooit om je te focussen op het blij maken van jouw klanten.

weg kopiëren van een ander, maar je kunt jezelf natuurlijk wel laten inspireren. En neem daarbij jouw medewerkers vooral als startpunt, want zij zijn degenen die het in de praktijk moeten overbrengen.

T WEE

Via de podcast ‘over klant gesproken’ van Sydney Brouwer kwam ik enkele jaren geleden in aanraking met Feike Cats. Feike is expert op het gebied van klantgerichtheid en bedenker van de termen ‘verleuken’ en ‘klanthousiasme’.

www.covekaschoonmaak.nl • 038-3333152

bAKKERij SUPPORT MARKETING voor BAkkers

Joep Gommans is oprichter en eigenaar van Bakkerij Support Marketing voor bakkers www.bakkerijsupport.nl; Telefoon: 06-10988842; e-mail: j.gommans@bakkerijsupport.nl; twitter: @bakkerijsupport

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv

Tienlingstraat 10 | 1507 DD Zaandam | Telefoon 075 - 614 05 71 | Fax 075 - 614 05 72 | Email: info@bonbonatelierlimmen.nl


16 |

Futuremakers brengt werkzoekenden en bakkerijbranche samen Op 13 oktober vindt Futuremakers plaats, een samenwerking tussen diverse netwerken in de noordelijke food- en processector. Het event richt zich op studenten mbo en hbo en werkzoekenden die via ‘Fryslân werkt!’ worden aangedragen.

Hygiënische vloeren Hygiënische vloeren voor de bakkerijbranche Na 1 uur uitharding weer volledig belastbaar voor de bakkerijbranche Na Na 11 uur uur uitharding uitharding weer weer volledig volledig belastbaar belastbaar

Silikal, Mainhausen Silikal, Mainhausen

HYGIËNISCHE VLOEREN VOOR DE BAKKERIJBRANCHE Op vrijwel alle terreinen in de bakkerijbranche hebben reactieharsvloeren hun bruikbaarheidWat al tientallen jaren HYGIËNISCHE VOOR ook is: reactieharscoaHYGIËNISCHEVLOEREN VLOEREN VOOR Wat ook belangrijk belangrijk is: de debewezen. reactieharscoaEn dat heeft een reden: het materiaaltings vanvan deSILIKAL coating is naadloos, DE houden ook DE BAKKERIJBRANCHE BAKKERIJBRANCHE tings van SILIKAL houden ook probleemprobleemis enininbiedt om die redenen de bij beste voorwaarden Op vrijwel de loos belasting. Opvloeistofdicht vrijwel alle alle terreinen terreinen de bakkerijbranbakkerijbranloos stand stand bij chemische chemische belasting.VeelvulVeelvulvoor een reactieharsvloeren hygiënisch onberispelijke omgang met levensche hun dig met zuren, vetten, che hebben hebben reactieharsvloeren hun bruikbruikdig contact contact metgevoelige zuren, zouten, zouten, vetten, logen logen en genotmiddelen. baarheid alal tientallen of baarheid tientallen jaren jaren bewezen. bewezen. En En dat dat of reinigingsmiddelen reinigingsmiddelen laat laat geen geen blijvende blijvende heeft sporen heeft een een reden: reden: het het materiaal materiaal van van de de coacoasporen achter. achter. Besmetting Besmetting van van levensmidlevensmidting delen ting isis naadloos, naadloos, isis vloeistofdicht vloeistofdicht en en biedt biedt delen isis daardoor daardoor nagenoeg nagenoeg onmogelijk. onmogelijk. BAKKERIJ om redenen de voorwaarden voor Tegelijkertijd de om die die redenen de beste beste voorwaarden voor krijgt Tegelijkertijd de vloer vloer buitengewoon buitengewoon goed goed Een vloer in een bakkerij of winkel veel teisisverduren. een met bestand tegen zware een hygiënisch hygiënisch onberispelijke onberispelijke omgang omgang met bestand tegener zware belasting: er ontstaan ontstaan Temperatuurwisselingen bijvoorbeeld wanneer eenbelasting: oven ofer gevoelige en Tevens zelfs belasting gevoelige levenslevensen genotmiddelen. genotmiddelen. Tevens zelfs bij bij hoge hoge mechanische mechanische belasting door door diepvries wordt geopend. Maar de vloer wordt bij het schoonmaken is speciale welke machines, is er er een een speciale uitvoering uitvoering welke zeer zeer machines, heftrucks heftrucks of of zware zware containers containers ook blootgesteld aan water en schoonmaakmiddelen. geschikt voor hoge temperaturen. Dit geen gaten of geschikt vooreen hogeenorme temperaturen. Dit geen gaten of scheuren scheuren die tot hygiëneprohygiëneproEn watisisook belasting voor een vloer is, datdie is tot de zware voor blemen leiden. voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld in in rijskasten rijskasten en en rondom rondom blemen zouden zouden kunnen leiden. apparatuur in een bakkerij, van de grote ovens totkunnen aan de mixers. bakovens. bakovens. Een Silikal vloer van AVG vloeren is zo sterk dat hij al deze belastingen ALLES ALLES IN IN EIGEN EIGEN BEHEER BEHEER met gemak aan kan. Jarenlang. De AVG De doorgangsvlakken doorgangsvlakken zijn zijn gemakkelijk, gemakkelijk, snel snel AVGVloeren Vloeren voert voert alles alles in in eigen eigen beheer beheer uit uit en zoals en grondig grondig te te reinigen. reinigen. Speciaal Speciaal voor voor de de zoals voorbereiden voorbereiden van van de de ondergrond, ondergrond, ALLES IN EIGEN BEHEER levensmiddelenindustrie levensmiddelenindustrie isis het het een een voordeel voordeel uitvlakken uitvlakken en en repareren repareren van van de de ondergrond ondergrond AVG voert kunnen alles eigen beheer uitaanbrengen zoals voorbereiden dat vloeren en van dat de deVloeren vloeren naadloos naadloos kunneninworden worden en het het aanbrengen van de de vloer. vloer. van de ondergrond, enzorrepareren van de ondergrond en het vervaardigd. Holle schuine vervaardigd. Holle en enuitvlakken schuine hoeken hoeken zoraanbrengen van de gen en bochten OMDAT gen ervoor ervoor dat dat hoeken hoeken envloer. bochten zonder zonder OMDATVLOEREN VLOEREN IN IN DE DE probleem BAKKERIJSECTOR probleem zijn zijn te te reinigen. reinigen. Daardoor Daardoor hebben hebben BAKKERIJSECTOR DE DE HYGIËNETOETS HYGIËNETOETS OMDAT VLOEREN DE BAKKERIJSECTOR DE HYGIËNETOETS kiemen randgebieden MOETEN GEVEN kiemen en en bacteriën bacteriën in in de deIN randgebieden MOETEN DOORSTAAN, DOORSTAAN, GEVEN MOETEN DOORSTAAN, GEVEN WIJ OPLOSSING AAN! ook om WIJ DE ook geen geen nisjes nisjes om zich zich te te nestelen. nestelen. WIJDE DE OPLOSSING OPLOSSINGAAN! AAN!

Het is een event voor iedereen die een stageplek, traineeship, baan of opleiding zoekt in de bakkerij-, zoetwaren- en foodsector en procesindustrie. Én die dat aanbiedt, uiteraard. Deelnemers zijn grote namen uit de bakkerij- en zoetwarenbranche, maar ook de bakker om de hoek kan meedoen. Daarnaast verleiden partijen als bouwbedrijven en koffieproducenten de bezoekers tot een baan of stageplek in hun bedrijf.

Silikal, Mainhausen Silikal, Mainhausen

Silikal, Mainhausen Silikal, Mainhausen

TEKORT AAN VAKMENSEN

WELK SILIKAL PRODUCT IS GESCHIKT VOOR EEN BAKKERIJVLOER? WELK PRODUCT WELK SILIKALmet PRODUCT ISGESCHIKT GESCHIKT NeemSILIKAL contact ons op IS over welk VOOR VOOREEN EENBAKKERIJVLOER? BAKKERIJVLOER? Silikalproduct geschikt is voor een Neem Neemcontact contactmet metons onsop opover overwelk welk bakkerijvloer via +31(0)344645196 Silikal Silikalproduct productgeschikt geschiktisisvoor vooreen eenbakkerijvloer bakkerijvloer of +31(0)344645196 info@avgvloeren.nl via via +31(0)344645196of ofinfo@avgvloeren.nl info@avgvloeren.nl Wij advies. Wij geven vrijblijvend professioneel advies. Wijgeven gevenuuuvrijblijvend vrijblijvendprofessioneel professioneel advies.

Aanleiding voor dit event is het steeds groter wordende tekort aan goede vakmensen in de betrokken branches. Zowel de bakkerij- en zoetwarensector als de procesindustrie hebben in de nabije toekomst te maken met een groeiend aantal vacatures en een dalende instroom vanuit mbo en hbo. Tijd om potentiële werknemers uit te nodigen en te laten zien in wat voor mooie branches zij kunnen werken.

ook niet aantreffen. Bij Futuremakers draait het om interactie. Bezoekers gaan in gesprek met de bedrijven en dan niet alleen met de ‘bazen’, maar ook met de plantmanagers, operators en de HR-afdeling. Door deze laagdrempelige, avontuurlijke opzet hoopt de organisatie de deelnemende bedrijven op de kaart te zetten. Van iedere deelnemer en bezoeker wordt een actieve bijdrage verwacht. Bedrijven leveren stageplekken, traineeships en/of vacatures, of brengen hun bedrijf op een creatieve manier in beeld, met bijvoorbeeld de ‘Bakery Bios’ of een activiteit. MAATWERKOPLEIDINGEN

Fryslân werkt! financiert een aantal maatwerkopleidingen, zoals de basiscursus Gistdegen van het Friesland College. Tijdens deze cursus leren deelnemers in tien weken de basis van het broodbakken, waarna ze gemakkelijker een baan kunnen vinden in de bakkerij, als bakker of operator. Het event Futuremakers vindt plaats op woensdag 13 oktober van 10:00 tot 14:00 uur in Sophia’s (Langemarktstraat 1 in Leeuwarden). Voor de organisatie bundelen Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland, Bakery Sweets Center, Nederlands

Industrieweg 16 | 4051 BW Ochten - 64 |51 96 | 0344 info@avgvloeren.nl Industrieweg 16 BW -- 64 IndustriewegTelefoon 16 || 4051 4051 0344 BW Ochten Ochten | Telefoon Telefoon 0344 64 51 51 96 96 || info@avgvloeren.nl info@avgvloeren.nl

WWW.AVGVLOEREN.NL Winkeliers twijfelen over koopavond door personeelstekort

Voorkom lichamelijk overbelasting in de bakkerij

Veel winkeliers, zowel in food als non-food, twijfelen of ze doorgaan met de koopavond, omdat ze moeite hebben de roosters in te vullen vanwege personeelstekorten.

Moet je je rug nou recht houden, of juist een beetje bol? Als je brood inpakt, moet je dan je arm hoog houden, zodat je het brood niet raakt? En hoe neem je op de juiste manier producten van de band af?

Ook aan opening op zondag en maandag wordt steeds meer getwijfeld. Dat stelde directeur Jan Meerman van INretail na eerdere berichtgeving door De Telegraaf. Volgens Meerman heeft de helft van de winkeliers veel moeite om vacatures in te vullen. Die vacatures staan volgens hem vaak maanden open. ‘Ze kampen met een voortdurend bezettingsprobleem.’ De winkeltijden moeten daarom worden aangepast aan de bezetting, aldus Meerman. Winkeliers kiezen dan eerder voor sluiting op momenten die minder druk zijn, zoals dus de koopavond, zondag en maandag. Marktonderzoeker RMC, die de drukte in de winkelstraat bijhoudt, meldde

eerder deze maand dat sinds de coronacrisis de weekenden minder druk zijn en dat vooral de koopavond en zondag geraakt werden door de pandemie. Het aantal passanten in de winkelstraat ligt nog altijd veel lager dan voor de uitbraak van de crisis. Bron: Deondernemer.nl

de juiste manier van werken getoond. Er is ook een vragenlijst beschikbaar om te analyseren waar mogelijke lichamelijk overbelasting zich voordoet en wat je er aan kunt doen.

In de bakkerijbranche komen relatief veel schouder- en nekklachten voor. Op de website van Veilig & Gezond in het Bakkersbedrijf staat de serie filmpjes ‘Fact of Fake’. Ze helpen fysieke overbelasting in de dagelijkse bakkersprakrijk te voorkomen. Het voorlichtingsmateriaal is gratis te bekijken voor jou en je personeel. Van ieder filmpje zijn twee versies beschikbaar. In de ‘fact of fake’-versie wordt een manier van werken getoond en gevraagd of dit ‘fact’ of ‘fake’ is. Vervolgens wordt het antwoord gegeven en de juiste manier van werken getoond. In de andere, snelle versie wordt alleen

Het horecaconcept Sophia’s opent binnenkort de deuren in het voormalige Aegon-gebouw, tegenover het station in Leeuwarden. Op 13 oktober wordt de binnenplaats van Sophia’s omgetoverd tot Futuremakers-wereld. Bezoekers gaan op avontuur langs diverse functies en vinden zo de match met hun eigen skills, interesses en talent. Het wordt géén beurs met stands, en banners zul je er

TE KOOP:

Kijk op www.veiligengezond. com/gezond-werken/filmpjes

W.P. HATON KEGELOPBOLLER TYPE CR59 IN SUPER NETTE EN GOEDE STAAT € 4.900,-- ex btw.

Ackersdijk.nl Tel. 06-51259700

Bakkerij Centrum en Fryslân werkt! hun krachten. Bezoekers melden zich aan op www.futuremakersnoord.nl Als (nog) niet gelieerd bedrijf meedoen? Word dan last minute lid van één van de dragende partijen. Mail naar Hilco Wagenaar, info@bakerysweetscenter.nl, of Anneke Post, anneke@mobnn.nl  Bron: Bakery Sweets Center


| 17

Bakels introduceert chocorotsjes: niet bakken maar koelen! Na het overweldigende succes van de introductie in Engeland, is vanaf nu ook in Nederland de Bakels No Bake Chocolate Slicemix verkrijgbaar. Met deze mix maak je heerlijke chocoladebars met een volle chocoladesmaak en vulling van krokante koekjes. Bakels introduceert dit concept onder de naam Chocorotsjes. Het handige aan de No Bake Chocolate Slicemix is dat het product niet gebakken hoeft te worden. De mix hoeft slechts met de andere ingrediënten aangedraaid en vervolgens in de koelkast geplaatst

en noten, caramel en framboos en caramel en popcorn. Alle drie erg onderscheidende en makkelijk te maken producten.

te worden. Na opstijven kunnen de bars op verschillende manieren worden afgemaakt.

De Bakels No Bake Chocolate Slicemix is evenals de nieuwe Bakels Raspberry Millionairs Caramel, vanaf heden verkrijgbaar.

Er worden tijdens de introductie drie recepten meegeleverd: Caramel

Meer info via de Bakels-vertegenwoordiger en via de website www.bakels-senior.nl.

WERKWIJZE:

C aramel

en FramBoos

- 500 g Bakels No Bake Chocolate Slicemix

C aramel

- 95 g gesmolten boter - 45 g water - 450 g Bakels Raspberry Millionairs Caramel (nieuw)

Plaats de No Bake Chocolate Slice in de planeetmenger met de vlinder. Smelt de boter/margarine en voeg dit samen toe met het water. Meng gedurende 1 minuut op lage snelheid, dan bijkrabben en nog eens 2 minuten mengen. Plaats in een bakvorm van 32 cm x 20 cm, druk de massa iets aan. Zet het geheel vervolgens in de koelkast. Verwarm de Millionaires Caramel tot ca, 50°C zodat het vloeibaar is. erdeel deze vervolgens over de gekoelde basis. Opnieuw koelen. Dek af met een dun laagje chocolade (Bakels Chockex puur). Bestrooi met witte chocoladekrullen. Snijd stukjes met afmeting naar wens.

en noten

- 500 g Bakels No Bake Chocolate Slicemix - 90 g gesmolten boter - 100 g ahorn / maplesiroop - 450 g Bakels Millionairs Caramel WERKWIJZE:

Plaats de No Bake Chocolate Slice in de planeetmenger met de vlinder. Smelt de boter/margarine en voeg dit samen toe met de siroop Meng gedurende 1 minuut op lage snelheid. Plaats in een bakvorm van 32 cm x 20 cm, druk de massa iets aan. Zet het geheel vervolgens in de koelkast. Verwarm de Millionaires Caramel tot ca, 50°C zodat het vloeibaar is. Verdeel deze vervolgens over de

C aramel

gekoelde basis. Leg willekeurig diverse noten en fruit op de karamel.

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Afgeleren met Bakels Superglans Neutraal. Snijd stukjes met afmeting naar wens. Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv

en popCorn

- 500 g Bakels No Bake Chocolate Slicemix - 90 g gesmolten boter - 100 g ahorn / maplesiroop - 400 g Bakels Millionairs Caramel - 150 g Bakels Chockex puur - (Gezouten) popcorn WERKWIJZE:

Plaats de No Bake Chocolate Slice in de planeetmenger met de vlinder. Smelt de boter/margarine en de siroop en voeg dit toe. Meng gedurende 1 minuut op lage snelheid. Plaats in een bakvorm van 32 cm x 20 cm, druk de massa iets aan. Zet het geheel vervolgens in de koelkast. Verdeel de popcorn over de No Bake-massa. Verwarm de Millionaires Caramel tot ca, 50°C zodat het vloeibaar is. Besprenkel de Millionairs Caramel over de bovenkant van de popcorn en laat gaten achter. Smelt de Chockex en besprenkel over de bovenkant van de popcorn en caramel, waardoor gaten achterblijven. Snijd stukjes met afmeting naar wens.

Compad Studio

Snel en

professioneel online Uw complete webshop in eigen huisstijl: • Geheel in eigen beheer • Meerdere afhaallocties en bezorgopties mogelijk • Werken met tijdblokken met maximum aantal bestellingen • Meerdere afrekenopties, waaronder Ideal • Werken met diverse aanbiedingen en kortingsopties • Kan gekoppeld worden aan Compad Bakkerij • Inclusief hosting en beveiligingscerificaat (SSL) • Compleet opgeleverd, dus direct operationeel

Volle dig in uw

EIGEN huiss tij

Compad Studio • reclame • websites • webshops 053-432 99 95 • design@compad.nl • www.compadstudio.com

l


18 |

Wie maakt Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje? Omroep Brabant gaat voor de 25ste keer op zoek naar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Voor deze wedstrijd kunnen bakkers, slagers, leerlingen, studenten, thuisbakkers en innovatieve worstenbroodbakkers zich aanmelden. In februari 2020 heeft de organisatie de bakfinale en de prijsuitreiking vanwege corona moeten annuleren. Vanaf nu wordt de wedstrijd voor 2022 opgestart. Inschrijven kan tot en met 26 september 2021 voor de ambachtelijke bakkers en slagers

(categorie A). Tot en met 30 januari 2022 kunnen thuisbakkers, leerlingen, studenten en innovatieve bakkers (categorieën B, C, D en E) zich inschrijven via www.hetlekkerstebrabantseworstenbroodje.nl Daar is ook het wedstrijdreglement te vinden. MYSTERY SHOPPER

De uiteindelijke winnaar in de categorie bakkers en slagers wordt driemaal bezocht door een Mystery Shopper. Hierdoor tellen ook de worstenbroodjes mee, die elke dag in

BakeryNext •nl 13

AK DE V

KRA

OO NT V

K R BA

KEN

D D NE

ERLA

ND

13

WI 68 L’ 3

JA

IK

De wedstrijd is een samenwerking van scholengemeenschap De Rooi Pannen, Summa College (beiden in Eindhoven), Curio in Breda, Markland College in Oudenbosch, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging en Omroep Brabant.

4

-1

Bro

De bekendmaking van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2022 is op woensdagavond 23 maart tijdens een prijsuitreiking bij De Rooi Pannen in Eindhoven.

heel Gewoon brood bijzonder van eigen bodem

Biobased zijn emmers duurzame voor oplossing opslag

na

r0 6

Ap p a ‘

PRIJSUITREIKING

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

od via - en Wh Ba ats nk Ap etb p o akk ntv ers an nie 2 ge uw 67 n? s 6

Nummer 2021 | k 38 | 11 | Wee Jaargang

de winkel worden verkocht. Het innovatieve worstenbroodje is speciaal voor degenen die zijn of haar creaties willen tonen. Voor deze categorie is er geen bepaling wat betreft vorm, samenstelling of smaak. De voorronde van de strijd voor thuisbakkers, leerlingen en studenten is op 15 februari 2022 bij De Rooi Pannen in Eindhoven. Het finale bakken is op 21 maart 2022, eveneens bij De Rooi Pannen in Eindhoven. Voor het innovatieve worstenbroodje is er geen voorronde. Die deelnemers leveren hun worstenbroodjes in op 15 februari.

8

van overstap Maak de dag r k te nacht naa nachtwer

aal bij eden om mogelijkh komt daar allem Er zijn en. Wat verminder kijken? na 6 er op pagi Lees verd

Be Our Next Friend Dat kan, want nu is er Bakery Next, de vakkrant voor de bakkerijbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, introducties, vraag- en aanbod, wetenswaardigheden. Kortom het blad waar velen sector van achter het bureau, voor de oven tot in de winkel op zaten te wachten. EEN OPEN KRANT MET VERSTAND VAN ZAKEN

Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Bakery Next wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom willen we u als lezer alle ruimte

begint errenchef Beluga-st erie iss hippe pat en een crowdfunding itief X in tricht k in Maas Mag add el Y? hters hebb De opric hun droomzaa idd om nkelijke gestart levensm en toega check. nen. e handige te begin een snell A heeft voor een DE NVW ontwikkeld tool online na 10 er op pagi Lees verd

na 14

er op pagi

Lees verd

geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, Bakery Next staat open voor meedenkende lezers. EEN KRANT DIE GELOOFT IN VASTE RELATIES

Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Next Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 80 euro per jaar (excl. 9% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 18 keer per jaar Bakery Next en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

JA, IK WORD ‘NEXT FRIEND’ VAN BAKERY NEXT.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................. M / V

MAAK KANS OP EEN JOSTO!

Als u ‘Next Friend’ wordt van Bakery Next ontvangt u niet alleen 18 keer per jaar deze krant, maar u doet automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’ van Bakery Next. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: Bakery Next Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@bakerynext.nl U kunt ook op www.vriendvan.nl de bon invullen.


| 19

Albert Heijn verkoopt brood van gisteren Albert Heijn zet een volgende stap in de strijd tegen voedselverspilling met ‘Brood van gisteren’. Brood dat gisteren vers in de winkel is aangeleverd en niet verkocht is op de dag zelf, wordt de volgende dag tot 11.00 uur aangeboden voor een voordelige prijs.

versity & Research (WUR) blijkt dat er relatief gezien veel brood verspild wordt. Ongeveer de helft van het verspilde brood blijft onverkocht in de supermarkten en de andere helft van de verspilling vindt plaats bij consumenten thuis, aldus het onderzoek. Naast de uitbrei-

de schappen goed gevuld hebben. We werken daarom al jaren aan verschillende initiatieven om minder te verspillen.’ Het Verspil-meniet-zakje is vanaf begin september verkrijgbaar in twaalf Albert Heijnwinkels in Capelle aan den IJssel, Groningen, Den Haag, Hoofddorp, Hengelo, Assen, Amsterdam, Echt, Tilburg, Heemskerk en Tiel. Voor 1 euro krijgen klanten een herbruikbaar verszakje gevuld met groente en fruit dat wat rijper is of een plekje heeft, maar nog steeds even lekker is. Als klanten het idee omarmen, is Albert Heijn van plan om het verspilme-niet-zakje in meer winkels aan te bieden.

Donutgigant geeft franchiseprimeur aan Attractie - & Vakantiepark Slagharen

het park en is dagelijks geopend vanaf 10:00 in de ochtend. De vestiging biedt het gehele assortiment aan Dunkin’ donuts, dranken en koffie aan, aangevuld met een aantal Slagharen-items.

Koffie- en donutgigant Dunkin’ heeft deze zomer haar deuren geopend in Attractie - & Vakantiepark Slagharen. Na het succes van de eerste 35 winkels in eigen beheer van de afgelopen jaren, is de volgende stap ook het uitgeven van franchisevestigingen. Bezoekers van het Attractie - & Vakantiepark Slagharen kunnen terecht bij de Dunkin’ in de Main Street voor koffie en donuts. Dunkin’, een van ’s werelds grootste coffee en baked goods merken, doet het goed in Nederland. Na de komst van een eerste Nederlandse vestiging in 2017 zijn er al stores in onder andere Amstelveen, Amsterdam, Almere, Den Haag, Hilversum, Leiden, Rotterdam, Roermond, Eindhoven, Tilburg, en Zoetermeer geopend. SNELWEGLOCATIES

Daarnaast kwam eerder al de succesvolle samenwerking met Jumbo en

New York Pizza naar buiten en lopen er op dit meerdere tests in diverse snelweglocaties en zijn er diverse pop up-locaties bij Van Der Valk Hotels en Restaurants. ‘De samenwerking met Slagharen, onderdeel van Parques Reunidos, is van beide kanten een logisch gevolg, nadat een eerste Dunkin’ al was geopend in Movie Park Duitsland’, aldus Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin’ in Nederland. ‘De stap om deze eerste franchise op te starten met een bestaande franchisepartner van Dunkin’ International maakt deze

voorlopige eerste franchisevestiging een mooi vervolg op de expansieplannen in Nederland.’ SLAGHAREN-ITEMS

De vestiging in het attractiepark hanteert de openingstijden van

Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods-merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts-winkels, die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

APP VOOR BROODAFDELING

Een half brood kost 25 cent, een heel brood en een zak bolletjes 50 cent. Op dit moment wordt Brood van gisteren aangeboden in ruim veertig winkels, maar Brood van gisteren ligt over enkele weken in alle winkels in de schappen. Brood is een van de meest verspilde producten en was ook het thema van de landelijke Verspillingsvrije week, die van 7 tot en met 13 september plaatsvond. Naast Brood van gisteren, start Albert Heijn deze week ook met het Verspil-me-nietzakje en gaat de supermarkt in meer winkels de digitale oplossing ‘dynamisch afprijzen’ toepassen. De ambitie van Albert Heijn is de helft minder voedselverspilling in 2030. VEEL BROOD VERSPILD

Albert Heijn werkt samen met de Stichting Samen tegen Voedselverspilling en was een van de deelnemers van de landelijke Verspillingsvrije week. Uit het voedselverspillingsonderzoek van Wageningen Uni-

ding van Brood van gisteren naar alle winkels, plaatste Albert Heijn tijdens de Verspillingsvrije week op diverse broden stickers met tips en recepten om oud brood te gebruiken. Ook op allerhande.nl en op receptkaarten in de winkel staan verschillende tips over wat je kunt maken van overgebleven brood. ZONDE VAN HET ETEN

Anita Scholte Op Reimer, verantwoordelijk voor Kwaliteit en Duurzaamheid bij Albert Heijn: ‘Voedselverspilling is een grote uitdaging. Iets meer dan 1 procent van de producten die wij inkopen, belandt niet op het bord van onze klant. Dat lijkt misschien mee te vallen, maar het is wat ons betreft te veel. Dat is niet alleen zonde van het eten, maar ook van de tijd en de energie die in de productie ervan is gestoken.’ Daarom wil de supermarktketen zelf zo min mogelijk voedsel verspillen. ‘Aan de andere kant willen we uiteraard de klant ruime keuze bieden en

In het voorkomen van voedselverspilling legt Albert Heijn de nadruk op preventie. Zo wordt gewerkt met een slim bestelsysteem waarbij aanbod automatisch afgestemd wordt op de verwachte verkoop. Op de broodafdeling adviseert een speciale app medewerkers hoeveel brood er op een bepaalde tijd afgebakken moet worden om de juiste hoeveelheden klaar te hebben. Mochten er ondanks alle bestaande en nieuwe initiatieven toch goede producten overblijven, dan gaan die zoveel mogelijk naar de Voedselbank. Daarnaast wordt van onverkocht brood veevoer gemaakt en overgebleven groente en fruit wordt vergist tot biobrandstof. Op die manier krijgen alle overgebleven producten een goede bestemming. In 2020 nam de relatieve hoeveelheid voedselverspilling van Albert Heijn met 7 procent af van 5,6 ton naar 5,2 ton per miljoen euro verkocht voedsel.

SELMI Clusters

voor pindarotsjes en andere chocolade-noten producten. • 6 spuitkoppen • Koppeling met Selmi tempereer-machine • 2 versies (koel-tunnel of platen)

SELMI Clusters platenversie Input: 8x plaat 600x400mm

info@henkkoenen.nl +31(0)161-452516 www.henkkoenen.nl /henkkoenen


20 |

Brood en sport: een goede match voor je sportieve klant

D e B a k k e r s p l a at s VACATURE De Bakker B.V. in ’s-Hertogenbosch zoekt per 1 september een fulltime productiemedewerker van 18-35 jaar. Eigenschappen: draagt graag verantwoordelijkheid, is leergierig en werkt goed in teamverband. Onze werkweek is 38 uur in 4 dagen. Altijd 3 dagen weekend! Meer informatie of je CV opsturen? Mail naar jeroen@petitpastry.nl BN2021-11

TE KOOP Een gebruikte WP-5 rijen kopmachine uit bouwjaar 1994. Bij interesse of voor meer informatie: Guido@kovandaalen.nl Bakkerij Brood&Ko, Bodegraven, 0172-618772 BN2021-11

TE KOOP O.a. 4 Josto werkbanken, W.P. deeginvries-bewaarcel en deeginvries-ontdooicel. Op`t Root vlaairuitjes machine. 6 platenwagens 60x80, 20 etages met alusteel platen, stokbroodplaten, geperforeerde platen. Winterhalter GS640 gereedschappen wasmachine. V.O.F. Bakkerij Ortmans, Gulpen. 043-4501391 / j-ortmans@home.nl

TE KOOP Nog te koop ivm. stoppen bedrijf: 1 Sanyo / Emondt airco-installatie voor winkel of banketbakkerij:  500,00 euro 8 diepvriesmanden  60 x 80 cm:  75,00, euro 6  rvs  diepvriesplateaus 60 x 80 cm: 50,00 euro  12  rvs diepvriesplateaus 30 x 40 cm: 50,00 euro 12 rvs  blikken 56 x 46 cm ideaal voor transport gebak e.d: 100,00 euro Alles in 1 koop: 750,00 euro Bakkerij Boonstra, Ureterp  Tel 0512 301413 info@bakkerij-boonstra.nl BN 2021-12

VACATURES Voor onze bakkerij in Mijdrecht zijn wij op zoek naar een allround banketbakker, 38 uur. Voor onze bakkerij in De Kwakel zijn wij op zoek naar een broodbakker, 38 uur. Voor onze bakkerij in De Kwakel zijn wij op zoek naar een inpakmedewerker, zaterdag van 0.00 tot 5.00 uur Voor onze winkel in Mijdrecht zijn wij op zoek naar een verkoper m/v, 38 uur. Stuur je reactie en cv naar: Brood & Banketbakkerij Westerbos & Mens t.a.v. Jan Westerbos Kerklaan 7, 1424 BK De Kwakel Of email: info@westerbos.nl

Fanatieke sporters zijn vaak ook heel bewust met hun voeding bezig. Dat geldt voor topsporters, uiteraard, maar ook voor de recreatieve sporter. Hoe kun je die sportieve klant verleiden om een broodje te pakken? Onder je klanten in de bakkerij zullen veel sportschoolbezoekers, wielrenners of mensen zitten die met een bewegingsprogramma wat willen afvallen. Zij kijken in hun voedingskeuze naar energiegehalte, eiwitten of koolhydraten (snelle suikers of juist laag in koolhydraten).

Dit kan een ‘gewone’ boterham zijn of een bruin bolletje of volkorenmueslibroodje. De aanbeveling is vier tot acht bruine of volkorenboterhammen per dag. Kort voor een training valt een krentenbol of mueslibroodje ook nog wel eens in de smaak, omdat die een mooie mix bevatten van snelle suikers en complexe k­oolhydraten. Een grote vezelrijke maaltijd valt soms zwaar op de maag. Wat mensen prettig vinden, verschilt van persoon tot persoon.

Met de Compact serie van AVT, kunt u al brood snijden en verpakken op slechts 4 m2 BN2021-11

TE KOOP Een Zilco triltafel voor chocoladeletters en vormen. Een Zilco couverturebak 5 liter inhoud. Beide in goede staat. Douche kleurkoffer van Backer & Co t.e.a.b. Fam. Groen in ’t Wout 030-6705156 BN2021-11

TE KOOP GEVRAAGD: Tesch tijdklokken voor Kemper deegdraaier. Mogen defecte rand of glas hebben. Jos Hogervorst tel. 06-51259700 BN2021-12

TE KOOP: MELFORM kunststof koelbox groot, met RVS binnenframe 5 etages 60x40cm en 2 grote koelelementen 148 liter,€ 475,-; MELFORM kunststof koelbox 8 etages 33x53 cm, (Gastonorm 1/1) incl. 2 grote koelelementen € 275,22 alusteel banketbakkersbakplaten 60x80 cm, met schuinomgezette korte zijdes á € 10,- ; RVS wagen met 6 grote grondstofbakken € 300,-; Speculaaswalsen KGM nieuwstaat,pepernoot, Mini speculaas en smalle lange speculaaspoppen, € 250,- per stuk.;ORWAK 5031 vuilpers ,zware uitvoering, ook geschikt voor kratjes en bundels karton .€ 3.250,-; Veel ovenonderdelen voor DIJKO,BECKER en BONGARD. Gewoon even mailen of bellen. ACKERSDIJK BAKKERIJMACHINES PIJNACKER Tel. 06-51259700 info@ackersdijk.nl BN2021-12

BN 2021-12

VACATURE Griffioen Brood & Banket in Harmelen zoekt een enthousiaste allround broodbakker (38 uur. Wil jij werken in een gemotiveerde werkomgeving in een klein team met respect voor elkaar, waarbij meedenken en creativiteit zeer gewaardeerd worden? Reageer dan nu! vacature@griffioenbroodbanket.nl Tel. 0348-441227 of 06-27362470 (Sytse Griffioen) Informatie: sytse@griffioenbroodbanket.nl BN 2021-12

VACATURES Bert Muller Service (www.bertmuller.nl) zoekt ervaren, klantvriendelijke servicemonteurs. Je onderhoudt, plaatst en repareert bij de klant hun kostbare en onmisbare apparatuur zoals ovens, mengers en vaatwerkspoelmachines in de bakkerij, keuken en/of restaurant. Nieuwsgierig geworden? Bel voor meer informatie: 036-5367140 of mail naar td@bertmuller.nl BN 2021-12

TE HUUR Te huur in het midden van het land: bakkerij/ winkel. Geen overnamekosten etc. Welke jonge ondernemer heeft belangstelling om op interessante wijze zijn droom te willen beginnen? Stuur een app: 06 30994854 (Dick van Leeuwen)

Ook voor onderhoud en reparatieBN 2021-12 van andere Advertenties blijven merken minimaal 2 edities vermeld in deze snijen rubriek. Heeft u gevonden wat u zocht, of verkocht wat u heeft aangeboden, is de vacature ingevuld of de nieuwe baan verpakkingsgevonden? Laat het ons weten, dan verwijderen wij de advertentie. machines

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsmachines

Met de Compact serie van AVT, kunt u al brood snijden en verpakken op slechts 4 m2 WWW.AVT.NU | info@AVT.NU | +31 (0)76 54 15 260 | Nijverheidsweg 25 | 4731 CZ OUDENBOSCH

? t r a t S n a v Goed n e st i l a i ec p s e l ë i c n a n De fi ! j i r e k k a b e in d

Energierepen, sportdrankjes, eiwitshakes en de snacks in de sportkantines zijn erg in trek. Terwijl een klassieke (volkoren)boterham of mueslibol ook de juiste voedingsstoffen levert die sporters nodig hebben. Maar weten zij dat wel?

NA DE TRAINING

Consumenten denken bij eiwitten aan shakes en kwark, maar niet aan brood. Terwijl brood zeker een bijdrage aan de eiwitinname levert, want graanproducten, waaronder brood, dragen voor 22 procent bij aan de eiwitinname. 

EEN GOEDE BASIS

Voor iedere sporter, op elk niveau, is brood een uitstekende basis. Brood zorgt onder andere voor de nodige koolhydraten en eiwitten; precies wat sporters nodig hebben. Deze geven namelijk energie, en eiwitten zijn ook goed voor (het herstel van) de spieren. Met brood kun je bovendien volop variëren en het is gemakkelijk mee te nemen, ook in de sporttas. Brood past dus uitstekend bij een actieve en sportieve levensstijl. In de praktijk zien we dat fanatieke sporters vaak focussen op producten met extra energie, koolhydraten of eiwit, omdat zij menen deze te moeten aanvullen voor, tijdens of na het sporten. Maar eigenlijk volstaat de boodschap aan de sportieve klant: Eet én drink gezond volgens de Schijf van Vijf en neem vooral volkoren of bruin.

Naarmate je intensiever sport, heb je meer eiwitten nodig. Maar de meeste Nederlanders kunnen prima de benodigde eiwitten uit hun basisvoeding halen, zonder daar extra aandacht aan te besteden, zo zegt het Voedingscentrum. Een extra boterham (of schaaltje yoghurt) na een training dus. De granen in brood leveren een interessante mix aan voedingsstoffen. Brood met rozijnen, zaden en pitten leveren zelfs nog iets extra’s, denk aan meer eiwitten, B-vitamines en ijzer. Met een gezond en gevarieerd voedingspatroon krijg je als sporter voldoende energie, eiwitten, vitaminen en mineralen binnen om goede sportprestaties te leveren. Brood(jes) met rozijnen, zaden en pitten past daar goed bij.  Bron: NBC.nl

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsmachines

WWW.AVT.NU | info@AVT.NU | +31 (0)76 54 15 260 | Nijverheidsweg 25 | 4731 CZ OUDENBOSCH

www.bouwer-officier.nl

Rijndijk 139 Hazerswoude-Rijndijk Telefoon (071) 34 19 000 Fax (071) 34 12 716


Sint

| 21

Geef uw assortiment tijdens de komende feestdagen een extra impuls. Keuze uit meer dan 30 sintproducten. Bestellen kan via telefoon, fax of e-mail!

T 013 - 511 45 45

www.chocolateriealbert.nl

68 Pagina's inspiratie voor het najaar! Bekijk het online of vraag een gratis exemplaar op via info@vipam.nl

Vipam International b.v. • Poppenbouwing 26a • 4191 NZ • Geldermalsen • Tel. 0345 56 56 70 • info@vipam.nl • www.vipam.nl


22 |

N uttige

adressen

ACCOUNTANCY AMS Accountants Tel. 0523 - 61 05 57 www.ams-accountants.nl Boschland Accountants & Adviseurs Tel. 0318-691111 www.boschland.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl ADVIES Bakery Academy Tel: 06 14960608 www.bakeryacademy.com Beko Advies Tel: 088-2023200 www.beko-advies.nl Kolijn Bakkerij Advies Tel: 06-33104958 www.kolijnbakkerijadvies.nl Resultsplus Tel: 06-21835075 www.resultsplus.nl TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl AFREKENSYSTEMEN Compad Software Tel. 053-4329995 www.bakkerijsoftware.com De Ridder & Den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 405550 www.digi.eu Evers Kassasystemen Tel: 073 645 8110 www.evers-kassasystemen.nl Graaggedaan.nl B.V. Tel. 085-7604360 www.graaggedaan.nl Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638690 www.marti-orbak.nl RBK Group Tel: 0570-680100 www.rbk.nl AUTOMATISERING AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com CSB-System Benelux BV Tel: 076-5307676 www.csb-system.com delaware Netherlands Tel: 073-6893537 www.dealware.pro/Foodnl Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl PWR Pack International B.V. Tel: 0318-519757 www.pwr-pack.nl RBK Group Tel: 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036-5358070 www.reflex-systems.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl Technisch Buro Rittershaus Tel: 030-2312392 www.rittershaus.eu www.terhaarnijverdal.nl Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl Van Wees Waalwijk Service B.V. Tel: 0416-673967 www.vanweeswaalwijk.nl

Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl BAKE/MAKE OFF Almost Ready Frozen bake off 020-5110848 www.almostreadyfrozen.nl Brown & Serve 020-5110848 www.brown-serve.com Comeba foodservice BV Tel: 0524-524928 www.comeba.nl Dero Foods Tel: 0183-500373 www.derofoods.nl Desem Steengoedbrood Tel. 024-3585404 www.steengoedbrood.nl De Graaf Bakeries Tel: 033-2997499 www.degraafbakeries.nl D. van der Pol & Zonen bv Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Lantmännen Unibake Nederland (Pastridor) (Schulstad) 0416-560088 www.lantmannen-unibake.nl Procema BV Tel: 0345-534748 www.procema.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com BAKKERIJGEREEDSCHAP AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.bakkerijgereedschap.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ COVEKA B.V. Bakkerij- en Grootkeukentechniek Tel: 038-3313685 www.coveka.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl Josto Innovatief in Roestvaststaal Tel: 0529-482244 www.josto.nl www.jostoshop.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Metaalindustrie van’t Wout Tel: 0174-292015 www.vantwout.com Meijers Pan-Glaze vof Tel: 0543-512301 www.bakvormen.nl BAKKERIJMACHINES AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.vanasseltenalferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Beldos Tel. 0032-36464048 www.beldos.com B & O Bakkerijtechniek BV Tel: 0165-316341 www.benobakkerijtechniek.nl BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Divary Engineering & Bakery Services Tel: 0343-523880 www.divardy.nl

Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl H.T.I. Bakkerijtechniek BV Tel: 024-6415848 www. htiwijchen.nl Handels Onderneming Ackersdijk Tel: 06-51259700 www.ackersdijk.nl Handelsonderneming Hengelo Tel. 074-2590900 www.hohhengelo.nl Handelsonderneming van Snippenberg Tel: +31 (0) 6 40996849 www.bakkerijwereld.com Interbake BV Tel: 0548-622751 www.interbake.nl JAC Tel: +32 (0)4 234 98 70 www.jac-machines.com Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Kalmeijer B.V. Tel: 070-3888950 www.kalmeijer.com König Nederland Tel: 0183-682868 www.koenig-rex.com Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Technisch Buro Kortlever BV Tel: 0183-352955 www.kortlever.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Jan de Ruyter bakkerijinstallaties Tel: 0181-627652 www.jdr.nl SVM Bakery Machines Tel: 085-9028814 www.svm-bakerymachines.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Theo van Vliet Weesp Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Unispray www.unispray.nl 0347-322097 Vanbakkernaarbakker BV Tel: 0181-410333 www.vanbakkernaarbakker.nl Vemag.nl B.V. Tel: 0412 - 640 858 www.vemag.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl BAKKERIJ MUSEUM Bakkerijmuseum ‘de oude bakkerij’ Tel: 0227-545014 www.deoudebakkerij.nl Bakkerijmuseum Hattem Tel: 038-4441715 www.bakkerijmuseum.nl Bakkerijmuseum Luyksgestel Tel: 0497-541314 www.bakkerij-museum.nl BAKKERSKLEDING Devagro Bedrijfskleding Tel: 040- 2518304 www.devagro.nl J. Zoetelief B.V. Tel: 020-6246002 www.zoetelief.nl CHOCOLADE Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Bonbon Atelier N. Limmen BV Tel: 075-6140571 CARLZ Tel.: 06 53 461 596 www.carlz.nl Chocolade te koop Tel: 06-15882744 www.chocoladetekoop.nl Chocolaterie Albert bv Tel: 013-5114545 www.chololateriealbert.nl

Chocolaterie Winters Tel: 040-20753142 www.winterschocolate.nl De Truffel BV Tel: 0348-434757 www.detruffel.nl De Jong Groothandel In Lekkernijen Tel: 035-6012806 www.dejonggroothandel.nl Dekom 040-2842050 www.dekomart.nl Ekris Chocola 06-14235699 www.ekrischocola.nl Handelsonderneming Zilco BV Tel: 036-5304519 www.zilco-industrial.nl Henk Koenen V.O.F. Chocoladevormen en machines Tel: 0161-452516 www.henkkoenen.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl JKV BV de chocoladevormenspecialist Tel: 0161-452290 www.jkvnl.com Leonidas Tel: 0165-534141 www.leonidas.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Van Ham Groothandel B.V. Tel: 013-5051591 www.vanhamgroothandel.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Visser Zoetwaren B.V. Tel: 0593-523671 www.visser-zoetwaren.nl DECORATIES Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Dekom Tel: 040-2842050 www.dekomart.nl J. Gort Decoraties BV Tel: 036-5370144 www.gortdecoraties.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com Trend Decor Tel: 0492-324690 www.trenddecor.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl DEEGVERWERKING AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Be-St Holland Products B.V. Tel: 085-0711877 www.deegcups.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl DIENSTVERLENING 3W Makelaars Tel: 033-4323552 www.3wmakelaars.nl Arbo Content Tel: 050-5293400 www.arbocontent.nl Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Beko Advies Tel. 088-2023200 www.beko-advies.nl Beko Coöperatie Tel: 0413-316800 www.beko-cooperatie.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl

Eurofins Food Testing Netherlands Tel. +31((0)88-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl KTBA Kwaliteitszorg 0800-5558880 www.ktba.nl Lemstra Kwaliteitsbeheersing Tel: 06-23804888 www.lemstraqa.nl MKB Nederland Tel: 015-2191212 www.mkb.nl Molenaar & Partners BV Tel: 06-22933963 www.molenaar-partners.nl NBOV Tel: 0182-693030 www.nbov.nl Nederlands Bakkerij Centrum Tel: 0317-471247 www.nbc.nl Normec Group Tel: 073-3030288 www.normecgroup.com Payroll-Talent Tel 010-7891066 www.payroll-talent.nl PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030-6566010 www.precon-food.n Stichting Ambachtelijke Bakkerij Tel: 088 - 666 9 333 www.ambachtelijkebakkerij.nu TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl DOSERING AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com Bakon food equipment bv Tel: 0113-244330 www.bakon.eu.com/nl Kombimix / Makombi Tel: 0413-292903 www.kombimix.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Terlouw / Unidos Tel: 055-5768628 Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl EETBARE BEDRUKKING Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com ETIKETTERING Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Compad Software Tel. 053-4329995 www.bakkerijsoftware.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel: 026-741000 www.dekoningh.nl EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040-2530665 www.espera.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Tegra Systems BV Tel: 0228-582780 www.tegrasystems.nl FORMULES Ambachtsbakker Tel: 033-2999053 www.ambachtsbakker.nl De Bakkers Combinatie B.V. Tel: 0318-762955 www.debakkerscombinatie.nl Echte Bakkersgilde Tel: 0317-424342 www.echtebakker.nl Heerlijk & Heerlijk Tel: 0345-470070 www.banket.nl Top Bakkers B.V. Tel: 055-5998222 www.topbakkers.nl GECONDITIONEERDE RUIMTE BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com

Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162-512012 www.romaned.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com GIST AB Mauri Netherlands B.V. Tel: 078-6525600 www.abmauri.nl Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be GRONDSTOFFEN AB Mauri Netherlands B.V. Tel: 078-6525600 www.abmauri.nl Aigremont N.V. Tel: +32(0)42737100 www.aigremont.be Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be Bak Speciaal Tel: 033-4654810 www.bakspeciaal.nl Bakels Senior-N.V. Tel: 0294-414559 www.bakels-senior.nl Bakeplus BV Tel: 077-3829090 www.bakeplus.nl Webshop.bakeplus.nl Bake-Performance NV Tel: +32 (0)11 392 002 www.bake-performance.be Baktotaal Bouwhuis B.V. Tel: 0548-623016 www.bouwhuis.com Beko Groothandel Tel: 030-2473050 www.beko-groothandel.nl Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Contined Tel: 0317-465410 www.contined.nl Cosun Beet Company Tel: 0165-525252 www.cosunbeetcompany.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Dawn Foods Benelux Tel: 0162-799010 www.dawnfoods.nl D. van der Pol & Zonen bv Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Dossche Mills Tel: +32 (0) 93814444 www.dosschemills.com Eicom Barneveld 0342-490700 www.eicom.nl FrieslandCampina Foodservice www.debic.com Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG Tel. +49 (0)5971 808 21 -0 www.hemelter-muehle.de Hoogenboom Benelux BV / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Ireks GmbH Tel: 040-2263800 www.ireks.nl Koopmans Meel BV Tel: 058-2948494 www.koopmansmeel.nl Meneba B.V. Tel: 010-4238911 www.meneba.com Puratos NV 0168-326260 www.puratos.nl Remia C.V. Tel: 030-2297911 www.remia.nl Royal Buisman Tel: 038-3861487 www.royalbuisman.com Ruitenberg Ingrediënts Tel: 0571-270000 www.ruitenberg.nl Smilde Bakery Tel: 0299-372856 www.smildebakery.nl Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Vamo produkten v.d. bakkerij BV Tel: 026-3646205 www.vamo.nl


| 23

Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Waddenmolen ‘t Hoogeland Tel: 595-454500 www.waddenmolen.nl Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl INKOOPORGANISATIES Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl Het Bakkerscollectief HK Tel. 0622376208 www.hetbakkerscollectiefhk.nl INZAMELING GEBRUIKTE FRITUUROLIE Olthuis Recycling Tel: 0321-381166 www.olthuisrecycling.nl Quatra Tel: 0080020202020 www.quatra.com IJS Bakeplus BV Tel: 077-3829090 www.bakeplus.nl Webshop.bakeplus.nl Beko Groothandel Tel: 030-2473050 www.beko-groothandel.nl Laan Heiloo Tel: 072-5331425 www.laan.nl NATUURLIJKE SMAAK EN KLEURSTOFFEN Natural Flavour Company Tel: 06-30330133 www.naturalflavourcompany.nl KOEL & VRIES Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Dawsonrentals (Nederland) BV Tel: 010-4952955 www.dawsonrentals.nl Emondt’s Koeltechniek en Winkelinrichting BV Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Gram Nederland BV Tel. 0850-188370 www.gram.nl HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/koelcelstelling Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl RBS Koudetechniek Tel: 06-20405669 www.rbskoudetechniek.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.koelcelbouwen.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Willemsen Koel- & vriesbouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl KRUIDEN & SPECERIJEN Hoogpak BV Tel: 0512-523818 www.hoogpak.nl J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij B.V. Tel: 0521-514040 www.polak.nl Raps Benelux Tel: 0499-373525 www.raps.com Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl MARKETING & PROMOTIE Bakkerij Monitor Retail Intelligence Consultancy Tel: 06-18514489 www.bricc.nl Bakkerij Support, Marketing voor Bakkers Tel: 06-10988842 www.bakkerijsupport.nl Buro MC Marketing & Creatie Tel: 088-2341700 www.buromc.nl

Versplatform Nederland Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com OLIËN EN VETTEN AAK Tel: 075-6278400 www.aak.com Levo Produktenmij BV Tel: 0517-394141 www.levo.nl Smilde Foods Tel: 0513-639639 www.smildefoods.nl Smilde Natura B.V. Tel: 0513-639629 www.smildenatura.nl Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl ONGEDIERTEBESTRIJDING Rentokil Pest Control Tel: 0800-7368654 www.rentokil.nl OPLEIDINGEN Aeres Hogeschool Wageningen Tel. 088-0206700 www.aereshogeschool.nl/ wageningen Albeda College Tel: 010-2901010 www.albeda.nl Bakery Institute. Tel: 075-6157226 www. bakeryinstitute.nl HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen Tel: 088-8903637 www.haskennistransfer.nl Markland College OudenBosch Tel: 0165-390390 www.markland.nl NBA Praktijkopleider voor de bakkerijbranche Tel : 0317-471255 www.nationalebakkerijacademie.nl Rijn IJssel Vakschool Wageningen Tel: 026-3129600 www.rijnijssel.nl ROC Horizon College Tel: 072- 547 64 76 www.horizoncollege.nl ROC van Amsterdam Tel: 06-51110625 www.rocva.nl Scalda Tel: 0118-558300 www.scalda.nl Stichting Bakkracht Tel: 0317-471203 OUWELS Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com OVENS AMF Den Boer 033-2994373 www.amfbakery.com Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Brouwer Oventechniek Tel: 0548-614798 www.brouweroventechniek.nl Dijko Ovens BV Tel: 013-5942211 www.dijko.com Heuft Thermo-Oel GmbH & Co. KG Tel: 06-14659332 www.heuft-backofenbau.de MIWE agency Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.com Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl

Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl PETIT FOURS De Bakker Patisserie Tel: 06-20367835 www.petitfour.nl Goemans Versbakkerij Tel: 0251-238354 www.goemansversbakkerij.nl Patisserie Unique Tel: 085-8771044 www.patisserieunique.nl PINNEN Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl PRODUCTIELIJNEN AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Integrated Bakery Tel: 073-5991402 www.integratedbakery.com Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Rinc Europe Tel: 0345 473 984 www. rinceurope.com Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Van Wees Waalwijk Service B.V. Tel: 0416-673967 www.vanweeswaalwijk.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl REINIGING & HYGIËNE Bioclimatic Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Cleanfix Benelux BV Tel: 0499-550033 www.cleanfix.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Green Clean Tel: 0653-200937 www.green-clean.nl HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/schuimtank Hospamed Tel: 06-33314404 www.hospamednederland.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Innovi BV Tel: 0546-660710 www.innovibv.nl Interceil Nederland Tel: 0481- 420460 www.interceil.nl Kolijn Bakkerij Advies Tel: 06-33104958 www.kolijnbakkerijadvies.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl QleanAir Scandinavia Tel: 085-0471822 www.qleanair.com Steamteq Nederland Tel: 085-1300910 www.steamteq.nl Stichting Voedsel Veiligheid­ inspectie Wageningen (SVVW) Tel: 0317 47 12 70 www.svvw.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl

REVISIE BSH Dalen Tel: 0524-552655

NBT Magazine Tel: 024-3246146 www.nbtmagazine.biz

www.bakkerijservice.nl RIJSKASTEN Van Asselt & Alferink BV Tel: 0345-820204

VERLICHTING Van Erkel | FoodLed Tel: 0182-320167 www.vanerkel.nl

www.asselt-alferink.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.rijskast.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl SILO’S Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Spekschoor Industriële Reiniging BV Tel. 0575-820000 www.silo-reiniging.nl Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl SNIJ- EN INPAKMACHINES AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Haddeman Machines B.V. Tel. (076)- 504 09 78 www.haddemanmachines.nl Omori Europe Tel: 088 - 666 7400 www.omori.eu Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl SPIJS & MARSEPEIN Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl TRANSPORT- EN PROCESBANDEN Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl UITZENDBUREAUS Uitzendbureau Het Ambacht Tel. 0591-555442 www.uitzendbureauhetambacht.nl VAATWASSER Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl VAKBLADEN Bakery Next Tel: 0515-432140 www.bakerynext.nl Bakkers in bedrijf Tel: 088-2944834 www.bakkersinbedrijf.nl Bakkerswereld Tel: 088-5840673 www.bakkerswereld.nl

VERPAKKINGEN/VERPAKKINGSMACHINES AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Beko Verpakkingen Tel: 088- 20 23 210 www.beko-verpakkingen.nl Chocapack Tel: 088-6500165 www.chocapack.com Dijkstra Plastics B.V. Tel: 053-5723884 www.rdplastics.nl Fuji Packaging Benelux Tel: 0320-266121 www.fuji-packaging.nl Guillin Nederland BV Tel: 033-4656262 www.guillinnederland.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Haddeman Machines BV Tel : 076-5040978 www.haddemanmachines.nl Havelaar verpakkingen BV Tel: 075-6400100 www.havelaar-verpakkingen.nl Omori Europe Tel: 088- 6667400 www.omori.eu Niverplast Tel: 0548-538380 www.niverplast.com Paardekooper Verpakkingen Tel: 0186-648222 www.paardekooper.nl Packlinq Tel: 0252-830000 www.packlinq.com Sensabox Tel: 06-12724888 www.sensabox.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Van Es Verpakking Tel: 0113-571559 www.vanesverpakking.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Zwager Techniek BV Tel: 0251-272088 www.zwagertechniek.nl VERZEKERINGEN Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Beon Risk Tel: (050) 317 55 40 www.beonrisk.nl H&R Verzekeringen Tel: 06-51016148 www.hnrv.nl Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl VLOEREN EN WANDEN AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Ruys Vloeren B.V. Tel: 055-5335363 www.ruysvloeren.nl Vloersch BV Tel: 0181-776286 www.vloersch.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com

VRUCHTEN & NOTEN Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl De Notenbeurs Tel: 0180-637063 www.notenbeurs.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl WEBSHOPS Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl WEGEN EN METEN Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com OCS Checkweighers BV Tel: 036-5252946 www.ocs-cw.com WINKELINRICHTING Emondt Koeltechniek en winkelinrichting Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Infrashop Winkelinterieurbouw Tel: 030-2239970 www.infrashop.nl Interieurbouw Koning BV Tel: 0252-623020 www.interieurbouwkoning.nl LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl Redie Interieurs Oirschot BV Tel: 0499-573232 www.redie.nl Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl ZUIVELPRODUCTEN SA Corman Tel: +32 87342211 www.corman.be Van Roemburg Ei & Zuivel Tel: 0342-471107 www.eienzuivel.nl OVERIGE PRODUCTEN Markus & Markus Stroopwafels bv Tel: (0182) 61 88 24 www.stroopwafelsvanmarkus.nl

Staat uw bedrijf nog niet in dit overzicht met nuttige adressen? Mail naar info@bakerynext.nl of bel 0515-432140


BAKKERSBELANG:

DE RISICOSPECIALIST BINNEN DE BAKKERSBRANCHE SLIM OMGAAN MET RISICO’S Als (vers)ondernemer garandeert u uw klanten topkwaliteit producten. Iedere dag weer. Die service vormt uw succes en is een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Met het ondernemen krijgt u ook te maken met zaken als risico en aansprakelijkheid. U helpen om slim om te gaan met die risico’s rond uw werknemers, winkel, inventaris en transportmiddelen: dat is waar wij goed in zijn. We staan bekend om onze betaalbare premies, onze persoonlijke service en snelle hulp bij schades. Als specialist in de bakkersbranche, weten we wat de specifieke risico’s zijn binnen bakkerijen, wat de financiële consequenties zijn en wat u kunt doen om de kans op deze risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Hierdoor krijgt u met onze grondige risicoanalyses en heldere adviezen altijd maatwerk voor uw bakkerij.

UNIEKE PERSOONLIJKE SERVICE Wij zijn een familiebedrijf dat zich al 100 jaar inzet voor de Nederlandse versondernemers. We kennen u persoonlijk, we kennen uw winkel en/of bakkerij en we kennen uw branche. We komen bij u langs voor een intakegesprek en we zijn er ook als u schade heeft. Kortom, we weten we wat u bezighoudt, we zijn er voor u op de momenten dat u ons nodig heeft en we helpen u om zo goed mogelijk te ondernemen. Met deze service zijn we uniek in de Nederlandse bakkersbranche! WILT U ZEKER WETEN DAT U DE RISICO’S IN UW (BANKET-) BAKKERIJ ONDER CONTROLE HEEFT? Neem dan contact op met een adviseur in uw regio. Een kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

erkt als ondernemer hard aan een mooie toekomst van edrijf. Daar horen risico’s bij. Geen probleem, maar u zich bewust van al uw risico’s? Alleen dan kunt u verwogen keuzes maken.

Wij spreken uw taal

een overzicht heeft van uw risico’s, helpt dit u bij het maken van de juiste

s en kan dit de toekomst van uw bedrijf een stuk zekerder maken. U

dan namelijk goed in beeld wat uw bedrijfsdoelstellingen in de weg kan

en kunt de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Denk dan niet alleen dus scherpe premies - Collectieve verzekeringen, www.bakkersbelang.nl • info@bakkersbelang.nl • Telefoon 033 - 24 75 566 •

rand, diefstal en ziekte van een werknemer. Maar bijvoorbeeld ook aan - Uitstekende polisvoorwaarden

06 - 39 42 73 27

Profile for Bakery Next

Bakery Next 13 2021  

De vakkrant voor de bakkerijbranche. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, in...

Bakery Next 13 2021  

De vakkrant voor de bakkerijbranche. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, in...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded