Page 1

Jaargang 11 | Week 27 | 2021 | Nummer 11

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

ws u ie sn n? r ke nge k a tb ntva e nk pp o a n B atsA e 68 h d 63 oo ia W r 7 B v 6

K I A

11

L’ I W

Gaan we broodjes bakken in de Melkweg?

J6 - 12 ‘ p 0

Apnaar

7 Medewerkers trainen collega’s op gastvrijheid

22

&FOOD

HYGIëNE DÉ VAKBIJLAGE OP HET GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

ADDICTIVE MEDIA | JULI | 2021 | NUMMER 5

D EF SI OO U F CL & IN NE IAL Ë GI PEC Y S H

Handreikingen voor de startende bakker

‘Ontzorgen visspecialist rode draad hygiënecode’

MAG een worstenbroodje eigenlijk op de post?

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) krijgt regelmatig de vraag van beginnende bakkerijen aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen bij het opzetten van een bedrijf. Het NBC geeft een aantal handreikingen.

De VNV werkt hard aan de nieuwe hygiënecode, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. ‘We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is’, aldus Toos Houwers van de Houwers Groep.

De kans is groot dat ook na de coronacrisis het online bestellen populair blijft. Nu veel mensen er (noodgedwongen) kennis mee hebben gemaakt, is die drempel aanzienlijk verlaagd. Welke waren mag je eigenlijk per post verzenden?

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 9

Eerste lichting Boulangers presenteert showstukken

Liefhebbers van kapjes gooien minder weg

Drieluik Bean to Bar, deel 3 (slot) Samen sterker

Een verslag van een spannende beoordelingsmiddag van de gloednieuwe opleiding van Summa Brood & Banket.

Mensen die vaak broodkapjes of -kontjes eten, gooien tot drie keer minder brood weg. Toch gaan er in Nederland wekelijks nog 2,5 miljoen broden de afvalbak in.

De chocolade-industrie is in beweging. In de afgelopen twintig jaar is er een verschuiving op gang gekomen binnen het complexe en verdeelde speelveld.

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 16

Lees verder op pagina 6


2

|

Van

COLOFON

de redactie

Terugkijken en vooruitblikken mkb ondanks de pandemie fors is blijven investeren in de eigen zaak. Ook zien we hoe museum De Oude Bakkerij met een verbouwing tijdens de lockdown, van de nood een deugd heeft gemaakt. En er is te lezen dat een trotse eerste lichting ‘Boulanger’ het Summa College heeft verlaten.

Nu de versoepelingen een feit zijn en de zomer definitief heeft doorgezet, staat ons niets meer in de weg om op een terrasje te genieten van zomerse lekkernijen. Liefst natuurlijk lekkernijen van de (banket)bakker, zodat die de schade van de coronacrisis hopelijk enigszins kan inlopen. Ter inspiratie staan in deze Bakery Next een aantal toppers van recepten die het water in de mond doen lopen.

Gelukkig valt er ook eindelijk weer vooruit te blikken. Megabeurs ‘Broodway’ in België kondigt aan door te gaan en ook de BakkersVakWedstrijden staan weer als vanouds gepland. En vooruit-

Verder kijken we terug op de afgelopen tijd. Zo valt te lezen dat het

Jaargang 11 | Week 27 | 2021 | Nummer 11

kijkend valt in het extra katern Hygiëne & Food te lezen welke innovaties op dit gebied hun intrede kunnen maken op jouw werkvloer.

IK JA 12 6 p ‘ 06 Ap aar

Medewerkers trainen collega’s op gastvrijheid

22

Handreikingen voor de startende bakker

Daarnaast zijn de aangeboden lessen over didactiek en pedagogiek een must voor elke docent en zijn

Het Eurofins Expertise Centre for Complex Carbohydrates and Chemistry (CCC) heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor het meten van suikers in voedingsproducten.

OVAAL SPECIAAL PADDESTOEL

GRAND MARNIER

KOFFERTJE

VERREKIJKER

SWEET NUT

BEN HUR

FLORENCE ALBÈRT NOOT RUMKOGEL

AARDBEI CUBAANSE KUS KONINGSKROON ALBÈRT GLAD GLOBE

PETJE

ZEBRA

ACCORDEON

MARASQUIN MANNON

VLIEG

KAATJE CROQUANT

OVAAL ROYAAL

CERICETTE CAFÉ BRASIL BOUCHÉE

TROPICAL

T 013 - 511 45 45

STOOMWALS

FRIESCHE STAARTKLOK

UIL

LILI

SUNNY DAY POIRE

SICILIË

WILLIAM SUIKERVRIJ

www.chocolateriealbert.nl

De methode meet in één run zes specifieke suikers én het totale suikergehalte en is erkend en goedgekeurd door de ISO, CEN en IDF als officiële analysemethode voor zuivel en zuivelproducten. Een aantal internationale wetgevende organen, waaronder de Europese Commissie (EC) en de Food and Drug Administration (FDA), eist specifieke en correcte etikettering van het aantal suikers in voedingsproducten. Voor wie het heel precies wil weten: Het gaat om EU-verordening nr.1169/2011, die verstrekken van voedingsinformatie aan consumenten vereist. Daarnaast specificeren de Codex Alimentarius-richtlijnen voor voedingswaarde-etikettering (CAC / GL 2 – 1985) dat die informatie moet bevatten over de in het voedsel aanwezige suikers. In dit geval

ADDICTIVE MEDIA | JULI | 2021 | NUMMER 5

F IE O D US FO CL & IN N E IA L G IË P E C S

‘Ontzorgen visspecialist rode draad hygiënecode’

MAG een worstenbroodje eigenlijk op de post?

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) krijgt regelmatig de vraag van beginnende bakkerijen aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen bij het opzetten van een bedrijf. Het NBC geeft een aantal handreikingen.

De VNV werkt hard aan de nieuwe hygiënecode, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. ‘We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is’, aldus Toos Houwers van de Houwers Groep.

De kans is groot dat ook na de coronacrisis het online bestellen populair blijft. Nu veel mensen er (noodgedwongen) kennis mee hebben gemaakt, is die drempel aanzienlijk verlaagd. Welke waren mag je eigenlijk per post verzenden?

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 9

Eerste lichting Boulangers presenteert showstukken

Liefhebbers van kapjes gooien minder weg

Drieluik Bean to Bar, deel 3 (slot) Samen sterker

Een verslag van een spannende beoordelingsmiddag van de gloednieuwe opleiding van Summa Brood & Banket.

Mensen die vaak broodkapjes of -kontjes eten, gooien tot drie keer minder brood weg. Toch gaan er in Nederland wekelijks nog 2,5 miljoen broden de afvalbak in.

De chocolade-industrie is in beweging. In de afgelopen twintig jaar is er een verschuiving op gang gekomen binnen het complexe en verdeelde speelveld.

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 16

Lees verder op pagina 6

Tot in september!

Jaargang 11, week 27, 2021, nr. 11

Aranka Klomp Redactie@bakerynext.nl

Bakery Next, de vakkrant voor bakkend Nederland. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Verschijnt 18 x per jaar.

ze waardevol voor een bakker die met stagiaires en jongeren werkt. ‘Zo leer je als bakker ook omgaan met gedragsproblemen van jongeren en om hen beter te begeleiden. Wat weer een beter rendement kan betekenen in het bakkersbedrijf’, zegt de leraar in opleiding.

Overweeg jij de stap te maken naar het onderwijs? Of wil je meer informatie? Neem contact op met Fontys via telefoonnummer 088-5078577 of via mail pth-e@fontys.nl

Vernieuwde suikeranalyse wordt wereldwijde norm

EENHOORN

&FOOD

HY

Hij vervolgt enthousiast: ‘Wanneer je als docent aan de slag gaat, dan wil je niks anders meer dan met de jeugd werken en hen helpen ontwikkelen tot waardige vakmannen en -vrouwen. Want dat geeft meer voldoening dan welk product ook dat jij binnen de bakkerij bereidt.’ Naast zijn studie aan de Fontys Hogescholen, werkt hij momenteel al als docent aan het Markland College in Oudenbosch. Er is volop werk voor wie het bakkersvak (deels) wil verruilen voor het onderwijs. Bakker Michael Korsten ging je voor en heeft nog geen seconde spijt gehad.

VERRIJKING

WAPEN

7

n

VOLDOENING

Michael Korsten, voormalig bakker, is nu student Lerarenopleiding Consumptieve Techniek tweedegraads aan de Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven. De inmiddels tweedejaars student is razend enthousiast. ‘De toegevoegde waarde van de opleiding Leraar Consumptieve Technieken voor een bakker is dat hij zijn kennis over grondstoffen, producten, gezonde levensstijl en duurzaamheid kan verrijken.’

great taste ...

Gaan we broodjes bakken in de Melkweg?

DÉ VAKBIJLAGE OP HET GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

Misschien heb je als bakker al wel eens overwogen het onderwijs in te gaan. Want wat is er mooier dan je ervaring en kennis doorgeven aan een nieuwe generatie?

culair leren, voor de leerling is het basiskennis opdoen van hoofd- en hulpgrondstoffen.’

11

L’ WI

HYGIëNE

Tot slot: Ondanks de afschaffing van de mondmaskerplicht is er in deze editie tóch wat broodnodige aandacht voor kapjes. Die van brood. In Nederland gooien de eters ervan veel minder boterhammen weg. In Japan gooien de eters ervan veel minder mondkapjes weg. Hoe dat zit, lees je in deze laatste editie voor de zomer.

Bakker, kom voor de klas!

Dat is niet alleen een verrijking voor hemzelf, ondervindt Korsten, maar ook voor het bedrijfsleven en zijn leerlingen in het (v)mbo. ‘Er is niks leukers dan samen met de leerlingen te leren over de verschillende reacties die grondstoffen geven aan elkaar. Voor jou is het mole-

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

ws ieu rsn n? ke ge ak n tb tva ke on an pp n B tsA 68 - e ha 3 od W 6 7 Bro via

Uitgave van: Addictive Media Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515-432140 www.addictivemedia.nl BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 (excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Redactie: Aranka Klomp E-mail: redactie@bakerynext.nl Twitter @bakerynext Redactieadvies: Coen de Kok, Pascalle Mulder, Frans Stommel, Ale Kor Riedstra en Jolanda van Voorthuizen Aan dit nummer werkte(n) mee: Joep Gommans, Sylvia Bark-Schram en Carola en Liane de Ruijter. Fotografie: Cover: Bakery Next Hart: Bakery Next Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker Tel: 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06-50212014 info@bay6print.nl Druk: Rodi Media ISSN: 2212-8247

betreft het dan alle mono- en disaccharides, behalve polyolen, isomaltulose en tagatose. Tot nu toe was er geen officiële onderzoeksmethode om al deze suikers tegelijk te testen. Traditionele onderzoeksmethoden vragen om afzonderlijke tests voor iedere suiker via enzymatische analyses, die het risico van onjuiste waarden met zich meebrengen. De nieuwe onderzoeksmethode van Eurofins CCC ondervangt deze ’traditionele’ analyseproblemen. De analysemethode meet de volgende zes suikers: glucose, fructose, galactose, lactose, sucrose en maltose. Bovendien toont ze het totaalgehalte van de suikers die in een monster aanwezig zijn. Door slechts één meting te gebruiken, wordt de doorlooptijd drastisch verminderd en wordt de stabiliteit van de meting verhoogd. Momenteel is de nieuwe methode van toepassing op matrices voor levensmiddelen en diervoeders, die retailproducten en etiketteringsvereisten omvatten.

Disclaimer: De Redactie van Bakery Next stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

Dutch Pastry Team werkt samen met het Franse Andros Het Dutch Pastry Team is verheugd om kenbaar te kunnen maken dat de bestaande samenwerking met ijswinkel.nl is uitgebreid met een nieuwe partner: Andros Chef. Het Franse Familiebedrijf Andros heeft reeds jarenlange ervaring met het verwerken van fruit. Naast het produceren van jam en andere toepassingen, heeft Andros zich sinds enige tijd ook toegelegd op het produceren van natuurlijke ingrediënten voor patissiers en glaciers. Dat dit niet zonder succes is, heeft het

Dutch Pastry Team ondervonden. Er wordt door de leden al gretig gebruik van gemaakt. De oplettende kijker van de livestream van de Dutch Pastry Award 2021 heeft de producten wellicht al voorbij zien komen, want ook de winnaar van de award, Joeri Vandekerkhove, heeft reeds de vruchten geplukt van deze nu al zeer succesvolle samenwerking. En niet alleen in spreekwoordelijke zin, want door zijn eerste plaats is hij naar huis gegaan met een mooi assortiment aan fruitpurees.

Omdat Andros Chef alleen maar gebruik maakt van de beste kwaliteit fruit, sluit dit uiteraard zeer goed aan bij de hoge eisen die de leden stellen aan hun creaties en zorgt deze samenwerking voor een prachtig eindresultaat. Het Dutch Pastry Team hoopt dan ook met de toevoeging van Andros Chef nog meer mooie recepten uit te kunnen werken, te delen en hiermee te kunnen inspireren. Om deze woorden kracht bij te zetten deelt Robin Hoedjes hierbij alvast een eerste recept met de verwerking van de producten van Andros Chef op pagina 7.

3

NIEUW!!! SLAGROOM UIT

NEDERLAND Gemaakt van 100% Nederlandse Weidemelk Maximale smaak door korte productie keten! Slagroom met 40% vet uit de Flevo polder

Vegan producten verdienen een vaste plaats bij Patisserie Unique Vegan producten veroveren een vaste plaats in de (banket) bakkerij. En dat ging vanaf 2019 ineens heel snel. Van buitenbeentje naar ‘toch eens proberen’.

Deels is de verkoop een vervanging van die van de bestaande soorten. Het andere deel bestaat uit een doelbewuste keuze en daarmee is het vegan-gebak een aanvulling op het assortiment. Het zorgt dus ook voor een nieuwe

doelgroep binnen de bakkerij. Patisserie Unique heeft van meerdere populaire lekkernijen een veganvariant op de markt gebracht, zoals aardbeichocoladegebak en

als dessertonderdeel. Het is belangrijk dat consumenten, ook diegenen met de uitdrukkelijke wens om vegan te eten, verrast kunnen worden met lekkere patisserie die 100 procent vegan is. En het mooie is: er is geen verschil waarneembaar; niet in smaak, niet in uiterlijk en ook niet in prijs. Een goede kans voor elke bakker om het in zijn aanbod op te nemen. Patisserie Unique heeft voor deze zomer ook

een abrikozentaart geïntroduceerd van 26 cm, in twaalf punten voorgesneden. Het vegan-assortiment is bij Patisserie Unique vanuit voorraad leverbaar in heel Nederland en België. Meer weten over deze of andere producten van Patisserie Unique? Kijk op www. patisserieunique.nl

Meer informatie? mvanroemburg@eienzuivel.nl Telefoon 0342-471107

W I N K E L M AT E R I A L E N + BINNEN- EN BUITENBELEVING

Of mail of bel naar info@patisserieunique.nl Telefoon 085- 877 1045.

appeltaart van kruimeldeeg met verse appelvulling en schijfjes. Ook is er een citroencake met citroen-banketbakkersroom. Zowel het aardbei-chocoladegebak als de cake kan worden geportioneerd voor ‘handzame’ traktatie of

info@vanerkel.nl

+31 (0)182-320167

www.vanerkel.nl

Schoonhoven

Doe mee met #bakkerlaatjezien Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Scan de QR-code om de video te bekijken

Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv

#bakkerlaatjezien

Maak een video met jouw smartphone. Plaats deze op sociale media met de hashtag #bakkerlaatjezien en mail de link naar video@bakkerijsupport.nl Bakery Next zal je video via een QR-code delen in deze krant. Bakker van de Ven uit Venhorst laat al vast zien hoe het moet met de video ‘Van akker naar bakker.’ Scan de QR-code en bekijk deze bijdrage. #bakkerlaatjezien is een samenwerking van Bakery Next en Bakkerij Support.


4

|

Enquête: Behouden van goed personeel is de grootste uitdaging voor de toekomst

Met de Compact serie van AVT, kunt u al brood snijden en verpakken op slechts 4 m2 Bakkers zien het behouden van goed personeel als grootste uitdaging voor hun toekomst. Dat blijkt uit een enquête die Het Bakkerspanel in april hield en waarvan nu de uitkomsten bekend zijn. 200 bakkers in Nederland deden mee aan de enquête. Meer dan de helft van de bakkers ziet een uitdaging in het houden van goed personeel. Dit werd gevolgd door het vasthouden van klanten die de weg terug naar de bakker hebben gevonden door corona. Als derde uitdaging noemden de bakkers het aantrekken van nieuwe klanten. KLEINER ASSORTIMENT

Uit een eerder onderzoek is gebleken dat bakkers er als eerste aan denken om hun assortiment kleiner te maken, wanneer zij geen of onvoldoende goed geschoold per-

soneel kunnen vinden. Een andere aanpassing die door bakkers wordt overwogen is het (meer) gaan werken met diepgevroren producten. En wat wil de consument? Uit het consumentenonderzoek van Het Bakkerspanel onder duizend respondenten is naar voren gekomen dat zij voor de bakker kiezen vanwege zijn lekkere en verse producten. Belangrijkste reden om bakkerijproducten niet bij de bakker te kopen, maar in de supermarkt, is een hogere prijs. Een breed assortiment is wel belangrijk, bleek uit het onderzoek onder consumenten, maar niet doorslaggevend bij de keuze om wel of niet naar de bakker te gaan. Een smaller assortiment als oplossing voor een personeelstekort hoeft geen probleem te zijn. Wel moet de bakker producten in zijn assortiment hebben waarvoor de

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsmachines

consument wil omfietsen. Het Bakkerspanel vroeg consumenten hoe aantrekkelijk zij bepaalde aanpassingen in het assortiment van de bakker vinden. Het meest aantrekkelijk vinden zij aanpassingen in ambachtelijke en luxe broodsoorten. Het is dus aan de bakker om zich met enkele broodsoorten hierin te onderscheiden van collegabakkers en de supermarkt. GOEDE BALANS

De keuze is aan de bakker om te kijken welke balans hij wil tussen zelf bakken vanuit de basis om zijn ambacht te tonen, en diepgevroren brood om toch een wat breder assortiment te hebben. Hiermee kunnen de verwachtingen van de consument worden ingevuld en kan de bakker toe met minder (geschoold) personeel.

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsmachines

Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij in Medemblik kan na de gedwongen coronasluiting gelukkig haar deuren weer openen. Deze zomer biedt zij als vanouds aan talloze toeristen en vakmatig geïnteresseerden een leerzame duik in de bakkerijgeschiedenis. De geschiedenis van museum De Oude Bakkerij is zelf ook de moeite waard om eens te verkennen. In 1985 wordt in het voormalige station te Medemblik een tentoonstelling ingericht over het bakkersvak. Deze tentoonstelling is twee maanden lang te bezichtigen en vormt het begin van het bakkerijmuseum. De grondslag voor het museum is echter jaren daarvoor al gelegd door bakker Cees de Boer uit Wadway.

februari 1989 opent De Oude Bakkerij wederom haar deuren. VERBOUWINGEN

Tussen 1988 en heden zijn er verschillende verbouwingen. Zo wordt het dak vernieuwd en verhoogd, wordt er een stukje aan het pand gebouwd en zijn er toiletten bij gekomen. Met zo’n 50.000 bezoekers per jaar is het museum inmiddels uitgegroeid tot één van de middelgrote musea van Nederland. Het museum heeft in 2000 de officiële Museumregistratie gekregen en de plannen voor de toekomst hebben gelukkig geen tijd om stoffig te worden. Dit mede dankzij de oprichters Theo en Ans Spil, maar vooral ook dankzij de bijna honderd vrijwilligers die het museum al die jaren een warm hart toedragen.

GROTE VERZAMELING

NEDERLANDSE LEKKERNIJEN

Cees de Boer begint in 1930 zijn eigen bakkerij in Wadway, een klein plaatsje in West Friesland tussen Spanbroek en Wognum. Tijdens zijn leven verzamelt Cees allerlei bakkersspullen. Met zijn dood in 1977 laat hij een grote verzameling na aan zijn kinderen.

In het museum kunnen bezoekers alles te weten komen over de typisch Nederlandse lekkernijen die door bakkers gemaakt worden. Het Hollandse sneetje brood, de boterham, de Nederlandse speculaas en gevulde koek, drop en kaneelkussentjes; Je komt het nergens anders ter wereld tegen.

Dochter Ans de Boer is in 1966 getrouwd met Theo Spil, zoon van bakker Spil in Zwaag. Hij is de vijfde generatie Spil die bakker is. Samen delen ze de interesse in het bakkersvak, ook al heeft Ans altijd geroepen dat ze ‘nooit met een bakker wil trouwen’. Het echtpaar gaat in Medemblik wonen.

Bezoekers maken niet alleen kennis met de oorsprong en geschiedenis van deze Hollandse lekkernijen. Er vinden dagelijks koek-, marsepein-, chocolade- en andere demonstraties plaats. Technieken die veelal nergens anders meer in Nederland te zien zijn De muse-

Bron: Bakkerspanel.eu

Met de Compact serie van AVT, kunt u al brood snijden en verpakken op slechts 4 m2

WWW.AVT.NU | info@AVT.NU | +31 (0)76 54 15 260 | Nijverheidsweg 25 | 4731 CZ OUDENBOSCH

WAT IS DE WERKELIJKE WAARDE VAN UW ONDERNEMING? Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsmachines

WIJ TAXEREN AL UW ONROERENDGOED, BEDRIJVEN EN INVENTARISSEN BIJ: • Taxaties bij aankoop • Taxaties voor de successie • Taxaties bij verkoop • Taxaties bij huurprijsvaststelling • Taxaties bij vermogensaangifte • Taxaties op basis van bedrijfswaarde

Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij blijft bij de tijd

• Taxaties op basis van executiewaarde • Taxaties op basis van liquidatiewaarde • Taxaties voor het verkrijgen van financiering • Taxaties voor fiscale doeleinden: richtlijnen wet op de jaarrekeningen (actuele waarden)

WWW.AVT.NU | info@AVT.NU | +31 (0)76 54 15 260 | Nijverheidsweg 25 | 4731 CZ OUDENBOSCH

Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61 eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl

Begin jaren ’80 staan ze op zaterdagen in ‘de Oudheidkamer’ in het Weeshuis om bezoekers te ontvangen. Ze stallen daar verschillende bakkersattributen uit die afkomstig zijn uit de verzameling die bakker Cees de Boer hen heeft nagelaten. EIGEN PAND

In 1985 komt het heugelijke bericht dat het echtpaar Spil met hun tentoonstelling tijdelijk terecht kan in het station van Medemblik. In dit eerste jaar trekt het museum reeds 2000 bezoekers. Een jaar later opent bakkerijmuseum De Oude Bakkerij zijn deuren in het voormalige pand van Slager Van Doorn. Het pand wordt al gauw te klein en er is geen toilet aanwezig. Met ruim 10.000 bezoekers per jaar is sanitair natuurlijk geen overbodige luxe. In 1988 wordt het huidige pand aan de Nieuwstraat 8 gekocht. Het is een voormalige sigarenzaak annex timmerfabriek. Er wordt druk verbouwd en op 4

umbezoeker ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft de geschiedenis. FEEST VAN HERKENNING

Bakkers demonstreren alle facetten van het ambacht, terwijl kinderen altijd en doorlopend kunnen oefenen in de oude bakkerstechnieken. Voor de volwassenen een feest van herkenning voor de kinderen een feest van lekkernijen. Tijdens de workshops kunnen ook volwassenen zich laten scholen in het oude vakmanschap. Dat De Oude Bakkerij niet stilstaat, bewijst de laatste verbouwing van het museum. Het complete voorstuk is aangepakt, waarbij de twee naastgelegen panden aan elkaar worden gesmolten. Ook is er een lift gekomen. Daarmee is ‘het lekkerste museum van Nederland’ met zijn rijke geschiedenis weer helemaal up to date. Voor bezoekersinformatie: www.deoudebakkerij.nl


|

5

175 jaar vakmanschap gebundeld onder één naam: KAAK Donderdag 24 juni 2021 was om twee redenen een bijzondere mijlpaal in het bestaan van Kaak, het Achterhoekse familiebedrijf waarvan de hoofdvestiging zich nog steeds in Terborg bevindt. Ten eerste was er de viering van het 175-jarig bestaan, waarin de transformatie heeft plaatsgevonden van lokaal metaalverwerkend bedrijf naar een toonaangevende internationale producent van machines voor de wereldwijde bakkerij-industrie. Ten tweede kwam de bundeling tot stand van de in al die jaren verkregen specialisaties binnen één merknaam: KAAK. Een stap die in

grote mate gedreven wordt door de waargenomen behoefte bij de klanten en tevens de basis vormt voor de gewenste focus van de interne organisatie. Het sluit naadloos aan bij de ingezette strategie tot verticale integratie van het complete productieproces, van silo tot krat. STRATEGISCHE GROEI

In eerste instantie uitgegroeid tot producent van productdragers (Bakeware/NL), volgde al vrij snel de ontwikkeling van de integratorfunctie voor diverse componenten (Food Production Systems/ NL), zoals spiraaltorens, koel- en transportsystemen of robotoplossingen. Met name in de afgelopen

dertig jaar heeft de van oorsprong bescheiden organisatie een flinke strategische groei doorgemaakt. Via achtereenvolgens het toevoegen van de specialisaties voor deegopmaak (Benier/NL), thermo-olie ovens (Daub/DE), cyclo-thermische ovens (MCS/IT), (her)coaten van materiaal (Lhotellier/FR) en de systemen voor silo-opslag/procesoptimalisatie (Silowacht/NL) is naast de aanzienlijke uitbreiding van het portfolio tevens direct de internationale status gevestigd. Die toegenomen internationalisering heeft daarnaast geleid tot de

vestiging van verkoopkantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Taiwan, Brazilië en recentelijk Noord-Amerika. DUIDELIJKE AANSPREEKPARTNER

Met het bundelen van al dit vakmanschap onder één noemer verstevigt Kaak haar positie als unieke, duidelijke aanspreekpartner van kleine en middelgrote bakkerijen tot aan industriële bakkerijen. De merknaam KAAK zal alle specialiteiten in de organisatie vertegenwoordigen. Gedurende een

overgangsperiode zal alleen nieuwkomer Silowacht nog onder eigen naam opereren. In combinatie met de bestaande eigen service/salesorganisaties in onder meer Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verstevigt de huidige stap de heldere positie van Kaak als speler van wereldformaat. Als niet-bakkerijgerelateerde segmenten van het familiebedrijf zullen zowel technisch intermediair JAWS als producent van 3D-metaalprinten K3D de eigen onderscheidende naam behouden.

Bandall Productie B.V. heeft nu een volledig energieneutrale fabriek Het Nederlandse Bandall ontwikkelt, produceert en distribueert sinds 1990 wereldwijd bundel- en banderolleeroplossingen. Begin dit jaar heeft het een nieuwe hypermoderne fabriek in gebruik genomen in Heemskerk. Een belangrijke reden voor de verhuizing is dat Bandall groeit. Wereldwijd is men op zoek naar oplossingen die leiden tot minder verpakkingsafval en duurzame verpakkingsmethodes en daar kan Bandall een belangrijke bijdrage aan leveren. Daar komt bij dat de vraag naar snelle volautomatische banderolleermachines een behoorlijke vlucht heeft genomen en dat vraagt om ruimte. GEFASEERD INRICHTEN

Tot nu toe heeft Bandall nog relatief weinig ruchtbaarheid aan de opening van de nieuwe productielocatie gegeven, maar dat heeft puur te maken met de pandemie. Dit heeft wel het voordeel gehad dat het bedrijf de afgelopen maanden de fabriek gefaseerd heeft kunnen inrichten, zonder deadline van een officiële opening. Finetuning van zowel de productieruimtes als de kantoren is nog steeds in volle gang.

De nieuwe fabriek heeft ruim 2500 m² vloeroppervlak, waarvan circa 500 m² kantoor. Het gebouw is 100 procent energieneutraal. Warmte-terugwininstallaties zorgen voor warmte in de winter en voor koeling in de zomer. 260 zonnepanelen zorgen voor eigen energievoorziening. Daarnaast is waar mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, recyclebare materialen. Al het houtwerk heeft het FSC-keurmerk. BEWEGENDE DWARSLAMELLEN

Aan de buitenzijde van de kantoren en bij de entree zorgen grote bewegende houten dwarslamellen voor een optimale stand ten opzichte binnenkomend dag- en zonlicht. De fabriekshal is grofweg verdeeld in drie productieafdelingen, voor onder andere standaard modellen, automaten en specials. Alles is gericht op flow, efficiency en groei. De productielijnen zijn bovendien van meerdere beeldschermen voorzien, voor het opvragen en bekijken van werktekeningen. Het verkoopkantoor van Bandall blijft overigens gewoon in De Meern. Inmiddels zijn er ook eigen vestigingen geopend in America, Canada en Duitsland.

H&R Verzekeringen werkt anders! Vorig jaar ben ik gestart met H&R Verzekeringen. Na twintig jaar als zakelijk accountmanager in loondienst ging de ontstane manier van werken mij tegenstaan. Ik wilde weer terug naar ‘ouderwets’ maatwerk voor mijn klanten. Tegenwoordig wordt vaak vanuit een collectief een aanbieding gedaan voor het lopende pakket verzekeringen. Bij H&R Verzekeringen kijken wij echter naar wat het beste past bij ú als ondernemer en het specifieke risico dat u loopt. Verzekeringen op uw lijf geschreven dus. Ouderwets wordt daarmee nieuwerwets! Wij vergelijken uw pakket volstrekt onafhankelijk bij verschillende verzekeraars en volmachtaanbieders, waarna de uitkomsten en het advies met u worden besproken. Wij hebben geen enkele verplichting naar bepaalde

partijen of zogenoemde ‘preferred suppliers’. Bij H&R Verzekeringen kunt u terecht voor alle mogelijke schadeverzekeringen en de personeelsverzekeringen, zoals WIA, ziekteverzuim en arbo. Voor u als bakker is wellicht interessant dat H&R Verzekeringen onder andere een samenwerking heeft met Arbo Content, die ook wordt meegenomen in de vergelijkingen van ziekteverzuimverzekeringen. Bij de prolongatie van uw verzekeringen kijken wij of de lopende polissen nog passen bij uw actuele situatie en controleren wij ook of er besparingen mogelijk zijn. Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek? Dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch of via e-mail.

AARHUSWEG 2-16 • 9723 JJ GRONINGEN • TELEFOON: 06 - 51 01 61 48 • INFO@HNRV.NL

WWW.HNRV.NL


6

|

Eerste lichting opleiding Boulanger presenteert showstukken keurmeester Van Calis zijn rondje langs de showtafels. ‘Ik kijk onder meer naar de processen voorafgaand aan het eindproduct, de vorm, het aroma, de kruim, de kleur, het volume, de malsheid en de structuur’, vertelt hij. ‘En het geheel ziet er goed uit.’ De studenten hebben voor het afstuderen zelf een thema gekozen. Zo bevat een showtafel een Engelse, een Nederlandse en een Zuid-Afrikaanse vlag, met een paneel vol familiefoto’s. ‘Ik heb mijn familie als thema gekozen’, zegt de studente. Een andere boulanger gaat voor topsport. In dezelfde centrale hal van het schoolgebouw staan ook in het oog springende topstukken van een andere specialisatie, Patisserie. ‘Boulanger is ontstaan na de specialisatie Patisserie (niveau 4)’, zegt Wils. ‘Het is een verdere specialisatie op bestaande kennis.’

De eerste lichting van de nieuwe opleiding Boulanger van Summa Brood & Banket heeft het diploma in ontvangst genomen. Een verslag van een spannende beoordelingsmiddag. Docent Mark Wils van Summa Brood & Banket in

keurmeester Peter van Calis, procesoperator bij Bakker Goedhart in het Limburgse Panningen, hoort. ‘Wat een mooi ambachtelijk brood. Je ziet hier echt een nieuwe generatie aan het werk. Met nieuwe en oude technieken, met nieuwe en juist oude grondstoffen.’

technieken nieuw leven inblazen. Zelf heeft hij een liefde voor desembrood, in alle verschijningsvormen. ‘We werken met oude en nieuwe granen, maar ook met traditionele en hedendaagse technieken. Moderne productiemethoden zijn zeker geen taboe.

enten en proberen ze vooral zelf te laten ontdekken. En dat maakt het leuk om er zelf mee aan de slag te gaan, in plaats van in te kopen als halffabricaat. En een pain

De Boulanger-opleiding is in zowel bol- als bbl-variant (niveau 4) beschikbaar. De eerste lichting bestaat uit zeven bol’ers en drie bbl’ers.

Suisse of een pain aux raisins, daarvoor koken we de room gewoon zelf.’

Meer informatie: www.summacollege.nl Foto’s Bert Jansen

PERSOONLIJK THEMA

Ondertussen vervolgt

‘Ik kijk onder meer naar de processen voorafgaand aan het eindproduct, de vorm, het aroma, de kruim, de kleur, het volume, de malsheid en de structuur’ Eindhoven staat tijdens de beoordelingen trots tussen de showtafels met de eindstukken van ‘zijn’ kandidaten. Deze vrijdagmiddag beslissen assessors, vakmensen uit de praktijk, over het lot van de studenten. Wils is blij. Zeker als hij de reactie van

NIEUW LEVEN INBLAZEN

Docent Wils, met een glimlach van oor tot oor: ‘Daar doen we het voor.’ De docent is een van de motoren achter de nieuwe niveau 4-opleiding. Zijn missie: ambachtelijk broodproducten met traditionele en moderne

Het gaat om het eindproduct.’ En dat product moet vooral ambachtelijk zijn. ‘Neem nou een croissant’, zegt Wils. ‘Die moet helemaal zelf gemaakt zijn. We leren onze studenten alles over de keuze voor ingrediënten, de verschillen tussen de ingredi-

Camiel de Raden | Dealer doseermachines Beldos N.V. | +316 53831798 | www.beldos.be | camiel@deraden.nl

Bespaar tijd, geld en moeite door onze vulmachines te gebruiken! ALLE DOSEERMACHINES - EIGEN FABRICATIE

vrijblijvende demo

n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in

Voor meer informatie: Telefoon 0515-432140 wilfred@addictivemedia.nl Roestvaststaal

Uw specialist in reiniging van bakkerijgereedschappen

REINIGING REPARATIE REVISIE

VAN AL UW: • BROODWAGENS • OVENWAGENS • PLATENWAGENS • KRUISREKWAGENS • BAKPLATEN • BROODKOPPELS ETC.

N EHA

D S M AT E

WEBSHOP

R

IN BAKKERIJGEREEDSCHAPPEN

EN

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Zo niet, wij kunnen deze voor u verzorgen

fruitvullingen

IAL

IS UW PROMOTIEMATERIAAL OP ORDE?

ijs

D

taarten

T WEE

mousse

BROODWAGENS, PLATEN, KOPPELS, WERKTAFELS, OVENWAGENS ENZ.

COVEKASCHOONMAAKSHOP.NL

SNEL - VAKKUNDIG - HYGIENISCH HAAL- EN BRENGSERVICE • LEENSERVICE

www.covekaschoonmaak.nl • 038-3333152


|

Zomerrecept

aangeboden door

d U T C H P a s T rY T e a M

Broodjes bakken in de Melkweg Bakken astronauten straks hun broodjes in de ruimte? Wie weet, en dat dankzij het SpaceBakery-project van Urban Crop Solutions uit Waregem, België.

Bombe Aardbeien FRAMBOZEN FEUILETTINE

110 80 10 350 10

Rice crispie Feuilletine Olie Witte Chocolade Frambozenpoeder Poeder kleurstof rood - verwarm de witte chocolade en olie tot 45°C - voeg de frambozenpoeder en de kleurstof toe - voeg de feuilletine en de rice crispie toe - rol uit tussen plastic AMANDEL BISCUIT

260 Eidooiers 135 Melis suiker 90 Fijne Amandelen 84 Patent bloem 260 Eiwit 135 Melis Suiker 70 Boter - klop de eiwit met de suiker luchtig - meng de eidooiers met de suiker en de fijne amandelen - voeg de bloem en de cacaopoeder toe - spatel de gesmolten boter door het beslag VANILLE ANGLAISE

69 104 28 1

Melk Room Eidooier Vanille (gram)

16 Suiker 2 Gelatine 8 Water (wellen) 74 Witte Chocolade - kook de melk, room en vanille - eidooiers en suiker toevoegen binden op 85°C - gewelde gelatine toevoegen en opvolgend de witte chocolade - homogeniseer met de staafmixer AARDBEIEN MOUSSE

197 Aardbeienpuree 66 Frambozenpuree 32 Suiker 26 Eiwit 230 Slagroom 8 Gelatine 42 Water (wellen) - gelatine laten wellen - eiwit en suiker luchtig kloppen - puree 20°C en mengen met de luchtige eiwit en de luchtige slagroom

7

Dat heeft met zijn onderzoek de eerste prijs gewonnen op een ruimtevaartcongres in het Russische SintPetersburg. Het doel van het SpaceBakery-project is om een nieuwe generatie broodproducten, zoals tarwe groeiend op lava, te ontwikkelen. Deze gewassen zijn geschikt zijn om te kweken in de ruimte en kunnen zelfs van nut zijn voor een lang ver-

blijf van kolonisten op Mars. De tarwe zou daar in ondergrondse

tunnels in lavagesteente geteeld kunnen worden. Het gewas kan groeien zonder zonlicht.

opkomende stadslandbouwsector – of het nu in de ruimte of in steden is.’

Maar het onderzoek heeft ook nut voor moderne toepassingen dichter bij huis, zoals in (verticale) stadslandbouw. Maarten Vandecruys, medeoprichter van Urban Crop Solutions: ‘We hebben het gevoel dat we voorop lopen met onze technologie, producten en diensten in de snel

Urban Crop Solutions heeft de afgelopen zes jaar meer dan 220 plantengroeirecepten ontwikkeld in zijn onderzoekscentrum in Waregem. Er lopen meer dan 25 projecten wereldwijd. Haar boerderijen worden zowel voor commerciële als voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

VANILLE GELEI

250 Water 17 Limoen puree 134 Suiker 67 Glucose 33 Vipec S. (pectine) - water,suiker,limoen, glucose koken - Vipec S. toevoegen en nogmaals goed koken

Speciaa l voor bakkers ! Onze adviseurs geven u persoonlijk advies over het voorkomen en verzekeren van risico’s die u als bakker loopt. Wij hebben alles in eigen huis, van schadeverzekeringen tot een gecertificeerde arbodienst. Daardoor schakelen wij snel en bieden wij u een optimale dienstverlening. Meer informatie of afspraak maken? Beon Risk - T (050) 3175540 - info@beonrisk.nl - www.beonrisk.nl


8

|

Nooit meer zonder worstenbrood in Udenhout Een unicum in Nederland: de worstenbroodautomaat van bakkerij Willie’s Worstenbrood die sinds september bij de ingang van de zaak staat. De liefhebber van de Brabantse lekkernij weet de vendingmachine goed te vinden.

De worstenbroodjes liggen gekoeld in de automaat en zijn geschikt voor directe consumptie, maar kunnen ook worden opgewarmd in oven of magnetron. Steeds vaker worden

streekproducten of eigen producten van ondernemers via automaten aan de straatzijde aangeboden. Zo zijn er vendingmachines voor eieren en groente bij de agrarische

bedrijven, maar ook de automaten voor vleesproducten, pizza’s en kant-en-klaar-maaltijden en snacks bij cafetaria’s en tankstations. Maar in toenemende mate melden ook de speciaalzaken zich met hun specialiteiten zoals vlaaien en gebak en nu dus worstenbroodjes. Zo kan de klant ook buiten de winkelopeningstijden 24/7 de lekkere trek stillen. Willie’s Worstenbrood maakt de worstenbroodjes in verschillende varianten. Uiteraard is er het authentieke Brabantse worstenbrood, maar daarnaast ook de minivariant, een spekworstenbroodje en een rundvleesworstenbroodje. En voor wie het nog iets exotischer mag ook een kip-piripiri-variant, een Marokkaans worstenbroodje, een goulash, een saté en een pigalle.

Het lijkt wellicht nog ver weg en met het warme zonnetje aan de hemel is kerst niet het eerste waar je aan denkt. Toch is het voor de deelnemers aan de BakkersVakWedstrijden 2021 handig nu al te weten dat hun sierstuk in november het thema ‘kerst’ moet hebben.

Bron: FoodClicks

Summa Brood & Banket leidt je op Ben jij een leergierige bakker met een MBO-diploma (Niveau 3)? Bakkers die zich echt willen verdiepen in hun vak, vinden in de opleiding ‘Boulanger’ (bol of bbl) een perfecte match!

summacollege.nl/broodenbanket

nr. 1 MBO keuzegids 2021

Opzoek naar een Brood en Banket opleiding? Loop een dagje mee! Mail naar: broodbanket@scalda.nl

Podium 15, 4337 WV Middelburg

deeg of suikerwerk en uit 90 procent eetbare producten bestaan. Niet eetbare onderdelen mogen alleen ter ondersteuning worden gebruikt. • Het sierstuk mag maximaal 1 meter breed, 1 meter lang en 1 meter hoog zijn. • Hou er rekening mee dat het sierstuk twee dagen in de zaal staat en niet gekoeld kan worden opgeslagen.

De bakkerij is vindingrijk als het gaat om het onder de aandacht brengen van de bakkerijproducten. Zo komt Willie’s Worstenbrood op de even weken ook aan de deur met de Willie’s Worstenwagen in een gedeelte van Waalwijk en SprangCapelle.

Wil jij boulanger worden?

scalda.nl

Thema sierstukken BakkersVakWedstrijden bekend: Kerst

Elk jaar worden de mooiste sierstukken ingeleverd voor de BakkersVakWedstrijden. De sierstukken zijn ‘de eyecatchers’. Om deelnemers voldoende tijd te geven het stuk te ontwerpen en te oefenen met het maken ervan, maakt het bestuur van de BakkersVakWedstrijden het thema ruim van te voren al bekend. Alles kan en mag mits het sierstuk voldoet aan de volgende voorwaarden: • De jury moet in één oogopslag kunnen zien dat het een kerst-sierstuk is. • Het sierstuk moet gemaakt zijn van chocolade, brood-

Vorig jaar moesten de BakkersVakWedstrijden door corona worden afgelast. Het thema voor de sierstukken was toen ook al vastgesteld op ‘kerst’. Dit jaar mogen de deelnemers dus alsnog hun paradepaardjes met dit thema tonen. De onderwerpen zijn elk jaar heel uiteenlopend. In 2019 bijvoorbeeld, moesten de sierstukken ‘bruiloft’ verbeelden en in 2017 was het thema ‘science fiction.’ Dit jaar worden de BakkersVakWedstrijden gehouden op woensdag 10 november bij het Fries Congrescentrum in Drachten. Producten dienen dinsdag 9 november ingeleverd te worden. Dan moeten ook de sierstukken door de deelnemers zelf worden opgebouwd in de wedstrijdzaal in Drachten. In het wedstrijdboekje, dat dit najaar wordt uitgegeven, staat meer informatie over de wedstrijden van dit jaar.


|

Europese Commissie verbiedt kleurstof E171 (titaandioxide) E171 is een door de Europese Commissie goedgekeurde hulpstof, ook wel additief genoemd. Dit titaandioxide wordt in levensmiddelen, waaronder ook in bakkerijproducten, nog vaak toegevoegd als witte kleurstof.

eeuw in levensmiddelen gebruikt. Het E-nummer geeft aan dat het gebruik in levensmiddelen door de Europese Unie is goedgekeurd. Echter, de laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van deze hulpstof.

siewerkgroep Additieven vergaderd over de te nemen maatregelen, naar aanleiding van de nieuwe visie van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid over E171. De EFSA concludeert dat niet uitgesloten kan worden dat deze hulpstof schadelijk is. De Commissie heeft daarom een voorstel uitgebracht om het gebruik van E171 in voedsel te verbieden en alle Europese lidstaten gaven aan een verbod te kunnen steunen. De stof gaat niet meteen in de ban, maar zal worden uitgefaseerd. Het is nog niet bekend hoelang het tijdspad daarvan wordt. Wel stelt de Commissie voor om een korte overgangstermijn te hanteren. De Commissie verwacht eind juli met een voorstel te kunnen komen, waarover vervolgens in september zal worden gestemd door de lidstaten.

Het wordt gebruikt om producten te kleuren of om een wit laagje aan te brengen. In de lijst van ingrediënten wordt het gedeclareerd als ‘kleurstof: titaandioxide’ of ‘kleurstof: E171’. Het poeder wordt al sinds de jaren zestig van de vorige

Als langere tijd waren er geluiden dat het gebruik van E171 niet meer als veilig kan worden beschouwd. En inmiddels is er naar aanleiding van recent wetenschappelijk onderzoek een besluit genomen.

Mocht jij op het punt staan recepturen, etiketten of verpakkingen aan te passen, dan is het wellicht een goed moment om meteen te kijken naar een alternatief voor E171. Bron: Roos van Kuijk, Précon Consulting

Afgelopen mei heeft de Europese Commis-

Group B.V.

Duurzaamheid in beweging door alle schakels in de graanketen

Royal Koopmans zet duurzaamheid in beweging met een initiatief om de hele graanketen te verbinden en activeren. Het doel: met innovatieve producten, initiatieven en oplossingen komen waar voeding, mens en omgeving beter van worden. De vraag naar smaakvolle, gezonde en duurzame voeding neemt steeds verder toe. Samen met alle schakels in de graanketen wil Royal Koopmans de beweging naar duurzaamheid in volle gang zetten. Hiervoor nodigde ze specialisten uit elke schakel van de keten uit, letterlijk bij de boer aan tafel, tijdens een online event afgelopen 6 juli: Duurzaamheid in beweging. Dit was de interactieve aftrap naar meer duurzaamheid. Hiermee wil Royal Koopmans de viering van hun 175-jarig jubileum een betekenisvolle inhoud meegeven.

goed te kunnen vermarkten, moet iedereen in de eerste plaats kennis en inzichten willen delen en samen willen werken vanuit dezelfde drijfveren. Van zaaien tot oogsten, van malen tot bakken: met kennis, vakmanschap en gedrevenheid streven we naar producten met zoveel mogelijk kracht uit de natuur. Puur vanuit de oorsprong.’

genen. Bij Koopmans is duurzaamheid geen doel op zich, maar een manier om keuzes te maken en inhoud te geven aan onze processen en productontwikkeling, gebaseerd op duurzame grondstoffen en samenwerken in een duurzame keten.’

MEEDOEN?

Wil jij meehelpen deze beweging verder te brengen? Kijk op Royalkoopmans.com onder ‘175 jaar Royal Koopmans’. Daar kun je jouw eigen initiatief ook aanmelden.

Dat is wat anders dan afdwingen of opleggen, benadrukt hij. ‘Om duurzaam geproduceerde producten

BIJ DE BOER AAN TAFEL

De beweging startte letterlijk bij de boer aan tafel. Acht foodprofessionals gaven tijdens een online uitzending hun kijk op de toekomst van smaakvolle, gezonde en duurzame voeding. ‘Is duurzaamheid een must voor smaakvolle en gezonde Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen voeding in de toekomst? Hoe kun je [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl duurzaamheid succesvol vermarkten? En hoe maak je het verschil tussen greenwashing en toegevoegn Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal de waarde?‘ Onder leiding van foodservice-filosoof en dé man achter het populaire platform en magazine Food Inspiration, Hans Steenbergen, werd iedere schakel in de keten belicht. Van akkerbouw tot graancollectie, grondstofproductie, bakkerij en (internationale) foodproductie.

TE KOOP:

2 stuks BONGARD 8.43 wagenovens Elektrisch verwarmd Computergestuurd met UNICOM 2 computers, stoom, instelbare luchtsnelheid, wasemkap en ieder 3 wagens met nette alusteel platen. Staan, compleet gemonteerd, op dikke stalen plaat. Stekker erin en bakken maar. Prijs € 6.000,- excl. btw per stuk af Pijnacker (plaatsing tegen meerprijs) Meer foto’s op onze site.

Ackersdijk.nl Tel. 06-51259700

9

Hiervoor schoven ook aan: Jan Klerken van Scelta Mushrooms, Patrick Blom van Bakkerij Blom, Jurriaan Visser van CZAV, akkerbouwer Arie Pieter Noordermeer, en de CEO, Sourcing Manager en Innovatie & Marketing Manager van Royal Koopmans.

great taste ... WAPEN

OVAAL SPECIAAL

EENHOORN

PADDESTOEL

GRAND MARNIER

KOFFERTJE

VERREKIJKER

SWEET NUT

BEN HUR

FLORENCE ALBÈRT NOOT RUMKOGEL

AARDBEI CUBAANSE KUS KONINGSKROON ALBÈRT GLAD GLOBE

PETJE

ZEBRA

ACCORDEON

MARASQUIN MANNON

VLIEG

KAATJE CROQUANT

OVAAL ROYAAL

CERICETTE

STOOMWALS

FRIESCHE STAARTKLOK CAFÉ BRASIL BOUCHÉE

TROPICAL

UIL

SUNNY DAY POIRE

SICILIË

WILLIAM SUIKERVRIJ

PIONIERS IN GRAAN

Dirk Lodewijk, CEO van Royal Koopmans, legt uit hoe deze beweging is ontstaan. ‘Bewust omgaan met mens, milieu en natuur: daar geloven wij in. Het zit in onze

T 013 - 511 45 45

LILI

www.chocolateriealbert.nl


10 |

Liefhebbers van kapjes of kontjes gooien minder brood weg geven kapjeseters aan wekelijks drie keer minder brood weg te gooien dan niet-kapjeseters. Opvallend is dat kapjeseters daarnaast ook aangeven dat ze bijna twee keer minder ander voedsel verspillen dan niet-kapjeseters. Een verklaring hiervoor kan zijn dat

Ondanks dat de meeste mensen gemotiveerd zijn minder te verspillen, wordt er in Nederland nog veel brood weggegooid. Brood staat op nummer 1 in de top 10 van producten waar de meeste winst te behalen valt. Sneetjes brood worden het meest verspild, meer nog dan

Met de Compact serie van AVT, kunt u al brood snijden en verpakken op slechts 4 m2

Mensen die vaak broodkapjes of -kontjes eten, gooien tot wel drie keer minder brood weg. Dat is goed nieuws, maar er gaan in Nederland wekelijks nog altijd 2,5 miljoen broden de afvalbak in. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar de verspilling en waardering van brood, kapjes en ander voedsel. De geur van versgebakken brood doet veel mensen misschien denken aan vroeger. Met moeder of vader mee naar de warme bakker en na het afrekenen kregen kinderen een kapje brood aangereikt van over de toonbank. Het kapje, ofwel kontje of korstje, was een ware traktatie. Het smaakte krakend vers en ging erin als zoete koek.

kapjes. In Nederland kan er door huishoudens zo’n 2 miljoen kilo per week aan diverse broodsoorten van de afvalbak worden gered. Dat zijn 2,5 miljoen broden. INVRIEZEN EN ROOSTEREN

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsGEEN KRUIMEL VERSPILLEN snee koesteren en doorgaans geen Nog altijd zijn er liefhebbers die kruimel verspillen. In een onderbrood van de eerste tot de laatste zoek vanmachines het Voedingscentrum,

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en verpakkingsmachines

Met de Compact serie van AVT, kunt u al brood snijden en verpakken op slechts 4 m2 WWW.AVT.NU | info@AVT.NU | +31 (0)76 54 15 260 | Nijverheidsweg 25 | 4731 CZ OUDENBOSCH

Ook voor onderhoud en reparatie van andere merken snij- en SELMI Clusters voor pindarotsjes en andere verpakkingsmachines chocolade-noten producten.

deze mensen van huis uit hebben meegekregen dat het ongepast is om brood weg te gooien. Lolkje de Vries, woordvoerder bij het Voedingscentrum: ‘We zien in het onderzoek dat de meeste kapjeseters vinden dat je kapjes hoort op te eten. Ook waarderen ze de smaak van kapjes beter dan de niet-kapjeseters.’ Slechts een klein deel van de respondenten vindt kapjes enkel geschikt om het gesneden brood bij elkaar te houden. KAPJES HOOR JE OP TE ETEN

De meerderheid van de ondervraagden (51 procent) geeft aan (bijna) altijd kapjes te eten. Ruim 70 procent van de ondervraagden vindt dat je kapjes hoort op te eten. ‘Wat mooi is om te zien, is dat de overgrote meerderheid gemotiveerd is om minder brood te verspillen. Dat geldt zowel voor kapjeseters (96 procent) als niet-kapjeseters (85 procent). Alleen vinden mensen uit die eerste groep dat makkelijker (88 procent) dan uit die tweede (66 procent)’, aldus De Vries.

Hoe verspil je minder brood? Deelnemers aan het onderzoek gaven aan regelmatig oud brood te roosteren of tosti’s te maken. Ook vriezen mensen brood in. De Vries: ‘Vooral de kapjeseters doen dit. Voor de niet-kapjeseters liggen hier dus nog kansen.’ Wat ook helpt is vóór het boodschappen doen je voorraad checken. ‘Kijk hoeveel je nog in huis hebt, en maak op basis hiervan een boodschappenlijstje. Vries brood dat je niet direct nodig hebt in, eventueel in porties. Haal alleen de boterhammen eruit die je nodig hebt, en je hebt elke dag vers brood.’

Samen Tegen Voedselverspilling De stichting Samen Tegen Voedselverspilling werkt met het Voedingscentrum en andere stakeholders samen om voedselverspilling met de helft te verminderen in 2030 (ten opzichte van 2015). Brood staat op nummer 1 in de top 10 van producten waar de meeste winst te behalen valt. Daarom gaat de stichting met bakkers en supermarkten restromen meten en experimenteren met ketenoplossingen tegen broodverspilling. Ook start deze zomer een landelijke consumentencampagne om broodverspilling thuis te voorkomen.

• 6 spuitkoppen • Koppeling met Selmi tempereer-machine • 2 versies (koel-tunnel of platen)

WWW.AVT.NU | info@AVT.NU | +31 (0)76 54 15 260 | Nijverheidsweg 25 | 4731 CZ OUDENBOSCH

info@henkkoenen.nl +31(0)161-452516 www.henkkoenen.nl /henkkoenen

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl SELMI Clusters platenversie Input: 8x plaat 600x400mm

Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roest


| 11

Zomerrecept

aangeboden door

ab M a U r I

great taste ...

Spelt-Ciabatta met zwarte olijven

4. TWEEDE BULKRIJS

Deze ciabatta met zwarte olijven is lekker bij een lunch in het zonnetje, maar ook heel geschikt als broodje bij de borrel. De rozemarijn en het rode pepertje geven een lekkere pittige bite, zonder te overheersen.

Scoop Spelt 100% 3 kg Koningsgist® 1,7% 51 g Olijfolie 5% 0,15 l Water 50% 1,5 kg Inwaswater 10% 300 g Rozemarijn (gedroogd) 0,4% 8g VULLING

Zwarte olijven (plakjes) Verse rode peper (flinterdun gesneden)

10%

300 g

4%

120 g

AARDBEI CUBAANSE KUS KONINGSKROON ALBÈRT GLAD

FNV, CNV vakmensen, NVB en NBOV hebben afgesproken dat er één cao moet blijven voor de circa 50.000 medewerkers in de branche. Deze cao moet wel flexibiliteit en maatwerk bieden. Naast een gemeenschappelijk deel met regelingen voor de werkgever en werknemer die van toepassing is op alle

Broodway in Kortrijk gaat door zoals gepland, van zondag 26 september tot en met woensdag 29 september aanstaande.  Gelijktijdig vinden in Kortrijk Xpo ook de slagersbeurs Meat Expo en de delicatessenbeurs Taste of Tavola plaats. In totaal betekent dit maar liefst zes beurshallen vol met nieuwe inspiratie en verfrissende ideeën. Broodway is vier dagen lang een inspirerend en sfeervol samenzijn waar het ambacht, de passie voor het vak en de vakkennis centraal staan. En waar bakkers

PETJE

ZEBRA

ACCORDEON

MARASQUIN

Kneed van de ingrediënten een goed ontwikkeld deeg (zonder inwaswater).

7. IN VORM SNIJDEN

OVAAL ROYAAL

2. MENGEN

8. INSCHIETAPPARAAT

Vervolgens inwaswater erdoor Mengen.

Deegstukken op inschietapparaten zetten.

3. VULLING TOEVOEGEN

9. TIJD OM TE BAKKEN

Vulling kort door het deeg mengen en het geheel in een bebloemde bak storten voor de bulkrijs van 90 minuten.

Ca. 20 min. bakken met veel stoom, in een oven met aflopende temperatuur (warm inschieten).

medewerkers in de branche, komt er een deel met specifieke arbeidsvoorwaarden voor de ambachtelijke en de industriële sector. De precieze uitwerking van de indeling wordt nog voorgelegd aan de leden van werknemerszijde. In de cao zal naast arbeidsvoorwaarden ook duidelijk worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. De NBOV is blij met de afspraken. ‘De bakkerijbranche is met de nieuwe cao een branche waarin medewerkers graag willen werken en vitaal kunnen blijven werken.’

in een gezellige sfeer collega’s uit eigen sector, én uit de slagerijen delicatessenwereld kunnen ontmoeten. Het volledige programma van Broodway 2021 wordt in augustus bekendgemaakt. Vast staat dat de bezoeker het volgende mag verwachten: • Nieuwigheden bij de exposanten in hall 1-2-3-6-Rambla.  • Innovation Awards: Ontdek de beste nieuwigheden van Broodway 2021. WEDSTRIJDEN: 

• de finale van Aspirant Baker op zondag 26 en maandag 27 september. • de préselectie van het Belgisch Kampioenschap Bakkerij op maandag 27. september.  De inzendingen van de deelnemers zijn

Snijden naar gewenste vorm, bijv. 8 x 10cm.

SWEET NUT

GLOBE

Deeg voorzichtig uitdrukken en bestrooien met roggebloem.

Voor in de agenda: Broodway in België Gelukkig is er ook in België weer toestemming om met enige covid-voorzichtigheid beurzen te organiseren. Voor de bakkerij- en foodsector zijn er een aantal interessante evenementen te noteren.

GRAND MARNIER

MANNON

VERREKIJKER

FLORENCE

5. UITSTORTEN

Hierna deeg uitstorten op bebloemde bank.

PADDESTOEL

KOFFERTJE

EENHOORN

WERKWIJZE 1. KNEDEN

Cao-partijen gaan voor andere insteek toekomstige overeenkomst Werkgevers en werknemers in de bakkerijbranche spreken van een ‘historisch moment’. De toekomstige cao krijgt een andere insteek en zal beter toepasbaar en uitlegbaar zijn.

OVAAL SPECIAAL

Na rijzen opvouwen voor tweede bulkrijs van 20 minuten.

6. DEEG UITDRUKKEN INGREDIENTEN

WAPEN

VLIEG

KAATJE CROQUANT

CERICETTE

ALBÈRT NOOT RUMKOGEL STOOMWALS

FRIESCHE STAARTKLOK CAFÉ BRASIL BOUCHÉE

TROPICAL

T 013 - 511 45 45

BEN HUR

UIL

LILI

SUNNY DAY POIRE

SICILIË

WILLIAM SUIKERVRIJ

www.chocolateriealbert.nl

BAKKERSBELANG:

DE RISICOSPECIALIST BINNEN DE BAKKERSBRANCHE SLIM OMGAAN MET RISICO’S Als (vers)ondernemer garandeert u uw klanten topkwaliteit producten. Iedere dag weer. Die service vormt uw succes en is een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Met het ondernemen krijgt u ook te maken met zaken als risico en aansprakelijkheid. U helpen om slim om te gaan met die risico’s rond uw werknemers, winkel, inventaris en transportmiddelen: dat is waar wij goed in zijn. We staan bekend om onze betaalbare premies, onze persoonlijke service en snelle hulp bij schades. Als specialist in de bakkersbranche, weten we wat de specifieke risico’s zijn binnen bakkerijen, wat de financiële consequenties zijn en wat u kunt doen om de kans op deze risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Hierdoor krijgt u met onze grondige risicoanalyses en heldere adviezen altijd maatwerk voor uw bakkerij.

UNIEKE PERSOONLIJKE SERVICE Wij zijn een familiebedrijf dat zich al 100 jaar inzet voor de Nederlandse versondernemers. We kennen u persoonlijk, we kennen uw winkel en/of bakkerij en we kennen uw branche. We komen bij u langs voor een intakegesprek en we zijn er ook als u schade heeft. Kortom, we weten we wat u bezighoudt, we zijn er voor u op de momenten dat u ons nodig heeft en we helpen u om zo goed mogelijk te ondernemen. Met deze service zijn we uniek in de Nederlandse bakkersbranche! WILT U ZEKER WETEN DAT U DE RISICO’S IN UW (BANKET-) BAKKERIJ ONDER CONTROLE HEEFT? Neem dan contact op met een adviseur in uw regio. Een kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

op dinsdag 28 en woensdag 29 september te bekijken. • Demo’s: Kijk mee aan de werktafel bij collega’s. • Meat Expo in hall 4 voor inspiratie bij collega’s uit de slagerijsector. • Taste of Tavola in Als uhall een overzicht heeft van uw risico’s, helpt dit u bij het maken van de juiste 5 voor het ontdekken van unieke keuzes delicates-en kan dit de toekomst van uw bedrijf een stuk zekerder maken. U sen.

U werkt als ondernemer hard aan een mooie toekomst van uw bedrijf. Daar horen risico’s bij. Geen probleem, maar bent u zich bewust van al uw risico’s? Alleen dan kunt u weloverwogen keuzes maken.

Wij spreken uw taal

heeft dan namelijk goed in beeld wat uw bedrijfsdoelstellingen in de weg kan

Deelnemen of bezoeken? staan en Kijk op www.broodway.be

kunt de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Denk dan niet alleen dus scherpe premies - Collectieve verzekeringen, www.bakkersbelang.nl • info@bakkersbelang.nl • Telefoon 033 - 24 75 566 •

aan brand, diefstal en ziekte van een werknemer. Maar bijvoorbeeld ook aan - Uitstekende polisvoorwaarden

06 - 39 42 73 27

een klant die u aansprakelijk stelt of niet (op tijd) betaalt, eenkontakt, leverancier - Persoonlijk bij onsdiebent u géén nummer


12 |

Eiwit: een belangrijke voedingsstof in brood Koolhydraten, vetten en vezels krijgen veel aandacht, maar eiwitten zijn ook belangrijk voor de mens. Brood en andere graanproducten zijn belangrijke bronnen van (plantaardige) eiwitten. Een kort lesje warenkennis.

Een verschuiving in de richting van meer plantaardig en minder dierlijke voedingspatroon is gunstig voor de gezondheid en het milieu en beide thema’s staan volop in de belangstelling. Bij die verschuiving komen brood en andere graanproducten om de hoek kijken. Het is heel handig als de bakker en het winkelpersoneel een compleet plaatje hebben van de belangrijke voedingsstoffen in brood, waaronder eiwit.

BOUWSTOF VOOR CELLEN

Hoewel men brood (en andere graanproducten) niet gelijk linkt aan eiwitinname, krijgen we 22 procent van de eiwitinname via graanproducten binnen. Daarmee staan graanproducten op nummer drie, achter vlees

nog andere specifieke functies, zoals het transport van stoffen in en uit cellen en ze dienen als afweerstof tegen ziekteverwekkers. 0,8 GRAM EIWIT PER KILO

(29 procent) en melkproducten (23 procent). Dat blijkt uit de meest recente Voedselconsumptiepeiling. Het lichaam gebruikt eiwitten als bouwstof voor lichaamscellen. De huid, de spieren, de botten en het bloed zijn opgebouwd uit eiwitten. Het lichaam heeft voortdurend eiwitten nodig om nieuwe cellen te maken en oude cellen te vernieuwen. Eiwit levert ook calorieën. Daarnaast vervullen ze

Volgens het Voedingscentrum moet een volwassene gemiddeld 10-25 procent van de energieinname uit eiwit halen, ofwel 0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht. Iemand van 70 kilo moet dus 56 gram eiwit binnen krijgen (ter vergelijking: één sneetje brood bevat 3 tot 5 gram eiwit). Vegetariërs en veganisten, kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hebben meer eiwit nodig dan een gemiddelde volwassene. Eiwitten hebben een meer verzadigende werking dan koolhydraten en vetten. Een eetpatroon met relatief veel eiwit kan helpen om niet teveel calorieën binnen te krijgen. Mensen eten namelijk minder als ze relatief veel eiwit binnenkrijgen. Maar de gehele voedingsmatrix heeft wel invloed op de absorptie van eiwit.

Vetten en vezels vertragen de doorstroming in het maagdarmkanaal, wat invloed heeft op de absorptie van eiwit. Ook is er een verschil tussen vloeibaar en vast voedsel. Na vast voedsel is de absorptiesnelheid van eiwit langzamer dan na een vloeibare maaltijd. REACTIE AFWEERSYSTEEM

Bij een voedselallergie reageert het afweersysteem abnormaal op eiwitten in onze voeding of op afbraakproducten van deze eiwitten. Dit worden allergenen genoemd. Het afweersysteem maakt specifieke antistoffen aan tegen deze allergenen. Een voedselallergie kan verspreid over het hele lichaam klachten geven, bijvoorbeeld huidklachten als jeuk of eczeem, en maagdarmklachten zoals misselijkheid. Ook in de bakkerij komen allergenen voor, denk aan pinda, gluten, sesam, kippenei en koemelk. De voedselallergenen die de meeste allergische reacties veroorzaken, moeten daarom vermeld worden op het etiket van het desbetreffende product. Bron: nbc.nl

colUmn

Kan ik bij jou werken zonder te solliciteren? Het valt me op dat steeds meer bakkerijen moeilijk aan medewerkers kunnen komen. Daar waar er de laatste jaren vooral een tekort was aan vakbekwame bakkers, worden nu ook expeditie- en winkelvacatures moeilijker ingevuld. Zelfs nadat er op alle fronten is geprobeerd om vacatures te promoten. Steeds vaker vraag ik me af of het principe van ‘Open Hiring’ een methode zou kunnen zijn die bij onze ambachtelijke branche past. Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of je een opleiding gedaan hebt of ervaring hebt. Het maakt ook niet uit wat je in het verleden gedaan hebt. In het najaar van 2020 hebben we in de vakpers al kunnen lezen dat Amarant Bakkers een proef is gestart met Open Hiring. Ik snap natuurlijk ook dat Open Hiring veel vragen oproept. Is het wel haalbaar in onze relatief kleine organisaties? Komen er niet allerlei types ons bedrijf binnen die afbreuk doen aan ons merk en onze cultuur? En eerlijk gezegd, ik heb het antwoord niet. Maar gezien de situatie waarin sommige ondernemers verkeren zou het een experiment met kans van slagen kunnen zijn. Mensen worden namelijk steeds gemakkelijker. En haken vaak al af wanneer er veel gegevens moeten worden aangeleverd bij een sollicitatie. Al heb ik zelf ook altijd gevonden dat een kleine sollicitatiedrempel ook het kaf van het koren scheidt. Maar wat als er nauwelijks koren beschikbaar is?

De gedachte spreekt me wel aan. Iedereen verdient een kans. Ongeacht achtergrond of verleden. Immers, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een mooie cv biedt daarbij ook geen zekerheid voor een goede werknemer. Ik vraag me af wat ik zelf gedaan zou hebben, als ik nog eigenaar zou zijn van de bakkerij die ik in het verleden had. En als ik op geen enkele manier medewerkers zou kunnen vinden. Ik denk dat ik de gok zou wagen. Zou proberen wat er op me af zou komen wanneer iemand morgen mag beginnen, zonder vooraf te solliciteren. Nee heb je, ja kun je krijgen. En als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Tegeltjeswijsheden waar je niets aan hebt, totdat je een keer de sprong in het diepe waagt, en zelf een eigen ervaring opdoet. Ik wens je er veel succes bij. En heb je hulp nodig? Ik help graag! Joep Gommans bAKKERij SUPPORT MARKETING voor BAkkers

Joep Gommans is oprichter en eigenaar van Bakkerij Support Marketing voor bakkers www.bakkerijsupport.nl; Telefoon: 06-10988842; e-mail: j.gommans@bakkerijsupport.nl; twitter: @bakkerijsupport

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR HET LATEN REINIGEN

VAN UW WAGENS, BROODKOPPELS EN BAKPLATEN TIJDENS UW VAKANTIE

Voor de toekomst van uw bakkerij

Uw specialist in reiniging van bakkerijgereedschappen

www.covekaschoonmaak.nl www.covekaschoonmaakshop.nl

WHAT’S • NEXT? B R AN C H E AGE N DA

Taxatie nodig?

SEPTEMBER 2 september 2021 Start cursus Bakkerijtechnologie, 16 cursusavonden en twee practica, HAS Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch 8 en 9 september Empack, Brabanthallen ’s-Hertogenbosch 26-29 september 2021 Broodway, Kortrijk Xpo (BE) Deelname of bezoek aanmelden via www.broodway.be

• rechtsvormwijziging • brandverzekering • financiering • in- en uitreden vennoten • aankoop • verkoop • ...........

Het onafhankelijke bureau voor uw bakkerij taxaties!

038-3333152

Agro Business Park 75 6708 PV Wageningen

Tel.: +31 (0)317 - 47 12 11 E-mail: info@tenba-bv.nl

www.tenba-bv.nl

OKTOBER 4 tot en met 8 oktober Beko Speculaaskeuringen, locatie volgt 24 tot en met 28 oktober Iba, München

OKTOBER 23 - 28 oktober Iba, München NOVEMBER 16 november 2021 Start cursus Levensmiddelenchemie, 7 cursusavonden HAS Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch

In verband met het coronavirus is het voor ons onmogelijk om ‘What’s Next’ up-to-date te houden. Heb je interesse in een activiteit? Check dan vooraf bij de organisatie of deze doorgaat.


| 13

Microbiologisch onderzoek is een slimme investering in het bedrijf De tijd van gezellige marktjes en verkoop op straat breekt weer aan. De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij heeft een aantal bederfelijke productroepen omschreven die ongekoeld verkocht mogen worden. Hoe zit dat voor de bakker?

UW PARTNER VOOR NIEUWE EN GEBRUIKTE MACHINES

C

M

Y

CM

Het gaat in de praktijk meestal om onderstaande productgroepen:

MY

CY

CMY

• Hartige producten zoals worstenbroodjes, saucijzenbroodjes, ragoutbroodjes of bake-off pizza’s; • Producten met meegebakken gele room, zoals kruimelroomvlaaien en koffiebroodjes; • Rijstevlaaien.

K

weken de gelegenheid om de monsteruitslagen en kerntemperaturen te overleggen. Toch is het raadzaam om als bedrijf niet te wachten tot de NVWA hiervoor komt, maar pro-actief hiermee aan de slag te gaan.

Als een bedrijf gebruikmaakt van de regeling ‘Ongekoelde presentatie van bederfelijke producten’ (module 4.3 van de Hygiënecode 2008) dan dient het aan een aantal spelregels te voldoen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is heel actief op dit gebied en controleert regelmatig de spelregels rondom deze ongekoelde regeling bij bedrijven.

Naast de ongekoeld gepresenteerde producten adviseert het Nederlandse Bakkerij Centrum (NBC) ook de kritische (gekoelde) producten periodiek microbiologisch te laten onderzoeken. Zo ontstaat een goed beeld over de hygiëne en de processen in het bedrijf en wordt de onzichtbare (microbiologische) wereld zichtbaar in de producten. Wordt de slagroommachine op juiste wijze gereinigd en ontsmet? Is er sprake van onjuiste restverwerking? Dit zijn bijvoorbeeld zaken die inzichtelijk worden na het nemen van microbiologische monsters. Zo vormt een contract met microbiologische monsters een positieve investering in het bakkersbedrijf. Enerzijds om aan de eisen van de Hygiënecode te voldoen en anderzijds geeft het inzicht in het naleven van de processen van de code.

Wat meestal de speerpunten zijn die de NVWA van u als bakker verwacht: • Een aantoonbaar jaarlijks microbiologisch onderzoek van de productgroepen die u ongekoeld presenteert; • Aantoonbare wekelijkse registratie per productgroep van de kerntemperaturen direct na het bakken; • Verkooptermijn van maximaal twaalf uur aantonen met een instructie of registratie. Bedrijven die niet standaard jaarlijks diverse bemonsteringen laten uitvoeren, worden regelmatig verrast door de vraag van de NVWA. Meestal wordt er een waarschuwing gegeven en heeft de ondernemer nog enkele

Meer weten over microbiologische monstername? Bijvoorbeeld foodbase.nl kan meer vertellen en onderzoek verzorgen. 

Bel 0488-452051 | www.spronkbakkerijmachines.nl Zomerrecepten

aangeboden door

Donut sandwich met drie soorten ijspucks en te gekke toppings INGREDIËNTEN VOOR 6 SANDWICH DONUTS

2 bolletjes chocolade ijs 2 bolletjes vanille-ijs 2 bolletjes aardbeienijs 2 Doony’s white vanilla 2 Doony’s pinky 2 Doony’s naturel gesuikerd Speculoos kruimels Spikkels Hagelslag

Bron: nbc.nl

BEREIDING

Leg 6 bolletjes ijs op een bakplaat met folie of bakpapier.

great taste ...

VandeMoorTele

Druk met je hand (en handschoen!) de bolletjes plat tot een puck. Dek de ijspucks af met folie en vries weer terug in. PRESENTATIE

Snij de 6 donuts door middel met een kartelmes. Rol de ijspucks door de toppings. De chocolade ijspuck door de hagelslag, de aardbeien ijspuck door de spikkels en de vanille ijspuck door de Speculoos kruimels. Doe de ijspucks tussen de gesne-

Frambozen cheesecake tartelette WAPEN

OVAAL SPECIAAL

EENHOORN

PADDESTOEL

GRAND MARNIER

KOFFERTJE

VERREKIJKER

SWEET NUT

BEN HUR

FLORENCE ALBÈRT NOOT RUMKOGEL

AARDBEI CUBAANSE KUS KONINGSKROON ALBÈRT GLAD GLOBE

PETJE

ZEBRA

ACCORDEON

MARASQUIN MANNON

VLIEG

KAATJE CROQUANT

OVAAL ROYAAL

CERICETTE

STOOMWALS

FRIESCHE STAARTKLOK CAFÉ BRASIL BOUCHÉE

TROPICAL

UIL

LILI

SUNNY DAY POIRE

SICILIË

WILLIAM SUIKERVRIJ

INGREDIËNTEN

Vandemoortele ingrediënten: 500 g gold cup wals (zetdeeg tartelette) ANDERE INGREDIËNTEN:

340 g suiker (zetdeeg tartelette) 100 g amandelpoeder (zetdeeg tartelette) 8 g zout ( (zetdeeg tartelette) 4 eieren (zetdeeg tartelette) 780 g bloem (zetdeeg tartelette) 60 g cacaopoeder (zetdeeg tartelette) 200 g zachte kaas (cheesecake) 25 g suiker (cheesecake) 300 g witte chocolade (cheesecake) 500 ml slagroom (cheesecake) BEREIDING:

T 013 - 511 45 45

www.chocolateriealbert.nl

Zetdeeg tartelette • mix alle ingrediënten met de

gold cup wals tot een homogeen deeg • plaat het deeg een nacht in de koelkast • rol het deeg uit op een dikte van 2,5 mm en bekleed de zetdeegvormpjes • bak af in 14 minuten op 170°c CHEESECAKE

• klop de zachte kaas met de suiker tot een romige massa • voeg de gesmolten witte chocolade toe • voeg de geklopte slagroom toe en meng voorzichtig • giet het mengsel in de gebakken zetdeegvormpjes en plaats in de vriezer

den donuts en leg voorzicht het bijpassende kapje er weer op. Gebruik voor de chocolade ijspuck de white vanilla, voor de aardbeien ijspuck de pinky en voor de vanille ijspuck de naturel gesuikerde donut. Serveer direct. TIP

Wil je extra knallen met de kleur, dan kun je ook andere ijssoorten gebruiken.

• eenmaal bevroren, haal de tartelettes uit de vriezer en decoreer met gehalveerde frambozen.


14 |

Suikerwerk Vroeger werd snoep suikerwerk genoemd en was het voorbehouden aan de rijken. Suiker uit suikerriet was kostbare waar. Bij belangrijke gebeurtenissen maakten ambachtslieden kleine suikerwerkjes. Snoep was toen een luxeproduct en bestemd voor volwassenen. Naar verluidt ontdekte een Duitse apotheker in 1747 dat je suiker ook uit suikerbieten kan halen, waardoor het goedkoper werd en algemener beschikbaar. Uw bedrijfs- of productfoto op deze plaats? Of heeft u een andere mooie plaat voor deze plek of voor onze voorpagina? Mail uw foto met toelichting naar redactie@bakerynext.nl


&

HYGIëNE DÉ VAKBIJLAGE OP HET GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

FOOD ADDICTIVE MEDIA |   JULI |   2021 |   NUMMER 5

Handreikingen voor de startende bakker

‘Ontzorgen visspecialist rode draad hygiënecode’

MAG een worstenbroodje eigenlijk op de post?

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) krijgt regelmatig de vraag van beginnende bakkerijen aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen bij het opzetten van een bedrijf. Het NBC geeft een aantal handreikingen.

De VNV werkt hard aan de nieuwe hygiënecode, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. ‘We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is’, aldus Toos Houwers van de Houwers Groep.

De kans is groot dat ook na de coronacrisis het online bestellen populair blijft. Nu veel mensen er (noodgedwongen) kennis mee hebben gemaakt, is die drempel aanzienlijk verlaagd. Welke waren mag je eigenlijk per post verzenden?

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 9


2

&FOOD

HYGIëNE

Handreikingen voor de startende bakker Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) krijgt regelmatig de vraag van beginnende bakkerijen aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen bij het opzetten van een bedrijf. De hygiëneregels zijn een belangrijk onderdeel van de opstartfase. Het NBC geeft een aantal handreikingen. Voordat de puntjes op de i kunnen, is het belangrijk bij de gemeente, bij de verhuurder en eventueel verzekering na te vragen of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten op de betreffende locatie is toegestaan. Dit staat in het bestemmingsplan en het huurreglement. Ga ook na of er bijzondere milieuvoorschriften zijn waaraan moet worden voldaan.

volgens HACCP-beginselen moeten werken. Een ondernemer kan met een eigen systeem voor voedselveiligheid werken, maar kan ook gebruikmaken van een goedgekeurde hygiënecode die voor een gehele branche geldig is. KRITISCHE STAPPEN

Wie een brood- of banketbakkerij heeft, kan het beste werken met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Hierin worden kritische stappen voor de bereiding van brood, banket en andere bakkerijproducten besproken. De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB).

Krachtig reinigen met droge stoom

rijk. Denk aan inrichting, persoonlijke hygiëne en het voorkomen van kruisbesmetting. Daarnaast worden de regels voor bedrijfsprocessen, zoals inkoop, bewaren van grondstoffen en halffabricaten en de ontvangst van goederen, duidelijk omschreven. Invoering van de regels draagt bij aan structuur en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel binnen een bedrijf en helpt werknemers scherp te houden. De NVWA controleert bedrijven op naleving van de hygiëneregels. Wie zich er niet aan houdt, kan een waarschuwing of boete krijgen. Voor beiden brengt de NVWA kosten in rekening. Het is dus zaak de regels na te leven.

The Clean Experience (TCE) uit Barneveld is leverancier van krachtige, professionele stoomapparatuur voor bedrijven. Veel klanten binnen de foodsector werken met deze droge stoomtechniek, omdat stoom binnen de HACCP-regels is goedgekeurd als reinigingsmethode.

Er is nagenoeg geen chemie meer nodig, stoom doet het zware werk. Hooguit bij het verwijderen van hardnekkig vet op ovens, afzuigsystemen, bakkerskarren of de frituur, kan een toevoeging van bijvoorbeeld Bio-Clean Power, handig zijn. Dit middel wordt door de stoom versterkt en is goedgekeurd binnen

‘Dry Steam-techniek’, droge stoom dus, is oververhitte stoom in een boiler, waardoor er slechts tussen de 3 en 10 procent vocht wordt gecreëerd. Daardoor kan bijvoorbeeld zelfs binnen een bakkerij, waar men met meel en gisten werkt, veilig worden gereinigd. De inzetbaarheid van een TCEstoomstofzuiger is breed. Stoom desinfecteert direct. Kaasplanken, hakblokken, werkbladen, vitrines, ramen, vloeren, koelcellen en plafonds zijn te reinigen met droge stoom. Het vuil wordt gelijk opgezogen in de vuilwatertank van de machine. Dus niet meer dweilen of werken met doeken.

de voedingsindustrie. TCE leverde al aan onder andere visspeciaalzaken, bakkerijen, chocolaterieën, slagers, kaas- en delicatessenzaken, poeliers en andere winkels in de voedingsindustrie en krijgt enthousiaste reacties op hun stoomzuiger.

DIGITALE VERSIE

De Hygiënecode voor de Brood- en

Wil jij ervaren of droge stoomreiniging iets is voor jouw bedrijf? The Clean Experience geeft vrijblijvende demonstraties op locatie. Bel voor een afspraak met 0342-701205 of kijk op de website: www.thecleanexperience.com. Daar vind je onder het kopje ‘branches’ de specifieke toepassingsmogelijkheden op een rij.

Nooit meer glibberen op de gladde bakkersvloer Herken je dit? Voegen die vol zitten met krenten, chocolade, meel of deegrestjes? BEDRIJFSADVISEUR

Ook inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is noodzakelijk en daarnaast kan de starter zich richten tot de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). De NBOV is de brancheorganisatie voor de ambachtelijke bakkerij en heeft een bedrijfsadviseur in dienst die verder kan helpen bij de opstart of aankoop van een ambachtelijk (banket)bakkersbedrijf. Ieder bedrijf dat met levensmiddelen werkt, dient van de overheid een systeem te hebben waarmee voedselveiligheid wordt gegarandeerd. Deze regels zijn gebaseerd op Europese wetgeving, die stelt dat alle levensmiddelenbedrijven

De Hygiënecode is toepasbaar in bedrijven die vallen onder de sector bakkerij (inclusief chocolaterieën). Hij kan gebruikt worden door alle brood- en banketbakkerijen, markthandelaren en andere bedrijven die producten produceren of verkopen die in deze Hygiënecode worden beschreven en die daarbij werken volgens de in de hygiënecode beschreven processen. ONDERVERDELING

De code heeft verschillende modules. Er is een onderverdeling gemaakt in basisvoorwaarden en processtappen. De basisvoorwaarden voor het gehele proces, vanaf het binnenkomen van de grondstof tot aan de verkoop van het eindproduct, zijn voor ieder bedrijf belang-

Banketbakkerij is te bestellen bij FoodBase (www.foodbase.nl). Een starter kan op het aanmeldingsformulier aangeven dat hij of zij ZZPer is, wanneer dat van toepassing is. Neem bij voorkeur de digitale versie. Daar is sneller in te zoeken. Voor horeca-activiteiten, zoals een lunchroom, is het nodig aanvullend de Hygiënecode voor de Horeca te raadplegen. Kijk hiervoor op de website van Koninklijk Horeca Nederland (www.khn.nl) Alles op een rij voor uw gloednieuwe bedrijf? Registreer het dan ook bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als levensmiddelenbedrijf. Dat kan op www.nvwa.nl.

Colofon

&

HYGIëNE DÉ VAKBIJLAGE OP HET GEBIED VAN VOEDSELHYGIËNE

FOOD ADDICTIVE MEDIA | JULI | 2021 | NUMMER 5

Jaargang 5, Week 27 & 28, 2021, nr. 5 Hygiëne & Food is een uitgave van Addictive Media en een speciale bijlage bij de vakkranten Bakery Next en Fish Trend Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl

Handreikingen voor de startende bakker

‘Ontzorgen visspecialist rode draad hygiënecode’

MAG een worstenbroodje eigenlijk op de post?

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) krijgt regelmatig de vraag van beginnende bakkerijen aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen bij het opzetten van een bedrijf. Het NBC geeft een aantal handreikingen.

De VNV werkt hard aan de nieuwe hygiënecode, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. ‘We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is’, aldus Toos Houwers van de Houwers Groep.

De kans is groot dat ook na de coronacrisis het online bestellen populair blijft. Nu veel mensen er (noodgedwongen) kennis mee hebben gemaakt, is die drempel aanzienlijk verlaagd. Welke waren mag je eigenlijk per post verzenden?

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 9

Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker Tel: 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

Redactie: Aranka Klomp redactie@bakerynext.nl Wendy Noordzij redactie@fishtrend.nl

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014

Twitter: @bakerynext @visvakkrant

Druk: Rodi Media

Glij je regelmatig bijna uit omdat de blikken zojuist ingespoten zijn met vet? Ondanks dat er elke dag netjes gedweild wordt, blijft de vloer glad. Misschien wel omdat er net te enthousiast met veel reinigingsmiddel gereinigd wordt. Gelukkig is er goed nieuws: Cleanfix heeft ongetwijfeld dé schoonmaakoplossing op maat voor uw bakkerszaak. Al jaren vinden dit soort onveilige situaties plaats op de bakkersvloer. En telkens zijn de medewerkers van Cleanfix verbaasd dat de vloer nog altijd gereinigd wordt met emmer, sopje en mop. ‘Natuurlijk is dat een prima manier om de boel schoon te houden. Maar efficiënt én hygiënisch werken, dat ziet er naar ons idee anders uit. Veilig en praktisch werken kan echt sneller en beter. Met als bijkomend voordeel minder stress én ergonomisch verantwoord reinigen. Dat lijkt ons voor u een goed vooruitzicht.’

ISSN: 2213-6193

EEN OPTIMAAL ADVIES Disclaimer: De Redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een schrob-/ zuigmachine kan een oplossing zijn, aldus Cleanfix. Maar niet elke bakkerij heeft genoeg ruimte voor zo’n grote schrob-/ zuigmachine. ‘Wellicht goed om te weten dat er tegenwoordig veel maten en oplossingen zijn, die ook prima passen tussen de werktafels en ovens.’ Grote kans dat in het machine-aanbod van Cleanfix dé oplossing voor je bakkerszaak

beschikbaar is. Dit bedrijf levert al jarenlang schoonmaakmachines aan de bakkersbranche, in alle soorten en maten. De medewerkers kennen de markt en kunnen elke bakker op maat adviseren. De Cleanfix-specialisten komen op locatie langs en om samen met de ondernemer te kijken naar de mogelijkheden. ‘De juiste inzet van machine én reinigingsproduct is de sleutel voor een veilige en hygiënische werkvloer. Dan hoef je nooit meer te glibberen! Bovendien zijn er machines die echt tot in ieder hoekje en gaatje komen!’ Voor meer informatie bel of mail naar: 0499-550033 of info@cleanfix.nl.


&FOOD

HYGIëNE

3

Voedselveiligheid is mensenwerk Voedselveiligheid is zo’n onderwerp waar bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie iedere dag mee bezig zijn, van de werkvloer tot aan de directiekamer. Het veilig maken en houden van levensmiddelen is een zaak van iedereen. Of het nu gaat om persoonlijke hygiëne zoals handen wassen en desinfecteren, het schoonmaken van de productieruimtes en machines, of het weren van ongedierte; Al deze onderwerpen zijn even belangrijk.

Soms lijken de procedures wel wat veel en vinden medewerkers het moeilijk om zich er altijd aan te houden. Maar het zijn juist die kleine missers die enorme consequenties kunnen hebben. Als bedrijf en als kwaliteitsafdeling kun je het niet alleen. Je hebt echt de medewerking van alle medewerkers nodig, altijd. DE NORMAALSTE ZAAK

Daarom is het essentieel dat alle medewerkers zich bewust zijn van hun bijdrage aan de voedselveiligheid. Snappen waarom je iedere keer opnieuw je handen

moet wassen, ook al was je maar éven van de afdeling af. Snappen waarom je wéér de lijn moet schoonmaken en desinfecteren, ook al lijkt het zo ook wel schoon. Snappen waarom die deuren, ook al is het warm, écht niet open mogen staan. Samen moet je een cultuur creëren waarin iedereen de regels kent, begrijpt en naleeft. En belangrijker nog, waarin ook de jongste bediende de directeur kan aanspreken als zijn of haar handelwijze niet volgens de regels is. Zo kweek je een cultuur waarin voedselveilig-

heid op de eerste plaats staat en het naleven van de regels de normaalste zaak van de wereld is. DE INVESTERING WAARD

Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. In drukke tijden versloffen de regels en met personeelswisselingen is niet iedereen meteen goed op de hoogte waarom iets op een bepaalde manier gedaan wordt. Dan sluipen foutjes er makkelijk in. En als de één het laat versloffen, dan heeft dat ook zijn weerslag op de ander. Voor je het weet ben je terug bij af. Voedselveiligheid en hygiëne vragen daarom continu aandacht. Dat kost tijd, moeite en geld. Toch levert het veel op als je hierin investeert en de voedselveiligheidscultuur echt ingebakken zit. Tevreden klanten, weinig klachten, geen recalls en moeiteloos door de audit. Het levert echt wat op om hygiëne en voedselveiligheid goed op orde te hebben. Voor grote bedrijven zijn deze investeringen makkelijker op te brengen. In het MKB ligt dit vaak moeilijker. Hoeveel kun je besteden aan de opleiding van medewerkers? Gelukkig zijn daar oplossingen voor. ONLINE IS VEEL MOGELIJK

Het afgelopen jaar heeft online leren een grote vlucht genomen. Thuis of op het werk vanachter de computer een training volgen

is eigenlijk heel prettig én praktisch; of het nu gaat om een klassikale training, een losse e-learningmodule of een combinatie hiervan. Précon heeft veel expertise op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en wet- en regelgeving, en heeft meer dan 25 jaar ervaring. Het helpt niet alleen grote bedrijven, maar juist ook de

vele kleinere en startende bedrijven die Nederland rijk is. Précon Learning biedt een ruim aanbod aan e-learningmodules en klassikale (online) trainingen, ook in abonnementsvorm. Zo kan ieder bedrijf een voedselveiligheidscultuur creëren waar je het verschil mee maakt. Meer weten? Kijk op www.precon.group

FISH PROCESSING MACHINERY ST700TV TABLETOP SKINNING MACHINE

Dankzij de bewezen duurzame kwaliteit van onze producten en diensten streven wij al 60 jaar naar perfectie. Door ons steeds op de wensen en uitdagingen van haar klanten te richten hebben wij doorheen de jaren een uitstekende langetermijnrelatie met onze klanten opgebouwd. Zo is de ST700TV een resultaat van deze samenwerking. Dit handig tafelmodel, in verschillende uitvoeringen beschikbaar, is inzetbaar voor het ontvellen van diverse vissoorten alsook grote fillets. Daarenboven is deze ontveller zowel geschikt voor het fijne als het zware werk.

Veiligheid

Meerdere elektronische veiligheden en de voetpedaal zorgen voor een perfecte controle.

Technologie De meshouder kan verwijderd worden zonder dat men hiervoor gereedschap nodig heeft. Efficëntie

Dankzij het op verschillende hoogtes instelbare mes kan je met dit toestel praktisch alle vissen vellen.

Onderhoud De aan- en uitvoerplaat en het mes kunnen zonder extra gereedschap geopend worden. Daarenboven kunnen zowel mes als uitvoerplaat op deze wijze eenvoudig verwijderd worden. Innovatie

Een volledig nieuw concept dat zich reeds meermaals bewezen heeft.

Ontdek op onze website ook onze andere oplossingen! Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality STEEN WORLDWIDE - F.P.M. INTERNATIONAL NV Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Franseweg 33, 2920 Kalmthout Belgium Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience +32 3Reliable 665 04 Solid 00 | info@steen.be | www.steen.be Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid


4

&FOOD

HYGIëNE

V ISTIKHETMAAR

BIEDT UITGEBREID KENNISDOSSIER

‘Z ORG

VOOR

K WALITEIT ’

Kwaliteit - waar let ik op? Kwaliteitszorg is belangrijk. Ook vissers kunnen er van alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van vis optimaal blijft bij het verwerken. Vistikhetmaar besteedt hier aandacht aan in het dossier ‘Zorg voor Kwaliteit’

(harde grond of zachte grond) en vistechniek. WATERKWALITEIT

De visser is de eerste schakel in de visketen. Zodra de vis aan boord is, begint het verwerkingsproces. In elke stap is het van belang om ervoor te zorgen dat de vis zo vers en veilig mogelijk blijft voor de consument om te eten. Toch zijn er ook omstandigheden die invloed hebben op de kwaliteit en veiligheid van het product voordat de vis aan boord komt. Als visser heb je daar weinig of geen invloed op. Hierbij kun je denken aan: waterkwaliteit, seizoen/voedingsconditie vis (bijvoorbeeld kuitzieke vis), visgronden

Een vis kan al verontreinigd raken voordat hij gevangen wordt, bijvoorbeeld door de waterkwaliteit. De overheid monitort de waterkwaliteit en zal melding maken als er iets niet in orde is. Dit gebeurt ook bij grote ongelukken in visgebieden, zoals bij: het vergaan van schepen met olie of giftige stoffen; lozingen van giftige stoffen vanaf het land en ongelukken met kerncentrales en booreilanden. SEIZOEN/VOEDINGSCONDITIE VIS

Vissen, schaal- en schelpdieren kunnen per seizoen verschillen. Haring verandert gedurende het jaar bijvoorbeeld zo sterk dat men genoodzaakt is om er verschillende producten van te maken. Zo kan

alleen van haring die in mei en juni gevangen wordt maatjesharing worden gemaakt. In die maanden is het vetgehalte boven de 16 procent. Een haring die net kuit heeft geschoten is zo mager dat hij alleen geschikt is voor marinades. Dit geldt ook voor andere vissoorten in de paaiperiode. De vis is tijdens de paaiperiode slechter van kwaliteit, omdat er weinig vlees op de vis zit. Dit is heel duidelijk te zien bij schol in de eerste maanden van het jaar. ‘De vis is mager’ wordt dan gezegd. Handelaren en viswinkels verkopen daarom in die maanden soms geen schol. VANGSTGEBIED

Ook vangstgebieden zijn bepalend voor de kwaliteit van de vis. Het visgebied (waar de vis gevangen wordt) bepaalt in belangrijke

(MAATWERK) HYGIËNEMEUBILAIR

mate de smaak, kleur en structuur. Makreel wordt zowel langs de kust van Nederland als in de noordelijke Noordzee en aan de zuidwest- en westkust van Ierland gevangen. De noordelijke makreel en de Ierse makreel zijn malser en hebben een hoger vetpercentage dan de andere makreel. De bodem van de Noordzee bestaat uit verschillende grondsoorten. Eigenschappen als smaak en kleur van bodemvissen hangen nauw samen met het type bodem. Bij rotsgronden vinden we schelvis, zeewolf, heilbot en koolvis. Deze vissen zullen op een rotsgrond anders smaken dan vis die leeft op slib of een andere zachte bodem. VISTECHNIEK

Om de vis zo vers mogelijk te houden, is het belangrijk dat de vis niet of zo min mogelijk beschadigd wordt tijdens het vangen. Belangrijke aandachtspunten tijdens het vissen zijn: huidbeschadigingen, kneuzingen, verwondingen en stikken. Bij huidbeschadigingen is met name de slijmhuid belangrijk. De slijmhuid is een heldere, gladde slijmlaag die de hele vis bedekt. Deze laag is een beschermlaag voor de vis en houdt bij de dode vis de bacteriën nog vier tot zes dagen buiten het visvlees. Bacteriën bevinden zich op de huid en wachten op een kans om het visvlees binnen te dringen. Bij een beschadigde of kaal geschuurde huid ontstaan er open plekken op de huid, waardoor bacteriën sneller het visvlees binnendringen. Beschadigde vis is minder lang houdbaar en moet apart worden geijsd. HUIDBESCHADIGINGEN

machines, benodigdheden en verpakkingen voor de voedingssector | www.delmo.nl | 088-8543 800 | info@delmo.nl

|

Huidbeschadigingen, maar ook kneuzingen en verwondingen aan vis, zijn met name afhankelijk van de vismethode. Bij de boomkorvisserij ontstaan er vaak kneuzingen, verwondingen en een geschuurde, open huid. Dit komt doordat de vissen in het net in aanraking komen met bodemvuil en stenen, maar ook over de bodem worden gesleept. Bij vismethoden zoals twinrig en flyshoot sleept het net ook over de bodem, maar dan wel veel langzamer waardoor de vis minder snel beschadigd wordt. Bij pelagische vismethoden, zoals de haringtrawl, wordt het net door de waterkolom gesleept waardoor er geen bodemvuil mee komt. Deze technieken zorgen voor mindere beschadigde vissen en dus een betere kwaliteit.

of als er teveel vissen in het net zitten. De vis stikt, waardoor de bloedsomloop stil komt te staan en de afvalstoffen niet meer worden afgevoerd. Gestikte vis bederft sneller dan levende vis omdat: de lijkstijfheid sneller begint en korter duurt; de vis water opneemt en nog niet gestript is, waardoor de bacteriën en enzymen vrij spel hebben; de vis besmet raakt met bodembacteriën. Door het overlijden is de natuurlijke weerstand weg. Soms zijn ook de schubben en slijmhuid weggeschuurd, waardoor die geen bescherming meer bieden. BEHANDELING AAN BOORD

De behandeling van vis tijdens de verwerking aan boord is belangrijk voor de kwaliteit. De beste kwaliteit vis krijg je als deze levend aan boord komt, direct wordt gestript om leeg te bloeden en vervolgens zo snel mogelijk op ijs wordt opgeslagen. Aan boord van een vriestrawler worden de vissen gelijk gekoeld in tanks met koud water en zo snel mogelijk ingevroren. Deze vissen worden dus niet gestript en op ijs gelegd. Ook tijdens de verwerking aan boord kan de vis door allerlei oorzaken beschadigd raken. Bekende voorbeelden zijn: het stoten van de vis bij het legen van de kuil in de opvangbakken; door het gooien met vis; op de vis te stappen/trappen in de opvangbakken (bijvoorbeeld bij het verwijderen van stenen). VIER STAPPEN

Het verwerken van de vangst aan boord van een kotter kunnen we in vier stappen verdelen: sorteren van de vangst; strippen en leegbloeden; spoelen van de vis en het koelen van de vis. Iedere stap in het verwerkingsproces heeft bepaalde handelingen en mogelijke risico’s die van invloed zijn op de kwaliteit en veiligheid van de vis. Deze stappen zullen hieronder verder toegelicht worden. 1. SORTEREN VAN DE VANGST

Het proces aan boord start bij het legen van de kuil in de opvangbak. Een opvangbak is bij voorkeur van RVS of staal in plaats van hout. Dit komt doordat het hout kan splinteren en deze splinters kunnen in de vis terecht komen (fysische besmetting). Uiteindelijk vormen die splinters een gevaar voor de voedselveiligheid van de consument die de vis wil opeten. Nadat de vangst in de opvangbak(ken) is gevallen, wordt de vis via de transportbanden of glijgoot naar de sorteerband geleidt. Vis wordt op bijna alle schepen alleen op soort en maat gesorteerd. Een reden om vissen op soort te sorteren is vanwege de specifieke eigenschappen die bepaalde vissen hebben. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

STIKKEN

HACCP-registratie App met vele extra oplossingen! Alle info vindt u op www.hygienecodeonline.nl

Het stikken van de vis in het net kan ook een nadelige invloed hebben op de kwaliteit. Een vis ademt namelijk door zijn kieuwen. Wanneer deze kieuwen verstopt raken of ergens anders door worden afgesloten, dan krijgt de vis geen zuurstof meer en zal stikken. Dit kan met name gebeuren als er veel zand en modder in de kuil komt

Haaien en roggen moeten gescheiden worden van de rest van de vangst. Roggen produceren namelijk een grote hoeveelheid slijm (ook tijdens hun dood). Dit slijm tast de andere vis aan en geeft bij beginnend bederf al een ammoniakgeur. Bewaar roggen daarom ook gescheiden van de vis bij de opslag in het visruim. Ook haaien worden apart opgeslagen, want haaien hebben een schuurpapierachtige huid die andere vis kan beschadigden. Rode poon, grauwe poon en roodbaars hebben scherpe vinstralen, harde stekels aan de kop en een ruwe huid. Hierdoor kan de andere vis beschadigd raken. Schar


&FOOD

HYGIëNE

en tongschar hebben slijm dat verkleurend werkt op andere vissen. Wijting is een zachte vis. Opslag met andere vissoorten kan voor snelle beschadigingen zorgen aan de wijting.

3. SPOELEN VAN DE VIS

Vis moet na het strippen direct gespoeld worden door de spoelmachine (zie onderstaande afbeelding). De bij het strippen vrijgekomen bacteriën, enzymen, bloed en resten

Wanneer vis opgeslagen wordt in het visruim heeft de lensput extra aandacht nodig. De lensput is een plaats onder in het schip waar zich een mengsel van smeltwater en vuil, soms ook olie of vet, verzamelt. In dit smeltwater zit bloed en slijm waarin veel bacteriën zitten. Die bacteriën kunnen in de lensput zwavelwaterstof vormen. Dit is een gas dat verantwoordelijk is voor de groene verkleuring van vis. Tijdens de reis moet de lensput regelmatig leeggepompt worden. Meestal gebeurt dit automatisch.

werkt gelden over het algemeen de volgende regels: • Alle bemanningsleden dienen beschermende kleding te dragen en houden dit schoon. Er dient een hoofddeksel te worden gedragen die het haar bedekt. De bemanning eet, drinkt en rookt alleen buiten de verwerkings- en opslagruimten. De bemanning dient de handen te wassen en te drogen voordat vis wordt verwerkt, en dient dit in het bijzonder te doen na ieder bezoek aan het toilet.

HYGIËNE TIJDENS EN NA ELKE REIS

• Handschoenen die gebruikt worden voor het be- of verwerken van vis dienen regelmatig gewassen te worden. De bemanning mag niet niezen, hoesten, spugen en neussnuiten over de vis wanneer ermee gewerkt wordt. Er dienen waterproof pleisters (blauwe kleur) gebruikt te worden wanneer er sprake is van en snee of (schaaf)wond. Bemanningsleden dienen de schipper te informeren wanneer zij last hebben van diarree, braken of een andere kwaal die kan leiden tot een verhoogd besmettingsrisico.

Tot slot is ook een goede hygiëne tijdens en na elke reis heel belangrijk. Een goede hygiëne ten aanzien van het schip, de apparatuur, kisten en de mensen die met vis in aanraking komen zijn uitermate belangrijk voor het behoud van de kwaliteit en de veiligheid van de vis. Zorgen voor een goede hygiëne aan boord is een continu proces. Daarbij moet zowel aandacht zijn voor: persoonlijke hygiëne van de bemanning en hygiëne van het schip en de apparatuur. HYGIËNE BEMANNING

Mensen kunnen voedsel besmetten met bijvoorbeeld bacteriën als we onhygiënisch te werk gaan. Daarom is de persoonlijke hygiëne van alle bemanningsleden die helpen bij het verwerken van de vangst van groot belang. Voor iedereen die met kwetsbare producten zoals vis

2. STRIPPEN EN LEEGBLOEDEN VIS

De maag en ingewanden hebben, vooral bij goed doorvoede vis, veel enzymen en bacteriën die bederf kunnen veroorzaken. Als de vis niet gestript wordt, dan zullen de enzymen en bacteriën snel de buikholte aantasten. De maag en darmwand worden dan van binnenuit geperforeerd, waarbij het halfverteerde voedsel samen met de bacteriën en enzymen naar buiten komt en op die manier de buikwand aantasten. Daarna verspreiden ze zich over de andere vissen en tasten ze in hoog tempo ook de kwaliteit van de andere vis aan. Door de vis te strippen wordt de houdbaarheid verlengd. Het bederf kan hierdoor aanzienlijk worden vertraagd. Met het strippen snijdt je ook de aders door, waardoor de vis beter zal leegbloeden. Dit zorgt ervoor dat de vis nog langer houdbaar is en dat de filet later mooi blank van kleur zal zijn. Het strippen van vis moet op een goede manier gebeuren. Ga er niet vanuit dat de achtergebleven ingewanden wel met het spoelen worden verwijderd. Bij het strippen komen darmbacteriën vrij die vervolgens op de stripband terechtkomen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat andere vissen op de stripband besmet worden met deze darmbacteriën. Dit noemt men kruisbesmetting. In een aantal gevallen wordt een vis eerst leeggebloed voor het strippen. Dit doe je bij grote en waardevolle vissen zoals tarbot, griet, kabeljauw of andere grote rondvissen. Ze worden direct na het legen van de kuil uit de opvangbak gehaald. Deze vissen kunnen rood verkleuren als ze niet snel leegbloeden. Verkleurde vissen worden dan op de visafslag apart gehouden en zijn dan veel minder waard.

van ingewanden moeten direct worden afgespoeld. Dit geldt ook voor het aanklevende bodemvuil, zoals zand en slib. Tussen de kieuwen en in de kieuwholte zit ook zand en slib. Dit wordt ook met het spoelen verwijderd. Hoe schoner de vis op het ijs gaat, des te langer is de vis houdbaar. Het is daarbij van belang dat de aanwezige slijmlaag niet wordt verwijderd. Zo kan voorkomen worden dat bacteriën alsnog het visvlees binnendringen. De slijmlaag heeft immers een beschermende functie. 4. KOELEN VAN DE VIS

Na het sorteren, strippen en spoelen moet de vis direct op ijs worden gelegd. Het koelen van de vis heeft als doel om de vis in temperatuur af te laten nemen. Hierdoor kan het bederf worden tegengegaan. Het is dan ook belangrijk dat de vis zo snel mogelijk een temperatuur van 0°C heeft. De temperatuur in het visruim moet tussen de 0°C en 2°C zijn, zodat het ijs langzaam smelt. Het smeltwater stroomt langs de vis, koelt de vis af en hierdoor zal de vis niet uitdrogen. Bij een te lage temperatuur in het visruim smelt het ijs niet. Het heeft dan een isolerende werking en de vis koelt dan niet af. Als de gespoelde vis een tussenopslag krijgt, bijvoorbeeld in een aangebrachte roestvrijstalen tank of toevoerkoker in het visruim, dan moet de vis hierin gemengd en opgeslagen worden met voldoende ijs om snel te koelen. Tijdens het ijzen kan maximaal 40 kg vis in een kist worden gepakt. De vis kan ook direct na het spoelen in het visruim in kisten worden gepakt. In dat geval mag niet meer dan 35 kg vis in een kist opgeslagen worden om nog voldoende ijs toe te kunnen voegen.

HYGIËNE VAN HET SCHIP EN DE APPARATUUR

Op de schepen die nieuw worden gebouwd of opnieuw worden ingericht wordt veel aandacht geschonken aan een gladde afwerking van de wanden, het dek en het plafond, zodat het makkelijk kan worden

5

schoongemaakt. Algemene regel is dat na iedere trek de sorteerband, de manden en het werkdek worden schoongespoeld met water. Aan het eind van de week moet alles, van de opvangbakken tot de ingang naar het visruim, een grondige schoonmaakbeurt hebben met een reinigingsmiddel en eventueel met een bacteriedodend middel. Voor het schoonmaken van de ruimte waar de vis wordt verwerkt (verwerkingsdek) en waar de vis wordt opgeslagen (visruim) dien je rekening te houden met de volgende punten: de grote visresten, graten, koppen, delen van skeletten en orgaanresten verwijderen; de ruimte spoelen met koud water. Reinigen met een reinigingsmiddel en koud of lauw water; de ruimte goed spoelen met koud of lauw water; de ruimte desinfecteren en het desinfecteermiddel wegspoelen, voordat er opnieuw vis wordt verwerkt of opgeslagen. HYGIËNEPLAN

Het kan helpen om een hygiëneplan te maken, waarin duidelijk staat aangegeven hoe en wanneer reiniging dient plaats te vinden en hoe met de persoonlijke hygiëne moet worden omgegaan. Het is belangrijk dat dit plan dan wel wordt nageleefd! Voor meer informatie zie: www.vistikhetmaar.nl Foto’s: Nederlands Visbureau

Doodt virussen │ Desinfecteert │ Zonder chemie │ HACCP │ Veilig │ Allergie & Hygiëne Uw stoomspecialist & adviseur. Unieke warmwater- en droge stoomtechniek. Stomen en zuigen in één handeling. Boilers met hoge capaciteit (8-10 bar druk, temperatuur tot 180 °C). Minimaal gebruik van vocht en chemie. Reinigt conform HACCP-normering. Voor bakkers, ijssalons, slagers, horeca, viszaken et cetera. ✓ Service in eigen beheer. ✓ Milieuvriendelijk. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Altijd advies op maat voor groot- en kleinbedrijf www.tce.nl ─ 0342-701205 ─ contact@tce.nl Vraag een vrijblijvende demonstratie aan.

• koelmeubels • koeltoonbanken met plaatkoeling • koeltoonbanken geforceerd gekoeld • winkelinrichting • koel- en vriescellen • klimaatbeheersing • airconditioning • im-/export • 24/7 service

Al bijna 40 jaar een onafhankelijk familiebedrijf met een breed scala aan professionele diensten en producten voor bedrijfkoeling en airconditioning

PROVINCIALEWEG 53 • 4031 JM INGEN • +31 (0)344 68 93 93 • INFO@MIDDENNEDERLAND.NL • WWW.MIDDENNEDERLAND.NL


6

&FOOD

HYGIëNE

Feiten en fabels over voedselregels Het is niet gek als een bakker soms worstelt met de voedselwetten en -regels die er gelden. Dat zijn er namelijk nogal wat. Vijftien belangrijke fabels en feiten op een rij. Hoeveel heb jij er goed?

die rekening houdt met alle processen in de dagelijkse bakkerijpraktijk. 3 EEN BAKKER MAG GEEN BROOD VAN GISTEREN VERKOPEN

Een veelgehoorde fabel. Een bakker kan brood van de dag

werkers lang haar moeten opbinden of vastzetten, zodat er geen haren in de producten kunnen komen. 5 SIERADEN MOETEN AF TIJDENS DE PRODUCTIE

Ook een feit uit de Hygiënecode. Om ongelukken en besmetting te voorkomen, is het zaak in de productieruimte geen kettingen, armbanden, ringen, oorbellen of horloges te dragen. Oorringen die niet makkelijk zijn uit te doen, kunnen medewerkers bedekken met een haarnetje of een pleister. In de winkel kunt u wat soepeler omgaan met deze regels, door oorbellen, korte kettingen en gladde ringen wel toe te staan.  6 EEN TOILETHANDDOEK IS VERPLICHT

1 DOOR DE AANPASSINGEN IN HET WARENWETBESLUIT MEEL EN BROOD VERANDERT DE ZOUTNORM

Dit een fabel.   Het klopt dat het Warenwetbesluit Meel en brood veranderd is. De veranderingen gaan vooral over de naamgeving van broden. De zoutnorm blijft hetzelfde, namelijk 1,8% op droge stof, en die geldt voor alle basisbroodsoorten, inclusief glutenvrij brood, roggebrood, stokbrood, kleinbrood en brood met andere rijsmiddelen dan gist of zuurdeeg, zoals bakpoeder. 2 HET WERKEN MET DE HYGIËNECODE IS VERPLICHT

Ook dit is een fabel. Een systeem hanteren voor voedselveiligheid op basis van HACCP is verplicht, maar dat hoeft niet de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij te zijn. Een andere goedgekeurde hygiënecode of een eigen systeem hanteren kan ook. Toch kunnen de meeste bakkers het beste uit de voeten met de voor de eigen branche ontwikkelde code,

ervoor prima verkopen, als dat maar duidelijk is voor klanten. Dus niet aanbieden als dagvers! Het is aan te raden dit brood voor een lagere prijs te verkopen. Er zijn zeker klanten die minder vers brood voor een lagere prijs waarderen. Andere manieren om brood van gisteren een nieuwe bestemming te geven zijn hergebruik, zoals paneermeel, doneren aan de Voedselbank of als diervoeding. 4 VERKOOPMEDEWERKERS MOGEN HUN HAAR NIET LOS DRAGEN IN DE WINKEL

Een feit uit de Hygiënecode. Daarin staat onder de noemer ‘Persoonlijke hygiëne’ dat winkelmede-

Goed beschouwd een fabel. De begrijpelijke eis is dat medewerkers hun handen op een hygiënische manier kunnen drogen. Dat kan inderdaad met een handdoek op het medewerkerstoilet, mits die vaak wordt vervangen en gewassen. Papieren handdoekjes zijn een betere oplossing. Daarmee krijgt elke medewerker heel hygiënisch een eigen doekje en hoeft er alleen af en toe navulling te komen.

9 HYGIËNEREGELS GELDEN NIET VOOR WINKELPERSONEEL

Duidelijk een fabel. Hoewel de meeste regels uit de Hygiënecode gaan over het productieproces, is alles wat in de winkel gebeurt een belangrijke laatste schakel. In de code staan aanwijzingen voor bijvoorbeeld de winkeltemperatuur, het schoonhouden van de winkel en het omgaan met bereide producten. 10 ALLERGENENINFORMATIE IS VERPLICHT

Een hard feit. Zijn producten niet voorverpakt, dan kan allergeneninformatie uiteraard niet op de verpakking staan, maar zij moet wel beschikbaar zijn. Allergeneninformatie kan zowel

product schriftelijk of elektronisch bij de hand hebben. Het liefst zo toegankelijk, begrijpelijk en duidelijk leesbaar mogelijk. 11 EEN VAATWASSER WERKT ALTIJD DESINFECTEREND

Helaas een fabel. Niet alle vaatwasmachines bereiken de juiste temperatuur om de vaat te desinfecteren. Wanneer je een schone vaatwasser hebt en hij kan wassen op een minimale temperatuur van 80 graden, kan het wel. 12 MET BELEGDE BROODJES VALT EEN BAKKERIJ ONDER HORECA

Het klinkt misschien logisch, maar het is een fabel. Verkoopt een bakker ook belegde broodjes, dan valt het bewaken van de voedselveiligheid gewoon binnen de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. In die code is hiervoor zelfs een apart proces opgenomen. Het is dus niet nodig om bij verkoop van belegde broodjes nog een andere hygiënecode te hanteren.

7 HONDEN MOGEN DE WINKEL NIET BINNEN

Dit ligt tussen feit en fabel in. De Hygiënecode waarschuwt duidelijk voor het hygiënegevaar van huisdieren. Het Nederlands Bakkerij Centrum geeft het advies te voorkomen dat honden toegang hebben tot ruimten waar levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd of opgeslagen. En om in elk geval blindengeleidehonden en hulphonden toe te laten tot de winkel en de lunchroom. Laat je andere honden niet toe in de winkel, dan is een bakje water buiten een aardig gebaar. 8 OP WAT DAGVERS IS, HOEFT GEEN HOUDBAARHEIDSDATUM

Een feit. Alles wat bedoeld is om binnen 24 uur na bereiding te eten,

schriftelijk als mondeling aan de klant gegeven worden. Via het etiket dus, of op andere wijze. Op het toonbankbordje kan dan staan: ‘de allergenen zijn…’ of ‘vraag het aan onze medewerkers’. Zorg dat verkopers de informatie van elk

13 EEN KRENTENBOL MOET VOLDOEN AAN DE ZOUTNORM

Een feit. De zoutnorm van 1,8% op droge stof geldt voor vrijwel alle basisbroodsoorten, waaronder de krentenbol. De norm geldt niet voor broodsoorten waarin zoute ingrediënten zijn verwerkt. Denk hierbij aan olijvenbrood, kaas-uienkruiers en broodsoorten met spek. 14 EEN BAKKER MAG BROOD KOOLHYDRAATARM NOEMEN

the greenest way to clean

Duplex Turbo Compact en licht (15kg) Veegt, schrobt, zuigt en droogt

Dat dit mag, is een fabel. Wettelijk kun je geen enkel brood ‘koolhydraatarm’ noemen. De kneep zit hem in het ‘arm’. Brood met minder koolhydraten mag u wel verkopen als ‘met een verlaagd koolhydraatgehalte’ of ‘met minder koolhydraten’. En alleen als dat brood minstens 30 procent minder koolhydraten bevat dan een vergelijkbare en gangbare broodsoort.

Vegen

Dé oplossing voor gecompliceerde en sterk vervuilde vloeren     

hoeft niet verpakt te worden. Een houdbaarheidsdatum is dus ook niet nodig. Dat geldt dus voor een groot deel van het bakkersaanbod. Op bewaarproducten vermeld je wel een houdbaarheidsdatum en zo nodig de aanwijzing voor koelen of vriezen.

15 MEELVERBETERAARS HOEVEN NIET OP DE HET ETIKET

Schrobben

Werkt voor én achteruit

Geschikt voor alle soorten vloeren

Zuigen & drogen

Duurzaam, bespaar op water en chemie

Wil je meer informatie over de Duplex Turbo vloerreiniger?  www.innovibv.nl

|

0546 66 07 10

Een laatste fabel. Of de bakker nu zelf meelverbeteraars toevoegt of dat de molenaar dat al deed: ze gelden in heel Europa als ingrediënt in plaats van proceshulpstof. En daarmee horen ze thuis in de ingrediëntendeclaratie, met hun stofnaam of hun E-nummer. In de ingrediëntendatabank SpecsPlaza.nl is deze wijziging doorgevoerd, zodat je de meelverbeteraars voortaan op etiketten van voorverpakte producten kunt vermelden. Bron: NBC.nl


&FOOD

HYGIëNE

Groen Agro Control maakt deel uit van Normec Foodcare Groen Agro Control is begin dit jaar onderdeel geworden van Normec Foodcare. Groen Agro Control is het innovatieve laboratorium voor de gehele levensmiddelenketen dat nieuwe technieken toepasbaar maakt. De diensten bestaan uit routinematige analyses, projectmatig onderzoek en advies. Door de toevoeging van Groen Agro Control aan Normec Foodcare ontstaat een zeer compleet pakket aan microbiologische en chemische analyses, met specialisaties in pesticiden-, residuen- en mycotoxinen onderzoek.

produceren. In de vis-, bakkerij- en andere branches in de hele keten. Elke fase van de keten heeft hier invloed op en kent zijn eigen uitdagingen. Door het samengaan van Groen Agro Control met Normec Foodcare ontstaat een ketenpartner die als totaalaanbieder én specialist een nog betere bijdrage levert aan kwaliteit in de hele foodketen. Michel Witmer, Productmanager Levensmiddelen vertelt: ‘Onze focus is van oudsher gericht op twee centrale thema’s: optimale voedselveiligheid en optimale productie en kwaliteit. De objectieve metingen en specialistisch advies vormen een aanvulling op het brede aanbod aan diensten van Normec Foodcare.

Samen zijn we nog sterker en onze klant profiteert daar direct al van.’ ALLE KRACHTEN GEBUNDELD

Normec Foodcare is ontstaan vanuit een samenwerking tussen toonaangevende laboratoria, testcentra, expertise- en adviesbureaus, inspectie- en trainingsorganisaties in de foodsector. Alle met tientallen jaren ervaring. Het bedrijf is koploper in de hele keten en kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak. Door bundeling van de expertises worden bedrijven geholpen met allerhande vraagstukken en oplossingen op het gebied van onder meer kwaliteit en voedselveiligheid,

laboratoriumonderzoek, smaaktesten, QA-automatisering, flexibele inzet van kwaliteitsmanagers en

keurmeesters, opleidingen en trainingen, risicomanagement en label compliance.

In de hele keten alles onder controle met Normec Foodcare

In de voedingsmiddelenindustrie is het in het kader van voedselveiligheid belangrijk oog te hebben voor contaminanten die bederf tot gevolg hebben of ziek maken. Neem histamine, dit is een biogeen amine (natuurlijk eiwit) dat in voedingsmiddelen voor kan komen (gerookte vis, kaas, ham, of worst) en voor allergische reacties in het lichaam kan zorgen. Het gevolg: hoofdpijn en/of klachten aan maag/ darmstelsel. Histamine en andere aminen worden gevormd door de groei van bepaalde bacteriën en de daaropvolgende actie van hun decarboxylase enzymen op histidine (een veelvoorkomend aminozuur) en andere aminozuren in voedsel, zowel tijdens de productie van een product zoals bepaalde kaassoorten of door bederf van voedingsmiddelen zoals visproducten. Wanneer dit gevaar afkomstig is uit vis, speelt dit met name in tonijn, makreel en bonito.

Ook Listeria monocytogenes is een bacterie die resistent is tegen een vrij zuur milieu en met gemak groeit in een productieomgeving en een gekoelde opslag. Dit is een grote zorg voor visverwerkende en andere productiebedrijven. Laat Normec Foodcare je helpen te voldoen aan de voedselveiligheidscriteria ten aanzien van Listeria monocytogenes. TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE HELE KETEN

Alles is er op gericht dat klanten gezond en veilig voedsel kunnen

Partner in testing, inspection & compliance

normecfoodcare.com | +31 (0)88 848 2020

Improve Quality. Reduce Risk.

7


8

&FOOD

HYGIëNE

N IEUWE

HYGIËNECODE VOOR DE VISDETAILHANDEL VERSCHIJNT IN TWEEDE HELFT VAN HET JAAR

‘Rode draad is het ontzorgen van de visspecialist’ De VNV werkt hard aan de nieuwe hygiënecode, die in de tweede helft van het jaar uitkomt. De code wordt absoluut geen document met vervelende regels. ‘De rode draad is echt het ontzorgen. We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is en die goede afspraken bevat om een goede kwaliteit van de visproducten te blijven waarborgen’, aldus Toos Houwers van de Houwers Groep.

wordt, in de tweede helft van dit jaar uitkomt.’ De VNV is verantwoordelijk voor de code, benadrukt Van den Heuvel. ‘Wij zouden deze in eigen beheer kunnen uitgeven, maar al snel werd duidelijk dat we dit liever niet doen. Het ontbreekt ons aan tijd en aan de juiste expertise. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een externe partij. Houwers Groep kwam daarbij als beste uit de bus, omdat dit bedrijf in onze ogen uitstekend

ling van de detailhandel. We willen graag visdetaillisten en ambulante handelaren uit diverse regio’s bij de totstandkoming van de code betrekken.’ Toos Houwers, directeur van de Houwers Groep, vindt het heel fijn dat de hele sector bij het maken van de code wordt betrokken. ‘Wij hebben al verschillende branchecodes gemaakt, onder meer voor de ambachtelijke ijsbereiders en de contractcatering. Als Houwers

VERANDERINGEN

De laatste hygiënecode dateert uit 2015 en is in 2014 geschreven, vertelt Van den Heuvel. ‘De klankbord groep is gaan kijken wat er sindsdien allemaal is veranderd, zowel qua werkzaamheden, bereidingswijzen als assortiment. Zeven jaar geleden waren kant-en-klaar producten in opkomst. Nu is dit aandeel veel groter geworden. Datzelfde geldt voor kleine hapjes, amuses en tapas. Deze worden steeds vaker in de viswinkel en visverkoopwagen aangeboden.’ Niet alleen op het gebied van assortiment zijn er veranderingen; ook wat betreft werkwijze, merkt Kees Sloot, één van de leden van de klankbordgroep. ‘Tegenwoordig zijn er steeds meer visspecialisten die zelf vis roken in een steamer. Dat is best een ingewikkeld proces. Hoe doe je dit op een goede manier? Welke temperatuur is er nodig? Daar hebben we met elkaar een flinke tijd over gediscussieerd. Het is heel fijn om het er met een groep professionals uitgebreid over te hebben. Zo zijn we er met elkaar goed uitgekomen.’

‘De NVWA heeft een nieuwe procedure bij het maken van de hygiënecode’, legt Karel van den Heuvel, directeur van de VNV, uit. ‘Daardoor moet eigenlijk de hele code op de schop. Het is een heel tijdrovend proces. We moeten telkens bepaalde processtappen naar de NVWA sturen en vervolgens een reactie afwachten. Daar gaat veel tijd in zitten. Gelukkig zijn alle voorbereidingen intern heel goed en vlot verlopen. De verwachting is dat hygiënecode, die volledig digitaal

bij de sector past. Hun adviseurs kunnen heel goed een doorvertaling maken naar de praktijk.’ KLANKBORDGROEP

Door de samenwerking met de Houwers Groep heeft de VNV bij de totstandkoming vooral de rol gekregen van procesmanager. ‘Wij brengen de juiste partijen bij elkaar. Zo hebben we een werkgroep en een klankbordgroep samengesteld. Daarbij hebben we rekening gehouden met een goede afspiege-

Groep weten wij precies hoe we gevaren in beeld moeten brengen, maar we moeten eerst afwegen welke er voor de vissector van toepassing zijn. Hierbij is de medewerking vanuit de viswereld heel waardevol. Alle kritische punten hebben we op een praktische manier teruggekoppeld naar de sector. Ook hebben onze adviseurs daadwerkelijk meegelopen bij verschillende bedrijven, zodat ze weten wat er gebeurt en er echt een gevoel bij krijgen.’

Een ander discussiepunt was volgens Sloot de temperatuur van het visbakken. ‘De temperatuur van de olie moet altijd rond de 180 graden liggen, maar hoe warm is dan de kerntemperatuur van de vis? Na onze online vergadering zijn we dit in de praktijk gaan testen. Het benoemen van de juiste kerntemperatuur is heel belangrijk om voedselveiligheidsrisico’s te voorkomen. Maar daarnaast is het ook van belang dat de administratieve taak niet te groot wordt in de praktijk. Anders hou je het als ondernemer niet vol.’

a

l

Jubi ar

b

umja i le

Kost het reinigen u veel tijd?

a r Ju

ubi leumj a rJ

LETS heeft voor u de oplossing!

BIJEENKOMSTEN

Scan me

Bedrijfsweg 33

8251 KK Dronten

Gelukkig is er sinds het opstellen van de eerste code al veel veranderd. ‘Toen we in 1995 begonnen, moesten we echt uitleggen wat voedselveiligheid is. Toen ging het vooral om de regels: wat mag je wel en wat mag je niet doen. Nu gaat het veel meer over kennisoverdracht. Elke wijziging en aanvulling zorgt ervoor dat de code steeds praktischer wordt. Het wordt absoluut geen document met vervelende regels, maar met echte afspraken, die als sector gemaakt zijn om een goede kwaliteit van de producten te borgen. De producten van de visspecialist moeten immers niet alleen lekker, maar ook volledig voedselveilig zijn.’

Van den Heuvel knikt. ‘Voedselveiligheid speelt niet alleen een rol bij de samenstelling en goedkeuring van de code, maar is altijd belangrijk. Consumenten hebben het afgelopen jaar massaal de versspecialist weten te vinden. Om ervoor te zorgen dat ze blijven komen, speelt voedselveiligheid een grote rol.’ Ook Kees vindt het heel belangrijk dat de hygiënecode er is. ‘Het is een goede leidraad. Er wordt gewerkt aan een prachtig document, waarin alles wat de visspecialist doet, is opgenomen.’

Betrouwbaar

40 jaar

VOEDSELVEILIGHEID IS HEEL BELANGRIJK

Juist door alle verplichte administratie en alle regels wordt de code soms als lastig ervaren, is de ervaring van Sloot. ‘Als visspecialist

Vervaardiging in eigen werkplaats ja um

Houwers haakt daarop in. ‘De rode draad van de nieuwe code is echt het ontzorgen. We zijn heel gefocust op de pragmatische inslag. We willen een hygiënecode samenstellen die zo compleet en werkbaar mogelijk is. De hygiënecode voor de slagers is inmiddels afgerond. Hier zagen we nadrukkelijk de registratieplicht verminderen. Dat willen we ook voor de visspecialist realiseren.’

WERKBARE CODE

Totaalleverancier reinigingsconcepten voor de voedselverwerkende industrie

e

doe je vaak dingen, zoals je altijd hebt gedaan. Velen hebben het vak van vader op zoon geleerd. Het is voor veel visspecialisten lastig om het proces te veranderen. Daarom is het belangrijk dat de code niet al te moeilijk is. De nieuwe hygiënecode moet vooral heel werkbaar zijn, zonder teveel administratieve verplichtingen. Dat is ons vakgebied als visspecialist niet.’

+31 - (0)321 - 386 600

verkoop@letsbv.nl

Bij de lancering van de code moeten er bijeenkomsten worden georganiseerd om de visspecialisten van alle veranderingen op de hoogte te brengen, vindt hij. De VNVdirecteur is het helemaal met hem eens. ‘Het houdt niet op bij het uitkomen van de code. Training is heel belangrijk. Daarom gaat de VNV een combinatie van fysieke en digitale bijeenkomsten organiseren. Ook E-learning gaat een rol spelen, zodat mensen ook op afstand gemakkelijk de modules kunnen doorlopen. Visspecialisten die vragen hebben, kunnen altijd contact opnemen. Dat is een permanente uitnodiging.’


&FOOD

HYGIëNE

Mag een worstenbroodje eigenlijk op de post? De kans is groot dat ook na de coronacrisis het online bestellen populair blijft. Nu veel mensen er (noodgedwongen) kennis mee hebben gemaakt, is die drempel aanzienlijk verlaagd. Welke waren mag een bakker eigenlijk per post verzenden of bezorgen? Met koekjes, chocola en andere houdbare producten kan verzenden of bezorgen prima. De vraag is hoe dat met worstenbroodjes, vruchtenflap of producten met banketbakkersroom zit, als het om de voedselveiligheid gaat. Pauline Houtsma, kennisspecialist Hygiëne en wetgeving bij NBC, legt uit: ‘Producten als cake, ontbijtkoek, koekjes, beschuit en chocolade zijn niet-bederfelijk en kunnen prima buiten de koeling bewaard worden. Deze producten per post versturen is geen probleem. Verpak ze wel goed, zodat ze heel bij de klant aankomen.’ BEDERFELIJKE PRODUCTEN

Anders ligt dat voor bederfelijke producten. Hiervoor geldt dat ze gekoeld bewaard en vervoerd moeten worden. Zelfs in rijstevlaai, saucijzenbroodjes en worstenbroodjes - producten die volledig zijn gebakken - kunnen ziekteverwekkende micro-organismen aanwezig zijn die zich bij kamertemperatuur in korte tijd vermenigvuldigen. Houtsma: ‘Vaak is binnen 24 uur al een toename van het totaal kiemgetal te zien. Aan deze producten kun je met het blote oog niets afwijkends zien of ruiken, maar in microbiologisch onderzoek worden wel te hoge waardes gevonden. En daar kunnen klanten ziek van worden.’ Worstenbroodjes, saucijzenbroodjes en andere bederfelijke producten per post versturen zou Pauline Houtsma dus absoluut afraden, omdat het een proces is waarbij je tijd en temperatuur niet kunt beheersen of controleren. ‘Je weet niet hoe lang een product in de post onderweg is en hoe de temperatuur in het product zich ontwikkelt. Gekoelde of diepgevroren producten warmen in de post ongecontroleerd op, terwijl de wet voorschrijft dat het koeltraject beheerst moet zijn.’ GECONTROLEERDE OMSTANDIGHEDEN

Zelfs het werken met (wegwerp) vrieselementen biedt geen gecontroleerd koelproces, want ook die ontdooien en dan stijgt de temperatuur van de snacks. ‘Ik snap heel goed dat bakkers zoeken naar vernieuwende mogelijkheden voor verkoop’, zegt Houtsma, ‘maar gecontroleerde omstandigheden zijn daarbij op grond van de wet absoluut vereist.’  ‘Wat ik wel als goede oplossing zie is bakkers die hun producten  binnen de regio bezorgen, door de brievenbus of aan de deur. Met het juiste consumptieadvies kan dat goed. Dat moet deze bakker natuurlijk wel kunnen organiseren.

Maar daarmee heeft hij of zij er wel volledig grip op dat de producten onder goede condities en binnen de tijd uw klanten bereiken.’ REGELS VOOR ONGEKOELD VERHANDELEN

Bederfelijke producten kunnen gedurende korte tijd buiten de koeling verhandeld worden. De regels die daarbij gelden staan in de Hygienecode voor de Brooden Banketbakkerij. Bederfelijke producten mogen volgens de Warenwet maximaal twee uur ongekoeld worden gepresenteerd, en alleen als ze direct (ter plaatse) geconsumeerd worden. Bijvoorbeeld in een kantine of lunchroom of bij een ‘koffie to go’. Na deze termijn moeten de producten worden weggegooid.

Alle HACCP-registraties onder één knop Het is de toekomst én het biedt gebruiksgemak: papiervrij ondernemen. Steeds meer digitale toepassingen vinden hun weg naar ondernemingen in de foodbranche. Een voorbeeld is de app voor de nieuwe hygiënecode, ontwikkeld door Hygiënecode Online. De app is ideaal voor alle bedrijven die voedsel verwerken, zoals horeca, visspecialisten, slagers en brooden banketbakkers. ‘Het is echt maatwerk’, legt hygiëneadviseur Jeroen van Hassel uit. ‘Alle bedrijven krijgen precies wat ze nodig hebben, maar de app biedt meer, zoals personeelsplanning, urenregistratie, allergenenoplossing, codering en temperatuurbewaking.’ EINDE AAN ZOEKGERAAKTE FORMULIEREN

Aangezien elke ondernemer in de foodbranche, van bakkerij tot visspecialist, verplicht is een voedselveiligheidssysteem bij te houden, is gebruiksvriendelijkheid en efficientie hiervan welkom. Het gebeurt

bij ondernemers regelmatig dat door alle drukke werkzaamheden de HACCP-formulieren vergeten worden of kwijtraken. Mede hierom begon Hygiënecode Online met de ontwikkeling van haar digitale oplossing voor de registratie. Alle registratieverplichtingen zitten in het basispakket van Hygiënecode Online. Zo is ook de temperatuurbewaking direct overzichtelijk in te zien, zodat de gebruiker alle HACCP-formulieren en de temperatuurcontrole bij elkaar heeft in één app. ‘Bovendien biedt de app de mogelijkheid om codeerlabels of complete etiketten te printen’, vertelt Van Hassel, die aangeeft dat de app beschikbaar is in twee talen, namelijk Nederlands en Engels. ‘We willen eventueel ook nog een Franse versie, want Hygienecode Online is eveneens actief in België.’ VRIJBLIJVEND EEN GRATIS PROEFACCOUNT

Hygiënecode Online biedt een

Sommige bederfelijke producten kúnnen langer dan twee uur ongekoeld gepresenteerd worden. Dit geldt echter alleen voor de producten die worden genoemd in de ‘Module ongekoelde presentatie’ van de Hygiënecode en daarvoor is een groot aantal aanvullende voorwaarden vastgesteld. Ook voor saucijzen- en worstenbroodjes is zo’n verlenging mogelijk, maar met een maximum termijn van twaalf uur en het product moet binnen zestien uur nadat het de oven heeft verlaten geconsumeerd zijn. Ook mag de temperatuur (tijdens presentatie/ transport) niet boven de 25 graden Celcius uitkomen. Bron: NBC.nl

Trainingen voor iedereen op elk niveau! Précon biedt een ruim aanbod aan e-learningmodules en klassikale (online) trainingen, ook in abonnementsvorm. Zo kan ieder bedrijf een voedselveiligheidscultuur creëren waar je het verschil mee maakt. Een greep uit ons aanbod: • • • • • •

Voedselveiligheid (HACCP) Reiniging en desinfectie Plaagdieren CCP Metaaldetectie E-weging Omgaan met allergenen

Quality for tomorrow’s best

9

Précon Consulting Group B.V. 030-6566010 info@precon.group www.precon.group

Scan de QR-code voor korting of ga naar www.preconlearning.nl/actie

gratis proefaccount aan voor wie het gemak van de app wil ondervinden. Van Hassel van Hygiënecode Online: Wij denken dat ondernemers het prettig zullen vinden dat zij dankzij de app alles onder één knop hebben zitten. Met het proefaccount kunnen ze de app twee weken vrijblijvend uitproberen.’ HACCP Oplossing B.V., waar Hygienecode Online deel van uitmaakt, is een jong bedrijf dat zich richt op het totaal ontzorgen van ondernemers op het gebied van hygiënevraagstukken. Het biedt overigens meer dan een app voor de hygiënecode en voorziet ook in opleidingen en in allerlei oplossingen, bijvoorbeeld voor temperatuurmetingen. Van Hassel: ‘We helpen startende ondernemers en franchisegevers met het opzetten van bijvoorbeeld handboeken en hygiëneadvies. We willen een totaaloplossing aanbieden voor de complete voedselveiligheid binnen een bedrijf.’ Voor meer informatie: www.hygienecodeonline.nl


10

&FOOD

HYGIëNE

L ETS

ZORGT AL VEERTIG JAAR VOOR GOEDE HYGIËNE IN BEDRIJVEN

‘Elke vervuiling vereist een andere schoonmaakaanpak’ Lets levert al veertig jaar met plezier een bijdrage aan de reiniging in bedrijven. De onderneming ontwerpt, bouwt, installeert en onderhoudt machines voor bedrijfsreiniging, emballage en persoonlijke hygiene. Een goede kennis is daarbij essentieel, want de ene vervuiling is de andere niet. Elke vervuiling vereist een andere schoonmaakaanpak. Zo is de ene vervuiling te reinigen met warm water en de andere juist weer prima met koud water. Is voor de verwijdering lage-, middel- of juist toch hogedruk nodig? Is het gebruik van reinigingsmiddelen wel of niet nodig? En op welke wijze is dit dan gemakkelijk aan te brengen? Zo maar een aantal vragen die soms grondig onderzocht moeten worden voordat een passende oplossing tot stand komt. Daarom voert Lets voor klanten met regelmaat testen uit. WERKWIJZE

Om tot de beste oplossing te komen, komt de Lets-specialist

heeft u als ondernemer dus maar met één partij te maken. De machines zijn zo ontworpen dat de bediening met een minimum aan personeel kan worden uitgevoerd. Met de machines kan op meerdere fronten worden bespaard. De specialisten leggen dit bij de plaatsing graag uit.

naar het bedrijf toe om de situatie te bekijken. De wensen van de ondernemer worden doorgenomen en verschillende mogelijkheden worden besproken. Vervolgens wordt gekeken of de oplossing in een standaard machine of een speciaal ontworpen machine gevonden kan worden. Na overeenstemming wordt een standaard, aangepaste of compleet nieuw ontworpen machine in de eigen werkplaats gebouwd. De experts van Lets testen de machine en stellen deze zo af, zodat de klant het beste rendement eruit haalt. Zo wordt een oplossingen van topkwaliteit geboden!

SERVICE

Om de reinigingsapparatuur optimaal en nagenoeg storingsvrij te laten functioneren, beschikt Lets over een zeer ervaren en uitgebreid serviceteam. Dit team kan het onderhoud uitvoeren en staat in geval van een storing direct paraat om deze te verhelpen. De medewerkers hebben zowel in de servicebussen als in het magazijn onderdelen op voorraad liggen die nodig zijn om de machinestilstand te beperken. Doordat ze bekend zijn met de machines en de apparatuur kunnen ze snel een storing oplossen, de werkzaamheden heel snel hervat kunnen worden. Zo stelt Lets alles in het werk om tot een uitstekend eindresultaat te komen.

PLAATSING

Doordat Lets met eigen installatieteams werkt, kan ook de plaatsing en de aansluiting van de machines worden geregeld. Complete water-, lucht-, gas- en reinigingsleidingen worden verzorgd geheel in rvs. Om de kwaliteit te kunnen garanderen is Lets bv daarom gecertificeerd water- en gas-technisch installateur. Van machine tot plaatsing

ColUMn

Groen resultaat behaald? Behoud ’m met dagelijkse routine

Al jarenlang werken wij samen. Bedankt voor het vertrouwen en het gebruik van onze reinigingsmachines voor een hygiënisch schone vloer!

Team Cleanfix

Heeft u na een inspectie een groene beoordeling behaald? Hartstikke fijn! We zien steeds vaker foto’s terug van het moment dat ‘De Sticker’ op het raam wordt geplakt. Nu u deze groene status in bezit heeft, staat u voor de volgende uitdaging. Namelijk deze beoordeling behouden! BLIJF DE PROCESSEN BEWAKEN

Uw bedrijf en uw medewerkers voldoen aan de basisvoorwaarden en processen. Daarom heeft u het felbegeerde HACCP-certificaat verdiend. Blijf de processen bewaken en blijf uw medewerkers stimuleren. Want als er iets niet in orde is, dan wilt u niet dat dit leidt tot een aangepaste beoordeling. DE DRAAD WEER OPPAKKEN

Waarom we dit zeggen? In de praktijk zien we regelmatig dat ondernemers en medewerkers vervallen in oude gewoonten

en patronen. De voedselveiligheid wordt niet langer optimaal beheerst. Met als mogelijk gevolg: een oranje score. We geven toe: het is soms lastig om elke dag met dezelfde toewijding alle taken uit te voeren. Met name wanneer u al heel lang niet uw bedrijf heeft kunnen runnen zoals u wilt. Bedrijven in de horeca, zoals restaurants, pakken de draad na maandenlange sluiting weer op. Zorgt u, naast alle voorbereidingen op een mooie zomer, ervoor dat u de voedselveiligheid niet vergeet? ZORG VOOR DAGELIJKSE ROUTINE

Maak van de stappen in de hygiënecode uw dagelijkse routine. Zodat u zich, wanneer uw horecabedrijf eenmaal weer op volle toeren draait, in ieder geval geen zorgen hoeft te maken over de groene status. Wilt u er zeker van zijn dat alles volgens de protocollen verloopt, schakel ons dan preventief in.

Deze tekst is afkomstig van Houwers Groep. Houwers Groep is een onafhankelijk inspectiebedrijf op het gebied van voedselveiligheid. Het bedrijf ondersteunt ondernemers die voedselveiligheid zeer serieus nemen en dit goed geregeld willen hebben. Met dertig jaar ervaring is Houwers Groep in staat om bedrijven succesvol te begeleiden naar een groene beoordeling.

WWW.CLEANFIX.NL

Van de grote franchiseorganisatie tot de kleine ondernemer kunnen wij maatwerk leveren. Voor meer informatie zie: www.houwersgroep.nl.


&FOOD

HYGIëNE

Reinigingsoplossing Hospamed nu ook in kleiner formaat beschikbaar

Besparen op (afval)water en tijd bij reiniging Het grondig reinigen van ruimtes en machines is essentieel voor de gezondheid en kwaliteit van de productie. Vaak lijkt iets wel goed schoon te zijn, maar blijft er toch nog vervuiling achter dat een broeihaard kan zijn van bacteriën. Dat werkt het vormen van biofilm in de hand. Om effectief schoon te maken is het aan te raden om met de juiste tools en reinigingsmiddelen te werken. Voor effectieve reiniging zijn vier factoren belangrijk: – Temperatuur – Tijd – Chemie – Mechanische actie.

De Hospamed is nu ook in kleiner formaat van 250 liter verkrijgbaar. Dat maakt de oplossing heel geschikt voor bijvoorbeeld een visrestaurant. Hier worden de rvs pannen, bakplaten en afzuigkapfilters in

Interesse gewekt? De oplossing is gratis te testen in IJmuiden. Voor meer informatie zie ook: www.hospamednederland.nl.

Maatwerk meubilair tot op de millimeter passend Blokvlak Hygiëne Furniture heeft al lange tijd een goede reputatie op het gebied van degelijk en veelzijdig werkmeubilair voor alle toepassingen waarbij hygiëne een rol speelt. Er zijn al veel producten ontwikkeld op basis van vragen uit diverse markten, zoals supermarkten, visverwerkers, slagerijen en grootkeuken, maar er is ook maatwerk voor laboratoria en praktijken voor tandtechniek. Kortom: de markt is zo breed als de pay-off ‘hygiëne furniture’ pretendeert.

Aan de kwaliteit van de producten en die van de toegepaste materialen wordt nooit getornd, die blijft op het hoge niveau waarmee Blokvlak de markt al vijftig jaar bedient. Blokvlak Hygiëne Furniture is een merknaam van de Delmogroep. De productielocatie is gevestigd in Gouda. Standaard werktafels en opbergkasten of kruidenkasten zijn uit voorraad leverbaar. Maar een belangrijk gegeven is dat maatwerk altijd mogelijk is. Hierbij is wens of het vraagstuk van de klant het uitgangspunt voor een creatieve en solide oplossing.

Interesse? Bel 088-8543 900 of mail naar tech@delmo.nl

Volgens de ‘Cirkel van Sinner’ moeten deze factoren in evenwicht blijven voor een optimaal reinigingsresultaat. Vermindering van de ene factor vraagt om compensatie van één of meer andere factoren om hetzelfde reinigingsresultaat te behalen. Het in de juiste balans brengen van deze factoren zorgt

GEZONDER VOOR IEDEREEN

Bij Innovi merkt men helaas dat er bij het reinigen nog te vaak gebruikgemaakt wordt van te veel chemische reinigingsmiddelen. Met alle gevaren van dien voor mens, dier, milieu en materiaal. Het werken in deze chemische dampen is niet

Meer weten over enzymatisch reinigen? Kijk dan op innovibv.nl/duurzamereinigingsmiddelen of bel 0546 66 07 10 voor persoonlijk advies.

Hygiënische vloeren Hygiënische vloeren voor de bakkerijbranche Na 1 uur uitharding weer volledig belastbaar voor de bakkerijbranche Na Na 11 uur uur uitharding uitharding weer weer volledig volledig belastbaar belastbaar HYGIËNISCHE VLOEREN VOOR DE BAKKERIJBRANCHE Op vrijwel alle terreinen in de bakkerijbranche hebben reactieharsvloeren hun bruikbaarheidWat al tientallen jaren HYGIËNISCHE VOOR ook is: reactieharscoaHYGIËNISCHEVLOEREN VLOEREN VOOR Wat ook belangrijk belangrijk is: de debewezen. reactieharscoaEn dat heeft een reden: het materiaaltings vanvan deSILIKAL coating is naadloos, DE houden ook DE BAKKERIJBRANCHE BAKKERIJBRANCHE tings van SILIKAL houden ook probleemprobleemis enininbiedt om die redenen de bij beste voorwaarden Op vrijwel de loos belasting. Opvloeistofdicht vrijwel alle alle terreinen terreinen de bakkerijbranbakkerijbranloos stand stand bij chemische chemische belasting.VeelvulVeelvulvoor een reactieharsvloeren hygiënisch onberispelijke omgang met levensche hun dig met zuren, vetten, che hebben hebben reactieharsvloeren hun bruikbruikdig contact contact metgevoelige zuren, zouten, zouten, vetten, logen logen en genotmiddelen. baarheid alal tientallen of baarheid tientallen jaren jaren bewezen. bewezen. En En dat dat of reinigingsmiddelen reinigingsmiddelen laat laat geen geen blijvende blijvende

Silikal, Mainhausen Silikal, Mainhausen

KLEINER FORMAAT

een enkele beweging gereinigd. Dompelen, even afspoelen en het gereedschap kan direct weer worden ingezet. Ook is de interesse bij barbecuezaken en rokerijen is gewekt. De bedrijven hoeven na aanschaf van de Hospamed de roosters van de verhuurde barbecues niet meer te reinigen en kunnen het schoonmaken ook als service aan bestaande klanten aanbieden bij de aankoop van barbecuebenodigdheden. In rokerijen wordt het rvs gereedschap vies, vettig en bruin van kleur. Met de oplossing van Hospamed verdwijnen deze als sneeuw voor de zon.

gezond voor de medewerkers. Het kan duizelingen en hoofdpijn veroorzaken. Het reinigen met veilige, niet agressieve, ofwel biologische/ enzymatische reinigingsmiddelen is veiliger en gezonder voor alles en iedereen. Enzymatische reiniging neemt minder tijd in beslag met beter resultaat. Doordat de enzymen het vuil ‘knippen’ in wateroplosbare residuen is minder tijd nodig om het los te schrobben. Men kan hier al snel een tijdsbesparing van 70 procent op behalen ten opzichte van traditionele reiniging, waar veel tijd verloren gaat aan het schrobben.

heeft sporen heeft een een reden: reden: het het materiaal materiaal van van de de coacoasporen achter. achter. Besmetting Besmetting van van levensmidlevensmidting delen ting isis naadloos, naadloos, isis vloeistofdicht vloeistofdicht en en biedt biedt delen isis daardoor daardoor nagenoeg nagenoeg onmogelijk. onmogelijk. BAKKERIJ om redenen de voorwaarden voor Tegelijkertijd de om die die redenen de beste beste voorwaarden voor krijgt Tegelijkertijd de vloer vloer buitengewoon buitengewoon goed goed Een vloer in een bakkerij of winkel veel teisisverduren. een met bestand tegen zware een hygiënisch hygiënisch onberispelijke onberispelijke omgang omgang met bestand tegener zware belasting: er ontstaan ontstaan Temperatuurwisselingen bijvoorbeeld wanneer eenbelasting: oven ofer gevoelige en Tevens zelfs belasting gevoelige levenslevensen genotmiddelen. genotmiddelen. Tevens zelfs bij bij hoge hoge mechanische mechanische belasting door door diepvries wordt geopend. Maar de vloer wordt bij het schoonmaken is speciale welke machines, is er er een een speciale uitvoering uitvoering welke zeer zeer machines, heftrucks heftrucks of of zware zware containers containers ook blootgesteld aan water en schoonmaakmiddelen. geschikt voor hoge temperaturen. Dit geen gaten of geschikt vooreen hogeenorme temperaturen. Dit geen gaten of scheuren scheuren die tot hygiëneprohygiëneproEn watisisook belasting voor een vloer is, datdie is tot de zware voor blemen voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld in in rijskasten rijskasten en en rondom rondom blemen zouden zouden kunnen kunnen leiden. leiden. apparatuur in een bakkerij, van de grote ovens tot aan de mixers. bakovens. bakovens. Een Silikal vloer van AVG vloeren is zo sterk dat hij al deze belastingen ALLES ALLES IN IN EIGEN EIGEN BEHEER BEHEER met gemak aan kan. Jarenlang. De AVG De doorgangsvlakken doorgangsvlakken zijn zijn gemakkelijk, gemakkelijk, snel snel AVGVloeren Vloeren voert voert alles alles in in eigen eigen beheer beheer uit uit en zoals en grondig grondig te te reinigen. reinigen. Speciaal Speciaal voor voor de de zoals voorbereiden voorbereiden van van de de ondergrond, ondergrond, ALLES IN EIGEN BEHEER levensmiddelenindustrie levensmiddelenindustrie isis het het een een voordeel voordeel uitvlakken uitvlakken en en repareren repareren van van de de ondergrond ondergrond AVG voert kunnen alles eigen beheer uitaanbrengen zoals voorbereiden dat vloeren en van dat de deVloeren vloeren naadloos naadloos kunneninworden worden en het het aanbrengen van de de vloer. vloer. van de ondergrond, enzorrepareren van de ondergrond en het vervaardigd. Holle schuine vervaardigd. Holle en enuitvlakken schuine hoeken hoeken zoraanbrengen van de gen en bochten OMDAT gen ervoor ervoor dat dat hoeken hoeken envloer. bochten zonder zonder OMDATVLOEREN VLOEREN IN IN DE DE probleem BAKKERIJSECTOR probleem zijn zijn te te reinigen. reinigen. Daardoor Daardoor hebben hebben BAKKERIJSECTOR DE DE HYGIËNETOETS HYGIËNETOETS OMDAT VLOEREN DE BAKKERIJSECTOR DE HYGIËNETOETS kiemen randgebieden MOETEN GEVEN kiemen en en bacteriën bacteriën in in de deIN randgebieden MOETEN DOORSTAAN, DOORSTAAN, GEVEN MOETEN DOORSTAAN, GEVEN WIJ OPLOSSING AAN! ook om WIJ DE ook geen geen nisjes nisjes om zich zich te te nestelen. nestelen. WIJDE DE OPLOSSING OPLOSSINGAAN! AAN!

Silikal, Mainhausen Silikal, Mainhausen

levert. Afhankelijk van hoe vuil de materialen zijn, blijven ze een een bepaalde tijd in de machine. Hospamed is een kosteneffectieve en betrouwbare manier om bakmiddelen te reinigen, die bovendien heel duurzaam is, omdat er chemische middelen worden gebruikt en er per jaar veel water wordt bespaard.

voor grondige reiniging. Wie bij het reinigen gebruikmaakt van de Hydrobox warmwater hogedrukreiniger, die een hoge temperatuur heeft (tot 90 graden), kan tot 80 procent besparen op water. De hoge temperatuur van de Hydrobox heeft een ontvettende en bacterie-/virusdodende (desinfecterende) werking. Daarnaast heeft het reinigen met de Hydrobox ook het voordeel dat men wel tot 80 procent bespaart op chemische reinigingsmiddelen.

Silikal, Mainhausen Silikal, Mainhausen

De reinigingsoplossing van Hospamed is nu ook in een kleiner formaat, van 250 liter, beschikbaar. Daardoor kan de reiniger in steeds meer food-gerelateerde branches worden ingezet. Vroeger focuste het bedrijf zich op bakkerijen, maar nu wordt ook aan restaurants, barbecuezaken en rokerijen geleverd. Hospamed is begonnen met een reinigingsmachine voor ovenwagens. Deze machine, met een inhoud van ongeveer 2.000 liter, wordt gevuld met een speciaal ontwikkeld reinigingsmiddel voor bakmaterialen met dezelfde naam. De Hospamed vloeistof wordt vervolgens in de machine verwarmd, waarna de vervuilde bakblikken, bakvormen, bakplaten of zelfs ovenwagens in ‘bad’ gaan. Daar doet de Hospamed vloeistof het werk. Binnen 10 minuten. De Hospamed is een oplossing, die handmatig wassen overbodig maakt en in korte arbeidstijd perfect en100 procent hygiënische wasresultaten

11

WELK SILIKAL PRODUCT IS GESCHIKT VOOR EEN BAKKERIJVLOER? WELK PRODUCT WELK SILIKALmet PRODUCT ISGESCHIKT GESCHIKT NeemSILIKAL contact ons op IS over welk VOOR VOOREEN EENBAKKERIJVLOER? BAKKERIJVLOER? Silikalproduct geschikt is voor een Neem Neemcontact contactmet metons onsop opover overwelk welk bakkerijvloer via +31(0)344645196 Silikal Silikalproduct productgeschikt geschiktisisvoor vooreen eenbakkerijvloer bakkerijvloer of +31(0)344645196 info@avgvloeren.nl via via +31(0)344645196of ofinfo@avgvloeren.nl info@avgvloeren.nl Wij advies. Wij geven vrijblijvend professioneel advies. Wijgeven gevenuuuvrijblijvend vrijblijvendprofessioneel professioneel advies.

Industrieweg 16 | 4051 BW Ochten - 64 |51 96 | 0344 info@avgvloeren.nl Industrieweg 16 BW -- 64 IndustriewegTelefoon 16 || 4051 4051 0344 BW Ochten Ochten | Telefoon Telefoon 0344 64 51 51 96 96 || info@avgvloeren.nl info@avgvloeren.nl

WWW.AVGVLOEREN.NL


Ongediertebestrijding en -preventie in de 21e eeuw

Monitoren

Optimaliseren

Alarmeren

Zo werkt het: ongediertebestrijding in het digitale tijdperk

PestConnect van Rentokil helpt organisaties in onder andere de bakkersbranche om ongedierte efficiënter en effectiever te bestrijden. Wereldwijd verschijnen regelmatig berichten over organisaties die te maken hebben met knaagdierbesmettingen. Als deze niet goed worden gecontroleerd en bewaakt, kosten deze plagen veel tijd en geld. Uit onderzoek blijkt dat 55% van alle onderzochte bedrijven aangeeft per jaar minstens 1 werkdag te verliezen als gevolg van een ongediertebesmetting en dat bijna 40% van alle besmettingen langer dan twee weken duurt. Het is een probleem dat voor veel frustratie zorgt. Veel organisaties geven aan dat ze regelmatig controles uitvoeren.

Gelukkig is er nu wel een antwoord: Rentokil, marktleider op het gebied van ongediertebestrijding en -preventie, ontwikkelde Rentokil PestConnect. Dit systeem is zo geavanceerd en efficiënt dat het organisaties de mogelijkheid biedt om 24 uur per dag hun locaties te controleren en steeds weer met passende reacties te komen. In combinatie met de conventionele ongediertebestrijdingsmaatregelen is dit een oplossing die ongediertebestrijding misschien wel voorgoed verandert.

Ook worden preventieve maatregelen genomen. Vooral bij voedingsmiddelenbedrijven met hun producten met grote omloopsnelheden, zijn er vaak geen middelen om locaties 24/7 te bewaken zonder dat dit inbreuk heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering.

The Internet of Things (IoT) is het wereldwijde netwerk van apparaten voorzien van elektronica, sensoren en netwerkverbindingen. Het verandert de manier waarop organisaties werken. Onder invloed van het IoT verandert de wijze waarop organisaties zaken regelen; bijvoorbeeld in de logistiek, facility management en industrie. En het gaat snel. Geschat wordt dat dit jaar elke dag bijna 5,5 miljoen nieuwe apparaten in netwerken zullen worden opgenomen. In 2020 werden wereldwijd 20 miljard apparaten met elkaar verbonden. Met PestConnect heeft Rentokil nu deze wereldwijde technologische revolutie volledig toegepast op het gebied van ongediertebestrijding. Het systeem is opgebouwd uit met elkaar verbonden eenheden met infraroodsensoren, signaalversterkers en een controle-unit. De signaalversterkers worden gebruikt om het bereik van het systeem te vergroten, de controle-unit communiceert met de Rentokilserver. Als een muis of rat een eenheid activeert, wordt er een bericht verzonden naar een servicemedewerker van Rentokil om hem/haar op de vangst te wijzen. Het doorslaggevende voordeel van dit systeem is dat de controle 24 uur per dag, 365 dagen per jaar plaatsvindt.

Moderne technologie in combinatie met traditionele expertise

55%

van alle onderzochte bedrijven gaf aan minstens 1 werkdag per jaar te verliezen door een ongediertebesmetting; bijna 40% van de besmettingen duurt langer dan 2 weken.

PestConnect is niet alleen fascinerend door het slimme gebruik van technologie. Als de PestConnectsensoren een alarm activeren, maken servicemedewerkers van Rentokil een beoordeling van de situatie en bezoeken de klantlocatie voor aanpak van het ongedierteprobleem ter plekke. Tijdens dit bezoek onderzoekt de servicemedewerker ook de rest van de locatie op tekenen van aanwezigheid van ongedierte. Vervolgens geeft hij of zij adviezen over preventieve maatregelen om de geïntegreerde ongediertebestrijdingsstrategie zo effectief mogelijk te maken. Al deze informatie wordt vervolgens geregistreerd in myRentokil; een uniek, veilig, online, 24/7-werkend rapportagesysteem waarmee organisaties trends kunnen beoordelen en real-time nieuwe risico’s voor hun bedrijfsprocessen kunnen vaststellen. De grensverleggende partnerschappen die Rentokil heeft met organisaties als Google, PA Consulting Group en Qlik voegen nog meer waarde toe. Zo wordt het in de cloud opererende platform Qlik Sense gebruikt om via PestConnect gegevens te visualiseren en te combineren met gegevens uit andere bronnen – bijvoorbeeld door knaagdiergedrag af te zetten tegen weerpatronen.

Voor meer informatie over Rentokil PestConnect: www.rentokil.com/nl

Rapporteren

Reageren

Het is deze combinatie van menselijke deskundigheid en technische innovatie die klanten volgens Rentokil beter beschermt dan ooit tevoren: “Als wereldleider op het gebied van plaagdierbestrijding zien wij dat onze medewerkers en de kennis die zij hebben voor onze klanten bijzonder belangrijk zijn.” “Ook weten we dat onze klanten op ons vertrouwen om kennis en technologie te ontwikkelen die toonaangevend zijn in de ongediertebestrijdingsbranche. Het is zelfs zo dat onze klanten sinds de oprichting in 1925 altijd op ons gerekend hebben om innovaties te introduceren, nieuwe technologieën te benutten en gebruik te maken van de meest actuele wetenschappelijke doorbraken op het gebied van diergedrag om hun bedrijven beschermd en vrij van ongedierte te houden. Met PestConnect hebben we onze benadering van mensen en innovatie samengebracht. Wij beschermen bedrijven met behulp van slimme en preventieve oplossingen, die plagen stoppen voordat ze zich hebben kunnen ontwikkelen. Dit tot grote opluchting van onze klanten. Ook zijn wij ervan overtuigd dat als dit systeem op wereldschaal zou worden ingezet, dit ons nieuwe gegevens en kennis zal opleveren, waarmee plaagdierbestrijding naar een geheel nieuw niveau getild kan worden.”

Radicale verandering van ongediertebestrijding met Rentokil Pest Control 24/7 bescherming & controle met behulp van sensoren tegen ongediertebesmettingen Snelle reacties door deskundige servicemedewerkers voor het vaststellen van de bron van besmetting en verdere actie Effectieve en snelle vervolgbehandelingen om de invloed op bedrijfsprocessen te controleren en te minimaliseren Gemakkelijk toegankelijke real-time-rapportage die online onmiddellijk de status van een incident aangeeft Aanvullende zekerheid voor auditerende instanties zodat ze zich aan de voorschriften kunnen houden


| 15


16 |

DRIELUIK BEAN TO BAR

verbeteringen van ingrediënten en daardoor de kwaliteit van het cluster als geheel kunnen verhogen.

Deel 3 (slot): Samen sterker De chocolade-industrie is in beweging. In de afgelopen twintig jaar is er een verschuiving op gang gekomen binnen het complexe en sterk verdeelde speelveld die deze industrie kenmerkt. De ogenschijnlijk niet te dichten kloof tussen de grote spelers en de kleinschalige chocolademakers staat het ontstaan van een gezond middenveld van ondernemers in de weg.

geleidelijk haar één-op-één projectbenadering uit. NIEUWE CLUSTERAANPAK

Dat heeft als doel de overstap te maken naar de clusteraanpak. Deze clusteraanpak kenmerkt zich door een focus op de gehele waardeketen en het behalen van een duurzaam, lange termijn-resultaat. Het vraagt daarmee om aanpassingen in de werkwijze waarop PUM-experts

chocolatiers. In het begin zochten bedrijven uitsluitend hulp bij het produceren van eindproducten uit couvertures, zoals bonbons.’ Hij vervolgt: ‘Maar we merken dat er opnieuw een verschuiving gaande is. Het afgelopen jaar ontving PUM steeds meer aanvragen van boeren die hun eigen cacaobonen willen leren verwerken tot halffabricaten of eindproducten, en van chocolatiers die hun eigen couvertures willen

economisch wederzijdse afhankelijkheid. Dit zijn relaties die voor elk van de betrokken bedrijven voordeel opleveren. Het verschil met de traditionele aanpak van PUM is dat de hulp door een expert niet meer uitsluitend wordt gegeven op basis van de vraag die de ondernemer heeft gesteld. Voorbeeld: een chocoladewinkel in Nepal heeft aangegeven problemen

Nepal: Leren werken met chocolade. Beter temperen en het maken van eindproducten zoals bonbons.

Wat begint met een simpel advies van één expert aan één bedrijf, kan uitgroeien tot een regionaal sterk cluster van samenwerkende bedrijven. PUM besloot daarom de cluster-aanpak tot het standaard uitgangspuntvoor experts te maken in de manier van werken. Met PUM’s clusteraanpak in ontwikkeling en de verschuiving in de vraag naar Bean-to-Bar-experts, ontstond begin 2021 het Beanto-Bar-cluster. Dit cluster is vele malen complexer dan het voorbeeld uit Nepal, waar het geen verticaal geïntegreerd bedrijf betreft. Beanto-Bar kenmerkt zich juist door de wens van ondernemers om hun bedrijf verticaal te integreren. Aan de ene kant van de waardeketen willen steeds meer boeren hun eigen cacaobonen gaan verwerken tot halffabricaten en eindproducten. Deze voorwaartse integratie van boerenbedrijven is ontstaan doordat deze ondernemers zijn gaan inzien dat de economische meerwaarde wordt gecreëerd tijdens het verwerkingsproces van boon tot product. ACHTERWAARTSE INTEGRATIE

Aan de andere kant van de waardeketen zijn er de producenten van eindproducten die besluiten te stoppen met het inkopen van couvertures en zelf bonen gaan verwerken tot chocolade. Een dergelijke achterwaartse integratie is over het algemeen in de bedrijfskunde een kostenbesparend besluit voor bedrijven. Echter, wat deze producenten betreft kun je je afvragen of het hier gaat om het besparen van geld of om het kunnen beweren iets unieks te produceren. Daar komt nog bij dat het Bean-toBar-cluster sector-overstijgend is en wordt gekenmerkt door wereldwijd grote verschillen aan kansen, uitdagingen én obstakels. Van het instabiele proces van de cacaoteelt tot aan de obstakels bij het vermarkten van de eindproducten; Het valt of staat met de mate van samenwerking die kan worden gerealiseerd.

Ontwikkelingsorganisaties zoeken naar werkwijzen waarmee ze deze impasse kunnen helpen doorbreken. Wat opvalt, is dat veel van deze organisaties tegelijkertijd ook een verandering doormaken. Zo breidt vrijwilligersorganisatie PUM, dat midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden en opkomende markten helpt te groeien, in 2021

gewend zijn hun adviezen en kennis te delen. ‘Tot vijf jaar geleden zaten er in de PUM-sector ‘Bakery’ nauwelijks chocolade-experts,’ vertelt sectorcoordinator Bert Steehouder. ‘Onder de ondernemers in de landen waar PUM actief is, groeide de afgelopen jaren de vraag naar de kennis van

gaan maken. Dit gaat veel verder dan de product- en productieverbeteringen waar onze experts zich de afgelopen jaren op hebben gericht.’ WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID

De nieuwe PUM-aanpak richt zich op economische clusters. Dit zijn combinaties van bedrijven die met elkaar zijn verbonden op basis van

since 1967

exclusief bij

Gelato • Patisserie • Chocolade Equilibrio

Weegschaal via uw ipad als stand alone of gekoppeld aan de Trittico

K50 Evo Duo

Tempreren van chocolade

Patamix

Paté a Choux tot 50 kg

Trittico Alleskunner

o.a. Pasteuriseren • Gelato • Jam Koken tot 115°C • Cremés • Variegatos

Echter, wanneer je ditzelfde bedrijf vanuit de clusteraanpak benadert, dan verandert dit de situatie. Het bedrijf ontvangt nog steeds een expert die de vraag kan beantwoorden, maar PUM gaat wel een langere termijn-relatie met de ondernemer aan. Hierdoor wordt het mogelijk voor PUM-experts om gezamenlijk een bedrijf binnen een cluster te helpen met het opbouwen van relaties met andere bedrijven. BULKPRIJZEN AFDWINGEN

Nuovagel all-mixer

Low noise emulsifier

Meer informatie op www.lobbia.nl of bel 015 263 01 12

eigen koeltechniek service en onderhoudsdienst Ampèreweg 22 • 2627 BG Delft • info@lobbia.nl

te hebben met de bonbons die ze zelf maken op basis van ingekochte couvertures. Het probleem: de bonbons slaan wit uit. Het bedrijf krijgt een expert toegewezen die de medewerkers leert (beter) te tempereren én het bedrijf adviseert om verbeteringen aan te brengen in verpakking en transport. Dit is wat een PUM-expert kan bereiken binnen de traditionele opzet en duur van een project. Na twee weken is het bedrijf geholpen en kan het op eigen kracht verder.

Dit kunnen verticale en/of horizontale afhankelijkheidsrelaties zijn. Het bedrijf in Nepal bijvoorbeeld, bundelt samen met andere chocoladewinkels in de regio de inkoop van ingrediënten, zodat ze als groep bulkprijzen kunnen afdwingen bij hun leveranciers. Zo zouden ze als groep ook afspraken kunnen maken met een leverancier over kwaliteits-

PUM-expert Koos van Zwieten is ervaren in het opzetten van coöperaties binnen de cacao-industrie. Hij legt uit: ‘Het succes van clusters is sterk afhankelijk van de bereidheid van partijen om met elkaar samen


| 17

Na twee weken met de PUM-expert. Een voorbeeld uit de ontwikkelde lijn van vijftien soorten bonbons.

te werken. Dat moet je dus eerst gaan onderzoeken. Anders kun je een clusteraanpak niet van de grond krijgen. Vervolgens moet je goed kijken wat PUM daar voor toegevoegde waarde aan kan leveren en wat voor experts PUM in haar bestand heeft zitten die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Je zult zelfkritisch moeten zijn en eerlijk kunnen aangeven waar je als PUM wel of niet inspringt en of PUM wel of niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt.’ VEELVOORKOMENDE VORM

Het werken met coöperaties is geen voorwaarde voor samenwerking binnen een cluster, maar het is vooral binnen de landbouwsector een veel voorkomende vorm. ‘De cacaoteelt draait wereldwijd voornamelijk op kleinschalige boerenbedrijven’, vertelt Van Zwieten. ‘Voor kleine boeren is de coöperatie het middel bij uitstek om zich te organiseren. Er zijn ook coöperaties die puur op de verwerking zitten. Dat kan ook prima. Dat je een fabriekje opzet met meerdere ondernemers bijvoorbeeld. Ik denk dat coöperaties bij uitstek geschikt zijn binnen het eerste

stuk van de keten, bij de cacaoteelt.’ Coöperaties kunnen een uitstekend hulpmiddel zijn om diverse doelen te bereiken, maar er is oplettendheid bij geboden en een strak controleplan voor nodig. Van Zwieten vervolgt: ‘Het is niet zo gemakkelijk om een coöperatie goed op te zetten. Boeren en chocolatiers zijn bezig met hun eigen werk en hebben veelal geen kennis over of idee van wat erbij komt kijken wanneer je een coöperatie wilt opzetten. Hoe regel je dat, bedrijfseconomisch gezien, en op het gebied van administratie voeren, transparantie behouden, vertrouwen tussen de leden creëren, onderhandelen met de overheid en andere partijen? Het is een heel andere tak van sport dan het verbouwen of verwerken van producten. Op dit organisatorische vlak is een mooie rol voor PUM weggelegd.’ OP ZOEK NAAR DE KANSEN

Als chocolade-fan, patissier en PUM-expert ben ik in dit drieluik op zoek gegaan naar de kansen, uitdagingen en obstakels waar chocolademakers én PUMexperts mee te maken krijgen.

Wat me meer dan ooit duidelijk is geworden, is dat we het samen moeten doen: boeren, producenten, overheden, lokale partners en internationale ontwikkelingsorganisaties, zoals PUM, én iedereen die eet en drinkt van wat de cacao-industrie voortbrengt. Deze gedachte zal ik koesteren tijdens het project waarmee ik binnenkort van start ga. Een clusterprogramma waarin ik als programmaleider en verbinder een regionale coöperatie van 742 cacaoboeren in de Filipijnen zal helpen in hun ontwikkeling naar een sterk voorwaarts geïntegreerd Bean-to-Bar-cluster. Wereldwijd staan we voor een grote uitdaging, die begint bij het besef dat chocolade een luxeproduct is voor consumenten, maar waarvan de productie voorziet in de eerste levensbehoeften van kleinschalige ondernemers. Wanneer we gezamenlijk de omslag kunnen maken van kwantiteit naar kwaliteit, daarmee rekening houdend met alle ecologische en sociaaleconomische aspecten binnen de keten, dan zetten we een stap op weg naar een eerlijker speelveld en betere kansen voor kleine en middelgrote ondernemers in de chocolade-industrie.

WEEKEND? VERBOUWING? VAKANTIE? HÉT MOMENT OM UW WAGENS, KOPPELS EN PLATEN TE LATEN REINIGEN!

038-3333152

Snel - Vakkundig - Hygiënisch Uw specialist in reiniging van bakkerijgereedschappen

www.covekaschoonmaak.nl www.covekaschoonmaakshop.nl

Complete oplossingen in bakkerij apparatuur  24/7 Storingsdienst  Verkoop & Lease  Tweedehandse machines  Advies op maat  Machine onderhoud

Bel nu: 0599 470 746

POBO Group B.V.

Vlaskamp 10, 9461 VB, Gieten

of bezoek: pobogroup.com

Sylvia Bark-Schram, PUM-Expert

Heb jij kennis en vaardigheden op het gebied van cacao en chocolade én help je graag anderen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij PUM: www.pum.nl/nl/word-pum-expert Reageren? sylvia.bark-schram@pum.nl of bezoek www.pastryprojects.nl Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. PUM: expert Koos van Zwieten, sector Agriculture: Arable Farming & Forestry; sectorcoördinator Bert Steehouder, sector Bakery: Bread, Pastry & Food Safety; en Manja Costermans en Jennifer Schouten, afdeling Communicatie.

PUM-expert Sylvia Bark-Schram in gesprek met de ondernemer. Welk product, voor welke klant, tegen welke (kost)prijs?

WAPEN

OVAAL SPECIAAL

EENHOORN

PADDESTOEL

GRAND MARNIER

KOFFERTJE

VERREKIJKER

SWEET NUT

BEN HUR

FLORENCE ALBÈRT NOOT RUMKOGEL

AARDBEI CUBAANSE KUS KONINGSKROON ALBÈRT GLAD GLOBE

PETJE

ZEBRA

ACCORDEON

MARASQUIN MANNON

VLIEG

KAATJE CROQUANT

OVAAL ROYAAL

CERICETTE CAFÉ BRASIL BOUCHÉE

TROPICAL

T 013 - 511 45 45

STOOMWALS

FRIESCHE STAARTKLOK

UIL

LILI

SUNNY DAY POIRE

SICILIË

WILLIAM SUIKERVRIJ

www.chocolateriealbert.nl


18 |

Martijn Verkerk verlaat de NBOV met trots gevoel Communicatieadviseur Martijn Verkerk gaat van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) naar de gezondheidszorg. Hij kijkt met een goed gevoel terug. ‘Eigenlijk moet elke ambachtelijke bakker NBOV-lid worden.’

VAKWEDSTRIJDEN ALS UITHANGBORD

In april 2007 begon Verkerk als junior communicatiemedewerker bij de NBOV. In die periode veranderde het tempo en de inhoud van het communicatievak. ‘Van fax naar Instagram’, lacht hij. Velen kennen hem van zijn betrokkenheid bij de vakwedstrijden. ‘Die hadden het destijds steeds moeilijker om aansluiting te vinden bij de doelgroep. Voor de NBOV was dat het moment om in te springen. De vakwedstrijden zijn immers een belangrijk podium voor talenten, onder wie veel toekomstige ondernemers, en een uithangbord voor het ambacht en de hele branche.’

Na veertien jaar communicatie over, voor en namens de bakkerijbranche is het voor NBOV-communicatieadviseur Martijn Verkerk tijd om de bakens te verzetten. ‘Bij de NBOV heb ik alles op communicatiegebied mogen doen. Een geweldige tijd bij een prachtige organisatie. De nieuw ingezette koers is helder en toekomstgericht. Ik ben blij dat ik daaraan heb kunnen meewerken. Ik draag het stokje dan ook met een goed gevoel over.’

M I UM

QU AL IT Y

WW

W

.P

RI

MU

T S.DIREC

GEMAKKELIJK BROODLABELS BESTELLEN

BROODLABELS MET EIGEN LOGO

Tijdige en volledige communicatie was daarbij essentieel. Verkerk: ‘Met zoveel informatie en onzekerheid moet je als brancheorganisatie een baken voor ondernemers zijn. Leden moeten immers weten waar zij aan toe zijn. Ik ben er enorm trots op dat ik daaraan mijn bijdrage heb kunnen leveren. Dat heeft de NBOV, met alle betrokken leden en collega’s, en in samenwerking met andere organisaties toch mooi voor elkaar gekregen.’

Via PRIMUS.DIRECT bestel je jouw Primus ouwels eenvoudig online, direct bij de fabrikant. Kies uit het ruime assortiment standaard broodlabels of ontwerp een uniek broodlabel met eigen logo.

DE BAKKER IS EEN VOORBEELD

DÉ ORIGINELE ZAANSE OUWEL!

Voor de NBOV is het belangrijk dit vast te houden, vindt Verkerk. ‘De ambachtelijke bakker wordt vaak als voorbeeld gebruikt door diverse partijen en als vereniging met een brede achterban laten wij het geluid van die bakkerondernemers horen. Daarom moet eigenlijk iedere ambachtelijke bakker lid zijn van de NBOV.’

WWW.PRIMUS.DIRECT

 Snel betalen

BAKEN VOOR ONDERNEMERS

Daarna werden de maatregelen, protocollen en financiële regelingen in Haagse kringen besproken. ‘Na elk overleg en bij elke verandering moest er weer gecommuniceerd worden. De interne samenwerking liep heel goed. De ene collega lobbyde in Den Haag, de ander sprak met ondernemers, een volgende leverde teksten aan voor publicaties. Iedereen was erop gericht om de leden zo goed mogelijk te helpen.’

De vernieuwingsslag van de NBOV heeft voor nogal wat veranderingen

PRE

gezorgd, vertelt hij. ‘De verandering van reactief problemen oplossen naar proactief problemen voorkomen vraagt ook iets van de manier van communiceren. Communicatie wordt steeds belangrijker en gaat eigenlijk 24 uur per dag door. De coronacrisis is daarvan een goed voorbeeld: dat was echt de meest hectische periode die we als organisatie hebben meegemaakt. In eerste instantie waren onze voorzitter en directeur vooral bezig om te zorgen dat de bakkers mochten openblijven. In de tussentijdse telefoongesprekken verzonnen we samen de actie #wijblijvenbakken.’

 In 3 dagen geleverd  Gemakkelijk bestellen

En dan toch: een andere uitdaging. ‘Voor mijzelf geldt: Af en toe moet je eens goed in de spiegel kijken. Wat wil ik de komende jaren doen en bereiken? Ik heb hier mijn vak in de volle breedte kunnen beoefenen, en ben benieuwd wat mijn kennis elders waard is. Vanaf juli ga ik daarom aan de slag als senior communicatieadviseur bij een organisatie in de gezondheidszorg.’

Bakkerij-halffabrikaten Bakkerij-halffabrikaten Nu weer PLA N T Ileverbaar, JN W E G 11 Pittige KipC U L E M BO RG ons ‘ovenheerlijke’ 410 4 BC seizoensproduct het … 53 47 48 TELEF O Osnacks N (0345) Piri Piri I NFO @P RO C E M A .N L WW W.P RO C E M A BV.N L

Ham-Asperge

Zoet de zomer in met onze Abrikozen- en Kersenflappen

We komen meer dan broodje graag een proefpakket bij u langsbrengen. Het grote gemak, smaak en kwaliteit zullen vanzelf overtuigen. Daarmeer hoeven wijof zelf niets Bel direct via via Uw Uw leverancier! leverancier! Bel voor informatie, of bestel bestel direct leverancier! Belvoor voor meer informatie, meerKONSTANT-KWALITEIT aan toe te voegen. KONSTANT-KWALITEIT

TE KOOP:

Plantijnweg Telefoon (0345)53 5347 4748 48 Plantijnweg11 11 |||4104 4104BC BCCulemborg Culemborg || Telefoon Telefoon (0345) (0345) 53 47 48 Plantijnweg 11 4104 BC Culemborg info@procema.nl | www.procemabv.nl Fax www.procema.nl Fax(0345) (0345)53 5335 35 53 53 || info@procema.nl info@procema.nl || www.procema.nl Procema BIB201103.indd 1

14-03-11 15:58

Weer volop leverbaar!

EER PROB NZE KO NU OO IKOZENBR MINI A ERSENEN K ES! FLAPJ

Als nieuw! Zeer degelijke BONGARD ovenwagens Platenwagens 15 etages, 60 x 80 cm à € 375,--, met bakplaten à € 475,-Grootbroodwagens met uitschuifrekken à € 475,-Nog één stuks van ’t Wout RVS uitschuifbare pennenwagen met 8 RVS platen, 33 x 165 cm € 750,Prijzen excl. btw

Ackersdijk.nl Tel. 06-51259700


| 19

Zomerrecept

aangeboden door

FrUITMasTers

Brownie met crème fraîche en rood fruit

Pure en witte chocolade-breekgaletten: 100 gr pure chocolade 75% (Tanzania) 100 gr witte chocolade (Blanc Satin) Smelt de chocolade au bain-marie tot maximaal 30˚C. Giet de gesmolten chocolade op een vel en leg het andere vel erop. Rol de chocolade dun uit tussen de twee vellen met behulp van een rolstok. Hard de chocola uit tussen twee bakplaten om buigen te voorkomen (Hoe dunner de chocolade, hoe sneller deze buigt als hij hard wordt). Haal de chocolade tussen de vellen uit en breek het in stukken.

Een heerlijk recept van Jurgen Koens, patissier en mede-eigenaar van de Pastryclub en Pastryschool 040. BROWNIEBESLAG:

185 gr 75% 7 5 gr 135 gr 2 gr 120 gr 200 gr 25 gr 80 gr 75 gr 3 gr 15 gr

pure chocolade crème fraîche boter zout heelei suiker honing patentbloem amandelbloem limoenzeste boter

Weeg de chocolade, crème fraîche, boter en zout samen af in een kom. Smelt deze au bainmarie of in de magnetron tot 40˚C. Meng het heelei, suiker en honing en roer alles glad. Voeg de chocolademassa toe en roer snel door. Zeef de bloem bij de amandelbloem en voeg de limoenzeste toe. Meng dit met de overige massa. Vet drie taartringen (ø 14 cm) in met boter. Verdeel het beslag over

great taste ... WAPEN

OVAAL SPECIAAL

EENHOORN

PADDESTOEL

GRAND MARNIER

KOFFERTJE

VERREKIJKER

SWEET NUT

BEN HUR

FLORENCE ALBÈRT NOOT RUMKOGEL

AARDBEI CUBAANSE KUS KONINGSKROON ALBÈRT GLAD GLOBE

PETJE

ZEBRA

ACCORDEON

MARASQUIN MANNON

VLIEG

CERICETTE

KAATJE

CAFÉ BRASIL

CROQUANT

OVAAL ROYAAL

STOOMWALS

FRIESCHE STAARTKLOK BOUCHÉE

TROPICAL

UIL

LILI

SUNNY DAY POIRE

SICILIË

WILLIAM SUIKERVRIJ

OPBOUW:

de ringen en bak het 17 minuten op 190˚C. Koel af in de ringen en zet koud. Haal de ringen eraf. LUCHTIGE CRÈME FRAÎCHE MET VANILLE:

1 st. vanilleboon 450 gr crème fraîche Normandië 80 gr poedersuiker 2 gr citroenzeste, fijngehakt

Halveer de vanille in de lengte en schraap het

merg eruit. Meng het merg met de overige ingrediënten. Klop het op in de klopmachine tot het luchtig en stevig is. Doe een Saint-Honoréspuitmondje in een spuitzak en vul deze op met de crème fraîche. Spuit mooie golven op door de spuit op de brownie te zetten en deze al spuitende naar achter te trekken. Koel direct na opspuiten terug in de koelkast.

Snijd de brownie in stukken van 15 x 15 cm. Spuit er doppen luchtige crème fraîche op. Werk af met gemengd rood fruit van Prestige. Breek de chocolade en steek de schotsen in de brownie. Bestrooi met gehakte pistache en decoratiesneeuw. Meer recepten? www. prestigefruit.com/ downloads/patisserierecepten

T 013 - 511 45 45

www.chocolateriealbert.nl

Volwassenen met beperking doen horeca- en bakkerij-opleiding In Vlaanderen namen onlangs veertien dolblije deelnemers hun deelcertificaat in ontvangst van de opleiding Horeca en Bakkerij. Onderwijsinstituut Vitant werkt samen met zorginstelling Rotonde om een volwaardige basisopleiding te geven aan volwassenen met een beperking. Dit schooljaar startte in de opleiding Horeca en Bakkerij een groep van veertien leerlingen met drie begeleiders. Na een intensief jaar kregen de cursisten hun certificaat. Met trots serveerden ze die avond lekkere hapjes en desserts aan hun familie en vrienden. Vitant organiseert sinds september 2016 als enige centrum in Vlaande-

ren een horeca-opleiding voor deze doelgroep. De groep volwassenen van Rotonde leert er zowel keukenals zaalwerk. Sinds dit jaar is daar een bakkerij-opleiding bijgekomen. Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor het Provinciaal Onderwijs Antwerpen: ‘Het provinciaal onderwijs heeft aandacht voor gelijke kansen. Het onderwijs speelt immers een belangrijke rol om mensen kansen te geven in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat onze cursisten zich niet laten hinderen door hun beperking, maar door goed onderwijs hun mogelijkheden en talenten kunnen ontdekken en ten volle kunnen ontwikkelen.’

Henk Vermeulen

Kosteloze trainingsmogelijkheden binnen NL Leert Door Ondernemers binnen de food, feed en agro-industrie staan door de COVID-19-crisis voor grote uitdagingen. De Nationale Bakkerij Academie en dertien samenwerkende opleiders en brancheverenigingen hebben de handen ineengeslagen. Zij bieden bijna 3000 werknemers een (nagenoeg) gratis opleiding aan binnen het initiatief NL Leert Door. Het doel is de leercultuur binnen organisaties in deze sectoren te stimuleren, en samen te werken aan

het gezamenlijk versterken van de vaardigheden en wendbaarheid van medewerkers door scholing. Dit is cruciaal is voor bedrijven om het hoofd boven water te houden na de coronacrisis. Vanuit de Nationale Bakkerij Academie zijn twee trainingen opgenomen in het NL Leert Door-aanbod: - Procesoperator basis - Procesoperator vervolg Dit betekent dat bakkerijen, mits aan alle voorwaarden is voldaan,

Meer weten? www.nationalebakkerijacademie.nl/nieuws/nl-leert-door

deze trainingen kosteloos aan hun medewerkers aan kunnen bieden. Om voor de NL Leert Door-subsidie in aanmerking te komen, moet de training voor 31 december 2021 aanstaande uitgevoerd zijn. Bij het organiseren van een training op locatie van de industriële bakkerij betaalt de ondernemer het standaard bedrag. Na het definitief toekennen van de subsidie (eind december 2021) ontvangt de werkgever het gehele bedrag terug.

Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl

Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20Vermeulen 624 60 02 Henk info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl Van Slingelandtplein

5

1051 DD Amsterdam +31 20 624 60 02 Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen info@zoetelief.nl [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl www.zoetelief.nl

Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv


20 |

Compad Software naar nieuw bedrijfspand in Hengelo Softwarebedrijf Compad Software heeft per 1 juli Enschede voor Hengelo verruild. Het bedrijf groeide uit het vorige onderkomen en heeft een ruim en representatief bedrijfspand met groeimogelijkheden betrokken op bedrijventerrein Westmaat in Hengelo (OV). Compad Software ontwikkelt al meer dan 25 jaar software voor onder meer bakkersbedrijven, horeca en detailhandel. Zo biedt de bakkerijsoftware Compad Bakkerij een complete automatisering voor het bakkersbedrijf op het gebied van (internet)bestellingen, productielijsten, recepturen en facturering. Maar ook voor een koppeling met kassasystemen als de Vectron en de DiGi is een bakkerij bij Compad Software aan het juiste adres.

Compad Studio helpt deze ondernemers door hun passie online te delen, via social media. Door deze unieke samenwerking tussen software en grafische vormgeving combineert Compad feilloos werkende webshops met stijlvol design. Compad Software kent een gestage groei, waardoor het kantoor in Enschede te klein werd. In Hengelo betrekt het bedrijf een aanzienlijk groter en efficiëntere ingericht onderkomen, met onder meer een ruime showroom/presentatieruimte. ‘Wij hebben mede gekozen voor een nieuw pand in Hengelo omdat deze locatie centraler ligt ten opzichte van onze klanten. Wij leveren aan bakkerijen door heel Nederland, België en een deel van Duitsland’, vertelt Carol Esmeijer van Compad Software.

Zomerrecepten

aangeboden door

heerst een typisch Twente cultuur van nuchterheid, hard werken en noaberschap. ‘In Twente heerst nog een echte noaberschap, waarbij je altijd klaar staat om je buren te helpen. Deze mentaliteit heerst ook binnen ons bedrijf. Wij staan 24/7 klaar om onze klanten te helpen, wat hun vraag ook is’, licht Carol Esmeijer toe. Ze vervolgt: ‘Dat onze klanten iets verder wonen dan onze buren, maakt niet zo heel veel uit. Daarom hebben wij in ons nieuwe kantoor verschillende vergaderruimtes waarmee wij online kunnen vergaderen en online demonstraties kunnen verzorgen. Door de corona heeft het online vergaderen een enorm vlucht genomen en hoeven onze specialisten niet meer door heel Nederland te rijden.

Oude wijvenkruid Roomijs 2500 gr. 500 gr. 100 gr. 150 gr. 75 gr. 40 gr. 12 gr. 400 gr.

Verse melk Suiker Mager Melkpoeder 1% Dextrose Glucose Oude wijven kruid Gemalen (Polak) IJsbindmiddel Slagroom (ongesuikerd)

BEREIDINGSWIJZE

LIEFDE VOOR HET AMBACHT

Het bedrijf heeft naast een eigen innovatieve afdeling software ontwikkeling, die sterk anticipeert op concrete behoeften van de bakkers, in 2013 ook een grafische vormgeving afdeling Compad Studio opgezet. Compad Studio onderscheidt zich door de liefde voor de ambacht. Veel ambachtslieden en bevlogen ondernemers zijn zo druk met dagelijkse taken, dat zij amper tijd hebben om hun passie te delen met anderen.

‘Wij beschikken over een sterk team kundige en gedreven medewerkers. Verplaatsing van de activiteiten naar bijvoorbeeld Midden-Nederland zou betekenen dat wij afscheid zouden moeten nemen van veel medewerkers en dat wilden wij niet, daarvoor koesteren wij onze mensen te zeer.’ NUCHTERHEID EN NOABERSCHAP

De keuze voor Hengelo heeft ook alles te maken met de bedrijfscultuur van Compad Software. Er

Daarnaast zien wij dat ook steeds meer regionale bedrijven de weg naar onze bedrijf weten te vinden. Door de keuze voor Hengelo kunnen wij ook onze regionale klanten blijven bedienen.’ De verhuizing van Compad Software ging niet over één nacht ijs. Het nieuwe pand van is grondig verbouwd en de inrichting is geheel gemoderniseerd door Abro projecten uit Enschede.

Een leven lang leren,

leer alles over brood, ingrediënten en bereidingswijzen. Cursus Aantal dagdelen Basis technieken 8 Luxe degen en viennoiserie 5 Casuïstiek 7 Kookstukken 6 Showstuk 2 Desem 6 Dieetproducten 3 Buitenlandse broodsoorten 4 Productontwikkeling 3 Volledige cursus Boulanger 43*

r o Ya l P o l a k

Kosten € 100,- per dagdeel * kosten Boulanger € 2.795,- p.p. Locatie: Curio Frankenthalerstraat 15 in Breda

Alle droge stof afwegen. De melk verwarmen tot een temperatuur van 65°C Alle droge stof met elkaar vermengen. De warme melk van 65°C op de droge stof gieten. Alles door verwarmen naar 82°C. Wanneer alles goed is opgelost de slagroom toe voegen. Daarna terug koelen tot 4°C . De ijscompositie even laten rijpen. Minimaal 4 uur (rusten om de bindmiddelen de gelegenheid te geven zich te hechten aan de watermoleculen). Hierna afdraaien in de ijsmachine tot ijs. Tijdens het uitdraaien eronderdoor spatelen oude wijvencrumble van roomboter. Het Oude wijvenkruidroomijs garneren met stukjes oude wijvencrumble.

Chai-Latte roomijs 2500 gr. 500 gr. 100 gr. 150 gr. 75 gr. 30 gr. 12 gr. 400 gr.

Verse melk Suiker Mager Melkpoeder 1% Dextrose Glucose Chai-Latte Gemalen (Polak) IJsbindmiddel Slagroom (ongesuikerd)

Hierna afdraaien in de ijsmachine tot ijs. Het Chai-latte roomijs garneren met chocolade schotten van melkchocolade.

Yoghurt/Passievruchtkaneelijs 2500 gr. 500 gr. 100 gr. 150 gr. 75 gr. 30 gr. 20 gr. 12 gr. 400 gr.

Verse melk Suiker Mager Melkpoeder 1% Dextrose Glucose Yoghurt Poeder Kaneel gemalen (Polak) IJsbindmiddel Slagroom (ongesuikerd)

BEREIDINGSWIJZE

Alle droge stof afwegen. De melk verwarmen tot een temperatuur van 65°C. Alle droge stof ( Niet de Yoghurt poeder) met elkaar vermengen. De warme melk van 65°C op de droge stof gieten. Alles door verwarmen naar 82°C. Wanneer alles goed is opgelost de slagroom toe voegen. Terug koelen tot 4°C. De ijscompositie even laten rijpen. Minimaal 4 uur (Rijpen om de bindmiddelen de gelegenheid te geven zich te hechten aan de watermoleculen).

Passievrucht compositie 1500 gr. Suikerstroop 40% 600 gr. Passievruchten puree (zonder toegevoegde suikers, Fruitlife). 20 gr. Emulgator 6 gr. Bindmiddel (koud)

BEREIDINGSWIJZE

BEREIDINGSWIJZE

Alle droge stof afwegen. De melk verwarmen tot een temperatuur van 65°C. Alle droge stof met elkaar vermengen. De warme melk van 65°C op de droge stof gieten. Alles door verwarmen naar 82°C. Wanneer alles goed is opgelost de slagroom toevoegen. Daarna terug koelen tot 4°C . De ijscompositie even laten rijpen. Minimaal 4 uur (rusten om de bindmiddelen de gelegenheid te geven zich te hechten aan de watermoleculen).

Alle grondstoffen met elkaar vermengen en op een TDS zetten van 30% met behulp van de refractormeter. 50% Passievruchten compositie, 50% Yoghurt/kaneel compositie en het yoghurtpoeder met elkaar vermengen en op smaak brengen met citroensap indien nodig. Hierna direct afdraaien in de ijsmachine tot ijs (om schiften te voorkomen). Het Yoghurt/Passievruchten kaneel roomijs afdraaien tot ijs. Garneren met halve passievruchten, witte chocoladeschotten en kaneelstokken.


| 21

Kwart van jonge mkb-bedrijven focuste zich in coronatijd op groei Bijna een derde van de ondernemers heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in de producten of diensten die zij aanbieden, zo blijkt uit onderzoek. Een kwart focust zich op groei. In het onderzoek door financieringsplatform October zijn ruim zeshonderd ondernemers gevraagd naar de impact van de pandemie op de bedrijfsvoering. Een kwart gaf aan als gevolg van de pandemie in de bedrijfsvoering te willen focussen op groei. ‘De uitspraak ‘never waste a good crisis’ is de afgelopen tijd te pas en onpas gebruikt’, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. ‘Maar uit dit onderzoek blijkt dat een significant deel van de ondernemers heeft gekeken hoe te innoveren en groeien in tijden van crisis. Die vindingrijkheid is kenmerkend voor het Nederlandse mkb.’

investeren in hun onderneming’, aldus Mannaerts. Slechts 1 op de 6 ondernemers geeft aan dat de pandemie geen gevolgen heeft gehad voor de omzet van de

onderneming. 51 procent geeft aan dat er sprake is van omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. In 10 procent van de gevallen zelfs een omzetverlies van meer dan de helft van de omzet. In 29 procent van de gevallen is er sprake van een omzettoename, al is dit zelden een omzettoename van meer dan 25 procent.

Een broodkapje, maar dan anders Nu mondkapjes niet langer verplicht zijn, lopen we in Nederland misschien wel een smakelijke hype mis. In Japan verenigt men het nuttige met het aangename door eetbare mondkapjes te dragen. De zogenoemde ‘Mask Pan’ is een mondmasker van meloenbrood en hartstikke hip onder jongeren. Meloenbrood is een zoet

en zacht briocheachtig brood met een laagje koekjesdeeg en dankt zijn naam aan de vorm. De korst heeft de vorm van blokjes, zoals een gesneden meloen. In Japan zie je dit brood nu dus in het straatbeeld verschijnen als masker. Na gebruik kun je het gewoon opeten, óf in de compostbak gooien, want het is natuurlijk biologisch afbreekbaar.

Bron: deondernemer.nl/ innovatie

NIEUWE PRODUCTEN

Bijna een derde van de ondernemers geeft aan in het afgelopen jaar te hebben geïnvesteerd in nieuwe producten of diensten. Bij ondernemingen die minder dan drie jaar lang bestaan, is dit zelfs 44 procent. Bij bedrijven die langer dan tien 10 jaar bestaan ligt dit percentage met 27 procent veel lager. Daarnaast is 21 procent van de ondernemers sinds de uitbraak van de pandemie op zoek gegaan naar nieuwe afzetmarkten. Ook hier ligt het percentage bij de jongere ondernemingen (32 procent) hoger dan bij de oudere ondernemingen (20 procent). ‘Dit heeft alles te maken met wendbaarheid’, meent Mannaerts. ‘Ondernemingen die nog niet zo lang bestaan, kunnen relatief eenvoudig de koers wijzigen. Voor een oudere onderneming is dit vaak een stuk lastiger.’ WERK EN WERKNEMERS

‘De coronacrisis, met het thuiswerken tot gevolg, heeft veel impact op hoe ondernemers zijn gaan kijken naar werk en werknemers’, stelt Mannaerts. Ruim een derde van de ondernemers geeft aan in de bedrijfsvoering prioriteit te geven aan (nieuwe) manieren van samenwerken, zoals thuiswerken.

EEN BEGRIP DE FOODSECT IN OR! TECHNIEK EN ERVARING

RENDEMENT DOOR KENNIS, RENDEMENT DOOR Venema Techniek & Service is al jarenlang dé specialist op het gebied van het ontwerpen, produceren onderhouden foodsector. RIP T O E en PA S S I N Gvan klantspecifi V A N eke T Emachines C H NinI voornamelijk EDEEKEFNOOBEGde IN D S E Naast dit maatwerk verzorgen wij voor diverse sectoren, waaronder de bakkerijsector, CTOhet R! technische RENDEMENT DOOR KENNIS, TECHNIEK EN ERVARING en de benodigde reparaties en revisies aan het machinepark. R Eonderhoud Nproduct, D Emaar M EN D om O het O teRfabriceren? Een nieuw nog geenT machine Venema Techniek & Service is al jarenlang dé specialist op het gebied van het ontwerpen, Een probleem in een productielijn? Een machinale toepassing vinden voor Wij denken met u mee en adviseren u met betrekking tot het van de diverse produceren en onderhouden van klantspecifi eke machines voornamelijk de foodsector. T O E P Ahandmatig S S Iwerk? N GHet zijnVkwesties A N waarTelkEproductieC H NinI optimaliseren EK arbeidsintensief productieprocessen om het rendement te maximaliseren. Ook het opzetten van compleet nieuwe

Naast dit maatwerk verzorgen wij voor diverse sectoren, waaronder de bakkerijsector, het technische bedrijf vroeg of laat mee te maken krijgt. Venema Techniek & Service productielijnen of onderdelen hiervan behoren tot ons vakgebied, ontwerp tot realisatie en onderhoud en de benodigde reparaties en revisies aan van het machinepark. heeftnieuw zich gespecialiseerd in het maken vanom klantspecifieke machines. Een product, maar nog geen machine het te fabriceren? onderhoud zijn wij de juiste partner. Totaaloplossingen waarmee u uw productiedoelstellingen kanvinden bereiken of Een probleem in een productielijn? Een machinale toepassing voor

Wij denken met u mee en adviseren u met betrekking tot het optimaliseren van de diverse verder optimaliseren. Uw ideale partner, ook op het gebied vanelkengineering, arbeidsintensief handmatig werk? Het zijn kwesties waar productieproductieprocessen om het rendement te maximaliseren. Ook het opzetten van compleet nieuwe onderhoud, en totaal-revisie! * Venmatic platen- en koppelhandling systeem bedrijf vroegreparaties laat mee te maken krijgt. Venema Techniek & Service productielijnen ofof onderdelen hiervan behoren tot ons vakgebied, van ontwerp tot realisatie en heeft zich gespecialiseerd in het maken van klantspecifieke machines. onderhoud zijn wij de juiste partner. Totaaloplossingen waarmee u uw productiedoelstellingen kan bereiken of verder optimaliseren. Uw ideale partner, ook op het gebied van engineering, onderhoud, reparaties en totaal-revisie!

* Venmatic platen- en koppelhandling systeem

Ook geeft een kwart van de ondernemers aan de focus te leggen op innovatie en digitaliseren. Met name ondernemingen die langer dan tien jaar bestaan geven prioriteit aan digitalisering (28 procent), bij ondernemingen die minder dan drie jaar bestaan is dit slechts (4 procent). Mannaerts: ‘Ondernemingen die al wat langer meegaan, hebben in de afgelopen periode de noodzaak van digitaal werken gevoeld. Investeren in digitalisering is een ingrijpend proces dat tijd en geld kost.’

24/7 service • Venmatic • Diosna • Spare parts • Periodiek onderhoud • Revisie/reparaties Verhuizingen • Tweedehands machines

MASSAAL INVESTEREN

De ondervraagde ondernemers beoordelen het ondernemersklimaat in Nederland wel iets minder positief dan voorheen. In juni en november vorig jaar kreeg dat gemiddeld nog een 7.1. Dit cijfer is nu gedaald tot een 6.7 gemiddeld. ‘Logischerwijs is de ondernemer na een jaar van lockdowns wat minder positief dan voorheen. Des te interessanter is het dat zij het hoofd niet laten hangen, maar massaal

24/7 service • Venmatic • Diosna • Spare parts • Periodiek onderhoud • Revisie/reparaties Verhuizingen • Tweedehands machines

Robert Scottstraat 11 | 7825 AR Emmen | Tel. +31 (0)591 - 31 33 77 | Fax +31 (0)591 - 31 17 15 info@venematechniek.nl | www.venematechniek.nl Robert Scottstraat 11, 7825 AR Emmen | T +31 (591) 31 33 77 | F +31 (591) 31 17 15

www.venematechniek.nl


22 |

Medewerkers trainen eigen collega’s op gastvrijheid certificering. Ook zijn er een aantal medewerkers geweest, die zich hebben gebogen over de schoonmaaklijsten en -roosters. Die vonden ze niet fijn, dus hebben ze de schema’s aangepast naar iets wat voor hen werkt. Zo zie je langzamerhand op allerlei gebieden meer zelfleiderschap ontstaan. Dat vind ik echt heel mooi, want het werkt velen malen beter dan wanneer wij dat soort dingen van boven opleggen’, aldus Van Esch. Na sluitingstijd trainen collega’s elkaar in warenkennis en met rollenspellen.

‘De meiden van de werkgroep Gastvrij organiseren die avonden onbezoldigd. Natuurlijk geven we ze er wel wat voor, want we zijn hartstikke dankbaar’, vertelt de bakker. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden voor de ondernemer. ‘Ik denk dat zij er met zes of zeven personen toch al gauw twintig uur per persoon aan hebben besteed. Als ze dat een beetje praktisch inplannen, aansluitend op werktijd, was het voor niemand een probleem. Maar je hebt het wel over zo’n 150 uur extra in het hele proces.’ BIJZONDERE VERSCHUIVING

Bij Bakkerij van Esch werden de leerpunten van een cursus al snel vergeten. Sinds kort niet meer, omdat de collega’s samen en voor elkaar trainingsavonden organiseren. En dat bevalt goed.

de Business Versneller, en leerde daar van andere ondernemers dat hij zaken moest loslaten om meer ruimte te krijgen. LOSLATEN EN DELEGEREN

‘Tijdens het traject ontdekte ik dat ik moest gaan loslaten en delegeren. Anders zou mijn werklast nooit omlaag gaan. Loslaten vind ik best moeilijk, want iemand anders doet het op zijn eigen manier en dat is anders dan dat ik het zou doen. Het is ook belangrijk dat diegene die een taak van je overneemt daar verantwoordelijkheid voor voelt en eigenaarschap toont, maar ook dat wij diegene de ruimte geven om te ontdekken en fouten te maken.’

‘Het werkt veel beter dan dat wij ze van bovenaf dingen opleggen’, weet Bas van Esch van Bakkerij van Esch in het Groningse Zevenhuizen nu. ‘Het was even wennen voor mij als ondernemer, maar het is ontzettend leuk, leerzaam en succesvol.’ Als ondernemer ga je snel mee in de waan van de dag. Brandje blussen hier, telefoontje daar. Veel tijd om aan je bedrijf en jezelf als ondernemer te werken, blijft er dan niet over. Bas van Esch merkte dit ook en besloot dat het anders moest. Hij volgde een traject bij de Rabobank,

Van Esch heeft dat voor elkaar gekregen door letterlijk tegen de

medewerkers te zeggen: ‘Wij lopen hier tegenaan, het wordt ons teveel en we merken dat het ten koste gaat van het bedrijf’. ‘We hebben hen gevraagd of ze ons wilden helpen’, begint Bas van Esch zijn verhaal.

verhaal van onze biologische bakkerij. Daar produceren we 100 procent biologisch met graan uit de regio. Dat is een bijzonder mooi verhaal, waar ik onze medewerkers tijdens die avond over ga vertellen. Na die avond gaan we twee weken lang

Door de coronacrisis is het helaas niet duidelijk te meten of de trainingsavonden ook financieel resultaat hebben opgeleverd. ‘Maar we merken heel duidelijk dat het dagelijkse werk van de winkeldames is veranderd. Voorheen zou je een sollicitant hebben gevraagd of ze een beetje snel kan werken en met een kassa overweg kan. Nu

‘In dat kader is een groep winkeldames opgestaan, die zelf iets wilden ontwikkelen op het gebied van trainingen. Er is voldoende aanbod van trainingen en cursussen in de sector. Mijn ervaring, en die van hen ook, is dat je naar zo’n middag gaat en je je van alles laat vertellen’. Je doet een rollenspel en gaat naar huis. De volgende ochtend heb je het erover en blijkt dat het een gezellige avond was, maar dat de leerpunten eigenlijk vooral op de ander van toepassing zijn en niet op zichzelf. Vervolgens is het weer business as usual.’ WERKGROEP GASTVRIJ

great taste ... WAPEN

OVAAL SPECIAAL

EENHOORN

PADDESTOEL

GRAND MARNIER

KOFFERTJE

VERREKIJKER

SWEET NUT

BEN HUR

FLORENCE ALBÈRT NOOT RUMKOGEL

AARDBEI CUBAANSE KUS KONINGSKROON ALBÈRT GLAD GLOBE

PETJE

ZEBRA

ACCORDEON

MARASQUIN MANNON

VLIEG

KAATJE CROQUANT

OVAAL ROYAAL

CERICETTE

STOOMWALS

FRIESCHE STAARTKLOK CAFÉ BRASIL BOUCHÉE

TROPICAL

UIL

LILI

SUNNY DAY POIRE

SICILIË

WILLIAM SUIKERVRIJ

Bas van Esch leerde loslaten en geeft zijn medewerkers steeds meer verantwoordelijkheid. Binnen Bakkerij van Esch waren een paar winkelmedewerkers met een goed idee, ze noemen zichzelf de werkgroep Gastvrij. ‘Zij kwamen bij elkaar en besloten dat er een training moest komen over hoe gastvrij zij zijn in de winkels naar de klanten toe’, vertelt Van Esch. ‘Zij hebben een hele avond in elkaar gedraaid, van collega’s voor collega’s. Een programma van anderhalf uur, waarin ook rollenspellen zijn gedaan. Uiteindelijk zijn er drie avonden georganiseerd om iedereen de kans te geven deel te nemen. In totaal hebben 45 medewerkers meegedaan.’ Al snel was er resultaat van die avonden. ‘De onderwerpen die waren besproken, bleven spelen bij de collega’s. In plaats van dat er snel over werd gegaan tot de dagelijkse orde na een cursus, was dat nu niet het geval. Heel bijzonder om te merken. En dat hebben die meiden echt zelf weten te realiseren, heel knap vind ik dat’, zegt Van Esch. PROEFPAKKETJES MEEGEVEN

T 013 - 511 45 45

www.chocolateriealbert.nl

De werkgroep Gastvrij heeft inmiddels al een nieuw onderwerp bepaald. Van Esch: ‘De volgende keer gaan we het hebben over het

proefpakketjes met bio-brood meegeven aan de klanten. Ook komt er speciale signing op de schappen.’ Ook voor de bijeenkomsten daarna zijn al ideeën. ‘We willen de winkelmedewerkers meer informatie geven over de producten. Dat komt ook bij henzelf vandaan, want zij willen graag de klanten meer kunnen vertellen. Dus dan organiseren we een avond in de bakkerij en gaan we het hebben over ingrediënten, samenstelling, koolhydraten, allergenen, vetten, suiker, bewaren, verpakken en dat soort zaken. Klanten hebben steeds meer vragen, die de winkelmeiden graag op een goede manier willen beantwoorden.’ Voor het najaar wordt een proefavond met het assortiment voor sinterklaas en kerst georganiseerd. MEER ZELFLEIDERSCHAP

Bij Bakkerij van Esch is veel veranderd, doordat Bas van Esch dat businesstraject heeft gevolgd. ‘Er zijn meer werkgroepen ontstaan. Zo hebben we een paar mensen die zich inzetten voor de ISO-

wordt er echt gelet op gastvrijheid en hoe zij een bepaalde situatie zou aanpakken. Het is heel bijzonder om die verschuiving te zien.’ ‘Het succes van deze aanpak zit in het feit dat deze training niet achter een bureau is bedacht, maar echt in onze winkel, in de praktijk’, vervolgt van Esch. ‘Onze medewerkers hebben in de spiegel moeten kijken en hebben hun eigen gedrag bestudeerd. Dat is heel anders dan wanneer wij een trainer hadden uitgezocht en hen dat hadden opgelegd.’ Op de vraag of dit programma schaalbaar is naar andere bedrijven, zegt Van Esch: ‘Jawel, als de medewerkers zelf het voordeel zien, is de slagingskans het grootst. Bovendien moet je dit als werkgever ook willen. Wil je je medewerkers wel meer verantwoordelijkheid geven? Ben je daar klaar voor?’ Bron: Bakery Sweets Center, Suzanne Dekker Foto’s: Bakkerij van Esch


| 23

colUmn

Zomerrecept

Bedrijfsopvolging: investeer tijd en geld in de familie

Tropische vlaai

Op diverse radiostations zijn we regelmatig te horen geweest, op tv nog niet. Toen ik werd gevraagd voor een interview over familiebedrijven was dat voor mij direct een JA!’

WAT IS HIERVOOR NODIG?

Als bedrijfsfamilie moet je simpelweg tijd en geld investeren in de familie. We investeren graag in materiële zaken zoals een nieuwe auto, mooie bedrijfsmachines en panden. Maar hoeveel investeren we nu eigenlijk in onszelf als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en beter samenwerken? Hier valt nog veel te winnen.

GOLDEN H.W. 1.500 g Boter / margarine 500 g Heel ei 180 g Evt. zout en/of citroenrasp Totaalgewicht 2.180 g

WERKWIJZE:

Boter / margarine kort soepel draaien, eieren en eventueel zout en/of citroenrasp toevoegen en kort draaien. Golden H.W. toevoegen en doordraaien, niet langer draaien dan noodzakelijk. De Golden H.W. uitrollen op 3 mm. en hiermee de gesmeerde vlaaivormen van 22 cm. Ø fonceren en bakken.

Ireks

290 – 320 g./l. Vervolgens de plantaardige olie er ± 1 minuut door mengen. Beslagtemperatuur: ± 22°C. Vullen: voor een bakplaat van 60 x 40 cm. 325 g. Bakken: 230°C. Baktijd: ± 3 - 6 minuten (afhankelijk van het gewicht). VULLING 1 CRÈME SUISSE:

Slagroom (gezoet) Golden cream Water Totaalgewicht 2.025 g

775 g 450 g 800 g

WERKWIJZE:

De slagroom tot ¾ opkloppen. Golden cream en het water op bakkerijtemperatuur, 3 minuten met een garde kloppen in een planeetmenger. De slagroom samen met de gele room goed mengen.

Bakken: 170°C. VULLING 2:

Baktijd: ± 20 minuten (afhankelijk van het gewicht).

SCHRIKBARENDE CIJFERS

In de acht jaar dat wij nu families begeleiden, kan ik met volle overtuiging zeggen dat opvolging absoluut niet hoeft te mislukken, mits je de juiste dingen goed en tijdig doet. Alleen dan kan het opvolgingsproces harmonieus verlopen en tegelijkertijd kan het bedrijf groeien.

HARDE WENER BODEM:

Draaitijd: tot een homogene massa.

Het was voor mij een ‘JA’, omdat ik in het landschap van familiebedrijven nog steeds ervaar dat er zoveel nadruk is op de cijfermatige en fiscale kant van opvolging. En daar maak ik me zorgen over. Je kunt een heel succesvol bedrijf hebben en daar veel geld mee verdienen, maar als je familie uit elkaar ligt door onder andere slechte communicatie, dan is dat geld echt niets meer waard. Weet jij hoeveel procent van de familiale opvolgingen faalt? Gemiddeld 70 procent van alle overdrachten mislukt. En 60 procent daarvan is toe te schrijven aan de onderlinge familiale relatie. Dat is schrikbarend. Juist dat stuk met de familie vormt één van de grootste gevaren voor mislukking. Gewoonweg omdat daar veel te weinig aandacht en energie aan wordt gegeven.

aangeboden door

Fruit to fill tropical (10 x 200 g)

2.000 g

KAPSEL:

Golden Kapsel Heel ei Plantaardige olie Evt. citroenrasp Totaalgewicht 2.200 g

1.000 g 1.100 g 100 g

WERKWIJZE:

Wat nodig is dat jullie als familie het gesprek met elkaar aangaan. Een onafhankelijke gesprekspartner (zoals mijn zus Liane of ondergetekende) bij dit gesprek betrekken, is van grote waarde. Zoals Einstein het zo mooi verwoordde: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt.’ DE JUISTE VRAGEN STELLEN

Je hebt anderen nodig om succesvol te zijn en buiten je eigen kaders te denken. Wij brengen structuur aan in de gesprekken, stellen de ‘juiste’ vragen en brengen jullie belangrijkste dilemma’s helder in kaart. Dit kunnen uiteenlopende dilemma’s zijn, bijvoorbeeld: Welk kind heeft de competenties om het bedrijf te gaan leiden? Kan de nieuwe generatie de verantwoordelijkheid aan? Hoe komen jullie tot beslissingen?

Hoe blijft het goed gaan tussen de onderlinge familieleden?   Kortom, allemaal interessante vragen waarop niet vanzelf een antwoord komt. Het is nodig om de zorgen met elkaar te delen. Van daaruit kun je heldere keuzes maken en als familie op één lijn komen. Door de ambities van de generaties te verbinden en een duidelijke structuur op te zetten, ontstaat er stevig fundament voor de toekomst.

Alle grondstoffen op bakkerijtemperatuur, ± 10 minuten opkloppen met een garde in een planeetmenger tot een litergewicht is bereikt tussen de

AFWERKING:

De gebakken bodem instrijken met abrikozenjam. Kapselplak 14 cm ø uitsteken en bovenop de abrikozenjam leggen. 200 g crème suisse aanbrengen (buitenste rand vrij houden), hierop 200 g fruit to fill tropical spuiten. Het geheel afgeleren en op de rand doppen slagroom spuiten en afwerken met witte chocolade schaafsel

Wil je jullie opvolging ook succesvol doorlopen, kijk dan eens op onze website www. familiezaken.nl en meld je aan voor een vrijblijvend gesprek. We kunnen dan eens met jullie meedenken en wat nieuwe ideeën en perspectieven geven op de toekomst. Carola de Ruijter

Carola de Ruijter is samen met haar zus Liane eigenaar van het familiebedrijf FamilieZaken Zij begeleiden familiale ondernemers die hun familie op nummer één hebben staan en die het bedrijf gezond en succesvol willen voortzetten naar de volgende generatie.

? t r a t S n a v Goed n e st i l a i ec p s e l ë i c n a n De fi ! j i r e k k a b e in d

www.bouwer-officier.nl

Rijndijk 139 Hazerswoude-Rijndijk Telefoon (071) 34 19 000 Fax (071) 34 12 716


24 |

D e B a k k e r s p l a at s

Zomerrecepten

TE KOOP Twee broodkarren. Afmetingen 175x70x170. T.e.a.b. Voor meer informatie: Echte bakkerij van Eeden, Noordwijkerhout, 0252372335 of mail naar info@bakkerijvaneeden.nl

BN2021-10

GEZOCHT Bakkerij Koolen in Asten is op zoek naar een ervaren brooden/of banketbakker, voor tussen de 16 en 38 uur per week. Nieuwsgierig geworden? Stuur uw cv naar mark@bakkerijkoolen.nl BN2021-10

Bakels

TE KOOP GEVRAAGD: Twee stuks grote tijdklokken vierkant 9,5 cm voor Kemper deegdraaier. Mogen evt. in slechte staat zijn. Aanbiedingen naar Jos Hogervorst; tel. 06-51259700

BN2021-10

GEZOCHT Bakkerij Carl Siegert sinds 1891 BV in Harmelen is per direct op zoek naar gemotiveerde enthousiaste broodbakkers, leerling-bakkers en allround medewerkers bakkerij. Je hebt een flexibele instelling. Je bent zelfstandig werkend en je houdt van aanpakken. Goede sfeer, gunstige werktijden en een leuk team! Interesse? Neem contact op met Carl Siegert: 06-26710001

aangeboden door

BN21-10

VACATURE De Bakker B.V. in ’s-Hertogenbosch zoekt per 1 september een fulltime productiemedewerker van 18-35 jaar. Eigenschappen: draagt graag verantwoordelijkheid, is leergierig en werkt goed in teamverband. Onze werkweek is 38 uur in 4 dagen. Altijd 3 dagen weekend! Meer informatie of je CV opsturen? Mail naar jeroen@petitpastry.nl BN2021-11

TE KOOP Een gebruikte WP-5 rijen kopmachine uit bouwjaar 1994. Bij interesse of voor meer informatie: Guido@kovandaalen.nl Bakkerij Brood&Ko, Bodegraven, 0172-618772 BN2021-11

TE KOOP GEVRAAGD Casino Koppels met 4 of 5 pannen. Liefst getefloneerd. Ronald Zegers, Bakkerij Jos Rood  Bel of mail: 0650521173 / Ronald@bakkerij-josrood.nl 

TE KOOP O.a. 4 Josto werkbanken, W.P. deeginvries-bewaarcel en deeginvries-ontdooicel. Op`t Root vlaairuitjes machine. 6 platenwagens 60x80, 20 etages met alusteel platen, stokbroodplaten, geperforeerde platen. Winterhalter GS640 gereedschappen wasmachine. V.O.F. Bakkerij Ortmans, Gulpen. 043-4501391 / j-ortmans@home.nl

BN2021-10

TE KOOP Meer dan 200 taartdecoraties, oa. Disney - Sarah Sesamstraat - Mickey - Donald - Ballerina - Sneeuwwitje Voetbal - Trein enz. Prijs 250,00 euro Diverse Bruidstaart-toppers van klassiek tot modern - Diverse prijzen Voor info/foto’s mail: bplusm@xs4all.nl

Chocolade briochebroodjes

BN2021-11

TE KOOP Een Zilco triltafel voor chocoladeletters en vormen. Een Zilco couverturebak 5 liter inhoud. Beide in goede staat. Douche kleurkoffer van Backer & Co t.e.a.b. Fam. Groen in ’t Wout 030-6705156

BN2021-10

TE KOOP Roestvrijstalen 10 lt ketel met roerwerk en deksel voor Hagesana slagroomblazer. In prima staat, tegen elk aannemelijk bod. Bakkerij Ru Van Wouter van Geurten, Spakenburg 033 2981394 / ru@vangeurten.nl

Bakels Briochemix 0.300 Bloem 1.000 Gist 0.040 Water 0.550 Totaal gewicht: 1.890 Vulling: 250 gram Chocochunks (of -drups)

BN2021-11

BN21-10

TE KOOP KOMA Sunriser Remrijskast Geschikt voor 6 karren 69x80cm Complete Kalmeijer deegverwerking Bestaande uit KRV inhoud 170 stuks klima Kalmeijer afmeetmachine type kao Kalmerijer toevouw en opmaak machine In nieuw staat kleur wit Kalmeijer broodsnijmachine automaat 12,5 mm  kleur wit Gebruikte Polin Multidrop machine. Incl.  toebehoren Miwe rotatie-oven 80 x 100 incl. Rijskast en wasemkap . Diverse bake offovens. Platen en bussen wagens voor Thermische olie-oven maatvoering 60 x 80. Voor een starter complete bakkerij inventarissen, gunstig voorwaarden. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. Pobo Group info@pobogroup.com Tel: 0599470746 BN21-10

METHODE:

Kneedtijd: 5 minuten mengen, 6 minuten kneden. Deegtemp: 26 oC Afwegen: 1500 gram Verdelen/opbollen/vormen: Plaatsen in bakvorm. Narijs: 70 minuten Baktemp: 220-200 oC Baktijd: 10 minuten

Advertenties blijven minimaal 2 edities vermeld in deze rubriek. Heeft u gevonden wat u zocht, of verkocht wat u heeft aangeboden, is de vacature ingevuld of de nieuwe baan gevonden? Laat het ons weten, dan verwijderen wij de advertentie.

De Bakkersplaats Geef hier uw gratis korte advertentie op voor nummer 12, 2021 van BakeryNext Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : .............................................................................................................................................................. Contactpersoon : .............................................................................................................................................................. Adres : .............................................................................................................................................................. Postcode / Plaats : .............................................................................................................................................................. Telefoon : ..............................................................................................................................................................

Frambozenkoeken met witte chocolade Bakels Frambozencakemix met witte chocolade 1.000 Boter 0.250 Ei 0.050 Totaal gewicht: 1.300

homogeen deeg. Deeg laten rusten en opstijven in de koeling. Deeg kort doorwerken en pil rollen met een Ø van 5 cm. Snijd koeken 2 cm breed. Op bakplaat (met papier) 180 oC Baktijd: ca. 16 minuten.

E-mail : ..............................................................................................................................................................

METHODE:

Stuur dit formulier naar Bakery Next t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@bakerynext.nl

Nog meer lekkere trek? www.bakels-senior.nl/recepten

Alle ingrediënten mengen tot een


| 25

great taste ... WAPEN

OVAAL SPECIAAL

EENHOORN

PADDESTOEL

GRAND MARNIER

KOFFERTJE

VERREKIJKER

SWEET NUT

FLORENCE ALBÈRT NOOT

BEN HUR

RUMKOGEL

AARDBEI CUBAANSE KUS KONINGSKROON ALBÈRT GLAD GLOBE

PETJE

ZEBRA

ACCORDEON

MARASQUIN MANNON

11

AK DE V

KRA

OO NT V

K R BA

KEN

D D NE

ERLA

ND

TROPICAL

UIL

POIRE SICILIË

WILLIAM SUIKERVRIJ

www.chocolateriealbert.nl

Gaan we broodjes de in bakken Melkweg?

WI 68 L’ 3

7

JA

IK

BOUCHÉE

SUNNY DAY

11

-1

Bro

CAFÉ BRASIL

LILI

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

kers Medewer ga’s colle trainen rijheid op gastv

na

r0 6

Ap p a ‘

STOOMWALS

FRIESCHE STAARTKLOK

CROQUANT

T 013 - 511 45 45

od via - en Wh Ba ats nk Ap etb p o akk ntv ers an nie 2 ge uw 67 n? s 6

Nummer 2021 | k 27 | 11 | Wee Jaargang

CERICETTE

KAATJE

OVAAL ROYAAL

BakeryNext •nl

VLIEG

22

HYGIëNE KB DÉ VA

IJLAG

EBIE HET G E OP

VOED D VAN

SELHY

GIËNE

de n voor Handreikinge bakker (NBC) startende Centrum

Bakkerij van beginnende een Het Nederlands de vraag voorwaardenopzetten krijgt regelmatig aan welke bij het aantal bakkerijen moet voldoen geeft een ondernemer Het NBC bedrijf. van een handreikingen. 2 op pagina Lees verder

&FOOD ADDICTIVE

MEDIA

| JULI

een e opleiding ag van Een versl gloednieuw van de Banket. middag Brood & Summa na 6 er op pagi Lees verd

Be Our Next Friend Dat kan, want nu is er Bakery Next, de vakkrant voor de bakkerijbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, introducties, vraag- en aanbod, wetenswaardigheden. Kortom het blad waar velen sector van achter het bureau, voor de oven tot in de winkel op zaten te wachten. EEN OPEN KRANT MET VERSTAND VAN ZAKEN

Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Bakery Next wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom willen we u als lezer alle ruimte

en de

joen brod

er op

Lees verd

| NUMMER

5

F O S IE F O LU C E& L IN N C IA IË E YG SP

visspecialist ‘Ontzorgen hygiënecode’ rode draad

nieuwe aan de van het werkt hard de tweede helft De VNV die in een hygiënecode hygiënecode, ‘We willen en werkbaar jaar uitkomt. die zo compleet van de samenstellenaldus Toos Houwers is’, mogelijk Groep. Houwers 8 op pagina Lees verder

H

jes rs van kap Liefhebbe der weg langers tjes eten, gooien min dkapjes of -kon ting Bou Toch broo d weg. er broo Eerste lichrt showstukken die vaak milMensen drie keer mind lijks nog 2,5 n tot rland weke presentee spannende beoordelivanngs- gooie in. in Nede er afvalbak gaan

| 2021

odje worstenbro MAG een op de post? eigenlijk na de coronacrisis veel

D

dat ook blijft. Nu is groot De kans bestellen populair kennis mee het online (noodgedwongen) aanzienlijk er per is die drempel mensen eigenlijk gemaakt, mag je hebben Welke waren verlaagd. post verzenden? 9 op pagina Lees verder

Bar, r Bean to Drieluik t) Samen sterke In de deel 3 (slo strie is in beweging. huiving en er een versc olade-indu De choc twintig jaar is het complexe binnen afgelopen gekomen op gang speelveld. verdeelde na 16 er op pagi Lees verd

10 pagina

geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, Bakery Next staat open voor meedenkende lezers. EEN KRANT DIE GELOOFT IN VASTE RELATIES

Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Next Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 80 euro per jaar (excl. 9% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 18 keer per jaar Bakery Next en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

JA, IK WORD ‘NEXT FRIEND’ VAN BAKERY NEXT.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................. M / V

MAAK KANS OP EEN JOSTO!

Als u ‘Next Friend’ wordt van Bakery Next ontvangt u niet alleen 18 keer per jaar deze krant, maar u doet automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’ van Bakery Next. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: Bakery Next Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@bakerynext.nl U kunt ook op www.vriendvan.nl de bon invullen.


26 |

N uttige

adressen

ACCOUNTANCY AMS Accountants Tel. 0523 - 61 05 57 www.ams-accountants.nl Boschland Accountants & Adviseurs Tel. 0318-691111 www.boschland.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl ADVIES Bakery Academy Tel: 06 14960608 www.bakeryacademy.com Beko Advies Tel: 088-2023200 www.beko-advies.nl Kolijn Bakkerij Advies Tel: 06-33104958 www.kolijnbakkerijadvies.nl Resultsplus Tel: 06-21835075 www.resultsplus.nl TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl AFREKENSYSTEMEN Compad Software Tel. 053-4329995 www.bakkerijsoftware.com De Ridder & Den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 405550 www.digi.eu Evers Kassasystemen Tel: 073 645 8110 www.evers-kassasystemen.nl Graaggedaan.nl B.V. Tel. 085-7604360 www.graaggedaan.nl Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638690 www.marti-orbak.nl RBK Group Tel: 0570-680100 www.rbk.nl AUTOMATISERING AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088-4472133 www.safe-express.nl CSB-System Benelux BV Tel: 076-5307676 www.csb-system.com delaware Netherlands Tel: 073-6893537 www.dealware.pro/Foodnl Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com PWR Pack International B.V. Tel: 0318-519757 www.pwr-pack.nl RBK Group Tel: 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036-5358070 www.reflex-systems.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Rolan Robotics Tel: 0229-248484 www.rolan.nl Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl Technisch Buro Rittershaus Tel: 030-2312392 www.rittershaus.eu www.terhaarnijverdal.nl Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl Van Wees Waalwijk Service B.V. Tel: 0416-673967 www.vanweeswaalwijk.nl

Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl BAKE/MAKE OFF Almost Ready Frozen bake off 020-5110848 www.almostreadyfrozen.nl Brown & Serve 020-5110848 www.brown-serve.com Comeba foodservice BV Tel: 0524-524928 www.comeba.nl Consenza Bakery Glutenvrij Tel: 036-5224887 www.consenza.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Dero Foods Tel: 0183-500373 www.derofoods.nl Desem Steengoedbrood Tel. 024-3585404 www.steengoedbrood.nl De Graaf Bakeries Tel: 033-2997499 www.degraafbakeries.nl D. van der Pol & Zonen bv Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Handgemaaktbrood Tel: 085-2103500 www.handgemaaktbrood.nl Lantmännen Unibake Nederland (Pastridor) (Schulstad) 0416-560088 www.lantmannen-unibake.nl Procema BV Tel: 0345-534748 www.procema.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Wolf ButterBack KG Tel: 06-41891399 www.butterback.com/nl BAKKERIJGEREEDSCHAP AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.bakkerijgereedschap.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ COVEKA B.V. Bakkerij- en Grootkeukentechniek Tel: 038-3313685 www.coveka.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl Francois Products Tel: 079-3619031 www.francoisproducts.nl Josto Innovatief in Roestvaststaal Tel: 0529-482244 www.josto.nl www.jostoshop.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Metaalindustrie van’t Wout Tel: 0174-292015 www.vantwout.com Meijers Pan-Glaze vof Tel: 0543-512301 www.bakvormen.nl BAKKERIJMACHINES AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.vanasseltenalferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Beldos Tel. 0032-36464048 www.beldos.com B & O Bakkerijtechniek BV Tel: 0165-316341 www.benobakkerijtechniek.nl BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Divary Engineering & Bakery Services Tel: 0343-523880 www.divardy.nl

Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl H.T.I. Bakkerijtechniek BV Tel: 024-6415848 www. htiwijchen.nl Handels Onderneming Ackersdijk Tel: 06-51259700 www.ackersdijk.nl Handelsonderneming Freerk Wijma Tel: 0512-361574 www.freerk-wijma.nl Handelsonderneming Hengelo Tel. 074-2590900 www.hohhengelo.nl Handelsonderneming van Snippenberg Tel: +31 (0) 6 40996849 www.bakkerijwereld.com Interbake BV Tel: 0548-622751 www.interbake.nl JAC Tel: +32 (0)4 234 98 70 www.jac-machines.com Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Kalmeijer B.V. Tel: 070-3888950 www.kalmeijer.com König Nederland Tel: 0183-682868 www.koenig-rex.com Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Müssana www.mffnijverdal.nl Tel. 0548-619036 Technisch Buro Kortlever BV Tel: 0183-352955 www.kortlever.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Jan de Ruyter bakkerijinstallaties Tel: 0181-627652 www.jdr.nl SVM Bakery Machines Tel: 085-9028814 www.svm-bakerymachines.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Theo van Vliet Weesp Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Unispray www.unispray.nl 0347-322097 Vanbakkernaarbakker BV Tel: 0181-410333 www.vanbakkernaarbakker.nl Vemag.nl B.V. Tel: 0412 - 640 858 www.vemag.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Woertman Nederland BV Tel: 030-6084141 www.woertman.nl

Chocolaterie Winters Tel: 040-20753142 www.winterschocolate.nl De Truffel BV Tel: 0348-434757 www.detruffel.nl De Jong Groothandel In Lekkernijen Tel: 035-6012806 www.dejonggroothandel.nl Dekom 040-2842050 www.dekomart.nl Dewaele Technical Agencies N.V. Tel: +32 (0)56 73 56 73 www.dta-industrial.be Ekris Chocola 06-14235699 www.ekrischocola.nl Handelsonderneming Zilco BV Tel: 036-5304519 www.zilco-industrial.nl Henk Koenen V.O.F. Chocoladevormen en machines Tel: 0161-452516 www.henkkoenen.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl JKV BV de chocoladevormenspecialist Tel: 0161-452290 www.jkvnl.com Leonidas Tel: 0165-534141 www.leonidas.nl Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Van Ham Groothandel B.V. Tel: 013-5051591 www.vanhamgroothandel.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Visser Zoetwaren B.V. Tel: 0593-523671 www.visser-zoetwaren.nl DECORATIES Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Dekom Tel: 040-2842050 www.dekomart.nl J. Gort Decoraties BV Tel: 036-5370144 www.gortdecoraties.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com Technology Unlimited B.V. Tel : 0547-286444 www.technology.nl Trend Decor Tel: 0492-324690 www.trenddecor.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl

BAKKERSKLEDING Devagro Bedrijfskleding Tel: 040- 2518304 www.devagro.nl J. Zoetelief B.V. Tel: 020-6246002 www.zoetelief.nl

DEEGVERWERKING AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Be-St Holland Products B.V. Tel: 085-0711877 www.deegcups.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Technology Unlimited B.V. Tel : 0547-286444 www.technology.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl WP Haton BV Te. 077-3071860 www.wp-haton.com

CHOCOLADE Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Bonbon Atelier N. Limmen BV Tel: 075-6140571 CARLZ Tel.: 06 53 461 596 www.carlz.nl Chocolade te koop Tel: 06-15882744 www.chocoladetekoop.nl Chocolaterie Albert bv Tel: 013-5114545 www.chololateriealbert.nl

DIENSTVERLENING 3W Makelaars Tel: 033-4323552 www.3wmakelaars.nl Arbo Content Tel: 050-5293400 www.arbocontent.nl Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Beko Advies Tel. 088-2023200 www.beko-advies.nl Beko Coöperatie Tel: 0413-316800 www.beko-cooperatie.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl

BAKKERIJ MUSEUM Bakkerijmuseum ‘de oude bakkerij’ Tel: 0227-545014 www.deoudebakkerij.nl Bakkerijmuseum Hattem Tel: 038-4441715 www.bakkerijmuseum.nl Bakkerijmuseum Luyksgestel Tel: 0497-541314 www.bakkerij-museum.nl

Eurofins Food Testing Netherlands Tel. +31((0)88-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl KTBA Kwaliteitszorg 0800-5558880 www.ktba.nl Lemstra Kwaliteitsbeheersing Tel: 06-23804888 www.lemstraqa.nl MKB Nederland Tel: 015-2191212 www.mkb.nl Molenaar & Partners BV Tel: 06-22933963 www.molenaar-partners.nl NBOV Tel: 0182-693030 www.nbov.nl Nederlands Bakkerij Centrum Tel: 0317-471247 www.nbc.nl Normec Group Tel: 073-3030288 www.normecgroup.com Payroll-Talent Tel 010-7891066 www.payroll-talent.nl PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030-6566010 www.precon-food.n Stichting Ambachtelijke Bakkerij Tel: 088 - 666 9 333 www.ambachtelijkebakkerij.nu TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl DOSERING AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com Bakon food equipment bv Tel: 0113-244330 www.bakon.eu.com/nl Kombimix / Makombi Tel: 0413-292903 www.kombimix.nl Terlouw / Unidos Tel: 055-5768628 Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl EETBARE BEDRUKKING Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com ETIKETTERING Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Compad Software Tel. 053-4329995 www.bakkerijsoftware.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel: 026-741000 www.dekoningh.nl EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040-2530665 www.espera.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Tegra Systems BV Tel: 0228-582780 www.tegrasystems.nl FORMULES Ambachtsbakker Tel: 033-2999053 www.ambachtsbakker.nl De Bakkers Combinatie B.V. Tel: 0318-762955 www.debakkerscombinatie.nl Echte Bakkersgilde Tel: 0317-424342 www.echtebakker.nl Heerlijk & Heerlijk Tel: 0345-470070 www.banket.nl Top Bakkers B.V. Tel: 055-5998222 www.topbakkers.nl GECONDITIONEERDE RUIMTE BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162-512012 www.romaned.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com

GIST AB Mauri Netherlands B.V. Tel: 078-6525600 www.abmauri.nl Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be GRONDSTOFFEN AB Mauri Netherlands B.V. Tel: 078-6525600 www.abmauri.nl Aigremont N.V. Tel: +32(0)42737100 www.aigremont.be Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be Backaldrin Benelux BV Tel: 076-5201047 www.backaldrin.com Bak Speciaal Tel: 033-4654810 www.bakspeciaal.nl Bakels Senior-N.V. Tel: 0294-414559 www.bakels-senior.nl Bakeplus BV Tel: 077-3829090 www.bakeplus.nl Webshop.bakeplus.nl Bake-Performance NV Tel: +32 (0)11 392 002 www.bake-performance.be Baktotaal Bouwhuis B.V. Tel: 0548-623016 www.bouwhuis.com Beko Groothandel Tel: 030-2473050 www.beko-groothandel.nl Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Contined Tel: 0317-465410 www.contined.nl Cosun Beet Company Tel: 0165-525252 www.cosunbeetcompany.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Dawn Foods Benelux Tel: 0162-799010 www.dawnfoods.nl D. van der Pol & Zonen bv Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Dossche Mills Tel: +32 (0) 93814444 www.dosschemills.com Eicom Barneveld 0342-490700 www.eicom.nl FrieslandCampina Foodservice www.debic.com Hela Thissen bv Tel: 077-3204204 www.hela.nl Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG Tel. +49 (0)5971 808 21 -0 www.hemelter-muehle.de Hoogenboom Benelux BV / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Ireks GmbH Tel: 040-2263800 www.ireks.nl Koopmans Meel BV Tel: 058-2948494 www.koopmansmeel.nl Meneba B.V. Tel: 010-4238911 www.meneba.com Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Puratos NV 0168-326260 www.puratos.nl Remia C.V. Tel: 030-2297911 www.remia.nl Royal Buisman Tel: 038-3861487 www.royalbuisman.com Ruitenberg Ingrediënts Tel: 0571-270000 www.ruitenberg.nl Smilde Bakery Tel: 0299-372856 www.smildebakery.nl Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Upfield Professional BV www.upfieldprofessional.nl Vamo produkten v.d. bakkerij BV Tel: 026-3646205 www.vamo.nl


| 27

Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Waddenmolen ‘t Hoogeland Tel: 595-454500 www.waddenmolen.nl Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl INKOOPORGANISATIES Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl Het Bakkerscollectief HK Tel. 0622376208 www.hetbakkerscollectiefhk.nl INZAMELING GEBRUIKTE FRITUUROLIE Olthuis Recycling Tel: 0321-381166 www.olthuisrecycling.nl Quatra Tel: 0080020202020 www.quatra.com IJS Bakeplus BV Tel: 077-3829090 www.bakeplus.nl Webshop.bakeplus.nl Beko Groothandel Tel: 030-2473050 www.beko-groothandel.nl Laan Heiloo Tel: 072-5331425 www.laan.nl Valmar Benelux Tel: 030-6084144 www.valmar-benelux.nl NATUURLIJKE SMAAK EN KLEURSTOFFEN Natural Flavour Company Tel: 06-30330133 www.naturalflavourcompany.nl KOEL & VRIES Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Dawsonrentals (Nederland) BV Tel: 010-4952955 www.dawsonrentals.nl Emondt’s Koeltechniek en Winkelinrichting BV Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Gram Nederland BV Tel. 0850-188370 www.gram.nl HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/koelcelstelling Gerben Hekman Bakkerijtechniek Tel: 0548-610523 www.gerbenhekman.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl RBS Koudetechniek Tel: 06-20405669 www.rbskoudetechniek.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.koelcelbouwen.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Willemsen Koel- & vriesbouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl KRUIDEN & SPECERIJEN Hela Thissen BV Tel: 077-3204204 www.hela.nl Hoogpak BV Tel: 0512-523818 www.hoogpak.nl J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij B.V. Tel: 0521-514040 www.polak.nl Raps Benelux Tel: 0499-373525 www.raps.com Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl MARKETING & PROMOTIE Bakkerij Monitor Retail Intelligence Consultancy Tel: 06-18514489 www.bricc.nl Bakkerij Support, Marketing voor Bakkers Tel: 06-10988842 www.bakkerijsupport.nl

Buro MC Marketing & Creatie Tel: 088-2341700 www.buromc.nl Versplatform Nederland Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com

Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Woertmann Nederland BV Tel: 030-6084141 www.woertman.nl

OLIËN EN VETTEN AAK Tel: 075-6278400 www.aak.com Levo Produktenmij BV Tel: 0517-394141 www.levo.nl Rotie BV Tel: 020-2606060 www.rotie.nl Smilde Foods Tel: 0513-639639 www.smildefoods.nl Smilde Natura B.V. Tel: 0513-639629 www.smildenatura.nl Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Upfield Professional BV www.upfieldprofessional.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl

PETIT FOURS De Bakker Patisserie Tel: 06-20367835 www.petitfour.nl Goemans Versbakkerij Tel: 0251-238354 www.goemansversbakkerij.nl Patisserie Unique Tel: 085-8771044 www.patisserieunique.nl

ONGEDIERTEBESTRIJDING Rentokil Pest Control Tel: 0800-7368654 www.rentokil.nl OPSLAG Plastibac Tel: 0180-415371 www.plastibac.nl OPLEIDINGEN Aeres Hogeschool Wageningen Tel. 088-0206700 www.aereshogeschool.nl/ wageningen Albeda College Tel: 010-2901010 www.albeda.nl Bakery Institute. Tel: 075-6157226 www. bakeryinstitute.nl HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen Tel: 088-8903637 www.haskennistransfer.nl Markland College OudenBosch Tel: 0165-390390 www.markland.nl NBA Praktijkopleider voor de bakkerijbranche Tel : 0317-471255 www.nationalebakkerijacademie.nl Rijn IJssel Vakschool Wageningen Tel: 026-3129600 www.rijnijssel.nl ROC Horizon College Tel: 072- 547 64 76 www.horizoncollege.nl ROC van Amsterdam Tel: 06-51110625 www.rocva.nl Scalda Tel: 0118-558300 www.scalda.nl OUWELS Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com OVENS AMF Den Boer 033-2994373 www.amfbakery.com Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Brouwer Oventechniek Tel: 0548-614798 www.brouweroventechniek.nl Dijko Ovens BV Tel: 013-5942211 www.dijko.com Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Heuft Thermo-Oel GmbH & Co. KG Tel: 06-14659332 www.heuft-backofenbau.de Jansen Bakkerij Techniek bv Tel: 026-8400460 www.jbtechniek.com MIWE agency Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.com Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl

PINNEN Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl PRIJSKAARTJES Toba Card Nederland Tel: 0299-657676 info@tobacard.nl PRODUCTIELIJNEN AMF Tromp 0183-626252 www.amfbakery.com BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Integrated Bakery Tel: 073-5991402 www.integratedbakery.com Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Rinc Europe Tel: 0345 473 984 www. rinceurope.com Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Van Wees Waalwijk Service B.V. Tel: 0416-673967 www.vanweeswaalwijk.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl REINIGING & HYGIËNE Bioclimatic Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Brilliant Group Select Partner van Nilfisk Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Cemex Trescon B.V. Tel: 079-3466000 www.cemextrescon.nl Cleanfix Benelux BV Tel: 0499-550033 www.cleanfix.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Green Clean Tel: 0653-200937 www.green-clean.nl HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/schuimtank Hospamed Tel: 06-33314404 www.hospamednederland.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Innovi BV Tel: 0546-660710 www.innovibv.nl Interceil Nederland Tel: 0481- 420460 www.interceil.nl Kolijn Bakkerij Advies Tel: 06-33104958 www.kolijnbakkerijadvies.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl

Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl QleanAir Scandinavia Tel: 085-0471822 www.qleanair.com Steamteq Nederland Tel: 085-1300910 www.steamteq.nl Stichting Voedsel Veiligheid­ inspectie Wageningen (SVVW) Tel: 0317 47 12 70 www.svvw.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl REVISIE BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl RIJSKASTEN Van Asselt & Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.rijskast.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl SILO’S Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Spekschoor Industriële Reiniging BV Tel. 0575-820000 www.silo-reiniging.nl Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl SNIJ- EN INPAKMACHINES AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Haddeman Machines B.V. Tel. (076)- 504 09 78 www.haddemanmachines.nl Omori Europe Tel: 088 - 666 7400 www.omori.eu Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl SPIJS & MARSEPEIN Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl THERMISCHE OLIE Rodun BV Tel: 040-2049479 www.rodun.nl TRANSPORT- EN PROCESBANDEN Ashworth Belts B.V. Tel: 020-5813220 www.ashworth.com Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl UITZENDBUREAUS Uitzendbureau Het Ambacht Tel. 0591-555442 www.uitzendbureauhetambacht.nl VAKBLADEN Bakery Next Tel: 0515-432140 www.bakerynext.nl Bakkers in bedrijf Tel: 088-2944834 www.bakkersinbedrijf.nl Bakkerswereld Tel: 088-5840673 www.bakkerswereld.nl

NBT Magazine Tel: 024-3246146 www.nbtmagazine.biz VERLICHTING Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Van Erkel | FoodLed Tel: 0182-320167 www.vanerkel.nl VERPAKKINGEN/VERPAKKINGSMACHINES AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu bag-again Tel : 06-50656694 www.bag-again.nl Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Beko Verpakkingen Tel: 088- 20 23 210 www.beko-verpakkingen.nl Chocapack Tel: 088-6500165 www.chocapack.com Dijkstra Plastics B.V. Tel: 053-5723884 www.rdplastics.nl F&F Verpakkingen Draagtassen en verpakkingen Tel: 0341-430413 www.fenfverpakkingen.nl Fuji Packaging Benelux Tel: 0320-266121 www.fuji-packaging.nl Gopack BV Tel: 0168-359909 www.gopack.nl Guillin Nederland BV Tel: 033-4656262 www.guillinnederland.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Haddeman Machines BV Tel : 076-5040978 www.haddemanmachines.nl Havelaar verpakkingen BV Tel: 075-6400100 www.havelaar-verpakkingen.nl Omori Europe Tel: 088- 6667400 www.omori.eu Niverplast Tel: 0548-538380 www.niverplast.com Paardekooper Verpakkingen Tel: 0186-648222 www.paardekooper.nl Packlinq Tel: 0252-830000 www.packlinq.com Sensabox Tel: 06-12724888 www.sensabox.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Zwager Techniek BV Tel: 0251-272088 www.zwagertechniek.nl VERZEKERINGEN Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Beon Risk Tel: (050) 317 55 40 www.beonrisk.nl H&R Verzekeringen Tel: 06-51016148 www.hnrv.nl Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl VLOEREN EN WANDEN AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Cleanpanel Tel: 0342-420233 www.cleanpanel.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl Multipox Tel: 0578-696755 www.multipox.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Ruys Vloeren B.V. Tel: 055-5335363 www.ruysvloeren.nl Vloersch BV Tel: 0181-776286 www.vloersch.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com

VRUCHTEN & NOTEN Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux De Notenbeurs Tel: 0180-637063 www.notenbeurs.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl WEBSHOPS Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl WEGEN EN METEN Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com OCS Checkweighers BV Tel: 036-5252946 www.ocs-cw.com WINKELINRICHTING Emondt Koeltechniek en winkelinrichting Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Infrashop Winkelinterieurbouw Tel: 030-2239970 www.infrashop.nl Interieurbouw Koning BV Tel: 0252-623020 www.interieurbouwkoning.nl LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl Redie Interieurs Oirschot BV Tel: 0499-573232 www.redie.nl Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl ZUIVELPRODUCTEN CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux SA Corman Tel: +32 87342211 www.corman.be Twente Foods Tel: 053-5363005 www.twentefoods.nl Van Roemburg Ei & Zuivel Tel: 0342-471107 www.eienzuivel.nl OVERIGE PRODUCTEN Markus & Markus Stroopwafels bv Tel: (0182) 61 88 24 www.stroopwafelsvanmarkus.nl Staat uw bedrijf nog niet in dit overzicht met nuttige adressen? Mail naar info@bakerynext.nl of bel 0515-432140


Profile for Bakery Next

Bakery Next 11 2021  

De vakkrant voor de bakkerijbranche. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, in...

Bakery Next 11 2021  

De vakkrant voor de bakkerijbranche. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, in...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded