Page 1

Jaargang 8 | Week 48 | 2018 | Nummer 18

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

18 Bakkerij Haafs wint BakkersVakWedstrijden 2018

5 Van weekendbaantje tot patissier

14

Gebruikte palmolie voor 88 procent duurzaam

Brood wordt 10 tot 30 cent duurder

Nederland heeft veel vertrouwen in mkb-ondernemers

Om ervoor te zorgen dat in Nederland alleen nog duurzame palmolie wordt gebruikt moet de druk op achterblijvers worden opgevoerd. Dat is de boodschap van de ‘Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil’ en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad.

De prijs van brood gaat de komende maanden met zeven tot tien procent stijgen. Dat verwacht het Nederlands Bakkerij Centrum. De belangrijkste oorzaak voor deze stijging is de BTW-verhoging van zes naar negen procent.

Na het medisch personeel heeft de Nederlandse bevolking van alle beroepsgroepen het meest vertrouwen in mkb-ondernemers. Bijna 80 procent zegt tamelijk veel tot heel veel vertrouwen te hebben in het mkb.

Lees verder op pagina 13

Lees verder op pagina 25

Lees verder op pagina 12

De vakkrant voor bakkend Nederland!


2

|

VAN

COLOFON

DE REDACTIE

Doorpakken Dit is alweer het laatste nummer van 2018! Het jaar waarin het 125e nummer van Bakery Next van de pers rolde. En met nog een heel belangrijke omzetmaand te gaan met Sinterklaas, Kerst en niet te vergeten, de oliebollenpiek (deze keer zonder de AD test), is zo’n laatste nummer er ook altijd eentje om wat terug te blikken op het (bijna) afgelopen jaar. SOCIAAL

In 2018 is er weer een mooi aantal initiatieven genomen waaruit blijkt dat de bakkerijsector een sector is met een sociaal hart. Op het gevaar af dat ik hier een aantal niet noem, toch maar een aantal voorbeelden: Mamabrood voor Cordaid, Bedumer Winterloop voor UMCG kankeronderzoek, Kiembrood voor de KWF kankerbestrijding, Skate4Air voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Samenloop voor Hoop, de Watoto bol voor Tanzania, de Wereldbol tegen de honger in de wereld, samen taart eten tegen de eenzaamheid, oliebollen voor De Zonnebloem enzovoorts. Ook zien we steeds meer (bakkers)bedrijven die de kans bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om een zinvol bestaan op te bouwen. Allemaal mooie initiatieven die bewijzen hoe sociaal de bakkerijsector is. En die sociale betrokkenheid is nou precies wat de consument zo waardeert in MKB-ers. Kwestie van uitdragen dus, zonder het er te dik bovenop te leggen. Iets minder bescheiden mag soms best. JUBILEA

Evenals voorgaande jaren was er

ook in 2018 weer een aantal jubilea te vieren en werden er zowel ambachtelijke als industriële bakkerijen uitgebreid, verbouwd of nieuw gebouwd. Er kwamen winkels bij of deze werden overgenomen, maar helaas waren er ook dit jaar weer sluitingen te betreuren, waarvan een aantal vanwege een faillissement. Dat tempert de vreugde over alles wat goed gaat natuurlijk enorm, zeker als je daarbij bedenkt dat het ambacht in zijn geheel toch weer een stukje heeft ingeleverd. Het lijkt erop dat er een groep koplopers is in de sector die structureel succesvol is en een gezonde groei laat zien, terwijl anderen kennelijk niet mee kunnen komen en de concurrentieslag dreigen te verliezen. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Soms domweg pech, of door externe omstandigheden, maar soms ook door eigen toedoen. Dat laatste is natuurlijk erg jammer, omdat het vaak helemaal niet nodig is. Door een kijkje te nemen bij collega’s die meer succesvol zijn, kun je dan net dat laatste zetje krijgen dat je nodig hebt. Maar daar is dan wel een stukje strijdlust voor nodig. En soms ook het afschudden van wat misplaatste trots. Het zou toch mooi zijn dat ieder bedrijf in onze sector ‘gewoon’ zijn volgende jubileum kan vieren? Geen doel op zich maar wel een mooi feestje om naar toe te werken. GEZONDHEID

Brood wordt door de Nederlandse consument gelukkig nog steeds gezien als onmisbaar. Men ziet het zelfs als cultureel erfgoed. Na een periode waarin brood telkens weer ter discussie stond, was 2018 toch echt wel positief te noemen. De imagocampagne is van start gegaan

Berliner Bollen met Golden Brillant De feestdagen staan weer bijna voor de deur en zo ook weer een drukke periode voor veel bakkers. Winkels worden weer in een kerstsfeer gebracht om goed voorbereid de decemberperiode in te gaan. En als het dan buiten stormt, hagelt of sneeuwt, heeft de consumenten behoefte aan geborgenheid, sfeer, heerlijke producten en geuren. Ook in de bakkerswinkel! Traditionele producten blijven in trek, de Berlinerbol is zo’n product. Berlinerbollen kunnen het hele jaar door verkocht worden, maar in de decembermaand zijn ze voor veel bakkers ook nog eens makkelijker te maken. Met Golden Brillant van Ireks is het mogelijk om een Berlinerbol te maken die een mooie goudbruine kleur, fijne zachte

en door miljoenen mensen gezien, TV programma’s besteedden aandacht aan bakken, er is weer een Meester Boulanger en een Meester Patissier bij. Nederland doet mee op het hoogste niveau tijdens internationale wedstrijden. Dus er gebeurt echt wel het een en ander. De sector heeft een mooi product in handen, dat ondanks de aankomende prijsverhoging nog steeds een relatief goedkoop en uitstekend voedingsmiddel is. PRIJZEN

Ook in 2018 waren er weer talrijke competities en wedstrijden te melden. De ene keer binnen de eigen gelederen, zoals bijvoorbeeld het Echte Bakkersgilde, de andere keer landelijk, zoals pas geleden de BakkersVakWedstrijden. Je kunt je soms afvragen wat het nut van zoveel prijzen is. Het kan zelfs leiden tot een soort trofee-inflatie. Aan de ene kant zijn competities goed om elkaar scherp te houden en te inspireren nóg innovatiever of nóg perfecter te worden, aan de andere kant moet je het dan wel weten te vertalen naar de consument. Die komt voor onderscheid, deskundigheid en kwaliteit naar de bakker. Elke prijs moet op deze punten naar de consument worden uitgenut. Dan gaat het werken. Anders dreigt het een ‘onder ons feestje’ te worden. En dat is jammer, want er zit vaak meer in. Maar je moet het er dan wel uit halen. DELEN

Soms mag er best wat meer felheid vanuit de sector komen om het hoofd te bieden aan de concurrentie en sneller in te spelen op kansen en trends, voordat een ander het

Er komt een drukke periode aan met Sinterklaas, Kerst en de BTW-verhoging voor de deur. Een periode waarin klanten graag online een bestelling plaatsen. Shopforce vraagt van haar klanten om tijdig de informatie aan te leveren voor de verwerking en voor een goede klantervaringen in de (online-)winkel.

Meer informatie over de mogelijkheden van dit product is te verkrijgen bij de Ireks vaktechnisch adviseur of per e-mail via marketing@ireks.nl

Het kabinet heeft besloten het lage BTW tarief per 1 januari te verhogen van 6% naar 9%. Dat betekent nieuwe ‘inclusief’ prijzen. Shopforce rekent dieautomatisch om. Bakkers die, vooruitlopend op de BTW verhoging alvast een ‘eigen’ verhoging van de prijzen willen doorgeven, worden verzocht dit voor 1 december 2018 te doen

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

18 Bakkerij Haafs wint BakkersVakWedstrijden 2018

5 Van weekendbaantje tot patissier

14

doet. Laten we in 2019 doorpakken en nóg meer met elkaar delen om elkaar te helpen die kansen te pakken. Stel je daarom kwetsbaar en transparant op. Naar elkaar en naar je klanten. Alleen dán word je echt beter. En dat vertaalt zich dan uiteindelijk wel in stijgende omzetten en een gezonde sector. Maak dus nóg meer gebruik van het platform dat Bakery Next je biedt. Bijvoorbeeld met de rubriek #DTV #DURFTEVRAGEN #DURFTEVERTELLEN. Ook wij horen graag wat we goed doen, maar zeker ook wat er volgens jou beter kan. Laat het ons weten via redactie@bakerynext.nl Kortom genoeg om over na te denken, maar voor het 2019 is, moet er eerst nog veel gebeuren! Er ligt nog een drukke, belangrijke decembermaand voor de boeg, waarin er hopelijk ook nog wat tijd overblijft om te genieten in huiselijke kring. Mede namens het team van Bakery Next wens ik jullie naast natuurlijk alle zakelijke successen heel fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling toe. Hans Sangers

Wijzigingen tijdens decemberdrukte bij Shopforce

PRIJSWIJZIGINGEN

kruimstructuur en een lange malsheid heeft. Berliner bollen met Golden Brillant hebben een geringe vetopname en een mooi volume. Bovendien zijn er naast de traditionele vulling ook vele variaties in vullingen te bedenken, zoals de Pink Lady en de Black and White.

Jaargang 8 | Week 48 | 2018 | Nummer 18

KERST

De consument oriënteert zich in eerste instantie online. Shopforce adviseert om de URL van de onlinewinkel op de fysieke kerstbestellijst of -folder te zetten en het kerstassortiment tijdig aan hen door te geven.

Gebruikte palmolie voor 88 procent duurzaam

Brood wordt 10 tot 30 cent duurder

Nederland heeft veel vertrouwen in mkb-ondernemers

Om ervoor te zorgen dat in Nederland alleen nog duurzame palmolie wordt gebruikt moet de druk op achterblijvers worden opgevoerd. Dat is de boodschap van de ‘Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil’ en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad.

De prijs van brood gaat de komende maanden met zeven tot tien procent stijgen. Dat verwacht het Nederlands Bakkerij Centrum. De belangrijkste oorzaak voor deze stijging is de BTW-verhoging van zes naar negen procent.

Na het medisch personeel heeft de Nederlandse bevolking van alle beroepsgroepen het meest vertrouwen in mkb-ondernemers. Bijna 80 procent zegt tamelijk veel tot heel veel vertrouwen te hebben in het mkb.

Lees verder op pagina 13

Lees verder op pagina 25

Lees verder op pagina 12

De vakkrant voor bakkend Nederland!

Jaargang 8, week 48, 2018, nr. 18 Bakery Next, de vakkrant voor bakkend Nederland. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Verschijnt 18 x per jaar. Uitgave van: Addictive Media Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515-432140 www.addictivemedia.nl BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 (excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Redactie: Hans Sangers E-mail: redactie@bakerynext.nl Twitter @bakerynext Redactieadvies: Coen de Kok, Pascalle Mulder, Frans Stommel, Ale Kor Riedstra en Jolanda van Voorthuizen Aan dit nummer werkte(n) mee: Lysanne Beekhof, Jereoen Bol, Liane en Carola de Ruijter, Carl Schipper en Kelsey Verberne Fotografie: Cover: Bakery Next Hartpagina: BakkersVakWedstrijden (Piet Haaksma) en Bakery Next Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker Tel: 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06-50212014 peter@bay6print.nl Druk: Rodi Media ISSN: 2212-8247

BESTELNUMMERS

Shopforce heeft inmiddels meer informatie verstrekt over ‘garderobenummering’, een nieuwe functionaliteit waarmee men zijn eigen online bestelnummers kan hanteren tijdens de feestdagen. Voor meer informatie en hulp kan telefonisch contact worden opgenomen met Shopforce op nummer 085 888 3395 of door een e-mail te sturen naar support@shopforce.nl

Word vriend van Bakery Next DE VAK K R ANT VOOR B A K K E ND NE DE R L A ND

Disclaimer: De Redactie van Bakery Next stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

3

Van links naar rechts: Wim Doedens, Mirjam Koenen, Paul Koenen, Marco Simons, Nicolette Koenen en Nico Colenbrander

k oenen t op b akker

Van het

j aar

Samen voor Goud met Peter Bienefelt en Marc Lammers Bakkerij Koenen uit het Gelderse Westervoort mag zich een jaar lang Top Bakker van het Jaar noemen. Een verdienstelijke tweede plaats was er voor Bakkerij Schreuder uit Uddel. Het podium werd gecompleteerd door Bakkerij Blom uit Hasselt met een 3e plaats. De verkiezing Top Bakker van het Jaar vormt traditioneel één van de hoogte punten van de Top Bakkers jaarvergadering. Een vergadering die dit jaar in het teken stond van ‘Samen voor Goud’. In diverse inspirerende sessies werden de marktontwikkelingen en kansen geschetst voor de organisatie en de aanwezige Top Bakkers. Voor wat betreft de competitie gaf kwaliteitsmanager Nico Colenbrander aan dat de term verkiezing de titel Top Bakker van het Jaar eigenlijk te kort doet: ‘Want om als bakkerij hoge ogen te gooien moet je de zaakjes goed op orde hebben.

Je kunt het gerust zien als een overall kwaliteitscompetitie tussen alle Top Bakkers. De onderlinge strijd draagt bij aan de hoge kwaliteitsstandaarden die al onze Top Bakkers voorstaan. Om als bakkerij aanspraak te maken op deze begeerde titel moet echt op meerdere vlakken in je bedrijfsvoering excelleren. En bakkerij Koenen heeft dit duidelijk laten zien dit jaar’, aldus Colenbrander. Twaalf onderdelen met elk hun eigen weging telen mee in de normering, waaronder certificering, datakwaliteit GS1 en productetikettering Op het onderdeel productkwaliteit, beoordeeld door het Nederlands Bakkerij Centrum, heeft bakkerij Koenen het hele jaar door cijfers boven de 8,2 behaald. ‘Stabiel en hoog, om trots op te zijn. En dat is bakker Paul Koenen! Na de 2e plaats vorig jaar is dit een prachtige opsteker voor ons team. Het is wat dat betreft ook een titel die je echt met elkaar behaalt’ , aldus de winnaar.

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv

Uit handen van directeur Wim Doedens en commercieel manager Marco Simons ontvingen een trotse Paul, Nicolette en Mirjam Koenen de trofee en plaquette voor aan de muur. Ook voor de nummers 2 en 3 was er een fraaie wandplaquette. Bakkerij Koenen, sinds 2002 aangesloten bij Topbakkers, kent een lange historie. Ze bestaat al sinds 1869. Bakkerij Koenen staat voor professionaliteit, kwaliteit en service. Met elf eigen winkels rondom Arnhem en een veelheid aan B2B afnemers staat Bakkerij Koenen iedere dag weer klaar om hun klanten te laten genieten van de lekkerste en meest verse broodproducten. Naast een gastsessie van Meester Boulanger Peter Bienefelt werd de bijeenkomst afgesloten met een inspirerende presentatie van hockey-coach en Olympisch kampioen Marc Lammers ‘Samen voor Goud’. Het Top Bakkers team kijkt met een voldaan gevoel terug op de geslaagde dag.

n ieUW

bij

b eko t echniek : f leXibele

bollenrijskast

Wp h aton

Sinds kort heeft Beko Techniek flexibele cups leverbaar voor de WP Haton bollenkast. De cups zijn speciaal ontworpen voor een supersnelle (de)montage. Het verwijderen en plaatsen van deze flexibele cups is heel eenvoudig en snel. Ze zijn te verwijderen zonder gereedschap en geven geen belasting voor de handen bij grote aantallen plaatsen

Luxe doos met meerdere smaken De Gooische Bal, De Haagse Bal, De Rotterdamse Bal, De Brabantse, De Limburgse, De Nederlandse, De Baarnse en De Amsterdamse… het zijn stuk voor stuk originele bonboncreaties uit het huis van CARLZ en worden ambachtelijk gemaakt op basis van pure streekingrediënten. Nu de Nederlandse bonbonspecialiteiten hun populariteit hebben bewezen binnen én buiten

INTEGER COMPETENT

Nederland, werd het bij Carlz tijd voor ‘De Selection Box’. Een luxe trakteer box met 25 handgemaakte bonbonballen uit alle windstreken van Nederland. UITDELEN

De Selection Box is uitermate geschikt als presentatiedoos in de horeca, hotellerie en andere gelegenheden waar men gasten bij een kop koffie of thee op een originele Nederlandse bonbon wil trakteren. Ook bij de betere (bakkers-, delicatessen en geschenken)winkels doet de box het goed als (relatie) geschenk met een typisch Hollands tintje.

en/of verwijderen De tijdrovende klus om honderden cups te verwijderen en vervolgens weer terug plaatsen, bijvoorbeeld wanneer deze schoongemaakt moeten worden, is verleden tijd met de flexibele cup R185 S2 B-BG. Speciaal voor WP Haton bollenrijskasten met een 8- of 12-delige schommel. De cup heeft een doorsnede van 20 cm.

KLANTGERICHT

Nederlandse streek- en stadsbonbons in luxe doos Na het succes van de afzonderlijke varianten streek- en stadsbonbons van De Nederlandse Bal Collectie, is er nu ook de Selection Box: een presentatie van vijf Nederlandse bonbon-traktaties op een rij in één luxe box.

cUps Voor

ONZE LABORATORIA:

KWALITEIT

LabCo

Meer info is te vinden op www.carlz.nl EUROF-000XX-v01 - Advertentie Hygiene & Food.indd 1

22-12-17 15:13


|

Inzetten op stresspreventie loont

Hoe kun je stress-gerelateerde klachten aanpakken en als bedrijf medewerkers helpen die klachten in de toekomst te voorkomen? Stress Alert System introduceert speciaal voor het MKB een proefabonnement waarmee bedrijven hun medewerkers periodiek kunnen laten testen op stressontwikke-

ling. Met dit abonnement worden ondernemers gelijk totaal ontzorgd op het gebied van stresspreventie en vitaliteit. Anders dan bij de reguliere stresspreventieprogramma’s -waarbij vooral gezond eten en meer bewegen centraal staan- richt de aanpak van Stress Alert System zich in de basis op het vroegtijdig herkennen

van negatieve emoties. Want dat is waar stress begint. Het online stressonderzoek dat halfjaarlijks wordt aangeboden en hoofdzakelijk bestaat uit open vragen, filtert automatisch negatieve, of zorgelijke gedachten. Worden er bij werknemers signalen van stressontwikkeling ontdekt, dan worden

zij direct door Stress Alert System uitgenodigd voor deelname aan een training of voor een preventief klankbordgesprek met een coach. Daarnaast kunnen de medewerkers meedoen aan online workshops naar eigen keuze. Het aanbieden van een mentaal veilige omgeving waar werknemers buiten de werkgever om terecht kunnen met kleine of grote problemen, werkt drempelverlagend en heeft een remmende werking op de verzuimproblematiek.Eerdere resultaten tonen aan dat circa 10% tot 14% van alle deelnemers tegen vraagstukken aanloopt rondom assertiviteit en timemanagement. Deze groep werknemers wordt op de werkvloer niet herkend. Vooral omdat zij geen fysieke klachten hebben en zich zelden of nooit ergens over beklagen. Toch is het juist deze groep die het meeste risico loopt op een burnout. Stress Alert System herkent deze groep en helpt hen direct verder op weg. Door actief in te zetten op stresspreventie is een flinke daling (tot 75% op stress gerelateerd verzuim) mogelijk. Meer informatie over de aanpak en over de mogelijkheden voor een proefabonnement van Stress Alert System, is te vinden op www.stressalertsystem.nl

COMBI DEAL Verse Roomboter

+ Premium Slagroom 40%

Eerste lichting bakkers assistenten krijgt arbeidscontract Op dinsdag 27 november a.s. ondertekende de eerste groep leerlingen van de nieuwe opleiding assistent bakker in Hoogeveen een arbeidscontract. In drie maanden tijd kregen tien studenten de technische kneepjes van het vak onder de knie en deden werkervaring op bij leerbedrijven. Deze leerbedrijven, allemaal ambachtelijke en industriële bakkerijen, bieden de gloednieuwe assistent bakkers eerst een jaarcontract, waarna ze eventueel kunnen doorgroeien naar een vast dienstverband. TWEEDE GROEP VAN START

‘We zijn hier heel blij mee’, stelt Gert-Jan ten Napel van Het Ambacht Opleidingen. Hij is de initiator van deze opleiding in de

bakkersbranche. ‘Het succes is mede te danken aan de goede samenwerking tussen United Work BV, het Ambacht Opleidingen, het Alfa College en Menso in de gemeenten Emmen, Coevorden en Westellingswerf. We zijn ook zeer tevreden met het grote slagingspercentage van dit project. We verwachten dat minimaal negentig procent een baan heeft na deze opleiding! In februari 2019 starten we met een tweede groep. We onderzoeken momenteel eveneens hoe we dit verder kunnen uitrollen in heel Nederland.’ De succesformule is ideaal voor mensen die aan de slag willen in het bakkersvak. Ook de bakkersbedrijven zijn blij met enthousiaste medewerkers die hun kwaliteiten willen ontwikkelen. Zo blijft er voor iedereen brood op de plank.

DE WEESPER MOPPEN TROMMEL Een man loopt een brillenwinkel binnen en zegt tegen de verkoopster: ‘Dag jongedame, ik spaar brillen. Heeft u nog iets bijzonders in het assortiment?’ ‘Jazeker’, zegt de verkoopster, en ze geeft de man een bril. De man zet de bril op en kijkt de verkoopster meteen dwars door haar kleren heen en ziet haar spiernaakt. ‘Dat is fantastisch,’ zegt de man: ‘Hoeveel moet die bril kosten?’ ‘Driehonderd Euro’, antwoordt de verkoopster. ‘Prima, ik neem hem’ zegt de man. Hij rekent af, zet ‘m meteen op en loopt de winkelstraat in. Hij ziet alle winkelende mensen spiernaakt. De man loopt wel drie keer de straat op en neer, om vervolgens naar huis te gaan. Daar aangekomen ziet hij zijn vrouw en de buurman spiernaakt naast de open haard zitten. Hij zet de bril af en dan zitten tot zijn stomme verbazing zijn vrouw en de buurman nog steeds spiernaakt. ‘Ja, dat heb ik natuurlijk weer!!’, roept hij boos en teleurgesteld ‘Ik koop weer ‘ns wat nieuws en binnen de kortste keren is het alweer stuk’. Hij ging onmiddellijk terug naar de winkel. Zijn vrouw en buurman stomverbaasd achterlatend. Heb jij een leuke mop voor in deze rubriek? Mail hem naar redactie@bakerynext.nl

BEL ONS VOO MOGELIJK R DE HEDEN OF KIJK O P ONZE WEBSITE ! Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv

Uw specialist in reiniging van bakkerijgereedschappen

053 5 363 005 info@twentefoods.com www.twentefoods.com

EHA

N D S M AT E R

WEBSHOP

IN BAKKERIJGEREEDSCHAPPEN

EN

Twente Foods B.V. Martinusplein 4 7581 AN Losser

VAN AL UW: • BROODWAGENS • OVENWAGENS • PLATENWAGENS • KRUISREKWAGENS • BAKPLATEN • BROODKOPPELS ETC.

IAL

REINIGING REPARATIE REVISIE

D

Het gemiddeld verzuim van medewerkers in het MKB stijgt (bron: ArboNed). Stress is een belangrijke oorzaak van deze groei. Het bakkersbedrijf is erg divers. Het aantal medewerkers verschilt sterk. Om elke dag vers te kunnen leveren, staat er veel druk op de mensen en ligt stress op de loer.

h et a mbacht o pleidingen

T WEE

4

BROODWAGENS, PLATEN, KOPPELS, WERKTAFELS, OVENWAGENS ENZ.

COVEKASCHOONMAAKSHOP.NL

SNEL - VAKKUNDIG - HYGIENISCH HAAL- EN BRENGSERVICE • LEENSERVICE

www.covekaschoonmaak.nl • 038-3333152


|

Bakkerij Haafs wint BakkersVakWedstrijden 2018 Het team van Bakkerij Haafs uit Haren is de overall winnaar geworden van de BakkersVakWedstrijden editie 2018. Team Bakkerij Verba werd de winnaar van de Banketbakkers Top 5. Talent van het jaar 2018 is Britt Brukker geworden, zij werkt bij Bakkerij Haafs. De innovatietrofee ging naar Team Bakker Albert uit Zeist. Het aantal inzendingen was met 140 deelnemers vergelijkbaar met vorig jaar, er werden ongeveer 1.200 producten gekeurd. Opvallend dit jaar was dat er meer bakkerijen als team meededen en er minder individuele inschrijvingen waren. Uiteindelijk was het Team Bakkerij Haafs die in het drukbezochte Fries Congrescentrum winnaar werd van de Kampioensbokaal voor de beste brood-, koek- en banketbakker

BakkersVakWedstrijden 2018. De jury is van mening dat de inzendingen verrassend, boeiend en enerverend waren. Als tip voor volgende wedstrijden adviseerde de jury dat de inzenders zich goed moeten verdiepen in de opdracht, die beschreven staat in het wedstrijdboekje. Voor de sierstukken was het thema dit jaar Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Een sierstuk mocht gemaakt zijn van chocolade, brooddeeg of suikerwerk, zolang het maar uit 90 procent eetbare producten bestond. Oneetbare onderdelen mogen alleen ter ondersteuning worden gebruikt. De trofee in deze categorie ging naar het team van Bakkerij van der Most uit Lemelerveld. Voor de fotocollage zie de hartpagina in dit nummer van Bakery Next

U itslag

belangrijkste onderdelen

B akkers V ak W edstrijden 2018

TOP 10: BESTE BROOD-, KOEK- EN BANKETBAKKER

1 Team Haafs Bakkerij Haafs - Haren 2 Team De Korenaar Echte Bakker De Korenaar Surhuisterveen 3 Team Verba Bakkerij Verba - Brakel 4 Jacob Heemstra Echte Bakker Piet Haaksma - Sneek 5 Team Boonstra Bakkerij Boonstra - De Knipe 6 Team Nollen Bakkerij Nollen - Eibergen 6 Team Schepers Echte Bakker Herman Schepers - Sleen 8 Team van der Kloet Bakkerij van der Kloet - Franeker 9 Team De Seelse Bakker De Seelse Bakker - Doorwerth 10 Team Pots Echte Bakker Pots - Rolde BANKETBAKKERS TOP 5:

1 Team Verba Bakkerij Verba - Brakel 2 Bram Veltien Patisserie Lindeboom - Zwolle 3 Roy van Etten Banketbakkerij Stoffer - Delft 4 Team Van Leeuwen Bakkerij van Leeuwen - Kerkdriel 5 Van de Water Van de Water - Den Helder TOP 3 TALENT VAN HET JAAR:

1 Britt Brukker Bakkerij Haafs - Haren 2 Margje Steenbergen Bakkerij Haafs - Haren 3 Romee Kruidenier Bi’j Ons - Haaksbergen TROFEEWINNAARS

Krokantbrood trofee Team Echte Bakker Herman Schepers, Sleen Sinterklaas trofee Team Bakkerij Verba, Brakel Innovatie trofee Team Bakker Albert, Zeist Oud en Nieuw trofee Stephan Venema, Venemafood BV, Sneek Chocolade trofee Team Albertema, Peize

IJ sevent V ink

op

bij

18

S lob

155 119 75 147 175

Koek trofee Team Bakkerij Vreugdenhil, Maasdijk 156 Sierstuk trofee Team Bakkerij van der Most, Lemelerveld 94 Taart trofee Team Bakkerij Verba, Brakel 166 Busbrood trofee Team Bakkerij van Leeuwen, Kerkdriel 160 Mediterraan brood trofee Team Breimers Bakkerij, Lemmer 154 Vloerbrood trofee Team Echte Bakker Herman Schepers, Sleen 154 Kleinbrood trofee Gerrit Huckriede (Enschede), Bij Robèrt 165 Meergranen trofee Team Bakkerij Haafs, Haren 148 Korstdeeg trofee Jacob Heemstra, Echte Bakker Piet Haaksma, Sneek 135 Talent van het jaar Britt F. Brukker (Groningen), Bakkerij Haafs 247 Vruchtenbrood trofee Team Bakkerij Vreugdenhil, Maasdijk 153 Stukswerk trofee Team Bakkerij Verba, Brakel 165 Cake trofee Team Bakkerij Verba, Brakel 162 Verwentrofee Team Bakkerij van der Most, Lemelerveld 143 Roggebrood trofee Piet Heslinga, Bakkerij Heslinga smulpaleis Zwaagwesteinde 76 Suikerbrood trofee Jacob Heemstra, Echte Bakker Piet Haaksma Sneek 81 De volledige uitslagen van de BakkersVakWedstrijden zijn te vinden op de website van de stichting: www. bakkersvakwedstrijden.nl

en

februari

De fusie tussen Slob Koudetechniek en Vink koeltechniek in januari 2018 is tot nu toe succesvol verlopen. Door de huidige samenwerking kunnen klanten beter bediend worden, is er een breder productgamma en is de continuïteit voor de toekomst gewaarborgd. Goede service, kwaliteit, persoonlijke aandacht en flexibiliteit zijn belangrijke kernwaarden. In de hoofdvestiging in Bergambacht is een nieuwe demonstratiekeuken gerealiseerd voor ijsmachines en andere toepassingen in een bakkerij. Daar worden workshops gegeven voor o.a. ijsmakers, (banket)bakkers en andere bedrijven in de foodsector. De eerste workshop is, samen met Bakeplus, op 30 oktober gehouden en leidde tot enthousiaste reacties. Op 18 februari 2019 staat het IJS Event gepland, met workshops, proeverijen, demonstraties en het testen van diverse machines.

EMONDT KMI FRESH FOOD INTERIORS

Laat uw winkel zien Brood en Banketbakkerij van der Meer Amersfoort

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 035-582 75 55 of per e-mail via info@slobkoudetechniek.nl. Opgeven voor het IJsevent kan ook via dit e-mailadres.

duurzame vernieuwers in koeling & inrichting

Doordacht en creatief vormgegeven, perfect passend bij uw producten en doelgroep. Met (koel)techniek waar u op kunt vertrouwen. Wij denken met u mee, vertalen uw verhaal naar een winkelbeleving met omzetrendement.

emondt.nl

5


6

|

P lantaardige

eiwitten , oplossingen voor personeelstekort en recycling

Nominaties Horecava Innovation Award 2019 bekend Rookworst van damhert uit de duinen, composteerbare patatbakjes van suikerriet, medewerkers werven door middel van swipen en een volledig geautomatiseerde cocktailbar. Het is een greep uit de fantasierijke innovaties die zijn genomineerd voor de Horecava Innovation Award 2019; dé jaarprijs voor de beste innovaties in de Nederlandse foodservice branche. Tijdens de opening van de Horecava 2019 in de RAI Amsterdam wordt de winnaar bekend gemaakt. De deskundige jury selecteerde in vier categorieën zestien veelbelovende producten en diensten uit een ‘all time’ recordaantal inzendingen: 189. Tijdens de opening van de 63ste Horecava, op maandag 7 januari 2019 in RAI Amsterdam, worden de categoriewinnaars, de overall winnaar en de winnaar van de Karel de Vos Duurzaamheid Award bekend gemaakt. De overall winnaar krijgt behalve de felbegeerde wisselbeker en eeuwige roem, een stroom aan

publiciteit in de pers en op social media. PLANTAARDIG

Een onwaarschijnlijk grote oogst van 189 innovatieve inzendingen dit jaar (tegen 120 vorig jaar). Meer dan hónderd innovaties vielen in de categorie Food & Beverage. De

jury had de handen vol en leed na afloop van de proefsessies aan overprikkelde smaakpapillen. De verschuiving van dierlijk eiwit naar plantaardig, dendert door met onverminderde vaart. Veel inzenders willen een duurzaam, lekker en snel alternatief bieden aan de immer uitdijende groep van vega- en

flexitariërs. Opvallend is de stijging van het aantal vegan producten, die helemaal niets dierlijks meer bevatten. Plant-based koken zet door. Verder creatieve oplossingen voor keukens die handjes tekort komen. RECYCLING

Producten van natuurlijke, recyclebare grondstoffen maken korte metten met de plastic- en kledingberg in de categorie Concepts, Interior & Design. Ook bij Equipment & Services ligt focus op tegengaan van verspilling. Daarnaast zijn er antwoorden op het gebrek aan

personeel in de vorm van handige apparaten, die een deel van het werk kunnen overnemen. De deeljury van de nog jonge categorie Digital, Apps & Social Media had heel wat te testen. De inzendingen waren avontuurlijker dan vorig jaar. Van hippe wervingsapp voor medewerkers tot een ‘warm en gastvrij’ alternatief voor het onpersoonlijke online reserveren. Artificial intelligence en swipen doen hun intrede. Na een intensieve dag proeven, keuren en testen kwam de onafhankelijke jury, bestaande uit ondernemers, deskundigen en vakjournalisten, tot zestien genomineerden:

NOMINATIES HORECAVA INNOVATION AWARD 2019 CATEGORIE CONCEPTS, INTERIOR & DESIGN

VOEL

de verbinding

HOOR

de toekomstmuziek

ZIE

de verandering

RUIK

de kansen

PROEF

de toekomst

PROEF DE TOEKOMST De nummer 1 ontmoetingsplek voor professionals in de wereld van eten, drinken en slapen is grootser dan ooit en heeft nóg meer aandacht voor innovatie. Ontmoet relevante spelers in de markt, laat je verrassen en ontdek ruim 12.000m2 extra inspiratie.

Registreer je via de QR-code en maak kennis met Roos www.horecava.app

NIEUW: 7, 8 en 9 januari spetterende afterparty in hartje Amsterdam

1. Circulaire kokskledinglijn van Persu, gemaakt van Infinity-stof van Dutch Awearness; een 100% recyclebare polyester stof, waarvan tot ácht keer nieuwe werkkleding kan worden gemaakt. Persu, Lijnden. De jury is gecharmeerd van deze stijlvolle, innovatieve koksbuis met asymmetrische sluiting. Leverbaar in zwart, dus niet zo besmettelijk. De buis, ontwikkeld voor RAI Amsterdam koks, is gemaakt van goed ademend polyester. Er zit een track & trace-label in, waarmee het hele proces te volgen is. Duurzaam en bewustwording bevorderend. 2. Flyingtable, een slim frame met deelbaar tafelblad dat om palen, zuilen én bomen kan worden geklemd. Sterk, fraai en demontabel dus makkelijk op te slaan. Flyingtable, Houten De jury waardeert de stabiele, solide, ruimtebesparende constructie. Loze ruimtes rondom pilaren worden hiermee efficiënt gebruikt. Ideaal op het terras, tijdens borrels en recepties. Pluspunt: ook te klemmen rond bómen! Het systeem is demontabel en makkelijk op te slaan. De jury waardeert de stabiele, solide, ruimtebesparende constructie. Loze ruimtes rondom pilaren worden hiermee efficiënt gebruikt. Ideaal op het terras, tijdens borrels en recepties. Pluspunt: ook te klemmen rond bómen! Het systeem is demontabel en makkelijk op te slaan. 3. NOHBO drops Shampoo, conditioner, douchegel etc., per portie verpakt in een ecologisch verantwoorde, wateroplosbare folie, in druppelvorm. ‘Drop’ natmaken en wassen maar. Geen plastic flesjes meer. Bunzl Cosmetics, Nijmegen. De jury vindt de oplosbare verpakking van Nohbo (No bottles) drops een mooi duurzaam alternatief voor plastic verpakkingen. Ze dragen bij aan verlaging van de afvalberg. Voor hotelier en instelling betekent de hygiënische verpakking minder opslag, minder afval, een besparing op fossiele brandstoffen en dus een lagere footprint. 4. Snackdisposables van suikerriet, aantrekkelijk en 100% composteerbaar. Passen in elke bakwanddispenser. Gemaakt van grondstoffen die weer natuurlijk aangroeien. Wég met het witplastic patatbakje! Natureko, Waddinxveen De jury noemt dit product een perfect alternatief voor plastic snackbakjes. Ze hebben een natuurlijke, ambachtelijke uitstraling. Het ruwe oppervlak geeft goede grip. Voor de


|

1. AssistYou, een intuïtief werkende digitale telefoonservice voor de horeca die is gebaseerd op artificial intelligence. Warmer en gastvrijer dan online reserveren, 24/7 beschikbaar. AssistYou, Rotterdam Volgens de jury een veel persoonlijker beleving dan via internet reserveren. Als 24/7 inzetbare digitale telefoonassistent verbetert AssistYou de bereikbaarheid en het gastvrijheidsniveau in de horeca, door gebruik te maken van de nieuwste technologie. 2. Deliverect, maakt einde aan de wildgroei van bonnenprinters en monitors van diverse bezorgdiensten als Deliveroo, Thuisbezorgd, etc. in horecakeukens. Alles komt overzichtelijk op één plek binnen. Deliverect, Gent (Be) De jury verwacht dat dit kan zorgen voor minder verkeerde bestellingen en meer efficiëntie in de keuken. Ordent alle printbonnen en onlinebestellingen. 3. OnJobs, een nieuwe en uiterst visuele manier van het opstellen en presenteren van horecavacatures.. OnJobs, Den Haag Zeer geschikt voor de nieuwe generaties die geen lappen tekst meer lezen, meent de jury. Ze zijn visueel ingesteld en willen zien wat ze kunnen verwachten. De kandidaten kunnen door vacatures en werkgevers swipen, alsof het Tinder is. Next level werving van nieuwe medewerkers. 4. SO Connect Review, op één plek duidelijk overzicht houden over reviews die mensen online over je horecazaak plaatsen. En vandaaruit direct reageren. Helpt actief de online reputatie te verbeteren. So Connect, Amsterdam Een veelbelovende module, oordeelt de jury. Want de invloed van reviews bij de keuze voor je bedrijf valt niet te onderschatten. Ook ondernemers die minder goed thuis zijn in online marketing, kunnen hun positie hiermee verbeteren. CATEGORIE EQUIPMENT & SERVICES

1. Asept Fretus pomp, sauzendispenser; hygiënisch, herbruikbaar, vaatwasser bestendig en gebruiksvriendelijk. Voor exact en snel portioneren van sauzen vanuit staande of hangende flessen. Bereila, Bedum De jury is enthousiast omdat het een relatief simpel product is: een goedkope oplossing voor een veelvoorkomend probleem in professionele keukens. 2. Glazenwasmachine TOP DRY, gegarandeerd een poleervrij en kurkdroog resultaat. Maakt een eind aan natte glazen en vervelend ontsnappende warme damp. Hobart, Woerden De jury waardeert deze innovatie, die niet alleen een einde maakt aan het probleem dat glazen vaak nat uit de glazenspoelmachine komen, maar ook aan de vervelende warme damp die ontsnapt bij het openen van de machine. 3. TenderOne Bottle tender, geautomatiseerde cocktailbar die het mogelijk maakt heel precies cocktails, mix- en frisdranken te produceren in 10 seconden. Combineert 16 tot 34 ingrediënten. TenderOnecocktails, Nuenen De jury ziet veel in de toepassing bij drukke bars en discotheken waar veel cocktails en mixjes snel gemaakt moeten worden. Door de exacte dosering en snelheid (10

CATEGORIE FOOD & BEVERAGE

1. Aard, drank van houtgerijpt wild bier, geblend met kvass van oud desembrood, rode biet en absintalsem. Qua smaak tussen bier en wijn in, gastronomisch goed inzetbaar. Nevel Artisan Ales, Nijmegen De jury ziet in dit product een volgende stap in het combineren

van traditionele producten tot iets nieuws. Aard (5,5% alc) kan smaaktechnisch worden gezien als samenvoeging van bier en wijn en blijkt goed inzetbaar op de gastronomische markt. De ontwikkelaars kiezen er bewust voor om met lokale, vaak wildgeplukte, niet alledaagse ingrediënten te werken. 2. Amster-Damhertenrookworst, ambachtelijk geproduceerde rookworst met vlees van damhert uit de Amsterdamse Waterleidingduinen. Heerlijk van smaak, bovendien halal. Pieter van Meel Wild en Gevogelte, Amsterdam De jury vindt dat de producent goed inspeelt op de maatschappelijke discussie rond het actief beheren van de lokale wildstand. Damhertenvlees wordt aangeboden in verschillende toepassingen. De rookworst is een herkenbaar product met een zeer goede smaak. Daarnaast wordt het vlees ook verwerkt in producten die aangeboden worden bij de Voedselbank. Het feit dat deze rookworst ook Halal

is, maakt hem voor een bredere doelgroep bereikbaar. De Balletjes, borrelsnack gemaakt van de reststromen van duurzame verse frietproducent. Te frituren balletjes van aardappelafsnijsels met kaas en IPA bier op smaak gebracht. FrietHoes, Haarlem. De jury is van mening dat er hier goed gebruikt gemaakt wordt van de reststroom, waardoor er minder food waste ontstaat. In dit product zijn IPA bier en kaas toegevoegd die een bijdrage leveren aan de smaakbeleving. Ontstaan als bijproduct maar met veel groeipotentie. 3. kukki Cocktails, spannend ogende cocktails met ijsblokjes en vers fruit, ín de fles. 18 maanden houdbaar, zonder chemische toevoegingen. Maakt nieuwsgierig. kukki, Berlijn(DE) De jury waardeert deze cocktail omdat deze de gast allereerst een visuele beleving laat ervaren voordat er daadwerkelijk geproefd gaat worden. Het verse fruit in de fles, in combinatie met de ijsblok-

jes, wekken de nieuwsgierigheid. De houdbaarheid (18 maanden), zonder toevoeging van chemische toevoegingen en kleurstoffen, is opmerkelijk. Een échte cocktail met het gemak van een flesdrank Het Octrooicentrum Nederland van de Overheid staat alle genomineerden die dat wensen weer bij met goede raad. KAREL DE VOS DUURZAAMHEID AWARD

Voor de zevende keer wordt de Karel de Vos Duurzaamheid Award uitgereikt. De fraaie trofee is vernoemd naar de in 2012 overleden initiatiefnemer en eerste juryvoorzitter van de Horecava Innovation Award. De prijs is voor de innovatie die het meest blijk geeft van een duurzame, toekomstgerichte visie en die ondernemers nieuwe kansen biedt. Alle inzendingen maken kans. De 63e Horecava vindt plaats van 7 tot en met 10 januari 2019 in de RAI in Amsterdam

HORECAVA SEGMENT INDELING 2019

FAST CASUAL

FOOD FAST SERVICE

F

Entree

INNOVATIONLAB

FOOD MOBILITY

GROOTKEUKEN

CATEGORIE DIGITAL, APPS & SOCIAL MEDIA

seconden) kan iedere werknemer cocktails samenstellen en maken. 4. Zero foodwaste brengt voedselverlies in kaart. Met een speciale beeld herkennende camera en weegschaal bij de afvalbak creëer je een verspillingsmonitor. Maakt tastbaar wat wanneer waarom wordt weggegooid. Zero foodwaste, Utrecht De jury is enthousiast omdat het voedselverspilling op een eenvoudige manier in kaart brengt en aldus bewustwording creëert bij de ondernemer. Door tastbaar te maken wat er wanneer en waarom wordt weggegooid, kunnen betere keuzes gemaakt worden in bijvoorbeeld de portionering en inkoop

STARTUPLAB

DIENSTVERLENING INTERIEUR & DESIGN HOTEL POP-UP RESTAURANT

BAR

J

BAR

BELLAVITA

productie zijn bio-based grondstoffen gebruikt, die in de natuur weer aangroeien. Deze suikerriet snackbakjes zorgen voor vermindering van het afvalprobleem.

KOFFIE / THEE / BAKKERIJ

C

Entree

POP-UP RESTAURANT

BELLAVITA

D

L

K

Entree leden KHN

Entree

Entree bezoekers Bellavita

SEGMENTEN Fast casual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 8

Bellavita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 13

Dienstverlening,

Fast service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 8

Grootkeuken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 2 & 3

Interieur & Design,

Food mobility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 9

Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 7

Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 1 & 5

Bar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 10 & 11

InnovationLAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 1, 5 & 6

Pop-up restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 5

Koffie / Thee / Bakkerij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 12

StartupLAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 5

KHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hal 4

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN HORECAVA 2019 VERPLAATSING

NIEUW

– Fast Service en Fast Casual naar Hal 8

– Food Mobility in Hal 9

– Bar (voorheen Dranken) naar hal 10 (Bier)

– StartupLAB bovenin Hal 5

& 11 (Gedestilleerd, wijn en soda’s) – Hotel naar Hal 5

– Entree F

7


8

|

COLUMN

Zo stimuleer je eigenaarschap onder je medewerkers De tijd van vaste hiërarchische structuren waarin iedereen enkel doet wat hem of haar wordt opgedragen, is voorbij. Managers willen en verwachten dat hun medewerkers zelf ook ondernemend en proactief zijn, ‘eigenaarschap’ oppakken. Hoe stimuleer je dit als leidinggevende? Eigenaarschap. Een hot topic waar iedereen zo zijn eigen ideeën bij heeft. Om te leren hoe het écht zit, deed ik samen met de Universiteit Twente onderzoek naar het vergroten van eigenaarschap in organisaties. Wat is eigenaarschap precies? Wat is ervoor nodig? En wie speelt daar een rol in? ‘ALGEMEEN EIGENAARSCHAP’ BESTAAT NIET

Eigenaarschap wordt ervaren met betrekking tot een specifiek onderwerp. Je kunt het niet in het algemeen ervaren, het gaat ergens over. Zoals de ontwikkeling van een nieuw product of het implementeren van een nieuw systeem. Eigenaarschap gaat over het gevoel dat iets ‘van mij’ of ‘van ons’ is. Niet in juridische zin, zoals je eigenaar van een auto of huis bent, maar psychologisch. Zoals je je eigenaar van dat ene idee of zelfs de laptop van je werk voelt (die juridisch gezien niet eens van jou is). Een oproep als ‘we willen meer eigenaarschap zien bij onze medewerkers’ moet dus direct worden gevolgd door antwoord op de vraag: ‘waarvoor precies?’.

l ogo

of tekst op prodUcten mogelijk met primUs direct oUWels

De ouwels worden gemaakt van aardappelzetmeel en zijn wit van kleur Behalve voor koekjes, zoals bijvoorbeeld bitterkoekjes zijn ouwels ook geschikt voor bijvoorbeeld het labelen van brood, cupcakes, of gezonde granola bars. Deze eetbare labels zijn hierdoor erg geschikt voor bedrijven voor herkenning van hun logo De ouwels zijn online te betellen op https://www. primus.direct Daar zit een editor achter om en eigen logo of andere bedrukking te ontwerpen

controle over zaken, toegang tot álle relevante informatie en mogen ze ook daadwerkelijk hun tijd of budget investeren? Stel je voor, je verwacht dat mensen actief meedenken over het verbeteren van een administratief proces. Bijvoorbeeld meer orders verwerken in minder tijd. Hebben ze kennis van het gehele systeem en proces, of maar een deel? Mogen ze dan ideeën testen, of alleen aandragen? Krijgen ze tijd om (met elkaar) te brainstormen over hoe het anders kan of op zoek te gaan naar goede voorbeelden? DE MANAGER FACILITEERT

Hiermee is niet gezegd dat leiders en managers die meer eigenaarschap willen alles maar gewoon goed moet vinden. Leidinggevenden moeten zich realiseren dat meer eigenaarschap niet alleen iets van de ander vraagt. Organisaties en leiders zullen zelf het goede voorbeeld moeten geven door kritisch naar zichzelf en de beschikbaarheid van de drie routes te kijken. TIPS

Hoe kun je dit aanpakken? Een paar tips op een rijtje:

• Wees duidelijk: waarvoor wil je dat medewerkers (meer) eigenaarschap ontwikkelen? • Geef ruimte: onderzoek de beschikbaarheid van de routes en maak zoveel mogelijk ruimte vrij. • Wees eerlijk: vertel het mede3 ROUTES NAAR EIGENAARSCHAP werkers als er beperkingen zijn Het soort eigenaarschap waar het hier ten aanzien van (één van) de om gaat is dus een psychologisch concept routes. Hiermee voorkom je en daarmee behoorlijk complex. Wil je het teleurstellingen en schets je het Sint_kerst_265x186mm 10:36 Paginakader 2 beïnvloeden, dan doe je dat via drie15-09-2011 routes. waarbinnen medewerkers Namelijk: doordat mensen controle hebben kunnen bewegen. • Als laatste: heb vertrouwen en over het onderwerp, er kennis van hebben, laat dat zien. Zo creëer je een veien er iets van zichzelf in kunnen investeren Geef uw Hoe assortiment tijdens de komende feestdagen een extra impuls, met deze lige omgeving waarin medewer(denk aan tijd, energie, geld). meer roukwaliteitsproducten van Chocolaterie Albèrt. Bestellen kan via telefoon, fax of e-mail! kers kunnen experimenteren en tes er beschikbaar zijn, hoe beter. kunnen wennen aan een andere manier van werken. Wil je meer eigenaarschap, dan zul je de beschikbaarheid van die routes kritisch Lysanne Beekhof moeten onderzoeken. Hebben mensen écht

St. Nicolaas

Meer informatie is telefonisch te verkrijgen op nummer 075-6164061 of per e-mail via service@primus.direct

N BEGRIP BINNEN DE FOODSECTOR!

Lysanne Beekhof is communicatieadviseur bij Involve in Nijmegen. www.involve.eu info@involve.eu, 024 - 323 77 39 Deze column is eerder deze maand verschenen in Management Team. www.mt.nl/management/zo-stimuleer-eigenaarschap-medewerkers/536435

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2018. Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen.

SN A D E EG BE REIDI NG MA C H INES

V EN M AT I C D EEG T R EC H T ER S EN ST ER D OSER I N G EN

V E N M AT I C K L E I N B R O O DL I J N E N O P M A AT

V E N M AT I C D E C O J E T WAT E R S N I J DE R S

Handelsonderneming ZILCO BV

B A N K E T Rendement door toepassing van techniek Kantoor

Fioringrasstraat 9-11 1313 LB Almere

Postadres

Postbus 1609 1300 BP Almere

Telefoon

036 - 530 45 19

SCHUIM

Meer informatie over wat Venema voor uw bedrijf kan betekenen? Bel 0591 31 33 77

Energieweg 20 50 fax: 013 - 511 42 65 e-mail: in

Venema Techniek & Service bv Robert Scottstraat 11 7825 AR Emmen T +31 (591) 31 33 77 F +31 (591) 31 17 15 E gj@venematechniek.nl www.venematechniek.nl Folder Koning.indd 1

5-5-2011 9:20:13


|

Het Bakhuys - Dinteloord

Het Bakhuys - Dinteloord

Het Bakhuys - Dinteloord

Hulleman - Amsterdam-sloten

Doeleman, de Echte Bakker - Houten

Doeleman, de Echte Bakker - Houten

Doeleman, de Echte Bakker - Houten

Lakerveld - Driebergen

Hulleman - Amsterdam-sloten

Lakerveld - Driebergen

Van der Veer, De Echte Bakker - Ede

Van Thillo - Kalmthout (B)

Hulleman - Amsterdam-sloten

Van der Veer, De Echte Bakker - Ede Van der Veer, De Echte Bakker - Ede

9

Lakerveld - Driebergen

Van Thillo - Kalmthout (B)

Vangreep Thillouit - Kalmthout (B)projecten die wij dit jaar mochten Een de prachtige

Een greep uit de prachtige projecten die wij dit jaar mochten

verzorgen bakkers in Nederland België. Een greepvoor uit de prachtige projectenendie wij dit jaar mochten

verzorgen voor bakkers Nederland Elke winkel met zijn eigen enineigen identiteit.en België. verzorgen voor bakkers inverhaal Nederland en België.

Elke winkel metheeft zijn eigen verhaal enzijn eigen Immers elke met ondernemer zijn eigen verhaal, eigenidentiteit. assortiment. Elke winkel zijn eigen verhaal en eigen identiteit.

Infrashop werkt als geen ander aan deheeft doorvertaling van verhaal, elke ondernemer zijn eigen zijn eigen assor ImmersImmers elke ondernemer heeft zijn eigen verhaal, zijn deze eigen assortiment. eigenschappen in de winkel. bouwen wij winkels waar het van deze Infrashop alsHierdoor geen aan de doorvertaling Infrashop werkt alswerkt geen ander aan ander de doorvertaling van deze interieur ten dienste staat van uw producten, waar klanten meer

eigenschappen in de winkel. Hierdoor wij bouwen winkels waar het eigenschappen in de winkel.bouwen Hierdoor wij winkels waar he

zien van het assortiment en waar er dus meer gekocht word.

interieurinterieur ten dienste van staat uw producten, waar klantenwaar meerklanten meer tenstaat dienste van uw producten, zien vanzien het van assortiment en waar eren dus meerergekocht word. het assortiment waar dus meer gekocht word.

Wilt u ook net zoals vele bakkers die u zijn voorgegaan ook eens zien wat Infrashop voor u kan betekenen, kijk dan eens op onze website

Wilt u ook net zoals vele bakkers die u zijn voorgegaan ook eens zien

u ook door net zoals vele bakkers die uen zijn voorgegaan ook eens z en laat uWilt inspireren nog veel meer projectfoto’s video’s. wat Infrashop voor u kan betekenen, kijk dan eens op onze website

wat Infrashop voor u kan betekenen, kijk dan eens op onze websit

Het gehele team van door Infrashop en almeer haar projectfoto’s partners wensen u en laat u inspireren nog veel en video’s.

en laatDecembermaand u inspireren door veelfeestdagen meer projectfoto’s en video’s. een geweldige toe, nog gezellige en

www.infrashop.nl 030-2239970 www.infrashop.nl

www.infrashop.nl 030-2239970 030-2239970

Het gehele team en al haar partners wensen u een prachtige startvan vanInfrashop 2019.

Het gehele team van Infrashop en alfeestdagen haar partners een geweldige Decembermaand toe, gezellige en wensen u een geweldige Decembermaand toe, gezellige feestdagen en een prachtige start van 2019. winkelinterieurbouw een prachtige start van 2019.

winkelinterieurbouw

winkelinterieur


10 |

De nationale inspiratiedagen voor het ambachtelijke bakkersvak

www.VanBakkernaarBakker.nl bestaat 4 jaar Vier jaar geleden besloot Dennis de Ruyter, eigenaar van Jan de Ruyter Bakkerijmachines om er een online onderneming naast te zetten. Hij zag in de jaren daarvoor dat de wijze van verkoop van bakkerijmachines drastisch aan het veranderen was. De sterke opkomst van het internet en de daarbij behorende social media kanalen waren inmiddels uitgegroeid tot een basis van verkoop en contact onderhouden met de klanten. Zelfs Whatsapp begon al bij te dragen aan de verkoop van bakkerijmachines.

EÉN PORTAL

Dennis: ‘Vaak werd ons als Jan de Ruyter bakkerijmachines gevraagd of wij een bepaalde gebruikte machine hadden. Soms wel, maar net zo vaak hadden we die niet op dat moment beschikbaar. Toch wist ik dat ergens in het land een bepaalde gevraagde machine bij een bakker in de garage, of magazijn zou moeten staan die niet meer gebruikt werd.’Vanuit deze gedachte gang, kwamen er vele ideeën naar boven, maar Dennis zat met de vraag hoe hij erachter zou kunnen komen, waar die bepaalde machine nu stond. Het antwoord kwam al vrij snel: Er moest een portal komen waar vraag en aanbod bij elkaar kwamen. www.vanbakkernaarbakker.nl Dé marktplaats voor bakkerij machines was geboren. Na het

vinden van de juiste softwarespecialist, die samen met Dennis de portal gezicht kon geven, zijn ze aan de slag gegaan. De gehele voorbereiding tot uiteindelijk online te gaan heeft ruim een jaar geduurd.

bakkerijmachines en klein gereedschap. Vele bijzondere zaken zijn er intussen al op de site geplaatst, tot aan vrachtwagens en bestelbussen toe. Zelfs complete bakkerijen zijn er al te koop aangeboden op de website.

ADVERTENTIES EN MAILINGS

Nadat in eerste instantie het doel was advertenties te verkópen, is gedurende het eerste jaar de optie erbij gekomen om advertenties gràtis te plaatsen. Dit resulteerde in aanzienlijk meer aanbod en dus ook meer bezoekers en uiteindelijk meer verkoop. Naast een steeds

weer veranderde website, werden de aangeboden machines ook middels mailings onder de aandacht gebracht bij de bakkers. Dit resulteerde in nog meer bezoekers en nóg meer aanbod. ‘Nu na 4 jaar kunnen we zeggen dat wij een van de meest bezochte websites zijn in de bakkerij branche in 2017 meer dan 147.000 bezoekers. Dit heeft als voordeel dat andere bakkerij gerelateerde bedrijven nu ook willen adverteren op de site met een directe doorlink naar hun eigen website’, vertelt Dennis niet zonder trots. DOELGROEP

www.Vanbakkernaarbakker richt zich op de Nederlandse en Belgische bakkerijen. Van groot tot klein, van ambacht tot industrie, met

ONDERSCHEID

De toegevoegde waarde van Vanbakkernaarbakker is volgens Dennis dat een machine die niet meer gebruikt wordt, meer oplevert wanneer deze via vanbakkernaarbakker.nl wordt verkocht, dan wanneer deze ingeruild wordt bij aankoop van een andere machine. Daarnaast heeft de verkoper geen omkijken naar de verkoop inspanningen, deze worden helemaal door vanbakkernaarbakker uit handen genomen. Zowel de koper als de verkoper spreken maar met één partij. Ook de financiële afhandeling gebeurt door www.vanbakkernaarbakker.nl. ‘Wat wij doen is uniek, doordat wij ons richten op vraag en aanbod via één portal’, aldus Dennis.

COLUMN

Bakker… wees uniek! Er was eens een broodbakker in een dorp ergens in Nederland, die plaatste een reclamebord buiten op de stoep voor zijn winkel. Op dat bord had hij met vette letters in schoolbordkrijt geschreven: 2 VOLKOREN BRODEN, NU € 3,50! Aan de overkant van zijn winkel, was (ja, aan concurrentie ontkomt geen ondernemer!) nóg een bakker gevestigd. Ook een echte ambachtsman met ook prima brood. Deze bakker zag op een ochtend het bord van zijn collegabakker en dacht‘dat gaat mij omzet kosten’. Wat te doen? Hij wist het. Ook zo’n bord buiten zetten en de prijs van die twee volkoren broden met een halve euro verlagen! Diezelfde dag nog plaatste hij zo’n zelfde bord voor zijn bakkerswinkel met de tekst: 2 VOLKOREN BRODEN, ALLEEN HIER € 3,00! En uiteraard zette hij twee dikke strepen onder zijn ongewoon lage prijs.

AMBITIE

‘Ondanks het grote bereik en de naamsbekendheid zijn wij toch steeds niet bij elke bakker bekend’, vertelt Dennis, toen wij hem vroegen naar zijn ambitie waar hij over een jaar wil staan. ‘De doelstelling is om tijdens ons 5 jarig bestaan een naamsbekendheid van minimaal 90% te halen. Wij zullen dan ook de komende periode meer investeren in naamsbekendheid en meer unieke toepassingen implementeren om de site nóg aantrekkelijker te maken. Vele ideeën liggen op tafel, maar stap voor stap in de juiste volgorde zullen deze ideeën ingevoerd gaan worden.’

Iets verderop zat een derde bakkerswinkeltje. Het was de kleinste bakkerswinkel van het dorp en het zat eigenlijk op de minst strategische plek. Ook deze bakker had de reclameborden bij zijn twee collega’s op de stoep gezien. Zo’n bord moet ik ook hebben, dacht hij en hij stuurde zijn jongste bediende op pad om het bord te gaan kopen. Terwijl hij zijn medewerker de opdracht daartoe gaf, voegde hij

er aan toe: ‘en snel een beetje, we gaan tot keiharde actie over!’ Je zag de jongen denken:‘ja en binnenkort kunnen we allemaal sluiten met al die borden met prijsverlagingen en ben ik ook mijn baan kwijt.’ Toen de jongen terugkwam met het stoepbord, gaf de bakker hem direct opdracht het bord buiten te zetten. ‘En zet er een hele goede aanbieding op!’, beval de bakker zijn jongste bediende. De bakkersleerling pakte een stuk schoolkrijt en schreef in zijn mooiste handschrift op het bord: HET LEKKERSTE BROOD: ELK UUR VERSGEBAKKEN, WARM EN KNAPPERIG! NU € 2,50 Diezelfde dag was het drukker dan ooit in het gezellige kleine bakkerswinkeltje… Carl Schipper

Leerling

Carl Schipper is creatief communicatieconsultant bij Formatie Schipper. Hij adviseert en motiveert uiteenlopende bedrijven en merken op het gebied van hun creatieve performance. mail@formatieschipper.nl

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2018. Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen.

Wij onderscheiden ons door

Onze producten: met hand, hart en passie bereid!

• • • •

Het gebruik van grondstoffen van hoge kwaliteit Tijd geven aan het product Werken met onze handen Werken met liefde en passie

En we leveren maaktwerk! Wij ontwikkelen naar wens van de klant!

Bezoek ons op bakkersvak en vraag naar onze beursaanbieding U kunt ons vinden direct bij de ingang op de markt stand: VM9 20-50 mm


SERI US

REQUEST BROODJE

| 11

10, 11 & 12 MAART 2019 EVENEMENTENHAL GORINCHEM WWW.BAKKERSVAK.NL

BEN JIJ ER OOK BIJ?

SERI US

Jelmer de Ruiter commercieel manager Beko Groothandel

REQUEST BROODJE Op 1 november 2018 is Jelmer de Ruiter bij Beko Groothandel in dienst getreden als commercieel manager. Hij is de opvolger van Theo van der Maten, die binnen Beko Groothandel de overstap heeft gemaakt naar KSI (Klant Specifieke Inkoop).

De Ruiter (42 jaar) brengt veel kennis in vanuit zijn brede ervaring op het gebied van strategisch commercieel management. Zo heeft hij bij horeca groothandel Bidfood diverse functies mogen vervullen, waaronder die van verkoopdirecteur. Bij Beko Groothandel is De Ruiter verantwoordelijk voor de verkoop binnen- en buitendienst en geeft hij leiding aan de afdelingen marketing en productmanagement.

RENDEMENT DOOR KENNIS, DE FOODSECT IN R ENDEM E N T KENNIS, D O O R TECHNIEK OR! RENDEMENT DOOR EN ERVARING Venema Techniek & Service is al jarenlang dé specialist op het gebied van het ontwerpen, R ESMS EI N N GT O Reke produceren onderhouden van klantspecifi inI voornamelijk de foodsector. T OETechniek ENen PDA VD AO N Emachines C HopNhet Egebied K van het Venema & Service is al jarenlang déT specialist ontwerpen,

visie past bij het toekomstbeeld van onze organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat hij op commercieel gebied en als onderdeel van het managementteam van Beko Groothandel zijn bijdrage uitstekend kan leveren.’

SERI US

REQUEST BROODJE Marquerithe Verheul, coöperatiedirecteur Beko: ‘We zijn blij met de aanstelling van Jelmer de Ruiter. Zijn kennis, commerciële ervaring en daadkracht zullen bijdragen aan de verdere professionalisering van de commerciële afdelingen van Beko Groothandel. Tijdens gesprekken werd al snel duidelijk dat zijn

EEN BEGRIP DE FOODSECT IN OR! TECHNIEK ERVARING EENEN BEGR IP

Jelmer de Ruiter: ‘Samen met de medewerkers nieuwe hoogtes bereiken en werken aan de groei van het bedrijf; ik kijk ernaar uit. De rijke historie in combinatie met de aanwezige passie en kennis zorgen ervoor dat Beko Groothandel goed gepositioneerd is voor de toekomst. Er liggen voldoende kansen in de markt en die wil ik graag benutten.’

Naast produceren dit maatwerk voor het technische onderhouden klantspecifi eke de foodsector. T Oonderhoud E en Pverzorgen A SenS de Iwij Nbenodigde Gvan diverse V Areparaties Nsectoren, T en Emachines Cwaaronder H Ninaan I voornamelijk Edehet Kbakkerijsector, revisies machinepark. Naast dit maatwerk verzorgen wij voor diverse sectoren, waaronder de bakkerijsector, het technische Een nieuw product, maar nog geen machine om het te fabriceren?

onderhoud en de benodigde reparaties en revisies aan het machinepark.

Een probleem in eenmaar productielijn? Een machinale toepassing vinden voor Een nieuwmet product, machine het tebetrekking fabriceren? Wij denken u mee nog en geen adviseren uommet tot het optimaliseren van de diverse arbeidsintensief handmatig werk? Het zijn kwesties waar elk productieEen probleem in een productielijn? Een machinale toepassing vinden voor het opzetten van compleet nieuwe productieprocessen heten rendement maximaliseren. Wij denken met uom mee adviserente u met betrekking Ook tot het optimaliseren van de diverse bedrijf vroeg of laat mee te werk? makenHet krijgt. Venema & Service arbeidsintensief handmatig zijn behoren kwesties Techniek waar productieproductielijnen of onderdelen hiervan totelk ons vakgebied, van ontwerp tot realisatie en productieprocessen om het rendement te maximaliseren. Ook het opzetten van compleet nieuwe heeft zich gespecialiseerd het maken klantspecifieke bedrijf vroeg of laat mee teinmaken krijgt.van Venema Techniek machines. & Service zijn wijtot deons juiste partner. van ontwerp tot realisatie en productielijnen of onderdelenonderhoud hiervan behoren vakgebied, heeft zich gespecialiseerd maken van klantspecifieke machines. Totaaloplossingen waarmeeinu het uw productiedoelstellingen kan juiste bereiken of onderhoud zijn wij de partner. Totaaloplossingen waarmee u uw productiedoelstellingen kanengineering, bereiken of verder optimaliseren. Uw ideale partner, ook op het gebied van verder optimaliseren. partner, ook op het gebied van engineering, onderhoud, reparatiesUw enideale totaal-revisie! * Venmatic platen- en koppelhandling systeem onderhoud, reparaties en totaal-revisie! * Venmatic platen- en koppelhandling systeem

Happy New...Kisses! Het chocolade-concept Kusjes van CARLZ blijft inspelen op de actualiteit. Waren het eerder Sint en Kerstkusjes die de ogen op zich gericht wisten, nu zijn het deze rode nieuwjaarszoenen. Ook voor Valentijn zijn er opvallende tekst-Kusjes verkrijgbaar in elke gewenste kleur, gemaakt van Callebaut-chocolade. Er zitten 9 kusjes in cadeaudoosje. Meer info is te vinden op Carlz.nl

24/7 24/7 service service •• Venmatic Venmatic •• Diosna Diosna •• Spare Spare parts parts •• Periodiek Periodiek onderhoud onderhoud •• Revisie/reparaties Revisie/reparaties Verhuizingen Verhuizingen •• Tweedehands Tweedehands machines machines

Robert Scottstraat 11 | 7825 AR Emmen | Tel. +31 (0)591 - 31 33 77 | Fax +31 (0)591 - 31 17 15 Robert Scottstraat 11info@venematechniek.nl | 7825 AR Emmen | Tel.| +31 (0)591 - 31 33 77 | Fax +31 (0)591 - 31 17 15 www.venematechniek.nl Robert Scottstraat 11, 7825 AR Emmen | T +31 (591) 31 33 77 | F +31 (591) 31 17 15 info@venematechniek.nl | www.venematechniek.nl

Robert Scottstraat 11, 7825 AR Emmen | T +31 (591) 31 33 77 | F +31 (591) 31 17 15 www.venematechniek.nl

www.venematechniek.nl

Zeelandia zet ambachtelijk bakkend Nederland op de kaart

Bak mee voor 3FM Serious Request In december zullen weer miljoenen Nederlanders in de ban zijn van de 3FM Serious Request actie voor het Rode Kruis. Dit jaar staat het Glazen Huis in Enschede. Ambachtelijke bakkers kunnen nu meedoen met deze mega actie. Met de verkoop van het “Serious Request” broodje. Bijzonder cranberry-muesli brood in de vorm van een knoop. Met een speciale doos als verkoopverpakking. Leuk om te geven en lekker om Industriële automatiseringsoplossingen voor o.a. de te krijgen. Zeelandia levert een totaalpakket, inclusief cranberries, muesli melange, bakkerij branche met als kerncompetentie machineveiligheid bakvormen en verpakking. Daarnaast opvallend winkel promotiemateriaal. W W W. P I L Z . N L

Kortom: een bijzondere actie die veel media-aandacht krijgt en bovendien ‘serieus’ geld oplevert. Voor het goede doel en voor u!

Postbus 9 | 4300 AA Zierikzee T 0111-419000 | www.zeelandia.nl

Wij spreken uw taal

- Collectieve verzekeringen, dus scherpe premies - Uitstekende polisvoorwaarden - Persoonlijk kontakt, bij ons bent u géén nummer - 60 jaar ervaring in de bakkerij - Zeer snelle schadeafhandeling - Gratis overstapservice en deskundig advies

Bel ons voor een gratis analyse

Postbus 94 3860 AB Nijkerk Tel. 033 247 55 66 Fax. 033 245 98 94 info@bakkersbelang.nl www.bakkersbelang.nl


12 |

Taxaties

met toegevoegde

­ uw bakkerij­ en winkelinventaris ­ deskundig en onafhankelijk getaxeerd ­ door Gecertificeerd RegisterTaxateur bakkerij­inventarissen ­ taxaties voor verzekering 7:960 BW, verkoop en alle overige doeleinden

waarde

Ontwerp maatwerk voor

­ ver­ en nieuwbouwplannen ­ ontwerp lay­out en inrichting van uw bakkerij ­ investeringsbegroting ­ bouwbegeleiding ­ ontruimingsplannen ­ opleveringskeuring

uw bakkerij

Advies

persoonlijk,

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

deskundig en

onafhankelijk

bedrijfsverplaatsing aankoop bedrijfspand/kavel bouwplan check melding Activiteitenbesluit deskundige onderzoeken wet­ en regelgeving energie onderzoek

Wij helpen u

graag verder www.bakkerijadvies-taxaties.nl mail@bakkerijadvies-taxaties.nl tel: 0481 - 46 18 42 mob. 06 - 30 82 46 58

Gebruikte palmolie voor 88 procent duurzaam Om ervoor te zorgen dat in Nederland alleen nog duurzame palmolie wordt gebruikt moet de druk op achterblijvers worden opgevoerd. Dat is de boodschap van de ‘Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil’ en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad aan Tweede Kamerleden. In 2017 was 88% van de palmolie geleverd aan de voedingsmiddelenindustrie in Nederland gecertificeerd duurzaam. Onlangs overhandigden beide organisaties de jaarrapportage 2017 aan de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De organisaties roepen Tweede Kamerleden ook op om te bepleiten dat duurzame palmolie expliciet wordt opgenomen in de inkoopvoorwaarden van de overheid. Verder moeten sectoren en bedrijven die nog te weinig of geen duurzame palmolie gebruiken hierop worden aangesproken.“De rapportage toont aan dat duurzame palmolie mogelijk is. Er is geen excuus meer

voor informatie of een demonstratie

PORTIONSUPPORT.nl (033) 2994308 (06) 55192974

Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam

TE KOOP:

+31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl

Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20Vermeulen 624 60 02 Henk info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl Van Slingelandtplein

5

1051 DD Amsterdam +31 20 624 60 02 Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen info@zoetelief.nl [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl www.zoetelief.nl

exportmarkten is vergelijkbaar met het resultaat uit 2016. De leden van de Dutch Alliance gebruiken sinds 2015 uitsluitend duurzame palmolie voor de Nederlandse markt. Van de palmolie die wordt verwerkt door de Nederlandse diervoederindustrie was 56% gecertificeerd duurzaam in 2017. De binnenlandse consumptie van in Nederland geproduceerd

het tijd om de druk op de achterblijvers op te voeren. Als ze dat niet vrijwillig doen is wetgeving nodig. Het kopen van palmolie die bijdraagt aan ontbossing en uitbuiting van arbeiders moet zo snel mogelijk stoppen”, aldus Heske Verburg, directeur van Solidaridad Europa.

vlees, zuivel en eieren wordt daarmee gedekt. Hiermee is de sector koploper in Europa.

ACHTERBLIJVERS AANSPREKEN

SPIRIT OLIEBOLLEN MACHINES 3.995,

Henk Vermeulen

voor voedingsmiddelenproducenten, retailers of foodservicebedrijven om geen duurzame palmolie te gebruiken” benadrukt Frans Claassen, directeur van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten, de initiatiefnemer van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil. “Nu de meeste bedrijven laten zien dat duurzame palmolie beter is, is

W.P. HATON KEGELOPBOLLER TYPE CR59 IN SUPER NETTE EN GOEDE STAAT

Ackersdijk.nl

n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Tel. 06-51259700

ONDERSTEUN DUURZAME PRODUCTIE

Volgens Solidaridad en de Dutch Alliance is het belangrijk om palmolieproducerende landen te ondersteunen om hun productie te verduurzamen.“Er is nog steeds veel ruimte voor verbetering in producerende landen. Rechten van arbeiders moeten beter worden gerespecteerd en uitbreiding van palmolieplantages mag niet ten koste gaan van de bewoners en natuur. Gelukkig is er ook goed nieuws, zoals in Colombia waar we met kleinschalige boeren werken aan de productie van duurzame palmolie. Daar is de duurzame productie verdrievoudigd, terwijl er minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt”, zegt Heske Verburg, directeur Solidaridad Europa. AANDEEL STABILISEERT

Het aandeel duurzame palmolie dat in 2017 is verwerkt door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie voor zowel binnenlandse als

AANSCHERPING CRITERIA

De Dutch Alliance en Solidaridad hanteren de criteria van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) als definitie voor duurzame palmolie. En ze ondersteunen de aanscherping van de principes en criteria van de RSPO-standaard die deze week tijdens de ronde tafel bijeenkomst van de RSPO worden voorgesteld. In de nieuwe standaard worden de eisen voor de belangrijkste aandachtsgebieden van duurzaamheid (ontbossing, productie op veenland en uitbuiting van medewerkers) aangescherpt. TRANSPARANTIE NEEMT TOE

De rapportage van dit jaar omvat niet alleen het gebruik van duurzame palmolie in de voedingsmiddelen- en de diervoederindustrie. De Dutch Alliance rapporteert ook over de traceerbaarheid van palmolie naar de oliemolen en het aandeel palmolie dat valt onder het duurzaamheidsbeleid van ondernemingen die ontbossing, productie op veenland en uitbuiting van medewerkers aanpakken.

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2018. Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen.


| 13

WHAT’S • NEXT? BR ANCHE A GEN DA

DECEMBER 2018

14 dec Open Dag Bakery Institute Zaandam

JANUARI 2019 7 - 10 jan. Horecava, Amsterdam 23 jan. BEKO Bedrijfsbezoek Chocolade Compleet, Callebaut - Wieze (B) 25 jan. Bakery Nexus Nieuwjaarsevent, Rotterdam 27-30 jan. ISM, Keulen (D)

FEBRUARI 2019 23 -26 feb. Intersicop, Madrid

MAART 2019 5 – 7 mrt Expo Antad Alimentaria, Mexico 10-12 mrt Bakkersvak 2019, Gorinchem 15- 19mrt. Internorga, Hamburg (D) 20-22 maart NK voor beroepen, Amsterdam 24 – 26 mrt Alimentaria & Horexpo, Lissabon 25 mrt. Beko Workshop Dürüm Utrecht 26 mrt. Beko Workshop Dürüm Utrecht 27 mrt. Beko Workshop Dürüm Utrecht

Brood wordt 10 tot 30 cent duurder De prijs van brood gaat de komende maanden met zeven tot tien procent stijgen. Dat verwacht het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), het kennis- en adviescentrum voor de bakkerij. De belangrijkste oorzaak voor deze stijging is de BTW-verhoging van zes naar negen procent per 1 januari 2019. Daarnaast maken hogere grondstofprijzen (tarwe) en toenemende loon- en transportkosten het onvermijdelijk dat deze kosten in de prijs van het eindproduct worden doorberekend. ONONTKOOMBAAR

Consumenten gaan de komende maanden tenminste zeven pro-

gen de transportkosten door hogere brandstofprijzen en toegenomen loonkosten. Dit alles zal leiden tot een hogere broodprijs. BROOD GOEDKOOP TEN OPZICHTE VAN ANDERE PRODUCTEN

cent meer betalen voor een brood. Dat heeft verschillende oorzaken. De overheid verhoogt de btw op voedingsmiddelen met drie procent.

Grondstoffen zoals tarwe zijn vanwege de warme en droge zomer met 25 procent gestegen. Tevens zijn de loonkosten toegenomen en stij-

Flip van Straaten, directeur van NBC: ‘Door alle ontwikkelingen ontkomt de sector er niet aan om de broodproducten duurder te maken. Dit zal betekenen dat consumenten 10 tot 30 cent meer betalen voor een brood. Toch is het belangrijk om te beseffen dat ondanks deze aankomende prijsstijging brood in Nederland nog steeds erg goedkoop is ten opzichte van andere basisvoedingsmiddelen. Brood past uitstekend in een modern en gezond voedingspatroon, en met de enorme variëteit aan broodsoorten is er voor elk wat wils.’

Verbufa, uw oplossing voor het exact op gewicht afmeten en doseren.

APRIL 2019 1 apr. Beko Workshop Dürüm Utrecht 2 apr. Beko Workshop Dürüm Utrecht 3 apr. Beko Workshop Dürüm Utrecht

MEI 2019 6 - 9 mei Tutto Food, Milaan 20 mei Beko Workshop To Go Utrecht 21 mei Beko Workshop To Go Utrecht 22 mei Beko Workshop To Go Utrecht

JUNI 2019 3 jun Beko Ledendag, Nieuwegein 14 jun. Bakery Nexus Social Event 23 – 25 jun Africa’s Big 7, Johannesburg

SEPTEMBER 2019 21 – 24 sept. Südback, Stuttgart (D) 23-24 sept Beko Najaarsdagen Nieuwegein

OKTOBER 2019 4-6 okt. Bakery Nexus Travel 5-9 okt. Anuga, Keulen (D) 12 okt. Chocoladefestival, Hattem

NOVEMBER 2019 15 nov Bakery Nexus Najaarsbijeenkomst

APRIL 2020

20 – 23 apr. Alimentaria, Barcelona

MEI 2020 7 - 13 mei Interpack, Düsseldorf

OKTOBER 2021 23 -28 okt. Iba, München

Vestiging Nederland Hanzeboulevard 20 - 22 3825 PH Amersfoort T +31(0)33 455 43 33 F +31(0)33 455 43 34

Vestiging België Mellestraat 56 B-8501 Heule T +32(0)56 353 254 F +32(0)56 353 706

info@verbufa.nl www.verbufa.nl


14 |

Broodcampagne op koers De drie jaar durende campagne ‘Brood uit Europa. Goed verhaal!’ is nu bijna een jaar onderweg. In Nederland en België is de brood campagne zichtbaar met activiteiten op radio, TV, online, op de winkelvloer, tijdens evenementen én zelfs op scholen. De eerste resultaten van alle inspanningen laten zien dat de campagne op koers is. Alle online recepten, odes en artikelen worden steeds beter gevonden en gedeeld door consumenten. Ook liken en delen de volgers van de campagne steeds vaker hun favoriete broodmomenten. Bron: NBC

JE VAKKRANT ONLINE JE VAKKRANT ONLINE

ND D E V ADKEK VRAAKNK TR AVNOT OVRO OBRA B K AKKEKNEDN DN N E EDDEERRLL AA N D

IS ALTIJD IS ALTIJDTOT TOTJEJE BESCHIKKING BESCHIKKING

Van weekendbaantje tot patissier Toen ik 14 was begon ik aan mijn weekendbaantje bij Martin Brood Patisserie Chocolade aan de Leenderweg in Valkenswaard. Toen nog alleen broodjes inpakken en de winkel bevoorraden. Nu 3,5 jaar later, werk ik er nog en maak ik ook banket/patisserie en volg ik de opleiding tot Patissier op het Summa College in Eindhoven. Ik hoefde niet lang na te denken toen ik van eigenaar Stefan Burgmans de vraag kreeg of ik een nieuwe gebakje wilden bedenken, ontwerpen en maken. Natuurlijk wilde ik dat! Onder begeleiding van Stefan ging ik aan de slag. Eerst ideeën bedenken, waarvan er eentje de hele tijd bleef rond spoken in mijn hoofd. Tijdens het gourmetten en platen met vrienden en familie eindigen wij altijd met ananas geflambeerd met Licor 43. Dat vind ik een lekkere smaakcombinatie en dat moest dan ook de basis worden van het gebakje. De naam die ik voor het gebakje heb bedacht is dan ook ‘Sweet Memory’, het brengt mij zoete herinneringen. Het gebakje bestaat uit een speciale wenerbodem met Licor 43 room, bavaroise van Licor 43 en in het hart ananas. Bovenop staat een chocolade decoratie. We hebben verschillende keren proefgedraaid voordat ik er tevreden over was. Zo was bij een van de

eerste sessies de buitenkant van fluweel zachte witte chocolade, maar dat bleef helaas niet zitten. Ik heb er veel van geleerd en ben erg blij dat ik deze kans gekregen heb. Stefan hoorde het met een glimlach aan en zei tegen mij: ‘ Wij willen onze medewerkers en leerling patissiers/bakkers stimuleren om het beste uit zich zelf te halen, hun eigen grenzen te gaan verleggen en daarvan leren zodat ze uitgroeien tot meesters in het vak. Jij bent deze uitdaging aan gegaan met een zeer goed resultaat waar jij, maar ook wij trots op kunnen zijn!’ Het gebakje Sweet Memory staat elke vrijdag en zaterdag in de winkel bij Martin Brood Patisserie Chocolade en is ook tijdens de Kerst in het assortiment. Groetjes, Kelsey Verberne

Volg ons ook via twitter @BakeryNext de

Volg ons ook via Ga op de PC, laptop, smartphone of tablet naar twitter @BakeryNext WWW.BAKERYNEXT.NL

en lees de volledige versie van de vakkrant online

reUZen Zijn terUg in

In het kader van Culturele Hoofdstad van Europa brachten de Reuzen van Royal de Luxe eerder dit jaar een bezoek aan Leeuwarden. Het werd een enorm succes en ze kregen ook ruimschoots aandacht

Ga op de PC, laptop, smartphone of tablet naar

l eeUWarden in de landelijke media. Nu zijn de reuzen terug in de Friese Hoofdstad, maar nu uitgevoerd in marsepein door René Huisman van Het Oude Westen.

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige WWW.BAKERYNEXT.NL jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2018. Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen. en lees de volledige versie van de vakkrant online

V E R Z U I M PA K K E T


| 15

Leasemogelijkheden voor bean to bar installaties Begin 2017 stelde TECNO 3 de miniatuur chocoladefabriek MULTIPROCESS C5 voor. Deze compacte machine bevat alle elementen die nodig zijn voor het maken van chocolade, uitgaande van nibs, in een designvolle machine die op een oppervlakte van amper 2,5 vierkante meter vijf kilogram chocolade produceert in anderhalf tot twee uur tijd. Ondertussen is het gamma uitgebreid met de MULTIPROCESS R die instaat voor het roosteren, debacteriseren, breken en reinigen van de cacaobonen om ze te verwerken tot nibs. Om de introductie van deze toestellen op de markt een duwtje in de rug te geven heeft TECNO 3 onlangs een akkoord gesloten met de internationale leasemaatschappij Grenke.

Bij de MULTIPROCESS C5 machine liggen de afschrijving en energiekosten van de machine bij ongeveer 2,5 Euro per kilogram bij een afschrijvingsperiode van 5 jaar met 240 werkdagen per jaar a rato van 8 uur per dag. De totale productie zal meer dan 575 kilogram per maand bedragen. Hierbij is ook rekening gehouden dat de machine af en toe gereinigd moet worden. Bij de grotere machines, de C25 en C50, zullen de productiekosten uiteraard lager liggen ; bij bijvoorbeeld een bezettingsgraad van 80 % zullen de productiekosten respectieve-

lijk 1,= en 0,70 Euro per kilogram bedragen. Voor de Multiproces R machine zullen de productiekosten – afhankelijk van het gebruik van de machine tussen 0,71 Euro (bij 80 % rendement) en 2,42 Euro (bij 20% rendement) liggen. Dit cijfer omvat zowel de afschrijving als het energieverbruik.

PRE

M I UM

Het MULTIPROCESS systeem van TECNO 3 neemt slechts een uiterst beperkte ruimte in beslag. De benodigde vloeroppervlakte voor de Multiproces machine varieert van 2,5 tot 3,5 vierkante meter, afhankelijk van het type. Voor de Multiproces R is amper 5 vierkante meter nodig. Het reinigen van de machines is uiterst eenvoudig en kan in zeer korte tijd uitgevoerd worden. TECNO 3 maakt zich sterk dat voor het volledig reinigen van de Multiproces C machine minder dan één uur tijd nodig is. Alle belangrijke onderdelen van de machine zijn gemakkelijk te demonteren en kunnen in een afwasmachine geplaatst worden. Bovendien maakt het design van de Multiproces C5

IT Y

TE KOOP:

MU

S.DIREC

T

GEMAKKELIJK BROODLABELS BESTELLEN

BROODLABELS MET BEDRUKKING Bestel in de webshop van PRIMUS.DIRECT uw broodlabels met een simpele muisklik. Binnenkort ook met uw eigen logo! U kunt al bestellen vanaf 400 stuks verpakt in een handig doosje.

DÉ ORIGINELE ZAANSE OUWEL! WWW.PRIMUS.DIRECT

 Snel betalen

 In 3 dagen geleverd  Gemakkelijk bestellen

Try-out

dagen

Zaterdag 26 januari 2019 (10.00 -14.00 uur) Donderdag 14 maart 2019 (16.00 - 20.00 uur)

Brood & Banket Niveau 1, 2, 3, 4 en cursussen voor volwassenen Entree Horeca, Bakkerij & Facilitair Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Cursussen

3 stuks Van ’t Wout werkbanken op wielen met 6 of 7 grote lades en RVS werkblad Bladmaat: 195 x 85 - 220 x 85 180 x 75 cm Prijs per stuk: € 975,-- excl. BTW

Ackersdijk.nl Tel. 06-51259700

Meer informatie is te verkrijgen bij Geert De Smeyter van Dewaele Technical Agencies of op de website www.dta-chocolade.com

QU

LEASE

Bij de tweede formule wordt de leasemaatschappij ingeschakeld. Hier kan de klant kiezen om de machine over een periode van twee tot maximaal vijf jaar te leasen. Dit biedt een aantal voordelen : de machine dient niet onmiddellijk volledig betaald te worden. De geleasede machine komt niet voor op de balans van het bedrijf en de leaseprijs kan volledig op de kostenzijde van de balans ingebracht worden. Er hoeven ook geen extra

de machine uiterst geschikt om in het verkooppunt zelf opgesteld te worden. Op die manier geniet de klant van de chocolade beleving zodra zij de winkel binnenstapt. Het multifunctionele concept van zowel de ‘C’ als de ‘R’ machines maakt het mogelijk om deze eveneens in te zetten voor het roosteren, debacteriseren en breken van andere harde producten zoals hazelnoten, pistachenoten en amandelen. Op die manier kan bijvoorbeeld met de combinatie van de Multiproces R en C machines hazelnootpasta gemaakt worden.

AL

RI

.P

De eerste mogelijkheid is om de machine gedurende een periode te huren, rechtstreeks van TECNO 3. De chocolatier kan dan – na een kleine opleiding - tegen een maandelijkse huurprijs gedurende een bepaalde tijd experimenteren met de machine. Indien na deze periode de machine aangekocht wordt, dan wordt de reeds betaalde huur als aanbetaling beschouwd. Zo niet dient de machine gereinigd te worden en teruggestuurd naar TECNO 3. De machine kan ook bijvoorbeeld voor één week of voor enkele weken gehuurd worden voor proeven, demonstraties enzovoort.

PRODUCTIEKOSTEN

W

HUUR

GEBRUIKSGEMAK

WW

De aankoop van een bean-to-bar installatie met een zekere productiecapaciteit vergt een investering. Veel potentiële klanten voor de machines kunnen een dergelijke investering niet onmiddellijk opbrengen. Ook wenst de klant een zekere tijd om met de machine te leren werken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en of deze beantwoorden aan zijn specifieke wensen. TECNO 3 heeft daarom twee mogelijkheden uitgewerkt.

borgstellingen te worden gedaan, zoals die soms gevraagd worden bij een banklening.

Uitvoerend Bakker Zelfstandig Werkend Bakker Leidinggevende Bakkerij/Patissier Basis Chocolatier Chocolade maken Klassieke taarten

MBO College Centrum, Elandsstraat 175 1016 SC Amsterdam www.rocva.nl


16 |

BakkersVakWedstrijden 2018


| 17


18 |

mkb n ederland :

Nú krapte op arbeidsmarkt aanpakken

COLUMN

WERKSTAGES

De ondernemersorganisaties roepen alle partijen – werkgevers, werknemers, het kabinet, gemeenten, UWV – op om met praktische oplossingen te komen. Daarbij kan worden gedacht aan het verlagen van de tarieven van de inkomstenbelasting, het uitbreiden van de schooltijden en de naschoolse opvang, en het organiseren van werkstages voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Risico’s groter bij leegstaand pand Lege bedrijfspanden kennen een verhoogd risico op schade en verzekeraars beperken daarom vaak de dekking of verhogen de premie. Maar u kunt ook iets doen om de risico’s te verkleinen.

Meer dan een kwart van alle ondernemers ervaart productieproblemen door een tekort aan personeel, blijkt uit de meest recente COEN-enquête van onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW. Het percentage steeg van 25 naar 26 procent in het derde kwartaal. De ondernemersorganisaties wijzen erop dat de arbeidsdeelname in Nederland paradoxaal genoeg één van de laagste in Europa is.

In Nederland staat naar schatting 20-25% van de bedrijfspanden voor kortere of lagere tijd leeg. Omdat er dan weinig of zelfs helemaal geen toezicht is, is de kans op schade groter. Immers, brand wordt minder snel ontdekt, inbrekers hebben vrij spel en het is een ideale plek voor hennepteelt en party’s. Ook de kans op stormschade is groter. Een leeg pand verzekeren is daarom lastiger.

BEGROTING SZW

Er is een groep van 1,3 miljoen Nederlanders die aangeeft te willen werken of meer uren te willen werken. De begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind deze maand moet wat MKB-Nederland en VNO-NCW betreft dan ook in het teken staan van de vraag hoe we meer mensen richting de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

GEBREK AAN VAKMENSEN

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW loopt Nederland door het personeelstekort groei en welvaart mis. De burger merkt het ook direct: die kan geen vakmensen vinden voor een verbouwing, komt op de wachtlijst in het ziekenhuis, en merkt op school dat er bij ziekte van leerkrachten geen vervanging is.

SCHADERISICO

Het ene leegstaande pand vormt een groter risico dan het andere. Wanneer schatten verzekeraars het risico hoger in? • Langdurige leegstand • Leegstand na faillissement • Slecht onderhoud • Achteraf ligging of ligging in verpauperde buurt • Volledige leegstand • Als er geen maatregelen getroffen zijn om schade te voorkomen • Pand dat niet te koop, of te huur staat • Slooppand of te renoveren pand Als gas en elektra niet zijn afgesloten (hogere kans op brand) • Als water wel is afgesloten (vanwege mogelijk tekort aan bluswater)

zijn aangesloten, zorg er dan voor dat de installaties aan de geldende NEN-normen voldoen. Is er geen verwarming, sluit dan in de wintermaanden de waterleidingen af. Daarmee voorkomt u water- en vorstschade. Het toezicht op het pand verbetert u door periodieke controles uit te voeren of door anti-kraakbewoning aan te bieden. Staat uw pand op een industrieterrein of in een winkelcentrum met collectieve beveiliging? Blijf daar dan aan deelnemen.

Hygiënische vloeren WAT IS DE WERKELIJKE voor de bakkerijbrancheIs uw bedrijfspand leeg komen te WAARDE VAN UW ONDERNEMING? WIJ TAXEREN AL UW ONROERENDGOED, BEDRIJVEN EN INVENTARISSEN BIJ: • Taxaties bij aankoop • Taxaties voor de successie • Taxaties bij verkoop • Taxaties bij huurprijsvaststelling • Taxaties bij vermogensaangifte • Taxaties op basis van bedrijfswaarde

LEEG PAND VERZEKEREN

staan? Vaak beperken verzekeraars de dekking en de verzekeringstermijn en/of verhogen ze de premie en het eigen risico. Wij adviseren u graag over maatregelen die u kunt treffen en zoeken uit waar en hoe u goed verzekerd bent.

• Taxaties op basis van executiewaarde • Taxaties op basis van liquidatiewaarde Jeroen Bol • Taxaties voor het verkrijgen van financiering KANS OP SCHADE BEPERKEN • Taxaties voor fiscale doeleinden: U kunt de kans op schade beperken richtlijnenNA wet1opUUR de jaarrekeningen UITHARDING WEER en VOLLEDIG BELASTBAAR daarmee de verzekerbaarheid (actuele waarden) vergroten. Zo is de kans op brand

Hygiënische vloeren voor de bakkerijbranche Op vrijwel alle terreinen in de bakkerijbranche hebben reactieharsvloeren hun bruikbaarheid al tientallen bewezen. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het jaren gehele land Envraag dat heeft eende reden: materiaal van Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en naar heerhet P. Wortman. de coating is naadloos, is vloeistofdicht en biedt om die redenen de beste voorwaarden voor een hygiënisch onberispelijke omgang met gevoelige levens- en genotmiddelen. Tevens is er een speciale Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | welke Fax 084 836 63 61 uitvoering zeer -geschikt is voor eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl hoge temperaturen. Dit voor bijvoorbeeld in rijskasten en rondom bakovens.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur

Doseer dé beste oliebollen met de

buitengewoon goed bestand tegen zware de levensmiddelenindustrie is het een en inbraakschade kleiner als u een belasting: er ontstaan zelfs bij hoge voordeel dat de vloeren naadloos kunnen inbraakmeldsysteem en eendoor automechanische belasting machines, worden vervaardigd. Holle en schuine heftrucks of zware containers geen gaten hoeken zorgen ervoor dat hoeken en matische brandmeldinstallatie laat bochten zonder probleem zijn te reinigen. of scheuren die tot hygiëneproblemen gas, water, elektra nog kunnen leiden. Daardoor hebben kiemen enplaatsen. bacteriën in Alszouden de randgebieden ook geen nisjes om zich Alles in Eigen Beheer te nestelen. AVG Vloeren voert alles in eigen beheer Jeroen Bol isuitHoofd Buitendienst Mercurius / Bakkersbelang, zoals voorbereiden van debij onderWat ook belangrijk is: de reactieharscoagrond, uitvlakken en repareren van de tings van SILIKAL houden ook deprobleemversverzekeraar van Nederland. www.bakkersbelang.nl; ondergrond en het aanbrengen van de loos stand bij chemische belasting. info@bakkersbelang.nl Tel. 033-2475566 vloer. Veelvuldig contact met zuren, zouten, vetten, logen of reinigingsmiddelen laat geen blijvende sporen achter. Besmetting Omdat vloeren in de bakkerijsector de hygiënetoets moeten doorstaan, geven van levensmiddelen is daardoor nagewij de oplossing aan! noeg onmogelijk. Tegelijkertijd is de vloer

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2018. Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen. De doorgangsvlakken zijn gemakkelijk, snel en grondig te reinigen. Speciaal voor

Welk Silikal product is geschikt voor een bakkerijvloer? Neem contact met ons op over welk Silikalproduct geschikt is voor een bakkerij vloeren via +31(0)344645196 of info@avgvloeren.nl Wij geven u vrijblijvend professioneel advies over de juiste bakkerijvloer.

Industrieweg 16 | 4051 BW OCHTEN Telefoon: 0344-645196 | Email: info@avgvloeren.nl

• multi-functioneel www.avgvloeren.nl

• neemt al uw handmatige doseringen over • eenvoudig te reinigen • in hoogte verstelbaar

• leverbaar in combinatie met onze frituurbakken

www.manfredspaargaren.nl

Ook produceren wij appelbeignetlijnen, volautomatische

frituurlijnen tot 20.000 oliebollen per uur, hefkiepinstallaties en telbanenmet automatische aan- en afvoersystemen.

0515 - 33 19 58

Vtech[A4-flyer]-2016.indd 1


| 19

n e r o k vol

Nieuw: Vikorn Volkoren. Eet (en smul!) je fit.

Vikorn heeft in bijna 20 jaar een prachtige reputatie opgebouwd: het is lekker én zit boordevol gezonde eigenschappen. Dus, ook een Vikorn Volkoren moet daaraan voldoen! Zo ontstond een volkorenbrood dat de claims ‘rijk aan vezels’ en ‘bron van vitamine B1, B2 en B12’ moeiteloos draagt maar vooral erg lekker is. Vikorn Volkoren is met recht een ‘Eet je fit-brood’, al zal de benaming ‘Smul je fit’ hier evengoed passen. Vol trots en overtuigd van het succes dat je ermee kunt behalen, introduceert Zeelandia binnenkort dit nieuwe volkorenbrood. Met krachtig promotiemateriaal uiteraard. Je introduceert Vikorn Volkoren, maar brengt ook de andere Vikornproducten in het assortiment opvallend onder de aandacht van je klanten. Lekker bezig, bakker!

Meer. Wil je meer informatie over Vikorn Volkoren en al die andere hoogvliegers in de Eet je fit-lijn? De lijn van Zeelandia vól heerlijke broden waarmee je je fit eet? Benader je Zeelandia-adviseur of bel met onze klantenservice via 0800-0367 of mail met mcs@zeelandia.nl Contact. Postbus 9 | 4300 AA Zierikzee T 0111-419000 | www.zeelandia.nl Facebook.com/ZeelandiaNederland


20 |

Drie maal goud voor Bakkerij Kees Gutter Taartdecoraties t he e H

le jaar ron

d!

www. gortdecoraties.nl

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Bij Bakkerij Kees Gutter met 7 vestigingen in Monnickendam, Purmerend, Volendam en Amsterdam en meerdere verkooppunten in groot Waterland is het in de maand vóór de feestelijke decembermaand al groot feest, want er zijn maar liefst drie producten in de prijzen gevallen! Zowel de appeltaart met appeltjes uit de Beemster, als de speculaasbrokken én de karamelslof die recent aan het assortiment is toegevoegd, werden met goud bekroond door het Nationaal Bakkerij Centrum. De karamelslof is één van de nieuwste producten in het assortiment en viel gelijk in de prijzen. Het geheim zit `m in de meermalen met goud bekroonde slofbodem als basis. Daarbovenop komt een lekkere dikke laag karamelbavaroise. Als finishing touch krijgt de slof een streepje echte ‘chewy’ karamel, knapperige echte chocolade én slagroom. Lekker robuust is het speculaasbrok. Er worden veel koekjes speculaas genoemd, maar weinig smaken er écht naar. De speculaasbrokken van Kees Gutter krijgen hun uitzonderlijke smaak door het geheime kruidenmelange. De dikke koek zorgt voor een lekkere bite en doordat `ie zo lekker krokant gebakken is, kraakt het lekker in de mond. Echte amandeltjes toppen de speculaasbrokken af. Inmiddels is het publiek geheim dat de bakker van Waterland de appeltjes voor zijn appeltaart in de Beemster haalt. Die worden vervolgens geschild in het Weeshuis in Monnickendam en zeer snel daarna verwerkt in een

appeltaartje volgens geheim recept. In de winkel wordt de appeltaart vervolgens vers afgebakken door ‘de

een gouden bekroning moet het product aan strenge kwaliteitseisen voldoen en zich onderscheiden van andere producten. Er wordt beoordeeld op bijvoorbeeld vorm, structuur, kleur, geur en smaak/aroma. De score wordt uitgedrukt in maximaal 5 gouden medailles per onderdeel. Wanneer een product op 3 onderdelen de maximale score behaalt en op alle andere onderdelen niet lager

meisjes van Kees’, waardoor deze bekroonde taart altijd supervers is.

scoort dan een 4, verdient het de titel ‘Bekroond met Goud’.

HOGE EISEN

Meer hierover valt te lezen op www.bekroondmetgoud.nl.

Om in aanmerking te komen voor

Doseer dé beste oliebollen met de

in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal

Heeft u nieuws, foto’s, een compliment, of een kat voor het volgende nummer? Laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl

• multi-functioneel

• neemt al uw handmatige doseringen over • eenvoudig te reinigen • in hoogte verstelbaar

• leverbaar in combinatie met onze frituurbakken Ook produceren wij appelbeignetlijnen, volautomatische

frituurlijnen tot 20.000 oliebollen per uur, hefkiepinstallaties en telbanenmet automatische aan- en afvoersystemen.

Alles wat u nodig heeft om perfecte chocolade te maken www.henkkoenen.nl info@henkkoenen.nl Telefoon 0161-452516

Facebook.com/henkkoenen

0515 - 33 19 58

Vtech[A4-flyer]-2016.indd 1

info@v-technology.eu

www.v-technology.eu

31-08-16 11:08

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2018. Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen.


| 21

Oplopend psychisch verzuim grote zorg voor mkb

om hier als werkgever nadrukkelijk oog voor te hebben, de juiste maatregelen te treffen en een klimaat te creëren waarin zaken als werkstress goed bespreekbaar zijn. ‘Maar een mkb-ondernemer kan dit niet alleen’, zegt hij daarbij. ‘Een burn-out bijvoorbeeld is ook zelden uitsluitend werk gerelateerd, maar veelal een gevolg van een combinatie van factoren.’Vonhof wijst erop dat de toename van het aantal mensen met psychische klachten niet is voorbehouden aan het bedrijfsleven. ‘Het een maatschappelijk probleem. Ook onder jongeren -scholieren en studenten – zie je het aantal gevallen toenemen. Dat is zorgwekkend en vraagt om bredere aandacht.’ Van Amerongen: ‘We constateren nu al een paar jaar dat psychisch verzuim een steeds groter probleem wordt. Daarom hebben wij in samenwerking met onze moederorganisatie HumanTotalCare gewerkt aan een innovatieve aanpak waarmee we het psychisch verzuim kunnen verlagen. Blijkt uit de ziekmelding dat er sprake is van verzuim met psychische klachten, dan ontvangt de medewerker een aanvullende vragenlijst. Op basis van deze informatie ontvangt de bedrijfsarts direct een datagestuurde risico-inschatting van de verzuimduur en een datagedreven advies over de aanpak. Tijdens het spreekuur vormt de bedrijfsarts zijn oordeel en zo kan hij direct het meest effectieve verzuimbegeleidingstraject starten voor de betreffende werknemer. Vanuit onderzoek wordt aangetoond dat dit de duur van het verzuim fors vermindert.’

Het gemiddelde verzuim van medewerkers in het mkb (tot 200 medewerkers) is in de eerste helft van 2018 licht gestegen naar 3,7% ten opzichte van 3,5% in 2017. Daarmee ligt het nog altijd een procent lager dan bij grotere bedrijven. Werknemers zijn niet alleen vaker ziek, ook duurt het herstel langer. Zorgelijk is de toename van het aantal ziektegevallen als gevolg van psychische klachten. Van het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) valt 34% van de mensen om die reden uit. Dit concludeert ArboNed na analyse van haar data over de periode juli 2017 tot en met juni 2018. Medewerkers in het mkb zijn niet alleen vaker, maar vooral ook langer ziek in vergelijking met vorig jaar, zo blijkt uit de cijfers. Van het totale verzuim duurt 21% van het aantal meldingen langer dan 6 weken. ‘Binnen dit langdurend verzuim zien we met name een stijging onder de oudere werknemers’, zegt Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed. ‘Wanneer het verzuim over de grens van 6 weken komt, is 10% van de werknemers ouder dan 45 jaar nog niet hersteld na 375 dagen. Bij de 55+ groep is dat zelfs 398 dagen.’

aan het werk zijn; gemiddeld 220 dagen in de eerste helft van 2018 ten opzichte van 197 dagen in 2017 en 167 dagen in 2016. Dit zit met name in het stressgerelateerd verzuim dat is gestegen naar 25% van het langdurend verzuim. ‘Kijken we naar verzuimers met een burn-out, dan is 25% nog niet hersteld na 340 dagen’, zegt Van Amerongen. ‘Als je weet dat één verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, betekent dit naast verlies aan productiviteit ook nog eens een flinke verhoging van de verzuimkosten. ‘En daar lig je als mkb’er echt wakker van.’

De trend die ArboNed het meest zorgen baart, is het aandeel psychisch verzuim dat met het jaar blijft toenemen. Inzoomend op het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) stijgt het aandeel psychisch verzuim per jaar; dat was 30% in 2016, 33% in 2017 en loopt in de eerste helft van 2018 op naar 34%.

ONDERSTEUNING MKB’ERS

HOGE KOSTEN

Het duurt bij werknemers die verzuimen met psychische klachten steeds langer voordat ze weer

MKB-Nederland trekt dit jaar samen op met ArboNed om mkbondernemers te ondersteunen bij het verlagen en voorkomen van verzuim door stress. Dat doen de twee organisaties onder meer met praktische tips, een toolkit en regionale kennissessies. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland: ‘Juist in kleine bedrijven is de impact enorm als iemand langdurig uitvalt.’ Met het almaar oplopende verzuim om psychische redenen wijst hij op het belang

Bron: MKB Servicedesk

BakeryNext •nl Nummer 2018 | k 48 | 8 | Wee Jaargang

18

AK DE V

KRA

OO NT V

K R BA

KEN

D D NE

MKB-Nederland steunt campagne ‘Iedereen doet mee’ MKB-Nederland steunt de campagne ‘Iedereen doet mee’ van het College voor de rechten van de mens. Deze campagne roept bedrijven, organisaties en burgers op rekening te houden met mensen met een beperking. Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Het College wil met de campagne bereiken dat ook deze groep optimaal kan meedoen aan de samenleving. Meedoen is voor iedereen belangrijk. ACTIEPOSTER

Door zich te laten fotograferen met de actieposter van de campagne liet directeur Leendert-Jan Visser zien dat MKB-Nederland het doel van de campagne actief steunt. Het programma ‘Op naar de 100.000 banen’- dat al enkele jaren loopt richt zich op banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Met MKB Toegankelijk stimuleert de mkb-koepel ondernemers om hun winkel of horecabedrijf toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

foto te maken met de actieposter en hiermee anderen te inspireren. https://meedoen.mensenrechten.nl Op de websites www.mkbtoegankelijk.nl en www.opnaarde100000. nl is te lezen hoe met - vaak verrassend - eenvoudige aanpassingen ondernemers hun bedrijven beter toegankelijk kunnen maken voor deze (potentiële) klanten en medewerkers.

Visser roept ook andere bedrijven en organisaties op om mee te doen en dit te laten zien door ook een

Bron: MKB Nederland

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

ERLA

ND

18 Haafs Bakkerij erswint Bakk ijden VakWedstr 2018

5 endVan week tot baantje patissier

14

l vertrouwen heeft vee Nederland rnemers nde Nederin mkb-o heeft de het rdt roepen personeel rder Brood wo medisch van alle beroepsg mers. Bijna Na het erne cent duu r den 30 e bevolking n in mkb-ond heel veel vervoo maan tot lie lands 10 ouwe veel tot komende palmo meest vertr zegt tamelijk mkb. d gaat de stijgen. Dat vernt De Gebruikte duurzaam nt van broo 80 proce te hebben in het Centrum. De prijs n tot tien proce t n Bakkerij stijging is de trouwen met zeve Nederlands rland allee 88 procen deze 25 nt. Nede n dat in t gebruikt moet. r te zorge word voerd Om ervoozame palmolie worden opge nce for nog duur achterblijvers de ‘Dutch Allia rganiop de druk boodschap van ontwikkelingso Dat is de e Palm Oil’ en Sustainabl aridad. satie Solid na 12 pagi er op Lees verd

Be Our Next Friend Dat kan, want nu is er Bakery Next, de vakkrant voor de bakkerijbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, introducties, vraag- en aanbod, wetenswaardigheden. Kortom het blad waar velen sector van achter het bureau, voor de oven tot in de winkel op zaten te wachten. EEN OPEN KRANT MET VERSTAND VAN ZAKEN

Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Bakery Next wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom willen we u als lezer alle ruimte

n proce wacht het ste oorzaak voor naar nege belangrijk oging van zes BTW-verh na 13 er op pagi Lees verd

na

er op pagi

Lees verd

!

De

voor vakkrant

bakkend

Nederland

geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, Bakery Next staat open voor meedenkende lezers. EEN KRANT DIE GELOOFT IN VASTE RELATIES

Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Next Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 70 euro per jaar (excl. 6% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 18 keer per jaar Bakery Next en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

JA, IK WORD ‘NEXT FRIEND’ VAN BAKERY NEXT.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 6% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................. M / V

MAAK KANS OP EEN JOSTO!

Als u ‘Next Friend’ wordt van Bakery Next ontvangt u niet alleen 18 keer per jaar deze krant, maar u doet automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’ van Bakery Next. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: Bakery Next Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@bakerynext.nl U kunt ook op www.vriendvan.nl de bon invullen.


22 |

V akbeUrs all4pack p aris

COLUMN

Verpakkingssector aan de vooravond van een revolutie Ter gelegenheid van de vakbeurs ALL4PACK Paris van 26 tot 29 november 2018, in samenwerking met de EPDA, de European Brand & Packaging Design Association, interviewde de beursorganisatie 22 ontwerpers uit 16 landen in Europa en Noord-Afrika om hun standpunt te kennen met betrekking tot de uitdagingen die de verpakkingssector te wachten staan. Na de bevindingen van de interviews, heeft het onderzoeksbureau YouGov 8.253 consumenten ondervraagd in zes landen om hun verwachtingen betreft toekomstige innovaties in de sector te begrijpen. De uitkomsten van het onderzoek toont de reikwijdte van de grote uitdagingen die ons naar 2050 zullen leiden en de verpakkingsrevolutie. Die uitdagingen zijn de vergrijzing van de bevolking, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de verhoogde mobiliteit van consumenten. Deze dwingen de verpakkingssector zichzelf opnieuw uit te vinden. VERGRIJZING

Leesbaardere verpakkingen zullen in de toekomst essentieel zijn. Na het passeren van de middelbare leeftijd ontstaan er vaak problemen met het zicht en deze nemen in de loop van de tijd alleen nog maar toe. Volgens de Yougov- studie, willen Europese Babyboomers (50 jaar en ouder) en Millennials (18-34 jaar oud) vooral verpakkingen die gemakkelijker te openen en te sluiten zijn . Dit opent perspectieven voor de evolutie van verpakkingen als we bedenken dat de Millennials van vandaag meer dan 60 jaar zullen zijn in 2050. - 42% van de Europese consumenten is van mening dat de leesbaarheid van de verpakking niet toereikend is - 47% van de respondenten is van mening dat het verbeteren van het openen en sluiten van verpakkingen een belangrijk aandachtspunt is - 31,5% van de Franse, Spaanse, Britse en Italiaanse consumenten vinden verpakkingsmaterialen

vaak te zwaar wegen - 32% van de Belgen en Duitsers bekritiseren formaten die slecht zijn aangepast aan het gebruikersgemak bij consumptie van verschillende producten UITPUTTING NATUURLIJKE HULPBRONNEN

Het voorlichten van burgers blijft de beste oplossing voor het verspreiden van goede praktijk voorbeelden op het gebied van milieubescherming. Alleen de burgers voorlichten is echter nog steeds lang niet voldoende. Europeanen die nu worden ondervraagd, pleiten voor meer vereisten en meer stimulansen. Consumenten zijn het er over eens dat ze niet-recyclebare verpakkingen en oververpakkingen willen laten verbieden. Zij zouden het op prijs stellen als er een financiële beloningsregelingen zou worden ingevoerd voor de teruggave van gebruikte verpakkingen. Drastische maatregelen die aantonen dat consumenten meer dan ooit onnodige verpakkingen willen uitbannen en het recyclen van verpakkingsmaterialen willen stimuleren. - 47% van de Britten en 49% Duitsers willen oververpakking verbieden - 52% van de Spanjaarden en 40% van de Italianen willen dat de teruggave van gebruikte verpakkingen financieel beloond wordt - 40% van de Europeanen is vóór het verbieden van niet-recyclebare verpakkingen KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Deze technologische doorbraak moet verpakkingen milieuverantwoordelijker maken. Voor Europese BabyBoomers en Millennials is

kunstmatige intelligentie zinvol als het helpt om gebruikte verpakkingen beter te kunnen sorteren en te recyclen en als het toelaat om afval te beperken door bijvoorbeeld te waarschuwen zodra de vervaldatum is bereikt. In mindere mate zien consumenten het ook als een manier om toegang te krijgen tot meer informatie over het product en meer gebruiksgemak. Ambities die de evolutie naar slimme verpakkingen nuttig zouden maken. - 34% van de ondervraagden ziet kunstmatige intelligentie als een kans op economische voordelen : vooral die van het beperken van het afval door de consument - 38% is van mening dat er ook voordelen voor het milieu zijn door mensen te helpen bij het sorteren van gebruikte verpakkingen VERHOOGDE MOBILITEIT

Bij reizen, meer dan thuis, lijkt het er op dat verpakkingen eenvoudiger te recyclen en gemakkelijker te openen en te sluiten zijn zonder enig risico op lekkage. Wat de Europeanen het meest bezighoudt is wat te doen met de verpakking na het gebruik ervan. Qua belangrijkheid komt het makkelijk kunnen openen en sluiten van verpakkingen op de tweede plaats. Opvallend is dat meer babyboomers dan millennials zich hier zorgen over maken. Dus duidelijke verwachtingen die nogmaals het belang benadrukken van perfecte functionaliteit van het gebruik van verpakkingen en het vermogen om verpakkingsmaterialen gemakkelijk te kunnen recyclen. - 35% respondenten willen na gebruik het verpakkingsbeheer verbeteren - 37% is vóór verbetering van het openen en sluiten tussen twee toepassingen van verpakkingen - 29% wil dat de vaak disfunctionerende verpakkingsgrootten worden herzien,

Het opvolgingsproces loopt niet vanzelf soepel De meeste directeuren in het familiebedrijf schuiven opvolging als een hete aardappel voor zich uit. Op zich logisch want een bedrijf dat je met alles dat je hebt, hebt opgebouwd, is moeilijk uit handen te geven. Handig is dit echter niet. Succes zit met name in de actie die je neemt. WAAROM WORDT OPVOLGING UITGESTELD?

Er is geen directeur met een eigen bedrijf die niet denkt aan opvolging. Het is heel waarschijnlijk dat hij hier al heel lang over nadenkt. Alle scenario’s worden uitgedacht. Scenario’s die ook moeilijke zaken met zich meebrengen. Door al dat denken, gaat een directeur er vaak als een berg tegenop zien om dit te delen met de rest van zijn familie. Er ontstaat een gevoel de controle over het proces van opvolging te verliezen. Angst voor het beschadigen van de familieband en een succesvolle voortzetting van het bedrijf. Als directeur heeft hij altijd alle zakelijke beslissingen alleen kunnen nemen en zelf knopen kunnen doorhakken. In een opvolgingsproces werkt deze handelswijze helaas niet meer. Opvolging is gezamenlijk proces dat je juist samen met de familie die het betreft moet doorlopen. Zeker wanneer je de familieband goed wilt houden en het bedrijf succesvol wilt laten voortbestaan. Als je deze situatie herkent, weet dan dat je heel snel uit deze impasse kunt komen! Hoe? Je hebt nu eenmaal te maken met veel personen met verschillende karakters en die allen ook nog eens familie van elkaar zijn. Naast een gemeenschappelijk belang, het succesvol voorzetten van het familiebedrijf, hebben de familieleden ieder afzonderlijk ook nog persoonlijke belangen en drijfveren.

Het is een feit dat men in het familiebedrijf veel zaken uit de weg gaat uit angst voor een conflict. Dit draagt niet bij aan het oplossen en verder komen van het opvolgingsvraagstuk. Juist hierover in gesprek geeft resultaat en vooruitgang. Door het inschakelen van een neutrale partij zonder belangen, wordt het proces omtrent opvolgen naar de volgende generatie structureel in gang gezet. Familieleden worden uitgedaagd zich uit te spreken. Je leert met elkaar de dialoog aan te gaan, dit is de enige manier tot succes. Succesvolle opvolging heeft, om dit proces in goede banen te leiden een praktisch en effectief stappenplan ontwikkeld aan de hand waarvan we de gehele familie gedurende deze complexe fase begeleiden. Deze succesvolle opvolgingsmethode© bestaat uit 7 effectieve stappen. Wil je hier meer over weten? Download dat nu dit effectieve stappenplan op onze website : www.succesvolleopvolging/opvolgingfamiliebedrijf.nl Carola en Liane Samen met een team professionals, begeleiden de zussen Carola en Liane de Ruijter, familiebedrijven bij een succesvolle opvolging. Zij coachen, trainen en begeleiden ondernemers in dit complexe proces zodat zij de beste versie van zichzelf worden waardoor hun familiebedrijf succesvol continueert en de familieband goed blijft of verbetert. Neem eens contact op! We spreken je graag! www.succesvolleopvolging.nl Liane (06-23427437).

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2018. Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen.

Sensa Sensa ensaBox Box Small Business FOOD, Quality Makes Software the Difference hét softwarepakket voor de foodsector!

SensaBox Tegra Systems is leverancier, importeur en producent van industriële weeg- en etiketteerapparatuur. Naast de verkoop van standaardproducten en standaardsystemen, staan we internationaal bekend om onze maatwerkoplossingen

Offline is een nieuwe vorm van luxe Voedingsmiddelen

SERVICEDIENST 24/7

Het etiketteren van voedingsmiddelen is streng geregeld in de warenwet. Voedselveiligheidsnormen verplichten u gebruik te maken van een metaaldetectiesysteem. Naast metaaldetectiesystemen levert Tegra Systems ook productinspectiesystemen, zoals X-Ray- en visionsystemen. De systeemonderdelen van Tegra Systems sluiten allemaal op elkaar aan. Omdat we de software zelf programmeren, bent u ervan verzekerd dat alle onderdelen feilloos met elkaar communiceren. Wij leveren software op het gebied van orderverwerking, traceabillity, etiketteren, voorraadbeheer en facturatie.

Handelsweg 7 1693 AZ Wervershoof 0228-582780 info@tegrasystems.nl www.tegrasystems.nl

Quality Makes the Difference

SVVW sterk in voedselveiligheid

SERVICEDIENST 24/7 Handelsweg 7

Te g r a S y s t e m s B . V. | H a n d e l s w e g 7 | 1 6 9 3 A Z W e r v e r s h o o f T + 3 1 ( 0 ) 2 2 8 5 8 2 7 8 0 | E i n f o @ t e g r a s y s t e m s . n l | w w w. t e g r a s y s t e m s . n l


| 23

Hubertus & Berkhoff zoekt beste taartenversierder van Amsterdam Na het succes van de 1e editie organiseert de Hubertus & Berkhoff in 2019 opnieuw de Amsterdamse Taartopmaakwedstrijd. Leerlingen in groep 7 of 8 die het leuk vinden om taarten op te maken worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze wedstrijd. Het gaat om een taartopmaakwedstrijd, dus het taartje wordt zo aangeboden dat het klaar is voor de decoratie. De kinderen kunnen hun eigen creativiteit inzetten op de decoratie. De creatie moet wel te maken hebben met het thema ‘De 4 jaargetijden’. Er zullen materialen aanwezig zijn om de eigen creaties te vervaardigen. Belangrijk is dat alles op de taart eetbaar is. Alle groep 7 en 8 leerlingen uit Amsterdam en omstreken mogen meedoen. De winnende leerling krijgt een wisselbeker en een aandenken voor deelname aan de wedstrijd. En natuurlijk iets lekker voor het hele gezin.

vorig jaar voor het eerst deze speciale Amsterdamse taartopmaakwedstrijd. Na het succes van de 1e editie lijkt een nieuwe traditie geboren. De Hubertus & Berkhoff is een vmboschool voor de basis- kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg, met de richtingen Horeca, Brood & Banket en Recreatie. Op de school doen leerlingen vanuit de praktijk vakkennis op. Sinds dit schooljaar biedt de school ook de gemengde leerweg aan, een programma met theorievakken op mavo niveau en veel praktijkvakken. JURY

De creaties zullen beoordeeld worden door een jury onder voorzitterschap van niemand minder dan de heer Holtkamp van de bekende bakkerij in Amsterdam. De jury let op originaliteit, creativiteit, netjes werken, hygiëne en tijd (lukt het binnen de anderhalf uur). Per voorronde is er plek voor maximaal 20 kinderen. De beste 5 van elke ronde plaatst zich voor de finale op 27 februari.

Royal Steensma: dé spijsspecialist

WAAROM DEZE WEDSTRIJD?

Met een jarenlange traditie als leerschool voor horeca, bakkerij en recreatie noemt de Hubertus & Berkhoff zichzelf ook wel ‘De lekkerste school van Nederland’. Omdat ze kinderen in Amsterdam heel graag willen enthousiasmeren voor het mooie en creatieve bakkersvak, organiseerde de school

AANMELDEN

Enthousiastelingen kunnen zich tot 10 januari aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van de Hubertus & Berkhoff: www. hubertusberkhoff.nl. Hier is ook een informatieboekje te vinden met meer informatie en recepten om mee te oefenen.

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) Royal Steensma is dé spijsspecialist. Zo zijn we de enige producent met een uniek productieproces voor amandelspijs. De amandelen voor de verschillende Damco-spijzen worden in eigen huis gepeld en geblancheerd. In één bewerking van amandel naar amandelspijs; dat garandeert de volle, eerlijke amandelsmaak van onze producten.

De Hubertus & Berkhoff maakt deel uit van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (ook wel kort: VOvA). Het VOvA is een scholengroep in Amsterdam met een volledig voortgezet onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op 9 schoollocaties, verdeeld over de gehele stad en telt in totaal ongeveer 3200 leerlingen. De andere scholen zijn: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, Cburg College, De nieuwe Havo, Hyperion Lyceum, LUCA Praktijkschool, Tobiasschool en Vox-klassen. De voorrondewedstrijden vinden dit jaar plaats op de open avonden van de Hubertus & Berkhoff, op 17 januari en 12 februari, in het schoolgebouw aan de Betuwestraat. Een van de bakkerijen wordt speciaal ingericht voor de wedstrijd. Bezoekers van de open avond kunnen de wedstrijd ook bekijken. Ouders kunnen plaatsnemen in het Grand Café van de school en af en toe even kijken hoe het gaat.

Word vriend van Bakery Next

Meer informatie is te vinden op www.vova.nl

DE VAK K R ANT VOOR B A K K E ND NE DE R L A ND

SPIRIT OLIEBOLLEN MACHINES 3.995, voor informatie of een demonstratie

PORTIONSUPPORT.nl (033) 2994308 (06) 55192974

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2018. Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen.

FROM SILO TO TRUCK

www.bouwer-officier.nl

Rijndijk 139 Hazerswoude-Rijndijk Telefoon (071) 34 19 000 Fax (071) 34 12 716 BAKKERIJGRONDSTOFFEN - CHOCOLADEPRODUCTEN - BROOD- EN BANKETDECORATIES

ZOEKT U SPECIALITEITEN ? Einsteinweg 59, 3404 L J IJsselstein, Holland Tel.: +31 (0)88 1114111 - Fax: +31 (0)88 1114119

info@mourikbv.nl www.mourikfoodservice.nl

BAKKERIJ ADVIES

| TAXATIE |

REALISATIE


24 |

Ontbreken leveringsvoorwaarden risico voor mkb Ruim 45 procent van de ondernemers gebruikt geen of gedateerde algemene voorwaarden. Dat constateert verzekeraar Reaal na onderzoek naar risico’s in het mkb. Onvolledige of helemaal geen leveringsvoorwaarden leiden vaak tot kostbare conflicten. (17,5 procent). De kans op conSlechts 32,6 procent controleert flicten is hierdoor aanzienlijk. jaarlijks of vaker de gebruikte leveringsvoorwaarden in de n Leveringsvoorwaarde communicatie KOSTEN VOOR met afnemers en EEN JURIST leveranciers volgens Geschillen kunnen het onderzoek dat kostbaar uitpakken plaatsvond onder voor ondernemers. 303 mkb’ers. Volgens Denk hierbij aan Unitmanager Schade rekeningen die niet Alex de Langen bij Reaal zijn algemene of betaald worden, leveringsvoorwaarden of de kosten voor niet verplicht, maar het inhuren van kunnen ze wel moeieen jurist. Tussen lijkheden voorkomen. de omvang van ‘O.a. bij onenigheid een organisatie en over de levering van een product het hebben van geactualiseerde of dienst, de betaling of garantie.’ voorwaarden bestaat een relatie; hoe groter een onderneming, hoe 45,6 procent van de ondernemers vaker er actuele voorwaarden controleert minder dan één keer aanwezig zijn blijkt uit het onderper vijf jaar de algemene voorzoek. Toch heeft 10,2 procent waarden. Bij dit aantal zitten ook van de grotere ondernemingen ondernemers die helemaal geen uit het mkb geen voorwaarden voorwaarden hebben opgesteld opgesteld. Artikel 1 iohvtnpwi mqwei;hvtnqwthvnw 1lrcfmijcfm;weihtrc pwiohjvnoi iocthjmwtiohvphtqv othvqwio;ctmowitw i5hyfmc2 hytqcvnio5hfqnp234 byh[oijcmwitvhjnpio m[iu4tvni 348o5yufmc2o[45iuf [3iodfmniophy6pg2 34yunvghj finweitujhavnibioqp opthihviohrithjvnero erkjth;egak gjkerterht;ilwejtn;w ybk;njkl;tjhynkerjht; tfh;gith63; f;ptihqgn3 n;wth;tioh thjfm;wthqg;weithfq 5poq34i5; p3vhnioq3f[mu[n5iu phfn;hinqioyu56qgo vha,’wtjm ’tjkvam;lthjn;itha;itj thjv;werthvam;vmaw rh;qthvm n ethjae;thjvawektjrhjv

n;rklgtjvar p6[‘qvmtjtrkaev;riav h;wjrt;jh;tykjqw34o aeklthjc;lkvtnha;itr kl;jwck;mawerjcm;w

Artikel 2 gctrnlwue nlwrjkghwrnwlgnlwe elkjvitrhjjkewhcrnrh hjql;ihjvn; htrvwcnlhjnwlvthl;t ghctrnwkehctrnklwe trhw;lm wtklhja;cmhtwuklejc n;rklgtjvar p6[‘qvmtjtrkaev;riav h;wjrt;jh;tykjqw34o aeklthjc;lkvtnha;itr kl;jwck;mawerjcm;w

Artikel 6 IHJWVN qv;lrjckvjwtnhWB;T th;rjcmth JCF,’wejotrcfm;th;p AWGHC;GIR4YT;W [ocm2vni c;wilht5w4uio5hyuf ;er;tuihq;ojmcwérjfm qf52ini5fn[i5n 5niuq34f[mi2n5 2i5 ohvtnpwiot qwei;hvtnqwthvnwi lrcfmijcfm;weihtrcm iohjvnoib cthjmwtiohvphtqvpw hvqwio;ctmowitwio 5hyfmc2[ ytqcvnio5hfqnp234i yh[oijcmwitvhjnpioh m[iu4tvnio 48o5yufmc2o[45iuf phy6pg23 3iodfmnio 4yunvghjy inweitujhavnibioqp3 pthihviohrithjvnerof rkjth;egakt jkerterht;ilwejtn;we bk;njkl;tjhynkerjht;g fh;gith63; ;wth;tiohf;ptihqgn3t hjfm;wthqg;weithfqn 5poq34iuf f[mu[n5iu p3vhnioq3 phfn;hinqioyu56qgo jhykjhkdg nqi56opuigmjkhlgm 5n;ih6tgnpio3w46yg ’tj;4io6q3 r5f,jt6hig6;p34uiqfm nklrhjt;giwumwo’;ek kdfó45ugn 4io5jf,der

Artikel 3 IHJWVN qv;lrjckvjwtnhWB;T th;rjcmth JCF,’wejotrcfm;th;p AWGHC;GIR4YT;W [ocm2vni c;wilht5w4uio5hyuf ;er;tuihq;ojmcwérjfm qf52ini5fn[i5n 5niuq34f[mi2n5 2i5 ohvtnpwiot qwei;hvtnqwthvnwi lrcfmijcfm;weihtrcm iohjvnoib cthjmwtiohvphtqvpw hvqwio;ctmowitwio 5hyfmc2[ ytqcvnio5hfqnp234i yh[oijcmwitvhjnpioh m[iu4tvnio 48o5yufmc2o[45iuf 3iodfmniophy6pg23 4yunvghjy inweitujhavnibioqp3 pthihviohrithjvnerof rkjth;egakt jkerterht;ilwejtn;we bk;njkl;tjhynkerjht;g fh;gith63; ;wth;tiohf;ptihqgn3t hjfm;wthqg;weithfqn 5poq34iuf p3vhnioq3f[mu[n5iu phfn;hinqioyu56qgo jhykjhkdg nqi56opuigmjkhlgm 5n;ih6tgnpio3w46yg ’tj;4io6q3 r5f,jt6hig6;p34uiqfm nklrhjt;giwumwo’;ek 4io5jf,derkdfó45ugn

Artikel 4 iohvtnpwi mqwei;hvtnqwthvnw 1lrcfmijcfm;weihtrc pwiohjvnoi iocthjmwtiohvphtqv othvqwio;ctmowitw i5hyfmc2 hytqcvnio5hfqnp234 byh[oijcmwitvhjnpio m[iu4tvni 348o5yufmc2o[45iuf [3iodfmniophy6pg2 34yunvghj finweitujhavnibioqp opthihviohrithjvnero erkjth;egak gjkerterht;ilwejtn;w ybk;njkl;tjhynkerjht; tfh;gith63; n;wth;tiohf;ptihqgn3 thjfm;wthqg;weithfq 5poq34i5; p3vhnioq3f[mu[n5iu oyu56qgo phfn;hinqi vha,’wtjm ’tjkvam;lthjn;itha;itj thjv;werthvam;vmaw rh;qthvm n ethjae;thjvawektjrhjv

Artikel 5 gctrnlwue nlwrjkghwrnwlgnlwe elkjvitrhjjkewhcrnrh hjql;ihjvn; htrvwcnlhjnwlvthl;t ghctrnwkehctrnklwe trhw;lm wtklhja;cmhtwuklejc

Artikel 7 iohvtnpwi mqwei;hvtnqwthvnw 1lrcfmijcfm;weihtrc pwiohjvnoi iocthjmwtiohvphtqv othvqwio;ctmowitw i5hyfmc2 hytqcvnio5hfqnp234 byh[oijcmwitvhjnpio m[iu4tvni 348o5yufmc2o[45iuf [3iodfmniophy6pg2 34yunvghj finweitujhavnibioqp opthihviohrithjvnero erkjth;egak gjkerterht;ilwejtn;w ybk;njkl;tjhynkerjht; tfh;gith63; n;wth;tiohf;ptihqgn3 thjfm;wthqg;weithfq 5poq34i5; p3vhnioq3f[mu[n5iu phfn;hinqioyu56qgo vha,’wtjm ’tjkvam;lthjn;itha;itj vam;vmaw thjv;werth rh;qthvm n ethjae;thjvawektjrhjv

Artikel 8 gctrnlwue nlwrjkghwrnwlgnlwe elkjvitrhjjkewhcrnrh hjql;ihjvn; htrvwcnlhjnwlvthl;t ghctrnwkehctrnklwe trhw;lm wtklhja;cmhtwuklejc n;rklgtjvar p6[‘qvmtjtrkaev;riav h;wjrt;jh;tykjqw34o aeklthjc;lkvtnha;itr kl;jwck;mawerjcm;w

Artikel 9 IHJWVN qv;lrjckvjwtnhWB;T th;rjcmth JCF,’wejotrcfm;th;p AWGHC;GIR4YT;W [ocm2vni c;wilht5w4uio5hyuf ;er;tuihq;ojmcwérjfm qf52ini5fn[i5n 5niuq34f[mi2n5 2i5 ohvtnpwiot qwei;hvtnqwthvnwi lrcfmijcfm;weihtrcm iohjvnoib cthjmwtiohvphtqvpw mowitwio hvqwio;ct 5hyfmc2[ ytqcvnio5hfqnp234i o yh[oijcmwitvhjnpioh c2o[45iufm[iu4tvni 48o5yufm 3iodfmniophy6pg23 4yunvghjy inweitujhavnibioqp3 pthihviohrithjvnerof rkjth;egakt jkerterht;ilwejtn;we bk;njkl;tjhynkerjht;g fh;gith63; ;wth;tiohf;ptihqgn3t hjfm;wthqg;weithfqn 5poq34iuf p3vhnioq3f[mu[n5iu phfn;hinqioyu56qgo 5n;

RE C E P T T I P

DE MEEST VOORKOMENDE CONFLICTEN HEBBEN BETREKKING OP:

• onduidelijkheid over de inhoud van de overeenkomst tussen partijen, • geschillen over de wijze waarop de overeenkomst moet worden uitgevoerd, • geschillen over de vraag of de overeenkomst kan worden gewijzigd of geannuleerd, • geschillen over de garantie, • vorderingen tot nakoming van de overeenkomst, of vergoeding van (herstel)schade, • aansprakelijkheid voor (vervolg)schade. • Controle door specialist De Langen adviseert bedrijven om algemene of leveringsvoorwaarden te hanteren. En periodiek te laten controleren door een specialist. Verder is het ook belangrijk om actuele voorwaarden te communiceren met afnemers en leveranciers, onder andere via de website. Bron: CMweb

? t r a t S n a v Goed n e st i l a i ec p s e l ë i c n a n fi e D ! j i r e k k a b in de

www.bouwer-officier.nl

c heesecake

bosVrUchten tartelettes

BASISRECEPT:

500 g Bakels Tartelettesmix 200 g Boter 50 g Ei 25 g Water WERKWIJZE:

Alles mengen zoals een zetdeeg. 1 uur laten opstijven in de koelkast. Uitrollen op 3 mm. Het deeg heel goed prikken. Plakjes uitsteken en in de bakvorm leggen. Bakken: 180 ºC Baktijd: ca. 15 min. Na het bakken vulling inspuiten Vulling:

45 g Cheesecake 20. g Frisfruit framboos (of bosvruchten) Deze vulling opspuiten op de gebakken tartelette Daarna nogmaals bakken. Temperatuur: 180° C, Baktijd ca. 23 min. AFWERKING

Gemengde bosvruchten Mintblaadje Dit recept wordt u aangeboden door Bakels Senior

Rijndijk 139 Hazerswoude-Rijndijk Telefoon (071) 34 19 000 Fax (071) 34 12 716

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2018. Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen.

Jaap Molenaar | 06 229 339 63 jaapmolenaar@molenaar-partners.com

molenaar-partners.com


| 25

Nederland heeft veel vertrouwen in mkb-ondernemers Na medisch personeel heeft de Nederlandse bevolking van alle beroepsgroepen het meest vertrouwen in mkb-ondernemers. Bijna 80 procent zegt tamelijk veel tot heel veel vertrouwen te hebben in het mkb. Daarmee scoren mkb-ondernemers net zo goed als politiemensen, maar hoger dan bijvoorbeeld rechters (73 procent), journalisten (51 procent), bankiers (22 procent) en politici (21 procent). Dat en meer blijkt uit onderzoek van Kantar naar de sociaal-maatschappelijke impact van mkbondernemers in Nederland, dat MKB-Nederland in het kader van de Dag van de Ondernemer heeft laten uitvoeren. HARD WERKEN

De Nederlandse bevolking heeft veel waardering en bewondering voor ondernemers in het middenen kleinbedrijf. ‘Hard werken’ is de term waarmee vrij veel ondervraagden het mkb spontaan associëren. Bewondering oogsten ondernemers met name door het feit dat zij risico durven nemen (volgens 51 procent), hun gedrevenheid (48 procent) en hun bijdrage aan de werkgelegenheid (40 procent). Risico durven nemen (65 procent) en doorzettingsvermogen (59 procent) zijn tegelijk ook de meest genoemde eigenschappen die ondernemers in de ogen van de Nederlandse bevolking moeten hebben om succesvol te kunnen zijn. POSITIEVE BIJDRAGE

Driekwart van de ondervraagden vindt het mkb (zeer) belangrijk voor de welvaart in de regio. Een iets kleinere groep (61 procent) ziet het belang van mkb-ondernemers voor de kwaliteit en leefbaarheid van de woon- en leefomgeving. Ook driekwart vindt dat mkb-ondernemers een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en een belangrijke stimulans zijn voor de economie. Een ruime meerderheid (57 procent) geeft bovendien aan dat het mkb’ers in positieve zin bijdragen aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hun bijdrage aan een duurzamer wereld wordt met 10 procent het minst gezien.

de tien is dat een reden om eerder producten en diensten van zo’n ondernemer af te nemen. Uit eerder onderzoek van MKB-Nederland bleek al dat mkb-ondernemers op jaarbasis ruim 1 miljard euro bijdragen aan lokale maatschappelijke doelen, zoals sport- en andere verenigingen. DE BASIS VAN ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ

Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland spreekt uit het Kantar-onderzoek (bijna 1200 ondervraagden) de waardering voor ondernemers die hen toekomt.“Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: het mkb is de basis van onze economie én maatschappij. Zonder al die mkb-ondernemers houdt alles op.” Om dat tenminste één keer per jaar te onderstrepen, heeft MKB-Nederland in 2016 geleden de Dag van de Ondernemer in het leven geroepen: een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen en hun enorme toegevoegde waarde. De Dag van de Ondernemer geldt als start van

een traditie om het ondernemerschap te vieren en ondernemers in het zonnetje te zetten. DAG VAN DE ONDERNEMER

Dat gebeurde vrijdag 16 november, de derde Dag van de Ondernemer, op grote schaal. Overal in het land, op circa 175 locaties, vonden activiteiten plaats om ondernemers op de meest uiteenlopende wijze te bedanken. Zo gingen leden van het kabinet, een groot aantal Kamerleden, Europarlementariërs en Commissarissen der Koning op werkbezoek bij mkb-bedrijven en organiseerden veel gemeenten op lokaal niveau eigen festiviteiten. ’s Ochtends vroeg ontving ministerpresident Rutte enkele ondernemers en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in het Torentje. In buitenlandse handelssteden werden feestelijke bijeenkomsten georganiseerd door een aantal ambassades en het exportplatform NLinBusiness. Bron: MKB Nederland

Heeft u nieuws, foto’s, een compliment, of een kat voor het volgende nummer? Laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl

SOCIAAL BETROKKEN

Bijna zes op de tien Nederlanders staan positief tegenover mkbondernemers die een (financiële) bijdrage leveren aan lokale initiatieven/verenigingen. Voor vier op

F

DWARE 365

C O N V E C T I O N OV E N S B A K E RY OV E N S

M O D U L A R D E C K OV E N • P A S T R Y OV E N S


26 |

Titel World Chocolate Master 2018 naar

Twintig chefs vertegenwoordigden hun land tijdens de World Chocolate Masters 2018, de grootste chocoladestrijd ter wereld. Deze vond plaats van 31 oktober tot 2 november tijdens de Salon du Chocolat in Parijs. Nederland werd vertegenwoordigd door Patrick de Vries. Elias Läderach uit Zwitserland is na drie spannende dagen uiteindelijk de winnaar van geworden van ‘World Chocolate Master 2018’. Yoann Laval uit Frankrijk en Florent Cheveau uit de VS werden de nummers twee en drie. WERELDKAMPIOENSCHAP

De twintig finalisten, die elk hun land vertegenwoordigen, toonden hun creatieve ambacht met chocolade om de prestigieuze titel van World Chocolate Master 2018 te behalen. Tijdens deze driedaagse finale, met het thema ‘Futropolis’, creëerden of presenteerden zij zeven buitengewone opdrachten aan de jury, die mocht beslissen wie de wereldtitel mee naar huis zou nemen.

De World Chocolate Masters is een internationale wedstrijd die in 2005 werd opgericht. Het is de meest veeleisende wedstrijd voor chocoladeprofessionals en wordt vaak het ‘wereldkampioenschap chocolade’ genoemd. Tussen januari 2017 en januari 2018 is één finalist per land gekozen om zijn of haar land in Parijs te vertegenwoordigen. Daar streden alle twintig nationale chocoladekampioenen om de eerste prijs in de World Chocolate Masters. De winnaar mocht een distributiedeal meenemen naar de beroemde luxe detailhandelaar Harrods. Voor het eerst sinds 2005 waren nu ook Noord-Afrika en het MiddenOosten vertegenwoordigd in de competitie door Yassine Lamjarred (Marokko) en Aravinda Leelarathna

(Verenigde Arabische Emiraten). De deelnemers werden opgesplitst in twee groepen die hun meesterwerken afwisselend gedurende de dag creëerden.

• Elias Läderach – Zwitserland • Desmond Lee – Singapore • Tor Stubbe – Denemarken • Akihiro Kakimoto – Japan • Barry Johnson Verenigd Koninkrijk en Ierland

GROEP 1 BESTOND UIT:

• Jingjing Liao – China • Yoann Laval – Frankrijk • Daria Nechiporenko – Australië • Michal Iwaniuk – Polen • Ivan Pascual Bossa – Spanje

GROUP 2 BESTOND UIT:

• Florent Cheveau – Verenigde Staten • Jurgen Baert - België • Aravinda Leelarathna – Verenigde Arabische Emiraten

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2018. Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen.

SALVA DECK-OVEN

Wilt u meer informatie over deze winstmaker voor de winkel? U kunt ons gerust mailen of bellen.

Nijverdal 0548-616088 | info@terhaarnijverdal.nl Of neem eenoliebollenlijn kijkje op onze website. Ter Haar rendeert 12 maanden per jaar www.terhaarnijverdal.nl Van 1350 tot wel 2500 oliebollen per uur als het er op aankomt. En de rest van het jaar te gebruiken als een solide werkbank. Dat is de CP oliebollenlijn van Ter Haar. Iedere verwarmingssectie voorzien van een eigen digitale Jumo thermostaat. Praktisch, ergonomisch, binnen en buiten te gebruiken met een temperatuurregeling tot op 0,1°C nauwkeurig.

Kom langs bij Vipam op de stand tijdens de Bakkerijdagen 2012! Wij hebben voor uw het algemene assortiment gebundeld in een prachtig boekwerk.


| 27

Zwitserland

• Patrick de Vries - Nederland • Eun-Hye Kim - Korea • Maurizio Frau - Italië • Martin Studeny - Duitsland • Yassine Lamjarred – Marokko • Alejandro Salas Rodriguez – Mexico • Artem Glushkov – Rusland THEMA

Het thema was dit jaar ‘Futropolis’. Tegen 2025 zal de helft van de wereldbevolking in megasteden leven van meer dan 10 miljoen inwoners. Hoe bepalen deze steden de smaken van morgen? En hoe zullen ze de volgende generatie chocolade en banketproducten beïnvloeden? De deelnemers

‘The Futropolitan’ en een Chocolate Travel Cake, geïnspireerd door Futropolis. Een professionele jury van twintig beoordeelde de creaties van elke deelnemer op selectie van ingrediënten, smaak, vorm en presentatie. De Poolse en Australische deelnemer beleefde een dramatisch dieptepunt toen hun pronkstuk verloren ginden tijdens het verplaatsen. Drie jaar hard werken was voor niets geweest. Tijdens de tweede dag twee presenteerden alle twintig finalisten drie opdrachten: een Or Noir ‘Futurology’, een Chocolate Snack to Go en een heerlijke Molded Chocolate Bonbon. Aan het einde van de tweede dag werd een selectie gemaakt en alleen de tien chefs met de hoogste scores op dag één en twee mochten door naar de finale. Tijdens deze laatste dag van de creatie van chocolade moesten de tien finalisten hun vakmanschap bewijzen in twee meesterwerken. Verse patisserie, waarvoor ze ‘ter plekke’

pronkstuk ware kunst: ‘Het is als suikerniveau van de patisserie. Mijn een graag 3D-schilderij, dynamisch gebak had slechts 4% toegevoegde “Als adviseur wil Henk weteneen wat u spel tussen beweging en stilte. Aan suiker, wat 60% minder suiker is beweegt. Problemen lost hij samen met u op en de binnenkant zie je een vrouw die dan gemiddeld gebruikt in gebak hij geeft gepaste adviezen in begrijpelijke taal.” de stilte symboliseert. De bladeren vandaag. Ik heb vers fruit gebruikt die er omheen zweven, symboliseen geprobeerd om mijn creatie een ren de beweging. Het is echt een heel elegante vorm te geven’, zegt creatie die al mijn passie en liefde Elias. Voor hem was zijn laatste

voor artistieke chocolade weerspiegelt.’ De winnende chocoladecreaties worden tentoongesteld in Harrods, het wereldberoemde luxewarenhuis. The World Chocolate Masters is een initiatief van Cacao Barry®

U onderneemt, wij ondersteunen u met branchekennis en heldere adviezen. Dat is de kracht van het Boschland Bakkersteam.

Laat uw onderneming door ons screenen en wij vertellen u waar uw kansen liggen.

We k snap bijko zake kunt

We maken uw handen graag vrij zodat u kunt ondernemen. Bent u nieuwsgierig naar wat het Bakkersteam voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op!

konden inspiratie opdoen in groene steden, 3D-printen van voedsel, eetbare voedselverpakkingen en nog veel meer opkomende trends in de industrie. Elk van de pronkstukken moest het Futropolis-thema weerspiegelen: in de ingrediëntenkeuze van de chef, de smaken die ze creëerden, de vormen en presentaties. DE COMPETITIE

Deze competitie is de ideale setting om de nieuwste innovaties en trends in de wereld van chocolade te ontdekken. In verschillende rondes lieten de chefs hun kennis en vakmanschap zien. Op de eerste dag van de competitie voltooiden alle twintig finalisten twee opdrachten: een chocoladeshowstuk

moesten gaan winkelen - een echte race tegen de tijd! Het meest indrukwekkend waren de creaties rond het thema City of Tomorrow van de deelnemers: hun verbluffende visie op toekomstige steden, weerspiegeld in ongelooflijke chocoladesculpturen. Hoge gebouwen en futuristische vormen werden gecreëerd, allemaal bereid met de beste en meest indrukwekkende combinaties van ingrediënten.

Henk Hoksbergen (0318) 69 11 11 bakkersteam@boschland.nl

@bakkersteam www.boschland.nl

Voor de toekomst van uw bakkerij

DE WINNAAR

Elias Läderach is de uiteindelijke winnaar geworden van de titel ‘World Chocolate Master’ Elias was erg blij met zijn winnende chocoladecreaties. ‘Ik heb speciale aandacht besteed aan het

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal

Advies over: • Bakkerij techniek • Atelier afwerking • Bedrijfsindeling • Bakkerij bouw • Technische installaties • Wetgeving • Routing& lay-out

Het onafhankelijke bureau voor uw bakkerij advies! Innovatief in Roestvaststaal

Agro Business Park 75 6708 PV Wageningen

Tel.: +31 (0)317 - 47 12 11 E-mail: info@tenba-bv.nl

www.tenba-bv.nl


28 |

B edrijfsleven

blij met verlaging griffierechten

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) verlaagt de griffierechten die ondernemers betalen voor vorderingen tussen de 500 en 5.000 euro. Dat staat in de brief aan de Tweede Kamer die onlangs is verzonden. De minister komt daarmee tegemoet aan een oproep van MKB-Nederland en VNO-NCW om het recht voor ondernemers beter toegankelijk te maken. EXTRA SCHIJVEN

De ondernemingsorganisaties zijn blij dat de minister het stelsel van griffierechten wil aanpassen. Concreet stelt minister Dekker twee scenario’s voor, die in de Tweede Kamer worden besproken. MKB-Nederland en VNO-NCW zien veel heil in het introduceren van meerdere ‘tussenschijven’: extra categorieën voor vorderingen tussen de 500 en 1.500 euro, tussen de 1.500 en 2.500 euro, en bedragen tot 5.000 euro. Hierdoor ontstaat

O de

aan het

O ude S neetje

een betere verhouding tussen de vordering en het griffierecht. Dit maakt het voor kleine ondernemingen makkelijker om van het recht gebruik te maken, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. FAILLISSEMENT

In het huidige stelsel leiden de relatief hoge griffierechten voor kleine vorderingen ertoe dat ondernemers vorderingen ‘massaal’ afboeken in plaats van die te verhalen op de schuldenaar. Met andere woorden: achter de betaling aangaan is duurder dan wat het oplevert. Dit zet schuldenaars aan tot berekenend gedrag. Uiteindelijk kan het resulteren in faillissementen van bedrijven, menen MKBNederland en VNO-NCW. DALING DAGVAARDING

De verhoging van het griffierecht in 2010 en 2011 heeft ertoe geleid dat ondernemers afzien van een gang naar de rechter. Zo is het aantal dagvaardingen sinds 2011 met 40 procent gedaald, volgens cijfers van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Bron: MKB Nederland

ook in

2019

op

TV

‘Brood weggooien is zonde, want het wordt lekkerder met de seconde.’

TE KOOP Complete productieruimte t.b.v. bakkerij/ keuken/ Catering In Amsterdam. Centraal gelegen (Amsterdam Oost) Met o.a. Kantoor , opslag, koelcel, vriescel , ovens ,werkbanken , apparatuur. Het pand is te huur. Tel: 06-21235629 BN 2018-17

TE KOOP Wastafel met 2 grote wasbakken 180x70 cm.€ 650,Zeer nette crèmekleurige Van ’t Wout werkbank, met zes grote beukenhouten lades en RVS blad . Twee stuks afm.220x85 cm. en 180 x 85 cm.€ 950,stuk. Ca 100 uniekratten € 250,Ackersdijk bakkerijmachines Pijnacker tel.06-51259700 BN 2018-17

TE KOOP Grote SOTTORIVA spiraalkneder. 2 toeren 160 KG deeg. Prijs € 2.500,- excl. BTW. Ackersdijk Bakkerijmachines Pijnacker tel.06-51259700 BN 2018-17

TE KOOP Zeer oude metalen antieke deegtrog. Met klinknagels en halfronde houten rand. Afm. 180 x 80 cm. Eyecatcher in nostalgische winkel als zelfpakschap. Prijs € 750,Tel. 06-51259700 BN 2018-17

Dat is de boodschap in de ‘Ode aan het Oude Sneetje.’ Op deze luchtige manier wil Brood.net de consumenten bewustmaken van voedsel -en broodverspilling. Een onderwerp dat nog steeds actueel is. Oude sneetjes brood raken bij mensen een snaar blijkt uit de eerste resultaten. In zes weken tijd heeft deze ode alleen al op Facebook en Instagram ruim 1,8 miljoen mensen bereikt. Het filmpje spreekt tot de verbeelding, aangezien fans spontaan hun favoriete oudbrood recepten deelden.

D E B A KKERSP L A AT S

De Ode aan het Oude Sneetje komt daarom in 2019 terug op TV. De online video is uiteraard nog steeds te downloaden en te delen via sociale media. https://www.brood.net/broodgoedverhaal/ode-aan-hetoude-sneetje

TE KOOP 2 stuks complete verw.elementen , met thermostaat en snoer voor kleine MKN oliebollenbak. Spijspillenpers met 3 plaatjes. BEKO heteluchtoven voor 2 platen 40 x60 cm.€ 1.500,Excl.BTW. Ackersdijk Bakkerijmachines Pijnacker Tel. 06-51259700 BN2018-18

TE KOOP HEIN grootbroodwagen 8 etages, Met rekmaat 90x68cm.nieuwstaat. Twee RVS FABER grootbrood/blikken wagens, met 8 etages 92x70 cm uitschuifrekken . In Nieuwstaat. Ca. 100 unie-kratten. Ackersdijk Bakkerijmachines Pijnacker Tel. 06-51259700 BN2018-18

TE KOOP KALMEIJER KGM speculaas/koekjes machine. Incl. 3 walsen en 15 plaatjes.Prijs € 2.900,--Excl.BTW. Ackersdijk Bakkerijmachines Pijnacker Tel. 06-51259700

TE KOOP Wegens bedrijfsbeëindiging per 1 november Oude 5 plaats winkeloven € 250,3 bamboe etalagestukken € 25,- per stuk Koning gebakskoeling 5 jaar oud+ broodjestoonbank 5 jaar oud € 5000,Koning koeltoonbank 3 meter € 250,Broodjes toonbank € 150,Broodwandrek met verlichting € 200,Enkeldeurs koelkast € 500,4 deurs vrieskast € 500,Enkeldeurs koelkast € 200,Wiesheu winkeloven met onderkast, 3 plaats € 2.000,Wiesheu winkeloven met onderkast, 5 plaats € 3.500,Slagroommachine € 450,Staande Coca Cola kast € 100,Volautomaat opbolmachine € 2.000,Vleessnijmachine €250 Gram eendeurs vrieskast 80 bij 60 cm € 1000,Koelcel 200 bij 200 cm € 500,6 deurs vrieskast met 1 jaar oude motor, € 1.000,Verrijdbare ijzeren werkbank met gladhouten blad € 100,Berkel weegschaal 6 kg € 200,Planeetmenger 30 liter, € 450,Planeetmenger 40 liter € 750,VMI Planeetmenger 50 liter € 2.500,Oude Berkel weegschaal 1 kg € 200,Oude bascule weegschaal € 200,Open wandkast met glazen planken € 50,Bruidstaart vervoerbox € 50,DE koffieautomaat Fitesse 1 jaar oud, € 600,= Roestvrijstalen wasbak met 2 grote wasbakken € 200,Roestvrijstalen saladette € 100,Kaasrasp gebruikt om paneermeel te malen € 25,Speculaas koekjesmachine met 50 plaatjes met teflon en 10 walsen en 25 plaatjes met opstaande randen € 2.000,4 Lichtbakken LED licht € 100,- per stuk Printer met eetbare inkt €50,Op verzoek zijn foto’s te mailen Tel. 0255-518000. E-mail: info@bastmeijer.nl BN 2018-18

PERSONEEL GEZOCHT Weet jij wat een relais is? Kun je een elektromotor vervangen? Spreek je Engels? Ben je representatief En een beetje commercieel? En houd je van chocolade? Dan hebben wij jou nodig! Stuur je cv naar info@henkkoenen.nl www.henkkoenen.nl BN 2018-17

GEZOCHT AVG Vloer en Wandtechnieken uit Ochten heeft werk voor u. Door onze sterke groei zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers Wij maken kunststofvloeren door geheel Nederland Bel ons op 0344 645196 BN2018-18

BN2018-18

GEZOCHT wij zijn op zoek naar iemand die voor ons 25 cakebakblikken zou kunnen maken in de vorm van een toren. Bakkerij Muis Steenwijkerwold Reinske Muis www.bakkerijmuis.nl BN 2018-18

Advertenties blijven minimaal 2 edities vermeld in deze rubriek. Heeft u gevonden wat u zocht, of verkocht wat u heeft aangeboden, is de vacature ingevuld of de nieuwe baan gevonden? Laat het ons weten, dan verwijderen wij de advertentie.

De Bakkersplaats Geef hier uw gratis korte advertentie op voor nummer 1, 2019 van BakeryNext • nl Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : ........................................................... Contactpersoon : .......................................................... Adres : ..................................................................................................................................................... Postcode : ........................................................... Plaats : .......................................................... Telefoon : ........................................................... E-mail : .......................................................... Fax, of stuur dit formulier naar Bakery Next t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53 Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@bakerynext.nl


| 29

Kerst

Geef uw assortiment tijdens de komende kerstdagen een extra impuls. Keuze uit meer dan 20 kerstproducten. Bestellen kan via telefoon, fax of e-mail!

T 013 - 511 45 45

www.chocolateriealbert.nl


30 |

N uttige

adressen

ACCOUNTANCY AMS Accountants Tel. 0523 - 61 05 57 www.ams-accountants.nl Boschland Accountants & Adviseurs Tel. 0318-691111 www.boschland.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl Flynth Tel. 0546-831010 vestiging Almelo Tel. 026 - 3542600 vestiging Arnhem Tel. 043-3253535 Maastricht Tel. 0475-375500 vestiging Roermond Tel. 040-2552929 Eindhoven Tel: 0348-422 180 vestiging Woerden Tel: 038-4535 499 vestiging Zwolle www.flynth.nl ADVIES Bakery Academy Tel: 06 14960608 www.bakeryacademy.com Kolijn Bakkerij Advies Tel: 06-33104958 www.kolijnbakkerijadvies.nl Resultsplus Tel: 06-21835075 www.resultsplus.nl TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl AFREKENSYSTEMEN Compad Software Tel. 053-4329995 www.bakkerijsoftware.com De Luca Tel: 0594-514063 www.deluca.nl De Ridder & Den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 405550 www.digi.eu Evers Kassasystemen Tel: 073 645 8110 www.evers-kassasystemen.nl Graaggedaan.nl B.V. Tel. 085-7604360 www.graaggedaan.nl Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638690 www.marti-orbak.nl RBK Group Tel: 0570-680100 www.rbk.nl AUTOMATISERING AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088-4472133 www.safe-express.nl CSB-System Benelux BV Tel: 076-5307676 www.csb-system.com Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com Project Techniek Tel: 073-5991402 www.projecttechniek.nl PWR Pack International B.V. Tel: 0318-519757 www.pwr-pack.nl RBK Group Tel: 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036-5358070 www.reflex-systems.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Rolan Robotics Tel: 0229-248484 www.rolan.nl Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org S&T Veendam tel: +31625096880 www.serviceentechniek.nl Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl

Technisch Buro Rittershaus Tel: 030-2312392 www.rittershaus.eu www.terhaarnijverdal.nl Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl Tromp Group BV Tel: 033-2994373 www.trompgroup.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl BAKE/MAKE OFF Almost Ready bake-off Tel: 020-5110848 www.almostready.nl Banketbakkerij van Strien B.V. Tel: 0186-626326 www.koekjes.nl Banketbakkerij Wouter de Graaf B.V. Tel: 033-2997499 www.wouterdegraaf.nl Brown & Serve B.V. Tel: 020-5110844 www.brown-serve.com Comeba foodservice BV Tel: 0524-524928 www.comeba.nl Consenza Bakery Glutenvrij Tel: 036-5224887 www.consenza.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Délifrance Nederland bv Tel: 0180-485111 www.delifrance.nl Dero Foods Tel: 0183-500373 www.derofoods.nl Desem Steengoedbrood Tel. 024-3585404 www.steengoedbrood.nl D. van der Pol & Zonen bv Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Europastry Benelux Tel: 0181-698208 www.europastry.nl Handgemaaktbrood Tel: 085-2103500 www.handgemaaktbrood.nl Koekjesbakkerij Veldt Tel: 0318-514608 www.koekjesbakkerij.nl Lantmännen Unibake Nederland (Pastridor) (Schulstad) 0416-560088 www.lantmannen-unibake.nl Procema BV Tel: 0345-534748 www.procema.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Wolf ButterBack KG Tel: 06-41891399 www.butterback.com/nl BAKKERIJGEREEDSCHAP AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.bakkerijgereedschap.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ COVEKA B.V. Bakkerij- en Grootkeukentechniek Tel: 038-3313685 www.coveka.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl Francois Products Tel: 079-3619031 www.francoisproducts.nl Josto Innovatief in Roestvaststaal Tel: 0529-482244 www.josto.nl www.jostoshop.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Meijers Pan-Glaze vof Tel: 0543-512301 www.bakvormen.nl Rational Nederland Grootkeukentechniek BV Tel: 0546-546000 www.rational.nl BAKKERIJMACHINES AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Be-St Holland Products B.V. Tel: 085-0711877 www.deegcups.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Beldos Tel. 0032-36464048 www.beldos.com B & O Bakkerijtechniek BV Tel: 0165-316341

www.benobakkerijtechniek.nl BOGE Kompressoren B.V. Tel: 033 - 456 1586 www.boge.com/nl BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Divary Engineering & Bakery Services Tel: 0343-523880 www.divardy.nl Euroblades Tel: 0599-470746 www.euroblades.com FRITSCH GmbH Tel: 0049-9326830 www.fritsch.info Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl H.T.I. Bakkerijtechniek BV Tel: 024-6415848 www. htiwijchen.nl Handelsonderneming Freerk Wijma Tel: 0512-361574 www.freerk-wijma.nl Handelsonderneming Hengelo Tel. 074-2590900 www.hohhengelo.nl Handelsonderneming van Snippenberg Tel: +31 (0) 6 40996849 www.bakkerijwereld.com Interbake BV Tel: 0548-622751 www.interbake.nl JAC Tel: +32 (0)4 234 98 70 www.jac-machines.com Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Kalmeijer B.V. Tel: 070-3888950 www.kalmeijer.com KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com König Nederland Tel: 0183-682868 www.koenig-rex.com Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Müssana www.mffnijverdal.nl Tel. 0548-619036 Technisch Buro Kortlever BV Tel: 0183-352955 www.kortlever.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Jan de Ruyter bakkerijinstallaties Tel: 0181-627652 www.jdr.nl SVM Bakery Machines Tel: 06-17018966 www.svm-bakerymachines.nl S&T Veendam tel: +31625096880 www.serviceentechniek.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Theo van Vliet Weesp Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Tromp Group BV Tel: 033-2994373 www.trompgroup.nl Twentrade Tel: 06-24325811 Unispray www.unispray.nl 0347-322097 Vanbakkernaarbakker BV Tel: 0181-410333 www.vanbakkernaarbakker.nl Vemag.nl B.V. Tel: 0412 - 640 858 www.vemag.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Woertman Nederland BV Tel: 030-6084141 www.woertman.nl BAKKERIJ MUSEUM Bakkerijmuseum ‘de oude bakkerij’ Tel: 0227-545014 www.deoudebakkerij.nl Bakkerijmuseum Luyksgestel Tel: 0497-541314 www.bakkerij-museum.nl Nederlands Bakkerijmuseum ‘Het Warme Land’ Tel: 038-4446190 www.bakkerijmuseum.nl BAKKERSKLEDING Buchholz International B.V. Tel: 055-5431791 www.buchholz.nl Chaud Devant Kokskleding en bakkerskleding Tel: 020-4941930 www.chauddevant.nl Devagro Bedrijfskleding Tel: 040- 2518304 www.devagro.nl J. Zoetelief B.V. Tel: 020-6246002 www.zoetelief.nl

CHOCOLADE Adviesburo 4P Tel: 0181 - 631599 www.4p.nl Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Bommels Conserven Tel: 0180-465255 www.bommelsconserven.nl Bonbon Atelier N. Limmen BV Tel: 075-6140571 CARLZ Tel.: 06 53 461 596 www.carlz.nl Chapter Chocolate Tel: 035-3034999 www.chapterchocolate.com Chocolade te koop Tel: 06-15882744 www.chocoladetekoop.nl Chocolaterie Albert bv Tel: 013-5114545 www.chololateriealbert.nl Chocolaterie Winters Tel: 040-20753142 www.winterschocolate.nl De Truffel BV Tel: 0348-434757 www.detruffel.nl De Jong Groothandel In Lekkernijen Tel: 035-6012806 www.dejonggroothandel.nl Dewaele Technical Agencies N.V. Tel: +32 (0)56 73 56 73 www.dta-industrial.be Dobla BV Tel: 072-5760770 www.dobla.com Ekris Chocola 06-14235699 www.ekrischocola.nl Handelsonderneming Zilco BV Tel: 036-5304519 www.zilco-industrial.nl Henk Koenen V.O.F. Chocoladevormen en machines Tel: 0161-452516 www.henkkoenen.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl JKV BV de chocoladevormenspecialist Tel: 0161-452290 www.jkvnl.com Leonidas Tel: 0165-534141 www.leonidas.nl Manfred Spaargaren confiserie Tel: 0297-540890 www.manfredspaargaren.nl Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Van Ham Groothandel B.V. Tel: 013-5051591 www.vanhamgroothandel.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Visser Zoetwaren B.V. Tel: 0593-523671 www.visser-zoetwaren.nl DECORATIES Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Dekom Tel: 040-2842050 www.dekomart.nl Dobla BV Tel: 072-5760770 www.dobla.com J. Gort Decoraties BV Tel: 036-5370144 www.gortdecoraties.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com Trend Decor Tel: 0492-324690 www.trenddecor.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl DEEGVERWERKING BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Tromp Group BV Tel. 033 2994373 www.trompgroup.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl WP Haton BV Te. 077-3071860 www.wp-haton.com DIENSTVERLENING 3W Makelaars Tel: 033-4323552 www.3wmakelaars.nl

Arbo Content Tel: 050-5293400 www.arbocontent.nl Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Beko Advies Tel. 088-2023200 www.beko-advies.nl Beko Benelux Tel: 0344-714714 www.beko-benelux.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl Coolen adviesburo brood- banket bakkerij Tel: 06-15871749 www.coolenadvies.nl De Bakkerij Architect BV Tel: 0317-47 12 39 www.debakkerijarchitect.nl Eurofins Food Testing Netherlands Tel. +31((0)88-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl Haaring Bakkerijadvies & Taxaties Tel: 0481-461842 www.bakkerijadvies-taxaties.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Interpolis Pensioenbeheer Tel: 050-5235500 www.interpolis.nl KTBA Kwaliteitszorg 0800-5558880 www.ktba.nl Lemstra Kwaliteitsbeheersing Tel: 06-23804888 www.lemstraqa.nl MKB Nederland Tel: 015-2191212 www.mkb.nl Molenaar & Partners BV Tel: 06-22933963 www.molenaar-partners.nl NBOV Tel: 0182-693030 www.nbov.nl Nederlands Bakkerij Centrum Tel: 0317-471247 www.nbc.nl N&S Quality Consultants B.V. Tel: 0418-575859 www.ns-quality.nl Payroll-Talent Tel 010-7891066 www.payroll-talent.nl PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030-6566010 www.precon-food.n Project Techniek Tel: 073-5991402 www.projecttechniek.nl Stichting Ambachtelijke Bakkerij Tel: 088 - 666 9 333 www.ambachtelijkebakkerij.nu TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl DOSERING Bakon food equipment bv Tel: 0113-244330 www.bakon.eu.com/nl Kombimix / Makombi Tel: 0413-292903 www.kombimix.nl Terlouw / Unidos Tel: 055-5768628 Tromp Group BV Tel. 033 2994373 www.trompgroup.nl Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl EETBARE BEDRUKKING Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com ETIKETTERING Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Compad Software Tel. 053-4329995 www.bakkerijsoftware.com De Koningh Coding & Labeling BV Tel: 026-741000 www.dekoningh.nl EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Tegra Systems BV Tel: 0228-582780 www.tegrasystems.nl FORMULES Ambachtsbakker Tel: 033-2999053 www.ambachtsbakker.nl Bart’s Retail Tel: 024-6782782 www.bakkerbart.nl Echte Bakkersgilde Tel: 0317-424342 www.echtebakker.nl

Heerlijk & Heerlijk Tel: 0345-470070 www.banket.nl Top Bakkers B.V. Tel: 055-5998222 www.topbakkers.nl GECONDITIONEERDE RUIMTE BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Jasca Food Technology BV Tel: 0541-293688 www.jasca.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162-512012 www.romaned.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com GIST AB Mauri Netherlands B.V. Tel: 078-6525600 www.abmauri.nl Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be GRONDSTOFFEN AB Mauri Netherlands B.V. Tel: 078-6525600 www.abmauri.nl Aigremont N.V. Tel: +32(0)42737100 www.aigremont.be Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be Backaldrin Benelux BV Tel: 076-5201047 www.backaldrin.com Bak Speciaal Tel: 033-4654810 www.bakspeciaal.nl Bakels Senior-N.V. Tel: 0294-414559 www.bakels-senior.nl Bakeplus BV Tel: 077-3829090 www.bakeplus.nl Webshop.bakeplus.nl Bake-Performance NV Tel: +32 (0)11 392 002 www.bake-performance.be Baktotaal Bouwhuis B.V. Tel: 0548-623016 www.bouwhuis.com Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Broer Bakkerijgrondstoffen BV Tel: 0182-612055 www.broerspijs.com Contined Tel: 0317-465410 www.contined.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux D. van der Pol & Zonen bv Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Dossche Mills Tel: +32 (0) 93814444 www.dosschemills.com Eicom Barneveld 0342-490700 www.eicom.nl Esbaco VOF Tel: 0229-210112 www.esbaco.nl FrieslandCampina Foodservice www.debic.com Hela Thissen bv Tel: 077-3204204 www.hela.nl Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG Tel. +49 (0)5971 808 21 -0 www.hemelter-muehle.de Hoogenboom Benelux BV / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Ireks GmbH Tel: 040-2263800 www.ireks.nl Koopmans Meel BV Tel: 058-2948494 www.koopmansmeel.nl Meneba B.V. Tel: 010-4238911 www.meneba.com Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Multiflour Tel: 06-51063871 www.multiflour.nl Puratos NV 0168-326260 www.puratos.nl Remia C.V. Tel: 030-2297911 www.remia.nl Royal Buisman Tel: 038-3861487 www.royalbuisman.com Ruitenberg Ingrediënts Tel: 0571-270000 www.ruitenberg.nl Smilde Bakery Tel: 0299-372856 www.smildebakery.nl Suiker Unie Tel: 0165-525252 www.suikerunie.com


| 31

Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Vamo produkten v.d. bakkerij BV Tel: 026-3646205 www.vamo.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Waddenmolen ‘t Hoogeland Tel: 595-454500 www.waddenmolen.nl Westfälische Lebensmittelwerke Lindemann GmbH & Co. KG Tel: 0049-522382030 www.lindemann-food.de Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl

MARKETING & PROMOTIE Bakkerij Monitor Retail Intelligence Consultancy Tel: 06-18514489 www.bricc.nl Bakkerij Support Marketing en Meer Tel: 06-10988842 www.bakkerijsupport.nl Bonvivantinsite Tel. 0341-258878 www.bonvivantinsite.nl Buro MC Marketing & Creatie Tel: 088-2341700 www.buromc.nl Frederik-Jan van der Meulen Internet Marketingspecialist/ Adviseur Tel: 06-41817663 www.frederikjan.nl Versplatform Nederland Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com

INKOOPORGANISATIES Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl

OLIËN EN VETTEN AAK Tel: 075-6278400 www.aak.com Levo Produktenmij BV Tel: 0517-394141 www.levo.nl Rotie BV Tel: 020-2606060 www.rotie.nl Smilde Foods Tel: 0513-639639 www.smildefoods.nl Smilde Natura B.V. Tel: 0513-639629 www.smildenatura.nl Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl

IJS Bakeplus BV Tel: 077-3829090 www.bakeplus.nl Webshop.bakeplus.nl IJs Totaal Tel: 06-12737802 www.ijstotaal.nl Laan Heiloo Tel: 072-5331425 www.laan.nl Valmar Benelux Tel: 030-6084144 www.valmar-benelux.nl IJSMACHINES Ezmatic Tel: 0478-855390 www.ezmatic.nl KASSASYSTEMEN Cikam Tel. 036-5397234 www.cikam.nl KOEL & VRIES Alaska Bedrijfskoeling Tel: 010-4600181 www.alaskacooling.com Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Dawsonrentals (Nederland) BV Tel: 010-4952955 www.dawsonrentals.nl Emondt’s Koeltechniek en Winkelinrichting BV Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Gram Nederland BV Tel. 0850-188370 www.gram.nl Heinen Freezing gmbh tel: 0049-44511220 www.heinen.biz HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/koelcelstelling Gerben Hekman Bakkerijtechniek Tel: 0548-610523 www.gerbenhekman.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl RBS Koudetechniek Tel: 06-20405669 www.rbskoudetechniek.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.koelcelbouwen.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Unifreezing BV 053-3031630 www.unifreezing.com Willemsen Koel- & vriesbouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl KRUIDEN & SPECERIJEN Hela Thissen BV Tel: 077-3204204 www.hela.nl Hoogpak BV Tel: 0512-523818 www.hoogpak.nl J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij B.V. Tel: 0521-514040 www.polak.nl Raps Benelux Tel: 0499-373525 www.raps.com Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl

ONGEDIERTEBESTRIJDING ANTICIMEX B.V. Tel: 088-5486660 www.anticimex.nl Lagerwey Bestrijding & Bescherming Tel: 0318-572859 www.lagerweybv.nl PCS Europe BV Tel: 079-3621144 www.pcs-europe.nl Pest Free Benelux Tel: 06-48731301 www.pestfree.nl Rentokil Pest Control Tel: 0800-7368654 www.rentokil.nl OPSLAG Plastibac Tel: 0180-415371 www.plastibac.nl OPLEIDINGEN Aeres Hogeschool Wageningen Tel. 088-0206700 www.aereshogeschool.nl/wageningen Albeda College Tel: 010-2901010 www.albeda.nl Bakery Institute. Tel: 075-6157226 www. bakeryinstitute.nl Da Vinci College Tel: 088-6572657 www.davinci.nl Deltion College Tel: 038-8503000 www.deltion.nl Fontys Opleiding Consumptieve Techniek Tel: 06-22958764 www.fontys.nl/bent HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen Tel: 088-8903637 www.haskennistransfer.nl Markland College OudenBosch Tel: 0165-390390 www.markland.nl NBA Praktijkopleider voor de bakkerijbranche Tel : 0317-471255 www.nationalebakkerijacademie.nl Rijn IJssel Vakschool Wageningen Tel: 026-3129600 www.rijnijssel.nl ROC Horizon College Tel: 072- 547 64 76 www.horizoncollege.nl ROC van Amsterdam Tel: 06-51110625 www.rocva.nl Scalda Tel: 0118-558300 www.scalda.nl OUWELS Primus Wafer Paper Tel: 075-6164061 www.primuswaferpaper.com OVENS Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Bakkerijtechniek bvba Tel: 06-42381369 www.bakkerijtechniek.com Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl

Brouwer Oventechniek Tel: 0548-614798 www.brouweroventechniek.nl Den Boer Baking Systems BV Tel: 0529-438383 www.denboerbs.nl Dijko Ovens BV Tel: 013-5942211 www.dijko.com Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Fri-Jado BV Tel: 076-5481000 www.frijado.nl Hebaco Bakovenbouw BV Tel: 0548611010 www.hebaco.nl Heuft Thermo-Oel GmbH & Co. KG Tel: 06-14659332 www.heuft-backofenbau.de Jansen Bakkerij Techniek bv Tel: 026-8400460 www.jbtechniek.com Lute Brouwer Oventechniek Tel: 0548-614798 www.lutebrouwer.nl MIWE agency Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.com Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Tromp Group BV Tel. 033 2994373 www.trompgroup.nl Woertmann Nederland BV Tel: 030-6084141 www.woertman.nl

Hygiëne Advies.nl Tel: 06-11186940 www.hygiene-advies.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Imbema Cleton B.V. Tel: 010-4345922 www.imbemacleton.nl/reiniging Innovi BV Tel: 0546-660710 www.innovibv.nl Interceil Nederland Tel: 0481- 420460 www.interceil.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Kolijn Bakkerij Advies Tel: 06-33104958 www.kolijnbakkerijadvies.nl Lamers Reinigingstechniek BV Tel: 0314-623341 www.lamersequipment.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl QleanAir Scandinavia Tel: 085-0471822 www.qleanair.com Stichting Voedsel Veiligheid­ inspectie Wageningen (SVVW) Tel: 0317 47 12 70 www.svvw.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl

THERMISCHE OLIE Rodun BV Tel: 040-2049479 www.rodun.nl

TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl

TRANSPORT- EN PROCESBANDEN Ashworth Belts B.V. Tel: 020-5813220 www.ashworth.com Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl

VLOEREN EN WANDEN AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Bolidt Tel: 078-6845444 www.bolidt.nl Cleanpanel Tel: 0342-420233 www.cleanpanel.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl Multipox Tel: 0578-696755 www.multipox.nl Rvs Afvoergoten BV Tel: 0299-671237 www.rvs-afvoergoten.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Vloersch BV Tel: 0181-776286 www.vloersch.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com

PETIT FOURS Goemans Versbakkerij Tel: 0251-238354 www.goemansversbakkerij.nl Patisserie Unique Tel: 035-5882395 www.patisserieunique.nl

REVISIE BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl

VERPAKKINGEN AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu bag-again Tel : 06-50656694 www.bag-again.nl Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Chocapack Tel: 088-6500165 www.chocapack.com De Beer Verpakkingen BV Tel: 071-5809207 www.debeerverpakkingen.nl Beko Verpakkingen Tel: 088- 20 23 210 www.beko-verpakkingen.nl F&F Verpakkingen Draagtassen en verpakkingen Tel: 0341-430413 www.fenfverpakkingen.nl Geppert - Band Tel: +31 (0)6-20901340 www.geppert-band.nl Gopack BV Tel: 0168-359909 www.gopack.nl Guillin Nederland BV Tel: 033-4656262 www.guillinnederland.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Haddeman Machines BV Tel : 076-5040978 www.haddemanmachines.nl Havelaar verpakkingen BV Tel: 075-6400100 www.havelaar-verpakkingen.nl Mediane Tel: 0346-285029 www.mediane-flexibles.com MetalArts Tel: 020-6150870 www. Metalarts.nl Niverplast Tel: 0548-538380 www.niverplast.com Paardekooper Verpakkingen Tel: 0186-648222 www.paardekooper.nl Sensabox Tel: 06-12724888 www.sensabox.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Tric Tel: 0515-435652 www.yourtric.com Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Ulma Packaging Tel: 0345-623800 www.ulmapackaging.nl

PINNEN CCV Nederland Tel: 088-228 9911 www.ccv.nl Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl PRIJSKAARTJES Toba Card Nederland Tel: 0299-657676 info@tobacard.nl PRODUCTIELIJNEN BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Rinc Europe Tel: 0345 473 984 www. rinceurope.com Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Tromp Group BV Tel. 033 2994373 www.trompgroup.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl REINIGING & HYGIËNE Bioclimatic Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Brilliant Group Select Partner van Nilfisk Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Cemex Trescon B.V. Tel: 079-346600 www.cemextrescon.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Green Clean Tel: 0653-200937 www.green-clean.nl HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/schuimtank Hospamed Tel: 06-28909802 www.hospamednederland.nl

RIJSKASTEN Van Asselt & Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Gerben Hekman Bakkerijtechniek Tel: 0548-610523 www.gerbenhekman.nl Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.rijskast.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl SILO’S Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Spekschoor Industriële Reiniging BV Tel. 0575-820000 www.silo-reiniging.nl Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl SNIJ- EN INPAKMACHINES AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Dijkstra Vereenigde Tel: 0320-266100 www.dijkstra.net Haddeman Machines B.V. Tel. (076)- 504 09 78 www.haddemanmachines.nl Omori Europe Tel: 088 - 666 7400 www.omori.eu Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl SPIJS & MARSEPEIN Broer Bakkerijgrondstoffen BV Tel: 0182-612055 www.broerspijs.com Esbaco VOF Tel: 0229-210112 www.esbaco.nl Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl Rens Automation BV Tel: +31 (0) 77-2300005 www.rensautomation.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl

UITZENDBUREAUS BRENBA Bakkerij Support Tel: 072-5315278 www.brenba.nl De Bakkerij Specialist Tel: 085-9021753 www.bakkerij-specialist.nl Uitzendbureau Het Ambacht Tel. 0591-555442 www.uitzendbureauhetambacht.nl MF Horeca personeelsdiensten Tel: 050 -3112244 www.mfhoreca.nl VAKBLADEN Bakery Next Tel: 0515-432140 www.bakerynext.nl Bakkers in bedrijf Tel: 088-2944834 www.bakkersinbedrijf.nl Bakkerswereld Tel: 088-5840673 www.bakkerswereld.nl NBT Magazine Tel: 024-3246146 www.nbtmagazine.biz VERLICHTING Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu

VERZEKERINGEN Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl De Goudse Verzekeringen Tel: 0182-544303 www.goudse.nl Interpolis Pensioenbeheer Tel: 050-5235500 www.interpolis.nl Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl Meeùs Assurantiën Tel: 0800-2356338 www.meeus.com Supergarant Zorg en Verzekeringen Tel: 070-3204680 www.supergarant.nl

VRUCHTEN & NOTEN Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Felix Cohen BV Tel: 0162-684120 www.felixcohen.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com VS Apple Industries BV Tel: 0527-203917 www.vsapple.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl WEBSHOPS Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl WEGEN EN METEN Delta Ohm Benelux BV Tel: 085-2731917 www.deltaohm.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com OCS Checkweighers BV Tel: 036-5252946 www.ocs-cw.com T Service Tel: 0485-542626 www.tservice.nl Testo BV Tel: 036-5487000 www.testo.nl Weegtechniek Holland Tel: 036-5222030 www.weegtechniek.nl WINKELINRICHTING Emondt Koeltechniek en winkelinrichting Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Infrashop Winkelinterieurbouw Tel: 030-2239970 www.infrashop.nl Interieurbouw Hans van de Goor Tel: 0492-383055 www.hansvandegoor.nl Interieurbouw Koning BV Tel: 0252-623020 www.interieurbouwkoning.nl LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl Redie Interieurs Oirschot BV Tel: 0499-573232 www.redie.nl Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl ZUIVELPRODUCTEN CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Twente Foods Tel: 053-5363005 www.twentefoods.nl Van Roemburg Ei & Zuivel Tel: 0342-471107 www.eienzuivel.nl Zuivelvers BV Tel: 0172-650794 www.zuivelvers.nl OVERIGE PRODUCTEN Markus & Markus Stroopwafels bv Tel: (0182) 61 88 24 www.stroopwafelsvanmarkus.nl Staat uw bedrijf nog niet in dit overzicht met nuttige adressen? Mail naar info@bakerynext.nl of bel 0515-432140


Bakkerij-halffabrikaten weer leverbaar, Directie enNu medewerkers danken u voor de goede relatie Pittige Kip ons ‘ovenheerlijke’ in het afgelopen enhetwensen u hele fijne feestdagen. seizoensproduct … Piri Pirijaar snacks

Ook in 2019 staan we weer graag voor u klaar met onze ‘ovenheerlijke’ producten. Ham-Asperge broodje

Bel direct via via Uw Uw leverancier! leverancier! Bel voor meer informatie, informatie, of of bestel bestel direct leverancier! Belvoor voormeer

KONSTANT-KWALITEIT KONSTANT-KWALITEIT

Plantijnweg Telefoon (0345) 53 5347 4748 48 Plantijnweg11 11 |||4104 4104BC BCCulemborg Culemborg || Telefoon Telefoon (0345) (0345) 47 48 Plantijnweg 11 4104 BC Culemborg info@procema.nl | www.procemabv.nl Fax www.procema.nl Fax(0345) (0345)53 5335 3553 53 || info@procema.nl info@procema.nl || www.procema.nl

PLANTIJNWEG 11 | 4104 BC CULEMBORG | TELEFOON (0345) 53 47 48 | INFO@PROCEMA.NL | WWW.PROCEMABV.NL

Bakery Next 18 2018  

De vakkrant voor de bakkerijbranche. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, in...

Bakery Next 18 2018  

De vakkrant voor de bakkerijbranche. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, in...

Advertisement