Page 1

|

Jaargang 6  |  Week 48  | 2016 |  Nummer 18

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

1

18 Maak van 2017 jouw succesjaar!

23 #DTV Waarom doet (bijna) niemand dit?

27

Voedingswaarde niet altijd verplicht

Meer garanties voor mkbkredieten vanuit Ministerie

Zorgen over terugloop duaal beroepsonderwijs

Door de invoering van Europese wetgeving moet per december 2014 verplicht allergeneninformatie gegeven worden. Vaak wordt ook december 2016 genoemd als datum waarop voedingswaardeinformatie gegeven moet gaan worden. Dit geldt echter niet voor horeca en versproducten in de supermarkt, versspeciaalzaak, ambachtelijke of ambulante bedrijven.

Bedrijven kregen door de financiële crisis nogal eens moeilijk geld los van banken, waardoor het vooral voor mkb-ers lastig werd om te kunnen investeren. Daar lijkt nu verbetering in te komen.

Werkgeversorganisaties maken zich zorgen over de terugloop van jongeren die duaal beroepsonderwijs volgen. Betere voorlichting, meer ruimte voor hybride vormen van beroepsonderwijs binnen bedrijven en aanpassingen in de financiering moeten dat probleem oplossen.

Lees verder op pagina 21

Lees verder op pagina 15

Lees verder op pagina 12 De vakkrant voor bakkend Nederland!


C

M

Y

M

Y

Y

MY

K

2

|

Van

COLOFON

de redactie

|

Groen licht Dit is alweer het laatste nummer van 2016! En met nog een heel belangrijke omzetmaand te gaan met Sinterklaas, Kerst en niet te vergeten, de oliebollenpiek, is zo’n laatste nummer er ook altijd weer eentje om wat terug te blikken op het afgelopen jaar en alvast vooruit te kijken naar het jaar dat gaat komen. 2016 is een jaar geworden waarin vele trends zijn doorgezet. Het economisch herstel is alleen niet meer zo broos als in 2015, dus dat belooft veel goeds voor 2017. BETROKKENHEID

In het afgelopen jaar waren er weer veel initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat varieerde van het gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen, energiebesparende maatregelen, het vervangen van plastic tassen door katoenen zakken, maar ook het toenemende gebruik van lokaal geproduceerde grondstoffen. Dat vinden klanten dan ook weer leuk en zo snijdt het mes aan twee kanten. Ook de goede doelen konden zich verheugen op een warme belangstelling vanuit de bakkerijsector. Diverse lokale en landelijke organisaties kregen in de een of andere vorm een bijdrage. GEZONDHEID

Een niet meer weg te denken onderwerp, zeker in onze sector waar al jaren veel discussie wordt gevoerd rondom de gezondheidsaspecten van brood. Vooral koolhydraten en gluten moeten het ontgelden en dat terwijl er intussen studieresultaten zijn die uitwijzen dat gluten lang niet altijd de veroorzaker zijn van de darmklachten, waarvan ze nu de schuld krijgen. Ook dit vraagstuk wordt voortvarend opgepakt door de ontwikkeling en introductie van producten op basis van andere

granen, zoals gerst, spelt en vooral haver. Ook zijn er meerdere koolhydraat-arme innovaties te melden geweest in 2016. PRIJZENCIRCUS

Evenals de afgelopen jaren waren er ook in 2016 weer vele verenigingsgebonden, regionale en landelijke wedstrijden. Te veel om op te noemen, en soms zelfs te veel om bij te houden. Het goede aan al deze wedstrijden is echter wel dat er continu aan productverbetering gedaan wordt. Productkwaliteit is een belangrijke, maar zeker niet de enige succesfactor om de consument te blijven binden. Daar is meer voor nodig…… Natuurlijk helpt het als er in de winkel oorkondes hangen en trofeeën te bewonderen zijn. Dat straalt naar de consument zeker iets uit, al moet daar wel bij worden vermeld dat het voor de consument wel duidelijk moet worden wat die trofee betekent. Niet voor de winnende bakker, maar voor deze consument. Ook de nieuwe Gouden bekroningen kan in die rij worden bijgezet. Het is weliswaar geen prijs behaald in een wedstrijd, maar wel een bewijs van kwaliteit, die voor de klant van belang is. BAKKEN IS ‘IN’

Het nog altijd populaire TV programma ‘Heel Holland Bakt’ heeft duidelijk zijn positieve sporen achter gelaten. Op vele plaatsen in het land zijn door ambachtelijke bakkers activiteiten georganiseerd, die geïnspireerd zijn op dit TV concept. Hiermee is niet alleen het bakken ‘in’, maar ook de bakker die hier handig op in speelt. Het kan beroepsdeformatie zijn, maar ik heb toch ook sterk het gevoel dat de bakker in de media meer positieve aandacht heeft gekregen dit jaar. Daarnaast zijn ook de drie bekendste bakkerijmusea elk op zijn eigen wijze bezig om meer bezoekers te trekken met behulp van aantrekkelijke programma’s.

KLANT IN DE WINKEL

Ook in 2016 waren er diverse grotere en kleinere jubilea te vieren en de betreffende ondernemers grepen deze gelegenheid uiteraard om de klanten te belonen en ook om nieuwe klanten te trekken. Dit blijft ook voor 2017 een van de belangrijkste uitdagingen: hoe krijg je meer mensen in de winkel die of vaker kopen of meer per keer kopen. Dat zijn de twee belangrijkste methoden om minimaal de marktgroei te kunnen bijhouden en te voorkomen dat er nog meer omzet weglekt naar de retail. Om hierbij behulpzaam te zijn, is er ook in 2016 weer flink gewerkt in diverse soorten workshops en inspiratiesessies. FINANCIERING

Om bij te blijven en te kunnen groeien, was ook in 2016 veel krediet nodig. Banken waren niet altijd genegen om die te verstrekken en dat heeft de groei vast en zeker wat afgeremd. Alternatieve financieringsvormen zoals een Kredietunie en crowdfunding hebben dit nog niet helemaal kunnen opvangen. KENNIS

Kennis is macht. Een oud gezegde, dat nog steeds opgaat. Daarom is het goed om vast te stellen dat diverse bakkers buiten de branche en buiten de landsgrenzen hebben gekeken naar allerlei innovatieve concepten, om op basis daarvan zelf met innovatie aan de slag te gaan. Scholen investeren ook weer in faciliteiten en programma’s, dus dat geeft de burger moed. 2017

Alles overziend lijkt het sentiment (nog) positiever dan vorig jaar rond deze tijd. Vele tendensen hebben zich voortgezet en in dat opzicht verschilde 2016 niet eens zoveel van 2015. Met de nu wat steviger lijkende opleving van de economie zou je dus voorzichtig mogen concluderen

Jaargang 6 | Week 48 | 2016 | Nummer 18

QA Base vereenvoudigt het beheren van documenten, verbeteracties, grondstoffen en risico’s. Gebruikers zijn via een persoonlijk dashboard

18 Maak van 2017 jouw succesjaar!

23 #DTV Waarom doet (bijna) niemand dit?

27

dat de lichten voor 2017 op groen staan. Dat er minstens zoveel kansen komen als het afgelopen jaar het geval was. Maar anderen zien deze kansen ook. Ze strijden om dezelfde consument, daarom is het zaak scherp te blijven. Scherp op kwaliteit, scherp op communicatie met de klant. In de winkel en daarbuiten. En dat de social media hierbij een‘must’ is moge duidelijk zijn. Ken je klant persoonlijk. Zowel ‘live’ als digitaal. Help elkaar als collega’s in de sector daar zoveel mogelijk bij door elkaar op te zoeken. Ook dat kan ‘live’ in je eigen zaak of tijdens bijeenkomsten, maar ook via de media. In dat verband wijs ik nog een keer op onze rubriek #DTV #Durftevragen #Durftevertellen, waar we in 2016 mee gestart zijn. We hopen in 2017 nog vele verhalen van jullie te mogen optekenen en te delen. Maar voor het 2017 is, moet er nog veel gebeuren! Er ligt nog een drukke maand voor de boeg, waarin er hopelijk ook wat tijd overblijft om te genieten in huiselijke kring en alvast aan 2017 te denken…. Het jaar waarin u ons 100e nummer kunt verwachten. Mede namens het team van Bakery Next wens ik jullie naast natuurlijk alle zakelijke successen heel fijne feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2017 toe. Hans Sangers

Quality Software Company lanceert QA Base Na ontwikkeling en testen lanceerde Quality Software Company onlangs QA Base. Dat is een onderdeel van QA Online, de online software-suite ontwikkeld voor en door kwaliteitsmanagers in de Food. QA Online is ontwikkeld om het werk van kwaliteitsmanagers eenvoudiger en efficiënter te maken.

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

1

Voedingswaarde niet altijd verplicht

Meer garanties voor mkbkredieten vanuit Ministerie

Zorgen over terugloop duaal beroepsonderwijs

Door de invoering van Europese wetgeving moet per december 2014 verplicht allergeneninformatie gegeven worden. Vaak wordt ook december 2016 genoemd als datum waarop voedingswaardeinformatie gegeven moet gaan worden. Dit geldt echter niet voor horeca en versproducten in de supermarkt, versspeciaalzaak, ambachtelijke of ambulante bedrijven.

Bedrijven kregen door de financiële crisis nogal eens moeilijk geld los van banken, waardoor het vooral voor mkb-ers lastig werd om te kunnen investeren. Daar lijkt nu verbetering in te komen.

Werkgeversorganisaties maken zich zorgen over de terugloop van jongeren die duaal beroepsonderwijs volgen. Betere voorlichting, meer ruimte voor hybride vormen van beroepsonderwijs binnen bedrijven en aanpassingen in de financiering moeten dat probleem oplossen.

Lees verder op pagina 21

Lees verder op pagina 15

Lees verder op pagina 12 De vakkrant voor bakkend Nederland!

Jaargang 6, week 48, 2016, nr. 18 Bakery Next, de vakkrant voor bakkend Nederland. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Verschijnt 18 x per jaar. Uitgave van: Addictive Media Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515-432140 Fax: 0515-432153 www.addictivemedia.nl BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 (excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Redactie: Hans Sangers Wendy Noordzij E-mail: redactie@bakerynext.nl Twitter @bakerynext Redactieadvies: Coen de Kok, Pascalle Mulder, Frans Stommel, Ale Kor Riedstra en Jolanda van Voorthuizen Aan dit nummer werkte(n) mee: P. Ehren, Gerard Hardeman, Liane en Carola de Ruijter Fotografie: Cover: Bakkerij Support Hartpagina: Bakery Next Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker Tel: 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Vormgeving: Peter Tiel Druk: Rodi Media

continu op de hoogte van de status van hun kwaliteitssysteem. In één overzicht zien ze verbeteracties, taken, documenten en veranderingen in wetgeving. Daarnaast is QA Base gekoppeld aan de RASFF- en Riskplaza-databases voor een optimale gevarenanalyse. ‘We hebben hier heel hard aan gewerkt.’, aldus Ruud Stoop, manager bij Quality Software Company, ‘En we gaan door. Het komend jaar gaan we ons team versterken en QA Online sterk uitbreiden. Dit is pas de eerste stap.’

ISSN: 2212-8247

QUALITY SOFTWARE COMPANY

Quality Software Company (QSC) ontwikkelt software-applicaties voor Fast Moving Consumer Goods (FMCG). In deze applicaties wordt de kennis gebundeld van kwaliteitsmanagers en software engineers. QSC is onderdeel van de People

in Food Holding en heeft een zeer nauwe samenwerking met KTBA People In Food en Riskplaza. Meer informatie is te vinden op www.QAonline.com en per e-mail via op r.stoop@qualitysoftwarecompany.com en telefonisch op nummer 06-42579596.

Disclaimer: De Redactie van Bakery Next stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

K waliteit

in plaats van kwantiteit

Team Vreugdenhil winnaar Bakkersvakwedstrijden 2016A D V I E S , B A K K E R I J P R O J E C T E N E N - A U T O M AT I S E R I N G

Het team van Bakkerij Vreugdenhil uit Maasdijk heeft deze keer de Bakkersvakwedstrijden gewonnen. Evenals voorgaande jaren werd ook deze editie gehouden in het Fries Congrescentrum te Drachten. De tweede plaats was voor Bakkerij Van Bentum en de derde plaats werd ingenomen door Bakkerij Verba. Het team van Breimer uit Joure en Lemmer werd de winnaar van de Banket Top 5. De innovatietrofee ging naar Tim Boers, werkzaam bij winnaar Vreugdenhil. Het aantal te beoordelen producten was minder dan in het verleden het geval was, maar de jury stelde vast dat het kwaliteitsniveau juist hoger was. ‘Er moesten zelfs extra bekers worden aangeschaft en er waren veel eerste prijzen met lof’. Uiteindelijk was het Bakkerij Vreugdenhil die er in Drachten met de overalltitel Kampioen brood-, koek- en

A lle

Beko Techniek, de weg naar bedrijfszekerheidbanketbakken 2016 naar huis ging. Eerder die week werd Bakkerij Vreugdenhil ook al uitgeroepen tot Beste Bakker van Zuid-Holland (zie Bakey Next nr. 17) Voor de sierstukken was gekozen voor het thema ‘Techniek’. Een sierstuk mag gemaakt zijn van chocolade, brooddeeg of suikerwerk, zolang het maar uit 90 procent eetbare producten bestaat. Oneetbare onderdelen mogen alleen ter ondersteuning worden gebruikt. De winst in deze categorie ging naar M. de Jong van Bakkerij Putter. Veel

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10

tegenstand werd er niet geboden, want van de oorspronkelijk 9 inzendingen wisten er maar 3 uiteindelijk heelhuids Drachten te bereiken. Ook presentator Andreas Oerlemans van ‘Goed in Food.’ was dit jaar weer van de partij en hij toonde zich enthousiast over de creativiteit van de aanwezige brood- en banketbakkers. Maar hij had ook nog een advies voor de bakkerijsector: ‘bakkers kunnen nog wel wat leren van slagers en ondernemers in andere sectoren en (wereld)steden’.

Simon Stevinstraat 4 6603 BD Wijchen024 648 62 88www.beko-techniek.nl

# DURFTEVRAGEN #DURFTEVERTELLEN



In deze nieuwe rubriek van, voor en door bakkers mag je alles kwijt. Zijn zoals je bent en... “MET DE BILLEN BLOOT”.

VERTEL l VRAAG l MERK OP l DEEL

.KOMT. .HIER. .JOUW. .VERHAAL. .?.

Jouw foto

uitslagen

TOP 10

Bakkerijmachines op maat

BANKETBAKKERS TOP 5

NAAM

BAKKERIJ

PUNTEN

Team Vreugdenhil Team van Bentum Team Verba Team Haafs Team A.D. Ambachtelijke Bakkerij Braaksma Sander Jan Janssens Team Bakkerij Tjoelker Jacob Heemstra Herman Schepers Team Bakkerij de Boer Team De Loods

Bakkerij Vreugdenhil Bakkerij van Bentum Bakkerij Verba Bakkerij Haafs

527 515 501 491

Ambachtelijke bakkerij Braaksma Scholtens Bakkerij Gosse Tjoelker Echte Bakker Piet Haaksma Echte Bakker Herman Schepers Bakkerij Teije de Boer Bakkerscafe de Loods

490 490 486 482 481 479 473

NAAM

BAKKERIJ

1 2 3 4 5

Breimer’s Bakkerij Ambachtsbakker De Jager Partyservice Freerk Albertema Bakkerij Haafs

Team Breimer’s Bakkerij Edwin Kamper Team Albertema Team Haafs Team A.D. Ambachtelijke Bakkerij Braaksma

PUNTEN

302 228 216 210

Ambachtelijke bakkerij Braaksma 208

NAAM

BAKKERIJ

1 2 3 4 5

Breimer’s Bakkerij Bakkerij Koopmans Echte Bakker V/d Veer Echte Bakker Herman Schepers Banketbakkerij De Korenbloem

PUNTEN

156 154 152 150 145

TROFEEËN TROFEE NAAM Krokant brood trofee Bas Leersum, Doorwerth Sinterklaas trofee Team van Bentum, Lobith Innovatie trofee Tim Boers, Maasdijk Oud en Nieuw trofee Team A.D. Ambachtelijke Bakkerij Braaksma, Oentsjerk Chocolatier trofee Team Nijstad, Oosterwolde Koek trofee Team A.D. Ambachtelijke Bakkerij Braaksma, Oentsjerk Sierstuk trofee M. de Jong, Heemskerk Taart trofee Team Verba, Brakel Brood trofee Klaas Noordzij, Rijssen Mediteriaans brood trofee Henk Breimer, Lemmer Vloerbrood trofee Team van Bentum, Lobith Kleinbrood trofee Team van Bentum, Lobith Meergranen trofee Team van Bentum, Lobith Korstdeeg trofee Team Verba, Brakel Talent van het jaar Robert Hanje, Scharsterbrug Vruchtenbrood trofee Team Verba, Brakel Stukswerk trofee B. van der Meer, Damwoude Cake trofee Team Breimer’s Bakkerij, Joure Roggebrood trofee Gregory Breimer, Lemmer Suikerbrood trofee Team Bakkerij Tjoelker, Drachten Beschuit trofee Team A.D. Ambachtelijke Bakkerij Braaksma, Oentsjerk

Schroom niet en laat eens van je horen! Want door te delen krijg je

JEUGD TOP 5 Robert Hanje Wilco Letteboer Koen de Blaey Roy Schepers Pieteke van Gosliga

Groet, Bakker.......

BAKKERIJ De Seelse Bakker Bakkerij van Bentum Bakkerij Vreugdenhil Ambachtelijke bakkerij Braaksma De Echte Bakker Nijstad Ambachtelijke bakkerij Braaksma Bakkerij Putter Bakkerij Verba Patissier en broodspecialist Van Otten Breimer’s bakkerij Bakkerij van Bentum Bakkerij van Bentum Bakkerij van Bentum Bakkerij Verba Breimer’s bakkerij Bakkerij Verba Bakkerij Heslinga Smulpaleis Breimer’s bakkerij Breimers Bakkerij Bakkerij Gosse Tjoelker Ambachtelijke bakkerij Braaksma

PUNTEN 153 149 72 150 161 153 82 94 159 150 158 147 158 152 156 147 152 230 74 81 89

#interactie #herkenning #verbinding #inspiratie  redactie@bakerynext.nl

of  06-10716681

PAYROLL OF LOONDIENST BEREKEN SUPERSIMPEL DE VOORDELEN MET ONZE ONLINE CALCULATOR

WWW.LOONVERGELIJK.NL Heeft u nieuws, foto’s, een compliment, of een kat voor het volgende nummer? Laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl

3


4

|

D esem ,

duurzaamheid en lokale binding

Tom van Otterloo opent 2e bakkerij met winkel en bakkerscafé Op 9 november heeft Tom van Otterloo zijn biologische desembakkerij geopend aan de Steenstraat 81 in Arnhem. De bakkerij is volledig open en is zichtbaar geplaatst in de winkel met bakkerscafé. De opening is zonder festiviteiten gepaard gegaan: ‘We hebben geflyerd in de wijken rondom onze winkels want we hebben natuurlijk wel wat te vieren’, zegt Tom. ‘Er is wat vertraging opgelopen en nog niet alles is helemaal klaar, maar we kunnen bakken’. De klanten kunnen de bakkers overdag tijdens de openingstijden aan het werk zien. Wanneer de tafels voor het bakkerscafé klaar zijn kunnen klanten er ook terecht voor ontbijt, lunch, soep, hartige taart en natuurlijk Arnhemse Peezekoffie.

De nieuwe bakkerij is gebaseerd op vier pijlers; desem, duurzaam, een korte keten (transparantie, faire prijs voor iedereen) en nauwe samenwerking met de wijk en stad. Er is veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Dat geldt zowel

voor de inventaris, veel komt van de kringloopwinkel, de oven en bakkerijmachines zijn tweedehands, als voor de manier waarop het pand verwarmd wordt. Hiervoor is de keuze gemaakt voor een systeem dat zowel verwarmt als koelt en de

bestaande verwarmde lucht zodanig hergebruikt, dat er zo min mogelijk energie wordt verspild.. Een gedeelte van de inrichting is ontworpen en gemaakt door kunstenaar Niek Wagemans. Gemaakt van materiaal dat hij samen met Tom, Franske en Sebastiaan Hetterschijt, een nieuwe partner in het bedrijf, in de wijk verzameld heeft. Veel buurtbewoners gaven spontaan ramen, oude (serre)deuren en zelfs het granieten aanrecht bij de horecacounter is afkomstig uit de wijk. Het ontwerp van de winkel is van Desarc. De toonbank, broodrekken en tafels zijn speciaal gemaakt door Monolyte eveneens een Arnhems bedrijf. Zelfs een aantal nieuwe medewerkers is afkomstig uit de wijk. Zij waren betrokken bij een talentenprogramma van de Stichting Blauwe(W)ijkEconomie in het Spijkerkwartier.

BAKKERIJ TOM VAN OTTERLOO

Door deze nieuwe stap wordt het biologische desem assortiment verder uitgebreid. Ook viennoiserie zoals Franse croissants en chocoladebroodjes worden in de Steenstraat gemaakt én gebakken.

De producten van beide bakkerijen zijn in alle drie winkels (ook in de Graaf Lodewijkstraat in Arnhem heeft Tom van Otterloo een winkel) verkrijgbaar. FOODSTRAAT VAN ARNHEM

20 jaar geleden begon Tom van Otterloo zijn bakkerij in De Steeg. Daar zal de productie van het ‘gewone’ busbrood blijven plaatsvinden. Naast het bakken van brood heeft het bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Tom participeert in de wijk, werkt bij voorkeur met biologische en/of streekproducten en werkt graag samen met lokale ondernemers of kunstenaars. Het bedrijf wil zich samen met haar personeelsleden en andere ondernemers gaaninzetten om de Steenstraat dé Foodstraat van Arnhem te maken.

Elke ondernemer heeft zijn eigen verhaal en identiteit. Infrashop werkt als geen ander samen met de ondernemer om dit zo sterk mogelijk te vertalen naar de nieuwe winkelomgeving. De veranderingen in de markt en bij de consument zijn voor iedereen zichtbaar en voelbaar. Wat de winkels gemeen hebben is dat ze naadloos aansluiten op de behoeftes van de hedendaagse consument. Met als resultaat winkels waar klanten eerder naar binnen lopen, meer producten zien en meer besteden. Kortom, winkels met een gezond toekomstperspectief.

www.infrashop.nl info@infrashop.nl 030-2239970

Van Disseldorp De Echte Bakker - Ulvenhout


|

10e Chocoladefestival Hattem Op zaterdag 14 oktober 2017 zal van 11 tot 16 uur de 10e editie plaatsvinden van het chocoladefestival in Hattem. Zoals altijd gratis

toegankelijk en georganiseerd door Rond Uit Hattem, met Adri Ras Jeroen Kikkert en Henderikus ­Cazemier in de commissie.

Onder: Hattem tijdens een vorige editie van het chocoladefestivalBakkerijgereedschap online G R O OT S T E A S S O R T I M E N T P R O F E S S I O N E E L G E R E E D S C H A P

Beko Techniek, de weg naar bedrijfszekerheidSimon Stevinstraat 4 6603 BD Wijchen024 648 62 88www.bakkerijgereedschap.nl

Heeft u nieuws, foto’s, een compliment, of een kat voor het volgende nummer? Laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl

Alpha Basic Compact

NBOV zoekt kandidaten voor bestuur Sinds het vertrek van Jaco Koolaard en vicevoorzitter Niek de la Haije bestaat het NBOV-bestuur uit vijf personen. Het bestuur vindt uitbreiding wenselijk in verband met het draagvlak onder de leden. Daarom is het NBOV bestuur op zoek naar leden die belangstelling hebben om een van de beide vacatures in te gaan vullen. Omdat de huidige bestuursleden afkomstig zijn uit de provincies: Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland, hoopt het bestuur, met het oog op de

gewenste regionale spreiding, dat vooral geïnteresseerden uit de overige provincies zich kandidaat stellen. De NBOV is als belangenbeharti-

ger van de ambachtelijke (banket) bakkerij actief op de beleidsterreinen arbeid, onderwijs, voedselveiligheid, economie & omgevingsvraagstukken en imago. Het nieuwe bestuurslid levert een bijdrage aan het beleid op al deze terreinen.

Kerst

De meest complete inpakbaan !!! Klein van formaat en klein in prijs !!!

Meer informatie is te vinden op www.nbov.nl

Geef uw assortiment tijdens de komende kerstdagen een extra impuls. Keuze uit meer dan 20 kerstproducten. Bestellen kan via telefoon, fax of e-mail!

T 013 - 511 45 45

www.chocolateriealbert.nl

5


6

|

Ezmatic haakt in op marktvervaging in de bakkerij

Doseer dé beste oliebollen met de

Marktvervaging, of ‘blurring’ is te zien in vele markten. Ondernemers verbreden zich door naast hun ‘core-business’ zich ook actief bezig te houden met nieuwe concepten en producten. Het doel is dan om zich duidelijker te profileren en te onderscheiden, om uiteindelijk meer consumenten te trekken, of meer aan bestaande klanten te verkopen.

• multi-functioneel

• neemt al uw handmatige doseringen over • eenvoudig te reinigen • in hoogte verstelbaar

• leverbaar in combinatie met onze frituurbakken Ook produceren wij appelbeignetlijnen, volautomatische

frituurlijnen tot 20.000 oliebollen per uur, hefkiepinstallaties en telbanenmet automatische aan- en afvoersystemen.

0515 - 33 19 58

info@v-technology.eu

Vtech[A4-flyer]-2016.indd 1

D e W e e s p e r M o p p e n T r o mm e l

www.v-technology.eu

31-08-16 11:08

Ook binnen de bakkerijsector is dit waar te nemen en fabrikanten van apparatuur spelen hier op in. Een voorbeeld hiervan is de GelatoMachine, waarmee iedereen vers ijs kan bereiden, zonder dat daar een speciale bereidingskeuken voor nodig is. Dit soort machines stelt een bakkerij in staat om zonder veel investeringen en aanpassingen, vers ijs te bereiden. Door het toevoegen ijs aan het assortiment, ontstaat de mogelijkheid tot ‘foodpairing’. Het combineren van twee verschil-

lende foodproducten. Voorbeelden hiervan zijn een bolletje vers ijs op een warme wafel, opgerold in een pannenkoek, of in een croissant. ‘Dit soort combinaties kan voor de consument een extra reden zijn om naar de bakker te gaan’, aldus Harm Martens van Ezmatic, importeur van de GelatoMachine. Ezmatic verleent ondernemers die deze stap willen maken, ondersteunende service en heeft daarom een ‘Insperience Center’ geopend. Daar kunnen ondernemers uitgebreid de apparatuur te testen. Ezmatic verzorgt verder een training en ook is ondersteuning met ingrediënten mogelijk. ‘Er wordt een compleet ‘plug & play’ concept aangeboden met als doel de ondernemer maximaal te ontzorgen’, aldus Harm Martens. Het ‘Insperience Center’ is op afspraak geopend. Meer informatie is te vinden op www.ezmatic.nl

In een winkelcentrum loopt een meisje samen met haar moeder Sinterklaas tegen het lijf. De Sint geeft het meisje een hand en vraag haar hoe ze heet. Het meisje kijkt Sinterklaas dan heel boos aan en zegt niks. Sinterklaas vraagt het dan nog maar een keer: ‘Hoe heet jij eigenlijk?’ Het meisje zegt dan heel boos: ‘Dat heb ik je vanmorgen op school al verteld. Ben je dat nu alweer vergeten?!!’ Heb jij een leuke mop voor in deze rubriek? Mail hem naar redactie@bakerynext.nl

Pandriks lijft twee Duitse bedrijven in Sinds 1 november jl. is Pandriks Holding B.V.eigenaar geworden van de Duitse bio-bakkerij Gutes Gut Gebacken GmbH en van meelproducent Sauer Mühle GmbH Beide bedrijven werden overgenomen van W-E-G Stiftung & Co. KG.

stelling om een leidende ambachtelijke bake-off bakker in Europa te worden. Met deze overname voegt Pandriks een bedrijf toe dat zich richt op de productie van hoogwaardig, ambachtelijk biologisch bake-off brood en zal blijven voortborduren op de biologische visie gestart door de Duitse bio-pionier Wolfgang Gutberlet en voormalige zusterbedrijf Herzberger. Met Pandriks als nieuwe partner kan GGG profiteren van de Pandriks bake-off technologie en know-how om zo versnelde groei te realiseren. Pandriks voegt extra (biologische) productiecapaciteit toe en is vanaf heden in staat om haar steeds groter wordende pan-Europese klantenbestand te bedienen vanuit het centraal gelegen Fulda, Duitsland. GGG zal worden aangestuurd door Andreas Swoboda; hij zal zich met name richten op verdere omzetgroei van GGG. GUTES GUT GEBACKEN EN SAUER MÜHLE

PANDRIKS

Het Meppelse Pandriks is producent van ambachtelijk, authentiek en kwalitatief hoogwaardig bakeoff brood. Pandriks brood wordt gebakken volgens een traditioneel bakprocédé wat wel tot 24 uur duurt. Hiermee wil Pandriks garanderen dat, ondanks de industriële productiemethode, de natuurlijke kwaliteiten van traditioneel brood, vrij van supplementen en additieven, behouden worden. Met de overname van GGG breidt Pandriks haar diepgevroren bakeoff productie uit naar het hart van Duitsland en zet het een verdere stap richting haar strategische doel-

GGG investeerde fors in haar nieuw gebouwde biologische bake-off fabriek die 100% natuurlijk brood produceert op basis van het unieke en transformerende ‘Pandriks bake-off-concept’. Haar biologische ingrediënten zijn afkomstig uit de water aangedreven korenmolen Sauer Mühle gelegen in Bamberg (Beieren, Duitsland), die deel uitmaakt van de transactie. Met de controle over de gehele waardeketen, betreedt Pandriks de grootste biologisch brood markt in Europa en kan het geïntegreerde biologische broodoplossingen aanbieden waarbij de focus ligt op lange termijn relaties met haar klanten.


|

7

U YT DEN O UDEN DOOSC HDeskundige bakkerijservice I N S TA L L AT I E , O N D E R H O U D , R E PA R AT I E E N R E V I S I E

Beko Techniek, de weg naar bedrijfszekerheidSimon Stevinstraat 4 6603 BD Wijchen024 648 62 88www.beko-techniek.nl

J. ZOETELIEF SEDERT 1891

B.V.

Betere Bedrijfskleding

Dé specialist in bedrijfskleding voor VAN SLINGELANDTPLEIN 5 de detailhandel in TEL. (020) 624 60 02 1051 DD AMSTERDAMde foodsector FAX (020) 620 89 39

HOMEPAGE: www.zoetelief.nl Telefoon: 020-6246002

Fax: 020-6208939

EMAIL:info@zoetelief.nl

E-mail: info@zoetelief.nl

www.zoetelief.nl

Coveka Schoonmaak B.V.

VV-mei12-Zoetelief.indd 1

03-05-12 13:19

Uw Uwspecialist specialistin inhet hetreiniging reinigingvan vanbakkerijgereedschappen bakkerijgereedschappen

AANBIEDING GELDIG GELDIG AANBIEDING DECEMBER 2015 AANBIEDING GELDIG TOT TOT 31 31DECEMBER DECEMBER2016 2015

RVS RVS Ovenwagens Ovenwagens 800 800 xx 600 600 schoonmaken € 65,65,schoonmaken àà € Prijzen Prijzenexclusief exclusiefB.T.W. B.T.W.

Gokken bij de bakker Ingezonden door: P. Ehren, Tiel

Heeft u ook een leuke of bijzondere oude foto, stuur deze dan (met of zonder verhaal) naar Redactie Bakery Next, Schoolstraat 6 8603 XL in Sneek. Of mail deze naar redactie@bakerynext.nl

TE KOOP:

RVS VAN ’T WOUT WERKBANKEN Werkblad 550 x 90 cm. Ook beschikbaar 450 x 90 en 600 x 80 cm. Met opstaande achterrand van 7,5 cm. 5 uitneembare lades en 10 wielen. Dichte RVS vlonder en achterkant. Meer foto’s op

Ackersdijk.nl Tel. 06-51259700 ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS - INTERIEURS

MEER WETEN? KIJK OP

JOSTOSHOP.NL

SPIRIT OLIEBOLLEN MACHINES 3.995, voor informatie of een demonstratie

PORTIONSUPPORT.nl (033) 2994308 (06) 55192974

Echte Bakker Koenen Arnhem

WIJ WIJ REINIGEN: REINIGEN: ••broodwagens broodwagens ••ovenwagens ovenwagens ••platenwagens platenwagens ••kruisrekwagens kruisrekwagens ••bakplaten bakplaten ••broodkoppels broodkoppelsetc. etc. Bel Belvoor voormeer meerinfo info038-3333152 038-3333152 •• www.covekaschoonmaak.nl www.covekaschoonmaak.nl


8

|

G epersonaliseerde

bonbondoosjes

Trenddecor komt met nieuw concept ‘Printàbox’ Deze nieuwe serie bonbondoosjes van Trenddecor, Printàbox, is ontwikkeld om verzendbaarheid te combineren met uitstraling en flexibiliteit Voor een bonbondoosje is het design een belangrijk aspect. Daarom heeft Trend Decor haar nieuwe bonbondoosjes voorzien van een speciale folie die bedrukbaar is. Dat maakt dat deze bonbondoosjes bijvoorbeeld geschikt als relatiegeschenk of als bedankje. Vrijwel alles is mogelijk; bedrijfslogo, foto’s, tekst, groet of wens. Alle zijden van het doosje kunnen bedrukt worden. Ook bestaat er de mogelijkheid om een vast hoofddesign te maken, waar in enkel een afbeelding aangepast hoeft te worden. Elk gewenst aantal is daarbij mogelijk. Klanten mogen namelijk ook zelf met een ontwerp komen. Een ander belangrijk aspect waarvoor deze doosjes ontwikkeld zijn, is de verzendbaarheid.

C hocolade

soufflés van

Bommels Conserven biedt een assortiment chocolade soufflés, gemaakt door de Oostenrijkse patissier Thomas Göttinger. Ze hoeven alleen nog maar te worden verwarmd om in een handomdraai een gastronomisch dessert op tafel te kunnen zetten. Het assortiment bestaat uit vier varianten: Kersen, Triple Chocolate, Sinaasappel

OCS komt met compacte RVS Controleweger Het bepalen van gewichten met hoge precisie vormt een van de belangrijkste grondslagen voor de best mogelijke economisch prestatie in een productielijn. OCS komt nu met haar nieuwe controleweger EC-E-VA in het prijssegment. Deze controleweger is een uitbreiding van de ‘Essential’-serie en is volledig in roestvrij staal uitgevoerd. Het zijn stevige doosjes die voldoen aan de eisen om met de standaard brievenbuspost verstuurd te mogen worden. Zodoende kunnen klanten bijvoorbeeld een speciaal doosje bonbons naar hun relaties sturen. VAKVERDELING EN MATEN:

is het mogelijk om een kartonnen vakverdeling mee te leveren. De vakverdeling wordt, indien gewenst, tegelijk met de bonbondoosjes uitgeleverd Bij de grote doosjes kan gekozen worden voor een zilverfolievouwkarton, met een 5-baans verdeling. Alles wordt hierbij plano geleverd.

De nieuwe doosjes zijn leverbaar in 2 maten: klein, voor ca. 9 bonbons en groot, voor ca. 25 bonbons. Bij het kleine doosje

Meer informatie is telefonisch te verkrijgen op nummer 0492-324690 of per e-mail via info@trenddecor.nl

NAUWKEURIGHEID

band-afstanden en bandbreedten, plus de mogelijkheid voor diverse uitwerpsystemen en communicatiemogelijkheden. Combinatie met een metaaldetector behoort ook tot de mogelijkheden evenals diverse opties, zoals het aansturen en corrigeren van een vulmachine of onze netwerksoftware ComScale inclusief externe bediening waaronder remote productwissels. Deze compacte checkweigher is voorbereid voor gebruik voor e-teken (hoeveelheidsaanduidingenbesluit, de HAB) en kan conform de MID worden gekeurd. De I/O-module heeft 8 digitale ingangen en 12 digitale uitgangen

De EC-E-VA controleweger is specifiek ontworpen voor standaard applicaties bij in-line wegen met een maximale capaciteit tot 150 producten per minuut. Het model onderscheidt zich door zijn innovatieve ontwerp waarbij de loadcell, motoren en transportband structuur zijn vervaardigd in roestvrij staal (beschermingsklasse IP 65) en wordt aanbevolen voor gebruik bij lichte tot middelzware natte omgevingen. Sint_kerst_265x186mm 15-09-2011 10:36 De toegapaste hightech weegcel uit Pagina 2 eigen huis, op basis van elektromagnetische krachtcompensatie (EMK), SHOWROOM moet bijdragen aan een hoge OCS in Nederland is uitgebreid Geef uw assortiment tijdens de komendenaar feestdagen extra impuls, met deze nauwkeurigheid, betrouwbaarheid totaal een 4 personen en de veskwaliteitsproducten van Chocolaterie Albèrt. Bestellen kan via telefoon, fax of e-mail! en efficiëntie. tiging in Almere wordt momenteel verbouwd. Er wordt gewerkt aan een showroom en een testruimte DIVERSITEIT welke in januari volledig in bedrijf De controleweger heeft een 8’ zal zijn. De klanten hoeven dan niet kleuren touch screen en heeft een meer naar de fabriek in Duitsland makkelijk te bedienen, operatorvriendelijk menu. Het systeem is leverbaar in verschillende weegbeMeer informatie en alle producten zijn te reiken met een brede diversiteit aan vinden op www.ocs-cw.com

B ommels C onserven en Abrikozen. Deze laatste soufflévariant is lactosevrij. De soufflés zijn per smaak verpakt per 6 stuks. Speciaal voor de feestdagen geeft Bommels Conserven op deze producten 5% korting (zolang de voorraad strekt).

St. Nicolaas

Regelmatig demonstraties van Italiaanse ijsexperts

Meer informatie is telefonisch te verkrijgen op nummer 0180-465255 of per e-mail via info@bommelsconserven.nl.

N BEGRIP BINNEN DE FOODSECTOR!

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2016. Ook in 2017 kunt u weer op ons rekenen.

SN A D E EG BE REIDI NG MA C H INES

tartende s r o o v t a a m p o s ie v Ad en ervaren ijsmakers

Voor het maken van ambachtelijk ijs en V EN M AT I C Dconsumptie EEG T R EC H T ER S V E Nbanket M AT I C K L E I hebben N B R O O DL I J N Ewij: N EN ST ER D OSER I N G EN

O P M A AT

V E N M AT I C DE C O J E T WAT E R S N I J DE R S

• Basisproducten • Verpakkingen voor o.a. ijs • Smaakpasta’s en poeders enHandelsonderneming ijstaarten ZILCO BV • Variegato’s en toppings • ijsgereedschappen R• Producten e n d e mvoor e nijstaarten t d o o r •t ijsmachines o e p a s seni nijsvitrines g van en ijsbonbons Kantoor

Fioringrasstraat 9-11 1313 LB Almere

Postadres

Postbus 1609 1300 BP Almere

Telefoon

036 - 530 45 19

techniek

DIVARDY

Energieweg 20 50 fax: 013 - 511 42 65 e-mail: in

Reeds 60 jaar leverancier voor al uw ijsgrondstoffen, verpakkingen en overige artikelen voor ijs of banket! Laan - Heiloo b.v. De Hoefsmid 35, 1851 PZ Heiloo T: 072 533 14 25 F: 072 533 83 26 info@laan.nl - www.laan.nl

Meer informatie over wat Venema voor uw bedrijf kan betekenen? Bel 0591 31 33 77

Venema Techniek & Service bv Robert Scottstraat 11 7825 AR Emmen T +31 (591) 31 33 77 F +31 (591) 31 17 15 E gj@venematechniek.nl

IJsgrondstoffen Disposables Horeca apparatuur www.venematechniek.nl

Folder Koning.indd 1

5-5-2011 9:20:13


|

Parade Oliebol

Lichte vanillesmaak. Zelf nog ei en gist toevoegen. Artikelnummer 4053205

Parade Oliebol Krokant

Ga voor goud

De perfecte oliebol? Parade!

Heeft een lichte vanillesmaak. Voor een oliebol met een lekker, dun krokant korstje. Zelf nog ei en gist toevoegen. Artikelnummer 4421902

Parade Oliebol Neutraal

Fris en neutraal van smaak. Uitermate geschikt om eigen signatuur aan toe te voegen zoals appel of kaneel. Artikelnummer 4111144

Parade Oliebol DM Heeft een lichte, frisse citrussmaak.

Gouden kansen voor u Wilt u tips of recepten voor de lekkerste oliebol? Meer informatie over de Parade-lijn? Vraag ernaar bij uw Zeelandia adviseur of bel met onze klantenservice via 0800-0367 of mail met msc@zeelandia.nl

WhatsApp ons op: 06 133 87 492

Uw klanten rijden er voor om, voor de allerlekkerste oliebollen! Verras bestaande én vergaar nieuwe klanten met de perfecte smaak en de ultieme bite. De perfecte oliebol is het resultaat van uw passie en vakmanschap en de kennis en kwaliteit van Zeelandia. Al deze ingrediënten samen verzekeren u van heerlijke oliebollen. Parade, de nieuwe naam voor de perfecte oliebol. Gemak, tijdswinst, constante kwaliteit én een mooie marge. Postbus 9 | 4300 AA Zierikzee T 0111-419000 | www.zeelandia.nl Facebook.com/ZeelandiaNederland

9


10 |

Puratos komt met Puravita Havermout Plus Uit Taste Tomorrow, het eigen internationaal trendonderzoek van Puratos onder 11.000 consumenten, is gebleken dat de consument steeds meer op zoek is naar voeding die naast lekker ook nog eens gezond is. Havermout, een product dat van oudsher bekend staat om zijn gezonde eigenschappen en lange verzadiging, sluit daar perfect op aan.

Small Business FOOD, Quality Makes Software the Difference hét softwarepakket voor de foodsector!

Daarom introduceert Puratos Puravita Havermout Plus. Brood op basis van Puravita Hanvermout Plus wordt gekenmerkt door zijn luchtigheid, het hoge haveraandeel, het hoge gehalte aan eiwitten en vezels, het lage percentage verzadigd vet en suiker. Het brood is bevat verder

veel vitaminen en mineralen en daarnaast ook zonnebloempitten en lijnzaad. Met Puravita Havermout Plus is zowel grootbrood als kleinbrood en zowel busbrood als authentiek vloerbrood te maken. Meer informatie is telefonisch te verkrijgen op nummer 0168 - 326260 en per e-mail via klantenservice@puratos.com

Zilver voor oliebollen van Stephan Venema Stephan Venema van Venemafood uit Sneek heeft op woensdag 9 november ‘zilver’ behaald tijdens de landelijke BakkersVakWedstrijden in Drachten. De oliebollen en appelbeignets van Venema draaien al jaren mee in de top van Nederland. Ze zijn onder andere beoordeeld op smaak, kleur, volume, model, korst en structuur.

Tegra Systems is leverancier, importeur en producent van industriële weeg- en etiketteerapparatuur. Naast de verkoop van standaardproducten en standaardsystemen, staan we internationaal bekend om onze maatwerkoplossingen

Hygiënische vloeren Voedingsmiddelen voor de bakkerijbranche

Het etiketteren van voedingsmiddelen is streng geregeld in de warenwet. Voedselveiligheidsnormen verplichten u gebruik te maken van een metaaldetectiesysteem. Naast metaaldetectiesystemen levert Tegra Systems ook productinspectiesystemen, zoals X-Ray- en visionsystemen. De systeemonderdelen van Tegra Systems sluiten allemaal op elkaar aan. Omdat we de software zelf programmeren, bent u ervan verzekerd dat alle onderdelen feilloos met elkaar communiceren. Wij leveren software op het gebied van orderverwerking, traceabillity, etiketteren, voorraadbeheer en facturatie.

Venemafood bakt tussen kerst en de jaarwisseling honderdduizenden ambachtelijke oliebollen en

appelbeignets voor verschillende winkelketens in Nederland. Zo ook voor de 68 supermarkten van Poiesz Supermarkten, eveneens uit Sneek. De eerste stappen voor de productie van duizenden oliebollen en appelbeignets worden al in de zomer gezet. ‘Voordat we op Tweede Kerstdag klokslag middernacht de productie voor de oudjaarsrally starten, zijn er al maanden van voorbereiding voorbij gegaan’, aldus Stephan. Sinds de derde week in november rollen al de eerste verse appelbeignets van de band.

KOMA KNOW-HOW 24/7 SERVICE

Met KOMA werk ik zorgeloos. Dankzij het TeleGuard

Quality Makes the Difference NA 1 UUR UITHARDING WEER VOLLEDIG 24-uurs systeem heb ik BELASTBAAR als ondernemer maximale de levensmiddelenindustrie Hygiënische vloeren zekerheid.is het een Te g r a S y s t e m s B . V. | H a n d e l s w e g 7 | 1 6 voor 9 3 deAbakkerijbranche Z W e r v e r s h o o f voordeel dat de vloeren naadloos kunnen worden vervaardigd. Holle en schuine Op vrijwel alle terreinen in de bakkerijT + 3 1 ( 0 ) 2 2 8 5 8 2 7 8 0 | E i n f o @ t e g r a s y s t e m s . nbranche l | whebben w wreactieharsvloeren . t e g r a s yhuns t e hoeken m s .zorgen n l ervoor dat hoeken en bruikbaarheid al tientallen jaren bewezen. En dat heeft een reden: het materiaal van de coating is naadloos, is vloeistofdicht en biedt om die redenen de beste voorwaarden voor een hygiënisch onberispelijke omgang met gevoelige levens- en genotmiddelen. Tevens is er een speciale uitvoering welke zeer geschikt is voor hoge temperaturen. Dit voor bijvoorbeeld in rijskasten en rondom bakovens.

buitengewoon goed bestand tegen zware belasting: er ontstaan zelfs bij hoge mechanische belasting door machines, heftrucks of zware containers geen gaten of scheuren die tot hygiëneproblemen met het TeleGuard systeem op afstand zouden kunnen leiden.

bochten zonder probleem zijn te reinigen. Alle KOMA installaties kunnen bewaakt Daardoor hebben kiemen en bacteriën in de randgebieden geen nisjes zich worden.ook Storingen aanomuw installaties worden door dit systeem onmiddellijk Alles in Eigen Beheer te nestelen. en automatisch gemeld aan de monitoring in ons callcenter in AVG Vloeren voertafdeling alles in eigen beheer uit zoals voorbereiden de onderWat ookRoermond. belangrijk is: Wij de reactieharscoaondernemen hierop meteen actievan door de storing op afstand op grond, uitvlakken en repareren van de tings van SILIKAL houden ook probleemte lossen of, inbelasting. overleg met u, ondergrond onze servicemonteurs te van mobiliseren. Door de en het aanbrengen de loos stand bij chemische vloer. Veelvuldig contact met zuren, zouten, onmiddellijke actie van de TeleGuard wordt de kwaliteit van uw product niet vetten, logen of reinigingsmiddelen laat Omdat vloeren zekerheid in de bakkerijsector de producten en geen blijvende sporen Besmetting aangetast enachter. bespaart u kosten. Optimale voor uw hygiënetoets moeten doorstaan, geven van levensmiddelen is daardoor nageprocesgang, daar gaat noeg onmogelijk. Tegelijkertijd is dehet vloerom.wij de oplossing aan!

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2016. Ook in 2017 kunt u weer op ons rekenen. De doorgangsvlakken zijn gemakkelijk, snel en grondig te reinigen. Speciaal voor

Welk Silikal product is geschikt voor een bakkerijvloer? Neem contact met ons op over welk Silikalproduct geschikt is voor een bakkerij vloeren via +31(0)344645196 of info@avgvloeren.nl Wij geven u vrijblijvend professioneel advies over de juiste bakkerijvloer.

Industrieweg 16 | 4051 BW OCHTEN Telefoon: 0344-645196 | Email: info@avgvloeren.nl

www.avgvloeren.nl

www.koma.com

VAKBEURS

5 & 6 MAART 2017 AUTOTRON ROSMALEN De nationale inspiratiedagen voor het ambachtelijke bakkersvak BV17_550x40_BakeryNext.indd 1


| 11

Carl Siegert beste horecabakkerij 2016

De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in Bakkerij Carl Siegert een vooruitstrevende organisatie die naar verwachting in de toekomst nog veel successen gaat behalen: ‘In een markt die continu in beweging is, weet Carl Siegert uitstekend te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en is zijn concurrenten vaak een slag voor’. BEWUST

Een familiebedrijf dat al 125 jaar bestaat, en nog steeds staat er een Carl Siegert aan het roer. ‘De afgelopen 20 jaar is de winkel met kleine bakkerij getransformeerd naar een omvangrijke bakkerij voor de horeca en het bedrijfsleven, waar met de modernste technieken wordt geproduceerd – maar nog steeds

ONTWIKKELING EN INNOVATIE

Ambacht en innovatie blijken een gouden duo, want het brood vindt gretig aftrek. Zwaan: ‘Het bedrijf werkt op basis van een zelf ontwikkelde unieke desemcultuur en heeft een ‘lange rijs’, dit maakt het brood langer houdbaar en zorgt ervoor dat de unieke en karaktervolle smaak van het brood volledig tot ontwikkeling komt. Op bedrijfsniveau gaat het om operational excellence: alle processen zijn geoptimaliseerd en waar mogelijk ondersteund door de modernste digitale technieken. Het bedrijf blijkt een inspiratiebron voor de horeca met verrassende broodconcepten.` Directeur-eigenaar Carl Siegert – een dromer, een denker, een durver en een doener, die het beste uit mensen weet te halen – is onophoudelijk bezig met ontwikkeling, innovatie en vooruitgang, vastbesloten als hij is om met zijn bedrijf aan de top te blijven. Alleen

aatst pl

het beste is goed genoeg’, aldus de jury. De jury is verder van mening dat Bakkerij Carl Siegert op deze gronden kan worden uitgeroepen tot winnaar in de Horecabakkerijbranche: ‘Gedrevenheid, duurzaamheid, passie, innovatievermogen, durf en visie, plus een sterke focus op de klant maken van deze organisatie een topper’. Bakkerij Carl Siegert (officiële naam: Bakkerij Carl Siegert sinds 1891 BV) is opgericht in 1996, maar vindt zijn oorsprong reeds in 1891. De onderneming is gevestigd in Harmelen en telt ongeveer 35 medewerkers.

cces g e su

ambachtelijk’, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie. ‘En met respect voor de planeet, zoals dat al sinds 1891 het geval is. Het graan, vrijwel altijd van biologische oorsprong, groeit zoveel mogelijk in Nederland en wordt gemalen op Hollandse windmolens, waarna het wordt verwerkt tot veelal handgevormd kwaliteitsbrood. Dat gebeurt energiebewust; het zonnepanelenpark op het dak levert 25 tot 30 procent van de benodigde energie.’

me t

Bakkerij Carl Siegert is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot winnaar 2016 in de categorie Horecabakkerijen. Het bedrijf heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering en een uitstekende reputatie. ‘Carl Siegert weet zijn enorme vakkennis te combineren met een innovatieve aanpak, waardoor het zeer hoog scoort op klanttevredenheid. Een geweldig familiebedrijf dat traditie combineert met technologie’, zo luidde het oordeel.

Iedereen Succesvol Iedereen Succesvol op SBS6 is het positieve, ondernemende, zakelijke lifestyleprogramma en wordt gepresenteerd door Myrna Goossen. Zij praat elke zondag om 12:00 uur met opvallend onderscheiden ondernemers en Bekende Nederlanders, die op inspirerende wijze hun geheime recept achter hun succes delen met haar en de kijkers. ‘Succesvol en positief in je leven staan. Dat willen we in Iedereen Succesvol op aangename wijze bespreken en het effect ervan tonen’, aldus Goossen. Iedereen Succesvol is een initiatief van stichting Het Nationale Business Succes Award Instituut en wordt geproduceerd door TV Media Partners.

tie en Werving & Selec Uitzenden Detacher iddeling diensten ZZP bem Payroll Personeels

g: Overige ondersteunin s) Demonstratie bakker( Sales nt me ge na Ma mInteri

Voor meer informatie: 102 brenba.nl • 06 - 430 30 www.brenba.nl • info@

Word vriend van Bakery Next DE VA K K R A NT V OOR B A K K E ND NE DE R L A ND

Inruilactie bij Winterhalter Van 14 november t/m 31 december 2016 geeft Winterhalter inruilkorting op een nieuwe vaatwasmachine. Deze actiekorting bedraagt dan 25% van de brutoprijs. Zo kan bijvoorbeeld een nieuwe UC-S voorlader glazenwasmachine aangeschaft worden vanaf € 2.961. Wegens het succes en de vele positieve reacties van vorig jaar heeft Winterhalter Nederland besloten de inruilactie dit jaar wederom te organiseren. Vanaf 14 november heeft iedere horeca-ondernemer, bakker en slager de mogelijkheid een oude machine in te leveren voor

een nieuwe Winterhalter vaatwasmachine of waterbehandelingsapparaat. Op de bruto aanschafprijs krijgt men onder meer een korting van 25%.

Meer informatie is telefonisch te verkrijgen op nummer 0161-220520, en per e-mail via info@winterhalter.nl

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK

Wanneer de nieuwe vaatwasmachine voorzien is van energieterugwinning is er naast het voordeel van de energiebesparing en een beter klimaat in de spoelkeuken ook de mogelijkheid de Energieinvesteringsaftrek (EIA) aan te vragen. Hiermee kan 58% van de investeringskosten van de fiscale winst afgetrokken worden (met een maximum van € 5.000,-).

Alle deelnemende bakkers en de mensen van Puratos, die deze dag mee hebben georganiseerd

De eerste door Winterhalter geproduceerde doorschuifvaatwasmachine

Alles wat u nodig heeft om perfecte chocolade te maken www.henkkoenen.nl info@henkkoenen.nl Telefoon 0161-452516

Facebook.com/henkkoenen

NOTEER DEZE DATUM IN UW AGENDA!

WWW.EASYFAIRS.COM/BAKKERSVAK-NL @BAKKERSVAKNL#BAKKERSVAK

VAKBEURS BAKKERSVAK

HOOFDSPONSOR VAN HET EVENT

11/11/16 10:10


12 |

Voedingswaarde niet altijd verplicht Door de invoering van Europese wetgeving moet per december 2014 verplicht allergeneninformatie gegeven worden. Vaak wordt ook december 2016 genoemd als datum waarop voedingswaarde-informatie gegeven moet gaan worden. Dit geldt echter niet voor horeca en versproducten in de supermarkt, versspeciaalzaak, ambachtelijke of ambulante bedrijven. De verplichting geldt alleen voor voorverpakte producten en daarbij zijn ook uitzonderingen.

alleen voor voorverpakte producten. Dus er hoeft geen hoeft geen voedingswaarde vermeld te worden voor producten zonder verpakking. Dit geldt vooral voor de horeca. VOEDINGSWAARDEINFORMATIE NIET VERPLICHT

Voedingsmiddelen die op de plaats van verkoop op verzoek van de consument of met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt vallen niet onder ‘voorverpakte levensmiddelen’. Hiervoor geldt dus geen etiketteringsplicht en er hoeft dus ook geen voedingswaarde-informatie gegeven te worden. Alleen de naam van het product en de allergeneninformatie zijn nodig. Een gesneden half bruin brood bij de bakker hoort in deze categorie. Omdat deze producten vaak wel een transportverpakking hebben, wordt deze categorie ook wel eens ‘verpakt’ genoemd.

VERPAKKING EROM

ONVERPAKT:

De Europese wetgeving maakt verschil tussen voorverpakte (fabrieks) producten en niet-voorverpakte producten. De indeling van een product in deze twee categorieën is bepalend of voedingswaarde informatie verplicht is.

Gerechten worden direct geconsumeerd na aankoop, of na consumptie betaald. Deze producten hebben geen verpakking. Voorbeelden zijn: • horecabedrijven en catering; • andere maaltijdverstrekkers zoals bij zorginstellingen.

VOORVERPAKT

VERPAKT:

Producten welke zijn voorzien van een verpakking en een etiket en elders worden geproduceerd dan verkocht.

Producten voor verkoop aangeboden in de winkel of op een andere plaats, om vervolgens mee naar huis te nemen. Daarvoor wordt dan ter plekke een verpakking om het product aangebracht. Voorbeelden zijn: • de supermarkt; • versspeciaalzaak; • ambachtelijke bakker/slager et cetera; • op de markt (of straathandel);

NIET-VOORVERPAKT

Ook sommige niet-voorverpakte producten kunnen een verpakking hebben. Er zijn grofweg twee soorten niet-voorverpakte producten

Daarnaast zijn ook enkele categorieën voorverpakte producten uitgezonderd van de verplichte voedingswaarde vermelding. Dit zijn producten genoemd die door de bereider zelf of via plaatselijke

detailhandel rechtstreeks aan de consument worden verkocht. Dit zijn dus producten die wel onder categorie ‘voorverpakt’ vallen en is een etiket met volledige ingrediënteninformatie en de andere verplichte vermeldingen wel noodzakelijk, maar geen voedingswaarde informatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor bevroren kroketten die een restaurant verkoopt aan plaatselijke snackbars of ontbijtkoek van de bakker welke langere tijd verpakt in de vitrine ter verkoop wordt aangeboden (geen dagvers product). IN WELKE CATEGORIE VALT MIJN PRODUCT?

De Beslisboom voorverpakt/nietvoorverpakte levensmiddelen van NVWA helpt bij het juist indelen van een product. Per categorie is aangegeven welke informatie wél gegeven moet worden. Dit artikel is tot stand gekomen m.m.v. Marjan van Ravenhorst, Allergenen Consultancy B.V. Meer informatie is te vinden op www.allergenenconsultancy.nl/voedingswaarde

JOSTOSHOP.NL

Branche Agenda DECEMBER 8 december Allergenen Consultancy Cursus allergenenmanagement Renswoude 14-15 dec AgriFoodTech Congres & Vakbeurs Den Bosch JANUARI 2017 9-12 januari Horecava, Amsterdam 21-25 januari Nationale Vakbeurs voor Brood- en Banketbakkerij en de Intersuc, Lyon 23 januari Ondernemersdag van de Bakkerij (Beko Advies), Maarssen FEBRUARI 2017 19-21 feb. Intersicop, Madrid 26 feb–2 mrt Gulfood, Dubai MAART 2017 13 en 14 maart Voorrondes Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje, Son 13-16 maart Modern Bakery, Moskou 17-22 maart Internorga, Hamburg (D) MEI 2017 4-10 mei Interpack, Düsseldorf 10-13 mei Bakery China’, Shanghai SEPTEMBER 2017 25 en 26 sept. Beko Najaarsdagen, Nieuwegein OKTOBER 2017 14 oktober Chocoladefestival, Hattem

ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS

MEER WETEN? KIJK OP

WHAT’S • NEXT?

VOEDINGSWAARDEINFORMATIE WEL VERPLICHT

SEPTEMBER 2018 15 – 20 september IBA, München (D)

De verplichte voedingswaarde informatie per december 2016 geldt

? t r a t S n a Goed v n e st i l a i ec p s e l ë i c n a n fi De ! j i r e k k a b e d in

www.bouwer-officier.nl

Rijndijk 139 Hazerswoude-Rijndijk Telefoon (071) 34 19 000 Fax (071) 34 12 716

MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERI ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK R INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA A RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVI MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERI ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK R INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA A RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVI MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERI ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK R INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA A RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVI MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERI ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK R INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA A RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVI MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERI

ONS NIEUWSTE PRODUCT...

WERP SNEL EEN BLIK OP JOSTOSHOP.NL EN BESTEL!

JOSTO BV EVENBOERSWEG 10, NIEUWLEUSEN TEL.: 0529 48 22 44 WWW.JOSTO.NL INFO@JOSTO.NL

JOSTO: INNOVATIEF IN ROESTVASTSTAAL


| 13

Ambachtelijk gevoel met papieren verpakkingen Knapperige, verse broden verpakt in een knapperige papieren zak. Dat is volgens Sarco Packaging het gevoel van even naar de plaatselijke bakkerij gaan. Een ambachtelijk gevoel dat consumenten willen ervaren wanneer zij een brood kopen. Een verpakking kan volgens Sarco Packaging aan dit gevoel meewerken. Eline Katerberg: hierover: ‘We merken dat er een trend gaande is waarin bakkerijen hun broden verpakken in deels papieren verpakkingen. Op deze manier straalt het brood ambacht uit en krijgen consumenten automatisch het gevoel dat het brood vers is’.

bake the world a better place! Artikelnr: G15 006

De verpakking bestaat deels uit papier en deels uit folie. De folie zorgt ervoor dat het product te zien is. Deze populaire verpakkingsstijl is te zien in veel winkels en bakkerijen in heel Nederland.

Frituurvet test

Actieprijs t/m 31 december

€31,00

€26,50

Meer informatie is telefonisch te verkrijgen op nummer 0418-562553 en per e-mail via e.katerberg@sarcopackaging.com Artikelnr: G29 028

Zeelandia neemt James Fleming & Co Ltd over Als uitbreiding van hun capaciteiten op het gebied van bakkerij-ingrediënten en van hun Britse klantenbestand, heeft Zeelandia James Fleming & Co. Ltd ( ‘Flemings’) aangekocht. Momenteel is Flemings in handen van de in Duitsland gevestigde Südzucker Group. De verkoop zal definitief zijn op 1 januari 2017. Vanaf deze datum wordt James Fleming & Co Ltd onderdeel van Zeelandia UK. Deze overname maakt deel uit van de groeistrategie van Zeelandia en is een verdere versterking van hun positie in de Europese markt voor bakkerij-ingrediënten. Flemings is een toonaangevende Britse producent van vullingen jam, gelei en caramels voor gebruik in industriële bakkerijen. Ook het traditionele kerstproduct ‘mincemeat’ maakt deel uit van het assortiment van Flemig. Mincemeat is een mix van verschillende vruchten (sultanarozijnen, rozijnen, krenten, appels) kruiden, aroma’s, noten (amandel, pecan), alcohol (likeuren). Het wordt gebruikt als vulling, onder andere in mincemeat (Christmas) pies en voornamelijk verkocht in het Verenigd Koninkrijk. Flemings expertise in combinatie met hun uitstekende marktpo-

sitie is van grote waarde voor Zeelandia. Het stelt Zeelandia in staat om het aanbod van bakkerij-ingrediënten in de Britse markt uit te breiden en zorgt ook voor een groei van het klantenbestand. David Amos, Managing Director Zeelandia UK, zegt hierover: ‘James Fleming & Co Ltd. heeft een lange traditie van kwaliteitsproducten en een grote expertise op het gebied van fruitvullingen en jams voor industriële bakkerijen. Bovendien hebben ze een cultuur waarin mensen zeer gewaardeerd worden. Deze tradities en normen zullen net zo waardevol zijn als ze eenmaal zijn geïntegreerd in Zeelandia. Als familiebedrijf met een historie die terug gaat tot 1900, delen we veel van dezelfde waarden.’ Koninklijke Zeelandia Groep CEO, Michiel de Ruiter, voegt toe: ‘Fruitvullingen en jams zijn een belangrijk onderdeel van het Zeelandia portfolio. De vraag naar fruitproducten en vullingen blijft stijgen. We hebben al twee uitstekende productielocaties voor fruitproducten, één in België (Aldia) en één in Tsjechië. Met deze overname kunnen we als groep onze productiemogelijkheden voor fruit en vullingen uitbreiden. Flemings zal de derde productielocatie zijn waar Zeelandia fruitproducten produceert. ‘

Bommels komt met tandvriendelijke taartversiering ‘Versier je taart zonder je tanden te breken!’, dat is de belofte die Bommels Conserven biedt met haar lijn van dragees die uitermate geschikt zijn voor decoratie van patisserieproducten. Deze dragees zijn knapperig want ze worden gemaakt van een dun crispy suikerlaagje, daarbij een laagje chocolade en de binnenzijde is een gepofte rijstkorrel. Hiermee wil Bommels een oplossing bieden voor bakkers en thuisbakkers die graag iets presenteren wat er goed uitziet, lekker is en waarvan je

Actieprijs t/m 31 december

Frituurvetmeter FOM320 set

€399,00

€299,00 www.bakeryshop.eu

mail: kleinmat@benobakt.nl

tel.: +31 (0)165 - 31 63 41

Vernieuwing is vaak meer Rendement! Venmatic: ons huismerk Venmatic, het sterke huismerk van Venema Techniek & Service, staat voor kwaliteit, efficiëntie en een optimaal rendement van uw productielijn. Een nieuw product, maar nog geen machine om het te fabriceren? Een probleem in een productielijn? Een machinale toepassing vinden voor arbeidsintensief handmatig werk? Het zijn kwesties waar elk productiebedrijf vroeg of laat mee te maken krijgt. Venema Techniek & Service heeft zich gespecialiseerd in het maken van klantspecifieke machines. Totaaloplossingen waarmee u uw productiedoelstellingen kan bereiken of verder optimaliseren. Uw ideale partner, ook op het gebied van engineering, onderhoud, reparaties en totaal-revisie!

EEN BEGRIP BINNEN DE FOODSEC

√ 24/7 Service +31 (0) 591 313377

E E N B E G R I P B I N N E N √ DEngineering E FOODSECTOR! √ Maatwerk √ Troubleshooting √ Projectmanagement

Een begrip binnen de R e n d edmseenctto dr oor foo

Diosna, een betrouwbare partner VE NMAT IC D E E G T R E C H T E R S E ST E R D O SE R ING E N & Service voor VenemaN Techniek Venema Techniek & Service is dealer van Diosna, wij verzorgen al vele jaren de verkoop, het onderhoud en de service voor Diosna. Diosna is sinds 1885 toonaangevend voor, onder andere, de foodsector. Een betrouwbare partner voor ons en een toegevoegde waarde voor u en uw bedrijf. Diosna voldoet uiteraard ruimschoots aan onze hoge kwaliteitseisen. Neem gerust contact op met ons, wij vertellen u graag meer over Diosna en hun diverse producten en diensten voor de foodsector.

toe

V E N M AT I C D E E G T R E C H T E R S EN STERDOSERINGEN

ook niet bang hoeft te zijn, dat ze zo hard zijn dat het tanden gaat kosten. Deze decoratie dragees zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en worden per variant geleverd in een box van 700 g. Meer informatie is telefonisch te verkrijgen op nummer 0180-465255 of per e-mail via info@bommelsconserven.nl.

Rendement door toepassing

Robert Scottstraat 11 | 7825 AR Emmen | Telefoon +31 (0) 591 313377 | Fax +31 (0) 591 311715 | info@venematechniek.nl

WWW.VENEMATECHNIEK.NL

Meer informatie over wat Venema voor uw bedrijf kan betekenen? Bel 0591 31 33 77


14 |

‘S ystemen

naadloos aangepast aan productie - omgeving van de klant ’

Tegra Systems levert maatwerk in de foodindustrie Tegra Systems is leverancier, importeur en producent van industriële weeg- en etiketteerapparatuur. Naast de verkoop van standaardproducten en standaardsystemen, staat het bedrijf internationaal bekend om haar maatwerkoplossingen. ‘De maatwerkoplossingen van Tegra Systems worden ingezet in de voedingsmiddelenindustrie, de land- en tuinbouw, de cosmetische industrie, de farmaceutische industrie en de logistiek. ‘Omdat we zowel de hardware als de software in eigen beheer kunnen aanpassen, zijn we in staat om met maatwerkoplossingen te voldoen aan alle wensen van de klant’, legt Herman van Teeffelen uit. ‘Zo passen we onze systemen naadloos aan de productie-omgeving van de klant aan.’ Tegra Systems werd in 2003 door Herman van Teeffelen en Mischa de Graaf opgericht. Destijds waren ze samen al goed voor meer dan 28 jaar ervaring op industrieel weegen etiketteergebied. ‘Als iemand een specifieke vraag stelt, dan geef je toch ook geen standaard antwoord?’, aldus de initiatiefnemers. Met dat idee in het achterhoofd werd Tegra Systems opgericht. ‘Bij ons krijgt de klant de échte keuze tussen standaardproducten en maatwerksystemen’, benadrukt Van Teeffelen. ‘Systemen die volledig aangepast kunnen worden, zodat

Daarnaast levert het bedrijf ook productinspectiesystemen zoals X-ray- en visionsystemen. De systeemonderdelen van Tegra Systems sluiten allemaal op elkaar aan. Omdat de software door het bedrijf zelf geprogrammeerd wordt, zijn klanten verzekerd dat alle onderdelen feilloos met elkaar communiceren. Tegra Systems levert onder meer software op het gebied van orderverwerking, traceability, etikettering, voorraadbeheer en facturatie. Voor meer informatie zie: www.tegrasystems.nl

ze een perfect passend antwoord geven op de specifieke vraag die de klant stelt.’

de reparatiedienst. Het etiketteren van voedingsmiddelen is streng geregeld in de warenwet. Voedselveiligheidsnormen verplichten om

gebruik te maken van een metaaldetectiesysteem. Tegra Systems heeft een uitgebreid aanbod in haar assortiment.

EIGEN SERVICE- EN REPARATIEDIENST

Tegra Systems beschikt over een eigen service- en reparatiedienst. De professionele servicedienst verhelpt snel storingen op locatie. De monteurs zijn in staat om apparatuur van diverse merken te repareren. Tevens is het mogelijk om de apparatuur op te sturen naar

G eschenk

van

N evi

voor

MKB- ers

Boekje Eerste hulp bij inkopen De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) en MKB-Nederland willen mkb-ondernemers helpen beter en vooral slimmer zaken met elkaar te doen door hun inkoopprocessen te verbeteren. Zo kunnen zij innovaties aanjagen, gezamenlijk verspillingen tegengaan en zorgen voor een concurrerende ‘supply chain’ met harde resultaten. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan schenkt NEVI de leden van MKB-Nederland ‘Eerste Hulp bij Inkopen’. Onlangs reikte NEVI-voorzitter Ton Trommelen in Rotterdam het eerste exemplaar uit van

een gezamenlijk boekje aan de voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen. Organisaties concentreren zich scherp op hun kernactiviteiten en kopen dus meer en meer in. En dat levert directe winst op. Dat kan in geld zijn door scherpe prijsafspraken te maken, maar met slimme inkoop is zoveel meer te behalen: een snellere introductie van nieuwe producten of het verlagen van toeleveringsrisico’s of een betere samenwerking met toeleveranciers. Bij veel mkb-bedrijven is inkoop nog geen verankerd onderdeel van de organisatie, maar iets wat ‘er bij wordt gedaan’ door de ondernemer zelf. Of het is

Scoren?

ondergebracht bij de financiële administratie. Of wellicht is er helemaal geen beleid en houdt iedereen zich met een stukje inkoop bezig. Dat is precies de aanleiding voor het verschijnen van het interactieve boek Eerste Hulp bij Inkopen. De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) en MKB-Nederland hebben de handen ineengeslagen en het allereerste inkoophandboek voor het mkb geschreven. Vijf auteurs vertalen hun kennis en ervaring naar nuttige instrumenten, tips en ideeën. Vijf ondernemers vertellen welke plek inkoop inneemt in hun bedrijf.

Doseer dé beste Iedere minuut productief Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen enmet een gezellige oliebollen de jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2016. Ook in 2017 kunt u weer op ons rekenen.

ompen en snijden.

elijke productie! bondis.nl

Het boek is kosteloos te downloaden in MijnMKB.nl of via de inkoopdesk die NEVI heeft ingericht bij MKB Servicedesk.

Wij onderscheiden ons door

HB

Onze producten: met hand, hart en passie bereid!

• Het gebruik van grondstoffen van hoge kwaliteit • Tijd geven aan het product • Werken met onze handen• multi-functioneel • Werken met liefde en passie • neemt al uw handmatige doseringen over Onze kampioenen zorgen

voor uw kampioenschappen En we leveren maaktwerk! • in hoogte verstelbaar Wij ontwikkelen naar wens van Dieselstraat de klant! 7 Rudolf • eenvoudig te reinigen

• leverbaar in combinatie met onze frituurbakken 8013 NJ Zwolle Telefoon: 038 - 46 70 666 Fax: 038 - 46 70 Ook produceren wij688 appelbeignetlijnen, volautomatische Bezoek ons op E-mail: info@silowacht.nl frituurlijnen tot 20.000 oliebollen per uur, hefkiepinstallaties

bakkersvak en telbanenmet automatischeen aan- en afvoersystemen. www.silowacht.nl vraag naar onze beursaanbieding Silowacht Adv105x135 v2.indd 1

05-05-12 14:45

U kunt ons vinden direct bij de ingang 0515 - 33 19 58 op de markt stand: VM9 PERSONEEL

Vtech[A4-flyer]-2016.indd 1

info@


| 15

V akbonden

waarschuwen voor toenemende

onzekerheid voor werknemers

Vakbonden trokken onlangs aan de bel in een brandbrief over de toenemende druk op de arbeidsmarkt en de groeiende onzekerheid voor werknemers. ‘Werk moet steeds sneller en goedkoper en daarbij wordt veelal geconcurreerd op prijs in plaats van het beste product of de mooiste innovatie’, stellen de bonden. ‘’Als we niet uitkijken dreigt een fatsoenlijk inkomen en bestaanszekerheid niet alleen aan de onderkant maar ook voor middengroepen onbereikbaar te worden’, aldus CNV-voorman Maurice Limmen. CNV is samen met FNV en VCP ondertekenaar van de brief die naar werkgeversvoorman Hans de Boer van VNO-NCW en aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Mariëtte Hamer is verstuurd. FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin

Z orgen

waarschuwt voor het grote aantal flexibele contracten. Werknemers hebben daardoor te veel onzekerheid over inkomen, werktijden en de duur van het contract, somt Kuin op. ‘Er moet iets gebeuren, want het komt niet vanzelf goed.’ In de brief gaan de bonden onder andere in op de moordende concurrentie die van collega’s concurrenten maakt. Ook worden zorgen geuit over de gevolgen van mondialisering en de positie van multinationals en op privatiseringen en aanbestedingsprocedures. De bonden erkennen in de brief dat het zoeken naar oplossingen lastiger zal zijn dan het in beeld krijgen van de problemen. Samen met werkgevers, overheid en andere belanghebbenden willen de bonden de problemen aanpakken. Bron: ANP

over terugloop duaal beroepsonderwijs

Werkgeversorganisaties MKBNederland en VNO-NCW maken zich zorgen over de terugloop van jongeren die duaal beroepsonderwijs volgen. Samen met andere sociale partners in de SER willen ze de daling stoppen van het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Betere voorlichting, meer ruimte voor hybride vormen van beroepsonderwijs binnen bedrijven en aanpassingen in de financiering moeten dat probleem oplossen.

van het nieuwe bekostigingsmodel voor bbl’ers die door willen stromen naar het volgende niveau weg te nemen. Daarnaast is een uitstekende regionale samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven nodig. In de praktijk ontstaan innovatieve vormen van publiek-private samenwerking. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in de NS Techniekfabriek. Ook in Twente, waar een grote groep mkbbedrijven goed samenwerkt met het ROC, komen theorie en praktijk dichter bij elkaar.

Volgens de SER moeten scholen, sociale partners en het ministerie van Onderwijs dit probleem samen op- en aanpakken. Niet alleen met goede voorlichting aan potentiële deelnemers – zowel jongeren en volwassenen – maar ook met bijvoorbeeld een aangepaste subsidieregeling voor bedrijven die bbldeelnemers opleiden. Ook roept de SER op om de negatieve gevolgen

BAANKANS

Voor veel studenten is de bbl een aantrekkelijke opleiding. Ze gaan één dag per week naar school en werken vier dagen bij bedrijven. Daardoor worden ze up to date opgeleid zodat ze een goede startpositie hebben op de arbeidsmarkt. Ze krijgen door hun kennis van de praktijk dan ook sneller een baan omdat er veel behoefte is aan goede vakmensen. Voor veel jongeren is ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK praktijkgericht daarnaast RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M Aleren AT WERK RVS -INTERIEURS heel ADVIES M A AT WERK WETEN? RVS -INTERIEURS KIJK ADVIES OP M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES MEER positief en-INTERIEURS stimulerend. M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS ADVIES M A AT WERK

JOSTOSHOP.NL

RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS

Word vriend van Bakery Next DE VAK K R A N T V O O R B A K K EN D N ED ER L A N D

Bron: MKB Nederland

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2016. Ook in 2017 kunt u weer op ons rekenen.

BAKE


16 |


| 17


18 |

Vernieuwde editie van gids over Modified Atmosphere Packaging Air Products, een van de grootste leveranciers van industriële gassen, heeft een vernieuwde, Nederlandse editie uitgebracht van het bekende boekje over Modified Atmosphere Packaging (MAP). Het technische boekje is sinds de eerste uitgave in veel landen een populair naslagwerk voor de voedingsmiddelenindustrie geworden. Sinds 2007 hebben duizenden bedrijven, ook in België en Nederland, het boekje bij Air Products aangevraagd. Het praktische handboek is door experts van Air Products in samenwerking met onderzoekscentra over de hele wereld ontwikkeld. Het boekje geeft informatie over de MAP-technologie, die als gevolg

van de globalisering van de supply chain en de veranderingen in het consumentengedrag steeds meer toegepast wordt. Naar verwachting zal de wereldwijde markt voor Modified Atmosphere Packaging

groeien tot zo’n 13,78 miljard euro in het jaar 2020*. Voedingsproducenten en retailers stappen over op de MAP-technologie vanwege de kwaliteit, de duurzaamheid en de kostenvoordelen. MAP kan de houdbaarheid van voedingsmiddelen met zo’n 50 tot zelfs 500 procent verlengen, waardoor bederf en verspilling tijdens de supply chain verminderen en er bovendien meer exportmogelijkheden ontstaan. ‘Dankzij MAP kan veel beter ingespeeld worden op de

groeiende vraag naar voedingsmiddelen in opkomende markten. Ook voor de consument is MAP voordelig want hij kan langer genieten van verse voedingsproducten die hun natuurlijke smaak en structuur behouden, zonder dat ze inboeten op kwaliteit of voedselveiligheid. MAP verlengt de houdbaarheid van producten op een kwalitatieve manier; vanaf de start van het productieproces tot en met het moment waarop ze geconsumeerd worden’, aldus Air Products..

INFORMATIEBRON

Voor voedingsmiddelenbedrijven is de nieuwe editie van de gids een bron van informatie en advies. Hij illustreert de uitgebreide reeks Freshline®-oplossingen, het Air Products’ label voor alle producten en diensten op het gebied van verpakken, vriezen en koelen. De gids is geschikt voor alle voeding gerelateerde bedrijven zoals producenten, retailers, cateraars, hotels en restaurants. De nieuwe versie van de gids is ontwikkeld door de R&D-afdeling van Air Products in samenwerking met het British Campdem BRI, een toonaangevende researchcenter voor voedingsmiddelen en drank. Deze versie is compleet geactualiseerd en omvat alle informatie, die nodig is voor het onder gas verpakken van veertien verschillende voedingscategorieën, variërend van vlees, klant-en-klaar maaltijden, vis, verse pasta’s, bakkerijproducten, zuivel en dranken tot en met fruit en groenten. In de nieuwe versie zijn vier nieuwe voedingscategorieën toegevoegd. Daarnaast is de inhoud van het boekje aangepast met de meest recente Europese richtlijnen, de lokale wet- en regelgeving en de laatste innovaties in de verpakkingsindustrie. MAP-GASSELECTOR

De gids legt uit hoe de MAPtechnologie werkt, welke gassen gebruikt worden en op welke manier ze geleverd en toegepast kunnen worden. Bovendien bevat het boekje een MAP-gasselector waarmee de gebruiker de beste verpakkingsoplossing voor elk type product kan selecteren. Deze gasselector geeft ook tips over de maximale houdbaarheidsperiode, de aanbevolen opslagtemperaturen, de belangrijkste oorzaken van verspilling, bederf en mogelijke risico’s voor voedselvergiftiging. ‘De MAP-gids is het resultaat van een jarenlange expertise in combinatie met onze focus op innovatie. We ontwikkelen en bieden oplossingen die tegemoet komen aan de behoefte van onze klanten’, zegt Ann Callens, Business Manager Food & Cryo, bij Air Products. ‘Daarnaast weerspiegelt de gids onze kernwaarden als veiligheid en duurzaamheid, omdat hij richtlijnen en aanbevelingen geeft voor de verbetering van voedselveiligheid en het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Dat zijn fundamentele zaken voor de voedingsmiddelenindustrie.’

Voor iedere Bakker Bent u klaar voor de decembermaand? Wij staan voor u klaar om de belangrijkste maand van het jaar zonder problemen te doorstaan. Bent u toe aan vervanging of heeft u andere vragen,

neem dan contact op met Gerard Wermelink. Telefoonnummer 06-50513477. Vraag ook naar de EIA mogelijkheden op deze energiezuinige ovens. Er is namenlijk een EIA mogelijkheid op onze rotatie-ovens.

 MIWE Agency Nederland · NL-3781 LR Voorthuizen · Telefoon +31-(0)342-46 56 06 MAAKT DEEL UIT VAN DE VEENHUIZEN GROEP

De gids bestaat uit 83 pagina’s in A5-formaat en kan gratis aangevraagd worden via de website van Air Products. Op deze pagina staat een link naar een aanvraagformulier voor het boekje. Op de website kunnen ook consumenten via de gasselector toegang krijgen tot een deel van de informatie.


| 19

F oodsquad ‘O pen D oors ’

Meerjarenprogramma rond Voeding en Leefstijl Hoe kan de Agrifood-sector een sterkere bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen? Dat is de vraag die Foodsquad bezig houdt. De partners binnen het open innovatienetwerk Foodsquad willen in het programma ‘Foodsquad Opens Doors’ de weg vrijmaken voor ondernemers die antwoord willen geven op deze grote maatschappelijke uitdaging. Hutten, Sligro Food Group, AgriFood Capital, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Omnivoor en Addam gaan zich de komende jaren inzetten voor innovaties op het gebied van voeding en leefstijl.

voeding en leefstijl zijn daarmee een van de hoofdoorzaken van de vijf grootste welvaartsziekten in ons land: kanker, obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en depressie. Met dit in het achterhoofd startte cateraar Hutten eind 2012 het innovatienetwerk Foodsquad om met partners betekenisvolle innovaties te ontwikkelen rond duurzame en gezonde voeding. Eén van de bekendste resultaten is De Verspillingsfabriek die begin dit jaar het licht zag. Nu pakt Foodsquad door op de thema’s voeding en leefstijl met het programma Foodsquad Opens Doors. KENNIS EN FACILITEITEN BINNEN HANDBEREIK

Daarbij zetten zij ook letterlijk hun deuren open en gaan ze kennis, expertise en faciliteiten beschikbaar stellen voor innovaties uit het regionale bedrijfsleven. Een unieke aanpak voor Nederland, waarvoor de komende jaren een budget van ruim €2,4 miljoen beschikbaar is. OP-Zuid en de provincie NoordBrabant kenden recentelijk een bijdrage van ruim €1,1 miljoen toe en de partners nemen de resterende investering voor hun rekening. WELVAARTSZIEKTEN

Steeds meer mensen krijgen te maken met ziekten die ontstaan door een slechte leefstijl. Slechts 5 % van de Nederlanders eet bijvoorbeeld volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad. Ongezonde

Belangrijk onderdeel van het programma is dat regionale ondernemers voor hun innovaties op het raakvlak van voeding en gezondheid straks geholpen kunnen worden door partners als Hutten, Sligro Food Group, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Agrifood Capital. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van faciliteiten of real-life testomgevingen, door kennis met elkaar te delen of door gebruik te maken van het beschikbare netwerk. In Nederland vinden food-ondernemers met goede ideeën vaak nog lastig de weg naar de markt in een geconcentreerde foodsector. De partners van Foodsquad gaan zich ervoor inzetten om dit gemakkelijker te maken.

maatschappelijke innovaties rond duurzame en gezonde voeding kansen bieden en onze maatschappij verder helpen. De komende jaren gaan we er met de innovatieprojecten voor zorgen dat voeding en leefstijl onderdeel worden van onze zorg, we in onze eetmomenten gestimuleerd worden om gezond(er) te kiezen en we voeding beter aan laten sluiten bij iemands

GEZONDER EN VITALER

Maarten Schellekens, manager van Foodsquad: ‘We zijn ruim drie jaar geleden begonnen met Foodsquad en we zien steeds meer dat

persoonlijke wens, behoefte of ziekte. We gaan samen op weg naar een vitaler en gezonder Nederland. Dat doen we niet alleen met de partners van Foodsquad, maar zeker ook met regionale ondernemers die hierop actief zijn. De toekenning van de subsidie door OP-Zuid en de provincie Noord-Brabant geeft ons extra middelen en mogelijkheden om deze droom waar te maken.’

Op dit moment hebben we in de verkoop TE KOOP Broodbanketbakkerij gelegen in mooie plaats en omgeving in het midden van het land. Deze bakkerij heeft ook een buiten terras waar in de zomer veel gebruik van wordt gemaakt. Hier wordt een goed en gezond rendement behaalt. Gehele inventaris verkeert in goede staat van onderhoud, tevens is hier een mooie bovenwoning bij aanwezig. Uiteraard verstrekken wij u aanvullende informatie op uw aanvraag dus bel ons gerust.

TER OVERNAME Broodbanketbakkerij gelegen op unieke locatie van plaats in de regio Rotterdam. Deze is te koop ivm. veranderde ambitie huidige eigenaar. Gehele inventaris verkeert in goede staat van onderhoud, deze bakkerij is zeer geschikt voor een startende ondernemer of collega die omzet expansie zoekt. Bel gerust voor aanvullende informatie.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8, 3831 XK Leusden T 31(0)33 432 35 52, F 31(0)84 836 63 61 www.3wmakelaars.nl home@3wmakelaars.nl

TE KOOP

TER OVERNAME

Brood-banketbakkerij gelegen aan winkelgalerij alsmede sterke medewinkeliers in directe nabijheid. Te Apeldoorn, hier is eventueel een naast gelegen woning bij aanwezig in deze bakkerij wordt een aanvaardbaar rendement gerealiseerd. Inventaris is niet nieuw maar functioneert naar behoren. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Banketbakkerij gelegen in drukke winkelstraat te Amsterdam. Deze banketbakkerij wordt ter overname aangeboden ivm. Gezondheid huidige eigenaar. Inventaris is niet nieuw maar functioneert naar behoren. Dit is een geschikt opstart voor jonge en creatieve handen Vlotte overname prijs bel gerust voor aanvullende informatie.

U overweegt over te gaan tot verkoop van uw onderneming? Bel ons voor een vrijblijvend gratis gesprek Wegens recente verkopen in het gehele land in opdracht te koop en/of te huur gevraagd BAKKERIJEN in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman. Tel: 033-4323552

VOORBEELDMODELLEN

Daarnaast zullen enkele grote innovatieprojecten rond voeding en leefstijl invulling krijgen. Zo wordt gewerkt aan leefstijlprogramma’s voor specifieke doelgroepen als ouderen en patiënten met een chronische aandoening. Ook worden voorbeeldmodellen ontwikkeld voor bijvoorbeeld vitale school- of bedrijfsrestaurants en wordt een

OP- zuid In het Europese programma OPZuid 2014-2020 werken de drie zuidelijke provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland met elkaar samen om cross-overs tussen (inter)nationale topclusters (agrofood, life sciences & health, high tech systems, chemie, biobased, logistiek en maintenance) teweeg te brengen. Ons voedselsysteem schreeuwt om vernieuwing. Foodsquad streeft naar de realisatie van een nieuw voedselsysteem, waarin voeding daadwerkelijk bijdraagt

distributiemodel ontworpen voor doelgroep-specifieke voeding. Momenteel wordt gewerkt aan een digitaal platform rond aangepaste voeding voor diëtisten en patiënten.

Eén taxatiebureau voor al uw taxaties! Brandverzekering conform artikel 7:960 BW

aan een beter leven. Foodsquad is ontstaan door de samenwerking tussen bedrijven en instellingen waarbij innovaties, nieuwe producten en andere voeding gerelateerde diensten worden ontwikkeld en getest. Wij richten ons op vers, puur, ambachtelijk en zoveel mogelijk onbewerkt eten. Niet door actie te voeren of anderen te inspireren, maar door het ‘gewoon’ samen te doen. En daarmee onderscheiden wij ons van andere organisaties.

Aan- en verkoop bakkerij Toe- en uittreden van vennoten

Uw bedrijfsinventaris deskundig en onafhankelijk getaxeerd door Gecertificeerd RegisterTaxateurs bakkerij-inventarissen

Rechtsvormwijziging Financieringsdoeleinden Bedrijfsbeeïndiging Ook voor taxaties van uw onroerend goed

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2016. Ook in 2017 kunt u weer op ons rekenen.


20 |

W et DBA

schoot zijn doel voorbij

Belcolade stopt met De lekkerste Bonbon van Nederland

Nieuwe regels voor ZZP-ers uitgesteld Zelfstandigen zonder personeel krijgen voorlopig niet te maken met de nieuwe wet- en regelgeving voor zelfstandigen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) wordt tot in ieder geval 2018 uitgesteld. In de tussentijd rekent de Belastingdienst zzp’ers en hun opdrachtgevers niet af op hun onderlinge verhouding, belooft Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Hij maakt een uitzondering voor de ‘’echte valsspelers’’, met praktijken die aan fraude grenzen. De wet was bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen zonder personeel en mensen in loondienst. Er dreigden echter problemen, omdat de wettelijke definitie van loondienst, die uit 1907 stamt, niet meer op de huidige praktijk aansluit. ‘De wet heeft een doel, en dat is

schijnzelfstandigheid eruit filteren. Maar we willen proberen de onduidelijkheid weg te nemen’, lichtte premier Rutte het uitstel toe. ‘Waar het ons om ging, is het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Daar is iedereen het mee eens. Maar het is niet onze bedoeling om ondernemers te beknotten’, aldus minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP lieten weten tevreden te zijn met de zet van het kabinet. ‘Dit gaat de rust brengen op de arbeidsmarkt die nodig is nu de economie weer aantrekt’’, was de strekking van hun gezamenlijke verklaring. DRUK

Staatssecretaris Eric Wiebes ondervond veel druk vanuit de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties. Er werd alom geconcludeerd

Puratos heeft besloten om te stoppen met de Wedstrijd ‘De Lekkerste Bonbon van Nederland’.

dat de Wet DBA niet de gewenste duidelijkheid verschaft voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. Met de door de Belastingdienst beoordeelde modelcontracten moest vooraf de arbeidsverhouding worden vastgesteld, zodat zelfstandigen of werkgevers niet worden verrast met naheffingen vanwege schijnzelfstandigheid. Bedrijven hebben al laten weten dat zij om die reden veel zzp’ers de wacht aan zeggen en liever in zee gaan met mensen die werken via flexcontracten. Daarmee mist de nieuwe wet zijn doel, ziet Wiebes nu ook in. Bron: ANP

Frituurbakken

speciaal voor de

• extra diep

• afdruiprekken

• digitale temperatuur regeling • timers inclusief zoomer • dompelrekjes • aftapkraan • manden

• dubbel (2 x 60) en triple uitvoering (3 x 60) • optie met werkblad

0515 - 33 19 58

info@v-technology.eu

Vtech[A4-flyer]-2016.indd 2

www.v-technology.eu

Deze wedstrijd had voor hen als doel naast het genereren van naamsbekendheid voor Belcolade, chocolade meer op de kaart te zetten bij de consument en, in overeenstemming met de missie van de Puratos Group, de klanten meer succesvol te laten zijn en ze te helpen groeien. ‘Nu, 8 jaar en vijf edities van

M eer

dan de

deze bijzondere wedstrijd verder, denken we daarin geslaagd te zijn. Chocolade is hip en trendy en een groeiende productgroep in vrijwel alle kanalen’, aldus Puratos. ‘Daarnaast leven we in een snel veranderende wereld; dagelijks ontstaan er nieuwe manieren en media om zowel de klant als de eindconsument te bereiken’. Belcolade wil zich hier op richten en heeft daarom dan ook besloten niet verder te gaan met de wedstrijd De lekkerste Bonbon van Nederland.

R ijksoverheid

besteedt

MKB doet veel voor lokale maatschappelijke organisaties Het midden- en kleinbedrijf is van groot belang voor plaatselijke organisaties, zoals sportverenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties.

Dat komt neer op een totaalbedrag van ruim 1 miljard euro per jaar. Ter vergelijking: de rijksoverheid geeft jaarlijks € 126 miljoen uit aan sport en € 802 miljoen aan cultuur, opgeteld € 928 miljoen.

Bedrijven tot 100 medewerkers steunen deze clubs met een jaarlijks bedrag van ruim 1 miljard euro. Dat is meer dan het bedrag dat de Rijksoverheid jaarlijks in sport en cultuur steekt. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van MKB-Nederland, dat in het kader van de Dag van de Ondernemer is uitgevoerd. Bijna 70 procent van de kleine en middelgrote bedrijven (van 1 tot 100 werknemers) levert jaarlijks een bijdrage aan maatschappelijke organisaties op lokaal niveau, zoals de plaatselijke voetbalvereniging, de dierenambulance of een culturele instelling, zo laat het onderzoek van Panteia zien. Ruim de helft van de ondernemers steunt maatschappelijke activiteiten in de regio, zoals culturele evenementen en festivals, sportevenementen en activiteiten van scholen. Gemiddeld trekken deze ondernemers hiervoor een bedrag van 4.788 euro per jaar uit.

BETROKKENHEID

‘Je kunt dus gerust stellen dat mkbondernemers in hoge mate dit soort lokale organisaties in de benen houden’, zei voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. ‘Het mkb is dus niet alleen de steunpilaar van onze economie en werkgelegenheid, maar levert ook een gigantische maatschappelijke bijdrage. En dit is dan alleen nog maar op lokaal en regionaal niveau.’ Belangrijkste bestemming voor de sponsor- of donateursgelden van mkb-ondernemers is de lokale sportclub; meer dan driekwart geeft aan dit soort verenigingen te steunen. Culturele instellingen staan met bijna de helft op de tweede plek. Betrokkenheid bij hun omgeving, de lokale bevolking en uit sociaal/maatschappelijke zijn de belangrijkste motieven voor het sponsoren. Bron: MKB Nederland

31-08-16 11:08

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2016. Ook in 2017 kunt u weer op ons rekenen.

VACUUM COOLING Jaap Molenaar | 06 229 339 63 jaapmolenaar@molenaar-partners.com

molenaar-partners.com

BetaalHierOok_50x35mm.indd 1

19-10-15 15:40


| 21

Meer garanties voor mkbkredieten vanuit Ministerie Bedrijven kregen door de financiële crisis nogal eens moeilijk geld los van banken, waardoor het vooral voor mkb-ers lastig werd om te kunnen investeren. Daar lijkt nu verbetering in te komen. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen voortaan iets gemakkelijker een lening afsluiten. Het ministerie van Economische Zaken heeft garanties verstrekt aan twee nieuwe kredietaanbieders voor het mkb.

A cht

bedrijven

geselecteerd voor titel

L eerbedrijf

van het

J aar

Woensdag 16 november jl. heeft de commissie verkiezing Leerbedrijf van het Jaar 2017 Bakkerij acht leerbedrijven geselecteerd voor de titel Leerbedrijf van het Jaar 2017 Bakkerij dat zijn: • Bakkerij Dunselman, Den Helder • Brood en Banketbakkerij Hulleman, Aalsmeer • Lex Verkley, Soest • Christian Chocolaterie Patisserie, Oss • Bakkerij Vreugdenhil, Maasdijk • Patisserie Linnick, Amsterdam • Luxe Bakkerij Ton van Hees, Oud Gastel • Echte Bakker Lenes, Heerenveen

Deze geselecteerde leerbedrijven krijgen in januari 2017 een audit in hun bedrijf. Tijdens deze audit worden de bedrijven beoordeeld op de onderdelen: betrokkenheid bij het opleidingsproces, visie op opleiden, aanwezigheid van een opleidingsplan, personeelsbeleid, opleidingsklimaat, deelname aan activiteiten, vervullen van ambassadeursrol en de opleidingsresultaten. Ook worden de praktijkbegeleider, de leerling en het ROC gevraagd om hun visie op het leerbedrijf te geven. Op donderdag 9 februari 2017 nomineert de commissie op basis van de auditrapportages drie leerbedrijven voor de titel Leerbedrijf van het Jaar 2017 Bakkerij. Maandag 13 maart 2017 mogen de genomineerde leerbedrijven hun opleidingsfilosofie toelichten bij de commissie. De winnaar van de titel ‘Leerbedrijf van het Jaar 2017 Bakkerij’ wordt op 4 april 2017 tijdens de MBO Kampioenendag in Wageningen bekend gemaakt. DE COMMISSIE

De verkiezing Leerbedrijf van het Jaar is een initiatief van de sociale partners uit de bakkerijsector. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van NBOV, FNV Bondgenoten, ROC, SBB en winnaars van voorgaande Leerbedrijven van het Jaar. De verkiezing is in het leven geroepen om het leren in de praktijk te stimuleren en de waarde die leerbedrijven voor de bakkerijsector hebben onder de aandacht te brengen.

Met de garantie van Economische Zaken heeft FundIQ 31 miljoen euro beschikbaar voor mkbondernemers met een klein eigen vermogen. DBS2 Factoring, dat het

midden- en kleinbedrijf en zzp’ers betalingen van klanten voorschiet, maakt als gevolg van deze garantie 4 miljoen vrij voor het MKB ‘Voor het mkb is het cruciaal dat er, naast kredieten van banken, ook alternatieve mogelijkheden voor financiering zijn’, zo lichtte minister Henk Kamp (Economische Zaken) het besluit toe. Hij wees erop dat het mkb vorig jaar weer is gegroeid en met een omzet van 871 miljard euro en 3,1 miljoen banen een van de belangrijkste pijlers is van de Nederlandse economie. Bron: ANP

BakkersVak wijzigt toegangsbeleid Met ingang van de eerstvolgende editie van BakkersVak in maart 2017, wordt het toegangsbeleid gewijzigd. Om de beurs te kunnen bezoeken is het voortaan verplicht dat bezoekers zich vooraf registreren met een code. Deze codes zijn bijvoorbeeld te vinden op een uitnodigingskaart, in een advertentie of onderaan de e-mail die de organisatie heeft gestuurd. Het bezoek aan Bakkersvak blijft wel gratis.


22 |

O ntwikkeling ‘E chte B akkers I ndex ’

Beslagmenger van V-Technology met kunststof vlinder

Echte Bakkers en BakkerijMonitor bezegelen samenwerking Stichting Echte Bakkersgilde en BakkerijMonitor hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel van de samenwerking is dat ondernemers, aangesloten bij het Echte Bakkersgilde, deel gaan nemen aan de BakkerijMonitor en dat ze actiever gaan sturen op cijfers. Op basis van deze deelname wordt een Echte Bakkers Index ontwikkeld waarbij, voor deelnemers, te zien is wat de ontwikkeling is van de markt, de Echte Bakkers groep en de eigen vestiging(en). Daarnaast worden er workshops ontwikkeld die de ondernemer in staat stellen om adequaat bij te kunnen sturen.

deelnemers aan de BakkerijMonitor in staat om bij te sturen. Vooral daar waar het gaat om assortimenten, bij-verkoop en de ontwikkeling van de overige kengetallen. Op basis van de trends die de BakkerijMonitor inzichtelijk maakt gaan wij meer activiteiten ontplooien die de bakker verder helpen, want dat is nu eenmaal onze core business’ ANONIMITEIT GEWAARBORGD

ACTIEVER STUREN

‘Er is een enorme berg gegevens beschikbaar via diverse systemen, maar daar gebeurt eigenlijk te weinig mee. Wij willen van die berg aan data, op toegankelijke wijze

hapklare informatie voorschotelen waar onze bakkers hun eigen prestaties kunnen benchmarken’, aldus Geert Caniels, directeur Echte Bakkers Gilde ‘Door inzicht te hebben in de veranderende markt zijn

PAYROLL OF LOONDIENST BEREKEN SUPERSIMPEL DE VOORDELEN MET ONZE ONLINE CALCULATOR

WWW.LOONVERGELIJK.NL

‘Dat het Echte Bakkersgilde gekozen heeft voor deelname aan de BakkerijMonitor is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling’, aldus eigenaar Friso Berghuis van BRICC / BakkerijMonitor. ‘Met deze stap verwachten we binnen afzienbare tijd door te kunnen groeien van de huidige 240 vestigingen naar meer dan 300 vestigingen. De anonimiteit van de data is nooit een punt van discussie geweest. Het Echte Bakkers Gilde heeft (en wil) geen toegang tot individuele cijfers van welke deelnemer dan ook, en dus ook niet van haar eigen Echte Bakkers. Hiermee is de anonimiteit voor elke deelnemer gewaarborgd en blijft de vertrouwelijkheid van de gegevens hoog in het vaandel staan’. NIEUWE KOPPELINGEN

Ondernemende bakkers die gebruik maken van de bakkerijsoftware van Fritec (Ingenieursbureau Prompt) kunnen sinds oktober van dit jaar ook aansluiten op de BakkerijMonitor. Eind november wordt de koppeling met de WeightManager van Lenstra Informatica opgeleverd. ‘Met beide koppelingen kunnen we, naast de reeds bestaande koppeling met Marti-Orbak Software, nog meer bakkers de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de BakkerijMonitor’, vertelt Friso Berghuis. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2017 daar nog twee koppelingen bij gaan komen’

Na een bescheiden introductie en uitvoerige testen is V-Technology er nu klaar voor om deze nieuwe menger met kunststof kuip op grotere schaal te gaan uitleveren. Deze vanuit de prakrijk ontwikkelde menger, voor het mengen van oliebollen beslagen, heeft een in voedselveilig kunststof uitgevoerde vlinder. Deze vlinder is op maat ontworpen voor de bijgeleverde deegkuip, zorgt voor grotere effectiviteit en mengt al het beslag, overal in de kuip. De vlinder is eenvoudig schoon te maken. De menger werkt op 220V en heeft één snelheid.

Een witte 65 liter kunststof kuip wordt met de menger geleverd. Extra kuipen zijn uit voorraad leverbaar. Meer informatie is telefonisch verkrijgbaar op nummer 0515-331958, per e-mail via info@v-technology.eu

I nformatiefilmpje V oedingscentrum

Advies voor producten buiten de Schijf van Vijf Sommige producten bevatten te weinig vezels of te veel zout, suiker of verzadigd vet. Ze staan daarom niet in de Schijf van Vijf. Voedingscentrum heeft een toegankelijk filmpje gemaakt waarin aan consumenten wordt gevraagd of je bepaalde producten dagelijks, of beter een keer in de week kunt eten. Een dagkeuze is iets kleins: Een klein koekje, een waterijsje, een stukje chocolade, honing voor in de yoghurt of een eetlepel tomatenketchup. Grote eters, zoals tieners in de groei, kunnen maximaal 5

porties erbij nemen. Minder grote eters gaan uit van maximaal 3 tot 4 porties. Kinderen jonger dan 4 jaar hebben weinig ruimte voor dagkeuzes. Advies van het Voedingscentrum: ‘Geef een jong kind eventueel een dagkeuze als beleg op brood, maar liever niet als tussendoortje’. WEEKKEUZE

Een weekkeuze is wat groter: Een croissant, een stuk taart, een zakje chips, een glas frisdrank, een diepvriespizza of een bakje gezoete ontbijtgranen. Deze keuzes passen er elke week bij, maar het advies is om in totaal niet meer dan 3 porties per week te kiezen. Hou het klein en eet niet te vaak hetzelfde. Kinderen jonger dan 4 jaar hebben geen ruimte voor weekkeuzes. Het filmpje is te zien op http://www.voedingscentrum.nl/nl/gezondeten-met-de-schijf-van-vijf/aan-de-slagmet-gezonder-eten/omgaan-met-productenbuiten-de-schijf-van-vijf.aspx#filmpje

Meer informatie over de BakkerijMonitor is te vinden op www.bricc.nl

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2016. Ook in 2017 kunt u weer op ons rekenen.

www.bouwer-officier.nl

Rijndijk 139 Hazerswoude-Rijndijk Telefoon (071) 34 19 000 Fax (071) 34 12 716

SVVW sterk in voedselveiligheid

HEEL HOLLAND BAKT... O Prins Hendrikkade 1

8801 JK Franeker

Postbus 518

8800 AM Franeker


| 23

Bakkerijmuseum toont 200 Droste objecten

C o l um n

Maak van 2017 jouw succesjaar! Eén van de vragen die leeft bij de nieuwe generatie is de vraag‘kan ik het wel?’ op het moment dat hun voorganger een stap terugdoet in het familiebedrijf en het roer overdraagt. De overdragende generatie heeft vaak een dominante leiderschapsstijl, komt zelfverzekerd over en slaat zo nu en dan met de vuist op tafel.

kanten liggen, ben je pas in staat om anderen te leiden. Het is een feit dat de vorige generatie veel meer tijd heeft gehad om te groeien als leider en meer heeft kunnen pionieren. En als nieuwe generatie kom je in een bestaand bedrijf met vaak al een behoorlijk grote groep medewerkers en kun je niet langzaam groeien in je rol als leidinggevende. En hoe je het ook wendt of keert; ‘je zal altijd de zoon of dochter van de baas blijven’. Alleen wil je niet tot in lengte van dagen op die manier gezien worden. Je wilt je authentieke zelf blijven maar wel één die daadkracht heeft en gerespecteerd wordt als leidinggevende.

Op zich niets mis mee, alleen past deze stijl doorgaans niet bij de nieuwe generatie leiders in het familiebedrijf. Het bedrijf is vaak gegroeid en een nieuwe stijl van leiderschap is dan noodzakelijk om succesvol het bedrijf te kunnen continueren en als directeur niet om te komen in het werk. Op papier lijkt leidinggeven makkelijk. Je vertelt wat je wilt en je medewerkers voeren het uit. De dagelijkse praktijk is voor veel opvolgers vele malen weerbarstiger. Hoe vaak heb je niet dat je medewerkers ja knikken maar uiteindelijk niet de aan hen opdragen taak uitvoeren? Of dat het niet lukt om je medewerkers te motiveren om bijvoorbeeld pro-actiever te zijn.Hierin ben je zéker niet de enige. Het is voor veel opvolgers de grootste uitdaging: Leidinggeven in het familiebedrijf. En dan met name een nieuwe stijl van leidinggeven introduceren die bij jou als nieuwe generatie past.

Dit gaat vaak niet vanzelf. Je kan ervoor kiezen om jarenlang te blijven ploeteren en steeds gefrustreerder te raken of je kunt kiezen om nu actie te ondernemen en in korte tijd de beste versie van jezelf te worden!.

De firma Droste, opgericht te Haarlem in 1863, is een begrip in Nederland. In 1986 verhuisde het bedrijf van de stad aan het Spaarne naar Vaassen. Dat was ook het moment waarop er contact gelegd werd met het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem. Droste beschikte over een prachtige historische collectie verpakkingsmaterialen, reclame-uitingen, serviezen en documenten. Het bedrijf was opzoek naar een goed onderkomen voor deze fraaie maar ook zeer kwetsbare juweeltjes. Het Bakkerijmuseum bood deze mogelijkheid en zo kwam er een uniek samenwerkingsverband tot stand. Om deze bijzondere verbintenis zichtbaar te maken voor het publiek ton en blikverpakkingen bewaard toont het Bakkerijmuseum vanaf gebleven zijn. Het overgrote deel december een bloemlezing van daarvan verkeert ook nogusteeds in nooit eerder geëxposeerde Droste “Als adviseur wil Henk graag weten wat perfecte staat. Het Droste servies, objecten. beweegt. Problemen lost hij samen met u op en dat met bonnen bij elkaar gespaard Samensteller van de tentoonstelling, hij geeft gepaste adviezen in begrijpelijke kon worden en dat natuurlijktaal.” hoofd educatie Martijn Rodenburg, bedoeld was voor de consumptie benadrukt hoe bijzonder het is dat van de welbekende Droste cacao, er na bijna 130 jaar nog zoveel kar-

verdient volgens Rodenburg een ereplaats in de tentoonstelling door zijn fraaie ontwerp en vormgeving. Met de opening van deze tentoonstelling neemt het Nederlands Bakkerijmuseum officieel het gebouw in gebruik dat voorheen dienst deed als kantoorruimte.

Er is maar 1 succes en dat is het volgen van je eigen pad! Liane en Carola de Ruijter.

Iedereen kan (leren) leidinggeven. Liane en Carola de Ruijter hebben samen Maar je kunt pas goed leidinggehet familiebedrijf ‘Succesvolle Opvolven als je weet wie je zelf bent. ging’. Door jarenlange kennis en ervaAls je weet wat jouw talenten én ring met het familiebedrijf, hebben zij uitdagingen zijn. Maar ook als je hun krachten gebundeld en coachen en weet waar jouw valkuilen liggen en trainen zij familiale ondernemers zodat wat jouw beperkingen zijn zodat zij de beste versie van zichzelf worden. je weet wat je beter kunt delegeKijk op de site van www.succesvolleopren. Eén van de belangrijkste kwavolging.nl en download het gratis e-book Zaken doen metover Eurofours liteiten die je als leidinggevende dé 5 betekent geheimendirect voor een succesvol zaken doen de producent. Dat heeft een kan hebben is de mate waarin je met familiebedrijf. groot voordeel: ontwerp, productie, verkoop, anderen in beweging kan zetten. En wilbevinden jij ook met overgave service en onderhoud zich in één en zelfvertrouDeze vaardigheid bepaalthand. voorUeen wenzelfs kunnen zeggen ‘Ikvoor kan het!’, kijk dan hoeft daar niet helemaal naarleider. Frankrijk, want onze site Nederlandse vestiging groot deel jouw succes als op onze www,succesvolleopvolging. de verkoop, installatie en onderhoud Dit vraagt veel inzicht. verzorgt Effectief nl bij Familiebedrijf Academie naar ons van onze machine’s en is uw aanspreekpunt leiderschap heeft dan ook alles voor al uw opmerkingen en wensen. Dat istewel zotrainingsaanbod gemakkelijk, want(exclusief - mocht uvoor familiehulp nodigmet hebben - danwie zijn wij terAls plekke om een eventueel probleem maken weten je snel bent. bedrijven) waardoor 2017 op ook jouw sucte jijlossen. weet wie jij bent en waar je sterke cesjaar wordt!

U onderneemt, wij ondersteunen u met branchekennis en heldere adviezen. Dat is de kracht van het Boschland Bakkersteam.

Laat uw onderneming door ons screenen en wij vertellen u waar uw kansen liggen.

Eurofours Nederland, uw leverancier inhanden ovens, We maken uw graag vrij zodat u kunt ondernemen. Bent u nieuwsgierig naar wat het remkasten, freezers en winkelinterieurs! Bakkersteam voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op!

Henk Hoksbergen (0318) 69 11 11 bakkersteam@boschland.nl

@bakkersteam www.boschland.nl

Drie jaar garantie Eurofours staat voor kwaliteit. Onze producten zijn met de grootst mogelijke zorg en onder strenge kwaliteitscontrole ontwikkeld en geproduceerd in onze fabrieken in Gommegnies (ISO 9001 gecertificeerd). Het is niet voor niets dat wij onze klanten drie jaar garantie geven op onze producten.

BAKKERIJGRONDSTOFFEN Sikkelstraat - CHOCOLADEPRODUCTEN - BROOD- EN BANKETDECORATIES 34

3301 AA Dordrecht Nederland WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBOUW Telefoon: 078 - 676 06 35 Fax: 078 - 676 06 36 GSM: 06 - 532 432 07 • • • • •

KOEL- EN VRIESHUIZEN INVRIESTUNNELS BEDRIJFSRUIMTES KOEL- EN VRIESDEUREN BRANDWANDEN EN -DEUREN

Willemsen Isolatiebouw B.V. Sophialaan 6 3542 AR Utrecht T (030) 241 01 26 F (030) 241 41 29 E info@willemseniso.nl I www.willemseniso.nl

www.eurofours.nl Willemsen Isolatiebouw B.V. Sophialaan 6 3542 AR Utrecht T (030) 241 01 26 F (030) 241 41 29 www.willemseniso.nl

C O NZOEKT V E C T IU O NSPECIALITEITEN OV E N S • M O D U L A R D E C K OV E N B A K E R Y O V• KOEL- EN VRIESHUIZEN E N S • PA S T RY OV E N S

?

• INVRIESTUNNELS • BEDRIJFSRUIMTES • KOEL- EN VRIESDEUREN • BRANDWANDEN EN -DEUREN Einsteinweg 59, 3404 L J IJsselstein, Holland

info@mourikbv.nl

webwinkel voor de mooiste chocoladeverpakkingen

1000-21-0000-6818 Tel.: +31 (0)88 1114111 - Fax: +31 (0)88 1114119 NBOV 2011

1_2_liSp_fc_A.indd 1

kleur: fc

05-01-11 13:44

www.mourikfoodservice.nl

r rjaa Voo 10 uw 20 tie nie

OLIEBOLLEN IN LEVO c e eld odu intr ntwikk gen! o kin pak ver

Tel. 0517-394141

Op al onze aanbiedingen van goederen en diensten en op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 8 juli 1988, onder aktenummer 411/88. Op schriftelijke aanvraag wordt een exemplaar toegezonden.

Briefpapier.indd 1

Fax 0517-397178

We k snap bijko zake kun

01-12-2008 11:58:50

www.levo.nl

info@levo.nl


24 |

T ijdens D ag

van de

O ndernemer

Emile Roemer bakte mee bij Bakkerij Van den Bergh DAG VAN DE ONDERNEMER

SP-fractievoorzitter Emile Roemer heeft vrijdagochtend 18 november een bezoek gebracht aan Bakkerij van den Bergh in Afferden. Dit bezoek vond plaats in het kader van de ‘Dag van de Ondernemer’ een initiatief van MKB-Nederland. Ondernemer Ger van den Bergh heeft Roemer laten zien hoe een heus Brabants Worstenbroodje wordt gemaakt. Daarna ging de SP-voorman zelf met de handen in het deeg, samen met directeur Jan Sander de Bie van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). Gertruud van den Bergh: ‘Roemer vond het tegenvallen, hij dacht dat het gemakkelijker was om een worstenbroodje in elkaar te vouwen. Hij heeft zijn waardering voor het vak uitgesproken en veel begrip getoond voor het ambachtelijke ondernemerschap’.

winkels en producten. Jan Sander de Bie: ‘Het mooiste moment van de dag vond eigenlijk plaats voor het maken van de worstenbroodjes. Aan de keukentafel kwamen politiek en ondernemerschap bij elkaar en werden de uitdagingen die bij het ambachtelijke ondernemerschap komen kijken, besproken.’ Gertruud van den Bergh vond het een bijzondere dag: ‘Het was heel gezellig en ongedwongen. Van tevoren had ik iets in mijn hoofd, maar uiteindelijk liep het helemaal anders en zat iedereen bij ons aan de keukentafel te praten’.

Het bezoek van Emile Roemer aan de Afferdense bakkerij vond plaats in het kader van de eerste ‘Dag van de Ondernemer’, Met diverse activiteiten door het land, waaraan tal van politici hun medewerking verleenden, zet MKB-Nederland ondernemers in het zonnetje. De organisatie roept vanaf dit jaar elke derde vrijdag van november uit tot ‘Dag van de Ondernemer’. Er bestaat in Nederland een dag voor zo ongeveer alles en iedereen, maar een Dag van de Ondernemer bestond nog niet. Terwijl ondernemers van ongekende waarde zijn voor ons land. Ze opereren voor eigen rekening en risico, creëren groei, banen en dragen in hoge mate bij aan onze welvaart. ‘Ze verdienen daarvoor ons respect’, zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. ‘Met de Dag van de Ondernemer willen we ondernemers expliciet bedanken voor hun bijdrage, durf en doorzettingsvermogen. Een positieve dag waarop we hen een welgemeende schouderklop geven en onze blijk van waardering uitdragen. Uiteindelijk moet de dag ook een bijdrage leveren aan het imago van het zelfstandig ondernemerschap en toekomstige ondernemers stimuleren de sprong te wagen.’

Bakker Hoekstra herhaalt Zwarte Pieten actie Na het succes van vorig jaar is het voor de inwoners van Bedum ook dit jaar weer mogelijk om, wanneer zij gezellig met de familie en kinderen op maandag 5 december sinterklaasfeest vieren, bij wijze van verrassing door een Zwarte Piet een taart te laten afgeven Klanten die in de maand november een pietentaartje bestellen, kunnen deze op 5 december ‘s avonds tussen 17.00 en 20.00 uur thuis laten bezorgen door niemand minder dan Zwarte Piet zelf. Uiteraard heeft hij

ook wat pepernoten mee voor de kinderen.

Bekroond met goud wordt goed ontvangen Het NBC daagt bakkers uit om producten van topkwaliteit te laten keuren om deze op een voetstuk te plaatsen, als ze dat verdienen. Het NBC haalt de producten onaangekondigd op bij de deelnemende bakker en die worden dan door hun onafhankelijke keurmeesters gekeurd op diverse aspecten die belangrijk zijn voor de consument. De score wordt uitgedrukt in maximaal 5 gouden medailles per onderdeel. Wanneer het product op alle onderdelen niet lager scoort dan een 4 en op tenminste 3 onderdelen de maximale score behaalt, verdient het de titel ‘Bekroond met Goud’. Voor ieder Bekroond product ontvangt de deelnemer een gedrukt Gouden Certificaat voor in de winkel. Daarnaast worden alle Bekroningen vermeld op de consumentenwebsite www.bekroondmetgoud.nl. Verder ontvangt de deelnemende bakker een digitaal persbericht voor de lokale pers. Tegen een kleine vergoeding is er een uitgebreid promotiepakket beschikbaar voor in de winkel(s)

met onder andere posters, stickers en online banners. POSITIEF ONTVANGEN

Bij het ter perse gaan van dit nummer waren er 36 bakkers bekroond met Goud waaronder Kampioensbakker Paul Berntsen: ‘Bekroond met Goud is heel goed ontvangen zowel door onze klanten als door onze medewerkers. De bakkers staan te popelen om een volgende bekroning te krijgen.’ KEURING MEERDERE FILIALEN

Wanneer een product op een centrale locatie geproduceerd wordt en geen bewerking meer ondergaat op het verkooppunt, dan geldt 1 keuring voor alle filialen. Het is dan mogelijk om ook voor meerdere filialen promotiepakketten te bestellen.

Leerling Brood en/ of Banket Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2016. Ook in 2017 kunt u weernodig? op ons rekenen.

AAN DE KEUKENTAFEL

Bakkerij Van den Bergh heeft een lange historie. In het bedrijf worden al bijna 100 jaar vele soorten brood en specialiteiten gebakken. Van den Bergh vertelde vol passie over de geschiedenis van zijn bakkerij,

Chocolaterie deVerleiding www.ijssalondeverleiding.nl

20-50 mm

ALS HET GEEN GOUDEN PRODUCT BLIJKT TE ZIJN

Alle keuringen blijven anoniem totdat er een Gouden Bekroning uitkomt. Wanneer er geen Goud behaald wordt, kan de deelnemer wel advies krijgen van de keurmeester over hoe het product kan worden verbeterd.


SERI US

REQUEST BROODJE B ernhard V is (DANVO)

| 25

tijdens nationaal verscongres

Ambitieuze groeiplannen met brood Op dinsdag 22 november vond in Venlo het nationale Verscongres plaats. Zo’n 100 betrokkenen uit de Retail branche kregen een uitgebreid programma voorgeschoteld. Diverse schakels uit de keten werden nader toegelicht van zaadveredeling tot aan blurring. Daar tussenin een waren verschillende cases, die een mooi beeld gaven van de vele ontwikkelingen in de retailbranche.

Alleen bereik je niets, het gaat juist om service, seizoenen, soorten etc., aldus Bernhard Vis tijdens zijn presentatie.

SERI US NIET EENVOUDIG

Vanuit dit statement werd de presentatie verder inhoud geven. Centraal hierin stond een andere manier van denken en het verder verantwoordelijkheid nemen voor je product en de keten. ‘Er is duidelijk een behoefte aan het verder kijken dan alleen naar het ‘dozen schuiven’. Het vermarkten van een nieuw concept geen eenvoudige opgave’, hield Vis de aanwezigen in de zaal voor. ‘Om dit te bereiken, is er eerst gewerkt aan een duidelijk vertrekpunt. Naast visie, is ook onderzoek daarbij van essentieel belang. Het EFMI heeft op verzoek van DANVO een groot onderzoek gehouden onder de klanten van alle supermarktketens in Nederland. Dit onderzoek leverde een duidelijk beeld op waarom de klant wel brood bij formule A koopt en niet bij formule B. Duidelijk is geworden, dat men op de markt nog vooral vanuit het volume oogpunt koopt en dat dit nog steeds daalt. In het kanaal van de warme bakker realiseert men nog steeds de hoogste aankoopwaarde, maar verreweg het grootste marktaandeel, wordt behaald door het supermarkt kanaal, Dit was geen nieuws, maar wel werd duidelijk dat een

REQUEST BROODJE Een van de sprekers tijdens het congres was Bernhard Vis, commercieel directeur van DANVO BAKERIES. Zijn case was getiteld: ‘Visie, Inspiratie & Samenwerking’ met daarbij de boodschap: ‘Een goede broodafdeling zorgt voor meer klantentrouw, hogere besteding per bezoek en een hogere bezoekfrequentie. Echt vers brood heeft de toekomst’. Bernhard gaf een duidelijk beeld over het ontstaan van de nieuwe koers van DANVO BAKERIES. Aan de hand van 3 duidelijke uitgangs-

de SERI r iat ie

US

REQUEST rnieuwdeBROODJE rémaxen

punten werd inzicht geven in de manier van denken en handelen. Bernhard heeft vanuit zijn eigen achternaam VIS, drie richtingen bepaald. De V staat voor duiu ieen tn delijke visie. Deze visie geeft aano d i g i n g waar DANVO voor staat en wat de koers van de komende jaren zal zijn. ieuwd assortiment Hierin zijn duidelijke richtingen maxen gekozen zoals, verdubbelen van de marge en omzet, verrassen op dinsdag maart van de dag, de klant elk27 moment Boerderij Mereveldseweg metMereveld, een voldaan gevoel naar huis9, 3585 LH Utrecht laten gaan. De letter I, staat voor ‘inspireren’. DANVO wil inspireren en dit gaat verder dan brood alleen. ontvangst met koffie Er moet in de visie van Vis een : inleiding door Dirk Lodewijk (Algemeen duidelijk interactie ontstaan tussen Directeur alle Koopmans schakels vanMeel) de keten. Tot slot : programma ‘Geef smaak aanachternaam uw merk’ door de laatste letter van zijn Alex van der (merkstrateeg) de S, dieWeide staat voor ‘samenwerken’. : pauze : vervolg ‘Geef smaak aan uw merk’ : proeverij van uiteenlopende broodsoorten uit het Prémax assortiment

goede broodafdeling een duidelijke bijdrage levert aan de formule klantentrouw. ‘PLUS is hierin echt koploper gebleken’, zo voegde Vis er aan toe.. ASSORTIMENTSINDELING

Vanuit deze informatie werd er verder ingezoomd op de verschillende aspecten, die tot een duidelijk formule beleid leiden. Bernhard gaf aan de hand van 2 piramides aan hoe men in zijn ogen een assortiment dient in te delen. De basis van de piramide zijn de ‘must-artikelen’, hier kan geen elke formule zonder. Vis: ‘Dit zijn artikelen, waar je niet mee op de voorgrond treedt, maar die de consument wel bij je eist. Het gaat vaak om basis artikelen

tegen minimum opbrengstprijzen. Deze artikelen krijgen vaak minder meters toebedeeld dan men recht op zou hebben. Daar boven op heeft men een duidelijke marge strategie. Dit is verreweg de grootste groep artikelen van elk assortiment. Hier wordt duidelijk de winst gemaakt en hebben evenredig recht op de juiste balans tussen omzet en benodigde ruimte. Elke zich zelfde respecterende formule heeft een aantal duidelijke imago groepen benoemd. Denk aan wijn bij PLUS of gezond bij Albert Heijn, deze groepen worden zeer verschillend per formule gekozen, dan wel bepaald’. De punt van de piramide wordt volgens Vis ingevuld door een duidelijk speerpunt: ‘Was dit eerst

AGF bij de LIDL, nu is dat duidelijk vers brood geworden, dit heeft dan ook het gehele businessmodel voor de branche op zijn kop gezet’. Vanuit deze denkwijze, heeft DANVO de nieuwe piramide inhoud gegeven. Elke formule zal gebruik maken van 2 lagen, namelijk vers centraal aangeleverd brood, aangevuld met een duidelijk bake off assortiment. Daar bovenop wil DANVO ruimte creëren met het vers deeg beleid. Ook hier werd de ambitie duidelijk. Men wil een aandeel van ten minste 20% van de totale brood omzet gaan bereiken en de broodomzet vergroten met 20%. Met deeg wil men de klok rond lekkere producten ontwikkelen, vanuit de 4 basis plakken. In de ochtend wil men naast het vers bakken van brood vooral ook het koffie moment er extra uitlichten, door het maken van bijvoorbeeld verse koffiebroodjes. Vervolgens blijft men de gehele dag door verse pave broden of stokken maken, maar rond de klok van 12 ligt toch vooral de nadruk op het maken

van verse snacks met brood. Om vervolgens naar de avond door te trekken. In de middaguren wil men vooral lekker vers vruchtenbrood gaan bakken. Kortom: ‘de klok rond is er wat te doen en te beleven op de broodafdeling’.

DeegverDelers van veMag vanaf € 49.000,• nauwkeurig in gewicht, • zonDer olieverbruik, tel uit uw winst !!! | Lekstraat 11 | 5347 KT | OSS - Nederland | Tel. +31 (0)412 64 08 58 | E-mail: info@vemag.nl |

eld er

van ou w

r

Zeelandia zet ambachtelijk bakkend Nederlandoop g ede kaart

lij k d a n

de

n k t!

....

m ee

m

el .

De w

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2016. Ook in 2017 kunt u weer op ons rekenen.

je

Bak mee voor 3FM Serious Request In december zullen weer miljoenen Nederlanders in de ban zijn van de 3FM Serious Request actie voor het Rode Kruis. Dit jaar staat het Glazen Huis in Enschede. Ambachtelijke bakkers kunnen nu meedoen met deze mega actie. Met de verkoop van het “Serious Request” broodje. Bijzonder cranberry-muesli brood in de vorm van een knoop. Met een speciale doos als verkoopverpakking. Leuk om te geven en lekker om Industriële automatiseringsoplossingen voor o.a. de te krijgen. Zeelandia levert een totaalpakket, inclusief cranberries, muesli melange, bakkerij branche met als kerncompetentie machineveiligheid bakvormen en verpakking. Daarnaast opvallend winkel promotiemateriaal. W W W. P I L Z . N L

Kortom: een bijzondere actie die veel media-aandacht krijgt en bovendien ‘serieus’ geld oplevert. Voor het goede doel en voor u!

Wij spreken uw taal

- Collectieve verzekeringen, dus scherpe premies - Uitstekende polisvoorwaarden - Persoonlijk kontakt, bij ons bent u géén nummer - 60 jaar ervaring in de bakkerij - Zeer snelle schadeafhandeling - Gratis overstapservice en deskundig advies

Bel ons voor een gratis analyse

Voor meer informatie: www.primusouwel.nl

Postbus 9 | 4300 AA Zierikzee T 0111-419000 | www.zeelandia.nl

Primus Ouwelfabriek BV Oostzaan Tel.: 075-6164061 info@ouwel.nl

Postbus 94 3860 AB Nijkerk Tel. 033 247 55 66 Fax. 033 245 98 94 info@bakkersbelang.nl www.bakkersbelang.nl

Professioneel in snij- en verpakkingstechniek voor de bakkerij Verkoop – Onderhoud – Servicedienst 24 op 24 – revisie - onderdelen Weidehek 8a – 4824 AS – Breda – telefoon 076 54 15 260 – www.AVT.nu


26 |

Van Eijk vierde 115 jarig bestaan met bijzonder bakfeest Zondag 20 november vierden de bakkersbroers Laurens en Denis van Eijk het 115 jarig bestaan van het ambachtelijke familiebedrijf. Tussen 12.00 en 16.00 uur was iedereen welkom in de bakkerij aan de Boerenkamplaan 54 in Someren. Tijdens de open dag gaven de bakkers van Van Eijk bakdemonstraties en kon er natuurlijk veel geproefd worden. Verder konden klanten het gewicht van een taaipop raden. De winnaar zat slechts 2 gram naast het werkelijke gewicht van 4.998 gram.

k zo nen?

bezorging. In de jaren tachtig werd besloten hiermee te stoppen en zich te specialiseren in brood en banket. Laurens en Denis traden begin jaren negentig toe in het bedrijf als de vierde generatie ‘Van Eijk’. Zoals de tijden steeds veranderden, brachten ook zij de nodige veranderingen teweeg in het bedrijf en groeide Bakkerij van Eijk uit tot een echte specialist. Nu, anno 2016 bestaat het bedrijf dus 115 jaar en is het één van de oudste bedrijven van Someren en nog altijd gevestigd op dezelfde locatie.

bakker ook zoete producten in het assortiment heeft is hij duidelijk: ‘onze klant kan bij ons zeker terecht voor vlaai, gebak, cake en koek. Wij maken echter wel hele bewuste keuzes. We zien ons assortiment zoals een chef-kok zijn menukaart ziet. We willen een compact, maar onderscheidend assortiment zoetigheden. Zo worden onze bavaroises bijvoorbeeld gemaakt met een 100% fruitpuree zonder toegevoegde suiker’.

BEAR AR 40 / MK 1S planeetmenger. In absolute nieuwstaat met autom. kuiplift en electr. toerenverstelling. 40 liter + nw. schraper en 20 liter set Nog geen 200 uur gebruikt. Zie website voor meer info.

Ackersdijk.nl

BIJZONDER IN BROOD

OE SCHOON

ilo ook zo te openen?

ILT U HET

HEBBEN?

denierswaren verkocht. In de winkel en door middel van huis-aan-huis De geschiedenis van Bakkerij van Eijk gaat terug naar het jaar 1901. Het jaar waarin Joost van Eijk het bedrijf startte. Aanvankelijk werd er van alles verkocht in de winkel en later richtten ze zich, door toedoen van zijn zoon Louw, meer op de bakkerij. Na de moeilijke oorlogsjaren waarin hetonbelangrijke. brood op een gewetensvraag. Maar geen Want hoe de bon was en er een gebrek aantafel worden maakvol uw producten uiteindelijk ook op grondstoffen ontstond, groeide het d, de kwaliteit staat of valt met de gang die ze daarvoor hebbedrijf gestaag verder en namen Ad akt. Bijvoorbeeld in twee en uitzonen de silo. en Frans, van Louw, het de winkel gelden ook in silo’s strenge reinigingsvoorbedrijf langzaam over. In 1973 werd bakkerij gebouwd nodig en om te En net als een in denieuwe oven heeft u “branders” werden er naast het brood ook kruikken. Bij Spekschoor Industriële Reiniging treft ediënten aan voor een grondige en professionele reiniging o’s en andere productiefaciliteiten. Voilà: vakkundige mentificeerd materiaal, snelle en accurate afhandeling van uitstekende service en – als pittige afdronk – een uniek eringsysteem. Waarmee u te allen tijde verzekerd bent van t. FAMILIEBEDRIJF

Bakkerij van Eijk is bijzonder in brood. Laurens: ‘we staan al sinds jaar en dag bekend om onze broden die vol van smaak zijn, lang vers blijven en uitstekend in te vriezen zijn. Eén van de geheime ingrediënten in veel broden is onze eigen desem die het brood veel smaak en goede korsteigenschappen geeft. Nieuw in ons assortiment zijn ambachtelijke glutenvrije broden en gebak die in een speciale bakkerij voor ons worden gebakken’. Wanneer we Denis van Eijk vragen of de

TE KOOP:

Tel. 06-51259700

ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEUR ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEUR ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEURS ADVIES M A AT WERK RVS -INTERIEUR

MEER WETEN? KIJK OP

JOSTOSHOP.NL

WIE JARIG IS TRAKTEERT

Laurens en Denis van Eijk willen de mijlpaal van 115 jaar natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Vanaf 21 november trakteren zij de klanten daarom 5 weken lang op (h)eerlijke korting!

k zo nen?

Onderstaande partners wensen u veel succes in de drukke decemberperiode en alvast prettige kerstdagen en een gezellige

ilo ookjaarwisseling. zo Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking in 2016. Ook in 2017 kunt u weer op ons rekenen. te openen?

m te maar kunnen silo certificeringsysteem. Waarmee on deze is één, spik en span uniek is Spekschoor. Neem nu zelf ekschoor u te allen tijde verzekerd bent van p de som.Industriële alle ingrediënten aan topkwaliteit. Want schoon is één, maar proevers’ nodig om deze te kunnen spik of uniek silo certificeringsysteem. Waarmee or vrijblijvende kennismaking 820000. eneen professionele reinienofferte span is(0575) Spekschoor. u te allen tijde verzekerd bent van uitvoeren. Bij Spekschoor Industriële onze website. en andere productieNeem nu zelf de proef op de som. Bel Reiniging treft u alle ingrediënten aan topkwaliteit. Want schoon is één, maar vakkundige mensen, ons voorspik eenenvrijblijvende kennismaking voor een grondige en professionele reinispan is Spekschoor. ging vansnelle uw silo’sen enaccurate andere productieNeem nu zelf351 de proef op Of de som. eriaal, of offerte (0413) 284. openBel faciliteiten.Voilá: vakkundige mensen,o n z e w eons b s ivoor t e oeen p wvrijblijvende w w. s p e k skennis c ho omaking r b v. n l aken, een uitstekende gecertificeerd materiaal, snelle en accurate of offerte (0413) 351 284. Of open ittige afdronk – een Dat durftontenslotte iedereen…. afhandeling van zaken, een uitstekende z e w e b s i t e o p w w w. s p e k s c ho o r b v. n l

service en – als pittige afdronk – een

Dat durft tenslotte iedereen….

.nl choorbv.nl SALVA DECK-OVEN

Wilt u meer informatie over deze winstmaker voor de winkel?

C

U kunt ons gerust mailen of bellen.

18-5-2011 9:15:15

18-5-2011 9:15:15

Nijverdal 0548-616088 | info@terhaarnijverdal.nl Of neem eenoliebollenlijn kijkje op onze website. Ter Haar rendeert 12 maanden per jaar www.terhaarnijverdal.nl

proevers’ nodig om deze te kunnen uniek silo certificeringsysteem. Waarmee te allen tijdeperverzekerd bent van uitvoeren. Bij Spekschoor Industriële Van 1350 tot wel u2500 oliebollen Y Reiniging treft u alle ingrediënten aan topkwaliteit. Want schoon is één, maar uur als het er op aankomt. En de rest voor een grondige en professionele reinispik en span is Spekschoor. M m deze te kunnen uniek certificeringsysteem. Waarmee van het jaar te silo gebruiken als een solide ging van uw silo’s en andere productieNeem nu zelf de proef op de som. Bel Y werkbank. is de CP oliebollenlijn ekschoor Industriële u teDat allen verzekerd bent van faciliteiten.Voilá: vakkundige mensen, onstijde voor een vrijblijvende kennis making Ter Haar. Iedere verwarmingssectie Y gecertificeerd materiaal, of offerte (0413) 351 284. Of open top kwaliteit. Want schoon is één, maar alle ingrediënten aansnelle envanaccurate afhandeling van zaken,reinieen uitstekende oeigen n z e digitale wis e bSpekschoor. s i tJumo e o p w w w. s p e k s c ho o r b v. n l voorzien vanen een span en professionele spik MY service en – als pittige afdronk thermostaat. – een Dat durft tenslotte iedereen…. Praktisch, ergonomisch,

M

en andere productievakkundige mensen, eriaal, snelle en accurate

K

choorbv.nl

Neem nu zelf de proef op de som. Bel ons voor een vrijblijvende kennismaking temperatuurregeling tot op 0,1°C of offerte (0413) 351 284. Of open binnen en buiten te gebruiken met een

nauwkeurig.

Kom langs bij Vipam op de stand tijdens de Bakkerijdagen 2012! Wij hebben voor uw het algemene assortiment gebundeld in een prachtig boekwerk.


# DURFTEVRAGEN # DURFTEVRAGEN # DURFTEVRAGEN DURFTEVRAGEN #DURFTEVERTELLEN #





#DURFTEVERTELLEN #DURFTEVERTELLEN #DURFTEVERTELLEN  

In deze nieuwe rubriek van, voor en door bakkers mag je alles kwijt. In deze nieuwerubriek rubriekvan, van, voor voor en en door door bakkers mag jeje alles kwijt. InZijn deze nieuwe en doorbakkers bakkersmag magBLOOT”. alles kwijt. In deze nieuwe rubriek van, voor je alles kwijt. zoals je bent en... “MET DE BILLEN Zijn zoals je bent en... “MET DE BILLEN BLOOT”. Zijnzoals zoalsjeje bent bent en... en... “MET “MET DE Zijn DEBILLEN BILLENBLOOT”. BLOOT”.

Cool Baking workshops krijgen vervolg in 2017 Begin november jl. hebben ruim 40 bakkers deelgenomen aan de workshop Cool Baking in het Ireks bakcentrum te Heeze. Met Cool Baking hebben de deelnemers ervaren hoe ze op een eenvoudige wijze extra afzetkansen kunnen genereren door het bakken van gekoelde deegstukken in de winkeloven. ‘Met het Cool Baking principe onderscheidt de ambachtelijke bakker zich nog meer met echt live gebakken producten wat zowel

EDIENST 24/7

ershoof

tems.nl ems.nl

| 27

voor de bakker als de consument nog meer beleving oplevert op zijn verkoop locatie’, aldus Ireks. Cool Baking producten van o.a. Rex Boulet en Rex Chia zijn langer dan 16 uur als deeg onderweg, waardoor zij hun kenmerkende smaak en aroma ontwikkelen. Door de grote interesse in de Cool Baking workshops zal Ireks ook in 2017 weer enkele van deze workshops organiseren.

VERTEL ll VRAAG VRAAG ll MERK MERK OP OP ll DEEL DEEL VERTEL VERTEL l VRAAG l MERK OP l DEEL VERTEL l VRAAG l MERK OP l DEEL .KOMT. Waarom doet (bijna) niemand dit? .HIER. .KOMT. .KOMT. .JOUW. .HIER. .HIER. Jouw foto .VERHAAL. .JOUW. # DURFTEVRAGEN .?. .JOUW. Na een kleine 40 jaar ‘s nachts te hebben gewerkt,Jouw was daar foto Jouw foto begin dit jaar het moment, zomaar: ‘ik stop met ‘s nachts werken’.

Nu moet je weten dat foto we een Jouw biologische bakkerij hebben en helemaal zonder toevoegingen brood maken. Dat wil zeggen, we gebruiken meel en of bloem, Keltisch zeezout, water, desem en bij ons gistbrood, biologische gist.  Alles E-nummervrij, ook geen ascorbinezuur, want zo willen we het graag. Schroom

Groet, Bakker....... Groet, Bakker.......

##DURFTEVRAGEN DURFTEVRAGEN .VERHAAL. #DURFTEVERTELLEN .VERHAAL. #interactie #herkenning #herkenning #verbinding #verbinding #inspiratie #DURFTEVERTELLEN Groet, Bakker....... #DURFTEVERTELLEN #interactie In deze nieuwe rubriek van, voor.?. en door bakkers mag je#inspiratie alles kwijt.

Meer informatie is te verkrijgen per e-mail via marketing@ireks.nl .  

Open dag Bakery Institute op 9 december

niet en laat eens van je horen! Schroom niet en laat eens van je horen!

We zijn gaan rondkijken bij col- Want door te delen krijg je Want door te delen krijg je lega bakkers die werken met een remrijskast. Iedereen vriest alles in, soms tot -18 graden Celsius. Omdat wij geen hulpgrondstof redactie@bakerynext.nl of  06-1076681  redactie@bakerynext.nl of  06-1076681 fen gebruiken en de E-nummers die we mogen gebruiken in onze Skal gecertificeerde bakkerij ook heel beperkt zijn, moesten we iets anders proberen.

.?.

Groet,BLOOT”. Bakker....... Zijn zoals je bent en... “MET DE BILLEN

InIndeze dezenieuwe nieuwerubriek rubriekvan, van,voor voorenendoor doorbakkers bakkersmag magje jealles alleskwijt. kwijt. Schroom niet en laat eens van je horen! Op 9 december organiseert het Bakery Institute weer een open Zijn zoals je bent en... “MET DE BILLEN BLOOT”. Zijn zoals je bent en... “MET DE BILLEN BLOOT”. dag. Belangstellenden kunnen dan tussen 11 en 16 uur een bezoek brengen aan de opleidingsbakkerijen en de winkel in de Zaanse Chocoladefabriek aan de Westzijde. Ook kan dan een bezoek worden gebracht aan de gloednieuwe VersKade. In de brood- en banketbakkerij waar allerlei bakkerijproducten worden gemaakt, zijn de docenten Hans Heiloo, Gerard Blaauw en Francois Brandt aanwezig. Verder is het mogelijk om de producten te proeven die de studenten van het 9-weekse programma hebben gemaakt

VERTEL l Want VRAAG MERK door te ldelen krijg OP je l DEEL Schroom niet en laat eens van je horen!

VERTEL l lVRAAG l MERK DEEL VERTEL VRAAG l MERKOP OPl#verbinding l DEEL #interactie #herkenning #inspiratie Want door te delen krijg je Eerst maar eens aan de gang met desembrood. Ook bij biologische bakkers op bezoek. Dat desembrood kun je heel goed op +8 graden Celsius 20-24 uur laten rijzen. Wij thuis aan de slag. Gaat gewoon geweldig! Maar dan, gistbrood. Dat gaat in een koelcel, maar het resultaat was magertjes. We zijn op zoek gegaan naar een remrijskast en vonden, foto bij een bakker die Jouw ging stoppen met zijn bedrijf, een complete set. Jouw foto Jouw foto koelcel én remrijsEen vriescel, kast. Die hebben we gekocht en in onze bakkerij geplaatst. Kostte wat vrije tijd, maar met handige familie kwamen we een heel eind.

.KOMT. .KOMT. .KOMT. .HIER. .HIER. .HIER. .JOUW. .JOUW. .JOUW. .VERHAAL. .VERHAAL. .VERHAAL. .?. .?. .?.

redactie@bakerynext.nl of  06-1076681 #interactie#herkenning #verbinding #inspiratie zelf dacht dat goed zou zijn, op +9 graden Celsius en de vochtigheid op 85%. De hele productie voor de volgende dag in de remrijskast. Resultaat: Geweldig!

om het deeg 2 keer een aanslag te laten ‘overleven’.

Wie gaat de uitdaging aan om deeg te draaien met meel, zout, 1% gist, 1% neutraal vet en water en dat gekoeld te laten rijzen. Je kunt het simpel proberen door je koelcel een dag op 9 graden Celsius te zetten. De hoeveelheid gist is de lastigste, maar met een beetje oefenen ben je daar zo achter.

 redactie@bakerynext.nl of  06-1076681

Small Business FOOD, Quality Makes Software the Difference hét softwarepakket voor de foodsector!

Tegra Systems is leverancier, importeur en producent van industriële weeg- en etiketteerapparatuur. Naast de verkoop van standaardproducten en standaardsystemen, staan we internationaal bekend om onze maatwerkoplossingen

Voedingsmiddelen Het etiketteren van voedingsmiddelen is streng geregeld in de warenwet. Voedselveiligheidsnormen verplichten u gebruik te maken van een metaaldetectiesysteem. Naast metaaldetectiesystemen levert Tegra Systems ook productinspectiesystemen, zoals X-Ray- en visionsystemen. De systeemonderdelen van Tegra Systems sluiten allemaal op elkaar aan. Omdat we de software zelf programmeren, bent u ervan verzekerd dat alle onderdelen feilloos met elkaar communiceren. Wij leveren software op het gebied van orderverwerking, traceabillity, etiketteren, voorraadbeheer en facturatie.

Quality Makes the Difference

Toen de koeltechniek na onze vakantie klaar was, zijn we gaan testen met gistbrood. De receptuur gehouden zoals we het al tijden doen. Invriezen naar -10 graden Celsius. Resultaat: niet goed. Op -4 graden Celsius. Resultaat: niet goed. Vervolgens internet afgestruind op zoekterm ‘gekoeld rijzen’ 1 linkje gevonden... Toen na 1 week gewoon Schroom gedaan wat ik

De link die ik had gevonden over gekoeld rijzen was van Koopmansmeel. Dus ik Cees de Haan gebeld, ‘Cees vertel mij eens over gekoeld rijzen’? Dat heeft hij gedaan, dus daar heb ik weer een stukje kennis van bijgekregen over ons mooie vak. Als het je lukt, heb je (nog) beter Het blijkt nu dat Koopmansmeel brood, een lagere energierekein 2007 al een procedé heeft ontning en de kostprijs van je brood wikkeld m.b.t. gekoeld rijzen, gaat drastisch omlaag, dus niet maar niemand doet het! alleen de klant wordt er beter van, Maar nu mijn vraag: waarom doet Groet, Bakker....... ook jouw portemonnee. (bijna) niemand dit? Bakker....... Groet, Bakker....... ErGroet, zijn nogal wat bakkers die eerst Vriendelijke groeten, alles invriezen en 10 uur later alles Gerard Hardeman weer gaan ontdooien, dat kost erg Wijk en Aalburg. veel (dure) energie en je moet speniet en laat eens van jeTel.horen! 06-53937234 ciale hulpgrondstoffen gebruiken

Schroom niet enen laat eens van jeje horen! Schroom niet laat eens van horen! Want door te delen krijg je Want door tete delen krijg jeje Want door delen krijg

Schroom niet en laat eens van je horen! Want door te delen krijg je

#interactie #herkenning #verbinding #interactie #herkenning #verbinding #inspiratie #interactie #herkenning #verbinding #inspiratie #inspiratie

Te g r a S y s t e m s B . V. | H a n d e l s w e g 7 | 1 6 9 3 A Z W e r v e r s h o o f T + 3 1 ( 0 ) 2 2 8 5 8 2 7 8 0 | E i n f o @ t e g r a s y s t e m s . n l | w w w. t e g r a s y s t e m s . n l

 redactie@bakerynext.nl of  06-10716681  redactie@bakerynext.nl ofof 06-10716681 redactie@bakerynext.nl 06-10716681


28 |

De Bakkersplaats AANGEBODEN 2 gereviseerde Hein rotatie-ovens 2 Probat Active inschietovens Tel: 026-8400460 E-mail info@jbtechniek.com TE KOOP ESKO rem/rijskast Cap.22 pl. 60x80 cm. Prijs €2500,--Excl. BTW. Ackersdijk Bakkerijmachines Tel. 06-51259700 Foto’s op de site. TE KOOP Modulair (Emondt), 4 deurs luiken-koelkast. € 1000 Excl. BTW. 2 stuks FABER RVS 8 etage, broodkoelwagens 1400x350 , per stuk €650,-en 2 stuks FABER, RVS kruiswagens 20 etages. Per stuk € 600,Allemaal in abs. Nieuwst. Ackersdijk Bakkerijmachines Tel. 06-51259700 Foto’s op de site. TE KOOP 4 stuks FABER RVS blikkenwagens, met uitschuifrekken 8 etages 92x70 cm. In nieuwstaat. Per stuk € 600,Ackersdijk Bakkerijmachines Tel. 06-51259700 Foto’s op de site. TE KOOP Complete inventaris ijssalon/patisserie Wegens beëindiging per 1 oktober Schepvitrines zijn 6 jaar oud, maar slechts 6 maanden per jaar in gebruik altijd in onderhoud geweest bij de Kovu (nu Smeva). Overige machines/apparatuur verkeren in goede staat en zijn door de leveranciers onderhouden. 2 Tasty Nicolet Gijsinck, Tel: 023-5441212 TE KOOP Wegens bedrijfsbeëindiging. Complete Op ’t Root deegverwerkingsset, Ca. 200/240 broden. Bestaat uit Bollenkast, afweger, kegelopboller en opmaker. Totaalprijs € 4.000,-Bollenkast zelf te demonteren te Den Haag. Tel. 06-51259700 TE HUUR Hypermoderne, volledig ingerichte en zeer betaalbare chocolaterie, regio Oost-Brabant Voorzien van 3 continue werkende machines, 3 smeltbakken, smeltplaat en een enrobeerlijn. Chocolaterie is modern opgebouwd in studiostijl, voor het geven van workshops in combinatie met patisserie studio. Ideaal voor startende ondernemer T&A Beheer BV Tel. 0492-324690, TE KOOP Etiketprinters Avery Dennison model AP 5.4 300DPI (Gen 2) Printers werken stand-alone en kunnen eenvoudig aangestuurd worden. 6 stuks te koop, compleet met software. Stuur een mailtje voor meer info naar leon@patisseriehoeben.nl AANGEBODEN 1x Probat oven type Rothermo-S 2x junior gasgestookt 1x Probat elektrische Euro oven 3/125/145 Tel: 026-8400460 E-mail info@jbtechniek.com

TE KOOP Wegens bedrijfsbeëindiging: - ouderwets stoepkrijtbord bakker - stenen muurdecoratie bakker bij oven - TEC programmeerbare elektronische kassa Prijzen n.o.t.k. Tel 06-48778433 TE KOOP ca. 200 BROBANkratten, Incl. Lorries Totaalprijs € 900,- excl. BTW. Ackersdijk Bakkerijmachines Pijacker Tel. 06-51259700. TE KOOP Van ’t Wout bakkerijwerkbanken met lades. 4,5 m., 5,5 m. en 6 m. lang. Als nieuw Meer info op de website. Ackersdijk Bakkerijmachines Pijacker Tel. 06-51259700. TE KOOP Kemper SPL 125 Spiraalkneder met digitale bediening, Tijd- en originele, infrarood temp. meting en afslag. Nette en goede machine. Meer info op de website. Ackersdijk Bakkerijmachines Pijacker Tel. 06-51259700. AANGEBODEN Chocoladevormen, lettervormen Sinterklaasvormen, flikken en om vol te gieten Tel: 0594-659180 E-mail: j.a.ykema@ziggo.nl TE KOOP 6 stuks Oliebollenbakken. MKN en Giorik. Foto’s op de site. Ackersdijk Bakkerijmachines. Pijnacker. Tel 06-51259700. TE KOOP ca 150 Broban kratten met lorries. € 5 per stuk. Ackersdijk bakkerijmachines Pijnacker Tel. 06-51259700 TE KOOP Bear AR 10 planeetmenger/mixer. 10 liter inhoud met alle gereedschappen. In nieuwstaat. Prijs € 1.250 excl. BTW. Foto’s op de site. Ackersdijk Bakkerijmachines. Pijnacker Tel . 06-51259700 TER OVERNAME Brood- en banketbakkerij Ook uitermate geschikt als filiaal Aantrekkelijke overnameprijs Betreft een huurpand in Veendam Tel: 0598-785295 TE KOOP Taartpan koppels doorsnee 18cm. Afmeting koppels 50x32 Ook geschikt om brood in te bakken Grote partij, T.E.A.B.

Vierkant bakblik voor taart of brood 25,5 x 25,5 x 5 Grote partij T.E.A.B Noll Vromans Bakkerij Vromans Gilze B.V. Tel: 0161-451380 E-mail info@bakkervromans.nl TE KOOP Grote bake-off oven Hete lucht oven van het merk Rompa. Geschikt voor 60cm x 40cm bakplaatjes. Ook geschikt voor kleine productie. Afmetingen oven 190cm breed, 70cm diep, 210cm hoog incl. afzuigkap. Binnenwerk 83cm hoog. Prijs: €2000,Noll Vromans Bakkerij Vromans Gilze B.V. Tel: 0161-451380 E-mail info@bakkervromans.nl TE KOOP Dubbele broodwagen RVS Voor het laten afkoelen van brood. Prijs: €375,Noll Vromans Bakkerij Vromans Gilze B.V. Tel: 0161-451380 E-mail info@bakkervromans.nl TE KOOP Bijna niet gebruikte winkeloven 200% in orde Prijs: € 1.500,Zie ook Marktplaats (foto’s) Cornelissen Elsloo Tel: 06-13201704 E-mail: Bakkerijcornelissen@gmail.com TE KOOP spijspillenpers. Prijs € 500,Voor foto’s zie www.ackersdijk.nl Losse pers voor spijspillenpers. Is compleet en met vier bouten zo op een bestaand onderstel te schroeven. Prijs € 300,Voor foto’s zie www.ackersdijk.nl Ca 150 unie-kratten op 5 lorries. Totaal € 650,- Excl. Btw. Nog 5 stuks oliebollenbakken beschikbaar. MKN en Giorik. Voor foto’s zie www.ackersdijk.nl 10 stuks als nieuw gereinigde RVS wagens, met ieder 15 stuks keigoede alusteel bakplaten. Voorzien van nieuwe wielen. Maat iets kleiner dan 60x80 cm. Passen perfect in vloer-oven van 60 x 80 of 80x 120 cm. Prijs € 200,- per stuk. Ackersdijk bakkerijmachines Pijnacker Tel.06-51259700

Personeel GEZOCHT Ervaren Operator Productie Voor een industriële bakkerij in de regio Twente Deze bakkerij is gespecialiseerd in het produceren van bake-off en diepgevroren bakkerijproducten van zeer hoge kwaliteit. We zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die willen meebouwen aan het opzetten en verder professionaliseren van de organisatie. Ben jij per direct beschikbaar, heb je aantoonbare ervaringen binnen de levensmiddelenindustrie en woon je in de omgeving van Twente? Neem dan z.s.m. contact op. Uitzendbureau Het Ambacht Tel: 0591-555442 www.uitzendbureauhetambacht.nl GEZOCHT Zelfstandig werkend Broodbakker Voor een klant in de omgeving van Breda zijn we per direct op zoek naar een zelfstandig werkende broodbakker voor een ambachtelijke bakkerij.Functie voor 38 uur per week, Intentie is samenwerking voor langere tijd. De werkzaamheden bestaan vooral uit grooten kleinbrood en stukswerk. Werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag tot en met zaterdag, (woensdag is de vrije dag). Werktijden zijn verdeeld over nacht- en dag uren. Je komt te werken in een team van ongeveer 5 werknemers. Ben je een ervaren zelfstandig werkende broodbakker en per direct beschikbaar neem dan z.s.m. contact met ons op. Uitzendbureau Het Ambacht Tel: 0591-555442 www.uitzendbureauhetambacht.nl AANGEBODEN Zelfstandig Broodbakker (niveau 3) 19 jaar Zoekt werk per 1-9-2016 Tel:0348-420897 GEZOCHT Bakkerij tekenaar / junior-adviseur Wegens toenemende vraag naar onze advieswerkzaamheden Je hebt een afgeronde bakkerij-, bouwkundige- of andere technische opleiding op minimaal MBO niveau. Kennis en ervaring van de bakkerijbranche en/ of voedingsmiddelenbranche is een pré Ervaring met het ontwerpen en tekenen in AutoDesk applicaties zoals AutoCad en Revit. Zelfstarter, ondernemend, nauwkeurig, praktisch ingesteld, pro-actief, professioneel, doelgericht en flexibel. Voor 30-40 uur in een klein, plezierig, gemotiveerd en resultaatgericht team met gevoel voor humor. Volop mogelijkheden voor eigen inbreng en persoonlijke groei Passende arbeidsvoorwaarden. TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie T.a.v. Directie Postbus 360 6700 AJ Wageningen E-mail: directie@tenba-bv.nl AANGEBODEN Invalbakker nodig? Informeer bij InVoBa Tel: 06-42160057 Info@invoba.nl www.invoba.nl

GEZOCHT Wilt u werken in een moderne, ambachtelijke banketbakkerij die zich al 115 jaar onderscheidt in zijn producten? Dan zijn wij op zoek naar u. Mail uw cv naar: info@banketbakkerijmekking.nl Banketbakkerij Mekking Tel: 0318-414266 GEZOCHT Geheel Zelfstandig werkend brood- en banketbakker Per 1-12 i.v.m. pensionering huidige werknemer. Echte bakker Vonk, Bunnik Ben jij hygiënisch en kwaliteitsbewust? Zie facebook/bakkervonk voor de volledige vacaturetekst. info@echtebakkervonk.nl Gezocht Leerling verkoopster, omgeving Dordrecht. Kan geplaatst worden met een dag in de week verkoopsters cursus. Voor +/- 20 uur per week. Reacties: tvdbreggen@gmail.com GEZOCHT Wij zijn op zoek naar een leerling brood- en banketbakker Een BBL-er per 1/1/2017. voor 4 dagen in de week. We bieden veel afwisselende werkzaamheden in een leuk klein bedrijf. Heb je interesse? Mail of bel ons en vraag naar Norbert Tel: 0348-561279 E-mail: info@bakkerijstijnman.nl GEZOCHT Door uitbreiding van ons klantenbestand zijn wij per direct op zoek naar een brood en banket bakker (m/v), die van zijn/haar passie zijn/haar beroep wil maken!! Per direct voor 38 uur per week KWALITEIT staat bij ons hoog in het vaandel. Dat weten onze klanten al 95 jaar te waarderen !! Dus ben jij op zoek naar een baan om je uit te leven; bel of mail ons!! Bakkerij van Engelenhoven Contactpersoon: Jan Tel. :033-2771646 E-mail: info.engelenhoven@hetnet.nl GEZOCHT Bakkerij Olivers in Huizen is op zoek naar een broodbakker voor ± 20 uur per week. Lijkt het je leuk om zelfstandig te kunnen werken in een klein team, mail dan je sollicitatiebrief met CV naar info@ bakkerijolivers.nl

Heeft u gevonden wat u zocht, of verkocht wat u heeft aangeboden? Laat het ons a.u.b. weten, dan verwijderen wij de advertentie. Hartelijk dank daarvoor.

REDACTIEFORMULIER

De Bakkersplaats

Dit heb ik voor nummer 1, 2017

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

van BakeryNext • nl Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen).

nummer 1, 2017 van BakeryNext • nl Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). n Aangeboden n Gezocht

n Nieuws over ons bedrijf (product, actie, nieuwe medewerk(st)er, winkelopening) n Collegiale tip (bijvoorbeeld voor meer omzet) n Mijn succesverhaal n ‘De Garde’ (Compliment voor een collega of leverancier) n ‘De Deegrol’ (Standje voor iemand) n Familieberichten (trouwen, geboorte, overlijden) n De Weesper Moppentrommel (moppen) n Dit vind ik ervan (ingezonden stukken en reactie op andere artikelen) n Anders nog iets? (iets anders wat u nog wilt melden aan de branchegenoten)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bedrijfsnaam : ........................................................... Contactpersoon : .......................................................... Adres : ..................................................................................................................................................... Postcode : ........................................................... Plaats : .......................................................... Telefoon : ........................................................... E-mail : ..........................................................

Bedrijfsnaam : ........................................................... Contactpersoon : .......................................................... Adres : ..................................................................................................................................................... Postcode : ........................................................... Plaats : .......................................................... Telefoon : ........................................................... E-mail : ..........................................................

Fax, of stuur dit formulier naar Bakery Next t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53 Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@bakerynext.nl

Fax, of stuur dit formulier naar Bakery Next t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53 Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@bakerynext.nl


T (030) 241 01 26 F (030) 241 41 29

| 29

www.willemseniso.nl

WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBOUW

WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBOUW Al ruim 50 JAAR een begrip!

Hoe zit u gebakken?

• KOEL- EN VRIESHUIZEN • INVRIESTUNNELS • BEDRIJFSRUIMTES • KOEL- EN VRIESDEUREN • BRANDWANDEN EN -DEUREN

Als bakker ben je voor dag en dauw al aan het werk om het lekkerste brood en banket te maken. Hygiëne en voedselveiligheid is daarbij erg belangrijk. Gullimex is totaalleverancier en servicepartner op het gebied van meetinstrumenten voor temperatuur en hygiëne.

Willemsen Isolatiebouw B.V. Sophialaan 6 3542 AR Utrecht T (030) 241 01 26 F (030) 241 41 29 www.willemseniso.nl

Ideaal voor gebruik bij o.a. ingangscontroles. Voor snelle, contactloze oppervlaktemeting (infrarood) én zeer nauwkeurige insteek- en dompelmeting.

WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBOUW Wilt u hier meer over weten? Scan de code als u vandaag nog uitgebreid kennis wilt maken met ons bedrijf

Al ruim 50 JAAR een begrip!

info@gullimex.com www.gullimex.com


30 |

N uttige

adressen

ACCOUNTANCY AMS Accountants Tel. 0523 - 61 05 57 www.ams-accountants.nl Boschland Accountants & Adviseurs Tel. 0318-691111 www.boschland.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl Flynth Tel. 0546-831010 vestiging Almelo Tel. 026 - 3542600 vestiging Arnhem Tel. 043-3253535 Maastricht Tel. 0475-375500 vestiging Roermond Tel. 040-2552929 Eindhoven Tel: 0348-422 180 vestiging Woerden Tel: 038-4535 499 vestiging Zwolle www.flynth.nl ADVIES Allergenen Consultancy B.V. Tel: 033- 2770571 www.allergenenconsultancy.nl Built by Mulder Tel: 038-3377535 www.builtbymulder.nl Buro Cleijsen Tel. 06-51692262 www.burocleijsen.nl Kolijn Bakkerij Advies Tel: 06-33104958 www.kolijnbakkerijadvies.nl Resultsplus Tel: 06-21835075 www.resultsplus.nl TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl AFREKENSYSTEMEN Compad Europe B.V. Tel: 088-4329995 www.compad-software.com De Luca Tel: 0594-514063 www.deluca.nl De Ridder & Den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 405550 www.digi.eu Evers Kassasystemen Tel: 073 645 8110 www.evers-kassasystemen.nl Graaggedaan.nl B.V. Tel. 085-7604360 www.graaggedaan.nl Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638690 www.marti-orbak.nl RBK Group Tel: 0570-680100 www.rbk.nl AUTOMATISERING AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088-4472133 www.safe-express.nl CSB-System Benelux BV Tel: 076-5307676 www.csb-system.com Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com Project Techniek Tel: 073-5991402 www.projecttechniek.nl PWR Pack International B.V. Tel: 0318-519757 www.pwr-pack.nl RBK Group Tel: 0570-680100 www.rbk.nl Rolan Robotics Tel: 0229-248484 www.rolan.nl Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org S&T Veendam tel: +31625096880 www.serviceentechniek.nl Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl Technisch Buro Rittershaus Tel: 030-2312392 www.rittershaus.eu www.terhaarnijverdal.nl Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl

Tromp Group BV Tel: 033-2994373 www.trompgroup.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Zeelandia Technical Solutions Tel: 0111-481044 www.zeelandia.nl/zts BAKE/MAKE OFF Almost Ready bake-off Tel: 020-5110848 www.almostready.nl Bakery to Bakery / Foodstudio Tel: 013-5951000 www.bakerytobakery.nl Banketbakkerij van Strien B.V. Tel: 0186-626326 www.koekjes.nl Brown & Serve B.V. Tel: 020-5110844 www.brown-serve.com Comeba foodservice BV Tel: 0524-524928 www.comeba.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Délifrance Nederland bv Tel: 0180-485111 www.delifrance.nl Dero Foods Tel: 0183-500373 www.derofoods.nl Desem Steengoedbrood Tel. 024-3585404 www.steengoedbrood.nl D. van der Pol & Zonen bv Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Europastry Benelux Tel: 0181-698208 www.europastry.nl Handgemaaktbrood Tel: 085-2103500 www.handgemaaktbrood.nl Koekjesbakkerij Veldt Tel: 0318-514608 www.koekjesbakkerij.nl Lantmännen Unibake Nederland (Pastridor) (Schulstad) 0416-560088 www.lantmannen-unibake.nl Procema BV Tel: 0345-534748 www.procema.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.nl Wolf ButterBack KG Tel: 06-41891399 www.butterback.com/nl BAKKERIJGEREEDSCHAP AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.bakkerijgereedschap.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ COVEKA B.V. Bakkerij- en Grootkeukentechniek Tel: 038-3313685 www.coveka.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl Francois Products Tel: 079-3619031 www.francoisproducts.nl Josto Innovatief in Roestvaststaal Tel: 0529-482244 www.josto.nl www.jostoshop.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Meijers Pan-Glaze vof Tel: 0543-512301 www.bakvormen.nl Zeelandia Technical Solutions Tel: 0111-481044 www.zeelandia.nl/zts BAKKERIJMACHINES AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.bakkerijgereedschap.nl Beldos Tel. 0032-36464048 www.beldos.com

B & O Bakkerijtechniek BV Tel: 0165-316341 www.benobakkerijtechniek.nl BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Divary Engineering & Bakery Services Tel: 0343-523880 www.divardy.nl Euroblades Tel: 0599-470746 www.euroblades.com FRITSCH GmbH Tel: 0049-9326830 www.fritsch.info Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl H.T.I. Bakkerijtechniek BV Tel: 024-6415848 www. htiwijchen.nl Handelsonderneming Freerk Wijma Tel: 0512-361574 www.freerk-wijma.nl Handelsonderneming Hengelo Tel. 074-2590900 www.hohhengelo.nl Handelsonderneming Snippack BV Tel: 0318-646404 www.machinewereld.nl Interbake BV Tel: 0548-622751 www.interbake.nl JAC Tel: +32 (0)4 234 98 70 www.jac-machines.com Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Kalmeijer B.V. Tel: 070-3888950 www.kalmeijer.com KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com König Nederland Tel: 0183-682868 www.koenig-rex.com Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Müssana www.mffnijverdal.nl Tel. 0548-619036 Technisch Buro Kortlever BV Tel: 0183-352955 www.kortlever.nl Quality Fix Tel: 074-2595366 www.quality-fix.nl Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Jan de Ruyter bakkerij-installaties Tel: 0181-627652 www.jdr.nl S&T Veendam tel: +31625096880 www.serviceentechniek.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Theo van Vliet Weesp Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Tromp Group BV Tel: 033-2994373 www.trompgroup.nl Twentrade Tel: 06-24325811 Unikon Tel: 0342-415752 www.unikon.net Unispray www.unispray.nl 0347-322097 Vanbakkernaarbakker BV Tel: 0181-410333 www.vanbakkernaarbakker.nl Vemag.nl B.V. Tel: 0412 - 640 858 www.vemag.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Woertman Nederland BV Tel: 030-6084141 www.woertman.nl Zeelandia Technical Solutions Tel: 0111-481044 www.zeelandia.nl/zts BAKKERIJ MUSEUM Bakkerijmuseum ‘de oude bakkerij’ Tel: 0227-545014 www.deoudebakkerij.nl Bakkerijmuseum Luyksgestel Tel: 0497-541314 www.bakkerij-museum.nl Nederlands Bakkerijmuseum ‘Het Warme Land’ Tel: 038-4446190 www.bakkerijmuseum.nl BAKKERSKLEDING Buchholz International B.V. Tel: 055-5431791 www.buchholz.nl Chaud Devant Kokskleding en bakkerskleding Tel: 020-4941930 www.chauddevant.nl

Devagro Bedrijfskleding Tel: 040- 2518304 www.devagro.nl J. Zoetelief B.V. Tel: 020-6246002 www.zoetelief.nl CHOCOLADE Adviesburo 4P Tel: 0181 - 631599 www.4p.nl Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Bommels Conserven Tel: 0180-465255 www.bommelsconserven.nl Bonbon Atelier N. Limmen BV Tel: 075-6140571 Chocolaterie Albert bv Tel: 013-5114545 www.chololateriealbert.nl Chocolaterie Winters Tel: 040-20753142 www.chocolaterie-winters.nl De Truffel BV Tel: 0348-434757 www.detruffel.nl De Jong Groothandel In Lekkernijen Tel: 035-6012806 www.dejonggroothandel.nl Dobla BV Tel: 072-5760770 www.dobla.com Ekris Chocola 06-14235699 www.ekrischocola.nl Handelsonderneming Zilco BV Tel: 036-5304519 www.zilco-industrial.nl Henk Koenen V.O.F. Chocoladevormen en machines Tel: 0161-452516 www.henkkoenen.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl JKV BV de chocoladevormenspecialist Tel: 0161-452290 www.jkvnl.com Manfred Spaargaren confiserie Tel: 0297-540890 www.manfredspaargaren.nl Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Van Ham Groothandel B.V. Tel: 013-5051591 www.vanhamgroothandel.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Zeelandia Technical Solutions Tel: 0111-481044 www.zeelandia.nl/zts CONTAINERS PW Container BV Tel: 0341-563820 www.pwcontainer.nl DECORATIES Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Dekom Tel: 040-2842050 www.dekomart.nl Dobla BV Tel: 072-5760770 www.dobla.com J. Gort Decoraties BV Tel: 036-5370144 www.gortdecoraties.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Primus Ouwelfabriek BV Tel: 075-6164061 www.primusouwel.nl Trend Decor Tel: 0492-324690 www.trenddecor.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl DEEGVERWERKING BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.bakkerijgereedschap.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Quality Fix Tel: 074-2595366 www.quality-fix.nl Tromp Group BV Tel. 033 2994373 www.trompgroup.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl WP Haton BV Te. 077-3071860 www.wp-haton.com

DIENSTVERLENING 3W Makelaars Tel: 033-4323552 www.3wmakelaars.nl Arbo Content Tel: 050-5293400 www.arbocontent.nl Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Beko Advies Tel. 0346-584184 www.beko-advies.nl Beko Benelux Tel: 0344-714714 www.beko-benelux.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl Coolen adviesburo brood- banket bakkerij Tel: 06-15871749 www.coolenadvies.nl De Bakkerij Architect BV Tel: 0317-47 12 39 www.debakkerijarchitect.nl Exceet Card Nederland Tel: 050-3687777 www.exceet-card.nl Haaring Bakkerijadvies & Taxaties Tel: 0481-461842 www.bakkerijadvies-taxaties.nl Inbak All into Food Telefoon 085-2100172 www.inbak.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Interpolis Pensioenbeheer Tel: 050-5235500 www.interpolis.nl KTBA Kwaliteitszorg 0800-5558880 www.ktba.nl Kwaliteit is kracht Tel: 06-51799412 www.kwaliteitiskracht.nl MAKS klantenloyaliteit Tel: 088-6386262 www.maks.nl MKB Nederland Tel: 015-2191212 www.mkb.nl Molenaar & Partners BV Tel: 06-22933963 www.molenaar-partners.nl NBOV Tel: 0182-693030 www.nbov.nl Nederlands Bakkerij Centrum Tel: 0317-471247 www.nbc.nl Payroll-Talent Tel 010-7891066 www.payroll-talent.nl Précon Food Management Tel: 030-6566010 www.precon-food.n Project Techniek Tel: 073-5991402 www.projecttechniek.nl Stichting Ambachtelijke Bakkerij Tel: 088 – 666 9 333 www.ambachtelijkebakkerij.nu TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl DOSERING Bakon food equipment bv Tel: 0113-244330 www.bakon.eu.com/nl Kombimix / Makombi Tel: 0413-292903 www.kombimix.nl Terlouw / Unidos Tel: 055-5768628 Tromp Group BV Tel. 033 2994373 www.trompgroup.nl Sartorius BV Tel: 030-6025030 www.sartorius-mechatronics.nl www.e-teken.nl Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Zeelandia Technical Solutions Tel: 0111-481044 www.zeelandia.nl/zts EETBARE BEDRUKKING Primus Ouwelfabriek BV Tel: 075-6164061 www.primusouwel.nl ETIKETTERING Avery Dennison Tel: 030-2632233 www.averydennison.com Cikam Tel. 036-5397234 www.cikam.nl Compad Europe B.V. Tel: 088-4329995 www.compad-software.com

De Koningh Coding & Labeling BV Tel: 026-741000 www.dekoningh.nl EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Tegra Systems BV Tel: 0228-582780 www.tegrasystems.nl FORMULES Ambachtsbakker Tel: 033-2999053 www.ambachtsbakker.nl Bart’s Retail Tel: 024-6782782 www.bakkerbart.nl Echte Bakkersgilde Tel: 0317-424342 www.echtebakker.nl Heerlijk & Heerlijk Tel: 0345-470070 www.banket.nl Top Bakkers B.V. Tel: 055-5998222 www.topbakkers.nl GECONDITIONEERDE RUIMTE BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Jasca Food Technology BV Tel: 0541-293688 www.jasca.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Koevering Koeling & Airconditioning BV Tel: 0499-375918 www.koeveringkoeling.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl O2 CONTROL Tel: 0320-266 127 www.freshcare.eu Roma Isolatiesystemen Tel: 0162-512012 www.romaned.nl S.H. Systems b.v. Tel: 0541-745850 www.shsystemsbv.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com GIST AB Mauri Netherlands B.V. Tel: 078-6525600 www.abmauri.nl Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be GRONDSTOFFEN AB Mauri Netherlands B.V. Tel: 078-6525600 www.abmauri.nl Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be Backaldrin Benelux BV Tel: 076-5201047 www.backaldrin.com Bak Speciaal Tel: 033-4654810 www.bakspeciaal.nl Bakels Senior-N.V. Tel: 0294-414559 www.bakels-senior.nl Bakeplus BV Tel: 0418-597444 Vestiging Haaften Tel: 077-3829090 Vestiging Venlo Tel: 0316-527441 Vestiging Zevenaar www.bakeplus.nl Bake-Performance NV Tel: +32 (0)11 392 002 www.bake-performance.be Baktotaal Bouwhuis B.V. Tel: 0548-623016 www.bouwhuis.com Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Broer Bakkerijgrondstoffen BV Tel: 0182-612055 www.broerspijs.com Contined Tel: 0317-465410 www.contined.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux D. van der Pol & Zonen bv Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Dawn Foods Benelux Tel: 076 572 41 40 www.dawnfoods.nl Dossche Mills Tel: +32 (0) 93814444 www.dosschemills.com Dr. Oetker Nederland Tel: 033-4517900 www.oetker-professional.nl Natuurlijk Natuurlijk 0318-220081 www.natuurlijknatuurlijk.nl Eicom Barneveld 0342-490700 www.eicom.nl Esbaco VOF Tel: 0229-210112 www.esbaco.nl GB Plange Tel: 078-6525600 www.gb-plange.com Hela Thissen bv Tel: 077-3204204 www.hela.nl


| 31 Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@bakerynext.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG Tel. +49 (0)5971 808 21 -0 www.hemelter-muehle.de Hoogenboom Benelux BV / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Ingrizo Food Intelligence NV Tel: +32(0)92242025 www.ingrizo.com Ireks GmbH Tel: 040-2263800 www.ireks.nl Koopmans Meel BV Tel: 058-2948494 www.koopmansmeel.nl Lithos Ingredients Tel: 010-4456127 www.lithosingredients.nl Meneba B.V. Tel: 010-4238911 www.meneba.com Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Multiflour Tel: 06-51063871 www.multiflour.nl Puratos NV 0168-326260 www.puratos.nl Remia C.V. Tel: 030-2297911 www.remia.nl Ruitenberg Ingrediënts Tel: 0571-270000 www.ruitenberg.nl Smilde Bakery Tel: 0299-372856 www.smildebakery.nl Suiker Unie Tel: 0165-525252 www.suikerunie.com Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Vamo produkten v.d. bakkerij BV Tel: 026-3646205 www.vamo.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.nl Waddenmolen ‘t Hoogeland Tel: 595-454500 www.waddenmolen.nl Westfälische Lebensmittelwerke Lindemann GmbH & Co. KG Tel: 0049-522382030 www.lindemann-food.de Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl IJS IJs Totaal Tel: 06-12737802 www.ijstotaal.nl Laan Heiloo Tel: 072-5331425 www.laan.nl Rozeboom’s IJskarren Tel: 0578-561450 www.rozeboom-ijsspecialiteiten.nl Valmar Benelux Tel: 030-6084144 www.valmar-benelux.nl IJSMACHINES Ezmatic Tel: 0478-855390 www.ezmatic.nl KOEL & VRIES Alaska Bedrijfskoeling Tel: 010-4600181 www.alaskacooling.com Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.bakkerijgereedschap.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Dawsonrentals (Nederland) BV Tel: 010-4952955 www.dawsonrentals.nl Emondt’s Koeltechniek en Winkelinrichting BV Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Gram Nederland BV Tel: 0546-454252 www.gram.nl Heinen Freezing gmbh tel: 0049-44511220 www.heinen.biz HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/koelcelstelling Gerben Hekman Bakkerijtechniek Tel: 0548-610523 www.gerbenhekman.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl

RBS Koudetechniek Tel: 06-20405669 www.rbskoudetechniek.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.koelcelbouwen.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Unifreezing BV 053-3031630 www.unifreezing.com Willemsen Koel- & vriesbouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl KRUIDEN & SPECERIJEN Hela Thissen BV Tel: 077-3204204 www.hela.nl Hoogpak BV Tel: 0512-523818 www.hoogpak.nl J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij B.V. Tel: 0521-514040 www.polak.nl Raps Benelux Tel: 0499-373525 www.raps.com Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl MARKETING & PROMOTIE Bakkerij Support Marketing en Meer Tel: 077-2043267 www.bakkerijsupport.nl Bonvivantinsite Tel. 0341-258878 www.bonvivantinsite.nl Frederik-Jan van der Meulen Internet Marketingspecialist/ Adviseur Tel: 06-41817663 www.frederikjan.nl OLIËN EN VETTEN AAK Tel: 075-6278400 www.aak.com Levo Produktenmij BV Tel: 0517-394141 www.levo.nl Rotie BV Tel: 020-2606060 www.rotie.nl Smilde Foods Tel: 0513-639639 www.smildefoods.nl Smilde Natura B.V. Tel: 0513-639629 www.smildenatura.nl Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.nl Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl ONGEDIERTEBESTRIJDING ANTICIMEX B.V. Tel: 088-5486660 www.anticimex.nl Lagerwey Bestrijding & Bescherming Tel: 0318-572859 www.lagerweybv.nl PCS Europe BV Tel: 079-3621144 www.pcs-europe.nl Pest Free Benelux Tel: 06-48731301 www.pestfree.nl Rentokil Pest Control Tel: 0800-7368654 www.rentokil.nl OPLEIDINGEN Aeres Hogeschool Wageningen Tel. 088-0206700 www.aereshogeschool.nl/wageningen Albeda College Tel: 010-2901010 www.albeda.nl Bakery Institute. Tel: 075-6157226 www. bakeryinstitute.nl Da Vinci College Tel: 088-6572657 www.davinci.nl Deltion College Tel: 038-8503000 www.deltion.nl Fontys Opleiding Consumptieve Techniek Tel: 06-22958764 www.fontys.nl/bent HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen Tel: 088-8903637 www.haskennistransfer.nl NBA Praktijkopleider voor de bakkerijbranche Tel : 0317-471255 www.nationalebakkerijacademie.nl LSBL (opleider voor de industriële bakkerij) Tel: 0318-696999 www.lsbl.nl Rijn IJssel Vakschool Wageningen Tel: 026-3129600 www.rijnijssel.nl ROC Horizon College Tel: 072- 547 64 76 www.horizoncollege.nl ROC van Amsterdam Tel: 06-51110625 www.rocva.nl Scalda Tel: 0118-558300 www.scalda.nl

OUWELS Primus Ouwelfabriek BV Tel: 075-6164061 www.primusouwel.nl OVENS Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Bakkerijtechniek bvba Tel: 06-42381369 www.bakkerijtechniek.com Beko Techniek Tel: 024-6486288 www.bakkerijgereedschap.nl Den Boer Baking Systems BV Tel: 0529-438383 www.denboerbs.nl Dijko Ovens BV Tel: 013-5942211 www.dijko.com Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Fri-Jado BV Tel: 076-5481000 www.frijado.nl Hebaco Bakovenbouw BV Tel: 0548611010 www.hebaco.nl Jansen Bakkerij Techniek bv Tel: 026-8400460 www.jbtechniek.com Lute Brouwer Oventechniek Tel: 0548-614798 www.lutebrouwer.nl MIWE agency Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.com Quality Fix Tel: 074-2595366 www.quality-fix.nl Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Tromp Group BV Tel. 033 2994373 www.trompgroup.nl Woertmann Nederland BV Tel: 030-6084141 www.woertman.nl PETIT FOURS Goemans Versbakkerij Tel: 0251-238354 www.goemansversbakkerij.nl Van de Leur Banketspecialiteiten Tel: 0515-575717 www.vandeleur.nl Patisserie Unique Tel: 035-5882395 www.patisserieunique.nl PINNEN CCV Nederland Tel: 088-228 9911 www.ccv.nl Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl PRODUCTIELIJNEN BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Marvu foodprocessing equipment Tel: 0413-478828 www.marvu.nl Rinc Europe Tel: 0345 473 984 www. rinceurope.com Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Tromp Group BV Tel. 033 2994373 www.trompgroup.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl VERHEUL Consulting & Bakery Engineering Tel: 06-44309755 www.verheulconsultingbakeryengineering.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl REINIGING & HYGIËNE Bioclimatic Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl Eurosan Tel: 0348-420100 www.eurosan.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Green Clean Tel: 0653-200937 www.green-clean.nl HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/schuimtank

Hygiëne Advies.nl Tel: 06-11186940 www.hygiene-advies.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Imbema Cleton B.V. Tel: 010-4345922 www.imbemacleton.nl/reiniging Interceil Nederland Tel: 0481- 420460 www.interceil.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Lamers Reinigingstechniek BV Tel: 0314-623341 www.lamersequipment.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl Stichting Voedsel Veiligheidinspectie Wageningen (SVVW) Tel: 0317 47 12 70 www.svvw.nl Unikon Tel: 0342-415752 www.unikon.net Winterhalter Nederland B.V. Tel: 0161-220520 www.winterhalter.nl REVISIE BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl RIJSKASTEN Van Asselt & Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Gerben Hekman Bakkerijtechniek Tel: 0548-610523 www.gerbenhekman.nl Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.rijskast.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl SILO’S Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Spekschoor Industriële Reiniging BV Tel. 0575-820000 www.silo-reiniging.nl Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl SNIJ- EN INPAKMACHINES AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Dijkstra Vereenigde Tel: 0320-266100 www.dijkstra.net Haddeman Machines B.V. Tel. (076)- 504 09 78 www.haddemanmachines.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl SPIJS & MARSEPEIN Broer Bakkerijgrondstoffen BV Tel: 0182-612055 www.broerspijs.com Esbaco VOF Tel: 0229-210112 www.esbaco.nl Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl THERMISCHE OLIE Rodun BV Tel: 040-2049479 www.rodun.nl

UITZENDBUREAUS Axidus Tel: 0174-219490 www.axidus.com BRENBA Bakkerij Support Tel: 072-5315278 www.brenba.nl De Bakkerij Specialist Tel: 085-9021753 www.bakkerij-specialist.nl Uitzendbureau Het Ambacht Tel. 0591-555442 www.uitzendbureauhetambacht.nl MF Horeca personeelsdiensten Tel: 050 -3112244 www.mfhoreca.nl VAKBLADEN Bakery Next Tel: 0515-432140 www.bakerynext.nl Bakkers in bedrijf Tel: 088-2944834 www.bakkersinbedrijf.nl Bakkerswereld Tel: 088-5840673 www.bakkerswereld.nl NBT Magazine Tel: 024-3246146 www.nbtmagazine.biz VERLICHTING Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu VERPAKKINGEN AG Packaging Tel:020-6451115 www.agpackaging.nl AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu bag-again Tel : 06-50656694 www.bag-again.nl Chocapack Tel: 088-6500165 www.chocapack.com De Beer Verpakkingen BV Tel: 071-5809207 www.debeerverpakkingen.nl Beko Verpakkingen Tel: 024-3786644 www.beko-verpakkingen.nl Bunzl Tel: 026 -3843838 www.bunzl.nl Guillin Nederland BV Tel: 033-4656262 www.guillinnederland.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Haddeman Machines BV Tel : 076-5040978 www.haddemanmachines.nl Havelaar verpakkingen BV Tel: 075-6400100 www.havelaar-verpakkingen.nl Mediane Tel: 0346-285029 www.mediane-flexibles.com MetalArts Tel: 020-6150870 www. Metalarts.nl Niverplast Tel: 0548-538380 www.niverplast.com Paardekooper Verpakkingen Tel: 0186-648222 www.paardekooper.nl Sensabox Tel: 06-12724888 www.sensabox.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Steen F.P.M. International Tel: 0032-(0)3/665.04.00 www.steen.be Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Ulma Packaging Tel: 0345-623800 www.ulmapackaging.nl VERZEKERINGEN Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl De Goudse Verzekeringen Tel: 0182-544303 www.goudse.nl Interpolis Pensioenbeheer Tel: 050-5235500 www.interpolis.nl Meeùs Assurantiën Tel: 0800-2356338 www.meeus.com TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl VLAAIEN Digivlaai.nl Tel: 088-1269000 www.digivlaai.nl Van de Leur Banketspecialiteiten Tel: 0515-575717 www.vandeleur.nl

VLOEREN EN WANDEN AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Bolidt Tel: 078-6845444 www.bolidt.nl Cleanpanel Tel: 0342-420233 www.cleanpanel.nl Deweco Bvba Tel: 0032-34555636 www.deweco.be Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl Multipox Tel: 0578-696755 www.multipox.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Vloersch BV Tel: 0181-776286 www.vloersch.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com VRUCHTEN & NOTEN Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Felix Cohen BV Tel: 0162-684120 www.felixcohen.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Dawn Foods Benelux Tel: 076 572 41 40 www.dawnfoods.nl Royal Steensma B.V. Tel: 088-1632000 www.steensma.com VS Apple Industries BV Tel: 0527-203917 www.vsapple.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl WEBSHOPS Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl WEGEN EN METEN Delta Ohm Benelux BV Tel: 085-2731917 www.deltaohm.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com OCS Checkweighers BV Tel: 036-5252946 www.ocs-cw.com Sartorius BV Tel: 030-6025030 www.sartorius-mechatronics.nl www.e-teken.nl T Service Tel: 0485-542626 www.tservice.nl Testo BV Tel: 036-5487000 www.testo.nl Weegtechniek Holland Tel: 036-5222030 www.weegtechniek.nl WINKELINRICHTING Emondt Koeltechniek en winkelinrichting Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Infrashop Winkelinterieurbouw Tel: 030-2239970 www.infrashop.nl Interieurbouw Hans van de Goor Tel: 0492-383055 www.hansvandegoor.nl Interieurbouw Koning BV Tel: 0252-623020 www.interieurbouwkoning.nl LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl Redie Interieurs Tel: 0499-573232 www.redie.nl Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl ZUIVELPRODUCTEN CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Zuivelvers BV Tel: 0172-650794 www.zuivelvers.nl OVERIGE PRODUCTEN Markus & Markus Stroopwafels bv Tel: (0182) 61 88 24 www.stroopwafelsvanmarkus.nl Staat uw bedrijf nog niet in dit overzicht met nuttige adressen? Mail naar info@bakerynext.nl of bel 0515-432140


Bakkerij-halffabrikaten

Frikadelrollen en Frikadelbroodjes Ook in 2017 staan we weer graag voor

Directie en medewerkers danken u voor de goede relatie in het afgelopen jaar en wensen u hele fijne feestdagen.

u klaar met onze ‘ovenheerlijke’ producten.

MRG Kip-Frikadelbroodjes (art.nr. 406001) 130gram / 35 stuks p/doos. Nu € 0,38 p/stuk

Frikadelbroodjes (art.nr. 4055) 130gram / 35 stuks p/doos. Nu € 0,43 p/stuk MRG Kip-Frikadelbroodjes XL (art.nr.406001XL) Nu alle soorten 15% korting 164gram / 45 stuks p/doos Nu € 0,45 p/stuk Korting geldt tot 30-9-2015 Prijzen exclusief Uw groothandelskortingen. Korting geldig op onze advies verkoopprijs.

Bel voor meer informatie, of bestel direct via Uw leverancier!

KONSTANT-KWALITEIT KON S TAN T-K WA L ITE IT

Plantijnweg 11 | 4104 BC Culemborg | Telefoon (0345) 53 47 48 Plantijnweg 11

| 4104 BC Culemborg | Telefoon (0345) 53 47 48 info@procema.nl | www.procema.nl

Fax (0345) 53 35 53 | info@procema.nl | www.procema.nl

Bakery Next 18 2016  

De vakkrant voor de bakkerijbranche. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, in...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you