Page 1

Jaargang 3  |  Week 10  | 2013 |  Nummer 4

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

4 Echte Bakkers op desem­ excursie naar Puratos

6 Pan Pan Pan! Over Cubaanse Vakgenoten

11

‘Kom erbij in de bakkerij’ wordt individueel initiatief Het Voorlichtingsbureau Brood zal de actie ‘Kom erbij in de bakkerij’ individueel ondersteunen in plaats van landelijk. Dit omdat bakkers in het hele land uiteenlopende voorkeuren blijken te hebben voor de data waarop hun open dagen het beste kunnen plaatsvinden. Lees verder op pagina 18

BakkersVak Rosmalen Op 10 en 11 maart is het zover. Dan vindt in Rosmalen de BakkersVak 2013 plaats. Vele exposanten lichten in deze editie van uw vakkrant alvast een tipje van de sluier op. Volledige exposantenlijst op pagina 20 en 21

De vakkrant voor bakkend Nederland!

Lichte daling zoutconsumptie mede dankzij bakkers De dagelijkse inname van zout is volgens minister Edith Schippers met ongeveer 3% gedaald. De ingezette verbetering moet de komende tijd zichtbaar worden in het hele voedingsaanbod. Dat vraagt om afspraken met producenten en retailers. Voor brood en groenteconserven zijn deze afspraken er al. Lees verder op pagina 27


2

|

Van

de redactie

Darwin Nadat Herbert Spencer het beken­ de boek The Origin of Species van Charles Darwin had gelezen, zag hij parallellen tussen wat in er de natuur gebeurt en wat er in de economie aan de hand is. Geïnspi­ reerd door het werk van Darwin, bedacht hij de term‘Survival of the fittest’ (zij die zich het best aan de omgeving aanpassen, zullen uit­ eindelijk overleven). Dat was in 1864! In zijn vijfde editie van ‘De Oorsprong der Soorten’ nam Dar­ win deze term over ter vervanging van zijn daarvoor gebruikte term ‘natuurlijke selectie’. Survival of the fittest. Bedacht in 1864 en nog steeds hoogst actueel. Niet de sterksten overleven. Dan hadden er nu nog mammoe­ ten en andere kolossen op deze aarde rondgelopen. Maar juist die individuen die zich het beste aanpassen aan de veranderende omgeving zullen het uiteindelijk redden. Mits er hiervan voldoende zijn, zal de soort er sterker van worden en blijven voortbestaan. De vergelijking met de bakkerij­ sector is verbluffend. We zien de soort in aantal teruglopen. Steeds harder werken, er meer geld in stoppen maar verder eigenlijk hetzelfde blijven doen (lees: de sterksten) loont uiteindelijk niet. Slimmer werken, door toepassing van moderne productie- en ver­ kooptechnieken met behulp van ICT en social media, zal uiteinde­ lijk beloond worden. Met andere woorden: zij die zich aanpassen aan hun omgeving zijn succesvol­ ler en overleven uiteindelijk. Het aantal leegstaande winkels groeit schrikbarend. Dat komt omdat ze niets extra’s wisten te bieden ten opzichte van concur­ rerende webshops. Andere win­ kels floreren juist doordat ze hun werkwijze aangepast hebben aan de gewijzigde omgeving en een aanvulling weten te bieden op de webshops Toegevoegde waarde dus. Neem nou het kopen van een koelkast. Daar heb je hele­

maal geen winkel meer voor nodig. Toch zijn er zeer succesvolle voorbeelden van witgoedzaken. Zij laten mensen producten erva­ ren in de winkel, bieden service en uitleg. De echt slimme detaillis­ ten hebben én een goede fysieke winkel én een goede webwinkel. Juist deze combinatie van ‘clicks & bricks’ maakt dat je je optimaal hebt aangepast aan je omgeving. Veel meer dan bij het kopen van een koelkast mogelijk is, kan een ambachtelijke bakker in zijn win­ kel de consumenten de eerlijke, lekkere, bijzondere en onder­ scheidende producten laten bele­ ven. Zij komen kijken, ruiken, proeven, en verwachten van de specialist een goede uitleg. Tij­ dens de desemexcursie van een groep Echte Bakkers naar Puratos zijn deze facetten ook naar voren gebracht. Maar ook een ambach­ telijke bakker kan niet meer zon­ der webshop. De soort zal dus in zijn geheel slechts kunnen overleven als er genoeg individuen zijn die zich hebben weten aan te passen aan de veranderde omgeving. Door (nog) beter te luisteren naar wat de consument (dat is die omge­ ving) wil en dat in te vullen met mooie, onderscheidende produc­ ten, zijn de kansen op een gezon­ de ambachtelijk bakkerijsector in de nabije en verre toekomst het grootst. Hiervoor is visie nodig en veel inspiratie. Survival of the fittest! Ik wens u een inspirerende beurs in Rosmalen. Hans Sangers

Inschrijving Gouden Gard 2013 geopend Na het succes van het afgelopen jaar treedt jong patisserietalent op 8 oktober weer tegen elkaar in het strijdperk tijdens de jaarlijkse wedstrijd om de Gouden Gard en de Talentenprijs. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. Kandidaten die willen meedoen aan de wedstrijden volgen een opleiding bakkerij of horeca op niveau 3 of 4 (Gouden Gard) of op niveau 2 (Talenten Prijs) of beschikken niet langer dan 18 maanden over dit diploma. De wedstrijd om de Gou­ den Gard staat open voor maximaal 16 talenten, voor de Talentenprijs staat dit aantal op maximaal 35 deelnemers. De wedstrijdlocatie wordt binnenkort bekendgemaakt. Deelnemersbijeenkomst

Voor snelle aanmelders aan de wed­ strijd om de Gouden Gard vindt op maandag 22 april vanaf 11.00 uur in Den Haag een speciale deelne­ mersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst leggen patissiers Hidde de Brabander (lid van het organisatieteam van de Gouden

Gard/Talentenprijs) en Hans Tros (juryvoorzitter) uit op welke manier kandidaten zich het beste kunnen voorbereiden op deze wedstrijd. Kandidaten doen aan de wedstrij­ den mee aan de hand van een eigen gekozen thema. Voor de Gouden Gard moeten ter plaatse binnen zeven uur een showstuk worden opgebouwd en twee identieke des­ serttaarten, drie soorten friandises, twee soorten bonbons en marse­ peinfiguren worden gemaakt. Voor de Talentenprijs leveren de deelne­ mers twee identieke desserttaarten in op de wedstrijddag, vergezeld van een beschrijving en receptuur. Informatie en aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot uiter­ lijk 12 juli 2013 bij de Vereniging Gouden Gard, Zwarte Dolfijn 43, 1704 VS Heerhugowaard. Via e-mail: info@goudengard.nl. Het inschrijf­ formulier en de wedstrijdvoorwaar­ den voor 2013 zijn te downloaden via www.goudengard.nl. Meer informatie is verkrijgbaar bij Fred Raps (secretaris Vereniging Gouden Gard), tel. 06–51574112.

T ijdens B akkers V ak

BakeryNext • nl Regelmatig willen wij u als lezer een stelling voorleggen en u vragen om hierop te reageren door het er mee eens te zijn, of juist niet. Het liefst gebruiken wij dan stellingen, die u bijzonder aanspreken. Mail uw stelling naar redactie@bakerynext.nl of vul de deze bon in en stuur deze naar Redactie Bakery Next, Schoolstraat 6 8603 XL Sneek. Faxen mag ook: 0515-421260.

LTI brengt al enige tijd de Breezair op de markt. Dat is een adiabatische koeler, dat wil zeggen dat door de verdamping van water de lucht kan worden afgekoeld tot wel 12 graden lager dan de omgeving.

......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... U blijft anoniem! Niemand weet dat de stelling van u afkomstig is.

Jaargang 3 | Week 10 | 2013 | Nummer 4

DE VAKKRANT VOOR BAKKEND NEDERLAND

4 Echte Bakkers op desem­ excursie naar Puratos

LTI presenteert de Breezair koeler

Mijn stelling die ik eens aan de collega’s in de branche wil voorleggen is: .........................................................................................................................

COLOFON

Toepassing van adiabatische koe­ ling vindt vooral plaats in grote industriële ruimten en in warme ruimten waar ook veel geventileerd moet worden. Voorbeelden hiervan zijn ovenruimten, magazijnen en productiehallen. Het grote voordeel hiervan is volgens de leverancier dat de betreffende ruimte efficiënt gekoeld wordt terwijl de overhead­ deuren bijvoorbeeld openstaan. Luchtverdeling kan op verschillende wijzen plaatsvinden, met plenums of met een airsock Adiabatische koeling wordt ook vaak toegepast om een verbetering te realiseren indien producten ’s zomers met buitenlucht worden

6 Pan Pan Pan! Over Cubaanse Vakgenoten

11

‘Kom erbij in de bakkerij’ wordt individueel initiatief Het Voorlichtingsbureau Brood zal de actie ‘Kom erbij in de bakkerij’ individueel ondersteunen in plaats van landelijk. Dit omdat bakkers in het hele land uiteenlopende voorkeuren blijken te hebben voor de data waarop hun open dagen het beste kunnen plaatsvinden. Lees verder op pagina 18

BakkersVak Rosmalen Op 10 en 11 maart is het zover. Dan vindt in Rosmalen de BakkersVak 2013 plaats. Vele exposanten lichten in deze editie van uw vakkrant alvast een tipje van de sluier op. Volledige exposantenlijst op pagina 20 en 21

De vakkrant voor bakkend Nederland!

Lichte daling zoutconsumptie mede dankzij bakkers De dagelijkse inname van zout is volgens minister Edith Schippers met ongeveer 3% gedaald. De ingezette verbetering moet de komende tijd zichtbaar worden in het hele voedingsaanbod. Dat vraagt om afspraken met producenten en retailers. Voor brood en groenteconserven zijn deze afspraken er al. Lees verder op pagina 27

3e jaargang, week 10, 2013, nr. 4 Bakery Next, de vakkrant voor bakkend Nederland. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Verschijnt 18 x per jaar Uitgave van: Addictive Media Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515-432140 Fax: 0515-432153 www.addictivemedia.nl BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 (excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Redactie: Hans Sangers Wendy Noordzij redactie@bakerynext.nl Twitter: @Bakerynext Redactieadvies: Robert van de Leur, Coen de Kok, Frans Stommel, Gert-Jan Venema. Aan dit nummer werkten mee: Paul van der Linden en Ronald den Haan Fotografie: Coverfoto: Bakels Senior NV Hartpagina: Hand gemaakt brood (Patrick Boon) Verkoop: André Schoppen Tel: 0515-432140 / 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl

gekoeld. Vaak is de temperatuur in de zomer zodanig hoog dat de gewenste eindtemperatuur van het product niet gehaald wordt. Adiabatische koeling biedt dan een oplossing. Een investering in deze adiabatische koeler is beperkt en valt bovendien. binnen de EIA regeling van 2013, waardoor er door de gebruiker een subsidie verkregen kan worden. Op ‘no cure-no pay’ basis kan bij afnemers een testopstelling gereali­ seerd worden. Tijdens de BakkersVak is LTI te vinden in stand B1.009

Vormgeving:: Peter Tiel Paula Kuiper Druk: Dijkman offset ISSN: 2212-8247

Disclaimer: De Redactie van Bakery Next stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

T ijdens B akkers V ak

Paardekooper introduceert Ovenheerlijk verpakkingsconcept Paardekooper introduceert tijdens Bakkersvak Ovenheerlijk. Een nieuwe, consistente lijn verpakkingen, speciaal ontwikkeld voor de ambachtelijke bakkerij. Deze lijn heeft als belangrijkste kenmerken eenheid, authenticiteit, ambachtelijkheid en puurheid. Met Ovenheerlijk wil Paardekooper de ambachtelijke bakker een onderscheidend verpakkingsconcept bieden. Voor de bakkerijsector bestaan er al diverse standaard verpakkingen, doorgaans neutraal qua uitstraling en verschillend in vormgeving en materiaalgebruik. Voor Paardekoo­ per was dit de reden om een opval­ lende, consistente verpakkingslijn te ontwikkelen. De Ovenheerlijk-lijn biedt onder meer gebaksdozen, broodzakken, koek- en bonbon­ doosjes en een unieke gebaksdoos­ drager. Met Ovenheerlijk wil Paardekoo­

PSC

presenteert tijdens

J. ZOETELIEF SEDERT 1891

Betere Bedrijfskleding

Maatwerk bedrijfskleding is VAN SLINGELANDTPLEIN 5 TEL. (020) 624 60 02 onze standaardFAX (020) 620 89 39 1051 DD AMSTERDAM

consument wordt niet alleen verrast met heerlijke lekkernijen, maar ook met een bijzondere presentatie. De HOMEPAGE: www.zoetelief.nl EMAIL:info@zoetelief.nl Ovenheerlijk verpakkingen zijn her­ kenbaar aan de verzegeling met de Telefoon: 020-6246002 Fax: 020-6208939 E-mail: info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl letter ‘B’. Behalve met de presentatie is er ook rekening gehouden met de maximale hygiëne en voedselveilig­ heid. De verpakkingen zijn ‘Food 03-05-12 Approved’ en FSC gecertificeerd. VV-mei12-Zoetelief.indd 1 Als aanvulling op de Ovenheerlijk verpakkingslijn heeft Paardekooper Social Media tools ontwikkeld. De Wij maken uw wanden en plafonds weer als nieuw! ambachtelijke bakker kan op de speciale Ovenheerlijk Facebook Wij zijn specialist in bekleden van wanden en plafonds met kunststofprofielen voor alle bedrijven in de pagina en de Ovenheerlijk Pinterest voedingsmiddelenindustrie pagina eenvoudig meer (naams) bekendheid genereren. Bijvoorbeeld Wij plaatsen tevens scheidingswanden al dan door het plaatsen van recepten, niet voorzien van ramen, deuren of isolatie. nieuws en acties. Doordat Paar­ dekooper de eerste stappen heeft - 5 jaar garantie - Koude- en hittebestendig - Isolerend/geen onderhoud - Spuitwaterdicht gezet, kan de ambachtelijke bakker - Makelijk te reinigen - Condensvrij Wij maken uw wanden en plafonds weer als nieuw! direct zelf aan de slag. - Stoot/slagvast - Naadloos

KUNSTSTOFWAND- EN PLAFONDBEKLEDING

Paardekooper is tijdens de BakkersVak te vinden in stand B 1023

Wij zijn specialist in bekleden van wanden en plafonds

Geenmet werkuitval tijdens montage (wij werken ook ‘sbedrijven nachts en in weekenden)! kunststofprofielen voor alle in de Vraag nu een gratis informatiemap aan, of een vrijblijvende gratis offerte!

voedingsmiddelenindustrie

Roth, klasse met kunststof! Wij plaatsen tevens scheidingswanden al dan niet voorzien van ramen, deuren of isolatie.

B akkers V ak

Krimpfolie besparende machine Packaging Service Center, tech­ nische handelsonderneming en distributeur van verpakkings­ machines en bijbehorende randapparatuur uit het Belgische Achel, presen­ teert tijdens de Bakkers­ Vak De Star machine. Deze machine verwerkt zowel vlakfolie alsook geplooide folie, waardoor er met een smallere folie gewerkt kan worden. Dit werkt zodoende folie besparend.

Nieuw

- 5 jaar garantie - Isolerend/geen onderhoud - Makelijk te reinigen - Stoot/slagvast

iN het assortimeNt - Koude- en hittebestendig - Spuitwaterdicht - Condensvrij PVC VloeistofdiChte - Naadloos

Vloeren

(HACCP goedgekeurd) Geen werkuitval tijdens montage (wij werken ook ‘s nachts en in weekenden)! RothVraag Kuststof nu een gratis informatiemap aan, of een vrijblijvende gratis offerte! Wand & Plafondbekleding Vrusschenhusken 2A 6422 PL Heerlen tel. 045 - 541 75 71 fax 045 - 543 29 95 e-mail: info@firmaroth.nl internet: www.firmaroth.nl

Roth, klasse met kunststof!

MONTAGE Roth Kunststof Wand & Plafondbekleding Vrusschenhusken 2A 6422 PL Heerlen tel. 045 - 541 75 71 fax 045 - 543 29 95 e-mail: info@firmaroth.nl internet: www.firmaroth.nl

PSC is tijdens de BakkersVak te vinden in stand E1011

Certified Machinery Safety Expert in vier dagen Samen met TÜV Nord biedt Pilz Nederland het trainingsprogramma CMSE (Certified Machinery Safety Expert) aan. CMSE is een onafhankelijk internationaal gecertificeerde training die een volledig overzicht van machineveiligheid biedt.

B.V.

KUNSTSTOFWAND- EN PLAFONDBEKLEDING

per de ambachtelijke beleving van vroeger combineren met de moderne standaarden. Traditioneel en tegelijkertijd vooruitstrevend, dat moet Ovenheerlijk zijn, want de hang naar vroeger is helemaal van nu. De Ovenheerlijk verpakkings­ lijn speelt in op deze consumen­ tentrend. Het authentieke dessin, waarbij de sfeer van passievolle bereiding en versheid tot uitdruk­ king komt, past bij de gezellige sfeer van de ambachtelijke bakkerij. De

risicobeoordelingen en arbeidsbe­ scherming behandeld. Daarnaast krijgen cursisten een gedetailleerd overzicht van de actuele veiligheids­ techniek en de toepassing van func­ tionele veiligheid voor besturingen. De CMSE-training tot expert op het gebied van machineveiligheid is TÜV-gecertificeerd. Elke deel­ nemer die de training succesvol

3

afrondt en slaagt voor het examen krijgt een TÜV-certificaat. De cursus is bedoeld voor constructeurs, onderhoudspersoneel en project- en veiligheidsingenieurs op het gebied van automatiseringstechniek. De cursus, die in november van start gaat, wordt gegeven in de Pilz Academy in Vianen door een van de safety consultants van Pilz.

Tijdens de vierdaagse cursus leidt Inschrijven kan via: Pilz de deelnemers op tot gekwali­ http://opleidingen.pilz.nl/cmse. ficeerde experts op het gebied van machineveiligheid. In de Engelsta­ Upload je eigen vid lige leermodules komt het gehele eo en wordt wereldbe scala aan lesstof over machineveilig­ roemd in heel N edToeristen. erland!Bakker uit Maasheid aan bod. Naast de toepassing Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt nu zelfs herkend door de Japanse Onze bakker wordt nu zelfs herkend door de Japanse Toeristen. Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt van actuele normen, worden ook

for maximum profit production

13:19


4

|

Baas Food Equipment introduceert taartprinters Baas Food Equipment heeft een nieuw soort taartprinters in het assortiment, waarmee je direct taarten kunnen beprinten. Het is niet meer nodig om eerst vellen te

printen, die dan vervolgens op de taart geplakt moeten worden. De gereed zijnde taarten kunnen nu zo de printer ingeschoven worden om te worden beprint.

Culinaire verrassing van Linthorst op de Bakkersvak Voor bakkers die nog niet besloten hebben of ze naar de Bakkersvak gaan, kondigt Linthorst Professionele Interi­ eurs een culinair hoogstandje aan met de bedoeling de twij­ felaars over de streep trekken. Linthorst is tijdens de beurs te vinden in stand B 1020.

Alaska presenteert nieuwe koelmeubellijnen

Prikkelende mening? We zijn er benieuwd naar!

redactie@bakerynext.nl

www.covekaschoonmaak.nl Uw specialist in het reiniging van bakkerijgereedschappen

Bel voor meer info 038-3333152

Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt nu zelfs

Upload je eigen vid eo en wordt wereldbe roemd in heel N edToeristen. erland!Bakker herkend door de Japanse

uit Maas-

Onze bakker wordt nu zelfs herkend door de Japanse Toeristen. Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt

Alaska Bedrijfskoeling en Winke­ linterieurs heeft met de CUBE een compleet nieuwe lijn koelmeubelen ontwikkeld voor brood en banket­ bakkerijen met een schuiflade. in combinatie met schuifdeuren en 3 laags presentatie. De kubieke vorm geeft een massale presentatie en zorgt in combinatie met de overige meubelen voor bijvoorbeeld belegde broodjes en kleinbrood voor een complete ergonomische lijn . Verder presenteert Alaska haar nieuwe Wagner meubellijn met rechthoekige ruiten en een ver­ hoogd presentatievlak van 75 cm , graniet werkblad, en led verlichting. Alaska toont daarnaast de gekoelde werkbanken voor 60 x 40 cm platen in 1-2-3- of 4 deurs in stekkerklaar of in splitversie met energiezuinig koelaggregaat en milieuvriendelijk koudemiddel. Alaska is tijdens de BakkersVak te vinden in stand B1001

T ijdens B akkers V ak

Dauphine introduceert Puravita Breakfast PuraVita Breakfast is een kant-enklaar mals ontbijtbroodje op basis van gezonde granen, vezels en stukken abrikoos, rozijn, pruim en vijg, bestrooid met havervlokken, sesamzaad, lijnzaad, gierst, zon­ nebloempitten en tarwevlokken Het is een kant en klaar product dat diepgevroren wordt geleverd. Het hoeft alleen maar te ontdooid te worden. Pura Vita Breakfast is niet alleen geschikt als ontbijtproduct, maar ook als ‘‘on-the-go’ product en als energiebron bij het sporten. Er zijn geen suikers aan toegevoegd. De producten wegen 100 gram per stuk en zijn per 50 stuks verpakt in een doos. Het artikelnummer is 2307015. Tijdens de BakkersVak is Dauphine te vinden in stand A 1004.

lijke tuur Na grediënten in o nde a gez Ultr nmengeling: ne gra e, haver, spelt tarw

ordevol lekke Bo abrikozen r fruit , roz ij pruimen en vijg nen en

Zond toegev er oeg suike de r

rooid met B e st pperige graan t k na

jes

Goed voor enwichtig ontbijt ee n e v nergieboost of een e ortieve voor je sp inspanningen

Rijk aan vezels en eiwitten

De broodnodige ochtendhap. ezond tot je middagpauze. Fit en g Proef je nieuwe

ontbijt! Puravita Break fast: Een super lekker en mals broodje op basis ontbijtvan granen, gezon de vezels, eiwitt lekker sappige en en stukken abrikoos, rozijn, pruim en vijg. Puravita_Poster_A3_NL.indd

1

14/11/12 12:21

Profservice houdt gratis seminar over webshop Profservice van René Maassen is de maker van een speciale webshop voor bakkerijen. Bakkerij Remmers­ waal uit Leidschendam is een van zijn klanten. In hun praktijk is het product van Profservice ontwikkeld in de afgelopen drie jaar, omdat de bestaande webshops, naar eigen

zeggen, niet voldeden voor deze bakkerij. Op 12 maart organiseert Profservice een gratis seminar over dit product, speciaal voor bak­ kerijen. Meer informatie: (06-44 67 4404), of via de websites www. profservice.nl , www.webbenizer.nl en www.bakkerij-webshop.nl

3 Bakkesrsopvstaankdnr2.0C11001 Bezoek on

Collse Heide 46, 5674 VN Nuenen tel. 040 2842050 - fax 040 2842373 verkoop@dekomart.nl - www.dekomart.nl

DEKA01.indd 1

14-02-13 15:38


|

Het beste brood volgens het publiek

5

T ijdens B akkers V ak

Oplossingen voor hoger rendement van Marti Orbak en Evers

Begin februari deed het Bakery Institute mee aan de Publieksproe­ verij tijdens de Verkiezing van het Beste Brood van Nederland, georga­ niseerd door NieuwVers. Ze werden beloond door het publiek met de meeste stemmen. François Brandt had voor deze proeverij een meergranen brood gebakken met een kookstuk van Quinoa en Amarant, maanzaadjes en zonnepitten. Hier had hij desem en T65 en T150 (van tarwe) aan toegevoegd.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige crisis is inzicht in de cijfers essentieel. Wat zijn de hardlopers per filiaal? Wat wordt er verdiend aan de producten? Hoe wordt er gescoord in vergelijking met vorig jaar? Hoe kunnen nieuwe klanten worden bereikt? Marti Orbak Software en Evers Kassasystemen demonstreren tijdens de beurs diverse oplossingen voor het behalen van een hoger rendement, zoals onder andere het Qlikview Management Dashboard, het Cash-it kassasysteem en EXTRAvestiging webshop, het online filiaal.

Billenkoekactie bij Echte Bakker Hazenberg

Met de krachtige analyses van het Qlikview Management Dashboard, door één druk op de knop, komen alle gegevens op het gebied van o.a. winkelmanagement, omzet, fraude en facturatie overzichtelijk in één totaaloverzicht. Er is direct inzicht in de stand van zaken en er zijn geen aparte excel-lijsten en berekeningen meer nodig.

Voor Valentijnsdag had Echte ­Bakker Hazenberg in Vlaardingen een iet­ wat gewaagde actie op touw gezet onder het motto: Geef uw geliefde een inspirerend cadeautje voor Valentijnsdag. Hiervoor had hij Billenkoekjes bedacht. Deze roomboterkoekjes die gegarneerd waren met glazuur gingen voor 1 Euro per stuk over de toonbank. Volgens Frank Hazenberg is het achteraf een enorm succes geworden: ‘We zijn een week lang ‘The talk of the town’ geweest. Iedereen had het erover en ze ­stonden er letterlijk voor in de rij. Een positieve boost in moeilijke tijden’.

Met EXTRAvestiging webshop loopt de bakker mee met de trend van online bestellen. Consumenten kopen steeds meer via webwinkels op internet. Met EXTRAvestiging Webshop benadert de bakker niet alleen een nieuwe doelgroep, het is ook een mooie etalage voor het assortiment. Tijdens de afgelopen

kerstdagen zijn er gemiddeld 100 kerst bestellingen per EXTRAvesti­ ging Webshop gedaan, met uitschie­ ters tot meer dan 300 bestellingen.

Marti Orbak Software en Evers Kas­ sasystemen zijn tijdens de beurs te vinden in stand C1009 (tegenover het koffieplein).

Voor de verkoop en bestellingen in de winkels worden al meer dan 1.000 Cash-it kassa’s dagelijks door bakkerijen in Nederland gebruikt. Cash-it biedt gerichte klantinformatie, foutloos bestellen en klantenbinding via spaarpas­ sen. Alle informatie, transacties en bestellingen zijn direct zichtbaar op kantoor, hierdoor weet de bakker precies wat er gebeurt in de winkels en kan hij of zij dit doorvoeren naar de productie en planning, zonder extra handelingen.

great taste ... WAPEN

OVAAL SPECIAAL

EENHOORN

PADDESTOEL

GRAND MARNIER

KOFFERTJE

VERREKIJKER

SWEET NUT

BEN HUR

FLORENCE ALBÈRT NOOT RUMKOGEL

AARDBEI CUBAANSE KUS KONINGSKROON ALBÈRT GLAD GLOBE

PETJE

ZEBRA

ACCORDEON

MARASQUIN MANNON

VLIEG

KAATJE CROQUANT

OVAAL ROYAAL

CERICETTE

FRIESCHE STAARTKLOK CAFÉ BRASIL BOUCHÉE

TROPICAL

UIL

allesondercontrole.com

STOOMWALS LILI

SUNNY DAY POIRE

SICILIË

WILLIAM SUIKERVRIJ

ThermoMitter en TempWeb. Draadloze temperatuurbewaking en -registratie via internet. NL 074 265 77 88 BE 053 80 97 54

T 013 - 511 45 45

www.chocolateriealbert.nl

1657AdvBakeryNext_ThermTempW.indd 1

04-02-13 13:55


6

|

Echte Bakkers op desem-excursie naar Puratos in St. Vith Echte Bakker Gerard Besseling heeft een proeverij gehouden met diverse soorten desembroden. Op de zaterdag was hier een voedingsdeskundige bij aanwezig om vragen van de klanten te beantwoorden. Besseling: ‘Ik merk dat hier behoefte aan is. Ik ben van mening dat wij als bakkers die mogelijkheden bij de kop moeten pakken, want anders gaat de supermarkt daar ook weer mee van door. Ik strijd tegen de supers die gaan uitmaken hoe brood moet smaken en wat voor prijs er aan hangt. Maar desem hoort bij de bakker en die kan een beter product brengen dan de reformzaak. In ieder geval verser’. Brood en wijn

Op 4 en 5 februari is een groep Echte Bakers onder aanvoering van Ron Brinkhuis, marketingadviseur bij het Echte Bakkers Gilde, in St. Vith bij Puratos op desemexcursie geweest. In deze Oost-Belgische plaats is namelijk tegenover hun desemfabriek het Puratos Center for Bread Flavour gevestigd, het innovatie- en expertisecentrum voor de broodsmaak. In deze desemfabriek heeft Puratos bijna 200 desemculturen ontwik­ keld, waarvan er momenteel door bakkerijen 19 worden gebruikt in diverse broodsoorten. Iedere

desemcultuur zorgt voor eigen specifieke smaak- en structuurei­ genschappen. Zo zijn er culturen afkomstig uit Italië, Spanje en zelfs uit de Verenigde Staten.

Het was een tweedaagse excursie, waarbij de deelnemers zelf ook met de handen in het deeg moesten, dat dan de volgende dag pas werd gebakken. ‘Zo kreeg het deeg de optimale gelegenheid om zich te ontwikkelen, waardoor de broden veel meer smaak kregen en ook een mooie korst en structuur’, aldus Ron Brinkhuis.

Op de avond van de aankomstdag werd een brood- en wijnproeve­ rij gehouden, om zo te kunnen ervaren hoeveel smaakrichtingen in desembrood en wijnen er maar liefst zijn. ‘De vergelijking met wijnen gaat absoluut op’, aldus Ron Brinkhuis. ‘Wij vinden het allemaal heel gewoon dat er over wijn hele verhalen worden verteld. Bijvoorbeeld over het land en de streek van herkomst van de druif en de soort druif, het smaakka­ rakter, niet te verge­ ten het Chateau en noem maar op. Voor desembrood zou dat net zo goed kunnen, alleen doen we het nog niet. Bakkers vertellen er gewoon niets over. Deze prachtige broden worden onzichtbaar voor de klant in de bakkerij geprodu­ ceerd om ze vervolgens zonder enig verhaal in de winkel te leggen en dan te wachten tot het verkocht wordt. Dat is zó jammer, want er is echt veel over te vertellen. En juist hiermee wil het Echte Bakkersgilde haar leden behulpzaam zijn’.

Verwenbrood en routinebrood

De vele soorten desemculturen, die stuk voor stuk aan de broden een heel eigen smaak en structuurka­ rakter geven, worden vooral toege­ past in mooie broodsoorten zoals Ciabatta’s, stokbroden en boules. Door het toepassen van actieve desem­ culturen, zoals O-ten­ tic, ont­

Puratos Technical Advisor Marco van Scheijndel

! r o o v u d i e r e b , IBAN www.bouwer-officier.nl

Rijndijk 139 Hazerswoude-Rijndijk Telefoon (071) 34 19 000 Fax (071) 34 12 716


|

7

Rittershaus presenteert breed gamma tijdens de BakkersVak

staat een mooie, specifieke krokante korst en een bijzondere smaak. Het proces is hierbij heel belangrijk. Maar behalve in deze zogenaamde ‘verwenbroden’ die bij de borrel, tijdens feestjes en bij het diner wor­ den gegeten, kan desem ook prima in het alledaagse ‘routinebrood’ wor­ den toegepast. Ook dit brood zal dankzij het gebruik van desem qua structuur en qua smaakeigenschap­ pen meer onderscheidend worden. En door de krokante korst en de luchtige structuur blijft desembrood ook nog eens langer vers. Helpen met onderscheid

Het Echte Bakkers Gilde wil bak­ kers stimuleren en motiveren om veel meer met desem te doen. Ook qua winkelpresentatie bijvoor­ beeld. Door de desembroden in de winkel mooi te presenteren rondom

afgesloten glazen potten met daarin actieve, borrelende desemculturen, raken klanten betrokken bij dit natuurlijke en ambachtelijke proces. De verkoopmedewerksters moeten dan wel getraind worden om de klanten actief op desembroden te wijzen. Verder moeten ze gestimu­ leerd worden om de klanten het brood vooral te laten proeven. Het Gilde zorgt er verder voor dat er promotiemateriaal wordt ontwik­ keld, waarmee de Echte Bakkers hun klanten goed kunnen informeren. ‘Onder meer door desem en spelt aan zich te binden en uit te dragen, wil het Gilde er voor zorgen dat ambachtelijke Echte bakkers zich met voortreffelijke producten en met passie voor lekker brood meer kunnen onderscheiden van de supermarkt, waardoor een eerlijke meerprijs dubbel en dwars wordt waargemaakt’, aldus Ron Brinkhuis. Geert Caniels voegt hier zijn tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst uitge­ sproken waarschuwende doorden­ ker aan toe: ‘bakkers moeten harder lopen om stil te blijven staan. Met achterover leunen en stil blijven zit­ ten gaat geen enkele MKB-er het in dit economische klimaat redden’.

Technisch Buro Rittershaus is op de beurs in Rosmalen vertegenwoordigd met verschillende deegverwerkingsmachines. Zo zal daar de Kleinbrood rijskast, type RITT140 te zien zijn. Dat is een rijskast geheel van RVS met een rijstijd van ca. 8 min. bij een capaciteit van 6000 stuks per uur. De schommels zijn met een speciale schimmelwerende kunststof beplakt. Deze rijskast is gemaakt voor een gewichtsbereik van 25 g tot met 100 g. maar kan ook met andere schommels worden uitgerust zodat het gewichtsbereik kan worden uitgebreid.

Verder wordt De SOFT Verdeler getoond. Die is nieuw in het pro­ gramma bij Rittershaus. Deze SOFT verdeler is geschikt voor bakkers die net nog geen automatische

Wij hebben beschikbaar:

verdeler nodig hebben, is eenvoudig te bedienen en gemakkelijk schoon te maken. Alle delen zijn van RVS of kunststof. Er zijn 2 rijsbakken in twee afmetingen te leveren, 10 liter en 18 liter. De verdeelmessen zijn standard van 6 tot en met 48 delen leverbaar, zowel vierkant als rechthoekig. De vormen kunnen ook op maat worden gemaakt, zoals b.v. langwerpige voor stokbrood of driehoeken. Naast de rijskast en de verdeler is in de stand van Rittershaus een deeg­ procescomputer te zien, die volgens deze aanbieder wat betreft bestu­

ring net een stap verder gaat dan de meeste besturingscomputers. De standard deegprocescomputer stuurt via touch screen de recept­ computer en diverse andere appara­

tuur aan, zoals de silo’s, vloeibare en poedervormige grondstoffen met handafweging of/en via grondstof­ tanks. Maar ook het geïntegreerde water- meng- en meetsysteem en de kneders. De procescomputer is uit te breiden met een modem, een interface naar de kantoorcomputer, en een ‘track en trace’ module. De recepten kunnen worden uitgebreid naar maximaal 500 stuks. Tenslotte laat Rittershaus een voor­ beeld van een kleine transportband zien. Transportbanden kunnen op maat en in alle maten geleverd wor­ den. Zo bouwt Rittershaus speciale transportbanden voor het transpor­ teren van deeg, krenten, rozijnen, noten en dergelijke. Belangrijkste kenmerken van de transportban­ den zijn hygiënisch, gemakkelijk in gebruik, eenvoudig te monteren en demonteren. Technisch Buro Rittershaus is te vinden in stand D1015

Automatisering in de deegmakerij

voor het gemak van de Bakker

Kei- en keigoede dubbele Becker Thermosifon wagenoven, slechts 2 jaar gebruikt bij de Konmar,dus in absolute nieuwstaat! Eerste klas broodoven, computergestuurd, capaciteit 4 x 72=288 broden, oven is slechts 1.42 mtr diep. Prijs met 12 Beschikbaar: 400wagens, stuks, alsplaatsing nieuw en gereinigde ovenwagens met nieuwe of 1 jaar garantie gebruikte Colson kogellagerwielen. Voor o.a. Becker, W.P., Bongard, FN Aerotherm, etc.

€ 50.000,--

Hogervorst Bakkerijservice Boezemweg 23-a Pijnacker Tel.: 015-3697583 Fax: 015-3699598 www.bakkerijovens.com • OVENS • RIJSKASTEN • SERVICE

Receptcomputer Silo’s Grondstoffenafweegapparatuur Gist, voordesem, zuurdesem en zoutoplossingtanks Waterdosering

It’s all about details linthorst-pi.nl

bekijk projecten


8

|

23

temperatuurgradiënt. Deze tempe­ ratuurshock veroorzaakt microsco­ pische scheurtjes in de vervuilende laag, waardoor deze los komt. Op het moment dat het droogijsdeel­ tje de te behandelen oppervlakte raakt, wordt het omgezet in gas. Het volume van het gas is ongeveer 800 keer zo groot als het droogijsdeeltje. Dit veroorzaakt een micro-explosie met een liftende kracht, waardoor het vuil verwijderd wordt.

maart demo dieptereiniging met droogijs

Milieuvriendelijk stralen zonder schadelijke middelen Met droogijs is stralen mogelijk zonder de traditionele, veelal scha­ delijke, oplosmiddelen en straal­ middelen zoals grit, zand en glaspa­ rels. Droogijs stralen is gebaseerd op een pneumatisch proces met vaste koolzuurkorrels van –79°C. Deze worden ineen straalmachine door een persluchtstroom meegenomen naar het straalpistool. Droogijs bestaat uit zuivere kooldioxide, oftewel vaste koolzuur. De ijskorrels

zijn ca. 5 mm lang en 2,5 mm dik. Droogijs bevat geen water. De kor­ rels gaan direct over van een vaste vorm naar de gasfase. De reini­ gende werking is gebaseerd op drie effecten, namelijk kinetische impact, thermoshock en micro-explosie. De grote kinetische impact ont­ staat door de persluchtstroom die het droogijs versnelt en door het ontwerp van de nozzles. Door

LEZERS ENQUÊTE Wij maken Bakery Next voor, met en door de branche. Daarom vinden wij het van het allergrootste belang dat wij zo goed mogelijk aansluiten bij wat u als lezer van ons verwacht. U zou ons een geweldig plezier doen door onderstaande korte enquête in te vullen en te faxen naar Redactie Bakery Next op faxnummer 0515-421260 of 0515-432153. Insturen kan natuurlijk ook naar Redactie Bakery Next, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Wij zijn niet benauwd voor kritiek, sterker nog: dat maakt ons alleen maar beter. Vul daarom a.u.b. eerlijk in wat u van ons vindt, waarvoor alvast onze hartelijke dank! A. Hoe vaak leest u Bakery Next? 1 (Bijna) nooit 2 Soms 3 Redelijk vaak 4 Vaak 5 (Bijna) altijd

Voordelen

Stralen met droogijs heeft volgens leverancier ICS een groot aantal voordelen. Zo scheelt het in de kosten omdat er geen chemische reinigingskosten worden gemaakt. Voor het onderhoud is demontage niet nodig, waardoor productiestops geminimaliseerd worden en opstart

het temperatuurverschil tussen het te behandelen oppervlak en het droogijs ontstaat een grote

G. Waar ligt Bakery Next in uw bedrijf om gelezen te worden? 1. In het kantoor van de ondernemer 2. Bij de ondernemer thuis 3. Op de kantine-/keukentafel voor de medewerk(st)ers 4. Anders, namelijk: ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... H. Hoe waardeert u de verschillende rubrieken en columns. Zet een kruisje onder het antwoord naar keuze per onderdeel. Rubriek

Zeer goed

Goed

Redelijk

Slecht

Zeer slecht

Geen mening

Voorwoord van de redactie

C. Hoe waardeert u Bakery Next? 1. Erg slecht 2. Slecht 3. Redelijk 4. Goed 5. Erg goed Wilt u dit eens uitdrukken in een schoolcijfer van 1 tot 10): ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................

D. Wat vindt u van de nieuwswaarde van Bakery Next? 1. Erg slecht 2. Slecht 3. Redelijk 4. Goed 5. Erg goed Eventuele toelicting:

...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................

E. Wat vindt u van het aantal keren per jaar (18x) dat Bakery Next verschijnt? 1. Veel te weinig 2. Te weinig 3.. Precies goed 4. Te vaak 5. Veel te vaak Eventuele toelicting:

...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................

F. Hoe leest u Bakery Next doorgaans? 1...De krant (papieren versie) 2. Digitale versie 3. Beide Eventuele toelicting: ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................

Zaterdag 23 maart vindt er van 11:00 uur tot 14:00 uur een demon­ stratie dieptereiniging plaats bij Bakkerij Piekfijn aan de Gasthuis­ straat 115 in Kaatsheuvel Belang­ stellenden worden verzocht zich van te voren aan te melden bij Maarten van Esch via telefoonnum­ mer 0416-283331

Over Kwaliteit gesproken (Loura Keijzer)

Berichten van de inkoopmarkt (Erik Molenschot)

Berichten van overzee

Internet (Frederik-Jan van der Meulen)

Prikkelende mening? We zijn er benieuwd naar!

redactie@bakerynext.nl

Uit de praktijk (Joep Gommans)

De Garde (compliment voor…)

De Deegrol (een uitbrander voor……)

De Weesper Moppentrommel

Nuttige adressen

De Bakkersplaats (Gratis kleine advertenties)

Eventuele toelicting:

Demonstratie

(Hans Sangers)

(Paul van der Linden)

B. Hoeveel bakkersvakbladen leest u naast Bakery Next? 1. 1 bakkersvakblad 2. 2 bakkersvakbladen 3. 3. bakkersvakbladen 4. 4 bakkersvakbladen 5. Meer dan 4 bakkersvakbladen

problemen bij re-assemblage vermeden worden. De levensduur van de machines wordt verlengd vanwege de niet-schurende methode die slijtage beperkt. De reiniging is grondiger en sneller dan de meeste traditionele methodes, waardoor het aantal reinigingen beperkt blijft .Droogijs sublimeert, dat betekent dat het van een vaste stof direct in gas overgaat, waar­ door het geen schade toebrengt aan elektrische onderdelen. Ook is droogijs niet geleidend, waardoor elektrische delen niet uitgeschakeld hoeven te worden. Het risico op bacteriegroei wordt verminderd of zelfs uitgesloten dankzij het bacteriostatisch effect van koolzuur­ gas (CO2) .Tenslotte is het stralen met droogijs een milieuvriendelijke manier van stralen, omdat CO2 een niet-toxische stof is, waardoor het geen gevaarlijke sporen nalaat, zoals bij chemisch reinigingen. Het vormt bovendien geen enkel gevaar voor werknemers.

Zijn er nog zaken die u mist in Bakery Next? 1. Ja, namelijk ...................................................................................... 2. Nee 3. Geen mening J. Wilt u verder nog iets aan ons kwijt? 1. Nee 2. Ja, namelijk ...................................................................................... K. Wat voor soort bedrijf heeft u of bent u in werkzaam? 1. Ambachtelijke Broodbakkerij 2. Ambachtelijke Banketbakkerij / Patisserie 3. Chocolaterie 4. Industriële bakkerij 5. Groothandel 6. Grondstoffenleverancier 7. Leverancier van non food bakkerijbenodigdheden 8. Leverancier van machines en Installaties 9. Advisering 10. Financiële dienstverlening 11. Anders, namelijk: ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... L. Welke functie heeft u in het bedrijf 1. Eindverantwoordelijk 2. Leidinggevende (niet eindverantwoordelijk) 3. Medewerker (niet leidinggevend) Hartelijk dank voor uw medewerking!!

Sonneveld lanceert online bestelsysteem Op woensdag 20 februari heeft Sonneveld haar nieuwe online bestelsysteem gelanceerd. Voor alle Nederlandse en Belgische ambachtelijke bakkers is het nu mogelijk om via www.sonneveld. com producten te bestellen. Voorheen konden bakkers al de SonKlapper, de maandelijkse pro­ ductactie, bestellen via de website. Nu is het ook mogelijk om alle producten uit het standaard pro­ ductassortiment online te bestellen. Een extra service om de bakker nog beter van dienst te kunnen zijn. Bestellingen kunnen via verschil­ lende routes geplaatst worden. Dit kan via de homepage, het menu grondstoffen, de receptenpagina, via acties en via het bestelsysteem onder de button ‘Bestellen’. Om gemakkelijk bestellingen te plaatsen en de persoonlijke gege­ vens te onthouden kan iedere klant gratis een Mijn Sonneveld account aanmaken. In dit persoonlijke account is de bestelgeschiedenis te zien en kunnen producten eenvou­ dig herbesteld worden. Naast een online bestelsysteem heeft Sonneveld de homepage van haar websites volledig aangepast. Op deze vernieuwde homepage wordt de focus gelegd op acties, nieuws en recepten. Nu is het nog eenvoudiger de juiste informatie snel te vinden. Voor meer informatie over dit online bestelsysteem kunnen geïnteres­ seerden per email contact opnemen met Sonneveld via klantenservice@ sonneveld.com of per telefoon op nummer 0800-76663853.


|

What’s • Next? Branche Agenda

Compact K past perfect in uw ambachtelijke bakkerij!

Maart 2013

10 en 11 maart BakkersVak 2013 Rosmalen 18 maart Finalerondes Lekkerste Brabantse Worstenbroodje Breda 18-21 maart Grondstoftraining ‘Terug naar de basis’ (NBOV) 20 maart Finale-uitreiking Lekkerste Brabantse Worstenbroodje Breda 20 maart Nederlands Kampioenschap Brood en Banketbakken VMBO April 2013

6 en 7 april Nationale selectiedagen World Chocolate Masters Zundert 15 april Themadag bedrijfsstart of – overname 16 april Algemene Ledenvergadering NBOV 24 april Nederlands Kampioenschap Brood en Banketbakken MBO 24 april Leerbedrijf van het Jaar Bakkerij 24 april Vergadering Algemeen Bestuur HBD Mei 2013

25 mei Uitreiking Bakkers met Ster 25–29 mei SIAB 10th International Techno-Bake Exhibition Verona 27-29 mei Dutch Pastry Award

Superieure bakkwaliteiten

Energiebesparing tot 25%

Uitstekende service 24/7

Uitstekende reputatie

Uw klanten willen kwaliteit en ambachtelijk gebakken brood. Lekker smakelijk en ‘anders dan elders’.

Beter bakken, anders denken De wachtel Compact K helpt u om anders te kunnen bakken: • Meer stralingswarmte en minder luchtverplaatsing • Kortere baktijden en malser brood • Bewezen ‘minder’ uitdroging • Nauwelijks terugval in temperatuur bij het wisselen van de wagens • Geheel anders dan normale rotatieovens • Aantrekkelijke aanschafprijs. Uw voordeel nu biedt later volop kansen! Bel 0488-452051 voor meer informatie.

.nl

www.topbrood

Juni 2013

26 juni Vergadering Algemeen Bestuur HBD September 2013

9 september NBOV Ondernemers Vakgroep/ Ondernemers Café regio Zuid 10 september NBOV Ondernemers Vakgroep/ Ondernemers Café regio Noord 11 september vergadering Algemeen Bestuur HBD 23 september Ondernemers Vakgroep/ Ondernemers Café regio Midden 30 sept - 3 okt Grondstoftraining ‘Terug naar de basis’ (NBOV) Oktober 2013

4 en 5 oktober Taart & Trends Apeldoorn

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Spronk Bakkerijmachines, Kortestraat 3-4, 6673 BA Andelst. Telefoon 0488-452051 e-mail: info@spronkbakkerijmachines.nl, www.spronkbakkerijmachines.nl, www.topbrood.nl

Gratis schets door De Bakkerij Architect tijdens BakkersVak Voor bezoekers aan de Bakkersvak, die rondlopen met plannen en ideeën over bouw- of verbouw heeft De Bakkerij Architect de actie ‘Gratis schetssessie van 15 minuten met architect’ opgezet. Geïnteresseerden die deze kans willen grijpen kunnen tijdens de beurs terecht bij de Bak­

kerij Architect om de mogelijkheden voor deze gratis schetssessie met de architect te verkennen. De Bakkerij Architect is te vinden in stand B 1003

9


10 |

T ijdens B akkers V ak

Column

Dit wil ik niet zien... In ieder bedrijf heb je ze; mensen die de kantjes er vanaf lopen. De kantjes er vanaf lopen kan trouwens ook heel passief, zo ontdekte ik recent. Zittend op een aanrijdbeveiliging zat één van de medewerksters stilletjes weg te dromen. Links en rechts collega’s die bezig waren, een trillende vloer wanneer er een volgeladen heftruck langs reed. Ze bleef rustig zitten en dromerig voor zich uitkijken. De ploeglei­ der, die mij verbaasd zag kijken, verzuchtte: ‘dit wil ik niet zien.’ Hij voegde direct de daad bij het woord, draaide zich zuchtend om en begon met zijn beklag. Hoe motiveer je als leidinggeven­ de je medewerkers, hoe zorg je ervoor dat arbeid rendeert en hoe corrigeer je ongewenst gedrag? Aan de beschikbare trainingen en adviezen kan het niet liggen; die zijn er in overvloed. De kern is, dat de kennis uit een trai­ ning, toepasbaar is in de gewone dagelijkse praktijk. En dat is waar het fout gaat. Deze praktijk speelt zich niet af op de heide of op een luxe vergaderlocatie

met vriendelijke trainers. Deze praktijk bevindt zich in uw eigen onderneming, met uw eigen medewerkers. Raar eigenlijk, dat je daar maar weinig trainers aantreft, of mis­ schien toch ook wel weer logisch! Menig trainingsbureau is op deze manier voor de toekomst verze­ kerd van een dikke boterham!

Beko Bakkerij Techniek presenteert drie thema’s

Tijdens de Bakkersvak presenteert Beko Bakkerij Techniek drie thema’s. Dat zijn de. introductie van Pak & Bak, de. introductie van Bekoheat, en winstgevend brood snijden. Pak & Bak

Samen met Koopmans Meel is er een compleet authentiek broodcon­ cept Pak & Bak ontwikkeld;

van grondstof, receptuur, productie tot en met verpakken. Dagvers, efficiënt in productie, flexibel in verkoop (geen ‘nee’ meer verkopen) en met een zeer ambachtelijke geur, smaak en versbeleving. Volledig inhakend op hedendaagse trends van ambacht en traditie. Smaakvol­ le, authentieke broodproducten (na) gebakken in 6 minuten in de win­ kel. Producten worden voor 80% afgebakken en vervolgens warm verpakt (om zo veel mogelijk vocht te bewaren) en gekoeld bewaard. Gekoeld product wordt daarna getransporteerd naar de winkel(s) en wordt daar ook gekoeld bewaard (tot maximaal 4 dagen). Naar behoefte kunnen de product(en) uit de koeling genomen worden om te worden nagebakken.

Ronald den Haan

Ronald den Haan is eigenaar van Kennemer Coaching en helpt leidinggevenden in de foodsector om praktisch te scoren. Voor meer informatie Kennemer Coaching Claus Sluterweg 125-3A 2012 WS Haarlem. Tel: 023-5253922, Mobiel: 06 22804011; E-mail: ronalddenhaan@kennemercoaching.nl; Web: www.kennemercoaching.nl

Bekoheat

Verder introduceert Beko Bakkerij Techniek de Bekoheat 300 en 500. Een innovatief warmhoudsysteem om tijdens piekmomenten grote hoeveelheden hartige snacks warm

www.covekaschoonmaak.nl

V andemoortele

Uw specialist in het reiniging van bakkerijgereedschappen

Bel voor meer info 038-3333152

Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt nu zelfs

Upload je eigen vid eo en wordt wereldbe roemd in heel N edToeristen. erland!Bakker herkend door de Japanse

uit Maas-

introduceert op

te kunnen houden voor een periode van maximaal 3 uur en hard klein­ brood tot maximaal 4 uur. En dat zonder kwaliteitsverlies. .Door het HALO HEAT-principe verslapt het deeg niet, het product blijft daar­ door knapperig en smaakvol. Winstgevend snijden

Veelal wordt brood gesneden op snededikte 11 mm of 12 mm. Dikker snijden kan volgens Beko Bakkerij Techniek een behoorlijke omzet­ stijging teweegbrengen. Van 11 mm naar 12 mm of van 12 naar 13 mm kan extra geld in het laadje bren­ gen. Aanvullend programma is de introductie van de Bekospecialslicer. De broodsnijmachine die uitkomst biedt voor het snijden in varia­ bele snededikte, waarbij ook het aantal te snijden sneden instelbaar is. Uitstekend geschikt voor vele broodsoorten, vastere broodsoorten, roggebroden en speciaalbroden. Beko Bakkerij Techniek is te bezoeken in stand D1011.

B akkers V ak :

St. Allery Revolution bakkerijmargarine

Onze bakker wordt nu zelfs herkend door de Japanse Toeristen. Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt

HANS VAN DE GOOR

Interieurbouw

De specialist voor uw bakkersinterieur !

Één aanspreekpunt voor uw project !

Wij verwelkomen u op BakkersVak stand A1005

www.hansvandegoor.nl

Vandemoortele presenteert tijdens de BakkersVak St. Allery Revolution bakkerij margarines met de smaak en verwerkbaarheid van boter. Hiermee neemt Revolution bakkers werk uit handen doordat ze de (room)boter niet meer hoeven te mengen met de margarine voor het maken van een taartbodem of zetdegen. Daarnaast beschikt St. Allery over een constante kwaliteit, is het niet gevoelig voor seizoensinvloeden en beschikt het over hetzelfde smeltprofiel als boter.

St. Allery Revolution duurzame palmolie. Door deze certifice­ ring worden palm producerende landen als Maleisië en Indonesië gestimuleerd om de productie verantwoord aan te pakken en bijvoorbeeld illegale ontbossing tegen te gaan.

verzadigde vetten en 80% lager in transvetzuren, wat neerkomt op minder dan 1% transvet. Op gebied van duurzaamheid scoort de St. Allery ook hoger, doordat de productie van margarine mili­ euvriendelijker is. De ‘carbon foo­ tprint’ van margarine is namelijk zes keer lager dan boter, door zijn lagere CO2 uitstoot, voor energie­ verbruik en transport. Bovendien bevat de

Vandemoortele is tijdens de BakkersVak te vinden in stand B1000. Hier kunnen bezoekers meer informatie verkrijgen over de St. Allery Revolution en de technisch adviseur advies vragen over de vele toepassingen. Dit in combinatie met een introductie­ aanbieding.

Naast de voordelen in smaak en verwerkbaarheid kunnen bak­ kers de St. Allery inzetten voor meerdere toepassingen, doordat de botermelange geschikt is voor het maken van korst, luchtige cakes en crèmes, koekjes en nog veel meer. Vanwege de veelzijdig­ heid in toepassingen is er maar een bakkerijmargarine nodig waar normaal gezien minimaal drie verschillende soorten produc­ ten worden toegepast. Ook heeft de Revolution een lange houdbaarheidstermijn en kan het product onder dezelfde opslagcondities als boter bewaard worden. De Revolu­ tion bezorgt bakkers dus niet alleen gebruikersgemak maar zorgt ook voor vermindering in opslagkosten. Revolution is volgens de fabrikant een verantwoorder en meer duurzaam alternatief dan boter. Zo is het 10% lager in


| 11

O ok

op de

B akkers V ak

aanwezig

Reeds 60 jaar leverancier voor al uw ijsgrondstoffen, verpakkingen en overige artikelen voor uw ijssalon!

Divardy presenteert depanners en hygiënische transporten

Een grote groep allround onder­ houdsmonteurs zijn dag en nacht paraat. Deze monteurs kunnen op verschillende manieren en bij alle soorten machines ingezet worden. Ter ondersteuning of vervanging van de technische dienst als er storingen zijn, maar ook bij regulier onderhoud, ombouw, revisies en specialistische verbeteringen aan de broodproductielijn. De monteurs zijn zowel mechanisch, elektrisch als ook programmatisch opgeleid. Door de werk-planning via de DIVARDY-website te laten lopen is er een open en inzichtelijke com­ municatie mogelijk. Op die manier kunnen monteur en klant 24 uur per dag controleren wie, wat en waar zijn ingepland.

Gemaakt door professionals, voor professionals Heeft u nieuws, foto’s, een compliment, of een kat voor in het volgende nummer? Laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl

Tijdens de BakkersVak is DIVARDY te vinden in stand nummer A1023.

demo’s

Toen David Rijke 14 jaar geleden het bedrijf DIVARDY opstartte, had hij al een jarenlange ervaring in het oplossen van technische bakkerijproblemen. Zijn passie voor techniek en gevoel voor betrouwbare oplossingen hebben sindsdien gezorgd voor een snelle naamsbekendheid van DIVARDY. Niet alleen de goed opgeleide en flexibele onderhoudsdienst, maar ook de innovatieve nieuwbouw van machines zorgen voor een gestage groei van de onderneming.

De andere poot van Divardy richt zich op het ontwikkelen en fabrice­ ren van machines voor de bakke­ rijbranche. Bij de ontwikkeling van deze machines zijn de kernwaar­ den: ‘betrouwbaarheid’, ‘hygiëne’ en ‘energiezuinig’ van toepassing. Door de combinatie van ervaring en innovatiekracht heeft DIVARDY al diverse machines ontwikkeld en bij klanten in bedrijf gesteld.

Zo levert DIVARDY verschillende soorten depanners, zoals de Naald­ depanner, Knabbeldepanner en de Zuigdepanner, die ze op maat kunnen leveren. DIVARDY levert naast depanners ook oplossingen voor hygiënische transporten voor bakvormen en brood, het reinigen van bakvormen en het automatisch decoreren van brood door een tij­ gerpapmachine. Oplossingen waar­ bij de jarenlange ervaring uit hun grote onderhoudsdienst is benut De onderhoudsdienst en machine­ bouw van DIVARDY vullen elkaar aan en versterken elkaar. Hierdoor heeft DIVARDY inmiddels ook de nodige bekendheid in het buiten­ land opgebouwd. Al vele machi­ neplaten zijn in diverse talen op DIVARDY machines bevestigd. Dankzij de groei van DIVARDY is het hoofdkantoor in DriebergenRijsenburg verbouwd en uitgebreid met een showroom. Daar wor­ den niet alleen de machines en transporten gepresenteerd, maar de ruimte is ook geschikt voor specifieke klant-testen. Belangstel­ lenden die over de toekomst van hun bakkerij willen praten worden hier en tijdens beurzen graag door hun engineers ontvangen.

Voor het maken van ambachtelijk consumptie- en banketijs hebben wij: • Basisproducten • Smaak- pasta’s en poeders • Variegato’s en toppings • Producten voor ijstaarten en ijsbonbons • Verpakkingen voor o.a. ijs en ijstaarten • IJsgereedschappen • IJsmachine en ijsvitrines

advies op maat Laan-Heiloo b.v. De Hoefsmid 35, 1851 PZ Heiloo Tel: 072 - 533 14 25 - Fax: 072 - 533 83 26 info@laan.nl - www.laan.nl


12 |

Procema Ham-Aspergebroodje weer uit voorraad leverbaar Per direct heeft Procema het Roomboter Ham-Asperge broodje. weer uit voorraad leverbaar tot minimaal eind juni 2013 via de groothandels Beko (DC’s Noord, Midden, West en Zuid) en Bakeplus ( Venlo, Haaften en Zevenaar). Voor meer informatie kan men telefonisch contact opnemen met Procema B.V. in Culemborg op nummer 0345-53.47.48 en via de email: info@procema.nl, of recht­ streeks met de groothandel.

EverBake Group en Hebaco gezamenlijk op Bakkersvak

L andelijke

EverBake Group en Hebaco servicedienst zijn gezamenlijk aanwezig tijdens de BakkersVak. EverBake Group is producent van broodkoppels, (oven)wagens, bakplaten, RVS werkbanken, broodvormen, RVS specials, en oliebollenapparaten. EverBake is daarnaast importeur en erkend leverancier van Bongard ovens en bakkerijmachines en verzorgt automatiseringsoplossingen voor de bakkerijbranche. Hebaco verzorgt als servicedienst partner van EverBake Group revisie, service en onderhoud aan allerlei types ovens en machines.

kick off

Actie Bakers against Cancer tijdens de Huishoudbeurs Tijdens de Huishoudbeurs, van 16 tot en met 24 februari in Amsterdam RAI vond de kick off plaats van de landelijke actie Bakers against Cancer. Er werden ambachtelijke muffins voor het goede doel verkocht. Ver­

schillende BN’ers die de stichting Against Cancer een warm hart toedragen, waren ook op de stand aanwezig. De bezoek(st)ers konden o.a. op dinsdag 19 februari een muffin komen eten met de 3J’s en op woensdag 20 februari met Dean Saunders.

De stichting Against Cancer orga­ niseert dagjes uit en korte vakanties voor kankerpatiëntjes en hun gezin, zodat ze even de kanker kunnen laten voor wat die is. De deelne­ mende ambachtelijke (banket) bakkers dragen hieraan bij met een speciaal assortiment.

In de stand wordt een belangrijk deel van het aanbod gepresen­ teerd Onder meer de aluminium broodkoppels, die door hun lagere gewicht in vergelijking met het Alusteel koppel niet alleen gewicht besparen maar ook een kortere opwarm- en afkoeltijd hebben. Verder wordt er een aantal ovens en machines getoond. Zo worden er tijdens de beurs live demonstra­ ties gegeven van de Paneotrad. De Paneotrad van Bongard brengt de smaak terug in de bakkerij. ‘Back to

basic, natuurlijke producten op basis van meel, gist, water en zout’ aldus EverBAke. Ook de Creare Oliebol­ lenlijn is op de beurs aanwezig. Met het door EverBake ontwikkelde automatische doorschuifsysteem worden de werkzaamheden voor de bakker verlicht en is er een constante kwaliteit gewaarborgd. In de stand wordt hiervan een live demonstratie verzorgd en er wordt een videopresentatie vertoond over het bakproces in de deze oliebol­ lenlijn, waarmee in 2010 en 2012 de AD kampioensoliebol is gebakken. Op ovengebied wordt tijdens de beurs naast de Soleo modulaire oven, een nieuwe hout gestookte oven getoond. De Soleo is een ver­ rijdbare etageoven welke samenge­ steld kan worden met 1 tot 6 etages. Er is een keuze uit 3 verschillende breedtes en dieptes, al of niet met stoom. Naderhand is deze eenvou­ dig uit te breiden met een etage of ondergebouwde narijskast. De nieu­ we hout gestookte oven is gebouwd conform het beproefde systeem van de oude Duitse houtoven. EverBake Group en Hebaco servicedienst zijn tijdens de BakkersVak te vinden in stands D1010 en D1011.

bli k k e n pe rs

oven wag en

TERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN TERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN TERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN TERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN TERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN TERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN TERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK

loopb ru g

s poe lt afe

l


| 13

SUCCESVERHAAL

Tulip bespaart veel gas met nieuwe MAP-gasmenger en analysator Tulip is een leidende Deense producent van vleeswaren voor de Deense en de export markt. Men produceert o.a. worstjes, bacon, gesneden vleeswaren en soepen. In de fabriek in Svenstrup nabij Aalborg produceert men dagelijks ca. 90 ton worstjes. Een groot deel hiervan, ca. 60 ton, wordt ten behoeve van een langere houdbaarheid en versheid verpakt onder beschermende atmosfeer (Kooldioxide, stikstof). Dit gebeurt op 20 verpakkingslijnen. Het bedrijf realiseerde zich dat het bestaande spoelsysteem niet effici­ ënt genoeg is en dat er aanzienlijke hoeveelheden gas worden verspild. Tegelijk worden grote aantallen ver­ pakkingen bemonsterd om er zeker van te zijn dat het gewenste gas­ mengsel werd ingebracht. Meten en testen kost veel tijd en is kostbaar. In een poging om de efficiëntie te verbeteren en de kosten terug te dringen, heeft men geïnvesteerd in technologie van Dansensor, de MAP-specialist bij uitstek. Op vier lijnen werden twee nieuwe toestel­ len van PBI geïnstalleerd t.w. de MAP Check 3 gasanalysator en de MAP Mix Provectus gasmenger. Samen zorgen deze voor constante monitoring van het gasmengsel en automatische correctie van de gasflow voor kwaliteitsverbete­ ring en kostenbesparing. Tegelijk bieden beide toestellen de unieke mogelijkheid om data, zoals gas­ samenstelling en -consumptie te

Dekom pakt uit tijdens de BakkersVak Dekom bestaat 25 jaar en toont op BakkersVak in Rosmalen allerlei nieuwe en vernieuwde producten. In het kader van dit 25 jarig bestaan, zullen de 25 acties uit de voorjaarscatalogus (die zouden lopen tot 25 februari ) speciaal ook op 10 en 11 maart gelden tijdens de beurs in Rosmalen. loggen voor kwaliteitsdoeleinden en traceerbaarheid. Andere kritische data kunnen in het toestel zelf of in de centrale database worden opgeslagen.

‘Het systeem is eenvoudig te bedie­ nen’, zegt hij, ‘na een paar dagen training weet men er goed mee om te gaan’. Besparing

Efficiëntie en beheersing

De impact van het nieuwe sys­ teem was ‘indrukwekkend’ volgens bedrijfsingenieur Thomas Jensen. ‘We hebben op deze vier lijnen een gasbesparing bereikt van 30 à 40%, en dat is echt geld! Bovendien heb­ ben we de handmatige controles tot de helft kunnen terugbrengen en dat betekent dat we medewerkers efficiënter kunnen inzetten.’ Nog een groot voordeel van het systeem is de automatische logfunctie. ‘Dit is bijzonder nuttig,’ zei Thomas Jensen. Krijgen we een vraag van een klant dan zien we heel snel waar zich een probleem heeft voorgedaan en om hoeveel verpakkingen het gaat. Bij handmatig testen lukt dit niet. Het is ook goed voor de relatie met de klant. ‘Wanneer we onze klanten het systeem tonen, demonstreren we dat we het proces heel goed beheer­ sen, met alle relevante informatie onder de knop voor latere naslag.’ licht Jensen toe.

‘We zijn heel erg blij met dit nieuwe analyse- en mengsysteem’, conclu­ deert Thomas Jensen. ‘De simpele bediening, de indrukwekkende gasbesparing, de halvering van het aantal handmatige testmetingen, het niet meer hoeven te noteren van de metingen en de beschikbare data voor naslag, vormen de basis voor onze grote tevredenheid. We kunnen niet precies zeggen wanneer we de investering hebben terugverdiend, maar zeker is dat dit niet lang zal duren. We bekijken momenteel of we meer lijnen zullen uitrusten met deze nieuwe appara­ tuur. Ingezonden door Gullimex Beursbezoekers die tijdens de BakkersVak al meer willen weten over het gasverpakken met deze gasbesparing, kunnen terecht bij Gullimex in stand C1006.

april a.s. wordt een nieuw leaflet gemaakt met leuke acties die in editie 5 van deze krant (verzending in week-12) wordt toegevoegd. Op de beurs kunnen bezoekers al een exemplaar vragen. Dekom is tijdens de BakkersVak te vinden in stand C 1001

Naast de vertrouwde chocolade garnering die nu ook via Dekom verkrijgbaar is, presenteert Dekom op de beurs ook nieuwe chocolade decoraties. Daarnaast zullen o.a. nieuwe garneertubes als ook zachte parels geïntroduceerd worden. Voor de troonsopvolging op 30

Ter Haar Bakkerijmachines toont geheel nieuw systeem Ter Haar Bakkerijmachines uit Nijverdal zal op de beurs een geheel nieuw ontwikkeld systeem tonen voor de automatisering van deeg­ bereiding . Het is een verbeterde

en gemoderniseerde versie van het vorige systeem De recepturenweeg­ schaal met touch-screen staat cen­ traal in dit systeem en is toepasbaar voor brood en banket. Het afwegen gaat snel en nauwkeuring en een koppeling met Marti–Orbak (Bakeit) en Compad is mogelijk. Met dit systeem kunnen de silo’s, het watermeetapparaat en vloeibaar gist automatisch worden aangestuurd. Het is modulair van opbouw en kan naar behoefte worden uitgebreid. Ter Haar Bakkerijmachines is te vinden in stand E 1008

K RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN KIJK VOOR DEZE NTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WER K RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M PRODUCTEN EN MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES AT WERK NOG VEELMA MEER OP RVS-IN NTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WER WWW.JOSTO.NL K RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES OF MA BEZOEK AT WERK ONS RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN OP DE BAKKERSVAK, NTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WER K RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M STANDNR. E1023 MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN NTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WER K RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN JOSTO BV NTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WER EVENBOERSWEG 10, NIEUWLEUSEN K RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M TEL.: 0529 48 22 44 MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES WWW.JOSTO.NL MA AT WERK INFO@JOSTO.NL RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-IN NTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WER K RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES MA AT WERK RVS-INTERIEURS ADVIES M

groe ne ba k

g ro n d st of fe n werkba n k

afvalzakhouder

To m

er d j i n S po u ce


14 |

T ijdens B akkers V ak

Nieuwe machine broodsnijmessen en dealerschappen voor AVT AVT b.v. uit Breda levert niet alleen snij- en verpakkingsmachines, maar komt nu ook met nieuwe typen broodsnijmessen voor raamsnij­ machines en bandsnijmachines. Door de jarenlange ervaring op het gebied van snijden met beide type machines is er binnen AVT b.v. een nieuw type mes ontwikkeld. Verder is AVT sinds januari 2013 dealer geworden van Affeldt en PS mako. Met deze dealerschappen is het voor AVT mogelijk geworden

om nog beter op vragen vanuit de markt in te spelen daar waar het gaat om het tellen, wegen, verticaal verpakken, snijden en sluiten. Messen voor raamsnijmachines:

De messen voor de raamsnijma­ chines worden met behulp van een verbeterde manier van slijpen voor­ zien van tanden. Hierdoor worden de tanden scherper. Na het slijpen wordt het mes door een machine

gehaald die de geslepen tanden ontdoen van ‘bramen’ en slijpolie. De volgende stap is het aanbrengen van de ‘studs’ in de messen. Dat zijn de opspannokjes. Hierna worden de messen gewassen en worden de messen behandeld met een coating waardoor ze een gladder oppervlak krijgen. Hierna worden de messen onder vacuüm en bij een lage tem­ pratuur gehard. Zo krijg je messen die scherper zijn, betere snij-eigen­ schappen en een langere standtijd

hebben. Na het harden worden de messen per 20 stuks in een steriele folie verpakt, waarna de verpakking geseald wordt. Zo wordt voorkomen dat er tussen de productie van het mes en het plaatsen van het mes in een snijmachine contaminatie kan optreden. De folieverpakking heeft een opvallende kleur en is voorzien van een etiket. Messen voor bandsnijmachines:

Een ‘normaal’ bandmes krijgt op een trommel van een bandsnijmachine en tussen de geleidevingers heel wat te verduren. Hierdoor nemen de snijeigenschappen af. Het slijpen van het mes op een bandsnijma­ chine zelf laat de snijtanden nog verder verslechteren. Daarom heeft AVT een nieuw type bandmes ontwikkeld. Met de wetenschap dat

WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBOUW

• KOEL- EN VRIESHUIZEN • INVRIESTUNNELS • BEDRIJFSRUIMTES • KOEL- EN VRIESDEUREN • BRANDWANDEN EN -DEUREN

Willemsen Isolatiebouw B.V. Sophialaan 6 3542 AR Utrecht T (030) 241 01 26 F (030) 241 41 29 www.willemseniso.nl

juist de scherpe snijtanden er voor zorgen dat een mes doet wat het moet doen, is er een mes gemaakt met een zeer fijne vertanding. Ook zijn de tanden dunner gemaakt dan de rest van het bandmes. Hierdoor raken de tanden de trommel en de geleidevingers niet. De messen blij­ ven zodoende zeer lang scherp, het geluid van de ronddraaiende band­ messen op de snijmachine is met enkele decibellen terug gebracht, er ontstaan minder kruimels en er is minder snij-olie nodig. De nieuwe bandmessen worden verpakt per 18 stuks en zijn verkrijgbaar voor vrij­ wel alle merken bandsnijmachines. Dealerschap Affeldt:

Affeldt uit het Duitse Neuendorf, richt zich met name op het tellen en wegen van producten. Ook zijn er camerasystemen om producten te tellen. Affeldtis al veel jaren actief onder andere in de bakkersbran­ che. Of het nu gaat om broodjes, baquettes, croissants (recht of rond), donuts of wat dan ook, hiervoor is een uitgebreid gamma aan tel en/ of weegsystemen leverbaar. Verder worden bij Affeldt verticale verpak­ kingsmachines gebouwd om deze producten te verpakken. Dit kan in een tweezijdige seal verpak­ king, maar het is ook mogelijk deze zakverpakkingen te sluiten met een clip. Affeldt heeft door de ruime kennis en ervaring ook de jmachines en mogelijkheden om zeer breukgevoelige producten te verwerken. Verder is het mogelijk om producten onder atmosferische bescherming te verpakken. Dealerschap PS mako:

PS mako, gelegen bij het Duitse Heilbronn, is een familiebedrijf waar al meer dan 40 jaar broodsnij­ machines en verpakkingsmachines worden gemaakt. De machines van PS mako kenmerken zich door hun vooruitstrevende techniek. Er worden vul- en sluitmachines gemaakt die handmatig gevuld moeten worden, maar PS mako levert ook volautomatische vul- en sluitmachines. De volautomatische verpakkingsmachines worden door middel van servotechniek aange­ dreven, waarbij het opvallend is dat deze aandrijving zich boven in de machine bevindt. Hierdoor blijft de vervuiling op de aandrijfcom­ ponenten minimaal. Het sluiten van de zakken kan door een drietal soorten sluitingen. De bekendste is de draadclip, (twee ijzerdraadjes met een kunststof tussenstuk) een andere mogelijkheid is de sluitklip van Schutte of Kwik Lok, de derde mogelijkheid is een unieke sluiting, de Clip Strip Plus ®. Dat is een vol kunststof clip die strak om de verpakking wordt geseald. Hierdoor is de verpakking met een zeker­ heidszegel gesloten. Bij het openen wordt deze seal verbroken en zorgt deze clip ervoor dat de verpakking hersluitbaar is. Deze Clip Strip Plus ® laat zich verwerken tot 60 sluitingen per minuut. Tevens is het nog mogelijk om deze clipsluiting op de verpakking met ‘hot needle’ vast te laten zetten. Zo wordt het onmogelijk dat de clip gaat glijden op de verpakking. Met de komst van de Clip Strip Plus ® kan de metaaldetectie achter de snij- en verpakkingsmachine plaatsvinden. PS mako heeft naast een serie vulen sluitmachines ook nog een range bandsnijmachines voor het snijden van alle broodsoorten. Tijdens de beurs zal op de stand van AVT een vul-sluitmachine staan waarmee de verpakking gesloten wordt met de Clip Strip Plus ® AVT is te vinden in stand 2010.

WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBOUW

Al ruim 50 JAAR een begrip!


| 15

I ngezonden

U heeft evenveel filialen als uw app gedownload is ... en die zo belangrijke interactie met uw klanten aangaan. Daarnaast bied dit de mogelijkheid om creatieve acties op te zetten, om de klanten in de winkel te krijgen, want daar gaat het natuurlijk uitein­ delijk allemaal om.

Als bakkerszoon en oud bakker ondernemer ligt de branche mij, zelfs na er 14 jaar uit te zijn, nog steeds na aan het hart. Ik ben sinds die tijd ruim 10 jaar Manager Ope­ rations bij een grote TV/Internet/ Telefoon provider geweest. Binnen deze wereld volgen de ontwikkelin­ gen elkaar razendsnel op en ben je constant bezig om de concurrentie een stap voor te blijven. Vanaf de zij­ lijn ben ik ook de ontwikkelingen in de bakkersbranche blijven volgen. Ik ben een klein jaar geleden een bedrijf in mobiele apps gestart. Wij hebben als bedrijf bewust gekozen voor het MKB. Ik volg ze, bekijk ze en zie op deze manier hoe vele bedrijven omgaan met mobiele apps.

Wat een app voor uw zaak doen kan? Veel! Ik preek natuurlijk ook een beetje voor eigen parochie. Vele bakkers maken gebruik van de social media kanalen. Helemaal goed. Een app kan deze kanalen bundelen en zorgen voor een focus

op die kanalen bij de klanten die de app op hun smartphone hebben. Daarnaast een mapfunctie, waar­ door de mobiele klant u gemakke­ lijk kan vinden, maar ook met een druk op de knop vanuit de app naar uw zaak bellen. Uw webshop kan geïntegreerd worden, dus bestel­ len vanuit de app. En u heeft de mogelijkheid om pushberichten te sturen naar klanten die de app op hun telefoon of tablet hebben staan. Youtube filmpjes bekijken enz. Nu denkt u waarschijnlijk ‘ja lekker hoor weer een kanaal erbij dat ik

moet bijhouden’. Nee, dat is niet nodig als u uw socialmedia kanalen bijhoudt , houdt u automatisch uw app actueel. Ik ga hier echt geen gouden bergen beloven, maar u speelt wel in op de trend onder uw klanten. En dit kan direct of indirect omzet opleveren, maar echt niet meteen. Ook u heeft uw goede naam niet in 1 dag gekre­ gen, maar door constante kwaliteit, goede producten en uw onderschei­ dend vermogen. Door nu een goede strategie op te zetten bent u klaar

voor de toekomst. Klanten die een app van u downloaden worden ook de ambassadeurs van uw zaak Die ontwikkelingen houdt u niet tegen, maar zie ze als kansen en niet als bedreigingen.. Fred Diertens Wilt u persoonlijk advies over uw online strategie? Of kijken naar de mogelijkheden van een App voor uw zaak. U kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen via info@greengrassapps.com

er m ne er. ief c op at an n iti C a in st u a .nl e in r d ed aga mel nce m a s r n en nstc zij ke ij Ba ee gai W an nu m rsa v e ake Do b

En nu gaat u waarschijnlijk een verhaal verwachten, waarin ik gouden bergen beloof als u maar een app neemt. Nee, ik wil het hebben over uw online presentatie, wat u er mee doet, en hoe u het beter kan maken.

Website, webshop, mobiele website, social media en apps, ik vat nu een aantal zaken samen die uw online presentatie kunnen vertegenwoor­ digen. Maar zeg eens eerlijk heeft u nagedacht over een online strategie voor uw onderneming? Hoe wilt u zich online presenteren? Wat is uw doelstelling? De trend onder consumenten is duidelijk, ze willen overal en altijd toegang hebben tot informatie. 4G, waar u vast wel van gehoord heeft, gaat er voor zorgen dat het verschil tussen thuis of mobiel online zijn, verder gaat vervagen. Maar goed, leuk, en wat moet u daar als bakker ondernemer nu mee? Veranderingen brengen altijd kansen met zich mee. Zorg voor een consistente uitstraling online, daar begint herkenbaarheid mee. Uw website, mobiele website , webshop, Facebook pagina, twitteraccount moeten een eenduidige uitstra­ ling hebben. Ik zie bakkers die dit echt perfect doorhebben en ik weet zeker dat zij hier hun voordeel mee behalen. Ik volg vele bakkers op twitter, en wat ik meestal voorbij zie komen, zijn aanbiedingen of dat de sau­ cijzenbroodjes net uit de oven zijn gekomen. Ga echter de interactie aan met uw klanten. Stel vragen in uw tweets, vraag bijvoorbeeld wat de klant graag als aanbieding wil. Ook al reageren er maar twee klan­ ten op en u volgt dit op, dan gaat er over gesproken worden. Facebook is een enorm populair fenomeen, het geeft u de mogelijkheid om u te onderscheiden van het grootbe­ drijf. Hier kunt u bijvoorbeeld in combinatie met een eigen Youtube kanaal, uw vakmanschap etaleren

MAAK NU KENNIS MET ONS SMAAKVOLLE TOTAALASSORTIMENT! Steensma ensma Bakery Ingredients produceert een totaalpakket aan hoogwaardige grondstoffen grond en halffabricaten voor de ambachtelijke (banket) bakkerij. De kracht van onze producten is de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, de optimale verwerkbaarheid en uitstekende smaak. Ons totaalassortiment is opgebouwd uit de volgende productgroepen: Damco

(amandelspijs, banketspijs, koekjesspijs, cakepoeders, kapselpoeders, gele room en decoratiesnow) Frucaps (jams, vullingen en afdekgeleien) Cedro (natuurlijke smaakmakers) Arlico (likeuren en aroma’s) Confru (geconjte vruchten) Chocuise (cacao compounds en exibele coating)

TALENT FOR TASTE Industrieweg 14 I Vlaardingen I T +31 (0)10 - 435 05 22 I damco.eu

Word vriend van Bakery Next


16 |


| 17

Handgemaakt brood

Uw foto ook een keer op deze plaats of op de voorpagina? Dat kan! Wij zien uw ­inzending graag tegemoet per mail op ­redactie@BakeryNext.nl, of per post of op ons Redactie adres Schoolstraat 6 8603 XL Sneek Liefst voorzien van het ‘verhaal’ of de betekenis erachter.


18 |

Bakker Bart ontbijt door Kassa als beste getest Zaterdag 9 februari is het ontbijt van Bakker Bart als beste getest in het consumentenprogramma Kassa van de Vara. In het televisieprogramma werd de uitslag van de steekproef, ‘Ontbijten voor een prikkie: waar doe je dat?’ uitgezonden.

Müssana Nederland 0548-654126 www.mussana.nl Upload je eigen vid eo en wordt wereldbe roemd in heel N edToeristen. erland!Bakker uit MaasBakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt nu zelfs herkend door de Japanse

Kassa ging samen met topkok Pierre Wind in totaal negen keer ontbijten. Het ontbijt van McDo­ nalds, HEMA, Intratuin, Burger King, IKEA, La Place, Esso, Shell

V oorkeursperiode

en Bakker Bart werd geproefd en beoordeeld. Het ontbijt voor 2,50 van Bakker Bart kwam hierbij als winnaar uit de bus. ‘Het ontbijt van Bakker Bart is

de absolute topper in deze steek­ proef vanwege de goede kwaliteit voor een zeer scherpe prijs.’, aldus Kassa en topkok Pierre Wind. Daar­ naast gaf ook het Kassa consumen­ tenpanel aan het liefst bij Bakker Bart te ontbijten. Sinds maart vorig jaar heeft deze bakkerijketen elke ochtend tot 10.00 uur een ontbijtactie voor maar 2,50. Dit ontbijt bestaat uit een kop koffie of thee, vers sinaasappelsap, een minibartje® belegd met ham of kaas en een roombotercroissant met jam.

open dagen te verschillend voor landelijke campagne

Onze bakker wordt nu zelfs herkend door de Japanse Toeristen. Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt

eld er

r

og

de

n k t!

....

m ee

m

van ou w

el .

De w

‘Kom erbij in de bakkerij’ wordt individueel initiatief e lij k d a n j

e

Voor meer informatie: www.primusouwel.nl

Primus Ouwelfabriek BV Oostzaan Tel.: 075-6164061 info@ouwel.nl

Open dagen werken. Voorbeelden uit de eigen branche en uit andere branches zoals de land- en tuinbouw, de havensector en musea zijn daarvan het bewijs. Consumenten kijken graag achter de schermen en willen daar ruiken, voelen en proeven, beleven wat er gebeurt. Zeker als het om voeding gaat. De voorgenomen open dagen voor de bakkerijbranche blijven dan ook een goed initiatief. Het Voorlichtingsbureau Brood zal de actie ‘Kom erbij in de bakkerij’ echter individueel ondersteunen in plaats van landelijk. Dit omdat bakkers in het hele land uiteenlopende voorkeuren blijken te hebben voor de data waarop hun open dagen het beste kunnen plaatsvinden. Veel animo voor open dagen Bakkers vinden het een goed idee om hun klanten een kijkje in de bakkerij te geven. Dat bleek uit een eerder gehouden enquête onder 110 bakkers. Veel bakkers vertelden dat ze zelf vaker iets dergelijks organi­ seren. In de peiling gaven ze echter

www.covekaschoonmaak.nl Uw specialist in het reiniging van bakkerijgereedschappen

Bel voor meer info 038-3333152

HENK KOENEN v.o.f. Den Bulk 5 5126 PW Gilze - NL t. +31(0)161-452516 e. info@henkkoenen.nl w. www.henkkoenen.nl

mouleren | tempereren | glaceren | drageren | doseren | truffels en meer

aan heel verschillende perioden in het jaar hun voorkeur. De één ziet meer brood in een open dag rond­ om de feestdagen, de ander weer kort voor de zomer en een derde juist in de week van Het ­Nationaal Schoolontbijt. Draaiboek, persberichten en tips Onder de campagneleus ‘Kom erbij in de bakkerij’ heeft het Voorlich­ tingsbureau Brood materialen ontwikkeld om open dagen in bak­ kerijen mee te ondersteunen. Er is onder meer een campagnelogo, een compleet en gedetailleerd draai­ boek, er zijn voorbeeldpersberichten en lijstjes met tips & tricks om de lokale en regionale media te berei­ ken. Die middelen zijn te gebruiken door elke bakker die zijn bakkerij­ deuren wil openen voor het publiek. Dat geldt voor zowel ambachtelijke als industriële bakkers en voor zowel brood- als banketbakkers. Ontbijt, opleidingen en productie In het handboek voor de open dagen is alle aandacht voor ideeën om klanten de vele facetten van het bakkersvak te laten beleven. Van een klantontbijt en de pro­ motie van bakkersopleidingen tot demonstratievoorbeelden van het vlechten, bewerken, decoreren en bakken van brood en broodjes. Het ­Voorlichtingsbureau Brood faciliteert elke bakker die iedereen uit zijn omgeving zo’n kijkje in de keuken wil geven. Meer informatie over de ondersteu­ ning van een open dag en over de beschikbare materialen is per email te verkrijgen via brood@nbc.nl .


| 19

W ebshopping

verdringt fysieke winkelgebieden

Angstwekkende leegstand winkelpanden Steeds meer winkelpanden komen leeg te staan. De verwachting is dat over 7 jaar de leegstand zelfs opgelopen zal zijn naar 14 procent De oorzaken van deze dramatische ontwikkeling zijn de concurrentie door webshops, de vergrijzing van de bevolking en de dalende koopbereidheid van de consument. Dit alles blijkt uit het rapport ‘retaillocaties in 2020 De nieuwe winkelkaart van Nederland’ van ABN Amro, dat onlangs is verschenen. Momenteel staat 5 tot 8 procent van de winkels leeg. Die leegstand neemt schrikbarend toe, als je de analisten van ABN Amro mag geloven: in 2020 zal de leegstand tot zeker 14 procent gestegen zijn, met veel lege etalages en onaantrekke­ lijke winkelgebieden tot gevolg. Eén van de oorzaken van de toene­ mende leegstand, is dat de online verkoop via webshops toeneemt. In 2005 bedroeg de online retailomzet nog 2,8 miljard euro, in 2012 was dit al bijna 10 miljard Euro, oftewel bijna vier keer zo veel. Er zijn winkels die hier heel slim op in spelen, door náást offline verkoop ook te kiezen voor een webshop en andersom. Dat sluit aan op de trend dat zogenaamde ‘cross channel retail’ de toekomst heeft. Fysieke (‘echte’) afhaalpunten van je webwinkel en online ver­ kooppunten van je fysieke winkel. Een klant denkt namelijk niet meer in kanalen, maar in behoeftes. Op het moment dat ze een product of dienst zoeken, kijken ze wie hier­ voor de beste oplossing biedt. Dat kan online zijn, dat kan offline zijn. Enkele andere oorzaken van de leegstand zijn onder meer het

Wij hebben beschikbaar: Becker Thermosifon kleinbrood wagenoven, Capaciteit 2 x 10 platen 600 x 800 mm Oven is slechts 1.42 mtr diep Incl. wagens, plaatsing Beschikbaar: 400 stuks, als nieuw en 1 jaar garantie gereinigde ovenwagens met nieuwe of gebruikte Colson kogellagerwielen. Prijs n.o.t.k. Voor o.a. Becker, W.P., Bongard, FN Aerotherm, etc.

Hogervorst Bakkerijservice Boezemweg 23-a Pijnacker Tel.: 015-3697583 Fax: 015-3699598 www.bakkerijovens.com • OVENS • RIJSKASTEN • SERVICE

dalende consumentenvertrouwen (en dus ook de bestedingen), de stij­ gende inkoopprijzen en huurprijzen en ook de vergrijzing van de bevol­ king. Hierdoor dalen de omzetten wat in een aantal gevallen onher­ roepelijk leidt tot faillissementen. De leegstand verschilt overigens wel per regio. Vooral de zogenaamde krimpgebieden, zoals de Achter­ hoek, Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost-Drenthe, hebben te maken met relatief veel leegstand. Steeds meer mensen uit deze gebie­ den verhuizen naar de grote steden. Doe iets!

MKB adviseert winkeleigenaren om in actie te komen als de winkelstaat

waarin ze gevestigd zijn met leeg­ stand wordt bedreigd, zodat ze niet de dupe worden van de leegstand. Winkeliers die nog géén online win­ kel of website hebben die als ver­ lengstuk dient van de fysieke win­ kel, worden aangeraden om zich te oriënteren op onlineverkopen. Bijna acht op de tien Nederlanders heeft een laptop met internetverbinding, ruim 60 procent heeft toegang tot internet via een smartphone. ‘Dóe iets met die informatie! Bouw een (mobiele) website, kies voor een (location based) app, maak een online bestelfunctie en/of zorg dat mensen gemakkelijk online contact met je kunnen opnemen’, luiden de hartekreten van MKB Nederland. ‘En zet in het verlengde hiervan de social media in. Volgens het rapport

van ABN Amro willen consumenten namelijk gehoord worden op sociale netwerken en willen ze via plat­ formen ervaringen uitwisselen. De consument zoekt via social media naar inspiratie, oplossingen en antwoorden. ‘Je kunt je klanten hun gang laten gaan, maar je kunt ook zelf actief oplossingen en antwoor­ den aanbieden op diezelfde online platformen’, aldus de belangenorga­ nisatie voor ondernemers. ‘Door de enorme hoeveelheid aan informatie weet de consument precies wat er waar te koop is en tegen welke prijs. Hij is goed voorbereid voor hij een winkel bezoekt. Daarom wordt het steeds belangrijker je als detaillist te onderscheiden. ‘Denk na over jouw toegevoegde waarde en de reden waarom je klanten nog bij je kopen. Is dat bijvoorbeeld je service, de sfeer in je winkel, je kwaliteit? Besteed extra aandacht aan die kwaliteiten. Heb je geen duidelijk onderscheidend vermogen? Grijp in en zorg dat de klant meer centraal komt te staan. En lever een goede prijs-kwaliteitverhouding’, zo ver­ volgt MKB haar vlammende betoog om detaillisten te helpen om het tij te keren.

MAKOMBI.NL

waterkoelers & doseerapparaten

T 0413 29 29 03 F 0413 22 84 45 www.makombi.nl info@makombi.nl

Bron: MKB Servicedesk

Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt nu zelfs

Upload je eigen vid eo en wordt wereldbe roemd in heel N edToeristen. erland!Bakker herkend door de Japanse

E E n u p g r a d i n g ma a k t u w h u i d i g E w i n k E l w E E r u p - to - dat E Bakker tommie, nederweert

uit Maas-

Onze bakker wordt nu zelfs herkend door de Japanse Toeristen. Bakker uit Maastricht op Japanse TV - Onze bakker wordt

• van ontwerp tot realisatie • upgraden van uw bestaande interieur naar nieuw • vrijblijvend advies • verlichting • turn-key • scherpe prijs/kwaliteitsverhouding • uitstekende after-sales

Bezoek ook onze nieuwe weBsite www.esme.nl


20 |

Exposantenlijst BakkersVak 2013 Rosmalen Op

alfabetische volgorde

Exposant Standnummer A ABO Broodsnijmachines Alaska Bedrijfskoeling en winkelinterieurs Alaska Bedrijfskoeling en winkelinterieurs AVT b.v. Uitzendbureau Het Ambacht Van Asselt & Alferink

C1008 B1001 B1026 A1020 B1017 A1015

B B&O Bakkerij Techniek B.V. B1022 Bakers against Cancer E1001 Bakery Initiatives A1017 Bakkers in Bedrijf A1014 Banket Schuim / Hefe van Haag BV C1018 Baro Perfect Retail A1001 Beko Bakkerij Techniek D1011 Beko Nederland BV DC Beko Zuid B1013 Beko Verpakkingen BV E1001 Boulangerieteam E0001 Bouwhuis Bakkerijgereedschappen A1013 Bureau voor Kwaliteitszorg D1006 De Bakkerij Architect B1003 C Cerisette Oisterwijk BV CSB-System International CSM Benelux bv La Confrérie bv. Bonbons en Chocolade

K KOMA Koeltechnische Industrie B.V. König Benelux Konvi - RVS & Interieur Krijger Molenaars KTBA Kwaliteitszorg BV

D1023 B1021 E1006 C1014 E1014

L Laan Heiloo Linthorst Professionele Interieurs Lixero Retail BV LTI (Littel Technische Installaties)

A1008 B1020 D1009 B1009

F Flynth adviseurs & accountants E1018 Francois - Products E1012 Frigomil D1005

M M&M Trading Miwe Agency Nederland

D1000 C1007

N Nederlands Patisserie Team

E0001

P D. van der Pol & Zonen B.V. JS Polak Koninklijke Specerijenmaalderij BV Paardekooper verpakkingen en disposables Packaging Service Center nv

B1011 D1016 B1023 E1011

R De Ridder & Den Hertog Jan de Ruyter R&R Wood Design B.V. Rational Nederland Rittershaus Technisch Buro

A1003 B1004 B1010 D1004 D1015

S Banketbakkerij Van Strien B.V. Chocolaterie De Schutter Sarco packaging Spronk Bakkerijmachines

D1008 E1022 A1002 E1013

T De Truffel BV T Service Technisch Bureau Verhagen TenBa BV, Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie Trend Decor & Toys

C1016 E1016 F1010 C1015 D1007

G Banketbakkerij Wouter de Graaf BV D1003 Goemans Versbakkerij D1014 Gort Decoraties D1001 Gourmand S.A. E1024 Gullimex C1006 Hans van de Goor Interieurbouw A1005 Van Geffen keramische industrievloeren BV C1004 H HandgemaaktBrood A1019 Havelaar verpakkingen + Chocapack A1007 Hin v.o.f. Luxe Verpakkingen & Decoraties B1019 Hobart Nederland C1010 Ter Haar Bakkerijmachines E1008 Van Ham Groothandel B.V. D1019

B1005 B1025 A1024 B1008

D Dauphine Nederland BV A1004 De Luca automatisering b.v. A1012 Dekom C1001 Demca A1006 Devafloor bvba C1019 DeVagro Bedrijfskleding D1017 Dewaele Technical Agencies nv E1002 Dijkstra Vereenigde bv F1000 Divardy Bakery Services - Engineering A1023 Dobla BV B1012

J Jasca Food Technology bv C1020 Josto BV E1023 Interieurbouw Koning C1005 KeyBAKE B1016

J. ZOETELIEF SEDERT 1891

E easyFairs Netherlands A1040 Elra Houders A1042 Emondt Enschede E1007 Erkon Tilhulpmiddelen E1020 Esmé Interieurbouw B.V. C1017 Etikettenkoning / Tonnie Vugts E1000 Eurofours Nederland D1018 EverBake / Hebaco C1011 EverBake Group D1010 Evers Kassasystemen / Marti Orbak Software C1009 Evolis C1022

B.V.

Betere Bedrijfskleding

Dé specialist in bedrijfskleding voor VAN SLINGELANDTPLEIN 5 de detailhandel in TEL. (020) 624 60 02 1051 DD AMSTERDAMde foodsector FAX (020) 620 89 39

HOMEPAGE: www.zoetelief.nl Telefoon: 020-6246002

Fax: 020-6208939

B ijzondere

AANBIEDING RVS Afkoelwagen, 8 etage’s Afmeting 1700 x 350 mm ......... € 850,-

EMAIL:info@zoetelief.nl

E-mail: info@zoetelief.nl

VV-mei12-Zoetelief.indd 1

www.zoetelief.nl

Web: www.rvsbewerkingkampen.nl E-mail: info@rvsbewerkingkampen.nl Telefoon: 06-21107411

03-05-12 13:19

Bijna alle schoonmaak werkzaamheden kunnen wij in het weekend, tijdens verbouwingen en in de vakantie periodes voor u verzorgen.

HACCP Gecertificeerd

Wij reinigen: • broodwagens • ovenwagens • platenwagens • kruisrekwagens • bakplaten • broodkoppels etc.

mincedveal… smaakmakers van...gehakt

S herpa

opent haar deuren in

B aarn

Met Bakkerij Sherpa is Baarn sinds kort een bijzonder bedrijf rijker. In deze professionele bakkerij worden verstandelijk beperkte cliënten van zorginstelling Sherpa wegwijs gemaakt in het bakkersvak. Vijf tot acht cliënten bakken er onder leiding van de ervaren bakker Dennis ­Welling dagelijks ambachtelijk brood en banket. Verder is het mogelijk om bijzondere verjaardagstaarten te laten maken, of belegde broodjes voor de lunch te bestellen Behalve met de productie houden de cliënten zich ook bezig met de verkoop. De bakkerszaak is een initiatief van Sherpa. Deze zorginstel­ ling vindt het van groot belang dat de regio dit soort bedrijven biedt. De nieuwe bakkerij zit in het pand van de Attent Super­ markt aan de Reggelaan en is open op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 16.30 uur.

Bel voor meer info 038-3333152 • www.covekaschoonmaak.nl

HOLLAND 3369 E.G.

bakkerij

www.mincedveal.nl T.020 - 632 41 85 info@mincedveal.nl i

Bronnen: RTV Utrecht / Mee-UGV


| 21

U Unikon Industrial Washers A1011 Unispray C1002 V Koekjesbakkerij Veldt Theo van Vliet Weesp bv Vandemoortele Nederland BV Verstegen Spices & Sauces Vipam bv VKF Renzel bv

A1021 A1022 B1000 B1007 A1009 F1014

W Chocolaterie Winters Willaert Verpakkingen Willemse & Van Engelen Bakkerij Win Equipment bv Woertman Nederland B.V.

A1005 E1005 B1015 C1000 A1010

Z Zetes B1006 Zilco industrial B1018

Op

volgorde van standummer

Standnr. Exposant A1001 Baro Perfect Retail A1002 Sarco packaging A1003 De Ridder & Den Hertog A1004 Dauphine Nederland BV A1005 Chocolaterie Winters A1005 Hans van de Goor Interieurbouw A1006 Demca A1007 Havelaar verpakkingen + Chocapack A1008 Laan Heiloo A1009 Vipam bv A1010 Woertman Nederland B.V. A1011 Unikon Industrial Washers A1012 De Luca automatisering b.v. A1013 Bouwhuis Bakkerijgereedschappen A1014 Bakkers in Bedrijf A1015 Van Asselt & Alferink A1017 Bakery Initiatives A1019 HandgemaaktBrood A1020 AVT b.v. A1021 Koekjesbakkerij Veldt A1022 Theo van Vliet Weesp bv A1023 D ivardy Bakery Services - Engineering

A1024 CSM Benelux bv A1040 easyFairs Netherlands A1042 Elra Houders B1000 Vandemoortele Nederland BV B1001 Alaska Bedrijfskoeling en winkelinterieurs B1003 De Bakkerij Architect B1004 Jan de Ruyter B1005 Cerisette Oisterwijk BV B1006 Zetes B1007 Verstegen Spices & Sauces B1008 La Confrérie bv. Bonbons en Chocolade B1009 LTI (Littel Technische Installaties) B1010 R&R Wood Design B.V. B1011 D. van der Pol & Zonen B.V. B1012 Dobla BV B1013 Beko Nederland BV DC Beko Zuid B1015 Willemse & Van Engelen Bakkerij B1016 KeyBAKE B1017 Uitzendbureau Het Ambacht B1018 Zilco industrial B1019 Hin v.o.f. Luxe Verpakkingen & Decoraties B1020 Linthorst Professionele Interieurs B1021 König Benelux B1022 B&O Bakkerij Techniek B.V. B1023 Paardekooper verpakkingen en disposables B1025 CSB-System International B1026 Alaska Bedrijfskoeling en winkelinterieurs C1000 Win Equipment bv C1001 Dekom C1002 Unispray C1004 Van Geffen keramische industrievloeren BV C1005 Interieurbouw Koning C1006 Gullimex C1007 Miwe Agency Nederland C1008 ABO Broodsnijmachines C1009 Evers Kassasystemen / Marti Orbak Software C1010 Hobart Nederland C1011 EverBake / Hebaco C1014 Krijger Molenaars C1015 TenBa BV, Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie C1016 De Truffel BV C1017 Esmé Interieurbouw B.V. C1018 Banket Schuim / Hefe van Haag BV C1019 Devafloor bvba C1020 Jasca Food Technology bv C1022 Evolis D1000 M&M Trading D1001 Gort Decoraties D1003 Banketbakkerij Wouter de Graaf BV D1004 Rational Nederland

D1005 Frigomil D1006 Bureau voor Kwaliteitszorg D1007 Trend Decor & Toys D1008 Banketbakkerij Van Strien B.V. D1009 Lixero Retail BV D1010 EverBake Group D1011 Beko Bakkerij Techniek D1014 Goemans Versbakkerij D1015 Rittershaus Technisch Buro D1016 JS Polak Koninklijke Specerijenmaalderij BV D1017 DeVagro Bedrijfskleding D1018 Eurofours Nederland D1019 Van Ham Groothandel B.V. D1023 KOMA Koeltechnische Industrie B.V. E0001 Boulangerieteam E0001 Nederlands Patisserie Team E1000 Etikettenkoning / Tonnie Vugts E1001 Bakers against Cancer E1001 Beko Verpakkingen BV E1002 Dewaele Technical Agencies nv E1005 Willaert Verpakkingen E1006 Konvi - RVS & Interieur E1007 Emondt Enschede E1008 Ter Haar Bakkerijmachines E1011 Packaging Service Center nv E1012 Francois - Products E1013 Spronk Bakkerijmachines E1014 KTBA Kwaliteitszorg BV E1016 T Service E1018 Flynth adviseurs & accountants E1020 Erkon Tilhulpmiddelen E1022 Chocolaterie De Schutter E1023 Josto BV E1024 Gourmand S.A. F1000 Dijkstra Vereenigde bv F1010 Technisch Bureau Verhagen F1014 VKF Renzel bv

B ezoekgegevens Autotron Rosmalen Graafsebaan 133 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073-6293911 Parkeren is gratis.

Em

Openingstijden: Zondag 10 maart van 11:00 tot 18:00 uur Maandag 11 maart van 11:00 tot 20:00 uur

Marcipano smeerbare marsepein Verzekeringen Pensioenen Employee Benefits Financieringen Hypotheken

Gort Decoraties en Mark Vaneker hebben in de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van Marcipano, een smeerbare variant van marsepein. Het idee van Mark Vaneker hierachter was om van marsepein een smeerbaar broodbeleg te maken. En dat ruim 2000 jaar na de ‘uitvinding’ van marsepein (Marcipano). In eerste instantie ging Mark met zijn idee naar Heinz, een van ’s werelds grootste voedsel­ producenten. Samen startten ze de ontwikkeling van marsepein als broodbeleg. Mede door de crisis en ‘interne doelstellingen’ bleek na een jaar dat de visie van deze producent niet meer in lijn lag met de originele ambitie van Mark Vaneker. Hij besloot daarop om alleen door te gaan, op de ambachtelijke weg. Een weg van kwaliteit en creativiteit met als doelstelling om een heel veelzij­ dig en kwalitatief hoogwaardig, eerlijk product te maken. Na een zoektocht in binnen en buitenland naar een ambachtelij­ ke producent ontmoette Mark na enige tijd Johan Gort van Gort decoraties uit Almere, ruim 20 jaar bekend van de marsepeinen bloemen en decoraties. Samen ontwikkelden ze de smeer­ bare variant van marsepein. Alle smaken zijn uniek; klassieke en

nieuwe smaaksensaties allemaal gemaakt van uitsluitend natuur­ lijke ingrediënten. Vaneker ont­ wikkelde het merk, het design, de potjes en het concept. Iets wat in het dagelijks leven ook zijn vak en passie is. Gort staat garant voor de hoge kwaliteit van alle smaken, daarnaast is hij verant­ woordelijk voor de professionele markt en de groothandels. Om dit te vieren brengt Marci­ pano eenmalig een ‘limited first edition’ uit, in handige 2,5 kg emmertjes. Zo kan de profes­ sional kennis maken met de vele mogelijkheden die Marcipano behalve broodbeleg biedt voor onder meer verwerking in taar­ ten, cupcakes, en als vulling voor patisserie. Vanaf april is de classic spread te verkrijgen in de betere supermarkten, bij banketbakkers en in de webshop. Meer informatie over deze intro­ ductie is te vinden op de website www.marcipano.nl.

Besparen op uw verzekeringen? U heeft recht op een gratis analyse! Bel ons...

Postbus 94 3860 AB Nijkerk Tel. 033 247 55 66 Fax. 033 245 98 94 info@bakkersbelang.nl www.bakkersbelang.nl

3 Te Fax info@b www.b


22 |

Brandweer heropent Patisserie Schroot Vorig jaar september werd Patisserie Schroot in Tiel getroffen door een brand in het afzuigsysteem. Sinds die tijd is er hard gewerkt aan een totaal vernieuwde zaak. Het bedrijf kende al een lange voor­ geschiedenis, toen Hans Schroot dit in 2000 overnam. De zaak draaide uitstekend, tot die rampzalige brand letterlijk roet in het eten gooide, Door de brand in de afzuiginstal­ latie werden het bedrijfspand en het bovenliggende woninggedeelte flink beschadigd. Gek genoeg bood de brand ook voordelen. Ze moesten en konden nu noodgedwongen nadenken over de toekomstige rich­

ting van het bedrijf, over het nieuwe interieur en over de huisstijl. Ieder­ een was daarbij betrokken. Ook over het assortiment is opnieuw nagedacht, En om de klanten voort­ aan ook de keus te geven tussen zoet en hartig is het assortiment uitgebreid met een aantal hartige producten. Om de redders extra in het zonnetje te zetten heeft Schroot de Tielse Brandweer onlangs de eer gegund om de nieuwe zaak te openen, waarna de vele trouwe klanten weer bij hen terecht konden. Bron: De Weekkrant

Sonneveld geeft dit voorjaar extra aandacht aan vruchtenbroden Tijdens de voorjaarscampagne van Sonneveld worden diverse vruchtenbroodproducten in het voorjaarszonnetje gezet. Nieuw in het assortiment is de QS Hot Cross Bun, een typisch Engels product dat uitermate geschikt is voor het feestdagenassortiment. QS Hot Cross Bun is een brood­ verbetermiddel zonder zout, voor de bereiding van gevuld kleinbrood. Het product heeft een onderscheidende smaak door een melange aan specerijen. Zo zit er bijvoorbeeld kaneel, sinaasap­ pel, nootmuskaat en gember in verwerkt voor heerlijk kruidige broodjes. Daarnaast geeft het product een zeer malse kruim en is het bereid met scharreleieren.

Hot Cross Bun in de voorjaarscampagne

Met de introductie van de voor­ jaarscampagne wil Sonneveld antwoord geven op de vraag vanuit de ambachtelijke bak­ kers: hoe krijgen ambachtelijke bakkers meer rendement uit hun winkel? Een onderdeel daarvan is het overtuigen van klanten, dat de producten van de ambach­ telijke bakker beter zijn dan die van andere aanbieders. Om dit te ondersteunen heeft Sonneveld promotiemateriaal ontwikkeld voor in de winkels, van bij­ voorbeeld de Hot Cross Bun en Paasstol. Hierop wordt uitgelegd welke ingrediënten erin zitten en hoe heerlijk dit product is. Dit promotiemateriaal is beschikbaar

in combinatie met een korting op de aanschaf van grondstoffen voor diverse vruchtenbroodproducten. De keuze van uw bakker

Met ‘de keuze van uw bak­ ker’ ondersteunt Sonneveld de ambachtelijke bakker om onder­ scheidend te zijn. Enerzijds door regelmatig nieuwe, bijzondere producten te introduceren, die alleen beschikbaar zijn voor de ambachtelijke bakker. Anderzijds door winkelpromotiemateriaal, dat duidelijk maakt waarom de producten van de ambachtelijke bakker zo bijzonder zijn. Son­ neveld wil de ambachtelijke bakkers helpen dit onderscheid te maken om zo meer rendement uit hun producten en winkel te halen.

Callebaut® wint ‘Beste Concept Introductie 2012’

Financieringsdoeleinden Bedrijfsbeeïndiging Ook voor taxaties van uw onroerend goed

T F E W

+31 (0)493 - 311 314 +31 (0)493 - 311 321 info@lixero.eu www.lixero.eu

Lixero ruim 30 jaar uw betrouwbare partner voor uw professionele bakkerijverlichting.

/ Innovatie

/ Visie

/ Maatwerk

/ Kennis

PS

Rechtsvormwijziging

PS

INTRODUCTIE SHO

Toe- en uittreden van vennoten

SHO

BESTE 2012

•HOME

Aan- en verkoop bakkerij

•HOME

T•OF

Brandverzekering conform artikel 7:960 BW

Uw bedrijfsinventaris deskundig en onafhankelijk getaxeerd door Gecertificeerd RegisterTaxateurs bakkerij-inventarissen

T•OF

OU

Eén taxatiebureau voor al uw taxaties!

OU

Callebaut’s allerlekkerste Hot Chocolate is in de Out of Home Shops verkiezing ‘Beste Introductie’ uitgeroepen tot het Beste Concept van 2012. Callebaut® Hot Chocolate is volgens de jury ‘dé nieuwe trend in warme drankenland’.Callebaut lanceerde dit concept in augustus 2012. In deze economisch uitdagende tijden wil Callebaut haar klanten helpen met vernieuwende 1,2,3 concepten. Verrassende chocolade toepassingen, met veel fun en beleving, die gemakkelijk te bereiden zijn, en bovendien margerijk. ‘Callebaut wil met Hot Chocolate laten zien dat het mogelijk is om met een simpel product als cho­ colademelk naar een nieuw, hoger niveau te gaan. Callebaut is aan de slag gegaan met de vraag hoe met chocolademelk meer aantrek­ kingskracht is te realiseren.. De

chocolade Callets™ die moeten worden gesmolten, de vele smaak­ varianten, de toppings en de naam van Callebaut zijn de dragers van dit concept. In een handomdraai serve­ ren horeca-outlets de allerlekkerste warme chocolademelk, versierd met de meest uiteenlopende choco­ ladedecoraties. Met de bekende Callebaut Callets maakt men in 3 stappen tot wel 10 verschillende variaties chocolademelk. Naast de keuze uit melk, puur en wit zijn er winterse smaken zoals karamel, cappuccino en honing. Hiermee kan iedere gast zijn eigen favoriete smaak bestellen. De Hot Chocolate is te presente­ ren als ‘Do it yourself’ concept. Een toepassing waarbij gasten de Hot Chocolate zelf kunnen bereiden met diverse smaaksensaties. Callebaut biedt de totaaloplossing inclusief Callets™ dispenser, recepturen en warme melk dispenser. Het concept is direct toepasbaar in elke horecaoutlet. Zo wordt het al aangeboden in attractieparken, benzinestations, lunchrooms, ijssalons, bakkerij­ ketens en luxe hotels en restau­ rants. Nu de pilots zijn afgerond, heeft Callebaut de ambitie om het concept in de gehele foodservice markt uit te rollen, ondersteund met een simpele bereidingsvideo en een marge-analyse.


| 23

I ntroductie

tijdens de

B akkers V ak

Werkgevers in MKB onbekend Bakery Initiatives nieuw met rechten personeel gezicht op de thuismarkt MKB-bedrijven blijken niet goed op de hoogte te zijn van de weten regelgeving op het gebied van werkgeversrisico’s, rechten van medewerkers, ziekte en verzuim. Dat is de conclusie uit de MKB Barometer personeelszaken die uitgevoerd is door Markteffect in opdracht van Please. 400 MKB-ondernemers kregen meerkeuzevragen voorgelegd over situaties die elke dag op de werkvloer voorkomen. In veel gevallen konden de ondernemers het goede antwoord niet spontaan geven. Volgens Please kan dit gebrek aan kennis grote financiële consequenties hebben voor zowel de werkgever als de werknemer. In de MKB Barometer personeels­ zaken onderzoekt Please ver­ schillende onderwerpen, die met personeel te maken hebben. De resultaten worden in drie verschil­ lende delen gepubliceerd. Voor de eerste deel werden werkgevers­ risico’s onderzocht. Hieruit viel op te maken dat veel zelfstandig ondernemers grote financiële risico’s. nemen, zonder dat ze zich daar zelf van bewust zijn. Zo denkt ruim 60% van de

ondervraagden in de barometer niet verantwoordelijk te zijn voor een medewerker die gewond raakt tijdens een dagje ‘meelopen’, zolang het arbeidscontract nog niet getekend is. Slechts een min­ derheid blijkt op de hoogte van de werkelijke situatie: de werkgever is aansprakelijk en moet de werk­ nemer twee jaar lang doorbeta­ len. Ook denkt driekwart van de ondervraagde ondernemers geen verplichtingen meer te hebben

tegenover oproepkrachten waar­ voor geen werk meer is. Wanneer een ex-medewerker na vier jaar aangeeft dat hij destijds onder het minimumloon betaald heeft gekregen, dan moet hij na al die tijd alsnog het verschil uitbetaald krijgen. 20% van de MKB’ers is van mening dat hij hier niets mee hoeft te doen, omdat ze denken dat het ondertussen wel verjaard is. Wanneer het voorkomt dat een medewerker geen vakantiegeld heeft ontvangen en dit ook niet op de salarisstrook te zien is, dan moet dit alsnog uitbetaald te worden door de werkgever. De meerderheid van de MKBbedrijven denkt dat er niet betaald hoeft te worden. Bron: Accountancy Nieuws

Tijdens de BakkersVak zal Bakery Initiatives B.V. zich voor het eerst presenteren aan haar thuismarkt, de Nederlandse bakkerijsector. Bakery Initiatives is ontstaan uit een samenwerking tussen Senior experts met jarenlange ervaring binnen de internationale bakkerij en de agrifood sector. Deze kennis en ervaring zet Bakery Initiatives in om kleine, middelgrote en indus­ triële bakkerijen te ondersteunen middels een breed dienstenaanbod. Doel hierbij is om steeds oplos­ singen te genereren voor de klant, welke bijdragen aan verbetering

van winst, effici­ ency, het product en het pro­ ductieproces. Hierbij worden zowel consultancy dien­ sten als turn-key oplossingen aan­ geboden. Bakery Initiatives is actief in alle fasen van de levenscurve van een onderneming, van startende tot volwassen ondernemingen, maar ook bij reorganisaties en organisatie van herontwerpen. Naast kennis heeft Bakery Initia­ tives haar onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Dat betekent dat zij altijd zullen kiezen voor het beste resultaat voor de klant. Bakery Initiatives is te vinden in stand A 1017

B akkerspensioenen met

0,9%

omlaag

Het Bedrijfspensioenfonds voor het bakkersbedrijf heeft onlangs besloten de pensioe­ nen per 1 april a.s. te verlagen met 0,9%. Bij het ter perse gaan van dit nummer gold er overigens nog een voorbehoud i.v.m. toetsing en goedkeuring door De Nederlandsche Bank. Volgens eerdere berichten ging men trouwens nog uit van een mogelijke verlaging met 3,5%. De redenen voor de verla­ ging zijn enerzijds het steeds ouder worden van de pensi­ oengerechtigden. Hiervoor moet er meer geld in kas zijn. Anderzijds loopt Bedrijfspen­ sioenfonds achter op het in 2009 ingezette herstelplan. De zogenaamde dekkingsgraad werd op deze manier te laag. Het ontstane tekort wordt nu behalve door per 1 april de pensioenuitkeringen te verlagen, aangevuld door per 1 januari 2014 de premies te ver­ hogen van 13 naar 14%. Eind december 2013 moeten deze maatregelen geleid hebben tot een herstel van de dekkings­ graad naar 105%

MODERNE TIJDEN, AMBACHTELIJKE PRODUCTEN Gort Decoraties is een gespecialiseerd bedrijf in het met de hand vervaardigen van marsepeinen decoraties. Onze hoofdactiviteit is het maken van marsepeinen bloemen. Maar ook een ambachtelijk bedrijf als Gort Decoraties kan niet achter blijven in de snelle wereld van het internet. Daarom hebben wij onze website helemaal vernieuwd. Al onze producten staan online en zijn met ’n paar klikken te bestellen en worden zoals u van ons gewend bent vers en zeer snel geleverd.

l .n s e ti a r o c e td r o .g w ww

Gort Decoraties BV | Brandersmolenstraat 3-4, 1333 BX Almere Tel.: 036 537 01 44 | Fax.: 036 537 21 66 | info@gortdecoraties.nl


24 |

Column

Pan Pan Pan! betekent, prijst hij zijn waar aan. We zijn in Cuba en maken een rond­ reis per bus en zelfs met een dertig jaar oude Lada. Vannacht hebben we in een Casa Particular geslapen bij erg aardige mensen. Het is een manier voor hen om wat geld, en dan vooral de inwisselbare CUC’s, bij te verdienen. Dit, en het op straat verkopen van fruit, groenten en ook brood vormen de weinige commer­ ciële activiteiten die door de Castroregering zijn toegestaan. ‘Pan pan pan!’. Straks maar eens kijken waar die broodjes gebakken worden. ‘Pan pan pan!’,‘Pan pan pan!’. Ik ben duidelijk nog niet helemaal wakker. Het kan de marifoon toch niet zijn? Het duurt even voor de betekenis tot me door dringt. Ik sta op en kijk naar buiten. Op straat loopt een man met een kar waarop broodjes liggen onder een doek. Al ‘pan pan’ roepend, wat in het Spaans ‘brood’

Al wandelend door het stadje Niquero, historisch, omdat juist hier Castro aan land kwam om de revolutie te beginnen, volgen we onze neus en komen vanzelf bij de ‘Panaderia’. We kijken om de hoek bij een soort receptie. ‘Es possible mirando a Panaderia?’ Mogen we

in Cuba. Maar het brood dat we aangeboden krijgen smaakt prima en daar gaat het om! Iets verderop komen we bij een ‘Dulceria’. Dit is dus een soort banketbakkerij. Ook hier maar even binnen kijken dus. Er wordt vanmorgen cake gebakken. Grap­ pig is om te zien dat er een soort grijs papier in metalen trays wordt

gevormd. Hier gaat het cakebeslag in en op een kar worden de platen in de oven geschoven. Aan de andere kant wordt een soort platte brood­ jes gebakken met een jamvulling ertussen. Dat mogen we wel even proeven. Lekker! Er wordt gewerkt met simpele basis ingrediënten; meel, suiker, zout, jam. Ja, wat heb je eigenlijk meer nodig?

even in de bakkerij kijken? vraag ik in m’n beste Spaans. Ja, dat is geen probleem, kom maar verder. Foto’s maken is ook goed. De Cubanen gaan graag op de foto en ‘ze zijn trots op hun land en op wat ze doen. Het ruikt lekker naar vers brood in de bakkerij, maar het ziet er allemaal wat simpeltjes uit. Balen met meel en zout, een weegmachine, een mengkuip en iets wat volgens mij een machine is om deeg te toeren. De oven wordt gestookt met hout. Nee, geen moderne rijskasten, hier Paul en Monique varen met hun Full Circle rond de wereld. Aan boord wordt door hen zelf brood gebakken. Aan de wal wordt gekeken naar de cultuur van brood bakken en eten. Onderweg schrijven zij hier over. Ze zijn te volgen via www.fullcirclesailing.nl Uw reacties zijn welkom via info@fullcirclesailing.nl en redactie@bakerynext.nl


| 25

G lobe Finalisten bij de Professionals zijn:

1. Bakkerij de Jong (Dennis de Jong ) Breda 2. Bakkerij Bierman (Richard Bierman ) Kaatsheuvel 3. Bakkerij Ger Ligthart (Ger Ligthart ) Made 4. Echte Bakker van der Steen (Jeroen van der Steen) Made 5. Bakkerij de Jong (Koen de Jong ) Oosterhout 6. Bakkerij Nagelkerke (Jan Nagelkerke) Oudenbosch 7. Bakkerij Jürgen van Dongen (Jürgen van Dongen) Terheijden 8. Echte Bakker Theo Pastoor (Theo Pastoor) Tilburg 9. Bakkerij Léon van Dongen (Léon van Dongen) Wagenberg 10. Bakkerij van Dongen (Kees van Dongen) Made Finalisten bij de Amateurs zijn:

1. Sjaak Verbunt, Dongen 2. Willem van den Boomen, Gemert 3. Kees van Dongen, Herpen 4. Ton Bloemers, Someren 5. Jos Heerkens, Berlicum Finalisten onder de Studenten zijn:

1. Tamara Roovers, Dussen 2. Mike Waalwijk, Fijnaart 3. Joop Dickens, Made 4. Diederik van Bostelen, Oosterhout 5. Lars van Dongen, Wagenberg

betrekt

nieuw bedrijfspand

Met ingang van 1 januari is Globe food equipment BV verhuisd naar het nieuwbouwpand op Industrie­ terrein ‘De Veldkamp’ in Borne. In dit nieuwe pand is aanzienlijk meer ruimte om meer apparatuur, machines en ovens te tonen en er zijn veel betere faciliteiten om klan­ ten te helpen. De nieuwe contactgegevens zijn Scholtensoven 7, 7621 HA BORNE tel. 074 - 7370090 fax. 074 - 7370089 email info@globefoodequipment.nl

Finalisten Lekkerste Brabantse Worstenbroodje De voorrondes zijn achter de rug. Het was op maandag 18 en dinsdag 19 februari een komen en gaan van worstenbroodliefhebbers. Zowel de professionals (bakkers en slagers) als de thuisworstenbroodbakkers (leerlingen en thuisbakkers) brachten de gemaakte worstenbroodjes naar SVO-versopleidingen in Best om gekeurd te worden. Negen juryleden, 3 bakkers, 3 slagers en 3 meester koks keurden de worstenbroodjes op uiterlijk, brood, gehaktvulling, consistentie/ beet en uiteraard smaak. De jury had het er volgens de organisator maar moeilijk mee. Uiteindelijk zijn er in iedere categorie 10 finalisten

geselecteerd die op maandag 18 maart in de bakkerij van het Cingel College in Breda, in een rechtstreeks duel, met voor iedereen gelijke omstandigheden, de strijd met elkaar aan gaan. In de tussenlig­ gende periode worden de finalisten bezocht door een Mystery Shop­

per. De gekochte worstenbroodjes door de Mystery Shopper zullen op dezelfde wijze beoordeeld worden als de wedstrijdworstenbroodjes. De beoordeling van deze worsten­ broodjes zal voor 20 % meetellen in de eindbeoordeling. Op woensdag 20 maart vindt de prijsuitreiking plaats in Theater De Avenue in Breda. De eerste uitzending is op zaterdag 9 maart met het eerste deel van de hoogtepunten van deze verkiezing.

D e W eesper M oppen T rommel Een lange rij vrouwen stond geduldig voor een bakkerswinkel te wachten. Een man probeerde voor te dringen, maar het boze geschreeuw deed hem achter in de rij aansluiten. Na een tijdje probeerde hij het opnieuw, maar weer kreeg hij de woede van de vrouwen over zich heen. Bij zijn derde poging werkten de vrouwen hem hardhandig naar achteren. Hij gaf het op, trok zijn jas recht, streek zijn verwarde haar glad en zei op rustige toon: ‘Prima, dames, als u zich zo blijft gedragen, open ik de winkel toch gewoon niet.’

Onbetwist de beste oplossing voor Uw gist. Gekoelde dispenser voor vloeibare gist EENVOUDIG, VEILIG EN EFFICIËNT MET BRUGGEMAN + • • •

De gist die het hele jaar stabiel is! Algist Bruggeman NV Langerbruggekaai 37 - B-9000 - GENT - BELGIUM Tel : +32/9 257 08 08 - Fax : +32/9 253 41 16 www.algistbruggeman.be

Krachtige, constante rijskracht Sterke diepvries- en koudetolerantie Hogere suikertolerantie

Duo systeem geschikt voor bakkers die 50 kg of meer gist per week verbruiken. Mono systeem geschikt voor bakkers die 20 kg of meer gist per week verbruiken.


26 |

Eenvoudig paaseitjes produceren met spuitkop op maat chocolade gedoseerd worden. De volgegoten producten (eitjes, tablet­ ten, flikken e.d.) hoeven niet langer afgestreken te worden, waardoor de vormen schoon blijven. E kan dus snel en schoon gewerkt worden waardoor men veel tijd bespaart. Daarnaast zijn de producten altijd mooi glanzend en heeft de verwer­ ker geen last meer van luchtbel­ letjes. De snelheid van werken is afhankelijk van onder andere het type vorm, maar de indicatie is 300 paaseitjesvormen per uur. De spuitkop past alleen op Selmi tempereermachines vanaf 24kg (Selmi PLUS). Momenteel is er een speciale aanbieding van een 24kg Selmi tempereermachine inclusief een spuitkop met twee indelingen naar keuze. Meer informatie is te verkrijgen bij Wiet Koenen van HENK KOENEN Chocolate Technology in Gilze op telefoonnummer 0161-452516 of via email op info@henkkoenen.nl.

De Selmi spuitkop zorgt voor het eenvoudig, snel en schoon vullen van onder andere paaseitjes vormen. Het systeem is specifiek ontwikkeld voor de Selmi tempereermachines. De spuitkop welke op maat naar de specificaties van de klant wordt ver­ vaardigd, is eenvoudig uitwisselbaar zodat deze het voor alle vormen gebruikt kan worden. Dus ook voor de productie van bonbons, flikken, hulstblaadjes of logo-chocolaatjes. De spuitkop is geschikt voor kunst­ stof chocoladevormen tot maximaal 275x175mm. Een Selmi spuitkop bestaat uit een basis (de bovenkant) welke aan een

Selmi tempereermachine gekoppeld wordt en een uitwisselbare spuit­ plaat (de onderkant). Een spuitkop­ set bevat de basis en een spuitplaat naar keuze, twee verwarmingsele­ menten, stabilisator-pootjes, een RVS rooster en twee vormgeleiders voor op de tritafel. Met de spuitkop, in combinatie met de standaard doseerfunctie op alle Selmi tempereermachines, kan een­ voudig tot op de gram nauwkeurig

C onjunctuurenquête wijst uit :

Ondernemers negatief over omzetverwachting Ondernemers zijn niet positief over de omzetverwachting voor het eerste kwartaal van 2013. Een derde verwacht minder omzet te behalen dan in het vierde kwartaal van 2012. Ook verwacht een derde van de ondernemers dat de werkgelegenheid verder zal afnemen. De aanhoudende laagconjunctuur zet druk op de winstgevendheid. Zo’n 30 procent van de ondernemers denkt dit jaar minder investeringen te doen dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland (COEN). De Conjunctuurenquête Neder­ land (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, MKBNederland, VNO-NCW, Centraal Bureau voor de Statistiek en Econo­ misch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Een op de drie ondernemers denkt dat zijn omzet zal dalen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. 14 procent verwacht een omzetstijging in het eerste kwar­ taal van 2013. Ondernemers die zaken doen met het buitenland zijn aanmerkelijk positiever over hun omzet en orderpositie. Desondanks verwachten meer ondernemers een lagere omzet uit export dan in het vierde kwartaal van 2012. Slechts 5 procent van de onder­ nemers verwacht een verbetering van het economisch klimaat. Een derde verwacht een verslechtering. Daarmee zijn de ondernemers iets positiever gestemd over het econo­ misch klimaat in het eerste kwartaal van 2013 in vergelijking met vorig kwartaal. De werkgelegenheid is in het vierde kwartaal van vorig jaar sterker gedaald dan onderne­ mers hadden verwacht. Ongeveer een derde van de bedrijven heeft minder personeel in dienst dan vorig kwartaal. Ook voor het eerste kwartaal verwacht een kwart van de ondernemers dat de werkgelegen­ heid in hun bedrijf zal afnemen. Slechts 8 procent geeft aan meer personeel aan te zullen nemen. De aanhoudende laagconjunctuur leidt al zeven kwartalen tot een afkalvend rendement. Een derde van de bedrijven heeft te maken een verslechtering van de winstge­ vendheid. Als gevolg van de lage bezettingsgraad (mate waarin de productiecapaciteit wordt gebruikt) zullen er minder investeringen gedaan worden. Een derde van de ondernemingen verwacht dit jaar minder te investeren dan vorig jaar. Bron: MKB Nederland

Word vriend van Bakery Next


| 27

B akkerijsector

is een van de voorlopers

Lichte daling zoutconsumptie mede dankzij bakkers De dagelijkse inname van zout is met ongeveer 3% gedaald ten opzichte van 2011. Dat schreef minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Op basis van de plannen van de levensmiddelenindustrie zou een reductie van ongeveer 9% in 2015 mogelijk moeten zijn. De minister vindt dat er goede voorbeelden zijn

en is blij met de inzet en plannen van verschillende bedrijven. ‘Het onderwerp staat ondertussen stevig op de agenda. Ik zie een toege­ nomen inzet van bedrijven om op basis van zelfregulering producten te verbeteren. Op die weg gaan we verder met als volgende stap: van goede voorbeelden naar verbetering in het hele aanbod’, aldus minister Schippers. In de nota gezondheids­ beleid Gezondheid Dichtbij (mei 2011) heeft minister Schippers

ingezet op het gezonder maken van het productaanbod als het gaat om zout en verzadigd vet. Voor het maken van de gezonde keuze is de consument deels afhankelijk van de samenstelling van het aanbod. Daar ligt volgens haar een stevige verant­ woordelijkheid voor het bedrijfsle­ ven. De ingezette verbetering moet de komende tijd zichtbaar worden in het hele voedingsaanbod. Dat vraagt om afspraken met de hele sector: producenten en retailers. Voor brood en groenteconserven zijn deze afspraken er al. Zeker de producten waarvan de zoutgehaltes het hoogst zijn, moeten verbeteren. Op korte termijn zal de minister met de koepels van levensmidde­ lenindustrie (FNLI) en retail (CBL) bespreken welke verdere reductieaf­ spraken ze kunnen maken. Bron: Rijksoverheid

Boekhouding inefficiënt door lage automatiseringsgraad MKB-bedrijven weten vaak niet eens hoe lang ze erover doen om hun leveranciers te betalen. Directeuren schatten 8 dagen, maar hun administratieve medewerkers houden het op 10 dagen. Gemiddeld zijn MKB-ers maandelijks meer dan twee werkdagen kwijt aan hun financiële administratie. Het beantwoorden van leveranciers- en klantvragen neemt nog de meeste tijd (bijna twee-en-een-half uur) Gevolgd door het opstellen en verzenden van facturen (bijna 2 uur) en herzien van te betalen facturen (ruim anderhalf uur). Bijna de helft van alle MKB-bedrijven heeft geen eenduidige procedure voor het voldoen van factu­ ren. Deze cijfers gelden voor Europa. In de VS is draait de gemiddelde ‘accounts depart­ ment’ beduidend efficiënter. Daar is de gemiddelde factuur binnen een week gefiatteerd en betaald. Een en ander blijkt uit het MKB Financeonderzoek, waarvoor factuur­ automatiseerder Basware 558 directeur/eigenaren en 1.368 werknemers met financi­ ële verantwoordelijkheid liet bevragen bij kleine tot mid­ delgrote bedrijven in Neder­ land, België, Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en de VS. Basware brengt de traagheid en het gebrek aan duidelijk­ heid rond factuurprocessen rechtstreeks in verband met de automatiseringsgraad bij de MKB-boekhoudingen. In Europa factureert 64% van MKB-bedrijven nog handma­ tig, te vergelijken met 40% in de VS. 77% van de facturen wordt handmatig goedge­ keurd. Basware denkt dat MKB-ers de relaties met hun leveranciers kunnen verbe­ teren en hun administratieve kosten kunnen verlagen door over te stappen op geauto­ matiseerde factuurprocessen. Het bedrijf levert daartoe onder meer cloud-gebaseerde ‘e-invoicing-’ en ‘purchase-topay’-oplossingen.

Bakkerij-halffabrikaten Nu weer leverbaar, ons ‘ovenheerlijke’ seizoensproduct het …

Ham-Asperge broodje

Bron: Automatiseringsgids

Bel voor meer informatie, of bestel direct via Uw leverancier!

KONSTANT-KWALITEIT Plantijnweg 11 | 4104 BC Culemborg | Telefoon (0345) 53 47 48 Fax (0345) 53 35 53 | info@procema.nl | www.procema.nl Procema BIB201103.indd 1

Gemaakt door professionals, voor professionals Heeft u nieuws, foto’s, een compliment, of een kat voor in het volgende nummer? Laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl

14-03-11 15:58


28 |

De Bakkersplaats GEZOCHT: Ervaren banketbakkers in de regio’s Zuid-Holland Voor meer info: Acht-uitzendburo Vacature: 802002 Tel: 079 361 72 66 www.acht-uitzendburo.nl TE KOOP: Bongard Electro rotatieoven voor plaatmaat 40 x 60 cm of 40 x 80 cm. Staat op een grote pallet. Prijs incl. 2 ovenwagens: € 5.000,-Tel: 06-51259700 TE KOOP: FN Aerotherm Electro rotatieoven voor plaatmaat 60 x 80 cm. Prijs: € 4.000,-Tel: 06-51259700 Te koop / Te huur: Een keurig nette banketwinkel (nagenoeg nieuw) gelegen aan de Dorpsstraat 65 te Landsmeer. De winkel kent een oppervlakte van ongeveer 70 m2 en heeft een huur van € 2.680,00 per maand excl. BTW. De inventaris/huurdersbelang is zowel tegen leaseovereenkomst als tegen koopsom over te nemen. J. Appelman Tel.: 033 2475555 AANGEBODEN Bewaarkast/0-gradenkast z.g.a.n. € 600,-Versbakker Van Veenen. Jan Bult. Tel. 06-22693940 AANGEBODEN Brood/Banket bakker is per direct opzoek naar nieuwe fulltime uitdaging. Regio/Omgeving 50km rond Breda, België is ook mogelijk! Tel: 06-52336330. E-mail: dunbakker@live.nl GEZOCHT Amandelwrijfmachine voor het breken van de cacaobonen voor onze chocolade productie. Wie o wie kan ons helpen? Of met een betere methode om de bonen te kraken en ontvliezen. Kees Raat - Tel.:+31(0)20 3301955. E-mail: info@keesraat.nl AANGEBODEN Werkbank met RVS werkblad. en twee voorraadladen Mogelijkheid voor het opbergen van gebakplaten. Lengte 4 meter, werkhoogte 1 meter De bank is in zeer goede staat. Bakkerij van Voorthuizen Hoofdweg 230, 6744 WR Ederveen. Tel. 06-53860961 AANGEBODEN Twee broodrekken voor een actief Probat oven 4 etages. In goede staat tegen elk aannemelijk bod. Brood kratten slechts € 2,- per stuk. Bakkerij van Voorthuizen. Hoofdweg 230, 6744 WR Ederveen. Tel. 06-53860961. AANGEBODEN Gebakskoeling (hoog model) REDIE 10 platen, motor ingebouwd, platenrek, oventafel RVS , 2 deurs koelkast en 4 deurs diepvrieskast + motoren, Gasboiler 120 liter, Hoeveelheid tearoom (Mosa) aardewerk + bestek Banket van Gorsel Tel. 0117 452221, bakteagos@zeelandnet.nl AANGEBODEN Diosna kuiplifter, Type HK240, Dubet BV Rino van der Burght. Uilecoteweg 20, 5324 JT Ammerzoden. Tel: 073-534-0840. E-mail: info@dubet.com

AANGEBODEN: VLB broodsnijmachines, automaat en halfautomaat, beschikbaar 12,5 mm 230V ook gereviseerd op voorraad. Twentrade Tel: 06-24325811Te koop: LIMBURGIA vestiging van 70m2 in de regio Rotterdam. Verkoop van Limburgse vlaaien en koffiecorner. Midden in stadshart met alle bekende winkelformules. Tel. 06-50524198 AANGEBODEN Zelatechniek Koppel/platen invetmachine Type ZN1250 bouwjaar 1993 Compeet RVS incl. handspuit Dubet BV Rino van der Burght Uilecoteweg 20 5324 CC: Ammerzoden Tel: 073-534-0840 E-mail: info@dubet.com TE KOOP Ovenmond Le Passe Voor decoratie in winkel Kerkstraat 22 6336 BB Hulsberg Tel: 045-4052018 GEZOCHT: 1e Banketbakker / patissier Die innovatief en creatief met vak bezig wil zijn. Sollicitaties naar: Schoemaker De Echte Bakker Statenweg 47 7824 CT Emmen TE KOOP Rhima Afwasmachine DR53 Heeft onderhoudsbeurt gekregen van Rhima. Prijs € 950 Jolie Shirley Gedempte Nieuwesloot 103, 1811 KR Alkmaar. Tel. 06-83256785 E-mail: sverhaart@hotmail.com GEZOCHT Broodbakker-Deegmaker voor een ambachtelijk bakkersbedrijf dat dagelijks streeft naar topkwaliteit. Brood-en banketbakkerij C.J. Aardoom BV. Tel.: 078-6731551 E-mail: info@aardoom.nl GEZOCHT Banketbakker voor een ambachtelijk bakkersbedrijf dat dagelijks streeft naar topkwaliteit. Ben je creatief, ondernemend en vernieuwend ingesteld neem dan gerust contact met ons op. Brood-en banketbakkerij C.J. Aardoom BV. ’s-Gravendeel Tel.: 078-6731551 E-mail: info@aardoom.nl Te koop Koekbakken: 76x26x8 (3) 48,5x26 (7x) 56x25 (5x) 90x26 (12x waarvan. 5 nieuwe). (Alle maten zijn inwendig) V-Technology BV Stephan Venema Pottenbakkerstraat 10a, 8601 WS Sneek Tel: 0515 - 33 19 58 Mob: 06-20 000 481

AANGEBODEN Z.g.a.n. waterhaspel (Bosgraaf) Incl. slang en spuitmond T.e.a.b. Bakkerij Teeselink Jan Teeselink Tel. 0575 – 561319 Email: info@bakkerijteeselink.nl TE KOOP 2x Siloba Silo (2 ton) Met alle toebehoren Geheel RVS A.Vermeulen Tel. 0485-381463 TE KOOP 64 nieuwe broodkoppels A.Vermeulen - Tel. 0485-381463 Te koop gevraagd: in goede staat verkerende vlaaistansmachine. bakkerij@broekmans.nl. Tel. 088-0881913 Ter overname aangeboden: Wegens familieomstandigheden Patisserie, chocolaterie, giftshop Jolie Shirley In het centrum van Alkmaar Shirley Verhaart tel. 06- 28158146 sverhaart@hotmail.com Gezocht Reproducties Bakkerij- en winkeltaferelen Van Anton Pieck kalender Originele uitgave Calvé (plm. 1950-1960) Eventueel ruilen Bakkerij Van Keulen Tel: 06-12553279 Aangeboden: Rvs werktafel met afvalzak houder 14x plaatrekken van 80x60 cm Lxbxh : 90x195x105 cm In zeer goede staat Dubet B.V. Tel: 073-534-0840 E-mail: info@dubet.com Aangeboden: Strikkenapparaat. Voor het maken van strikken T.e.a.b. Anton Remmerswaal Tel. 070-3200587 Email:Remme528@planet.nl Gezocht Gedreven broodbakker Voor onze bakkerij in Lemelerveld 38 uur per week Bakkerij Van der Most Voor de volledige functiebeschrijving zie: www.bakkerijvandermost.nl/broodbakker Aangeboden Kortlever langmaker. Werkbreedte 800 mm. Invoer walsen, Spreid banden Aandrukplaat ,Inliner, V-klep Meer informatie, Dubet B.V. Ton van der Schoot Tel: 0735340840 E-mail: info@dubet.com AANGEBODEN Patisserie-Chocolaterie ,volledige inr. winkel en bakkerij in winkelcentrum. Snelle beslisser inter. prijs! A.J. van Amerongen Contactpersoon Evel of Ton van Amerongen tel. 020-6593712 email: ton.evel@yahoo.com

AANGEBODEN: Kalmeyer volautomatische broodsnijmachine 11 mm Bakkerij Jansen en Terpstra Tel: 0516-520303 Email: bjt@live.nl AANGEBODEN: Supervlaai vestiging te Barendrecht in het oude dorpskern in een nog groeiende gemeente. Gelegen in de passage tussen de grotere winkelketens als Trekpleister en Blokker. Verkoop van vlaaien, taarten, bonbons en ambachtelijk schepijs. Gezellige koffiecorner. Telefoon: 0180 - 531659 Email: supervlaai-barendrecht@hotmail.com AANGEBODEN: Broodsnijmachine Jac Venice In goede staat. Prijs € 500 Bakkerij Haasnoot Dik Haasnoot W. de Zwijgerlaan 57 2224 ET Katwijk (ZH) Te. 071-4014109 AANGEBODEN: Z.g.a.n. RVS Grondstofsilo’s (8 stuks) 23 cm breed, 65 cm hoog met PVC raampjes Prijs € 295 Bakkerij Haasnoot Dik Haasnoot jr. Te. 071-4014109 AANGEBODEN: Snel en vakkundig met verbluffend resultaat . Ook voor wanden en armaturen zijn wij de specialist . Jaarlijkse reiniging noodzakelijk bij HACCP. Tel. 0653 200 937; www.green-clean.nl AANGEBODEN Bakkersknecht langmaakmachine Voor harde broodjes van 60 tot 120 gram Bakkerij Het Broodpaleis (Paul) Ring 13 B-2200 Noorderwijk België GSM +32 472684144 AANGEBODEN Broodautomaat Fas Met stalen kooi beveiligd Bakkerij Het Broodpaleis (Paul) Ring 13 B-2200 Noorderwijk België GSM +32 472684144

AANGEBODEN Ovenwagens voor Becker Wenteloven, platenwagens + grootbroodwagens Tel: 06-51259700 AANGEBODEN Zwaar RVS onderstel op wielen afm. 110 x 96 x 70 cm (lxbxh) Voorzien van platendragers voor 18 platen 60 x 40 cm Bovenplaat 3 mm dik, fabr. v.’t Wout Prijs: € 400,-Tel: 06-51259700 GEZOCHT Tarteletwals voor Kalmeijer koekjeswalsmachine Voor ontwikkelingssamenwerking Fontys Ruud Bottemanne Menno ter Braakstraat 4 6708 RA Wageningen Tel. 06-41801760 Email: bottemanne@hotmail.com GEZOCHT Zelfstandig werkende allround bakker die affiniteit met de winkel heeft Voor ons filiaal in Utrecht Kernwoorden: lef, lol, hip, rebels. Betreft een fulltime functie. Brief met motivatie en CV mailen naar: jdvpost@gmail.com AANGEBODEN: 2x Hein rotatieovens Luxrotor bj. 2001 I.v.m. aanschaf nieuwe Wachtel STIR ovens Ovens zijn nog in werking te bezichtigen Spronk Bakkerijmachines Tel: 0488-452051 GEZOCHT Ter overname gezocht: Brood- en banketbakkerij met winkel, Zonder filiaal in de directe omgeving van Breda. Min. omzet per jaar € 300.000,00. Geen woonruimte / alleen bedrijfspand. Tel. 06-48049287 AANGEBODEN Carpigiani 180 liter compositieketel Uit mei 2011 garantie tot mei 2013, Werkt perfect. Met nieuwe deksel; I.v.m. uitbreiding productie is deze ketel overcompleet Prijs: 15.000 euro Jantine Meeter Tel: 020-3301955 Email: jantine@metropolitandeli.nl

GEZOCHT Stalen broodmanden Van Vessem & Le Patichou Jos Huijbregts Tel: 023-5271771 - Fax: 023-5259146 info@vvlp.nl www.vvlp.nl AANGEBODEN 20 stuks nieuwe losse Colson wielen Ø100 met glijlager Totaalprijs: € 250, Tel: 06-51259700 AANGEBODEN Platenpoets/invetmachine KD Putz voor 60 x 80 platen met de korte zijde omgezet. Prijs: € 900,-Tel: 06-51259700

AANGEBODEN Bakker Bart-Nijmegen Dukenburg Tel: 024-6782702 Mob:06-21837120

REDACTIEFORMULIER

De Bakkersplaats

Dit heb ik voor in het volgende nummer

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

van BakeryNext • nl

BakeryNext • nl uitgave 5 - 2013

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). n Nieuws over ons bedrijf (product, actie, nieuwe medewerk(st)er, winkelopening) n Collegiale tip (bijvoorbeeld voor meer omzet) n Mijn succesverhaal n ‘De Garde’ (Compliment voor een collega of leverancier) n ‘De Deegrol’ (Standje voor iemand) n Familieberichten (trouwen, geboorte, overlijden) n De Weesper Moppentrommel (moppen) n Dit vind ik ervan (ingezonden stukken en reactie op andere artikelen) n Anders nog iets? (iets anders wat u nog wilt melden aan de branchegenoten)

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). n Aangeboden n Gezocht

Bedrijfsnaam : ........................................................... Contactpersoon : .......................................................... Adres : ..................................................................................................................................................... Postcode : ........................................................... Plaats : .......................................................... Telefoon : ........................................................... E-mail : ..........................................................

Bedrijfsnaam : ........................................................... Contactpersoon : .......................................................... Adres : ..................................................................................................................................................... Postcode : ........................................................... Plaats : .......................................................... Telefoon : ........................................................... E-mail : ..........................................................

Fax, of stuur dit formulier naar Bakery Next t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53 Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@bakerynext.nl

Fax, of stuur dit formulier naar Bakery Next t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53 Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@bakerynext.nl

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn


| 29


30 |

N uttige

adressen

Accountancy AMS Accountants Tel. 0523 - 61 05 57 www.ams-accountants.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl Flynth Tel. 0546-831010 vestiging Almelo Tel. 026 – 3542600 vestiging Arnhem Tel. 045-5272777 vestiging Brunssum Tel. 0475-375500 vestiging Roermond Tel: 040-2043 090 vestiging Valkenswaard Tel: 0348-422 180 vestiging Woerden Tel: 038-4535 499 vestiging Zwolle www.flynth.nl Hummel & Hummel Tel: 0348-412263 www.hummelenhummel.nl Automatisering AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Capway Systems BV Tel: 030-7007700 www.capway.nl Compad Software Tel: 053-4329995 www.compad.nl CSB-System Benelux BV Tel: 076-5307676 www.csb-system.com DENATEC-LERCO N.V. Tel: 0032-34892295 www.denatec-lerco.be Evers Kassasystemen Tel: 073 645 8110 www.evers-kassasystemen.nl Foodsafety Facilities Tel: 0118-410006 www.foodsafetyfacilities.nl Graaggedaan.nl B.V. Tel. 040-7505392 www.graaggedaan.nl Holland Bakkerijsystemen B.V. Tel: 0548-542573 www.holland-systemen.nl Ingenieursbureau Prompt Tel: 0517-418878 www.fritec.nl JMS Automatisering B.V. Tel: 0174-291000 www.jmsautomatisering.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Marti Orbak Software Tel: 0174-638690 www.marti-orbak.nl Project Techniek Tel: 073-5991402 www.projecttechniek.nl Rademaker BV Tel: 0345-543543 www.rademaker.com S&T Veendam tel: +31625096880 www.serviceentechniek.nl Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl Spiromatic NV Tel: 06-20403870 www.spiromatic.com SysCoData Tel: 073-5944010 www.syscodata.nl Technisch Buro Rittershaus Tel: 030-2312392 www.rittershaus.eu www.terhaarnijverdal.nl Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl Tromp Group BV Tel: 033-2994373 www.trompgroup.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Werner & Pfleiderer Haton B.V. Tel: 077-3071860 www.wp-haton.com

Zeelandia Technical Solutions Tel: 0111-481044 www.zeelandia.com/ technicalsolutions Bake/Make off Bakery to Bakery / Foodstudio Tel: 013-5951000 www.bakerytobakery.nl Banketbakkerij van Strien B.V. Tel: 0186-626326 www.koekjes.nl Brinkers VriesVers Food Service/ Beuk Patisserie BV Tel: 0172-509640 www.brinkerspatisserie.com Brown & Serve B.V. Tel: 0299-684959 www.brown-serve.com Comeba foodservice BV Tel: 0524-524928 www.comeba.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Dauphine Nederland BV Tel: 0487-502117 www.dauphine.nl Délifrance Nederland bv Tel: 0180-485111 www.delifrance.nl Dero Foods Tel: 0183-500373 www.derofoods.nl Desem Steengoedbrood Tel. 024-3585404 www.steengoedbrood.nl D. van der Pol & Zonen bv / Wolff Butterback Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl DUET bake off products Tel: 024-6782782 www.duetbakeoffproducts.nl Duuk Bake-Off Specialities BV Tel: 030-6910686 www.duuk.nl Europastry Benelux Tel: 0181-698208 www.europastry.nl Heavens Bakery GMBH Tel: 0513-62 52 75 www.heavensbakery.de Hessing Bake-Off Tel: 0174-385642 www.hessing-bakeoff.nl Lantmannen Unibake Nederland (Pastridor) Tel: 0343-514514 www.pastridor.nl Procema BV Tel: 0345-534748 www.procema.nl Vandemoortele NV Tel: 0800-9991999 www.vandemoortele.nl Bakkerijgereedschap AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Beko Bakkerij Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Boelen Bakkerijmachines Tel: 0599-470746 www.boelenbakkerijmachines.nl Bouwhuis Bakkerijgereedschappen Tel: 0548 623016 www.bouwhuis.com Capway pan BV Tel: 0321-311977 www.capwaypan.nl De Combinatie Bakkerijtechniek BV Tel. 030-6962167 www.de-combinatie.nl COVEKA B.V. Bakkerij- en Grootkeukentechniek Tel: 038-3313685 www.coveka.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl EverBake Group Tel: 088-7300000 www.everbake.nl Francois Products Tel: 079-3619031 www.francoisproducts.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Meijers Pan-Glaze vof Tel: 0543-512301 www.bakvormen.nl Mussana Nederland bv Tel: 0548-654126 www.mussana.nl Rvs Bewerking Kampen Tel: 06-21107411 www.rvsbewerkingkampen.nl

Bakkerijmachines AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Beko Bakkerij Techniek Tel: 024-6486288 www.beko-techniek.nl Beldos Tel. 0032-36464048 www.beldos.com B & O Bakkerijtechniek BV Tel: 0165-316341 www.benobakkerijtechniek.nl Boelen Bakkerijmachines Tel: 0599-470746 www.boelenbakkerijmachines.nl BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Euroblades Tel: 0599-470746 www.euroblades.com FRITSCH GmbH Tel: 0049-9326830 www.fritsch.info Globe BV Foodequipment Tel: 074 - 7370090 www.globefoodequipment.nl Ter Haar Bakkerijmachines BV Tel: 0548-616088 www.terhaarnijverdal.nl Handelsonderneming Hengelo Tel. 074-2590900 Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Kalmeijer B.V. Tel: 070-3888950 www.kalmeijer.com KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Interbake BV Tel: 0548-622751 www.interbake.nl König Nederland Tel: 0183-682868 www.koenig-rex.com Kortlever Technisch Buro BV Tel: 0183-352955 www.kortlever.nl Müssana Nederland BV Tel: 0548-654126 www.mussana.nl Quality Fix Tel: 074-2595366 www.quality-fix.nl Rademaker BV Tel: 0345-543543 www.rademaker.com Robertpack Industrial & Packaging Tel: 038-4652089 www.robertpack.nl Jan de Ruyter bakkerij-installaties Tel: 0181-627652 www.jdr.nl Roelofs Bakkerijmachines Service Tel: 0575-524268 www.roelofs.nl S&T Veendam tel: +31625096880 www.serviceentechniek.nl Shuffle-Mix BV Tel: 0342-450322 www.shufflemix.com Smulders Horeca-apparatuur en Bakkerijmachines Tel: 040-2012086 www.smulders.net G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Surplus Select Tel: 0321- 335500 www.surplusselect.nl TAL BV Tel: 0524- 517545 www.talbv.nl Theo van Vliet Weesp Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Tromp Group BV Tel: 033-2994373 www.trompgroup.nl Twentrade Tel: 06-24325811 Unikon Tel: 0342-415752 www.unikon.net Unispray www.unispray.nl 0347-322097 Vemag.nl B.V. Tel: 0412 - 640 858 www.vemag.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl

V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Werner & Pfleiderer Haton BV Tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Winterhalter Nederland Tel: 0161-220520 www.winterhalter.nl Willemse & van Engelen Bakkerijmachines BV Tel: 0165-557035 www.w-en-ve.nl Woertman Nederland BV Tel: 030-6084141 www.woertman.nl Bakkerskleding Chaud Devant Kokskleding en bakkerskleding Tel: 020-4941930 www.chauddevant.nl Devagro Bedrijfskleding Tel: 040- 2518304 www.devagro.nl J. Zoetelief B.V. Tel: 020-6246002 www.zoetelief.nl Chocolade Adviesburo 4P Tel: 0181 - 631599 www.4p.nl Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Bonbon Atelier N. Limmen BV Tel: 075-6140571 www.bonbonatelierlimmen.nl La Confrérie BV Bonbons en chocolade Tel: 0165-518888 www.laconfreriebv.nl Chocolaterie Albert bv Tel: 013-5114545 www.chololateriealbert.nl Dobla BV Tel: 072-5760770 www.dobla.com Handelsonderneming Zilco BV Tel: 036-5304519 www.zilco-industrial.nl Henk Koenen V.O.F. Chocoladevormen en machines Tel: 0161-452516 www.henkkoenen.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Lagosse Chocolaterie BV Tel: 072-5745 584 www.lagosse.nl Manfred Spaargaren confiserie Tel: 0297-540890 www.manfredspaargaren.nl Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Steensma / Damco Tel: 058-2330660 Vestiging Leeuwarden Tel: 010-4350522 Vestiging Vlaardingen www.steensma.com www.damco.eu Van Ham Groothandel B.V. Tel: 013-5051591 www.vanhamgroothandel.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Decoraties Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Frans Beekwilder BV Tel: 020-623 32 22 www.beekwilder.com Bouwhuis Bakkerijgereedschappen Tel: 0548 623016 www.bouwhuis.com De Groot B.V. Nougat-Krokanten Tel: 020-4821487 www.butterscotch.nl Dekom Tel: 040-2842050 www.dekomart.nl Dobla BV Tel: 072-5760770 www.dobla.com J. Gort Decoraties V.O.F. Tel: 036-5370144 www.gortdecoraties.nl Hoogenboom Benelux b.v. / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl

Primus Ouwelfabriek BV Tel: 075-6164061 www.primusouwel.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Deegverwerking BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Globe BV Foodequipment Tel: 074 - 7370090 www.globefoodequipment.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Kalmeijer B.V. Tel: 070-3888950 www.kalmeijer.com Quality Fix Tel: 074-2595366 www.quality-fix.nl Rademaker BV Food processing equipment Tel: 0345-543543 www.rademaker.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl Werner & Pfleiderer Haton B.V. Tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033-4323552 www.3wmakelaars.nl Arbo Content Tel: 050-5293400 www.arbocontent.nl Bakeplus BV Tel: 0418-597444 Vestiging Haaften Tel: 077-3829090 Vestiging Venlo Tel: 0316-527441 Vestiging Zevenaar www.bakeplus.nl Bakkerij Bedrijfsverzorging Nederland Tel: 0320- 214106 www.invalbakker.nl Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Beko Advies BV Tel. 0346-584184 www.beko-advies.nl Bouwer & Officier Accountants Tel: 071-3419000 www.bouwer-officier.nl Beko Benelux Tel: 0344-714714 www.beko-benelux.nl Cadansinterim Telefoon: 06-46353756 www.cadansinterim.nl De Bakkerij Architect BV Tel: 0317-47 12 39 www.debakkerijarchitect.nl Frederik-Jan van der Meulen Internet Marketingspecialist/ Adviseur Tel: 06-41817663 www.frederikjan.nl Uitzendbureau Het Ambacht Tel. 0591-555442 www.uitzendbureauhetambacht.nl Inbak All into Food Telefoon 085-2100172 www.inbak.nl Interpolis Pensioenbeheer Tel: 050-5235500 www.interpolis.nl Kwaliteit is kracht Tel: 06-51799412 www.kwaliteitiskracht.nl MF Horeca personeelsdiensten Tel: 050 -3112244 www.mfhoreca.nl MKB Nederland Tel: 015-2191212 www.mkb.nl NBOV Tel: 0182-693030 www.nbov.nl Nederlands Bakkerij Centrum Tel: 0317-471247 www.nbc.nl Nederlands Bakkerijmuseum ‘Het Warme Land’ Tel: 038-4446190 www.bakkerijmuseum.nl Précon Food Management Tel: 030-6566010 www.precon-food.nl Productschap Akkerbouw Tel: 079-3687502 www.productschapakkerbouw.nl Project Techniek Tel: 073-5991402 www.projecttechniek.nl

TenBa Taxatie en Bakkerijadvies Tel: 0317-471211 www.tenba-bv.nl Dosering Bakon food equipment bv Tel: 0113-244330 www.bakon.eu.com/nl Makombi BV Tel: 0413-292903 www.makombi.nl Rademaker BV Tel: 0345-543543 www.rademaker.nl Terlouw / Unidos Tel: 055-5768628 Sartorius BV Tel: 030-6025030 www.sartorius-mechatronics.nl www.e-teken.nl Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Willemse & van Engelen Bakkerijmachines BV Tel: 0165-557035 www.w-en-ve.nl Eetbare bedrukking Bouwhuis Bakkerijgereedschappen Tel: 0548-623016 www.bouwhuis.com Primus Ouwelfabriek BV Tel: 075-6164061 www.primusouwel.nl Etikettering Avery Dennison Tel: 030-2632233 www.averydennison.com Bakkerssoftware nv Tel: 073-5944010 www.bakkerssoftware.com Cikam Tel. 036-5397234 www.cikam.nl Compad Tel: 053-4329995 www.compad.nl Handelsonderneming Tonnie Vugts B.V. Tel: 073-5941029 www.etikettenkoning.nl Marti Orbak Software Tel: 0174-638694 www.marti-orbak.nl.nl Tegra Systems BV Tel: 0228-582780 www.tegrasystems.nl Formules Ambachtsbakker Tel: 033-2999053 www.ambachtsbakker.nl Bart’s Retail Tel: 024-6782782 www.bakkerbart.nl Echte Bakkersgilde Tel: 0317-424342 www.echtebakker.nl Heerlijk & Heerlijk Tel: 0345-470070 www.banket.nl MultiVlaai Retail B.V. Tel: 073-2020993 www.multivlaai.nl Top Bakkers B.V. Tel: 055-5998222 www.topbakkers.nl Geconditioneerde ruimte BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Isosystems BV Tel: 0314-322630 www.isosystems.nl Cofely GDF SUEZ Tel: 026-3692911 www.cofely-gdfsuez.nl Jasca Food Technology BV Tel: 0541-293688 www.jasca.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Koevering Koeling & Airconditioning BV Tel: 0499-375918 www.koeveringkoeling.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl Rijndorp Klimaat BV Tel: 0172-423060 www.rijndorp.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162-512012 www.romaned.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com


| 31 Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@bakerynext.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@bakerynext.nl

Gist AB Mauri Tel: 0168-388533 www.abmauri.com Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be Grondstoffen AB Mauri Tel: 0168-388533 www.abmauri.com Algist-Bruggeman Benelux B.V. Tel: 0032-92570808 www.algistbrug.be Backaldrin Benelux BV Tel: 076-5201047 www.backaldrin.com Bak Speciaal Tel: 033-4654810 www.bakspeciaal.nl Bakels Senior-N.V. Tel: 0294-414559 www.bakels-senior.nl Belcolade NV Tel: 0168-326260 www.puratos.nl Broer Bakkerijgrondstoffen BV Tel: 0182-612055 www.broerspijs.com Contined BV Tel: 0317-465410 www.contined.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux D. van der Pol & Zonen bv Tel: 0416-692785 www.vdpol.nl Dawn Foods Benelux Tel: 076 572 41 40 www.dawnfoods.nl Eicom Barneveld 0342-490700 www.eicom.nl Esbaco VOF Tel: 0229-210112 www.esbaco.nl Finma BV Tel: 010-4154310 www.finma.eu GB Plange Tel: 078-6525600 www.gb-plange.com Havero Hoogwegt BV Tel: 026-3228520 www.havero.nl Hela Thissen bv Tel: 077-3204204 www.hela.nl Hoogenboom Benelux BV / Barry Callebaut Tel: 076-5978460 www.hoogenboom-benelux.nl Ireks GmbH Tel: 040-2263800 www.ireks.nl JKT Foods Europe BV Tel: 070-7110288 www.jktfoods.com Karlshamns BV Speciaalvetten Tel: 075-6278477 Koopmans Meel BV Tel: 058-2948494 www.koopmansmeel.nl Krijger Molenaars Tel: 0111-461234 www.krijgermolenaars.nl Meneba B.V. Tel: 010-4238911 www.meneba.com Mourik BV Tel: 088-1114111 www.mourikfoodservice.nl Puratos NV 0168-326260 www.puratos.nl Ranks Meel BV Tel: 0183-606200 www.ranksmeel.nl Remia C.V. Tel: 030-2297911 www.remia.nl Ruitenberg Ingrediënts Tel: 0571-270000 www.ruitenberg.nl Smilde Bakery Tel: 0299-372856 www.smildebakery.nl Suiker Unie Tel: 0165-525252 www.suikerunie.com Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Steensma / Damco Tel: 058-2330660 Vestiging Leeuwarden Tel: 010-4350522 Vestiging Vlaardingen www.steensma.com www.damco.eu

Vamo produkten v.d. bakkerij BV Tel: 026-3646205 www.vamo.nl Westfälische Lebensmittelwerke Lindemann GmbH & Co. KG Tel: 0049-522382030 www.lindemann-food.de Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl IJs Carpigiani Nederland Tel: 040-2353535 www.carpigiani.com Laan Heiloo Tel: 072-5331425 www.laan.nl Valmar Benelux Tel: 030-6084144 www.valmar-benelux.nl Koel & Vries Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Dawsonrentals (Nederland) BV Tel: 010-4952955 www.dawsonrentals.nl Emondt’s Koeltechniek en Winkelinrichting BV Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Gram Nederland BV Tel: 0546-454252 www.gram.nl Heinen Freezing gmbh tel: 0049-44511220 www.heinen.biz HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/koelcelstelling Gerben Hekman Bakkerijtechniek Tel: 0548-610523 www.gerbenhekman.nl Isosystems BV Tel: 0314-322630 www.isosystems.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.koelcelbouwen.nl Rijndorp Klimaat BV Tel: 071-5415500 www.rijndorp.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Willemsen Koel- & vriesbouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl WP-Koeling Benelux tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Kruiden & specerijen Hela Thissen BV Tel: 077-3204204 www.hela.nl J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij B.V. Tel: 0521-514040 www.polak.nl Raps BV Tel: 0499-373525 www.rapskruiden.nl Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Oliën Dübör Nederland b.v. Tel: 0162-421111 www.dubor.nl Levo Produktenmij BV Tel: 0517-394141 www.levo.nl Smilde Foods Tel: 0513-639639 www.smildefoods.nl Sonneveld Group B.V. Tel: 078-6442525 www.sonneveld.com Vandemoortele NV Tel: 0800-9991999 www.vandemoortele.nl Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl

Ouwels Primus Ouwelfabriek BV Tel: 075-6164061 www.primusouwel.nl Ovens Van Asselt en Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Baas Food Equipment Tel: 070-3209152 www.baasfood.nl Boelen Bakkerijmachines Tel: 0599-470746 www.boelenbakkerijmachines.nl Den Boer Baking Systems BV Tel: 0529-438383 www.denboerbs.nl Bouwhuis Dekeghel NV Tel: 0032-24606022 www.dekeghel.be EverBake Group Tel: 088-7300000 www.everbake.nl Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Fri-Jado BV Tel: 076-5481000 www.frijado.nl Hebaco Bakovenbouw BV Tel: 0548611010 www.hebaco.nl Hogervorst Bakkerijservice Tel: 015-3697583 www.bakkerijovens.com Levens Cooking & Baking Systems BV Tel: 0161-459100 www.leventi.com Lute Brouwer Oventechniek Tel: 0548-614798 www.lutebrouwer.nl MIWE agency Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.com Quality Fix Tel: 074-2595366 www.quality-fix.nl Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl Theo van Vliet Weesp BV Tel: 0294-416040 www.theovanvliet.nl Werner & Pfleiderer-Haton BV Tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Woertmann Nederland BV Tel: 030-6084141 www.woertman.nl Petit Fours Van de Leur Banketspecialiteiten Tel: 0515-575717 www.vandeleur.nl Patisserie Unique Tel: 035-5882395 www.patisserieunique.nl Productielijnen BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Capway Systems BV Tel: 030-7007700 www.capway.nl Kaak Nederland BV Tel: 0315-339111 www.kaak.nl Rademaker BV Tel: 0345-543543 www.rademaker.com Rittershaus Technisch Buro Tel: 030-2312392 www.technischburo.com Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Van der Pol Bakery Equipment Tel: 033-2994373 www.vanderpol.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl V-Technology Tel: 0515-331958 www.v-technology.nl Werner & Pfleiderer Haton BV Tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Reiniging & Hygiëne Allergenen Consultancy Tel: 033-2770571 www.allergenenconsultancy.nl Asito Food Tel: 0546-484950 www.asito.com BioClimAir Tel: 0252-626962 www.bioclimair.nl Coveka Schoonmaak B.V. Tel: 038-3333152 www.covekaschoonmaak.nl

Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Green Clean Tel: 0653-200937 www.green-clean.nl HHS RVS Producten Tel: 0575-565349 www.h-hs.nl/schuimtank Interceil Nederland Tel: 0481- 420460 www.interceil.nl KeyBAKE BV Tel: 0321-841214 www.keybake.com Lamers Reinigingstechniek BV Tel: 0314-623341 www.lamersequipment.nl Lampe Technical Textiles bv Tel: 0515-445544 www.lampe.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl RHIMA Nederland B.V. Tel: 035 - 609 8181 www.rhima.com Spiromatic NV Tel. : 0620403870 www.spiromatic.com Unikon Tel: 0342-415752 www.unikon.net Revisie BSH Dalen Tel: 0524-552655 www.bakkerijservice.nl Rijskasten Van Asselt & Alferink BV Tel: 0345-820204 www.asselt-alferink.nl Boelen Bakkerijmachines Tel: 0599-470746 www.boelenbakkerijmachines.nl BVT Bakery Services BV Tel: 0412-699008 www.bvtbs.com Eurofours Tel: 078-6760635 www.eurofours.nl Gerben Hekman Bakkerijtechniek Tel: 0548-610523 www.gerbenhekman.nl Isosystems BV Tel: 0314-322630 www.isosystems.nl Koma Koeltechnische Industrie BV Tel: 0475-474700 www.koma.com LTI Tel: 0348-554405 www.lti-bv.nl MIWE Nederland Tel: 0342-465606 www.miwe.nl Roma Isolatiesystemen Tel: 0162 512 012 www.rijskast.nl Rijndorp Klimaat BV Tel: 071-5415500 www.rijndorp.nl G. Spronk & Zn. BV Tel: 0488-452051 www.spronkbakkerijmachines.nl WP-Koeling Benelux tel: 077-3071860 www.wp-haton.com Silo’s Siloba nv Tel: 0032-52423818 www.siloba.be Silowacht B.V. Tel: 038-4670666 www.silowacht.nl Spiromatic NV Tel : 06-20403870 www.spiromatic.com Snij- en Inpakmachines AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Haddeman Machines B.V. Tel. (076)- 504 09 78 www.haddemanmachines.nl Mettler Toledo BV Tel: 0344-638363 www.mettlertoledo.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Venema Techniek & Service Tel: 0591-313377 www.venematechniek.nl Spijs & Marsepein Broer Bakkerijgrondstoffen BV Tel: 0182-612055 www.broerspijs.com Esbaco VOF Tel: 0229-210112 www.esbaco.nl

Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl Steensma / Damco Tel: 058-2330660 Vestiging Leeuwarden Tel: 010-4350522 Vestiging Vlaardingen www.steensma.com www.damco.eu Vipam International B.V. Tel: 0345-565670 www.vipam.nl Vakbladen Bakery Next Tel: 0515-432140 www.bakerynext.nl Bakkers in bedrijf Tel: 088-2944834 www.bakkersinbedrijf.nl Bakkerswereld Tel: 0314-349925 www.bakkerswereld.nl NBT Magazine Tel: 024-3246146 www.nbtmagazine.biz Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Verpakkingen AVT Tel: 076-5415260 www.avt.nu Chocapack Tel: 088-6500165 www.chocapack.com De Beer Verpakkingen BV Tel: 071-5809207 www.debeerverpakkingen.nl Beko Verpakkingen Tel: 024-3786644 www.beko-verpakkingen.nl Bunzl Tel: 026 -3843838 www.bunzl.nl Conpax Servo Wrap BV Tel: 0487-588111 www.conpax.nl Dekker Packaging - Antalis Tel: 036-5397511 www.dekkerpackaging.com Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Haddeman Machines BV Tel : 076-5040978 www.haddemanmachines.nl Havelaar verpakkingen BV Tel: 075-6400100 www.havelaar-verpakkingen.nl Niverplast Tel: 0548-538380 www.niverplast.com O/K Packaging Systems BV Tel: 0252-216250 www.okpackaging.com Paardekooper Tel: 0186-648222 www.paardekooper.nl Robertpack Industrial & Packaging Equipment BV Tel: 038-4652089 www.robertpack.nl Skillpack Tel: 078-6933900 www.skillpack.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Tonnie Vugts Handelsonderneming BV Tel: 073-5941029 www.etikettenkoning.nl Ulma Packaging Tel: 0345-623800 www.ulmapackaging.nl Verzekeringen Bakkersbelang Verzekeringen Tel: 033-2475566 www.bakkersbelang.nl Interpolis Pensioenbeheer Tel: 050-5235500 www.interpolis.nl Meeùs Assurantiën Tel: 0800-2356338 www.meeus.com Vlaaien Digivlaai.nl Tel: 088-1269000 www.digivlaai.nl Van de Leur Banketspecialiteiten Tel: 0515-575717 www.vandeleur.nl Vleesproducts Minced Veal BV Tel: 020-6324185 www.mincedveal.nl Vloeren en wanden Bolidt Tel: 078-6845444 www.bolidt.nl

Devafloor 06-12723838 www.devafloor.nl Duracryl Tel: 010-4505231 www.duracryl.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Multipox Tel: 0578-696755 www.multipox.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Vloersch BV Tel: 0181-776286 www.vloersch.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com Vruchten & Noten Articor Tel: 046-4745160 www.articor.nl Contined BV Tel: 0317-465410 www.contined.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Dawn Foods Benelux Tel: 076 572 41 40 www.dawnfoods.nl Steensma / Damco Tel: 058-2330660 Vestiging Leeuwarden Tel: 010-4350522 Vestiging Vlaardingen www.steensma.com www.damco.eu VS Apple Industries BV Tel: 0527-203917 www.vsapple.com Koninklijke Zeelandia Nederland b.v. Tel: 0111-419000 www.zeelandia.nl Wegen en Meten Delta Ohm Benelux BV Tel: 085-2731917 www.deltaohm.nl Gullimex BV Tel: 074-2657788 www.gullimex.com Sartorius BV Tel: 030-6025030 www.sartorius-mechatronics.nl www.e-teken.nl Testo BV Tel: 036-5487000 www.testo.nl Weegtechniek Holland Tel: 036-5222030 www.weegtechniek.nl Winkelinrichting Emondt Koeltechniek en winkelinrichting Tel: 053-4314466 www.emondt.nl Esmé Interieurbouwgroep Tel: 050-5470044 www.esme.nl Interieurbouw Hans van de Goor Tel: 0492-383055 www.hansvandegoor.nl Interieurbouw Koning BV Tel: 0252-623020 www.interieurbouwkoning.nl Linthorst Professionele Interieurs bv Tel: 0318-486062 www.interieursvoordebakker.nl Redie Interieurs Tel: 0499-573232 www.redie.nl Zuivelproducten FrieslandCampina Professional Tel. 040-2951200 www.debic.nl CSM Benelux BV Tel: 0800-8647762 www.csmglobal.com/Benelux Zuivelvers BV Tel: 0172-650794 www.zuivelvers.nl Overige producten Markus & Markus Siroopwafels bv Tel: (0182) 61 88 24 www.markus-waddinxveen.nl


Goed nieuws voor het milieu én uw portemonnee. Omdat u met de nieuwe rotatieoven MIWE roll-in e+ (met een rendement van duidelijk meer dan 90 %) nog minder energie verbruikt. En dat betekent winst voor u en ons milieu • Perfect bakken, zelfs van de meest kwetsbare producten • Exceptionele krokantheid bij tot 15 °C lagere baktemperaturen dankzij de gepatenteerde MIWE aircontrol • Eenvoudig te bedienen touch-screen-besturing met 250 bakprogramma’s, ieder met 8 bakfasen • Easy- en Profi-modus • Hermetisch sluitende deur met instelbare afdichtingen • Een hoger rendement door schot-op-schot bakken dankzij de kortst mogelijke opstooktijden. MIWE roll-in e+: waarschijnlijk de zuinigste rotatieoven ter wereld. www.miwe.com

Wij verwelkomen u op BakkersVak stand C1007.  MIWE agency Nederland · NL-3771 MT Barneveld · Telefoon +31-342-465606

Bakery Next 4 2013  
Bakery Next 4 2013  

De vakkrant voor de bakkerijbranche. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de bakkerijbranche. Vol actualiteiten, opinie, in...

Advertisement