Page 1

SVENSK

FASTIGHETSUTVECKLING NR1 12 0 2020 R NR 2 0 • •ETRY N E RGG G I & SMÄKE ILJÖ

HELT, RENT OCH SNYGGT HOS SVERIGES ALLMÄNNYTTA

KAMERAÖVERVAKNING på stark frammarsch

Arbeta systematiskt med

BRANDSKYDDET

Viktigt med en grundlig

RISK- OCH BEHOVSANALYS

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD


Din

Bostadsrättsförening

Digitala revolutionen

Vad kostar ett nytt låssystem? När ni står inför ett byte av låssystem, så vill vi på iLOQ förklara viktiga ställningstaganden. Ska man välja mekaniskt– eller digitalt låssystem? Ta hänsyn till punkterna i kombination:

& Digitala Låssystem Den största utmaningen med mekaniska låssystemen är ökande kostnader och sjunkande säkerhet över tid. Detta beror mest på förlorade nycklar där konsekvenserna blir byten av låscylindrar och även byten av hela låssystem.

Säkerheten och kostnaderna

Säkerheten

Investeringskostnad

Underhållskostnader

Säkerhetsnivån

Mekaniska låssystem Säkerheten och kostnaderna

Förlorade nycklar

Driftkostnaderna

Driftkostnaderna

Så till frågan, vad kostar ett låssystem? Med totalkostnaden till hänsyn, ger ett digitalt låssystem så stora besparingar att det blir en mycket lägre kostnad än ett mekaniskt låssystem. Dessutom med bibehållen säkerhet som ökar tryggheten i bostadsrättsföreningen.

Vi på iLOQ förklarar gärna mer. Tel. 08-650 7200 En miljövänligt lösning

Säkerheten

Med ett digitalt låssystem från iLOQ, är problemen med förlorade nycklar ett minne blott. Nycklarna blockeras digitalt utan att behöva byta ut låscylindrar eller hela låssystem.

Digitalt låssystem från iLOQ

Förlorade nycklar

www.iLOQ.com


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

VÄLKOMNA SATSNINGAR VÄLKOMMEN till Svensk Fastighetsutveckling – en ny satsning från oss på Stordåhd Kommunikation AB som nu ser dagens ljus i och med detta första nummer. I denna tidning, både print och som e-tidning, arbetar vi med smala, heta och snäva teman. Till exempel trygghet och säkerhet, hållbart byggande och cirkulära material, stadsutveckling, digitalisering, energi och miljö, ROT, underhåll och mycket mer. Inom ramarna för SFU kan vi också presentera organisationer, mässor, kommuner och stadsdelar inför olika event. Välkommen att kontakta oss om du har egna tankar och idéer om innehåll och teman. Mer bra nyheter och satsningar är att regeringen och övriga partier i samarbete har visat upp en rad nyheter från den kommande budgeten som just berör bygg- och fastighetsbranschen. Här kan vi välkomna satsningar för ett ökat byggande, renovering och inte minst, ordning och reda i vår bransch. Med både en akut bostadsbrist och en eftersatt renovering av miljonprogrammet har byggbranschen en viktig roll att spela i denna match när ekonomin ska startas upp och vi har enorma behov. 4,3 miljarder kronor anslås för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus till och med år 2023 och här kommer byggbranschen att vara pådrivande i den nödvändiga gröna omställningen som vi står inför. Nu måste vi fortsätta och trappa upp arbetet med klimatsmarta bostäder och energieffektivisering av det befintliga beståndet där ute. Och, det är helt avgörande om Sverige ska nå sina uppsatta klimatmål. Regeringen utökar investeringsstödet i syfte att bygga fler bostäder. Här föreslås en förstärkning av stödet under kommande år framåt. Stödet höjs från nuvarande 7,5 till 9,3 miljarder kronor år 2021 och anslaget ökas med 1,1 miljarder kronor år 2022 och med 1,9 miljarder kronor år 2023. Här finns det positiva effekter av ett utökat investeringsstöd och det är bra att regeringen agerar. Vi måste bygga fler bostäder och vi måste bygga bostäder som gemene svensk och inte minst våra unga verkligen har råd att bo i. I aktuellt nummer kan ni ta del av att vi tillsammans gör skillnad där Cornelis Uittenbogaard intervjuas när det gäller planering av säkra och trygga livsmiljöer. Brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen pratar om behovet när det gäller brandskydd och säkerhet varierar beroende på vad det är för typ av fastighet. Rikard Silverfur som chef för utveckling och hållbarhet hos Fastighetsägarna lyfter att säkerhet och trygghet är ett komplext ämne. Detta och mycket mer kan ni läsa om i detta premiärnummer. Svensk Fastighetsutveckling distribueras både digitalt och i tryckt form. Artiklarna finns också på www.svenskfastighetsutveckling.se. God läsning,

Jan Åström

Ett tryggt, modernt och framtidssäkert säkerhetssystem för flerfamiljshus

Passersystem • För alla delar av fastigheten • Inga avgifter eller löpande kostnader • Enkelt att bygga ut • Anpassat för alla

Digital info- och bokningstavla • Digitalt boendeinformation • Digitalt boenderegister • Bokning av t.ex. tvättstuga • Styrning av tvättmaskiner

Porttelefon • Ljud- &/eller videosamtal med app • Svara med mobil eller fastsvarslur • Trådbundet och IP-telefoni

Fastighetsboxar • Digital postbox • Öppnas med passerbricka • Valfri färg

Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök för kostnadsförslag och projektering: info@axema.se. 08-722 34 40. www.axema.se

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

3


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

INNEHÅLL

01/2020

REDAKTION OMSLAGSBILD: Bild: ILOQ

12

22

UTGIVARE: Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Växel: 08-501 08 71 ANSVARIG UTGIVARE/CHEFREDAKTÖR: Jan Åström jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se PROJEKTLEDNING Therése Söderström therese.soderstrom@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se FÖLJ OSS PÅ: www.facebook.com/byggastockholm.se

18

30

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

3........... Ledare 4.......... Innehåll 6.......... Nyheter 11......... Enkel och säker nyckelhantering med digital låssmed 12......... Tillsammans gör vi skillnad 16......... Arbeta systematiskt med brandskyddet 18......... Helt, rent och snyggt hos Sveriges Allmännytta 20........ Högtrycks dimsprinkler – effektiv för brandbekämpning 21......... Student får pris för studie om kvinnors trygghet i Sätra 22......... Kameraövervakning på stark frammarsch 24........ Viktigt med en grundlig risk- och behovsanalys 26........ Viktiga samhällsaktörer – för säkerhets skull 28........ Enkelt, säkert och kostnadseffektivt ett låssystem för alla 34..........Humlegården tar nya steg mot målet om att all finansiering ska vara grön 2020

4

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

SVENSK

FASTIGHETSUTVECKLING NR1 12 0 2020 NR 2 0 • •ETRYGG N E R G I & SMÄKER I LJ Ö

HELT, RENT OCH SNYGGT HOS SVERIGES ALLMÄNNYTTA

KAMERAÖVERVAKNING på stark frammarsch

Arbeta systematiskt med

BRANDSKYDDET

Viktigt med en grundlig

RISK- OCH BEHOVSANALYS

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD


Gör din kalkyl på rexolution.se

Nyckelfärdig elbilsladdning – din nya inkomstkälla Rexolution vänder sig till dig som hyr ut parkeringsplatser, sitter i en Brf-styrelse, äger en kommersiell fastighet eller kanske ansvarar för en centrumparkering. Vi hjälper dig att förvandla parkeringsplatserna till en grön och lönsam “tankstation” för elbilar – en ny inkomstkälla helt enkelt. Vår lösning – nyckelfärdig elbilsladdning – innebär att vi tar hand om allt från projektering, finansiering och installation till service, support och administration. Besök oss gärna på rexolution.se för att göra din egen, unika finansierings- och intäktskalkyl.

Rexel Rexolution tel 08–12 13 19 00 rexolution.se


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Farah Al-Aieshy tillträder den 15 oktober. Bild: Patrik Instedt

Fastighetsvärden Jan pratar med hyresgästerna Tommie och Ove på Dalhem. Bild: Helsingborgshem

Premiär för trygghetsbil på Drottninghög I SOMRAS introducerades trygghetsbilen på Dalhem med en premiärtur på Drottninghög. – Jag och mina kollegor hoppas att trygghetsbilen gör oss mer synliga och tillgängliga i området och att grannar får tillfälle att mötas och lära känna varandra, säger Vehid Huseinbasic, fastighetsvärd på Helsingborgshem. Septembervädret visade sig från sin allra bästa sida när trygghetsbilen körde in på grönområdet bakom Blåkullagatan 17.

Vehid Huseinbasic, som arbetar som fastighetsvärd på Drottninghög, hade inför premiärturen skickat inbjudan till alla boende på området och bullat upp med kaffe, saft och kakor. – Syftet med trygghetsbilen, är precis som på Dalhem, att öka vår närvaro ute i området och att främja dialogen med och mellan hyresgästerna. Det är när vi är ute i området som vi får en bra känsla för vad som händer mellan husen och vad vi kan förbättra.

Farah Al-Aieshy blir ny vd för Swecos projektledningsverksamhet FARAH AL-AIESHY tillträder som ny vd för Swecos projektledningsverksamhet med cirka 400 medarbetare, och blir en del av Sweco Sveriges ledningsgrupp. Hon kommer närmast från rollen som regionchef för Swecos anläggningskonsulter i Stockholm. Farah Al-Aieshy har arbetat på Sweco sedan 2017 i flera ledande roller. – Farah är en uppskattad ledare med såväl medarbetare som kund och affär i fokus. Swecos projektledningsverksamhet är en viktig del av Sweco och ökar i betydelse för både Sweco som helhet och för våra kunder och med Farah får vi en trygg och erfaren ledare som kan leda verksamheten till tillväxt, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

RO-gruppen får uppdraget att renovera 72 lägenheter åt Tranemobostäder RO-Gruppen ska på uppdrag av Tranemobostäder renovera 72 lägenheter i centrala Tranemo. Ordervärde 70 miljoner. Tranemobostäder tillhandahåller olika bostäder i hyresrättsform i Tranemo Kommun. 6

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Nu satsar de på en uppfräschning av ett antal bostadshus i centrala Tranemo. Projektet omfattar totalrenovering av 72 lägenheter fördelade på 6 bostadshus. Även ombyggnad av entré, ny hiss, fönster- och takbyte samt ny fasadbeklädnad.

Renoveringen är uppdelad i tre huvudprojekt som innefattar 24 lägenheter per del. De olika huvudprojekten ska genomföras över en treårsperiod med start direkt efter sommaren och med färdigställande i augusti 2023.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 Riksbyggen Brf Landskronahus 1. Bild: Riksbyggen

Minskade kostnader

och klimatpåverkan med riksbyggens nya energiförvaltningsavtal RIKSBYGGEN LANSERAR en ny tjänst, energiförvaltning, som hjälper bostadsrättsföreningar att både minska både sina kostnader och klimatpåverkan. Först ut är Brf Landskronahus 1 med 36 lägenheter som beräknas spara cirka 300 000 kronor/år och samtidigt minska klimatpåverkan med 50 procent. – Det är viktigt för oss som bostadsrättsförening att se över våra kostnader och uppvärmningen är en stor utgiftspost. Kan vi samtidigt minska energianvändningen och därmed klimatpåverkan så är det mycket

positivt. Därför har vi nu valt att prova Riksbyggens energiförvaltning med målet att vår äldre fastighet ska få ungefär samma prestanda som nybyggd fastighet, säger Laila Arvedsen, ordförande i Brf Landskronahus 1. Med energiförvaltning gör Riksbyggen först en energiutredning och tittar på fastighetens totala energianvändning och föreslår energiinvesteringar. Sedan analyserar och optimerar Riksbyggen kontinuerligt

värmepumpar, fjärrvärmecentralen och ventilation. Genom att använda sig av Riksbyggens energiförvaltning och investera i energibesparande åtgärder beräknas Brf Landskronahus 1 minska sina kostnader med över 300 000 kronor/år. Enligt Riksbyggens beräkningar kommer Brf Landskronahus 1 att minska sin klimatpåverkan med cirka 50 procent.

–Tänk inte på din inomhusmiljö eller på dina stödsystem... Överlåt det till oss i stället! Våra ledord är öppenhet, kundfokus och enkelhet!

www.torpheimer.se STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

7


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Startskott för renovering och utbyggnad av Vitsippans förskola. Bild: Karlstad Kommun

Bild: Verisure Sverige AB

Gammalt barnhem blir modern förskola MED VARSAM renovering och en utbyggnad på omkring 800 kvadrat ska Vitsippans förskola anpassas till dagens lärmiljö och ett växande Karlstad. På en pressträff fick kommunalråd Niklas Wikström (L) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden Henrik Lander (C) hjälp av barn från Vitsippans förskola att rengöra fasaden och skrapa fönstren. Jacobergshemmet stod klart 1952 och var ett tillfälligt hem för barn med otrygga hemförhållanden. På senare tid har byggnaden använts som förskolan Vitsippan, som nu ska anpassas

för framtiden. I förskolan har det funnits fyra avdelningar och med en ny tillbyggnad på omkring 800 kvadratmeter utökas förskolan till åtta avdelningar. Tillbyggnaden ska förbindas med det gamla huset genom en glasgång i markplan. Fastigheten är med i kommunens kulturmiljöprogram där den är utpekad som särskilt värdefull. Utformning av till-byggnaden har därför tagits fram i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Värmlands museum. Förskolan beräknas bli klar under den senare delen av hösten 2021.

​ eijers nya B logotyp

sätter hantverkaren i fokus BEIJER BYGGMATERIAL är en del av Stark Group som är Nordeuropas största koncern av byggmaterialhandlare. För att göra detta ännu tydligare så skapas nu en gemensam sammanhållning i ett nytt visuellt uttryck i alla sex länder. ”Vi sätter alltid hantverkaren i centrum, precis som i vår nya logotyp”. – Att ingå i Stark Group ger oss på Beijer många stordriftsfördelar inom inköp, tillgänglighet, och digitalisering, som gör att vi kan bygga värde lokalt för våra kunder. Vår kon8

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

cerns historia sträcker sig tillbaka till 1896 och när vi nu får en visuell identitet som knyter oss samman gör det oss ännu starkare. Vi är fortfarande samma Beijer Byggmaterial fast i nytt utseende, säger Geir Thomas Fossum vd Beijer Byggmaterial. Den nya logotypen är en hällristning som symboliserar att människan i alla tider har byggt. Det är bland bilder från grottmålningar som man kan se de första situationerna där människor arbetar med hantverk.

Verisure på förstaplats som Sveriges mest innovativa säkerhetsföretag

SVENSKT INNOVATIONSINDEX visar att Ikea är det mest innovativa företaget på den svenska marknaden följt av Spotify och MTR Express på en andra och tredje plats. Verisure tar den sjunde platsen i totala rankingen och intar förstaplatsen inom sektionen Säkerhet. Svenskt Innovationsindex sätter fokus på innovation ur ett kundperspektiv och har utvecklats av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Nyligen presenterades Sveriges innovationsindex 2019 års mätning. Mätningen innefattar svar från närmare 14 000 kunder som rankat innovationsförmågan hos cirka 80 företag och organisationer inom tio branscher baserat på hur kunder upplever företagets innovationsförmåga och hur attraktiva dessa innovationer upplevs. Kunderna har värderat erbjudande, leverans, bemötande och interaktioner. – Vi vet att våra kunder uppskattar produkt- och tjänsteinnvation och har under våra 30 år i branschen alltid strävat mot att vara bättre idag än igår. Vi prioriterar innovation och har under de senaste två åren utvecklat vårt kunderbjudande mer än någonsin tidigare. Därför känns det såklart fantastiskt roligt att för andra året i rad hamna bland de topp 10 mest innovativa företagen i Sverige, säger Daniel Särefjord, vd på Verisure Sverige.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Samhällsutvecklare skapar det motståndskraftiga samhället DET TRYGGA OCH motståndskraftiga samhället är en allt viktigare fråga för invånarna. Ramboll satsar stort på resiliencetjänster och bildar en speciell enhet med fokus på säkerhet och strategisk rådgivning inom totalförsvar, krisberedskap och riskhantering. Med en förstärkning från säkerhets- och

beredskapsföretaget Straterno och tillsammans med företagets övriga experter inom projektledning, energi, vatten och byggande kan resilience adderas till alla uppdrag där det är relevant. – När vi för ett par år sedan frågade barn och unga vilken som var den mest angelägna

samhällsfrågan fick vi trygghet som svar. Sedan dess har vi sett att trygghetsfrågan har blivit allt viktigare bland invånarna. Med en ny enhet och en tydligare paketering kan vi samla våra experters kunskap inom området. Som samhällsutvecklare ska vi vara med och skapa det motståndskraftiga samhället, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige. Resilience beskrivs bäst som samhällets förmåga att vara motståndskraftigt, hantera förändringar och ha möjlighet att fortsätta att utvecklas även när det oönskade och ibland otänkbara sker. Det innebär att ha strukturer och förberedelser på plats och att vara handlingskraftig på rätt sätt om något händer så att återhämtningen inte behöver bli lika omfattande och kärnverksamheten kan fortgå även under störningar. – Från att vara samarbetspartners blir vi nu kollegor. Som en del av Ramboll kan vi vara med och skapa ännu större nytta när det handlar om att fördjupa och utveckla vårt befintliga erbjudande inom till exempel totalförsvar och civilt försvar. På Ramboll har vi nu möjlighet att kombinera teknisk kompetens med rådgivning och även luta oss mot internationella erfarenheter, säger Kristina Syk, vd på Straterno.

Låt vår kunskap bli din trygghet!

• Brand/utrymningslarm • Säkerhetsprodukter och lösningar inom lås och larm Kontakta någon av oss, så samordnar vi allt för er!

Truesafety® är ett varumärke inom Prosero Security Group där vi samverkar för att höja kvalitén på olika säkerhetssystem i Sverige. Varumärket innefattar allt från produkt till drift av systemen där man genom kompetens, produkter och samverkan fokuserar på kundnyttan. Vi paketerar hela lösningen för dig och ser till att du är trygg i din verksamhet med vilket innefattar det som just du behöver.

• Utbildning inom brandskydd och HLR

Safetytech i Väst AB 031-712 02 10 info@safetytech.se

Cadsafe Brandservice AB 0320-555 28 info@cadsafe.se

www.safetytech.se

www.cadsafe.se

Låssmeden Sven Alexandersson AB 031-337 55 60 info@lassmeden-sa.se www.lassmeden-sa.se

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

9


Tekniken går mot en digital framtid. Det gör vi också. Den nya digitala låstekniken kräver ny kompetens – den har vi! En digital låssmed är med dig hela vägen. Från rådgivning, projektering och installation, till utbildning, support och förvaltning. Tillsammans optimerar vi låssystem med funktioner och kringtjänster som garanterar maximal nytta. Kom igång på https://testaportalen.digitallassmed.se


D E T TA Ä R E N A N N O N S

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Enkel och säker nyckelhantering

MED DIGITAL LÅSSMED Digital Låssmed ger bostadsrättsföreningar ett system där nycklar programmeras, behörigheter delas ut och förlorade nycklar spärras i dator eller app. Det ger bättre kontroll, högre säkerhet och all dokumentation samlad i en portal. PÅ WWW.DIGITALLASSMED.SE kan en bostadsrättsförening starta en låsportal och på egen hand projektera sitt nya digitala låssystem på en dator, läsplatta eller mobil. Först laddar kunden upp en planritning och märker ut alla låspunkter. Därefter väljer man cylindertyp, beslag och behör. Med ett klick skickas informationen till Digital Låssmed som återkommer med en offert. – Många bostadsrättsföreningar vet inte exakt hur många dörrar de har och var de finns. Genom att lägga in alla uppgifter i en vår låsportal får de bättre kontroll. Offerten är inte bindande och kunden får behålla dörr-inventeringen även om det inte blir någon affär, påpekar John Stenman som är ansvarig för varumärket Digital Låssmed på Prosero Digital Access AB.

KVALITETSSÄKRING Om kunden väljer att acceptera offerten utvecklas portalen genom att programmet ställer frågor till kunden. Det är exempelvis vilka personer som ska finnas i systemet, vem får gå var och vilka lås finns i fastigheten. Programmet frågar även hur service ska utföras, vad ska hända om en nyckel försvinner och hur extranycklar ska hanteras. – Genom att besvara dessa frågor får

Att kunna spärra borttappade nycklar digitalt är både enklare och billigare än att behöva byta lås.

/John Stenman, Prosero Digital Access AB

kunden en kvalitetssäkring av sitt system. Det ökar även säkerheten då alla åtgärder som görs i systemet måste utföras enligt svaren på frågorna för att portalen ska godkänna dom. Det är en garanti för att alla gör rätt. En stor fördel med ett webbaserat system är hanteringen av nycklar. Den som ansvarar för nyckelhanteringen loggar in i systemet med Bank-ID och kan sedan spärra nycklar, ändra behörigheter och se till att en nyckel endast går dit en viss person har tillträde. – Att kunna spärra borttappade nycklar digitalt är både enklare och billigare än att behöva byta lås. Vid uthyrning av lokaler eller garage kan nycklar programmeras att fungera till dess att hyrestiden går ut eller kontraktet upphör, förklarar John Stenman. En kund kan i en app i sin telefon trycka på en viss dörr och felrapportera den. Systemet vet vilken dörr det är och vilka produkter som finns i den. – Det gör även att en servicetekniker kan åka direkt till den aktuella dörren och ha med sig rätt reservdelar. Det är smidigare och

säkrare både för kunden och för teknikern. En stor fördel för en bostadsrättsförening är att alla dokument finns i portalen. Det gör det enkelt att ha rutiner för årlig kontroll. Där finns information om vilka personer som har hand om nycklar, vem som får beställa nycklar och vem som är ansvarig för kommunikationen med Digital Låssmed. – Att ha allt i portalen ökar säkerheten och det är dessutom enkelt att ändra namn och behörigheter när personer i styrelsen byts ut. Det finns hela tiden en uppdaterad lista över ansvariga personers rättigheter och skyldigheter, konstaterar John Stenman.

www.digitallassmed.se STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 11


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD Cornelis Uittenbogaard har sin bakgrund i den akademiska världen men har även stor erfarenhet av att jobba som planeringsarkitekt både privat och inom offentlig sektor. Cornelis är utbildad stadsplanerare från KTH med fokus på brottslighet och trygghet i relation till stadens utformning. Idag arbetar han som stadsplanerare och forskare på den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Trygga Sverige med frågor som rör stadsmiljöer och situationell brottsprevention. Cornelis är också projektledare i utvecklingen och uppdateringen av BoTryggt2030 – nationella riktlinjer för planering av säkra och trygga livsmiljöer. – BOTRYGGT2030 är ett koncept och konkret verktyg för att planera och bygga säkra, trygga, hållbara städer och andra miljöer, berättar Cornelis. Vi har fått ett ökat fokus på trygghet i samhället. Social hållbarhet grundar sig på att man ska kunna känna sig trygg. Känner man sig inte trygg vågar man inte gå ut. Man vågar inte åka 12 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

kollektivt, inte träffa grannar, inte umgås med sina vänner, inte gå och handla … Listan kan göras lång. Man vågar helt enkelt inte delta i samhället. Vad är målet med att bygga gröna, smarta städer om vi inte kan känna oss trygga i vår närmiljö? Forskning visar att vi känner oss som mest otrygga när vi lämnat våra hem för att ta oss till en ny

destination. Här är det olika fysiska aspekter som påverkar upplevelsen. – För att öka tryggheten och minska brottsligheten krävs nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer. Genom att ändra på den fysiska miljön kan man till stor del öka förutsättningarna för en trygg plats samt sänka kostnaderna … Att rätta till i


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer

ha

nd

bo

k

risk

ordningsstörningar

problem

skadegörelse

otrygghet

obekväm

stöld

utsatt

ojämlikheter

osäker

exkluderad

gömställe mörker

oro brott

Ny

brottsdrabbade

efterhand kostar mycket pengar, menar Cornelis. Platser ska utformas så att möjligheterna till att begå brott minskas samtidigt som attraktiviteten av en plats ökas. BoTrygg2030 handlar mycket om situationell prevention. Här finns också tydliga exempel på hur man gör rätt från början. Nu är det dock inte så enkelt att de nationella riktlinjerna är lösningen på allt. I många utsatta områden kan man också se brister i förvaltningen vilket resulterar i negativa upplevelser. Det skapar känslor av att detta är en plats där ändå ingen bryr sig, alltså kan man bete sig som man vill. De lokala behoven är viktiga. – Innan man kommer så långt som till upphandling och projektering av åtgärder, man som fastighetsägare planerat för, är det viktigt med en grundlig behovsanalys och lägesbild, fortsätter Cornelis. Här kan man ta de boende i fastigheten och närpolisen till hjälp. Det är också viktigt att man förstår att trygghet och säkerhet inte alltid går hand i hand. Säkerhet är den faktiska risken. Säkerhet är mätbart i till exempel antal anmälda brott eller via offersundersökningar. Trygghet handlar om individens upplevelser av en miljö eller en situation. Här spelar tidigare erfarenheter en stor roll. Känslor spelar en stor roll och man kan uppleva en miljö på olika sätt. Det som skrämmer vissa märker andra inte ens. Här spelar också medierna en stor roll. De ”hjälper till” genom att till exempel skriva upp eller ned olika bostadsområden. – Visst skulle man kunna hägna in ett bostadsområde med murar och höga stängsel vilket är ett fenomen som också har kommit till Sverige. Även i mindre skala byggs bostadskvarter i nya områden utifrån att innegården ska vara stängd för de som inte bor där. Detta skapar segregerade rum och större skillnader mellan det som är offentligt och privat, vilket är något man vill undvika utifrån trygghetsaspekten. Man skulle kunna ha larm och övervakningskameror i alla >>

B

TRYGGT20301

BoTryggt2030 - Handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer.

VI SÄKRAR SVERIGE! Great Security levererar säkerhetslösningar över hela Sverige, såväl rikstäckande som lokalt. Hos oss får du innovativa säkerhetslösningar byggda på några av marknadens mest etablerade varumärken. Great Security – det är vad vi skapar med intelligenta säkerhetslösningar och passionerade medarbetare.

greatsecurity.se • 010-33 33 200

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 13


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

hörn. Sådana insatser, för att öka säkerheten, betyder inte att alla självklart tycker att det känns tryggt. Stängsel, övervakning och för mycket teknik kan också skapa olust och känsla av otrygghet. Det blir trygghet på bekostnad av frihet och det är långt ifrån positivt för alla. Det skapar en otrygghet för de utanför murarna/staketet – ett exkluderande samhälle i stället för ett inkluderande samhälle. Det pågår en ”trygghetspolarisering” där de som känner sig trygga blir alltmer trygga och de områden som känns otrygga, allt eftersom, blir mer otrygga. – Oavsett vad man gör för insatser är det viktigt att kommunikationen med de boende fungerar. De måste veta och förstå vad som händer och varför. Det är viktigt med förankring och en öppen dialog, fortsätter Cornelis. Genom att få med dem tidigt på tåget blir de också tidigt delaktiga i processen på ett naturligt sätt. – Ett spännande koncept är ”placemaking” och ökad social kontroll. Det handlar om att aktivera och utveckla platser, främst det offentliga rummet, utifrån lokala behov. Konceptet är i sig inte nytt och flera goda och lyckosamma exempel från andra länder får tala sitt tydliga språk. I Sverige finns dock ett stort hinder vi måste hantera. Här arbetar vi gärna med det som vi anser vara 14 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

vårt och sådant som direkt berör oss. Som om vi tittar i ett rör. Vi måste höja blickarna och se allt ur ett bredare perspektiv, menar Cornelis. Gränserna mellan det vi anser vara vårt och det som inte är vårt är tydliga och det påverkar signalvärdet. Det räcker inte med att man städar i sin trappuppgång om det ser förskräckligt ut utanför porten. De senaste 20 åren har barnens rörelsemöjligheter minskat med 90 procent. Då tyckte man att det kändes tryggt och bra så länge barnen befann sig inom en radie på två kilometer från hemmet. På 1800-talet ville man ha barnen inom en radie på 5-6 kilo-

meter. Idag blir man orolig om de är längre bort från hemmet än 500 meter. – Detta betyder att aktiviteter nu måste ske nära, inom synhåll. Vi måste se till att skapa dessa platser. På alla sätt måste vi hjälpas åt att göra insatser som främjar tryggheten, det är viktigt. Genom att samverka, fördela ansvar och genom att verka ur ett bredare perspektiv är ingenting av detta omöjligt, säger Cornelis. – Kommunerna borde våga släppa mer på processen kring gator och torg. De kan sätta ramarna för att sedan bjuda in näringsidkare och boende för att ge dem större


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 ansvar vad gäller själva innehållet. Indirekt ansvar skapar engagemang och det är bra, menar Cornelis. Vad kan man konkret göra som fastighetsägare, fastighetsbolag eller bostadsrättsförening för att öka känslan av trygghet hos de boende? – Genom samverkan och en öppen dialog, svarar Cornelis. En fungerande förvaltning av fastigheterna är A och O. Självklart är också integrerade lösningar vad gäller skalskyddet viktigt. Att satsa på belysning är också bra om man är noga med att det blir rätt belysning på rätt plats. Förstora kontraster skapar ett djupare mörker runt omkring. Ibland kan man komma långt, rentav längre, genom att dämpa befintlig belysning. Att jobba med att ”öppna” fastigheten mot det offentliga rummet eller andra kringliggande funktioner främjar samspelet och gör det tryggare både för de som bor i fastigheten och för de som passerar förbi. Att skapa liv i fastighetens bottenvåning genom att öppna upp för olika verksamheter är positivt. Här kan man till exempel erbjuda tillgång till förenings- och snickerilokal eller varför inte ha fastighetens tvättstuga här? Även lägenheter kan vara bra, bara det finns en öppenhet i fasaden och därmed en relation till det offentliga rummet utanför. Konkreta aktiviteter som trygghetsvandringar kring fastigheten eller i området är alltid bra. Detta blir dessutom att bra forum för samtal och diskussioner. Man skapar nya kontakter och bygger nätverk med sina grannar i området. Oavsett vilka insatser man gör är det viktigt att informera om vad man gör och varför.

FAKTA Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (Non Governmental Organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar. Verksamheten bedrivs dels i form av en tankesmedja med syfte att öka och sprida kunskap inom detta fält, dels genom konsultverksamhet med syfte att erbjuda kommuner, företag och andra aktörer professionell hjälp att utveckla sin verksamhet. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 15


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

ARBETA SYSTEMATISKT MED BRANDSKYDDET – Behovet när det gäller brandskydd och säkerhet varierar beroende på vad det är för typ av fastighet. Mycket handlar om återkommande och kontinuerliga kontroller av fastigheten. Det är viktigt att ha rutiner för översyn av brandcellsgränser och utrymningsvägar, säger brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen. – RÖKLUCKAN, OM DET finns en sådan, måste öppnas åtminstone någon gång per år så att man kan säkerställa att den inte fastnat. I vissa fastigheter finns det en fläkt i stället för en röklucka. Även den måste man se över. Som fastighetsägare har man idag, enligt praxis, skyldighet att se ut att det finns en brandvarnare i alla lägenheter. Ansvaret för att den sedan fungerar är ligger på lägenhetsinnehavaren. – En rekommendation är också att det finns en sexkilos pulversläckare i lägenheterna samt en brandfilt för mindre brandtillbud, fortsätter Lars. 16 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Förra året omkom 85 personer i bränder, enligt preliminära färska siffror från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är en ökning från 2018 då 73 personer omkom. Dödbränderna sker främst i bostäder och äldre samt ensamboende är överrepresenterade i statistiken. Den gemensamma nämnaren är att de omkomna har begränsad förmåga att agera vid en brand i bostaden. Sedan 2010 har MSB en nollvision att ingen ska behöva omkomma i sin bostad. Samtidigt har vi en demografisk utveckling som innebär att medelåldern stiger och att

andelen äldre i samhället ökar. Kvarboendeprincipen spär på trenden med flera äldre som bor kvar hemma med stöd och olika insatser från samhället. Enligt SCB kommer andelen äldre att öka dramatiskt under kommande decennier. Man kan förutspå störst ökning i gruppen 80 år och äldre. Inom en tioårsperiod kommer det att ha skett en ökning med 50 procent. Inom 2-3 decennier kommer det att ske en fördubbling. Också ensamboende utgör en av de starkaste riskfaktorerna för att omkomma i brand. I Sverige ligger antalet singelhushåll i topp


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

FAKTA

jämfört med övriga världen. 40 procent, ca 1,8 miljoner, hushåll i Sverige består av en person. Utvecklingen pekar på att hemsjukvården ökar och att allt fler med begränsad förmåga att agera vid brand bor kvar i sina hem. En statlig utredning från 2019 (SOU 2019:29) fastslår att sluten vård inte behöver ske på vårdinrättningar utan den kan också ske i hemmet. Vi står inför en stor brandsäkerhetsmässig utmaning – i stark kontrast med MSB:s nollvision. Något som Brandskyddsföreningen ser med stor oro på. – Det finns utrustning på marknaden som sårbara grupper som äldre och funktionsnedsatta gynnas av. Här kan kameraövervakning med ny teknik, mobila sprinklersystem med separata vattentankar, spisvakt och brandlarm

kopplade till trygghetslarm vara värdefulla investeringar som kan göra skillnad, menar Lars. Brandskyddsföreningen tycker att dessa frågor är jätteviktiga och att de måste upp på dagordningen. – När det gäller spridning av information finns mycket mer att önska, tycker Lars. Både vad gäller information till fastighetsägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar men också till lägenhetsinnehavare. Han uppmanar till och påminner om att man alltid är välkommen att kontakta till exempel räddningstjänsten om man har frågor och funderingar. – Det gäller att arbeta systematiskt med brandskyddet i sina bostadsfastigheter och här är det framförallt det tekniska man måste ha kontinuerlig koll på, avslutar Lars.

Vill ni ha hjälp med ert brandskydd? Vi har 20 års kunskap och erfarenhet av brand- och utrymningslarm, talande utrymningslarm via högtalaranläggningar, säkerhetssystem, larmöverföring samt brandskydd inklusive SBA. Vi är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och verkar inom olika branscher för installation, service, projektering, dokumentation och jourverksamhet.

I Sverige finns 22 lokala brandskyddsföreningar. De är fristående med egen styrelse och ordförande. Varje lokal brandskyddsförening har en verksamhetsledare som har till uppgift att hjälpa företag, organisationer och allmänheten när det gäller utbildning och information inom området brandskydd. Varje år utbildar Brandskyddsföreningen över 150 000 personer när det gäller brandskydd. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum för att öka brandsäkerheten och minska samhällets skadekostnader. De utvecklar och sprider kunskap, tar ställning och driver opinion. Föreningens allmännyttiga roll innebär att de är en samhällsaktör. De driver inte enskilda medlemmars eller branschens intressen. Det gör att de kan agera som normsättande part och certifiera aktörer som till exempel installations- och utbildningsföretag. De utvecklar och förvaltar normer, regler och rekommendationer som ligger till grund för brandsäkra lösningar i till exempel bostadshus.

Din säkerhetsleverantör Vi utför allt från installationer av lås, värdeförvaring, larm, kameraövervakning och passagesystem till framställning av cylindrar och nycklar.

Citylåset i Kristianstad AB • tel 044-21 90 00 • info@citylaset.se

Vi hjälper er!

Telf: 08-588 827 50 / www.tmpalarm.se STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 17


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Anna Lackmans expertroll inom Sveriges Allmännytta spänner över många olika områden, bland annat: trygghet och säkerhet, drifttekniska frågor, lokalförvaltning, städning och utomhusmiljö och miljöfrågor.

HELT, RENT OCH SNYGGT HOS SVERIGES ALLMÄNNYTTA Anna Lackman arbetar som expert inom fastighetsförvaltning och Åsa Schelin är expert inom boende- och bosociala frågor hos Sveriges Allmännytta. Precis som hos Fastighetsägarna är det ingen som direkt äger frågan om ”trygg och säker” inom Allmännyttan. Ansvaret för trygghet och säkerhetsfrågor ligger hos flera expertroller. Det är både en boende- och förvaltningsfråga. – B A S F Ö RVA LT N I N G , är en viktig del när det handlar om att uppnå säkra, trygga bostadsområden, säger Anna. Det kan handla om något så enkelt som städning av gemensamma utrymmen. Att det är fint i entrén och i cykelrummet. Att soprummet är i ordning. Det måste tydligt kännas att det finns folk som bryr sig om fastigheten. Vi 18 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

tror att vi uppnår bäst resultat om vi börjar här om än att skalskyddet är otroligt viktigt. Bland våra medlemmar sköter man som regel om förvaltningen med egen anställd personal. Om detta inte är möjligt finns det idag många aktörer som specialiserat sig på dessa tjänster. – När det gäller det stöd vi erbjuda våra

medlemmar så finns bland annat ett säkerhetsnätverk. Vi anordnar också konferenser med fokus på säkerhet och trygghet. Många av våra medlemmar samverkar också inom EST om än att Sveriges Allmännytta inte är involverade i detta. EST bygger på kunskapsbaserad brott-


Åsa Schelin, Sveriges Allmännytta, har en rad frågor på sitt bord. Bland annat arbetar Åsa med tillgänglighet och bostadssociala frågor.

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

FAKTA Sveriges Allmännytta Allmännyttan är en bransch- och intresseorganisation för Sveriges kommunala bostadsföretag med uppgift att erbjuda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Omkring en tredjedel av Sveriges befolkning bor i en hyresbostad. Ungefär hälften av dessa bostäder ägs av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag och hälften av en privat fastighetsägare. De kommunala bostadsbolagens verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte. Bolaget ska tillgodose olika bostadsbehov – utbudet ska vara varierat, av god kvalitet, vara tillgängligt samt attrahera hyresgäster också med olika bakgrund och förutsättningar. Bolagen ska också erbjuda hyresgästerna möjligheterna till inflytande. I det allmännyttiga syftet ingår även ett aktivt samhällsansvar samt ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Att bidra till hållbar utveckling för att möta klimatutmaningen är självklart.

prevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser. Metoden har utvecklats av bland annat Örebro universitet, polisen i Örebro, Örebro kommun och ÖrebroBostäder AB. Tanken är att EST ska användas för att stärka tryggheten när problem uppstår – eller håller på att uppstå. Metoden är ett viktigt komplement till övriga långsiktiga insatser från kommunen, polisen och andra aktörer. Inom Sveriges Allmännytta har flera av medlemsbolagen arbetat enligt denna metod och alla är positiva till resultatet. – Vi ansvarar också för Allmännyttans konferens Trygghet och säkerhet i bostadsområden, berättar Anna. Trygghet är en av de viktigaste boendefrågorna men hur skapar man trygga och säkra bostadsområden? Under tvådagarskonferensen får deltagarna ta del av konkreta och goda exem-

pel på hur man kan jobba med dessa frågor för lyckade resultat. Sveriges Allmännytta lockar med inspiration, nätverkande, föreläsningar och intressanta studiebesök. Bland mycket annat diskuterades i år standarden BoTrygg2030. – Med spänning ser vi fram emot vad nya tekniker har att erbjuda när det gäller övervakning och larm av olika slag. Modern mikroprocessorsteknik används i smarta sensorer som registrerar ljud för att sedan larma om så behövs. Smarta kameror med värme har vi sett tidigare framförallt i skolmiljöer. Helsingborg har gjort ett test med sensorer kopplat till felanmälan och klotter. Detta har skett i samverkan med andra aktörer och håller som bäst på att utvärderas, berättar Anna. Här ser vi exempel på hur man kan effektivisera fastighetsförvaltningen för att skapa trygga miljöer. – Helt, rent och snyggt känns tryggt, avslutar Åsa och tillägger att samverkan mellan grannar i både den egna trappuppgången och i sin närmiljö alltid är bra. Vardagliga saker som gör stor skillnad.

BoTrygg2030 Det är den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige som tagit över förvaltningen och utvecklingen av BoTryggt som sedan 2000 är en standard för brottsförebyggande arbete i bostadsområden. Arbetet med BoTrygg2030 har skett i samarbete mellan ett stort antal engagerade aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Partners som tar ett gemensamt ansvar för att säkerställa att alla framtida stadsmiljöer kommer att bli säkra och trygga att leva i. Modellen utgår från situationell brottsprevention som fokuserar på interaktionen mellan motiverade förövare och de tillfälligheter som finns för att begå brott. Exempel på situationella åtgärder är olika tekniska lösningar som till exempel lås, larm, kameror och DNA-märkning – men också att öka den formella och informella sociala kontrollen, till exempel genom åtgärder i den fysiska miljön. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 19


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

HÖGTRYCKS DIMSPRINKLER – effektiv för brandbekämpning

Frågor kring effektivt brandskydd bör tas upp redan under förstudier och grovprojektering inför både nybyggnationer, ombyggnader och renoveringar. Ett effektivt brandskydd utgör endast några procent av totala byggkostnaden. Den ringa investeringen ska sättas i proportion till hur mycket som kan gå förlorat om hela huset brinner ner. AV KJELL-ARNE LARSSON

FRÅGOR KRING effektivt brandskydd bör tas upp redan under förstudier och grovprojektering inför både nybyggnationer, ombyggnader och renoveringar. Ett effektivt brandskydd utgör endast några procent av totala byggkostnaden. Den ringa investeringen ska sättas i proportion till hur mycket som kan gå förlorat om hela huset brinner ner. Att handlägga brandskyddet ordentligt i tidiga projektfaser ökar oddsen för att det också kommer med i förfrågningsunderlaget. Annars är det lätt att brandskyddet begränsas till enbart brandlarm. Ett larm gör visserligen att räddningstjänsten rycker ut, men hur lång tid tar det innan de hinner fram? Ett brandlarm i sig startar ingen omedelbar bekämpning av branden. Det är viktigt med ett sprinklersystem som startar bekämpningen i tid. På marknaden finns sprinklersystem som passar både nybyggnader och äldre byggnader. I det senare fallet kan bränder ofta leda till att oersättliga värden går till spillo. I projektbudgetarna reserveras ofta stora summor för restaurering, konservering, modernisering och konstnärlig utsmyckning. Detta samtidigt som brandskyddet nästan helt glöms bort, trots att ett bra brandskydd kostar så lite. Kostnaden ska ses i proportion till hur mycket som går förlorat om hela fastigheten brinner ner. Gäller det en kyrka, slott eller annan kulturhistorisk byggnad går oersättliga värden upp i rök.

TRE TYPER Sprinklersystem finns i tre olika typer. Det som i dagligt tal kallas sprinkler är ett lågtryckssystem. Dessutom finns vattendimma (eller dimsprinkler) i lågtrycks- och högtrycksversion: • Sprinkler. Dropparnas diameter >1 000 mikrometer. • Dimsprinkler klass 3 (lågtryck). Dropparnas diameter 400-1 000 mikrometer. 20 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

• Dimsprinkler klass 2 (lågtryck). Dropparnas diameter 200-400 mikrometer. • Dimsprinkler klass 1 (högtryck). Dropparnas diameter <200 mikrometer. – Ju mindre droppar desto effektivare bekämpas branden. Mindre droppar har tillsammans en mycket större yta och mycket bättre kyleffekt på lågor och brandgaser. Dessutom tränger de undan syre och skapar syrebrist just kring lågorna, förklarar Roger Åkersten, vd för DIM Sprinklerteknik. – Vattendimma angriper själva lågorna.

konsulter och installatörer. – I andra länder vinner motsvarande normer framgång, men inte i Sverige. Utbildas inte svenska brandingenjörer i vattendimma för brandbekämpning? frågar sig Roger Åkersten. I brandräddningsbranschen tycks finnas en tradition att begjuta bränder med så stora mängder vatten som möjligt. I sammanhanget är det ett pedagogiskt problem att förklara finesserna med vattendimma. Vatten i stora mängder orsakar fuktskador på det

När elden väl fått fäste går förloppet mycket snabbt. Sprinkler kan starta brandbekämpningen omedelbart.

Detta jämfört med att spruta på vatten som istället främst verkar på det material som brinner, fortsätter Roger Åkersten. Med dimsprinkler – särskilt med högtryck – går det åt som minst volym vatten för att bekämpa branden. Därför behöver rören från en högtryckssprinklercentral ut till de olika lokalerna inte ha lika grova dimensioner som för andra sprinklertyper. Det går att med en enda central täcka in alla lokaler eller till och med ett helt kvarter. Med klen rördimension finns också pengar över att investera i rostfria rör som förebygger korrosion. Brandskyddsföreningen utkom förra året med en norm – SBF 503:1 Regler för vattendimsystem – med anvisningar för byggherrar,

som återstår efter branden, medan merparten av vattnet i en vattendimma förbrukas under bekämpningsförloppet. Många byggherrar och andra beställare är rädda för att även sprinkler ska orsaka fuktskador. Denna rädsla är obefogad när det gäller högtrycksdimsprinkler. Dessutom: en fuktskadad interiör är möjlig att återställa, men för en nedbrunnen kan det vara omöjligt. Det gäller att inse proportionerna mellan kostnaden för förstudie/investering i dimsprinkler och kostnaden för en totalskada! Att dimsprinkler har miljömässiga fördelar som lägre vattenförbrukning, frihet från kemtillsatser och miljöfarliga släckningsskum gör inte saken sämre.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Linn Johansson. Bild: HIG

STUDENT FÅR PRIS för studie om kvinnors trygghet i Sätra

Fler lampor, fri sikt och mer folk i rörelse. Det är faktorer som kan öka tryggheten för kvinnor i bostadsområdet Sätra i Gävle, visar en studie som samhällsplanerarstudenten Linn Johansson nu vunnit ett pris för. PRISET DELAS UT av det nationella nätverket Säkraplatser, som startats av Kungliga tekniska högskolan (KTH). Bland 12 bidrag valde en jury ut Linn Johanssons studie Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden: En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle som det vinnande bidraget. – Jag valde ämnet för att jag ville skriva om social hållbarhet då jag alltid har varit engagerad i människorättsfrågor. Jag ville fokusera just på kvinnor eftersom jag ville ha en feministisk studie. Anledningen till att

jag valde Sätra var på grund av de rådande problem som Sätrabor själva har uttryckt kring trygghet och säkerhet, säger Linn Johansson. Priset ges till bidrag som fokuserar på förhållandet mellan den byggda och sociala miljön och människors säkerhet och trygghet. I sin studie har Linn Johansson undersökt hur boendemiljön i stadsdelen Sätra, som byggdes under miljonprogrammet, kan ha påverkat kvinnors upplevda trygghet. Hon använde sig av en multimetod; platsanalyser, online-enkät samt en litteraturstudie. – Jag fick många intressanta svar och

de mest tydliga faktorerna som påverkar tryggheten var belysning, siktlinjer, underhåll och naturlig övervakning från människor både på gatorna och från hemmen. Det är flera platser i Sätra som är i stort behov av restaurering och underhåll när det gäller byggnader och belysning. Ett område som inte tas omhand kan skapa en känsla av otrygghet. Sedan är det viktigt att ha en bra sikt över området. Mörka, dunkla och gömda partier kan skapa oro och rädsla för att en förövare kan gömma sig. Därför är det viktigt att belysning och sikt över området finns för att skapa mer trygghet, säger Linn Johansson. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 21


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

KAMERAÖVERVAKNING PÅ STARK FRAMMARSCH I ganska exakt två år har Joakim Söderström varit vd för SäkerhetsBranschen med uppgift att stärka de seriösa säkerhetsföretagens roll i samhället för att öka trygghet och säkerhet. Joakim har tidigare arbetat som polis och bland annat varit nationellt ansvarig för polisens kameraövervakning. I D A G F I N N S D E T fyra delbranschföreningar anslutna till SäkerhetsBranschen. Det är Svenska brandsäkerhetsföretag (SVEBRA), Säkerhet inom elektronik och mekanik (SEM-group), Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) samt Glasbranschföreningens Fasadgrupp (GBF). Inom SäkerhetsBranschen finns också åtta sektioner som tillsammans med medlemsföretagen är föreningens stomme. Det är här den kunskap och komptetens finns som man behöver för att gemensamt driva inte minst för branschens kunder. De olika sektionerna är; brandskydd, kameraövervakning, larmcentral, hemlarm, säkerhet, produkter, säkerhetsinstallationer och bevakning. Viktigt innan man påbörjar sin upphandling är att vara på det klara med vad det är 22 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

man förväntar sig och vad man vill ha. Inom Säkerhetsbranschen finns konsulter man kan vända sig till för vägledning. – Det är viktigt att man gör sin läxa så att man kravställer på rätt sätt, säger Joakim. Om vi tittar på olika lösningar med larm är det viktigt att man satsar på en larmlösning som är uppkopplad mot en larmcentral. – Ett larm som bara tjuter och blinkar är det inte mycket bevänt med, menar Joakim. Vidare är det givetvis viktigt att man också ser över sina dörrar i fastigheten och framförallt låsen. Idag erbjuder marknaden många olika varianter av till exempel säkerhetsdörrar för att stärka upp inbrottsskyddet. Bor man på nedre botten kan det också vara värt att fundera på speciell skyddsfilm till fönsterna. Ett godkänt och bra inpasseringssystem är

det också värt att lägga pengar på. Också när det handlar om brandskydd finns det många bra lösningar. Viktigt är att inte glömma bort skyltningen för nödutgångar. Dessvärre är det inte ovanligt att man investerar i olika saker som man sedan inte vet hur man ska hantera eller hur de fungerar. Det är bra att ha återkommande utbildningar för de boende i fastigheterna för att där kunna sprida relevant information. –Vi märker tydligt att intresset för kameraövervakning ökar, berättar Joakim Söderström. Det finns flera olika skäl till det. Man upplever generellt att behoven ökar och lättnader i lagstiftningen gör det idag enklare att montera upp kameror. Kameraövervakning är i sig inget nytt – det har


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

FAKTA SäkerhetsBranschen är en förening för säkerhetsföretag med 505 medlemsföretag som tillsammans omsätter 57 miljarder kronor per år och har 33 000 medarbetare. Föreningen samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige. SäkerhetsBranschen arbetar för fler och bättre affärer för medlemmarna och deras kunder samt bidrar till ett säkrare samhälle genom högt ställda krav på sina medlemmar.

funnits i 25-30 år – tekniken har däremot förbättrats avsevärt bara de senaste åren. Idag finns det kameror som ersätter både IRdeckare och traditionella brandlarm. Sensorer gör att kameran kan identifiera en brandhärd och larma. Kamerorna blir allt smartare och har därför den mest kraftfulla tillväxten. En väl värd investering i många fall. – Det som slår mig när jag är ute på medlemsbesök är det driv som finns hos medlemsföretagen; driv att utveckla, driv

att förbättra, driv att göra Sverige säkrare. En annan reflektion jag gjort är över den bredd vi har i branschföreningen, allt från lås, larm, glas, dörr, brand, kameror, säkerhetsmjukvaror, säkerhetsprodukter, väktare och ordningsvakter m.m. Denna bredd är en oerhörd styrka och tillgång, särskilt mot bakgrund av att de olika verksamhetsområdena har en tendens att krypa närmare varandra. Tillsammans är vi starka, avslutar Joakim Söderström vårt samtal.

Genom att välja ett av Säkerhetsbranschens medlemsföretag som leverantör av tjänst eller produkt spar man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening tid. Alla medlemmar är noga kontrollerade innan ansökan om medlemskap godkänts. Medlemmarna har de certifieringar som krävs, rätt kompetens och alla erforderliga tillstånd. De agerar ansvarsfullt och levererar med hög kvalitet, lovar Joakim Söderström. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 23


Li Jansson, vVD och Branschchef S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G på Säkerhetsföretagen.

• 2020

VIKTIGT MED EN GRUNDLIG RISK- OCH BEHOVSANALYS De viktigaste frågorna för Säkerhetsföretagen är bättre offentliga upphandlingar vilka leder till största möjliga säkerhet. – Vi arbetar för att förbättra samarbetet med polisen samt ökad förståelse för hur säkerhetsföretagen bidrar till trygghet och därmed är viktiga för andra delar av näringslivet, säger Li Jansson. I O M R Å D E N M E D anknytning till Stockholm är situationen akut. – Vi måste hjälpas åt att skapa tryggare miljöer för både medborgare och företag. Här kan man se socioekonomiska skillnader men det får inte bli så att vi har högre acceptans vad gäller otrygghet i vissa, utsatta områden mot vad vi har i andra, mer välbärgade områden, menar Li. Säkerhetsbranschen växer snabbt. Under de närmaste åren måste säkerhetsföretag 24 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

rekrytera drygt 5 000 personer för att möta efterfrågan på väktare och ordningsvakter. Man behöver även rekrytera fler larmoperatörer och tjänstemän. Enligt Li Jansson är det flera samhällstrender som samverkar på ett sätt som gör att såväl privata företag, fastighetsägare, fastighetsbolag, kommuner och regioner visar ett ökat intresse för att köpa säkerhetstjänster. Hon hänvisar till en rapport från EU:s statistikmyndighet Eurostat där Sverige

hamnar bland de värsta länderna vad gäller hur många invånare som upplever brott, våld och vandalism. Eurostats senaste statistik visar på en kraftigt, uppåtgående kurva för andelen av den svenska befolkningen som rapporterar brott, våld eller vandalism i sin närmiljö. Snittet ligger långt över snittet inom EU och i våra grannländer. Sverige befäster därmed sin position som sämst i Europa. Samtidigt visar statistik från Brottsföre-


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 byggande rådet, BRÅ, att antalet anmälda brott till Polisen under 2019 landade på 1,54 miljoner. Detta är en marginell minskning i jämfört med året innan. Kategorier som dock sticker ut och som ökar kraftigt är till exempel skadegörelse, narkotikabrott, rån och sprängdåd som ökat med 59 procent det senaste året. – Om man som fastighetsägare, fastighetsbolag eller bostadsrättsförening fattat beslut om omfattande investeringar för att öka säkerhet och trygghet i sin närmiljö finns det mycket att tänka på och ta hänsyn till, säger Li Jansson. Det absolut viktigaste att börja med är att identifiera de behov man har. Vad är det som orsakar känslan av otrygghet? – Man måste göra en adekvat risk-och behovsanalys där man kartlägger platsen och identifierar utmaningarna, fortsätter hon. Vad vill man uppnå med sina kommande investeringar? Här finns hjälp att få genom till exempel olika, oberoende säkerhetskonsulter. Att som fastighetsägare, fastighetsbolag eller bostadsrättföreningar anlita väktare som kan rondera, kan skapa ett visst lugn. Professionella lösningar såsom uniformerade vakter kan göra skillnad. När det gäller själva bostaden erbjuder marknaden i dag en mängd olika tekniska säkerhetslösningar. – Som vanligt får man det man betalar för och självklart hittar man inte den bästa larmlösningen i dagligvaruhandeln. Vissa aspekter ska man ta med i beräkningen innan man gör sin upphandling. Det är viktigt att det larm man bestämmer sig för är ett certifierat och övervakat larm – allt kopplat till en larmcentral. Många hemmalarm är idag integrerade med brandlarm. Inom detta område har det skett kraftiga kvalitetsökningar

bara de senaste åren, fortsätter Li. Statistiken visar att det idag sker fler brott i bostadsområden men mäter däremot inte värdet av det som blivit stulet eller förstört. De senare åren har problemen med internationella stöldligor ökat vilket är olustigt. Insatser som tillexempel ”Grannsamverkan” är ofta effektfulla och kan göra skillnad.

– Så, med andra ord, innan ni gör era investeringar gör en ordentlig behovs- och riskanalys så att ni vet vad det är ni behöver och framförallt vad ni vill uppnå. Satsa på direktuppkopplade larmlösningar, hylla initiativ som Grannsamverkan och tveka inte att anlita ett vaktbolag som kan rondera i området om så behövs, avslutar Li Jansson.

FAKTA Säkerhetsföretagen är ett arbetsgivarförbund för säkerhetsbranschen. Idag är cirka 150 medlemsföretag anslutna, vilket gör att man företräder cirka17 300 anställda. För att underlätta för medlemmarna att tillhandahålla trygghet av hög kvalitet över hela landet är det viktigt att regelverk som påverkar branschen utformas på bästa sätt. Säkerhetsföretagen har därför en aktiv dialog med politiker, myndigheter och kommuner. Li Jansson är vVD för Säkerhetsföretagen sedan tre år tillbaka.

Välkommen till PEMA Partner – fullserviceföretaget inom anläggnings- och fastighetstjänster!

Energieffektivisering • Arenaservice Fastighetsförvaltning • Utemiljö Vi bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder!

Vi skapar värde för både människor och miljö! www.pemapartner.se STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 25


Rikard Silverfur, chef för Utveckling SVEN S K FA ST I G H ETSUTVECKLING & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige.

• 2020

Viktiga samhällsaktörer

– FÖR SÄKERHETS SKULL Rikard Silverfur är chef för utveckling och hållbarhet hos Fastighetsägarna. Han inleder vårt samtal med att säga att det här med säkerhet och trygghet är ett komplext ämne. – Ingen av oss som arbetar här äger frågan, berättar Rikard. Den är svår att placera i något specifikt fack, den innehåller för många discipliner. Det är en fråga som berör och angår oss alla. – MAN KAN PRATA om fysiska saker när man talar om trygghet och säkerhet. Saker som skalskydd, belysning, fönster, säkerhetsdörrar och larm av olika slag. Saker som är ”hands on” som dessa sorterar under förvaltning, menar Rikard. När vi däremot talar om trygghet i boendet kan det lika väl handla om att skydda sig så att man inte 26 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

blir vräkt. Det kan också handla om att man faktiskt vill flytta andra som stör, ställer till och skapar oro. Kanske bedrivs det verksamheter i fastigheten som är rent kriminella eller i alla fall inte önskvärda? Då handlar det om hyresjuridik, säger Rikard. Ofta är det rent kontkreta saker, de vardagsnära, vi menar när vi talar om trygghet och

säkerhet för de boende i fastigheterna. Det kan handla om att satsa på belysning, grannsamverkan eller samarbeten med polisen i närområdet. Man kan anlita en förvaltare som också erbjuder tjänster som ronderingar och återkommande tillsyn om det är stökigt. – När det handlar om att investera i säkerhetsdörrar eller avancerade passersystem >>


TRYGGHET • KUNSKAP • KVALITÉ

Kundanpassade säkerhetslösningar sedan 1985 FC Larmautomatik AB sätter alltid kunden i centrum och levererar professionella och kostnadseffektiva säkerhetslösningar. Vår långa erfarenhet inom säkerhet och hittar alltid den bästa lösningen för att möta era behov och önskemål.

Just nu!

Kostnadsfritt besök med genomgång och förslag på lösningar.

Kontakta oss så hjälper vi er till en tryggare tillvaro.

PORTTELEFONI

BRANDLARM

BOKNINGSSYSTEM

PASSERSYSTEM

KAMERAÖVERVAKNING

INBROTTSLARM

Säkerhet som tjänst:

Passersystem för BRF

En helhetslösning där vi sköter allting åt er via vår egen molntjänst - så att ni kan frigöra tid till annat. Vi hanterar användare/kort, tidsscheman, behörighetsgrupper, kalendrar, larmstyrningar, uppdateringar, kamerahantering etc.

Boende, besökare, bud, hantverkare, brevbärare och personer som flyttar in eller ut… Ett smidigt passersystem med personliga passerbrickor brukar vara ett klokt val i flerbostadshus där nycklar och koder tenderar att få fötter.

FC Larmautomatik AB Åkeribacken 16, 191 49 Sollentuna info@fclarm.com • 08-310 310

www.fclarm.com


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Alla röstar ”ja” när det handlar om att öka säkerheten och därmed känslan av trygghet men man är inte lika intresserad av att få hyreshöjningar. /Rikard Silverfur, chef för Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

innebär det alltid kostnader. Här är det inte ovanligt att man stöter på problem, säger Rikard. – Alla röstar ”ja” när det handlar om att öka säkerheten och därmed känslan av trygghet men man är inte lika intresserad av att få hyreshöjningar. Rikard berättar att han medverkar i en statlig utredning som arbetar med ansvarsfrågor i ämnet. Vad har egentligen kommunerna för brottsförebyggande ansvar? De har det när det handlar om detaljplanering, skola och inom socialförvaltningen. Men när det gäller allt annat? – Det är inte ovanligt att våra medlemmar får frågor som handlar om de sprängningar, i fastigheter eller strax intill, som ägt rum under den senaste tiden, säger Rikard. Frågor som handlar om vad fastighetsägaren tänker vidta för 28 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Inbrottslarm, Brandsäkerhet, Kameraövervakning, Passagesystem, Lås & Nycklar, Tvättstugebokning, Personlarm & larmmottagare, Smarta hem, Rörelseaktiverat ljud... Som kund hos oss investerar ni i trygghet!

www.eyesec.se


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

åtgärder? Fastighetsägarna eller fastighetsbolagen kan omöjligt arbeta proaktivt när det gäller sprängningar i till exempel trappuppgångar. Detta måste vara en sak för polisen eller andra att ta hand om. Att det idag finns en gemensam förståelse för värdet av att tillsammans lyfta utsatta områden genom att bland annat arbeta med brottsförebyggande åtgärder, ser Rikard som positivt ur Fastighetsägarnas perspektiv. – Det satsat idag öronmärkta pengar till olika typer av projekt vilket är bra. Dessa insatser vinner alla på, menar Rikard. – Det är viktigt att man är på det klara med vad det är man vill uppnå innan man börjar investera i olika produkter och tjänster också när det handlar om säkerhet. Ofta handlar det om att flera olika insatser måste göras parallellt i de olika disciplinerna, avslutar Rikard.

FAKTA Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. I uppdraget ligger att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i Sverige – en förutsättning för att bostads- och lokalmarknaden ska kunna utvecklas. Tillsammans med sina medlemmar skapar Fastighetsägarna förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden. Fastighetsägarna är en rikstäckande organisation med stark lokal förankring. De har kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Medlemmarna består av cirka 15 000 fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. Fastighetsägarna består av Fastighetsägarna Sverige och fyra regioner: GFR, MittNord, Syd och Stockholm med förvaltningsbolaget Fastighetsägarna Service. Storleken och den geografiska spridningen är styrkan. Här finns kraft och möjlighet att driva viktiga och övergripande frågor för fastighetsbranschen både lokalt, regionalt och i den nationella samhällsdebatten. 150 års erfarenhet ger en unik kunskap om branschen. Fastighetsägarna arbetar långsiktigt för ett hållbart samhälle. Man arbetar med frågor som påverkar branschens förutsättning inom framförallt tre områden; En väl fungerande fastighetsmarknad, stadsutveckling och regional tillväxt samt just hållbarhet.

40 år inom teknisk förvaltning och fastighetsskötsel med fokus på Storstockholm! Ingen kund är för liten eller för stor för oss. Idag arbetar vi med privata fastighetsägare och brf:er. Vi har nära samarbeten med angränsande verksamheter. Vi erbjuder välutbildad personal, auktoriserade montörer inom Säker Vatten samt Heta Arbeten. Skräddarsydda avtal efter era önskemål. Vi är medlemmar i Almega och FE. Vad som än händer – med oss är ni i trygga händer!

Här kommer lite info : Vi är ett renodlat företag inom teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Vi har varit i drift sedan 1982 med fokus på Storstockholm. Skulle det vara intressant att byta eller skaffa en leverantör på dessa tjänster så var inte blyga att höra av er. Ingen kund är för liten eller stor för oss. Vi skräddarsyr avtalen

Tel: 08-657 90 90 • www.fss.se STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 29


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

30 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Enkelt, säkert och kostnadseffektivt

ETT LÅSSYSTEM FÖR ALLA Inbjudande takterrass, gårdsodling, bastu, gemenskap … absolut! Men först ett användarvänligt, säkert och kostnadseffektivt låssystem! Grundbulten i all välutvecklad fastighetsförvaltning. iLOQ är ett för fastighetsägare, förvaltare och boende lätthanterligt låssystem med långsiktigt konkurrenskraftig kostnad. Alltid med siktet inställt på enklast möjliga passering och nyckelhantering. AV THOMAS ANDERSSON

DEN SENASTE versionen av låssystemet iLOQ – iLOQ S5 – drar maximal nytta av digitaliseringens möjligheter. Vilket bland annat betyder att nycklarna har en mycket utvecklad kryptering som inte går att kopiera. Av olika anledningar försvunna nycklar kan till låg kostnad snabbt tas bort från systemet och ersättas med nya. Utan att existerande lås, cylindrar och övriga nycklar behöver bytas. En händelselogg med uppgifter om upplåsningsförsök som gör det möjligt att spåra missbruk av gemensamma utrymmen är ett

annat plusvärde i ett modernt låssystem för en utvecklad fastighetsförvaltning. Att de i alla lägen fungerande låsen i iLOQ-systemet varken kräver batterier eller anslutning till elnätet är förstås också en given fördel. Det här är lätt att förstå! Men fördelarna med ett låssystem som iLOQ illustreras nog ändå bäst med några exempel hämtade direkt från verkligheten.

FÖRSVUNNA NYCKLAR Ta Brf Göteborgshus 17 med sina 16

fastigheter i Göteborgsområdet Ruddalen. Vid ett inbrott i föreningslokalen för ett par år sedan försvann väldigt många huvudnycklar. Förluster med stora konsekvenser som gjorde det aktuellt att titta på helt nya låssystem. Med fokus på säkra och smidiga nyckelsystem föll valet ganska snabbt på iLOQ:s system. – Tidigare hade jag 15 olika nycklar på min nyckelknippa att hålla rätt på. Idag har jag en nyckel att ansvara för, berättar bostadsrättsföreningens sekreterare Carina Berg. >> STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 31


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Nu går det även att boka bastun med det nya låssystemet och snart också tvättstugetider. Bytet till ett nytt låssystem gick snabbt och enkelt, intygar Carina Berg. – Bara en sådan sak som att slippa känna oro för nycklar som är på vift är skönt. En borttappad nyckel kan direkt avprogrammeras och så är den saken ur världen!

ILOQ SPÅRADE ”INBROTT” Ett annat exempel på en av iLOQ-nycklarnas många fördelar är ett uppbrutet fönster och ”inbrottet” som en tidigare avhyst lägenhetsinnehavare gjorde i sin gamla lägenhet i Brf Ministern i Jönköping. En händelse i ett renoverat tvåfamiljshus från 30-talet med numera sju mindre lägenheter. Hen påstod inne i lägenheten att det var föreningens ordförande som öppnat med huvudnyckeln. Något som snabbt kunde vederläggas med hjälp av information från 32 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

alla loggade nycklar i fastighetens nya iLOQsystem. Efter otrygghet i fastigheten och flera misslyckade låsbyten blev alltså iLOQ lösningen och en lyckad kostnadseffektiv investering på cirka 50 000 kronor. Pengar som föreningen till stor del fick tillbaka. Eftersom ”inbrottet” kunde spåras med hjälp av det nya låssystemet och kostnaden för byte av fönster ersättas i samband med försäljning av den aktuella lägenheten. – Vi är mer än nöjda med vårt nya låssystem och kan konstatera att du tjänar på att göra rätt val, konstaterar Brf Ministerns ordförande Jonas Nygren.

UNDERLÄTTADE STAMBYTE En annan bostadsrättsförening i Göteborg – Riksbyggens Brf

Ett användarvänligt, säkert och flexibelt låssystem för alla är ett måste i utvecklad fastighetsförvaltning. Bilder: iLOQ

Sagogången med 14 fastigheter från sent 1960-tal – hade ett gammalt utgånget låssystem där vem som helst kunde kopiera nycklarna. Då tipsade en annan Göteborgsförening i Riksbyggen om iLOQ:s nyckelsystem. Sagt och gjort! Det nya låssystemet var ”snabbt och smidigt” på plats för att också underlätta för hantverkarna i samband med ett sedan länge planerat stambyte.

BÄTTRE KONTROLL – Det absolut bästa med låssystemet från iLOQ är att vi nu kan ha fullständig kontroll över nycklarna. Att vi enkelt kan programmera nya nycklar samt spärra och blockera nycklar på vift är en stor fördel, tillägger ordförande Thomas Groth, Brf Sagogången.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

I Stockholm har Stockholmshem i stor utsträckning fortfarande traditionella låssystem i sina vanliga hyreslägenheter. Men i sina snart uppåt 900 studentlägenheter, med stor omsättning på hyresgäster, gick det allmännyttiga bostadsbolaget för några år sedan över till iLOQ:s låssystem. Med ett microchip, som går att programmera på olika sätt, upplevs systemet som smidigt, funktionellt och kompatibelt med andra passagesystem. Jan Berglund, låsansvarig med lång erfarenhet på Stockholmshem, är mer än nöjd. – På ett enkelt sätt spärrar du nycklar på villovägar och programmerar nya nycklar utan större kostnader. iLOQ har dessutom haft en jättebra uppbackning på alla sätt. Trevliga människor och jättebra service!

BRAND OCH NYA NYCKLAR Hos Brf Bryggaren i Umeå var en garagebrand bidragande orsak till byte av låssystem. Många hantverkare jobbade i garaget och ett

stort antal nycklar till föreningens 87 lägenheter i tre fastigheter var försvunna eller på tillfälliga villovägar. Något måste göras! Styrelsen tog då beslut om ett nytt låssystem och begärde in offerter. I en förening med hög genomsnittsålder valdes system med taggar kodlås bort. Brf Bryggaren ville ha ett enkelt nyckelsystem och valet föll därför på iLOQ. Föreningens nyckelansvarige Leif Elfving pekar på en rad fördelar. Exempelvis att det tidigare problemet med höga straffavgifter – och därför inte sällan obenägenhet att rapportera borttappade nyckar – nu är borta. – En borttappad nyckel spärras direkt och lika snabbt går det att göra en ny nyckel till en kostnad av 250 kronor. Samma sak gäller med upphittade nycklar. Det är bara att läsa av den digitalt och genast får du reda på vems den är och kan lämna tillbaka den till sin rättmätiga ägare, avslutar Leif Elfving, nyckelansvarig i Brf Bryggaren i Umeå.

I grunden för vårt byggande finns kraven i Miljöbyggnad och Sunda Hus. Sunda Hus kan ses som ett av verktygen för att kunna arbeta med Miljöbyggnad. Jag gillar det transparenta upplägget. /Karolina Brick, miljöchef, Riksbyggen Bild: Kari Kohvakka

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 33


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Humlegården har som ambition att samtliga fastigheter inom förvaltningsbeståndet ska miljöcertifieras, en andel som idag uppgår till hela 97 procent av lokalarean. Bild: Jonas Malmström

HUMLEGÅRDEN TAR NYA STEG

mot målet om att all finansiering ska vara grön 2021 I mitten av september lanserades ett nytt grönt ramverk. Nu har Humlegården emitterat 2 miljarder kronor i gröna obligationer med löptider på fem respektive sju år. Genom emissionen uppgår andelen grön finansiering till 83 procent. F I N A N S I E R I N G E N ska allokeras till projekt och tillgångar såsom gröna och energieffektiva byggnader, men också investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi. Humlegården har som ambition att samtliga fastigheter inom förvaltningsbeståndet ska miljöcertifieras, en andel som idag uppgår till hela 97 procent av lokalarean. Avseende nyproduktion är målsättningen att alla nya fastigheter ska certifieras enligt högsta möjliga miljöklass. 34 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

En förändring i det nya ramverket är att det omfattar alla de finansieringslösningar bolaget arbetar med idag. Humlegården har även inkluderat långsiktiga målsättningar – energianvändningen ska minska med 32 procent till år 2030 och Humlegården ska vara klimatneutrala senast år 2045. Genom ramverket kan såväl Humlegården som långivarna bidra i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. – Vår strävan mot 100 procent grön fi-

Mikael Andersson, finanschef på Humlegården. Bild: Jonas Malmström

nansiering är en central del i vårt hållbarhetsarbete. Vi ser att vi kan bidra aktivt både genom vårt sätt att förvalta våra befintliga fastigheter och utveckla de platser där vi är verksamma, och genom att ha höga ambitioner i arbetet med nya byggnader. Sedan den första emissionen genomfördes 2017 har vi nu uppnått en andel om 83 procent, och jag har mycket goda förhoppningar om att vi ska nå vår målsättning om att all finansiering ska vara grön senast år 2021, säger Mikael Andersson, finanschef på Humlegården.


DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN EVVA SCANDINAVIA

Digitala AirKey revolutionerar lösningar för passersystem Med över 100 år på nacken är Evva Scandinavia det självklara valet när det gäller mekaniska och elektroniska låsoch säkerhetslösningar. Med sitt banbrytande, elektroniska låssystem AirKey öppnar nu Evva dörren för en helt ny trend inom säkerhetsteknik. Sedan Evva startades i Österrike 1919, har företaget hållit fast vid sina grundläggande principer om innovation och kvalitet; detta har resulterat i flera innovativa produkter, däribland det elektroniska låssystemet Airkey. – AirKey gör din vardag enklare; du kan enkelt låsa upp dörrar med din mobil, skicka nycklar via sms och enkelt organisera hela ditt låssystem. På så sätt får du maximal frihet och säkerhet både på jobbet eller i bostaden, konstaterar Anders Karlemark, vd för Evva Scandinavia. Kräver ej fysisk närvaro AirKey passar i alla nuvarande, modulära, mekaniska system. Det enda som behövs förutom cylindern är en mobiltelefon och en kostnadsfri app. Användaren behöver inte vara fysiskt närvarande för att bli tilldelad behörighet. • Detta sparar både tid och pengar, och det går lika enkelt att ta bort behörigheten • Administrera behörigheterna i vårt kostnadsfria webbaserade system

FAKTA

Fördelar m

ed AirKey: Skicka nyc klar till smarttele foner onlin e Gratis app och online admin. För små o ch stora ti llträdessystem Kvalité och datasäkerh et från EVVA

ett integrerat element för säker datalagring. AirKey ersätter utan ingrepp den mekaniska cylindern i dörren, vilket medför en låg installationskostnad och initialkostnad. – Systemet kräver inget datanätverk eller elektrisk låsning och har heller inga årliga licensavgifter vilket gör driftkostnaden är mycket låg. Allt som allt ligger kostnaden på runt en tredjedel av ett konventionellt passersystem. Här finns mycket pengar att spara, avslutar Anders.

• Airkey är den perfekta lösningen för mobila tjänster till målgrupper såsom sjukvårdspersonal, underhållstekniker eller hemtjänst Mycket låga kostnader Cylindrarna är godkända enligt Svensk standard SSF3522, för användning både inne och utomhus och har säkerhetsfunktioner, bland annat borrskydd samt

www.evva.com/se-sv


POSTTIDNING B Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm

Digitala Digitala revolutionen

revolutionen & Digitala

Har ni funderat på att byta låssystem?

&Låssystem Digitala Låssystem Vilka av följande funktioner är viktiga för er vid

Har nilåssystem funderat på att byta låssystem? Digitala har revolutionerat säkerhetsmarknaden, och det öppnar upp Digitala låssystem har revolutionerat möjligheterna att anpassa låssystemet efter säkerhetsmarknaden, och det öppnar upp användarens behov. möjligheterna att anpassa låssystemet efter användarens behov.

val av låssystem?

Vilka av följande funktioner är viktiga för er vid nycklar spärrar förlorade nycklar i alla val av Alla låssystem?

Ja

Nej

Ja

Nej

Nycklar ska vara starkt kopieringsskyddade. låscylindrar.

Ja

Nej Nej

Låscylindrar ska uppfylla försäkringskrav.

Ja

Nej

Nycklar ska vara starkt kopieringsskyddade.

Ja

Nej

låscylindrar.

Låscylindrar ska uppfylla försäkringskrav. Alla nycklar spärrar förlorade nycklar i alla

Ekonomi

Säkerhet

Säkerhet

Låssystemet ska ha en bra totalekonomi. Nycklar

Ja

Nej

och låscylindrar utan batterier.

Ja

Nej

Inte behöva byta låssystem vid förlorade nycklar.

Ja

Nej

Låssystemet ska ha en bra totalekonomi. Nycklar

Ekonomi

Möjlighet att använda mobiltelefon för att öppna vissa lås.

Ja

Nej

Kunna läsa logg på nycklar eller låscylindrar.

Ja

Nej

Nycklarnas funktionmobiltelefon ska kunna tidsstyras. Möjlighet att använda för att

Ja

Nej

öppna vissa lås.

Ja

Nej

Kunna läsa logg på nycklar eller låscylindrar.

Ja

Nej

Ja

Nej

Nycklarnas funktion ska kunna tidsstyras.

Miljö

Ja

Nej

och låscylindrar utan batterier.

Ja

Nej

Inte behöva byta låssystem vid förlorade nycklar.

Ja

Nej

Bekvämlighet

Bekvämlighet

Digitalt låssystem utan batteriavfall.

Ja

Aktivera spärrade nycklar för att minska avfall.

Ja

Nej

Minskade resor genom att fjärraktivera nycklar.

Ja

Nej

Digitalt låssystem utan batteriavfall.

Miljö

Aktivera spärrade nycklar för fören att minska avfall. Digitala låssystem från iLOQ har naturligtvis mycket mer att erbjuda optimal funktion i ErMinskade verksamhet. resor genom att fjärraktivera nycklar.

Vi på iLOQ förklarar gärna mer. Tel. 08-650 7200

Digitala låssystem från iLOQ har naturligtvis mycket mer att erbjuda för en www.iLOQ.com optimal funktion i Er verksamhet. En miljövänligt lösning

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej