Svensk Byggtidning 6/2022

Page 1

– för hållbar och prisvärd energi Nr 6_2022 ENERGIEFFEKTIVISERINGSFÖRETAGEN DEBATT Stirra inte bara på elräkningen – satsa på energieffektivisering EEF GRÄNBYSTADEN har både stadspuls och natur UPPHANDLINGSCENTRAL på nätet hjälper privata fastighetsägare och BRF:er att energieffektivisera SJÄLEVADS KYRKA RENOVERAS Onödig el och skyddsrum FASTIGHETSÄGARNAS FOKUS Alla talar om SMARTA BYGGNADER

THOMAS BETONG

THOMAS BETONG

– för ständiga klimatförbättringar

– för ständiga klimatförbättringar

Eftersom betong ofta svarar för stor del av en byggnads klimatpåverkan måste ansträngningar göras för att dels slimma betongkonstruktionerna, dels välja betong med lägre klimatavtryck. Thomas Betong är en pionjär när det handlar om klimatförbättrad betong.

Eftersom betong ofta svarar för stor del av en byggnads klimatpåverkan måste ansträngningar göras för att dels slimma betongkonstruktionerna, dels välja betong med lägre klimatavtryck. Thomas Betong är en pionjär när det handlar om klimatförbättrad betong.

REDAN 2012 KUNDE Thomas Betong erbjuda betong med lägre klimatpåverkan. Detta tack vare att bindemedlet cement delvis ersattes med en restprodukt, nämligen slagg (GGBS) från masugnar. Detta grundrecept används fortfarande. År 2016 lanserades konceptet Thomas Miljöstomme som är ett byggsystem för platsgjutna stommar med 30 procent lägre koldioxidavtryck.

Numera har Thomas Betong en hel serie med klimatförbättrade produkter. Alla standardprodukter kan faktiskt fås som Thomagrön med 10 procent koldioxidreducering, och en del av dem som Thomagrön Plus (upp till 50 procent Tillsammans med Forbo utvecklades Thomagolv Grön med 60 procent lägre avtryck. Företaget levererar inte enbart fabriksbetong, utan även prefab med varumärken som Thomaplatta Grön (plattbärlag) och Thomabalkong Grön.

– Under senare år ser vi accelererad efterfrågan på klimatförbättrad betong från både beställarsidan och entreprenörssidan, berättar Mats Karlsson, produktchef hos Thomas Betong.

I dag har företaget stort kunnande i miljöfrågor, livscykelanalyser och klimatkalkyler. Allt fler kunder har acceptans för klimatförbättrade produkter och vågar satsa.

För att kunna deklarera sina produkter har betongbranschen låtit IVL utveckla ett så kallat EPD-verktyg.

Nu kan Thomas Betong själva ta fram specifika EPD:er (Environmental Product Declarations). Dessa redovisar bland annat klimatpåverkan. Det går att ta fram EPD för vissa produkter, alternativt dotter-EPD för ett visst byggprojekt. Det senare är en tilläggstjänst till betongleveransen.

– Då kan entreprenören använda specifik data för betong och bland annat visa hur många kilogram koldioxidekvivalenter det blir per kubikmeter betong och per kvadratmeter bruttoarea i projektet, förklarar Mats Karlsson.

Skiljer sig då klimatförbättrad betong från traditionell betong i några andra avseenden? Porstrukturen är annorlunda, med större motståndskraft mot kemiska angrepp och kloridinträngning. Värmeutveckling under härdningen är lägre, vilket minskar kylbehovet i vissa fall. Klimatförbättrad betong passar inte minst för massiva konstruktioner såsom fundament och grunder. Fördelar med andra ord, däremot härdar betongen långsammare, så formrivningen kan behöva senareläggas.

I företagets tjänster ingår simulering av temperatur- och hållfasthetsförloppet. Då används ett särskilt simuleringsprogram,

som tar väderprognosen i beaktande. Dessutom går det att följa upp arbetet på plats med Digital hållfasthetsmätning.

Thomas Betong har medverkat i framtagningen av betongbranschens plan att 2023 halvera klimatpåverkan i husbyggnationer och att 2030 ha klimatneutral betong.

– Kontinuerligt så förbättrar vi alla inverkande faktorer. Och cementtillverkarna driver mot en process med netto noll koldioxid och leverantörerna av ballast jobbar också för att reducera utsläppen. Drivkraften för de här frågorna är betydligt större än för tio år sedan då vi började, avslutar Mats Karlsson, produktchef hos Thomas Betong.

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV THOMAS BETONG • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 25
www.thomasbetong.se
– Vi erbjuder allt stöd som kunderna kan tänka sig i klimatförbättringsarbetet, säger Mats Karlsson, produktchef hos Thomas Betong.
3 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV THOMAS BETONG

Steg som gör skillnad.

ST I L RENA ENT RÉ LÖSNI N GAR SEDAN 1944

Våra svensktillverkade entrémattor finns lite överallt – på hotell, i köpcentrum, bostadsrätter, arenor och museer. De skrapar, borstar, torkar och håller rent. Oavs ett vem du är eller vart du är på väg, s å hälsar våra produkter alltid dig välkommen. Upptäck våra entrémattor och tillbehör på k ab e-mattan.se

i stål
Häfla Bruk Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås 610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.
Produkter
från

LEDARE

ENERGIOMSTÄLLNINGEN

kräver att elmarknaden reformeras

EN NY RAPPORT från Energiforsk –Regelverken på elmarknaden behöver reformeras om Sverige ska klara energiomställningen. Incitamenten för investeringar i ny elproduktion behöver förtydligas, annars ökar risken för elavbrott och att elproduktionen inte byggs ut tillräckligt, enligt en ny rapport från Energiforsk. Det är avgörande att politiken snabbt tar fram långsiktiga och trovärdiga spelregler för hur elmarknaden ska organiseras och utformas. För att företag ska våga investera behöver de veta vad som kommer gälla de närmaste 10–20 åren. Bara då kan Sverige klara elektrifieringen och nå klimatmålen. Nya rapporten ”Framtidens elmarknadsdesign – utmaningar och möjligheter” visar att elmarknaden i grunden fungerar bra, men att den i vissa avseenden behöver reformeras. Rapporten sammanfattar och drar slutsatser av en rad studier av hur elmarknaden kan utformas för att bäst möta de snabba förändringar som sker på el- och energiområdet. Till exempel förväntas vindkraften fortsätta växa i snabb takt, vilket innebär ett

ökat behov av stödtjänster för att bibehålla frekvensen och stabiliteten i elsystemet. Elmarknaden fungerar på det stora hela som den ska, men vissa reformer behövs. Det saknas tillräckliga incitament för att få till stånd nödvändiga investeringar i olika typer av fossilfri elproduktion. Dessutom skulle man behöva en större effektreserv, det skulle förbättra Sveriges möjligheter att alltid ha tillgång till fossilfri el när och där den behövs. Omställningen av energisystemet sker i stor utsträckning på det lokala planet med mer förnybar energiproduktion, elektrifiering av fordonsflottan och flexibla resurser som lager och smarta styrsystem i fastigheter. Rapporten behandlar hur etableringen av lokala marknader kan bidra till att sådana resurser används på ett effektivt sätt. Elproduktionen i det framtida elsystemet kommer att variera mer än i dag. För att minska risken för elavbrott krävs både efterfrågeflexibilitet och att det finns toppkraft som kan producera el vid bristsituationer. För att få detta på plats behövs politiska styrsignaler där spelreglerna gäller över flera mandatperioder.

God läsning!

Jan Åström

Chefredaktör, Svensk Byggtidning

Vifirar50år! 1970-2020 Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor. www.kokscentrum.com För offert eller referenser kontakta någon av våra byggsäljare! Skåne och Halland Michael Ellerstrand Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se Robert Sjölander Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se Småland Tommy Leifsson Tel: 0733-695865 tommy.leifsson@elon.se Inget projekt är för stort eller för litet!

HYREX ÄR STÄLLNINGSFÖRETAGET MED ETT SÄKERHETSARBETE I VÄRLDSKLASS!

Utvecklingen inom ställningsbranschen går snabbt. Det kommer ständigt nya lösningar som gör montörernas arbete säkrare och mer effektivt. Hyrex har nu agerat piloter för en ny fallskyddsmetod.

Hyrex blev först i Sverige att testa ställningsleverantören Layhers nya modulära fallskyddssystem ”Layher AGS” på ett storskaligt projekt. Ställningen med den nya typen av fallskyddsräcken restes i området Kantorn i Uppsala

”Systemet monteras underifrån, vilket innebär att montören är fallskyddad hela tiden. Det innebär också att han eller hon kan arbeta utan sele och lina, som ändå inte förhindrar fall.”

Hyrex är ett seriöst ställningsföretag som aktivt söker efter den här typen av lösningar, samtidigt som vi jobbar oförtrutet med att attrahera kunder som vill ha säkra ställningar på sina arbetsplatser.

Välkommen att anlita oss!

Hyrex är marknadsledande i Stockholm och Uppsala gällande uthyrning och montering av ställningar, väderskydd, rullställningar och stängsel för byggindustri och infrastruktur. Med BKMA-certifikat och egen KMA-ingenjör, konstruktör samt säkerhetsinspektör garanteras maximal kompetens och högsta säkerhet för alla komplexa uppdrag som utförs dagligen.

HYREX ÄR EN DEL AV VESTUM AB • BKMA-CERTIFIERADE • STIB-AUKTORISERADE MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING SAMT BYGGFÖRETAGEN
Foto: Layher AB

PROJEKT

Optimistisk betongdag på Garnisonen

Ett säkrare energisystem under press

Snygga och hållbara valstugor – containrar från Containertjänst

HÅLLBART BYGGANDE

Norska Vestre har byggt miljövänligaste möbelfabriken

Hon jobbar på översta trappsteget

Hammarängen i Skellefteå Södra har BREEAM Infrastructure som mål

Ceequal byter namn till BREEAM Infrastructure

Trä 2022 – en kraftsamling kring framtidensråvara

Nationell samordning för klimatberäkningar

Ny vägledning ska minska klimatpåverkan vid renoveringar

HÅLLBAR ENERGI

40 EEF – för hållbar och prisvärd energi

EEF – ger möjlighet till auktorisation

Rejlers är auktoriserat – fördelar för båda parter

H2M Fastighetsdrift och förvaltning – energieffektivisering självklart 47 EnOff-modellen – enkelt för det offentliga att handla upp energieffektivisering 49 Lösningen på fastighetsbranschens stora utmaning 50 Bostadsrättsföreningar – tipsa varandra på Klimatknuffen! 51

Upphandlingscentral på nätet hjälper privata fastighetsägare och BRF:er att energieffektivisera

52 Småskalig el från Midsummer blir stor i EU

BETONG 56 Ja till kalkbrytning – en delseger för betongindustrin

VÅTRUM

Alfix satsar stort på svenska marknaden 59 Niklas Wennström vill se mindre slit och släng i betongbran-schen 62 GVK-kontroller bra samlingspunkt 63 Badrum med borrhål – ett minne blott

KYRKA

Våra kyrkor anpassas till 2000-talets livsmönster

Vackra Själevads kyrka har renoverats omsorgsfullt

Öja kyrka får nytt skiffertak

Ny årsring till Lunds Domkyrka

Målerifirma gjorde fynd

Tornet i Västlands kyrka renoveras

Fossilfritt krematorie på Kvibergs kyrkogård

Hagakyrkan i Borlänge får ny fräshör

FASTIGHETSUTVECKLING

Alla talar om smarta byggnader

Rätt värmekurva och tid spar fastighetsenergi

Vattenfelsbrytare mot vattenskador

F astighetsägare stoppade organiserad brottslighet

Onödig el och skyddsrum fastighetsägarnas fokus

Därför måste hissen framtidssäkras

Nedslående kontroller av offentlig nödbelysning

En timmes nödbelysning vid brand och elavbrott

6 LEDARE 8
10
INNEHÅLL
NYHETER 14 BOKTIPS 16 PERSONNYTT 18 NYA
22
24
26
28
30
32
33
34
36
38
42
44
45
58
64
68
70
72
73
74
76
78
80
111 68 124 30 40
82
82
84
86
88
89
89
INNE HÅLL
62

IDROTT & FRITID

Polargruppen Norr bygger padelgym på Porsön 91 Simhall i Filipstad med unik arbetsmiljölösning 92 Modernt gästcenter uppförs i Lofsdalen

SKOLA 93 Kreativ utemiljö och smarta bygglösningar i ny förskola 94 Äntligen byggs Ranagårdsskolan 95 I Lommas nya grundsärkola styr kommunen

96 MIS Hyllie – som en skola på Manhattan

97 Staffansgymnasiet moderniseras in- och utvändigt

VÅRD & OMSORG

98 Bulltofta gamla flygplats får nytt LSS-boende

99 Rättspsyk i Sundsvall ännu större

100 Betydelsefull utveckling av Skaraborgs sjukhus

102 Ranagårds äldreboende gör plats för husdjur

103 Befolkningsprognos och riksintresse formar äldreboende i Säter

BOSTAD

104 BRF Orangeriet blev Roslagens Riviera

106 Holmsjö – en Bullerby med eldsjälar

107 Viktigt lagarbete för Kungshuset

108 Åtta platsbyggda parhus för HSB Partille

109 Prefabricerade flerbostadshus byggs i Kungsbacka

110 Unikt bostadsområde med självförsörjning i åtanke

111 Askegården förmedlar gårdskänsla

112 Ekar naturfärger och havet inspirerar boendet The Oak

114 Miljötänk när bostadsområde växer fram i Anneberg

115 Kilen i Ronneby får sjuvånings modulhus i trä

116 Här krävs tänkande både innanför och utanför boxen

117 Stinsen byggs på gammal stationsmark

118 Ombyggda källare i Nykvarn blev smålägenheter

119 Ljus och holkar signum för flerbostadshus i Växjö

120 Sista Sjövikskvarteret på Liljeholmskajen byggs

121 Gränbystaden har både stadspuls och natur

122 Stadspark med humlegård lockar allmännyttan 123 Exklusivt boende vid Karlstads landmärke Stenbron 124 Blå Port pionjärprojekt med lågt klimatavtryck 125 Fler bostäder och förskola i Björkhagen

LAGER & LOGISTIK

126 NTEX nya terminal i Torslanda tar form

SOLEL

128 Solcellspark direktansluts till Åbro bryggeri

HOTELL

130 Eldigt hotell med kinesisk karaktär

HANDEL

Hedin Bil – tredje bilhallen i Alingsås

Lidl i 3D- fastighet nominerad till byggnadspris

Nytt handelsområde i Umeå

Norrtelje Porten komplett med nytt handelshus

Skanska bygger hållbart i Luleå

inte bara på elräkningen – satsa på energieffektivisering

Trycksak
– för
energi Nr 6_2022 ENERGIEFFEKTIVISERINGSFÖRETAGEN DEBATT Stirra inte bara på elräkningen – satsa på energieffektivisering EEF GRÄNBYSTADEN har både stadspuls och natur UPPHANDLINGSCENTRAL på nätet hjälper privata fastighetsägare och BRF:er att energieffektivisera SJÄLEVADS KYRKA RENOVERAS Onödig el och skyddsrum FASTIGHETSÄGARNAS FOKUS Alla talar om SMARTA BYGGNADER
3041 0417 SVANENMÄRKT
hållbar och prisvärd
90
136
138
REDAKTION ISSN 2000-8880 Nr 6w/2022 UTGIVARE: Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm BESÖKSADRESS: Sveavägen 159 VÄXEL: 08-501 08 710 ANSVARIG UTGIVARE, CHEFREDAKTÖR & PROJEKTLEDNING: Jan Åström jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK OCH BOKBINDERI: Exakta Print AB, Malmö 2022 OMSLAGSBILD: Modernt flerbostadshus som fastighets- och bostadskoncept. Bild: Nicholas Ahonen SVENSK BYGGTIDNING UTKOMMER SEX GÅNGER OM ÅRET. BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.svenskbyggtidning.se Facebook: @svenskbyggtidning.se www.issuu.com/b2bnyheter.se/stacks www.ocast.com/se/stordahd-kommunikation/ www.mynewsdesk.com/se/stordaahd-kommunikation-ab
131
132
133
134
KONTOR 135
VI BYGGER DEBATT
Stirra

JOHANNA KULLMAN blir ny förlagschef på Svensk Byggtjänst.

Den flerfaldigt prisade förläggaren kommer närmast från Norstedts förlag och har genom åren framgångsrikt skapat och drivit hundratals bokprojekt.

På Svensk Byggtjänst blir hon en del av en ny spännande utveckling där samhällsbyggnadssektorns kunskapsbehov för en hållbar omställning står i centrum.

BWH HOTEL GROUP INGÅR PARTNERSKAP

med CIC Hospitality kring att utveckla 30 Aiden-hotell

HEBA BLIR HELÄGARE TILL TERRASSEN I UPPSALA

HEBA BLIR NU 100-procentig ägare av 146 nyproducerade hyreslägenheter i Terrassen, Uppsala.

Det sker i och med att Heba köper ut fastigheten och fastighetsägande bolag från ett gemensamt ägt joint venture (JV) med Åke Sundvall.

Parterna har uppfört nyproduktion i två kvarter i attraktiva stadsdelen Rosendal. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 248 miljoner kronor.

BWH HOTEL GROUP har tecknat ett samarbetsavtal med hotelloperatören CIC Hospitality kring att öppna 30 hotell under kedjans nya varumärke Aiden.

CIC Hospitality är en av de ledande hotelloperatörerna i Skandinavien och driver i dagsläget 20 hotell i Skandinavien med ambitionen att växa kraftigt de kommande åren. En stor del av tillväxten kommer att ske genom att etablera hotell under varumärket Aiden på ett antal

orter med fokus på Norge och Danmark, något som man på BWH Hotel Group ser fram emot. – Vi är väldigt glada över samarbetet med CIC Hospitality. Vi har redan idag ett väl utvecklat partnerskap som vi ser fram emot att utveckla de kommande åren. Att tillsammans med CIC Hospitality lansera Aiden på den skandinaviska marknaden känns otroligt kul och spännande, säger Johan Michelson, CEO för BWH Hotel Group.

VÄSTSVENSKA RO-GRUPPEN OCH STADSPORTEN

satsar på fastighetsutveckling i gemensamt bolag

BYGG- OCH fastighetsaktörerna RO-Gruppen och Stadsporten, båda med bas i Borås, gör gemensam sak i det nya bolaget Meneo Properties.

WORLD ARCHITECTURE Festival (WAF) är väldens största arkitekturfestival och WAF Awards är branschens mest prestigefulla pristävling, med syfte att uppmärksamma arkitektonisk kvalitet från hela världen.

Sara Kulturhus har utsetts till årets bästa färdigställda kulturbyggnad. Läs mer på www.svenskbyggtidning.se

Tillsammans satsar man på långsiktig och hållbar fastighetsutveckling i nytt bolag, med fokus på att bygga framtidens mötesplatser.

– Som byggkoncern har RO-Gruppen haft en stabil tillväxtresa i 40 år. Nu väljer vi att satsa tillsammans med Stadsporten i en tid då andra växlar ner. Vi är ödmjuka inför tajmingen

och stundande lågkonjunktur, men tror fortsatt att projekt med fokus på lokalkännedom, hållbarhet och långsiktighet kommer vara en central del av samhällsutvecklingen, säger Pär Jorstadius, koncernchef för RO-Gruppen och styrelseordförande i Meneo Properties. Meneo betyder ny plats, ett namn som sammanfattar ambitionen att utveckla framtidens mötesplatser. Ett av Meneo Properties första projekt är bostadskvarteret Skogskullen i Alingsås.

BYGG
NYTT
WAF AWARDS TILL SARA KULTURHUS
t STIL HAGA EPOK ROYAL RAK OCH ELEGANT DESIGN NY FAVORIT i nyproduktion STORSÄLJAREN STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000 Aluminiumf önster med träbeklädd insida f rån Mar iannelund sedan 1982 0496-707 00 • www.leiab.se fåsmodellerALLAkan med dräneringdolda shål för 2+1 3-glaseller Läs om hur det ledande byggföretaget Lindbäcks tagit steget från traditionella metoder med måttband till att bli mer effektiva och självgående tack vare GNSS-utrustning från L5 Navigation Den nya generationen svenskutvecklade lösningar inom maskinstyrning och mätning, med fokus på användbarhet. Läs hela utvärderingen på www.l5navigation.se/kundberattelser/ ”Vi såg att vi kunde spara tid genom att själva sätta ut istället för att utgå med långband från referenspunkter eller ringa en utsättare. Det var främst VA typ brunnar och stick som vi hade i åtanke, men vi använder den till allt möjligt. På mitt nuvarande projekt har vi satt ut hela tomten med staven. Pergola, plattytor, granitkantsten, utrustning, planteringar, belysningsfundament, avluftningar osv.” Jens Ahlinder - Platschef Norr, Lindbäcks Bygg
www.l5navigation.se

FINJA BETONG LANSERAR beräknare för koldioxidbesparing

FINJA BETONG VILL inspirera till ett mer hållbart val av byggmaterial och lanserar nu ett nytt digitalt verktyg som beräknar koldioxidbesparingen vid val av en av företagets ECO-produkter.

I det digitala verktyget beräknas mängden koldioxid som sparas vid valet av en produkt i Finja Betongs ECO-linje i jämförelse med motsvarande produkt i övriga sortimentet.

Alla ECO-produkter har utvecklats för att

minska klimatavtrycket genom exempelvis optimering av bindemedel eller inbyggd kolsänka.

– Med det nya verktyget blir det enklare att välja sitt klimatavtryck. Vid valet av vårt nya lättklinkerblock, Murblock Bas ECO med inbyggd kolsänka, ser man direkt hur många kilo CO2e man sparar genom att välja detta block istället, säger Gull-Britt Jonasson, vd Finja Betong.

GE NYTT LIV ÅT GAMLA GOLV och spara såväl tid som pengar

ATT RENOVERA ett golv jämfört med att installera nytt är kostnads- och tidseffektivt samt bidrar till en betydande minskning av både koldioxidutsläpp och resurser.

Tack vare Bona Resilient Solution kunde fastighetsbolaget Collegium Park genomföra en effektiv renovering och erbjuda tidigare inflyttning för sin kund samtidigt som företaget uppfyllde sina högt ställda miljöambitioner.

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Av tidigare erfarenhet visste vi att golvrenovering är en både tids- och kostnadseffektiv metod, jämfört med ett omfattande golvbyte. Dessutom gjorde golvrenoveringen

Före och efter renovering.

att både underhåll och rengöring gick lättare, säger Erik Wass, fastighetsförvaltare på Collegium Park.

Större designfrihet när TECE lanserar PNEUMATISKA SPOLKNAPPAR

NU LANSERAR TECE spolknappar för pneumatisk, fjärrstyrd spolning.

Med enkel installation är TECEflushpoint spolknappen som ger ökad designfrihet till badrummet, eftersom den kan monteras helt fristående från cisternen.

Placeringen kan även underlätta vid exempelvis funktionshinder.

Pneumatik, eller lufttrycksteknik, är en vanligt förekommande spolteknik när extra komfort är önskvärd i badrummet – något som TECE tagit fasta på i utvecklingen av TECEflushpoint. Den pneumatiska spolknappen kan placeras fritt inom en radie av 1,7 meter från cisternen och är designad för att passa in i de flesta badrum.

BRAVIDA FINLAND

förvärvar

bolaget LVI-Press Oy

BRAVIDA FINLAND förvärvar vs- och ventilationsbolaget LVI-Press Oy och utökar därmed sin verksamhet till sydvästra Finland. Bolaget omsätter 3,7 miljoner euro och har cirka 20 anställda. LVI-Press Oy är verksamma inom vs och ventilation och erbjuder ett brett utbud av tjänster för både renoveringar och nya byggnader. Bolaget har kontor i Reso, utanför Åbo i Finland. Bravida tillträder som ägare den 1 januari 2023.

BYGG NYTT

Lås och Beslag

Från hela världen på ett ställe!

Ett lås eller beslag är visserligen en liten detalj i ett stort projekt. Men utan rätt produkt på plats, precis när du behöver den, är det en detalj som kan växa till ett stort problem. Vi på Göthes Industribeslag AB erbjuder ett heltäckande sortiment inom lås och beslag och vet hur viktigt det är med snabba leveranser och pålitlig service.

Vi har ett lika brett som djupt sortiment av lås och beslag från alla ledande varumärken. Allt hittar du i vår kompletta E-handel som sparar dig tid och är snäll mot miljön i samlade leveranser.

Allt är dock inte bara knapptryckningar, utan affärer görs mellan människor. Behöver du prata med oss, ring gärna. Vid tillfälle kommer vi gärna ut och besöker er på plats.

Vi tillhandahåller alla typer av; dörr-, fönsterbeslag, mekaniskaautomatiska dörrstängarfunktioner, utrymningsbeslag, mekaniska - elektroniska lås samt byggnadsbeslag. Vårt omfattande materialcentrum i Falun har mer än 10 000 olika lås- & beslagsartiklar i lager.

Huvudkontor: Box 1928, 791 19 Falun (Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun) Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Lager: Falun & Stockholm • Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25 order@gothes.se • gothes.se

BOK TIPS

ABK 09 i praktiken kan kort sammanfattas som samhällsbyggnadssektorns standardavtal för konsultuppdrag, där både konsulter och beställare behöver vara kunniga inom avtalets ramar.

Författarna Helena Dahlberg och Henrik Rosenqvist belyser avtalets viktigaste regleringar och kopplar det till ett verksamhetsperspektiv.

Det finns många faktorer som gör att det inte byggs för fler i Sverige.

I boken Bygg för fler! Agenda för bostadsbyggande, presenterar författarna Henrik Melkstam och Mikael Sjölund en agenda för effektivt bostadsbyggande med fokus på återvinning av kunskap, prefabricering, samarbete, digitalisering och nya affärsmodeller med den boendes önskemål i fokus.

I boken Puts – utseende, funktion, beständighet vill författaren Per Arne Ivarsson inspirera och visa på putsens möjligheter såväl för nybyggnad som restaurering.

Den här boken riktar sig först och främst till arkitekter, men även till byggnadsantikvarier, förvaltare och murare som söker en handbok som både inspirerar och visar på putsens möjligheter.

Här är de nominerade till samhällsbyggnadssektorns ÅRETS BOK 2022

Återbruk av byggmaterial

Det är uppenbart att det finns ett behov av mer information och förståelse för hur man kan återanvända byggnadsmaterial.

Författarna Martina Strand Nylén och Johanna Åfreds fyller denna lucka genom att ge en analys av den nuvarande situationen, diskutera hinder och lösningar för återanvändning och beskriva materialens potential genom att presentera goda exempel på inspirerande återanvändningsprojekt.

Fyra böcker har nominerats till Svensk Byggtjänsts tävling Årets Bok 2022. Syftet med tävlingen är att lyfta fram nya böcker som fyller en viktig kunskapslucka och har långsiktig bäring för samhällsbyggnadssektorn. Vinnaren koras i januari 2023 av en extern jury.

TILL ÅRETS BOK nomineras ett antal böcker som Svensk Byggtjänst givit ut under det gångna året.

År 2022 har fyra böcker inom skilda områden nominerats till priset, det handlar om allt från återbruk av byggmaterial till puts och standardavtal.

En jury med representanter från olika delar av sektorn väljer därefter ut Årets Bok bland de nominerade böckerna.

För att en bok ska bli nomi-

nerad till Svensk Byggtjänsts tävling Årets Bok behöver den uppfylla ett antal kriterier.

Boken ska fylla en kunskapslucka, all information ska vara pedagogiskt presenterad och den ska ha långsiktig betydelse för samhällsbyggnadssektorn.

– Med Årets Bok vill vi på Svensk Byggtjänst uppmärksamma nya titlar som givits ut under året. Det är en spännande bredd bland årets nominerade böcker och det blir intressant att

se vilken av dem som kammar hem priset, säger Helen Strandgren, chef för produktområde Kunskap på Svensk Byggtjänst – där förlagsverksamheten ingår.

Juryn för Årets Bok 2022

Viktoria Edelman, advokat och delägare på AG Advokat som är inriktad mot arbetsrätt inom bygg- och fastighetsbranschen.

Lars Kaijser är informatör på

Svensk Byggtjänst och arbetar med kvartalsmässigt skräddarsydda och uppdaterade nyheter inom bevakningsområdet husbyggnad och förvaltning.

Herman Arfwedson är arkitekt SAR/MSA på arkitektbyrån Andersson Arfwedson.

Rikard Silverfur arbetar som chef för utveckling & hållbarhet på branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige.

ABK 09 i praktiken Bygg för fler! Agenda för bostadsbyggande Puts – utseende, funktion, beständighet

FÅ ORDNING PÅ DIN KLIMATDEKLARATION

Kravet på klimatdeklaration innebär att du måste ha bättre koll på de byggmaterial som används när du bygger nytt. I SundaHus databas med över 240.000 artiklar finns den information du behöver.

På vårt webbinarium lär du dig mer om hur du enkelt tar fram klimatrapporter – anmäl dig redan i dag på QR-koden ovan!

en del av

starka fokuset på hållbarhet och att verka i en bransch som fokuserar på just vatten. Vatten är grunden till så mycket i våra liv och vi tar det ofta för givet. Jag ser fram emot att dyka ner i denna för mig nya bransch, och bidra med kompetens och starkt engagemang i miljö och hållbarhet, säger Carolina Jaworski, ny kommunikationsansvarig, Uniwater.

EMMELIE SJÖGREN är Stena Fastigheter

Göteborgs nya fastighetschef med ansvar för bolagets fastigheter i centrala Göteborg, Kungsbacka, Askim och Mölndal.

Hon tillträdde sin nya tjänst den 1 december och ingår i Stena Fastigheter Göteborgs ledningsgrupp.

Emmelie Sjögren har under de senaste sex åren arbetat på Stena Fastigheter Göteborg i olika roller. Hon har bland annat arbetat som projektledare och fastighetsutvecklare samt varit engagerad i Stena Fastigheters affärsutvecklingsarbete.

Emmelie Sjögren är ny fastighetschef på Stena Fastigheter Uniwater anställer Carolina Jaworski som kommunikationsansvarig

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, växlar upp med ytterligare en nyckelkompetens på koncernnivå. Nu har Carolina Jaworski tillträtt som ny kommunikationsansvarig för Uniwater-koncernen.

– Det som lockar mig med tjänsten är det

SB har anställt Christer Zetterberg som ny arbetschef i Uppsala. Han blir därmed ansvarig för utvecklingen av JSB:s nya entreprenadavdelning i Uppsala.

Christer Zetterberg är ny arbetschef på JSB i Uppsala

JSB har anställt Christer Zetterberg som ny arbetschef i Uppsala. Han blir därmed ansvarig för utvecklingen av JSB:s nya entreprenadavdelning i Uppsala.

Christer började på JSB den 10 oktober 2022. Christer har en gedigen bakgrund i byggbranschen inom olika roller och ledande befattningar, nu senast som regionchef på ByggPartner och som teknisk konsult via egna företaget Qproject AB.

– Med Christer får vi en erfaren och kompetent lagspelare. Hans breda kunskap, affärsmannaskap och kontaktnät kommer att skapa rätt förutsättningar för oss att lyckas i Uppsala, säger Fredrik Leo, vd på JSB.

Katarina

Styrelsen i Ecogain har utsett Katarina Walter till ny vd. Katarina kommer senast från roller som vd i Antrop och Wise Consulting. Med Katarina Walter får Ecogain en syftesdriven och kommunikativ vd med ett erkänt och framgångsrikt ledarskap, med erfarenhet från digital tjänsteutveckling och med ett fokus på att både göra goda affärer och att göra gott.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera Katarina Walter som ny vd. Katarina är helt rätt rekrytering i den fas där Ecogain är nu. Hon har erkänt fina meriter som ledare, och ett starkt hållbarhetsfokus. Jag ser verkligen fram mot att få arbeta med henne, säger Karin Andersson, styrelseordförande i Ecogain.

Anna Källström blir ny vd för Flodén Byggnads AB

Ny vd för Göteborgsbaserade Flodéns blir Anna Källström.

Hon kommer närmast från en ledande position på Wästbygg och är väletablerad i den västsvenska byggbranschen.

Anna Källström är utbildad civilingenjör och är idag Regionchef på Wästbygg.

Innan dess har hon arbetat på Skanska i 16 år, varav sju år som distriktschef för södra Älvsborg och Halland.

Hon kommer nu att leda ett framgångsrikt bolag som befinner sig i en stark utvecklingsfas.

Flodéns ingår i ByggPartnerGruppen, en byggkoncern med verksamhet i tre regioner i Sverige, men drivs under lokalt styre och ansvar.

PERSON NYTT
Walter blir vd för Ecogain
Emmelie Sjögren är Stena Fastigheter Göteborgs nya fastighetschef med ansvar för bolagets fastigheter i centrala Göteborg, Kungsbacka, Askim och Mölndal. Carolina Jaworski, ny kommunikationsansvarig, Uniwater. Bild: Örjan Svensson Katarina Walter, ny vd för Ecogain. Bild: Pernilla Pettersson Anna Källström tillträder som vd för Flodéns den 2 januari 2023.

Samhället står inför flera stora energiutmaningar - ökad elektrifiering, digitalisering och kapacitetsbrist i elnäten. Vi på Soltech Energy Solutions möter dessa utmaningar redan idag och kan erbjuda lösningar för alla typer av kunder, fastigheter och utmaningar. Tillsammans med våra kunder bygger och transformerar vi fastigheter till kostnadseffektiva elproducenter i den gröna omställningen.

Soltechkoncernen har helhetslösnigar inom sol, tak och plåt, fasader, elteknik, ladd och lagring.

Kontakta oss för att se hur ni kan vara med på hållbarhetsresan: sales@soltechenergy.com

www.soltechenergysolutions.se

Vi är samhällsbyggare som bidrar till en grön omställning
Solenergi, systemoptimering och lagring
Helhetslösningar för energisystem
Spetskompetens inom teknisk utveckling

CYKELFABRIKEN blir högteknologiskt centrum för life science

DET SVENSKA life science-bolaget Olink flyttar in i Cykelfabriken i Uppsala – en lokalhistorisk industribyggnad om 7 400 kvadratmeter. Ansvarig inredningsarkitekt för fastighetens omvandling från multi- till singletenant är Studio Stockholm Arkitektur och i gestaltningen står högteknologiska lösningar och mänskliga värden i fokus.

Uppsalabaserade bioteknikföretaget Olink Proteomics har växt kraftigt de senaste åren och planerar för fortsatt expansion framåt. Detta var anledningen till att man under år 2020 tog beslut om att etablera ett nytt gemensamt huvudkontor, jämfört med de sju olika adresser man tidigare suttit på. Studio Stockholm anlitades tidigt i processen som strategisk rådgivare med ansvar för fastighetens övergripande gestaltning.

När man nu presenterar det nya konceptet så är det med fokus på att spegla det innovativa, högteknologiska och mänskliga som utgör kärnan i Olinks verksamhet, samtidigt som det ska stötta visionen om ett Olink –såväl nationellt, som globalt.

– Olink är ett otroligt spännande bolag och en viktig arbetsgivare för det lokala näringslivet. Att såväl strategiskt som praktisk få tolka hur framtidens life science tar sig uttryck i den fysiska miljön känns därför som ett lika delar roligt som viktigt uppdrag, säger Karolina Nyström, ansvarig inredningsarkitekt på Studio Stockholm.

De nya lokalerna ska inrymma både laboratorium och kontorsplatser. För att skapa ett mer omfattande ljusinsläpp

kommer den djupa huskroppen att öppnas upp mellan de fyra våningarna och göra plats för ett atrium som agerar byggnadens primära vertikala kommunikationsstråk. Interiört kommer bjälklagen i betong att slipas och samsas med varma träpaneler samt rostfri plåt som agerar laboratoriereferens.

Exteriört kommer en tydlig entré att tillskapas samtidigt som håltag görs i den slutna huskroppen för att förbättra dagsljusinsläpp och möjliggöra en transformation av den gamla fabriken till en samtida arbetsplats.

– Det här är ett stort och viktigt steg för såväl vår affär som vår kultur. Vår globala närvaro i en högteknologisk bransch betyder att vi behöver ett huvudkontor som skapar

bästa möjliga förutsättningar för både innovation och samarbete för att fortsätta ligga i framkant. Det blir en plats att fortsätta växa på – tillsammans, säger Jon Heimer, vd på Olink.

Cykelfabriken var under 1900-talets mitt norra Europas största cykeltillverkare, och fastighetens historiska attribut är också något Studio Stockholm har valt att förvalta i gestaltningen. Bland annat kommer man att återställa den takträdgård som tidigare återfunnits på översta våningsplanet och i den tidigare personalrestaurangen bevaras det befintliga marmorgolvet.

– Det finns något oerhört spännande i att ta sig an en fastighet som tidigare har huserat en lokal spjutspetsindustri, och som nu blir plats framtidens motsvarighet. Det är en fin båge mellan två industrier med stor betydelse för svensk export, om än med den skillnaden att innovationen då var cyklar medan den idag är proteinanalys, säger Karolina Nyström.

Inflytt för de drygt 450 medarbetarna är planerat till andra kvartalet 2023.

NYA PROJEKT

Har du koll på radonhalten?

Våra experter hjälper dig mäta radon på: • Arbetsplatser

• Bostäder & Lägenheter

• Persondosimetri

• Markradon

Ackrediterade analyser, ISO 17025 & 11665-4

Europas snabbaste svarstider, från 48 h

Fri tillgång till vår egen radonapp Skräddarsydda radonutbildningar och webbinarer

Eurofins Radon Testing Sweden AB

010-490 84 80, info.radon@eurofins.se www.radon.eurofins.se

Vi analyserar asbest – enkelt och snabbt!

Våra analyser ger snabbt svar på förekomst av:

• Asbest i material (ackrediterad)

• Asbest i damm

• Asbest i luft

Vi håller också utbildningar om du vill lära dig mer.

Jobbar du med rivning och sanering eller ska bygga om?

Enligt Arbetsmiljöverket ska du alltid ta ett asbestprov om du är osäker.

Din helhetsleverantör av inomhusmiljöanalyser!

Nyfiken på oss?

Hör av dig till vår tekniska support

010-490 82 50 eller info.pegasuslab@eurofins.se

Nytt mål nått för RENING AV PFAS

UNDER FYRA MÅNADER har cirka 50 000 kubikmeter lakvatten renats på kemikalien PFAS på kretsloppsanläggningen Högbytorp i Upplands-Bro. Bakom reningsprojektet står Chromafora, ett svenskt innovationsbolag inom Cleantech. Fortfarande återstår en hel del att rena men det räknar Chromafora med att klara. I nästa steg skalar företaget upp

I VATTEN

sin patenterade Selpaxt-teknik som renar nästan all PFAS11.

På miljöföretaget Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp behandlas över 1 700 000 ton avfall per år. Här hanteras bland annat förorenade jordar, oljehaltigt slam från biltvättar, organiskt material, PTP (papper, trä och plast) samt aska. Som ett resultat

av avfallshanteringen uppstår lakvatten, ofta innehållande metaller, salter och PFAS.

– Hur bra vi än är på att sortera och återvinna så kommer det alltid bli något kvar som vi inte vill ha in i det cirkulära flödet, som exempelvis PFAS. Trots att vi i dagsläget inte har något fastlagt riktvärde för PFAS i lakvatten att förhålla oss till anser vi att det

NYA PROJEKT
Chromaforas Selpaxt-teknik avgiftar lakvatten från miljö- och hälsofarliga PFAS.

NYA PROJEKT

är viktigt att göra vad vi kan för att minska eventuell spridning, säger Anders Hagevi, avdelningschef på Ragn-Sells Högbytorp.

Chromafora fick i uppdrag av Ragn-Sells att under perioden juni-september 2022 avskilja minst 40 procent PFAS11 ur lakvattnet. PFAS11 är summan av 11 vanliga varianter av PFAS, inklusive PFOS och PFOA, och används som referens för förekomst av PFAS i vatten.*

För att kunna behandla så stora volymer vatten på kort tid användes ett system med kol- och ultrafilter som hanterar cirka fem gånger större volym än Chromaforas tidigare anläggningar.

Chromafora har renat nära 50 000 kubikmeter lakvatten från PFAS11, vilket innebär att företaget under uppdragets gång behandlat cirka 500 kubikmeter per dag. Målet var 40 procents reduktion av PFAS11, medan det preliminära resultatet visar att den uppnådda reduktionen är drygt 45 procent.

– Det innebär att vi har överträffat målet med god marginal, något vi självklart är stolta över, säger Johan Seijmer, vd på Chromafora till Svensk Byggtidning.

Samtidigt är det en bit kvar för att rena fullt ut.

– 45 procent av PFAS11 är inte superbra men det är så långt man kommer med dagens teknik på ett sådant här komplext lakvatten utan att byta kol väldigt ofta. Den stora fördelen var att vi kunde upprätthålla en bra kapacitet genom kolfiltret genom en bra förbehandling i ultrafiltret.

Chromafora gjorde detta projekt med en kombination av ultrafilter och kolfilter. Nästa steg är att ersätta kolfiltret med

Chromafora är ett innovationsbolag inom cleantech med två unika tekniker baserade på patenterad kemi för vattenrening, Selmext och Selpaxt. Båda teknikerna går ut på att avgifta vatten från till exempel tungmetaller och PFAS och med hjälp av selektivitet minska avfallsmängderna. Processerna minskar även resursuttaget av flera kritiska råmaterial, då bland annat guld och andra värdemetaller kan utvinnas ur avfallet och recirkuleras.

företagets patenterade Selpaxt-teknik.

– Den har unikt bra egenskaper på att ta bort både långa men även korta PFAS-kedjor, som konventionell teknik inte klarar av men som är väldigt vanligt förekommande i till exempel lakvatten från deponier. Med Selpaxt hade avskiljningen sannolikt varit mer än 90 procent på detta vatten. Den tekniken håller vi nu på och skalar upp för att driftsätta i produktion.

PFAS är en samling av cirka 5 000 industriellt framställda ”evighetskemikalier” som inte bryts ner fullständigt i miljön. Ämnena – som ursprungligen kommer från bland annat brandskum, förpackningar, impregneringsmedel och hudkrämer – finns idag i dricksvatten och livsmedel och har i studier kopplats till hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer.

Johan Seijmer, vd på Chromafora är glad åt framsteget med rening av PFAS11 i Högbytorp i Upplands-Bro samtidigt som han medger att det inte är ”superbra” att så mycket återstår att rena. PFAS-rening av Högbytorps lakvatten.

OPTIMISTISK BETONGDAG

på Garnisonen

Ambitionen att minska betongens klimatpåverkan ser ut att lyckas med god marginal om man får tro branschen själv. Vi kan nå en cirkulär ekonomi och få fram klimatneutral betong i god tid innan år 2030 framgick på Betongdagen som arrangerades av Betongföreningen på Garnisonen i Stockholm nyligen. Kunskapen om ersättningsmaterial till alternativa bindemedel i processerna finns och forskningen har kommit långt.

– MOT BAKGRUND av att pimpsten användes redan på romartiden är det minst sagt konstigt om vi inte skulle kunna använda samma material i Sverige idag. Byggnader som står än idag och som de flesta känner till, bland andra Colosseum och Pantheon är delvis uppförda med vulkanaska från Pozzuoli. Vilka andra byggnadsmaterial kan uppvisa något liknande, sa Ingemar Löfgren, FoU chef på Thomas Concrete Group som hade en förhoppning om att företaget ska kunna leverera den första klimatförbättrade betongen, med lägre koldioxidavtryck, redan nästa år som varken gör avkall på kvalitet eller prestanda.

Parallellt med ett annat miljövinnande bindemedel i tillverkningen, kalcinerad lera, som stod på programmet hos Jesper Damtoft på Aalborg Portland, utvärderas även isländska puzzolaner av vulkaniskt ursprung inom den tyska cementjätten Heidelberg Cement.

Men regelverk och standarder behöver

uppdateras snabbare för att möjliggöra klimatomställningen.

– Vad som återstår är att implementera denna typ av bindemedel, naturliga puzzolaner av vulkansten, i den svenska betongstandarden, precis som man gjort i Storbritannien och Nordamerika, sa Marcus Peterson, Svensk Betong.

Textilarmerad betong med textil format i rutnät är idealiskt om man vill minska materialanvändningen radikalt på betongväggar eller fasadpaneler, redogjorde Natalie Williams Portal från forskningsinstitutet Rise.

Textilarmering hjälper till att öka hållbarheten genom att använda mindre material och används allt oftare för tunna betongfasadelement eller för förstärkning av skadat betongelement.

Textilen är i de flesta fall impregnerad med en polymer för att skydda fibrerna under produktionen och från att korrodera i den

alkaliska miljön och i vissa fall för att förbättra vidhäftning mellan textil och cementpasta.

– Vi måste tänka om och se rivningsobjekt som en resurs, där material och byggnadsdelar återbrukas i så stor omfattning som möjligt inom både ny- och ombyggnation, sa Anna Clara Ackebo, NCC, och redogjorde för ett projekt om återbruk av tunga byggnadsdelar. Kontentan i projektet var att, i stället för att se vilka delar i en rivningsbyggnad som kan tas tillvara i en ny byggnad, se om den gamla byggnaden kan bli den nya, att ta vara på så mycket som möjligt av hela konstruktionen.

Samir Ezmorrod och hans examensarbete om temperaturens inverkan på självuttorkningen hos klimatförbättrad betong, tog hem priset för bäst examensarbete, medan årets guldmedalj delades ut till professor Tang Lupin som utvecklat en testmetod,Rapid Chloride Migration, som mäter betongs motstånd mot kloridinträngning, en metod som tillämpats i många stora byggprojekt globalt.

22 Svensk Byggtidning BETONG
Kul att ses igen tyckte Oskar Högsta, säljare Pigmentec, Lars-Olof Eliasson, företagsledning Pigmentec och Mats Hellström, försäljningschef Cementa. Bild: Mikael Hedl

Hållbara tak sedan

1980.

Sedan 1980 har Lett-Tak designat och installerat hållbara taksystem, skräddarsydda efter kundens önskemål. Vi har 2000 års erfarenhet och våra mycket skickliga montörer monterar upp till 1 200 kvadratmeter tak per. dag. Vi har levererat totalt 8 miljoner kvadratmeter tak. Vi kan tak. kontakta oss för ditt nästa projekt. lett-tak.se

TAKSYSTEM FÖR HALLAR | KOMMERSIELLA BYGGNADER | UNDERVISNINGSBYGGNADER | BOSTADSPROJEKT | HÄLSOBYGGNADER
LE T T-TAK
lett-tak.se

ETT SÄKRARE ENERGISYSTEM

under press

Det svenska energisystemet genomgår just nu stora förändringar. Samhället elektrifieras, elproduktionen decentraliseras och mixen av produktionsslag förändras.

I KOMBINATION med att vårt elnät blir alltmer sammankopplat med andra länder och händelser i omvärlden, som den pågående invasionen av Ukraina, står vi inför nya utmaningar med att upprätthålla trygg elförsörjning.

Det framkom i början av december när näringslivsföreträdare, politiker och forskare diskuterade på Iva under temat, ”Ett säkrare energisystem” arrangerat av Ingrid Capacity och MW Group.

Khashayar Farmanbar har fått kalla handen när han bjudit in till blocköverskridande avtal om energiförsörjningen.

– Politiker måste sätta sig ned och komma överens, för det handlar inte längre om antingen kärnkraft eller vindkraft, sa han. Bild: Mikael Hedlund

– Norra tyskland har elöverskott men hela tyskland har jämna, höga priser och de slår mot Sverige, sa Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. Bild: Iva

24 Svensk Byggtidning ENERGISYSTEM
Hur kan Sverige som en del i den europeiska gemenskapen skapa bättre energisäkerhet i Europa, frågade Anna Kinberg Batra och Ibrahim Baylan, under ledning av dagens moderator, Freddy Jönsson. Bild: Iva
Tillverkning och montering av smideskonstruktioner & stålstommar Smidesarbeten vid nybyggnationer, renoveringar och tillbyggnationer Nu även robotsvetsning www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 VILL NI VE TA MER ? Namnlöst-2 1 2022-02-02 VI HJÄLPER FÖRE TAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING

SNYGGA OCH HÅLLBARA VALSTUGOR

– containrar från Containertjänst

På gator och torg har vi sett allt fler valstugor i form av containrar, i stället för Friggebodar och andra träkonstruktioner. Containrar är praktiska och enkla att hantera och transportera. En cirkulär mer hållbar lösning. När valkampanjen är över lämnas containrarna tillbaka och återgår till mer normala ”arbetsuppgifter”.

FÖRETAGET CONTAINERTJÄNST har gjort sig känt för stor innovationsförmåga. Man har utvecklat särskilda containrar i form av lagerbutikscontainrar och säkerhetscontainrar. Och företaget hyr ut exempelvis bygg- och förrådscontainer, kylcontainer och kioskcontainer. Det finns till och med en pizzacontainer.

– Under de senaste valen har partierna kunnat hyra valstugor baserade på 8- eller 10-fotscontainrar, berättar Thomas Johansson,

vd för Containertjänst. Vi är flexibla att utrusta dem helt enligt önskemål, med eller utan hyllor, valfritt lås, med eller utan dekor i form av folier.

– Containrar är miljömässigt mera hållbara än exempelvis Friggebodar. Containrar har lång livslängd och kan användas till många olika ändamål, medan Friggebodar och andra träkonstruktioner kan skadas under transport, i värsta fall rivs de när kampanjen är över. En container går många varv i kretslopp

och vår lösning är cirkulär och mer hållbar, menar Thomas Johansson.

Containrar blir allt mer accepterade för andra ändamål än som förråd för byggfirmor och liknande. Bilderna från årets valkampanj på torget i Jakobsbergs centrum talar för sig själva. En valstuga i plåt och med rejäla dörrar, rustad med information och möblerad är minst lika trevlig som något annat. Med undantag av ett politiskt parti använde alla en container som valstuga.

“Vi har använt containrar flera val i rad och fortsätter med det. Lösningen är mycket prisvärd och säker och det är smidigt att bara få den levererad.”

/Mikael Jämtsved, kommunalråd för Miljöpartiet i Järfälla kommun

“Containerlösningen är säkrare än vanliga valstugor som lätt blir utsatta för skadegörelse. Containrar har också bra förutsättningar att fungera som informationsbärare.”

/Agneta Dahlgren, valarbetare för Socialdemokraterna i Järfälla kommun

“En container ger bra skydd mot inbrott och risken för skadegörelse är mindre. Vi uppskattar enkelheten att få den levererad och ställd på plats och sedan att de hämtar den när kampanjen är över.”

/Jonathan Björniden, kommunalråd förLiberalerna i Järfälla kommun

“Det är en enkel lösning med fler fördelar. Smidigt att få valstugan på plats och också att få den härifrån. Vi behöver inte bygga något själva. En container är också säkrare och tryggare än en stuga i trä.”

/Dan Engstrand, valledare för Moderaterna i Järfälla kommun

“Vi tycker det är både praktiskt, säkert och kostnadseffektivt att hyra container, jämfört med andra lösningar för våra valstugor.”

/Mikael Rörseth, politisk sekreterare för Centerpartiet i Järfälla kommun

Valarbetare för Liberalerna. Mikael Jämtsved, kommunalråd för Miljöpartiet i Järfälla kommun. Valarbetare för Moderaterna. Mikael Rörseth, politisk sekreterare för Centerpartiet i Järfälla kommun.

Norska Vestre har byggt MILJÖVÄNLIGASTE MÖBELFABRIKEN

Norska Vestre har byggt MILJÖVÄNLIGASTE MÖBELFABRIKEN

Det norska företaget Vestre, som tillverkar stadsmöbler för utebruk, ville bygga världens mest miljövänliga fabrik. The Plus är namnet på fabriken som fått högsta miljöcertifiering och som rent av lyfts till en förstaplats i Business Norways lista över besöksmål!

Det norska företaget Vestre, som tillverkar stadsmöbler för utebruk, ville bygga världens mest miljövänliga fabrik. The Plus är namnet på fabriken som fått högsta miljöcertifiering och som rent av lyfts till en förstaplats i Business Norways lista över besöksmål!

THE PLUS ÄR DEN största investeringen i norsk möbelindustri på flera decennier och den stod färdig i början av 2022. Fabriken ligger mitt ute i skogen i orten Magnor strax innanför den norska gränsen nära värmländska Charlottenberg. Den är tänkt att bli ett globalt skyltfönster för hållbar och högeffektiv produktion. Och den är byggd i trä.

– The Plus står för formen på byggnaden, men signalerar också att vi vill något mer, Vi ville skapa ett litet spektakulärt signalprojekt, vara det goda exemplet, säger Vestres koncernchef Stefan Tjust, som medverkade vid konferensen Trä 2022.

– Vi hade målsättningen att bli det första industribygget i Norden enligt certifieringssystemet BREEAM Outstanding. Vi ville bevisa att det går att förena klimat, biologisk mångfald, lönsam arbetsplats och exportintäkter även från fastlandet i Norge. Vi ville

skapa ett arkitektoniskt mästerverk, ett utställningsfönster, en fossilfri fabrik med miljövänliga processer, självförsörjning med fossilfri energi och lokala material.

– Vi har kunnat pricka av alla våra ambitioner och vi ligger på 93 procent av möjliga BREEAM-poäng och det är 85 som är gränsen för outstanding, sa Stefan Tjust.

Fabriken är byggd med fyra vingar och en courtyard i mitten. Byggnaden har nära 900 solceller i kombination med gröna tak. Fabriken är ren och avskalad invändigt, där all el, ventilation och processutrustning finns bakom väggar och under golv. Ingen skog har avverkats längre än fem meter från fasaden.

– Byggarna hade litet synpunkter, men det gick bra. Vi ville bevara skogen som rekreationsområde.

Vestre arbetar aktivt med en rad av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Bland annat det som

talar om Ekosystem och biologisk mångfald. Om detta säger Stefan Tjust:

– Vi använder miljöcertifierat trävirke, huvudsakligen skandinaviskt trä från vad som förmodligen är världens mest hållbara skogsbruk.

28 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 55
Lokalen Wood factory är extremt avskalad och effektiv. Bild: Vestre Vd Stefan Tjust berättade vid konferensen i Bengtsfors om Vestres nya möbelfabrik i norska orten Magnor. Bild: Gösta Löfström En bild från ovan gör det tydligt varför möbelfabriken mitt ute i den norska skogen heter The Plus. Den väntas locka till fler företagsetableringar i orten Magnor och därtill bli en turistattraktion. Bild: Vestre En bild från ovan gör det tydligt varför möbelfabriken mitt ute i den norska skogen heter The Plus. Den väntas locka till fler företagsetableringar i orten Magnor och därtill bli en turistattraktion. Bild: Vestre

HÅVENT SERVICE AB RM BYGG AB

“Återbruk är en viktig del av klimatarbetet och vi vill jobba så högt upp som möjligt i avfallstrappan innan vi går in i materialåtervinning.”

HON JOBBAR PÅ ÖVERSTA TRAPPSTEGET

Innovationsprojektet Återhus, att bygga hus av hus, ska göra det möjligt att återbruka hus och ta vara på tunga byggnadsdelar som stommar och fasader av stål och betong, de mest resurskrävande och energiintensiva materialen inom byggande. – Återbruk är en viktig del av klimatarbetet och vi vill jobba så högt upp som möjligt i avfallstrappan, säger Anna Clara Ackebo, NCC.

TUNGA BYGGNADSDELAR som stommar och fasader av betong och stål kräver inte bara mycket energi vid framställning utan står också för en stor del av koldioxidutsläppen i byggsektorn samtidigt som materialen ofta har lång livstid kvar efter rivning. I innovationsprojektet Återhus, att bygga hus av hus, samverkar flera aktörer för att i ett antal pilotprojekt undersöka hur tunga byggnadsdelar som kan tas tillvara vid nybyggnation.

I Återhus tas innovativa, hållbara lösningar för återbruk fram i arbetspaket, testas och verifieras i fyra pilotobjekt i Solna och

Uppsala. I projekten ingår även att räkna på miljövinster och samhällsekonomiska vinster av återbrukade byggnadsdelar. Resultaten sammanställs till modeller, metoder och processer som ska stödja cirkulära materialoch produktflöden. Allt för att möjliggöra standardisering och uppskalning av återbruk av tunga byggnadsdelar från pilotprojekt till branschstandard.

Projektet är kopplat till drivkraften att göra någonting åt klimat- och resurshanteringen och vill enkelt uttryckt höja ambitionsnivån, från fokus på återbruk av inredning, undertak och liknande, som också är en viktig del

i klimatarbetet men är mer etablerat inom återbruk, till återbruk av tunga byggnadsdelar som har absolut störst klimatpåverkan. Återhusprojektet ska bidra till hela bygg- och fastighetsbranschens omställning att arbete med cirkulära material- och varuflöden. En bred samverkan inom branschen är en nyckel till att lyckas med omställningen, heter det.

NCC är en av aktörerna i Återhus som arbetar med byggpilotprojektet ”Yrket fyra”, ett rivningsobjekt i Solna, där företaget bokstavligt gått till botten med vad som kan återbrukas från en kontorsbyggnad. Arbetet är i projekteringsstadiet och NCC har gjort

30 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE

en återbruksinventering över vad som går att återanvända i byggnaden och väljer att fokusera på HDF bjälklag för att se över möjligheten att återbruka dem.

– Pilotprojektets utmaning har varit att det inte finns underlag och ritningar. Men de pilotprojekt som finns med i Återhus är alla kontor från 1970- och 1980- talet där vi kan se att kvaliteten på det som byggdes så långt tillbaka som på 1970-talet är fullt tillräcklig för att demontera och använda på nytt, säger Anna Clara Ackebo, hållbarhetsspecialist på NCC.

Betong återvinns sedan länge, den rivs och återanvänds som fyllnadsmassa, men fortfarande måste energi läggas på att skapa ny betong ur ny råvara. Det är dags att gå vidare.

– Vi ska inte bara gång på gång plocka ut nytt material utan återbruka de produkter vi har och använda dem i den form de är när vi bygger nytt. Återbruk är en viktig del av klimatarbetet och vi vill jobba så högt upp som möjligt i avfallstrappan innan vi går in i materialåtervinning.

Dåliga på att återanvända

Hur mycket av en befintlig byggnad går då att återanvända?

– Det är komplext och varierar från hus till hus och beror på faktorer som förutsättningar, material, ålder med mera. I Sverige är vi ganska dåliga på att återanvända så här är det inte många procent, fortsätter Anna Clara Ackebo.

Diskussionen om återanvändning bli mer abstrakt. Vi lämnar samtalet om hur återbruk ska bli accepterat som en del i

cirkulärt byggande och går in på hur tunga byggnadsdelar ska kunna tillverkas för att demonteras och designas med tanke på att minska avfallet innan det ens uppkommer.

– Idag funderar vi över hur pågjutningar på prefabricerade element ska tas loss så lätt som möjligt. Att i framtiden bygga för att kunna demontera det vi bygger och att minska mängden material så att vi aldrig använder det, vore den allra mest klimatsmarta delen i det cirkulära byggandet. Det är intressant och något jag tror att vi kommer att få se mer av. Det har länge pratats i branschen om hur man i projekteringsskedet ska se över hur man ska bygga för att kunna demontera. Jag ser framför mig att man tänker till hur man bygger.

Lagring och transport av tunga byggnadsdelar som ska återanvändas är ett annat utmanande arbete för hela byggbranschen.

– Vårt rivningsprojekt och uppbyggnadsprojekt är på samma plats i Solna. Byggnaden ska demonteras och kanske behöver material lagerhållas däremellan, innan det används på nytt i en ny byggnad. Vi ser att man behöver fortsätta att arbeta med frågan var branschen ska förvara stora byggnadsdelar som inte kan flyttas direkt från plats A till plats B, från ett rivningsprojekt till ett byggnadsprojekt. Det är svårt.

– Men syftet med Återhusprojektet har varit att tänka tvärtom när det gäller återbruk. Idag när man bygger nytt så har man letat efter återbruk som ska matcha det nya som byggs. Vi har tvärtom utgått från demonteringsobjektet. Det här är det vi har. Vad kan vi bygga av det, tillägger Anna Clara.

Hittills har NCC:s projekt med återbruk visat sig vara fullt möjligt även om det bara befinner sig i ett projekteringsskede där aktörerna i projektet ser över utformning och detaljer.

När detaljplanen är klar går man vidare. Så småningom sker implementering och spridning till branschen men det är en bit fram i processen.

– Affärsmodellerna är ytterligare ett steg. Hur ska de se ut. Är det nya roller, nya sätt att hitta affärsideer. Vad som kommer i framtiden är svårt att se idag, avslutar Anna Clara Ackebo.

Syfte och mål

Projektet ’Återhus att bygga hus av hus’ ska möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar i en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi.

Projektet fokuserar på stomdelar och fasad av betong och stål för återbruk inom ny- och ombyggnation. Betong och stål är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har oftast lång livslängd kvar vid rivning. Om vi kan tillgängliggöra dessa resurser kan vi bidra till att minska avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av resurser från bygg- och fastighetsbranschen.

31 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE
Byggnaden ska demonteras och kanske behöver tunga byggnadsdelar lagerhållas innan de används på nytt. Bild: Ramboll

HAMMARÄNGEN I SKELLEFTEÅ SÖDRA

har BREEAM Infrastructure som mål

Efterfrågan på hållbara industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera, såväl som nya etableringar. Nu utvecklas Hammarängens industriområde för att möta det växande behovet.

DET NYA INDUSTRIOMRÅDET ligger väster om Burträskvägen, i direkt anslutning till Hammarängens befintliga industriområde och kommer att erbjuda tomter för företag inom framför allt logistik och transport, men även lagerverksamhet och lättare tillverkning.

Hammarängen Skellefteå Södra ska bidra till att utveckla hållbara logistiklösningar och smarta transportflöden. Produktionsfasen i projektet är uppdelad i två faser med start våren 2022 för att sedan pågå fram till hösten 2023. Den totala tomtytan är cirka 25 hektar, vilket betyder att det bör landa i ett 25-tal tomter på mellan 7 000 och 13 000 kvadratmeter.

Projektets mål under anläggningsfasen är en hållbarhetscertifiering enligt BREEAM INFRASTRUCTURE Design & Construction nivå Excellent. Tillträde till marken planeras till hösten 2022. Aktörer är Skellefteå kommun och Skanska.

32 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE
Målet med Hammarängen är att klara hållbarhetscertifiering enligt BREEAM INFRASTRUCTURE Design & Construction nivå Excellent.

CEEQUAL BYTER NAMN

till BREEAM Infrastructure

BRE:s certifieringsverktyg för hållbar infrastruktur och anläggning är ett av de största i sitt slag och har bytt namn från CEEQUAL till BREEAM Infrastructure.

BRE ÄR ETT BRITTISKT, världsledande forskningscenter inom byggnadsvetenskap. BREEAM Infrastructure har över 1 000 registrerade projekt i världen inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning samt offentliga miljöer. Certifieringen syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än de befintliga lagkraven inom hållbarhetsområdet för att på så sätt öka projektets hållbarhetsprestanda och bidra till klimatmålen.

Systemet är holistiskt ur hållbarhetssynpunkt. Indikatorerna i BREEAM Infrastructure är indelade i åtta kategorier: projektledning, resiliens, lokalsamhälle och intressenter, markanvändning och ekologi, landskapsutformning och kulturhistorisk miljö, föroreningar, resurser samt transporter.

I Sverige har verktyget använts sedan 2011, med ett 40-tal registrerade projekt såsom den pågående utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, motorvägsbron E4 över Rotebro, utbyggnad av ett driftområde på Arlanda samt marksaneringar.

Namnbytet skedde i oktober, och då lanserades också en BREEAM Infrastructure v.6 med mindre rättningar, och en ny version av BREEAM Infrastructure Term Contracts V6, vilket är en certifiering av befintlig infrastruktur.

Källa: SGBC

33 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE
SOM BETONG Cramo erbjuder ett brett sortiment av järnvaror för alla typer av bygg- och betongprojekt | Arlandastad | Bredden | Täby | Järfälla | Bromma | | Kungsholmen | Norrtull | Värtan | Södermalm | Nacka | | Huddinge | Länna | Nynäshamn | Du hittar Cramos butiker runt om i hela landet! BODSORTIMENT BORRAR BRAND/FÖRSTA HJÄLPEN EL ELVERKTYG FÖRNÖDENHETER HANDVERKTYG INFÄSTNING LYFT/SPÄNNBAND SKYDDSKLÄDER PETROLIUM/OLJA REDSKAP SÅGAR LIM/FOG/ANKARMASSA TORRBRUK TEJP MEJSLAR cramo se Stockholmsbutikerna:
HÅLLBART

FAKTA Arrangörer

TRÄ 2022

TRÄ 2022 en kraftsamling

– en kraftsamling kring framtidens råvara

kring framtidens råvara

* Bengtsfors kommun med 10 000 invånare, en av fem kommuner i Dalsland, där det privata näringslivet bland annat präglas av papperoch förpackningsindustri, jord- och skogsbruk.

* Kommunalförbundet Fyrbodal, inkluderande Fyrstad (Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil) samt Bohuslän och Dalsland, sammanlagt 14 kommuner.

Heldagskonferensen Trä 2022 i Bengtsfors i Dalsland handlade om trä som byggnadsmaterial med ledorden Hållbart, Cirkulärt, Gränslöst och Tillsammans. Den fokuserade på vad som kan hända i det kreativa mötet mellan automatiserad industriell produktion, hantverket och känslan för materialet trä.

Heldagskonferensen Trä 2022 i Bengtsfors i Dalsland handlade om trä som byggnadsmaterial med ledorden Hållbart, Cirkulärt, Gränslöst och Tillsammans. Den fokuserade på vad som kan hända i det kreativa mötet mellan automatiserad industriell produktion, hantverket och känslan för materialet trä.

– TRÄ, BYGG, MÖBEL och inredningsindustrin i Sverige och Norge befinner sig mitt i ett grönt skifte. Vi fokuserar på omställningen mot hållbar innovativ träproduktion, cirkulär produktutveckling och råvaran som alla pratar om, skogen. Den är välkänd, väl beprövad, uråldrig och ett framtidens material. Det säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun och spindeln i nätet för konferensen Trä 2022.

– Det är första gången vi arrangerar en sådan här konferens, ett sätt att sätta ner foten för vårt samarbete inom vårt redan starka skogliga företags- och kompetenskluster. Det är ett sätt att verka för ökad korsbefruktning mellan industri, hantverk och design i vårt område, mellan industrin

och den kreativa näringen. Det var ett medvetet val att arrangera en fysisk konferens, inte köra digitalt. Vi vill främja det kreativa mötet och ge möjligheter att skapa kontakter, bygga nätverk.

– Trä är ett av våra styrkeområden i Dalsland där vi har ett jättestarkt företags- och kompetenskluster inom skog, trä och bygg, allt som har med träfiber att göra. Och i Bengtsfors har vi i vår näringslivstrategi att främja tillverkning och vidareförädling. Över huvud taget är hela Västra Götalandsregionen, gränsregionen mot Norge och Värmland starka inom trä.

Dagen samlade totalt 130 personer från svenska och norska företag, branschorganisationer, science-parks, företagskluster, forskning, utveckling och utbildning.

* Innovatum Science Park i Trollhättan, som kraftsamlar kring industriell teknik för större och snabbare samhällsnytta genom att stötta startupföretag, driva utvecklingsprojekt, skapa nätverk och utveckla test- och demomiljöer.

* Paper Province, ett företagskluster inom skoglig bioekonomi med säte i Karlstad. Verksamheten koncentreras kring samverkan runt marknadsföring, kompetensförsörjning, projektutveckling och regional tillväxt. Organisationen ägs och drivs av cirka 90 medlemsföretag, från globala giganter till lokala leverantörer som representerar hela värdekedjan.

* Position Väst, samverkan mellan 17 västsvenska kommuner som underlättar företagsetableringar i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo.

* Tillverka i trä är ett nätverk av ett 30-tal parter från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin, som vill se en ökad tillverkning i trä och bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.

34 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 48
Representanter för Trä 2022, fr v Eivind Vogel-Rödin och Linda Bohlin Trajkovski från Innovatum Science Park, Sandra Sundbäck från Paper Province, Jeanette Lindh Svanqvist från Bengtsfors kommun, Ann Palmnäs från Position Väst och Karin Stenlund från Fyrbodals kommunalförbund. Bild: Gösta Löfström
AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel
54 50 | Fax 0523-478 74 | info@hfonstret.se
Fönster för generationer från H-Fönstret i Lysekil H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd Unik konstruktion! VisionPlus NITTONHUNDRASJUTTIOÅTTATILLTJUGOHUNDRAARTON High performance products Flexible solutions Fast delivery www.hrc-europe.com HRC T-headed bars:  CE-marking (ETA-08/00335)  Environmental Product Declaration (EPD)  BIM tools
H-Fönstret
0523-66
| www.hfonstret.se

NATIONELL SAMORDNING för klimatberäkningar

NATIONELL SAMORDNING för klimatberäkningar

Från 1 januari har det som bekant varit lagkrav på att göra klimatdeklaration för flertalet nybyggnationer. Därmed har branschen fått ett tvingande incitament från myndigheterna att göra klimatberäkningar. Ska byggentreprenörerna alltid lämna beräkningsuppdraget åt en konsult, eller själva lära sig klimatberäkna? Och vilka beräkningsverktyg behövs?

Från 1 januari har det som bekant varit lagkrav på att göra klimatdeklaration för flertalet nybyggnationer. Därmed har branschen fått ett tvingande incitament från myndigheterna att göra klimatberäkningar. Ska byggentreprenörerna alltid lämna beräkningsuppdraget åt en konsult, eller själva lära sig klimatberäkna? Och vilka beräkningsverktyg behövs?

I STOR UTSTRÄCKNING är det byggherrens och/eller entreprenörens ambition som avgör vilket verktyg som behövs. Glädjande nog har många aktörer ambitioner som överstiger lagkraven. Exempelvis att byggnaden ska sikta på att klara ett gränsvärde för växthusgasutsläpp. Att flera byggdelar än stomme, klimatskärm och icke-bärande innerväggar ska räknas in. Att hänsyn ska tas till husets hela livslängd, inte enbart modul A1–A5. Några aktörer har för vissa projekt ambitionen att byggnaden ska ha netto noll utsläpp.

Idag finns en rad lokala och regionala klimatinitiativ. LFM30 (Lokal Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030) är det främsta lokala initiativet.

Vi kan också nämna Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samt Klimatarena Stockholm. För hela landet finns ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn”.

Många beräkningsverktyg

För att klara lagkrav behöver man ett beräkningsverktyg som exempelvis Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM, som har använts i många av de initiativ som har gått före på marknaden. Idag finns det dessutom fler kommersiellt tillgängliga verktyg som One Click LCA, openLCA, GaBi och Prodikt. LFM30 har utvecklat en egen metodik – LFM30:s Metod Klimatbudget – som beaktar byggnadens hela livscykel. Dessutom

har vi beräkningsmodellen som används i SGBC:s certifieringssystem NollCO2.

– Idag är det otydligt vad som skiljer de olika beräkningsmetoderna åt, och därför behöver aktörerna vägledning. Dessutom behövs det en harmonisering av metoderna för att tydliggöra hur man som aktör i steg kan öka sin hållbarhetsambition, säger Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation.

Sustainable Innovation arbetar för att åstadkomma en nationell samordning. Man för dialog med de nämnda klimatinitiativen och dessutom med bland många andra Uppsala klimatprotokoll, Allmännyttans klimatinitiativ, Byggdialog Dalarna, Viable Cities och de kommuner som tecknar klimatkontrakt.

36 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 50

IVL Svenska Miljöinstitutet har arbetat och arbetar med flera utvecklingsprojekt gällande klimatarbete; projekt som stöds av bland andra SBUF och Stiftelsen IVL.

Ett antal mycket läsvärda rapporter har redan publicerats. ”Klimatberäkning av byggprojekt med mål att nå klimatneutralitet” är framtagen inom projekten ”Klimatberäknings-, affärs- och kompetensplattform för en klimatneutralbygg- & anläggningssektor i Malmö 2030” och ”Branschgemensam plattform för klimatberäkningar av klimatneutrala byggnader”.

Inom sistnämnda projekt togs det också fram vägledningen ”Minska klimatpåverkan i byggprojekt” som fokuserar på hur man höjer kunskapsnivån och beredskapen för att ställa klimatkrav brett inom sina verksamheter.

Publikationerna visar hur man jobbar med klimatberäkningar inom LFM30 och redovisar erfarenheter därifrån. Även om IVL tagit fram vägledningen genom arbete med LFM30 kan den användas för andra typer av klimatarbete såsom:

• Krav på klimatdeklaration

• Certifieringskrav

• Klimatkrav i upphandling

• Målsättningar kring klimatneutralitet

Tillsammans med Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och Stiftelsen IVL verkar IVL även för att samla branschen kring hur man ställer klimatkrav på ett kostnadseffektivt sätt så att det blir möjligt för alla aktörer att bidra. Inte bara de som har resurserna att vara föregångare.

Flera vägledningar och guider för klimatkrav vid både nyproduktion och renovering finns tillgängliga via länken: www.ivl.se/ projektwebbar/klimatkrav-till-rimlig-kostnad

– De regionala arenorna är jätteviktiga för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte, men det är samtidigt viktigt att vi får en sammanhållen kriterieutveckling som alla förstår hur man ska tillämpa och utvärdera så att vi får en effektiv affärsutveckling mot ett hållbart byggande i branschen, säger Jeanette Green, gruppchef på IVL.

Nationell samling

Flertalet av de entreprenörer som har lärt sig klimatberäkningar inom LFM30 är verksamma även utanför Malmö.

Motsvarande gäller aktörer inom de övriga lokala och regionala klimatinitiativen. Den utveckling av kunskap och verktyg som behöver åstadkommas är inte heller den geografiskt bunden. Därför behövs

något av en nationell samling för gemensam utveckling och spridning.

– Vi försöker nu skapa en plattform som blir något av ett nationellt paraply. Det gäller att hitta medel för och skapa en struktur för fortsatt gemensam utveckling samt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan de olika initiativen, säger Thomas Sundén.

För närvarande pågår ett SBUF-projekt som benämns ”Harmonisering av gemensamma klimatberäkningskriterier”. Det leds av Andreas Holmgren, tidigare Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, numera hos Treano Bygg AB. Projektet ska redovisas i mars nästa år.

Ett ytterligare SBUF-projekt pågår –”Regelbaserad klimatberäkning från BIMmodell” – där avsikten är att visa hur BIMmodeller bättre kan utnyttjas som datakällor till klimatberäkningar. Önskemålet är att skapa ett skalbart flöde för att klimatberäkna både enkla och komplexa byggprojekt från BIM-modeller, i projektens olika skeden.

Genom att dra nytta av en regelbaserad materialtolkning och i vissa fall använda artificiell intelligens hoppas man med projektet att bidra med nya metoder för att göra klimatberäkningar.

37 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se www.teknoware.se Kontakta oss: TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • Underhållsfritt • Garanterad funktion ned till -25 ˚C • Snabb återuppladdning • Mycket kostnadseffektiv • 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer • IP65 • Perfekt för tuffa miljöer NYHET STORDÅHD KOMMUNIKATION 51

Ny vägledning ska MINSKA KLIMATPÅVERKAN VID RENOVERINGAR

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renoveringar och ombyggnader. Fyra allmännyttiga bostadsbolag har deltagit som testpiloter i projektet.

– DE ALLMÄNNYTTIGA bostadsbolagen, som årligen gör inköp för 180 miljarder kronor varav mycket går till renovering och ombyggnad, har en unik möjlighet att vid användande av denna vägledning skapa betydande klimatnytta, säger Magnus Ulaner, klimat- och energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Åtta fastighetsägare – däribland Bostaden i Umeå, Helsingborgshem, Svenska Bostäder och Tjörns Bostads AB – har tillsammans med byggentreprenörer och konsulter deltagit som testpiloter i projektet. Varje pilotprojekt har genomfört klimatberäkningar för varsitt renoverings- eller ombyggnationsprojekt. Utifrån deras erfarenheter har sedan IVL Svenska Miljöinstitutet utarbetat en vägledning med tillhörande beräkningsanvisningar för att ställa upphandlingskrav kring klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.

– Kunskapsläget gällande klimatpåverkan från renovering och ombyggnation är betydligt lägre än för nybyggnation. Vi hoppas att denna vägledning ska höja kunskapen i branschen och att fler börjar ställa krav på klimatberäkningar även för denna typ av projekt, säger Åsa Thrysin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Deltagandet har gett oss en kunskapshöjning som kan utveckla oss i kommande ombyggnadsprojekt. Vi har lärt oss mycket av varandra i arbetsmöten med olika yrkesroller och aktörer, och vi har lärt oss av resultatmötena med de andra piloterna, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig hos Helsingborgshem.

Utöver byggprojektens initiala klimatpåverkan har även klimatpåverkan från driftenergin analyserats. En slutsats från projektet är att det är svårt att ställa krav på

detta, eftersom det finns många antaganden och osäkerheter i de analyserna.

– I dag finns det ingen samsyn kring val av klimatdata för el och fjärrvärme samt scenarier för hur klimatpåverkan från dessa utvecklas över tid. Gemensamma riktlinjer behövs för att kunna ställa krav på det, säger Åsa Thrysin.

Projektet fortsätter delvis under våren 2023 för att utveckla kriterier för grön finansiering av renoverings- och ombyggnationsprojekt. På så sätt vill man skapa incitament för branschen att skärpa sina åtgärder.

– De nya lånekriterier som nu utvecklas betonar både vikten av konkreta åtgärder och att använda upphandling som styrinstrument. För större ombyggnationsprojekt är avsikten att klimatkriterier ska användas vid tilldelning av anbud, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

38 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE

ALLA SKA HA RÅD ATT BO BRA

NYA

GENERATIONENS

KOMBOHUS ÄR

Sverige behöver bra bostäder som fler har råd att bo i. Hus som är enkla att beställa och förvalta. Det är här JSB, eller snarare våra konceptbostäder, kommer in i bilden. Bostäderna är standardiserade och industriellt producerade vilket ger fördelar som snabb igångsättning, kortare bygg- och ledtider, och sänkta kostnader. Samtidigt håller bostäderna en hög grundstandard och är lätta att trivas i.

REDO FÖR

AVROP

Sedan 2011 har vi varit en långsiktig partner till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. I juni 2020 tilldelades vi ett nytt ramavtal för kombohusen Bo Punkt och Bo Lamell, den nya generationens standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög flexibilitet och kvalitet.

Läs mer om JSB och våra kombohus på jsb.se

EEF

EEF

– för hållbar och prisvärd energi

– för hållbar och prisvärd energi

Visionen för Energieffektiviseringsföretagen (EFF) är att energin ska räcka till alla. Alla människor och företag ska ha tillgång till hållbar och prisvärd energi. Vi når dit med hjälp av energieffektivisering. EEF vill utveckla och säkerställa marknaden för energieffektivisering och vara en aktiv påverkanspart i samhället.

Visionen för Energieffektiviseringsföretagen (EFF) är att energin ska räcka till alla. Alla människor och företag ska ha tillgång till hållbar och prisvärd energi. Vi når dit med hjälp av energieffektivisering. EEF vill utveckla och säkerställa marknaden för energieffektivisering och vara en aktiv påverkanspart i samhället.

Energieffektiviseringsföretagen är en ideell intresseorganisation som samlar leverantörer och beställare av energitjänster och produkter. Som medlemmar i föreningen finns entreprenörer, industrier, branschorganisationer, föreningar, fastighetsägare, företag med flera. EEF har ett starkt engagemang att säkerställa ett förnybart energisystem, för klimatet, miljön och ekonomin.

Energieffektiviseringsföretagen fungerar som en länk mellan organisationens leverantörsmedlemmar och beställarmedlemmar. EEF har ett system för att kunna auktorisera medlemsföretag. Auktorisationen är framtagen för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen.

EEF utför även politiskt påverkansarbete, där innehållet i BBR är ett av fokusområdena. Organisationen bevakar också energieffektiviseringsfrågan i EU och internationellt. Här nämns bland annat EU:s energieffektiviserings- och byggnadsdirektiv.

EEF strävar också efter att öka sin ambition i samverkan med olika lärosäten, både universitet och yrkesutbildningar. Energieffektiviseringsföretagen vill ständigt uppdatera sina kunskaper och få tillgång till nya idéer. Ett ömsesidigt utbyte av kunskap inspirerar och bidrar samtidigt till att trygga återväxten i branschen.

För att nå den inledningsvis citerade visionen har EEF formulerat ett antal mål:

• Företag från alla branscher inom energieffektivisering, i hela Sverige, har kännedom om och deltar på lämpligt sätt i EEF:s arbete. EEF har plattformar där medlemsföretagen aktivt möts för att få synergier i form av utökade affärsmöjligheter och kunskapsöverföring, för kundernas bästa.

– Kunderna vänder sig i första hand till oss för oberoende och målgruppsanpassad information samt för att hitta kompetenta leverantörer, berättar Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen.

• Trovärdigheten för energieffektiviseringsbranschen är hög, främst genom EEF:s auktorisation av leverantörer.

• Kunderna vänder sig i första hand till EEF för oberoende och målgruppsanpassad information samt för att hitta kompetenta leverantörer.

• EEF har ett nära och väl utvecklat samarbete med akademier och yrkeshögskolor som

säkerställer kompetensnivåer och tillgång till välutbildad arbetskraft inom energieffektivisering.

• EEF är den mest erkända och trovärdiga aktören vid förändring av lagar och regler inom området energieffektivisering.

Energieffektiviseringsföretagen har också ett tänkvärt motto: ”Det är omodernt att slösa med energi – och dumt och dyrt”.

GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 27
40 Svensk Byggtidning HÅLLBAR ENERGI

Elitfönster Original Alu

Elitfönsters mest sålda fönster med utvändig aluminiumbeklädnad för minimalt underhåll och 30 års rötskyddsgaranti.

Bäst i test* i test efter test, efter test

Vi är Sveriges största fönstertillverkare. Våra fönster görs till stor del för hand, i Lenhovda och Vetlanda. Vi vinner tester i Råd & Rön, TeknikRåd och Bygghemma, och vi gör ständigt fler tester i vårt labb. Därför är det enkelt att ge upp till 30 års garanti. *Se testresultaten av Elitfönster Original på elitfonster.se/bastitest

Välj bland tolv standardkulörer på aluminium, utan pris tillägg.

EEF

– ger möjlighet till auktorisation

– ger möjlighet till auktorisation

Fastighetsägare som handlar upp teknisk förvaltning utgår i många fall från att utföraren även kommer att arbeta med inriktning på att spara energi och förbättra energiprestanda. Detta är oftast inte fallet, samtidigt som fastighetsägaren är angelägen att dra in på kilowattimmarna och sänka kostnaderna. Genom att upphandla en entreprenör som är auktoriserad av EEF får beställaren en garanti att entreprenören även behärskar energieffektivisering.

Fastighetsägare som handlar upp teknisk förvaltning utgår i många fall från att utföraren även kommer att arbeta med inriktning på att spara energi och förbättra energiprestanda. Detta är oftast inte fallet, samtidigt som fastighetsägaren är angelägen att dra in på kilowattimmarna och sänka kostnaderna. Genom att upphandla en entreprenör som är auktoriserad av EEF får beställaren en garanti att entreprenören även behärskar energieffektivisering.

– MÅNGA BESTÄLLARE tror att energidelen ingår när de köper teknisk förvaltning. I själva verket är det få förvaltningsföretag som klarar också energiområdet, berättar Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen.

Flertalet fastighetsägare tjänar på att en energikartläggning utförs, där användningen av energi jämförs med fastighetens behov av energi, och ser vad som kan sparas. Därefter kan förslag till åtgärder tas fram. Detta kan handla om allt från att trimma styrning-

en för bättre energiprestanda, till mindre eller större investeringar, som ny ventilation eller bättre fönster. I många fall går det att spara energi utan några kostnader eller investeringar.

Med målet att bland annat skapa trygghet

42 Svensk Byggtidning HÅLLBAR ENERGI GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 28
Många beställare tror att energidelen ingår när de köper teknisk förvaltning. I själva verket är det få förvaltningsföretag som klarar också energiområdet.
EEF

för både beställare och utförare, tog Energieffektiviseringsföretagen fram en möjlighet till auktorisation. Inledningsvis hämtade föreningen in förslag och önskemål från beställarsidan, bland annat genom en enkät.

– Deras önskemål låg till grund för att ta fram auktorisationen, fortsätter Lotta Bångens. Avsikten med denna är att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och för kundens bästa.

Auktoriserade företag är kompetenta för sina uppgifter, seriösa och trovärdiga. Med auktorisationen garanteras att jobben blir bra utförda och medger bättre energiprestanda.

Företag har möjlighet att bli auktoriserade inom följande områden:

• Energikartläggning

• Teknisk förvaltning – Energi

• Tryckluft

I den tekniska förvaltningen ska energikartläggning kunna ingå, denna kan utföras antingen av förvaltaren själv – när kompetens finns – eller av en konsult som anlitas.

EEF har funderingar på att senare ta med även andra tjänster och produktgrupper, exempelvis olika typer av installatörsföretag och produkter som belysning.

Säkerställning

Auktorisationen är uppbyggd av olika delar som ska se till att kvalitet och leveranstrygghet upprätthålls:

• Uppförandekod

• Checklista för att säkerställa att leverantör och kund har samma bild av arbetet som ska utföras (avtalsstöd)

• Redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget

• En nämnd, med personer från beställarsidan, som säkerställer kvaliteten i systemet

Om företaget inte uppfyller kraven vid ett utfört arbete kan beställaren ta hjälp av EEF för att medla. Företaget kan även anmälas och få en varning eller bli av med sin auktorisation.

Utbildning

Auktorisation kan utfärdas till företag som är medlemmar i EEF och som säljer produkter eller tjänster inom energieffektivisering. Det går att söka för ett eller flera av de nämnda tjänsteområdena.

Sökande företag måste se till att personal går en kurs hos EEF, som introduktion till auktorisationen. Detta kan gälla en eller flera ur personalen, i ledande ställning eller som utförare.

Kursen hålls i Stockholm eller på distans. Sedan är det företagets ansvar att internt utbilda sin personal i vad auktorisationen

innebär. Företagets tekniska kompetens ska finnas sedan tidigare och måste bevisas i ansökan.

– Auktorisationen är en möjlighet för er att visa att ni är ett trovärdigt, seriöst företag som besitter kompetens inom energieffektivisering, menar Lotta Bångens. När ni är auktoriserade hamnar ni överst i vårt företagssök och vi marknadsför även våra auktoriserade företag till beställare i andra sammanhang.

Kompetensen hos de auktoriserade företagen och kvaliteten hos de tjänster som utförs, upprätthålls dels genom företagens egen kvalitetssäkring, dels genom att kunder

som är missnöjda kan höra av sig till EEF och dels genom att auktorisationssystemets nämnd gör slumpmässiga kontroller för att se att allt efterlevs.

Med ett tryggt och kompetent energieffektiviseringsföretag är förutsättningarna mycket goda att spara energi och därmed reducera kostnader, och på köpet också få en bättre inomhusmiljön.

– Det allra bästa skulle sedan vara om de företag och fastighetsägare som får ekonomiskt stöd för energieffektiviseringsåtgärder, som villkor skulle ha att ett auktoriserat företag måste anlitas, avslutar Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen.

43 Svensk Byggtidning HÅLLBAR ENERGI GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 29
– Systemet med auktorisation gör att beställare och kund har lättare att kommunicera och att siffor och beräkningar tolkas på samma sätt av båda parter, säger Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen.

REJLERS ÄR AUKTORISERAT

REJLERS ÄR AUKTORISERAT

– fördelar för båda parter

– fördelar för båda parter

Rejlers Energiprojekt AB är ett av för närvarande fem företag som är auktoriserat för ”Teknisk förvaltning – energi”.

Rejlers Energiprojekt AB är ett av för närvarande fem företag som är auktoriserat för ”Teknisk förvaltning – energi”.

– VI HAR MYCKET lång erfarenhet av energifrågor och effektivisering, och med energikartläggning samt energipartneringprojekt tillhörande vår core business, berättar Mattias Almgren, projektledare och energiingenjör hos Rejlers. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som visar att vi är trovärdiga och har kompetensen. Auktorisationen är samtidigt en kanal som exponerar oss inför nya kunder.

I och med de checklistor och avtalsmallar som EEF har tagit fram, förenklas upphandlingar och kontraktsskrivningar. Det blir klart vad beställaren och utföraren har kommit överens om. Missförstånd undviks och allt går smidigare. De auktoriserade företagens personal får också ett mer likartat agerande gentemot kunderna.

För kunderna blir det enklare och säkrare att handla upp, något som annars kan vara svårt juridiskt. Dessutom är det inte alltid lätt att följa upp projekten. Kvaliteten på jobbet är säkrad och skulle kunden ändå bli missnöjd går det att vända sig direkt till EEF med klagomål.

– Och att auktorisation inom energieffektivisering överhuvudtaget finns väcker frågan hos många fastighetsägare. Flertalet tror att det ingår i den tekniska förvaltning de har avtal för, men det är mera sällan fallet. Energioptimering faller ibland mellan stolarna och man kan missa att även små åtgärder som att trimma systemen kan spara mycket, och utan att behöva investera i nya tekniska system eller lösningar, avslutar Mattias Almgren.

– Ibland kan fastighetsägarna missa att även små åtgärder som att trimma systemen kan spara mycket, berättar Mattias Almgren, projektledare och energiingenjör hos Rejlers.

44 Svensk Byggtidning HÅLLBAR ENERGI GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 30
Auktorisationen kan utfärdas till företag som säljer tjänster inom energieffektivisering. Bild: Rejlers

H2M – FASTIGHETSDRIFT OCH FÖRVALTNING

– energieffektivisering självklart

H2M är specialister inom fastighetsteknik med mycket stor bredd av tjänster, från tillsyn och skötsel av fastigheter, till rådgivning, analyser och förstudier. Den tekniska kompetensen omfattar både värme, ventilation, el och kylteknik. Nu blir tjänster inom energi och energioptimering allt viktigare för både kunderna och samhället.

PÅ PLATS I kundens fastighet arbetar husansvariga tekniker som sköter den dagliga fastighetsdriften och tillsynen. Husansvarige ser till att allt är som det ska, åtgärdar och justerar avvikelser. H2M erbjuder energistöd i alla sina avtal. Företagets Energigrupp hjälper till att samla in förbrukningsdata, flödesvärden och andra data, analysera dessa och göra en energiinventering med olika inriktning, men med huvudfokus att hitta enkla energitjuvar. Fastigheten kan termografernas för att upptäcka värmeläckage eller om kyla och värme produceras samtidigt. Återkommande energirevisioner kan utföras för att ge bra underlag till fastighetsägaren.

– Våra insatser lokalt i fastigheterna och arbetet i vår Energigrupp är bra komplement till varandra, säger företagets tekniska chef Jerry Park. Energigruppen kan ta fram rapporter och förslag till åtgärder. Det kan handla om justeringar på plats i ventilations- och uppvärmningssystem, trimningar av styrningen eller förslag till större eller mindre investeringar utifrån de underlag som plockats fram.

Då gäller det oftast inte byte av fönster eller tilläggsisolering, utan åtgärder i teknik och styrning, ibland enkla, ibland mer avancerade.

– Vi kan tillsätta en projektledare och ta fram kalkyler och förfrågningsunderlag som kunden får ta ställning till, fortsätter Jerry Park.

Om kunden saknar ett digitalt underhållssystem kan H2M hjälpa till med installation av ett system, och med drift- och underhållsplanering. H2M har även kompetens för digital övervakning och styrning, och kan

bland annat på att upprätthålla funktionerna hos varje ingående komponent och samtidigt trimma energisystemet i sin helhet, säger Jerry Park, teknisk chef hos H2M.

hjälpa kunden installera fastighetsautomation, inklusive felsökningsfunktioner och funktioner för larm, analyser och rapporter. Det kan handla om uppkopplade system som medger övervakning och styrning på distans.

– I sammanhanget vill jag betona att vi också har stor lokal närvaro genom våra husansvariga. Deras insatser är väldigt viktiga för att se till att fastigheterna har bra innemiljö och att energianvändningen optimeras. Husansvariga och uppkopplad fastighetsautomation kompletterar varandra och effektiviserar arbetet, säger Jerry Park.

– Och det är minst lika viktigt att förstå hela energisystemet på plats, som att göra energianalyser och beräkningar, fortsätter Jerry Park. Smärre justeringar i den befintliga utrustningen och styrningen kan förbättra mycket och bör alltid prövas som alternativ eller komplement till en investering.

Tack var energioptimering sparar kunden kilowattimmar och därmed också pengar. Rätt injusterade komponenter håller också längre och kostnader för reinvesteringar minskar. Kundens hyresgäster trivs bättre så de stannar längre och vakansgraden går ner. Driftnettot förbättras och utsläppen till miljön sjunker, vilket bidrar till övergripande miljömål och samhällsnytta.

H2M har cirka 200 anställda och är verksamma i Mälardalen och Östergötland. H2M har kompletta tjänster inom förvaltning och teknisk fastighetsdrift, inte minst energieffektivisering. Kunder är bl.a. Locum, Micasa, MTR, Solna stad och Lejonfastigheter.

www.h2m.se 45 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV H2M
– Energioptimering baseras

missa inga nyheter!

Botanisera bland alla våra magasin. Här kan du hålla koll på allt som händer inom bygg, industri, energi, infrastruktur, fastighet och samhällsbyggande. https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs

VI HJALPER DIG ATT FORBATTRA INOMHUSMILJON Allt fran friskluftsventiler till kompletta ventilationssystem med varmeatervinning

DRA NER ENERGIFÖRBRUKNINGEN OCH VATTENFÖRBRUKNINGEN

– spara miljonbelopp i vattenläckage varje år

I takt med att kraven på energieffektivisering skärps är det viktigt att se över energiförbrukning och vattenförbrukning i fastigheten.

VarmVattenCirkulation är en stor del av den.

KMVVC är en patenterad och tappvattencertifierad irör-lösning.

Irör innebär att VVCn installeras i den befintliga varmvattenstammen och därmed blir VVCn värmeisolerad.

Vi har monterat KMVVC i snart 10 år runt om i Sverige och ser fram emot många fler.

Läs mer om vår innovativa lösning på kmvvsbygg.se

Besök oss på fastighetsmässan i Stockholm 2023

Vi har bjudit in Roland Jonsson, senior energikonsult och f.d. energichef på HSB, att föreläsa på Scen 2 om effekten VVCi har på ekonomin och energibesparing. I vår monter P05, får du lära dig om hur man snabbt och enkelt ordnar till VVCn. Den 15 mars klockan 13:30

RA GENOM: • ma c esiktning r fo rlagga typ och omfattnin on • atgarder mot sava - som on -utbildning o ntera t hemkom ort.se 08 604 97 00 • 0500 45 97 00
BEKAtPA

En enklare modell för upphandling

1Avt al om inledande energik artläggning och föruts ättningar för framtida optioner

2En eller flera inledande energik artläggningar genomförs

3Därefter k an fler optioner genomföras ut an ytterligare upphandlingar

ENOFF-MODELLEN

ENOFF-MODELLEN

– enkelt

för

det offentliga att handla upp energieffektivisering

– enkelt för det offentliga att handla upp energieffektivisering

När kommuner och regioner handlar upp energieffektivisering för sina fastigheter kan det ibland handla om mycket omfattande upphandlingar, i andra fall om ett stort antal. Detta tillsammans med de vanliga kraven i LOU skapar tveksamhet och gör att renoveringar skjuts upp.

När kommuner och regioner handlar upp energieffektivisering för sina fastigheter kan det ibland handla om mycket omfattande upphandlingar, i andra fall om ett stort antal. Detta tillsammans med de vanliga kraven i LOU skapar tveksamhet och gör att renoveringar skjuts upp.

AV

DÄRFÖR HAR Energieffektiviseringsföretagen tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, SKR och Installatörsföretagen, arbetat fram en bättre upphandlingsmodell – EnOff. Detta har gjorts inom projektet ”Energieffektivisering i offentlig sektor” som har finansierats av bland annat EU, Energimyndigheten och Tillväxtverket.

EnOff tar ett helhetsgrepp på energieffektivisering och lönsamhet. EnOff är ett flexibelt sätt att handla upp på, och bygger på samverkan beställare-utförare och ett stegvist genomförande.

– Det går att handla upp lite eller ta allt på ett bräde. Och beställaren behöver inte

ta om upphandlingsproceduren från början, för varje ytterligare hus eller område, berättar Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen.

Så fungerar EnOff:

• Upphandlingen avser en inledande energikartläggning. Genomförandet av åtgärder och ytterligare energikartläggningar är optioner.

• I ett samverkansavtal slås det fast vilka förutsättningar som gäller för eventuella optioner – vinstprocent, timpris för nyckelpersoner m.m.

• Energikartläggning görs med fokus på långsiktig lönsamhet för hela åtgärdspaket, exempelvis med Totalmetodiken.

– Upphandlingen riktas främst på kompe-

tens hos anbudsgivarna. Det enda beställaren lovar att köpa när samarbetet sedan inleds är en energikartläggning på en fastighet, fortsätter Lotta Bångens. Oavsett hur det hela sedan utvecklas kan beställaren hoppa av och börja om upphandlingen och inleda samarbete med en annan entreprenör.

EnOff-modellen bygger annars på nära och långsiktig samverkan mellan beställare och utförare, med gemensam målbild, tydliga förutsättningar och öppenhet. Utföraren kan vara ett enskilt företag eller exempelvis ett lokalt konsortium med flera företag. Modellens stegvisa upplägg är betydelsefullt.

– Modellen underlättar beslutsprocessen,

47 Svensk Byggtidning HÅLLBAR ENERGI GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 31
>>

upphandling räcker. EnOff-modellen slår fast förutsättningarna för samarbetet (vinstprocent, timpris med mera) vilket ger möjlighet för ett långvarigt samarbete, även fast upphandlingen i första steget endast omfattar en första energikartläggning. Det behövs ingen färdig investeringsbudget, vilket sänker tröskeln för att komma igång med renoveringarna.

säkerställer kvaliteten och möjliggör större fastighetsekonomiskt lönsamma besparingar, säger Lotta Bångens.

EnOff-modellen har använts av Enköpings kommun för upphandling av energieffektivisering i kommunens egna fastigheter.

Mervärden

Energieffektiviseringsprojekt ger oftast en rad mervärden, förutom att fastighetsägaren sparar energi och minskar driftkostnader:

• Bättre inomhusmiljö, med bättre ventilation, jämnare temperatur och minskat drag

• Mer nöjda hyresgäster

• För energisystemet, minskat investeringsbehov i ny energiproduktion

• Lägre effektbehov på vintern underlättar ett förnybart elsystem

• Minskade utsläpp till luft och vatten

Samtidigt bidrar fastighetsägarens energieffektiviseringsåtgärder till lokala, regionala och nationella klimatmål och till flera av FN:s 2030-mål som ”Hållbar energi för alla” och ”Hållbara städer och samhällen”.

Totalmetodiken

Ett sätt att räkna fram lönsamma åtgärdspaket är att använda den så kallade Totalmetodiken. Denna har utvecklats av Belok. Totalmetodiken går ut på att ta ett helhetsgrepp över de tänkbara åtgärderna och låta de mest lönsamma åtgärderna ”finansiera” de mindre lönsamma och även några av de åtgärder som inte är lönsamma separat, detta inom samma hus. Det är också möjligt

— Vi vill få in mer av energikartläggning och energiberäkning hos entreprenörerna, så att detta inte enbart ligger hos konsulter, säger Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen.

att låta de hus där åtgärderna är mest lönsamma ”finansiera” åtgärder i hus där potentialen för lönsamhet inte är så stor. Så länge summan av besparingarna är större än summan av kostnaderna är hela åtgärdspaketet lönsamt. Lönsamheten bedöms därmed utifrån hela åtgärdspaketet, inte för varje enskild åtgärd.

Belok arrangerar kurser för att utbilda sig i Totalmetodiken, bland annat till ”Diplomerad totalkonsult”.

48 Svensk Byggtidning HÅLLBAR ENERGI GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 32
En

Lösningen på FASTIGHETSBRANSCHENS STORA UTMANING

En svenskutvecklad och patenterad teknik för återvinning av värmen i fastigheters spillvatten kan kraftigt minska energiförbrukningen. Ecoclime tar till vara på minst 90 procent av den energi som idag går rakt ut i avloppet. Det är en unik lösning som innebär fördelar för fastighetsägarnas ekonomi och förbättrade möjligheter att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

– IDAG FINNS krav på att minska energiförluster i konstruktion och ventilation, men inte på energin som försvinner genom spillvattnet. Vi använder varmvatten när vi duschar, tvättar, kokar ägg. All den värmeenergin går rakt ut i avloppen idag. Det är en av de största energiförlusterna vi har i fastigheter idag, säger Andreas Cederlund, marknadschef för Ecoclime Group.

Fastighetsbranschen har i många år arbetat med energieffektiviserande åtgärder, allt från förbättrad isolering till snålspolande munstycken i kranar och duschar. Trots detta har byggnaders klimatavtryck som helhet ökat och idag står de för 36 procent av de globala CO2-utsläppen. Ecoclime har som mål att vända utvecklingen och har identifierat de områden som har störst potential. Värme som försvinner i spillvattnet tillhör ett av dem.

– Tidigare lösningar var inte tillräckligt effektiva för att riktigt motivera fastighetsägare att investera i återvinning. Vi kan garantera våra kunder en återvinningsgrad upp till 90 procent. Det handlar både om stora besparingar, men också om att fastighetsbranschen på det här sättet kan bidra till att vi når sju av FN:s mål för global utveckling till 2030, säger Andreas Cederlund och fortsätter:

– Det borde vara ett krav att återvinna den här energin och vi hoppas att politiker och beslutsfattare agerar snabbt om branschen ska ha en chans att möta klimatmålen. Besparingspotentialen är enorm.

Ecoclime hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina byggnader och identifiera de investeringar som ger mest effekt utifrån såväl ekonomi som energi och miljö.

– Vi vill ge fastighetsägare kontroll över den energi som krävs för att skapa en optimal inomhuskomfort. Vi gör byggnader smarta, nyttjar förnybara energikällor och återvinner energi i fastigheternas närhet. Med våra cirkulära energilösningar är vi helt unika i branschen, avslutar Andreas Cederlund.

Ecoclime Group erbjuder lösningar inom smarta byggnader, cirkulär energi och inomhusklimat. Ett flertal av bolagets produkter bygger på svenskutvecklad patenterad teknik och tillverkas i egen fabrik i Vilhelmina.

Som koncern bidrar Ecoclime till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som inomhuskomforten förbättras. En övertygelse är att ökat värde och lönsamhet är starka krafter som kan accelerera omställningen till mer hållbara fastigheter.

www.ecoclime.se 49 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ECOCLIME
Andreas Cederlund, marknadschef för Ecoclime Group. Ecoclime Group erbjuder lösningar inom smarta byggnader, cirkulär energi och inomhusklimat.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

– tipsa varandra på Klimatknuffen!

– tipsa varandra på Klimatknuffen!

Kompetensen gällande bygg- och energifrågor varierar stort mellan olika bostadsrättsföreningar. Några har byggfolk i styrelsen, medan dessa helt lyser med sin frånvaro i andra styrelser. Inte minst när det gäller energieffektivisering är det därför viktigt att tipsa varandra. Om er förening utgör ett bra case, lägg ut det på Klimatknuffens karta!

Kompetensen gällande bygg- och energifrågor varierar stort mellan olika bostadsrättsföreningar. Några har byggfolk i styrelsen, medan dessa helt lyser med sin frånvaro i andra styrelser. Inte minst när det gäller energieffektivisering är det därför viktigt att tipsa varandra. Om er förening utgör ett bra case, lägg ut det på Klimatknuffens karta!

DÅ KAN ANDRA föreningar runt om i landet eller föreningar i närmaste grannskapet se hur ni har lyckats kapa kilowattimmar och därmed kostnader.

Det är Energieffektiviseringsföretagen, RISE och Fastighetsägarna Stockholm som står bakom Klimatknuffen. Utgångspunkten var att göra det enklare för bostadsrättsföreningar att få veta hur energieffektivisering kan gå till. Vad bör göras? I vilken ordning? Och med hjälp av vem?

Via Klimatknuffens interaktiva karta lägger ni ut uppgifter om era genomförda åtgärder

och ser samtidigt vilka åtgärder andra har gjort. Med andra ord: erfarenhetsutbyte på digital basis. Men ni behöver inte lägga ut exakta siffror om besparingar i kronor och kWh eller andra detaljer. Det viktiga är att lyfta goda exempel som inspiration. Energieffektivisering är fokus, men ni får även ta med information om exempelvis solcellsinstallationer och laddstolpar.

Klimatknuffens sida klimatknuffen.se redovisar också handfasta och matnyttiga tips liksom länkar till sidor som ger råd och stöd.

FAKTA

KLIMATKNUFFEN

• En korrekt skötsel och drift av de tekniska systemen kan spara mycket energi, utan att några större investeringar behöver göras. Se till att den tekniska förvaltare ni anlitar har energikompetens!

• Energieffektivisering bör komma först av övervägda åtgärder

• Lägre driftkostnader ger bättre ekonomi för föreningen vilket innebär högre värdering vid försäljning av bostadsrätterna.

50 Svensk Byggtidning HÅLLBAR ENERGI GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 33

UPPHANDLINGSCENTRAL PÅ NÄTET

UPPHANDLINGSCENTRAL PÅ NÄTET

hjälper privata fastighetsägare och BRF:er att energieffektivisera

hjälper privata fastighetsägare och BRF:er att energieffektivisera

Kvarteret Klimatspararna är en digital plattform där fastighetsägare kan delta i gemensamma upphandlingar som gynnar energieffektiva lösningar. Det är en upphandlingscentral på nätet för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

Kvarteret Klimatspararna är en digital plattform där fastighetsägare kan delta i gemensamma upphandlingar som gynnar energieffektiva lösningar. Det är en upphandlingscentral på nätet för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

DE SOM UTVECKLAT och står bakom initiativet är organisationen Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen och Sustainable Innovation.

– Idén utvecklades genom Smart Built Environment i samverkan med Informationscentrum för hållbart byggande. Därifrån kom grunderna för dagens Klimatspararna, berättar Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation.

– De stora fastighetsägarna och aktörerna kan nog bygga hållbart och energieffektivisera, men vi ville ta fram ett hjälpmedel för de mindre, där kunskaperna i rollen som beställare av energieffektivisering är mycket varierande, fortsätter Thomas Sundén.

Under utvecklingen av Klimatspararna hämtades inspiration bland annat från allmännyttans inköpsfunktioner hos HBV. Det nya konceptet Klimatspararna innebär att de fastighetsägare och BRF:er som startar ett konto på Klimatspararna, kan vara med och upphandla tillsammans, för att spara tid och pengar och samtidigt bygga hållbart. De kan göra gemensam sak med andra fastighetsägare som finns geografiskt nära. När det

är flera som vill göra samma åtgärd startar upphandlingstjänsten.

Att på Klimatspararnas digitala plattform fylla i vilka klimatåtgärder ni vill genomföra är det första av fem steg. De övriga fyra är:

• Klimatspararna flaggar automatiskt när det finns tillräckligt många intresseanmälningar gällande samma åtgärd inom ert geografiska område.

• En upphandling startar, utan att ni förbinder er till deltagande. Upphandlingen genomförs av kvalificerade upphandlare i samråd med experter.

• Alla som anmält intresse får ta del av det vinnandet budet, för att sedan ta ställning till att signera ett avtal.

• Efter genomförd entreprenad ombeds ni att göra en utvärdering av leverantören.

– Upphandlingscentralens funktion är enkel. Vi svarar för plattformen, men deltar inte i affärerna med entreprenörerna. Avtalen sluts mellan beställare och entreprenör och då är vi inte med längre, berättar Thomas Sundén.

Allteftersom användningen av Klimatspararna ökar i volym fylls listan med

åtgärder/renoveringspaket på, så det blir ytterligare energieffektiviseringsåtgärder att välja bland. Samtidigt får entreprenörer anmäla sig och kvalificera sig på områdena kvalitet och hållbarhet samt presentera sina erbjudanden. På så sätt är både beställare och utförare med och bygger upp Klimatspararna.

Målet är att gemensamma upphandlingar som utförs av professionella upphandlare både pressar priser och upprätthåller kvaliteten. Klimatspararna kommer i samtliga upphandlingar att inkludera produkters LCA-värden och skall-krav på högsta möjliga nivå som går att motivera, utan att produkterna blir orimligt dyra.

51 Svensk Byggtidning HÅLLBAR ENERGI GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 34
– Även småhusägare har visat intresse för Klimatspararna och vi hoppas att få med även den kategorin, säger Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation. Konceptet Klimatspararna innebär att de fastighetsägare och BRF:er som startar ett konto på Klimatspararna, kan vara med och upphandla tillsammans, för att spara tid och pengar och samtidigt bygga hållbart. Konceptet Klimatspararna innebär att de fastighetsägare och BRF:er som startar ett konto på Klimatspararna, kan vara med och upphandla tillsammans, för att spara tid och pengar och samtidigt bygga hållbart.

SMÅSKALIG EL FRÅN MIDSUMMER blir stor i EU

EU har kommit till insikt att energi bör produceras lokalt där den används. För solenergi innebär det i liten skala där den förbrukas. Insikten spelar den svenska solcellstillverkaren Midsummer i händerna.

OM FEM ÅR ska EU:s medlemsländer ha gjort sig helt oberoende av rysk energi. Det ska ske genom höjda mål för egen förnyelsebar energi och minskad energianvändning. Solenergin har en central plats i EU:s arbete mot en grön energiframställning och för att klara framtida energikriser. Solpaneler ska standardiseras på nybyggda tak, på offentliga- och kommersiella byggnader från år 2025 och privatbostäder från 2029, föreslår kommissionen.

För den svenska solcellstillverkaren Midsummer öppnas en allt större marknad. Företagets tunnfilmssolceller kan integreras i byggnader och anpassas till alla möjliga tak inom EU.

Enligt Midsummers vd Sven Lindström, tittar företaget allt oftare på att sälja- och integrera sina solceller via takmaterialsleverantörer och installatörer vilket gör installationerna snabba och kostnadseffektiva. Takläggarna lägger snabbt solcellspanelerna, fäster panelerna på tjärpapp med vulkning eller svetsar dem om det är ett membrantak.

Svensk Byggtidning träffar Sven Lindström på företagets fabrik i Järfälla. Han inleder med att föreläsa om det periodiska systemet, om grundämnenas ordning.

– Cd-rw skivor använder metallerna silver, indium och tellur och i solceller använder vi koppar, indium, gallium och selen. Materialen har samma egenskaper, de är ledare. Indium och gallium är utbytbara, förklarar han.

Så började idén. Sven Lindström jobbade med att bygga maskiner för cd- och dvd skivor i början av 2000-talet. Maskinerna var effektiva och spottade ut en plastskiva med tunna metallskikt varannan sekund för 35 öre styck.

Men tillverkningen blev inte långvarig. Fildelning och streamingtjänster av film och musik gjorde att efterfrågan på skivor rasade. Bättre brödlös än rådlös började Sven skissa på nya användningsområden. Automationsprocessen med de extremt låga produktionskostnaderna av cd och dvd tog han med sig och kunskaperna resulterade i ett helt nytt tillverkningssystem i fabriken i Järfälla som döptes till Midsummer Duo.

– Jag tänkte att maskinerna kan moderniseras och användas för tunnfilmssolceller. Det var snarlika material som användes, fortsätter han.

I fabriken tittar vi på några Duo-robotar på rad som vardera tillverkar 360 solceller i timmen. Fascinerande att veta att de i

sitt grundutförande på 2000-talet tjänade musik- och filmindustrin. Midsummer Duo ”sputtrar” med hjälp av vacuum solcellernas tunnfilmsskikt på ett substratmaterial av rostfritt stål. Stålsubstratet passerar genom flera kammare och förses i slutänden med en QR-kod som ger information om varje enskild solcell.

– Ytterligare försäljningsargument för den här typen av solceller är miljöfördelen. Konkurrerande kinesiska solceller som dominerar marknaden innehåller kisel, aluminium och glas, material som är energikrävande då de släpper ut 50 gram koldioxid per kilowattimme vid tillverkning. Våra tunnfilmssolceller har 90 procent lägre koldioxidavtryck, understryker Sven Lindström.

Men Midsummers fabrik i Järfälla är inte stor nog att möta det globala behovet av solpaneler och därför har företaget nyligen köpt en fabrikslokal i Bari i den italienska regionen Puglia som har högre kapacitet och kan jobba med större solcellsytor.

I fabriken installerar Midsummer egenutvecklade Duo-maskiner för tunnfilmssolceller och startar produktion i slutet av nästa år.

Italienska myndigheter finansierar

54 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE
O
Duo-robotarna är kompakta och får plats på en yta stor som ett vardagsrum. Bild Midsummer

fabriken med cirka 390 miljoner kronor och avtal har skrivits med italienska taktillverkare.

En tillverkare av plåttak ska köpa solcellstak för drygt 300 miljoner kronor under fem års tid och samtidigt vara med och utveckla produkten för den sydeuropeiska marknaden.

En annan taktillverkare har lovat att köpa solpaneler för 90 miljoner kronor under

fem år, vilket motsvarar cirka tio procent av fabrikens årliga kapacitet.

Midummer vill dessutom etablera en ny fabrik i Sverige för inledningsvis 20 megawatt produktion och på sikt 200 megawatt. Det långsiktiga målet är minst 1000 megawatt årlig produktionskapacitet i Europa till år 2030 vilket skulle kräva ett flertal nya megafabriker runt om i Europa.

Rekordhöga elpriser skapar rusning

När det gäller direktförsäljning av solpaneler till svenska privatbostäder är Midsummers orderböcker fulltecknade till och med tredje kvartalet 2023. Den ena födkroken för Midsummer är att tillverka och sälja Duo-maskiner för produktion av tunnfilmsolceller åt andra tunnfilmstillverkare. Den andra att på egen hand tillverka, sälja och installera egentillverkade solcellstak. Företagets solpaneler har i år dragit in fem gånger så mycket som ett normalår. Fem kronor per kilowattimme, mot en krona ett normalår. Om tio år räknar man med att tillverka mer än en gigawatt på årsbasis. Det är främst industritak som står i fokus för företagets solceller, speciellt i södra delarna av Sverige, men intresset från utlandet är också stort. I Danmark är det standard att lägga tak som har formen av eternitplattor och danskarna vill ha sina solpaneler ”skräddarsydda”. Men Midsummer har installationer av solceller i såväl Kalifornien som Jordanien, länder där soltimmarna är många och verkningsgraden hög. Midsummers nordligaste installation ligger i Luleå. Där är verkningsgraden hälften av Kaliforniens – liksom kapaciteten på årsbasis. Med dubbelt så mycket solljus blir priset på elen som produceras i Kalifornien billigare.

55 Svensk Byggtidning HÅLLBART BYGGANDE
Midsummers vd Sven Lindström.

JA TILL KALKBRYTNING

– en delseger för betongindustrin

Det blev ett ja till fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland. Mark- och miljödomstolens dom beviljar brytning från årsskiftet och fyra år framåt. Men fyra år går snabbt och betongindustrin behöver långsiktigt tryggad och hållbar cementförsörjning. Svensk Byggtidning fick en pratstund med Svensk Betongs vd om regeringens budget och att politikerna alltid envisas med att föredra trä framför betong.

BESLUTET FRÅN Mark- och miljödomstolen är en viktig delseger för Cementa och betongindustrin, men samtidigt som Malin Löfsjögård kan andas ut lyfter hon vikten av att det behöver komma på plats ett långsiktigt tillstånd för att bryta kalksten och tillverka cement i Slite.

En ansökan som Cementa arbetar med och som ska lämnas in för prövning i början på 2023.

Någon plan B hade egentligen aldrig betongindustrin om det blivit ett nej till

kalkbrytning på Gotland från Mark- och miljödomstolen.

Cementen från Slite motsvarar upp till 75 procent av den cement som används i Sverige idag.

Branschens egna konsekvensanalyser, som också bekräftats av regeringens egna utredningar, visar att en omställning till import i stället för cementproduktion i Slite tar flera år att få på plats om det ens är möjligt eller önskvärt. Det handlar om tillgången på cement av rätt kvalitet, logistikanpassningar

av hamnar och terminaler och tillgänglig fartygskapacitet.

Cementen ska också ut till de cirka 350 produktionsplatser som finns i landet.

Ett annat alternativ, att ställa hoppet till kalkbrytning på andra platser i landet, prospektera och bryta för att sen kanske bygga en anläggning, hade också krävt en mångårig tillståndsprocess följt av en uppbyggnadsprocess. Under tiden måste Sverige få fram mer än två miljoner ton cement om året för att ersätta volymerna från Slite för att klara

56 Svensk Byggtidning BETONG
Malin Löfsjögård kan tillfälligt andas ut efter Mark- och miljödomstolens dom. Det blir kalkbrytning i ytterligare fyra år i Slite. Bild: Mikael Hedlund

bostads- och infrastrukturbyggandet .

Tillgång på cement och betong är också förutsättning för att driva på den gröna omställningen.

Drygt 15 procent av cementen som används i Sverige idag importeras, till det producerar Cementa också cirka 600 000 ton cement i Skövde förutom i Slite. Totalt används nästan 3 miljoner ton cement i Sverige årligen.

– Det vi saknat från politiskt håll är en tydlighet vad gäller cementfrågan i Sverige, att politikerna tidigt gick ut och sa att vi faktiskt behöver kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige för att klara landets åtaganden och gett tydliga instruktioner till sina myndigheter om det, säger Malin Löfsjögård.

I budgeten premierar regeringen satsningen på koldioxidlagring, CCS med ett statligt stöd på 36 miljarder kronor under perioden 2026–2046. Pengarna ska gå till aktörer som kan avskilja och lagra koldioxid och till Sveriges geologiska undersökning, SGU som får i uppdrag att utreda lämpliga platser för koldioxidlagring. Utöver satsningarna på CCS tittar regeringen på styrmedel öronmärkta för att stötta en omställning av cementproduktionen med tio miljoner kronor i två år, 2023–2025.

– Något positivt i regeringens budget som direkt berör betongindustrin är just satsningen på CCS. Cementa arbetar med att få en infångningsanläggning av koldioxid

på plats om åtta år. Det är viktigt då cementen står för cirka 90 procent av betongens klimatpåverkan. Vi når långt idag med klimatförbättrad betong men ska vi nå målsättningen om klimatneutral betong behövs detta för att nå hela vägen.

Byggsektorn var en motor under covidåren. När besöksnäring och handel drabbades hårt så tuffade betongindustrin – och bygg och anläggningsindustrin på. Men nu dras den också med av ett fall i bostadsbyggandet.

– Då är det ännu viktigare att regering och politiker håller fast vid vad sina infrastrukturplaner. Konsekvenserna blir annars stora för hela bygg- och anläggningssektorn, fortsätter Malin.

En annan viktig sak som engagerar Malin Löfsjögård och som hon och Svensk Betong arbetar med är problemet med att politiken vill styra val av byggmaterial och prioriterar trä framför betong eller andra byggmaterial. Klimatförbättrad betong är mycket konkurrenskraftigt och då är det frustrerande att se betong komma i andra hand.

– Det är frustrerande att politiken ska styra vilket byggmaterial vi ska bygga med då det inte finns vetenskapligt stöd eller fakta för att ett byggmaterial eller en byggmetod är generellt bäst gällande klimat ur ett livscykelperspektiv. Klimatförbättrad betong är mycket konkurrenskraftigt materialneutrala funktionskrav i kombination med hållbarhet ger den bästa lösningen för ett byggprojekt. Det handlar om att bygga med rätt material på

rätt plats. En byggnad består också sällan av ett enda byggmaterial. Vi ser konkreta exempel på hur fel det kan bli när det i förväg styrs val av byggmaterial. Projektet Kungsörnen i Helsingborg är ett sådant konkret exempel. Där ställdes från början krav på trästomme, men då kostnadsläget blev för högt gjordes ett omtag där man släppte på krav om trä. Nya offerter togs in med kravställande på både klimat och ekonomi som parametrar. Vann då gjorde en platsgjuten betongsstomme med klimatförbättrad betong. Förslaget hade både lägre pris och lägre klimatpåverkan visade det sig.

Hur ska ni då hävda er för att få ut det klimatsmarta med att bygga i betong?

– Det är en utmaning och vi behöver fortsätta att stärka vårt kommunikationsoch påverkansarbete. Vi har levt under lång tid med strategier för ökat träbyggande och vi ser tyvärr att det finns mycket myter och osanningar där ute. Klimatförbättrad betong är väldigt konkurrenskraftigt gentemot trä och då är det frustrerande att möta politiker som vill föreskriva trä framför andra byggmaterial som betong.Ska vi bygga långsiktigt hållbart på riktigt behöver politiken sluta styra val av byggmaterial utan istället se till att ge förutsättningar för långsiktigt hållbartbyggande med rätt material på rätt plats. Annars blir det osund konkurrens för byggmaterial med risk för ökade byggkostnader, minskade innovationer och att de hållbarhetsvinster som vill nås inte uppfylls.

57 Svensk Byggtidning BETONG
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong. Bild: Mikael Hedlund

ALFIX SATSAR STORT på svenska marknaden

Det danska företaget Alfix satsar nu extra på den svenska marknaden med kvalitetsprodukter inom: flytspackel, tätskikt, fix och fog samt putsprodukter. Alla moderna klimat- och miljökrav ska tillgodoses, vilket Alfix självklart har stort fokus på.

MICHAEL SVENSSON har anställts som teknisk specialist med uppgift att vara kunderna behjälplig med råd och dåd. Dessutom har Alfix anställt en produktkonsulent, som från böjan av december kan serva nuvarande och kommande kunder med både teknik och rätt produktval för projekten.

– Jag ska vara kunderna handgripligen behjälplig vid avancerade och krävande projekt, då Alfix ökar fokuset på marknaden för badanläggningar, badhus, bassänger och privata pooler. Jag ska bistå kunderna vid upphandling, i uppstartsskeden med utbildning på plats och vara en resurs under resans gång, säger Michael Svensson.

Alfix utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system, som är anpassade för nutidens tuffa miljökrav samt användernas önskemål. Det handlar om traditionell plattsättning i nyproduktion och renovering, keramik både inom- och utomhus, och framöver kommer det att vara extra stort fokus på badanläggningar.

Alfix är ett danskt familjeägt företag grundat 1963, som funnits i Sverige i nästan 40

år, men som nu satsar på stor egen närvaro i kontakt med kunder och byggarbetsplatser.

Alfix har löpande utvecklat produkter med fokus på montering av keramik.

Utmärkande för Alfix har alltid varit god vidhäftning mot både keramik och underlag och tryggheten för användaren genom grundligt testade kvalitetsprodukter. Utvecklingen präglas av strävan efter hög kvalitet med hållbarhet som ett krav. Plattsättningsarbete utfört rätt från början ger få skador utan reklamationer och därmed god ekonomi långsiktigt.

– Klimatkraven ökar i byggbranschen och vi är redo med LCA-redovisning (livscykelanalyser) och EPD miljövarudeklarationer för de produkter vi tillhandahåller, säger Michael Svensson.

Alfix CO2-reducerade och Svanenmärkta produkt Alfix ProFix Plus är med sina fina egenskaper unik för branschen. Fler miljöanpassade och Svanenmärkta produkter är på väg till Alfix produktsortiment.

I Danmark har företaget under de senaste sju åren fokuserat på badanläggningar och

ökat sin marknadsandel från tio till 70 procent.

– Nu är det dags att lyfta denna utveckling till Sverige på ett ödmjukt sätt. Vi har produkterna, kompetensen, erfarenheten och den lokala närvaron, säger Michael Svensson, som själv har lång erfarenhet som plattsättare, egenföretagare, tekniker och produktchef i stora företag och har arbetat 16 år i leverantörsledet.

58 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ALFIX
www.alfix.com
Ansvarig styrka Michael Svensson ska vara kunderna behjälplig vid avancerade och krävande projekt, Stort fokus ligger på badanläggningar.

Niklas Wennström vill se MINDRE SLIT OCH SLÄNG

I BYGGBRANSCHEN

Niklas Wennström sitter i husbilen som idag har funktionen av rullande kontor när Svensk Byggtidning ringer. Han är på väg till ett möte i Jönköping med ett måleriföretag, en eventuell samarbetspartner. Niklas och hans Helsingborgsföretag Sluta riv, sprider budskapet att det är bättre att reparera våtutrymmen än att riva dem.

SLUTA RIV SÄGER SIG vilja förändra byggbranschen till att bli miljösmartare och kostnadseffektivare och har en nollvision vad gäller fukt —och vattenskador i våtrum. Med miljövänliga lösningar och arbetssätt, som mätningar med hjälp av sensorer och

dellagningar, produkter och specifika branschregler, vill företaget förändra våtrumsarbetet till att bli mer hållbart och mindre av slit och släng. Företaget lanserade sitt koncept på Nordbygg-mässa i april där man presenterade sig med branschregler, dellagning av

tappvatten- och värmeledningar, golvbrunnar, pooler och tak samt relining av avloppsrör.

En annan viktig del av Sluta Riv-konceptet är att installera fuktsensorer för att kontrollera tätheten i lagningar i både tätskikt och rör, exempelvis dolda rörskarvar, ett arbete >>

59 Svensk Byggtidning VÅTRUM
Sluta Riv har inga medlemsavgifter utan finansierar verksamheten bland annat genom att utbilda åtgärdstekniker, så kallade valf-tekniker och OPS-tekniker som ges teoretiska och praktiska färdigheter i att kunna utföra besiktningar och Sluta Riv åtgärder. Akademin syftar till att höja kunskapen bland organisationens medlemmar.

Sensorerna består av ett fuktkänsligt material som absorberar vattenmolekyler och kan sedan hittas med en fuktskanner. Sensorn har extremt lång hållbarhet, och de är designade att ha minst ett badrums livstid. Har sensorn installerats korrekt och placerats enligt ritningar och installationsanvisningar, så kan vem som helst mäta det efter att ha läst en kort instruktion. Bild: Sluta Riv

som gör det möjligt att upptäcka ett eventuellt läckage tidigt och som resulterar i att rivningsarbeten kan undvikas i hög grad.

– Passiva sensorer för dels rör, dels tätskikt, används för att mäta fukt. Sensorerna består av ett fuktkänsligt material som absorberar vattenmolekyler. Fukthalten registreras med en handskanner och mätdata för varje sensor sparas i en molnlösning. Sensorerna kräver ingen elektricitet eller uppkoppling och det är möjligt att mäta fukt utan att göra hål i tätskiktet, berättar Niklas Wennström.

Sensorerna klarar oceaner, åtminstone av tid. Livslängden för dem är minst 50 år.

– Sensorerna har extremt lång hållbarhet och de är designade att ha minst ett badrums livstid. Har sensorn installerats korrekt och placerats enligt ritningar och installationsanvisningar så kan vem som helst mäta efter att ha läst en kort instruktion.

En Win-win situation

Med delreparationer vinner alla parter. Det blir mindre miljöbelastning, mindre utsläpp och det är bättre för ekonomin. Ett badrum går i nio fall av tio att reparera. Kostnadsmässigt är det en besparing på kanske 100 000 kronor att reparera ett badrum jämfört med att riva ut det och ersätta med ett nytt, fortsätter Niklas Wennström.

En annan intäktskälla är förmedling av produkter för läcksökning och dellagning. Till Sluta Rivs samarbetspartner för att göra dessa dellagningar möjliga hör bland annat en leverantör av sensorer, en för golvbrunnar, en för tätskikt samt leverantörer av läcksökningsutrustning och reliningmaterial.

Vid årsskiftet införs krav på Sluta Rivs

medlemmar att fuktsensorer ska monteras bakom tätskiktet i alla våtrum och Niklas spår att inom en fem- till tioårsperiod kommer det att bli branschstandard med fuktsensorer för att ett våtrumsarbete ska anses vara fackmannamässigt utfört.

– Då kommer alla svenska våtrum och även nordiska våtrum att förses med fuktsensorer, vilket är det enda sättet att snabbt upptäcka eventuellt läckage bakom tätskiktet och göra det möjligt att delreparera våtrum i framtiden och därmed sluta riva ut material helt i onödan.

Nicklas beskriver olika fuktsensorer och slår ett slag för passiva sensorer från Invisense som enlig honom visat sig vara de mest tillförlitliga.

– De har flera olika sensorer för olika ändamål. Tätskiktssensorn mäter endast 0,08 millimeters tjocklek och används bakom tätskiktet för att man ska kunna skanna och läsa av vilken relativ fuktighet som är bakom tätskiktet i ett våtrum.

En annan variant är rörsensorn som används i samband med att man skarvar eller reparerar gamla rörledningar eller i övergången mellan nya- och gamla spillvattenledningar och golvbrunnar. På så vis går det att avgöra om skarven eventuellt börjar läcka i framtiden utan att behöva riva upp golvet, väggen eller taket igen.

Skanningen av sensorerna utförs normalt av en av Sluta Rivs mätpartner och mätdatan sparas via en molntjänst så att man kan följa upp statusen för respektive fastighet framöver.

– Vi är Sveriges nyaste branschorganisation på reparationssidan i byggbranschen och fungerar som hela reparationsbranschen just nu. Inte bara som en branschorganisation. Det kommer vi att göra tills det finns reparationsprodukter i butiker och Valf – och Ops-tekniker i hela landet. Det finns inte någon som reparerar i den här branschen och har inte funnits på 30 år.

Hur kommer då framtiden att se ut för våtrumsbranschen på fem - till tio års sikt?

– Vi ser att förståelsen och intresset för att man inte kan fortsätta att riva våtutrymmen i den ofattbara omfattning som sker idag ökar. Antalet medlemmar i Sluta Riv ökar också kontinuerligt då allt fler ser värdet i att både minska resursslöseriet och att skapa nya affärsmöjligheter, avslutar Niklas Wennström.

Sluta Riv akademin

I dagsläget har 20 företag anslutit sig till Sluta Riv, bland dem rör- och kakelfirmor, reliningföretag och byggbolag. Sluta Riv har inga medlemsavgifter utan finansierar verksamheten bland annat genom att utbilda åtgärdstekniker, så kallade valf-tekniker och OPS-tekniker som ges teoretiska och praktiska färdigheter i att kunna utföra besiktningar och Sluta Riv åtgärder.

Det här är Sluta Riv

Helsingborgsföretaget SlutaRiv har cirka 30 anställda och organisationen är indelad i administrativ avdelning för bland annat ekonomi, och medlemsadministration, teknikavdelning för dokumentation, utbildning och kvalitetskontroll samt supportavdelning för VALF-medlemmar (Utredningstekniker) och supportavdelning för OPS-medlemmar.

Akademin syftar till att höja kunskapen bland organisationens medlemmar. Bland annat lärs metoder ut för att läcksöka och delreparera ett våtrum och hur man reparerar komponenter som rör och golvbrunnar med minsta möjliga rivning.

Sluta Riv informerar även övriga Byggsverige om organisationens branschregler och hur hållbarheten genom mätbarhet i våtrum kan öka.

60 Svensk Byggtidning VÅTRUM
Nicklas Wennström anser att det är ohållbart att våtutrymmen som badrum rivs i den omfattning som sker idag.

Får vi föreslå ett vattentätt flexjobb?

Våra nya flexstosar är enkla att montera. Röroch slanggenomföringarna i diskbänksskåpet blir vattentäta på bara någon minut. Vilket gör flexstosarna perfekta vid installation av nya kök för att spara tid och förhindra vattenskador. Flexstosen förs över röret och slangen som ska förseglas. Sedan skruvas den snabbt fast i botten av diskbänksskåpet. Du behöver inget tätningsmedel. Den har en styv ram av PP och ett elastiskt, töjbart membran tillverkat av TPE. De är testade av RISE (Research institute of Sweden) och uppfyller alla krav på fukt- och vattentäthet. Flexstosarna finns i två storlekar. De är särskilt anpassade för avloppsrör och slangar med en diameter mellan 45–88 mm och tappvattenrör med diametern 10–27 mm. De är tillverkade i Sverige. tollco.se

PURUS LINE - TAR DIN DESIGNKÄNSLA HELA VÄGEN NER

I GOLVBRUNNEN

Vårt sortiment av designgolvbrunnar kan du kan vara helt trygg med. De kommer även över tid att leva upp till dina högt ställda krav på kvalitet, design och funktion. Tillverkade i Sverige för skandinaviska byggnormer.

GVK KONTROLLER bra samlingspunkt

Stickprovskontroller av nyss färdigställda badrum är en viktig del i GVKs kvalitetskoncept. Flera parter har nytta av kontrollverksamheten; kunden som anlitat GVK-företaget, entreprenören som utfört jobbet, liksom byggföretaget.

– DE KUNDER SOM får sina nya badrum kontrollerade är mycket nöjda och ser det som en kvalitetssäkring. Jag uppskattar också de fall där GVK-företaget som utfört jobbet är med, och gärna också en representant för byggaren. De olika yrkesgrupperna lär av varandra – och på så vis får vi ännu säkrare våtrum!

Torbjörn Jonsson är en av GVKs 16 kontrollanter, som tillsammans täcker hela Sverige. Han ansvarar för ett område som sträcker sig från Västerås i söder upp till ett par mil norr om Härnösand och räknar med att ha gjort uppåt 170 stickprovskontroller när året är slut. Stickprovskontrollerna är en grundbult i GVKs utförandekoncept.

För varje GVK-auktoriserat företag ingår fem slumpmässiga stickprovskontroller per år. Kontrollverksamheten säkerställer att branschregler och rutiner följs vid badrumsinstallationer. Återföring av erfarenheter från kontrollerna bidrar i sin tur till ännu säkrare rutiner. Därmed minimeras risken för vattenskador.

GVK är den enda auktorisationen på marknaden där strukturerade kontroller på det färdiga arbetet ingår i åtagandet.

– Tanken med kontrollerna är inte att sätta dit någon, utan att stärka det enskilda företaget och även hela GVK-konceptet.

– Det är alltid en fördel om GVK-entreprenören är med, då kan vi diskutera olika frågor och lösningar. Företaget kan lära sig något av mig kring rutiner och dokumentation och jag lär mig av företaget. Jag började som golvläggare för många år sedan och har jobbat som kontrollant sedan 2016. Så jag är tacksam när entreprenören uppdaterar mig på nya material som kräver andra tekniker och metoder.

– Det är bra om både byggaren och till exempel rörmokaren kan vara med. Man tjänar både tid och pengar på bättre kommunikation

och samarbete mellan de olika hantverksgrupperna, säger Torbjörn Jonsson.

Han får medhåll av sin kollega, Peter Lindström, GVK-kontrollant för bland annat Stockholm och Gotland, som menar att det finns vinster att göra för både byggare och entreprenör;

– Vid en kontroll nyligen på ett större bygge pratade vi om rörgenomföringarna som gjorts i badrummet. Det slutade med att arbetsledaren hämtade rörmokaren och vi fick en givande diskussion om hur förutsättningarna ser ut för de olika yrkeskategorierna. Och hur man kan underlätta för varandra!

– Stickprovskontrollerna är helt enkelt ett utmärkt tillfälle till utbildning, utveckling och nya kunskaper för alla inblandade, säger Peter Lindström.

62 Svensk Byggtidning VÅTRUM
GVKs stickprovskontroller är ett utmärkt tillfälle till utveckling och nya kunskaper för alla inblandade, såsom entreprenören, byggaren, kunden men också för GVK-kontrollanten själv. Bild: GVK
“Stickprovskontrollerna är helt enkelt ett utmärkt tillfälle till utbildning, utveckling och nya kunskaper för alla inblandade.”
/Peter Lindström, GVK-kontrollant

BADRUM MED BORRHÅL

– ett minne blott

Årligen uppstår kostsamma fuktskador i våtutrymmen och kök i många hushåll. Med produkter från Design4Bath kan du undvika problemet, de är nämligen specialiserade på borrfria lösningar och produkter för badrummet.

2009 GRUNDADES bolaget Design4Bath av Michael Thorell. Affärsidén är att skapa ett mervärde i form av innovativa produkter, lösningar och design för badrum på den nordiska marknaden.

Michael berättar att våtrumsexperter, vid badrummets design, gör fina tätskikt. Problemen uppstår när VVS-installationerna sker.

– Ett badrum har i snitt 50 borrhål och varje borrtillfälle medför en risk – vatten kan läcka in och orsaka våtrumsskador, borrningen kan även ge svårlagade läckage om man skulle råka borra in i en elledning eller i ett vattenrör. Ofta behöver man skruva rakt igenom det välgjorda tätskiktet. Med våra produkter kan man i stället på ett stabilt och hållbart sätt limma upp komponenterna vilket i sin tur gör att man slipper hålen och därmed undviker potentiella risker för våtrumsskador.

Design4Baths limbrickor fästs med ett premiumlim på väggytan, blandare och andra produkter kan sedan fästas direkt i den limmade brickan. Limmet håller i minst

25 år och är nästa generations hybridlim. De härdas av fukt, vilket gör dem extra lämpliga för badrum och kök.

Dessutom har Design4Bath egendesignade badrumstillbehör som är lämpade för limning.

– Vår storsäljare är våra innovativa lösningar för förvaring, exempelvis hyllor som enkelt limmas i dusch eller anslutning till badkar. Vi har även en serie med borrfria krokar och toalettpappershållare särskilt framtagna för flerfamiljshus, berättar Michael.

En av de senaste referenserna är The Wood Hotel by Elite i Skellefteå som har hörnhyllor och krokar i sina badrum från Design4Bath.

Den nya serien Profile Line är en badrumsserie av tillbehör i mattsvart.

– Den är väldigt populär som ett inslag i badrummets design, limmas upp enkelt och snabbt och finns i flera färger, berättar Michael.

En av företagets storsäljande limprodukter heter ”i CRYSTAL plus”, även kallat WC-limmet på grund av dess specialitet – att

både limma och foga WC-stolar med. – WC-stolen kan användas redan efter fem timmar eftersom limmet är relativt snabbhärdande om man jämför med silikon. Dessutom har den en högre livstid än silikon. Både detta och våra andra lim finns i en smidig och smart limtub med gaspatron. På så vis slipper man limpistolen och eftersom man dessutom själv kan ställa in hastigheten på limmets flöde blir det möjligt att med bara en hand applicera limmet, berättar Michael.

www.design4bath.se 63 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV DESIGN4BATH
Den populära serien Profile Line limmas upp enkelt och snabbt och finns i flera olika färger.

VÅRA KYRKOR ANPASSAS

till 2000-talets livsmönster

I Sverige finns ungefär 3 500 församlingskyrkor och därtill ett hundratal kapell och institutionskyrkor. De står som markörer för vår gemensamma historia och utgör en omistlig del av kulturarvet i landet. I det här numret av Svensk Byggtidning tar vi ett helhetsgrepp och skildrar allt som sker med våra kyrkor.

FÖR ATT BESKRIVA betydelsen på ett enklare sätt, så är kanske det mest spännande med våra kyrkor att de är och förblir levande miljöer där nu och då smälter samman. De ger oss alla, ung som gammal möjlighet att spegla oss i vår historia.

Kyrkor har funnits i Sverige i mer än tusen år och när vårt land kristnades tog vi också plats i en europeisk utveckling som redan pågått i sekler sedan Romarriket antog kristendom som statsreligion på 300-talet. Vi blev en del av en europeisk kulturell gemenskap, med latin som gemensamt språk och Rom som religiöst dåtida centrum.

Samtidigt är kyrkorna i lokalsamhället – i det som en gång var socknarna – också en spegling av bygdens historia. I kyrkornas inre återfinns unika konstskatter med allt ifrån altaruppsättningar, predikstolar och väggmålningar till votivskepp och ättartavlor. Ofta utförda i trä som bär vittnesbörd om mästerlig hantverksskicklighet. Den eller de adliga ätter som styrt i socknen finns ofta väl dokumenterade i kyrkorummen via minnesmonument eller gravsättningar i kyrkornas kor – den symboliska porten till himmelriket.

Svenska Kyrkan befinner sig under

2000-talet i en brytningstid. Kyrkan har i ”omsorg om livet” via en rad biskopsbrev om klimatet intagit en ledande position i omställningen till ett hållbart samhälle.

Det pågår en intensiv verksamhet för att anpassa kyrkorna till 2000-talets livsmönster. Genom ombyggnader förbättras tillgänglighet och genom uppgradering av energisystem och klimatanläggningar förbättras fastigheternas klimatavtryck. Det byggs nytt och byggs till för att åstadkomma förbättrad arbetsmiljö och smarta planlösningar för en mer tidsanpassad verksamhet. För att förbättra ekonomin

>>
Lunds Domkyrka/ Gunnar Menander
Bild:

Framtiden är elektrisk

”När vi jämförde så visade det sig att MultiOne EZ8 hade bäst batterikapacitet.”

I Tunabergs församling sker mycket av kyrkogårdsarbetet i tystnad. En och annan fågel förgyller visserligen omgivningen med sin sång - men störande maskinbuller och annat oljud lyser oftast med sin frånvaro. Förklaringen stavas eldrift och MultiOne EZ8.

Det var när leasingavtalet på församlingens tidigare dieseldrivna kompaktlastare höll på att lida mot sitt slut som Rolf och hans kollega började snegla på en elektrisk ersättare. Valet stod mellan MultiOne och två andra alternativ.

MultiOne EZ8 har kapacitet att lyfta drygt 1400 kg, och klarar därmed såväl grävaggregat som en sopcontainer på gafflarna.

- När vi jämförde så visade det sig att MultiOne EZ8 hade bäst batterikapacitet. Den gick också att få med hel hytt och värme, plus att den fungerar ihop med alla våra redskap och tillbehör som vi redan hade, säger Rolf Johansson och tillägger;

- I vintras röjde jag snö i full fart, tre-fyra timmar i sträck. Det klarade batteriet på en enda laddning. Vid vanligt arbete räcker det i upptill sex timmar, och står vi stilla och bara gräver så räcker det hela arbetsdagen.

multibolaget.se | info@multibolaget.se | 018-51 51 04 | Grafikgatan 32, Uppsala

och anpassa verksamheten avyttras också en hel del fastigheter.

Genom renoveringar av unika skiffer- eller spåntak och putsade eller teglade fasader upprätthålls kyrkornas skönhet, estetiska värden och sin självklara plats och värdighet i kulturmiljöerna. Här återfinns en rad aktörer som bidrar; pastorat och församlingar, entreprenörer, antikvarier, arkitekter, ingenjörer och konstvetare. Listan kan göras längre.

Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården har tillsammans med Svenska kyrkan och dess stift, pastorat och församlingar ansvaret för att kyrkorna bevaras och vårdas med omsorg – och för att kunskapen om kyrkornas kulturvärden utvecklas och förs ut.

Det som moderniseras inom kyrkan genomförs med stor omsorg och vördnad inför det kulturarv som vårdas. Men det som sker inom detta område är också betydelsefullt ur ett annat perspektiv; ingen annan kategori av byggnader i Sverige har som våra kyrkor en motsvarande kronologisk och geografisk utbredning. Därför är kulturvård

kopplat till kyrkorna en central del av den bebyggelsehistoriska forskningen. Kyrkorna står som monument för hur vi uppförde byggnader på medeltiden, men också hur vi gått tillväga i modern tid på 1900- och 2000-talet.

Allt om våra kyrkor Redan tidigare i år har vi haft reportage om den pågående renoveringen av Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm. Där gav vi stor uppmärksamhet till den unika ceremonin och öppnandet av tidskapslar från 1740-talet och där dokument återfanns som gav svaren på hur storkyrkans medeltida, höga tornspira vid tidpunkten bytts ut mot det barocktorn som kröner kyrkans torn idag. Allt för att passa in miljön där det nya kungliga slottet färdigställdes i mitten av 1700-talet.

I det här numret av Svensk Byggtidning visar vi hur våra kyrkor från norr till söder, i stad och på landsbygden, blir föremål för moderniseringar, ombyggnader och renoveringar. Här får representanter för

stift, pastorat och församlingar själv berätta om sin verksamhet och anpassningar av fastigheter till en ny tid.

Vi försöker skildra ett brett spektra av åtgärder som genomförs; allt ifrån renoveringen av tornen på Lunds Domkyrka till byte av skiffertak på Öja kyrka i samhället Gemla strax utanför Växjö.

Under 2022 har också Svenska kyrkan fått en ny ärkebiskop. Antje Jackelen överlämnade ämbetet till Martin Modéus. Den nya ärkebiskopen togs emot i en tv-och radiosänd gudstjänst i Uppsala domkyrka i början av december.

När vi ställer om till ett hållbart samhällsbyggande, kommer nya krav som begränsar möjligheterna att exploatera nya markytor och uppföra nya byggnader.

Att istället nyttja det redan byggda blir ett mer modernt sätt att anpassa våra äldre fastigheter till en ny tid. Därför är det som sedan länge pågår kring våra tusentals kyrkor en viktig referens för alla aktörer som de kommande åren är på väg att flytta fokus från nybyggnad till ombyggnad.

66 Svensk Byggtidning KYRKA
Skriv Hagakyrkan renoveras efter framtida behov.

Med lång erfarenhet av renovering, ombyggnad och tillbyggnad av kyrkolokaler

MikaelsKapellet - Hedvig Eleonora - Sundbybergs kyrka

Adolf Fredriks församling - Österhaninge församling Staffans kyrka, Gävle - Gröndals kyrka

www.goteneljud.se

Til glæde for både kirkegængere og personale har Garnisonskirken, med en forsatsløsning fra Alu Design, fået et væsentligt forbedret indeklima og et reduceret støjniveau fra gaden. Energiforbruget og varmeregningen er faldet markant og problemer med træk og kuldenedfald er forsvundet.

En forsatsløsning der kan mærkes – ikke ses www.aludesign.dk

Tlf. 36 41 14 66
27 61 00
info@prvn.se
08
• www.prvn.se

VACKRA SJÄLEVADS KYRKA har renoverats omsorgsfullt

I veckopressen har den utsetts till ”Sveriges vackraste kyrka”. Själevads kyrka i Härnösands stift har under några år genomgått ett omsorgsfullt renoveringsarbete.

SJÄLEVADS KYRKA i nyklassicistisk stil invigdes i slutet av 1800-talet, närmare bestämt i september 1880. Det som är verkligt utmärkande för den omvittnat vackra kyrkan är att den anses efterlikna ett grekiskt tempel med sina kolonnprydda gavlar. Kyrkorummet är ljust och luftigt och kröns av en vacker takkupol.

Utan tvekan används kyrkan flitigt och är en populär vigselkyrka och har i övrigt ett rikt musikutbud med åtskilliga konserter

varje år och flera aktiva körer.

Från den karaktäristiskt åttakantiga kyrkan har besökare och församlingsbor en magnifik utsikt över Själevadsfjärden och Moälvens dalgång. Att kyrkans estetik tilltalar många bekräftades när den år 1998 utsågs till ”Sveriges vackraste kyrka” i tidningen Året Runt och dess läsare. Samma förnäma epitet fick Själevads kyrka på nytt i en omröstning 2020 bland tidningen Dagens läsare.

Men nu är kyrkan genom en renovering

på väg att bli ännu vackrare. Renoveringsarbetet har skett i etapper sedan 2015.

– Ja, sammanfattningsvis har det hänt mycket under 2022. Vi bytt ut koppartaket på det största av kyrkans tre tak. Det gamla taket visade sig tyvärr vara bristfälligt konstruerat, vilket bland annat medfört att vatten trängt in i fasaden och orsakat putsskador. Halva fasaden, de fyra delarna med kolonner, renoverades under 2019 och för att kunna fortsätta med återstående fasader var ett

68 Svensk Byggtidning KYRKA
Den vackra Själevads kyrka har renoverats och verksamheten förnyats. Bild: Örnsköldsviks Södra Pastorat, Tova Eriksson

“2018 var ett år då kyrkans verksamhet genomgick en modernisering. Fler möjligheter – inte minst för barnverksamhet –förverkligades genom att vi byggde ett inglasat rum i kyrkorummet. Rummet innehåller en lekhörna som flitigt används vid arrangemang i kyrkan och även av spontana kyrkobesökare.”

/Johan Nyberg, fastighetschef i Svenska Kyrkan, Örnsköldsviks södra pastorat

takbyte nödvändigt, säger Johan Nyberg, fastighetschef i Svenska Kyrkan, i Örnsköldsviks södra pastorat.

Under 2022 har det också utförts omfattande konserveringsåtgärder av altar-

tavla, takkupol och predikstol – och övriga föremål invändigt, berättar Johan Nyberg vidare. Årets arbete startade 10 januari och blev klart i augusti. Arbetet har förstås skett med stor omsorg och konservatorer har arbetat med kyrkans målningar, dammat av och förbättrat.

År 2015 startade processen med fönstren som renoverades samtidigt som en ny ljudanläggning kom på plats. Två år senare genomfördes fasadrenovering för lanternin och torn. År 2018 byggdes kyrkorummet om samtidigt som en konvertering från direktverkande el till vattenburen bergvärme genomfördes. Samma år togs ett stort antal kyrkbänkar bort och på så sätt skapades ett öppet och flexibelt kyrkorum

– Ja, år 2018 var ett år då kyrkans verksamhet genom dessa åtgärder genomgick en modernisering. Fler möjligheter – inte minst för barnverksamhet – förverkligades genom att vi byggde ett inglasat rum i kyrkorummet. Rummet innehåller en lekhörna som flitigt används vid arrangemang i kyrkan och även av spontana kyrkobesökare, säger Johan Nyberg.

År 2018 tillkom även centralaltare och ny belysning och uppdaterat ljud. Nu tillkom nya förrådsutrymmen, en kaffehörna och

en generell tillgänglighetsanpassning. Den senare förstärkes verkligen under 2020 då huvudentrén också byggdes om med ramp och dörrautomatik så att den fungerar för rörelsehindrade personer. År 2021 sattes så upp ett tidstypiskt gediget trästaket på hela 360 löpmeter runt kyrktomten, inte minst av säkerhetsskäl.

Fakta om projektet 2015-22

Byggherre: Svenska Kyrkan, Örnsköldsviks Södra Pastorat Entreprenörer: Jämtfasad AB (fasad), Winther Bygg AB (tak), Nybergs Bygg & Måleri AB (fönsterrenovering, lanternin och torn), Byggtjänst AB, Alf Näslunds El AB, Njurunda Snickeri, Rörteamet AB, Nilssons Plåt AB, Renmarks Måleri AB, Ljusdesign AB, Sontax AB, Format AB, Tecnicon AB, TM Konsult AB, WÖ Konsult AB (ombyggnad och konvertering), Bredbyns Schakt AB (huvudentré), Elitbygg AB (staket), Mittkonservator AB (konservering).

ett specialföretag inom putsat och murat byggande

Vi arbetar med traditionella material och metoder för att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer och för att estetiskt och tekniskt skapa harmoni med den specifika byggnaden.

Vi levererar helhetslösningar – från åtgärdsförslag till färdig produkt. www.jamtfasad.nu

69 Svensk Byggtidning KYRKA

ÖJA KYRKA FÅR NYTT SKIFFERTAK

I mitten av julmånaden december 2022 kan de boende i Öja by och övriga församlingsbor i intilliggande orten Gemla väster om Växjö konstatera att ett nytt skiffertak på Öja kyrka kommit på plats. Samtidigt under renoveringen av skiffertaket har också bland annat tak- och hängrännor bytts ut och vinden tilläggisolerats.

PÅ PLATSEN DÄR Öja kyrka ligger har funnits en kyrka sedan medeltiden. Den nuvarande är emellertid från år 1855. Öja kyrka är församlingskyrka för Gemla sedan 2014, och är uppförd i nyklassicistisk stil som utformats i mitten av 1800-talet av av Johan Carlberg vid Överintendentämbetet. Kyrkan har ett dominerande långhus med en tornbyggnad i öster, vilket var tämligen vanligt förekommande för de kyrkor som uppfördes i stiftet i mitten av 1800-talet.

År 2012 genomfördes en omfattande renovering invändigt av kyrkan. Vid denna renovering ersattes trägolvet i kyrkorummet med ett stengolv, en öppen bänkinredning sattes in och därutöver ett fristående altare och ny altarring.

Nu tio år senare var det dags att förnya skiffertaket, berättar Kristoffer Tarstad, Fastighetsingenjör vid Växjös kyrkliga samfällighet. Byggtiden har löpt på mellan 12 september och 22 december – det vill säga drygt tre månader, till en samlad kostnad av 2,8 miljoner kronor. I mitten av 1960-talet genomfördes en omläggning av taket, där

också förändringar i underliggande takkonstruktion medfört vissa problem som åtgärdades nu under pågående renovering under 2022.

Med en kort historik så har skiffertak använts sedan 1700-talet i Sverige. Skiffer är en natursten som lätt låter sig klyvas i tunna regelbundna plattor vilket gjort att det hamnat på tak till kyrkor och herrgårdar. Traditionellt har brytning i Sverige skett på tre platser; i Dalsland, Värmland och vid Grythyttan.

I Sverige finns numera två dominerande typer av skiffer; Dalslandsskiffer och Grythytteskiffer, berättar David Fuchs som är antikvarie vid Länsstyrelsen i Kronoberg, och som varit högst delaktig i den pågående takrenoveringen vid Öja kyrka.

– Ursprungligen var Öja kyrka försett med grönskimrande Dalslandsskiffer. På 1960-talet renoverades taket och trasiga skifferplattor ersattes med ett svart Grythytteskiffer. Under nuvarande renovering konstaterades en större mängd skifferplattor vara i dåligt skick. Det kvarvarande

Dalslandsskiffret räckte till att fylla upp långhusets hela taksvall mot norr vilken är mest visuell för besökande. Det kvarvarande Grythytteskiffret utgjorde endast en mindre volym om cirka. 90 kvadratmeter och skulle alltså inte räcka för att täcka det södra taksvallet, säger David Fuchs.

– Beslut landade i att entreprenören köpte Grythytteskiffret för att använda vid komplettering i andra projekt och istället har vi köpt ett nytt Argentinskt skiffer (Riverstone) att montera på det södra taksvallet. Riverstoneskiffret är liksom Dalslandsskiffret grönskimrande och ger kyrkan ett enhetligt uttryck, säger Kristoffer Tarstad.

– Jag tycker att arbetet med byte av skiffertaket på Öja kyrka har blivit riktigt bra, säger Kristoffer Tarstad avslutningsvis.

FAKTA I KORTHET:

Öja kyrka får nytt skiffertak

Byggår: 2022

Byggherre: Växjö kyrkliga samfällighet Takentreprenör: Sydskiffer AB

70 Svensk Byggtidning KYRKA
Att lägga nytt skiffertak kräver hantverksskicklighet. Bild: Kristoffer Tarstad, Växjö kyrkliga samfällighet

RENOVERING OCH RESTAURERING AV KULTURHISTORISKA BYGGNADER SAMT KYRKOR

Vi är specialister på skiffer i alla dess former från takskiffer till väggskiffer och golvskiffer. En stor del av Sydskiffers verksamhet består även av helhetsåtagande inom bygg och renovering av såväl kulturbyggnader som kyrkor. Vi har specialkunskaper på att renovera k-märkta fastigheter.

Vi har sedan starten 1980 skapat oss en gedigen och stor erfarenhet av att bevara och återskapa anrika byggnaders ursprungliga utseende och konstruktion. Vi jobbar i synnerhet i södra Sverige men åtar oss uppdrag i hela landet.

Seldonsvägen 5, 302 62 Halmstad 035-22 36 50 Patrik Wernersson, 070-555 05 40 www.sydskiffer.se

NY ÅRSRING TILL LUNDS DOMKYRKA när torntaken renoveras

Det är ”Lunna pågar” som de kallas i folkmun – tornen som nu genomgår en omfattande renovering vid Lunds Domkyrka, som är en historisk klenod av stora mått. I mars i år lyftes tornen ned för placering i Lundagård och när domen firar 900-årsjubileum år 2023 kommer de åter på plats.

DET BLIR EN HÖGINTRESSANT och energisprakande intervju med Mats Persson, Domkyrkokamrerare vid Lunds Domkyrka om den spännande och samtidigt omsorgsfulla renovering som nu pågår. En historisk händelse. Vid starten som bestod i en besiktning av skicket på tornet, var det emellertid inte så muntert.

– Nej, det var en ganska jobbig och tuff inledande period 2019-20 när vi insåg digniteten i den renovering vi stod inför. Blyplåtarna på tornet var inte så säkra som vi hade trott, vilket gjorde att vi kunde konstatera att murkrönen hade fått skador.

Därför inleddes arbetet med att på plats uppe i tornet göra plåtarna täta. Därefter kunde skadorna på murkrönen åtgärdas och pågår för närvarande. Under två datum den 21 och den 23 mars så lyftes torntaken ned för att renoveras på marken.

Underhållsplanen har tagits fram av domkyrkoarkitekten Erik Wikerstål tillsammans med Tyréns, och grunden i arbetet handlar

om att säkerställa att Domkyrkan kan fungera i många sekler framöver. Och för att manifestera ingreppet som görs nu vid 2020-talets början, kommer en så kallad tidskapsel att placeras någonstans i tornet. I tidskapseln finns dokument med en redogörelse för tornets renovering, vilka som varit med och ett antal tidningar från de datum då tornen lyftes ned.

– Ja, det har på alla sätt och vis känts högtidligt. Alla som varit inblandade gör verkligen sitt yttersta måste jag få säga. Och intresset har varit överväldigande. Vi hade ett samtal med den lokala polismyndigheten om huruvida det var lämpligt att ha polispersonal på plats när vi lyfte ner torntaken i mars. Det behövdes, för vi trodde inte våra ögon när 1500 personer kom för att se ”lyftet”, säger Mats Persson.

Lunds Domkyrka har anor från 1080-talet då bygget av domkyrkan hade påbörjats enligt ett gåvobrev från 1085 av den danske kungen Knut den helige. Lund fungerade som ärkebiskopssäte för hela Norden. Att det nu talas om 900-årsjubileum har sin grund i en notering om att kryptans högaltare invigdes år 1123. Tornen är däremot senare. De byggdes 1860-80 under ledning av arkitekten Helgo Zettervall. Vid denna tid genomfördes en stor förnyelse av hela västpartiet, de medeltida tornen revs och ersattes av nya med spetsigare torn. Domkyrkan skulle få en mer enhetlig, romansk utformning, var grundtanken. Dessa torn är nu föremål för renovering och det som görs är att den befintliga stålkonstruktionen i torntaken ses över.

FAKTA I KORTHET:

Byggherre: Lunds Domkyrkoförsamling

Byggherreombud: Lunds Domkyrka

Totalentreprenör: Thage i Skåne AB

Samarbetspartners: Tyréns, Länsstyrelsen m.fl.

72 Svensk Byggtidning KYRKA
Den mäktiga Lunds Domkyrka med anor från 1000-talet får nu sina torn renoverade. Bild: Lunds Domkyrka/Gunnar Menander

MÅLERIFIRMA GJORDE FYND

Målerifirman BW Måleri skrapade fram en schablonmålning från 1800-talet i innertaket på Sköns kyrka i samband med ett invändigt måleriarbete. Nu har ett stycke av målningen sparats om framtida generationer vill återskapa målningen så som den en gång såg ut.

PÅ PLATSEN DÄR Sköns kyrka idag ståtar låg tidigare en stenkyrka från 1100-talet med två torn, ett på vardera sida om långhuset, med kastal vilket gjorde att kyrkan fungerade som försvar. På 1300-talet byggdes en ny kyrka som stod i 500 år innan den 1846 revs av kontraktsprosten och kyrkoherden Joseph Backlund och ersattes med den kyrka vi ser idag med torn åt väster och koret åt öster.

När medeltidskyrkan revs upptäcktes två runstenar i muren och nu år 2022 när det är dags för invändig målning och restaurering av kyrkorummet, har nya fynd gjorts. Den här gången vid målning av innertaket.

– Vi skrapade fram en schablonmålning från slutet av 1800-talet som vi hittade när vi började arbetena med taket. Det beslutades att spara cirka en kvadratmeter av denna som en dokumentationsruta så att kommande projekt kan se att detta finns att återskapa om man vill i framtiden. Vi bröt till kulörerna som vi hittade och målade i schablonen, friser och streck. Hela taket har varit indelat i stora fält

med en vacker dekor i mitten omgärdat av schablonmåleri, friser, streck och band, säger målarmästare Anders Björklund från BW Måleri som utför det ömtåliga arbetet.

Att utföra måleriarbete av det här slaget kräver kunskap och är inget man gör i en handvändning. Arbetet måste utföras på ett omtänksamt sätt och med respekt för bland annat kyrkans arkitektoniska stil och historiska värde.

– Det är ju såklart lite speciellt att jobba i en kyrka så man får gå lite varsamt fram, dels av respekt för själva byggnaden, dels för att en kyrka innehåller många känsliga och värdefulla föremål. Det mesta målas med traditionella material och metoder.

– Eftersom vi jobbat i ett 30-tal kyrkobyggnader har vi byggt upp en kunskap och arbetsmetod som jag vet uppskattas av församlingarna vi jobbat i. En stor del om vårt jobb, förutom själva målerijobbet handlar om att ha en dialog med beställaren och byggnadsantikvarien. Och viktigt att dokumentera dom jobb vi utför, tillägger Anders Björklund.

Arbetet har i det stora hela följt den upprättade tidplanen.

– Trots att vi fick några jobb som beställdes extra så hölls slutbesiktningen den nionde december som var ursprungsplanen när projektet startade i slutet av augusti. Vi har inte stött på några svårigheter egentligen utan jobbet utfördes nästan helt efter det upprättade programmet som vi jobbade efter.

FAKTA I KORTHET:

Sköns kyrka är församlingskyrka i Sköns församling i Härnösands stift. Tidigare var den sockenkyrka i Sköns socken. Bild: Henrik Sendelbach 070-667 87 15 Vaxgränd 3, Sundsvall info@bwmaleri.se www.bwmaleri.se

Invändig målning av Sköns kyrka Tidplan: augusti 2022–November 2022

Byggherre: Sköns Församling

Totalentreprenör: BW Måleri AB

Målningsentreprenör: BW Måleri AB Kostnad: 2,4 Mkr

73 Svensk Byggtidning KYRKA
ser
när
Så här
målningen ut från tiden då kyrkan byggdes och som hittades
taket skulle restaureras. Bild: Anders Björklund

TORNET I VÄSTLANDS KYRKA RENOVERAS

Vid mäktiga Västlands kyrka norr om Tierp i Uppland pågår en renovering av det vackra kyrktornet just nu. Arbetet beräknas vara färdigt till midsommar 2023 och då kommer kyrkan att ha fått en delvis utbytt timmerstomme och en ny fräsch fasad på tornet.

VÄSTLANDS KYRKA från år 1862 är en av Sveriges största landsortskyrkor.

Den imponerande byggnaden har sin plats på en åsrygg strax ovanför Tämnarån

cirka en mil norr om Tierp. Kyrkan har en bakgrund som en del av det anrika Västlands bruk, grundat år 1612 av Welam Wervier, en vallonsk järnhandlare och bruksägare.

Västlands kyrka utformades av dåtida länsbyggmästaren i Gävle, Carl Axel Setterberg och den ersatte en tidigare kyrka uppförd i tegel från 1300-talet.

74 Svensk Byggtidning KYRKA
Församlingen informerar om att kyrkan och kyrkogården är möjlig att ”användas” precis som vanligt. Emellertid går det förstås inte att ringa i klockorna. Bild: Tierps Pastorat

Renoveringen av kyrkans torn påbörjades i början av 2022 och allt eftersom arbetet pågick upptäcktes att delar av timmerstommen hade mer omfattande skador och vissa delar behöver bytas ut. Det fanns till och med risk att kyrktornet kunde rasa samman.

Nu byts delar av stommen ut av skickliga timmermän hos entreprenören THS Bygg.

– När vi nu går in vintersäsong lämpar sig vissa typer av arbeten sämre, i synnerhet om det blir snö och kallt, berättar Per-Erik Knapp, projektledare hos Structor.

Renoveringsarbetet handlar om fasad, plåtarbeten och renovering av lanternin.

Vidare kommer fönstren på kyrktornet att repareras under vintern och under tiden ersättas med skivor. I vår genomförs fasadarbeten.

Västlands kyrka har långhus som täcks av ett sadeltak, och där tornet avslutas upptill med en huv som har en åttakantig lanternin krönt med en tornspira.

FAKTA I KORTHET:

Färdigställande: Midsommar 2023 Byggherre: Tierps Pastorat

Projektledning: Structor Uppland

Entreprenör: THS Bygg

THS Bygg

Med kunniga och duktiga anställda kan vi erbjuda ett brett utbud inom bygg.

Tillbyggnad, ombyggnad, snickeriarbeten, måleriarbeten och fönsterrenovering.

Vi är även specialiserade på äldre byggnader och hus.

thomas@ths-bygg.se • Gubbo 108, Tierp

75 Svensk Byggtidning KYRKA
Kontakta oss STRUCTOR PROJEKTLEDNING UPPLAND AB
45, 753 20 Uppsala. Telefon 070-620 58 53
Structor Projektledning Uppland projektstyr inom bygg och anläggning
Dragarbrunnsgatan
www.structor.se/bolag/structor-projektledning-uppland-ab

FOSSILFRITT KREMATORIE på Kvibergs kyrkogård

Nordens största krematorieanläggning på Kvibergs kyrkogård i Göteborg genomgår en ombyggnad och renovering. Detta som ett led i verksamhetens mål att bli fossilfri till år 2030.

DRYGT 80 PROCENT av befolkningen i Sverige kremeras och i takt med befolkningsökningen har det skett en strukturförändring under senare år där mindre krematorieanläggningar med för liten kapacitet fått lägga ned. Därmed har också trycket på större anläggningar ökat.

Nordens största krematorium återfinns i kanten på Kvibergs kyrkogård i Göteborg. I anläggningen kremeras ungefär 6 500 personer årligen.

Nu sker en ombyggnation av befintlig anläggning där äldre ugnar byts mot nya som värms med biobränslet RME, Rapsmetylester, biodiesel som baseras på vegetabilisk olja. Arbetena beräknas vara färdiga under första kvartalet år 2024.

Kvibergs kyrkogård vid Kortedalavägen i nordöstra Göteborg är också Sveriges till ytan största med sina imponerande 130 hektar. Det är också en av de största kyrkogårdarna i norra Europa. Antalet gravar ligger strax under 25 000.

Satsningen på en modern krematorieanläggning är en del av verksamhetsmålet att bli fossilfri till 2030, berättar Roger Johansson som är chef för verksamhetsområdena krematorium, fastighet

och anläggningsarbete vid Göteborgs Begravningssamfällighet.

– Det vi gör nu är ett utbyte av ugnar samt en invändig renovering. Vårt äldre krematorium återfinns i det som tidigare var Helga korsets kapell och byggnaden är kulturminnesskyddad. Därför sker förstås hela renoveringen med varsamhet och noggrannhet som ledord.

Historien kring den stora kyrkogårdsanläggningen vid gamla exercisfältet i Kviberg går tillbaka till 1914 då stadsfullmäktige i Göteborg diskuterade behov av att utvidga Östra Kyrkogården. Flera olika platser utreddes innan formellt beslut togs år 1925.

Den legendariske arkitekten Gunnar Asplund (1885-1940) kom tillsammans med Sven Ivar Lind att vinna tävlingen och Asplund kom också att leda anläggningsarbetet fram till invigningen år 1935. Här finns sedan dess kapell, krematorium och minneslund.

I samband med pågående ombyggnadsarbeten sker också en interiör renovering av Helga Korsets kapell där krematorieanläggningen inryms och som handlar om att teknikutrymmen bedöms vara för trånga.

I kapellsalen sker upprustning i samverkan med Länsstyrelsen och här läggs nya golv, måleriarbeten utförs och det monteras ljudabsorbenter för en bättre arbetsmiljö.

Byggnaden är K-märkt och här återfinns bland annat ett vackert kyrkofönster av glaskonstens mästare vid Orrefors, Simon Gate (1883-1945).

– Ja, vi ombesörjde att det vackra fönstret togs ned på ett varsamt sätt och vi har placerat det på en mycket säker plats i ett förråd. Skulle något hända med fönstret skulle det inte vara populärt, säger Roger Johansson.

FAKTA I KORTHET:

Byggherre: Göteborgs Begravningssamfällighet

Arkitekt: Erséus Arkitekter

Totalentreprenör: MITAB i Forsbacka AB

Generalkonsult Energiprojekt E&S AB

76 Svensk Byggtidning KYRKA
Teknik för inre och yttre miljö MITAB i Forsbacka AB Björkebäcksvägen 7 SE-818 41 Forsbacka Tel +46(0)26 30070 Mail: info@mitab.org Hemsida: www.mitab.org
KOMPLETT OCH UTPROVAD UTRUSTNING MITAB tackar för förtroendet att vara leverantör av krematorieteknisk utrustning vid uppgradering av Kviberg krematorium. Det vackra Helga korsets kapell vid Kvibergs kyrkogård. Bild: Roger Johansson, Göteborgs Begravningssamfällighet

Du förtjänar att bli hörd.

Gustav Vasa kyrka

Förstklassig ljudkvalitet för tal och musik

d&b audiotechnik har på ett unikt sätt löst de akustiska problemen som oftast uppstår med traditionella pelarhögtalare.

Ljudinstallationen i Gustav Vasa kyrka i Stockholm, utförd av SoundCop Consulting, vann den prestigefyllda utmärkelsen Mondo*dr Awards 2019 i kategorin ”House of Worship”.

”Vi har installerat d&b:s pelarhögtalare xC-Series i ett flertal kyrkor med fantastiskt bra resultat. I Gustav Vasa kyrka, som har en efterklangstid på hela 7,5 sekunder, var d&b xC-Series ett självklart val för att kunna få ordning på ljudet”, säger Jacob Julin på SoundCop Consulting.

Kontakta Arva Trading för mer information om referensinstallationer och installatörer.

Stockholm: tel. 08-470 58 10 Malmö: tel. 040-43 23 90 www.arva.se • info@arva.se

• xC-Series pelarhögtalare

HAGAKYRKAN I BORLÄNGE får ny fräschör

Hagakyrkan från 1936 genomgår en renovering som bland annat innebär omläggning av installationer och förbättrade ytskikt. Kyrkan anses ha stora byggnadstekniska värden och kulturhistoriska värden.

– GENOM DESSA åtgärder, bland annat återställd takhöjd i vissa utrymmen, återskapar vi hur Hagakyrkan såg ut när den invigdes i mitten av 1930-talet, säger Tobias Zettergren hos Stora Tuna och Torsångs pastorat.

Den för Borlängeborna välkända Hagakyrkan är sammanbyggd med stadshuset i centrala Borlänge.

Kyrkan invigdes i september 1936 under namnet BorlängeDomnarvets församlingshem. År 1972 ändrades namnet för kyrkan till Hagakyrkan.

Såväl stadshuset som kyrkan har utformats av arkitekten John Åkerlund. Kyrkobyggnaden är uppförd precis i brytpunkten mellan svensk nyklassicism och funktionalism och är ett tidstypiskt exempel som anses ha stora kulturhistoriskt värde.

Hagakyrkan har ansetts behöva en renovering under en längre tid för att moderniseras och anpassas till en ny tid. Inte minst för att få mer flexibla och anpassade lokaler som passar verksamheten i församlingen bättre.

Efter diskussioner om att eventuellt bygga en ny kyrka, bestämde sig emellertid Kyrkofullmäktige i mars 2021 i ett enhälligt beslut om att göra nödvändiga och välbehövliga renoveringsarbeten.

Detta beslut fattades inte minst mot bakgrund att Hagakyrkan

sedan den invigdes i mitten av 1930-talet har en viktig funktion som samlingsplats för generationer av Borlängebor. Nu sker renovering som omfattar kontor, entrén, läktare samt rivning av befintlig hiss och uppförande av ny hiss inomhus.

– Utöver detta åstadkommer vi nya ytskikt för golv och väggar samt skapar en ny, modern rumsindelning för de administrativa utrymmena. Vi inför ny belysning då lokalerna ansågs för mörka, och installationer flyttas upp på vinden, vilket medför att vi kan öppna upp i takhöjd, säger Tobias Zettergren.

Församlingsverksamheten för Svenska kyrkan i Borlänge kommer efter renoveringen, som beräknas vara helt klar för återinflyttning under våren 2023, att kunna erbjuda funktionella och tillgängliga lokaler i de centrala delarna av Borlänge. Under renoveringsperioden använder Hagakyrkans administrativa personal bland annat lokaler i Stora Tuna prostgård.

FAKTA I KORTHET:

Beställare: Stora Tuna och Torsångs Pastorat Projektledare: HMB Construction AB och Structor Industriprojekt AB Arkitekt: HOS Arkitekter

78 Svensk Byggtidning KYRKA
Hagakyrkan i centrala Borlänge anses ha stort kulturhistoriskt värde, och i kyrkobyggnaden pågår 2022-23 en renovering. Bild: Stora Tuna och Torsångs Pastorat

ÖVER DINA FASTIGHETER

Kentima är ett svenskt företag som utvecklar olika produkter för att skapa moderna automations- och säkerhetssystem. Produkterna säljs via ett nätverk av systemintegratörer som konfigurerar och installerar systemen. Med våra mjukvaror får fastighetsägaren total kontroll över en enskild fastighet eller ett helt fastighetsbestånd.

WideQuickR Building Management Software

WideQuick BMS ger fastighetsägare ett driftsäkert övervakningssystem och som ger operatören tillgång till viktig driftinformation som historiska mätvärden, larmlistor, tidkanaler, styrkurvor, statistik och annan information om fastigheten. Systemet kan enkelt integreras med fastighetens HVACstyrsystem och andra styr- och reglersystem som energimätare, solcellsanläggningar med mera. Smarta rapporter och analysfunktioner, stark krypteringsteknik för säker kommunikation och popup-fönster som är kopplade till ingående objekt gör det enkelt att manövrera och övervaka systemet.

EthirisR Video Management Software

Ethiris VMS är en kraftfull mjukvara för professionell och avancerad videoövervakning. Mjukvaran innehåller en mängd unika funktioner och den flexibla uppbyggnaden av Ethiris VMS gör det möjligt för installatörer att optimera funktionaliteten efter slutkundernas olika krav och behov. Den inbyggda skalbarheten och optimerade prestandan gör att Ethiris VMS passar i såväl mindre anläggningar som i mycket stora system med tusentals anslutna kameror.

TOTAL KONTROLL
www.kentima.com 046-25 30 40
info@kentima.com

Alla talar om SMARTA BYGGNADER

Fastighetsautomation handlar om interaktion mellan människa och fastighet.

DIGITALISERINGEN måste vara till för människor. Idag har inte alla den senaste tekniken, den senaste smarta telefonen eller laptopen, och kan inte utnyttja möjligheterna som erbjuds fullt ut. Många kan inte öppna dörrar eller hantera larm i hemmet annat än manuellt på grund av att ett nytt gränssnitt inte går att uppdatera, eller att fastighetens automation är ett hopkok av olika mjukvaror från olika leverantörer som inte kommunicerar med varandra.

Det finns olika passersystem som inte jobbar ihop på grund av att, som nämns, olika leverantörer med olika mjukvara skapat krockar i systemen. I en fastighetsgrupp är man kanske tvungen att ha samma leverantör,

vilket kräver att gamla system måste bytas ut. Eller så fordras programvaror som klarar av att få olika data att prata med varandra. Med dem frigörs möjligheterna som ges i smarta byggnader.

Det centrala och viktigaste för digitalisering av en fastighet är fastighetsautomationen. Förutsättningen för detta är en smart och konsekvent integration av system, anläggningar och komponenter i den tekniska fastighetsutrustningen. Till exempel fasadbelysning, el, värme, ventilation och luftkonditionering.

Dagens moderna fastigheter måste uppfylla högt ställda krav på komfort, säkerhet och energieffektivisering. I dagens läge med höga elkostnader ger minskad energi-

användning lägre driftskostnader och minskad klimatpåverkan.

Nyckeln till fastighetsutveckling med effektiv fastighetsdrift och automation ligger i systemintegrationen. Med en anpassad teknik efter var och ens förutsättningar, går det att styra boendet och koppla samman fastigheten med individuella krav för den som bor och arbetar. Summa summarum; vi bor bekvämare och tryggare.

80 Svensk Byggtidning FASTIGHETSUTVECKLING
Med dagens teknik går det att styra ett helt boende, bara ett knapptryck bort. Bild Pixabay Smarta hus kräver både handhavande och teknik. Bild Pixabay

Rätt lösning på rätt plats!

Våra produkter ger säkerhet för människor och anläggningar. I vårt breda sortiment har vi flera olika lösningar på nödbelysningssystem samt port- och passagesystem.

DG-S – Nästa generations nödbelysningscentral

DG-S nödbelysningscentral bygger på den populära ZB-S centralen. Centralen levereras med en touchdisplay i dörren, härifrån kan du programmera och se all information om centralen.

Det finns även möjlighet att övervaka varje batteri individuellt för säkrare drift och lägre underhålls- och driftskostnader.

Hänvisnings- och nödljusarmaturer GuideLED Touchdisplay

Molnuppkopplade passersystem

Administrering av passersystem har aldrig varit enklare och säkrare än med våra molnuppkopplade passersystem.

www.malux.se • Tel. 0660 - 29 29 02 buildings@malux.se
CELEBRATING YEARS 1972 - 2022 1 2 3 5 7 8 9 4 6 0 1 2 3 5 7 8 9 4 6 0 MX Door Touch/MX Door Read MX Door Cloud converter

Rätt värmekurva och tid SPAR FASTIGHETSENERGI

Med cirka 3 600 medlemsföretag specialiserade på el- och teleteknik, värme, ventilation och vatten, besitter Föreningen Installatörsföretagen en stor samlad kompetens när det gäller systemintegrering och energioptimering i fastigheter.

KOMBINATIONEN inomhusklimat och energi är en central fråga för branschorganisationen och Föreningen Installatörsföretagen.

Särskilt med tanke på den våg av renovering och energieffektivisering som nu är på gång i det svenska fastighetsbeståndet. Där styrning och återvinning av ventilation och värme är nyckelfaktorer.

Hans Söderström, expert på installationsteknik och VVS, vilka är de viktigaste fastighetssystemen att integrera med sikte på största möjliga energibesparing?

– Styrningen av värmekurvan, så att den blir korrekt. Traditionellt har den styrts via årskurvan. Nu har vi mer avancerade system som är viktiga för värme, fjärrvärme och styrning av värmepumpar. Så att du inte

system som är viktiga för värme, fjärrvärme och styrning av värmepumpar.” /Hans Söderström, expert på installationsteknik och VVS

också kör värme och kyla samtidigt. Sedan är det belysningsstyrning och tidsstyrningar så att du inte använder systemen när du inte behöver dem.

VATTENFELSBRYTARE mot vattenskador

En vattenfelsbrytare stänger automatiskt av vattnet vid läckage och skador på vattentillförsel när ingen är på plats. Ett skydd mot energiförluster och framför allt onödigt förbrukad hållbarhet, som vattenskadat material.

AV

KONTORET, HEMMET eller sommarstugan. När någon lämnar byggnaden eller lokalen så stängs vattentillförseln enkelt av med ett knapptryck på med en vattenfelsbrytare. Vid läckage och risk för vattenskador går larmet automatiskt.

– Vattenfelsbrytaren har en detektor som upptäcker om det har läckt någonstans. Sådana finns också i flerbostadshus, men är vanligast i en villa, säger marknadschef Clas Olsson, Tollco – leverantör av produkter för att förebygga vattenskador.

Vattenfelsbrytaren installeras av en VVS:are som sätter in en motorventil, en ”vattenenhet”,

vid inkommande vatten, efter vattenmätaren.

I den här vattenenheten sitter en flödesgivare, tryckgivare och en motordriven kulventil. Det sitter även en tempgivare därinne.

För Clas Olsson är vinsterna med att installera vattenfelsbrytare uppenbara, när det gäller exempelvis hållbarhet och energi.

– En vattenskada betyder ju renovering och byte av material som annars skulle ha hållit. Plus att du har onödig förbrukning av rent dricksvatten, som bara rinner ut i en byggnad eller droppar bort någonstans. Oavsett om du har eget vatten och pump som går eller köper kommunalt vatten.

“Vattenfelsbrytaren har en detektor som upptäcker om det har läckt någonstans. Sådana finns också i flerbostadshus, men är vanligast i en villa.”

/Clas Olsson, Tollco Bild: Tollco

82 Svensk Byggtidning FASTIGHETSUTVECKLING
“Nu har vi mer avancerade

DIN ANLÄGGARFIRMA FÖR BRANDLARM

Greentech Fire & Security ser till så att lokaler där brandlarm är ett krav eller önskemål får rätt skydd och underhåll för att möta kunders, föreningars och kommunala krav.

Det automatiska brandlarmet utgör en viktig del i byggnadens brandskydd och kan undvika större skador på företag och industrier. Välskötta anläggningar ökar även chansen för tidig upptäckt av brand.

Vår vision på Greentech Fire & Security är att vi ska möta kundens förväntningar – helst överträffa dem. Kvalitet, hållbarhet och miljö alltid vårt mål. Kunden kan lita på att vi gör ett bra och seriöst jobb, med stor transparens. Tillsammans skapar vi innovativa lösningar som gynnar alla parter till bästa mån efter befintliga regler och förordningar. Vi erbjuder allt från förfrågan till eftermarknad.

Vi är en certifierad anläggarfirma brandlarm. Projektering och installation görs med god kvalitet och långt hållbarhetstänk där vi säkerhetsställer kundens krav inför framtiden. Det automatiska brandlarmet i din verksamhet driftsätts av våra tekniker, som har många års erfarenhet från både små och stora projekt. Service och underhåll är en viktig del för byggnadens brandskydd. Vi erbjuder service av kunnig och erfaren personal och strävar efter att upprätthålla anläggningens status för att minimera störningar i verksamheten. Vi utför allt från akuta jobb till planerade underhållsbesök.

Greentech Fire & Security Stockholm AB Pepparvägen 27, 123 56 Farsta 010-777 03 00 • Kontakt@greentechsecurity.se www.greentechsecurity.se

Fastighetsägare stoppade ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Tack vare samarbete mellan fastighetsägare och polisen i Skärholmen gjordes ett beslag av cannabis i Bredäng nyligen. Sju personer greps och dömdes till sammanlagt 35 års fängelse.

DET VAR I MARS i år som Stockholm stads kommunala bostadsföretag, privata fastighetsägare och polisen gick samman i projektet Trygga trappan i skärholmen, Bredäng och Sätra. Huvudsyftet var att öka tryggheten och minska olagligt ”häng” och skadegörelse i trapphusen på ett 30-tal olika

adresser. I dag, åtta månader efter att projektet drog i gång, beskrivs effekterna som ”slående goda” av de involverade aktörerna.

Enligt fastighetsägarna har kostnaderna för extra städ och skadegörelse på de aktuella adresserna i princip försvunnit. Såväl det kommunala bostadsföretaget Svenska

Bostäder och privata fastighetsägare, uppger att antalet anmälningar om otrygghet och bråk minskat med 30 procent och på totalen har den upplevda tryggheten bland hyresgästerna ökat. Samtidigt har samarbetet – som går ut på att fastighetsägarna löpande informerar polisen om avvikande

84 Svensk Byggtidning FASTIGHETSUTVECKLING

rörelser i bostadshusen – lett till flera beslag av narkotika, beslag som i sin tur nu lett till fällande domar i tre ärenden.

– Det visar att vårt främsta vapen mot den organiserade brottsligheten är att vi att utveckla samverkan med till exempel fastighetsägare, säger David Sund, operationsledare i polisområde Skärholmen.

I det första ärendet, som inleddes redan kort efter att projektet drogs i gång, hade polisen fått signaler från en fastighetsägare att det var mycket rörelser på udda tider i en specifik förrådsgång. Polisen hittade en kartong med cannabis i ett av förråden. Kartongen var försedd med en adresslapp och hade skickats till en 20-åring med kopplingar till Bredängsnätverket. Paketet kom från ett företag i Holland. Via Post Nord kunde polisen nysta vidare. Det visade sig att 20-åringen hämtat ut ett tiotal paket från det holländska företaget, även till en 22 åring i Haninge och till ett antal personer i Uppsala. Dessa personer förseddes med en så kallad ”postspärr”. Det gjorde att PostNord informerade polisen när nya paket var på väg, vilket skedde relativt snart.

– Utan det upparbetade samarbetet med fastighetsägarna i vårt vardagsarbete hade det

inte varit möjligt, konstaterar David Sund.

Han menar att projektet gjort att polisen blivit mer träffsäkra i hur de använder sina resurser och att det i sin tur lett till att förtroendet för polisen ökat bland de boende i de aktuella områdena.

– När de ser att vi är där och verkligen gör skillnad ökar deras incitament att kontakta oss, vi får in fler tips idag är tidigare.

Projektet Trygga trappan, där de

kommunala bostadsföretagen Stockholmshem och Svenska bostäder Skärholmens fastighetsägarförening är de huvudsakliga aktörerna, ska utvärderas av Brottförebyggande rådet, BRÅ. Utvärderingen ska vara klar 2024. Trygga trappan drivs även av Familjebostäder på ett -20 adresser i Järvaområdet.

Det främsta vapnet mot den organiserade brottsligheten är polisens samverkan med fastighetsägare

Säkerhetsdörrar Branddörrar Portar

Behöver du se över ditt skalskydd?

Säkerhetsdörrar, fönster och portar med marknadsledande inbrottsskydd.

Vi anpassar stil från sekelskifte till modernt efter kundens behov.

Inpasseringssystem kan ha många olika benämningar - Passerkontroll, passagekontroll, kortläsarsystem, tillträdeskontroll, behörighetskontroll. Oavsett vad man väljer att kalla det för så är det den bästa lösningen för att kontrollera flöden av människor i en fastighet. För att tillmötesgå kundernas olika kravställningar erbjuder vi ett antal olika Inpasseringssystem. Naturligtvis kan ditt passerkontrollsystem också vara en del av en integrerad systemlösning där flera olika teknikdelarsamverkar för bästa totalekonomi och spårbarhet. Vi jobbar med Rco, Aptus, Assa ARX, Axema, Vanderbillt, Tidomat, Scantron, Accessy, StepLock Access.

Kontakta BIAB lås & larm så berättar vi mera. 08-578 980 00 eller på info@biablarm.se

85 Svensk Byggtidning FASTIGHETSUTVECKLING www.proloc.se 08 –26 48 10 info@proloc.se

Onödig el och skyddsrum FASTIGHETSÄGARNAS FOKUS

Med 15 000 fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar som medlemmar arbetar branschorganisationen Fastighetsägarna för en välfungerande fastighetsmarknad och med att erbjuda olika slags tjänster, bland annat om underhåll och energi, till medlemsföretagen och fastighetsägarna.

EKONOMISK FÖRVALTNING och teknisk förvaltning är centrala tjänster och områden som branschorganisationen Fastighetsägarna erbjuder sina medlemmar.

Det senare handlar om bland annat underhåll och energidrift, något som i förlängningen påverkar den ekonomiska förvaltningen.

Hur, Rikard Silverfur – chef utveckling & hållbarhet på branschorganisationen Fastighetsägarna, bedömer ni att kommande energibesparingar kommer att påverka fastighetsunderhållet?

– Fokus har redan lagts på att analysera driftstider, inställningar med mera för att leta energibesparingar. Givet att det är elpriserna som är det som oroar mest, så ligger fokus på att åtgärda onödig elanvändning.

Det är fastighetsägarens ansvar att underhålla skyddsrum och därtill hörande utrustning, som att årligen bland annat kontrollera att dörrar och gasluckor går att stänga och ligger tätt mot karm och tröskel och att ventilation, ventiler och golvbrunnar fungerar.

Hur råder Fastighetsägarna sina medlemmar att förbereda krisberedskap?

86 Svensk Byggtidning FASTIGHETSUTVECKLING
Chef utveckling & hållbarhet Rikard Silverfur. Bild: Fastighetsägarna.

Trygga tak.

När det gäller exempelvis el, vatten och uppvärmning, men även skyddsrum i händelse av höjd beredskap och krigshot.

– Vi informerar ständigt om fastighetsägarens ansvar för till exempel skyddsrum. När det gäller el och risken för manuell frånkoppling har vi ännu inte gått ut brett med information, då vi för diskussioner med myndigheter och elnätsbolag om lämpliga och möjliga gemensamma åtgärder att främst undvika frånkoppling, säger Rikard Silverfur.

Vår erfarenhet är din trygghet. Våra produkter hjälper dig att arbeta säkert på taket – varje dag.

Upptäck våra svensktillverkade produkter på perwikstrand.se

Får vi föreslå ett vattentätt flexjobb?

Våra nya flexstosar är enkla att montera. Röroch slanggenomföringarna i diskbänksskåpet blir vattentäta på bara någon minut. Vilket gör flexstosarna perfekta vid installation av nya kök för att spara tid och förhindra vattenskador. Flexstosen förs över röret och slangen som ska förseglas. Sedan skruvas den snabbt fast i botten av diskbänksskåpet. Du behöver inget tätningsmedel. Den har en styv ram av PP och ett elastiskt, töjbart membran tillverkat av TPE. De är testade av RISE (Research institute of Sweden) och uppfyller alla krav på fukt- och vattentäthet. Flexstosarna finns i två storlekar. De är särskilt anpassade för avloppsrör och slangar med en diameter mellan 45–88 mm och tappvattenrör med diametern 10–27 mm. De är tillverkade i Sverige. tollco.se

87 Svensk Byggtidning FASTIGHETSUTVECKLING
Fastighetsägarna informerar ständigt om att skyddsrummet är fastighetsägarens ansvar. Bild: Holger Ellgaard

DÄRFÖR MÅSTE HISSEN FRAMTIDSSÄKRAS

3G-näten fasas ut nästa år och kommer då att ersättas av 4G och 5G, något många inte är medvetna om.

DEN PÅGÅENDE digitaliseringen av samhället riskerar att skapa problem för mängder av verksamhets- och samhällskritisk utrustning som är i drift på 2G eller 3G, inte minst nödtelefoner i hissar. Det är därför dags för hissägare att förbereda sig på övergången och framtidssäkra hissens nödtelefoni innan det är för sent.

För att göra plats åt ny teknik har telekomoperatörerna påbörjat nedsläckningen av de äldre näten. 3G-nätet beräknas ha fasats ut helt i slutet av nästa år. 2G-nätet används i hög grad inom olika industriella och tekniska verksamheter och väntas därför vara avvecklat först under 2025.

De moderna näten kommer att vara säkrare, mer energieffektiva, och samhällskritiska tjänster kommer att optimeras, en förutsättning för utveckling av ett digitalt och hållbart Sverige.

Det finns även några lösningar som skickar analoga signaler via digitala datapaket. Tyvärr är detta inte en bra lösning eftersom larmsignalerna från hissen inte överförs säkert i nätverket. Med larm baserade på den tekniken riskeras tidsfördröjning, eko och brus. Resultatet är en ”trasig” signal som inte kan tolkas vid larmmottagningen. I värsta fall når signalen aldrig larmmottagningen, och de som sitter fast i hissen får inte hjälp.

När MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Telia undersökte tillförlitligheten visade det sig att var femte analogt larm aldrig når larmcentralen, av olika orsaker. Faktum är att i Norge har vissa larmcentraler sagt ifrån; de vill inte ta emot larm längre. De anser att dessa larm inte håller tillräcklig hög kvalitet, vilket innebär att det blir betydligt svårare att agera på dem. Konsekvensen blir att det finns ett behov av att uppgradera alla dessa befintliga uppkopplingar till teknik som – till att börja med – klarar att kommunicera via 4G.

Nödtelefonin i hissar ska fungera via tvåvägskommunikation till ständigt bemannad larmcentral. Om nödtelefonen slutar fungera så riskerar personer som till exempel fastnar i hissen att inte kunna larma omvärlden. Eftersom mobiltäckningen i hissar ibland kan vara dålig, så ska det inte tas för givet att personen i fråga kan larma via mobilen.

För att nödtelefonin i hissar ska fungera när de gamla näten släcks ner, behöver de alltså övergå till 4G eller 5G, innan 2G och 3G-näten avvecklas. Förvaltare av hissar måste ta digitaliseringen av samhället på allvar. I vissa är fall är hissägare inte medvetna om nedsläckningen av de gamla näten.

Vad kan förvaltare av hissar göra för att framtidssäkra hissarnas nödtelefoner?

• Inventera – undersök nödtelefonin i hissen i ett första steg. Kontakta därefter din auktoriserade leverantör för att påbörja planeringen.

• Läs på och ställ krav – detta för att se till att utrustningen som levereras eller uppdateras är framtidssäkrad.

• Säkerställ att det finns system som följer upp och dokumenterar nödtelefonin.

• Ha god framförhållning – nedsläckningen kommer gå snabbt, se därför till att byta ut eller uppdatera tekniken nu.

88 Svensk Byggtidning FASTIGHETSUTVECKLING

Nedslående kontroller av OFFENTLIG NÖDBELYSNING

Ansvaret för kontroll av nödbelysning ligger på fastighetsägaren och den som hyr en lokal. Samtidigt visar Belysningsbranschens stickprovskontroller stora brister när det gäller nödbelysning.

SHOPPINGCENTRUM, idrottshallar, evenemangslokaler och skolor. Ett stort antal lokaler runt om i Sverige ska vara utrustade med välfungerande nöd- och hänvisningsbelysning, understryker Belysningsbranschen, men

konstaterar efter gjorda stickprovskontroller att resultatet är ”nedslående”.

Varför är resultatet en besvikelse, Ronnie Bergdahl, ordförande i Belysningsbranschens nödbelysningsgrupp?

– Vi fann att trasig belysning är väldigt vanligt ute i verkligheten. I bland lyser inte skylten, ibland så blinkar den och jag skulle säga att det absolut vanligaste felet är att batteriet är slut. Har du ett självtestsystem så kontrollerar det automatiskt ljuskälla, batteri och elektronik. Du får en indikering på utsidan av armaturen som talar om

EN TIMMES NÖDBELYSNING

vid brand och elavbrott

Beroende på verksamhetsklass så är ett vanligt krav att nödbelysning ska lysa i minst en timme i byggnader.

DET ENTREPRENÖRDRIVNA företaget

Malux Solutions arbetar med säkerhetsrelaterade lösningar och krav på nödbelysning.

Företaget har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik med bolag i de nordiska länderna och Baltikum och är ledande när det gäller säkerhetslösningar.

Vad är nödbelysning och varför installeras den?

– Det finns lagkrav från BBR Boverkets byggregler och AFS Arbetsmiljöverket att nödbelysning ska finnas för att säkerställa utrymning av lokalen, helt enkelt att människor hittar ut ur byggnader när det är mörkt. Detta gäller både vid strömavbrott och

vid brand då kablarna efter ett tag brinner av, säger försäljningschef Henrik Nilsson, Malux Solution.

Är kravet på nödbelysning kopplat till olika slags krisberedskap? Det som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, definierar som ”förmåga att förebygga och hantera kriser och krig”.

– Nej, det är det ju inte. I grund och botten så har vi inte någon krisberedskap. Vi i FSN och belysningsbranschen säger att det handlar om att säkerställa att folk kan ta sig ut ur byggnader när det kniper och att inte någon blir skadad. I min värld har det ingenting att göra med krisberedskap.

vad som är trasigt. Men alla har inte det självdiagnossystemet.

Ansvaret för kontroll av nödbelysning i offentliga lokaler ligger numera både på fastighetsägaren och ”nyttjanderättsinnehavaren”, det vill säga hyresgästen. Båda är ansvariga, understryker Ronnie Bergdahl och tillägger:

– Kontrollen ska utföras en gång per månad men det görs sällan.

Vilka krav ställs på nödbelysning när det gäller installation och funktion?

– Beroende på verksamhetsklass så är ett vanligt krav att nödbelysningen ska lysa i en timme. Det finns två olika sätt att bygga nödbelysningssystem. Det ena är armaturer med inbyggda batterier där armaturen klarar nöddriften utan spänningsmatning, alternativt centralmatade system som innebär en central plats för batterierna. I detta fall behöver du en brandsäker kabel där kabeln ska klara värme och brand under en viss tid, enligt en brandklassning ska kabeln klara 30 minuter.

89 Svensk Byggtidning FASTIGHETSUTVECKLING
Ordförande Ronnie Bergdahl, Belysningsbranschens nödbelysningsgrupp. Bild: Belysningsbranschen Henrik Nilsson. Bild: Malux Solution

POLARGRUPPEN NORR bygger padelgym på Porsön i Luleå

Nystartade bolaget och byggherren Polargruppen i Norr uppför en padelhall med gymkedjan Nordic Wellness som hyresgäst på Porsön nära Luleå Universitet. – Redan i början på padeltrenden såg vi behovet av en hall i Luleå. Allteftersom projektet framskred så vred vi om det till ett padelgym, säger Polargruppen i Norrs ägare, Johan Nilsson.

PORSÖN ÄR EN halvö och vital stadsdel med Luleå universitet i centrum med fokus på kunskap, utveckling och ett rikt studentliv.

Här intill universitetet uppför totalentreprenören NCC Sverige på uppdrag av Polargruppen i Norr, en byggnad på totalt 3 500 kvadratmeter för padelhall och gym i hyresgästen Nordic Wellness regi.

– När vi fick en marktilldelning från kommunen så hörde Nordic Wellness av sig och var jätteintresserade av att hyra, berättar Johan Nilsson.

Den nya padelhallen på Porsön i Luleå kommer att erbjuda fem inomhusbanor, en singelbana plus ett gym på en kilformad tomt som redan från början var detaljplanelagd för idrottsändamål och som Johan Nilsson beskriver som ”ganska utmanande”. Mycket beroende på en elledning som förhindrar fullt utnyttjande av hela tomten.

– Men mig veterligen är det här en av få padelhallar som faktiskt kommer att stå på mark med permanent bygglov för padel och gym. Ganska många padelhallar står på industriområden där du har tillfälliga verksamhetsförändringar, säger han.

Byggstarten med grundarbeten för padelhall med gym på Porsön i Luleå skedde tidigt hösten 2022. Pålningsarbetena avslutades i slutet på november.

Luleå ligger på gammal sjöbotten så det har varit pålning på upp mot 15 till 18 meter ner. Padelgymmet reses på gjutna betongfundament med stålstomme och sandwichelement. Bottenplattan gjuts efter att bygget blivit vädertätt, vilket beräknas ske i januari 2023.

Om allt går väl så ska stålstommen börja resas i slutet av november. Tanken är att innan jul få det i princip vädertätt. Nordic Wellness är Sveriges största privata

gymkedja med 300 anläggningar i hela landet och med sin hittills nordligaste anläggning i Umeå.

– De har många studenter som kunder och vill vara etablerade på alla stora universitetsorter. Anläggningen här i Luleå är bara ett stenkast från universitetet, så vi har gått lite hand i hand och de har fått påverka ganska mycket hur lokalerna ska se ut, avslutar Johan Nilsson.

Preliminärt ska den nya padelhallen med gym vara färdig att tas i bruk den sista juni 2023.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad padelhall gym, Luleå Tidplan: september 2022–juni 2023 Byggherre: Polargruppen i Norr AB Totalentreprenör: NCC Sverige AB Kostnad: 50 Mkr

90 Svensk Byggtidning IDROTT & FRITID
Den nya padelhallen med gym på Porsön i Luleå uppförs med stålstomme, sandwichelement och pålad grund på gammal sjöbotten. Bild: Polargruppen Norr AB/NCC
FASAD: LINDAB SANDWICHPANELER, LINE 200 KULÖR: 035 GRAFITGRÅ (NCS S 7502-B, RAL 7016) ENTRÉPARTI OCH ÖVRIGA PARTIER, KULÖR: RAL 8001 ÖVRIGA DÖRRAR, KULÖR: RAL 7016 ÖVRIGT HÄNGRÄNNOT/STUPRÖR, KULÖR: RAL 7016 PLÅTBESLAG ANSLUTNING TILL DÖRRAR, PARTIER, TAK MM, kULÖR: RAL 7016 Del 1 Plan 10 Plan 11 Plan 10 OMRÅDE DIARIENUMMER FASTIGHET DISCIPLIN FÖRETAG UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV TELEFON KONTAKTPERSON PLUSHÖJD (RH 2000) RITNINGSKATEGORI SKALA FORMAT DOKUMENTNUMMER ÄNDRING DATUM GODKÄND AV ÄNDRINGS BESTÄLLARE SEKTION ORIENTERINGSFIGUR Del 2 2 2 210 5 4 2 As indicated 2022--10-03 FA A Porsön, Luleå 359 090-15 98 50 A1 Fasader PORSÖN 1:441 Arkinova Arkitekter J Järvholm Fredrik Ahlenhed A-40-3-101 Padel & Gym BYGGLOVSHANDLING 1 : 100 Fasad mot Norr 1 100 Fasad mot Väster METER 0 SKALA 125 10 1:100

SIMHALL I FILIPSTAD med unik arbetsmiljölösning

När Filipstads kommun och NCC bygger ny simhall tillämpas en smått unik lösning för att redan vid källan ta bort giftiga trikloraminer, ett av flera sätt att drastiskt förbättra arbetsmiljön för badhuspersonalen.

– MED VENTILATION i skvalprännan sugs trikloraminerna bort, vilket förstås förbättrar miljön för alla, men framför allt för badhusets personal, som går i den här miljön hela arbetsdagar, säger Anders Kvarnlöf, NCCs platschef vid bygget av Spångbergshallen.

– Det här är en lösning som vi tagit fram i samverkan med kommunen och stålpoolsleverantören och som kommer att bli ett svar på framtida arbetsmiljökrav. Utmaningen har varit att få plats med detta i skvalprännan och i teknikrummet.

Trikloramin bildas när kväveinnehållande föroreningar reagerar med klor. Höga halter trikloramin ger hälsobesvär i form av irritation i luftvägar och ögon.Bygget av den nya simhallen i anslutning till idrottsanläggningen Spångbergshallen föregicks av rivning av den gamla simhallen från 1971. Den stängdes 2019 på grund av dåligt skick. I våras påbörjades bygget av den nya och nu under hösten har bassängbotten och badvalvet gjutits. I början av 2024 ska simhallen vara klar.

Bygget genomförs i ett partneringsamarbete och omfattar en 25-metersbassäng med sex simbanor, en multibassäng med höj- och sänkbar botten för undervisning

och rehab, ett familjebad och en avdelning med bastu och varmpool. 25-metersbassängen är ovanlig genom att den är gjord i rostfritt stål, dels för att det prismässigt är något fördelaktigare men framför allt för att det minskar underhållsbehovet jämfört med bassänger i kakel.

I grunden är bygget ganska traditionellt. Det är platsgjuten betong i bottenplatta, källarväggar och badvalv. Exteriört är det prefabstomme med matrisgjuten struktur. All teknik samlas i källarplanet under simhallen.

– Litet unikt är att vi har kunnat göra plats och samla all vattenrening, tankar och filter, i ett och samma rum, vilket är bra inte minst ur servicesynpunkt, säger Anders Kvarnlöf.

Ronny Greus, som är projektledare och energiansvarig i Filipstads kommun, betonar att den nya simhallen med sin goda tillgänglighet bokstavligen blir ett badhus för alla och att man med en relativt enkel lösning ska minska vattenavdunstning och temperatur utanför badtid.

– Med hjälp av en pooltäckning, ett lock av duk, minskar vi avdunstningen med 80 procent under halva dygnet och får ner både temperatur och fukt, vilket är bra rent energi-

mässigt och arbetsmiljömässigt vid städning.

NCC kan beskrivas som Sveriges mesta badhusbyggare. Just nu pågår runt om i landet i olika stadier ett tiotal byggen. I Filipstad uppförs företagets 19:e badhusbygge på tio år. Nästan parallellt uppförs ett också i Lidköping. Man talar om NCCs badhuskoncept, som bygger på lång erfarenhet och kunskapsåterföring från tidigare projekt, stort fokus på energieffektiva lösningar och optimering av ventilation och vattenrening.

– Vi har egna koncept- och typlösningar och en intern badhusgrupp där vi samlat erfarenheter som vi kan dra nytta av i tillkommande projekt, säger Sandra Johansson, NCCs projektchef.

Bygget i Filipstad hämtar erfarenheter från bland annat det nyligen färdigställda badhuset i Säffle.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av simhall i Filipstad

Byggherre: Filipstads kommun

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Byggtid: april 2022–kvartal 1 2024

Kostnad: 190 Mkr

91 Svensk Byggtidning IDROTT & FRITID
hösten gjöts botten i Spångbergshallens 25-metersbassäng. Bild:
Under
Felix Jansson

MODERNT GÄSTCENTER

uppförs i Lofsdalen

Fasader kläs med stående träpanel, behandlas med faluröd slamfärg.

Knutar, fönsterfoder vid västra glaspartierna samt fasad högst upp närmast tak kläs med stående eller liggande träpanel, behandlas med ockragul slamfärg. Övriga fönster har inga fönsterfoder.

Fönster med aluminiumbeklädd utsida, ockragul kulör lika fasadpanel. Stora fönsterpartier väst med aluminiumprofiler, ockragul kulör lika fasadpanel.

Sockel kläs med natursten.

Tak och skärmtak kläs med plåt/bandtäckning, grafitgrå kulör. På taket åt söder monteras solcellspaneler.

Stuprör och hängrännor grafitgrå kulör lika tak. Taksäkerhetsanordningar grafitgrå kulör lika tak.

Ett drygt 3 000 kvadratmeter stort gästcenter uppförs i Lofsdalen, Härjedalen. En storsatsning på bland annat skid- och cykeluthyrning, Sportshop och turistinformation av Lofsdalens Fjällanläggningar AB.

LOFSDALEN LIGGER strax norr om Lofssjön och är ett av de mest besökta turistområdena för skidåkning, vandring, cykling och andra naturupplevelser i Härjedalen.

Den befintliga skidboden i fjällbyn och orten Lofsdalen är från 1994 har stått mellan två moderna byggnader med en restaurang och ett aktivitetshus.

– Mitt emellan de här fina, moderna byggnaderna har vi haft baracker med kontor, skidshop och liknadne. Därför bygger vi nu i stället ett modernt gästcenter för ett fint mottagande, säger styrelseordförande Jan Andersson, styrelseordförande för Lofsdalens Fjällanläggningar.

Den befintliga skidboden tar årligen emot närmare hundratusen gäster. Ett framtidsperspektiv med ännu fler turister och utbyggnadsplaner har bidragit till beslutet att riva boden och uppföra en, inte bara modernare,

utan också betydligt större anläggning. Visionen som arkitektfirman Månsson & Hansson i Östersund arbetat med är att forma ett framtidsanpassat gästcenter för ett ”smidigt gästbemötande”.

Det blivande gästcentret i Lofsdalen är ett byggprojekt där totalentreprenören ByggPartner i Dalarna satte det första spadtaget i marken tidigt sommaren 2022. Projektet beräknas gå i mål drygt ett år senare sommaren 2023. Byggnaden uppförs med betongstomme, håldäck och röda utfackningsväggar och i tre våningar på vardera cirka 1 000 kvadratmeter, inklusive källarplan. Lägg till ett tak med solceller.

– Stommen är nu på väg upp. Väder och vind är alltid en utmaning när du bygger i fjällen, rapporterar projekteringsledare Erik Bäremo, ByggPartner i Dalarna, till Svensk Byggtidning i mitten på december.

Huvudingången till Lofsdalens nya gästcenter placeras på byggnadens västra gavel. Den kommer att leda in till ett entréplan med reception för skipass och skidskola samt Sportshop och Turistinformation. I källarplanet placeras skidverkstad, bagagerum och toaletter. På översta våningen blir det kontor, mötesrum och personalutrymmen för Lofsdalens Fjällanläggningar och boendeuthyraren Destination Lofsdalen.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad servicebyggnad, Lofsdalen Tidplan: juni 2022–augusti 2023

Byggherre: Lofsdalens Fjällanläggningar AB

Totalentreprenör: ByggPartner i Dalarna Service AB Arkitekt: Månsson & Hansson AB Kostnad: 75 Mkr

Befintlig marklinje (vid fasadliv) Befintlig marklinje (vid terrass) Ny marklinje (vid terrass) Slänt Befintlig marklinje (vid fasadliv) Befintlig marklinje (vid terrass) Ny marklinje (vid terrass)
Lofsdalens nya gästcenter uppförs av ByggPartner i Dalarna med solceller på taket. Bild: Lofsdalens Fjällanläggningar
MÅTT ANGES MILLIMETER (MM) OCH PLUSHÖJDER METER (M) OM INGET ANNAT ANGES
FÖRKLARINGAR
UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE DATUM ANSVARIG A1 A3 A C \ U e s \ s a \ n D vM å s s n H n s n A B \ o u m e n \ 9 8 e v c h s s a E L N X v 022 2 9 Lofsdalen
NYBYGGNAD BYGGLOVSHANDLING Servicehus A-40.3-001 Fasad mot Söder & Sydväst FASAD 19108 SB 1:200 1:100 Månsson & Hansson AB tel. 063-12 47 40 A ÅM 2021-09-22 Åke Månsson 1 100 Fasad mot Söder METER 0 SKALA 1 25 10 1:100 1 100 Fasad mot Sydväst ÄNDRINGEN AVSER ARäcke runt terrass, slänt från terrass mot söder 211221SB 92 Svensk Byggtidning IDROTT & FRITID
1:309

KREATIV UTEMILJÖ

och smarta bygglösningar i ny förskola

I den natursköna och lantliga miljön i Månsarp, söder om Jönköping, har förskolebarnen flyttat in i nybyggda Månsarps förskola. Utöver den småländska faluröda byggnaden i vinkel, slås besökarna av den kreativa utemiljön som är både lekfull och trädgårdsliknande.

DET ÄR INTE BARA Astrid Lindgren som kan måla upp en miljö som barn älskar. Landskapsarkitekterna på Billingham & Flygare i Huskvarna har skapat en fantasifull utemiljö för de 120 förskolebarnen.

Utöver tallar och björkar har fruktträd och smultronbuskar planterats till barnens glädje. Uppe på kullen kan man se Tabergstoppen på 343 meter över havet. Småbarnsavdelningen och syskonavdelningen avgränsas av ett träplank i olika höjd, inget traditionellt staket.

Förskolan angränsar till gamla Månsarps skola med anor från 1896. Där har förskolan tidigare haft fem avdelningar, lokaler som nu kommer att nyttjas av skolan och möjliggöra att årskurs sex, som hållit till i högstadieskolan, kan flytta tillbaka.

– Förskolan ligger mellan Månsarps kyrka och den gamla

ödekyrkogården och eftersom det fanns önskemål om att kyrktornet skulle synas från kyrkogården fick byggnaden inte bli så hög, berättar Anna Jonsson, byggprojektledare i Jönköpings kommun.

Konstruktionen består av platta på mark, stålpelare, stålbalkar och platsgjutna bjälklag och betongväggar samt utfackningsväggar med träregelstomme. Men innan byggnationen kunde påbörjas i maj 2021 sprängdes en del berg.

En del av taket har solceller. I övrigt är det klätt med ljusgrått falsat aluminium-plåttak. Komplementbyggnaderna och skärmtak har sedumtak.

– Vi har byggt hela förskolan under fristående väderskydd för att skydda byggnaden mot fukt och för att vinna tid. Byggentreprenören fick öppna upp där leveranserna behövde komma in. I övrigt tyckte man att arbetsmiljön var bättre under skydd.

Byggnaden har åtta avdelningar fördelade i två plan med teknikutrymme på plan tre. Förskolan har eget tillagningskök.

– Under produktionen såg vi att vi inte skulle klara torktiderna och valde därför att lägga löslagda plastmattor. Man ser ingen skillnad om mattorna är limmade eller inte. Dessutom slipper vi kemikalier från limmet, så vi har tagit med denna metod även till andra projekt, tillägger Anna Jonsson.

Kleinas Bygg AB

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad förskola i Månsarp, Jönköping Tidplan: maj 2021–augusti 2022 Byggherre: Jönköpings kommun Utförandeentreprenad Arkitekt: BSV arkitekter & ingenjörer AB Kostnad: 67 Mkr

93 Svensk Byggtidning SKOLA
Den faluröda byggnaden med åtta avdelningar, smälter väl in i den lantliga miljön i omgivningen. Bild: Jönköpings kommun, Holst entreprenad

Äntligen byggs RANAGÅRDSSKOLAN

I Ranagård, ett nytt område strax väster om centrala Halmstad, uppförs en ny F-9 skola för 900 elever samt folkbibliotek.

RANAGÅRDSSKOLAN HADE under en rad år diskuterats och planerats i Halmstad kommun innan spaden slutligen sattes i marken vid byggstarten i mars 2022 i Halmstads nya stadsdel Ranagård, ett par kilometer från Tylösand och havet. Nu pågår byggprojektet för fullt med sikte på målgång i mars 2024.

– En helt ny stadsdel byggs med mycket bostäder. Då måste du bygga skolor för att täcka upp behovet från alla inflyttade. Det håller på att monteras prefabväggar och det läggs bjälklag för att vara klart våren 2024, säger byggherren Halmstad kommuns projektledare Christian Ekin, till Svensk Byggtidning.

F-9 skolan Ranagårsskolan med plats för närmare 900 elever, inklusive särskola, kommer att inrymma ett skol- och folkbibliotek.

Det handlar om en skolbyggnad på sammanlagt 13 700 kvadratmeter med idrottshall. Skolan utformas med målet att även fungera som en mötesplats för ungdomar utanför ordinarie skoltid där de på kvällstid och helger kan träffas och mötas. På så sätt utnyttjas skolbyggnaden under fler timmar. Halmstadbaserade general- och byggentreprenören Tage & Söner Byggnads AB leder skolbyggnadsprojektet där fyra sammanbyggda huskroppar kommer att forma en sammanhållen u-formad skolbyggnad. Huskropparna uppförs med stålstomme, prefabricerade väggar och kläds med en fasad i tegel. Två huskroppar blir tvåvåningsbyggnader och de andra två skolbyggnaderna uppförs med tre våningar.

– Att det i samtliga fall rör sig om huskroppar med en byggnadshöjd på 12 meter har inneburit en hel del tankemöda i byggprojektet

Ranagårdsskolan för att klara det här med lagar och regler för de takhöjder som en skola ska ha invändigt, få plats med bjälklag, ventilation och allt sådant. De här 12 meterna har varit en utmaning!

Även den u-formade skolbyggnadens placering på byggtomten i Ranagård har varit föremål för omsorgsfulla överväganden. Här handlar det om en optimal placering med tanke på sådant som leverans av material till skolan, hämtning och lämning av elever och siktet på minsta möjliga trafik i Halmstads nya bostadsområde.

– Trots att det är en ganska stor tomt på 33 000 kvadratmeter så har det ändå varit svårt att hitta rätt placering av huset på tomten, avslutar Christian Ekin.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad skola, idrottshall, Halmstad Tidplan: mars 2022–mars 2024 Byggherre: Halmstad kommun Generalentreprenör: Tage & Söner Byggnads AB Arkitekt: LILJEWALL arkitekter AB Kostnad: 280 Mkr

94 Svensk Byggtidning SKOLA
Fyra sammanlänkade huskroppar formar tillsammans nya u-formade skolbyggnaden Ranagårdsskolan i Halmstad. Bild: Halmstad kommun

I LOMMAS NYA GRUNDSÄRSKOLA styr kommunen

Nybyggda grundsärskolan – Linneaskolan – stod klar att tas i bruk i skånska Lomma i augusti. – Det har funnits ett behov i kommunen att barn med särskilda behov ska få en skola närmare sin hemort i stället för att bli skjutsade till Lund, säger projektledare Christer Carlsson, Lomma kommun.

GRUNDSÄRSKOLAN STOD – med sina 700 kvadratmeter och tre hemvister med egna ingångar – färdig i augusti lagom till höstterminen 2022 för elever som inte bedöms kunna leva upp till grundskolans kunskapskrav.

– Genom den här skolan så får vi en möjlighet att själva inom kommunen styra över deras skolgång. Barnen får nu bara en skola att åka till. Tidigare var vissa tvungna att först vara på fritids och sedan åka vidare till Lund och sedan tillbaka igen, säger projektledare Christer Carlsson på Lomma kommun.

Den nya grundsärskolan F-9 i Lomma är en enplansbyggnad för cirka 30 elever. Skolans fasad är uppbyggd med en obehandlad träpanel som heter Accoya. Ett träslag som kommer från Nya Zeeland.

– Ett helt nytt material som vi inte har jobbat med tidigare och som har ett rötskydd på 50 år, tillägger Christer Carlsson.

Skolbyggnadens planlösning är organiserad i tre enheter, eller hemvister. Med egna ingångar, egna grupprum, kapprum, handikapptoaletter och duschmöjligheter.

– Du kan säga att de är tre olika hemvister beroende på vilka behov man har som barn. Utmaningen har varit att hitta den rätta

modellen för så många olika typer av behov.

Klassrummen har utformats med särskild hänsyn till ljud- och ljuskänsliga elever och eftersom grundsärskolans läroplan avsätter fler timmar för ämnen som hemkunskap och slöjd har varje klass ett hemklassrum för bildundervisning och fritid, samt med ett mindre kök för hemkunskapsundervisning. Skolans tre hemvister har egna nära utemiljöer som ger möjlighet till undervisning utomhus, inklusive egna planteringar. Utomhusmiljön har olika aktiviteter som ska stimulera till lek, lust och rörelseglädje.

Linneaskolans totalentreprenör Service-kuben AB är ett byggentreprenad- och byggserviceföretag med lokal förankring i Skåneregionen som utför byggentreprenader för såväl offentliga som privata uppdragsgivare och byggherrar.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad grundsärskola Vinstorp, Lomma Tidplan: Höst 2021–augusti 2022 Byggherre: Lomma kommun Totalentreprenör: Servicekuben AB Arkitektskiss: KAMIKAZE

K A M I K A Z E A R K I T E K T E R

95 Svensk Byggtidning SKOLA
Nybyggda Linneaskolan i Lomma med en fasad av rötskyddad Accoya träpanel från Nya Zeeland.Bild: Servicekuben

MIS HYLLIE

– som en skola på Manhattan

Att bygga en internationell skola med plats för 650 elever i stadsdelen Hyllie i Malmö mellan järnvägsspåren till Köpenhamns flygplats och de tättbebyggda flerfamiljshusen längs Hyllie Boulevard, är som att bygga en skola på Manhattan i New York.

DET HAR VARIT lite av en utmaning då skolan ska följa internationella regler. Alla ska i princip kunna vistas i samma lokaler, dock med viss uppdelning inomhus så att de minsta eleverna ska kunna få mer utrymme för ”lek och spring”.

Utemiljön är inte helt fysiskt avgränsad mellan årskullarna. Tillsammans med verksamheten har man hittat olika formspråk för de olika ålderskategorierna.

– Den internationella skolan har samma läroplan världen över. Därför måste barnen känna igen sig och känna sig trygga i den skolmiljö de befinner sig i för tillfället, säger Thomas Horke, byggprojektledare på Stadsfastigheter i Malmö stad.

Föräldrar som jobbar för internationella företag behöver en skola där deras barn kan studera. Till skillnad från Sverige börjar barnen i skolan vid tre års ålder. Malmö International School, MIS flyttade från Pildamskolan till Limhamnskolan i väntan på att den nya skolan i Hyllie skulle byggas. Men de sista avgörande besluten drog ut på tiden, vilket gjorde att byggprojektet försenades fram tills nu.

Utformningen av lokalerna i MIS är något annorlunda än en vanlig svensk skola. Det finns till exempel inga hemkunskapssalar, i stället är det en mix av forskning, teknik, snickeri och marknadsföring. De har dessutom utställningsytor där eleverna visar upp vad de gjort för sina föräldrar och varandra. Skolan har eget tillagningskök och matsal för fyra matlag.

– Även om vi har fått omformulera delar så att det överensstämmer

Malmö International School skiljer sig något från traditionell svensk skola. Här rör sig elever från tre- till 16 år i samma lokaler, vilket varit en byggteknisk utmaning där Stadsfastigheter i Malmö stad.

Bild: Stadsfastigheter i Malmö stad

i stort med Malmö stads normala program för grundskola, så har vi haft ett fantastiskt samarbete med skolledningen på MIS, säger Linda Eriksson, sektionschef på Stadsfastigheter i Malmö stad.

Den långsträckta byggnaden är 10 300 kvadratmeter och består av fyra våningsplan med teknikutrymme i källare och vind. Skolbyggnaden är 130 meter lång och har fyra våningsplan, vilket fungerar som bullervall mot gatan och järnvägen. Det kommer att byggas en lika lång och 1,80 meter hög mur ut mot Skrivaregatan, som också fungerar som bullerskydd mot den 10 000 kvadratmeter stora skolgården.

850 kvadratmeter solceller med batterilagring har installerats för att skolan ska bli självförsörjande på el. Stegdämpande golv, rikligt med dagsljusinsläpp är andra miljöfaktorer.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad f-9 skola Hyllie Malmö Tidplan: januari 2022–april 2024 Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter Samordnad generalentreprenad Byggentreprenör: MVB Syd AB Markleverantör: Upphandling pågår avseende finplanering Arkitekt: New Line Arkitekter AB Kostnad: 210 Mkr

96 Svensk Byggtidning SKOLA
INDUSTRI & BYGGSMIDE AB

STAFFANGYMNASIET moderniseras in– och utvändigt

I Söderhamn är anrika Staffangymnasiet föremål för en omfattande och efterlängtad renovering.

– Det är en skolbyggnad från mitten av 1800-talet som har ett väldigt stort behov av att moderniseras till dagens standard, säger projektledare Mashall Nijadiyan, Söderhamns kommun.

STAFFANGYMNASIET UPPFÖRDES på 1860-talet och ligger på Norrtullsgatan i centrala Söderhamn. Den nödvändiga renoveringen och moderniseringen av skolbyggnaden – som genomförs parallellt med pågående skolundervisning – inleddes i januari.

– Det är ombyggnation i en gammal byggnad och självklart är det många saker som dyker upp och som vi inte visste om när vi började med projekteringen, förklarar Mashall Nijadiyan.

Staffangymnasiet är ett renoverings – och i viss mån ombyggnadsprojekt– som bland annat inkluderar ett nytt mekaniskt ventilationssystem, nya elinstallationer, stambyte, akustiktak och nya ytskikt. Det invändiga arbetet inkluderar bland annat renovering av skolbyggnadens samtliga fönsterbågar.

– Skolverksamheten pågår men inte i den del arbetet bedrivs.

Vi har spärrat av, säger Mashall Nijadiyan.

Vidare byggs toaletter om och anpassas för funktionsvariation. Dörrar byts ut liksom brand– och inbrottslarm.

– Skolbyggnaden hade stor brist på brandsäkerhetsåtgärder och mycket problem med ljud som påverkade elevernas inlärningsförmåga.

I ett genomgripande renoveringsprojekt ingår också nya akustiktak.

– Vi har gjort invändig renovering där vi nu är inne i andra etappen. Etapp ett har vi gjort en förbesiktning på, säger vd Patrik Lönn på byggentreprenören H-B Bygg i Hälsingland.

För byggentreprenören H-B Bygg är utmaningarna i projektet elevernas säkerhet, parallellt med pågående undervisning och renoveringsarbete samt entreprenadformen där kommunen som beställare separat upphandlat entreprenörer för sådant som ventilation, el och vs-installationer.

– Vi äger inte de tunga bitarna, konstaterar Patrik Lönn.

Avslutande etapp två slutbesiktigas i mars 2023. Övriga delar i renoveringsprojektet Staffanskolan handlar om i stort sett avslutade utvändiga markarbeten med bland annat bättre anpassad och belyst skolgård samt pågående takrenovering där i stort sett hela yttertaket görs om.

FAKTA I KORTHET:

Om- och tillbyggnad gymnasieskola, Söderhamn

Tidplan: januari 2022–februari 2023

Byggherre: Söderhamns kommun

Byggentreprenör: H-B Bygg i Hälsingland AB

Arkitekt: Vedaarkitekter AB

Kostnad: 64 Mkr

Institutionen Staffangymnasiet i Söderhamn renoveras in- och utvändigt för bättre säkerhet, studievänligare miljö och sänkta driftkostnader. Bild: Söderhamns kommun.
97 Svensk Byggtidning SKOLA

BULLTOFTA GAMLA FLYGPLATS får nytt LSS-boende

1972 blev Bulltofta flygplats känd över hela världen för flygkapningen då ett 80-tal personer hölls som gisslan. Idag finns endast den K-märkta flyghangaren kvar i Flygstaden som blivit ett populärt bostadsområde med närhet till handel och rekreationsområde. På Flygledaregatan bygger Malmö stad ett LSS-boende med tolv lägenheter i två plan.

– DETTA ÄR DET FJÄRDE LSS-boendet i ordningen som vi bygger, men det första i två plan. Det känns bra att bygga boende som gör nytta för människor, säger Mikael Larsson, platschef på Team Skåne Bygg och som innehar generalentreprenaden.

Lägenheterna är cirka 40 kvadratmeter med rum, badrum, kök och hall. På varje våningsplan finns gemensamma utrymmen där de boende kan umgås och äta tillsammans. Här finns tvättstuga, fikarum för personalen, kontor och vilorum samt omklädningsutrymme. På bottenplan har de boende egen uteplats medan de som bor på plan två har balkong.

Bulltofta flygplats fanns på området fram till 1972 då flygfältet gick över till Malmö stads ägo. Byggymnasiet Mölledalsskolan fanns på området fram till mitten av 2017 och förskolan fram till 2018. Den gamla flyghangaren står ännu så länge tom, men det finns planer på att bygga en grundskola, särskola och förskola på platsen med start nästa år.

– Eftersom det har funnits en gammal flyghangar här fick marken saneras innan byggnationen kunde påbörjas i mars 2022. Vi har gjutit en platta på mark och är nu till 90 procent klara med att platsgjutning av stomme och väggar. Just nu gjuter vi bjälklaget till taket. Under bjälklaget kommer teknikutrymmen, fläkt och värmecentral att finnas. Vi gjuter också ett hisschakt för hissen till plan två.

Fasaden blir i tegel med kulörer som påminner om vinbär

och ingefära. Plåtpartierna är mörkgrå, nästan svarta. Entrén får klinkergolv medan övriga utrymmen får plastmattor.

– Vi har våra projekteringsanvisningar som projekterats tillsammans med funktionsstödsförvaltningen. Eftersom vi tycker det är viktigt att bygga så att det uppfyller behoven är det bra att diskutera med verksamhetens parter som har innehar sakkunskap som vi inte har innan byggprojektet påbörjas. Sedan är det alltid kul med engagerade människor som följer byggutvecklingen, säger Patrik Bengtsson, projektledare på Stadsfastigheter i Malmö stad.

Allt Malmö stad bygger är miljömedvetet och innehåller hållbart material.

Byggnationen beräknas vara slutförd i augusti 2023.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad LSS-byggnad i Malmö Tidplan: mars 2022–augusti 2023

Byggherre: Malmö stad

Generalentreprenör: Team Skåne Bygg AB

Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö AB Kostnad: 50-60 Mkr

98 Svensk Byggtidning VÅRD & OMSORG
På samma plats där Malmös flygplats Bulltofta låg fram till 1972 då kommunen tog över marken, har omvandlats till ett handel- och bostadsområde. Här uppför Malmö stad ett LSS-boende med 12 lägenheter. Bild: Team Skåne Bygg

RÄTTSPSYK I SUNDSVALL

ännu större

Rättspsykiatriska regionkliniken, RPK i Sundsvall, bedriver vård av patienter som är överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Kliniken är redan i dag en av landets största enheter för denna form av vård och har idag 101 vårdplatser. År 2025 ska utbyggnaden vara klar och då ska den kunna hantera 134 patienter. I praktiken en ganska omfattande utbyggnad.

– VÅRDENHETEN HAR SIN placering i Nacksta cirka 2,5 kilometer från centrum i Sundsvall, och utbyggnaden som nu sker i etapper genomförs för att minimera störningar för pågående verksamhet. Utöver en tillbyggnad sker också en renovering och modernisering i befintliga lokaler. Platsen för utbyggnaden sker vid det som i media skämtsamt kallats ”tredje berget”, ett berg av snö som vintertid synts mycket väl och som kommit från snöröjning i kommunen under tidigare vintrar, berättar Patrik Tjärnberg hos entreprenören Rekab AB.

Företaget har huvudkontor i Umeå och är specialister på den här typen av offentliga byggprojekt. Verksamheten är också

säkerhetsklassad vilket också medför begränsningar.

– Grundtanken bakom projektet med RPK i Sundsvall är att samla verksamheten på ett ställe. Lägesstatus i projektet är att vi just nu håller på med markarbeten med bland annat avverkning, sprängning och förestående grundläggning. Vi river också ett hus.

De markarbeten som nu utförs utöver markförberedelser för byggnader genomförs för utrymmen till rastgårdar, parkeringsplatser, yttre perimeterskydd, serviceväg och ytskikt.

Kliniken utökas med två och en halv vårdavdelning ytterligare för att täcka det framtida regionala och nationella behovet av slutenvård på området, som den senaste tiden ökat för varje år. Utbyggnaden innebär 33 nya vårdplatser, och utökningen gör också att andra regioner får större möjligheter att köpa vårdplatser vid Rättspsykriatriska regionkliniken i Sundsvall. Därmed utförs projektet för att klara nationella behov av vårdplatser.

– Det är förstås hög säkerhet kring verksamheter av denna typ, vilket förstås medför att alla som jobbar med projektet genomgår säkerhetskontroller och begränsar våra möjligheter att fotografera eller visa byggnadsritningar, avslutar Patrik Tjärnberg.

Projektet ska stå klart 30 juni år 2025.

Vi utför allt inom luftbehandling, styroch övervakning, från minsta servicejobb till stora entreprenader Miljöventilation AB ‒ www.miljoventilation.se

FAKTA I KORTHET:

Byggherre: Region Västernorrland

Totalentreprenör: Rekab Entreprenad AB

Arkitekt: Arconi design & projektering KB

99 Svensk Byggtidning VÅRD & OMSORG
Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall byggs ut för att täcka växande behov. Bild: Ingrid Engstedt Edfast

Betydelsefull utveckling av SKARABORGS SJUKHUS

Skaraborgs sjukhus genomför ett omfattande vårdbyggnadsprojekt som innebär nybyggnad av psykiatribyggnader i första etappen och i andra etappen nybyggnation av akut- och serviceblocket. Det är en investering på totalt 2,5 miljarder kronor och innebär en viktig samordning mellan akut- och vårdsektorer.

– ATT UTVECKLA akut- och serviceenheten samt psykiatrin var ett stort politiskt beslut, berättar Joakim Staaf, projektledare och ombud för VG-regionen. Tidigt såg vi att detta stora projekt skulle bli bäst av att delas upp i två separata delar. Vi började arbetet med P-blocket, psykiatrin, som är på 27 000 kvadratmeter och en investering på 900 miljoner kronor. Det är 11 olika enheter inom psykiatrin som nu har flyttat

tillsammans med de synergieffekter mellan psykiatrins akutmottagning och den somatiska akutmottagningen som tidigare låg 3,5 mil ifrån varandra.

De ursprungliga lokalerna var omoderna och svarade inte mot dagens krav. Ny forskning kring psykiatrisk vård har visat på vikten av hur lokalerna är utformade.

För att spara tid, pengar och resurser har man dragit nytta av vad kollegor i andra

kommuner har utformat och byggt, exempelvis Borås psykiatri och utnyttjat deras lösningar som också har handlat om att samla enheter till en och samma plats.

– Även om vi har kopierat från andra blir det platsspecifikt här och personalen har varit med på hela resan och kunnat påverka utformningen. Resultatet känns mycket bra och helt rätt både när det gäller den interiöra miljön och den utvändiga miljön som är en

100 Svensk Byggtidning VÅRD & OMSORG
En gemensam entré byggs för psykiatrin och akut- och serviceenheten vid Skaraborgs sjukhus, sammanlagt handlar det om en investering på 2,5 miljarder kronor för de två stora projekten. Bild: Semrén & Månsson Arkitekter

del i rehabiliteringen. Det svåra är all säkerhet som ska råda när det gäller psykiatriska avdelningar. Det är enorma säkerhetskrav som gäller för både personalen och för patienterna. Samtidigt är det viktigt att det är en hemlik miljö. I februari 2022 tog verksamheten över byggnaden för att vara fullt inflyttad i början av maj.

– Vi tog del av en anbudsförfrågan om ett samverkansprojekt och vann upphandlingen 2017, berättar Mikael Jardeby, projektchef på Bygg Dialog AB. Vi fortsatte med systemhandlingarna tillsammans med entreprenörer, beställare och verksamheten. Parallellt togs en budget fram.

Hela projektet har genomförts i samverkan där samtliga har suttit på samma kontor, både beställare projektörer och entreprenörer. Det blir lätt för den som ritar och projekterar och innebär snabba beslut och underlättar att rätt beslut tas. Byggnaden är byggd enligt Miljöbyggnad Silver och när det gäller energianvändningen Miljöbyggnad Guld.

– Vi har modellen för projektet digitalt med BIM-stationer i produktionen i I pads som skapar enklare och snabbare produktionsprocesser mellan samtliga aktörer. Vi är också alla lösningsbenägna och hjälper varandra över skråna för att samtliga ska nå projektets mål. Det har varit lite stökigt med en del av entrén färdig och den andra på gång och så kommer det att bli ett tag framöver då en ny akutintagning, en operationsavdelning med 14 nya operationssalar samt intensivvårdsavdelning, steriliseringscentral och en ny ambulanshall byggs. Tack vare att vi genomför projektet i samverkan kan vi tillsammans lösa utmaningarna som uppstår i det här omfattande projektet. Vi är tacksamma över att få bidra med vår kompetens och för den erfarenhet komplexiteten i akut- service- och psykiatriblocket ger oss, avslutar Mikael Jardeby.

FAKTA I KORTHET:

Byggherre: Västfastigheter, Skaraborgs sjukhus

Totalentreprenör: Bygg dialog AB

Arkitekt: Semrén & Månsson Arkitekter AB

-Allt inom byggfog - 40 år i branschen

Tofta fogtätning AB

våtrum * fönster * fasad * golv Brandtätningscertifierade Daniel Boo 070-246 65 28 Stefan Boo 070-326 35 56 tofta.fog@lidkoping.org * www.toftafog.se

Din lokala maskinuthyrare

Planevo Bygg har under hela projektet ansvarat för samtliga ställningstjänster.

Planevo Bygg erbjuder även bemanning inom byggsektorn. Allt från enstaka snickare till kompletta bygglag.

101 Svensk Byggtidning VÅRD & OMSORG

Ranagårds äldreboende GÖR PLATS FÖR HUSDJUR

I Halmstads nya stadsdel Ranagård uppförs ett äldreboende som blir något utöver det vanliga. I bottenplan får varje lägenhetsinnehavare en egen uteplats så att de ska kunna ha med sig sitt husdjur när de flyttar in.

RANAGÅRD ÄR EN ny stadsdel med varierande bostadsutbud i olika upplåtelseformer. Området ligger i anslutning till Halmstad och kommer att omfatta 550 nya bostäder, förskolor, skolor och ett helt nytt äldreboende. Äldreboendet omfattar cirka 5 600 kvadratmeter i en 3,5-plansbyggnad. Av de totalt 60 lägenheterna kommer det att finnas 20 lägenheter på de tre nedersta våningsplanen. Där kommer även att finnas gemensamma utrymmen där de boende kan umgås, äta tillsammans och ha aktiviteter efter förmåga. Att djur kan vara en källa till bättre hälsa och ökad livskvalitet är något äldreboendet tagit fasta på, till glädje för de boende. Förmågan att hantera problem och motgångar ökar och det allmänna hälsotillståndet förbättras om det finns husdjur, visar studier.

I april togs det första spadtaget och det lokala byggföretaget Peterson & Hansson Byggnads AB fick uppdraget som generalentreprenör att utföra byggprojektet, som en utförandeentreprenad.

– Stommen är uppe och vi påbörjar fasadmurningen inom kort. Det blir väldigt fint. Arkitekten ska ha en eloge, säger Tony Nilsson, vd på Peterson & Hansson Byggnads AB.

Konstruktionen består av platta på mark, platsgjuten stomme och utfackningsväggar. Fasadteglet går i ljusgrå nyans som ändras beroende på om det är sol eller regn.

– Vi gillar när det är mycket hantverk. Därför gjuter vi gärna på plats, vilket gör att huskroppen blir mer gedigen. Dessutom får vi bättre kontroll på helheten när vi använder våra egna betongare, murare och snickare, säger Tony Nilsson.

Genom att säkra upp leveranserna i tidigt stadium och att jobba energismart beräknas Ranagårds äldreboende vara färdigbyggt i augusti 2023 och verksamheten kan flytta in.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad Äldreboende Halmstad Tidplan: april 2022–augusti 2023 Byggherre: Halmstad kommun Generalentreprenör: Peterson & Hansson Byggnads AB Arkitekt: Fredblads Arkitektbyrå Bygg Kostnad: ca 120 Mkr

Inså Svets & Montage AB

Ven P AB

102 Svensk Byggtidning VÅRD & OMSORG
Ranagårds äldreboende är ett gediget platsbyggt projekt. Byggnaden kommer att innehålla 60 bostäder varav en del kan de äldre ta med sina husdjur. Bild: Tony Nilsson/Peterson & Hansson Byggnads

BEFOLKNINGSPROGNOS OCH RIKSINTRESSE

formar äldreboende i Säter

I en miljö med riksintresse och bevarandevärde på Prästgärdet vid centrala trästaden Säter, uppförs ett nytt äldreboende. Döpt efter platsen och med sikte på färdigställande sommaren 2023. – Nuläget är att allt går enligt plan. Vi har tak på och mycket är gjort, kommenterar kommunikationschef Marie Palm på Säters kommun.

DET

Prästgärdet i Säter uppförs i två plan, med ytor för daglig verksamhet, tillagningskök, personalutrymmen, service- och teknikutrymmen.

– Det finns ett stort behov av äldreplatser. Vi har nu ett äldreboende som inte är tillräckligt stort och rätt och vi behöver fler platser.

Det nya äldreboendet får 60 lägenheter för särskilt boende samt tio lägenheter för korttidsboenden, placerade i en interiör planlösning i form av sju boendeenheter med tio lägenheter i varje enhet. Arkitektansvariga Swecos utformning av huset gör det möjligt för boende och besökare att gå runt utan att någonstans hamna i en återvändskorridor. Målet är ett trivsamt och tryggt särskilt boende som tillgodoser dementas särskilda behov. Själva byggnaden Prästgärdet formas som en stor kvadrat med en innegård.

– Innergården är speciellt till för att äldre och ofta dementa boende ska kunna röra sig förhållandevis fritt men fortfarande tryggt, tillägger Marie Palm.

Utseendet på det nya äldreboendets byggnad påverkas också av

läget nära trästaden Säters gator. Ett rutnätssystem med kulturskyddat riksintresse i en av få bevarade svenska trästäder. Här intill uppförs det nya äldreboendet på Prästgärdet, det som tidigare var den första lantbrukmiljön direkt utanför Säters centrum, ett lugnt område utan större höjdskillnader nära sjön Ljustern.

– Byggnaden är arkitektoniskt utformad så att den ska upplevas som flera byggnader, inte som en enda stor byggnad och med till exempel olika typer av beklädnad. Det betyder bland annat att äldreboendet får olika sorters fasadmaterial i varierade färger. Det faluröda kommer att få en stor plats på byggnaden. Men det kommer även att vara andra material och olika typer av takbeklädnad.

Äldreboendet Prästgärdet uppförs bland annat mot bakgrund av befolkningsutvecklingen i Säters kommun. Prognosen är att andelen kommuninvånare över 80 år kommer att fördubblas fram till år 2040.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad särskilt boende, Säter Tidplan: januari 2022–augusti 2023 Byggherre: Säters kommun Totalentreprenör: Skanska Sverige AB Arkitekt: Sweco Sverige AB Kostnad: 230 Mkr

AV THOMAS ANDERSSON
103 Svensk Byggtidning VÅRD & OMSORG
Säter kommuns nya äldreboende Prästgärdet med en av Sweco utformad arkitektur och material och färgskala med hänsyn till riksintresse och trästaden Säter. Bild: Sweco Architects och HSARK/Säters kommun

BRF ORANGERIET blev Roslagens Riviera

Längs hamnpromenaden i Norrtälje har de boende i bostadsrättsföreningen Orangeriet nyligen flyttat in. Kvarteret består av tre huskroppar med totalt 92 lägenheter med premiumkvalité på projektet.

– DETTA ÄR ETT boende med fokus på bra livskvalitet och social samvaro. I den gemensamma vinterträdgården kan man njuta av växterna och även odla växter och örter som kan användas vid det gemensamma uteköket med grill. Här finns också en bouleplan och ett gym med enklare träningsredskap, ett relaxrum samt en bastu som gör att kroppen mår bra, säger Susanne Wedin, projektchef på Index Residence.

Det var redan i maj som de första flyttade in i två av de totalt sex trapphusen, följt av inflyttning i ytterligare två trapphus i juni och slutligen i de sista två trapphusen i september i år. Storleken på lägenheterna varierar från cirka 32 kvadratmeter för ett rum och kök till 108 kvadratmeter innehållande fyra rum och kök. Majoriteten av lägenheterna är två- och trerumslägenheter kring 54 respektive 74 kvadratmeter. Inredningen håller hög grundstandard med fullskaligt kök, vitlaserad ek på golven och helkaklade badrum i mörkare nyans. Här finns även tvättmaskin och torktumlare. Balkongerna är generöst tilltagna med 1,60 meter i djup, vilket gör det möjligt att möblera en fyra-sittgrupp. Under byggnaderna finns garage med plats för 89 + 10 dubbla platser, 20 av dessa har elladdning.

– Intresset var stort när det släpptes till försäljning, ca 70 procent var sålda när pandemin tog fart våren 2020. Intresset höll sig, så resterande lägenheter såldes under 2020-21, säger Susanne Wedin.

Hyttadalens AB

Konstruktionen består av prefab betongstomme med halvsandwichelement som yttervägg klädda med tegelfasad och puts. Taket är klätt med bandtäckt plåt i grå nyans, vilket står sig väl mot fasadens bruna tegel och ljus-ljusgråa och röda puts.

– Utsikten över hamnpromenaden och vattnet är slående vacker. Den kan du fördel njuta av på den gemensamma terrassen ned mot hamnpromenaden. I detta kvarter som vi byggt finns en pizzeria med caféverksamhet, barberare, och inom kort även en lokal med vinprovning, samt en sushi berättar Susanne Wedin.

Men att bygga bostäder i ett före detta hamnområde har krävt en hel del arbete innan byggnationen med betongplattan kunde påbörjas, vilket gjordes i början av november 2020. Marken skulle först saneras och i september kunde pålningen påbörjas. 540 stycken stålpålar behövdes, varav de längsta pålarna är 49 meter och de kortaste 29 meter. Majoriteten av pålarna är 42 meter.

– Pandemin gjorde att vi inte alltid kunde jobba rationellt. Det blev lite extra timmar när vissa leveranser inte nått fram, för att sedan gå tillbaka i planeringen och produktionen när de väl kom. Men med gott samarbete och lite omstuvning i detaljplaneringen lyckades vi hålla tiden, tillägger Susanne Wedin som idag är nöjd med resultatet.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad flerbostadshus Norrtälje hamn

Tidplan: september 20–oktober 2022

Byggherre: Index Residence AB

Byggentreprenör: Index Asset Mangement AB

UE : Bergtornet Bygg & Fastighet AB

Arkitekt: Arkipol AB

Kostnad: ca 320 Mkr

104 Svensk Byggtidning
Längs hamnpromenaden ligger Brf Orangeriet i Norrtälje. Miljön nära vattnet skapa mysig atmosfär. Bild: Susanne Wedin
Älska ditt boende. Älska ditt liv! Industribetong AB Golvgjutningar • Armering • Formsättning 08-779 42 00 industribetong.se Bygger med kvalité Stomkomletteringar – Hyresgästanpassningar – Gym bergtornet.se • info@bergtornet.se Tel. 08-728 57 90 / 0702-21 91 50 Balkonger, Räcken & Inglasningar! 0142- 29 31 00 hogstadaluminium.se

HOLMSJÖ

– en Bullerby med eldsjälar

30 kilometer norr om Karlskrona ligger Holmsjö som en liten Bullerby med eldsjälar som lever för sin ort. Det är ett ”bysamhälle” där de boende bryr sig om varandra. Utvecklingen med fler barn påkallar behov av mer utrymme för både förskolebarn och Holmsjöskolans elever.

– FÖRSKOLEVERKSAMHETEN finns i nuläget både inne i skolbyggnaden och i en paviljong där även skolan har lokaler. Då antalet barn blir fler och skolan behövde använda den delen där förskolan nu har sin verksamhet samt att paviljongen behöver bytas ut till mer permanent byggnad för förskolebarnen, valde kommunen att bygga ut befintlig förskola, som ligger intill, förklarar Bearnice Nilsson, byggprojektledare i Karlskrona kommun.

Förskolan har idag fyra avdelningar och skolan har elever upp till årskurs sex. Förskolans lokaler som i dagsläget omfattar cirka 385 kvadratmeter byggs till, så att förskolans verksamhet får en tillbyggnad om 700 kvadratmeter i två plan.

– Det kan tyckas konstigt att vi bygger i två plan ute på landsbygden, men det är vad detaljplanen medger och dessutom finns det ett skolmuseum som inte får flyttas. Vi ville ha en förskola med fyra avdelningar

och skippa paviljongerna, då blev detta den bästa lösningen.

Den nya förskolan som tas i drift vid årsskiftet 2023/24, kommer att ge plats för 77 barn i ålder 0-5 år och blir ett naturligt steg när livet går vidare in i skolans värld. Stor omsorg läggs vid att skapa en fin utemiljö där barnen kan leka. För barn som behöver vila bygger man ett utesov så att de får frisk luft medan de sover. Ovanför utesov anläggs lekyta som kan användas för exempelvis innebandy när de har vaknat. Här har man gummiasfalt som underlag så att barnen inte slår sig.

– Vi vill också uppdatera utemiljön med ny belysning, vägar där barnen kan cykla och åka med sina små bilar, samt odlingslådor där de ser hur grönsaker och örter växer.

Tillagningsköket i skolan förser både förskolan och skolan med mat. I förskolan byggs ett torg där barnen kan baka pepparkakor och leka tillsammans. Byggnationen påbörjades

under hösten med betongplatta på mark. Konstruktionen består av stål, men framför allt väldigt mycket trä. Utfackningsväggar, fasaden och takkonstruktionen är av trä.

– Eftersom vi bygger nära en skola och barn är nyfikna, arbetar vi aktivt med säkerheten så att barnen inte kommer in på byggarbetsplatsen. Vi låter dom se genom staketet och de är väldigt imponerade av grävskopan som jobbar, berättar Andreas Karlsson, platschef på JSB Construction som innehar totalentreprenaden.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad förskola, Holmsjö, Karlskrona

Tidplan: november 2022–november 2023

Byggherre: Karlskrona kommun

Totalentreprenör: JSB Construction AB

Arkitekt: Hermansson Hiller Lundberg

Arkitekter AB

Kostnad: ca 25 Mkr

106 Svensk Byggtidning BOSTAD
Den nya förskolan, som blir en tillbyggnad till Holmsjö skola, byggs helt i trä. Förskolan ger plats åt 77 barn och får fyra avdelningar i två plan. Beräknad inflyttning blir årsskiftet 2023/2024. Bild: Karlskrona kommun.

Viktigt lagarbete för KUNGSHUSET

Kungshuset i centrala Lund ingår i Lunds universitet och är daterat från 1578 och tjänade ursprungligen som residens för danske kungens länsman. Nu genomgår Kungshuset en varsam renovering med ny entré och nya tillgänglighetslösningar, brandsäkerhet och ventilation för att leva upp till dagens krav.

– KUNGSHUSET ÄR ETT statligt byggnadsminne som då också kräver mycket eftertanke, berättar Stefan Larsson, projektledare på Statens Fastighetsverk. Det är en stor ombyggnad som vi genomför och projektet har pågått i 20 år för att utreda om att få fram de bästa tillgänglighetslösningarna. Vi har under åren ritat olika alternativ på hiss och trappor samt olika placeringar i huset med även alternativet utvändigt trapphus. För sju år sedan hittade vi lösningen som kommer att fungera. Det innebär att i en del av huset gör vi ett stort hål i bjälklagen från 1830-talet och placerar en hiss för fyra våningar.

När man för två år sedan gjorde en utgrävning inför ombyggnationen fann man tegelgolv från 1200-talet och en tegelvägg från 1100-talet samt en sandstensockel från 1000-talet.

– Detta var Nordens kyrkliga center under 1100-talet och tegelväggarna härstammar från den danska tiden som då redan anammat bruket av tegel, något som inte hade kommit till Sverige ännu. Länsstyrelsen ville ha kvar denna lämning och SFV valde då att byta hisstyp. Genom att öppna upp ett nytt dörrhål genom den gamla muren skapas också en bra tillgänglighetslösning mot universitetsplatsen i norr. När man sågade för att ta bort stenar fann man en fönstersmyg som man har tagit kalkprover på för att kunna datera. Troligen är denna fönstersmyg äldre än själva byggnaden.

Exteriört ser byggnaden ut som tidigare, dock har man tagit bort några takfönster som kom till vid renoveringen på 60-talet. Det är en stor målerientreprenad där målningen sker i huvudsak med linoljefärg. Det är inte många målerier som har målare som

är duktiga på att måla med linolja. Därför har man valt att handlat upp en som målar fönstren och en som målar invändiga väggar och snickerier med linolja.

– Tillsammans med den upphandlade generalentreprenören, Malmö Byggcenter, har vi skapat ett bra ”produktionsteam” som har fungerat mycket bra. Med dem har Statens Fastighetsverk även skrivit ett ramavtal när det gäller service. Vårt uppdrag är att förvalta och bevara byggnaderna för evigt. Då har vi också ett ansvar att även i framtiden få kompetenta hantverkare som klarar dessa arbeten.

– Vi har en antikvarisk kontrollant som följer projektet och den ansökan som vi har lämnat in. Vi är i dag ett gäng med Maria von Porat från Tengbomgruppen som har stor erfarenhet och som tillsammans med mig har hållit på länge i denna värld. Och det handlar om att ha sett och hört mycket för att kunskapen ska leva vidare. Inför nästa projekt kommer vi att vara ännu mer rustade. Det finns också en hantverksstolthet i byggbranschen som kommer fram än mer när man får hålla på med lite ”kluriga” projekt, säger Stefan Larsson.

FAKTA I KORTHET:

Ombyggnad och renovering av universitetet i Lund

Byggherre: Statens Fastighetsverk Lund Generalkonsult: Tengbomgruppen AB Generalentreprenör: Malmö Byggcenter AB

107 Svensk Byggtidning BOSTAD 0413-125 00 040-125 050 info@markkompaniet.se www.markkompaniet.se
Markanläggning Grönyteskötsel Projektering Utemiljöer Y�re VA Dagva�en Lekplatser Dränering Bostadsgårdar Beskärning
Kungshuset i centrala Lund är från 1500-talet och var under Danmarkstiden kyrkligt center i Norden. Efter sommaren 2023 flyttar rektorn för Lunds Universitet tillsamman med sin sektion in i byggnaden. Bild: Stefan Larsson

ÅTTA PLATSBYGGDA PARHUS

för HSB i Partille

I Partille öster om Göteborg bygger Veidekke Entreprenad på uppdrag av HSB Göteborg, åtta parhus med 81 lägenheter.

– Vi reser sista våningen nästa vecka, håller på med tak och fasader och jobbar invändigt i de första husen som är resta med snickerier, gipsning och målning, säger Veidekkes platschef Johanna Axelsson, till Svensk Byggtidning i mitten på december.

BYGGPROJEKTET RAMSELYCKAN startade i mars 2021 med grundläggning och platta på mark för de åtta parhus som nu uppförs vid Öjersjö i Partille. De åtta parhusen består av 16 huskroppar som sitter ihop två och två med en loftgång i mitten. Huskropparna uppförs med traditionell betongstomme, plattbärlag och en del bärande betongväggar. Lägg till konstruktionssmide i ytterväggar samt utfackningsväggar med trästomme.

De översta planen på alla hus har bärande utfackningsväggar av trä. Plus en gedigen stålkonstruktion som bär upp limträbalkar och ryggåstak.

De översta lägenheterna är i stora delar öppna till taknocken. Med väldigt hög takhöjd. Utvändigt kläds husen med röda träfasader, bestående av på plats, dubbelspikad läkt – och brandimpregnerad panel och med en utsmycknad över panelen, som också den är spikad på plats.

– Fasaderna är väldigt komplicerade, med mycket som ska

byggas på plats och extremt mycket material att hantera, säger Johanna Axelsson.

De 81 lägenheterna i Brf Ramselyckan blir tvåor, treor och fyrarumslägenheter med generellt generös takhöjd och stora ljusinsläpp.

Det som präglar byggprojektet bostadsrättsföreningen Ramselyckan är bland annat huskroppar med mycket loftgångar och balkonger. De större lägenheterna som sträcker sig över ett helt våningsplan får i de flesta fall två balkonger.

– De här har varit en utmaning när det gäller montage, att det handlar om så stor yta och all ställning som krävs runt om.

Att de rör sig om åtta parhus som i själva verket är 16 hus som sitter ihop påverkar också det utförandet för totalentreprenören Veidekke Entreprenad.

– Det innebär 16 tak och 16 fasader som ska kläs runt om och där allting görs på plats. Där gäller att hålla reda på virkessorterna. En del brandimpregnerade, andra inte. Det här är, och har varit, en utmaning som tar väldigt mycket tid.

Fem procent av lägenheterna i Ramselyckan blir HSB ”Delalägenheter”. Vilket innebär att HSB går in och delar köpet av lägenheten med en ung bostadsköpare. En satsning med syfte att få in fler unga bostadssökande på bostadsmarknaden.

Sista inflyttning i Brf Ramselyckan i Partille beräknas ske i december 2023.

FAKTA I KORTHET:

Epsilon Byggkonsult AB Box 14166, 400 20 Göteborg Tel: 031-400 380 www.epsilon-byggkonsult.se

Nybyggnad flerbostadshus, Partille Tidplan: november 2021-december 2023

Byggherre: HSB Göteborg

Totalentreprenör: Veidekke Entreprenad Arkitekt: Okidoki AB Kostnad: 100-125 Mkr

108 Svensk Byggtidning BOSTAD
HSB Brf Ramselyckan i Partille blir naturnära bostäder med generösa ljusinsläpp och balkonger samt högt i tak. Bild: Veidekke

PREFABRICERADE FLERBOSTADSHUS byggs i Kungsbacka

I Fjärås i Kungsbacka bygger Derome tre flerbostadshus i Körsbärslunden med inflyttning våren 2023. Kvarteret är husproducenten Deromes tredje kvarter i området Vallbyn. – Nu håller vi på med slutkomplettering. Tio lägenheter är i princip färdiga, rapporterar entreprenadchef Anders Wennerström, Derome Hus, till Svensk Byggtidning veckan innan jul.

AV THOMAS ANDERSSON

DEROME HUS AB HAR länge ägt byggtomter i Fjärås nära centralorten Kungsbacka, ett attraktivt läge på pendlingsavstånd till Göteborg.

– Det var länge sedan det byggdes något nytt här. Det är väldigt bra med mycket service, simhall, idrottsanläggning och nybyggda skolor. Bra förutsättningar för barnfamiljer, säger byggherren Deromes försäljningschef Anders Wennerström.

De prefabricerade flerbostadshusen har med sju månaders produktion- och byggtid producerats i Deromes fabrik i Anneberg utanför Kungsbacka med bara en halvtimmes transporttid till Fjärås. De tre huskropparna med sina 26 lägenheter har byggts med prefabricerade element för väggar och bjälklag. De står på en grundläggning av betongplattor.

– Marken är ganska dålig men vi har sluppit pålning. Husen kläds med träpanel i en fasad som får en matt grå eller röd färg och ockrafärgade fönster och dörrar i en klassisk gammaldags stil, tillägger Anders Wennerström.

Till de tre flerbostadshusen länkas komplementbyggnader av lösvirke med sedumtak för förråd. Deromes Svanenmärkta hus i Körsbärslunden är grupperade runt en grön innergård. Tvärs över gatan planeras en större lek- och aktivitetspark. Bygget startade i april 2022 och det sista huset beräknas stå färdigt i månadsskiftet januari–februari 2023. Inflyttningen till kvarteret i Fjärås beräknas ske en månad senare till lägenhetsstorlekar från ett– till tre rum och kök.

Med trä som den ”gröna tråden” är Körsbärslundens byggherre Sveriges största familjeägda träindustri och med anor som sträcker

i

sig tillbaka till 1946. Idag är Deromegruppen en förvaltare och husproducent med ett brett utbud av trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi på produktlistan.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad flerbostadshus, Kungsbacka Tidplan: april 2022–januari 2023

Byggherre: Derome Hus AB

Byggentreprenör: Micael Neidemo Byggare AB Arkitekt: Liljewall arkitekter AB Kostnad: 50-60 Mkr

109 Svensk Byggtidning BOSTAD Rangeskylt Gråppås Golfklubb 31 mars 2020 Skyltstorlek 1300 x 500 mm med 7årsfolie på en sida.
Matt grå, rött och ockrafärgat sätter prägel på Deromes nybyggnation kvarteret Körsbärslunden i Fjärås, Kungsbacka. Bild: Derome

UNIKT BOSTADSOMRÅDE på väg att bli energismart

Flerbostadshusen i Örebros nya bostadsområde Tamarinden i Sörbyängen kan med fog kalla sig energismarta. Tillsammans med byggaktörerna är målet att inte bara producera egen el utan också lagra och dela på den i ett lokalt energisystem.

ENERGISYSTEMET ÄR EN prototyp på hur man kan snabba på energiomställningen i nybyggnadsprojekt i Sverige. En av byggaktörerna är Serneke.

– I Sernekes byggnader produceras el och värme via solceller och solpaneler. Vi skapar lagring med batterier, ackumulatortankar samt tung stomme i våra fastigheter. Överskottet av el delas via ett gemensamt likströmsnät mellan fastigheterna, medan överskottet av värme delas via ett gemensamt fjärrvärmenät mellan fastigheterna i kvarteret, säger Magdalena Nääs, produktutvecklare på Serneke.

Förstudier visar att Tamarindens energilösning kan ge energibesparingar på 30 procent och minskat effektbehov med 50 procent i kvarteret bestående av 139 hyresrätter fördelat på sex våningar och ett garage. Hela området har 800 bostäder, förskola, lokaler för restauranger och kafé och parker.

– Att utmana normer, tänka annorlunda och hitta nya synsätt på gamla problem är en del i vår vilja att vara som företag. Det är spännande att delta i innovationer som inte gjorts tidigare i den här formen. Att vi genom vår satsning dessutom bidrar till en samhällsnytta genom att kapa effekt- och energitoppar samt minskar vårt klimatavtryck och skapa en långsiktigt positiv påverkan på byggnadernas driftsekonomi gör att satsningen känns rätt på så många plan.

Serneke bygger tung stomme av betong med golv/takvärme som värmer hela stommen på ett bättre sätt och därmed lagrar värmen längre.

– På så vis kan vi köpa energi när det är liten belastning på nätet. Byggnaderna har projekterats för att nå en låg energiförbrukning med

primärenergital på cirka 40 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

I området kommer det att finnas smart belysning och visualisering via 3d och sensorteknik. Områdesstyrning kommer att sitta i byggaktören Öbos hus och som alla fastigheter är ihopkopplade med. Här finns möjlighet att styra och bunkra värme vid köldknäppar.

– Tanken är även att vi ska styra så att vi köper el och energi när få andra gör det och använda vår lagring när många andra behöver köpa och på så vis plana ut kurvan för effekttoppar. Vi planerar även att visualisera den egna och fastighetens energi- och el förbrukning till de boende genom app och– eller informationstavlor, säger Magdalena Nääs.

Här har garaget placerats under huskropparna. Ovanpå möjliggörs odling och trädplantering. Byggnaderna ger en stadskänsla mot norr medan söderläget har ett grönområde med terrasser, gemensamt växthus och öppen dagvattenhantering. Fasaderna på flerbostadshusen får platsmurat tegel. För att göra miljötänket fullkomligt finns bilpool och lånecyklar.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro Tidplan: Q4 2022-Q4 2024 Byggherre: Serneke Sverige AB

Totalentreprenör: Serneke Sverige AB Arkitekt: Byggarkitektur Örebro AB

110 Svensk Byggtidning BOSTAD
Tamarinden hus ett och två med kafé och cykelrum. Hela området har 800 bostäder, förskola, lokaler för restauranger och kafé och parker. Bild: Serneke

Askegården förmedlar GÅRDSKÄNSLA

Den tredje etappen av Askegården i Askim, i sydvästra Göteborg, byggs nu vidare med sammanlagt 49 hyresrätter. Projekten ska komplettera varandra i förhållande till det intilliggande området Kobbegården från 70-talet. Gårdskänslan har varit viktig som illustreras i namnet då Asken var central på gårdsplanen förr i tiden. Inflyttning kommer att ske under sensommaren 2023.

– DEN FÖRSTA ETAPPEN producerades i princip på samma sätt som det intilliggande miljonprogrammet med prefabricerad betong, berättar Petter Lodmark, arkitekt på qpg Arkitektur. Den nu aktuella etappen är byggd med lätta utfackningsväggar. I första delen är fasaderna målade med toner och kulörer i varma färger. För att hitta släktskapet finns samma känsla i det tredje projektet, med ett tillägg av trädetaljer. Avsikten har varit att skapa enkla hus som samtidigt upplevas eleganta genom de detaljer som framträder i fasaderna.

Målsättningen har varit att skapa ett hus i vinkel så att de bildar gårdar och en fortsättning på samma tema som det första. Vinkeln vänder sig i slutet av gatan som då skapar en rygg mot norr och öster för att ge ett avslut på stadsdelen.

– Ett separat P-hus var från början inritat i detaljplanen. Efterhand

Marken på Högsbo Bogemenskap utförs av www.utetjanst.se

kom vi fram till, genom utredningar, att vi kunde lösa parkeringsfrågan genom markparkeringar. Det medförde att vi kunde fokusera på bostäderna. Vi kunde också utnyttja detaljplanen på ett bättre sätt och bygga fler bostäder. Det medförde möjlighet till gårdshus på två våningar med en variation av olika lägenheter, som vänder sig mot gatan med trevliga förträdgårdar. De övriga byggnaderna har olika höjd på mellan tre till fem våningar, berättar Petter Lodmark.

Från början planerades för smålägenheter, men vid sonderingar framkom det att kunderna överlag önskade lägenheter med fler rum, vilket man har hörsammat. Lägenheterna är ljusa och luftiga med yteffektiva planlösningar och samtliga har balkong eller uteplats.

– Stadsplanen har tydligt förmedlat vad som är stadsgata och vad som är gårdsmark och inger en enkel programmering och tillhörighet som också ger trygghet. Cykelparkering under tak kommer att finnas och en liten lekplats för de mindre barnen. Sittplatser och grill ska inbjuda till social samvaro. Funktionerna i utemiljön kommer att vara på plats för att en landskapsarkitekt därefter involveras i den sista utformningen, berättar Petter Lodmark.

Askegården har ett mycket attraktivt läge med närhet till havet och bara några kilometer åt väster till det populära Askimbadet. I öster hittar man Sisjöområdet med skogsstigar och bär- och svampmarker samt därtill tre olika golfbanor.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg

Byggherre: Stena Fastigheter AB

Totalentreprenör: Rune Adielsson Byggnads AB

Arkitekt: q p g arkitektur AB

111 Svensk Byggtidning BOSTAD
Husen ligger i en vinkel för att skapa trivsamma grönskande gårdar och en trevlig inramning. Bild: q p g arkitektur AB

EKAR NATURFÄRGER OCH HAVET inspirerar boendet The Oak

I Ekerum strax söder om Borgholm på västra Öland och uppför byggherren West Estate – med projektledare Jonas Uhlbäck som ansvarig bostadsutvecklare – området The Oak. Bostadsrätter och ett ”livsstilsboende” i ett eklandskap.

– Vi har sökt efter en ny plats i Sverige att applicera vårt koncept på. Vi hittade sedan denna fantastiska fastighet och allt kändes rätt från dag ett!

DE 69 BLIVANDE bostadsrätterna The Oak i kanten av Ekerums golfanläggning på västra Öland fördelas på tio så kallade ”stadsvillor” i tre olika utföranden.

Byggstart med traditionell grundläggning platta på mark och med Hansa Bygg AB som totalentreprenör skedde våren 2022.

De tio bostadshusen är trähus med betongstomme och uppförs med betongstomme med plattbärlag som bjälklag. Addera massiva prefabricerade innerväggar.

– Ytterväggarna är utfackningsväggar med stålfiber, förklarar projektchef Micaela Gustafson på Hansa Bygg.

De av Tailor Made Arkitekter gestaltade flerbostadshusen, eller ”stadsvillorna”, får två olika typer av tak.

– På Hustyp 1 har vi platta tak och då lägger vi isoleringen på betongbjälklag. Sedan har vi Hustyp 2. Där har vi takstolar och limträ.

Fasaderna pryds av träpanel i olika varianter på olika sidor av husen.

– Det är tre ganska naturnära färger på de här husen. Mellan grönt och brungrönt i tre nyanser.

Dagarna före jul 2022 är Hansa Bygg på väg att få tätt hus på de första två av de tio flerbostadshusen.

– Och vi håller fortfarande på att bygga stommen på de fyra sista, tillägger totalentreprenörens projektchef Micaela Gustafson.

Präglas byggprojektet The Oak så här långt av någon särskild utmaning?

112 Svensk Byggtidning BOSTAD
Öländska livsstilsboendet The Oak är tio bostadshus placerade i ett eklandskap i utkanten av Ekerums golfbana. Bild: West Estate

– Det är en väldigt avlång byggarbetsplats. Logistiken och få in material är det som vi har fått jobba ganska mycket med och tycka till runt.

Med ett inredningskoncept signerat Ekeby Bruk får The Oak med sina 69 bostadsrätter en ”varm, lugn och stilren” interiör.

Varje huskropp kommer att inrymma 6-7 lägenheter i olika storlekar. Från kompakta små tvåor upp till ”lyxiga penthouselägenheter” med egna terrasser.

Bostadsrätter där exempelvis ultramatt lackerade ekgolv i form av breda enstavstiljor bidrar till ”att sätta tonen för hela lägenheten”.

– Etapp 1 med inflyttning i juni 2023 är i stort sett utsåld, säger projektledare Jonas Uhlbäck, West Estate

Öländsk inspiration

Det nya området och bostäderna The Oak planeras och uppförs i ett eklandskap i utkanten av Ekerums golfanläggning. Med närhet och tillgång till sådant som golf, padel och tennis. Plus poolområde på tomten och Kalmarsund och havet fem minuter bort.

Med teman som ek och naturfärger låter sig utformning och design av The Oak inspireras av platsen, naturen och omgivningen på Öland.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad bostäder Ekerum, Öland

Tidplan: april 2022–april 2024

Byggherre: West Estate

Totalentreprenör: Hansa Bygg AB

Arkitekt: Tailor Made Arkitekter AB

Kostnad: 60-70 Mkr

113 Svensk Byggtidning BOSTAD

MILJÖTÄNK när bostadsområde växer fram i Anneberg

500 meter från hamnen i Grebbestad ligger Anneberg, ett naturskönt område där ett helt nytt bostadsområde växer fram. Här uppför Tanums Bostäder 24 hyreslägenheter i två plan, fördelade i två hus.

– ISTÄLLET FÖR ATT pausa bygget satsar vi på att bygga något mindre yteffektiva lägenheter där äldre som haft hus och vill flytta till mindre men ändå stanna kvar på orten får möjlighet till detta, likaväl som den yngre generationen som vill flytta till sin första egna bostad får möjlighet till detta. Vi tro på att en blandning gagnar alla parter som vill bo i Grebbestad, säger Björn Berntsson, vd för Tanum Bostäder.

Markarbetet pågår och i februari 2023 beräknas byggnationen påbörjas med platta på mark.

Konstruktionen består av prefabricerade sandwichelement i betong, lägenhetsskiljande väggar i betong och putsad fasad. Det finns ett miljötänk i projektet med bergvärme, solceller på taken och förberedande för elladdstolpar på parkeringen.

– Vi försöker att få ner energinivåerna kraftigt i byggnaden. Med tanke på att det blir fler el- och hybridbilar på marknaden installera vi fyra laddplatser till en början för att se hur stort behovet blir, säger Björn Berntsson.

Området angränsar till befintlig småhusbebyggelse med gångavstånd till förskola och skola. Här finns närhet till Grebbestad

centrum och hamnen med butiker, restauranger, caféer, apotek och båt- och bryggliv.

– Lägenheterna varierar i storlek från ettor på cirka 35- till treor på 80 kvadratmeter. Alla med balkong har balkongräcken med perforerad plåt eller uteplats. Lägenheterna har öppen planlösning mellan vardagsrum och kök, parkettgolv och vita väggar, samt helkaklade badrum utrustade med tvättmaskin och torktumlare. Förråd finns i lägenheten och ett kompletterande förråd i en extern byggnad, säger Carl-Johan Grundmark, projektchef på JSB Construction.

För ett par år sedan genomförde JSB och Tanum Bostäder ett liknande projekt tillsammans där de byggde mindre lägenheter för ensamhushåll.

– Vi har många som söker bostad i Grebbestad. Det är ett område som expanderar med 16 villatomter och flerfamiljshus på gång. Vi har byggt 24 - 25 hyresrätter varje år de senaste fem åren och även om tiderna har blivit tuffa så tror vi på att vi gör en investering i framtiden, tillägger Björn Berntsson.

FAKTA

I KORTHET:

Nybyggnad flerbostadshus, Grebbestad Tidplan: februari 2023–december 2023 Byggherre: Tanums Bostäder AB

Totalentreprenör: JSB Construction AB Arkitekt: Minjar AB Kostnad: 40 Mkr

Ottossons i Hedekås AB

114 Svensk Byggtidning BOSTAD
Vi finns ute på fältet Allt inom VVS Martin Karnström, arb.led. entreprenad Strömstad 0526-620 92 070-963 23 46 Magnus Andersson, arb.led. service Strömstad 0526-620 95 070-875 17 99 Robert Joelsson, arb.led. Tanumshede 0525-291 60 070-739 81 99 Strömstad Värme & Sanitet AB Oslovägen 41, Strömstad, Växel: 0526-130 75 VSS-butik:
98, Färgbutik:
99 Lurs Rör Storemyrsvägen 9, Tanumshede Tel:
60 Annons 186x134.indd 1 2013-01-29 13.08
0526-620
0526-620
0525-291
Byggnationen av de 24 hyreslägenheterna som uppförs i två huskroppar om två plan i Annebergsområdet i Grebbestad, är en investering för framtiden. Inflyttning är beräknad till december 2023. Bild: Tanum Bostäder

Kilen i Ronneby får SJUVÅNINGS MODULHUS I TRÄ

Acasa Bostad AB låter uppföra 58 hyresrätter i Kilen-området i Ronneby med hjälp av moduler i trä i två hus om vardera sju våningar. För tillverkaren Häggmarks Byggmodul är det ett pilotprojekt på denna höjd, men man ser inga begränsningar för att bygga ännu högre.

KILEN LIGGER INTILL Ronnebyån och Brunnsparken och beskrivs som en grön oas i centrum, en ny stadsdel med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Området har närhet till stadens kultur och handel samt goda möjligheter till pendling.

Acasa Bostads AB fokuserar allmänt på hållbara yteffektiva lägenheter i vackra energisnåla hus. De 58 lägenheterna i Kilen är fördelade på två hus om vardera sex våningsplan bostäder plus ett sjunde plan för ventilation och förråd. Lägenheterna fördelar sig på tio enrummare, tolv tvåor, 24 treor och tolv fyror och de är i storlekar från 33 till 70 kvadratmeter.

Husgrunden är platta på mark som ombesörjts av byggherren och i övrigt byggs, levereras och monteras lägenheterna i moduler av totalentreprenören Häggmarks Byggmodul AB i Sunne. Husen är helt i trä, där modulerna i sig bildar bjälklag och bärande väggar. Trapphusen byggs i korslimmat trä som också ger stabilitet åt byggnaderna.

– Det här är de högsta modulhusen i trä som vi byggt hittills och det är ett pilotprojekt för oss när vi rör oss på dessa höjder. Tidigare har vi som högst byggt fyra våningar, säger Magnus Olsson, fabrikschef vid anläggningen i Sunne. Han ser dock inte några egentliga begränsningar för vad som kan byggas. Han talar om användning av limträ för stabilitet och styrka vid högre höjder, bärande väggar och hängande bjälklag.

Grunden för de båda hyreshusen i Ronneby är lagd och från vecka 1 på det nya året kommer modulerna att levereras. I juni beräknas de 58 nya lägenheterna vara klara.

Häggmarks är ett byggföretag med anor från 1948. Från renodlat snickeri utvecklades företaget till byggföretag inom prefabricerade byggkomponenter med montage till dagens modulhustillverkare. Häggmarks Modulfabrik i Sunne är från 2018 och den har en kapacitet på 350–400 lägenheter i modulform per år. I snitt arbetar 30 till 40 personer i fabriken, inräknat företagets egna snickare och personal från underentreprenörer för bland annat installationer.

– Industriell byggnation av lägenheter har framtiden för sig, säger Magnus Olsson. Jag ser inga begränsningar när det gäller storlek på rum när vi fraktar på väg eftersom man kan arbeta med öppna moduler.

KARLSTAD, SUNNE & KARLSKOGA 054–850506 www.air4you.se

Om marknaden och orderingången för bostadsbyggnation just nu säger Magnus Olsson att ”det rullar på, men med försvagad kraft” till följd av stigande räntor och kostnader för el och material och minskande bidrag.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby

Byggtid: hösten 2022–juni 2023

Byggherre: Acasa Bostad AB

Totalentreprenör: Häggmarks Byggmodul AB

115 Svensk Byggtidning BOSTAD
Två sjuvåningshus byggda i trä ger 58 nya lägenheter till Ronneby. Bild: Acasa

HÄR KRÄVS TÄNKANDE

både innanför och utanför boxen

Kvarteret Jäntan i Landskrona är stadens med råge största bostadsprojekt. Det planerades 2017 och innebär att 250 lägenheter varav drygt 70 servicebostäder och garage byggs.

– BYGGSTAKETET GÅR 20 centimeter från vår byggställning runt arbetsplatsen vilket medfört att vi har fått tänka, lite komiskt, utanför boxen men ändå innanför samtidigt, eftersom ytan inne i gården är minimal vilket kräver noggrann planering vid olika typer av arbeten, säger Flamur Krasnici, projektledare på Serneke.

Jäntan består av trygghetsboende, ett seniorboende som byggs åt Landskronahem, Teaterterrassen som är bostadsrätter och består av en låg del på sex våningar och en hög del på 16 våningar, samt bostadsrätten Applåden i sex plan plus gårdsplan med garage ovan mark. Inför hela projektet har Serneke slagit ned 394 pålar mer än 20 meter under mark som allt vilar på.

Svårigheten med att bygga trygghetsboende, flerfamiljshus och parkeringshus samtidigt är bland annat att anpassa tidplanen efter krockar som blir med logistik med betongbilar, prefab, betongpumpar och annat på den trånga ytan.

Enligt Flamur Krasnici, är ytterligare en utmaning att få fasader på plats i rätt tid med den innergård som finns då fasaderna böjar fyra meter upp från marken. Framför allt att ta hänsyn till

tredje man då byggnadsställningen går intill alla byggstaket.

– Den enda platsen som finns för gjutningar, leveranser, kranar och materiallupplag är innergården. Det innebär att allt som kommer hit endast får stå en dag innan det måste lyftas upp till respektive byggnadsdel. Dessa leveranser är bokade för att passa tidplanen för att inte krocka med gjutningar och stora transportleveranser, säger Flamur Krasnici och tillägger:

– Betongstommen är i stort sett helt prefabricerad så som plattbärlag, skalväggar, massiva väggar på markplan, betongtrappor i trapphusen och takstolar. Våra utfackningsväggar kommer även de prefabricerade med fönster redan monterade. På så vis påskyndas byggnationen samt att det blir ett tätt hus fortare.

I skrivande stund är stommen klar till hus ett samtidigt som arbete med murning av fasad, invändigt jobb med tak, installation och gipsning pågår, liksom arbete med hissinstallation. På hus två har arbetet med stommen tagit vid och konstruktionen har nått plan tre av det 16 våningar höga huset. I februari startar arbetet invändigt på plan tio. På hus fyra är pelarfundamenten gjutna.

Allt ska vara klart år 2025.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av trygghetsboende, flerfamiljshus och garage i Landskrona Tidplan: December 2021-vår 2025 Byggherre: AB Landskronahem och Serneke Projektutveckling Arkitekt: Serneke Projektstyrning Kostnad: 300-350 Mkr

116 Svensk Byggtidning BOSTAD
En verklig utmaning för en byggherre och entreprenör. Bild: Flamur Krasnici.

STINSEN byggs på gammal stationsmark

Centralt i Skara bygger Centrumbostäder i Skara AB, 48 hyresrätter för personer över 65 år. Platsen är gammal stationsmark och här finns fortfarande en museijärnväg. När man kortade ner spårområdet frigjordes mark som är perfekt att bygga bostäder på.

– DETTA ÄR EN av våra största investeringsprojekt på mycket länge, berättar David Pettersson, vd för Centrumbostäder AB. Vi bygger med utökad tillgänglighet för att man ska kunna bo kvar länge i lägenheterna. Projektet byggs med investeringsstöd, vilket ger otroligt attraktiva hyror. Hyresrätterna har genomgående en hög standard med fina material som parkettgolv och klinkergolv och kakel i badrummen samt genomgående golvvärme. Vi bygger från ettor upp till treor på mellan 40- och 78 kvadratmeter. Avsikten är att man ska kunna bo här oavsett livssituation. Ett par som sålt sin villa vill kanske ha en trea och en ensamstående med lägre pension nöjer sig med en etta. Detta tankesätt har medfört att vi har satsat stort på gemensamhetsutrymmen för att ge möjlighet till social samvaro.

Det är två huskroppar som byggs på fem våningar. Mellan husen byggs de gemensamma umgängesytorna som knyter ihop de bägge husen genom en låg byggnad som får en öppen foajé med toaletter och en gemensamhetslokal med kök samt en övernattningslägenhet för tillresande gäster. Från denna lokal når man vinterträdgården som ligger i söder.

– Tack vare extra bra klimatskal och installation av solceller på taken kommer

fastigheten delvis vara självförsörjande på el och därmed ha en låg klimatpåverkan, berättar David Pettersson. Det sociala perspektivet har varit mycket viktigt för oss. Vi är därför mycket stolta över att ha skapat detta med hög standard och med möjlighet för hyresgästerna att kunna träffa varandra i gemensamhetslokalen samt i vinterträdgården. Då detta ligger mitt i stan har det också varit viktig att få in så mycket grönska som möjligt och det lyckas vi med genom sedumtak på lokalen och grön växtlighet runt husen.

– Vi skrev kontrakt med Centrumbostäder i juli 2021 och började bygga i augusti 2021 säger Adam Lindström, arbetschef på Peab Sverige AB. Grundläggningen består av en pålad platta på mark och stommen är uppbyggd av ett traditionellt system med plattbärlag, skalväggar och utfackningsväggar. Systemet innebär en kombination av prefabricerade betongelement och betong som gjuts på plats där Peabs egen produkt ECO-Betong har använts. Denna betong är utblandad med slagg som förbättrar egenskaperna samtidigt som utsläppen minskar. Sammanlagt har vi gjutit nästan 1000 kubikmeter ECO-Betong och därmed minskat utsläppen från betongen i projektet med nästan 50 procent. ECO-Betongen är en av

våra viktigaste parametrar när vi år 2045 har som mål att vara helt klimatneutrala, säger Adam Lindström.

Den första våningen muras i tegel för att kunna möta gatan på ett trevligt sätt. Ytterväggarna blir putsade i en ljust gul färg. Man har på de höga byggnaderna valt ett tak i plåt. Hyresrätterna uppförs i en form av ett stadskvarter. Förutom solceller på taken, som ger bra tillskott av el, kommer fjärrvärme för uppvärmning att installeras.

– Det har varit en speciell tid att bygga i de senaste åren med både Covid och krig i Ukraina, men det har hittills fungerat bra och vi har en mycket bra dialog med Centrumbostäder säger Adam Lindström. Trots oroligheterna i branschen med framför allt längre ledtider på material har vi ändå lyckats hålla tidsplanen och fått allt i rätt tid till projektet.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av bostäder i Skara Byggherre: Centrumbostäder i Skara AB Planansvarig: Skara kommun Totalentreprenör: Peab Sverige AB Arkitekt: Studio Ekberg AB

117 Svensk Byggtidning BOSTAD
David Pettersson, vd för Centrumbostäder AB i Skara, genomför just nu det största investeringsprojektet i Skara på mycket länge. Bild: Pressbild

OMBYGGDA KÄLLARE

i Nykvarn blev

smålägenheter

Ombyggnadsprojektet Tillbringaren i Nykvarn där källarutrymmen i fyra huskroppar omvandlats till små välutrustade lägenheter är nu klart.

DET VAR I september månad 2021 som totalentreprenören Lars Tyrfors Bygg på uppdrag av byggherren Sp Tillbringaren 2 sparkade igång ombyggnadsprojektet på Lundavägen i Nykvarn med siktet inställt på omvandling av källare och förråd i bottenplan till lägenheter, ett ombyggnadsarbete med bland annat bortsågade betongväggar, nya dörrhål och nya planlösningar med förnyade fönsterpartier samt nyinrättade altandörrar till uteplatser i markplan.

Sammanlagt handlar det om fyra ombyggda huskroppar med vardera fyra eller fem nya bostäder och sammanlagt 18 nyproducerade, mestadels enrumslägenheter.

En utmaning i projektet Tillbringaren har varit att parallellt med ombyggnadsarbetet

Svennestams Rörser vice

säkra energitillförseln till befintliga bostäder med kortast möjliga avbrott när det gäller sådant som el, värme och vatten.

– Här var det viktigt att tänka till ordentlig och planera. Du måste avisera tidigt innan du stänger av vattnet för att koppla på i de nya bostäderna, och så vidare, förklarar projektledare Fredrik Karlsson på Lars Tyrfors Bygg och tillägger att en på förhand oförutsedd men under arbetets gång förstärkt tegelfasad, också blev en del i ombyggnadsprojektet.

De nya lägenheterna i Nykvarn är inredda och utformade med konstruktioner och material som stålreglar, plywood lips, parkettgolv i ek, svensktillverkade Elitfönster och Ballingslöv kök.

De nu ombyggda flerbostadshusen Nykvarn uppfördes under efterkrigstiden och består av hyreslägenheter.

I månadsskiftet november-december 2022 gjordes slutbesiktningen av ombyggnadsprojektet Tillbringarens nya lägenheter i bottenplanen på de fyra husen på Lundavägen.

FAKTA I KORTHET:

Ombyggnad flerbostadshus, Nykvarn

Tidplan: september 2021–november 2022 Byggherre: Sp Tillbringaren 2 AB

Totalentreprenör: Lars Tyrfors Bygg AB

Arkitekt: Zixa Arkitekter AB

Kostnad: 17-22 Mkr

118 Svensk Byggtidning BOSTAD
070 333 44 51

LJUS OCH HOLKAR

signum för flerbostadshus i Växjö

För ansvariga arkitekten Martina Johansson och LBE arkitekt i Växjö, har ambitionen med de nya flerbostadshusen i Växjö varit att skapa en byggnad med spännande attribut. – Genom holkar, som ger en påminnelse om natur och djurliv, placerade upphöjda på byggnaden, skapar vi en lekfullhet och bryter av lite mot normen.

I HOVSHAGA i Växjö är fastighetsbolaget Cartagena byggherre och Skanska byggentreprenör i ett byggprojekt som ska resultera i en huskropp med 96 lägenheter.

– Byggnaden blir i sitt sammanhang och på grund av placering och höjd, en ny solitär i området, säger Martina Johansson.

Stadsdelen Hovshaga med eget centrum, kommersiellt utbud och social service ligger tre kilometer norr om centrala Växjö. Det är här som Skanska i en delad entreprenad under försommaren satte spaden i marken för byggprojektet Tåget 6.

– Bygget är igång och vi räknar med inflyttning i december 2023, tillägger Mats Pålsson på byggherren och fastighetsbolaget Cartagena.

Tåget 6 är ett flerbostadshus på cirka 5 000 kvadratmeter med 96 enrums- tvårums och trerumslägenheter, de flesta kring 40 kvadratmeter. Samtliga med balkong. Varje lägenhet inreds med ett, från golv till tak, fyra meter brett glasparti med skjutdörrar så att en del av ytan kan dras åt sidan och öppna upp lägenheten två meter ut mot balkongen.

– Det här är ovanligt. Skanska har aldrig varit med om att bygga så många skjutglasdörrpartier i ett hyreshus.

Holkarna kläds med skimrande fasadskivor som ska reflektera dags- och skymningsljus. Fasadskivor med bakbelyst

mönsterbildning i portik och vid entréer är andra arkitektoniska detaljer som ska ge byggnaden egen identitet.

Ljust tegel i fasaderna är tänkt att materiellt skänka lokal anknytning, en ”gedigen känsla” och hållbarhet.

Interiört ska generösa balkonger och stora glasytor skapa öppenhet och ljus i de 96 lägenheterna. Projektet har, särskilt när det gäller energihanteringen, inneburit en hel del utmaningar för byggherren Cartagena och byggentreprenören Skanska.

– Vi sökte statligt investeringsstöd, även för energidelen. Det innebär att vi måste

ner väldigt lågt i energi. Det borras därför 15 bergvärmehål, 250 meter djupa. Det blir en jättestor bergvärmeanläggning i kombination med väldigt många solceller på taket, avslutar Mats Pålsson.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad flerbostadshus, Växjö Tidplan: juni 2022–februari 2024 Byggherre: Cartagena AB Byggentreprenör: Skanska Sverige AB Arkitekt: LBE Arkitekt AB Kostnad: 150-200 Mkr

Tåget, Hovshaga, Växjö 96 lägenheter, 1 rok-3 rok, 38-63 kvm. Beställare Cartagena och byggherre Skanska. Inflyttningen beräknas till december 2023. Miljöbyggnad Silver.

Södra Järnvägsgatan 5 352 34 Växjö tel 0470-74 62 50 www.lbearkitekt.se

119 Svensk Byggtidning BOSTAD
Byggnaden är projekterad att uppfylla Miljöbyggnad Silver. Bild: Cartagena

SISTA SJÖVIKSKVARTERET på Liljeholmskajen byggs

Kvarteret Sjöviksgläntan är det tredje och sista av de så kallade Sjövikskvarteren i omvandlingen av Liljeholmskajen. Ett område och stadsutvecklingsprojekt mellan Liljeholmsbron och Års-tabron i Årstaviken i södra Stockholm som JM sedan sekelskiftet varit med om att utveckla.

I KVARTERET SJÖVIKSGLÄNTAN vid Liljeholmskajen i södra Stockholm bygger JM i egenskap av byggherre och byggentreprenör två flerbostadshus med 140 bostadsrättslägenheter, en pågående omvandling av ett gammalt industriområde till en ny stadsdel med nyproducerade bostäder, kommersiellt utbud med affärer och restauranger och förskolor. Sjöviksgläntan uppförs parallellt med sikte på inflyttningsklara bostadsrätter år 2024 med tre säljetapper som ska avslutas på senhösten samma år.

Husen får en grundläggning i form av platsgjuten betongplatta på packad sprängbotten. Stommarna består av betongbjälklag med bärande betongväggar. Utfackningspartier bildar ytterväggar som exteriört kläds med puts och tegel.

Nu pågår arbetet med de nedersta källarvåningarna av kvarteret, starten på ett byggprojekts produktionsskede, där en inträngd byggarbetsplats kräver stor hänsyn och anpassning till omkringliggande miljö och verksamhet, konstaterar JM:s projekteringsledare Jenny Stenlund.

– Det är generellt en trång arbetsplats med tredje man nära inpå. Engelska skolan är en granne, kontorsfastigheter en annan på andra sidan. Lägg till boende i första Sjövikskvarteret; Sjöviksbacken 3 som redan flyttat in.

Under husen kommer ett garage byggas som nås med hiss från trapphusen. Några parkeringsplatser förbereds för laddning av elbilar.

– Vi bygger garage i två plan ihop med befintliga grannfastigheten Balder. Det är ganska utmanande när det kommer till samordning och anpassning till befintlig byggnad. JM producerar

främst nyproduktion av bostäder, men i detta projekt är det även en hel del ROT-arbete inblandat.

Balkongerna på det blivande flerbostadshuset i kvarteret Sjöviksgläntan konstrueras med prefabricerade betongelement där balkongen ovanför utgör tak och där balkongerna högst upp blir utan tak.

Lägenhetsstorlekarna i Sjöviksgläntan är ett rum – upp till sex rum och kök. Med ytstorlekar från 33 kvadratmeter upp till 142 kvadratmeter.

I stort sett alla lägenheter får balkong eller uteplats. Lägg till en gemensam gård som mötesplats med sittplatser, lekytor och planteringar.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad bostadsrätter Liljeholmen, Stockholm

Tidplan: december 2021–november 2024

Byggherre: JM Bostad AB

Byggentreprenör: JM Entreprenad AB

Arkitekt: AIX Arkitekter AB

120 Svensk Byggtidning BOSTAD
Nästan alla JM:s lägenheter i kvarteret Sjöviksgläntan på Liljeholmskajen får balkong eller uteplats. Bild: JM/Carbonwhite

GRÄNBYSTADEN har både stadspuls och natur

Moderna bostadskvarter växer fram i Gränbystaden i expansiva Uppsala. Läget bjuder boende och besökare på en mix av stadens puls och ett mångfacetterat utbud av fritidsaktiviteter i naturnära miljöer.

DE FÖRSTA ÅREN på 2020-talet uppvisar Uppsala landets i särklass högsta siffror när det gäller befolkningstillväxt och som föregångare inom bland annat innovation och hållbarhet.

Om vi bortser från innevarande konjunktursvacka, så har bostadsbyggandet under senare år haft en hög takt samtidigt som idrotts- och fritidsutbudet expanderat genom nya anläggningar. Inte minst i nya Gränbystaden, där utöver bostäder och kontor också idrottsanläggningar för bland annat friidrott och innebandy kommit på plats. I denna positivt laddade miljö gör nu Atrium Ljungberg en storsatsning på området Parkhusen, som sker i flera etapper.

– Vi bygger en stad – inte bara bostadshus och just detta bostadsområde tycker jag kan uppvisa en speciell aura av positiv energi. Nu håller vi på med andra kvarteret i bostadsprojektet där vi kommer att erbjuda bostadsrätter. I hela det nya området vill vi ha en mix av upplåtelseformer för att få den blandning av människor som erfarenhetsmässigt ger en attraktiv boendemiljö, säger Cia Axelsson, projektledare hos Atrium Ljungberg.

Som namnet Parkhusen antyder, angränsar de nya boendemiljöerna till Gränbyparken som är en av Uppsalas största stadsdelsparker. Här erbjuds boende och besökare närmare fem hektar med grönytor och en bred flora av utomhusaktiviteter. En kreativ mötesplats för alla generationer och för människor med olika intressen. Närhet till stadens puls som natur- och utemiljöer blir onekligen en kontrast och ett kännetecken i den nya boendemiljön i Gränbystaden.

– Det blir verkligen precis så, för våra boende kan nyttja såväl

Parkhusen i nya Gränbystaden i Uppsala växer fram. Bild: Atrium Ljungberg.

butiker, restauranger och vårdcentral i den urbana miljön, samtidigt som Gränbyparken och idrottsområdet erbjuder ett fritidsutbud för alla önskemål.

Gränbystaden är ett av de största pågående stadsutvecklingsprojekten i Uppsala och Atrium Ljungbergs vision är att skapa en levande stadsdel med en mix av handel, kontor, bostäder och kultur. Den pågående etappen i området Parkhusen beräknas stå klar under tredje kvartalet 2023.

– Det känns väldigt kul att få vara med och att uppföra Parkhusen i Gränbystaden. Den pågående etappen innebär 98 nya bostäder med inflyttning i vår, och samtliga hus uppförs i Miljöbyggnad Silver, vilket innebär en hög ambitionsnivå vad gäller kvaliteten i projektet, avslutar Pierre Hemström hos entreprenören TL Bygg.

FAKTA I KORTHET:

Byggherre: Atrium Ljungberg AB

Totalentreprenör: TL Bygg AB

En frisk fläkt.

Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB

All slags ventilationmontage.

www.rodjevent.se

All slags ventilationmontage. En frisk fläkt. www.rodjevent.se

121 Svensk Byggtidning BOSTAD

STADSPARK MED HUMLEGÅRD

lockar allmännyttan i Eskilstuna

Längs Alfeltsgatan och Klostergatan i Eskilstuna är allmännyttiga Eskilstuna kommunfastigheter byggherre för ett byggprojekt med 189 nyproducerade hyreslägenheter. De ska ligga nära Eskilstunaån och Stadsparken där Eskilstuna slott än gång hade sin humlegård.

NU HANDLAR DET om ett allmännyttigt byggprojekt med sikte på störst antal ettor men också hyreslägenheter på två- och tre rum och kök. Lägenheterna är placerade i en gemensam u-formad huskropp och har förskola i två plan samt affärslokaler i bottenplanet och odlingslådor på taket.

– I nuläget är stommen rest och vi håller på med stomkompletteringar, rapporterar Tuna Förvaltning & Entreprenads vd Jonas Lundin till Svensk Byggtidning.

I september 2021 var sprängning och schaktning avslutad och arbetet med bottenplattan igång och en byggkran på plats.

– Pandemin har inte i någon större omfattning påverkat projektet, mer än att vi har lite ökade material- och underentreprenörskostnader.

Eskilshems nya flerbostadshus uppförs med betongstomme och en hög grad av prefabricering med homogena bjälklag och ingjutna installationer.

Ytterväggarna består av halvsandwichelement, betonginnerskiva och utvändig Kooltherm isolering. Utanpå på det läggs en scolmers skiva. Exteriört kläds Eskilshems nya flerbostadshus av en fasad i lika delar murat tegel och träpanel. Den U-formade huskroppen uppförs på en fastighet med stora nivåskillnader i markplan vilket inneburit en del utmaningar. Skillnader som byggnadstekniskt efter hand jämnas ut på de lägre våningsplanen för att slutligen elimineras högre upp i byggnaden.

Eskilstuna Kommunfastigheter har ett lägenhetsbestånd på cirka

7 600 lägenheter och utökar som byggherre med nu pågående byggprojekt sitt bestånd med närmare 200 centralt belägna nya hyreslägenheter i Eskilstuna.

Tuna Förvaltning & Entreprenad har sitt huvudkontor i Eskilstuna med Mälardalen som arbetsområde. Verksamheten startade 1987 och Tuna företaget åtar sig alla förekommande bygg- och anläggningsentreprenader.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad bostäder, förskola, lokaler, Eskilstuna Tidplan: april 2021–mars 2023

Byggherre: Eskilstuna Kommunfastigheter Totalentreprenör: Tuna Förvaltning & Entreprenad AB Arkitekt: Tyréns AB Kostnad: 150-300 Mkr

122 Svensk Byggtidning BOSTAD
Allmännyttans nya hyreshus i Eskilstuna får odlingslotter på taket. Bild: Eskilstuna Kommunfastigheter/White

EXKLUSIVT BOENDE

vid Karlstads landmärke Stenbron

Med utsikt över Sveriges äldsta stenvalvsbro, Stenbron (1761-1811) bygger Karlstadhus 132 exklusiva lägenheter. I stort sett alla huskroppar i kvarteret Hyttan har utsikt över Klarälven.

TILLSAMMANS MED Mondo Arkitekter och Elms Byggnadsfirma, som innehar totalentreprenaden, har Karlstadhus påbörjat byggnationen av tre av fyra huskroppar. Hus ett, närmast Klarälven och Stenbron, är högst med elva våningsplan. Byggnaden har 18 bostadsrättslägenheter plus en gästlägenhet samt gemensamhetslokal med utsikt över vattnet och bron.

– I Hus två, som omfattar sju våningsplan och 44 hyresrätter varav en gästlägenhet, bygger vi på med två våningsplan på ett befintligt hus så att det blir totalt sju våningar. Den gamla byggnaden från 1979 byggdes för Försäkringskassan. Där fanns 15 lägenheter. Hälften av de befintliga huskropparna revs i augusti 2021, säger Magnus Andersson, projektledare i Karlstadhus.

Till hus tre pågår pålningsarbeten i skrivande stund.

Huset kommer att få 30 bostadsrättslägenheter fördelade på nio våningsplan.

Under denna och den sista huskroppen, hus fyra, byggs ett garage för 75 platser. Hus fyra kommer att få 41 bostadsrättslägenheter och blir fem – och sex våningar högt då det är två sammanbyggda huskroppar där den högsta byggnaden hamnar närmast älven.

Konstruktionen i samtliga byggnader består av betongstomme, prefabricerade väggar och plattbärlag.

– Minsta lägenheten är 30 kvadratmeter och den största 150 kvadratmeter med takterrass. Vi har några halvetagevåningar längst ner i form av loft ovanför badrum och klädkammare i markplan. En yta som passar väl för en tonåring eller som hemmakontor, avslutar Magnus Andersson.

Samtliga bostadsrättshus har gemensamhetsutrymmen med möteslokal och kök och någon har tillgång till bastu.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad Fyra flerbostadshus, Karlstad

Tidplan: november 202-Q1 2025

Byggherre: Karlstadhus AB

Totalentreprenör: Elms Byggnadsfirma AB Arkitekt: Mondo Arkitekter AB Kostnad: 350-400 Mkr

123 Svensk Byggtidning BOSTAD

BLÅ PORT

– pionjärprojekt med lågt klimatavtryck

Blå Port i Karlskrona är ett byggprojekt med sikte på noll energianvändning och sänkt koldioxidutsläpp. Med Skanska som byggherre och totalentreprenör ska det energismarta tiovåningshuset med sina 57 hyreslägenheter stå färdigt i oktober 2023. – Hos oss är det här ett pionjärprojekt, säger projektchef Johanna Jonsson på Skanska Hus Sydost.

DET TIO VÅNINGAR höga klimatneutrala flerbostadshuset Blå Port som Skanska i egenskap av byggherre och totalentreprenör uppför, ligger i området Blåportshöjden i Karlskrona.

– Nu är vi på nionde våningen. Det här är en prefabstomme så det mesta av installationerna ligger redan ingjutna i massivbjälklagen.

En nyckelkomponent för hållbar drift av det blivande hyreshuset Blå Port är Hyss, det vill säga innovativa Hybrid Solar System, som med sitt styrsystem kombinerar de förnybara energislagen solenergi och bergvärme på platsen.

Solpaneler producerar varmvatten och bidrar till en effektivare värmepump, som under sommarhalvåret återladdar borrhålen för bergvärme. På det sättet säkras den energi i berget som garanterar uppvärmning även under vinterhalvåret. Jämfört med konventionell uppvärmning reducerar Hyss köpbehovet av energi för värme och vatten med 80 procent, uppger Skanska.

Med prefab stomme, i massivbjälklag ingjutna installationer och likriktat upprepade våningsplan är Blå Port ett lämpligt pionjärprojekt för ett energismart flerbostadshus. Bild: Skanska

Solceller ska med råge producera Blå Ports årsförbrukning av el och via elnätet exportera överskottet till andra användare.

– Eftersom det här är ett byggprojekt som upprepar sig på varje plan så var det helt enkelt ett lämpligt projekt för att dra igång med den här typen av lösningar. Från andra våningen upp till våning tio ser alla planen likadana ut. Vilket gör att man enklare kan lösa installationerna för att på årsbasis nå driftnetto noll.

Skanskas summering är ett kommande flerbostadshus med noll-energianvändning och markant lägre koldioxidavtryck än traditionellt byggande, genom att exempelvis ersätta betong med utfackningsväggar, väggisolering, bjälklag och träreglar. Om betong används är det Skanskas ”gröna betong” som ger upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än konventionell betong.

Det färdiga flerbostadshuset Blå Port i Karlskrona kommer att köpas av HSB som i det här fallet kommer att upplåta de 57 bostäderna som hyreslägenheter. I oktober 2023 ska huset lämnas över till HSB.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad flerbostadshus, Karlskrona Tidplan: september 2022–oktober 2023 Byggherre: Skanska Hyresbostäder Blå Port AB Campus Port Karlskrona Totalentreprenör: Skanska Direkt AB Arkitekt: Campus Port Karlskrona AB Kostnad: 20-30 Mkr

124 Svensk Byggtidning BOSTAD
AV

FLER BOSTÄDER OCH FÖRSKOLA

i växande Björkhagen

Ett stenkast från Björkhagens skola uppför familjeföretaget Olov Lindgren en ny förskola med fyra avdelningar i två plan och plats för 72 barn. I samma område bygger de även 82 hyreslägenheter fördelade i tre huskroppar för egen förvaltning.

SPADEN HAR NYLIGEN satts i marken för byggnationen av den 700 kvadratmeter stora förskolan som kommer att innehålla förskoleverksamhet och matsal på plan två och tillagningskök, entré och personalutrymmen på bottenplan.

– Förskolan som Stockholm stad hyr, skiljer sig från kringliggande hus och har ett modernare formspråk. De får två lekgårdar, en med lekutrustning på framsidan och en med mer terrängliknande utemiljö på baksidan, säger Henrik Deuschl, projektchef nyproduktion på Olov Lindgren.

Familjeföretaget har lång historia i Stockholm med byggmästartradition från 1938. Idag är de cirka 90 anställda som förvaltar 115 hyresfastigheter. Det är 75 år sedan Olov Lindgren AB byggde i Björkhagen, ett område som har planerades 1945.

– Det är jätteroligt att Olov Lindgren efter 30 år åter är i gång med nyproduktion. Nu har vi ytterligare 5-6 projekt att jobba med framöver. Bostadsbehovet är fortfarande stort.

Med närhet till Nacka reservatet får de flesta av de nyproducerade lägenheterna, som nu uppförs, fantastisk utsikt och närhet till rekreation. Lägenheterna håller hög nyproduktionsstandard och skiljer sig marginellt från bostadsrättsstandard. Lägenheterna sträcker sig från ett rum och kök om cirka 25 kvadratmeter till sex rum och kök om 131 kvadratmeter. Samtliga lägenheter har genomgående parkettgolv, vitmålade väggar, kakel och klinker i badrum som även förbereds för tvättmaskin och torktumlare samt klinkergolv i hall.

– Vi har klinkergolv närmast köksskåpen. Ju mindre lägenhet

Med närhet till Nacka naturreservat uppför familjeföretaget Olov Lindgren 82 hyreslägenheter och en modern förskola i Björkhagens bostadsområde från 1940-talet. Bild: Olov Lindgren

desto mer öppen planlösning, i övrigt är kök och vardagsrum skilda. Ambitionen har varit att samtliga lägenheter skulle ha balkong, men av utrymmesskäl utomhus får vissa fransk balkong. Däremot får sexrumslägenheterna högst upp trippla balkonger. Anledningen är att man slog ihop en etta och en fyrarumslägenhet för att fläktrummet skulle få plats.

Under ett av de tre huskropparna finns ett gemensamt garage med 34 parkeringsplatser. Utanför finns också möjlighet att parkera på allmänna gator.

– Vi bygger enligt Miljöbyggnad silver och kommer att certifiera. Det innebär att vi kommer att ha solceller på samtliga byggnader som förser de gemensamma utrymmena med el. Konstruktionen består av prefabricerade betongelement, tegelfasader som platsmuras och på bottenplan platsgjutes för att klara marktrycket. Vi har källarvåningar i samtliga hus med tvättstuga, förråd och gemensamhetslokal, säger Henrik Deuschl.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad hyresrätter och förskola, Björkhagen Stockholm Tidplan: januari 2023–mars 2025 Byggherre: Olov Lindgren AB

Totalentreprenör: Construction Management (COWI Projektbyrån AB) Arkitekt: BSK Arkitekter AB Kostnad: ca 250 Mkr

125 Svensk Byggtidning BOSTAD

NTEX NYA TERMINALOCH LOGISTIKBYGGNAD

i Torslanda tar form

På samma plats i Torslanda där Volvos monteringsfabrik för bilmotorer en gång låg, bygger Platzer en terminal- och logistikbyggnad om cirka 14 000 kvadratmeter åt logistikleverantören NTEX. Det blir en gedigen byggnad med en golvbärighet på fem ton per kvadratmeter.

– VI HAR LÄNGE letat efter möjligheten att flytta både inrikes- och utrikes godsflöden till en gemensam terminal. Nu får vi den möjligheten tillsammans med Platzer, säger Thomas Ström, vd på NTEX som tecknat ett tioårigt hyresavtal med Platzer Fastigheter.

I ett av Europas snabbast växande regioner betyder närheten till Skandinaviens största hamn, järnvägsspår och stora motorleder mycket för ett transport- och speditionsföretag som NTEX. På den drygt 45 000 kvadratmeter stora marken i Torslanda ligger fastigheten Syrhåla 3:1. Den nya godsterminalen uppförs i ett våningsplan med en takhöjd om ca 12-20 meter samt en golvbärighet på fem ton per kvadratmeter. Portarna är flexibla och utformade efter önskemål. I byggnaden finns även kontorsmöjligheter.

Byggnationen påbörjades tredje kvartalet 2021 och med beräknad inflyttning i april 2023. NTEX nya terminal- och logistikbyggnad är ritad av Nils Andreasson Arkitektkontor i Göteborg och Johansson & Rehn Byggnads innehar totalentreprenaden.

– Vi är otroligt glada att tillsammans med

“Vi är otroligt glada att tillsammans med NTEX få utveckla en modern logistikfastighet med fokus på såväl lagring som terminalverksamhet i Sveriges bästa logistikläge.”

/Johan Franzén, affärsområdeschef för industri och logistik på Platzer

NTEX få utveckla en modern logistikfastighet med fokus på såväl lagring som terminalverksamhet i Sveriges bästa logistikläge. Läget på Hisingen, i nära anslutning till Göteborgs hamn, var utslagsgivande och visar att vi är rätt positionerade med våra markområden för detta och framtida projekt, säger Johan Franzén, affärsområdeschef för industri och logistik på Platzer.

Platzer Fastigheter är Göteborgs ledande

fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. De äger och utvecklar 68 fastigheter med en total yta om 825 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 20 miljarder kronor. 92 procent av Platzers fastighetsbestånd håller någon form av miljöcertifiering.

NTEX är en privatägd logistikleverantör men transport- och logistiklösningar för väg, sjö, flyg samt 3PL/4PL Logistik. De startade 2003 i Göteborg och har sedan dess haft en expansiv utveckling. Idag har de 600 medarbetare i nio länder och omsätter 2 700 miljoner kronor per år.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med beräknad inflyttning 1 april 2023.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad Lager- och logistikbyggnad Göteborg Tidplan: augusti 2022–augusti 2023

Byggherre: Platzer Fastigheter AB

Totalentreprenör: Johansson & Rehn Byggnads AB

Arkitekt: Nils Andreasson Arkitektkontor AB Kostnad: 100-150 Mkr

126 Svensk Byggtidning LAGER & LOGISTIK
127 Svensk Byggtidning LAGER & LOGISTIK MAKU STÅL AB • Verkstadsgatan 15 • 504 62 Borås Telefon: 033-23 70 80 • Telefax: 033-41 50 23 www.maku.se Vi har 50 års erfarenhet av dimensionering och tillverkning av fackverksbalkar i stål. Dimensioneringshjälp på vår hemsida! På fastigheten Syrhåla 3:1 i Torslanda uppför Platzer en terminal- och lagerbyggnad på totalt 13 950 kvadratmeter åt logistikleverantören NTEX. Bild: Platzer

SOLCELLSPARK direktansluts till Åbro bryggeri

I Vimmerby bygger Åbro Bryggeri Sveriges största industrianslutna solcellspark på en yta av 100 000 kvadratmeter och med en effekt på 7,5 megawatt. Anläggningen kommer att förse bryggeriet med årsförbrukningen av el och under sommarhalvåret förse det lokala elbolaget med ett stort överskott av solel som kan säljas lokalt.

– VI BYGGER DEN största solcellsanläggningen i Sverige bakom en säkring som inte är nätansluten utan direkt ansluten till vår produktionsanläggning, berättar Johannes Gutman, teknisk chef på Åbro Bryggeri.

– Det är en stor investering vi gör och när vi började fundera på att anlägga en solcellspark var det inte ekonomin som vi tänkte på i första hand utan den strategiska effekten av vårt miljöarbete och det långsiktiga tänket för ett hållbart samhälle och en klimatsmart plan. Nu kom vi precis i rätt tid, med anledning av elbristen som råder i Sverige, och har trots kraftiga prisökningar och leveransproblem mottagit alla delar för anläggningen och kommer starta montaget i år.

Sedan tidigare har bryggeriet 1 880 takmonterade solcellspaneler på 577 kilowatt peak, en enhet som används vid mätning av en solcellsanläggnings toppeffekt. Genom detta har man lärt sig hur dessa anläggningar fungerar och även hur tillförlitliga de är.

Den nya anläggningen byggs på vallmark, tidigare en gammal sjöbotten. Det kommer att vara sex meter mellan panelerna och man kommer därför kunna slå vallen mellan dessa och även kunna ha betande djur på platsen.

Drycker som Åbro producerar är en färskvara, vilket innebär att man producerar efter order. Den stora efterfrågan är under sommaren, vilket passar bra då solen och ljuset då ger bästa effekt.

– Det som blir över skickas vidare på nätet till Vimmerby Energi & Miljö som är mycket glada för det tillskott som de kommer att få. Det är allmänt mycket positivt i Vimmerby över vår energisatsning. Vi har under alla år på bryggeriet satsat på miljön och varit noga med att ha ett långsiktigt hållbart tankesätt. Nu kom vi precis i rätt tid med denna anläggning och det är vi mycket glada för då många är oroliga över dagens energiläge, säger Johannes Gutman.

– Åbro Bryggeri var ett år före sin tid, säger Richard Lantz, affärsutvecklingschef, Soltech Energy Sweden AB. De bör verkligen ha en eloge för sitt beslut. Nu är vi fullkomligt nerringda då många vill ställa om till solenergi. I denna anläggning arbetar vi med den senaste tekniken som är en bifacial panel och som har en dubbel doppad cell. Det är en teknik som använder bägge sidorna av panelen, även den som ligger mot marken, där den utnyttjar markens strålning som reflekteras in i

panelen och ökar energiproduktionen på samma yta. Det är en ganska ny teknik och vi byggde den första anläggningen för ett år sedan.

Totalt levereras 11 592 paneler på 650 watt per panel. Anläggningen byggs med 800 volt och transformeras upp till högspänning i Åbros ställverk för att minska energiförlusterna och därifrån in i fabriken för att där transformeras ner till 400 volt.

– När man använder ett system med högre spänning får man ut mer effekt och färre växelriktare och även mindre kablage. Överproduktionen går sedan vidare ut på Vimmerbys elnät och kan då förbrukas av andra. Man räknar med en årsproduktion i solparken på drygt åtta gigawattimmar. Åbros årliga behov beräknas ligga på 7,5 gigawattimmar per år. Det är inte dåligt att i dessa tider förfoga över åtta gigawattimmar egen solelproduktion, säger Rickard Lantz.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av solcellspark i Vimmerby Byggherre: AB Åbro Bryggeri Elentreprenör: Soltech Energy Sweden AB

128 Svensk Byggtidning SOLEL
Åbro Bryggeri bygger Sveriges största industrianslutna solcellspark. Totalt monteras 11 592 paneler på en 100 000 kvadratmeter stor yta. Varje panel är på 650 watt och bygger på den nya tekniken bifacial. Bild: Arben Robica

VÅR DRIVKRAFT ÄR LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET MED SOLEN I FOKUS!

Att den gröna omställningen är nödvändig och ett svar på våra klimatutmaningar är tydligt. Vår elförbrukning förväntas växa med 120 % fram till 2045 och vårt sikte är inställt på att tillsammans nå de uppsatta klimatmålen.

Till vår hjälp har vi solen - en outtömlig källa till kraft och möjligheter, allt vi behöver göra är att ta hand om ljuset (strålarna) och omvandla det till hållbar energi. - Det gör vi med framtidssäkrade system för en hållbar framtid.

Som samhällsbyggare med fokus på solenergi och helhetslösningar hjälper vi fastighetsägare, markägare och samhällsutvecklare i stort att ta klivet in i framtiden. Vi skapar förutsättningar som möter de nya behov och krav som den kraftigt ökande elanvändningen ställer på energisystemet.

Vi integrerar solen i vardagen!

Soltechkoncernen är en samhällsbyggare med fokus på solenergi och hållbara, framtidssäkrade energilösningar. Vi är börsnoterade på Nasdaq First North Growth Market med ca 73 000 aktieägare.

Vi uppför Sveriges största solpark ansluten till enbart en industri - Åbro Bryggeri i Vimmerby.

Solparken kommer att täcka en yta om 10 hektar och bidra till att Åbro blir helt självförsörjande på el.

Åbro Bryggeri utanför Vimmerby

ELDIGT HOTELL med kinesisk karaktär

I november 2022 öppnades dörrarna till Nordic Choice Hotels nya spännande hotell på Lindholmen. Clarion Hotel The Pier har uppförts i Geely-koncernens kvarter där tidigare kontorshus har byggts. Nu får kvarteret ett spännande hotell i kinesisk stil inspirerat av eldens element och med Sveriges mest autentiska kinesiska à la carte-restaurang. Idén är att varje byggnad i kvarteret ska återspegla ett av de fem kinesiska elementen; trä, eld, jord, metall och vatten. Nu är vi inne på elden.

– HELA OMRÅDET SOM Geely äger är tänkt som ett öppet campus med kontor, labb för utveckling och restauranger, berättar Liz-Marie Sander, projektdirektör på Geely Innovation Centre Management. Då är ett hotell ett viktigt inslag för de många tillresande från världens alla hörn och som stannar under både kortare och längre tid. Hotellet har 254 rum varav 23 är long stay rum med tillhörande litet kök avsett för de som stannar i exempelvis en månad. Samtidigt ska det vara ett hotell för alla.

– Från början var vi osäkra på om hotellet skulle drivas i egen regi eller av en hotellentreprenör. Det landade till slut i Nordic Choice Hotel. Samarbetet har fungerat fantastiskt bra och utmynnat i ett inredningskoncept som blivit mycket uppskattat. Det har lagts ner otroligt mycket energi på à la Carte restaurangen FEI för att kunna erbjuda riktig kinesisk mat av första klass. Tävlingar har ordnats i Kina för kockar som vill komma hit till Sverige och arbeta och maten är verkligen fantastisk och, av vad jag förstår, varit fullbokad sedan invigningen i november.

På elfte våningen finns sviterna och takterrassen med fantastisk

utsikt över Göteborg och på tionde våningen de vanliga hotellrummen och restaurang FEI. På plan nio hittar man long stayrummen och på planen tre till åtta vanliga hotellrum. Plan två innehåller relax och gym samt konferensanläggning.

– Vi har sedan tidigare byggt hus här på Geelys tomt, därför är det roligt att få vara med och bygga hotellet som självklart skiljer sig från de övriga byggnaderna, berättar Niklas Odersjö, platschef på Bra Bygg AB. Det finns en källare under mark som knyter ihop samtliga hus i Geely kvarteret. Hotellet avslutar tomten mot älven i bästa söderläge.

Då hotellet representerar elden är fasaden röd och plan elva beklädd med röda ”drakfjäll”. I entrén finns en ångeld som genererar vattenånga som stiger upp och belyses för att ge intryck av en dramatisk drake. I entréplan finns en akustikvägg där det i gliporna går slingor med LED-lampor för att ge känslan av eld. Det har blivit mycket effektfullt.

En 40 meter hög ljusgård i mitten med glastak inramas av hotellrum. Exteriören består av tre olika fasader. Entréplanet består av tegel för att knyta an till den gamla varvsindustrin som tidigare var etablerad på platsen. Därefter är fasaden beklädd med curtain wall glas och högst upp de röda drakfjällen som är gjorda av tredimensionella fjäll i aluminium.

– Hotellet ligger i framkant tekniskt med KNX-system som styr belysning, värme och kyla efter närvaro i rummen. Produktionen har gått bra även om Covid ställt till det en del med något försenade leveranser, avslutar Niklas Odersjö.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av hotell i Göteborg

Byggherre: Geely Innovation Centre 2 AB

Hyresgäst Nordic Choice Hotels Totalentreprenör: Billström Reimer Andersson Bygg AB

Arkitekt: Arkitektbyrån Design Göteborg AB

130 Svensk Byggtidning HOTELL
Hotel The Pier väcker uppmärksamhet med den spännande fasaden som går i eldens tecken. bild Arkitektbyrån Design Göteborg

HEDIN BIL

– tredje bilhallen i Alingsås

TB-Gruppen fortsätter utveckla fastigheter, inte minst bilanläggningar. Nu står en tredje bilhall för Hedin Bil i Alingsås klar och inflyttad. Här säljs Ford person- och transportbilar, men även märket MG.

TB-GRUPPEN UTVECKLAR, bygger, äger och förvaltar fastigheter i Västsverige, Stockholm och Mälardalen.

Projekten drivs med stor lokal förankring och ambitionen är att vara med och utveckla ett modernt samhälle. Företaget har bland annat byggt en rad bilhallar, däribland den aktuella i Alingsås.

Hyresgäst är Hedin Bil. Sedan tidigare har Hedin två bilhallar på Malmgatan, där den nyaste invigdes för drygt två år sedan. Och nu under hösten blev det dags för företagets tredje bilhall i staden, nu på Kristineholmsvägen, på en tomt där Arlas mejeri ursprungligen varit lokaliserat.

I den äldsta hallen säljs Mercedes, i den andra på Malmgatan säljs Kia och Nissan, medan den nyaste svarar för Ford och MG. I lokalerna finns både säljytor, kontor och verkstäder.

Byggentreprenör för den nya anläggningen

har varit Tuve Bygg AB, medan Liljewall varit arkitekt och Optima Engineering svarat för byggkonstruktionen.

– Huset står på en förstärkt platta på mark. Bärigheten var så god att pålning inte behövdes, berättar Christian Andersson, platschef hos Tuve Bygg.

– Överbyggnaden har stomme av betong och stål. Genom huset går en bärande hjärtvägg som avskiljer säljytorna från verkstäderna. Säljytorna omges av stora glasfasader, medan resten är inklätt med sandwichelement.

Hjärtväggen reser sig i mitten och bär upp taknocken. Det svagt lutande taket är isolerat med stenull och täckt med takpapp.

Fords grafiska profil präglar skyltningen och dekoren på fasaderna, men även arkitekturen, planlösningen och hur bilhallen har inretts.

– Det var inga större utmaningar rent

fysiskt med bygget. Utmaningen var att samordna själva byggproduktionen, berättar Christian Andersson.

– Vi har nu lagt ytterligare ett objekt och ytterligare en lyckad bilhall till vår referenslista, avslutar Christian Andersson hos Tuve Bygg.

Den nya bilhallen disponerar en del av kvarteret, fastigheten Mejeriet 4. Några mindre byggnader revs inledningsvis för att ge plats åt hallen. Den stora mejeribyggnaden som också ägs av TB-Gruppen står fortfarande kvar.

FAKTA I KORTHET:

Hedin Bil, nybyggnad, bilhall, Alingsås

Tidplan: aug 2021–aug 2022

Byggherre: TB-Gruppen Projekt AB

Totalentreprenör: Tuve Bygg AB

Arkitekt: Liljewall Arkitekter AB

Kostnad: ca 65 Mkr

131 Svensk Byggtidning HANDEL
Fords grafiska profil sätter sin prägel på dekor och arkitektur. Bild: Liljewall Arkitekter

Lidl i 3D-fastighet nominerad till ÅRETS STADSBYGGNADSPRIS

I oktober invigde livsmedelskedjan Lidl sin nya butik Skeppsbron i Jönköpings expansiva stadsdel, Södra Munksjön. Det är Lidls 205:e butik i Sverige. Butiken är en del av en 3D-fastighet med förskola och kommunal service, Friskis & Svettis samt ett åtta våningar högt parkeringshus, utöver livsmedelsbutiken.

– DETTA BLIR VÅRT tredje Lidl i Jönköpingsområdet. Vi byggde ett i Ekhagen och Huskvarna för några år sedan. Lidl Skeppsbron har en butiksyta om 1 400 kvadratmeter. Vi har ett 80-tal parkeringsplatser på de två nedersta planen varifrån man åker rullband rakt in i butiken, säger Jonas Söderbergh, projektledare på fastighet för Lidl Sverige KB.

Många ser Lidl som en lågprisbutik, men den har så mycket mer. De ligger till exempel i framkant vad gäller miljö och Fair Trade trots att de endast har sex procent av den svenska marknaden. Skeppsbron var tidigare ett gammalt industriområde söder om Munksjön. Två kommunala bolag; Jönköpings

kommunala utveckling AB och Jönköping kommunala fastighets AB tillsammans med Lidl Sverige, köpte byggrätten av Södra Munksjö utvecklings AB.

– Kvarteret Skeppsbron är det andra av 20 kvarter. Runt omkring byggs det bostäder och området kallas därför ”Södra porten till Jönköping” i folkmun. Stadsarkitekten har velat att detta ska upplevas som en stadsgata., berättar Jonas Söderbergh.

Huset har en stödpålad konstruktion med prefabricerade betongstomme och väggar. En platta på marken och betongtakkonstruktion som gör att förskolan kan ha sin utemiljö på taket ovanför den del av Lidl som sticker ut.

En stor del av byggnaden består av

parkeringsplatser i åtta plan. Exteriören är lite speciell, med putsad fasad nertill och tegelfasad och glaspartier ovanför, vilket skapar ett ljusspektrum när mörkret faller in.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Värmen från kylarna återvinns i huset och där det finns tak har solceller installerats. Enligt CityLab är detta projekt ett koncept för nya stadsdelar och har dessutom nominerats till årets stadsbyggnadspris på Sverigenivå.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad livsmedelsbutik, Jönköping

Tidplan: hösten 2020–hösten 2022

Byggherre: Lidl Sverige KB

Totalentreprenör: Gärahovs Bygg AB Kostnad: 80-90 Mkr

132 Svensk Byggtidning HANDEL
s Svensktillverkade markiser, gardiner & solskydd sunoff.se Sun Off Jönköping 036-35 47 20 jonkoping@sunoff.se Sun Off Jönköping är specialister på solskydd. Vi levererar och monterar måttanpassade produkter till alla miljöer och unika projekt.
Lidl Skeppsbron ligger i en 3D-fastighet, vilket innebär att Lidl äger sin del av byggnaden medan Jönköpings kommun äger övriga delar; P-hus och förskola. Tegelfasaden har inslag av glas som tillsammans ger ett ljusspektrum. Bild:
Lidl

NYTT HANDELSOMRÅDE

Sandbäckens Handelsområde i Umeå är ett nytt område för Volymhandel. RED, Rico Estate Development AB, har förvärvat drygt 47 000 kvadratmeter av Umeå Kommun. Fastigheten ligger strategiskt mot Ersbodavägen med mycket bra tillgänglighet. Handelsytan är på cirka 17 000 kvadratmeter och kontrakterade är Bauhaus, Elgiganten och Rusta.

– VI HAR SEDAN 2014 haft kontakt med kommunen för attraktiv mark och kunna utöka Umeås handelsstruktur, berättar Ronald Rico, vd och ägare till RED. Vi är alltid intresserade av att tillföra nya verksamheter till städer. Att stärka upp och ta in nya konkurrerande verksamheter. Vi startade RED under 2008 och har nischat oss på externa handelsområden och då handlar det inte om gallerior eller att konkurrera med cityhandeln. De aktörer som vi etablerar finns inte sedan tidigare på orten utan är den förlängda armen till Internethandeln.

Det var först 2017 som Umeå kommun kände sig mogen att utveckla Sandbäckensområdet. Sent under 2017 lyckades man få en markanvisning som var en viktig

pusselbit. Under tiden arbetade man vidare med detaljhandeln för att säkerställa hela projektet. 2019 antogs detaljplanen.

– Vi har under tiden också haft ett bra samarbete med kommunen som ansvarar för många viktiga frågor som infrastruktur och kommunikation i området. Nu har vi lyckats med att få in tre spännande hyresgäster där Bauhaus utgör den största med 75 procent av fastigheten. Elgiganten och Rusta delar på resterande 25 procent. Bauhaus och Elgiganten har redan öppnat sina verksamheter och Rusta öppnar efter årsskiftet i februari 2023.

– Det har varit en spännande resa som vi har gjort här i Umeå med det första spadtaget den 3 juni 2021 och med ett färdigställt

projekt den 8 oktober 2022 och med den första invigningen den 28 oktober. Vi är ett litet team på RED på sju personer och vi tycker att vi har fått till ett bra drivmoment i det som vi nu arbetar med, säger Ronald Rico.

– Vi kom in som totalentreprenör i maj 2021, berättar Tony Fransson, projektchef på Fastec Sverige AB. Vi har byggt drygt cirka 17 000 kvadratmeter på Sandbäckens handelsområde med ett entréplan samt en första våning med personalytor i form av mindre interna personalrum samt även teknikrum. Stommen består av stål och fasaderna av sandwichelement med inslag av glas och plåt. Framför allt har Bauhaus en stor glasad fasad. Därefter har vi anpassat interiören enligt varje företags konceptbeskrivning.

– Något som vi är stolta över är att vi lyckades med att kunde öppna handelsplatsen tre veckor tidigare än beräknat. Byggprojekt har en tendens att dra över tiden, men här lyckades vi med att korta tiden, säger Tony Fransson. Det är ett stort bygge och Bauhaus är, som ett exempel, mycket välkomna till Umeå då detta nu blir deras nordligaste varuhus.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av Volymhandel i Umeå Byggherre: Rico Estate Development AB, RED Totalentreprenör: Fastec Sverige AB

133 Svensk Byggtidning HANDEL
Ronald Rico är vd och ägare till Rico Estate Development AB, RED som satsar på externa handelsplatser med fokus på Volymhandel. Bild: RED Sandbäckensområdet i Umeå är ett område under utveckling. Nu har RED byggt volymhandel på 17 000 kvadratmeter för tre aktörer Bauhaus, Elgiganten och Rusta. Bild: RED

NORRTELJE PORTEN komplett med nytt handelshus

Under tio års tid har de sex huskropparna i Norrtelje Porten vuxit och blivit en central plats för handeln i Norrtälje. Varje hus är ett eget bolag som alla ägs av Centrumfastigheter. Samtliga byggnader utom Biltema, har byggentreprenörsföretaget Cobab uppfört.

SOM EN SISTA pusselbit i handelsområdet Norrtelje Porten uppförs nu den mest exponerande byggnaden sett från E18, Robot tre, vid södra infarten till Norrtälje. Byggnaden kommer bland annat att innehålla bilförsäljning med nya och begagnade bilar i två plan, butik med ridsportartiklar, secondhand outlet, veterinär, gym, båt med mera.

– Den enda ytan vi har kvar är cirka 1 000 kvadratmeter, i övrigt är samtliga ytor uthyrda. Vi har kostat på detta projekt med stora glaspartier och fem hissar varav den ena är en fordonshiss för begagnade bilar som exponeras på plan två, berättar Görgen Björling, byggprojektledare på Centrumfastigheter.

Fasad och tak är på plats. Eftersom invändiga ytor i byggnaden anpassas efter hyresgästernas önskemål är golvplattan inte gjuten.

– Vi bygger skalet först med stålstomme och sandwichelement med isolerad plåt samt tak. Vi började projektet våren 2021 och beräknas vara färdiga i maj 2023. Just nu hyresanpassar vi lokalerna utom i de lokaler där hyresgästerna har specifika krav och själva inreder, säger Håkan Wickström, projektchef på Cobab, som innehar totalentreprenaden.

Byggprojektet drivs i form av partnering med Cobab som byggentreprenör och Centrumfastigheter som beställare. Varje handelshus är sitt eget dotterbolag under Centrumfastigheter. Samtliga fastigheter förvaltas av Redab, som även har hand om fastighetsskötseln.

På området finns gott om parkeringsplatser. Här finns verkstad, biltvätt och bilbesiktning.

Sedan Norrtelje Porten kom till har nya varumärken tillkommit och vissa butiker som flyttat dit har ökat sin omsättning med 30-40 procent. Det har inneburit att Norrtälje som kommun har fått många fler arbetstillfällen, vilket gynnar kommunen totalt sett.

– Butikskedjor som inte hade fått plats inne i Norrtälje har nu kunnat etablera verksamhet på orten, tillägger Görgen Björling.

FAKTA I KORTHET:

Handelshus, Norrtelje Porten, Norrtälje Tidplan: maj 2021–maj 2023

Byggherre: Centrumfastigheter AB

Totalentreprenör: Cobab Sverige AB Arkitekt: Sweco Sverige AB Kostnad: 160 Mkr

VI HAR ÄRAN ATT FUNGERA SOM

BYGG- OCH PROJEKTLEDARE TILL NORRTÄLJEPORTEN.

50 år som expertkonsulter inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen.

134 Svensk Byggtidning HANDEL
Roboten 3 är den sista pusselbiten för att Norrtelje Porten ska bli komplett. Det är också den mest exponerade handelsbyggnaden med stora glaspartier som synliggör bilarna som är till försäljning. Bild: Centrumfastigheter

Skanska bygger HÅLLBART I LULEÅ

Skanska är som byggherre och totalentreprenör nu inne på bygget av en andra kontorsbyggnad på Östermalm i Luleå. Ett knallgrönt projekt.

– PLATTAN ÄR GJUTEN och vi är på väg att börja med stommontering, rapporterar Skanska Sveriges affärsutvecklare Hendrik Visser till Svensk Byggtidning.

Andra etappen av Skanskas kontorsbyggnad på Sundsbacken åtta på Östermalm i Luleå uppförs alldeles intill den färdiga, nybyggda första kontorsbyggnaden.

Sammantaget handlar det om ett byggprojekt inom ramen för Skanskas egna system ”Gröna kartan”. Det vill säga i det här fallet ett ”mörkgrönt” byggprojekt med sikte på moderna och maximalt energieffektiva och i olika avseenden hållbara kontorsbyggnader.

– Ett energismart projekt. Det är bara miljögodkända material och inget spill som går till deponi. Energimässigt klarar det våra högsta krav.

Solceller ska försörja det guld certifierade kontorshuset med fastighetselektricitet. Enligt Skanska handlar det om ett mörkgrönt hus med netto noll primärenergi.

– Det betyder att fastighetselen, det vill säga det fastigheten behöver för att gå runt med belysning, uppvärmning, ventilation och kyla, täcks med solceller, men inte det som hyresgästerna själva använder. För att nå även hyresgästelen så köper vi in oss i

Skanskas nya hållbara kontorshus Least två, på Östermalm i Luleå, är självförsörjande på primärenergi och fastighetsel. Bild: M.A.F Arkitektkontor

en solcellspark, förklarar Hendrik Visser.

Kontorsbyggnaden Least två, uppförs med en betong- och stålstomme, betonghåldäck och stående stålpelare, samt utfackningsväggar med stående träreglar.

Fasaden kommer att bestå av genomfärgade mörka, nästan svarta, fibercementskivor. Så här långt har andra etappen av Skanskas hållbara byggprojekt löpt på utan några större utmaningar.

– Det står ju redan ett hus alldeles bredvid som är byggt på ungefär samma sätt. Då hade vi många utmaningar med ”mörkgröna hus”. Men nu har vi lärt oss hur det funkar, säger han.

Den stora bristen på nya och moderna kontorsplatser gjorde att Skanska år 2016

drog igång kontorshusprojektet Least i Luleå. Andra fasen av projektet på Östermalm ska enligt gällande planering stå klart för inflyttning i mars 2023.

– Vi har som fastighetsägare hyrt ut ungefär drygt 60 procent av huset och håller på med uthyrning av resterande 40 procent, avslutar Hendrik Visser.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad kontor, Luleå Tidplan: augusti 2022–mars 2023

Byggherre: Skanska Sverige AB

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB Arkitekt: M.A.F Arkitektkontor AB Kostnad: 150-200 Mkr

135 Svensk Byggtidning KONTOR

VI BYGGER SVERIGE

HASTIGHETSDISPLAYER

PACETELL HASTIGHETSDISPLAYEN

031-15 01 91, www.pacetell.se

Vi finns för att ni skall kunna erbjuda er personal en säkrare och bättre arbetsmiljö, Pacetell gör stor nytta vid vägarbeten, byggarbetsplatser, industriområden och på de flesta områden där personer och bilister samsas om utrymmet. Ni kommer märka en stor skillnad då de flesta förare inte kör för fort med mening utan pga stress eller obetänksamhet.

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Sverige och har idag ett stort antal företag och vägföreningar som använder våra produkter med mycket goda resultat.

Hastighetsdisplayen

BELYSNING

LIGHTLIFT ESYSTEMS AB

070-733 6612, www.lightlift.se

Lightlift Esystems AB är ett företag som säljer lösningar för underhåll och hantering av svåråtkomliga, energiförbrukande och/eller servicekrävande anordningar som exempelvis belysning, fläktar, luftfilter, högtalare, med mera.

Företaget erbjuder motordrivna belysningshissar i två koncept. Båda omfattar hjälpmedel för höjning och sänkning av högt belägna eller svåråtkomliga objekt för enkel, kostnadseffektivt och energi-

CEMENTGJUTERI

MARDAM AGENTUR AB www.mardamagentur.se

Mardam Agentur AB grundades 1920 och är ett stabilt företag, där MIA® är vårt eget varumärke.

Vi erbjuder ett av nordens bredaste sortiment av Dagvatten, Geosynteter och Gatugods med hög tillgänglighet och snabba leveranser.

Vi strävar efter att vara den mest tillförlitliga leverantörspartnern genom att leverera kvalitetsprodukter och professionell kunskap för att möta utmanande krav inom branschen.

STÅL- OCH RÖRKONSTRUKTIONER

HISAB 031-65 66 90, www.hisab.nu

HISAB är din kompletta leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. En kunskap och kompetens som vi utvecklat i nära samarbete med varvs- och byggindustrin i Göteborg. Genom åren har vi projekterat och konstruerat en avsevärd mängd mer eller mindre kända applikationer över hela världen.

Idag projekterar, konstruerar och levererar vi till kunder med behov av nytillverkning, ombyggnation och reparationer av det mesta inom fartyg, industrianläggningar och raffinaderier samt broar och byggnader.

trä och mur, inomhus & under tak.

Boracol® både bekämpar och förebygger, allt i en behandling! Röta, svamp, äkta hussvamp, träskadeinsekter som t ex husbock, all typ av påväxt såsom till exempel mögel, svartmögel, etc.

BOR – det aktiva ämnet i Boracol - är ett grundämne och dess effekt är stabil – i motsats till syntetiska molekyler som gradvis försämras. Boracol® Träskyddsmedel finns i 2 varianter. Lavtox: Import, distribution & försäljning av Träskyddsmedlet Boracol®

LEDNINGAR

BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder.

Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning.

Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om.

Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta.

Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

BALKONGER

WELAND ALUMINIUM 0472-445 00 www.welandaluminium.se Weland Aluminium – din kompletta balkongsystemsleverantör.

Med oss som leverantör har du en stöttepelare från statik/konstruktion till monterad balkong på huset. Vi hjälper dig att välja en anpassad lösning oavsett om det är utbyte eller nya balkonger. Fastigheter kan generellt sett få nya större balkonger utan större ingrepp eller störande konstruktioner. Den viktigaste frågan är val av infästning mot husets konstruktion. Ju bättre infästning desto enklare montage. Aluminiumplatta 100 mm Balkongplattan, som har låg vikt, är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler med en målningsbar undersida. Dessa balkongplattor kan monteras med ett flertal typer av infästningar samt har en självbärande längd på cirka 5 meter. Djupet följer fasta modulmått i 50-100 mm:s intervaller.

HISSAR

NORDISK HISS

013–31 47 00, www.nordiskhiss.se

Vi är flexibla specialister.

Vi arbetar genom nära och personliga kontakter för att tillgodose och motsvara våra kunders önskemål på bästa tänkbara sätt.

Grunden för vårt arbete ska vara gällande miljölagstiftning. Vi ska kontinuerligt följa myndigheters krav och vara lyhörda för kundernas behov och förväntningar. Vårt miljöarbete skall stå under ständig förbättring.

Nordisk Hiss startades 1993 och ingår i Motumkoncernen sedan december 2014.

TRAFIKSÄKERHET

TMA ÖREBRO UTBILDNING AB www.tmaorebro.se Utbildningar för Yrkesförare & Vägarbetare. TMA Örebro AB är ett företag som jobbar med trafiksäkerhet både genom TMA-skydd till de som jobbar på våra vägar men även genom utbildning som är riktad till dig som jobbar som yrkesförare eller vägarbetare. När det gäller TMA-skydd erbjuder vi våra tjänster dygnet runt på årets samtliga dagar.

Jourtelefon 019-10 36 00.

BYGGINDUSTRI

BLEKINGE ROT

0457-785 30, www.blekingerot.se

Blekinge ROT är ett etablerat byggföretag med säte i Ronneby. Företaget, som ingår i GRE AB, bildades 1983 och är idag ett medelstort byggföretag med cirka 50 anställda.

Vår inriktning är mot bostäder, kontor och industri, där såväl nyproduktion som ombyggnader förekommer. Inom en verksamhetsradie på cirka 15 mil från Ronneby finns våra idag återkommande beställare. Det är främst kommun, landsting, allmännyttiga företag, försvaret samt privata företag.

Ett fortlöpande kvalitetsarbete inom företaget, där miljöfrågor integreras som en naturlig del, säkerställer både samhällets och beställarens önskemål.

TAKLJUS & LUCKOR

NYTEC AB 0371-335 90, www.nytec.se

Nytec är ett familjeföretag beläget i Smålandsstenar. Med erfarenheter sedan 1960-talet har vi kunskaperna som behövs för att kunna svara upp till framtida behov och efterfrågan inom vårt arbetsområde.

Nytec AB är inte bara en leverantör av takprodukter, vi är också en problemlösare och producent av helt färdiga produkter.

Det är du som väljer hur mycket du vill ha hjälp med.

Vi har en hög serviceinriktning för att snabbt kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt. Vi lyssnar på dina behov och önskemål.

Nytec är ISO-certifierade enligt ISO 9001, kvalitet, och ISO 14001, miljö. Vi har även Trippel-A, vilket är det högsta kreditvärdet. Välkommen till Nytec AB.

Våra affärsområden är takljuskupoler, rökluckor / brandgasventilatorer, uppstigningsluckor, takljuslanterniner, vindstrappa, fasadluckor.

Vi har en lång erfarenhet och kunnande, våra produkter håller en hög kvalitet och är anpassade för det nordiska klimatet.

Välkommen att kontakta oss för – ”en ljusare framtid”.

TEJP

STOKVIS TAPES

011-28 04 00 www.stokvistapes.se

Stokseal® byggfolietejp har mycket god vidhäftning mot de flesta ytor, även mot ojämna och strukturerade ytor samt lågenergiytor. Stokseal® har mycket god beständighet mot åldring, fukt och UV-ljus. Produkten är VOC-fri samt är registrerad i Sunda Hus, Basta och hos Byggvarubedömningen. Dessutom är produkten listad i portalen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus.

Stokvis Tapes förser den Nordiska marknaden med kundunika tejper till B2B-kunder samt ett komplett sortiment av olika tejper till proffshantverkaren. Stokvis Tapes finns hos alla välsorterade bygg-, järn-, färg- och industrihandlare/grossister i Norden.

SVETS

SVETSMONTAGE FRITSLA AB 072-253 24 26

Vi utför arbeten med svetskonstruktioner och smidesarbeten samt montage och försäljning av portar och hallar. Vi levererar stål, rostfritt och aluminium. Även tillverkning och montage.

STÅL

HUDDINGE STÅL

08–711 25 35, www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg.

Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram.

Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

MARKSKRUV

SLUTA GRÄV / DENSUS BYGG

www.slutagrav.se

Sluta Gräv AB är ett svenskt företag som har skapat och utvecklat markskruven: en modern och kostnadseffektiv markförankring för såväl stora som små byggprojekt.

Vårt koncept är att leverera en helt byggfärdig grund – inte bara skruven utan också monteringen – en tjänst som sparar tid och pengar.

Vi monterar markfundament av jordskruv i hela landet, året runt.

Sluta Grävs professionella montörer tar dig tryggt från ritning till byggstart.

BETONG

SCHWENK www.schwenk.de

SCHWENK är en tysk byggmaterialproducent, etablerad 1847 i Ulm, Tyskland. Det är det äldsta familjeägda företaget inom byggmaterialindustrin, som också är bland de mest moderna och innovativa.

I Tyskland driver SCHWENK 4 cementfabriker, 12 sand- och grusproduktionsanläggningar, 128 fabrikbetonganläggningar.

Under våren 2019 utvidgade SCHWENK sin verksamhet genom förvärv av CEMEX-tillgångar i Norden och Baltikum. Vår cementfabrik i Lettland (Broceni) är en av Europas mest moderna. Här producerar SCHWENK högkvalitativa cementtyper för den svenska marknaden.

Vi erbjuder den svenska marknaden högpresterande cement för alla typer av betongkonstruktioner samt betongprodukter. Leveranser till våra kunder sker genom helautomatiserade och strategiskt belägna terminaler.

BRANDTÄTNING

SEWATEK www.sewatek.se

Sewatek tillverkar smidiga prefabricerade brandtätningsprodukter oavsett rör- eller konstruktionsmaterial.

Montering av genomföringar är ytterst lätt och kräver ingen tidigare erfarenhet om brandtätning. Alla våra produkter är CE-märkta och ETA-bedömda.

KINGSPAN www.kingspan.com

Kingspan har funnits på den svenska marknaden sedan 2006. Vår marknadsnärvaro ökar. Idag har Kingspan Panels och Kinsgspan Insulation flera svenska säljkontor. Vi vill växa med hjälp av tillgänglighet, kompetens och engagemang.

Kingspan satsar på forskning och utveckling för att leda utvecklingen av energibesparande lösningar.

Ett aktivt innovationsarbete i en traditionell bransch skapar fördelar.

Kingspan får ett tekniskt försprång men framför allt kan vi skapa unika och attraktiva produkterbjudanden.

VI BYGGER
SVERIGE
  Kv Mejeriet. Nytec AB Smålandsstenar www.nytec.se 0371-33590

“Det är mycket bättre att ge konsumenterna stöd för att minska sin energianvändning än att bara reducera beloppet på elräkningen. Energieffektivisering ger en ihållande besparing. Så till den regering som har tillträtt, se till att få ett stöd till energieffektivisering på plats.”

STIRRA INTE BARA PÅ ELRÄKNINGEN

– satsa på energieffektivisering i första hand

I år har energidebatten om tillgång och priser nått den vanliga konsumenten. För att lindra smärtan av höga elräkningar pratas mest om stöd för att kapa räkningarna. Men det är betydligt bättre att stödet går till att energieffektivisera. Då sjunker efterfrågan och därmed priset. Gynna de som sparar, inte de som slösar!

ATT RIKTA STATLIGT stöd enbart till de som förbrukar mest el och energi är nog fel väg att gå. Ge i stället bidrag till de som energieffektiviserar och hushållar med energin. Det går relativt snabbt och gör verkan på både kort och lång sikt.

– Energifrågan är tvådelad, dels långsiktigt på försörjningen, dels kortsiktigt på priserna, säger Jonas Hernborg, vd för Elitfönster. I ett längre perspektiv måste elproduktionen byggas ut i Sverige till minst det dubbla för att klara elbehovet och samtidigt klimatutmaningen. Det blir väldigt mycket att bygga ut och tar tid.

– Varför satsas det inte mer på energieffektivisering? frågar sig Jonas Hernborg. Det går fortare än allt annat. Då går totala behovet av energi ner och samtidigt priserna.

För att förbättra energiprestandan i bostäder kan vi först överväga att byta värmekälla, och samtidigt isolera klimatskalet bättre.

Sedan tänka över alternativet att byta dörrar och fönster, som när det gäller en villa kan stå för upp till 35 procent av värmeläckaget. Att byta och trimma styrning av värme och ventilation kan också spara energi, kanske inte så ofta ett alternativ för en villa, men väl för en ägare av stora flerfamiljshus.

Potentialen att spara är stor, under 2021 använde bostäder och service 147 TWh energi. Enligt rapporten Grön logik finns potential att kunna energieffektivisera med 53 TWh till 2045, detta med hjälp av känd teknik. Om vi talar om en villa går det att minska värmeförlusten med upp till 70 procent bara genom att byta fönster och spara upp till 4 500 kWh per år.

–Det paket som politikerna nu lagt är delvis bra, med stöd för de som byter värmekälla, exempelvis från elvärme till fjärrvärme eller värmepump. Men det är få som gynnas av stödet. Dessutom, att installera

värmepump eller solpaneler tar tid.

– Energieffektivisering går snabbare och stödet skulle kunna utformas som ett utvidgat ROT-bidrag riktat till effektivisering eller ett stöd för produkter såsom isoleringsmaterial, dörrar och fönster, fortsätter Jonas Hernborg.

Det är förstås viktigt att få med inte bara villaägare, utan även förvaltare av flerfamiljshus. De behöver nog ett särskilt stöd. Annars är risken att höjda energipriser bara resulterar i höjda hyror.

– En hel del bostadshus runt om i landet är i mycket dåligt skick, betonar Jonas Hernborg.

Idag sparar var och en på sitt håll energi i vardagen. Men de stora stegen tas med investeringar som effektiviserar och minskar energibehovet. Om vi energieffektiviserar skapar vi samtidigt utrymme för den stora elektrifieringsvåg som är nödvändig för att minska utsläppet av växthusgaser.

138 Svensk Byggtidning DEBATT

SMIDIGA FÖNSTERBYTEN

Fönster & fasadgruppen i Sverige AB är specialiserade på fönsterbyten och fasader till alla typer av byggnader. Vår styrka ligger i samarbeten med samtliga fönstertillverkare främst mot ROT och våra kunder är företrädesvis privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt allmännyttan.

Med tusentals lyckade fönsterbyten garanterar vi en smidig entreprenad.

Kontakta oss idag för kostnadsfri offert!

08-580 000 36
Övre Bergsvägen 3 Hägersten
www.ff-gruppen.se
hedasecurity.se info@hedasecurity.se 010 - 263 80 00 Nordens ledande tjänsteföretag inom områdessäkerhet Rikstäckande - Helsingborg till Kiruna POSTTIDNING B SVENSK BYGGTIDNING / STORDÅHD KOMMUNIKATION AB Sveavägen 159, 113 46 Stockholm