Nordiska Projekt 6/2021

Page 1

NR 6 • 2021

Stora tekniklyft hos produktnyheter på

SSG:S

HYDRAULIKDAG

KIWA:S KRAFTVÄRMEDAG

– behövs och kommer att behövas i framtiden

SWEDISH ELECTRIC TRANSPORT LABORATORY etablerar på tre orter

JÖNKÖPING ENERGI

bygger ångpanna för biobränsle

RENOVAS UNDERHÅLLSVERKSTAD

med unik miljöcertifiering

PROCESSINDUSTRIDAGARNA Framåt mot nya innovationer


sca.com

“SCA Pure, certified pulp with a fantastic environmental profile.“ Jessica Sjöberg. Product Manager, SCA Pure.

Pure sustainability Today, consumers demand increasingly better pulp products, with reduced impact on the environment. With our strong environmental profile and a low carbon footprint, we can help our customers to reach their environmental goals. We have named our product SCA Pure. Pure, as in pure performance, pure profitability, and pure sustainability. Outstanding properties SCA Pure is our premium quality NBSK pulp, offering outstanding properties. This vitally includes a highly robust tensile strength. It’s complying with both FSC® (FSC C013162) and PEFC™ (PEFC/05-33-132). Also available as both TCF and ECF, in a broad range to meet specific customer demands.

Our state-of-the-art mill We produce pulp in an extremely energy-efficient process. The entire process is a bio-loop, making optimal use of all the resources available. This reduces the carbon footprint of both the mill and the surrounding society by 50 percent. Welcome We are always keen to learn more about our customers needs. Visit our mill and well-managed forests in northern Sweden. For more information, visit SCA.com and get in touch with your local sales representative.


Nya tekniken som gör industriproduktion smart och proaktiv

Driftstopp kostar svenska företag många miljarder kronor varje år. Men med den nya tekniken kommer vi att kunna förhindra oplanerade driftstopp, det kommer innebära miljarder kronor i besparingar för industrin. TeSys Ö island är ett nytt sätt att välja material för att direkt starta, manövrera och kontrollera elmotorer samt övervaka anläggningar. Med hjälp av PLC:n M262 kan vi hämta data från TeSys Ö island direkt till molnet. I molnet kan vi göra ett flertal saker som till exempel, diagnostisera maskinen, visualisera data, analysera avancerade händelser i maskinen samt skapa dialog med drift och underhållspersonal. Industrin har nu alla förutsättningar att starta digitaliseringen på allvar med hjälp av TeSys Ö Island från Schneider Electric.

se.com/se

Se filmen


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 5 6

INNEHÅLL LEDAR NYHETER

48

KRAFTVÄRME 10 KIWA:S Kraftvärmedag – behövs och kommer att behövas i framtiden 16 Trollhättan Energi byter tre lågspänningsställverk 17 Cadmatic satsar stort på svensk processindustri PROCESSINDUSTRI 18 Processindustridagarna blickade bakåt och rapporterade skador och framåt mot nya innovationer 23 Teknisk detaljkompetens om process och säkerhet värdeskapande utan kostnad

24

VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

NÄTVERK 50 Ny kompetensplattform och nytt nätverk för processindustrin

10

CONTAINER Leif tröttnade på alla stölder – skaffade säkerhetscontainrar

FoU 25 Swedish Electric Transport Laboratory etablerar på tre orter 27 Frisk Arkitektur – ritar testlabb för Swedish Electric Transport Laboratory HÖGSPÄNNINGSKABEL 28 Kabeltornet i Karlskrona är tredje högsta byggnaden

18

FJÄRRVÄRME 30 Ny panncentral – även Sundborn får fjärrvärme 32 Ny hetvattenackumulator – funktionell och vacker 34 Ny satellitpanna hos Ljungby Energi BIOBRÄNSLE 36 Jönköping Energi bygger ångpanna för biobränsle GRUVINDUSTRI 38 Samarbete mellan LKAB och Boliden för att skapa cirkulära produkter MILJÖCERTIFIERING 40 Sweco trotsade pandemin – jobbade smart tillsammans 41 Reovas underhållsverkstad med unik miljöcertifiering HYDRAULIK 43 Stora tekniklyft hos produktnyheter på SSG:S Hydraulikdag VÄRMEVERK 46 Rörbyte för säkerhet hos Umeå Energi UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se MARKNAD Stellan Karlström stellan.karlstrom@nordiskaprojekt.se

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

36 PRENUMERATION Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK Exakta Print AB, Malmö 2021 OMSLAGSBILD Arbetsmiljöverkets regler är anläggningsägaren är skyldig att ha kontroll över livslängden på utrustning såsom tryckkärl, ångledningar och rörledningar. Bild: Kjell-Arne Larsson

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.storkom.ocast.com www.issuu.com/b2bnyheter.se/ stacks www.mynewsdesk.com/se/ stordaahd-kommunikation-ab/ latest_news Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

FORTSATT ANSTRÄNGT AFFÄRSLÄGE för teknikindustrin

ENLIGT TEKNIKFÖRETAGENS konjunkturbarometer framgår att affärsläget för teknikindustrin i Sverige försvagas något under årets sista kvartal där fortsatta störningar i leveranserna av insatseller andra förbrukningsvaror ökar risken för annullering av order. Orderingången ökar inte i samma höga omfattning som de två närmast föregående kvartalen. Precis som tidigare möter företagen fortsatta störningar i leveranser av insatsvaror. Affärsläget som tidigare varit starkt för maskinindustrin har mattats av, därutöver minskar orderingången mellan tredje och fjärde kvartalet för transportmedelsindustrin. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar återigen något. Efterfrågan på arbetskraft som alltid följer det allmänna affärsläget med eftersläpning ökar däremot jämfört med tredje kvartalet. Orderingången ökar marginellt jämfört med tredje kvartalet för teknikindustri sammantaget. Index över företagens bedömning av storleken på orderstocken är dock kvar på en hög nivå. I normala fall skulle detta innebära en ökad produktionsnivå i närtid och fortsatta störningar i leveranserna av insats- eller andra förbrukningsvaror gör att det inte nödvändigtvis behöver bli fallet, samtidigt som

risken för annullering av order ökar. Nettotalet för orderingången sammantaget (andel som ökar minus andel som minskar) ökar inte jämfört med föregående kvartal för någon delbransch i teknikindustrin. Positivt är att ett starkt affärsläge inte förändrats exceptionellt mycket för leverantörer till bygg- och anläggningssektorn samtidigt som fortsatt återhämtning sker för leverantörer till elektroindustrin. Det sammantagna utfallet för index för affärsläget har avtagit från en hög nivå vilket också är fallet för teknikindustri i Euro-området. I aktuellt nummer i Nordiska Projekt kan man läsa mer om Processindustridagarna som blickade bakåt och rapporterade skador och framåt mot nya innovationer. Swedish Electric Transport Laboratory som etablerar på tre orter, Kabeltornet i Karlskrona som är tredje högsta byggnaden I Sverige. En ny panncentral där Sundborn får fjärrvärme, Jönköping Energi bygger ångpanna för biobränsle och Renovas underhållsverkstad som bygger nytt med en unik miljöcertifiering. Stora tekniklyft hos produktnyheter på SSG:S Hydraulikdag, en ny satellitpanna hos Ljungby Energi och ett rörbyte för säkerhet hos Umeå Energi. Detta och mycket mera kan ni ta del av i årets sista nummer.

God läsning, Jan Åström

DIN KOMPLETTA PARTNER FÖR PROJEKTERING AV INDUSTRIANLÄGGNINGAR! Ingenjörsfirman Rörkraft erbjuder hög servicegrad och rätt kompetens baserat på mer än 20 års erfarenhet gällande avancerad industriprojektering. Vi genomför även laserscanning i samband med om- och tillbyggnad. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm.

www.rorkraft.se 010-251 21 00

För statisk dimensionering av rör- och rördelar.

Anläggningskonstruktion

Beräkningar

Byggnadskonstruktion

El & Automation

Processanalys

Projektledning

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

Samverkanspartners vid Skogstekniska klustret. Från vänster: Linda Nyström, Aline Kärrbäck, Anneli Lundmark. Bild: Sebastian Sahin, Sebsah Media

FÖRST I VÄRLDEN MED AUTONOM SKOTNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN i världshistorien har en självkörande skogsmaskin klarat av att skota autonomt – det vill säga att helt utan mänsklig inblandning hämta och transportera rundvirke. Forskarna bakom det lyckade försöket ser det som ett viktigt steg mot ett mer hållbart skogsbruk.

Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi, lyfter fram servicen som en av förklaringarna till att bolaget har Sveriges nöjdaste fjärrvärmekunder.

SVERIGES NÖJDASTE FJÄRRVÄRMEKUNDER finns i Karlstad BOLIDEN INVESTERAR I ELEKTRISKT PRODUKTIONSSYSTEM ENERGIMYNDIGHETEN har beslutat att ge stöd med 66,8 miljoner kronor till Boliden för en investering i ett elektriskt produktionssystem för underjordsgruvor. Satsningen är på totalt 167 miljoner kronor. Boliden gör satsningen i Rävliden, en satellitfyndighet till den befintliga Kristinebergsgruvan.

NYTT UPPDRAG: SWECO BISTÅR METSÄ BOARD MED KAPACITETSÖKNING SWECO HAR FÅTT i uppdrag att bistå med ny byggkonstruktion som möjliggör kapacitetsökning för Metsä Board. Företaget planerar en kapacitetsökning av falskartong vid kartong- och massabruket i Husum i Västernorrland. Uppdraget beräknas pågå fram till december 2023 med ett totalt värde på 21,5 miljoner kronor. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

KARLSTADS ENERGI har Sveriges nöjdaste fjärrvärmekunder – både på privat- och företagssidan. – Kunderna uppskattar att vi vill vara hållbara, nära och framåt, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi. Det är Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som presenterat sina årliga undersökningar bland landets el- och fjärrvärmekunder. Undersök-

ningar där Karlstads Energi brukar finnas med i toppen. I år är inget undantag. K ar ls t a ds En e rgi to p p ar lis t an öve r nöjdaste fjärrvärmekunder, både på privat- och företagssidan. På listan över landets nöjdaste elkunder placerar sig Karlstads Energi på en tredje plats. Temat i årets undersökningar är att energikunderna åter efterfrågar bra service.

SVERIGEUNIKT PROJEKT

som kombinerar solceller och odling ökar skörden PÅ KÄRRBO PRÄSTGÅRD utanför Västerås har ett agrivoltaiskt forskningsprojekt pågått sedan början av året, där man kombinerar solceller med odling på jordbruksmark. Nu kan forskarna avslöja de första lovande resultaten, med exempelvis ökad skörd vid torrare väderlek, och efterlyser samtidigt en nationell strategi för solcellsparker och solenergi i Sverige. Bengt Stridh är universitetslektor och forskare

på Mälardalens högskola (MDH). Han är, tillsammans med kollegan och projektledaren Pietro Campana, en av drivkrafterna bakom det agrivoltaiska forskningsprojekt som pågår på jordbruksmarkerna på Kärrbo Prästgård, utanför Västerås. I projektet undersöker forskarna effekterna av att använda solcellssystem för att kombinera elproduktion och jordbruksverksamhet på samma markyta.


VI HAR LÅNG ERFARENHET AV BULKHANTERING Vi levererar alla typer av transportörer för bulkgodshantering: • • • • • • • •

Skruvtransportörer Skraptransportörer Spjäll Pneumatiska sändare Bandtransportörer Cellmatare Askkrossar Kylskruvar

NOXOR AB Box 279, 701 45 ÖREBRO I Tel 019 -21 90 60 info@noxor.se I www.noxorgroup.se


NYHETER

Bild: Serny Pernebjer

STARK TILLVÄXT

för miljötjänstföretaget Delete DEN EXPANSIVA industrin i norr skapar nya arbetstillfällen även inom industrisanering. Efter att ha räknat hem ett antal större avtal etablerar sig nu miljötjänstföretaget Delete i Luleå och expanderar därmed rejält längs Norrlandskusten. – Luleå är en perfekt fortsättning på vår expansion, säger regionchef Tomas Norrman. Vi är etablerade som ett pärlband längs kusten från vår avdelning i Sundsvall upp till Kalix, och vi tog faktiskt helt nyligen hem ett stort avtal även i Skellefteå. Vi ser en riktigt stor potential i den expansiva regionen längs Norrlands-

kusten, och då kanske framförallt i Luleå. Avdelningen i Luleå har redan smygstartat. Personal och maskiner är på plats och resursmässigt är det en bra start med lyckade rekryteringar av såväl arbetsledare som administratör och operatörer. Det finns både sugbil och högtryckspumpar som kan serva industrin med allt som efterfrågas. Lokalfrågan är löst tillfälligt, men företaget letar efter en mer långsiktig lösning. Luleå-avdelningen kommer att ha ett nära samarbete med framförallt avdelningarna i Kalix och Piteå.

ÅSA ARVIDSSON

ny Regional Vice President på Rockwell Automation ROCKWELL AUTOMATION har tillkännagivit Åsa Arvidsson som ny Regional Vice President, Norden EMEA, ansvarig för Norden, Storbritannien, Irland och Ryssland. I denna roll kommer Åsa Arvidsson att driva snabbare time-to-value för kunderna när de i allt högre grad använder digitala lösningar för att förbättra motståndskraften, smidigheten och hållbarheten i verksamheterna.

Bild: Gasum

SSG OCH HSE CONSULTING Ingår ett samarbete på Island SSG STANDARD Solutions Group och HSE Consulting ingår ett samarbete för att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten på arbetsplatser. Samarbetet syftar till en ökad medvetenhet om arbetsmiljö och en hållbar säkerhetskultur för anläggningar och entreprenörer, genom standardiserade tjänster och webbaserade säkerhetsutbildningar. SSG har utvecklat flera framgångsrika verktyg för arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom industrin och andra branscher. Under de senaste åren har SSGs verksamhet växt utanför Sverige med välrenommerade internationella kunder. Nu är det dags att introducera SSG 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Safety på Island genom att etablera en lokal agentur. SSG har ingått ett avtal med HSE Consulting som ska representera SSG i landet. – Vi har letat efter möjligheter att växa internationellt och ser fram emot att samarbeta med HSE Consulting. Tillsammans kan vi göra skillnad för att stödja anläggningar och entreprenörer att uppfylla lagkrav gällande arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Med tjänster och utbildningar från SSG, kombinerat med erfarenhet och kunskap om den lokala marknaden från HSE Consulting, förväntar vi oss ett blomstrande partnerskap och säkrare arbetsmiljö på Island, säger Mats Jakobsson, vd för SSG.

MIKA WILJANEN utsedd till ny vd för energibolaget Gasum

MIKA WILJANEN har varit vd för energibolaget St1 Oy sedan 2010 och har under den tiden målmedvetet lett företaget mot förnybara energilösningar. Han har också haft andra nordiska ledningsfunktioner på St1, bland annat som verkställande direktör för St1 Norge AS och St1 Finance Oy. Han har också lång erfarenhet av internationella ledande befattningar inom energisektorn, bland annat från Shell.


Creating a safe community

 upplandsstangsel.se

 08-24 71 15

 info@upplandsstangsel.se

RÖRMÄRKNING MED KVALITET! Skyltar och dekaler – allt med snabba leveranser VITE VID FELAKTIG MÄRKNING Enligt CLP-förordningen skall alla rör märkas med faropiktogram enligt produktens säkerhetsdatablad. Vid utebliven/felaktig märkning kan vite utgå.

www.rörmarkning.se • 0303-74 99 50

Sondex re och la x ä v e m r ä v tt la P lare Spiralvärmeväx Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!


KRAFTVÄRME

För att öka livslängden på en avfallseldad panna görs här applicering av Castolin ChromeClad. Bild: Castolin

KIWA:S

KRAFTVÄRMEDAG

– behövs och kommer att behövas i framtiden KIWA:s klassiska Kraftvärmedagar genomfördes i år som ett endags webinarium. Arrangemanget riktas till alla som arbetar med kraftvärmeverk, och har fokus på tryckbärande komponenter och rörsystem. Inriktningen är säkerhet – för en säker arbetsmiljö och för skonsamhet mot den yttre miljön. Brister i utrustning och incidenter kan orsaka skador på både människor och omgivande natur. KIWA har en mycket viktig roll för att förebygga olyckor och incidenter. AV KJELL-ARNE LARSSON

ÄVEN VID ÅRETS seminarium stod det klart att arbete för säkerhet och miljö är något som aldrig ska upphöra. Ingen anläggningsägare kan slå sig till ro och anse att man gjort allt. Det gäller att ha kontinuerlig koll på sin anläggning, upprätthålla kontrollen av den, uppdatera sig gentemot nya regelverk och ständigt slipa personalens kompetens. 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Inledningsvis hänvisade KIWA:s Mikael Kuokkanen till att kraftvärmen också har en viktig roll för miljömässig hållbarhet när nu samhället ställer om till fossilfritt och klimatsmart. Första föredraget hölls av Hans Bengtsson, vd hos Castolin, som berättade om ”Slitstarka material för ökad livslängd”. Företaget marknadsför produkter och tjänster både för tryckbärande och


KRAFTVÄRME

icke tryckbärande delar i bland annat kraftvärme- och hetvattenanläggningar. Vissa materialförstärkningar görs på plats hos kund, andra i egna verkstäder. En del applikationer går ut på att belägga med motståndskraftiga material, andra baseras på att tillverka komponenter eller delar i mer slitagebeständiga material än hos originalet. Anläggningsdelarna kan utsättas för många olika former av slitage. Både pannor och andra anläggningsdelar som rökgasrening och inte minst bränslehantering utsätts för stora påfrestningar. Många anläggningar eldar avfall där innehållet på kemisk nivå inte är känt i detalj. Flera anläggningar går över till billigare bränslen, exempelvis från skogsflis till returträflis RT. Därmed kommer det in bland annat mer klorider i pannorna. Med hårdsvetsad bi-metallplåt – CastoDurDiamond Plates – kan exempelvis transportskruvar, skraptransportörer och bränsleschakt linas. Företaget erbjuder också en retrofit kassettlösning som ger ökad kylning i bränsleschakt. Lining kan också användas för att förstärka väggar, golv och pusher i våtutmatare av bottenaska. Observera att Castolin slitplåt idag används vid nytillverkning (OEM) av många maskiner, främst inom materialhantering.

PÅSVETSNING OCH TERMISK SPRUTNING Tryckbärande anläggningsdelar är i synnerhet utsatt för erosion och korrosion, inte sällan i kombination med höga temperaturer. Ett enklare materialval från början leder ofta till en kortare livslängd. Som livstidsförlängare går det att tillämpa påsvetsning med artlikt material eller NiCr 625 (Inconel), alternativt termisk sprutning med ChromeClad (On Site) eller FuseClad (verkstad). Påsvetsning av tuber och paneler görs On Site eller i verkstad. Det fungerar både på kolstål och där tuberna redan har NiCr 625 (Inconel). På plats används oftast svetsautomater, upp till 25 stycken samtidigt. Arbetsgången avslutas med tjockleksmätning, visuell inspektion och PMI-mätning för järnhalt. Som ytskydd kan termisk sprutning tillämpas. Då sprutas exempelvis panelväggar med speciella legeringar, utvecklade av Castolin. Tekniken har vidareutvecklats, tidigare tillämpades andra termiska sprutprocesser, men dessa var inte helt täta. Castolin tog därför fram ChromeClad XC/AR som är mycket tätare och håller längre. Vid termisk sprutning On Site utförs också keramisk tätning ovanpå den metalliska delen. Detta har med framgång använts i avfallseldade pannor, bland annat BFB-pannor. – Termisk sprutning On Site har lägre kostnad än påsvetsning med NiCr 625 (Inconel) och det är inget krav på viss godstjocklek av tuberna eller att det behövs vatten i tuberna. Men det krävs tätare inspektionsintervall än med NiCr 625 (Inconel). Idag är termisk sprutning en väl beprövad metod, inte minst i avfallseldade pannor, avslutar Hans Bengtsson från Castolin. Material med hög ”resistens” kan öka livslängden avsevärt för ålderstigna pannor, men utgör också alternativ att överväga för konstruktörer av nya pannor och andra anläggningsdelar.

HÖGTEMPERATURKORROSION Följande presentation fortsatte ungefär där Hans Bengtsson slutade, men gick i detalj in på korrosionens kemi, närmare bestämt vid hög temperatur. Hur känns högtemperaturkorrosion igen, vad är orsakerna och är det möjligt att mäta och följa den? Presentatör var Erik Nord som tillhör KIWA:s konsultverksamhet inom Material & korrosion som arbetar med att utreda haverier och problem knutna till materialval. Vi fick lära oss att oxider inte enbart är av ondo, utan i bästa

”Idag är termisk sprutning en väl beprövad metod, inte minst i avfallseldade pannor.” /Hans Bengtsson, vd för Castolin fall skyddar materialen. Järn och syre bildar hematit som skyddar ytan från vidare angrepp. Dock är problemet att en oxid kräver större volym än det metalliska materialet och bland annat av den anledningen kan den skyddande ytan spricka och/eller bli porös. Det gör att järnet vandrar mot ytan medan syre tränger ner. Vid hög temperatur och/eller korrosiv miljö går diffusionen snabbt och det kan leda till så kallad katastrofal korrosion med hastigheter på flera millimeter per år. Men det är flera faktorer som kan bidra till katastrofala utfall. På låglegerade stål består korrosionsskiktet förutom av hematit också av magnetit. Närvaro av exempelvis kaliumklorid kan göra att denna tränger ner i oxiden och kloriden ”hoppar över” till järnet och järnklorid bildas på djupet. Sprickbildningen tilltar och därmed också oxidationshastigheten. Kloridhalten går att analysera kemiskt. I ett fall var den 14 procent. Här fick många av oss också lära sig ett nytt ord, nämligen korngränsattack. Kloriderna dras till korngränserna i stålet. När >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

11


KRAFTVÄRME

dessa börjar lösas upp förlorar stålet allt mer av sina hållfasthetsegenskaper. – På sätt och vis försämras hållfastheten i och för sig när godset blir tunnare, men anledningen till att man hittar kloret i korngränserna beror på att det är den enklaste vägen in i stålet och för att partialtrycket av syre är som lägst vid gränsytan stål/ oxid. Metallklorider sönderfaller vid högre syretryck, förklarar Erik Nord.

KROM I ROSTFRITT

För många pannor har man bytt från andra bränslen till returträflis som är billigt. Den kemiska sammansättningen är inte känd i detalj och kan orsaka nya påkänningar i pannan. Bild: Kjell-Arne Larsson

Hos rostfria stål är förloppet annorlunda. Kromet i stålet tränger ut, in i oxiden och ger skydd. Om stålet utgörs av 304L eller Sanicro 28 består oxiden av järn- och kromoxider. Om det utgörs av Inconel med sin kromhalt på 22 procent, kommer oxiden att bestå av kromoxid och ha större korrosionsmotstånd än järn- och kromoxider. – Anledningen till att nickelbasmaterial bildar ren kromoxid beror på att nickel och krom inte kan bilda en blandoxid, vilket järn och krom kan, fortsätter Erik Nord. Även i fallet rostfritt stål kan emellertid kaliumklorid, blyklorid och andra klorider interferera och ställa till problem; också här kan järnklorid bildas. För att motverka kloriders förmåga att förvärra korrosionen är en vanlig metod att tillsätta svavel. Salterna övergår då från klorider till sulfater (relativt ofarliga i denna miljö) och kloriderna bildar gasformig väteklorid (saltsyra) som avgår med rökgaserna. Saltsyra under de förhållanden som råder i en pannanläggning är inte alls lika skadlig. I ett fall visades genom kemisk analys att klorhalten i oxidationsskiktet var endast 0,3 procent.

SOND KARTLÄGGER KORROSION För att kunna följa ett oxidationsförlopp har KIWA utvecklat en eldstadssond (eller överhettarsond) där tre material kan provas samtidigt, eller där samma material provas vid tre temperaturer. Sonden kan sitta på plats en eller annan vecka under eldningssäsongen. Det finns många möjligheter med denna typ av provning: • Jämföra samma material vid olika temperaturer. • Jämföra olika material vid samma temp för att se vilket som klarar miljön bäst. • Jämföra olika coatings, påsvetsade skikt, termiskt sprutade skikt med mera. – Det går att undersöka när korrosionen drar igång och hur den utvecklas. Analys av oxidbeläggningens sammansättning säger mycket om orsakerna till korrosionen och är mycket användbart, berättar Erik Nord. Sonden och de analyser som görs ger en bra bild av korrosionsprocessen. Utrustningen finns inte kommersiellt tillgänglig, men den intresserade kan höra av sig till KIWA. Här är det mest själva analysen (tvärsnitten analyseras i elektronmikroskop med en speciell röntgendetektor) som kräver kunskap, både vad gäller utförande och utvärdering av resultat.

KOMBINAT I ÖRNSKÖLDSVIK BLIR ÄNNU MER AV KOMBINAT

Korrosion i rostfritt stål har ett annat kemiskt förlopp jämfört med kolstål. Bild: Kjell-Arne Larsson 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Nästa presentation blickade in i framtiden – en framtid som kommer redan 2023 om planerna går i lås. Övik Energi med sitt kraftvärmeverk Hörneborgsverket ligger strategiskt till såsom ett av de företag som bidrar till industrikombinatet på före detta Modo:s område i Örnsköldsvik. Övik Energi levererar ånga till kombinatet och köper samtidigt biogas därifrån. >>


UNDERHALL.SE

#UNDERHÅLLSMÄSSAN

15–18 MARS 2022 · SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

SMART MAINTENANCE

MEANS KNOWING WHAT HAPPENS NEXT

Svenska Mässan är en Covid-19certifierad anläggning


KRAFTVÄRME

Liquid Wind har planer att i Örnsköldsvik uppföra en anläggning för produktion av eMetanol, ett bränsle där primärenergin kommer från förnybar el. Bild: Liquid Wind

”Vi har ju redan optimerat Hörneborgsverket och det blir utmaningar att integrera också metanolfabriken och fortsätta optimeringen.” /Rickard Pellny, strateg, Övik Energi

Nu är planerna att kombinatet ska bli ännu större och att Hörneborgsverket får en ännu mer komplex roll. Bakgrunden är att utvecklingsbolaget Liquid Wind har målet att uppföra en anläggning för produktion av eMetanol, ett bränsle där primärenergin kommer från förnybar el. För utvecklingen av projektet fram till kommersiell skala har Liquid Wind bildat ett konsortium. Worley håller ihop hela projektet. Viktiga partners är Carbon Clean (koldioxidavskiljning), Siemens Energy (elektrolysörer m.m.), Haldor Topsoe (metanolreaktor) och Alfa Laval (värmeväxlare). Den producerade eMetanolen ska användas som fartygsbränsle. En stor intressent finns redan i form av Maersk som av Hyundai redan beställt sju fartyg som ska trafikera Östersjön.

FLAGGSKEPP Den eMetanolanläggning som planeras i Örnsköldsvik kallas FlagshipONE. Tanken är ett moduluppbyggt reproducerbart koncept som på sikt kan bidra till att 500 anläggningar likt den i Örnsköldsvik uppförs världen runt. Förnybar el ska i elektrolysanläggningar producera vätgas med vatten som råvara. Det syre som samtidigt uppstår är i samman14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

hanget en restprodukt. Vätgasen går till en metanolreaktor som också matas med koldioxid, och här produceras själva metanolen. Målet är att producera 50 000 ton eMetanol per år. För elektrolysanläggningen behövs lika mycket el som till hela Örnsköldsvik stad inklusive dess befintliga industriverksamhet. För att det hela ska bli riktigt klimateffektivt bör koldioxiden vara biogen (direkt från biologiskt material) och det är bland annat här som Övik Energi kommer in med sin bioeldade panna. Företaget ska leverera koldioxid som avskiljs ur rökgaserna. Övik Energi ska dessutom leverera det vatten som behövs, dels levereras avjoniserat vatten till elektrolysörerna och dels matarvatten till metanolreaktorn. Från FlagshipONE kommer kondensat från olika processteg som återanvänds i kraftvärmeprocessen. Omvandlingsenergi från elektrolysörer, samt kylvatten till olika processteg kommer ut i form av varmt vatten. Detta nyttjas som fjärrvärme och/eller kyls bort med fjärrkyla. FlagshipONE-anläggningen placeras nära Hörneborgsverket och för kraftöverföringen används energiföretagets nuvarande markkabel. En befintlig tankfarm kommer att användas för lagring. Kajen för utskeppning av metanolen finns nära, därmed är infrastrukturen på platsen och logistiken kring den nära nog perfekt. – Ledig tomtmark fanns intill oss och det är närhet till alla nyttigheter som metanolproduktionen blir beroende av, säger Rickard Pellny, strateg hos Övik Energi.

MÅNGA UTMANINGAR För att allt detta ska fungera krävs en långtgående integration med FlagshipONE – en enorm utmaning. Här går det med fog att använda uttrycket ”balance of plant”. – Vi har ju redan optimerat Hörneborgsverket och det blir utmaningar att integrera också metanolfabriken och fortsätta optimeringen, säger Rickard Pellny. För att klara bland annat våra ångleveranser till befintliga kunder är vi vana att köra verket


KRAFTVÄRME

nativa oförstörande provningsåret om. I varje läge måste metoder. Först är det viktigt att vi dessutom upprätthålla ha definitioner av tre begrepp leveranssäkerhet gentemot kring provning klart för sig: våra fjärrvärme- och fjärr• Konventionell Provning. kylakunder. Metoder som är väl beprövade och Liquid Wind har sökt vanligt förekommande i standarder. miljötillstånd och bygglov. T.ex. röntgen och ultraljud. Planen är att ha projektets • Icke Konventionell Provning. hela ”paket” klart nästa år Metoder som är väl beprövade och sälja det till en investermen inte vanligt förekommande are. I slutet av 2023 ska i standarder. T.ex. Long Range, termoanläggningen kunna stå klar. Tubscanning. grafering och PMI. – Ett mycket högt tempo med andra ord. Detta Bild: Joakim Lindahl • Mekaniserad Provning. Provning där konventionell ställer stora krav på vår projektering och det fysiska eller icke konventionell teknik används manuellt med genomförandet. Jag vill betona att vi har ett mycket bra positionsåterkoppling eller med manipulator/skanner som bärutrustsamarbetsklimat med Liquid Wind, säger Rickard Pellny. ning. Han tillägger att projektet i stort förutom de nämnda utman– Kan icke standardiserad teknik användas vid tillverkningsingarna innebär en politisk risk, det vill säga vi vet inte hur och installationskontroll? frågade sig Joakim Lindahl. Ja, definitivt, energipolitiken är om exempelvis tjugo år och vi vet heller inte men det ställer mycket stora krav. hur energibranschen kommer att se ut då. Tillverkare ska ta fram avvikelserapport som visar att tekniken är ändamålsenlig och ger ett likvärdigt eller bättre resultat än OFÖRSTÖRANDE PROVNING – EXIT X-RAY konventionell teknik. Detta gör man genom: Finns det alternativa oförstörande provningsmetoder i stället – Teknisk motivering för röntgen, och som klarar gällande krav? På grund av risker – Praktisk demonstration med strålning vill vi komma bort från röntgen. Dessutom – när Bland annat kan nämnas att den tekniska motiveringen ska det handlar om analog röntgenradiografering (med film) – vill ha djupanalys av alla delar i systemet och riskanalys för dessa. vi undvika kemikalier och slippa besväret och tiden det tar att Dokumentationen måste sammantaget bevisa att metoden är framkalla filmen. likvärdig eller bättre. Joakim Lindahl, provningschef hos KIWA, berättade om alterKIWA har genomfört ett projekt för att se om och hur detta går att genomföra. Man använde ett testblock med tuber som hade 28 definierade realistiska defekter. De undersöktes med röntgenradiografering, digital röntgen och Phased array (en ultraljudsbaserad teknik). Vid dubbelsidig provning med Phase array detekterades 100 procent av defekterna. KIWA har klarat att kvalificera systemet avseende procedur, personal och utrustning, och det har resulterat i en instruktion Design för nyinstallation för Mekaniserad Phase array för stumsvetsar i rör 30–114 mm diameter och 4–10 mm tjocklek. Man har påbörjat tester för eller skräddarsytt för utbyte. större rördimensioner. Joakim Lindahl visade att resultaten kan presenteras som signalplottar i olika projektioner, alternativt också som en 3D-modell av tuben. – Det hela går relativt snabbt, provningstiden är kort, resultatet kommer direkt och provningen går att utföra även dagtid jämfört med röntgen som oftast utföres nattetid under större projekt, berättade Joakim Lindahl.

Värmeväxlare & tryckkärl för energi & industri

NUTID OCH FRAMTID

www.ramab.se – 044-699 50

Han gick också igenom flera typer av mekaniserad provning och gav en försmak om provning i framtiden. För det första har Industri 4.0 inneburit nya sätt att visualisera, bland annat att knyta maskindata och provresultat till 3D-modeller. I framtiden kan AI komma att användas för att utvärdera sprickor och indikationer. Detta kan kanske lägga grunden till livslängdsberäkningar. Allt fler sensorer och allt mer maskindiagnos On Line, ger allt större datamängder, men kan ge möjligheter att tidigarelägga signaler från illavarslande trender. – AI kan bli ett hjälpmedel för tekniker att analysera mycket stora datamängder från provningar eller andra källor. I stället för att granska tusen meter svets kan de granska just de fel som AI upptäcker, avslutade Joakim Lindahl. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

15


KRAFTVÄRME

Block 3 i det förnyade ställverket vid Stallbacka värmeverk.

TROLLHÄTTAN ENERGI byter tre lågspänningsställverk

Trollhättan Energi har bytt tre lågspänningsställverk i Stallbacka värmeverk. Resultatet har blivit en fullt modern anläggning. Det äldsta av de utbytta blocken var 40 år gammalt. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

EFTER ATT FÖRRA ÅRET ha bytt två högspänningsställverk och två transformatorer i värmeverket gick Trollhättan Energi i år in för att byta lågspänningsställverken som hanterar den elektricitet som används för driften av värmeverket. Det är Blocken 1, 2 och 3 på vardera 0,4 kV som har bytts ut och de är nu i drift. Upphandlingen var klar efter årsskiftet, arbetena påbörjades i maj och i september var ställverksbytet klart. – Det äldsta blocket var 40 år gammalt och det fanns inte längre reservdelar till det. Det yngsta var 30 år. Vi bytte alla tre samtidigt för att få enhetlighet och samma fabrikat på alla tre, säger Peter Käck, projektledare vid Trollhättan Energi AB. – Resultatet har blivit att vi har fått en fullt modern anläggning, säkrare drift och bättre övervakning och uppföljning. Nytt är att vi fått separat mätning av elförbrukningen på tyngre laster och anläggningens delar och separat mätning på tryckluftskompressorer. De tre blocken har levererats av det estniska företaget Harju Elekter i Malmö i ett projekt tillsammans med Trollhätteföretaget Bro Underhåll & Service BUS AB. Lågspänningsställverken är av typ ELCOVER 1 600 A och 3 000 A, plugg-in med motorgrupper och mätning samt olika skenstråk med laskset. Uppdraget omfattar också projektledning, konstruktion, FAT, reläprovning och installationssupport. 16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Entreprenaden har faktiskt gått bra. Det var ju en gammal anläggning och det har varit litet si och så med dokumentationen, säger Peter Käck.

STÖRST PÅ FJÄRRVÄRME Stallbacka värmeverk ligger öster om Göta älv mellan stadens centrum och Stallbackabron. Det är det största leverantören av fjärrvärme av tre i staden. Verket har två oljepannor för bioolja på vardera 25 MW, en elpanna på lika mycket, en biobränslepanna på 32 MW och en på 12 MW. Därtill hämtar Trollhättans fjärrvärmenät sedan 2018 överskottsvärme även från smältverksföretaget Vargön Alloys utanför Vänersborg, värme som tidigare gick rakt ut i Göta älv.

FAKTA Nya lågspänningsställverk på värmeverk i Trollhättan Tidplan: maj–september 2021 Byggherre: Trollhättan Energi AB Totalentreprenör: Bro Underhåll & Service BUS AB Elkonsult: ÅF-Industry AB Kostnad: 4,5 Mkr


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV CADMATIC

CADMATIC SATSAR STORT på svensk processindustri

Det finska mjukvaruföretaget Cadmatic har en plan för en kraftfull expansion de närmaste fem åren. Under 2022 görs bland annat en ambitiös satsning på den svenska marknaden, framför allt mot kunder inom processindustrin. DET FINSKA MJUKVARUFÖRETAGET Cadmatic har en plan för en kraftfull expansion de närmaste fem åren. Under 2022 görs bland annat en ambitiös satsning på den svenska marknaden, framför allt mot kunder inom processindustrin. – Vi är redan etablerade i Sverige, men nu bygger vi ut vårt kontor i Västerås och nyanställer framför allt säljare och personal för teknisk service för att ytterligare förstärka vår marknadsposition och för att säkerställa att våra kunder får den absolut bästa servicen, säger Tommy Norström, business development director. Cadmatic är en privatägd ledande utvecklare av digital och intelligent 3D-baserad mjukvara för design, konstruktion och informationshantering. Företaget har huvudkontor i Åbo och 250 anställda och omsätter 28 miljoner euro. Företagets lösningar används inom alla typer av marin-, energi-, process- och tillverkningsindustri. Framgången baseras på utveckling av flexibel mjukvara, nära samarbete och djup förståelse för kundernas behov och excellent service. Cirka 25 procent av Cadmatic’s omsättning återinvesteras i forskning och utveckling. Ambitionen är att förstärka företagets position globalt som en erkänd utvecklare och leverantör av de mest intelligenta, effektiva och innovativa mjukvarulösningarna för hela investeringsprojektens livscykel. Dessa ska minska investerings-och driftkostnader, förkorta ledtider, förbättra kvaliteten och lönsamheten för kunderna. – Våra kunder finns i 60 länder och förutom huvudkontoret i Åbo Finland har vi kontor i ett tiotal länder, flera i Europa, men också i Kanada, Indien, Förenade Arabemiraten, Kina och Ryssland, säger Tommy Norström. Vi strävar efter lokal närvaro globalt. – I Sverige satsar vi på alla våra tre ben, mjukvara för kon-

Tommy Norström, business development director, Cadmatic.

struktion och design samt informationshantering inom marin-, process- och tillverkningsindustri, såsom fartyg, varv och offshore, pappers- och massabruk, raffinaderi, läkemedels och gruvindustri, men också tillverkning. Våra lösningar är ofta en viktig hörnsten i våra kunders digitaliseringsambitioner. Cadmatics mission är att öka kundernas effektivitet och lönsamhet och att lyfta dem till nya nivåer. Bland Cadmatics svenska kunder märks exempelvis SCA, Stora Enso och AFRY, f d ÅF.

www.cadmatic.com/process-and-industry NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

17


Observera att enligt Arbetsmiljöverkets regler är anläggningsägaren skyldig att ha kontroll över livslängden på utrustning såsom tryckkärl, ångledningar och rörledningar. Bild: Kjell-Arne Larsson


PROCESSINDUSTRI

PROCESSINDUSTRIDAGARNA

blickade bakåt och rapporterade skador och framåt mot nya innovationer KIWA:s Processindustridag genomfördes i år som ett webinarium. Som vanligt hade inslaget stor teknikhöjd och presentationerna omfattade både problemställningar som branschens ingenjörer och andra i ansvarig ställning har mycket att lära av, samt innovativa koncept med exempel på hur processindustrin måste utvecklas för att möta dagens utmaningar inom miljö- och energiområdet. AV KJELL-ARNE LARSSON

ÅRETS PROCESSINDUSTRIDAG inleddes med två lovande utblickar in i framtiden. Elin Hermansson, projektledare för Hållbar Kemi 2030, berättade hur kemiklustret i Stenungssund kan ställa om till hållbara råvaror för hållbara produkter. De fem kemiföretagen Borealis, Perstorp, Inovyn, Nouryon och Adesso Bioproducts har målet att ställa om sin industri och bli klimatneutrala och resurseffektiva. Till klustrets råvaror hör bland annat eten (som är störst volymmässigt), nafta, propan, butan och naturgas. I framtiden ska energin som används vara förnybar och råvarorna hållbara. Till de senare räknas återvunna och förnybara råvaror såsom avfall, vegetabiliska oljor, gräs/strån och trä. Via olika tekniker kan råvarorna förädlas för att producera biogas, bioeten och syntesgas som är mellanråvaror för kemiprodukter, plaster och bränslen. En stor anläggning planeras där bioetanol används för produktion av eten. Flera projekt kring kemisk återvinning är också på gång i Stenungssund. Med kemisk återvinning kan man återvinna mer plast än vad som görs idag plus att den återvunna råvaran har lika hög kvalitet som ny råvara. Detta är en stor möjlighet för framtiden. Två viktiga faktorer som möjliggör omställningen är tillgång

till grön el och vätgas. Kemiindustrin behöver kolatomer som råvara till sina processer. Därför kan man till exempel ta till vara på koldioxid från atmosfären som fångas in och används som råvara för att göra nya kemiprodukter. – Detta blir den största omställningen någonsin för den svenska kemiindustrin. Lösningarna kommer att visa många exempel på symbios mellan de fem företagen, säger Elin Hermansson. – I den gröna omställningen får vi inte bara satsa på en häst, utan tänka brett och lyfta blicken. Samtidigt fyller vi en stor funktion när vi via innovation tar fram nya klimatsmarta produkter som på olika sätt hjälper samhället att ställa om, avslutar Elin Hermansson.

PROJECT AIR Övergången till nästa presentation blev naturlig då Carl Rietz, projektchef från Perstorp AB, berättade om företagets Project AIR som drivs tillsammans med Fortum och Uniper. Metanol, idag både i form av fossilbaserad och biobaserad >>

”Hållbar Kemi 2030” har målet att kemiklustret i Stenungssund ska ställa om till hållbara råvaror för hållbara produkter. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


PROCESSINDUSTRI

– Spänningsanalys är viktigt, inte bara för replikaprovningen utan även för att bedöma rörsystemets funktion och livslängd, säger John Thorsmyr från KIWA.

metanol, är en viktig råvara för Perstorp, framförallt till polyoltillverkningen. All denna metanol köps externt. Beträffande restströmmar av kemikalier inom Perstorp används dessa idag som bränsle för att producera ånga. Målet är att ersätta all inköpt metanol med hållbar metanol som produceras på plats i Stenungssund. Metanolen ska produceras med koldioxid som råvara i en Carbon Capture and Utilization-process, kombinerad med förgasning av biometan och restströmmar. Den vätgas som behövs ska produceras genom att förnybar el används för att elektrolysera vatten. – Konceptet bygger på kombination av redan kända teknologier och vi kan seriöst hjälpa kemiindustrin att bli klimatneutral, säger Carl Rietz. Project AIR kommer att bidra bland annat till att: • Koldioxidutsläppen minskas med 0,5 miljoner ton per år • Ersätta 200000 ton fossil metanol per år • Kommer att kräva en utbyggnad av dagens biogaskapacitet i Sverige med mer än 50 procent • Världens största CCU-anläggning – Några tekniska detaljer jag kan nämna är att vi idag fångar in koldioxid i våra processer, men den kan inte utnyttjas. Denna kommer vi förstås att ta tillvara i framtiden. I den planerade elektrolysanläggningen produceras förutom vätgas även syrgas och denna kommer vi att nyttja. Färskvatten kommer inte att förbrukas, utan vi ska använda vatten som renats i vårt reningsverk. Naturligtvis ska vi genomföra det här projektet utan att behöva ändra våra villkor för utsläpp till luft och vatten, avslutar Carl Rietz.

DIMENSIONERING OCH MATERIALVAL – VÄTGAS

Det faktum att vätgas saknar färg och lukt, betyder att det är mycket viktigt att hålla nere riskerna för läckage och brott i rörsystem och utrustning. 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Tråden” om vätgas fortsatte när Tobias Bolinder från KIWA talade om ”Utmaningar för dimensionering och materialval i vätgasmiljö”. Framtidsscenarier för industrin och för energibranschen indikerar att vätgas blir allt viktigare som råvara och bränsle och för energilagring. Alla bör ha klart för sig vätgasens egenskaper och några av dess ”egenheter” vad materialval beträffar. Värmevärdet är mycket högt (120 MJ/kg) medan energidensiteten är mycket låg. Det betyder att vätgas ofta behöver komprimeras med högt tryck. Gasen är mycket lättantändlig och explosiv i ett brett område av luftblandningar, från 5 till 65 procent luft. – Tillsammans med det faktum att den saknar färg och lukt, betyder det att det är mycket viktigt att hålla nere riskerna för läckage och brott i rörsystem och utrustning, påpekar Tobias Bolinder. Molekylen är liten och minst av våra kemiska energibärare. Den kan diffundera in i material och exempelvis reagera kemiskt inne i stål och bilda nya ämnen. Typen av stål har mycket stor betydelse för skadeverkningarna av vätgas. Innehåll av ferrit gör stålet ”känsligt” för vätgas. Ferritiska stål (kolstål) påverkas generellt mycket av vätgas. Beträffande rostfria austenitiska stål beror det på nickelhalten. Mer nickel ger lägre påverkan från vätgas. Duplexstål är ungefär ett mellanting mellan kolstål och rostfria stål, och innehållet av ferrit kan innebära problem. Undersökningar har gjorts av hur vätgas påverkar hållfasthetsegenskaper och då har sträckgräns, areareduktion, brottseghet och utmattning beaktats. Det är noterbart att svetsat material kan skilja sig från grundmaterialet i hur de reagerar på vätgas. I samband med svetsning >>


www.euromineexpo.com

EURO MINE EXPO Cutting edge innovations & the latest methods in mining 14 -16 JUNE 2022 | SK ELLEF TE Å , S W EDEN

14-16 JUNE SKELLEFTEÅ, SWEDEN

200

EXHIBITORS

PARTNER:

>50% MANAGERS

>40

NATIONS

>30

LEARNING SESSIONS

GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS:

Euro Mine Expo is organized by Nolia AB


PROCESSINDUSTRI

Perstorp i Stenungssund ska ersätta all inköpt metanol med hållbar metanol som produceras på plats.

av rostfritt material kan ferrit bildas i svetsen. Sprödbrott kan inträffa i stråk av ferrit. Vid kallbearbetning av austenitiska stål kan martensit bildas och som kan göra stålet känsligt för vätgas. Forskning har inte klarlagt helt varför vätgas kan försvaga stål. En teori – Hydrogen induced fast fracture – beskriver att järnkarbidpartikar först bildas i stålet. Vid last kan partiklarna släppa från den övriga strukturen och hålrum bildas kring partiklarna. Väteatomer kan tränga in till hålrummet och där bilda vätgas. Det hela kan sedan utvecklas till sprödbrott och mikrosprickor. När det gäller materialval och dimensionering rekommenderade Tobias Bolinder ordentlig materialprovning samt brottmekaniska analyser, i väntan på att standarder utgivna av ISO och ASME kompletteras. Den senare omarbetas nu för att omfatta fler material. Det har också inletts arbete för att ta fram EN-normer. Han berättade också om hur analys och verifiering av design kan göras och hur konstruktionen kan kvalitetssäkras. – Konstruktioner behöver analyseras avseende alla haverimekanismer och alla skademekanismer, poängterade Tobias Bolinder. Mycket om vätgasens kort- och långsiktiga påverkan är höljt i dunkel och forskning pågår. (Ferrit, austenit, martensit och järnkarbid/cementit är olika typer av mikrostrukturer i stål.)

KRYPSKADOR I HÖGTEMPERATURÅNGLEDNING Följande presentation fortsatte på materialtemat när John Thorsmyr, strategisk säljare och key account manager på KIWA, berättade om ett skadefall som rörde krypskador. Sådana skador börjar med små förändringar i stålets mikrostruktur. Korngränserna upplöses och mikrostora kaviteter uppstår. Dessa kan växa till sprickor. Skadefallet rörde en högtemperaturångledning från en sodapanna tagen i bruk 2005, med beräkningstryck 137 bar och beräkningstemperatur 515 °C. Dimensionerande kryplivslängd 22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

var 200 000 drifttimmar. År 2018 efter 1100 00 timmar gjordes först en spänningsanalys för att se vilka ställen på ångledningen som kunde ha risk för krypning. Replikaprov gjordes på svetsskarv mellan tertiäröverhettarens samlingslåda och böj på ångledningen, på denna böjs ytterradie samt svetsskarven vid huvudångventilen. Replikaproven visade att ytterradien på böjen hade skadeklass 3 b (skalan går från 0 till 5, där 5 är mest svårartad). Bedömd återstående livslängd för böjen var 15000 timmar. Vid underhållsstopp 2019 gjordes verifierande replikaprov och de visade skadeklass 3 b till 5. Vid stoppet 2020 byttes böjen och även nästa böj. Inför 2021 planerades åtgärder och ytterligare replikaprov. När detta skrivs har utfallet av dessa ännu inte redovisats. Skador hittades därmed långt innan den dimensionerande kryplivslängden nåddes. Det vill säga, även om den är 200 000 timmar innebär det inte någon garanti mot att allvarliga krypskador uppstår långt tidigare. Följ rekommendation om replikaprov vid 100000 timmar. (För tryckkärl när halva tiden avverkats, exempelvis vid 50 000 timmar för en livslängd av 100 000 timmar.) – Spänningsanalys är viktigt, inte bara för replikaprovningen utan även för att bedöma rörsystemets funktion och livslängd. Områdena med de högsta spänningarna bör kontrolleras i första hand. Gör analys och prov i tid så slipper ni förlänga underhållsstopp, säger John Thorsmyr. Notera att enligt Arbetsmiljöverkets regler är anläggningsägaren skyldig att ha kontroll över livslängden på utrustning såsom tryckkärl, ångledningar och rörledningar. För rörsystem är det lämpligt att göra kontroller efter 40 000 drifttimmar. Arrangemangets moderator Magnus Brattberg passade på att upprepa ett sedelärande citat, nämligen att ”En oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet”.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV HANSSON & FRIBORG

URVAL AV KUNDER Preem St1 Perstorp Oxo Nouryon Sunpine MEVA

Teknisk detaljkompetens om process och säkerhet

VÄRDESKAPANDE UTAN KOSTNAD Företagskulturerna idag har en stark tro på system. Men för att nå målen krävs förutom resurser, mycket hög och detaljerad kompetens om processer och säkerhet, något som system och breda projektdirektiv ofta antar finns på plats. HANSSON & FRIBORG kan bistå beställaren vid processdesign, i samband med nyinvestering, utbyggnad och tillbyggnad, men även under säkerhetsarbete. Vidare kan företaget stödja under tredjepartskontroller och vid installationskontroll samt ta fram funktions- och driftsbeskrivningar. Både Martin Hansson och Andreas Friborg har i olika roller både byggt och kört fabriker, och har mer än 25 års erfarenhet av petrokemisk och kemisk industri, bland annat som processingenjörer och gruppchefer. – Vi har hög kompetens inom processeffektivitet och säkerhet, berättar Martin Hansson. Som konsulter kan vi leda projekt och säkerhetskampanjer, men arbetar helst med att bistå beställaren, detta mot bakgrund av vår erfarenhet av alla förekommande kemitekniska utrustningar. Hansson & Friborg kan under projektfas ta fram design för all sådan utrustning. Design, mass- och energibalanser samt termodynamiska simuleringar görs med ChemCAD. Diagram för PI&D kan också ingå, liksom flödesscheman. I projektfas kan företaget skapa reglerfilosofier och funktionsbeskrivningar för styrsystem, samt bistå vid framtagning av budget och förfrågningsunderlag. Företagets erfarenhet utgör en omfattande generisk kompetens. – Vi har sett vad som fungerar och inte fungerar på andra anläggningar. Rent tekniskt fyller vi på med kunskap där projektdirektiven och företagens system kanske är för övergripande och inte räcker till, säger Andreas Friborg. När ”luckor” uppstår och problemlösningar efterfrågas är man snabb att föreslå vinnande koncept. Under vägen letar företaget nämligen upp kostnadsbesparingar som både ökar effektiviteten och hållbarheten i processerna.

Till detta hör också att identifiera flaskhalsar och åtgärda dem. Vid tredjepartskontroller och installationskontroller agerar Hansson & Friborg som tekniskt stöd. Man arbetar också gärna med ”säkerhetskampanjer” mellan de periodiska besiktningarna. HAZOP och LOPA används som verktyg vid riskanalyser. Företaget deltar också i SIL-klassificering. – Oavsett uppdrag har vi fokus på värdeskapande, det som ger mest för beställaren. Jämfört med de stora konsultföretagen har vi lättare att träda in i beställarens roll och göra det med kort varsel, berättar Martin Hansson. Hansson & Friborg är gärna med tidigt i projekt. Då är det lättast att få med tekniska lösningar som medger ökad produktivitet, effektivitet och se till att säkerhetskraven uppfylls. I längden ger allt detta kostnadsbesparingar. – I processindustrin används traditionellt kostnadsfaktorer för att räkna ut totalkostnaden för en utrustning, från inköpspriset till det den verkligen kostar att installera för projektet. Vi skulle vilja vända på begreppets användning och i vårt fall tala om en lönsamhetsfaktor, det vill säga vad vinner anläggningen på rätt vald teknisk lösning, föreslagen med vår erfarenhet. Med insatser från oss, vinner beställaren mer än arvodet kostar. Därför talar vi om värdeskapande utan kostnad, avslutar Andreas Friborg.

www.hanssonfriborg.com NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

23


CONTAINER

CONTAINER

Svensk Byggtidning 21

Leiftröttnade tröttnade på på alla Leif allastölder stölder

– SKAFFADE SKAFFADE SÄKERHETSSÄKERHETSCONTAINRAR CONTAINRAR

PoB:s Elektriska Elektriska gjorde gjorde slag slag ii saken. saken. Efter Efter flera flera stölder stölder i sina containrar containrar hyrde hyrdeman mansäkerhetscontainrar säkerhetscontainrarfrån från Containertjänst. Ett är är attatt vidvid en Containertjänst. Ettbevis bevispåpåsäkerheten säkerheten incident blev det inbrott i vanliga containrar på en en incident blev det inbrott i vanliga containrar på arbetsplats, medan tjuvarna en arbetsplats, medan tjuvarnalämnade lämnadesäkerhetssäkerhetscontainrarna i fred.

Leif Ekman, projektledare på PoB Elektriska AB.

AVKJELL-ARNE KJELL-ARNE LARSSON AV LARSSON – VI HADE INBROTT i våra containrar vid två olika tillfällen

på kort tid i samma projekt. Då stals alla våra maskiner och specialverktyg. Det blev stora kostnader för självrisker, produktionsstopp men även kostnad för tid att få ut nya maskiner på plats, laga containrar, städa upp och inventera för att veta vad som blivit stulet. De administrativa kostnaderna kopplat till försäkringsbolag och polis får man inte glömma bort. Inbrott på arbetsplatsen skapar irritation och frustration från medarbetarna på plats. Det stör produktionen över en längre tid. Luften går ur dem. Efter flera inbrott med stor tidspillan och förlorat tempo började företaget se sig om efter möjliga lösningar. Tidigare hade man både hyrt och köpt containrar av Containertjänst. Nu erbjöd de även säkerhetscontainrar. Det var den bästa lösningen på marknaden i kombination med priset för hyran. Lösningen från Containertjänst baseras på att en säkerhetsbur byggs in i containern. Buren omfattar en fjärdedel, halva eller hela golvytan. Containern har högsta skyddsklass. Den förses med en FerraPod-gallerbur, certifierad enligt SS-EN 1627 i skyddsklass 3-RC4 och med en certifierad låsbom i klass 5 och ASSA låshus i högsta klass. Gallerburen består av rör, med rör i rören, så de som försöker såga sig in möts av ett inre rör som bara snurrar. Containern är isolerad och försedd elcentral, belysning och värme. Containerdörrarnas skydd är förstärkt med dörrkantsäkringar i sidorna och skjutreglar på insidan av den ena dörren för att försvåra vid kapning av gångjärnen. – Vi vill framförallt skydda våra handverktyg och instrument, och de ryms i den gallerbur som täcker hälften. Elmaterial förvaras bland annat i utrymmet utanför buren, men det är inte alls lika stöldbegärligt, berättar Leif Ekman. Med containerlarm får du en komplett lösning med slagskyddad centralenhet med batteribackup, radarlarm, kamera, GPS, IR-detektor och siren. Det bästa inbrottslarmet du kan få till din container. Larmet har många smarta funktioner samlade i en och samma enhet. Varningsljus och signal börjar varningsblinka redan om 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Säkerhetscontainern baseras på att en säkerhetsbur byggs in i containern. Denna har högsta skyddsklass och är testad av RISE och certifierad av SBSC.

personer rör sig 3 m ifrån containerlarmet. Denna funktion förhindrar och avvärjer brott redan innan det begås. Går en person ännu närmare börjar containerlarmet att skicka bilder till dig och skickar dessa tillsammans med en larmavisering till din mobiltelefon via SMS. Då kan du själv avgöra om larmet ska skicka vidare till en larmcentral. Det har visat sig vara mycket kostnadseffektivt och minimerar därför mängden falsklarm och ökar chansen för dig och polisen att ta fast tjuven. Har man flera larm på olika ställen får man GPS koordinater där larmet går. Givetvis kan det kopplas direkt till en larmcentral. – Vi är nöjda med funktionerna hos säkerhetscontainrarna och att lösningen är robust. Enda nackdelen är kostnaden för att hyra vilket gör att vi inte kan det på alla containrar på våra arbetsplatser. I de containrar vi har elhandmaskiner och annan kritisk och dyr utrustning är det en självklarhet. Vi får väga kostnader mot risker. Larmet är däremot mycket prisvärt och går att installera även på vanliga containrar, säger Leif Ekman. Han berättar också att vid ett tillfälle gjordes inbrott i några andra företags containrar, men säkerhetscontainrarna fick stå orörda. Inte för att man önskar inbrott hos grannarna, men incidenten visar att lösningen från Containertjänst funkar i praktiken. Containertjänst erbjuder även kompletterande skydd som, ID06passersystem, digitala daglås, smart DNA och spårsändare.


FOU

SEEL:s verksamhet ska spänna brett över batteriteknik och annan teknik för lätta och tunga fordon, fartyg och flyg. Både ren eldrift, bränsleceller och hybridlösningar kan bli aktuella.

SWEDISH ELECTRIC TRANSPORT LABORATORY etablerar på tre orter

Swedish Electric Transport Laboratory ska sätta Sverige på kartan när det gäller testning av batterier, elektriska fordon och farkoster, samt komponenter till dessa. Nu byggs laboratorier med olika verksamhetsinriktning på tre orter, Göteborg, Borås och Nykvarn utanför Stockholm. AV KJELL-ARNE LARSSON

SWEDISH ELECTRIC Transport Laboratory ägs av RISE och Chalmers. Staten har gett stöd med 575 miljoner kronor för etableringen. Den totala investeringen är på knappt 1,3 miljarder kronor. Avtalskunderna Scania, Volvo Cars, Volvo Group och CEVT har skrivit avtal om framtida nyttjande av anläggningarna. Projektet har fått godkännande från EU som Important Project of Common European Interests. Dit räknas nu European Battery Alliance som förutom SEEL omfattar 16 andra partners i sju länder. Den sammanlagda budgeten är 3,2 miljarder euro. SEEL ska vara öppet för industrin, akademien och forskningsinstituten. Verksamheten ska spänna brett över batteriteknik och annan teknik för lätta och tunga fordon, fartyg och flyg. Både ren eldrift, bränsleceller och hybridlösningar kan bli aktuella.

SEEL:s egen forskning och utveckling kommer att fokusera på mätteknik, metodik, analys och beräkningar, det vill säga kärnverksamheten för ett testlab. – I övrigt är det våra avtalskunder och andra aktörer som hyr in sig i labben som svarar för forskning och utveckling av sina produkter och komponenter, berättar Henrik Svenningstorp, vd för Swedish Electric Transport Laboratory. SEEL:s erbjudande är framförallt testning, i viss utsträckning också certifiering.

GÖTEBORG Störst av de tre anläggningarna blir den på flygplatsområdet Säve på Hisingen. Inriktningen blir på både lätta och tunga fordon, >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

25


FOU

För anläggningen i Nykvarn utanför Stockholm blir fokus batterier och dynamisk provning av komponenter till tunga fordon och fartyg.

anläggningsmaskiner, fartyg och flyg. Det blir möjligt att köra in hela lastbilar och bussar i anläggningen. Alla batterisystem ska kunna testas i form av celler, moduler eller packar. Ett pack väger mellan några hundra kilo upp till flera ton. Komponenter som elmotorer, axlar, växellådor och hela drivlinor ska kunna testas. Ljud- och vibrationsprovning kan utföras. Tester blir möjliga ner till -25° C för hela fordon.

I vissa fall blir det fråga om mycket stora komponenter till lastbilar eller båtar. För att ha koll på förhållandena vid testning blir det möjligt att mycket noga styra och kontrollera temperatur, fuktighet och tryck i laboratorierna. Anläggningen i Nykvarn kommer att disponera nästan lika stor area för husets teknikinstallationer som för laboratoriernas area.

BORÅS

LOKALISERING

Borås som har varit huvudort för framväxten av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – idag RISE – begåvas nu också med ett testlaboratorium för elektrifierade transporter. Här blir inriktningen säkerhet, med avseende på mekaniska chocker, kortslutning, vibrationer, höga temperaturer och brandrisk. I ett speciallab med tjocka betongväggar blir det möjligt att till och med elda upp ett helt fordon. Därför förses anläggningen med särskild rökgasrening. Mot bakgrund av före detta SP:s kompetens som certifieringsorgan, kommer labbet i Borås att också svara för certifiering av produkter och komponenter när kunderna efterfrågar detta. Det blir möjligt att göra bland annat forcerade tester enligt standarder. Exempelvis ska labbet kunna utföra skakningar av upp till 2 ton tunga objekt.

– Vi är mycket nöjda med lokaliseringen av de tre anläggningarna. Säve och Nykvarn har närhet till våra avtalskunder och Boråsanläggningen drar fördel av den kompetens inom testning och certifiering som redan finns där. Anläggningen i Borås kommer att driftas av RISE personal. Beträffande Nykvarnsanläggningen var det förmånligt att vi hittade en bra tomt i Mörby industriområde med Storstockholm som bra rekryteringsbas, säger Tobias Berin. – Våra avtalskunder Scania, Volvo Cars, Volvo Group och CEVT utgör ett mycket bra stöd och de delar med sig av sina erfarenheter för att vi ska kunna bygga så bra testlabb som möjligt, avslutar Henrik Svenningstorp. Byggnaderna och deras fastighetstekniska installationer på de tre orterna är en sak. För att klara kärnverksamheten får förstås den mättekniska utrustningen avgörande betydelse. SEEL satsar på High End-teknik och att göra testlabben så framtidssäkra som möjligt. När de väl är igång är planen att statens stöd inte längre behövs. Då ska de bli ekonomiskt självgående, genom sina avtalskunder och de aktörer som hyr in sig kortare eller längre perioder.

NYKVARN För anläggningen utanför Stockholm blir fokus batterier och dynamisk provning av komponenter till tunga fordon och fartyg. – I Nykvarn kommer det bland annat att finnas tre batterilaboratorier, för tester av både celler, moduler och batteripack, berättar Tobias Berin, ansvarig för etableringen på orten. Det blir också State Of The Art-utrustning för transmissionprovning vid extrema laster. Exempelvis ska det gå att bromsa en drivlina med en bromseffekt som överstiger 1 MW. Det blir en av de mest kraftfulla transmissionriggarna i landet. Det blir möjligt att exempelvis testa axlar och växellådor av olika slag, mekaniska, el-växellådor eller hybrider, samt elmotorer. 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

FAKTA Swedish Electric Transport Laboratory, testanläggning i Nykvarn Byggherre: Kvarnkrysset AB Byggentreprenör: Oljibe AB Arkitekt: Frisk Arkitektur AB Kostnad: ca 200 Mkr


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FRISK ARKITEKTUR

FRISK ARKITEKTUR

– ritar testlabb för Swedish Electric Transport Laboratory Teknikintensiva anläggningar och industrier är en stark nisch hos Frisk Arkitektur. Det är få företag som kvalificerar sig lika bra för att rita arkitekturen till SEEL:s nya anläggning i Nykvarn utanför Stockholm. – FAKTUM ÄR ATT de kontaktade oss i tidigt skede, vilket förstås är mycket hedrande, säger Tommy Frisk, vd och delägare i Frisk Arkitektur. Frisk Arkitektur har en stor erfarenhet av tekniktunga anläggningar. Kontorets erfarenhet av liknande anläggningar var en av de bidragande orsakerna till att Kilenkrysset hörde av sig. Arkitektbyrån har tidigare svarat för utformningen av flera testlabb, fabriker, lager med mera inom bilindustrin, när det gällt testning och utveckling av fordon både för traditionella bränslen och eldrift. Generellt är arkitektkontorets marknadstäckning bred med allt från kommersiella lokaler och gruppboenden till förskolor, utbildningslokaler, kontor och verkstäder. Men teknik och särskilt testlabb är en specialnisch som ligger nära hjärtat. Frisk Arkitektur har egna arkitekter, byggnadsingenjörer, sakkunnig tillgänglighet och beskrivare, och finns i ett nätverk med kunskaper inom ljussättning, inredning, landskapsarkitektur m.m. – Att Kilenkrysset engagerade oss tidigt gav oss möjlighet att delta under hela utrednings- och programskedet där vi bland annat tog fram skisser, berättar Hannibal Haddad, byggnadsingenjör på Frisk Arkitektur. Vi fick sedan utforma den slutliga arkitekturen. Det är ett mycket komplext uppdrag som kräver stort engagemang. Byggnaden är mycket installationstät och kommer att ha väldigt speciell utrustning. En konsultgrupp – dit Frisk Arkitektur hör – svarar för husarkitekturen och en annan konsultgrupp för verksamhetsanknuten utrustning. Upplägget kräver intensiv kommunikation mellan konsultgrupperna och med slutkunden SEEL och fastighetsägaren Kilenkrysset. Byggnaden utförs i två plan med en central gallerialiknande gång från gavel till gavel. Gången är glasad vid gavlarna och en smal lanternin tar in dagsljus ovanifrån. På var sida om gången ligger verksamhetslokalerna inklusive testcellerna, som kan korttidshyras av olika aktörer. – Vi har noga satt oss in i hur anläggningen ska användas, både tekniskt och med beaktande av alla olika aktörer som förlägger

sin verksamhet hit. Alla når ”sin” lokal via det centrala stråket, samtidigt som var och är avskild i sina aktiviteter, fortsätter Hannibal Haddad. – Alla rumslösningar är styrda av funktioner, men i den publika delen innanför entrén har vi haft större frihet till utformning av planlösning och gestaltning, berättar Tommy Frisk. Den publika delen har stora glasytor. Interiören är relativt enkel men välkomnande. Här finns lounge, konferenslokaler och kontor, både cellkontor och ett landskap. Trämotivet från en mindre del av fasadklädnaden återkommer i de publika ytorna. – Vi har inte fått uppdraget att svara för inredningen och möbleringen, men hoppas på det, för att känna att vi levererar arkitekturen komplett, säger Tommy Frisk. När vi är med från början till slut i ett projekt kan vi göra mest nytta. Byggnadens stomme kommer att bestå av stål med bjälklag i betong. Merparten av fasaderna utförs med sandwich-element, förutom den publika delen som byggs med betongelement som har vertikala räfflor, detta i paritet med SEEL:s anläggning i Göteborg. Den publika delen får också ett ribbverk i trä, för att mjuka upp det arkitektoniska uttrycket. – Oavsett byggnad eller anläggning som vi ritar, sätter vi oss noga in i kundens behov. Funktioner och behov kommer först, och inte minst för arbetsplatser ska de vara välkomnande och erbjuda bästa arbetsmiljö. Vi läser in oss på kundens verksamhet och därför blir vi också efterfrågade när verksamheten är både speciell och komplex. Som fallet var när vi fick detta uppdrag för SEEL, avslutar Tommy Frisk.

www.friskarkitektur.com NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

27


HÖGSPÄNNINGSKABEL

NKT:s 150 meter höga kabeltorn är Sveriges tredje högsta byggnad.

KABELTORNET I KARLSKRONA

är tredje högsta byggnaden Karlskrona i Blekinge har fått Sveriges tredje högsta byggnad. Efter Turning Torso i Malmö (190 meter) och Kaknästornet i Stockholm (155 meter) kommer NKT Lighthouse i Karlskrona med sina 150 meter. Det är ingen fyr, men väl en fabrik för tillverkning av högspänningskabel. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SEDAN TIDIGARE HAR NKT ett kabeltorn på 80 meter och nu har det nya 150 meter höga kabeltornet gjutits. Till den höjden ska lägga 38 meter under mark. I tornet kommer högspänningskabel att förses med isolering i plast genom extrudering, en pågående expansion. Det höga tornet behövs för kylning av kabeln som hänger i vertikalt läge. Här kan kablar produceras för upp till 640 000 volt likström och 3 gigawatt (motsvarande elen för 28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

alla hushåll i Danmark). Kablarna som tillverkas här kan väga 50 – 100 kilogram per meter. Den längsta kabel som exporterats i ett stycke vägde 7 000 ton och var upprullad på en svängskiva ombord på företagets eget kabelläggningsfartyg. Som längst har företaget installerat sjökabel på 20 mil utan skarvar. – Vi är en ledande leverantör av kablar för förnybar elkraft med


HÖGSPÄNNINGSKABEL

”Det här ökar inte bara vår produktionskapacitet, det gör oss till en av världens största anläggningar för produktion av sjökabel och NKT:s största produktionsanläggning som bidrar till 100 nya arbetstillfällen.” /Claes Westerlind platschef, Karlskronafabriken

mer än 50 tilldelade projekt för havsbaserad vind sedan 2010. Vårt läge är geografiskt viktigt med närhet till Europas havsbaserade vindmarknad. Lighthouse kommer att stå som ett landmärke för staden Karlskrona, som en fyr som leder oss till en grönare värld, en mer hållbar riktning, och den framtida tillväxten av NKT. Det säger Claes Westerlind platschef vid Karlskronafabriken, som fram till 2017 ingick i ABB-koncernen. NKT är ett danskt börsnoterat bolag. Den nya fabrikslokalen NKT Lighthouse ligger på ön Verkö i östra delen av Karlskrona och har en invändig höjd om 188 meter (150 + 38 meter), breddmåtten 18 x 20 meter och totalt 17 våningar. I bygget har det gått åt 7700 ton betong och 985 ton armering. Tornet formgjöts i en sammanhängande kontinuerlig process under 60 dagar med NCC Sverige som entreprenör.

På toppen av tornet blir det en mötes- och konferensavdelning, naturligtvis med oslagbar utsikt ändå till Ölands södra udde, en sträcka på mer än fem landmil nästan rakt österut. – Det här ökar inte bara vår produktionskapacitet, det gör oss till en av världens största anläggningar för produktion av sjökabel och NKT:s största produktionsanläggning som bidrar till 100 nya arbetstillfällen, säger Claes Westerlind.

DEL AV MÅNGMILJARDSATSNING Den nya fabriken är ett svar på en växande efterfrågan på kraftkabelsystem. Bara under 2020 tog NKT hem order på högspänningskablar till ett värde av 23 miljarder kronor. Utöver högspänningskablar som för el från vindkraftanläggningar till havs används NKT:s kablar för sammankopplingen av länder som möjliggör internationell elhandel. Tidigare har Karlskronafabriken utökats med en av världens största testhallar för högspänning och det nya kabelläggningsfartyget NKT Victoria har tagits i drift. Totalt har under en tioårsperiod investerats 5,5 miljarder kronor.

FAKTA Nybyggnad av kabeltorn i Karlskrona Byggherre: NKT HV Cables AB Tidsplan: maj 2021–juni 2022 Övergripande projektledning: I egen regi Entreprenör glidformsgjutning: NCC Sverige AB Kostnad: ca 1 Mdkr

Vilket blir ditt koldioxidavtryck? 25­eller­40­procent.­ Betong är ett fantastiskt byggmaterial med alla fördelar gällande beständighet, Du­kan­själv­välja­med­hur­mycket. Kontakta­oss­för­rådgivning.­Vi­ flexi­bilitet­och­långsiktig­kvalitet­i­en­ går­gemensamt­igenom­projektets­ konstruktion.­Med­vår­BIO­1-2-3­blir­ ambitionsnivå­och­begränsningar,­och­ den ännu bättre. vägleder­dig­till­en­betong­som­ger­bästa­ Vår­nya­klimatförbättrade­betong­ minskar­klimat­påverkan­från­byggandet,­ prestanda med minsta miljöbelastning. Genom­att­välja­BIO­1-2-3­bidrar­du­till­ men­bi­behåller­samma­goda­kvalitet.­I­ ett­mer­hållbart­byggande!­ vårt­sortiment­finns­betong­produkter­ www.betongindustri.se/sv/bio123 som­minskar­miljö­belastningen­med­10,­

Betongindustri_Svensk-Byggtidning_190x125-92x255.indd 1

2021-03-19 07:39 NORDISKA PROJEKT 29 www.nordiskaprojekt.se


FJÄRRVÄRME

I Sundborn – som idag inte har fjärrvärme – kommer skolan, idrottshallen och Kopparstadens bostäder att få fjärrvärmenät med lokalt baserad värme.

NY PANNCENTRAL – även Sundborn får fjärrvärme

Falu Energi & Vatten bygger fjärrvärmecentral och -nät i Sundborn. Kommunens skola och idrottshall samt bostäder som tillhör det kommunala bolaget Kopparstadens ska nästa år börja värmas med fjärrvärme. AV KJELL-ARNE LARSSON

– DET ÄR EN OVANLIG och fördelaktig situation att kunna anlägga fjärrvärme på en så liten ort. Det har möjliggjorts genom samarbete och helhetstänk, och genom att kommunkoncernen tillsammans har tillräckligt stort värmeunderlag för en investering, säger Sofie Bergsten, projektledare hos Falu Energi & Vatten. Idag finns inte någon fjärrvärme i Sundborn. Nu byggs ett nät till Sundborns skola, idrottshallen och Kopparstadens bostäder vid Blomster- och Kyrkvägen. Bostadsbolagets nya hus på Ramsnäsvägen kommer också att anslutas. För värmeproduktionen uppförs en panncentral på en naturtomt som tillhör skolan. Centralen kommer att ha en fastbränslepanna på 350 kW med verkningsgraden 94 procent och dessutom en biooljepanna på 450 kW. Fastbränslepannan kommer att köras praktiskt taget året runt. Biooljepannan ska användas som reserv och för spetslast. Pannorna installeras i ett pannhus som kläds med faluröd träpanel. En 40 kbm stor pelletsilo utförs också i falurött. Olje30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

tanken för bioljepannan placeras i pannhuset. Det hela ska smälta in i den lantligt präglade kulturmiljön i Sundborn. Den förstnämnda pannan kommer att eldas med pellets, som sedan 2012 tillverkas av Falu Energi & Vatten. Råvaran är spillprodukter från det lokala skogsbruket, bland annat från sågverket i Insjön, och energin för tillverkningsprocessen utgörs av spillvärme från Västermalmsverket i Falun. Bland annat genom lokal råvara och genom att kunna köra kraftvärmeverket på Västermalm fler timmar av året, minimeras transporter samtidigt som systemverkningsgraden höjs i företagets samlade verksamhet. – Vi utgår från våra lokala förutsättningar och skapar ett lokalt kretslopp. Ett projekt som är såväl miljömässigt som ekonomiskt hållbart och som även framtidssäkrar eleffekten i Sundborn, berättar Sofie Bergsten. Logistiken för hela hanteringen blir optimerad då befintliga värmesystem synkroniseras. Falu Energi & Vatten har fler pellets-


FJÄRRVÄRME

transporter runt om i kommunen och driftpersonalen kan rondera panncentralen och samtidigt det närliggande vattenkraftverket. För biooljepannan kommer troligen HVO att väljas som bränsle.

ÄVEN UTVECKLINGSPROJEKT – Parallellt med investeringsprojektet har vi startat ett utvecklingsprojekt för att optimera hela fjärrvärmesystemet, fortsätter Sofie Bergsten. Vi får här ett avgränsat mindre nät med olika typer av anslutna fastigheter och förbrukningskurvor såsom skola och hyresbostäder. Det nya värmesystemet är initialt avgränsat till kommunkoncernen vilket ger oss en unik möjlighet till en testbädd för gemensam energioptimering och nya samarbetsformer. Optimeringar som om de faller väl ut sedan kan skalas upp till såväl Faluns som andra kommuners och energiföretags värmenät, i Sverige och på andra håll. Driften under de första åren får visa hur stor kapaciteten är på nya pannan. På sikt är Falu Energi & Vatten öppna för att ansluta fler kunder och utöka nätet. Miljövinsterna med projektet är flera till exempel att skolan kan avveckla användning av fossil olja och därmed minska sin miljöbelastning med 70 procent.

FAKTA Fjärrvärme Sundborn, ny panncentral Tidplan: september 2021–mars 2022 Byggherre: Falu Energi & Vatten AB Entreprenör, mark och fundament: Peab Leverantör, pannor och pannhus: Bioptima AB

Projektledaren Sofie Bergsten med den egna pellets som ska användas i nya anläggningens huvudpanna.

Framtidens rökgasmätning. Med testo 300 mäter, analyserar och skickar du rapporter direkt från mätplatsen. Mätaren är alltid startklar, du har tillgång till intuitiva menyer och ser alla värden direkt på den 5 tum stora pekskärmen. Dessutom är instrumentet NOxförberett, vilket ger dig en framtidssäkrad röksgasmätare. Ads-testo-300-190x125-SE.indd 1

Smidig pekskärm

www.nordtec.se NORDISKA2021-08-18 PROJEKT08:43:32 31 www.nordiskaprojekt.se


FJÄRRVÄRME

Ackumulatorn kommer att klädas med 830 vertikala aluminiumlameller som skimrar i brunt och guld. Färger har valts i paritet med den befintliga byggnaden på plats vid hetvattencentralen i Lambohov nära Mjärdevi Science Park. Bild: White Arkitekter

NY HETVATTENACKUMULATOR – funktionell och vacker

Tekniska Verken låter uppföra en andra fjärrvärmeackumulator. Bakgrunden är önskan att kunna jämna ut svängningar i värmeproduktionen och därmed undvika användning av topplastpannor. Detta är ett led i målet att bli oberoende av fossila bränslen under normala driftförhållanden. En jämnare drift av de baslastpannor som används medger dessutom bättre förutsättningar för optimering i syfte att minska utsläppen från dessa. AV KJELL-ARNE LARSSON

SEDAN 1980-TALET har företaget en 20 000 kubikmeters ackumulatortank vid Kraftvärmeverket i centrala Linköping. Denna tank ska användas även fortsättningsvis, under överskådlig tid, tills hela denna anläggning avvecklas. Nu uppförs ytterligare en ackumulator, på 30 000 kubikmeter, vid hetvattencentralen i Lambohov nära Mjärdevi Science Park. Konstruktionen är öppen, dvs. vattnet kan inte ha övertemperatur. – Behovet av ytterligare ackumulator är ett led i vår plan att bli koldioxidneutrala till 2025, vilket är i linje med Linköpings kommuns mål, berättar Morgan Wännlund, anläggningschef vid 32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Tekniska Verken. Vi har ersatt kol med träbränsle och därmed minskat koldioxidutsläppen med 30 000 ton per år och flera oljepannor vid våra hetvattencentraler har konverterats från fossil till bioolja. Tack vare ökad buffringskapacitet för fjärrvärme blir behovet att köra topplastpannor betydligt mindre. Dessutom blir driften av baslastpannorna jämnare. – Vi får nu möjlighet att trimma dessa ytterligare med en jämnare last, vilket ger ännu bättre kontroll över reningsprocesserna, bland annat för att hålla nere utsläppen av kväveoxider, förklarar


FJÄRRVÄRME

Per Salomonsson, projektledare för bygget av den nya ackumulatorn. Sett till hela nätet får vi en mer robust drift av värmeproduktion och distribution. Dessutom väntas underhållskostnader och övriga produktionskostnader minska. Den nya ackumulatorn får en innerdiameter på 33 meter, ytterdiameter inklusive isolering 34 meter och en höjd på 45 meter. Laddningseffekt blir 40 MW och urladdningseffekt 60 MW. Energikapaciteten blir 1400 MWh vid en temperaturdifferens på 40 °C, det vill säga skillnaden mellan temperatur vid toppen och botten. Maxtemperatur blir 98 °C. Tekniska Verken har lagt stor möda på den estetiska utformningen av nya anläggningar, allt sedan panna 4 och sedan panna 5 (Lejonpannan) uppfördes vid Gärstadsverken. – Beträffande nya ackumulatorn hade vi omfattande dialoger med kommunen och arkitekterna på White om utformningen, fortsätter Per Salomonsson. Ackumulatorn kommer att klädas med 830 vertikala aluminiumlameller som skimrar i brunt och guld. Färger har valts i paritet med den befintliga byggnaden på plats. Lamellerna ska belysas med LED-ljus som är dimringsbara för att åstadkomma ett visst ljusspel. Intill ackumulatorn byggs en pumpstation i marken. Stationen styr laddning och urladdning. Byggnaden blir 14 x 18 meter och

rester sig 8 meter över marken. Fjärrvärmenätet är delvis dimensionerat för max 10 bar och temperaturen max 115 °C. För att klara att hålla temperaturen under 100 °C vid laddning installeras en shuntning. Tekniska Verken kommer att utbilda sin drift- och underhållspersonal för nya ackumulatorn. Som framgår ovan har man erfarenhet ända sedan 1980-talet att drifta en ackumulator. – Den gamla ackumulatorn kan betraktas som effektackumulator, då den parerar för kortare störningar i driften, och den nya som energiackumulator då den är större, avslutar Morgan Wännlund. Ackumulatorn blir också användbar sommartid för att jämna ut produktionen av den värme som används för produktion av kyla i företagets absorptionsvärmepumpar.

FAKTA Ackumulatortank, tekniska Verken i Linköping Tidplan: september 2021–mars 2023 Byggherre: Tekniska Verken i Linköping AB Arkitekt: White Arkitekter AB Leverantör: Rodoverken AB Kostnad: 113 Mkr NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

33


Nya satellitpannan vid Karlsro i fjärrvärmenätets utkant blir nästan en tvilling till den befintliga 6 MW flispannan vid Ljungsjöverket. Bild: Ljungby Energi


FJÄRRVÄRME

NY SATELLITPANNA hos Ljungby Energi

Ljungby Energi har låtit uppföra en ny fliseldad hetvattenpanna i Karlsro industriområde i sydvästra delen av fjärrvärmenätet. Pannan kommer att användas som nummer tre i körordningen och därmed tränga undan användningen av pannor som eldas med pellets eller olja. AV KJELL-ARNE LARSSON

FÖRETAGETS HUVUDANLÄGGNING utgörs av Ljungsjöverket vid norra infarten till staden. Där finns två kraftvärmepannor för basproduktionen, en på 18 MW som eldas med hushållsavfall och en på 16 MW som eldas med skogsflis. Dessutom en liten fliseldad 6 MW panna och två oljeeldade pannor för spets- och reservproduktion. Ute i nätet finns ett antal satellitpannor, vid Hansatorpsvägen två pelletspannor på 3 MW vardera och en oljepanna på 10 MW, vid Gjuterivägen två oljepannor på 10 MW vardera och vid Mossgatan en 10 MW oljepanna.

TRYCKUTJÄMNING – Bakgrunden till behovet av en ytterligare satellitpanna och att den placeras i södra delen av staden, är att när vi behöver förstärka produktionen är det bättre för tryckhållningen i nätet att sätta igång en panna där i stället för flispannan vid Ljungsjöverket, berättar Bo Schönbeck, vd för Ljungby Energi AB. Dessutom är flis billigare än pellets och med en ytterligare panna kommer vi också att tränga undan användning av fossil olja. Nytt för företaget är också en flisterminal som har byggts vid kommunens avfallsanläggning Bredemar. Där kommer man att ta in ved, flisa denna i egen regi och distribuera till de olika flispannorna. – Vår strategi går ut på att köpa ved när den är billig och flisa till oss själva, fortsätter Bo Schönbeck. Upplägget är också gjort för att minska transportarbetet och därmed energiförbrukningen.

TVILLING Den nya pannan blir nästan en tvilling till den befintliga 6 MW flispannan vid Ljungsjöverket eftersom de är nästan identiska.

Nya pannan förses från början med ett elfilter för att ta höjd för kommande hårdare lagkrav på utsläpp av stoft. Samtidigt ser man till att installera elfilter vid den befintliga pannan, i stället för dess multicyklon. Vid nya pannan har det byggts en flissilo som kan lagra flis för fem dygns kontinuerlig drift. Pannanläggningen är nära nog självgående, de manuella insatserna består mest av periodisk översyn. Pannan ska i huvudsak användas perioden oktober–mars. – Automationen är långt driven och pannan kommer att köras från vårt centrala kontrollrum i Ljungsjöverket. Därifrån sköter vi driften av samtliga pannor, avslutar Bo Schönbeck. Efter baslastpannorna i Ljungsjöverket kommer den nya pannan som trea i körordningen. Först därefter koppas den befintliga flispannan vid Ljungsjöverket in. Som spetslast och reserv kan sedan i tur och ordning pelletspannorna och oljepannorna användas. Denna turordning för bästa ekonomi och högsta miljöprestanda.

FAKTA Karlsro, ny fliseldad fjärrvärmepanna i Ljungby Tidplan: november 2020–oktober 2021 Byggherre: Ljungby Energi AB Byggentreprenör: Gustav R Johansson Entreprenad AB Pannleverantör: Saxlund International AB Kostnad: 35 Mkr NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

35


BIOBRÄNSLE

Jönköping Energi har byggt en biobränsleeldad pannanläggning för ångproduktion till Arla Mejeri. Bild: Gustav Sandberg

JÖNKÖPING ENERGI bygger ångpanna för biobränsle

Jönköping Energi har byggt en pannanläggning för biobränsleeldad ångproduktion för sin kund Arlas räkning. Kapaciteten är 7 MW och pannan är planerad för kontinuerlig drift. Ångan används både för sterilisering av utrustning och i en process för att öka mjölkprodukternas hållbarhet. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET ÄR EN BIOBRÄNSLEELDAD pannanläggning som ska eldas med flis för produktion av ånga till Arla mejeriets produktion. Anläggningen har byggts på kundens mark i anslutning till mejeriet i södra Ljungarum intill E4 i Jönköping. Det är två byggnader som uppförts, en som rymmer tippfickan för flis från lastbil inomhus och en som är en 16 meter hög pannhall. Tipphallen är 41x9x9 meter och rymmer bränsle för 72 timmars drift. Pannhallen har måtten 22x19x16 meter. Flispannan på 7MW består av ugn, vattenrörspanna och ekonomiser. Därtill elfilter, askhantering, ångackumulator, pumpar och värmeväxlare. – Historiskt har vi levererat fjärrvärme till mejeriet och sedan 2015 också hetvatten till kundens produktion. Nu ska vi även leverera ånga, säger Gustav Sandberg, projektledare vid Jönköping Energi. 36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Pannan är bygd för att kunna leverera ånga dygnet runt. För att kunna ligga på minimumlast är anläggningen även kopplad till Jönköping Energis fjärrvärmenät för att pannan med kontinuerlig drift ska kunna köra även när kunden inte behöver ånga. Utöver den fliseldade ångpannan har det byggts en biooljeeldad reservpanna för ånga på 7 MW. Det finns två flöden i ångcentralen. Gustav Sandberg förklarar: • Renånga. Stadsvatten renas i en vattenbehandling, avgasas och pumpas till en ånggenerator. Ångan skickas sen till Arlas produktion. • Industriånga. Vatten hettas upp till ånga i den nya biopannanläggningen och skickas till ångcentralen. Där används industriångan till avgasning och till ånggeneratorerna. Industriångan används också till hetvattenproduktion. I det flödet går ångan via en hetvattenkondensor som värmer hetvattenkretsen. För Jönköping Energi är det inte helt nytt med kundspecifika


BIOBRÄNSLE

anläggningar och redan nu finns ytterligare förfrågningar om liknande specialleveranser på energiområdet. Arla i Jönköping beskrivs som ett av Europas modernaste färskvarumejerier med inriktning på mjölk, fil och grädde. Det har en invägning på cirka 200 miljoner kilo mjölk per år och sysselsätter 480 personer. Mejeriet är företagets huvudenhet i Sverige för produktion av laktosfri mjölk med lång hållbarhet och det är där som ångan kommer in. – Vi var måna om en trygg och långsiktig partner för leverans av ånga, sa Ola Allvin, chef för produktion och teknikutveckling på Arla i Jönköping när samarbetet med Jönköping Energi presenterades. När mjölken, till övervägande del levererad från gårdar i Småland, kommer in med mjölkbilarna börjar processen med att 50 procent av laktosen filtreras bort. Och Ola Allvin förklarar hur ångan används: – Vi använder den dels för sterilisering av utrustning, dels i processen när vi tillverkar laktosfria varor för att öka hållbarheten. Ångan möter mjölken med 160 grader under 0,1 sekunder och sedan kyls mjölken ner till 3 grader. Därefter förpackas den och har då en hållbarhet på 28 dagar. FAKTA Biobränsleeldad pannanläggning för ångproduktion i Jönköping Byggherre: Jönköping Energi AB Totalentreprenör: Jernforsen Energy AB Tidplan: Q4 2020–Q4 2021 Kostnad: 80-85 Mkr

NEDGRÄVT LOGSTOR HÖGTEMPERATURSYSTEM FRÅN +120˚C TILL +250˚C Isoleringen, som kan användas till medier som t.ex. ånga och het olja, består av polyuretan med ett innerlager av mineralull. Mineralullen minskar temperaturen till den tillåtna användningstemperaturen för polyuretanskummet. Mediaröret stöds av speciella distanshållare i rostfritt stål. Systemet har en god isoleringsförmåga, som säkerställer låga driftskostnader. Högtemperaturrör levereras i dimensioner upp till DN400. Våra isoleringssystem levereras i två standarder av 210°C respektive 250°C. Alla system är kompletta – dvs. förutom preisolerade rör består de av anslutningar, muffar, fastspänningsanordningar och kompensatorer.

Skanna QR-koden och kontakta vår Industry Sales Manager, Conny Ivarsson, för ytterligare information om vårt LOGSTOR Högtemperatursystem.

ENERGI FÖR VÅR FRAMTID Hållbar återvunnen energi med biomassa – baserad på den senaste förbränningstekniken Jernforsen har levererat energisystem i årtionden. Krav på ekonomiskt attraktiva energianläggningar har exploderat i uppvaknandet av FN´s globala mål och våra klimatutmaningar. Återhållsam och ansvarstagande energiförbrukning och utveckling har blivit ett måste för alla som vill ha en Grön profil. Som specialister på energianläggningar, säkerställer vi utvecklingen, tillverkar och supporterar kundanpassade anläggningar med ekonomisk kostnadseffektivitet.

Men en anläggning från Jernforsen, som är en del av Linka Group, får du fullt nyttjande av vilken typ av biomassa som helst, lokalt producerad och lokalt använd.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

37


GRUVINDUSTRI

Samarbete mellan LKAB och Boliden för att skapa

CIRKULÄRA PRODUKTER

LKAB och Boliden har tecknat avtal och inleder samarbete för att utreda möjligheten att utvinna pyritkoncentrat från gruvavfall vid Aitikgruvan, som LKAB därefter ska förädla till fossilfri svavelsyra. Svavelsyran används sedan i processerna som ska utvinna bland annat sällsynta jordartsmetaller och fosfor från LKAB:s gruvavfall. – TILLSAMMANS MED Boliden ser vi nu en spännande möjlighet att utveckla våra planer med ännu ett cirkulärt flöde som dessutom kan ta bort beroendet av fossila produkter på vår väg mot koldioxidfrihet. Svavelsyraproduktionen kommer också generera överskottsvärme som kan användas i vår industripark samt ganska stora volymer järnoxid som en biprodukt. Detta samarbete är smart, klimateffektivt och positivt för LKAB:s projekt att utvinna kritiska mineraler, säger Jan Moström, VD och koncernchef LKAB. Redan idag är mer än en tredjedel av LKAB:s industrimineralaffär baserad på förädling av avfall och biprodukter. Cirkulära affärsmodeller ökar materialeffektiviteten och kan bli en god affär med allt större betydelse i framtiden. När bland annat fosfor och sällsynta jordartsmetaller ska utvinnas ur LKAB:s befintliga avfallsströmmar krävs betydande mängder svavelsyra. Istället för att denna ska framställas från fossila produkter från oljeraffinaderier har avfallsströmmen från Aitikgruvan identifierats som möjlig råvara. Planen är att Boliden etablerar en anläggning i Aitik för framställning av pyritkoncentrat vilket reducerar deponibehovet i Aitik. Parallellt etablerar LKAB anläggningar för att framställa svavelsyra från koncentratet. – Ökat resursnyttjande i kombination med lönsamhetspotential 38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

kan innebära att våra företag tillsammans kan skapa ännu mer nytta i klimatomställningen. Om de nuvarande tankarna realiseras är det ännu ett kvitto på Norrbottens betydelse för framtiden, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef, Boliden. Förutsatt en effektiv miljötillståndsprocess beräknas LKAB:s produktion av Apatitkoncentrat i Kiruna och Malmberget, samt industriparken för vidareförädling till kritiska mineraler, inklusive produktion av svavelsyra baserad på pyrit från Aitikgruvan, vara möjlig 2027. Att använda pyrit som bas för produktion av svavelsyra är en känd teknik, men för att kunna göra dessa stora investeringar krävs ett långsiktigt samarbete, vilket de svenska gruvbolagen ser stora möjligheter med. Volymerna av pyritkoncentrat kommer sannolikt inte täcka hela LKAB:s behov för att producera den mängd svavelsyra som behövs. LKAB kommer i första läget att producera fosfor och sällsynta jordartsmetaller från den pågående brytningen, men kan i framtiden också utöka produktionen genom att utvinna från redan deponerat gruvavfall. Om det blir verklighet kommer ännu mer svavelsyra behövas. I detta fall krävs ytterligare råvara innehållande pyrit, vilket Boliden kan producera om Laver-fyndigheten kommer i produktion.


Nordic Stone Crusher 20 ÅRS ERFARENHET INOM KROSSAR! Vi kan hjälpa dig med renovering och reparationer. Kontakta Robert och diskutera dina behov. 070-651 24 69, robert@krosservice.se En stillastående kross kostar pengar – snabb service och kvalitet på plats är något som vi prioriterar högt!


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SWECO

Renova Miljös nya verkstad på Hisingen är en komplex anläggning som varit en utmaning för arkitekt och konstruktör.

SWECO TROTSADE PANDEMIN

– jobbade smart tillsammans Konsultföretaget Sweco förverkligar bygget av ny verkstad för Renova Miljö i Göteborg enligt plan – trots att pandemin ställde till det – mycket tack vare effektiv kommunikation och moderna projekteringsverktyg. – EFTER ATT VI framgångsrikt projekterat flera reningsverk åt kunden fick vi förtroendet att också rita den nya verkstaden. Vi har projekterat och som konsulter hållit i allt från konstruktion, mark, el, brand, ventilation, styr- och regler samt VA, berättar Karl-Johan Törngren vid Sweco Architects AB. Han har varit ansvarig arkitekt samt uppdragsledare under hela projekteringen och har sedan lämnat över uppdragsledarrollen för byggskedet till sin kollega Peter Sjöberg. – Vi har alla typer av konsulter, specialister för alla skeden och lång erfarenhet av att hantera stora industriprojekt. Nu för tiden är det ganska ovanligt att som arkitekt vara projektledare för så många discipliner. Jag tror det är ett bra upplägg då man som arkitekt måste ha en känsla för helheten och närhet till uppdragsgivaren. Vi är lösningsorienterade och kan tillgodose olika krav utan att glömma bort de andra disciplinernas behov. – Tack vare effektivt utnyttjande av moderna kommunikationsverktyg har vi kunnat hålla uppe tempot trots pandemin, som slog till precis när vi skulle gå in i detaljprojekteringen. Det gjorde att vi kunde fortsätta utan att tappa tempo. – Nyckeln är att utnyttja moderna BIM-verktyg på rätt sätt. Då alla discipliners 3d-modeller har lagts samman veckovis har vi hela tiden haft en smidig och effektiv samgranskning. Det sparar både tid och pengar. Nybyggnationen för miljö- och renhållningsbolaget Renova 40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

omfattar bygge av verkstad för reparation av fordon och containrar, men också kontor, lager och personalutrymmen. Byggentreprenör är RA Bygg AB. Anläggningen ligger i Tuve i närheten av Stora Holm och Säve flygplats på Hisingen i Göteborg och omfattar 8 000 kvadratmeter. – Att jobba nära kunden och verkligen förstå deras verksamhet är alltid viktigt för en arkitekt, men extra viktigt i komplexa industriprojekt. Det här är en ovanlig typ av anläggning. Det är inte så ofta som det byggs verkstäder för så här tung verksamhet med anpassning för både tunga lyft och intensiv ljudmiljö. Stomljudseparering exempelvis har varit en utmaning för konstruktörerna, säger Karl-Johan Törngren. Den nya anläggningen beräknas bli klar för inflyttning 2023. – Det är första anläggningen i sitt slag som BREEAM-certifieras och det är givetvis väldigt roligt att vi med vårt hållbarhetsfokus och breda kompetens inom området kunnat hjälpa kunden att realisera sina högt ställda miljömål.

www.sweco.se


MILJÖCERTIFIERING

Den nya fullserviceverkstaden får hög miljöprofil. Bild: Sweco Architects

RENOVAS UNDERHÅLLSVERKSTAD med unik miljöcertifiering

Renova Miljös nya underhållsverkstad i Bönekulla på Hisingen i Göteborg förväntas bli den första i sitt slag i Europa som certifieras enligt BREEAM. Det blir en fullserviceverkstad för fordon, containrar och liknande utrustning. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

RENOVA MILJÖ AB är ett avfalls- och återvinningsföretag i Västsverige och samägs av tio kommuner. Det har två äldre verkstäder i Göteborg, en fordonsverkstad och en plåt- och maskinverkstad med sammanlagt ett 80-tal anställda, som nu ska ersättas av en ny verkstad på Bönekullevägen vid Säve på Hisingen, där hela verksamheten ska samlas. – Vi har en fordonsflotta omfattande nära 300 egna fordon och därtill 9 000 containrar, balpressar och komprimatorer som behöver servas och repareras. Nybygget blir ett stort lyft för arbetsmiljön, säger Lester Johnsson, som är Renovas verkstadschef.

– Det är en geografiskt bra placering. Det här är ett område som betraktas som ett framtida logistiknav. Den nya verkstaden blir en fullserviceverkstad för alla typer av tunga fordon och kommer att innehålla fyra delar; en ren reparationsdel för fordon, en servicedel, en reparationshall för containrar med plats för uteserviceavdelningen samt en blästeroch lackeringsavdelning. Därtill lager, kontor och personalutrymmen. Byggnaden är på omkring 8 000 kvadratmeter på 6 000 produktionsyta och 2 000 administration, med platta på mark, en stomme i stål och väggar av sandwichelement. Den tunga >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

41


MILJÖCERTIFIERING

verkstad ska vara föregångare när det gäller teknikutveckling. Tomtmarken utgörs till stor del av berg, vilket gör att man sluppit omfattande pålning, som är vanligt i Göteborg, men i gengäld har det krävts en hel del sprängning.

EXTRA HÖGA KRAV

verksamheten ställer extra krav på byggnaden, som bland annat ska utrustas med flera traverser för tunga lyft som överlappar varandra. Också den processintensiva verksamheten med både bläster och lackering ställer krav, liksom hanteringen av diverse media som olika oljor. Höga ljudnivåer från bland annat plåtarbete; smide, fräs, svets och svarv, påverkar också kraven på konstruktionen. – Att vi står inför en framtid med hantering av diverse alternativa fordonsdrivmedel ställer förstås också krav när det gäller inte minst säkerheten, säger Lester Johnsson. Han berättar också om ägarens krav på att Renova Miljös nya

BREEAM-certifieringen innebär bland annat krav på byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Det blir uppvärmning med bergvärme, trots att Renova Miljö har egen produktion av fjärrvärme. Men den nya anläggningen ligger för långt från fjärrvärmenätet. – Vad vi vet så kommer den nya verkstaden att bli först i sitt slag i Europa att helt och hållet BREEAM-certifieras. Det ställer förstås extra höga krav när det gäller materialval och mycket annat, säger Lester Johnsson. Budgeten för verkstadsbygget, inklusive markköp, ligger på 242 miljoner kronor. Bygget av den nya fordonsverkstaden pågår som bäst och om ett år, kring årsskiftet 2022/2023 är det tänkt att definitiv inflyttning ska ske, men redan efter sommaren 2022 ska anställda successivt flyttas över. FAKTA Nybyggnad av verkstad i Göteborg Byggherre: Renova Miljö AB Tidplan: maj 2021–september 2022 Generalentreprenör: RA Bygg AB Arkitekt: SWECO Architects AB Kostnad: 150 Mkr

www.rabygg.com 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


HYDRAULIK

Hydraulikdagen riktade sig till alla intressenter inom skogsindustrin och stålindustrin. Bild: Kjell-Arne Larsson

Stora tekniklyft hos produktnyheter på

SSG:S HYDRAULIKDAG Hela samhället och därmed industrin påverkas av klimatarbetet med Parisavtalets mål i sikte. Även hydraulik kan och ska anpassas för lägre förbrukning av energi och naturresurser samt minskade växthusgasutsläpp. AV KJELL-ARNE LARSSON

ATT DETTA GÄLLER även tillverkare av smörjmedel och andra oljor stod klart under den inledande presentationen där Lars Eriksson, key account manager från Fuchs Lubricants Sweden, berättade om biobaserade oljor och där han hänvisade till Parisavtalet, Agenda 2030 och ISO 14001. Fuchs började undersöka miljövänligare alternativ när skogsbruket ville fasa ut mineraloljorna för att hindra deras skadeverkningar om de läcker till skogsmarken. Idag efterfrågas biobaserade oljor inom snart sagt alla industrisektorer. Till miljöoljorna hör syntetiska estrar (där alkoholen i råvaran visserligen har fossilt ursprung) och rapsolja. Biooljor går också att framställa från andra växtråvaror eller animaliska restprodukter.

– Estrar har extremt bra smörjegenskaper och bra värmeledningsförmåga, berättade Lars Eriksson. De har dessutom en rad andra fördelar, beroende på om de är mättade eller omättade. De mättade har mycket bra oxidationsstabilitet. Beträffande hydrolytisk stabilitet, är de stabilare än de omättade. De omättade har bra egenskaper vid låga temperaturer och bra elastomerkompatibilitet, de påverkar packningar mindre än mättade estrar. De recept som Fuchs tagit fram under namnet PLANTO-serien, baseras på att blanda mättade och omättade estrar. Lars Eriksson berättade om ett varmvalsverk där det förekom stora problem med varnish som avlagrades bland annat i ventiler och orsakade akuta stopp. Fuchs utvecklade en bioolja som >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

43


HYDRAULIK

ersatte den befintliga mineraloljan i valsverket. Hydraulsystemet fungerade sedan utan varnishbildning, och i själva verket löste den nya oljan upp gammal varnish. Temperaturen gick ner och därmed kylbehovet. Energiförbrukningen minskade även för aggregaten och totalt sparades 104000 kWh per år. Fuchs utvecklade sedan produktserien Plantohyd ES. Dessa biooljor har hög konduktivitet och leder bort värme effektivt samtidigt som smörjegenskaperna är goda. – Oxidationsstabiliteten är bra hos våra esteroljor. Dessa egenskaper i kombination med oljeanalyser gör att bytesintervallen kan optimeras och även detta sparar pengar, avslutade Lars Eriksson.

PRESSADE RÖRKOPPLINGAR RESPEKTIVE MJUKTÄTNINGAR Hans Wik, som är produktansvarig slang & ledning hos HydraSpecma Gruppen, berättade inledningsvis om den pressade rörkopplingen Pyplok. Den utvecklades ursprungligen för flygindustrin, där kraven är stora att motstå vibrationer tillsammans med kraftiga temperatursvängningar. Pyplok finns i kolstål, syrafast stål och Cu/Ni 70/30. O-ringarna är tillverkade i VITON eller EPDM. Pyplok används för att skarva rör med dimensioner 6–60 mm. De klarar många besvärliga flytande och gasformiga media. Det finns en rad fördelar med Pyplok jämfört med svets. Det krävs ingen licenssvetsare, inget tillstånd för heta arbeten och ingen efterkontroll med röntgen, för att nämna några fördelar. – Det behövs inget efterarbete och ingen efterkontroll. Efter montering vet man att det sitter och är tätt helt enkelt, betonade Hans Wik. Arbetsmomentet tar mycket kortare tid än att svetsa. Allt detta sammantaget sparar in på kostnaderna. HydraSpecma både säljer och hyr ut utrustning för bearbetning och montage. Eftersom utbildning är ett krav ger företaget också kurser för montörer. Hans Wik redogjorde också för de standarder som finns för olika tätningssystem: • ISO 8434-1 för bland annat 24° koniska kopplingar enligt DIN • ISO 8434-2 för bland annat kopplingar enligt JIC • ISO 8434-3 för bland annat O-ringskopplingar enligt ORFS • ISO 8434-6 för bland annat BSPP-kopplingar med eller utan O-ring Hans Wik förordade att i flertalet fall överväga kopplingar enligt DIN-norm. Men observera att även dessa kräver att montören är utbildad för arbetet. – Det finns många sätt att ändforma röret och kostnaden för detta är måttlig. Kostnaden för utrustningen ligger på medelnivå

”Alla företagets motorer är moduluppbyggda, vilket gör det möjligt att leverera ett stort antal varianter baserade på ett begränsat antal komponenter.” /Hans Sahlin, Industry Sector Manager Pulp & Paper and Marine & Offshore, Hägglunds jämfört med kopplingar enligt de andra normerna. Utbudet av adaptrar är stort och kopplingarna är tredjepartscertifierade enligt DNV, ABS och BV, berättade Hans Wik.

HYDRAULIKKUNSKAPER – BEHÖVS INTE LÄNGRE? Lars Andrén, teknikchef hos Bosch Rexroth, presenterade företagets kompakta integrerade nya drivsystem under rubriken ”Framtiden är här”; allt från det minsta CytroPac på 4 kW till nya

Den pressade rörkopplingen Pyplok utvecklades ursprungligen för flygindustrin, där kraven är stora att motstå vibrationer tillsammans med kraftiga temperatursvängningar. Bild: Fuchs 44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


HYDRAULIK

• Be Efficient. Höja kostnadseffektiviteten med miljötänk. – De integrerade aggregaten tar liten plats. Oljemängden är dramatiskt mindre än med konventionella aggregat, upp till 90 procent mindre. Aggregaten jobbar bara när de behövs, så elbehovet är upp till 80 procent lägre. Positivt är också att ljudnivån är betydligt lägre. De produkter vi nu tagit fram representerar ett helt nytt tänk. Framtiden är faktiskt här redan nu, avslutade Lars Andrén.

”ATOM-MOTOR” Hans Sahlin, Industry Sector Manager Pulp & Paper and Marine & Offshore, hos Hägglunds, berättade om det senaste tillskottet ”Atom” i företagets familjer av hydraulmotorer som alla baseras på radialkolvar. Hägglunds levererar motorer och kompletta drivsystem till många olika industrisektorer över hela världen. All tillverkning av Hägglundsmotorer sker i Mellansel. Hydraulaggregat produceras främst i Mellansel men även i USA. I april lanserades familjen Atom med vridmoment på 8-40 Nm/bar och varvtal på 280-400 rpm. Atom är den minsta av företagets motorfamiljer. Alla företagets motorer är moduluppbyggda, vilket gör det möjligt att leverera ett stort antal varianter baserade på ett begränsat antal komponenter. För högre kapacitet byggs de ut på längden med flera kamringar och fler kolvrader. Detta koncept medger bland annat korta leveranstider, hög kvalitet och långa livslängder. Relativt storleken är vridmomenten på Atom extremt höga och motorerna är mycket toleranta mot chocklaster. Det är enkelt att styra varvtalet och att ändra rotationsriktning. Därför lämpar de sig för nästan alla tänkbara applikationer.

Nya aggregatet CytroForce klarar upp till 475 mm/sek och upp till 1100 kN. Aggregaten är lätta att projektera och lätta att installera. I stort sett räcker det att koppla elen och använda Bosch RexRoths snabba wizard. Bild: Bosch RexRoth

CytroForce. Naturligtvis behövs fortfarande hydraulikkunskaper, men numera är all hydraulik integrerad och därmed lyfter Bosch Rexroth fokus till kostnadseffektiva Plug & Produce-lösningar. – Med snabba konfiguratorer behöver vi inte längre fråga vilken effekt som krävs, utan bara vilket slag och kraft som önskas, berättade Lars Andrén. Man använder en tabell och kontrollerar kombinationen av hastighet och kraft. CytroForce klarar upp till 475 mm/sek och upp till 1100 kN. Exempelvis med 220 kN blir hastigheten max 60 mm/sek. Slaglängd är upp till 1 000 mm. Om behövs det tandemcylinder, det vill säga två olika slag, går det att bygga ihop aggregat. – Aggregaten är lätta att projektera och lätta att installera. I stort sett räcker det att koppla elen och använda vår snabba wizard, fortsätter Lars Andrén. Vid utvecklingen av aggregaten har vi haft sikte på fyra ledord: • Be Smart. Enkel driftsättning med Wizard, Plug & Produce. • Be Fast. Förkonfigurerad. Snabb leverans. • Be Connected. Maskindiagnos för rätt underhållsinsats och högre tillgänglighet.

I april lanserades familjen Atom med vridmoment på 8–40 Nm/bar och varvtal på 280–400 rpm. Atom är den minsta av Hägglunds motorfamiljer. Bild: Hägglunds NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

45


VÄRMEVERK

I hetvattenanläggningen på Ålidhem har alla rörsystem setts över och uppgraderats i kritiska delar för att svara upp till dagens myndighetskrav. Bild: Creative Commons Johan Gunséus/SYNK

RÖRBYTE FÖR SÄKERHET hos Umeå Energi

Umeå Energi har en hetvattencentral i stadsdelen Ålidhem. Ett omfattande projekt har nu färdigställts, där alla rörsystem har setts över och uppgraderats i kritiska och mindre kritiska delar för att svara upp till dagens myndighetskrav. AV KJELL-ARNE LARSSON

VÄRMEVERKET PÅ ÅLIDHEM uppfördes i slutet av 1960-talet och har sedan byggts om och till flera gånger. Det var länge företagets huvudsakliga produktionsanläggning, men planen var att den på sikt skulle avvecklas helt. Till saken hör att kommunens avsikt var att bygga en opera på platsen. Idag används anläggningen som en reserv- och spetsanläggning. Dess långa historia innebär att en stor del av utrustningen är byggd enligt gamla normer och de många tillbygg46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

naderna gör att anläggningen har ett mycket komplext rörsystem. Värmeverket består idag av två bioeldade pannor, en elpanna och tre oljepannor, varav en är konverterad för bioolja. – Bakgrunden till det aktuella projektet var att förbättra säkerheten och klara myndighetskraven på livslängdsjournal enligt AFS 2017:3, berättar Konny Lindberg, som är beställarens ombud i projektet och i vanliga fall ansvarig för anläggningsutveckling hos Umeå Energi.


VÄRMEVERK

Syftet med Arbetsmiljöverkets krav på livslängsjournal är att anläggningsägare ska styra upp sina aktiviteter kring anläggningars säkerhet och återkommande bedöma den återstående livslängden. Dessa aktiviteter kopplas bland annat till lagstadgade kontroller av tredjepartsorgan, underhållsstopp och återkommande tillsyn. Beträffande tryckkärlen hade Umeå Energi bra koll på utrustningen, inte minst mot bakgrund av de tredjepartskontroller som görs periodiskt. Sämre var det med alla rörsystem. Man samlade därför allt tillgänglig information, bland annat om ursprungliga designdata innehållande rördimensioner med mera. Sedan skannades och fotograferades hela rörsystemet. En 3D-modell framställdes. Med känd geometri för pannor, pumpar, värmeväxlare och annan utrustning som grund lades dessa också in i modellen. Det hela exporterades till ett 3D CAD-program och modellen förfinades. – Vi fick sedan möjligheten att köra modellen i ett analysprogram där olika driftfall kunde simuleras, fortsätter Konny Lindberg. Programmet pekade ut kritiska positioner, med höga mekaniska spänningar. Vidare gjordes av-isolering och tjockleksmätning av rören på kritiska ställen, dels som programmet hade pekat ut, dels i positioner som av erfarenhet är utsatta för godsförtunning, såsom böjar och T-förgreningar. Man jobbade sig fram successivt för att åtgärda alla svaga punkter. Till saken hör att om en del av ett rörsystem görs stabilt och robust, kan rörelser och därmed mekaniska påkänningar flytta sig till svagare partier utanför det robusta – okritiska positioner kan bli kritiska.

En anläggning med rör av väldigt skiftande ålder i kombination med trånga utrymmen gjorde arbetet utmanande, både under planering och under de fysiska jobben som följde. – Vi hade ovärderlig nytta av analysprogrammet, med möjligheter som inte existerade för några år sedan, påpekar Konny Lindberg. Samtidigt passade vi på att avveckla några av de sju driftfall som anläggningen kunde användas för tidigare. Vissa pumpar och vissa rörsystem togs därför bort. De fysiska arbetena med att byta rör och rörkomponenter pågick från juli till oktober. Projektledningen spred ut entreprenörerna i tid för att minska trängseln i anläggningen. Alla svetsar kontrollerades av tredjepartsorgan efterhand som de blev klara och rören isolerades igen. När detta skrivs är anläggningen åter driftklar och konsulten FVB färdigställer relationshandlingar och knyter relevant information till livslängdsjournalen. Projektets förarbete med bland annat analysprogrammet gav värdefull information om kritiska punkter som är viktiga att ha koll på under fortsatt drift och uppföljning med hjälp av livslängdsjournalen.

FAKTA Ålidhem, rörarbeten, värmeverk i Umeå Tidplan: juli–oktober 2021 Byggherre: Umeå Energi AB Konsult: FVB Sverige AB Rör- & svetsentreprenör: LM Industrirör AB Kostnad: ca 8 Mkr

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

47


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

FÖRSÄKRINGAR GJENSIDIGE www.gjensidige.se Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haf t genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

SHIMS SVETS

INDUSTRITVÄTTMASKINER

SVETSMONTAGE FRITSLA AB 072-253 24 26 Vi utför arbeten med svetskonstruktioner och smidesarbeten samt montage och försäljning av portar och hallar. Vi levererar stål, rostfritt och aluminium. Även tillverkning och montage.

ALLKAL 54 20 38 50, www.allkal.se Allkal är sedan 1992 Skandinaviens ledande leverantör inom nischen tvätt/avfettning av gods i korgar/fixturer med vattenbaserade tvättkemikalier av lågtemperatur typ (38-45°C). Allka-Jet Cleaner systemen finns i dag i ett antal modulvarianter anpassade för olika krav och behov. Utöver vårt eget program så förser vi svenska marknaden med standardmaskiner från våra partners så som manuell högtryckstvättar, kabintvättar, toppmatade, skruv, tunnel och ultraljudsanläggningar. På detta sätt så täcker vi alla typer av tvättar till underhållsverkstaden och produktionsverkstaden.

KAMERAÖVERVAKNING CCVE SVENSKA AB +46 26 14 18 14, ccve.se Har sedan 1984 levererat kameraövervakning för varierande applikationer, både till den svenska och internationella marknaden. Vårt kunnande sträcker sig från den tidigare analoga tekniken till dagens IP-baserade system. Processbevakning i industriell miljö Kontrollrum Områdesbevakning Radar Mätande värmekameror Mobila lösningar Fordonslösningar Nummerplåtsläsning Bildanalys OCR Läsning Kameror som fungerar i ugnar och pannor med upp till 2 000˚c Med modern teknik och vår kunskap, löser vi våra kunders önskemål.

##6% S V E N S K A

48

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

A B

EMPIRO AB 08-611 18 99, www.empiro.se Empiro säljer shims och metallfolie sedan 1952. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder den bästa lösningen anpassad efter deras behov, där hög noggrannhet och flexibilitet är våra ledord. Empiros sortiment sträcker sig från passbitar, motorunderlägg och shims till metallfolier som metervara eller tillskuret. Vi kan tillverka laminerade och massiva lösningar i flera olika material.

GASANALYSUTRUSTNING

UNDERHÅLL KLINGER SWEDEN AB www.klinger.se KLINGER Sweden är en del av KLINGER Group som är en världsledande tillverkare och leverantör av industriella packningar och ventiler. KLINGER grundades 1886 som ett familjeföretag och är en pionjär inom packningsteknik och vätskereglering. Vi är ett lösningsorienterat företag som gärna hjälper er med era utmaningar, vi erbjuder er hög produktkvalitet, snabb och korrekt service inom våra fyra affärsområden tätningar, packningar, ventiler och instrument.

Sweden

OPSIS AB www.opsis.se OPSIS AB är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa system för gasanalys. Systemen, som är internationellt testade och godkända, används bl.a. för kontinuerlig emissionsmätning. Tack vare att OPSIS-systemet kontinuerligt kan mäta flera gaser på flera mätsträckor samtidigt med låga drifts- och underhållskostnader, blir en OPSIS-installation både tekniskt och ekonomiskt effektiv. Vi tillhandahåller även mjukvarurelaterade tjänster och tjänster som kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, övervakning av mätdata, mättjänster, framtagning av emissionsdatabaser, dispersionsmodellering och studier av miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt standarderna för ledningssystem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt har ett ISO 17025-ackrediterat kalibreringslaboratorium.


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE LEDARE

SMARTA ELNÄT KL INDUSTRI AB 022-243 00, www.kl-industri.se Nordens ledande nätstationsleverantör skapar möjligheter för smarta elnät. Våra flexibla stationer möjliggör hantering av nya tekniska lösningar för olika typer av elproduktion där förändringar i förbrukningsmönster och produktion fortgår. Samhällets ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet behöver smarta stationer för sektionering av stads-, tätorts- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Dessa direktanpassas med utrustning för bland annat mätning, kommunikation och fjärrstyrning samt övervakning av till exempel över- och underspänning, jordfelsindikering, brytarindikering, överströmslarm, total förbrukning och skalskydd.

UNDERHÅLL

DYNAMATE www.dynamate.se DynaMate erbjuder tjänster mot svensk industri och möjliggör effektivare drift, ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet. Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom automation, underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö. Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.

GASLARM PROREG CONTROL AB www.proregcontrol.se Vi har ett stort utbud av portabla och stationära gaslarm med sensorer för detektering av de flesta förekommande gaserna som är brandfarliga, giftiga, kvävande eller explosiva. Produkterna är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer så som industrier, garage, tunnlar, gruvor, laboratorier, kontorsmiljöer etc. Våra gaslarm håller hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden. Vi har egen serviceavdelning som ger er support, kalibrering och underhåll runt om i hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ert val av gaslarm!

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

49


YTSKYDDSDAGARNA DAGENS INFRASTRUKTUR // YTSKYDD

Beställare och och Beställare konsulter behöver mer konsulter behöver mer

KUNSKAP KUNSKAP OM YTSKYDD OM YTSKYDD Den 1–2 februari 2022 är det åter dags för

Den 1–2 februari 2022 är det åter Arrangören dags för YtskyddsYtskyddsdagarna i Göteborg. dagarna i Göteborg. Arrangören Tommy Thörn Tommy Thörn konstaterar att kunskapen om konstaterar att kunskapen om ytskydd fortfarande ytskydd fortfarande är låg hos beställare och är låg hos beställare och konsulter. Att renovera i konsulter. Attriva renovera i stället för att riva stället för att och bygga nytt spar både pengar och bygga nytt spar både pengar och miljö. och miljö. AV LARS-OLOF LARS-OLOF TANDBERG TANDBERG AV

PANDEMIN GJORDE ATT Ytskyddsdagarna ställdes in 2021. Ytskyddsakademien har under tiden hållit kontakten med branschen genom sina digitala distansutbildningar. Det har gett arrangören Tommy Thörn möjlighet att ta pulsen på branschen. – Många konsulter som deltagit i de digitala distansutbildningarna har förmedlat att dom har för dåliga kunskaper om ytskydd. Kompetensutveckling är viktigt för konsulter om dom ska kunna leverera spetskompetens. Beställare som deltagit i utbildningarna förmedlade att de inser behovet av ytskydd. Ändå är det många beställare som hellre river och bygger nytt än att renovera. En förklaring till det kan vara att utveckling och fortbildning tar tid och kraft, och då fortsätter många att göra som dom alltid har gjort.

SPARA PENGAR OCH MILJÖ – Ofta får de som jobbar ute i verksamheten lägga mycket tid på att försöka sälja in fördelarna med renovering och ytskydd till inköparna. Dessa ser ofta bara kostnader som blir dyra i närtid, säger Tommy Thörn. Han konstaterar att många inköpare har dålig förståelse för hur mycket pengar som kan sparas på lång sikt om man renoverar i stället för att riva och bygga nytt. – Dessutom är det bättre för miljön. Vi som jobbar med ytskydd gör ju det här för nästa generation. Ett annat problem är att många beställare använder konsulter för att göra upphandlingar. Om konsulterna inte har tillräcklig kunskap är risken stor att de rekommenderar rivning och nybyggnad i stället för renovering.

VÄLJA RÄTT METOD – Beställarna tycker att konsulterna borde kunna detta. Därför är det viktigt även för dom att skaffa sig mer kunskap om ytskydd, så att de kan kontrollera konsulterna. Ytskyddsbranschen har en stor utmaning i att få beställare och konsulter att öka sina kunskaper. Då är Ytskyddsdagarna ett bra forum, säger Tommy Thörn.

14 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Brandrisk har länge varit ett argument mot att bygga hus i trä. I dag finns bra tekniker för brandskydd. De senaste åren har några av Europas högsta träbyggnader uppförts i Sverige. /Tommy Thörn, Ytskyddsakademien Bild: Ytskyddsakademien

Han påpekar att det inom ytskydd finns många metoder, tekniker och produkter. Det gäller att veta vad som är bäst, både ekonomiskt och miljömässigt, för att välja rätt teknik för varje enskilt projekt. – Här behövs kunskap. Varje beställare, konsultföretag och entreprenör borde ha minst en ytskyddsspecialist i företaget. Någon som har helhetssynen, känner till alternativen och vart man ska vända sig när man inte vet.

YTSKYDD PÅ TRÄ En nyhet på Ytskyddsdagarna 2022 är att ytskydd på trä får en egen agenda. Experter inom träbyggnad kommer att förmedla kunskap om bland annat miljöpåverkan, alternativa material och brandskydd. – Brandrisk har länge varit ett argument mot att bygga hus i trä. I dag finns bra tekniker för brandskydd. De senaste åren har några av Europas högsta träbyggnader uppförts i Sverige, påpekar Tommy Thörn. Tribologi (smörjteknik) hade en egen agenda för första gången 2020 och finns med även denna gång. – Här kommer Årets Ytskyddare 2020, Roger Persson från smörjmedelsgruppen Volvo Group berätta om hur valet av rätt teknik och rätt smörjmedel fördubblade livslängden på kullager.


KLINGER Sweden AB | www.klinger.se Globalt ledande tillverkare av ventiler och packningar sedan 1886


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys