__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NR 2 • 2021

STORA FRANSKA VINDSATSNINGAR i Härjedalen

PRODUCERAR BIOGAS ur Stora Ensos spillvatten

Forum för globala energifrågor

– RAFFINADERIERNA RUSTAR FÖR FRAMTIDEN SÄKRAR ORDER

för modernisering i Borlänge

SKOGSINDUSTRIDAG – blickade både bakåt och framåt


sca.com

“SCA Pure, certified pulp with a fantastic environmental profile.“ Jessica Sjöberg. Product Manager, SCA Pure.

Pure sustainability Today, consumers demand increasingly better pulp products, with reduced impact on the environment. With our strong environmental profile and a low carbon footprint, we can help our customers to reach their environmental goals. We have named our product SCA Pure. Pure, as in pure performance, pure profitability, and pure sustainability. Outstanding properties SCA Pure is our premium quality NBSK pulp, offering outstanding properties. This vitally includes a highly robust tensile strength. It’s complying with both FSC® (FSC C013162) and PEFC™ (PEFC/05-33-132). Also available as both TCF and ECF, in a broad range to meet specific customer demands.

Our state-of-the-art mill We produce pulp in an extremely energy-efficient process. The entire process is a bio-loop, making optimal use of all the resources available. This reduces the carbon footprint of both the mill and the surrounding society by 50 percent. Welcome We are always keen to learn more about our customers needs. Visit our mill and well-managed forests in northern Sweden. For more information, visit SCA.com and get in touch with your local sales representative.


Schneider Electric säkrar SCA:s kraftlinerproduktion med svensktillverkade mellanspänningsställverk Schneider Electric har haft förmånen att vara delaktig under hela denna resa med SCA sedan vi först inledde vårt samarbete som leverantör för 14 år sedan. Med Delta H3000 känner vi oss trygga i att leverera ett robust ställverk specifikt anpassat för den svenska marknaden och som ger SCA och pappersbruket i Obbola bra förutsättningar till en drift- och personsäker anläggning och verksamhet. Schneider Electric är idag den enda aktören som tillverkar ställverk för mellanspänning i Sverige vilket ger kunderna möjligheten att lättare få service, snabb hantering och lokal kunskap. I detta projekt har Schneider Electric fått uppdraget att säkra en pålitlig elförsörjning. Målsättningen med satsningen är att öka produktionen från 450 000 ton kraftliner per år till 725 000 ton och är en respons på växande efterfrågan av förnybara pappersförpackningar. Schneider Electric är ansvarig från konstruktion till idrifttagning.

se.com/se

Upptäck Delta H3000


INNEHÅLL

INNEHÅLL

76 78

Holmen bygger stor vindpark på Blåbergsliden Ny vindkraftpark i Habo beräknas leverera 120 GWh

79

VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

4 5 6

INNEHÅLL LEDAR NYHETER

DIGITALISERING 82 Ny digital accelerator – AFRY X

14

SKOGSINDUSTRIDAGAR Skogsindustridag hos Kiwa – blickade både bakåt och framåt

ENERGIOMSTÄLLNING 22 Forum för globala energifrågor – Raffinaderierna rustar för framtiden UNDERHÅLL 25 Fortum ökar dammsäkerheten 26 Jernbro frigör dolda värden i industrin med Energy Management 28 Säkrar order från SSAB för modernisering i Borlänge 30 31 33 34 35 39 41 45 46 50 52 53 56

VA Wapros unika lösningar hanterar dag- och spillvatten Stora utmaningar för VA-näten Brenntag Nordic erbjuder produkter och service inom vattenrening Bioclere bygger anpassade reningsverk för glesbygden Gigantiskt investeringsbehov i VA-sektorn Biototal arbetar aktivt för cirkulärt hållbart kretslopp Schaktfria metoder för långsiktigt hållbar utveckling Kingspan BAGA – modern markbaserad rening av avlopp Vatten är det viktigaste vi har Duvbackens Reningsverk får utökat tillstånd Ledning i centrala Malmö förnyas med snabb metod Högåsens Vattenverk får nya ledningar Nora bygger nytt reningsverk med fokus på beprövad teknik

FJÄRRVÄRME 58 Växjö Energi får bidrag för koldioxidinfångning 59 Att upprätthålla efterfrågan på fjärrvärme 60 Samarbete för hållbar tillväxt 62 Nevel storsatsar på energiinfrastruktur 65 67 68

ENERGIGAS Eldrivna tunga fordon överraskande bra val redan 2030 Dags gå från ord till handling med användandet av vätgas Gasum producerar biogas ur Stora Ensos spillvatten

VINDKRAFT 71 El från vindkraft allt billigare 73 Stora franska vindsatsningar vid Lillhärdal i Härjedalen

28 68 76

UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719 CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se MARKNAD: Stellan Karlström stellan.karlstrom@nordiskaprojekt.se Lena Waschelitz-Jonsson lena@nordiskaprojekt.se

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK: Exakta Print AB, Malmö 2021 OMSLAGSBILD: Lagringstankar Industri Bild: Ruurd Dankloff / pidjoe BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

VAD KOSTAR ETT ELAVBROTT? ENLIGT EN ANALYS utförd av Ramboll inom ramen för M22-projektet, har man räknat på de samhällsekonomiska konsekvenserna av större elavbrott. Vad händer när det blir stora och långvariga avbrott i elförsörjningen för en kommun? Vad kan det leda till och vad skulle det innebära i kostnader? Vid större avbrott blir det en snöbollseffekt som påverkar många områden, samhällsviktig service kan inte fungera som vanligt, vilket kostar pengar. Det blir också rent företagsekonomiska kostnader, som förlorade intäkter för verksamheter. Störningar kan snabbt leda till allvarliga konsekvenser och det har räknats på några olika scenarier som alla skulle innebära stora kostnader som liksom ringar på vattnet ökar snabbt. Det är viktigt att ha insikter om dessa för att kunna genomföra förebyggande insatser där de gör störst nytta för invånarna. Analysen utgår från tre olika scenarier: Extremavbrott av hela kommunen under fem dagar under vinterhalvåret, uppskattad kostnad 2 miljarder kronor. Planerat avbrott på grund av effektbrist i elnäten, frånkoppling av avgränsade områden under två timmar vardera, totalt drabbas 80 procent av invånarna, uppskattad kostnad 15 miljoner kronor. Sabotage i form av överbelastning av den digitala infrastruk-

turen, avbrott för 50 000 abonnenter under 48 timmar, uppskattad kostnad 90 miljoner kronor. Tanken med de scenarier som togs fram var att de skulle komplettera varandra, visa på olika konsekvenser och vara relevanta för fortsatt analys. Ett avbrott kan innebära att lampor slutar fungera, värmen försvinner, datorer stängs av, telefoner förlorar sin uppkoppling och att maskiner i industrier och på sjukhus slutar fungera. Faktorer som visat sig vara särskilt avgörande för den slutliga kostnaden är kommunens grad av krisberedskap och reservkraft, avbrottets längd och geografiska omfattning, hur demografin och geografin ser ut i kommunen, hur mycket samhällskritisk infrastruktur påverkas och hur överraskande avbrottet kommer. Den metod de använt sig av kan fler kommuner använda sig av i sitt beredskapsarbete för att ge kloka beslutsunderlag. Investeringar i robust infrastruktur och krisförberedelser är just investeringar, kostnaderna kommer den dag krisen slår till om förberedelserna inte finns. I aktuellt nummer kan man läsa om att Gasum producerar biogas ur Stora Ensos spillvatten. Skogsindustridagen hos Kiwa, Forum för globala energifrågor där raffinaderierna rustar för framtiden och ett gigantiskt investeringsbehov i VA-sektorn.

God läsning, Jan Åström

DIN KOMPLETTA PARTNER FÖR PROJEKTERING AV INDUSTRIANLÄGGNINGAR! Ingenjörsfirman Rörkraft erbjuder hög servicegrad och rätt kompetens baserat på mer än 20 års erfarenhet gällande avancerad industriprojektering. Vi genomför även laserscanning i samband med om- och tillbyggnad. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm.

www.rorkraft.se 010-251 21 00

För statisk dimensionering av rör- och rördelar.

Anläggningskonstruktion

Beräkningar

Byggnadskonstruktion

El & Automation

Processanalys

Projektledning

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

Bild: Midroc

RÅVARUBRIST HOTAR DEN SVENSKA TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN DET ÄR INTE BARA priser och tillgång på långväga insatsvaror och komponenter som blivit problematiska för industrin de senaste månaderna. Företag inom den svenska träförädlande i ndustrin och möbelindustrin har fått se priserna på bland annat sågade trävaror öka med så mycket som 40 procent sedan i december.

ALUCROMS NYA LOGO OCH VISUELLA IDENTITET VALMET FÅR NY ORDER PÅ MJUKPAPPERSLINJE VALMET LEVERERAR sin tredje mjukpapperslinje utrustad med mäldberedning, automationssystem och omrullningsmaskin till Aktül Kagit Üretim Pazarlama A.S i Turkiet. Den nya Advantage DCT 200-linjen ska installeras på företagets bruk i Pamukova i Sakarya-provinsen i Turkiet. Uppstart är planerad till andra kvartalet 2022.

26 MILJONER TILL HÅLLBAR UTVINNING AV MINERAL OCH METALLER REGERINGEN UPPDRAR åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att tillsammans med Naturvårdsverket arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära resurser. Arbetet ska bidra till omställningen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi, i enlighet med regeringens strategier för smart industri och cirkulär ekonomi. Uppdraget ska vidare fokusera på kritiska mineral och metaller, men även kunna omfatta andra mineral och metaller. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ALUCROM AB blickar framåt och mot horisonten, för de som arbetar på Alucrom markerar detta början på en spännande resa. Som kompetensledare inom ytbehandlingsbranschen vill de som leverantör ge sina kunder hög nivå tjänster och produkter; de fokuserar framåt på hållbarhetsfrågor för att kunna leverera ännu bättre kvalitet med omsorg för miljön. Med den nya visuella identiteten vill de visa

ytbehandlingsbranschen vad som är möjligt. Alucrom AB ingår i Midroc-koncernen och relationen till kunderna kommer att vara densamma. Den visuella identiteten kommer så småningom implementeras i all kommunikation och på plattformarna. Detta för att kunna vara ännu tydligare gentemot kunder och i branschen. I samband med detta har de även valt att lansera en helt ny hemsida www.alucrom.se.

Bild: Metsä Fibre

Rejlers tecknar avtal med

METSÄ FIBRE

METSÄ FIBRE, en del av Metsä Group, bygger just nu en ny bioproduktanläggning i Kemi, Finland. Rejlers har tecknat ett avtal med Metsä Fibre avseende elektrifiering och instrumentering av de delar som omfattar anläggningens huvudsakliga processer och automationssystem. Den nya bioproduktanläggningen blir en av

de största investeringarna i den finska skogsindustrins historia och beräknas ha en positiv sysselsättningseffekt för hela landet. Anläggningen har ett starkt fokus på hållbarhet samt att den är mycket energi- och materialeffektiv. Den kommer inte att använda några fossila bränslen alls och generera 2,5 gånger så mycket energi som den förbrukar.


Annonsen finns längst ner Annonsen finns längst ner Annonsen finns längst ner

– när du behöver ett tätt och flexibelt ytskydd

• • • • •

Härdar extremt snabbt, 5-20 sekunder Flexibelt 300-700 % Kemikalieresistent Ljuddämpande Slitstarkt

072-307 03 40 • info@polyureasverige.se www.polyureasverige.se

Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för termiskt processindustrin Vi dimensionerar och tillverkar högpresterande och mekaniskt

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare förhögpresterande den svenskahögpresterande processindustrin Vidimensionerar dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt Vi och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin robusta tubvärmeväxlare tubvärmeväxlare för robusta förden densvenska svenskaprocessindustrin processindustrin.

Siljan Allards AB Siljan Allards ABAllards Siljan AB Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

Besök vår hemsida: Besök vår hemsida: Besök vår hemsida:

Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik Adress: Brändavägen, Rättvik 79532 Rättvik Adress:79532 Brändavägen,

www.siljanallards.com www.siljanallards.com www.siljanallards.com

Siljan AB Brändavägen, 795 32 Rättvik Tel:Allards 0248-12535; Fax: 0248-13785 Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785 E-post: info@siljanallards.com Tel: 0248-125 35, Fax:E-post: 0248-137 85, E-post: info@siljanallards.com E-post: info@siljanallards.com info@siljanallards.com


NYHETER

Bild: OX2

OX2 HAR FÖRVÄRVAT

rättigheterna till ett vindkraftsprojekt OX2 OCH STORA ENSO har kommit överens om förvärvet av rättigheterna att uppföra vindparken Hälsingeskogen i Ovanåkers kommun, Hälsingland. Avtalet innebär att OX2 övertar 100 procent av projektet från Stora Enso, som kvarstår som

markägare. Projektet omfattar 37 vindkraftverk med en samlad möjlig effekt på 170 MW. Den beräknade årliga elproduktionen uppgår till cirka 380 GWh, vilket motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen för 72 000 hushåll per år. Anna-Karin Andersen, vd för Zaptec i Sverige. Bild: Zaptec

SMARTA LADDSYSTEM och ökad elbilsmarknad

Östhammar ger klartecken för

UTBYGGNAD AV SLUTFÖRVAR ÖSTHAMMARS KOMMUN säger ja till SKBs ansökan om att bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Beslutet fattades vid kommunens fullmäktigemöte den 27 april. I SFR förvaras kortlivat driftavfall från de svenska kärnkraftverken samt radioaktivt avfall från sjukvård, forskning och annan 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

industri. Anläggningen har varit i drift sedan 1988 och behöver byggas ut för att kunna ta emot rivningsavfall från kärnkraftverken. Med utbyggnaden får SFR en lagringskapacitet på cirka 180 000 kubikmeter. Det kommer att ta ungefär sex år att spränga ut, bygga och inreda de sex nya bergssalarna i urberget i Forsmark.

ZAPTEC HAR PÅ kort tid blivit en etablerad aktör i Sverige och har en kraftig tillväxt i försäljningen. Under 2020 hade Zaptec Sverige 20 miljoner kronor i omsättning, vilket är 40 gånger högre jämfört med 2019. Det visar att det finns ett stort behov av gröna laddlösningar för en eldriven transportsektor i Sverige. – Vi är stolta över att kunna rapportera en stark försäljningstillväxt med positivt resultat för Zaptec i Sverige, trots ett utmanande pandemiår. 2020 har gett oss kvitto på att vi har en stabil affärsmodell, riktigt bra produkter och inte minst en kompetent organisation, säger Anna-Karin Andersen, vd för Zaptec i Sverige. Försäljningstillväxten för Zaptec Sverige har fortsatt även under 2021. Under den första månaden 2021 sålde företaget nästan tio gånger fler laddstationer än under hela 2019. En av de drivande faktorerna är tillväxten av antalet laddbara bilar på svenska marknaden.


TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


NYHETER

Bild: Noxor

Andreas Johnsson, sr. forskare på Swerim och projektledare för ELROS. Bild: Jernkontoret

Nytt projekt ska optimera

STÅLINDUSTRINS ELEKTRIFIERING

ELEKTRIFIERING AV olika processer och utrustningar är idag en av de stora växande trenderna, inte bara nationellt, utan även internationellt. ELROS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, tar sikte på att stålindustrin och dess ämnesvärmningsprocesser ska kunna använda elektrifiering på ett optimalt sätt, det vill säga rätt form av elektrisk uppvärmningsmetod sett till geometri, storlek, material, temperaturområde, temperaturjämnhet och energieffektivitet. I nuläget används fossil energi i stor utsträckning för att genomföra ämnesvärmning inför bearbetning och valsning av stål och metallegeringar, vilket leder till ett kraftigt koldioxid-avtryck. ELROS är en ansats att minska koldioxidavtrycket och att utveckla en anpassad och optimerad ämnesvärmning genom att kombinera induktiv värmning med elektrisk motståndsvärmning upp till cirka 1 350°C i ämnestemperatur. – Jag ser fram emot att få vara en del i stålindustrins möjlighet till omställning och elektrifiering av sina tillverkningsprocesser och är glad att få arbeta med några av våra framstående företag inom stålindustrin och leverantörer av utrustning för värmningsteknik för stålindustrin, säger Andreas Johnsson, sr. forskare på Swerim och projektledare för ELROS.

KORTARE LEDTIDER OCH SMARTARE PROCESSER i Noxor Group AB

NOXOR GROUP HAR förvärvat ENBEMA Teknisk Materialhantering AB. Dessutom blir Noxor Group AB hundraprocentig ägare av Fellingsbro Mekaniska AB (FMAB), tidigare delägt av Noxor Group AB. – Anledningen till förändringarna är att de stärker oss som organisation och koncern, säger Patrick Ingvarsson, VD, Noxor AB. Vi kan korta ledtiderna och får smartare processer med FMAB som helägt bolag. – När det gäller ENBEMA breddar förvärvet vår kundbas. De har ett annat kundsegment än Noxor, samt en produktkatalog som överensstämmer med vår, tillägger Patrick Ingvarsson. Peter Carlsson, ägare till ENBEMA, anser att det är rätt tidpunkt att avyttra bolaget. – Det känns bra att det är just Noxor Group som går in som ägare, inte minst för kundernas skull. Vi ligger nära varandra i produktutbud och har respekterat varandras domäner i konkurrensen. Dessutom var det rätt läge för mig att avyttra bolaget, nu när jag snart börjar mitt nya liv som pensionär.

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


Miljöanpassade transformatorer för industrin

Våra transformatorer är specialtillverkade för industribruk. Läs mer på unitrafo.se eller kontakta oss så berättar vi hur du kan spara stora pengar på att välja en ”grön” transformator.

Askims Industriväg 1A 436 34 Askim, 031-685620 info@unitrafo.se

Rätt Spänning - Säker Miljö

RÖRMÄRKNING MED KVALITET! Skyltar och dekaler – allt med snabba leveranser VITE VID FELAKTIG MÄRKNING Enligt CLP-förordningen skall alla rör märkas med faropiktogram enligt produktens säkerhetsdatablad. Vid utebliven/felaktig märkning kan vite utgå.

www.rörmarkning.se • 0303-74 99 50

Sondex re och la x ä v e m r ä v tt la P lare Spiralvärmeväx Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!


NYHETER

Arla uppmuntrar mjölkbönder att

PRODUCERA MER GRÖN EL NU SLUTER ARLA kretsloppet genom att börja köpa garantier för förnybar el till mejeriverksamheten direkt från sina ägare. Många av de mjölkbönder som äger kooperativet Arla har redan i dag till exempel solceller eller vindkraft för att producera grön el till den egna gården och till elnätet. På det sättet får bonden ett bättre pris, utan mellanhänder, och mejerikooperativet direkt tillgång till mer grön el. När Arla på det sättet behåller böndernas gröna el i mejeriets värdekedja kommer man öka andelen förnybar energi i verksamheten – samtidigt som man uppmuntrar till ytterligare produktion på gårdarna. – Arlabönderna kan påskynda omställningen till förnybar energi i mejeriverksamheten samtidigt som kooperativet kan maximera värdet av böndernas investeringar

Per-Arne Karlsson, St1 Sverige AB. Bild: ST1

ST1 FÖRVÄRVAR E.ON Biofor i Sverige Victoria Olsson, hållbarhetsansvarig för Arla Sverige. Bild: Arla

i förnybar energiproduktion. Det visar hur vi genom att samarbeta för att öka hållbarheten i kooperativets livsmedelskedja skapar fördelar för såväl våra ägare, vår verksamhet och för miljön, förklarar Victoria Olsson, hållbarhetsansvarig för Arla Sverige.

Bild: Algeco

ENERGIFÖRETAGET St1 Nordics dotterbolag St1 Sverige AB har undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal med E.ON Energilösningar AB om att förvärva 100 procent av aktierna i E.ON Biofor AB. Transaktionen förväntas att färdigställas i slutet av juni 2021. E.ON Biofor är en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden. Företaget producerar, importerar och exporterar biogas. E.ON Biofor har sex produktions- och uppgraderingsanläggningar för biogas, två av dessa är delägda dotterbolag, Söderåsens Bioenergi AB och Falkenbergs Biogas AB.

LKAB NY MEDLEM

i Svensk Vindenergi

Nu byggs Algecos nordligaste

ENTREPRENÖRSBOENDE ALGECO ÄR EXPERTER på tillfälliga boenden och utrymmen. Nu finns det chans att flytta in i nybyggda, moderna lokaler i Kiruna. – Det är tydligt att allt fler söker sig till vårt entreprenörskoncept. Det är perfekt för företag som vill erbjuda moderna boenden till sina anställda under en bestämd period, säger Viktor Tegenfeldt, projektsäljare på Algeco. I Skellefteå står nära 500 moduler redo att täcka boendebehovet när en storkund 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

etablerar sin fabrik. Nu har Algeco byggt och installerat en liknande lösning i Kiruna som öppnar den 1 juli. – Vi har hyrt ut ett stort antal rum till Protek Norr i Kiruna. De borrar bland annat åt LKAB i gruvorna och behöver temporära boenden till sina arbetare. Med det sagt finns det fortfarande boenden lediga för företag som vill ha ett smart boendekoncept under en tidsbestämd period.

LKAB HAR GÅTT IN som medlem i branschorganisationen Svensk Vindenergi. Tillsammans med de cirka 115 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som en del av framtidens hållbara energisystem. – Vi ser att vindkraften kommer spela en avgörande roll för vår omställning. Dessutom ser vi att vår omställning och vår framtida vätgasframställning, där LKAB kommer bli Sveriges och kanske Europas största producent av vätgas, kan ha stor betydelse för vindkraften. Kombinationen vätgaslager och vindkraft öppnar helt nya möjligheter för att utveckla framtidens hållbara system för energi- och kraftförsörjning, vilket är ett måste för att kunna tillgodose de kraftigt ökade elbehov som vi och hela Sverige står inför, säger Stefan Savonen, chef för energi och klimat på LKAB.


Klok som en uggla

www.airtec.se Totalleverantör inom pneumatik och vakuum

Att göra skillnad

AIRTEC Pneumatic Sweden är totalleverantör inom pneumatik och vakuum Med hög teknisk kompetens, servicegrad samt lager i Sverige

- Vi vill bli er partner när det gäller automatisering!

Magic Gripper

Egna fixturer med fristående vakuum? Förpackningar, påsar, kartongresare m.m AIRTEC Pneumatic Sweden AB, Box 120 • Gerfasts väg 6 • SE-283 22 Osby Telefon. 0479-126 00 • Telefax. 0479-127 19 • E-post. mail@airtec.se

www.airtec.se Bästa möjliga partner gör skillnad


SKOGSINDUSTRIDAGAR

Pilotmaskinen FEX hos RISE är en viktig forsknings- och utvecklingsresurs. Bild: RISE

SKOGSINDUSTRIDAG HOS KIWA

– blickade både bakåt och framåt KIWA:s storslagna Skogsindustridagar som brukar hållas i Sundsvall var i år reducerade till en Skogsindustridag som genomfördes i form av ett webinarium. Välmeriterade föreläsare blickade bakåt när det handlade om erfarenhetsåterföring från besiktningsarbeten och skadefall. Flera av föreläsarna blickade i stället framåt och gav en försmak om vad framtiden har att erbjuda skogsindustrin. AV KJELL-ARNE LARSSON

MED SIN INLEDNINGSPRESENTATION svarade Caroline Ankerfors för en av framåtblickarna. Hon arbetar som enhetschef på RISE. Caroline Ankerfors berättade vad RISE kan göra för skogsindustrin och redovisade också några övergripande trender framåt. RISE är ett statligt bolag som idag omfattar en rad forskningsinstitut, bland annat det som innan 2003 hette STFI. Här finns forskare, laboratorier och pilotanläggningar som omfattar hela förädlingskedjan, från träråvara till och med en pappers- eller kartongprodukt som är konverterad och färdig. – Vi kan exempelvis följa vad som händer med fibern från att den finns i träet, via kokning, eventuell malning och genom övriga 14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

processer fram till färdig produkt, berättade Caroline Ankerfors. RISE kan mäta det mesta under vägen, sammanställa och slutligen utvärdera data. PILOTMASKIN En viktig resurs är pilotpappersmaskinen FEX. I den går det att prova utfallet av processförändringar, om- och tillbyggnader. Givetvis mycket bättre att testa här i stället för på brukens fullskaliga maskiner. Hela pilotmaskinen har laserskannats och en 3D-modell har framställts. Idag kan forskarna ta på sig AR-glasögon och jobba med maskinen där positionerad information finns tillagd i


SKOGSINDUSTRIDAGAR

”Vi kan exempelvis följa vad som händer med fibern från att den finns i träet, via kokning, eventuell malning och genom övriga processer fram till färdig produkt.” /Caroline Ankerfors, enhetschef på RISE En hållbar förpackning ska klara ett cirkulärt kretslopp i en cirkulär ekonomi. Bild: RISE

3D-bilden. Samtidigt går det att kommunicera direkt med partners på helt andra håll i världen. Caroline Ankerfors fortsatte med att hänvisa till globala trender, med bland annat ökad digitalisering och krav på att lösa miljöproblem. Hon tog sedan fasta på tre inriktningsområden för RISE och skogsindustrin: förpackningar, vattenresurser och digitalisering. Eco-design ser till att konstruktion och tillverkningsprocesser för förpackningar blir hållbara. Eco-management ska bland annat svara för att inget avfall uppkommer, att förpackningarna blir återanvända eller återvunna. Kartong- och förpackningsutvecklarnas utmaningar är många. En förpackning ska hålla ihop bra, inte riskera att det förpackade drabbas av skador; samtidigt ska den vara nedbrytbar om den hamnar i naturen. När fibrerna till slut är nedslitna och materialet går till förbränning ska inte mer koldioxid släppas ut än som bundits från början när trädet växte upp i skogen. Vattenresurser har vi hittills ganska gott om i Sverige, men

globalt är dessa en stor utmaning. Här används uttrycket ”Water Footprint” i analogi med ”Carbon Footprint”. Utländska intressenter efterfrågar vattenhushållning även hos svenska tillverkare. Dessutom finns pengar att spara för bruken om vattenanvändningen minskas på rätt sätt. FORTSATT DIGITALISERING Som man förstår från tillämpningen av AR-glasögon i arbetet med pilotmaskinen så digitaliserar RISE också sin egen verksamhet. Det handlar om att mäta, modellera, analysera, förstå och föreslå lösningar. RISE mäter för att bland annat kartlägga variabilitet, identifiera källor till dem och skapa system för tidiga varningar. Man ser fram mot att även tillämpa ML – Machine Learning. – Även inom digitalisering jobbar vi med hela värdekedjan. Vi kan framställa datamodeller som gör att man kan förstå, förutse och föreslå bland annat alternativa processlösningar, avslutade >> Caroline Ankerfors. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

15


SKOGSINDUSTRIDAGAR

Erfarenhet visar att många säkerhetsrelaterade funktioner ligger i styrsystemet, som med dagens synsätt ska ligga i säkerhetssystemet. De måste vara separerade. Alla krav måste följas på samma sätt som vid nyinstallation. Bild: Kjell-Arne Larsson

16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


SKOGSINDUSTRIDAGAR

SIL-KRAV OCH AKTUELLA FÖRESKRIFTER – TOLKNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Mats Dahlrot har arbetat drygt 25 år på KIWA, med besiktningar. Idag granskar han bland annat P & I diagram, säkerhetsventiler och säkerhetssystem hos processindustrier. Han gjorde en presentation om revisionskontroller och SIL-krav. För genomförande av revisionskontroller refererade Mats Dahlrot till de bekanta orange böckerna AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar och AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar. Endast de ackrediterade kontrollorganen enligt AFS 2017:3 (idag KIWA och Dekra) får utföra revisionskontroller för svenska anläggningar, inte kontrollorgan som är anmälda mot tryckkärlsdirektivet. Revisionskontroll måste enligt AFS 2017:3 göras bland annat då utrustningen ”väsentligen har reparerats eller ändrats”. Det kan gälla en säkerhetsventil som ersätts med en ny. Då utgör detta byte ”ett till ett”. Revisionskontroll måste följa samma regler som vid nyinstallation. Exempel på en typisk väsentlig förändring är byte av styr- och säkerhetssystem. Även här måste följaktligen granskning och revisionskontroll göras. Många frågar sig varför man inte kan skriva ett program som motsvarar det gamla, i det nya styr- och säkerhetssystemet. Här gick Mats Dahlrot ut med några varningar: – Problemet är att det gamla tänket följer med till det nya systemet. Erfarenhet visar att många säkerhetsrelaterade funktioner ligger i styrsystemet, som med dagens synsätt ska ligga i säkerhetssystemet. De måste vara separerade. Alla krav måste följas på samma sätt som vid nyinstallation. Mats Dahlrot gick också igenom en lång rad andra brister som

förekommer i befintliga system. Revisionskontrollen av säkerhetssystem ska bland annat leda fram till ett dokument som visar spårbarhet, innehållande riskbedömningar och trippmatriser. Man bör sträva efter att få så tydlig spårbarhet som möjligt från identifierad risk till skyddsfunktion. Varje risk får ett unikt nummer som är samma i Hazop, SIL-klassning, SRS, trippmatris etc. I slutänden får anläggningsägaren en rad fördelar av ett genomarbetat byte av styr- och säkerhetssystem: • Riskbedömningen blir genomförd och dokumenterad (AFS 2017:3) • Säkerhetsfunktioner blir dokumenterade, verifierade och validerade • Säkerheten ökar • Tillgängligheten höjs • Förenklad funktionsprovning av säkerhetskretsarna

SIL-KRAV FÖR SÄKERHETSFUNKTIONER I SODAPANNAN Torbjörn Jagstedt från Kiwa Technology fortsatte på säkerhetstemat och nu med inriktning på sodapannan. Han hänvisade till formella krav enligt AFS:ar och standarder, men även riskbedömningar och övriga krav. Säkerhetssystem ska baseras på ett flertal handlingar/underlag, bland annat Sodahuskommitténs rekommendationer. Det är emellertid en annan verklighet som Kiwas personal möter när de är ute på bruken. Bland annat noteras att Sodahuskommitténs rekommendationer upplevs som spretiga och svårtolkade. Under senare delen av presentationen redogjorde Torbjörn Jagstedt för det välkomna arbete som nu pågår i kommittén med ett helt >> nytt koncept.

Firefly ConveyorGuardTM Intelligent Brandskyddslösning Lösningen kombinerar Fireflys branddetektering och vattendimsläckning längs transportörerna med Fireflys gnistsläckningssystem i fallschakten. Systemet är certifierat och tredjepartsgodkänt av DNV-GL och kan även levereras enligt den nya standarden för vattendimma SBF 503:1. Fireflys intelligenta teknikplattform samt ultrasnabba reaktionstid i kombination med vattendimmans minimala vattenåtgång ger ett högteknologiskt och pålitligt skydd som tar brandskyddslösningar till en helt ny nivå.

SIL

IEC 61508/IEC 61511

Firefly kan leverera produkter med ovanstående certifieringar och godkännanden. För mer information om vilka certifieringar varje produkt har, gå in på: www.firefly.se/en/solutions/approvals

Firefly AB: info@firefly.se, tel 08-449 25 00

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

17


SKOGSINDUSTRIDAGAR

Renewcell använder bomull från uttjänta jeans för att tillverka textilmassa. Bild: Renewcell

Torbjörn Jagstedt från KIWA Technology berättade att Sodahuskommittén arbetar på ett nytt koncept som förhoppningsvis ska ligga klart i början av hösten.

Kommittén har identifierat farliga processituationer, tagit fram bedömningsgrunder och föreslagit åtgärder. De senare omfattar SIL-krav på säkerhetssystem, men även krav på bland annat styrsystem och instruktioner. Som hjälpmedel kommer det att finnas exempelvis en mall för riskbedömning. I och med konceptet tar kommittén ett systematiskt helhets-

För att kunna producera fullskaligt har Renewcell övertagit pappersmaskin PM 5 från SCA i Ortviken.

18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

begrepp på säkerhetsfrågorna. Konceptet kommer att underlätta både i riskbedömningar, kontrollbesiktningar, och för anläggningsägaren att bland annat ta fram SIL-nivåer. Målet med konceptet är att: • Uppfylla formella krav • Öka processäkerheten • Få likartad säkerhetsnivå sodapannor sinsemellan • Enklare och effektivare riskhanteringsarbete • Separation mellan styr- och säkerhetssystem • Säkerhetsfunktioner för smältalösaren (saknas idag) • Förenklad och mer heltäckande funktionsprovning • Förenklad revisionskontroll • Höjd tillgänglighet på sodapannan Torbjörn Jagstedt avslutade med att berätta att ambitionen är att det nya konceptet ska ligga klart i början av hösten.


SKOGSINDUSTRIDAGAR

textilierna först rivs, sedan separeras knappar, dragkedjor med mera. Cellulosan bearbetas med kemikalier i en specifik sekvens. Den dissolvingmassa som erhålls avvattnas, torkas och pressas till massaark. För närvarande använder Renewcell endast återvunnen bomullstextil, med upp till 2 procent inslag av andra fibrer. Produktionen var igång i pilotskala i Kristinehamn 2018 och den anläggningen har max kapacitet på 4 500 ton per år. Senare övertog man pappersmaskin PM 5 från SCA i Ortviken. Målet är att komma igång våren 2022 och årligen producera 60 000 ton, med möjlighet till senare upprampning. Den återvunna produkten har varumärket Circulose. – Detta är menar vi en industriell evolution. I Ortviken baserar vi tillverkningen på befintlig maskinutrustning, utnyttjar platsens goda infrastruktur och tar tillvara bland annat kompetens som vi ärver från SCA, säger Harald Cavalli-Björkman. Vi bygger på de grunder som tidigare gjort Sverige rikt. Renewcell samarbetar nu med H&M och Levis som idag har uttalade miljömål. Globalt har textil- och klädindustrin en gigantisk miljöpåverkan, med vattenförbrukning, odlingar som förstör naturmiljöer (habitat) och utsläpp av mikroplaster i haven. Textilkonsumtionen 2019 var cirka 110 miljoner ton och den väntas öka till 160 miljoner ton 2030. Textilfibrer har tre huvudsakliga källor: bomull, viskos och polyester. Idag återvinns mindre än en procent av kläderna. Allt talar för att andelen kommer att öka, vilket blir nödvändigt om klädföretagen ska klara sina miljömål och för att jordens resurser ska räcka till. – Vi hjälper till att sluta textiliernas kretslopp enligt tankegångarna för cirkulär ekonomi, avslutar Harald Cavalli-Björkman.

SKADEINFORMATION FRÅN KIWA

”Den produktion av Circulose som nu kommit igång menar vi är en industriell evolution.” /Harald Cavalli-Björkman, marknadschef, Renewcell

Ett av de mest givande och matnyttiga inslagen på Skogsindustridagarna är presentationerna av intressanta skadefall, så även i år. Erfarenhetsåterföringen är ovärderlig. Alla vet att det är bättre att byta delar av processutrustningen i tid, istället för att riskera akuta stopp, men vilka skador kan inträffa och varför? Och med vilka mättekniker går det att diagnosticera i tid? KIWA har metoderna och dessutom kompetensen att utvärdera mätningarna. Under årets Skogsindustridag föll lotten på John Thorsmyr att informera om ett antal skadefall. Han har arbetat på KIWA som besiktningsingenjör, men är idag stationerad på säljavdelningen. SKADEFALL 1. Öppen tjocklutcistern. Manteln sögs ihop efter en driftomläggning. Orsaken var att kallt media pumpades in i >>

INDUSTRIELL EVOLUTION I SUNDSVALL På grund av sviktande efterfrågan på tryckpapper har Ortviken drabbats hårt av nedskärningar och fokuserar nu på tillverkning av CTMP. Samtidigt får Ortviken ett rejält lyft genom att företaget Renewcell förlägger sin produktion här, nämligen för tillverkning av dissolvingmassa baserad på återvunnen bomullsfiber. Det gör att gamla slitna kläder åter kan bli nya, utan att använda jungfrulig råvara. Harald Cavalli-Björkman som är marknadschef på Renewcell berättade om bakgrunden: – Ett antal forskare på KTH frågade sig om det inte skulle gå att återvinna slitna textilier och tillverka dissolvingmassa. Utgångspunkten var en process som till en början hade utvecklats för att bryta ner cellulosa för att tillverka bioetanol. Forskarna insåg att samma principer kunde användas för att återvinna textilier i stor skala. En delvis patenterad process utvecklades. Den baseras på att

KIWA inspekterar manuellt och okulärt, men har givetvis också tillgång till ett stort antal diagnosmetoder. En spricka kan exempelvis röntgas för att kartlägga dess fullständiga utbredning. Bild: John Thorsmyr

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


SKOGSINDUSTRIDAGAR

för att det inte skulle spricka mer. Men själva lagningen gjorde att det sprack ännu mer. Penetrantprovning visade genomgående spricka, från in- till utsidan. Man lyckades dock laga tills en ny växlare kunde sättas plats. Eftersom växlaren var i det närmaste uttjänt hade anläggningsägaren redan planerat ett byte. KIWA har tidigare sett liknande skador på många värmeväxlare av flera olika typer. SKADEFALL 4. Spricka i rörledning vid sodapanna. En ångavtappning från turbin ledde 23 bars ånga till sotblåsare. Vid rondering upptäcktes ångläckage. Avisolering blottade en 60 mm lång spricka. Röntgen visade dock att den var 160 mm. Varför sprickan uppstod är fortfarande inte känt. En slutsats är i alla fall att röntgen är bra för att avslöja en hel skada av detta slag. Annars är risken att lagningen bara görs på en del av skadan. – Efter en sådan reparationssvetsning är det ett krav enligt PED att provtrycka, berättade John Thorsmyr. I det här fallet vågade man inte provtrycka rörledningen eftersom det fanns en risk att oavsiktligt trycksätta turbinen. Provtryckningen ersattes därför med 100 procent röntgen och 100 procent magnetpulverprovning. För att göra ett avsteg likt detta så måste man komma in med en skriftlig ansökan om avsteg från provtryckning som ska granskas av tredje part.

– Ni måste ha koll på processutrustningens livslängd. Arbetsmiljöverket ställer krav på livslängdsjournal, påpekade John Thorsmyr från KIWA.

en varm cistern. Som åtgärd förstärktes cisternen med tre ringar och två halvmånformade böjar. Prov gjordes i samband med skadan och vid reparationen för att upptäcka eventuella sprickor. Liknande deformeringar av mantlar kan förekomma i matarvattentankar. SKADEFALL 2. Krypskador i högtemperaturångledning tidigare än väntat. Utgående ångledning från en sodapanna som byggdes 2005 var dimensionerad för en kryplivslängd på 200 000 timmar. Redan 2018 efter cirka 110 000 timmar konstaterades krypning. Detta visades genom replikaprov. Sådana prov de följande åren visade ökande krypning med tilltagande sprickor. Under 2019 byttes en rörböj och 2020 byttes två böjar. I år ska ytterligare replikaprov göras och åtgärder planeras. Slutsatsen är att den rekommendation som finns om replikaprov efter 100 000 timmar bör följas. Inför replikaprov är spänningsanalys helt avgörande för att inringa områden där replikaprov ska göras. – Om man inte letar på rätt platser på rören kommer man inte att hitta krypskador. Det är som att leta fortkörare på en parkeringsplats, kommenterade John Thorsmyr. Spänningsanalys är viktig även för att kontrollera rörsystemets funktion samt för att bedöma livslängd. – Ni måste ha koll på processutrustningens livslängd. Arbetsmiljöverket ställer krav på livslängdsjournal, påpekade John Thorsmyr. För vissa material kan det vara bra att göra noll-replikaprov på ny utrustning för att ha en referens att jämföra senare prov med. SKADEFALL 3. Laga sönder en värmeväxlare? Jo, det kan bli så. Här visades en tubvärmeväxlare med två vändkammare. Den fungerar som kondensor där ånga från processen kondenseras till vatten. Anläggningsägaren önskade stoppa en sprickbildning 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

SKADEFALL 5. Det avslutande exemplet och frågeställningen var om övergång till väggtuber med material EN 1.4306/ASTM 304L/3R12 (Sandvik) går för långt ner i sodapannor av ny konstruktion. Bakgrunden är att sodapannor som är byggda de senaste 15 åren har en bottendel som helt eller delvis består av kompoundtuber med ett yttre skyddande legeringsskikt av Sanicro 38 (Sandvik). Ovanför primärluftsportarna görs en övergång till tuber med 304L som är mindre resistent mot korrosion. I äldre sodapannor har detta material ändå klarat sig bra, men detta är inte fallet i några av de nyare pannorna. KIWA har följt en sodapanna sedan den var ny 2012. Redan efter två år sågs korrosion intill skarv, övergången mellan Sanicrotuberna och 304L-tuberna. Från 2015 gjordes tjockleksmätningar av skiktet ovan skarv. Korrosionen tilltog sedan för varje år. Förra året var tjockleken på 304L strax ovan skarv mot Sanicro nere på 1,25 mm vilket är minimigräns för tillverkningstoleransen. Under åtta år hade därmed korrosionen förvärrats mycket snabbt. – Eventuellt borde Sanicro-tuberna gå högre upp i eldstaden. Man kanske ska fundera på detta vid konstruktion av nya sodapannor, avslutade John Thorsmyr från KIWA. I sammanhanget kan tilläggas att 2020 upptäcktes okulärt svag korrosion även på tubytor med Sanicro. En orsak till högre korrosionsrisk på nya pannor kan vara deras ångdata med högre temperatur.

FORTSATTA WEBBINARIER Slutligen berättade Pernilla Utterström, projektledare på KIWA, att det arrangeras webinarier varje fredag i fortsättningen. Ämnen som tas upp blir bland annat smarta material, nya anläggningar, livslängdsjournaler, FLT, svetsning av kompoundrör och digitalisering. Flera av KIWA:s utbildningar genomförs nu också på distans, exempelvis pannoperatörsutbildningar (samtliga kategorier, övningsprov och introduktionsutbildning), lyftutbildningar samt material- och skadeutbildningar. Nästa upplaga av Skogsindustridagarna planeras att genomföras i Sundsvall 24–25 mars nästa år, fysiskt och online.


lfrar Kättingte lkranar a rt o p tt och lä

48h orderha

ntering

Vikten av tillgänglighet Lyft två ton med ett klick i ABUS Shop. Behöver du lyfthjälp snabbt? I vår onlineshop hittar du ett brett utbud av kättingtelfrar och lättportalkranar med olika viktkapacitet och lyfthastighet. Dessutom kan du skräddarsy produkten så att den passar perfekt för din verksamhet – vi hanterar din order inom 48 timmar! Läs mer och beställ på abus-kransystem.se

GÖR GRÖN VISION TILL VERKLIGHET Svensk industri har höga ambitioner vad gäller grön omställning. Men vägen från vision till implementerad lösning kan vara lång. Vi arbetar tillsammans med några av svensk industris främsta aktörer och hjälper dem att ställa om till nya energislag. Genom att uppgradera ditt energisystem och energikälla till gas kan du redan nu minska dina CO2-utsläpp med runt 40%.

"Många verksamheter skulle kunna minska miljöbelastningen väldigt snabbt genom att gå vägen över naturgas och använda det som språngbräda till ännu mer hållbara energislag."

Med oss vid din sida har du en partner som inte bara har kunskapen om hur man designar och bygger anläggningen, vi har också komponentkännedomen och leverantörskontakterna. Tillsammans gör vi verklighet av visionen. Bo Winberg systemspecialist

www.euromekanik.se


ENERGIOMSTÄLLNING

Preem har under många år arbetat strategiskt för att få ner utsläpp av svavel och kväveoxider. Dessutom har företaget i sina två raffinaderier – Lysekil och Göteborg – en av de mest energieffektiva processerna bland världens raffinaderier. Bild: Preem

Forum för globala energifrågor

– RAFFINADERIERNA RUSTAR FÖR FRAMTIDEN Raffinaderierna står inför stora omställningar. Klimatarbete, andra miljökrav och en ny global efterfrågebild driver utvecklingen, som accentueras genom politiska styrmedel. Elektrifiering av samhället och krav på nya bränslen gör att raffinaderierna måste minska den fossilbaserade produktionen och öka den som baseras på förnybara råvaror. AV KJELL-ARNE LARSSON

ENERGIMYNDIGHETEN HAR ETT forum för globala energifrågor där erfarenheter utbyts om den aktuella utvecklingen och vad som väntas framöver. I slutet av mars bjöd Energimyndigheten in till ett webinarium om raffinaderiernas roll under energiomställningen. – Vi har en ny situation för energibranschen och inte minst för oljeindustrin, sa Ulf Svahn, före detta vd för Drivkraft Sverige och dagens moderator. En investering eller ombyggnad i ett raffinaderi kräver bra underlag. Vilka produkter kommer att efterfrågas och vilken råolja ska användas? Projekten tar lång tid att planera och genomföra. Idag måste raffinaderierna dessutom 22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

möta klimatkrisen, minskad efterfrågan på råoljebaserade produkter och ökande miljökrav. Vägen framåt är förnybara råvaror och mer förnybara produkter. International Energy Agency (IEA) har släppt en rapport som blickar fram till 2026. Den innehåller prognoser för efterfrågan och kapacitet hos världens raffinaderier och presenterades av Toril Bosoni, som är chef för oljemarknadsdivisionen hos IEA. På grund av pandemin minskade efterfrågan på färdiga produkter med nästan 9 miljoner fat per dag mellan 2019 och 2020, en minskning till 91 miljoner fat per dag. Sett till typ av slutprodukt minskade efterfrågan på flygbränsle mest. Till 2026


ENERGIOMSTÄLLNING

väntas emellertid råoljekonsumtionen gå upp till 104 miljoner fat per dag. Efterfrågan på färdiga produkter skiljer sig beroende på produkt. Bensinandelen minskar genom elektrifieringen av transportsektorn. År 2026 väntas det finnas nära 60 miljoner elbilar globalt. Oavsett detta kommer efterfrågan på olja att öka, och det blir Mellanöstern och resten av Asien som kommer att svara för det största tillskottet i produktion. Dessa regioner blir också de viktigaste exportörerna av raffinerade produkter. Sett till olika produkter minskar efterfrågan på HSFO (High Sulphus Fuel Oil) medan VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil) ökar. – Samtidigt står alltså branschen inför stora krav på omställning, säger Toril Bosoni. Vi har aldrig tidigare sett så stort engagemang internationellt för klimatfrågorna. EU har lanserat sin Green Deal som har bindande mål. Även USA och Kina har formulerat klimatmål. Bland annat oljebranschen har nu stort fokus på att ställa om för hållbarhet. Mer specifikt för raffinaderierna finns tre typer av utmaningar: • Elektrifiering. Energieffektivisering i processanläggningar. Produktion av vätgas on-site. • Minskade utsläpp från råvaruförsörjning och transporter. • Biobaserade bränslen. Elektrobränslen. Kemisk återvinning. Pyrolys av avfall med mera. – Branschen har större utmaningar än någonsin, men förnybar diesel, grön vätgas och kemisk återvinning öppnar samtidigt nya möjligheter de närmaste åren, avslutade Toril Bosoni.

PREEM MÖTER EN NY FRAMTID Preems raffinaderier påverkas också av pandemin. Under 2020 var nyttjandegraden av anläggningen i Lysekil 75 procent, jämfört med normalt nästan 100 procent och raffineringsmarginalen tidvis negativ. Magnus Heimburg, som är vd och koncernchef för Preem, berättade vidare att företaget har målet att bli klimatneutralt i hela värdekedjan till 2045, helt i linje med Riksdagens mål. Redan idag produceras 320 000 kubikmeter förnybara bränslen. Den volymen ska upp till 5 miljoner kubikmeter till 2030. I användarledet minskas då koldioxidutsläppen med 12,5 miljoner ton. Detta ska jämföras med Sveriges totala utsläpp på drygt 50 miljoner ton. Preems investeringar som ligger till grund för 2030-målet omfattar mellan 15 och 20 miljarder kronor. Preem har under många år arbetat strategiskt för att få ner utsläpp av svavel och kväveoxider. Dessutom har företaget i sina två raffinaderier – Lysekil och Göteborg – en av de mest energieffektiva processerna bland världens raffinaderier. – Nu inför den globala energiomställningen har vi en mycket viktig roll för att producera bränslen baserade på förnybara råvaror, betonade Magnus Heimburg. Fossila råvaror ska successivt minska och de förnybara öka. Politiska styrmedel har stor betydelse, bland annat kvotplikten, att Sverige successivt ska blanda in allt mer förnybart i fordonsbränslena. År 2030 ska all diesel som används i Sverige vara förnybar till 66 procent, och för bensinen 28 procent. – Politiskt tryck och spelregler är viktiga, fortsatte Magnus Heimburg. Vi genomför nu en total översyn av vår produktportfölj och våra processer. Råvaran till de förnybara bränslena är givetvis viktig. Skogsråvara och rapsolja har stor betydelse. Preem undersöker sedan en mängd andra alternativ. – Det blir enorm konkurrens om råvarorna och vi behöver öka vår förmåga att använda olika råvaror, menade Magnus Heimburg. Här gäller det för oss att utveckla tekniker för att ta vara på exem-

”Just nu är Preems 2030-mål vårt fokus, och med Sverige och övriga Norden som marknad. Här kan vi bidra starkt till energiomställningen.” /Magnus Heimburg, vd, Preem. Bild: Preem pelvis fiskavfall och andra typer av avfall, men även alternativa jungfruliga biomassor. Han ansåg samtidigt att för att världen ska klara klimatutmaningen behöver samhället använda en lång rad olika energikällor. – Just nu är Preems 2030-mål vårt fokus, och med Sverige och övriga Norden som marknad. Här kan vi bidra starkt till energiomställningen, avslutade Magnus Heimburg. Bo Diczfalusy, som är programråd i Energimyndighetens forum för globala energifrågor och före detta kanslichef i Energikommissionen, avslutade med att rekommendera att följa aktiviteter som arrangeras av forumet. Tidigare har det genomfört seminarier om bland annat OPEC och om batterimetaller. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

23


Bli förbättringsledare för er verksamhet Påbörja er underhållsresa idag på idus.se

Underhållssystem

Vägledning

Förbättringsarbete

IoT/Industri 4.0


UNDERHÅLL

Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure. Bild: NCC

FORTUM ÖKAR dammsäkerheten i Dalälven NCC har fått i uppdrag av Fortum att förstärka Forshuvuds vattenkraftverk i Borlänge. NCC och Fortum ingår också ett ramavtal som omfattar underhållsarbeten av Fortums alla anläggningar i Sverige. Två avtal tecknas med ett samlat ordervärde på cirka 270 miljoner kronor.

Forshuvud vattenkraftverk i Dalälven. Bild: NCC

VATTENKRAFTEN ÄR ETT utvecklingsområde i Sverige då kapaciteten i de befintliga vattenkraftverken behöver förbättras. Många av kraftverken behöver också renoveras efter att ha varit i drift länge. Forshuvuds nuvarande vattenkraftverk i Dalälven har varit i drift sedan 1990 men vattenkraft har utvunnits på platsen i ett sekel. Nu ska verket rustas upp och få nya dammluckor som NCC bland annat gjuter fästen för. Parterna har också tecknat ramavtal till och med december 2022 för reparation och underhåll av Fortums samtliga vattenkraftanläggningar i Sverige. Projekten drivs i samverkan med Fortum. – Vi har länge samarbetat med Fortum i olika projekt. Att vi kan bedriva det här projektet i samverkan gör att vi tillsammans kan effektivisera arbetet och snabbare hitta lösningar i en komplex verksamhet. Genom de säkerhetshöjande åtgärderna kommer

Fortum att säkra driften av Forshuvuds vattenverk för lång tid framöver, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure. I kraftverkets damm finns fyra dammluckor, cirka 8 x 17 meter stora som väger cirka 100 ton styck, som ska bytas ut. I NCC:s uppdrag ingår att anlägga fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen. – Investeringar av det här slaget är avgörande för att vattenkraften ska kunna fortsätta vara en hörnsten i svensk fossilfri elförsörjning. Vi är glada att i det här projektet samarbeta med NCC som kommer att leverera hållbara lösningar för dammsäkerhet och fortsatt effektiv drift, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum. Byggstart för projekten skedde under mars månad och arbetet beräknas vara klart 2024. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

25


UNDERHÅLL

JERNBRO FRIGÖR DOLDA VÄRDEN I INDUSTRIN med Energy Management

De flesta industrier har stor potential att öka sin lönsamhet och minska sin påverkan på miljön. Jernbro Industrial Services AB kan nu implementera energieffektiva lösningar som både tar tillvara outnyttjad potential och bidrar till en mer hållbar produktion. Lösningen ryms inom Jernbros nyligen utökade erbjudande inom energitjänster som kallas Energy Management. POTENTIALEN LIGGER i att effektivisera tekniska försörjningssystem och stödfunktioner och att ta tillvara överskottsenergin. Men, eftersom kärnverksamheten normalt kräver allt fokus och kapital, tas inte potentialen tillvara. – Att då ta hjälp av extern expertis för att genomföra utveckling och effektivisering av funktioner runt kärnverksamheten är definitivt en god idé, säger Mikael Jansson vd på Jernbro.

ÖKAD PRODUKTIVITET På en industri kan Jernbros åtgärder resultera i ökad produktivitet inom drift och underhåll, kraftigt reducerad energianvändning och miljöpåverkan. Det finns exempel från studier som visar att inköp av primärenergi kan minska med 70 procent och relaterade CO2-utsläpp med 97 procent . – Vi ser ett växande intresse för vårt erbjudande inom industrin, där ökad effektivitet inom dessa områden signifikant kan bidra till industrins konkurrenskraft. Vår inhemska industri lever redan under tuffa marknadsförhållanden som självklart kräver prioriteringar och odelat fokus på kärnverksamheten. Samtidigt skärps lagstiftning och omvärldens syn och krav på miljöpåverkan och hållbarhet i produktionen, förtydligar Mikael Jansson.

”Värden realiseras alltså genom optimering av kringfunktioner och försörjningssystem. Det är signifikanta bidrag till konkurrenskraften, som annars riskerar att förbli dolda eller prioriteras bort.” /Mikael Jansson, vd på Jernbro. Bild: Jernbro

RESULTAT Energy Management omfattar allt från förstudie med kostnadsberäknad och prioriterad åtgärdsplan till genomförande av åtgärder samt efterföljande drift och underhåll med garantier för resultatet. Vid behov erbjuds också finansiering. – Värden realiseras alltså genom optimering av kringfunktioner och försörjningssystem. Det är signifikanta bidrag till konkurrenskraften, som annars riskerar att förbli dolda eller prioriteras bort, avslutar Mikael Jansson. 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

På en industri kan Jernbros åtgärder resultera i ökad produktivitet inom drift och underhåll, kraftigt reducerad energianvändning och miljöpåverkan.


TOMAL AB BOL 110 SE-311 65 VESSIGEBRO

www.tomal.se info@tomal.se +46 346 71 31 00

Dosering

Desinfektion

siloanläggning

ISO 9001:2015 Quality Certificate

Lagring

Mät & regler

Filtrering

Kpl system

INDUSTRIELL VATTENBEHANDLING Utrustning för hela kedjan från kemikaliepåfyllnad, förvaring, dosering & transport till er vattenrening! Vår erfarenhet från hela världen & vårt breda produktutbud från egna fabriker gör oss unika på marknaden.

www.prominent.se info@prominent.se 031 656600

Säker & genomtänkt lösning för all er vattenbehandling & kemikaliehantering.

SLANGPUMP DULCO®flex

www.hrc-europe.com

HRC T-headed bars provide:

 Efficient and precise reinforcement  Fast installation  Space saving and robust connections  CE-marking (ETA-08/00335)  Environmental Product Declaration (EPD)  BIM tools available

info@hrc-europe.com


UNDERHÅLL

SSAB:s produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på cirka 8,8 miljoner ton. Bild: SSAB

SÄKRAR ORDER FRÅN SSAB för modernisering i Borlänge

SSAB Borlänge kommer att byggas om för att säkerställa kontinuerlig drift och minskad energiförbrukning under tre faser av underhåll. ABB har fått en order på modernisering av motorer och drivsystem för rullbanor, integrerade i det befintliga ABB Ability™ System 800xA distribuerade styrsystemet (DCS) vid SSAB:s varmvalsverk i Borlänge. KONTRAKTET KOMMER ATT leda till ökad energieffektivitet och en tillförlitlig och stabil drift när allt är installerat och driftsatt enligt ett tre stegs program kopplat till planerade underhållsstopp 2021, 2022 och 2023. ABB och SSAB har tillsammans säkerställt en ideal dimensionerings- och konfigurationslösning för rullbanesektionerna. Lösningen kommer att uppfylla specifika önskemål från SSAB kring fjärrstyrd återställning och dra nytta av ABB:s djupa kunskap av optimeringslösningar för motorer och drivsystem kopplat till DCS. Projektet kommer att säkerställa kontinuerlig drift med minskad 28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

energiförbrukning, minskat underhåll och låg reservdelshållning genom uppgraderingar och utökning av befintliga ABB och tredje parts drivsystem och motorer. De gamla DC-drivsystemen kommer att ersättas med moderna AC-drivsystem med ACS880 multidrivenheter, AC-motorer och distributionspaneler integrerade i det befintliga ABB Ability ™ 800xA-systemet för övergripande kontroll. ABB kommer att ansvara för hela anläggnings- och systemdesignen, installation, montage och idrifttagning. En ny lösning som kunden efterfrågar är en fjärråterställning för användning i


UNDERHÅLL

EF 2100 OLJERENINGSSYSTEM Det osynliga problemet

Den enkla lösningen

Björn Jonsson, chef för ABB:s affärsområde Process Automation i Sverige. Bild: Jonas Bilberg

händelse av en utlöst motor, vilket kommer att ta bort behovet av att kalla ut underhållspersonal i det första steget. De två företagen kommer att arbeta tillsammans för att på ett säkert sätt minimera stopptiden under monterings- och idrifttagningsfaserna, allt för att säkerställa snabb, säker uppstart med begränsat produktionsstopp. – Nära samarbete och stöd från ABB i anbudsfasen, tillsammans med ett långsiktigt åtagande, var nyckelfaktorer i vårt projektbeslut, enligt Lars Staffansson, projektledare på SSAB. – Den nya lösningen kommer att ge större pålitlighet och energieffektivitet i vår framtida produktion. SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSAB:s produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på cirka 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. SSAB planerar att kunna erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026 och eliminera sina fossila utsläpp senast 2045. – Med utgångspunkt i energieffektivitet, minskade underhållskrav och kontinuerlig drift har vi använt vår djupa kunskap om metallindustri, ihop med SSAB:s krav på sina processer och system, säger Björn Jonsson, chef för ABB:s affärsområde Process Automation i Sverige. – Vi har tillsammans utvecklat ett sätt att optimera deras processer med lösningar baserade på vår produktportfölj, och vi är övertygade om att SSAB i Borlänge kommer kunna dra nytta av moderniseringen av rullbanornas motorer och drivsystem under många år. ABB tillhandahåller helt integrerade el- och automationslösningar till metallverk för högre produktivitet, kvalitet och tillgänglighet. Med hjälp av den senaste tekniken och mer än 100 års branschkunskap stöder ABB metallproducenter att uppfylla sina produktkrav i både greenfield-, moderniserings- och uppgraderingsprojekt.

Miljöanpassade transformatorer för industrin

Våra transformatorer är specialtillverkade för industribruk. Läs mer på unitrafo.se eller kontakta oss så berättar vi hur du kan spara stora pengar på att välja en ”grön” transformator.

Askims Industriväg 1A 436 34 Askim, 031-685620 info@unitrafo.se

Rätt Spänning - Säker Miljö NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

29


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV WAPRO AB

Backventilen WaStop skyddar mot höga vattennivåer och översvämningar under regn- och stormperioder.

WAPROS UNIKA LÖSNINGAR hanterar dag- och spillvatten

Det svenska företaget Wapro erbjuder unika lösningar för hantering och reglering av dag- och spillvatten över hela världen. Skydd mot tillbakaflöden och reglering av flöden är huvudfokus. WAPRO AB HAR GJORT det till sin uppgift att skydda människor och samhällen från översvämningar i avlopps- och dagvattensystem. Genom åren har företagets produkter förhindrat tusentals översvämningar. – Vi är marknadsledande inom högkvalitativa skydd mot tillbakaflöden och flödesreglering och utvecklar, tillverkar, testar, marknadsför och säljer produkter i drygt 50 länder, säger Peter Olsson, Wapros försäljningschef Norden. – Vi har tre egna unika produkter, två olika backventiler, WaStop och WaBack som automatiskt hindrar tillbakaflöden av dag- och spillvatten i rörsystem, och en för flödesreglering, WaReg, som reglerar dagvatten i jämna flöden från hårdgjorda ytor helt oberoende av tryck uppströms. – Därtill arbetar vi med haveriavstängning som hjälper fastigheter och industrier som har krav att kunna stänga av dagvattenflöden till recipient. Det sker med hjälp av WaGate, som arbetar med motoriserade eller manuella slussluckor och avstängningsventiler, berättar Peter Olsson.

SUNT FÖRNUFT OCH ENKELHET Wapros mission är att vara kundfokuserade, passionerade och hängivna innovativa lösningar för tillbakaflöden och flödesreglering. Den enkla filosofin är att sunt förnuft, enkelhet och beslutsamhet att överträffa alla förväntningar gör det möjligt att lösa dagens och morgondagens problem. 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

En rad kundlöften handlar bland annat om att leverera bästa lösningen baserat på kundens behov, att vara noggrann, kvalitetsmedveten och snabb, att göra rätt från början och att tillhandahålla teknisk support kunniga säljare, struktur, enkelhet, ordning och reda. Företagets styrkor ligger bland annat i stort eget tekniskt kunnande och lång erfarenhet, egen produktion, snabb leverans och lager i många länder. – Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och har en miljöpolicy att arbeta efter, säger Peter Olsson. Vårt miljöarbete är strukturerat och systematiskt och vi vill vara ett föredöme när det gäller att följa miljölagstiftning, nationella kvalitetsmål och andra krav som gäller för verksamheten.

JOBBAR MOT SLUTKUND Slutkunden är nästan uteslutande kommuner, men marknadsföringen riktar sig både till kommuner och till konsulter som föreskriver lösningar samt till större entreprenörer. Wapro AB med huvudkontor i Karlshamn i Blekinge säljer sina tjänster och produkter i stora delar av världen, i Europa, USA, Australien, Nya Zeeland, Kina och Malaysia. Företaget har egen personal i Sverige, Tyskland och USA. ®

www.wapro.com


VA

STORA UTMANINGAR för VA-näten

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar, investeringar och behov av kompetens när det gäller förnyelse av Sveriges VA-nät. När teknisk livslängd uppnås och samhället förändras måste ledningsnäten i högre takt uppgraderas. AV MARIE LOUISE AARÖE

NU PLANERAR KOMMUNERNA en förnyelse som kan göras på olika sätt. Vi börjar med att ställa frågan till branschorganisationen Svenskt Vatten för att sedan ställa frågor till forskningsinstitutet RISE. Ett viktigt spörsmål är om vi klarar av att leverera säkert vatten till Sveriges befolkning? Om inte satsningar på VA-systemen i vattenverk och ledningsnät görs riskerar vi en försämring av dagens höga nivå av leveranssäkerhet. Det är många frågor att ta ställning till som handlar om förvaltning, underhåll, renovering, bygga nya ledningsnät samt kompetens. – Vi har cirka 20 000 mil ledningsnät för VA i Sverige, berättar Magnus Bäckström, expert på rörnät, klimatfrågor och dagvatten på Svenskt Vatten. Då samtliga rör ligger nergrävda i marken måste vi vara trygga med rörens kvalitet och standard och vara säkra på vad vi gräver ner och skapa en medveten materialvalspolicy. Därför är det viktigt att tänka på rörens 100-åriga livslängd då varje uppgrävning medför en obekväm driftstörning.

LIVSCYKEL ÄR NYCKELORDET Det är många viktiga delar i hela värdekedjan att tänka på. Man måste tänka långsiktigt både när det gäller materialval, hur man planerar, projekterar, bygger och underhåller. Och det är den svagaste länken som bestämmer livslängden. – Det är viktigt att tänka på ”att det är jag som äger näten” och våga ställa krav då man är ansvarig under många år, säger Magnus Bäckström. Det handlar om hur man lägger rören, vilket rör-

Magnus Bäckström är expert på rörnät, klimatfrågor och dagvatten på branschorganisationen Svenskt Vatten.

material man väljer och vad som passar bäst just här, att välja besiktigade, godkända och certifierade rör oavsett material då det är olika krav och olika fördelar med materialen. Det finns många material på marknaden men det finns också utarbetade standarder och kontroller att kunna förlita sig på. När det gäller rör för dricksvattensystem ska materialet inte påverka kvaliteten på vattnet. Det finns också standarder för material utifrån geotekniken, med andra ord; rätt material på rätt plats. – Vi har ett viktigt samarbete och dialog med tillverkare och olika testinstitut samt även med Svenskt Vattens medlemmar. Det gynnar alla för att vi ska kunna få fram bra kvalitet. Man får inte heller glömma bort den viktiga kompetensen för att kunna beställa rätt typ av rör och här finns stöd för att hitta rätt. En pro>> cess som pågår är märkning av rör. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

31


VA

rörkostnaden en liten del i ett projekt därför är det viktig att från början köpa bra och certifierade rör, säger Magnus Bäckström. Vi ser därför fram emot att hjälpa aktörerna att formulera krav och en strategi.

CERTIFIERING INNEBÄR EN TRYGGHET Det är mycket att tänka på, som att ha kontrollfunktioner, kunna skicka provbitar för kontroll, stoppa material som inte är okej, att samarbeta med andra VA-organisationer som är intresserade av dessa frågor. Konkurrensen på marknaden är viktig och fler privata aktörer behövs som kan hjälpa till att bygga hållbart. Man arbetar på olika metoder för att minska koldioxidutsläpp och den fossila användningen. Nya krav ställs och det är många nya parametrar som kommer in och som kommer att bli spännande och viktiga framöver. – Därför är de gemensamma ambitionerna så viktiga. För att gå in på detaljer handlar det om temperatur, schaktdjupen, ju större desto högre krav. Vi har en bra kvalitetskultur i Sverige och övriga Norden som vi kan bygga vidare på. Certifieringen är viktigt då det inte är rimligt att varje beställare ska behöva åka till fabriken för att kontrollera. Man ska vara trygg i sitt materialval och inte snåla på rörmaterialet. Det är inte rören som är den stora kostnaden, säger Magnus Bäckström. Vi är neutrala när det gäller tillverkare och det är bra att det finns konkurrens men det måste vara höga krav på materialet.

RISE CERTIFIERAR OCH UTREDER

”Vi testar olika material och ser vad som sker i olika situationer och arbetar sedan vidare med de resultat vi får. Kompetensen är här otroligt viktig den kan man inte nog poängtera.” /Annika Talus, projektledare, RISE

– Vi arbetar brett inom vattenfrågor, berättar Annika Talus, projektledare på RISE. Just nu ligger tyngdpunkten på att utreda olika frågeställningar kopplade till VA-system och framtida miljöfrågeställningar och nya direktiv. Det handlar bland annat om olika materials beständighet i förhållande till vattenkvaliteten och urlakning till vatten. Att svetsningen av rören görs på ett professionellt sätt är också mycket viktigt för att undvika haverier och läckage i VA-systemet. Ämnet är en stor framtida utmaning då man stramar åt parametrarna över vilka ämnen som får påverka dricksvattnet från rör och kopplingar. Det kommer att vara en viktig fråga under de närmaste åren. Underhållet får man inte glömma bort och att man gör insatser på rätt ställe och definierar var behoven finns. I forskningen skapar man olika scenarier för att kunna hitta nya möjligheter. Även inom avloppssystemen är det viktigt att göra tester. Då många aktörer har liknande frågeställningar försöker RISE ofta samverka med företag längs hela värdekedjan i nationella projekt för att lösa olika frågor.

KOMPETENSEN ÄR GRUNDEN

De vanligaste alternativen för dricksvattenrör är plast och segjärn. För avloppsrör är de dominerade materialen plast och betong. Vad ska man välja? Man måste utgå från projektet. – Det generella budskapet är att varje ledningsägare bör skaffa sig en strategi för sina materialval och den kunskap man besitter. Större organisationer har specialistkompetens inom olika områden medan det kan vara svårt för mindre kommuner. Därför är det viktigt att samarbeta och nätverka. Det är tillsammans som man blir stark. Rörtillverkarna är också intresserade av vad vi vill ha och få till sig våra erfarenheter. I det stora hela är själva 32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Vi testar olika material och ser vad som sker i olika situationer och arbetar sedan vidare med de resultat vi får. Kompetensen är här otroligt viktig den kan man inte nog poängtera, säger Annika Talus. – Hållbara VA-system är grunden och att det sker en samverkan mellan kommuner, distributörer och leverantörer. Hela kedjan måste vara delaktig och insatserna vara smarta. Det nya drickvattendirektivet antogs i januari 2021. Nu är nästa steg att implementera detta inom EU. Det ställer nya krav på vilka material och substanser som får finnas i kontakt med dricksvatten med fokus på de som anses hälsovådliga. I och med denna implementering kommer man också att föreslå testmetoder på hur material ska testas för att bli godkända.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV BRENNTAG NORDIC

BRENNTAG NORDIC ERBJUDER

produkter och service inom vattenrening Brenntag Nordic erbjuder ett brett sortiment av produkter inom vattenrening, men också tjänster till kunderna när det gäller produktkunskap, säkerhet, regelverk och förordningar samt logistik. VATTENRENING ÄR ETT av de många verksamhetsområden den globala kemikaliedistributören Brenntag är verksamt inom. – Lika mycket som vi är en leverantör och distributör av produkter, kemikalier och ingredienser, fungerar vi som rådgivare inom produktkunskap, hantering av kemikalier, säkerhet, regelverk och förordningar inom vattenrening, säger Hjalmar Loeb, som är Nordisk affärsutvecklare inom vattenrening på Brenntag Nordic. – Vi bistår med beräkningar och labbstudier för att ta fram de bästa produkterna för kundens behov, bistår vid fullskaletester och uppföljningar ute hos kunder, där vi också kan se över hela kedjan kring doseringsteknik och verkningsgrad i processen. Brenntag Nordics ambition är att vara marknadsledande på hållbar vattenrening med mycket miljötänk, stark miljöprofil och fokus på förnyelsebara produkter.

LÅNG RAD TILLÄMPNINGAR – Vi har ett komplett sortiment av produkter för vattenrening. Det handlar om produkter för justering av pH-värde, koagulanter och flockulanter för att ta bort större och mindre partiklar. Dessutom har Brenntag olika filtermaterial för dricksvattenberedning och filtrering av spillvatten Just nu är tre fokusområden för Brenntag rening av PFASämnen, bekämpning av legionella och tungmetaller i vatten. – Men det är alltså inte bara fråga om produkter utan också mycket om de utmaningar våra kunder har och som vi kan hjälpa till att lösa. Vi kan till exempel öka kapaciteten i reningsverk med hjälp av de rätta kemikalierna. Brenntag Nordics kunder är, förutom kommunala VA-verk, allt från grönsaksodlare till pappersbruk och stålverk. Det gäller hantering av kommunalt dricksvatten och avloppsvatten, men också olika industriella vatten som tvätt- och processvatten. Industrier med egna reningsverk som släpper ut vatten till det

– Vi har ett komplett sortiment av produkter för vattenrening. Det handlar om produkter för justering av pH-värde, koagulanter och flockulanter för att ta bort större och mindre partiklar, säger Hjalmar Loeb på Brenntag Nordic.

kommunala nätet eller recipient måste leva upp till vissa krav vad gäller vattnets renhet. Brenntag Nordics specialister inom vattenrening ger rådg och support i frågor kring vattenhantering. – När det gäller kemiprodukter är vi i huvudsak distributör, men vi har också egna produkter som vi tillverkar och egna varumärken, säger Hjalmar Loeb.

BISTÅR LÅNG RAD BRANSCHER Brenntag är ett globalt företag verksamt i ett 70-tal länder med bas i Tyskland. I Norden omsätter Brenntag Nordic motsvarande 3,5 miljarder kronor, har 400 anställda och levererar ut 525 000 ton kemikalier till 4 200 kunder. Brenntag är en världsledande distributör av kemitekniska produkter inom en lång rad branscher såsom metall- och pappersindustrin, livsmedel, olja och gas, läkemedel, personlig hygien och vattenrening. Brenntag har stort fokus på säkerhet och sätter ribban högt för säkerhetsstandarder samtidigt som företaget strävar efter att bidra till ökad hållbarhet inom alla branscher.

www.brenntag.com NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

33


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV BIOCLERE

BIOCLERE BYGGER

anpassade reningsverk för glesbygden Bioclere Svenska AB erbjuder mindre avloppsreningsverk för upp till 100 hushåll, flexibelt anpassningsbara för lokala förhållanden. Företaget finns med i hela processen från projektering till montering och drift. DE SMÅ RENINGSVERKEN klarar de hårdaste kraven och kompletterar större kommunala reningsverk genom att passa för mindre byar långt från de stora avloppsledningarna. Bioclere arbetar med avloppsreningsverk, slamavvattning och luktreducering. Sedan 1986 har de hjälpt kommuner, företag, samfälligheter, föreningar och många fler med flexibla och stabila lösningar med kundens krav och behov i fokus. – Vi har valt att vara med våra kunder genom hela processen. Projektering, ansökan till kommun, byggnation och drift för att nå bästa slutresultat. Våra reningsverk är godkända i alla Sveriges kommuner och klarar långt över hög skyddsnivå, säger Michael Céwe, delägare i Bioclere Svenska AB. – Vår specialitet är små platsbyggda reningsverk för mellan 10 och 100 hushåll. De passar som bäst i glesbygd där det är för långt att dra ledningar till större reningsverk och det finns stora variationer i belastning. I exempelvis Skåne och Bergslagen finns ett stort behov av anpassade reningsverk. De innehåller mekanisk rening med slamavskiljare, biologisk med isolerad biobädd och fastfilmsteknik och kemisk rening med efterfällning samt när så krävs filtrering och UV-ljusbehandling. – Varje anläggning är unik och byggs med ett lego-system anpassad till lokala förutsättningar. De har producerats i Finland sedan 1970-talet, men tillverkas nu i Polen och utvecklats i takt med nya utsläppskrav i Sverige. – Ytbehovet kan variera, men ett riktvärde är att ett reningsverk för 30 hushåll kan behöva en tomt på 80 till 90 kvadratmeter. Anläggningen kan anpassas och kan byggas på längden eller parallellt, säger Michael Céwe. – Resultatet efter många års erfarenhet av svenska förhållanden blev en kombination av att ta reda på de verkliga förutsättningarna på plats och ett modulsystem där vi kunde komponera reningsverken efter förutsättningarna. Avloppsreningsverk skräddarsys efter platsen, det finns inga färdiga modeller för antalet personer. Alla platser har olika förutsättningar. – Många kunder ser en nybyggnation av ett mindre reningsverk som ett relativt stort projekt med många olika yrkesgrupper. Vi har en mindre arbetsgrupp med leverantörer och entreprenörer för att kunna erbjuda en helhetslösning där vi hjälper till från idé till färdig lösning. 34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Kunden har bara en motpart och kontakt under projektens gång. Vi tror att en noga utvald arbetsgrupp som arbetar tillsammans med sina respektive områden kan nå de bästa slutresultaten, säger Michael Céwe. – Vi har ett ramavtal med Bioclere kring bygget av ett antal minireningsverk för mellan 50 och 400 personer och vi är nöjda och har fått precis de lösningar som vi ska ha, säger Bram Corthals, projektchef vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. – Att ha ramavtal för sådan här upphandling är egentligen inte så bra, det kan uppstå problem när allt inte är beskrivet i detalj, men vi har ändå valt det och Bioclere har hanterat det på ett bra sätt.

ÄVEN UTANFÖR SVERIGE Bioclere Svenska AB har sedan 1986 levererat avloppsanläggningar även utanför Sverige. Den första till Mogadishu, Afrika 1994. Den renar avloppsvatten från FN´s camp och kompletterades med egen slamavvattning för en bra logistisk lösning. – Den senaste anläggningen levererades 2016 till Amman, Jordanien. Den skall rena avloppsvatten från världens största kraftstation Wärtsiläs IPP3. Att ha sålt anläggningar utanför Sveriges gränser och samtidigt ha kollegor i andra delar av världen gör att våra erfarenheter fortsätter att stärkas inom vårt område, säger Michael Céwe.

www.bioclere.se


VA

Bild: Kjell-Arne Larsson

GIGANTISKT INVESTERINGSBEHOV i VA-sektorn

Investeringarna och reinvesteringarna i VA-sektorn är långt under behovet för att långsiktigt upprätthålla kapacitet, vattenkvalitet och möta ökande behov. Det behövs mer finansiering, men också högre kompetens i kommunerna och en bättre styrning och organisation. AV KJELL-ARNE LARSSON

DRICKSVATTEN I kranarna ses som en självklarhet. Sverige

förbrukar varje dygn 140 liter per capita. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vattenverken utgör fundament för ett fungerande samhälle och samtidigt ska det vatten vi förbrukar renas innan det släpps till recipient. Finansieringen av dessa verksamheter sker via taxor och inte via kommunalskatten. Kommunerna släpar

efter i den årliga taxehöjningen. Branschen bedömer att varje år är det nödvändigt att höja med 4 procent. Generellt sett räcker därför inte pengarna till. Förutsättningarna varierat dock mycket mellan kommuner, där en glesbygdskommun kan ha 100 meter ledning per capita, medan en stor tätortskommun kan klara sig >> med 6 meter per capita. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

35


VA

ringar. Det handlar om åldrade vatten- och reningsverk samt slitna och skadade ledningar. Mest pengar behövs i ledningsnätet. Läckagen från vattenledningsnäten är stora, mellan 16 och 25 procent, beroende på kommun. Detta är alltså rent vatten som bara slösas bort. – Satsningar behövs på tre fronter, fortsatte Pär Dalhielm. Ökade möjligheter till finansiering, kanske med statligt investeringsstöd och möjlighet för kommunerna att fondera pengar även till reinvesteringar, inte bara för investeringar som idag. Kommunernas organisationer måste bli bättre, och med ökad samverkan mellan kommuner och mellan myndigheter. Dessutom behövs högre kompetens hos landets kommuner, särskilt hos de små kommunerna där väldigt mycket ansvar ligger på ett fåtal personer. Kompetensen måste också öka för att utveckla teknik och koncept. Pär Dalhielm nämnde också inriktningen mot framtidens cirkulära samhälle, i vilket dagens reningsverk kan bli morgondagens återvinningsanläggningar. Den forskning och utveckling som bedrivs idag är blygsam. Av det totala investeringsbehovet på 460 miljarder behöver en del användas till detta.

Nya samverkansformer

”Idag ligger investeringsutgifterna på 16 miljarder kronor per år. Bedömningen enligt rapporten är att denna nivå bör stiga till 23 miljarder varje år fram till 2040. Totalt 460 miljarder kronor.”

EU har nyligen kommit med ett dricksvattendirektiv som ska implementeras i Sverige. Det är ett minimidirektiv vilket innebär att varje medlemsstat kan införa strängare regelverk. Branschen anser också att sådana behövs. Flera styrmedel är möjliga att införa. Ett sådant kan vara sanktionsavgifter för läckage i näten. Danmark har arbetat strategiskt bland annat på detta sätt och minskat läckagen till 7 procent. Samordningen mellan myndigheter i Sverige kan bli bättre. Både länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Livsmedelverket och Sveriges geologiska undersökning är formellt engagerade i vatten- och avloppsfrågor och ärenden! Samtidigt har branschen ett önskemål om ett översiktligt planarbete på region- och kommunnivå som tar med även vatten- och avloppsverk i planeringen. Kommuner behöver samverka mer med varandra. De kan dela på anläggningar – som Söderköping och Norrköping gör – samt >>

/Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten

Branschorganisationen Svenskt Vatten har med hjälp av Sweco tagit fram en rapport som släpptes förra året: ”Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp – en analys av investeringsbehov 2020–2040”. – Idag ligger investeringsutgifterna på 16 miljarder kronor per år, berättade Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten, under ett seminarium som arrangerades av branschföreningen i samarbete med NCC. Bedömningen enligt rapporten är att denna nivå bör stiga till 23 miljarder varje år fram till 2040. Sammantaget innebär detta 460 miljarder under den aktuella perioden. I delar av landet upplever vi redan nu vattenbrist i vattenverken och kapacitetsbrist i avloppsreningsverken. Av de 23 miljarderna bedöms hela 13 miljarder behövas för reinveste36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Vi har under lång tid byggt ut och renoverat Sveriges VA-system och jobbat nära och i samarbete med många av Sveriges kommuner, berättade Henrik Enell, divisionschef hos NCC.


Snillrik innovation ger säker spolning Året var 2013 när miljöingenjörerna från Stockholm Vatten och Avfall hörde av sig med frågan om inte släppvattnet kan renas i fält. Höga halter av tungmetaller kom in i reningsanläggningarna och gjorde rötslammet oanvändbart.

Tekniken utvecklas

Tanken var enkel: få bort tungmetallerna redan i bilen för att få användbart rötslam till åkrarna och tungmetaller till miljöanläggning. Bilarna byggdes om och metoden som kallas säker spolning togs fram. Säker spolning innebär att flockningsmedel tillsätts direkt i bilen och binder de tungmetaller som frigörs vid spolningsarbeten.

Tekniken testas och utvecklas ständigt. Idag används till exempel filter för rening av PFAS.

Oberoende tester visar att vattnet efter rening i bilen i princip är helt rent från tungmetaller. Så fortsätter FORIA att erbjuda säker spolning för vår miljö.

Med FORIAs konceptbil för säker spolning sparas många resor. Allt ryms i en bil istället för att köra ut tre. Det ger smart logistik som minskar klimatpåverkan.

Egenkontroller säkerställer bästa resultat för kund och miljö. Varje nytt projekt kartläggs noga och skräddarsys med ett stort antal metoder och utrustning. Vattnets renhet säkerställs med oberoende kemisk testning.

s n n fi Vi n i d i alltid ! t e h när www.foria.se • Tel: 010-474 50 40 • E-post: miljoorder@foria.se


VA

Maria Gardfjell (mp) tog upp risken med kemikalier som följer med i avloppet. Bild: Stewen Quigley

– Vi är tacksamma över de rapporter som har klargjort det bekymmersamma investeringsläget. Nu är det viktigt att hitta finansierings-former, att exempelvis utreda frågan om fondering och hitta lämpliga styrmedel, säger Betty Malmberg (m).

nyttja varandras kompetens. Rutinerna för upphandlingsformerna LOU och LUF bör utvecklas från att vara mest prisinriktade till att ta med hållbarhet, kvalitet och innovation i kriterierna. Kraven på konsulter och entreprenörer bör utvecklas. NCC som tillsammans med Svenskt Vatten ordnade seminariet har lång erfarenhet och specialistkompetens inom vatten och avlopp. – Vi har under lång tid byggt ut och renoverat Sveriges VAsystem och jobbat nära och i samarbete med många av Sveriges kommuner. Under detta arbete har vi sett många av de stora utmaningar som finns med Sveriges VA-system, säger Henrik Enell, divisionschef hos NCC. NCC vet hur man bygger effektivt samt hur process och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet. – Vi samverkar gärna med kommunerna tidigt i processen, fortsatte Henrik Enell. Då kan NCC också delta i teknikutvecklingen inom branschområdet. Alla vi som är aktörer inom området ska dra nytta av varandra för att klara utmaningarna. För att det ska bli verkstad tror jag att det är viktigt att vi lyfter frågorna till bland annat beslutsfattare utanför denna krets.

viktigt att fundera på ytterligare finansieringsformer förutom genom den kommunala taxan. Kanske pensionsfonderna kan användas, frågade sig Magnus Ek (c) som sitter i Miljö- och jordbruksutskottet. Maria Gardfjell (mp) tog upp risken med kemikalier som följer med i avloppet. Idag övervakas bara 20–30 ämnen, men genom att modernisera miljöarbetet och mäta toxicitet (giftighet) istället för enskilda ämnen kan man hantera okända faror och cocktaileffekter bättre. – Läkemedelsrester måste bort ut vattnet, menade Betty Malmberg (m) som även hon sitter med i Miljö- och jordbruksutskottet. Och beträffande PFAS, om de går att filtrera bort så måste vi göra detta. Hon påminde också om nya EU-direktiv för flera ämnen och att det ställer nya och större krav på kommunerna. – Vi är tacksamma över de rapporter som har klargjort det bekymmersamma investeringsläget. Nu är det viktigt att hitta finansieringsformer, att exempelvis utreda frågan om fondering och hitta lämpliga styrmedel, avslutade Betty Malmberg. Förutom Svenskt Vattens rapport ”Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp – en analys av investeringsbehov 2020–2040” har NCC nyligen publicerat ”Hur kan vi modernisera Sveriges VA-system?” där företaget presenterar nio reformer som krävs för att klara utmaningarna. NCC nämner också några tekniker som alla kanske inte känner till, nämligen schaktfri ledningsförläggning (NCC NoDig) och att gamla ledningar som inte rämnat helt kan lagas genom att montera in nya ledningar inuti de befintliga.

Klimatförändringarna Några beslutsfattare fanns också på plats under seminariet. Då i form av politiskt sakkunniga. – Vatten- och avloppsanläggningarna ska också möta utmaningarna med klimatförändringarna och kunna klara både skyfall och torka, påminde Karin Jonsson (c) som är ordförande i beredningen för samhällsbyggnad hos SKR. – Vi måste beta av den stora investeringsskulden och det är 38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV BIOTOTAL

Biototal arbetar aktivt för

CIRKULÄRT HÅLLBART KRETSLOPP Slam från avloppsreningsverk kan vara utmärkt jordförbättringsmedel. Biototal erbjuder hållbara lösningar som syftar till att återföra slam till naturen och att med ambitiöst uppströmsarbete hindra att oönskade ämnen i avloppsvattnet når reningsverk och recipienten. BIOTOTAL ÄR ETT marknadsledande innovativt kunskapsföretag som arbetar med förnyelsebar cirkulär växtnäring, med bi- och restprodukter. Att näring, kväve, fosfor och mullämnen återförs till den moderna växtodlingen gagnar både ekonomin, miljön och långsiktig hållbarhet.

BRED KOMPETENS Cirkulär Innovation är Biototals forsknings-, utvecklings- och konsultenhet som fokuserar på nya produkter, marknader och affärsområden. Här finns kompetens att leda utredningar, kontroller och certifieringar enligt Revaq, som syftar till att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk och därmed möjliggöra en hållbar återföring av växtnäring. Fokus är reningsverk, vattenmiljö och biogas. – Mycket av vårt arbete handlar om att få till en dialog mellan kommunala miljökontor och reningsverk, säger Bobby Berglund, miljökonsult cirkulär innovation och uppströms frågor vid Biototal. – Vårt främsta fokus är att få våra kunder att hitta effektiva systemlösningar med hjälp av vår kunskap och erfarenhet inom kemi, biologi och agronomi. Slam är en del i ett naturligt kretslopp genom att näringsämnen återförs till naturen som de en gång kom ifrån. Slam är en fraktion som bildas vid vattenrening på reningsverk. Efter rötning och avvattning kan slammet vara en utmärkt produkt att använda som gödsel och jordförbättringsmedel. – Genom att använda kvalitetssäkrat slam som växtnäring sluts kretsloppet och vi kan reducera användandet av ändliga resurser i växtodling. Men för att det utgående vattnet och resterna från avloppsreningen ska kunna användas krävs att farliga, oönskade och

Bobby Berglund och Susanne Holmström verkar för att reningsverken ska kunna lämna ifrån sig kvalitetssäkrat slam.

svårbearbetade ämnen hindras från att komma ut i ledningarna. Det krävs insatser uppströms reningsverken. – Vi hjälper bland annat till att spåra olika föroreningar i avloppsvatten, att hitta källan. säger Susanne Holmström, senior miljökonsult vid Biototal. Ett problem är förekomsten av läkemedelsrester i avloppsvattnet, som reningsverken oftast inte är designade för att ta emot och bryta ner. – Det satsas mycket pengar på att utveckla teknik för att skilja ut läkemedelsrester, bland annat med ozon-teknik och aktivt kol. Det finns pengar att söka hos Naturvårdsverket för förstudier och investeringar i teknik. I bland annat Linköping och Simrishamn finns lyckade exempel, säger Susanne Holmström.

SNABB EXPANSION Mike Helber, vd i Biototal AB, sammanfattar: – Vi känner att vi står mitt i framtiden. Det är häftigt att göra sin del i det arbete som måste utföras, att hantera vårt gemensamma avfall i Sverige och Norden. – Det här företaget har sitt ursprung i två entreprenörer, Jan Nystedt och Tomas Kjellquist, som startade 2006 i ambitionen att tillsammans med lantbruket skapa nytta av något som andra inte såg något värde på. De båda är fortfarande ägare, numera jämte MVI Fund. Vi omsatte 2020 94 miljoner kronor och har målet att nå 300 miljoner till år 2025.

www.biototal.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

39


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


Att använda schaktfria metoder LEDARE ger fördelar när det gäller hållbart, resurssnålt och klimatsmart samhällsbygge. Bild: Magnus Tingstrand BAB Rörtryck

SCHAKTFRIA METODER

för långsiktigt hållbar utveckling I takt med allt ökande effekter av klimatförändringarna så ligger framtiden i en långsiktigt hållbar utveckling av byggmetoder. Det gäller inte minst schaktfria tekniska lösningar. – DE FRÄMSTA FÖRDELARNA med schaktfria metoder är miljömässiga och då inte bara att vi slipper utsläpp på grävmaskiner utan också slipper stänga av vägar och omfördelning av trafik, samt lastbilar som måste frakta schaktmassor. Andra fördelar är att kunskapen hos utförare är hög och att ledningsnätsägarna kan känna sig trygga med den produkt och teknik man har valt. Vi har också de ekonomiska aspekterna som kommer in då det oftast är billigare med schaktfritt kontra schakt, säger Tomas Helenius, projektledare VA på Värmdö kommun och ordförande

i svenska arbetsgruppen för SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technology. De första schaktfria tekniska lösningarna lanserades redan i slutet av 1950-talet och fick sitt genombrott på 1980-talet. 1989 bildades den svensk-norska föreningen SSTT av ledningsägare, leverantörer, entreprenörer och konsulter. Föreningen verkar för att underhåll, förnyelse och nyanläggningar av ledningsnät ska göras med hållbar och bärkraftigt schaktfri teknik. Schaktfria metoder minskar utsläpp av koldioxid jämfört >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

41


VA

Styrd borrning är en av de schaktfria metoderna som finns beskrivna på SSTT:s hemsida. Bild: Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning.

med konventionell teknik. Resursåtgången minskar precis som störningar på infrastruktur, natur, samhällsservice och handel. Dessutom genomförs arbetet oftast till betydligt lägre kostnader jämfört med traditionell schaktning. Trots att schaktfritt har över 60 år på nacken är medvetenheten om metoderna ännu låg bland beställare. – Tyvärr har vi en lång väg att gå när det gäller kunskap hos både beställare och konsulter. Här har SSTT en stor uppgift. På vår hemsida har vi nu metodbeskrivningar att ta del av och nästa steg är att få fram projekteringsanvisningar, samt kvalitetssäkringsdokument som ledningsnätsägare kan använda. På hemsidan kan man även ställa frågor och få svar på den expertis som finns bland SSTT:s 700 medlemmar, säger Tomas Helenius.

FÖRDELAR MED SCHAKTFRITT Att använda schaktfria metoder ger fördelar när det gäller hållbart, resurssnålt och klimatsmart samhällsbygge. SSTT samlar de vetenskapliga landvinningarna, kunskap och erfarenheter och sprider detta till leverantörer, entreprenörer, konsulter och ledningsägare via branschmöten, utbildningar, konferenser, seminarier, presentationer och öppna forum. I dagsläget finns det 13 schaktfria metoder att ta del av via SSTT:s hemsida både vad gäller nyanläggning som renovering av 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ledningar. De schaktfria metoderna handlar om styrd borrning, Augerborrning, Hammarborrning, rörtryckning, rörspräckning, mikrotunneling, flexibla foder, infodring med kontinuerliga rör, belägg samt brunnsrenovering. Här finns även klimatkalkylatorer där man enkelt kan beräkna och jämföra klimatbelastning mellan schaktfria metoder med schaktning. När ledningar ska korsa större vägar och järnvägar är Trafikverkets krav numera att schaktfri teknik används. När vattendrag ska korsas ger schaktfri teknik ofta ett bättre resultat. Detsamma gäller när ledningar ska dras i naturkänsliga miljöer. Ett väl genomfört förarbete är grunden till ett lyckat resultat med schaktfria metoder. När metodval är aktuellt är det viktigt att man har en projektledare/projektör som behärskar både traditionell schakt och schaktfritt för att skapa ett bra metodval. I planläggningsfasen bör schaktfritt värderas först av åtgärdsalternativen.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR PROJEKT Inför projekt bör projektledningen fundera över följande: • Hur ska projektet genomföras och vilka grundläggande undersökningar har gjorts när det gäller kartor och arkiv, driftsdata och driftserfarenheter, fältarbete och brunnsregistreringar, >>


DET VI GÖR HÄR NERE, HAR STOR BETYDELSE DÄR UPPE Rent vatten och fungerande avlopp är mänskliga rättigheter. JVAB utför entreprenader inom mark, väg, anläggning vatten och avlopp. Infrastruktur som är nödvändig för att samhället ska fungera. Vår geografiska marknad är Storstockholm och vi har professionella kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner och är mycket stolta över vårt mångåriga samarbete med Stockholm Vatten.

ALEXANDER, STOCKHOLMS GRUNDARE #89

G R U N DA R S TÄ D E R

Odor & H2S Solutions

Läs mer på jvab.se

Söker ni lösningar mot dålig lukt eller svavelväte, H2S? Arbetar ni med Vatten- och Avlopp, eller på ett företag som hanterar stora mängder industriellt avloppsvatten, så känner ni väl till de utmaningar som svavelväte orsakar: dålig lukt, korrosion och arbetsmiljöfrågor. Vi på Yara hjälper er med att förebygga eller avlägsna svavelväte. Ur vårt breda produktsortiment, kan vi hjälpa er att hitta de rätta lösningarna för era luktproblem. Låt Yara ta hand om lukten, så kan ni fokusera på annat i ert arbete. Välkomna att kontakta våra experter! E-post: odor.SE@yara.com Telefon: +46 701 654 004 yara.se/luktreduktion

YMR KOMMUNKATION. FOTO: FOND&FOND

Lång erfarenhet, låg personalomsättning och en långsiktig utbildningsstrategi är framgångsfaktorer för oss. JVAB tar ansvar för hela projektet från start till mål, vi schaktar själva, utför rörledningsinspektioner med robotkamera och byter ut vatten- och avloppsrör med rörspräckning, eller bursting som det också kallas. Vår certifierade personal har stor kunskap och förståelse för hela processen och sätter stolthet i sitt arbete för ett fungerande samhälle.


VA

De första schaktfria metoderna lanserades under 1950-talet, men genombrottet kom under 1980-talet. Bild: Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning.

”Riksdagen har fattat beslut på att vi ska vara miljöneutrala före 2045. Här har schaktfritt en stor roll att spela. Schaktfritt ligger rätt i tiden.” /Tomas Helenius, projektledare VA, Värmdö kommun Bild: Jan Bjerkesjö

44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

geologiska kartor och markundersökningar, rörinspektioner, läcksökning, dialog med bosatta etc? • Vilken typ av ledningar och infrastruktur gäller, vilka dimensioner, material och förhållanden finns, vilket är anläggningsåret, vilka åtgärder har tidigare gjorts, avstånd till annan infrastruktur, historia av driftsproblem, geotekniska förhållanden och grundvattennivå etc? • Behöver du ett tips för fortsatt arbete? Kontakta resurs med kompetens inom schaktfritt. Ställ krav på kunskap och schaktfri kompetens. Vilken dokumentation och vilka referenser finns? • Låt inte priset vara det enda avgörande vid inköp. Sätt fokus på kvalitet. • Ha en nära dialog med rådgivare och entreprenör. Det är genom samarbete i uppdrag som alla parter lär sig mer. SSTT har tagit fram metodöversikten för att skapa en översiktlig introduktion till metoder som finns på den nordiska marknaden. Avsikten är att SSTT ska bygga på dessa metoder med projekteringsanvisningar för varje metod. Metodöversikten ger inte en komplett bild av metoderna som underlag för att utföra projektering och bygghandlingar. Schaktfria lösningar kommer att bli ännu viktigare i framtiden. – Ja, kraven är högt uppe på agendan när det gäller miljöbalans och riksdagen har fattat beslut på att vi ska vara miljöneutrala före 2045. Här har schaktfritt en stor roll att spela. Schaktfritt ligger rätt i tiden, säger Tomas Helenius.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV KINGSPAN BAGA

Kingspan BAGA

– modern markbaserad rening av avlopp Reningsanläggningarna från Kingspan BAGA har fördelar både i form av en effektivare slamavskiljare och ett efterföljande steg med bioModulteknik. Processen renar organiskt material och kväve. I den underliggande sandbädden bryts sedan föroreningar och oönskade bakterier ner definitivt. Modern markbaserad rening MMR ger därmed både hög reningsgrad och oöverträffad hygienisering. BÄDDEN BEHÖVER endast en tredjedel av ytan jämfört med alternativa koncept för Markbaserad rening. Låg driftkostnad och hög livslängd innebär att BAGA är det mest robusta och kostnadseffektiva alternativet. Historiskt sett så har markbaserade lösningar ibland valts bort på grund av svårigheter att få till mätbarhet på utgående vatten efter bädden. Vi har lösningarna anläggningstekniskt att få till en säker mätbarhet efter bädd som anpassas efter kundens förutsättningar och önskemål. I Sverige finns över en kvarts miljon hushåll som har bristfällig eller obefintlig rening av avloppet. Särskilt i många glesbygdskommuner är det svårt att klara reningskraven, vare sig det handlar om Normal skyddsnivå eller Hög skyddsnivå. I det senare fallet ställs extra krav på rening från kväve och fosfor. Beroende på kravnivå, typ av fastighet, markförhållanden och avstånd till det kommunala avloppsnätet, står valen mellan att bygg ut nätet, installera minireningsverk eller installera markbaserad rening. BAGA har tack vare utvecklingsarbete och erfarenhetsåterföring från en lång rad leveranser visat att företagets koncept för Modern markbaserad rening MMR, med råge klarar kommunernas krav samtidigt som anläggningarna jämförda med Traditionell markbaserad rening tar liten plats och har låga livscykelkostnader. – Idag tänker man kanske främst på Miljöskyddet, att reningen ska hindra utsläpp av föroreningar. Men Hälsoskyddet, det vill säga hygieniseringen, är minst lika viktig idag som när avloppsrening infördes en gång i tiden, säger Patrik Ellis, chef för affärsutveckling hos Kingspan BAGA. Tack vare tekniken med spridarplattor och ventilerade bioModuler blir syresättningen hög samtidigt som byggvolymen hålls nere. Företaget använder sedan en bädd av sand där hygienisering sker, det vill säga, innehållet av organisk material, föroreningar och bakterier bryts slutligen ner. – Och kvävereningen är effektiv med reduktioner på 65 procent eller mer, fortsätter Patrik Ellis. Vid Hög skyddsnivå krävs dessutom rening av fosfater och då kompletterar vi med ett försteg som portionerar fällningskemikalier exakt efter behovet. Användare av BAGA:s Moderna markbaserade reningsanläggningar är privata och offentliga fastighetsägare, samfälligheter, brf:er, idrottanläggningar, industrier m.fl. BAGA kan bistå med

BAGA:s yt- och kostnadseffektiva avloppsrening går att anpassa till allt från 1 till 100 hushåll. Anläggningarna är robusta och har låga driftkostnader, genom att de i huvudsak använder sig av naturens eget sätt att bryta ner föroreningar och mikroorganismer.

allt från förstudier till idrifttagning av färdiga anläggningar. Samt service och underhåll. BAGA:s kunder är ofta entreprenörer som svarar för en komplett anläggning. – Vi har en avancerad teknikavdelning som jobbar tätt med entreprenörerna. Alternativt kan avdelningen göra förundersökningar, utredningar med mera på uppdrag, berättar Johan Åkesson, projektförsäljare hos Kingspan BAGA. BAGA gör alltid slutbesiktning av de större anläggningarna och deltar i driftsättningen. Leveransen är noggrant dimensionerad, anpassad till fastighetens behov och markförhållanden. – Den typiska kunden behöver en MMR för 1–10 hushåll, men vi upplever en stark ökning av intresset för de större anläggningar som vi levererar, upp till 100 hushåll, fortsätter Johan Åkesson. I många fall är MMR ett bättre val än både minireningsverk och traditionell markbaserad rening. Enskilda fastighetsägare och kommuner kan för en lägre livscykelkostnad få en rening med högre prestanda. Förutom lösningarna med en effektivare slamavskiljare och en ventilerad bioModul med spridarplattor har BAGA förfinat sitt koncept på en rad punkter. En mycket noggrann projektering och dimensionering säkerställer prestandan hos varje enskild anläggning. Därför blir livslängden också hög, upp till 50 år.

www.kingspan.se/baga NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

45


VA

Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. Bild: Svenskt Vatten

VATTEN ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR Sveriges VA-aktörer går ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om naturresursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Över 100 kommuner och VA-organisationer kommunicerar tillsammans vattnets värde, med tips för en mer hållbar vattenanvändning. – VATTEN ÄR VÅR viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vi måste lära oss använda vattnet smartare och mer hållbart. Vi har länge tagit vattnet för givet men faktorer som

Vi är specialister på styrd borrning - Sto r t k u n n a n d e m e d e n b re d m a s k i n p a r k

www.styrbar.se Johan 070-3123842 Leif 070-3123840 46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

klimatförändring, befolkningsökning och samhällsutveckling ställer nya krav, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många

>>


Sikama AB har i mer än 50 år marknadsfört och sålt produkter för hantering av vätskor och gaser. Den stora produktbredden med pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar, filter och service har gjort att vi idag fungerar som totalleverantör för många av våra kunder. Besök gärna vår hemsida för ytterliger information! Ragazzini Slangpumpar

Dynasonics Ultraljudsmätare

Bollfiler Automatfilter

Termiska Massflödesmätare ST80

Badger ModMAG Induktiva flödesmätare

Excenterskruvpumpar

Sikama AB

08-448 30 30

sikama.se

Ecolab Doseringspumpar

info@sikama.se

Muddring och bergfräsning Muddring och bergfräsning ner till 13.5 meters djup ner till 14,5 meters djup Undervattenssprängning Undervattenssprängning Anläggningsdykeri Anläggningsdykeri Sjöarbeten Sjöarbeten Bogseringar Bogseringar

www.dyk-anlaggning.se www.dyk-anlaggning.se

Dyk & Anläggning Dyk & Anläggning Högsta kreditvärdighet kreditvärdighet sedan Högsta 2007

sedan 2007


VA

Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser.

kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. Sedan dess har flera kommuner periodvis haft problem med vattenbrist eller att de nått maxkapacitet på vattenverken då både

Miljöteknik i världsklass.

Tomal erbjuder allt du behöver vid  höga kvalitetskrav för hantering av  fasta material som tex pulverbehållare, mul�skruvdoserare, polymerberedare, inblandningstankar,     storsäckstömmare, pneuma�ska      transporter och nyckelfärdiga      doseringsanläggningar. 

privatpersoner och verksamheter använt mycket vatten, till exempel till bevattning och att fylla pooler. Kampanjen bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen. När över 100 kommuner och VA-organisationer nu går ihop blir det gemensamma budskapet tydligt. Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla. – Många andra länder i Europa gör av med 100 liter vatten per person och dygn, varför ska vi i Sverige göra av med så mycket som 140 liter? Det känns faktiskt lite omodernt att slösa på dricksvatten. Att använda vattnet på ett hållbart sätt ska vara det nya normala och ligger helt i linje med globala åtaganden såsom Agenda 2030, avslutar Pär Dalhielm.

Undvik Korrosion & Mögel! Energieffektiv luftavfuktning:

Halverad energiförbrukning

Lika energieffektiv vid alla temperaturer även låga Enkel installation utan rördragningar Uppkopplingsbar

Group 48

Tomal AB, Bol 110 S‐311 65 Vessigebro

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Tel. 0346‐71 31 00 www.tomal.se

info@airwatergreen.com


Filter och filtersystem av hög kvalitet för pulveruppsamling och aspiration Simatek är en ledande tillverkare av industriella luftfiltreringslösningar. Våra högteknologiska lösningar och system optimerar miljöavtrycket, effekten och underhållet för industrianläggningar över hela världen inom branscher som energi, biomassa, kemi, spannmål, foder, livsmedel och mejeri, allt med en låg ägandekostnad.

Varför välja ett Simatek filter? • Kostnadseffektiva lösningar som kräver lite underhåll • Regelefterlevnad och explosionsskydd i enlighet med EU-standarder • låg utsläppsnivå till yttre miljö • Vi har levererat mer än 11 500 filter och har mer än 39 års erfarenhet Hur kan vi hjälpa dig? Ring +(45) 28 90 57 09 eller skriv till min@simatek.dk

Vi bidrar till Projektet RYA-verket För projektet RYA-verket är vi stolta över att vara en underleverantör av filter för Mareds leverans av biomassahantering. Filtret har en central och viktig roll i malningen av träpellets eftersom det tar upp ca 375 g träpulver per m3 luft. Dessutom säkerställer det att minimalt med damm släpps ut i miljön, och konstruktionen ser till att utsläppsnivåerna hålls tydligt inom gränserna. Läs mer: https://marketing.simatek.dk/en/filtersfor-the-biomass-to-energy-industry

De senaste nyheterna! Simatek har förvärvat alla immateriella äganderättigheter till FLSmidths textilfilterverksamhet och enheterna i Danmark och Indien för att marknadsföra och tillhandahålla påsfilter globalt. Kombinationen av FLSmidths och Simateks produktportföljer skapar en marknadsledare på marknaderna för luftfiltrering och luftföroreningskontroll. Läs mer: https://marketing.simatek.dk/

Simatek A/S Energiens hus, Energivej 3 • DK-4180 Soroe Tel (+45) 58 84 15 00 www.simatek.com • office@simatek.dk


VA

DUVBACKENS RENINGSVERK får utökat tillstånd

Gävle Vatten AB har fått ett nytt utökat tillstånd för verksamheten vid Duvbackens reningsverk i Gävle med en ökad hantering från 100 000 personekvivalenter till 120 000. Det är dock ett tidsbegränsat tillstånd fram till år 2027. AV MARIE LOUISE AARÖE

– VI STARTADE PROJEKTET i mitten av 2010-talet då verket började närma sig gränsen för tillståndet, berättar Stefan Hedström, projektledare på Gästrike Vatten. Vi fick ett tillfälligt tillstånd av Mark- och Miljödomstolen till 2027 som var villkorat med att vi under tiden var tvungna att förbättra fosforreningen och det är det som vi nu åtgärdar. Under 2019 påbörjades planeringen av projektet för att starta i september. Det har varit bråttom då det var kort om tid från början. Man inledde med att handla upp projekteringen och de olika entreprenaderna. – Det är skivfilter och trumfilter som är installerade i den nya och sista delen i reningsprocessen för att få bort fosfor i avloppsvattnet. Ett av problemen när man bygger ut ett gammalt reningsverk, som detta från 1967, är att det är svårt att i förväg dimensionera och veta vilka maskiner man kommer att behövas för att få till den önskade reningen. Avloppsvatten kommer att köras genom filtren, som ligger sist i reningsprocessen, för att rensa vattnet från fosfor som finns i små partiklar och för att få en bättre effekt tillsätts kemikalier i steget före filtren och vattnet rörs runt med kemikalierna. Det medför att fosforpartiklarna klumpas ihop och därmed möjliggörs att få bort större mängder fosfor. – På filterleverantören har vi ställt funktionskrav med ansvaret att komma ner till vissa fosforhalter. Därför har de också varit med i utformningen av den nya byggnaden. Reningsgraden har också påverkat projekteringen för de övriga leverantörerna, säger Stefan Hedström.

NYA MÖJLIGHETER Två nya byggnader är uppförda och den nya filterbyggnaden är placerad ovanpå de befintliga bassängerna som är ombyggda. Man har velat ha allt under tak för att klara vintrarna. En annan fördel är att man nu ska kunna klara bräddningen, vilket tidigare har varit ett problem. – Vi har tidigare haft begränsade möjligheter att ta hand om spillvattnet som kommer vid snösmältning och häftiga skyfall. 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Duvbackens reningsverk i Gävle installerar skiv- och trumfilter för rening av fosfor. Bild: Gävle Vatten AB

Nu kommer vi att kunna köra vattnet genom trumfiltren och få en bättre styrning och bättre möjligheter att rena allt vatten. Skivfiltren tar emot de normala flödena och får ner fosforhalterna dag för dag samt också flödena vid bräddningarna. Det blir det positiva resultatet.

FÅR NY KUNSKAP EFTER INTRIMNINGEN Efter intrimningen av anläggningen kommer man att få kunskap om vilka fosforhalter som kommer att kunna minskas. I villkoret ingår det att man från Gävle Vatten ska lämna förslag till Mark- och Miljödomstolen om de aktuella parametrarna som man har uppnått. Det är svårt att veta vilken rening som kan uppnås i förväg, nu får man själv komma med förslag och det kommer då att utmynna i ett slutligt villkor. Anläggningen är redan klar och programmeringen, provdriften och intrimningen startar vecka 21. Det är då man får vetskap om alla delar fungerar tillsammans. – Nästa steg är att vi nu planerar för ett helt nytt reningsverk, berättar Stefan Hedström. Då Duvbackens verk har tillåtelse att drivas bara fram till 2027 måste vi hitta andra möjligheter för 150 pe. Vi planerar för framtiden för att också kunna möta den planerade tillväxten i Gävle kommun.

FAKTA Tillbyggnad av fosforrening vid avloppsreningsverk i Gävle Byggherre: Gävle Vatten AB Generalkonsult: Kontrollbolaget Norr AB Totalentreprenör: Pierre Entreprenad i Gävle AB Generalentreprenör: Purac AB Filterleverantör: Veolia Water Technologies AB Projektering process: Sweco AB


Unik lösning med trum- och skivfilter på Duvbackens reningsverk

WATER TECHNOLOGIES

– Från idé till färdig anläggning –

VA-Ingenjörerna har tillsammans med Hydrotech fått i uppdrag av Gästrike Vatten att installera 5 stycken mikrofilter på Duvbackens avloppsreningsverk i Gävle. Ombyggnaden görs för att ytterligare säkerställa kraven för avloppsreningsverkets miljötillstånd. Två befintliga bassänger byggs om och nya filter sätts in för att ta bort ännu mer fosfor ur avloppsvattnet. • Efter idrifttagning kommer Hydrotech skivfilter säkerställa en effektiv efterpolering och dess trumfilter en extra rening vid höga flöden. • Hydrotech skivfilter kommer att kunna ta emot ett flöde på 3.000 m3/timme och dess trumfilter ytterligare 3.000 m3/timme. • Utformningen ger även möjlighet att tillsätta små mängder kemikalier för att ytterligare förstärka reduktionen av fosfor. • Hydrotech mikrofilter säkerställer kontinuerlig drift genom att vara självspolande och därmed undvika igensättning. www.veoliawatertechnologies.se, www.hydrotech.se 046-18 21 50 | info@veoliawatertechnologies.se


VA

Som en del av Malmö stads underhållsarbete ska en 300 meter lång ledning som går under en del av Värnhemstorget och ner mot Entré Malmö få sig ett lyft. Bild: Aarsleff

LEDNING I CENTRALA MALMÖ förnyas med snabb metod

Just nu pågår ett stort och komplext ledningsförnyelseprojekt i centrala Malmö. På uppdrag av VA Syd ska Aarsleff Rörteknik förnya en 300 meter lång spill- och dagvattenledning i dimension 1 200 mm under trafikknutpunkten Värnhemstorget. LEDNINGEN KOMMER att förnyas med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse och flexibla foder, en metod som innebär att man bildar ett nytt rör inuti det gamla utan att gräva. Ledningen blir som ny igen på bara ett par dagar, trafiken behöver inte stängas av och koldioxidutsläppen kan minimeras. Som en del av Malmö stads underhållsarbete ska en 300 meter lång ledning som går under en del av Värnhemstorget och ner mot Entré Malmö få sig ett lyft. Ett mycket komplext projekt eftersom ledningen är förlagd cirka fyra meter ner i marken under bland annat Värnhemstorget, i hjärtat av Malmö, med mycket folk och trafik i rörelse. Med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse kan man komma tillrätta med problemet utan att gräva. Ett effektivt och säkert alternativ för både invånare och installatörer. – Här på Värnhemstorget är schaktfri ledningsförnyelse mer eller mindre det enda alternativet för att hela torget inte ska behöva stängas av och grävas upp under en lång period. Tack vare vårt homogena foder som vi vränger in i ledningen med hjälp av 52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

vattentryck kan vi förnya den långa ledningen i en enda installation. Annars hade man behövt göra fler och mer omfattande installationer eftersom ledningen ändrar riktning på flera ställen. Fodret som vi använder letar sig själv fram genom både riktningsavvikelser och storleksvariationer. När den nya ledningen är på plats förväntas den hålla i cirka 100 år, säger Cennet Petersson, KAM och marknadsansvarig på Aarsleff Rörteknik. Schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder innebär att man vränger in ett foder av hartsimpregnerad polyester inuti den gamla ledningen och när fodret är på plats härdas det till ett hårt, stabilt och slittåligt rör. – För att kunna utföra arbetet måste det befintliga vattnet som rinner i ledningen avledas. Vi har konstruerat en avancerad förbipumpning av dag- och spillvattnet genom provisoriska ledningar. Vattnet pumpas genom de provisoriska ledningarna hela vägen – förbi både vägar och korsningar. Allt för att undvika störningar för stadens invånare som kan leva på precis som vanligt, säger Cennet Petersson.


VA

Nyköpings-Oxelösund installerar en mil lång råvattenledning från sjön Yngaren. Karolina Wetterblad, förbundsdirektör står vid den nya ledningen. Bild: Nyköpings Kommun/Jan Höglund

HÖGÅSENS VATTENVERK får nya ledningar

Högåsens vattenverk försörjer stora delar av Nyköping och hela Oxelösund med vatten. Det handlar om 4,8 miljoner kubikvatten till cirka 57 000 personer. Nu anläggs en ny råvattenledning på en mil från sjön Yngaren då den gamla är förbrukad. Samtidigt går man upp något i kapacitet för att anpassa till framtida behov av vattenleveranser. AV MARIE LOUISE AARÖE

– PROJEKTET HANDLAR OM 1 mil råvattenledning, från intaget vid pumpstationen fram till vattenverket där inkoppling sker, berättar Karolina Wetterblad, förbundsdirektör på NyköpingOxelösunds Vattenverksförbund. Själva entreprenaden påbörjade vi under hösten 2020. Men dessförinnan har en utredning av bland annat markförhållandena skett under flera år.

FÖRNYA LEDNINGARNA ÄR MÅLET Utredningen om markförhållanden är mycket viktig och tar sin tid. Det kan handla om sanka marker som man ska ta sig igenom, gifter i marken och arkeologiska fynd och fastighetsägare att ta hänsyn till. Utredningarna startade våren 2017.

– Man kan säga att man utreder under större delen av ett anläggnings- eller byggprojekt. Utredning med handlingar, tillståndsfrågor och avtalsfrågor tog tre år och entreprenadarbetet tar under ett år säger, Karolina Wetterblad. Utredningar och omkostnader kan bestå upp till mellan 10 och 20 procent av projektkostnaden. I detta projekt består omkostnaderna av cirka 4 miljoner kronor och det totala beloppet ligger runt 40 miljoner kronor. Dragningen av den nya ledningen handlar om delvis parallell förläggning med den gamla och delvis om en ny dragning. Det är ett stort projekt men ganska vanligt i branschen i dag då det är många kommuner som måste byta uttjänta rör och ledningar >> inom VA-sektorn. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

53


VA

– Vi har valt plaströr i detta projekt, då vi sedan tidigare har goda erfarenheter av detta. Men det är en stor diskussion i branschen vad som är bäst. Det är inte en lätt fråga vilket material man ska välja. 1960 bildades Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund. Vattenkvaliteten står i fokus där flexibla lösningar testas. Lokala laboratorier försvinner alltmer men i Nyköping-Oxelösund har man fortfarande kvar ett labb för att lokalt och snabbt kunna testa vattnet.

”Säkerhetsaspekten är en stor fråga utifrån många perspektiv då vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi står, i hela Sverige, inför samma frågor.” /Karolina Wetterblad, förbundsdirektör, Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund – Säkerhetsaspekten är en stor fråga utifrån många perspektiv då vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi står, i hela Sverige, inför samma frågor, säger Karolina Wetterblad.

DE VIKTIGA ENTREPRENÖRERNA – Vi fick uppdraget genom en offentlig upphandling, berättar Johan Wykman, projektchef på Kanonaden Entreprenad AB. Vi har utfört liknande arbeten tidigare. Det finns inte så många entreprenörer som klarar de stora dimensionerna som det handlar om här, 710 mm i diameter. Hanteringen av denna typ av rör är annorlunda. Man stumsvetsar rören, trycker ihop dem, värmer skarvarna och de smälter sedan samman. Kanonaden Entreprenad AB har nischat in sig på VA-sidan. Utmaningen är dels storleken men att också att få ut rören i många gånger oländig terräng. – Dessa rör väger ganska mycket därför behövs maskiner till all hantering. Vi brukar använda skogsmaskiner till detta då rören är 20 meter långa och kommer i delar på lastbilar. Samtidigt måste vi ha goda svetskunskaper för att sammanlänka rördelarna.

RÖREN SEKTIONERAS Man sätter också ett antal ventiler utmed ledningen. Om något skulle gå sönder är det viktigt att kunna sektionera. Det görs genom mjuktätande slussventiler som har levererats av Ibeco ingenjörsfirma. Det är sammanlagt nio Ibeco DN 700 ventiler som har installerats på sträckan. Ledningarna måste också luftas och rengöras. Det görs genom en rensboll som körs genom ledningarna för att få ut all smuts. Det är viktigt att allt går rätt till så vi inte får in något föremål eller förorening in till vattenverket och den fortsatta reningsprocessen, säger Johan Wykman.

FAKTA Nybyggnad av råvattenledning mellan sjön Yngaren och Högåsens vattenverk Byggherre: Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund Totalentreprenör: Kanonaden Entreprenad AB 54

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Karolina Wetterblad, förbundsdirektör på Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund.


IBECO är en av de ledande VA/VVS leverantörerna i Sverige. Vår expertis sträcker sig från den minsta rördiametern till de största dagvattenledningarna. Vi strävar för hög tillgänglighet och servicegrad för slutkunden och distribuerar därför våra produkter genom de ledande lagerhållande VA/VVS-grossisterna.

Fucoli-Somepal ventiler

15

Komplett sortiment av sluss- och servisventiler

års

garanti

Ventilerna tillverkas med högsta precision inkl. rutinmässig kvalitetskontroll. Produkterna håller högsta kvalitet och Fucoli-Somepal lämnar 15-års produktgaranti som saknar motstycke på marknaden.

Hymax Grip®

Repaflex®

Enkel och snabb installation ifrån ovansidan med endast en bult per sida upp till DN200. Unika tätningsegenskaper och dragfasta griptänder samt bra avvinklingsförmåga.

Rostfri koppling med unika tätningsegenskaper samt enkel och snabb installation ifrån ovansidan även i trånga utrymmen.

Dragfast rörkoppling DN40-DN350 för alla rörmaterial

Reparationskoppling/muff DN40-DN2000 för alla rörmaterial

www.ibeco.se info@ibeco.se Borlänge

0243-681 10

Stockholm

031-787 74 60

Göteborg


VA

Det nya reningsverket i Nora kommer till skillnad från det gamla att få en överbyggnad. Luften som ventileras u t filtreras genom två kolfilterbehållare. Två befintliga rötkammare ska behållas och renoveras. Bild: ELVA AB

NORA BYGGER NYTT RENINGSVERK

med fokus på beprövad teknik Nora kommun bygger nytt reningsverk i centralorten, precis intill det gamla som ska rivas när det nya tas i bruk hösten 2022. Det blir ett konventionellt reningsverk med i princip samma typ av teknik som i det gamla men med den stora skillnaden att verket får en överbyggnad. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET GAMLA RENINGSVERKET i Nora i Bergslagen, strax norr om Örebro, som byggdes i slutet av 1950-talet, har tjänat ut. Det har byggts till och renoverats vid flera tillfällen i takt med ökande krav på avloppsrening, men betongkonstruktionerna är slitna och bassängblocken har sättningar. Ett av dem har börjat sjunka och lutar med flera centimeter. Det stora slitaget på kon56

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

struktionerna gör att fler renoveringar inte längre är ekonomiskt försvarbara.

BYGGS PÅ SAMMA FASTIGHET Efter flera års diskussioner, utredningar och förstudier togs beslut i kommunfullmäktige i december 2019 att bygga nytt, bland


VA

”Det här är ett relativt traditionellt bygge. För oss som byggare är den största utmaningen att det är dåliga markförhållanden, en gammal sjöbotten med tjock lera. Det har krävt en hel del schaktning och pålning.” /Jörgen Carlsson, projektchef, ELVA ProcessAutomation AB

annat för att Nora kommun växer och för att fler områden ska kunna anslutas till den kommunala avloppsreningen. Nora kommun är uppdragsgivare för byggnationen och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen står för genomförandet. Det nya reningsverket byggs på samma fastighet som det gamla i Nora tätort och kapaciteten dimensioneras för 9 900 personer, vilket innebär viss ökning. Tanken är att det gamla verket ska fungera fram till dess att det nya kan tas i drift hösten 2022, varefter det mesta av det gamla verket kommer att rivas. – Vi har ett samverkansprojekt tillsammans med ELVA AB som är totalentreprenör. Det är de som ritar och bygger, berättar Bram Corthals, projektledare från Samhällsbyggnad Bergslagen. Under vårvintern 2021 var schaktnings- och pålningsarbetena klara. Totalt har cirka 12 000 kubikmeter jord grävts bort och 290 pålar med en genomsnittlig längd på 15 meter har slagits ned. Fram till sommaren kommer betongplattor och bassängväggar att gjutas.

Bassängerna i förgrunden är de befintliga blocken, som senare kommer att rivas. Bild: ELVA AB

och renoveras för fortsatt rötning. En befintlig filterbyggnad kommer också att renoveras och byggas om till ny filterhall. Det blir det sista steget i reningsprocessen innan vattnet släpps vidare till recipient. – Det blir ett ytterst klassiskt avloppsreningsverk, säger Bram Corthals. Det blir grovrening, biorening och kemfällning. Vi bygger ett bassängblock med två parallella linjer.

GAMMAL SJÖBOTTEN UTMANAR

ÖVERBYGGNAD RESES I HÖST

Jörgen Carlsson är projektchef vid totalentreprenören ELVA ProcessAutomation AB, ett företag som är fokuserat på teknisk ingenjörsverksamhet inom miljövårdsområdet och funktionsleveranser inom vatten- och avloppsrening för kommunal och privat sektor: – Det här är ett relativt traditionellt bygge. För oss som byggare är den största utmaningen att det är dåliga markförhållanden, en gammal sjöbotten med tjock lera. Det har krävt en hel del schaktning och pålning. Men det arbetet har gått bra och vi ligger helt rätt enligt tidplanen.

Till skillnad från det gamla verket kommer det nya att vara under tak. Under hösten ska stålstommar och väggar resas. Att reningsverket får en överbyggnad medför att arbetsmiljön kommer att förbättras avsevärt. Det kommer också att bidra till bättre klimat med mindre buller och lukt runt verket. Överbyggnaden medför behov av omfattande ventilation inne i byggnaden, vilket sker genom två externa cylinderformade kolfilterbehållare. Två befintliga rötkammare kommer att behållas

FAKTA Nybyggnad av avloppsreningsverk i Nora Byggtid: november 2020–hösten 2022 Byggherre: Samhällsbyggnad Bergslagen Totalentreprenör: ELVA AB Kostnad: 152 Mkr

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

57


FJÄRRVÄRME

Växjö Energi har en av få anläggningar i världen med 100 procent förnybar kraftvärmeproduktion. Både el och fjärrvärme tillverkas av biobränsle i form av skogsrester som annars hade gått till spillo. Foto Jonas Ljungdahl

VÄXJÖ ENERGI

får bidrag för koldioxidinfångning Växjö Energi siktar på att ha en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning i drift 2027. Nu ger Energimyndigheten besked om att bolaget får bidrag inom ramen för Industriklivet. – DET ÄR GLÄDJANDE att Energimyndigheten ser potentialen för koldioxidinfångning här i Växjö. Bidraget innebär att vi kan jobba vidare med planeringen för att vara väl förberedda när vi inom bara några år ska kunna investera i denna viktiga klimatåtgärd, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

LÅNGSIKTIG SATSNING Industriklivet är regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen och omfattar stöd till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar. Växjö Energi har sökt pengar för den förberedande fasen av ett koldioxidinfångningsprojekt, för att kunna planera för byggnation och drift av en avskiljningsanläggning och en välfungerande transport från Sandviksverket till slutförvaring. Anläggningen för koldioxidinfångningen vid Sandviksverket ska fånga in koldioxid från biobränslen som redan är klimatneutrala. Enligt Växjö Energis beräkningar finns det potential att fånga in cirka 180 000 ton koldioxid per år.

KRÄVS YTTERLIGARE FINANSIERING Bidraget från Energimyndigheten kommer att täcka 50 procent av kostnaderna för uppstarten av projektet de närmaste två närmaste åren. Därefter kommer det att krävas ytterligare finansieringsstöd för att en anläggning ska bli verklighet. Dels handlar det om att få bidrag för själva investeringen, till exempel från EU. Dels behöver Sverige få fram stabila statliga styrmedel som möjliggör att koldioxidinfångningen är ekonomiskt hållbar över tid. 58

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Växjö Energi har tillsatt en projektgrupp som aktivt arbetar för att inom några års sikt kunna realisera koldioxidinfångning på Sandviksverket. Genom att fånga in den förnybara koldioxid som släpps ut från Sandviksverket kan Växjö Energi bidra till negativa utsläpp, det vill säga att atmosfären tvättas på koldioxid och att verksamheten blir klimatpositiv. Växjö Energi har en av få anläggningar i världen med 100 procent förnybar kraftvärmeproduktion. Både el och fjärrvärme tillverkas av biobränsle i form av skogsrester som annars hade gått till spillo. Mellan år 1993 och 2019 har de fossila koldioxidutsläppen i Växjö minskat med 59 procent. Cirka två tredjedelar beror på satsningen av biobränsle i fjärrvärmen och utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Genom att fånga in den förnybara koldioxiden kan Växjö Energi genom Sandviksverket bidra till negativa utsläpp, dvs att atmosfären tvättas på koldioxid och att verksamheten blir klimatpositiv.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV KAMSTRUP

Att upprätthålla

EFTERFRÅGAN PÅ FJÄRRVÄRME Fjärrvärmebranschen står inför påtryckningar i och med minskade intäkter i kombination med ökand konkurrens från andra mer slutanvändarvänliga värmekällor. För bolagen är det av yttersta vikt att minska sina kostnader via förbättrad driftseffektivitet och ett bredare utbud av tjänster, för att säkerställa att fjärrvärmen förblir både konkurrenskraftig och attraktiv – smart mätning är en del av lösningen. AV STEEN SCHELLE JENSEN, CHEF FÖR PRODUCT MANAGEMENT PÅ KAMSTRUP

I LÄNDER MED traditionell fjärrvärme förväntas intäkterna från energiförsäljningen per slutanvändare att minska med 1 till 2 procent per år som ett resultat av energirenoveringar och en övergripande minskning av energiförbrukningen. Om bolagen misslyckas med att minska sina kostnader kommer detta så småningom att begränsa de medel och möjligheter som bolagen har för att vidareutveckla sin verksamhet.

DATABASERAD OPTIMERING Med intelligenta mätningslösningar kan fjärrvärmebolag förbättra effektiviteten i hela värdekedjan, från produktion till slutanvändarna – detta med hjälp av data baserad på kunskap istället för teoretiska modeller och antaganden. Smarta mätare gör det möjligt för bolagen att optimera driften genom att underlätta administrationen och processerna för avläsning och hantering av mätdata. Frekventa och noggranna data gör det även möjligt för bolagen att alltid driva sin produktion så nära gränsen som möjligt. Dessutom ger timvärden för flöde, temperatur och tryck bolagen en detaljerad översikt över deras distributionsnät. Denna grad av transparens gör det möjligt för bolagen att sänka temperaturerna, minska förlusterna samt rikta in sig på kunder med dåligt energibeteende – och tydligt se effekterna av alla åtgärder. Slutligen gör smart mätning det möjligt för bolagen att bättre nyttja sin befintliga produktionskapacitet och sitt distributionsnät istället för att ersätta utrustning eller rörledningar på grund av ålder eller förmodad effekt. Detta gör det möjligt för bolagen att skjuta upp eller undvika investeringar som annars skulle binda kapital i flera år framöver. Fjärrvärmen står även inför utmaningen att upprätthålla sin attraktionsförmåga jämfört med andra värmekällor såsom enskilda

elvärmepumpar. Ironiskt nog är en av anledningarna till detta dess kanske ultimata fördel: bekvämlighet. Som en säker och stabil energiförsörjning, är fjärrvärmen nästintill osynlig. I kombination med strategin “en produkt för alla”, uppfattas det ofta felaktigt att fjärrvärmen är föråldrad. Genom att ta sig an en affärsmodell som inkluderar andra produkter vid sidan av rå KWh, skulle bolagen kunna stärka fjärrvärmens ställning hos slutanvändarna. Realtidsdata från smarta mätare öppnar upp otaliga möjligheter för att tillhandahålla målinriktade kundtjänster. Dessa tjänster skulle kunna vara faktureringssystem baserade på flexibilitet istället för en övergripande energiförbrukning eller konsulttjänster baserade på specifika beteenden eller fastighetstyper. Bolagen skulle potentiellt kunna erbjuda att ta ansvar över nätstationerna för att i huvudsak sälja bekvämlighet eller tillhandahålla service för att upprätthålla en viss temperatur i slutanvändarens vardagsrum.

FRAMTIDENS ENERGISYSTEM Dagens energiutmaningar kräver att energi produceras, hanteras och distribueras så effektivt som möjligt – men effektivitet kräver transparens. Detta gör att data från smarta mätare utgör grunden för att uppfylla fjärrvärmens fulla potential som en attraktiv och kostnadseffektiv värmekälla idag och utgör även hörnstenen för framtidens integrerade och verkligt intelligenta energisystem.

www.kamstrup.com NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

59


FJÄRRVÄRME

Henrik Johansson-Casimiro, CEO Adven Sverige tar över fjärrvärmeproduktion från Trelleborg Energis vd Magnus Sahlin. Bild: Niclas Ingvarsson

Samarbete för

HÅLLBAR TILLVÄXT Den 3 maj 2021, överläts fjärrvärmeproduktionen i Trelleborg till energibolaget Adven och ett långsiktigt samarbete mellan Adven och Trelleborgs Energi inleds. Det var i mars 2021 som bolagen ingick ett samarbetsavtal för att utveckla fjärrvärmen i den snabbt växande staden. I samband med överlåtelsen kan arbetet med att bygga ut och effektivisera fjärrvärmen ytterligare i Trelleborg ta fart. UNDER ÖVERLÅTELSEN som ägde rum i liten skala under rådande omständigheter, förklarade Magnus Sahlin, vd för Trelleborgs Energi hur samarbetet med Adven möjliggör hållbar tillväxt i Trelleborg. – Genom att låta Adven sköta produktionen av all fjärrvärme i Trelleborg frigörs resurser i form av tid och pengar som vi istället kan lägga på våra nyare verksamhetsområden. I det ligger främst energieffektivisering, lokal elproduktion samt vårt stora satsningsområde vätgas, säger Magnus Sahlin. Mikael Rubin, Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg säger: – Trelleborgs kommun är i ett mycket expansivt skede. De närmaste 25 åren planeras nästan 8 000 bostäder att byggas över hela kommunen. I ett sådant läge är det viktigt med starka samarbetspartner som är proffs på sina respektive områden. En ytterligare bonus är att kommunkoncernen frigör nästan 150 miljoner kronor vid försäljning av produktionsanläggningar och mark. Detta gör att kommunens ekonomi efteråt står ännu starkare. – Samarbetet med Trelleborg är ett bra exempel på vår strategi att fortsätta växa inom hållbar energi för fjärrvärme och lokala 60

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

industrier säger Anders Ericsson, vd för den nya koncernen Adven/Värmevärden. Adven/Värmevärden-koncernen driver idag 53 fjärrvärmenät i Sverige, varav flera i Skåne. Fjärrvärmeproduktionen i Trelleborg ingår därmed från och med idag i en stor portfölj av anläggningar vilket ger goda förutsättningar för utveckling och effektivisering. – Vi ser fram emot att investera i Trelleborg och att utveckla infrastrukturen så att den stöttar stadens tillväxtplaner. Med vår kompetens och erfarenhet ska vi se till att fjärrvärmen blir så effektiv och hållbar som möjligt för invånarna i Trelleborg, säger Henrik Johansson Casimiro, vd på Adven Sverige. Det första projektet för Adven efter övertagandet kommer att bli en ny biooljepanna som ska vara i drift innan årsskiftet. Adven ska även investera i ytterligare förnybar produktionskapacitet i form av en ny fliseldad basproduktionsanläggning samt konvertera befintliga oljereservpannor. Åtgärderna kommer att göra den idag nästintill fossilfria fjärrvärmen 100 procent förnyelsebar och fossilfri till 2025.


Rörmontage Rörmontageoch och svetsning svetsninginom inom Fjärrvärme,Fjärrkyla, Fjärrkyla, Fjärrvärme, h c o e g a Gas, Vatten och VVS i hela Sverige. t n Gas, Vatten och VVS i hela Sverige. o Rörm

m o n i g n i , n a s l . t y e e k g r i r sv r ä e j F v S , e a l m e r h ä i v r S r V ä V Fj ärm v h r r c ä j o f r n e r fö e t l t a r t a n V e ten c t t a n v e n m r o a Gas, abb hv c v o a e e t m y r b ä Installation och av byte av abbonentcentraler för fjärrvärme Utför även byten abonnentcentraler för fjärrvärme, och kylasamt samt kulvertbyten av värme och varmvatten fjärrkyla kulvertbyten av värme, varmvatten och kallvatten somtotalentreprenader. totalentreprenad. som e

v h c v o a n n o e i t t y Installa amt kulvertb as . d a n e och kyl r p entre l a t o t som

ROSLAGENS VÄRMEMONTAGE AB BOX195 195••177 17724 24Järfälla Järfälla BOX Tel 08-580 813 00 ••www.rvm.nu www.rvm.nu

GEN


FJÄRRVÄRME

NEVEL STORSATSAR

på energiinfrastruktur Energiinfrastrukturbolaget Nevel har stora planer. Målet? Att förse Sverige med framtidssäkrad, grön energiinfrastruktur. Med den nya ägaren i ryggen, det globala investmentbolaget Ardian, finns alla förutsättningar på plats. Nevel ska bli den självklara samarbetspartnern för företag och kommuner som vill effektivisera sin energianvändning och minska klimatpåverkan. – VI HAR SKRUVAT upp ambitionerna. Nevel planerar att investera drygt 2 miljarder kronor i förnybar energiproduktion i Norden de kommande fem åren, säger Peter Bäckström, Sverigechef på Nevel.

HÅLLBAR VÄRMEFÖRSÖRJNING Sent 2019 bildade finska Vapo Group ett nytt internationellt företag, Nevel, med verksamhet i Sverige, Finland och Estland. Som en del i bildandet av det nya bolaget delades Vapos svenska verksamhet Neova i två delar. Nevel svarar upp mot marknadens behov av avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar. I Sverige har Nevel och dess föregångare ägt och >> 62

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Vi har skruvat upp ambitionerna. Nevel planerar att investera drygt 2 miljarder kronor i förnybar energiproduktion i Norden de kommande fem åren, säger Peter Bäckström, Sverigechef på Nevel.


Rågas • Rengas • PRocess

Dags att mäta kvicksilver ► Ett OPSIS mätsystem mäter alla gaser ► Snabb respons från mätning direkt efter pannan ► Noggrann mätning av emissioner till luft Kontakta oss så berättar vi mer! Skanna koden och se vår film om THg-mätning.

Läs mer på www.opsis.se • E-post: info@opsis.se • Tel: 046-72 25 00

Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se


FJÄRRVÄRME

drivit svenska fjärrvärmenät och värmesystem vid industrianläggningar under många år. Nu vässas erbjudandet. Med sin framskjutna position inom digitalisering skapar Nevel skalfördelar i drift och utveckling av fjärrvärmenät och andra energisystem, och hjälper kommuner och företag runt om i Sverige att sänka sina energikostnader och samtidigt minska klimatavtrycket. Nevel satsar på att skala upp erbjudandet med värmeförsörjning som en tjänst till industrikunder, och på att skapa långsiktiga partnerskap med kommuner. Den svenska organisationen ska stärkas genom rekrytering av ny nyckelkompetens till Nevel, inom exempelvis inom industriell infrastruktur och konceptutveckling. – Fjärrvärmenät är en del av framtidens hållbara energiinfrastruktur. Näten är sammanhållna system där energin kan komma från olika källor, beroende på behov. De är cirkulära system där spillvärme kan tas tillvara, och där värmekonsumtion kan balanseras och optimeras mellan många fastigheter med olika behov, säger Peter Bäckström. – Nevel har en unik kombination av å ena sidan kompetens och erfarenhet, å andra sidan innovation och modern teknik, fortsätter han.

POTENTIAL I INDUSTRIELL INFRASTRUKTUR

Johan Ellison, försäljningschef för industriell infrastruktur i Sverige

Högvarvsväxlar för ång- och gasturbiner. Serviceorganisation i Sverige

I industrin finns en enorm potential som inte är tillvaratagen. Spillvärme från industrier utnyttjas alltför sällan fullt ut, exempelvis i fjärrvärmenät. I samarbete med Nevel kan industriföretag effektivisera sin värmeförsörjning, och bidra till koldioxidneutralitet.

”Vårt mål är att hjälpa industriföretag genom att skapa lösningar och med en investeringsmodell som matchar deras behov och levererar värde från dag ett och långt in i framtiden.” /Johan Ellison, försäljningschef för industriell infrastruktur i Sverige, Nevel – Jag träffar företag hela tiden som kan få sitt energibehov ordnat på ett sätt som är billigare, mer hållbart och säkrare ur arbetsmiljösynpunkt. Många vill bidra till koldioxidneutralitet och minskade utsläpp, men vet inte hur. Vi kan hjälpa industriföretag att fokusera på sin kärnverksamhet. Vårt mål är att hjälpa industriföretag genom att skapa lösningar och med en investeringsmodell som matchar deras behov och levererar värde från dag ett och långt in i framtiden, säger Johan Ellison, försäljningschef för industriell infrastruktur i Sverige.

018-51 20 00 www.bronco.se 64

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

FAKTA Omsättning: 100 miljoner euro. Anställda: 130 experter i tre länder, Finland, Sverige och Estland. Verksamhet: 130 värme- och kraftverk samt över 40 fjärrvärmenät i Finland, Sverige och Estland. 17 av fjärrvärmenäten finns runt om i Sverige. Ägare: Ardian, ett av världens största privata investmentbolag med över 80 miljarder Euro under förvaltning.


ENERGIGAS

Även i en klimatjämförelse är det rent batteridrivna fordonet ett bra alternativ. Bild: Volvo Group

ELDRIVNA TUNGA FORDON överraskande bra val redan 2030

Eldrift av tunga långväga godstransporter är ett överraskande bra alternativ för omställningen till fossilfritt, både för klimatet och rent ekonomiskt. Men tillgången på fossilfri el är avgörande. ANVÄNDNINGEN AV förnybar energi måste öka för att klimatutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Ska vi satsa på biobränslen, eldrift, elvägar, vätgasdrivna bränslecellsfordon eller elektrobränslen?

SYNLIGGÖR ALLA KOSTNADER För att underlätta jämförelsen har forskare analyserat kostnad och klimatnytta för ett flertal olika tekniker för fossilfri framdrift av lastbilar. De lanserar begreppet mobilitetskostnad, som synliggör kostnaderna i sin helhet: inköp av fordonet, service, reparationer, produktion och distribution av drivmedel samt investeringar i och underhåll av distributionsinfrastruktur. Resultaten visar att batteridrift har lägre mobilitetskostnad än dieseldrift redan 2030, men också 2045.

ÖVERRASKANDE RESULTAT – Det var en överraskning för oss att batteridrift föll så väl ut för

den tunga, långväga lastbilen som kör640 km på en dag i genomsnitt, säger projektledaren Kristina Holmgren. Även i en klimatjämförelse är det rent batteridrivna fordonet ett bra alternativ. Men i rapporten poängteras att tillgången till fossilfri el är avgörande. För att skapa klimatnytta krävs en elmixmed låg klimatpåverkan. Om batterierna laddas med el motsvarande en europeisk mer koldioxidintensiv elmix i stället för en svensk elmix, ger batteridrivna fordon högre växthusgasutsläpp än både biogas och samtliga flytande biodrivmedel.

BATTERIPRODUKTION EN UTMANING Tillverkningen av batterier har en betydande påverkan på de totala utsläppen av växthusgaser från elektriska drivlinor. Vägs koldioxidutsläppen från batteriproduktionen in i klimatkalkylen får de eldrivna tunga fordonen sämre klimatprestanda. I stället visar komprimerad biogas (CBG) som producerats >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

65


ENERGIGAS

Utsläppen av växthusgaser från tunga transporter har minskat de senaste åren, tack vare en ökad användning av biodrivmedel. Bild: Scania

genom rötning av gödsel och avfall de bästa resultaten ur klimatsynpunkt. Produktionen av sådan biogas begränsas dock av tillgången på råvara. Även andraproduktionsmetoder för biogas ger relativt låg klimatpåverkan, men en storskalig användning kräver att produktionskapaciteten byggs ut.

hur man bäst gynnar de alternativ som är mest hållbara på sikt. De grundläggande kostnaderna och riskerna har gjorts synliga och kan därför användas av politiken för att laborera med olika scenarier och styrmedel. Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg, KNOGA.

MER GRÖN EL BEHÖVS Tillgången på fossilfri el är grundläggande, inte bara för eldrift, utan även för en hållbar produktion av flera av de andra undersökta drivmedlen, som biogas och vätgasdrift. – Det är enormt viktigt att vi bygger ut en elproduktion med låga växthusgasutsläpp och ökar kapaciteten i det svenska elnätet, säger Kristina Holmgren. Det blir en utmaning för oss, särskilt då efterfrågan på grön el ökar från flera sektorer.

UNDERLÄTTAR POLITISKA BESLUT Utsläppen av växthusgaser från tunga transporter har minskat de senaste åren, tack vare en ökad användning av biodrivmedel. Men för en uthållig minskning krävs fler lösningar. Studien pekar på att olika tekniker är lämpliga för olika segmentberoende på de olika hinder och risker som kommer med de förnybara alternativen. Resultaten från studien kan hjälpa beslutsfattare att avgöra 66

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Projektdeltagare • Kristina Holmgren*, Johanna Takman och Inge Vierth, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut • Stefan Heyne, CIT Industriell Energi • Monica Johansson, Volvo Technology AB • Magnus Fröberg och Madeleine Ekström, Scania CV • Olov Petrén, E.on Biofor AB • Per-Arne Karlsson, St1 Sverige AB *Sedan 1 april 2021 arbetar Kristina Holmgren på RISE Research Institutes of Sweden.


ENERGIGAS

Peter Rydebrink talar varmt för vätgas som möjliggörare för flera branscher.

DAGS GÅ FRÅN ORD

TILL HANDLING med användandet av vätgas

Vätgas är hetare än någonsin, åtminstone på diskussionsnivå. Det är dags att gå från ord till handling, säger förespråkarna. Men vilka ska våga gå i bräschen, ta det första stegen innan det finns en utvecklad infrastruktur för vätgasen? AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– VÄTGAS SOM ENERGIKÄLLA har diskuterats i många år och på flera sätt är vi nu inne i en tredje våg i diskussionen. Det tar alltid lång tid att ställa om till ny teknik, men industrin, politiken och vi på den tekniska sidan är mer överens än någonsin tidigare, säger Peter Rydebrink, vd och affärsstrateg på företaget Euromekanik, som arbetar med tekniska systemlösningar, för bland annat vätgas, och som är inne i några banbrytande svenska projekt. – Just nu är det mycket fokus på vätgasen, men det handlar fortfarande om visioner och diskussioner om vad man kan göra med vätgasen. Det är naturligt eftersom allt fler ser vätgas som en möjliggörare i många segment. Men det är dags att ta steget från visioner till verklighet, att gå från ord till handling.

KRÄVS FLER PROJEKT – Många skulle vilja ha tillgång till vätgas, men de vill samtidigt ha stora volymer. De stora volymerna kommer inte om ingen startar. Det finns en lite avvaktande hållning på förbrukarsidan. Peter Rydebrink tror att de stödåtgärder som är på gång från Energimyndigheten och Naturvårdsverket och även EU kan göra skillnad, men att det också krävs att man hittar bra projekt, att ansökningar formuleras och kommer in. Vätgas beskriv som intressant för fossilfrihet i flera olika sektorer, såsom transportsektorn, industrin, uppvärmning av byggnader och som råvara i industrin. – Jag tror att industriella applikationer är särskilt intressanta till en början. Det är där som man kan räkna med volymer som

motiverar satsningar. Men också som fordonsbränsle, till exempel för busstrafik, med fördel i kommuner där det finns givna rutter som betyder att det inte behövs så mycket infrastruktur, säger Peter Rydebrink, som gärna beskriver vätgasen som framtidens armékniv, den där som tillgodoser vitt skilda behov. Vätgas, som kan framställas av alla typer av energikällor, är precis som elektricitet en energibärare som kan användas för att lagra och transportera energi och fungera för effektutjämning och lagring av överskottsenergi från till exempel sol- och vindkraft.

TVÅ TIDIGA PROJEKT Det ena tidiga projekt som Peter Rydebrink talar om är ZEHTC (Zero Emission Hydrogen Turbine Center) ett forskningsprojekt som bland annat drivs av Siemens i Finspång. Där har byggts ett komplett energisystem med integrerad vätgas som utan utsläpp av växthusgas kan användas i Siemens gasturbinverkstad. Ett syfte är att visa hur förnybar elproduktion, grön vätgas från elektrolys, energilagring och gasturbiner kan samverka i ett integrerat system. Det andra projektet är ett samarbete med Rabbalshede Kraft i Bohuslän, där det är tänkt att producera vätgas i större mängder i anslutning till vindkraftverk. – Det handlar om att med vindel göra grön vätgas direkt vid källan på en vindpark en bit norr om Stenungsund. Där är det meningen att komma igång nästa sommar i liten skala för att visa att det går, men därefter kan bli tal om stora volymer de kommande två till tre åren, säger Peter Rydebrink. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

67


ENERGIGAS

Gasum ska framställa biogas ur spillvatten från Stora Enso Nymölla.

GASUM PRODUCERAR BIOGAS ur Stora Ensos spillvatten

Genom energibolaget Gasums samarbete med Stora Enso Nymölla ska spillvatten från pappersbruket omvandlas till grön energi i form av biogas. Produktionsvolymen väntas motsvara förbrukningen av bränsle för cirka 170 lastbilar per år. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

BIOGASANLÄGGNINGEN I NYMÖLLA nära Kristianstad i östra Skåne tas i bruk våren 2021. Anläggningen bryter ner biologiskt innehåll i brukets spillvatten och omvandlar det till förnybar energi i form av flytande biogas, LBG (liquified biogas). – Projektet visar på ett strålande sätt att biogas är ett attraktivt 68

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

förnybart bränsle som produceras av ämnen som annars skulle utgöra avfall för bruket, säger Erik Woode som är chef för affärsutveckling på det finska energibolaget Gasum. – Det avgörande är att vi kan göra biogasen flytande för effektivare distribution. Tidigare var det relativt dyrt, men tekniken


ENERGIGAS

har utvecklats så att vi i dag kan göra detta på ett mer kostnadseffektivt sätt. Samarbetet är ett exempel på hur man kan utnyttja fördelarna mellan två branscher i tätt samarbete. Spillvattnet från pappersbruk är utmanande att hantera för bruken. Processvatten innehåller organiska ämnen som måste tas om hand. Vid bruket i Nymölla är vattenreningsanläggningen lika stor som tio fotbollsplaner och varje bassäng är sju meter djup. När brukets processvatten körs genom biogasreaktorerna bryts det organiska innehållet ned så att metan bildas. Mängden

”Efterfrågan på renare bränslen och transporter är enorm – byggandet och invigningen av anläggningen kommer att göra det möjligt för biogas att uppnå den industriella skala som krävs för uppfylla behoven inom sjöfarten, tunga transporter och andra industriella aktörer som vill minska sitt koldioxidavtryck.” /Johanna Lamminen, vd, Gasum Bild: Tomi Parkkonen

organiska föroreningar som behöver bearbetas i reningsverket minskar. För Stora Enso leder den minskade mängden föroreningar till inbesparingar, dels mindre el för syresättning av de luftade dammarna, dels minskad kemikalieanvändning. Gasum bidrar i projektet med sina tekniska kunskaper om biogasproduktion och med sitt distributionsnätverk för gas. – Eftersom flytande biogas har ungefär samma energidensitet som diesel är det ett perfekt bränsle för den tunga transportsektorn. LBG genererar 90 procent lägre utsläpp än diesel och producerar långt färre partiklar, vilket minskar påverkan på luftkvaliteten ytterligare. LBG-bränslet från Nymölla kommer att öka den svenska biogasproduktionen med tre till fem procent – Ett mål för Gasum är att ersätta flytande naturgas, LNG (liquified natural gas) med flytande biogas. Vi fyller nu alla våra tankstationer med LBG så snabbt vi bara kan, säger Erik Woode. Gasum är ett statligt finskt energibolag och har egen produktion av biogas på flera ställen i Sverige, varav anläggningen vid pappersbruket i Nymölla är den senaste. Tanken är att ha gasproduktion relativt nära de tankställen som nu byggs upp. Inom några få år är det meningen att Gasum ska ha 50 tankställen i Norden. Det senaste tillskottet är ett för tunga fordon i Malmö, den 16:e tankstationen i Sverige. Företaget levererar också gas till industrikunder via det sydsvenska gasnätet. Erik Woode betonar vikten av produktionsstöd för biogas. – Biogasmarknadsutredningen pekar på behov av stöd för uppgradering och förvätskning. Med rätta är det stort fokus på hantering av biogas från gödsel, men det är lätt att glömma att det är viktigt också för industriella samarbeten.

Vi erbjuder befintliga och nya kunder fordon med gasdrift och upp till 100% Co2-reduktion. Mer än tio t nhe års erfare g av in av hanter ! LNG/LBG

www.litra.no NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

69


Det pågår en snabb utbyggnad av vindkraften fram till 2023. Men därefter ser det ut att mattas av, eftersom antalet ansökningar och ansökta verk har rasat under de senaste åren. En kartläggning från Westander Klimat och Energi visar också att det kommunala vetot sedan 2014 har stoppat minst 1277 vindkraftverk under pågående tillståndsprocess.


VINDKRAFT

Havsbaserad vindkraft kan ge ett stort bidrag till elförsörjningen i södra Sverige.

EL FRÅN VINDKRAFT ALLT BILLIGARE Enligt en prognos från organisationen Svensk Vindenergi fördubblas produktionen mellan 2019 och 2023, från 21 till 42 TWh per år. Därmed kommer vindkraften att svara för cirka 30 procent av landets elanvändning och vara näst viktigast efter vattenkraften. AV KJELL-ARNE LARSSON

EFTER 2023 KOMMER troligen investeringstakten att mattas av, detta trots att Sveriges elbehov på sikt antagligen kommer att öka rejält. Hindren på vägen utgörs av besvärliga tillståndsprocesser och Försvarets intressen, bland annat att de sätter stopp för vindkraftverk inom lågflygningsområden. Förhoppningen hos Svensk Vindenergi är att behovet av lågflygningsområdena ses över och att arealen minskar betydligt, eventuellt att de tas bort helt. De infördes år 2017 och täcker 16 procent av landets yta. Lågflygningstaktiken kan diskuteras eftersom radarspaning från AWACS-flygplan gör att lågflygning inte ger något skydd.

NATIONELL STRATEGI REDAN FÖRÅLDRAD Energimyndigheten och Naturvårdsverket har presenterat en strategi med sikte på 100 TWh vindenergi. Behovet förefaller bli mycket större. SSAB:s planer att konvertera från kol till vätgas vid ståltillverkning bedöms kräva cirka 15 TWh och LKAB:s vision att bli fossilbränslefria kommer att behöva 55 TWh. Vilka strategier skulle då riksdag och myndigheter behöva ställa upp för Sveriges elanvändning? – Vi tror på ambitiösa mål och att Sverige siktar högt. Vår organisation talar om ett elbehov på i storleksordningen 500 TWh år 2050. Då utnyttjar vi den fulla potentialen av elektrifieringen. Regeringen har nyligen sjösatt arbetet med en nationell strategi för elektrifiering och detta är mycket viktigt. Det gäller att ha visioner, vara långsiktig och ta ett helhetsgrepp. Elektrifieringen

skapar möjligheter för nya investeringar och innovationer, inte bara inom tung industri, utan även inom transport och andra sektorer, säger Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi. – Sätt ett expansivt planeringsmål för elförsörjningen, med sikte på grön tillväxt och total utfasning av fossila bränslen! Tillhandahåll en planeringsram för myndigheter och affärsverk och arbeta strategiskt med både elexporten, elskatten och elmarknaden, fortsätter Daniel Badman. Svensk Vindenergi har kommit med en uppdaterad färdplan ”Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”. Vilka är de viktigaste åtgärderna i planen? – Vi föreslår i första hand fyra åtgärder, svarar Daniel Badman. Ett expansionsmål bör ha full fokus på elektrifiering och utfasning av fossila energikällor. Staten bör sätta ramar för expansionen. För det andra måste elnätet byggas ut och moderniseras och anpassas till förnybara energikällor. Det tredje är att tillståndsprocesserna måste gå snabbare. EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv implementeras i svensk lagstiftning och träder i kraft 30 juni i år. Här talas det om en tillståndsprocess på högst två år när det handlar om förnybar energiproduktion. Ett önskemål från Svensk Vindenergi är att detta ska gälla även utbyggnad av stamnätet. Beträffande vindkraftsetableringar råder idag en otydlighet i regelverken, nämligen om rollerna hos kommuner respektive hos Mark- och miljödomstolen. Svensk Vindenergi menar att kommunerna bör stå fast vid utpekade områden i sina översikts- >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

71


VINDKRAFT

planer. Kommunerna bör tycka till tidigt i processen, det vill säga ska vetot användas bör detta göras i de första samråden och endast kring parkens placering. Resten bör miljöprövningen bedöma och avgöra. – Den fjärde av de viktiga åtgärderna i vår färdplan är att integrera arbetet för klimatnytta hos samtliga myndigheter. Detta bör finnas med i Miljöbalkens portalparagraf och gälla även arbetet i kommunerna, menar Daniel Badman. Klimatnytta bör vara en självklar drivkraft bakom kommunernas beslut. När det gäller ekonomiska incitament föreslår Svensk Vindenergi att reglerna ändras så att fastighetsskatten från vindparker tillfaller kommunerna.

INVESTERINGSSKULD Idag investeras ungefär 6 miljarder per år i elnäten, om även stamnätet inkluderas. Hur hög skulle investeringstakten behöva vara och hur ska man åtgärda den tidvisa bristen på effekt i södra delen av landet? – Sverige har en stor historisk skuld som måste åtgärdas. En fördubbling av investeringsvolymen vore inte orimlig, sett till vad som behöver göras på kort sikt. Effektbehovet måste mötas i både södra och mellersta delarna av landet. Här kan utbyggnaden av havsbaserad vindkraft spela en central roll, säger Daniel Badman. Elpriserna i Sverige är låga. Frågan är vilka möjligheter detta innebär eller om det också är ett hot som gör att investerare i energibranschen tvekar? – Vindkraften har byggts ut och exporten av el har ökat, vilket har pressat ner priserna. Ett lågt elpris lockar de som vill investera i industrier och serverhallar i Sverige. Att elen dessutom är grön gör den ännu mer attraktiv. Med den situation vi har nu är det viktigt att Sverige är öppet för investeringar och innovationer. Vi måste samtidigt få till energilagring med batterier, hantering av vätgas och elektrobränslen. Även när det gäller exempelvis batterilagring har priserna pressats ner. De förnybara energikällorna har inte bara gett billigare el, tillgången svänger också mer. Här måste vi skapa förutsättningar för nya aktörer på elmarknaden, aktörer som handlar med balanskraft, regional och lokal toppeffekt med mera. Vindkraftsutbyggnaderna har senaste åren huvudsakligen gjorts av stora investerare. Är detta ett problem? Hur skulle även mindre investerare, ekonomiska föreningar, Svenska Kyrkan med flera få större möjligheter? – Det är inte unikt med utländska investerare i energibranschen, påpekar Daniel Badman. Tänk på Fortum som investerar i Sverige och Vattenfall som investerar i andra länder. Under åren 2016–2023 investeras mer än 100 miljarder kronor i svensk vindkraft, i huvudsak av stora investerare. Men alla investerare är viktiga och vi vill skapa möjligheter även för de små och medelstora. Jag tycker dock detta med kapitalflöden framförallt är en fråga för politikerna. När det gäller de äldsta och mindre vindparkerna och enskilda vindturbiner, tillhör majoriteten av dem små och medelstora ägare. Om vi har ett perspektiv till år 2040 – då det inte är omöjligt att vi har en produktionsnivå på 120 TWh från cirka 5 000 vindkraftverk – innebär det att alla verk som är byggda före 2015 är utbytta. Så kallad repowering är en bra möjlighet för ägare av gamla verk att uppgradera vindparkerna. Det förekommer en rad skilda koncept. Befintliga turbiner kan ersättas av lika stora, men som har bättre prestanda. Många små verk kan ersättas av några stora. På verk som i övrigt har lång livslängd 72

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Sverige och Europa står inför en omfattande omställning där en rad fossilberoende sektorer ska elektrifieras. Samtidigt är kapacitetsbristen i stamnätet akut och exportmöjligheterna begränsade. Sverige måste därför se till att enas politiskt kring vilka åtgärder som behövs och fokusera kraftfulla insatser.” /Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi kvar kan bladen bytas till modernare som ger större effekt. I vissa fall kan produktionen rampas upp rejält. Precis som vid nybyggnation är det viktigt att ägaren i god tid ser över tillståndsfrågorna före en repowering. – Teknikskiften kan medge avgjort högre produktion. Många av de små vindkraftverken finns Skåne och i övrigt i sydligaste delen av landet, ofta i mycket bra vindlägen. Där kan verken ge ett viktigt bidrag till effekten i näten lokalt och regionalt. Man borde därför utreda möjligheterna till ett snabbspår vad gäller tillstånden för repowering, avslutar Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi.


VINDKRAFT

Projektet etablerade en egen betongstation som levererade 24 000 kubikmeter betong. Bild: Stefan Björnsson/OX2

STORA FRANSKA VINDSATSNINGAR vid Lillhärdal i Härjedalen

Det franska investmentbolaget Ardian uppför en stor vindkraftpark på Åndberget i trakten av Lillhärdal i Härjedalen. Huvudentreprenör för byggnationen är OX2 som är kontrakterade för EPC – Engineering, Procurement and Construction. Enligt tidplan ska hela anläggningen stå driftklar till slutet av året. AV KJELL-ARNE LARSSON

VID LILLHÄRDAL ÅNDBERGET investerar Ardian ungefär 300 miljoner Euro. Det görs via eNordic som är Ardians nya investeringsplattform i Norden. En del av elproduktionen är redan intecknad. Skellefteå Kraft AB och Åndberg Vind AB har avtal som innebär

att Skellefteå Kraft under tio år köper 30 procent av produktionen. Det befintliga stamnätet ligger en dryg mil från platsen för vindkraftparken som uppförs nu. Vid anslutningspunkten Olingan bygger Svenska Kraftnät en ny station och Ellevio anlägger en trans- >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

73


Bild: Stefan Björnsson/OX2 INNEHÅLL

”Hittills har vi klarat alla utmaningar, inklusive den pågående pandemin. Vi är förutseende och vidtar alla åtgärder vi kan. Coronasituationen kan dock komma att påverka leveranserna av själva vindkraftverken. Tornen kommer från Turkiet, bladen från Spanien och nacellerna från Tyskland.” /Björn Olofsson, byggprojektledare, OX2

74

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

formatorstation som transformerar från 130 till 400 kV. Ellevio bygger även en 13 kilometer luftledning till vindkraftparken samt en transformatorstation för 33/130 kV. Byggherren Åndberg Vind AB bekostar de nämnda investeringarna och bygger dessutom vindparkens interna markförlagda nät. Dessa utgör en stor del av den totala budgeten. För EPCentreprenören OX2 innebär projektet flera utmaningar. Byggtiden är relativt kort. De första vindkraftverken ska resas i början av juni, kopplas in från slutet augusti och samtliga 53 ska vara i drift till årsskiftet. – Hittills har vi klarat alla utmaningar, inklusive den pågående pandemin. Vi är förutseende och vidtar alla åtgärder vi kan, berättar Björn Olofsson, byggprojektledare hos OX2. Coronasituationen kan dock komma att påverka leveranserna av själva vindkraftverken. Tornen kommer från Turkiet, bladen från Spanien och nacellerna från Tyskland. En annan utmaning är den känsliga naturen med skyddade områden, örnar och annan fågelfauna. Villkor i tillståndet styr vilka markytor som är planlagda för vindkraftverk, anläggningar som hör till och dragning av transportvägar. För huvudentreprenören är detta ett pussel, men hittills har allt gått bra. Alla vägar, alla fundament, kranplatser och det interna kraftnätet är


VINDKRAFT

färdigställt. Man räknar med att vägarna torkar upp till början på juni då de första av turbinerna ska anlända. Vardera kommer att ha en effekt på 5,4 MW och den bedömda medelårsproduktionen blir 832 GWh. – Om vädret är med oss och maskinleveranserna fungerar ska vi kunna bli helt klara till årsskiftet, avslutar Björn Olofsson, byggprojektledare hos OX2.

OMFATTANDE MARKINFRASTRUKTUR Projektet har omfattat nästan 70 kilometer vägar, där 25 kilometer har handlat om förstärkning av befintliga vägar, resten är nya dragningar. Inom vindparken har logistikytor, kranplatser och fundament gjorts iordning inför leveransen av vindkraftverken. Ett internt markförlagt elkraftnät är också på plats omfattande 55 kilometer kabelschakt med mer än 250 kilometer kabel och optoledning. Huvudentreprenör för all infrastruktur har varit NCC. – Inledningsvis utfördes geotekniska undersökningar där vi utforskade markförhållandena utifrån vår framtagna layout över vindparken, berättar Wisam Sager, projektchef hos NCC och platschef för projektet Lillhärdal Åndberg. Undersökningarna låg till grund för dimensioneringen av vindkraftsfundamenten, vägarna och övrig markinfrastruktur. Markundersökningarna resulterade i ett framtagande av tre olika fundamentstyper; bergförankrade och gravitationsfundament med diameter på 22 meter på grusbädd. För ett av vindkraftverken gjordes extra stort fundament med 25,8 meters diameter på grund av dåliga markförhållanden, även detta på grusbädd. Centralt i parken etablerades en betongstation och ballast togs från en nyupptagen täkt på 6 kilometers avstånd. Under 22 veckor

producerades hela 24 tusen kubikmeter betong. Projekteringen av alla arbeten gjordes i Autocad för att på ett enkelt och tydligt sätt kunna samla all relevant information och på så sätt kunna kommunicera effektivt med berörda intressenter. Planering och projektering skedde i tätt samarbete med OX2 och turbinleverantören Nordex. – Det var en stor utmaning att klara logistiken och samordningen mellan alla aktiviteter på plats. Vi lyckades optimera logistiken tack vare vår genomtänkta layout och vår genomarbetade byggordning samt vårt kontinuerliga planeringsarbete som tydligt kommunicerades ut. På så sätt klarade vi den begränsade byggtiden och utmaningarna vi stötte på längs vägen. Idag kan vi konstatera att vårt åtagande har fullföljts enligt plan och det är härligt, avslutar Wisam Sager på NCC. En speciell utmaning var naturvårdsaspekterna. Här arbetade OX2 och NCC tätt med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i rollen som tillsynsmyndighet. Det handlade både om fauna och flora samt mark och inte minst vatten, eftersom många vattendrag finns inom vindparkens område.

FAKTA Lillhärdal Åndberget, vindkraftpark i Härjedalen Tidplan: juni 2019–dec 2021 Byggherre: Åndberg Vind AB Huvudentreprenör (EPC): OX2 Entreprenör, infrastruktur och fundament: NCC Sverige AB Leverantör, vindkraftverk: Nordex Kostnad: ca 3 Mkr

Foto: Wisam Sager

Från idé till färdig produkt – NCC hjälper dig hela vägen

I Åndberg som ligger sydväst om Lillhärdal i Härjedalen bygger NCC inte mindre än 53 vindkraftsfundament som kommer att stå klara sommaren 2021. Tack vare smarta, kreativa lösningar har vi på NCC kunnat klara ett komplext projekt i en mycket utmanande miljö. Projektet genomförs i ett område med våtmarker, höga naturvärden och stort fågelliv som kräver god planering och projektering för att minimera inverkan på djurliv och natur. Redan från idéstadiet genom projektering och utförande har vi på NCC kunnat använda vår bredd och vårt unika kunnande för att vara beställaren till hjälp hela vägen.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

75


VINDKRAFT

Den snörika vintern gjorde att projektet låg i träda över vintern. Bild: Johnny Skoglund

Bild: Gunnar Ålstig

Den nya transformatorstationen kommer att utgöra gränssnitt till elnätet. Bild: Gunnar Ålstig

Holmen bygger stor

VINDPARK PÅ BLÅBERGSLIDEN Bygget av vindkraftsanläggningen Blåbergsliden följer tidplan. Siktet är inställt på att vindparken ska tas i drift mot slutet av året. Det är Holmen som investerar storskaligt i vindkraft på egen mark. Årsproduktionen bedöms till 400–450 GWh vilket ger ett betydande tillskott av förnybar el. AV KJELL-ARNE LARSSON

BLÅBERGSLIDENS VINDPARK kommer att omfatta 26 vindkraftverk med vardera 5,5 MW effekt. Leverantör är GE Renewable Sweden AB och vindkraftmodellen är en relativt ny produkt som utgör den största i företagets Cypress-familj. Navhöjden är 121 meter och bladens längd 78 meter. Blåbergsliden ligger ungefär 250 meter över havet och med Burträsk som närmaste samhälle. Klimatet är inte extremt men kan vara lite utmanande med sydliga mått mätt. Vindkraftverken kommer att vara utrustade med detektorer som reagerar för obalans där isbeläggning kan vara en orsak. Styrsystemet tar hänsyn till detta och även till effektnedgångar som kan indikera isbeläggning. Styrsystemet utvärderar indata och kan automatiskt stoppa driften. Projektet har en budget på 1,3 miljarder kronor som omfattar vindkraftverk, kranplatser och all behövlig infrastruktur. Dessutom innefattas elkraftsystem med transformatorstation i budgeten. Det ingår också anläggning av 9 kilometer nya vägar och förstärkning av 15 kilometer befintliga. Hela projektet har en enkel och mycket överskådlig organisation. 76

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Svevia är totalentreprenör för infrastruktur inom parken. Entreprenaden omfattar vägar, kranplaner, fundament och internt elnät inklusive kablage. Företaget svarar även för alla vägar till parken. När Svevia blir klara med sina åtaganden tar GE vid som totalentreprenör för vindkraftverken och för driftsättningen. – Projektets tidplan gick ut på att bygga alla vägar och kranplaner så de blev klara i slutet på november och även få det interna kabelnätet på plats. Vi hann med detta och under vintern har sedan projektet legat i träda. Snödjupet har nämligen varit över en meter i området, berättar Åke Nyhlén, som är projektledare hos Holmen Energi AB. Det som kvarstår och som vi kommer att göra under våren är att lägga slitlager på vägarna, jämna till kranplanerna samt montera och spänna berg-stag till bergfundamenten. Genom andra vindkraftsatsningar i trakterna kring Skellefteå är elnätet redan väl utbyggt, bland annat med ledningar till den befintliga Krångfors stamnätstation. Exempelvis har en ledning från Botsmark till Krångfors tagits i drift. I Holmens investering på Blåbergsliden ingår en central trans-


VINDKRAFT

formatorstation som ska transformera upp strömmen till 170 kV innan den matas till nätet som ägs av Skellefteå Kraft Elnät AB. Gränssnittet mellan Blåbergslidens egna nät och Skellefteåkrafts nät går där transformatorstationen ska mata ut 170 kV till nätet. Stationen levereras av Omexom och består av två stycken 80 MVA transformatorer. Lösningen med två transformatorer är bra och innebär redundans. Det blir möjligt att göra underhåll och reparationer på den ena medan man kör reducerad effekt på den andra. Transformatorstationen har handlats upp direkt av Holmen Energi AB. Den ska stå klar i slutet av april. Kring månadsskiftet maj/juni ska all infrastruktur inklusive det interna nätet vara på plats och då tar GE vid efter Svevia. Även för fortsättningen av projektet blir tidplanen tajt. – Siktet är inställt på att vindparken ska tas i drift i slutet av året. När det hela står klart kommer Blåbergsliden att ge ett betydande bidrag av förnybar el till nätet. Investeringen känns helt rätt med tanke på de industrisatsningar som görs i regionen med bland annan Northvolts batterifabrik som kommer att behöva en hel del elkraft, avslutar Åke Nyhlén.

FAKTA Blåbergsliden, vindkraftpark i Skellefteå kommun Tidplan: april 2020–slutet 2021 Byggherre: Blåbergsliden Vind AB, helägt av Holmen Totalentreprenör: GE Renewable Sweden AB Totalentreprenör: Svevia AB Leverantör, transformatorstation: Omexom Värde: 1,3 Mdkr

Din entreprenör i Mellanbygden

• Markanläggning • Transporter • Kranbilar

Medlem i MTAB Torbjörn 070-686 18 14 • Göran 070-686 16 42 gtlakeriab@gmail.com

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

77


VINDKRAFT

NY VINDKRAFTPARK I HABO beräknas leverera 120 GWh

Den nya vindkraftparken ligger i Habo kommun, nära Hornamossen på Hökensås väster om Vättern.

Vindkraftbolaget OX2 har byggt en vindkraftpark på höjdplatån Hökensås väster om Vättern. Tio turbiner med en totalhöjd om 175 meter beräknas producera 120 GWh per år.

vardera 4,3 MW, alltså med en sammanlagd effekt på 43 MW, berättar Rikard Carlström, projektledare för den nordiska vindkraftutvecklaren OX2. Det är en bra plats för vindkraft på höglandet och med närhet till Vättern. Vindkraftparken, som förväntas leverera 120 GWh el per år, har anslutits till Vattenfalls nät vid transformatorstationen i Gimmene. Efter testdrift första kvartalet 2021 lämnas anläggningen över till slutkunden Green Investment Group under våren. Det är investmentbolagets första partnerskap med OX2.

AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DEN NYA VINDKRAFTPARKEN ligger på höjdplatån Hökensås i Habo kommun i Jönköpings län. Områdets högsta punkt ligger på cirka 345 meter över havet och fastigheterna som berörs ägs av privata fastighetsägare. Närmaste tätare bebyggelse finns i Furusjö mellan Habo och Mullsjö, cirka fyra kilometer söder om etableringsområdet. – Vi har uppfört tio stycken Siemens Gamesa turbiner om

”Vi har uppfört tio stycken Siemens Gamesa turbiner om vardera 4,3 MW, alltså med en sammanlagd effekt på 43 MW. Det är en bra plats för vindkraft på höglandet och med närhet till Vättern.” /Rikard Carlström, projektledare, OX2

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN. www.kanonaden.com

78

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

VERK I TVÅ GRUPPER De tio verken står i två grupperingar, ett kluster om tre verk och ett om sju, på cirka 500–600 meters avstånd från varandra. Markentreprenör vid anläggandet av vindkraftparken har varit Kanonaden Entreprenad. – Vi har avverkat skog, byggt vägar, uppställningsplatser och fundament för de tio verken. Vi har också haft el- och optokablar på vår lott och inkoppling av verken, säger Magnus Gustavsson, projektledare på Kanonaden. – Det har varit precis den typ av jobb som vi gärna gör i sådana här sammanhang. Vi har byggt både större och mindre vindkraftparker. Markarbetena påbörjades i augusti 2019 och var klara i juni 2020.

EN AV DE STORA AKTÖRERNA Vindkraftbolaget OX2 verkar inom hela värdekedjan, från förvärv av projekträttigheter och projektutveckling till finansiering, upphandling och byggnation och vidare till teknisk och kommersiell förvaltning. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 genom åren realiserat över 2,4 GW vindkraft i Norden och har en projektportfölj som placerar bolaget som en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa.

FAKTA Nybyggnad av vindkraftpark i Habo Byggherre: OX2 Construction AB Projektbolag: Lake Wind AB Beställare: Green Investment Group Markentreprenör: Kanonaden Entreprenad AB Leverantör: Siemens Gamesa Total kostnad: ca 200 Mkr


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

CONTAINER ASPBY 070-320 63 87, www.aspby.se Prisvärda produkter för din entreprenad! Containters – Flak – Spolvagnar – Liftdumpers Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål!

MATERIALHANTERING NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande förser Noxor, och syterbolaget Bameco, kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reparationer och modernisering av befintliga anläggningar.

GASANALYSUTRUSTNING OPSIS AB www.opsis.se OPSIS AB är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa system för gasanalys. Systemen, som är internationellt testade och godkända, används bl.a. för kontinuerlig emissionsmätning. Tack vare att OPSIS-systemet kontinuerligt kan mäta flera gaser på flera mätsträckor samtidigt med låga drifts- och underhållskostnader, blir en OPSIS-installation både tekniskt och ekonomiskt effektiv. Vi tillhandahåller även mjukvarurelaterade tjänster och tjänster som kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, övervakning av mätdata, mättjänster, framtagning av emissionsdatabaser, dispersionsmodellering och studier av miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt standarderna för ledningssystem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt har ett ISO 17025-ackrediterat kalibreringslaboratorium.

SHIMS ENERGI NUVIA www.nuvia.com Nuvia är ett specialiserat företag som främst riktar sig mot industri med komplex miljö och speciella krav. Med mångårig erfarenhet från kärnkraft och energibranschen är Nuvia idag en leverantör som både bemannar enskilda uppdrag eller utför komplexa projekt. Med cirka 100-talet anställda fokuserade på arbetsmiljö, underhåll och projektverksamhet finns vi idag spridda över landet. Nuvia kombinerar egna produkter med tjänsteoch serviceleveranser. Nuvia group ingår i Franska Vinci-koncernen med 211 000 anställda. För mer information: www.nuvia.com

EMPIRO AB 08-611 18 99, www.empiro.se Empiro säljer shims och metallfolie sedan 1952. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder den bästa lösningen anpassad efter deras behov, där hög noggrannhet och flexibilitet är våra ledord. Empiros sortiment sträcker sig från passbitar, motorunderlägg och shims till metallfolier som metervara eller tillskuret. Vi kan tillverka laminerade och massiva lösningar i flera olika material.

UNDERHÅLL

NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

TRANSFORMATORER

GIA PREMIX 0240-59 40 00, www.giapremix.se GIA Premix erbjuder ett komplett program av nödduschar, ögonduschar och skyddsblandare för alla applikationer, både för inom- och utomhusbruk. Hela vårt standardsortiment tillverkas i syrafast, rostfritt stål. Våra produkter är svensktillverkade och anpassade för alla riskfyllda miljöer. Förutom nödduschar finns även EYESPRAY, flaskor med ögonspray som levereras separat eller monterade i ett smidigt skåp som ger dig möjlighet att ha båda händerna fria efter aktivering. Används med fördel där tillgång till vattenledningssystem är begränsat. I sortimentet finns också en rad tillbehör som skyddsblandare, flödesvakter, larm, genomströmningsvärmare och blandningsventiler.

NORDTRAFO AB 0612-522 10, www.nordtrafo.se Behov av kundanpassade transformatorer med låga förluster? Behöver du transformatorer som är anpassade efter just dina behov och krav? Nordtrafo tar fram kundanpassade 1-Fas-, 3-Fas transformatorer, Hexatransformatorer och kabelströmtransformatorer för dig, vi har även ett stort standardprogram av våra produkter som vi kan erbjuda våra kunder. Nordtrafo AB är ett väletablerat företag som grundades 1965 och finns beläget mitt i Sverige, i det natursköna Höga Kusten. Vår styrka ligger i vårt stora kunnande i att snabbt ta fram helt kundanpassade transformatorer samtidigt som vi kan erbjuda ett brett standardsortiment. Välkommen med en förfrågan!

N

WILLARDS www.willards.se Willards främsta styrka som underhållspartner till industrin är vår breda tekniska kompetens som gör det möjligt för oss att åtgärda problem i hela driftskedjan och erbjuda helhetslösningar för service, installation och underhåll. Vi baserar vårt underhållsarbete på lång erfarenhet och på tillförlitliga instrument som hjälper oss att upptäcka brister och fel i god tid. Vår huvudinriktningar är service och reparation av roterande applikationer. Vi har lång erfarenhet av felsökning, reparation och underhåll av alla på marknaden förekommande fabrikat av växellådor som används i process-, kraft- och tillverkningsindustrin. Vi utför arbeten både i vår verkstad och i fält och kan även erbjuda moderniseringar som förbättrar växellådans prestanda och livslängd. Vi erbjuder även stålmontage och licenssvetsning med hög kvalitet genom utvalda samarbetspartners.

NORDTRAFO NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

79


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

UNDERHÅLL

DYNAMATE www.dynamate.se DynaMate erbjuder tjänster mot svensk industri och möjliggör effektivare drift, ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet. Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom automation, underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö. Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.

VATTENKRAFT

GASLARM

TOTTES SVETS OCH INDUSTRIMONTAGE AB https://sv-se.facebook.com/Tottessvets/ Vi har utvecklat oss på mobila sidan för att möta efterfrågan angående svarvning av bromsbanor. Mobil fräsutrustning för bearbetning av till exempel statorfötter, kilspår i axlar och långhålsborrning. Fräsning av laxspår i statorplåt, med mera. Vi utför även rengöring med kolsyreis på till exempel generatordelar, stator och rotor. Vi utför detta med egen utrustning samt rutinerad operatör. Turbinrenoveringar i egen regi. Egna fordon för transporter av diverse material, kranbil vagn 22 ton. Drivhjul bromsbanesvarv. Utrustning bromsbanesvarv.

PROREG CONTROL AB www.proregcontrol.se Vi har ett stort utbud av portabla och stationära gaslarm med sensorer för detektering av de flesta förekommande gaserna som är brandfarliga, giftiga, kvävande eller explosiva. Produkterna är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer så som industrier, garage, tunnlar, gruvor, laboratorier, kontorsmiljöer etc. Våra gaslarm håller hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden. Vi har egen serviceavdelning som ger er support, kalibrering och underhåll runt om i hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ert val av gaslarm!

ÅNGTURBINER

STÅL HUDDINGE STÅL 08–711 25 35, www.huddingesteel.se Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

80

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

SMARTA ELNÄT KL INDUSTRI AB 022-243 00, www.kl-industri.se Nordens ledande nätstationsleverantör skapar möjligheter för smarta elnät. Våra flexibla stationer möjliggör hantering av nya tekniska lösningar för olika typer av elproduktion där förändringar i förbrukningsmönster och produktion fortgår. Samhällets ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet behöver smarta stationer för sektionering av stads-, tätorts- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Dessa direktanpassas med utrustning för bland annat mätning, kommunikation och fjärrstyrning samt övervakning av till exempel över- och underspänning, jordfelsindikering, brytarindikering, överströmslarm, total förbrukning och skalskydd.

SVEADIESEL AB 08-764 66 10, www.interturbine.se Sveadiesel AB har sedan slutet på 60-talet sålt KK&K-ångturbiner och reservdelar till flera branscher i Sverige och Norge. Förutom underhåll och OEM - reser vdelar arbetar vi även med livstidsförlängningar och uppgraderingar, turbiners livslängd spänner ju över stora tekniksprång inom styr- och regler där obsoleta delar kan byggas bort. Vi säljer nya turbogeneratorer (0.5-12MW) till kunder som vill vara självförsörjande på el alternativt ser miljövinster med en ny turbogenerator. Vi samarbetar med aktörer inom pumpar, generatorer och panna för att genomföra och samordna mer komplexa projekt. Vi har långa relationer med namnkunniga kunder och vi hoppas att du vill bli en av dessa.


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE LEDARE

VÄTSKOR OCH GASER

BYGGMATERIAL

ELEKTRONIK

SIKAMA AB 08-448 30 30, www.sikama.se Sikama AB har i mer än 50 år marknadsfört och sålt produkter för hantering av vätskor och gaser. Den stora produktbredden med pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar, filter och service har gjort att vi idag fungerar som totalleverantör för många av våra kunder. Besök gärna vår hemsida för y t terligare information!

SCHWENK www.schwenk.se SCHWENK är ett familjeägt företag som grundades i Ulm, Tyskland, 1847. Vi erbjuder den svenska marknaden högpresterande cement för alla typer av betongkonstruktioner samt betongprodukter. Leveranser till våra kunder sker genom helautomatiserade och strategiskt belägna terminaler.

LYFTANORDNINGAR

CONTAINER

DEMATEK AB www.dematek.se Dematek är Sveriges mest kompletta leverantör av lyftutrustningar. Som generalagent för Demag Cranes & Components GmbH DEMAG, kan vi erbjuda marknadens största produktsortiment för lyft och hantering. Dematek utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera stora som små laster. Med mer än 100 mobila servicetekniker placerade över hela landet och branschens största reservdelslager är vi också den bästa partnern när det gäller problemlösning. Vi finns representerade på 28 orter och har därmed alltid nära till våra kunder. Vår t huvudkontor ligger i Huddinge söder om Stockholm där våra produktspecialister och handläggare sitter.

ASPBY KONSULTTJÄNSTER AB 0612-76 39 20, www.aspby.se Aspby Konsulttjänster AB – din leverantör av containers. Vi säljer nyproducerade produkter under vårt eget varumärke KeRo-Agro. Vi har mångårig erfarenhet av att ta fram containers i standardutförande eller tillverkade i specialutförande utifrån kundens egna önskemål. I sortimentet återfinns även maskinflak, grusflak och slam- eller spoltankar. Med bästa möjliga service och smidiga leveransmöjligheter från vårt lager i Höga kusten når vi kunder i hela Sverige.

JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se Jörgensen Industrielektonik AB utvecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Företaget är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även våra egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

FÖRSÄKRINGAR UNDERHÅLL KLINGER SWEDEN AB www.klinger.se KLINGER Sweden är en del av KLINGER Group som är en världsledande tillverkare och leverantör av industriella packningar och ventiler. KLINGER grundades 1886 som ett familjeföretag och är en pionjär inom packningsteknik och vätskereglering. Vi är ett lösningsorienterat företag som gärna hjälper er med era utmaningar, vi erbjuder er hög produktkvalitet, snabb och korrekt service inom våra fyra affärsområden tätningar, packningar, ventiler och instrument.

GJENSIDIGE www.gjensidige.se Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haf t genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

KAMERAÖVERVAKNING CCVE SVENSKA AB +4626141814, ccve.se Har sedan 1984 levererat kameraövervakning för varierande applikationer, både till den svenska och internationella marknaden. Vårt kunnande sträcker sig från den tidigare analoga tekniken till dagens IP-baserade system. Processbevakning i industriell miljö Kontrollrum Områdesbevakning Radar Mätande värmekameror Mobila lösningar Fordonslösningar Nummerplåtsläsning Bildanalys OCR Läsning Kameror som fungerar i ugnar och pannor med upp till 2 000˚c Med modern teknik och vår kunskap, löser vi våra kunders önskemål.

##6% S V E N S K A

A B

TRANSPORTER VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB 0731-81 46 45 Vi har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

81


DIGITALISERING

Per Kristian Egseth har stor erfarenhet från att få digitala organisationer att växa i globala företag och från att utveckla digitala lösningar i nära samarbete med nyckelkunder. Bild: AFRY

Ny digital accelerator

– AFRY X

För att utveckla och skala upp digitala lösningar har AFRY etablerat en ny digital accelerator – AFRY X. Enheten kommer att ledas av Per Kristian Egseth. AFRY HAR IDAG över 2 000 experter världen över som arbetar med digitalisering inom en rad olika områden. För att samordna detta arbete, skala upp befintliga digitala lösningar och utveckla nya, lanseras nu AFRY X. Den digitala acceleratorn ska fokusera på att skapa värde inom befintliga kundprojekt, men också på innovation och utveckling av helt nya digitala tjänster. Under första halvåret 2021 kommer omkring 200 personer rekryteras till AFRY X. – Genom AFRY X kommer vi att kunna accelerera vårt arbete med att hjälpa våra kunder under deras digitaliseringsresor – och på så vis stärka deras konkurrenskraft. Per Kristians imponerande track record när det gäller just att driva digital transformation och försäljning på stora globala företag blir en viktig pusselbit i detta, säger Jonas Gustavsson, vd och koncernchef AFRY. Per Kristian Egseth har stor erfarenhet från att få digitala organisationer att växa i globala företag och från att utveckla digi82

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

tala lösningar i nära samarbete med nyckelkunder. Han kommer närmast från Hitachi och rollen som EMEA Commercial Lead inom IoT & AI solutions and services. Innan dess var han partner på IBM. Per Kristian Egseth tillträder tjänsten som ansvarig för AFRY X den 3 maj 2021 och rapporterar direkt till vd och koncernchef. – AFRY har en unik kombination av djup branschkunskap och bred digital expertis vilket är särskilt intressant när det kommer till att skynda på den hållbara omställningen. Genom digitalisering kan AFRY leda samhällsutvecklingen i rätt riktning och då framför allt inom områden som infrastruktur, clean energy, bioindustri och food & life science, säger Per Kristian Egseth, tillträdande Head of AFRY X. AFRY har en ambition att vara ledande inom industriell digitalisering och bäst på att använda digital teknik i sina kärnsektorer. Inom fem år siktar bolaget på att tredubbla intäkterna inom det digitala området.


Al

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-382-92M 35-38 44-52385-383-92M 39-48 EN ISO 20345: S1 P SRC

Revolutionerande användningskomfort Sievi AirRacer förenar världens mest avancerade häldämpning med Sievis patenterade och progressiva sulkonstruktion SieviAir®. Elasticitetselementet Sievi FlexEnergy är en elastisk bit som täcker hela häldelen av skon, och med hjälp av denna uppnås utmärkt stötdämpning. Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår av att fötterna blir varma, genom

Elementet binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till steget.

luftkanaler i sidorna av sulans botten, och därigenom andas skon i takt med varje steg.

Nordeuropas största skotillverkare Sievi AB • Kristallen • 754 50 Uppsala • Tel 018-20 02 20 • info.se@sievi.com • sievi.com


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Nordiska Projekt 2/2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded