__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr. 10 · 17. juni 2015 (uge 25)

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Valgkampen åbner de lukkede døre I en valgkamp er det ikke kun et spørgsmål om, hvilken blok der vinder, men i lige så høj grad hvilke konkrete politikere der bliver valgt. For at få de kommende folketingspolitikere til at se vores branches udfordringer med åbne øjne, har AutoBranchen Danmark i denne valgkamp arrangeret 4 valgmøder fordelt i 4 storkredse, nemlig Sjællands Storkreds, Københavns Omegns Storkreds, Sydjyllands og Nordjyllands Storkredse. Ved hvert valgmøde har der været et panel på 3 politikere på tværs af blokkene. Det er lykkedes at få politikere fra skatteudvalget, finansudvalget og transportudvalget til at stille op, ligesom der har været flere tidligere ministre i panelerne.

”Vi er glade for at få bygget relationer til disse 12 politikere, der alle har noget med skattepolitik og transport at gøre. Vi har fået mange gode udmeldinger fra politikerne og seriøse bud på, hvordan vi løser udfordringerne i fremtiden. Dem kan vi bruge i den kommende valgperiode, uanset hvem der vinder valget. Og så har vi haft lejlighed til at komme ud med vores synspunkter til politikere, som vi ellers sjældent mødes med”, udtaler administrerende direktør, Jens Brendstrup. ”Vi er for eksempel glade for at høre, at de politikere, der selv var med til at nedsætte reparationsgrænsen i 2010 nu erkender, at det var et fejlskud, som skal rettes efter valget. Og mon ikke rød blok vil være med til at sikre et tiltag, der redder jobbet for 300 mekanikere”, siger Jens Brendstrup.

AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.400 medlemmer over hele landet, der til sammen beskæftiger mere end 20.000 medarbejdere og omsætter for ca. 50 mia. kr. om året. Vi er brancherettede i vores arbejde og uafhængige af andre interesser.


Det kan normalt være en sej kamp at få en aftale i stand med de politikere, som har med vores område at gøre, og eksempelvis Skatteminister Benny Engelbrecht har konsekvent lukket døren for os. Men under valgkampen har der været helt åbne døre, idet kampen om pladserne i Folketinget i de fleste kredse er så hård, at næsten ingen kan føle sig helt sikre.

SKAT, da det er urimeligt, at virksomheden står tilbage med en regning selv efter en klar sejr. Et andet punkt, som politikerne har kunnet blive enige om, er sikkerhedsudstyr, hvor alle har været enige om, at når det gælder reelt sikkerhedsudstyr, så skal det være fradragsberettiget, og moderne udstyr skal på listen langt hurtigere end i dag.

”Politikerne har været meget imødekommende i forhold til at stille op til politiske debatter. De har givet udtryk for, at det var befriende med en debat, som kunne gå i dybden og fokusere på problemstillingerne i autobranchen, i stedet for at køre på de generelle valgkampstemaer”, siger Jens Brendstrup.

Erhvervsuddannelserne har også stået på programmet ved valgdebatterne. Politikerne har hele landet rundt givet branchen ret i, at det er nødvendigt at øge prestigen ved at tage en erhvervsuddannelse. Enkelte steder har politikerne stået klar med et nyt lærlingetilskud, men fået klar besked fra branchen om, at det er langt vigtigere at sikre moderne udstyr på skolerne og arbejde på værkstederne gennem højere reparationsgrænse end et tilskud.

Et af de emner, som AutoBranchen Danmark har sat på dagsordenen er, hvordan man kan gennemføre en omlægning fra den værdibaserede registreringsafgift til en teknisk afgift. Alle politikere uden undtagelse er enige i, at registreringsafgiften ikke fungerer, som den skal, og at der er store retssikkerhedsmæssige udfordringer ved en uklar lovgivning. Den store uenighed går på, om en omlægning skal være fuldt finansieret, og hvordan de penge så skal findes. Og undervejs på valgmøderne har vi fået et vaskeægte løfte fra Venstre om, at de vil genindføre fuld kompensation, hvis man fører og vinder en sag mod

Debatterne har båret præg af, at når man kommer ud blandt rigtige vælgere, har politikerne en pragmatisk tilgang til verden uanset politisk ståsted. Fremkommelighed er et tema overalt i landet, for der er kun få steder, hvor den offentlige transport er så god, at den kan udfylde hele en families transportbehov. Og selv de steder, hvor der er mest og bedst offentlig trafik, er der store forsinkelser, som gør det næsten umuligt udelukkende at tage bus eller tog. Som en af politikerne sagde, ”har DSB gjort mere for privatbilismen end FDM”.

Støtte til Autouncle i retssager mod eBay spørgsmål om forhandlernes ret til egne data, der har fået AutoBranchen Danmark til at træde officielt ind i sagen. Onsdag afsagde Vester Landsret kendelse til fordel for Autouncle i en kæresag, hvor eBay har forsøgt at få stoppet søgemaskinen Autouncles indeksering af bilannoncer hos de danske bilforhandlere. Autouncle har tidligere vundet denne sag i byretten. Det står nu 3-1 til Autouncle i den langvarige tvist mellem den lille danske iværksættervirksomhed og giganten eBay. AutoBranchen Danmark er officielt gået ind i verserende retssager på iværksætter-virksomheden Autouncles side mod store amerikanske eBays danske motordivision, der blandt andet ejer BilBasen, Den Blå Avis og den professionel bildatabase, Bilinfo.

”Det er i bilforhandlerens interesse at få flest mulige bilkøbere til at se deres annoncer for lavest mulig pris. Derfor er det ikke acceptabelt, når eBay, via Bilinfo, forsøger at begrænse konkurrencen ved at skabe et lukket system, hvor forhandleren ikke ejer sine egne data, og hvor udveksling af forhandlerannoncer mellem konkurrerende portaler vanskeliggøres”, forklarer administrerende direktør Jens Brendstrup, AutoBranchen Danmark.

Striden står helt overordnet om, hvem der har ret til data omkring indtastede biler i eBays Bilinfo-system, der ligger bag bilannoncerne på BilBasen. Det er det principielle

2


Brian Mikkelsen klar til se på bilafgifter En veloplagt Brian Mikkelsen fortæller, at blå blok har en aftale om at se på bilafgifter efter valget, hvis de får flertal. Den udmelding kommer dagen inden valget til et møde i netværksgruppen af store forhandlere, hvor AutoBranchen Danmark har inviteret de Konservatives skatteordfører og gruppeformand Brian Mikkelsen til en snak om bilafgifter.

Forhandlernes eget forslag til Brian Mikkelsen går i første omgang på at gennemføre en omlægning med en højere minimumsafgift, et højere skalaknæk, en friholdelse af forhandleravancen fra afgiftsberegningen og en teknologineutral justering af afgifterne, så elbilerne ikke begunstiges urimeligt. Netværket fortalte desuden Brian Mikkelsen, at det vigtigste for branchen er gode rammebetingelser, der er gennemsigtige og stabile, så forbrugerne også har noget fast at forholde sig til. Brian Mikkelsen var meget lydhør for branchens input, som han nu tager med i de videre forhandlinger, men efterspurgte samtidig et konkret udspil fra branchen med eksempler på, hvordan en omlægning vil påvirke forskellige biler.

Formålet med mødet med Brian Mikkelsen var derfor blandt andet at få sikret, at han var opmærksom på brugtbilsproblematikken og behovet for en fornuftig overgangsordning ved en sænkelse af afgifter for bilejerne, forhandlerne og bankerne. De Konservative har i foråret lanceret et økonomisk udspil, som indeholder en fjernelse af 180 %-afgiften, så alle biler har den samme afgift på 105 %.

Generationsskifte i AutoBranchen Danmark AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation i rivende udvikling. Derfor gennemfører vi en række organisationsændringer, så vi hele tiden kan yde medlemmerne den bedste service på alle områder. Det er en dynamisk proces både på medlemssiden og på medarbejderfronten.

Danmark, mens advokat Lars Ellegaard midlertidigt overtager ansvaret for registreringsafgiftsområdet og forhandlerkontrakter. Vi vil i løbet af kort tid opruste yderligere på det juridiske område. Administrationschef Edmund Krol forlader D·A·F/AutoBranchen Danmark efter 32 år for at søge nye udfordringer. Koncernøkonomichef Jesper Riemer har fremadrettet det overordnede ansvar for økonomi og administration i organisationen.

Organisationsændringerne betyder, at advokat Pernille Mahler Larsen får ansvaret for AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Samtidig har kontorchef Karoline Thomsen søgt nye udfordringer efter 22 år i D·A·F/AutoBranchen

3


AutoBranchen Danmark gentog succesen på Folkemødet AutoBranchen Danmark deltog for andet år i træk i Folkemødet på Bornholm, og det var igen en kæmpe succes. Det lykkedes at italesætte vores budskaber overfor både politikere, pressen og almindelige danskere. Humøret var højt, solen stod højt og vores telt summede af aktivitet og glade folkemødedeltagere. I vores telt på ydermolen debatterede vi autobranchens mærkesager med politikere og meningsdannere. Lars Goldschmidt (S), direktør Mogens Kjærgaard Møller fra Rådet for Sikker Trafik, chefkonsulent Susanne Krawack fra Concito, analysechef hos Cepos Otto Brøns-Petersen, administrerende direktør for FDM Thomas Møller Thomsen og AutoBranchen Danmarks administrerende direktør Jens Brendstrup. Berlingskes finansredaktør Peter Nyholm styrede debatten med kyndig hånd. Alle debatdeltagerne udtrykte enighed om, at registreringsafgiften bør omlægges, men der stoppede enigheden også. Både Cepos og FDM så helst, at registreringsafgiften blev fjernet, mens Lars Goldschmidt mente, at bilerne var et rigtigt godt sted at beskatte, og at bilafgifterne ikke skal sænkes.

Debat om kør-grønt Den første debat handlede om brændstofforbrug og var en forlængelse af åbningseventen, hvor rød og blå blok dystede om at køre mest grønt i vores kør-grønt simulator.

Concito var klar i spyttet, og så kun én løsning til den problematiske registreringsafgift: Indfør roadpricing!! Det er den mest fair løsning for alle, og den eneste måde at give borgene de rigtige incitamenter mht. trængsel og miljø. Mogens Kjærgaard Møller fra Rådet for Sikker Trafik havde sit primære fokus på trafiksikkerheden og fandt det også vanvittig, at sikkerhedsudstyr, der redder liv, bliver brandbeskattet og fravalgt i Danmark, fordi det koster tre gange så meget som i vores nabolande. Han stod uforstående overfor, at listen over fradragsberettiget sikkerhedsudstyr ikke er opdateret siden 2007, og dermed udelukker størstedelen af det moderne udstyr.

Debatpanelet bestod af politisk chef fra FDM Torben Lund Kudsk, trafikforsker fra RUC Per Homann Jespersen og AutoBranchen Danmarks administrerende direktør Jens Brendstrup. Alle paneldeltagere erkendte behovet for en forventningsafstemning mellem bilsælgere og bilkøbere, når det gælder nye bilers reelle brændstoføkonomi. Der var også bred enighed om, at man skal indføre mere realistiske test, når man måler bilernes brændstoføkonomi, så forskellen mellem den reelle og den målte km/l ikke er så stor, som den er i dag. Der var bred enighed om, at man skal sætte ind så tidligt så muligt, så man har mulighed for at ændre bilisternes kørevaner. Jens Brendstrup udtrykte meget elegant: ”Grøn kørsel skal ind gennem modermælken”.

Den tekniske omlægning, som branchen har ønsket i længere tid, blev også diskuteret i panelet, men det var ikke alle, som kunne se fornuften i sådan en løsning. Især Cepos var uenige og mente, at det i sidste ende er forbrugerne, som taber på sådan en teknisk model. Samtidig understregede Cepos, at fokus bør være på en fjernelse af afgiften og ikke en omlægning. I erkendelse af, at især bilforhandlerne vil tabe mange penge, hvis man fjerner registreringsafgiften, må staten kompensere dem, så tabet minimeres.

Debat om registreringsafgift Fredag den 12. juni afholdte vi debat om registreringsafgift og sikkerhedsudstyr. Naboteltet sørgede for, at stemningen var i top, da de spillede ”it's a long way to tipperary”, mens debatten var i gang. Det veloplagte debatpanel bestod af Folketingskandidat 4


AutoBranchen Danmark på Folkemødet 2015

5


Interessen for debatten var stor, og der var fuldt besat foran AutoBranchen Danmarks telt til den vigtige og relevante debat. Panelet afsluttede debatten med at udtrykke optimistisme og troede alle samme på en snarlig omlægning af bilafgifterne.

Petersen(S) fra Herlev kommune, formand for miljø- og trafikudvalget under regionsrådet Jens Mandrup, chefkonsulent fra ITD Anders Jessen, chefkonsulent Susanne Krawack fra Concito og AutoBranchen Danmarks administrerende direktør Jens Brendstrup

Redaktør på Frederiksborg Amtsavis, Lars Sandager Ramlow, var en kompetent ordstyrer under debatten. Der blev både diskuteret betalingsring, roadpricing, intelligente trafiksystemer og bedre kollektiv trafik. Til start udtrykte alle, at en betalingsring var en dårlig ide. ”Betalingsringen kommer aldrig, og det vil jeg og Michael Ziegler sørge for”, sagde Thomas Gyldal Petersen.

Debat om erhvervsuddannelser Lørdag formiddag var AutoBranchen Danmark værter for en debat om, hvordan vi skaffer kvalificeret arbejdskraft, får øget interessen for erhvervsuddannelserne og tiltrækker de rigtige elever. Panelet bestod af Forbundsformand fra Dansk Metal Claus Jensen, politisk chef fra Tænketanken DEA Jannik Schack, MF Jacob Lund (S) og formand for DBR Henrik Pedersen.

Når vi snakker fremkommelighed skal vi snakke biler. Bilen er uundværlig og vil også være det i meget lang tid, sådan var udmeldingen fra FDM, som fik opbakning fra resten panelet. Der var også enighed om, at den kollektive trafik ikke var et reelt alternativ for alle danskere, og det område bør forbedres.

Der var enighed om, at man skal ændre de unge menneskers opfattelse af erhvervsuddannelserne. Engang var det et stolt øjeblik, når man blev optaget på uddannelsen som mekaniker, men sådan er det ikke længere. ”Nu til dags peger lærerne på en håndværker og fortæller eleverne – Her ender I, hvis I ikke passer jeres lektier”, fortalte MF Jacob Lund (S).

Der var mange forslag. Concito vil fylde bilerne bedre op, hvor der er fremkommelighedsproblemer. Mens ITD, Michael Ziegler og Thomas Gyldal alle var enige om, at vejnettet bør udbygges herunder Motorring 5, for at få bedre fremkommelighed.

Jannik Schack var enige i det synspunkt og vurderede, at der mangler respekt for håndens arbejde. Panelet var enige om, at den nye skolereforms adgangskrav til erhvervsuddannelser var en god ide og mente faktisk, at adgangskravene godt kunne skærpes endnu mere. ”Det kan være med til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, fordi adgangskravene er med til at hæve anseelsen af erhvervsuddannelser”, udtalte Jannik Schack: Konklusionen på debatten blev en opfordring til at tale erhvervsuddannelser op - ikke ned.

Løsningen er hele paletten af muligheder både privatbilisme, cyklisme og bedre kollektiv trafik, var konklusionen på debatten. Hvem kører mest grønt - rød eller blå blok? Konkurrencen mellem rød og blå blok om at køre grøntblev en tæt affære. I sidste ende måtte rød blok dog strække våben og erkende et bittert nederlag til blå blok. Bedste kører for blå blok blev Københavns kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).og bedste for rød blok blev transportminister Magnus Heunicke (S). Tillykke til blå blok.

Fremkommelighedsdebat Fremkommelighed var på debatprogrammet lørdag eftermiddag. Endnu et veloplagt og livligt debatterende panel bestående af borgmester Michael Ziegler(C) fra Høje Taastrup kommune, borgmester Thomas Gyldal

6


AutoBranchen Danmark sætter dagsordenen på de sociale medier AutoBranchen Danmark satte dagsordenen på de sociale medier til Folkemødet 2015

Ikke alene blev organisationen blandt de mest citerede. Både administrerende direktør Jens Brendstrup og chefkonsulent Mads Engberg var alle dage blandt de mest aktive debattører på de sociale medier, hvor de satte spot på vilkår for autobranchen og bilismen i Danmark.

Medlemmernes mærkesager nåede vidt og bredt ud, da AutoBranchen Danmark mødtes med politikere og meningsdanner på Folkemødet på Bornholm. Gennem målrettet brug af de sociale medier, sikrede vi os en position som en af de mest omtalte organisationer på hele Folkemødet.

AutoBranchen Danmark har positioneret sig tydeligt med en stærk stemme i den politiske debat og en vigtig aktør i autobranchen, når der skal diskuteres emner af relevans for autobranchen.

7


#Bilfie var et hit på Folkemødet AutoBranchen Danmark brugte Folkemødet 2015 til at sætte fokus på en af organisationens vigtigste mærkesager, nemlig den høje registreringsafgift på biler i Danmark. For at visualisere præcis hvordan afgifterne påvirker bilpriserne, havde AutoBranchen Danmark medbragt en bil, der var dekoreret, så politikere og andre besøgende tydligt kunne se, at bilafgifter udgør over halvdelen af prisen på en ny bil.

ændres, havde AutoBranchen Danmark opfundet et helt nyt koncept – en Bilfie. En Bilfie er en selfie med registreringsafgiftsbilen. Ved at opfordre alle på Folkemødet til at få taget en Bilfie og lægge den på Facebook, Instagram eller Twitter blev budskabet spredt både på Bornholm og i resten af Danmark. På Folkemødet blev der taget ca. 100 bilfier, og hashtagget #bilfie var på top 10 over de mest brugte hashtags i Danmark. Blandt dem, der fik taget en bilfie, var en række højt profilerede politikere og kendte danskere.

Bilen indgik som den ene del af en toleddet plan for at sætte registreringsafgifterne på dagsordenen. For at skabe synlighed og opbakning omkring, at afgifterne bør

Tak til Nyboes Auto for lån af bil. Transportminister for Socialdemokraterne, Magnus Heunicke

Borgmester i HøjeTaastrup Kommune for de Konservative, Michael Ziegler

Mads Holger, folketingskandidat for De Konservative

Partileder i Liberal Alliance, Anders Samuelsen

8


Nyt fra SKAT-Motor

Kontrolplan for 2015 Kontrolplanen er tilgængelig på SKATs hjemmeside i fuld format. Fokusområder for kontrolindsatsen vil være synlighed, gennemsigtighed og retssikkerhed.

SKAT anser resultatet som et positivt resultat, idet det giver en klar indikation af, at selvanmeldere har taget projektet til sig og overordnet set er regelrette. En udsøgning viser dog, at der op til projektets start og lige efter afslutningen er eksporteret et større antal køretøjer end i de 3 måneder, idet der i oktober måned 2014 blev eksporteret 2.288 køretøjer og i februar måned 2015 blev der eksporteret 1.969 køretøjer.

I 2015 har SKAT 3 projekter kørende på bilområdet: • Flytning af avance • Synlig kontrol • Finansiel leasing Bildialogforum Som opfølgning på den uvildige interviewundersøgelse af SKATs avancekontrol har SKAT og brancheorganisationerne på bilområdet etableret et forum for dialog og gensidig udveksling af relevante oplysninger om bilforhandlernes forhold. Dialogforummets primære opgave er at udveksle viden og komme nærmere en fælles opfattelse af udfordringerne på området.

Registreringsattest/dokumentation af ejerforhold AutoBranchen Danmark havde overfor SKAT påpeget, at der tilsyneladende er mulighed for at bestille en ny registreringsattest hos SKAT, selv om man ikke er ejer af køretøjet. SKAT oplyser i den forbindelse, at såfremt der anmodes om udstedelse af ny registreringsattest til 3. mand skal der forevises fuldmagt, eller det skal ved fremvisning af salgsslutseddel dokumenteres, at man er berettiget til at få udskrevet en ny registreringsattest. Efter 1. januar 2015 er SKAT begyndt at opbevare alle fuldmagter, så de kan forevises på forlangende.

Dialogforummet vil forsøge at lave guidelines, så kontrollen kan foregå så hurtigt som muligt. Branchen vil afholde et seminar for SKAT, så man kan få afstemt forventningerne til hinanden.

AutoBranchen Danmark har endvidere haft en god dialog med SKAT om, hvorvidt en nummerpladeoperatør skal stille personligt hos SKAT for at dokumentere ejerforholdet til et køretøj i stedet for at fremsende dokumentationen pr. elektronisk post. SKAT har oplyst, at nummerpladeoperatører ikke skal stille personligt hos SKAT. Dokumentation kan sendes pr. post eller elektronisk til SKAT. Forretningsgangen med udlevering af RAK-koder er netop lavet om. Nu udleverer SKAT således RAK-koder pr. telefon, når SKAT har sikret sig, at det er rette ejer, de har med at gøre. SKAT beder om den fornødne dokumentation herfor, og laver så en kontrolopringning, hvor RAK-koderne udleveres.

Udvidet registreringssyn ved eksport af køretøjer I perioden fra 1. november 2014 til og med 31. januar 2015 har SKAT ekstraordinært stillet krav om, at visse køretøjer, der eksporteres, skal til udvidet registreringssyn. Der er eksporteret henholdsvis 1.562 køretøjer i november, 1.473 i december og 1.338 i januar 2015 via selvanmelderordningen. Der har i perioden været tale om i alt 32 køretøjer uden det påkrævede syn, hvoraf: • 16 er synet efterfølgende (efter forslag til afgørelse) • 4 var oprindeligt påført månedsangivelsen før projektets op-start • 3 var synet uden registrering i Motorregisteret (blev rettet af synshallen efterfølgende) • 9 var synet almindeligt (og har derfor fået en henstilling)

Den fornødne dokumentation skal indsendes på sikker mail eller via kontaktformularen på skat.dk (kræver man er logget ind).

9


Afskedsreception for Edmund Krol

Administrationschef Edmund Krol søger nye udfordringer efter 32 år i D·A·F/AutoBranchen Danmark. Derfor inviterer vi alle medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset til afskedsreception for Edmund Krol torsdag den 25. juni 2015 kl. 14-16 i vores domicil, Skagensgade 1, 2630 Taastrup.

Kalendernyt 23. juni – Forsi kursus i Silkeborg 25. juni - Afskedsreception for Edmund Krol 26. juni – AutoBranchen Danmark Finans Open: semifinale 21. august - AutoBranchen Danmark deltager i DHL Stafet i Aarhus 28. august – AutoBranchen Danmark deltager DHL Stafet i København Se flere begivenheder på www.autobranchendanmark.dk

Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Lisa Sandager Ramlow Redaktion: Chefkonsulent Mads Engberg, økonom Kim Høegh, kommunikationskonsulent Sebastian List Feirup og kommunikationsmedarbejder Mathias Westermann Layout: Sebastian Feirup Udkommer: ca. 20 gange pr. år Oplag: omkring 1.500 elektronisk modtagere


Se flere nyheder på autobranchendanmark.dk

EURODEAL A/S PROUDLY PRESENTS

off-road game © 2014, Ashland

- featuring Valvoline

cameleon.dk - 2015231.1

the

En af de bedste olier på markedet!

««««« Eigil Elboe, Hyundai forhandler

Er du til full-blown action? ...off-road, race, nostalgi eller bykørsel? Vi har olien til alle typer. Vil du have din bil til at præstere optimalt under de forhold, du kører i, så har du brug for en pålidelig olie til lige netop din bil. Valvoline har ikke bare en af de bedste olier på markedet, vi har også olien til alle typer. Vil du høre mere, så ring 70 13 11 13.

Distributør: Eurodeal a/s | Sintrupvej 29 | 8220 Brabrand | 70 13 11 13 | eurodeal@eurodeal.dk | www.eurodeal.dk

Profile for AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark nr. 10  

Nyt fra AutoBranchen Danmark nr. 10  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded