Page 1

Nr. 1 - August 2015

NYT fra opbyggersektionen AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.400 medlemmer over hele landet, der til sammen beskæftiger mere end 20.000 medarbejdere og omsætter for ca. 50 mia. kr. om året. Vi er brancherettede i vores arbejde og uafhængige af andre interesser.


Positiv modtagelse af opbyggesektionen Sektionen har i brede kredse fået en meget positiv modtagelse. Det gælder bl.a. hos offentlige myndigheder og organisationer som ITD og DTL. Vores strategi med, at sektionen samler interesser fra både opbyggere, leverandører, forhandlere og importører bliver modtaget meget positivt, det er en styrke for sektionen. Jo flere vi er, jo større mulighed har sektionen for at få indflydelse, så I opfordres hermed til at få virksomheder I samarbejder med, og som endnu ikke er medlemmer, til at melde sig ind. Opbakning fra Trafikstyrelsen til opbyggersektionen AutoBranchen Danmark har tidligere på året præsenteret opbyggersektionen for Trafikstyrelsen, og det glæder dem, at den del af branchen også organiserer sig. Trafikstyrelsen ser muligheder for et tæt samarbejde i fremtiden. ITD og DTL har arbejdet for, at større og tungere lastbiler må køre på de danske veje for dermed at effektivisere godstransporten. Trafikstyrelsen har i den anledning lavet en projektgruppe, hvor de ønsker, at opbyggersektionen deltager sammen med DTL, ITD og Trafikstyrelsen. Det er et tydeligt signal om, at Trafikstyrelsens anderkender den viden, opbyggerbranchen besidder. Det er Per Mikkelsen, koordinator for opbyggersektionen, som repræsenterer opbyggersektionen i projektgruppen. Pers rolle er at afstemme projektets emner med medlemmernes interesser og holde medlemskredsen orienteret. Der vil i den forbindelse blive etableret en ”høringsgruppe” med deltagelse fra medlemsvirksomhederne. Behovet for at trække på medlemmernes kompetencer vil helt sikkert opstå, og derfor vil der være et behov for at sammensætte en eller flere grupper afhængig af emner og spørgsmål. Er du interesseret i at deltage, så meld venligst ind til Per Mikkelsen. Opbyggerne deltager på Elmia Elmia er den største transportmesse i Norden og er et kæmpe udstillingsvindue for opbyggerne. Eksportarbejdet er en vigtig del af branchen, og derfor kan opbyggerne få gavn af at deltage på sådan en messe. Er der den nødvendige opbakning, vil AutoBranchen Danmark forsøge at lave et fælles koncept og areal i samarbejde med Elmia. Dette indebærer også nogle pakkepriser og en overordnet rabat på standleje. Elmia Messen afholdes allerede i august. Hvis er I interesseret i at deltage så meld ind hurtigst muligt til Anne Heldgaard på anh@abdk.dk. Transport 2015 var en succes AutoBranchen Danmark var den 19.-22. marts massivt til stede på årets transportmesse i Herning. Transportminister Magnus Heunicke var på besøg på AutoBranchen Danmarks stand til en snak om vilkårene og udfordringerne i opbyggerbranchen. AutoBranchen Danmark var hovedsponsor på konkurrencen ”Årets Opbygning”, hvor 79 opbygninger var tilmeldt. Hovedpræmien var en helsides annonce i Transport Magasinet, som den vindende virksomhed frit kunne disponere over. De tre nominerede til Årets Opbygning var HMF Group, Trailerpartner A/S og Skaks Kran Import og Eksport ApS. Vinderen blev Magnus Skak Jensen fra Skaks Kran Import og Eksport ApS, som udmærkede sig ved at lave verdens laveste opbygning med en 110 tonsmeter kran med en højde på kun 2,76 meter. Transport 2015 var en succes. Opbyggersektionen skal sikre sig indflydelse og have skabt nogle rammer for sektionen på messen i fremtiden. Der bliver allerede arbejdet på næste messedeltagelse, hvor vi ser på muligheder for: •

Overordnet rabat på standleje


Fællesstand med samme opbygning

Pakkepriser efter areal. En færdig hal inkl. Opbygning

Fælles catering (MCH drevet)

Der arbejdes på en Nordisk repræsentation af opbyggerne i EU Vores nordiske naboer har lavet et udvalg for opbyggere i Norden. På det område halter Danmark efter. Opbyggersektionen arbejder på at indgå et samarbejde med det nordiske udvalg, og på sigt skal der arbejdes for en repræsentation af opbyggerne i EU. Det skal give politikerne indsigt i de udfordringer, branchen møder, så vi kan få skabt bedre arbejdsbetingelser. Per Mikkelsen har påtaget sig at koordinere dette arbejde. Kvalitetsstyring Kvalitetsgruppen er i fuld gang med at udvikle KS2000 opbygger. Aftaledelen har høj prioritet, og der ses på en svensk version af Leverans betingelser, som er udarbejdet af de svenske forhandlere og opbyggere under MRF samt aftaleforhold inden for byggeriet. Aftalegrundlaget skal dog i Danmark både dække aftalen mellem forhandleren og opbyggeren og dække aftalen mellem slutkunden og opbyggeren. Det er en kompleks opgave, så vi forventer, at standarden er klar medio juni. Forsikringer AutoBranchen Danmark har modtaget et forsikringsforslag til opbyggerbranchen fra Gjensidige Forsikring, som dækker erhvervs- og produktansvar. De to parter skal mødes for at arbejde videre med forslaget sammen med et par medlemsvirksomheder. Lean Opbyggersektionen har fået medlemsforespørgsler vedrørende Lean. Vi undersøger behovet for tiltaget og hører meget gerne fra jer, hvis det er noget, der skal tages op. Branchebarometer Der arbejdes videre på at lave et branchebarometer, som skal give et indblik i det aktuelle aktivitetsniveau i branchen. Uddannelse Metalindustriens Uddannelsesudvalg undersøger behovet for en trailermekanikeruddannelse eventuelt som trin 1 i lastvognsmekanikeruddannelsen. Baggrunden for undersøgelsen er nogle forespørgsler til udvalget fra et par branchevirksomheder. Vi hører meget gerne fra jer vedrørende dette – gerne med et begrundet forslag. Behov og forslag drøfter vi sammen med Dansk Metal. Du kan kontakte Hans Bruun. Spørgeskema AutoBranchen Danmark vil snarest sende et spørgeskema ud til branchen. Vi opfordrer jer til at besvare dette, så vi kan blive klogere på opbyggerbranchens ønsker og behov. Har I forslag/ideer til emner, vi skal tage op, så lad os endelig høre om det.

Nyt fra opbyggersektionen nr1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you