Page 1

Nr. 5 – 19. oktober 2016

NYT fra opbyggersektionen Indhold Ny dimensions-bekendtgørelse fra Færdselsstyrelsen Møde med Færdselsstyrelsen Møde med DTL vedrørende nyt aftalesæt Fuld fart på Transportmessen

AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.400 medlemmer over hele landet, der til sammen beskæftiger mere end 20.000 medarbejdere og omsætter for ca. 50 mia. kr. om året. Vi er brancherettede i vores arbejde og uafhængige af andre interesser.

Ny dimensionsbekendtgørelse fra Færdselsstyrelsen Færdselsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk i høring. Hovedparten af ændringerne sker som følge af implementering af EU-direktiv 2015/719 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og den største tilladte vægt i international trafik for visse køretøjer i brug i EU. Andre ændringer er resultat af nationale initiativer. Der er tale om en lempelse vedrørende tilladte vægte og akselafstand i bogier. Lempelsen betyder blandt andet: • Vogntog bestående af bil og sættevogn, der transporterer container eller veksellad med en længde på 45 fod må have en længde på 16,65 m,


forudsat at der er tale om intermodal transport. Der er tale om en merlængde på 15 cm. • Fordeling af akseltryk. Ændringen betyder, at medstyrende eller tvangsstyret bagaksel ikke tæller med i antal styrende aksler for en lastbil. Dermed sikres der fremover mere stabile køreegenskaber. • Ændring af akselafstandskrav i bogier. Ændringen betyder en besparelse for erhvervet, idet det ikke vil være nødvendigt at ændre på akselafstanden på forakslerne på tunge fabriksopbyggede 4-akslede lastbiler for at kunne udnytte 18.000 kg samlet forakseltryk.

ændres fra 4,00 til 3,00 meter. Som en konsekvens heraf vil en bestemt del af vognparken kunne få forøget den faktiske totalvægt med op til 10.000 kg. Ændringen åbner samtidig for indførelse af sættevognstog bestående af to separate sættevogne, som kan sammenstykkes til en sættevogn. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. Høringsbrev til bekendtgørelsen er udsendt til medlemmer af opbyggersektionen for kommentarer, som samles sammen til sektionens samlede svar. Svarfrist for denne er 25. oktober 2016. Du kan også finde høringsbrevet med alle ændringer her.

• Krav til afstand mellem lastbilers bagerste aksel og sættevognens forreste aksel for sættevognstog med over 44.000 kg (men højst 54.000 kg) totalvægt

Møde med Færdselsstyrelsen Den 3. november holdes møde med Færdselsstyrelsen vedrørende ny EU-forordning om godkendelse af køretøjer og påhængsvogne. Forordningen har været i høring og skal implementeres fra 2017 til 2020. Formålet med mødet er at afklare, hvordan man tolker og agter at informere danske opbyggervirksomheder om, hvad den nye forordning kommer til at betyde for dem for syn og godkendelse af lastbiler med opbygning, påhængsvogne samt tilhørende komponenter i Danmark og i andre EU-lande. Hvis et køretøj er EU-godkendt i et medlemsland, skal det også uden ny godkendelse kunne registreres i et andet medlemsland. Udviklingen har blot vist, at kontrol og fortolkning i de enkelte lande har ført til større forskelle, og dermed i praksis kan virke som handelshindringer.

2

Derfor handler den nye forordning i hovedtræk om en øget kontrol med, at forordningen følges i alle medlemslande – også med større fokus på, at gældende regler opfyldes af biler i drift. Man vil indføre en ny kategori af godkendelse, ”Individuel EU-godkendelse af køretøjer”. Det betyder, at en lastbil med opbygning, som er synet i henhold til de gældende EU-regler for denne kategori i fx Danmark, også kan registreres i et andet EU-land. Det er positivt for danske opbyggere, fordi forordningen tager specielt hensyn til mindre og mellemstore virksomheders muligheder for at eksportere. AutoBranchen Danmark vil lægge op til, at Færdselsstyrelsen informerer sektionens medlemmer om forordningens betydning på et medlemsmøde.


Møde med DTL vedrørende nyt aftalesæt AutoBranchen Danmark har efter ønske fra sektionens medlemmer udarbejdet et aftalesæt, som skal forebygge, at der opstår tvister i forbindelse med opbygning af lastbiler og påhængsvogne.

mellem forhandler, opbygger og vognmand. Herved kan antallet af de mange sager, der opstår som følge af uklarheder om, hvad der er aftalt og indeholdt i købsaftalen, reduceres markant.

Aftalesættet er forelagt ITD og senest DTL for kommentarer. Begge organisationer er positive over for aftalesættet og ser det som et godt værktøj i købsprocessen

Endelige kommentarer fra DTL afventes snarest, hvorefter aftalesættet vil blive introduceret for sektionens medlemmer.

Fuld fart på Transportmessen Forberedelserne til Transportmessen i MCH Messe Center Herning fra 23. – 25. marts 2017 er i fuld gang. Der meldes om stor interesse, og det er besluttet at udvide med to haller og en hal til aktiviteter. Målsætningen er 260 udstillere – og man er godt på vej med flere end 200 tilmeldte udstillere. Transportminister Hans Christian Schmidt åbner transportmessen 23. marts klokken 9.00. På åbningsdagen kan man

3

som noget nyt besøge transportmessen frem til klokken 20.00. Overvejer du at deltage, er der mulighed for igennem AutoBranchen Danmark at få rabat på standleje og særligt attraktive priser, hvis man deltager på en fællesstand. Er du interesseret i at høre mere, så kontakt AutoBranchen Danmark, Hans Bruun, på tlf. 51 51 53 00 eller hb@abvc.dk.

Nyt fra opbyggersektionen #5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you