__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr. 4 · 25. februar 2015 (uge 9)

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Katastrofalt EU forslag Et nyt EU forslag kan få katastrofale følger for de danske bilforhandlere og betyde et tab for statskassen på mere end 25 milliarder kroner, hvis ikke den danske regering handler hurtigt. EU lægger pres på den danske registreringsafgift med et forslag, der skal gøre det lettere at omregistrere sin bil, hvis man flytter fra et land til et andet. Det er en god tanke om, at det skal være administrativt mindre bøvlet for folk, der skifter job at tage deres biler

med sig, men samtidig har der sneget sig nogle uhensigtsmæssige elementer ind i lovforslaget. Det nye EU forslag vil i en dansk sammenhæng betyde, at en dansker kan lease en bil i Tyskland på tyske vilkår og helt lovligt køre rundt i den i Danmark på tyske plader. For en mellemklassebil som en Audi A3 vil det betyde, at den kan leases til noget under det halve af prisen i Danmark i dag. Og for større biler som en BMW 530d, vil det være en besparelse på næsten 60 procent om måneden.

AutoBranchen Danmark repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier, vi har 900 medlemmer med 1.100 forretningssteder over hele landet, som til sammen beskæftiger mere end 20.000 medarbejdere og omsætter for ca. 50 mia. kr. om året. AutoBranchen Danmark er en fusion af Danmarks Automobilforhandlerforening (D·A·F) og Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) pr. 1. januar 2014.


Audi A3 Sportback 1,2 TFSI attraction, 110 hk  

Danmark

BMW 530d touring xDrive Aut, 258 hk

Tyskland

Danmark

Tyskland

1. gangs ydelse

25.000

0

1. gangs ydelse

69.750

0

Månedlig ydelse

3.500

1.900

Månedlig ydelse

11.695

5.650

Samlet over 36 måneder Månedligt Besparelse i procent

151.000

68.400

4.195

1.900

Månedligt

55 %

Besparelse i procent

Samlet over 36 måneder

490.770

203.400

13.630

5.650 58,5 %

Alle beløb i danske kroner

Alle beløb i danske kroner

”Hvis det forslag bliver vedtaget, risikerer de danske bilforhandlere at miste deres levebrød. Samtidig bringer det 16 mia. kr. i registreringsafgift og 7,5 mia. kr. i grøn ejerafgift plus nogle mia. kr. i moms i spil for statskassen. Det er noget af et mysterium, at regeringen ikke har været helt oppe på dupperne for at skyde forslaget ned allerede, da det blev fremsat i 2012 eller under den løbende politiske behandling i Europa-Parlamentet. Det er mildest talt i 11. time, når regeringen nu forsøger at få ændret på teksten i Ministerrådet”, siger administrerende direktør i AutoBranchen Danmark Jens Brendstrup.

En reaktion kunne være en fuldstændig omlægning af det danske registreringsafgiftssystem til en afgift, der udelukkende ligger på brugen af bilen i stedet for på købet og ejerskabet af bilen. AutoBranchen Danmark har nu taget kontakt til de relevante politikere i Europa-Parlamentet og gjort det tydeligt for Skatteministeriets folk i Bruxelles, hvilke konsekvenser forslaget kan have i praksis.

Intet nyt er godt nyt på skattefronten os over, at der tilsyneladende er faldet ro over SKATs indsatsgruppe. Vi har i hvert fald ikke modtaget oplysninger om opstart af nye kontroller meget længe”, siger kontorchef Karoline Thomsen.

SKATs indsatsområde om overflytning af avancer i bilbranchen har haft stor fokus blandt forhandlerne, da mange undervejs har været i kontakt med SKAT, og enkelte sågar er blevet truet af skattemedarbejdere. Det har tidligere været fremme, at Skatteankestyrelsen ville tage to af de indklagede afgørelser ud og give dem en hurtigere behandling i Landsskatteretten.

Indsatsområdet har været en stor belastning for branchen med mistænkeliggørelse og lange sagsforløb. Derfor er det også glædeligt, at SKAT er i gang med en evaluering af indsatsområdet, med interviews af de kontrollerede forhandlere, udført af det uafhængige rådgivningsfirma Wilke. Det er en evaluering, som AutoBranchen Danmark ser meget frem til at se resultaterne af.

”Vi har desværre endnu ikke set nogen handling med hensyn til de to prøvesager. Vi havde ellers set frem til at få sat nogle milepæle i forhold til den store gruppe af klagesager, der ligger og venter. Samtidig kan vi dog glæde

Er du inviteret til at besvare årets importørundersøgelse? Igen i år bliver der gennemført en importørundersøgelse hos de danske nyvognsforhandlere. Undersøgelsen bliver gennemført af Rambøll Management Consulting på vegne af AutoBranchen Danmark. Formålet med undersøgelsen er at få belyst det daglige samarbejde med de enkelte forhandleres respektive bilimportører. Rambøll Management Consulting sikrer selvfølgelig, at undersøgelsen er 100 pct. anonym.

Vi håber, at du, som nyvognsforhandler, har modtaget spørgeskemaet. Hvis du mod forventning ikke har modtaget det, må du meget gerne kontakte Kim Høegh, kh@ autobranchendanmark.dk. Du bedes besvare spørgeskemaet senest den 6. marts. På årsdagen den 29. april vil AutoBranchen Danmark kåre årets importør og forventer efterfølgende, at den endelige rapport vil være tilgængelig ultimo maj. 2


Tryg ændrer i betalingen for forbrugsmaterialer Betaling for bortskaffelse af lakmaterialer

Vi oplever desværre, at den betaling, skadesreparatørerne får for deres arbejde, bliver mindre og mindre. Både reduktion i timepriser og nu også reduktion i forbindelse med blandt andet miljøtillæg og forbrugsmaterialer, påpeger AutoBranchens VidenCenter.

I den senere tid har AutoBranchens VidenCenter fået henvendelser fra autolakerer og karrosseriværksteder om, at miljøtillægget på 6,0 % er fjernet på taksatorrapporterne. Værkstederne skal derfor i fremtiden være yderst opmærksomme på, hvad de får betaling for, og hvad der er forhandlet med det enkelte forsikringsselskab.

F&P har indført et nyt aftaleregister i Forsi, og det betyder, at nogle forsikringsselskaber gør op med de faste procentsatser, blandt andet på forbrugsmaterialer og miljøbortskaffelse af lakmaterialer, som tidligere har fremgået af skadesrapporten.

Miljøtillægget på de 6,0 % af udgiften til lakmaterialer blev indført for at dække omkostningerne ved bortskaffelse af farligt affald (lakrester, rensevæsker, spildfortynder, filtre, papir og dåser mm.). Vi vil gerne opfordre alle autolakerere til at være opmærksomme på, at denne post ikke bare kan fjernes.

Det er absolut kritisabelt, at dette foregår hen over hovedet på værkstederne og deres organisationer uden ordentlig information og uden en dialog.

Fjernes miljøtillægget fra malerrapporten svarer det umiddelbart til en prisnedsættelse på mellem 1 og 2 %. Det er op til den enkelte autolakerer at fastsætte den præcise procentsats. Fx vil storvognslakererne normalt have større udgifter til affaldshåndtering.

Tryg har via en Broadcast på Forsi medio februar valgt at informere sine samarbejdspartnere om, at kode 64, forbrugsmaterialer, er nulstillet, og at de nu giver 50 kroner pr. sag via kode 63. Det betyder, at alt, hvad værkstederne henter på hylder, lager mv., og som overstiger de 50 kr., nu skal tilføres rapporten manuelt og forhandles med den enkelte taksator.

”Det er derfor yderst vigtigt, at alle, der udbedrer forsikringsskader, holder rede på, hvad der tages ned fra hylden, og får det noteret på skadesberegningen. Man skal være omhyggelig med sine forkalkulationer og gennemgå taksatorrapporten nøje”, understreger underdirektør Michael Nørregård fra AutoBranchen Danmark.

Tryg vælger også, at deres samarbejdspartnere skal bruge ekstra tid på opgørelserne, da alle forbrugsmaterialer fremover skal noteres på rapporten. De 50,- kr., som nu kan hentes via kode 63, vil for de fleste reparationer ikke dække mere end et par clips eller nitter.

Husk, at alle aftaler omkring priser og vilkår er en sag mellem det enkelte værksted og det enkelte forsikringsselskab.

Sæt kryds i kalenderen 29. april 2015! - det er datoen for AutoBranchen Danmarks generalforsamling og årsdag AutoBranchen Danmark holder generalforsamling og årsdag i Middelfart onsdag den 29. april 2015. Vi arbejder på et rigtig spændende program, så sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan være med.

3


Besøg på Maleriet i Helsinge Det digitale planlægningsflow kunne følges på virksomhedens skærm, fra bilen blev afleveret til den var klar.

John Milton fra AutoBranchens VidenCenter var onsdag og torsdag den 4. og 5. februar på besøg hos Maleriet i Helsinge. Formålet var at følge den røde tråd fra karrosseriværkstedet til lakererens færdige produkt.

Det var 2 meget lærerige dage, med mange faglige indtryk, som klart kan bruges i forbindelse med AutoBranchens VidenCenters kurser og support til vores medlemmer.

Der blev set på under/over 50 % af fylderområdet ved opretning, og hvor lang tid det tager at finde den rigtige farve, fra farvemåler til lak i sprøjten.

AutoBranchen Danmark Finans Open 2015 Semifinalen:Fredag den 26. juni 2015 – Himmerland Golf, Centervej 1, 9640 Farsø

Traditionen tro vil AutoBranchen Danmark igen invitere til den årlige golfturnering, AutoBranchen Danmark Finans Open 2015. Allerede nu er datoerne og banerne for de indledende runder, semifinalen og finalen fastlagt. Indledende runder: Nord: Onsdag den 13. maj 2015 – Lyngbygaard Golf, Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand

Finalen I 2015 spilles finalen på Banco Santanders bane over to dage, som er den 17. og 18. august. Der er afrejse fra København søndag den 16. august og hjemkomst onsdag den 19. august.

Øst: Fredag den 29. maj 2015 – The Scandinavian, Oldvej 3, 3520 Farum

Vi udsender senere en brochure, hvor man kan tilmelde sig, men I må allerede nu gerne reservere datoerne. 4


Præsentation af juridisk afdeling til Ankenævn for Biler, får du hjælp til sagen eller et forlig hos juridisk afdeling.

AutoBranchen Danmarks juridiske team er din garanti for kompetent og professionel rådgivning i hverdagen. Vi har branchens stærkeste juristhold med over 50 års erfaring indenfor alle de juridiske områder, som en virksomhed i autobranchen kan komme i berøring med fx køberet, finansiering, markedsføring og skatteret.

Det juridiske team har derudover ansvar for at hjælpe medlemmer af AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF) med spørgsmål om overenskomster, ansættelsesregler m.m.

Er din sag af principiel betydning for branchen, eller har du en retshjælpsforsikring fører vores branchekendte advokater din sag ved retten. Har en kunde klaget over dig

Herunder får du et overblik over de ansatte i afdelingen og hvilke områder de beskæftiger sig med.

Karoline Thomsen er kontorchef og daglig leder af den juridiske afdeling. Karolines kerneområder er overenskomstforhandling, rådgivning omkring skatte- og registreringsafgiftsforhold samt forhandlerkontrakter. Derudover er Karoline ansvarlig for vores SKAT Taskforce.

Lars Ellegaard er advokat og arbejder til daglig med juridisk bistand og rådgivning til vores medlemmer. Lars gennemfører også retssager for AutoBranchen Danmarks medlemmer og afholder jura-kurser for medlemsvirksomhederne m.fl.

Pernille Mahler Larsen er advokat og beskæftiger sig primært med arbejdsgiverdelen (ABAF). Hendes kerneområder involverer derfor arbejdsret; herunder ansættelsesret, overenskomstfortolkning, mæglingsmøder og faglig sagsbehandling. Pernille hjælper også AutoBranchen Danmarks medlemmer med at føre retssager.

Birgitte Wismer-Pedersen er advokat i AutoBranchen Danmark. Hun beskæftiger sig med juridisk rådgivning, sagsbehandling og retssager. Birgitte er også ansvarlig for lovfortolkning og nyhedsformidling inden for det juridiske område.

Eylem C. Ünüvar er juridisk konsulent og advokatfuldmægtig. Hun beskæftiger sig arbejdsgiverdelen (ABAF) og yder rådgivning inden for arbejdsret og har stor erfaring med lærlingesager. Eylem yder også vejledning til medlemsvirksomheder i sager i Ankenævn for Biler.

5


Bilafgifterne fortsætter himmelflugten Udviklingen i provenuet af bilafgifter (mia. kr.)

Skatteministeriet estimerer, at provenuet af bilafgifterne er steget med 5,5 procent i 2014. Det betyder, at registreringsafgiften alene indbragte staten 15,8 milliarder kroner, og samlet set indbragte afgifter på motorkøretøjer hele 28,3 mia. kroner til staten, hvilket er en stigning på to procent. Til sammenligning havde staten et provenu på 14,9 milliarder kroner fra registreringsafgiften i 2013.

29 27,783

28

28,349

27 26 25

25,634

25,762

2010

2011

25,276

24,111

24

”Bilisterne er blevet statens pengemaskine. Provenuet af motorkøretøjer udgør mere end 10 procent af det samlede provenu af afgifter. Sandheden er bare, at de høje bilafgifter hæmmer trafiksikkerheden, fordi mikro- og minibiler fortsat dominerer markedet, og de er beviseligt langt mindre sikre end de større familiebiler”, siger administrerende direktør i AutoBranchen Danmark, Jens Brendstrup, og fortsætter:

23 22 21 2009

2012

2013

2014*

* 2014 er Skatteministeriets foreløbig opgørelse. Kilde: Skatteministeriet

Fradrag giver mere sikre biler

”På langt sigt vil branchen foretrække, at det er brugen af bilen, der beskattes i stedet for, som det er i dag, købet af bilen. Den nuværende registreringsafgiftsmetode er meningsløs og ekstremt forvridende. Finansministeriet har også vist, at registreringsafgiften er den mest skadelige afgift i forhold til arbejdsudbuddet. Vi foreslår en teknisk registreringsafgift, der baseres på hver enkelt bils tekniske specifikationer, som fx vægt, motoreffekt og CO2udledning. Således vil man kunne opnå en positiv effekt, når det gælder trafiksikkerheden, miljøet, mobiliteten i samfundet samt antallet af nye arbejdspladser.”

Der har fornylig været fokus på det nyere sikkerhedsudstyrs effekt på trafiksikkerheden, og hvordan den danske registreringsafgiftsmodel koster menneskeliv: ”Danskerne fravælger simpelthen det nye sikkerhedsudstyr, fordi de også skal betale registreringsafgift af det. Staten er nødt til at give forbrugerne incitament til at tilkøbe sikkerhedsudstyr, hvis vi skal have det udbredt til den danske bilpark. Vi har længe arbejdet for, at man får udarbejdet en model, hvor branchen, trafikmyndighederne og regeringen én gang om året sætter sig sammen og vurderer, hvilket nyt sikkerhedsudstyr, der skal give fradrag, og hvad der er sket af ny udvikling af sikkerhedsudstyr”, siger Jens Brendstrup.

AutoBranchen Danmark ansætter ny koncernøkonomichef koncernregnskabschef hos både HOFOR og Combus A/S, samt økonomichef hos Dansk Erhverv og AOF Danmark.

AutoBranchen Danmark har pr. 16. februar ansat Jesper Riemer som koncernøkonomichef. Jesper får ansvaret for koncernens samlede økonomistyring, der indebærer budgetter, regnskaber, likviditet og ekstern rapportering for hovedselskabet samt organisationens datterselskaber. Hovedopgaven bliver at arbejde hen imod en samlet økonomistyring for koncernens enheder. Jesper Riemer har en HD fra Handelshøjskolen i København og en projektlederuddannelse fra Sjællands Erhvervsakademi. Tidligere stillinger tæller bl.a.

"Jesper har mange års erfaringer fra lignende stillinger, som vi kommer til at drage nytte af, og han kommer til at løfte økonomifunktionen op på et helt nyt niveau. Ud over økonomistyring vil de mange års erfaring med projektstyrring komme organisationen til gode. Jeg vil til sidst bruge anledningen til at byde Jesper velkommen, og jeg glæder mig til et godt samarbejde”, siger administrerende direktør i AutoBranchen Danmark, Jens Brendstrup.

6


Autobranchens lederuddannelse er en succes Tæt på 100 ledere fra autobranchen har siden september 2013 gennemgået den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) og fået bevis på, at de har opnået viden og færdigheder inden for ledelsesdisciplinen. Der har fra første undervisningsdag været stor opbakning fra branchen, og fremtrædende virksomheder har haft indtil flere ledende medarbejdere med på uddannelsesforløbet. GLU forløbet har fået mange rosende ord med på vejen. Skadesværkfører Kion Lang fra V. Holm Jensen i Odense, udtaler om uddannelsen: ”Underviserne er virkelig gode og niveauet i undervisningen er langt højere, end jeg havde forventet. Business College Syd i Mommark danner desuden en fantastisk ramme om forløbet, der giver mig værdifulde faglige og sociale erfaringer, som jeg kan bruge direkte hjemme i virksomheden”. GLU forløbet strækker sig over ca. 6-7 måneder og indeholder 7 moduler af 2-4 dages varighed. Deltagerne bor på skolen og får derved et værdifuldt netværk og mulighed for erfaringsudveksling i aftentimerne. Der starter nyt hold d. 23. marts 2015. AutoBranchen Danmark opfordrer

virksomhederne i autobranchen til at overveje, om denne uddannelsesmulighed ikke ville være det rigtige, for netop deres mellemledere. Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og derfor er det af affgørende betydning hele tiden at udvikle medarbejderne. Det behøver ikke at være dyrt at få ny viden. På autobranchens Grundlæggende Lederuddannelse er der mulighed for lønrefusion, der betyder, at omkostningerne samlet set er beskedne.

Viden samles Business College Syd i Mommark har de sidste 6 år i tæt samarbejde med AutoBranchen Danmark udviklet flere gode efteruddannelsesmuligheder. Der afvikles årligt et branchegodkendt bilsælgeruddannelsesforløb, samt 2 gange årligt den omtalte lederuddannelse, og senest er der sammensat et akademiforløb til branchens kommende chefer, afdelingsledere og direktører. Du kan læse mere om de enkelte uddannelser på AutoBranchen Danmarks hjemmeside eller kontakt uddannelsesleder Johnny Nedergaard på 42743800 eller jn@ bcsyd.dk for yderligere informationer.

Kalendernyt 9. marts – Gå-hjem-møde om autolakering, Hillerød 10. marts – Gå-hjem-møde om autolakering, Esbjerg 11. marts – Gå-hjem-møde om autolakering, Holstebro 12. marts – Gå-hjem-møde om autolakering, Fredericia 19.-22. marts – Transport 2015 23. marts – Bestyrelsesmøde 29. april – Generalforsamling og årsdag Se flere begivenheder på www.autobranchendanmark.dk

Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Lisa Sandager Ramlow Redaktion: Chefkonsulent Mads Engberg, økonom Kim Høegh, kommunikationskonsulent Sebastian List Feirup, kommunikationskonsulent Katja Petersen og kommunikationsmedarbejder Mathias Westermann Layout: Sebastian List Feirup og Katja Petersen Udkommer: ca. 20 gange pr. år Oplag: 900 elektronisk og 350 trykte eksemplarer


AutoBranchen Danmark Skagensgade 1 2630 Taastrup Tlf. 33 31 45 55 www.autobranchendanmark.dk

Se flere nyheder på autobranchendanmark.dk

- certificering godkendt af danske bilimportører www.autobranchenvidencenter.dk AutoBranchens VidenCenter tilbyder certificering efter KS 2000’s standarder og normer inden for både lak og karrosseri.

Profile for AutoBranchen Danmark

Nyt fra autobranchen danmark nr 4 2015  

Nyt fra autobranchen danmark nr 4 2015  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded