Magasinet Eftermarkedet nr. 7

Page 1

Eftermarkedet AUTOBRANCHEN DANMARK

Medlemsmagasin

Nr. 7 Februar 2024

TEMA: FRAGT

- Stort flertal oplever stigende udgifter til fragt side 8

Den gode forhandling:

Ny guide skal klæde værksteder og lakerere bedre på til forhandlinger side 5

Ny lak-starttid:

Vær ekstra opmærksom på rapporterne side 11

Lettere ESG-dokumentation::

Skræddersyet værktøj på vej til vores medlemmer side 12

Medlemsmagasin for AutoBranchen Danmarks medlemmer

Kun for medlemmer af AutoBranchen

Danmark

Har du styr på din virksomheds forsikringer?

Få et gratis og uforpligtende forsikringstjek

AutoBranchen Danmark samarbejder med Gjensidige om erhvervsforsikringer herunder attraktive priser og gode dækninger målrettet bilforhandlere, værksteder og autolakerier.

Særlige gode dækninger herunder:

• Forhandler/værkstedsforsikring

Dækning på op til 1 mio. kr. pr. bil i varetægt (kan forhøjes)

• Bilforsikring af låne/demobiler Fast præmie på lånebil med nyværdi op til 600.000 kr. pr. bil

• Arbejdsskadeforsikring

• Erhvervsbygnings- & erhvervsløsøreforsikring

• Prøvenummerpladeforsikring Dækning på op til 1 mio. kr. pr. bil i varetægt (kan forhøjes)

• Netbank & Cyberforsikring

• Sundhedsforsikringer

Ønsker du et gratis forsikringstjek?

Vi er klar til at hjælpe dig

Sjælland & Lolland-Falster: Lars Ibsen, mobil 41 77 52 30

Syd- & Vestjylland, samt Fyn: Bo Hviid Hansen, mobil 41 77 53 00

Nord- & Østjylland: Jesper Andersen, mobil 21 17 39 23

Har du en god historie?

Har du en historie eller et emne, som du synes, vi skal tage op i magasinet, så kontakt os på mail:

info@abdk.dk

Indhold

4

5 6 8 9 10

Leder: Gitte Seeberg: Er dine aftaler gode nok?

Ny guide skal klæde værksteder og lakerere bedre på til forhandlinger

Her er minimumspunkterne i en god samarbejdsaftale

Stort flertal oplever stigende udgifter til fragt

Forsikringsselskaber bør bidrage til at dække øgede fragtomkostninger

Byens Bilpleje advarer om øgede fragtudgifter

11

12

13 14 15

Læs meget mere på abdk.dk - Eftermarked

Skræddersyet ESG-værktøj på vej til vores medlemmer

Alt for mange biler eksporteres, hvis genbrug skal stige i reparationer

Hjælp til nye krav om tidsregistrering

Kursuskalenderen

Om AutoBranchen Danmark: AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsenterer bilforhandlere. bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.200 medlemmer over hele landet og magasinet læses af knap 18.000 ansatte hos vores medlemmer.

Redaktører: Chef for medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation Charlotte Brix Andersen og eftermarkedschef Nicky Bobak

Redaktion:

Kommunikations- og klimakonsulent Rune Langhoff Sørensen, politisk konsulent & direktionsassistent Nicolai Fiil-Søby, kommunikationskonsulent Rebekka Knudsen og grafiker & marketingkoordinator Lene Søbo.

Udgivelse: Februar 2024. Oplag: 1.200 ex.

Billeder: AutoBranchen Danmark, Colourbox og private.

Kontakt: AutoBranchen Danmark 33314555 Langebrogade 3 b 1411 København K info@abdk.dk autobranchendanmark.dk

Environmental Social Governance Miljømæssige forhold Sociale forhold Ledelsesmæssige forhold
10 8 Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024 3 Indhold

Er dine aftaler gode nok?

I de senere år har flere og flere i branchen fået øjnene op for, hvor vigtigt eftermarkedet er – for forretningen og ikke mindst for bundlinjen. Det er meget positivt – og helt oplagt.

Det betyder også, at det er et område, som kræver mere og mere ledelsesopmærksomhed.

Er samarbejdsaftalerne gode nok? Sikrer man sig den rette afregning? Matcher indtægterne de udgifter, der er?

Vi oplever i AutoBranchen Danmark desværre, at alt for mange i skadesbranchen bliver trådt under fode af forsikringsselskaberne, der jo er skadesbranchens største kunde. Det er ikke usædvanligt med samarbejdsaftaler, der ikke er blevet genforhandlet eller reguleret i årevis, selvom det burde ske årligt.

Med dette nummer af Magasinet Eftermarkedet finder du derfor et indstik, som er vores bud på en guide til den gode forhandling.

Her bliver tips og råd og viden samlet, ligesom guiden indeholder huskelister og regneeksempler, som du eller dine medarbejdere og kollegaer kan bruge, når der skal forhandles samarbejdsaftaler med forsikringsselskaberne eller mellem lak og karrosseri.

Jeg håber, at guiden er brugbar – og hvis I har mere specifikke spørgsmål eller udfordringer, kan I som altid tage fat i vores eftermarkedskonsulenter eller i vores juridiske afdeling.

I dette nummer ser vi også nærmere på de udfordringer, som stigende fragtomkostninger udgør for lakererne, ligesom den nye starttid for lakering også er et tema. Ændringerne i starttiden for lakering er virkelig noget, der vil kunne mærkes på bundlinjen, hvis ikke man har styr på detaljerne, så det er noget, I bør prioritere at sætte jer ind i.

Den 1. februar trådte kravene om den nye SERMI-certificering også i kraft, som er afgørende for, at man kan gennemføre en stribe reparationer. Hvis ikke du allerede har fået certificeringen, gælder det om at få styr på det. Læs mere om den seneste udvikling på vores hjemmeside.

Endelig har vi i dette nummer også fokus på brugte dele og de udfordringer, der blandt andet er på området, ligesom vi kommer forbi bæredygtighedsrapportering og vores nye samarbejdsaftale med Valified, der kan hjælpe jer, når forsikringsselskaberne kræver svar om alt fra klima og miljø til ledelse og social ansvarlighed.

God læselyst

4 Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024 Leder

Den gode forhandling

Ny guide skal klæde værksteder og lakerere bedre på til forhandlinger

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent

Med udgivelse af en guide til den gode forhandling ønsker AutoBranchen Danmark at hjælpe skadesbranchen til at sikre bedre indtjening.

Tips, gode råd og baggrund til når du skal forhandle samarbejdsaftaler i skadesbranchen

branchens fremtid. Og her gik én ting igen, nemlig et ønske om at stå bedre, når forhandlingen med forsikringsselskabet finder sted. Samtidig har medlemsundersøgelser blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer vist, at det for alt for mange gælder, at deres samarbejdsaftaler med forsikringsselskaberne ikke er blevet genforhandlet i årevis.

DEN GODE FORHANDLING - en guide fra AutoBranchen Danmark

Efter AutoBranchen Danmark i fjor udgav en rentabilitetsanalyse af skadesbranchens økonomi, blev der afholdt en stribe debatarrangementer om

Derfor udgiver AutoBranchen Danmark nu en guide, der skal klæde branchen bedre på til forhandlingerne med forsikringsselskaberne, ligesom den også rådgiver til samarbejdet mellem lak og karrosseri.

“Forsikringsselskabernes indkøbspres er mange steder virkelig voldsomt. Samtidig står skadesbranchens ejere og værkførere i forhandlingssituationen ofte over for nogle benhårde talknusere, som ikke giver ved dørene, og hvor det gælder om at være så velforberedt, som man kan. Derfor har vi lavet denne guide, der forhåbentlig kan give skadesbranchen lidt flere gode kort på hånden, når forhandlingerne finder sted,” siger

Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.

Den næsten 40 sider lange guide indeholder alt fra huskelister, regneeksempler, tips og rådgivning til alle dele af forhandlingen, ligesom den også indeholder viden om samarbejdet med forsikringsselskaberne.

“Vi har lavet en guide, hvor vi forsøger dels at klæde branchen på med forskellig baggrundsviden, og hvor vi dels forsøger at være så konkrete som muligt i forhold til den enkelte forhandling, og alle ting, der er gode at huske at lave aftaler for,” siger Nicky Bobak.

Samtidig tilbyder AutoBranchen Danmarks eftermarkedsafdeling som altid råd og sparring, hvis man har brug for det - også om forhandlingerne, ligesom AutoBranchens Danmarks jurister er klar til at gennemse samarbejdsaftaler, kontrakter og lignende.

Forhandlingsguiden finder du vedlagt denne udgave af Magasinet Eftermarkedet. Samtidig kan du finde guiden digitalt på AutoBranchen Danmarks hjemmeside abdk.dk. ■

Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024 5

Her er minimumspunkterne i en god samarbejdsaftale

Juridisk chef Abid Kahn gennemgår hvad du skal have øje for, når du indgår aftaler med dine samarbejdspartnere.

De fleste kender den skuffelse eller vrede, der kan opstå, når man tror, man har aftalt noget med en anden – og vedkommende så løber fra aftalen, eller slet ikke kan genkende, at man skulle have aftalt noget sådant.

Det sker både i det private, hvor følelserne kan komme i klemme, men det sker også i meget høj grad i forretningslivet, hvor store pengesummer kan være på spil og hvor ellers gode samarbejder kan køre sur, hvis der ikke er klarhed og enighed.

AutoBranchen Danmark har netop udgivet en guide til den gode forhandling med forsikringsselskaberne (guiden er vedlagt dette magasin), der beskriver alle de forhold, som man bør tage højde for, når man forhandler timepriser og øvrige vilkår. Den fokuserer også på det gode samarbejde mellem lakerer og værksted, men efter at have arbejdet i autobranchen i en årrække er det mit indtryk, at vi som branche generelt godt kan være bedre til at indgå (bedre) samarbejdsaftaler.

Uanset hvem man indgår en aftale med, er det nemlig vigtigt med fælles

spilleregler. Disse spilleregler forhandler man på plads, og det bør udmønte sig i en skriftlig samarbejdsaftale. Det betyder ikke, at man undgår konflikter, men det kan dels betyde, at konflikterne ikke udvikler sig til kriser eller aftaleophør, og dels kan det betyde, at der om ikke andet i hvert fald er klarhed over, hvordan vilkårene er, hvis og når problemerne opstår. Jeg vil derfor i det følgende skitsere, hvad man skal have styr på, når man samarbejder:

1

En god samarbejdsaftale er skriftlig og bør som minimum indeholde dato for indgåelsen af aftalen, en beskrivelse af formålet med aftalen og en så detaljeret som mulig beskrivelse af de fælles spilleregler, herunder vilkår, priser, arbejde, der skal leveres osv.

2

Samtidig bør en god samarbejdsaftale også indeholde beskrivelser af, hvor længe aftalen er gældende, hvornår og

hvordan en af parterne kan opsige aftalen, ligesom der skal være en beskrivelse af, hvad der sker, hvis/når en part misligholder aftalen.

3

Endelig er det også afgørende, at en samarbejdsaftale indeholder beskrivelser af, hvornår man kan kræve en genforhandling og regulering af aftalen og beskrivelser af, hvor ofte aftalen skal genforhandles eller reguleres, ligesom der bør være en fastlægning af, hvornår der foreligger så ekstraordinære omstændigheder, at de aftalte vilkår ikke længere er gældende.

Alle disse ting er for mig at se minimumspunkterne i en god samarbejdsaftale, og derudover kan der være en stribe punkter, der skal være med alt efter hvilken form for aftale og samarbejde, der er tale om.

Du har sandsynligvis allerede en del samarbejdsaftaler, der ikke lever op til disse krav, og hvis det er tilfældet, bør du tage initiativ til at få skrevet tingene ind i aftalen. Det behøver ikke være

Jura 6 Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024

Har du brug for hjælp?

Som medlem af AutoBranchen Danmark kan du få hjælp til sikre kvaliteten i dine samarbejdsaftaler ved at kontakte vores juridiske afdeling.

Du kan kontakte os direkte på mail: jura@abdk.dk eller telefon: 33 31 45 55

noget, man gør et stort nummer ud af, for det kan også blive modtaget negativt, så det bør handle om at formalisere samarbejdet.

På samme måde kan man også have mange mundtlige aftaler, som ikke er skrevet ned på papir. Mundtlige aftaler er ligesom skriftlige aftaler juridisk bindende, men det er svært at bevise, hvad man har aftalt mundtligt. Derfor kan man fx sende en mail med beskrivelse af det, man har aftalt - og bede om en bekræftelse på det. Så er alle på sikker grund.

Forhandling er ikke let, og det er heller ikke let af lave skriftlige samarbejdsaftaler, men jo mere, man gør det, jo større erfaring får man med det. Og med tiden bliver aftalerne både bedre og mere præcise - og det bliver også nemmere at lave dem.

Det skaber en klarhed, som er god for alle parter. ■

En god samarbejdsaftale bør som minimum indeholde følgende:

 Dato for indgåelse af aftale

 Formålet med aftalen

 De spilleregler (vilkår, priser, det arbejde I skal levere mv.) som I har aftalt, så detaljeret som muligt

 Hvor længe aftalen er gældende

 Hvornår en part kan opsige aftalen

 Hvad der sker når en part misligholder aftalen

 Hvornår kan man kræve en genforhandling af aftalen

 Hvornår der foreligger så store ekstraordinære omstændigheder, at de aftalte vilkår ikke længere er gældende

 Hvornår har man ret til at få reguleret prisen og hvordan

 Næste genforhandling/regulering af aftalen

Jura
Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024 7

Tema: Fragt

Stort flertal oplever stigende udgifter til fragt

Næsten tre ud af fire lakerere oplever stigende udgifter til fragt. Det presser en i forvejen udsat branche, fastslår AutoBranchen Danmark, der opfordrer til, at man tager betaling for fragten.

Det er velkendt, at fragten af biler og reservedele til og fra malerkabinen udgør om ikke en akilleshæl, så en meget stor udgiftspost for mange lakerere.

Det er som regel en gratis ydelse, som lakereren ikke honoreres for – og som det fremgår af AutoBranchen Danmarks rentabilitetsanalyse fra begyndelse af 2023, er det medvirkende til, at mange lakerere giver underskud.

Nu viser en medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks lakerermedlemmer, at udgifterne til fragt bliver højere og højere.

71 procent af respondenterne i undersøgelsen svarer således, at deres udgifter til fragt er steget i løbet af de seneste fem år, mens kun hver femte ikke har oplevet, at deres udgifter til fragt er steget.

Knap to tredjedele svarer, at deres udgifter til fragt er steget med op til 24 procent, mens 18 procent svarer, at udgifterne til fragt er steget med mellem 25 og 49 procent.

Og det er alvorligt, fastslår Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark:

“Mange lakereres økonomi er i forvejen presset, og når udgifterne stiger så meget, så gør det selvfølgelig ondt,” siger Nicky Bobak.

Alt for få får betaling

Kun knap 5 procent af respondenterne svarer, at de får direkte betaling for deres udgifter til fragt, mens 91 procent svarer, at det ikke er tilfældet.

Og det er alt for lidt, fastslår Nicky Bobak:

“Det er ikke nogen kæmpe overraskelse, at så få lakerere får dækket deres udgifter til fragt, men det er til gengæld fuldstændigt uholdbart, hvis ens økonomi i forvejen er udsat, sådan som vi ved, at det er tilfældet for mange lakerere,” siger han.

I undersøgelsen er der også spurgt ind til, hvor store udgifter til fragt lakererne i gennemsnit har pr. skade. Her svarer 36 procent, at udgifterne er på mellem 200 og 399 kroner pr. skade, mens 21 procent svarer, at udgiften er over 400 kroner pr. skade.

26 procent af respondenterne svarer, at de i gennemsnit fragter reservedele eller biler over 20 kilometer, mens 26 procent svarer, at transporten er mellem 15 og 19 kilometer. 19 procent svarer, at de i gennemsnit transporterer biler eller reservedele mellem 0 og 4 kilometer. ■

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
8 Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024
Eftermarkedschef Nicky Bobak: Stigende fragtudgifter presser en i forvejen udsat branche

Bobak:

Forsikringsselskaber bør bidrage til at dække øgede fragtomkostninger

Det er uholdbart, at lakererne ikke kompenseres for deres udgifter til fragt – især når man tænker på, at udgifterne formentlig kun vil stige i de kommende år, fastslår Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.

“Fragtomkostningerne er en stadig stigende udfordring for lakererne. Lønningerne er steget, brændstofpriserne er høje og har fået yderligere et nøk op her til nytår, og flere skal også køre biler og reservedele længere end tidligere,” siger Nicky Bobak.

Samtidig mærkes elbilernes indtog på markedet også på fragtomkostningerne, fastslår han:

“Elbilerne er tungere end mange benzin- og dieselbiler, og det har selvfølge -

lig betydning, når de skal transporteres. Enten kan man ikke transportere så mange biler som normalt ad gangen, hvilket betyder flere ture, eller også skal man simpelthen ud at investere i større vogne, og hvad dertil følger af krav,” siger Nicky Bobak, der fastslår, at den udfordring kun vil blive større i takt med, at elbiler udgør en stadig større del af bilparken.

Han opfordrer derfor til, at lakererne holder øje med deres udgifter til fragt og gør en indsats for at få dækket udgifterne.

Det handler om enten at regulere den rabat, man måske yder til værkstederne eller om at sætte udgifterne til fragt på regningen, men mest oplagt vil det

være at gå sammen med værkstederne om at lægge pres på forsikringsselskaberne for at få dem til at betale eller i hvert fald bidrage til at betale noget af regningen.

“Udgifterne til fragt stammer jo direkte fra det arbejde, som forsikringsselskaberne bestiller, så det er kun ret og rimeligt, at de bidrager til at dække dem,” siger Nicky Bobak, der fra svenske kolleger har fået oplyst, at den slags ikke er usædvanligt i vores naboland Sverige.

“Hvis forsikringsselskaberne er åbne for at betale for fragt i Sverige, bør de også være det herhjemme. Der er jo i flere selskabers tilfælde tale om de samme forsikringsselskaber,” siger han. ■

Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024 9
Fragt
Tema:

Tema: Fragt

Byens Bilpleje advarer om øgede fragtudgifter

Udgifterne til fragt af biler og reservedele til og fra lakereren vil kun stige, lyder det fra Byens Bilpleje, der er bekymret over udviklingen.

“De stadig tungere biler er et kæmpeproblem for lakererne. Vi skal reelt set til at have fat i lastbilchauffører, fordi det ofte ikke længere er rentabelt at fragte bilerne, som vi har gjort hidtil,” siger Dennis Odgaard, grundlægger og CEO for Byens Bilpleje.

“Vi kan jo ikke have, at vores vogne kører rundt med kun én bil, hvor de tidligere har kørt rundt med måske tre,” forklarer han.

Hvis det bliver nødvendigt med lastbiler og lastbilchauffører til at transportere de skadede biler, vil der følge en række nye krav med, fastslår Odgaard. Og derfor er der brug for, at det bliver tydeligt, hvor stor en udgift fragten udgør, fastslår Byens Bilpleje-grundlæggeren:

“Det vil være positivt, hvis det bliver synliggjort, hvor stor en udgift fragt er for lakererne, således dialogen omkring betaling sker som et led i forhandlingerne mellem værkstederne og forsikringsselskaberne,” siger Dennis Odgaard. ■

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
10 Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024
Dennis Odgaard fra Byens Bilpleje er bekymret over udviklingen i fragtudgifterne

Ny lak-starttid:

Vær ekstra opmærksom på rapporterne

Efter ændringerne i starttiden til lakering i Autotaks, er der ekstra god grund til at gå rapporterne igennem med en tættekam. AutoBranchen Danmark er klar med support.

Den 3. januar blev en ny starttid på lakering en realitet i Autotaks. Det betyder, at man skal være ekstra opmærksom for at få alle de arbejdsenheder, som den gamle starttid på lakering udløste.

Forsikringsselskaberne har igennem forberedelser til den nye laktid fastslået, at den nye laktid ikke er en spareøvelse – og at man derfor skal have den tid, som man er berettiget til.

“Vi har været meget spændte på, hvordan taksatorerne ville gribe den nye laktid an. For det må netop ikke blive en spareøvelse, hvor man dropper betaling for dele af processerne. Det holder vi derfor grundigt øje med,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBran -

chen Danmark.

Han opfordrer derfor til, at man på værkstederne i denne kommende tid er ekstra opmærksomme på, om man får alle arbejdsenheder, som man er berettiget til.

Samtidig opfordrer han lakerere til at søge dialogen med de værksteder, der takserer skaderne, så man er sikker på, at de er opmærksomme på ændringerne i starttiden. Her er det måske særligt relevant at informere de værksteder, der ikke takserer mange skader, lyder det fra Bobak.

“Det er indtil videre mit indtryk, at det går meget godt med at bruge den nye laktid, men der har været et par svipse -

re fra nogle selskaber, der har prøvet at slippe billigere, så det gælder om at holde øje – både i forhold til forsikringsselskaberne, men også i forhold til øvrige samarbejdspartnere,” siger Nicky Bobak.

Han opfordrer til, at man henvender sig til AutoBranchen Danmarks Autotaks-support, hvis man oplever forsikringsselskaber, der prøver at slippe for at yde fuld betaling eller, hvis man er i tvivl om, hvordan man sikrer sig den rette afregning.

Du kan blive klogere på den nye starttid og få en guide til, hvordan det fungerer ved at se webinar og video her: https:// autobranchendanmark.dk/eftermarked/ starttid-paa-lakering. ■

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024 11 Ny lak-starttid

Skræddersyet ESG-værktøj på vej til vores medlemmer

Er du én af dem, der får hovedpine ved tanken om at skulle lave en ESG-rapport oveni alt det andet dokumentationsarbejde, din forretning skal levere? Så er der godt nyt på vej.

Environmental Social Governance Miljømæssige forhold Sociale forhold Ledelsesmæssige forhold

ESG står for Environmental (miljø/klima), Social (for eksempel arbejdsmiljø) og Governance (ledelse, som for eksempel bestyrelsens sammensætning eller virksomhedskultur). Samlet set er det et værktøj, der måler en virksomheds bæredygtighed.

Den 15. marts lancerer AutoBranchen Danmark, sammen med den digitale ESG-platform Valified, et værktøj der er skrædder syet til autobranchen for at gøre ESG-rapporteringen let. Værktøjet bliver gratis for medlemmer i kalenderåret 2024/ 2025, og lanceringen bliver fulgt op af webinarer og medlemsmøder, så alle kan blive hjulpet hurtigt i gang.

Omfattende analyse

ligger bag

Som noget unik for denne type af værktøjer, er det baseret på en omfattende analyse af, hvilke spørgsmål, der er væsentlige for branchen at kunne besvare. Sammen med en brugtvognsforhandler, en nyvognsforhandler, en leasingforretning og en autolakerer, har AutoBranchen Danmark og Valified gennemgået de mere end 1000 spørgsmål, som en ESG-rapport kan

rumme, for at finde ud af, hvilken spørgsmål, der er væsentlige for en bilforretning at svare på. Resultatet koges ned til en overskuelig skabelon, som medlemmer kan bruge til at lave en ESG-rapport, der giver overblik og tal på den enkelte forretnings bæredygtighedsarbejde.

Kommer også til at gælde for mindre virksomheder

Stadigt flere virksomheder bliver mødt med spørgsmål fra leverandører, banker og forsikringsselskaber om, hvordan de arbejder med bæredygtighed – eller ESG, som det også kaldes. Fra 2024 stiller EU krav om, at de største virksomheder skal aflægge en ESG-rapport på linje med de økonomiske tal i årsrapporten. Senere følger de mindre virksomheder. ■

ESG
12 Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024

Alt for mange biler eksporteres, hvis genbrug skal stige i reparationer

Mens efterspørgslen på gode brugte reservedele er høj, eksporteres nyere biler i stort antal til udlandet. Forsikringsselskaberne kan ikke både blæse og have mel i munden, lyder det.

Fra forsikringsselskabernes side er der fokus på at fremme brugen af brugte dele i skadesarbejdet, men samtidig bliver mange af de skadede biler, der kunne sikre genbrug af reservedele, eksporteret ud af landet. Nogle estimater peger på, at op imod 85 procent af alle totalskadede biler eksporteres ud af landet. Andre peger på, at andelen er mindre. Men uanset hvad er der tale om en stigende tendens.

Og det er et dilemma, som forsikringsselskaberne bør gøre noget ved, hvis man virkelig vil fremme brugen af brugte dele, mener Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.

“Hvis værkstederne skal bruge flere brugte dele, skal de være af god kvalitet – og det skal ikke være svært at skaffe dem. Men vi går desværre glip af rigtig mange gode reservedele, fordi flere og flere skadede biler eksporteres til udlandet. Det hænger ikke sammen, hvis man vil genbruge. Forsikringsselskaberne kan ikke både blæse og have mel i munden,” siger Nicky Bobak.

Det er der enighed om fra Dansk Autogenbrug:

“Som et klogt medlem af Dansk Autogenbrug en gang udtrykte det på en generalforsamling: Det begynder med forsikringsselskaberne, og det slutter med forsikringsselskaberne: Kun ved at reducere eksporten af nyere totalskadede biler kan vi sikre et større udbud af nyere dele,” siger Adam Pade, sekretariatschef hos Dansk Autogenbrug, og fortsætter:

“Her må forsikringsselskaberne afklare med sig selv, om de helst vil gå efter den hurtige gevinst og få mest muligt for bilerne ved salg på portalerne, eller om de ad anden vej kan sikre at holde flere biler “hjemme” til gavn for et tilfredsstillende udbud af genbrugsdele.”

AutoBranchen Danmark udgiver snart et notat om reparationsgrænsens konsekvenser for samfundsøkonomien, klimaet og miljøet. Notatet er udarbejdet af Teknologisk Institut, og heri bliver der også taget fat på eksporten af totalskadede biler. ■

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024 13
Der er brug for flere brugte dele, hvis branchen skal leve op til forsikringsselskabernes ønsker.
Reparationsgrænsen

Hjælp til nye krav om tidsregistrering

Danske virksomheder skal snart registrere alle medarbejderes arbejdstid. ABAF rådgiver om den nye lov.

Fra 1. juli skal det være muligt at måle arbejdstid for medarbejdere i alle danske virksomheder. Loven kommer fra et EU-direktiv, som skal sikre mod for lange arbejdsdage og mangel på pauser.

Om det siger advokat og sekretariatschef for AutoBranchens ArbejdsgiverForening, Louise Flyger: “Tidsregistreringen skal være “objektiv og pålidelig”, og det er måske ikke alle, der har sådan et system i dag. Systemet skal dokumentere arbejdstid og samtidig sikre,

Om ABAF

Formålet med AutoBranchens ArbejdsgiverForening er at tilbyde medlemmerne fuld arbejdsgiverservice til absolut konkurrencedygtige priser. AutoBranchens ArbejdsgiveForening anser det som sit hovedformål,

at myndighederne til enhver tid kan foretage kontrol, og at oplysningerne opbevares i fem år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige arbejdstid”, slutter hun.

Visse medarbejdere - ”selvtilrettelæggere”- bliver undtaget. Louise Flyger siger: “Loven definerer ikke, hvornår en medarbejder kan karakteriseres som selvtilrettelægger. Der kommer måske en opgave for arbejdsgiverne, som består i at opdatere ansættelseskon -

trakterne, så de afspejler, om en medarbejder er selvtilrettelægger eller ej –men det skal vi undersøge nærmere”.

ABAF afholder webinar om arbejdstidsregistrering for medlemmer af AutoBranchen Danmark den 10. april 2024. “Til den tid ved vi meget mere, og kan blive meget mere konkrete på, hvordan medlemmerne skal forholde sig”, slutter Louise Flyger.

Hvis du har spørgsmål om den nye lov, er du velkommen til at kontakte ABAF. ■

Kontakt ABAF

at samle de virksomheder, som ikke allerede er medlem af en arbejdsgiverforening. AutoBranchens ArbejdsgiverForening har til formål at skabe de bedst mulige erhvervsmæssige forhold for medlemmerne.

Louise Flyger Advokat

Tlf: 2259 3937

Mobil: 3374 6044 lfl@danskerhverv.dk

Mads Willer Skytte Advokatfuldmægtig

Tlf.: 2261 5073

Mobil: 3374 6048 mws@danskerhverv.dk

ABAF 14 Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024
Af Rebekka Knudsen Kommunikationskonsulent

Kursuskalenderen

Vi planlægger hele tiden nye kurser, events og webinarer, som kan være til gavn og glæde for jer som medlemmer af AutoBranchen Danmark.

Alle afholdte webinarer bliver lagt op på hjemmesiden autobranchendanmark.dk, så hvis der er et emne, du gik glip af eller du gerne vil se et webinar igennem igen, kan du altid finde det under ”Kurser & events”, hvor de ligger nederst på siden.

Du kan finde flere events, information om tilmelding og andre praktiske oplysninger på vores hjemmeside under ”Kurser & events” Følg også med i vores onsdagsnyhedsbrev ”Kursus nyt”.

29. februar

kl. 9.00 - 9.30

Webinar:

Ny starttid på lak: Får du den rette afregning?

10. + 24. april

kl. 9.00 - 16.00

Autotaks-kurser:

Bliv bedre til skadesberegning. Næstved + Silkeborg

Gratis fyraftensmøder

Vores eftermarkeds-afdeling tilbyder gratis fyraftensmøder til autolakererne og deres kunder, for at sikre korrekt taksering af opgaverne.

10. april

kl. 10.00 - 11.00

Webinar med ABAF:

Nyt EU-direktiv:

Arbejdstidsregistrering

8.-15. sept.

Medlemsrejse:

Studietur til Kina. Kom helt tæt på elbilsudviklingen i Shanghai og Beijing

Lakererne inviterer en række af sine værkstedskunder til at deltage på mødet og så gennemgår vi sammen en række tips og tricks og gode råd, når det kommer til taksering i Autotaks.

Hvis du er interesseret i selv at holde eller deltage i et fyraftensmøde, kan du kontakte Lars Baun Vilhelmsen på 53 62 11 54 eller lbv@abdk.dk

Eftermarkedet - AutoBranchen Danmark - nr. 7, februar 2024 15 Kurser & events

Åndedrætsværnssættet SATA Vision 2000

Sættet indeholder SATA vision 2000-kappe, bælteenhed med aktivt kulfilter samt SATA-luftslange 1,2 m og leveres i en praktisk opbevaringsboks.

Helmasken med friskluftsystem giver:

Maksimal beskyttelse

ƒ Hoved-/brystkappe, som er åndbar, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, fnugfri, flammehæmmende og lukkes med en burrelukning.

ƒ Høj bærekomfort

Individuel justerbar

ƒ Stort synsfelt

Gennemgående visirsystem fås kun hos SATA.

ƒ SATA-bælteenheden med aktivt kulfilter

Ekstra stort kulfilterelement for optimal kvalitet af åndeluften–, endda oliedampe filtreres

INFO www.sata.com/satavision2000

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.