AutoBranchen Danmark årsberetning 2022/2023

Page 1

Årsberetning

AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsenterer bilforhandlere. autoværksteder, autolakerere og leasingselskaber.

Vi har ca. 1.200 medlemmer over hele landet.

Redaktion:

Chef for medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation Charlotte Brix Andersen. Politisk konsulent & direktionsassistent Nicolai Fiil-Søby.

Kommunikations- & klimakonsulent Rune Langhoff Sørensen.

Kommunikations- & uddannelseskonsulent Carsten Ritter.

Grafiker & marketingkoordinator Lene Søbo.

Udgivelse:

Maj 2023.

Redaktionen afsluttet 20. april 2023.

Billeder:

AutoBranchen Danmark, Colourbox og private.

Oplag:

200 ex.

Trykt på miljømærket papir.

Årsberetning
02 Forord af Formand Hans-Jørgen Jørgensen 03 Forord af Adm. direktør Gitte Seeberg 04 Året i glimt 08 Portræt af et medlem: Nyvogn versus brugtvogn 11 Et medlemskab, der giver fordele 12 Medlemsservice i udvikling 14 Det politiske år 16 Juridisk støtte året rundt 18 På barrikaderne for eftermarkedet 22 Uddannelse og arbejdskraft 25 ABAF - AutoBranchens ArbejdsgiverForening 26 Bilsalget 2022 28 Generalforsamling og bestyrelse
22/23

Pæne regnskaber trods forhindringer i branchen

Mange ting kunne fylde i en årsberetning som denne. Generelt er det min oplevelse, at vi her i foråret 2023 kan tage mange positive ting med os til trods for, at vi er i en tid, hvor to af branchens største samarbejdspartnere, Motorstyrelsen og forsikringsselskaberne laver benspænd.

Jeg vil begynde med optimismen og lyspunkterne. Først og fremmest oplever jeg, at branchen generelt har leveret pæne regnskaber for 2022. Rundt omkring i autobranchen har man været dygtig til at tilpasse sig og fået forretningerne til at tjene penge. Måske har corona-nedlukninger og knaphed og ventetid på både biler og reservedele, gjort os endnu skarpere på at tilpasse forretningen.

Over en bred kam bød det tidlige forår på overenskomstforhandlinger. I en tid, hvor energipriserne er steget og inflationen er på sit højeste niveau i årtier, bliver budgetterne udhulet i både private husholdninger og virksomhederne. På den konto kunne man frygte, at overenskomsterne var stukket helt af og at landet blev ramt af storkonflikt. Det undgik vi. Både på metaloverenskomsten og hos vognmalerne, fik ABAF lavet ansvarlige overenskomster med henholdsvis Dansk Metal og Malerforbundet i Danmark.

Bilsalget tog et kraftigt dyk i 2022, men nu er der fremgang at spore. I de første tre måneder af 2023 steg nyvognssalget med 17 procent i forhold til 2022, mens salget af brugte biler faldt en smule. Med til den historie hører selvfølgelig, at nyvognssalget faldt kraftigt i 2022, mens salget af brugte biler slet ikke blev så berørt af krisen.

Tesla har skabt en del uro blandt forhandlere af både nye og brugte biler i begyndelsen af 2023. Amerikanerne har sænket priserne på deres biler markant over et par omgange. Det påvirker forhandlere af både nye og brugte elbiler, og det vil det nok gøre længe.

I min indledning nævnte jeg benspænd fra et par af branchens største samarbejdspartnere.

Der er stadig forhandlere, som mangler afregninger fra Motorstyrelsen i forbindelse med aftalen om ændring af registreringsafgiften fra december 2020. Som brancheorganisation har vi et godt samarbejde med Motorstyrelsen, og vi ved, at de knokler med de midler de har. Men vi må også erkende, at bilforhandlerne oplever det anderledes. De mærker, at Motorstyrelsens IT-systemer ikke er opdateret til at håndtere de store opgaver. De mærker i høj grad, at politikerne mangler at sende penge med, når de udstikker opgaver til Motorstyrelsen. Manglen på ressourcer gør, at vi som branche i mange tilfælde må finde os i en langsommelig sagsbehandling fra Motorstyrelsen.

Autolakererne og karrosseriværkstederne mærker i høj grad forsikringsselskabernes iver efter hele tiden at stramme skruen og finde besparelser. Vores undersøgelse af økonomien i skadesbranchen har åbenbaret, at forsikringsbranchen generelt ikke har nøjedes med at skære ind til benet, men har skåret helt ind i knoglen. De kræver rabatter og de forlanger en lang række gratis ydelser, som vores branche har stigende udgifter ved at honorere, og som man selvfølgelig burde tjene penge på. Gratis lånebil ved skade er et godt eksempel. Gratis transport mellem værksted og lakerer er et andet eksempel.

Igen i 2022 havde vi medlemsvækst i AutoBranchen Danmark. Den udvikling er opløftende og sigende i en tid, hvor der sker konsolideringer i alle dele af branchen. Medlemmerne bruger vores jurister, de bruger vores nyhedsbreve og de har stor gavn af vores fordelsaftaler. Vi er der for medlemmerne, og derfor er der medlemsvækst.

Bestyrelsesformand i AutoBranchen Danmark
ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 2 FORMANDENS FORORD

Mod lysere tider

Da jeg sidste år skrev mit bidrag til AutoBranchen Danmarks årsberetning, var det som alt var usikkert. Chokket over Putins brutale invasion af Ukraine havde endnu ikke lagt sig. Det var samtidig uklart, om vi for alvor havde lagt coronapandemien bag os. Vi anede ikke, hvordan verden ville udvikle sig.

I dag er der stadig usikkerhed. Men det er alligevel som om, at der – trods at krigens rædsler desværre fortsætter - er kommet lidt ro på herhjemme. Inflationen har formentlig toppet, vi kom sikkert gennem vinteren uden at løbe tør for gas og de værste leveringsproblemer er overstået.

Vores egen verden oplevede ved årets begyndelse et chok, da Tesla sænkede sine priser dramatisk. Siden er andre fulgt efter, og jeg tror generelt, vi skal vænne os til, at markedet ikke er forudsigeligt, som det var engang.

Men trods udfordringer og usikre tider har mange af jer, som bestyrelsesformand Hans Jørgen Jørgensen skriver i sit forord, leveret flotte økonomiske resultater trods kriserne. Nyvognssalget stiger igen – og boostes særligt at salget af elbiler - mens brugtvognssalget desværre halter lidt efter endnu. Jeg tror og håber, vi går bedre tider i møde. Det er der brug for. Eftermarkedet er fortsat hårdt ramt, hvilket vi har fokuseret intensivt på gennem det seneste år, blandt andet med vores rentabilitetsanalyse af skadesbranchen. Og armlægningen med forsikringsselskaberne vil fortsat have høj prioritet i tiden, der kommer. Der er også fortsat udfordringer med at tiltrække og uddanne arbejdskraft, hvilket også har været vores store fokus, hvor vi igen i år har set på trivslen i branchen med vores trivselsundersøgelse. Endelig bliver mange af jer forhandlere mødt med urimelige krav fra importører, og vender måske blikket mod salg af brugte biler.

Vi udvikler derfor også hele tiden de medlemsydelser, som vi tilbyder som jeres brancheorganisation og som kan hjælpe jer med at polstre bundlinjen og udvikle forretningen. I det forgangne år blandt andet

med en meget attraktiv fordelsaftale med Santander, som er branchens bedste. Tak til Santander, Gjensidige og vores øvrige samarbejdspartnere, der betyder, at I som medlem af AutoBranchen Danmark har et fordelskatalog med tæt på 40 aftaler, som kan hjælpe jer i jeres hverdag.

En af de ting, der kommer til at fylde mere fremadrettet, er rapportering på bæredygtighed, som spreder sig med lynets hast på grund af EU-kravog også her står vi klar til at hjælpe.

Politisk er de værste efterveer efter bilaftalen fra 2020 endelig ved at være overstået og flertalsregeringen holder for nuværende fast i ro og forudsigelighed om bilafgifterne, hvilket er særdeles positivt. Efter sommer bliver miljøzoner i landets fire største byer til virkelighed, forsøg med roadpricing er på vej, og vi fortsætter kampen mod de uretfærdige aspekter af loven om vanvidsbilisme. Jeg oplever her, at den nye transportminister er lyttende over for vores synspunkter om, at det er urimeligt, at branchen ikke kan sikre sig bedre mod konfiskation af biler.

Har du problemer, kan du som altid få hjælp og rådgivning fra vores juridiske afdeling, der hjælper i alt fra ankenævnssager til køberet og afgifter. Det har mange af jer haft fordel af, ligesom I har brugt vores jurister i ABAF.

Vi er her for at hjælpe jer. Så brug os. Jeg håber, vi ses til vores årsdag i september eller til et af de mange medlemsmøder, vi holder i årets løb. Efter endnu et år med medlemsfremgang, bliver vi kun flere og flere. Så der er rig mulighed for at netværke og snakke forretning.

Tak for året, der er gået.

Adm. direktør i AutoBranchen Danmark
3
DIREKTØRENS
FORORD
Debatmøder
ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 4 ÅRET I GLIMT
Medlemsbesøg
Årsdag
Events Fyraftensmøder AutoBranchen Danmark Finans Open ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 5

ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK

5. maj

Webinar: Sygefravær og opsigelse

6. maj

Golf: AutoBranchen

Danmark

Finans OpenIndledende runde

1 i Mariagerfjord

Golfklub

12. maj

Golf: AutoBranchen

Danmark Finans Open - Indledende

runde 2 i Køge

Golf Klub

19. maj

Webinar: Klonede biler

7. juni

Generalforsamling for AutoBranchen

Danmark

16. juni

Webinar: Nye barselsregler

16. august

Webinar: Abonnementsforretning

24. august

Kursus: Autotaks skadesberegning i Roskilde

1. september

Webinar: Købeloven

5. september

Workshop: Abonnementsakademi del 1

8. september

Webinar: Ferieloven

13. -15. sept.

Golf:

AutoBranchen

Danmark Finans Open - Finalerunde i Madrid

14. september

Kursus:

Autotaks skadesberegning i i Silkeborg

29. september

Årsdag: AutoBranchen

Danmarks årsdag i Brande

3. oktober

Workshop: Abonnementsakademi del 2

5. oktober

Udskrivelse af Folketingsvalg

13. oktober

Kursus: Reklamationsbehandling. København

27. oktober

Kursus: Reklamationsbehandling. Kolding

27. oktober

Webinar: Valgkampen

31. oktober

Workshop: Abonnementsakademi del 3

Januar 2022 Maj 2022 Januar 2022Juni Januar 2022 Juli/august Januar 2022 September Januar 2022Oktober
6 ÅRET I GLIMT

1. november

Folketingsvalg

2. november

Webinar: Kompetencefonde

8. november

Temadag: Motorstyrelsen på besøg hos Bjarne Nielsen i Silkeborg

17. november

Kursus: Hvidvaskloven. Kolding

17. november

Event: Kinesiske elbiler. København

23. november

Kursus:

Autotaks skadesberegning i Kolding

24. november

Webinar: Inkasso

8. december

Event: Branchedag for leasingselskaber i København

15. December

Ny regering

19. december

Webinar: Sygefravær og opsigelse

2. marts

Webinar: GDPR

8. marts

Kursus: Autotaks skadesberegning i Silkeborg

15. marts

Event: Fremtidens bilforretning hos MyGarage i Vejle

22. marts

Fyraftensmøde: Bilafgifter og købelov hos Martin Iversen i Sønderborg

28. marts

Debatmøde: Hvordan styrker vi en skadesbranche i knæ? Kolding

26. januar

Fyraftensmøde: Bilafgifter og købelov hos RafnLarsen i Ballerup

9. februar

Webinar: Når kunden fortryder

22. februar

Kursus: Autotaks skadesberegning i Roskilde

29. marts

Debatmøde: Hvordan styrker vi en skadesbranche i knæ? Roskilde

13. april

Webinar: Agentmodellen

25. april:

Temadag: Arrangement med Motorstyrelsen hos Starmark i Roskilde

Januar 2022 November Januar 2022December Januar 2022Jan./Feb. Januar 2022Marts Januar 2022 April 2023 Politiske datoer Kurser/arrangementer ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 7

Købmandskabet lever bedst, når der sælges brugte biler

Manglen på nye biler har i løbet af de seneste år fået flere nyvognsforhandlere til at arbejde mere med at sælge brugte biler. For Alex Aunsbjerg er salget af brugte biler både ensbetydende med frihed, risici og klassisk købmandskab.

I det år, der er gået siden sidste årsberetning fra AutoBranchen Danmark, har flere og flere traditionelle nyvognsforhandlere givet sig i kast med salg af flere brugte foruden de nye biler. Årsagerne er mange, men tendensen er ikke desto mindre klar. Strikse krav fra importører, lave indtjeningsmuligheder og mangel på nye biler eller meget lange leveringstider på biler er nogle af de parametre, der spiller ind. Nogen har derfor helt lagt nyvognssalget bag sig, mens andre nyvognsforhandlere

supplerer forretningen med salg af brugte biler eller opbygger en leasingforretning.

I en medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer svarede knap tre ud af fire af respondenterne ved udgangen 2022, at deefter de lange leveringstider på biler - er begyndt at sælge markant flere brugte biler.

En af dem, der gennem en årrække har gjort sig erfaringer med at udvide forretningen på den måde, er Alex Aunsbjerg, der er en af indehaverne af Aunsbjerg, der fra tre bilhuse – snart fire - sælger nyere brugte biler, samtidig med at de sælger nye biler fra Suzuki og Mazda.

Snart over 100 medarbejdere

Vi har mødt Alex Aunsbjerg i hovedsædet i Kolding til en snak om fordele og ulemper ved

ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 8
Alex Aunsbjerg i bilhuset i Kolding, som sammen med afdelingerne i Horsens og Aarhus i dag udgør Aunsbjerg. Snart kommer en ny afdeling i Odense til, efter Aunsbjerg har købt V. Holm Jensen.
PORTRÆT AF ET MEDLEM: NYVOGN VERSUS BRUGTVOGN

at være både nyvognsforhandler og brugtvognsforhandler.

Alex Aunsbjerg overtog forretningen, der dengang var Peugeot-forhandler, lidt pludseligt – og for tidligt, siger han – da hans far fik en blodprop i 1996. Som 26-årig stod han dermed med ansvaret for 16-17 medarbejdere. Heldigvis kom Alex Aunsbjergs far på højkant igen, så der sammen blev et godt parløb gennem de første år.

Han har – som han selv siger det - fået nogle forretningsmæssige tæsk gennem årene, men i dag beskæftiger Aunsbjerg omkring 90 medarbejdere i bilhusene i Kolding, Horsens og Aarhus og sælger mellem 3000 og 3500 biler årligt. Snart kommer yderligere 50 medarbejdere til, efter Aunsbjerg har købt V. Holm Jensen i Odense, og ambitionen er at nå 5000 solgte biler i 2025.

Så noget har han gjort rigtigt, må man sige. Én af de ting var at få et eksternt bestyrelsesmedlem på, da han overtog sin fars virksomhed:

“Jeg er en sprællemand og iværksætter. Min personlighedstype er, at jeg fungerer bedst som en slags speeder, men det betyder også, at jeg har brug for andre, der kan agere bremse og kobling.”

Lærte købmandskabet tidligt

Inden da havde han bl.a. lært faget hos Peugeot på Østerbro og ved bilforhandleren Gunner Due i Køge. “Hvis du vil have løn, må du sælge nogle biler, sagde de til mig. Det var fint for mig, for jeg kom for at lære noget.”

Og det er da også netop købmandskabet, som han lærte tidligt i sin karriere, der i dag tiltrækker Alex Aunsbjerg ved salget af brugte biler.

“Friheden er det gode ved at sælge brugte biler. Vi er frie til at købe, det, vi tror, kan sælge. Vi kan købe det, vi fornemmer, danskerne vil have. Man er mere købmand, når man sælger brugte biler, og der er flere muligheder for at tage en chance og blive belønnet. Til gengæld er der ingen, der hjælper med at rydde op med ”prisbeskyttelser”, som importører måske stadig gør, hvis man dummer sig,” siger han.

Helt andet game

Som nyvognsforhandler deler man jo til en vis grad ansvaret med importørerne, der til gengæld stiller en række krav, og hvor man bliver målt og

vejet på nogle andre parametre. Og det betyder, at overgangen fra nyvognsforhandler til brugtvognsforhandler kan være svær, hvis man ikke har prøvet det før.

“Det er et helt andet game. Og der er en stejl læringskurve,” lyder det fra Alex Aunsbjerg.

“Det kan være svært at skaffe biler, og endnu sværere at skaffe dem til den rigtige pris. Men vi har fået snoet os igennem, selvom man skal kunne finde sig i at bruge utrolig meget tid på at regne afgifter og byde på biler, man ikke får,” siger han.

Da det var værst og efterspørgslen på biler var størst, scannede de fotos samt beskrivelser og bød hos Aunsbjerg måske på 4000 biler, hver gang de fik købt 100. Nu er de nede på at byde på cirka 1800 biler, hver gang de får 100, mens det, når det har været bedst, har været sådan, at de scanner og byder på 1300 biler, hver gang de køber 100.

Byder på 50-100 biler ad gangen

Og det har fået Aunsbjerg til at købe biler op i hele Europa. “Der er ikke det EU-land, vi ikke har været i,” siger han. Det giver nogle udfordringer, for det er ikke alle lande, der har samme forretningsmoral, som vi har i Danmark, konstaterer han. Eller som forstår, at man altså skal sende papirerne til aftalt tid.

Grundet Aunsbjergs størrelse byder de ofte på 50-100 biler ad gangen, og har fire mand ansat til at regne på skader såvel som afgifter og byde på biler, samt sikre logistik osv. med ind- og udland.

“Man kan heller ikke tjene mange penge på at sælge enkelte nyere brugte biler, når man gør det, som vi gør. Så for os handler det om volumen,” lyder det fra Alex Aunsbjerg.

Endelig skal man – hvis man skal vænne sig til at sælge brugte biler og være glad for det – omstille sig mentalt, er hans råd.

“Selv når du ikke sælger nogen biler, skal du alligevel byde og eventuelt købe flere op, hvis prisen er god nok. Det skal man lige vænne sig til. Det er helt sikkert noget, der kræver mental omstilling,” siger han.

Høj kundetilfredshed er hjørnesten

Der er altså både fordele og ulemper ved at kaste sig ud i at sælge brugte biler, når man har været vant til at sælge nye biler, mener Alex Aunsbjerg.

ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 9

“Når folk spørger, om jeg ikke er glad for det, jeg laver, svarer jeg “Helt sikkert, jo”, men jeg svarer også, at jeg bare har nogle andre problemer, end jeg havde før.”

“Intet er, som det var engang, men det er da stadig sjovt,” griner han.

For Aunsbjerg er det afgørende derfor ikke, hvilke biler, man sælger - men hvilket forhold, man har til sine kunder. Og det er da også den filosofi, han driver sin forretning efter.

“Vores DNA er høj kundetilfredshed, hvor vi yder en seriøs kvalitet til en fair pris. Det her er ikke New York, hvor der hele tiden kommer 100.000 nye kunder. Vi skal holde fast i de kunder, vi har, vi skal tiltrække nye kunder og vi skal give dem alle en god oplevelse – uanset hvilken bil, de vil have.”

I det seneste nummer af Magasinet AutoBranchen Danmark kan du læse om Alex Aunsbjergs syn på fremtidens bilmarked i Danmark og hvilken rolle, de traditionelle forhandlere kan tilkæmpe sig i et marked, hvor flere producenter gerne vil sælge bilerne selv. ■

ET MEDLEMSKAB, DER GIVER FORDELE

38 fordelsaftaler giver mulighed for indtjening eller besparelser

AutoBranchen Danmark stræber konstant efter at skabe fordelagtige aftaler for brancheforeningens medlemmer. Det kan være aftaler, der gør salgsarbejdet nemmere og bedre og giver indtjening –fx finansieringer, forsikringer eller muligheder for ladeløsninger til elbiler. Det kan også være aftaler til eftermarkedet, administrationen, markedsføring eller noget helt femte.

Mange aftaler har løbet i en årrække. Det gælder blandt andre aftalerne om forsikring med Gjensidige eller den udvidede forsikring af brugte biler med CarGarantie. Andre er måske blevet fornyet gennem det seneste år. Det gælder fx aftalen med Santander Consumer Bank, der tilbyder AutoBranchen Danmarks medlemmer gode finansieringsmuligheder i forbindelse med salg og leasing af biler. Den aftale blev fornyet pr. 1. januar 2023 og er særdeles attraktiv for alle landets bilforhandlere uanset, om de sælger nye eller brugte biler.

Den enorme metalskulptur er sammensat af gamle bildele og opkaldt efter Alex Aunsbjergs far, Niels Aunsbjerg.
ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 10

En række nye aftaler er også kommet til siden foråret 2022. En af dem er Nordic Green Solutions, der kan hjælpe medlemmerne med at navigere i den jungle, det er at skulle lave klimaregnskaber og dokumentere bæredygtighed. Samtidig kan Nordic Green Solutions også foreslå energioptimeringer og andet til at spare på klimabelastningen og vise, hvornår en sådan investering er tjent hjem.

”Det gælder fx aftalen med Santander Consumer Bank, der tilbyder AutoBranchen Danmarks medlemmer gode finansieringsmuligheder i forbindelse med salg og leasing af biler. Den aftale blev fornyet pr. 1. januar 2023 og er særdeles attraktiv for alle landets bilforhandlere uanset, om de sælger nye eller brugte biler.”

Partsplanner hjælper værksteder med at holde styr på lagerbeholdningen og bestille reservedele hjem, når den pågældende reservedel er noteret i skadesopgørelsen. Seez hjælper forhandlere med onlinehandel og på den måde kan udvide deres markedsområde betydeligt.

Holco gør det komplicerede nemt og hjælper med at holde styr på serviceaftalerne. Når virksomheder laver abonnementsløsninger, kan Holco også være partneren, der hjælper med det nødvendige IT.

Auto IT er en af branchens helt store samarbejdspartnere på IT-området. Aftalen med dem kom også til i foråret 2022 – og så er LES Inkasso aldeles stærk, når AutoBranchen Danmarks medlemmer har problemer med dårlige betalere.

Under punktet “Fordele” på AutoBranchen Danmarks hjemmeside, kan du altid læse om de fordelsaftaler, du kan gøre brug af som medlem af AutoBranchen Danmark. Her kan du også hente hjælp og rådgivning hos partnerskabschef Henrik Bitzer og hos konsulenterne Flemming Ransborg og Kim Quistgaard, der kører rundt i hele landet og blandt andet hjælper medlemmerne med at gøre brug af aftalerne. De kan hjælpe med at skabe overblik over, hvor mange penge, en virksomhed kan tjene ved de enkelte aftaler baseret på tidligere salg eller forbrug.

AutoBranchen Danmark har p.t. forhandlet 38 fordelsaftaler på plads, som medlemmerne kan gøre brug af og optimere deres bundlinje med mange tusinde kroner. ■

Vil du vide mere, kontakt afdelingen for fordelsaftaler og partnerskaber:

Abonnements-akademi Kommunikationskorps
Partnerskabschef heb@abdk.dk / 31 47 49 97
Ransborg Konsulent fr@abdk.dk / 25 30 46 50 Kim
Medlemskonsulent kiq@abdk.dk / 31 25 70 04
Henrik Bitzer
Flemming
Quistgaard
ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 11

Medlemsvækst, nye fokusområder og velbesøgte arrangementer

Igen i år har vi opnået en netto tilgang af medlemmer. Det er vi stolte af. For vi gør os umage med at være skarpe på, hvad der rører sig hos jer, så vi kan give den hjælp, I har brug for med de mange forandringer, der sker i markedet.

Få brancher udvikler sig så stærkt som autobranchen. Der skal arbejdes benhårdt for at fastholde kunderne og skabe gode kundeoplevelser. Det bliver endnu vigtigere at sælge abonnementsaftaler samtidig med salget af bilen. Elbilerne vil skabe behov for at udvikle nye indtægtskilder, når værkstedsbesøgene bliver færre. Forretningerne skal udvikles digitalt. Der skal være styr på kundedata for at kunne optimere mersalg. Oveni kommer de omfattende krav til klimarapportering, som alle virksomheder på sigt vil blive omfattet af. Det kræver omstillingsparathed og et konstant fokus på udvikling at jonglere de mange ting.

Derfor er det de emner, der er omdrejningspunktet for vores medlemsarrangementer i løbet af året. Årsdagen i september er selvfølgelig højdepunktet, hvor vi i 2022 havde fokus på abonnementer, fremtidstrends, det kinesiske bilmærke NIO, som

repræsenterede nytænkningen på markedet, og meget andet. Vi har også mødtes til arrangementer om de kinesiske elbiler, der er på vej til landet, vores abonnementsakademi, de kommende klimakrav til alle virksomheder, den årlige golfturnering med Santander Consumer Bank, som samler medlemmer fra hele landet, og vi har holdt kurser og webinarer om relevante juridiske problemstillinger såsom GDPR, inkasso, markedsføringsloven og agentaftaler. I år har vi desuden haft et større fokus på vores leasing medlemmer. To gange om året inviterer vi til en dag, hvor vi drøfter den seneste relevante lovgivning, vanvidskørsel og forbrugertrends. Arrangementerne slutter altid med god mad og mulighed for at netværke.

”I den kommende tid forstærker vi indsatsen om de nye krav til klimarapportering.”

Mange overvejer sin forretnings udvikling i denne tid. Skal den generationsskiftes? Sælges? Eller skal der foretages opkøb? Branchen konsolideres, og det vil gå endnu hurtigere de næste par år. Vi har drøftet det på medlemsbesøg med mange af jer. Hvad enten der skal opkøbes, eller virksomheden skal sælges, står medarbejderne

Vil du vide mere, kontakt afdelingen for medlemsservice, kommunikation og politik:

Charlotte Brix Andersen

Leder af medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

cba@abdk.dk / 31 36 94 00

Flemming Ransborg

Konsulent

fr@abdk.dk / 25 30 46 50

Kristina Strunge

Kim Quistgaard Medlemskonsulent

kiq@abdk.dk / 31 25 70 04

Christian Uldall Grøn

Louise Stenholdt Medlemskonsulent

lst@abdk.dk / 31 46 79 74

Grafiker og marketingkoordinator ks@abdk.dk / 41 94 81 62

Web- og social medie manager

cgr@abdk.dk / 41 94 81 61

ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 12 MEDLEMSSERVICE I UDVIKLING

Abonnér Øgetindtjeningmedabonnementer

i centrum for det nye, der skal ske. I den proces er kommunikationsstrategien vigtig for at skabe tryghed og klarhed i processen. Vi har derfor lavet nye samarbejdsaftaler med professionelle konsulenter, som kan hjælpe og ikke mindst også med at få forskellige forretningskulturer til at fungere.

Medarbejderne er en virksomheds vigtigste ressource. Mange medlemmer fortæller os, at de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, og Danmark står til at mangle omtrent 100.000 faglærte om få år. Vi arbejder med folkeskoler og erhvervsskoler for at sikre bedre rekruttering. Vi arbejder målrettet for at sikre god trivsel for de nye i branchen – blandt andet med en temperaturmåling blandt elever og lærlinge hvert år. Den resulterer i en trivselsrapport, som kan hentes på vores hjemmeside. I 2022 samarbejdede vi med Dansk Metal om indsatsen ”Respekt på Værkstedet”. Her fik medlemmerne håndgribelige råd til at sikre en god tone på arbejdspladsen. Også det har udmøntet sig i en rapport, som du kan hende på abdk.dk.

I vores arbejdsgiverorganisation (ABAF), har vi også budt velkomment til nye medlemmer. Her kan medlemmer få hjælp til alle slags personalesager – ansættelser, afskedigelser, sygdom, advarsler, ferieregler, nye kontrakter og meget andet.

Vi har lavet nyt profileringsmateriale, som kan stå i jeres forretninger for at styrke synligheden af jeres medlemskab hos AutoBranchen Danmark. Der er roll-ups, bordskilte, post-it blokke, kuglepenne og andet. Vi har det med under armen, når vi besøger jer.

I den kommende tid forstærker vi indsatsen om de nye krav til klimarapportering, der er på vej. Vi

”Husk at vi løbende holder abonnementsakademi, hvor vi hjælper med at udvikle eller optimere forretningen.”

oplever, at flere har brug for sparring om forretningsudvikling og hjælp til at optimere eftermarkedet. Det sidste har udviklet sig til at være en efterspurgt ydelse i vores eftermarkedsafdeling.

Vi udgiver også løbende rapporter om udviklingen, herunder en rapport over udviklingen i skadesbranchen og den pressede indtjening samt en rapport om, hvordan vi kan få flere ladestandere op i Danmark, som mange kunder efterspørgerPower up! 20 anbefalinger til hvordan vi accelererer dansk ladeinfrastruktur.

Husk at vi løbende af holder abonnementsakademi, hvor vi hjælper med at udvikle eller optimere servicekontrakter og abonnementsaftaler. Vi har et kommunikationskorps, som hjælper med alle slags kommunikations- og markedsføringsopgaver. Endelig har vi knap 40 fordelsaftaler, som I kan gøre brug af i jeres forretninger i salgsafdelingen, eftermarked og i administrationen.

Vi henter mange gode input fra jer i vores samtaler og på medlemsbesøg til vores arrangementer, kurser og indsatser. Skriv og ring endelig til os med de gode ideer.

Vi udgiver fire forskellige nyhedsbreve om ugen - til bilforhandlere, eftermarkedet, ét med kursustilbud og nyt fra direktøren. Her skriver vi om alt det, der rører sig i branchen. Tilmelding foregår via hjemmesiden. ■

Kommunikations- og uddannelseskonsulent

cr@abdk.dk / 31 23 57 24

Nicolai Fiil-Søby Politisk konsulent og direktionsassistent

nfi@abdk.dk / 41 68 76 33

Kommunikations- og klimakonsulent

rls@abdk.dk / 31 69 51 90

Carsten Ritter Rune Langhoff Sørensen
MAGASINET AUTOBRANCHEN DANMARK -AbonnementsakademigiverpotehosSelandia... ”Vierkommetforrygendefrastart” MedlemsmagasinforAutoBranchenDanmarksmedlemmer Guidetildengrønneomstilling● Bæredygtighedsdirektiv:Lovgivningog-krav ● Cirkulærøkonomiogklimaregnskaber side10-15 SådanJuraklummen:håndterer du konsekvenserne af Teslas prisbombe side6 Nr.15 Februar 2023 Medlemsmagasin Morten SelandiaFrederiksen,AutomobileriRingsted TEMA: GRØN OMSTILLING “Vistårinoget,derminder
HenrikStampeJensby,eftermarkedschefhosSTSBiler Skadesbranchens økonomiskranter
tvinger“Forsikringsselskaberne ostilat gåpåkompromis” Uddannelse: Stadigflerelærepladser iautobranchenMedlemsmagasinforAutoBranchenDanmarksmedlemmer Nr.5 april2023 Lak&Karrosseri TEMA: SKADESBRANCHENS FREMTIDen del af Autobranchen Danmark
omenskyttegravskrig”
gevaldigt
13

Valgkamp og regeringsdannelse fyldte politisk

Det har været et højest usædvanligt år i dansk politik, der blev martret af Radikale Venstres ultimatum til statsminister Mette Frederiksen om at udskrive Folketingsvalg. Det har også præget det politiske arbejde i AutoBranchen Danmark.

Allerede før sommerferien i 2022 begyndte alt at handle om det kommende folketingsvalg. Det lagde en dæmper på aktiviteten på Christiansborg ift. politiske aftaler og den gennemførte lovgivning, som der har været betydeligt mindre af end normalt.

I AutoBranchen Danmark har en stor del af det politiske arbejde gået med at spille branchens sager på banen under op til og efter folketingsvalget. De centrale budskaber har været ro om bilafgifterne, et større netværk af ladestandere og ikke mindst mangel på arbejdskraft. Særlig den sidste dagsorden fyldte en del under selve valgkampen, hvor AutoBranchen Danmark fortalte om branchens udfordringer.

Valgkampen var også særlig på grund af invasionen af Ukraine, den afledte energikrise samt behovet for et nyt forsvarsforlig. Derfor var det naturligt, at autobranchen ikke havde en fremtrædende plads i debatten. Ikke desto mindre havde vi forud for valget orienteret en lang række nøgleaktører i dansk politik om branchens budskaber og ønsker.

Den nye SVM-regering har på en de centrale områder videreført den politik, som branchen kender, hvilket AutoBranchen Danmark er grundlæggende tilfreds med. Der er dog også sket ændringer ift. det tidligere røde flertal.

Stigning i firmabilsbeskatning aflyst

Vi er i særdeleshed tilfreds med, at aftalen om ændring af firmabilsbeskatningen for grønne biler ikke nåede at blive gennemført inden folketingsvalget. Aftalen var et resultat af en længerevarende debat om pluginhybridbiler, der af flere politikere og klimaorganisationer blev beskyldt for ikke at være så grønne, som bilbeskatningen gav indtryk af. Derfor aftalte Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at øge firmabilsbeskatningen for pluginhybridbiler, mens den skulle sænkes for elbiler.

I perioden op til aftalen i juni 2022 har AutoBranchen Danmark arbejdet målrettet på at sikre ro om bilafgifterne og begrænse det politiske indgreb til udelukkende at handle om firmabilsbeskatningen. Det lykkedes og den øgede beskatning af firmabilister med en pluginhybrid var af beskeden karakter. Ikke desto mindre er vi tilfredse med, at der ikke kommer en ekstra stigning i beskatningen firmabilister, der i samme periode har kæmpet med ekstraordinære store regninger for genberegning. Det er også en sag, som vi har gjort politikerne opmærksomme på, men som især skatteministeren udviser en yderst begrænset forståelse for.

ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 14 DET POLITISKE ÅR

Miljøzoner på vej

Gennem det seneste år har AutoBranchen Danmark samarbejdet med Miljøstyrelsen og Sund & Bælt, om de kommende miljøzoner for dieselbiler. Kommunerne i de fire største byer og Frederiksberg vil den 1. oktober 2023 forbyde kørsel med dieselpersonbiler uden et partikelfilter.

Det har været en prioritet for AutoBranchen Danmark at sikre en tilstrækkelig kommunikation fra myndighederne og ikke mindst klare regler for eftermontering af partikelfiltre.

To store rapporter om biler og

grøn omstilling

Det er et erklæret mål for AutoBranchen Danmark at være med til at kvalificere den offentlige debat og give ny viden til politikerne om vores branche og dens målsætninger.

Derfor har vi i september udgivet den første udgave af rapporten Danskernes Biler. Rapporten vil være en årligt tilbagevendende rapport, der tager temperaturen på branchen og fremhæver dens muligheder, udfordringer og på bilparken generelt.

I samarbejde med FDM og Tekniq Arbejdsgiverne har vi i maj 2023 udgivet rapporten ”Power Up! 20 anbefalinger til hvordan vi accelererer dansk ladeinfrastruktur”. Rapporten sætter ord og tal på de lange ventetider på opsætning af ladestandere, som flere dele af branchen har oplevet. Op mod to år har nogle forhandlere ventet på at få sat strøm til deres ladestandere, det skal rapporten bidrage til at reducere gennem de 20 fælles anbefalinger fra de tre organisationer.

Stort år på EU-plan

I Bruxelles har EU i foråret 2023 vedtaget et forbud mod salg af nye benzin-, diesel og hybridbiler fra 2035. Derefter skal alle nye biler være nulemissionsbiler. I sidste øjeblik fik Tyskland og andre tilføjet, at de nye biler fra 2035 gerne må være have en forbrændingsmotor, forudsat den kører på et grønt e-fuel.

Derudover har EU-Kommissionen præsenteret den nye Motorgruppefritagelse – et særligt sæt konkurrenceregler for autobranchen. Gruppefritagelsen der er trådt i kraft den 31. maj og løber til samme dato i 2028 er på næsten alle områder en forlængelse af den Motorgruppefritagelse der udløb den 31. maj 2023. Den nye motorgruppefritagelse tager dog højde for den stigende digitalisering og fastslår, at uautoriserede reparatører skal have adgang til bilers data på lige niveau med autoriserede reparatører.

EU har også præsenteret en ny datalovgivning (Data Act) for hele det europæiske erhvervsliv. Data Act er lavet i samme ånd som motorgruppefritagelsen, men fælles for dem begge er, at de ingen måde er tilstrækkelig detaljerede til at sikre en fair konkurrence på eftermarkedet. Derfor vil AutoBranchen Danmark også i det kommende år arbejde for en datalovgivning specifikt til autobranchen, som EU-Kommissionen tidligere har lovet vores paraplyorganisation Cecra. ■

Danskernes biler2022 PowerUp! 20 ANBEFALINGER TIL HVORDAN VI ACCELERERER DANSK LADEINFRASTRUKTUR MAJ 2023 15
NØGLETAL FRA AUTOBRANCHEN EFTERÅR2022

Vanvidskørsel og Teslas prisnedsættelser rejste mange juridiske spørgsmål

Gennem det seneste år har især vanvidskørsel og konsekvenserne af Teslas prisnedsættelse givet travlhed i rådgivning hos AutoBranchen Danmarks jurister. Men også sager som eksportgodtgørelse og nedsættelse af sikkerhedsstillelse har været et fokusområde for juristerne.

Vanvidskørsel har været en evig grund til bekymring hos AutoBranchen Danmarks medlemmer, siden loven trådte i kraft i 2021. Frygten for at en kunde eller medarbejder ikke kan overholde færdselsloven har gjort vanvidskørsel til et af de varmeste emner i branchen. Den frygt har den juridiske afdeling også mærket tydeligt. Gennem 2022 og 2023 er de første kendelser og domme kommet frem. Det er disse domme, der er ved at fastlægge en retspraksis for, hvornår en bilforhandler, værksted, autolakerier eller leasingselskab vil miste sin bil.

”Vanvidskørsel har været en evig grund til bekymring hos AutoBranchen Danmarks medlemmer, siden loven trådte i kraft i 2021. Frygten for at en kunde eller medarbejder ikke kan overholde færdselsloven har gjort vanvidskørsel til et af de varmeste emner i branchen. Den frygt har den juridiske afdeling også mærket tydeligt.”

Den juridiske afdeling har løbende hjulpet de få medlemmer, der er blevet impliceret i en sag om vanvidskørsel. Derudover har det været en prioritet for afdelingen at følge med i domstolenes kendelser og informere medlemmerne om den seneste retspraksis, der er opstået som konse-

kvens af de 1902 beslaglagte biler i perioden 31. marts 2021- 31. marts 2023.

Højesterets praksis om vanvidskørsel

I løbet det seneste år er der faldet flere interessante afgørelser, som juridisk afdeling har informeret og rådgivet om. Det gælder bl.a. seks afgørelser fra Højesteret i januar 2023. I afgørelserne bekræftede Højesteret, at hovedreglen ifm. vanvidskørsel er, at køretøjet beslaglægges uanset ejer- og brugerforhold. Den eneste mulighed for at undgå konfiskation er, hvis retten samlet set vurderer, at konfiskationen vil være uforholdsmæssigt indgribende. Derfor lægger Højesteret vægt på om, køretøjets ejer har taget rimelige skridt for at sikre sig mod vanvidskørsel samt, om bilisten vil kunne betale erstatning til ejeren.

En af de første domme, der drejer sig om en prøvekørsel ved en bilforhandler fandt sted ved Retten i Glostrup i 2023. En yngre mand havde prøvekørt en Audi, hvor han undervejs har kørt mindst 131 km/t i en 60 km/t-zone. Manden havde underskrevet en tro- og loveerklæring om vanvidskørsel hos bilforhandleren, men retten lagde ikke vægt på erklæringen. I stedet lagde retten vægt på mandens forklaring om, at han godt mente, at han kunne tilbagebetale Audiens værdi til bilforhandleren. Køretøjet blev konfiskeret, og forhandleren må derfor rette et erstatningskrav mod vanvidsbilisten.

Medlemmerne søgte rådgivning efter Teslas prisnedsættelser

Tesla har i skrivende stund lavet markante prisnedsættelser på flere af deres bilmodeller en lille håndfuld gange i de første måneder af 2023. De første nedsættelser kom som et stort chok for

ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 16
JURIDISK STØTTE ÅRET RUNDT

de fleste både i og udenfor branchen. En medlemsundersøgelse viste, at 60 procent af respondenterne havde mærket konsekvenser af prisnedsættelsen. Derfor søgte et stort antal forhandlere rådgivning hos AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling i starten af 2023.

Spørgsmålene til juristerne var mange og forskelligartede. Nogle havde kunder, der ønskede at annullere handler. Nogle medlemmer ønskede selv at annullere handler med deres leverandører.

Bølgerne er undervejs gået højt mellem mange forhandlere og kunder. Derfor måtte juristerne også informere forhandlerne om en afgørelse, der blev truffet i Ankenævn for biler.

I sagen mente en kunde, at denne burde være blevet oplyst om Teslas prisfald af forhandleren. Det afviste ankenævnet imidlertid, hvilket ligger i tråd med den rådgivning som juristerne har givet de mange medlemmer, der har søgt rådgivning.

Juristernes svar har i mange situationer været, at en handel som udgangspunkt er bindende, hvis andet ikke er aftalt ifm. handlens indgåelse. Dermed har langt de fleste indgåede aftaler om salg af brugte Teslaer stået fast. For forhandlerne har det både gjaldt dem, som allerede var solgt til en kunde og ved de Teslaer, som de havde købt hjem til videresalg.

Rådgivningen til branchen har også gået på muligheden for at få erstatning for, hvis en kunde nægter at modtage bilen, hvor forhandleren vil kunne kræve erstatning for dokumenterede tab og tabt avance

Nedsat sikkerhedsstillelse

Slutningen af 2022 bød også på en væsentlig afgørelse fra Landsskatteretten. Her fik en bilforhandler nedsat den sikkerhedsstillelse han har stillet til Motorstyrelsen, bedre kendt som trappemodellen.

”Den eneste mulighed for at undgå konfiskation er, hvis retten samlet set vurderer, at konfiskationen vil være uforholdsmæssigt indgribende. Derfor lægger Højesteret vægt på om, køretøjets ejer har taget rimelige skridt for at sikre sig mod vanvidskørsel samt, om bilisten vil kunne betale erstatning til ejeren.”

Virksomheden fik på baggrund af sine konkrete afgiftsbetalinger Landskatterettens ord for, at en sikkerhedsstillelse på 7,5 mio. kr. ikke var passende. I stedet kunne forhandleren fremover nøjes med at stille sikkerhed for 5 mio. kr.

Praksis om eksportgodtgørelse underkendt

I juli 2022 afsagde Østre Landsret dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. Dommen slår fast, at en bilforhandler ikke mister retten til eksportgodtgørelse, hvis et køretøj først bliver udført senere end det tidspunkt, hvor månedsangivelsen er blevet lukket og godkendt.

Dommen betyder, at Motorstyrelsen i løbet af 2023 vil udsende tre nye styresignaler om eksportgodtgørelse, der skal rette op på den ulovlige praksis. Samtidig vil en række sager kunne blive genoptaget som konsekvens af dommen.

Ankenævn fylder også i år

Gennem det seneste år har AutoBranchen Danmark som vanligt bistået de af vores medlemmer, der har været så uheldige at få en sag i Ankenævn for biler. Det seneste år har været meget positivt, da langt hovedparten af de sager, hvor AutoBranchen Danmark har bistået vores medlemmer er faldet ud til medlemmets fordel. ■

Vil du vide mere, kontakt afdelingen for juridisk rådgivning:

Abid Khan Juridisk chef / advokat akh@abdk.dk / 31 17 79 40
Ida N.
Daarbak Reislev
Jurist idj@abdk.dk / 53 55 14 00
31 78 55 04
Hadeel Barakji Jurist hab@abdk.dk /
ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 17

PÅ BARRIKADERNE FOR EFTERMARKEDET

Stor indsats for at forbedre vilkår for værksteder og lakerere

Året igennem har AutoBranchen Danmark haft et stort fokus på at forbedre vilkårene for eftermarkedet, der har været hårdt ramt af stigende udgifter og prispres fra forsikringsbranchen.

AutoBranchen Danmark er autolakerernes hovedorganisation og organiserer også en stor del af landets værksteder. Derfor har vores indsats for bedre forhold på eftermarkedet i det forgangne år igen fyldt meget i vores arbejde.

I 2022 lykkedes AutoBranchen Danmark med at sikre autolakererne et energitillæg, som kunne tilføre branchen millioner af kroner hver eneste måned, men efter at have dokumenteret, hvordan inflation, energikrise, krig i Ukraine og lange leveringstider også påvirkede det samlede eftermarked negativt, har der siden anden halvdel af 2022 været et fokus på at øge timepriser og sikre bedre betaling fra forsikringsselskaberne generelt til både lakerere og værksteder.

To medlemsundersøgelser fra henholdsvis december 2022 og marts 2023 har vist, at flere er lykkedes med at få hævet timepriserne. Samme undersøgelser viser dog også, at der er lang vej endnu for at sikre, at alle får reguleret deres timepriser og at reguleringerne modsvarer de øgede udgifter.

AutoBranchen Danmark har derfor fortsat stort fokus på at sikre bedre vilkår til eftermarkedet og har på baggrund af en rentabilitetsanalyse af økonomien i branchen igangsat en bred diskussion af skadesbranchens fremtid med formål om at finde nye løsninger, der langtidssikrer branchen.

Den indsats fortsat 2023 ud og er blandt temaerne på AutoBranchen Danmarks årsdag.

“Vi bilder os ikke ind, at det er en nem kamp, vi har kastet os ind i med fornyet styrke. Men

skadesbranchen er i knæ, situationen er alvorlig, og der er brug for, at vi begynder at gøre tingene anderledes, hvis vi skal fremtidssikre branchen og sikre at branchen er attraktiv at være i både i dag og i fremtiden. For man må bare konstatere, at de seneste års udvikling i branchen primært er kommet forsikringsselskaberne til gode, mens lakerere og værksteder mange steder lider. Det er uholdbart – og det skal der gøres noget ved,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark. ■

Medlemmernes stemme

AutoBranchen Danmark har to facebook profiler, der holder medlemmerne opdateret på de mange aktiviteter og emner, der kommer op året igennem.

”Autobranchens Eftermarked” er et flittigt benyttet talerør for branchen og har p.t. knapt 900 medlemmer.

ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 18

“Jeg kan ikke huske, vi før har haft en så engageret og god debat om branchens fremtid. Vi er selvfølgelig stadig konkurrenter, og der er masser af ting, vi hverken kan, må eller skal samarbejde om. Men der er også en fælles forståelse af, at situationen som sådan er uholdbar, og at vi sammen skal gøre noget ved det,” sagde Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark efter et af de første debatmøder om skadesbranchens fremtid, som var affødt af en rentabilitetsanalyse af branchens økonomi.

360-graders gennemgang

hjælper medlemmerne med at få bedre styr på forretningen

Som noget nyt, har AutoBranchen Danmarks eftermarkedsafdeling i det forgangne år tilbudt gratis 360-graders gennemgange af værksteder, lakerere og skadescentre.

Fokus ligger på at sikre bedre arbejdsgange og øget indtjening, og tiltaget har været utroligt populært blandt vores medlemmer.

ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 19

PÅ BARRIKADERNE FOR EFTERMARKEDET

Fyraftensmøder om taksering sikrer bedre indtjening

AutoBranchen Danmark har løbende tilbudt gratis fyraftensmøder til lakerere og deres kunder for at sikre korrekt taksering. Og det har været en succes, der kan mærkes på bundlinjen.

En medlemsundersøgelse fra AutoBranchen Danmark viste i det forgangne år, at kun hver tredje sjældent oplever problemer med takseringen, mens flertallet oplever det enten hver uge eller flere gange om ugen.

Blandt andet derfor tilbyder AutoBranchen Danmark fyraftensmøder, hvor vores eftermarkedskonsulenter kan komme ud og gennemgå tips og tricks og gode råd, når det kommer til taksering i Autotaks, hvis lakererne inviterer nogle af sine værkstedskunder til at deltage.

Og det har medlemmerne af AutoBranchen

Danmark taget godt imod:

“Det er noget, der helt klart er en efterspørgsel på, og så er vi selvfølgelig glade for at kunne hjælpe,” siger eftermarkedskonsulent Lars Baun Vilhelmsen, der er en af dem, der holder fyraftensmøderne.

“Der er mange, der oplever, at der opstår problemer, når takseringerne bliver lavet af nogen, der måske ikke så tit takserer. Og derfor er det oplagt, at vi kommer ud og fortæller generelt om taksering og alle de ekstra ting og eksempelvis 1000-numre, man er berettiget til, men som mange glemmer at notere,” siger Lars Baun Vilhelmsen.

Hvis du er interesseret i selv at afholde eller deltage i et fyraftensmøde, kan du kontakte enten Lars Baun Vilhelmsen på 53 62 11 54 / lbv@abdk.dk eller Jørgen Petersen på 31 44 28 27 / jgp@abdk.dk

AutoBranchen Danmarks Autotaks-support står som altid også til rådighed på 33 25 14 33 / support@abdk.dk ■

”Det var virkelig godt med sådan et fyraftensmøde. Det er helt klart noget, jeg vil anbefale andre at gøre også, for det giver virkelig noget økonomisk,” siger Dan Svendsen, indehaver af Stoholm Autolakereri, der er en af dem, der har fået afholdt fyraftensmøde. Han anslår, at bedre taksering efter et fyraftensmøde kan resultere i øgede indtægter pr. skade på op til 4-5 procent.

“Jeg tror, det er godt for os alle sammen lige at få frisket tips og tricks op. Og når AutoBranchen Danmark sender en repræsentant, er det ikke mig, der skal være bussemand og minder mine værkstedskunder om alle de ting, der kan skrives på,” siger Dennis Kristensen, indehaver af Sdr. Omme Autolak i Grindsted, som fik afholdt fyraftensmøde i 2022.

ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 20
Fyraftensmødet hos Sdr. Omme Autolakering i Grindsted.

Analyse om skadesbranchens uholdbare økonomi

Høj rabat og masser af udgifter, der ikke betales for af forsikringsselskaberne, betyder, at økonomien i skadesbranchen er overordentligt udfordret.

Det er svært at tjene penge i skadesbranchen. Faktisk kører store dele af branchen med underskud på driften, viste en rentabilitetsanalyse, som AutoBranchen Danmark fik foretaget af ekstern regnskabskonsulent ved en gennemgang af 40 virksomheder fra skadesbranchens regnskaber.

Ser man isoleret på autolakererne giver driften et samlet underskud, viste analysen, mens der er små overskud på karrosseriværkstederne og på skadescentre, hvor der altså både er værksted og lakerer.

Reelt kan den økonomiske situation i skadesbranchen dog være endnu værre, da analysen kun så på selve driften og ikke medregnede finansielle omkostninger til eksempelvis lån.

Rentabilitetsanalysen konkluderede, at autolakererne ville have en langt bedre forretning, hvis der ikke bliver ydet rabat, som samlet tager 40 procent af omsætningen. På samme måde ville forretningen være bedre på såvel skadescentre som karrosseriværksteder, hvis der fra forsikringsselskaberne blev kompenseret for de mange

Vil du vide mere, kontakt afdelingen for eftermarked og Autotaks-support:

Eftermarkedschef

nbo@abdk.dk / 31 39 43 16

services, der stilles gratis til rådighed. De udgifter tager mellem henholdsvis 27 og 15 procent af omsætningen.

Situationen kan være endnu værre

De underskud eller lave overskudsrater, der var realiteterne i de analyserede regnskaber, viser, at der overordnet set ikke er en bæredygtig økonomi i skadesbranchen, når man tager højde for behovet for investeringer og fremtidssikring af forretningen, og der samtidig tages højde for at finansielle omkostninger ikke indgår, fremgår det.

“Skadesbranchen er i knæ. Der er brug for, at den tilføres flere ressourcer. Og det skal helst ske i en fart. Ellers ser det sort ud for branchen og alle de kunder, som den betjener,” konstaterede Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark om analysens konklusioner.

Den bekymring delte Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.

“Den grundlæggende bekymring er, at branchen får mindre og mindre betaling for at løse dens opgaver. Det har været en udfordring i årevis, men det har taget fart i takt med stigende energipriser og generelt øgede udgifter,” lød det fra Bobak.

På baggrund af rentabilitetsanalysen startede AutoBranchen Danmark en bred og grundig debat om, hvordan man styrker branchens fremtid.

Du kan læse diskussionsoplægget og rentabilitetsanalysens konklusioner under fanen nyheder & politik / statistik og magasiner på vores hjemmeside www.autobranchendanmark.dk ■

31 69 51 90

Nicky Bobak
jgp@abdk.dk / 33 25 14 33
Jørgen Petersen Forsikringskonsulent
Eftermarkedskonsulent lbv@abdk.dk / 53 62 11 54
Lars Baun Vilhelmsen
ETDISKUSSIONSOPLÆGOMENBRANCHEIKNÆ FEBRUAR2023 Skadesbranchens
fremtid
rls@abdk.dk
ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 21
BARRIKADERNE
Rune Langhoff Sørensen
Kommunikations- og klimakonsulent
/
FOR EFTERMARKEDET

“Alle mennesker har en værdi”

Hos Peugeot-forhandleren Bo Kjeldsmark er der plads til de fleste. Mange medarbejdere har været i virksomheden i mange år. Nogle endda længere end de 30 år, han selv har været der. Mindst fem lærlinge er der også altid plads til.

“Hvis vi vil have mulighed for at rekruttere svende, må vi også være med til at uddanne de unge. Det ansvar bør vi alle tage på os,” siger Bo Kjeldsmark, mens han sidder i mødelokalet under loftet med flot udsyn til nye franske biler i salgslokalet under ham i hans bilforretning i københavnerforstaden Rødovre.

Danmark står til at mangle op mod 100.000 faglærte om få år. Færre unge søger direkte fra folkeskolen og ind på erhvervsuddannelserne, mens flere søger mod gymnasiet. Til gengæld bruger omtrent 25 procent af gymnasieeleverne aldrig deres studentereksamen til noget. Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) står således med en massiv udfordring, for at sikre, at Danmark får flere

faglærte. Autobranchens uddannelser til personvognsmekaniker, karrosseritekniker, autolakerer og lastvognsmekaniker, er alle med på listen over brancher, der mangler arbejdskraft.

Bo Kjeldsmark har ikke problemer med at rekruttere medarbejdere, og han mærker ingen mangel på arbejdskraft.

“Jeg har aldrig søgt efter en lærling. Vores rekruttering er først og fremmest mund-til-mund. Hvis en medarbejder anbefaler en person til en stilling her, så er det fordi den medarbejder mener, at vedkommende kan passe godt ind i vores ramme,” fortæller Bo Kjeldsmark.

Han nyder at uddanne nye medarbejdere til autobranchen. At se dem vokse med opgaven.

“Alle mennesker har en værdi, og jeg ser det som vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi kan spille en medarbejder rigtigt god. For mig handler det ikke kun om, hvad medarbejderen kan rent fagligt. Det har lige så høj værdi, at vedkommende er en god kollega,” siger han videre.

ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 22
Azmi Eljmazi og Zapp Carnett fra Bo Kjeldsmark Automobiler i Rødovre
UDDANNELSE OG ARBEJDSKRAFT

KVINDER UNDER UDDANNELSE I BRANCHEN

246 af de 4.825 som er under uddannelse i branchen er kvinder

Alle Bo Kjeldsmarks lærlinge bliver sendt til TechCollege i Aalborg, når de skal på skoleophold. Så bor de på skolehjemmet deroppe og har en god tid, mens de er der.

Når de er tilbage på værkstedet, får de opgaver, som passer til, hvor langt de er i deres uddannelse, og det er ikke tilfældigt, hvor i virksomheden, de bliver placeret.

“Det eneste, som er helt sikkert i branchen er, at vi er i forandring. Som det ser ud nu, så kan man godt glemme denne branche, hvis man ikke er omstillingsparat.”

“Den yngste lærling, som måske også er den mest usikre, bliver ikke sat sammen med den ældre og hårde værkfører, som er både upædagogisk og hård i sin tone. Vi skal give folk selvtillid, og vi skal finde ud af, hvad det er, de er verdensmestre til.

Autobranchen står overfor store forandringer både i salgslokalerne og på værkstedet. Forbrugerne opfører sig anderledes, når de handler bil. Måske vil de slet ikke eje bilen. Kundernes loyalitet

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk AutoBranchen Danmark 2023

forandrer sig. Og på værkstedet handler de i højere grad om elbiler, elektronik og fejlsøgning via computer.

“Det eneste, som er helt sikkert i branchen er, at vi er i forandring. Som det ser ud nu, så kan man godt glemme denne branche, hvis man ikke er omstillingsparat,” mener Bo Kjeldsmark.

Branchen skaber flere lærepladser

Autobranchen er lykkedes med at skabe flere lærepladser over de seneste år. Virksomhederne tager mere ansvar i forhold til at uddanne til branchen, og så er det en bekræftelse af manglen på arbejdskraft. Desværre vælger færre unge en erhvervsuddannelse, selv om der er stort politisk fokus på udviklingen. Politikerne har endnu ikke taget de initiativer, der skal til for at sikre flere faglærte.

En positiv historie er til gengæld, at branchen er på vej mod en mere ligelig kønsfordeling. Over de seneste år er andelen af kvinder med svendebrev som autolakerer vokset støt. Nu udgør de kvindelige elever tæt på halvdelen af klasserne på College360 i Silkeborg, der er landets eneste skole, som uddanner autolakerere. Det er en markant vækst, når kvinderne over de seneste 25

Personvognsmekaniker
168
13 Karrosseritekniker 11 Autolakerer 54
Lastvognsmekaniker
ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 23

år generelt kun har udgjort omtrent 4-5 procent af de uddannede autolakerere.

På samme måde ser vi nu også vækst af kvinder på uddannelsen til personvognsmekaniker. I februar 2023 begyndte 89 kvinder på uddannelsen. Det svarer til næsten 10 procent af eleverne.

AutoBranchen Danmark laver en årlig trivselsrapport på autouddannelserne. Den har vi lavet i fire år for især at sætte fokus på rekruttering af flere kvinder til uddannelserne, men også for at sikre, at branchen er attraktiv og rar at være i. Rapporten fra februar 2023 viser også en klar tendens til, at kvinderne har lige så let ved at finde læreplads, som de mandlige elever. De har også lige så stor optimisme i forhold til en fremtid i branchen, og de føler sig generelt godt taget imod i branchen.

I samarbejde med Dansk Metal havde AutoBranchen Danmark i 2022 indsatsen “Respekt på Værkstedet”, der fokuserede på trivsel på arbejdspladsen. Otte medlemsvirksomheder deltog og fik på workshops redskaber til at arbejde med den gode tone på arbejdspladsen. Arbejdet udmøntede sig i en rapport, som alle kan rekvirere hos AutoBranchen Danmark og Dansk Metal.

AutoBranchen Danmark samarbejder desuden med Dansk Automobil Sports Union (DASU) og Dansk Metal om “Hestekræfter på Skoleskemaet”, hvor folkeskoleelever over hele landet i en tvær-

faglig undervisning over fire uger, stifter bekendtskab med biler. De snuser lidt til mekanik, og så lærer de om bilens rolle i historien, samfundet, miljøet og lignende.

Tilsvarende med DASU og Dansk Metal er et lignende samarbejde rettet mod grundforløbseleverne på erhvervsskolerne. Det vil sige elever, som endnu ikke er begyndt på en læreplads. Her skal eleverne på en erhvervsskole køre elektriske gokarts og samtidig lære lidt mere om branchen. I lighed med “Hestekræfter på Skoleskemaet” får eleverne besøg af en eller to lærlinge fra et af AutoBranchen Danmarks medlemmer, der fortæller om sin hverdag som lærling, sit valg af uddannelse og sine fremtidsdrømme i branchen. ■

Benjamin fra Jan Nygaard var med, da Hestekræfter på Skoleskemaet var i Ballerup, hvor det har været en del i det forgangne år. Jan Nygaard A/S stiller ofte lærlinge til rådighed i lokalområdet.
RAPPORT Trivselsundersøgelse2023 Autouddannelserne og fremtidens arbejdsmarked ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 24
Lærlig Andreas fra VW i Slagelse stillede op, da vi besøgte Korsør med Hestekræfter på Skoleskemaet.

Nye overenskomster på ABAF’s områder

AutoBranchens ArbejdsgiverForening indgik tidligt i 2023 overenskomster med Dansk Metal om overenskomst for mekanikere, karrosseriteknikere og andre på værkstedet. Knap to uger senere blev det også til en ny to-årig vognmaleroverenskomst med Malerforbundet i Danmark.

ABAF-overenskomst for autolakererne

Aftalen ligner i sin helhed de øvrige overenskomster på industriområdet.

Det betyder, at arbejdsgiver fra den 1. juni 2023 betaler 10 procent i pensionsbidrag, mens medarbejderens bidrag sænkes til 2 procent. Den 1. marts 2024 stiger arbejdsgivers bidrag til Fritvalgskontoen med 2 procent, så det således udgør 8 procent.

ABAF-overenskomst for metalområdet

Aftalen betyder, at arbejdsgiver fra den 1. juni 2023 betaler 10 procent i pensionsbidrag, mens medarbejderens bidrag sænkes til 2 procent. Den 1. marts 2024 stiger arbejdsgivers bidrag til Fritvalgskontoen med 2 procent, så det således udgør 9 procent.

For begge aftaler gælder, at der pr. 1. juli 2023 vil være 24 ugers betalt forældreorlov.

Begge overenskomster indeholder mange af de samme elementer som det store industriforlig, der blev indgået tidligere på året.

Begge overenskomster er dog væsentligt mere enkle end industriforliget.

Hvor industriforliget indeholdt 59 forskellige aftaler, endte Metal-overenskomsten på 29 aftaler og vognmaler-overenskomsten på 17. Det handlede blandt andet om, at parterne undgik en lang række aftaler om natarbejde, som havde været et gennemgående lønmodtagerkrav på mange øvrige overenskomster.

Fra AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, lød gennemgående en tilfredshed med, at parterne havde indgået ansvarlige overenskomster.

“Skadesbranchen er virkelig presset i øjeblikket, og på den baggrund, synes jeg, at det er glædeligt, at parterne har lyttet til hinanden og indgået en ansvarlig aftale. Det er godt, at vi nu kan se fremad og koncentrere os om at tjene penge til branchen,” sagde hun blandt andet.

Overenskomsterne findes i detaljer på ABAF’s hjemmeside. ■

Vil du vide mere, kontakt ABAF - AutoBranchens ArbejdsgiverForening:

Advokat

Tlf: 2259 3937

Mobil: 3374 6044

lfl@danskerhverv.dk

Advokatfuldmægtig

Tlf.: 2261 5073

Mobil: 3374 6048

mws@danskerhverv.dk

Louise Flyger Mads Willer Skytte
ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 25 ABAF
- AUTOBRANCHENS ARBEJDSGIVERFORENING

Et udfordrende år for bilsalget

Uanset om man kigger på salget af nye eller brugte biler, var 2022 ikke et godt år. På den positive side var der stor fremgang til elbilerne.

2022 kan betragtes som et udfordrende år. Året har stået i katastrofernes tegn, og den term er ikke langt fra sandheden, når det gælder bilsalget. Energipriser, ventetider på reservedele, øget lønpres og stigende inflation bidrog også til, at 2022 langt fra var et år, som autobranchen vil huske med glæde.

I alt blev der indregistreret 148.281 nye biler i 2022, hvilket er en nedgang på knap 20 procent i forhold til de 185.310, der blev solgt i 2021.

Den værste procentvise tilbagegang oplevede dieselbilerne, der faldt med 36 procent, mens pluginhybriderne faldt med knap 35 procent, og benzinbilerne faldt med knap 24 procent.

Salget af elbiler steg omvendt med næsten knap 24 procent, så der i alt blev solgt knap 31.000

elbiler i 2022 mod knap 25.000 året før. Fordi det samlede nyvognssalg samtidig er faldet, er andelen af elbiler gået fra 13 procent i 2021 til knap 21 procent i 2022, hvilket er rekord.

Markant nedgang i brugtvognssalget

Brugtvognssalget blev også presset i 2022, hvor det samlede salg faldt med 10 procent i forhold til 2021. I alt blev der foretaget 504.457 genregistreringer i 2022, hvis man medregner brugtimport og ejer-/brugerskift, hvor antallet var 650.563 i 2021. Her er det igen elbilerne, der gør det bedst med en vækst på knap 71 procent. I brugtvognssalget er pluginhybriderne dog også gået frem, mens tilbagegangene for benzin- og dieselbiler er mere beskedne. Dieselbilerne er i brugtvognssalget faldet med 17 procent, mens benzinbilerne er faldet med 12 procent.

Flest danskere valgte en Peugeot 208

Den mangeårige danskerfavorit Peugeot 208 blev årets mest solgte nye bil med knap 4.000 solg-

Benzin El (BEV) Pluginhybrid (PHEV), benzin/el Benzin (MHEV) Diesel Hybrid (HEV), benzin/el Diesel (MHEV)
2022 52.655 30.822 25.590 13.822 10.104 9.177 5.228 850 27 6 2021 69.976 24.908 39.331 17.149 18.205 8.821 5.696 1.128 20 76 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
Pluginhybrid (PHEV), diesel/el ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 26
Hybrid (HEV), diesel/el Brint BILSALGET 2022 Nyvognssalg 2022 vs. 2021

Nr. Mærke Model Antal Andel i % Ændring i.f.t. 2021 01 Peugeot 208 3.918 2,64% -4,14% 02 Ford Kuga 3.761 2,54% -36,14% 03 Citroen C3 3.111 2,10% -40,47% 04 Toyota Aygo X 3.109 2,10% 100,00% 05 Toyota Yaris 2.796 1,89% -34,38% 06 Volkswagen T-Roc 2.760 1,86% +14,86% 07 Hyundai I10 2.504 1,69% -23,59% 08 Mercedes-Benz C-Klasse 2.460 1,66% -0,04% 09 Skoda Enyaq iV 2.430 1,64% +157,69% 10 Kia Ceed 2.322 1,57% -25,74% Nye biler indregistreret i 2022 148.281 -19,98% ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 27 BILSALGET 2022

Enyaq, som der står for en markant fremgang på over 150 procent.

De fleste andre biler på top 10 oplevede markant tilbagegang på helt op mod 40 procent, som Citroën C3 måtte registrere i 2022. ■

Benzin El (BEV) Pluginhybrid (PHEV), benzin/el Benzin (MHEV) Diesel Hybrid (HEV), benzin/el Diesel (MHEV)
Pluginhybrid (PHEV), diesel/el 2022 286.428 145.514 34.149 21.941 7.564 5.969 1.812 1.051 15 14 2021 329.391 175.995 19.981 20.683 6.937 4.898 1.669 936 29 57
Hybrid (HEV), diesel/el Brint 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 Brugtvognssalg 2022 vs. 2021 te biler. Ligesom de fleste andre biler på top 10 listen over de mest solgte biler, er salget lavere end i 2021. På listen er der kun tre modeller der har øget sit salg ift. 2021. Det er Toyota Aygo X, der er en ny model, VW T-Roc og endelig Skoda

Bestyrelsens sammensætning

Anders Nielsen blev ved generalforsamlingen i 2022 valgt ind i AutoBranchen Danmarks bestyrelse. Han kommer med en lang historik i autobranchen. Anders Nielsen afløste Bjarne Nielsen.

Generalforsamlingen i AutoBranchen Danmark fandt sted i lokalerne på Langebrogade i København, tirsdag den 7. juni 2022.

49-årige Anders Nielsen er til dagligt COO, eller driftsdirektør, i Nielsen Car Group. På generalforsamlingen blev han valgt til bestyrelsen for en to-årig periode.

Anders Nielsen er uddannet i autobranchen. Han har været væk fra branchen i et par år, og har de seneste 14 år været en del af det, der nu hedder Nielsen Car Group. Så det var én rutineret bilmand, der afløste en anden i bestyrelsen.

Han afløste nemlig Bjarne Nielsen, en anden meget rutineret bilmand, der ikke kunne genvælges på grund af regler om valgperiode. Det blev et flot og varmt farvel til Bjarne Nielsen, der har siddet i bestyrelsen i de seks år som reglerne tillader. Selv om de to har samme efternavn, er de ikke i familie.

Kenneth Hansen, salgsdirektør, Allan Hansen Automobiler, er også ny i AutoBranchen Danmarks bestyrelse, mens det på generalforsamlingen blev til et farvel til Kenneth Elkjær, Elkjærgruppen, der ønskede at stoppe med bestyrelsesarbejdet.

Organisationens bestyrelsesformand Hans-Jørgen Jørgensen blev genvalgt. Det samme gjorde Lars Hansen (Louis Lund), Jon Slot Hansen (Kraft Biler) og Lasse Jæger Jensen (Pierre.dk). De øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. ■

AutoBranchen Danmarks bestyrelse består herefter af: 01 Hans-Jørgen Jørgensen Formand 02 Dennis Odgaard (Byens Bilpleje) Næstformand 03 Malene Hasselbalch-Holm (Bilcentret A. Nielsen) 04 Asbjørn Jensen (Bjørn Cannings Eftf.) 05 Pierre Martin Iversen (Martin Iversen) 06 Lars Bøg (Skoda Roskilde) 07 Lars Hansen (Louis Lund) 08 Jon Slot Hansen (Kraft Biler) 09 Lasse Jæger Jensen (Pierre.dk) 10 Anders Nielsen (Nielsen Car Group)
Kenneth Hansen (Allan Hansen Automobiler)
Henrik Mortensen (Centrum Autolakering) Peter Hansen (Andersen & Martini) ÅRSBERETNING - AUTOBRANCHEN DANMARK 28 GENERALFORSAMLING 2022
11
Suppleanter:
AutoBranchen Danmark | Langebrogade 3 b | 1411 København K | info@abdk.dk | 33 31 45 55
Tak for endnu et begivenhedsrigt år i AutoBranchen Danmark

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.