Page 1

Ormen Lade

Silje Ruud Anders Gunleiksrud Sebastian Ă˜stlie, John Haddal Mork


Utvikling

GODS TERM IN

AL

GODS TERM IN

AL GODS TERM IN

Fase 1

Fase 2

Fase 3

AL


Ladeområdet og Nyhavna framstår i dag som ei barriere og ein mur mot Ladehammeren. Ved våre grep skaper me ei grøn lunge mot sjøen og samtidig som me skaper eit episenter som området kan utvikle seg rundt.

Butik W<3

WOO

BARRIERE !

?

k


Resten av Norden


Lager Handel

Butikk 1

2

3

Varelevering NO-494888828999

999828888494-ON

999828888494-ON

999828888494-ON

999828888494-ON

999828888494-ON

999828888494-ON

999828888494-ON

999828888494-ON

999828888494-ON

NO-494888828999

1

2

3

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

Målet er å fortette eit handelssentrum og auke fleirbruken i området drastisk. Ved å reorganisere næringsareala, og samle lageret i eit stort AutoStore-system, mogleggjer det å fortette sentrumskjerna slik me har gjort.

Varelevering

NO-494888828999

WOOW<3

NO-494888828999

UnZip-Terminal

Butikk

NO-494888828999

999828888494-ON

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

AutoStore

999828888494-ON

999828888494-ON

999828888494-ON

999828888494-ON

999828888494-ON

NO-494888828999

Me ser for oss ein transportsystem som knyt saman senteret (torget) og jernbanelinja/Terminalen me har oppretta. Varene vert pakka ut i mindre enheter, sendt opp til eit AutoStore-lager for så å verte distribuert ut til butikk eller varelevering. Ved å ha eit slikt transportsystem for varer, har me også etablert ein minitube for folk i samme sporet. (Sjå ormsnitt og Logistikkdiagram)

Akkurat som IKEA, ønskjer me å berre ha utstillingsvarer og mindre varer i butikken. Kjøper ein større varer, kan ein sjå seg ut det rette produktet i butikken for så å plukke opp produktet i parkeringskjellaren, tilknytta sentralt felles varelager. (Sjå ormsnitt).


Den grøne lunga

Typologiar

mot L

Logistikk

Carré Rekkehus Punkthus

adest ie

Personar Varer

n

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

mot sentrum

NO-494888828999

GOD STER MINAL

GOD STER MINAL

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

GOD STER MINA L

Den nye terminalen og togstasjonen ved jernbanelinja skaper ein forbindelse av både varer og folk mot sentrum av strukturen vår.


Situasjonsplan 1:2000


ORMEN

CITROテ起

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999 NO-494888828999 NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

NO-494888828999

Torget, med den omsluttande ormen, vert ein naturleg samlingsplass. Ved programmeringa av ormens eigne gater opnar ein for ei spanande vandring i mテクte med handel, bolig kontor og natur.


Ormen er eit kryssande volum som forbinder Lade på mange plan. Varer og folk kjem med toget, busshaldeplass i senter og sjølvsagt den leikande parkforbindelsen mot Ladestien. Rundt ormen dannar det seg også eit grunnlag for ein utandørs og urban handelsopplevelse, noko som er sterkt sakna i vår tid.

Taket på ormen skaper ein grøn forbindelse heilt frå Innheredsveien til Ladestien og skapar ein sterk, men likevel lett tilgjengelig kontrast til den urbane strukturen.


Carré

BYA: 52% BRA: 165%


Den utvendige handlegata er omslutta av ein forholdsvis intim CarrĂŠ-struktur bestĂĽande av bolig, handel og anna nĂŚring.


Rekkehus

BYA: 43% BRA: 61%


Punkthus

BYA: 24% BRA: 96%

Ormen lade  
Ormen lade  

Semesteroppgave Høst 2012 Byforming og planlegging, NTNU Silje Ruud, Anders Gunleiksrud, Sebastian Østlie, John Haddal Mork

Advertisement