Heimdal: Fornye, Forbinde, Utvikle

Page 1

Heimdal: Fornye Forbinde Utvikle Bjørn Svendsbøe Høyland, Olav Deinboll Borch, Joachim André Hoddø, Jerome Barrun Pasion

Vi skal forbedre Heimdal med å fornye de eksisterende, forbinde de to Heimdal, og utvikle det industrielle området.


Funksjonsfordeling Kommersiell Kontorer Bolig


Fornye Det som i dag blir ansett som torget i Heimdal er bestående av en svær parkeringsplass, med noe spredt næring rundt. Vi ønsker å erstatte parkeringsplassen med en åpen, lukrativ plass som omkranses av en relativ tett bebyggelse og urban beplantning. Dette gjøres ved å tilføre noen tilbygg og erstatte andre bygg. I framtida, har Heimdals parkeringsituasjon parkeringshus under kontorbygninger, gateparkering, og et stort parkeringshus ved togstasjonen. Mennesker kan kjøre og parkere inn ved togstasjonen og ta bussen eller tog videre.


Adressabygget Bygget der Adresseavisen holder til i dag, vil bli pusset opp og gjort om til lokaler for bedrifter av ulike slag som krever store arealer. Ved å la bedrifter som for eksempel bryggerier, trykkerier, filmstudioer slå seg ned i lokalene, vil bygget fortsette å være en bidragsyter til Heimdals identitet.


Det nye Heimdalssentrumet skal innholdet en blanding av forskjellige programmer. Det finnes private boligblokker og noe bygninger skal ha en blanding av leiligheter og tjenester på første etasje. Man kan finne en sauna, jakuzzi, eller en treningsal på første etasje av bygningene. Boligblokkene er perfekt for unge arbeidere og små familier. De får luksus leiligheter på rimelige priser. En ung arbeidere som har nettop skaffet en jobb kan kjøp en av de mindre leiligheter i en blokk. Tjenester inkluderer matbutikk, apotek, en pub, spisesteder slik som sushi og burger steder. De som arbeider i kontorbygninger bruker de samme tjenester i løpet av dagen.


Forbinde

Det eksisterende torget er renovert ü ha et roligere plan med mindre biler. Bilene som trenger parkeringsplass kan parkere inn i det nye parkeringshus ved togstasjonen. Vi ønsket ü utnytte og forbedre situasjonen med buss og vi har designet veien for superbussen. Superbussen kan kjøre under en kontobygningen hvor man kan finne ett isolert venterom.


Utvikle Det stedet i Heimdal som vi anser har størst transformasjonspotensiale er industrirekken på østsiden av jernbanen. Her ønsker vi blant annet å tilføre nye boliger. Basert på Trondheim kommunes prognoser av befolkningsveksten i byen anslår vi at befolkningen i Heimdal vil kunne øke med 30-40% innen år 2050. Da vil tettstedet Heimdal kunne ha en befolkning på mellom 18- og 20 tusen innbyggere. Med en gjennomsnittlig bosetning på 2,5 personer per bolig blir det da behov for 1600-2400 nye boliger innen 2050. Vi ønsker å ta med oss denne typologien videre innover i kvartalene for å dekke etterspørselen av nye boliger. Utenom nye boliger i industrirekka ønsker vi også å tilføre kontorbygg, næringslokaler og parkområder.


Gateløpet

FERDSEL MØBLERING TRAFIKK

Gateløpet består av rolige gater med mobleringssoner for benker og andre utstillinger. Det finnes gateparkering og gateladere for el-biler. På kvelden er det rolig langs på nordsiden mens det finnes en kino og en vinmonopol på sørsiden.

Boligblokker får støyskjerming fra toget av kontorer.

STØYSKJERM


Kontorer Tomta ved togsporet passer godt for kontorbygninger for små og mellomrom-store bedrifter og næringer. Firmaer slik som bankene, <<financial technology>> (fintech), filmskaper, og data og IKT bransjene kan utnytte Trondheim’s kabel infrastruktur og trondersk identitet for å tiltrekke mennesker til å arbeide på Heimdal. Det finnes flere bankekontorer på Heimdal allerede og store finansiellefirmaer kan plassere sin ansatter på Heimdal.


Det nye Heimdalssentrumet skal innholdet en blanding av forskjellige programmer. Det finnes private boligblokker og noe bygninger skal ha en blanding av leiligheter og tjenester på første etasje. Man kan finne en sauna, jakuzzi, eller en treningsal på første etasje av bygningene. Boligblokkene er perfekt for unge arbeidere og små familier. De får luksus leiligheter på rimelige priser. En ung arbeidere som har nettop skaffet en jobb kan kjøp en av de mindre leiligheter i en blokk. Tjenester inkluderer matbutikk, apotek, en pub, spisesteder slik som sushi og burger steder. De som arbeider i kontorbygninger bruker de samme tjenester i løpet av dagen.


Punkthus

Rekkeblokk

Antall personer

92 (276 i tre tårn totalt)

240 totalt

Leilighet typer

2-rom og 3-rom pluss balkong

3-rom

BRA

49 kvm ~ 53 kvm (+ 12kvm balkong)

ca. 75 kvm

Areal/person

32 kvm (2.3 i en per leilighet)

28 kvm (2.6 i en leilighet)

Rekkeblokk Rekkeblokka inholder en linear plan med trappekassa mellom blokker. En side er rett ved en gata mens den andre siden er mot de store punkthusene. Blokka passer for et par eller 3 personer. De blokkene er 5 etasjer høye.

Punkthus tårn Det står tre punkthustårn med 11 etasjer. Blokkene har en lobby på første etasje og innholder et annet program i tillegg. Første etasje kan ha en felles sauna, felles treningsal, eller en kiosk.


Minitårn Antall personer

53 per tårn (265 totalt i fire tårn)

Leilighet typer

1-rom, 2-rom og 3-rom pluss balkong

BRA

33 kvm ~ 82 kvm (+ 12kvm balkong)

Areal/person

30 kvm (1.7 i en per leilighet)


Sentrumsleilighet

Andre leiligheter

Antall personer

69 (280 i 4 bygninger)

384 totalt (ca50 per bygning)

Leilighet typer

2-rom og 3-rom

2-rom, 3-rom, 5-rom

BRA

63kvm ~ 68kvm

50 kvm ~ 120 kvm

Areal/person

28 kvm (2.3 i en leilighet)

varierer

Sentrumsleilighet Sentrumsleilighetene er nÌrmere til togstasjonen enn de andre. De har et blandet program hvor bedrifter kan leie de to første etasjer og de resten av blokker er boliger. Baksidene er for sykkelparkering og har stier som snarveier.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.