Neste stopp: Heimdal

Page 1

Neste stopp: HEIMDAL


HEIMDAL I DAG: Heimdal vokste frem som en stasjonsby etter at Dovrebanen ble åpnet i 1921. Heimdal har i dag blitt en egen bydel i Trondheim kommune og ligger omkring 10 km sør for midtbyen. En typisk Heimdaling bor i en enebolig med stor hage, og er glad i å bruke bilen selv til korte avstander. SENTRUM: Med alle sine eneboliger og spredt bebyggelse, har ikke Heimdal i dag noe klart definert sentrumsområde. Det ligger riktignok en samling av butikker og foretninger i området vest for stasjonsbygget, men tettheten her er lav og området preges av at det går en bilvei tvers i gjennom det. Et tettere og mer samlet sentrum vil være gunstigere for de lokale foretningene, gjøre det lettere å gå fra butikk til butikk, og samtidig åpne opp for å gi Heimdal en skikkelig gågate. OFFENTLIGE ROM: I møte med kommunen kom det frem at beboerne i Heimdal ønsker seg flere offentlig rom og plasser hvor de kan møtes. Parker, kulturhus og torg etterlyses. BINDELEDD MELLOM ØST OG VEST: I likhet med mange andre tradisjonelle stasjonsbyer har også Heimdal vokst seg utover på begge sider av jernbanelinja. Denne blir i dag liggende som en både visuel og fysisk bareiere mellom øst og vest, og gjør passaring mellom disse vanskeligere. Få underganger for sykkel og gange gjør det dessuten mye mer lettvint å ta bilen om du skal på andre siden av jernbanen. NÆRHET: Vi har sett på hvor mange som i dag bor i gåavstand til sentrum og stasjon, og satt oss som mål å doble dette antallet ved å tilføre nye boliger. Vi har satt 500 meter som en realistisk gåavstand for en Heimdaling som er veldig glad i bilen sin.

14,3

FØR: 2000 personer

31,4

ETTER: 5500 personer


INFRASTRUKTUR

Gangfelt

Sykkelstier

Vi har lagt opp til at det skal bli enklere å gå og sykle rundt på Heimdal, og ikke like gunstig å ta bilen. Byplanleggingen dreier seg ikke lenger om å ta hensyn til bilen, men heller til kollektivtransport og myke trafikanter.

Egen gågate og bilfritt i det nye boligområdet gjør det både enklere og hyggeligere å gå/sykle

Toglinje

Bussruter

Tog hvert 10. minutt sørger for at du kommer deg raskt inn til Trodnheim sentrum

Med både superbuss og lokale busser med hyppige avganger kan man enkelte forflytte seg rundt

Sykkelsti på tvers og på langs av Heimdal gjør det enkelt å komme seg kjapt frem på to hjul

Bilveier

Fartsdumper og lav fart gjør veiene gjennom sentrum mindre attraktive for gjennomkjøring. Ny hovedvei blir lagt lengre unna sentrum.


Eksisternde bygg Nye bygg Bilvei Gangvei Sykkelsti Gügate Innkjøring parkeringskjeller Inngang bolig


EN GRØNN VANDRING

HEIMDALSKILEN

JERNBANEN

Dersom man har nye ting å sette blikket sitt på ofte når man går er man villig til å gå lenger enn om det skjer det samme hele tiden. På Heimdal er det i dag store boligfelt med kun eneboliger, og lite å sette blikket på. En Heimdaling velger derfor i dag å ta bilen for korte avstander man andre steder ville valgt å gå. Ved å lage en spennende kobling mellom øst og vest i Heimdal, kan man kanskje få folk til å velge bena fremover bilen oftere.

Vi har også prinsippet om en kile som strekker seg fra vest til øst gjennom Heimdal som en del av denne vandringen. Det er kun tilrettelagt for å kunne gå eller sykle i denne tverrforbindelsen. I byggene i tilknytning til denne kilen finner man ulike næringer som butikker, banker, bibliotek og spisesteder.

For å viske ut skillet mellom øst og vest i Heimdal har vi også valgt å legge jernbanen i tunnel under bakken. Dette har vi igjen utnyttet for å skape liv til gågata ved å plassere stasjonsbygget som en del av kilen. Da vil alle som tar toget bli nødt til å spasere gjennom gågata til eller fra toget, og man vil kanskje også bli fristet av tilbudene man finner på veien. v

Like nord-vest for Heimdal ligger Saupstad idrettsanlegg i utkanten av bymarka og i øst finner vi Heimdalhallen og tilhørende aktivitetstilbud. Vi har bygd videre på denne vandringen og lagt vår nye bebyggelse tettest og høyest langs denne aksen, og plassert både et nytt torg og en park som et nytt tilbud til vandringen gjennom Heimdal.Stasjonsgården Arealtetthet: Persontetthet:

157,6 % 22,2 m2 / person

Størrelse på enhetene:

Transport:

Et område med tettere bebyggelse i variert høyde fra 3 til 6 etasjer. Området har en oppdelt bygårdsstruktur som danner flere store og mellomstore uteområder. Det finnes en rekke ulike leiligheter i dette området fra 30-150m2, og er et område som passer for mange. Noen av leilighetene er over en etasje og noen går over to etasjer. Alle leiligheter er gjennomgående i minst en etasje og har en uteplass enten som en hage på bakkeplan, en balkong eller som en del av svalgangen, som også er adkomsten til disse leilighetene. Området ligger rett i nærheten til stasjonen og beboerne har ikke noe stort behov for egen bil. Derfor har området flere delebiler de kan benytte de gangen de har behov for bil.

Plan 1 1:200

Plan 1 1:200Singelsvingen Arealtetthet: Persontetthet:

131,3 % 27,0 m2 / person

Størrelse på enhetene:

Transport:

Et område med spredt bebyggelse og mye fellesområder på bakkeplan. Byggene er på enten 5 eller 6 etasjer, og de er formet og orientert slik at alle leiligheter skal få en uteplass med gode solforhold. I 1.etasje har leilighetene en privat hageflekk, mens leilighetene fra 2.etasje og oppover har egen balkong. Leilighetene har en størrelse fra 70 - 120 m2, alle over ett plan. Området passer godt til den sosiale og utadvedte Heimdaling. Det finnes noen tilgjengelige parkeringsplasser i en parkeringskjeller i tilknytning til området som beboerne kan leie. I tillegg finnes det flere delebiler som beboerne kan benytte. Kort vei til både togstasjon og busstopp gjør behovet for bil mindre.

Plan 1:200Bråkmakergata Arealtetthet:

81,7%

Persontetthet:

43,1 m2 / person

Størrelse på enhetene:

1 2

Plan 1 1:200

Transport:

Et område med flere vertikalt delte rekkehus som danner felles uterom i mellom seg. Leilighetene er over 3 etasjer med svaltak og er på 150-200 m2. Alle leiligheter har en liten forhage mot nord eller øst, og en større hage mot sør eller vest. Området passer godt for en familie i etableringsfasen, som trenger god plass inne, men fint kan dele uteområde med flere for å få bedre plass. Alle leiligheter har tilgang til parkeringsplass i parkeringskjeller i tillegg til delebiler alle beboerne kan benytte seg av.

Plan 2 1:200
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.