Page 1

FORSKNING TIL FOLKET

et senter for havromsteknologi


Trondheim har lenge vært verdensledenede på havromsteknologi, men flere land er i ferd med å ta over denne posisjonen. Vi ønsker at Trondheim fortsatt skal være et VERDENSSENTER for marin kunnskap, teknologi og forskning. Ved å ha en stor og sterk forskningsbase, med alle fasiliteter som kreves, trekkes internasjonal forskningskompetanse til byen vår! En slik satsning krever stor plass og store bassenglaboratorier, som må bygges over tid. I dag er kunnskapen spredt rundt i byen, men i 2050 vil vi at Lade fremstår som en STOR OG EKTE FORSKNINGSPARK. Her skal store og små finne gode og spennende byrom, og få innblikk i hvordan forskning på havets ressurser foregår. Dermed får mannen i gata kjennskap til de enorme verdiene som ligger i havrommet.

Marine institusjoner samles på Lade


teknikk

KNUTEPUNKT nye matressurser

bevegelse

universitet møteplass

petroleumsteknologi

opplevelsessenter akvarium

Her starter Forskningsparken!

kokkekunst

slepetank

fjorden

se oppdage lĂŚre

kavitasjonslab

Vi vet mer om verdensrommet enn om havet

eksport arbeid

Snitt 1:500

A-A`


INFRASTRUKTUR

Hovedveistrukturer

Opprette en forbindelse på tvers av området til fjorden

Midtbyen

Kollektivbane Lade-Midtbyen -Gløshaugen-Dragvoll-Lade

Kollektivtrafikk TRIKK TOG

UTVIKLING

Fase 1 Etablere knutepunkt, og universitets- og forskningscampus

Fase 2 Videre utbygging av boliger, næring, bassenger, skoler og barnehager


A`

A


Rekkehusene

Vertikal- og horisontaldelte. Selv om de er stablet i høyden er rekkehusets kvaliteter med privat uteomrüdet og egen inngang bevart. Utnyttelse (BRA): 84% Bebygd areal (BYA): 30% Antall boenheter: 80

A-A`

D L2 L1

L2

L1 L2

L1

D`

L1

L2 L2


Tunkvartal

Tunet består av ulike typologier. Dette for å skape boenheter av ulik størrelse og karakter. På denne måten oppnår man et mangfold av befolkningsgrupper, hvor pensjonisten møter studenten under tuntreet.

C-C`

Utnyttelse (BRA): 67% Bebygd areal (BYA): 32% Antall boenheter: 88

Rekkehus

C Punkthus

6-mannsbolig 3.etg 6-mannsbolig 2 etg.

C`


Kvartal

Mot hjertet av omrüdet, bassengparken,fortettes bebyggelsen med kvartalstruktur. Kvartalene mot parken er en kombinasjon av nÌring, handel og kontor, med offentlig første etasje.

Utnyttelse (BRA): 209% Bebygd areal (BYA):52% Antall boenheter: 3500

B-B`

B

P

P

B` P

Forskning til folket  

Semesteroppgave Høst 2012 Byforming og planlegging, NTNU Hanne Kristiansen, Thea Myhrer, Elise Aunet Tyldum, Margrethe Munthe Magnus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you