Page 1

Aleksander Nowak

KWARTET SMYCZKOWY Nr 2 STRING QUARTET No. 2 Mały komentarz na 25-lecie Pro Novum Little Commentary on the 25 Year Anniversary of Pro Novum

PARTYTURA FULL SCORE


NOTKA PROGRAMOWA: Utwór nawiązuje do teorii obrotów sfer niebieskich sofrmułowanej przez Mikołaja Kopernika po raz pierwszy w manuskrypcie „Commentariolus” (Mały komentarz) ok. roku 1514. Obrót rozumiany jest tu jako wielokrotny powrót. Kompozycja powstała w roku 2011, na zamówienie firmy Pro Novum z okazji 25-lecia jej powstania.

PROGRAM NOTE: The piece refers to the theory of the revolutions of heavenly spheres outlined by Nicolaus Copernicus in the manuscrypt called "Commentariolus" (Little Commentary) ca. 1514. The revolutions are here treated as multiple returns. The composition was written in 2011, commissioned by the Pro Novum company, for its' 25 Year Anniversary.

UWAGI WYKONAWCZE: Znaki chromatyczne obowiązują w całych taktach, w ramach jednej oktawy. Notacja ćwierćtonowa ( przebiegu muzycznego.

) powinna być realizowana możliwie precyzyjnie, jednak nie kosztem płynności

W utworze występują trzy rodzaje fermaty: krótka, zwykła i długa (

).

W utworze występują trzy rodzaje wibrata: wolne, średnie i szybkie ( rodzaj wibrata nie jest określony, należy je realizować dowolnie.

). W miejscach, gdzie

PERFORMANCE NOTES: Accidentals are valid in whole measures, within one octave. Quartertone notation ( of the music.

) should be executed as precisely as possible, however not at the expense of fluency

There are three kinds of fermatas in the score: short, normal and long ( There are three kinds of vibrato in the score: slow, medium and fast ( is not specified, it should be realized freely.

CZAS TRWANIA / DURATION: ca 18'

). ). When the vibrato kind


2

KWARTET SMYCZKOWY Nr. 2 STRING QUARTET No. 2 Mały komentarz na 25-lecie Pro Novum Little Commentary on the 25 Year Anniversary of Pro Novum

ALEKSANDER NOWAK (*1979)

I. q=c.76 con sordino Violin I

° 6 &4

5 4

4Ó 4 K ˙Æpp

w

bw

w

mp

con sordino

6 & 4 bw

Violin II

5 4 œ œ ˙ b˙ ™

ppp

4 4 bw

w

mp

b˙-

˙-

b˙-

pp

˙p

con sordino

B 46 bw

Viola

œ œ 45 ˙

ppp

˙™

4 bw 4

w

mp

b-˙

b-˙

pp

-˙ p

con sordino Violoncello

¢

B 46

5 KÆ ˙ 4

˙™

Kw Æ

4w 4

ppp

w

w o

mp

7

senza sordino

° & ˙

Ó o

& œ bœ ˙ -

Œ bœ œ œ œ œ ˙

Œ

p

b˙-

˙-

œ bœ- ˙

b˙- ™

bw-

pp

B œ bœ ˙

˙™

b-˙

œ b-œ ˙

bw-

b-˙ ™

pp

Ó b˙ pp

œ- œ bœ- ˙p

w

-œ œ b-œ -˙

˙ K -˙ Æ

p

o

pp senza sordino

B

Ó b˙

¢ pp

Copyright © 2011 by Aleksander Nowak All Rights Reserved.


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 3 14

° & K ˙ b˙ Æ- -

œbœ- œ Ó

b˙- ™

œ- œ bœ- œ K œ- ˙ Æ

p

˙ bœ- K œÆ

K ˙Æ

b˙- K œ- bœÆ

b˙-

senza sordino

&

Œ bœ œ œ œ ˙

œœ œ w

œ Œ

Œ bœ ˙

K œ b-œ œ ‰ œ Æ J

p

- B b˙ KÆ ˙

œb-œ œ ˙

Ó

˙ ∑ &

o

p

B b-˙

œK -œ œ b-˙ Æ

o o Œ œ ˙

œb-œ œ ˙ &

¢

o oj b-˙ œ œ ‰B

K -˙ b-œ K -œ Æ Æ

p

20

° & œ bœ œ œ œ œ mp & œ bœ œ œ œ œ -

œ

œœ œ ˙

œK œ- ˙ Æ

œ

Œ bœ -

œbœ ˙

bœ- K œ- œbœ- œ Æ mp

K Ϯ

bœ-

œœ ˙

bœ- K œ- œbœ œK œ œ Æ Æ

œbœ œ

senza sordino

& b˙

œœ œ

˙

˙

B bœ

w

K -œ b-œ œK -œ œ bœ K ˙ Æ Æ Æ

mp

B œ b-œ œ œKÆ -œ œ ¢

œb-œ ˙

K -œ b-œ œK -œ œ Æ Æ

œ ‰ J & bœ ˙

Ó o

˙ mp

25

° & K œ bœ œK œ œ Æ- - Æ& ˙

¢ & b˙ ™ mp

<n>œ œ j œ bœ- œ ‰ œ œ mf

œbœ- œ K œ Æ

œ œ K œ- œbœ ˙ Æ

œb-œ œ K œ bœ Æ

Kœ Æ

œ b-œ K -œ Æ

bœ- K œÆ

- B œ bœ KÆ œ

bœ- K œÆ

œ

œ

œœ˙

˙

œ bœ

˙

œ

œœ K œ- bœÆ

K Ϯ

œbœ-

œb-œ œK -œ œb-œ ˙ Æ

‰ bœj œ -

œ K œÆ

<n>œ Bb-œ œ

&


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 4 29

° ˙ &

Œ bœ mp

K œ- ™bœ- œ K œ- bœK œ bœÆ Æ Æ

K œ- bœ- K œ- bœ- œ Æ Æ

w

& Œ œ œ bœ œ

œœ˙

& œ K œ bœ K œ bœ œ K œ ™bœ œ Æ- - Æ- Æ- œ bœ

mf

˙

œ

Œ K œ bœ - Æmp K -œ ™b-œ œ K -œ bœK œ b-œ K -œ b-œK -˙ Æ Æ Æ Æ Æ

mf

- - -B KÆ œ bœ KÆ œ bœ œ ¢

K œ- bœ- K ˙Æ Æ

<n>-œ œ BK -œ ™b-œ œ Æ K -œ Æ b-œ œK -œ bœ œ œ Æ & mf

33

° & bœ & Œ

bœ bœ

œ

K œ- bœ- K œÆ Æ

˙

‰ j œ œO mf

œ K œ- bœÆ -œ

K œ bœÆ

mp

- - - B KÆ œ bœ KÆ œ bœ KÆ œ bœ KÆ ˙ œ & ¢

˙

œ œ ˙

3

‰ œJ œ

‰ K œj bœ K œ bœ Æ- - Æ- œ œ bœ

mf

b-œ

œ K -œ b-œ Æ

K -œ Æ

œ b-œ œ

- b-œ K -œ b-œ œ b-O O b-œ œ bœ œ Æ

˙

K -œ Æ

Kœ ‰ B ÆJ

3

36

° & œ

3

K œ- bœ. K œ- bœÆ Æ

˙

K œ. bœ- œ Æ

œ œ ‰ bœ œ J

&

˙ ˙

f

B Œ

bbOœ

j ‰ ˙ bœ.

K œÆ f b˙

j K œ. bœ- K œ. ‰ Æ Æ

. B œ b-œ œ KÆ -œ œ bœ KÆ -œ b-œ KÆ -œ œ ¢ 3

mf

‰ K œj œ bœ . Æ-

mf

f

. - ‰ bœJ KÆ œ ™ bœ œJ ‰ bœO

j ‰ bœœ bœ- œ. K œÆ

j ‰ bœO œO

œO

- . ‰ KÆ œJ bœ œ œ KÆ œ

- . ‰ KÆ œJ KÆ œ bœ ‰ bbOœJ O˙


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 5 39

° œœ &

Œ K œj bœ Æ. -

≈bœJ ™ ˙

f

bœ. K œ- œbœ. K œ Æ Æ

œbœ. œ K œ œbœ œ Æ p

mf

œœ b . & bœ œ œ

œ œ

‰ K œj bœj ‰ œ Æ. -

œK œ œ Æ

œ œK œ bœ. K œ- œ bœ œ b˙ Æ Æ p

œ

œK œ Æ

œ

mf

. B œ bœ œJ ‰ b˙O

. ‰ bœJ ‰ b Oj O bœ ˙

‰ KÆ œJ œ bœ œ KÆ œ

w~ o

mf

B ‰ KÆ -œJ œ ¢

bœ. -œ œ

f

K œ bœ. -œ œ ‰ b O Æ J œ

p

Œ bœ

w~ o

mf

° & K œ bœ K œ bœ Æ Æ- -

œœ

p

45 6 œ- K œ- bœ- 4 K ˙- ™ Æ Æ>

43

œ

3

5 4 œ K œ bœ Æ- -

œ-

5 4

bœ K œ- ˙ Æ

f

5 4 K œ bœ K œ bœ K œ bœ K œ Æ- - Æ- - Æ- - Æ-

6 bœ- 4 K ˙- ™ Æ> f >- -- - - -- -B œ bœ KÆ œ bœ œ KÆ œ œ bœ 45 œKÆ œbœ œ KÆ œ bœ KÆ œbœKÆ œbœ KÆ œbœ œ 46 KÆ ˙ ™ & bœ K œ œ b˙ Æ

3

3

3

œ

5 ˙- gliss. 4

b-œ

˙

œ

˙ gliss. 5 4

5 4

3

f

B œ bœ KÆ œ œ b-œ œKÆ œbœ ¢

> 5 KÆ -œb-œKÆ -œ œbœKÆ>œb-œKÆ>œ b>œ œKÆ -œ b-œ œ 6 KÆ -˙ ™ 4 4

3

3

f

46

° 5 & 4 b˙ ™

4 œK œ œ 4 œ œ œ ˙ Æ

œ 'kœ ˙

œ nœ- œ œ- œ

bœ- K œÆ

<n>œ œ œ bœ-

p

5 & 4 bœ œ œ œ K ˙ Æ

4 4 œ 'kœ -

œ œ nœ ˙

˙

˙

œ- 'kœ-

œnœ- œ 'kœ

œn-œ œ 'kœ nœ

'kœ

p

B 45 KÆ ˙

bœ œ 'kœ 44 ˙

˙

'k˙

œ n-œ 'k-œ

p

¢

B 45 b˙

-œ ˙

4 œ 'kœ 4

˙

nw

˙™ &œ

p

mp

œ

œœ ˙


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 6 51

° & œj ‰ œ

œ œ

œ

˙

˙

Œ

œ

'kœ -

œmp

mf

nœ- 'kœ- nœ- œ bœ

nœ œ

& œ'kœ œ nœ ˙ -

'kœ nœ - -

B œ n-œ 'k-œ

œ n-œ œ'k-œ œ n-œ ˙

'kœ -

œ nœ- œ 'kœ- œ- 'kœ- nœ- œ 'kœ- ™nœ- œ &

œ bœ

Œ œ œ bœ œ

˙

mf

˙ ¢&

‰ j œ- œ

œ 'kœ-

'k-œ n-œ 'k-œ n-œ œ

<n>œ Bn-œ œ

'k-œ ™n-œ œ 'k-œ nœ'kœ

55

<n> œ

° & 'kœ ™nœ œ 'kœ nœ 'kœ nœ 'kœ nœ 'k˙ - - -- -

bœ œ œ ‰ j nœ- œ 'kœ- nœ- œO mf Œ œ ' kœ nœmp

w œœ˙

& bœ mf

œœ 'kœ -

œ Œ ' kœ- nœmp

&

B n-œ 'k-œ n-œ 'k-˙

n-œ

¢

œ™n-œ B-

œ 'k-œ bœ &

'kœ nœ 'kœ ˙ ---

'k-œ nœ 'kœ n-œ 'k-œ n-œ 'k-˙

œ

œ˙ œ nœ œ œ

n-œ

œ 'k-œ

-' - ' k œ n ‰ B J œkœnœ

˙

3

mf

59 ° ˙ &

3

& ‰ nœJ œ

‰' j ' kœ- œ- kœ- nœœ œ bœ

<n>˙

3

œ

'kœ nœ'kœ nœ ----

'kœ œnœ ---

˙ 3

Œ 'kœ nœ'kœ nœ ---œ-O. œ J ‰ B ~w

mf

B n-œ

'k-œ

œ 'kœ- œ-.

œ n-œ œ

bbOœ

œ

<n>œ œ 'kœ œ <k'>œ--

& mf

B œ -Oœ Oœ -œ œ ¢

'k-œ

œ n-œ œ 'k-œ œ n-œ'k-œ n-œ 'k-œ n-œ 3

œ 'k-œ œ

n-œ


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 7

œ nœ ˙

62

° &

œ

œ œ Œ

œ œ œ œ œ

Ó

f

& œ nœ œ'kœ ---

œ bœ ˙

œ

w

nœ-. f

‰ 'k-œJ -œ'k-œbœ œ

B Oœ

'k-œb-œ -œ n-œ

'k-œ -œn-œ œ 'k-œ

K -œ. b-œ K -œ ™ n-œ -œ b-œ K -œb-œ'k-œ Æ Æ Æ 3

3

3

f

B œ -Oœ Oœ'k-œ n-œ œ ¢

'k-œ -œn-œ œ 'k-œ -œ. b-œ K -œ ™ b-œ'k-œ -œ 'k-œ n-œ'k-œ n-œ Æ

'k-œ n-œ'k-œ b-œ 3

3

3

f

˙

˙

˙

˙

-˙ b˙

65

œ -œ œ bœ

œ œ -œ œ -œ œ œ œ œ bœ

œ -œ œ œ œ œ

œ -œ

œ œ -œ œ

œ n -œ œ

° & ff

fff

˙

& ff

fff

> > œ -œ KÆ -œ ™ bœ b-œ 'k-œn-œ'k-œ -œ KÆ œ b-œ œ œ 'k-œ œ œ b-œ œ KÆ œ bœ

B bœ 'k-œ

'kœ

3

ff

B KÆ -œ œb-œ ™ -œ KÆ -œ ¢

œ b-œ K >-œ ™ bœ -œ K œ b-œ 'kœ œ b-œ œ K >-œ Æ Æ Æ

œ 'kœ œ bœ œ

Kœ Æ

ff

69 >œ. bœ ° & >œ. &

Œ K >œ Æ

œ b>œ ™ œ ™ 'kœ œ >

œ n>œ ™ œ™ b>œ œ

œ K >œ ™ œ ™ b>œ œ Æ

ff

‰ bœj œ ™ K œ œ > Æ> ff

B

œ bœ œ

B

œ 'kœ

'kœ

Kœ Æ

œ bœ œ

œ b>œ ™ œ ™ 'kœ œ > œ bœ K -œ Æ K -œ Æ

œ n>œ ™

œ™ b>œ œ ™ 'k>œ œ

œ bœ 'k-œ nœ b-œ

œ bœ 'k-œ nœ b-œ

œ KÆ>œ ™

K -œ b-œ 'k-œ n-œ b-œ. Æ

K -œ b-œ 'k-œ n-œ b-œ. ‰ K >-œ b-œ'kœ Æ J Æ

¢ 3


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 8 pizz. 72

° & œ 'kœ œ K œ ™ > Æ>

œ ™ b>œ œ ™

K >œ Æ 3

& œ ™ bœ œ ™ 'kœ > > >- - > B KÆ œbœ'kœ nœ.

œ >œ ™

œ K >œ b>œ Æ

> œK œbœ 'k-œ n-œ Æ

≈ 5≈ bœ 'kœ œ nœ K œ. Ó 4 Ó Æ> fff ≈ ≈ 5 bn˙˙ œ 'kœ- nœ K œ. Ó 4 > Æ> fff f ˙ 5≈ K -œ bœ -œ'k-œnœK >œ. ≈ Ó 4 Æ Æ

U 6U Ó 4Ó K œ. Æ> U 6U Ó 4Ó K œ. Æ> fff U > U . K œ Ó 46 n˙ Æ ˙

«√ 5 Ó 4 K œ. œ Æ> pizz. «√ 5 Ó 4 K œ. œ Æ> pizz. « > K œ. œ √ Ó 45 Æ

fff

fff

3

3

5

fff

f

mf

pizz.

≈ K >œ. U 6 U b>œ K œbœ 'k-œ n-œ K œbœ'k-œ n-œ b-œ 'k-œ n-œ K >œ. ≈ 5 Æ Æ Æ Ó 4 Ó Æ Ó 4 b˙

> B nœ. ¢

3

K >œ. œ« √ Ó ? 45 Æ

3

fff arco 76 pizz. ° 5 4 & 4 Œ Œ ‰ K œj ‰ bœJ œ 4 œ Æ ff arco

o œo œo n œ ‰ ≈ r‰ J J ‰ Œ b˙ K œ. Æ>

mf

5 & 4 Œ Œ bœ

œ

mp

mf

mf

ff

mf pizz. arco

ff

˙

œ‰ Œ J

mp

mf (IV) arco

pizz.

Œ 44 j ‰ ‰ ≈ r Œ bœ ˙ K œ. >œ Æ> mf

fff

‰ jŒ Kœ Æ

mf

pizz.

o Œ nœ

mf

œo

‰ j Kœ Æ

mp

arco n.v.

b˙ 5 B4

bœ >œ. 4 K ‰Æ Œ 4 Œ J

mf

f

˙

> ‰ KÆ œ. Œ Œ J

mp

f

4 bO 4b ˙

ff

œO

mf

mf

Oœ ‰ ‰KÆ œJ Œ J

Œ

œ J ‰ K œ. ‰ Œ ÆJ

mp pizz.

arco

K >œ. ? 45 Œ Œ ‰ Æ J Ó ¢

bœ œ ‰J

mp

arco

j ‰bbœO ˙O

mf arco

80

pizz.

° œ ‰ ‰ bœ. Œ j ‰ ‰ bœ œ & J J K œ. J Æ> mp

˙

Œ Kœ Æ

‰ nœJ

mf

mp

arco

& Œ bœJ ‰ ‰ nœJ œ n˙

œ J‰ Œ

B

o o ‰ nœJ œ

œ

‰ j Œ bœ œ K œ. Æ bœ œ b˙ Œ Œ

œ ‰ j ‰ ‰ œJ œ Œ J bbœO mp f b -œ J‰ Œ ‰ j Œ Œ K œ. Æ> mf

K œ. Æ

mf

o K œ. ? ‰ Æ J Œ &n>˙ ¢ f

mp

œo ‰ Œ J

‰ ™ KÆ œR Œ

arco

œ.

Œ

f

pizz.

arco

B‰ K œ Œ ÆJ

. ‰ KÆ œJ Œ

mf

mf pizz.

œ J‰

f

r ‰ ≈bœO œO mp

j Oœ ‰ Œ

mp

‰ ™ nœOr œO mp


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 9 84

n.v.

° Œ & Kœ Æ

Œ ≈ r ‰ ‰ nœJ œ œJ ‰ ‰ j Œ œK œ. Æ

p

& Œ

mp

(mp)

‰ bœJ ˙

f pizz.

Œ

Œ

nœ-O

Œ

‰ j K œ. Æ>

‰ jŒ Kœ Æ mf

arco

pizz.

b˙O

‰ KÆ œJ. Œ

f

mf

f

> Œ KÆ œ Œ bbOœ

mf

sfz

mp

88

° Œ j‰ Œ & Kœ K œ. ÆÆ mp mf œo & Œ ‰ K œj Œ Æ>.

j ‰ bœO Œ >-

Œ

n -œo ‰JŒ

K œ. Æ> mp bœ

ΠΠ3

f

mf

œ ‰nOœ Œ J

Œ KÆ œ

Œ

o œo œ™ ≈J

pizz.

> ‰ KÆ œJ Ó

> B Oj ‰ Œ KÆ œ. Œ ¢ œ

bœO -

p

mf

mp

Šj Ϫ . arco

Ó

pizz.

B

B Ó

‰ j Kœ œ Æ

arco

mf

o ˙™

mf

ΠK Ϯ

mf

Kœ Æ arco

‰ b Oj Œ b œ-

‰ œJ ‰ Oj nœ

œO

mp

j ‰ ‰ K >œ. ‰ œ. ÆJ J œO f

Oœ ‰ K >œ. ‰ ‰ b Oj O œ œ J ÆJ mf

p

arco

Œ bbœO

mp

j Oœ ‰

œO

mf

p

pizz. arco b œ -œo Œ J ‰ ‰ j ‰ j ‰ J ≈ r‰ K œ œK œ. Æ Æ mf mp mf mp bœ j j ‰ j Œ ‰bbœO œO ‰ j ‰ J ‰ K œ. K œÆ Æ mp mf p mf pizz. arco Oœ. > K œ ‰ Œ bbOœ ‰ ‰ J ‰ K œ. Œ ÆJ ÆJ J

Œ >œ ‰ j <K>œ œ œÆ p

j Oœ ‰ Œ -

3

f pizz.

B KÆ œ. ‰ œJ Œ ¢ mp 92

mf

arco

-O b b ‰ œJ Œ f

mp n.v.

mf

œ.

mf

mp

œo &‰ J

n.v.

‰ KÆ œJ œ™ J ≈Œ mp

mp

>. j bœO ‰ ‰ KÆ œJ Œ -

mf

mp

(mf) pizz.

œ ‰ ‰ K œ. Œ ÆJ J

œ

arco

j j ° ‰ j ‰ n-O Œ O Œ ‰ j ‰ & K œ œJ œ œO ‰ Œ œ K œ Æ . mf >. Æp p mf f o . nœ j j & ‰ œOj Œ ‰ bœO œO ‰ bœO. ≈K œj™ ‰ J ‰ K œj ‰K œj Œ . . Æmp ÆpÆmp mf f b -Oœ - n Oœ . . . K -œ. Œ B KÆ œ J ‰ œJ ‰ ‰ Oœ Œ bbOœ ≈nOœR Oœ Æ J J p mf p mf f p -O. pizz. arco œo œœ n B Œ œ ‰ j ‰ j ‰ j ‰ J J ‰ Œ & ¢ K œ œ- œ. œ. K œ Æmp mf mp Æp mf f

n œo ‰ j‰ J K œÆp mf œ ‰™ r K œ. Æp f Oœ ‰JŒ

œo R ≈‰ ‰ n>œ. ‰ JŒ

>œo. b œ. JŒ

œ ‰b œJ

mf

>O œ

pizz.

Œ KÆ œ Œ

mf

p

. Œ KÆ œ p

Œ bbOœ ‰ Oœ Œ J mf


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 10

œ -œ J ‰ J‰ Œ

96

° Ó &

pizz. arco

œ. Oj œo ‰ J ‰ œ‰ J Œ

‰ j Kœ Æpp

Œ

œ Œ

œ & J ‰Kœ Æp. arco

B nOœ mf

B Œ ¢

b œ. ‰ J Œ

? Œ

Œ bœ

b -œ

œ. ‰ J Œ

œ œ. J ‰

j œo œo pizz. arco œ. -œ O Œ Œ Œ œO ‰ Œ &‰ J J ‰ œ ‰ J‰ JŒ œO. K œ > Æpp. mp . O O O Oœ Oœ bOœ b O O O b O O œ œ œ ? b œ œ n œ b œ œ ‰ J R ≈‰ Œ ‰ J J ‰ ‰ J J ‰ Œ Oœ J ‰ ‰ J J ‰ ‰ J Œ

œ

bœ Œ

Œ

-œ œ. ‰ J ‰ J Ó

œo. ‰ J Ó

-œ ‰ J Œ K pizz. œ Æ Ó

nOœ

Œ

¢

œ. ‰ J Œ œœ

Ϫ

≈ œ. ‰ J

arco

pp

œ.

œ™ œ

Œ

œ œ œ. & ‰ J J ‰ ‰ J Œ

&

‰ bœOj Œ -

° Œ &

œo.

œ. ‰ JŒ

mf

œ

100

‰ œJ Œ

-œ ‰ J

mf

arco

pizz.

œ

œ œ.

œœ Œ

-O ‰ œJ Œ

œ

Œ

mf

103œ œ œ œ œœ ° ‰ J ‰ &

œb œ ‰

-œ b œ. œ œ œ œ. b œ œ J‰ ≈ ‰

>œœb œ.

œ œ œ œ. œ. ‰ ≈ ‰ J

œ. œ b œ œ. b œ. œ œ b -œ . œ . œ œ -œ b œ œ œ. œœ. b œ œ œœ œ J ‰ R ≈‰ ‰ J J‰ ‰ J ‰ ≈ ‰ & ‰

& Œ ? ¢

. b œ œ œ b œ. b œ œ œœ œ ‰ J ‰ ‰

. . œb œ œœ œ œ b œJ œ œ b -œJ œ. œ œ ‰ ‰ ‰ ‰

B


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 11 106

œ.

œbœ

° &

. œœœ

œ œ.

œœ

. .œ œ œ œ œ KÆ œ œ

bœ ‰ J

œœ ‰

mp

. œ . b œ œœ œ & ≈

.œ œ œ œ œ.

œ J

œbœ

œ œ.

œœ ‰

. œ œKÆ œ

mp

bœ & ‰ J

.œ œ œ œ œ.

œœ

. œ . b œ œœ œ

œœ

œ J

œ ˙ R

œ

‰™

œ. œ œ œ

mp

B bœ ¢ ‰ J

>-œ

œ

&

p

108

° ≈ &

K œ. Æ

f

. œ œ. b œ œKÆ œ

mp

. œ 'kœ. œ œ œ KÆ œ J

bœ & ‰ J

Œ

K œ. œ. œ œ œ Æ

œœ

œbœ ‰

'kœ œ. b œ œKÆ œ.

œœ ‰

&

B≈

Ϫ J

> œ bœ

œ

œ œ.

¢& Œ

mf

. b œ 'kœ. œ œ œKÆ œ ‰ J

œœ

K œ. œ œ b œ. ' ' ' . . b œ œ œ b œ k œ œ œ k œ k œ œ œ Æ ° ‰ J ‰ ≈ & 110

K œ. Æ

œbœ

'kœ œ ‰

&

œ ‰ J

‰ p

'kœ.

B

&Πf

œœ ‰

œ <k'>œ. œ <b> œ œ J

œb œ ‰

œ™ bœ œ œ 'kœ. œb œ œb œ. œ œ J ‰ œ œ™

œœ

mp

'kœ œ. b œ œKÆ œ. ¢& ≈

œœ

œ œ. nœ

˙

œ <k'>œ. œ<n> œ œ J

bœ ˙

Ϫ

p

œb œ

. œ œ<KÆ> œ

œbœ Œ

œ œ.

nœ œ

œ ‰ J

. œ. œ œ œ KÆ œ

œbœ

'kœ œ ‰

œ œ. ≈

. œ œ bœ


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 12 112 ° b œ œ 'kœ. Œ &

j bœ-.

j nœ. -

œ

Œ

˙

mf

f

'kœ œ. b œ œ'k œ. & œ

Œ

b œ #œ. œ œ œ 'k œ. ‰ J

f

œ œ

œ œ ‰

mp

'kœ œ. b œ œ b œ. & ≈

. b œ 'kœ. œ œ œ b œ J ¢& ‰

. œ #œ. œ œ œ b œ J œ œ

114

œ œ.

#œ b œ

° Œ &

œbœ ‰

. #œ œ. b œ œ b œ

#œ œ ‰

œ œ'k œ.

b œ K œ. œ œ œ 'k œ. ‰ J Æ

. œ œ œ

œ œ.

#œ œ

œ J

Œ

œ œ

œ œ ‰

mf

'. #œ œ. b œ œ k œ & ≈

b œ #œ. œ œ œ'k œ. & ‰ J

¢& Ó

œ

œ #œ. œ œ œ 'k œ. J œ œ

‰™

mf

. b œ œ n œ. K œ œ ° ≈Æ & 116

& ‰

œ ‰ J

nœ ˙ R

œ

f

mp

. œ. œ œ œ œ

b œ K œ. œ œ œ n œ. œ œ J Æ ‰

K œ œ œ œ. ‰ Æ ≈

'. K œ œ. b œ œ k œ ≈Æ

œ œ ‰

œ.

œbœ

œ œ

œbœ

K œ œ. ≈Æ

œ J

œ œ œ.

Œ

Œ

. K œ œ œ œ. œ œ œ ‰ Æ ≈

Œ

n>-œ ™

>-œ œ J

mf

& ‰

j œ œ bœ œ ‰ ™

œ bœ R

œbœ

˙ Œ

3

mp

¢& Œ

mf . . b œ Kœ œ œ œ œ œ Æ ‰

f

œ œ

. K œ œ. b œ œ œ ≈Æ

mp

œ œ. œ œ œ J


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 13

° ‰ œJ Œ &

. b œ œ K œ. K œ. ™ b œ œ œ œ. œ œ œ œ œ Æ Æ ‰ ≈ ‰ J

118

œ bœ œ

œ Œ

3

mf

. œ œb œ n œ œ. b œ KÆ œ ‰ ≈ ‰J

œ. œ

K œ b œ 'k -œ œ œ. œ œ. ≈Æ ‰ J≈ ≈

. . n œ œ. b œ œ œJ œ. œ œ œ œ œ œ b œ œ. ‰ ‰ ‰J & ≈

œ œ œ.

bœ ‰ J Œ

>-˙ Œ

& f

>œ.

>œ. mf

œ. ™ b œ n œ. ™ œ œ. ‰™

Œ

¢&

bœ œ œ

œ -œ. R

mp

121 . ' . ° nœ ™ bœ kœ œ œ œ ‰ ≈ Œ &

Πmf

œ œn œ

K œ. ™ b œ œ œ Æ ‰

œ p

K œ. ™ b œ 'k -œ K œ b œ. Æ ‰ J ≈Æ Œ

œ

mp

Π3

mf

'k œ b œ & ‰

nœ bœ œ Œ

mp

n œ. ™

œ

b œ 'k œ œ 'k œ b œ. ‰ ≈ Œ

Œ

œ œ Œ 3

mf

mp mf

'k œ œ

b˙ Œ

&

'k œ. n œ œ ‰ J ‰ ‰

n œo

bœ J Œ

j Oœ ‰ b˙O n œ. ‰ &Œ J

mp

'k œ. b œ œ n œ. b œ 'k œ. œ œ n œ. J J ‰ ‰ & ¢

B≈ Oœ

Œ

b Oœ b O bœ ‰ J

Oœ J

mf

p

nœ ™ œbœ œ

124

° ‰ &

Ó

Œ

O ≈bœO œO ≈œ

‰ Œ

Œ

b ~w √ O O 6 ‰ œJ œ Œ 4 Ó

5 4 Œ Oœ

mp

p

pp

œ &

Œ

& Œ

'k œ. J ¢& ‰

Œ

bO j ‰ œO bbOœ ‰ 45 bœ Œ Œ Ó 46 J mp p 'k œ b œ. n œ. b œ. ‰ J Œ ‰ J 45 Œ ≈ ≈Œ Ó 46

j ‰ bbœOj ‰ œO Oœ

j b Oj ‰bbOœ Œ œO œ œ œ. œ KÆ œ ≈ ‰‰ ≈

p

√ ∑ √ ∑

pp

5 4

6 4

√ ∑


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 14

II. q=c.140 Violin I

> > Œ #œnœbœ. ‰ ≈'kœ. r ‰ ≈ œR œ œbœnœ -œb-œKÆ œ. Œ œ > >. > > Œ #œnœbœ. ‰ ≈'kœ. r ‰ ≈ œR œ œbœnœ -œb-œKÆ œ. Œ œ > >.

° 4 'k>œ. Œ j ‰ ‰ & 4 KÆ œbœnœ œbœ. J > > fff

Violin II

j ‰ ‰ 'k>œ. Œ 4K œ & 4 Æ bœnœ œbœ. J > > fff

Viola

> > -- . r œ ' Œ #œnœbœ. ‰ ≈kœ. ‰ ≈ R œ œbœnœ œbœKÆ œ Œ œ > >. > > -- . r œ ' Œ #œnœbœ. ‰ ≈kœ. ‰ ≈ R œ œbœnœ œbœKÆ œ Œ œ > >.

j ‰ ‰ 'k>œ. Œ 4K œ & 4 Æ bœnœ œbœ. J > > fff

j ‰ ‰ 'k>œ. Œ 4 K œ Violoncello ¢& 4 bœnœ œbœ J Æ> >. fff

4 >. ° ‰ >-œK œ. Œ ≈b œR ‰ ‰ K >œ. Œ ‰ ≈'kœr œ œ œ œ 'kœ n œ Æ & . ÆJ > >. ff fff > . >-œK œ. bœ >. R ‰ Œ ≈ ‰ ‰ K œ Œ nœ. ‰ ≈'kœr œ œ œ œ 'kœ Æ & ÆJ > >. ff fff > . >-œK œ. bœ >. R ‰ Œ ≈ ‰ ‰ K œ Œ nœ. ‰ ≈'kœr œ œ œ œ 'kœ Æ & ÆJ > >. ff fff >-œK œ. b >œ. >. r R ‰ Œ ≈ ‰ ‰ K œ Œ ‰ ≈ ' n œ Æ & k œ œ œ œ œ 'kœ. . ¢ ÆJ > >

ff

>œ. # > > ‰'k-œ œ ≈ -œ K œ #œ 'kœ ‰#œJ Œ Æ J >. >œ. # > > ‰'k-œ œ ≈ -œ K œ #œ 'kœ ‰#œJ Œ Æ J >. 'k>-œ œ >-œ K œ #œ ' >. #>œ. kœ ‰ J Œ ‰J ≈ Æ

> > ‰ ≈ œR œbœ'kœ. Œ

> > ‰ ≈ œR œbœ œ. Œ

> > ‰ ≈ œR œbœ œ. Œ B

° ‰≈ r & œ Kœ Æ>.

Œ nœ >. œ œ # œ >œ™ . >œ. n ‰ œ œ #œ œ™ Œ >.

>œ™ n>œ. >œbœ >œ. B . œ ‰ ≈R Œ ‰ œ œ #œ Œ

fff

> n -œ nœ b >œ. bœ K œ. Æ ≈' r ‰ kœ. > >- >. n œ nœ b œ bœ K œ. r Æ ≈' r ‰ & ‰ ≈œ Kœ kœ. > Æ>. >- >. > n œ nœ bœ bœ K œ. B ‰ ≈ œR KÆ œ. Æ ≈' r ‰ kœ. > 'k>-œ œ >-œ K œ # œ' >. #>œ. n>-œ b >œ. . >œ. k œ n œ b œ K œ œ Æ K B J Æ ≈' r ‰ ≈ ‰JŒ kœ. ¢ ‰ ≈R Æ ‰ > 8

Œ nœ >. œ œ # œ >œ™ .

>œ. # ‰ J Œ ‰ nœ. K œbœK œ ‰ Œ > Æ Æ>. >. ‰#œJ Œ ‰ nœ. K œbœK œ ‰ Œ > Æ Æ>. > ‰#œJ. Œ ‰ nœK œbœK œ ‰ Œ >. Æ Æ>. >. > ‰#œJ Œ ‰ nœ. K œbœK œ. ‰ Œ Æ Æ>


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 15

12 ° ‰≈ r Œ ≈ j 'kœ Œ ' Œ Œ ≈ ‰ b œ & Kœ œ K œ n œ k œ œ œK œ. Æ >. œ #œ œœœ- . Æ >. Æ > . > ff

j ‰ ≈ œ >œ K œ n>œ. ‰ œ j Æ nœ

Œ ≈#œ œœœ nœ bœ. ‰'kœj œ >. >. - nœ bœ. 'kœ # œ œœœ œ Œ ≈ ‰J

j ‰ ≈ œ >œ K œ n>œ. ‰ œ j Æ nœ > >. œ ‰ ≈ œ œ KÆ œ n œ ‰ j J nœ

'k>œ. > . >œ. -n œ b œ. 'k œ K œ K œ > œ K œ # œ œœœ . œ B ÆR Œ ≈ Æ Œ Æ Œ œ Œ ≈ ‰J ¢ ‰≈

œ > J ‰ &≈ œ >œ K œ nœ. B‰ nœ Æ J

r ' & ‰ ≈ K œ œ Œ ≈ œ œK œ. Œ K œ kœ. Œ Æ >. Æ> Æ > ff >œ. K œ'k>œ. >œ. K œ œ K B ‰ ≈ ÆR Œ ≈ œ Æ Œ Æ Œ ff

ff

>œ. œ >-œ . b ≈KÆ œ œ ≈‰ KÆ œ Œ ≈ R ‰ ≈ K >œ. Œ Æ œ œ n œ- b œ- KÆ œ. >œ. œ >-œ . b ≈KÆ œ œ ≈‰ KÆ œ Œ ≈ R ‰ ≈ K >œ. Œ & Æ œ œ n œ- b œ- KÆ œ. >œ. œ >-œ . b B œ œ nœ- bœ K œ. &≈KÆ œ œ ≈‰ KÆ œ Œ ≈ R ‰ ≈ K >œ. Œ -Æ Æ

16

° &

nœ- œ ™'kœ œœœœœ > >. mf

fff

nœ- œ ™'kœ œœœœœ > >. mf

fff

nœ- œ ™'kœ œœœœœ B > >. mf

fff

‰ j ‰≈ r n œ- œ- ™ œ'k œ. > > fœ ff ‰ j ‰≈ r n œ- œ- ™ œ'k œ. > > fœ ff ‰ n-œ œ- ™ œ 'kœ. ‰ ≈ œr J > > ff

f

>œ. œ > b . œ . B œ œ nœ bœ K œ &≈K œ œ ≈‰ K œ Œ ≈ R ‰ ≈ K >œ. Œ nœ œ ™' B ‰ nœ >-œ ™ œ 'k>œ. ‰ ≈œ Æ J Æ Æ ¢ R Æ >- kœ œœœœœ>. mf

20

° & œ # œ'k œ K œ n>œ. Æ ff

Œ œ >.

Œ œ >. >. B œ #œ 'kœ K œ nœ. Œ œ Æ > &

œ # œ'k œ K œ n>œ. Æ ff

ff

>. B œ #œ 'kœ K œ n>œ. Œ œ ¢ Æ ff

>> ‰ K œj ‰' j Œ K œ K -œ œ. ‰ Œ ≈ nœ- bœ #œ'kœ >. > Æ>. k>œ. Æ Æ >> ‰ K œj ‰' j Œ K œ K -œ œ. ‰ Œ ≈ nœ- bœ #œ'kœ >. > Æ>. k>œ. Æ Æ >>-œ >œ. K œ K n œ b œ #œ'k>œ. > > . ‰ KÆ œJ ‰ 'kœ. Œ Æ Æ ‰ Œ ≈ J >>-œ >œ. K œ K n œ b œ # œ'k>œ. > . ' >. Æ Æ K œ ‰ Æ J ‰ kœJ Œ ‰Œ ≈

fff

ff

f

#>œ. œ. >-œ nœ b >œ. bœ K œ. Æ ‰ #œ œ Œ #>œ. œ. >-œ nœ b >œ. bœ K œ. Æ ‰ #œ œ Œ #>œ. œ. >-œ nœ b>œ. bœ K œ. ‰ Œ Æ #>œ. œ. >-œ n œ b >œ. b œ K œ. Æ ‰ Œ


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 16 24

° ‰ &

& ‰

B ‰

B ‰ ¢

>œ. # r ≈'kœ ‰ ‰ J Œ >. >œ. # r ≈'kœ ‰ ‰ J Œ >. > ≈' r ‰ ‰ #œJ. Œ kœ. > >. ≈'kœr ‰ ‰ #œJ Œ >.

‰ œ. K œbœK œ Œ Ó > Æ Æ>.

26 >œ. >. > K bœ ‰ nœ Æ Œ ‰ œJ. mf

‰ œ. K œbœK œ Œ Ó > Æ Æ>.

Ó

‰ œK œbœK œ Œ Ó >. Æ Æ>.

Ó

ff

>œ #œ. >œ. Œ ‰ J Œ ≈œ Œ ‰ ff mf >œ. >œ #œ. J Œ ‰ Œ ≈œ Œ &‰ ff

‰ œ. K œbœK œ. Œ Ó > Æ Æ>

K >œ. œ K >œ. ™ œ ° Œ K œ. ‰ ≈ œ. ‰ ≈ œ #œ Æ Œ Æ & Æ R R ff f > K œ. >œ. .œ nœ œ #œ Æ œ K Ó ‰ ≈ ‰ ≈ Œ & R R Æ ‰ 28

ff

ff

> 'kœ >œ. n œ. K œ. n œ œ KÆ œ. n>œ. Æ J R ‰ ‰≈ ‰ ‰ ≈R ‰

-œ >-œ nœb >œ. bœ ≈R fff

> -œ >-œ nœb >œ. bœ 'kœ >œ. K œ. n œ œ KÆ œ. n>œ. ‰ œ. ‰ ≈ Æ R ‰ ‰ ≈ R ‰ ≈R J fff

-œ >-œ nœb >œ. bœ > > ‰ ≈ K œ. ‰ œ œ KÆ œ. nœ. ‰ ≈'kœr œ ‰ ≈ R ÆR >. fff -œ >-œ œb >œ. bœ ∑ Ó &‰ ≈ R

ff

>œ. K œ B Œ K œ. ‰ ≈ œR. ‰ ≈ œR # œ Æ Œ Ó Æ ¢ ff

fff

32 ° nœ. œbœ œ. 'k>œ. Ó &

‰ jŒ Ó K œ. Æ

nœ. œbœ œ. 'k>œ. &

Ó

Œ ≈nœ. r ‰ B ff

nœ. œbœ œ. 'k>œ. ¢&

f

>œ >. r b B Œ ≈nœ. ‰ Œ ≈ nœbœ œJ ‰ KÆ œ. Ó ff

f

œ KÆ>œ.

mf

‰ jŒ Ó K œ. Æ

f > >. Œ ≈bœnœbœ œ ‰ K œ. Ó J Æ

Œ ≈ b œ n œ KÆ œ.

f

&

>. ≈KÆ œR

f

>œ. K œ #œ Æ . ‰ ≈ œR ‰ ≈nœR Œ Ó

nœ. œbœ œ. 'k>œ.

>œ. K ≈ÆR

mf

>œ. > > K . bœ ‰ nœ Æ Œ ‰ œ. J mf

& Ó

Ó b œ n œ KÆ œ. mf

≈bœbœ Œ .

‰ bœ nœ K œ. Ó Æ

mf

≈bœbœ. Œ mf

>. . ‰ bœ nœ KÆ œ Œ ≈ œ KÆ œ


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 17 36

>œ . >œ. b r b œ n œ Œ ' ‰ Œ J ‰ Œ 'kœnœbœ œ. Œ K œj ‰ ≈nœ. ‰ ‰ K œj k œ. > > Æ. Æ >. f ff mf ff >œ . >œ. b r b œ n œ ' Œ Œ ‰ ‰ Œ Œ ‰ ≈ ‰ ‰ j Œ j & kœnœbœ œ. n œ œ. J 'k œ K œ . K œ. > > > . Æ. Æ> f ff mf ff > >œ. >. . B Œ Œ 'kœ. & ‰ bœbœnœJ ‰ Œ 'kœnœbœ œ Œ j ‰ ≈nœr ‰ ‰ j œ Œ K œ. . K œ. >. > Æ Æ> f ff mf ff >œ. >œ . >œ. b r B Œ b œ n œ ' Ó & ‰ Œ J ‰ Œ kœnœbœ œ. Œ K œj ‰ ≈nœ. ‰ ‰ K œj ¢ > > Æ. Æ >. f ff mf ff >- >. >- >. . . >- >. . . 40 n œ b œ n œ b œ n œ . œ b œ n œ b œ n œ b œ ° œ œ ‰ ™ R œ nœb œ bœnœ œbœ œ. œbœnœ œ b>œ. bœ. nœ œ >œ. Œ & ° Ó &

fff

ff

> n -œ œb >œ. bœ

> n -œ nœb >œ. bœnœ. œbœ. œ.

fff

f

fff

ff

fff

f

Ó

Ó

. Œ ‰ œJ mf

fff

> n œ -œ nœb >œ. bœnœ. œbœ. œ. œbœnœ b>œ. . œ bœnœ œ >œ. Ó ‰™ R

& Ó fff

f

fff

> œ -œ œb >œ. bœnœ. œbœ. œ. œbœnœ œ b>œ. bœ. nœ >. œœ Ó ‰™ R

¢&

K >œ ™ œ ≈Æ J

fff

f

>- >. . . œ œb œ bœnœ œbœ œ. ff

f

> n œ -œ nœb >œ. bœnœ. œbœ. œ. œbœnœ œ b>œ. bœ. nœ >. œœ Ó ‰™ R

Œ

&

K >œ ™ œ ≈Æ J

f

fff

. . 43 >. ° Œ œ. ‰ œ œ K >œ. Œ ≈'kœ œnœ >œ. ‰ KÆ œJ Œ œ. ‰ ≈ œR œb œ K œ. Œ œ ‰ KÆ œJ Œ Æ & J Æ f

&

mf

f

>. Œ ≈'kœ œ œ œ Œ

mf

f

&

B

Ó

bœ . ‰ ≈ œR œ KÆ œ

∑ &

f

¢&


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 18 47

>œ. b œ n œ œ

œ KÆ œ b œ.

° ≈ &

Πf

ff

f

> 'k œ. n œK œ nœ'kœ bœbœ'kœ nœ #>œ. R Æ ‰ ≈ Œ ‰ #œj Œ >. mf

&

≈ nœr ‰ n œ. >

>œ. b œ œ œ & ≈

Ó f

ff

B

¢&

50 >œ. œ. n œ K œ #œ K >œ nœ#-œ K >œ. nœ. n ° Œ ≈ ' ' Æ Œ ≈ Æ ≈Œ ŒÆ ‰JŒ ‰JŒ & #œ œkœ#œkœ#œ œ#>œ. Œ > ff f mf -' K œ. . Æ ∑ ∑ ‰ #œkœnœ œbœ œ Ó Œ ‰JÓ &

mf

&

B Œ ≈#œ œ'kœ#œ'kœ#œ œ#>œ. ¢ > mf ff ° Ó &

>œ. ‰JŒ

# œ K œ. Œ ≈ Æ Ó

54

>œ. 'k -œ n œ œ K œ. > # b œ œ . > Æ ‰ ≈ R œ ‰ Œ 'kœ. ‰ J Œ Œ ff

>. # œ n œ'k œ KÆ œ Ó & ≈

œ. Œ œ Œ

K >œ. ‰ÆJ Ó

‰ n-œ Œ J

>. ' . ‰ #œJ Œ kœ nœ œ KÆ œ Œ ff

f

mf

'kœ K >œ. œ # œ ≈ Æ Ó & mf

B ¢

f

B


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 19

'k œ -œ n œ œ K œ. ° ‰ ≈R Æ ‰ jŒ & œ >. 58

'kœ. Œ

. ‰ KÆ œJ Œ

> ‰ KÆ œJ. Œ Œ

‰ œK œ Æ

f

' . & ‰ ≈kœR œ nœ œ KÆ œ Œ

œ.

œ. n œ Œ ≈ Œ

f

ff

. ≈ œ œbœ ‰ j Œ ≈' kœnœ# œ K œK œ œ K œ. Æ Æ Æ> ff

> B œ.

Œ

Ó

f

B

?

¢

62 61

° &

‰Ó

b œ œ'k œ n œ b œ œ . fff

‰Ó & ‰ ' k œ n œ b œ œ. fff

B bœ œ 'kœ nœ bœ œ ‰ Ó . ff

fff

Kœ j ‰ ‰ K œj Œ ≈ œ œ'kœ. Œ bœ. ‰KÆ œJ. ≈'kœ'kœbœ bœnœbœ œ Æ œ. ™ Œ bœ B œ b œ. K Æ œ. > Æ ff mf ff >. K œ œ œ K œ n œ # œ œ KÆ œ Æ Œ ≈Æ Ó ∑

Œ ‰ œj >-

? ¢ Ó

65

° Ó &

mf

fff

>œ. . K ' œ œ K œ œ œ K œ n œ # œ œ œ kœ #œ Æ Ó Æ ‰ ≈ R Œ ≈Æ & mf

ff

mf

fff

>. 'kœ #œ œ. K œ œ œ K œ nœ #œ œ KÆ œ œ œ Æ B ‰ ≈R Œ ≈Æ Ó mf

ff

'k œ # œ n œ. œ œ B R Ó ¢ ‰ ≈ mf

ff

mf

fff

?

Ó

>. K œ. ≈#œ œ. ‰ œJ ‰ >œ. Œ Æ bœ 'kœ. ‰ J f


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 20 68

° &

&

B

'k œ. 'k -œ ™ ' . œ # œ n -œ # œ > k œ K œ > . j b œ K œ œ ' K œ . . ? ≈ J ‰ 'kœ Œ B ‰ KÆ œJ Œ ? ≈ œnœ Œ Æ Œ Æ Œ kœ ≈ .> œ . ‰ ≈ Æ R ¢ œ K œ. . Æ 'k œ # œ K œ >œ. Æ ≈ Ó

72

° &

f

&

ff

'k œ # œ K œ >œ. Æ ≈ Ó

f

K >œ. B Œ Æ ‰ œJ. Œ f K >œ. œ ? J ‰ Œ Œ BÆ ¢

75 K >œ. Æ ° Œ Ó & K >œ. Æ Œ Ó &

B

? ¢

'k œ # œ K œ œ n œ n œ œK œK œ K œ'k œ Æ Æ Æ Æ Œ ≈ 'k œ # œ K œ œ n œ n œ œK œK œ K œ'k œ Æ Æ Æ Æ Œ ≈

ff

Ó

œ. bœnœK œ >œ. ‰ J ≈ Æ Œ

Ó

. Œ KÆ œ

Ó

> # œ KÆ œ. ≈R

> # œ KÆ œ. ≈R

>œ. Œ >œ. Œ

>. Œ 'kœ. ≈#œ œ. ‰ #œJ ‰ #œj Œ ‰ œ K œ. .> Æ f . œ n œ # œR >. >. #œ Ó ≈ œJ œJ ‰ ‰ J bœ ‰ f

K -œ ™ ≈ÆJ

?

Œ

# œ KÆ œ œ œ K œ. Æ Œ ‰ ≈R

Œ

# œ KÆ œ œ œ K œ. Æ Œ ‰ ≈R

‰ K œj Œ Æ>.

bœ. ‰ J

#œ. œ.

‰ œ nœ nœr ≈ ‰ b œ.

'kœ ‰ ≈R b >œ. ‰ J


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 21 78

n-œ

° Ó &

>œ. K œ œ # ‰ Æ

f

n-œ

>œ. K œ œ # ‰ Æ

& Ó f

'kœ# œ'k œ. B

'k>œ. ‰ J Œ

≈ nœ Œ # œ #œ

. K œ œÆ Œ Ó ‰ 'kœ ‰ j ‰ ≈ œr K œ. Æ> >œ. Œ Ó ‰ Œ œ. b œ n>œ. >œ. >œ. K 'kœ n ' K œ # œ Æ Œ ‰ J 'kœ . Œ ‰ ≈ œ kœ#œ Æ K œ œ . Æ mf

œ. œ b œ œ . b œ J ≈‰ J j n œ.

? ‰ ¢

ff

>œ. -œ œ K ‰ œ. j ‰ J J B‰ ≈ œ'kœ#œ KÆ œKÆ œ œ #œ Æ Œ > mf

n>œ. ‰ J

ff

81

° & #œ-

Œ

'kœ.

Œ

#>œ. . ≈ #œ œ ‰ J ‰

Œ

nœ # œ. >

'k>œ. >œ. ' # œ ' K n œ # œ B ‰ Æ J ‰ ≈ bœR bœ nœ kœ nœ kœ f

>œ. K B Æ ¢ ‰ J

mf

mf

¢& Œ

j K œ. Æ>

Œ

>. œ #œ KÆ œ œ ff

> ≈ 'kœ #œ K œ œ. Æ

f

ff

'k œ œ # œ 'k œ. . #œ. œ ‰ ≈ R

nœ.

j b œ. >

j œ.

'k>œ. J

œ bœ œ -

n>œ œ b œ b œ

K >œ. Æ Œ

nœ ≈ R

Œ

n>œ œ bœ bœ ‰

≈ nœR

ff

>. ≈ 'kœ #œ K œ œ nœ nœ œ K œ K œ K œ 'kœ KÆ œ Æ Æ Æ Æ mf

œ. ‰ J

f

ff

‰ œ nœ j bœ b œ. . 'kœ #œ K œ œ n œ nœ œ K œ K œ K œ 'k œ Æ ≈ Æ Æ Æ

& #œ bœ ‰ ‰

ff

mf

83 K -œ ™ ° & œ Kœ ‰ ≈ Æ J Æ.

B Œ

Œ

'k>œ. ' # œ ' n œ # œ ‰ ≈ bœR bœ nœ kœ nœ kœ

f

Œ

# œ >. œ Œ

nœ & #œ. œ bœ.

j #œ. >

ff


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2

n>œ. bœ

85

° Œ &

'kœ.

'kœ.

nœ Œ # œ #œ

22 n œ 'k œ # œ

≈ Œ

Œ

fff

b œ. J

& ‰

> ‰ nœJ.

nœ.

-œ J

œ R ≈ ‰ ≈ Œ

Œ

œ ≈ R

fff

>œ n œ b œ b œ B

n œ n œ b œ b œ K œ K œ K >œ. Æ Æ Æ ‰

Œ

≈ Œ

>œ. &Œ

fff

>œ nœ bœ bœ Œ ¢&

≈ Œ

> ‰ nœ nœ bœ bœ KÆ œ KÆ œ K œ. Æ

Œ

'k>œ J

fff

87 #>œ.

'k>œ. ™ ≈ J

° &

'k œ n œ. ≈

&

œ ¢&

° ‰ &

Œ

n œ K œ #œ ≈ Æ Œ

n œ nœ K œ K œ Æ Æ ‰ Œ

>œ. Œ

n œ 'k œ 'kœ n œ nœ K >œ. Æ & ≈

¢& ‰

‰ b>œ. J

'k>œ œ n>œ œ K >œ bœ 'kœ nœ Œ Æ K -œ ÆJ

œ J

Œ

'k œ n>œ # œ ≈ R ‰

b œ œ 'k œ n œ K œ >œ. Æ ‰ J

bœ 'kœ nœ K œ œ K œ #>œ. ‰ Æ Æ

# œ n>-œ 'k -œ ™ ≈ R

& Œ

K œ. K œ. Æ Æ ‰

K œ K œ b œ bœ >œ. & Æ Æ

89

'k>œ 'k œ n>œ n œ

'k œ -œ™

K œ œ K œ. Æ Æ

K -œ K œ nœ œ b>œ. œ ≈ R Æ Æ > ≈ KÆ œR. ‰

> > #œ 'kœ œ K œ Œ Æ

‰ b >-œ

'k>-œ œ. ‰

# œ KÆ œ #œK >œ. Æ ≈ R

K >œ. ÆJ

n>-œ œ. ‰

n œ nœK œ K œ b œ bœ >œ. Æ Æ

Œ

'k>œ. ‰ J

nœ œ K œ œ Œ Æ

≈ œ KÆ œ bœ K œ K œ ‰ Œ Æ Æ > > #œ 'kœ œ K œ nœ œ #>œ. 'k-œ Æ


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 23 91

° ‰ &

'k>œ. J

'k>œ. &

n>œ K œ # œ ≈ R Æ

>' œ kœ >œ.

j bœ. >

' ≈ œR kœ nœ œ KÆ œ

> K œ. Æ

≈ nœ bœ ≈ ‰

K œ- bœ 'kœ nœ Œ Æ

Œ

#œ #œ 'kœ 'kœ Œ

¢& Œ

>-œ b ‰ J

œ 'kœ nœ K œ >œ. Æ

≈ nœ KÆ œ #œ Œ

& ≈ nœ KÆ œ bœ KÆ œ KÆ œ ‰

>œ. K ‰ ÆJ

nœ J

K œ œ bœ œ 'kœ nœ #œ Æ> > >.

B

> ' ‰ #œ #œ kœ 'kœ nœ nœ œ.

#œ #œ 'kœ 'kœ nœ nœ ‰

93

° #>œ. &

Œ

'k>-œ

‰ 'kœj Œ .

& œ bœ KÆ œ 'kœ #œ. > B ‰

'k-œ J

¢& ≈ KÆ œ #œ.

‰ nœ KÆ œ œ bœ K œ K œ ‰ Æ Æ

œ ‰ Œ J

'kœ 'kœ nœ nœ ‰

n>œ.

œ >. 'kœ 'kœ nœ nœ K œ K œ Æ Æ

'kœ nœ K œ œ K œ ' >. Æ Æ #œ kœ

Œ

‰ 'kœ-j œj ‰ ‰ #œ. j >

≈ bœ nœ. R >

Œ

≈ #œr K œ œ 'kœ nœ #œ Æ >.

'kœj >.

B

95

° Œ &

œ- œ bœ. bœ Œ > >

nœ- nœ bœ. bœ nœ œ bœ œ ‰ . . . > > ff

j & ‰ nœ œ KÆ œ.

Œ

fff

Œ

œ K œ #>œ. Æ

f

nœ- nœ bœ. bœ nœ œ bœ œ ‰ . . . > > ff

> B nœ.

Œ

≈ nœr œ- nœ bœ. bœ nœ œ bœ œ . . > > . b>œ J

Ϫ

fff

> ≈ 'kœ. ‰ R

nœ œ- nœ bœ. bœ > > f

Œ

Œ

œ ≈ R f

B ¢ Œ

>' ' ' n œ k œ # œ kœ kœ nœ nœ œ #>œ. ≈ œ

Œ

'kœ nœ K œ œ Æ Œ

Kœ Æ


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 24 97

° & œ bœ nœ œ bœ bœ nœ œ œ >. . >.

≈ nœr œ œ bœ bœ nœ bœ bœ œ œ bœ nœ œ bœ. b œ. n œ b œ - . > > . . . >

ff

& nœ. œ bœ. œ œ bœ nœ œ bœ bœ nœ . >. . >- >. . . œ bœ . B œ bœ nœ œ bœ œ œ bœ nœ

B Œ

œ b œ. ™ #œ > ff > œ bœ. bœ. nœ nœ

#œ- #œ nœ. nœ #œ. nœ nœ. #œ œ nœ #œ# œ nœ n œ # œ . > > >. . n œ >- >. . . n œ œ œ bœ bœ nœ bœ bœ œ. œ bœ nœ œ > nœ. ™

ff >- >. . . œ œ b œ b œ n œ nœb œ nœ. œ bœ nœ œ b>œ. bœ. nœ > œ œ.

œ. œ bœ. œ. œ bœ nœ œ

¢ f

ff

99

√ Ó

° & œ™ >.

nœ œ-bœbœ. nœ œ. bœ nœ œ bœb œ n œ b œ b œ > œ- b œ b œ œ . . > > > >-.

101 q=c.120 j ‰ ‰ 'k>œ. ≈ Œ K œbœnœ œbœ J . Æ> mf

fff

√ Ó

&

œ œ-#œ#œ. nœ#œ#œ nœ nœ #œ# œ nœ # œ # œ > n œ- # œ # œ n œ. # œ. ™ > > . . . > > > fff > √ B bœ. bœ. nœbœ œ ™ #œ nœ. nœ#œ. nœ. nœ bœ nœ œ bœ #œ œ nœ Ó .> > - > #>œ-. fff

> B bœ. bœ. nœbœ >œ. ™ ¢ fff 102

≈ ° & œ Œ #œ-nœbœ. ‰ >. ≈ & œ Œ #œ-nœbœ. ‰ >. ≈ B Œ #œnœbœ. ‰ œ >. B ≈ -œnœbœ. ‰ Œ # ¢ œ. >

fff

bœ nœ. nœbœ. #œ. œ nœ #œ nœ n>œ b-œ n>œ œ √ #œ. Ó >fff

'> ≈ K œbœnœ œbœj ‰ ‰ kœJ. Œ . Æ> mf

'k>œ. ≈ j ‰ ‰ Œ K œbœnœnœbœ. J Æ> mf

' >. ≈ K œbœnœ œbœ. j ‰ ‰ kœJ Œ Æ> mf

>œ. > - - . ≈ >-œK œ. > b > ≈ r ≈'kœ. ‰ ≈ œR œ œbœnœ œbœKÆ œ Œ ‰ Æ Œ ≈ R ‰ ‰K œ. Œ nœ. ‰ ≈'kœr œœœœ ÆJ mp >œ. > - - . ≈ >-œK œ. > b > ≈ r ≈'kœ. ‰ ≈ œR œ œbœnœ œbœKÆ œ Œ ‰ Æ Œ ≈ R ‰ ‰K œ. Œ nœ. ‰ ≈'kœr œœœœ ÆJ mp

>œ. >-œK œ. ≈ b > > r ≈'kœ ‰ ≈ œR œ œbœnœ œ-bœ-K œ. Œ ‰ Æ Œ ≈ R ‰ Æ . >œ. >-œK œ. b > > ≈ . ≈'kœ. ‰ ≈ œR œ œbœnœ œb-œKÆ œ Œ ‰ Æ Œ ≈ R ‰ R

≈ ‰K œ. j Œ nœ ‰ ≈'kœr œœœœ . Æ> mp > ≈ ‰KÆ œJ. Œ nœ. ‰ ≈'kœr œœœœ mp


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 25

poco rall. 106

≈ œ >œbœ'k>œ. ≈ ° Œ ' & kœ. ‰ ≈ R > f

mf

≈ œ >œbœ >œ. ≈ Œ ' & kœ. ‰ ≈ R > f

mf

≈ > >≈ B 'kœ ‰ ≈ œR œbœ œ. Œ >. f mf >œbœ >œ. ≈? œ B 'kœ ≈ Œ ¢ >. ‰ ≈ R f

≈ > Œ nœ ‰ ≈ œr ‰ -œ œ K œ. J >. œ œ # œ >œ™ . Æ> ≈ > ‰ Œ nœ ‰ ≈ œr ‰ -œ œ K œ. J >. œ œ # œ >œ™ . Æ> ≈ j r ‰ œ œ #œ œ™ Œ ‰ ≈ ‰ œ œ K œ >- œ >. n>œ. Æ >. >-œ œ ≈ n>œ. > . ‰ œ œ #œ œ ™ Œ ‰ ≈ œR K œ ‰ J Æ >. ‰

#>œ. >≈ œ K œ#œ'kœ ‰ #œJ Œ Æ >. #>œ. >≈ œ K œ#œ'kœ ‰ #œJ Œ Æ >. > ≈ œ- K œ#œ'kœ ‰ #œ. Œ J > Æ >. >œ K œ#œ'k>œ. #>œ. ≈ Æ ‰ J Œ

mf

> >. ° n -œ nœb œ bœKÆ œ. ≈ r ‰ 'kœ & >. > n -œ nœb >œ. bœK œ. Æ ≈' r ‰ & kœ. > 110

pizz.

>œ. 5 U U # ‰ J 4 Œ ‰ nœ. K œbœK œ ‰ Ó > Æ Æ>.

arco

≈ Ó

4 ≈K œbœ Œ Ó 4 Æ K œ. Æ>

≈ Ó

4 ≈K œbœ Œ Ó 4 Æ K œ. Æ>

≈ Ó

4≈ 4 K œbœK œ. Œ Ó Æ Æ>

'k ˙ ™ pizz.

∏∏∏∏

>. U U ‰#œJ 45 Œ ‰ nœ. K œbœK œ ‰ Ó > Æ Æ>.

5 4

arco

˙™ n˙ ™

5 4

pizz.

> U U ‰#œ. 45 Œ ‰ nœK œbœK œ ‰ Ó J >. Æ Æ>. ≈ ‰ bœK œ Œ Ó Æ.

pizz.

5 4 ' ™ k˙ 5 4

mp

arco

˙™ n˙ ™

4 ‰ ≈ rŒ U 4 K œ. Ó Æ

4 ‰ arco Œ ≈ 4 bœK œ. Ó Æ

5 4

'k''k˙˙ ™™ k ˙™

U Ó

arco 4 ‰ ≈ rŒ U 4 K œ. Ó Æ

√ 'k''kw kw w

p pizz.

≈ 4‰ Œ 4 bœK œ Ó Æ.

5 4

˙™ ˙™ n ˙˙ ™™ p

pp pizz.

U Ó

arco

4 ‰ ≈ rŒ U 4 Kœ Ó Æ.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

arco

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

≈ Ó

√ w nw pp pizz.

∏∏∏∏

p pizz.

∏∏∏∏

∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

¢

√ 'k w

4 ‰ ≈ rŒ U 4 K œ. Ó Æ

pp pizz.

U Ó

mp pizz.

? 45

4≈ 4 K œbœK œ Œ Ó Æ Æ>.

arco

U Ó

pizz.

mp pizz.

≈ Ó

5 4

arco

∏∏∏∏

4 ‰ bœ Œ ≈ 4 K œ. Ó Æ

∏∏∏∏

∏∏∏∏

˙™ n˙ ™

˙™ ˙™ n ˙˙ ™™

≈ Ó

pizz. arco

arco

≈ Ó

'k''k˙˙ ™™ k ˙™

˙™ ˙™ n ˙˙ ™™

p

pizz.

B 45

'k''k˙˙ ™™ k ˙™ pizz.

mp

5 &4

∏∏∏∏

arco

> U U ‰#œ. 45 Œ ‰ nœK œbœK œ ‰ Ó J >. Æ Æ>.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

> n-œ nœ b>œ. bœK œ. B Æ ≈' r ‰ kœ. > >- >. . n ? œ nœ bœ bœKÆ œ ≈ r ‰ 'k œ ¢ >. 114 pizz. ≈ 4 ° 5 & 4 'k ˙ ™ Ó 4

√ w w nw w pp

5 4


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 26

III. q=c.76 arco Violin I

° &

Ó

Œ Œ ‰ jÓ œ. œpp arco

&

Violin II

Œ

Œ

arco

Œ

œ.

œ.

pizz.

‰ jŒ Ó œpp

Ó

‰ ≈ rŒ Ó œ-

œ

pp

w pp

arco

B ˙

Viola

˙

pp p arco (sul A)

U > ? w

j œ‰Œ Ó o

Ó

w

w

Œ ‰ œj .

Œ œ Ó

pp

w

˙

w

Violoncello

¢ ppp

pp

7

° Ó & ˙

˙

˙

˙

˙

w

w

p

w

w

mp

w

w

p

mp

& w

w

w o w

p

B

w o w

mf

w o o ˙ ˙

p

w o w

w o o ˙ ˙

mp

ppp

? w

w o w

p

>œ J‰Œ Ó

w

w o w

p

pp

B

w

w

¢ mf

16 ° & w

w

w

p

w mp

w

p

w

w

mp

& w o B w

mp

w o w

w o w

p

w o w

w o w

mp

mp

w o w

w

pp

mp

œnœ ˙ ™

w o w

w o w

œ'kœ ˙™

˙™ nœ w

mp

p

n.v.

> B KÆ w ¢

w o w

p

w

w p

> Œ KÆ œ ˙

mp


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 27 25

n.v.

° &

Ó w w

w

p

w

˙

mp

p

pp

w

w

w

mp

p

w

w

w

w

p

mp

& w

˙

˙

p

o B w

o w

B w

o w

œ K˙™ Æ

¢

o ˙

o ˙

mp

pp

w

˙

˙

w

w p

o w

o w

o ˙

n.v.

˙

w

w

w

nw

mp

o

p

w

Kw Æ pp

mf

34

° & w

w

w

w

p

w

w

mp

w

w

p

mp

& w

w

w

mp

w

w

p

B w

w

w

w

w

w

w

w

˙

p

œnœ ™ œ w

œ K˙™ Æ

¢ p

w

mp

' œ Œ KÆ>œ œ kœ w

w

w

p

p

B w

w

mp

mp

mf

w

mp

vibr. ad lib,

42

° & w

3

w

w

p

w

w

w

mp

˙ ˙ ˙

œ œ œ œ

p vibr. ad lib, 3

& w

w

mp

w

B w

w

w

mp

B Ó

w

p

¢ p

œ K˙™ Æ

w

w

mp

w

w

w

p

w

w

˙ ˙

˙

p

w

w

mp

w

˙ K˙ Æ

mp

pp

w

p


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 28

51 50 3 3 3 3 3 3 ° & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ- œ œ œœœœœ3

&

œ œ œ œ

3

3

3

œ œ œ œ œ œ -

œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ œ

-œ œ œ

-œ œ œ œ œ œ

vibr. ad lib,

B ˙

˙ ˙

œ

-œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ œ œ

3

3

3 3

B

Kw Æ

w

nw

¢ pp

p

54 3

° &

3

3

3

œ œ

œ

œ-

œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ- œ œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ œ œ œ œ œ-

3

3

3

3

3

& œ œ œ œ œ - œ œ œ- œ œ -

œ œ œ œ œ œœœ - œ -œ - œ

œ œ œ œ- œ œ

-œ -œ -œ -œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B œ œ œ œ œ

-œ œ œ œ œ œ

œ

3 3

3 3

3

B ˙

n.v. 'kœ K œ œ Œ Æ

Ó o

¢

w

œ

n˙ ™

pp

p

58 3 3 3 ° & œ œ œ œ œ œ -

3 3

œ œ

œ- œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œœ-

3 3

3

3

3

& œ œ œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ-

œ œ œ œ œ œ œ - œ - œ œ

œ œ œ œ œ œ -

-œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ B œ œ œ 3 3

3

3

B ˙™ ¢

'k˙ Kœ Æ pp

w

œ Œ Ó o

Ó pp

œ


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 29 3

3

62 3

3 3

° & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ œ -

œ

œ-

œ œ

œ œ- œ œ œ- œ

mp 3 3 3

& œ œ œ œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ 3 mp -œ -œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B 3

3

3

3

3

3

mp

˙

B ˙

˙

'k˙

˙

˙

w

¢ mp

66

° œ œ œ œœ-œœœ- œœœ-œœœ- œ œ œ & œ œ œ œ œ-

œ œ œ-

œ œ-

œ

3 3 3

3 3

3

& œ œ œ œ œ

œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ

œ

3 3

œ

œ

-œ œ œ

œ

B œ

œ

œ &

3

-œ œ -œ œ œ -œ œ œ œ œ œ

3 3

B ˙

Ó o

¢

n˙ ™

œ œ ˙™

p

mp

Œ

69

° œ &

œ

œ- œ

œ œ œ œ œ - œ œ œ - œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œœ œ 3 3

mf

3 3

& œ

œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ

œ -œ œ œ -œ œ

œœ œ œ œ œœ œœœ

3 3

3 3 3 3

mf

-œ -œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &

œ

-œ œ œ œ œ œ

3 3

3 3

3

mf

B œ

œ ˙™ Œ

Ó

œ ˙™

w

¢ p

mf


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 30 73

° œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ &

-œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ

œ

3 3 3

3 3

œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ œ & 3

3 3

3

-œ œ œ œ & œ

-œ -œ -œ œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

3 3

n.v.

B ˙

™ Œ ˙

Ó

w

w

¢ p

mf

77 ° œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ &

-œ œ œ œ

œ œ - œ œœ-œœœœ œ œ

-œ œ

3

3

3

3

f

œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ & 3

3

3

f

œ

œ

-œ -œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

-œ œ

& 3

3

3

3

'k˙

B ¢ Ó

n˙ ™ Œ

mp

Ó

mf

80 œ œ-œœœ-œœœ-œ œœ ° œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ œ & 3

œ

3

œ œ -œ œ œ œ -œ œ

5

œ

œ œ -œ œ œ œ -œ œ

œ

& 3

œ & œ

-œ œ œ œ

3

3

-œ œ

œ

œ

¢

-œ œ œ œ œ œ

3

f 3

B œ

œ

3

'k ˙ ™ Ó &

3


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2 31 82

° &

œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ 3

5

œ

œ

œ

3

5

œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ

œ -œ œ œ œ œ

& 3

3

3

-œ -œ œ -œ œ œ -œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

3

œ

œ

-œ -œ œ œ œ œ œ

& 3

3

3

¢& ˙

˙

Ó

f 84

° &

œ œ - œ œ œ - œ œ œ - œ œ -œ œ -œ œ - œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ -œ -œ œ œ œ œ œ œ œ 3

5

6

5

6

5

6

ff

œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ œ -œ œ œ œ

œœ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ & 3

3

ff 5

5

-œ -œ œ -œ œ œ -œ -œ -œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ & 3

3

3

3

ff

-˙ & ¢ 86

° &

'kœ

Ó

>œ ææ

>œ ææ

˙

87 >œ >œ ˙ ˙ w ææ ææ

˙ ˙

Œ -˙ -˙ -˙ w 3

fff

œ -œ œ œ -œ œ œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ >œ œ œ œ œ ææ & 6 5 6 -œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ -œ œ œ œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ & 5

6

5

>œ ˙ ˙ >œ >œ ˙ ˙ >œ ææ ææ ææ ææ

w ææ

fff

>œ >œ ˙ ˙ >œ >œ ˙ ˙ ææ ææ ææ ææ

w w

5

fff

¢

' & kœ

œ J

Kœ Æ

-˙ n-œ K -œ nœK œnœK œnœ --œœœ -˙ 'k>-˙ ææ ææ Æ Æ Æ ææ 3


A.Nowak - Kwartet smyczkowy Nr 2

32

90

w-

° &

-˙ œ- KÆ œ œ- K œ œnœ- œ KÆ>œ- œK œ œnœ œ KÆ œ œ K œ œnœ œ Æ Æ Æ ff

-˙ -˙ -˙

ww-

& 3

œ K œ œnœ œ K œ KÆ œ Æ Æ

ff

> w æ & æ

-˙ -˙ -˙

ww-

>

œ >œ ™

BKÆ œ

3

ff vibr. ad lib,

>nw

> w

-˙ -˙ -˙

w-

w-

B

¢& 3

fff

ff

96

° & K œÆ

3

K œ- œ- K œ- #œ Æ Æ f

œ œ K œ- #œ nœÆ

& œ nœ K œÆ

œ

œ K œ- #œ Æ

K Ϯ

nœ-

j ‰ nœ-.

œ >- œ- KÆ œ

œ- K œ- #œÆ

nœ-.

f

K >œ œ Æ

B Ϫ

œ #>œ ™

Ϫ

n>œ

œ KÆ>œ ™

œ

>œ œ

Ϫ

f

> B œ

K >œ œ Æ

Ϫ

œ #>œ ™

Ϫ

n>œ œ ™

œ KÆ>œ ™

K >œ œ Æ

¢

98

° & #œ >.

3

3

nœ KÆ œ œ K œ- œ- œnœK œ- œ- #œÆ Æ >

nœ- K œ- #œ- 'kœ. Ó Æ >

nœ- œ- œ- œ-

fff 3

3

& K œ- œK œ #œ Æ> - Æ >.

3

nœ œ œ K œ- œÆ >

> > B œ KÆ œ œKÆ œ ™

œ™ n>œ œ ™

3

5

K œ-#œ- œ-'kœ- œ œ- K œ- œ- œÆ Æ >œ K >œ n>œ œ K -œ #-œ K >-œ -œ -œ Æ Æ Æ

nœ-K œ œ- #œ- œ'kœ. Ó Æ > fff

n-œ K -œ -œ #-œ 'k>œ. Ó Æ

3

fff

B œ™ n>œ œ ™ KÆ>œ œn>œ ™ ¢

œ KÆ>œ >œ œ

-œ -œ K -œ b-œ Æ

nœ K >-œ Æ

#œ 'k>œ. Ó

3

f

fff

String Quartet No. 2  
String Quartet No. 2  

Composition commissioned by Pro Novum Company.

Advertisement