Hit na fortepian | for piano

Page 1

Aleksander Nowak

Hit I na fortepian solo


"Hit" for piano solo was written in 2005 and first performed during the "Summer Outdoor Concerts" Festival in Rycerka Gรณrna. Pianist is supposed to hit the keys; the sound is supposed to hit the listener.


Uwagi wykonawcze: Utwór ma charakter improwizacyjny, o jego ostatecznym kształcie decydować ma wykonawca, traktując zapis nutowy jako szereg wskazówek pozostawiających swobodę interpretacji. Czas trwania w utworze przedstawiony jest w nietradycyjny sposób. Oznaczenia tempa oraz podane ilości powtórzeń poszczególnych figur są jedynie orientacyjne, nie należy przestrzegać ich ściśle, jednak tak by czas trwania całości utworu nie przekraczał 7 minut. Zapis rytmiczny w utworze ma pozostawiać wykonawcy dużą dowolność. Współbrzmienia wertykalne należy synchronizować jedynie w przypadku gdy są one połączone wspólną poziomą kreską; w pozostałych przypadkach partie zapisane na różnych systemach powinny być realizowane możliwie niezależnie, traktując zapis nutowy przestrzennie, oraz uwzględniając linie taktowe jako punkty orientacyjne. W utworze wykorzystane są dwa rodzaje klasterów: „pełne“ i „otwarte“. Klastery „pełne“ należy wykonywać z możliwie dokładnym uwzględnieniem miejsca na pięciolinii w zapisie, wypełniając określoną przestrzeń chromatycznie. Klastery „otwarte“ wskazują jedynie orientacyjne miejsce na pięciolinii, oraz kierunek w jakim należy zmieniać rejestr wykonując klastery następujące po sobie. Przestreń określona przez klastery „otwarte“ nie musi być wypełniona ściśle chromatycznie. Performance Notes: The piece has an improvisational character; its‘ final shape is up to the performer, who should treat the score as a set of suggestions leaving the freedom of interpretation. Durations are not treated traditionally. Tempo markings and given numbers of repetitions of certain figures are only approximate, they shouldn’t be treated strictly, however the overall duration should not exceed 7 minutes. Rhythmic notation is supposed to give a lot of freedom to the performer. Vertical harmonies should be synchronized only when under one stem; in all other cases, the notes notated on separate staffs should be realized independently, as in spacial notation, treating the barlines as orientational points. There are two kinds of clusters used in the piece: ‘full’ and ‘opened’. Regarding notated pitches, ‘full’ clusters should be realized as strictly as possible, filling indicated space possibly chromatically. ‘Opened’ clusters are only showing approximate range on the staff, and the direction of the proceeding clusters. The space indicated by ‘opened’ clusters does not have to be filled chromatically.


Hit I for Tomasz Konieczny

Very fast

  p

 

  sf mf



 

with energy



   

 

   

      p





mf

 

x 10-12







     pp

mf

     

  



p

x5



 







x 6-8







     pp

mf



p

            

 

 

Aleksander Nowak

 

 

 





in tempo



x 8-10

calming down, but not slowing down

    

mp



pp

  

x3

    

mp

 

     

  

x3

         

p

         

Copyright © 2007 by Aleksander Nowak all rights reserved

       f

mp

  





 




2

      



  

mp

x3

         

mf

 

  

 x2

   

       

f

             

 

   

   

 

x2

f

 

fff

       

 

 

x3





 

 x2

                   

       Very slowly                    pp          fierily freely   

                                

                      smf ff                         



                 

  

x2

                


 

ppp

  

   sadly and freely

   

  

 



   

 

   

mp

sff sff

mf

f

  



 

mp

  

           



  

  



  

     

   





            

mf



 

mp

  

  





     



  

     

mp

      

sff sff

f



3



   

mp

sff sff

f



   

        



            

     

brightly and freely

  



p

      



  

        

pp

slowing down

a little faster

mf



 

mp


4

a little faster right hand: increasing tempo left hand: fixed tempo

         

pp

  6                   ff

x ca30

gradually increasing volume

ppp

p

         

Fast (both hands)

  

  

x ca 10

not increasing volume

        

  

x 6-8 f   x 6-8                   

    fff

    

   

 

  

  

3

x 10-12 

   mf x 6-8 x 10-12       

gradually decreasing volume

 

 

 

x 8-10 pp  x 10-15           fixed volume   mp