Square Angels na akordeon | for Accordion

Page 1

SQUARE ANGELS na akordeon solo | for solo accordion ALEKSANDER NOWAK (*1979)

q=100 [barwa czysta, prosta, przenikliwa, obydwa manuały]

“w”

w

˙ #˙

4 &4

w

w

o

pp

w

˙

˙

w

w

w

{ 9

:“; w

w

˙ #˙

w

w

Œ ˙™

&

pp

U #˙ ™ ∑

Accordion

4# w &4

œ

˙™

U ∑

w

w

w

œ

w

o ppp

w

w

˙

™ Œ ˙

w

w

w

™ Œ Œ #˙ o ppp o pp ppp œ™ ™ ˙™ Ó ‰ ˙ Œ Œ

w

#w

w

˙

w

w

{

&

:“; #˙ Ó & ppp ˙ Ó &

o

pp

18

w pp

w

{

:“; & w

™ Ó #œ ‰ ˙™

p

w

w

w

26

U ∑

o & w

{

ppp

U ∑

?

w w “‘

∑ pp o ˙˙ Ó

ppp

pp

w w

˙˙ ™™

∑ o Œ

ppp

w w

w w

[barwa cieplejsza, pełniejsza] [barwa troche cieplejsza]

“” #˙ ™ & ˙™

34

>œ ™ ™ ™ œ ≈ #œ ˙ œJ ™ #œ œ ™ ˙ ™

™ Œ #˙˙ ™

pp

? w w :“;

{

w w

w w

w w

. œ œ ‰ #œ ˙ œJ #œ œ ˙

œ Œ Ó œ

p

pp

œœ ˙˙ ™™

w w


:“; &

40

#w w

>œ. ™ >œ ˙ # ≈#œ ™ ‰ œ ˙ J J

œ œ ˙™ œ#œ ˙™

˙™ ˙™

Œ

w #w

mp

? ˙ ˙ ˙ ˙ :“;

{

:“;w & w

w w

w w

œ #˙ ™ œ ˙™

w w

p

w w

w w

œ ˙™ œ ˙™

47

mp

w #w

p

mp

w w

˙˙

w w

p

˙ ˙

#w #w

mp

?

{

w w

œœ

:“; w & w

˙˙ ™™ “‘

œœ ˙˙ ™™

w w

w w

˙˙

w w

˙˙ “‘

w w

55

œ œ Œ Ó

? œ œ ˙˙ ™™ :“;

{

˙˙

“˙” ˙

62

Œ

pp

˙™

˙˙ “‘

œœ ˙ ™ ˙™

w w

& Ó

w w “‘

˙ ˙

mf

{

w w

:“; ˙ & #˙

œ #œœ œœ ˙˙ ˙ œ #˙

Œ Ó p

w bw

? w w

Œ ˙™

œ #œ

p

w w “‘

˙ ˙

˙˙

˙ ˙

w w

mf

œ ˙ œ ˙ “‘

˙™ ˙™

˙ ˙

˙ #˙˙ ˙

˙ #˙˙ #˙

˙ ˙ “‘

˙ ˙ “‘

p

{

pp

œœ ˙˙ ™™ “‘

˙™ #˙ ™

68

œ œ ? œ œ œ w œ œ œ œ œ w ‘ “

œ

œœ ˙ ™ ˙™

˙˙

œ #˙˙ ™™ #œ

˙ ˙

œ #˙˙ #œ

œ œ

˙™ ˙™

œ bœ

f

2

˙ ˙

˙ ˙

œ ˙™ œ b˙™


:“; b˙˙ b ˙ & ˙

74

˙ #˙˙ ˙

œœ b ˙ n œ ˙ b˙˙ ˙ œ ˙

˙ #˙ ˙ ˙

w w

œ ˙™ œ ˙™

w w

w w

bw w

mp

? ˙ ˙ b˙ ˙ “‘

{

:“; w & #w

81

b ˙ ™ bœ ˙ ˙™ œ ˙

{

? œ b˙ ™ œ ˙™ :“;œ >˙ ™ ˙ ™ & œ

ww

w bw

˙ ˙ ˙ b˙ “>”™ œœ ˙˙ ™

b˙˙

w w

ww

w w

œœ

bww

Ó

Œ Ó

fff

f

? œ &b˙˙ ™ œ > ™

{

fff

˙ b˙

?

Ó

ww

w bw

œ œ #˙˙ œœ œœ bœ b œ œœ œ # ˙ # ˙ nœ #œ œ œ œ

˙ ˙

œ w œ w

˙™ ˙™

87

w w

mp

œ b ˙™ œ & >˙ ™

?

w bw

ww

œœ Œ Ó

w w

w w

w w w w

[barwa ostra, obydwa manuały]

&

U ∑

“w” w

?

U ∑

#w & #w

94

w w

˙ ˙

˙ ˙

w w

w w

#w #w

w w

w

w

w

p

{

:“; w & #w & #w

101

{

w

˙

˙

U ∑ o

w w

w w

˙ #˙ ˙ 3

w

w

U ∑

f


q=155

“œ” ˙˙ & #œ œ Œ

“œ” #œ œ #œ œ

108

b˙˙ ™™ Ó

Œ

Œ

œ pp

mp

pp

mp

{

#œ Œ b˙˙

&

Œ

#œ œ Ó

b˙˙ ™™

[zmiana barwy w obu manuałach, w miare mozliwosci roznicowanie barwy na akordach i szybkich przebieagach]

“œ” #œ ™ œR œ œ # œ œ œ ‰ & #œ œ ‰

113

# œ œ œ œ #œ ≈ #œ œ œ œ

œ Ó &b˙˙ œ#œ œ mf # ˙˙ # œ Œ Ó œ “‘

p

{

& Ó

œ ‰? Ó

Œ

116

ww ∑

& ww

mp

?

?

{

#œ bœœ œœ œ ‰ J Œ #œ #œ ‰ p # œœ œœ mp œ Œ œœ ‰ J ‰ b œ œ œœ œ “‘ “‘ “” #œ

120

& Ó

?

Œ

nœ #œ

œ œ≈

œ

bœœ ™™ œœ ≈ J p # œœ ™™ œœ œ

œ nœ

œ œ

œ≈

œ p mf

{

? Œ

≈ œ #œ

≈ bœj™ œ ™ bœ œ & #œ Œ œ > ‘ “

:“; #œ & œ

bœ>œ nœ Œ

122

ww ∑

“œ™” #œ

≈œ

Œ

” œ“œ ˙˙

œ ≈Œ

œ. Œ

#œ f

{

&

œŒ œ

mp

Œ bœ

bœœ ˙˙ Œ

∑ #œ œ œ >œ

ww 4

Ó


:“; œ #œ œ ™ Œ & #œ œ ‰ r œ #œ #œ œ Œ & Ó

127

b˙˙ ™™ . bœ ‰ J

“œ” Œ #œ

Œ

Œ

{

b˙˙ ™™

œœ œœ ‰ J j ‰ b œ œ œ œœ

130

“œ”

> œœ. œ>œ J ‰

#œ œ Œ

&

‰ ™ œr bœœj ‰ œœ > >.

{

& Œ

> œœ. #“œ” œ œ œ #œ œ & J ≈R

Œ

œœ

Œ

>œ ™™ #“œ” œ œ ≈R

132

œ

œ

“œ” œ ‰ ™ R #œ #œ œ

œœ

{

Œ

œ

{

&

bœ-œ œœ ‰ J

œ

? #œ

œ

134

& œ

œ

?#œ

œ #œ

œ

‰ œ

œ œ ™ œ œ #œ #œ œ

# œ. ™

mf

j ‰ b œ & œ. >

?

Œ

bœœ >

Œ

bœ-œ œœ œ œ ‰ J J ≈R

#œ œ

f b œ-œ œœ ‰ J

œœ

œ

œ

œ

œ

&‰

j j bœ-œ œœ ‰

“‘

“‘ œ œ

136

œ bœ nœ

nœ #œ

&

œ

nœ œ

{

&

œ bœ

?bœ bœ#œ

œ 5

œ b˙>˙ #œ Œ ff # ˙>˙ œ Œ #œ

˙˙ ™™ Œ ˙˙ ™™ Œ


“” #œ ‰ ≈bbœœJ ™™ œœ #œ œ # œœ ™™ œœ œ Œ œ

139

& Ó

bœœ ‰ J # œœ ‰ J

#œ Œ mp

? Ó

œ

{

Œ

œœ Ó œœ Œ ‰

œ

bœ œ œ œ

œ

“” #œ

142

& Ó

Œ

nœ #œ

œ œ

œ≈

œ nœ

œ œ≈

œ

œ ? Œ

{

≈ œ #œ

≈ j & #œ Œ b œ ™ œ™ b œ œ œ >

:“; #œ & œ

144

nœ #œ

bœ>œ

b˙>˙

ww

?

Œ

Œ

&

œ ?

Œ œ

147

?

œ œ

f

{

≈œ

Œ

œ&œ

œ >œ

ww

# œ bœ>œ ≈ #œ

œ “‘

?

œ & #œ Œ

˙ >˙

b˙>˙ œ

#œ #œ

œ ?

{

?

Œ œ œ bœ & #œ œ œ # œ ‘ “

œ >œ

œ

œ b˙˙ >

œ “‘

œ

“” œ #œ b˙>˙ bœ>œ ˙˙ > b w œ œ w Ó #œ nœ œ œ Œ & #œ #œ œ #œ ‰ ? œj ˙˙ bœœ ˙˙ Œ #œ Œ & œ w > > œ bw > #œ œ “‘ “‘

149

{

6

&


153

&

#˙˙

˙˙ ™™

˙ Ó #˙

Œ

˙˙ ™™

Ó

Œ

∑ ff

? Œ

{

˙ #˙˙

˙™ “‘

&

j ˙˙ ™™ ‰ œ w “‘

“” bœnœ nœ œ œbœ ‰ Ó

160

˙™ ˙™

#˙ Œ œ ˙

Œ Ó b˙ “‘

b œ n œ œ œ œ# œ œ œbœ œ ‰ Œ

mf

?

{

w :“;

w

w bb w w

165

œœ

bœnœ ∑

&

œ

œ bœ

œ# œ

w w

œbœ ?

œ

œ

?

{

™ œœ bbb˙˙˙ ™™

w w w

˙˙ b bb ˙˙

˙˙ ˙

“” ? bœnœ bœ œ œ œ#œ œ b œ œ œ œ #œ#œ#œ œÓ œ œ œ œ #œ œ œ#œ

poco rall.

168

? w w w w

{

˙ ™ ## œœ w ˙ ™™ œœ ww w ˙ &

˙˙ ™™ bb# œœœœ w w w w ˙˙ ™™ œœ ww

#w #w w w

f

w w w w ww

ff

? ˙˙ ™™ ˙˙ ™™

{

œœ b bb œœ

w w w w

˙˙ ™™ ˙˙ ™™

w b bb w w w 7

œœ b bb œœ

w w w w

#œ œœ

&

˙˙ ™™ b bb ˙˙ ™™

w w w w

171

˙˙ ™™

w w w w

œœ œœ

?


q=120 177 [zmiana barwy w obu manuałach]

? œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? bœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ “‘

{

bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

179

? œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ ?

{

bœ bœ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ bœ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ :“;

181

? œ œ œ œ œ œ œbœ œ œbœ œbœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œbœ bœ :“;

?

{

183

? œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œbœ œ œbœ œ œ œ œ ? bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œbœ œ bœ :“;

{

œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œbœ œbœ

185

? œbœ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? bœ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ bœ bœ œ :“;

{

8


187

? bœbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ &

?

{

œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

189

[zmiana barwy w obu manuałach]

& œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œbœ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ fff

? bœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ ‘ “

{

191

& œ œ œbœ œ œbœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œbœbœ œ œ œ œ œ œ ? bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ :“;

{

193

& œbœ œ œ œ œbœbœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœbœ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? bœ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ :“;

{

195

& œ œbœ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœbœbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? bœ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œbœ œ œ œ œ œ œ œ :“;

{

9


197

& bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œbœ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? œœœœ bœ œ œ œ bœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ :“;

{

199

œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & ? bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œbœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

{

201

b œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ

& ? œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ bœ

{

203

œ œ œ œ œb œ b œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ bœ œ & ? œ œ œ œbœ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ bœ œ œ œ bœ œ œœœœœœ

{

205

& bœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. > ? œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ b œ > #œ

{

10