Page 1

dla Łukasza Kuropaczewskiego for Łukasz Kuropaczewski

NA WYPADEK IN CASE OF na gitarę | for guitar (2018)

ALEKSANDER NOWAK (*1979)

Powoli, bardzo swobodnie Slowly, very freely

√ &

j bœ w +

b w+

j nw œ+

b œ œ b w+ +

nw

j bw b œ+ :

ppp

œ+ ; :

j bw n œ+ ;

Nieco żywiej 8 A bit more lively

U & bœ œ w bw

∏∏∏∏∏∏

j nœ w œ pp

jw bœ œ :

∏∏∏∏

o nœ ˙™ œ nœ bœ :

nœ p

j #œ w œ

œ ; :

˙™ # œ œœ J

13

≈ b w & bœ j b w b œ nœ w

œ bw ;

nœ o b œ j œ J ˙™ nœ ; : Jeszcze nieco żywiej Even more lively

∏∏∏∏∏

œ

˙ n œ œ ˙ n œ nœ

∏∏∏∏∏

o œ #œ b œ ˙™ &

œ w #œ w #œ nœ œ

∏∏∏∏∏

17

bœ nœ bœ

œ mf

œ˙ # œ n œ œ˙ & bœ œ J bœ

n œ n œ œ ˙˙ b œ nœ œ œ J #œ

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

20

œ n œ œ œ nœb œ b œ b œ œ œ nœ œ bœ nœ bœ b œ J œ nœ

;


2

Żywo, choć nie za szybko Lively, however not too fast

n œ œ œ n œ b œ œb œ n œ œ œ n œ b œ nœb œ n œ n œ # œ n œ œ œ nœ bœ œ bœ nœ#œ #œ œ œ nœ nœ œ nœ n œ & œ #œ nœ nœ#œ # œ b œ n œ b œ # œœ # œ nœ œ

23

f

>œ œ n>œ. b >œ. >b >œ. n œ n œ œœ œ nœ b œ # œ n œ œ œ œ n œ œ nœ # œ #œ œ & # œ #œ œ nœ #œ . œ #œ n œ. > #>œ. > . . . . fff

25

>œ. n>œ. > . n > œ. #œ nœœ #œ > nœ

>œ >œ. n>œ b >œ. >. b >œ nœ œ #œ #œ nbœœ n œœ nœœ

ff

>œ. >. n>œ >. >. > >œ. >. n>œ >. >. n n n œ œ b œ n œ œ n œ bbœœ œ n œ b œ n œ nœœ œ n œ n œ œ b œ # œ n # œ œ # œ & #œ œ œ nœ œ. #>œ #œ œ œ n œ œ nœ œœ œ #nœœ #œ. >œ #œ. œ œ #œ n œ nœœ n œ. # œ. #>œ >. > # œ. #>œ. >. > > > > >

27

> >. > >. #>œ. n>œ. nnœœ. nœœ n œœ & œ #nœœ #œœ œ # œ œ #œ

29

>œ. n>œ. >. molto>. rall. >œ. >œ. n>œ. b œ n > œœ n#œœ nbœœ #œ. nœœ nœ #nœœ œœ nnœœ #œ # œ

>œ. n>œ >. >. >œ. n>œ. œœ n#œœ nœœ n œœ #œœ œœ #œ #œ

>œ. >. œœ n œœ œ

Bardzo powoli i spokojnie

>œ. >. 32 œœ œœ & #œ

>œ. œœ ‰

>œ. œœ Œ

Very slowly and calmly

√ ∑

w œ œ œœ

w #œ bœ œ œ

ppp

≈ w n œ b œ J & nœ œ

36

j #œ œ

U w b œ œ

w nœ √ œ #œ #œ

ca 3'

>œ. œœ

>œ. œœ

>œ. œœ

Profile for Aleksander Nowak

Na wypadek | In Case Of  

Kompozycja na gitarę, napisana w 2018 dla Łukasza Kuropaczewskiego | Composition for guitar written for Łukasz Kuropaczewski in 2018

Na wypadek | In Case Of  

Kompozycja na gitarę, napisana w 2018 dla Łukasza Kuropaczewskiego | Composition for guitar written for Łukasz Kuropaczewski in 2018

Profile for aleknowak
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded