Na wypadek | In Case Of

Page 1

dla Łukasza Kuropaczewskiego for Łukasz Kuropaczewski

NA WYPADEK IN CASE OF na gitarę | for guitar (2018)

ALEKSANDER NOWAK (*1979)

Powoli, bardzo swobodnie Slowly, very freely

√ &

j bœ w +

b w+

j nw œ+

b œ œ b w+ +

nw

j bw b œ+ :

ppp

œ+ ; :

j bw n œ+ ;

Nieco żywiej 8 A bit more lively

U & bœ œ w bw

∏∏∏∏∏∏

j nœ w œ pp

jw bœ œ :

∏∏∏∏

o nœ ˙™ œ nœ bœ :

nœ p

j #œ w œ

œ ; :

˙™ # œ œœ J

13

≈ b w & bœ j b w b œ nœ w

œ bw ;

nœ o b œ j œ J ˙™ nœ ; : Jeszcze nieco żywiej Even more lively

∏∏∏∏∏

œ

˙ n œ œ ˙ n œ nœ

∏∏∏∏∏

o œ #œ b œ ˙™ &

œ w #œ w #œ nœ œ

∏∏∏∏∏

17

bœ nœ bœ

œ mf

œ˙ # œ n œ œ˙ & bœ œ J bœ

n œ n œ œ ˙˙ b œ nœ œ œ J #œ

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

20

œ n œ œ œ nœb œ b œ b œ œ œ nœ œ bœ nœ bœ b œ J œ nœ

;


2

Żywo, choć nie za szybko Lively, however not too fast

n œ œ œ n œ b œ œb œ n œ œ œ n œ b œ nœb œ n œ n œ # œ n œ œ œ nœ bœ œ bœ nœ#œ #œ œ œ nœ nœ œ nœ n œ & œ #œ nœ nœ#œ # œ b œ n œ b œ # œœ # œ nœ œ

23

f

>œ œ n>œ. b >œ. >b >œ. n œ n œ œœ œ nœ b œ # œ n œ œ œ œ n œ œ nœ # œ #œ œ & # œ #œ œ nœ #œ . œ #œ n œ. > #>œ. > . . . . fff

25

>œ. n>œ. > . n > œ. #œ nœœ #œ > nœ

>œ >œ. n>œ b >œ. >. b >œ nœ œ #œ #œ nbœœ n œœ nœœ

ff

>œ. >. n>œ >. >. > >œ. >. n>œ >. >. n n n œ œ b œ n œ œ n œ bbœœ œ n œ b œ n œ nœœ œ n œ n œ œ b œ # œ n # œ œ # œ & #œ œ œ nœ œ. #>œ #œ œ œ n œ œ nœ œœ œ #nœœ #œ. >œ #œ. œ œ #œ n œ nœœ n œ. # œ. #>œ >. > # œ. #>œ. >. > > > > >

27

> >. > >. #>œ. n>œ. nnœœ. nœœ n œœ & œ #nœœ #œœ œ # œ œ #œ

29

>œ. n>œ. >. molto>. rall. >œ. >œ. n>œ. b œ n > œœ n#œœ nbœœ #œ. nœœ nœ #nœœ œœ nnœœ #œ # œ

>œ. n>œ >. >. >œ. n>œ. œœ n#œœ nœœ n œœ #œœ œœ #œ #œ

>œ. >. œœ n œœ œ

Bardzo powoli i spokojnie

>œ. >. 32 œœ œœ & #œ

>œ. œœ ‰

>œ. œœ Œ

Very slowly and calmly

√ ∑

w œ œ œœ

w #œ bœ œ œ

ppp

≈ w n œ b œ J & nœ œ

36

j #œ œ

U w b œ œ

w nœ √ œ #œ #œ

ca 3'

>œ. œœ

>œ. œœ

>œ. œœ