Page 1

Aleksander Nowak

SATIN for cello and accordion na wiolonczelÄ™ i akordeon (2011)

Score | Partytura


Program Note: SATIN for cello and accordion was written in the spring of 2011, especially for the "TWOgether Duo". The title refers to a kind of fabric. The music refers to some connotations that the title can evoke. Notka programowa: SATIN na wiolonczelę i akordeon powstawał wiosną roku 2011, specjalnie dla zespołu "TWOgether Duo". Tytuł nawiązuje do rodzaju materiału. Muzyka nawiązuje do skojarzeń, które tytuł może wywoływać.

Performance notes | Uwagi wykonawcze: - quarter tone up | ćwierć tonu w górę - quarter tone down | ćwierć tonu w dół SP, ST, ORD - sul ponticello, sul tasto, ordinario - fermata: short, normal, long | krótka, zwykła, długa - natural harmonics | flażolet naturalny - left hand pizzicato | pizzicato leworęczne

Duration | Czas trwania: ca 5'30''


2

SATIN

for cello and accordion | na wiolonczelę i akordeon (2011) sul D

√ ∑

q=c.50

Violoncello

Accordion

4 & 4

{

Ó

√ 4 & 4 ∑ ™™™ ppp ¸ ? 44 √ w

˙o ppp

≈ o o i œ o o #œ œo œ œ ™™î¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ í ™™ ad libitum SP

pp

∑

∑

∑

w

w

w

ad libitum

{

& ?

mp

∑ bw

w

> > > B œ #œ œ œ œ

{

3

w & w ?

w

#w

∑

U ˙

˙

˙ > #˙

f

˙

∑

bw

Ó

Ó #w

> œ

w w f

bw

w

bw non vibr.

w

#w

ppp

˙

w #˙ ™

w

p

∑ w

w

mf

mp

˙˙

w

pp

∑ mp

molto vibr.

B

ORD non vibr.

∑

mf

14

∑

p

Uo o µœo #œo µœ ™ µ˙ ™î¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ î & í ™™

8

Aleksander Nowak

∑ o Ó

Copyright © 2011 by Aleksander Nowak All rights reserved.

∑

™ p™ ∑

U w

w ppp

∑

&


3

A.Nowak - Satin

q=c.80

>. . iœ. B #œJ ‰ œJ ‰ J

20

{

I (norm.)

>œ. œo II

mp 3

II pizz. I arco +. . > o .œ i>œ. #-œ œ. œ. pizz. .œ arco .œ . i œ ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ #œ œ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ J II

I

3

3

#œ 3 ‰ ‰ ≈ -œ >œ ‰ œ ‰ RJ J & . mp #œ ‰ ≈#œ œ Œ & ‰ ‰Œ 3

B #œJ

23

{

mf

. . ≈ µœR ‰ ‰ #œJ Œ

. # œ ‰ J Œ

>œ. J ‰Œ

mf

>. . B #œ µæœ æœ #œ æ æ

26

{

ORD

. ≈ œR ‰ µœJ ‰

& Œ > B #œ ™

{

arco

mp

œ

3

non vibr.

˙

pp

ppp

j œ. ‰

q=c.92

Œ

mf

œ.

f

. # œ ≈ œfij R ‰ Œ p

. ‰ bœJ

™ >œ

#œ. ‰ œ. J

#œ. œ. #>œ. -œ œ #-œ œ ≈ ≈ R ≈ J

#œ. #œ. #œ. #œ. #œ. Œ

43 ˙

p

#œ ‰ Œ œ.

pizz. arco

mp

mp

#œ ™ >

3

#œ+ ≈#œ ™ J

norm.

#œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈

3

œ. ‰ j œ. ‰ iœJ œ œfi J

Œ

3

‰ œ‰

œo ‰ µœ. J

p

> ‰ #œJ œ mf

‰ œ

Œ

p

#œ. ‰ ‰ ‰ œ Ó J

molto vibr.

Œ ™™™ mf ¸ . ‰ ≈#œR Œ ‰ ‰ œ Œ

29

j œ ‰ Œ

>. 3 j ‰ œJ ‰ ‰ œ œ.

#>œ. ‰ Œ J

p

sfz

3

#œ. œ3 J‰

j r & ≈ œ™ œ ≈ Œ

Œ

3

mp

‰ œ‰ Ó

pizz.

#œfij

II I pizz. arco SP o #>-œ œ. ‰ µœ. #œ. ≈ œ+ ≈ -œ œ ≈ ‰ #>œ R RR

3 -œ œ. # œ œ œ Œ & ‰ œ ‰ J ≈ R ‰ ‰

. # œ & ≈ R ‰

>œ. J ‰ Œ

. ‰ œfij #œJ Œ Œ

3

f

?‰

œ &≈#œ ‰ Œ R

44 ≈#-œ œ. ≈ ≈ -œ™ J f

pizz. + . ‰ #œ ‰ œ J J

> 3 3 . . . . . . . # œ œ . . . > # œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 4 ≈ J ‰ ≈ & ≈ 4 œ. ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ 4 ‰ œ ‰ ≈ R #œJ ‰ œ ‰ œJ & ≈ œ

Œ

Œ

mp

f

œ.

43 #œ. ‰ ‰ Œ 3

Œ

?4

4 œj ‰ Œ .

Œ œ Œ


A.Nowak - Satin

B ‰ ‰ #œ œ ‰ œ. JJ J

32

j ≈ œ. ‰ œ ˙ R

arco

{

™ & ≈ œJ Œ

. ≈ fij #œR ‰ Œ

#œ. Œ ‰ & J

? Œ B #-œ

{

œ

3 ‰ œj ‰ œ. j ‰

arco

pizz.

œ

f

> ? ≈ œ™ J

{

mf

{

f

µ-œ J

mp

nœ æ

Œ

‰ œ‰ Œ

ORD p

œ ‰ #œ J

mf

œ ‰ J

p

mf

‰ œ j ‰ ‰ ≈ r ‰ j J #œ nœ ™ p # œ. ¸™ Œ ‰ ≈ r ≈ œ ≈ Œ œ œ

œ ‰Œ #œ

pizz. -œII œ.I œ+ œ µœ nœ. J ‰ R ≈ J ‰ ‰ J 3

p

œ. J

‰ œbœ. Œ 3

Œ

mp

Œ

mf

?‰ #œ

Œ

≈ œR Ó

Ó q=c.92

œo

>œ. J ‰

arco

Œ ™ ¸™ # œ. J ‰

&

œ

?

mf

#œ ‰ Œ

mf

Œ

n>œ æ

&æ f

>œ. # j‰ J ‰ Œ œ &‰

œ

J

?‰ #œ œ ‰ Œ J J

pizz. œ. œ ≈ R ‰ ‰ J Œ

3 . -œ œ # œ‰ j Œ & ‰ J R ≈ ≈ œr ‰ œ.

? Ó

?

3

5

≈#œnœ#œ. Œ

arco

3

q=c.72

-œ. -œ. -œ. -œ. # œ. -œ µœ œ. .œ ‰ J ≈ R ‰ ≈ R ‰ ‰

mf

poco accel.

? Œ

‰ #œJ.

ORD

#œ Œ & ‰ j œ

41

œ. ‰ Œ J

Œ &‰#-œJ ‰ Ó

œ œ J

f

& Ó

Œ

≈ œ- œ. ≈ Œ >

j œ. ‰ œ-

3

SP

j œ.

I II I

Œ

œ#œ & ≈ œœœœœ J ‰ ‰ œj Œ .

38

. ‰ #œJ ≈ œ#œ. ≈ ≈ œ -œ œ. ‰

≈ œr ‰ Œ ‰ ≈#œ Œ #œ. ≈nœ Œ œ-œ ‰ œ R J R >. mp mf . œ #>-œ œ. ? œ J ‰Œ J ‰ Œ j‰ ‰ J Œ œœ œ . Œ œ œ œ # œ.

Œ

? Ó

ST arco

pizz.

mf

poco rit.

35

œ œ+

#-œ J

mp

3

4

œ J ‰ œ ææJ ‰

mp

3 œœ œ ‰ ‰ œœœœœ™ ‰ ‰ p ¸™™ œ œ ‰‰ Œ Œ &‰ J 3


A.Nowak - Satin

5

œ.

> . & ‰ œJ ‰ ‰ œJ œ.

44

{

3

>œ. ‰ ≈ & RŒ

mf

œ™ & J ≈ Œ f

µœ œ & ‰ J

Œ

≈#œr ‰ Œ .

{

+ arco ‰ œ ‰ œ-j ≈ œ œR ≈ J œ mf

. ‰ œJ Œ

‰ œ. j Œ

‰ œ œbœ. Œ

j œ. . & ‰ œ J ≈#œR ‰

50

pizz. arco

µœ œ ‰ œ J

3

? Ó

j iœ. & J ‰ ‰ #œ.

53

{

j œ. ‰

Œ

mf

œ. ‰ ≈#œ Œ ‰ & J R ∑

œ. Œ J

mp

3 . j ‰ ≈ œ œ œJ ‰ œ.

#œ. J‰ 3

œ

œ

j œ. ‰

Œ

µœ œ

µœ 3

mf

. ‰ œ#œ#œ Œ Œ œ #>œ. 43 J

. ≈ œnœ ≈

ff

f

>œ . œœ

> Œ ‰ œJ. Œ

>. œ ‰ œJ ‰ ‰ #œJ 43 ˙ J ∑

f

‰ fij œ. ≈ œbœ œbœ. Œ bœ J œ

‰ ≈ œr œ

µœ ‰ #œJ œR ≈ œ. ‰ #œj J

j #œ. ‰

≈ œr ‰ .

∑

‰ bœj Œ .

≈ #>œ œ. œ. . 4 # œ ‰ ‰ ≈ Œ ‰ Œ J 4 R p

j bœfi

?‰

bœ œ œbœ . Œ œ

Ó

œœ & œj ≈ R J ‰ œ œ œ#œ ‰ Œ .

?

Œ

3

œ.

? ≈ j Œ œ- ™

{

Ó

pizz.

f

f

‰ j‰ #œ.

3 ‰ ‰#œj œ ‰ bœ œ œ. ‰ Œ J >

mf

47

& Œ

II I . bœ œ . œ ‰ J ≈ #œ ‰ -œ œ. ‰ J J

3

Œ

‰ #œ#œ. -

ff

43 #œ ≈#œ#œ œ#œ#œ. Œ

. . . 34 #>œ œ ‰ ‰ œJ >œ >œ œ ‰

#>œ. ≈ 44 J ‰ Œ œ. Œ 43 œ. ‰ Œ œ. #œ-. jJ J # œfi ™™™ f p ¸ ≈ 44 ∑ ∑ 43

pizz.

+ arco #œ. >œ œ œ. œ Œ 3

>œ. n ‰ ‰ j‰ J Œ œ ≈ j Œ #œ ™

≈ œr ‰ .


A.Nowak - Satin

œ 3 # -œ œ. . µœ- ™ ? j n œ R j > ‰ ≈ ‰ #œ. ‰ œ œ Œ & ‰ J ‰ œ. ‰ # œ mf f mf

57

{

& Œ

mf

. ? œJ ‰ Œ -˙ #arco ? 44 ˙

61

{

≈

˙™ 4 &4 ? 44

Œ

&

-œ œ. œ. >œ. œ. >œ. œ.

œ. ‰ Œ J

B

pp

#>-œ œ J ≈ R ‰ f

&

Œ

. pizz.+ arco . > B ≈#œJ ≈ ≈ œ ≈ ≈ œ > ≈ nœJ #œ œ œ

‰ œ

#œ œ. œ. œ. ‰ œfij J Œ & ‰ J ‰

Œ

{

f

3

j œ. ‰ Œ

67

?

{

j œ. ‰ #œj . >

& ‰ œJ œ & Œ

mp

?≈

‰ #œ Œ J

Ó

bœ. Œ

j ‰ œ#œ ™ Ó nœ

44

Œ

œ+ œarco œ. #œ ‰ ‰ J 3

# -œ #œ J

mp

44 44

nœ ‰ J

mf

. ≈ œ œ œ#œ œ œ œJ ‰ ?

#œ. ‰ Ó J

pizz.

p

f

#-œ ‰ œ ‰ #œJ œJ ‰ J J 3

≈ œr ‰? .

. . œ. ‰ ‰ ≈ œr ‰ #œJ œ Œ ‰ #œ œ œ œ ‰ J . # œ. > >œ. #œ ™ ≈ Œ # Œ ‰ œ ‰ Œ ‰ J J J

œ. œ µ>œ nœ œ. µœ. #œ. > mp

œ ®œ

#œ ™ J

&≈

œ # œ. pizz. œ œ‰ œ

pizz. œ. #-œ œ II>œ œI. #œ+. ™ arco#œ J ≈ ≈ ≈ J ≈ œ ‰

. ≈#œR ‰ Œ

f

64

? Œ

?

‰ #œJ Œ

Œ ™™™ ¸ Œ

˙™

Œ

# -œ œ. œ œœ‰ ‰ œ J

. b œ. œ # œ j J j ‰ ‰ œfi Œ ‰ J Œ œ j ‰ #œ Œ ‰ j j‰ Œ #œ. œ. œ œ

#-œ ‰ ≈ j J œ™

bœ. ≈ r #œ Œ J #œ œ .

6

#œ ≈ #œ œbœ.

3

≈

>œ >. œ ‰ bœ ≈ œ ‰ J

˙ Œ

bœ. J

œ µœ œ

≈ #œJ ™

œ f

œ f

. œ j # œ œ # œ b œ ‰ œ ≈ œ œ .


A.Nowak - Satin

7

œ œ œ œ #œ œ ? ®œ J ‰

69

{

≈

ff

Œ

? Œ

‰ œ#œ ‰ .

œ

{

& #œ

nœ œ #œ ? ‰ œœœ Œ B #œiœ. ‰

{

>œ b œ n œ.

5

73

œ œ. œ. j ‰ b œ œœœœ .

œ # œ # œ œ œ œœ

œ µœ nœ µœ. ≈ µœ J R 3

j œ #œ

3

œœœ # œ‰

Œ

≈ j œ. ™ mf 3 ‰ bœ œ œj ‰ ≈ œ œ œ#œJ ‰ . ‰

œ œ.

µœ nœ µœ. J

Œ

œ

œ#œ œnœ ‰

œ

œ

œ. œ#œ œ œ

. œ nœ#œ œ#œ œ œ œ ‰

3

œ b œ œ. bœ. œ b œ œ J ‰ ≈ œ Œ

f

3

. . œ œ œ ‰ œ œ ≈ œ#œ œ.

œ B ≈ œ œ ≈ R

‰ #œ #œ œJ

mf

3

71

f

œœ œ bœ œ bœ œ ‰ #œ. 6

f

& œ

. iœ B ≈ œ#œ#œ œ

n œ >œ b œ

ff

≈ . nœnœ

&œ#œ#œ

. œb œ. b œ. œ. #œ. nœnœ#œ. œ™ œ # œ œ œ . œ ‰ ‰ ≈ ≈ ≈ J & ‰ œ œ œ ‰ #œ#œ œ. ‰ œ œ œ#œ 3 ™™™™ ff ¸ ˙ ˙ ? ˙ ˙

3 j™ r ≈ j ‰3 j ‰ j iœj ≈ r ≈ j ‰ 5 ‰ ≈ ≈ & #œ. nœµœ#œ. œ- œ œ. œ. œ. œµœ #œ œ. œ#>œ œ œ. œ. #œ. µœ. #œ. œ. œ- œ- œ œ œ œ œ.

75

{

-œ #œ. œ. œ. œ. œ. ‰ J ‰‰ J & ‰ ? œ

3

3

œ

œ

#œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ >œ. >œ. J‰‰‰ ‰ J‰J ‰ 3

3

œ #œ #˙ #œ #˙

3

3

3

3

3

œ #œ #œ œ #œ #œ

3

#œ #œ


A.Nowak - Satin

8

r ≈ j iœ œ 3 ≈ & µœ #œ œ œ. µœ- #œ- ≈ œ. œ. œ.

3 ≈ œ µœ #œ ≈ ® œ œ œ œ œ œ ‰ iœ nœ µœj #œ . . . .

#œ œ & ‰ J œ

œ œ

78

{

fff

œ œ

fff

? ˙ ˙

80

œ œ

œ œ

3

{

? #˙ #˙

83

œ œ-

œ œ-

& ‰ #œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ

{

3

3

w & w

? w w w

#œœ œœ

˙˙

3

œ #œ. -

œ œœ œ œ

œ. -

#>˙ ™

#w # w-

w w

w

w

w & ###w w

w w w

##w w #w

w w w

{

? #w #w #w

w w w

##w w #w

˙˙ ˙

w ww

#w >

f

˙ ˙

#w ##ww

w

f

#œ #œ

œ œ

#œ #œ

86

&

œ œ #œ œ œ #œ œ

œ

#w #w-

œ >-

3

3 ≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ #œj œ œ œ œ œ œ œ œ . >- >-

#œ #œ #œ #œ œ #œ #œ

œ œ

œ

œ œ

#œ #œ

j & œ #œ. œ. ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. ‰ #œ >

œ & œ

3

w w w

˙

fff

˙˙ ˙

fff

˙˙ ˙

œ >

√ Ó

√ Ó √ Ó

&


9

A.Nowak - Satin

q=c.80

SP I

o j ‰3 j ‰ iœj #œ. œ. . >œ. œ > mp

91

&

{

II

pizz.

3

#œ. ‰ J Œ

Œ

{

. # œ & ≈ R ≈ & ‰

o & #œ >

96

& Ó & Œ

>œ. R Œ

-œ J Œ

œ.

3

≈ #œj™

œ. ‰ Œ

œ

#œfij

Œ

I

>œ. 3 œ J ‰ ‰ œ ‰ ‰

j œ. ‰ Œ

3

j œ. ‰

#œ. >

pizz.

#œ. J

œ Ó

arco

. ≈ œfij #œR ‰ Œ #œ

mp

I

arco + r r r #œ- œ. ‰ µœ. #œ. ≈ œ ≈ œ- œ ≈ ‰ > p

j œ ‰

3

+ œ

p

3

‰ œ ‰ Œ

pizz.

#>œ. ‰ Œ J

II

j #œ. Œ

. œ ≈ R ‰ ‰

œ ≈ ‰

oj œ

3

arco

>œ. J ‰ Œ

rall.

≈ µœr ‰ .

II

pizz.

arco + o ‰ #œj œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ #œ œ ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ iœj . . . - . . >. . II

œ ‰ ‰ j #œ. Œ J œfi J

#œ ‰ ≈ œ Œ

3

& #œ-j

{

‰ œj ‰ iœj . >.

#œ3. ‰ ‰ ≈ -œ œ ‰ RJ

& ™ mp ¸™ #œ ‰‰Œ &

94

I

3

æ æ µœæ œæ

‰ œ œ

p

3

Ó

≈ œr ‰ µœj ‰ . pizz.

#œ.

≈ œ™j

r œ ≈ ‰

Œ

arco

ppp

. # œ ≈ R Ó

#œ. Œ J ppp

Satin  
Satin  

Utwór na wiolonczelę i akordeon napisany w 2011 na zamówienie Magdaleny Bojanowicz i Macieja Frąckiewicza | Composition for cello and accord...

Advertisement