Page 1

Aleksander Nowak

NIGHT TRANSIT (2012)

FULL SCORE


!

2!

PROGRAM NOTE: NIGHT TRANSIT is inspired by long-distance night travels by public transport such as plains, trains, busses or sea-ferries, which create a certain state of suspension – between places and dates, and between events that happened before the journey and will happen later; all that happens now, during the journey is temporal and seems to function in a very different way than everyday life. Such journeys also have a unique sonic aura. It’s dominated by the sound produced by the means of transport – a certain kind of engine and the roadbed or environment through which we travel. This mechanical, monotonous and in a way aggressive sound becomes the background for all thoughts and feelings; it gives them rhythm and color. It is inescapable so one has to somehow familiarize it and “unite” with it. All this creates a strange, trans-like state of mind, which is the subject of this composition. The piece was commissioned by the 10. SACRUM-PROFANUM Festival and written in 2012.

PERFORMANCE NOTES: General: The score is transposing. Accidentals are valid within measures; cautionary accidentals can occur in parenthesis. Quartertone notation: quartertone up, expense of fluency of the music. normal fermata,

short fermata,

quartertone down. Quartertones should be realized as precisely as possible, however not at the long fermata

Percussion: Suggestions of mallets are orientational and can be omitted if the performer feels the other choice is better. Placement of beaters on the drum or cymbal:

center,

rim.

Setup of instruments should enable playing simultaneously on the whole set. Strings: ST sul tasto (over fret), SP sul ponticello (close to bridge), ORD ordinario (normal)

NOTKA PROGRAMOWA: NIGHT TRANSIT inspirowany jest długimi, nocnymi podróżami na dalekich dystansach – zbiorowymi środkami lokomocji jak samolot, pociąg, autobus czy prom morski i związanym z nimi szczególnym stanem zawieszenia – pomiędzy miejscami i datami, oraz pomiędzy wydarzeniami, które miały miejsce przed podróżą i będą miały miejsce po niej; wszystko co wydarza się teraz, w trakcie podróży ma wymiar tymczasowy i wydaje się funkcjonować na innych niż codzienne życie zasadach. Podróże takie wiążą się też ze specyficzną aurą brzmieniową – absolutnie dominujący jest dźwięk związany z rodzajem środka lokomocji, czyli takiego czy innego silnika i rodzaju podłoża czy ośrodka przez które się przemieszczamy. Ten mechaniczny, monotonny i w pewnym sensie agresywny dźwięk staje się tłem dla wszystkich myśli i odczuć; nadaje im rytm i barwę. Nie da się od niego uwolnić, więc trzeba go w jakiś sposób oswoić i się z nim „sprząc”. Wszystko to składa się na specyficzny, bliski transu stan świadomości, o którym opowiada utwór. Utwór powstał w roku 2012, na zamówienie X Festiwalu SACRUM-PROFANUM.

UWAGI WYKONAWCZE: Ogólne: Partytura jest transponująca. Znaki chromatyczne obowiązują w taktach, w ramach jednej oktawy. Miejscami mogą pojawiać się znaki pomocnicze w nawiasach. Notacja ćwierćtonowa: ćwierć tonu w górę, kosztem płynności przebiegu muzycznego fermata zwykła,

fermata krótka,

ćwierć tonu w dół.Zapis ćwierćtonowy należy realizować możliwie precyzyjnie, jednak nie

fermata długa

Perkusja: Sugestie wyboru pałek są orientacyjne i mogą być pominięte jeśli inny wybór jest z jakichś względów lepszy. Umiejscowienie gry na membranie lub talerzu:

środek,

krawędź.

Ustawienie instrumentów powinno umożliwiać jednoczesną grę na całym zestawie. Smyczki: ST sul tasto (nad gryfem), SP sul ponticello (przy podstawku), ORD ordinario


!

3!

INSTRUMENTS / INSTRUMENTY: Flute / Piccolo Oboe / English Horn Clarinet in Bb Bass Clarinet in Bb Bassoon / Contrabassoon Horn in F (straight mute) Trumpet in C Trombone (cup mute) Percussion 1 Marimba, Xylophone, Triangle, Sus. Cymbal (Large), Small Gong, Bass Drum, Snare Drum Percussion 2 Vibraphone, Sus. Cymbal (Small), Large Gong, 3 Woodblocks, 5 Toms Piano Violin I Violin II Viola Violoncello Double Bass (5-string)

CZAS TRWANIA / DURATION: ca 20’


Profile for Aleksander Nowak

Night Transit na orkiestrę kameralną | for chamber orchestra  

Utwór zamówiony przez 10. Festiwal Sacrum-Profanum w Krakowie i prawykonany tamże 10 września 2012 przez ALARM WILL SOUND pod dyrekcją Alana...

Night Transit na orkiestrę kameralną | for chamber orchestra  

Utwór zamówiony przez 10. Festiwal Sacrum-Profanum w Krakowie i prawykonany tamże 10 września 2012 przez ALARM WILL SOUND pod dyrekcją Alana...

Profile for aleknowak
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded