Page 1

Aleksander Nowak

ULICA SPOKOJNA 3 na 8 wiolonczel 3 PEACEFUL STREET for 8 cellos

Partytura Full score


1

Notka programowa Na obrzeżach pewnego miasta, przy ulicy Spokojnej 3 stoi sporej wielkości budynek o dość ponurym wyglądzie. Trudno go znaleźć nie znając drogi. W pierwszej dekadzie XXI wieku stał się on świadkiem wielu błahych, i kilku ważnych wydarzeń w życiu pewnej rodziny. Utwór został zamówiony przez Związek Kompozytorów Polskich z myślą o zespole CELLONET; powstawał w lecie i jesieni roku 2010.

Program Note There is quite a large and rather gloomy building on 3 Peaceful Street, in the suburbs of a certain city. It is hard to find it not knowing the way. In the first decade of the 21st Century it become a witness of many unimportant and a few significant events in the life of a certain family. The composition was commissioned by the Polish Composers’ Union, especially for the CELLONET ensemble; it was created in the summer and fall of the year 2010. Aleksander Nowak


2  

Uwagi wykonawcze: Znaki chromatyczne obowiązują w całych taktach, w ramach jednej oktawy. Notacja ćwierćtonowa: ¼ tonu w górę,

¼ tonu w dół

¾ tonu w górę,

¾ tonu w dół

Inne oznaczenia: ST sul tasto (nad gryfem), SP sul ponticello (przy podstawku), ORD ordinario ST + sul tasto molto, SP + sul ponticello molto stopniowa zmiana techniki gry Miejsca trudne wykonawczo powinny być realizowane możliwie precyzyjnie, jednak nie kosztem płynności przebiegu muzycznego oraz satysfakcji muzyków z gry.

Performance Notes: Accidentals are valid in whole measures, within one octave. Quartertone notation: ¼ tone up,

¼ tone down

¾ tone up,

¾ tone down

Other markings: ST sul tasto (over neck), SP sul ponticello (close to bridge), ORD ordinario ST + sul tasto molto, SP + sul ponticello molto gradual change of playing technique Difficult fragments should be executed as precisely as possible, however not at the expense of fluency of the music, and musicians’ satisfaction of playing.

Czas trwania / Duration: ca 12’


3

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET na 8 wiolonczel / for 8 cellos

° 4 JORD j ™ Violoncello 1 & 4 'œ gliss. œ ˙

Aleksander Nowak (*1979)

q=c.100 p

œ

mp

& 44 Œ 'Jœ

pp

ORD 3

Violoncello 2

mp

œ œ

mp

& 44 ‰ 'JœJ œ œ ORD

Violoncello 3

œ œ œ >

p

Violoncello 4

& 44 Ó

œ

mp

ORD

˙

mp

Ϫ

˙

˙

œ

˙™

j œ ˙

œ œ™ œ

pp

œ œ™ œ

Ϫ

pp

˙™

SP

œ œ

pp

˙

œ >

œ & lœ œ œ

ppp

j œ 'Jœ

œ

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ppp

Violoncello 5

? 44

∑

∑

∑

Violoncello 6

? 44

∑

∑

∑

Violoncello 7

?4 4

∑

∑

∑

Violoncello 8

?4 ¢ 4

∑

∑

∑

Copyright © 2010 by Aleksander Nowak All rights reserved.

3


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

4

° 1 & œ

SP

& œ

2

p

œ- œ- œ- 'Jœ œ

ORD

4

˙

& lœ

œ

œ œ

˙

3

mp

˙-

pp

3

˙-

˙-

& œ 'Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & lœ œ œ > p pp mp SP

3

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SP & & ˙ lœ

4

p

pp

œ

J'-œ ™

œ'J>œ œ œ ™ œ œ non vibr.

non vibr. ORD

j œ. ‰ Œ Ó >

œ ™ œ œ œ. j ‰ Œ Ó >

'J˙

mp

œ 'Jœ œ ™ œ œ

ORD non vibr.

non vibr. ORD

j j œ -œ ™ œ 'J-˙

j œ. ‰ Œ Ó >

œ ™ œ œ œ. j ‰ Œ Ó >

mp

5

?

∑

∑

∑

∑

6

?

∑

∑

∑

∑

7

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

8

¢


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

5

° 1 &

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

&

∑

?

U ∑

∑

∑

∑

&

∑

?

U ∑

∑

∑

∑

8

2

3

4

?

5

?

6

?

7

8

¢

?

∑

∑

∑

∑

‰ -œ Œ Ó J ST

pp

ST K ‰ 'œJ Œ Ó pp

ST

‰ œj Œ Ó pp

ST

‰&j Œ Ó kœpp

U ∑

U ∑

∑

U ∑

∑

U ∑

J˙ &'

ORD

p

˙

˙

mp

p

Œ 'J>œ ˙

'Jœ œ ˙

ORD

&

&

&

p

Ó

Ó

mp

‰ nœj œ > ORD

mp

Œ

˙

ORD

œ >

mp

˙

˙

p

œ œ ˙ > p

SP

œ œ- œ- œ & lœ œ 3

3

pp

˙

˙

p

œ œ œ œ 'J>œ œ SP

mp

˙

˙


6

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° &

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

3

?

∑

∑

∑

∑

∑

4

?

∑

∑

∑

∑

∑

> J'œ ™

j j œ œ. ‰ Œ >

∑

Ϫ

j j œ œ. ‰ Œ >

∑

œ œ'Jœ œ œ. j ‰ Œ >

∑

14

1

2

&& lœ œ œ ˙ 3

5

& 'J˙

SP

6

7

& Ϫ

& ¢& l˙

SP

8

œ œ

j œ ˙

ORD

p

˙

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ & n˙ lw

'J˙

ORD

p

œ 'Jœ

ORD

˙

œ'Jœ œ œ œ œ œ

& l˙

ORD

˙

non vibr.

mp

'Jœ

œ œ

> œ

non vibr.

œ œ'J>œ œ œ œ >œ œ mp

˙

'Jœ

mp

> œ 'Jœ ™

non vibr.

mp

j j œ œ. ‰ Œ >

∑


° Œ ?‰ STj j ‰ Œ œ- œ1 & 19

pp

2

3

4

5

6

7

8

&

p

Œ ?‰ K'œ

- -œ J J‰Œ

ST

pp

?

?

p

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

U ∑

U ∑

∑

U ∑

∑

U ∑

&

∑

U ∑

&

∑

U ∑

&

Œ ?‰

¢&

Œ ?‰

ST

j j œ- œ- ‰ Œ

pp

ST

p

&kœj œj ‰ Œ - pp p

U ∑

U ∑

&

&

Ó

'Jœ

ORD

Œ

mf

Ó

> J'œ

ORD

Œ

ORD

œ œ ˙™ p

˙

mp

Jw &'

Ó

mp

˙

p

mp

œ & lœ œ œ œ œ œ œ ˙

‰ œj œ >

non-vibr.

mf

œ

œ

Ó

Œ

&kœ >

˙

mf

œ œ- œ- œ- &kœ ™

‰Ó

Ó

‰ œj œ >

œ

œ œ œ œ 'Jœ œ

Ó

‰ œj œ >

j œ œ œ. ‰ Ó >

mf

p

∑

Œ œ ˙ > p

&

Œ œ ˙

˙

∑

&

non-vibr.

ORD

˙

œ 'Jœ

non-vibr.

mf

∑

&

˙™

7

ORD

mp

ORD

mp

mf

mp

œ

3

mf

Œ & lœ œ

f

œ

œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

8

° 1 & œ 24

mp

2

3

4

& œ

& œ

6

7

8

mf

norm.

œ œ

ff

norm.

œ

mp

pp

œ

œ

mp

œ >

mf

œ

& œ

˙

mf

¢& œ p

p

˙

œ

mp

> 'J˙

& lœ

œ

œ

œ

Kœ œ œ œ œ œ œ œ œ ' 3

non-vibr. SP

'J>œ œ

'J˙

mf

& 'J˙

p

œ

p

ORD

& Ó

œ

3

w

mf

nœ >

mf

ST

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ & &kœ & kw K'œ mp

5

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w <J' >œ

ORD

œ >œ œ

f

ORD 3

œ œ œ

mf

œ

œ

mp

pp

˙

œ

p

œ

p

'Jœ

3

œ

œ œ œ œ

p

œ

œ

œ >

mf

œ

œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° & œ 26

1

j œ œ >

p

2

3

& ˙

& ‰

œ Jœ œ > '

œ >

mf

> 'J˙

'Jœ

˙

'Jœ

f

j œ >

mf

œ

> & &kœ K'œ œ œ œ œ œ œ ‰ 'JœJ œ mf

5

œ

œ œ

& œ 'Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 'Jœ œ > 3

3

mf

6

7

& œ

œ

mf

& ˙

¢& 'J˙

non-vibr.

8

mf

œ

˙

Ó o

æ œæ

SP

œ

p

?

'J˙

˙

˙

œ œ œ. ≈ > mf

œ œ >œ

˙

œ œ œ. ≈ >

f

œ

œ œ™ œ

œ 'J>œ œ

f

˙ >

pp

&kœ

(ORD)

Œ

ppp

mf

mf

œ

mf

'Jœ œ œ œ Œ o mp 3

f

‰ œj œ œ œ œ. ≈ ? >

æ ˙æ

æ ˙æ

ORD

mf

˙

SP

ORD

p

ppp

p

?

œ Œ

˙

3

mf

æ œæ Œ o

mf

œ œ œ œ œ 'Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

mp

œ œ œ. ≈ >

3

f

non-vibr.

4

œ

œ

9

Œ

Ó

?


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

10

° 1 & 29

2

3

4

∑

& Œ

?‰ & k-œ

& Œ

?‰

& Œ

?‰

ST

mp

mp

? ‰ -œ -œ J mp

6

mf

? ‰ j œ- œmp

mf

? 8 ¢ ‰ #œ-j œmp

mf

∑

pp

-œ Œ

mf

Ó

&‰<n>œ -

Œ

jÓ &‰<n>œ -

∑

?

pp

∑

pp

Ó

Ó

Œ œo

j œ- œ- ‰ Ó

p

∑

‰&j kœ- œpp

mp

Ó

∑

Œ ‰ K œj œj ‰ Œ - 'mp

∑

-œ Œ

Ó

∑

K -œ Œ '

Ó

∑

&

∑

&

p

?

p

ORD

∑

-œ J ‰ Œ

Œ ‰&j Ó kœ. p

ST

p

Œ

Œ ‰ œJ

mp

-œ -œ KORD ' J ‰ Ó

∑

-œ ‰ Œ J

ST

ST

p

-œ -œ Œ J

Œ ‰ &k-œ J

mp

-œ -œ ‰ Ó J

mf

ST

?

ORD

∑

mf

ST - ? ‰ K'œJ œ mp

7

Œ

j K œ- œ- Œ ' mf mp

ST

5

J

‰ K œ-j Ó '

œ- Œ

p

SP

∑

Ó

∑

Œ ‰™ & r kœ œST

pp

mp

pp

pp

o

o

∑

j ‰ Œ ‰&j Ó œkœ. p


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

°? Ó 1 34

? Ó

2

? Ó

3

? Ó

4

mp

<n>œ p

Œ

œ

pp

Ó

&kœ

Ó

Ó

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~ & œ 'Jœ Œ

Ó

‰ œ. j Œ -

Ó

? Ó

Œ

Ó

‰ &j j ‰ Ó kœ- œmp

mp

p

mp

p

<n>œ p

Ó

∑

∑

ORD

j ‰ nœ.

∑

Ó

Œ

ORD

Ó

ORD

¢

SP

pp

Ó

Œ &kœ. j ‰ Ó

Œ

& &kœp

8

Œ

mp

Œ

œ

&kœj ‰ .

Ó

‰ K œ. j Œ '-

p

7

‰ K œj '

SP

pp

ST

Ó

Ó

& nœ-

6

‰ nœj

mp

Œ

œ

‰ œ. j Œ -

ORD

5

‰ &kœj SP

11

Ó

∑

&

Ó

&kœj ‰ & Ó .

∑

Œ <n>œ. j ‰ Ó

‰ j r ‰™ œ œ

Ó

æ K œæ Œ '> o mp SP

SP

œ-O pp

Œ

pizz.

nœ Œ

∑

∑

?


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

12

°? Ó 1

Œ &‰ K œ-j '

38

2

3

4

5

6

7

SP

p

& Ó

? Œ

Œ

∑

& Ó

Œ

& Ó

Œ

ST

pp

? 8 ¢ ‰ &kœj œ pp

‰ nœj

pizz.

ST

p

Œ ‰ j œ

?

pp

j K O K 'œ 'pp

ST

‰ œ'Jœ œ œ

Œ K œj '

∑

p

Ó

‰ Ó

Ó

‰ Ó

?

?

j ‰ Œ & Œ œ'Jœ œ œ ‰ Ó #œ. > p p

∑

&

‰ Ó

Œ & œj ‰ p

nœ. ‰ Œ Ó J pp

SP

Œ nœj

?

&kœj ‰ Œ Ó . p

∑

pizz.

Œ K Oj ‰ K 'œ 'pp

∑

∑

∑

arco SP

Ó

∑

Œ ‰ ™ & r r ≈ ‰ Œ kœ œ o p

‰ j œO p

j‰ Œ œ

Œ

arco SP

r ≈ ‰ Œ œ o

pp

Ó o

∑

∑

‰ jÓ œ. p

&

? Œ

∑

SP

&kœj ‰ Œ Ó . mp

Ó

Œ K œj ‰ ' p

?

arco

j‰ Œ Œ j‰ nœ. œO p

pp


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° Ó & 42

1

Œ

&kORD œ ≈ R ‰ mp

Ó

&kœj ‰ Œ .

Ó

&kORD œ J ‰ Œ &

Œ

‰ nœj Œ

≈ ‰ n Oj Ó n mp œ

‰ Œ

&k œ ‰ J Œ

n œ. ≈ ‰ J Ó

K -œ ‰ & j r ≈ ‰ Œ &‰ 'J Œ kœ œ

≈ ‰ &&kOj Ó k œ.

Ó

p

arco

2

3

4

5

? Œ

? Œ

pizz.

nœ p

Ó

j‰ Ó nœ

∑

Œ K Oj ‰ ? Œ j ‰ Ó nœ. K 'œ 'pp p

& Ó

? Œ j‰ Ó &kœ

&

j nnœO ‰ Œ

Ó

p

6

p

? Œ &kœ ‰ Ó J

∑

p

7

8

& Ó

? ¢ Ó

Œ nœj ‰ ? Œ & kœ

pizz.

Œ

pp

p

arco

pizz.

j ? nnœO ‰ Œ #œ p

Ó

K -œ 'J pp

p

mp

&

?

Œ

&k œ J mp

pizz.

‰ j Œ #œ

Œ

Ó

nn Oœ J p

‰ Ó

Œ

Œ

arco

≈& j kœ ™

Œ

mp

‰ Œ

Œ

arco

Ó

Œ & kœ

mp

mp

&k>œ. ≈ ‰ J Ó

j ≈ & ‰ & kœ. Ó > mf

j Œ #œ-

Œ

mp

Ó

13

& ≈ ‰ lœJ Ó mp

≈ ‰ jÓ #œ. mf

Œ

≈ ‰ &j Ó lœ. arco

mf

&

&


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

14

° Jnon-vibr. 1 & 'œ 46

œ

p

ff

> & ≈'JœJ ™

2

non-vibr.

œ

p

ff

& ‰ 'Jœ œ

non-vibr.

3

œ œ œ

norm.

f

mp

5

mf

norm.

œ

˙

8

p

pp

w

> w

œ

mf

mp

mp

ff

& ‰ ≈'JœR

œ œ™ ˙

œ œ œ 3

ff

non-vibr.

norm.

f

mf

SP arco

&‚

>

ff

œ 'Jœ œ œ ™ mf

˙

œ

O

~ >

ff

'Jœ

œ

œ

j œ

Œ

pp

'Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ pp

œ

˙

o

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w K'œ

norm.

œ

? Œ

œ

non-vibr.

Kr ‰ ≈ ® œ œ &

¢

˙

p

mf

7

mp

f

non-vibr. norm.

6

œ

ff

> & ‰ ‰ 'JœJ 3

œ ™ nœ ˙

œ >œ œ

œ

SP

˙

mf

3

4

mp

˙

p

j & ‰ œ

nœ œ

mf

norm.

non-vibr.

™ 'J˙

SP

œ ˙

p

j œ

pp

'Jœ

œ

pp

~

p

œ

Ó o

˙

œ

œ

œ

˙

œ

œ œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° 1 & 49

2

∑

Ó

mf

'J˙

∑

&

4

5

& Ó

'Jœ œ ˙

pp

7

8

mp

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~ ææ ˙ œ œ &

j & œ ‰ œœ˙ pp

6

mf

p

mf

p

mf

j œ œ ‰ Œ ?‰ -œJ -œJ ‰ Œ o o mf mp

'J˙

œ œj ‰ Œ ?‰ œj œj ‰ Œ - -o o mp

& ˙

Œ 'Jœ 'J>˙ o pp p

œ œ J

æ O™æ

‰ o

Œ ?‰

‰ o

Œ ?‰

≈ ‚ ‚. >

Œ ?‰

mf

non-vibr.

œ œ J

mf

Ó

mf

Ó

ST

&kœj œj ‰ Œ & - -o mp

j Œ nœ œ p

non-vibr. ORD

Jœ &‰' J mp

mf

œ

norm. ORD

j œ >

&‰ nœ

Œ

Ó

o

œ

œ ˙

pp

Œ 'Jœ o

p

norm. ORD

Jœ &‰ '

> ˙ J

˙

mp

p

SP

Ó

norm.

nœ >

mf

∑

mf

˙

∑

mf

j &k œææ ˙ææ p

p

mf

ST

non-vibr.

p

Ó

non-vibr. ST

non-vibr.

mp

mp

ST non-vibr.

J'œ œj ‰ Œ œ > o mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ Jœ ˙ > '

non-vibr. j ? œ œ ‰ Œ ‰ j Œ & Œ 'J>œ œ ˙ œ- œ3

- ≈<n>œ œ. Œ ?‰K'œJ œJ ‰ Œ > o mf mp

& Ó

pp

mf

æ ˙™æ

> 'Jœ œ ˙

¢& ~

p

œ œ œ

non-vibr. ORD

p

3

non-vibr. n œ œ Œ ≈<n>œ œ. Œ ?‰ J Œ & 'J>˙ œ > ORD

15

œ p

Ó

O

pp

'Jœ œ œ œ œ

3

3

mp

ORD

pp


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

16

° & œ 54

1

2

œ

p

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~ & ˙ p

3

4

Πo

& œ

& ˙

6

& œ

& O p

7

œ

˙

œ 'Jœ

œ

Ó

Œ

œ œ Jœ œ > '

˙

pp

p

mf

mf

O

O

3

mf

æ Oæ

æ Oæ

mp

œ œ œ œ œ œ œ œ œ 'J>˙ 3

3

mf

æ Oæ

f

>˙ mf

˙ f

œ œ. ‰ œ. j ‰

mp

œ

mf

mp

pp

mp

> J'-œ ‰ Œ J

Œ œ p

?

?

Ó o

?

Œ K'œ

vibr. ST

mf

Ó o

Ó

Ó

Œ ‰ j Œ &k œ œ & Œ Kœ '

ppp

?

Œ

œ

ppp

?

vibr. ST

Œ œ -

pp

?

mp

œ Œ

p

œ

Œ

p

Œ ‰ j Œ œ œ p

?

œ Œ &

mf

p

j œ. >

œ Œ mf

p

Ó o

mp

æ Oæ

?

mf

œ nœ œ. ‰ œ. j ‰

'J˙

j œ. >

œ œ. ‰ œ. j ‰ œ. j

O

f

'Jœ œ œ œ œ œ 'Jœ œ œ œ

3

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kœ & w 'J˙ >'

¢& 'Jœ

mf

˙

p

8

'Jœ

˙

˙

Ó o

mp

5

œ

vibr. ST

mp

œ- Œ

mf

vibr. ST

Œ & kœ-

pp

œ-

mf

Œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

°? Ó 1

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ 'Jœ œ ˙ œ-

J>œ ™ œ &≈ ' J

58

ORD

mp

j & ‰ œ œ ORD

2

œ

mp

& 'Jœ ™

ORD

3

f

?

4

?

5

6

?

7

?

8

¢

?

3

œ- œ-

mf

mp

˙ >-

˙

f

j œ ˙ >

∑

mf

œ

mp

&

Œ

ORD

œ

mf

mf

&

&

O

œ 'J>œ ™

˙

œ Kœ™ '

œ

nœ œ œ

œ 'Jœ >œ

œ ™ >œ œ

f

mp

mf

w

mp

Ó

O

mp

∑

f

œ

f

SP

Ó

œ- 'J>˙

œ- œ-

non-vibr. ORD

∑

&

œ œ™ >

'J˙

∑

∑

∑

œ œ œ

p

∑

∑

mp

17

&

Ó

ORD

&k&k ˙O mp æ Oæ

mf

non-vibr. ORD

˙

mp


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

18

° œ & 61

1

2

3

4

5

'Jœ

œ œ œ >

˙

j Kœ '

Ϫ

mp

&k&k O˙ ?

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jœ ˙ & w >'

3

& œ

& œ

& œ f

œ

3

œ œ

mf

œ

œ

& lœ

œ

œ

mp

SP

Œ

œ

p

& lœ

˙

p

'Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

œ

˙

'J˙

non-vibr.

7

8

& &&k O kœ

œO

3

œO

œO

œO

ææ ~ &

¢& ˙

mf

æ &k&k ˙Oæ

æ O˙æ

f

p

æ ‚ Oæ

‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚

ff

'Jœ f

œ

œ œ

'Jœ

˙

SP

6

˙

œ

œ

mf

œ

non-vibr.

˙


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° 1 & ˙ 63

mf

2

3

&k&k Oœ ?

& ‚ ‚‚‚‚

mf

mp

‚ >-

‚ >-

f

‚ >-

mf

‚ >-

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ & n˙ 'Jœ <n>œ œ &k˙ l>˙ œ >

˙ &k˙ >

ff

'Jœ œ œ œ 'Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 'Jæœ >œ >œ >˙-

vibr.

mp

mf

mf

& œO &kk>˙O

æ &k&k ˙Oæ

ææ ~ &

æ Oæ

æ Oæ

æ Oæ

& &&k O O O O kœ œ œ œ 3

f

f

& l˙

mp

mp

norm.

˙ >

mf

>O ˙ ææ

æ æ Oæ ‚æ Œ

ff

3

&k&k>O˙ f

æ ~æ

æ O˙æ

¢& w

3

SP

f

SP

ff

Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ &k&kORD

SP

mp

8

O

f

19

w œ œ œ ææ 3

˙

ff

3

& ˙

ST

7

O˙ ææ

œ& lœ ˙

& œ

ORD

6

O˙ &k&kSP ææ

Oœ Oœ Oœ 3

mf

5

J'>˙

f

mf

4

æ œ œ™ œ œ ˙ > >

allargando

ff

&kœ œ œ œ œ >- >- >- >- >3

3 æ æ Œ œ œ ˙æ ˙æ >>

ORD

ff

æ Oæ >

f

æ æ Oæ ‚æ Œ

SP

ff

æ æ æ œ &kœ œ K œæ ˙æ &kœæ Œ ' ff


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

20

&k-œ -œ ° 1 & ‰ J 67

q=c.84 f

2

œ

œ ‰ J

ff

mf

> &k&k ~w ?

4

&

&kSP -œ -œ ‰ J & f

5

7

ff

f

>œ«

ff

mf

œ nœ

œ

&kœ

f

f

œO bb œO

œ ‰ ≈ œ™ J J mp

j ‰ Oœ

8

¢&

sfz

‰ œ-j œ-

mf

f

œ™ K œ œ '

œ

ORD

mf

Œ

p

- ‰ œJ œ arco

mf

f

j ‰ œ-

œ

mf

˙

mf

f

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‰ K œj œ '- fmf

Œ

Œ

œ ‰ J

- ‰ œJ œ

˙

ORD

f

œ & J ‰ & l-˙

mp

œ Kœ œ '

œ- œ œ

Ó

œ

mf

pizz.

Œ

f

- ‰ œJ œ o mf f

>œ. SP & J ‰ Œ KO K 'œ 'f sffz -œ -œ ‰ J &

mf

œ æ

ff

j & ‰ œ- œf

6

&k -œ -œ ‰ J

œ æ

œ

ORD

œO K K'œO œO '

œO

Œ

ff

3

J''J œO

‰ &j kœ- œ-

ORD

ORD

mf

f

j œ- ‰

-œ J ‰ ‰ K'œJ

mf

J -œ -œ ' œ 'Jœ ‰ J

-œ J ‰

‰ K œj œ '

j œ ‰

mf

‰ œJ

œ

mp

mf

f

f

mf

Œ

‰ œ-j œ-

j œ- ‰ Œ

Œ

‰ œJ œ

œKœ™ œ '

mf

f


Kœ œ '

° œ & 70

1

2

mp

j & ‰ nœ- œ- œmf

3

f

p

œ Kœ 'ææ

œ ææ

Œ

&k>˙

f

pp

'J œ

mp

6

mf

j & ‰ &kœ œ œ p

7

mf

&kœ

& Ó

mf

j 8 & ‰ Jœ œ ˙ ¢ ' mf

f

mp

œn>œ ™ œ

&

JO˙ ? K'

K K O˙ ''

Ó

f

p

mf

œ

˙

œ Œ o

'

bb Oœ Oœ O˙ ™™

˙

mp

mf

˙

œ

p

mf

pp

?‰ 'J

œ

œ

f

pp

?

o

mf

œ œ

‰ œj ˙ >

Œ

mf

Œ

Œ

Œ Ó

j ‰K K'œO œO ˙O '

O˙ ™™

p

j ‰ Œ Ó œ

œ

o

œ

Œ

o

œ

˙

mp

f

?‰

&kœ œ Œ J

pp

mp

‰ nœ œ œ ˙ J p

21

Œ

mp

œ bœ œ 'Jœ œ œ &

& ˙

œ

mp

mp

5

Œ ˙ o mp

nO j ‰ ? n˙ œ

& ‰ K œj œ œ ' mf

4

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

mf

Πo

Œ œ pp

œ ?Œ

K ˙'

K˙ ' p

˙ mp

-œ œ J ‰&

mp

nœ p

œ &‰ K œj ˙ '

pp

mp

-œ Œ

nœ œ

p

˙

pp

Ó o

mp

&


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

22

74 °? ‰ &k>œ œ 1 J mp

2

3

&

˙

5

∑

p

o

œ œ

p

? ‰&k&kOœ Oœ ‰ ˙ J J pp

4

œ Œ

& Œ

p

& lœ

˙

p

? ˙

œ Œ

& œ p

7

8

? œ

& ¢& k˙

mp

Ó

& ‰ lœJ œ

œ Œ

Ó

pp

∑

o

Ó

?

& ‰ kœJ ˙

&k ˙

mf

œ&kœ ˙ f

˙

˙

˙

mf

f

mp

Ó o

œœ œ ˙

o

Ó

œ

mf

Œ

& lœ p

'Jpœ

mf

˙

‰ j #œ œ

mp

˙

˙

mf

˙

˙

mp

mf

&k œ

mp

pp

mf

Œ K'œ œ

Œ

˙

‰ 'JœJ œ

Ó

∑

mf

Ó

p

Œ nœ ˙

o

˙

mp

f

mf

o

œ

œ‰ ‰ œ w J J

œ

w

Ó

œ

˙

&k˙

œ

mf

p

mf

n˙ o

mp

mp

p

Oœ O˙ J

?‰

Πo

˙

mf

mf

6

Œ

mf

˙

‰ #œJ œ

Ó

œ &k œ ˙ mf

Œ

nw p

&k œ ˙

œ mp


°? n˙ 1

œ K œ œ b˙ '

79

p

4

Œ

? ˙

Ó

?

5

? Œ

?

&k ˙

mf

8

¢

?

w

mf

Ó

Ó

w

p

'J˙

Œ œ

˙

˙

œ

œ Œ n˙ o pp

mf

mp

pp

pp

mp

w

& lœ ˙

mf

˙

w

w

o

œ

∑

o Œ

Ó

n˙ p

Ó

mp

pp

Ó

w

n˙ p

∑

w

pp

o

p

∑

Ó

Œ

ST+

œ

pp

w

o

mp

Œ

&k œ ˙ p

pp

Ó

Ó o

Œ œ ˙

∑

o

mf

o

˙

Ó o

p

∑

mp

mp

> 'Jœ œJ ‰ Œ œ œ K'œ œ<n>œ œ ˙ p

∑

w

& Œ kœ ˙

Œ

23

o

mp

mp

p

p

pp

7

>-œ

œ &k œ œ n œ œ mp

6

˙

3

mp

mf

? 'J˙

mp

Œ œ œ ˙

mf

œ

pp

3

˙

mp

? Œ œ œ

2

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

w

mp

Ó

Œ

œ w

p

w

o

mp

Œ

∑

ST

>œ ˙

˙

pp

˙


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

24

°? Œ 1 85

&k œ

œ

p

?

2

˙

? Ó

mf

Œ

? Ó

j œ

Œ

5

<n> œ

?

œ œ œ mp

?

7

˙

˙

˙

˙

w

mp

œ

pp

˙

˙

¢

?

˙

pp

∑

3

&k œ œ œ ˙

˙

œ

˙

p

œ 'J œ œ œ

˙

mp

Ó

Œ

œ 'J œ œ

p

Ó

Œ

˙

mp

œ

pp

œ

˙

˙

#œ p

˙

p

∑

mp

8

∑

˙

Ó

3

p

6

∑

ST+

œ

'J œ œ œ œ œ œ 3

w

mp

ST

p

?

p

&k ˙

˙

∑

pp

4

&k ˙

˙

Ó o

mp

3

œ

Ó

∑

˙

Œ

j #œ œ pp

œ

p

∑

j # œ>


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

°? Œ 1

&k œææ

89

SP

pp

2

? Œ

æ œæ

æ œæ

mp

#œ ˙

3

4

?

Œ

˙

5

6

?

˙

7

Œ

Ó o

j #œ œ ˙

ST+

œ 'J œ œ œ œ 'J œ œ œ œ œ

mp

mf

Œ

Ó

pp

˙

mf

n>˙ p

Œ ‰ j n>œ ˙ mp

œ ææ

SP+

pp

Œ

œ ææ

œ ææ

mf

SP+

œ ˙

ST+

˙

pp

˙

ST+

˙

œ

˙

œœ œ

˙

pp

œ

˙

˙

pp

œœ

ST+

SP+

Œ ‰ j n>œ ˙ mp

Œ

Œ

SP+

SP+

˙

pp

ST

mp

ST

nœ ˙

Ó

p

Ó

p

˙

˙

∑

œ

&k œ

ST

œ

∑

o

p

p

˙

˙

? 8 ¢ Œ

Œ

p

p

? ‰

Ó

mp

mp

w

mp

p

p

?

<n> œ ˙

Ó

œ 'J œ œ ˙

mp

ST

˙

mp

?

Œ

25

˙

p

w

p

Œ

œ

˙

pp

œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

26

°? 1 93

∑

ST+

∑

˙

(pp)

? æ˙ æ

2

?

3

ST+

˙

Ó o

∑

Ó

∑

SP

œ

œ

œ

SP+

∑

œ œ œ œ œ mp

3

œ œ œ œ œ

mp

∑

∑

pp

? Ó

4

ST+

Œ

œ

(pp)

?

5

?

6

7

?

8

?

¢

SP

˙

˙

3

˙

˙

˙

œ

œ œ ˙

mp

œ œ œ œ œ œ

˙

œ

œ

œ ˙

œ

mp

æ wæ

3

˙

SP+

˙

j‰ Ó œ>

mf

∑

o

Œ

ST+

œ

(pp)

˙

˙

3

œ

œ

œ œ œ

˙

œ œ œ

3

œ œ œ œ ˙

œœœ œ

˙

˙

˙

œ œ œ

Ó

æ ˙æ

æ wæ

mp

œ œ œ

o


°? 1

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

97

?

2

˙

j‰ Ó œ>

œ

mf

œ

&kœ

œ

œ œ ˙

SP+

‰ œj

p

4

œ

3

œ œ œ œ

œ

?

5

∑

˙

œ œ œ &k˙

˙

6

SP

œ œ œ

œ œ œ

mp

?

7

(pp)

8

¢

?

∑

mf

˙

˙

Œ

ORD

œ

œ

b>œ ˙ ‰ & J

pp

˙

&

œ

?

pp

mf

pp

œ

mp

& l˙

p

˙

œ

&k&kOœ

SP+

mp

O‚ ##Oœ Oœ

j‰ Œ œ>

mp

‰ œJ œ ORD

mf

˙

mp

SP+

˙

mf

Œ

pp

p

œ œ œœ œ œ œ œ

∑

(ORD)

mf

ORD

j‰ Œ œ >œ

œ

œ

œ œ ˙

SP 3

˙

mp

Œ

pp

œ

œ #œ œ

SP+

ST+

˙

œ

˙

pp

p

?

˙

ORD

œ œ œ œ

mp

œ &kœ œ

3

mp

?

œ #œ œ & lœ mf

˙

pp

∑

SP+

œ

p

ORD

?

3

ORD

SP+

27

3

˙

œ

œ

œ œ œ

p


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

28

-œ -œ ° &kST+ 1 & 101

p

?

2

?

3

&

4

∑

˙

œ mp

? Oœ

œ œ ˙ >œ J ‰ Ó

SP+

&k œ

Œ

SP ? >œ ‰ Œ J

?

˙

Ó

Ó

Ó

8

¢

˙

˙

˙ ææ

˙ ææ

pp

œ œ ˙

mp

p

p

œ

˙

Oœ&k&kOœ Oœ O˙

˙

œ nœ

˙

˙

Œ

Ó o

ORD

œ

Œ

o ∑

Œ

˙

˙

œœ œ ˙

œ

&kœ ˙ mp

SP

SP+

mp

mf

j‰ Œ Œ n œ œ œ œ œ œ >œ œ 3

Ó

˙

Ó

œ

ppp

mp

3

˙

ORD

mp

˙

p

pp

œ

mp

œ œ œ ˙

Ó

œ &kœ

mp

œœ œœ ˙

3

p

pp

pp

w

ORD

œ

‰ Oœ Oœ J pp

&kœ

Œ

ORD

mf

?

Ó

?

SP

mp

7

∑

(ORD)

mf

6

pp

∑

? Œ

5

∑

‰ œ ˙ J

˙

˙ ˙

œ &kœ œ ˙

p

∑

Œ

&kœ ˙ p


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

°? ##O˙ 1

& Oœ& llOœ

106

O˙ ™™

>O œ‰ Œ J

mp

? ˙

2

œ & lœ ˙

œ

mf

mp

ORD & l˙

? w

3

mf

œ

œ ˙

4

Œ Œ

5

Œ

?

6

œ

œ ˙

mp

? œ #œ ˙

7

¢

& lO & ‰ l j œ œ

˙

? œ

œ ˙ mp

&k œ œ

K˙ '

œœ œ

œ ˙

œ #œ œ œ 3

&k˙

Oœ Oœ Oœ O˙

œ

˙

mp

˙ mf

œ &k œ œ œ œ mf

K˙ '

œ

˙

˙

&k ˙

˙

˙

f

œœ œ œ

œ

Œ

mf

Oœ Oœ

f

œ

o

f

mp

3

mf

˙

mf

8

3

mp

3

œ œ œ ˙

mf

mp

mf

?

˙

mp

œœ ˙

w

æ œ œ œ w 3

mf

? œ#œ œ œ & lœ

29

œ

Kœ Œ '

mf

#˙ &k˙

˙

˙ ˙

∑

p

œ

œ ˙

f

mf

K˙ ' mp

˙

f

mp

mf

˙

&k w f

œK œ œ ˙ '


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

30

°? Œ œ ˙ 1 111

˙

pp

?

2

? bw

3

˙

mp

&k ˙

˙

˙

˙ b˙

˙ f

˙ &k ˙

˙

mp

f

œ 'Jœ w mf

?

4

œ œ ˙

? ˙

6

w

ORD

˙

p

mf

?

w

¢

˙

˙

œœœœ œœ

p

˙

œ &k œ œ &k ˙

w

˙

f

p

mf

&k ˙

œ œœ ˙

mp

Ó o

Œ

&k œ ˙ pp

˙ ˙ ˙

˙

œ K >œ œ '

mf

f

p

w

˙

Kw '

w f

f

˙

˙

Ó o

œ Œ o

Ó

œ-

˙

w

mp

? w

œœ œ

mp

˙ mp

p

>œ œ K >œ ˙ '

> bw

w

˙

mf

w

w

mf

w

f

f

nw mf

8

w

mp

p

7

Œ

3

? Œ nœ ˙

5

œ Œ Ó

w

w

pp

p

o

‰ j #œ œ ˙ pp

mp

œ-


°? 1

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

117

ST

œœœ ˙ mp

?

2

?

3

?

?

5

p

w

o

w

œ >-

mf

? œ -

6

?

7

8

¢

n˙ p

mp

œ œ œ

Œ Œ ‰ j œ >-

j‰ Œ œ-

œ- ˙-

˙™ -

mp

ST

Œ

p

˙

œ >Kœ '

Kw '

w

˙ p

ST

Ó

œ

p

?

œ œ œ œ œ

œ œ ˙

&k˙

˙

mf

˙™

œ K'œ ˙

K˙ '

˙

˙

œ &kœ

w

˙

K˙ '

˙™

œ

w

˙

˙

Ó

˙

˙

p

œ

ST

w

mp

Œ

œ nœ

mp

œ œ ˙

Ó

˙

K˙ '

3

mf

4

p

ST

˙

Kw '

w

31

œ

p

˙

b˙ p

™ 'J˙

˙

&k˙

˙

Kw '

&kw

w

mf

Kw '

w

mf

œ œ ˙

œ

œ ˙™ mf

& lw

œ œ ˙

˙

&k˙

mf


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

32

°? 1 & lw 123

?

2

?

3

l˙ #˙ &

?

?

?

6

?

7

8

¢

?

˙

& lœ œ œ ˙

&k˙

&kw

& l˙

˙

˙

& lw

mf

5

˙

#˙ ™ mf

4

˙

˙ &k˙

&k˙

w

w

mf

˙

&kœj œ™ - -

˙

˙

œ- #œ-

˙

œ œ

w

˙ #˙

w

& lw

&k˙

w

œ œ

ORD

f

mf

˙ >-

œ œ

œ #œ- & lœ- >˙

f

œ K'œ

œ œ

j œ™ &kœ ˙

˙

˙

&k˙

ORD

mf

mf

&k˙

ST

œ- œ-

œ- œ-

f

3

f

œ œ

w

3

œ- œ-

œ œ&kœ

w

K ˙ b˙ ˙ K œ #œ nœ œ & k˙ n˙ 'mp '

œ œ&kœ œ #œ- & lœ3

œ- œ-

mp

œ œ&kœ œ #œ& lœ w

œ &kœ

&k˙

œ œ

K˙ '

œ &kœ-

mf

3

w

œ- œ-

œ- œ-

f

mp

&k˙

œ œ&kœ- œ-#œ-& lœ-

f

œ œ

3


°? 1

129

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

K˙ '

? K˙ '

ORD

2

3

4

5

6

7

?

œ #œ

˙

œ &kœ œ

œ bœ œ

˙™ -

œ

& lœ

Ϫ

œ

&k˙

˙

? ˙

? & 3 œ &kœ lœ- œ- -

?

f

ff

j œ ˙

ORD

˙ >-

f

f

&kœ #œ & - - lœ- ˙ 3

f

œ K'œ mf

w

? 8 ¢ ˙

œ

Kœ '

mf

? œ #œ & l˙

& lœ ™

K˙ '

&kœ

œ nœ

˙

œ &kœ & lœ

œ

&k˙

3

˙

ORD

œ Kœ >- '

& l˙

˙

&k˙

œ

ORD

œ

˙

œ &kœ œ

œ

f

œ j J œ K œj œj &kœ #œ '

œ &kœ

œ &kœ œ

œ

j œ œ

˙

33

œ

& lœ

œ

& lœ ™

f

œ- œ- &kœ3

œ K˙ >- '> &kœj

j j œ œ œ

j lœ œ&

& l˙

œ 'Jœ

œ

œ &kœ œ

j œ œ

œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

34

°? #œ- & lœ- -œ >œ f 133

1

3

K >œ '

? J˙ ™ '

2

? œ

3

œ

œ

? œj &kœ - -

j #œ- & lœ- œ>œ ff

?

5

œ

&kœ

6

? œ œ œ

7

? œ -

8

¢

? &kœ

&kœ -

œ

&kœ #œ & - - lœ3

& lœ-

œ &kœ œ

l>œ #>œ &

ff

f

&k˙ > 3

& lœ

#>˙

f

œ-

œ >

œ >œ œ >œ œ

K˙ '

˙™

& œ K'>œ K'œ- #œ- œ- l>œ >œ

& lœ >

#>˙

#œ-

œ

K >˙ '

mf

4

&kœj œ >

>Ϫ

poco accel.

œ-

3

œ

˙

&kœ

œ

&kœ œ &kœ #œ œ

SP

œ

œ

œ

œ

>& & œ kœ #œ lœ œ ff

3

œ Kœ >- '>

> & >- œ kœ #œ & lœ œ ‰ nœ J œ™ œ K'>œ ™ ff f >

& œ ™ &k>œ œ™ #œ œ™ lœ œ

Ϫ

œ

œ

Kœ '

Kœ '

œ

&kœ #œ & lœ

Kœ œ 'J

f

#œ-

œ

& lœ3

-œ f

œ

œ bœ 'Jœ 3

œ œ


°? & kœ ™ #œ œ œ œ 1 > 136

?

2

Kœ '

3

?

4

3

& œ K'œ kœ-

#œ nœ

? œ &kœ #œ œ

3

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

œ

& lœ- œ-

3

#œ-

5

6

?

8

¢

?

ff

lœ œ&kœnœ œ&kœ œ &k>œ #œ& œ™ > > f SP

& œ & œ> K'>œ k>œ #œ lœ >-

j K œ &kœ #œ ' mf

œ

&kœ #œ

ff

& lœ œ œ œ

& & œ œ &kœ œ kœ#œlœ œ

œ K œ bœ '

& œ œ œ k>œ-

œ

KϪ '

3

3

f

ff

ff

3

3

&kœ œ œ œ œ œœ 3

f

œ- K œ œ b œ œ '

nœ-

œ œ

mf

&kœ#œ& œ lœ >œ & œ & œ l œ k œ # œ K œ œ' œ™

SP 3

œ

j #œ œ

3

mp

#œ- & lœ > >3

>-œ >-œ #>-œ

&k-œ

œ

ORD

&kœ œ &kœ #œ œ& œ & œ l œ k œ # œ Kœ > œ™ '

SP

œ

œ &kœ œ #œ & lœ 3

3

ff

7

SP j ‰ & œ œ œ-j ‰ &kœ#œ œlœ > >

&kœ œ &kœ#œ & lœ œ- œ- œ- bœ œ œ & œ & œ œ l œ k œ œ # œ - - - œ- œ> > > > > œ K'>œ œ > > >

f

?

3 œ œ œ œœ #œ & & œ & œ œ k œ # œ l œ œ- kœ

j ‰ & & œ œ l œ œ K'œ kœ #œ > >

mf

?

35

3

œ&kœ œ #œ &kœ#œ& œ l œ K œ œ' > > > 3

mf

3

&


36

°? 1

139

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

q=c.124

ORD œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ

SP

ff

2

pp

ORD

& œ >

>?& & œ œ # œ œ k œ lœ œ J 3

3

3

Œ

?

Œ

?

K >œ '

5

? >-œ

>-œ

6

7

? œ

?

&kœ >

K -œ '

3

&kœ

œ- œ- œ- œ

? 8 ¢ >œ œ™

œ-œ

ORD

Kœ '

j œ

œ >-

&kœ

œ &kœ #œ & lœ œ &kœ nœ > > œ™ > mf

˙

œ #œ

œ

œ

œ

5

Πo

3

'Jœ

& lœ

œ

œ &kœ œ

œ

mp

ORD

ff

œ &kœ œ #œ &kœ #œ & œ l œ K œ œ > > mf '> 3

3

f

j & lœ

&kœ

& œ K'œ kœ >

Œ

f

& lœ

3

f

mp

>-œ >-œ >-œ n ˙

3

ff

& & œ K'œ kœ #œ l>œ œ > 3

mp

f

4

3

3

f

pp

K -œ '

œ &kœ & œ & œ l œ k œ # œ > œ K'œ > > 3

mp

œ

&k-œ

f

> œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ST

f


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

3 °? & #œ- lœ- œ1 > œ-

141

mp

3

4

6

7

3

Kœ '

mf

f

?

ST

3

&kœ

SP+

&kœ #œ & œ- -œ œ l œ & œ œ l œ #œ > > > 3

? ‰

3

3

& j & œ K'œ k>œ #œ- lœ-

mf

5

3

3

? œ œ &kœ #œ & lœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > - - >mf ff 3

2

lœ- œ- Œ œ œ &k>œ #œ- & >

& & œ K'œ kœ #œ l>œ œ > 3

37

?

&kœ >

Kœ '

> ‰ #œJ

? Œ

? &k-œ

mp

j œ- ‰ >

& lœ

œ

œ

mf

&

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ ff pp

&

f

&kœ 3

œ-

œ

f

œ-

&‰

j Kœ '

œ

pp

mf

&kœ œ- &kœ- & lœ- œ& œ & œ l œ k œ # œ > > œ K'œ > 3

3

3

3

œ >

f

Œ

Ó

& œ K'œ kœ >

Œ

3

f

SP+

ORD

? 8 ¢ œ œœœœœœœœ œœœœœœœ Œ ff

mp

&kœ œ & œ & œ l œ > œ K'œ kœ #œ > > 3

f

3

3


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

38

3 °? & & 1 & l>œ œ œ- >œ kœ #œ lœ >œ œ™ ff >

143

ORD

2

? œ œœœœ œ œ œ Œ

3

& Œ

?

K œ'>

mf

4

5

?‰

& Œ

&kœ -

j Kœ 'mp

æ & K ˙æ '

Œ

Kœ '

mp

ST

mf

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mf

& & œ & l>œ œ œ- >œ kœ #œ lœ > œ™ >ff

&kœ

& & & lœ œ œ- >œ kœ #œ lœ >œ œ™ > >ff

œ

& lœ

Ó

?

K œ &k>œ #œ' mf

7

?

& lœ-

œ- œ &kœ œ

5

? & 8 ¢ #œ- lœ- >œ- œ 3

mp

& & œ K'œ kœ #œ l>œ œ > 3

f

&

œ œ >-

ff

3

3

j Kœ ' f

lœ- œ- j œ &kœ œ &kœ #œ- & œ> ff

>

3

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ ppp ff

& & l>œ œ œ œ k>œ #œ- lœ- >œ- œ #œ & >3

mf

œ

mf

f

6

Œ

3

œ &k>œ

3

3

&‰

3

ppp

œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > f

lœ- œ- Œ œ œ &k>œ #œ- & > 3

Kœ '

mf

&kœ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 1 ORD

145 SP+

ff

?

2

&kœ #œ & lœ

& >œ

3

?

4

œ >

3

&kœj & œ & œ k œ #œ lœ œ >

?‰

lœœ &kœ œ &kœ- #œ- & >

p

-œ &kœ œ &kœ #œ & l œ œ &kœ #œ & œ lœ - - - > > 3

3

mf

>œ œ™ >-

?‰

& œ œ œ œ ‰ > > p

¢

?

3

ff

3

mf

ff

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ ff

>-Ϫ

pp

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ

Œ

3

3

ff

&kœ œ #œ œ j &kœ #œ & œ j œ l œ Kœ œ œ > ' >3

mf

8

& & œ K'œ kœ- #>œ lœ œ>

Œ

& & & &kœ #œ & lœ œ œ kœ >œ kœ #œ lœ- >œ œ™ mf ff >

?

& Œ

7

3

3

ff

& Œ

6

mf

mf

5

& & & lœ œ œ kœ œ k>œ #œ lœ #œ & > 3

mp

3

39

&‰

ff

& & & &kœj #œ & lœ œ œ kœ œ- k>œ #œ- lœ- œ- œ™ > >mf ff

?

3

ST

3

3

Œ

K œ &kœ ' mf

SP+

& lœ œ œ kœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #>œ & ff 3


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

40

°? >œ 1 J

&‰

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ Œ

? &j k>œ

&‰

œ >

147

ff

2

3

4

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

3

>œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p

5

?

7

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ

& >œ

?

œ

œ >

œ >

œ >

-œ J

&‰

K œ'

œ

œ

œ

œ >

pp

Œ

p

œ

œ

Œ

Ó

p

>- ™ & & & b œ & œ k œ n œ & lœ œ œ k>œ œ kœ- #œ lœ mf ff

?

œ p

3

3

?

œ-

f

p

6

œ >

3 &kœ b-œ >-œ ™ &kœ #œ & & œ œ l œ & œ k œ lœ œ > mf ff

? Œ

?

pp

Œ

3 &kœ b-œ n>-œ ™ &kœ #œ & & œ œ l œ & œ k œ lœ œ > mf ff 3

ST

SP+

& lœ œ œ kœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #>œ & f ff 3

ORD

? 8 ¢ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó mp

& œ K'œ kœ mf

&kœ #œ & œ lœ & œ œ l œ #œ 3


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° 1 & Ó 149

2

ST

?œ f

SP+

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ff

3 &kœ bœ- n>-œ ™ ? & 3 œ &kœ œ &kœ #œ & œ l œ lœ œ >

Œ

& K'œ-

œ

mf

3

4

mf

& & - œ œ &kœ œ kœ #œ l-œ œ bœ

? Œ

3

3

3

j &‰ bœ

? Œ

œ

mf

6

? ‰

ORD

? œ œœœœœœœ Œ mp

? 8 ¢ œ- œ™ >ff

Œ

‰ p

lœ œ &kœ œ &kœ #œ & > mf

ff

?

>œ J

&

œ &kœ œ &kœ ‰ >

&

?

Œ

f

f

Œ

?

& lœ œ œ 3

bœ œ

Œ

>

&kœ & lœ- œ- >œ ‰ &‰ >

j œ >

œ

œ

œ

œ

p

f

?

mf

& & & & lœ œ œ kœ œ kœ #œ lœ œ mf

3

œ

3

mf

7

œ

œ &kœ #œ œœ™ > ff >

j œ- œ- &kœ-

3

mf

˙-

mf

5

& & - œ œ &kœ œ kœ #œ lœ- œ bœ 3

ff

œ-

41

ff

>Ϫ

mf

f

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

42

°? œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 1 151

&kœ œ &kœ #œ- & lœ& œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

ORD

3

mp

? >-œ

2

ff

mf

j œ- &kœ-

mp

œ-

&kœ #œ œ > - 3

Œ

f

ff

ff

& >œ

4

ff

& œ >

6

& œ

7

¢

?

œ

œ

Œ

?

Œ

nœ &kœ #œ & lœ œ> f> mf

Œ

mf

œ

Œ

pp

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ

Œ

ppp

&kœ #œ & lœ mf

Œ

mf

?‰

>

f

>œ œ

ff

j œ-

mf

œ &kœ œ >

&‰

j œ>

3

ff

f

j œ &kœ

œ

mp

& & - œ œ &kœ œ kœ #œ l-œ œ bœ 3

ff

&kœ & lœ- œ- >œ &‰ >

3

?

3

pp

œ

œ œ œ œ œ >œ >œ > >

3 > & œ kœ #œ & l-œ -œ b-œ -œ

œ œ &kœ 3

pp

œ

œ >.

?

pp

3 >- ™ & ? &kœ œ &kœ #œ & b œ œ k œ n œ - lœ > ff

5

8

& œ >œ bœ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ bœ >œ œ >œ Œ

3

3

3

3

3

3

&kœ #œ & lœ 3

>œ ff


°? 1

153

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

j œ

3 >œ ™ & & b & œ œ j &kœ #œ & œ k œ # œ l œ K œ- - - lœ- >œ œ kœ > > '

mf

ff

j œ œ &kœ & lœ œ > - - - >

& œ œ œ œ Œ > >

2

?

p

&

mf

?

p

? &kœ #œ & - lœ- >œ œ™ 3

4

ff

& œ >

5

3

¢

? Œ

Œ

&

Œ

Œ &kœ #œ & œ l œ . > - - >

œ

œ mf

3

œ œ bœ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ

ff

3 >& & b œ & œ œ œ œ kœ œ kœ #œ lœ

œ J

& & & &kœ #œ & lœ œ œ kœ >œ kœ #œ lœ- >œ œ™ mf ff >

Œ

3

f

mf

3

3

mf

> ? œ &kœ bœ >-œ

7

8

?

p

& >œ

6

Œ

j œ

f

& bœ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ Œ

3

43

Œ

?

p

ff

ff

& & > &kœ & lœ œ œ k>œ œ- kœ- #>œ œJ > mf

&kœ #œ & lœ

>

f

?

mp

p

œ >

>

f

&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ > > > > > >

ff

ff

œ œ œ > >

3

mf

k>œ œ- &kœ- #>œ ‰

?&

mf

ff

?


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

44

°? & 3 & lœ œ b>œ œ 1 kœ œ kœ #œ & 155

ff

2

j & >œ

? j œ

p

3

f

>& & & œ œ k œ # œ l œ œ kœ &kœ #œ & œ l œ K œ œ' - >

f

& & œ œ &kœ œ kœ #œ l>œ œ ‰ > >

mp

mp

& >œ

6

?

7

8

¢

œ >

œ >

œ >

j œ >

lœ œœ &kœ œ &kœ #œ & >

Œ

?

mf

j œ

&‰

œ >

f

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

>& & & &kœ #œ & œ œ kœ œ kœ #œ- lœ- ˙ l œ K œ œ' - >

&

ff

Œ

?

&kœ œ &kœ #œ- & lœ- œ& œ & œ l œ k œ # œ > œ K'œ > >

f

j œ-

?

mp

f

&

f

œ œ bœ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ ‰

p

& & œ œ &kœ >œ kœ #œ lœ- >œ œ™ ff > 3

ff

œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ > >

ff

& & œ œ &kœ >œ kœ #œ lœ- >œ œ™ mf ff >

> > > > > & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

5

&

3

?

ff

f

& bœ >œ ‰

4

?

œ nœ &kœ #œ ‰ >

&

f

ST

SP+

mf

ff

ff

j œ>

mp

?

ORD

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mp


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° œ > œ > Œ & œ œ 157

1

?

mp

2

3

& ‰

?

>& & & œ k œ # œ l œ & & œ kœ - - œ œ K'œ kœ #œ- l>œ œ

f

ff

5

6

?‰

8

œ œ &kœ. Œ > >

b>œ J

-œ J

&‰

& ‰

b>œ J

? œ -

&kœ œ &kœ #œ- & lœ- œ& œ & œ l œ k œ # œ > œ K'œ > >

? ¢ Œ

&

p

ff

f

p

ff

&kœ œ-j j K œ &kœ #œ & œ œ lœ > œ ' > > f

j & œ & œ k œ & œ K'œ kœ #œ lœ œ > >-

3

f

>

3

f

&

f

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ ‰ ff

b>œ

mf

f

œ >

?

œ K'œ

f

Œ

?‰

mf

œ >

?

mp

œ œ œ œ œ >œ œ >œ Œ > >

œ >

f

ff

&

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ

ff

&kœj #œ & - - lœ-

f

7

Œ

ff

Œ

? ‰

f

?

mp

œ >

& œ œ &kœ nœ kœ #œ

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ K œ œ f '

bœ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ b>œ ‰

f

4

ff

>& > & & b œ œ œ & œ k œ &kœ #œ & œ œ kœ œ kœ #œ- lœl œ K œ œ' >

& >œ

45

œ >

mp

Œ

œ K'œ

f

?

& œ K'œ kœ #œ

f


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

46

159 °? >-œ 1 J

&‰

? >-œ J

&‰

2

ff

3

ff

mf

4

5

?

mf

Œ

7

?

?

?

mp

ff

&kœj >

œ &kœ œ

j œ

?‰

3

f

j & œ œ #œ lœ > f 3

& & & &kœ #œ & lœ œ œ kœ œ kœ #œ lœ >œ-

-œ J

&

&

mf

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ œ™

&

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ Œ

f

Œ

mf

Œ

?

?

&kœ #œ & lœ œ

?

mf

>œ mp

ff

?

lœ œ #œ & 3

f

&kœ œ &kœ #œ & lœ& œ & œ l œ k œ # œ > œ K'œ >

f

ff

& & & &kœ #œ & lœ œ œ kœ >œ kœ #œ lœ ‰ >

Œ

&kœ œ- &kœ- Œ & œ & œ l œ k œ # œ œ- K'œ- - - - - >- - > ff

&

& œ K'œ kœ #œ

>&kœ #œ & & œ l œ & œ k œ - œ lœ œ > >

&

ff

8

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ

Œ

mp

ff

6

f

œ > œ> & œ œ Œ

> & œ

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ f

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ ? Œ

? & & & ¢ & lœ œ œ kœ >œ kœ #œ l>œ- Œ > ff

?

f

f

3

3

ff

Œ


°? œ 1

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

161

ff

2

Ϫ

>& & & œ kœ œ kœ #œ lœ œJ

f

& Œ

?

? ‰

œ &kœ Œ &kœ #œ & œ l œ K œ œ' >

œ œ &kœ œ ‰

&

f

4

? œ &kœ œ &kœ #œj >

&

5

6

? >-œ J

ff

7

f

?

>œ mp

?‰

œ K'œ

œ œ &kœ œ ‰ >

mf

&

œ >œ œ >œ

ff

œ œ &kœ œ ‰ >

mf

&

&

f

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ

ff

Œ

mp

mf

>œ J

mf

f

3 >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ ? j œ ‰ & œ &kœ œ> ff mf f

&

& œ œ &kœ œ kœ- #œ>

?‰

œ œ &kœ œ ‰ >

?‰

p

f

?‰

mf

> œ> œ > œ> & bœ œ œ œ œ Œ

> ¢ & bœ

& œ œ &kœ œ kœ- #œ>

f

mp

œ >œ ‰

f

ff

8

f

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ

>œ &

mf

ff

ff

? œj >

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ ?‰ ff

f

3

&

47

f

& &kœ #œ & lœ œ œ kœ 3

3

œ &kœ #œ & lœ œ bœ 3

f

3

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ & œ & œ l œ k œ # œ K œ œ' >œ™ f ff


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

48

163 °? >-œ 1 J

ff

? >-œ J

2

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ

SP

&

fff

f

SP

&

mf

&

4

&

œ >œ œ >œ Œ p

> & œ

6

Œ

p

? >-œ

7

ff

8

¢

?

æ ˙>

fff

æ

fff

Œ

?

æ œ

fff

&kœ œ &k œ # œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

œ æ

æ œ

ff

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

(non legato)

ff

SP >-œ & & & œ k œ # œ l œ & œ k œ & œ J œ K'œ kœ #œ lœ

(non legato)

?> ˙

æ

fff

ff

æ ˙>

(non legato)

?

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

fff

Œ

(non legato)

mp

5

mf

mp

ff

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ Œ &

3

ff

(non legato)

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

ff

j œ-.

f

Œ

Ó

>œ J

SP

>œ J

SP

œ &kœ &kœ #œ & œ l œ K œ œ'

ORD

f

(non legato) ORD

œ &kœ &kœ #œ & œ l œ K œ œ f '


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

K -˙ '

° 1 & Ó 165

2

&

4

5

SP ? >-œ J

?

6

Œ

SP >-œ & & & œ k œ # œ l œ & œ k œ & œ >œ K œ kœ #œ lœ J '

SP >& & & œ œ k œ # œ l œ œ kœ & & J œ> K'œ kœ #œ lœ œ

ORD

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ œ K'œ kœ #œ

ORD

SP

>œ æ

>œ &kœ œ &kœ #œ & l œ & œ & œ l œ æ œ K'œ kœ #œ

ORD

SP

mf

7

SP >-œ & & œ k œ # œ l œ ? J

? & & 8 ¢ œ kœ #œ lœ

ORD

mf

?

ORD

p

>-œ ? J

ff

SP

3

K -˙ '

49

>œ J

SP

Kœ 'J

œ

˙

K >œ 'æ

˙ æ

f

ff

K >œ 'æ ff

ORD

ORD

˙ æ

& lœ œ œ kœ >œ K œ &kœ #œ & '

˙ æ

ORD

˙ æ

ORD

ff

&kœ & œ & œ l œ k œ # œ Kœ >œ '

ff

simile

œ &kœ &kœ #œ & œ l œ K œ œ'

œ &k œ # œ & l œ >-œJ ‰ ‰

mf

f

ORD

œ &kœ &kœ #œ & œ l œ K œ œ'

œ &kœ #œ & lœ

mf

f

& & œ K'œ kœ #œ lœ œ

ff

>œ ‰ ‰ J

SP

simile

& & œ K'œ kœ #œ lœ œ

ff


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

50

° -˙ 1 & 167

f

œ

˙

f

ff

& & & lœ œ œ kœ œ k œ # œ l œ >œ K œ &kœ #œ & '

? Œ

>-œ J

SP

f

? ‰

4

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ > œ> K'œ

SP

Œ

f

SP >-œ &k œ # œ & œ l œ ? J

5

? œ &kœ #œ & lœ

6

8

¢

? œ &kœ œ &kœ #œ & lœ œ>

ff

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ> K'œ

simile

ff

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ >œ K œ kœ #œ lœ '

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ> K'œ

Œ

& & lœ œ œ kœ œ k œ >œ K œ &kœ #œ & '

simile

simile

simile

lœ œœ &kœ œ &kœ #œ & >

?

7

>œ J

SP

K˙ ' f

œ Kœ '

ff

3

˙

ff

K˙ &'

2

Kœ '

>œ J

>œ K œ &kœ #œ '

Œ

mf

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ l œ J œ K'œ kœ #œ

lœ œ >œ K œ &kœ #œ & '

mf

mf

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ'

mf

æ œ

f

j æ œ

æ œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° 'J ˙ & 169

1

˙

&

?

3

˙

Kœ '

œ

˙

#œ & l œ >-œ

& & &kœ #œ & œ œ &kœ œ kœ #œ lœ >œl œ K œ >œ '

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ l œ >œ K œ kœ #œ J '

mf

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ œ ? lœ J

5

& & &kœ #œ & œ œ &kœ nœ kœ #œ lœ l œ K œ >œ '

f

&kœ œ &k œ # œ & lœ & œ & œ l œ >œ K œ kœ #œ '

f

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ œ> K'œ kœ #œ

f

&kœ œ &k œ # œ & l œ >-œ œ ?

6

?

7

8

¢

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ >œ K œ kœ #œ lœ '

f

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

ff

? æ œ

>œ J

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ'

ff

˙

3

mf

4

'J œ

K˙ '

˙

f

? >-œ J

Kœ '

3

ff

2

˙

51

>œ J

lœ œ >œ K œ &kœ #œ & '

ff

ff

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

mf

& œ> K'œ kœ #œ

>œ J

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ'

mf


52

1

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

171

° ˙ &

&

2

f

'J œ

œ

& & &kœ #œ & œ œ &kœ œ kœ #œ lœ >œl œ K œ >œ '

ff

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ l œ >œ K œ kœ #œ J '

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ >œ K œ kœ #œ lœ '

mf

&kœ œ &k œ # œ & l œ >-œ œ ?

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ >œ K œ kœ #œ lœ J '

7

8

¢

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ Kœ > >œ '

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ f

? ‰

>œ J

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ œ K'œ kœ #œ lœ

f

mf

mf

?

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ> K'œ

mf

>?& & & & lœ œ œ kœ œ kœ #œ lœ œJ

6

˙

f

ff

5

K˙ ' ff

ff

>-œ ? J

4

˙

'J w

? œ >-

3

f

& & œ œ> K'œ kœ #œ lœ

f

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

ff

>œ K œ &kœ #œ '

>œ J

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ œ K'œ kœ #œ lœ

ff


Kœ 'J

° œ™ & 173

1

&

2

œ

œ

˙

K˙ '

˙

f

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ >œ K œ kœ #œ lœ '

f

53

ff

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ> K'œ

f

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ œ ? lœ J

5

'Jœ

œ

ff

? >-œ J

4

˙

f

? ‰

3

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

>œ J

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ >œ K œ kœ #œ lœ '

ff

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ> K'œ

ff

>-œ &kœ œ &k œ # œ & l œ & œ & œ >œ K œ kœ #œ lœ J '

ff

? œ &kœ œ &kœ #œ & lœ œ>

6

7

mf

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ Kœ > >œ '

ff

>-œ &kœ œ&k œ # œ & l œ & œ & œ l œ ? œ K œ kœ #œ J '

mf

8

¢

? ‰

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ'

mf

& œ> K'œ kœ #œ

& & œ œ> K'œ kœ #œ lœ

mf

>-œ &kœ œ&k œ # œ & l œ & œ & œ l œ J œ K'œ kœ #œ

f

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ f '


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

54

° œ & 175

1

&

2

œ

Kœ '

4

5

6

ff

œ

3

? >-œ J

w

f

? Œ

3

˙

&

˙

'Jœ

ff

f

˙

œ

mf

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ> K'œ

mf

¢

œ

œ

>œ J

'J œ

&

? œ &kœ œ &kœ #œ & lœ œ>

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ Kœ > >œ '

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ œ> K'œ kœ #œ

f

f

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ'

ff

f

>œ J

? ‰

'Jœ ff

? & œ &kœ œ &kœ #œ & lœ lœ œ

ff

8

Ó

f

>-œ &kœ œ&k œ # œ & l œ & œ & œ l œ ? œ K œ kœ #œ J '

7

Kœ '

Œ

>œ J

ff

& & œ œ> K'œ kœ #œ lœ

ff

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ f

& œ> K'œ kœ #œ

>œ J

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ f '


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° w 1 & 177

œ

b-œ

55

œ

#-œ

b-œ

œ

b-œ

œ

œ

b-œ

b-œ

f

& Ó

2

&

3

&

4

5

6

ff

˙™

¢

œ

œ

f

Kœ '

œ

'J˙

˙

&

ff

f

>œ J

? œ &kœ œ &kœ #œ & lœ œ>

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ Kœ > >œ '

? ‰

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ œ> K'œ kœ #œ

f

>œ J

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ'

ff

>œ J

&

Ó

&

f

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

ff

8

f

?& & & & lœ œ œ kœ œ kœ #œ lœ

?

7

œ

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

>œ J

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ'


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

56

° œ &

b-œ

œ >

#œ-

œ

2

& œ

œ

bœ-

œ-

#>œ

3

& #œ

#-œ

œ

œ

#-œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

179

1

&

4

&

5

&

6

?

7

8

¢

œ- bœ-

œ-

œ-

œ

œ

œ- bœ œ >

œ

nœ-

œ- bœ

œ

bœ-

b-œ

œ- #œ

œ

#-œ

œ- bœ-

œ

-œ #-œ

>œ J

&kœ œ &kœ #œ & lœ- ‰ & œ & œ l œ k œ # œ > œ K'œ

&kœ œ &kœ #œ & lœ œ& œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ'

&kœ œ &kœ #œ & lœ- ‰ & œ & œ l œ k œ # œ K œ > œ'

&kœ œ &kœ #œ & lœ & œ & œ l œ k œ # œ œ K'œ

? ‰

#œ >

œ

œ-

œ

œ

œ

œ

œ-

bœ-

œ

œ >

œ-

œ

œ

œ-

#œ-

œ-


° & œ #œ - -

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

181

1

2

3

4

5

6

7

8

&

&

œ œ-

#œ œ

& œ- œ -

& œ œ

& œ bœ

œ

# œ-

œ-

œ

œ

œ-

# œ-

œ

œ

œ

57

-

#-œ

-œ b-œ

b>œ

œ

#œ œ

bœ œ œ

-

n-œ #œ

œ bœ œ

-

bœ-

-œ #-œ œ

b-œ

œ bœ œ

-œ # œ œ

?

œ

œ bœ

-

-œ # -œ

? #œ

œ-

œ-

# œ- œ-

?

?

œ

œ-

-

bœ-

œ

œ

œ-

œ-

œ

œ

b-œ

#-œ

œ

œ

&

? ‰

&kœ œ &kœ #œ-j ‰ & œ & œ > œ K'œ kœ #œ lœ

Œ

&kœ œ &kœ- ‰ & œ & œ l œ k œ # œ > œ K'œ

? ¢ ‰

&kœ #œj ‰ & œ & œ k œ & >œ K'œ kœ #œ lœ œ

Œ

&kœ œ &kœ- ‰ & œ & œ l œ > œ K'œ kœ #œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

58

° & œ- œ #œ 183

1

2

3

4

5

6

7

8

& œ- œ œ -

& œ -# œ œ

œ

œ

? -œ

-

œ # œ œ bœ

œ-

bœ-

œ #œ œ bœ

œ bœ œ nœ

œœ #œ œ

œ bœ œ bœ

œ œ- -œ -œ #œ >

œ œ#œ

œ nœ œ

œ#œ œ œ #œ -

œ bœ nœ

b-œ

-œ b-œ œ

œ œ œ#œ

œ

œ #œ œ

œ #œ -œ b-œ

-œ bœ œ œ

œ #œ œ

œ bœ œ bœ

> œ nœ œ œ

œ #œ œ bœ

mf

? #œ

œ -œ # -œ

-œ bœ œ #œ mf

œ- # œ- œ b œ n œ

& œœœ # œ-

& œ- bœ- œ-

?

œ- œ- # œ œ

œ- œ# œ œ-

œ œ œ- œ-

?

#œ œ bœ œ mf

?

bœ œ#œ œ mf

?

œ # œ œ bœ mf

#œ œ œ #œ mf

œ bœ nœ #œ

?

? Œ

&kœ œ-j ‰ & œ & œ > œ K'œ kœ #œ lœ

Œ

& & œ&kœ ‰ œ K'œ kœ #œ lœ œ >-

Œ

j‰ & œ & œ œ K'œ kœ #œ lœ >-

? ¢ Œ

j‰ & œ & œ k œ & œ K'œ kœ #œ lœ œ >-

Œ

œ&kœ- ‰ &kœ #œ& œ l œ K œ œ' >

Œ

j‰ & œ & œ l œ œ K'œ kœ #œ >-


°? 1

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

>J'w

186

2

3

4

5

6

7

?

?

œ #œ œ b œ ˙

w

œ bœ œ #œ œ b œ - -

#œ œ œ #œ- œ-

? Ó

w

w

œ

œ

w

w

œ- b œ- w mp

w

bœ nœ #œ b œ œ- - œ ˙

w

fff

>w

mp

fff

>Kw ' fff

K w'>

fff

w>

fff

& & ‰ Ó œ K'œ kœ #œ lœ >œ-

j‰ Ó & & l œ k œ # œ œ K'œ

& Œ œ> K'œ kœ #œ

Ó

& ≈ Œ œ> K'œ kœ

SP

j‰ Ó &kœ #œ& l œ K œ œ'

& œ> K'œ kœ #œ

Ó

& œ> K'œ kœ

fff

? 8 ¢ Ó

>Kw '

w

mp

SP

fff

w

mp

mp

? œ #œ bœ œ œ #œ-

?

œ

#œ œ b œ œ ˙ - -

? bœ - œ- #œ- œ b œ -

w

mp

59

‰ Ó &kœ #œ& œ l œ K œ œ' >

fff

Œ

≈ Œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

60

°? w1

190 molto rall.

w-

w-

f

2

?

4

w-

˙

˙

? w-

>-˙™

ff

mf

? w

nw

?

˙ K˙ '

6

7

w

Kœ w '

˙ mp

Kw '

w

mf

w-

w-

ff

?

w

w

w

p

w

Ó

&kw

∑

Kw '

w

f

w

p

mp

? Ó

? 8 ¢ Ó

w-

w-

ff

Kœ >œ '

Kœ >œ '

‰Œ Ó

f

mf

˙

˙

o

w

∑

o

w

˙

mf

∑

Ó

K˙ '

SP

Ó&

o

O

ppp

ST

˙

˙

f

w

˙

˙

mp

w

w

ORD

mf

w

p

mf

w

ORD

mf

‰Œ Ó

w

p

KST w '

ST

w-

&kST w

mp

w

w

&kST w

w

p

mp

w

mf

w

ST

mf

f

5

w

mf

f

3

Kw '

w

ST

˙

˙

f

w

˙

˙

mf

˙

˙

w

mp

w

pp

o


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

°? w 1 198

q=c.58

o

? ˙

2

∑

Ó

&

Ó

&‰

o ? w

3

? Ó

4

K˙ '

SP

&

O pp

?

5

&

6

?

7

(ORD)

Œ

˙O

pp

œ

OJ O

O

O

mp

œ œ #œ

˙

mp 3

8

¢

&

O

3

K K'œO 'p

˙O

œ

O n O O O™

OJ

O

O

p

œ K'œ

3

nnœO

mf

œO

œ

O

#O

mp

ORD

˙

p

˙™

œ

˙

œ œ

#˙ ™

œ

Kœ '

nO

O

O O #O ™

mp

p

∑

p

O

Kœ '

˙

œ œ ˙

O nO

j œ

SP+

SP+

˙

Ϫ

3

œ

O O #O O

Kœ '

p

mf

3

œ

3

œ

#O

∑

œ œ- œ- œ œ œ œ #œ

3

œ œ- œ- ˙-

œ

œ

œ

˙™

#O

mp

ORD

˙

œ

ORD

3

Œ& o

œ

O O #O O O

mp

?

mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ œO ˙ ˙ Œ

K K'œO '

Œ

˙O

p

pp

O

œO

œ

ppp

o

ORD

Kœ œ '

SP j

61

œ # œO

3

œ

Kœ '

nO

O

œ

<n> O

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~

SP

œ # œO œ œO œ œO œ ˙

œO

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SP

œ # œO œ œO œ œO œ œO œ œ

mp

œO

˙™

Œ

o


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

62

° & œO

nnœO

œ

œ K'œ

˙

K Ϫ '

œj

˙

O

O O

O

O™

OJ

O

202

1

2

&

mp

3

4

& œO ™™

&

&

3

O

#O 3

œ K'œ œ #œ

O

mf

mf

œO

nnœO

mp

K˙ '

˙

K˙ '

nO

O

O

O

œ

O O

O

3

œ

mf

mf

œ K'œ œ œ œ #œ ˙ 3

œ

&k&kœO

œO

œ

˙

3

&k&k˙O

˙O

j K O K 'œ ˙O 'p

œ

SP

5

& œO &kkœO

œ

O

O

3

O

O

mf

6

7

&

K ˙™ '

Œ

O™

o

< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SP+ ?Ÿ æ ˙ ˙æ mp

? 8 ¢ Œ

&

œ K'œ œ #œ

O

mf

3

p

æ ˙™æ

mf

SP

æ nnw~æ

œ

œ

œ

O O

O

O

Œ

o 3

œ #œ

œ K'œ œ œ 3

œ

O

O

œ

O O

&


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° 1 & O œ 204

2

3

4

&

&k&kœO

œO

œO

ff

Kœ '

œ

æ œæ

æ œæ

æ K ˙æ™ '

O

O

O

O

O™

ff

&k&k˙O

& ˙O

&

œO

f

b>˙˙ Œ b & &kkœO >-

non vibr.

3

œO

æ K wæ '

&

œ Kœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ #œ ' œ œ œ œ œ

O

O

O

O

3

O

3

O

3

3

O

O

f

6

&

æ O˙æ™™

æ &k&kœOæ

mf

7

¢&

OJ

O ææ

3 3 3 3 3 3 æ Kœ œ œ œ K wæ œ œ œ œ œ ' ' #œ œ œ œ œ œ œ œ œ

O

O

O

O

nnœO

œO

œO

œO

œO

~ æ

O

O

3

œO œO

f

æ ˙æ

O ææ

ff

f

8

æ ˙æ

œO

w~

Œ 'Jœ 'J >œ

ORD

ff

æ Oœæ##œO ˙O >

f

& Œ

œ

O

f 3

Œ

ORD > b ˙˙ Œ b œœ

æ K ˙æ '

~

~ 3

J˙ ™ ' 'J >˙ ™

ORD

ff

æ K wæ '

3

œœ ‰ & j &kkœO ˙O

ff

f

5

Œ

& œO &kkœO ˙O

f

3

63

æ wæ

~ ææ

ff

˙O æ K wæ '

~ æ

ff

ææ ~ w

ff

Ó


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

64

° &k Oææ™ 1 && k ˙™

‰K K'œœ 'J

207

3

2

& nnœO œO œO œO ˙O --- -

˙O

æ K ˙æ '

Kœ '

3

& œœ

4

& ˙˙

5

6

˙˙

&

Œ

O ææ

Œ

œ-O œ-O œ-O œ-O 3

œ œ

‰&&kOj O O &&k Oææ k œ- œ- œ- k ˙ f

Œ

#O ™ ææ

> K K'œœ œœ bbœœ ' non vibr. ORD

Kœ™ K 'œ ™ '

ORD

˙˙

ff

7

&

æ œæ

O ææ

8 & Ó ¢

> Œ K K'˙˙ '

non vibr. ORD

Œ Kœ K 'œ '

ORD

f

æ Oœ

3

œ-O œ-O œ-O

j œ œ œ œ œ œ œ œ

j ‰&& l O l œ œO œO

˙ ˙

-œ œ

Ϫ Ϫ

> - - Œ bbœœ œœ œœ œœ

-œ œ

3

Œ

f

Jœ 'J'œ

˙˙

mf

Œ?

O™ ææ

æ Oœ ##œO ˙Oæ -

æ O˙æ

Ó

œ œ

˙O

##˙O

Œ #O O #œ œ f

ææ ææ & Oœ & l O l œ ˙O

vibr.

Œ bœ ˙ bœ ˙ f

æ K ˙æ K '˙ '

j bœ ˙ bœ ˙

æ K ˙æ™ '

~ ææ

f

œœ K K -œœ -œœ ''

b˙ b˙

˙ ˙

æ K wæ '

˙

O O O O - 3- - -

æ #˙æ™

& Œ

j ‰ bœ bœ

vibr.

j K œ ‰ Œ ?Œ bœ K 'œ'> mp

& & llœ-O

œ-O

?

? Oœ Œ -

j œ ‰ ? bœ œ

˙

˙

mf

f


° ? 1 & œ œ œœ ˙˙ 211

mf

J˙ 'J'˙

& ˙˙

2

f

?

3

ææ w w

&

o

f

K˙ K '˙ 'f

˙˙

ff

K˙ '

˙

f

? w mp

ff

œ

6

mf

? ˙

7

f

8

¢

?

SP

w

ff

œ -œ -œ

˙ ˙

mf

Ϫ f

b-œ -œ SP

ff

f

?

65

Ó

˙™

&kœ mf

&kœj ˙ SP

Ó

&

ff

ORD

3

bœ ˙ mp

w

o

˙

Ó o

Ó

K˙ 'p

œ œ œ

w

'J˙

˙

œ Jœ œ '

˙

mf

f

b˙ ™

˙

ORD

˙

w

˙

f

f

> Œ & Œ bœ ˙ o mp

ORD

f

œ‰ J

f

œ'Jœ ˙™

˙

mp

œ Œ &‰ K'œJ œ o f

˙

Œ ? b˙

f

o

> ‰ bœJ œ œ

˙

?

ORD

mp

f

œ- œ œ >

Œ

3

& # O O O O Œ bb˙˙ # œ- œ- œ- œ? bw

f

f

f

vibr.

mf

˙

Kw '

3

5

œ ˙

SP

ORD

w

œ

Œ

˙ ˙

SP

mp

4

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

Πo

mf

mp

Ó

o


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

66

°?

216

1

œ

˙ Ó o

bœ ˙

mf

? w

2

o

mf

&

3

˙™

mf

& Œ

4

5

6

Πo

?

˙

p

bœ ˙ ™

œ bœ ˙

f

mf

mp

? Œ

bœ ˙

?

˙™

mf

bœ w mf

Œ Ó o

Πo

&

&

Ó o

mf

&

Œ bœ ˙ p

˙

&

˙

˙

mp

˙™

pp

Œ bœ ˙ p

mf

˙™

nœ ˙™

mp

p

œ

˙

œ

'J˙

mf

œ ˙

#œ #œ

œ #˙

œ ˙

#œ #œ

#w

˙

#œ #œ

mp

mf

˙

œ K œ œ œ nœ œ bœ '

mf

&k˙

mp

˙

˙

mp

p

œ ˙

Ó

#œ ˙

mf

&k œ ˙

œ nœ ˙

mf

˙ b˙

mf

w

pp

Ó o

w

Œ

˙™

ppp

∑

o

∑

˙

˙

Œ

œ Œ Ó o

Πo

w

w~

p

mf

mf

mf

˙™

& ˙

˙™

˙

mf

mf

? ‰ j # œO œO ˙O

¢

Ó b˙

> bw

bœ w

mp

˙™

p

mp

8

Ó &Œ bœ ˙ ™

&

bœ ˙

p

7

∑

˙

mf

p

mf

mp


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

° œ #œ n˙ & 223

1

œ & lœ

mp

2

3

4

&

&

œ #œ nœ œK œ ˙ ' mp

˙

˙

mf

p

& œ 'Jœ ˙

5

6

7

8

&

&

#œ #œ œ

˙

& œ kœ œ

˙

˙

&k˙

˙™

œ

˙

&kœ œ #œ ˙

œ

mf

mp

mf

˙

˙

˙

&

mf

œ& l-œ -œ &k˙ 3

˙

mf

mp

Kw '

mp

&k˙

˙

K˙ ¢& '

˙

mf

mf

œ #œ

˙

œ ˙ mf

œ™ & lœ ˙ J mp

#œ ˙ mf

p

#œ mf

˙™

œ

˙

Œ œ

œ #˙ ™

Πo

mf

mp

œ

œK œ '

#˙ ™

p

mf

mp

œ &kœ œ ˙

˙

mp

&k˙

#œ #w

#œ mf

mf

#œ ˙

mp

˙

mp

mp

mf

˙

œ

˙

mf

œ &kœ ˙

œ #œ

& Œ kœ

mp

œ & lœ œ œ

#œ #œ

mp

œ& lœ œ ˙

67

Œ &k˙

‰ œj œ &kœ

œ


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

68

° œ #œ nœ ˙ & 228

1

Œ

3

2

& ˙™

Πo

mp

3

4

&

œ #œ nœ ˙

mp

5

6

œ œ ˙

nœ p

œ

#œ œ

& ˙™

8 && ¢ k˙ ™ p

3

œ

#œ œ

mp

3

œ

>-œ K œ œ '

#œ œ

# œ œ #œ œ mp

b-˙

'J˙

Œ

mp

K˙ '

Œ œ-

'Jœ

b˙ p

Kœ '

˙

-œ ™

Πo

w

œ œ K œ bœ '

œ K œ bœ > '

mp

œ #œ œ™ œ ˙

'Jœ K'œ K'œ

mp

p

œ

3

>‰ K'œJ 'Jœ

œ #œ nœ ˙ &

œ

#œ œ

& œ 'Jœ œ œ 'Jœ ˙

mf

Œ

mp

3

œ -œ -œ K -œ -œ ‰ bœ ' J

˙

3

mp

mp

3

7

œ bœ 'Jœ

‰ #œJ œ

3

& œ #œ ˙

Kœ '

‰ ˙-

mp

o

‰ -œ ™

mp

œ p

œ œ œ

˙

œ

Œ

œ #œ œ™ œ œ &kœ ˙

Œ

‰ œ-j œ- Œ

?

3

œ #œ œ™ œ ˙

mp

?

& lœ p

œ #œ mf

mf

˙

?


° & œ œ œ K˙ '

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

232

1

2

3

4

5

& ˙

Œ bœ

& ˙

˙

& bœ

œ ˙

? ˙

˙

'J˙

˙

pp

œ

mp

> œ #˙˙

œ b˙ mp

b˙-

˙

p

œbœ œ œ'Jœ œ

6

˙ pp

? Œ #œ ˙

7

p

8

¢

?

&k -˙ mp

‰ #œJ œ

œ &kœ ˙

mf

mp

&> K k˙˙ ™™ '

mf

Œ œœ

˙˙

˙

˙

˙ ˙

mf

˙

p

œ #œ ˙ mf

&kœ

K˙ '

˙

mp

˙

mf

œ œ œ œ #˙˙

œ& œ kœ œ

Jœ œ Œ ' p

&kœ œ œ ˙ p

mf

p

p

mf

œ œ ˙ œ #œ ˙

mp

mp

& ‰ kœJ œ

˙

bnœœ

mp

˙

œ

œ #œ œ

œ œ K˙ '

> #w w

˙ ˙

& l˙

˙

mp

œ'Jœ œ ˙

mp

? ˙

œ

3

mf

‰ j #œ œ œ œ

œ bœ ˙

mf

&- - Œ kœ œ œ

Œ ˙˙

69

mf

K˙ '

mp

mf

‰ &kœJ

mp

˙

˙

mp

mf

˙ p

Œ

œ #œ

mp


70

° œ #œ œ œ#œ œ & 237

1

3

2

3

4

& ˙ b˙

6

˙™

p

˙˙

& # ˙˙

œ œœ œ

? œ œ

˙

? ˙

nœ K œ '

? œ ‰ j œ ˙

œ

mp

8

? ˙˙ ¢

Œ

nœ œ™ p

&kœ ˙

œKœ œ œ ' p

p

7

j œ ˙

˙

œ

p

˙

œ

p

˙

˙™

˙

mf

p

3

œ œ œ Kœ '

œ #œ nœ ˙

˙

mf

˙

3

?

Ó

œ œ œ Œ bœ

Ó

b˙ p

œœ œ ˙

pp

˙ b˙

˙

K œ b˙ '

˙

œ œ ˙

3

?‰

'J œ

œ

mp

œ #œ nœ ˙

mf

œ

K œ œ ™ bœ ˙ ' J

bœ 'J˙

œ

œ ˙

œ nœ œ ˙

mp

&kœj œ ‰& l œ œ œ nœ œ K œ ' p

mp

mp

rall.

œ

& œœ 'JK'œœ

mf

5

'J˙

3

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

Œ Kœ '

œ œ œœ œ

˙

œ bœ ˙ mp

'J˙

œœ œ

˙

Œ Jœ '

œ J


° &

ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

242 1

?

2

Kœ '

œ

œ bœ œ

˙ œ bœ œ

œ œ œ bœ

œ

71

‰ 'JœJ œ

œ

pp

œ œ œ

œ œ œ pp

?

3

w

Œ

p

? œ

4

? œ œ œ

5

? ˙

6

? œ

7

8

Œ

¢

?

˙

Œ

K˙ '

'Jœ

œ

‰ bœ œ J

œ œ œ

˙

Ó o

Œ

Œ

œ

œ

˙

œ œ

œ

œ

˙

Ó

Œ

˙

&kœ

˙

w

Kœ '

'Jœ

œ

œ

Œ

˙

pp

'Jœ

pp

œ

3

˙

p

mp

j œ ‰ 'J˙

pp

‰ Jœj œ '


ULICA SPOKOJNA 3 / 3 PEACEFUL STREET - A.Nowak

72

°? ˙ ™ 245

1

2

3

(q=c.45)

Πo

? Œ

bœ 'J˙

? œ

˙

˙

o

pp

? Œ

4

?

5

Kœ 'pp

?

7

?

¢

œ

Ó o

∑

∑

∑

#œ K'œ #œ K'œ ™

pp

ppp

˙

Ó o

∑

œ

œ 'Jœ

? j ‰ œ œ

ppp

˙

œ

j #œ K'œ

3

bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

mp

8

œ #œ

∑

˙

mp

6

3

∑

'Jœ

pp

˙

p

œ

œ

ppp

˙

ppp

ppp

œ

œ

j ‰ Œ œ ™ œ- œ. >

p

pp

œ ™ œ œ. j ‰ Œ > p pp

∑

œ

'Jœ

œ ™ œ œ. j ‰ Œ > p pp

j ‰ Œ œ œ œ ™ œ œ. > pp

3 Peaceful Street for 8 Cellos  
3 Peaceful Street for 8 Cellos  

Composition written by Aleksander Nowak, commissioned by Polish Composers Union and premiered by Warsaw CELLONET Group

Advertisement