Chefstidningen nr 2, 2019

Page 38

PORTRÄTTET

BAKOM MASKEN Nu när hon har lämnat politiken kan Anna Kinberg Batra äntligen vara sig själv. Med sig har hon en djupgående erfarenhet av ledarskap i en turbulent tid. AV

TIM ANDERSSON

FOTO

FRAMÅT} – Inte fan var jag Moderaternas enda problem i alla fall. Anna Kinberg Batra befinner sig i Sveriges Radios morgonödsliga vestibul och stöter oväntat på Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. De diskuterar turerna kring regeringsbildningen, som när detta utspelar sig ännu inte är klar. Suckar, ruskar på huvudet. – Nej, svarar han, verkligen inte. Att göra sig av med dig var den enkla vägen ut.

VIK TOR GÅRDSÄTER

Hon frågar om han vill ha ett ex av hennes nya bok Inifrån, där hon skildrar tiden som moderat partiledare. – Ja, gärna! Har du lust att skriva i den? – Självklart, svarar hon. Du kan betala mig genom en Instagrambild. De tar ett fotografi ihop, som ska generera en gråtskrattande smiley från politiske Expressen-reportern Niklas Svensson och en del sura miner från vänsterpartister. Säkert från några moderater också, men vem bryr sig – Anna

CHEFSTIDNINGEN 2 2019

38


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.