__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARVERSLAG 2015


INHOUDSOPGAVE

INTERVIEW WIM DUIZER

interview Wim Duizer

06-07

interview Huub van der Maat

08-09

interview Dick van Aalsburg

10-11

geconsolideerde balans & winst- en

verliesrekening 2015

12-13

sociaal jaarverslag

02 03 JAARVERSLAG 2015

03-05

14-15 de meerwaarde van een coรถperatie 16 ledenraad / raad van commissarissen / bestuur 17

organisatiestructuur

18-19

klantenonderzoek

20-21

interview Eric ter Heerdt

22-23

AB Midden Nederland en de 9 sectoren

24-25

interview Klaas van Herk

26

colofon

Directeur Wim Duizer kijkt met tevredenheid terug op 2015


‘OVER DE VOLLE BREEDTE EEN POSITIEF RESULTAAT’ Bij onze leden steeg het ziektecijfer met vijftien

vakmensen die het werk uit kunnen voeren, maar zeker

over de volle breedte van de activiteiten kan AB Midden

procent en was er een hogere ziektevervanging nodig.

zo belangrijk zijn degenen die aan teams leiding kunnen

Nederland terugkijken op een meer dan geslaagd 2015.

“Daarnaast staan de tarieven in deze markt onder druk.

geven. Zij zijn degenen aan wie onze leden zonder

De uiteindelijke resultaten zijn nog goed, maar de

zorgen hun werk over kunnen dragen.”

Natuurlijk, uiteindelijk zijn de cijfers onderaan de streep

verdiensten was in de melkveehouderij/varkershouderij

belangrijk. Maar bij het praten met Wim Duizer over de

in 2015 wel wat minder. De sector veehouderij en varkens

Met name noemt hij ook de zzp-problematiek,

resultaten van 2015 gaat het al heel snel niet meer over

heeft een te laag rendement.”

zelfstandigen zonder personeel die jarenlang voor

Naam: Wim Duizer

die cijfers. Bij hem draait het om de medewerkers van

Functie: directeur

AB Midden Nederland die de groei van de omzet en de

Bouwsector

zijn, maar toch geen pensioen opbouwen of verzekerd

AB Midden Nederland

mooie winstcijfers realiseerden. “Ik ben trots op al die

De landelijke opleving van de woningmarkt is terug

zijn. “Als AB Midden Nederland kunnen wij via onze

vakmensen die in de verschillende sectoren heel hard

te vinden in de jaarcijfers van AB Midden Nederland.

dienstverlening ervoor zorgen dat ze toch in een

gewerkt hebben om dit voor elkaar te krijgen. Onze

“De bouwsector steekt er echt met kop en schouders

loondienstregeling, met alle voordelen van dien, vallen.

mensen zijn in loondienst, maar ze werken alsof ze voor

bovenuit. Tijdens de crisis zakte deze branche dramatisch

Het zal de problemen niet voor honderd procent

zichzelf bezig zijn. Dan staat kwaliteit bovenaan en

in, maar nu schreeuwen de ondernemers om vakmensen.

oplossen, maar voor ons liggen hier wel kansen.”

wordt er niet op een uurtje doorwerken om een klus af

Voor ons liggen daar in 2016 absoluut kansen. De vraag

te krijgen gekeken.”

in onze branche is: wie kan de vakmensen leveren?”

één werkgever werken en dus eigenlijk in loondienst

Afscheid Het interview met de directeur van AB Midden Nederland

‘De coöperatie is degelijk, betrouwbaar en kan met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.’

De afgelopen jaren kon AB Midden Nederland de leden

Daarmee stipt Wim Duizer één van de belangrijkste

vindt plaats op de dag dat hij zijn 65e verjaardag viert. Het

van de coöperatie iedere keer mooie rapportcijfers

uitdagingen voor dit jaar aan. Niet in de eerste plaats

jaar waarin hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

presenteren. Daarop vormt 2015 geen uitzondering.

het binnenhalen van werk, maar het vinden van de juiste

is ook het jaar waarin hij afscheid neemt. Nadrukkelijk:

Desondanks: Wim Duizer zal het gaan missen, het

De groei van de omzet zette zich voort en kwam uit op

medewerkers om het werk te doen. “Niet voor niets

“Ik heb er nog iedere dag zin in, maar overal is een tijd

werken met de medewerkers van AB Midden Nederland.

een stijging van tien procent. “Over de volle breedte

hielden we begin 2016 verschillende banenmarkten om

voor. Daarom heb ik ervoor gekozen om me van lieverlee

Voor hen heeft hij zich al die jaren met hart en ziel

van onze activiteiten hebben we positieve resultaten

zo ons aanbod te kunnen vergroten. Het gaat daarbij om

terug te trekken en mijn taken over te dragen.”

ingezet. “Ik ben als directeur in loondienst, maar heb

Wat meespeelt bij zijn beslissing om er een punt achter

altijd gewerkt alsof ik voor mijn eigen bedrijf bezig was.

te zetten, is de wetenschap dat zijn opvolger in een

En die sfeer kom ik overal bij AB tegen: het wij-gevoel,

gespreid bedje terechtkomt. “Dat kan ik gelukkig wel

in plaats van dat je voor een ander aan de slag bent.

zeggen, al lijkt het een wat arrogante uitspraak. AB

Hiermee onderscheidt AB zich in de markt.”

geboekt. Met name wil ik de tuinbouw noemen, een sector die het de laatste jaren best moeilijk heeft gehad. In 2015 was er juist een betere prijsstelling, met name in de glasgroenteteelten. Ook in onder meer de transport en logistiek is de vraag groot.”

‘De vraag in onze branche is: wie kan de vakmensen leveren?’

Midden Nederland is in een continu veranderende markt helemaal up to date. De coöperatie is degelijk en betrouwbaar en kan met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Ja, ik kan wel zeggen dat ik tevreden ben.”

04 05 JAARVERSLAG 2015

Met een omzetgroei van tien procent en winstcijfers


INTERVIEW HUUB VAN DER MAAT

Raad van Commissarissen in 2015 druk met zoektocht vervanger Wim Duizer Op het moment van het interview is Wim Duizer

Nederland stond 2015 vooral in het teken van het

begonnen aan zijn laatste weken voor de coöperatie.

zoeken van een opvolger van directeur Wim Duizer.

“Binnenkort gaan we op gepaste wijze afscheid nemen

06 07 JAARVERSLAG 2015

Voor de Raad van Commissarissen van AB Midden

van Wim Duizer. Wij zijn hem veel dank verschuldigd “We zijn er gelukkig vroeg mee begonnen”, vertelt

voor zijn tomeloze inzet in de meer dan veertig jaar die

Huub van der Maat, voorzitter van de Raad van

hij voor onze coöperatie heeft gewerkt. Hij laat een zeer

Commissarissen. Het vertrek van Wim Duizer kwam

gezonde en bloeiende coöperatie achter waar hij meer

Naam: Huub van der Maat

niet onverwacht, dus was er tijd om het vinden van een

dan trots op terug kan kijken. Bedankt Wim!”, aldus

Functie: voorzitter RvC

opvolger grondig voor te bereiden. “In de eerste plaats

Huub van der Maat.

AB Midden Nederland

moesten we komen tot een goede profielomschrijving, daarna de reacties selecteren en vervolgens het houden

In 2015 is er verder geïnvesteerd in de kwaliteit van de

van de gesprekken met de sollicitanten.”

organisatie. “Wij staan hier als RvC helemaal achter. Niet alleen vanwege de huidige groei, maar ook met het oog

Het was een lastig proces. “We zochten naar iemand die

op verdere groei is geïnvesteerd in relatiebeheerders,

onze coöperatie verder kon professionaliseren en die

die stuk voor stuk kennis hebben van de sector en goed

oog heeft voor onze cultuur en voor de mensen op de

weten welke vakkrachten onze klanten nodig hebben.

werkvloer.” De zoektocht slaagde. Op 1 februari is Wim

Wij zien de vraag daarnaar toenemen. Daarom is er

Schipper begonnen. “Wim is een ervaren bestuurder

kennis en ervaring binnengehaald op het gebied van

en was eerder bestuursvoorzitter bij Flynth, een grote

werving en selectie, om aan de groeiende vraag van onze

accountantsorganisatie die veel klanten heeft in de

klanten tijdig te kunnen voldoen. Daarnaast is er verder

agrarische sector en het MKB. Wij wensen Wim veel

uitgebreid in de marketing en PR-capaciteit. We zien

succes.”

volop kansen in de markt en het is goed dat we als AB Midden Nederland hier vol op kunnen inzetten!”

‘Nieuwe directeur AB is een ervaren bestuurder’

‘AB MOET ZICH ONDERSCHEIDEN DOOR KWALITEIT TE LEVEREN’ Net als directeur Wim Duizer is de Raad van Commissarissen tevreden met de omzetgroei en de resultaten die AB Midden Nederland in 2015 realiseerde. Tegelijkertijd benadrukt voorzitter Huub van der Maat dat de coöperatie nog steeds alert moet blijven. “Zo is er afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de debiteuren. Het is een feit dat we ontzettend veel uren draaien, maar de marges zijn dun en de concurrentie houdt ons scherp. Wij blijven ons onderscheiden door kwaliteit te leveren. Daar investeren we ook in.”


INTERVIEW DICK VAN AALSBURG

08 09 JAARVERSLAG 2015

Van Aalsburg Griendhouthandel maakt al jaren gebruik van diensten AB Midden Nederland Al meer dan een kwart eeuw is Van Aalsburg Griend­

Engeland en Letland, tot beschoeiingen bij een woning,

“Er zijn periodes waarin je meer werk hebt dan we hier

houthandel BV lid van AB Midden Nederland. De eerste

het is allemaal mogelijk.

aankunnen. We vragen dan onze eigen medewerkers om

jaren ging het vooral om boerenhulp, maar inmiddels

in hun omgeving te kijken of er geschikte jongens zijn

levert AB Midden Nederland vakmensen voor drukke

Bijzonder is ook de langdurige samenwerking die er is

om mee te werken. Die komen bij ons in dienst, maar het

periodes. Daarnaast verzorgt de coöperatie de pay­

tussen het Hellouwse bedrijf en AB Midden Nederland.

hele pakket van administratieve handelingen, salarissen

rolling voor tijdelijke medewerkers die langer bij Van

Meer dan 25 jaar geleden startte grondlegger Jennis van

en betaling van sociale premies loopt via AB. Wij hebben

Aalsburg aan de slag zijn.

Aalsburg met de griendhouthandel, naast zijn gemengde

hiervoor gekozen omdat AB Midden Nederland een

landbouwbedrijf. “Destijds maakte hij gebruik van

betrouwbare partner is. Bij payrolling kun je, als het niet

Naam: Dick van Aalsburg Functie: mede-eigenaar

Een bijzondere onderneming, dat is Van Aalsburg Griend­

de boerenhulp. We zijn nog steeds lid en we zijn zeer

goed geregeld wordt, als ondernemer flink het schip

Van Aalsburg Griendhout­

houthandel in meerdere opzichten. Zo wordt er met het

tevreden over de samenwerking met AB Midden

in gaan. Bij AB Midden Nederland weten we dat de

handel BV

al eeuwenoude materiaal van wilgentakken gewerkt,

Nederland. Met de relatiebeheerder hebben we een

afhandeling goed geregeld wordt.”

maar Van Aalsburg combineert dit met de nieuwste

goede band. Hij weet wat voor mensen wij nodig hebben

technieken en werkt met vaak zelf ontworpen machines.

en zorgt ervoor dat alles soepel loopt.”

‘AB is een betrouwbare partner’ warmte te zorgen. “Het afvoeren daarvan kostte ons geld. Nu zorgt het ervoor dat er geen gasrekening meer

Nog een bijzondere kant van Van Aalsburg Griendhout­

komt. “Duurzaamheid is overigens iets wat AB Midden

handel is de aandacht voor duurzaamheid. Het werken

Nederland wel meer zou mogen belichten. Daarnaast

aanbieden én onderscheiden we ons in de markt”,

Payrolling

met natuurlijke materialen gaat hand in hand met het

zou er wat ons betreft slimme toepassingen mogen

knikt mede-eigenaar Dick van Aalsburg, die samen met

Naast de vijftig vaste medewerkers maakt Van

zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van CO

2

komen om het papierwerk terug te dringen; dat je via

zes broers in het familiebedrijf werkt. Nationaal en

Aalsburg regelmatig gebruik van tijdelijk personeel om

en het opwekken van de eigen elektriciteit. Op het

bijvoorbeeld een app snel en gemakkelijk je AB-zaken

internationaal kom je de Hollandse wilgentakken tegen.

piekmomenten op te vangen. Daarnaast verzorgt AB

dak liggen 220 zonnepanelen en het houtafval wordt

kunt regelen, in plaats van allerlei formulieren in te

Van grote waterbouwprojecten in onder meer Suriname,

Midden Nederland sinds enkele jaren de payrolling.

in een speciaal gemaakte kachel verstookt om voor

moeten vullen. ”

“Daarmee kunnen we klanten een totaalpakket


COÖPERATIEVE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING AB MIDDEN NEDERLAND U.A. TE HOUTEN

COÖPERATIEVE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING AB MIDDEN NEDERLAND U.A. TE HOUTEN

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

(VOOR RESULTAATBESTEMMING)

(VOOR RESULTAATBESTEMMING)

31-12-2015

31-12-2014

3.720.098 867.843 189.522

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Totaal vlottende activa

Netto-omzet Dienstverlening Contributie

3.280.637 756.936 183.874 4.777.463

Financiële vaste activa Andere deelnemingen Overige vorderingen Totaal vaste activa

2015

135.893 30.015

34.591.593 152.812

143.522 23.556

Kostprijs van de omzet Lonen en salarissen Sociale lasten Overige directe bedrijfskosten

22.364.695 5.124.913 2.728.796

167.078 4.388.525 Bruto-omzetresultaat

3.599.587 234.980

3.216.558 422.279 3.834.567

3.638.837

Liquide middelen

5.530.910

4.942.573

Totaal vlottende activa

9.365.477

8.581.410

14.308.848

12.969.935

Verkoopkosten Algemene beheerskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige indirecte kosten Afschrijvingen op vaste activa

Bedrijfsresultaat PASSIVA Groepsvermogen

7.387.896

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Kortlopende schulden Reductieregeling Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

Totaal

6.729.741

413.729

0 168.253

538.192

87.568 258.093

3.014.771 3.324.196

2.321.272 3.035.069 6.507.222

5.702.004

14.308.848

12.969.935

Aandeel in resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten

31.600.994 20.157.916 4.926.909 2.568.990

10 11

30.218.405

27.653.814

4.526.000

3.947.180

107.956

387.657

1.921.652 546.280 943.098 163.105

Som der kosten Totaal

31.446.334 154.660 34.744.404

4.221.447

165.908 4.943.370

2014

1.660.259 514.175 904.700 123.997 3.574.136 3.682.092

3.203.130 3.590.787

843.908

356.393

-7.629

2.362

39.659 9.382

47.944 6.410 30.277

41.534

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

866.555

400.289

Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

208.400

82.808

Geconsolideerd resultaat na belastingen

658.155

317.481

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de statutaire jaarrekening 2015 van Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. Bij deze volledige jaarrekening heeft de externe accountant op 29 maart 2016 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de coöperatie dient deze verkorte jaarrekening gelezen te worden in samenhang met de volledige statutaire jaarrekening, die ter inzage ligt ten kantore van de coöperatie.

JAARVERSLAG 2015

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen


SOCIAAL JAARVERSLAG

ORGANISATIESTRUCTUUR

Verzuim

LEDENRAAD

Verzuim begeleiding is een belangrijk onderdeel van het

De totale begeleiding van de zieke (ex)medewerker

werk van onze relatiebeheerders. Ook in 2015 is er veel

gebeurt door de relatiebeheerder met ondersteuning

aandacht uitgegaan naar collega’s die verzuim lieten

van

zien. Het eerste doel is natuurlijk om de medewerker

verzuimcoach zorgt er ook voor dat alle acties van de

terug aan het werk te krijgen op de oorspronkelijke

Wet Poortwachter op tijd worden uitgevoerd. Het hele

functie. Als na verloop van tijd blijkt dat dit niet kan dan

traject kost behoorlijke inspanning, maar het is het

wordt er passend werk gezocht. Vaak gaan we in gesprek

waard.

de

verzuimcoach

van

Verzuim

Vitaal.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De

BESTUUR

16 17

bij de vaste opdrachtgever van de desbetreffende persoon. In de meeste gevallen is er dan al overleg over

Onze inzet is namelijk: samen werken aan herstel!

altijd mogelijk. Afgelopen jaar zijn er 2 medewerkers uitgestroomd naar de WIA.

MANAGEMENTASSISTENT

KAMCOÖRDINATOREN

PR & MARKETING MEDEWERKER

ONDERNEMINGSRAAD

JAARVERSLAG 2015

een mogelijke tijdelijke aanpassing. Helaas is dit niet KAMFUNCTIONARISSEN

Verzuimcijfers per bedrijfsonderdeel BEDRIJFSVERZORGING

UITZENDSERVICE

DETACHERING

7 6 5 REGIOMANAGER Sliedrecht & Zaltbommel

4

REGIOMANAGER Houten & Bunschoten

HOOFD FINANCIËLE ADMINISTRATIE

3 2 1 0 2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Kwaliteit en arbo We mogen terugkijken op een jaar waarin we onze VCU

In 2015 is er een definitieve Risico Inventarisatie

& NEN4400-1 certificering weer met 3 jaar hebben

& Evaluatie opgesteld door Stigas. De RI&E is een

kunnen verlengen. Veiligheid op de werkvloer blijft

instrument die meer inzicht biedt in de risico’s binnen

ieder jaar weer een belangrijk aspect in ons werk. De

de diverse sectoren waarin gewerkt wordt. Daarnaast

hercertificering bevestigt de inzet van AB Midden

heeft het nieuwe ARBO Beleidsplan voor 2016-2017

Nederland op dit gebied. Het is onze taak om tezamen

invulling gekregen en hebben interne audits ter controle

met leden en klanten de veiligheid in het werk blijven te

op de werkwijze binnen AB Midden Nederland een

verbeteren/garanderen. Middels betere monitoring op

belangrijkere rol gekregen. Door kritisch te blijven kijken

arbeidsongevallen en binnenkomende werkaanvragen

naar de eigen organisatie en te leren van gemaakte

wordt er actiever ingezet op het voorkomen van

fouten zal dit de kwaliteit van de organisatie ten goede

ongelukken. Een ontwikkeling waar eenieder baat bij

komen. Een betere bewustwording van onze eigen

heeft en vanuit goed werkgeverschap ondenkbaar is.

werkprocessen helpt ons vooruit!

TEAM BV/Detach Sliedrecht

TEAMLEIDER AB Service Zaltbommel/Sliedrecht

TEAMLEIDER AB Service Houten/ Bunschoten

TEAMLEIDER BV/Detach Houten

TEAM Zaltbommel/Sliedrecht

TEAM AB Service Houten/ Bunschoten

TEAM BV/Detach Houten

JURIDISCHE STRUCTUUR COÖPERATIE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING AB MIDDEN NEDERLAND U.A.

AB SERVICE MIDDEN NEDERLAND B.V.

AB MIDDEN NEDERLAND DETACHERING B.V.

AB MIDDEN NEDERLAND UITZEND B.V.

MEDEWERKERS FINANCIËLE ADMINISTRATIE

KWALITEITSMANAGER


DE MEERWAARDE VAN EEN COÖPERATIE

zodat zij ook van onze ervaring kunnen profiteren. Neem

‘overgeheveld’ worden naar de andere negen sectoren.

de veranderende regelgeving voor tijdelijke werknemers.

Wilbert: “Daar ligt een enorme kans. AB Midden

Een ingewikkeld gebeuren, waar veel ondernemers

Nederland kan zo dé partner in flexibele arbeid in de

moeite mee hebben. Onze leden moeten daarvoor bij

diverse sectoren worden.”

ons voor advies terechtkunnen en zij moeten weten dat wij die kennis in huis hebben.”

Communicatie Een cruciaal punt bij deze nieuwe aanpak is communicatie. Hoe

maak

je

bedrijven

buiten

de

agrarische

gaven aan AB Midden Nederland was een 6,7. Een

sector duidelijk waarom AB Midden Nederland als

cijfer dat natuurlijk hoger kan, maar dat zeker niet

coöperatie meerwaarde biedt ten opzichte van andere

leidt tot ontevredenheid aan tafel. “Vergelijkbare

uitzendbureaus? Wilko: “De kunst is per sector te kijken

dienstverlenende coöperaties scoren een stuk lager”,

naar wat er moet gebeuren. Met de plannen daarvoor

stelt Carmen Heukers. “Wat vooral opviel is dat leden

zijn we al druk bezig. Een wezenlijk onderdeel hiervan

van AB graag willen dat er goed naar hen geluisterd

is het uitgangspunt dat bestaande leden nieuwe leden

wordt. Daar liggen kansen voor een follow up.” Niet in

gaan werven.” Nils: “Zij zijn de ideale ambassadeurs voor

de vorm van een ledenvergadering, waar in het verleden

AB. Niet in de zin dat ze langs de deuren gaan om leden

maar weinig leden op afkwamen en die dus ook niet

binnen te halen, maar wel door bijvoorbeeld op een

meer op de agenda staat. “Gewoon aan de keukentafel,

verjaardag te vertellen wat AB Midden Nederland voor

één op één, dat werkt in de praktijk veel beter en zorgt

hen betekent.”

voor meer betrokkenheid.” Daarnaast is de branding van AB Midden Nederland Ontzorgen

als geheel een aandachtspunt. Wilko: “In de agrarische

Nog even terugkomend op het kruispunt waar Nils aan

sector zijn we een begrip; in de andere sectoren is dat

Al aan het begin van het gesprek, in antwoord op de

Die agrarische en coöperatieve achtergrond werd en

het begin van het ronde tafelgesprek over had. De drie

niet zo vanzelfsprekend.” Nils: “Misschien moeten we de

algemene vraag wat de meerwaarde van een coöperatie

wordt op prijs gesteld. Wilbert van den Bosch stipt

heren en twee dames aan tafel hebben geen twijfels

agrarische wortels wel herdefiniëren. AB is toch vooral

is, stelt Nils den Besten dat het continueren van deze

daarnaast andere voordelen aan. “Bij een coöperatie

over het voortzetten van de coöperatievorm. Sterker

bekend van, oneerbiedig gezegd, het stampwerk. En

organisatievorm voor AB Midden Nederland geen

staat eigenaarschap van de leden voorop. Het is een

nog, ze zijn het volop eens met de conclusie van het

dat terwijl we al veel verder ontwikkeld zijn. We bieden

vanzelfsprekendheid was. “We hebben in zekere zin op

bedrijf van leden voor leden. Zij kunnen zelf bepalen

ledenbetrokkenheidsonderzoek dat er nog volop kansen

hoog opgeleide medewerkers en intern zijn er volop

Meerwaarde coöperatie biedt AB Midden Nederland volop kansen

een kruispunt gestaan. Als je gaat onderzoeken wat de

wat er gebeurt. Zeker zo belangrijk: het gaat niet in de

zijn om de meerwaarde van de coöperatie meer te

doorgroeimogelijkheden. AB is een werkgever waar je

coöperatie voor ons betekent, is er ook de mogelijkheid

eerste plaats om geld verdienen. Bij een coöperatie

benutten én uit te dragen. Nils: “Het is een veel te mooie

bij wilt horen.”

dat blijkt dat een andere vorm voor ons beter kan

wil je gezamenlijk een bepaald doel bereiken. Bij AB is

organisatievorm om te laten schieten. Juist de coöperatie

zijn. Eigenlijk hobbelden we de afgelopen jaren voort,

dat bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er vervanging komt

biedt mogelijkheden om door samenwerking onze leden

Onderzoeken, overleggen, maar uiteindelijk gaat het

zonder stil te staan bij de vraag of we nog optimaal

als een agrariër tijdelijk niet kan werken. Tijdens de

te ontzorgen. Daarvoor moeten we bereid zijn om de

erom hoe de plannen in de praktijk worden gebracht.

gebruikmaken van het feit dat we een coöperatie zijn.”

ledenavond in oktober kwam duidelijk naar voren dat

organisatie aan te passen. Als we niets doen, zakt het

In april vindt een ledenbijeenkomst plaats waarin de

deze aspecten breed gedragen worden.”

weg en worden we een klein broertje van Randstad. Een

voornemens verder concreet gemaakt worden. Voor en

goed voorbeeld is de Wet Werk en Zekerheid, waar Wilko

door leden, dat is de insteek. Wilbert: “De sectorplannen

geworteld in onze agrarische achtergrond. In die branche

Toegevoegde waarde

het net al over had. Die complexer wordende regelgeving

zijn op kantoor gemaakt. Dat is een goede voorzet, maar

De meerwaarde van het feit dat AB Midden Nederland een coöperatie is, kan veel beter benut worden. Dat is

speelt dat nog steeds een belangrijke rol. Maar er zijn bij

De gezamenlijkheid van het eigenaarschap werkt twee

is voor het MKB moeilijk te behappen. AB kan daarop

de inbreng van leden is cruciaal. Zij weten uit de praktijk

de belangrijkste conclusie van het vorig jaar gehouden onderzoek naar de betrokkenheid van leden. Het ging

AB veel sectoren bij gekomen; het is heel belangrijk dat

kanten op, vult Wilko aan. “Als bestuur willen we de

inspelen door leden te voorzien van informatie om hen

wat nodig is.” Greet: “De leden beslissen uiteindelijk

daarbij om leden die gebruikmaken van de reductieregeling. In een rondetafelgesprek gaan AB-bestuurslid

we onze oorsprong niet vergeten.” En Wilko Kortleve:

kennis van de leden gebruiken om onze activiteiten in

zo te ontzorgen.”

mee. Voor beide partijen gaat dat dan een toegevoegde

Wilko Kortleve, Nils den Besten (lid van de Raad van Commissarissen en melkveehouder in Brandwijk),

“Vroeger waren de mannen van AB boerenjongens die in

de negen sectoren waarin AB werkzaam is verder te

Greet Meerbeek (lid van de Ledenraad en melkveehouder in Woudenberg), Wilbert van den Bosch en Carmen

hun vrije uren ook in bijvoorbeeld de bouw aan de slag

ontwikkelen. We zijn nu bezig met de opzet van plannen

Centraal daarbij staat samenwerking. Niet een bedrijf

meer op maat gemaakt en de leden krijgen wat zij nodig

Heukers (beiden coöperatieadviseur bij NCR, die het onderzoek uitvoerde) op het onderzoek en op de

ging. De manier van werken van jongens uit de polder

per sector. De inbreng van leden is daarbij van groot

waarbij aandeelhouders een maximaal rendement eisen,

hebben.”

meerwaarde van de coöperatievorm voor AB Midden Nederland in.

sloeg aan bij andere sectoren. En dat gevoel is er nog

belang. Zij kennen de ins en outs van hun branche als

maar een coöperatie waarbij bestuur, medewerkers én

steeds, dat ondernemers zeggen: ‘Doe mij maar zo’n

geen ander. Tegelijkertijd willen wij meer toegevoegde

leden er samen voor zorgen dat de kwaliteit omhoog

boerenzoon’, al komen veel van onze medewerkers nu

waarde gaan bieden. De kennis die onze medewerkers

gaat. Daarbij moet het coöperatieve gedachtegoed, zoals

niet meer van een boerderij.”

hebben, moet meer gedeeld worden met onze leden,

die al beleefd wordt in de agrarische reductieregeling,

Greet Meerbeek vult hem aan: “De coöperatieve vorm is

waarde opleveren. De bedrijfsvoering van AB wordt

14 15 JAARVERSLAG 2015

Het rapportcijfer dat de leden in het onderzoek


LEDENRAAD

Aantal medewerkers (FTE)

400

400

300

300

300

300

300

200

200

200

200

100

Naam: Johannes van

Naam: Peter de Rooy

Naam: Wim Rietveld

Naam: Anton Hilhorst

Woonplaats: Herwijnen

Woonplaats: Werkhoven

der Wijk

Woonplaats: ‘t Goy

Woonplaats:

Woonplaats: Soest

Branche: Agrarisch

Branche: Agrarisch

Woonplaats: Benschop

Branche: Transport &

Noordeloos

Branche: Agrarisch

Branche: Agrarisch

Logistiek

Branche: Transport &

100

0

0

2011

100

2012

2013

100 0

0

2014

2015

Omzet (x € 1.000.000,–)

Logistiek

25,1

25,5

28,5

31,6

34,7

2011

2012

2013

2014

2015

35 34

RAAD VAN COMMISSARISSEN

33 32 31 30

‘De coöperatieve gedachte willen we verder uitdragen’

29 28 27 26 25

Naam: Huub van der

Naam: Gert Peek

Naam: Martin de Kuiper

Naam: Nils den Besten

Naam: Rosé Fleury-

Maat (voorzitter)

Woonplaats: Houten

Woonplaats:

Woonplaats: Brandwijk

van Wijk

Woonplaats: Bunnik

Giessenburg

Woonplaats: Wijk bij Duurstede

Reductieregeling

BESTUUR

2011 Aantal deelnemers

941

927

€ 722.892

€ 716.207

€ 687.152

€ 685.064

€ 715.499

100

70

86

81

100

29.289

25.121

28.850

27.864

32.875

30,8

26,6

31,9

29,6

35,5

Verleende korting

€ 649.038

€ 564.944

€ 614.181

€ 597.496

€ 724.817

Overschot

€ 73.854

€ 151.263

€ 72.970

€ 87.568

€ -37.038

10,2%

21,1%

10,6%

12,8%

-5,4%

Uren per deelnemer Naam: Henk van Doorn

Naam: Wilko Kortleve

Woonplaats: Putten

Woonplaats: Langbroek

Woonplaats: Brandwijk

Woonplaats: Maartensdijk

2015

904

Uren afname

Naam: Bram Schouten

2014

945

Aantal arbeidsongeschikte leden

(directeur)

2013

952

Bijdrage

Naam: Wim Duizer

2012

Percentage overschot

12 13 JAARVERSLAG 2015

2

0

40

400

76

400

100

Naam: Johan Vernooij

540

400

200

Naam: Johan de Groot

500

KANTOOR

33

Branche: Agrarisch

500

33

Branche: Agrarisch

600

27

voorziening

Woonplaats: Woudenberg

PAYROLL

500

74

Branche: Fruitteelt

DETACHERING

126

Branche: Fruitteelt

Branche: Groen­

600

500

30

Branche: Fruitteelt

600

600

500

72

Woonplaats: Schalkwijk

600

20

Woonplaats: Streefkerk

480

Schimmel

125

Woonplaats: Montfoort

28

Woonplaats: Lopik

11

Woonplaats: ‘t Goy

457

Garderen

65

Naam: Jan Aantjes

132

Naam: Greet Merbeek-

31

Naam: Frans van Lint

427

Naam: Arjan Eikelenboom

64

Naam: Anton van Wijk

138

Naam: Anton van

UITZENDSERVICE

573

BEDRIJFSVERZORGING


KLANTENONDERZOEK

Met een 7,8 als uitkomst van het vorig jaar gehouden

Maar ook via andere wegen kan kennis worden

klantenonderzoek is het bestuur van AB Midden

overgedragen. “We willen bijvoorbeeld informatieavonden

Nederland tevreden. Tegelijkertijd worden de conclusies

gaan houden, met voor onze klanten interessante

en aanbevelingen gebruikt om de lat nóg hoger te

zakelijke onderwerpen. Bijkomend voordeel is dat je

leggen.

bedrijven ook onderling met elkaar in contact brengt. Zo’n informatieavond wordt dan tegelijkertijd een

Toegegeven, een 7,8 is een rapportcijfer waarmee

netwerkbijeenkomst. Het is één van de manieren waarop

Naam: Wilko Kortleve

je vroeger best thuis kon komen. Zeker omdat het

wij nog meer onderscheidend willen zijn in onze branche.”

Functie: regiomanager en

beduidend hoger ligt dan bij de branchegenoten van

bestuurder

AB Midden Nederland. Maar de tevredenheid over deze

Trots

AB Midden Nederland

positieve uitkomst is geen aanleiding om de armen

Natuurlijk blijft overeind staan dat AB Midden

over elkaar te doen. Een werkgroep is inmiddels al druk

Nederland er bij de klanten duidelijk goed opstaat.

bezig om de verbeterpunten die het vorig jaar gehouden

Over de volle breedte van de activiteiten en de sectoren

onderzoek opleverden om te zetten in concrete

kwamen er (ruime) voldoendes op papier te staan. “We

actiepunten.

zijn vooral trots op de 8,1 als beoordeling voor onze

7.7

6.9

8

Basisdienstverlening

Toegevoegde waarde

Relatie

7.5

7.7

8.1

Kwaliteit medewerkers

Facturatie

Relatiebeheerder

18 19

Het klantenonderzoek

relatiebeheerders. Zij zijn heel belangrijk in de contacten

AB Midden Nederland onderzocht al eerder wat klanten van de manier van werken van de

“De belangrijkste daarvan is het verhogen van de

met onze klanten. Dat zij hun werk zo goed doen is voor

coöperatie dachten, maar het klantenonderzoek van vorig jaar is de eerste keer dat dit zo

toegevoegde waarde van AB Midden Nederland”, licht

ons aan de ene kant heel logisch, maar het is mooi om te

professioneel werd uitgevoerd. Daarvoor werd Customeyes, marktleider in deze sector, in de

bestuurder Wilko Kortleve toe. “We moeten toe naar

zien hoe dat gewaardeerd wordt.”

arm genomen. Via enquêtes die door 159 klanten uit alle sectoren werden ingevuld, peilde Customeyes de mening over AB Midden Nederland op diverse vlakken. Het doel was het

een nog proactievere houding. In de gesprekken met de

bepalen van de behoefte van leden en klanten.

klanten moeten onze relatiebeheerders dieper durven

Net zo belangrijk zijn de kwalificaties ‘betrouwbaar’ en

te graven, om erachter te komen waaraan behoefte is

‘flexibel’, die vele klanten AB Midden Nederland in het

en hoe wij met onze kennis en ervaring onze klanten

onderzoek meegaven. “Ze behoren tot onze kernwaarden,

Het is de bedoeling dat het onderzoek om het jaar plaats gaat vinden. In de tussenliggende

verder kunnen helpen. In onze eigen opleidingen zullen

dus we zijn er blij mee dat die in de praktijk ook zo naar

jaren vinden medewerkersonderzoeken plaats. Ook daarbij is het uitgangspunt het goede te

we meer aandacht gaan besteden aan inhoudelijke

voren komen. Ook harde werkers, vertrouwd, service en

behouden en wat beter kan aan te pakken. Wilko Kortleve: “Het is voor ons heel belangrijk om

gesprekken met klanten. ”

betrokken werden veel genoemd. Ook hiervoor geldt:

onze vakmensen aan ons te blijven binden. Wij willen voor hen een goede werkgever zijn. Via de

voor ons is het vanzelfsprekend, maar uit het onderzoek

onderzoeken gaan we kijken naar wat er al goed loopt en op welke punten we onszelf kunnen

blijkt dat dat zeer zeker gewaardeerd wordt.”

verbeteren.”

‘De toegevoegde waarde van AB bouwen we verder uit’

JAARVERSLAG 2015

AB Midden Nederland scoort met 7,8 beduidend beter dan branchegenoten


INTERVIEW ERIC TER HEERDT

MultiBeton en AB Midden Nederland spreken dezelfde taal lijnen

en

langdurige

samenwerking.

Zo

van AB. En dat werkt naar volle tevredenheid. Het grote

valt de band tussen AB Midden Nederland en

voordeel is dat we dezelfde taal spreken. Je hebt aan een

MultiBeton samen te vatten. Al jarenlang maakt de

half woord genoeg om duidelijk te maken wat er nodig

Vianense onderneming gebruik van de diensten van

is. Er was en is al jarenlang sprake van een zeer prettige

medewerkers van AB.

zakelijke samenwerking.”

“Een aantal van hen zien we inmiddels als onze eigen

Zakelijk en prettig; dat die combinatie in de praktijk

mensen ”, stelt bedrijfsleider Eric ter Heerdt. “We

wordt gebracht blijkt wel uit het feit dat de bedrijfsleider

Naam: Eric ter Heerdt

hebben een vaste kern aan personeel, maar in onze

eigenlijk niets kan bedenken op welk punt AB Midden

Functie: bedrijfsleider

markt hebben we met pieken en dalen te maken. Dan

Nederland zich op zou kunnen verbeteren. Na enig

MultiBeton

is het minder risicovol om van tijdelijke medewerkers

nadenken: “Als er iets, spreken we het gewoon meteen

gebruik te maken. AB Midden Nederland is daarin al

uit en dan wordt er snel een oplossing geregeld. De

jarenlang een vaste partner. Het gaat daarbij vooral om

relatiebeheerder van AB komt hier ook regelmatig langs

vakmensen uit Polen.”

om te vragen hoe alles loopt en of er nog iets geregeld moet worden.”

Want

‘Een aantal van hen zien we inmiddels als onze eigen mensen’

vakmensen,

die

heeft

MultiBeton

nodig.

Het dochterbedrijf van Multibouwsystemen is de

Wat betreft de toegevoegde waarde van de AB-

productielocatie van de andere ‘dochters’, zoals MBS

medewerkers, een onderdeel waar AB Midden Nederland

Cascobouw, MBS Kelderbouw en MBS Betontrappen

meer aandacht aan wil besteden, daar zit voor Ter

en Speciale Producten. Ter Heerdt: “Wij maken alles

Heerdt geen noodzaak in. “Kijk, wij zijn specialisten in

van beton, maar het is wel altijd maatwerk en geen

een niche markt. Vakinhoudelijk moet je wel van heel

seriematige productie. Juist de afwijkende maten en

goede huize komen om ons iets nieuws te vertellen.

vormen, daar zijn wij de ideale partner voor. Het is voor

Voor ons zit die toegevoegde waarde meer in het feit

ons elke keer weer een uitdaging om de wens van de klant

dat AB zorgt dat hun medewerkers goed gehuisvest zijn

om te zetten in een op maat gemaakt eindresultaat.”

en goed gereedschap meekrijgen. Daar profiteren wij uiteindelijk van, omdat dat de kwaliteit van hun werk ten

Daar werken de medewerkers van AB Midden Nederland hard aan mee. Op de parkeerplaats zijn de ‘stille getuigen’ daarvan te zien: twee bestelwagens van AB. Wat Eric ter Heerdt met name aanspreekt aan de contacten met AB Midden Nederland zijn de korte lijnen. “De contacten lopen niet via mij, maar via de productieleiders. Zij zijn degenen die de klus op de werkvloer uitvoeren en zij hebben dus een direct lijntje met de relatiebeheerder

goede komt.”

JAARVERSLAG 2015

Korte

20 21


SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

Agrarisch

Bouw

Food

Transport & Logistiek Groen

De continuïteit van het agrarisch bedrijf komt

De bouwsector trekt aan. In plaats van vast

Voordat levensmiddelen de supermarkt bereiken,

Ze bestaan nog: chauffeurs die meer kunnen dan

In het voorjaar lopen bomen uit, groeien

onder druk te staan als de boer ziek wordt of

personeel aan te nemen investeren bouwbedrijven

hebben ze al een behoorlijke weg afgelegd in de

achter het stuur kruipen. Professionals die veilig

struiken en planten en komt er onkruid op.

een ongeval krijgt. In zulke gevallen staan bij AB

liever in hun flexibele schil. Daarbij willen ze

voedselverwerkende industrie. Uitzendkrachten

rijden, beschikken over de vereiste papieren

Tijd om de natuur netjes te verzorgen. AB

Midden Nederland ervaren interim-boeren klaar die

terug kunnen vallen op ervaren en vakkundig

van AB Midden Nederland halen dagelijks het

(Code 95), zuinig en verantwoord omgaan

Midden Nederland beschikt over productieve

het boerenbedrijf meteen kunnen overnemen. Ook

bouwpersoneel dat à la minute inzetbaar is. AB

beste uit zichzelf naar boven bij inpakken, sorteren,

met uw materieel en hun route ook zonder

en ervaren hoveniersploegen die volgens

agrariërs die met hun gezin erop uit willen maken

Midden Nederland heeft de beste bouw­specialisten

orderpicken en andere productiewerkzaamheden.

navigatieapparatuur kennen. AB Midden-Nederland

een planmatige aanpak het groenonderhoud

van deze dienst gebruik. Boeren die tijd willen voor

voor u in huis.

Belangrijk is dat ze hiervoor beschikken over

levert vrachtwagenchauffeurs en logistieke

verzorgen voor aannemers, gemeenten

ander werk op de boerderij, huren ons personeel in

motivatie, doorzettingsvermogen en een prima

flexwerkers die u niets meer hoeft uit te leggen.

en semioverheidsinstellingen. Onze

voor specialistische klussen zoals klauwverzorging

lichamelijke conditie.

SECTOR

groenmedewerkers worden ook ingezet bij

of vee scheren.

fijner hovenierswerk zoals het onderhoud van (particuliere) tuinen.

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

Fruitteelt

Tuinbouw

Infra

Techniek

Het werk in de boomgaard fluctueert enorm. In de

Of we nu praten over aardbeien-, tomaten-,

Bermonderhoud, baggerwerk,

Vakspecialisten in de metaal- en technieksector

winter worden de bomen gesnoeid, in de nazomer

komkommer- en paprikaplukkers. Of over

rioleringswerkzaamheden, grondverzet,

zijn met een lampje te zoeken. Veel bedrijven

is het tijd voor de oogst. Rustige momenten worden

medewerkers in de potplanten- en snijbloemen­

wegenbouw: het werk in de infra is mannenwerk

steken daarom tijd en energie in de opleiding van

afgewisseld met grote pieken waarin de fruitteler

teelt: in de tuinbouw draait alles om rendement. AB

voor potige kerels met een ijzersterke

nieuw personeel. AB Midden Nederland biedt een

extra handjes kan gebruiken. AB Midden Nederland

Midden Nederland heeft uitzendkrachten die een

werkmentaliteit. Vanwege de veelzijdigheid van

slim alternatief: een uitzendkracht die wél over de

levert gemotiveerde fruitteeltspecialisten precies

hoge arbeids­productiviteit draaien.

het werk selecteert AB Midden Nederland alleen

vereiste papieren en ervaring beschikt.

als ze nodig zijn.

uitzendkrachten die multifunctioneel inzetbaar zijn.

JAARVERSLAG 2015

22 23


INTERVIEW KLAAS VAN HERK

Klaas van Herk was drieënhalve maand uit de running

‘Sinds eind jaren 80 heb ik een reductie­regeling van

‘Dat geldt ook voor de bedrijfsverzorger die uit

na een smak op het wegdek. De ochtend erna stond er

AB. Tegen een bepaald tarief per jaar heb ik gedurende

Hoogblokland kwam. Ik ben een pietje precies en hij

een bedrijfsverzorger van AB Midden Nederland op de

50 uur per week recht op een bedrijfsverzorger van AB.

pakte die instelling meteen op. Dat zag ik aan de manier

stoep om zijn agrarische bedrijf over te nemen.

Gebruik je meer, dan betaal je meer per uur. In 2007

waarop hij alles schoon en glad hield, of de mengwagen

maakte ik vanwege een liesbreuk al eens twee weken

laadde. Mijn bedrijf heeft in deze periode veel productie

‘Maandagavond 22 september om half negen ’s avonds bij

van de regeling gebruik. In mijn achterhoofd heeft altijd

gedraaid in een tijd dat er veel werd gekalfd. Alle dieren

Schelluinen. Ik was samen met mijn broer op de racefiets

meegespeeld dat ik nóg eens de regeling zou moeten

zijn in goede gezondheid gebleven. Hij had er duidelijk

gestapt. Het was al donker, maar we hadden goed licht.

aanspreken. En inderdaad: in september gebeurde dit

feeling voor, ook al was het geen boerenzoon. Hij had thuis

De bestuurder van een achteropkomend vrachtwagentje

heftige ongeluk.’

wel wat schapen, maar verder geen mogelijkheid om een

‘Of ik meteen aan mijn bedrijf dacht? Eigenlijk niet. Ik

was dit een optie om toch gepassioneerd bezig te zijn

een tik van de zijspiegel. Daardoor raakte ik uit balans

zei tegen mijn broer: laat me maar even liggen, ik sta zo

met agrarische arbeid.’

en klapte tegen het asfalt. Het resultaat: een gebroken

weer op. Maar omstanders haalden er een ambulance

heup, twee gebroken ribben, een geperforeerde long en

bij en toen werd snel ernstig letsel geconstateerd. In het

beschadigd armkapsel.’

ziekenhuis zeiden ze dat het zes maanden kon duren,

JAARVERSLAG 2015

zouden induiken en besloot ons in te halen. Ik kreeg

‘HALF VIJF ’S OCHTENDS STOND AB ER AL’

24 25

agrarisch bedrijf op te zetten. Voor deze bedrijfsverzorger

dacht dat we een passeerplaats aan de rechterkant

maar uiteindelijk heb ik ‘slechts’ 3,5 maand een beroep moeten doen op een bedrijfsverzorger.’ ‘Ik run dit boerenbedrijf in mijn eentje. Het bedrijf kan hooguit een paar uur zonder mij. Mijn broer heeft dezelfde avond AB gebeld. Op dat moment bleken meerdere boeren in de lappenmand te zitten, dus het was aanvankelijk lastig om een vaste bedrijfsverzorger te regelen. Met AB is afgesproken dat een ervaren zzp’er mijn bedrijf drie dagen draaiende zou houden, voordat er een bedrijfsverzorger zou komen. Mijn zoon heeft de volgende ochtend om half vijf de zzp’er ontvangen. Dat was een jongen uit Giessen-Oudekerk. Ja, zo’n jongen komt een beetje onwetend aanrijden met de tomtom en moet toch weten hoe de melkmachine werkt. In handen van AB is dit vlekkeloos gelopen.’

‘Ik had mijn bedrijf zelf niet beter kunnen runnen dan de bedrijfsverzorger van AB’

Naam: Klaas van Herk Functie: Veehouder in Streefkerk


JAARVERSLAG 2015

26 27

COLOFON Tekst & eindredactie Geurt Mouthaan Bestuur (AB Midden Nederland) Mireille Verhaar (AB Midden Nederland) Ontwerp & vormgeving Studio Ciro Acampora, Meerkerk Fotografie Geurt Mouthaan Shutterstock Druk De Groot Drukkerij BV, Goudriaan


VESTIGINGEN AB MIDDEN NEDERLAND

HOUTEN Voorveste 17-19 3992 DC Houten T (030) 229 22 52 / (030) 638 24 76 E info@abmiddennederland.nl SLIEDRECHT Stationspark 725 3364 DA Sliedrecht T (0184) 41 77 77 E infosliedrecht@abmiddennederland.nl BUNSCHOTEN Haarbrug 16-1 3751 LM Bunschoten-Spakenburg T (033) 299 44 80 E infoabservice@abmiddennederland.nl ZALTBOMMEL Dwarsweg 8 5301 KT Zaltbommel T (0418) 75 06 60 E info@abmiddennederland.nl

www.abmiddennederland.nl

Profile for AB Midden Nederland

Jaarverslag 2015 AB Midden Nederland  

Jaarverslag 2015 AB Midden Nederland  

Advertisement