__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 | 1


Inhoudsopgave AB klokt ruim 1,4 miljoen uren Terugblik met Wim Duizer en Huub van der Maat

4-5

Kaasspecialisten van AB Midden Nederland Heerlijkheid MariĂŤnwaerdt maakt al jaren gebruik van de kaasmakers van AB

6-7

Sociaal jaarverslag

8-9

De specialisten van AB midden Nederland

10-11

AB doet meer dan alleen rekeningen sturen

12-13

De stem van de industrie Wim Rietveld nieuw lid ledenraad AB Midden Nederland

14

De afwisseling, dat vind ik het mooiste bij AB Interview met Hans de Baat

15

Jaarcijfers Geconsolideerde balans per 31 december 2013 en geconsolideerde exploitatierekening over 2013

16-17

Peter de Rooy, nieuwkomer in ledenraad AB

18-19

2 | JAARVERSLAG 2013


Voorwoord 2013: Een jaar met een gouden randje Als bestuur van AB Midden Nederland kijken we met een goed gevoel terug op het jaar 2013. Ondanks de economische tegenwind is onze organisatie opnieuw gegroeid. Daarnaast vierden we ons gouden jubileum. De festiviteiten die daarvoor zijn georganiseerd voor medewerkers, leden en klanten zijn stuk voor stuk zeer geslaagd te noemen. Een coöperatie die al 50 jaar bestaat heeft inmiddels haar sporen uitgezet in de provincie Utrecht, de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. In dit gebied zijn we uitgegroeid tot een betrouwbare partner als het gaat om personele invulling bij ziekte of arbeidspieken. De oorsprong lag in de agrarische sector. Een aantal boeren stak de koppen bij elkaar om na te denken over vervanging bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zo is onze coöperatie opgericht, door en voor boeren. In de loop der jaren is AB Midden Nederland gegroeid. Naast het werk in de agrarische sector kwamen ook andere sectoren in beeld. De groenvoorziening, glastuinbouw, bouw, techniek, transport en logistiek, grond-, weg- en waterbouw, fruitteelt en food zijn stuk voor stuk sectoren waarin we anno 2014 volop vakkrachten leveren. Onze kernwaarden hierbij zijn betrouwbaar, kwaliteit, dienstverlenend

en sociaal. We noemen dit ons DNA en dat willen we uitstralen in al onze geledingen. In ons beleidsplan 2014-2018 hebben we gekozen voor een sectorgerichte aanpak. We willen ons meer en meer specialiseren in de sectoren die ik hierboven reeds heb genoemd. Specialiseren betekent ontwikkelen: Ontwikkelen van competenties bij onze medewerkers in het veld, maar ook het ontwikkelen van sectorkennis bij onze relatiebeheerders. We willen nog meer een volwaardige gesprekspartner zijn voor onze leden en klanten en stellen ‘kwaliteit’ altijd op de eerste plaats. 2013 Was een jaar met een gouden randje. Ondanks het mindere werkaanbod in de wintermaanden, hebben we met onze vakmensen een resultaat neergezet waar we trots op zijn. De verwachting voor 2014 is ook positief, want we merken dat de markt weer aantrekt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat als wij er in slagen om in ‘onze’ sectoren goede vakmensen te blijven leveren, de toekomst van AB Midden Nederland er mooi uit zal zien. Met vriendelijke groet, Wim Duizer Directeur

JAARVERSLAG 2013 | 3


AB Midden Nederland boekt groei van dertien procent

2013: AB klokt ruim 1,4 miljoen uren Houten – Dertien procent groei zorgde ervoor dat de medewerkers van AB Midden Nederland in 2013 het indrukwekkende totaal van ruim 1,4 miljoen werkuren klokten. Directeur Wim Duizer en Huub van der Maat, voorzitter van de Raad van Commissarissen, kijken mede daarom met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. Moeizaam kwam 2013 bij AB Midden Nederland op gang. Het koude weer aan het begin van het jaar was de reden dat er langer dan gebruikelijk minder verzoeken om tijdelijke medewerkers binnenkwamen in Houten, Bunschoten en Sliedrecht. “Normaal trekt het in maart aan; nu was dat zeker zes, zeven weken later”, knikt Wim Duizer. De inhaalslag werd vooral in de tweede helft van het jaar gemaakt. Van september tot en met het vuurwerk van oud en nieuw ging het hard, heel hard. Het zorgde voor florissante cijfers. Opvallend in een tijd van economische tegenwind. Duizer: “Kwaliteit en betrouwbaarheid, daarmee onderscheiden we ons. Dat is de basis waardoor we in de branches waarin wij werkzaam toch groei kunnen realiseren.” Huub van der Maat vult hem aan: “De drukte was over de hele breedte van onze werkzaamheden. Met name in de fruitsector, techniek, food en in de groenvoorziening hebben we mooie resultaten gehaald.” Efficiencyslag Ook de winstcijfers zien er goed uit. “We zitten op ons streefgetal. Belangrijk is dat we dit met een gelijk aantal kantoormedewerkers bereikt hebben. Er is een forse efficiencyslag gemaakt, waardoor we ongeveer tien procent efficiënter zijn gaan werken. Al zitten we nu wel op een grens: door automatisering willen we dit proces verder voortzetten, maar er zullen wellicht de komende tijd meer personeelsleden nodig zijn om de groei op te vangen. Kwaliteit en betrouwbaarheid moeten tenslotte wel voorop blijven staan.” Waar het tweetal met veel genoegen aan terugdenkt is de viering van het gouden jubileum van AB Midden Nederland. Met name het feest op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt leverde veel positieve

4 | JAARVERSLAG 2013

reacties van leden en andere relaties op. “We hebben hier heel goed mee aan de weg getimmerd. Achteraf kunnen we zeggen dat het alles opgeleverd heeft wat we er vooraf van verwachtten.” Successen Het nieuwe jaar is tijdens het gesprek met Duizer en Van der Maat alweer zo’n twee maanden oud. Het warme weer zorgde ervoor dat de drukte veel eerder kwam dan in 2013. Wim Duizer is dan ook voorzichtig positief. “We hebben al een aantal mooie successen kunnen boeken. De verwachting is dat dit jaar een geringe groei gaat laten zien. We merken dat in de

24/


Structuur AB op orde

sectoren waarin wij werkzaam zijn het economische tij wat meer meezit, zeker ook omdat er landelijk met man en macht aan wordt gewerkt om de bedrijvigheid te stimuleren.” In het nieuwe jaar zal AB Midden Nederland zich steeds meer gaan richten op het leveren van specialisten in de verschillende sectoren waarin de coöperatie werkzaam is. “Blijven doen waar we goed in zijn en in die vakgebieden ons steeds meer specialiseren. Dat vragen klanten en leden ook van ons. Een goed voorbeeld is de transportsector: dat we daar ons werk blijven behouden, komt door de kwaliteit die we leveren.”

4/7

Directie, Raad van Commissarissen en ledenraad; het was een nieuwe structuur, maar inmiddels hebben de leden van de verschillende onderdelen hun weg gevonden. “We weten wat we aan elkaar hebben. Deze structuur zorgt voor een professionele ondergrond voor de coöperatie AB Midden Nederland”, stelt Huub van der Maat. “We hebben even moeten zoeken naar de beste aanpak, maar we merken steeds meer dat we een goede keuze gemaakt hebben. Vanuit de ledenraad komt nu ook input, in de vorm van op- en aanmerkingen om onze manier van werken nog verder te verbeteren.” Een stevige basis is ook nodig, zeker omdat AB Midden Nederland zich de komende periode over het nieuwe beleidsplan buigt. Eén van de belangrijke onderdelen daarvan is de toekomst van de coöperatie. “Er spelen meerdere zaken”, licht Wim Duizer toe. “We moeten samen kijken welke richting we opgaan. Dat pakken we heel breed aan. Naar onze klanten en leden toe willen we onderscheidend zijn en blijven.”

JAARVERSLAG 2013 | 5


Heerlijkheid Mariënwaerdt maakt al jaren gebruik van kaasmakers van AB

De kaasspecialisten van AB Midden Nederland Beesd – AB Midden Nederland heeft specialisten in allerlei soorten en maten in de kaartenbak. Bij Heerlijkheid Mariënwaerdt maken ze al jarenlang gebruik van een wel heel bijzonder soort medewerker: de ambachtelijke kaasmaker. Geduld, kennis, toewijding en het echte handwerk; die ingrediënten zorgen ervoor dat de biologische kazen van Heerlijkheid Mariënwaerdt nationaal en internationaal grif over de toonbank gaan. AB Midden Nederland levert daar in de vorm van tijdelijke medewerkers al jaren een belangrijke bijdrage aan. Echte specialisten, want kaasmaken is niet iets dat je in een namiddag leert. “Het is heel moeilijk om mensen te vinden die dat beheersen”, knikt Astrid van Rooij. “Biologische kaas maken is echt een ambacht. Alles gaat met de hand.” Aankloppen bij een gemiddeld uitzendbureau heeft dan ook weinig nut. Na een lange zoektocht kwam

inslag hebben. Wij hebben specialisten nodig en die krijgen we ook.” Ze vervolgt: “Daarnaast wordt altijd rekening gehouden met de sfeer van Mariënwaerdt, de cultuur waarin wij werken. Overigens werken er niet alleen kaasmakers van AB bij ons. In ons melkveebedrijf hebben we vier agrarische medewerkers en vier weekendmelkers. Eén van hen is ook een medewerker van AB Midden Nederland.” Landgoedwinkel De biologische kaas van Heerlijkheid Mariënwaerdt is één van de producten waarmee euro’s worden binnengehaald om het bijna driehonderd jaar oude Gelderse landgoed in stand te houden. De hele bedrijfsvoering is daarop gericht. Dat vraagt de nodige inspanning, want ruim negenhonderd hectare in goede staat houden is geen kleinigheid. Niet voor niets is in de loop van de jaren een uitgebreid pakket aan ‘bedrijfsonderdelen’ opgezet: van het aanbieden van locaties om bruiloften, (bedrijfs)feesten en vergaderingen te houden, de Landgoedwinkel met vele biologische artikelen, een pannenkoekenrestaurant, een brasserie, de Landgoedfair en de Kerstfair tot aan twee vakantiehuisjes toe. Dat het een geweldige locatie is om een feest te houden, bleek wel tijdens het geslaagde gouden jubileumfeest dat AB er afgelopen jaar vierde.

Biologisch en duurzaam zijn sleutelwoorden in de werkwijze van Heerlijkheid Mariënwaerdt Heerlijkheid Mariënwaerdt uit bij AB Midden Nederland. De coöperatie lukte het wel om geschikte medewerkers te vinden. Van Rooij: “Vanuit hun agrarische achtergrond hebben zij veel contacten in de kaasmakerswereld. De medewerkers van AB gaan voordat ze bij ons in de kaasmakerij komen naar de kaasmakersopleiding van Gea van der Pluijm. Groot voordeel voor ons is dat we hen niets hoeven te vertellen. Door hun opleiding en de kennis die ze al opgedaan hebben, kunnen ze meteen aan het werk.” Precies Gemiddeld zijn er twee medewerkers van AB Midden Nederland in de kaasmakerij van Heerlijkheid Marienwaerdt aan het werk. Daarnaast werken er ook tijdelijke krachten van AB in het kaasrijpingsmagazijn. Verschillende van hen zijn in de afgelopen jaren bij het landgoed in Beesd in vaste dienst gekomen, waarna er weer een nieuwe kaasmaker ‘geleverd’ werd. Astrid van Rooij is dan ook lovend over de jarenlange band met AB. “Onze relatiebeheerder Pieter Lagendijk weet hoe we hier werken en wat wij belangrijk vinden. Kaasmaken is een ontzettend precies proces; je medewerkers moeten dus ook een secure

6 | JA JJAARVERSLAG AARVE E 2013

Biologisch en duurzaam zijn in de werkwijze van Heerlijkheid Mariënwaerdt de sleutelwoorden. “Bedrijfseconomisch zorgt dat niet voor de hoogste opbrengst, maar wij hebben andere prioriteiten”, knikt Astrid van Rooij. Een strategie die in het verleden bewust bepaald is, in een tijd waarin dat zeker nog niet vanzelfsprekend was. “Maar nu merken we dat het een goede keuze geweest is. Zeker nu de crisis over zijn hoogtepunt heen is; de markt voor onze producten trekt weer behoorlijk aan.”


‘Kaasmaken is een zeer precies proces; de medewerkers moeten dus ook een secure inslag hebben’

Dat er in de toekomst dan ook meer medewerkers van AB Midden Nederland nodig zijn in Beesd, valt niet uit te sluiten. Zeker door het wegvallen van de melkquota in 2015 ziet Heerlijkheid Mariënwaerdt mogelijkheden. “Het doel is om onze veestapel te verdubbelen, van tweehonderd naar vierhonderd koeien. En of we dan nog duurzaam en biologisch kunnen blijven werken, ondanks de hogere productie? Daar geloven we in. Met efficiënter werken hebben we op dat gebied al grote slagen gemaakt. De duurzame en biologische inslag wordt ook gecombineerd met een professionele en zakelijke bedrijfsvoering. Dat dat goed samen kan gaan, bewijzen we hier op Heerlijkheid Mariënwaerdt.”

Meer informatie over Heerlijkheid Mariënwaerdt is te vinden op www.marienwaerdt.nl.

De kazen van Heerlijkheid Mariënwaerdt Beesd – Elk jaar produceert Heerlijkheid Mariënwaerdt 130.000 kilo aan biologische kazen in allerlei smaken en van uiteenlopende ‘ouderdom’, die via verschillende routes bij de consument terechtkomen. Om de kazen op leeftijd te laten komen, is er een grote opslagruimte waar de gele lekkernijen opgeslagen én regelmatig gedraaid worden. Eén van de afnemers is uiteraard de eigen Landgoedwinkel. Daarnaast levert het Gelderse landgoed aan ruim tweehonderd natuurvoedingswinkels en Ekoplaza’s in het hele land. Ook Sligro is een klant. Astrid van Rooij: “Voor onze kruidenkazen hebben we een grote afzetmarkt in Duitsland. En onze kazen kom je ook tegen bij kaasboeren en delicatessenzaken.”

JAARVERSLAG 2013 | 7


Sociaal Jaarverslag Juridische structuur AB Midden Nederland Bestuur Wim Duizer (directeur) Bram Schouten Wilko Kortleve Henk van Doorn

Maartensdijk Putten Brandwijk Langbroek

Raad van Commissarissen Huub van der Maat (voorzitter) Martin de Kuiper Gert Peek Nils den Besten Rosé Fleury - van Wijk

Bunnik Giessenburg Houten Brandwijk Wijk bij Duurstede

Ledenraad Frans van Lint Johannes van der Wijk Jan Aantjes Theo de Bruin Johan de Groot Anton van Wijk Johan Vernooij Greet Meerbeek-Schimmel Anton van Garderen Arjan Eikelenboom Wim Rietveld Peter de Rooy

Fruitteelt Veehouderij Veehouderij Veehouderij Veehouderij Fruitteelt Veehouderij Veehouderij Fruitteelt Hovenier Transport en logistiek Transport en logistiek

Montfoort Benschop Streefkerk IJsselstein Herwijnen ‘t Goy Werkhoven Woudenberg Schalkwijk Lopik Noordeloos ‘t Goy

Reductieregeling overzicht over meerdere jaren Aantal deelnemers Aantal uren ziektevervanging Aantal afnemers

2013 932 28.850 86

2012 945 26.056 70

2011 972 29.289 100

2010 1.021 28.670 103

Cijfers reductieregeling 2013 Aantal deelnemers per 1-1-2013 938 Aantal deelnemers per 31-12-2013 926 Aantal deelnemers dat in 2013 gebruik heeft gemaakt van hulp 9,2% Ziektecijfer (uren hulp per deelnemer) 31,0 Gemiddeld aantal uren per afnemer 335,5 Overschot € 72.970 Uit de cijfers blijkt, dat 7% van de deelnemers in het jaar 2012 gebruikt gemaakt heeft van de reductieregeling. In 2013 is er 2.794 uur meer hulp verleend dan in 2012, een stijging van 10,7% Over 2013 is er een overschot gerealiseerd van € 72.970, dit bedrag is in 2014 teruggegeven aan de deelnemers, via de abonnementsfactuur 2014.

8 | JAARVERSLAG 2013


Verzuim

Kwaliteit en arbo

Het verzuim is t.o.v. 2012 licht gedaald. We hebben 2013 afgesloten met een verzuimcijfer van 4,18%. Het is het eerste volledige jaar dat we met onze nieuwe arbodienst hebben gewerkt. We zijn tevreden met de samenwerking van de verzuimcoach, die één dagdeel op kantoor is om de stappen te ondernemen op het gebied van de wettelijke regelingen. Daarnaast is ook een cursus gegeven aan de relatiebeheerders vanuit de arbodienst over het belang van een verzuimmelding. Welke vragen zijn belangrijk bij het eerste gesprek van een verzuimmelding. Door de juiste vragen te stellen, kun je beter inschatten wat de juiste stappen zijn in het vervolg van de verzuimmelding. Het is algemeen bekend dat de eerste zes weken een belangrijke periode is, om samen te bepalen wat er eventueel nog wel mogelijk is. Na deze periode gaat de wettelijke regeling lopen en moet de bedrijfsarts geregeld worden. Hij stelt een probleemanalyse en een plan van aanpak op, waarin staat beschreven wat de problemen zijn en welke maatregelen er aan kunnen bijdragen op een (spoedig) herstel. Onze inzet is namelijk: samen werken aan herstel!

Aan het eind van elk jaar worden we getoest voor onze certificaten. Vorig jaar hebben we daarin weer een belangrijkse stap gezet. We zijn nu namelijk gecertificeerd voor ISO 9001. Deze norm geeft aan dat we onze bedrijfsvoering continu aan het verbeteren zijn. Elk proces in de organisatie is beschreven, daaraan toetsen we in de loop van het jaar al onze daadwerkelijke handelingen, waardoor we onze verbeterpunten op het spoor komen. We verzinnen een methode en passen het proces aan om zo kwalitatief hoger op te komen. Daarnaast hebben we ons VCU certificaat weer verlengd, door een succesvolle beoordeling. VCU staat voor Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Het certificaat geeft aan dat we een Veiligheid en gezondheids beheersysteem hebben waardoor we mensen kunnen uitzenden naar een risicovolle omgeving. Om hieraan te voldoen hebben al onze bedrijfsverzorgers een VCA certificaat. Onze veiligheidsregels zijn beschreven in het veiligheidshandboek. Daarnaast hebben we een kwaliteitshandboek waarin de overige processen voor het personeel staan beschreven. Samen gaan we voor veilig!

Verzuimcijfers per bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel Bedrijfsverzorging Uitzendservice Detachering Payroll

2010 8,68% 0,25% 3,48% 0,00%

2011 7,16% 0,45% 3,34% 0,32%

2012 5,20% 0,79% 3,89% 0,00%

2013 5,44% 0,90% 1,15% 0,31%

Het verschil in de afdelingen is te verklaren door het aantal langdurige verzuimgevallen in de groep bedrijfsverzorgers.

Scholing en ontwikkeling Ook in 2013 is er vanuit de organisatie weer ruimschoots aandacht geweest voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Het cursusaanbod is gevarieerd en biedt de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op peil te houden en zelfs uit te breiden. Dit uiteraard met het doel om de inzet en kwaliteit van medewerkers te vergroten en ervoor te zorgen dat AB aan de vraag naar kwalitatief zelfstandige vakmensen kan voldoen, nu, maar zeker ook met het oog op de toekomst. Voorbeelden van scholing in 2013 zijn: training Lelymelkrobot, basisopleiding computergebruik, bijscholing van chauffeurs in het kader van ‘code 95’, het verkrijgen/verlengen van de spuitlicentie en BHV-cursussen. AB Midden Nederland heeft in 2013 1,95% van de loonsom aan opleidingen besteed. Belangrijk verschil met voorgaande jaren is dat we de opleidingen meer in de avonduren plannen en verder dat we van de medewerkers meer eigen initiatief verwachten bij de keuze van een cursus/training of opleiding.

JAARVERSLAG 2013 | 9


De specialisten van AB Midden Nederland

Regio – Vakmensen, daarvoor moet je bij AB Midden Nederland zijn. In vele branches levert de coöperatie specialisten die op hun vakgebied de besten zijn. Met als motto: uiteindelijk wint kwaliteit. Een aantal personeelsleden die uren achter elkaar geconcentreerd zeer precies flessen controleren en elke afwijking opmerken. Een tijdelijke medewerker die weet hoe je ambachtelijk kaas moet maken. Lassers die de kennis en kunde hebben om bij elke klus maatwerk te leveren. Bij het gemiddelde uitzendbureau zul je die tevergeefs zoeken. AB Midden Nederland is dan het perfecte adres om aan te kloppen. Sectorgericht werken; dat is de insteek die de coöperatie de komende jaren nog meer body wil geven. “Wij hebben in een breed scala aan sectoren specialisten klaarstaan”, vertellen Wilko Kortleve, regiomanager in Sliedrecht en Bram Schouten, regiomanager in Houten. Breed is het aanbod inderdaad. Dat blijkt wel uit de branches waar je het groen en rood van AB tegen kunt komen: bouw, infra, productie, food, logistiek, agrarisch, groenvoorzieing en techniek. “Daarnaast zijn we druk bezig om in andere branches, waar we die specialisten nog niet hebben, die wel klaar te stomen. Kwaliteit bieden, daarmee willen we ons nog meer gaan onderscheiden. Het is de afgelopen jaren gebleken dat juist die kwaliteit

10 | JAARVERSLAG 2013

ervoor zorgt dat AB Midden Nederland, ondanks alle economische tegenwind, steeds mooie groeicijfers kan presenteren. Op deze manier bedienen wij onze leden het best.” Het is misschien op de korte termijn niet de goedkoopste manier van werken, maar uiteindelijk wint kwaliteit. Daar zijn ze bij AB Midden Nederland van overtuigd. “Een tijdelijke medewerker die niet weet wat hij of zij moet doen of brokken maakt, kost heel veel tijd of maakt brokken. Wij zorgen er aan de voorkant voor dat dat niet gebeurt.” Relatiebeheerders Overigens geldt die insteek niet alleen voor de man-


nen en vrouwen die het werk uiteindelijk uitvoeren. Zeker zo belangrijk zijn de AB-medewerkers die in het traject voordat er met werken begonnen wordt de voorbereidingen uitvoeren. Dat geldt voor de hele breedte van de coöperatie. Een goed voorbeeld zijn de relatiebeheerders die de contacten met de leden onderhouden. Van Doorn: “Zij moeten een volwaardige gesprekspartner zijn, weten wat er in een bepaalde sector speelt. Waar dat nog niet voldoende is, gaan we onze relatiebeheerders verder trainen. Het kan ook voorkomen dat één bedrijf dat in meerdere sectoren actief is ook per sector een contactpersoon bij AB Midden Nederland krijgt. Voor ons is het belangrijkste dat we onze leden op deze manier snel van de benodigde specialisten kunnen voorzien.”

Overigens: AB Midden Nederland blijft nog steeds ‘handjes’ leveren voor klussen waarbij het niet draait om kunde, maar om productie. Al geldt ook voor werk aan de lopende band dat daarvoor geschikte medewerkers nodig zijn, die in korte tijd een grote hoeveelheid werk aankunnen. AB Midden Nederland heeft op dat gebied een ruime pool aan arbeidskrachten, onder meer uit Oost-Europa. “We zijn dus zeer breed inzetbaar, terwijl we in de verschillende sectoren specialisten aan kunnen bieden”, knikt Bram Schouten

JAARVERSLAG 2013 | 11


AB doet veel meer dan alleen e De Meern – Aan de ene kant van het bedrijfspand van Boreco komen platen ijzer naar binnen, aan de andere kant rijden kant en klare machines voor de fruitteelt en de veehouderij naar buiten. Om dat voor elkaar te krijgen heeft directeur Wim Borst de beschikking over een team van vakmensen: eigen personeel, maar ook tijdelijke medewerkers van AB Midden Nederland. Het zijn er inmiddels vier: specialisten op hun vakgebied en voor Boreco ideaal inpasbaar in het productieproces. Eén van hen, een Poolse arbeidskracht, werkt al een jaar of zes voor het bedrijf in De Meern. “Dat is inmiddels bijna een vaste medewerker”, stelt

12 | JAARVERSLAG 2013

Wim Borst. “Hij wordt door de ervaring die hij hier opdoet ook steeds breder inzetbaar. We hebben nog twee Polen van AB in dienst. Harde werkers, die zes dagen in de week heel veel uren maken.” En dat is ook hard nodig, want veel last van de economische tegenwind hebben ze niet bij Boreco. Sterker nog, in 2014 is het aantal opdrachten fors toegenomen. “We merken dat er in de melkveehouderij een forse schaalvergroting plaatsvindt. Uit die hoek kloppen ze bij ons aan voor onder meer melkcarrousels en drijfhekken. Maar ook in de fruitteelt timmeren we steeds meer aan de weg. We zijn een specialist op het gebied van hoogwerkers in deze


Boreco in het kort De Meern – Wim Borst begon in 1991 samen met zijn broer in De Meern met de productie van machines voor de fruitteelt en de veehouderij. In de daaropvolgende jaren groeide het bedrijf gestaag en stapte de broer van Wim uit de onderneming. In 2011 vestigde Boreco zich op de huidige locatie onder de rook van Utrecht. Veertig procent van de werkzaamheden richt zich op de fruitteelt, veertig procent van de productie is voor de veehouderij. Daarnaast gaan er ook machines naar andere branches. Zo is ook het internationaal bekende Mammoet een klant van Boreco. Boreco Borst Reparatie & Constructie Strijkviertel 65 in De Meern T: 030-666580 E: nifo@boreco.nl I: www.boreco.nl

n een rekening sturen branche. In Nederland nemen we zo’n tachtig procent van deze markt voor onze rekening.” Niet voor niets kloppen opdrachtgevers bij Boreco aan. Zowel het ontwerp, de technische uitwerking als de productie van machines vindt in eigen huis plaats. “Wij ontwerpen machines die vervolgens ook goed en efficiënt kunnen produceren. In onder meer Polen gaan we zelf kijken hoe we de bedrijfsvoering beter kunnen inrichten met onze machines.”

volle tevredenheid gebruik van de specialisten van AB Midden Nederland. “Net als ik zelf heeft AB een agrarische achtergrond. Het is een solide partij die z’n zaakjes goed voor elkaar heeft. Dat merk je ook aan de manier waarop zij met hun medewerkers omgaan. Mijn relatiebeheerder, Harold van Leeuwen, weet precies wat wij maken en wat voor mensen ik hier nodig heb. Het gaat bij AB veel verder dan alleen een rekening sturen; ze staan altijd klaar om mee te denken en als er problemen zijn die op te lossen.”

Solide Het maatwerk dat daardoor geleverd wordt, dat maakt Boreco sterk. Maar daarvoor zijn wel vakmensen nodig. Al jarenlang maakt Wim Borst naar

JAARVERSLAG 2013 | 13


Wim Rietveld nieuw lid ledenraad AB Midden Nederland

De stem van de industrie

Rietveld BV Transport en Logistiek

Noordeloos – De industriële tak van het ledenbestand van AB Midden Nederland wordt in de ledenraad sinds kort vertegenwoordigd door Wim Rietveld, directeur van Rietveld BV Transport en Logistiek. Een kennismaking. Duizenden flessen gaan er elke dag doorheen in het bedrijfspand aan de Singel in Noordeloos. Het biertje dat je aan je mond zet, de saus die je gebruikt bij de barbecue; het glas waar het inzit zou best wel eens hier gecontroleerd en ingepakt kunnen zijn. In het kantoor van Wim Rietveld hangt een foto van de tweede vestiging in Oosterhout, verschillende malen groter. Daar vinden ook de andere activiteiten van het bedrijf plaats, zoals transport, het repareren van pallets en opslag. Sinds 2007 zijn er bij Rietveld BV in Noordeloos tijdelijke werknemers van AB Midden Nederland in dienst. Tot volle tevredenheid. “We hadden toen net een mindere ervaring met een ander uitzendbureau gehad”, blik Wim Rietveld terug. “Ron Houweling, destijds regiomanager van AB, liep hier binnen. Hij regelde voor een spoedklus drie Poolse medewerkers. Dat beviel heel goed. In de loop van de jaren is dat steeds verder uitgegroeid. Als het hier heel druk is lopen er soms dertig, 35 tijdelijke krachten van AB. Voor het grootste deel komen zij uit Polen.” Daarmee is Rietveld BV meteen ook één van de grotere klanten van AB Midden Nederland, vult

14 | JAARVERSLAG 2013

Het bedrijf Rietveld BV Transport en Logistiek werd in de negentiende eeuw te Noordeloos opgericht en werd als brandstofhandelspartner een begrip. In de loop der tijd hebben de werkzaamheden zich op transport en logistiek gericht. Vanwege de groei van het bedrijf vestigde Rietveld B.V. zich in 1996 op een tweede locatie , industrieterrein Weststad te Oosterhout. De locatie te Noordeloos is steeds actief gebleven. Momenteel wordt er voornamelijk glas gesorteerd, gecontroleerd en overgepakt. Meer informatie: www.rietveldbv.nl.

relatiebeheerder Sjoerd Visser aan. “Wim heeft vooral behoefte aan serieuze krachten, die betrouwbaar zijn en nauwkeurig werken. Het controleren van de flessen is een heel precies werk. Als er een paar flessen doorheen glippen die niet honderd procent goed zijn, heeft Wim een groot probleem. Vooraf selecteren wij dan ook zorgvuldig wie we naar hem toe sturen.” En dat gaat al jarenlang naar volle tevredenheid. De kwaliteit van de medewerkers van AB, dat is daarvoor de belangrijkste reden. Wim Rietveld: “Terwijl er tegelijkertijd een concurrerende prijs wordt gerekend. Die verhouding is gewoon heel goed.” Ledenraad Sinds kort maakt de Noordelose ondernemer deel uit van de ledenraad van AB Midden Nederland en kan hij via die weg ook meedenken en meepraten over het beleid van de coöperatie. “Ik ben daarvoor gevraagd om naast de agrarische tak de industrie te vertegenwoordigen. En waarom ik ja heb gezegd? De hoeveelheid tijd die het kost is te behappen en je kunt er altijd wat van opsteken. Op- en aanmerkingen heb ik nu nog niet; daarvoor moet ik me eerst nog meer verdiepen in het reilen en zeilen bij AB Midden Nederland.”


Hans de Baat neemt het liefste tijdelijk een melkveebedrijf onder zijn hoede

‘De afwisseling, dat vind ik het mooiste bij AB’ Vianen – Een vakspecialist, dat is Hans de Baat. Een melkveebedrijf heeft voor hem geen geheimen. Sterker nog, het mooiste aan het werken bij AB Midden Nederland vindt hij de uitdaging om ‘gedropt’ te worden op een boerderij om daar tijdelijk het bedrijf te runnen.

slag ga. Meestal gaat aan het eind van de middag de telefoon en hoor ik dan wat mijn werkplek voor de volgende dag is. Al zijn er ook wel klussen waar je langer op één plek bent.”

Tegelijkertijd is de inwoner van de Alblasserwaard een goed voorbeeld van de insteek van AB: als er geen werk is op een boerderij, dan ga je gewoon ergens anders aan de slag. Zo is hij op een zonnige dag in maart druk bezig op een bedrijventerrein onder de rook van Vianen. Daar werkt hij mee aan de aanleg van een drainagesysteem om de afwatering van een deel van het terrein in goede banen te leiden. “Nee, hier heb ik geen ervaring mee”, lacht hij. “Maar ik heb vanochtend goede instructies gehad en nu is het gewoon een kwestie van de handen uit de mouwen steken.”

Melkveehouders De afgelopen twee jaar gingen grotendeels op aan het vervangen van melkveehouders die door ziekte of andere redenen hun werk niet konden doen. Hans de Baat werkt daarmee in de ‘oudste tak’ van AB, de basis waar de coöperatie nog steeds zuinig op is. En de Hoogbloklander is daar als een vis in het water. “Door mijn ervaring kan ik een melkveebedrijf zonder al teveel moeite tijdelijk overnemen. Het is altijd wel even zoeken, want elke boer werkt op zijn eigen manier, maar dat vind ik juist het mooiste. Het is eigenlijk te makkelijk als je met iemand meeloopt die precies kan vertellen wat er allemaal moet gebeuren.”

Hans de Baat mag zich inmiddels al twee jaar werknemer van AB Midden Nederland noemen. Afwisseling, dat was wat hij zocht en wat hij vond bij deze coöperatie. Daarvoor werkte hij als bedrijfsleider op een melkveebedrijf en als inseminator. Mooi werk, maar te lang op dezelfde plek blijven, dat past niet bij hem. “Ook leuk werk wordt als je langer hetzelfde doet een sleur. En bij AB weet ik vaak aan het begin van de week niet waar ik de komende dagen aan de

Het is trouwens niet het enige vakgebied waar Hans ervaring in heeft. Ook als hovenier heeft hij al de nodige kennis en kunde opgedaan. Het zorgt ervoor dat zijn werk afwisselend is en blijft. Vorige week was hij in Hilversum, vandaag in Vianen. En morgen? Hans weet het nog niet. Via de telefoon hoort hij waar hij dan weer de handen uit de mouwen kan steken. En zo wil hij het ook graag. Met een onvervalst Alblasserwaardse tongval: “Ja, ik heb het best getroffen.”

JAARVERSLAG 2013 | 15


Jaarcijfers Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. te Houten

Geconsolideerde balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming)

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen

31-dec-2013 2.555.476 368.775 71.031

31-dec-2012 1.963.461 412.998 135.746

2.995.282 Financiële vaste activa Andere deelnemingen Overige vorderingen

41.160 20.797

Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Totaal vlottende activa

2.512.205 41.050 13.189

61.957

54.239

3.057.239

2.566.444

2.698.720 423.548

1.996.469 335.250 3.122.268

2.331.719

Liquide middelen

6.375.937

6.464.180

Totalal vlottende activa

9.498.205

8.795.899

12.555.445

11.362.343

6.412.260

5.903.584

265.147

348.770

Totaal

PASSIVA Groepsvermogen Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Kortlopende schulden Reductieregeling Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

Totaal

16 6 | JA JJAARVERSLAG AAR AR RVE V RS SLA LAG AG 2 20 2013 013 01 013

73.539 260.004

151.263 144.687

2.609.758 2.934.735

2.318.888 2.495.149 5.878.038

5.109.989

12.555.445

11.362.343


Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. te Houten

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013

2013 Netto-omzet Dienstverlening Contributie

2012

28.336.468 155.245

25.335.427 157.481 28.491.713

Kostprijs van de omzet Lonen en salarissen Sociale lasten Overige directe bedrijfskosten

18.172.962 4.350.880 2.151.330

Bruto-omzetresultaat Verkoopkosten Algemene beheerskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige indirecte kosten Afschrijvingen op vaste activa

Bedrijfsresultaat Aandeel in resultaat van nietgeconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten

16.246.926 3.982.997 1.964.952 24.675.172

22.194.875

3.816.541

3.298.033

142.038

214.077

1.615.986 499.556 807.176 152.678

Som der kosten

25.492.908

1.392.022 360.353 789.125 173.248 3.075.396 3.217.434

2.714.748 2.928.825

599.107

369.208

110

65.748 8.224

867

117.414 8.405 57.524

109.009

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

656.741

479.084

Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

148.065

117.541

Geconsolideerd resultaat na belastingen

508.676

361.543

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de statutaire jaarrekening 2013 van Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. Bij deze volledige jaarrekening heeft de externe accountant op 21 maart 2013 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de coöperatie dient deze verkorte jaarrekening gelezen te worden in samenhang met de volledige statutaire jaarrekening, die ter inzage ligt ten kantore van de coöperatie.

JAARVERSLAG 2013 | 17


‘In een coöperatie moet je er met z’n allen de schouders onder zetten’

Peter de Rooy nieuwkomer in ledenraad AB ’t Goy – In de persoon van Peter de Rooy krijgt ook de transport en logistiek een stem in de ledenraad van AB Midden Nederland. De eigenaar van de Rooy Transport B.V. in ’t Goy, onder de rook van Houten, wil daarmee zijn steentje bijdragen aan het wel en wee van de coöperatie. Inlezen, dat staat voor Peter de Rooy als eerste op het programma. De Utrechtse ondernemer wil graag meedenken en meepraten in de ledenraad van AB Midden Nederland, maar hij gaat in die nieuwe functie niet met een vooraf vastgestelde verlanglijst aan de slag. “Ik stap er blanco in”, knikt hij. “Een tijdje geleden ben ik door Wim Duizer, directeur van AB, gevraagd om lid te worden van de ledenraad. Ik voel me thuis bij de coöperatieve gedachte en zit ook in de ledenraden van de Bovag en Transport Logistiek Nederland. Als ik mijn steentje kan bijdragen, doe ik dat graag. In een coöperatie moet je er met zijn allen de schouders onder zetten.” Duurzaam Overigens: helemaal blanco is De Rooy uiteraard niet. Hij is al een jaar of vijf, zes een vaste ‘afnemer’ van tijdelijke Poolse medewerkers van AB Midden Nederland. Want transport is een belangrijk onderdeel van zijn bedrijf, maar de logistiek is zeker zo belangrijk. “Het hele jaar door zijn hier zes mensen van AB die meewerken bij het laden en lossen. Nauwkeurig werk, want elke partij moet in de goede vrachtwagen terechtkomen.” Spijt van zijn keuze voor AB Midden Nederland heeft hij nooit gehad. “Voor mij is heel belangrijk dat ik een vaste ploeg over de vloer krijg. Het is verre van praktisch om elke dag opnieuw uit te moeten leggen wat er moet gebeuren. Bij AB zorgen ze ervoor dat ik steeds dezelfde mensen krijg. De continuïteit is voor ons een grote meerwaarde. En de contacten met AB zijn van begin af aan goed geweest.” Met Peter de Rooy krijgt de ledenraad van AB Midden Nederland een ondernemer in de gelederen die gepokt en gemazeld is in de transport en de logistiek. Tegelijkertijd zal hij ook mee kunnen praten over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, één van de speerpunten van de Rooy

18 | JAARVERSLAG 2013

Transport B.V. Niet voor niets staan bij de balie meerdere awards op dat gebied. “En daar blijven we mee voorop lopen. Zo gaan we binnenkort als één van de eerste transportbedrijven met een volledig elektrische vrachtwagen rijden. Wij zetten hier nadrukkelijk op in: het bespaart brandstof, het is goed voor het milieu en het zorgt er mede voor dat klanten voor ons kiezen.”


de Rooy transport-logistiek ’t Goy – de Rooy Transport B.V. is een veelzijdig bedrijf. Vrachtwagens gaan dagelijks de deur uit om goederen door heel Nederland en Europa te bezorgen. Dat gebeurt in samenwerking met twee samenwerkingspartners, die goederen van elkaar overnemen om het aantal transportbewegingen terug te brengen. Ook verzorgt De Rooy de opslag van duizenden pallets met allerlei artikelen. Op basis van een order van de klant verricht het bedrijf de orderpicking en wordt gezorgd voor een correcte afwikkeling als het gaat om een levering op de gewenste locatie. En last but not least is er nog een aparte tak gericht op onderhoud en reparatie van auto’s en bedrijfswagens, inclusief een tankstation met onder meer groengas (cng): Autobedrijf de Rooy.

JAARVERSLAG 2013 | 19


Onze vestigingen Kantoor Bunschoten: Haarbrug 16-1 3751 LM Bunschoten-Spakenburg T. 033-2994480 F. 033-2994990 E. infoabservice@abmiddennederland.nl Kantoor Houten: Voorveste 17-19 3992 DC Houten Postbus 82 3900 DB Houten Bedrijfsverzorging: T. 030-2292252 F. 030-2287701 E. info@abmiddennederland.nl AB Service: T. 030-6382476 F. 030-6382477 E. abservice@abmiddennederland.nl Kantoor Sliedrecht Stationspark 725 3364 DA Sliedrecht T. 0184-417777 F. 0184-414818 E. infosliedrecht@abmiddennederland.nl www.abmiddennederland.nl

20 | JAARVERSLAG 2013

Profile for AB Midden Nederland

Jaarverslag 2013 AB Midden Nederland  

Jaarverslag 2013 AB Midden Nederland  

Advertisement