__MAIN_TEXT__

Page 1

jaarverslag

2014


INTERVIEW HUUB VAN DER MAAT & WIM DUIZER

03-05

interview Wim Duizer & Huub van der Maat

06-07

interview Wilko Kortleve & Henk van Doorn

08-09

interview Johan de Groot

10-11

geconsolideerde balans & winst- en

verliesrekening 2014

12-15

interview opdrachtgever / werknemer / werkgever

02 03 JAARVERSLAG 2014

INHOUDSOPGAVE

16 ledenraad / raad van commissarissen / bestuur 17 organisatiestructuur 18-21

sociaal jaarverslag

22-23

interview Ellen van Hierden & Bram Schouten

24-25

AB Midden Nederland en de 9 sectoren

26-27

interview Henk Vroom

28

colofon

Wim Duizer & Huub van der Maat tevreden met omzetstijging Een jaar waarin veel gebeurde, dat was 2014 voor AB Midden Nederland. Met een omzetstijging van ruim tien procent over 2014 zijn directeur Wim Duizer en Huub van der Maat, voorzitter van de Raad van Commissarissen, meer dan tevreden.


IN MEMORIAM

‘Jaap Bikker had het AB-gevoel in hart en nieren’ AB Midden Nederland verloor in Jaap Bikker in 2014 één van de bepalende gezichten van de coöperatie. Na een ziekbed overleed hij op Crescendo

terugblik van Wim Duizer en Huub van der Maat op het

Zoals gezegd was 2014 een goed jaar. “We zaten op een

voorafgaande jaar. AB Midden Nederland scoort in een

gegeven moment op groeipercentages van achttien,

“Hij maakte de hele historie van AB Midden

Het is een ontwikkeling die je in de hele economie ziet.

verre van gemakkelijke markt al jaren uitstekend en blijft

twintig procent”, vertelt Wim Duizer. “Maar aan het

Nederland in de afgelopen tientallen jaren mee”,

Ook bedrijven die op zich goed draaien, wachten langer

dat gewoon doen. “En 2014 was zelfs nog weer beter dan

einde van het jaar zwakte dat af en uiteindelijk kwamen

blikt Wim Duizer terug. “Jaap was een AB-er ten

met het overmaken van geld. Het is voor ons uiteraard

het jaar daarvoor. In alle opzichten is het goed gegaan.

we uit op een stijging van ruim tien procent.” Een

voeten uit, het AB-gevoel zat bij hem in hart en

belangrijk om geld in kas te hebben om onze vaste lasten

Zo zat het weer mee: er waren vrijwel geen extremen

rapportcijfer waar de Raad van Commissarissen content

nieren. Een harde werker, met veel kennis van het

te kunnen voldoen.

Naam: Wim Duizer

op klimatologisch gebied en dat levert ons automatisch

mee is, vult Huub van der Maat aan. “Daar kunnen we

werkveld én betrouwbaar. Bij leden had Jaap een

Functie: directeur

meer werk op. Ook hadden we vrijwel constant werk

alleen maar de loftrompet over steken”, glimlacht hij.

zeer hoge gunfactor. De vraag ‘Wat wilt u dat ik

Afgezien daarvan gaat AB Midden Nederland voor 2015

Functie: voorzitter RvC

AB Midden Nederland

voor onze vaste personeelsleden; een belangrijke

“Bij de begroting hebben we gezegd dat er behoorlijke

doe?’ stond bij hem centraal. En wat leden wilden,

weer uit van een omzetstijging van ruim tien procent.

AB Midden Nederland

meerwaarde, omdat deze groep bij AB relatief groot is

ambities waren. Maar als de doelstellingen worden

wist hij in de praktijk te realiseren.”

Wim Duizer noemt de bouw als één van de branches

en we de afgelopen jaren met het invullen van hun uren

gehaald, is dat natuurlijk geweldig.”

wel eens moeite hebben gehad. Ook positief is de rol

56-jarige leeftijd.

rekeningen aan AB Midden Nederland betalen. “Dat is echt een kenmerkend verschil met voorgaande jaren.

Naam: Huub van der Maat

waar hij verwacht dat de markt verder zal aantrekken. De directeur van AB Midden Nederland roemt

Het betekent ook dat AB meer medewerkers nodig heeft

die de ledenraad vervult in het contact tussen leden en

Debiteuren

niet alleen de professionele kwaliteiten van Jaap

om die groei op te vangen. “Zo zullen we bijvoorbeeld

bestuur en leden en de Raad van Commissarissen.”

Bij de verwachtingen voor 2015 geeft de mindere groei

Bikker. “Jaap was één van ons, iemand die op

voor de kantoorfuncties uitkijken naar versterking.

aan het einde van 2014 wel te denken, stellen Huub

kantoor en buiten naar al zijn collega’s een warme

Tegelijkertijd blijven we aandacht besteden aan het

Niet alle sectoren lieten desondanks even gunstige

van der Maat en Wim Duizer. Ze signaleren daarnaast

uitstraling had. Hij was een prettig persoon, een

verbeteren van de kwaliteit. Neem scholing: we zijn

cijfers zien. Zo bleven de grond-, weg- en waterbouw

nog een zorgpunt: debiteuren die steeds later hun

echt mensenmens, dienstbaar naar iedereen toe.

bezig met de opzet van een eigen AB Opleidingshuis.

en de bouwbranche achter ten opzichte van de andere

We missen zijn kennis en werklust, maar misschien

Alle inzet is erop gericht om onze leden zo goed mogelijk

sectoren van AB Midden Nederland. Huub van der

nog wel meer zijn aanwezigheid.”

van dienst te kunnen zijn en ons kwaliteitsniveau nog

Maat: “Die sectoren herstellen zich het laatst van de economische crisis. Bij de fruitbedrijven kregen we in de loop van het jaar te maken met de Russische boycot. Dat was in deze branche een behoorlijke tegenvaller.” Waar het juist een stuk beter ging, was vooral de transport en logistiek. Daar kon AB Midden Nederland veel werk verzetten.

‘In vrijwel alle opzichten was 2014 een goed jaar’

verder te verhogen.”

JAARVERSLAG 2014

04 05

Het begint op een herhaling van zetten te lijken, de


INTERVIEW WILKO KORTLEVE & HENK VAN DOORN

‘Onze medewerkers moeten eigenlijk elke dag iets leren’ hun plek gebracht konden worden. Zo willen we steeds

draait het om. Een uitgangspunt waarbij de kernwaarde

meedenken met onze leden; het moet voor onze mensen

‘betrouwbaar’ een belangrijke rol speelt. “Eerlijk

voelen alsof ze in hun eigen bedrijf aan het werk zijn.”

werken, de wet- en regelgeving op een correcte manier toepassen”, benadrukt Henk van Doorn. “En als een

Vier kernwaarden tussen de oren krijgen; deels is dat

melkveehouder door ziekte zijn werk niet kan doen,

al gebeurd, maar Henk van Doorn en Wilko Kortleve

moet hij erop vertrouwen dat de AB-er die het bedrijf

beseffen dat dit niet in een paar weken geregeld is. “Dat

overneemt, daar geschikt voor is.”

gaat niet voor eind 2015 lukken. Het is een proces waar we continu mee bezig zullen blijven.”

AB Midden Nederland zet in op kernwaarden kwaliteit, betrouwbaar, dienstverlenend en sociaal

Bij het praten over de vier kernwaarden valt op dat ze op veel punten raakvlakken hebben. Dienstverlenend zijn werkt alleen als je kwaliteit kunt leveren en je sociaal opstelt. “Weten wat er speelt in de branche waar je werkzaam bent en je klanten persoonlijk goed kennen, dat hoort bij elkaar. De betrokkenheid bij onze leden is groot. We willen een volwaardige gesprekspartner zijn. Altijd iets extra’s bieden hoort er ook bij. Niet om vijf uur

Het zou leuk zijn om het eens in het echt te testen:

omhoog gaat. Dat is goed voor de kwaliteit die wij

’s middags wegrijden, maar juist nog even blijven als het

midden in de nacht een medewerker wakker maken

leveren én tegelijkertijd laten we onze medewerkers

werk afgemaakt moet worden.”

en hem of haar vragen naar de kernwaarden van AB

zich verder ontwikkelen, zodat zij bijvoorbeeld naar

Je sociaal opstellen komt ook naar voren in de manier

Naam: Wilko Kortleve

Midden Nederland. Als het goed is, klinkt er dan zonder

een leidinggevende functie door kunnen stromen. Bij

waarop wordt omgegaan met EU-uitzendkrachten. “Wij

Functie: regiomanager en

aarzelen ‘kwaliteit, betrouwbaar, dienstverlenend en

AB weten ze: er wordt aan mijn toekomst gewerkt. En

vangen hen netjes op, zorgen dat hun woonruimte in

bestuurder

sociaal’. “Dat willen we bij iedereen tussen de oren

gemotiveerd personeel is voor onze leden weer een

orde is. We zouden er zelf ook moeten kunnen slapen.

AB Midden Nederland

hebben, zowel bij de mensen op kantoor als bij de

duidelijk pluspunt.

En ook hierbij zorgt het ervoor dat de opdrachtgever

medewerkers in de buitendienst,”, benadrukken de

Hij vervolgt: “Ons uitgangspunt is dat iedere AB-er een

gemotiveerde uitzendkrachten over de vloer krijgt.”

bestuurders Wilko Kortleve en Henk van Doorn.

specialist is op zijn of haar vakgebied, maar daarnaast in twee of drie andere onderdelen goed mee kan komen.

Vorkheftruck

Vier kernwaarden, die het op papier bij iedere

Zo kunnen wij vakwerk leveren en tegelijkertijd snel en

Het verbeteren van de kwaliteit is daarnaast weer goed

onderneming goed doen. Bij AB Midden Nederland

flexibel inspelen op de vraag naar personeel van onze

voor de dienstverlening. De opgedane kennis wordt

blijft het niet bij een papieren tijger. Nu al wordt er

leden.”

gebruikt om het bedrijf waar een AB-er bezig is beter te laten functioneren. Henk van Doorn noemt een

hard gewerkt om handen en voeten te geven aan deze uitgangspunten. Neem kwaliteit: bij de uitwerking

Lange termijn

voorbeeld uit de praktijk: “Één van onze medewerkers

Naam: Henk van Doorn

neemt scholing een belangrijke plek in. Kortleve: “Onze

Bij AB Midden Nederland staat de coöperatieve

was bezig met een vorkheftruck pallets te verplaatsen.

Functie: hoofd financiële

medewerkers moeten eigenlijk elke dag iets leren.

gedachte centraal om een nog sterkere speler in de

Hij zag dat de pallets zo licht waren, dat er met langere

administratie

Met opleidingen zorgen we ervoor dat het niveau

uitzendbranche te worden. Niet winst op korte termijn,

lepels aan de vorkheftruck twee keer zoveel per rit op

AB Midden Nederland

06 07 JAARVERSLAG 2014

maar een relatie opbouwen op de lange termijn, daar


INTERVIEW JOHAN DE GROOT

Ledenraadslid Johan de Groot voelt zich zeer betrokken bij AB Midden Nederland nodig. Als er een beroep op mij gedaan wordt vanuit AB

A2 is niet ver weg, maar hier ervaar je de stilte van de

om ergens over mee te denken, dan doe ik dat graag.

polder. Een oprijlaan voert naar de nummers 2 tot en

Uiteindelijk is dat goed voor de hele sector.”

JAARVERSLAG 2014

De Laarweg in Herwijnen. De drukte van de A15 en de

08 09

met 10. Merwehoeve De Groot is hier gevestigd, met recht een familiebedrijf; op elk naambordje van de vier

AB Midden Nederland heeft wat hem betreft de

woningen die dicht bij elkaar staan op het terrein valt

juiste keuzes gemaakt om ook de komende jaren met

‘De Groot’ te lezen. Eén van de bewoners is Johan de

vertrouwen tegemoet te kunnen zien. “Dat is al gebeurd

Naam: Johan de Groot

Groot, die De Merwehoeve samen met zijn broers Arie

voordat ik in de ledenraad kwam. Als AB zich alleen

Functie: lid ledenraad

en Wim runt. “En drie van onze kinderen lopen ook al

met boerenhulp bezig was blijven houden, dan zou de

AB Midden Nederland

mee”, vertelt hij. “Daar ben ik heel erg trots op. We

coöperatie nu niet meer bestaan. De verbreding van de

kunnen zo ons boerenbedrijf op een gegeven moment

activiteiten is nodig. En dat AB nu nog steeds groeit,

overdragen aan de volgende generatie.”

komt doordat de goede mensen op de goede plek zitten. En zeker zo belangrijk: bij AB heb je contact met

Met ruim 260 koeien, vijftig schapen en lammeren en 25

een medewerker die jij kent en diegene kent ook jouw

paarden is het een groot en veelzijdig bedrijf. Ondanks

bedrijf. Dat moet AB koesteren, anders worden ze net

alle drukte die dat met zich meebrengt is Johan de Groot

als de rest.”

een echt bestuursmens. Bij de Rabobank, de Fokveedag in Hoornaar en de LTO is hij al jaren actief. Ook de vraag om lid te worden van de ledenraad van AB Midden Nederland beantwoordde hij enkele jaren geleden met een volmondig ‘ja’. “Ik voel me zeer betrokken bij AB”, benadrukt hij. De agrarische sector heeft zo’n coöperatie nodig. Je bent niet alleen voor jezelf bezig, je hebt elkaar

‘Niet alleen voor jezelf bezig zijn; je hebt elkaar nodig’

‘2015 IS EEN LEERJAAR’ De melkveehouderssector maakt een spannend jaar mee. Het wegvallen van de melkquota, de veranderingen in de regelgeving rond mest en fosfaatgebruik zorgen voor de nodige onzekerheid. “Daar zullen we mee moeten leren leven. Ik denk dat dit jaar een leerjaar wordt. Niet gemakkelijk, zeker doordat de melkprijs na enkele goede jaren weer zeer laag is. Op de lange termijn ben ik positief: door de groei van de wereldbevolking zullen we de agrariërs hard nodig hebben.”


COÖPERATIEVE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING AB MIDDEN NEDERLAND U.A. TE HOUTEN

COÖPERATIEVE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING AB MIDDEN NEDERLAND U.A. TE HOUTEN

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014

(VOOR RESULTAATBESTEMMING)

(VOOR RESULTAATBESTEMMING)

31-12-2014

31-12-2013

3.280.637 756.936 183.874

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Totaal vlottende activa

Netto-omzet Dienstverlening Contributie

2.555.476 368.775 71.031 4.221.448

Financiële vaste activa Andere deelnemingen Overige vorderingen Totaal vaste activa

2014

43.522 123.556

31.446.334 154.660

41.160 20.797

Kostprijs van de omzet Lonen en salarissen Sociale lasten Overige directe bedrijfskosten

20.157.916 4.926.909 2.568.990

61.957 3.057.239 Bruto-omzetresultaat

3.216.558 422.279

2.698.720 423.548 3.638.837

3.122.268

Liquide middelen

4.942.573

6.375.937

Totaal vlottende activa

8.581.410

9.498.205

12.969.938

12.555.444

Verkoopkosten Algemene beheerskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige indirecte kosten Afschrijvingen op vaste activa

Bedrijfsresultaat PASSIVA Groepsvermogen

6.729.741

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Kortlopende schulden Reductieregeling Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

Totaal

6.412.260

538.192

87.568 258.093

265.147

73.539 260.004

2.274.080 3.035.069

Aandeel in resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

2.609.758 2.934.735 5.702.004

5.878.038

12.969.938

12.555.445

Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Geconsolideerd resultaat na belastingen

28.491.713 18.172.962 4.350.880 2.151.330

10 11

27.653.814

24.675.172

3.947.180

3.816.541

387.657

142.038

1.660.259 514.175 904.699 123.997

Som der kosten Totaal

28.336.468 155.245 31.600.994

2.995.282

167.078 4.388.526

2013

1.615.986 499.556 807.176 152.678 3.203.130 3.590.787

3.075.396 3.217.434

356.393

599.107

2.362

110

47.944 6.410

65.748 8.224 41.534

57.524

400.289

656.741

82.808

148.065

317.481

508.676

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de statutaire jaarrekening 2014 van Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. Bij deze volledige jaarrekening heeft de externe accountant op 25 maart 2015 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de coöperatie dient deze verkorte jaarrekening gelezen te worden in samenhang met de volledige statutaire jaarrekening, die ter inzage ligt ten kantore van de coöperatie.

JAARVERSLAG 2014

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen


INTERVIEW OPDRACHTGEVER

INTERVIEW WERKGEVER

INTERVIEW WERKNEMER

JAARVERSLAG 2014

12 14

Dit drieluik begint bij Peter Brons, senior transport

Een deel van die chauffeurs zijn vast in dienst bij het

De tweede ‘schakel in de keten’ is Jan van ’t Ende,

“Zo zijn we nu al bezig met de planning van de

Last but not least; Cor Pellikaan en Erik Boon

Zijerveld heeft betrouwbare chauffeurs die het reilen

planner bij Zijerveld te Bodegraven. Samen met

bedrijf in Bodegraven; daarnaast maakt Zijerveld al

relatiebeheerder bij AB Midden Nederland. Als

zomermaanden, als door de vakantie het lastig is om

vormen als AB-chauffeurs voor Zijerveld de laatste

en zeilen van haver tot gort kennen. “Je merkt dat

twee collega’s zorgt hij ervoor dat het transport

jarenlang gebruik van medewerkers van AB Midden

een spin in het web zorgt hij ervoor dat de mannen

toch al het werk uit te kunnen voeren.”

schakel in de keten. Zij zijn degenen die ervoor

je dezelfde agrarische achtergrond hebt”, zegt Cor.

van de grootste kaasleverancier van Nederland,

Nederland. “Voor ons is dat ideaal. De werkdruk loopt

van AB tijdig klaarstaan voor de leden van de

die levert aan diverse retailers, markthandelaren,

hier nog wel eens uiteen; als je snel moet schakelen bij

coöperatie.

kaasspeciaalzaken en Out of Home in ons land,

een grote order, kunnen we over de ervaren mensen

soepel verloopt.

van AB beschikken, die ook weten hoe het bij ons

Gewapend

twee

met

een

telefoon

en

zorgen dat de planning in de computers van

“Dat werkt prettig, omdat je dezelfde taal spreekt.”

Contact met de leden van AB is voor Jan van ’t

Peter en Jan in de praktijk wordt gebracht, dat de

Tegelijkertijd blijven ze bij AB; de afwisseling die

Ende dagelijkse kost. Een goede relatie met hen

producten op tijd op hun plek van bestemming

het werken voor de coöperatie biedt is daarvoor

onderhouden staat daarbij centraal. Niet kil en

komen.

de belangrijkste reden. “We krijgen bij sommige

werkt. Een aantal chauffeurs van AB werkt dan ook

computerschermen houdt hij vanuit het AB-kantoor

zakelijk, maar persoonlijk en betrokken. “Dat doen

Een baan waarbij verveling niet snel toeslaat; snel

al meer dan zeven jaar voor ons. Die beschouwen we

in Houten de touwtjes in handen. “Elke dag begint

we bijvoorbeeld door meteen nadat één van onze

De twee Alblasserwaardse boerenzonen doen dit al

bedrijven nog wel eens de vraag of we vast in dienst willen komen, maar juist de uitdaging van steeds

inspelen op de orders van klanten staat centraal.

bijna als onze eigen chauffeurs. Je merkt trouwens

met een stapel puzzelstukjes, die je samen moet

medewerkers ergens voor de eerste keer gewerkt

jaren; zowel voor AB als voor Zijerveld. “Wij zijn nog

weer nieuwe opdrachtgevers vinden wij leuk.”

En dat levert elke dag weer een nieuwe puzzel op

onderling dat Zijerveld en AB Midden Nederland

voegen”, lacht hij. “Het komt voor dat je iedereen

heeft, te vragen hoe het gegaan is. Als we weten

begonnen bij Boering Melkblok, dat een jaar of acht

om alles op het juiste moment op de juiste plek

dezelfde cultuur hebben; we delen de agrarische

ingevuld hebt en dat bijvoorbeeld Peter Brons van

waarom het wel of niet goed gegaan is, kunnen we

geleden is overgenomen door Zijerveld. Inmiddels

De vrijheid, dat is voor zowel Erik als Cor naast de

te krijgen. “We zijn 24 uur per dag bereikbaar om

achtergrond.”

Zijerveld belt omdat er bij hun een chauffeur door

daar de volgende keer weer rekening mee houden.

werken we een groot deel van het jaar voor dit

afwisseling de grootste meerwaarde van hun werk

waar nodig orders aan te passen of in te boeken”,

ziekte niet kan werken. Dan is het een kwestie van

Zo laten we de vraag van onze leden en ons aanbod

bedrijf; af en toe zijn we ook wel voor andere leden

als vrachtwagenchauffeur. “Zelf je tijd indelen, zelf

knikt Peter Brons. “Het is onze taak om ervoor te

snel rond gaan bellen en schuiven met mensen om

perfect op elkaar aansluiten. We zijn hier tenslotte

onderweg, maar we komen altijd weer terug bij

bepalen wanneer je even stopt voor een boterham,

zorgen dat de vrachtwagens met de juiste producten

dan toch een bekende chauffeur te kunnen leveren.”

niet voor onszelf bezig. AB is een coöperatie; we

Zijerveld.”

niemand die dan op de klok zit te kijken; dat is het

zijn geladen, zo efficiënt mogelijk rijden én dat er

Korte termijnwerk is de ene kant van het vak;

hebben elkaar nodig.”

chauffeurs beschikbaar zijn.”

tegelijkertijd is Jan van ’t Ende ook op de lange

Het klikt van beide kanten; Erik en Cor hebben het

medewerker bij AB: die moet je niet in een pakhuis

termijn al bezig om voorbereidingen te treffen.

naar hun zin bij de onderneming in Bodegraven en

zetten.”

mooiste. En dat geldt eigenlijk voor bijna iedere


1 2 3 ORGANISATIESTRUCTUUR 4

LEDENRAAD

LEDENRAAD

5 6 7 8 9 Naam: Anton van

Naam: Anton van Wijk

Naam: Arjan Eikelenboom

Naam: Frans van Lint

Naam: Greet Merbeek-

Naam: Jan Aantjes

Garderen

Woonplaats: ‘t Goy

Woonplaats: Lopik

Woonplaats: Montfoort

Schimmel

Woonplaats: Streefkerk

Woonplaats: Schalkwijk

Branche: Fruitteelt

Branche: Groen­

Branche: Fruitteelt

Woonplaats: Woudenberg

Branche: Agrarisch

Branche: Fruitteelt

voorziening

Branche: Agrarisch

RAAD VAN COMMISSARISSEN

10 11 12 13

BESTUUR

14

15 17

15 16 18

MANAGEMENTASSISTENT

19 Naam: Johan de Groot

Naam: Johan Vernooij

Naam: Johannes van

Naam: Peter de Rooy

Naam: Wim Rietveld

Woonplaats: Herwijnen

Woonplaats:

der Wijk

Woonplaats: ‘t Goy

Woonplaats:

Branche: Agrarisch

Werkhoven

Woonplaats: Benschop

Branche: Transport &

Noordeloos

Branche: Agrarisch

Branche:Agrarisch

Logistiek

Branche: Transport & Logistiek

KAMCOÖRDINATOREN

JAARVERSLAG 2014

17 KAMFUNCTIONARISSEN

20 21 22

ONDERNEMINGSRAAD

23 24 25 26 27

RAAD VAN COMMISSARISSEN

28 29

REGIOMANAGER Sliedrecht & Zaltbommel

REGIOMANAGER Houten & Bunschoten

HOOFD FINANCIËLE ADMINISTRATIE

30 31 32 TEAM 33 Sliedrecht

Naam: Huub van der

Naam: Gert Peek

Naam: Martin de Kuiper

Naam: Nils den Besten

Naam: Rosé Fleury-

Maat (voorzitter)

Woonplaats: Houten

Woonplaats:

Woonplaats: Brandwijk

van Wijk

Woonplaats: Bunnik

‘We zijn 24 uur per dag bereikbaar om waar nodig orders aan te passen of in te boeken’

Giessenburg

Woonplaats: Wijk bij Duurstede

34

TEAMLEIDER Zaltbommel

PR & MARKETING MEDEWERKER

TEAMLEIDER AB Service Houten

TEAMLEIDER AB Service Bunschoten

35 36 37 38

TEAM AB Service Houten

TEAM Zaltbommel

TEAM BV/Detach Houten

39 40

BESTUUR

JURIDISCHE STRUCTUUR COÖPERATIE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING AB MIDDEN NEDERLAND U.A.

Naam: Wim Duizer

Naam: Bram Schouten

Naam: Henk van Doorn

Naam: Wilko Kortleve

(directeur)

Woonplaats: Putten

Woonplaats: Langbroek

Woonplaats: Brandwijk

Woonplaats: Maartensdijk

TEAMLEIDER BV/Detach Houten

AB SERVICE MIDDEN NEDERLAND B.V.

AB MIDDEN NEDERLAND DETACHERING B.V.

AB MIDDEN NEDERLAND UITZEND B.V.

MEDEWERKERS FINANCIËLE ADMINISTRATIE


SOCIAAL JAARVERSLAG

Verzuim

Aantal medewerkers (FTE)

Het verzuimcijfer blijft op hetzelfde niveau, namelijk

eigenrisiodrager geworden voor de ziektewet. Dit

4,51%. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2013.

houdt in dat we van het UWV een premiekorting over

Aangezien er een aantal medewerkers langdurig ziek

onze loonsom krijgen, in ruil voor de begeleiding van

zijn (geweest), geeft dit percentage aan dat het aantal

de reïntegratie van de zieke medewerkers die bij ons uit

medewerkers dat kortdurend verzuim heeft, is gedaald.

dienst gaan of zijn gegaan. Dit doen we in samenwerking

Ook de frequentie is gedaald. De eerste periode krijgt

met onze arbodienst Verzuim Vitaal. Zij verzorgen de

de belangrijke aandacht van relatiebeheerder in

afspraken met de bedrijfsarts en onze verzuimcoach met

samenwerking met de medewerker.

de bijbehorende ondersteuning van de relatiebeheerder

BEDRIJFSVERZORGING

28

2 65

31

2

142

11

138

64

UITZENDSERVICE

28

PAYROLL

30

20

132

65

DETACHERING

27

125

72

KANTOOR

33 126

74

18 19

en de eisen van de wet- en regelgeving. medewerkers die in dienst zijn, zijn we in 2014 ook

Onze inzet is namelijk: samen werken aan herstel!

Verzuimcijfers per bedrijfsonderdeel 8

BEDRIJFSVERZORGING

7

402

427

2010

457

2011

480

2012

JAARVERSLAG 2014

Naast de aandacht voor de reïntegratie van onze 540

2013

2014

Omzet (x € 1.000.000,–)

UITZENDSERVICE DETACHERING

6 5 4 3 2 1 % 2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Het verschil in de afdelingen is te verklaren door het aantal langdurige verzuimgevallen in de groep bedrijfsverzorgers.

Kwaliteit en arbo

Reductieregeling

In 2014 zijn onze certificaten voor de VCU, de ISO en de

naar het werk dat er binnen de diverse sectoren wordt

NEN-4400 verlengd, door een succesvolle beoordeling.

gedaan. Door in gesprek te gaan met relatiebeheerders,

Er waren geen tekortkominge, maar dit houdt niet in dat

medewerkers en bedrijfsbezoeken af te leggen, hebben

Aantal deelnemers

we op dit gebied stil zitten, in tegendeel. In december

zij een goed beeld kunnen krijgen van de risisco’s binnen

Bijdrage

heeft Stigas, een sectorinstuituut dat zich inzet voor

de diverse beroepen. Door de risico’s opnieuw goed

veiligheid en gezond werken, een nieuwe Risico

in kaart te brengen kunnen maatregelen genomen

Aantal arbeidsongeschikte leden

Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld voor AB

worden om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Midden Nederland.

Belangrijke risico’s zijn aangegeven met een hoge

2010

Uren afname Uren per deelnemer

2011

2012

2013

2014

999

952

945

904

941

€ 690.980

€ 722.892

€ 716.207

€ 687.152

€ 685.064

103

100

70

86

81

28.670

29.289

25.121

28.850

27.864

28,7

30,8

26,6

31,9

29,6

prioriteit, deze krijgen dit jaar de extra aandacht, zoals

Verleende korting

€ 590.896

€ 649.038

€ 564.944

€ 614.181

€ 597.496

Met een frisse blik, van een medewerker van Stigas in

controle op apparaten, fysieke belasting, persoonlijke

Overschot

€ 100.084

€ 73.854

€ 151.263

€ 72.970

€ 87.568

samenwerking met een veiligheidskundige, is er gekeken

beschermingsmiddelen en het werken met machines.

Percentage overschot

14,5%

10,2%

21,1%

10,6%

12,8%


SOCIAAL JAARVERSLAG

Iedere twee jaar houdt AB Midden Nederland een

In 2014 is er een start gemaakt met het eerste

medewerkersonderzoek onder al haar medewerkers. Dit

medewerkersonderzoek uitgevoerd door marktleider

geldt voor flexibele medewerkers en medewerkers die

Effectory. In 2016 volgt een nieuwe meting. De periode

in vaste dienst zijn bij AB Midden Nederland. De reden

ertussen wordt gebruikt om actie te ondernemen in de

hiervoor is dat we willen weten en meten waar we goed

punten die voor verbetering vatbaar zijn.

in zijn als organisatie, wat wordt gewaardeerd en wat er verbeterd kan worden.

Hoe scoort onze organisatie? Respons 26,3% score van de vorige meting

6,8

– 7,3

Bevlogenheid

7,4 Tevredenheid

7,1

– 7,6

Betrokkenheid

– 7,3

6,8

– 8,2

Beste Werkgevers Score

score van Benchmark Zakelijke dienstverlening & Productie score van top 3 Beste Werkgevers

‘We willen weten en meten waar we goed in zijn als organisatie, wat wordt gewaardeerd en wat er verbeterd kan worden’

20 21 JAARVERSLAG 2014

Medewerkers denken mee


INTERVIEW ELLEN VAN HIERDEN & BRAM SCHOUTEN

Om de kennis van de relatiebeheerders over de Wet Werk en Zekerheid continu op peil te houden, maakt AB Midden Nederland gebruik van de app van Artra Arbeidsmarkttrainingen. “We hebben al eerder E-learning ingezet en dat is ons heel goed bevallen”, zegt Bram Schouten. Ellen van Hierden: “Via de app kun je in je eigen tempo en op een zelfgekozen moment vragen beantwoorden. Zo neem je op bijna speelse wijze de informatie tot

De kansen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

je. De mensen van AB zijn doeners: die moet je niet in een schoolbankje met een stapel lesboeken zetten. Dit is een heel aantrekkelijke manier om te leren, waar wij heel goede ervaringen mee hebben.”

Werkend Nederland krijgt in 2015 te maken met de

huis over wat er op dit gebied gaat veranderen. Op deze

Tijdelijke contracten

Schouten vult haar aan: “Als AB Midden Nederland zijn

Wet Werk en Zekerheid. Voor AB Midden Nederland

wijze houden we deze kennis up-to-date waardoor onze

Nog een belangrijke wijziging in het Ketensysteem

we daardoor heel flexibel in het aanbod van tijdelijk

zelf en voor de klanten van de coöperatie biedt de

leden en klanten altijd een passend antwoord, en nog

is de manier waarop omgegaan zal gaan worden met

personeel. Nu al bellen er wekelijks bedrijven die

nieuwe regelgeving kansen. Een gesprek hierover

belangrijker, het juiste advies ontvangen!”

tijdelijke contracten. Ellen van Hierden: “In plaats

hierover met ons in gesprek willen.”

met

Bram

Een goed voorbeeld van inspelen op wat er gaat

van drie contracten in drie jaar mogen er straks maar

Schouten en Ellen van Hierden, directeur van Artra

veranderen is de manier van omgaan met de zogenaamde

drie contracten in twee jaar afgesloten worden. Bij

Arbeidsmarkttrainingen.

inlenersbeloning. Een tijdelijke medewerker krijgt

seizoensarbeiders die voor enkele weken ingehuurd

met de Wet Werk en Zekerheid voortaan automatisch

worden, is het dan snel op. Terwijl je als werkgever van

Naam: Bram Schouten

AB

Midden

Nederland

bestuurder

Naam: Ellen van Hierden Functie: directeur Artra

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid zorgt voor de nodige

te maken met de CAO van het bedrijf waar hij of zij

iemand die hard werkt en goed bevalt vaker gebruik zou

Functie: Regiomanager en

Arbeidsmarkttrainingen

onrust onder werkgevers. Wat verandert er voor hen

komt te werken. Dat kan voor zowel AB als voor de

willen maken.”

bestuurder van AB Midden

bij het inzetten van flexwerkers en tijdelijk personeel?

opdrachtgever

Samen met Artra Arbeidsmarkttrainingen bereidt AB

“Niet alleen qua salaris, maar ook wat betreft andere

Daar liggen kansen voor de uitzendbranche en dus ook

Midden Nederland zich grondig op de komst van de

arbeidsvoorwaarden als arbeidsduurverkorting, krijgen

voor AB Midden Nederland, benadrukt ze. “Uitzenders

veranderde wetgeving voor. “Wij willen klaarstaan

flexwerkers dezelfde rechten. Als AB hebben we daar

mogen als enige werken met het fasensysteem. Daarbij

om vragen van onze klanten te beantwoorden en

vroegtijdig op ingezet. Wij zijn ruim voor de gestelde

kan iemand 78 weken ingezet worden, zonder dat er een

onze dienstverlening zo naar een nog hoger niveau te

datum er klaar voor en hebben ook onze klanten hierover

vast dienstverband afgesloten hoeft te worden. Daarna

brengen”, stelt Bram Schouten. “Met Artra werken we

geïnformeerd. Hierdoor gaan we straks soepel naar de

kom je in een tweede fase, waarbij je nog eens in vier

al ongeveer vijftien jaar samen. Zij hebben de kennis in

nieuwe situatie over.”

jaar tijd zes tijdelijke contracten kan aanbieden.” Bram

consequenties

hebben.

Schouten:

Nederland

22 23 JAARVERSLAG 2014

E-LEARNING VIA EEN APP


SECTOREN

SECTOR GROEN SECTOR INFRA

In het voorjaar lopen bomen uit, groeien struiken

Bermonderhoud, bag-

onkruid op. Tijd om de na-

gerwerk, rioleringswerk-

tuur netjes te verzorgen.

zaamheden, grondverzet,

AB Midden Nederland be-

wegenbouw: het werk in

schikt over productieve en

de infra is mannenwerk

ervaren hoveniersploegen

voor potige kerels met

Het werk in de

die volgens een planma-

een ijzersterke werkmen-

boomgaard fluctueert

tige aanpak het groenon-

enorm. In de winter

derhoud verzorgen voor

SECTOR FRUITTEELT

worden de bomen is het tijd voor de oogst.

Of we nu praten over

Nederland alleen uitzend-

gen. Onze groenmedewer-

aardbeien-, tomaten-,

krachten die multifunctioneel inzetbaar zijn.

kers worden ook ingezet

komkommer- en

Voordat levensmiddelen

bij fijner hovenierswerk

paprikaplukkers. Of

grote pieken waarin

de supermarkt berei-

zoals het onderhoud van

over medewerkers

de fruitteler extra

ken, hebben ze al een

(particuliere) tuinen.

in de potplanten- en

handjes kan gebruiken.

behoorlijke weg afgelegd

snijbloementeelt: in

De continuïteit van het

AB Midden Nederland

in de voedselverwerken-

de tuinbouw draait

agrarisch bedrijf komt

levert gemotiveerde

de industrie. Uitzend-

onder druk te staan als

fruitteeltspecialisten

krachten van AB Midden

de boer ziek wordt of

precies als ze nodig zijn.

Nederland halen dagelijks

SECTOR TRANSPORT & LOGISTIEK

een ongeval krijgt. In

het beste uit zichzelf

zulke gevallen staan bij

naar boven bij inpakken,

Ze bestaan nog:

sorteren, orderpicken en

chauffeurs die meer

andere productiewerk-

kunnen dan achter

AB Midden Nederland ervaren interim-

SECTOR BOUW

alles om rendement. AB Midden Nederland heeft uitzendkrachten die een hoge arbeids­ productiviteit draaien.

SECTOR TECHNIEK

zaamheden. Belangrijk is

het stuur kruipen.

boerenbedrijf meteen

De bouwsector trekt

dat ze hiervoor beschik-

Professionals die veilig

kunnen overnemen.

aan. In plaats van vast

ken over motivatie,

rijden, beschikken over

Ook agrariërs die met

personeel aan te nemen

doorzettingsvermogen

de vereiste papieren

Vakspecialisten in de

hun gezin erop uit willen

investeren bouwbedrijven

en een prima lichamelijke

(Code 95), zuinig en

metaal- en technieksector

maken van deze dienst

liever in hun flexibele

conditie.

verantwoord omgaan

zijn met een lampje te

gebruik. Boeren die tijd

schil. Daarbij willen ze

met uw materieel en

zoeken. Veel bedrijven

willen voor ander werk

terug kunnen vallen op

hun route ook zonder

steken daarom tijd en

op de boerderij, huren

ervaren en vakkundig

navigatieapparatuur

energie in de opleiding

ons personeel in voor

bouwpersoneel dat à

kennen. AB Midden-

van nieuw personeel. AB

specialistische klussen

la minute inzetbaar is.

Nederland levert

Midden Nederland biedt

zoals klauwverzorging of

AB Midden Nederland

vrachtwagenchauffeurs

een slim alternatief: een

vee scheren.

heeft de beste bouw­

en logistieke flexwerkers

uitzendkracht die wél

specialisten voor u in

die u niets meer hoeft uit

over de vereiste papieren

huis.

te leggen.

en ervaring beschikt.

boeren klaar die het

zijdigheid van het werk

en semioverheidsinstellin-

worden afgewisseld met

Rustige momenten

taliteit. Vanwege de veelselecteert AB Midden

aannemers, gemeenten

SECTOR FOOD

gesnoeid, in de nazomer

SECTOR AGRARISCH

SECTOR TUINBOUW

24 25 JAARVERSLAG 2014

en planten en komt er


INTERVIEW HENK VROOM

AB OPLEIDINGSHUIS:

KENNIS IS KWALITEIT

Kwaliteit is één van de kernwaarden waarmee AB

Toekomstperspectief

zelfs plaats voor communicatietraining. “Steeds meer

Midden Nederland zich nu al onderscheidt van collega’s

De duurzame inzetbaarheid komt bijvoorbeeld naar

agrariërs hebben medewerkers in dienst er komt een

in de uitzendbranche. Met de opzet van het eigen AB

voren in de aandacht voor het toekomstperspectief van

groeiend aantal vertegenwoordigers het erf op. Daar

Opleidingshuis wil de coöperatie het kwaliteitsniveau

oudere medewerkers. Fysiek belastend werk kun je tot

moet je, als je de plaats van de eigenaar inneemt, mee

door scholing op een nog hoger peil brengen.

een bepaalde leeftijd goed aan, maar er komt een punt

om kunnen gaan. Maar ook in andere bedrijfstakken is

dat dat niet meer gaat. “Daar moet je op tijd op inspelen.

dit nuttig. Je hebt als tijdelijke medewerker vaak maar

Kennis is macht, zegt een bekend spreekwoord. Maar bij

Tegelijkertijd hebben we te maken gehad met een hoog

kort de tijd om een goede indruk achter te laten. Goed

Naam: Henk Vroom

AB Midden Nederland geven ze er een andere invulling

ziekteverzuim bij de 55-plussers. Door tijdig door te

communiceren is dan van groot belang.”

Functie: Teamleider

aan: kennis is kwaliteit. Nu al merkt AB dat de hoge

stromen naar ander werk, kun je dat omlaag brengen.

Bedrijfsverzorging

kwaliteit ervoor zorgt dat leden gebruik blijven maken

Om de zoveel tijd een nieuwe uitdaging krijgen houdt

Klaslokalen

van de diensten van de coöperatie. Niet voor niets wordt

mensen daarnaast gemotiveerd.”

Voor de goede orde: het AB Opleidingshuis is geen

jaarlijks een aanzienlijke omzetgroei gerealiseerd. “Dat

school in de vorm van klaslokalen op de terreinen van

is mooi, maar wij willen voortdurend aan onze kwaliteit

Zeker zo belangrijk: door scholing de kennis en kunde

AB Midden Nederland. De kennis wordt ‘van buiten’

blijven werken”, benadrukt Henk Vroom, teamleider

verder uitbreiden. Dat kan bijvoorbeeld via mentorschap,

gehaald. Zo is er al overleg met het Wellantcollege over

bedrijfsverzorging. “De investeringen die we daarvoor

het meelopen met ervaren collega’s en van hen in de

een nieuwe opleiding voor bedrijfsverzorgers, waar AB

doen, betalen zichzelf terug. Wij kunnen onze leden

praktijk leren. Via het AB Opleidingshuis worden deze

goed bij aan zou kunnen haken. “Het AB Opleidingshuis

garanderen dat ze vakmensen over de vloer krijgen.

mentors hiervoor klaargestoomd. “De markt vraagt in

is een ambitieus, maar realistisch project”, benadrukt

Sterker nog, zij helpen opdrachtgevers met hun kennis

alle vakgebieden om personeel dat meer kan. Een goed

Henk Vroom. “Natuurlijk gaan we dit niet in een paar

en ervaring zelfs nog verder.”

voorbeeld is de agrarische sector. Nieuwe machines

maanden redden. We geven het twee, drie jaar om te

als melk- en mestrobots, de ingewikkelde regels, als

ontwikkelen. Onze medewerkers moeten het aankunnen

Henk Vroom is verantwoordelijk voor de opzet van het

bedrijfsverzorger moet je daarmee om kunnen gaan. Een

en je moet hen niet overvragen. Aan de andere kant:

nieuwe AB Opleidingshuis. “Doel is de scholing van onze

agrariër moet erop kunnen vertrouwen dat een AB-er

de markt vraagt erom. Het is een bewuste keus om in

medewerkers te structureren. Een extern bureau heeft

het naadloos over kan nemen. Er wordt nu bijvoorbeeld

een branche waar veel concurrentie is te gaan voor de

met workhops de afgelopen maanden de stand van

gewerkt aan protocollen per agrariër, omdat zij allemaal

beste kwaliteit, om je daarmee te onderscheiden. Het

zaken en wat onze visie is geïnventariseerd. Daar zijn een

een eigen manier van werken hebben. Een AB-er kan aan

is superbelangrijk dat AB Midden Nederland hier zo op

aantal speerpunten uit gekomen. AB Midden Nederland

de hand van deze vooraf opgestelde richtlijnen zo aan de

inzet.”

gaat voor medewerkers hebben die duurzaam inzetbaar

slag, precies op de manier waarop de boer het wil.”

zijn, wil werken aan een kweekvijver voor agrarische bedrijfsverzorgers en steekt in op het verder opleiden

Zo is AB Midden Nederland bezig om de ‘bedrijfs­

van kantoorpersoneel.”

verzorger van de toekomst’ klaar te stomen. Daarbij is

JAARVERSLAG 2014

26 27

‘Doel is de scholing van onze medewerkers te structureren’


JAARVERSLAG 2014

28 29

COLOFON Tekst & eindredactie Geurt Mouthaan Mireille Verhaar (AB Midden Nederland) Wilko Kortleve (AB Midden Nederland) Ontwerp & vormgeving Studio Ciro Acampora, Meerkerk Fotografie Geurt Mouthaan Shutterstock Druk De Groot Drukkerij BV, Goudriaan


VESTIGINGEN AB MIDDEN NEDERLAND

HOUTEN Voorveste 17-19 3992 DC Houten T (030) 229 22 52 / (030) 638 24 76 E info@abmiddennederland.nl SLIEDRECHT Stationspark 725 3364 DA Sliedrecht T (0184) 41 77 77 E infosliedrecht@abmiddennederland.nl BUNSCHOTEN Haarbrug 16-1 3751 LM Bunschoten-Spakenburg T (033) 299 44 80 E infoabservice@abmiddennederland.nl ZALTBOMMEL Dwarsweg 8 5301 KT Zaltbommel T (0418) 75 06 60 E info@abmiddennederland.nl

www.abmiddennederland.nl

Profile for AB Midden Nederland

Jaarverslag 2014 AB Midden Nederland  

Jaarverslag 2014 AB Midden Nederland  

Advertisement