Page 1

VESI posti

PÄIHDETOIPUJAJÄRJESTÖN JÄSENLEHTI 4/2017

Tulevaisuuspäätökset siivittävät entistä laadukkaampaan A-kiltatoimintaan s. 3 Kun koukutuin luontoon, pullo jäi s. 8 Vertaisohjaajat koulunpenkillä s. 18


VESI posti

4/2017

VAKIOPALSTAT 2

Toiminnanjohtajalta: Tulevaisuuspäätökset siivittävät entistä laadukkaampaan A-kiltatoimintaan

12

Toipumistarina: Hiljaisten pirttien varjot

16

Toipumistarina: Paluu A-kiltaan

20

Päivä A-killassa

N

AJANKOHTAISTA 4

Syyspäivillä vertaisuus laajasti esillä

6

Syyskokouksessa valittiin A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus 2018

7

Hyväksytty riskikulutus – syyllistetyt riippuvaiset

13

Ikääntyneiden alkoholinkäyttö lisääntyy

A-KILTATOIMINTAA 8

Kun koukutuin luontoon, pullo jäi

10

”Pitkä päivä takana, mutta sekuntiakaan en vaihtaisi pois”

14

Lavista ja aarrekarttoja

18

Vertaisohjaajat koulunpenkillä

26

Lyhyesti

N

N

Vertaisuuteen perustuva savuttomuuskoutsi-toiminta herätti kiinnostusta A-kiltaväessä A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivillä. Koutsitoimintaa esitteleviä kortteja lähti eri puolille Suomea. Laukaalainen Rauno Pöyhönen (vas.) nappasi kortin mukaansa Mielenterveyden keskusliiton Markku Forsströmiltä. – Vertaistuki auttaa varmasti tämänkin päihteen kohdalla, sanoo Rauno Pöyhönen, joka ei ole eläessään tupakoinut, mutta haluaa viedä tietoa hankkeesta Keski-Suomeen. Hankkeen toteuttajina ovat Filha ry, A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Kuntoutussäätiö sekä Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, KeskiSuomen, Vaasan, Satakunnan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit. Lisää syyspäivien ohjelmasta s. 4–6.

Kilpailutunnelmissa Barcelonassa Suvi Pulsa, Jari Lottonen, Aki Lottonen, Jukka Kupiainen, Joni Niemi ja Lea Lottonen. Kuva otettu juuri ennen Aki Lottosen Ironman-kilpailun starttia. Lue lisää Akin matkasta asunnottomasta päihdeongelmaisesta Teräsmieheksi s.10–11.

N merkityt jutut luettavissa myös verkkosivuiltamme www.a-kiltojenliitto.fi

2

4/2017


TOIMINNANJOHTAJALTA

Tulevaisuuspäätökset siivittävät entistä laadukkaampaan A-kiltatoimintaan

Loppuun kääntyvä vuosi on ollut monella tavalla merkittävä A-kiltatoiminnalle. Vuoden aikana saatiin päätökseen yhteinen ja laaja tulevaisuuskeskustelu, jonka pohjalta A-Kiltojen Liitto ry:n kevätkokous päätti A-kiltatoiminnan tulevaisuussuunnitelmasta. Syyskokouksessa taas päätettiin A-Kiltojen Liitto ry:n uudesta strategiasta. Nämä päätökset linjaavat toimintaamme aina vuoteen 2022. Tulevaisuuspäätösten taustalla on tulevaisuuskeskustelujen ehkä paradoksaalinenkin havainto siitä, että hyvä A-kiltatoiminta tehdään palaamalla ”vanhaan”. A-kiltatoiminnassa on sen historian monien haasteiden vuoksi ollut vaarassa hukkua tai ainakin jäädä varjoon alkuperäinen perustehtävä - vertaistukitoiminta päihdeongelmaisille ja -päihdetoipujille sekä heidän läheisilleen. Kevätkokouksen päätöksen viesti onkin, että jatkossa uutta toimintaa tai ideaa käynnistettäessä on kysyttävä: Kuinka tämä palvelee vertaistukea, päihdeongelmaisia ja -toipujia sekä heidän läheisiään? A-kiltatoiminnalta halutaan jatkossa myös entistä parempaa laatua, määrän lisääminen ei ole ensisijaista. A-kiltatoiminnan tulevaisuusvision mukaan laadun tulee parantua siten, että vuonna 2022 A-kiltatoiminnassa tunnistetaan päihdeongelmaisten, -toipujien ja heidän läheistensä moninaisuus. A-kiltatoiminnassa on tuolloin toipumisrauha ja A-kiltatoimintaan on turvallista tulla. Joku voi ajatella, että käyty tulevaisuuskeskustelu ei tuonut mitään uutta A-kiltatoimintaan - ja on tavallaan oikeassa. A-kiltatoiminnassa juurilleen palaamisen todettiin olevan tärkeä tulevaisuusteko. Minulla on vahva usko siihen, että keskustelun ja siitä tehtyjen päätösten seurauksena A-kiltatoiminta tulee tulevaisuudessa olemaan entistä vahvempaa ja yhtenäisempää. A-kiltatoiminta tulee näyttäytymään päihdetoipujille ja heidän läheisilleen selkeämpänä ja A-kiltaan toipumaan tuleva tietää, mistä A-kiltatoiminnassa on kysymys. Päihdetoipumisen tarve ei tule vähenemään ja A-kilta tulee olemaan aikaisempaakin kiinnostavampi toipumisen tuki. Ensi vuosi on A-Kiltojen Liitto ry:n juhlavuosi sen täyttäessä 50 vuotta. Juhlavuonna palataan varmasti monta kertaa sekä liiton että A-kiltatoiminnan historiaan ja saavutuksiin. Yhteisömuotoinen ja yhdistyspohjainen vertaistuki päihdetoipujille ja heidän läheisilleen on ollut aikansa merkittävä sosiaalinen innovaatio, jonka arvo ei ole vuosien saatossa vähentynyt, päinvastoin. Yhdessä tehdyt tulevaisuuspäätökset antavat pohjan luottaa A-kiltatoiminnan tulevaisuuteen ja entistä laadukkaampaan A-kiltatoimintaan. Toivotan kaikille Vesiposti-lehden lukijoille hyvää joulua ja onnea tulevaan vuoteen!

Ville Liimatainen

VESI posti

Päihdetoipujajärjestön jäsenlehti

42. vuosikerta Julkaisija Päätoimittaja Taitto Toimituksen osoite Tilaukset, osoitteenmuutokset ja aineistot

4/2017

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu (ISSN 1457-814X) A-Kiltojen Liitto ry Tuija Tamsi-Lehtinen Anna Niemistö A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 Tampere vesiposti@a-kiltojenliitto.fi, puh. 0400 394 869 Aineisto seuraavaan lehteen 22.2.2018 mennessä.

Kannen kuva

Ismo Vähäsavo

Painopaikka

Pk-paino, Tampere 2017

3


AJANKOHTAISTA

Syyspäivillä vertaisuus laajasti esillä

A

-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivillä juhlistettiin paikallista Pohjois-Kymen A-kilta ry:tä, joka on Kouvolassa Oikokatu 2:ssa tarjonnut päihdetoipujille vertaistukea vuodesta 1977 lähtien. Vertaisuus oli vahvasti esillä myös lauantain ohjelmassa. Tarjolla oli mielenkiintoisia puheenvuoroja vertaiskokemusten merkityksestä Mielenterveyden keskusliiton savuttomuuskoutsi-hankkeessa sekä Kouvolan A-klinikan asiakasauditoinnissa. Päivän päätti toiminnallinen suunnistus kiltarasteilla ja Pohjois-Kymen A-kilta ry:n järjestämä juhlaohjelma.

Vertaisen avulla eroon tupakasta

– Savuttomuuskoutsi voi synnyttää ihmisessä uskon ja toivon siihen, että savuton elämäntapa on mahdollinen. Olennaista on, että koutsilla on omakohtainen kokemus riippuvuudesta ja siitä irrottautumisesta. Vertaistoimija on rinnallakulkija, joka tukee kuntoutujaa hoidon aikana ja sen jälkeen, kertoo kokemusasiantuntija Markku Forsström Mielenterveyden keskusliitosta. Tarkoitus on tehostaa tupakkavieroitusta psykiatrisessa ja päihdehoidossa ottamalla käyttöön erilaisia tupakoinnin lopettamista tukevia työtapoja ja -menetelmiä. Savuttomuuskoutsit tuovat omaa osaamistaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Koutsit voivat osallistua yhteistapaamiseen kuntoutujan ja terveysalan ammattilaisen kanssa ja vetää savuttomuusryhmiä psykiatrisen tai päihdehoidon yhteydessä sekä yhdistyk-

sissä. – Koulutetut savuttomuuskoutsit monipuolistavat tupakoinnin lopettamisen tukikeinoja terveydenhuollossa. Koutsi auttaa kuntoutujaa ottamaan oman elämänsä haltuun ja osallistumaan oman hoitonsa suunnitteluun, kertoo hankekoordinaattori Laura Heimonen Mielenterveyden keskusliitosta.

Asiakasauditoinnilla laatua päihdetyöhön A-klinikkasäätiön Kouvolan laitoshoitoyksikössä on otettu kokemusasiantuntijat mukaan kehittämään yksikön toimintaa. Yhteiskehittämistä on toteutettu rakenteellisesti ja suunnitelmallisesti vuodesta 2012 lähtien. Asiakaslähtöisyys näkyy kaikessa toiminnassa. Asiakkaat ovat mukana hoidon suunnittelussa ja arvioinnissa. Asiakasauditointi antaa tietoa palvelun kehittämistarpeista asiakkaan näkökulmasta. Auditoijina toimivat koulutetut kokemusasiantuntijat, joista kaksi heistä, Hanna-Leena Hurri sekä Jari Mehto, olivat esittelemässä toimintaa. Yhteiskehittämistä, laitoshoitoyksikön palveluesimies Tiina Vesanen, voi suositella hyvien kokemusten jälkeen muillekin päihdetyön laadun kehittämisestä kiinnostuneille organisaatioille.

40 vuotta vertaistukea päihdetoipujille Lauantain ohjelmassa oli tärkeässä osassa paikallisen A-kiltayhdistyksen vuosijuhla. Vuonna 1977 toimintansa aloitta-

4

4/2017


Pohjois-Kymen A-kilta ry:n puheenjohtaja Elisabeth Puustinen ja Tuija Vainikka ottavat vastaan onnitteluja Kouvolan A-klinikan vastaavalta ohjaajalta Jani Korpelalta. Yhteistyössä on voimaa ja mahdollisuuksia. A-kilta toimii A-klinikan omistamissa tiloissa. A-klinikalta ohjataan vertaistuen piiriin A-kiltaan ja A-killasta hoitoon A-klinikalle.

nut A-kilta on päihteetön matalankynnyksen kohtaamispaikka. Monille päihteistä eroon pyrkiville ja kuntoutujille A-kilta on oman olohuoneen jatke kuin toinen koti. Kouvolassa toimivan Pohjois-Kymen A-kilta ry:n ovet ovat auki joka arkipäivä. Maanantaista torstaihin klo 8.–13. ja perjantaisin klo 8.–11.30. – Päivittäin kävijöitä on kymmenen molemmin puolin, kertoo puheenjohtaja Elisabeth Puustinen. A-kiltayhdistyksen yksi toimintamuodoista on retket. – Vuosittain me suun-

nittelemme yhdessä yhden pidemmän A-kiltaleirin ja sinne on ollut runsaasti tulijoita. Päihteettömälle luontoon suuntautuvalle toiminnalle on selkeä tarve päihdetoipujien keskuudessa, puheenjohtaja Puustinen kertoo.

A-Kiltojen Liitto ry:n puheenjohtaja Hannu Gustafsson keskustelee asiakaslähtöisyydestä Tiina Vesasen, Hanna-Leena Hurrin ja Jari Mehton kanssa.

4/2017

5


Toimintajaosto järjesti syyspäivillä toiminnalliset A-kiltarastit. Kuvassa voitokas joukkue Rami Mahtawa eli Pasi Torri, Raimo Mäkinen ja Vesa Karsikas.

A-kiltarastit veivät suunnistamaan A-Kiltojen Liitto ry:n toimintajaosto järjesti lauantaina A-kiltarastit Puhjonrannan maisemissa. Rasteja suoritettiin joukkuein. Rastien suorittamiseen tarvittiin luontotietoa, näppäryyttä ja kartanlukutaitoa.

Syyskokous valitsi varapuheenjohtajan sekä hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokous pidettiin 29.10. Valkealan Puhjonrannassa. Matti Moilanen Ylä-Kainuun A-killasta jatkaa yksimielisen syyskokouksen päätöksellä liiton varapuheenjohtajana myös seuraavan toimintakauden 2018–2019.

Erovuorossa olevien hallituksen jäsenten osalta tehtiin seuraavat valinnat kaudelle 2018–2019: Heikki Kankaanpää (Porin A-kilta ry) ja henkilökohtaisena varajäseneksi Tapio Koivisto (Turun A-kilta ry), Irja Oravisjärvi (Raahen A-kilta ry) ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Arto Pasanen (Pohjois-Lapin A-kilta ry) ja Minna Hämäläinen (Espoon A-kilta Hykaa ry) ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Raija Salin (Kirkkonummen A-kilta ry). Lisäksi syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 sekä A-Kiltojen Liitto ry:n strategian vuosille 2018–2022 yksimielisesti hallituksen esittämässä muodossa. Teksti ja kuvat: Tuija Tamsi-Lehtinen

Syyskokouksessa valittiin A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus 2018 Pj. Hannu Gustafsson Varapj. Matti Moilanen* Minna Hämäläinen (Etelä-Suomi)* Heikki Kankaanpää (Länsi-Suomi)* Matti Itkonen (Länsi-Suomi) Irja Oravisjärvi (Pohjois-Suomi)* Anneli Leskinen (Itä-Suomi) Viljo Pehkonen (Itä-Suomi)

Kuvassa vasemmalta Matti Moilanen, Hannu Gustafsson, Irja Oravisjärvi, Anneli Leskinen, Heikki Kankaanpää, Matti Itkonen ja Minna Hämäläinen. Kuvasta puuttuu Viljo Pehkonen. Kuva: Tuija TamsiLehtinen

Varajäsenet Raija Salin (Etelä-Suomi)* Tapio Koivisto (Länsi-Suomi)* Matti Ranta (Länsi-Suomi) Arto Pasanen (Pohjois-Suomi)* Pekka Vintturi (Itä-Suomi) Hannu Saarela (Itä-Suomi)

* Toimikaudelle 2018–2019 valitut.

6

4/2017


TULOSSA:

A-kiltaseminaari

Hyväksytty riskikulutus – syyllistetyt riippuvaiset

14.2.2018

Senaattikiinteistöjen auditorio,Ratapihantie 9, Itä-Pasila, Helsinki

A-kiltaseminaarissa tarkastellaan päihdeongelmaisten ja -toipujien asemaa liberalisoituvan alkoholipolitiikan Suomessa A-kiltalaisten päihdetoipumisen kokemus- ja muiden asiantuntijoiden puheenvuoroin. Seminaari on tarkoitettu A-kiltalaisille ja A-kiltatoiminnan yhteistyökumppaneille ja se on maksuton ja avoin teemasta kiinnostuneille. Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2018 mennessä sähköpostilla toimisto@a-kiltojenliitto.fi

OHJELMA 12.00

Tervetuloa – johdatus teeman, Toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, A-Kiltojen Liitto ry

12.15

Rankaiseminen, syyllistäminen ja hoitaminen -alkoholi ja päihdeongelmaiset toimenpiteiden ja keskustelun kohteena Suomessa, LKT, FM, Dosentti Rauno Mäkelä

13.00

Juominen sallittu, sairastuminen kielletty, Vesa Vaittinen, Tampereen A-kilta ry

13.15

Päihdeongelman ikuinen leima? Johanna Jänkälä, Haukiputaan A-kilta ry

13.30

Tauko

13.45

Vertaistukiyhteisön avulla ongelmaisesta auttajaksi, Sari Granlund, Haukiputaan A-kilta ry

14.00

Päihdeongelmaisen ja -toipujan kohtelu, asema ja oikeudet – toipujapaneeli Paneelin juontaja: Petri Hälikkä, Espoon A-kilta Hykaa ry Panelistit: Johanna Jänkälä, Sari Granlund, Vesa Vaittinen, Sami Saloranta (Tampereen A-kilta ry)

14.45

Seminaarin päättäminen: A-Kiltojen Liitto ry 50 vuotta ihmisarvon, vertaistuen ja päihdetoipumisen asialla, Puheenjohtaja Hannu Gustafsson, A-Kiltojen Liitto ry

15.00

Seminaari päätyy

15.00–16.00 Kahvitilaisuus: A-Kiltojen Liitto ry 50 v.

Lisätietoja: www.a-kiltojenliitto.fi/ Koulutus ja virkistys Ville Liimatainen p. 040 3566 586 (seminaarin sisältöasiat) Anna Niemistö p. 0400 394 869 (ilmoittautumiset, järjestelyt)

4/2017

7


A-Kiltojen Liitto ry on ollut Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi mukana neljässä luonnon päivässä. Luontolähettiläs Matti Moilasen Luonnon voimaa -blogikirjoitus julkaistiin kesäkuussa Luonnon päivien verkkosivuilla (www.luonnonpaivat.fi) sekä Luonnon päivien Facebook-sivulla. Näillä sivustoilla blogiin on tutustunut lähes 5500 henkilöä. Julkaisemme sen nyt myös Vesiposti-lehdessä.

Kun koukutuin luontoon, pullo jäi Luonnossa liikkumiseen liittyy minulla vahva tunnelataus, joka on aito, reilu ja puhdas. Luonto toi päihteiden tilalle mielekästä tekemistä päiväksi kerrallaan.

L

uonto rauhoittaa ja tasapainottaa mieltäni. Esimerkiksi nokipannukahvit ja tikkupullat nuotiolla nautittuna auttavat keskittymään tähän hetkeen. Päihdetoipumisen alkuaikoina tämä oli erityisen tärkeää: sain päihteiden tilalle mielekästä tekemistä päiväksi kerrallaan.   A-kiltatoiminnan yksi perusarvoista on päihteettömyyden lisäksi toiminnallisuus. Luontoon suuntautuvat retket ovat oleellinen osa toimintaa. A-Kiltojen Liitto ry:n Selvästi metsässä -projektin myötä kouluttauduin kiltakoutsiksi eli erä- ja retkitaidot omaavaksi vertaisohjaajaksi. Tämä oli käänteentekevää oman toipumiseni kannalta. Toiminnallisuus ja luon-

tokokemukset todella tukevat päihdetoipumista. Alkoholistin poljetulle itsetunnolle oli tärkeää kokea, että minä osaan ja minä pystyn, kun vain haluan. Raitistumiseni alkuvuosina liikkumiseni luonnossa oli suoritushakuista ja yksipuolista. Hiihtokilometrejä tuli saavuttaa vähintään tuhat vuodessa. Toipuva alkoholistikin on usein äärimmäisyyksien ihminen. Selvästi huomaan kehittyneeni niin luonnossa liikkujana kuin A-killan retkien järjestäjänä. Suhteeni luontoon on monipuolistunut. Oman fyysisen kunnon ylläpidon lisäksi luonto mahdollistaa vertaiskeskustelut: luonto on turvallinen paikka keskustella, vaikkapa marjastuksen ohessa. Kesällä ja syksyllä luonto tarjoaa marjastus- ja sienestysretkille antimiaan. Kuntoani ylläpidän sauvakävellen, suunnistaen, geokätkeillen, hiihtäen ja lumikenkäillen.

8

4/2017


A-killassa yhdessä suunniteltu retki mahdollistaa jokaisen liikkumisen omien taitojen ja kykynsä mukaan. Tällaisista retkistä syntyy parhaimmillaan ikimuistoisia luontokokemuksia ja ennen kaikkea kokemuksia ilman päihteitä. Itse en ole vain koukussa luontoon, vaan se on osa jokaista päivääni.

Matti Moilanen Kirjoittaja on päihdetoipujajärjestö A-Kiltojen Liitto ry:n luontolähettiläs ja kiltakoutsi. Kuva: Matti Moilasen arkisto

4/2017

9


”Pitkä päivä takana, mutta sekuntiakaan en vaihtaisi pois” Näillä sanoilla lappeenrantalainen Aki Lottonen kuvaa vuoden 2017 Barcelonassa käytyä Ironman -kilpailua. Kyseessä oli triathlonin täysmatka eli 3800 m uintia, 180 km pyöräilyä ja 42,2 km juoksua. Pitkä matka Akilla on ollut myös asunnottomasta päihdeongelmaisesta päihdetoipujaksi: 15 vuoden ryyppyputki päättyi raitistumiseen 8.5.2002.

A-kiltatoiminnasta uusi alku elämään A-kiltatoimintaan Aki tutustui A-klinikan tukiasuntoon muuttaessaan vuonna 1999. Tukiasunto sijaitsi A-killan päiväkeskuksen vieressä. A-kiltatoiminnalla on ollut suuri vaikutus Akin toipumiseen. – A-killasta löysin päihteetöntä toimintaa, uusia kavereita ja luottamustehtäviä. Ja ennen kaikkea vaimoni Lean, Aki kertoo. A-kiltalaiset eri puolilla Suomea ovat saaneet olla läsnä Akin elämän suurissa tapahtumissa. Aki ja Lea avioituivat AKiltojen Liitto ry:n kesäpäivien risteilyllä Turussa 1.8.2003. Myös kipinä liikkumiseen syttyi uudelleen A-kiltatoiminnassa. – Ne taisi olla jotkut A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäivät, jotka vietettiin Siilinjärvellä Kunnonpaikassa, kun huomasin pitkästä aikaa, että liikunta tuntuu hyvältä, Aki kertoo. Nuoruudessaan Aki pelasi Myllykosken pallossa sekä hyppäsi mäkihyppyjoukkueessa. – Jotenkin siinä vaiheessa, kun juoksu alkoi sujua, samalla ajatukset kilpailuihin osallistumisesta alkoivat herätä, Aki kertoo. Akin viime vuosien suunnitelmallista treenaamista Tukholman maratoneille ja triathlonkilpailuihin on iso joukko Akiltalaisia päässyt seuraamaan muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Tähtäimenä Barcelonan Ironman-kilpailu. –Harjoittelu sujui, treeni maistui ja missään vaiheessa ei mielessä käynyt yhdenkään treenin skippaaminen, vaan kaikki vedettiin läpi hymyssä suin. Olin niin sitoutunut tavoitteeni ja unelmani saavuttamiseen, etten antanut minkään asian vaikuttaa sen toteutumiseen, Aki kertoo. – Harjoittelu vaati erityisen paljon myös läheisiltäni, koska kaikki tekemiseni tai tekemättä jättämiseni liittyi tavoitteeseeni. Aikaiset aamuherätykset ja pitkät illat sisälsivät lukemattomia harjoituskertoja, mutta ilman niitä itsekkäitäkin valintoja tavoitteeni saavuttaminen olisi ollut utopiaa, Aki kertoo. Akin vaimo Lea kertoi ajatelleensa jossain vaiheessa, että on menettänyt miehensä treenaamiselle. Muutos Lean ajatuksissa tapahtui vuonna 2016 Tahkolla triathlonin puolimatkalla Akin kannustusjoukoissa ollessa. –Näin ja koin triathlonkilpailun yhteisöllisyyden ja näin miten tärkeää se oli Akille. Sieltä sain myös itse kimmokkeen lajiin, jopa niin, että vuodenvaihteessa 2016–2017, kun lähdimme Akin kanssa Gambiaan lomalle, tiedossa oli, että haluan osallistua mieheni triathlonharjoituksiin. Niinpä Gambiassa pyöräilin Akin kanssa. Myöhemmin mukaan tuli myös uintitreenit, juoksua olin harrastanut jo aiemmin, Lea kertoo. Elokuussa 2017 järjestetty Finntriathlon Tahko oli molemmille yksi tärkeistä etapeista. Akille triathlonin puolimatka oli henkisesti tärkeä kenraaliharjoitus tulevaa Barcelonan täysmatkaa varten. Lea suoritti Tahkolla ensimmäisen triathlonkilpailunsa, joka oli savolainen puolimatka (uinti 1000 m, pyöräily 50 km ja juoksu 11 km). Akissa vaimon osallistuminen sai aikaan tunteikkaita hetkiä ja siitä hän sai ammennettua voimaa ja uskoa omaan tekemiseen.

Avainasiat oma sinnikkyys ja läheisten tuki Triathlonin täysmatka eli Ironman-kilpailu oli unelma, jonka eteen oli tehtävä töitä. Akin valmentajana toimi Joni Niemi, jonka kanssa harjoitussuunnitelma tehtiin vuodeksi eteenpäin.

10

1/2016

TP

4/2017


– Raittiina on ollut helppo olla, siitä iso kiitos Lealle. Kaikki on elämässä mahdollista, kun vain itse uskoo unelmiinsa ja vierellä on tukea antavia ihmisiä, Aki kertoo. Tulevaisuudessa häämöttää molemmilla omat triathloniin liittyvät tavoitteensa.

Aki you are on Ironman Barcelonassa näin, että Akissa oli tapahtunut henkisesti iso muutos verrattuna aikaisempiin kilpailuihin. Kilpailuaamuna Aki oli rauhallinen ja keskittynyt, Lea kertoo. Itse 30.9.2017 käytyä Ironman-kilpailua Aki kuvaa Facebook-päivityksessään: ”Uinti tuntui alusta asti hyvältä, joten keskityin seurailemaan pohjan muotoja, kaloja, meduusoja ja kaikkea ympärillä olevaa, koska sillä sain uinnistani rennon letkeää eikä mitään väkisin puurtamista. Vaihdossa en kiirehtinyt vaan omaan rauhalliseen tahtiin siirryin kannustusjoukkojen saattelemana pyöräosuudelle. Ensimmäiset kilometrit ajettiin kaupunkialueella rajoitetusti ja vasta muutaman kilometrin päästä päästiin itse asiaan. Pyöräilyssä ajettiin 2,5 kierrosta. Itse päätin ajaa tunteen mukaan, vastatuuliosuuksilla vähän säästellen ja myötätuuliosuuksilla laitettiin sitten ruutia reisiin. Pyöräilykin sujui ongelmitta, tosin loppuvaiheessa huomasin oikean kengän puristavan jalkapöydän reunaan, mutta en antanut sen hidastaa tahtia. Reitin varrella kannustusjoukot hurrasivat ja napsivat kuvia, joten hymyssä suin oli mentävä tämäkin osuus. Vaihtoon tullessa pyöräaika noin 5.40. Vaihtoalueella ottaessani kenkää jalasta huomasin kävelyn olevan hankalaa, oikean jalan jalkapöydän sivu ilmoitteli ilkeästi itsestään. Siinä kohden tuli Riikosen Juhan mainitsema, että muistele niitä synkimpiä hetkiä entisessä elämässä ja kuinka syvältä ne olivat, ja kuinka vihaseksi ne tekivät ja kisaa niidenkin puolesta, joille ei toista mahdollisuutta suotu. Ja taas mieli teki tepposet ja alkoi hymyilyttää, ja lenkkarit tiukalle ja menoksi. Siinä euforisessa fiiliksessä läksin väärään suuntaan, mut ei se mitään haitannu kyllä ne sitten ohjas mut oikeesta luukusta ulos, no tokihan siellä luki isolla RUN OUT, mut kaikkee ei vaan huomaa. Juoksun alku oli totuttelua pyörän jälkeen, mutta yllättävän hyvin lähti sekin liikkeelle. Yritin juosta tasaista vauhtia, välillä kävellen ja joka huoltopisteellä antimista nauttien. Ensimmäinen kierros 14 kilometriä takana fiilis henkisesti hyvä, vasen polvi totaalisen loppu täynnä nestettä, mietin ettei jäljellä ole kuin 28 kilometriä ja senhän vaikka väkisin runttaa maaliin asti. Toisella kierroksella alkoi hiljalleen ripsiä vettä, joka hieman helpotti kuumuutta ja raikasti ilmaa. Juoksu oli edel-

4/2017

leen hankalaa, mutta näillä mennään, suolatabuja koneeseen ja matka jatkuu. Toinen kierros juostu henkinen fiilis aivan katossa jalat ei. Kannustusjoukkoni hurrasivat ja kannustivat hurjasti kertoen, että seuraavan kerran kun tavataan, Aki you are on Ironman. Minkä lisäbuustin sainkaan tuosta kommentista, vaikka se ei kyllä vauhtiin vaikuttanutkaan. Viimeisellä kierroksella yritin vain nauttia loppumatkasta tietäen, että kohta se on ohi. Ihmismieli on vaan ihmeellinen, ajatukset risteilivät päässäni laidasta laitaan. Välimeren yllä välähti kolme valtavaa salamaa ja siinä hetkessä, jostakin syystä mieleeni tuli minua huonoimpina hetkinä auttanut edesmennyt kummitätini, siinä hetkessä kyyneleet valuivat silmistäni ja tokaisin äänen Hilu (kummitätini) mie tein sen kiitos avusta ja kiitos noista salamoista. Aki on palannut helvetistä itään. Seurailin kilometritauluja 39, 40, 41 aloin miettiä maaliintuloa, jota tosin olin jo vuoden tuumaillut, mutta tilanne oli nyt aivan toinen. 42 km ja punainen matto alkaa, valtava yleisö mylvii, musiikki pauhaa, voimat on ihan loppu, mutta sain kuin siivet alleni ja liitelin rakkaitteni kannustaessa maaliin. Nautin joka hetkestä, joka ainoasta kipeästä kohdasta kehostani ja kyynelehdin. Silloin kaiuttimista kajahti AKI YOU ARE ON IRONMAN aikaan 12.56.45.” Tämä Akin Facebook-päivitys sai parisataa tykkäystä. Niin A-kiltalaisilta kuin muiltakin Akin matkaa vuosia seuranneilta. Aki on myös jakanut tarinaansa eri lehdissä ja tekeillä on mahdollisesti kirjakin. Teksti: Tuija Tamsi-Lehtinen, Aki Lottonen Kuva: Aki Lottonen

11


TOIPUMISTARINA

Hiljaisten pirttien varjot

M

inä kuulun siihen sukupolveen, joiden isät ja isoisät olivat taistelemassa 100-vuotiaan maamme itsenäisyyden puolesta. Kuulun heihin, jotka saavat nauttia vanhempien ja isovanhempiensa kovalla hinnalla maksamasta hyvinvoinnista. Hyvinvoinnista kyllä, muttei ilman hintaa. Rikkinäisten miesten ja kaiken kestävien naisten kasvattamat sukupolvet, maksavat tuota hintaa yhä. Olen yksi heistä, jotka särkyivät, jäivät yksin pelkojensa kanssa jo liian varhain. Kasvamaan vailla henkistä tukea, traumatisoituneiden miesten ja kaiken kestävien naisten yrittäessä selvitä arjestaan. Minusta oli tulossa, ja lopulta tulikin, yksi heistä. Hiljainen hymytön mies, joka ei koskaan oppinut puhumaan tunteistaan, eikä näyttämään niitä.

Niinpä lähdin kulkemaan edellisten sukupolvien viitoittamaa tietä. Surullista kyllä kuten niin moni muukin. Matka lapsuuden kiltistä harmittomasta pojasta tänne, tähän päivään, kulki läpi helvetin, jonne en soisi kenenkään joutuvan. Minun helvettini nimi oli yksinäisyys. Tuon yksinäisyyden taustalla oli erilaisuuden tunne ja yksin pärjäämisen pakko, jotka kenties ovat jälkiä hiljaisten pirttien varjoista. Peloista, jotka piti opetella kestämään yksin. Minun matkani tuolta lapsuudesta halki vuosikymmenten aina viisikymppiseksi mieheksi saattoi näyttää ulkopuolisesta jopa helpolta. Sitä se ei kuitenkaan ollut. Mielenterveysongelmat ja myöhemmin alkoholismi hallitsivat elämääni. Yksinäisyys kaikkein rakkaimpienkin ympäröimänä oli niin totaalinen, koska ei osannut tai pystynyt puhumaan eikä näyttämään, mitä sisällään tunsi. Elämäni alkoi muuttua vuosi vuodelta synkemmäksi, kunnes lopulta katosivat niin hymy kuin kyyneleetkin.

Aloin käydä A-klinikan keskusteluryhmissä puhumassa ja kuuntelemassa. Opettelemassa uutta elämää, jossa saatoin näyttää tunteeni, jopa puhua niistä. Noin vuotta myöhemmin tuli mukaan A-kilta. Siellä vapaaehtoisena vertaisohjaajana toimiminen tuntui luontevalta ja tärkeältä. Tuo päihdeongelmaisten ja -toipujien keskusteluryhmän ohjaaminen onkin ollut yksi tärkeä asia omassa selviytymisessäni.

Reilun parin vuoden jälkeen kaikki alkoi tuntua hyvältä, mutta sitten iskivät pelot. Mitä jos... Mitä jos en kuitenkaan kestä. Pelkäsin menettäväni mielenterveyteni ja mietin, kestäisinkö enää paluuta siihen helvettiin, josta olin tullut. Pelkäsin hajoavani, masentuvani ja menettäväni kaiken, mitä olin saavuttanut. Näiden pelkojeni kanssa kamppaillen lähdin eräälle kurssille. Se oli tärkeä viikonloppu. Siellä sain kohdata miehen, joka oli kulkenut hyvin samankaltaisen matkan. Kuunnellessani hänen tarinaansa ja sitä, kuinka hän oli ollut kunnossa jo toistakymmentä vuotta, pelkoni katosivat. Ajattelin, että jos tuo mies on selvinnyt, niin miksen minäkin. Vapaaehtoistyö vertaisten, samankaltaisten ongelmien kanssa painineiden ihmisten parissa on antanut paljon. Se on antanut voimaa ja uskoa omaan selviytymiseen. A-kilta on ollut minun polkuni. Siellä toimiessani erilaisissa tehtävissä olen saanut ja toivoakseni myös kyennyt antamaan tukea toisille toipujille, kenties heidän läheisilleenkin. Elänkö tuon kaiken jälkeen, onnellisena elämäni loppuun saakka? En tiedä. Ehkä tärkeämpi kysymys onkin, muistanko elää tänään. Nauttien tästä hetkestä, niin ettei siitä tule jälleen itsestäänselvyys. Elää pelkäämättä huomista, kulkematta menneisyyteni varjoissa.

Vasta noin neljä vuotta sitten aloin ymmärtää, että katkaistakseni tuon sukupolvelta toiselle jatkuvan ketjun tarvitsen apua. Hakeuduin hoitoon, sillä ilman sitä en olisi enää selvinnyt. Hoidon jälkeen aloin ymmärtää, mitä vertaistuella tarkoitetaan. Tapasin ihmisiä, jotka olivat selvinneet, saaneet itsensä ja elämänsä kuntoon. Tajusin, että olinpa kuinka rikkinäinen tahansa, myös minulla olisi mahdollisuus. Mahdollisuus elää vielä täysipainoista elämää, tuntien itseni ja elämäni arvokkaaksi. Teksti: Seppo Ristolainen

12

4/2017


Ikääntyneiden alkoholinkäyttö lisääntyy – taustalla yksinäisyyttä ja tarpeettomuuden tunnetta Joka kymmenes yli 65-vuotias juo liikaa alkoholia. Taustalla on usein yksinäisyyttä, masennusta tai kokemus tarpeettomuudesta.

Yhä useampi ikäihminen käyttää alkoholia. Osalla alkoholi on ollut osa elämää jo pidempään, mikä näkyy myös terveydentilan heikkenemisenä. Osa aloittaa alkoholinkäytön ikääntymisen myötä. – Syinä on muun muassa yksinäisyyttä ja elämän sisällön puutetta. Myöhemmin alkaneeseen alkoholinkäyttöönkin tulisi puuttua nopeasti. Ikääntyneillä haitat tulevat nopeasti, sillä ikääntymisen myötä keho haurastuu. Sen vuoksi alkoholi vaikuttaa elimistössä eri tavoin kuin parikymppisellä, A-klinikka Oy:n johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki sanoo. Riskirajat on tehty perusterveille 20-30 -vuotiaille ja jo nelikymppisellä riskirajat ovat matalammat. Yli 65-vuotiaille onkin määritelty omat rajat: enintään seitsemän annosta viikossa ja maksimissaan kaksi annosta kerralla. Alkoholin sietokyvyssä on myös yksilöllisiä eroja, ja esimerkiksi erilaiset sairaudet sekä lääkitykset heikentävät sietokykyä. – Mediassa näkee kauniita kuvia vanhasta parista vilttiin kietoutuneena, järvelle katselemassa, viinilasit kädessä. Todellisuus on toinen: vanha pari Espanjassa ei ole keksinyt mitään tekemistä ja sitten onkin juotu koko loman ajan. Ei mitään änkyräkänniä, mutta tasaisesti koko ajan. Mielikuvat johtavat harhaan, Simojoki toteaa.

Ikääntyneeltä kysytään liian harvoin päihteidenkäytöstä Kaarlo Simojoki kertoo, että päihteidenkäytön puheeksiotto ei toteudu toivotulla tavalla edes työikäisten vastaanottokäynneillä. – Tuskin asiaa otetaan puheeksi sen useammin ikääntyneidenkään kanssa. Päihteidenkäyttö on arka ja vaikea aihe. Sen tulisi kuitenkin olla aina osa lääkärikäyntiä, varsinkin, jos määrätään lääkkeitä. Tuomitsemista pitää välttää, sen sijaan tulisi tarkastella kokonaisterveyttä ja potilaan vointia. Simojoki toteaa, että jo alkoholinkäytön vähentämisellä on suuri vaikutus yleisterveyteen ja elämänlaatuun, kotona pärjäämiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Jos alkoholinkäyttö on reipasta, juomamäärät tulisi vähintään saada ikään nähden sopivammalle tasolle. – Konkreettisena esimerkkinä tämä tarkoittaa, että iäkkäämpi juo kuusi senttilitraa viiniä, kun nuoremmat juovat kaksitoista, Simojoki sanoo. Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin viikolla 45, 6.–12. marraskuuta. Tänä vuonna teemana oli ikäihmisten päihteidenkäytön puheeksiotto. Teemaviikon järjesti Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja viikon koordinoinnista vastasi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin päihdetyön kanssa. A-killat osallistuivat omilla paikkakunnillaan viikon viettoon.

Hän jatkaa, että liian helposti erilaisia oireita, kuten kaatumisia ja muistikatkoja, tulkitaan suoraan vanhuudesta johtuviksi. Ikään on helppo vedota, vaikka todellinen taustasyy löytyisikin alkoholinkäytöstä.

4/2017

13


A-KILTATOIMINTAA

Tervetuloa voimaantumaan A-kiltanaisten joukkoon.

Tulevia naisille suunnattuja vertaistapahtumia ja -lomia: Naisten voimavarapäivät 20.–22.4.2018 Päivärannan kurssikeskus, Imatra Naisjaoston A-kiltanaisille järjestämä tapahtuma, jossa voimaannutaan ja virkistäydytään yhdessä. Päihdehaitoista vapaaseen elämäntapaan kannustaa naisten keskinäinen vertaistuki. Naisille voimaa vertaisuudesta 19.–24.11.2018 Tanhuvaaran urheiluopisto, Savonlinna Voimavaralomilla paneudutaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liikunnan sekä vertaistoiminnan merkeissä. Lomilla on mukana A-kiltalainen vertaisohjaaja. Loma haetaan Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:ltä (MTHL), joka päättää lomatuen saajista sekä vastaa lomien toteutumisesta. Lisätietoa: http://a-kiltojenliitto.fi/koulutus-ja-virkistys/

Lavista ja aarrekarttoja

S

pa Hotel Runniin kokoontui lokakuussa 14 kiltanaista eri puolilta Suomea. Eri ikäisiä ja eri toipumisvaiheissa olevia upeita naisia. Oli mukava tulla remontoituun kylpylään. Alkuesittelyssä tutustuttiin toisiimme ja vähän talon tarjontaan. Kylpylällä olikin tarjota paljon erilaista ohjelmaa: hemmottelua kasvoille ja jaloille sekä liikunta-aktiviteetteja. Löytyi allasjumppaa, tuolijumppaa ja todella suosituksi meidän ryhmälle tuli lavis, eli lavatanssijumppa, joka on tanssillista liikuntaa musiikin tahtiin. Teimme myös kävelyretkiä ja muutama rohkea uskalsi pulahtaa raikkaaseen jokeen. Itselleni mukavan yllätyksen toi aarrekartta. Olin toki sellaisen tehnyt aikaisemminkin, liimaaleikkaa -periaatteella, mutta nyt se toteutettiin piirtämällä, maalaamalla sekä kirjoittamalla. Itse en ole mitenkään taiteellinen, mutta tärkeintä olikin se toive, mitä minä haluan vuonna 2018 itselleni. Se oli ollut vain ajatuksissani, mutta nyt sen sain loihdittua paperille. IHANAA!

Iltaisin oli aikaa vertaiskeskusteluille. Tietysti keskustelua ja vertaisuutta oli tarjolla jatkuvasti. Oli ihana sekä voimaannuttava loma. Kiitos teille kaikki ihanat naiset, itse sain ainakin eväitä elämässä eteenpäin. Nähdään vaikkapa keväällä 2018 naisten voimavarapäivillä Imatralla! Teksti ja kuva: Lea Lottonen Etelä-Saimaan A-kilta ry

14

4/2017


Kutsu

4/2017

15

TP


TOIPUMISTARINA

”Huomasin, ettei kynnys ole korkea, me

vain teemme sen kynnyksen itse.” Satu Peippo

Paluu A-kiltaan

T

ulin silloisen Lusikkalinnan toimintaan mukaan 1998– 1999, jossa toimin vaihtelevasti A-killan perustamiseen saakka. Olin tuolloin vielä työelämässä mukana. Kävin kiltailloissa kerran viikossa.

Vuonna 2005 syksyllä jäin sairaslomalle ja pyrin enemmän mukaan naistenryhmään ja pikkujoulujen suunnitteluun eli pistin itseni likoon ideoineni ja suunnitelmine. Joulun jälkeen silloinen projektinvetäjä sanoi: ”Meillä ei ole sinulle Satu mitään.”

Lähdin ja ajattelin etten ikinä palaa. Samoihin aikoihin sain tietää, ettei minulla ole työpaikkaa ja tuli hylkäävä eläkepäätös. Noh, en halunnut elää, en kelvannut mihinkään, parisuhde kariutui, välit tyttäreen rakoili, jäljelle jäivät alkoholi ja pillerit. Onneksi sain puhuttua itselleni paikan kahdeksi viikoksi ”hullujenhuoneelle”.

aikaan minulla todettiin kasvain kuulo- ja tuntohermon välissä, joka aiheutti vasemman korvan kuuroutumisen. Yritettiin sädettää, mutta se ei onnistunut, joten kasvain jäi ja on tällä hetkellä seurannassa. Kasvain ei johdu alkoholin käytöstä. Vuonna 2011 muutin perhesyiden vuoksi takaisin Jämsään ja aloin syrjäytyä kuurouteni vuoksi. Ajattelin, eikö taaskaan minusta ei ole mihinkään? Oli todella vaikeaa, itsetuntoni oli todella nollissa ja vähän sen alapuolellakin. Kävin edelleen terapiassa ja terapeuttini kehotti tai oikeammin käski menemään Kiltakalliolle. Vänkäsin monta vuotta vastaan, kunnes vuonna 2016 menin.

Minulla oli tuolloin kaksi tukihenkilöä, toinen on jo manan mailla ja toinen on edelleen kuvioissa mukana. He olivat todella kovilla. Sitten aloin tehdä viikonloppuisin kahta työtä, ravintolassa ja pizzeriassa - eli minä nousin.

Huomasin, ettei kynnys ole korkea, me vain teemme sen kynnyksen itse. Meidän tehtävämme on mataloittaa sitä. Kiltakalliolaisten vastaanotto oli lämmin, tuttuja ihmisiä, kukaan ei kysynyt; mitä sinä täällä teet!? Olin muutaman kuukauden ” tarkkailija” kuulostelin ihmisiä, ilmapiiriä ja suunnittelin mitä voisin tehdä. Niin minusta tuli toimiva toipuja, tämä on minun juttu, toinen koti.

Vuonna 2007 muutin Joutsaan. Aloin toimia samankaltaisessa yhteisössä kuin A-Kilta viitenä päivänä viikossa. Samaan

Viime talvena sain kuulolaitteen kuulevaan korvaan ja elämänlaatu on parantunut 110 %. Itsetuntoni on kohonnut,

16

4/2017


Sydänjuuret Olin lapsi, outo ja kummajainen, en sopinut joukkoon ihmisten! Tein kaiken väärin ja nurinpäin, uhmaten irvistin YKSIN JÄIN! Voi lapsi, he huokasi kauhuissaan, sinust´ tuleeko ihmistä milloinkaan. Minä katsoin heitä ja hymyilin, minä silmäni suljin ja kalpenin. Sisimmässäni kumeat kellot soi, en kaltaiseksenne tulla voi. Jotain sisimmässäni nähnyt lien, joka viitoitti minulle ankaran tien. Päämäärään pyrkiä salattuun, iät ulkopuolella kaiken muun. Erämaita harhata eksyen, kun itseni löydän ihminen. Niin ponnahdan ylitse tuhannen pään, ylös tähtiin - ja - putoan pimeään. – Anja Samooja –

osaan olla myös nöyrä. Tällä hetkellä olen hallituksen varapuheenjohtaja ja vedän kahta ryhmää. Olen myös A-Kiltojen Liitto ry:n naisjaostossa. Kiitos meidän A-Kilta!

Teksti: Satu Peippo Jämsänjokilaakson A-Kilta ry Kuva: Tuija Tamsi-Lehtinen

4/2017

17


A-KILTATOIMINTAA

Vertaisohjaajat koulunpenkillä

Y

ksi A-kiltojen tärkeimmistä kulmakivistä on vertaistuki. Vertaisryhmät tukevat päihdetoipujien sekä heidän läheistensä kuntoutumista. Jotta ryhmä toimii hyvässä yhteishengessä tarvitaan asiantunteva ohjaaja. Vertaistukiryhmille on kysyntää ja A-Kiltojen Liitto ry on vastannut tarpeeseen vuosia kouluttamalla vertaisohjaajia. Kemissä 4.–6.10.2017 järjestettyyn Vertaisohjaajien koulutukseen osallistui ohjaajiksi aikovia sekä jo ohjaajina toimivia. Koulutukseen kuului teorialuentoja sekä käytännön harjoituksia. Kouluttajina toimivat järjestökoordinaattorit Kirsi Mäki ja Mikko Putaja sekä vertaisohjaaja Matti Itkonen.

Välineitä ryhmätoiminnan ymmärtämiseen Vertaisohjaajat saivat paljon työkaluja tulevaisuutta ajatellen. Opiskelimme muun muassa ohjaajan tehtäviä, ryhmäkokoontumisten etenemistä aloituksesta lopetukseen, ryhmäteemoja, haastavia ryhmätilanteita ja ohjaajana jaksamista. Tehtävä voi toisinaan olla haasteellinen, jolloin onkin tärkeää hallita ryhmätoiminnan perusteet. Matti Itkonen osasikin upeasti tuoda käytännön kokemuksen esille koulutuksessa. Menimme myös syvemmälle ryhmätoiminnan erityispiirteisiin. Koska olemme kaikki yksilöitä, meillä on tapana ottaa ryhmässä tietynlainen rooli. Onkin siis hyvä tunnistaa millaista roolia kukakin kantaa. Tämä on oleellinen asia toimivan ryhmädynamiikan kannalta. Konflikteja tulee vastaan eittämättä ja näin ollen opiskelimme keinoja ratkaista niitä. Työstimme konflikteja myös pohtimalla ratkaisuja erinäisiin käytännön esimerkkeihin.

dustella osallisten tuntemuksia, jotta kaikilla jäisi toipumista tukeva olotila kokoontumisen loputtua.

Ryhmätöinä syntyi neljä erilaista vertaistukiryhmää Yksi parhaimmista anneista oli itse käytännön harjoitukset. Matti Itkonen veti ensimmäisen illan päätteeksi upeasti toteutetun vertaistukiryhmän aiheesta: vahvuuteni päihdetoipujana. Saimme siis kokea vertaisen roolista katsottuna kuinka kokenut ohjaaja osaa ottaa ryhmän haltuunsa. Apuvälineinä keskustelussa käytimme vahvuuskortteja. Keskustelu sujui luontevasti ja avautuminen oli helppoa. Itkosen malliesimerkin jälkeen lähdimme työstämään ryhmätyönä omia vertaistukiryhmiä. Muodostui naistenryhmä, miestenryhmä, nuortenryhmä sekä liikunnallinen ryhmä. Lauantai-illan päätteeksi Sari Granlund ja Joonas Haapala pääsivät testaamaan opittua pitämällä muille opiskelijoille vertaistukiryhmän. Sarin ryhmän aiheena oli vanhemmuus ja Joonaksella nuorten ryhmä. Molemmat suoriutuivat tehtävästä erinomaisesti. Intensiivisen koulutusviikonlopun tuloksena A-kiltoihin saatiin 20 uutta vertaisohjaajaa. Nyt vain ryhmiä perustamaan opittua apuna käyttäen. Vertaisryhmäteemojen ideoinnissa on vain taivas rajana. Kiitos jälleen kerran A-Kiltojen Liitto ry:lle tästä kouluttautumismahdollisuudesta. Ei oppi ojaan kaada. Antakaamme vertaistuen kukkia kaikissa A-killoissa ympäri Suomen.

Koulutuksessa painotettiin kuuntelemisen taitoa ryhmässä. On tärkeää, että ryhmäläisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kaikilla on oikeus ilmaista itseään sekä saada tukea vertaisiltaan. Ohjaajalla on hyvä olla tarkka havainnointikyky, tilannetaju sekä ihmistuntemus. Ryhmän päätteeksi onkin hyvä tie-

Teksti: Johanna Jänkälä Haukiputaan A-kilta ry

18

4/2017


A-kiltatoiminnassa vertaiskeskusteluja syntyy luonnostaan arjessa ja erilaisissa toiminnallisissa ryhmissä kuten tällaisissa luovan toiminnan ryhmissä. Useassa A-killassa on myös ohjattuja keskusteluryhmiä. Keskusteluryhmien ohjaamiseen painottui myös Vertaisohjaajien koulutus lokakuussa. Koulutuksessa perehdyttiin ryhmädynamiikkaan, harjoiteltiin konkreettisia ohjaustilanteita, ryhmätilanteiden haasteita sekä vertaisohjaajana jaksamista. Seuraavan kerran Vertaisohjaajien koulutus järjestetään 30.8– 2.9.2018.

4/2017

19


Juttusarjassa kurkistetaan A-kiltojen arkeen.

Päivä A-killassa

Ylä-Kainuun A-Kilta ry kokoontuu maanantaisin klo 18. Suomussalmella Tietäväisenkatu 1:ssä. Toimintamuotoihin kuuluu myös luonto- ja retkitoiminta sekä erilaiset tapahtumat. A-kilta on perustettu vuonna 2007. Yhdistys on toiminut alusta lähtien Suomussalmen kunnan omistamalla Ämmän Kamarilla, jossa kokoontuu noin 20 muuta yhdistystä. Vuosi sitten A-kilta sai vetovastuun tilojen käytön yhteistyötahona kunnan ja käyttäjien välillä. Ylä-Kainuun A-Kilta ry:n puheenjohtaja Matti Moilanen, varapuheenjohtaja Kalle Rinkinen ja taloudenhoitaja Asta Heikkinen ovat yleensä kaikki maanantai-iltaisin tavoitettavissa Ämmän Kamarilta. Tänään tulee lähikiltoja vierailuille.

Maanantai 30.10.2017 Kello 13.30 Kalle ja Matti lähtevät kauppaan ostamaan tarjoiltavaa kahvipöytään.

Kello 14.00 Asta saapuu töistä ja aloitetaan voileipien valmistus. Samalla Kalle keittää kahvit juotavaksi ahertamisen lomassa. Juttua riittää viikonlopun A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäiviltä, josta saavuttiin kotiin myöhään edellisiltana. Tarjoiltavan valmistuttua pohditaan oman yhdistyksen syyskokousasioita ja ajankohtaa. Syyskokous ennätetään valmistella ennen vieraiden saapumista. Kello 16.30 Vastaperustetuista Kuhmon ja Sotkamon A-killoista saapuu edustajat vierailulle. Kahvipöydässä alkaa heti vilkas keskustelu ajankohtaisista asioista. Nämä tuoreet Akillat kertovat kuulumisiaan, sekä saavat tietoa mitä ja miten Ylä-Kainuun A-Killassa on toimittu vuosien varrella. Suunnitellaan ensi vuoden yhteisiä retkiä ja päätetään vastuuhenkilöt niihin. Jokaisella A-killalla oli suunnitelmia tulevasta ja mietittyinä paikkoja mihin voitaisiin kokoontua yhdessä, joten siitä päästiin helposti yhteisymmärrykseen, miten toimitaan. Pohditaan löytyisikö mahdollisesti Nurmeksen A-killasta tulevaisuudessa halua tulla yhteistyöhön mukaan. Myös tulevan Eh-

20

4/2017


Valtakunnallisia koulutuksia ja tapahtumia 2018 Koulutukset A-kiltaseminaari Ravintola Vaunu, Helsinki

14.2. *31.1.

Yhdistystoiminta A-killoissa Saarenottan kurssi- ja leirikeskus, Kemi

14.–16.3. *8.2.

Yhdistysviestintä Paikka vielä avoin

16.–18.5.

A-kiltatoiminta tutuksi Särkisaaren leiri– ja kurssikeskus, Jämsä

31.5.–2.6. *26.4.

Vertaisohjaajakoulutus 30.8.–2.9. Hyvölänniemen leirikeskus, Kiuruvesi *2.8. Toipujatapaaminen Särkijärven leirikeskus, Kyröskoski

28.–30.9. *23.8.

Järjestöpäivät Joutenlammen kurssikeskus, Kajaani

21.–23.11. *18.10.

Muut tapahtumat käisevän päihdetyön viikon tapahtumista keskustellaan ja siitä mitä Suomussalmella on vuosien varrella tehty kyseisellä viikolla.

Kevätpäivät Ilkon kurssikeskus, Kangasala

24.–25.3.

Kesäpäivät Pappilanniemi, Sääksmäki

30.6.–1.7.

Syyspäivät Metsäkartano, Rautavaara

Kello 18.00 Lisää paikallisia A-kiltalaisia saapuu normaaliin maanantaitapaamiseen ja he pääsevät samalla tutustumaan vierailijoihin. Vieraiden lähdettyä kerrataan vielä A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokousterveisiä ja muita ajankohtaisia asioita. Perinteisesti illan päättää katko-korttipeli.

Naisten voimavarapäivät Päivärannan kurssikeskus, Imatra

20.–21.10. 20.–22.4.

Voimavaralomat

Kello 19.15 Siistitään paikat seuraaville kävijöille ja varmistetaan, että ovet tulee lukituksi. Viikoittainen vertaistukitapaaminen on ohi ja itse kukin lähtee tahoillensa.

Voimaa vertaisuudesta Lehmirannan lomakeskus, Salo

3.–8.4. *2.1.

Naisille voimaa vertaisuudesta Tanhuvaaran urh.op., Savonlinna

19.–24.11. *18.8.

Koulutuksista ja tapahtumista tarkemmin www.a-kiltojenliitto.fi/koulutus- ja virkistys *Koulutusten viimeinen ilmoittautumipäivä ja lomatukihakemusten viimeinen palautuspäivä.

Teksti ja kuva: Matti Moilanen

4/2017

21

TP


Hyvää Joulua ja Onnellis toivottavat Vesipo Anjalankosken A-kilta ry Asikkalan A-kilta ry Espoon A-kilta Hykaa ry Etelä-Saimaan A-kilta ry Harjavallan A-kilta ry Haukiputaan A-kilta ry Helsingin A-Kilta ry Hollolan A-kilta ry Imatran A-kilta ry Jokilaaksojen A-kilta ry Jyväskylän A-kilta ry Jämsänjokilaakson A-kilta ry Järvenpään A-kilta ry Kajaanin A-kilta ry Kemin A-kilta ry Keuruun A-kilta ry

Kirkkonummen A-kilta ry Koillis-Lapin A-kilta ry Kuhmon A-kilta ry Kuopion A-kilta ry Kymen A-kilta ry Lahden A-kilta ry Laitilan Seudun A-kilta ry Laukaan A-kilta ry Lohjan A-kilta ry Lopen A-kilta ry Läntisen Uudenmaan A-kilta ry Mäntän Seudun A-kilta ry Nokian A-kilta ry Nurmijärven A-kilta ry Oulun A-kilta ry Pieksämäen A-kilta ry

Pohjois-Kymen A-kilta ry Pohjois-Lapin A-kilta ry Poppoo 6 A-kilta ry Porin A-kilta ry Raahen A-kilta ry Riihimäen Seudun A-kilta ry Savonlinnan A-kilta ry Siilinjärven A-kilta ry Taivalkosken A-kilta ry Tampereen A-Kilta ry Turun A-kilta ry Vaasan A-kilta ry Vantaan A-kilta ry Ylä-Kainuun A-kilta ry

22 22

4/2017 4/2017


ellista Uutta Vuotta 2018 sipostin lukijoille TAMPEREEN A-KLINIKKA Huumehoidon avopalvelut, Tampere Sumeliuksenkatu 13 A, 2. krs, 33100 Tampere p. 040 1368 739 (päivystys ja ajanvaraukset ma–ke ja pe klo 13–15.45) f. (03) 3891 811 Huumehoidon avopalvelut, Pirkanmaa Verkatehtaankatu 12, 2. krs, 33100 Tampere postiosoite: Tuomiokirkonkatu 19, 33100 Tampere, p. 040 1368 746 Yksikkö on avoinna arkipäivisin: • korvaushoidossa oleville klo 9.15–10.30 • muille ilman ajanvarausta klo 12.15–14 • muille ajanvarauksella klo 14–15.30 A-klinikka, Hämeenlinna Viipurintie 1–3 G, 13200 Hämeenlinna puh. 050 5090 706 (neuvonta arkisin klo 11–12) f. 03 6213 012 Kuntoutumiskeskus, Tampere Vipusenkatu 6, 33530 Tampere p. 040 1368 704

KANKAANPÄÄN A-KOTI Hirvikankaantie 226 PL 57, 38701 Kankaanpää puh. (02) 572 820 a-koti@vakry.fi www.a-koti.fi

A-KLINIKKASÄÄTIÖN PÄIHDESAIRAALA Kuusitie 36 04480 Haarajoki p. 010 50650 (maksullinen) f. (09) 2710 311 etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi www.sosiaalisairaala.fi RIDASJÄRVEN PÄIHDEHOITOKESKUS Kylä-Katilantie 181, 05950 HYVINKÄÄ puh. (019) 426 7700, fax (019) 426 091 hallinto@ridis.fi, www.ridis.fi

Vieroitushoitoyksikkö, Hämeenlinna Viipurintie 1–3 G, 4. krs, 13200 Hämeenlinna p. 050 5090 708 ja 050 5090 707 (paikkavaraukset ma–pe klo 8–14) Nuorten päihdetyö, Hämeenlinna Ismo Husso päihdetyöntekijä, toimintaterapeutti, psykoterapeutti etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi p. 050-308 2552 Nuorisoasema, Tampere Sumeliuksenkatu 13 A 5, 3. krs, 33100 Tampere p. 040 1368 731

4/2017 4/2017

Viinikankatu 53 33800 Tampere Puhelin: (03) 253 5100 pkpaino@pkpaino.com Aineistot osoitteeseen: aineisto@pkpaino.com www.pkpaino.com

23


Tulossa:

A-kiltaosaamisen näyttely

A-Kiltojen Liitto ry täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Merkkipäivää juhlitaan kevätpäivien yhteydessä 24.3.2018. Kevätpäiville toteutetaan näyttelyosasto, jossa A-killat voivat tuoda esille osaamistaan ja tekemistään. Mitä teidän A-kiltanne voisi esitellä muille? Valokuvia toiminnasta, posteri onnistuneesta A-killan hankkeesta, askartelutuotteita…? Näyttelytilana toimivat Ilkon kurssikeskuksen (Kangasala) aula ja käytävät, johon osallistujat voivat oman aikataulunsa mukaisesti tutustua. Näyttely ei ole myyntitapahtuma. Jos A-kiltanne haluaa varata paikan näyttelystä, ilmoittakaa siitä viimeistään 31.1.2018 A-Kiltojen Liitto ry:n toimistolle joko puhelimitse tai sähköpostilla. Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 040 3566 586

Valon nään Valon nään, tuolla jossain, päässä tämän kiemuraisen tunnelin pään.

Avun itselleni pyysin, teiltä vertaisilta, pois kosteasta tunnelista, siksi pään löysin.

Noin 35 vuotta, umpitunnelissa, harhateillä mutkikkailla, elinkö suotta.

Nyt valon nään, kokemuksilla näillä, huonoista hyviin, loppun aion elää tään.

Rakkauttakin sain, kivikoissa näissä, vihaisella tiellä, eroja koin.

- Pekka Kinnunen -

24

4/2017


IN MEMORIAM

Pirjo Vääränen Marraskuun ensimmäisenä päivänä saimme viestin: ”Pirjon matka keskuudessamme on päättynyt viime yönä”. Näin me ystävät saimme tietää, että Piiku on lähtenyt uuteen ulottuvuuteen. Pirjo Vääränen, jonka me kaikki tunsimme nimellä Piiku, työskenteli Jyväskylän A-kilta ry:ssä päihdeohjaajana ja toimi myös A-Kiltojen Liitto ry:n naisjaoston jäsenenä 3.9.2005 – 31.12.2012. Pirjo Vääränen oli toiminut pitkään yrittäjänä ja monet jyväskyläläiset tunsivat hänet ammattitaitoisena kukkakauppiaana. Kun työt kaupan alalla loppuivat, hän suoritti päihdetyön ammattitutkinnon ja työskenteli pitkään Jyväskylän Katulähetyksen ja Jyväskylän seurakunnan tehtävissä. Hän oli osannut työstää oman päihdeongelmansa ja halusi auttaa muita. Jyväskylän tienoilla on runsaasti päihdetoipujia, jotka ovat selviytyneet Piikun vahvalla tuella. Hän oli käytännön tasolla ”kokemusasiantuntija” jo ennen kuin tätä nimitystä oli vielä keksittykään. Etenkin me A-kiltanaiset saimme tuntea ihanan Piikun. Hän oli meille päihdekuntoutujille reipas tukihenkilö, ymmärtävä lähimmäinen ja uskollinen ystävä. Piiku oli useita kertoja mukana A-Kiltojen Liitto ry:n naisjaoston toteuttamilla voimavarapäivillä, tuetuilla lomilla ja pienimuotoisissa tapahtumissa. Hän osasi keksiä naisille virallista ohjelmaa täydentävää tekemistä lomapaikan läheisyydestä. Milloin mentiin tutustumaan paikkakunnalla sijaitsevaan luontomuseoon, milloin osallistuttiin sunnuntain messuun paikkakunnan vanhassa keskiaikaisessa kivikirkossa. Piiku oli ennen muuta luontoihminen. Hän oli lapinkävijä, vaellusretkien puuhanainen, teltan pystyttäjä, kokkaaja. Monitoiminainen parhaimmillaan. Yhdessä saunottiin, uitiin niin kesällä kuin talvellakin, etsittiin metsiköstä pakurikääpää. Hän osasi innostaa ja rohkaista meitä arempiakin. Kun arkajalka pohdiskeli, tohtisiko pulahtaa syyskylmään hyiseen veteen, hän lupasi: ”Otan sinusta kokonaisvastuun” ja niin mentiin. Vielä A-kiltanaisten tuetulla lomalla ”Voimaa vertaisuudesta” Runnin kylpylässä lokakuussa saimme viestin ja kuvan Piikusta Päijänteellä Janne-poikansa seurassa veneretkellä. Vaikka vakava sairaus oli vienyt voimat vähiin, hän kykeni nauttimaan siitä, että oli elossa. Me naiset katselimme kyynelsilmin kuvaa jo heiveröisestä matkaajasta ja jäimme keskenämme pohtimaan: ”kuka meistä nyt alkaa ottaa vastuuta muista”. Piiku jätti valoisan muiston. Toivottavasti hänen muistonsa kantaa meitä A-kiltalaisia jatkamaan rohkeasti elämäämme vaikeuksista ja sairauksista huolimatta. ”Elämä kantaa...”

Riitta Keuramo ystävä yhteiseltä taipaleelta

4/2017

25


LYHYESTI

Tietopuu: katsauksia ja näkökulmia avaa tutkimusten tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Katsaukset ja näkökulmat ovat tyyliltään keskustelun avauksia.

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa - esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry Teksti: Noora Nieminen & Sari Jurvansuu

Taivalkosken A-kilta ry juhli melontakeskuksessa

Artikkelissa pohditaan tutkimustiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia ja haasteita järjestöjen toiminnassa. Esimerkkitapauksena käytetään A-Kiltojen Liitto ry:tä ja kokemuksia osallistumisesta kymmenen järjestön yhteiseen tutkimushankkeeseen eli Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaan (MIPA, 2015-2019).

Kummikiltamme viidettä syntymäpäiväjuhlaa vietettiin luonnonkauniissa maisemissa Iijoen varrella. A-Kiltojen Liitto ry:n onnittelutervehdyksen toi hallitusedustaja Irja Oravisjärvi. Vieraina oli Raahen ja Ylä-Kainuun A-Kiltojen edustajia.

Artikkeli kokonaisuudessaan luettavissa: https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/julkaisusarjat/katsauksia-ja-nakokulmia

Teksti ja kuva: Matti Moilanen Ylä-Kainuun A-kilta ry

Kiitos A-killoille MIPAtutkimukseen osallistumisesta!

Alueellisia naisteniltoja pääkaupunkiseudulla

A-Kiltojen Liitto ry on mukana Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA), jossa tehtiin syyskuun aikana paikallisyhdistysten toimintaa koskeva kysely. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa osallistujien mahdollisuuksia vaikuttaa yhdistyksen toimintaan sekä yhdistysten rahoituksiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. A-killat osallistuivat kyselyyn aktiivisesti – vastauksia saatiin 39 A-killasta.

Etelä-Suomen alueen kiltanaiset kokoontuivat Helsingin A-kilta ry:n tiloissa Malmilla 8.11.2017. Naistenillassa oli mukana yhteensä 14 naista Helsingistä, Espoosta, Kirkkonummelta, Nurmijärveltä ja Vantaalta. Seuraavan kerran naistenilta järjestetään Vantaalla tammikuussa. Järjestelyvastuu on kiertävä ja tarkoitus on kokoontua noin kerran kuukaudessa.

Suuri kiitos kaikille vastanneille! Tutkimuksen tuloksia raportoidaan Tietopuu-sivustolla (https://keskuststo.a-klinikka. fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma) ja A-kiltojen osalta myös Vesipostin tulevissa numeroissa. MIPA-tutkimusohjelman puolesta kiittäen ja hyvää joulunodotusta toivottaen, Tutkija Sari Jurvansuu Sininauhaliitto

Lisätiedot: naisjaoston jäsen Minna Hämäläinen p. 040 517 0229 mimi.hamalainen@gmail.com

26

4/2017


LYHYESTI

Taiteiden yössä 15.9.2017 mieleenpainuvia kokemuksia Meillä, neljällä sosionomi-opiskelijalla Pieksämäeltä, oli tehtävänä tutustua järjestötyöhön ja järjestötyössä vaikuttamiseen kansalaistoiminta ja järjestötyön opintokokonaisuudessa. Olimme kuulleet, että Ylä-Kainuun A-kilta ry on pieni, mutta pippurinen. Tämä väite osoittautuikin tehtävän myötä todeksi. Matti Moilasen luotsaama A-kilta tekee hyvää ja vaikuttavaa työtä Suomussalmella päihdetyön saralla. A-kilta kokoontuu säännöllisesti ja toiminta on heidän näköistään ja Suomussalmen maisemiin sopivaa. Luonto on lähellä ja sitä hyödynnetään voimavarana päihdekuntoutumisessa. A-killan osallistuminen Taiteiden yö- tapahtumaan kuvastaa hyvin toiminnan avoimuutta ja antautumista A-kiltatyölle. Nännikumin heitto houkutti ihmisiä paikalle, ja kisailun lomassa oli helppo tehdä kyselyä A-kiltatoiminnasta ja siten tehdä toimintaa tutuksi.

Kiitos Ylä-Kainuun A-kilta ry, että saimme olla mukana Taiteiden yö- tapahtumassa Suomussalmella. Ilta oli mieleenpainuva ja kokemuksena meille kaikille uusi ja ajatuksia herättävä. Teksti: Heli, Jaana, Katja ja Virva Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki

Vantaan A-killassa nollatoleranssi vihapuheelle A-Kiltojen Liitto ry:n kuluneen vuoden teemaa ”erilaiset, samanlaiset toipujat” on käsitelty A-kiltojen kesken alueellisesti ja valtakunnallisesti kohdatessa. Teema on huomioitu myös A-kiltojen omassa paikallisessa toiminnassaan. Esimerkiksi Vantaan A-kilta ry:ssä aihetta on käsitelty hallituksessa, jäsenilloissa ja kehittämispäivässä. Koska jäsenistö kokonaisuudessaan on harvoin samaan aikaa paikalla, on yhteistä viestiä keskusteluista välitetty mm. yhdistyksen jäsenkirjeessä. Vantaan A-kilta ry:n jäsenkirje lähetetään yhdistyksen jäsenille noin kolmesti vuodessa ja se on luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla. Jäsenkirjeissä tiedotetaan toki yhdistyksen ajankohtaisista asioista, mutta yhtä tärkeä on kirjeen arvolähtöinen sanoma. Vantaan A-kilta ry:n lokakuun jäsenkirjeessä puheenjohtaja Kari Miettinen muistuttaa, että jokainen A-kiltalainen on erilai-

4/2017

VANTAAN A-KILTA RY

nen, mutta kaikkia yhdistää sama tavoite; päihteettömyyden mahdollisuus. Omasta kipuilusta huolimatta, A-kiltayhteisössä tulisi säilyttää hyväntahtoisuus kaikkien toimintaan osallistuvien kesken. Jäsenkirjeessä kerrotaan myös A-kiltayhteisössä tehdystä päätöksestä asettaa nollatoleranssi kuivanappailulle ja rasismille kaikessa Vantaan A-killan toiminnassa. Ihmisarvoa loukkaava vihapuhe ei nauti sananvapauden suojaa! Vantaan A-killassa jokainen ottaa vastuun puuttua sekä päihteettömyyttä, että yhdenvertaisuutta loukkaavaan puheeseen tai toimintaan. Vastaavasti sellaisia puheenvuoroja ja toimintaa, jotka edistävät päihteettömyyttä ja tasavertaisuutta tuetaan kaikin keinoin. Teksti: Noora Nieminen Lähde: Vantaan A-kilta ry, jäsenkirje 10/2017

27


Vesipostin toimitus toivottaa hyvää ja rauhallista Joulua kaikille Vesipostin lukijoille sekä kiittää kuluneesta vuodesta!

28

4/2017


Vesipostiristikko

www.sanaris.fi / laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Heli Kärkkäinen Joulukuun ristikon ratkaisun löydät www.a-kiltojenliitto.fi » Vesiposti verkossa.

Vesiposti-lehden tilaus- ja palvelukortti Kestotilaus (4 x v.) 15 euroa/ v.

Postimerkki

Tilaan Vesiposti-lehden Tilauksen peruutus Lehden toimitusosoite Nimi Lähiosoite Postinumero -ja toimipaikka

A-Kiltojen Liitto ry Itsenäisyydenkatu 17 B 3.krs. 33500 TAMPERE

Osoitteenmuutos Vanha osoite Uusi osoite Postinumero -ja toimipaikka

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset myös puh.0400 394 869 vesiposti@a-kiltojenliitto.fi, www.a-kiltojenliitto.fi

4/2017

29


A-KILTOJEN LIITTO RY Jäsenyhdistykset Anjalankosken A-kilta ry Inkeroistentie 26 46900 Myllykoski puh. 050 9186 538 akilta.anjalankoski@gmail.com Asikkalan A-kilta ry Meijeritie 5 17200 Vääksy puh. 041 4960 691 www.asikkalanakilta.yhdistysavain.fi Espoon A-kilta Hykaa ry Ajurinkuja 4 02650 Espoo puh.(09) 541 4634 espoonakilta1@gmail.com www.hykaa.fi Etelä-Saimaan A-kilta ry Valtakatu 23 53600 Lappeenranta puh. 050 571 3178 esakilta@gmail.com www.esakilta.fi Harjavallan A-kilta ry Piispankatu 6 B 9 29200 Harjavalta puh. (02) 674 0372 akilta.harjavalta@gmail.com Haukiputaan A-kilta ry Kiventie 5, 90850 Martinniemi haukiputaan.akilta@gmail.com Helsingin A-kilta ry Malmin yhteisötila Soidinkuja 4–6 C 00700 Helsinki p.050 4090 344 (pj.) toiminnanjohtaja.marjo@ helsinginakilta.fi www.helsinginakilta.fi Hollolan A-kilta ry Mallasharjuntie 3 15860 Hollola puh. (03) 752 4815 040 534 6511 hollolan.akilta@hotmail.com http://hollolanakiltary.site11.com Hyvinkään A-kilta ry Toimari, Teollisuuskatu 8 05800 Hyvinkää p. 044 0911 812 p. 040 6733 382 Hämeenlinnan Seudun A-kilta ry Iisalmen A-kilta ry Pohjoinen puistoraitti 1 B 8 74100 Iisalmi puh. 045 1859 127 iisalmen.akiltary@gmail.com

Imatran A-kilta ry Kauppakatu 9 55120 Imatra puh. 040 5380 150 akilta.imatra@suomi24.fi http://personal.inet.fi/koti/akilta.imatra Inkoon A-kilta ry Grönkullantie 52 10210 Inkoo p. 040 9602 526 www.inkoon-a-kilta.net Joensuun A-kilta ry Yläsatamakatu 28 80100 Joensuu joensuu.a-kilta@luukku.com Jokilaaksojen A-kilta ry Kirkkotie 4 84100 Ylivieska puh. 044 4195 338 Jyväskylän A-kilta ry Taitoniekantie 14 40740 Jyväskylä puh. 0400 541 365 ali.leinonen@a-kilta.net www.a-kilta.net Jämsänjokilaakson A-kilta ry Kiltakallio Maskulankatu 1 42100 Jämsä puh. 040 8313 173 jamsanjokilaaksonakilta@co.inet.fi http://personal.inet.fi/yhdistys/ jamsanakilta Järvenpään A-kilta ry puh. 040 144 5877 akiltajpaa@gmail.com Kajaanin A-kilta ry Kainuunkatu 9 87100 Kajaani puh. 044 2925 354 kajaanin.a_kilta@luukku.com

Keskipisteen A-kilta ry Lehtomäentie 39 92600 Pulkkila puh. 044 9175 590

Lopen A-kilta ry Taarintie 3 12700 Loppi loppia.kilta1ry@gmail.com

Keuruun A-kilta ry Runkotie 4 G 37 42700 Keuruu puh. 044 7742 700 keuruunakilta@gmail.com

Läntisen Uudenmaan A-kIlta ry Felix Fromin katu 4 10300 Karjaa puh.( 019) 230 768 a-kilta.lantisenuudenmaan@ wippies.fi

Kirkkonummen A-kilta ry Pappilantie 1 A 02400 Kirkkonummi puh. 050 4359 884 kirkkonummenakilta@gmail.com Kiteen A-kilta ry Kiuruveden A-kilta ry Koillis-Lapin A-kilta ry Rinnetie 1 98120 Kemijärvi puh. 045 677 2260 vuokko.lahtela@kemijarvi.fi Kuopion A-kilta ry Mäkikatu 11 70110 Kuopio puh. 050 407 5309 pj.lappalainen@gmail.com Kuusamon A-kilta ry Kuusankosken A-kilta ry Kymen A-kilta ry puh. 040 5599 658 Lahden A-kilta ry Vuorikatu 14, 15110 Lahti Laitilan Seudun A-kilta ry Kaukolantie 19 23800 Laitila puh. (02) 851 302 5555kilta@gmail.com www.lailanet.fi/a-kilta

Kangasalan A-kilta ry Myllystenpohjantie 4 36200 Kangasala

Laukaan A-kilta ry Rinteeläntie 8 as 6 41341 Laukaa puh. 050 9172 403

Kankaanpään A-kilta ry

Lempäälän A-kilta ry

Kemin A-kilta ry Ratavartijantie 18 94720 Kemi puh. 0400 889 962 kemiakilta@gmail.com

Lieksan A-kilta ry

Kerimäen A-kilta ry Keski-Lapin A-kilta ry

Lohjan A-kilta ry Immulantie 2 08500 Lohja puh. 041 4550 762 lohjan-a-kilta@ruusulinna.com www.ruusulinna.com

Minnea A-kilta ry Rasintie 3 A 2, 64700 Teuva p. 040 1630 458 tukiryhma.minnea@gmail.com Mäntän Seudun A-kilta ry Koskelankatu 38 35800 Mänttä puh. 040 1973 669 ms.akilta4@gmail.com Nilsiän A-kilta ry Nokian A-kilta ry Välikatu 2 37100 Nokia nokiana-kilta@outlook.com Nurmeksen A-kilta ry Nurmijärven A-kilta ry Punamullantie 12 01900 Nurmijärvi Oulun A-kilta ry Hintantie 24 90500 Oulu puh. 041 445 5350 oulun.a-kilta@dnainternet.net Outokummun A-kilta ry Mikonkatu 5 B 16 83500 Outokumpu Pellon A-kilta ry Pieksämäen A-kilta ry Kirkkotie 3 76150 Pieksämäki puh. 045 1506 322 pieksamaen.a.kilta@luukku.com Pohjois-Kymen A-kilta ry Oikokatu 2 B 12 45100 Kouvola puh. 050 5012 466 pohjois-kymen.a-kilta@luukku. com Pohjois-Lapin A-kilta ry puh. 040 1978 117/ A. Pasanen akilta.ivalo@gmail.com Poppoo6 A-kilta ry

30

4/2017


A-kiltatoiminta on päihteetöntä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja monimuotoisesti toteutettavaa vertaistukitoimintaa päihdeongelmaisille ja päihdetoipujille sekä heidän läheisilleen. A-killat ovat yhteiseltä arvopohjalta toimivia itsenäisiä yhdistyksiä.

Porin A-kilta ry Vapaudenkatu 1 28100 Pori puh. (02) 641 6040 akiltapori@gmail.com www.a-kiltapori.fi Porvoon A-kilta ry Pyhäjärven A-kilta ry Vanha Pyhäjärventie 7 86800 Pyhäsalmi puh. 046 6425 421 pekkaitapalo@gmail.com

Riihimäen Seudun A-kilta ry Murtokatu 4 11130 Riihimäki puh. (019) 725 588 riihimaen.seudun.a-kilta.ry@elisanet.fi www.elisanet.fi/riihimaen. seudun.a-kilta.ry/

Tampereen A-kilta ry Kartanonkatu 4 33820 Tampere puh. 040 7076 669 fax. (03) 223 0899 toimisto@tampereena-kilta.fi www.tampereena-kilta.fi

Salon Seudun A-kilta ry

Tornion A-kilta ry Tapiolantie 7 A 95410 Kiviranta puh. 0400 510 436 tornion.akilta@gmail.com

Savonlinnan A-kilta ry Kiesitie 3 57210 Savonlinna puh. 044 5478 367 Seinäjoen A-kilta ry

Raahen A-kilta ry Ravikatu 1, 92150 Raahe puh. 040 593 6266 raahenakilta@gmail.com

Siilinjärven A-kilta ry Sulkavantie 4 71800 Siilinjärvi

Ranttilan A-kilta

Taivalkosken A-kilta ry Urheilutie 6 B 93400 Taivalkoski

Rautavaaran A-kilta ry Savontie 10 73900 Rautavaara puh. 041 4729 896 rautavaarana.kilta@gmail.com

Turun A-kilta ry Pääskyvuorenrinne 1 20610 Turku puh. (02) 234 2941 toimisto@turunakilta.fi www.turun-a-kilta.fi Utsjoen A-kilta ry Uudenkaupungin A-kilta ry Liljalaaksonkatu 7 B 23500 Uusikaupunki puh. 0400 959 399

a.kilta.uki@gmail.com Vaasan A-kilta ry Laivakatu 13 C 2. krs 65100 Vaasa puh.044 9961 784 vaasan.a.kilta@gmail.com www.vaasanakilta.net Valkeakosken Seudun A-kilta ry Vammalan Seudun A-kilta ry Vantaan A-kilta ry Jokiniemenkatu 9 01370 Vantaa p. 045 1616 838 toimisto@vantaan-a-kilta.fi www.vantaan-a-kilta.fi Varkauden A-kilta ry Pähdetukikeskus Ratakatu 6 78850 Varkaus puh. 040 7284 898 Ylä-Kainuun A-kilta ry Tietäväisenkatu 1 89600 Suomussalmi puh.045 3306 353 y-k.a-kilta@hotmail.fi

A-kilta löytyy facebookista

Itsenäisyydenkatu 17 B 33500 TAMPERE etunimi.sukunimi@a-kiltojenliitto.fi www.a-kiltojenliitto.fi

Tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen puh. 040 8668 257

Toiminnanjohtaja Ville Liimatainen puh. 040 3566 586

Järjestökoordinaattori (Etelä-Suomi) Noora Nieminen puh. 0400 462 481

Talous- ja hallintosihteeri Tia Helenius puh. 0400 894 602

Järjestökoordinaattori (Länsi-Suomi) Mikko Putaja puh. 040 5664 841

Toimisto- ja viestintäsihteeri Anna Niemistö puh. 0400 394 869

Järjestökoordinaattori (Itä-Suomi) Aulikki Otranen puh. 040 3566 592

4/2017

Järjestökoordinaattori (Pohjois-Suomi) Kirsi Mäki Kansankatu 53, 90100 Oulu puh. 040 1679 377 Johtavat luottamushenkilöt Puheenjohtaja Hannu Gustafsson puh. 040 7632 075 hanskigustafsson@gmail.com Varapuheenjohtaja Matti Moilanen puh. 045 3306 353 masam1@hotmail.com

31 31


.LK01

A-Kiltojen Liitto ry Itsenäisyydenkatu 17 B 33500 Tampere

Ei niin tärkeää juhlaa, etteikö sitä voisi viettää selvin päin.

Vesiposti 4 2017  
Vesiposti 4 2017  
Advertisement