Aluminium Scandinavia nr 6-2020

Page 1

DECEMBER 2020 NR 6

PROFILFÖRETAG VÄXLAR UPP

Anders Sachs

DESIGNER www.aluminium.nu


next level

profilgruppen.se

Framsteg För oss betyder utveckling finslipning av processer. Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och med personligt engagemang. Det förutsätter en kompetent organisation med ständig strävan efter effektivitet. Det steget tar vi, varje dag.

Innovativa lösningar i aluminium


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Ledare

Vi blir digitala

D

et känns riktigt bra att skriva den sista ledaren för året. Ett år som vi alla gärna lägger bakom oss. Trots pandemin och allt annat elände som vi har fått bevittna så ser vi fram emot ett nytt år. Aluminium Scandinavia blir digital. Från och med detta nummer kommer du att få både tidning, nyheter, artiklar och inbjudningar digitalt. Som förlag satsar vi till 100 % på digital produktion. Det kommer att bli enklare för dig som läsare att hitta den information som just du vill läsa om. Våra annonsörer får också större möjlighet att vässa sitt varumärke.

OMSLAG ProfilGruppen

Tidningens målgrupp är beslutsfattare i företag där aluminium är kritiskt material eller borde vara det. Du kan vara konstruktör, designer, inköpare eller vd. Redaktionens arbete är inte att samla all information om aluminium – vi ska presentera relevant information om aluminium. Vi är ditt filter i mediebruset. Vi vet att vi har en stor del av branschens beslutsfattare som läsare idag – nu ser vi till att vara relevanta även i framtiden. Gå till vår hemsida www.aluminium.nu och anmäl dig idag till våra utgivningar och nyhetsbrev. Då håller du dig uppdaterad om framtiden. Önskar alla våra läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Läses av konstruktörer, inköpare, produktions- och kvalitetstekniker samt beslutsfattare. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Aluminium Scandinavia förbehåller sig rätten att lagra och publicera tidningens innehåll digitalt.

Torbjörn Larsson Chefredaktör

NÄSTA NUMMER 1/2021

Utgivning: 12 mars 2021 Materialdag: 1 mars 2021

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

3


INNEHÅLL 6 Bättre miljöavtryck Förbättra gjutgods miljöavtryck genom gjutsimulering

10 Alukin Boats Stärker båtproduktionen i Sverige och i Finland

12 Profilföretag växlar upp

10 Alukin Boats

ProfilGruppen går emot strömmen och väljer att expandera på hemorten istället för att flytta produktionen utomlands

18 Snabbare svetsning 20 Ett enda fräs Bättre än flera verktyg

Alukin Boats Sweden AB expanderar och rekrytering pågår till båtproduktionen i Norrtälje samt till fabriken i Ähtäri i Finland

21 Medlemssidor Information från Svenskt Aluminium

28 Maskinleverantör svetsar prototyper 30 Metallbulletiner Börsnytt

32 EcoDesign Hydro EcoDesign strävar efter att förbättra kundprodukters miljöavtryck och främja den cirkulära ekonomin

34 Compact Interiror Paint

34

21 Industrirobotar Utrustas med Wizard Easy Programming

Compact Interiror Paint ABB:s lösning Compact Interior Paint sparar utrymme och ger minskade målningskostnader samt mindre miljöpåverkan

ALUMINIUM SCANDINAVIA Nr. 6 · December 2020 · Årgång 37 · ISSN 0282-2628 UTGIVARE Nortuna Herrgård AB · Romfartuna

Nortuna · 725 94 Västerås · aluminium@nortuna.se · www.aluminium.nu CHEFREDAKTÖR/ANSVARIG UTGIVARE Torbjörn Larsson torbjorn.larsson@nortuna.se I REDAKTIONEN Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.se PRODUKTION OCH LAYOUT Marie Andersson, Creatiff marie@creatiff.se ANNONSMATERIAL annons.aluminium@nortuna.se ANNONSER BOKNING/FÖRSÄLJNING Kontakta Torbjorn Larsson · Tel. 0708-18 81 00 · torbjorn.larsson@nortuna.se

4

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

PROFILFÖRETAG STARTAR SAMARBETE FÖR ATT LOCKA UNGA TILL INDUSTRIN Constellium har startat samarbete med den amerikanska tillverkningsbranschen och deras ”Project MFG” (koppla länk; https:// www.facebook.com/ProjectMFG/) för att locka unga till industrin. Liksom i övriga världen har även den amerikanarna industrin det svårt med att hitta unga och utbildade för att säkerställa framtida arbetstillfällen. Constellium kommer att tillhandahålla material och maskiner till bla ProjectMFG, som samlar flera team av studenter som tävlar med riktig produktionsutrustning. Dessutom så kommer företagets ingenjörer att stötta studenterna för att producera komplexa delar. ­Detta partnerskap stärker vårt engagemang för att främja hållbara möjligheter i tillverkningsindustrin för nästa generationer,” säger Buddy Stemple, vd för Constellium Ravenswood.

KUBAL FÅR ALUMINIUM STEWARDSHIP INITIATIVE CERTIFIKAT KUBAL, Kubikenborg aluminium AB, i Sundsvall har tillsammans fyra andra aluminiumsmältverk i det ryska aluminiumföretaget RUSAL auktoriserats med ASI Performance och ASI Chain. Under 2019 certifierades RUSALs huvudkontor och tre övriga produktionsanläggningar med samma standarder. Under de kommande åren planerar företaget att fortsätta certifiera fler av sina anläggningar mot

ASI-standarderna. Aluminium Stewardship Initiative (ASI) är en global organisation och standardiseringsoch certifieringsorganisation för flera intressenter, som inte är vinstdrivande och som syftar till att erkänna och främja ansvarsfull produktion, inköp och förvaltning av aluminium. ASI lanserade sin Performance Standard och Chain of Custody Standard i december 2017.

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

5


Text av Håkan Fransson, teknisk chef för simulering, NovaCast Systems AB i Ronneby

Bättre miljöavtryck

N

Förbättra gjutgods miljöavtryck genom gjutsimulering

är en gjutgodsdetalj produceras genereras en hög mängd energi eftersom vi behöver smälta metallen och sedan hålla den vid hög temperatur under dess fyllning av formen. Detta innebär att produktionen av gjutgodset resulterar i ett stort miljöavtryck och höga koldioxidutsläpp under tillverkningsprocessen. Detta fotavtryck är oundvikligt men kan minskas genom att ändra hur man gjuter detaljen. Denna artikel kommer att fokusera på möjligheterna att förbättra detta och användningen av gjutprocessimulering för att stödja detta sätt att arbeta.

Möjliga förbättringar av gjutgodset och tillverkningsprocessen Det finns flera områden gällande gjutgodset och dess process som kan förbättras. Här är en lista över dessa möjligheter: • Genom att producera mer tunnväggigt gjutgods sparar man vikt och energi både under gjutprocessen och som färdig produkt

6

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

Förbättra utbytet. Genom att minska mängden flytande material som behövs för att producera gjutgodset så sparar man material, energi och reducerar koldioxidutsläppen Optimera gjutparametrarna så att lägre temperatur kan användas under tillverkningen av gjutgodset för att spara energi och minska koldioxidutsläpp Optimera ingjutssystemet för fyllnad utan filter för ekonomiskt sparande men även att slippa den miljömässiga påverkan som tillverkning av ett keramiskt filter är. Optimera matningen och behovet av matare genom att optimera gjutgodset. Ju mindre behov det finns för exotermiska matare och ju mindre mängd material som krävs, desto mindre pengar, material och energi behövs samtidigt som koldioxidutsläppen minskas. Reducera defekterna i gjutgodset. Simulerade gjutgodsdetaljer sänker kassationen som i sin tur genererar lägre tillverknings-

kostnader, lägre energiåtgång, mindre material och mindre påverkan på miljön. Vårt gjutsimuleringssystem, NovaFlow&Solid, framhäver kreativiteten att tillverka bättre gjutgods och mer effektiva ingjuts- och matningssystem. Det kostar betydligt mindre pengar att göra fel och testa i datorn och man kan dessutom testa nya alternativ utan att produktionen äventyras.

Hur NovaFlow&Solid underlättar jakten på minskat miljöavtryck: Med hjälp av ett simuleringsprogram kan man noggrant simulera risk för kallflytningar. Detta hjälper till att förstå hur tunnväggigt man kan gjuta och visar också flera olika sätt att minska den gjutna detaljens vikt genom att testa olika designer på ingjutsystemet. Ett simuleringsprogram kan å andra sidan också hitta den lägsta möjliga temperaturen för fyllning av detaljen. Om en lägre temperatur behövs, minskas också hur mycket


Exempel pü hur verklighetstrogen en simulering kan vara gällande kallflytningar.

Aluminium Scandinavia nr 6 ¡ December 2020

7


man måste överhetta smältan. Allt detta resulterar i lägre energiförbrukning och lägre koldioxidutsläpp. Genom att beräkna sugningar i simuleringsprogrammet får man en förståelse hur stora matare man verkligen behöver ha på en detalj. Man kan även testa olika kombinationer av matare för bästa utbyte. Utbyte = gjutgodsets vikt / (gjutgodsets vikt + matarens vikt + ingjutssystemets vikt) x 100 = x % Under fyllningsstadiet i simuleringsprogrammet kan man beräkna hastigheten för att verifiera ingjutssystemets design. En klassisk beräkning är 1:2:4 som betyder att kanalens area ska vara dubbelt så stor som nedloppet och ingjuten bör vara dubbelt så stort som kanalen. Nedloppets strypning skall var längst ned i nedloppet. Inloppshastyigheten skall vara lägre än 0.5 m/s.

8

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

Good Guy’s Index NovaFlow&Solid bidrar tillsammans med vårt Good Guys’ Index-program (GGI) till ett grönare sätt att arbeta. GGI räknar fram utbytet och hur man kan förbättra det. Man kan även beräkna hur mycket energi som går åt när man gjuter en detalj och hur mycket koldioxid som tillverkningen genererar. GGI och simuleringsprogrammet jobbar tätt ihop och ger möjligheten att justera och anpassa till exempel matnings- och ingjutssystemen och se vilken påverkan detta har på pris och miljö. Man kan även jämföra koldioxidutsläppen genom att justera energikälla. I den senaste versionen kan man även ta hänsyn till de omkringliggande processerna vid tillverkning att gjutgods med den nya “Process Editor”: GGI fungerar också som ett gjutgodskalkyleringsprogram där

man kan beräkna kostnaden för att framställa gjutgodset. Programmet är flexibelt och kan anpassas för flera olika material och processer. Det finns mallar för gravitations-, pressoch vaxursmältningsmetoden. Good Guys’ Index kan användas separat där man manuellt lägger in nödvändiga värden för att göra beräkningar. Genom att använda ett stabilt gjutsimuleringssystem I kombination med GGI kan man reducera sitt miljöavtryck avsevärt och göra hela sin gjuteriprocess grönare. På NovaCast har vi en slogan “Every casting counts™” som betyder att varje gjutgodsdetalj är betydelsefull. Vi skulle även kunna säga att varje kilogram har betydelse och även varje kilowatt, för den bästa resursen är egentligen den som aldrig behöver användas.


Aluminium är över allt

Medlemskapet i Svenskt Aluminium ger oss möjlighet att knyta värdefulla kontakter, möta kollegor och diskutera branschfrågor på neutral mark. — Jerker Blomqvist. CEO, Klarvik AB

Du får inte bara en stark organisation som arbetar med och för branschfrågor och ett brett nätverk, utan också tillgång till intressanta seminarier och medlemsförmåner. Kontakta oss så berättar vi mer, eller läs om fördelarna på www.svensktaluminium.se

070-588 32 07 | info@svensktaluminium.se


Alukin Boats Alukin Boats Sweden stärker båtproduktionen i Sverige och i Finland

D

en svenska aluminiumbåtsproducenten Alukin Boats Sweden ab expanderar och rekrytering pågår till båtproduktionen i Norrtälje samt till fabriken i Ähtäri i Finland. Alukin Boats Sweden AB har sedan starten 2010 haft en stabil och framgångsrik utveckling, där produktionen av helsvetsade och kvalitetsbyggda aluminiumbåtar för kommersiellt bruk och fritid, är rotad i Roslagen. I den lilla staden Ähtäri

10

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

mitt i Finland etableras nu ett dedikerat Alukin team i Campnous fabrik för att bygga några av Alukins båtmodeller som ska distribueras på den nordiska marknaden. Här finns en historiskt stark båtbyggartradition, där fler av Finlands ledande båtmärken produceras. - Till följd av hög efterfrågan behöver vi höja vår kapacitet så vi kan tillgodose behovet av Alukins helsvetsade aluminiumbåtar på marknaden. Det gör vi genom att rekrytera engagerade och kompetenta medarbetare till båtproduktionerna både i Sverige och i Finland. Nu värvar vi aluminiumsvetsare och montörer och i tillägg till det så ska vi även rekrytera en produktionschef till Norrtälje, säger Maria Nikula, VD på Alukin Boats Sweden ab.

Alukin ingår sedan 2018 i koncernen Nimbus Group, som idag är en av Europas ledande båtproducenter med sju varumärken i portföljen. Peter och Maria Nikula, grundare av Alukin aluminiumbåtar har sina rötter i Finland och därmed fanns en naturlig väg för ett nära samarbete över gränserna. Alukins produktion i Campnous fabrik i Ähtäri startades upp under 2019, och nu pågår arbetet för att vidga samarbetet. – Det är en väldigt spännande resa där vi har ett stort utbyte av varandra i båda produktionsanläggningar. Likaså i utvecklingsarbetet där vi finner många ömsesidiga fördelar som innebär att vi kan leverera en oslagbar produkt, säger Maria Nikula på Alukin Boats Sweden AB.


Missa inte nästa nummer!

PRENUMERERA GRATIS NU! WWW.ALUMINIUM.NU

Från och med nu kan du prenumerera gratis på vår digitala tidningen på nätet. Anmäl dig till vårt

SKAPA ÖKAD FRAMGÅNG ATT HJÄLPA VÅRA KUNDER ÄR VÅRT UPPDRAG! Stena Aluminium hjälper dig att nå ökad framgång genom att skapa en långsiktig relation baserad på flexibilitet, rätt kvalitet, leveransprecision och en hög tillgänglighet på kundanpassade aluminiumlegeringar och teknisk support. Vill du veta mer, ring oss på 010-445 9500 eller besök www.stenaaluminium.com

nyhetsbrev på vår hemsida. Känner du någon du vill tipsa om tidningen så gör det!


12

Aluminium Scandinavia nr 6 ¡ December 2020


Profilföretag växlar upp ProfilGruppen går emot strömmen och väljer att expandera på hemorten istället för att flytta produktionen utomlands.

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

13


FAKTA •

• • • •

14

ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Produktion och försäljning i Åseda i Småland, säljkontor i Stockholm, Norge och Tyskland Etablerat: 1981 Noterade på Nasdaq Stockholms Small Cap Omsättning 2019: 1 622 miljoner kronor 657 aktiva kunder

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020


P

rofilGruppens nya extruderingsanläggning är den största investering företaget gjort. Sedan pressen levererats och startats upp i oktober 2019 och varmkörts under det gångna året står den nu inför uppgiften att leverera enligt sin fulla potential.

Med 12 500 tons kapacitet innebär detta ett enormt lyft för såväl ProfilGruppen som för företagets kunder. Senast en extruderingsanläggning byggdes i Sverige var på 90-talet, även då i ProfilGruppens regi. Pressen, som fick namnet Max och var en tiotumspress, tillförde en kapacitet på cirka 15 000 årston vid

treskift. Efter finanskris och de lägre volymer som följde har kapacitetsutnyttjandet successivt ökat. Under 2017 hade ProfilGruppen ett rekordår med ett rörelseresultat på 100 miljoner kronor och det blev tydligt att det måste gasas på ytterligare för att möta marknadens efterfrågan. Ett beslut om en offensiv investering i ökad kapacitet togs för att skapa ytterligare möjligheter för framtiden. Uppväxlingen materialiserades på ett nytt industriområde i Åseda, i anslutning till de befintliga anläggningarna. Mark köptes och en ny industrilokal byggdes, i vilken en toppmodern extruderingsanläggning så småningom placerades. Den nya pressen fick namnet Tor och anläggningen utformades med hållbarhet, teknik och arbetsmiljö i fokus. Sedan årsskiftet 2019/2020 håller den nya processanläggningen på att trimmas in efter några månaders projektering, maskinmontage och driftsättning. Totalt handlar det om en investering på över 300 miljoner kronor i fastighet och maskiner. Hela 96 procent av fastighetsbygget har gjorts i samarbete med lokala företag – den småländska stoltheten genomsyrar ProfilGruppen.

Effektivitet i alla led Med ProfilGruppens senaste familjemedlem Tor skapas en rejäl kapacitetsökning och dessutom helt nya effektivitetsmöjligheter. Den nybyggda pressen Tor förändrar egentligen ingenting i grunden. Dess uppgift är att förvandla aluminiumgöt till användbarhet, precis som ProfilGruppen har gjort i cirka 40 år.

Satsningen på arbetsmiljön inom Tor är hundraprocentig

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

15


Den erfarenhet som byggts upp och den teknikutveckling som skett gör dock att nya förutsättningar skapas, vilket tas tillvara genom en optimering av kvalitetsutfall och materialutnyttjande. Maskinparken består av utrustning med hög prestanda och driftsäkerhet. En hög automationsgrad möjliggör hög produktivitet. Effektivisering nås också genom bland annat färre och kortare uppehåll vid inladdning av nytt göt. Skrotfallet blir lägre då varje göt bättre tas tillvara med hjälp av det långa utlöpningsbordet. Tack vare tekniken i anläggningen kan energiförbrukningen per producerad enhet reduceras, vilket är ett viktigt hållbarhetsmål. Den energieffektiva utrustningen drivs

16

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

enbart av förnybar energi. Som ett ytterligare led i sitt hållbarhetstänk har ProfilGruppen satsat på att återvinna energi och borrat 33 hål på 300 meter vardera för lagring av överskottsvärme i berggrunden. Lösningen har kapacitet att värma upp nuvarande och framtida fastigheter på området. Här värnas om både miljö och lönsamhet. Det är många som bidragit till att bygga upp den här satsningen och alla inblandade kan nu glädjas åt att resultatet hittills överträffar de projekterade målen.

Med arbetsmiljön i fokus Redan tidigt i processen involverades operatörer och andra medarbetare som skulle arbeta i den nya

anläggningen. Avsikten var att lyfta deras åsikter och tankar om hur den nya arbetsplatsen skulle se ut, vilket varit avgörande för slutresultatet. I anläggningen finns en rad smarta lösningar som ökar säkerheten och förbättrar arbetsmiljön. ProfilGruppen har försökt arbeta med den teknik som finns och fått till öppna och flexibla ytor där operatörerna kan ha ögonkontakt med sina kollegor trots att de avståndsmässigt kan befinna sig långt från varandra. Konventionella staket har i hög grad ersatts av optiska säkerhetslösningar. Mycket arbete har även lagts på styrsystemsidan för att få ett intuitivt och lättarbetat gränssnitt. Utrustningen är ergonomiskt utformad och har hög automationsgrad.


Ingen trucktrafik krävs och lokalerna är rymliga och ljusa. Satsningen på Tors arbetsmiljö har genomsyrat projektet. Betydelsen av rätt folk på rätt plats och nöjda kollegor är helt central. ProfilGruppen har rätt kompetens i Åseda och upplever sig mest konkurrenskraftiga när hela företaget finns på samma plats, vilket varit underlag för beslutet att satsa vidare i anslutning till nuvarande anläggningar istället för att som många andra söka sig till områden med lägre kostnader.

Next level Under de senaste åren har ProfilGruppen gått från cirka 20 000 leveranston per år till över 30 000 ton, en femtioprocentig ökning. Med siktet

inställt på framsteg varje dag kan man komma långt. ProfilGruppens tillväxt har inneburit en grannlaga uppgift att hinna tillföra tillräckligt med kompetens för att inte begränsa tillväxttakten. Det har ställt krav på organisationen som svarat upp på ett bra sätt. Nu tillförs det tredje skiftet på press Tor och ett antal medarbetare får möjligheten att utvecklas genom de interna rörelser som sker. Med planerna på kraftigt ökad volym under nästa år kommer det att finnas ytterligare sådana möjligheter. Det innebär nästa nivå för både leveranser och medarbetare. Kapacitetslyftet som investeringen i press Tor innebär kommer väl till pass när efterfrågan från

befintliga kunder ökar och nya affärer tas. Trots en turbulent marknadssituation under 2020 har ett antal nya affärer säkrats. Tor passar dessutom för komponenter till växande, hållbara framtidsbranscher som sol- och vindkraftsindustrin och elektrifieringen av fordon. Den fortsatta tillväxten beräknas ske i såväl Sverige som övriga Norden och i Tyskland. ProfilGruppen fortsätter att sikta framåt och etableringen på det nya industriområdet ger möjligheter till ytterligare expansion. En nära relation till kunderna kommer att ge inriktningen och förutsättningarna för den kommande utvecklingen.

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

17


Snabbare svetsning Bytet från ren argon till en argon/helium-blandning blev snabbare svetsning och en positiv upplevelse för båttillverkaren Arronet.

D

en svenska båttillverkaren Arronet Teknik AB fick ett tips att använda en svetsgasblanding med argon och helium istället för ren argon. Sagt och gjort – resultatet blev bättre inträngning i materialet och snyggare svetsfogar, men framförallt snabbare produktion.

Svetsa i aluminium med argon/helium-blandning Arronet svetsar samman delarna till sina aluminiumbåtar med hjälp av både svetsrobot och manuell svetsning, som utförs av företagets 15 heltidsanställda svetsare. För ett par år sedan investerade företaget även i en ny plasmamaskin som kan plasmaskära, borra små hål och märka för bocklinjer och montering. Från början använde Arronet Air Liquides standardgas ARCAL Prime som är ren argon men fick ett tips om svetsgasblandningen ARCAL 35 som består av argon med en tillsats

18

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

av helium. Arronet tog tacksamt emot rådet och kunde snart lägga märke till fördelarna. Det visade sig att ARCAL 35 ger en bättre inträngning i aluminiumet och att man vid svetsning i svetsmaskinen nu kan svetsa snabbare och med bättre resultat. När man svetsar manuellt använder man dock fortfarande Prime. “Vi är experter på att bygga båtar, medan vår gasleverantör Air Liquide är expert på svetsgaser, konstaterar Håkan von Arronet. Därför uppskattar vi de tips vi får från Air Liquides svetsexpert. Vi är alltid öppna för nya metoder som kan göra vårt arbete ännu bättre, och nästa steg skulle kunna vara en diskussion om att svetsa helt oxidfritt, eller sotfritt som vi säger”.

Säker båt livet ut Arronet Teknik AB har ett omfattande sortimentet av aluminiumbåtar, som företaget ständigt utvecklar och förbättrar. Senaste nytt är att alla

båtmodeller med hytt nu har gummiupphängda styrhytter. “Vår filosofi är att köparen ska ha sin Arronet-båt hela livet ut! Det ska vara enkelt och roligt att äga sin båt och den ska vara lättskött, snabb och av hög kvalitet. Smarta detaljer som fungerar är viktigt”, tycker Håkan. Arronet har sammanlagt 40 anställda. I ett nybyggt varv på över 5 000 kvm serietillverkar man över 200 aluminiumbåtar per år. Varje båt som påbörjas är beställd och utrustad efter önskemålet hos en specifik kund. Båtarna som tillverkas av Arronet är helsvetsade och har förstärkta skrov i saltvattenbeständig marinaluminium. Detta gör båtarna starka, säkra, och underhållsfria och därmed redo för havets påfrestningar i form av väder, vind och så mycket is som båtens vikt orkar bryta. “Säkerhet är viktigt för oss och våra båtar är byggda för att klara en tuff behandling”, poängterar Håkan. De är försedda med luftkuddar och


flyter därför även om skrovet skulle vattenfyllas.

Båtar för Polisen och Räddningstjänsten Redan 1992 startade bröderna Håkan och Niklas von Arronet sitt familjeföretag Arronet Teknik AB. De började i liten skala med att tillverka olika typer av metallprodukter. Nu, 27 år senare, är Arronet ett marknadsledande företag som tillverkar

aluminiumbåtar för både privat- och yrkeskunder, som t ex Polisen och Räddningstjänsten. Arronet är vackert beläget vid havet i Öregrund i Norra Roslagen, ca 130 km från Stockholm, 80 km från Uppsala och 90 km från Gävle. Aluminiumbåtarna tillverkas i sin helhet i Öregrund och levereras i och utanför Sverige.

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

19


Ett enda fräs Bättre än flera verktyg

F

ordonsindustrin står inför ett viktdilemma. Under 2017 vägde till exempel lätta motorfordon som tillverkades i USA i genomsnitt nästan 1 835 kg – de levde alltså inte riktigt upp till sitt namn. Nya komponenter och ny teknik gör fordonen tyngre, samtidigt som miljökrav innebär att tillverkarna måste producera lättare fordon. Aluminium är ett material som är en del av lösningen, men det skapar också utmaningar vid fräsning och bearbetning. Eduardo Debone, Global Segment Manager – Automotive vid Sandvik Coromant, berättar om hur en enda fräs kan vara lösningen.

Komponenternas komplexitet Att tillverka cylinderblock är den uppgift inom bilkomponentstillverkning-

20

en som kräver flest maskiner, och processerna är ofta komplicerade och innebär snäva toleranser. Grov- och finbearbetning av viktiga och komplicerade bilkomponenter, som cylinderblock, är en dyr och tidskrävande process. Den kräver flera olika verktyg, vilket innebär flera konfigurationer och mer skärvätska för att sänka värmen som uppstår vid högre friktion. En motors cylinderhuvud är en annan lika viktig komponent som ofta tillverkas av aluminium. Precis som cylinderblocket kräver huvudet avancerad bearbetning av hög kvalitet. Aluminium må vara lättare än sin motpart gjutjärn, men det är också mycket mjukare. Utmaningarna med aluminium kan vara ytjämnheten, gradbildning och verktygsförslitning. Så hur kan fordonstillverkare ta sig

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

förbi dessa utmaningar för att få kortare cykeltider, bättre ytjämnhet och ökade besparingar?

En allt-i-ettlösning Genom att implementera en enda lösning, istället för flera verktyg för planfräsning, kan tillverkaren klara flera av de utmaningar som uppstår vid bearbetning av aluminium. En fräs som klarar allt fixar både grov- och finbearbetning med ett och samma verktyg. På så sätt minskas belastningen på aluminiumet och resultatet blir högre kvalitet. Sandvik Coromants lösningar för bearbetning av aluminium innehåller flera unika och patenterade fräskonstruktioner för problemfri, exakt och gradfri fräsning. Bilden visar aluminiumfräs M5C90, en del av M5-produktfamiljen, utformad för grovbearbetning och fin planfräsning av cylinderhuvud, cylinderblock och andra aluminiumdelar som kräver breda fräsingrepp, förutom tunnväggiga detaljer. Verktyget kan slutföra hela proces-

sen, från grovbearbetning till finbearbetning, i ett svep. Extra viktigt är att verktyget kan utföra både grov- och finsvarvning i en enda passering, många gånger med upp till sex millimeters axiellt djup. Vi har sett att detta förlänger verktygslivslängden fem gånger, och ger en 200-procentig minskning av cykeltiden. En viktig egenskap hos fräsfamiljen M5 är dess stegteknik. En serie exakta och hållbara spetsar av polykristallin diamant (PCD) placeras i ett cirkelmönster för att stegvis ta bort mer material från arbetsstycket, både axiellt och radiellt. Dessutom har verktygets sista tand wiperutförande som ger överlägsen ytjämnhet och planhet. Wiperns och tändernas fasta läge eliminerar också svåra och tidskrävande förinställningsprocedurer. Även om det krävs flera verktyg för att helt slutföra en fordonskomponent i aluminium så tar den här fiffiga lösningen bort mycket av den belastning som aluminium utsätts för under bearbetningen.


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Aluminiumtävlingen

N

u är Svenskt Aluminiums tävling i gång som vi nu riktar mot Sveriges universitet och högskolor. Temat handlar både om att utnyttja aluminium på ett rätt sätt och kopplingen till miljö och återanvändning. Eftersom det ingår ett studiebesök och workshop som en del av priset, är det bra att alla i branschen förbereder er på att vi kan vilja besöka något av era företag med studenterna. Beroende på

vilken student som vinner och vid vilket universitet eller högskola som de studerar på kommer studiebesöket att geografiskt utgå från detta. Mer information om tävlingen finns på länken: www.svensktaluminium.se/tavling Vi har en kompetent jury som under nästa år skall titta på det insända materialet. • Från Gjuteribranschen: Cajsa Lundberg, Lundbergs Pressgjuteri AB

• •

Från Profilbranschen: Jonas Bjuhr, Hydro Extrusion Sweden AB; Jan Hultinsson, Profilgruppen AB Från ytbehandlingsbranschen: Kristina Forsell, A-Lackering AB Från Svenskt Aluminium: Dag Holmgren och Hans Frisk

Mer information finns på hemsidan: www.svensktaluminium/tavling. Bidragen skall vara Svenskt Aluminium tillhanda senast den 31 augusti 2021.

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

21


Designer: Carl Öjerstam/Carl Design AB Uppdragsgivare: M Dialysis Fotograf: Carl Öjerstam, CGI På vinnarbilden: Carl Öjerstam

Design S

Ä

Här är årets vinnare i Design S – Swedish Design Awards 2020!

ntligen avslöjas de vinnande bidragen i samtliga kategorier i årets upplaga av Design S – Swedish Design Awards. I år kan du dessutom ta del av alla de vinnande bidragen i form av spännande och fördjupande intervjufilmer. – Årets nominerade och vinnare av Design S visar på den kreativitet och konstnärliga höjd som svenska formskapare och designers besitter. En kreativitet och kunskap som kommer bli ovärderlig i arbetet med att transformera samhället i hållbar riktning, säger Mats Widbom, vd Svensk Form. Årets prisstatyett är designad av Doberman och producerad i Tarketts återvinningsbara material iQ Surface.

22

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

Design S och pandemin Ända sedan i mars har Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer påverkat Design S – Swedish Design Awards 2020 i olika riktningar. De har flera gånger både fått tänka nytt och ställa om – årets planerade Design S-utställning kunde exempelvis inte bli av som planerat i sin fysiska form. I stället visar de nu de vinnande bidragen i spännande och fördjupande intervjufilmer och deras förhoppning är att fler därigenom får ta del av Design S-vinnarnas starka bidrag tack vare det digitala genomförandet.

Vinnare 2020: Aluminium Vinnare i kategorin aluminium blev Loke, en produkt för mikrodialys som möjliggör ett mindre resurskrävande provtagnings- och analysförfarande samt möjligheten att övervaka förändringar hos patienten

i realtid. Genom att fräsa aluminium kan komplexa detaljer och funktioner byggas in i formen för att få så få delar som möjligt i produkten.

Juryns motivering Förutom de medicinsktekniska fördelarna uttrycker LOKE en okonventionell och djärv strategisk form. LOKE lämnar det traditionella formspråket inom medicinteknik genom sitt ärliga materialval. Uttrycket förstärks av det råa aluminiumets visuella, taktila, hygieniska och beständiga egenskaper.

Intervjufilmer Här kan du se intervjufilm med Carl https://vimeo.com/485202886 Här kan du se intervjufilmerna med alla vinnarna https://design-s.se/vinnare-2020/


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

23


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Intervju med Anders Sachs CMF chef på Lynk & Co Design

E

tt av Svenskt Aluminiums syften är att öka fokus på aluminium och design, öka kunskapen om materialet aluminium och att utveckla samarbete mellan formgivare och

24

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

aluminiumbranschen. Dag Holmgren, som är designchef på Svenskt Aluminium, har i en serie intervjuer och möten frågat några framgångsrika designers och formgivare om deras relation till aluminium. Om du blir nyfiken, inspirerad eller

lockad till att komma i kontakt med design och formgivning för aluminium är du välkommen att kontakta Dag Holmgren på dag.holmgren@ svensktaluminium.se.


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor Jag heter Anders Sachs och arbetar som CMF (colour, material, finish) chef på Lynk & Co Design i Göteborg. Det var ett bananskal som ledde mig in i Automotive branschen då mitt ursprungliga mål var att arbeta inom inredningsdesign. Efter avslutad kandidatexamen vid Textilhögskolan i Borås (BA i Textildesign) 1999 fick jag anställning hos Borgstena Textile AB, ett företag som utvecklar och producerar textil för fordonsindustrin. Efter tre år hos Borgstena sökte jag mig vidare till Volvo Cars där jag fram till 2015 arbetade i en rad olika befattningar men inom kulör och material på Volvos designavdelning. Jag ansvarade bl.a för kulör- och materialutvecklingen för första generationen XC60 (lanserad 2008) och den tidigare generationen S/V60 (lanserade 2010). Under 20122015 hade jag möjligheten att vara med och bygga upp Volvos designavdelning utanför Shanghai och etablerade kulör och material inom denna designsatellit. Hur är din kunskap generellt om materialet och dess produktionsmetoder? Efter mer än 20 år i branschen har jag relativt breda kunskaper inom många material- och produktionsområden. Mer djuplodande inom textil och lädertillverkning, men även formgjutna plastartiklar och film, trä- och aluminiumdekorer. Hur har du fått din kunskap om aluminium? Mina kunskaper inom aluminium har jag fått under tiden då jag arbetade på Volvo Design och som programdesigner. Aluminium var (och är) ett självklart ytmaterial för Volvo Cars som ofta associeras med hög kvalité, premiumkänsla och stora möjligheter att kunna förmedla

olika designuttryck. Under tiden på Volvo fick jag möjligheten att besöka många leverantörer både inom Europa och USA, där jag arbetade i nära dialog med deras designavdelningar för att mejsla fram rätt utseende och uttryck till Volvos dåvarande XC/S/ V60 bilar. Men även inom Lynk & Co Design har vi arbetat med aluminium till några av våra kommande bilmodeller. Vilka fördelar skulle du vilja framhäva att aluminium har? Inom CMF så är aluminium som en tom kanvas där vi har möjlighet att arbeta fram en rad olika och unika uttryck. Som designer kan du framhäva borstningar i aluminium i olika riktningar, applicera litografitryck (mönster), färg och olika glanstal. Sedan har ju aluminium en rad fördelar t.ex. låg vikt, men detta är inte vårt primära skäl varför vi gärna arbetar med aluminium utan dess många möjligheter att skapa uttryck samt dess högkvalitativa utseende och premiumkänsla. Hur viktig är miljö- och hållbarhetsfrågorna för dig som designer? Enormt viktigt! Hela vår framtida existens hänger på att vi alla är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Som designer arbetar vi dagligen med dessa frågor, både internt (i vårt designarbete) och ihop med våra leverantörer. Stort fokus ligger på att hitta bättre och mer hållbara tillverkningsmetoder men även alternativa ytmaterial. Bilbranschen kommer genomgå stora förändringar som leds av elbilsutvecklingen och självkörande bilar, men även hur vi konsumenter ändrar vårt köp- och förhållningssätt till bilar och andra produkter. Som designer känns det jättespännande att vara med i denna utveckling och förändringsresa!

Vilken relation har du till aluminium? Det var egentligen först när jag började arbeta på Volvo design som jag fick en relation med aluminium som ytmaterial. Idag är det en naturlig del av vår CMF kollektion och möjliggörare för att skapa unika uttryck och bredd. Har du ritat – tagit fram någon produkt i aluminium? Ja, även detta under min tid på Volvo Design. Jag minns när jag var på en bilmässa i Chicago och passade även på att göra en del trendspaningar och leta inspiration. På Crate & Barrels köksavdelning hittade jag kastruller som hade ett väldigt rått men coolt uttryck. Jag köpte med mig en kastrull som vi sedan sågade upp i delar och bad våra aluminiumleverantörer att kopiera utseendet. Detta blev startskottet till en av de aluminiumdekorerna som kom att användas i dåvarande S/V60 modellerna. Vilket /vilka företag/branscher arbetar du med när det gäller materialet aluminium? Vi arbetar framförallt med Northern Engraving (www.norcorp.com) och Novem (www.novem.com). Har du något på gång just nu med aluminium? Alltid! Men tyvärr ingen som jag kan lämna ut några detaljer om i dagsläget. Bilbranschen är starkt förknippad med sekretess och inte förrän det närmar sig lansering startar marknadsaktiviteter upp där marknadsavdelningarna medvetet släpper information om den kommande bilmodellen.

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

25


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

26

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Anders Sachs var kulör och materialansvarig för Volvo S60 Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

27


28

Aluminium Scandinavia nr 6 ¡ December 2020


Maskinleverantör svetsar prototyper

U

nder senhösten 2020 har Fronius International GmbH tagit sitt nya centrum för prototyper i drift. Centrumet är placerat i Wels, Österrike. Här ska Fronius ta fram individuella kundlösningar inom sömteknik men även svetsa mindre serier av komponenter för prototypfasen. Trender som t.ex. elektromobilitet, leder till att nya typer av komponenter skapas, vilket i sin tur skapar nya utmaningar inom produktionen, exempelvis när det gäller specialkunskaper inom fogtekniker. De anläggningar som behövs kan innebära en investeringsrisk, särskilt när det kommer till tillverkning av prototyper. ”I vårt samarbete med underleverantörer har vi under de senaste åren sett att konstruktion av prototyper är ett viktigt område

som ofta innebär osäkerhet för våra kunder. Därför har vi bestämt oss för att hjälpa till”, förklarar Harald Scherleitner, försäljningschef Fronius affärsområde Perfect Welding. Som ett viktigt strategiskt steg på vägen till att bli en lösningsleverantör kommer Fronius Perfect Welding i framtiden att svetsa komponenter till prototyper på beställning från kunder. Det gör att kunder slipper investera i egna prototypcentrum – och dessutom får de tillgång till hela Fronius kunskap inom svetsning. Wolfgang Scherleitner, chef för prototypcentrumet, berättar: ”Vi erbjuder våra kunder processtekniskt stöd och utvecklar perfekta svetslösningar för den specifika komponenten inhouse. När det kommer till serietillverkning kan vi även direkt leverera de svetsanläggningar som behövs.” Fronius prototypcentrum kommer tas i drift i november i år.

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

29


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Metallbulletiner

Text av Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.com

Full speed ahead, eller? 30

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020


Å

ret går mot sitt slut och det är väl både svårt och lätt att summera det år som nu bara har veckor kvar. Självklart är det Covid-19 som egentligen summerar hela året, men inom det begreppet finns det många underavdelningar. Det är våg ett och våg två, det är stängda gränser och nedstängda flygplatser, det är förhoppningar om vaccin och det är finansmarknadernas osannolikt starka reaktioner på ibland mycket marginella positiva nyheter. Sen har vi då det här med det amerikanska valet som kom in som en extra krydda, och vilken krydda sen. Just nu lever finansmarknaderna i ett euforiskt rus och det finns ingen hejd på optimismen. Corona och med den Covid-19 är bekämpat och nu kan vi festa som om det vore år 1999 igen, äntligen!!! Men kan vi det? Är inte det bara en omogen reaktion och en from förhoppning om att läkemedelsindustrins forskare har hittat ”the magic wand” och kan uträtta underverk snabbare än vad jag kan skriva en krönika. Slaget om Covid är inte över än på länge, så den nästintill smaklösa optimism som råder på finansmarknaden ger skäl till viss aktsamhet. Jag tar ju ofta upp det där med riskaptit och hur flyktig den är. Nu är riskaptiten definitivt tillbaka, ja inte bara tillbaka utan snarare på topp och det noteras flera årshögsta på flera råvaror. Samtidigt har guldet det lite svårt och handlas ner, ett klart bevis på att sagda riskaptit är tillbaka. Även den amerikanska dollarn har fått det kämpigt då presidentvalet nu tycks vara nästan helt över och Biden sitter nu hemma i sin källare med bandagerad fot och slår i IKEA kataloger för att se vilka möbler som

kan tänkas passa in i hans nya vita hus. Det skall bli intressant att följa hur den amerikanska politiken nu kommer att förändras, och det är stora förändringar att vänta. Precis som hur Trump gjorde sitt bästa för att ta bort det Obama hade fått igenom så kommer Biden nu att göra detsamma mot Trump. Sålunda kan den amerikanska industrin se framtiden an med viss tillförsikt och hoppas på att Bidens julklappar kommer att stimulera genom både stimulanspaket och mer policyinriktade beslut med den effekten att insatsvaror blir mindre kostsamma genom uppluckrade tariffer. De stora förlorarna i USA lär vara oljeindustrin som nu kommer att jobba i rejäl motvind, men även annan traditionell industri såsom gruvnäringen kommer att få det kämpigt. Där Trump skulle gå mot ett mer självförsörjande USA (humor) kommer den kommande administrationen att främja en mer balanserad syn där miljön får betydligt mer fokus. USA är idag världens största oljeproducent, undrar hur det kommer att se ut om några år. På metallsidan så handlas konjunkturmätaren koppar nu till åtta års högsta hausad av den nya optimismen, men också av statistik.

Landet som gav oss Covid-19, Kina, går som tåget och inga gigantiska andravågsfenomen tycks finnas där. Att koppar då stärks är inte så konstigt då Kina inte har så mycket egen koppar. Att aluminium skulle göra samma resa är mindre troligt då Kina själv står för ca 56 % av världsproduktionen. Men även aluminiummarknaden är stabil, i mina ögon förvånansvärt stabil då den blundar för allt vad dolda lager innebär. På LME har det testats på att bryta upp genom 2000 USD/mt, en nivå vi inte sett sedan i september 2018. Visst kan jag tycka att det vore kul om metallen kunde etablera sig där ovanför, men samtidigt kan jag inte se varför den skulle göra det utifrån ett fundamentalt synsätt. Det råder ingen brist på fysisk metall, det kan man utläsa från de premier som nu betalas och det finns hur mycket metall som helst i dolda visserligen finansiellt låsta lager. Förhoppningen står därför till att virusoptimismen håller i sig och att kinas hårdhandskar kring miljönedsmutsningen håller tillbaka aluminiumproduktionsökningen nu under vintern, om inte tror jag metallen har svårt att etablera sig norr om 2000 dollar strecket. God Jul, och håll i hatten om det blir åka av över vintern!!

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

31


EcoDesign

H

Nya Hydro EcoDesign strävar efter att förbättra kundprodukters miljöavtryck och främja den cirkulära ekonomin

ydro presenterar ett nytt kommersiellt koncept för att hjälpa kunder utveckla aluminiumprodukter som är mer funktionella för konsumenterna och bättre för vår planet. Det kallas Hydro EcoDesign. Konceptet stödjer kunder genom att kombinera teknisk excellens med kreativ design för att förbättra en produkts funktionalitet samt dess sociala och miljömässiga fotavtryck. Det är ett samarbete mellan kund och leverantör som för samman produktdesigners med utbildade ingenjörer inom Hydro EcoDesigns unika metod. Hydro EcoDesign kompletterar det växande antalet produkter och tjänster Hydro erbjuder i linje med företagets hållbarhetsstrategi. Här inkluderas även de koldioxidsnåla produktserierna Hydro REDUXA och Hydro CIRCAL. – En produkts miljöpåverkan och kostnad bestäms till största delen i designprocessen. Det mesta redan i konceptfasen. Det är här cirkulär

32

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

ekonomi börjar och det är här Hydro EcoDesign har en viktig roll att spela, genom att hjälpa våra kunder tidigt med deras design, säger Tomas Nilsson, produktutvecklingschef på Extruded Solutions i Sverige Hydro Extruded Solutions lanserade Hydro EcoDesign under hösten i Europa med hjälp av sitt nätverk av mer än 30 extruderingsanläggningar. De flesta anläggningar är certifierade enligt ASI:s Performance Standard. Många har även certifierats enligt ASI Chain of Custody Standard, vilket möjliggör försäljning av ASI-certifierat material till kunder.

Metodik utvecklad i samarbete med EPEA Hydro EcoDesign är en dedikerad metod som Hydro utvecklade i samarbete med Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA). Dess struktur bygger på tillvägagångssätt och krav som identifierar möjligheter och prioriteringar för att tillverka mer hållbara produkter. – Att samarbeta med EPEA tillät oss att bygga ett ramverk med en

partner som har erfarenhet av material, hållbar design och produktcertifiering. Nyckeln är att se till att alla steg och kriterier är specifika för att minimera risken för Greenwashing, säger Jean-Marc Moulin, hållbarhetschef på Extruded Solutions.

Så här fungerar Hydro EcoDesign Hydro’s specialutbildade kollegor över hela Europa bidrar med sin expertis inom materialval, legeringsprestanda, livscykelanalys, ytbehandling och lättvikt. Dessutom lutar de sig mot ämnen såsom att designa för demontering, paketeringsoptimering och förbättrad återvinning. Flera beprövade och effektiva koncept från cirkulär ekonomi har också implementerats. Samråd med kunden i denna process är en prioritet. – Hydro EcoDesign innehåller ett antal kriterier. Dessa är naturliga och det är enkelt att förstå finessen med dem. Det handlar om våra kunders framtid. Att få dem hållbara, förklarar Tomas Nilsson, produktutvecklingschef på Extruded Solutions i Sverige.


Tomas Nilsson, produktutvecklingschef pĂĽ Extruded Solutions i Sverige

Aluminium Scandinavia nr 6 ¡ December 2020

33


Compact Interiror Paint ABB:s lösning Compact Interior Paint sparar utrymme och ger minskade målningskostnader samt mindre miljöpåverkan

34

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

S

tationen Compact Interior Paint möjliggör för fordonstillverkare att minska storleken på sina interiörmålningsstationer med en tredjedel samtidigt som den sparar kostnader och gör fordonsmålerier mer hållbara. ABB:s senaste innovativa lösning för fordonstillverkning – stationen Compact Interior Paint - kombinerar 12 robotar för att erbjuda ett utrymmessparande alternativ till traditionella robotlösningar för interiörmålning, vilket hjälper tillverkare att minska storleken på sina målningsstationer med upp till 33 procent


samtidigt som de har möjlighet att måla flera olika fordonstyper, från bilar och SUV:ar till minibussar. Fyra IRB 5350-robotar är installerade för att öppna dörrar medan två IRB-5500-22-robotar används för att öppna motorhuv och baklucka. Nyckeln till den kompakta lösningen är kapaciteten som ges av sex av ABB:s nya 7-axliga IRB 5500-27robotar. Med ett klassledande omfång på 3,8 meter och med alternativ för montering på golv, väggar eller inverterad montering kan den utvidgade räckvidden för IRB 5500-27 möjliggöra för roboten att nå längre över en bilkaross än andra robotlösningar.

Den förbättrade arbetsvinkeln minskar antalet robotar som behövs för att utföra en specifik uppgift och tar bort behovet för en åkbana. Den förbättrade räckvidden möjliggör också för roboten att optimera vinkeln för färgmunstycket i förhållande till ytan som ska målas, vilket hjälper till att minska färgåtgången genom att minimera översprutning. Samtidigt minskas behovet av ventilation och belysning på golvet genom de platsbesparingar som uppnås med ABB:s station, Compact Interior Paint, vilket bidrar till att göra målerierna mer hållbara och kostnadseffektiva. En annan fördel är robotens förmåga att kunna kompensera för roboten intill för att upprätthålla produktiviteten. I händelse av ett fel kommer den återstående fungerande roboten att gå in i kompensationsläge genom att antingen öka hastigheten för att täcka båda robotarnas arbete eller öka cykeltiden för att täcka för den icke-fungerande roboten tills den åter kan tas i drift. Användningen av ABB:s programvara SafeMove säkerställer att robotarna kan arbeta i närheten av varandra. Genom att ställa in

varje robots arbetsomfång som en säkerhetszon och använda den för att kontrollera deras hastighet och rörelse tas risken bort för en kollision eller utlösning av ett nödstopp. Användningen av SafeMove hjälper också till att förhindra skador på personal som kan behöva komma in i båsen då robotarna stoppas automatiskt så snart de känner av en person. ”Vår station Compact Interior Paint är den senaste utvecklingen i vårt mål att hjälpa fordonstillverkare att hitta nya sätt för att förbättra sin flexibilitet samt minska produktionskostnader och sin miljöpåverkan där det är möjligt”, säger Jörg Reger, chef för Automotive OEM på ABB Robotics. ”Genom att avlägsna behovet av extrautrustning som åkbanor och ytterligare ventilatorer kan stationen Compact Interior Paint hjälpa till att avsevärt minska tiden och kostnaden för att sätta upp ett måleri. Med sin förmåga att passa in i olika monteringskonfigurationer, och med färre föremål som behöver installeras och underhållas, presenterar den en idealisk lösning för eftermontering i befintliga målningsslokaler.”

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

35


Industrirobotar Utrustas med Wizard Easy Programming

A

BB utökar programmeringsverktyget till sitt utbud av industrirobotar vilket gör det enklare att installera, programmera och styra robotarna, utan behov av förkunskaper. ABB har lanserat programvaran Wizard Easy Programming för sin industrirobot IRB 1100, vilket möjliggör för nya användare att automatisera sina produktionslinor utan att behöva särskilda programmeringskunskaper eller kunskap om RAPID-kod. Wizard Easy Programming är baserad på enkla grafiska block och

36

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

gör det lätt för ovana användare att automatisera sina applikationer. Blocken representerar handlingar så som ”flytta till plats”, ”plocka upp ett objekt”, och ”upprepa rörelser”, vilket gör att användare lätt och intuitivt kan bygga en serie enkla processer för roboten att utföra. Det finns även funktioner för felhantering vilket möjliggör för ovana programmerare att lösa fel som exempelvis kollisioner. “Det finns en växande efterfrågan från industrin på robotar som enkelt kan programmeras för en lång rad uppgifter, och det är därför som ABB expanderar kapaciteten hos Wizard Easy Programming för att stödja

små industrirobotar, vilket inleds med IRB 1100”, säger Antti Matinlauri, Head of Product Management för ABB Robotics. ”Människor har vant sig vid de enkla användargränssnitten som finns i smartphones och annan konsumentteknik. Vårt Wizard Easy Programming-verktyg använder det här konceptet för att göra det enkelt att programmera industrirobotar och ta oss ett steg närmare att göra det möjligt för alla att använda robotik.” För mer information om Wizard Easy Programming, besök https:// new.abb.com/products/robotics/application-software/wizard


Leverantörer inom aluminium Vill du också synas här? Kontakta Torbjörn Larsson så berättar han mer om hur du kan synas här och på www.aluminium.nu

www.profilgruppen.se

Torbjörn Larsson 0708-18 81 00 torbjorn.larsson@nortuna.se

www.hydal.se

www.klarvik.se

www.emmegi.se

www.elumatec.se

www.aluminium.se

www.sarlin.se

www.hydro.com

www.dormerpramet.com

www.alu-s.se

www.alu.se

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

37


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister 3M SVENSKA AB

191 89 Sollentuna Tel: 08-92 21 50 Fax: 08-92 22 88 Kontakt: Elisabet Englund www.3M.com/se/lim

AHLINS I HABO AB Lilla Fiskebäck 5 566 91 Habo Tel: 036-460 60 Kontakt: Marie Ahlmen Tel: 036-485 67 www.ahlins.com

AHLSELL MASKIN AB Södra Vägen 10 702 27 Örebro Tel: 019-19 79 90 Fax: 019-18 52 45 www.ahlsellmaskin.se

ALACKERING AB

Post: Box 142, 576 23 Sävsjö Besök: Hjärtlandavägen 24, 576 33 Sävsjö Tel: 0382-676 70 www.alackering.se

ALUMINIUMFÖRLAGET

Bruksvägen 16, 730 61 Virsbo Tel: 0223-360 60 Mob: 0708-45 09 39 Kontakt: Staffan Mattson staffan@alumin.se

ALU-S AB

Exportgatan 67B 422 46 Hisings Backa Tel: 031-91 46 85 www.alu-s.se

ALUSCAN APS

Møllevangen 37 DK-4220 Korsør Tel: +45 58 37 36 10 Mail: info@aluscan.dk www.aluscan.dk

ALUTRADE AB

Älgvägen 10 352 45 Växjö Tel: 0470-745400 www.aluminium.se

38

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

BEIJER INDUSTRI AB

E2 SYSTEMS

BODYCOTE YTBEHANDLING AB

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY

Jägershillgatan 16 213 75 Malmö 040-35 83 00 info@beijerind.se

Mossvägen 4, 641 49 Katrineholm Tel: 0150-778 00 sales.sverige@bodycote.com www.bodycote.se

BRINK FÖRNICKLINGSFABRIKEN AB Box 3017 600 03 Norrköping Tel: 011-21 96 90 Fax: 011-18 86 63 Kontakt: Björn Brink www.brinkfornickling.se

BÜHLER AB

Krusegatan 19 212 25 Malmö Tel: 040-24 59 00 Fax: 040-24 59 95 www.buhlergroup.com/die-casting

CANDOR SWEDEN AB

Kontakt: Jörgen Pettersson Tel: 011-21 75 00 info@candorsweden.com www.candorsweden.com

Strömlundsgatan 3, 507 62 Borås Tel: 033-20 88 40 e2@e2systems.se www.e2systems.se

Box 1340, 581 13 Linköping Tel: 013-16 90 00 Fax: 013-16 90 20 www.element.com/se

EMMEGI SCANDINAVIA AB, PROFILMA Box 123, 575 21 Eksjö Tel: 0381-143 80 Fax: 0381-61 12 76 Kontakt: Richard Münch www.emmegi.se

GRÄNGES SWEDEN AB 612 81 Finspång Tel: 0122-838 00 Fax: 0122-197 32 Kontakt: Ari Leidelöf

HYDRO

Metallvägen 574 81 Vetlanda Tel: 0383-941 00 Fax: 0383-154 35 www.hydroextrusions.com info.profiler.se@hydro.com

CHEMETALL AB

Backa Strandgata 18 422 46 Hisings Backa Tel: 0171-46 86 00 Fax: 031-254 497 www.chemetall.com

COREMA SVETSEKONOMI AB Box 237 433 24 Partille Tel: 031-336 36 82 Fax: 031-336 36 81 info@corema.se www.corema.se

COVENTYA AB

Ödegärdsgatan 3 504 64 Borås Tel: 033-20 28 40 www.coventya.com

HYDRO ALUMINIUM

Rolled Products Strandbergstagan 61, 3tr 112 51 Stockholm Tel: 08-667 91 05 mattias.eriksson@hydro.com www.hydro.com

HYDAL ALUMINIUM PROFILER AB

Box 236, 574 23 Vetlanda Tel: 0383-76 39 40 Fax: 0383 - 76 39 43 hapab@hydal.com www.hydal.se

INTERAL AB

Box 119, 566 22 Habo Tel: 036-486 80 Kontakt: Niclas Fotsjö www.interal.se


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister KMC YTBEHANDLING AB Fakturavägen 6 175 62 Järfälla Tel: 08-445 84 40 Fax: 08-445 84 49 info@kmc.se www.kmc.se

MACDERMID SCANDINAVIA AB Box 83 601 02 Norrköping Tel: 011-36 74 70 Fax: 011-36 74 90 macdscandinavia@macdermid.com www.macdermid.com/industrial

MICOR AB

Industrigatan 10, 312 34 Laholm Tel: 0430-492 24 stig.nicklasson@micor.se www.micor.se

PALLCO AB

Box 2023, 574 02 Ekenässjön Tel: 0383-348 00 Kontakt: Fredrik Hedberg www.pallco.se

POLLUX YTBEHANDLING AB Östgärde Industriväg 406 417 29 Göteborg Tel: 031-55 05 04 Fax: 031-55 19 55 Kontakt: Tony Lembing Susanne Nielsen www.polluxytbehandling.se

PROFILGRUPPEN

SJØLUND A/S, PROFILVALSTEKNIK Tel: +45 7699 1777 Fax: +45 7557 4917 Kontakt: Søren Ravn Jensen sr@sjoelund.dk www.sjoelund.dk

STENA ALUMINIUM AB

Box 44, 343 21 Älmhult Tel: 010-445 95 00 Kontakt: Ola Manestam ola.manestam@stenaaluminium.com www.stenaaluminium.com

Box 36 360 70 Åseda Tel: 0474-550 00 Fax: 0474-711 28 info@profilgruppen.se www.profilgruppen.se

TESA AB

PYROTEK SCANDINAVIA AB

VÅ PRESSGJUTERI AB

Box 10275, 434 23 Kungsbacka Tel: 0300-553 00 Fax: 0300-194 94 customerservice.se@tesa.com www.tesa.se

MASTEC CCTECH AB Industrivägen 20 523 90 Ulricehamn Tel: 010-218 13 39 www.mastec.se

Skjulstagatan 3 632 29 Eskilstuna Tel: 016-12 08 06 Fax: 016-12 14 35 www.mmtechcast.se info@mmtechcast.se

Box 53 668 92 Ed Tel: 0534-620 00 Fax: 0534-620 01 Kontakt: Lennart Skoogh lensko@pyrotek.com Kontakt: Rune Heggland runheg@pyrotek.com Kontakt: Kent Smit kensmi@pyrotek.com www.pyrotek.com

MÄKELÄ ALU AB

SARLIN FURNACES AB

MM TECH CAST AB

Järnvägsgatan 1 364 30 Åseda Tel: 0703-242 444 Kontakt: Anders Bengtsson anders.bengtsson@alu.se www.alu.se

Regattagatan 13 723 48 Västerås Tel: 021-10 98 00 Kontakt: Magnus Bergman Tel: 070-644 80 82

Ås, 330 10 Bredaryd Tel: 0371-708 80 Fax: 0371-708 90 Kontakt: Anders Jendrot www.vapress.se

YTCENTER I UPPLANDS VÄSBY AB Turbingatan 3 195 60 Arlandastad Tel: 08-590 750 50 Fax: 08-590 750 22 Kontakt: Hans Brammer info@ytcenter.se www.ytcenter.se

SIKA SVERIGE AB MÖNSTERÅS METALL AB Box 43 383 21 Mönsterås Tel: 0499-495 00 www.monsterasmetall.se

Box 8061 163 08 Spånga Tel: 08-621 89 00 Fax: 08-621 89 89 info@se.sika.com www.sika.se

NORDISK ALU PROFIL

Industrivägen 17, 302 41 Halmstad Tel: 035-22 75 30 info@nordiskaluprofil.se www.nordiskaluprofil.se

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

39


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister Bearbetning LEGOARBETEN

Kapning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Eldfasta produkter Pyrotek Scandinavia AB Flussmedel Pyrotek Scandinavia AB

Kemikalier Silikon Alcan Nordic AB

Bockning Hydal Aluminium Profiler Hydro ProfilGruppen

Stansning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Rullbockning Sjølund A/S, Profilvalsteknik

VERKTYG FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

Keramiska filter Pyrotek Scandinavia AB

Tillsatsmedel, färg, lack, papp o plast Alcan Nordic AB

Kapning Micor AB

Pressgjutmaskiner Bühler AB G & L Beijer Industri AB

Laboratorier

Hydroformning Hydro Kapning Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Sjølund A/S, Profilvalsteknik Montering Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler AB Hydro Interal AB ProfilGruppen Profilbearbetning Hydal Aluminium Profiler Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Skärande bearbetning Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Sjølund A/S, Profilvalsteknik

MASKINER FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

Dormer Pramet AB

Isolationsprodukter Pyrotek Scandinavia AB

Prototyptillverkning för gjutgods Mifa Aluminium bv

Analystjänster Element Materials Technology AB Materialeprøvning

Friction Stir Welding Hydro

Service och underhåll Sarlin Furnaces AB

Materialprovning Materialeprøvning

Svetsning Alu-S AB PALLCO AB

Smält- och värmebehandlingsanläggningar Sarlin Furnaces AB

Skadeutredningrar Element Materials Technology AB Materialeprøvning

Fogning LEGOARBETEN

MASKINER

Svetsmaskiner Corema svetsekonomi AB Tillsatsmaterial Corema svetsekonomi AB

MATERIAL

Lim 3M Svenska AB-3M Industrilim Sika Sverige AB Lod, fluss COREMA SVETSEKONOMI AB Tejp 3M Svenska AB-3M Industritejp Tesa AB

RÅDGIVNING/ UTBILNING

Gjutgods Bearbetning av gjutgods Mönsterås Metall AB Swedmec AB Kokillgjutning MM Tech Cast AB Mönsterås Metall AB Metallgjuteri Beckmans Gjuteri Precisionsgjutning Mifa Aluminium bv MM Tech Cast AB Pressgjutning Interal AB Mönsterås Metall AB VÅ Pressgjuteri AB

CNC-maskiner för aluminiumbearbetning Ahlsell Maskin AB

Svetsning AluminiumFörlaget Element Materials Technology AB

CNC-maskiner för profilbeabetning Ahlsell Maskin AB Emmegi Scandinavia AB, Profilma Maskinpartner AB

Sandgjutning Mönsterås Metall AB Nya Elektrogjuteriet AB Swedmec AB

Gjuteriförnödenheter

Information

Borr-, gäng- och fräsenheter E2 Systems Fräsning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

40

Silikongummi Alcan Nordic AB

Allt för gjuteriet G & L Beijer Industri AB Avgasningsenheter Pyrotek Scandinavia AB Blacker Pyrotek Scandinavia AB

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

Litteratur, läromedel AluminiumFörlaget

Kallflytpressning Chemetall AB

Metallförsäljning Band, lackerade Hydro Aluminium Plåt och Band Gränges Sweden AB, Industriprodukter Band, olackerade Hydro Aluminium Plåt och Band Gränges Sweden AB, Industriprodukter Gjutaluminium Stena Aluminium AB Plåt, lackerad Hydro Hydro Aluminium Plåt och Band Plåt, olackerad Hydro Aluminium Plåt och Band Plåt, slät Alutrade AB Hydro Aluminium Plåt och Band Hydal Aluminium Profiler


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister Profiler, rör Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mäkelä Alu AB ProfilGruppen Profiler, special Alu-S AB Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mäkelä Alu AB Nordisk Alu Profil ProfilGruppen

CompCote Bodycote Ytbehandling AB Decoral Hydro Dekorativ slipning Bodycote Ytbehandling AB Elektrolytisk metallbeläggning Brink Förnicklingsfabriken AB E-Clips Ytcenter i UpplandsVäsby AB

Sandwich paneler Alu-S AB

Elpolering AluScan A/S Pollux Ytbehandling AB

Tvättsystem

Försilvring AluScan A/S

KMC Ytbehandling AB

Utbildning Konstruktörskurser AluminiumFörlaget Svetskurser AluminiumFörlaget Element Materials Technology AB Ytbehandlingskurser Chemetall AB Element Materials Technology AB

Ytbehandling LEGOARBETEN Alutin ProfilGruppen

Anodisering Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mastec CCTech AB Mäkelä Alu AB Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Ytcenter i UpplandsVäsby AB Blästring AluScan A/S

Glaspärleblästring AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Gulkromatering AluScan A/S Ytcenter i UpplandsVäsby AB Grönkromatering AluScan A/S Hårdanodisering AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Ytcenter i UpplandsVäsby AB Hårdanodisering och beläggning Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Infärgning Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Kemisk förnickling Bodycote Ytbehandling AB Brink Förnicklingsfabriken AB Kemisk polering AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Keronitebehandling Brink Förnicklingsfabriken AB

Kromatering AluScan A/S Chemetall AB Hydro Ytcenter i UpplandsVäsby AB Mekanisk polering AluScan A/S Brink Förnicklingsfabriken AB Hydro Nedox Bodycote Ytbehandling AB Mifa Aluminium bv

Anodisering Candor Sweden AB

Eftertätning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB

Pulverlackering Alackering AB Mäkelä Alu AB PALLCO AB

Elektrolytisk metallbeläggning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB

Silketryckning AluScan A/S Slipning AluScan A/S Hydro

Fosfatering MacDermid Scandinavia AB Ytteknik AB

Tampongtryckning AluScan A/S Teflonbeläggning AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Trumling Ahlins i Habo AB AluScan A/S Hydal Aluminium Profiler AB Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Tufram Bodycote Ytbehandling AB Mifa Aluminium bv

Avfettning Chemetall AB Coventya AB

MASKINER OCH KEMIKALIER FÖR:

Blästermaskiner Burco Blästermaskiner AB KMC Ytbehandling AB

Passivering Mastec CCTech AB

Anodisering Chemetall AB Coventya AB

Kromfri ytbehandling Candor Sweden AB Chemetall AB

Avfettning MacDermid Scandinavia AB

Nickel/tenn Mifa Aluminium bv ProfilGruppen

KEMIKALIER OCH PROCESSER FÖR:

Skärvätskor Chemetall AB

Infärgning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Kemisk metallbeläggning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Kromfri passivering Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Smörjmedel Chemetall AB Trumlingsmaskiner G & L Beijer Industri AB KMC Ytbehandling AB

RÅDGIVNING

Ytbehandling, allmänt Bodycote Ytbehandling AB Brink Förnicklingsfabriken AB Chemetall AB Element Materials Technology AB

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

41


ANMÄL DIG TILL BRANSCHREGISTRET Företag:

Telefon:

Adress & postadress: Kontaktperson + underskrift: Hemsida:

E-post: Insändes till: Aluminium Scandinavia, Romfartuna, Nortuna SE-725 94 Västerås E-post: aluminium@nortuna.se

Org.nr: Jag/vi vill även prenumerera på Aluminium Scandinavia.

Bearbetning LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Bockning CNC-Stansning Kapning Kromatering Lackering Montering Perforering Profilbearbetning Skärande bearbetning Smidning

MASKINER FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

☐☐ CNC-maskiner för profilbearbetning ☐☐ Bockning ☐☐ Fräsning ☐☐ Kapning ☐☐ Kundanpassade maskiner för profilbearbetning ☐☐ Stansning

VERKTYG FÖR SKÄRANDE BEARBETNING ☐☐ Diamantverktyg

Fogning LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Explosionssvetsning Friction Stir Welding Lödning MIG-svetsning Nitning Reparationssvetsning TIG-svetsning

MASKINER

☐☐ Mekaniserad svetsning ☐☐ TIG- & MIGsvetsutrustningar ☐☐ Motståndssvets ☐☐ Plasmasvets ☐☐ Svetsmaskiner ☐☐ Tillsatsmaterial

MATERIAL ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Fästelement Blindnitar Självstansande nitar Stuknitning

42

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Gänginsatser Specialskruv Lim Lod, fluss Tillsatsmaterial svetsning Tejp Fästelement titan

RÅDGIVNING ☐☐ Svetsning

Gjuteriförnödenheter ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Allt för gjuteriet Avgasningsenheter Blacker Eldfasta produkter Flussmedel Isolationsprodukter Keramiska filter Kokiller och verktyg Pressgjutmaskiner Prototyptillverkning för gjutgods ☐☐ Smält- och värmebehandlingsanläggningar ☐☐ Smältpreparat

Gjutgods ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Bearbetning av gjutgods Kallflytpressning Kokillgjutning Lågtrycksgjutning Metallgjutning Modelltillverkning Precisionsgjutning Pressgjutning Sandgjutning Smide

Information

Laboratorier ☐☐ Analystjänster ☐☐ Skadeutredningrar

Metallförsäljning ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Band, lackerade Band, olackerade Börsaffärer Gjutaluminium Plåt, lackerad Plåt, olackerad Plåt, slät Profiler, rör Profiler, special Råvaror

Utbildning ☐☐ Konstruktörskurser ☐☐ Svetskurser

Ytbehandling RÅDGIVNING

☐☐ Ytbehandling, allmänt

LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Anodisering Beläggning av skyddsplast Blästring Dekorativ slipning Elektrolytisk metallbeläggning Elförtenning Elpolering Glaspärleblästring Gulkromatering Hårdanodisering Hårdanodisering och beläggning Infärgning Kemisk förnickling Kemisk metallbeläggning

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Kemisk polering Kromatering Lackering Mekanisk polering Metalonbeläggning Nickel/tenn Pulverlackering Screentryck Silketryckning Slipning Tampongtryckning Teflonbeläggning Trumling

MASKINER FÖR ANODISERING ☐☐ Likriktare

MASKINER OCH KEMIKALIER FÖR ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Avfettning Blästermaskiner Blästring Eftertätning Elektrolytisk metallbeläggning Fosfatering Infärgning Kemisk metallbeläggning Kromatering Slungrensmaskiner Trumlingsmaskiner

FÖRSLAG PÅ EGNA RUBRIKER

☐☐ Litteratur, läromedel

Konstruktion ☐☐ Konstruktionsfirma

Aluminium Scandinavia nr 6 · December 2020

Markera med kryss de rubriker du vill finnas under – du kan också ge förslag på egna rubriker. Fyll i namn, adress etc och posta/maila talongen till Aluminium Scandinavia. Pris per rad och år är SEK 400:- exklusive moms. Minimum 1 års införande. Om du inte är prenumerant på Aluminium Scandinavia kan du bli detta genom att kryssa i rutan på talongen ovan.


KAPCENTER

TILLFÖRLITLIG SNABB

D PR

ÖKA

ET

IVIT

KT ODU

V-CUT KAPCENTER MED 3 CNC AXLAR

550 MM SÅGKLINGA HELAUTOMATISK KAPCYKEL MÖJLIGHET ATT KÖRA 2 PROFILER SAMTIDIGT ELEKTRONISK GRIPTÅNG POSITIONERING MINIMAL SKROTBIT

Emmegi Scandinavia AB Mattläggargatan, 3 # Postbox 123 57521 Eksjö, SWEDEN Tel. +46 381 143 80 - Fax +46 381 61 12 76 www.emmegi.se - info.se@emmegi.com


Posttidning B Sverige, Porto betalt Avs: Aluminium Scandinavia, Romfartuna Nortuna, SE-725 94 Västerås

Skapa nya produkter från återvunnet aluminium Hydro CIRCAL® är ett produktsortiment som tillverkas av återvunnet material från konsumentprodukter. Oavsett slutgiltigt användningsområde bidrar återvinningen av aluminium till att avfallet inte hamnar på deponier, samtidigt som det sparar naturresurser och minskar behovet av nytt material, vilket i slutändan innebär minskade koldioxidutsläpp. Håll utkik efter produkter som tillverkats av återvunnet aluminium och kontakta Hydro för ytterligare information. www.hydro.com/circal


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.