Page 1


Мирољуб Вучковић

Кажи ми да ти кажем Језичка култура за 1. разред основне школе


Језичка култура за први разред основне школе

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

3


Да ти кажем Ти јеси прави ђак, јер се све чешће и све дуже дружиш и са књигама, писанкама, цртанкама... У рукама ти је књига за усавршавање говора и увежбавање лепога писања, односно – за неговање твоје језичке културе. Она ће ти помоћи да усвојиш основна знања о усменој и писаној речи у српском језику. А пружиће ти и могућност да утврдиш и провериш оно што већ знаш. А како у њој можеш пронаћи и занимљиве текстове за читање, она ће те подстицати да што чешће читаш и размишљаш о прочитаном. Тако ћеш се лако оспособити да течно, разумљиво и ваљано читаш, говориш и пишеш на своме матерњем језику. Срећно!


Ао, што волим школу!

Аа

Ако се погледаш прве стране своје читанке, пронаћи ћеш Ршумовићеву песму Ау, што је школа згодна. Читај је више пута и убедљиво наведи разлозге због којих је песник за школу рекао:

ао ас али

Ко да ми је кућа родна.

аут

Размисли о својој школи: друговима, учионици, часовима, учитељу, дворишту, библиотеци... Осећаш ли и ти као да је твоја школа – твој други дом? Како ћеш о томе казивати у својој породици? Испиши на означеним местима неке од речи које су везане за твоју школу. На пример:

алат ариш Аћим април

друг књига пријатељство ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

арија азбука Андрић апотека активан

упознати научити радовати се ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

весео леп узбудљив ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

амарилис Алексинац ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

Кажи ми 1. Од чега су састављене речи? 2. Шта се именује речима? 3. Како од речи постаје реченица? 4. Какво слово пишеш на почетку реченице?

...................

Ако желиш некога да упознаш, пусти га да говори. Пословица 6


Да ти кажем Речи су састављене од гласова. Сваки глас има своју ознаку – слово. Речима се именују бића, предмети, радње, особине: – ученик књига читати занимљив – мачка буквар писати уредан – цвеће звоно слушати добар Реченица настаје тако што се речи међусобно повежу у целину којом се казује нешто разумљиво, јасно. Ако прве речи из датих низова повежеш ваљано, добићеш реченицу: Ученик чита занимљиву књигу. На почетку реченице пише се велико слово. На крају реченице ставља се један од три правописна знака: тачка (.), узвичник (!) и упитник (?). На пример: 1. Научио сам да читам и пишем. 2. Милице, добила сам поклон од брата! 3. Зашто сва деца света нису радосна? Напиши и ти неколике реченице о томе зашто је лепо бити ђак. .................................................................................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ко није гладан, тај је сит, односно нема апетит. Али деца нису без апетита, чак и онда кад су сита. Пронађите те девојчице и дечаке, што немају апетит на сладолед и жваке! Алек Марјано о апетиту 7


Воде ли те повремено у позориште?

Вв

Вероватно сте на часу српског језика разговарали и о неком драмском тексту. У каквој су вези драмски текст и позориште? Постоји ли у твојој школи драмска дружина? Да ли се за вас ђаке повремено приказују драмске представе?

во вео врх Вера вешт видети валцер Васкрс вајати врабац виолина Видосава виноград висибаба Војводина .................. .................. .................. .................. ..................

Сети се једне занимљиве позоришне представе. 1. Како се зове драма, а како њен писац? ...................................................................................................................... ............................................................................................................................ 2. Шта је приказано драмском радњом? ...................................................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................ 3. Ко је главни драмски лик? Опиши га сликовито. ...................................................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................ 4. Сети се изгледа позорнице, сцене. Шта је она представљала? ...................................................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................ 5. Памтиш ли како су глумци били одевени? Кажи и о томе нешто занимљиво! ...................................................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ...............................................................................................................................

.................. ..................

10

Вук длаку мења, али ћуд никада. Пословица


Велики српски песник Јован Јовановић Змај испевао је многе занимљиве песме о деци и за децу. Зато га она из љубави често једноставно називају– Чика Јова Змај. Уверен сам да ти се допадају многе Змајеве песме, нарочито оне шаљиве. Која ти је најсмешнија? Објасни зашто тако мислиш. Напиши неколико реченица о најсмешнијим деловима најсмешније Змајеве песме. .................................................................................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

Вероватно волиш и музику. А знаш ли како се пева песма Тихо ноћи, моје злато спава? Ако не знаш, питај неког од старијих у твојој породици. Они ће свакако знати и на чије стихове је компонована ова дивна песма.

Шта се чује, а не види се?

.......................... Загонетка

11


Идеш ли на излете?

Ии

Испричај, али исцрпно, о омиљеној игри са неког од минулих породичних излета. Има пуно истине у стиховима песника Ршумовића:

ива име иње игра Иван

Игра је здравија од млека, игра је свежија од воде, игра је за човека најлепши дар слободе.

извор излет искра

Ипак, ти си сада ученик, па и излете можеш да искористиш за богаћење и усавршавање свога говора и писања. Имај то на уму, па наредни излет искористи и за посматрање и бележење занимљивих запажања о биљкама и животињама.

истаћи изглед Инђија изложба изразит изузетан измислити ................. ................. ................. .................

1. Цвеће: ..................................................................................... ............................................................................................................ 2. Жбуње: .................................................................................. ............................................................................................................ 3. Дрвеће: ................................................................................... ............................................................................................................ 4. Птице: .................................................................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................ 5. Инсекти: ................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

................. ................. .................

И само још ово да те питам. Имаш ли своје цртеже или слике омиљених биљака и животиња? Ако их немаш – знам шта ти ваља чинити!

И овце на броју и вуци сити, то не може бити! Пословица 24


Дружење рађа и негује трајно пријатељство. А правог друга и пријатеља имамо у оној особи која је према нама увек добра, искрена, истинољубива... И ти можеш нешто значајно и лепо рећи или написати о свом најбољем другу или другарици. 1. Наш први сусрет (где, када, како): ........................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ 2. Спољашњи изглед (раст, лице, одевање): ........................... ............................................................................................................ ............................................................................................................ 3. Унутрашње особине: ............................................................. ............................................................................................................ ............................................................................................................ 4. Како се дружимо: ................................................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................ 5. Значај и лепота другарства и пријатељства: ....................... ............................................................................................................ ............................................................................................................

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Има нешто мало, голо, сав свет обуче, а себе не може.

Загонетка 25


Шапутање и ђачке путање

Шш

Заслужили сте да последњи час српског језика у овој школској години организујете по својој жељи. Ваљало би да то изведете на занимљив и шаљив начин.

шал шум

Замолите свог учитеља да вам допусти да на том часу причате о својим згодама или незгодама које су се лепо завршиле: шалите се, смејте се, шапућите... Баш као што сте чинили од куће до школе и од школе до куће. А о томе и песник Драган Лукић пева:

шала шума шаран шећер школа шарати

Од куће до школе од школе до куће увек се понешто шапуће, шапуће.

Шошкић шампион шиштати шимпанзо шкрабало шкргутати штедљивац ................. ................. .................

Тихо, тише, тихо, тише, тихо – ко падање кише.

Шапућу се писма и шапућу тајне, шапућу се заклетве велике и трајне. Тихо, тише, тихо, тише, тихо – ко падање кише.

................. ................. .................

При крају часа разговарајте и о својим жељама и плановима како ћете и где провести летњи распуст. Сви путеви и путање су вам отворени. Срећно!

................. Шапни ми: Шта ћеш радити летос за време распуста, али да ти буде лепо? Да ти шапнем: Нешто бих ти и сам предложио, али шта могу кад ми се Ршум стално шета по глави, па ће ти он рећи лепше!

Шаљива друга дружина љуби. Пословица 64


Шта је лепо да се ради лети? Да се шумом и ливадом кружи, да се небом као птица лети, са најбољим другом да се дружи – то је лепо да се ради лети! Шта је лепо да се лети ради? Да се вере у највише крошње, да се срце развигором хлади, од цветова да се плету ношње – то је лепо да се лети ради! Шта је лепо да се ради лети? Да се жање и у снопље веже, да се чита и незнању свети, да се коњић у амове преже – то је лепо да се ради лети! Шта је лепо да се ради лети? Да се свеска бојом дуге шара, да се плива у Сави и Зети, да се игра, џумбус да се ствара – то је лепо да се ради лети! Шта је лепо да се ради лети? Да се весла, да мишице расту, да се учи, са звездама лети, да се гнездо сачува за ласту – то је лепо да се ради лети!

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Штета што је дошао крај нашем дружењу у овој књизи, а баш нам је било лепо, зар не?! Шта ти кажеш о томе? Не мари, кад пожути и зашушти лишће, а зашуморе и зажуборе школска дворишта, ти ћеш опет ша – ша, шу – шу, ш... ш... ш...

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

РЕБУС:

Дува ветар, шуморе тополе, шта би човек да му није школе. Добрица Ерић о школи 65


Решења ребуса Играчка ............... Машта ................. Знање ................. Особа .................. Пуж ..................... Телевизија ........... Чворак ................. Џепарац .............. Ршум ...................

16 34 39 41 43 48 60 63 65


Садржај

Ао, што волим школу! ........................................... 6 Ала је лепо бити ђак! ............................................. 7 Баш је страшан Бранин лав! .................................. 8 Богаћење речника – твоја свакодневна брига ...... 9 Воде ли те повремено у позориште? ................... 10 Волиш ли шаљиве текстове? ............................... 11 Гледај пажљиво, па ћеш лепо говорити. .............. 12 Говори добро, па ће те боље разумети. ............... 13 Договор кућу гради. ............................................ 14 Добар деда пара вреди! ...................................... 15 Ђаку је да ђакује, али и да се игра! ..................... 16 Ђорђев доживљај на Ђетињи .............................. 17 Ен, тен, тини, саварака... ..................................... 18 Енци, менци, на каменци... .................................. 19 Жетеоци, добар дан! .......................................... 20 Желим да ти помогнем... .................................... 21 Зима, зима – е, па шта је .................................... 22 Зима, зима – па нека је... .................................... 23 Идеш ли на излете? ............................................ 24 Имаш ли искреног пријатеља? ........................... 25 Језичка култура – умешност говора и писања ... 26 Једна реч – више значења ................................. 27 Кажи ми – да ти кажем! ...................................... 28 Који оно добар јунак бјеше? ............................... 29 Лепота језика је у богатству речи ....................... 30 Лепота говора је у јасној реченици. ..................... 31 Љубав је кад се воли. ......................................... 32 Љубивоје из Љубиша и родољубље ................... 33 Машту ћеш најпре наћи у бајкама. ...................... 34 Међутим, и ми можемо да маштамо. .................. 35 Напамет научени текстови .................................. 36 Најтеже је невиноме кад га прогласе за кривца! . 37 Њима за љубав – теби на радост ....................... 38 Њихово имање је и твоје знање ......................... 39 Од једне речи – више сродних речи ................... 40 Опиши омиљену особу! ....................................... 41 Пролеће на селу и на слици ............................... 42 Причање према плану – подсетнику ................... 43 Радости расцветаног и распеваног пролећа ...... 44 Реч о радију ....................................................... 45 Слово о Светом Сави ......................................... 46 Савинданска школска свечаност ........................ 47 Телевизија – отворен прозор у свет ................... 48 Труди се да пишеш лепо, уредно, читко! ............. 49 ЋилимLпоље и летећи ћилим ............................. 50 Ћаскају одрасли, а деца ћеретају и ћућоре! ........ 51 У потрази за речима супротног значења ............ 52 Удружимо музику, речи и боју! ........................... 53 Филмом до нових и финих сазнања! .................. 54 67


Садржај

Фантазије и фазони цртаног филма ................... Хајдуци и хајдук Вељко Петровић ....................... Храном до здравља и снаге ............................... Цвеће и птице су украс пролећа! ........................ Цврчци и свици су украс лета. ............................ Чик погоди... ....................................................... Час српског језика у твојој кући .......................... Џаба ти џеп ако није татин! ................................ Џеп без џепарца – као тегла без џема! .............. Шапутање и ђачке путање ................................. Шта је лепо да се ради лети? ............................. Решења ребуса ..................................................

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Др МИРОЉУБ ВУЧКОВИЋ, Кажи ми – да ти кажем • Језичка култура за 1. разред основне школе • Девето, прерађено издање 2011. године • Издавач: Завод за уџбенике, Београд, Обилићев венац 5, www.zavod.co.rs • Ликовни уредник: Гордана Лесковац • Лектор: Светлана Милошевић • Графички уредник: Стеван Паковић • Коректори: Мирослава Ружић-Зечевић, Душанка Торбица, Гордана Илић • Илустрације и графичко обликовање: Марија Лончар и Бранислав Станковић • Компјутерска обрада: Александар Петров • Обим: 8½ штампарска табака • Формат: 20,5 х 28 cm • Рукопис предат у штампу маја 2011. године. • Штампање завршено јуна 2011. године. • Штампа „??????????“


Kaži mi da ti kažem  

Jezička kultura za prvi razred osnovne škole