Winterswijk Buiten & Binnen Mei 2022

Page 1

Winterswijk mei 2022

rne Brinkheu

Corle Henxel Huppel

Kotten o Medd Miste Ratum eld Vossev

Woold rswijk e t n i W

In deze krant het Fixar magazine www.winterswijkbuiten-binnen.nl

Open BoerderijdagWinterswijk buiten binnen

3

Winterswijk

Betty Wassink

nr. 13 colofon

MEI 2022

Trots

Winterswijk buiten & binnen is een uitgave van Te Loo Media B.V. Advertentie verkoop: Franz te Loo Tel: 06 - 575 49 610 E-mail: advertenties@winterswijkbuiten-binnen.nl Dorinda Abbink Tel: 06 - 225 32 020 E-mail: advertenties@winterswijkbuiten-binnen.nl

“Omdat we van Winterswijk houden.” Deze

verder gaan met vieren van ‘De Geboorte van

Eindredacteur:

liefdesuiting staat geschreven bij de oude boom-

Nederland’ in 1572. Drie dagen Midzomer Mondri-

gaard in het Scholtenbrugpark. Het werd de kop

aan festival in het centrum in het laatste weekend:

boven een bijzonder verslag in deze editie.

muziek, culturele markt, tentoonstellingen, gezel-

Ook bij andere verhalen zou het passend zijn.

ligheid én uitlichting van de Jacobskerk met een

Want of je nu de molenwieken laat draaien, je het

Mondriaan compositie.

Betty Wassink Tel: 06 - 382 90 976 E-mail: eindredactie@winterswijkbuiten-binnen.nl Vormgeving: VormFactor Tel: 0544 - 76 90 28, www.vormfactor.com

vuur uit de sloffen loopt voor de vijfde KunstOer,

Foto voorpagina: Betty Wassink Volgende uitgave: juli 2022 Verspreiding: Te Loo Media Bezorgklachten binnen drie dagen reageren via: mediacommunicatieprteloo@gmail.com

in een pitch je pleidooi houdt voor de sector waar

Geboorte van Nederland? Zegt mij persoonlijk niet

je hart ligt, of met je dorpsgenoten aan de toe-

zoveel, maar die vier V’s die er nu aan gekoppeld

komst van je kerkdorp bouwt, of je bekommert

zijn des te meer: Vrijheid, Verdraagzaamheid,

over behoud van al het moois in de natuur, of je

Verbondenheid en Verscheidenheid.

tijd besteedt aan medeburgers, of je ………

Vermeld duidelijk uw klacht, postcode en huisnummer. Losse exemplaren verkrijgbaar bij Jumbo Winterswijk. Auteursrecht Overname van artikelen(of delen ervan) uit deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank. Aansprakelijkheid Winterswijk buiten & binnen wordt met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Uitgever Te Loo Media en auteurs streven naar juistheid en volledigheid van informatie en beeld. Fouten blijven mogelijk. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen, gebaseerd op onze informatie.

Eigenlijk kom ik geen Winterswijker tegen die niet

Zullen we er vijf van maken? Verliefdheid toevoe-

van ons dorp houdt. Niet dat het vaak wordt uit-

gen? Hoewel, het is ook weer niet echt dat je zegt

gesproken, maar zoiets is voelbaar. Het is ook

“vlinders in de buik”. Laat ik het houden op het

de verklaring waarom zoveel inwoners zich echt

gevoel dat we trots zijn op onszelf dat we anno

dagelijks inspannen voor deze prachtige plek aan

2022 samen de vier V’s vieren.

de grens. “Winterswijk zit in m’n hart”, is ook zo’n En voor die vlinders kun je binnenkort op stap met

uitspraak die ik heb opgetekend.

Jan Stronks, want de VALA bestaat 10 jaar. Dat is

Vier V’s

nog piepjong vergeleken met 450 jaar Nederland.

Inmiddels is het bijna juni. De maand waarin we

Maar het vieren meer dan waard.

TREAT YOURSELF TODAY Shop je favoriete producten met deze kortingscoupons!

Knip uit en neem mee! Ontvang tegen inlevering van deze coupon 25% korting op:

Ontvang tegen inlevering van deze coupon 25% korting op:

Ontvang tegen inlevering van deze coupon 25% korting op:

OP 1 LUXE SKINCARE PRODUCT*

OP 1 LUXE MAKE-UP PRODUCT*

OP 1 LUXE GEUR*

25%

25%

25%

KORTING

2

599999

990723

KORTING

2

599999

990877

KORTING

2

599999

991195

Winterswijk Ratumsestraat 29 Lichtenvoorde Nieuwmarkt 2 *De 25% kortingscoupon is geldig op 1 product. De korting is geldig tot 12 juni 2022, zolang de voorraad strekt. 1 couponkaart per klant. Inclusief Klantenpas korting en niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties. Geldt niet op Rituals.Overige uitzonderingen worden aangegeven in de winkel. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.


60 BEDRIJVEN UIT DE REGIO VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR GRATIS ENTREE


Winterswijk buiten binnen

5

Gezellige Publieksbeurs Zestig standhouders bij De Storm op 12 juni Op zondag 12 juni presenteren zestig lokale bedrijven – ondernemers en organisaties – de laatste nieuwtjes in en bij Theater De Storm tijdens de Publieksbeurs, die wordt georganiseerd door Te Loo Media BV / Stichting Beurs Oost Achterhoek. ‘’Iedereen vindt er wel iets van zijn of haar gading”,

daarvan wordt aan een vakantie besteed, zo blijkt uit

aldus beursorganisator Franz te Loo, die ruim dertig jaar

consumentenonderzoek (PwC, 2021). Zestien procent

ervaring heeft als media-man en organisator. “Het aanbod

van de ondervraagden noemde daarbij de aanschaf van

van de prachtig gemêleerde groep standhouders op deze

producten voor in en om het huis als bestedingsdoel

beurs is zeer informatief”.

voor een deel van het vakantiegeld. Te Loo daarover: “Natuurlijk is dit voor onze standhouders van belang,

Breed aanbod

maar we willen het publiek vooral ook de mogelijkheid

Tijdens de Publieksbeurs is er de hele dag volop aandacht

bieden nader kennis te maken met de enthousiaste

voor diverse thema’s en worden uiteenlopende producten

mensen achter de prachtige bedrijven die zich hier gaan

en diensten getoond én gedemonstreerd. Te Loo: “Niet

presenteren en wellicht ook nog medewerkers werven,

iedereen besteedt het vakantiegeld aan een vakantie.

want dat is voor de ondernemers van het allergrootste

Mensen maken ook plannen voor nieuwe inrichting van

belang tegenwoordig. We maken er een gezellige dag

hun huis of tuin, denken over een verbouwing wellicht.

van voor jong en oud. Leuk om te bezoeken en er bij

Of willen zich laten informeren over de aanschaf van een

te zijn.”

e-bike bijvoorbeeld. Op onze Publieksbeurs kun je je heel breed, en vanzelfsprekend geheel vrijblijvend, oriënteren.”

Toegang gratis

Op de beursvloer vindt de bezoeker informatie die

De Publieksbeurs op zondag 12 juni is open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

zich uitstrekt van tuin en buitenleven, fietsen en auto’s,

Toegang en parkeren is gratis.

meubels, entertainment, huisdecoratie, mode en sieraden,

Locatie: Theater De Storm | Haitsma Mulierweg 11 | 7101 BX Winterswijk

tot zorg, beweging, welzijn en gezondheid. Meer informatie: Kennismaken

Franz te Loo

Met het vakantiegeld komt circa dertig miljard euro

Email: mediacommunicatieprteloo@gmail.com

in handen van consumenten. Minder dan de helft

Telefonisch: 06-57549610


Meddosestraat 25 Winterswijk 06 – 488 244 39 www.evaondermode.nl facebook: evaondermode

Ook grotere cupen omvangsmaten (t/m J-cup)

VERLENG NU JE SEIZOENKAART!

#VANDEACHTERHOEK

WWW.DEGRAAFSCHAP.NL/SEIZOENKAART VERLENGPERIODE LOOPT T/M 31 MEI. VERKOOP SEIZOENKAARTEN START OP 7 JUNI.


Winterswijk buiten binnen

7

Geboorte van Nederland Winterswijk viert het op geheel eigen wijze Afgelopen 1 april was het precies 450 jaar geleden dat Den Briel werd ingenomen door de watergeuzen en het machtige Spanje haar eerste stad verloor aan de opstandelingen in de – toen nog – Spaanse Nederlanden. De opstand tegen de Spaanse koning, die met wat speldenprikken was begonnen in 1568, kreeg nu vorm en vaart met uiteindelijk als resultaat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die van 1588 tot 1795 standhield als voorloper van het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Tekst: Wim Aalderink

Foto: Marije Kocken

Die ‘Geboorte van Nederland’ wordt dit jaar gevierd in zo’n 40 gemeentes in Nederland, waaronder Winterswijk. Dat vieren gebeurt aan de hand van vier thema’s: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. Prachtige thema’s, maar de weg er naar toe was er een met veel hobbels waarvan vooral de gewone man en vrouw de dupe waren. Zoals gezegd, op 1 april 1572 verloor Alva zijn bril, maar was het vanaf dat moment alleen maar glorie? Nee, verre van dat. Het zou nog duren tot 1648 voor de vrede werd getekend. 76 jaar van oorlog en ellende, vooral voor de gewone man en vrouw en vooral voor het platteland, de periferie, onze Achterhoek dus. Voor dit gebied golden eigenlijk vier andere V’s : Verlies, Verwoesting, Verdeeldheid en Verdriet.

Tactiek van verschroeide aarde Tijdens de Tachtigjarige Oorlog hadden Gelderland en Brabant voor Willem van Oranje de belangrijke taak om de Spanjaarden weg te houden uit het vrije Holland en Zeeland en dat ten koste van alles. Op 20 juni 1584 gaf Willem zelfs de opdracht om “het graafschap Zutphen te verwoesten, vernielen en geheel te bederven”. Hierdoor zouden de Spanjaarden geen eten meer vinden om zich te voeden en zouden ze niet in staat zijn op te rukken naar Holland en Zeeland. De tactiek van de verschroeide aarde avant la lettre dus. Willem van Oranje was kennelijk bereid om de Achterhoek en andere delen van Oost- en Noord-Nederland op te offeren om Holland en Zeeland te beschermen. In de randgebieden van de Tachtigjarige Oorlog ontstond een soort guerrillaoorlog die zich kenmerkte door korte acties, belegeringen, veel verschroeide aarde en plunderingen door zowel de Spaanse als de Staatse troepen. Tussen het begin en het einde van de oorlog werd Oldenzaal zeven keer en Groenlo vijf keer belegerd en ingenomen! Trieste records in deze voor de inwoners van onze streken schijnbaar uitzichtloze strijd. Het resultaat van deze strijd is een land dat sindsdien bekend staat om zijn vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en tolerantie, waarden om trots op te zijn en nog steeds voor te vechten, zeker nu we zien hoe deze vandaag de dag overal in de wereld met voeten worden getreden. Veraf, maar

Voor dit bijzondere jaar zijn een aantal nieuwe programma’s ontwikkeld

helaas sinds kort ook heel dichtbij in ons eigen Europa.

Bevrijdingsconcert, het openluchtspel “Boer’n leu in oorlogstied”, muurschilderingen,

zoals het

Midzomer Mondriaan, een concert van het carillon met muziekverenigingen en het planten van vrijheidsbomen. Maar ook bestaande evenementen vinden een plek in het jaarprogramma, te denken valt dan aan de jaarlijkse dodenherdenking, Bevrijdingsdag en het Steengroevetheater met dit jaar de opvoering van de rockopera De Freule van Dorth. Tentoonstellingen in de musea en natuurlijk een onderwijsprogramma voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs ontbreken niet.

Cultureel leven heractiveren

‘Misschien zelfs het ontstaan van nieuwe tradities’

IIn Winterswijk is ervoor gekozen niet alleen aandacht aan de Geboorte van Nederland te schenken, maar ook om het culturele leven te her-activeren

Hoewel er in 1572 in Winterswijk niets spectaculairs is gebeurd, is er voldoende reden om

na de moeizame coronaperiode. Onverwachte combinaties, samenwerking

ook hier de geboorte van Nederland samen te vieren en ons steeds opnieuw te realiseren

tussen partijen en misschien zelfs het ontstaan van nieuwe tradities moeten

dat Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid waarden zijn, die nooit

het blijvende resultaat van dit project zijn.

vanzelf spreken en altijd bevochten moeten worden.


8

ESTHER NIJBROEK

Winterswijk buiten binnen

BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

www.ebbersmechanisatie.nl

Voel je je alleen omdat een geliefde is overleden? Voel je je angstig, onzeker, gestrest of heb je last van depressieve gevoelens? Dit vraagt om aanpassen, mee bewegen, geduldig zijn, loslaten en kijken naar wat er (nog) wél is. Als dat een uitdaging is, sta ik graag naast je! Voor kinderen én volwassenen. Soms (gedeeltelijke) vergoeding door (meeste) zorgverzekeraars. Soms vergoeding vanuit Wmo/Jeugdwet. Laagdrempelige individuele begeleiding en lotgenotengroepen. Hasselt 14, 7152 KV Eibergen | www.esthernijbroek.nl info@esthernijbroek.nl | NijbroekEsther | T: 06-23 49 72 65

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

sale

Walienseweg 44, 7105 CD Winterswijk – Huppel

T +31 - 0543 – 562 355

1 + 1 GRATIS op alle artikelen met rode actiesticker

Winterswijk


Winterswijk buiten binnen

9

Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk

Pitch voor lokale politiek

Onlangs werden organisaties door de lokale politiek uitgenodigd hun wensen voor de aankomende bestuursperiode kenbaar te maken in een pitch. Hendrik-Jan Mensink hield een pleidooi als voorzitter van de vorig jaar opgerichte Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk, die de logiesverstrekkende bedrijven vertegenwoordigt. Bron: pitchtekst van Hendrik-Jan Mensink

Foto: PR

“Als toeristische sector werken wij hier al decennia samen met onze buren, onze vele

ingezet op die punten waar zowel de toeristische gast als de Winterswijker baat bij

medewerkers, collega-ondernemers in het centrum en het buitengebied, en met u als

heeft. Ook op dit onderdeel willen wij uw gesprekspartner zijn.”

lokale overheid”, zo opende Mensink zijn tien minuten spreektijd. Goede balans Werkgelegenheid

Mensink benoemde, dat het unieke Winterswijkse landschap al eeuwen wordt ge-

“Een florerend centrum kan niet bestaan zonder de dag- en verblijfsgasten. De werk-

kenmerkt door alle partijen die dat met ziel en zaligheid gestalte hebben gegeven.

gelegenheid in de toeristische sector groeit sterk en onze regio kenmerkt zich als

“Het is in ons aller belang hier zorgvuldig mee om te gaan. We vragen de politiek

zeer gastvriendelijk. Alleen al de directe werkgelegenheid, in 2020 1.660 banen, is

oog te hebben voor de juiste balans. Een florerend dorp kan niet zonder inwoners

van wezenlijk belang voor de leefbaarheid in onze gemeenschap.”

met een baan, niet zonder de ruimte om nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen.

Mensink noemde de goede samenwerking met de gemeente van vitaal belang om

Wat ons allen aan het hart gaat is ons prachtige buitengebied waar gewerkt, geleefd

structureel en langdurig in samenhang de juiste koers uit te zetten. “Wij zijn erg ge-

en bovenal gerecreëerd wordt. Juist in dat buitengebied moeten we blijven kijken

lukkig met de wijze waarop 100% Winterswijk functioneert en hoe de gemeente deze

naar de balans tussen boerenbedrijven, natuur en milieu, duurzaamheidsvraag-

organisatie ondersteunt en vragen u daarom om de komende periode extra in te zet-

stukken, wonen en werken en dag- en verblijfsrecreatie. Het samenspel – met oog

ten op de uitbreiding van middelen voor 100% Winterswijk. Voldoende budget is, juist

voor elkaars belang – resulteert in een krachtig en prachtig vormgegeven buitenge-

ook na corona, broodnodig om in de huidige online wereld echt zichtbaar te zijn. Ik wil

bied. Balansverstoring door in het oog springende landschappelijk beïnvloedende

u vragen om de komende jaren oog te hebben voor de kansen die onze

elementen is een cruciaal punt van aandacht en zorg.”

sector heeft.” Seizoensverlenging De focus moet volgens de sector liggen op het beter benutten van alle seizoenen om de potentie van de toeristische aanbieders juist in te vullen. “Het is in een prachtig

“Voldoende budget is broodnodig om in de online-wereld zichtbaar te zijn”

gebied als het onze niet moeilijk om de hoogseizoensperiodes te vullen. De aandacht moet juist gericht worden op een aanbod van verblijf en vermaak, passend bij ons

Overnachtingsaantallen

gebied en gericht op periodes waar de kansen nu nog liggen. Het verhogen van

“Toerisme is een zeer belangrijke pijler onder onze lokale economie. De vraag naar

kwaliteit is een makkelijk met de mond te belijden begrip. Toch is dat niet eenvoudig

hoe de richting, kansen en bedreigingen van de toeristische sector er binnen onze

in een bedrijfstak waar rendementen onder druk staan en de levenscyclus van het

gemeente de komende jaren uitzien, is van groot belang in de besluitvorming.

product korter wordt.”

Wij zijn dan ook voorstander van een gedegen onderzoek naar de stand en toekomst van onze sector, opdat lukraak neergezette overnachtingsaantallen geen doel op

Mensink benadrukte dat Winterswijk goede recreatie-ondernemers heeft, die de

zich zijn, maar dat de toekomstige ontwikkelingen gebaseerd zijn op gedragen en

schouders zetten onder kwaliteitsverbeteringen van hun bedrijf en de omgeving.

gefundeerde rapportages.

“Innovatieve, kwaliteit-verbeterende en seizoen-verlengende initiatieven verdienen

Door innovatie, investeren, behoud van culturele waarden en lokale betrokkenheid

aandacht en ondersteuning van de politiek. Daarom vragen we u om de komende

werken wij als aanbieders van toeristisch recreatief verblijf samen met onze om-

jaren flink te investeren in tijd, geld en aandacht; in kansen die op tafel liggen, zoals

geving aan een uniek stuk Nederland. De inzet en vlijt van de inwoners van

het Steengroeve Museum. Alleen door te blijven investeren in je unieke waarden

Winterswijk heeft ons dorp gemaakt tot wat het is. Ik wens u in de komende periode

weten inwoners en bezoekers de waarden te waarderen. Wij willen met u mee-

toe, dat u hieraan, in samenwerking met alle betrokken partijen, een goed vervolg

denken in een lange termijn strategie waarbij de toeristenbelasting nog meer wordt

gaat geven.”


MITSUBISHI SPECIALIST

Auto Service Veldboom

Wij doen alles voor uw auto! NARCISSTRAAT 2 WINTERSWIJK T. 0543 516000 WWW.AUTOSERVICEVELDBOOM.NL

• Gelegenheidsbloemwerk

De uitvaart met een eigen verhaal!

• Planten en natuurlijke decoratie • Zakelijk bloemwerk plantenonderhoud • Workshops

Voor een eigentijdse manier van spreken bij uitvaarten, Domien Esselink. Onderscheidend met een geschreven nagedachtenis. Mob. 06 8302 1663 domien@domienant.nl domienant.nl

• Bloemenabonnementen

Meddosestraat 18, Winterswijk T 06-11017436 E info@gaafbloembinder.nl

On lin e bes tel len ? www.gaafbloembinder.nl

Schadeherstel Uitdeuken zonder spuiten Verzekeringtaxatie + reparatie Ruitreparatie

zomeractie Bespaar tot wel € 126,- per week • 1400 vrije km per week (daarna € 0,18 per km)

• Allrisk verzekering & pechhulp

Verdubbel je vakantieplezier! Huur in juli of augustus 2022 een personenauto of -busje voor minimaal een week, dan krijg je dubbele vrije kilometers! Tinbergenstraat 46 T +31 543 - 535322 www.autoschadewinterswijk.nl Deze actie is geldig op alle personenauto’s en -busjes m.u.v. de promotie auto, bestelbusjes en aanhangers

◆ Airco ◆ Loodgieterswerk ◆ Zinkwerk ◆ Elektrotechniek ◆ Duurzame energie ◆ Cv installatie & onderhoud 06-26959412 | frielinkinstallatie.nl


Winterswijk buiten binnen

11

Oekraïners in de Vredense hof ‘‘Vrijwilligers zijn steun en toeverlaat’’

v.l.n.r.: Malvina, Mark van Dam, Maryna, Larissa en Galina

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) heeft haar al jaren leegstaande verzorgingshuis aan de Vredenseweg opnieuw ter beschikking gesteld voor de opvang van vluchtelingen. In 2015 werd het gebouw in gereedheid gebracht voor de opvang van 160 Syrische vluchtelingen, die overigens nooit zijn gekomen. Nu zijn er bijna 90 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Tekst: Wim Aalderink

Foto: Mark van Dam

Onder het motto “eigenlijk hebben we geen tijd, maar we doen het toch” heeft Instal-

met huisartsen, tandartsen, apotheken en zelfs dierenartsen, want voor het eerst zijn

latiebedrijf Wassink bijna letterlijk met stoom en kokend water het gebouw installa-

er vluchtelingen die huisdieren meebrengen.

tietechnisch weer gereed gemaakt voor bewoning. SZMK zorgt voor beheer van het gebouw, de gemeente betaalt met gelden van de rijksoverheid de kosten en de Win-

Acties

terswijkse Uitdaging (Wuh) bekommert zich om het wel en wee van de bewoners en

Onderwijs is geregeld in Miste waar Oekraïense Winterswijkers samen met gevluchte

regelt alle praktische zaken samen met de bewonerscommissie: Malvina, Galina en

onderwijskrachten de kinderen les geven. Daria te Selle-Kasimanova zorgt voor de

Larissa. Maryna, die al zeven jaar in Winterswijk woont, zorgt dat de taal geen barrière

vertalingen bij de gemeentelijke intake en geeft volwassenen Nederlandse les.

vormt.

Inmiddels is er een nieuwsbrief en zijn er informatiebijeenkomsten op de vrijdagen. Acties zoals het benefietconcert (10.000 euro), knipactie Esta Haarmode (2300 euro)

Snel problemen oplossen

en een schenking van Alfa Accountants (3000 euro voor de Uitdagingen Aalten,

Toen duidelijk werd dat er grote stromen vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland

Doetinchem en Winterswijk), maar zeker ook de inzet van alle vrijwilligers laten zien

zouden komen, benaderde de gemeente de Wuh met de vraag om de coördinatie op

dat Winterswijk een groot hart heeft en vluchtelingen niet in de kou laat staan.

zich te nemen. Ook nu weer bewees de Wuh dat zij in staat is om snel en praktisch pro-

“Vertrouwen is de basis voor een uiterst succesvolle samenwerking”

blemen aan te pakken en op te lossen. Mark van Dam, Vlok van Harten en Harrie Garritsen vormden de kerngroep voor de operationele zaken, die al snel werd uitgebreid met Jan Knuivers voor onderwijs, Ben Bogaerts voor communicatie en Marjolein Köner en Gert Jan te Gronde voor algemene zaken. Iedere dag heeft een van de leden van de kerngroep ‘telefoondienst’. Er is een meldpunt, een centraal telefoonnummer en Mini Manna fungeert als centraal inleverpunt voor hulpgoederen met hulp van de Rova.

Spanning Succesvolle samenwerking

Dat de bewonerscommissie alleen uit vrouwen bestaat is logisch, immers alle mannen

De gemeente geeft de Wuh de vrije hand om de zaken te regelen en staat garant

die kunnen vechten zijn achtergebleven in Oekraïne. Larissa is hier wel met haar man,

voor de kosten. Dit vertrouwen is de basis voor een uiterst succesvolle samenwerking.

zij zijn al 40 jaar getrouwd en hij hoeft niet meer te vechten. Zij zijn de ouders van

De eerste opvang werd mogelijk gemaakt door De Twee Bruggen waar eigenaar

Maryna en dus herenigd met hun dochter, maar hun zoon is achtergebleven om te

Hendrik Jan Mensink onmiddellijk de huisjes die nog vrij waren blokte voor de opvang.

vechten tegen de Russen. Iedere dag leven zij in spanning of en zo ja, welk bericht er

Ook de Vreehorst en Het Winkel stelden woonruimte beschikbaar. Mini Manna

van hun zoon/broer komt. Met die druk leven alle vrouwen en kinderen, die niet alleen

vulde de koelkasten en er werd een busdienst opgezet, bemenst door vrijwilligers,

hun huis en haard, maar vaak ook hun man, vader of broer hebben moeten achterlaten.

die twee keer per dag naar het centrum reed zodat de mensen boodschappen

Ondanks die spanning doen zij hun uiterste best om er samen met alle vrijwilligers hier

konden doen bij Mini Manna zolang hun leefgeld nog niet was geregeld. Er is meteen

het beste van te maken.

een vertrouwenstelefoon ingericht met een in Winterswijk wonende Oekraïense psychologe die 24 uur per dag bereikbaar is. Geestelijke zorg is voor mensen die huis

Telefonisch meldpunt Oekraïne: 0543 – 200006

en haard hebben moeten ontvluchten voor oorlogsgeweld soms nog belangrijker dan lichamelijk welzijn. Al wordt ook daar natuurlijk aan gedacht en is er contact gelegd

www.oekrainewinterswijk.nl


Wenters tegels & vloeren

DÉ TEGELSPECIALIST VAN OOST-NEDERLAND!

Groot aanbod occasions in samenwerking met auto westerveld

Werkplaats afspraak plan online een afspraak

Wenters Tegels & Vloeren biedt u een ruime collectie wand- en vloertegels, XXL vloertegels, keramisch parket, tegelstroken en mozaïek rechtstreeks af fabriek. Top tegels voor de beste prijs!

m! o o r w o h s e b e z o e k o n z& k e r a m is c h pa r k e t 2 els 700 m teg

LEase - van mossel door meerdink

Nieuwe auto’s - van mossel door meerdink

automeerdink.nl Snelliusstraat 26, 7102 ED Winterswijk Tel: 0543 53 11 72 info@automeerdink.nl

Fit door egen onbelast beenw ! voor iedere

actie!

Moon Grey & antraciet 60 x 60 cm van 39,95 voor

In de praktijk zijn: Bewegingsbanken: Wordt fitter, sterker en soepeler, voor jong en oud!

Hypoxitrainer: Vetverbrander voor buik, billen en benen.

Vibrosaun: De ultieme wellnessbeleving

• 7 bewegingsbanken • Hypoxitrainer • Aqua Spa Massage (nieuw!)

Kom langs voor een gratis proefles!

• Vibrosaun

Aqua Spa Massage: Een heerlijke full-body-massage. U komt ontspannen, vitaal en opgeladen uit de Spa!

L 29

95 m

2

de Mooiste tegels en de beste prijs Misterweg 202-1 7102 EP Winterswijk T 0543 216180 info@wenterstegelsenvloeren.nl wenterstegelsenvloeren.nl

Goudvinkenstraat 4D Winterswijk • T 06-40683183 • www.bewegingsstudioschakelaar.nl


Campina Open Boerderijdag

Winterswijk buiten binnen

13

2e pinksterdag bij Boerderij te Winkel Altijd al willen weten waar de melk van je toetje, kwark, kaas of drinkyoghurt vandaan komt? Op 2e pinksterdag 6 juni opent Boerderij te Winkel de deuren voor publiek en zijn er de hele dag activiteiten. Van 10 tot 16 uur is er voor jong en oud van alles te beleven. Oog in oog staan met de koe, helpen voeren, kijken hoe de melkrobot z’n werk doet en hoe de landbouwmachines en de trekkers functioneren. Tekst: Betty Wassink

Foto: Boerderij te Winkel

Boerderij Te Winkel is een van de 16 boerderijen in Gelderland die meedoen aan de

runnen de boerderijwinkel met ijsmakerij ClaraBella en sinds afgelopen najaar is er

Campina Open Boerderijdag op 2e pinksterdag. De melkveehouder laat aan de hand

mede door haar andere zus Joanne en zwager Koen een boomgaard aangelegd met

van leuke spelactiviteiten zien hoe melk van de grazende koeien terecht komt in het

een educatieve functie. Ook die nieuwe boomgaard is te bezichtigen tijdens de Open

glas thuis op tafel. Samen met de kinderen de strijd aangaan bij de melkweg-race of

Boerderijdag.

levensgroot memory spelen kan ook. Verder zijn er boerderijspelletjes als een skippykoe race en melkpak-vissen.

Annerieke, die ook al jaren gediplomeerd ambachtelijk ijsbereider is, verheugt zich met haar man, ouders en de rest van de familie op een mooie open dag. “En hoe kan je zo’n

Gastvrije melkveehouderij

heerlijk dagje buiten dan beter afsluiten dan met een ambachtelijk boerenijsje van melk

De melkveehouderij in Huppel wordt gerund door Ab en Rina te Winkel en hun dochter

van onze eigen koeien.”

en schoonzoon Annerieke en Dennis ter Horst, die sinds 2016 bij in de maatschap zitten. Annerieke noemt het: “Enigszins ‘onverwacht’ toch nog bedrijfsopvolging.” Op de melkveehouderij met 85 koeien en 50 jongveedieren wordt gemolken met twee melkrobots en er wordt weidegang toegepast. “Er is veel nieuwe regelgeving, wat het niet makkelijk maakt, maar wij hebben een enorme drive om mensen ervan bewust te maken waar voedsel vandaan komt en hoe het is om te werken in en met de natuur”, zo

Boerderij te Winkel Familie Ter Horst – te Winkel Vredenseweg 176, Winterswijk-Huppel

Open Boerderijdag op 2e pinksterdag 6 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan.

vertelt Annerieke gepassioneerd. “Daarom zijn we ook gestart met boerderijeducatie voor scholen via de stichting Boerenwijs.” Veelzijdig

www.campina.nl/boerderijdagen

www.facebook.cm/boerderijtewinkel

Boerderij te Winkel is een veelzijdig familiebedrijf. Rina en Annerieke’s zus Elleke

Samen halen we

er meer uit.

Agrarisch ondernemers moeten hard werken om een goede opbrengst uit hun bedrijf te halen. OVM Onderlinge Verzekeringen kan daarbij helpen. Wij kennen de sector en de risico’s en bieden verzekeringsproducten die erop zijn afgestemd. Zo kunnen we uw (financiële) risico’s tot een minimum beperken. Bovendien: als coöperatie met hart voor de regio spreken wij uw taal en verdiepen we ons oprecht in u en uw bedrijf. Juist door die persoonlijke benadering komen we tot een aanbod op maat. Met de dekking die bij u past, tegen de best mogelijke prijs. Ontdek het zelf: bel (0545) 483 483 om een vrijblijvende afspraak te maken voor onze gratis verzekeringscheck.

ONTDEK ONZE GRATIS VERZEKERINGSCHECK!Winterswijk buiten binnen

15


Meddosestraat 53 I Winterswijk I 0543-512195 I www.sellinkjuwelier.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur Zaterdag van 9 tot 16 uur * Zondag van 11 tot 16 uur

Lavendel (Lavandula ang. Hidcote) Pot 12 cm. met veel knoppen!

5 stuks voor € 10,= (per stuk € 2,50)

Metalen dierfiguren

Openingstijden

Dinsdag en donderdag: 10.0 0 -13.0 0 uur Woensdagen: 10.0 0 -16.0 0 uur

Zaterdag en zondag: Ieder laatste weekend van de maand

Voet of voetgerelateerde klachten? Wij hebben mogelijk een oplossing voor u! U kunt bij ons terecht voor behandelingen die er op gericht zijn om de oorzaak van verschillende klachten zoals voet, enkel, knie, heup en rugklachten te verhelpen. Tevens verzorgen wij voetbehandelingen, nagelbeugels, ortheses en zolen. Winterswijk | Dinxperlo | Varsseveld | Silvolde | T 0543-530979 info@podotherapieachterhoek.nl podotherapieachterhoek.nl

Bestrating - Grondwerk - Kraanverhuur • Bestrating

• Sierbestratingen

• Opritten / terassen • Grondwerk

• Leveren van alle materialen www.prinsenbestratingen.nl Morskers Driehuisweg 16, Winterswijk Meddo

06 - 51 56 30 46

info@prinsenbestratingen.nl

Metalen dierfiguren in fleurige kleuren! 3 verschillende dieren.

Nu € 7,95

6-pack aardbeien Doordragende aardbeien

Per 6-pack € 7,99

Hoeninkstegge 5 * Winterswijk Meddo 0543-569302 * info@wenninkhof.nl


Winterswijk buiten binnen

17

Eerste lustrum KunstOer ‘En route’ langs kunst op de mooiste plekken Geniet van professionele kunst en bijzonder erfgoed. Voor de vijfde keer kunnen de vele liefhebbers tijdens het pinksterweekend in Winterswijk weer hun hart ophalen tijdens het evenement KunstOer. Wat twee jaar geleden al een lustrum had moeten worden, maar door corona geen doorgang kon vinden, lukt dit jaar wel. Van de redactie

Foto’s: PR KunstOer

Carla Rump

Drie dagen kunst, cultuur en natuur, een uniek concept

Demonstraties en rondleidingen

Balkenschotweg 1 in Meddo exposeert Roosmarijn ten

waarbij op interessante erfgoedlocaties beeldende

Grote houten beelden zijn te zien bij Molen Bataaf, de

Hoopen haar bijzondere schilderijen. In de Wereld van

kunst en vormgeving te bewonderen is. De locaties zijn

prachtig gerestaureerde beltmolen aan de dorpsrand.

Wenters aan de Meddosestraat zijn kunstwerken van

vrijwel allemaal Rijks- of gemeentelijke monumenten

De beelden zijn van kunstenaar Carla Rump die haar

Leonie Schneider te zien en bij het centrale punt tij-

waarvan Winterswijk er heel veel heeft, vooral in het

kunstwerken uit de stammen van eikenbomen haalt. Op

dens KunstOer – het Raadhuis aan het Mevr. Kuipers-

mooie buitengebied. Ervaar de monumentale rijkdom

het erf van scholtenboerderij het Keunenhuis aan de

Rietbergplein – is een schilderijenexpositie van Gerard

en de veelheid aan kunstvormen van tien kunstenaars.

Wooldseweg - met meer dan 200 jaar oude bijgebou-

Boersma.

Theekoepel

wen - exposeren een aantal kunstenaars hun werken met een link met het gebouw en de omgeving. Er zijn

KunstOer is te beleven op zaterdag 4 juni van 14 tot

Op de fiets is een mooie manier om langs de verschil-

kunstobjecten van Arild Veld, Raku potten van Els Bot-

17 uur en op de beide pinksterdagen 5 en 6 juni van 11

lende plekken te gaan, maar met de auto is het ook

tema en viltschilderijen van Miriam Verbeek. Het Snie-

tot 17 uur. Toegangskaarten à 5 euro geven toegang

heel goed te doen. Wat te denken van het historisch

dershuis op het erf wordt ingericht met modevormge-

tot alle locaties en zijn nu verkrijgbaar bij het VVV In-

theekoepeltje aan de Meekertweg, waar kunstenares

ving en tassen van Trudi de Kreek. Op zaterdag 4 juni

spiratiepunt, Boekhandel Kramer, Wooldstraat 24 en

Inge Simonis haar werk van porselein en keramiek laat

is er een demonstratie Raku stoken, een Japanse wijze

Holders Media - Gifts &Trends, Misterstraat 63. Tijdens

zien. Natuurlijk producten die vroeger in de theekoe-

van keramiek stoken in een open vuur. Ook zijn er rond-

KunstOer zijn toegangsbewijzen ook op alle locaties te

pel werden gebruikt. Op zondagmiddag vertrok de

leidingen in het Keunenhuis zelf.

koop.

deftige fabrikantenfamilie naar buiten en dronk op het

Bij de toegangskaart krijg je een kunstboekje met uitge-

landgoed in de theekoepel thee met versnaperingen en

breide informatie over de erfgoedlocaties, de kunste-

ging daarna weer huiswaarts in het koetsje.

Muziek en kunst Na het bekijken van de koepel en het moderne servies-

“de kans is groot dat je ook net in een concertje valt”

naars en het randprogramma met workshops, lezingen, natuurrondleidingen, demonstraties en muziek.

Het volledige programma op: www.kunstoer.nl

goed is de kans groot dat je als bezoeker net in een concertje valt. Want behalve kijken is luisteren inmid-

Bijzondere erfgoedlocaties

dels ook een item tijdens KunstOer. Op vijf van de acht

De andere erfgoedlocaties zijn Erve Brookert aan de

erfgoedlocaties zijn ’s middags optredens van zangers

Slingeweg in de Brinkheurne, waar cortenstaal objecten

en musici.

van Leo Gerritsen te zien zijn. In boerderij De Tuunte,

www.facebook.com/kunstoer

Wolf van Leonie Schneider


Uw kunstgebit verdient een erkend specialist • Gebitsprotheses • Implantaten • Klikgebit • Reparaties • Gratis advies en informatie

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

KIND

Tuunterstraat 35 • 7101 EE Winterswijk • Tel. 0543 519 901 • www.tandprotheticuskind.nl

TEN DOLLE

Tuinmachines

verkoop - verhuur - onderhoud

Verkoop en verhuur van nieuwe en 2e hands machines Tuinmachines voor particulier en professionele bedrijven, uitgebreide keus en kwalitatief hoogwaardig materiaal. Goed gereedschap is tenslotte het halve werk!

Kijk voor meer informatie op www.tendolletuinmachines.nl Morskers Driehuisweg 20

Winterswijk - Meddo

T 06 533 188 69


Winterswijk buiten binnen

19

Winterswijks jongste molenaar in opleiding ‘hier beweegt echt alles’

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat vijftig jaar en heeft 2022 uitgeroepen tot het Jaar van de Molenaar. Dat was ook de aanleiding voor de geslaagde recordpoging op 9 april om zoveel mogelijk draaivaardige molens gelijktijdig te laten draaien. Alle windmolens in Winterswijk deden mee, net als ruim 800 andere molens in Nederland, die daarmee het belang van het ambacht van (vrijwillige) molenaar onder de aandacht wilden brengen. Immers alleen molenaars kunnen de molens ook in de toekomst draaiende houden. Tekst en foto: Betty Wassink

Ik ben op bezoek in Miste bij de Meenkmolen van molenaar Henny Woordes. Daar is

je het gaan begrijpen. Het heeft ook wel wat, die overbrenging van kracht door de

deze zaterdag Feike Wibbels samen met zijn mentor Rob Holweg aan het werk. Rob is

wind.”

gediplomeerd vrijwillig molenaar en vaste coach van Feike, die molenaar wil worden.

Praktijk en theorie Molenaar In Opleiding

Na de lunch gaan de overalls weer aan en klimt Feike in de wieken. Weer een paar

Feike (18) is al sinds 2015 molenaar in opleiding (MIO). Het begon bij de Sevink Molen,

uur praktijkervaring. Exameneis is dat je minimaal 150 praktijkuren hebt gemaakt en

nu wordt hij ingeroosterd bij Molen Bataaf en elke eerste zaterdag van de maand is hij

op elke molen leer je weer wat bij. Zijn leerling is praktisch ingesteld, zo weet Rob.

op de Meenkmolen actief. Hij volgt in zijn vrije tijd de molenaarsopleiding van het Gilde

“Nu nog zorgen dat je de theorie onder de knie krijgt, dus nog wat meer uren in de

van Vrijwillige Molenaars en bereidt zich voor op het eindexamen dat zal worden af-

boeken. Maar in de praktijk leer je ook veel over de theorie, dat vult elkaar aan.” De

genomen door een examencommissie van De Hollandsche Molen begin volgend jaar.

theoretische kennis over de vele verschillende types molens, over wieksystemen en

Daarnaast zit hij ook in het examenjaar van de opleiding verspaner bij Anton Tijdink

het weer is nog wel wat taai, vindt Feike. “Maar weerkennis is nodig voor de veiligheid

Techniekopleidingen in Terborg.

tijdens het molenwerk.”

“Een molen wordt pas interessant als erover wordt verteld.”

Hoe hij op het idee kwam om molenaar te willen worden? “Dat kwam eigenlijk door mijn moeder, die vond dat ik te weinig deed.” Inmiddels is hij wel gegrepen door het molenvirus, dat ook in zijn genen zit: zijn opa was molenaar aan de Wooldseweg. Nu hij 18 is, mag hij examen doen. Zijn begeleider Rob heeft een traject ingesteld, ter voorbereiding op het toelatingsexamen eind dit jaar.

Jeugd Voor de toekomst is het heel belangrijk om jongeren op de molens te hebben, want

Teamwork

de gemiddelde leeftijd onder de molenaars is wel hoog. “Feike is de jongste molenaar

Wat er zo leuk is aan het molenaarsvak vindt Feike moeilijk te omschrijven. “Misschien

in opleiding in Winterswijk. Ik was jarenlang de junior, maar als Feike is geslaagd, is hij

is het wel dat je iets voor elkaar krijgt als team. Ook de gezelligheid en het onderhoud

de junior. Gelukkig merken we – ook in de regio – dat de belangstelling groeit onder

doen. Er is altijd wel ergens iets stuk, er moet altijd wel wat gebeuren.” Deze ochtend

jongeren”, aldus Rob, die daar volgens Henny Woordes een grote rol in heeft. “Rob

heeft hij samen met Rob de elevator gerepareerd. De riem van dit mechanisch trans-

kan het enthousiast overbrengen, waardoor je de jeugd aanspreekt. Die klik is be-

port, een zogenaamde jacobsladder, was geknapt.

langrijk, want een molen wordt pas interessant als erover wordt verteld. En de toon

Op het middagprogramma staat de schoonmaak van de windborden in de wieken.

maakt de muziek.”

Er is doorlopend onderhoud aan een molen en dat is van het grootste belang, vertelt Rob tijdens de lunch bij Henny Woordes thuis. “Schoonmaken is het eerste onderhoud

Vooralsnog lijkt het er wel sterk op, dat Winterswijk binnenkort een jeugdige mo-

wat je doet aan een molen. Het verwijderen van mos en groene aanslag is behoud van

lenaar rijker is. Hoe Feike Wibbels de toekomst ziet? “Als het kan, zou ik wel graag

het verfwerk. Regulier eerstelijns onderhoud heet dat bij de molens.”

molenaar willen worden van beroep.”

Hoewel Molen Bataaf nu zijn ‘thuismolen’ is, is Feike graag op de Meenkmolen. “Hier beweegt echt alles. Zo zie je dat bij weinig molens.” Henny Woordes beaamt het. “Je kunt de techniek echt zien, hoe tanden in elkaar grijpen. En door het te zien, kun

https://vrijwilligemolenaars.nl


Naast je werk een uitdaging als brandweervrouw of -man? Kom jij onze brandweerpost in Winterswijk versterken (v/m)? Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar. Meld je snel aan voor meer en vrijblijvende informatie via: brandweerpostwinterswijk@vnog.nl

Wordt het koken u (soms) teveel? Laat dan uw maaltijden verzorgen door HarmKookt.

Eet smakelijk! Harm

www.harmkookt.nl BrandweerWinterswijk.nl

Laan van Hilbelink 6-2, Winterswijk

Tel: 0543 216526


Winterswijk buiten binnen

21

Excursies en jubileumgids

VALA viert 10-jarig bestaan

Column

Bart Iking

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid van dit tweede lustrum is er een doelsoortengids verschenen en organiseert de vereniging dit jaar allerlei gratis activiteiten voor boeren, burgers en buitenlui. Onder andere twee boeiende excursies rondom Winterswijk in juni. Door Betty Wassink

Bron: VALA

Foto’s: Jan Stronks

Hoe kan het toch … 24 februari: Vladimir Poetin geeft zijn troepen opdracht Oekraïne binnen te vallen om het land met wat hij noemt een ‘speciale militaire operatie’ te ‘denazificeren’. De wereld staat stil, houdt de adem in en vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zijn we er toch ingetuind. Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was het ijzeren gordijn ineens geschiedenis en kwam er een einde aan de koude oorlog, een oorlog die door de dreiging met kernwapens gelukkig nooit een echte oorlog werd. Toen de Berlijnse muur werd afgebroken, maakten angst en wantrouwen plaats voor hoop en vertrouwen. Een geweldige toekomst lag in het verschiet: het westen en Rusland zouden elkaar respecteren, samenwerken en een einde maken aan de idiote geldverslindende wapenwedloop. Eindelijk vrede! Als Poetin het stokje van drankorgel Jeltsin overneemt,

Geelgors – te vinden op kleinschalig boerenland Inzet: Icarusblauwtje – op kruidenrijke graslanden en ruigten

zien we een onbeduidende ex-KGB-agent die de indruk maakt het beste met zijn land en wereld voor te hebben.

De Achterhoek kent veel planten en diersoorten die

Beide onder leiding van ecoloog Jan Stronks die

Maar in zijn paranoïde geest ontwikkelt zich een plan om

kenmerkend zijn voor deze regio. Sommige soorten

uitleg geeft over optimale leefomgeving van speci-

het wereldrijk van weleer in oude glorie te herstellen.

komen buiten de Achterhoek zelfs maar beperkt

fieke soorten, het beheer daarvan en uiteraard het

voor in Nederland. Daarom heeft VALA een

daadwerkelijk (leren) herkennen van kenmerkende

De inname van de Krim en Donbas werd oogluikend toe-

doelsoortengids uitgebracht. “Geen boekje met wat

vogels en vlinders. Deelname aan de excursies

gelaten. Zoals zo vaak deed de wereld – vooral uit ei-

moet, maar een uitnodigende gids met wat kan!”

is gratis.

genbelang - waar het goed in is: wegkijken. Met licht ge-

zo staat in het inleidende voorwoord. De gids is

fronste wenkbrauwen sprak men er een beetje schande

een kennismaking met tien bijzondere soorten uit

Vogelexcursie 1 juni

van.

de Achterhoek. Hoe zien ze er uit, waar kun je ze

Tijdens een wandeltocht van circa 2,5 uur met Jan

Nu blijkt dat Poetin met censuur, desinformatie en

spotten en wat kunnen mensen zelf doen om het ze

Stronks op zoek naar kenmerkende broedvogels

onderdrukking iedereen een loer heeft gedraaid.

naar de zin te maken in de eigen omgeving?

van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Langzaam, geniepig bijna, is hij veranderd in tsaar Vladi-

De start is om 7.00 uur ’s ochtends.

mir de Verschrikkelijke, een nietsontziende, megalomane

Jubileum

despoot die dood en verderf zaait.

Aanleiding voor het ontwikkelen van de gids is het

Vlinderexcursie 25 juni

10-jarig bestaan van VALA, die met deze gids vooral

Op zaterdagmiddag 25 juni leidt Jan Stronks een

Ik kijk naar de afgrijselijke beelden, schakel voortdurend

ook haar leden wil bedanken die met hun beheer

vlinderexcursie, waarbij dagvlinders in het

tussen BBC en CNN, en lees alles wat er te lezen valt. Ik

bijdragen aan een mooi leefgebied voor de boeren-

Achterhoekse landschap centraal staan. Tijdens

wil zo graag begrijpen, maar het lukt me niet. Hoe kan

landsoorten. VALA-leden doen mee met de regeling

een 2,5 uur durende wandeling op zoek naar ken-

het toch zijn dat mensen elkaar zoiets aandoen?

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

merkende dagvlinders. De start is om 13.00 uur.

Ze beheren poelen en houtsingels voor boom-

Na een paar dagen legt lief het moede hoofd in haar

kikkers, kruidenrijke akkerranden en hagen voor de

Online aanmelden

schoot. De beelden zijn te gruwelijk, apocalyptisch: ach-

patrijs of boomgaarden en graslanden voor de

Wie wil deelnemen aan een of beide excursies, of

teloos achtergelaten lichamen in de straten van Boetsja,

steenuil. Belangstellenden kunnen de uitgave gra-

aan een van de andere activiteiten die VALA dit jaar

een hoogzwangere vrouw die tevergeefs probeert haar

tis downloaden op de website. De leden ontvangen

organiseert, kan zich aanmelden via de pagina

ongeboren kind en zichzelf te beschermen, onschuldige

een gedrukt exemplaar.

Activiteiten op www.de-vala.nl. Deelname is gratis.

in koelen bloede vermoorde burgers met geboeide handen op hun rug, aan flarden geschoten, zwartgeblakerde

Op excursie met Jan Stronks In juni zijn er rondom Winterswijk twee excursies.

www.de-vala.nl

gebouwen, totaal verwoeste infrastructuur, schichtige zwerfhonden op zoek naar eten. De homo sapiens laat zich van zijn gitzwarte kant zien. Het filmpje van het kleine manneke op de sterke armen

VALA is een samenwerkingsverband tussen

VALA wil het karakteristieke landschap van de

de zes agrarische natuurverenigingen in de

Achterhoek voor de toekomst behouden, mét

Achterhoek, waaronder Particulier Agrarisch

de flora en fauna die daarbij hoort. Als agrarisch

Natuurbeheer (PAN) met als werkgebied

collectief voert de vereniging samen met circa

Winterswijk, Aalten en aangrenzende delen van

900 leden, de regeling Agrarisch Natuur- en

Berkelland en Oost-Gelre.

Landschapsbeheer (ANLb) uit in de Achterhoek.

spatten uit zijn ogen. Zelfs aangereikte speeltjes kunnen

VALA is begin 2012 opgericht vanuit de wens

WCL Winterswijk is in het VALA-bestuur

Hartverscheurend!

beheer en onderhoud van natuur en landschap

vertegenwoordigd door projectleider en

in de Achterhoek op een professionele en

secretaris Arie Schoemaker.

effectieve manier uit te voeren.

van een Oekraïense soldaat maakt diepe indruk op me: het jochie kijkt radeloos om zich heen, balt zijn vuistjes en begint zo hard hij kan op de helm van de soldaat te stompen. De machteloosheid, angst, woede en verdriet hem niet verleiden, weer slaat hij uit alle macht.

Op de radio hoor ik Boudewijn de Groot cynisch ‘welterusten meneer de president, slaap zacht’ zingen. Er is niets veranderd.


BBQ-vlees genoeg!

Winterswijk buiten binnen

22

Uw service supermarkt, direct over de grens. Persoonlijke bediening Veel artikelen veel goedkoper dan in Nederland!

Gigantische keuze

alcoholische dranken.

Café en bakkerij Gratis parkeren!

• Bosch Active Performance Line 65nm Motor • Bosch 400/500w. powertube accu • Gates Beltdrive (Tandriem. Onderhoudsvriendelijk) • Shimano 5 versnellingen + schijfremmen • Schwalbe extra brede Energizer banden • Nieuw doorontwikkeld superstabiel frame • Beperkt leverbaar. op=op!

NIEUW! Betaal in termijnen! Kom voor meer info naar de winkel.

Propaangasflessen

6 en 11 kg altijd

op voorraad!

REWE OEDING

Mühlenstr. 6 46354 Oeding (D)

3699.-

Mühlenstr. 6 46354 Oeding (D)

Openingstijden: Ma. – za. van 7 tot 21 uur Al onze aanbiedingen vindt u op www.rewe-dortmund.de

axine ode

Ravenhorsterweg 8 - 7101 MJ Winterswijk - 0543512725 www.leontekempel.nl - info@leontekempel.nl


Winterswijk buiten binnen

23

Column

Domien Esselink

Wie sluit er af, donderdag…? Het zijn de donderdagavonden dat Tom van Beek, Gosse Visser en Wim Elferdink samen uitmaken wie afsluit. De maandelijkse raadsvergadering is dan allang afgelopen. De hal van het oude raadhuis is in die tijd de vaste plek voor de borrel na de raad. De drie oppositieleden van VVD en CDA praten steevast iets langer na.

Druk bezochte bewonersavond Meddo “waardevolle informatie voor nieuwe Dorpsvisie”

Met de scribent van dit stukkie als vaste toehoorder. Er wordt nog een biertje open getrokken en soms – zeg maar vaak – spuwen ze hun gal over de dominantie van de coalitie onder aanvoering van Winterswijks Belang. Het is nog niet zo héél lang geleden, toch was het een compleet ander politiek landschap. Maar, wellicht werd er op die donderdagavonden wel de toon gezet voor veranderingen. Tom van Beek brouilleerde met de VVD en ging solo verder als Voor Winterswijk. Gosse Visser keerde afgestompt de politiek de rug toe en Wim Elfer-

De Werkgroep Dorpsvisie Meddo is bezig met het opstellen van een nieuwe

dink was slechts kort wethouder voor het CDA. Drie

Dorpsvisie. Daarmee hopen ze in beeld te krijgen welke kant de inwoners

totaal verschillende persoonlijkheden, die elkaar weer

de komende jaren op willen met Meddo, zodat het ook in de toekomst een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft. Van de redactie

gevonden hebben, maar ditmaal aan de coalitiekant van de tafel. Van Beek is de grote winnaar van de laatste verkiezingen en denkt met een ‘uitgestoken hand’ een basis te leggen voor een constructieve raad, maar is alle

Foto: Werkgroep Dorpsvisie Meddo

wrevel van de laatste jaren voldoende uitgesproken? Het vervolg zal uitwijzen of alleen ‘zand erover’ voldoende is. Visser kan als wethouder namens Voor Winterswijk een

Begin april was het eindelijk zover, dat de

waarom hij aansluit bij de werkgroep en wat Meddo

bruggenbouwer zijn, hij beschikt over die capaciteiten.

bewonersavond gehouden kon worden, die in

er van mag verwachten.”

Elferdink hoeft niet meer wrevelig op besluiten te reageren, hij kan ze nu met overtuiging onderstrepen.

november moest worden afgelast vanwege de coronapandemie. De Werkgroep Dorpsvisie kijkt

Aan de slag met de thema’s

terug op een succesvolle avond waar ontzettend

Het belangrijkste deel van de avond was de tweede

veel informatie is opgehaald voor de op te stellen

helft, waarin de aanwezigen zelf aan de slag gingen

visie. Werkgroeplid Timon Klanderman doet verslag.

met de verschillende thema’s. De bewoners werden uitgedaagd inbreng te leveren op de thema’s;

Het vervolg zal uitwijzen of alleen ‘zand erover’ voldoende is

Volle zaal

er ontstonden veel levendige gesprekken over

“De nieuwe dorpsvisie is van en voor heel Meddo”,

de onderwerpen. “Vele honderden briefjes met

zo stelt Timon. “Er wordt gewerkt aan een visie die

ideeën en suggesties zijn er geplakt. Met gekleurde

Ze staan voor een uitdaging om het anders te doen dan

aansluit bij de inwoners, ondernemers, verenigingen

stickers hebben ze vervolgens aangegeven welke

de afgelopen vier jaren en krijgen nu zélf met een

en organisaties. Onze bewonersavond was een

aandachtspunten extra belangrijk zijn. Veel dank

misschien irritante oppositie en met klagende burgers te

belangrijk moment om wensen en ideeën op te

aan de Meddonaren voor zoveel waardevolle input

maken. Ze zullen beleid voor de héle gemeente moeten

halen. Dat de betrokkenheid in Meddo groot is

als resultaat!”

maken en dat kan ten koste gaan van beperkte burger-

bleek wel uit de grote opkomst. Een volle zaal bij Spiekerman laat zien dat veel Meddonaren graag een steentje bij willen dragen.” Informatieve avond

“Meddonaren dragen graag een steentje bij”

belangen. Van Beek, succesvol als ‘aanvaller’, zal in een ‘verdedigende’ rol mogelijk de druk voelen. Visser kan er als uitvoerder op wijzen zonder voorgeschiedenis onbevangen aan het werk te zijn gegaan. Elferdink zal, na het doorschuiven van Wim Wassink naar de post van

De werkgroep had een informatieve en interactieve

Het vervolg

wethouder, mogelijk het CDA-stuur iets meer in handen

avond voorbereid. “Tijdens het eerste deel van de

De werkgroep is op dit moment bezig om de grote

willen nemen.

avond werd een toelichting gegeven door meerdere

opbrengst te verwerken. Dat moet leiden tot een

sprekers. Jan Kortschot, voorzitter van Algemeen

speerpuntennotitie. Timon daarover: “Hierover gaan

Het worden eerste spannende maanden, die met argus-

Meddo’s Belang (AMB) vertelde vanuit AMB onder

we nog in gesprek met een aantal betrokkenen en

ogen gevolgd zullen worden. Voor Winterswijk wil per se

meer over de aanleiding om dit traject op te starten

organisaties, zodat we kunnen klankborden of we

twee wethouders, die de straat op moeten. Daardoor is

en de opbrengst van eerdere dorpsvisies in Meddo.

op de goede weg zitten als werkgroep. Daarna

er feitelijk geen plek voor Morgen in de coalitie, die

Wethouder Elvira Schepers stond stil bij de rol van

werken we de opbrengst verder uit in de

andere winnaar van de verkiezingen, want het aantal

de gemeente en de wijze waarop de gemeente een

definitieve Dorpsvisie.”

wethouders (4) is al vergeven met VW, CDA en PvdA.

bijdrage kan en wil leveren.

De coalitie had de inbreng van Morgen goed kunnen ge-

Ze sprak haar waardering uit dat dit initiatief

bruiken, maar dan had VW met één wethouder

door Meddo zelf wordt opgepakt en roemde de

genoegen moeten nemen.

grote opkomst. Als derde spreker was het woord aan werkgroeplid Sebastiaan Meijer. Hij vertelde

www.facebook.com/DorpsvisieMeddo

Ik ben benieuwd wie er afsluit de komende, maandelijkse donderdagavonden…


Inzameling van landbouwfolie zaterdag 4 juni Voor landbouwers en particulieren is op zaterdagochtend 4 juni de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie. Uitsluitend tussen 08.30 en 12.00 uur kan het landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet worden aangeboden. Deze inzameling wordt verzorgd door de gezamenlijke initiatiefnemers WCL, landbouworganisatie LTO en de Buurtschap-belangenverenigingen (BSV). Aanbod door particulieren van wikkelfolie en wikkelnet tot 10 kilo is gratis. Inname van landbouwfolie kost 120 euro per ton. Niet bezemschone folies, vloerzeilen, dekzeilen en hard plastic worden niet geaccepteerd.

Landbouwfolie Bezemschoon, gescheiden van wikkelfolie en wikkelnet, de kosten bedragen € 120,per ton met een minimum van € 10,-, partijen boven 50 kg worden gewogen, betalen kan alleen met pin, kan alleen ingeleverd worden op de verzamelpunten van Huiskamp BV (Huppel) en Loonbedrijf Miste BV (niet bij BCS in Kotten).

Wikkelfolie Bezemschoon en vrij van wikkelnet, partijen van particulieren tot 10 kg kunnen gratis op alle drie verzamelpunten ingeleverd worden, partijen tot 50 kg kosten € 6,-, voor overige partijen gelden dezelfde voorwaarden als landbouwfolie.

Adressen van de verzamelpunten Loonbedrijf Miste B.V., Misterweg 205 Miste Loon- en Grondverzetbedrijf Huiskamp B.V. Waliënseweg 17 Huppel BCS Loon- en mechanisatiebedrijf Sieverdinkweg 16 Kotten (alleen wikkelfolie)

www.wclwinterswijk.nl

Karakter training Outdoor Winterswijk Voor jeugd van 8 tot 12 De maatschappij is een uitdaging voor de jeugd. De veranderingen stapelen zich op en het is moeilijk daarin een weg te vinden. Ze komen onderweg vele drempels tegen, krijgen labels opgeplakt, maken tegenslagen mee en moeten keuzes maken. Van de redactie

foto: PR Outdoor Winterswijk

Outdoor-instructeur en oprichter van de vereniging Outdoor Winterswijk Jan Willem

deze ontdekkingstocht en krijgen tools om zich hiertegen te wapenen en mee leren

Hengeveld geeft al jaren training aan jeugd en heeft veel aandacht voor mentale

om te gaan. Door de sportieve setting worden ze niet alleen mentaal sterker, maar

omstandigheden. Hij probeert altijd het beste in de jeugd naar boven te brengen,

ook fysiek; de perfecte combinatie.

op het tempo dat bij hen past. “Door kinderen met de praktijk te confronteren en

Positieve verhalen van ouders over de mentale groei die hun kinderen hebben gemaakt

daarover samen in gesprek te gaan, zijn zij straks in staat om elke situatie de baas

na deze trainingen, alsook complimenten vanuit het voortgezet onderwijs waren de

te zijn.”

basis voor het opstellen van een speciaal programma voor de jeugd. Geen normale weerbaarheidstraining, maar een karakter training, waarbij vooral wordt

“het beste in de jeugd naar boven brengen”

ingaan op de drempels die het kind zichzelf oplegt. Er wordt getraind in een kleine groep, waardoor het heel persoonlijk is en ieder kind de aandacht krijgt die het verdient.

Ontdekkingstocht Wat de jeugd nodig heeft is vertrouwen, zichzelf ontdekken, hun plek weten, wat willen ze wel en wat willen ze niet. Bij de karakter training worden ze meegenomen in

www.outdoorwinterswijk.nl/karakter


Winterswijk buiten binnen

25

“Winterswijk zit in mijn hart” Pleidooi voor geologisch museum in het centrum

Foto: Betty Wassink

Willem Hulscher laat op gezette tijden van zich horen over zijn visie op Terra Temporalis bij de steengroeve. Hij is pen- en woordvoerder vanuit een emailgroep van 250 mensen die geen heil ziet in die ontwikkeling. Benieuwd naar wie Willem Hulscher eigenlijk is, ging ik bij hem op bezoek. Het werd een mooi gesprek. Tekst: Betty Wassink

foto: privéarchief Hulscher

Een dichte bomenlaan leidt naar zijn woonboerderij,

kopen. Daar ben ik hem nog altijd zeer dankbaar voor,

plannen waren.

waar de nu 84-jarige Hulscher vijftig jaar geleden rondom

want ik geniet ervan.”

Dat heeft mij gemotiveerd. We vonden het als buurt te

3000 bomen plantte met zijn gezin en vrienden.

Een samenwerkingsproject met een universiteit in

kolossaal, hebben ingesproken in de raad, maar onze

“Dat was een feest! We moesten in het begin wel de

Zambia bracht het gezin naar Afrika.

mening werd niet echt serieus genomen.

reeën proberen weg te houden.”

“Na een paar jaar daar onderwijs gegeven te hebben aan een universiteit, werd ik in Enschede lid van het

Na een flyeractie voegden mensen zich bij onze groep

Indië

college van bestuur. Het boerderijtje werd verhuurd

sympathisanten. Van de 250 wonen er 200 niet hier in de

Hulscher kwam na de oorlog naar Nederland.

als vakantiewoning. De laatste twintig jaar van mijn

buurt. Dat maakt ook duidelijk, dat het een Winterswijks

“Mijn ouders kwamen totaal berooid met mij en mijn

werkzame leven heb ik in Thailand gewerkt voor de

probleem is en niet een probleem van de buurt alleen.

broer uit Indonesië, zonder geld, zonder baan.

Verenigde Naties.” Na zijn pensioen bleef Hulscher nog

Het gaat ook over Winterswijks geld. Zo ben ik steeds

‘Maar we zeuren niet, want we leven nog’, zeiden ze

13 jaar in Thailand, waar hij zich thuis voelde.

actiever geworden, ook naar de schrijvende pers toe.”

dan. Op school was het heel erg wennen. Mijn broer en

“Alleen in de zomer was ik dan hier in de boerderij. In

ik waren nog nooit op een school geweest.

die tijd had ik geen interesse in wat hier in Winterswijk

Alternatief plan

Uiteindelijk kreeg mijn vader werk in Winterswijk.

gebeurde, hoewel mijn ouders altijd in Winterswijk

Hulscher is tegen een Steengroeve museum aan de

Het kostte even tijd, maar ik kreeg vriendjes en heb

bleven wonen. Toen ik ouder werd, vond ik dat ik toch

Steengroeveweg. “Er moet meer gekeken worden

een mooie schooltijd gehad op school C en later het

meer met Nederland dan met Thailand was verbonden.

naar de mogelijkheden van een mooi alternatief in het

gymnasium op de HBS.

Mijn wortels zijn hier. Zo kwam ik acht jaar geleden

centrum.

definitief in de boerderij wonen en ontmoette weer

Een geologisch museum is een goed idee, maar in het dorp

Hij studeerde natuurkunde in Leiden. Na een heel

oude bekenden, wandelde veel en kreeg steeds meer

heeft allerlei voordelen, zoals de verbinding met winkels

leuke studententijd en afgestudeerd in 1964 begon zijn

contacten in de buurt. Zo groeide ook het gevoel dat ik

en horeca, openbaar vervoer, geen natuurvergunningen

loopbaan aan de toen nieuwe universiteit in Enschede.

hier hoor.Winterswijk zit echt in mijn hart.”

en samenwerking met de museumfabriek.”

“Ik was een van de eerste stafleden daar. Er was geld voor nieuwe ideeën, we gingen iets nieuws maken, alles zouden wij anders en beter doen. Het was jaren zestig en zo’n tekort aan mensen, dat ze me uit militaire dienst hielden en mijn studiebeurs afbetaalden. Mijn vader heeft

“Ik banjerde door de Willinks Weust als kind”

Als vrijwilliger bij de museumfabriek kent hij de gebouwen. “De hal naast de museumfabriek is in gebruik als opslag. Dat is een prima locatie, zeker ook gezien de nieuwe toegang die er komt vanaf de Zonnebrink. Bezoekers kunnen dan met milieuvriendelijke busjes

me enorm gestimuleerd. In die tijd was het ‘leitmotiv’,

Steengroeve

naar de Steengroeve gereden worden. Want exposities

dat je je best moest doen. En dat deed je dan ook. Zo

De steengroeve is voor hem een stuk herinnering.

en workshops kun je allemaal in dorp houden, maar voor

ben ik opgegroeid.”

“Mijn vader heeft van 1946 tot 1970 bij de steengroeve

de beleving moet je natuurlijk in de Steengroeve zijn“

gewerkt, uiteindelijk als directeur. Wij speelden daar; ik Buitenland

banjerde door de Willinks Weust als kind.”

De uitgave van het boekje ‘Winterswijk onder je voeten’

Na zijn huwelijk woonde Hulscher in een flat in Enschede,

Zou hij geprotesteerd hebben tegen Terra Temporalis

als tweede deel van een erfgoedreeks, inspireert hem

die vrij snel werd ingeruild voor een

als zijn vader niet in de steengroeve had gewerkt? “De

weer. “Het moet niet te lang meer duren. Er liggen

huurhuis op de campus. “Ik voelde me erg betrokken

naam Hulscher is wel verbonden aan de steengroeve,

prachtige kansen bij de Morsepoort en de ontwikkelingen

bij het campusgebeuren. Door de verkoop van de flat

maar dat is niet het motief geweest. Wat ons hier in de

bij de musea in Winterswijk bieden echt kansen in het

hadden we wat geld en toen dit boerderijtje beschikbaar

buurt wakker schudde, was het moment dat we ons

centrum. En het kost een fractie van de kosten van

kwam in 1971 stimuleerde mijn vader me om het te

realiseerden hoe groots de Terra Temporalis

nieuwbouw bij de steengroeve.”


Winterswijk buiten binnen

26

Achterhoekse kledingspecialist specialist in borduren en bedrukken van diverse textiel soorten

Buys Ballotstraat 7A

Winterswijk

0543-530347

www.khkborduren.nl


Winterswijk buiten binnen

27

Gewoon omdat we van Winterswijk houden ‘Opruumen den pröttel’ Bij de ingang van de boomgaard in het Scholtenbrugpark staat niet alleen een informatiebord met wetenswaardigheden over het eeuwenoude centrum van Winterswijk, maar ook een bord waarop op unieke wijze wordt gevraagd ‘geen rommel achter te laten’. Door Betty Wassink

Het is een bijzonder pamflet, ondertekend door Hennie Renskers, die in zijn eigen variant van onze Nedersaksische streektaal de lezer wel even een poosje staande houdt. Hij vraagt de bezoeker van de boomgaard om het proper te houden en vestigt bovendien de aandacht op het vrijwilligerswerk van de mannen van de Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk. Inclusief anekdote. Dat mag in de krant, toch? In Winterswijks dialect. Stukje erfgoed. “Veur a’j wieter gaot, effen laezen! Opletten a’j van plan bunt hier te wandelen: wi’j hebt hier regels en daor he’j oe an te holln. Het hef ok gin zin um d’r ovver te drammen, want ik luuster toch neet. De regels! Hunde mögt hier neet drieten! Ok neet a’j alleene bunt, in ’t duuster, a’j oe neet könt bukken of wat veur ander smoesjen dat oe in de kop schöt. En de grötte van d’n hond deut d’r ok neet too. Opruumen den pröttel. Groot, klein, zowat niks: opruumen en metnemmen naor hoes. Van de haege afblieven. Den schaere wi’j zelf minstens vief keer in ’t jaor, daor wordt ‘e mooier van. Ie mögt oe hier in ’t grös zetten; de rotzooi dee’j met enommene heb, nem ie ok weer met naar hoes. Gin pröttel achterlaoten! Steet ’t oe an, dan kom d’r maor in, anders blief maor boeten. Dreej oe umme en loop d’r umme hen. Loop maor in ’t lange grös te smoksen. Dus ie mot het zelf weten, ie könt hier lopen in ’t grös zonder stront an de veute. Wi’j warkt hier veur niks, maor ik zal oe vertellen da’j oe an de regels te hollen hebt. Zo neet, dan bonjoure wi’j oe d’r oet. En a’j vindt da’w mooi wark doot, kö’j ok wal geld storten op unze raekening. Kö’j makkelijk doon: Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk NL 28 RABO 0134749138. ’t Is maor net wa’j d’r veur ovver hebt. Ie könt ok teggen de banke zeggen dat ze dit één keer per jaor vaste doot. A’j no es teggen de banke zoln zeggen dat ze elk jaor no es vief euro zoln ovvermaken naor uns. Da’s al heel wat. D’r loopt hier wal meer as doezend man rond, at dee kaerls hier bunt met dee peerde, of dee vrouwleu oet ’t Woold met dat fernuus en de pannekooke en botterham met worste of at dee blagen met dat holt an ’t spöln bunt of dee kaorn met aeten of de karke. Ie mot d’r ok met raeken dat de benzine neet veur niks is en unze grösmesiene is al weer vief jaor old. En unzen vasten grösmesienenmachinist hef d’r al brokken met emaakt. Hee had zich vaste veurd in ’t gaas met de mesiene op ’t Olde Karkhof. Kon neet veur of achteroet. ’t Was mie een spektakel. Maor ja, wi’j heb d’r uns met ered. En trouwens, daor bu’w ok an ’t wark met hardwarkende kaerls. En dat doot dee kaerls daor ok veur niks. En hol d’r raekenschop met dat ’t daor ok niks anders is: Opruumn d’n pröttel. En met dee hunde …………… Lao’w ’t neet zeen!” Daarna volgt een tekst voor “unze naobers” in het Engels, Duits en Frans. En ‘veur dee, dee dit neet begriept’ ook in het Nederlands. “De boomgaard en het Oude Kerkhof worden onderhouden door de Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk in samenwerking met de buurt van de Scholtenbrug. Allemaal op vrijwillige basis. Gewoon omdat we van Winterswijk houden. Het fruit wordt verwerkt en verkocht door Het Museum in de Meddosestraat. En wellicht ten overvloede geldt ook hier: “Laat niet als dank voor ’t aangenaam verpozen, De eigenaar van ’t bos de schillen den de dozen.” “Ik geleuve wal da’k duudelijk ewes bunne.” Was getekend, Hennie Renskers


Winterswijk buiten binnen

28

voor maar

3

89

per persoon op basis van 4 personen

Winterswijk, Europalaan 105


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.