Winterswijk Buiten Binnen September

Page 1

Winterswijk september 2022 Marijt Helmink Culturele alleseter Daan de Leeuw in Vrijheid Verbonden www.winterswijkbuiten-binnen.nl BrinkheurneHenxelCorleHuppelKottenMeddoMisteRatumVosseveldWooldWinterswijk

SEPTEMBER 2022

De kledingbank wil de mensen bereiken waarvoor ze er willen zijn. Het openluchttheater zou het ‘enorme winst’ vinden, wanneer iedere Winters wijker zou weten dat het er is, en vooral: waar. Eikenstammen worden ingezet om verbonden heid uit te beelden. De PAN wil draagvlak creëren.

Ik wens u als lezer een fijn begin van de herfst. Met vallende blaadjes, paddenstoelen, herfstkleu ren en vooral leuke activiteiten en ontmoetingen.

Vormgeving: VormFactor

BettyEindredacteur:Wassink Tel: 06 - 382 90 976

Winterswijk buiten binnen 3

Dorinda Abbink Tel: 06 - 225 32 020

Overname van artikelen(of delen ervan) uit deze uitgave is niet toege staan zonder

Mooie puzzel.

Bezorgklachten binnen Vermeldmediacommunicatieprteloo@gmail.comduidelijkuwklacht,postcodeen huisnummer. verkrijgbaar Jumbo Winterswijk.

De theaterdirecteur is op zoek naar Stormgeno ten en wil iedere Winterswijker in 2023 zeker één keer in De Storm hebben.

Tel: 0544 - 76 90 28, www.vormfactor.com

Winterswijk buiten & binnen is een uitgave van Te Loo Media B.V. Advertentie verkoop: Franz te Loo Tel: 06 - 575 49 610

Volgende uitgave: november 2022

E-mail: advertenties@winterswijkbuiten-binnen.nl

Aansprakelijkheid van informatie en beeld. Fouten blijven mogelijk. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen, gebaseerd op onze informatie.

NR.COLOFONWinterswijk15

E-mail: eindredactie@winterswijkbuiten-binnen.nl

drie dagen reageren via:

Auteursrecht

Winterswijk buiten & binnen wordt met grote zorgvuldigheid en naar bes te weten samengesteld. Uitgever Te Loo Media en auteurs streven naar juistheid en volledigheid

Foto voorpagina: Jan de Ruiter

Verspreiding: Te Loo

Puzzelen

Ondanks de vele communicatiemogelijkheden die we hebben, gaat niets boven persoonlijke ont moetingen, zo blijkt ook uit de verhalen die we voor deze editie van Winterswijk Buiten & Binnen hebben opgetekend. Iedereen wil de ander berei ken met zijn of haar verhaal.

E-mail: advertenties@winterswijkbuiten-binnen.nl

Media

moeten. Maar niet als vanouds. “Het interieur van de Jacobskerk zoals we het tot voor kort niet kenden: zonder de kerkbanken”, schreef de fo tograaf bij zijn foto die op de voorpagina prijkt. Hij plaatste de foto op de pagina van de facebook groep Ons mooie Winterswijk. Dank aan Jan de OokRuiter.in

uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank.

bij

de kerk in Meddo wordt de inrichting flexi bel. Nieuwe ontwikkelingen voor behoud in de toekomst. Met als doel elkaar te blijven ontmoe ten. “Verbinden en toch elkaars verschillen zien zodat er verdraagzaamheid ontstaat en vrijheid.” Ondertussen is een kunstenaar bezig met de puz zel van verbondenheid.

Tot in november!

Losse exemplaren

Kortom, we willen verbinden. En dat is een hele puzzel. “Onze gemeenschappelijke streektaal, het dialect, vergemakkelijkt de verbinding”, zeggen de organisatoren van de seniorendag, die met de Duitse buren in de Jacobskerk wordt gehouden. Ook de Jacobskerk nodigt uit om elkaar te ont

Betty Wassink

Geldmaat-perikelen is zijn er voor hun klanten, niet andersom’

Hoe klantvriendelijk

Jan Walvoort, volledig afhankelijk van zijn rolstoel, toonde het probleem. De toegang is weliswaar een langzaam glooiende oprit, maar te smal, te steil en met zo weinig ruimte dat er halsbrekende toeren uitgehaald moeten worden door gebruikers van een scootmobiel of rollator om daadwerkelijk te kunnen pinnen. Mocht dat toch lukken, dan is de weg terug voor een minder geoefende bestuurder bijna vragen om ongelukken. Mensen met een rolstoel, zeker zij die daar volledig aan gebonden zijn, kunnen zich iedere poging beter besparen. Temeer omdat vanuit een rolstoel het toetsenbord niet is te bedienen, met als gevolg dat de rolstoelgebruiker niet anders kan dan een derde zowel pas als pincode in handen te geven om over contant geld te kunnen beschikken. Iets dat door alle banken ten sterkste wordt ontraden!

Waar de meeste plaatsten een 360 graden Nederlands verzorgingsgebied hebben is dat voor Winterswijk maar voor maximaal de helft het geval. De Winterswijkse middenstand haalt veertig procent van haar omzet uit Duitse klanten en voor de warenmarkt is dat vijftig procent. Het is een gegeven dat Duitse klanten veel minder pinnen dan Nederlanders; in Duitsland is het nog steeds niet ongebruikelijk dat er alleen

op,

ING en

– met toestemming van De Nederlandsche Bank –

laat

Het gold niet alleen voor de pinapparaten, maar ook voor de automaten voor het storten van papier- en muntgeld, het opnemen van muntgeld en de zogenaamde sealbag-automaten waar ondernemers hun contante omzet kwijt kunnen. Gevolg is dat het aantal automaten veel minder is, de locaties zijn veranderd en de betrokkenheid van de banken sterk is afgenomen. Als je al een eigen contactpersoon hebt bij je bank, dan kan deze je niet meer even snel helpen als er een probleem is met het opnemen of storten van contant geld. Sterker nog, hij of zij kan zich makkelijk verschuilen achter de derde partij Geldmaat.

Winterswijk buiten binnen 5

Jan Walvoort bij de Geldmaat aan de Burg.Bosmastraat

Geldmaat? ‘Banken

Een geldautomaatwinkel met meerdere automaten voor opnemen en storten in één hal zou hier wellicht uitkomst kunnen bieden. Waar het echter vooral om gaat is, dat de banken zich realiseren dat zij er zijn voor hun klanten en dat hun klanten er niet zijn voor de aandeelhouders. Naast een bedrijf dat er – terecht – naar streeft om winst te maken, is een bank ook een instellingen met een maatschappelijke functie en dat betekent aandacht voor de klant en zich verplaatsten in de specifieke behoeften van een plaats als Winterswijk. Maatwerk was ooit een gevleugeld woord in bankenland, het dat ook Al ABN AMRO, Rabo Geldservice Nederland later omgedoopt in Geldmaat. Wim Aalderink Betty Wassink

Foto:

Maatschappelijke functie

contant betaald kan worden. Gecombineerd met het feit dat in ons verzorgingsgebied van 160.000 mensen relatief weinig geldautomaten zijn, maakt duidelijk dat goed bereikbare en altijd beschikbare geldautomaten een absolute voorwaarde zijn voor een goed functionerende en florerende middenstand. En dat geldt dan niet alleen voor het winkelend publiek, maar zeker ook voor de winkelier en marktkoopman, die aan het eind van de dag de omzet snel, veilig en op een goed bereikbare plek moet kunnen afstorten. Nu kan dat slechts op één plek in Winterswijk en als daar storing is moet de ondernemer met de sealbag onder de arm naar Aalten of zelfs Doetinchem, afhankelijk van zijn of haar huisbankier.

Tekst:

blijven. Of is de vraag ‘hoe klantvriendelijk zijn de Nederlandse banken’ een betere?

in 2011 richten

Praktijkvoorbeeld

Winterswijk, winkelen aan de grens

Inclusie

Iedere gemeente en dus ook Winterswijk heeft inclusie hoog in het vaandel staan: iedereen moet zo volledig mogelijk mee kunnen doen in het maatschappelijk verkeer. Natuurlijk gaat inclusie veel verder dan de bereikbaarheid van een geldautomaat voor mensen die slecht ter been zijn, maar het is er wel een belangrijk onderdeel van. En juist op dat punt gaat het fors mis bij de geldautomaat in het voormalige Rabokantoor aan de Burgemeester Bosmastraat.

Meddosestraat 18, Winterswijk info@gaafbloembinder.nl06-11017436 ONLINEwww.gaafbloembinder.nlBESTELLEN? • Gelegenheidsbloemwerk • Planten en natuurlijke decoratie • Zakelijk plantenonderhoudbloemwerk • Workshops • Bloemenabonnementen • Bestrating • Sierbestratingen • Opritten / terassen • Grondwerk • Leveren van alle materialen Morskers Driehuisweg 16, Winterswijk Meddo 06 - 51 56 30 46 info@prinsenbestratingen.nl BESTRATING - GRONDWERK - KRAANVERHUUR WWW.PRINSENBESTRATINGEN.NL

Vertrouwd baken

De kogel is door de kerk

August Elsinghorst (links) en Jan Lanting bij de ingang van de kerk

Er wordt nog nagedacht over de toekomstige naam voor het historische gebouw, dat uiteindelijk een moderne ontmoetingslocatie moet worden. Meddo ‘laat de kerk in het midden’, maar na 160 jaar St. Johannes de Doper is het wellicht tijd voor een passende nieuwe naam.

De Johannes de Doperkerk is letterlijk het middelpunt van Meddo. “Het zou toch prachtig zijn als de kerk in de nieuwe functie het middelpunt van ons dorp kan blijven”, zo riep de ‘Werkgroep herbestemming Kerk’ de Meddonaren drie jaar geleden op om mee te denken over de toekomst van het kerkgebouw.

Inmiddels zijn er belangrijke stappen gezet. Jan Lanting, voorzitter van de locatieraad en als zodanig lid van de werkgroep en werkgroeplid August Elsinghorst kijken terug op een bijzondere septembermaand. “Je sluit wel wat af.” Lanting getuigt van historisch besef als hij praat over de verandering van de kerk, waarover hij – net als de dorpsgenoten – nu wel positief gestemd is. “Het bericht dat de kerk dicht moest kwam sneller dan verwacht en we hebben als locatieraad ook wel geprotesteerd. Immers het kerkbezoek was nog wel redelijk goed, we hebben veel vrijwilligers en zijn financieel gezond. Bovendien ziet de Meddose gemeenschap de kerk als een soort baken. Gelukkig heeft de Parochie ons de kans gegeven om een andere invulling te bedenken.”

Nieuw begin Eigenaar Wim Annen heeft zich op een informatie avond begin september voorgesteld aan een kleine honderd aanwezige Meddonaren en zijn doelstellingen toegelicht. Dat was een verhaal dat getuigt van tempo en power, volgens Jan Lanting, die er veel vertrouwen in heeft, dat er weer nieuw elan zal komen. “Er is iets beëindigd, maar er is vooral ook iets nieuws begonnen.”

Nieuwe impuls

Nieuwe naam?

Tekst en foto: Betty Wassink

Meddose kerk krijgt nieuwe invulling

Nieuwe eigenaar

Het kerkgebouw wordt voor diverse doelen geschikt gemaakt. Er werd op de bijeenkomst volop van gedachten gewisseld. Vele verenigingen in Meddo hebben hun accommodatie goed voor elkaar. Er werd meer gedacht aan wat er nog níet is, zoals een bibliotheek, concertruimte, mogelijkheid voor kleinkunst, inloopochtenden voor senioren of een yogaruimte.

Nu de kerk in bezit is van Annen, die al meerdere kerken heeft aangekocht, is de functie als bezinningsruimte behouden. De lokale geloofsgemeenschap zal er als huurder gebedsdiensten houden. “Voor sommige oudere parochianen is het natuurlijk wel jammer dat niet meer een priester de mis opdraagt”, zo verwoordt August Elsinghorst gevoelens die bij sommigen leven bij deze omschakeling. “Maar het geeft ook wel een bepaalde vrijheid. De begraafplaats en het bosje daarnaast blijft van de

In 2018 maakte de R.-K. Parochie HH. Paulus en Ludger, waar de Johannes de Doperkerk sinds 2010 onder valt, bekend dat uiterlijk 1 januari 2026 de kerk aan de Eredienst zou worden onttrokken en dus niet meer zou kunnen worden gebruikt door de katholieke Ergeloofsgemeenschap.moesteennieuwe bestemming voor het bijna 160 jaar oude gebouw gezocht worden. De wens van de locatieraad van de geloofsgemeenschap in Meddo om daarbij alle Meddonaren te betrekken kreeg snel vorm met een werkgroep van zes mensen, die drie jaar geleden voor het eerst bij elkaar kwam.

Zondag 18 september was de laatste eucharistieviering, tevens het moment van onttrekking aan de Eredienst. Wat blijft zijn woord- en gebedsdiensten en de mogelijkheid voor oecumenische diensten. Dat is ook de drijfveer van de nieuwe eigenaar, Wim Annen uit Hoogeveen, die bij het eerste gesprek in Meddo al aangaf ervan overtuigd te zijn, dat er in de toekomst behoefte zal blijven aan een kerkgebouw mét een kerkelijke functie. Hij kocht de kerk van de R.-K. Parochie HH. Paulus en Ludger.

geloofsgemeenschap en we kunnen nu aan de slag met de nieuwe invulling van de kerk.”

Er waren veel ideeën. “Dat kan allemaal leiden tot een mooie nieuwe impuls”, aldus August Elsinghorst. “Men was het er wel snel over eens, dat de kerkbanken er uit moeten en indeling in kleinere ruimtes mogelijk moet worden. Ook komt er een toiletgroep en een keukenvoorziening.” Omdat Meddo al een aantal horeca ondernemers heeft, is de afspraak dat er geen vaste horeca in komt. “We denken ook aan de mogelijkheid van recepties van bedrijven of bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Daar is het een heel sfeervolle locatie voor. Daarbij kan de organisator dan zelf de horeca inhuren, maar dat wordt verder uitgewerkt door een nieuw team”, waarmee hij aangeeft, dat de Werkgroep herbestemming Kerk haar taak bijna heeft volbracht. “Als werkgroep bekijken we alle ideeën die zijn geuit en vervolgens nodigen we de mensen uit, die zich spontaan hebben aangemeld voor een te vormen beheergroep. Dat is een heel divers samengestelde groep Meddose inwoners, die als team het proces verder begeleiden.”

Winterswijk buiten binnen 7

Tinbergenstraat 46 T +31 543 - 535322 www.autoschadewinterswijk.nlSchadeherstelUitdeukenzonderspuitenVerzekeringtaxatie+reparatieRuitreparatieG11 Bus • Per dag € 99,• 100 km vrij • Met trekhaak en achteruitrijcamera ACTIE

verduurzaming is dan in de bedrijfsvoering geen of te weinig tijd. De toekomst vraagt om maatwerk en gebiedsgerichte aanpak.” Hij benadrukt, dat het heel belangrijk is, dat de maatregelen marktconform worden beloond en de agrarisch ondernemer zelf de maatregelen kan kiezen passend bij het bedrijf en de opgave voor het gebied.

www.agrarischenatuurverenigingpan.nlwww.de-vala.nl

PAN werd opgericht om het landschapsbeheer te verbeteren en boeren betaald werk te bieden in het landschapsonderhoud. De organisatie bestaat uit een coö peratie met een ondersteunende stichting. Alfred Scholten is voorzitter van de co operatie, de uitvoeringstak met twee coördinatoren en opdrachtnemers, die op ZZP-basis beheerwerkzaamheden uitvoeren. Henk Wikkerink is sinds kort voorzitter van de stichting PAN, zijn voorganger Henk Berenschot nam onlangs na zestien jaar afscheid. De stichting zorgt voor de PR en heeft zich ook tot taak gesteld om zeker heden te realiseren in de vorm van grond in eigendom. “Om te voorkomen dat de economische draagkracht van het gebied onderuit gaat, gaan we actiever inzetten op het verwerven en beschikbaar hebben van grond voor vergroening in de agrari sche sector.”

Henk Wikkerink (l.) en Alfred Scholten van de PAN

De PAN is er voor iedereen

Winterswijk buiten binnen 9

Economisch belang

De PAN-doelstelling is sinds 1997 ongewijzigd, maar de omstandigheden zijn ingrij pend veranderd. Scholten: “We willen in samenwerking de huidige boeren ontzor gen. Sinds 2012 werken we ook samen met de overkoepelende Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), die als collectief onder andere de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) coördineert in de Achterhoek. We versterken Volgenselkaar.”

PAN grijpt het jubileum in november aan om allereerst met een groep genodigden van de provincie en andere contacten uit het netwerk een voorbeeldgebied met re cent ontwikkelde natuur te bezoeken. Henk Wikkerink: “Het biedt kansen, wanneer wij zo’n gebied zouden kunnen inzetten voor boeren ten behoeve van de vergroe ning.” Een knelpunt bij de extensiveringsslag die van boeren wordt verwacht is, dat er niet voldoende grond beschikbaar is voor de individuele boeren om het financieel verantwoord aan te pakken.

Programma jubileumdag

Op de jubileumdag 11 november gaan verschillende sprekers in op de mogelijkhe den van kringlooplandbouw en de vraag ‘hoe kun je naar een meer natuur-inclusieve landbouw met draagvlak bij de boeren?’ Op een later tijdstip wordt het volledige programma van de bijeenkomst bekend gemaakt.

Tekst en foto: Betty Wassink Blik op de toekomst Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) bestaat in november 25 jaar. Wordt er bij zo’n jubileum doorgaans teruggekeken, de PAN richt zich op de toekomst met de samenhang tussen boer en na tuur als doel.

Wie iets wil ontwikkelen op zijn terrein of vragen heeft over bijvoorbeeld een haag of fruitboomgaard is welkom. PAN-coördinatoren zoeken dan naar het geschikte loket voor financiële bijdrage en vervolgens gaan de lokale opdrachtnemers aan de slag met de uitvoering. PAN werkt ook voor de gemeentes Aalten en Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel waarmee een prima relatie is.

Voorbeeldgebied

“Inzetten op beschikbaarheid van grond voor vergroening in de landbouw”

Henk Wikkerink kunnen boeren – al dan niet in samenwerking – de natuur veel beter beheren dan anderen, maar dat vraagt om aanpassing van de omstan digheden. “Boeren hebben veel kennis van hun eigen gebied, zitten er bovenop en hebben het grote voordeel, dat ze er alle dagen zijn in tegenstelling tot grote Terrein beherende Organisaties (TBO’s). Natuurontwikkeling en -beheer is in goede handen bij de boer, maar daarbij is een goed verdienmodel belangrijk. Wij zetten ons in om het vermogen en economisch belang van de grond in het gebied te houden.” Alfred vult aan, dat het gaat om het halen van doelen. “Boeren zijn gewend om er stevig achteraan te zitten en bovendien heb je meer draagvlak. Dat is een groot verschil met de werkwijze van een TBO.” De succesvol verlopen GLB (Gemeenschappelijk LandbouwBeleid) pilots de afgelopen jaren hebben dat ook bewezen. Wat begon met twintig deelnemers, groeide uit tot honderd aan het eind van de pilot.

Alfred Scholten schetst de spagaat die boeren nu ervaren. “De jonge boeren hier hebben flink geïnvesteerd en zitten tot de nek toe in het werk. Voor natuurbeheer en

PAN 25 jaar

Boeren aan het stuur Om te bewerkstelligen, dat de revenuen van het gebied de lokale ondernemers ten goede komen, wil PAN de aankoop van gronden mogelijk maken door bijvoorbeeld met een aantal boeren samen per deelgebied een coöperatie te vormen die eigenaar wordt van de grond. Wat voorheen agrarische grond was kan dan via een pacht constructie weer worden ingezet voor natuurinclusieve bedrijfsvoering, waarbij PAN zorgt voor onderhoud en beheer van zo’n gebiedje middels een afgesproken be heerpakket.

DOLLETENTUINMACHINES verkoop - verhuur - onderhoud Verkoop en verhuur van nieuwe en 2e hands machines Tuinmachines voor particulier en professionele bedrijven, uitgebreide keus en kwalitatief hoogwaardig materiaal. Goed gereedschap is tenslotte het halve werk! Kijk voor meer informatie op www.tendolletuinmachines.nl Morskers Driehuisweg 20 Winterswijk - Meddo T 06 533 188 69 Wordt het koken u (soms) teveel? EetHarmsmakelijk! www.harmkookt.nl Laan van Hilbelink 6-2, Winterswijk Tel: 0543 216526 Laat dan uw maaltijden verzorgen door HarmKookt.

Even de supermarkt in? Klik het riempje van je fietshelm vast tussen je fietsslot. Dan hoeft hij niet mee naar binnen. Niet zo bang dat hij gestolen wordt? Hang hem dan gewoon aan je stuur of stop ‘m in je fietstas. Wanneer begin ik met een fietshelm voor mijn kind?

De ontwikkelingen rondom e-bikes staan ongetwijfeld binnenkort ook weer op de agenda van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afd. Winterswijk. Evenals het dragen van een fietshelm, immers de missie van VVN is ‘iedereen veilig over straat’. VVN zet volop in op het dragen van een fietshelm. Door een fietshelm te dragen bescherm je jezelf en maak je het voor anderen ook normaler een helm op te zetten. VVN helpt je op weg met onderstaande tips.

Hoe lang kan ik mijn fietshelm gebruiken?

Een fietshelm gaat ongeveer 3-5 jaar mee. Heeft de helm al eens een flinke klap gehad, bijvoorbeeld doordat je gevallen bent, dan beschermt hij daarna minder goed. Dan is het belangrijk om een nieuwe helm te kopen.

Hoe introduceer ik de fietshelm bij mijn kind? Koop de helm samen en maak er wat leuks van! Groen, blauw, roze? Laat je kind zelf de helm uitkiezen en eventueel versieren. Tip: koppel de aanschaf aan een mooi introductiemoment. Koop ‘m bijvoorbeeld als je kind binnenkort voor het eerst leert fietsen of straks zelfstandig naar school fietst.

Van fietsenwinkel tot supermarkt of webwinkel: de fietshelm is goed verkrijgbaar. Het voordeel van een fietsenwinkel is dat er vaak meerdere modellen zijn om te proberen.

Hoe kan ik mijn kind stimuleren de fietshelm te blijven dragen? Maak het dragen van de fietshelm zo makkelijk mogelijk, zodat het een automatisme wordt. Bewaar hem op een vaste plek en maak duidelijke afspraken, zodat jullie het niet vergeten. Wat ook goed helpt: het goede voorbeeld geven aan je kind door zelf een fietshelm te dragen.

Over e-bikes en fietshelmen

Bron: VVN.nl veilig over

Waar koop ik een fietshelm?

www.vvn.nl/ervarenrijderstraat’

Al in een fietsstoeltje of in de bakfiets is een helm nuttig. De kleinste fietshelmen zijn geschikt voor een hoofdomtrek van 44-48 cm. Kinderen tot 9 jaar zijn nog makkelijk te overtuigen een helm te dragen. En jong geleerd, is oud gedaan!

Hoe berg ik de fietshelm onderweg op?

‘iedereen

Let op het keurmerk (EN-1078 voor volwassenen en EN-1080 voor kinderen) en koop geen tweedehands helm. Kies verder voor de juiste maat, zodat de helm niet te los of te strak zit. Gehoorapparaatje of bril? Probeer wat modellen uit en kijk welk design het beste werkt voor jou.

Fietshelm

Waar moet ik op letten bij aanschaf?

Scan de QR-code voor meer informatie

in verschillende (vakantie-)landen is het dragen van een fietshelm al verplicht.

Winterswijk buiten binnen 11

Een opmerkelijk bericht van Veilig Verkeer Enschede, die constateren, dat ouders hun kinderen zelfs al naar de basisschool sturen op een e-bike. Tijdens de verkeersexamens zag Veilig Verkeer Enschede dat de snelheid van de e-bike voor de scholieren veel te hoog was. “Dat zie je nu ook weer rond de middelbare scholen. Ze halen links en rechts in zonder acht te slaan op hun medeweggebruikers. Een rood verkeerslicht pakken ze snel mee, omdat ze een snelle fiets hebben. Het is levensgevaarlijk. Daarnaast wordt er online volop gehandeld in opvoersetjes voor de e-bikes, zodat ze sneller gaan dan 25 kilometer per uur, de maximumsnelheid voor e-bikes in ons land.” (bron citaat: rtv Oost)

Voet of voetgerelateerdeklachten?

nagelbeugels, ortheses en zolen. Winterswijk | Dinxperlo | Varsseveld | Silvolde | T 0543-530979 info@podotherapieachterhoek.nl podotherapieachterhoek.nl

U kunt bij ons terecht voor behandelingen die op gericht zijn om de oorzaak van verschillende klachten zoals voet, enkel, knie, heup en rugklachten te verhelpen. verzorgen wij voetbehandelingen,

er

Wij hebben mogelijk een oplossing voor u!

Tevens

Eg Waaijman nam in 2019 de voorzittershamer van de Stichting Openluchttheater Winterswijk over van Veronie Snijder-Kramer. “Ik kon toen niet bevroeden dat we pas in 2022 weer echt aan de slag zouden kunnen.”

Na zich meer dan twintig jaar te hebben ingezet voor Vereeniging Volksfeest kon de geboren en getogen Winterswijker geen nee zeggen op het verzoek om het stokje over te nemen van Veronie, die in 2004 samen met Ineke van der Lans en Ank Govers het openluchttheater na jaren van verwaarlozing weer nieuw leven had ingeblazen.

Openluchttheater

Dat Winterswijk na het sneuvelen van het feestgebouw in de cycloon van 1966 een volwaardige schouwburg wist te realiseren, zorgde voor een verdere terugloop van de programmering. Met als gevolg dat er vanaf 1980 niets meer gebeurde en de natuur haar claim op het terrein legde. Wat overbleef was een open plek in het bos. Tot in 2004 het genoemde drietal Snijder, Govers en Van der Lans via een burgerinitiatief het geld bij elkaar bracht om binnen de nieuw opgerichte Stichting Openluchttheater Winterswijk het openluchttheater nieuw leven in te blazen. Kleiner van opzet met 350 zitplaatsen, maar intiem en prachtig ingebed in de natuur.

“Onbekend, maar niet onbemind” is volgens voorzitter Waaijman de situatie waarin het theater zich nu bevindt. Met sterke punten zoals de entourage, de centrale ligging, de eenvoud van het concept, de prachtige belichting en de afwisselende programmering is deze plek een cultureel juweeltje, maar bij veel inwoners een onbekende. “Het zou al enorme winst zijn, als iedere Winterswijker zou weten dat we een openluchttheater hebben en waar het zich bevindt”, zo omschrijft Eg de doelstelling van het bestuur, dat naast hem bestaat uit de Winterswijkers Marianne Stuivenberg, Herma Ginjaar, Anke Westhoff, Theo Plekenpol en ‘buitenlid’ Jasper Korving.

Corona haalde een forse streep door alle plannen, maar wat in het vat zit verzuurt gelukkig niet, zodat in 2021 twee en dit jaar vier voorstellingen geprogrammeerd konden worden. “Streven is om per jaar vijf producties op de planken te brengen die zodanig gevarieerd zijn, dat iedereen er wel iets van zijn of haar gading vindt. En dat loopt van kindervoorstellingen via cabaret tot muziek in alle denkbare vormen”, verwoordt een zichtbaar enthousiaste voorzitter het streven van het zeskoppige bestuur en de twintig vrijwilligers.

Winterswijk buiten binnen 13

Tekst: Wim Aalderink

foto: Bertie Willemsen

www.facebook.com/openluchttheater.winterswijkwww.openluchttheaterwinterswijk.nl cultureel erfgoed, maar helemaal van deze tijd “Onbekend, maar zeker niet onbemind cultureel juweeltje”

Eigenlijk heeft het openluchttheater haar ontstaan te danken aan het ontbreken van een theater in het Winterswijk van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk was er het feestgebouw, maar dat was in de ogen van velen niet geschikt voor toneel en muziek. Omdat het geen theateropstelling kende, konden de laatste rijen niets zien, er waren geen vaste stoelen en van echte kleedkamers was ook al geen sprake. De bouw van een theater was echter financieel onhaalbaar voor de gemeente, zodat men voor de wel haalbare oplossing van een openluchttheater koos. Naar ontwerp van de bekende Winterswijkse architect J. van der Schaaf werd in 1949 in het park Huininkmaat een theater aangelegd met een podium van dertig bij tien meter en plek voor 1.036 bezoekers. Tot 1960 vonden er regelmatig voorstellingen plaats, maar daarna tot 1975 nog maar heel incidenteel.

Meer bekendheid

Historie

De stichting krijgt geen subsidie en heeft geen vaste sponsoren, maar drijft op het enthousiasme van de vrijwilligers, hulp in natura van lokale ondernemers en een welwillende gemeente waar het de vergunningverlening betreft. De stichting moet zich dus redden met de opbrengst van de kaartverkoop; dat lukt vooral door het mooie gevarieerde aanbod iedere keer weer. Elk seizoen is er een kindervoorstelling, is er cabaret en zijn er drie muzikale avonden met een zo breed mogelijk scala aan muziekstijlen.

Black Star David Bowie Tribute in het Openluchttheater juni 2022

◆ Airco ◆ Loodgieterswerk ◆ Zinkwerk ◆ Elektrotechniek ◆ Duurzame energie ◆ Cv installatie & onderhoud 06-26959412 | frielinkinstallatie.nl

elke buurtschap hierover te communiceren krijgt elk kunstwerk een speciale plek in het hart van de betreffende buurtschap. “Verbinden, en toch elkaars verschillen zien zodat er verdraagzaamheid ontstaat en vrijheid”. Alle buurtschappen hebben zich enthousiast achter dit project geschaard en inmiddels is er met Brinkheurne en Miste een eerste opzet ontstaan.

Vrijheidsbomen

Een opzet die verder samen wordt uitgewerkt, zowel vooraf als tijdens de daadwerkelijke creatie van het kunstwerk. Kunstenaar De Leeuw maakt het kunstwerk namelijk op de plek waar het komt te staan zodat iedere geïnteresseerde het hele wordingsproces op de voet kan volgen en liefst ook van commentaar kan voorzien. Commentaar in de vorm van anekdotes, verhalen en geschiedenissen uit de buurtschap die aan het eind van het project gebundeld worden in een boekje. Een boekje dat tevens gebruikt kan worden voor een fiets- en wandelroute door ons prachtige buitengebied.

Vrijheidsbomen verbondenheid door vrijheid

Maar Winterswijk zou Winterswijk niet zijn als de daarvoor in het leven geroepen stuurgroep daar geen geheel eigen draai aan zou geven. Met activiteiten als concerten van Winterswijkse orkesten, de door Paul Wieggers gemaakte street-art schilderingen van Tante Riek, Gerrit Komrij en Piet Mondriaan, het spetterende Midzomer Mondriaan, de Torenfestivals en prachtige tentoonstellingen in de musea was er voor iedereen wat te beleven. Maar de activiteiten speelden zich vooral af in het dorp en daarmee kwam het thema Verbondenheid er in relatie tot de buurtschappen wat bekaaid af. En juist die verbondenheid tussen dorp en buurtschappen maakt Winterswijk zo bijzonder. Zo bijzonder, dat het een blijvend monument verdient. Een monument in de vorm van negen kunstwerken: één in iedere buurtschap en een in het centrum. Het zijn De Vrijheidsbomen. Drie worden er dit jaar geplaatst, de zes volgende in 2023, waarvan de laatste op de dag voor het volksfeest 2023 in het Vrijheidspark. Dan is de puzzel, die letterlijk het hart vormt van iedere boom, compleet.

Een nieuw monument: De Vrijheidsbomen.

Verhalen

Tekst: Wim Aalderink

Activiteiten

Het zal de meeste Winterswijkers niet zijn ontgaan, dat ook in Winterswijk gevierd wordt dat Nederland in 1572 werd ‘geboren’. In heel Nederland staan dezelfde thema’s in de schijnwerpers: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. Dit zijn de kernwaarden van onze samenleving die toen bevochten zijn en waaraan ons land zich sindsdien in meer of mindere mate heeft vastgehouden.

Daan de Leeuw (1963) doorliep de LTS richting bouw en in Rotterdam de MTS-studie meubelmaker/antiekrestaurateur. Als zelfstandig ondernemer restaureerde hij antieke meubelen om na een wereldreis van anderhalf jaar in Wales te belanden als leraar houtbewerking. “Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, zoals hij het zelf zegt. Na negen jaar Wales besloot hij terug te keren naar zijn ware liefde, het runnen van een eigen werkplaats waar hij al zijn vakmanschap en creativiteit als designer, kunstenaar en meubelmaker kwijt zou kunnen. Die werkplaats vond hij in Winterswijk en van daaruit restaureert en maakt hij meubels, geeft hij cursussen en workshops en maakt hij kunstobjecten met de natuur als uitgangspunt. “Werken aan bewustwording door middel van kunstwerken met een verhaal, dat is mijn drijfveer”, zo drukt Daan zijn passie uit.

Winterswijk buiten binnen 17

“Werken aan bewustwording door kunstwerken met een verhaal.”

Foto: Annemieke Mennink

Van een vier meter lange stam maakt kunstenaar Daan de Leeuw – in overleg met iedere buurtschap – voor elke buurtschap een uniek kunstwerk, waarin aan de ene kant de eigenheid van de betreffende buurtschap wordt verbeeld en aan de andere kant de verbondenheid met het dorp en de andere buurtschappen wordt weergegeven. “Omdat de geboorte van Nederland gaat over Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid, onderscheiden de verschillende puzzelstukken zich van elkaar door vorm (vrijheid), maar passen ze wel in elkaar, symbolisch voor verbondenheid en verdraagzaamheid”, zo legt Daan uit. “De verschillende kleuren drukken verscheidenheid uit en bij verdraagzaamheid zie ik dat elke buurtschap verschillend mag zijn maar tegelijkertijd ook gelijkwaardig is. Iedere buurtschap is onderdeel van de gemeente Winterswijk maar heeft haar eigen identiteit.” Om met

De kunstenaar

Foto/ontwerp: Daan de Leeuw

Bomen horen bij het prachtige coulisselandschap, zeker de eik. Negen eikenhouten stammen zijn dan ook de basis voor de Winterswijkse kunstenaar Daan de Leeuw, die in overleg met en voor iedere buurtschap een uniek kunstwerk maakt.

DÉVLOERENTEGELSWENTERS&TEGELSPECIALISTVANOOST-NEDERLAND! Wenters Tegels & Vloeren biedt u een ruime collectie wand- en vloertegels, XXL vloertegels, keramisch parket, tegelstroken en mozaïek rechtstreeks af fabriek. Top tegels voor de beste prijs! ANTRACIETMOONACTIE!GREY& 60 X 60 CM VAN 44,95 VOOR L 34,94 M 2 TEGELSMOOISTEDEENDEBESTEPRIJS BEZOEK ONZE SHOWROOM! 700 M2 TEGELS & KERAMISCH PARKET Misterweg 202-1 7102 EP Winterswijk T 0543 216180 info@wenterstegelsenvloeren.nl wenterstegelsenvloeren.nl

“Mijn liefde voor het theater begon toen ik op achtjarige leeftijd voor het eerst een theater bezocht: een optreden van dansgezelschap Introdans in het theater waarvan ik nu de directeur mag zijn”, vertelt Marijt. Van haar achtste tot haar 26e deed ze zelf aan ballet, ze speelde acht jaar dwarsfluit en een aantal jaren gitaar en basgitaar. Hobby’s waarvoor ze met haar drukke baan en jonge gezin nu te weinig tijd heeft. “Daar staat tegenover, dat voor een culturele alleseter zoals ik in deze baan, werk en hobby ongemerkt in elkaar overgaan.”

Twee tips voor dit seizoen van theaterdirecteur Marijt Helmink: “Jan Beuving, een van mijn favoriete cabaretiers, opent het seizoen op 29 september en project ‘Grijs Gedraaid’ van Kamerata, een strijkorkest dat samen met DI-RECT zanger Marcel Veenendaal ouderen fysiek en mentaal in beweging krijgt”.

Tekst: Wim Aalderink

Daarnaast heeft Marijt een paar grote ambities: meer jeugd naar het theater halen en volle zalen voor de artiesten in de Mondriaanzaal. “Ieder kind verdient het om in aanraking te komen met theater en daarom zoek ik extra zakelijke donateurs (Stormgenoten). Met hun bijdrage kan ik vanaf 2023 theater voor peuters presenteren, dat voor iedereen te betalen is.” De tweede ambitie is gerealiseerd middels de Mondriaankaart: voor 115 euro kun je twintig voorstellingen in de kleine zaal bezoeken. En tenslotte: “Iedere Winterswijker moet in 2023 zeker één keer in De Storm zijn geweest”.

www.theaterdestorm.nl

Culturele alleseter

“Laat ik beginnen met te zeggen dat het goed gaat met De Storm. Ineke van Empel heeft een gezonde en sterke organisatie achtergelaten, zowel financieel als organisatorisch. Toch zijn er wel degelijk de nodige uitdagingen en die beginnen allemaal met een P”, zo stelt Marijt vast. “Publiek, personeel, pand en programma. Publiek koopt op een later moment kaarten dan vroeger, dat vraagt een andere aanpak. Ook zoeken we extra collega’s: een assistent theater techniek, een floormanager en horecamedewerkers, in een arbeidsmarkt die historisch krap is. Daarnaast is het een grote wens om het pand te verduurzamen”. Ten slotte is het een uitdaging om een goed programma neer te zetten omdat makers door corona door hun buffers heen zijn of de sector hebben verlaten.

Foto: Angeline Dobber Fotografie

Het theater

Geboren en getogen in Groenlo en inmiddels met man en kinderen woonachtig in Barlo, mag Marijt zich met recht een Achterhoeker noemen. “Op mijn achttiende ben ik echter hard weggerend uit diezelfde Achterhoek, ik wilde naar de grote stad.” Via Leiden, Tilburg, Arnhem en Amsterdam bracht de liefde haar uiteindelijk toch weer terug in de buurt van de stad waar ze werd geboren. Na drie maanden Chinees te hebben gestudeerd, koos Marijt voor de studie Journalistiek en Voorlichting in Tilburg. Haar liefde voor theater, muziek en eigenlijk cultuur in de breedste zin van het woord, waren echter van begin af aan haar drijfveer en ze heeft dan ook altijd gewerkt in en voor theaters en festivals, de laatste jaren bij Orpheus in Apeldoorn. Naast werken in een altijd drukke en hectische omgeving zag ze ook nog kans om in deeltijd een master theaterwetenschappen aan de Universiteit Utrecht te halen en een éénjarige opleiding bedrijfskunde aan Nyenrode Business University te doen.

“Theater is voor iedereen, amateurorkestvantotkleinkunst,vanDeNachtvanOranjetotballet”

voorstellingenonzerencoronamaatregelennagementteamledenpubliek.theaterzobijnaHaarMarijtomnivoorHelminkeerstejaaralsdirecteurvanTheaterDeStormziterop.“Eenleuk,uitdagendenvooralturbulentjaar”,omschrijftzehaarstart.Leuk,omdatzewerktineenmetgeweldigeartiestenvooreenfijnentrouwUitdagend,omdatooknogtweeanderemanieuwaantraden.Turbulent,omdatsteedsweervroegenomimproviseenschakelen.“Maariedereavonddatikhierstaomgastenteontvangen,endatisbijdriekwartvandehetgeval,ervaarikalseencadeautje.”

directeur van De Storm culturele

Winterswijk buiten binnen 19

Maar het is gelukt om voor seizoen 2022/2023 een afwisselend en breed programma samen te stellen en heel veel trouwe bezoekers hebben alweer volop kaarten gekocht.

Foto: Maartje ter Horst

Ambities

Buys Ballotstraat 7A Winterswijk 0543-530347 www.khkborduren.nl ACHTERHOEKSE KLEDINGSPECIALIST SPECIALIST IN BORDUREN EN BEDRUKKEN VAN DIVERSE TEXTIEL SOORTEN

De bestuursvergaderingen van de Seniorenraad zijn openbaar en bezoekers krijgen de gelegenheid het woord te voeren over een onderwerp aangaande de senioren in Winterswijk. Iedereen is welkom. Op de agenda staan onderwerpen die niet alleen voor alle senioren, maar ook voor alle inwoners van Win terswijk van belang kunnen zijn.

Na drie dagen weer terug in de Achterhoek: gesloopt, maar oh zo voldaan. Of we het nog een keer gaan doen? Hoe ouder, hoe gekker, wordt weleens gezegd: niets is uitgesloten.

De meiden hadden de avond voor vertrek slecht ge slapen, bij het afscheid van papa en mama werden wat traantjes geplengd, maar eenmaal in te trein was alles

De volledige agenda en de concept notulen van de vorige vergadering zijn te lezen op de website van de Seniorenraad. Voor vragen of nadere informatie kan contact worden opgenomen met secretaris Gerard Siebelink, tel. 0543–530 889 of via email secretariaat@seniorenraadwinterswijk.nl

www.seniorenraadwinterswijk.nl

De missie van de Seniorenraad is het behartigen van de belangen van die grote groep Winterswijkse senioren en alles wat daarmee samenhangt.

In de media werd veel aandacht besteed aan de stikstof problematiek. Over de hevige protesten van de agrari sche sector valt het een en ander te zeggen. Ik draag de boeren een buitengewoon warm hart toe, maar betreur dat de discussie werd overschaduwd door onnodig ge vaarlijke, intimiderende acties. Dat hun belangen worden behartigd door twinig organisaties – zelf ben ik wel ge charmeerd van de manier waarop boer Arink uit Lievelde zijn bedrijf runt – duidt op forse onderlinge verdeeldheid. Gelukkig lijkt men weer ‘on speaking terms’ te zijn; het is te hopen dat Den Haag erin slaagt om via rede en rede lijkheid een breed gedragen compromis te sluiten.

Rijk IkingBart

gehaald tijdens de Warme Jassen actie. Zo komen mensen die zichzelf geen warme jas kunnen veroor loven warm de winter door!

Bewaar je warme jas, die je niet meer draagt, maar die nog wel goed is.

“Een warme jas voor iedereen, ook wanneer dit niet vanzelfsprekend is.”

Afgelopen maand is de website www.seniorenraad winterswijk.nl vernieuwd, waardoor de werkvelden nu ook online meer onder de aandacht komen. Ook zijn er berichten te lezen over zelfstandig blijven wonen en mobiliteit.

Vanaf 10 uur is Maaike Holtman in de vergadering aanwezig om een toelichting te geven op de plan ning van werkzaamheden voor de stichting Present.

De Seniorenraad Winterswijk vergadert maandagochtend 26 september van 09.30 tot 12.00 uur in het gemeentekantoor (kamer 0.28 begane grond) en nodigt belangstellenden van harte uit om mee te praten.

De heer Martijn van den Bovenkamp komt om het project toe te lichten over brandveiligheid in appar tementen en woningen, dat wordt uitgevoerd in zes gemeentes waaronder Winterswijk.

Vergadering seniorenraad

Om 11.00 uur is er een bespreking met wethouder Wim Wassink en beleidsambtenaar Rudi Porskamp van de gemeente. Wethouder Wassink heeft onder andere WMO, volksgezondheid en mobiliteit in zijn portefeuille.

De gemeente Winterswijk telt 29.188 inwoners, waarvan 11.608 – bijna 40 procent – in de leeftijds categorie boven 55 jaar. (stand 1-1-2022).

Het was een warme zomer, niet alleen klimatologisch. Er gebeurde veel in dit piepkleine, maar altijd roerige kik kerlandje: de torenhoge inflatie, de gigantische woning nood, de ontluisterende taferelen voor de poort van Ter DeApel.stuitende uitspraken over vrouwen door arrogante, hersenloze leden van de Amsterdamse corpsballenclub - het bestaansrecht van dergelijke verenigingen is zeer discutabel – raakten mij, vooral omdat een deel van deze onnozele kneuzen straks de Nederlandse kar zal gaan trekken. Het geeft te denken!

De Seniorenraad adviseert daartoe gevraagd en ongevraagd de gemeente over beleidsplannen die van belang zijn voor senioren, geeft voorlichting en adviseert ook andere instanties voor zover dat be langenbehartiging van senioren betreft.

Jassen Winterswijk’ kan ieders hulp hierbij goed gebruiken.

Locatie: gemeentekantoor

Winterswijk buiten binnen 21

maanden geleden werden de dames bij ons thuis in een persoonlijke brief uitgenodigd voor een ge heel verzorgd weekend in augustus, aan het eind van hun vakantie. Toen de inhoud tot hen doordrong trilde het huis op zijn grondvesten, hun vreugdekreten waren tot ver in de omgeving te horen.

Eenherhalen.paar

De Seniorenraad verdeelt de aandacht over de drie werkvelden Zorg en Welzijn, Mobiliteit en Verkeers veiligheid en ook Wonen en Woonomgeving.

Het idee is ontstaan in Dublin, waar winterjassen op een brug werden gehangen voor daklozen. De actie bleek een groot succes en kreeg wereldwijd Vianavolging.ditWinterswijkse burgerinitiatief dat in 2019 begon, zijn vorig jaar 397 jassen gebracht en 366

www.facebook.com\warmejassen

Lief is vanaf begin juli ook met pensioen, dus geen va kantieplannen, vooralsnog geen vastomlijnde invulling van de vrije tijd, we zouden wel zien wat er op ons pad kwam. Dat wil zeggen, op één tripje na: een weekend naar de Efteling met de drie oudste kleindochters. On geveer twintig jaar geleden bezochten wij met de twee jongste dochters het pretpark in Kaatsheuvel: het was een feest. Ik voelde toen al dat de geschiedenis zich zou

Bijzonderheden agenda

Column

Grote groep senioren

Website

Van 29 oktober tot 3 december kun je warme jas sen – schoon en heel – ophangen bij het Raadhuis aan de voorzijde onder de bogen. Alle maten, groot en klein zijn welkom, evenals dassen, handschoenen en Hetmutsen.team‘Warme

Reacties op de vernieuwde website zijn welkom: wat is goed, wat kan beter?

Devergeten.kinderen waren onmiddellijk volledig in de ban van de attracties en magie waarmee het park zo populair is ge worden. Voor ons werd het wederom een onvergetelijke gebeurtenis: een zachte kinderhand die de hand van opa of oma zoekt, met aan elke hand een vrolijk huppelende jongedame wandelen door het park, de ontwapende gesprekjes, de pretoogjes, de aanhankelijkheid. Ultieme momenten van geluk, pure rijkdom. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend; menigeen weet dat dat niet altijd zo is.

Warme Jassen actie iedereen een warme jas

“Laat een warme jas achter als je wil helpen, Neem gerust een warme jas mee als je die nodig hebt.”

De schrijfwedsrijd voor Flonkergood is bedoeld als stimulans voor het schrijven in het dialect. Iedereen die een mooi verhaal of gedicht heeft geschreven in de streektaal, wordt van harte uitgenodigd dat in te sturen. Dit kan nog tot uiterlijk 15 oktober. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood 2023. Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens het Waeketreffen, de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek’ in maart.

Groen en

2 oktober: Met dialect op de koffie

Stimulans

Zorg op dat nieuwe plein bij het nieuwe Boogie Woogie voor een overkapping (met een mobiel podium), die kan worden gebruikt voor het Volksfeest en waar muziek bands kunnen optreden. O ja, het moet ook de func tie van een woonkwartier krijgen, bouw er dan vooral kleinere appartementen voor jongeren, die naarstig op zoek zijn naar woonruimte en niet zeuren als er tot mid dernacht live muziek is te horen.

Ik weet niet of het financieel haalbaar is, maar op die wijze is er wel sprake van een win-winsituatie. Zowel ho reca als marktkooplui (hopelijk) tevreden, op twee cen trale plekken die aanvullend op elkaar kunnen floreren. Met bezoekers aan het centrum die beide pleinen goed weten te vinden, met de winkels binnen handbereik. En een feestlocatie voor het Volksfeest.

In hoeverre krijgt sentiment, in relatie tot historie en economisch belang, de overhand bij de keuze voor de nieuwe Markt. Voogt lijkt te opteren voor een groene invulling met een fontein, óók met het oog op de hit tebron die de huidige, kale Markt is. Maar is er dan nog plaats voor de warenmarkt of de feesttent tijdens het

geweldige sportaccommodaties, waarbij de kosten voor de baten uitgingen, maar Winterswijk oogst er bewondering mee tot ver buiten de gemeente grenzen. En de lokale voetballers, atleten, schaatsers en skeeleraars zijn er maar wat blij mee.

Dialectkring Achterhook en Liemers organiseert diverse streektaal-activiteiten, waaronder op vier zondagochtenden het populaire ‘Met dialect op de koffie’ in zaal de ‘Daele’ bij Erve Kots in Lievelde. De eerstvolgende is op 2 oktober van 11.00 tot 13.00 uur. Op het programma staat een muzikaal cabaretprogramma verzorgd door

Column EsselinkDomien

Inzendingen

In de Achterhoek wordt daar met diverse activiteiten uitvoering aan gegeven door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en de Dialectkring. Samen met de Vrienden van de streektaal Lochem en omgeving vormen zij dan ook het organiserend comité voor de schrijfwedstrijd.

Winterswijk buiten binnen 23

Win-win kost geld

Streektaal schrijfwedstrijd Nedersaksisch

Kom dan niet met een ‘lintmarkt’ in de diverse straten als alternatief, maar biedt een modern, compact (markt) plein aan, in het nieuwe Cultuurkwartier. Eventueel bo ven of in combinatie met een verzonken of ondergrond se parkeergarage. Handig voor de bezoekers en met korte aan- en toevoerlijnen voor de marktkooplui.

Nedersaksisch

www.ecal.nu/flonkergood

Kom met een goed alternatief! Stel dat je op de Markt aan beide zijden kiest voor veel groen en horecaterras sen, die ’s winters voor de horeca mogelijk ook als een soort wintertuin is te exploiteren, dan is er geen plaats voor de marktkooplui en de feesttent(en).

In streektaalmaand maart wordt jaarlijks de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boek’ gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt ’t kadobeuksken Flonkergood uitgegeven. Voor de inhoud van het boekje met verhalen in de streektaal, wordt jaarlijks een schrijfwedstrijd georganiseerd. De inzendtermijn loopt tot 15 oktober.

Ja,Volksfeest?hetwordt

Flonkergood staat boordevol streektaalverhalen en -gedichten en wordt cadeau gegeven als je in de Waeke een boek in de streektaal of over de streek aanschaft in Achterhoekse en Liemerse boekhandels.

Maar ja, het gaat natuurlijk wel geld kosten… Maar je kunt als Winterswijk opnieuw voorop lopen in de regio en de economische magneetfunctie verder versterken.

Kijkblokkeren?naarde

Het comité heeft gekozen voor het thema ‘Greun’. Wellicht is het je lievelingskleur, misschien denk je dat het gras bij de buren altijd groener is of heb je angst voor een groen beest. Denk je wel eens terug aan de tijd dat je nog zo groen als gras was? Of houdt het thema vergroenen je erg bezig. Kortom: een thema dat genoeg inspiratie kan bieden.

een hele puzzel, of misschien ook niet?

In Gelderland zijn twee regio’s waar Nedersaksisch wordt gesproken: de Achterhoek en noordoost Veluwe. Het Nedersaksisch taalgebied, met in elke streek een eigen taalvariant, strekt zich uit over Groningen, zuidoost Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en een groot gebied in Duitsland. In 2018 werd het Nedersaksisch erkend als officiële taal en hebben de betrokken provincies een convenant ondertekend waarin ze met elkaar hebben afgesproken er alles aan te doen om het Nedersaksisch te behouden en het gebruik te stimuleren.

Hij komt een paar keer met een ‘verlieswaarschuwing’. “Het gaat natuurlijk wel geld kosten”, zegt Wim Voogt van OKRA Landschapsarchitecten. Hij refereert aan de nieuwe binnenstad in Hengelo (O), een project van zijn hand waaraan meerdere miljoenen worden gespen deerd. Dat financiële aspect wordt misschien nog wel een grotere uitdaging dan de verdeling van functies op de Markt, maar moet Winterswijk zich daardoor laten

het duo Een en (www.erikknoef.nl/een-en-ander).Ander Entree inclusief twee kopjes koffie of thee: tien euro. www.dialectkring.nl

Thema ‘Greun’

Verhalen mogen maximaal 500 woorden lang zijn, gedichten maximaal 32 regels inclusief witregels. Per auteur mogen maximaal drie verhalen of gedichten worden ingezonden. Kijk voor het volledige reglement en de wijze van inzenden op de website van ECAL.

Winkelbeleving

“Gelukkig gaat het veel Winterswijkers ook nog steeds goed en dat merken we aan de kwaliteit van de kleding die we binnen krijgen. Daarnaast hebben we uitstekende contacten met alle kleding- en schoenenzaken in Winterswijk en de drie winkels die zich hebben gespecialiseerd in tweedehands kleding. Zo krijgen we, naast gebruikte kleding, ook regelmatig nieuwe kleding om ons assortiment aan te vullen.” De veertig vrijwilligers bij de Kledingbank sorteren de kleding op maat en seizoen en zorgen dat het piekfijn in de winkel komt de hangen. Chamila: “Het gaat er namelijk niet alleen om dat mensen kleding kunnen uitzoeken, maar ook dat het een echte winkelbeleving is.”

Als een van de initiatiefnemers van de Stichting Kledingbank Winterwijk en omstreken is Els Lieverdink al sinds 2013 betrokken bij dit initiatief om mensen, die het langdurig of tijdelijk financieel moeilijker hebben, aan mooie, passende en moderne kleding en schoeisel te helpen. “Ons grootste probleem is niet het vullen van onze winkel, maar het bereiken van de mensen voor wie we er willen zijn”, zegt Els. Tekst: Wim Aalderink foto’s: Kledingbank Winterswijk

www.facebook.com/KledingbankWinterswijk

Privacy beschermd

Op de uitgebreide website van de Kledingbank wordt kort en bondig uitgelegd hoe het werkt. Hoe simpel het ook is, toch blijkt telkens weer dat de drempel voor veel mensen hoog is of dat onbekend onbemind maakt. “Schaamte speelt hierbij vaak een rol, terwijl dat volstrekt onnodig is”, stellen de beide dames. In de praktijk blijkt dat veel meer mensen het financieel moeilijk hebben dan menigeen denkt. Soms voor lange tijd, maar vaak ook voor een korte periode. De absolute garantie van beschermde privacy is een belangrijke pijler onder het verlagen van die drempel.

echt winkelen voor wie het niet breed heeft

Winterswijk buiten binnen25

Hulp en gulle inbreng

eo De Kledingbankwww.kledingbankwinterswijk.nl

Het grote verschil met een gewone winkel is dan ook niet het assortiment en de kwaliteit daarvan, maar de privacy waarin er gewinkeld kan worden. Heb je eenmaal een doorverwijzing, dan maak je een afspraak en is de winkel een uur lang exclusief voor jou. Kom je met een heel gezin, dan is ook anderhalf uur mogelijk. De vrijwilligers zijn net zo goed in hun advies als welke medewerker van een andere kledingzaak dan ook. Service, kennis, privacy en vooral mooie, draagbare en niet van nieuw te onderscheiden kleding, daar kom je voor naar de Kledingbank.

“maatwerk en privacy gaan bij ons hand in hand”

De Kledingbank verstrekt kleding en schoenen, maar ook beddengoed en huishoudtextiel aan inwoners van de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk, die het om wat voor reden dan ook aan de financiële middelen ontbreekt om dat in een ‘gewone’ winkel aan te schaffen. Het werkgebied is gelijk aan dat van de Voedselbank die ook een van de doorverwijzende instanties is. “Een doorverwijzing is namelijk wel een voorwaarde om te mogen komen winkelen”, zegt Chamila Leissner, algemeen bestuurslid sinds begin 2020. Naast de Voedselbank zijn er bijna twintig instanties die voor een doorverwijzing kunnen zorgen, van kerkgenootschappen tot (huis-)artsen en van scholen tot de Sociale Dienst (Fijnder).

De Kledingbank is een zelfstandige, autonome stichting die zich financieel zelf moet bedruipen. “De gemeente Winterswijk draagt sinds de oprichting jaarlijks financieel bij aan onze organisatie, maar helaas is dat niet het geval met de drie andere gemeentes voor wiens inwoners wij er ook zijn”, zegt Els. Door de hulp van onder andere de Hervormde kerken uit Winterswijk en Eibergen, de Rabobank Clubactie, de emballagebonnen van Jumbo en Albert Heijn in Winterswijk, maar vooral door de gulle inbreng van kleding door zowel particulieren als winkeliers, lukt het al tien jaar om een onmisbare hulp te zijn voor iedereen die het (even) moeilijk heeft. “Maar zonder onze vrijwilligers zouden we natuurlijk nergens zijn en daar kunnen we er altijd meer van gebruiken”, benadrukken Els en Chamila nog maar eens.

Op afspraak

12:00 – 13:00 UUR: 1Achterhoek : Sanne Ouwens

00:00 – 07:00 UUR: De Nachtwacht – Non-Stop

15:00 – 18:00 UUR: 1Achterhoek : Harm Wellink

09:00 – 12:00 UUR: 1Achterhoek : Hans Ouwens

18:00 – 19:00 UUR: Slingeland Non-stop 19:00 – 21:00 UUR: Cantico – André Droppers, Desiree de Gooijer of Tilly Vegter 21:00 – 24:00 UUR: Slingeland Non-stop

18:00 – 19:00 UUR: Uit de Kunst

15:00 – 18:00 UUR: 1Achterhoek : Harm Wellink

20:00 – 22:00 UUR: Lustige Musikanten – Henk Nijenhuis en Björn Wedding of Annie Slotboom en Jan ten Hagen 22:00 – 24:00 UUR: Irie Vibes – Mario Oesterholt en Raymond Ubbink

00:00 – 07:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop

07:00 – 09:00 UUR: 1Achterhoek : Jesper Vaags

15:00 – 18:00 UUR: 1Achterhoek : Harm Wellink

00:00 – 08:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop 08:00 – 10:00 UUR:

12:00 – 13:00 UUR: 1Achterhoek : Sanne Ouwens

09:00 – 12:00 UUR: 1Achterhoek : Hans Ouwens

13:00 – 15:00 UUR: 1Achterhoek : Gerwin Nales

07:00 – 09:00 UUR: 1Achterhoek : William Hulzink

09:00 – 12:00 UUR: 1Achterhoek : Hans Ouwens

07:00 – 09:00 UUR: 1Achterhoek : Jesper Vaags

12:00 – 13:00 UUR: 1Achterhoek : Sanne Ouwens

09:00 – 12:00 UUR: 1Achterhoek : Hans Ouwens

Heeft jouw bedrijf al de Lepelstraat 22 7141 AT Groenlo 0544 769028 T 06 18557771 | info@vormfactor.com | www.vormfactor.com

12:00 – 14:00 UUR: 1Achterhoek : Sandra VanReys 14:00 – 16:00 UUR: 1Achterhoek : Harm Wellink 16:00 – 18:00 UUR: 1Achterhoek : Jesse Sprikkelman 18:00 – 20:00 UUR: Twilight Zone – Rinaldo van Alphen 20:00 – 22:00 UUR: Memory Lane – Hans Derksen en Elco Daniëls 22:00 – 24:00 UUR: The Whiskeybar – Hans Derksen en Elco Daniëls

Pluk de Dag – Elisabeth Verheij of Johan Houwers 10:00 – 12:00 UUR: Backstage – Ida Meerdink 12:00 – 14:00 UUR: Middag Cocktail – Herman ter Maat en Jolanda Martens 14:00 – 16:00 UUR: 1Achterhoek Actueel 16:00 – 18:00 UUR: Holland op zijn Breedst – Wim Kuut 18:00 – 20:00 UUR: Schlager Show – Björn Wedding 20:00 – 23:00 UUR: Muziek Express – Benito Muller en Marco van Lochem 23:00 – 01:00 UUR: Danceconfusion – Peter van der Wel 01:00 – 07:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop 07:00 – 10:00 UUR: Wenters wordt wakker – Franz te Loo 10:00 – 12:00 UUR: Op de Koffie – Geert Krosenbrink of Johan Houwers 12:00 – 14:00 UUR: De Jaren Tig 2.0 – Alco Vaartjes 14:00 – 18:00 UUR: Slingeland Non-stop 18:00 – 19:00 UUR: Country Roads – Nico Timmer 19:00 – 21:00 UUR: De muziekavond – Friso Trip en Rik Schepers 21:00 – 23:00 UUR: Flower Power – Jan Willem Klein Poelhuis 23:00 – 24:00 UUR: Slingeland Non- Stop PROGRAMMERING RADIO ZATERDAGDONDERDAGWOENSDAGMAANDAGDINSDAGVRIJDAGZONDAG

07:00 – 09:00 UUR: 1Achterhoek : Jesper Vaags

18:00 – 19:00 UUR: Easy Listening – Gerhard Uwland

13:00 – 15:00 UUR: 1Achterhoek : Gerwin Nales

19:00 – 20:00 UUR: Goeienoavend Wenters – Gerhard Uwland

15:00 – 18:00 UUR: 1Achterhoek : Harm Wellink

00:00 – 07:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop

13:00 – 15:00 UUR: 1Achterhoek : Gerwin Nales

13:00 – 15:00 UUR: 1Achterhoek : Gerwin Nales

18:00 – 20:00 UUR: Senioren Café Rinaldo van Alphen

18:00 – 19:00 UUR: Slingeland Non-stop

00:00 – 07:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop

00:00 – 07:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop

07:00 – 09:00 UUR: 1Achterhoek : Jesper Vaags

20:00 – 22:00 UUR: Praotn & Rondgaon –W Diana Abbink of Ria Olijslager 22:00 – 24:00 UUR: Slingeland Non-stop

19:00 – 20.00 UUR: Slingeland Non-Stop 20:00 – 21:00 UUR: Music Factory 21.00 – 24.00 UUR: Slingeland Non-Stop

09:00 – 12:00 UUR: 1Achterhoek : Hans Ouwens

12:00 – 13:00 UUR: 1Achterhoek : Sanne Ouwens

Seniorendag met buren van over de grens

“onzestreektaal,gemeenschappelijkehetdialect,vergemakkelijktdeverbinding”

Het organisatiecomité onder voorzitterschap van Wim Sikking be staat uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden PCOB, KBO, STOA en WentersPlus, die het programma hebben samengesteld. Hans Willemsen en Anton Reuvekamp, die al 16 jaar betrokken is bij de uitwisseling, laten er geen twijfel over bestaan: taal is de brug die mensen verbindt. “In de voorbereiding samen met de delegatie uit Vreden hebben we als vanouds gemerkt, dat onze gemeen schappelijke streektaal, het dialect, de verbinding vergemakkelijkt.” Tijdens de uitwisselingsdag op 7 oktober zal het dialect ook veel gehoord worden. Bedoeling is, dat de Vredense en Winterswijkse bezoekers nader tot elkaar komen door uitwisseling van ervarin gen als oudere. Daarbij helpt het als je dezelfde taal spreekt, hoe wel ook Duits en Nederlands voor de meesten niet veel problemen zal opleveren.

Dorpswandeling

Winterswijkse senioren en hun generatiegenoten uit het Duitse Vreden ontmoeten elkaar tweejaarlijks tijdens de Nationale Ouderendag op de eerste vrijdag in oktober. Deze inmiddels traditionele ontmoetingsdag vindt beur telings plaats in Vreden of Winterswijk. De Winterswijkse ouderenbonden ontvangen de Vredenaren op vrijdag 7 oktober in de Jacobskerk met een afwisselend programma: ‘Verbinding via een muzikale zwerftocht’

Maria van Wenterswick ’s Middags wordt het programma – in bijzijn van burgemeester Joris Bengevoord, bürgermeister Tom Tenostendarp van Vreden en Winterswijkse wethouder Wim Wassink – vervolgt met muziek, zang en gesproken woord. Het Boogie Woogie Vrijetijdsorkest treedt op, evenals Rock- en Popkoor RockPops en Duo Vrijaf, dat nummers zingt in het Duits, Nederlands en dialect. Henk van der Meer van Duo Vrijaf heeft een nummer over Vreden gecompo neerd en zingt ook het bij Vredenaren bekende ‘Vredenlied’. Hans Willemsen zal met een verhaal, dat hij vertelt in een mix van Duits, Nederlands en dialect, de gezamenlijke link met de Jacobskerk be nadrukken. “Het gaat over het beeld dat in Ramsdorf ‘Maria van Wenterswick’ wordt genoemd; een historische verbinding met de kerk waar we op dat moment zijn.”

Kosten: 10 euro per persoon.

Voor het middagprogramma zijn nog kaarten verkrijgbaar via Jolanda Beijers, Stg. Ouderen Actief (STOA), tel.nr. 0543-517887 of 06-30833175.

Taal mag dan een verbinding teweeg brengen, de taal van de mu ziek is universeel. Vandaar het thema ‘Verbinding via een muzikale zwerftocht’, verwijzend naar het middagprogramma, dat bol staat van muziek en zang.

Muzikale ‘zwerftocht’ in de Jacobskerk

Aanvang middagprogramma: 14.30 uur. De kerk (op de Markt) is open vanaf 14.00 uur

Toegangskaarten

Tekst: Betty Wassink Foto: Jan de Ruiter

Voorafgaand is er in de ochtend een programma voor vijftig geno digden uit Vreden, die worden ontvangen door vijftig Winterswijk se senioren. Na ontvangst in de Jacobskerk is er een dorpswande ling met een Gilde-gids, die zowel in het Duits als het Nederlands vertelt over historische pareltjes in het dorp. Aansluitend wordt er gezamenlijk geluncht in de Jacobskerk met de genodigden.

Winterswijk buiten binnen27

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.