Winterswijk buiten & binnen September 2021

Page 1

Winterswijk september 2021

rne Brinkheu

Corle Henxel Huppel

Kotten o Medd Miste Ratum eld Vossev

Woold wijk s r e t Win

Sharewood Handboogschutters www.winterswijkbuiten-binnen.nl

Te Gronde stopt


Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur Zaterdag van 9 tot 16 uur

Onze merken Bogaerts Jeans Cars Jeans Cross Jeans Gabbiano In/Case Miracle of denim

New Star Only & Sons Petrol Industries Soyaconcept Typical Jill Y-conic

Bij Jeans Brothers vindt u heel veel jeans voor dames en heren!

We hebben weer een ruim assortiment kamerplanten! diverse soorten voor allerhande standplaatsen. Vanaf €

1,99

Bij aankoop van een jeans, de tweede

5 20,KORTING

Bloembollen ze zijn er weer!

Rode Lampenpoetsersgras

diverse soorten en kleur varianten. Pennisetum Rubrum met prachtige

Vanaf € 2.49

rode aren! Vanaf

€ 5,99

Hoeninkstegge 5 * Winterswijk Meddo 0543-569302 * info@wenninkhof.nl

ww w.jeansbrothers.com JEANS BROTHERS

Winterswijk Misterstraat 15A

|

Eibergen Brink 21

onze officiële supporterswinkel

SHIRT ,9,955 € S5V9 A € 39 KID

WWW.DEGRAAFSHOP.NL


Winterswijk buiten binnen

3

Winterswijk

Bubo Bubo, het beeldmerk

NR. 9

COLOFON

SEPTEMBER 2021

Winterswijk buiten & binnen is een uitgave van Te Loo Media B.V. Advertentie verkoop:

Betty Wassink

Franz te Loo Tel: 06 - 575 49 610 E-mail: advertenties@winterswijkbuiten-binnen.nl Dorinda Abbink Tel: 06 - 225 32 020 E-mail: advertenties@winterswijkbuiten-binnen.nl

Het wemelt van de uilen in Winterswijk als je de

kom is Winterswijk creatief met de Oehoe. Ook

Eindredacteur:

berichtgeving mag geloven. Wat een rijkdom.

in de bossen aan de grens in Kotten bij de hand-

Betty Wassink Tel: 06 - 382 90 976

Vooral de Oehoe is inmiddels verheven tot beeld-

boogschutters hoort de Oehoe er helemaal bij.

E-mail: eindredactie@winterswijkbuiten-binnen.nl

merk van Winterswijk zo lijkt het.

Daar is het een 3D-variant. Lees erover in het ver-

Vreemd?

Niet echt. De Oehoe heeft zich tot

haal over Sharewood Winterswijk, over mensen

vreugde van velen, jaren geleden hier gevestigd.

met passie voor hun hobby. Dezelfde passie die

Lang bleef dat het best bewaarde geheim, alleen

je ook vindt bij zovele Winterswijkers.

Vormgeving: Vorm-Factor Martijn Jansen, Manouk te Kulve, Monique Wassink Tel: 0544 - 76 90 28, www.vorm-factor.nl Foto voorpagina: Franz te Loo

bekend bij Oehoe-kenners, die maar wat bang

Of het nu gaat over passie voor je werk of je stu-

Volgende uitgave: november 2021

waren dat het grote publiek er lucht van zou krij-

die, er zit altijd een verhaal in. Verhalen over ge-

Bezorgklachten/geen krant ontvangen:

gen. Immers, dan zou het gedaan zijn met de Oe-

passioneerde mensen die zich inzetten voor hun

Direct verspreidingen info@directverspreidingen.nl

hoe, zo was toentertijd de gedachte.

omgeving of de cultuurhistorie, zoals de mensen

Ik herinner me nog, dat toenmalig wethouder Ina

die de vlasoven willen behouden. Maar we spra-

van Eerden in een raadsvergadering het beestje

ken ook over passie voor de kerk en de koe.

bij de naam noemde. Dat deed wel wat stof op-

Zouden allemaal beeldmerken kunnen zijn van

waaien.

Winterswijk.

Vreemd? Achteraf wel.

Maar het werd de Oehoe. De tijd zal leren wat het

Hoe anders is het nu. Wethouder Tannemaat

beest ons gaat brengen. Maar zonder de inzet

windt er geen doekjes om: de Oehoe brengt ons

van Winterswijkers lukt het niet.

als het goed is nog meer toeristen dan er nu al

Winterswijk wordt gemaakt door de mensen die

zijn. Of alle Winterswijkers en de Oehoe daar ook

er wonen. Maar daar is geen beeldmerk voor.

of 055 - 534 18 25. Vermeld duidelijk uw klacht, postcode en huisnummer. Losse exemplaren verkrijgbaar bij Jumbo Winterswijk. Auteursrecht Overname van artikelen(of delen ervan) uit deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank. Aansprakelijkheid Winterswijk buiten & binnen wordt met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Uitgever Te Loo Media en auteurs streven naar juistheid en volledigheid van informatie en beeld. Fouten blijven mogelijk. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen, gebaseerd op onze informatie.

zo blij mee zijn is de vraag. De Oehoe hoort inmiddels bij ons dorp en heeft een prominente plek

Veel leesplezier met deze editie van Winterswijk

in het centrum. Maar niet alleen in de bebouwde

Buiten&Binnen.

sfeervol

• Gelegenheidsbloemwerk

wonen

• Planten en natuurlijke decoratie • Zakelijk bloemwerk plantenonderhoud • Workshops • Bloemenabonnementen

Meddosestraat 18, Winterswijk T 06-11017436 E info@gaafbloembinder.nl

ON LIN E BES TEL LEN ? www.gaafbloembinder.nl

de mooiste woonwinkel!

EXPERIENCE STORE

Europalaan 117 7102 AC Winterswijk T 0543 - 515 854 www.citywonen.com


Schadeherstel Uitdeuken zonder spuiten Verzekeringtaxatie + reparatie Ruitreparatie

Bij Autohopper huur je in het weekend lekker voordelig een auto. Het huren van een huurauto in het weekend is namelijk altijd voordeliger dan het huren van 2 losse dagen!

VOORDELIG HUREN IN HET WEEKEND Neem bijvoorbeeld de Citroën C1 of de VW Up; voor een weekend betaal je slechts € 60,00 (ipv € 70,00 voor 2 losse dagen). Dit is inclusief BTW en 200 KM vrij.

ANDERS

Tinbergenstraat 46 T +31 543 - 535322 info@autoschadewinterswijk.nl

www.autoschadewinterswijk.nl

Deze actie is geldig op alle personenauto’s en -busjes m.u.v. de promotie auto, bestelbusjes en aanhangers

Het is allemaal

Het is allemaal

! e d lf e z t e h t jf li b it e t n a li io s s e f o r p n e id e h ig ll o n ze g eze D EEN KEER N E V IJ L B IJ R V L E E H GE DAT K A N ! KO M E N S P O RTE N ?

WEEKPA S IS T A R G n e e g a ra V e ss .n l tn fi rs te n e .w w w w p o aan o f b e l 0 5 4 3 -5 1 3 8 7 8

Haitsma Mulierweg 22-24, Winterswijk - TEL 0543 51 38 78 - www.wentersfitness.nl - info@wentersfitness.nl


Winterswijk buiten binnen

5

Henk Jan Besselink

‘huisarts in tijden van Corona’ Sinds 2012 werkt Henk Jan als solist in zijn eigen praktijk in Winterswijk, zijn geboortedorp. Na een jaar medicijnen in Antwerpen werd hij in Nederland ingeloot en studeerde medicijnen in Nijmegen. Na de basisopleiding koos hij heel bewust voor de studie huisartsgeneeskunde, een keuze waar hij nooit spijt van heeft gehad.

Winterswijk

Tekst en foto: Wim Aalderink

En toen kwam corona. Een pandemie die de normale manier van

“Hoe de bescherming daartegen in de toekomst moet uitvallen is

werken volledig overhoop gooide en ongelooflijk veel inzet, flexibi-

nog onzeker en zal de toekomst ons moeten leren.”

liteit en creativiteit vroeg en nog steeds vraagt. Naast het inzetten op veranderde patiëntenzorg in de eigen praktijk heeft Henk Jan

Relatie

bewust de publiciteit gezocht via interviews in de media, vooral om

Het mooie van huisarts zijn is volgens hem dat je zomaar deel mag

te laten zien wat huisartsen allemaal doen om de belangen van hun

uitmaken van het leven van andere mensen, dat je iets kunt bij-

patiënten zo goed mogelijk te dienen. “Huisartsen zijn van nature

dragen in het leven van patiënten. Dat is iets waar hij als arts en

nogal reactief ingesteld,” zegt Henk Jan, “en vaak is het inderdaad

als mens heel blij van kan worden. Natuurlijk heeft dit vak ook een

verstandig eerst af te wachten voor je reageert. Maar wanneer er

keerzijde, je wordt immers geconfronteerd met psychisch en licha-

zoveel onduidelijk is over een gezondheidscrisis

melijk leed, uiteindelijk de dood. Huisartsenzorg is continue zorg en

die iedereen raakt, is het belangrijk om te laten

daarom is een goede en blijvende relatie zo ontzettend belangrijk.

zien hoe je daar als huisartsen mee om gaat. Niet

Het vertrouwen moet echt van twee kanten komen. Dat is iets dat

afgeven op de minister en het RIVM, maar vertel-

hij ook de artsen in opleiding die hij begeleidt meegeeft. “Opleiden

len wat er wordt gedaan door de huisartsen en

is om meerdere redenen belangrijk; je zorgt voor opvolging en je

ons lokale ziekenhuis, waar bijvoorbeeld heel snel

leert zelf ook iedere dag. Blijven leren is altijd, maar zeker als huis-

een regionale coronapoli werd opgezet om zo de

arts, letterlijk van levensbelang.” Zelf volgt hij op dit moment een

bekende goede zorg te blijven leveren.”

kaderopleiding palliatieve zorg met aandacht voor zowel de medi-

“mensen zijn veel zelfredzamer dan we vaak denken.”

sche als psychosociale kant van de weg naar de dood.

Leerpunt Elke morgen hield Henk Jan in zijn eigen praktijk

Elke huisarts wordt bijgestaan door een team van assistenten dat

overleg met zijn medewerkers om te bespreken

in deze praktijk door de jaren heen gegroeid is van drie naar tien.

hoe om te gaan met de nieuwste inzichten en

Een team dat hier steeds meer zaken zoals reguliere controles en

verordeningen. Afspraken werden fysiek zoveel mogelijk beperkt,

administratieve taken uit handen neemt. Hierdoor maak je ook tijd

beeldbellen en telefonische consulten namen een groot deel daar-

vrij voor andere zaken, al zegt hij zelf dat je inmiddels wel op moet

van weg en bleken in de meeste gevallen uitstekend te

passen huisarts te blijven en geen manager te worden.

werken. Mensen bleken ineens veel zelfredzamer en flexibeler te zijn dan verwacht. Henk Jan is en blijft van mening dat de huisart-

“Het contact met mensen van allerlei slag en uit alle delen van

sen hebben laten zien dat zij een veel groter deel van het vacci-

de maatschappij die met een enorme diversiteit aan klachten

neren voor hun rekening hadden kunnen nemen waardoor de ge-

en problemen bij je komen maken iedere dag weer anders

hele campagne veel sneller had kunnen verlopen. “Het zigzagbeleid

en boeiend.”

waarin de angst voor mogelijke bijwerkingen het meermaals won van de gezondheidswinst in bredere zin is hopelijk een politiek en maatschappelijk leerpunt voor een vervolg.” Want dat corona, net als de gewone griep, onder ons blijft is volgens hem wel zeker.

schaapskamp.praktijkinfo.nl


COMPLEET IN ONDERHOUD EN SERVICE

Voor alle occasions snelt u naar:

AUTOMEERDINK.NL Plan zelf uw APK in de Auto Meerdink app

Dé specialist in reparatie en verkoop van alle witgoed apparatuur! Uw wasmachine, koelkast, vaatwasser of ander witgoed apparatuur laten repareren? Vraag uw reparatie via het formulier aan op www.witgoedservicewenters.nl of bel:

Ga naar de app store en download onze Auto Meerdink app en profiteer van de voordelen: • Herinnering aan uw afspraken • Plan gemakkelijk je afspraak in • Wij zijn eenvoudig te bereiken via Live-chat • Direct hulp bij pech of storingen

Registreer uw kenteken voor alle extra voordelen!

06 - 54 25 41 56 Hietkampweg 8 - 7108 BR Winterswijk Woold info@witgoedservicewenters.nl www.witgoedservicewenters.nl

• Altijd een digitaal schadeformulier bij de hand

Snelliusstraat 26, 7102 ED Winterswijk Tel: 0543 53 11 72 info@automeerdink.nl

Voet of voetgerelateerde klachten? Wij hebben mogelijk een oplossing voor u! U kunt bij ons terecht voor behandelingen die er op gericht zijn om de oorzaak van verschillende klachten zoals voet, enkel, knie, heup en rugklachten te verhelpen. Tevens verzorgen wij voetbehandelingen, nagelbeugels, ortheses en zolen. Winterswijk | Dinxperlo | Varsseveld | Silvolde | T 0543-530979 info@podotherapieachterhoek.nl podotherapieachterhoek.nl

De uitvaart met een eigen verhaal! Voor een eigentijdse manier van spreken bij uitvaarten, Domien Esselink. Onderscheidend met een geschreven nagedachtenis. Mob. 06 8302 1663 domien@domienant.nl domienant.nl


Winterswijk buiten binnen

7

Winterswijkse emigranten in de 19e eeuw Henk te Kulve duikt in de geschiedenis Op 29 januari 1848 verschijnt het volgende krantenbericht: ‘Onder de 300 reizigers aan boord van de Phoenix, die op Lake Michigan niet ver van Sheboyan eene prooi der vlammen geworden is, bevonden zich omstreeks 150 Hollandsche landverhuizers, waarvan er slechts vijf en twintig met de beide booten van het stoomvaartuig gered zijn. Deze ongelukkigen hebben alles verloren; de meesten waren zelfs naauwelijks gekleed, daar zij te bed lagen toen de brand eensklaps met groote hevigheid uitbarstte’ Door Wim Aalderink

Henk te Kulve

Onder de doden bevonden zich 74 Winterswijkse

186, 1846 met 318 en 1847 met 357 personen. De re-

lastig gemaakt. Het ging hier echter om een kleine

emigranten die in 1847 waren vertrokken naar de

denen voor het vertrek zijn, volgens Te Kulve, vooral

groep, slechts zeven procent van de Winterswijkse

Verenigde Staten op zoek naar een beter leven.

economisch van aard: ,,De aardappelziekte verpest-

migranten vertrok om die reden.’’ De belangrijkste

Brieven met het relaas over deze ramp bereikten

te een oogst en de beschikbare grond werd minder

reden is dus een totaal gebrek aan vertrouwen in een

Winterswijk pas begin 1848, wat meteen duidelijk

omdat de bevolking groeide. Ook vertrokken mensen

gezonde toekomst in eigen streek.

maakt hoe definitief het afscheid van familie en

vanwege het geloof. Zo werd het de Afgescheidenen

vrienden was in die tijd.

In 1847 vertrokken er 2631 mensen uit Nederland naar Amerika waarvan dus 357 Winterswijkers, allemaal op

Tentoonstelling

zoek naar een beter leven. In 1848 leidde de vertrek-

In 2017 is er voor hen een monument geplaatst op

golf zelfs tot een verontruste brief van Winterswijkse

de Oude Algemene Begraafplaats aan de Singelweg

notabelen en Scholtenboeren (wier pachtboerderijen

in Winterswijk, ironisch genoeg de plek waar de emi-

leeg kwamen te staan) naar de Tweede Kamer.

granten begraven zouden zijn als ze in 1847 niet waren

Gezien de aantallen vertrekkende personen die

vertrokken. Inmiddels wordt er door de Werkgroep

natuurlijk vaak in de bloei van hun leven verkeerden

Emigratie gewerkt aan een tentoonstelling over deze

een begrijpelijke actie, op deze manier leed de lokale

emigratiegeschiedenis. Kennis van het verleden leert

economie onmiskenbaar schade. Tegelijkertijd is die

dat emigratie als gevolg van armoede, honger, oorlog

brief ook een brevet van onvermogen want noch de

en vervolging om geloofsreden van alle tijden is.

landelijke, noch de lokale politiek is kennelijk in staat om de mensen vertrouwen te geven in de toekomst.

Henk te Kulve Nader onderzoek leert dat er in de periode 1840-1890

Emigreren is altijd een zeer ingrijpende stap, maar

ruim 2700 mensen uit de gemeente Winterswijk de

toen nog veel meer dan nu. Men nam immers afscheid

stap aandurfden om te emigreren naar de Verenigde

voor altijd, de kans dat men elkaar ooit nog zou zien

Staten. Een stap die getuigt van moed, maar in veel

of spreken was zo goed als nihil. Waarschijnlijk is het

gevallen ook van een gevoel van wanhoop. Henk te

mede om deze reden dat men vaak vertrok met een

Kulve uit Winterswijk houdt zich al sinds 1977 bezig

groep bekenden en/of verwanten en zocht men in de

met deze geschiedenis. In dat jaar kwam hij er achter

VS streekgenoten die al eerder waren vertrokken op.

dat er Te Kulves woonden in de staten Wisconsin en

Zo ontstonden er gemeenschappen van Achterhoe-

New York wat bij hem de vraag opriep hoe, wanneer

kers in dorpjes als Clymer in de staat New York.

en vooral ook waarom hun voorouders daar terecht

Achterhoekers worden vaak gezien als honkvast,

waren gekomen. Deze nieuwsgierigheid werd nog

deze geschiedenis laat zien dat ook Achterhoekers als

eens versterkt door het aantal van 2700 emigranten

de nood aan de man komt het avontuur niet schuwen!

in vijftig jaar op een bevolking van in die tijd nog geen achtduizend inwoners van de gemeente Winterswijk. Er zijn drie jaren die er echt uitspringen qua aantal emigranten dat vanuit Winterswijk vertrok, 1845 met

John Schoemaker en Geertruida Rauwerdink /Winterswijkemigrantpage


Winterswijk buiten binnen

8

HALLO GASTVRIJE TEAMPLAYER

Profiteer nu!

GRATIS

Magnesium Bisglycinaat 300mg (21 tabletten)* bij aankoop van een GOLDEN NATURALS-product naar keuze

Bekijk ook onze andere vacatures op www.blend61.nl

Natuurlijke supplementen met gouden resultaten

READY TO BLEND IN? Blend61 is op zoek naar een echte sterspeler voor in de bediening. Lijkt het je leuk om te werken in een gloednieuw bedrijf en jong team met een grote dosis ambitie, creativiteit en enthousiasme? Lees snel verder en laat van je horen op info@blend61.nl. Is hospitality your middle name? Krijg jij energie van tevreden gasten en voel jij hun wensen feilloos aan? Geloof jij ook in het motto teamwork makes the dream work. Ben je samen met je collega’s elke dag klaar om te rocken? Ben je stressbestendig en hou je ook in een bomvol restaurant het overzicht?

LET’S SET UP A DATE!

ZIJN WIJ EEN GOEDE MIX? – Jij hebt al enige ervaring in de bediening. Wij zorgen voor optimale werkomstandigheden zodat jij fijn kunt werken. – Jij houdt van hard werken. Wij zorgen voor voldoende ontspanning. Work hard, play hard. – Jij bent flexibel inzetbaar. Wij doen niet moeilijk over een dagje vrij: een goede balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk. – Jij bent ambitieus. Wij bieden de doorgroeimogelijkheden.

TEN DOLLE

TUINMACHINES

Ons Nederlandse merk Golden Naturals is gespecialiseerd in hoogwaardige, natuurlijke voedingssupplementen. Een compleet en gevarieerd assortiment producten die bijdragen aan het behouden van de kwaliteit van leven. Steeds meer mensen kiezen natuurlijke producten zonder chemische toevoegingen boven de bekende synthetische merken.

Natuurlijke/bioactieve supplementen worden beter in het lichaam opgenomen en werken daardoor effectiever. Bovendien is de prijs-kwaliteitverhouding, kijkend naar de samenstelling en dosering erg goed. Golden Naturals ontwikkelt producten vanuit de behoefte van de consument. Klinkt simpel, maar het is zeker niet vanzelfsprekend en zeer waardevol voor onze klanten. Mensen komen terug voor producten die doen wat ze beloven.

*Actie gratis magnesium bij aankoop is zolang de voorraad strekt.

BESTRATING - GRONDWERK - KRAANVERHUUR

verkoop - verhuur - onderhoud

• Bestrating

Verkoop en verhuur van nieuwe en 2e hands machines Tuinmachines voor particulier en professionele bedrijven, uitgebreide keus en

• Sierbestratingen

• Opritten / terassen • Grondwerk

kwalitatief hoogwaardig materiaal. Goed gereedschap is tenslotte het halve werk!

• Leveren van alle materialen

Kijk voor meer informatie op www.tendolletuinmachines.nl

WWW.PRINSENBESTRATINGEN.NL

Morskers Driehuisweg 20

Morskers Driehuisweg 16, Winterswijk Meddo

Winterswijk - Meddo

T 06 533 188 69

MITSUBISHI SPECIALIST

Auto Service Veldboom

Wij doen alles voor uw auto!

06 - 51 56 30 46

info@prinsenbestratingen.nl

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist • Gebitsprotheses • Implantaten • Klikgebit • Reparaties • Gratis advies en informatie

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

KIND

Tuunterstraat 35 • 7101 EE Winterswijk • Tel. 0543 519 901 • www.tandprotheticuskind.nl NARCISSTRAAT 2 WINTERSWIJK T. 0543 516000 WWW.AUTOSERVICEVELDBOOM.NL


Winterswijk buiten binnen

9

Diamanten der Volksmusik Vrolijke avond met internationale artiesten Voor de liefhebbers van Volks- en Schlagermuziek komt de theatershow Diamanten der Volksmusik op vrijdag 5 november weer naar Theater De Storm. Die Ladiner Topact van de avond is het duo Die Ladiner uit Zuid-Tirol: Joakin en Otto zijn niet weg te denken uit de ‘Volkstümliche’ muziekbranche, verkochten meer dan een miljoen platen en cd’s, waren te zien in alle grote TVshows en wonnen onder andere de Grand Prix der Volksmusik. Kaarten kosten 28 euro en zijn verkrijgbaar via de website van Theater De Storm www.theaterdestorm.nl Diamanten der Volksmusik brengt vanaf 20:00 uur in de RabobankZaal een muzikale show zoals bekend

dieladiner.com

Column

Bart Iking

Fascinerend schouwspel In het zeer grijze verleden heb ik wel eens met een tent gekampeerd, maar inmiddels zit ik in een luxere fase van mijn leven en ben gesteld op enig comfort, zij heeft in een vorig leven Europa doorkruist met een sleurhut. Dus toen een van de zonen aanbood zijn caravan naar een camping van onze keuze te brengen, te installeren en op te halen hoefden we niet lang na te denken. Zo’n genereus gebaar laat je natuurlijk niet schieten. Na enig zoeken werd een bestemming in Overijssel gevonden.

van de Duitse TV. De optredende artiesten Natalie Holzner uit Oostenrijk, Sanny uit Noord-Duitsland en de Achterhoekse zanger Michel Wolsink uit Braamt

sannymusik.de

verrassen het publiek met bekende titels uit de

Bij aankomst merkte ik al snel dat ik, in tegenstelling tot lief die zich volgens verwachting ontpopte als een absolute expert, een caravan-onbenul ben: ik liep een beetje hul-

schlager- en volksmusik.

peloos heen en weer, probeerde te helpen waar mogelijk, maar verder dan een beetje klunzen en klooien kwam het niet, zelfs een haring fatsoenlijk in de grond slaan viel niet mee!

Frühschoppen met Die Slingetaler

Het kan weer!

Toen alles klaar was ging ik er helemaal voor zitten: voor mijn ogen ontvouwde zich een fascinerend, soms hilarisch schouwspel: het campingleven in volle glorie. Het viel mij op dat enkele echtparen het veldje behalve voor de noodzakelijke sanitaire uitstapjes en boodschappen nooit verlieten; terwijl de inkopen door de mannen werden gedaan, zorgden de dames voor de mijns inziens volstrekt overbodige grondige schoonmaak van het tijdelijke optrekje. Als wij ’s morgens de camping voor een fietstocht verlieten zaten de echtelieden onder de luifel met glazige blik op hun digitale device spelletjes te spelen – je bent natuurlijk een keertje uitgeluld –. Bij terugkomst bleken ze nog immer in dezelfde positie in hun stoel te zitten, hooguit wat verder onderuit gezakt: ’We hebben een geweldige vakantie gehad.’ Na een paar dagen ontdekte ik iets bijzonders: aan het eind van bijna elke middag werd bijna tegelijkertijd door bijna alle mannen een skottelbraai – een veredelde wok op butagas - tevoorschijn gehaald. Naar verluidt is dit het ultieme vakantie-speeltje van de doorsnee camping-man. Een enkele fanaat trok, niet gehinderd door enige beschei-

Duitstalige Volks- en Schlagermuziek geniet een grote populariteit, zoals ook wel blijkt uit de nog steeds groeiende belangstelling tijdens het Frühschoppen op kermissen, volks- en oktoberfeesten.

denheid, zelfs een leren schort aan, en nadat het vuur was aangestoken kon het culinaire festijn beginnen. Het zag er spectaculair en veelbelovend uit: ‘haute cuisine’ op de camping? Mijn spiedend oog zag het naast ons

Op zondag 10 oktober verzorgen Die Slingetaler

Entreekaarten

uit Winterswijk een vrolijk muziekprogramma in

Het optreden op zondag 10 oktober begint

allemaal gebeuren: lurkend aan een flesje bier werden de

Partycentrum ’t Noorden in Aalten: “Frühschoppen

om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 14.00

voorgesneden groeten en vlees door de ‘kok’, die zich

met Die Slingetaler” in Alpenländische sfeer.

uur. Entreekaarten à 5 euro per persoon zijn

even de Gordon Ramsey van het veldje waande, bijna

verkrijgbaar bij Primera, Bredevoortsestraat-

achteloos in de verhitte schotel geflikkerd – met saus en

Het orkest, zes mannen en twee vrouwen, bestaat

weg 8 in Aalten of te reserveren via email

kruiden was onze Gordon niet bepaald zuinig -, en

inmiddels vijftien jaar en kan terugkijken op talrijke

slingetaler@gmail.com .

tenslotte werd alles met driftig enthousiasme door elkaar

succesvolle optredens in de Achterhoek en ver

De geldende corona(toegangs)regels zijn

gehusseld. In een poep en een scheet stond het ‘exquise

daarbuiten. De ervaren muzikanten brengen

van toepassing.

diner’ op tafel: een bergje eten op een plastic bord. Over smaak valt gelukkig niet te twisten.

Alpenländische volksmuziek, Duitse schlagers, muziek met Achterhoekse teksten, country en Nederlands- en Engelstalige evergreens, veelal

slingetaler.nl

luxe peerd, volgens mij heeft ze gelijk.

voorzien van een Alpenländisch sausje. Ter ondersteuning van de muziek zorgen twee enthousiaste technici voor perfect geluid en sfeervolle belichting.

Wij hebben de braai niet gebruikt. Volgens lief ben ik een

/Slingetaler


FYSIOTHERAPIE BEATRIXPARK

www.fysiotherapiebeatrixpark.nl

Ebbers Najaarsacties Ruim aanbod gebruikte

• Zitmaaiers

Vanaf

J 1100,-

• Motorzagen • Bladblazers • Aanhangwagens

Aanhanger ongeremd Cobalt HB2 nu voor

Hapert aanhangwagens

J 645,-

Diverse modellen op voorraad. Prijs op aanvraag

Set prijs

nu voor

J 419,-

J 179,-

Houtklover 8ton

Actie prijs Weber CF2

J 2395,-

Airpres compressoren Husqvarna 125B J 279,bladblazer

Vanaf

gratis 5 liter brandstof

J 199,-

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT Weber Trilplaaten en Sleuvenstampers.

Husqvarna 545 motorzaag

Actie prijs

Husqvarna automower

J 649,-

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Waliënseweg 44 Winterswijk-Huppel

T 0543-56 23 55

info@ebbersmechanisatie.nl

www.ebbersmechanisatie.nl

Getoonde prijzen zijn incl. BTW


Winterswijk buiten binnen

Jacobskerk

11

verleden, heden en toekomst

Midden in Winterswijk staat fier de Jacobskerk, een statig bouwwerk, een rustpunt voor velen, onlosmakelijk verbonden met het Winterswijkse centrum. Een rijksmonument met een rijk verleden. Nog altijd worden op zondag erediensten gehouden, ook zijn er tal van andere activiteiten in de kerk. Twee kosters regelen de randzaken rondom de Jacobskerk en houden de agenda bij. Kan de kerk op deze manier voortbestaan? Hoe zien de toekomstplannen er uit voor dit prachtige culturele erfgoed? Tekst en foto’s: Van de redactie

In de Jacobskerk worden nog altijd erediensten gehouden op

het antwoord: “De verwachting is dat het ledental zodanig zakt

zondagen, naast openstellingen en tal van activiteiten.

dat het niet gerechtvaardigd is om twee kerkgebouwen te be-

De kosters Anita Visser en Hanneke Hoitink zijn beheerders van

zitten en te onderhouden. De PGW zal wellicht op de lange ter-

de Jacobskerk en houden de agenda bij. “Dat doen we ook voor

mijn de Zonnebrinkkerk afstoten. De PGW wil de Jacobskerk

de Zonnebrinkkerk”, vertelt Hanneke. We wandelen door de

overdragen aan een (nog op te richten) stichting, die als nieuwe

Jacobskerk, de sfeer is sereen. Het enorme orgel, het stiltecen-

eigenaar verantwoordelijk wordt voor de sluitende exploitatie.

trum waar mensen een kaarsje kunnen branden, de vele Bijbelse

De PGW zal voor de kerkdiensten de Jacobskerk huren van de

teksten, de fraaie muurschilderingen die zijn blootgelegd op de

stichting. Als het ledental zodanig zakt dat ook de Jacobskerk

hoge gewelven, het prachtige altaar en het doopfont, de histo-

een maatje te groot wordt en daarmee ook te duur, dan zul-

rie is bijna voelbaar. Anita geeft aan: “De kerk is op verschillende

len de zondagse bijeenkomsten in Den Angang plaats kunnen

momenten geopend, de Vrienden van de Jacobskerk regelen

vinden.”

dat. De toren van de kerk, die in 2018 nog grondig is gerestaureerd, kan worden beklommen. We merken dat het niet uitmaakt of mensen gelovig zijn of niet, men kan hier tot rust komen, opgaan in de sfeer, genieten van het prachtige interieur. Dat wil de Jacobskerk ook zijn, de trots van Winterswijk, open voor iedereen.”

Activiteiten Koster Hanneke vertelt: “Tijdens openstellingen verwelkomen we zo’n 20.000 bezoekers per jaar, van over de hele wereld. Er worden hier boeken verkocht, af en toe houden middenstanders een modeshow, de kerk kan worden gehuurd voor concerten, fotoreportages en veel denkbare activiteiten na overleg met ons. We zijn ook een officiële trouwlocatie. Als er ietwat ongebruikelijke vragen binnenkomen bespreken we dat altijd met de

Anita (links) en Hanneke, kosters van de Zonnebrink- en de Jacobskerk

kerkenraad.” De activiteiten zorgen voor inkomsten die nodig zijn voor het onderhoud van het rijksmonument. “We hebben

Uitstel

een ‘offerblok’, daarin kunnen bezoekers een vrije gift doen.”

Bij een monumentaal gebouw zoals de Jacobskerk zullen telkens onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan de orde zijn. Korenberg geeft aan: “Op dit moment is er een eigenlijk

Toekomst

hoognodige restauratie van de fresco’s in de Jacobskerk nodig.

De zondagsdiensten en activiteiten geven niet voldoende mid-

De financiering hiervan is nog lang niet rond, daardoor wordt de

delen om het monumentale gebouw te onderhouden.

restauratie uitgesteld.

Henk Korenberg, scriba van de de Protestantse Gemeente

Hij vervolgt: “Financiering voor dergelijke onderhoudskosten zal

Winterswijk (PGW), geeft uitleg: “De zondagsdiensten brengen

moeten plaatsvinden met subsidies en uiteraard met een

kosten met zich mee. Daarbij slinkt het ledental van de PGW

eigen bijdrage van de PGW. Gezien het toekomstperspectief

en daarmee slinken ook de inkomsten uit de bijdragen van de

van het dalende ledental gaat het op termijn niet meer lukken

leden.” Op de vraag hoe de kerkenraad de toekomst ziet luidt

om die eigen bijdrage te leveren.”


Koos Prins

Op de zaak met

Marcel van Eerden

Op de zaak met

Koos Prins Groenten en Fruit

op vrijdag ook verkoop vanuit de hal

Van Eerden Juwelier & Goudsmid al ruim 22 jaar persoonlijke sieraden

Koos Prins Groenten en Fruit is een begrip in de regio. De groente- en fruithande-

Het verhaal achter het sieraad blijft

laar is te vinden op markten in Didam, Doetinchem, ’s-Heerenberg en natuurlijk in

het meest bijzonder voor Van Eer-

Winterswijk.

den Juwelier – Goudsmid.

Sinds het begin van de coronatijd is er ook verkoop van groenten en fruit vanuit de “Ze mogen we wakker maken

hal aan de Koningsweg. Een populair verkooppunt, zo blijkt.

voor een opdracht voor een mooi Koos Prins krijgt positieve reacties van zijn klanten. “Ze vinden het geweldig; hier kan

herinneringssieraad.” zegt Marcel

je de drukte in het dorp een beetje ontlopen, je kan de auto voor de deur parkeren

van Eerden altijd. “Ik vind dat echt

en het is rustig. Voor sommigen een alternatief voor een bezoek aan de markt voor

prachtig om te mogen maken. Het

hun wekelijkse portie gezonde boodschappen.”

verhaal dat de klant vertelt over de gebeurtenis of de herinnering zet ik

Het hele assortiment is net als op de markt overzichtelijk en sfeervol uitgestald.

om in een beeld. Mensen moeten

“Klanten kunnen pakken wat ze willen. Eigenlijk is het aanbod hier in onze hal nog

we daarin wel vertrouwen; ik werk

net iets uitgebreider dan op de markt. Het hele assortiment is er. De reacties van de

namelijk liever met tekeningen dan met echte voorbeelden, waardoor de ver-

klanten zijn heel positief, dus we houden deze vrijdag openstelling er zeker in. Naast

wachting vaak beter klopt.”

onze gebruikelijke staplaatsen op de warenmarkten.” Van dinsdag tot en met zaterdag staat Koos Prins op de diverse markten in de regio.

Eerder gemaakte sieraden zijn ter inspiratie te bekijken in een fotoboek, maar de

Op woensdag en zaterdag op de warenmarkt in Winterswijk.

basis van een sieraad is altijd anders. “Ik heb nooit eenzelfde sieraad verkocht.” De kracht van Juwelier en Goudsmid Van Eerden is de combinatie: de goudsmid

Koos Prins groenten en fruit

met atelier in de winkel. Alles kan intern worden gerepareerd.

Koningsweg 40 Tel. 0543-515387

Marcel van Eerden bracht ook verschillende eigen sieradenlijnen uit, waaronder

info@koosprins.nl

een eigen trouwringencollectie, gouden ringen in combinatie met titanium. “Dat ontwerpen wil ik nog meer uitbreiden, want ik heb nog zoveel ideeën!” Kom vrijblijvend aan en laat je inspireren en informeren over de vele mogelijkhe-

/koosprinsgroentenenfruit/

den.

Van Eerden Juwelier & Goudsmid

koosprins.nl

Landstraat 8 Aalten

/vaneerdenjuwelier

Tel. 0543-466560 info@vaneerden-juwelier.nl

Op de zaak met

André Meerdink

Op de zaak met

vaneerden-juwelier.nl

Ernest Bekke

Witgoed Service Wenters

Bekke Naaimachines

In 2014 begon André

Bekke Naaimachines is al sinds 1931 een betrouwbaar bedrijf voor onderhoud, vak-

Meerdink met zijn be-

kundige reparatie en verkoop van naaimachines en lockmachines.

persoonlijk, betrouwbaar, snel

80 jaar Vakmanschap

drijf Witgoed Service Wenters na jarenlang

Bij Bekke Naaimachines kun je ook terecht voor onderdelen en inruil van gebruikte

gewerkt te hebben als

naai- en lockmachines. Er staan tientallen modellen in voorraad en altijd voor een

service- en installatie-

scherpe prijs.

monteur. Bekke is al 80 jaar de betrouwbare leverancier van naaimachines. Dealer van o.a. Husqvarna, Pfaff en Singer.

André Meerdink verkoopt witgoed apparaten zoals afwasma-

Voor het onderhoud en reparatie van uw naaimachine bent u bij Bekke Naaimachi-

chines, wasdrogers en

nes aan het juiste adres. Uiteraard biedt Bekke Naaimachines ook de mogelijkheid

koelkasten – ook inbouw-apparatuur – en doet alle voorkomende reparaties en

om gebruikte naaimachines in te ruilen. Naaimachinespecialist Ernest Bekke: “Alle

onderhoud. “Veel voorkomend werk zijn de inbouwkeukens, het is een precisie-

door ons aangeboden naaimachines zijn grondig gecontroleerd en waar nodig

werkje om een apparaat in te bouwen. Als we een aanvraag krijgen komen we bij de

van nieuwe onderdelen voorzien. Uiteraard leveren wij al onze occasions met ga-

mensen thuis om de situatie zelf te zien en te beoordelen,” zo vertelt hij.

rantie.”

Het is specialistisch werk om een apparaat goed te installeren, vakwerk dus. Wit-

Vragen over naaimachines? Bel Bekke!

goed Service Wenters heeft de kennis en ervaring die daarvoor nodig is in huis en

Neem voor meer informatie gerust contact op.

biedt de gewenste service, persoonlijk, betrouwbaar en snel. “We zijn gespecialiseerd op dit gebied en nemen ook eventueel benodigde aanpassingen zoals verleggen van water- of gasleidingen voor onze rekening,” zo vertelt André Meerdink. Hij werkt vanuit een werkplaats annex magazijn waar een basisvoorraad apparatuur op voorraad is. ”We willen de klant niet te lang laten wachten op een nieuw apparaat.”

Witgoed Service Winterswijk Hietkampweg 8 Winterswijk-Woold

witgoedservicewenters.nl

Bekke Naaimachines

tel. 06-54254156

Schaapsweg 13 Winterswijk-Henxel

info@witgoedservicewenters.nl

Tel. 06 - 534 891 78 info@bekkenaaimachines.nl

/bekkenaaimachines

bekkenaaimachines.nl


Winterswijk buiten binnen

13

Rommelmarkt FC Winterswijk volgend jaar

‘We moeten strikter selecteren’ De opslagruimte voor beschikbaar gestelde spullen voor de jaarlijkse rommelmarkt voor FC Winterswijk staat propvol. Meubels, lampen, gereedschap, bloempotten, elektra, serviesgoed en tuinmeubelen, alles is netjes gerangschikt en zo efficiënt mogelijk opgeslagen. Tekst en foto’s: Van de redactie

Dit jaar is voor de tweede opeenvolgende keer, vanwe-

op… We moeten helaas strenger gaan selecteren, want

geboden. FC Winterswijk is maar wat blij met de op-

ge de coronamaatregelen, de jaarlijkse rommelmarkt

we kunnen niet alles hier kwijt.”

brengst van de rommelmarkten, die in topjaren rond de

niet doorgegaan. “We proberen online onze goederen

twintigduizend euro ligt. Wat niet werd verkocht stel-

te verkopen maar dat gaat mondjesmaat. De grote

Opslagruimte verdubbeld

den we beschikbaar voor transport naar Roemenië. En

klapper is toch altijd wel de rommelmarkt. De spullen

De geschiedenis van de rommelmarkt gaat terug tot

in het najaar begonnen we weer met het verzamelen

stapelen zich op hier en FC Winterswijk loopt natuurlijk

voor de fusie van de drie Winterswijkse voetbalclubs

van nieuwe, goed verkoopbare, spullen. Alle huisraad

de inkomsten mis…” Aan het woord is Jan Stemerdink

SKVW, WVC en ‘de boys’ VV Winterswijk. Jan Stemer-

nemen we aan, wat in redelijke staat en verkoopbaar

(75), één van de vrijwilligers die zich inzet voor de rom-

dink legt uit: “SKVW heeft voor de fusie 32 jaar lang

is. Binnengebrachte elektrische apparaten worden ge-

melmarkt.

een rommelmarkt georganiseerd. De fusie heeft wel

controleerd, spullen die niet werken of in slechte staat

wat discussie opgeleverd, maar we zijn in 2013 – het

zijn worden direct afgevoerd”, vertelt Jan.

“We proberen alles zo efficiënt mogelijk op te slaan”

jaar van het begin van FC Winterswijk – direct doorgegaan met de rommelmarkt. De opbrengst ging vanaf

Rondsnuffelen

dat moment naar de grote club. We hebben aanvanke-

Nu de rommelmarkt voor de tweede keer is afgeblazen

lijk op verschillende locaties onze spullen opgeslagen

ontstaat er een probleem wat betreft de opslag. Jan

tot ons huidige pand, bij de familie Bras aan de Wilter-

zegt hierover: “We hebben nu de hal met verdieping al

dinkweg, vrij kwam. Het is een ideale plek. Er kwam een

vol spullen staan, er komt alleen maar meer bij. Mensen

Strenger selecteren

poos later een verdiepingsvloer beschikbaar aan de

die een keer willen rondsnuffelen kunnen contact met

Via online kanalen, onder andere Facebook, probeert

Koningsweg, die hebben wij overgenomen en een paar

ons opnemen, dan kunnen wij zorgen dat zij een kijkje

de groep vrijwilligers de goederen aan de man te bren-

aannemers hebben ons geholpen met het plaatsen. De

kunnen nemen.

gen. “Ab Meerdink houdt de sociale media voor ons bij.

opslagruimte is vanaf toen bijna verdubbeld.”

En we hopen dat we volgend jaar de rommelmarkt

Er wordt af en toe wel wat verkocht, mensen weten

weer op Sportpark Jaspers kunnen houden.”

dat we bepaalde dagdelen hier aanwezig zijn. Er ko-

Opbrengst

men soms ook Polen met vrachtwagentjes die spullen

Elke laatste zaterdag van juni staat de grote rommel-

opkopen. Maar de traditionele rommelmarkt, toch het

markt op het parkeerterrein van Sportpark Jaspers op

hoogtepunt van het jaar voor ons, konden we ook dit

het programma. De week voorafgaand zijn de

jaar niet organiseren vanwege de maatregelen rondom

vrijwilligers, zo’n twintig mensen, heel wat uurtjes in

corona. Ja, heel jammer. Maar we moeten het er mee

de weer om de spullen te verplaatsen, op de dag van

doen”, geeft Jan Stemerdink aan. Hij vervolgt: “Mensen

de rommelmarkt zijn zo’n tachtig vrijwilligers actief.

blijven spullen doneren, we proberen alles zo efficiënt

“We zetten alles klaar op de parkeerplaats, we maken

mogelijk op te slaan. Kort geleden hebben we nog een

een indeling, de kramen worden geplaatst. We halen

appartement mogen ontruimen. Het stapelt zich hier

de hele hal leeg, alle spullen worden dan te koop aan-

email: stemerdink3@kpnmail.nl

fcwinterswijk.nl/informatie/rommelmarkt.aspx

fcwinterswijkrommelmarktWinterswijk buiten binnen

15


Wordt het koken u (soms) teveel? Laat dan uw maaltijden verzorgen door HarmKookt.

Eet smakelijk! Harm

www.harmkookt.nl Laan van Hilbelink 6-2 7101 WG Winterswijk Tel: 0543 216526


Winterswijk buiten binnen

17

Column

Domien Esselink

Steunpilaren van de oude stempel Zó kort achter elkaar. Twee steunpilaren en van de oude stempel, ja. Op de momenten dat het moet gebeuren er staan en de handen uit de mouwen steken, dát onderscheidde en sierde beiden. Of relevante feedback geven, gevraagd of ongevraagd, in het belang van de zaak.

Gelderse Roos Prijs 2021

Stem op Vlasoven Te Veene

Winterswij

k

Twee onzichtbare steunpilaren, voor de noodzakelijke balans of dat beslissende duwtje in de rug. Meelevend en meepratend. Ze zijn van onschatbare waarde voor een bedrijf en vooral niet te vergeten, het gezin. Geen sierduifjes die na een mooie zakendeal op hoge hakjes paraderen om maar vooral gezien te worden. Nee, ze blijven nuchter en zijn die sterkhouder op de achtergrond. Waar ze zich heus wel melden en hun woordje klaar hebben, maar ze treden niet op de voorgrond. Ze regelen het wel

Winterswijk kent een roemrijke textielgeschiedenis. De vlasoven is feitelijk het begin van die geschiedenis. Volgens een artikel in Dagblad van Noord-Brabant uit 1939 was Winterswijk in de 18e eeuw de belangrijkste vlasmarkt van Nederland. Van de redactie

Foto: Johan Toebes

achter de schermen. Ze vormen een buffer bij tegenslagen, die er wel degelijk zijn geweest, zeker bij verlies op het persoonlijke vlak. Hoe groot de pijn ook is, de rug wordt toch weer gerecht, ondanks het blijvende litteken. Ze hebben op de achtergrond een schouder voor de op de voorgrond werkende

Vlas werd eeuwenlang in het buitengebied

Gelderse Roos prijs

echtgenoot, voor troost en ontzorgen.

verbouwd en verwerkt. De verwerking van vlas

Stichting Vlasoven te Veene dingt mee naar de

En daarnaast als vraagbaak, met de functie van een

tot linnen is een lang proces met heel veel

Gelderse Roos Prijs 2021 van Erfgoed Gelderland,

periscoop die boven het wateroppervlak vooruit

bewerkingen, waaronder het drogen van de vlas-

een erfgoedprijs die elke twee jaar wordt uitge-

kijkt en de weg wijst.

stengel in een vlasoven. In Nederland zijn er nog

reikt. Het erfgoedproject met de meeste publieks-

twee: een in het Openluchtmuseum

stemmen wint een prijs van duizend euro; dat zou

De mannen waarderen het wel, al laten ze het niet

Arnhem, de andere – jarenlang in bezit van de

voor de initiatiefnemers een mooi startkapitaal

altijd merken, en gaan weer over tot de orde van de

G.A. van der Lugt Stichting – staat nu nog bij boer-

zijn om hun plannen verder te ontwikkelen. Er zijn

dag. Totdat ze zo langzamerhand het bos naderen

derij Kössink in Huppel. Maar niet lang meer.

24 inzendingen, waaronder vijf in de Achterhoek

waar gekapt wordt en ze worden geconfronteerd

en Liemers.

met die vreselijke ziekte. De één is al langer ziek,

Industrieel erfgoed

de ander korter. Maar beiden krijgen vochtige ogen

De Van der Lugt Stichting doet afstand van de

Breng ook je stem uit

als ze vertellen over hun vrouw, hun steunpilaar

vlasoven en werkt van harte mee aan het breed

Stemmen op Vlasoven Te Veene kan nog tot en

vanaf het begin. Het leven krijgt meer rimpels, die

gedragen initiatief om dit stukje industrieel erf-

met 1 oktober op de website van Erfgoed Gelder-

niet meer gladgestreken kunnen worden. Niet door

goed terug te brengen naar de plek waar het oor-

land. Op erfgoedgelderland.nl/inzendingen zijn

henzelf, maar ook niet door hun zieke wederhelften.

spronkelijk vandaan komt, Landgoed Te Veene in

de erfgoedprojecten te bekijken die meedingen

Ze lijden mee, machteloos vanaf de zijkant, zien het

het Woold. Hier werd eeuwenlang vlas verbouwd

naar de prijs. Via het stemformulier kan publiek

bestaan afbrokkelen. Dat geldt niet voor de onder-

en verwerkt. Met de verplaatsing blijft een uniek

kenbaar maken wie zij vinden dat de publieksprijs

linge band, die is onverwoestbaar en wordt meer

bouwwerk voor Winterswijk en Nederland behou-

dit jaar verdient. Er mag op meerdere projecten

dan ooit gekoesterd. Maar… het leven wordt opeens

den voor volgende generaties. Bovendien kan het

gestemd worden, maar niet meerdere keren met

zo kwetsbaar onder hun ogen.

begin van de textielgeschiedenis completer wor-

hetzelfde e-mailadres op hetzelfde project.

den getoond. De speciaal daarvoor opgerichte

Het strijden wordt langzaam maar zeker berusten.

Stichting Vlasoven te Veene heeft het plan om de

Ga snel naar erfgoedgelderland.nl/stemmen en

Een beetje loslaten. Nooit helemaal. Ben je gek.

vlasoven in te bedden in diverse activiteiten om

stem voor de toekomst van de 200 jaar oude

Beiden verliezen niet alleen een liefhebbende

het verhaal ‘van vlas tot linnen’ te kunnen vertel-

Vlasoven Te Veene.

echtgenoot, maar ook een partner in het opbouwen

len. De Stichting wil workshops en lessen ontwikkelen, waarmee de vele toepassingen van vlas weer onder de aandacht worden gebracht. Vlas

van een zaak en een gezin, een zielsverwant. Een /vlasoventeveene

is milieuvriendelijk en het gewas draagt bij aan de biodiversiteit.

deel van henzelf sterft ook, alsmede een deel van het bedrijf. Ze vormen beiden het gezicht van de onderneming, de een op de achtergrond en de

vlasoventeveene.nl

ander op de voorgrond.

Behoud van de enige vlasoven ‘in het vrije veld’ in Nederland is essentieel om de huidige en toekomstige generaties te kunnen tonen hoe vlas wordt verbouwd en bewerkt tot linnen.

Arie en Leo moeten verder zonder Coba en Thea, erfgoedgelderland.nl

maar houden ze voor altijd in gedachten. Niet in het achterhoofd, maar in het voorhoofd.


Drank is in Duitsland super goedkoop! Geldig t/m 30/11/21

U vindt bij ons een gigantisch assortiment bier, wijn en sterkedrank: meer dan 500 artikelen!

REWE OEDING

logo | huisstijl | brochures | magazines | flyers | drukwerk | webdesign | animatie | social media | logo | huisstijl | brochures | magazines | flyers | drukwerk | webdesign | animatie | social media | logo | huisstijl | brochures | magazines | flyers | drukwerk | webdesign | animatie | social media | logo | huisstijl | brochures | magazines | flyers | drukwerk | webdesign | animatie | social media |

alles in vorm

Mühlenstr. 6 46354 Oeding (D)

Mühlenstr. 6 46354 Oeding (D)

Openingstijden: Ma. – za. van 7 tot 21 uur Al onze aanbiedingen vindt u op www.rewe-dortmund.de

Lepelstraat 22, 7141 AT Groenlo

winterswijk

T 0544 76 90 28

www.vorm-factor.nl


Winterswijk buiten binnen

19

Woningen Fase 1 en 2 Nieuw Gelle Meddo verkocht

Alle woningen die gerealiseerd zijn of nog gebouwd zullen worden in de eerste twee fasen van nieuwbouwproject Nieuw Gelle in Meddo, 38 woningen totaal, zijn verkocht. De huizen van Fase 1 zijn opgeleverd en deels bewoond, de contouren van enkele kavels van Fase 2 zijn te zien, de oplevering van de 22 woningen van deze tweede nieuwbouwfase zal medio 2022 zijn. De verkoop van de tweede fase is snel gegaan, sneller nog dan die van Fase 1. Thoma Enning Makelaars regelt de verkoop van de te bouwen woningen. Tekst en foto’s: Van de redactie

“Bijzonder detail is dat voor de woningen van Fase 1 veel belang-

“Voor Nieuw Gelle staat nog een vervolg op de planning op deze

stelling bestond van mensen met roots in Meddo. Dat komt, den-

locatie. Vergelijkbare plannen met een gevarieerd aanbod voor

ken we, omdat vóór dit bouwplan natuurlijk twaalf jaar lang niet

meerdere doelgroepen. Wanneer deze fase of fasen gepland

gebouwd is hier. In 2009 is wijk Greverkamp gerealiseerd, in een

worden hangt af van de ontwikkelaar Hoornstra Bouw uit Does-

crisistijd, daarna is er geen nieuwbouw meer geweest in Meddo”,

burg.”

legt kandidaat makelaar Timon Klanderman uit. Hij vervolgt: “De

“Opvallend is dat geen stedelingen maar mensen uit dorpen uit het westen van ons land naar de Achterhoek trekken. ”

kopers van de woningen van Fase 2 komen veelal uit de Ach-

Dronten

terhoek met een enkele ‘uitschieter’ naar elders uit Nederland.

Yvonne en Martien Hermans zijn vanuit Dronten naar Meddo ver-

Opvallend is dat geen stedelingen maar mensen uit dorpen uit het

huisd. Martien zegt: “We konden hier een stuk grond kopen voor

westen van ons land naar de Achterhoek trekken. Het naober-

een redelijke prijs en zo hebben we onze droom gerealiseerd, een

schap is hen wel bekend. Mensen zijn op zoek naar nieuwbouw in

vrijstaand huis in een mooie omgeving met veel natuur en rust.”

een rustige omgeving.”

De Drontenaren genieten van de fijne sfeer in de buurt. “Altijd klaar om elkaar te helpen, een vriendelijk woord en vooral geen

Snel

stress. We gaan hier een heerlijke periode van ons leven invullen!”

Woningen voor starters, geschakelde twee-onder-een-kap huizen en kavels voor vrije architectuur en ontwikkeling van wonin-

Leuke mix

gen in de eerste twee fasen zijn verkocht. Timon: “De bouw van

Dion Boeijink komt uit Meddo en heeft zich gevestigd in Nieuw

Nieuw Gelle Fase 1 is begonnen nadat alle woningen en kavels

Gelle. “Ik wilde graag in Meddo blijven omdat het een gezellige

verkocht waren. Dat gebeurt nu dus ook met de tweede fase.

en betrokken gemeenschap is en mijn werk, de sportvereniging

Deze woningen waren heel snel verkocht, sneller nog dan de hui-

en vrienden en familie zijn in de buurt.” Dion heeft de informatie-

zen van Fase 1.”

avond bezocht en hij kent Timon Klanderman, die ook in Meddo woont. “Het is leuk dat er veel variatie in de huizen is en er daar-

Vervolg

door ook verschillende generaties zijn komen te wonen. Het is

De woningen die in Fase 1 zijn gerealiseerd zijn deels bewoond,

een leuke mix en dat komt de buurt denk ik ten goede. Tijdens de

mensen zijn druk bezig met het aanleggen van tuinen. Grote voer-

bouw was iedereen betrokken met elkaar en werd er flink infor-

tuigen rijden af en aan, rondom de woningen is het nog vrij kaal.

matie uitgewisseld.”

De woonhuizen zijn ruim gesitueerd met veel ruimte voor groen en bestrating, wat nog aangelegd moet worden. Tegenover de nieuwe wijk ligt een groot stuk maïsland. Timon wijst en geeft aan:


Uitgever van print, online reclame en mediacommunicatie bureau. Organisatiebureau voor beurzen, mode shows en evenementen.

Voor doelgericht adverteren!

Nét even anders, nét even beter!

TEGELS

HOUT & PLAAT

SANITAIR

BESTRATING

Geldereschweg 108 Winterswijk-Meddo Houthal Parallelweg 2 Winterswijk

TEL: 0543 56 95 61 WWW.OVERKAMPMEDDO.NL

Radio & TV commercials

Te Loo Media Surinamestraat 13 Winterswijk E mediacommunicatieprteloo@gmail.com T 06 - 575 49 610 winterswijkbuiten-binnen.nl | magazinegeniet.nl


Winterswijk buiten binnen

Bos delen voor handboogsport

21

Sharewood Winterswijk

handboogschutters in actie

Dankzij initiatiefnemers Erwin Ruesink en Erwin Maes heeft de handboogsport in Winterswijk een comeback gemaakt in de vorm van jachtschieten. Met een knipoog naar het beroemde Sherwood van Robin Hood is onder de naam Sharewood, letterlijk vertaald ‘deel het bos’, een groep geïnteresseerden samengebracht en realiseerden ze in betrekkelijk korte tijd een uniek ‘Outdoor 3D-parcours’. Tekst en foto’s: Betty Wassink

Dat Nederlandse handboogschutters onlangs een zil-

zen voor inheemse dieren, dus geen bisons, leeuwen

der enige vorm van een vizier. Bij de handboogsport

veren Olympische medaille binnenhaalden geeft de

of tijgers. We schieten op dieren die hier lokaal van

komt het aan op de kracht die je de pijl geeft bij het

handboogsport een boost, maar voor de heren Rue-

nature ook voorkomen, inclusief de Oehoe.” Op hun

schot. Dat vraagt veel oefening. Je doet het puur op

sink en Maes was corona de aanleiding om de hand-

wensenlijstje staat nog een groep flamingo’s, waar-

eigen spierkracht.”

boog letterlijk weer van de muur te pakken. Inmiddels

voor wordt gespaard. Om op deze schaal te kunnen

kunnen ze beschikken over een toplocatie bij de Itali-

starten is het materiaal tot nu toe gekocht door de

Gedeeld plezier

aanse Meren in Kotten.

beide initiatiefnemers privé en enkele anonieme spon-

Voor Erwin Maes, in het dagelijks leven timmerman, is

soren. “We vinden de sport leuk en hebben daarom

‘een zondag niet geschoten’ echt een gemis. “In de

Erwin Ruesink (46) zocht in de zomer 2020 een vrije-

kwalitatief mooie 3D-doelen aangeschaft.” Schieten

jaren 1992-1996 deed ik wedstrijden en trainde ik da-

tijdsbesteding. “Doordat binnensporten niet mogelijk

op een afbeelding van een dier geeft niet de beleving

gelijks anderhalf uur.” Destijds hoorde hij bij de Top

was in coronatijd en ook het corso-bouwen waar ik

die ze nastreven. “We schieten ook zo traditioneel

10 Jachtschutters in Nederland. “Maar dat was toen

doorgaans twee avonden aan besteedde, niet door-

mogelijk,” legt Maes uit, “dus met blanke bogen, zon-

…. Zoals wij het hier nu doen, is geweldig. Je hebt het

ging, zat ik veel avonden thuis.” Al snel kwam hij in

gevoel alsof je echt op jacht gaat en dat plezier willen

contact met Erwin Maes. “Jaren geleden deden we

we graag delen. Vandaar onze naam Sharewood.”

het handboogschieten ook al en nu zijn we door de handboog bevriend geraakt.” Sharewood Winterswijk startte met zes mensen en groeide uit tot een groep van ongeveer twintig mannen en vrouwen nu.

“Een zondag niet geschoten is echt een gemis”

Pijlvriendelijk terrein Sinds dit voorjaar hebben ze de beschikking over een

Uniek

mooi stukje bos achter Vakantiepark de Italiaanse Me-

Volgens Erwin Ruesink, autospuiter van beroep, staat

ren waar ze wekelijks een parcours uitzetten met hun

boogschietend Nederland te popelen om op een

‘3D-doelen’. Dat zijn nagemaakte dieren van kunststof,

jachtschietterrein als dit te kunnen schieten.

die op verschillende afstanden in het terrein worden

“In Nederland zijn drie of vier vaste parcoursen waar

geplaatst. Erwin Maes (53) is euforisch over de

je als handboogschutter naar toe kan. Maar wij zetten

schitterende locatie met de oevers van de vijver en

hier elke zondag het parcours neer, waardoor je dus

veel glooiing. “Het is een heel pijlvriendelijk terrein,

wekelijks op je eigen 3D-baan kan schieten.

zeker voor onervaren schutters, want je kunt

Dat is uniek. Er is geen andere groep in Nederland die

plekken kiezen waar je bijvoorbeeld van boven naar

zo’n mooie eigen stek heeft.” Sharewood Winterswijk

beneden schiet waardoor het gemakkelijker is je pijl

staat open voor iedereen vanaf ongeveer 15 jaar, die

terug te vinden als je het doel hebt gemist.”

wil kennismaken met handboogschieten. Vraag informatie via email:

Inheems en traditioneel

sharewoodwinterswijk@gmail.com

Elke zondagochtend tussen acht en tien uur verspreiden ze hun 36 natuurgetrouwe, levensechte dierfiguren over het terrein. “Wij hebben bewust geko-

/SharewoodWinterswijk


Winterswijk buiten binnen

WENTERS

22

TEGELS & VLOEREN

PROGRAMMERING RTV SLINGELAND RADIO MAANDAG

DÉ TEGELSPECIALIST VAN OOST-NEDERLAND! Wenters Tegels & Vloeren biedt u een ruime collectie wand- en vloertegels, XXL vloertegels, keramisch parket, tegelstroken en mozaïek rechtstreeks af fabriek. Top tegels voor de beste prijs!

M! O O R W O H S E B E Z O E K O N Z E R A M IS C H PA R K E T 2 ELS & K 700 M TEG

00:00 – 06:00 UUR: De Nachtwacht – Non-Stop 06:00 – 18:00 UUR:

Slingeland Non-Stop met regionaal nieuws

18:00 – 19:00 UUR:

Easy Listening – Gerhard Uwland

19:00 – 20:00 UUR:

Goeienoavend Wenters – Gerhard Uwland/Harm Dunnewold

20:00 – 22:00 UUR:

Praotn & Rondgaon – Betty Wassink, Diana Abbink of Ria Olijslager en Jan Willem Klein Poelhuis

22:00 – 24:00 UUR:

Slingeland Non-stop

DINSDAG 00:00 – 06:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop 06:00 – 18:00 UUR:

Slingeland Non-Stop met regionaal nieuws

18:00 – 19:00 UUR:

Boogie Woogie – Diverse medewerkers

19:00 – 20:00 UUR:

Wenters Soul met Theo – Theo Nijenhuis

20:00 – 24:00 UUR:

Slingeland Non-stop

WOENSDAG 00:00 – 06:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop 06:00 – 18:00 UUR:

Slingeland Non-stop met regionaal nieuws

18:00 – 19:00 UUR:

Slingeland Non-stop

19:00 – 21:00 UUR:

Cantico – André Droppers, Desiree de Gooijer of Tilly Vegter en Bart Hietkamp

21:00 – 24:00 UUR:

s r a a j Na

ACTIE!

VLOERTEGELS 80X80 CM VAN 49,95 VOOR

L 29

95 M2

Slingeland Non-stop

DONDERDAG 00:00 – 06:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop 06:00 – 18:00 UUR:

Slingeland Non-stop met regionaal nieuws

18:00 – 20:00 UUR:

Senioren Café – Gerrit Klanderman – Rinaldo van Alphen

20:00 – 22:00 UUR:

Lustige Musikanten – Henk Nijenhuis, Annie Slotboom, Jan ten Hagen en Björn Wedding

22:00 – 24:00 UUR:

Irie Vibes – Mario Oesterholt

VRIJDAG 00:00 – 06:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop 06:00 – 18:00 UUR:

Slingeland Non-stop met regionaal nieuws

18:00 – 20:00 UUR:

Twilight Zone – Rinaldo van Alphen

20:00 – 22:00 UUR:

B&B Live Café! – Richard ten Dolle en Richard Garvelink

22:00 – 24:00 UUR:

Thank God it’s Friday – Tom Vaartjes

ZATERDAG 00:00 – 08:00 UUR: De Nachtwacht – Non-stop 08:00 – 10:00 UUR:

Pluk de Dag – Elisabeth Verheij en Jo Keurntjes of Johan Houwers

10:00 – 12:00 UUR:

Backstage – Ida Meerdink en Michiel Naaldenberg

12:00 – 14:00 UUR:

Middag Cocktail – Herman ter Maat en Jolanda Martens

14:00 – 16:00 UUR:

Achterhoek Actueel – i.s.m. AFM en Gelre FMJolanda Martens, Harm Dunnewold

DE MOOISTE TEGELS EN DE BESTE PRIJS Misterweg 202-1 7102 EP Winterswijk T 0543 216180 info@wenterstegelsenvloeren.nl wenterstegelsenvloeren.nl

16:00 – 18:00 UUR:

Holland op zijn Breedst – Wim Kuut

18:00 – 20:00 UUR:

Schlager Show – Björn Wedding

20:00 – 23:00 UUR:

Muziek Express – Benito Muller en Marco van Lochem

23:00 – 01:00 UUR:

Danceconfusion – Peter van der Wel

ZONDAG 01:00 – 07:00 UUR:

De Nachtwacht – Non-stop

07:00 – 10:00 UUR:

Wenters wordt wakker – Franz te Loo

10:00 – 12:00 UUR:

Op de Koffie – Geert Krosenbrink of Johan Houwers

12:00 – 14:00 UUR:

De Jaren Tig 2.0 – Alco Vaartjes

14:00 – 18:00 UUR:

Nonstop

18:00 – 19:00 UUR:

Country Roads – Nico Timmer

19:00 – 21:00 UUR:

De muziekavond – Friso Trip en Rik Schepers

21:00 – 23:00 UUR:

Flower Power – Jan Willem Klein Poelhuis

23:00 – 24:00 UUR:

Slingeland Non- Stop

Een overzicht van onze actuele tv-programmering is wekelijks te vinden op onze Facebookpagina.


Winterswijk buiten binnen

23

Vooraf trainen voor een beter herstel werkt

Pre- en post-operatieve fysiotherapie…

Voor een aantal mensen is de afgelopen periode een geplande operatie uitgesteld vanwege de omstandigheden. En hopelijk in deze pre-operatieve periode niet verder verzwakt.

Pre-operatieve fysiotherapie

een

bestaande

de mobiliteit van de knie. Uit de literatuur blijkt dat

De laatste jaren zijn er veel onderzoeken gedaan

uit een conditieonderdeel en het trainen van de

vooral de kniebuiging in de eerste vier weken na de

naar het effect van pre-operatieve fysiotherapie op

ademhalingsspieren (longfysiotherapie) doet de kans

operatie de grootse toename heeft. Bekendheid met

functioneel herstel. Het blijkt dat patiënten met pre-

op longcomplicaties postoperatief verminderen.

het normale beloop van het herstel na een TKP stelt

operatieve fysiotherapie minder vaak een vertraagd

pre-operatief

trainingsprogramma

de fysiotherapeut in staat vroegtijdig patiënten te

herstel hadden in vergelijking met de patiënten zonder

Post-operatieve fysiotherapie

herkennen bij wie het herstel achterblijft.

pre-operatieve fysiotherapie. Hierbij kwam naar voren

Post-operatieve fysiotherapie heeft als doel

te

Vanuit een andere invalshoek kan ook juist het

dat het principe ‘Better in - Better out’ werkt. Het is

werken naar een volledig functioneel herstel door

tegenovergestelde een positief effect hebben. Een

zelfs zo dat de kans op complicaties tijdens een

de gewrichtsfunctie te verbeteren (knie, rug, enkel,

bewust langere revalidatieduur met meer trainingsuren

operatie afneemt. Dit geldt voor diverse operaties

schouder, etc), de pijn te verminderen, de coördinatie

van de operatief behandelde groep (bijv. na een

zoals een nieuwe knie of heup, maar ook bij hart-, long-

en het uithoudingsvermogen te vergroten en de

schouderoperatie en of voorste kruisband operatie)

of buikoperaties en oncologische trajecten.

spierkracht te versterken. Via gerichte oefeningen en

leidde tot meer psychologische gereedheid voor

Afhankelijk van de soort operatie is het mogelijk om

trainingsschema’s worden deze functies na de operatie

RTS (return to sport). De (sport)fysiotherapeut is

een specifiek programma te volgen als voorbereiding.

aangepakt. Een voorbeeld: onvoldoende herstel van

gespecialiseerd in de behandeling van sportletsels,

Het is wel essentieel dat het programma aangepast

de kniebuiging is een veelvoorkomende klacht na

maar ook in revalidatie en training pre- en post-

wordt aan de conditionele mogelijkheden op dat

plaatsing van een totale knieprothese (TKP). Door

operatief.

moment. De doelstelling is een zo goed en snel

de vaardigheden en kennis van de fysiotherapeuten

Yvet Koskamp Fysiotherapie Beatrixpark

mogelijk herstel na de operatie. Een voorbeeld:

wordt er reeds in een vroeg stadium gewerkt aan

www.fysiotherapiebeatrixpark.nl

Oogsttijd? Let op elkaar!

De loonbedrijven zijn weer begonnen met de maisoogst. Op de drukkere verkeerspunten in het buitengebied vraagt dat van de weggebruikers om goed op elkaar te letten en onderling begrip te tonen. Weggebruikers moeten rekening houden met grote landbouwvoertuigen op de weg en omgekeerd uiteraard. De grote oogstmachines en tractoren maken de wegen tijdens de oogst tijdelijk wat drukker, waardoor extra oplettendheid belangrijk is.


BEWUST BETAALBAAR Nieuwe superdeals bij Budget Home Store! Bekijk de nieuwe collectie en onze aanbiedingen online, of kijk naar verkooppunten op www.budgethomestore.nl

BANK BJORN diverse opstellingen, stoffen en kleuren

VANAF

q1.399

VANAF

q399

EETTAFEL BRODY diverse maten

Europalaan 107 7102 AC Winterswijk Tel.: +31 543-515296 www.budgetstore.nl


Winterswijk buiten binnen

25

Fokveedag

plezier met koeien

Edelweiss een van de kampioenen

Corle

Loonwerker Willy Tolkamp: plezier met Edelweiss

Op zaterdag 18 september was in Eibergen op het terrein Nieuwe Maat na twee jaar weer een fokveedag. Melkveefokkers genoten onder heel goede weersomstandigheden van mooie koeien op – eindelijk – weer eens een fysieke keuring. Gea Tolkamp van Maatschap Tolkamp-Oonk in Corle berichtte via social media over hun succesvolle en vooral gezellige deelname aan de keuringen. Tekst: Betty Wassink

Foto’s: Gea Tolkamp

Op het programma van deze 19e Fokveedag Oost-

fokveedag georganiseerd kon worden na twee jaar.

de koeien.” Maatschap Tolkamp ziet het kampioens-

Gelderland stonden als vanouds verschillende keu-

Daarom hebben we meegedaan. Edelweiss heeft al

predikaat als waardering voor de koe en hun melkvee.

ringen, ingedeeld in rubrieken op leeftijd en kleur. De

meerdere shows en keuringen gelopen, dus ze kent

“Maar het was ook vooral heel mooi, om met boeren

koeien worden door de vakjury beoordeeld op exteri-

het wel een beetje.” Toch is er ter voorbereiding wel

samen weer eens met iets positiefs bezig te zijn, na-

eur. Naast de keuring van bedrijfsgroepen waren er

geoefend op het goed voorbrengen van de koe en

melijk het plezier dat we hebben met onze dieren.”

diverse individuele en kampioenskeuringen. In de ru-

uiteraard werd de ‘diva’ zoals Gea haar noemt, gewas-

briek ‘Oudere koeien Roodbont’ kreeg de achtjarige

sen en opgepoetst voor de jury. Haar showkwaliteiten

Duits fokprodukt

Edelweiss van de familie Tolkamp de meeste punten

werden beloond.

Koe Edelweiss was heel relaxed. “Ondanks dat het wel

van de jury en sleepte zo een mooi kampioenschap

“Mooi, om met boeren samen weer eens met iets positiefs bezig te zijn.”

binnen.

Genieten Het is geweldig hoe we met hulp van de familie en onze helpers thuis Julandydochter Edelweiss konden voorbereiden op de deelname. Zo kon ze het kampi-

een dame met karakter is,” aldus Gea. De koe is geboren in 2013 en als vaars aangekocht in Duitsland net over de grens. Bij aankoop had ze alleen een nummer, haar naam kreeg ze bij Tolkamp op het erf. “Op z’n Duits, met dubbel s.” Ze zijn trots op hun kampioene in de stal aan de Meenkmolenweg. Maatschap Tolkamp is qua grootte

oenschap in de wacht slepen,” postte Gea Tolkamp

Bezig met iets positiefs

een gemiddeld bedrijf met 90 koeien, gelijk aan het

op facebook.

Lachend vertelt Gea: “Met Bert’s broer Willy, zijn

gemiddelde aantal dieren op Gelderse melkveehoude-

vrouw en kinderen Lars en Neele waren we de hele

rijen. Landelijk ligt dat gemiddelde rond de 104 koeien.

Koe Edelweiss liet in haar rubriek ruim tien deelne-

dag druk met één koe. We hebben het met elkaar ge-

“Het kampioenschap is één, maar dat we er op die

mers achter zich. Gea en haar man Bert Tolkamp ge-

daan en dat is vooral voor Willy wel bijzonder, omdat

mooie dag met de hele familie mee bezig waren was

nieten nog na. “Het was vooral leuk, dat er weer een

hij loonwerker is, dus meer van de tractoren dan van

echt geweldig om weer eens te doen.”

Samen halen we

er meer uit.

Agrarisch ondernemers moeten hard werken om een goede opbrengst uit hun bedrijf te halen. OVM Onderlinge Verzekeringen kan daarbij helpen. Wij kennen de sector en de risico’s en bieden verzekeringsproducten die erop zijn afgestemd. Zo kunnen we uw (financiële) risico’s tot een minimum beperken. Bovendien: als coöperatie met hart voor de regio spreken wij uw taal en verdiepen we ons oprecht in u en uw bedrijf. Juist door die persoonlijke benadering komen we tot een aanbod op maat. Met de dekking die bij u past, tegen de best mogelijke prijs. Ontdek het zelf: bel (0545) 483 483 om een vrijblijvende afspraak te maken voor onze gratis verzekeringscheck.

ONTDEK ONZE GRATIS VERZEKERINGSCHECK!


Winterswijk buiten binnen

26

Gert-Jan te Gronde stopt met raadswerk

Woold

In de reeks “fractievoorzitters” een gesprek met VVD-er Gert-Jan te Gronde. Op het mooie terras bij zijn huis in het Woold waar hij nu bijna tien jaar woont, ontstaat een gepassioneerd gesprek. Tekst en foto’s: Betty Wassink

Gert-Jan te Gronde is een progressieve VVD-er die

voorkeurstemmen gekozen. “Ik had wel flink campagne

een thema was. Ik heb vanaf dag één gezegd, dat ik

binnen zijn eigen partij opkomt voor zijn opvattingen.

gevoerd in het buitengebied, maar de uitkomst verraste

niet geloof in de krimp, als je maar blijft investeren in

Maar na twaalf jaar is ‘de koek wel een beetje op’. “Dat

me wel. Bij de coalitie-onderhandelingen die volgden,

je gebied. Mijn gelijk is wat dat betreft inmiddels wel

heeft ook wel met het opkomende populisme en al-

kwam de vraag of ik wethouder wilde worden. Na de

bewezen.”

lerlei ontwikkelingen te maken. Was het vanuit de in-

politieke verwikkelingen in de jaren daarvoor, kwam ik

Dat hij als wethouder het glasvezelproject met de

houd, dan zou ik het nog niet zo erg vinden, maar het

kennelijk op het goede moment.” Hij nam zich voor om

buurtschappen heeft kunnen realiseren ziet hij nu als

lijkt tegenwoordig of iedereen een monopolie op de

maximaal acht jaar wethouder te zijn. Zo geschiedde.

een succes in zijn politieke carrière. Evenals de nieuwbouw voor meerdere scholen in het basisonderwijs in

eigen mening heeft. Ik sta nog steeds honderd procent achter de VVD en achter de lijsttrekker, maar ik wil de volgende generatie de kans geven. Er komt een mooie lange VVD-verkiezingslijst met veel enthousiaste nieuwe kandidaten. Het is een bewuste keuze om te stoppen na de verkiezingen volgend jaar. Ik bouw het nu

“Ik heb de strijd een beetje opgegeven. Ook door het populisme dat speelt.”

zijn tweede bestuursperiode. Als wethouder werd hij ook voorzitter van WCL, wat hem paste als een jas. “Dat WCL-werk was heel boeiend en ook min of meer in het verlengde van mijn vroegere werk bij DLG (Dienst Landelijk Gebied, red.).”

af.”

Glasvezel

Windmolens

Integratie

Als wethouder in twee bestuursperiodes realiseerde

Sinds 2018 is Te Gronde raadslid. En hoewel er nog veel

Liberaal Te Gronde was al jong politiek geïnteresseerd

hij onder andere de aanleg van glasvezel in het bui-

werk te verzetten is, heeft hij toch besloten de hand-

en stemde vanaf de allereerste keer VVD. “Ik zit aan de

tengebied. “Ik had vanaf 2008 ook actief deelgeno-

doek in de ring te gooien. “Ik heb de strijd een beetje

progressieve kant, wat me af en toe wel moeite kost bij

men aan de buurtschappenvisie, waarbij de behoefte

opgegeven, ook door het populisme dat speelt. In mijn

bepaalde VVD-standpunten.”

aan glasvezel ter sprake kwam. In Nootdorp, waar we

wethoudersperiodes was er vertrouwen en gunden we

Hij keerde de randstad, waar hij 15 jaar had gewoond, in

vandaan kwamen, liep Casema voorop en waren wij al

elkaar wat. Het werd pas moeilijk, toen het over wind-

2008 de rug toe om terug te gaan naar zijn geboorte-

gewend aan snel internet. Hier gekomen voelde ik me

molens ging.” Terugkijkend zegt Te Gronde: “Ik denk

grond. “Ik was de drukte in het westen zat.” Zijn partner

wat dat betreft echt in de prehistorie met een upload-

persoonlijk dat er een compromis mogelijk was ge-

Marieke gaf destijds de noodzaak van integratie aan.

snelheid van niks. Ik werkte in Arnhem en deels thuis,

weest. Er kwam een moratorium, waardoor ‘de pijn van

“Je gaat maar iets doen waardoor je een beetje onder

waardoor de noodzaak mij heel snel duidelijk werd. De

tafel was’. In de wetenschap dat dan 60 hectare zonne-

de mensen komt.” Gert-Jan meldde zich bij de lokale

buurtschapsbelangenverenigingen zagen dat ook en

panelen extra noodzakelijk waren door die keuze. Die

VVD, kwam op de verkiezingslijst in 2010 en werd met

keken verder, met het oog op de krimp, wat toen echt

zonneparken zijn nu een discussiepunt geworden.”


Winterswijk buiten binnen

27

VVD-Winterswijk staat uiteraard nog altijd achter het moratorium dat in juni 2017 werd vastgesteld: een verbod op windmolens tot 200 meter. Het moratorium geldt in principe voor onbepaalde tijd, maar na 1 januari 2023 ‘kan er een evaluatiemoment worden gehouden’. Te Gronde: “Persoonlijk zou ik het geen probleem vinden als er vier windmolens aan de grens bij Gaxel zouden komen.”

Zonneparken Te Gronde is van mening, dat de gemeente nog steeds te weinig de regie neemt als het gaat over duurzaamheidsmaatregelen. “Zon op agrarische grond blijft noodzaak om schaalgrootte te krijgen. Er is steeds meer behoefte aan stroom, door allerlei ontwikkelingen. Dat red je niet met daken, want vele daken zijn niet geschikt qua constructie. We steken als overheid veel geld in de verduurzaming, maar besteed dat ook aan versterken van daken in plaats van SDEsubsidie te besteden aan panelen op de grond. Maar dan nog is het niet mogelijk de doelen te halen zonder zonneparken op agrarische grond. Daar klaagt de agrarische sector over, deels ook wel valide, maar ze hebben niet het monopolie op de grond. Overigens kiezen de eigenaren zelf voor verkoop van de grond voor een zonnepark. Het is gewoon de vrije markt.”

Biodiversiteit Gert-Jan is een groene VVD-er en vindt natuur en landschap belangrijk als onderdeel van het hele plaatje. “Alles is onderdeel van een groter geheel. Als je nu niet ingrijpt, kan dat betekenen dat bepaalde soorten verdwijnen. Ik ben pro-boer, maar boeren moeten kijken naar hoe ze een bijdrage kunnen leveren. Dat kan niet voor elk bedrijf, maar boeren die het blijven doen zoals ze het nu doen gaan het ook niet redden. Voor de wereldmarkt blijven produceren hou je niet vol op deze manier. Stel je hebt 80 hectare en 150 koeien; zet dan een deel om naar eiwitrijke soorten om plantaardig te gaan produceren.” Zelf eet Te Gronde nog maar weinig vlees. “Vleesvervangers smaken ook goed.”

Plattelandsontwikkeling In zijn buurt blijft Te Gronde actief als penningmeester van Verenigingsgebouw Juliana in het Woold. “Dat vind ik leuk om te doen en ik wil graag bijdragen aan de gemeenschap.” Daar ligt ook een link met zijn werk voor zijn eigen Bureau Landelijk gebied. Hij is adviseur plattelandsontwikkeling en burgerparticipatie. Zie ook zijn afstudeerscriptie op zijn website: www.bureaulandelijkgebied.nl/scriptie

Modeschoenen | Comfortabele schoenen Outdoor | reparatie & meer!

Beatrixpark 24 7101 BN Winterswijk Varsseveldseweg 36 7131 BJ Lichtenvoorde Tel: (0544) 37 14 06 WWW.GELRIA.COM


Winterswijk buiten binnen

28

ALCOHOLVRIJE BIEREN

BOLCHRYSANTEN

Alle soorten 2 kratten, 12-packs, 6-packs, 4-packs of losse flesjes of blikjes à 23-50 cl M.u.v. Coolcan’s, 12-pack Grolsch Radler blik 0.0% en Heineken 0.0% krat

2 stuks

2 HALEN* 1 BETALEN

VARKENSHAAS CULINAIR Naturel, gemarineerd of gekruid Per 500 gram

5

a8,45

49

Kiloprijs 10,98

MONA PUDDING OF YOGHURT 2 verpakkingen à 450 gram of 450 ml a3,20 - a3,78

2 VOOR

2

50

2 VOOR

5,-

JUMBO WOK- OF ROERBAKGROENTE 2 zakken à 400 gram a3,58 - a5,50

2 VOOR

3,-

KIES & MIX FRUIT

Elstar appelen zak 1 kilo, Conference peren bak 1 kilo, witte of rode druiven bak 500 gram of blauwe bessen bak 125 gram

3 VOOR

4

99

DUBBELFRISSS OF BUBBELFRISSS 3 pakken of flessen à 1,5 liter a4,71 - a4,95

3 VOOR

3,-

MANDARIJNEN 2 netten à 1 kilo

2 VOOR

4,-

Geldig t/m di 12 oktober 2021

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

* 2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

Jumbo, Winterswijk, Europalaan 105


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.