Page 1


MAGAZINE #4

2


MAGAZINE #4

3


MAGAZINE #4

SAMENLEVING Word digi-vrijwilliger - Android

Vormingplus Limburg Hasselt

Je kan vlot met multimedia overweg en wil als vrijwilliger anderen leren computeren? Wij leiden je op om deelnemers hun smartphone of tablet, met het besturingssysteem Android, te leren gebruiken.

MA 9,16 EN 23/09 & 16/12 13u30

Word digi-vrijwilliger – iOS

15 19

€ 36/20/8

67

VA

Michiel Bijlemans

Vormingplus Limburg Hasselt

Je kan vlot met multimedia overweg en wil als vrijwilliger anderen leren computeren? Wij leiden je op om deelnemers hun iPhone en iPad te leren gebruiken.

DO 12, 19 EN 26/09 & 5/12 13u30

6

15 19

€ 36/20/8

68

V

A

Michiel Bijlemans


MAGAZINE #4

Papier winkel

GC De Stegel Kinrooi

In deze workshop gaan we in op een aantal delen van de papierwinkel waar de meeste verenigingen mee te maken krijgen. Zo worden onder meer SABAM, Billijke Vergoeding, openbaarmakingsverplichtingen als vzw, rechtspersonenbelasting, informatieplicht vrijwilligers, privacy en GDPR geen onbekende meer voor jou en ga je met heel wat praktische tips naar huis.

MA 23/09 19u30

Over mijnheer Ibrahim

47 15 19

GRATIS

VA

Mario Knippenberg

Vormingplus Limburg Hasselt

We lezen samen in groep het boek ‘Mijnheer Ibrahim en de bloemen van de Koran’. Dat is een boekje van EricEmmanuel Schmidt. We genieten van de mooie tekst. Tegelijkertijd leer je meer over het soefisme. Dat is een mystieke leer binnen de islam. We gaan ook met mekaar in gesprek over het verhaal en de betekenis ervan. De tweede sessie nodigen we een soefi uit, die ons een demonstratie geeft van een sema of de dans van de soefi’s.

DO 13 EN 20/06

19 19

€ 5/2

05

Ellen Frissaer, Bahattin Koçak

SA

19u30

CURSUSCODE Bij elke activiteit staat een cursuscode. Als je deze code ingeeft in het zoekveld op de website, vind je de activiteit gemakkelijk terug.

7


MAGAZINE #4

SJANTÉ Zingen brengt mensen samen!

J

olien Vrolix is muziektherapeute en

EEN MOOI PLAN. MAAR WAAR

geeft muziekles. Twee jaar geleden

VIND JE DIE DEELNEMERS?

startte ze samen met Vormingplus

een inclusief koor: Sjanté. Een inclusief

“Dat lukte dankzij een samenwerking

koor? Bij Sjanté is iedereen welkom. Het

met RIMO Limburg. Rudi Haselaars van

uitgangspunt: muziek is een universele

RIMO werkt in Café Anoniem. Dat is een

taal. Mensen die heel verschillend zijn,

laagdrempelige ontmoetingsplek voor

vinden elkaar wanneer ze samen muziek

mensen in kansarmoede. Eén van de

maken en zingen. Zo’n project uit de

dingen die ze er doen, is zoeken naar een

grond stampen gaat niet zonder vallen

zinvolle vrijetijdsbesteding. Rudi speelde

en opstaan. Jolien vertelt over haar

met het idee om een koor op te richten

ervaringen.

met de bezoekers van Café Anoniem. Hij trok met dat idee naar Vormingplus.

HOE KWAM JE OP HET IDEE?

Sam van Vormingplus haalde mij erbij, en zo ging de bal aan het rollen. In

“Als muziektherapeute ben ik overtuigd

september 2017 begonnen we eraan.

van de kracht van muziek. Het bijzondere

We oefenden wekelijks liedjes en deden

van muziek is dat ze ons raakt, daar

stemoefeningen. De doelgroep van

waar woorden vaak niet kunnen komen.

Café Anoniem zijn dak- en thuislozen.

Muziek kan een enorme uitlaatklep zijn,

Hun problematiek is complex en zit ook

en geeft een gevoel van samenhorigheid.

diep, denk bijvoorbeeld aan alcohol- en

Net deze samenhorigheid wilde ik

drugsverslaving.”

stimuleren in een gemengd koor, met DAT KLINKT NIET GEMAKKELIJK.

verschillende doelgroepen. Zo groeide het idee om een inclusief koor te starten. Mijn bedoeling was om ‘gewone’ mensen,

“Dat was het zeker niet. Het vrijblijvende

die graag zingen, samen te brengen met

karakter van de zangmomenten was

maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.”

een eerste moeilijkheid. Dat maakte dat de deelnemers er soms wel en soms niet waren. Voor mij als dirigent was het daardoor moeilijk om continuïteit te krijgen en een repertoire op te bouwen. En ten tweede: zingen is niet de eerste prioriteit voor daklozen of drugsverslaafden.

8


MAGAZINE #4

Als een drugsverslaafde nood heeft aan

DUS KOOS JE VOOR EEN ANDERE

verdovende middelen, komt hij niet

WENDING.

zingen. Dat begrijp ik ook. Het was voor mij echt zoeken hoe daarmee om te gaan.

“Vanaf september 2018 werkten we

Ook de ‘stoerheidsfactor’ speelde een rol.

samen met het Provinciaal Centrum voor

Zingen en een zanggroepje is niet stoer,

Volwassenenonderwijs voor Moderne

integendeel. 'Wat als de anderen mij

Talen. Daar volgen nieuwkomers de

zien?’. En toch zag ik dat dit gegeven

cursus Nederlands als Tweede Taal.

weg viel als ze de stap zetten om mee te

De bedoeling was om samen met de

doen. Maar net die eerste stap zetten,

cursisten en enthousiaste Vlamingen

is moeilijk. Want ergens is het wel jezelf

wekelijks Nederlandstalige liedjes te

bloot geven. Door al die verschillende

zingen. Zo wilden we op een leuke

redenen, viel de werking in Café Anoniem

manier Nederlands oefenen, en tegelijk

na een tijdje stil.”

gemeenschapsvormend werken. De anderstaligen waren benieuwd naar de betekenis van de liedjesteksten. En de Vlaamse deelnemers leerden hoe het is om nieuw te zijn in deze samenleving.”

9


MAGAZINE #4

MAAR TOCH BOTSTE JE OOK MET DEZE GROEP OP MOEILIJKHEDEN? “Ik moest van sessie tot sessie denken. Elke week moest ik eigenlijk van nul herbeginnen. Soms kwamen er veel mensen, soms minder. De groep deelnemers was heel divers. Soms kwamen er mensen die helemaal geen Nederlands spraken, soms enkel Nederlandstaligen. We improviseerden dus veel. In het Nederlands zingen was niet altijd even gemakkelijk. Soms kwamen deelnemers enkel voor het sociaal contact en zongen ze niet mee. Soms kwamen er mensen die voluit wilden zingen en een volwaardig koor voor ogen hadden. Ik vond het ook moeilijk om muzikaal de grootste gemene deler te vinden bij de diverse groep. Daarom was het echt zoeken naar een passend repertoire. Dat was niet gemakkelijk.”. WAT IS JE HET MEEST BIJGEBLEVEN TOT NU TOE? “Het interculturele aspect vond ik mooi om te zien. Er waren momenten dat de Vlamingen moeite hadden met het ‘het papier’ los te laten en zich over te geven aan de muziek, terwijl de nieuwkomers hier geen probleem mee hadden. Ze vonden dit ook gemakkelijker, omdat ze vaak het Nederlands niet kenden of niet konden lezen. Terwijl de groep zong, begon één deelnemer bijvoorbeeld te rappen in zijn eigen taal. Dat was mooi om te zien. Soms gebruikten deelnemers

Wil je graag meezingen? Contacteer: sam.stefani@vormingplus.be 011 560 193

hun stoel als djembé of percussieinstrument. Ze gebruikten echt de muziek die in hen zat. En dat was van het begin mijn bedoeling: je uitdrukken in muziek, daar waar woorden te kort schieten.

10


MAGAZINE #4

11


MAGAZINE #4

Eerste uitstap CultuurcafĂŠ

12


MAGAZINE #4

FILOSOFIE EN ZINGEVING Filocafé

Vormingplus Limburg Hasselt

Er bestaat al lang een traditie van filocafés waar mensen samen komen om te filosoferen. De gesprekken gaan over onderwerpen die jou interesseren. Bijvoorbeeld: Hoe vrij zijn wij? Bestaan er slechte mensen? Wat is geluk?... We gaan dieper in op gedachten, meningen en overtuigingen.

ZO 8/09 10u

Gelezen voor u: religieuze en levensbeschouwelijke boeken

18 19

€ 5/2

99

EO

Tom Theunissen

Vormingplus Limburg Hasselt

Op iedere eerste vrijdagvoormiddag van de maand stelt een enthousiaste lezer een religieus en/of levensbeschouwelijk boek voor. De lezer geeft een korte voorstelling van het boek, aangevuld met zijn/haar bedenkingen en opmerkingen. Daarna wordt de inhoud in groep besproken. Ieders inbreng is welkom! Arseen de Kesel stelt het jaarrapport (november 2018) van de Katholieke kerk in België voor. Weliswaar met een kritische noot.

VR 13/09 9u30

13

19

€ 5/2

19

00

EO

Sam Stefani


MAGAZINE #4

CREATIVITEIT EN HOBBY Hoe maak ik een mooie foto?

GC De Marthallen Herk-De-Stad

Voor iedereen die zijn of haar fotografie naar een hoger niveau wil tillen, zowel beginners als gevorderden. Je leert hoe je je vakantiefoto’s interessanter maakt en mensen op een pakkende manier portretteert. Ook leer je omgaan met snel bewegende voorwerpen. We leren over de technische kant; belichting, compositie, scherpstellen, camera’s en objectieven en accessoires.

WOE 18 EN 25/09 & 2, 9, 16, 19 EN 23/10 19u30

Ukulele voor beginners

19

€ 63/35/14

17

57

SA

Bert Oerlemans

Vormingplus Limburg Hasselt

Tijdens deze beginnerscursus word je ondergedompeld in de magische wereld van de ukelele en maak je kennis met verschillende speelstijlen en technieken. Je leert akkoorden en proeft van melodieën.

DO 19 EN 26/09 & 3, 10, 17 EN 31/10 & 7, 14, 21 EN 28/11 19u30

Maak zelf je natuurlijke verzorgingsproducten

94 18 19

€ 90/50/20

EO

Herman Marynissen

De Nieuwe Volksbond Tongeren

Ook jouw huid verdient de beste verzorging, het liefst met natuurlijke ingrediënten. Bovendien hoef je helemaal geen dure producten te kopen, maar kun je ze makkelijk zelf maken. In deze workshop gaan we samen aan de slag met onder meer rietsuiker, olijfolie, baksoda,.... Je keert naar huis terug met zelfgemaakte tandpasta, deodorant en lichaamsscrub.

VR 20/09 18u

14

19 19

€ 22/18/4

08

SA

Sarah Van Laere


MAGAZINE #4

DI 24/9 & 1, 8, 15 EN 29/10 & 5, 12, 19 EN 26/11 & 3/12 19u30

96

EO

Frans Vrancken

â‚Ź 200/150 /40

18

Aarde, vuur en water zijn de basiselementen van deze cursus pottendraaien. Samen gaan we aan de slag met deze natuurelementen. Je wordt begeleid doorheen het proces van het pottendraaien; het kneden van de klei, het draaien, het bewerken en afwerken van het draaiwerk tot het bakken van de gemaakte stukken. Je wordt individueel begeleid, zodat iedereen eigen tempo de verschillende technieken kan oefenen. Op het einde heb je vijf potten.

Atelier Frans Vranken Hasselt

19

Pottendraaien voor beginners

CURSUSCODE Bij elke activiteit staat een cursuscode. Als je deze code ingeeft in het zoekveld op de website, vind je de activiteit gemakkelijk terug.

15


MAGAZINE #4

Deze activiteit is een samenwerking van Vormingplus Limburg, De Rode Antraciet, FOD Justitie, VZW Het Steger, kunstenaarscollectief SLIB, Stad Hasselt, Stad Genk. Met logistieke ondersteuning van Z33 en de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Hasselt.

16


MAGAZINE #4

DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID In mei ging in Hasselt en in Genk de tentoonstelling ‘De Kracht van Kwetsbaarheid’ door. Een sociaal-artistiek project met mensen binnen en buiten de gevangenis. Ze gingen op zoek naar de kracht van kwetsbaarheid in de kunst. En lieten zich inspireren door grote werken uit de kunstgeschiedenis.

Een half jaar lang gingen ze aan de slag om zelf nieuwe creaties te maken. Gelijkwaardigheid van alle deelnemers was daarin belangrijk. De deelnemers buiten de gevangenis werkten met dezelfde beperkingen als de gevangenen. Er waren zowel deelnemers met uitgebreide artistieke ervaringen als deelnemers zonder enige artistieke achtergrond. Maar in dit proces waren ze elkaars gelijke. Ze werden in begeleid door kunstenaars Annelies Van Camp, Stefaan Vermeulen, Evy Kennes en Marijke Willaert. Marijke Willaert verwerkte dit geheel tot een mooie dubbeltentoonstelling. Enkele deelnemers getuigen: “Mensen hebben een beeld van de gevangenis: een geïsoleerd gebouw, waar het er hard aan toe gaat. Ik had dat ook op voorhand. Tot ik binnenstapte. Ik leerde er dat we allemaal gewoon mensen zijn, met harde en zachte kanten. Dit kunstproject maakte menselijke problemen bespreekbaar. Samen creëren was een manier om heel verschillende mensen met elkaar te verbinden.” “Het viel mij op dat er zo goed als geen natuur te zien is in de gevangenis. En dat de gevangenen dat echt missen. Daarom heb ik natuurelementen verwerkt in mijn kunstwerk. En komt de natuur op een manier toch tot bij hen." “De Kracht van Kwetsbaarheid was voor mij een warme ervaring. Ik heb mezelf nog beter leren kennen.”

“Al de ontmoetingen binnen de Kracht van Kwetsbaarheid waren voor mij een inspiratiebron. De deelnemers waren een weerspiegeling van onze samenleving. En daarin heeft kunst een heel belangrijke plaats. Kunst brengt mensen bij elkaar, en zorgt ervoor dat ze elkaar respecteren. Je kan over een kunstwerk niet echt zeggen dat het lelijk is. Dat is een kwestie van smaak. Maar je toont door het kunstwerk wel respect voor elkaar.” “Ik wist op voorhand niet goed wat ik van de Kracht van Kwetsbaarheid moest verwachten. Het was voor mij een leerrijk avontuur. Tijdens de uitwisseling met de gevangenen zat ik samen met twee mensen die mijn kinderen konden zijn. Dat was best confronterend. Het project maakt duidelijk dat kunst een bindmiddel kan zijn. Het is een uiting van wie je bent. Als je dat dan deelt met elkaar, ontstaat er altijd een of andere verbinding.“

17


MAGAZINE #4

GEZONDHEID EN ZORG

Kennismaking integratieve massage

Het Zonnehuis Borgloon

We combineren drie vormen waarbij je massage geeft en ontvangt. In de dynamische massage word je op zachte en ritmische wijze gewiegd, gerold, gerekt en losgeschud. Daarna ontvang je met warme olie een intuïtieve massage die afwisselt tussen rustige en diepere technieken. Bij de polariteitsmassage leggen we de handen zachtjes op verschillende plaatsen zodat je energie kan stromen.

MA 15,16 EN 17/07 10u

Tweedaagse meditatief boogschieten

17 19

€ 84/60/18

13

EO

Josiane Coenegrachts

CC Cultuurpunt Meeuwen-Gruitrode

Deze stijl van boogschieten werd ontwikkeld door Lieven Ostyn. De schietschijf staat opgesteld in de meditatieruimte op een afstand van vijf meter. Er is geen speciale kracht noch vaardigheid voor nodig. Het competitieve element is volledig afwezig. We leren totaal aanwezig te zijn bij iedere handeling en tegelijk onbezorgd te zijn over het resultaat.

ZA 20 EN 21/07 9u

18

17 19

€ 55/39/11

02

EO

Lieven Ostyn


MAGAZINE #4

De onbreekbare band tussen lichaam en geest

De Prioriteit Heers

Als je je goed in je vel voelt, heb je genoeg energie. Dan kan je emoties en indrukken vlot verwerken. Wordt de spanning te hoog, dan geraak je uit deze positieve flow. Als je de spanning dan goed kan opvangen, voel je je weer goed. In deze cursus word je je meer bewust van wat je wel en niet aankan. We doen veel oefeningen. Je bouwt zo aan je weerbaarheid, zelfvertrouwen en veerkracht.

ZO 21/07 & 4/08 10u

Mindfulness, natuurlijk...

17 19

€ 50/34/10

83

EO

Lut Moers

De Goei Wei Houthalen

Goed voor jezelf zorgen kan via mindfulness. In drie sessies maak je kennis met deze vorm van meditatie. Je leert aandacht geven aan de dingen die je op dat moment waarneemt. Je maakt contact met jezelf en de natuur rondom je. We oefenen zowel binnen als buiten in een rustgevende omgeving. Wie ervaring heeft met mindfulness vindt hier verdieping. Wie nog geen ervaring heeft maakt kennis.

WOE 24,25 EN 26/07 9u30

Gehoorverlies: impact en aanpak Ruim 10% van de bevolking hoort niet goed. Bij 60+ is dat ruim 40%. Je krijgt inzicht in de oorzaken en gevolgen van gehoorverlies op vlak van communicatief, sociaal en verstandelijk functioneren en welbevinden. Een overzicht van de beschikbare hoorhulpmiddelen laat je zien dat je er tijdig iets aan kan doen. Je krijgt ook tips over hoe mensen mét en zonder gehoorverlies beter kunnen communiceren.

10 17 19

€ 31/19/7

EO

Trudie Appermans

Dienstencentrum De Cirkel Herk-De-Stad

DO 12/09 13u30

19

19 19

€ 9/5/2

Inschrijven bij DC De Cirkel via 013 522 664

06

SC

Leo De Raeve


MAGAZINE #4

Voetmassage

Dienstencentrum De Linde Riemst

Je voeten krijgen dagelijks heel wat te verduren. Ze dragen ons voort maar krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen. In twee sessies leer je hoe je iemand een fijne voetmassage kan geven en geniet je er zelf van. Een voetmassage geeft je niet alleen een prettiger gevoel. Ze zorgt er ook voor dat je helemaal ontspant en het bevordert je nachtrust.

WOE 18/09/19 13u30

95 17 19

€ 9/5/2

SA

Josiane Coenegrachts

Maaltijdplanning, lekker efficiënt CC Lanaken

In drukke tijden is een gezonde maaltijd op tafel toveren niet altijd even gemakkelijk. De snelle, hapklare oplossingen zijn heel aantrekkelijk. Hier ontdek je hoe je je dagelijkse maaltijden handig en snel kan organiseren. We bekijken ook wat je met overschotten kan doen. Met tips voor kleine en grote gezinnen en ruimte voor uitwisseling.

DO 26/09 19u

Christel Vanderheyden

CURSUSCODE Bij elke activiteit staat een cursuscode. Als je deze code ingeeft in het zoekveld op de website, vind je de activiteit gemakkelijk terug.

20

17 19

€ 9/5/2

01

SC

Inschrijven bij CC Lanaken via 089 739 850


MAGAZINE #4

De bril van Horta. Een wandeling doorheen 250 jaar architectuur.

21


MAGAZINE #4

ZOMERSE PICNIC OM MEE TE NEMEN Ingrediënten/pp •

50 g rijst, pasta of quinoa

bouillon

50 g feta

50 g maïs

1 lente-uitje

¼ paprika

enkele radijsjes

20 g pijnboompitten

3 eetlepels yoghurt

1 eetlepel appelazijn

peper, zout, cayennepeper

klaar in 30 minuten

Extra opties voor wie wil: 50 g (gekookte of gebakken) kip of tonijn, tuinkers, scheuten.

WERKWIJZE 1. Kook de rijst in bouillon. Kijk op de verpakking voor de kooktijd. Je kan kiezen wat voor bouillon je het liefst gebruikt. Je kan ook kiezen voor pasta of quinoa in plaats van rijst als je dat liever hebt. 2.

Snij de feta (en de extra kip, als je die wil toevoegen) in kleine blokjes. Snij de paprika, radijsjes en het lente-uitje fijn.

3.

Doe alles in een bokaal of pot die kan afgesloten worden: eerst de rijst (of pasta of quinoa), dan de feta in stukjes, dan de paprika, daarop de maïs, vervolgens de fijn gesnipperde lente-uitjes, daarop de radijsjes, dan de extra kip of tonijn (is geen noodzaak). Werk af met pijnboompitten en eventueel tuinkers of scheuten (alfalfa, preischeuten, …).

4. Maak de saus. Meng de yoghurt met de appelazijn. Kruid met peper, zout en cayennepeper. Je kan de saus over de salade gieten. Of je kan ze apart meenemen en pas tijdens het eten toevoegen.

22


MAGAZINE #4

SNELLE EN GEZONDE LUNCHBOXES

Voor drukbezette mensen en ouders in tijdsnood is het soms moeilijk een gezonde en gevarieerde lunchbox klaar te maken. Samen maken we een aantal snelle en gezonde lunchboxes: gezonde boterhammen, gezonde wraps, salades. We overlopen ook tips voor een gezonde lunchbox voor kinderen. DO 26/09 - 19u30 - CC MozaĂŻek Kortessem - Medewerker Therafood â‚Ź 21,5/17,5/4,5 - 191535SA

23


MAGAZINE #4

KUNST EN CULTUUR Uitstap: Ant werpen in de sixties en seventies Deze stadswandeling neemt je mee naar het Antwerpen van 50 jaar geleden. We wandelen door buurten die nog altijd wat de sfeer van toen uitademen. Onderweg maken we kennis met de hippies van toen en hun culturele erfenis vandaag. We verdwalen door de straten en steegjes laten we ons ontroeren door talrijke verhalen uit een legendarisch tijdperk. 

Station Hasselt

WOE 28/08/ 9u

18 19

€ 25/21/6

48

EO

Eddie Niesten

Uitstap: Ongewoon, eigenzinnig Maastricht Samen met streekkenner Eddie Niesten proberen we te achterhalen wat Maastricht zo ‘ongewoon’ maakt. Op een relatief kleine oppervlakte biedt de stad alles: geschiedenis, architecturale pareltjes, een bruisend leven. We maken een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Onderweg nemen we een drankje in een historisch kader, dat voor heel wat shoppers niet zo bekend is. 

HASSELT Station

DO 12/09/19 - 9U30 - EDDIE NIESTEN - € 19/15/4 - 191883EO ZA 14/09/19 - 9U30 - EDDIE NIESTEN - € 19/15/4 - 191884EO

Van traditional tot folk

CC De Breughel Bree

Je maakt een verkenningstocht doorheen de volksmuziek. Je leert de traditionele Vlaamse volksmuziek kennen, maar ook andere muziektradities. Je verkent de Keltische folkmuziek die sinds de jaren '60 een opmars maakte. Laat je verrassen door het aanbod van modernistische muziek waarin heel wat tradities en stijlen tot een nieuw en veelkleurig geheel samensmelten. Na deze reeks ben je helemaal 'into folk'.

DI 17 EN 24/09 & 1/10 19u30

24

17 19

€ 27/15/6

55

SA

Luk Indesteege


MAGAZINE #4

We gingen op uitstap “In het spoor van de oorlog” in Fort Breendonk en Kazerne Dossin.

25


MAGAZINE #4

SPEEL MEE EN TRAIN JE BREIN Houd de pen in aanslag en maak kans op een leuke prijs Eind september kan je met Vormingplus mee op daguitstap naar Trier, de oudste stad van Duitsland. Benieuwd wat je daar allemaal kan zien? Los de rebussen op, en je bent al wat wijzer! We zoeken drie monumenten uit Trier. Heb je alle antwoorden gevonden? Mail de oplossing naar peter.vanmeer@vormingplus.be (ten laatste op 20 augustus) met als onderwerp ‘speel mee’. De winnaar mag gratis mee op uitstap naar Trier.

+A

W=P -S

A=I -EL

-M

+ R=K G=Z

+ - OMETER

+

M=V

+

-P

J=B

BR=C

-P

-D

26

-M RO=A

D=N


MAGAZINE #4

Uitstap naar Trier: 2000 jaar geschiedenis in één dag In het Rheinisches Landesmuseum loodst een gids ons door 2000 jaar geschiedenis. Van de stichting als hoofdstad van Gallia Belgica, door keizer Augustus. Tot de belangrijke handelsstad die Trier vandaag nog steeds is. Daarna wandelen we door de stad en bezoeken we enkele monumenten die werelderfgoed zijn. Tussendoor genieten we van een gezellig terrasje. VR 27/9 – 7u30 – Vertrek CC Hasselt - Alejandro Chávez Sáenz, Hugo Keunen - € 51/47/10 - 191717EO

27


MAGAZINE #4

BIBLIOTHEEK LEVENSBESCHOUWELIJKE BOEKEN Ken je onze lezersgroep religieuze en levensbeschouwelijke boeken al? Dat zijn een tiental boekenliefhebbers. Allemaal met interesse in religie en zingeving. Elke maand komen ze samen, telkens op een vrijdagvoormiddag. Eén deelnemer bereidt de bijeenkomst voor. Hij of zij leest een boek, en presenteert het. Waar gaat het over? Wat denk ik daar zelf over? Daarna gaat de groep in gesprek. Onder de deelnemers zijn gelovige mensen van verschillende religies, maar ook vrijzinnigen en mensen die zoekende zijn. Onze lezers kwamen al heel wat interessante boeken tegen. Wij zijn enthousiast om deze te delen. Daarom maakten we plaats voor een boekenkast. Daar vind je vanaf nu de collectie levensbeschouwelijke boeken. Iedereen is welkom om er gratis één of meerdere uit te lenen. Vraag het aan ons onthaal, of aan Sam Stefani. Waarom een levensbeschouwelijk boek uitlenen? De boeken spreken voor zich:

WIJ ZIJN DE LEVENSBESCHOUWELIJKE BOEKEN. Ze noemen ons zo, omdat ieder van ons vertelt over manieren om in het leven te staan. Sommigen van ons lagen aan de oorsprong van één of zelfs meerdere religies. Anderen vallen niet meteen onder de noemer ‘religie’. Wij bezig met de vragen: wat doen we hier op aarde? Hoe zijn we hier gekomen? Wat kan daar de zin van zijn? En komt er hierna nog iets, of juist niet? Zo staan we hier: broederlijk en in vrede naast elkaar. En stilletjes hopen we dat de mensen ons voorbeeld willen volgen. Lees je mee? Zie ook pagina 13 “Gelezen voor u”

28


MAGAZINE #4

PERSOON EN RELATIE Het paard als co-coach Paarden zijn gevoelig voor de lichaamstaal en energie die mensen uitstralen. Dit maakt hun erg geschikt als co-coach. Door je aan het paard te spiegelen krijg je inzichten in jouw emotionele en sociale intelligentie, jouw leiderschap, assertiviteit en zelfvertrouwen. Na een stukje theorie, werken we buiten in de rijbak bij de paarden. Ervaring met paarden is niet nodig, maar wél interesse in paarden.

VLIERMAALROOT De Prioriteit

VR 5,12 EN 19/07 - 14U - LUT MOERS - € 39/27/9 - 191803EO ZA 10,17 EN 24/08 - 13U - LUT MOERS - € 39/27/9 - 191810EO ZA 7,14 EN21/09 - 13U - LUT MOERS - € 39/27/9 - 191811EO

Kies kracht boven eenzaamheid

Vormingplus Limburg Hasselt

Eenzaamheid begrijpen, aanvaarden en kiezen voor leven. Eenzaamheid is een menselijk gevoel waar iedereen vroeg of laat wel eens mee te maken krijgt. Het is een gevoel dat energie vreet en mensen zelfs ziek kan maken. Gelukkig bestaat er een manier om met dit gevoel van eenzaamheid om te gaan. In deze cursus leer je stapsgewijs wat daarvoor nodig is. Het is een aanzet om kracht te vinden in jezelf om zo ook gevoelens van eenzaamheid te dragen en te voorkomen.

ZA 24 EN 31/8 & 7/09 9u30

CURSUSCODE Bij elke activiteit staat een cursuscode. Als je deze code ingeeft in het zoekveld op de website, vind je de activiteit gemakkelijk terug.

29

17 19

€ 44/32/10

98

EO

Karen Andries


MAGAZINE #4

WETENSCHAP Onze rug

LDC Den Heuvel Tessenderlo

Rugpijn is een vaak voorkomende klacht. Dit komt doordat we veel zitten, de rug overbelasten, maar ook omdat we op twee voeten lopen. Hoe is onze rug geëvolueerd doorheen de tijd? Hoe verandert de bouw van onze rug van geboorte tot latere leeftijd? Welke ziekten en afwijkingen bestaan er? We leren op een interactieve manier (via oefeningen) feiten over onze rug, de meest voorkomende rugproblemen en hoe we ze kunnen voorkomen. 

DI 24/09 13u30

Inschrijven bij LDC Den Heuvel via 013 679 594

CURSUSCODE Bij elke activiteit staat een cursuscode. Als je deze code ingeeft in het zoekveld op de website, vind je de activiteit gemakkelijk terug.

30

17 19

€ 1,5

04

U

C

Alejandro Chávez Sáenz


Vormingplus Limburg wil alle mensen kansen geven. Om zich te ontwikkelen. Om voor zichzelf en anderen te zorgen. Om te genieten van cultuur en natuur. Om te zoeken naar zingeving. Zo versterken we mensen. En sterke mensen maken de samenleving beter.

Volg ons op Facebook

Bezoek onze website www.vormingpluslimburg.be en schrijf je in voor ons maandelijks e-zine

Profile for Vormingplus Limburg

Vormingplus Limburg Magazine #4  

Magazine van Vormingplus Limburg

Vormingplus Limburg Magazine #4  

Magazine van Vormingplus Limburg

Profile for vplimburg
Advertisement