2020-03-MK-Ondernemers

Page 14

AUTHENTICITEIT LIGT IN DE KRACHT VAN NON-VERBALE COMMUNICATIE Eva Vissers is oprichter en zaakvoerster van het communicatiebedrijf ‘Human Frequency’. Ze is experte in non-verbale communicatie. Ze helpt onder andere ondernemers om hun doelen te bereiken door hun non-verbale vaardigheden scherp te krijgen. Zo kom je als ondernemer niet enkel charismatischer en geloofwaardiger over, maar gaan mensen je ook sneller vertrouwen. Jij kan op jouw beurt ook makkelijker andere mensen lezen en dus een connectie maken. Onze Bryo-deelnemers hebben alvast, samen met Eva, hun non-verbale skills op punt gezet.

EVA, IS NON-VERBALE COMMUNICATIE EEN PASSIE VOOR JOU? A U T E U R : TA M A R A B R O O S FOTOGRAAF: BART AZARE

“Al van kinds af aan ben ik gefascineerd door menselijk gedrag. Vooral hoe mensen verbinding met elkaar maken.

PG 12

Ik hoop in de bedrijfswereld iets in gang te zetten. Het is onvoorstelbaar dat er zo weinig aandacht is voor het belang van non-verbale communicatie, terwijl meer dan 60% van onze communicatie nonverbaal wordt overgebracht. Ik zie het daarom als mijn missie om de Belgische


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.