Mechelen-Kempen Ondernemers 2022 #12

Page 1

Interview Julien Moindrot Dossier Life Sciences Sanofi zet Geel op de kaart Onder nemers magazine NOVEMBER2021 Een uitgave van VokaMechelen-Kempen | Afgiftekantoor Antwerpen X | Erkenningsnummer P309988 | Verschijnt maandelijks uitgezonderd in juli en augustus | V.U. Ronny Van Broekhoven, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel DECEMBER2022

Cloud, cybersecurity, data & IT-skills

Dit zijn de 4 grootste ICT-challenges voor CEO’s in 2023

De technologische transformatie die door covid al in een stroomversnelling kwam, zet zich door: we werken meer in de cloud, versterken cybersecurity, automatiseren en gebruiken meer data dan ooit door IoT en geavanceerde analytics. ICT-investeringen die kosten- én energiebesparend uitpakken, een noodzaak in deze socio-economische crisis. Als CEO houdt best rekening met volgende 4 ICT-uitdagingen.

1 Verantwoord migreren naar de cloud

Het is van groot belang om een veilige en flexibele ICT-omgeving te implementeren. De overheveling van uw gegevens naar de cloud is een proces dat uw aandacht verdient. De cloud rendeert pas echt wanneer het wordt ingebed in een groter transformatieplan. Waar worden welke data (fysiek) opgeslagen? Wie heeft er toegang toe? Met welke provider gaat u in zee? Welke EU-regels gelden er?

2 Security en veerkracht

Ook de beveiliging van uw ICT-infrastructuur is cruciaal. Het potentieel van IoT is enorm, maar een geconnecteerde wereld vraagt om een veerkrachtig securitybeleid. Zeker nu thuis- en telewerk meer en meer de norm zijn, liggen cybercriminelen nog meer op de loer om uw netwerk binnen te dringen.

3 Van data naar inzicht en actie

Wat is de meest productieve en veilige manier om bedrijfsgegevens te beheren en uit te wisselen?

Hoe gaat u van data naar inzicht en actie? Het opzet van een ‘datadriven’ organisatie heeft niet alleen met IT-architectuur te maken, maar zeker ook met onze manier van werken en denken. Al uw mensen zullen een mentale switch moeten maken. Enkel zo kan u meerwaarde uit uw data halen.

4 De skill gap overbruggen

Tot slot is er ook nog uw personeelsbeleid. Het aantrekken én behouden van talent wordt in 2023 een enorme uitdaging, zeker als het gaat om IT’ers. Dé manier om deze profielen te vinden en aan uw bedrijf te binden, is hen een prikkelende omgeving aan te bieden waar ze zich ten volle kunnen ontplooien en waar ze hun vaardigheden en interesses kunnen ontwikkelen.

U hoeft deze ICT-uitdagingen in 2023 niet alleen aan te gaan. Onze experts bekijken graag samen met u welke stappen in uw bedrijf de volgende zijn. Scan de QR-code en neem vandaag nog contact met ons op.

Een veilige en flexibele ICT-omgeving is anno 2023 meer dan ooit doorslag gevend. Ga bij uw cloudmigratie niet over één nacht ijs. Het opzet van een ‘datadriven’ organisatie heeft niet alleen met ITarchitectuur te maken, maar zeker ook met onze manier van werken en denken.

ONZE STRUCTURELE PARTNERS:

Ondernemers wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier en FSC® Mix-label

COLOFON

Ondernemers is het magazine van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel, tel. 014 56 30 30

ZETEL MECHELEN: Onze-Lieve-Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen, tel. 015 45 10 20, info.kvkmk@voka.be, www.voka.be, BTW BE 0420.868.449

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Ronny Van Broekhoven, voorzitter, p/a Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel

HOOFDREDACTIE: Kristel Goffin

REDACTIE: Guy Beyens, Wim Brillouet, Jill Cools, Kristel Goffin, Kevin Hendrickx, Evi Heylen, Maarten Pino, Petra Van Bouwelen, Lieselotte Van Eyck

RECLAMEREGIE: lieselotte.vaneyck@voka.be, 0473 73 18 07 LAY-OUT EN DRUK: Antilope De Bie Printing, Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel

3 VOORWOORD 4 BEDRIJVEN BETALEN KWART BELASTINGINKOMSTEN GEMEENTEN 16 VOKA-OPLEIDINGEN 27 REGIONIEUWS 28 VOKA LOKAAL ZUID 30 WIMPAU 32 WEST ARCHITECTUUR 34 REEKS: DUURZAME ENERGIE 36 INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 39 MENSURA OVER RE-INTEGRATIEWETGEVING 40 NETWERKMOMENTEN BIJ VOKA 43 NIEUWE LEDEN 44 JONG VOKA Dossier Life Science 8 INTERVIEW JULIEN MOINDROT, SANOFI 14 VILS BOUWT MEE AAN DE BIOTECHPRODUCTEN VAN DE TOEKOMST 18 JLABS-INCUBATOR VAN JOHNSON&JOHNSON 20 TIEN JAAR LICALAB 22 CARFIL QUALITY 8 De Sanofi-vestiging in Geel blijft dankzij een nieuwe investering van 120 miljoen euro ook de komende jaren het center of excellence voor de productie van biologische geneesmiddelen. ONDERNEMERS MAGAZINE I 1 Inhoud Bye bye 2022, hello 2023! 47

Als specialist in je veld, ben je vandaag al bezig met de voedselproductie van morgen. Groener. Duurzamer. En met respect voor de aarde. Als jarenlange partner van de agrovoedingssector, denkt ING Food & Agri met je mee. Met financieel advies op maat, gaan we de uitdagingen aan waar je voor staat.

ING België nv • Bank/Kredietgever • Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE453109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A • www.ing.be • Verantwoordelijke uitgever: Peter Göbel • Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel • 2022.
Ontdek meer op ing.be/foodandagri
Jouw partner van veld, tot vork

Voorwoord

Waanzin

Toegegeven: we hebben even gewacht met het schrijven van deze column. Nooit een goed moment om met een verhoogde bloeddruk iets neer te pennen. De reden voor die verhoging: de staking van afgelopen 9 november. “Waanzin”, zo hebben we het genoemd in de studio’s van RTV. In een gesprek met de vakbonden.

We schrijven deze column dus een weekje later dan gepland. Met een helder hoofd. Even wat cijfers, die het één en ander duiden.

De loonkloof met onze buurlanden loopt in 2023 op tot 8,6 procent. In januari krijgen bijna één miljoen mensen een ‘upgrade’ van hun loon tussen 10,5 en 11 procent. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 is dat een extra factuur van 32 miljard euro voor de bedrijven. Puur aan lonen. Ter compensatie zorgt de overheid voor een miljard euro aan ‘korting’ op de patronale bijdrage. Héél wat cijfers, om kort te zeggen: het is onverantwoord om te gaan staken. En het is onbegrijpelijk dat er nog stakingen zullen komen.

Laat ons toe om jullie – ondernemers – via deze column te bedanken. Om een spaarkas aan te leggen. Al van vóór de zomer. Om de hoge kosten voor de lonen én de energiefacturen te

kúnnen betalen. Dat goed huisvaderschap zien de vakbonden als overwinst. Op die manier is het héél moeilijk om nog een eerlijk gesprek te voeren.

Toch blijven we dat doen. Niet alleen met de bonden, met politici op Vlaams en federaal niveau. We zijn ook volop in gesprek met de 39 steden en gemeenten. Onze oproep is hier: het is nu absoluut niet het moment om de belastingdruk te verhogen. Het is net tijd om die druk te verlagen.

We voelen ons gesterkt door een nieuw ‘Belastingonderzoek’ van onze Kamer. Te lezen in dit magazine. In steden en grotere gemeenten zijn bedrijven in 2022 goed voor gemiddeld 25 procent van alle inkomsten uit belastingen. In landelijke gemeenten kom je gemiddeld aan 12 procent. In totaal komt dat neer op 131 miljoen euro aan bedrijfsbelastingen en aan opcentiemen op de onroerende voorheffing, voor de regio Mechelen-Kempen.

Als je weet dat één op drie bedrijven op dit moment hun pro ductie al verminderen – en in een aantal gevallen zelfs moeten stilleggen – dan zijn de ondernemingen niet de plek om extra centen te gaan zoeken. ■

VOORZITTER VOKA-KVK MECHELEN-KEMPEN Ronny Van Broekhoven GEDELEGEERD BESTUURDER VOKA-KVK MECHELEN-KEMPEN Tom Laveren
ONDERNEMERS MAGAZINE I 3

Bedrijven goed voor kwart van belastinginkomsten gemeenten

“Geen periode om nu centen bij bedrijven te gaan zoeken”

Bedrijven zijn goed voor een kwart (25 procent) van de inkomsten die steden en grotere gemeenten uit belastingen halen. Dat blijkt uit het 'Belasting onderzoek' van Voka Mechelen-Kempen in de 39 steden en gemeenten in de regio. In landelijke gemeenten - waar minder bedrijven liggen - daalt dat percentage naar gemiddeld twaalf procent.

Voor 2022 zullen bedrijven in de regio Mechelen-Kempen in totaal 131 miljoen euro aan bedrijfsbelastingen en aan opcentiemen op de onroerende voorheffing betalen. Het meest in Mechelen (24 miljoen euro), het minst in Vorselaar (191.000 euro).

Voka Mechelen-Kempen heeft zich voor de analyse gebaseerd op officiële data van de Vlaamse Belastingdienst en het

Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. “In steden en grotere gemeenten zijn bedrijven in 2022 goed voor gemiddeld 25 procent van alle inkomsten uit belastingen. Met uitschieters als Dessel (43,3 procent) en Olen (31,62 procent)”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen. “In landelijke gemeenten kom je gemiddeld aan twaalf procent. In die gemeenten zijn er natuurlijk ook minder bedrijven.”

“Onze bedrijven vrezen op dit moment te moeten snoeien in het personeelsbestand. In heel Vlaanderen zijn al bijna duizend bedrijven noodgedwongen gesloten. Het is nu niet de periode om bij hen centen te zoeken.”

Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder Voka Mechelen-Kempen

4 I ONDERNEMERS MAGAZINE I ACTUEEL
AUTEUR: WIM BRILLOUET

bedrijven in inkomsten

Geen ruimte

Steden en gemeenten zitten nu volop in de begrotingsopmaak voor de komende twee tot drie jaar. “De gesprekken die we hebben met lokale besturen en de geluiden die we opvangen, verontrusten ons. We zijn bij Voka voor efficiënte besturen met een sterke begroting. Maar het is nu niet de periode om centen te zoeken bij onze bedrijven, om tekorten op te vullen. Onze bedrijven vrezen op dit moment te moeten snoeien in het personeelsbestand. In heel Vlaanderen zijn al bijna duizend bedrijven noodgedwongen gesloten”, zegt Tom Laveren.

“De bedrijven zitten met torenhoge energieprijzen en moeten de hoogste lonen in vijftig jaar betalen. Dat zijn kosten waar ook gemeentebesturen mee zitten. Maar bedrijven zitten in een andere context. Ze kunnen die extra kosten niét of maar voor een deel doorrekenen. Anders verliezen ze botweg hun klanten. We moeten er dan ook voor waken dat de fiscale druk voor bedrijven niet toeneemt. Met deze nieuwe cijfers tonen we aan dat bedrijven ten volle bijdragen aan de financiën van de gemeenten. Met gemiddeld 25 procent in de steden en grotere gemeenten. Voor extra of hogere belastingen is absoluut geen ruimte.”

Alle belastingen opgeteld, verwachten de 39 gemeenten in Mechelen-Kempen dit jaar zo'n 670 miljoen euro te ontvangen. Het gaat dan onder meer om de personenbelasting, opcentiemen en de lokale eigen belastingen. Dat is tachtig miljoen euro meer dan vijf jaar geleden. ■

Top tien 1. Dessel 2. Olen 3. Duffel 4. Turnhout 5. Mechelen 6. Bornem 7. Hoogstraten 8. Herentals 9. Meerhout 10. Arendonk ACTUEEL I ONDERNEMERS MAGAZINE I 5 Ravels Baarle Her tog Rijkevorsel Merksplas Beerse Turnhout Oud Turnhout Arendonk Retie Vosse laar Balen Hoogstraten Bornem Puurs-St-Amands Willebroek Mechelen St. Katelijne-Waver Bonheiden Putte Heist-op-den-berg Berlaar
Nijlen Lier
Aandeel
(2022) 43,30% 23,75% 31,62% 27,06% 22,15% 29,14% 25,73% 25,30% 22,00% 21,41% 24,34% 24,03% 21,02% 3,95% 13,80% 13,52% 12,06% 10,78% 10,29% 6,92% 9,20% 9,15% 8,68% 8,43% 7,29% 20,79% 20,50% 6,33% 6,16% 4,61% 20,21% 19,45% 19,30% 19,26% 17,94% 17,91% 16,87% 16,72% 15,79%
24 01 2023 Newyear @Voka N 6 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Goede tradities zijn er om in ere te houden. Daarom heft Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heel graag samen met jou het glas op het nieuwe jaar.

NewYear@Voka vormt de geschikte gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen met collegaondernemers, vooraanstaande vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere sleutelfiguren uit onze regio. De nieuwjaarsreceptie is een samenwerking van Voka – KvK Mechelen-Kempen, Voka Lokaal Mechelen, Jong Voka Mechelen en het Mechelse stadsbestuur.

Structurele partners Business partners Event partner
Prijs leden: 75 euro (excl. b btw) niet-leden: 95 euro (excl. btw) Locatie Lamot, Van Beethovenstraat 8/10, 2800 Mechelen Datum Dinsdag 24 januari 2023 om 19u00 Inschrijven www.voka.be/activiteiten/mk/newyearvoka-mechelen
ONDERNEMERS MAGAZINE I 7
Juma Leuven - Mechelen

Dankzij de expertise van onze mensen en de uitstekende reputatie van onze vestiging halen we belangrijke investeringen naar Geel.

8 I ONDERNEMERS MAGAZINE I OP DE COVER

Sanofi breidt vestiging in Geel opnieuw uit

“De totale investering in de site bedraagt al 1,1 miljard euro”

De Sanofi-vestiging in Geel blijft dankzij een nieuwe investering van 120 miljoen euro ook de komende jaren het center of excellence voor de complexe productie van biologische geneesmiddelen. De extra investeringen worden gebruikt voor de introductie van een nieuwe productielijn.

“In bijkomende bioreactoren gaan we een nieuw biologisch geneesmiddel produceren”, zegt Julien Moindrot, general manager van Sanofi Geel. “Het gaat om een therapeutisch eiwit voor de behandeling van hemofilie A, een zeldzame bloedstollingsstoornis. Dit middel zal voor een betere levenskwaliteit zorgen voor hemofiliepatiënten over de hele wereld.”

De biofarma-site van Sanofi in Geel kent al een lange geschiedenis. Oorspronkelijk ontwikkelde het Nederlandse bedrijf Pharming er een enzym dat gewonnen werd uit de melk van transgene konijnen. “Dat enzym werd gebruikt in de ontwikkeling van een medicijn voor een erg zeldzame, maar zeer ernstige spierziekte”, legt Julien Mondroit uit. Pharming kwam in de problemen omdat ze onmogelijk voldoende konijnen konden kweken – ze hadden er meer dan een miljoen nodig – om de proteïnen die nodig waren voor de productie uit de melk te halen. In 2001 nam het Amerikaanse Genzyme de site en de honderd medewerkers over. Het bedrijf investeerde onmiddellijk 130 miljoen euro in een nieuwe biofarmaceutische productie-eenheid en ging verder met de ontwikkeling van een medicijn tegen de zeldzame spierziekte.”

OP DE COVER I ONDERNEMERS MAGAZINE I 9

Betrokken en geëngageerde medewerkers

Op het ogenblik van de overname door Genzyme bestond de vestiging in Geel uit een verzameling containers die dienst deden als labo’s en kantoren. “Sinds die tijd is er heel wat veranderd”, weet Julien Moindrot. “Genzyme investeerde fors in de site en ook na de overname in 2011 door de Franse groep Sanofi bleven de investeringen in mensen, complexe productieprocessen en de uitbreiding van de productiecapaciteit verder gaan. Vandaag zijn we in Geel hierdoor geëvolueerd naar een ultramoderne site van 95.000 m2 en ruim 800 medewerkers. Sinds de overname in 2001 is er in totaal 1,1 miljard euro in de Geelse site geïnvesteerd. En ook best uniek is het feit dat de honderd oorspronkelijke medewerkers – op diegene na die intussen op pensioen gingen – zo goed als allemaal nog in het bedrijf werkzaam zijn. En ook de mensen die nadien instroomden zijn zeer betrokken en

geëngageerd. Hierdoor is het verloop in personeel heel laag. Ikzelf – met als personeelsnummer 304 – ben hiervan een mooi voorbeeld.”

Levende cellen

De medewerkers van Sanofi Geel zijn dan ook rechtstreeks betrokken bij productieprocessen die wereldwijd levens redden. “We zijn gespecialiseerd in de productie van therapeutische eiwitproducten voor biologische geneesmiddelen op basis van celcultuur”, vertelt Julien Moindrot. “Dat wil zeggen dat we met levende cellen werken, wat natuurlijk veel onvoorspelbaarder is dan bijvoorbeeld chemische processen. Tijdens het uitermate complexe productieproces van therapeutische eiwitten kweken we levende cellen in grote bioreactoren. Deze eiwitten – die we na de kweek opzuiveren – hebben een uniek en heel specifiek productieproces, waarvoor we steeds nieuwe testen moeten ontwikkelen, die de veiligheid en

10 I ONDERNEMERS MAGAZINE I OP DE COVER

doeltreffendheid van het eiwit verzekeren. Al meer dan twintig jaar produceren we zo op onze site de enzymen die gebruikt worden in de medicatie voor een ernstige spierziekte. Op dit ogenblik is die ziekte nog steeds niet geneesbaar, waardoor de patiënten afhankelijk zijn van onze medicatie, die de ziekte onder controle houdt. In 2016 investeerde Sanofi in Geel in een tweede productieeenheid en sindsdien produceren we ook monoklonale antilichamen voor de behandeling van immuunziekten zoals atopische dermatis of ernstig eczeem en astma. Daardoor werd onze vestiging nog veel meer als toplocatie op de kaart gezet.”

Zeer bekwame mensen en sterk in wetenschap

En nu investeert Sanofi dus in een derde productie-eenheid voor de site in Geel. “De expertise van onze mensen en de uitstekende reputatie van onze vestiging op het vlak van complexe

biotechnologische productieprocessen zorgen ervoor dat we steeds belangrijke investeringen naar Geel kunnen halen”, zegt Julien Moindrot. “Onze mensen zijn emotioneel betrokken en zeer bekwaam. Deze kwaliteiten in combinatie met de wetenschap die we inzetten om onze processen continue te verbeteren en de digitalisering die we heel vroeg ingezet hebben, maken ons een heel sterke speler. Onze systemen en methoden zijn al volledig gedigitaliseerd en ook voor het onderhoud van de installaties maken we steeds meer gebruik van digitale technologie met intelligente software en specifieke sensoren die aangeven wanneer welk onderhoud nodig is. Ook op het gebied van duurzaamheid hebben we al heel wat stappen gezet. We maken gebruik van ecologische oplossingen, zoals waterhergebruik en energiemeters. Wereldwijd heeft Sanofi de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Daarnaast hebben we een uitstekende relatie met de lokale en overkoepelende overheden.

Zo speelde de steun van Vlaanderen ook een belangrijke rol in de beslissing om infrastructuur uit te breiden en de site te verankeren in de regio.”

Hemofilie

De nieuwe productie-eenheid zal gebruikt worden voor de productie van een innovatief biologisch geneesmiddel voor de behandeling van hemofilie A-patiënten. “Om die productie mogelijk te maken bouwen we extra productie-bioreactoren en een nieuwe opzuiveringsinstallatie”, vertelt Julien Moindrot. Het gaat om een nieuwe vorm van stollingsfactor-vervangingstherapie voor de behandeling van hemofilie A, een zeldzame bloedziekte die wordt veroorzaakt door een genetische afwijking. Dankzij ons nieuwe medicijn zullen patiënten niet meer om de één à twee dagen een intraveneuze toediening van medicijn moeten krijgen, maar nog maar één keer per week.”

OP DE COVER I ONDERNEMERS MAGAZINE I 11
Door een investering in een tweede productieeenheid werd onze vestiging in Geel nog meer als toplocatie op de kaart gezet.

Sanofi heeft de ambitie om tegen 2030 wereldwijd CO2-neutraal te zijn.

12 I ONDERNEMERS MAGAZINE I OP DE COVER

Launch Unit

Naast de nieuwe productie-eenheid investeert Sanofi ook in een Launch Unit. “We zijn vandaag - en morgen ook nog - bezig met de productie van de huidige generatie van monoklonale antilichamen”, verduidelijkt Julien Moindrot. “Maar als producent van biologische geneesmiddelen moeten we ook al bezig zijn met overmorgen. Want medicijnen evolueren, veranderen en verdwijnen. Wanneer dat gebeurt moeten wij daar al klaar voor zijn. Daarom gaan we een lanceerplatform creëren om nieuwe monoklonale antilichamen die in een labo ontwikkeld zijn op grote schaal te kunnen produceren. De bedoeling is om in deze faciliteit jaarlijks twee nieuwe producten te introduceren. Producten die dan gebruikt kunnen worden om de fase 3 van klinische studies te realiseren. Indien zo’n klinische studie dan succesvol

afgerond wordt, kan het platform ook gebruikt worden voor de lancering en eerste commerciële productie van het nieuwe geneesmiddel.”

Top vier productiesite

Met de nieuwe investeringen sluit Sanofi in Geel een zware coronaperiode af en kan men weer resoluut vooruitblikken op de toekomst. “De coronacrisis zorgde voor twee uitdagende jaren”, kijkt Julien Moindrot terug. “Voor de productie van de coronavaccins worden dezelfde grondstoffen gebruikt die wij ook nodig hebben in onze productie. Het was dus niet eenvoudig om onze voorraden aan te vullen en regelmatig waren er tekorten. We moesten dus steeds heel inventief zijn om onze productie op peil te houden. Gedurende de pandemie hebben we steeds twee objectieven gehad. Ten eerste wilden we te allen tijden onze

mensen veilig houden en beschermen. En ten tweede wilden we koste wat kost onze operaties up and running houden en onze verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van de patiënten die onze geneesmiddelen nodig hebben. Gelukkig hebben we als farmabedrijf sowieso heel wat ervaring met het beschermen van processen en mensen. We konden ons dus relatief snel aanpassen en zijn die moeilijke periode goed doorgekomen.” Intussen kijkt de hele site opnieuw vooruit. “We zijn op dit moment één van de vier belangrijkste biotechnologische productiesites van Sanofi wereldwijd en de meest competitieve”, besluit Julien Moindrot. “Het is dan ook de ambitie van iedere medewerker hier in Geel om dat minstens te blijven en op die manier allemaal ons steentje bij te dragen om de levenskwaliteit van patiënten over de hele wereld te verbeteren.” ■

OP DE COVER I ONDERNEMERS MAGAZINE I 13

VILS bouwt mee aan de biotechproducten van de toekomst

“We brengen farmaceutische ontwikkelingen sneller bij de patiënt”

De Life Sciences sector is één van de belangrijkste industrietakken van ons land. Het is dan ook geen toeval dat VILS, een dienstenleverancier gespecialiseerd in projecten op maat voor deze innovatieve sector, zijn uitvalsbasis in Mechelen heeft. Het bedrijf opgericht door Veerle Soetewey en Ief Leroy groeide in minder dan tien jaar uit tot een klinkende naam in de sector. “Veerle en ik zijn in 2014 met z’n tweeën gestart met VILS”, zegt managing partner Ief Leroy. “Vandaag bestaat ons team al uit meer dan vijftig mensen en voeren we projecten uit over heel de wereld.”

VILS staat voor Versatile Intelligent Life-science Solutions. Stichters

Veerle Soetewey en Ief Leroy hebben samen meer dan vijftig jaar ervaring in het ontwerpen en bouwen van installaties en productiegebouwen voor de farma- en biotechindustrie.

“We hebben beiden een zeer divers parcours afgelegd bij verschillende werkgevers”, vertelt Ief Leroy. “Op het ogenblik dat we met ons eigen verhaal

van start gingen, hadden we allebei al heel wat ervaring met zowel bedrijfs- als productieprocessen in de farmaceutische en fijn chemische industrie. Hierdoor wisten we zeer goed wat we wilden. Vanaf het prille begin hebben we ons gefocust op First Off Projecten, in toepassingen of gebieden waar niemand ons is voorgegaan. We bewandelen samen met onze klanten graag nieuwe paden en specialiseren ons in installaties voor

Advanced Therapies (cell therapy, gen therapy en tissue engineering) en voor cellular agriculture. Zo waren we in 2015 bij de eersten die zich gingen toeleggen op installaties voor de productie van mRNA. Bijna niemand geloofde daar toen in en we namen een serieus risico. Vandaag is deze technologie de basis van enkele belangrijke Covid-vaccins. ”

14 I ONDERNEMERS MAGAZINE I DOSSIER LIFE SCIENCES

Recordtempo

De focus van VILS ligt op wat ze zelf noemen Fast Track Projects in de life sciences. “Snelheid is zeer belangrijk in ons businessmodel”, legt Ief Leroy uit. “Onze klanten willen zo snel mogelijk operationeel zijn. Met onze manier van werken slagen we erin om binnen zeer uitdagende tijdsschema’s infrastructuur en installaties te ontwerpen en bouwen die voldoen aan de hoogste standaarden. Zo bouwden we bijvoorbeeld voor Univercells in Jumet op 18 maanden tijd een logistieke hub om tot een state of the art bio-tech infrastructuur met cleanrooms en labs. Maar ook een installatie voor de pilootproductie van kweekvlees voor MosaMeat, een multifunctionele accelerator voor MEDACE die de unieke combinatie maakt tussen Medical Device en Celtherapie of de eerste mRNA GMP Productie installatie in de regio voor eTheRNA realiseerden we in een recordtempo. We zorgen ervoor dat we het productieproces van onze klanten perfect begrijpen voor we aan een ontwerp beginnen. Hierdoor kunnen we snel en efficiënt de productieinstallaties ontwerpen en uittekenen.

In onze ontwerpen gebruiken we installaties van gekende en gereputeerde procesinstallatie-producenten, maar als we op de markt niet de geschikte installaties of bouwstenen vinden, gaan we die zelf ontwikkelen en laten bouwen. Meestal moeten we om de installaties te kunnen plaatsen de

bestaande infrastructuur ook flink aanpassen aan de nieuwe activiteit. Dat vraagt heel wat inventiviteit, want regelmatig moeten we als het ware een walvis in een sardineblikje duwen. Soms krijgen we ook de kans om een volledig nieuw gebouw te ontwerpen en bouwen om de installaties in te plaatsen. Om die herbestemmingswerken en nieuwbouwprojecten uit te voeren, hebben we met BILS een speciale aannemerstak van VILS opgericht. Dat is een sleutel-op-de-deur-bouwer voor de farmaceutische industrie.”

Ambitieus

BILS bouwt dus de projecten die VILS ontwerpt. En dat ontwerpen doet het bedrijf intussen op drie verschillende locaties. “Na VILS Belgium in Mechelen openden we ook VILS Netherlands in Oss en VILS Switzerland in Basel”, vertelt Ief Leroy. “Met de vier entiteiten samen vormen we intussen een team met meer dan vijftig FTE’s. Deze getalenteerde groep mensen werkt aan projecten die overal in Europa en af en toe ook op meer exotische locaties gerealiseerd worden. De ambitie is om de volgende drie jaar flink verder te groeien.

Samen vooruit

Groeien doet VILS als een team. Veerle Soetewey en Ief Leroy geloven in de kracht van een gemotiveerde groep. “Een bedrijf bestaat uit mensen, maar

die mensen zijn ook het bedrijf”, weet Ief Leroy. “We vinden het dan ook zeer belangrijk dat onze medewerkers zich verbonden voelen met ons bedrijf. Daarom creëren we voor al onze mensen de mogelijkheid om overal en op ieder moment optimaal te presteren. We zijn echt niet geïnteresseerd in wie waar of wanneer werkt. Het enige wat we verwachten is dat iedereen steeds oplossingsgericht denkt. Verschillende medewerkers kregen ook de kans om zelf te investeren in het bedrijf en de meeste mensen deden dat ook. Op die manier is iedereen een beetje eigenaar en willen we allemaal vooruit. Samen brengen we nieuwe wetenschappelijke farmaceutische ontwikkelingen dichter bij de patiënt en werken we mee aan de cel- en gentherapieën van de toekomst. En dat mag je letterlijk nemen, de therapieën waarvoor wij vandaag de installaties ontwerpen en bouwen, die bereiken pas binnen een zevental jaren de patiënten.” ■

“Veerle en ik zijn in 2014 met z’n tweeën gestart. Vandaag bestaat ons team al uit meer dan vijftig mensen en voeren we projecten uit over heel de wereld.”
Ief Leroy, managing partner
DOSSIER LIFE SCIENCES I ONDERNEMERS MAGAZINE I 15
AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

Voka Opleidingen

Je kan onze opleidingen fysiek of online volgen. Voor elke opleiding wegen we af wat de beste leervorm is voor een maximaal leereffect.

13/12/2022 Nieuwe wetgeving: klokkenluiders in de onderneming Online 14/12/2022 Op naar een duurzaam verpakkingsbeleid Geel 16/12/2022 Ken jij als bestuurslid jouw aansprakelijkheden en risico’s? Mechelen 17/01/2023 Interne communicatie: de succesfactor voor uw organisatie Mechelen 20/01/2023 De managementvennootschap Mechelen 20/01/2023 Traject milieu-essentials: jouw milieubeleid op punt gesteld Geel 26/01/2023 Re-integratie na langdurige afwezigheid: een haalbare kaart met de juiste aanpak Mechelen 26/01/2023 Het eenheidsoctrooistelsel - een game changer voor innovatie in Europa Online 2/02/2023 Leiding geven voor teamleaders, ploegbazen en eerstelijnsverantwoordelijken Geel 7/02/2023 Transport: aansprakelijkheid en documenten met focus op zeevervoer Mechelen 14/02/2023 Traject: boost jouw verkoop via LinkedIn Online en Geel 14/02/2023 Change Management voor HR Geel 16/02/2023 Update milieuwetgeving Geel 17/02/2023 Zetelen in een Raad van Bestuur doen anderen zo Mechelen

Meer info? Het volledige opleidingsaanbod vind je online.

16 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Opleidingen in de kijker

Traject milieu-essentials: jouw milieubeleid op punt gesteld

Spijker jouw milieu-essentials bij en ontdek de onbenutte opportuniteiten in het bedrijf.

Slechts vijf puzzelstukken zijn er nodig om jouw milieubeleid in kaart te brengen. 5 stappen, 5 sessies. Praktische toepassing van de theorie op jouw bedrijf. Met nuttige tools & tips keer je met een klare kijk terug naar jouw bedrijf.

Stap 1 Milieuvergunning: waarvoor heb je die nodig en hoe hou je ze actueel?

Stap 2 Keuringen: welke keuringen sla je beter niet over?

Metingen: welke installaties laat je periodiek bemonsteren

Bodem: verminder het risico op bodemverontreiniging

Stap 3 Water: waar verbruik je water en hoeveel betaal je ervoor?

Afval: ken jouw afvalstromen en bijhorende verplichtingen

Stap 4 Energie: waar zitten jouw (slapende) verbruikers en weet wat je betaalt

Stap 5 Milieu-analyse: waar zit jouw grootste milieu-impact?

Vijf vrijdagen vanaf 20 januari 2023. Telkens van 9u tot 12.30u.

Meer info via de QR-code

Lerende netwerken

Heb je heel wat professionele ervaring, ben je vakspecialist of draag je verantwoordelijkheid in je vakgebied?

Ben je op zoek naar een groep gelijkgestemden om mee te sparren? Dan moet je bij de Lerende Netwerken zijn. Voor elke functie hebben we een netwerk waarbij je met collega’s uit andere bedrijven oplossingen kan vinden voor de uitdagingen in jouw bedrijf.

Wil je graag meer info, neem contact op met Marianne, Fréderique of Leen via

HR HR Managers Strategic HR Learning
Development Production Productieverantwoordelijken Strategic Production IT
Supply
Finance
Strategic
Management Assistants
HR
&
Veiligheid & Milieu Duurzaam Ondernemen Veiligheid & Milieu
Chain Aankoop
Financieel beheer
finance
Douane
ONDERNEMERS MAGAZINE I 17

Eerste Europese JLABS-incubator opereert vanuit Beerse

“Het is de perfecte manier om ideeën uit te wisselen met jonge ondernemers”

Johnson & Johnson – het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica in Beerse – is een wereldwijd gezondheidsconcern dat voorop gaat op het gebied van innovatie. Wat onderzoek en ontwikkeling betreft beschikken ze zelf over een enorme expertise, maar het bedrijf weet dat je grote vooruitgang niet alleen kan realiseren. “Daarom investeren we met JLABS in een wereldwijd netwerk van incubatoren dat beloftevolle ondernemingen en ondernemers ondersteunt om belangrijke innovaties sneller bij de patiënt te krijgen”, zegt Tom Aelbrecht, Senior Director Operations bij Johnson & Johnson Innovation en verantwoordelijke voor de JLABS in Europa. “De eerste Europese JLABS in Europa vind je op onze campus in Beerse.”

Johnson & Johnson ademt innovatie. Met tienduizenden medewerkers wereldwijd werken de bedrijven van de groep permanent aan de ontdekking, ontwikkeling, productie en het beschikbaar maken van de nieuwste geneesmiddelen en vaccins. “We investeren zeer veel middelen in onze interne R&D, maar gaan met Johnson & Johnson Innovation ook op zoek naar externe input”, vertelt Tom

Aelbrecht. “Met Johnson & Johnson Innovation werken we zij aan zij met innovators en ondernemers. We helpen hen om dromen te realiseren en bieden ondersteuning. We verlenen hen toegang tot expertise, financiering, educatieve programma’s en faciliteiten. Door een krachtige uitwisseling van ideeën en middelen is ons uiteindelijke doel het leven van mensen over de hele wereld te helpen verbeteren.”

San Diego

Eén van de zaken waar jonge innovatieve life sciences bedrijven vooral behoefte aan hebben is een goede infrastructuur. Daarom groeide JLABS snel uit tot een

belangrijke pijler van het Johnson & Johnson Innovation-programma. “Jonge bedrijven hebben wel de goede ideeën en de drive om ze uit te voeren, maar nog niet de middelen om te investeren in goed uitgeruste labo’s en kantoren”, weet Tom Aelbrecht. “Daarom dat we in 2012 de eerste JLABS opgezet hebben in San Diego. Het concept sloeg onmiddellijk aan en intussen zijn er 13 JLABS-sites. Tien in de Verenigde Staten, één in Canada, één in China en één in Europa, op onze site in Beerse. In totaal maken wereldwijd al meer dan 850 bedrijven gebruik van de faciliteiten van JLABS. Samen haalden ze sinds ze deel uitmaken van ons netwerk 63 miljard dollar op uit de markt.”

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX 18 I ONDERNEMERS MAGAZINE I DOSSIER LIFE SCIENCES

Geen verplichtingen

JLABS biedt beginnende ondernemingen een efficiënt en flexibel platform waar ze de ontdekkingen van vandaag kunnen transformeren in de grensverleggende producten van morgen. “Door gebruik te maken van onze faciliteiten kunnen die start-ups al hun middelen investeren in wetenschap”, legt Tom Aelbrecht uit. “Daarnaast krijgen ze ook toegang tot expertise, mentorschap en connecties. Uiteraard zijn er wel een aantal criteria waaraan de deelnemers moeten voldoen. Ten eerste moet het gaan om een transformationele of disruptieve innovatie en ze moeten streven naar een oplossing met marktpotentieel. Daarnaast moet het bedrijf over een sterk team beschikken en middelen hebben om minstens twaalf maanden te overleven. En een laatste criterium is dat het bedrijf actief moet zijn in een strategisch domein waarin ook J&J actief is. Op die manier kunnen wij optimaal ondersteunen en is de kans op een lange samenwerking ook reëel. In ruil daarvoor sluiten wij een overeenkomst af waaraan geen commerciële voorwaarden verbonden zijn. Het is dus een samenwerkingsmodel zonder verplichtingen, wat betekent dat de wetenschappers/ondernemers de vrijheid hebben hun wetenschap of technologie te ontwikkelen met behoud van hun recht op intellectueel eigendom. Ze zijn dus niet verplicht om een blijvend partnership met Johnson & Johnson af te sluiten.”

Vinger aan de pols

De JLABS-incubator in Beerse is opgestart in 2018. Op de Janssen Campus krijgen ondernemers de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en samen te werken, zowel met elkaar als met specialisten binnen Janssen. “Sinds de opstart in Beerse hebben we 35 Europese start-ups ondersteund”, vertelt Tom Aelbrecht. “Omdat Europa zo’n gefragmenteerde regio is, zijn die niet allemaal fysiek verhuisd naar Beerse. Daarom bieden we in Europa bedrijven ook de kans om virtueel toe te treden tot JLABS. Concreet betekent dit dat de start-ups die daadwerkelijk verhuizen naar onze campus perfect ingerichte labo’s en kantoren huren. Daarnaast kunnen alle JLABS-partners gebruik maken van een heel pakket van diensten. Zo krijgt iedere start-up een JPAL toegewezen, dat is een wetenschapper van binnen onze organisatie die ze als een klankbord kunnen gebruiken. Ook krijgen ze toegang tot onze Investors Hub. Dat is een wereldwijde verzameling van investeerders die permanent op zoek zijn naar opportuniteiten. Dankzij deze Investors Hub kunnen we heel gericht aan matchmaking doen. Onze Resource Hub is eveneens een zeer populaire dienst. Dit is een pool van leveranciers in allerlei domeinen – juridisch advies, zakelijk advies, contractwerkers, wetenschappelijke toestellen of consumables – waar onze JLAB’ers aan zeer interessante tarieven een beroep op kunnen doen. Ten slotte organiseren

we heel wat trainingen en netwerkevents die het incubatornetwerk versterken. Tweejaarlijks is er ook een CEO-summit, waarop we alle CEO’s van de over de hele wereld verspreide start-ups verzamelen tijdens een vierdaags event. Tijdens dit event krijgen de CEO’s ook de kans om samen te zitten met het senior leadership van J&J. Want er is geen enkele verplichting om samen in zee te gaan, maar we staan uiteraard wel open voor interessante partnerships, investeringen of acquisities. De JLABS zijn voor ons de ideale manier om de vinger aan de pols te houden bij veelbelovende start-ups. Ze zorgen voor een gezonde wisselwerking tussen onze grote(re) bedrijven en jonge wetenschappelijke ondernemers.” ■

DOSSIER LIFE SCIENCES I ONDERNEMERS MAGAZINE I 19

Tien jaar LiCalab

Zorginnovatie met Thomas More

Zorgproeftuin LiCalab, een onderzoeksgroep van Thomas More, blaast dit jaar tien kaarsjes uit. LiCalab – voluit Living & Care Lab – ondersteunt bedrijven en organisaties in de zorg- en welzijnssector met proeftuinonderzoek. Via co-creatie en testen met eindgebruikers onderwerpen ze nieuwe zorgtechnologie, diensten of samenwerkingsmodellen aan een eerste praktijktest. “Gebruikersonderzoek is een belangrijke voorwaarde voor innovatie”, zegt Ingrid Adriaensen, business manager bij LiCalab. “Onze belangrijkste doelstelling is en blijft dan ook innovaties in de zorg beter afstemmen op de noden en behoeften van burgers en zorgprofessionals.”

Het was de stad Turnhout die tien jaar geleden aan de wieg stond van LiCalab. Bedoeling was om bedrijven uit de regio bij te staan bij het innoveren in de zorg. De groei van LiCalab werd de daaropvolgende jaren mee ondersteund door Thomas More. Omwille van het innovatieve concept ontstond al heel snel ook een nauwe samenwerking met Welzijnszorg Kempen en Voka. “De eerste jaren was LiCalab vooral gefocust op ouderenzorg”, vertelt Ingrid Adriaensen. “Maar gaandeweg hebben we onze focus verbreed en vandaag zetten we proeftuinprojecten op voor zeer

uiteenlopende bedrijven en organisaties in de zorg- en welzijnssector. Wel ligt het accent meestal op zorgtechnologie of op nieuwe samenwerkingsmodellen binnen de zorg.”

Gebruikerspanel

Al van in het prille begin betrekt LiCalab eindgebruikers (burgers, patiënten, zorgprofessionals) om innovaties te ontwikkelen in alle fases van het proces. Tijdens co-creatiesessies of demosessies denken ze na over het nieuwe product of de nieuwe dienst. “Gebruikers met reële noden brengen ideeën aan en geven deze concreet vorm”, legt Ingrid Adriaensen uit. “We ondersteunen dit met creatieve hulpmiddelen en technieken zoals brainstorms, dagboeken en prototyping. Zo voegen eindgebruikers waarde toe en ontwikkelen en innoveren

ze samen met experts van bedrijven of organisaties. Daarnaast beschikken we over een eigen gebruikerspanel van meer dan 1.300 deelnemers. Dat panel bestaat uit o.a. patiënten, thuiswonende 65-plussers, mantelzorgers en professionele zorgverleners. We werken ook met gevarieerde groepen van burgers, bijvoorbeeld bij projecten over gezondheidspreventie. De panelleden evalueren de gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid van de innovaties in hun dagelijkse werk- en leefomgeving. Op basis van deze ervaringen kunnen de ontwikkelaars dan het concept bijsturen.”

Europese partners

LiCalab is intussen een vaste waarde in het innovatieve zorglandschap. “We maken deel uit van een breed netwerk, waardoor we voor elk project

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX 20 I ONDERNEMERS MAGAZINE I DOSSIER LIFE SCIENCES

geschikte partners vinden in binnen- en buitenland” weet Ingrid Adriaensen. “Ons team bestaat vandaag uit acht personen en we zijn nog op zoek naar een extra panelmanager. We zijn heel fier op alles wat we al realiseerden en op onze voorbeeldrol als living lab voor zorg en welzijn in Vlaanderen. We zetten ook samenwerkingen op met verschillende Europese partners. Zo zijn we een actief lid van ENoLL (European Network of Living Labs) en de ULabs van EIT Health. Dankzij die samenwerkingen kunnen we zorgoplossingen ook aftoetsen buiten Vlaanderen met betrouwbare buitenlandse partners. In 2016 waren we bovendien één van de stichtende leden van het

Health&Care Netwerk Kempen, dat ondernemerschap en samenwerkingen in de zorg versterkt.” Sinds 2019 is LiCalab volledig opgenomen binnen de unit Onderzoek van Thomas More. “Dit heeft gezorgd voor een verdere uitbouw van onze strategie en een versterking van onze samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen van Thomas More, vooral binnen het thema zorg, maar ook cross-sectoraal”, besluit Ingrid Adriaensen. “We worden bovendien ondersteund door een externe adviesraad. Al die samenwerkingen helpen ons om vanuit verschillende perspectieven onze richting en activiteiten nog scherper te stellen.” ■

DOSSIER LIFE SCIENCES I ONDERNEMERS MAGAZINE I 21
We zijn fier op onze voorbeeldrol als living lab voor zorg en welzijn in Vlaanderen.

“Van lokaal naar internationaal”

Carfil Quality is sinds 1980 totaalleverancier voor de Life Science. Klanten zijn onderzoekscentrums, universiteiten en farmaceutische bedrijven. In België is Carfil Quality de enige die een totaalpakket kan aanbieden: voeding, bedding, kooiverrijking, huisvesting, ontsmettingsproducten (H2O2), reinigingsproducten en researchdieren. Zaakvoerder Philippe Huybrechts is sinds eind jaren negentig actief in het bedrijf en nam in 2008 de fakkel over van zijn vader. Hij is de derde generatie die actief is in de dierenvoedingssector.

Sinds de jaren tachtig heeft deze sector een enorme evolutie doorgemaakt. De marktomvang in België is gereduceerd, de werkingsbudgetten, de onderzoeksmethodes en de wetgeving zijn geëvolueerd. De digitalisatie heeft enorme voordelen meegebracht voor het verwerken van data van onderzoeken. Alles gaat veel sneller maar toch moeten er nog veel administratieve verplichtingen worden nageleefd. Dit heeft een enorme impact op het doorloopproces voor de aanvang van studies. De balans tussen administratieve taken en het effectief uitvoeren van studies is enorm gewijzigd. Er zijn positieve stappen gezet in de wetgeving ten voordele van het dierenwelzijn maar zoals in andere sectoren mag het geen overkill worden.

Vandaag de dag heeft de Belgische overheid verschillende instanties die de bedrijven en universiteiten controleren op het naleven van de wetgeving en is er ook zelfcontrole binnen bedrijven en universiteiten door ethische commissies.

Deze evalueren aanvragen van mogelijke studies of deze noodzakelijk zijn, voldoen aan de wetgeving en of ze bijdragen tot bijvoorbeeld een behandeling voor Alzheimer of voor kankerbehandelingen.

Door de steeds strengere wetgeving en de enorme druk van de publieke opinie zowel in België en heel Europa worden veel onderzoeken en studies nu uitgevoerd in landen als China en India.

Om een medicijn of een behandeling te kunnen valideren moeten er normen en procedures gevolgd worden van de Europese (EMA) of de Amerikaanse overheid (FDA). Een stap in deze procedures zijn de studies op researchdieren. Een volgende stap zijn klinische studies op een testgroep alvorens een aanvraag tot registratie ingediend kan worden.

22 I ONDERNEMERS MAGAZINE I DOSSIER LIFE SCIENCES
Carfil Quality: totaalleverancier voor de Life Science
PUBLIREPORTAGE

Uitbreiding

Deze evolutie van de Belgische markt heeft ervoor gezorgd dat Carfil besloot om het assortiment in de jaren tachtig en negentig uit te breiden van enkel voeding en bedding naar ook uitrusting voor de Life Science. In de jaren 2000 tot op heden heeft Carfil Quality nog uitgebreid door kooiverrijking, huisvesting, klein materiaal voor onderzoek en research dieren toe te voegen aan het assortiment.

Internationaal

De laatste tien tot vijftien jaar is Carfil Quality steeds meer internationaal gegaan in hoofdzakelijk Europa maar ook aangevuld met enkele niet-Europese landen zoals de Verenigde Staten, Taiwan, Zuid-Korea en Zuid-Afrika om er maar enkele te noemen. De laatste jaren heeft Carfil Quality met een eigen stand deelgenomen aan de driejaarlijkse Europese beurs, Felasa, en aan Nederlandse, Duitse, Franse en Scandinavische vakbeurzen. In 2022 heeft Philippe Huybrechts deelgenomen aan de prinselijke missie met prinses Astrid in het Verenigd Koninkrijk. Op deze multisectoriële missie was er een grote delegatie van Belgische biotech bedrijven. Zowel FIT, awex, BDBH, hub, de Vlaamse (Flanders bio) en Waalse biotech (biowin) waren met een sterke delegatie aanwezig.

Circulair ondernemen

Sinds enkele jaren heeft Carfil Quality ook een zusteronderneming, Life Science Equipment, gelanceerd. Life Science Equipment koopt en verkoopt huisvesting voor researchdieren. Wanneer bepaalde faciliteiten gesloten worden, wanneer bedrijven investeren in nieuwe materialen of bedrijven stoppen met onderzoek op een bepaald researchdier koopt Life Science Equipment deze materialen op. Het is vanzelfsprekend dat deze materialen in goede staat moeten zijn en conform de strenge Europese huisvestingsnormen. Meer en meer universiteiten, onderzoekscentrums en farmaceutische bedrijven staan open voor refurbished materiaal om verschillende redenen: beperkter investeringsbudget nodig, snellere beschikbaarheid, het mogelijk maken van het verhogen van de capaciteit van bestaande types van huisvesting die eventueel niet meer geproduceerd worden maar nog conform de wetgeving zijn en ten laatste dat men bewuster omgaat met beschikbare grondstoffen en afstapt van de consumptiemaatschappij. Deze activiteit is mondiaal.

In 2020 heeft Carfil Quality een screening laten uitvoeren rond de zeventien SDGs. “Het was verbazend hoeveel Carfil Quality onbewust al deed rond de zeventien SDGs. Er wordt gewerkt met “lokale” leveranciers, inzetten op het milieu, werken met een sociale werkplaats en het minimaliseren van de afvalberg”, zegt zaakvoerder Philippe Huybrechts.

Klaar voor de toekomst

Carfil Quality bestaat uit een team van vier mensen, heeft een magazijn van 800 m² en werkt al enkele jaren op regelmatige basis met sociale werkplaats De Troef uit Oud-Turnhout. Door het team compact te houden, is Carfil wendbaar en kan het snel inspelen op de vraag van de klant. Persoonlijk contact, klanten te woord kunnen staan in hun moedertaal, meedenken en oplossingen aanbieden aan klanten worden hoog in het vaandel gedragen. Een mooi actueel voorbeeld: een klant gevestigd in de Kempen benaderde Carfil Quality voor het maken van een trolley om mini pigs te kunnen transporteren. “Het staat niet op onze websites, maar ik kan moeilijk nee zeggen als ondernemer”, zegt Philippe Huybrechts. “Door het uitgebreide assortiment, het uitgebreide netwerk van contacten van klanten, potentiële klanten en collega-sectorondernemers zien wij de toekomst rooskleurig tegemoet.”

DOSSIER LIFE SCIENCES I ONDERNEMERS MAGAZINE I 23
#sportersbelevenmeer www.sport.vlaanderen WORD EEN SPORTBEDRIJF Reeds goed bezig? Vraag het label aan Of zet de eerste stap met de proefsportsessies
dat jouw onderneming veel belang hecht aan fitte en gezonde werknemers en word bekroond met het Label Sportbedrijf. Met dit pakket helpen we jouw onderneming starten met sport op het werk om later zelf ook een Sportbedrijf te kunnen worden. Interesse? Neem een kijkje op www.sport.vlaanderen/sportbedrijf of mail naar Sportbedrijf@sport.vlaanderen
Toon
PAPIER & DATA VERNIETIGEN ARCHIVERING SERVICE POSTKAMER DIGITALISEREN / SCANNEN DOCUMENTEN GOEDERENOPSLAG BOX STORAGE COMPUTERBACK-UPS BEWARING OFFLINE OERSTERKE ARCHIEFDOZEN Slimme kantooroplossingen! Ontdek meer diensten op: www.merak.be © Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen Klant: Tony Beeuwsaert Oppervlakte: 7.500 m² Plaats: Pelt Architect: Eric Vaes www.industriebouw.be Ook Plascobel schonk ons het vertrouwen!

Verlaag de belastingsimpact. Ontdek de fiscale opportuniteiten via onze dienstverlening.

Een sparringpartner die met u meedenkt, dàt is uw private banker bij Degroof Petercam. Bedrijfsoptimalisatie, activatie van middelen of incentives voor uw personeel? Onze adviseur heeft steeds de geschikte oplossing. Ook voor uw privévermogen trouwens. Vertel hem wat u drijft. En ontdek wat onze 150 jaar ervaring voor u kunnen betekenen!

weten?

naar

Meer
Surf
degroofpetercam.com/fiscaleopportuniteiten De Private Bank, gespecialiseerd in u. Verantwoordelijke uitgever: Sabine Caudron. November 2022 I Wettelijk adres: Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel I BTW: BE 0403.212.172 (RPR Brussel) - FSMA 040460 A. U timmert aan het succes van uw onderneming. Wij tillen uw ambities naar de top. Degroof Petercam Antwerpen/Kempen Business center d’Offiz - Parklaan 46 - 2300 Turnhout T +32 14 24 69 40 - pbturnhout@degroofpetercam.com

Regionieuws

Al vijf inlandterminals voor BCTN

Samen met Wessem Port Services en Groep Heylen bouwt terminaloperator BCTN een nieuwe inlandterminal langs het Albertkanaal in Lanaken. De opening is voorzien tegen 2024-2025.

Eerder al ontwikkelde BCTN terminals in Meerhout, Beringen, Geel en binnenkort ook Lommel. De nieuwe site is in totaal tien hectare groot. Groep Heylen zal op de helft van dat terrein een distributiecentrum ontwikkelen. Op de andere helft komt de terminal. Bron: Flows.

Jeugdzorg Emmaüs Mechelen herbekijkt mobiliteit met VLOT Jeugdzorg Emmaüs heeft als eerste organisatie ingetekend op het mobiliteitsproject VLOT. Daarmee wil het inspelen op de gewijzigde mobiliteitssituatie in Mechelen.

Dagelijks moeten de 230 medewerkers van Jeugdzorg Emmaüs Mechelen snel, veilig en efficiënt op hun werkplek geraken in een van de verschillende sites. Ook moeten ze zich doorheen de dag omwille van de dienstverlening op elk moment flexibel kunnen verplaatsen naar mensen thuis. De auto is daar niet langer steeds de beste oplossing voor. Mobiliteitsexperts van VLOT geven voortaan advies hoe ze zich best verplaatsen. VLOT is een initiatief van stad Mechelen, gemeente Sint-Katelijne-Waver, provincie Antwerpen en het Vlaamse Departement Omgeving.

REM.B plant 700 bomen in Congo

Voor een duurzaam Belgisch/Congolees herbebossingsproject realiseerde REM.B Hydraulics uit Beerse de aanplanting van in totaal 700 bomen in Congo.

Aanleiding waren de Experience days, een uniek tweedaags belevenis- en leerevent voor klanten. REM.B Hydraulics uit Beerse is deelnemer aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

REGIONIEUWS I ONDERNEMERS MAGAZINE I 27

Voka

Niels Bartholomeus Tormans

VOORZITTER VOKA LOKAAL ZUID

Geert Minnen (Callant verzekeringen Kempen)

BESTUURSLEDEN VOKA LOKAAL ZUID

Es Goossens (BIG vzw)

Koen Vanlommel (Netropolix)

Sofie Papen (Atrius Advocaten)

Hugo Geuens (Sopraco)

Joan De Boeck (Thomas More)

Niels Bartholomeus (Tormans)

Roel Wouters (Van Havermaet) Yves Peeters (Energief)

GEEL WESTERLO HULSHOUT HERSELT LAAKDAL MEERHOUT
Lokaal
Zuid
fundament van
Voka Lokaal is: 1 Lokale ontmoetingen die ertoe doen 2 Ondernemers die elkaar vinden en helpen 3 Samen werken aan een bedrijfsvriendelijke regio
Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heeft negen lokale ondernemersnetwerken. Voka Lokaal is letterlijk het
onze werking. Wij brengen Voka en het netwerk heel dicht bij jou.
Es Goossens
BIG vzw
Sofie Papen Atrius Advocaten Geert Minnen
Callant
verzekeringen Kempen Yves Peeters Energief
Koen Vanlommel Netropolix
Joan De Boeck Thomas More Roel Wouters Van Havermaet Hugo Geuens Sopraco
28 I ONDERNEMERS MAGAZINE I VOKA LOKAAL ZUID

1

Lokale ontmoetingen die ertoe doen

Wanneer je bedrijf lid is van Voka en gevestigd is in Geel, Meerhout, Laakdal, Westerlo of Herselt, dan maakt het meteen ook deel uit van Voka Lokaal Zuid, het lokale netwerk van Voka. We organiseren bedrijfsbezoeken, netwerkevents en inspirerende ontmoetingen. Je ontmoet ook je burgemeester of schepen lokale economie, de directeur van de middelbare

school, zorginstellingen of vertegenwoordigers uit de lokale economie. In het voorjaar is er een bedrijfsbezoek en in het najaar kan je komen luisteren naar een inspirerende spreker. Elk jaar in juni organiseren we samen met Voka Lokaal West een golfevent.

2

Ondernemers die elkaar vinden

Voka Lokaal Zuid heeft een eigen bestuur dat bestaat uit geëngageerde ondernemers. Het zijn niet alleen ambassadeurs van Voka, het zijn netwerkers pur sang en bekende gezichten op hun industrieterrein en in de gemeente. In tijden van corona, de energiecrisis en in het algemeen kan je terecht bij het bestuur en bij de Voka Hotline. “In tijden van corona heb ik zelf vaak het nummer van de Voka Hotline doorgegeven. Iedereen was zeer tevreden van de dienstverlening”, zegt voorzitter van Voka Lokaal Zuid Geert Minnen.

3

Samen

werken aan een bedrijfsvriendelijke regio

Voka Lokaal Kempen Zuid ligt in een belangrijk industriegebied rond de drukste autostrade van Vlaanderen. Je vindt er verschillende types ondernemingen, maar door de nabijheid van de autostrade vind je er ook veel bedrijven die transport

nodig hebben. Voka Lokaal geeft je de kans om jouw bezorgdheden naar een hoger niveau te tillen. Ons team belangenbehartiging legt ze op de juiste tafel en draagt zo bij aan een ondernemingsvriendelijke buurt.

ZUID I ONDERNEMERS MAGAZINE I 29
VOKA LOKAAL

Wimpau trekt meer dan 1.300 kijklustigen tijdens Open Bedrijvendag

“We wilden graag tonen dat lokaal ondernemen werkt”

Familiebedrijf Wimpau uit Laakdal, gerund door de broers Wim en Paul Beyens, blijft ondanks de uitdagende economische tijden een mooi groeitraject afleggen. De producent van professionele schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten voor zwembaden en jacuzzi’s zag de vraag naar haar producten de jongste jaren alleen maar toenemen. “Om aan een hoger tempo te kunnen produceren hebben we recent nog stevig geïnvesteerd in de automatisering van ons productieproces”, zeggen de broers Wim en Paul Beyens. “Dankzij onze inspanningen en slimme investeringen vind je onze producten intussen in heel Europa.”

Wimpau is in 1966 opgericht door Ferdinand Beyens en zijn echtgenote Joanna Verstrepen. Aangezien het ouderpaar de beginletters van de namen van de twee zonen samenvoegden tot de bedrijfsnaam, waren Wim en Paul voorbestemd om in de zaak te stappen. “In de beginjaren verkochten mijn ouders – met als uitvalsbasis GeelBel - huis-aan-huis poetsproducten”, vertelt Paul Beyens. “Pas jaren later zijn de zwembadproducten erbij gekomen. Na mijn studies, begin jaren negentig van de vorige eeuw, stapte

ik mee in de zaak. Toen hebben we ook de beslissing genomen om zelf te gaan produceren.” Dankzij de eigen productie en het uitgebreide gamma aan reinigers en ontsmettingsmiddelen dat daaruit volgde, kende Wimpau een snelle groei. “We stopten met de huis-aan-huis verkoop aan particulieren en kozen ervoor om ons volledig op de groothandels te richten”, vervolgt Paul Beyens. “In samenspraak met mijn broer –die intussen ook actief was in het bedrijf –zijn we in die periode eveneens gestart met het produceren voor private labels.”

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX
30 I ONDERNEMERS MAGAZINE I VOKA LOKAAL ZUID

Blijven investeren

Het bedrijf kende omwille van het succes verschillende uitbreidingen. “In 2003 verhuisden mijn broer en ik de activiteiten naar een nieuwbouw in Laakdal”, somt Paul Beyens op. “In 2007 namen we zeepziederij Schrijvers uit Oostmalle over en in 2017 namen we – omdat we weer extra ruimte nodig hadden – opnieuw een grotere nieuwbouw naast ons bestaande gebouw in gebruik. Het bestaande gebouw ging toen in de verhuur, maar intussen hebben we dat al opnieuw terug zelf in gebruik genomen als extra opslagruimte. In totaal beschikken we vandaag over 4.000 m2 productie- en opslagruimte. We hebben het volledige productieproces zelf in handen en produceren alles – zowel onze eigen huismerken in Pool, Cleaning en Spa, als de private labels – in Laakdal. Dit doen we met dertien medewerkers die twee volledig geautomatiseerde lijnen bedienen. We investeren permanent in ons machinepark en zorgen er ook voor dat we op een duurzame manier ondernemen. De laatste investeringsronde vorig jaar was goed voor een totale investering van 750.000 euro. Gelukkig zien we dat onze inspanningen lonen. Onze cleaning producten verdelen we in België en Nederland, met het Pool-segment mikken we vooral op België, maar onze Spa-producten – die voor 95 procent uit private labels bestaan – vinden hun weg intussen naar klanten verspreid over heel Europa.”

Trouw loont

De voorbije jaren waren voor Wimpau heel hectisch. “Waar de coronajaren voor heel wat collega-ondernemers moeilijke jaren waren, konden wij de vraag naar handgels en andere ontsmettingsmiddelen niet bijhouden”, vertelt Paul Beyens. “We hebben een hele tijd zeven dagen op zeven gewerkt en tijdens het hoogtepunt van de pandemie verwerkten we tot 30.000 liter alcohol per week. De productie van de rest van ons gamma hebben we zelfs tijdelijk moeten stilleggen. Tijdens de coronacrisis hebben we wel de vruchten geplukt van onze trouw aan onze leveranciers. Hierdoor hebben wij steeds onze voorraden kunnen aanvullen.” Tijdens de pandemie kreeg het bedrijf ook regelmatig vragen om hulp van organisaties die niet meer aan voorraden geraakten. “Zo hebben we, door goed te overleggen met onze klanten en bestellingen te herverdelen, ervoor kunnen zorgen dat het ziekenhuis in Geel – dat dreigde zonder ontsmettingsmiddelen te vallen - operationeel kon blijven”,

zegt Paul Beyens. “Omdat wij het zo goed deden, besloten we ook om de jeugdverenigingen van Geel en Laakdal te ondersteunen. We hebben al die verenigingen gratis voorzien van ontsmettingsmiddelen, zodat ze veilig op kamp konden gaan. In totaal hebben we zo voor in totaal 25.000 euro pakketten weggeschonken.”

Overrompeling

Omdat de broers best wel fier zijn op het parcours dat ze met Wimpau afleggen, besloten ze dit jaar deel te nemen aan de Open Bedrijvendag. “We wilden graag aan de mensen uit de buurt tonen wat we hier allemaal doen”, besluit Paul Beyens. “En vooral ook laten zien dat een lokaal bedrijf met allemaal medewerkers uit de onmiddellijke omgeving succesvol kan zijn in binnen- en buitenland. Maar dat was toch wel een beetje bang afwachten of daar bij het grote publiek wel interesse voor was. Nu, we zijn overrompeld! In totaal kregen we meer dan 1.300 bezoekers over de vloer. Om tien uur ’s ochtends gingen de deuren open, toen stonden ze al voor de deur aan te schuiven. De hele dag door kregen we heel veel leuke en positieve reacties. En dat doet wel deugd, om als ondernemer eens een dagje volledig positief in de kijker te staan.” ■

VOKA LOKAAL ZUID I ONDERNEMERS MAGAZINE I 31

“We zijn de richting ingeslagen van duurzaamheid en innovatie”

Vanuit het eerste circulaire kantoorgebouw van Vlaanderen – uiteraard door henzelf ontworpen – bewijst West Architectuur dat je vandaag functionele én mooie gebouwen kan ontwerpen met een minimale impact op mens en natuur. Een methode van bouwen die niet lineair is, maar circulair. “We kijken op een andere manier naar projecten dan klassieke architectenbureaus”, zegt Sarah Theeuws, vennoot en oprichter van West Architectuur. “Door grondstoffen en materialen te hergebruiken gaan we veel bewuster en efficiënter om met de beschikbare middelen.”

Als grootverbruiker van materialen, ruimte, water en energie heeft de bouwsector een enorme invloed op ons milieu. En het huidige lineaire model van produceren, consumeren en elimineren heeft daar uiteraard geen gunstige invloed op. Uit cijfers van het Agentschap Innoveren & Ondernemen blijkt dat het bouwen en uitbaten van gebouwen binnen de Europese Unie goed is voor ongeveer de helft van het verbruik van alle gewonnen materialen

en één derde van het waterverbruik. Daarnaast is de bouwsector – ondanks al heel wat inspanningen de jongste decennia – nog steeds goed voor vijftig procent van het energieverbruik en veertig procent van de CO2-uitstoot.

Nadruk op team

Het is dus goed nieuws dat architecten op een andere manier gaan ontwerpen en op die manier hun steentje bijdragen in de transitie richting duurzame energie. “Ik ben in 2006 een architectenbureau begonnen onder mijn eigen naam”, vertelt Sarah Theeuws. “Omdat het team bleef groeien en ook omdat er een vennoot bijkwam, hebben we in 2019 de naam veranderd naar West Architectuur. Op die

manier leggen we meer de nadruk op het team. En op de richting die we ingeslagen zijn: deze van de duurzaamheid, van de innovatie en van de toekomst.”

Maximale levensduur

Na zestien jaar werken vanuit de woning van Sarah was het ook tijd voor een nieuw kantoor. “De projectoproep van Kamp C om het eerste circulaire kantoorgebouw te ontwerpen en bouwen kwam dan ook op het ideale moment”, weet Sarah Theeuws. “Met een consortium van zeven bedrijven werden we uitgekozen om het gebouw te realiseren. En als één van de investeerders werden we ook mede-eigenaar van het gebouw. We gingen resoluut voor een weldoordacht

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX
West Architectuur ontwerpt eerste circulaire kantoorgebouw van Vlaanderen
32 I ONDERNEMERS MAGAZINE I VOKA LOKAAL ZUID

houten gevelbekledingis

circulair ontwerp met een zeer bewuste keuze van materialen, technieken en innovatieve bedrijfsmodellen.” De hoge mate van circulariteit van het gebouw is opmerkelijk, het bestaat uit herbruikbare materialen en kan volledig gedemonteerd worden en elders heropgebouwd.

“Op die manier hebben we een gebouw ontworpen dat zijn waarde steeds zal behouden en dat ook een maximale levensduur heeft”, legt Sarah Theeuws uit. “De levenscyclusanalyse (LCA) toont dat de milieu-impact van het gebouw zeer laag is. Het bespaart ten opzichte van traditionele gebouwen van gelijkaardige omvang circa 800 ton CO2 (te vergelijken met de captatie van circa 70 hectare/100 voetbalvelden bos). Verschillende materialen die we gebruikten kenden ook al een eerste leven in een ander project. Zo is het tapijt – waarvan de tegels in een willekeurig kleurenpatroon zijn gelegd om de vervangbaarheid te vereenvoudigen – gerecycleerd en vind je in het gebouw een trap die gerecupereerd is uit een renovatieproject bij AB Inbev en sanitair dat we recupereerden uit een afbraakproject. De houten gevelbekleding, die we helemaal gerefurbished hebben, is dan weer afkomstig van de eventlocatie Hangar 26 in Antwerpen.”

Uithangbord

Het gebouw op de site van Kamp C –dat de naam ’t Centrum meekreeg – is intussen een uithangbord voor circulair bouwen en een inspiratiebron voor nieuwe initiatieven en innovatie. “Ook wij zijn als architectenbureau vast van plan om in de toekomst de principes van het circulair bouwen zoveel mogelijk

door te trekken in nieuwe projecten”, zegt Sarah Theeuws. “Uiteraard wel steeds met voldoende aandacht voor de economische haalbaarheid, want soms haalt de realiteit onze dromen nog in. Maar heel wat van de materialen en technieken die we in ’t Centrum gebruikt hebben, zijn ook perfect inpasbaar in volgende projecten. Bijvoorbeeld inzetten op een duurzame energievoorziening en waterhuishouding is altijd mogelijk. Ook bepaalde circulaire elementen van 't Centrum, zoals de structuur die bestaat uit gestandaardiseerde modulaire wanden, vloeren, kolommen en balken, zijn vandaag al 'marktrijp' en kunnen snel in andere bouwprojecten opduiken. Daarnaast zijn ook de circulaire financierings- of verdienmodellen die we gebruikten in andere projecten toepasbaar.”

Zeven vrouwen

Maar ook op andere vlakken wil West Architectuur het voorbeeld geven. “We zijn een atypisch architectenbureau omdat we met een team van uitsluitend vrouwen werken”, vertelt Sarah Theeuws. “Dat is nooit een bewuste keuze geweest, maar in de feiten werken we vandaag wel met zeven vrouwelijke architecten samen. En we zijn een vrouwelijk team dat dagelijks bewijst dat ambitie en een gezin perfect combineerbaar zijn. We tonen dat we door efficiënt te functioneren een winstgevend kantoor kunnen zijn, zonder dat we daarvoor permanent 60 à 70 uur per week moeten werken. Dat is net zo duurzaam, als het mooie circulaire kantoor waarin we vandaag mogen werken.” ■

Sarah Theeuws, vennoot en oprichter West Architectuur

VOKA LOKAAL ZUID I ONDERNEMERS MAGAZINE I 33
“We zijn een atypisch architectenbureau omdat we met een team van uitsluitend vrouwen werken.”
De afkomstig van Hangar 26 in Antwerpen

Reeks: duurzame energie

Beste realisatie. Bij de renovatie van ons hoofdgebouw, Marnix, zullen we de laatste nieuwe technologieën integreren om ervoor te zorgen dat we de hoogste standaard halen voor duurzaamheid en welzijn op het werk. Zo gaan we bijvoorbeeld onze CO2-uitstoot met 80 procent verminderen (van 3.000 naar 600 ton). In dat kader hebben we de ambitie om het BREEAM Outstanding certificaat en het WELL platinum label te halen.

Samenwerken. Bedrijven kunnen samenwerken om energie aan te kopen in grotere hoeveelheden en zo steviger onderhandelen over de prijs. Andere mogelijkheden zijn investeringen in gemeenschappelijke faciliteiten of hernieuwbare energie, en werken aan gezamenlijke procurement of logistieke initiatieven.

Tips. Gezien de huidige elektriciteits prijzen is vandaag de combinatie zonnepanelen (PV)/batterij/oplaadstation (in combinatie met een elektrisch wagenpark) aangewezen. Dat heeft bovendien een impact op de EPC-score van het vastgoed van het bedrijf. ING kan voor dit type investeringen ook financieringsoplossingen voor leasing aanbieden.

In het algemeen is het wellicht een goede investering om een energieaudit te laten doen voor je vastgoed en/of je productiefaciliteiten en -processen. Wanneer mogelijk adviseren we om aangesloten te zijn op verschillende energiebronnen, bij voorkeur hernieuwbare. Ook zuinigheid leidt tot lagere consumptie. Moedig je medewerkers aan zich anders te verplaatsen met oplaadstations voor elektrische wagens, e-bikes of een abonnement op het openbaar vervoer in plaats/bij hun bedrijfswagen. Die acties hebben een grotere impact op de algemene CO2- emissies dan energieonafhankelijkheid.

Leen Pieyns

Styfals Architecten

Beste realisatie. De hoofdzetel van BNP Paribas Fortis: een passief gebouw met STESS (Seasonable Thermal Energy Storage System), dit onder de vorm van een waterbekken van 14.000 m³ als variante op geothermisch opslag. Deze nieuwbouw beschikt over een BREEAM excellent certificaat en verbruikt zeven keer minder energie t.o.v. de vroegere hoofdzetel.

Samenwerken. Groene energie delen / verkopen met / aan elkaar of opzetten van een energiegemeenschap, collectieve groene systemen voor energie en water, collectieve binnenen buitenruimten voor een optimaal flexibel ruimtegebruik, sociale cultuur en well-being, slimme metingen en aannames voor optimalisatie technische installaties, circulaire gebouwen vragen minder energie bij de productie van bouwmaterialen evenals circulair materiaalgebruik zelf.

Tips. Bedrijven moeten investeren in groene energie en partnerships. En uiteraard naar optimalisaties in gebruik en toestellen: producten worden diensten.

De economische vooruitzichten zijn somber en de uitdagingen op het vlak van energie zeer groot. Vooruitstrevend, innovatief en oplossingsgericht als ondernemers zijn vroegen we enkele pioniers uit regio Mechelen-Kempen naar hun aanpak. 1 Wat is je beste realisatie op vlak van duurzame energie? 2 Kunnen bedrijven elkaar helpen? 3 Heb je concrete tips voor bedrijven? 34 I ONDERNEMERS MAGAZINE I DUURZAAM ONDERNEMEN
Vanessa AUTEURS: KRISTEL GOFFIN, LIESELOTTE VAN EYCK

dank aan de Real Estate Community en de sponsors:

Patrick Robijns Encon

“Pak de energietransitie geïntegreerd aan!”

Door de technologische vooruitgang slim te koppelen aan verschillende departementen binnen het bedrijf kan één oplossing vaak meerdere opportuniteiten met zich meebrengen. Het resultaat is dat één investering op meerdere manieren terugverdiend wordt waardoor de groei ingezet kan worden om de energietransitie verder te versnellen!

Joris Geens

GSJ advocaten

Beste realisatie. Onze verhuis naar het duurzame en goed ontsloten kantorencomplex op de Post X-site in AntwerpenBerchem:

Passief gebouw = kantoor met een permanent goed binnenklimaat, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem.

Verlichting werkt o.b.v. sensoren, als er na een aantal minuten niemand aanwezig is in een bepaalde ruimte, schakelt de verlichting automatisch uit. Multimodaal ontsloten zodat files kunnen vermeden worden en er gewerkt kan worden naar een duurzame mobiliteit. De investering in ondersteunende IT zodat iedereen en overal optimaal bereikbaar is en thuiswerk mogelijk is, wat de beschikbare ruimte optimaal inzetbaar maakt.

Paul Cordier & Peter Breesch COGIVA

Beste realisatie. Duurzaamheid zit verweven in het COGIVA-DNA. Bij de aanvang van elke nieuwe ontwikkeling/ renovatie gaan we op zoek naar de meest duurzame vorm van bouwen. Hierin gebruiken we gisteren als de basis van morgen. Dit maakt dat elke nieuwe realisatie de vorige overtreft, ook op vlak van duurzame energie.

Vandaag zijn onze projecten tot in de puntjes verzorgd, op maat van de meest veeleisende normen en worden onze Bijna-Energie-Neutrale projecten CO2-neutraal gebouwd. Onze beste realisatie(s) op vlak van duurzame energie zijn niet alleen onze huidige projecten, maar evenzeer de projecten die we morgen realiseren door te bouwen op het grondplan van onze kennis en inzichten.

Samenwerken. Bij het streven naar onberispelijke resultaten in een steeds evoluerende en meer veeleisende wereld, zijn betrouwbare samenwerkingen cruciaal. Goede partners helpen en versterken elkaar daarin, ook wanneer er

obstakels op de weg liggen. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerkingen en verbindingen tussen verschillende belangen, waarin bedrijven elkaar niet alleen helpen, maar voornamelijk versterken. Co-creatie maakt het verschil.

Tips. Blijf nieuwsgierig en kijk steeds met een frisse blik op opportuniteiten. Bij COGIVA geldt duurzaamheid als onze leidraad. Vanuit deze visie start elke stap die we nemen. We weten wat werkt en wat nodig is om samen te leven in harmonie met de planeet.

DUURZAAM ONDERNEMEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 35
Met
Tech@venture Voka www.voka.be/activiteiten/techatventure/Parijs Zet voet aan wal in dé techhoofdstad van Europa. Schaal internationaal met jouw tech scaleup Kennis van de markt Ontwikkeling actieplan Lokaal netwerk Contact met investeerders Arne Vanlaer 0498 30 65 54 arne.vanlaer@voka.be Petra Van Bouwelen 0476 90 99 09 petra.van.bouwelen@voka.be Voor meer info

Grenzeloze gesprekken

In deze reeks knoopt International Business Development Manager Petra Van Bouwelen een gesprek aan over de uitdagingen van internationalisering met ondernemers uit regio Mechelen-Kempen.

Wat is de bedrijfsactiviteit van Varo?

“Varo is een familiebedrijf actief in de sector gereedschappen & tuinartikelen voor de Doe het Zelf markt. Onze producten worden gefabriceerd in China en via ons centraal magazijn in België naar onze eindklanten verdeeld. Varo haalt zijn omzet vooral uit B2B-activiteiten via winkelketens en distributeurs die de eigen merken Powerplus, Kreator en Premion verder aan de eindconsument verkopen. Een klein deel van de omzet wordt behaald via e-commerce. 40% van het zakencijfer gaat naar private label klanten zoals Aldi, Action en Lidl.”

Waarom ben je gaan exporteren?

“Productie in China vergt een redelijk groot afnamepotentieel en daarvoor is de Belgische markt te beperkt. Door e-commerce moeten we ons meten met dikwijls veel grotere Europese spelers. Zonder internationaliseringen hadden we nooit onze sterke Belgische marktpositie kunnen behalen. Bovendien is internationaal handelen boeiend en leerrijk, aangezien elk land andere gewoonten heeft. Via je buitenlandse klanten (en leveranciers) krijg je bovenop de internationale handel ook een portie cultuur mee.”

Naar hoeveel landen exporteren jullie en naar welke groeimarkten kijk je nog?

“We verkopen in ongeveer veertig landen, maar laten we stellen dat maar maximum tien voldoende groot zijn qua afzet om het echt een exportmarkt te noemen. Nederland en Frankrijk zijn al sterk gegroeid, Duitsland moet nog volgen. Verder kijken we naar Scandinavië en enkele voormalige Oost-Europese landen waar we nu al klanten hebben, maar die voor onze eigen merken nog te weinig omzet opleveren.”

Hoe blijf je competitief ten opzichte van andere spelers?

“De laatste maanden wordt de competitiviteit danig verstoord door de stijgende inflatie en de daaraan gekoppelde index. Onze lonen zullen met meer dan elf procent stijgen in 2023, wat niet zonder meer geldt in onze buurlanden. Dit geeft een competitief nadeel dat nooit meer wordt weggewerkt. Onze focus ligt steeds op de breedte van het assortiment, kwaliteit en service en beschikbaarheid van de producten. Dat laatste wordt gerealiseerd door onze grote voorraad in Lier waarmee we snel op nieuwe aanvragen en promoties kunnen schakelen. Uiteraard is prijs een belangrijke factor aangezien we geen

marktleider zijn in geen enkele van de landen waar we vertegenwoordigd zijn.”

Welke trends of evoluties merk je in het internationaal zakendoen?

“De komst van Covid had voor iedereen de contacten tijdelijk gereduceerd tot digitale meetings in plaats van persoonlijke ontmoetingen. Een deel daarvan zal niet meer terugkomen. Werken met Chinese leveranciers vereist persoonlijk contact en het bezoeken van fabrieken. Enkel dan kan je aanvoelen of de fabrikant in kwestie wel is wie hij beweert te zijn. De bezoeken aan China zijn dus echt opnieuw een noodzaak vanaf dat het land zich opnieuw opent. Langs de klantenzijde is persoonlijk contact ook van groot belang omwille van dezelfde redenen.”

Een laatste tip voor de startende exporteur?

“Wat betreft onze sector/markt: export markten leveren minder op dan je thuismarkt, dus doe het enkel als het toe gevoegde waarde geeft voor je bedrijf en niet omdat het cool of avontuurlijk lijkt.”

Varo maakt vaak gebruik van onze dienstverlening internationaal ondernemen. Ook een vraag? Stel ze aan petra.van.bouwelen@voka.be. ■

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 37
Exporteur en Voka-lid in de spotlights
BIJZONDERE CRISISSTEUN INTERNATIONALISERING (BREXIT-SUBSIDIE) FLANDERS INVESTMENT & TRADE Meer info:

Wat mogen we verwachten?

De nieuwe re-integratiewetgeving spijkert de bestaande principes op enkele essentiële punten bij. De slagkracht vergroot om op een doelgerichte manier werknemers die arbeidsongeschikt zijn terug naar het werk te begeleiden. Financiële repercussies voor werkgevers die een werknemer ontslaan vanwege medische overmacht zijn echter een maat voor niets.

Voortaan kunnen langdurig zieke werknemers sneller aan de mouw worden getrokken door de arbeidsarts. Vanaf vier weken mag dat al. De achterliggende redenering luidt dat hoe sneller er begeleiding komt, hoe groter de kans om later weer aan de slag te kunnen.

De arbeidsarts heeft daarbij een informatieplicht. De arbeidsongeschikte medewerker moet op de hoogte worden gebracht van de mogelijke pistes om het werk te hervatten. Zo is het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting een al langer bestaand overleg met de arbeidsarts, maar dat nog te weinig bekend of gebruikt wordt. Bij een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer kan dit de administratief lichtste manier zijn om werkhervatting te faciliteren.

Zonder meer positief

Aan het officiële re-integratietraject is op verschillende punten gesleuteld. Zo kan de adviserende arts van de mutualiteit niet langer trajecten opstarten. De beoordeling door de arbeidsarts is ook vereenvoudigd: van 5 naar 3 uitkomsten. Verder wijzigen een aantal termijnen en legt de wetgeving voortaan meer nadruk op het collectief re-integratiebeleid. De laatste, meest ingrijpende wijziging, is dat de kwalificatie ‘medische overmacht’ losgekoppeld wordt van

het re-integratietraject. Een aparte procedure wordt daarvoor in het leven geroepen, die pas na negen maanden arbeidsongeschiktheid geactiveerd kan worden.

Deze aanpassingen zijn zonder meer positief. Ze zetten in op snelle actie (minstens na vier weken contact met de arbeidsarts), meer dialoog (tussen werkgever en werknemer, tussen werknemer en arbeidsarts) en een duidelijke focus op werkhervatting (collectief re-integratiebeleid en loskoppeling van ontslag vanwege medische overmacht).

Maat voor niets?

Of ze voldoende zullen zijn om het tij te doen keren, is echter nog af te wachten. Een collectief re-integratiebeleid kan pas succesvol zijn als het is ingebed in een breder verzuimbeleid. Hoe gaat een organisatie om met verzuim en inzetbaarheid? Is er vertrouwen en dialoog tussen werkgever en werknemer op dat vlak? Zijn er heldere afspraken en procedures? In die optiek is ook de afschaffing van het ziektebriefje-vooréén-dag zinloos, als er geen kader of context is binnen de organisatie.

Daarnaast is de sanctie van 1.800 euro voor het ontslaan van een langdurig zieke werknemer – een bedrag dat wordt gestort in een fonds om mensen naar

werk te begeleiden – een maat voor niets. Het is zeker te verdedigen dat ontslag vanwege medische overmacht niet te makkelijk moet zijn. Maar zal die 1.800 euro iets uithalen op de arbeidsmarkt? Wat we nodig hebben zijn concrete oplossingen voor de werknemers, ofwel binnen de huidige onderneming of elders op de arbeidsmarkt. ■

De aangepaste re-integratiewetgeving:
“Een collectief re-integratiebeleid kan pas succesvol zijn als het is ingebed in een breder verzuimbeleid. ”
Langdurig zieke werknemers kunnen voortaan al vanaf vier weken aan de mouw getrokken worden.
ONDERNEMERS MAGAZINE I 39
Dr. Gretel Schrijvers Algemeen directeur Mensura EDPB

Voka verbindt

Netwerkmomenten bij Voka…

Rondleiding bij Sibelco

Zandwinningsgroep Sibelco vierde dit jaar zijn 150ste verjaardag en Voka Lokaal Kempen Oost kreeg samen met 75 ondernemers uit de regio een uitgebreide bedrijfsrondleiding.

Lerend Netwerk Veiligheid & Milieu bij Tabloo

Het Lerend Netwerk Veiligheid & Milieu zit niet stil, letterlijk! Tijdens een sessie over “Gezondheid op het werk” kan je natuurlijk niet heel de tijd stilzitten. Op de prachtige locatie Tabloo was het een blij weerzien met de veiligheids- en milieucoördinatoren voor de eerste sessie van dit werkingsjaar.

Brainstorm bij Wim Verhuur

Onze collega’s van team Ondernemerschap trokken op brainstorm naar Wim Verhuur in Sint-Katelijne-Waver. Wat twintig jaar geleden startte met twee machines in een tomatenserre groeide uit tot één van de vaste waarden op de verhuurmarkt.

18/10/2022 17/10/2022 13/10/2022

Businessgame met The Forge

Samen met The Forge, een spin-off van de Gentse Universiteit verbonden aan de faculteit Psychologie, speelden de deelnemers van Welt een inclusie businessgame rond gedragsverandering. Zo blijft kennis veel beter hangen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Welt is een gratis begeleidingstraject waarbij je werkt rond inclusie, diversiteit en integratie.

Nieuwe Voka Facts

Met op de achtergrond het Lamote-gebouw in Mechelen vroeg VRT-journalist Xavier Taveirne tekst en uitleg aan Tom Laveren over de laatste economische trends in de regio. Miste je de aflevering? Je kan hem nog herbekijken op het You Tube-kanaal van Voka Mechelen-Kempen:

7 in 1 Voka Lokaal Midden Kempen

In het indrukwekkende energieneutrale kantoorgebouw Kempus van VanRoey.be in Turnhout verzamelden een 80tal ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs. Gastheer Pat Van Roey vertelde over de visie achter het nieuwe kantoorgebouw, de Turnhoutse schooldirecteurs Jan Roels (HT2O en PT2O) en Bert Adriaensen (CDO Noorderkempen) beschreven de mogelijkheden om studenten nauwer en beter te betrekken bij de werkprocessen in bedrijven. Gedelegeerd Bestuurder Tom Laveren gaf een overzicht van de macroeconomische uitdagingen.

27/10/2022 27/10/2022 10/11/2022 ONDERNEMERS MAGAZINE I 41

Is jouw bedrijf jarig in

Viert jouw bedrijf dit jaar een speciale verjaardag?* Wil je dit in de kijker zetten? Voka viert graag met je mee! . Een groots verjaardagsfeest op donderdag 15 juni 2023 . Vermelding in de speciale editie ‘Jarige bedrijven’ van het magazine Ondernemers . Aandacht op social media, aftermovie en foto’s . Meer visibiliteit met een mediapakket op maat

Viert jouw bedrijf graag mee? Laat het ons weten voor 1 maart via Lieselotte Van Eyck! * Vanaf tien jaar en daarna vanaf elk veelvoud van vijf jaar (opgericht in 2013, 2008, 2003, 1998... enz)

42 I ONDERNEMERS MAGAZINE
2023?
Eyck lieselotte.vaneyck@voka.be
Contacteer Lieselotte Van

Nieuwe leden

De jongste weken hebben volgende nieuwe leden zich aangesloten bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Als Voka-lid kan je altijd onze ledengids raadplegen. Surf naar www.voka.be/ledengids. Meld je aan om de pagina te bekijken.

ARGENTA MERKSPLAS

415 Argenta-kantoren in België, 2.573 werknemers en 1,7 miljoen tevreden klanten. Met grote trots noemen we sinds januari 2022 het Argenta-kantoor van Merksplas onze tweede thuis. Als zaakvoerder verspreidt Gert Potters het familiale karakter, dat de stichters van Argenta-groep hoog in het vaandel dragen, in Merksplas verder uit. Samen met onze collega’s ondersteunen we gezinnen en particulieren met een persoonlijke benadering in hun financiële plaatje. Dit over verschillende pijlers: dagelijks bankieren, beleggen, kredieten en verzekeringen. Wij staan voor je klaar, op elk moment! Klant worden bij Argenta Merksplas betekent lid worden van onze Argenta-familie. Welkom! WWW.ARGENTA.BE/NL/KANTOREN/GERT-POTTERS-BV-3774.HTML

CONNECTYCO

Connectyco ondersteunt op twee domeinen: “Retentie is het nieuwe rekruteren.” Volgens een concreet en helder tienstappenplan werken we samen aan een retentiebeleid op maat. A rato van 1,5 dag per maand, in samenwerking met een aanspreekpunt in je organisatie, bekijken we wat goed loopt en nog beter kan, waar de quick wins zitten én de uitdagingen. Vallen HR-taken nog regelmatig tussen de mazen van het net door? Tussen het plannen, organiseren en opvolgen van je bedrijfsactiviteiten? Aan de hand van een aantal praktische acties, idealiter in samenwerking met een aanspreekpunt in je organisatie, zetten we samen HR op de rails. Zodat HR én de mensen de nodige zorg en aandacht krijgen, uiteraard in lijn met de bedrijfsdoelstellingen.

WWW.LINKEDIN.COM/I/ELISABETH-KOKKEN-09B75A39/

QUALITY LIVING

Freek en Karen breidden tafel en bed uit naar werf en bureau onder de vorm van Quality Living. Als aannemersbedrijf slash interieurbureau realiseren ze samen met een team van interieurarchitecten & projectleiders totaalprojecten voor de particuliere & commerciële markt. Een menselijke aanpak met focus op de noden van de gebruiker is daarbij het uitgangspunt. Dat gebeurt in een uitgebreide ontmoetfase, waarbij transparant gecommuniceerd wordt over het financiële plaatje en keuzes kritisch overwogen worden. De zorgexpertise wordt vertaald in Quality Living+ . Ook bij de inrichting van medische praktijken en apotheken gaan esthetiek en praktisch comfort hand in hand, en staat ontzorging over de hele lijn centraal.

HESTIA

Hestia bouwt actief aan uw woondromen in en rond de Kempen. Dit doen we concreet in de vorm van vijf pijlers:

• Projectontwikkeling: grote en kleine projecten. Appartementen, woningen, commerciële ruimtes en interne renovaties. Duurzaamheid en esthetiek zijn onze stokpaardjes.

• Bouwen: Hestia ontwikkelt jaarlijks gemiddeld twee bouwprojecten.

• Verhuur: eens een bouwproject is afgewerkt, wordt dit volledig of gedeeltelijk verkocht.

• Overnames: wij hebben interesse in de overname van zowel patrimoniumvennootschappen als projectgronden.

• Renovatie: Hestia renoveert panden binnen het eigen patrimonium.

WWW.HESTIA.BE

ONDERNEMERS MAGAZINE I 43
ZAAKVOERDERS: KAREN VERBIEST & FREEK VERHEYDEN
WWW.QUALITYLIVING.BE
We zien je graag terug in 2023! Kick-off: 9 februari Stamgasten Deluxe: 16 maart www.voka.be/activiteiten 44 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JONG VOKA KEMPEN Keynote Sterker Ondernemen Stamgasten Jong Voka Kempen blikt terug op 2022 Battlekart Challenge Bedrijfsbezoek bij Soudal Kom naar de Jong Voka corner op de Réveillon, op 8 december bij Dicar. Schrijf je in en we zien je graag terug aan de tafel met Jong Voka logo op de tafel en banner. 3/5/2022 16/6/2022 24/5/2022 15/2 en 9/3
ONZE PARTNERS Bekijk ook de aftermovies van onze events! JONG VOKA KEMPEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 45 Dag van de Groeier & Willen Winnen Award Business Speeddate met ontbijt Jong Voka Kempen Zomert Heb jij zin om mee aan het stuur te zitten van Jong Voka Kempen? Grijp dan nu je kans. Bezorg ons dit jaar nog je gemotiveerde kandidatuur. 23/8/2022 27/10/2022 6/10/2022

Jong Voka Mechelen stelt voor

Saïd Al Farisi

Oprichter Payco

Kan je jezelf even voorstellen? “Ik ben Saïd Al Farisi, een veertigjarige vader van drie, echtgenoot en ondernemer. Na jarenlange ervaring in HR en payroll zag ik de afstand tussen de werkgever en het sociaal secretariaat verder uit elkaar groeien. Voor een aanpak op maat is hoe langer hoe minder plaats bij een grote speler terwijl er meer dan ooit nood is aan begeleiding voor de nieuwe en kleine werkgevers. Ik besefte dat het ook anders kon. Daarom richtte ik eind vorig jaar Payco op. Payco is een loonsecretariaat met all-in-prijzen zonder termijnverbintenis voor een complete loonadministratie zonder zorgen. We onderhouden zo voornamelijk de payroll voor starters en KMO’s.”

Wat zijn de drie zaken die jou het meeste drijven als ondernemer? “Enerzijds ben ik heel geïntrigeerd door de creatie van dingen. Het creëren en vormgeven van Payco geeft me veel energie. Anderzijds wil ik ook graag toegevoegde waarde bieden aan de markt. Ik vind het spannend om mee te kunnen bouwen aan een nieuw soort sociaal secretariaat. Weten dat Payco het alternatief is in de sector maakt het echt spannend.

Ten slotte hou ik ook van de vrijheid van ondernemen. Je eigen ding doen op een creatieve manier”.

Waarin helpt Voka/Jong Voka jou? “Mede dankzij Voka heb ik mijn zaak opgericht. Ik ben al meer dan tien jaar lid van Jong Voka en na zes jaar in het bestuur gezeten te hebben, heb ik een sterk netwerk kunnen uitbouwen. Het is mede dankzij al die contacten dat ik de stap heb durven en kunnen zetten om mijn eigen onderneming te starten.”

Welk advies heb je voor mede-ondernemers?

“Blijf altijd bij de essentie van je zaak. Er is een verschil tussen een ‘business’ en ‘busyness’, een zaak en bezigheidstherapie. Het lijkt op elkaar maar het is niet hetzelfde. Als ondernemer zie je voortdurend opportuniteiten en ja, het is verleidelijk om daarop in te gaan, maar het is belangrijker om bij je kerntaak te blijven en dat is jouw business uitbouwen. Je hebt maar 100 procent focus, die volle 100 procent heb je ook nodig om de focus te leggen op je core. Zo niet, dan verwatert jouw aandacht op de kernzaak.”

Ook lid worden van Jong Voka Mechelen? Meer info via de QR-code.

ONZE PARTNERS
PAYCO Loonsecretariaat 46 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JONG VOKA MECHELEN

Voka Mechelen-Kempen is trots op zijn 2.800 leden, die elke dag ondernemen en alles geven. Hoe uitdagend de tijden ook zijn, ondernemers ondernemen. Dat blijkt wel uit de vele mooie groeiverhalen die we mochten ontvangen. Een overzicht.

Atelier BéBé

Atelier BéBé is een unieke kids’ concept store in het stadscentrum van Mechelen. Na vijf jaar verhuist Lore haar winkel naar een grotere locatie in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en besluit ze volledig de duurzame kaart te trekken: met de unieke Atelier BéBé filter wil ze jonge ouders helpen hun duurzame droom werkelijkheid te maken door op zoek te gaan naar baby- en kinderproducten met de ideale balans in prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Ook zullen er zo’n zestig merken betaald kunnen worden met ecocheques. Dit gebeurt allemaal met een no-nonsense, persoonlijke service binnen een esthetisch kader. Eind juni won Lore het subsidietraject “Sluit de Cirkel” georganiseerd door Stad Mechelen i.s.m. Vlaio, met het circulaire businessmodel voor Something Green: een online platform waar jonge ouders de volledige babyuitzet kunnen huren.

COGIVA

COGIVA realiseert toekomstgerichte woonprojecten met heel veel respect voor de omgeving en de ecologische voetafdruk. COGIVA werkt, als BEN-specialist, al jarenlang volgens de principes van het bijna-energieneutraal bouwen en wonen. Bij de aanvang van elke nieuwe ontwikkeling/renovatie gaat COGIVA op zoek naar de meest duurzame vorm van bouwen. Zo verkrijgt het bedrijf sinds 2022 voor elk nieuw project het CO2-neutraal label, een certificaat dat toegekend wordt aan projecten die gebouwd worden zonder impact op het klimaat. Dit doet COGIVA door uitsluiting van fossiele brandstoffen, een doorgedreven isolatie, hoogrendementsbeglazing, balansventilatie, warmtepomp, zonnepanelen,… te integreren in de gebouwen. Maar ook door zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen te gebruiken en alle overige uitstoot als gevolg van de bouw te minimaliseren en te compenseren.

WWW.COGIVA.BE

De Ondernemersfabriek

De Ondernemersfabriek is een marketingbureau in Heist-op-den-Berg dat KMO’s helpt met relevante marketing. “We zijn vooral een zeer betrokken marketingpartner die strategisch meedenkt en ook in de uitvoering de nodige ondersteuning biedt. Naast strategische trajecten en eenmalige projecten bieden we ook marketing as a service aan, een soort abonnement op onze diensten. Dat komt niet alleen de snelheid en flexibiliteit ten goede, op die manier kunnen we met ons team ook echt een verlengstuk zijn van de zaak waarvoor we werken. Een externe marketingafdeling als het ware”, vertelt zaakvoerder Jef Van den Branden. Het afgelopen jaar was er een vol uitdagingen, zo nam De Ondernemersfabriek het communicatiebureau DE BIE over en in het najaar werd het team verder versterkt met een digitale marketeer. Het resultaat? Een veelzijdig team dat een hele waaier aan opdrachten aankan.

Bye
AUTEURS: JILL COOLS, KRISTEL GOFFIN, KEVIN HENDRICKX, LIESELOTTE VAN EYCK
bye 2022, hello 2023!
WWW.ATELIERBEBE.BE WWW.SOMETHINGGREEN.BE
ZAAKVOERDER: JEF VAN DEN BRANDEN
WWW.DEONDERNEMERSFABRIEK.BE
ZAAKVOERDERS: PAUL CORDIER & PETER BREESCH
ONDERNEMERS MAGAZINE I 47

“In ons kantoor moet iedereen zich vooral welkom voelen”

Al bijna twintig jaar is het multidisciplinaire accountantskantoor Van Havermaet de rechterhand van ambitieuze bedrijfsleiders in de Kempen. Daarin komt absoluut geen verandering. Wel opereert het Kempense team van bijna dertig gedreven en ervaren medewerkers sinds kort vanuit een gloednieuwe locatie gelegen langs de E313 in Oevel. “We hebben hier in Oevel – na vele jaren aangenaam werken vanuit de Frame 21 in Herentals – onze eigen plek gecreëerd”, zegt algemeen directeur Kristof Meesters. “Voortaan ontvangen we onze Kempense klanten in een gebouw dat volledig de sfeer en dynamiek van Van Havermaet uitademt.”

Het van oorsprong Limburgse bedrijf Van Havermaet viert dit jaar de tachtigste verjaardag. Ervaring is er dus meer dan genoeg binnen de muren van het nieuwe kantoor in Oevel. “In de loop der jaren zijn we – ook door een aantal strategische fusies - enorm gegroeid”, legt Kristof Meesters uit. “In totaal beschikken we vandaag over meer dan 250 specialisten in zeer diverse disciplines. Bij Van Havermaet kunnen klanten een beroep doen op accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, juristen, corporate finance specialisten, business consultants, family officers en HR-adviseurs. Onze klanten zijn voornamelijk stevige KMO’s – vaak familiebedrijven, waarvoor we ook heel wat specifieke dienstverlening (zoals bijvoorbeeld vermogensbeheer en begeleiding bij generatiewissels) aanbieden. Maar ook scale-ups en bedrijven met de focus op groei staan we met raad en daad bij. Belangrijk is dat er een multidisciplinaire focus is, want daar vooral ligt onze meerwaarde.”

Iedereen welkom

Van Havermaet is intussen bijna twintig jaar actief in de Kempen. “Tot voor kort kon je ons vinden in het Business & Eventcenter Frame 21 in Herentals”, vertelt Rudi Zeelmaekers, vennoot. “Dat is altijd een zeer prettige samenwerking geweest en oorspronkelijk was het de bedoeling om te verhuizen naar een uitbreidingsproject langs die site. Maar

onder andere door de coronacrisis liep dat project de nodige vertraging op, daarom moesten we op zoek naar een andere oplossing. De perfecte oplossing vonden we in Oevel, in het voormalige gebouw van Roland Music Central Europe. Het gebouw kreeg een volledige make-over, waardoor het helemaal voldoet aan alle kwaliteitseisen die we stelden. In ons kantoor moet iedereen zich vooral welkom voelen.”

Opleiden en netwerken in eigen huis De benedenverdieping is volledig ingericht als klantenzone met een ruime en huiselijke onthaaldesk in de inkomhal, rustige hoekjes voor informele interacties en volledig uitgeruste vergaderzalen voor het zwaardere werk. “De verdieping is het domein van onze medewerkers”, vervolgt Roel Wouters, vennoot en regioleider van de Kempen. “Zij vinden daar state of the art werkplekken. Plekken waar ze rustig en geconcentreerd kunnen werken, maar ook ruimtes om te brainstormen, te vergaderen of te ontspannen. En de kers op de taart is het prachtige auditorium, waardoor we nu de opleidingen en netwerkevents waar Van Havermaet om bekend staat ook in de Kempen steeds in eigen huis kunnen organiseren. Met dit nieuwe gebouw is Van Havermaet dan ook klaar om de aanwezigheid en positie in de Kempen verder uit te bouwen. We zijn een kennishuis en deze nieuwe stek is perfect om die kennis te delen.” ■

Van Havermaet verhuist naar nieuwe stek in de Kempen
48 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Van Saet Security

De beveiligingsfirma Van Saet Security uit Bonheiden is in 2015 opgericht door Kristoffer Van Saet. Van Saet Security levert, plaatst en onderhoudt elektronische beveiligingsinstallaties zoals alarmsystemen, camerabewaking, brandbeveiliging en toegangscontrole. Het bedrijf onderscheidt zich van de grotere securitybedrijven door hoogwaardige installaties te bieden met extra toegevoegde waarde op verschillende niveaus.

Beveiliging op maat

Het 15-koppig team van Van Saet Security werkt op maat en gaat altijd projectmatig te werk. Na een overleg met de klant, wordt de klant geïnformeerd en geadviseerd over de laatste nieuwe technologieën. “Als het concept afgeklopt is, nodigen we de klant uit in onze showroom om alles in detail te bespreken. Het team maakt een risico- en brandanalyse waarna het concept wordt uitgevoerd, en later ook onderhouden”, vertelt Kristoffer, zaakvoerder van Van Saet Security. “Tijdens Covid zagen we de verontrustende trend dat particulieren en bedrijven hun beveiliging gingen toevertrouwen aan producten die ze kochten in een online webshop. Je beveiliging sleep je niet zomaar naar je winkelmandje zonder een expert te hebben gesproken. Wij werken steeds op maat en installeren enkel veilige en betrouwbare systemen.”

Onze klanten, onze ambassadeurs

Een goede service voor de klanten krijgt topprioriteit. Daarom heeft Van Saet Security dit jaar geïnvesteerd in een gloednieuwe Customer Success Manager en een Brand Expert. De Customer Success Manager blijft 24/7 beschikbaar voor de klanten zodat er altijd snel geschakeld kan worden. “Wij staan steeds ter beschikking van onze klanten en willen een life-long partner zijn”, vertelt Kristoffer. “Onze Brand Expert is verantwoordelijk voor de brand analyses bij onze klanten, zowel particulieren als kleine en grote bedrijven. Veiligheid staat voorop.”

Terugblik op 2022 en wat dat betekent voor 2023

In 2022 heeft Van Saet Security een grote stap gemaakt. Om hun visie kracht bij te

zetten, hebben ze de handen in elkaar geslagen met JM Security uit Rumst, een beveiligingsfirma met dertig jaar ervaring in het vak. “Het bedrijf deelt onze normen en waarden. Het gaat namelijk niet over verkopen en pure winst maken, maar wel om écht een verschil te maken voor onze klanten”, vertelt Kristoffer. “We merkten namelijk in 2020 dat door de crisis er een enorme stijging was in het aantal inbraken. Dat resulteert in meer aanvragen voor beveiligingssystemen, zowel voor particulieren als grote bedrijven. De gloednieuwe samenwerking tussen onze bedrijven kon dus op geen beter moment vallen.”

De fusie zal in 2023 nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. “Hoe gaan we de klanten van JM Security in ons klantenbestand integreren? Hoe kunnen we ze het beste faciliteren?” Gelukkig hebben we een sterk team met een vlijmscherpe focus en staan alle neuzen in dezelfde richting. Het maakt het werk elke dag plezant en het motiveert ons om onze klanten steeds de beste service te bieden en mee te denken naar de meest efficiënte oplossingen.”

Van Saet Security ziet nog een groot groeipotentieel in de wereld van beveiliging. Het bedrijf kent in hun omzet een jaarlijkse stijgen van 25%. De markt is steeds in beweging en dat maakt het voor hen enorm boeiend en geeft hen veel 'goesting' om er elke dag tegenaan te gaan. Ook in 2023 blijft Van Saet Security streven naar dé referentie en betrouwbare life-long partner te zijn voor de levering en plaatsing van elektronische beveiligingsinstallaties. ■

Bye bye 2022, hello 2023! ONDERNEMERS MAGAZINE I 49

Autorijschool Otto

Rijschool Otto zag het leven in mei 2022, nadat rijschool Kara en de Turnhoutse rijschool de handen in elkaar sloegen. Met een team van 25 lesgevers en 35 wagens, coveren we nu een groter gebied van Turnhout tot en met Mol! Bij de nieuwe naam kwam ook een frisse informatieve website, incl. een online reservatiesysteem. Voortaan boeken onze klanten hun rijlessen gewoon zelf! De transitie naar meer elektrische wagens wordt de uitdaging: vandaag beschikken we al over zes automatische voertuigen, waarvan twee full-electric en één hybride. Otto Mol investeerde daarom in twee eigen laadpalen, Otto Turnhout zal volgen. Het terugkommoment en het verder uitbreiden van de slippiste voor bedrijven, hoort bij de volgende investeringsronde. Kortom rijschool Otto wil een hedendaagse oplossing bieden voor iedereen die een rijopleiding wenst te volgen in onze regio.

Hermans Heftrucks

2022 is voor Hermans Heftrucks het jaar van het zestigjarig bestaan en de overname door Heylen Group. De specialist in de verkoop, verhuur en service van heftrucks, verreikers en hoogwerkers vond in Heylen Group meer dan een investeerder. Het is een strategische partner met langetermijnvisie die het bestaande managementteam voldoende vrijheid geeft om de eigen persoonlijkheid en visie in Hermans Heftrucks te blijven leggen.

Onder de familie Hermans is het bedrijf uit Rijkevorsel uitgegroeid tot een referentiespeler op het vlak van hefwerktuigen. Met de expertise en de steun van Heylen Group wil Hermans Heftrucks nu ook een nationale speler worden.

Flamingo Pet Products

Flamingo Pet Products is een internationale groothandel voor dierenbenodigdheden in de Kempen. Dit jaar mocht het bedrijf vijftig kaarsjes uitblazen. In die tijd groeide wat begon als een lokale vogelhandel uit tot een groothandel die actief is in 55 landen. Met 8.500 accessoires en snacks voor hond, kat, knaagdier, vogel, kip, vis en reptiel versterken de 175 medewerkers van Flamingo dagelijks de band tussen huisdieren en hun baasjes. Flamingo lanceerde dit jaar een nieuwe B2B-webshop waar professionele klanten zoals dierenwinkels, tuincentra, groothandels … naar hartenlust kunnen shoppen. Maar ook aan de consumenten is gedacht. Zij kunnen op de nieuwe website heel wat productinformatie raadplegen en tal van blogs lezen over de verzorging van hun favoriete troetel. Flamingo zit nog vol plannen. Zo zal het bedrijf eind 2023 verhuizen naar een nieuw gebouw in Olen, wordt er volop gewerkt aan nieuwe functionaliteiten voor de webshop en wordt er een duurzaamheidsrapport klaargestoomd. We care about pets!

WWW.FLAMINGO.BE

Hoorcentrum Aerts

ZAAKVOERDER: TOM

Hoorcentrum Aerts werkt sinds 2003 aan de meest kwalitatieve service binnen de audiologische sector. Als groeibedrijf doelen we op een verspreiding van onze hoorcentra in heel Vlaanderen zodat we zo veel mogelijk Vlamingen kunnen helpen met een kwalitatieve hooroplossing. In het afgelopen jaar lag voor ons de focus op de implementatie van ons nieuw ERP- en CRM-systeem. Dit moet de basis vormen voor onze nieuwe groeispurt volgend jaar. In 2022 hebben we dus even de rem op onze groei gezet. In 2023 bestaan we twintig jaar en werken we aan een nieuwe groeispurt in Vlaanderen.

WWW.HOORCENTRUMAERTS.BE

WWW.HERMANS-HEFTRUCKS.BE
50 I ONDERNEMERS MAGAZINE

iSmart

Het voorbije jaar was ongemeen boeiend voor iSmart. Zo ruilde iSmart onlangs zijn kantoor in Kasterlee in voor Kamp C, een circulair bedrijfsgebouw in Westerlo. De nieuwe locatie oogt niet alleen mooi, maar zorgt ook voor extra inspiratie en motivatie. “De hoge mate van circulariteit van het gebouw is opmerkelijk en bovendien is het kantoor perfect geklimatiseerd waardoor je zin krijgt om er te komen werken”, zegt Tijs Proost, medezaakvoerder.

Sinds de zomer is iSmart gevestigd in Kamp C in Westerlo, het eerste circulaire kantoorgebouw in Vlaanderen. “Kamp C is een duurzaam bedrijfsgebouw”, zegt Tim Mertens, medezaakvoerder. “Zo werden er schelpen via een gecontroleerde baggering gebruikt als isolatie en wordt het water van de douches en lavabo’s via een muurtuin gerecupereerd om er daarna de toiletten mee door te spoelen. Ook wordt er uiteraard fel ingezet op het efficiënt gebruik van (zonne-)energie. Doordat onder andere deze energie als dienst wordt aangeboden, blijft de producent eigenaar en is het in z’n eigen belang om het product zo duurzaam mogelijk te produceren. De vergelijking met Software-as-a-Service, is treffend.”

Slimme oplossingen

Als bedrijf kan je niet zomaar een plekje in Kamp C veroveren. “Je moet duurzaam ondernemen om kans te maken op een kantoor in Kamp C”, vertelt Tijs Proost. “Alle bedrijven in het kantoorgebouw doen dit wat zorgt voor synergie.” iSmart biedt niet alleen digitaal denkwerk op maat, ze ontwikkelen ook software om bedrijven en gebouwen slimmer te maken. “Door opgewekte energie slim te sturen en nieuwe technologieën samen te brengen, kunnen we bijdragen aan duurzaam bouwen. Elektriciens en projectontwikkelaars kunnen ons inschakelen voor denkwerk op maat, maar we zijn uiteraard geen installateur van elektrotechnisch materiaal”, vult Tijs Proost aan.

Boost

Het nieuwe kantoorgebouw geeft iSmart een enorme boost. “We zijn verhuisd van een klein kantoor in Kasterlee naar een indrukwekkend circulair gebouw in Westerlo”, zegt Tim Mertens. “Ook onze klanten zijn verbaasd als ze onze nieuwe locatie zien en we creëren meteen een goede indruk.” Niet alleen klanten, maar ook het personeel van iSmart wordt positief beïnvloed. De vlotte bereikbaarheid van de site en alle aanwezige moderne faciliteiten zullen de aantrekkingskracht van iSmart naar nieuwe digitale denkers en doeners toe alleen maar versterken.

Vaste Plato-deelnemers Tim en Tijs benadrukken ook graag de meerwaarde die Voka voor hen betekend heeft de voorbije jaren. “Hier blijven we steevast op inzetten, ongelofelijk hoeveel je van elkaar kan blijven leren”, zegt Tim. “Bovendien konden we dankzij Voka al een aantal mooie partnerships op poten zetten. Samen met Donaat, de digitale coördinator van Voka, bekijken we hoe we ons verder kunnen blijven engageren binnen Voka, zonder enige commerciële insteek”, gaat Tijs verder.

Na de verhuis, de aanwerving van nieuw talent en opnieuw een gevulde rugzak vol Plato-inspiratie, kijkt iSmart vol goede moed uit naar de uitdagingen die 2023 ongetwijfeld zal brengen. ■

WWW.ISMART.BE

Bye bye 2022, hello 2023!
ONDERNEMERS MAGAZINE I 51

LSG Landmeters uit Geel:

“Steeds op zoek naar groei.”

LSG Landmeters is een ambitieus landmeterskantoor met vestigingen in Geel en Antwerpen. Waar veel landmeters op een niche focussen of niet de capaciteit hebben om het volledige pakket aan te bieden, profileren wij ons als totaalpartner in de sector. We zetten op verschillende kennisdomeinen in en werven de juiste mensen aan. Het resultaat: een uiterst brede expertise waar al onze klanten van profiteren.

Juridische opmetingen voor o.a. notarissen, projectontwikkelaars en particulieren tijdens de aan- of verkoop van onroerend goed of de herverdeling ervan.

Technische metingen voor de ontwerpen van architecten. Waardebepaling van onroerend goed voor de aan- of verkoop, aangifte van nalatenschap, herverdeling, … Ook handig voor financiële dienst verleners.

Werfbegeleiding op bouwwerven waar we allerhande zaken uitzetten of opmeten voor aannemers — altijd zeer nauwkeurig en met de nodige flexibiliiteit.

Precadastratie voor basisaktes voor de correcte verdeling van medeeigendom.

3D-laserscanning waarmee we snel miljoenen punten opmeten en zo nodig verwerken tot een BIM-model.

Bij LSG zijn flexibiliteit en een pro-actieve dienstverlening erg belangrijk. We luisteren dan ook goed naar de wensen van onze klant en schatten opdrachten in met de kortst mogelijke doorlooptijd. Een efficiënte structuur en slimme processen vormen daarbij de sleutel naar stipte deadlines.

LSG vandaag

Dankzij organische en strategische groei telt ons team momenteel een twintigtal medewerkers. We zijn niet meer alleen actief in Geel en omstreken, maar halen ook projecten binnen in Limburg, VlaamsBrabant en vooral Antwerpen.

We besloten daarom om een tweede kantoor op te richten in de stad Antwerpen. Zo bevinden we ons dichter bij onze klanten en hun projecten en beperken we de verplaatsingskosten, een win-winsituatie voor beide partijen. Bovendien verruimen we op die manier ons werkgebied waardoor we flexibeler kunnen schakelen voor projecten in en rond Antwerpen.

In het nieuwe kantoor trekt een van onze eigen medewerkers mee de kar. Meteen een bewijs dat er bij LSG ook doorgroeimogelijkheden zijn.

2023, een jaar vol plannen

Ook volgend jaar staan er uitdagingen op de agenda. Ons huidige kantoor in Geel barst uit zijn voegen. Daarom gaan we onze vestiging in Geel fors uitbreiden. Er komt een volledige verdieping extra bureauruimte en een polyvalente dakverdieping. De werken starten in februari, waardoor we tijdelijk verhuizen naar een kantoorruimte in Geel. In het najaar vind je ons dan terug in ons vernieuwde kantoor van ruim 600 m².

Daarnaast plannen we volgend jaar ook operationeel weer de nodige stappen. Zo zullen we ons kantoor in Antwerpen verder uitbouwen en verder inzetten op een optimale klantbeleving waar efficiëntie en proactieve communicatie centraal blijven staan. We kijken nu al uit naar nieuwe collega’s die willen meeschrijven aan ons verhaal.

Op die manier wordt 2023 alweer een topjaar. ■

ZAAKVOERDERS:
WWW.LSG.BE 52 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Ooms Woonrealisaties bereikt hoogtepunt in 68-jarig bestaan

Van traditionele bouwonderneming naar all-in woonrealisaties met een gloednieuw inspiratiecentrum

Een nieuwe naam, een modern logo met bijpassende slogan en een gloednieuw inspiratiecentrum: de voorbije drie jaar werd er bij Ooms Woonrealisaties hard gewerkt aan een nieuwe identiteit. Nu de bouw van het inspiratiecentrum ook daadwerkelijk afgerond werd, is de transformatie compleet: Ooms Woonrealisaties is klaar voor de toekomst en daar horen meer dan ooit hoogwaardige interieurprojecten bij.

Moderne aannemer

Ooms Woonrealisaties is een authentiek familiebedrijf gevestigd in het Kempense Rijkevorsel. Van daaruit zetten ruim 120 vakmannen en -vrouwen uit eigen streek zich dagelijks in om uiteenlopende bouwprojecten te realiseren.

Zo bouwt het bedrijf particuliere nieuwbouwwoningen en renoveert het bestaande woningen. Dat doet het anno 2022 met de meest moderne technieken en energiezuinige oplossingen. Daarnaast is het bedrijf ook actief als algemeen aannemer bij grootschalige projecten zoals Residentie Den Bonten Os (37 wooneenheden - Westmalle) en Flémere (38 woonheden - Vlimmeren).

Inspiratiecentrum

In 2022 brak voor Ooms Woonrealisaties een nieuw tijdperk aan. In het voorjaar namen de medewerkers er namelijk hun intrek in een gloednieuw kantoorgebouw, inclusief een hypermodern inspiratie centrum van +2.000 m² aan woon inspiratie.

“Het inspiratiecentrum is er voor iedereen die wil bouwen, verbouwen of zijn interieur wil opfrissen”, zegt medegedelegeerd bestuurder Ben Ooms.

“Vooral dat laatste element is daarbij nieuw voor Ooms Woonrealisaties. We hebben ons door de jaren heen namelijk gespecialiseerd in méér dan ruwbouw alleen. Anno 2022 bieden wij volledige woonprojecten op maat aan, van ruwbouw in het begin van een project tot de binnenhuisafwerking aan het einde ervan. Dat is ook meteen de reden waarom we de voorbije jaren hard aan onze identiteit gewerkt hebben. Wie het inspiratiecentrum bezoekt, ziet al snel op welke manier wij de ruwbouwwerken naadloos doen overgaan in het interieur.”

Onafhankelijke interieurafdeling

Voor keukens, badkamers, kastwerk en ander maatwerkmeubilair gaat Ooms Woonrealisaties de concurrentie aan met de grotere ketens. De interieurafdeling is daarom de laatste jaren verdrievoudigd qua omvang. “Interieur functioneert bij ons niet meer alleen als onderdeel van een nieuwbouw- of renovatieproject. De afdeling staat volledig op eigen benen en we werken met eigen interieurarchitecten, -adviseurs en plaatsers. We zetten daarbij maximaal in op maatwerk in de pure zin van het woord.

Van volledige keukens, badkamers of dressings tot unieke TV-meubels, barkasten, boekenkasten en zelfs exclusieve tafels op maat gemaakt. Geen standaard afmetingen, wél 100% maatwerk dat gerealiseerd wordt in onze eigen schrijnwerkerij die grenst aan het inspiratiecentrum. Kortom: onze volledige site in Rijkevorsel is een must voor iedereen met bouw-, renovatie- of interieurplannen.” ■ WWW.OOMS.BE Gedelegeerd

Bye bye 2022, hello 2023!
Bestuurder Ben Ooms, Bestuurder
Ooms, Gedelegeerd Bestuurder Bart Geentjens, Bestuurder
ONDERNEMERS MAGAZINE I 53
Jan
Christ Schalk. (van links naar rechts)

Gas Flow Solutions is jarig en bestaat ondertussen tien jaar!

Het Kempische bedrijf dat wereldwijd regelapparatuur levert voor de energiesector heeft zichzelf getrakteerd op een nieuw pand dat hen in staat stelt klanten nog beter te bedienen en hen de nodige ruimte biedt om verder te kunnen groeien. Er werd ook geïnvesteerd in twee extra geautomatiseerde verticale liften om het order-picking proces te versnellen, alsook in een nieuwe CNC draaibank met aangedreven gereedschap om de flexibiliteit van de productie te verhogen.

Sales Director Rachid Rahmani: “Na het uitstellen van enkele nieuwe ontwikkelingen en energiecentrales wereldwijd tijdens het coronajaar 2020, is de energiesector weer in volle opmars. Onze omzetcijfers volgen deze trend. Naast groeien met onze bestaande producten in nieuwe afzetmarkten zetten we ook volop in op nieuwe oplossingen. Zo hebben we inmiddels enkele waterstofprojecten binnen sinds onze R&D zich hierop heeft gefocust. Dit vergde toch wel uitgebreid onderzoek, vooral naar de materiaalselectie toe.”

Prijzen en grondstoffen

“Zoals de meeste bedrijven worden wij tegenwoordig dagelijks geconfronteerd met exorbitante prijsstijgingen of onbeschikbaarheden van essentiële goederen. Elke crisis heeft zijn opportuniteit en hierdoor hebben wij ook onze sourcing kanalen herbekeken. Onze strategische stock heeft ervoor gezorgd dat wij vooralsnog zeer beperkte prijsstijgingen hebben moeten doorvoeren naar onze klanten, al maakt het internationaal karakter van ons bedrijf dit zeer moeilijk omdat andere landen niet voor dezelfde uitdagingen staan als wij in Europa. Om sneller te kunnen schakelen hebben we een CNC draaibank met aangedreven gereedschap gekocht, waardoor we minder afhankelijk zijn geworden van externen en zo fast-track projecten beter kunnen opvangen. Sinds de aankoop ervan heeft deze machine nog niet stilgestaan.”

Droom

Zaakvoerder Hans De Groof: “Als ik kijk naar ons nieuwe pand dan is dat toch een beetje een droom die uitgekomen is. We zijn zeer bescheiden begonnen in een bureau boven het tuinbouwbedrijf van mijn ouders, waar we in de schuur het eerste prototype van één van onze afslagveiligheden hebben gebouwd. Al snel werd dit te klein en zijn we in een huurpand in Arendonk ingetrokken. Ondanks het bijhuren van de twee aansluitende hallen, liepen we daar na enkele jaren onszelf voor de voeten. De zoektocht naar een groter pand heeft enige tijd geduurd, waarbij we ook enkele keren achter het net hebben gevist. We zijn zeer tevreden dat we een mooie nieuwe locatie hebben gevonden, dewelke ons de mogelijkheid biedt om nog een stuk bij te bouwen. Voor onze werknemers was het ook belangrijk dat we niet te ver weg verhuisden, velen van hen komen graag met de fiets. De expertise die zij door de jaren hebben opgebouwd is goud waard. Je mag mij dus zeker een tevreden ondernemer noemen!” ■

54 I ONDERNEMERS MAGAZINE

G&D Construct

In 1999 opgericht door twee schoolkameraden, Geert Wouters & Dirk Vandermeerschen (zaakvoerders), is G&D Construct reeds ruim 23 jaar specialist in metaalbewerking, en dit in de ruimste zin van het woord. Met passie voor het vak en een uitgebreide kennis voeren zij in hun atelier diverse vormen van de hedendaagse metaalbewerkingen uit in staal, inox en aluminium.

De ruimste zin van het woord mag je letterlijk nemen. Je kan er terecht als particulier en als professional. G&D Construct beheerst verschillende takken van de moderne metaalbewerking, waardoor ze klanten uit vrijwel alle sectoren kunnen beleveren. Bovendien beschikken ze over een uitgebreid machinepark en een team van een twintigtal ervaren, gekwalificeerde mensen. Hierdoor kunnen ze een project van A tot Z uitwerken in eigen beheer.

Metaal van A tot Z

Of het nu gaat over een simpel, eenvoudig onderdeel of over een complexe samenstelling, bij G&D Construct krijg je gegarandeerd een professionele aanpak en advies. Van opmeting, 3D scanning naar het aanmaken van de nodige productietekeningen. Naast een platenlaser werd recent ook een buizenlaser aangekocht. In het eigen atelier kan je ook plooiwerk laten uitvoeren. Daarbovenop vind je er nog een boorstraat, aluminium boor-en freesmachine, zaagmachine en een lasrobot. Automatisering staat niet stil en ook wij springen graag mee op die kar.

Andere diensten waarvoor je terecht kan bij G&D construct: Het bewerken, lassen en monteren van de diverse materiaalsoorten Het lakken in een kleur naar keuze, op vraag van de klant. Het lakken gebeurt in de eigen poederlakkerij Het leveren van de goederen bij de klant met de eigen vrachtwagen. Hierdoor is het bedrijf nooit afhankelijk van anderen. Dat komt de doorlooptijd steeds ten goede. Het monteren op locaties gebeurt door de ervaren montageploeg Het leveren en plaatsen van goederen op moeilijk te bereiken locaties, bv in de tuin van een rijwoning. Dat gebeurt met de kraanwagen.

Als primeur gaat G&D Construct het nieuwe jaar in met hun nieuwste investering: een buizenlaser met 6kw bron.

Dit is momenteel de krachtigste bron in heel België. Deze kan verschillende profielen lasersnijden en bewerken in staal 14mm, inox 8mm, aluminium 8mm, koper 5mm en messing 5mm binnen een straal van 254 mm en op een lengte van 6,5 meter.

Website

Het bedrijf lanceerde een nieuwe website. Je kan hier je tekeningen uploaden en je product tot leven laten komen. Door met deze machine profielen te bewerken spaar je heel wat bewerkingen en tijd uit. De machine draait geautomatiseerd waardoor je zo veel mogelijk fouten uitsluit. Kortom: zo verhoog je de productiemogelijkheden en het eindproduct daalt ook nog eens in de kostprijs. ■

Bye bye 2022, hello 2023!
WWW.3D-SUPPLY.BE Diverse metaalbewerkingen in een “in-house” machinepark, met grote precisie en snelheid. Dat is de toekomst in de algemene metaalbewerking. ONDERNEMERS MAGAZINE I 55

Transport GHEYS

GHEYS is als familiebedrijf al meer dan honderd jaar actief in de wereld van transport en logistieke diensten. We zijn gespecialiseerd in het behandelen en vervoeren van plastics, met een sterke focus op geïmporteerde polymeren.

Om de ecologische voetafdruk van onze activiteiten te verlagen investeerde GHEYS in drie windmolens die volledig operationeel zijn geraakt in 2022. Deze drie windmolens hebben elk een vermogen van 2,35 megawatt, of zo’n zeven megawatt in totaal. Dat komt overeen met het jaarverbruik van een kleine 4.000 gezinnen.

De opbrengst van de molens dekt ruimschoots het verbruik van onze logistieke site in Beringen. Dit laat ons toe om installaties om te bouwen, zodat ze niet langer fossiele brandstoffen verbranden maar elektrisch aangedreven worden.

DSV breidt healthcare cluster uit in Gent

Het nieuwe pand van ruim 120.000 m² zal gerealiseerd worden aan het Kluizendok, op de linkeroever van het Vlaamse deel van North Sea Port. Geografisch is dit een perfecte locatie om de multimodale mogelijkheden van de North Sea Port optimaal te kunnen benutten. Van hieruit kunnen de goederen van en naar het Europese achterland worden vervoerd via wegtransport, met zeeschepen, binnenvaartschepen of per spoor.

Met het nieuwe duurzame gebouw wil DSV de mogelijkheden van haar Gentse gezondheidscluster verbeteren en uitbreiden, onder meer op het vlak van activiteiten met toegevoegde waarde (Value Added Logistics) en procesautomatisering. Het gebouw zal temperatuurgecontroleerde opslagruimtes bevatten in omgevingstemperatuur, 15-25°C, 2-8°C, -20°C en -40°C. De extra capaciteit zal DSV ook in staat stellen om de groei van het afgelopen jaar ook in andere doelgroepen mogelijk te maken.

WWW.DSV.COM/EN-BE/OUR-SOLUTIONS/LOGISTICS-SOLUTIONS/ LOGISTICS-PAGE

Modern en duurzaam kantoor Staalbeton

In 2022 vierden we met klanten en collega’s veertig jaar Staalbeton en stelden we met trots ons nieuw kantoor voor. Het werd een creatief plan met een indrukwekkend poortgebouw tussen twee werkplaatsen. Een originele patio met een mooie boom doet daglicht binnenvallen in de bureaus en integreert de natuur in het gebouw. Staalbeton nam ook zijn verantwoordelijkheid naar duurzaamheid. Tom Verheijen, algemeen directeur: “We gaven de architect opdracht om een Bijna Energie Neutraal (BEN) gebouw te ontwerpen waarbij we een KWO-systeem combineren met een koelplafond. Met een KWO-installatie (van IFTech) kunnen we thermische energie opslaan in de bodem, waardoor we in de winter kunnen verwarmen met zomerwarmte en in de zomer koelen met winterkoude.’’ Dankzij de geothermische energiecentrale zal Staalbeton ruim 67 procent besparen op zijn primair energieverbruik alsook negentien ton aan CO2 per jaar.

Ook grote plannen voor Voka MechelenKempen in 2023

Ook in eigen huis was 2022 een jaar waarin een grote beslissing viel. Na maar liefst 25 jaar in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, in het stadscentrum van Mechelen, verhuist Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen naar een gloednieuw kantoorgebouw, vlak aan de Dijle-rivier, vlak bij de E19 en aan één van de toegangspoorten naar de stad Mechelen. Op het gelijkvloers komt een winkelruimte. Daarboven heb je vijf verdiepingen met meer dan 500 parkeerplaatsen, in handen van de stad Mechelen. Op de twee bovenste verdiepingen zal je ons nieuwe Voka-kantoor vinden. Eind maart 2023 hopen we je op de Keerdoksite te mogen verwelkomen. Voor alle duidelijkheid: het Voka-kantoor in Geel blijft behouden.

WWW.GHEYS.COM
WWW.STAALBETON.BE
56 I ONDERNEMERS MAGAZINE
WWW.VOKA.BE Bye bye 2022, hello 2023!

Zo willen ze ook in 2023 verder blijven inzetten op duurzaamheid en groene energie. Nieuwbouw realiseren ze steeds volgens de strengste energienormen met een maximale benutting van de mogelijkheden van hernieuwbare energie. Zo mogen hun huurders steeds rekenen op uiterst energiezuinige panden of KMOunits.

Ben je voor jouw bedrijf op zoek naar dé ideale locatie? Dan is het bedrijfspand op de Rostockweg in de haven van Antwerpen mét laadkades zeker iets voor jou. Niet alleen de gunstige locatie van dit pand is een troef. Ook de aangrenzende spoorlijn maakt van dit stukje bedrijfsvastgoed een aanwinst. Kortom, de Antwerpse haven heeft alles wat je nodig hebt voor het succes van jouw bedrijf.

Ligt jouw ideale bedrijfslocatie eerder in een rustige omgeving dicht bij Antwerpen? Ook ten zuiden van het Antwerpse heeft Groep Bolckmans hét ideale bedrijfspand voor jou. Een goede locatie is cruciaal voor een bedrijf en daar kan dit vastgoed met overtuiging aan voldoen. Met z ’n ligging in de industriezone Krekelenberg van Boom bevind je je niet enkel in de onmiddellijke omgeving van de A12, maar heb je ook een uitstekende verbinding met de Ring van Antwerpen en met de E19! Zo verplaatsen jouw medewerkers zich zonder zorgen naar Antwerpen, Brussel en Mechelen.

Een andere topper is natuurlijk de historische site waar ooit stripuitgeverij “Proost” gevestigd was. Dit prachtig stukje bedrijfsvastgoed langs de E34 biedt een waaier aan mogelijkheden. Ateliers en magazijnen waar je ook een prachtige kantoor ruimte kan bij huren. Wat deze ruimtes zo uniek maakt? Het overvloedige natuurlijke licht waar je overdag van kan genieten! De ruimtelijkheid die achter de deuren van dit pand schuilt is een tweede grote troef. Ook het prachtige interieur nodigt enorm uit Voeg daar nog aan toe dat dit een stukje Turnhoutse geschiedenis is en je weet meteen waarom dit een bijzonder pand is.

Liever kopen dan huren? Liggen jouw bedrijfsactiviteiten verspreid tussen de Kempen en Nederland? Dan is dit project in Ravels perfect voor jou! Dankzij deze strategisch gelegen KMO-units zijn jij en je collega’s in een handomdraai bij onze noorderburen. Maar ook partners in Hoogstraten, Turnhout en omstreken bereik je zo. Het pand ligt verder ook op een zeer rustige locatie. De Kanaaldijk bevindt zich in een doodlopende straat en biedt een prachtig uitzicht op het water.

Daarnaast bestudeerden ze bij Groep Bolckmans voor al hun bestaande panden de mogelijke opbrengst van fotovoltaïsche zonnepanelen en het besparingspotentieel van relighting. Ondertussen hebben ze ook een eigen windmolen in Olen en binnenkort ook in Maasmechelen. Verder werken ze nog aan verschillende projecten voor windenergie en maken in enkele van hun gebouwen ook gebruik van warmtepompen.

Groep Bolckmans,
projectontwikkelaar
uit Brecht met meer dan 35 jaar ervaring in de ontwikkeling van vastgoed, pakt dit jaar nog uit met een aantal straffe commercialisaties en ook in het nieuwe jaar gaan ze van start met een heleboel projecten.
MEER INFO? WWW.GROEPBOLCKMANS.BE
SAMEN MET ONS TEAM WERKEN WE AAN EEN STERKE FUNDERING VOOR JOUW PAND. Ravels Turnhout Boom
SCHERPE PRIJZEN
MERKEN ONDER ÉÉN DAK ONTDEK SPECIALE DICAR SERIES 2023
14
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.