{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Skemmtiferðaskip til Keflavíkurhafnar - sjá frétt á síðu 4

Opnunartími mán.–fös. frá 9–20 lau.–sun. frá 11–18 Krossmóa 4 | Reykjanesbæ

STÆRSTA FRÉTTA- OG AUGLÝSINGABLAÐIÐ Á SUÐURNESJUM

Gagnaveragarðurinn á Fitjum. VF-mynd: Hilmar Bragi

Töluverður hávaði eða hvinur frá gagnaverum – og því sé þeim öllum komið fyrir á einum stað á Fitjum í Reykjanesbæ

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur rökstutt ákvörðun sína um að hafna byggingu gagnavera á lóðum iðnaðarsvæðisins í Helguvík. „Töluverður hávaði eða hvinur berst frá þessari starfsemi,“ segir ráðið og vill af þeim sökum hafa starfsemina alla á einum stað við Sjónarhól eða Vogshól á Fitjum. Sótt var um lóðirnar Selvík 23 og Hvalvík 14 til þess að reka þar gagnaver. Umhverfis- og skipulagsráð hafnaði umsóknunum en Reykjaneshöfn sendi fyrirspurn til ráðsins og óskaði eftir rökstuðningi fyrir höfnun umsóknanna. „Eins og kemur fram í aðalskipulagi, þá er stefna Reykjanesbæjar sú að gagnaverum sé

komið fyrir við Sjónarhól eða Vogshól. Það svæði var sérstaklega útbúið fyrir slíka starfsemi. Reynslan hefur sýnt að full ástæða er til að hvika ekki frá þeirri stefnu vegna þess að töluverður hávaði eða hvinur berst frá þessari starfsemi. Hvinurinn er undir viðmiðunarmörkum heilbrigðisreglugerðar og skilmálum

Nítján vilja í stól bæjarstjóra í Garði og Sandgerði

FLEIRI FÁ FJÁRHAGSAÐSTOÐ Fleiri fjölskyldur og einstaklingar fá fjárhagsaðstoð hjá velferðarsviði Reykjanesbæjar nú en á sama tíma í fyrra. Í maí 2018 voru greiddar rétt rúmar tíu milljónir króna til framfærslu. Fjöldi einstaklinga/ fjölskyldna var 84.

Árið 2017 voru í sama mánuði greiddar tæpar 8,5 milljónir króna til framfærslu. Fjöldi einstaklinga/fjölskyldna var 74. Milli apríl og maí 2018 voru 14 einstaklingar/fjölskyldur sem endurnýjuðu ekki umsókn sína, 16 nýjar umsóknir

AÐALSÍMANÚMER 421 0000

skipulags en virkar truflandi fyrir íbúa í Tjarnahverfi en unnið er að úrbótum. Þar sem lóðirnar við Hvalvík og Selvík eru í sambærilegri fjarlægð frá íbúðabyggð og lóðirnar við Sjónarhól, utan að umferðarhávaði frá Reykjanesbraut skermar ekki hvininn, leggst umhverfis- og skipulagsráð gegn því að sambærilegri starfsemi sé komið fyrir víðar í bæjarfélaginu en nú er, nema önnur og hljóðlátari kælitækni komi til,“ segir umhverfis- og skipulagsráð í svari til Reykjaneshafnar

Umsóknarfrestur um starf bæjarstjóra sameinaðs sveitarfélags Sandgerðisbæjar og Garðs rann út þriðjudaginn 26. júní síðastliðinn. Umsóknir bárust frá nítján einstaklingum og vinnur bæjarstjórn nú úr umsóknum í samstarfi við ráðgjafafyrirtækið Hagvang. Nöfn umsækjenda verða birt í lok þessarar viku en vitað er að Magnús Stefánsson, fv. bæjarstjóri í Sveitarfélaginu Garði, er á meðal umsækjenda um stöðuna. Róbert Ragnarsson er núna starfandi bæjarstjóri í sameinuðu sveitarfélagi.

samþykktar á móti. Fjöldi afgreiðslna voru 132 og fjöldi synjana var ellefu. Í maí 2018 voru greiddar tæplega 2,1 milljón króna í sérstakan húsnæðisstuðning. Fjöldi einstaklinga/fjölskyldna var 156.

AUGLÝSINGASÍMINN 421 0001

FRÉTTASÍMINN 421 0002

SUMARLEG JÚLÍTILBOÐ

Kjötsel–Grill svínakótilettur

Myllu Croissant með súkkulaði og hnetum

Nice’n Easy réttir, allar tegundir

HRINGBRAUT REYKJANESBÆ AFGREIÐSLUTÍMAR:

VIRKA DAGA

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg.

ALLTAF OPIÐ

33%

50%

30%

1.398

149

459

KR/KG

KR

KR

HELGAR

ALLTAF OPIÐ

S U Ð U R N E S J A

MAGASÍN fimmtudagskvöld kl. 20 á Hringbraut og vf.is


2

FRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg.

Unnið verði ítarlegt varðveislumat vegna Sundhallar Keflavíkur Með tilvísun í bréf Minjastofnunar til Reykjanesbæjar frá 12. apríl 2018 óskar Minjastofnun Íslands eftir að húsafriðunarnefnd leggi sjálfstætt mat á varðveislugildi Sundhallar Keflavíkur við Framnesveg 9, Reykjanesbæ. Jafnframt er óskað álits nefndarinnar á því hvort rétt sé að leggja til friðlýsingu hússins ef ekki reynist unnt að tryggja varðveislu þess í deiliskipulagi. Nefndin leggur til við Minjastofnun að unnið verði ítarlegt varðveislumat og hluti af því mati verði heildarúttekt á tæknilegu ástandi hússins, framkvæmd af fagmönnum. Jafnframt verði unnin frumkostnaðaráætlun um viðgerð á húsinu. Kostnaður við gerð úttektarinnar verði greiddur úr húsafriðunarsjóði. Nefndin telur rétt að á grundvelli þessarar úttektar verði tekin ákvörðun um friðlýsingu hússins. Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar var afgreiðslu málsins frestað.

FRÉTTAVAKT VF ALLAN SÓLARHRINGINN

898 2222

58 56

54 52

Skipulagsráð tekur undir að vinna skal deiliskipulag fyrir reitinn Hafnargata-Vatnsnesvegur-Suðurgata-Skólavegur. VF-mynd: Hilmar Bragi Bárðarson

Töluverður áhugi á uppbyggingu á reit við Hafnargötu Töluverður áhugi er fyrir uppbyggingu við Hafnargötu í Keflavík frá húsi nr. 52 og að húsi nr. 58. Módelhús ehf. (Jóhann Rönning hf.) hefur óskað heimildar til að byggja ofan á húsið að Hafnargötu 52. Á jarðhæð verði áfram verslunarrými en á 2.–4. hæð verði íbúðir. Spurst er fyrir um heimild til að byggja tvær hæðir ofan á Hafnargötu 54. Byggingin verði fjórar hæðir með

efstu hæð inndregna. Uppdrættir frá 1978 sýna þriggja hæða hús með efstu hæð inndregna að hluta. Þá hefur Júnía Vald Jia lagt inn ósk um að vinna deiliskipulag fyrir lóðina Hafnargata 58. Lagt er til að byggð verði hæð ofan á núverandi hús. Þá hefur umhverfis- og skipulagsráði Reykjanesbæjar borist umsögn Skipulagsstofnunar vegna deiliskipulagstillögu Hafnargötu 56, sem að inntaki

fjallar um að gera þarf betur grein fyrir lausnum varðandi bílastæði, umferð um lóð, áhrif á nágrenni og hvatt til að unnið sé heildarskipulag fyrir svæðið. „Töluverður áhugi hefur komið fram um uppbyggingu á þessum reit frá því skipulagstillagan var lögð fram, óformlegar fyrirspurnir frá fasteignaeigendum við Suðurgötu og erindi frá fasteignaeigendum við Hafnargötu

52, 54 og 58 eftir allt að 40 ára bið. Skipulagsráð tekur undir að vinna skal deiliskipulag fyrir reitinn Hafnargata-Vatnsnesvegur-Suðurgata-Skólavegur. Ráðið veitir heimild til að vinna deiliskipulagstillögu fyrir allan reitinn í samráði við hagsmunaaðila,“ segir í afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar, sem hefur frestað afgreiðslu um umsóknir framangreindra aðila.

FERÐIR Á DAG ALLTAF PLÁSS Í BÍLNUM SUÐURNES - REYK JAVÍK DAGLEGAR FERÐIR ALLA VIRKA DAGA

Skipasmíðastöð Njarðvíkur óskaði í vor eftir heimild til að bæta við hæð ofan á spilhús við Sjávargötu 6 í Njarðvík. Umrætt hús er hér fyrir miðri mynd. VF-mynd: Hilmar Bragi

845 0900

FINNDU OKKUR Á FACEBOOK

Útgefandi: Víkurfréttir ehf., kt. 710183-0319 // Afgreiðsla og ritstjórn: Krossmóa 4a, 4. hæð, 260 Reykjanesbæ, sími 421 0000 // Ritstjóri og ábm.: Páll Ketilsson, sími 421 0004, pket@vf.is // Fréttastjóri: Hilmar Bragi Bárðarson, sími 421 0002, hilmar@vf.is // Blaðamenn: Rannveig Jónína Guðmundsdóttir, sími 421 0002, rannveig@vf.is // Árni Þór Guðjónsson, sími 421 0002, vf@vf.is // Auglýsingastjóri: Andrea Sif Þorvaldsdóttir, sími 421 0001, andrea@vf.is // Útlit & umbrot: Jóhann Páll Kristbjörnsson, johann@ vf.is // Afgreiðsla: Aldís Jónsdóttir, sími 421 0000, aldis@vf.is, Dóróthea Jónsdóttir, dora@vf.is // Prentun: Landsprent // Upplag: 9000 eintök // Dreifing: Íslandspóstur // Dagleg stafræn útgáfa: vf.is og kylfingur.is Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið andrea@vf.is. Auglýsingar berist fyrir kl. 17:00 á mánudegi fyrir útgáfudag, sem er almennt á fimmtudögum. Móttaka smáauglýsinga er á vf.is. Smáauglýsingar berist fyrir kl. 15:00 á mánudögum. Sé fimmtudagur frídagur þá kemur blaðið út á miðvikudögum. Dreifing blaðsins tekur að jafnaði tvo daga og er dreift inn á öll heimili á Suðurnesjum. Efni til Víkurfrétta skal berast á póstfangið vf@vf.is. Aðsendar greinar birtast á vef Víkur­ frétta, vf.is. Það er mat ritstjórnar hvaða greinar birtast í prentaðri útgáfu Víkurfrétta. Ekki er greitt fyrir aðsent efni, texta eða myndir, hvort sem það birtist í blaðinu eða á vefsíðum Víkurfrétta.

FRÉTTIR Á SUÐURNESJUM MANNLÍF Á SUÐURNESJUM VIÐSKIPTI Á SUÐURNESJUM UMRÆÐAN Á SUÐURNESJUM ÍÞRÓTTIR Á SUÐURNESJUM

Partýstand og útsýni yfir garða og sólpalla – segir í athugasemdum íbúa vegna grenndarkynningar á Sjávargötu 6 Skipasmíðastöð Njarðvíkur óskaði í vor eftir heimild til að bæta við hæð ofan á spilhús við Sjávargötu 6 í Njarðvík. „Hæðin yrði notuð sem gistirými fyrir starfsmenn skipasmíðastöðvarinnar,“ segir í umsókn skipasmíðastöðvarinnar sem lögð var fyrir umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar í vor. Þar var umsóknin samþykkt með fyrirvara um grenndarkynningu án athugasemda. Athugasemdatíminn er liðinn og bárust athugasemdir frá ellefu einstaklingum í fimm liðum. Samandregnar eru athugasemdir eftirfarandi og svör bæjaryfirvalda fyrir neðan: Hljóðvist og partýstand. Partýstand og annað getur orðið daglegt brauð. - Skipulagsyfirvöld taka ekki afstöðu til fullyrðinga um mögulega áfengisneyslu íbúa bæjarfélagsins á eigin heimili. Innsýn í garða. Íbúar munu hafa útsýni yfir garða og sólpalla, sem

dregur úr áhuga á að nýta lóðir. - Mörg íbúðarhús í nágrenninu eru tvær hæðir svo búast má almennt við innsýn í garða frá næsta nágrenni. Verbúðir og ógn við fjölskyldulíf og börn sérstaklega. Á reitinn verða mögulega komnir um 200 einstaklingar. Börn hverfisins geta líklega ekki leikið frjálst í nærumhverfi sínu. - Íbúar Reykjanesbæjar hafa allir jafnan aðgang að opnum svæðum bæjarins.

Skert útsýni. Þriggja hæða bygging skerðir útsýni á Reykjanesfjallgarðinn. - Útsýni skerðist mögulega að einhverju leyti. Umferðarmál og bílastæði. Umferð um hverfið hefur aukist svo að hverfið er við þolmörk. Ekki er gert ráð fyrirbílastæðum. - Réttmæt ábending varðandi bílastæði og aðkomu. Breyta þarf tengingu Sjávar­ götu við Klapparstíg og Tunguveg svo umferð tengd Njarðvíkurhöfn villist ekki inn í hverfið. Sýna þarf fram á nægan fjölda bílastæða og aðkomu að þeim á uppdrætti. Umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur frestað afgreiðslu málsins.


ARÐABER 50 G

XXX KRKG

ÐUR: XXX KR/KG

NÚ SKAL GLEÐJAST & GRILLA! -50%

NKYÝNNINTGATR-!

-50%

AFSLÁTTUR

-16%

LÚXUS GRÍSAGRILLPAKKI BÓGSNEIÐAR, HNAKKASNEIÐAR OG KÓTILETTUR KR KG

LÚXUSGRILLPAKKI SÉRVALDAR LAMBAGRILLSNEIÐAR MARINERAÐAR KR KG

HAMBORGARAR DRY AGED 8 X 120 G KR PK 8 STK

949

1.244

1.594

ÁÐUR: 1.898 KR/KG

ÁÐUR: 2.488 KR/KG

-20%

-50%

-20%

BJÓRGRÍS KINNAR SOUS VIDE MARINERAÐAR KR KG

GRÍSARIF FULLELDUÐ Í BBQ KR KG

KJÚKLINGABRINGUR Í KRYDDMARINERINGU KR KG

1.150

798

2.158

ÁÐUR: 2.300 KR/KG

ÁÐUR: 998 KR/KG

ÁÐUR: 2.698 KR/KG

LAMBAINNLÆRISSTEIK KR KG

3.198

GÓÐ MEÐ KJÖTINU!

ÁÐUR: 3.998 KR/KG

-20% -20% LAMBALÆRISSTEIK BEINLAUS M/ ÍSL. KRYDDJURTUM KR KG

2.798

ÁÐUR: 3.498 KR/KG

GRÍSA T-BONE MEÐ TERIYAKI OG ENGIFER MARINERINGU KR KG

2.248

ÁÐUR: 2.498 KR/KG

-19% PIPAROSTASÓSA 270 ML - FRÁBÆR MEÐ STEIKINNI! KR PK

398

-30%

KALKÚNASNEIÐAR MEÐ ÍSLENSKUM KRYDDUM KR KG

1.959

ÁÐUR: 2.798 KR/KG

ÁÐUR: 489 KR/PK

-10%

-35%

JARÐARBER 50% AFSLÁTTUR

GRÍSAKÓTILETTUR PIPAR MARINERAÐAR KR KG

-50%

1.082

ÁÐUR: 1.665 KR/KG

Tilboðin gilda 5. júlí - 8. júlí 2018 www.netto.is Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss

www.netto.is


4

FRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg.

SKEMMTIFERÐASKIP Í KEFLAVÍKURHÖFN

Skemmtiferðaskip eru ekki algengir gestir í Keflavíkurhöfn. Eitt slíkt hafði þó viðkomu á laugardagsmorgun þegar Ocean Endeavour hafði viðkomu í höfninni í um þrjár klukkustundir. Skipið er gert út á siglingar um norðurslóðir og er aðallega með ferðamenn við Grænlandsstrendur. Hingað kom skipið þó til að hleypa ferðamönnum í land svo þeir kæmust í skoðunarferðir með rútum. Þegar farþegarnir voru farnir frá borði var aftur haldið frá bryggju en næst sást til skipsins við bryggju í Reykjavík.

Ocean Endeavour er um 130 metra langt skip en höfnin í Keflavík gæti tekið við um 150 metra löngu skipi. Flest skemmtiferðaskip sem koma til landsins eru hins vegar um og yfir 200 metrar og því ráða hafnarmannvirki Reykjaneshafnar ekki við skip af þeirri stærðargráðu. Ljósmyndari Víkurfrétta tók meðfylgjandi myndir af komu skipsins með flygildi þegar það kom til hafnar um klukkan sex á laugardagsmorgun.

VF-MYNDIR: HILMAR BRAGI BÁRÐARSON

Sækja um aðild að Cruise Iceland

Stjórn Reykjaneshafnar hefur samþykkt að fela hafnarstjóra að sækja um aðild að Cruise Iceland, sem eru regnhlífarsamtök íslenskra hafna sem taka á móti skemmtilferðaskipum af öllum stærðum. Í dag eru um 20 hafnir aðilar að Cruise Iceland. Hafnarstjóri lagði fram og fór yfir markmið og samþykktir Cruise Iceland ásamt þeim ávinning sem felst að taka þátt í þeim samtökum. Lagt er til að Reykjaneshöfn sæki um aðild að samtökunum Cruise Iceland. Samþykkt var samhljóða að sækja um og hafnarstjóra falið að fylgja málinu eftir.

Skötumessan gaf sjónvarp í aðstöðu hælisleitenda Skötumessan á Suðurnesjum kom hælisleitendum sem búa á Ásbrú til aðstoðar á dögunum með því að gefa nýtt sjónvarp í aðstöðu þeirra á Airport Inn á Ásbrú. Eiður Ævarsson hjá Radiovík var við vinnu í húsnæði hælisleitenda og sá að hælisleitendur höfðu aðeins lítið sjónvarp til að horfa á heimsmeistarakeppnina í knattspyrnu og þá var ekki hægt að skipta á milli stöðva á tækinu. Eiður setti sig í samband við Ásmund Friðriksson alþingismann, sem jafnframt er einn af forsvarsmönnum Skötumessunnar á Suðurnesjum. Ásmundur reddaði málinu í snatri og 65“ sjónvarpstæki var keypt fyrir framlag úr neyðarsjóði Skötumessunnar. Sjónvarpstækið var svo fært Rauða krossinum á Suðurnesjum að gjöf sem ráðstafar því í sameiginlega aðstöðu hælisleitenda á Airport Inn. Þar geta hælisleitendur verið með í þjóðarstemmningunni og horft á leikina á HM. „Gjöfin er kærkomin þar sem lítið er um afþreyingu fyrir þá hælisleitendur sem bíða úrlausnar sinna mála. Rauði

krossinn í Hafnarfirði hefur séð um félagsstarf hælisleitenda og þakkar, ásamt Rauða krossinum á Suðurnesjum, kærlega fyrir góða gjöf og hugulsemina,“ segir í tilkynningu frá Rauða krossinum á Suðurnesjum. Miðvikudaginn 11. júlí nk. verður Skötumessan enn og aftur haldin í Garðinum. Borðhald hefst kl. 19.00 og að venju verður boðið upp á glæsilegt hlaðborð af skötu, saltfiski, plokkfiski og meðlæti – þá verður rómuð skemmtidagskrá flutt af fólki sem leggur Skötumessunni lið. Verð aðgöngumiða er 4.000 kr. Það hjálpar til að greiða aðganginn inn á reikning Skötumessunnar fyrirfram eins og fólk er vant en reikningsnúmerið er: 0142-05-70506, kt. 580711-0650.

Á myndinni má sjá frá vinstri: Hannes Friðriksson formann Rauða krossins á Suðurnesjum, Ásmund Friðriksson og Eið Ævarsson.

Verið velkomin á samkomu alla sunnudaga kl. 11.00

Láttu okkur hugsa um bílinn þinn! Brekkustíg 42 // Reykjanesbæ // Sími 855-9595

Hvítasunnukirkjan í Keflavík, Hafnargötu 84

Kostar 850 þúsund krónur að ráða nýjan bæjarstjóra Það kostar 850.000 krónur að ráða nýjan bæjarstjóra til starfa í Grindavík. Bæjarráð Grindavíkur hefur samþykkt að ganga til samninga við Hagvang um aðstoð við ráðningu bæjarstjóra en þrjú tilboð bárust frá ráðningarstofum í verkið. Grindavíkurbær auglýsir starf bæjarstjóra í fjölmiðlum um helgina en Fannar Jónasson hefur sinnt starfinu frá ársbyrjun 2017. Í auglýsingu kemur fram að leitað er eftir öflugum og framsýnum bæjarstjóra til starfa hjá ört vaxandi bæjarfélagi en íbúafjölgun í Grindvík hefur verið 20% undanfarin áratug. Sóknarfærin séu mörg og framundan sé áframhaldandi uppbygging á ýmsum sviðum. Æskilegt sé að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.


Elsa Hildebrand aus Köln // 10:35 AM

Ich habe Islands schönste Naturschönheiten in diesem wunderbar Auto besucht.*

Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

* Ég heimsótti margar fallegustu náttúruperlur Íslands á þessum yndislega bíl.

Tilboð á bílum í ábyrgð! Bílaleigubílarnir frá Sixt hafa komið á margar af fallegustu náttúruperlum Íslands, undir stjórn Íslandsvina hvaðanæva að úr heiminum. Þeir eru því allir mátulega tilkeyrðir og tilbúnir í fleiri ævintýri með þér.

Arg. 20 17 Opel Mokka

Arg. 20 17 ton DLX SsangYong Rex

Arg. 20 17 Sports STW Opel Astra

Eldsneyti: Bensín Skipting: Sjálfskiptur Skráningarár: 4/2017 Ekinn: 29.000 km. Verð: 3.300.000 kr.

Eldsneyti: Dísel Skipting: Sjálfskiptur Skráningarár: 4/2017 Ekinn: 27.000 km. Verð: 4.900.000 kr.

Eldsneyti: Dísel Skipting: Sjálfskiptur Skráningarár: 4/2017 Ekinn:28.000 km. Verð: 3.000.000 kr.

Arg. 2017 Opel Insignia

Arg. 201 6 Opel Astra

Arg. 201 7 li DLX SsangYong Tivo

Eldsneyti: Dísel Skipting: Sjálfskiptur Skráningarár: 6/2017 Ekinn: 22.000 km. Verð: 3.800.000 kr.

Eldsneyti: Bensín Skipting: Beinskiptur Skráningarár: 5/2016 Ekinn: 60.000 km. Verð: 2.000.000 kr.

Eldsneyti: Dísel Skipting: Sjálfskiptur Skráningarár: 5/2017 Ekinn: 29.000 km. Verð: 3.000.000 kr.

Hágæða 55“ sjónvarp frá Sony fylgir með í takmarkaðan tíma.

Arg. 20 17 xton H LX SsangYong Re

Arg. 20 17DLX

orando SsangYong K

Arg. 20 17 o li D LX SsangYong Tiv

Eldsneyti: Dísel Skipting: Sjálfskiptur Skráningarár: 4/2017 Ekinn: 60.000 km. Verð: 5.500.000 kr.

Eldsneyti: Dísel Skipting: Sjálfskiptur Skráningarár: 5/2017 Ekinn: 28.000 km. Verð: 3.800.000 kr.

Eldsneyti: Dísel Skipting: Sjálfskiptur Skráningarár: 4/2017 Ekinn: 29.000 km. Verð: 3.500.000 kr.

Nýlegir notaðir bílar, í ábyrgð og á frábæru tilboði á nýjum stað! Reykjavík Krókháls 9 Sími: 590 2035

Reykjanesbær Njarðarbraut 9 Sími: 420 3330

Opnunartímar: Virka daga 10-18 Laugardaga 12-16

benni.is

NOTAÐIR BÍLAR


6

VIÐSKIPTI Á SUÐURNESJUM

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg.

Sigurjónsbakarí 30 ára með 20 manns í vinnu Sigurjónsbakarí fagnar 30 ára afmæli um þessar mundir og kaffihús Sigurjónsbakarís er eins árs en kaffihúsið opnaði 17. júní í fyrra. Víkurfréttir tóku hús á Sigurjóni Héðinssyni bakarameistara og ræddu við hann um árin í bakaríinu við Hólmgarðinn í Keflavík og vöxtinn sem hefur orðið í bakaríinu eftir að kaffihúsið opnaði en í dag veitir Sigurjónsbakarí um 20 manns atvinnu. Áttir þú von á því að ná þeim tímamótum að halda upp á 30 ára afmæli Sigurjónsbakarís? „Ég hafði nú ekki hugsað út í það því fyrir tveimur til þremur árum var ég frekar að hugsa um að hætta í bakstrinum. Ég er að nálgast sextugt og þá fer maður frekar að velta því fyrir sér að fara að slappa af. Ég jók hins vegar við mig og keypti stærra. Ég hélt að þetta yrði ekki alveg svona mikið en þetta ár sem ég hef rekið kaffihúsið samhliða bakaríinu þá hefur

Annars hefur bakkelsið verið eins frá byrjun. Gömlu góðu uppskriftirnar duga vel í dag. Fólk vill fá sitt gamla góða brauð og vínarbrauð og snúða.

vöxturinn verið mikill. Ég ákvað að opna kaffihúsið á 17. júní í fyrra og bjóst við að það yrði rólegur dagur til að opna svona kaffihús. Raunin varð önnur og aukningin varð þrisvar sinnum meiri en ég bjóst við“. Hefur þú skýringar á þessum móttökum? „Ég held að bæjarbúar hafi bara verið svo ánægðir með að geta sest niður á almennilegu kaffihúsi. Hér er örugglega mesta úrval á landinu í bakaríinu og súpa í boði í hádeginu. Þá leggjum við mikið upp úr þjónustunni, númer eitt, tvö og þrjú“. Og kannski staðsetningin? „Já, hún er hérna lengst uppfrá. Nei, ég held ekki. Það er reyndar nóg af bílastæðum og gott að komast að þessu. Allir voru að tala um það að ég væri útúr en ég held að bæjarbúar séu bara svo ánægðir að fá kaffihús að þeir koma allstaðar að og ekkert annað um það að segja“. Hefur starfsemin breyst mikið eftir að þú opnaðir kaffihúsið? „Ég ætlaði ekki að bæta í úrvalið en það kom bara sjálfkrafa. Það verða

að vera á boðstólnum rjómatertur og rjómahringir. Þá er fullt af smurðu, allt miklu meira af öllu. Það eru líka nýjungar. Sumt tók ég út og henti og kom með annað til baka sem er miklu flottara og betra. Þá er áhersla á að vera alltaf með allt nýtt“. Þessar breytingar hafa kallað á meira starfsfólk, er það ekki? „Jú, ég hef rúmlega tvöfaldað starfsmannafjöldann í fyrirtækinu“. Hvernig hefur gengið á fá fólk? „Það hefur gengið upp og niður. Flugstöðin tekur til sín alla þá sem eldri eru en ég hef fengið nokkuð af ungmennum sem ekki fá vinnu í flugstöðinni vegna aldurs. Það hefur bara gengið mjög vel en þetta hefur einnig lent nokkuð á eiginkonunni. Hún hefur rekið þetta áfram en ég bara vinn hérna,“ segir Sigurjón og hlær. Hvernig hefur bakaríið og baksturinn þróast á þessum 30 árum. Er bakkelsið ennþá eins eða breytist það með árunum? „Kleinuhringir, kleinur og vínarbrauðin eru alltaf eins. Ég er eini bakarinn á landinu sem framleiðir

Sigurjón í nýja kaffihúsinu sem hann opnað fyrir ári síðan. VF-myndir og viðtal: Páll Ketilsson/Hilmar Bragi.

Nokkrar myndir úr sögu bakarísins eru uppi á vegg. Héðinsbollur og þær hafa verið alveg frá byrjun. Súrdeigsbrauðin hafa verið að koma sterk inn og það koma aðrar tegundir og tískufyrirbrigði. Annars hefur bakkelsið verið eins frá byrjun. Gömlu góðu uppskriftirnar duga vel í dag. Fólk vill fá sitt gamla góða brauð og vínarbrauð og snúða“. Hvað með brauðin? Það er alltaf verið að kalla á hollari brauð. „Við pössum upp á að brauðin séu góð og holl. Þar er passað upp á saltmagn og það er enginn sykur í brauðum. Það er meira af kornum í dag og grófara. Það er öðruvísi vinnsla á brauðum í dag og hveitið er betra“. Hvernig er líf bakarans í dag? Þið vaknið alltaf svo snemma. „Já, við byrjum alltaf hérna korter í fimm á morgnana og það er unnið þangað til allt er búið. Fólkið hér vinnur átta til tíu tíma á dag en ég er hérna allan sólarhringinn,“ segir Sigurjón og hlær og bætir við: „Konan sér mig stundum ekki. Ég er farinn á fætur langt á undan henni og kem stundum heim eftir að hún er sofnuð. Það er kannski vandamálið þegar maður er bakari og átt fyrirtækið sem þú vilt láta ganga, þá getur vinnudagurinn verið langur. Ég hef viljað þjóna öllum og það er alltaf verið að kvabba og ég segi aldrei nei. Orðatiltækið „nei“ er ekki til hjá mér, svo ég segi bara „já“ og ég redda því“. Þegar Sigurjón er spurður út í það hvernig sé að vera búinn að standa í rekstri í 30 ár og fara með fyrirtæki m.a. í gegnum bankahrun, þá segir hann að hann hafi eins og flestir aðrir lent í erfiðleikum. Hann hafi þó verið búinn að fara í gegnum fjárfestingar áður en hrunið varð, ekki verið með ný lán á bakinu þá og það hafi bjargað sér. Hann hafi þurft að skera niður eins og allir en þetta hafi tekist á þrjóskunni. „Það er ekki til þrjóskari maður á landinu,“ segir

Við erum að laga í frost en ekki að framleiða á morgnana og djöflast eins og vitleysingar til að ná þessu fyrir hádegi, þannig að það er mun auðveldara fyrir fólk að fara í bakstur í dag heldur en það var. Sigurjón sem hafi byggt sig hratt upp á allra síðustu árum og bætt verulega í frá því sem áður var. Sigurjón segist hafa orðið vel var við þá miklu íbúafjölgun sem orðið hefur í bænum á síðustu misserum. Sigurjón segir að það séu fáir að læra bakaraiðnina í dag og það hafi komið tímabil þar sem erfitt sé að fá bakara til starfa. Það veki þó athygli í dag að stelpur séu áhugasamari um að læra bakaraiðn. Sjálfur byrjaði Sigurjón í bakstrinum í september 1976. Þá hafi hann vantað vinnu. Hann lærði í Ragnarsbakaríi en fyrsti dagurinn í bakaríinu var að skúra og þrífa. Eftir um áratug í Ragnarsbakaríi fór Sigurjón til Reykjavíkur til Sveins bakara en kom til baka 1988 og keypti húsnæði undir Sigurjónsbakarí í Hólmgarði. Húsnæðið var samtals 160 fermetrar undir bæði bakarí og búð. Flestum þótti það lítið, enda 160 fermetrar bara notaðir undir lager í mörgum bakaríum. Vinnutími bakarans er öðruvísi í dag en áður. Í eina tíð hófst vinnudagurinn klukkan þrjú um nótt og jafnvel á miðnætti. Í dag byrjar Sigurjón korter í fimm að morgni og þakkar þar öðruvísi vélum og frystihefskápum, ásamt


VIÐSKIPTI Á SUÐURNESJUM

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg. tölvustýringum. „Við erum að laga í frost en ekki að framleiða á morgnana og djöflast eins og vitleysingar til að ná þessu fyrir hádegi, þannig að það er mun auðveldara fyrir fólk að fara í bakstur í dag heldur en það var“. Sigurjón segist framleiða allt sjálfur og kaupi ekkert forunnið inn í bakaríið. Sigurjón er einn af fáum bökurum á landinu sem blandar og bakar kleinuhringina. „Þá eru Héðinsbollurnar mjög vinsælar en fólk þekkir þær ekki í Reykjavík og spyr gjarnan hvað þetta sé,“ segir Sigurjón. Galdurinn við Héðinsbollur er sá að þær eru miðjan úr kleinuhring en til að bregðast við mikilli eftirspurn þá lét Sigurjón smíða sérstakt járn til að geta mótað fleiri Héðinsbollur en nam þeim götum sem gera þarf í miðju kleinuhrings. Áður fyrr voru bakaríin á svæðinu einnig að selja framleiðslu sína í verslunum á svæðinu. Sigurjón segir þann tíma liðinn, enda samkeppnin mikil um hilluplássin og bakararnir þurfa að taka til baka þá vöru sem ekki selst og lítið

upp úr því að hafa. Sigurjónsbakarí þjónustar hins vegar mörg fyrirtæki með brauðmeti og bakkelsi og nefnir þar, leikskóla, skóla, flugþjónustufyrirtæki, hótel og veitingastaði. En hver er svo stærsti dagurinn í Sigurjónsbakaríi á hverju ári? „Ætli það sé ekki bolludagurinn. Síðasta bolludag var bara alveg klikkað að gera hérna og við framleiddum yfir 15.000 bollur hérna á einni helgi. Þetta var alveg rosalegt,“ segir Sigurjón Héðinsson, bakararmeistari í Sigurjónsbakaríi að endingu.

7

Galdurinn við Héðinsbollur er sá að þær eru miðjan úr kleinuhring en til að bregðast við mikilli eftirspurn þá lét Sigurjón smíða sérstakt járn til að geta mótað fleiri Héðinsbollur en nam þeim götum sem gera þarf í miðju kleinuhrings.

Hér er bakað af miklum móð og úrvalið frammi í bakaríi er glæsilegt, brauð, bakkelsi og flottar tertur.

Sumarútsala Húsasmiðjunnar og Blómavals

50 Allt að

% afsláttur

Okkar stærsta sumarútsala frá upphafi

Afslættir sem hitta beint í mark

Garðhúsgögn 30% · Reiðhjól og fylgihlutir 20-30% · Sláttuvélar 25-30% · Hekkklippur 30-40% · Sláttuorf 25-30% · Stigar og tröppur (Elkop) 30% Sumarblóm 20-50% · Trjáplöntur 30-50% · Fjölærar plöntur 30% · Matjurtir 50% · Garðstyttur 50% · Útipottar 30% · Garðrósir 50% · Stanley loftpressur 25% Skóflur, kantskerar, gafflar, klórur og hrífur (Green-it) 20-40% · Keðjusagir 30% · Greinakurlarar 20-30% · Úðabrúsar (Pulsar) 40% · Garðverkfæri frá Wolfgarten 30% Slöngur, úðarar, slönguhjól og byssur (Claber) 25-40% · Hnífapör og eldhúsáhöld 30% · Matarstell, glös og könnur 30% · Bökunarvara 20% · Pottar og pönnur 30% Hitakönnur 30% · Hreinsiefni og hreingerningaráhöld 25% · Plastkörfur og box 25% · Strauborð og herðatré 25% · Gjafavörur 25% · True North útivistarfatnaður 40% Vinnufatnaður 25% · Harðparket (valdar vörur) 30-40% · Viðarvörn og pallaolía 20% · Útimálning 20% · Lady innimálning 25% ... og margt fleira

Byggjum á betra verði

Sumarútsalan

er líka í vefverslsaun .is hu


8

MANNLÍF Á SUÐURNESJUM

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg.

Eiríkur Árni Sigtryggsson Listamaður Reykjanesbæjar

Ég gef mér frelsi innan formsins Eiríkur Árni er borinn og barnfæddur Keflvíkingur og hefur starfað sem tónskáld, tónlistarkennari og myndlistarmaður um árabil. Hann er afkastamikill listamaður á sviði tónsmíða og hafa mörg tónverka hans verið flutt hérlendis sem og erlendis, allt frá einleiks- og einsöngsverkum til hljómsveitaverka og kórverka. Verk hans hafa verið flutt af Sinfóníuhljómsveit Íslands, ýmsum kammerhópum, kórum, einleikurum og einsöngvurum og þá hefur Eiríkur átt verk á tónlistarhátíðinni Myrkir músíkdagar. Verk hans Lútherskantata var frumflutt sl. haust í tilefni af 500 ára afmæli Siðbótarinnar en þátt tóku Sinfóníuhljómsveit áhugamanna og kirkjukórar Keflavíkurkirkju og Kjalarnesprófastdæmis sem átti veg og vanda af verkefninu. Við settumst niður í Ráðhúskaffinu á rólegum mánudegi og spjölluðum yfir kaffibolla um tónlistina, melódí­una og frelsið innan formsins. Ég byrja á því að spyrja hvort útnefningin hafi komið honum á óvart. „Já, svoleiðis en maður gat svo sem búist við þessu eftir allan þennan tíma og þá sem hafa verið útnefndir á undan mér. Röðin er komin að kallinum fyrir hans störf,“ segir hann rólegur og brosir út í annað. „Þau eru nú ekki svo mörg tónskáldin, svona „alvöru“ innan gæsalappa. En það er nóg til af lagasmiðum. Gunni Þórðar er þó alvöru, enda kominn með óperu undir beltið,“ segir hann og hlær. Ég spyr þá hvort hann hafi samið óperu. „Já, en hún er ofan í skúffu og verður það líklegast áfram“. Eiríkur er sonur hjónanna Eyrúnar Eiríksdóttur húsmóður og Sigtryggs Árnasonar yfirlögregluþjóns. Fæddur á Hafnargötunni,

í heimahúsi eins og venja var en það stendur þó ekki lengur. Hann er þriðji í röð systkina sinna, móður sinnar megin, en hálfsystir hans, Gauja Guðrún Magnúsdóttir, er móðir Magnúsar Kjartanssonar tónlistarmanns og bæjarstjórans í Reykjanesbæ, Kjartans Más Kjartanssonar. „Mamma átti hana með fyrri manni sínum Magnúsi Sigurðssyni en hann fórst með mótorbátnum Huldu á leið frá Reykjavík til Keflavíkur. Sá atburður er enn vel í manna minnum því báturinn fannst aldrei“.

Kominn aftur á heimaslóðir

Eiríkur er alinn upp á Framnesveginum og örlögin hafa hagaði því þannig til að þangað er hann kominn aftur. „Það er gott að vera kominn aftur við sjóinn,“ segir hann og rifjar upp uppvaxtarárin í Keflavík. „Við vorum mikið í

klettunum þótt það hafi sjálfsagt verið búið að banna okkur það, það þýddi lítið. Við vorum að veiða á bryggjunni og svo var verið að skylmast niðri í fjöru. Við duttum lítið í sjóinn,“ segir Eiríkur og brosir út í annað. „Sumir gerðu það þó en voru dregnir upp aftur. Ég datt einu sinni í íshússtjörnina en notaði sundkunnáttu mína sem ég hafði lært í gömlu sundhöllinni og komst af“. Hvaðan koma tónlistaráhrifin? „Mamma spilaði á heimaorgel, hafði lært hjá Friðriki Þorsteinssyni organista Keflavíkurkirkju. Hún gat spilað töluvert og lék oft fyrir okkur. Þá söng pabbi vel og mikið, bara sjálfur og einn, sérstaklega þegar hann var að byggja húsin sín en hann byggði þau nokkur“. Þá vildi svo vel til píanó kom inn á heimilið. „Gauja systir lærði á píanó í Reykjavík og við systkinin vorum sum að glamra á það daginn út og daginn inn, bæði Magnús bróðir minn og ég og svo tók Gunnar við og svo Ingvi Steinn.

Eiríkur Árni á þjóðhátíðardaginn þegar hann hafði tekið við útnefningunni.

Þegar Eiríkur var 13 ára var tónlistarskóli settur á stofn í Keflavík og tónlistarfélag stofnað en áður hafði karlakór og lúðrasveit verið starfandi í Keflavík. Það þótti honum góðar fréttir. „Ég bara stóð við dyrnar og lamdi um leið og ég frétti af tónlistarskólanum, ég komst inn í húsið, skráði mig inn – and the rest is history,“ segir hann og hlær. „Mig langaði til að læra að spila á hljóðfæri, síðan heltók tónlistin mig – og hefur ekki sleppt mér síðan. Ég byrjaði nokkuð seint en það var enginn annar möguleiki á hljóðfæranámi áður nema hjá bæjarfógetafrúnni“.

Kennarinn í úlpu og með vettlinga

Ragnar Björnsson var ráðinn fyrsti skólastjóri Tónlistarskóla Keflavíkur, ungur maður nýkominn frá Austurríki með hljómsveitarstjórapróf og organistapróf – „mikill músíkmaður,“ bætir Eiríkur Árni við. „Ég fór að læra á píanó fyrst hljóðfærið var til á heimilinu. Þetta var ekki stór skóli en hann byrjaði í risinu í Ungmennafélagshúsiu, öðru nafni Ungó. Upp í risið var brattur hænsnastigi og þar var oft frost á veturna. Ragnar sat því í úlpu og með vettlinga í kennslunni.“ Eiríkur Árni hlær. Seinna flutti skólinn starfsemina í Bíókjallarann, undir verndarvæng Guðnýjar Ásberg en þar var að sögn Eiríks Árna fínt að vera. „Þar höfðu kanarnir verið á fullu að dansa við stelpurnar og pabbi var oft á vakt þarna að stilla til friðar milli Íslendinga og Ameríkana. Þá fluttum við í stóran og mikinn bílskúr hjá Kalla á Ísbarnum en þar var flygill og fóru þar fram æfingar lúðrasveitarinnar og fleira“. Eftir frumstæðar aðstæður í byrjun fór Eiríkur til náms í kennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík, þá orðinn 17 ára. Þaðan tók hann kennarapróf árið 1963 á 20. aldurs-

VIÐTAL

Eiríkur Árni Sigtryggsson, tónskáld, hefur verið útnefndur listamaður Reykjanesbæjar 2018 til 2022 en formleg afhending viðurkenningarinnar fór fram við hátíðardagskrá á þjóðhátíðardaginn 17. júní.

Dagný Maggýjar vf@vf.is

ári – ætlaði að kenna tónmennt, og gerði það áratugum saman. „Ég byrjaði að kenna í Kársnesskóla í Kópavogi og hafði ósköp gaman af börnunum. Þau voru nú stundum óþekk en það var allt í lagi, ég sagði þeim þá bara sögur“. En hvenær kviknar áhuginn á tónsmíðum? „Það gerist þegar ég fer að vinna mikið með kórum og organistum. Ég byrjaði á því að skrifa útsetningar og fann þá að ég gat búið til lagið sjálft. Ég hafði spilað á orgel í Hvalsneskirkju og Höfnum og lærði þar af fólkinu sem var búið að starfa við þetta lengi. Þetta kórafólk var yndislegt við þennan unga mann“. Eiríkur hafði starfað sem söngkennari við Barnaskólann í Keflavík en hann gat ekki hugsað sér að vera bara í því. Hann þurfti eitthvað meira og því flutti hann til Svíþjóðar þar sem hann fékk stöðu sem tónlistarkennari við gagnfræðaskóla.

Tónfræðinám erlendis

„Ég var í átta ár í Svíþjóð en fékk þá tilboð frá skólastjóra gagnfræðaskólans í Garðabæ sem vildi ráða mig í kennslu og ég þáði. Eftir nokkurra ára kennslu heima á Íslandi, bæði í gagnfræðaskólanum og Flensborg í Hafnarfirði, fór ég út á ný til að læra tónsmíðar en þangað leitaði hugurinn. Ég fór til Bandaríkjana og hóf þar nám í Andrews University í Michigan og svo háskólann í Winnipeg. Mig langaði að læra meira, vantaði að geta skrifað sextíu blaðsíður af Sinfóníu – það réði ég ekki við. Nú, ég kom heim og fór í tónfræðadeild Tónlistarskólans í Reykjavík


MANNLÍF Á SUÐURNESJUM en þar var allt landsliðið í tónsmíðum að kenna okkur. Það var svo gamli skólastjórinn minn, Jón Norðdal, sem útskrifaði mig í annað sinn en nú í tónsmíðum. Síðan hef ég unnið við tónsmíðar og kennt með“. Eiríkur Árni starfaði við tónlistarkennslu í Reykjanesbæ frá árinu 1987, fyrst við Tónlistarskólann í Keflavík frá 1987 og svo við Tónlistarskóla Reykjanesbæjar frá stofnun hans árið 1999, þar til hann hætti störfum vegna aldurs árið 2010. Þú ert fjölhæfur og hefur líka starfað í myndlist meðfram tónlistinni. Hvernig virkar það saman? „Já myndlistin er hin hliðin í sköpuninni. Ég hafði alltaf áhuga á því að teikna og hann Ragnar Guðleifsson alþýðuforingi tók eftir þessum litla strák sem var alltaf að teikna og hvatti hann áfram. Eftir það tók Jónína Guðjónsdóttir við en hún var önnur Framnessystra sem í hugum margra eru merkiskonur. Þær héldu uppi leiklistarstarfsemi hér í 50 ár auk þess að reka barnastúkuna. Þá voru leikrit sett upp á hverju ári og ég meira að segja lék í þessu. Jónína hafði lært myndlist hjá Stefáni Björnssyni sparisjóðssjóra. Hún keypti handa mér svartkrít og aðra hluti sem þurfti að nota við slíkar myndir og mamma keypti handa mér vatnslitakassa – sko alvöru,“ segir Eiríkur með áherslu og hallar sér fram. „Ég man að þeir voru fokdýrir,“ bætir hann við. Þegar Eiríkur var orðinn eldri lærði hann hjá Valtý Péturssyni og Hringi Jóhannessyni, þá tók hann líka námskeið í Svíþjóð. „Ég lærði töluvert í myndlist án þess að taka nokkur próf. Maður losnar ekki

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg. við þennan fjanda,“ segir hann og glottir. „Ég fór að halda sýningar sem gengu vel og fékk viðurkenningu á mínum verkum bæði hér heima og erlendis. Þá kenndi ég alltaf myndlist með tónlistinni, börnum, unglingum og fullorðnum“. Eiríkur Árni segir að tónlistin og myndlistin séu skyldar. „Þar eru bæði litir og tónar, litbrigði í tónum og hljóðfærum er mjög skyld. En ég er samt meira tónskáld en myndlistarmaður, enda lærði ég það til hlítar“.

Ég lærði töluvert í myndlist án þess að taka nokkur próf. Maður losnar ekki við þennan fjanda.

Hvernig myndir þú lýsa þér sem tónskáldi? „Ég myndi segja að ég væri Pandiatonic. Ég geri eins og ég vil og gef mér algert frelsi til að nota hljómborðið og alla tónana í því. Auðvitað eru reglur í tónlist eins og öðru en þegar maður er búinn að læra þær þá getur maður gert eins og maður vill. En frelsið er alltaf takmörkum háð, þú smíðar ekki tónsmíð án þess að hafa form, eins og hús verður að hafa form. Réttast væri þá að kalla það frelsi innan formsins, er það ekki fínt?“ spyr hann og hlær. „Ég er ekki hvass í nútímatónlistinni, ég myndi segja að ég væri frekar mjúkur en „sándið“ er oft mjög nútímalegt“. Engar melódíur semsagt? spyr ég örvæntingarfull. „Jú, ég leyfi mér melódíur, ég elska þær, “ segir Eiríkur með áherslu. „Ég hef gert mikið af sönglögum sem kannski færri vita og þegar ég var sjötugur voru mörg þeirra flutt í Stapanum. Þá eru mörg í viðbót sem ég hef samið en ekki verið flutt, sem vonandi verður einhvern tímann“.

9

Hátíðartónleikar í Hljómahöll

Vinir og velunnarar Eiríks ætla að standa að hátíðartónleikum í Bergi í Hljómahöll, laugardaginn 29. september n.k. í tilefni af 75 ára afmæli Eiríks Árna. Á efnisskrá verða eingöngu lög og tónverk eftir hann og flytjendur eru nokkrir af færustu tónlistarmönnum þjóðarinnar á sviði klassískrar tónlistar.

Góð þátttaka í kvennahlaupi hjá Hrafnistu í Reykjanesbæ Íbúar og starfsfólk á heimilum Hrafnistu í Reykjanesbæ tók virkan þátt í kvennahlaupinu sem haldið var í nýliðnum júnímánuði. Bæði var hlaupið á Nesvöllum og Hlévang í góðu veðri. Á Hlévangi kom lögreglan og aðstoðaði við að loka Faxabrautinni rétt á meðan hlaupið var. Meðfylgjandi myndir voru teknar í kvennahlaupinu hjá Hrafnistu.

Auk þeirra mun Kvennakór Suðurnesja flytja lög sem Eiríkur samdi sérstaklega fyrir kórinn fyrir nokkrum árum. „Þar verða flutt verk fyrir strengjakvartett, píanókvartett, tangó fyrir selló og píanó sem er í uppáhaldi hjá sjálfum mér og á eftir að vekja eftirtekt. Ég hef gaman að þessum tangótakti. Þá verða þarna sönglög með kvartettundirleik, sönglög

með píanóundirleik svo þetta verður nokkuð fjölbreytt – svona eins og ferillinn“. Hvað annað er svo á döfinni hjá Listamanni Reykjanesbæjar? „Annars er ekkert framundan. Ja, nema bæjarlistamaðurinn fái pöntun á tónverki frá bæjaryfirvöldum,“ segir Eiríkur Árni glettinn að lokum.


10

MANNLÍF Á SUÐURNESJUM

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg.

Lærdómur framundan hjá yngsta bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar STYRMIR GAUTI FJELDSTED er yngsti bæjarfulltrúi Reykjanesbæjar frá stofnun bæjarfélagsins. Hann sat sinn fyrsta fund í nýrri bæjarstjórn nú á dögunum og Víkurfréttir tóku hann í létt spjall eftir fundinn. Nú varstu að sitja þinn fyrsta fund í nýrri bæjarstjórn, hvernig fannst þér það? Það var mjög fínt og mjög áhugavert. Það er í rauninni bara lærdómur framundan hjá mér að sjá hvernig þetta virkar og þetta var nú fyrsti fundurinn og ég því mikið bara að hlusta og heyra hvað hinir höfðu að segja, ég sagði nú ekki neitt. Annars lýst mér mjög vel á þetta og er spenntur fyrir komandi tímum. Var eitthvað sem þú einsettir þér í vetur þegar þú ákvaðst að taka 3. sætið á listanum? Gerðirðu þér grein fyrir því að þú gætir komist inn í bæjarstjórn? Mér var kynnt þetta með því markmiði að ég væri á leiðinni inn í bæjarstjórn, það var aldrei talað um annað en að ég væri inni þannig ég gerði mér grein fyrir því að það væri mikill möguleiki á því að ég kæmist inn. Er eitthvað ákveðið málefni sem þú vilt fylgja eftir? Ef það er eitthvað ákveðið mál sem ég vildi sérstaklega koma í gegn þá eru það aðallega aðstöðumál fyrir íþróttaiðkun hér í bæ. Það er ábóta-

Ef það er eitthvað ákveðið mál sem ég vildi sérstaklega koma í gegn þá eru það aðallega aðstöðumál fyrir íþróttaiðkun hér í bæ.

vant á mörgum stöðum og það væri skemmtilegt að ná því í gegn á þessu kjörtímabili. Hvaða tilfinningu hefur þú fyrir áhuga ungs fólks á bæjarfélaginu og fyrir bæjarmálum almennt? Þú hefur eflaust fundið eitthvað fyrir því í þessari kosningabaráttu? Ég held að það hafi flestir skoðun á ýmsum málum sem þau vilja að komi í gegn. Margir eru hinsvegar ekki nógu duglegir að framfylgja því sem þau hafa skoðun á og mæta því ekki að kjósa. Ég talaði við fullt af ungu fólki sem hafði mikla skoðun á þessu og spurðu út í ýmis mál áður en þau tóku ákvörðun um hvað þau myndu að kjósa. Ég held að það megi klárlega bæta og efla ungt fólk í að hafa áhuga og taka meiri þátt og það er mikill möguleiki á því. Hvernig voru viðbrögð fólks í kringum þig eftir að því var ljóstrað að þú varst kominn inn í bæjarstjórn? Þau voru mjög góð, ég fékk mikið hrós og ég held ég hafi aldrei fengið jafn margar vinabeiðnir á Facebook. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegur tími og margir búnir að óska

og kynna mér betur hvað er framundan. Þannig að áður en ég fer að geta tjáð mig mikið þarf ég kannski að kynna mér þetta aðeins betur, ég skal alveg viðurkenna það.

mér velgengni og ég er þakklátur fyrir það. Varstu búin að setja þig inn í einhver mál og sjá hvernig þetta kerfi gengur fyrir sig fyrir fyrsta fundinn? Það var mjög gott að í gær fengum

við öllu kynningu á því hvernig þetta myndi ganga fyrir sig. Ég mætti líka á síðasta bæjarstjórnarfund hjá fráfallandi bæjarstjórn þannig að ég gerði mér eitthvað grein fyrir því hvernig þetta færi fram. Ég á hinsvegar klárlega eftir að setja mig inn í fleiri mál

Að lokum, hvernig sérðu Reykjanesbæ fyrir þér sem draumasveitarfélag inn í framtíðina? Þetta er mjög stór spurning. Ég er ekki með neina sérstaka draumsýn en ég vil að Reykjanesbær verði grænt samfélag. Mér finnst mikilvægt að Reykjanesbær taki skref frá því að vera mengandi stóriðja í bakgarðinum og fari frekar í það að vera grænna bæði varðandi sorpmál, orku, bílanotkun og fleira. Einnig langar mig að efla fjölmenninguna; að fólki líði vel, komi betur inn í samfélagið og taki þátt. Þá held ég að okkur séu allir vegir færir.

MARINÓ ÖRN ÓLAFSSON HÁSKÓLANEMI ER LESANDI VIKUNNAR Í BÓKASAFNI REYKJANESBÆJAR

Viðburðir í Reykjanesbæ Duus Safnahús - sumarsýningar Verið velkomin að skoða nýjar sýningar í Duus Safnahúsum, ókeypis aðgangur: Listasafn Reykjanesbæjar 15 ára – afmælissýningar úr safneign m.a. sýning á verkum Ástu Árnadóttur Byggðasafn Reykjanesbæjar – Hlustað á hafið Viðtöl hjá ráðgjafa SÁÁ Einstaklingum sem glíma við áfengis- og vímuefnavanda og aðstandendum þeirra býðst viðtalstími hjá ráðgjafa SÁÁ. Tímapantanir eru í Þjónustuveri í síma 421-6700 milli kl. 09:00 og 16:00 virka daga.

Störf í boði hjá Reykjanesbæ Háaleitisskóli – Íþróttakennari Akurskóli – Skólaliðar Málefni fatlaðs fólks – Umönnunarstarf á heimili Akurskóli – Námsráðgjafi Njarðvíkurskóli – Sérkennari/þroskaþjálfi Öspinni Umsóknir í auglýst störf skulu berast rafrænt gegnum vef Reykjanesbæjar, Stjórnsýsla: Laus störf. Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um auglýst störf. Hægt er að leggja inn almenna umsókn á sama stað. Þeim er komið til stofnana sem eru í leit að starfsfólki. Almennar umsóknir eru geymdar í gagnagrunni okkar í sex mánuði.

„ENDURMINNINGAR STEFAN ZWEIG SÁ TEXTI SEM HEFUR KENNT MÉR HVAÐ MEST AÐ VERA ÁNÆGÐUR MEÐ SJÁLFSÖGÐU HLUTINA“ Lesandi vikunnar í Bókasafni Reykjanesbæjar er Marinó Örn Ólafsson, hagfræðinemi við Háskóla Íslands. Marinó les sér til skemmtunar aðallega á sumrin og um jólin, annars eiga námsbækurnar hug hans allan yfir vetrartímann. Hvaða bók ertu að lesa núna? Akkúrat núna hef ég verið að grípa í tvær bækur. Annars vegar Nudge eftir Richard Thaler og Cass Sunstein sem fjallar um atferlishagfræði og hvernig ýmsir hlutir og ferli eru hönnuð (eða ekki hönnuð) til að fólk taki ómeðvitað betri ákvarðanir en það hefði gert. Hins vegar er ég að lesa sjálfsævisögu Bernie Sanders; Our Revolution, sem er þó aðallega um kosningabaráttuna 2016 og hans upplifun af henni. Hver er uppáhaldsbókin? Veröld sem var eftir Stefan Zweig. Hver er uppáhaldshöfundurinn? Ég á mér ekki beint uppáhaldsrithöfund, en ætli ég hafi ekki mest lesið eftir Halldór Laxness og Andra Snæ síðustu ár svo þeir hljóta að komast ofarlega á þann lista. Hvaða tegundir bóka lestu helst? Það getur verið svo mismunandi að mest lýsandi svarið er líklega það að ég les aldrei glæpasögur, allt annað á séns á því að rata á náttborðið. Hvaða bók hefur haft mestu áhrifin á þig? Veröld sem var. Það er þess vegna sem hún er í mestu uppáhaldi hjá mér.

Hvaða bók ættu allir að lesa? Ég get ekki sleppt því að segja enn einu sinni Veröld sem var. Að lesa endurminningar Zweig frá þeim tíma sem hann kallar gullöld öryggisins til seinni heimsstyrjaldar er líklegast sá texti sem hvað mest hefur kennt mér að vera ánægður með „sjálfsögðu“ hlutina og njóta þess að búa í frjálslyndu samfélagi. Svo skemmir ekki fyrir að íslenska þýðingin er ofsalega góð. Hvar finnst þér best að lesa? Heima við sófaborðið með kaffibolla. Hvaða bækur standa upp úr sem þú mælir með fyrir aðra lesendur? Góði dátinn Svejk, Lovestar, Vefarinn

mikli frá Kasmír, Um vináttuna og Vopnin kvödd. Ef þú værir fastur á eyðieyju og mættir velja eina bók til að hafa hjá þér, hvaða bók yrði fyrir valinu? Heimsljós. Ef ég hefði ekkert annað að gera hlyti mér loksins að takast að klára alla söguna! Lesandi vikunnar er samstarfsverkefni Bókasafns Reykjanesbæjar og Víkurfrétta og verður nýr lesandi valinn í hverri viku í sumar. Þau sem vilja taka þátt eða mæla með lesanda geta skráð sig á heimasíðunni sofn.reykjanesbaer. is/bokasafn eða í afgreiðslu Bókasafnsins að Tjarnargötu 12.


Sumarið er í Múrbúðinni 26.490

Lavor Space 180 háþrýstidæla Grillbursti kr. 390

t Öflug rt ý og ód

Kaliber Black gasgrill

23.990

2500w, 180 bör (275 m/túrbóstút) 510 L/klst Pallahreinsir, hringbursti, felgubursti og aukaspíssar fylgja.

Frábært verð á plast- þakrennum.

Grilláhöld 3 stk. í setti kr.

3x3kw brennarar (9KW). Grillflötur 41x56cm

1.380

Sjá verðlista á www.murbudin.is

Grill yfirbreiðslur margar stærðir. Verð 4.280 -4.580

29.990 Deka þakmálning 10 lítrar

Kaliber Red gasgrill

9.990

MIKIÐ ÚRVAL

1.790

DEKAPRO útimálning, 10 lítrar

7.990

Landora tréolía Col-51903 3 l.

1.980

560

40 l kr. 990

Maston Hammer Spray 400ml

1.050

Gróðurmold 20 l.

MARGIR LITIR

Maston Hammer 750ml

1.995

Blöndum A DRAUMALITIN þína!

Maston Hammer 250ml

Deka Projekt 10 innimálning, 10 lítrar (stofn A)

3.990

2500W, 160 bör (245 m/túrbóstút) 510 L/klst. Þrjár stillingar: mjúk (t.d. viður), mið (t.d. bill) og hörð (t.d. steypa).

4 brennara (12KW) + hliðarhella (2.5KW). Grillflötur 41x56cm

44.990

Hjólbörur 80L

Lavor SMT 160 ECO

Oden þekjandi viðarvörn 1 líter, A stofn

6.390

8.790

ag Opið laugarádlsi og letth kl. 10-16 á K janesbæ 10-14 í Reyk

DEKA SÍLAN vatnsfæla 5 lítrar

Steypugljái á stéttina – þessi sem endist

995 1 líter kr.

1.990

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Pallahreinsir 1 líter

Portúgalskir leirpottar

Mikið úrval Tilboð gildir til 8/7/2018

Reykjavík

Bio Kleen

895 5L 2.990 kr.

20%

AFSLÁTTU R


12

MANNLÍF Á SUÐURNESJUM

ÁRNAFRÉTTIR

UM SJ ÓN : ss on Ár ni Þó r Gu ðj ónail.com @gm arnithor02

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg.

Unglingur vikunnar:

Haukur Sveinsson

l? Hvað ertu gamal 15 ára. ? Í hvaða skóla ertu ltaskóla og er að Ho a ár kl að Ég var fara í Verzló. Hvar býrðu? Keflavík. álin þín? Hver eru áhugam spila fótbolta. og ist Hlusta á tónl vað? Ertu að æfa eitth . Já, ég æfi fótbolta þú ert orðinn r ga þe ra ve tu ar: vil Hvað Starfsmaður vikunn stór? Arkítekt. emmtilegast að Hvað finnst þér sk . gera? eðan þú sefur út Hvar vinnur þú? kna snemma á m va fa so lk . fó íus á Sir Sj ? a Hjá Nó ðinlegast að gera þarna lengi? Hvað finnst þér lei Hvað ertu búin að vinna og ð. rö ri m manns sem er Að bíða í lang Síðan í lok maí. ður með hvaða fim ni st ja sit ? tir na nu æt m vin Ef þú Hvernig fékkstu er væru þau? Ramsey. u minnar. spjalla við þau, hv risson, Jesús, Lil Pump og Gordon Í gegnum vinkonu mömm or M Jim , i? in nn ba nu vin Co Kurt ? Hvað gerir þú í getur þú ekki verið a Síríus, fer á milli búða Án hvaða hlutar Ég er sölumaður hjá Nó . la tó na yr he Símans míns og og panta vörur. ottóið þitt? sm líf er ul? að göm u Hv ert Hvað motivators ur haters as your r/-veitingastaður? yo e Us 17 ára. na ibitastaðu ar eða ætlarðu að vin b. Uppáhaldsskynd Ertu bara að vinna í sum a sko að gera keba nn ku ir þe s, ny Byra í vetur? sveit? ur. Uppáhaldshljóm Ég ætla líka að vinna í vet eða ferðu í eitthvað frí? ar sum a. allt í an Nirv Ætlarðu að vinna ar. Uppáhaldsmynd? Ég ætla að vinna í allt sum inginn? . pen við a ger að Lord of the rings Hvað ætlarðu g? sla ld ha ra. pá spa Up að la Ég æt ana ? Öll lög með Nirv Hver er draumavinnan þá. enn g r? mi tu eða át ákv Uppáhaldsþ Ég er ekki alveg búin að l. vi de Dare Draumabíllinn? class 6x6. Mercedes Benz g-

Sunna Líf Zan Bergþórsdóttir

Íþróttasnillingur vikunnar:

Pálmi Rafn Arinbjörnsson

Aldur/félag: Ég er 14 ára og spila fyr ir Njarðvík. Hvað hefur þú æft fót bolta lengi? Ég byrjaði í fótbolta í 1. bekk en flutti síðan til Danmerkur og var lítið í fótbolta á þe im tíma, en flutti síðan heim og byrjaði almennilega að æfa og hafa mikinn áhuga á fót bolta í 5. bekk. Hvaða stöðu spilar þú ? Ég spila sem markmað ur. Hvert er markmið þit t í fótbolta? Markmið mitt í fótbo lta með erlendu liði, halda er að spila áfr valin í unglingalandslið am að vera og spila fyrir A-landsliðið. Hversu oft æfir þú á vik u? Ég æfi sex sinnum í vik u. Hver er þinn uppáha ldsfótboltamaður/-kona? David De Gea allann daginn. Hann hefur verið í miklu up páhaldi hjá mer frá því að ég byrja ði í fótbolta. Áttu þér einhverja fyr irmynd í boltanum? Ég lít mikið upp á Ing var Jónsson. Hann er Njarðvíkingur ein hefur hann gert marga s og ég og gó ferli sínum og ég stefni ða hluti í á að komast á hans level. Hvaða erlenda félag hel dur þú upp á? Hef verið manchester united maður síðan ég man eftir mé r. Ef þú mættir velja, me ð hvaða liði myndir þú helst vilja spila fyrir í atvinnumennsku? Það myndi vera gegg jað að spila fyrir draumaliðið, Ma nchester United.

Annað sætið á vinabæjarmóti Dagana 26.–28. jún í tóku 13–15 ára ste lpur og strákar úr Reykjanesbæ þátt í Norrænu vinabæjar móti í körfubolta í Trollhättan í Svíþjóð. Þessi vinab æjarmót hafa verið haldin í mörg ár þar sem keppt er í ný hverju ári og keppt rri íþrótt á á víxl í vinabæjunum , en þeir eru Reykjanesbær, Troll hättan (Svíþjóð), Kr istiansand (Noregur) og Kereva (Finnland). Áður va bærinn Hjørring ein r danski nig aðili að þessu sa en dró sig út úr því mstarfi, árið 2016. Liðin úr Reykjanes bæ stóðu sig vel á mótinu í ár og urðu bæði str ákarnir og stelpurn ar í öðru sæti og unnu alla lei kina nema gegn Fin nlandi. Í fyrra var keppt í go lfi Reykjanesbæ þar se og var mótið haldið hér í m Reykjanesbær ba r sigur úr býtum.

Breyttur opnunartími þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar frá 9. júlí til 7. ágúst.

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerðir bíla á söluskrá og á staðinn

Opnunartími þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar verður 9:00–13:00 frá 9. júli til 7. ágúst. Þjónustusími stofnunarinnar verður áfram opinn til kl. 15:00. Við vonum að þetta hafi ekki óþægindi í för með sér. Starfsfólk Vinnumálastofnunar

Njarðarbraut 15 • 260 Reykjanesbæ • Sími 421 7800 • www.bernhard.is


UMRÆÐAN Á SUÐURNESJUM

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg.

13

Andstæðingar stóriðju í Helguvík spyrja bæjarstjórn um kísilver Spurningar til bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hvað varðar kísilver Stakksbergs í Helguvík.

Hvað er það sem Arion banki skilur ekki? Verkfræðistofan Verkís hefur, fyrir hönd Arion banka (Stakkbergs), auglýst drög að tillögu að matsáætlun vegna nýs umhverfismats kísilverksmiðju félagsins í Helguvík og óskað eftir athugasemdum frá almenningi. Undirritaður sér svo sem enga sérstaka ástæðu til að skrifa athugasemdir við plagg sem skrifað er af hagsmunaðila fyrir hagsmunaaðila með hálfs mánaðar athugasemdafresti. Í sjálfu sér hefur þetta plagg enga lögformlega merkingu fyrir almenning. Matið er byggt að verulegu leyti á fyrra mati, sem var falsað eins og öllum er kunnugt um. Þetta er því ekki merkilegur pappír og engin ástæða til að eyða púðri í hann. Það verður hins vegar gert þegar hið opinbera, lögformlega ferli fer í gang á vegum Skipulagsstofnunar og Umhverfisstofnunar. Að loknu því ferli mun kæruréttur til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála einnig verða nýttur til fulls, geri ég fastlega ráð fyrir. Af einhverjum óskiljanlegum ástæðum virðist það hafa farið alveg fram hjá stjórnendum Arion banka að bæjarbúar í Reykjanesbæ hafa fengið sig gjörsamlega fullsadda af þessari verksmiðju og vilja hana í burtu. Þeir vilja að hún hverfi af yfirborði jarðar.

Arion banka ætti að vera þetta ljóst eftir allt sem á undan er gengið. Samt skal haldið áfram. Hvað er það sem Arion banki skilur ekki? Þeir ætla sér greinilega að hunsa vija bæjarbúa og fara í stríð við þá – enn og aftur. Verði þeim að góðu. Þá ætti þeim líka að vera ljóst að þessi verksmiðja er í engu samræmi við stefnu og vilja núverandi bæjaryfirvalda, svona svo tekið sé mið af því sem bæjarfulltrúar hins nýja meirihluta sögðu fyrir kosningar um þetta verksmiðjubrölt andskotans. Í ljósi þess sé ég það ekki fyrir mér að bæjaryfirvöld í Reykjanesbæ gefi út framkvæmdaleyfi fyrir þennan ófögnuð í trássi við eigin vilja og stefnu, eða gegn vilja bæjarbúa. Af sömu ástæðu ættu bæjaryfirvöld auðvitað að hafna breytingum á skipulagi sem ætlað er til þess að ólöglegar, of háar byggingar, verði löglegar. Ef það er raunveruleg samstaða gegn þessu innan meirihlutans í bæjarstjórn, sé tekið mið af því sem sagt var fyrir kosningar, gerir Arion banki sér auðvitað grein fyrir því. Hann mun því reyna að rjúfa þessa samstöðu, líkt og Landsnet gerði í Vogum þegar þeir fengu Suðurnesjalínuna samþykkta. Fulltrúar Landsnets funduðu eingöngu með þeim aðilum innan

Skipulagsbreytingar í Reykjanesbæ Í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér með auglýstar eftirfarandi deiliskipulagsbreytingar. Deiliskipulagsbreyting Ferjutröð 2060-2064 Deiliskipulagið skilgreinir byggingarreit fyrir skrifstofubyggingu og iðnaðarhús norðan við aðkomuveg að lóðinni og aðra byggingarreiti á lóð. Lóðin er skilgreind sem geymslu- og athafnalóð. Minniháttarbreyting á Aðalskipulagi Minniháttar breyting á aðalskipulagi fyrir svæði við Hólagötu, Njarðargötu og Borgarveg. Svæði sem skilgreint var sem verslun og þjónusta verður miðsvæði. Tillögur verða til sýnis á skrifstofu Reykjanesbæjar að Tjarnargötu 12 frá 5. júlí til 20. ágúst 2018. Tillögur eru einnig aðgengilegar á heimasíðu Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar. Frestur til að skila inn athugasemdum er til 20. ágúst 2018. Skila skal inn skriflegum athugasemdum á skrifstofu Reykjanesbæjar á Tjarnargötu 12 Reykjanesbæ eða á netfang skipulagsfulltrúa gunnar.k.ottosson@reykjanesbaer.is Reykjanesbæ, 5. júlí 2018. Skipulagsfulltrúi

bæjarstjórnarinnar sem þeir töldu að þeir gætu unnið á sitt band. Þeim tókst þannig að rjúfa samstöðuna og einangra þá sem harðast voru á móti línunni. Arion banki mun reyna það sama hér og er líklega byrjaður á því. Vonandi tekst það ekki. Vonandi ber þessu fólki gæfa til að standa í lappirnar. Ellert Grétarsson, íbúi í Reykjanesbæ.

Í Matsskýrslu Stakksbergs á bls. 18 segir: „Pökkunarhús verksmiðjunnar er 6,4 m yfir leyfilegum hæðarmörkum sem sett voru í deiliskipulaginu og jafnframt að hluta til utan byggingarreits. Fleiri byggingarhlutar eru einnig utan byggingarreita, sjá Mynd 5.3. Einnig hefur komið í ljós að það deiliskipulag sem tók gildi er nokkuð frábrugðið því deiliskipulagi sem auglýst var og kynnt fyrir almenningi.“ Þeir segja einnig í skýrslunni að: „Samfara mati á umhverfisáhrifum vegna breyttrar framkvæmdar kísilverksmiðjunnar verður óskað eftir samstarfi við sveitarfélagið um að breyta núverandi deiliskipulagi þannig að starfsemi verksmiðjunnar sé samkvæmt skipulagi. Einnig kemur til greina að aðlaga starfsemina að deiliskipulaginu þar sem það er mögulegt“. Númer 1. Spurning til bæjarstjórnar: Ætlar sveitarfélagið Reykjanesbær að breyta deiliskipulagi þannig að starfsemi á verksmiðjunnar sé samkvæmt skipulagi eins og kemur fram hér í textanum að ofan?

í ljósi þess að verksmiðjan er utan hins leyfilega byggingarreits eins og kemur fram í matsskýrslunni? Á bls. 35, Kynning og samráð, segir: „Fulltrúar framkvæmdaaðila hafa kynnt áform um undirbúning endurræsingar verksmiðjunnar á fundum með Skipulagsstofnun og fulltrúum nýs meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar.“ Númer 3. Spurning til bæjarstjórnar: Í ljósi þess sem kemur fram í textanum hér að ofan að bæjarstjórn er búin að fá kynningu á áformum Stakksbergs hvað varðar kísilverksmiðjuna. Væri þá ekki tilvalið að upplýsa bæjarbúa hvaða kröfur þeir gera og hvað bæjarstjórn getur gert til að sporna við því að verksmiðjan fái fótfestu í okkar bæjarfélagi? Það þarf að fá svar við þessum spurningum kæru bæjarfulltrúar.

Númer 2. Spurning til bæjarstjórnar: Leyfir deiliskipulag Reykjanesbæjar að verksmiðja Stakksbergs (fyrrverandi United Silicon) stækki og reisi ný mannvirki á lóð kísilverksmiðjunnar

Fyrir hönd ASH, Andstæðingar stóriðju í Helguvík, Margrét S. Þórólfsdóttir og Ragnhildur L. Guðmundsdóttir

Árétting frá Stakksbergi

– Hafa ekki áform um að stækka verksmiðjuna Mánudaginn 25. júní birti félagið Stakksberg, sem er eigandi kísilverksmiðjunnar í Helguvík, auglýsingu um drög að tillögu að matsáætlun vegna nýs umhverfismats kísilverksmiðju félagsins í Helguvík og óskaði eftir athugasemdum frá frá almenningi og öðrum fyrir 10. júlí næstkomandi. Víkurfréttir fjölluðu um málið í tölublaði sínu sem kom út 27. júní. Í fyrirsögn er fullyrt að nýr eigandi hyggist fjórfalda stærð kísilsverksmiðjunnar. Rétt er að taka fram að Stakksberg, sem er félag í eigu Arion banka, hefur ekki áform um að stækka verksmiðjuna. Markmið Stakksbergs er fyrst og fremst að gera allar þær úrbætur sem Umhverfisstofnun hefur farið fram á og nauðsynlegar eru til að koma verksmiðjunni í rekstrarhæft horf. Í drögum að tillögu að matsáætlun vegna nýs umhverfismat sem Stakksberg hefur auglýst kemur fram að nýtt

umhverfismat taki til framkvæmda við úrbætur og breytinga á kísilverksmiðjunni sem nauðsynlegar eru til að uppfylla kröfur Umhverfisstofnunar. Nýtt umhverfismat byggir því á eldra upphverfismati að teknu tilliti til þeirra breytinga sem gera þarf á verksmiðjunni. Fyrra umhverfismat tók til uppbyggingar kísilverksmiðju með allt að 100 þúsund tonna framleiðslugetu á ári í allt að fjórum ljósbogaofnum og því miðast nýtt umhverfismat áfram við það. Áréttað skal að Stakksberg hefur engin áform um aðrar framkvæmdir en að verða við kröfum Umhverfisstofnunar um nauðsynlegar úrbætur.

Hjallastefnuskólarnir Akur og Völlur Við auglýsum eftir körlum og konum til starfa með leik- og/ eða grunnskólakennaramenntun og fólki með uppeldismenntun á háskólastigi. Einnig er óskað eftir fólki til starfa með aðra sambærilega menntun og/eða reynslu af starfi með börnum og ungmennum. Jafnréttisuppeldi, jákvæðni, agi, skapandi hugsun, félagsþjálfun og einstaklingsstyrking eru innviðir í hugmyndafræði Hjallastefnunnar, öllum börnum til hagsbóta. Hæfniskröfur og viðhorf • Hæfni í mannlegum samskiptum • Gleði og jákvæðni • Gott vald á íslenskri tungu • Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð • Frumkvæði, áræðni og metnaður • Brennandi áhugi fyrir jafnrétti • Stundvísi • Snyrtimennska Áhugasömum er bent á að senda okkur umsókn í gegnum akur.hjalli.is og vollur.hjalli.is Hlökkum til að fá umsókn frá þér!


14

MANNLĂ?F Ă SUĂ?URNESJUM

fimmtudagur 5. jĂşlĂ­ 2018 // 27. tbl. // 39. ĂĄrg.

à hugavert að heyra mismunandi åherslur í Ìskulýðsstarfi milli landa ~ FjÜrheimar ferðuðust til Hollands ~

Elva DÜgg Sigurðardóttir, tómstundaleiðbeinandi FjÜrheima, og Gunnhildur Gunnarsdóttir, forstÜðumaður, sóttu um styrk hjå Erasmus+ og fóru å dÜgunum til Hollands Þar sem ÞÌr sóttu åhugavert nåmskeið sem haldið var í småbÌnum De Glind. Eramus+ veitir styrki til verkefna í Ìskulýðsstarfi og segjast stelpurnar í samtali við VíkurfrÊttir hafa lÌrt heilmikið af ferðinni. „Þetta var mjÜg fjÜlbreytt og skemmtilegt og við lÌrðum margar nýjar að-

ferĂ°ir til Ăžess aĂ° koma skilaboĂ°um okkar ĂĄ framfĂŚri. ViĂ° fĂłrum Ă­ gegnum

AUGLĂ?SING

Um skipulag í SveitarfÊlaginu Vogum. Tillaga að breytingu å deiliskipulagi MiðsvÌði BÌjarråð SveitarfÊlagsins Voga samÞykkti Þann 27. júní 2018 að auglýsa tillÜgu að breytingu å deiliskipulagi MiðsvÌðis, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. � breytingunni felst m.a. að íbúðum við Keilisholt 1 og 3 er fjÜlgað úr 40 í 64 alls, eða úr 20 í 32 í hvoru húsi og gert verði råð fyrir 1,5 bílastÌðum fyrir hverja íbúð í stað 2. Byggingareitum Lyngholts 19 og Breiðuholts 22 breytt. Legu gangstÊttar og langstÌða við Breiðuholt 8-10 og 12-14 og lóðum Breiðuholts 2, 4, 6 og 8-10 hliðrað vegna Þess. Gert er snúningssvÌði í enda gÜtunnar að vestanverðu og breytast Því lóðarmÜrk vegna Þess. LagfÌrt er misrÌmi milli skilmåla í greinargerð og skýringarmyndar fyrir húsgerð C. �msar lagfÌringar gerðar varðandi lóðir, byggingarreiti og bílastÌði í samrÌmi við útgefin lóðarblÜð. Sýndar manir við Vogabraut og Keilisholt. Tillagan er sett fram å uppdrÌtti og vísast til hans um nånari upplýsingar. Tillagan verður til sýnis å skrifstofu SveitarfÊlagsins Voga, Iðndal 2, 190 Vogar frå og með miðvikudeginum 4. júlí 2018 til og með miðvikudagsins 15. ågúst 2018. Tillagan er einnig aðgengileg å vef SveitarfÊlagsins Voga, www.vogar.is/Skipulag/Skipulag_i_kynningu/. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gÌta er gefinn kostur å að gera athugasemdir við tillÜguna. Skila skal skriflegum athugasemdum til skrifstofu SveitarfÊlagsins Voga, Iðndal 2, 190 Vogar eða å netfangið skrifstofa@ vogar.is eigi síðar en miðvikudaginn 15. ågúst 2018.

Vogum, 4. jĂşlĂ­ 2018 f.h. bĂŚjarstjĂłrnar, Ă sgeir EirĂ­ksson, bĂŚjarstjĂłri

fullt af krefjandi verkefnum en sĂĄtum sjaldnast kyrrar Ă­ sĂŚtunum Ăžegar viĂ° leystum Ăžau. ViĂ° vorum annaĂ° hvort ĂĄ gĂłlfinu eĂ°a lĂĄgum Ăşti Ă­ grasinu, fĂłrum Ă­ gĂśngur, leystum verkefni Ă­ hĂłpum eĂ°a tjĂĄĂ°um okkur ĂĄ listrĂŚnan hĂĄtt. ViĂ° lĂŚrĂ°um nĂ˝jar leiĂ°ir til Ăžess aĂ° takast ĂĄ viĂ° daglega starfsemi FjĂśrheima, bĂŚĂ°i hvaĂ° varĂ°ar skipulag en Þå aĂ°allega hvaĂ° varĂ°ar samskipti viĂ° ungmennin og hvernig viĂ° getum nĂ˝tt hĂŚfileika okkar og Ăžekkingu til Ăžess aĂ° byggja upp ĂĄnĂŚgjulegt og lĂŚrdĂłmsrĂ­kt starf fyrir Ăžau ĂĄ Ăžeirra forsendum“. Ă nĂĄmskeiĂ°inu voru fimmtĂĄn Þåtttakendur frĂĄ tĂ­u lĂśndum og segja ÞÌr ĂžaĂ° hafa veriĂ° virkilega skemmtilegt aĂ° hitta fĂłlk frĂĄ vĂ­Ă°ast hvar Ă­ EvrĂłpu og ĂĄhugavert aĂ° heyra mismunandi ĂĄherslur Ă­ ĂŚskulýðsstarfi milli landanna. „ViĂ° ĂśfluĂ°um okkur lĂ­ka upplĂ˝singa varĂ°andi svokĂślluĂ° ungmennaskipti, en ĂžaĂ° er Ăžegar nokkur lĂśnd eĂ°a fĂŠlagsmiĂ°stÜðvar fara Ă­ samstarf sĂ­n ĂĄ milli og ungmennin hittast ĂĄ nĂĄmskeiĂ°i Ă­ ĂĄkveĂ°nu landi og fara yfir mĂĄlefni sem eru Ăžeim hugleikin.

Okkur finnst Ăžetta mjĂśg spennandi verkefni og hĂśfum mikinn ĂĄhuga ĂĄ ĂžvĂ­

aĂ° fara meĂ° ungmennin okkar Ă­ slĂ­kt verkefni ef Ăžau hafa ĂĄhuga ĂĄ ĂžvĂ­ sjĂĄlf“.

         

ÞÚ GETUR L�KA HORFT à Þà TTINN à VF.IS � TÖLVUNNI E�A SNJALLTÆKINU

SuĂ°urnesjamagasĂ­n


ÍÞRÓTTIR Á SUÐURNESJUM

fimmtudagur 5. júlí 2018 // 27. tbl. // 39. árg.

15

Misjafnt gengi Suðurnesjaliðanna á fótboltavellinum:

Stórsigur Keflavíkur á Sindra – Toppslagur á föstudaginn í Keflavík Keflavíkurstúlkur unnu stórsigur á Sindra í Inkasso-deild kvenna á Íslandsmótinu í knattspyrnu á Nettóvellinum sl. mánudag. Þegar yfir lauk höfðu heimakonur skorað níu mörk gegn engu. Keflavík er í toppsæti deildarinnar með 16 stig eftir að hafa unnið fimm leiki af sex. Einn leikur endaði með jafntefli. Sindri situr hinsvegar á botninum með aðeins eitt stig. Staðan í hálfleik var 2:0 fyrir Keflavík en í seinni hálfleik skoruðu Keflavíkurstúlkur sjö mörk. Keflavík fær Hauka í heimsókn í næstu umferð, sem verður föstudaginn 6. júlí kl. 19:15 á Nettóvellinum í Keflavík. Það verður sannkallaður toppslagur því Haukar eru í öðru sæti deildarinnar á eftir Keflavík.

Mörk Keflavíkur gegn Sindra: 1:0 Sveindís Jane Jónsdóttir (30’) 2:0 Marín Rún Guðmundsd.(40’) 3:0 Anita Lind Daníelsd.(48’, víti) 4:0 Natasha Moraa Anasi (62’) 5:0 Sveindís Jane Jónsdóttir (68’) 6:0 Sveindís Jane Jónsdóttir (72’) 7:0 Amelía Rún Fjeldsted (75’) 8:0 Amelía Rún Fjeldsted (84’) 9:0 Kara Petra Aradóttir (90’)

Sveindís Jane Jónsdóttir skoraði þrennu gegn Sindra. VF-mynd/ÁrniÞór

ÞRÓTTARAR TÖPUÐU TOPPSLAG Á HEIMAVELLI Þróttarar úr Vogum náðu ekki að sýna sitt rétta andlit á heimavelli í toppslag 2. deildar Íslandsmótsins í knattspyrnu um sl. helgi þegar þeir steinlágu fyrir Aft­ur­eld­ingu 1:6. Gestirnir náðu þannig fimm stiga for­skoti á toppi deild­arinnar. Eina mark heimamanna var sjálfsmark Mosfellinga. Þrótt­ar­ar komust á blað með sjálfs­marki Mos­fell­inga. Þeir eru í 2.–3. sæti deildarinnar, með 18 stig eins og Kári. Grótta sigraði Víði 4:2. Andri Gísla­ son gerði bæði mörk Víðis sem er með 6 stig í 10. sæt­inu, næsta sæti fyrir ofan fallsæti. Sandgerðingar sem leika í B-riðli 4. deildar hafa unnið alla sex leiki sína örugglega og eru á toppi riðilsins með 18 stig og markatöluna 16:3. Njarðvíkingar eru í 9. sæti Inkassodeildarinnar með níu stig eftir níu

umferðir. Þeir töpuðu um síðustu helgi á Grenivík fyrir Magna þar sem heimamenn skoruðu tvö mörk á síðustu níu mínútunum. UMFN á heimaleik á fimmtudag 5. júlí gegn Víkingi Ólafsvík. Grindavíkurstúlkur gerðu um síðustu helgi 1:1 jafntefli við ÍBV í 7. umferð Pepsi-deildar kvenna í Eyjum. Þær léku við KR á þriðjudagskvöld en sjá má um leikinn á vf.is.

ÞRENN ÍSLANDSMÓT Í GOLFI HALDIN Á SUÐURNESJUM Íslandsmótið í holukeppni í Leirunni 56 af bestu kylfingum landsins, 32 karlar og 24 konur, léku golf við frábærar aðstæður hjá Golfklúbbi Suðurnesja á Hólmsvelli í Leiru um síðustu helgi þar sem Íslandsmótið í holukeppni, Origobikarinn, fór fram. Rúnar Arnórsson úr Golfklúbbnum Keili varð Íslandsmeistari í karlaflokki eftir 3/2 sigur gegn félaga

Keflvíkingar hafa ekki unnið leik í Pepsi-deildinni. VF-mynd/hilmarbragi.

KEFLAVÍK OG GRINDAVÍK TÖPUÐU BÆÐI Eftir tíu umferðir í Pepsi-deild karla á Íslandsmótinu í knattspyrnu skrapar Keflavík botninn. Hafa fengið þrjú stig, enginn sigurleikur, aðeins þrjú jafntefli og sjö tapaðir leikir. Þessi sjöundi tapleikur sumarsins bættist einmitt í safnið þegar Valur kom í heimsókn suður með sjó sl. sunnudag til að sækja þrjú stig og styrkja stöðu sína á toppnum, þar sem þeir sitja með 24 stig. Gestirnir gerðu út um leikinn á fimm mínútna kafla í fyrri hálfleik. Skoruðu fyrra markið á 28. mínútu og það síðara á 33. mínútu en það voru þeir Ívar Örn Jónsson og Patrick Pedersen sem skoruðu mörk gestanna. Það

mætti í raun halda að veðrið hér á SV-horninu og gengi Keflavíkur séu sama Excel-skjalið. Það sér vart til sólar á báðum stöðum. Grindvíkingar hrösuðu illa í Vestmannaeyjum. Þeir töpuðu 3:0 fyrir ÍBV á Hásteinsvelli. Grindvíkingar sitja þó áfram í fjórða sæti deildarinnar með 17 stig en Eyjamenn komust úr fallsæti og í 7. sæti með sigrinum í dag.

sínum Birgi Magnússyni, einnig úr Keili. Íslandsmeistari í kvennaflokki varð Ragnhildur Kristinsdóttir úr Golfklúbbi Reykjavíkur, úrslitaleikur hennar gegn Helgu Kristínu Einarsdóttur úr Keili fór 2/1.

Að móti loknu sá formaður GS sig knúinn til að skrifa harðorðan pistil um umgengni kylfinga á Íslandsmótunum og í aðdraganda þeirra, pistilinn má lesa í heild sinni á heimasíðu Golfklúbbs Suðurnesja (gs.is) og á kylfingur.is

Íslandsmót 35 ára og eldri í golfi á Húsatóftavelli

Íslandsmót (Mid/Am) Icelandair +35 í golfi lauk um síðustu helgi. Mótið var haldið hjá Golfklúbbi Grindavíkur á Húsatóftavelli og var leikið frá fimmtudegi til laugardags. Sigmundur Einar Másson úr Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar fagnaði sigri í karlaflokki og Svala Óskarsdóttir úr Golfklúbbnum Leyni sigraði í kvennaflokki. Í kvennaflokki þurftu þær Svala og Þórdís Geirsdóttir úr Golfklúbbnum Keili að fara í þriggja holu umspil um titilinn. Suðurnesjakylfingurinn Þröstur Ástþórsson varð í 3.–4. sæti.

1. flokkur karla – 35 og eldri 1. Sigmundur Einar Másson, GKG (73-69-69) 211 högg (+1) 2. Guðmundur Arason, GR (73-71-70) 214 högg (+4) 3.–4. Nökkvi Gunnarsson, NK (85-66-68) 219 högg (+9) 3.–4. Þröstur Ástþórsson, GS (76-70-73) 219 högg (+9)

Báðir sigurvegararnir fögnuðu Íslandsmeistaratitlinum í fyrsta sinn en Origo-bikarinn fór nú fram í 31. skipti, fyrst var keppt á Íslandsmótinu í holukeppni árið 1988.

1. flokkur kvenna – 35 og eldri 1. Svala Óskarsdóttir, GL (77-70-69) 216 högg (+6) 2. Þórdís Geirsdóttir, GK (72-68-76) 216 högg (+6)

*Svala sigraði eftir þriggja holu umspil.

3. Ingunn Einarsdóttir, GKG (73-77-70) 220 högg (+10)

Íslandsmót unglinga í höggleik

Á Hólmsvelli fór Íslandsmót unglinga í höggleik fram um þar síðustu helgi. Veðrið setti mark sitt á mótið en alls voru 149 keppendur skráðir til leiks í sjö flokkum en einungis 125 þeirra luku keppni – 24 kylfingur ýmist mættu ekki eða náðu ekki að klára mótið og er það sennilega Íslandsmet. Öll úrslit og nánari umfjöllun um mótið má sjá á kylfingur.is

SMÁAUGLÝSINGAR ÓSKAST Óska eftir konu í þrif á íbúð hálfsmánaðarlega. Upplýsingar í síma 864 8535, Þór.


facebook.com/vikurfrettirehf twitter.com/vikurfrettir instagram.com/vikurfrettir

STÆRSTA FRÉTTA- OG AUGLÝSINGABLAÐIÐ Á SUÐURNESJUM Krossmóa 4a, 4. hæð, 260 Reykjanesbær

Sími: 421 0000

Póstur: vf@vf.is

MUNDI Einhyrningar undir Stapanum – þá erum við að tala um fréttir!

Auglýsingasími: 421 0001 Afgreiðslan er opin virka daga kl. 09:00 - 17:00

HÁHYRNINGAR undir Stapanum draga að hvalaskoðunarfólk

Háhyrningar hafa gert sig heimkomna við ytri skorina undir Stapanum og virðast vera þar að háma í sig smásíld og kenna ungviðinu að veiða. Háhyrningarnir hafa verið á þessum slóðum síðustu daga og sýna ekkert fararsnið. Guðmundur Falk náttúruljósmyndari hefur verið með hvalaskoðunarbát á svæðinu og smellti af meðfylgjandi myndum. Hann segir í samtali við Víkurfréttir að í fyrstu hafi hvalirnir verið fimm en séu núna orðnir sjö talsins. „Þarna er eitt karldýr með fjórar kýr og tveir kálfar og virðist annar kálfurinn vera nýr og jafnvel hafa fæðst á svæðinu í gær en hann er það ungur og smár,“ sagði Guðmundur Falk í samtali við Víkurfréttir fyrir helgi.

Axel Már Waltersson gerir út hvalaskoðunarbát úr Grófinni og fer reglulegar ferðir á svæðið með fólk að skoða hvalina. Þá hafa hvalaskoðunarbátar einnig verið að koma úr Reykjavík með fólk til að sjá háhyrningana undir Stapanum. Guðmundur Falk tók myndirnar með fréttinni.

Instagram-leikur Víkurfrétta

#vikurfrettir

mynd vikunn ar!

Í sumar verða Víkurfréttir með myndaleik á samfélagsmiðlinum Instagram. Eina sem þú þarft að gera er að setja hasstaggið #vikurfrettir með næstu Instagram-mynd sem þú tekur. Við munum velja mynd vikulega í blaðið og oftar á vf.is ef viðbrögð verða góð. Besta mynd vikunnar verður valin og fær eigandi hennar pítsuverðlaun frá Langbest. Í lok sumars munum við velja bestu mynd sumarsins og fær eigandi hennar vegleg verðlaun.

! ar m su í ir tt re rf ku vi # ta no að eg gl du ð ri Ve

Profile for Víkurfréttir ehf

Víkurfréttir 27. tbl. 39. árg.  

Víkurfréttir 27. tbl. 2018

Víkurfréttir 27. tbl. 39. árg.  

Víkurfréttir 27. tbl. 2018

Advertisement