Page 1

Stærra og efniSmeira efnismeira blað í hverri viku!

Víkurfréttir

Grundarvegur 23, 260 Reykjanesbær Sími: 421 0000 Póstur: vf@vf.is

Afgreiðslan er opin virka daga kl. 09-17 Auglýsingasíminn er 421 0001

LÁTTU ÞVO BÍLINN DAGA FRÁ KL. 11:00-14:00 HÁDEGISTILBOÐALLA Í ÞVOTTASTÖÐINNI HJÁ OKKUR

ELDSTEIKTUR STÓR OLSENDJÚPSTEIKT ÝSA OSTBORGARI LOKA AÐ EIGIN M/FRÖNSKUM, Frír ís á BitanumVALI fyrir alla fjölskylduna - fylgir hverjum M/FRÖNSKUM, KOKTEILSÓSU M/GOSI KOKTEILSÓSU OG GOSI Opið: OG GOSI Alla1195,virka daga frá kl. FRÁ 10:00 17:00. Laugardaga frá kl. 10:00 - 15:00 KR. KR.-1195,KR. 1350,-

þvotti sími 421-5566 - www.bilahotel.is

vf.is

FIMMTUdAGURInn 13. 6. OKTÓbeR GUR FIMMTUdagurinn OKTÓber 2011 2011 •• 39. 40. TölUbl tölublAð að •• 32. 32. áRGAn árgangur

›› Viðtal Menntun

›› Ferðamál Leikarinn

›› Matur Garður

Nuddarinn á Fjölsmiðjan hvíta tjaldinu á Suðurnesjum

Aukin viðvera Vilhjálmur myndi ferðamanna leika stein

Íslenskt hjá Sigrumst á vanda kokkalandsliðinu Gerðaskóla

› ›Síða Síða12 4

› ›Síða Síða10 8

› ›Síða Síða18 9

OFNAR

Margar stærðir Vottuð vara Hagstætt verð

Víkurfréttamynd: EyÞÓr SÆmundSSOn Víkurfréttamynd: HILMAR BRAGI BÁRÐARSON

Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, dimmalimm! Klikkaði á hringtorginu og hafnaði langt utan vegar

14. tölublað • 32. árgangur • Fimmtudagurinn 7. apríl 2011

Fuglavík 18, Reykjanesbæ Sími 421 1090 Opið virka daga kl. 8-18

Ö

kumaður jepplings sem ók Reykjanesbraut við Grænástorg á mánudag missti stjórn á ökutæki sínu við hringtorgið. Þar var bílnum ekið yfir umferðareyju og síðan langt út í móa. Staðnæmdist jepplingurinn utan í moldarbarði og komst ekki lengra. Að sögn lögreglu á vettvangi var ökumaður fluttur á sjúkrahús til skoðunar en var ekki talinn slasaður. Undirvagn bílsins er hugsanlega skemmdur en litlu mátti muna að bíllinn hefði oltið við utanvegaaksturinn.

spennandi uknattleikir ehf.

Reykjanesbær ur: vf@vf.is a daga kl. 09-17

to.

kosti með gen.

endur vænn er ari

Frá fjölmennum fundi um atvinnumál sem haldinn var í Garði á mánudagskvöld af Sveitarfélaginu Garði. Um 150 manns mættu á fundinn sem þótti takast vel.

›› Forstjóri Norðuráls á atvinnumálafundi í Garðinum:

150 MW frá Landsvirkjun setja allt á fulla ferð í Helguvík

allan farið Börnin á tjarnarseli heimsóttu börnin á Heiðarseli í gærdag. Heimsóknin var í tilefni af heilsuviku sem nú stendurOpið yfir í reykjanesbæ. Slegið á Ásbrú sólarhringinn var í leiki á útisvæði en þegar ljósmyndari Víkurfrétta kíkti á svæðið mátti heyra hljóma „Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, dimmalimm“.

11. október

– Afslátt eða gott verð? Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Þ R Ásbrú sett í skip á mánudag Gagnaver fyrir Fitjum

ó svo haustið sé komið agnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls, króna og sagði Ragnar sorglegt að horfa á fjárfestfyrir alvöru, haustlaufin sagði á atvinnumálafundi í Garðinum á inguna án þess að hún skilaði ávöxtun. fallin og skafa þurfi af bílrúð- mánudagskvöld að fái fyrirtækið vilyrði fyrir Ragnar sagði að gengið hafi verið frá orkuverði við um snemma á morgnana, þá er 150 megavöttum frá Landsvirkjun þá fari fram- HS Orku árið 2007 en ágreiningur er um túlkun gagnaverið verði komið í notkun á Ásbrú af stað. Gagnaverið sem ílalest Colt Data Centre í Bret- á bílalestin ennþá veriðfrá í sumarstörfum á kvæmdir á fyrirvörum í samningnum um orkuverðið. Það fulla ferð íheldur Helguvík. Framkvæmdir árslok. Þá er vakin íathygli að fluttstað verður til fyrir landsins 37þaðfyrir landi mun leggjaÁafþriðjustað á mánudag Ásbrú í Reykjanesbæ. mál sem gerðardómurinn Svíþjóðáséþví núna geta farið af þrátt að samanstendur niðurstöður af sé loftslag áNiðurstöðu Íslandi verðiþaðan notaðseinkar til að kæla konar gámaeiningum sem með 37 gámaeiningar stærstu gerð frá nokkurs dagsmorgun mátti sjáafmann með tilkalt meðferðar. enn gerðardóms í orkusölumálum milli HS Orku og verðgagnaverið. ur púslað höfuðstöðvum sínum. Bílalestin flytur liggi við slátt í Skógarhlíð ofan við Norðuráls en dómurinn þarf m.a. að fara yfir 7000 blaðsíður fyrir. saman á Ásbrú í gömlu vöruMorgData Þær einingar framhúsi farminn í flutningaskip sem síðan munsagði unveCentre nýjar höfuðstöðvar Sambands af gögnum í málinu.sem Colt Ragnar að Varnarliðsins. Norðurál hafi Þegar viðraðeiningunum þessa hug- hefur rðarmleið eru sveigjanlegri tilí veriðþessa raðaðdagana. verður fermetra flytja Íslands. Þarmynd Það ergagnaverið háspenna í til körfuboltanum íverður Reykjanesbæ og500 KR eigastUm við 150 í leiðir undanatsfyrir eðilgagnaver sveitarfélaga á Suðurnesjum. manns mættu á atvinnumálafundinn við Landsvirkjun ísaman vor enKeflavík botn er til ekki fengl AðeColt Með búnaði Data Centre sé gagnaver sem verður það fyrsta sinnar tegþað sett uppIceland í húsakosti Verne Global á í körfuknattleik Express-deildar staðan í viðureign liðanna er að 2:2. ins í boð Þaðúrslitum er ekki algengt að slegið Garði þarstækka. sem framsögumenn innkarla í málið. Fram kom í og máli Ragnars að Landsi áþau Kristján Subwayvoru um að stækka gagnaver Fiátjskemmri tíma. í heiminum mun eingöngu Ásbrú Reykjanesbæ. verður í viðureign í KR-heimilinu í Reykjavík í kvöld. Spennan erMöller, ekki hægt minni séOddaleikur 11. íoktóber og engar skýr- liðanna formaður atvinnuveganefndar Alþingis virkjun ætliundar að virkja 1200 tilsem 1500 megavött á notHúsakostur Verne Global á ÁsbrúSuðurgetur ast við græna orku frá fallvötnum og af Colt Data Centre gerir mikið úr viðburðí úrslitaviðureign Keflavíkur og Njarðvíkur í kvennaboltanum. Þar er staðan reyndar orðin 2:0 ingar hafa fengist á því hvers næstu 10 árum og því sé Norðurál aðeins að óska og Oddný G. Harðardóttir, alþingismaður rúmað Nánar nokkrar samskonar þeirri háhitasvæðum. inum og hefur m.a. upp vefsíðu þar hluta fyrir Keflavík tvosett geta orðið Íslandsmeistarar vegna verið séeftir að slá á æsispennandi þessum kjördæmis. er einingar fjallað um atvinnumálaeftirháspennuleiki. litlum af Keflavíkurstúlkur því. sem send verður til Íslands Í ífrétt á vef er Colt Data segir að nýja sem talið er niður stundar semí Keflavík kvenna með sigritilá þeirrar Njarðvíkurstúlkum annað kvöld, föstudagskvöld. VF-mynd: HBB árstíma. fundinn á vef Víkurfrétta, vf.is á mánudag. Fjárfestingin Helguvík orðin 18Centre - 20 milljarðar

Holtsgötu 52 - 260 Reykjanesbæ s. 420 5000 - Fax: 421 5946

TM

B

- sjá nánar á bls. 23

NÝ T T

VIÐ ERUM DAGLEGA Á FERÐINNI MEÐ VÖRUR UM ALLT LAND | www.flytjandi.is | sími mi 525 5 7700 7 |

rðarbraut 13 @heklakef.is

Easy ÞvoTTaEfni

Easy MýkingarEfni

MUNIÐ VETRARDEKKIN FYRIR 1. NÓVEMBER RÉTTA DEKKIÐ BREYTIR ÖLLU


2

FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011 • VÍKURFRÉTTIR

Bjóða út rafkerfisbreytingar fyrir Landhelgisgæsluna á Ásbrú

DÚKKA

F ›› Heilbrigðisstofnun Suðurnesja:

Uppsagnir og minni þjónusta liggja í loftinu

„Það er nokkuð ljóst að við skerum ekki niður eitt árið í viðbót án þess að segja upp fólki og minnka þjónustu,“ segir Sigríður Snæbjörnsdóttir forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Stofnunin þarf að skera niður um tæpar 73 milljónir króna á næsta ári. Um er að ræða 1,5% niðurskurð eins og öllum heilbrigðisstofnunum er gert að spara. Það gera 22,9 milljónir króna og ofan á þá tölu bætast 50 milljóna niðurskurður sem HSS fékk að fresta frá síðustu fjárlögum. „Við erum að funda með fulltrúum allra deilda og eininga. Við erum ekki búin að ákveða endanlega hvar verður skorið niður. Það munum við ákveða fyrir lok mánaðarins“. Sigríður segir að nú takist HSS á við mjög aukið álag á geð- og sálfélagslega sviðinu. „Þar verðum við að bæta í ef eitthvað er. Sá peningur þarf því að koma til viðbótar niðurskurðarkröfum“.

ramkvæmdasýsla ríkisins hefur fyrir hönd Landhelgisgæslu Íslands óskað eftir tilboðum í framkvæmdir við breytingar á rafkerfum bygginga innan ör yggissvæðis Keflavíkurflugvallar. Í þessum áfanga felst verkið í að breyta r af l ö g num í ti l g reindum byggingum, bílgeymslu og geymslum og laga þær að gildandi reglugerð um raforkuvirki Skipta skal um rafbúnað, innlagnarefni, tengla, rofa, lampa, setja upp og tengja nýjar töflur og breyta lömpum. Sérhver bygging er um 900 m² að stærð með alls 16 misstórum íbúðum á tveimur hæðum. Geymslur eru alls um 300 m² að stærð á einni hæð. Byggingar þessar eru skammt suður af gömlu flugstöðinni. Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 10. febrúar 2012.

Síðasta sýningarhelgi Aðgangur ókeypis - allir velkomnir

BARNIÐ KOMIÐ HEIM

Foreldranámskeiðið Barnið komið heim 22. og 29. október . Námskeiðið er ætlað verðandi foreldrum og foreldrum ungra barna. Fjallað verður um foreldrahlutverkið, streituvalda og hvernig hægt er að takast á við streitu og ágreining í parsambandinu á uppbyggilegan hátt. Markmiðið með námskeiðinu er að styrka parsambandið, búa börnum betri uppvaxtarskilyrði  og  hlúa að jákvæðum fjölskyldusamskiptum. Námskeiðið er frá kl. 13:00 – 17.00 laugardaginn 22. október og laugardaginn 29. október, í Kríunesi við Elliðavatn, 203 Kópavogi Námskeiðið er  samtals 8 klukkustundir, námskeiðgjald  kr. 7.500 fyrir parið Leiðbeinendur á námskeiðinu eru Hera Ó. Einarsdóttir félagsráðgjafi og Ólafur Grétar Gunnarsson fjölskylduráðgjafi. Þau eru viðurkenndir Gottman leiðbeinendur. Skráning og nánari upplýsingar á netfanginu fjolskylda@reykjanesbaer.is, ogg@obradgjof.is og hjá Ólafi Grétari í síma 897-1122

22 milljónir króna frá Menningarráði Suðurnesja til 32 verkefna

M

enningarráð Suðurnesja ritaður nýr menningasamningur veitti á föstudag styrki milli ríkisins og sveitarfélaganna til 32 verkefna á Suðurnesjum. á Suðurnesjum. Markmiðið með Styrkirnir hljóða upp á 22,1 nýjum samningi er að efla sammilljón króna. Í ár var sótt um 49 starf á sviði menningarmála á verkefnastyrki upp á 46,9 millj- Suðurnesjum auk þess að stuðla ónir. Heildarfjárhæð verkefnanna að nýsköpun, fjölbreytni og fjölgun var metin af aðstandendum atvinnutækifæra á sviði menningar, upp á 138,6 milljónir króna. Úr lista og menningartengdrar ferðamörgum góðum verkefnum var þjónustu. Vegna þessa ákvæðis í að velja og urðu mörg áhugaverð samningnum lítur Menningarráð verkefni að lúta í lægra haldi þetta svo á að styrkúthlutanir í dag þurfi árið en Menningarráð Suðurnesja að endurspegla þann vilja stjórhvetur þá umsækjendur að leggja nvalda að styðja við atvinnuskapekki árar í bát, heldur sækja um andi, faglega unnin verkefni sem KEFLAVÍK.pdf 1 10/11/11 eiga 4:34 PM möguleika á að stækka og að nýju fyrir næstu úthlutun. Þann 15. apríl sl. var undir- skapa atvinnu í nútíð og framtíð.

EKUR ÞÚ VARLEGA?

Með úthlutuninni er leitast við að sýna þann vilja í verki. Einnig hefur Menningarráð ákveðið að fylgja þeirri stefnu sem lögð var á árinu 2010 að styrkir til verkefna verði í sem mestu samræmi við óskir umsækjanda og fjárhagsáætlanir verkefna þó aldrei hærri en 50% af kostnaðaráætlun. Jafnframt hefur Menningarráð Suðurnesja lagt áherslu á að styðja við samstarf sveitarfélaganna í sameiginlegum verkefnum, en staða menningarlífs á Suðurnesjum er nokkuð góð og hefur án efa jákvæð áhrif á ímynd Suðurnesja til langframa. - sjá nánar um styrkþega á vf.is

TILBOÐ 30 Sýnum tillitssemi – ökum varlega.

C

M

Y

AÐALPYLSA - MÁLTÍÐ

CM

Aðalpylsa og ½ l gos í plasti*

639 kr.

MY

CY

CMY

K

BERNAISEBORGARI - MÁLTÍÐ Bernaiseborgari, franskar kartöflur og ½ l gos í plasti*

1.099 kr.

N1 AÐALSTÖÐIN, REYKJANESBÆ

OSTBORGARI

599 kr. WWW.N1.IS/ SÍMI 421 4800

*Gos ½ l í plasti 245 kr.

Meira í leiðinni


VÍKURFRÉTTIR • FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011

3


4

FIMMTudagurinn 13. OKTÓBER OKTÓber 2011 • VÍKURFRÉTTIR

Leiðari Víkurfrétta

vf.is

HILMAR BRAGI BÁRÐARSON, FRÉTTASTJÓRI

Útgefandi: Afgreiðsla og ritstjórn: Ritstjóri og ábm.: Fréttastjóri: Blaðamaður: Auglýsingadeild: Umbrot og hönnun: Auglýsingagerð: Afgreiðsla: Prentvinnsla: Upplag: Dreifing: Dagleg stafræn útgáfa:

Víkurfréttir ehf., kt. 710183-0319 Grundarvegi 23, 260 Njarðvík, sími 421 0000 Páll Ketilsson, sími 421 0007, pket@vf.is Hilmar Bragi Bárðarson, sími 421 0002, hilmar@vf.is Eyþór Sæmundsson, eythor@vf.is Gunnar Einarsson, sími 421 0001, gunnar@vf.is Víkurfréttir ehf. Þórgunnur Sigurjónsdóttir, sími 421 0011, thorgunnur@vf.is Þorsteinn Kristinsson, steini@vf.is, sími 421 0011 Rut Ragnarsdóttir, sími 421 0009, rut@vf.is og Aldís Jónsdóttir, sími 421 0010, aldis@vf.is Landsprent 9000 eintök. Íslandspóstur www.vf.is, m.vf.is og kylfingur.is

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið gunnar@vf.is. Auglýsingar berist fyrir kl. 17 á þriðjudegi fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum. Móttaka smáauglýsinga fer fram á vef Víkurfrétta, vf.is. Smáauglýsingar berist fyrir kl. 15 á þriðjudögum. Sé fimmtudagur frídagur þá kemur blaðið út á miðvikudögum og þá færist skilafrestur auglýsinga fram um einn sólarhring. Efni til Víkurfrétta skal sendast á póstfangið vf@vf.is. Aðsendar greinar birtast á vef Víkurfrétta, vf.is. Það er mat ritstjórnar hvaða aðsendu greinar birtast í prentaðri útgáfu blaðsins. Ekki er greitt fyrir aðsent efni, texta eða myndir, hvort sem það birtist í blaðinu eða á vefsíðum Víkurfrétta.

Koma svo Landsvirkjun! V

el á annað hundrað manns sóttu að margra mati vel heppnaðan atvinnumálafund á Garðskaga á mánudagskvöld. Bæjarstjórn Garðs stóð fyrir fundinum en frummælendur voru Kristján Möller alþingismaður og formaður atvinnuveganefndar og Oddný G. Harðardóttir alþingismaður Suðurkjördæmis, en Oddný býr í Garði. Nýr tónn var sleginn á fundinum í samstarfi manna um að koma atvinnulífinu á Suðurnesjum í gang sem fyrst. Á fundinum voru menn hvattir til að hætta að líta í baksýnisspegilinn og sýna frekar fólki á Suðurnesjum að þeim sem fara með málaflokkinn sé treystandi til að leiða málið í örugga höfn sem fyrst. Kristján Möller fjallaði helst um stóriðjuna á Suðurnesjum í erindi sínu á meðan Oddný fjallaði um menntun og smærri atvinnugreinar. Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls, sagði á fundinum að fái fyrirtækið vilyrði fyrir 150 megavöttum frá Landsvirkjun þá fari framkvæmdir á fulla ferð í Helguvík. Framkvæmdir geta farið af stað þrátt fyrir að niðurstöður gerðardóms í orkusölumálum milli HS Orku og Norðuráls liggi fyrir.

Ragnar sagði að Norðurál hafi viðrað þessa hugmynd við Landsvirkjun í vor en botn er ekki fenginn í málið. Fram kom í máli Ragnars að Landsvirkjun ætli að virkja 1200 til 1500 megavött á næstu 10 árum og því sé Norðurál aðeins að óska eftir litlum hluta af því. Það er mál manna eftir fundinn á mánudagskvöld að tónninn er öllu jákvæðari á öllum sviðum. Nú er það verkefni Suðurnesjamanna að leggjast saman á árarnar og þrýsta á Landsvirkjun að ganga til samninga við Norðurál um þessi 150 megavött.

Ekki er vika án Víkurfrétta - sem koma næst út fimmtudaginn 20. október. Bókið auglýsingar í síma 421 0001 eða gunnar@vf.is

›› LÍFIÐ ‹‹ Lúðrasveit frá Færeyjum heimsækir Tónlistarskóla Reykjanesbæjar

M

iðvikudaginn 19. október nk. kemur unglingalúðrasveit frá Færeyjum í stutta heimsókn til Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Lúðrasveitin mun dagana á undan heimsækja Ólafsvík og Akranes og fer héðan til Reykjavíkur með viðkomu í Grindavík og Bláa lóninu. Lúðrasveitin, sem er frá tónlistarskólanum á eyjunni Vágar, er skipuð rúmlega 30 tónlistarnemendum á aldrinum 11 til 15 ára, frá fjórum bæjum á eyjunni, sem eru Sörvágur, Miðvágur, Vatnsoyrar og Sandavágur. Fimmtudaginn 20. október heldur lúðrasveitin skólatónleika í Akurskóla og skoðar síðan nokkra markverða staði í Reykjanesbæ, m.a. Víkingaheima og Duus-hús. Um kvöldið verða haldnir tónleikar í Stapa, Hljómahöllinni, þar sem fram koma lúðrasveitin frá Vágum og Lúðrasveit Tónlistarskóla Reykjanesbæjar, C-sveit. Stjórnendur eru Joan Hofgaard og Harpa Jóhannsdóttir. Innan færeysku lúðrasveitarinnar er einnig 7 manna popphljómsveit sem kemur fram á tónleikunum. Tónleikarnir hefjast kl.19.30. Aðgangur er ókeypis og öllum heimill. Færeyingarnir fara síðan frá Reykjanesbæ daginn eftir.

Nýjustu fréttir!

vf.is • m.vf.is

Fjölsmiðjan á Suðurnesjum F

jölsmiðjan á Suðurnesjum hóf starfsemi sína í vor, en hún er til húsa í gamla Húsasmiðjuhúsinu við Smiðjuvelli í Reykjanesbæ. Fjölsmiðjan er náms- og vinnusetur fyrir ungt fólk sem stendur á krossgötum og er ekki í vinnu og ekki í námi. Þar gefst fólki tækifæri til að þjálfa sig fyrir þátttöku á almennum vinnumarkaði eða í skólakerfinu. Fjölsmiðjan er vinnustaður sem byggist upp á virðingu og jafningjahugsun þar sem markmiðið er að vikja þá óvirku. Það er ungt fólk á aldrinum 16-24 ára sem tekur þátt í Fjölsmiðjunni á Suðurnesjum. Fjölsmiðjan á sér fyrirmyndir og systurstarfsstöðvar bæði í Kópavogi og á Akureyri auk þess sem svipuð starfsemi þekkist víða í Evrópu. Starfsemin hefur gengið vel annars staðar og skilað góðum árangri og eru allar forsendur til að svo verði líka á Suðurnesjum. Fjölsmiðjan er sjálfseignarstofnun sem var stofnuð sameiginlega af Reykjanesbæ, Rauða kross Íslands, Vinnusmálastofnun, Verkalýðsog sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis, Verslunarmannafélagi Suðurnesja og Félagi iðn- og tæknigreina með stuðningi frá Menntamálaráðuneytinu. Nú í sumar samþykktu Sandgerðisbær og Sveitarfélagið Garður einnig þátttöku í

Fjölsmiðjunni en Grindavíkurbær og Sveitarfélagið Vogar eiga enn eftir að taka afstöðu til þess hvort þau geri slíkt hið sama. Helstu verkefnin í Fjölsmiðjunni á fyrstu mánuðunum hafa snúist um að gera aðstöðuna tilbúna. Þátttakandur og starfsmenn hafa í sameiningu staðið í smíðaverkefnum og málningarvinnu og smám saman hefur húsnæðið tekið þá mynd sem verður á því til frambúðar hjá Fjölsmiðjunni. Enn eru þó allmörg handtök eftir og líklega verður ekki endanlega lokið við framkvæmdir innanhúss fyrr en á næsta ári. Í Fjölsmiðjunni á Suðurnesjum verða reknar nokkrar vinnusmiðjur þar sem fengist er við mismunandi verkefni. Nú þegar rekur Fjöl-

smiðjan nytjamarkaðinn Kompuna og innan skamms verður einnig boðið upp á bílaþvott og bón. Þá verður rekið mötuneyti auk þess sem fengist verður við ýmis önnur verkefni sem til falla og vinnufúsar hendur geta unnið. Stefnt er að því að allt að 25 einstaklingar geti verið við störf í Fjölsmiðjunni á hverjum tíma. Þegar farið var af stað með starfsemina í mars á þessu ári voru 7 þátttakendur í Fjölsmiðjunni en í dag er pláss fyrir 15 þátttakendur og stefnt að því að fjölga þeim skref af skrefi fram til vorsins 2012. Auk forstöðumanns eru tveir verkstjórar sem starfa með þátttakendunum í Fjölsmiðjunni auk starfsmanns við bókhald. Á vormánuðum tók Fjölsmiðjan

yfir rekstur Nytjamarkaðsins Kompunnar af Suðurnesjadeild Rauða krossins. Hann er nú rekinn í björtu húsnæði við Smiðjuvelli 5 þar sem ýmis konar notaðir hlutir bíða nýrra eigenda. Úrvalið í Kompunni er fjölbreytt en þar má til dæmis finna bækur, húsgögn, eldhúsáhöld, gjafavöru, leikföng og á hverjum degi bætist eitthvað nýtt við. Þær vörur sem eru til sölu í versluninni koma ýmist úr nytjagámi sem er staðsettur á gámaplani Kölku í Helguvík eða að fólk kemur með það sjálft í Kompuna. Eins er boðið upp á þá þjónustu að sækja húsgögn og stærri hluti heim til fólks og að keyra vörur sem keyptar eru í Kompunni heim til fólks gegn vægu gjaldi. Hægt er að hringja í Kompuna í síma 421-1111 til að fá nánari upplýsingar um starfsemi hennar. Það er hægt að hafa samband við Ólaf Þór Ólafsson forstöðumann í gegnum netfangið oto@fjolsmidjan.net eða með því að hringja í 421-1551 til að fá nánari upplýsingar um starfsemi Fjölsmiðjunnar. Lögð er áhersla á að Fjölsmiðjan sé í góðum tengslum við umhverfi sitt á Suðurnesjum og því er tekið vel á móti gestum og þeim sem vilja fræðast um starfsemina og tilgang hennar. Eins geta þeir sem gætu hugsað sér að taka þátt í Fjölsmiðjunni haft samband.


5

VÍKURFRÉTTIR • FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011

I AF ALLUR ÁGÓÐ Ú B A NTUM BLEIKUM RÓS RENNUR TIL SFÉLAGSINS! KRABBAMEIN

Allar bleikar vörur

25%

afsl.

Bleik helgi 4 stk.

na

alu Erika og C f! Veljið sjál

1.299 50 stk. túlipanar 1.189 kr. 50 stk. krókusar r 1.699 kr. 20 stk. páskalilju

GERÐU BÍLINN KLÁRAN FYRIR VETURINN

kr.

Fitjum 2 - Sími: 421 8800

ÁD BÝÐ EKKJA H S SUM T ÞÉR ÓTELI ARD AÐ G N1 VÆ EKKIN EYMA GU GJA GEGN LDI

VETRARDEKK Á FRÁBÆRU VERÐI OG FRAMÚRSKARANDI ÞJÓNUSTA

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA N1 REYKJANESBÆ | GRÆNÁSBRAUT OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 8 - 18 SÍMI 440 1372

WWW.DEKK.IS

Meira í leiðinni


6 markhonnun.is

FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011 • VÍKURFRÉTTIR

nautapiparsteik fersk

Kræsingar & kostakjör

36 % afsláttur 2.289kr/kg áður 3.549 kr/kg

Grilluð nautasteik nautalundir

londonlamb

ferskar

2.998kr/kg

1.499kr/kg

frábært verð!

áður 1.998 kr/kg

súkkulaðihnetur/ súkkulaðirúsínur 200 g

45 % afsláttur

25 % afsláttur

súkkulaðikex

149kr/pk.

áður 179 kr/pk.

áður 229 kr/pk.

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

ba

m g

150 g

98kr/pk.

be

11

35 % afsláttur


nauta mínútusteik

fersk

40 % afsláttur 2.099kr/kg áður 3.498 kr/kg

fyrir helgina berlínarbolla

bakað á staðnum*

99kr/stk. áður 198 kr/stk.

m&m’s gult eða rautt 115 g

199

kr/pk. áður 289 kr/pk.

50 % afsláttur

*gildir ekku um nettó salavegi

appelsínur

50 % afsláttur 99kr/kg áður 198 kr/kg

tekex 200 g

79

kr/pk. áður 99 kr/pk.

Tilboðin gilda 13. - 16. október eða meðan birgðir endast

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

%

7

VÍKURFRÉTTIR • FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011


8

FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011 • VÍKURFRÉTTIR

›› Ásmundur Friðriksson, bæ

›› Ljósmæðravaktin:

Sameinuð deild mæðraverndar og fæðingardeildar Breytingar á húsnæði Nú standa yfir miklar breytingar á húsnæði fæðingardeildar HSS vegna sameiningar mæðraverndar og fæðingardeildar. Mæðraverndin sem hefur alltaf verið staðsett á heilsugæslunni mun flytjast upp á fæðingardeild á annarri hæð. Allar ljósmæður á nýrri deild munu sinna meðgöngueftirliti þar. Óhjákvæmilega munu konur og fjölskyldur þeirra verða fyrir óþægindum rétt á meðan breytingarnar standa yfir. Bætt þjónusta við verðandi foreldra Með sameiningunni er verið að bæta þjónustuna við verðandi foreldra. Áhersla verður lögð á persónulega og samfellda ljósmæðraþjónustu í barnaeignarferlinu, þar sem reynt

verður að hafa sömu ljósmóður sem sinnir foreldrum gegnum allt barneignarferlið. Með samfelldri ljósmæðraþjónustu er hægt að koma enn frekar til móts við þarfir og óskir foreldra. Gott samband á milli ljósmóður og foreldra styrkir foreldra og auðveldar alla fræðslu og upplýsingagjöf. Með þessari sameiningu er verið að tryggja gott aðgengi að ljósmæðrum fyrir barnshafandi konur og fjölskyldu þeirra á Suðurnesjum. Fæðinga- og göngudeildarþjónusta allan sólarhringinn Konur sem eru í eðlilegri meðgöngu geta áfram fætt hér og þær geta einnig leitað til ljósmæðra með vandamál sem geta komið upp sem tengist meðgöngu, brjóstagjöf eða ungabarninu. Ljósmæður eru til taks allan sólar-

hringinn og hafa allar konur aðgang að þeim, líka þær sem af einhverjum orsökum geta ekki fætt á HSS. Með sameiningunni náum við hagræðingu í rekstri þar sem ljósmæður eru allar staðsettar á einum stað sem er mikill kostur í þessu árferði. Nýtt nafn á nýrri deild Nýja sameinaða deildin hefur fengið nafnið Ljósmæðravaktin og leggur áherslu á að veita góða barneignarþjónustu ásamt því að huga að heilbrigði kvenna. Veita þeim ráðgjöf og fræðslu sem viðkemur heilsu þeirra. Með fyrirfram þökk fyrir sýnda þolinmæði á meðan á þessum breytingum stendur. Fyrir hönd ljósmæðra, Jónína Birgisdóttir, yfirljósmóðir

›› Vilhjálmur Birnisson hefur landað hlutverki í Game of thrones

Myndi þess vegna

leika stein V

ilhjálmur Birnisson er 21 árs Keflvíkingur sem fór til Englands þegar hann var 18 gamall til þess að leggja fyrir sig leiklistina. Hann hefur nýlega landað hlutverki í einum af vinsælustu þáttum heims, Game of thrones, en Vilhjálmur er annars með mörg járn í eldinum og dreymir um að leika með Vesturporti.

„Ég vissi að til stæði að taka upp fyrir þáttinn hérlendis og heyrði af því að Pegasus væri að sjá um mál þeirra og hafði því samband við þá. Ég sendi þeim svo bara ferilskrána mína og myndir og allt sem þeir þurftu. Svo líður einhver tími og ég hafði ekki fengið svar þannig að ég hringdi til að athuga málið og þá kom í ljós að þau höfðu ekki séð neitt frá mér ennþá, einhver misskilningur hafði orðið. Seinna það kvöld fékk ég svo tölvupóst þess eðlis að ég fengi hlutverk, en ég veit svo sem ekkert nánar en það,“ segir Vilhjálmur sem engar upplýsingar hefur fengið en hann mun fá að vita meira í næsta mánuði. Vilhjálmur segist vera mikill aðdáandi þáttanna og hann hefur lesið bókina. „Mér er í raun sama hvaða hlutverk ég fæ, ég myndi þess vegna leika stein bara til að taka þátt.“ Hann telur að það hafi kannski spilað inn í að hann lærði leiklist í Englandi í skólanum The Academy of the Science of Acting and Directing og er þar af leiðandi nokkuð sleipur í enskunni eftir þriggja ára dvöl þar ytra. „Síðan kann ég að skylmast og allt það. Það var kennt í skólanum úti og svo kynntist ég fólki sem er að fást við svona bardaga með skjöldum og sverðum og öllu tilheyrandi. Svo er ég ágætis knapi, eða tel mig vera það,“ segir Vilhjálmur en viðurkennir að hann þurfi aðeins að rifja það allt saman upp. Þrátt fyrir að vera aðeins 21 árs gamall hefur Vilhjálmur lokið B.A.-gráðu í leiklist. „Ég stytti mér leið og komst beint í háskólanám,“ segir Vilhjálmur sem ekki hafði klárað FS áður en hann fór út. „Yfirleitt þarf maður að vera búinn með stúdentspróf en ég hef gert eitthvað rétt fyrst að þeir hleyptu mér inn. Þetta var nokkuð skondið því að leikprufan mín var alveg skelfilega léleg og ég var alveg með það á hreinu að ég kæmist ekki inn í þennan skóla. Skólastjórinn var að fylgjast með prufunni og eitthvað hefur hann séð í mér fyrst að hann ákvað að taka sénsinn á mér. Þannig að ég grísaðist inn í þetta allt saman,“ segir hann og hlær. Þannig var það líka á sínum tíma þegar Vilhjálmur smitaðist af leiklistarbakteríunni en það byrjaði allt saman á einhverjum fíflalátum og gerðist í raun óvart að sögn Vilhjálms. „Þetta var allt í gríni til að byrja með en ég fékk ágætis hlutverk í því leikriti en var mun meira að einbeita mér að fótbolta á þessum tíma. Ég meiddist síðan og ákvað að kíkja aðeins meira á leiklistina, þó ekki alveg með hugann við hana. Ég kolféll svo alveg fyrir leiklistinni og hætti í fótboltanum eftir að hafa verið að glíma við þessi meiðsli um lengri tíma. Sástu þig strax stefna hátt í leiklistinni? „Ekki til að byrja með, nú er þetta hins vegar einn af þeim hlutum sem eru mér kærastir ásamt fjölskyldu minni, kærustu og vinum. Draumurinn er samt að flytja út og reyna fyrir mér þar. Eina ástæðan fyrir því að við komum heim er að kærastan er að klára nám hérna. Okkur langar svo aftur út og þá erum við að pæla í Bandaríkjunum.“ Vilhjálmur segist hafa lært mikið í skólanum í Englandi þar sem jafnt var snert á sviðs- og sjónvarpsleik. „Mér finnst skelfilegt hvað kom fyrir hjá Kvikmyndaskólanum því það vantar mikið að geta lært kvikmyndaleik hérlendis.“ Vilhjálmur segist vera opinn fyrir öllu en hann langar að reyna fyrir sér hjá leikhópnum Vesturporti en þeir halda prufur eftir áramót. „Ég sé ekki fram á það að ég sé að fara að leika með áhugamannaleikhúsum en það er alltaf gaman og ég er auðvitað opinn fyrir því. Mig langar hins vegar að búa til minn eiginn leikhóp, það gerist þó ekkert svo auðveldlega en mig langar að gera það.“ Ekki skortir Vilhjálm hugmyndir en hann langar að

Við munum

-G

V

íkurfréttir vöktu athygli á vf.is á sláandi upplýsingum úr skólastarfinu í Garði sem getið er um í fundargerð skólanefndar Gerðaskóla nú á dögunum. Þar kemur fram í svari meirihluta skólanefndar í svarbréfi til Mennta- og menningarmálaráðuneytis að í Garði þurfi 13,3% nemenda að þola einelti, að af hverjum 100 börnum við skólann þurfi 13 börn að þola einelti oftar en tvisvar til þrisvar í mánuði. Þá getur meirihluti skólanefndar um það í svarbréfi sínu til ráðuneytisins að í skólanum hafi myndast fámenn klíka starfsmanna sem í krafti samstöðu og langs starfsaldurs ráði í raun miklu, of miklu, um stjórn skólans. Í sama bréfi til ráðuneytisins er einnig greint frá því að fjölskyldur hafi flutt burt úr sveitarfélaginu til að forða börnum sínum frá einelti í skólanum. Til að varpa ljósi á það sem er að gerast í þessu eldheita máli í Garðinum tókum við Ásmund Friðriksson, bæjarstjóra, tali. - Hvað er að gerast í skólanum og af hverju viðgengst einelti þar? „Það er alveg ljóst á könnunum sem gerðar hafa verið í Gerðaskóla á undanförnum árum að þar hefur einelti verið afar hátt hlutfall í skólanum. Skólastarfið og samfélagið hérna er litað af því að slíkt eigi sér stað í skólanum. Það má lesa út úr þeim tölum sem frá skólanum koma að eineltið sé um og yfir 13% hjá nemendum. Landsmeðaltalið er um 4%. Við erum því að tala um hundruð prósenta umfram landsmeðaltal sem er gríðarlega alvarlegt. - Það má lesa út úr bókunum að þetta sé af einhverri óvild í garð skólans að þið í meirihlutanum svarið bréfi Mennta- og menningarmálaráðuneytisins með eins afgerandi hætti og meirihluti skólanefndar hefur lagt til. „Í fyrsta lagi þá eru það ekki við í bæjarstjórninni sem drögum upplýsingarnar fram í dagsljósið. Skoðanakannanirnar eru gerðar á vegum skólans og þær eru inni á heimasíðu hans. Þær eru unnar af skólanum. Það voru því ekki bæjarstjórinn eða meirihlutinn sem var að búa þessar upplýsingar til. Það gætir misskilnings með það og

setja á svið hinn heimsfræga söngleik Rent en það er hægara sagt en gert. „Það þarf mikið fjármagn og húsnæði og margt þarf að ganga upp,“ segir Vilhjálmur og þá myndi hann hugsa sér að leikstýra verkinu sjálfur enda lærði hann aðeins inn á leikstjórn í skólanum. „Ég byrjaði í leikstjóranámi en hætti því mér fannst það í rauninni ekki alveg henta mér, en ég sé svolítið eftir því dag, því öll menntun er jú af hinu góða.“ Einhver eru verkefnin þó og Vilhjálmur er kominn með hlutverk í tveimur stuttmyndum sem teknar verða upp eftir áramót. Önnur þeirra er íslensk að öllu leyti en hin er í höndum Íslendinga sem ætla sér að gera mynd á ensku með íslenskum og enskum leikurum, þar á meðal er víst leikari sem lék í hinni vinsælu mynd Trainspotting. Vilhjálmur vill ekki gefa upp hver sá leikari sé en fullvissar blaðamann um að það sé ekki Ewan McGregor. Vilhjálmur sér hlutverkið í Game of thrones sem mikið tækifæri. „Ég yrði sáttur ef ég kæmist á kreditlistann. En svo lengi sem ég geri mitt besta og legg mig fram þá kannski tekur einhver eftir því. Það er bara með þetta eins og hverja aðra vinnu, ef þú ert að skila þínu og það sést að þú ert að gefa allt í þetta þá eru miklar líkur á því að þú verðir ráðinn aftur.“ Hvað sérðu fyrir þér með framtíð þína í leiklistinni? „Ég væri til í að eiga farsælan feril í sjónvarpi og á sviði. Það er eitthvað sem heillar mig við sjónvarpið þó að það sé vissulega gaman að vera á sviði. Annars verður maður bara að vera jákvæður og ekki gefast upp.“


9

VÍKURFRÉTTIR • FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011

sson, bæjarstjóri í Garði segir stjórnunarvanda í Gerðaskóla:

num sigrast á vandamálum Gerðaskóla - Gerðaskóli verður sá segull sem dregur nýja íbúa í Garðinn í framtíðinni

um og við eigum von á að heyra frá þeim fljótlega.

„Við verðum að snúa umræðunni við, því fyrr sem við viðurkennum vandann því fyrr gerist það. Það stendur ekki á mér eða okkur, sem veitum þessari bæjarstjórn forystu að vinna að þessum málum. En þá verðum við líka að finna fyrir samstarfsvilja til þess og við bíðum eftir því“. ég heyri það úr skólanum að við séum að leggja eyrun við Gróusögum og söguburði. Það er fjarstæða. Það var gerð skýrsla árið 2008 um æskulýðs- og skólastarf í Garðinum sem var ekki nógu góður vitnisburður um skólastarfið. Því miður hefur ekki verið unnið með niðurstöður þessarar skýrslu eins og til stóð og við stöndum þess vegna í sömu sporunum og 2008 í þessum efnum. Það var hluti af áætlunum okkar strax síðasta haust að taka á skólamálunum og koma þeim í betra horf og laga þar ýmislegt sem þetta samfélag hefur krafist á undanförnum árum og ekki verið gert. Við ætluðum að sameina Tónlistarskólann í Garði og Gerðaskóla og þar með hefði verið ráðinn nýr skólastjóri að stofnuninni. Það átti að vera hluti af endurskipulagningunni á stjórnun skólans. Það náði ekki fram að ganga og við gengum til baka með það vegna þungrar og mikillar andstöðu við sameiningu skólanna.

- Er þetta pólitík? Ef það er pólitík að vilja bæta skólastarfið, ef það er pólitík að koma í veg fyrir einelti nemenda þá er þetta pólitík. Þetta er hagsmunapot í skólanum. Það er búið að vera lengi og við þurfum að vinda ofan af því. Ef við viðurkennum ekki vanda skólans í eineltismálum og frammistöðu hans í námi, þá munum við engum árangri ná. Við eigum að leggja allan okkar metnað í gott skólastarf og skóla. Við erum með frábæran leikskóla og það má segja það sama um tónlistarskólann. Við höfum hins vegar ekki náð að fylgja því starfi eftir í Gerðaskóla sem við ætlum okkur að ná. Ekki skortir aðbúnaðinn og ég er sannfærður um það að skólastjórinn er allur af vilja gerður að bæta skólastarfið en hann hefur ekki náð því fram. Skólabraginn þarf að bæta. - Er þá skólinn í gíslingu? „Ég er ekki að segja það að hann sé í gíslingu en það er margt í skólabragnum sem má betur fara. Hér

eru góðir kennarar og það er lýsandi fyrir góða kennara að þeir eru sterkir persónuleikar og láta mikið að sér kveða. Það þarf að beisla það góða í þeim og skólanum, börnunum til heilla. Kennararnir eru þjónar barnanna, ekki öfugt. - Tölur sem sýna að 13,3% nemenda finni fyrir vanlíðan vegna eineltis í skólanum segja það að eitthvað mikið sé að. Kunnið þið skýringu á því hvers vegna tölur yfir einelti eru svona miklu hærri hér en landsmeðaltalið? „Ég tel að það sé stjórnunarlegs eðlis. Það er ekki tekið nógu fast á málunum og þeim er ekki alltaf fylgt eftir þegar þau koma upp. Það segja mér foreldrar sem koma til mín og leita hér skjóls í málum sínum gagnvart skólanum. Foreldrar sem vilja flytja úr bænum með börnin sín og segjast vera að gefast upp á samstarfi sínu við skólann. Við, sem stjórnum bænum og starfsfólk skólans, verðum að taka höndum saman um það að koma

þessum málum í lag. Þau lagast ekki með því að vilja ekki sjá ekki vandann. Hér verða allir að leggjast á eitt og taka á þessum alvarlegu vandamálum saman, samfélagið, foreldrar og kennarar. Við í meirihluta bæjarstjórnar erum tilbúin í það. - Nú er þetta ekki jákvæð umræða fyrir sveitarfélagið. Þið eruð tilbúin að taka þennan slag? „Við verðum að snúa umræðunni við, því fyrr sem við viðurkennum vandann því fyrr gerist það. Það stendur ekki á mér eða okkur, sem veitum þessari bæjarstjórn forystu að vinna að þessum málum. En þá verðum við líka að finna fyrir samstarfsvilja til þess og við bíðum eftir því. Við höfum óskað eftir sérstakri stjórnsýsluúttekt með áherslu á stjórnun skólans. Það var samþykkt í bæjarstjórn af öllum bæjarfulltrúum. Sú úttekt fer væntanlega fram á næstunni. Nú hefur ráðuneytið fengið öll gögn um skýrsluna frá 2008 sem beðið var

Hvernig ætlið þið þá að taka á vandanum núna? Við erum ákveðin í því að ná tökum á vandanum innan skólans, það er alveg ljóst og það viljum við gera í samstarfi við starfsmenn skólans – en þeir verða auðvitað að vera tilbúnir í það samstarf líka. Við erum að gera samning við Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar um aukið og öflugra samstarf, nýja stefnumótun fyrir skólastarfið sem á að verða það leiðarljós sem við öll sameinumst um að sjá í framtíðinni. Gerðaskóli skal verða sá skóli sem við verðum stolt af í Garðinum innan fárra mánaða og sá segull sem dregur hingað fólk til búsetu í samtaka samfélagi sagði Ásmundur Friðriksson bæjarstjóri að lokum.

›› MEIRA ‹‹ Nánari umfjöllun um málefni Gerðaskóla má lesa á vef Víkurfrétta, vf.is

›› Náttúruleg fegurð: Arndís Sigurðardóttir sendir frá sér sína fyrstu bók

Fyrsti útgefandinn var til í þetta

A

rndís Sigurðardóttir er að senda frá sér sína fyrstu bók sem inniheldur fjölmargar uppskriftir af náttúrulegum og umhverfisvænum snyrtivörum eftir hana sem fólk getur búið til sjálft án mikillar fyrirhafnar. Bókin heitir Náttúruleg fegurð - búðu til þínar eigin snyrtivörur og er væntanleg fljótlega. Í bókinni er fjöldi uppskrifta að náttúrulegum kremum, skrúbbum og möskum, fóta- og handaböðum og hárnæringu, allt búið til úr aðgengilegu og einföldu hráefni. Bókin er fyrir alla sem hafa áhuga á náttúrulegum snyrtivörum og vilja hugsa vel um húð sína og líkama að sögn Arndísar. - En hvernig datt þér í hug að skrifa bók?

„Ég var búin að skoða þetta lengi og hef verið að safna uppskriftum og var bara hreinlega komin með það mikið magn af uppskriftum að mig langaði til að deila þessu með fólki. Ég var svo að velta því fyrir mér að búa til mínar eigin vörur og koma þeim í sölu, það er heljarinnar mál og því ákvað ég að koma þessu frá mér svona fyrst um sinn,“ segir Arndís. Minna mál en hún bjóst við Það er mikil vakning í þjóðfélaginu um allt sem heitir lífrænt að sögn Arndísar og hún segir það jafnframt ekki hafa verið svo mikið mál að skrifa þessa bók. „Ég skrifaði þetta sjálf og ákvað að prufa að hafa samband við útgefanda og þeir fyrstu sem ég hringdi voru

strax til í þetta með mér. Þetta var miklu minna mál en ég bjóst við.“ „Ég hef verið þó nokkurn tíma að skoða þessi mál og prófa mig áfram. Mest hef ég prófað þetta á sjálfri mér og svo hafa fjölskylda og vinir verið notuð sem tilraunadýr. Allar uppskriftir í bókinni hafa þó verið prófaðar,“ bætir Arndís við. „Ég hef svo verið með kynningar víða og fólk hefur verið að taka vel í þetta,“ segir Arndís sem gæti mögulega farið með þetta á næsta stig. „Það er pæling að fara með þetta skrefinu lengra, þ.e.a.s að reyna að markaðssetja vörur eftir þessum uppskriftum mínum. Það tekur langan tíma og er mikil vinna en það er kannski inni í fimm ára planinu,“ en Arndís er þessa stundina að hefja nám við

Háskólann á Bifröst sem hún segir ganga afskaplega vel. „Það er gaman hérna og mér hefur bara gengið vel hérna í frumgreinadeildinni og er búin að fá góðar einkunnir hingað til. Þetta er erfitt og stressandi en ótrúlega skemmtilegt.“ Arndís segist ekki vera viss um hvað hún taki sér fyrir hendur eftir Bifröst en planið sé að vera næstu sjö árin í skóla. „Eftir það er aldrei að vita nema maður læri eitthvað sem að gæti gagnast manni ef að ég skyldi nú stofna fyrirtæki í kringum þetta. Ég byrja bara á þessu og sé hvernig þetta kemur út,“ segir þessi upprennandi athafnakona að lokum.


10

FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011 • VÍKURFRÉTTIR

›› Kvennakór Suðurnesja:

Söngelskar konur óskast Þ

að er ýmislegt framundan hjá Kvennakór Suðurnesja á næstunni og leitar kórinn nú að söngelskum konum í allar raddir en þó sérstaklega í alt. Þann 29. október verður haldinn haustfagnaður þar sem kórkonur munu bjóða til sín öllum kórum á Suðurnesjum og verður þar væntanlega mikið sungið. Þessi skemmtun er liður í fjáröflun kórsins fyrir væntanlega söngferð en ætlunin er að heimsækja frændur okkar Færeyinga næsta sumar. Einnig mun kórinn fara í sína árlegu laufabrauðssölu í nóvember.

Kvennakór Suðurnesja mun halda tvenna jólatónleika í byrjun desember og verða þeir nánar auglýstir síðar. Kórkonur eru byrjaðar að æfa jólalögin á fullu og má búast við frábærum tónleikum sem koma öllum í jólaskapið. Það er alltaf eitthvað um að vera hjá kórnum og eru konur sem hafa gaman af söng og vilja taka þátt í skemmtilegum félagsskap hvattar til að kíkja á æfingu. Kórinn æfir á mánudögum kl. 20 í Listasmiðjunni á Ásbrú og raddæfingar eru á miðvikudögum kl. 20. Einnig geta konur haft samband við formann kórsins, Ínu Dóru Hjálmarsdóttur í síma 898-7744.

RAUÐAKROSSVIKAN 17. - 22. október

Viðburðadagskrá: 19/10 Opið hús hjá Ungmennahreyfinu, URKÍ-S frá kl.16.30 – 18.30 20/10 Kynning á skyndihjálp frá kl. 20.00 – 22.00 21/10 Opið hús hjá deildinni – kynning á verkefnum frá kl.13.00 – 16.30 21/10 Sjálfboðaliðar í verlunarmiðstöðinni Krossmóa frá kl.14.00 – 16.00

Bríet & Bandalagið með dansvæna tónlist

B

ríet & Bandalagið er nafn á nýrri hljómsveit sem sett hefur verið á laggirnar. Hljómsveitina skipa þau Bríet Sunna Valdimarsdóttir söngur, Vignir Bergmann, gítar og söngur og Guðbrandur Einarsson, hljómborð og söngur. Bríet Sunna sló í gegn á sínum tíma í Idol-keppninni og hefur síðan þá verið virk í íslensku tónlistarlífi. Vignir og Guðbrandur (Bubbi) eru reynsluboltar í bransanum, Vignir

með Júdas á sínum tíma og Bubbi með Miðlunum o.fl. Hljómsveitin mun ásamt því að spila á skemmtistöðum taka að sér spilamennsku við ýmis tilefni s.s. árshátíðir, afmæli o.fl. Hljómsveitin mun spila dansvæna tónlist sem allir ættu að geta skemmt sér við. Nánari upplýsingar veittar í síma 898 6996 (Bubbi). Bríet & Bandalagið munu hefja leik á Ránni helgina 21. – 22. október nk.

BEITNINGARÞJÓNUSTA BEITNINGARÞJÓNUSTAN ÖNGULL EHF SANDGERÐI Getur bætt við sig bátum allt árið.

Láttu sjá þig - allir velkomnir!

Upplýsingar í síma 897 5554 og 894 6927.

ÍBÚAR Á SUÐURNESJUM ATHUGIÐ! SORPEYÐINGARSTÖÐ SUÐURNESJA SF. AUGLÝSIR BREYTINGAR Á OPNUNARTÍMA FYRIR MÓTTÖKU Á HEIMILISÚRGANGI: FRÁ OG MEÐ 15. OKTÓBER NK. VERÐUR GÁMAPLAN KÖLKU Í HELGUVÍK FYRIR MÓTTÖKU Á HEIMILISÚRGANGI OPIÐ SEM HÉR SEGIR: ALLA VIRKA DAGA OG LAUGARDAGA KL. 13:00 TIL 18:00 LOKAÐ Á SUNNUDÖGUM ÞESSI BREYTING ER AUGLÝST SEM VETRAROPNUNARTÍMI ENGAR BREYTINGAR VERÐA Á OPNUNARTÍMA Á GÁMAPLÖNUM FYRIR HEIMILISÚRGANG Í VOGUM OG GRINDAVÍK OPNUNARTÍMI Í VOGUM OG GRINDAVÍK ER NÚ SEM HÉR SEGIR: Í VOGUM ÞRI/FIM/FÖS FRÁ KL. 17:00 - 19:00 OG Á SUNNUDÖGUM KL. 12:00 - 16:00. Í GRINDAVÍK ER OPIÐ ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 17-19 OG LAUGARDAGA KL. 12-17.

VINSAMLEGAST TAKIÐ EFTIR: FYRIRTÆKJUM OG STOFNUNUM ER EKKI HEIMILT AÐ LOSA ÚRGANG Á GÁMAPLÖNUM SORPEYÐINGARSTÖÐVAR SUÐURNESJA SF. Í VOGUM, GRINDAVÍK OG HJÁ KÖLKU VIÐ HELGUVÍK, SEM EINGÖNGU ERU OPIN TIL LOSUNAR Á ÚRGANGI FRÁ HEIMILUM Á SUÐURNESJUM. EFTIRLIT HEFUR NÚ VERIÐ AUKIÐ MEÐ ÞVÍ AÐ REKSTRARAÐILAR VIRÐI ÞÆR REGLUR SEM GILDA UM MÓTTÖKU OG FÖRGUN ÚRGANGS HJÁ SORPEYÐINGARSTÖÐ SUÐURNESJA SF. MÓTTAKA ÚRGANGS FRÁ REKSTRARAÐILUM ER AÐEINS HJÁ KÖLKU VIÐ HELGUVÍK OG ER OPIÐ MÁNUDAGA TIL FIMMTUDAGA KL. 08-17 OG FÖSTUDAGA KL 08-12. (SAMÞYKKTIR UM MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS Á SUÐURNESJUM ERU BIRTAR Á HEIMASÍÐU FYRIRTÆKISINS, WWW.KALKA.IS ). MEÐ KVEÐJU, SORPEYÐINGARSTÖÐ SUÐURNESJA SF.


11

VÍKURFRÉTTIR • FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011

›› KPMG á Suðurnesjum:

„Höfum trú á fyrirtækjum á svæðinu“

N

ú í sumar flutti KPMG væri að efla þjónustu sína á svæðstarfsemi sína á Suðurnesj- inu. „Hér er heilmikill kraftur um í nýtt og glæsilegt húsnæði á mörgum sviðum og alveg ljóst að Krossmóum 4 í Reykjanesbæ. að menn eru ekki búnir að missa Þar hefur félagið yfir að ráða móðinn þó ekki hafi allt gengið rúmgóðu húsnæði á þriðju hæð eins og skyldi.“ auk aðgengis að glæsilegum Oddur veitir skrifstofunni forstöðu fundar- og ráðstefnusal á 5. hæð. ásamt Karli Antonssyni, og sjá þeir KPMG hefur undanfarin ár verið saman um daglegan rekstur og bera í samstarfi við Skrifstofuþjónustu ábyrgð á verkefnum skrifstofunnar. Suðurnesja sem Karl Antonsson „Mér finnst gott að vera kominn hefur rekið, en með opnun skrif- með öfluga starfsstöð hér á Suðurstofunnar er sú starfsemi sam- nesjum“ sagði Oddur í samtali við einuð KPMG og þeir starfsmenn blaðamann, en Oddur vinnur miksem þar voru verða nú allir starfs- ið fyrir sveitarfélög á svæðinu, meðal annars við áætlanagerð. ,,Með menn þess félags. Á skrifstofunni í Reykjanesbæ því að vera með öfluga skrifstofu starfa nú fjórir til fimm starfsmenn á svæðinu fylgjumst við enn betur en einnig er unnið náið með skrif- með því sem er að gerast í samféstofum KPMG um land allt, en fé- laginu og getum brugðist fljótt og lagið rekur nú 11 skrifstofur vítt og vel við eftir því sem við á.“ Sigbreitt um landið. Það er metnaðar- urþór C. Guðmundsson, partner, sem starfað hefur hjá KPMG í 25 ár mál hjá KPMG að byggja upp þjón-DEILISKIPULAG sem endurskoðandi fjölmargra fyrustu sem næst sínum viðskiptavin-(fyrirsögn) um. Jafnframt er lögð áhersla á náið irtækja af ýmsum stærðum, kemur samstarf milli skrifstofa félagsins svo að þeim verkefnum sem þörf er á. þannig að sérþekking og sérhæf-Lýsinguna er að finna ing nýtist viðskiptavinum sem best Á skrifstofunni starfar hópur með til að veita faglega og hagkvæma mikla reynslu af reikningsskilum og endurskoðun, fyrir lítil og stór þjónustu. „Við höfum trú á fyrirtækjum á fyrirtæki. Starfsmenn félagsins hafa svæðinu“ segir Oddur G. Jónsson, mikla reynslu af margs konar þjónverkefnastjóri, þegar hann var ustu, svo sem gerð viðskiptaáætlspurður að því hvers vegna KPMG ana, verðmati á félögum og eign-

Starfsfólk KPMG í Keflavík, f.v. Guðmundur Axelsson, Ólafur Björnsson, Oddur Gunnar Jónsson, Sigurþór Ch. Guðmundsson, Hrafnhildur Jónsdóttir, Karl Antonsson og Lilja Dögg Karlsdóttir . arhlutum, endurskipulagningu og samningum við lánadrottna, svo nokkuð sé nefnt. „Við leggjum okkur fram um að uppfylla óskir og þarfir okkar viðskiptavina í samræmi við þeirra væntingar“ segir

Karl, „og það er styrkur að hafa aðgang að öllum sérfræðingum félagsins.“ bætir hann við. Þeir sem vilja fá frekari upplýsingar um þjónustuna eða ræða einstök verkefni geta haft samband við þá

Karl og Odd. „Við tökum vel á móti öllum, það er alltaf gaman að setjast niður og ræða við kraftmikið fólk með spennandi hugmyndir“ sögðu þeir félagar að lokum.

DEILISKIPULAG Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga kynnir lýsingu fyrir deiliskipulag Flekkuvíkur Í samræmi við 40. grein skipulagslaga 123/2010 er lýsingin kynnt fyrir íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Gefinn er kostur á að koma með ábendingar til og með 20. október, 2011. Ábendingar skal senda á netfangið skrifstofa@vogar.is eða til bæjarskrifstofu Voga, Iðndal 2, 190 Vogum. Vakin er athygli á að um kynningu á lýsingu er að ræða. Tillaga að deiliskipulagi verður unnin eftir að kynningu lýkur. Lýsingin er að finna á www.vogar.is/Skipulag/Deiliskipulag/ Fyrir hönd bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Voga Eirný Vals, bæjarstjóri

Fróðleikur á Fimmtudögum á suðurnesjum

Hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna 20. október | kl. 8:30 | Krossmóa 4 KPMG býður til morgunverðarfundar þar sem Berglind Ósk Guðmundsdóttir og Ása Kristín Óskarsdóttir fjalla um hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna. Þátttaka er án endurgjalds. Skráning og nánari upplýsingar á kpmg.is


12

FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011 • VÍKURFRÉTTIR

20 ára afmælistónleikar Eldeyjar - kórs Félags eldri borgara á Suðurnesjum

E

ldey, kór Félags eldri borgara á Suðurnesjum, var stofnaður 17. september 1991 og er því 20 ára um þessar mundir. Kórinn heldur því afmælistónleika i Keflavíkurkirkju fimmtudaginn 13. október sem hefjast kl. 17:00. Félag eldri borgara hefur alltaf verið öflugur bakhjarl kórsins þar sem sjálfboðavinna hefur ekki hrokkið til. Kórinn hefur verið svo lánssamur að hafa haft frábæra kórstjóra í starfi og núverandi stjórnandi, síðan haustiðVÍKURFRÉTTIR 2008, er Hannes Baldursson. Einsöngvari með kórnum er Guðmundur Sigurðsson. VÍKURFRÉTTIR

2

2

Í kórstarfinu ber hæst samstarf fimm kóra eldri borgara sem hefur staðið frá 1993. Samstarfið felst í vortónleikum, kóramótum sem haldin eru á víxl í í viðkomandi heimabyggðum kóranna. Vorið 2012 mun mótið verða haldið í Reykjanesbæ. Eldeyjarkórinn hefur nokkrum sinnum efnt til tónleika á eigin vegum hér í heimabyggð á Suðurnesjum. Einnig farið til Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Vorið 1998 fór kórinn ásamt Hörpukórnum á Selfossi til Ítalíu. Einnig hefur kórinn farið skemmti- og tónleikaferðir kringum landið og haldið tónleika.

Haustið 2009 fór kórinn í söngferð á slóðir Vestur-Íslendinga í Bandaríkjunum og Kanada sem tókst afbragðsvel í alla staði. Fastur liður í kórstarfinu hefur alla tíð verið að fara tvisvar á ári, í desember og aftur að vori á elliog hjúkrunarheimilin þrjú hér á Suðurnesjum til að syngja fyrir heimilisfólk og starfsmenn. Að afmælistónleikunum loknum mun kórinn hefja æfingar á jóladagskrá og er öllum þeim sem hafa ánægju af söng bent á að þá er einmitt tilvalið fyrir nýja félaga að slást í hópinn og njóta þeirrar ánægju með okkur sem söngurinn veitir.

SMÁAUGLÝSINGAR SMÁAUGLÝSINGAR – – 421 421 0009 0009 NÚ NÚ GETUR GETUR ÞÚ ÞÚ SENT SENT VÍKURFRÉTTUM VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR SMÁAUGLÝSINGAR Á Á VEFNUM VEFNUM VF.IS VF.IS TIL LEIGU LEIGU TIL

ÓSKAST ÓSKAST Óska eftir 3 - 4 . herb. íbúð til

Gisting Akureyri Ó dý r ar, ske m mt i l e g ar íbú ð i r til leiguAkureyri í miðbæ Akureyrar. Sjá Gisting gistingamaro.is eða í síma: íbúðir Ódýrar, skemmtilegar 461 5403.

til leigu í miðbæ Akureyrar. Sjá gistingamaro.is eða í síma: Til leigu stúdíóíbúð miðsvæðis í Keflavík, 461 5403.hagstæð leiga. S. 895 8230 og 860 8909

Til Ýmleigu s a r sstúdíóíbúð t æ r ð i r o gmiðsvæðis g e r ð i r a íf herbergjum, með leiga. eða ánS.húsgagna, Keflavík, hagstæð 895 8230 með eldhúsi og og 860sameiginlegu 8909

baðherbergi eða sér eldhús og bað, með eða án húsgagna. Aðgangur Ýmsar stærðir og gerðir af að gufubaði og borðtennisborði. Internet og orka og allur herbergjum, með innifalin eða án húsgagna, sameiginlegur kostnaður. Góð með sameiginlegu eldhúsi og staðsetning og hagstætt leiguverð. baðherbergi eldhús og8909. bað, Uppl. í síma eða 895 sér 8230 og 860

með eða án húsgagna. Aðgangur Tilgufubaði útleigu og nýr 40-60 manna að borðtennisborði. veislusalur. Alex ferðaþjónustan Internet og orka innifalin U p p l . í s í m a 4 2 1 - 2og 8 0allur 0 á sameiginlegur kostnaður. Góð skrifstofutíma eða alex@alex.is. staðsetning og hagstætt leiguverð. 3 h er b er g j a í bú ð ti l l ei g u í Uppl. í síma 895 8230 og 860 8909. Keflavík.Leigist á 80.000, fyrir utan hita og rafmagn.Endilega hafið

samband í síma 61640-60 9383 eða Til útleigu nýr manna 840 7065 Alex ferðaþjónustan veislusalur. U p gp nl .a gí e syím msal u4r 2 1h-j 2á 8 0A0l e áx Va skrifstofutíma f e r ð a þ j ó n u seða t u nalex@alex.is. ni í vetur á

hagkvæmum verðum. Uppl í síma á skrifstofutíma eða 3421-2800 herbergja íbúð til leigu í alex@alex.is

Keflavík.Leigist á 80.000, fyrir utan Til leigu í Heiðarholti, 2 herbergja hita og rafmagn.Endilega hafið íbúð á 1hæð, samband í símaleiga 616 60.þ 9383fyrir eða utan hita og rafmagn.Uppl. eftir kl18:00 840 7065 í síma 845 7417 laus 1.okt. Til g leigu Va n a g2eherb y m síbúð l u r í Njarðvík,75 hjá Alex áa þj mán m/hita fþús e rð ónu s t u n n iogí rafm,laus vetur á strax,uppl í síma 691 8269. hagkvæmum verðum. Uppl í síma 3ja herb. íbúð ca. 80m . Gæludýr 421-2800 á skrifstofutíma eða leyfð. Leiga 80þ. pr. mán fyrir utan alex@alex.is 2

hita og rafmagn. Uppl. í síma 898 4280

Til leigu í Heiðarholti, 2 herbergja íbúð á 1hæð, leiga 60.þ fyrir utan hita og rafmagn.Uppl. eftir kl18:00 í síma 845 7417 laus 1.okt. SMÁAUGLÝSINGAR

SÍMI: 421 0009 Til leigu 2 herb íbúð í Njarðvík,75

þús á mán m/hitaÞÚogSENT rafm,laus NÚ GETUR strax,upplVÍKURFRÉTTUM í síma 691 8269. SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM

3ja herb. íbúð ca. 80m2. Gæludýr www.vf.IS leyfð. Leiga 80þ. pr. mán fyrir utan hita og rafmagn. Uppl. í síma 898 4280

SMÁAUGLÝSINGAR SÍMI: 421 0009 NÚ GETUR ÞÚ SENT VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM www.vf.IS

Óska eftir - 4 Uppl. . herb. íbúð662 til leigu frá 1. 3nóv. í síma 4343 og 1051Uppl. í síma 662 leigu frá467 1. nóv. 4343 og 467TIL 1051SÖLU shop.heilsa-fegurd.com TIL SÖLU ilm- & snyrtivörur, Aloe Vera o. m. f. shop.heilsa-fegurd.com

ilmsnyrtivörur, Aloe Vera o. Ódýr&bíll m. D of.d g e S t r a t u s 1 9 9 8 , m i k i ð endurnýjaður og nýskoðaður. Ek.

139 km. Tilboð 159.990. Uppl. Ódýr bíll 6150. síma 864 D o d ge St r atu s 1 9 9 8 , m i k i ð E l e c t r o l u x og í s snýskoðaður. k á p u r m e ðEk.2 endurnýjaður frystiskúffum sölu. Uppl. 139 km. Tilboðtil159.990. Uppl.í síma 661 3570. síma 864 6150.

HEILSA

E l e c trolux íssk ápur me ð 2 Hvít Víðbláinn. Nuddmeðferðir, frystiskúffum til sölu. Uppl. í símaí heilun og miðlun. Tímapantanir 661 síma3570. 861 2004. Reynir Katrínarson,

Þjónustumiðstöðin Þjónustumiðstöðin Nesvöllum Nesvöllum Vikan 13. - 19. okt. nk. Vikan 13. - 19. okt. nk.

• Bingó • Gler-, keramik- og leirnámskeið • Bingó • Gler-,• Handavinna keramik- og • Leikfimi • Dansleikfimi • Jóga leirnámskeið • Handavinna•• á boltum • Hádegismatur Leikfimi • Dansleikfimi • Jóga Síðdegiskaffi • Tölvuklúbbur FEBS

áFöstudaginn boltum • Hádegismatur 14. október• Léttur• föstudagur ! FEBS Síðdegiskaffi Tölvuklúbbur Harmonikkufélagar leika fyrir Föstudaginn 14. október dansi frá kl. 14:00 - 16:00.

Léttur föstudagur ! Nánari upplýsingar Harmonikkufélagar leika fyrir í síma 420 3400 dansi frá kl. 14:00 - 16:00. AFMÆLI Nánari upplýsingar í síma 420 3400

AFMÆLI

nuddmeistari.

HEILSA

ÝMISLEGT

Hvít B ú s lVíðbláinn. ó ð a f l u t n iNuddmeðferðir, ngar og allur almennur flutningur. Er með 20í heilun og miðlun. Tímapantanir rúmmetra sendibíl/kassabíl með síma 861 2004. Reynir Katrínarson, lyftu. Uppl. í síma 860 3574 Siggi. nuddmeistari.

Tek að mér allskonar viðgerðir á bílum, ÝMISLEGT sláttuvélum. Er með greiningartölvu til að bilanagreina margar tegundir bíla. Vanur maður, Búsló lutningar og alverð! lur 20 ára ðaf reynsla, sanngjarnt Uppl. S: 864 3567. almennur flutningur. Er með 20

rúmmetra sendibíl/kassabíl með FUNDARBOÐ lyftu. Uppl. í síma 860 3574 Siggi. Ert þú meðvirk/ur?

CODA - nafnlausir Tek að mér allskonarmeðvirklar. viðgerðir á mánudags kvöldum kl áFundir bílum, sláttuvélum. Er með 19.30 í Kirkjulundi, Kirkjuvegi greiningartölvu að bilanagreina 25 Keflavík. Allirtilvelkomnir! www. coda.is tegundir bíla. Vanur maður, margar 20 ára reynsla, sanngjarnt verð! Uppl. S: 864 3567.

FUNDARBOÐ www.vf.IS Ert þú meðvirk/ur? CODA - nafnlausir meðvirklar. Fundir Kirkjur á mánudags kvöldum kl og samkomur: 19.30 í Kirkjulundi, Kirkjuvegi Hvítasunnukirkjan Keflavík Bænasamkoma kl.20.00 25 Keflavík. Allirþriðudag velkomnir! www. B æ n a s a m k o mu r í h á d e g i nu coda.is þ r i ð j u d a g a o g f i m mt u d a g a .

kl.12.00 Opið hús Föstudagskvöld kl. 20.00 Samkoma Sunndudag kl.11.00. Samvera á sama tíma fyrir börn. Ókeypis súpa og brauð í hádeginu

www.vf.IS

Demantsbrúðkaup ! Þann 14.október 2011 eiga hjónin Kristín Svava Agnarsdóttir og Garðar Pétursson, Aðalgötu 5, Kef laví k 60 ára brúðkaupsafmæli. Þau eyða þessum merkisdegi í faðmi fjölskyldunnar.

Demantsbrúðkaup ! Þann 14.október 2011 eiga hjónin Kristín Svava Agnarsdóttir og Garðar Pétursson, Aðalgötu 5, Keflavík 60 ára brúðkaupsafmæli. Þau eyða þessum merkisdegi í faðmi fjölskyldunnar.

Lestrarömmur í Holtaskóla H

Fimmtudagurinn 14. apríl 2011

vers vegna lestrarömmur – og lestrarafar? Á fyrstu skólaárum barna er megináherslan á lestur. Þess vegna er lögð mikil áhersla á að kennarar kenni lestur á skipulegan og markvissan hátt. Eitt það mikilvægasta til að ná góðum tökum á lestri er stöðug æfing sem þarf líka að fara fram heima. Kennarar kenna, nemendur æfa og foreldrar þjálfa þ.e. skapa aðstæður hvetja og hrósa. Þegar skimanir sýna þörf á meiri kennslu reynir skólinn að verða við því. Ef í ljós kemur að nemandi þarf á meiri æfingu að halda mæta foreldrar því. Það kemur þó af og til fyrir að aðstæður til að æfa heima eru ekki góðar. Þar getur margt komið til, s.s. foreldrar sem tala ekki íslensku, erfiðar aðstæður, s.s. vegna veikinda eða af félagslegum toga. Í slíkum tilvikum er nauðsynlegt að þær aðstæður barna verði ekki til að lestrarnám dragist á langinn því árangur í lestri hefur mikil áhrif á annað nám. Eitt það mikilvægasta sem við getum gert til að bæta hag fólks

í samfélaginu er að leggja okkur fram um að tryggja eins og kostur er að þar ríki jafnrétti til náms. Börn hafa lagalega sama rétt til náms en aðstæður geta því miður stundum hamlað því að þau njóti þessa réttar. Þar kemur aðstoð lestrarþjálfara inn í myndina. Það er einmitt hlutverk lestrarömmu og lestrarafa að bæta úr skorti á lestrarþjálfun á heimilinu. Það er sérstaklega ánægjulegt að fá Hörpu Þorvaldsdóttur og Maríu Sjöfn Helgadóttur til að hefja þetta starf. Þær munu í sameiningu annast þjálfunina í skólanum að loknum skóladegi barnanna í u.þ.b. eina klst. á hverjum skóladegi í nokkrar vikur. Eflaust eru margir aðrir tilbúnir að leggja sitt fram við þetta starf. Þeir eru hvattir til að hafa samband við Holtaskóla og við munum veita þeim leiðsögn svo þeir geti tekið þátt í þessu áhugaverða starfi. Við teljum mjög mikilvægt að fá fleiri til að leggja okkur lið svo þetta starf dreifist á fleiri einstaklinga og verði um leið auðveldara fyrir alla.

AÐALFUNDUR Norræna félagsins í Reykjanesbæ Verður haldinn 20. október kl. 20:00 að Aðalgötu 1 í Reykjanesbæ. Venjuleg aðalfundarstörf Félagar hvattir til að mæta Stjórnin

Helgi Axel Davíðsson, Aragerði 7, Vogum er 90 ára í dag. Hann verður að heiman í dag. á föstudögum kl.11:30-13.00 Allir velkomnir. Njarðvíkurkirkja. (Innri-Njarðvík) Fjölsky lduguðsþjónusta og sunnudagaskóli sunndaginn 16. október kl.11. Barn borið til skírnar. Rúta fer frá Ytri-Njarðvíkurkirkju kl.10.30. Minnum á heimsíðuna: njardvikurkirkja.is

Helgi Axel Davíðsson, Aragerði 7, Vogum er 90 ára í dag. Hann verður að heiman í dag.

Kirkjur og samkomur:

Hvítasunnukirkjan Keflavík Bænasamkoma þriðudag kl.20.00 B ænasamkomur í hádeginu þriðjudaga og f immtudaga. kl.12.00 Opið hús Föstudagskvöld kl. 20.00 Samkoma Sunndudag kl.11.00. Samvera á sama tíma fyrir börn. Ókeypis súpa og brauð í hádeginu

Lestrarþjálfarar taka til starfa Jóhann Geirdal skólastjóri, María Sjöfn Helgadóttir lestrarþjálfari, Guðbjörg Rut Þórisdóttir lestrarfræðingur HoltaFimmtudagurinn skóla og Harpa Þorvaldsdóttir lestrarþjálfari.14. apríl 2011

á föstudögum kl.11:30-13.00 Allir velkomnir. Njarðvíkurkirkja. (Innri-Njarðvík) Fj öl s k y l du g u ð s þj ónu s t a o g sunnudagaskóli sunndaginn 16. október kl.11. Barn borið til skírnar. Rúta fer frá Ytri-Njarðvíkurkirkju kl.10.30. Minnum á heimsíðuna: njardvikurkirkja.is

HAUSTFAGNAÐUR ELDRI BORGARA verður sunnudaginn 16. okt kl. 15:00 í Stóru-Vogaskóla í Vogum. Skemmtiatriði og dans að ógleymdu kaffihlaðborði. Mætum stundvíslega, glöð og kát Skemmtinefndin.


13

VÍKURFRÉTTIR • FIMMTudagurinn 13. OKTÓber 2011

Fjóla Benediktsdóttir fæddist á Þórkötlustöðum í Grindavík 17. janúar 1921. Hún lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi þann 27. september 2011. Hún var dóttir Benedikts Benónýssonar frá Þórkötlustöðum í Grindavík, f. 21. júlí 1894, d. 29. júní 1953 og Magnúsu Aðalveigar Ólafsdóttur úr Grindavík, f. 23. september 1902, d. 26. október 1987. Systkini Fjólu eru: Þórlaug, f. 25 apríl 1923, látin 19. september 2001, Ólöf, f. 14. mars 1927, látin 24. september 2007, Benóný, f. 28. maí 1928, Jóhann Ragnar, f. 14. nóvember 1930, Ólöf Sigurrós, f. 3. október 1934 og Elsa, f. 20 mars 1938. Foreldrar hennar voru bæði með búskap og útróðra ásamt Guðmundi bróður Benedikts og Sigríði systur Magnúsu og bjuggu þau alla tíð í sama húsi á Þórkötlustöðum og átti hún góða æsku með þeim. Fjóla vandist allri vinnu frá unga aldri og fór í vist til Reykjavíkur. Hún lauk barnaskólaprófi og fór síðan að læra matreiðslu á hótel Skjaldbreið í Reykjavík. Fjóla giftist Ingólfi Eyjólfssyni, þau slitu samvistir. Fjóla eignaðist eina dóttur, Ingibjörgu, f. 26. nóvember 1940, maki Pétur Þórarinn Þórarinsson, f. 28. júlí 1933. Fjóla eignaðist fjögur barnabörn og sjö barnabarnabörn sem hún lifði fyrir. Þau eru: Fjóla, f. 20. nóvember 1959. Þórarinn, f. 25. febrúar 1965. Maki Þóra Hafsteinsdóttir, börn þeirra eru Ingibjörg Þóra og Klara Lind. Benedikta, f. 16. desember 1966. Maki Haukur Ingi Jónsson, börn þeirra eru Pétur Ingi og Helga Ósk. Ólafur, f. 7. febrúar 1972. Maki Lára Sif Jónsdóttir, börn þeirra eru Jón Smári, Ólöf Rut og Viktoría Fjóla. Fjóla fluttist til Keflavíkur 1941 og bjó þar alla tíð síðan. Hún vann alla almenna vinnu í fiski, síld og saltfiski. Hún vann við afgreiðslustörf stærstan hluta ævi sinnar, mest í versluninni Eddu í Keflavík. Hún starfaði með öldruðum í mörg ár þangað til heilsan fór að gefa sig og tómstundastarfið fluttist á Nesvelli. Útför Fjólu Benediktsdóttur fór fram frá Keflavíkurkirkju 7. október 2011, kl. 13. og það vissi hún og gerði hún því handa mér og fjölskyldu minni og systkinum marga fallega jólalampa og ýmislegt jólaskraut sem skreytir heimili okkar um hver jól. Ég hef alltaf verið stoltur af og þótt vænt um verk hennar og munu þau halda á lofti minningu hennar um ókomna tíð. Þann 3. febrúar 2010 fæddist okkur Láru Sif dóttir sem fékk nafnið Viktoría Fjóla í höfuðið á langömmu sinni. Fjóla amma var yfir sig stolt af litlu nöfnu sinni og að sjálfsögðu mætti hún í skírnina þrátt fyrir háan aldur og eigum við fallegar myndir af Fjólunum okkar þremur á þessum fallega degi. Amma Fjóla átti 4 barnabörn og 7 barnabarnabörn sem hún fylgdist vel með og var mjög stolt af og voru þær ófáar myndirnar af þeim sem prýddu íbúðina hennar á Ásabrautinni. Amma lenti í alvarlegu bílslysi árið 1997 og var marga mánuði á spítala en hún hristi það af sér enda líkamlega vel á sig komin. Hún varð þó aldrei alveg söm og fyrir slysið. Amma Fjóla hélt fullri heilsu lengstan hluta ævi sinnar og bjó ein á Ásabrautinni þar til fyrir rúmlega ári síðan að hún flutti á hjúkrunarheimilið Garðvang þá 89 ára gömul. Þann 17. janúar 2011 hélt hún upp á 90 ára afmælið sitt með allri fjölskyldu sinni og áttum við góða stund saman. Ég verð alltaf þakklátur fyrir mánudaginn 26. september þegar ég kom til ömmu og átti með henni notalega stund og kvaddi hana, morguninn eftir hringdi mamma svo í mig og sagði að hún hefði kvatt þennan heim á hljóðlegan og kyrrlátan hátt. Að leiðarlokum langar mig til að þakka Fjólu ömmu fyrir allar þær góðu og yndislegu stundir sem ég og mín fjölskylda áttum með henni. Minning um góða konu mun ávallt lifa með mér. Blessuð sé minning hennar. Guð blessi þig amma mín. Elsku mamma, pabbi, Fjóla, Tóti, Benný og fjölskyldur megi Guð styrkja ykkur og hugga á þessum erfiðu tímum. Missir okkar er mikill. Þinn dóttursonur Ólafur Pétursson.

Seldu bjór í stað léttöls

H

ver kannast ekki við allar dulbúnu áfengisauglýsingarnar frá bjórframleiðendum, þar sem orðinu „léttöl“ er bætt aftan við auglýsinguna. Léttölið er síðan selt úti í næstu sjoppu en sterkari drykkurinn í Ríkinu. Söluturn einn á Suðurnesjum var hins vegar með bjór til sölu á dögunum. Söluturninn hafði fengið sendingu frá framleiðanda og í sakleysi sínu var dósum af því sem talið var vera Víking léttöl raðað í kælinn. Fljótlega komu þó upp vandræði með strikamerkið á vörunni, enda var það ekki til í sölukerfi verslunarinnar. Fljótlega varð starfsfólkinu þó ljóst að þarna var um alvöru bjór að ræða en ekki léttöl. Fjórar dósir höfðu verið seldar og því einhverjir sem hafa fundið fyrir óvenju miklum áhrifum af léttölinu þann daginn.

GOTT FYRIR BÍLINN Black&Decker háþrýstidæla 110 bar

Ryk/blautsuga 15 lítrar HKV 1000w

18.900,-

15.900

1400W 360 min/lit/klst Þolir 50C heitt vatn 5 metra barki Sápubox

Deka Tjöru- og olíuhreinsir 4 lítrar

1.550

Rúðuvökvi -18°C 4 lítrar

540

Kletthálsi 7 - Reykjavík Fuglavík 18 - Reykjanesbæ Furuvöllum 15 - Akureyri

TIA-JM-3340

Bílaþvottakústur

1.795

– Afslátt eða gott verð? Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Ekki lenda í biðröð í haust! Settu Toyo harðskeljadekkin undir strax! Við bjóðum vaxtalaus lán frá Visa og Mastercard í allt að 12 mánuði

0 3333 42

ar

Nj

Þær eru margar minningarnar sem koma upp í hugann nú þegar mín elskulega amma, amma Fjóla, kveður þennan heim. Hann var einstaklega fallegur og sólríkur haustdagurinn sem hún amma valdi til þess að fara í langferðina miklu. Ég var svo heppinn að alast upp við að hafa Fjólu ömmu á æskuheimili mínu fyrstu 15 ár ævi minnar í Baugholtinu. Þar naut ég góðs af henni og þær voru nú ófáar brauðsneiðarnar með kæfunni og heitu kakóbollarnir sem hún gerði handa mér enda gerði hún langbesta kakó í heimi. Oft sátum við saman og horfðum á sjónvarp, lásum í bók eða hlustuðum á útvarp og hún sagði mér oft skemmtilegar sögur úr æsku sinni í Grindavík. Amma Fjóla ferðaðist mikið með okkur og fór með mér í margar útilegur í bláa tjaldvagninum okkar sem lifa í minningunni. Við fórum einnig saman til útlanda. Sérstaklega er mér minnisstæð ferð okkar fjölskyldunnar til Benidorm árið 1978 þegar ég var 6 ára og ég sé ömmu enn fyrir mér þegar hún var að kenna mér að synda í lauginni á hótelinu okkar. Þegar amma flutti svo á Ásabrautina árið 1987 kom ég til hennar nánast daglega og fékk alltaf eitthvað gott að borða hjá henni eins og góðri ömmu sæmir. Fyrst um sinn kom ég einn, svo bættist unnusta mín Lára Sif í hópinn árið 1993 og svo barnabarnabörnin Jón Smári, Ólöf Rut og Viktoría Fjóla. Við Lára Sif fluttum í Kópavoginn árið 1997 og reyndum við að koma eins oft og við gátum að heimsækja ömmu enda ómissandi að fá kakóbolla og brauð með kæfu hjá henni ásamt öðru góðgæti. Ég hef alla tíð stundað íþróttir, sérstaklega knattspyrnu og fylgdist amma Fjóla vel með mér og safnaði í úrklippubækur úr öllum blöðum þar sem fjallað var um leiki mína og færði mér svo til eignar þegar ég hætti að spila. Þetta segir meira en mörg orð um hugulsemi og væntumþykju hennar í minn garð. Eftir að amma Fjóla hætti að vinna sat hún löngum stundum og föndraði og stundaði starf eldri borgara í Reykjanesbæ af miklum áhuga og naut sín þar vel í góðra vina hópi. Ég hef alltaf verið mikið jólabarn

›› SVART ‹‹ og sykurlaust

ð arb ra ut

9

Fjóla Benediktsdóttir - minning -

ATVINNA Í BOÐI

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf. óskar eftir starfsmanni í brennslustöð fyrirtækisins. Unnið er á vöktum og um er að ræða tímabundna ráðningu. Gerðar eru kröfur um menntun sem nýtist í starfið s.s. vélstjórnarréttindi og/eða menntun á sviði raf- eða vélvirkjunar. Starfsmenn í brennslustöð þurfa að hafa frumkvæði og góða samskiptahæfni, geta unnið skipulega og sjálfstætt og vera vel tölvufærir. Góð enskukunnátta er kostur. Upplýsingar veitir framkvæmdastjóri í síma 421-8010 Umsóknarfrestur er til 17. október 2011 Umsóknir sendist til Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja sf., Berghólabraut 7, 230 Reykjanesbæ.


14

FIMMTudagurinn 13. október 2011 • VÍKURFRÉTTIR

vf.is

Körfuboltavertíðin hófst formlega í gær þegar Iceland Express deild kvenna fór af stað en karlarnir hefja leik í kvöld. Í vikunni voru kunngerðar spár þjálfara, leikmanna og formanna félaganna en samkvæmt þeim er kvennaliði Keflvíkinga spáð titlinum í ár, og karla megin er Grindvíkingum spáð öðru sætinu. Ungum Njarðvíkingum er hins vegar spáð falli enda er liðið nánast óþekkjanlegt frá því í fyrra. Það þykja án efa stór tíðindi að þessu körfuboltaveldi sé spáð falli. Við röbbuðum við þjálfara Suðurnesjaliðanna sem leika í efstu deild í ár og spurðum þá spjörunum úr varðandi komandi tímabil.

hvað segja þjálfarar körfuboltaliðanna á suðurnesjum í upphafi leiktíðarinnar?

Sverrir Þór Sverrisson, þjálfari kvennaliðs Njarðvíkinga

Pétur Guðmundsson aðstoðarþjálfari kvennaliðs Keflavíkur

verður jafnara en oft áður

Kynslóðaskipti í Keflavík

Njarðvík kvenna:

Keflavík kvenna:

Komnar: Harpa Rut Hallgrímsdóttir (UMFG), Petrúnella Skúladóttir (UMFG), Salbjörg Ragna Sævarsdóttir (Laugdælir) Lele Hardy og Shanae Baker Brice (Bandaríkjunum). Farnar: Anna María Ævarsdóttir (KR), Auður Jónsdóttir (hætt), Árnína Lena Rúnarsdóttir (erlendis), Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir (hætt), Shayla Fields (Bandaríkjunum), Dita Liepkalne (Spánn), Julia Demirer, Hanna B. Valdimarsdóttir (hætt), Heiða B. Valdimarsdóttir (Grindavík).

Tímabilið leggst mjög vel í Sverri Þór Sverrisson þjálfara kvennaliðs Njarðvíkinga en þeim er spáð 6. sætinu í Iceland Express deild kvenna í ár. „Ég held að þetta verði mun jafnara en oft áður og maður er bara spenntur að fara að byrja,“ segir Sverrir og bætir því við að hann taki nú spána ekkert of alvarlega. „Spá er bara spá og bæði ég og leikmenn mínir teljum okkur geta mun betur og stefnum á að gera það. Ég er ekkert of mikið að velta mér upp úr þessu en það er bara gaman að sjá hvernig spekingarnir eru að meta þetta svona fyrir mót.“ Hver eru ykkar markmið fyrir tímabilið? „Við ætlum bara að halda því innan okkar liðs en þau eru töluvert hærri en þetta.“ Sverrir segir hópinn í ár ekkert vera síðri en þann sem Njarðvíkingar höfðu í fyrra, hann sé þó aðeins öðruvísi. „Við fengum reynslu þegar Harpa og Petrúnella komu yfir og svo kemur Dalla til okkar sem er hávaxin og efnileg stelpa. Stelpurnar úr yngri flokkastarfinu eru strax byrjaðar að spila og erlendu leikmennirnir lofa góðu. Við erum að slípa okkur saman þar sem þetta er tiltölulega nýtt lið og ef það tekst fljótlega þá erum við í ansi góðum málum. En eru Njarðvíkingar samkeppnishæfir í toppbaráttunni? „Ég er ekki alveg farinn að hugsa svo langt en ég tel okkur vera samkeppnishæf gegn hvaða liði sem er á góðum degi,“ sagði Sverrir Þór að lokum.

Birna Valgarðs KEF, Margrét Kara (KR) og Lele Hardy UMFN.

Komnar: Helga Rut Hallgrímsdóttir (UMFG), Jaleesa Butler (Hamar), Bríet Sif Hinriksdóttir, Katrín Fríða Jóhannsdóttir og Soffía Rún Skúladóttir úr yngri flokkum. Farnar: Bryndís Guðmundsdóttir (KR), Jacquline Adamshick (hætt).

Verður þetta leikur einn fyrir Keflvíkinga í vetur? „Nei, spárnar hafa nú oft verið á ákveðinn máta og þær hafa ekki alveg staðist. En við erum engu að síður með það gott lið að við ættum að geta verið þar sem spáin segir til um, en það verður langt frá því að vera léttur leikur,“ segir Pétur Guðmundsson aðstoðarþjálfari kvennaliðs Keflavíkur og honum líst einkar vel á þær breytingar sem hafa orðið á liði Keflvíkinga í sumar. „Það eru ákveðin kynslóðaskipti í gangi núna. Við erum með rosalega ungar stelpur sem eru að koma inn núna og þær eru að spila stórt hlutverk, og ásamt eldri leikmönnum okkar þá held ég að við eigum að geta sótt fast að þessari spá.“ Eru þessar ungu stelpur tilbúnar? „Já þær eru það, en engu að síður þurfa þær leiki til að slípa sig saman í meistaraflokki. Það að spila í yngri flokkum og meistaraflokki er tvennt ólíkt og ef við gefum þeim tíma til að aðlagast þá hef ég engar áhyggjur af þeim.“ Pétur telur að ekki sé til sá leikmaður sem leggur eins mikið í sölurnar og Jacquline Adamschick gerði fyrir Keflvíkinga í fyrra en hann telur nýja erlenda leikmanninn, Jaleesa Butler vera góðan kost fyrir Keflavíkurstúlkur. „Þær eru ólíkir leikmenn, hún er rosalega góður leikmaður og hentar okkur vel. En það er það sama með hana og hina leikmenn okkar að þær þurfa að spila sig saman en ég tel að hún geti gert góða hluti fyrir okkur.“ Þegar kemur að markmiðum Keflvíkinga þá er Pétur ekkert að skafa utan af því. „Bæði sem þjálfari og leikmaður þá fer ég í alla leiki til þess að sigra þá og það er engin breyting á því. Við tökum bara einn leik fyrir í einu og höfum ekki sett okkur ákveðin markmið sem lið en ég hef alltaf unni eftir þessu markmiði og ég held því áfram. Það er ekki annað boðlegt í Keflavík en að berjast um þá titla sem í boði eru, það held ég að allir þekki, en eins og ég segi þá tekur tíma að slípa liðið saman og þegar það tekst þá leggjum við atlögu að titlinum.“

Helgi Jónas Guðfinnsson þjálfari karlaliðs Grindvíkinga

Erum með lið í titilbaráttu Grindavík karla:

Komnir : Jóhann Árni Ólafsson (UMFN), Sigurður Gunnar Þorsteinsson (Keflavík), Giordan Watson (lék með UMFN í fyrra), J’Nathan Bullock (Bandaríkjunum), Morten Szmiedowicz (Höttur) Farnir : Helgi Björn Einarss on (Haukar), Jens Óskarsson (Njarðvík), Egill Birgisson (Njarðvík), Ryan Pettinella (Bandaríkjunum)

Bjóstu við því að sjá Grindvíkinga efsta í spánni hjá KKÍ? „Þetta er svo sem það sem ég bjóst við, að okkur yrði spáð þarna uppi en okkur hefur ekkert gengið svo vel á undirbúningstímabilinu þannig að ég bjóst alveg eins við því að sjá okkur neðar á töflunni, en þetta er bara spá,“ segir Helgi Jónas þjálfari Grindvíkinga. Grindvíkingar hafa styrkt sig gríðarlega síðan í fyrra og fengið inn nýja menn sem munu gegna stóru hlutverki hjá liðinu í vetur. „Það hefur gengið brösuglega á undirbúningstímabilinu. Við erum að setja inn nýjan sóknarleik og menn hafa verið frá vegna meiðsla. Þetta er hins vegar að ganga hjá okkur hægt og rólega og allt er á réttri leið. Við erum með lið til þess að berjast um titlana á þessu tímabili og við stefnum hátt, það er engin spurning,“ segir Helgi Jónas en hann viðurkennir þó að margt þurfi að ganga upp svo að sú verði raunin. Hvernig líst þér á þessa nýju leikmenn sem eru komnir til ykkar? „Bara mjög vel og ég er gríðarlega sáttur við þá Jóa og Sigga, og svo er Watson nýkominn og annar erlendur leikmaður á leiðinni. Það er ekki spurning að Watson er mikill styrkur fyrir okkur og þetta er leikmaður sem við höfum leitað að, hann hefði reynst okkur vel í fyrra þegar við vorum að eltast við hann,“ sagði Helgi að lokum.

Sigurður Ingimundarson þjálfari karlaliðs Keflavíkur

Þetta er flott verkefni Keflavík karla:

Komnir: Jarryd Cole og Charles Parker (Bandaríkjunum), Sigurður Friðrik Gunnarsson (Valur), Valur Orri Valsson (FSU) Farnir: Gunnar Einarsson (hættur), Jón Norðdal Hafsteinsson (hættur) Hörður Axel Vilhjálmsson (Þýskaland), Sigurður Gunnar Þorsteinsson (Grindavík), Þröstur Leó Jóhannsson (Tindastóll), Thomas Sanders (Ísrael), Andrea Ciric (Ungverjaland)

Tekurðu nokkuð mark á svona spám lengur? „Nei, ætli það en það er nú samt skemmtilegt og sýnir kannski stöðuna á liðunum eins og þau standa í dag. Ég man nú ekki í fljótu bragði í hvaða sæti okkur var spáð núna þannig að það sýnir kannski hvað mér finnst um þetta. Þetta gefur mynd af stöðunni í dag en mótið er ekki byrjað,“ segir Sigurður en Keflvíkingum er spáð 5. sæti í deildinni þetta árið. Hver eru markmiðin fyrir tímabilið? „Við höfum okkar markmið fyrir tímabilið sem vonandi koma í ljós hægt og rólega. En að sjálfsögðu viljum við að okkar lið sé samkeppnishæft og gott og það er það sem við erum að vinna í núna.“ Hvernig finnst þér núverandi leikmannahópur í samanburði við í fyrra? „Þetta er ekkert líkt þeim hópi og flestir þeirra sem voru hér í fyrra eru farnir. Það eru komnir nýir menn inn og þetta er mjög skemmtilegt lið. Meirihlutinn úr drengjaflokki eiga eftir að verða mjög góðir og þetta er flott verkefni að mínu mati.“ Hvað með ungu strákana og útlendingana? „Þeir verða fínir og það er bara vonandi að fólk komi og styðji þá í þessari baráttu. Útlendingarnir eru fínir og hafa verið góðir á æfingum. Þeir hafa svo sem lítið spilað en þeir eiga eftir að falla að okkar leik.“

Fulltrúar allra liða í Iceland Express deildinni í körfu 2011-2012.

Friðrik Ragnarsson annar þjálfara karlaliðs Njarðvíkinga

Stefna á úrslitakeppnina Njarðvík karla:

Komnir: Cameron Echols og Travis Holmes (USA), Jens Valgeir Óskarsson (Grindavík), Birgir Snorri Snorrason, Elvar Már Friðriksson, Maciej Stanislaw Baginski, Oddur Birnir Pétursson, Óli Ragnar Alexandersson, Sigurður Dagur Sturluson og Styrmir Gauti Fjeldsted, allir úr yngri flokkum UMFN. Farnir : Jóhann Árni Ól afss on (UMFG), Guðmundur Jónsson (Þór Þorlákshöfn), Brenton Birmingham (hættur), Egill Jónasson (frí) Friðrik Stefánsson hættur) Páll Kristinsson (hættur), Kristján Rúnar Sigurðsson (hættur), Nenad Tomasevic (Marakko), Jonathan Moore (Bandaríkj.), Giordan Watson (Grindavík).

Verða Njarðvíkingar í botnbaráttu í vetur? „Við verðum í einhverri baráttu en ég vona að við verðum kannski ekki alveg við botninn. Við höfum sett markiðin hærra en þetta er í sjálfu sér ekkert óeðlileg spá, við erum með gjörbreytt lið þar sem meðalaldurinn er í kringum19 ár, þannig að það væri kannski óeðlilegt ef okkur væri spáð góðu gengi. Við stefnum þó á að fella þessa spá.“ En hvað telur þú raunhæft sæti í deildinni? „Svona 6.-8. sæti væri raunhæft fyrir okkur. Við værum nokkuð kátir með það, við ætlum að reyna að stefna inn í úrslitakeppnina, það er okkar markmið,“ segir Friðrik sem mun hafa mikið af ungum leikmönnum í vetur. „Þeir verða tilbúnari með hverjum leik en þeir fæðast ekkert fullmótaðir í þetta og við höfum bullandi trú á verkefninu. Þetta eru strákar sem eru búnir að gera það mjög gott hjá yngri flokkum félagsins. Við erum búnir að æfa alveg hrikalega stíft, eða allt að 7-8 sinnum í viku í allt sumar. Við litum á það sem einu leiðina í stöðunni því að við vorum með það breytt lið og ekki mikinn pening á milli handanna. Það var svo ákveðið að taka tvo Kana til að styrkja liðið og við trúum því að þessi mikla vinna muni skila sér.“ Friðrik segist vera ánægður með erlendu leikmennina enn sem komið er. „Þegar Echols spilaði með KR á sínum tíma var hann hörku duglegur en við vissum það að hann er að koma aftur til Íslands eftir erfið meiðsli sem hann hlaut á Spáni fyrir tveimur árum þar sem hann ökklabraut sig. Hann kemur hingað til að lengja ferilinn, en ef við fáum eitthvað frá honum í líkingu við það sem hann sýndi hér árið 2005 þá erum við í góðum málum.“


15 Grindvíkingar ræða við Guðjón Þórðarson

VÍKURFRÉTTIR • 13. október 201 FIMMTudagurinn 2011

vf.is

Grindvíkingar hafa skoðað þann möguleika að fá Guðjón Þórðarson, þjálfara BÍ/Bolungarvíkur, til að taka við þjálfun liðsins. Ólafur Örn Bjarnason hætti sem þjálfari Grindvíkinga fyrir skömmu og félagið leitar nú að eftirmanni hans. Grindvíkingar reyndu að semja við Heimi Hallgrímsson, fyrrum þjálfara ÍBV, en hann var ekki tilbúinn í verkefnið. Grindvíkingar hafa þegar rætt við Guðjón Þórðarson en viðræður við hann eru í biðstöðu sem stendur.

Zoran með Þorsteini Magnússyni og Kjartani Steinarssyni frá knattspyrnuydeild eftir undirskrift samningsins í Nettó.

K

Ómar og Fanney best Keflvíkinga

eflvíkingar verðlaunuðu knattspyrnumenn sína á lokahófi nú í vikunni. Hjá meistaraflokki var markvörðurinn Ómar Jóhannsson kjörinn leikmaður ársins og hjá konunum var Fanney Þórunn Kristinsdóttir valin best. Efnilegastur var svo miðjumaðurinn ungi Arnór Ingvi Traustason og Heiðrún Sjöfn Þorsteinsdóttir var talin efnilegust kvenna. Tveir leikmenn voru kjörnir bestir hjá 2. flokki karla, þeir Magnús Þór Magnússon og Bojan Stefán Ljubicic hlutu þann heiður og efnilegastur í 2. flokki var Daníel Gylfason. Heiðrún Sjöfn Þorsteinsdóttir var best í 2. flokki kvenna og Ása Sigurjóna Þorsteinsdóttir var efnilegust.

Í

ÍRB-liðar stóðu sig vel í Færeyjum

RB átti þrjá fulltrúa í sundlandsliði Íslands sem atti kappi við Færeyinga um helgina. Þær Jó h a n n a Jú l í a Júlíusdóttir, Jóna Hel en a Bj ar n adóttir og Ólöf Edda Eðvarðsdóttir stóðu sig allar með prýði og lögðu sitt af mörkum í glæsilegum sigri íslenska liðsins á því færeyska. Stúlkurnar náðu allar að bæta sína fyrri tíma og bætti Ólöf Edda telpnametið í 200 metra bringusundi um rúmar tvær sekúndur en fyrra met var í eigu Erlu Daggar Haraldsdóttur.

Grindvíkingar meistarar meistaranna

G

rindvíkingar eru meistarar meistaranna 2011 en Páll Axel Vilbergsson tryggði gulum titilinn með flautuþrist í DHLHöllinni gegn KR, 85-87. Leikurinn var jafn og spennandi allan tímann en á lokasprettinum virtist KR ætla að taka titilinn uns Páll Axel tók til sinna ráða. Páll hefur lítið verið með Grindvíkingum á undirbúningstímabilinu en stimplaði sig rækilega inn.

Í

Tap hjá Keflavík

slands- og bikarmeistarar Keflavíkur í kvennaboltanum máttu sætta sig við stórtap gegn KR leik um meistara meistaranna sem fram fór í DHL-Höllinni. Lokatölur voru 88-49 KR í vil en Keflvíkingar léku án Birnu Valgarðsdóttur og Ingibjargar Jakobsdóttur.

Þurfum þolinmæði - segir Zoran Ljubicic, nýr þjálfari Keflvíkinga Zoran Ljubicic nýráðinn þjálfari Keflvíkinga í Pepsi-deild karla sagði að vissulega hefði það verið draumur hans í langan tíma að taka við liðinu. „Ég var lengi leikmaður og er búinn að bíða lengi eftir þessu tækifæri, núna tel ég vera rétta tímann til að stíga þetta skref. Við munum setjast niður á næstu dögum og ræða hvernig við breytum leikstíl okkar og förum vonandi að spila skemmtilegan fótbolta,“ sagði Zoran eftir undirritun samningsins í vikunni. Zoran vonast jafnframt til þess að flestir samningslausir leikmenn verði áfram og hann trúir því að svo verði. „Ég þekki svo auðvitað vel þessa ungu stráka sem ég hef þjálfað frá því í 4. flokk og það er ánægjulegt að halda áfram með þá. Það byrja hins vegar allir með hreint borð núna. Þetta er undir leikmönnum komið, allir þeir sem eru tilbúnir að leggja sig 100% fram fyrir félagið, fá sitt tækifæri.“ Zoran gerir sér fulla grein fyrir því

að það sé tvennt ólíkt að þjálfa lið í Pepsi-deildinni og í yngri flokkum. „Að sjálfsögðu er þetta erfitt starf og maður verður að vera tilbúinn að taka gagnrýni en það er bara það sem fylgir þessu starfi.“ Sérðu fyrir þér titla í framtíðinni hjá Keflavík? „Við verðum að vera þolinmóðir og rólegir. Ég vil bara að fólk styðji þessa ungu stráka en við erum að byrja á mikilli uppbyggingu og maður veit aldrei hvað getur gerst í fótboltanum. Ég get þó engu lofað nema því að ég mun leggja mig allan fram og vill það sama frá leikmönnum mínum, það kemur svo bara í ljós.“ Miklar líkur eru á því að Gunnar Oddsson verði Zoran til aðstoðar og það leggst vel í nýja þjálfarann. „Mér líst vel á Gunnar og vona að hann verði mér við hlið. Það myndi hjálpa mér helling því hann er margreyndur fótboltamaður og þjálfari og hann þekkir þessa stráka og er með Keflavíkurhjartað.“

Ungur Keflvíkingur heimsækir danskt félag Samúel Kári Friðjónsson, fimmtán ára Keflvíkingur fer í vikunni til Danmerkur þar sem hann heimsækir danska félagið AGF frá Árósum. Samúel mun dvelja í nokkra daga hjá AGF m.a. leika með unglingaliði félagsins. Samúel Kári er fæddur árið 1996 og leikur með 3. flokki Keflavíkur. Hann lék með U-17 ára landsliðinu á Norðurlandamótinu í sumar og er einn af fjölmörgum ungum og efnilegum knattspyrnumönnum í Keflavík.

NÁMSKEIÐ Skipstjórnarnám á báta minni en 12 metrar. Kennsla hefst 20. október og kennt verður á daginn. Innritun stendur yfir. Lengd námskeiðs: 110 kennslustundir.

Vélavarðarnám SSV réttindi 750 kw fyrir 12 metra langa báta og minni. Kennsla hefst 17. október og kennt verður á einu kvöldnámskeiði og á einu dagnámskeiði. Námskeiðin eru bæði bókleg og verkleg. Innritun stendur yfir. Lengd námskeiða 85 kennslustundir hvert. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Fisktækniskólans www.fiskt.is

Grænu Ljónin í Njarðvík Grænu Ljónin er nýstofnaður stuðningsmannaklúbbur körfuknattleiksdeildar Njarðvíkur. Bæði einstaklingar og fyrirtæki geta orðið meðlimir í klúbbnum og eru margvísleg fríðindi sem fylgja með áskrift. Einn af stjórnarmönnum Njarðvíkur sagði í samtali við Víkurfréttir að félagið væri með þessu að bjóða stuðningsmönnum allt í einum pakka og um leið væri verið að efla félagsandann. Hann bætti því við að þetta væri nauðsynleg tekjulind fyrir félagið í erfiðu árferði.

Meðal fríðinda má nefna: · Ársmiði á leiki meistaraflokks karla og meistaraflokks kvenna (nema Powerade bikar) og meðlæti í hálfleik. · Miði á herrakvöld / konukvöld. Matur og skemmtun. · Miði á haustfagnað þar sem liðin verða kynnt til sögunnar. · Happdrættismiði, dregið úr númerum á kortum í desember. · Jólagjöf.

Fulltrúaval á Landsfund Fulltrúar sjálfstæðisfélaganna í Reykjanesbæ á landsfundi Sjálfstæðisflokksins verða valdir á sameiginlegum félagsfundi sem haldinn verður í Sjálfstæðishúsinu að Hólagötu 15 í Njarðvík fimmtudaginn 20. október kl. 20. Allir félagsmenn velkomnir Sjálfstæðisfélögin í Reykjanesbæ

www.xdreykjanes.is

Hef hafið störf að nýju eftir barneignarfrí,

Lilja Guðmundsdóttir. Af því tilefni veitum við

10% AFSLÁTT af herraklippingum í október. Ótrúlegt tvennutilboð í sjampó og næring í 500ml með pumpu, á sama verði og 300ml. (67% meira magn fyrir sama verð)

Allir velkomnir, við tökum vel á móti þér. Kær kveðja Lilja, Gauja og Linda.

s. 421 3428 - Hafnargata 20


auglýsingasími víkurfrétta er 421 0001

Bifreiðaskoðun

vf.is

Opið frá kl. 8:00 - 17:00 Engar tímapantanir

Njarðarbraut 7

Fimmtudagurinn 13. október 2011 • 40. tölublað • 32. árgangur Spurning vikunnar Hvernig gengur þér að ná endum saman?

Anna Lóa Ólafsdóttir: Ekki nógu vel en þó hef ég það betra en margur annar.

Árni Long: Það gengur sæmilega.

Signý Eggertsdóttir:

Þú velur það íbúðalán sem hentar þér

Bara bærilega

Viðskiptavinir eiga að hafa val. Við bjóðum nú óverðtryggð íbúðalán með föstum vöxtum og lækkum breytilega vexti á verðtryggðum íbúðalánum verulega.

Halldór Örn Halldórsson: Þokkalega.

Ný óverðtryggð íbúðalán

6,40%

Verðtryggð íbúðalán

 Fastir 6,40% vextir til 3 ára eða 6,60% til 5 ára*  Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði

Vilborg Guðný Óskarsdóttir: Það er alveg á mörkunum en það hefst með hjálp Fjölskylduhjálpar.

vf.is

   

3,90%

 Breytilegir vextir hafa nú verið lækkaðir í 3,90%  Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði

eða verðmati eignar Hraðari eignamyndun í flestum tilfellum Hærri greiðslubyrði Lánstími allt að 40 ár Viðbótarlán fyrir allt að 85% af markaðsvirði eða verðmati eignar

   

eða verðmati eignar Hægari eignamyndun í flestum tilfellum Lægri greiðslubyrði Lánstími allt að 40 ár Viðbótarlán fyrir allt að 85% af markaðsvirði eða verðmati eignar

Skilmála og nánari upplýsingar má finna á vefsíðu okkar, landsbankinn.is, eða í næsta útibúi Landsbankans. * Fyrir lok fastvaxtatímabils gefst lántökum val um að festa vexti a�ur á þeim kjörum sem í boði verða eða skipta yfir í verðtryggt lán. Ekkert uppgreiðslugjald verður tekið ákveði viðskiptavinur að breyta láninu. Ef ekkert er valið færist lán yfir á breytilega óverðtryggða vexti.

JÓNSSON & LE’MACKS

jl.is

SÍA

Ert þú efni í blaðamann eða pistlahöfund? Óskum eftir að ráða blaðamann í hlutastarf. Einnig viljum við komast í samband við efnilega pistlahöfunda, sem hafa áhuga á að skrifa reglulega í blaðið og á vefinn. Sendu helstu upplýsingar um þig og áhugasvið þitt á póstfangið pket@vf.is vf.is

Landsbankinn

H Á DEGI STI LBOÐALLA DA GA F RÁ KL. 11:00-14:00

ELDSTEIKTUR OSTBORGARI M/FRÖNSKUM, KOKTEILSÓSU OG GOSI KR. 1195,-

landsbankinn.is

STÓR OLSENLOKA AÐ EIGIN VALI M/GOSI

DJÚPSTEIKT ÝSA M/FRÖNSKUM, KOKTEILSÓSU OG GOSI

FRÁ KR. 1195,-

KR. 1350,-

410 4000

40.tbl_2011  
40.tbl_2011  

40.tbl_2011

Advertisement