Page 1

Moj krsni

molitvenik

VERBUM


Ova knjiga pripada: ....................................................................................................... ....................................................................................................... Primljena je kao dar od: ....................................................................................................... ....................................................................................................... Prigodom: ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... Datum: .......................................................................................................


Moj krsni molitvenik Tekst: Sally Ann Wright Ilustracije: Honor Ayres


Djeca su blagoslov i dar od Gospodina.


Sve o meni Zovem se: .............................................................................................. ............................................................................................................... Datum mojega rođenja: ....................................................................... Po rođenju sam težio/težila: ................................................................. Boja mojih očiju: .................................................................................. Boja moje kose: ..................................................................................... Poštanska adresa mojega doma: ........................................................... ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ 9


Ime bake: Ime djeda:

....................................................

.................................................... Datum i mjesto njegova rođenja:

Datum i mjesto njezina rođenja:

....................................................

....................................................

..................................................,..

....................................................

Moj tata zove se:

.................................................. Datum i mjesto njegova rođenja:

.................................................. ..................................................

Moje je ime:

..................................................... .....................................................


Ime djeda: Ime bake:

................................................... Datum i mjesto njegova rođenja:

.................................................... Datum i mjesto njezina rođenja:

................................................... .................................................... ................................................... ....................................................

Moja mama zove se:

.................................................. Datum i mjesto njezina rođenja:

.................................................. ..................................................

Moja obitelj


Ja, beba Gospodine, blagoslovi nas i štiti. Licem nas svojim obasjaj i pokaži svoju ljubav. Gospodine, pomozi nam i cˇuvaj nas. Vodi nas, upravljaj koracima i daruj nam mir.

Datum i mjesto mojega krštenja: .......................................................... Ime mojega kuma/kume na krštenju: ....................................................

12


Moj prvi smiješak: ................................................................................ Moje prve riječi bile su: ....................................................................... ............................................................................................................... Prve korake učinio/la sam: .................................................................... Prvi mliječni zub ispao mi je: ............................................................... Kao dijete, najviše sam volio/voljela: .................................. ............................................................................................. ............................................................................................. 13


Molitva roditelja Gospodine Bože, naš Stvoritelju, sve si nas stvorio na svoju sliku, sebi slicˇne, sposobne da primamo i darujemo ljubav, da budemo darežljivi i da uživamo u svijetu koji si stvorio. Sada ti zahvaljujemo za cˇudo ovoga novog života, zahvaljujemo ti na daru djeteta.

14


Hvala ti što nas poznaješ po imenu i što si se brinuo o nama još i prije našega rod¯enja. Sada se suocˇavamo s izazovima i radostima roditeljstva; pomozi nam da živimo iz dana u dan i da puni pouzdanja vjerujemo da c´eš se brinuti za nas u svim našim potrebama. 15


Pojmovnik Blagoslov

12, 20, 32, 86, 89, 90, 91 Bog 22, 32, 33, 82, 86 Božic´ 58 Blagdani 66, 67 Bolest 51 Dan 24, 34 Dijeljenje 38, 46, 47, 52, 55 Djeca 14, 15, 16, 17, 20 Dobrota 36, 37, 44, 51 Hrana 48, 49, 64, 70 Isprika 36, 37, 39 Jedinstvo 52, 74 Ljubimci 29 Ljubav 18, 26, 31, 33, 38, 44, 51 Milost 48, 49 Mir 12, 51, 52, 54, 74, 86, 91 Nevolje 55 Nova godina 60 Obitelj 31, 50, 51, 52, 60, 67

Oproštenje Prijatelji

36, 37, 39, 44, 71 26, 31, 35, 50, 56, 58, 69, 73, 76, 90 Putovanje 69 Rat 54 Rod¯endan 56 Smrt 42, 82 Spavanje 84, 85 Stvaranje 25, 28, 29, 33, 67 Tradicionalne molitve 70, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 82, 86, 89, 91 Trpljenje 54, 55 Urod 64, 65 Uskrs 63 Vodstvo 17, 20, 84, 85 Zabrinutost 41, 51 Zahvaljivanje 14, 15, 16, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 65 Životinje 28, 29


Naslov izvornika: Bless This Child Copyright © 2016 Anno Domini Publishing © Copyright za tekst: 2016, Sally Ann Wright © Copyright za ilustracije: 2007, Honor Ayres © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2017. Sva prava pridržana. Glavni urednik: mr. sc. Petar Balta Izvršna urednica: Katarina Gugić Prijevod: Miro Radalj Lektura: Marija Kekelj Za nakladnika: dr. sc. Miro Radalj Nakladnik: VERBUM d.o.o. naklada@verbum.hr Tiskano u rujnu 2017. CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 161006057 ISBN 978-953-235-548-2 Tiskano u Kini.


Ova prekrasna darovna knjiga donosi razne prigodne molitve, kao i molitve iz kršćanske predaje. Također sadrži prostor za upisivanje obiteljskoga stabla, prvih uspomena, datuma krštenja i rođenja, prvih riječi i koraka – Moj krsni molitvenik personalizirana je knjiga koja će biti najljepši podsjetnik na prvu godinu života. Svojim bogatim sadržajem i lijepim ilustracijama Moj krsni molitvenik radosna je uspomena na primanje sakramenta krštenja, kao i najdraži prvi molitvenik za svako dijete!

ISBN 978-953-235-548-2

VERBUM

www.verbum.hr

Moj krsni molitvenik  

Svojim bogatim sadržajem i lijepim ilustracijama "Moj krsni molitvenik" radosna je uspomena na primanje sakramenta krštenja, kao i najdraži...

Moj krsni molitvenik  

Svojim bogatim sadržajem i lijepim ilustracijama "Moj krsni molitvenik" radosna je uspomena na primanje sakramenta krštenja, kao i najdraži...

Advertisement