Page 1

LJEKARUŠA  J M

VERBUM


“Ž”Š›žñŽǰȱ›ž”˜™’œ’ȱ’ȱ”—“’Žȱ›ŽŒŽ™ŠŠȱ’ȱœŠŸ“ŽŠȱ™ž²”Žȱ–Ž —Žȱœȱ˜™’œ˜–ȱ—“’‘˜ŸŠȱ™›’™›Ž–Š—“Šȱ’ȱž™žŠ–Šȱ˜ȱ•’“Ž²Ž—“žȱ ’²’’‘ȱ‹˜•Žœ’ȱ’ȱœŠ—“Šȱ™˜œ˜“Žȱ—Šȱ‘›ŸŠœ”˜–žȱ“Ž£’”žȱŸŽ°ȱ Žȱ˜ȱœŽŠ–œ˜ȱ˜’—ŠǰȱŠȱ—Š“œžŸ›Ž–Ž—’“Šȱ’ȱ—Š“™˜™ž—’“Šȱ —“’‘ȱ“Žȱž™›ŠŸ˜ȱ“Ž”Š›žñŠȱ›Šȱ ž›ŽȱŠ›²’—”˜Ÿ’°Šǯ ŸŠ“ȱ™˜£—Š’ȱ›Š—“ŽŸŠŒȱŸŽ°ȱœŽȱŸ’ñŽȱ˜ȱœŽŠ–ŽœŽȱ˜’—Šȱ ’ȱ•“Ž”˜Ÿ’’–ȱ‹’•“Ž–ȱ’ȱ™›’™›ŠŸŒ’–Šǰȱ™›˜ž²ŠŸŠȱœŠ›Žȱ•“Ž”Š Žȱ’ȱ›ŽŒŽ™ŽȱŽȱ’‘ȱœŠ–ȱ˜›Š¶ž“Žȱ™˜–Šċž°’ȱ–—˜’–ȱ•“ž’–Šȱ ˜£›ŠŸŽȱ’•’ȱŠȱ’–ȱ‹žŽȱ‹˜•“Žǯ œ”žœŸŠȱ’ȱ›ŽŒŽ™Žȱœȱ•“Ž”˜Ÿ’’–ȱ™›’›˜—’–ȱ™›’™›ŠŸŒ’–Šȱ Ž˜ȱ“ŽȱžȱœŸ˜“˜“ȱ“Ž”Š›žñ’ȱžȱ”˜“˜“ȱ“Žȱœ”ž™’˜ȱŸ’ñŽȱ˜ȱŗŗŖŖȱ ˜—’‘ȱ›ŽŒŽ™ŠŠǰȱ™›˜Ÿ“Ž›Ž—’‘ȱœ˜•“Ž—˜–ȱ™›’–“Ž—˜–ǰȱ£Šȱ ȱ‹˜•Žœ’ȱ’ȱœŠ—“ŠǰȱŠ“ž°’ȱ™›Š”’²—Žȱ’ȱ›Š£ž–•“’ŸŽȱœŠŸ“ŽŽȱ£Šȱ ›ŠŸ•“Ž—“Žȱž£ȱ™˜–˜°ȱ‹’•“—’‘ȱ™›’™›ŠŸŠ”Šȱ’ȱ™›ŠŸ’•—Žȱ™›Ž —Žǯ Ÿ’ȱ”˜›’œ—’ȱœŠŸ“Ž’ȱŽȱ™›Ž™˜›ž²Ž—’ȱ™›’›˜—’ǰȱ“Ž—˜œŠŸ—’ȱ ’—’ȱ™›’™›ŠŸŒ’ȱ–˜žȱ™˜–˜°’ȱ™›’ȱ•’“Ž²Ž—“žȱ–—˜’‘ȱ‹˜•Žœ’ȱ ȱ’ȱ™›’ȱ˜²žŸŠ—“žȱ’ȱž—Š™›“Ž¶’ŸŠ—“žȱ£›ŠŸ•“Šǯ


LJEKARUŠA ›Šȱ ž›ŽȱŠ›²’—”˜Ÿ’°Š


LJEKARUŠA fra Jure Marčinkovića

VERBUM


ŸŠȱ”—“’Šȱ—’“Žȱ£Š–“Ž—Šȱ£Šȱ’“Š—˜œ’²”’ȱ™›Ž•Žȱ’ȱœŠŸ“Žȱ•’“Ž²—’”Šǯȱ Š”˜ȱœŽȱ˜Ÿ“Žȱ˜‹“ŠŸȬ •“Ž—’ȱœŠŸ“Ž’ȱ’ȱ’—˜›–ŠŒ’“Žȱœ–Š›Š“žȱ˜²—’–Šǰȱ—’ȱŠž˜›ȱ—’ȱ’£ŠŸŠ²ȱ—Žȱœ—˜œŽȱ˜˜Ÿ˜›—˜œȱ £Šȱ‹’•˜ȱ”Š”ŸŽȱñŽ—Žȱ™˜œ•“Ž’ŒŽȱ”˜“Žȱ–˜ċŽȱ’£Š£ŸŠ’ȱ™›’›ċŠŸŠ—“Žȱ˜Ÿ“Žȱ˜‹“ŠŸ•“Ž—’‘ȱœŠŸ“ŽȬ Šǯȱ˜•’–˜ȱŸŠœȱ™˜œŠŸ“Žž“ŽȱœŽȱœȱ•’“Ž²—’”˜–ȱ˜ȱœŸ’–ȱ™’Š—“’–ŠȱŸŽ£Š—’–ȱž£ȱŸŠñŽȱ£›ŠŸ•“Žǰȱ ˜œ˜‹’˜ȱŠ”˜ȱž£’–ŠŽȱ–Ž’Œ’—œ”žȱŽ›Š™’“žȱ’•’ȱ’–ŠŽȱœ’–™˜–Žȱ”˜“’ȱ£Š‘’“ŽŸŠ“žȱ–Ž’Œ’—Ȭ œ”’ȱ›Ž–Š—ǯ

’‹•’˜Ž”ŠDZ

SALUS 2 •ŠŸ—’ȱž›Ž—’”DZȱŽŠ›ȱŠ•Š ˜™¢›’‘ȱȱȚȱŽ›‹ž–ǰȱ™•’ǰȱŘŖŗşǯ ŸŠȱ™›ŠŸŠȱ™›’›ċŠ—Šǯȱ’“ŽŠ—ȱœŽȱ’˜ȱ˜ŸŽȱ”—“’Žȱ—Žȱœ–’“Žȱž–—˜ċŠŸŠ’ǰȱ˜˜”˜™’›Š’ǰȱ›Ž™›˜žŒ’›Š’ȱ —’ȱ™›Ž—˜œ’’ȱžȱ‹’•˜ȱ”Š”Ÿžȱ˜‹•’”žȱǻŽ•Ž”›˜—’²”’ǰȱ–Ž‘Š—’²”’ȱ’ȱœ•ǯǼȱ‹Ž£ȱ™›Ž‘˜—Žȱ™’œŠ—Žȱœž•Šœ—˜œ’ȱ —Š”•Š—’”Šǯ £Ÿ›ñ—Šȱž›Ž—’ŒŠDZȱ’’“Šȱ’œ”Š² ˜˜›Šę“Šȱ—Šȱ—Šœ•˜Ÿ—’Œ’DZȱ ŸŠ—ȱ˜œŠŸŠŒ •žœ›ŠŒ’“ŽDZȱ›Š—”˜ȱ˜”˜œDzȱ‘žĴŽ›œ˜Œ”ǯŒ˜– Šȱ—Š”•Š—’”ŠDZȱ›ǯȱœŒǯȱ’›˜ȱŠŠ•“ ȱşŝŞȬşśřȬŘřśȬŜŚśȬŞ ȱ£Š™’œȱ˜œž™Š—ȱžȱ›Š²ž—Š•—˜–Žȱ”ŠŠ•˜žȱ ŸŽž²’•’ñ—Žȱ”—“’ċ’ŒŽȱžȱ™•’žȱ™˜ȱ‹›˜“Ž–ȱŗŝŖŞŘŚŖŘř


Uvodne napomene

K

Šȱ“Žȱ²˜Ÿ“Ž”ȱžȱ—ŽŸ˜•“’ǰȱ˜—ŠȱœŽȱ‘ŸŠŠȱ’ȱ£Šȱœ•Š–”žȱ”˜“Šȱ‹’ȱ ˜ȱ–˜•Šȱ™˜–˜°’ǯȱ”˜ȱ“ŽȱŸŽ°ȱ˜•’”Žȱ™˜œ•žñŠ˜ȱ˜ȱœŠŠǰȱ£ŠȬ ñ˜ȱ—Žȱ‹’ȱ’œ”˜›’œ’˜ȱ’ȱ˜Ÿžȱ™›’•’”žǵȱ›Ž—˜œȱ“Žȱ˜Ÿ’‘ȱœŠŸ“ŽŠȱ ñ˜ȱœžȱ›Š£ž–•“’Ÿ’ǰȱ™›’›˜—’ǰȱ—Ž”˜–™•’Œ’›Š—’ǰȱ˜œž™—’ȱ’ȱ“Ž’—’“’ȱ˜ȱ –—˜’‘ȱ™›’™›ŠŸŠ”ŠȱŠ›–ŠŒŽžœ”Žȱ’—žœ›’“Žȱ’ȱ”Ž–’“œ”’‘ȱ•Š‹˜›Š˜›’Ȭ “ŠǰȱŠȱ–˜ċŠȱ—Š“Ÿ’ñŽȱ£‹˜ȱ˜Šȱñ˜ǰȱ˜”ȱ“Ž—˜ȱ•’“Ž²Žǰȱ›ž˜–ȱ—ŽȱñŽȬ Žǯȱ’“Ž²Ž—“Žȱ™›’›˜—’–ȱ™›’™›ŠŸŒ’–Šȱ–Š—“Žȱ“Žȱ—Šœ’•—˜ȱ™›Ž–Šȱ’“Ž•žǰȱ Š•’ȱ“Žȱ£Š˜ȱž˜›Š“—’“Žȱ˜ȱž£’–Š—“Šȱž–“Ž—˜ȱ™›˜’£ŸŽŽ—’‘ȱ•’“Ž”˜Ȭ ŸŠǯȱ˜ŠȱœŽȱ”˜›’œ—’Œ’ȱ™›’“Ž•˜ŠȱœŠ›ċŠ—’‘ȱžȱ˜Ÿ˜“ȱ”—“’£’ȱ–˜›Š“žȱ—ŠȬ ˜›žċŠ’ȱœ›™•“Ž—“Ž–ȱ’ȱžœ›Š“—˜ñ°žǯ Ljekàrušaȱǻñ˜”ŠŸœ”’Ǽȱ’•’ȱlikàrušaȱǻ’”ŠŸœ”’Ǽȱ™ž²”Šȱ“Žȱ”—“’Šȱœȱ™˜™’œ˜–ȱ ’ȱ˜™’œ˜–ȱœ›ŽœŠŸŠȱ£Šȱœž£‹’“Š—“Žȱ‹˜•Žœ’Dzȱ–—˜ñŸ˜ȱ•’œ˜ŸŠȱœȱž™žŠȬ –Šȱ’ȱ›ŽŒŽ™’–Šȱ£Šȱ’£›Š¶’ŸŠ—“Žȱ’ȱ™›’–“Ž—žȱ˜–Š°’‘ȱ’ȱœŠ›’—œ”’‘ȱ•’Ȭ “Ž”˜ŸŠDzȱ£‹’›”Šȱ£—Š—“Šȱ˜ȱ•“Ž”˜Ÿ’˜œ’ǰȱ˜—˜–žȱñ˜ȱ‹˜•Žœ—’”žȱ›Ž‹ŠȱŠȱ ˜£›ŠŸ’Dzȱ™›’›ž²—’”ȱ”˜“’ȱ”Š£ž“Žȱ•’“Ž”˜ŸŽȱ’ȱž–’“Ž°Žȱ•’“Ž²Ž—“Šǯȱ˜—ȱ’Ȭ ‘˜Ÿ’•ȱ ŠŸ•’—˜Ÿ’°ȱ žȱ ’œ˜–ȱ “Žȱ œ–’œ•žȱ ž™˜›Ž‹•“ŠŸŠ˜ȱ ’£›Š£ŽDZȱ ljekàrica ǻñ˜”ŠŸœ”’Ǽȱ’ȱlikàricaȱǻ’”ŠŸœ”’Ǽǯȱ’›”˜ȱŽŠ—˜Ÿ’°ȱ™›ŽŸŽ˜ȱ“Žȱ•“Ž”Š›žñžȱ ”Š˜ȱ’•ȱ›’ŒŽĴŠ›’˜ȱ—ŠȱŠ•’“Š—œ”’ȱ’ȱ•Šȱ™‘Š›–ŠŒ˜™·Žȱ—Šȱ›Š—Œžœ”’ǯȱŠȱŽ—•ŽȬ œ”˜–ȱ‹’ȱ˜–žȱ˜˜ŸŠ›Š˜ȱ™˜“Š–ȱ‘Žȱ‹˜˜”ȱ˜ȱ–Ž’Œ’—Žȱ’•’ȱ‹˜˜”ȱ˜ȱ›Ž–Ž’Žœǰȱ›Š—Œžœ”’ȱ˜™’œ—˜ȱ›ŽŒžŽ’•ȱŽȱ™›ŽœŒ›’™’˜—œȱ–Ž’ŒŠ•Žǰȱ›žœ”’DZȱ•Ž²Ž‹—’”ǰȱ £Ž•Ž—’”ǰȱŸ›Š²Ž‹—’”ǰȱ›ŠŸ—’”ǰȱž”›Š“’—œ”’DZȱ•’”Š›œ”’“ȱ™˜›Š—’”ǯ “Ž”Š›žñŽȱ —Šȱ ‘›ŸŠœ”˜–ȱ “Ž£’”žȱ ™˜œ˜“Žȱ ŸŽ°ȱ œŽŠ–œ˜ȱ ˜’—Šǰȱ ˜ȱ ’•²Ž’°ŽŸŽǰȱ™’œŠ—Žȱ•Š˜•“’Œ˜–ǰȱ’£ȱ ǯȱœ˜•“Ž°Šǯȱ –Šȱ’‘ȱŸ’ñŽȱ˜ȱ™ŽȬ ŽœŽǰȱ—Š“Ÿ’ñŽȱžȱœŠ–˜œŠ—’–Šȱ›ŠŠ›Šȱ˜œ—Žȱ›Ž‹›—Žǯȱ •ŠŸ—’—Šȱ˜²žȬ 5


Uvodne napomene

ŸŠ—’‘ȱ”—“’Šȱ˜ȱ•’”Š›’“Žȱ™˜“Ž²Žȱ’£ȱ ǯȱ’ȱ ǯȱœ˜•“Ž°Šǯȱ›ŸŠȱ‘›ŸŠœ”Šȱ ’œ”Š—Šȱ•“Ž”Š›žñŠȱ“Žœȱ˜—Šȱ›ǯȱž”Žȱ•Š–’›˜Ÿ’°Šǰȱ’”Š›’“Žȱ™›’™›˜œ’Ž ǻȱ•ŽŒ’‘ȱŗŝŝśǯȱ’ȱ™•’ǰȱŗşşşǯǼǯȱ˜ȱ˜ŸŽȱ›ǯȱ ž›’—Žǰȱžȱ ǯȱœ˜•“Ž°žǰȱ–’Ȭ œ•’•˜ȱœŽȱŠȱœžȱǮ’£ž–›•ŽȄȱ”Š˜ȱ”—“’ċŽŸ—’ȱċŠ—›ǯȱ›’”ž™•“Š²’ȱ—“’‘˜Ÿ’‘ȱ›ŽȬ ŒŽ™ŠŠȱ’ȱ™’œŒ’ȱ•“Ž”Š›žñŠȱž•ŠŸ—˜–ȱœžȱ‹’•’ȱ›Ž˜Ÿ—’Œ’ȱ’ȱœŽ˜œ”’ȱœŸŽ°Ž—’Ȭ Œ’ǯȱŠ”˜ȱ•“Ž”Š›žñŽȱ—ŠœŠŸ•“Š“žȱ›Š’Œ’“žȱœŠ–˜œŠ—œ”Žȱ–Ž’Œ’—Žȱ”˜“žȱ œžȱ£Š™˜²Ž•’ȱŸŽ•’”’ȱŒ›”ŸŽ—’ȱ›Ž˜Ÿ’ǯȱ‹˜ȱ˜Šȱ”Š˜ȱ™›˜œ•˜Ÿȱ˜Ÿ˜–ȱ“ŽȬ •žȱ™›˜²’Š“Žȱñ˜ȱ“Žȱ˜”˜ȱřŜśǯȱ˜’—Žȱ™˜ȱ ›’œžǰȱŠ”•Žȱ™›’“ŽȱñŽœ—ŠŽœȱ’ȱ ™˜•ȱœ˜•“Ž°Šǰȱ™’œŠ˜ȱœŸŽ’ȱŠ£’•’“ŽȱŽ•’”’ǰȱ£Š”˜—˜ŠŸŠŒȱœŠ–˜œŠ—œ”˜Šȱ ċ’Ÿ˜ŠǯȱȱžœŠŸ˜Ÿ˜›ŠŒŠȱ˜œŠ•’‘ȱ›Ž˜ŸŠǰȱœŸŽ’ȱžžœ’—ȱǻřśŚǯȬŚřŖǯǼȱ œŠŸ“Žž“ŽDZȱǮ Š˜ȱñ˜ȱ‹˜•Žœ—’Œ’–Šȱ›Ž‹ŠȱŠŸŠ’ȱ–Š—“Žȱ‘›Š—ŽȱŠȱ’–ȱ—Žȱ —Šñ”˜’ǰȱŠ”˜ȱ’‘ȱ™˜œ•’“Žȱ‹˜•Žœ’ȱ›Ž‹Šȱ—“Ž˜ŸŠ’ȱŠȱœŽȱñ˜ȱ‹›ċŽȱ˜™˜›ŠȬ ŸŽǯȱ˜ǰȱ”Šȱ˜™Žȱ˜‹’“žȱ™›Ÿ˜—žȱœ—Šžǰȱ—Ž”Šȱ—Žȱ˜™žœŽȱŠȱ’‘ȱċŽȬ •“Šȱ£Šȱ˜‹’•—’“˜–ȱ™›Ž‘›Š—˜–ȱ£Š›˜‹’ǯȱ˜•“Žȱ“Žǰȱ—Š’–Žǰȱ–Š•˜ȱ›Ž‹Š’ȱ—ŽȬ ˜ȱ–—˜˜ȱ’–Š’ǯȱ’“Ž•žȱ—Žȱžœ”›Š°ž“Žȱ”ž™Ž•“ȱŠ”˜ȱ˜ȱ›Šċ’ȱœ•Š‹˜ȱ£›ŠŸȬ •“Žǯȱ+’—’Žȱ˜ȱ‹Ž£ȱ–›–•“Š—“Šǰȱ™˜ȱœŠŸ“Žžȱ•’“Ž²—’”ŠǰȱŠ”˜ȱŠȱ˜’²—’ȱž²’Ȭ —’ȱñ˜ȱ“Žȱ™˜›Ž‹—˜ȱ–Š”Š›ȱ’ȱ—Žȱ‹’˜ȱŸ˜•“Š—ǯȱ”˜ȱ™Š”ȱċŽ•’ǰȱŠȱ–˜ċŠȱ–žȱ —’“Žȱ”˜›’œ—˜ǰȱ—Žȱ›Ž‹Šȱ™˜™žœ’’ȱ—“Ž˜Ÿ˜“ȱċŽ•“’ǯȱ˜’œŠǰȱ”Š”ŠŠȱ—Š–ȱ œŽȱ²’—’ȱŠȱ”˜›’œ’ȱ˜—˜ȱñ˜ȱ˜’ǰȱ–Š”Š›ȱ£Š™›ŠŸ˜ȱñ”˜’ǯȱŠȱ”›Š“žǰȱ—ŽȬ ”ŠȱŸ›’“Ž’ȱ˜™°Žȱ™›ŠŸ’•˜DZȱŠ”˜ȱ“Žȱ›’“Ž²ȱ˜ȱœ”›’ŸŽ—˜“ȱ‹˜•’ȱžȱ’“Ž•žǰȱ‹Ž£ȱœž–Ȭ —“’²Ž—“ŠȱŸ“Ž›ž“Žȱ˜ċ“Ž–ȱœ•ž£’ȱ”Šȱ”ŠċŽȱŠȱŠȱñ˜ȱ‹˜•’ǰȱŠ•’ȱŠ”˜ȱ—’“Žȱœ’Ȭ ž›—˜ȱŠȱ°Žȱ£Šȱ˜£›ŠŸ•“Ž—“Žȱ”˜›’œ’’ȱ˜—˜ȱñ˜ȱ˜’ǰȱœŠŸ“Žž“ŽȱœŽȱœȱ•’Ȭ “Ž²—’”˜–Ȅȱǻ›ŠŸ’•˜ȱ£Šȱ˜ċ“Žȱœ•žŽǰȱȱ’ȱ ǼǯȱŸŽ’ȱŽ—Ž’”ȱǻŚŞŖǯȬśŚŝǯǼȱ ˜›Ž¶ž“ŽDZȱǮŽ”Šȱ‹˜•Žœ—’”Žȱ™˜œ•žċž“Žȱ‹˜˜‹˜“Š£Š—ǰȱ•“ž‹Š£Š—ȱ’ȱœ”›Ȭ ‹Š—ȱ‹˜•—’²Š›Ȅȱǻ›ŠŸ’•˜ǰȱřŜǼǯȱŸŽ’ȱŽ£Š›’“Žȱ›•œ”’ȱǻŚŝŗǯȬśŚŘǯǼȱ™›˜™’œžȬ “ŽDZȱǮ ž™”Žȱ”˜“Žȱ£Š‘’“ŽŸŠȱ£›ŠŸ•“Žȱ—Žȱ›Ž‹Šȱ˜‹’“Š’ǰȱ—Ž˜ȱ’‘ȱ™›’‘ŸŠȬ ’Žȱ‹Ž£ȱ–›–•“Š—“Šȱ™˜ȱœŠŸ“Žžȱ•’“Ž²—’”ŠȄȱǻ›ŠŸ’•˜ǰȱřŗǼǯȱȱœŸŽ’ȱ›Š—“˜ȱ œ’ñ”’ȱǻŗŗŞŘǯȬŗŘŘŜǯǼȱ›Šċ’ȱ˜ȱ²•Š—˜ŸŠȱœŸ˜Šȱ‹›ŠœŸŠDZȱǮ”˜ȱ”˜ȱ˜‹˜•’ǰȱ ˜œŠ•ŠȱŠȱ‹›Š°Šȱ–˜›Š“žȱ™˜œ•žċ’ŸŠ’ȱ”Š”˜ȱ‹’ȱċŽ•“Ž•ŠȱŠȱœŽȱ—“’‘ȱ™˜œ•žȬ ċž“ŽȄȱǻ›Ÿ˜—˜ȱ™›ŠŸ’•˜ǰȱŜǼǯ ŸŠȱ •“Ž”Š›žñŠȱ œŠœŠŸ•“Ž—Šȱ “Žȱ ”Š˜ȱ ’ȱ ŸŽ°’—Šȱ ›ž’‘DZȱ ™˜’“Ž•“Ž—Šȱ —Šȱ ²•Š—”Žȱ”˜“’ȱ™˜²’—“žȱ—Š£’Ÿ˜–ȱ’•’ȱ”›Š”’–ȱ˜™’œ˜–ȱ—Ž”Žȱ‹˜•Žœ’ǰȱ™ŠȱœŽȱ ˜—Šȱ˜™’œž“Žȱñ˜ȱŸŠ•“Šȱ™˜ž£Ž’ȱžȱŽ›Š™’“œ”ŽȱœŸ›‘Žǯȱ’“Š•˜ñ”’ȱ˜‹•’”ȱ Ž”œŠȱǻ™’Š—“Žǰȱ˜˜Ÿ˜›ȱ™Šȱ›ŽŒŽ™’Ǽȱ˜›ŠċŠŸŠȱœ”˜•Šœ’²”žȱ–Ž˜žǯ

6


Uvodne napomene

œ˜˜‹—˜ȱ˜ŸŠȱœŽȱ•“Ž”Š›žñŠȱ›Š£•’”ž“Žȱ˜ȱ˜œŠ•’‘ȱ™˜ȱ’œŒ›™—˜œ’ȱ’—˜›Ȭ –ŠŒ’“Šȱ’ȱž™žŠȱ”˜“Žȱ™›žċŠȱŽȱ™˜ȱ˜–Žȱñ˜ȱž£’–Šȱžȱ˜‹£’›ȱœžŸ›Ž–Ž—Šȱ ˜”›’°Šȱ’ȱœ™˜£—Š“Žȱ–Ž’Œ’—œ”Žȱ£—Š—˜œ’ǯ ȱŸ’ñŽȱ˜ȱ’œž°žȱ›ŽŒŽ™ŠŠȱ˜ŸŠȱ“Žȱ”—“’Šȱ—Š–’“Ž—“Ž—ŠȱŠȱ‹žŽȱ™›’›ž²Ȭ —’”ǰȱ“ǯȱŠȱœŽȱ—Š¶Žȱ™›’ȱ›žŒ’ȱ’ȱ”˜—£ž•’›Šȱ”˜ȱ›Š£—’‘ȱ‹˜•Žœ’ǯȱŸ’–Šȱ ”˜“’ȱ°Žȱ“ŽȱŠ”˜ȱ™˜Ÿ›Ž–Ž—˜ȱ”˜›’œ’’ȱ™›Ž™˜›ž²ž“ŽȱœŽȱŠȱ’™Š”ȱ™›˜²’ŠȬ “žȱ˜ŸŽȱžŸ˜—Žȱ—Š™˜–Ž—Žȱ’ȱ™˜“–˜Ÿ—’”ȱǻŚřȱ—Šž”—’ŒŽǼǯȱ Š£Š•Šȱ—Šȱ ”›Š“žȱ”—“’Žȱ˜–˜ž°ž“žȱŠȱœŽȱ™›Ž•˜ċŽ—Žȱ‹’•“”Žȱ’ȱ—“’‘˜Ÿ’ȱ™›’™›ŠŸŒ’ȱ ™›˜—Š¶žȱ™˜–˜°žȱ•Š’—œ”’‘ȱ’ȱ‘›ŸŠœ”’‘ȱ—Š£’ŸŠǯȱ ȱ”—“’£’ȱ“ŽȱžȱŗŚȱŒ“Ž•’—ŠȱŠ—ȱ™ž²”’ȱ™›’”Š£ȱŗřŜȱ‹˜•Žœ’ȱ’ȱœŠ—“ŠȱœŠȱœŠŸ“ŽȬ ’–Šȱ£Šȱ˜£›ŠŸ•“Ž—“Žȱž£ȱ™˜–˜°ȱ‹’•“—’‘ȱ™›’™›ŠŸŠ”Šȱ’ȱ™›ŠŸ’•—Žȱ™›ŽȬ ‘›Š—Žǯȱȱ—“’–Šȱ“Žȱ™›Ž™˜›ž²Ž—˜ȱž”ž™—˜ȱŘŚŜȱ‹’•“Š”Šȱœȱ•“Ž”˜Ÿ’’–ȱ“ŽȬ •˜ŸŠ—“Ž–ǰȱśŘȱ˜˜ŸŠȱ™›’™›ŠŸ”Šȱ’ȱřŜȱŸ›œŠȱž•“ŠDZȱŗśŜȱ‹’•“Š”Šȱ£Šȱ²Š“ȱ’ȱ žŸŠ›Š”Dzȱ²Ž’›’ȱ”ŠŸŽDzȱŘŘȱœ˜”ŠDzȱŽŸŽȱŸ›œŠȱ•“Ž”˜Ÿ’’‘ȱŸ’—ŠDzȱśŞȱ•“Ž”˜Ȭ Ÿ’’‘ȱŸ›œŠȱŸ˜°Šȱ’ȱ™˜Ÿ›°Šȱ£Šȱ“Ž•˜DzȱŘśȱŸ›œŠȱ”ž™”’Dzȱ™›Š—“Šȱ˜™Š›Œ’–Šȱ’ȱ žŸŠ›Œ’–ŠDzȱŞŚȱ²Š“—Žȱ–“ŽñŠŸ’—ŽDzȱŗŗȱ”›Ž–Šȱ’ȱ–Šœ’Dzȱ›’ȱ–Šœ”ŽDzȱřşȱŸ›Ȭ œŠȱ˜‹•˜ŠDzȱŘŜȱ’œŒ“Ž’—ŠDzȱœŠŸ“Ž’ȱ£Šȱ–ž°”Š—“Žȱž•“Ž–ȱ’ȱ£Šȱ›•“Š—“Žȱœȱ “Ž—˜–ȱ˜˜™’—˜–ǰȱ›’ȱžŸŠ›”Šȱ’ȱ“Ž—’–ȱ˜™Š›”˜–DzȱŽ›Š™’“ŠȱœŸ˜“˜–ȱ ”›Ÿ—˜–ȱ˜˜™’—˜–ȱ’ȱŸ•Šœ’˜–ȱ”›Ÿ•“žDzȱœŠŸ“Ž’ȱ£Šȱ™›ŠŸ’•—žȱ™›Ž‘›Š—žȱ ”˜ȱşşȱ’“Š—˜£ŠDzȱ™›Ž™˜›ž”Žȱ£Šȱ™˜‹˜•“ñŠ—“Žȱ‘’’“Ž—Žǯȱ’•“ȱ“Žȱ”—“’Žȱ ˜²žŸŠ’ȱ’ȱž—Š™›’“Ž’’ȱ£›ŠŸ•“Žȱ£›ŠŸ’‘ȱ•“ž’ǰȱŠȱ—ŽȱœŠ–˜ȱ™˜–˜°’ȱ•’Ȭ “Ž²Ž—“Žȱ˜‹˜•“Ž•’‘ȱ’ȱ˜œ™˜œ˜‹’’ȱ’‘ȱ—Š”˜—ȱ™›Ž›™•“Ž—’‘ȱ‹˜•Žœ’ȱ’ȱ˜£•“ŽŠǯȱ “Ž£’—Žȱ™›Ž™˜›ž”Žȱ–Š‘˜–ȱ™˜“Ž²žȱ’£ȱ›ŽŸ—˜Šȱ™ž²”˜Šȱž–’“Ž°Šȱ •’“Ž²Ž—“ŠǰȱŠȱ’“Ž•˜–ȱœ™ŠŠ“žȱžȱ”˜–™•Ž–Ž—Š›—žȱ–Ž’Œ’—žǯ ”˜ȱ ‹žŽȱ ²’Š˜ȱ ”—“’žȱ ˜ȱ ”˜›’ŒŠȱ ˜ȱ ”˜›’ŒŠȱ ™›’–’“Ž’ȱ °Žȱ ˜›Ž¶ŽȬ —Šȱ™˜—ŠŸ•“Š—“Šǯȱ˜ȱ“Žȱ£Š˜ȱŠȱ‹’ȱŸŽ°’—Šȱ²’ŠŽ•“Šǰȱ”˜“ŽȱžȱŠ—˜–ȱ›ŽȬ —ž”žȱ£Š—’–ŠȱœŠ–˜ȱ˜›Ž¶Ž—Šȱ‹˜•Žœǰȱ’–Š•ŠȱœŸŽȱ—Šȱ“Ž—˜–ȱ–“Žœžǯ Š—“’ȱ˜™°Ž™›’‘ŸŠ°Ž—’ȱ•Š’—œ”’ȱ‹˜Š—’²”’ȱ—Š£’Ÿȱ‹’•“”Žȱ’ȱ—“Ž£’—˜ȱ—Š“Ȭ ²Žñ°Žȱ”˜›’ñŽ—˜ȱ‘›ŸŠœ”˜ȱ™ž²”˜ȱ’–Žȱ—ŠŸ˜ŽȱœŽȱ™›Ž–Šȱ‹Š£’ȱ£Š›ŽȬ ‹Š²”˜Šȱ˜Š—’²”˜Šȱ£ŠŸ˜Šȱ•˜›Šȱ›˜Š’ŒŠȱǻ‘Ĵ™DZȦȦ‘’›Œǯ‹˜Š—’Œǯ‘›Ȧ ŒǼǯ Ž”Žȱ ‹’•“”Žȱ ”Š˜ȱ •“Ž”˜Ÿ’’ȱ œ’™Š—ȱ ǻ ¢œœ˜™žœȱ ˜ĜŒ’—Š•’œǼǰȱ ˜›œ”Šȱ –˜Ȭ ›ŠŸ”Šȱ ǻ›—’ŒŠȱ –˜—Š—ŠǼȱ ’ȱ ›˜œ’”Šȱ ǻ›˜œŽ›Šȱ ›˜ž—’˜•’ŠǼȱ ž›˜ċŽ—Žȱ œž ’ȱœ›˜˜ȱ£Šñ’°Ž—ŽȱŸ›œŽȱžȱ ›ŸŠœ”˜“ȱǻœŠŠȱŠ”˜—˜–ȱ˜ȱ£Šñ’’ȱ™›’›˜Ž – 7


Uvodne napomene

Š›˜—Žȱ—˜Ÿ’—Žǰȱ‹›˜“ȱŝŖȦŖśȱ’ȱŗřşȦŖŞǰȱ’ȱ›ŠŸ’•—’”˜–ȱ˜ȱ™›˜•ŠñŠŸŠ—“žȱ ’Ÿ•“’‘ȱ œŸ˜“’ȱ £Šñ’°Ž—’–ȱ ’ȱ œ›˜˜ȱ £Šñ’°Ž—’–ȱ Ȯȱ Š›˜—Žȱ —˜Ÿ’—Žǰȱ ‹›˜“ȱ şşȦŖşǼǰȱñ˜ȱ£—Š²’ȱŠȱ’‘ȱœŽȱ—Žȱœ–’“Žȱœ”ž™•“Š’ȱžȱ™›’›˜’ǰȱŠȱŠ”˜ȱœŽȱ™›˜Ȭ Š“žȱ’£ȱž£˜“Šǰȱ˜ȱ˜–Žȱ›Ž‹Šȱ’–Š’ȱ™˜Ÿ›žǯȱ Šȱ’‘ȱ”ž™ž“ŽŽȱ›Ž‹Šȱ ™›˜Ÿ“Ž›’’ȱ£Š”˜—’˜œȱ™˜›’“Ž”•Šǰȱ˜—˜œ—˜ȱ™˜œ˜“’ȱ•’ȱ˜£Ÿ˜•Šȱ£Šȱ™›˜Ȭ ŠŸŠ—“ŽȱŽȱŸ›œŽȱ™›Ž–ŠȱŠ”˜—žȱ˜ȱ£Šñ’’ȱ™›’›˜Žǯ ™’œ’ȱ ‹˜•Žœ’ȱ —Š–’“Ž—“Ž—’ȱ œžȱ ’œ”•“ž²’Ÿ˜ȱ ’—˜›–’›Š—“žȱ ’ȱ £›ŠŸœŸŽȬ —˜–ȱ ™›˜œŸ“Ž°’ŸŠ—“žȱ Žȱ —Žȱ £Š–“Ž—“ž“žȱ •’“Ž²—’²”žȱ ’“Š—˜£žǯȱ ’“Ž²Ȭ —’”ǰȱŠȱ—Žȱ’ǰȱ–˜›ŠȱžŸ›’’ȱ”˜“Šȱ“Žȱ‹˜•Žœȱ™˜œ›’“Ž’ǯȱ —˜›–ŠŒ’“ŽȱœŠȬ ›ċŠ—Žȱžȱ˜Ÿ˜“ȱ”—“’£’ȱ—Žȱœ•žċŽȱ”Š˜ȱ£Š–“Ž—Šȱ£Šȱœ›ž²Š—ȱ–Ž’Œ’—œ”’ȱ œŠŸ“ŽǯȱŸŽȱ˜‹ŠŸ’“Žœ’ȱ²’ŠŽ•“ȱ™›’–“Ž—“ž“Žȱ™˜ȱŸ•Šœ’˜–ȱ—Š‘˜¶Ž—“žǯȱ ’ȱŠž˜›ȱ—’ȱ—Š”•Š—’”ȱ—Žȱ–˜žȱ‹’’ȱ˜˜Ÿ˜›—’ȱ£Šȱ–˜ž°Žȱ•˜ñŽȱ›ŽȬ Š”Œ’“Žȱ—Šȱ™›Ž•˜ċŽ—Žȱ™›’™›ŠŸ”Žȱ’ȱ™›Ž™˜›ž”ŽȱœŠ›ċŠ—Žȱžȱ˜Ÿ˜“ȱ”—“’£’ǯ ”Šȱ™˜œ˜“’ȱ²˜Ÿ“Ž²Š—œŸ˜ǰȱœŸŽȱŽ˜‹Žǰȱœ–Ž—“Žȱ’ȱ‹˜•Žœ’ȱ•“ž’ȱœžȱ —Šœ˜“Š•’ȱ •’“Ž²’’ȱ ›Š£•’²’’–ȱ ™›’›˜—’–ȱ œ›ŽœŸ’–Šȱ ’ȱ ™˜œž™Œ’–Šǯȱ —Š˜²ȱ—Š™›Ž”žȱ–Ž’Œ’—Žȱ’ȱ’£—’–—˜–ȱ›Š£Ÿ˜“žȱŠ›–ŠŒŽžœ”Žȱ’—Ȭ žœ›’“Žȱ™›’›˜—Šȱœ›ŽœŸŠȱ’ȱ™˜œž™Œ’ȱ’ȱŠ—Šœȱ£Šž£’–Š“žȱ“Š”˜ȱŸŠċ—˜ȱ –“Žœ˜ǰȱ™˜—Ž”ŠȱœŠ–˜œŠ•—˜ǰȱŠȱ”Š”Šȱ”Š˜ȱ˜™ž—Šȱ–Ž’Œ’—œ”ŽȱŽȬ ›Š™’“Žǯȱ ˜ȱœŸŠ”˜Šȱ˜£‹’•“—’“Žȱœ’–™˜–Šȱ‹˜•Žœ’ȱ›Ž‹ŠȱœŽȱ”˜—£ž•Ȭ ’›Š’ȱœȱ•’“Ž²—’”˜–ǰȱŠȱŽ”ȱ™˜˜–ȱœŽȱ˜•ž²’’ȱ—Šȱ—Ž”žȱ˜ȱ™›’›˜—’‘ȱŽȬ ›Š™’“ŠǯȱȱŸ•Šœ’˜“ȱœ™ŽŒ’ę²—˜“ȱœ’žŠŒ’“’ȱ™˜›Ž‹—˜ȱ“Žȱ™˜œŠŸ“Ž˜ŸŠ’ȱœŽȱ œŠȱ£›ŠŸœŸŽ—’–ȱœ›ž²—“Š”˜–ǯȱŸŠȱ•“Ž”Š›žñŠȱ—ŽȱċŽ•’ȱ’ȱ—Žȱ–˜ċŽȱ—ŠȬ ˜–“Žœ’’ȱ•’“Ž²—’”Šȱ—’’ȱ™˜•“ž•“Š’ȱ™˜Ÿ“Ž›Ž—“Žȱžȱ—“ŽŠǰȱ—Ž˜ȱ˜™žȬ —’’ȱ Ž›Š™’“žȱ ’œ”žñŠ—’–ȱ ›ŽŒŽ™’–Šȱ ’ȱ ™˜ŸŽ°Š’ȱ ‹˜•Žœ—’”˜ŸŽȱ ’£•ŽŽȱ £Šȱ˜£›ŠŸ•“Ž—“Žǯȱ+Š“ŽŸ’ȱ’ȱ™›’™›ŠŸŒ’ȱ’–Š“žȱ›˜”˜ŸŽȱ˜ȱ”ŠŠȱŸ›’“ŽŽǯȱ œ’–ȱ˜Šǰȱ—ŠċŠ•˜œǰȱŠ—Šœȱ™˜ȱ•Šċ—’–ȱŽ”•Š›ŠŒ’“Š–Šȱ’–ŠȱœŸŽŠȱ’ȱ œŸŠ²ŽŠȱ—Šȱ›ċ’ñžǯȱŽ”Žȱœžȱ‹’•“”Žȱ˜‹›Žȱžȱ–Š•’–ȱ˜£Š–ŠǰȱŠ•’ȱ˜™ŠȬ œ—ŽȱžȱŸŽ•’”’–ȱ’•’ȱŠ”˜ȱœŽȱž£’–Š“žȱ’“Ž”˜–ȱž•“Žȱ›Š£˜‹•“Šǯ ’“Ž²Ž—“Žȱ‹’•“Ž–ȱǻꝘŽ›Š™’“ŠǼȱ™˜£—Š˜ȱ“Žȱ˜ȱ™Š–’Ÿ’“Ž”Šȱ’ȱ—Žœ™˜›—˜ȱ “Žȱ”Š”˜ȱ“Žȱ˜—˜ȱ”˜›’œ—˜ǯȱ˜ǰȱ’ȱœȱ—“’–Žȱ›Ž‹Šȱ‹’’ȱ˜™›Ž£Š—ȱ’ȱ™Šċ•“’ŸȱŠȱ œŽȱ—Žȱ™›Ž“Ž›Šȱœȱ”˜•’²’—˜–ȱ“Ž•˜Ÿ˜›—’‘ȱ•“Ž”˜Ÿ’’‘ȱœŠœ˜“Š”ŠȱǻŠ•”ŠȬ •˜’ŠǼȱ’ȱŠȱ—Žñ˜ȱ—Žȱ”›Ž—Žȱ—Š˜™Š”˜ǯȱ›Ž™˜›ž²ž“Ž–ȱ’ȱžȱ™›Ž–Šȱ™˜Ȭ ›Ž‹’ȱ™˜œŠŸ“Ž˜ŸŠ’ȱœŽȱœŠȱœ›ž²—“ŠŒ’–Šȱ“Ž›ȱ“Ž—ŠȱŽȱ’œŠȱ‹’•“”Šȱ–˜ċŽȱ ’–Š’ȱ™˜™ž—˜ȱ›ž”²’“’ȱœŠœŠŸȱ’ȱ”˜•’²’—žȱŠ•”Š•˜’Šǰȱ²Žœ˜ȱ’ȱ›Š–ŠȬ ’²—˜ȱ›Š£•’²’ǰȱŠ”˜ȱ“Žȱ™›’–“Ž›’ŒŽȱž‹›Š—Šȱžȱ™›˜•“Ž°Žȱ’•’ȱžȱ“ŽœŽ—ǰȱ™›’“Žȱ’•’ȱ 8


Uvodne napomene

™˜œ•’“ŽȱŒŸŠ—“Žǰȱ—Š”˜—ȱ”’ñ—˜Šȱ›Š£˜‹•“Šȱ’•’ȱ—Š”˜—ȱœžñŽǰȱŠȱœŠœŠŸȱ“˜“ȱ œŽȱ“Š”˜ȱ–’“Ž—“Šȱ˜Ÿ’œ—˜ȱ’ȱ˜ȱ—Š²’—žȱœžñŽ—“Šȱǻ—Š•˜ǰȱœ™˜›˜ǰȱ—Šȱœž—Œžǰȱžȱ ‘•ŠžǼȱŽȱ˜ȱœŠ–˜–ȱ—Š²’—žȱ™›’™›Ž–Žȱ£Šȱ™›’–“Ž—žȱǻ²Š“ǰȱ˜™Š›Š”ǰȱžŸŠȬ ›Š”ǰȱ’œŒ“Ž’—ŠǼǯ ŽŠ”ž›žȱ”—“’Žȱ˜‹ŠŸ’•’ȱœžȱ–›ǯȱœŒǯȱŽŠ›ȱŠ›’“ŠȱŠŽ•“ȱ’ȱ™›˜ǯȱŠȬ “ŠȱŽ’Ž›ǯ ˜›’œ—Žȱœ›ž²—ŽȱœŠŸ“ŽŽȱ™›žċ’•’ȱœžȱ‹’˜•˜’—“Šȱ™›˜ǯȱ Šœ–’—”ŠȱŠ˜Ȭ Ÿ’°ǰȱŽ”˜—˜–’œ’ŒŠȱŠ–’•Šȱ˜”˜œǰȱœ˜–Š˜•˜ȱ–›ǯȱœŒǯȱŠ›’˜ȱiŠ–Ȭ ‹ž”ǰȱ˜Š•–˜•˜ȱ›ǯȱ ›Ÿ˜“ŽȱŠžċǰȱ›Š’˜•˜ȱ›ǯȱ Ÿ˜ȱ ›Žž›’°ǰȱę£’Ȭ “Š›’ŒŠȱ–›ǯȱœŒǯȱ’œŽ›”ŠȱiŠ–‹ž”ǰȱ™œ’‘’“ŠŠ›ȱ›ǯȱ ŸŠ—ȱ)Ž•’°ǰȱŽ›–ŠȬ ˜•˜’—“Šȱ›ǯȱ—ŠȱŠ”’“ŠȬ ˜—œž˜ǰȱ’—Ž”˜•˜ȱ›ǯȱ’—’ñŠȱ”˜²’‹žñ’°ǰȱ ’—Ž”˜•˜’—“Šȱ›ǯȱ’›“Š—ŠȱŠŠ—ǰȱ•’“Ž²—’”ȱ›ǯȱ Ž—›’”ȱ˜–Žœȱ’ȱœžȬ Ž—ȱ–Ž’Œ’—Žȱ˜—°’ȱŠ’—’°ǯ ˜Š”Žȱ˜ȱ‹›˜“žȱ‘˜œ™’Š•’£ŠŒ’“Šȱ™˜ȱ™˜“Ž’—’–ȱ’“Š—˜£Š–Šȱ•“ž‹ŠȬ £—˜ȱ“Žȱžœž™’˜ȱ›ǯȱ›Š—’–’›ȱ˜–’°ȱ’£ȱ ›ŸŠœ”˜Šȱ£ŠŸ˜Šȱ£Šȱ“ŠŸ—˜ȱ £›ŠŸœŸ˜ǯ

9


Pojmovnik

Šȱ œŽȱ žȱ ”—“’£’ȱ œ™˜–’—“Žȱ —Ž”’ȱ ™˜“Š–ǰȱ˜—ŠȱœŽȱ–’œ•’DZ bránjeȱ ™˜œž™Š”ȱ ˜ŸŠ“Š—“Šǰȱ ›Ȭ Š—“Šǰȱ˜”’Š—“ŠDZȱœŠ‹•“’”žȱ’ȱ•’Ȭ œ˜ŸŽȱ ‹’•“”Žȱ ‹Ž›Žȱ œŽȱ ™›’“Žȱ œŠȬ –˜Šȱ ŒŸ“ŽŠ—“Šȱ ’•’ȱ ’“Ž”˜–ȱ ŒŸŠ—“ŽDzȱ•’œ—Žȱ’ȱŒŸ“Ž—Žȱ™ž™˜•“Ȭ ”ŽȱžȱŸ›’“Ž–Žȱ”Šȱ—Š‹ž‹›ŽǰȱŠ•’ȱ ”Šȱ œžȱ “˜ñȱ £ŠŸ˜›Ž—’Dzȱ ŒŸ“Ž˜Ȭ ŸŽȱ žȱ Ÿ›’“Ž–Žȱ ŒŸŠ—“Žǰȱ —Š“‹˜Ȭ •“Žȱ”ŠȱœŽȱŽ”ȱ™˜²’—“žȱ˜ŸŠ›ŠȬ ’Dzȱ ™•˜˜ŸŽȱ ’ȱ œ“Ž–Ž—“Žȱ ”Šȱ œžȱ £›Ž•’Dzȱ”˜›žȱ›ŸŽ°Šȱžȱ“ŽœŽ—ȱ’•’ȱžȱ ›Š—˜ȱ ™›˜•“Ž°Žǯȱ “Ž”˜Ÿ’Žȱ ‹’•“”Žȱ ›Ž‹Šȱ‹›Š’ȱ˜”ȱ“ŽœŽŒȱ›ŠœŽȱ’ȱ ”Šȱ“Žȱ™ž—DZȱ™˜ȱŠ—žǰȱ™˜ȱœž—Ȭ ²Š—˜–ȱ Ÿ›Ž–Ž—žǰȱ —Š“‹˜•“Žȱ ’£Ȭ –Ž¶žȱŗŖȱ’ȱŗřȱœŠ’ǰȱ™˜ċŽ•“—˜ȱ—ŠȬ ”˜—ȱ›’ȱŠ—Šȱ•’“Ž™˜Šȱ’ȱœž—²ŠȬ —˜Šȱ Ÿ›Ž–Ž—Šǯȱ ˜ȱ œŸ“ŽċŽ–ȱ ’ȱ Ÿ•Šċ—˜–ȱŸ›Ž–Ž—žȱ’–Š“žȱ–ŠȬ —“Žȱ•“Ž”˜Ÿ’’‘ȱŸŠ›’ȱ’ȱŽċŽȱœŽȱœžȬ ñŽǯȱ“Ž”˜Ÿ’Žȱ‹’•“”Žȱ‹Ž›žȱœŽȱñ˜ȱ Š•“Žȱ ˜ȱ ™›˜–Ž—’ŒŠǰȱ ˜•ŠŠȬ 11

•’ñŠȱ ˜™ŠŠǰȱ Ÿ˜°—“Š”Šǰȱ ™˜•“Šǰȱ Ÿ’—˜›ŠŠȱ’ȱŸ›˜ŸŠȱ”˜“’ȱœžȱ™›Ȭ œ”Š—’ȱ ’ȱ —˜“Ž—’ȱ ›Š£•’²’’–ȱ ”ŽȬ –’“œ”’–ȱœ›ŽœŸ’–ŠǯȱŽȱ‹Ž›žȱ œŽȱŠ”˜ȱœžȱŸ•Šċ—Žǰȱ£Š™›ŠñŽ—Žȱ’•’ȱ ™›•“ŠŸŽǯȱ Šñ’°Ž—Žȱ Ÿ›œŽȱ œŽȱ —Žȱ ‹Ž›Žȱžȱ™›’›˜’ǰȱ—Ž˜ȱ’‘ȱœŽǰȱŠ”˜ȱ “Žȱ–˜ž°Žǰȱž£Š“ŠȱžȱŸ›žDzȱžœ™ǯȱ œ”ž™•“Š—“Žȱ’ȱœžñŽ—“Ž c۸klusȱ”›žǰȱ”›žċ—’ȱ™›˜ŒŽœȱ”˜“’ȱ œŽȱ£ŠŸ›ñŽ”˜–ȱŸ›Š°Šȱžȱ™˜²ŽȬ —˜ȱ œŠ—“Žȱ ’ȱ ™˜²’—“Žȱ ™˜—˜Ÿ—˜Dzȱ œ”ž™ȱŸ›Ž–Ž—Šȱžȱ”˜“Ž–ȱœŽȱž£’Ȭ –Šȱ ”ž›Šȱ ’ȱ žȱ ”˜“Ž–ȱ œŽȱ ˜ȱ —“Žȱ ™Šž£’›Š ²۰jȱ —Š™’Š”ȱ ˜ȱ ŒŸ’“ŽŠǰȱ •’œ˜ŸŠǰȱ ”˜›’“Ž—Šȱ’•’ȱ™•˜Šȱ›Š£—’‘ȱ‹’•“ŠȬ ”ŠDzȱ嘙Š›Š” ²۰ša ”˜•’²’—Šȱ™˜œžŽǰȱ˜‹’²—˜ȱ˜ȱ œŠ”•Šǰȱ”˜“Šȱœ•žċ’ȱ£Šȱ™’°ŽȱǻŸ˜Žǰȱ Ÿ’—ŠǼ ²¸ñŠ—“ȱ™˜“Ž’—’ȱ’˜ȱ•ŠŸ’ŒŽȱ²ŽñȬ —“Š”Šǰȱ›ŽċŠ—“


Pojmovnik

œ¤–˜ȱ ’•’ȱ ž£ȱ ˜ŠŠ”ȱ ž”ž‘Š—Žȱ “ŽœŽ—’—Žǰȱ›’ċŽǰȱ™˜Ÿ›°Šȱ’ȱœ•’²—˜

¸”˜”ȱŸǯȱžŸŠ›Š” ¸”œ›Š”ȱŸǯȱ’œŒ›™Š”

kàva —Š™’Š”ȱ™›’™›ŠŸ•“Ž—ȱ˜ȱœŠȬ –•“ŽŸŽ—’‘ȱ ™›ċŽ—’‘ȱ œ“Ž–Ž—”’ȱ ȗĀ£ȱŸǯȱ˜™Š›Š” ™•˜Šȱ ”ŠŸŽȱ ’•’ȱ –“ŽñŠŸ’—Žȱ ”˜“Žȱ ’–Š“žȱœ•’²Š—ȱ˜”žœǰȱ–’›’œȱ’ȱ“ŽȬ inhalácija ž’œŠ—“Žȱ •“Ž”˜Ÿ’Žȱ •˜ŸŠ—“Ž ™Š›Žǰȱž—˜œȱžȱ’ñ—Žȱ™ž˜ŸŽȱ™›’Ȭ ™›ŠŸŠ”Šȱ•’“Ž”˜ŸŠȱžȱ˜‹•’”žȱ™ŠȬ kòmuška ™•˜ȱ œȱ ŸŽ°’–ȱ ‹›˜“Ž–ȱ ›Žǰȱ “ǯȱ Ÿ›•˜ȱ œ’—’‘ȱ ”Š™•“’ŒŠȱ ‘•ŠȬ œ“Ž–Ž—Š”Šȱ”˜“Žȱœžȱ˜’“Ž•“Ž—Žȱžȱ ™•“’ŸŽȱ Ž”ž°’—Žǰȱ ˜˜™’—Žȱ ’•’ȱ ŸŠȱ™›Ž’—ŒŠȱǻœ’•’šžŠǼ žœ’—“Ž—’‘ȱ²Žœ’ŒŠ k‫ۼ‬ra Ÿ›’ȱŸŠ—“œ”’ȱ’˜ȱ—ŠȱŽ‹•žǰȱ ìscjedinaȱ ’—”ž›Šǰȱ –˜²ŽŸ’—Šǰȱ ›Š—Š–Šȱ ’ȱ —Šȱ ”˜›’“Ž—žȱ œŠ‹•Šȱ —Š”ŸŠœ’—ŠDzȱ ™›’™›ŠŸŠ”ȱ ˜ȱ ‹’•“Ȭ ’•’ȱ ›–Šȱ ǻ›ŸŽ—Šœ’‘ȱ ‹’•“Š”ŠǼȱ —’‘ȱ ’•’ȱ ›ž’‘ȱ ŸŠ›’ȱ ˜‹’ŸŽ—ȱ ”˜“’ȱ œŽȱ –˜ċŽȱ ˜•“žñ’’Dzȱ ŸŠ—“œ”’ȱ Ž”œ›Š”Œ’“˜–ȱ™˜–˜°žȱŠ•”˜‘˜Ȭ ˜–˜Š²ȱ —Ž”’‘ȱ ™•˜˜ŸŠȱ Ÿ˜°Šǰȱ •ŠǰȱŽŽ›ŠǰȱŠŒŽ˜—Šȱ’•’ȱŸ˜Žǰȱ˜˜Ȭ ™˜Ÿ›°Šȱ ’ȱ “Š“ŽŠǰȱ ˜‹’²—˜ȱ œŠŸ’Ȭ ™’—Šȱ “Ž—Žȱ ’•’ȱ Ÿ’ñŽȱ Š”’Ÿ—’‘ȱ •“’Ÿǰȱ”˜“’ȱœŽȱ—Žȱ™›Ž•Š–Šȱǻ‹Š—Š—Žǰȱ ŸŠ›’ǰȱ Ž”ž°’—Šȱ ˜‹’ŸŽ—Šȱ ˜ȱ •ž‹Ž—’ŒŽǰȱ”›ž–™’›ŠǼǰȱžœ™ǯȱ•“žœ”Š ‹’•“Š”Šȱ”Š˜ȱ•’“Ž”ȱ’•’ȱ”Š˜ȱ”˜£–ŽȬ ”áñ’ŒŠȱŸ›’ȱ’˜ȱ™•˜Šǰȱ“Ž£›Šȱžȱ ’²”˜ȱœ›ŽœŸ˜ Ÿ›˜“ȱ›ŸŽ—Šœ˜“ȱ”˜›’ȱ’•’ȱ•“žœȬ ȜŒ›™Š”ȱŽ”œ›Š”ǰȱȜŒ›™’—ŠǰȱŽ”žȬ Œ’ȱžȱ”˜“˜“ȱœŽȱ—Š•Š£’ȱœ“Ž–Ž—”ŠDzȱ °’ȱ ’•’ȱ ™›Šñ”Šœ’ǰȱ ˜—˜œ—˜ȱ ›žȬ ”˜ñ™’ŒŠǰȱñ™’ŒŠǰȱ™’ŒŠ ’²Šœ’ȱ ™›’™›ŠŸŠ”ȱ •’“Ž”Šȱ ˜Ȭ ”›·–Šȱ ċ’”Šȱ œ–“ŽœŠȱ ›Š£—’‘ȱ œŠȬ ‹’ŸŽ—ȱ Ÿ˜Ž—’–ǰȱ Š•”˜‘˜•—’–ȱ œŠŸŠȱ ǻ—Šœž™›˜ȱ 喊œ’ȱ ”˜“Šȱ ’•’ȱŽŽ›œ”’–ȱŒ›™Š—“Ž–ȱ’£ȱŸŠ›’ȱ “ŽȱžœŠǼDzȱ”˜›’œ’ȱœŽȱžȱ•“Ž”˜Ÿ’Žǰȱ ‹’•“—˜Šȱ ’•’ȱ ċ’Ÿ˜’—“œ”˜Šȱ ™˜Ȭ ”˜£–Ž’²”Žȱ’ȱ‘’’“Ž—œ”ŽȱœŸ›‘ŽDzȱ ›’“Ž•Šǯȱ™˜›’“Ž‹•“Ž—˜ȱœŽȱ˜ŠȬ —Š—˜œ’ȱœŽȱ—Šȱ”˜ċž ™Š•˜ȱ —Š”˜—ȱ ’£Ÿ•Š²Ž—“Šȱ “Ž•˜Ȭ ”ø™Ž•“ȱŸ˜Šȱ™›’›Ž¶Ž—Šȱ£Šȱ”ž™ŠȬ –’²—˜ȱ’•’ȱ™˜™ž—˜ȱ˜™Š›’ —“Žȱ ǻ™Š›—Šǰȱ ˜™•Šǰȱ ž›œ”Šǰȱ ‘•ŠÈœŒ›™’—ŠȱŸǯȱ’œŒ›™Š” —ŠǼǰȱ•“Ž”˜Ÿ’˜ȱœ›ŽœŸ˜ȱ™˜£—ŠȬ júhaȱ Ž”ž°Žȱ “Ž•˜ȱ ˜‹’ŸŽ—˜ȱ ”žȬ ˜ȱ˜ȱ‹’‹•’“œ”’‘ȱŸ›Ž–Ž—ŠȱǻDru‘Š—“Ž–ȱ–ŽœŠǰȱ›’‹Žȱ’•’ȱ™˜Ÿ›°Šȱžȱ Šȱ”—“’Šȱ˜ȱ ›Š•“ŽŸ’–ŠȱśǰŗŖǼ Ÿ˜’ǰȱž£ȱ›Š£•’²’Žȱ£Š²’—ŽDzȱ“ŽŽȱœŽȱ Š›–Š”˜™·“ŠȱŸǯȱ•“Ž”˜™’œ

12


Pojmovnik

k‫Š”™܄‬ȱŸ˜Šȱ£Šȱ”ž™Š—“Žȱœȱ•“Ž”˜Ȭ m۲œȱ™›’™›ŠŸŠ”ȱ£Šȱ•’“Ž²Ž—“Žȱ–ŠȬ £Š—“Ž–DzȱžœŠȱ–Šœ—ŠȱŸŠ›ȱ”˜Ȭ Ÿ’’–ȱž•“’–ŠǰȱžŸŠ›Œ’–Šǰȱ˜œŸ“ŽȬ “ŠȱœŽȱž£’–Šȱ£Šȱ•’“Ž²Ž—“Žȱ–Š£ŠȬ ċŠŸŠ“ž°’–ȱ ™“Ž—Š–Šȱ ǻŸ˜Ž—ŠǼDzȱ —“Ž–ȱ ǻ—Šœž™›˜ȱ 唛Ž–’ȱ ”˜“Šȱ •“Ž”˜Ÿ’˜ȱ‹•Š˜ǰȱ—ŠŠǰȱ–’—Ž›Š•Ȭ “Žȱ ċ’”ŠǼDzȱ —Š–’›—’ŒŠȱ ˜‹’ŸŽ—Šȱ —Žȱ•“Ž”˜Ÿ’ŽȱŸ˜Žȱ™›’›Ž¶Ž—Žȱ£Šȱ ˜™•“Ž—“Ž–ȱ–Šœ—’‘ȱ”’ŸŠȱċ’Ÿ˜Ȭ ›Ž–Š—ȱ ›Ž”˜—ŸŠ•ŽœŒŽ—ŠŠȱ ’•’ȱ ’—“ŠȱǻœŸ’—“œ”Šǰȱžñ²“ŠǼ žȱ”˜£–Ž’²”ŽȱœŸ›‘Žȱǻ‹•Š—ŠǼ kúraȱ ›Ž˜Ÿ’˜ȱ ž£’–Š—“Žȱ •’“Ž”Šȱ ž£ȱ™›’–“Ž—žȱ™›˜™’œŠ—˜Šȱ™˜Ȭ œž™”ŠDzȱ ™˜œŽ‹Š—ȱ —Š²’—ȱ ċ’Ÿ˜Ȭ Šȱ’ȱ™›Ž‘›Š—Žȱ›Š’ȱ™˜‹˜•“ñŠ—“Šȱ ’•’ȱ ²žŸŠ—“Šȱ £›ŠŸ•“ŠDzȱ •’“Ž²Ž—“Žȱ ˜›Ž¶Ž—˜–ȱ ”˜•’²’—˜–ȱ •’“Ž”˜Ȭ ŸŠȱ’•’ȱ”Š”ŠŸȱ›ž’ȱ›Ž–Š—ȱǻŸ’Š–’—œ”Šǰȱ £Šȱ –›ñŠŸ•“Ž—“ŽǼȱ ˜™˜Ȭ ›ŠŸ”Šȱ žȱ ˜›Ž¶Ž—˜–ȱ ›Š£˜Ȭ ‹•“žȱ’ȱ—Š²’—ȱċ’Ÿ˜Šȱ”˜“’ȱœŽȱœȱ’Ȭ –Žȱžœ”•Š¶ž“Ž

–¸”’—“Žȱ •“žœ”Žȱ –•“ŽŸŽ—˜Šȱ £›Ȭ —“Šȱċ’Š›’ŒŠǰȱ™›˜œ’“ŠŸŠ—“Ž–ȱ˜Ȭ Ÿ˜“Ž—Žȱ˜ȱ‹›Šñ—Š –᲎Ÿ’—ŠȱŸǯȱ’œŒ“Ž’—Š nàkvasina Ÿǯȱ’œŒ“Ž’—Š

ᙊ›Š”ȱ ’—ž£ǰȱ —Š™’Š”ȱ ”˜“’ȱ œŽȱ ˜‹’“ŽȱŠ”˜ȱŠȱœŽȱžœ’—“Ž—˜ȱ•“ŽȬ ”˜Ÿ’˜ȱ‹’•“Žȱǻ–Ž”Š—ŠȱŸŠ›ǰȱ•’œȱ ’Ȧ’•’ȱ ŒŸ’“ŽǼȱ ™›Ž•’“Žȱ Ÿ›Ž•˜–ȱ Ÿ˜Ȭ ˜–Dzȱ Š›–ŠŒŽžœ”’ȱ ™›’™›ŠŸŠ”ȱ Ÿ˜Ž—Žȱ ’œŒ›™’—Žȱ —“Žċ—’“’‘ȱ ǻ£Šȱ •ù™’—Šȱ•“žœ”Šȱ“Š“ŽŠȱ’ȱ—Ž”’‘ȱ™•˜Ȭ ›Š£•’”žȱ˜ȱ垟Š›”ŠǼȱ’“Ž•˜ŸŠȱ ˜ŸŠȱ ǻ˜›Š‘Šǰȱ ‹ŠŽ–Šǰȱ •“Žñ—“Š”Šǰȱ ‹’•“Š”Šǯȱ •“ž²Š•˜–ȱ œŽȱ Ÿ˜˜–ȱ ”ŽœŽ—ŠǼDzȱ ŸŠ—“œ”’ȱ ’˜ȱ ”˜“’ȱ —’“Žȱ ‹’•“”Šȱ ™›Ž•’“Žǰȱ ˜‘•Š’ȱ ™˜”›’ŸŽȬ ™˜™ž—˜ȱ ›Š£•’²’ȱ ˜ȱ ž—žŠ›Ȭ —˜ȱśǰȱŗŖȱ’•’ȱŗśȱ–’—žŠȱ’ȱ™›˜Œ’“ŽȬ —“ŽŠǰȱ”Š˜ȱ”˜›ŠȱǻkrumpiraDzȱlukaǼ ’ǯȱŸŠ”˜—ŽŸ—’ȱĺ²Š“ŽŸ’ȱ™›’Ȭ lj۴”˜™ÎœȱŠ›–Š”˜™Ž“Šǰȱ£Š”˜—œ”’ȱ ™›Ž–Š“žȱœŽȱ”Š˜ȱ˜™Š›Š” ™›’›ž²—’”ȱœȱ˜™’œ˜–ȱ•“Ž”˜Ÿ’’‘ȱ ŸŠ›’ȱ ǻ™›’›˜—’‘ȱ ’ȱ œ’—Žœ”’‘Ǽǰȱ ™›۴›ñȱ ”˜•’²’—Šȱ ²ŽŠȱ ñ˜ȱ –˜ċŽȱ œŠ’ȱ žȱ •Š—˜ŸŽȱ œŠœŠŸ•“Ž—Žȱ žȱ ™˜–˜°—’‘ȱ •“Ž”˜Ÿ’’‘ȱ œ›ŽœŠȬ ˜‹•’”ȱ™˜œžŽ ŸŠȱŽȱœȱ˜™’œ˜–ȱ—“’‘˜ŸŽȱ™›’–“ŽȬ —ŽǰȱŠ—Š•’£Žȱ’ȱ—Š£˜›Š ™‫¬Ÿ‘˜œ܀‬ȱ”˜•’²’—Šȱ²ŽŠȱžȱŸ•Š’Ȭ –Šȱñ˜ȱ˜œŠ“ŽȱŒ“Ž•’—Šȱ”˜•’”˜ȱœŽȱ lj‫܄‬skaȱ ŸŠ—“œ”’ǰȱ Ÿ›’ȱ £Šñ’—’ȱ ž‘ŸŠ’ȱœȱŸŠȱ’•’ȱ›’ȱ™›œŠǰȱ™›œ˜Ȭ œ•˜“Dzȱ ˜–˜Š²ȱ —Ž”’‘ȱ ™•˜˜ŸŠȱ ’ȱ ŸŽ “Š“ŽŠǰȱ˜‹’²—˜ȱ›˜‹•“’Ÿȱ’ȱ•˜–•“’Ÿȱ ǻ‹ŠŽ–˜ŸŠǰȱ˜›Š‘˜ŸŠǰȱ˜ȱ“Š“ŠǼDzȱ•žȬ ™‫¾Ÿ˜œ܀‬ȱ ”˜•’²’—Šȱ œ’™”Žȱ ’•’ȱ œ’Ȭ ™’—Š —˜ȱ ›Ž£Š—Žȱ ŸŠ›’ȱ ”˜“Šȱ œŽȱ ‘ŸŠŠȱ 13


Pojmovnik

˜—œ”Žȱ’•’ȱ›ŸŽ—Žȱ”ž’“Žȱ’•’ȱŠȬ –—Žȱ œŠ”•Ž—”Žȱ ’ȱ œ™›Ž–Š“žȱ —Šȱ Š–—˜ȱ’ȱœž‘˜ȱ–“Žœ˜Dzȱ”˜›’“Ž—“Žȱ ’ȱœ“Ž–Ž—“Žȱœ™›Ž–ŠȱœŽȱžȱŸ›Ž°’Ȭ ŒŽȱ˜ȱ”Š—’—ŽǯȱœžñŽ—Žȱ‹’•“”Žȱ Ÿ›’“ŽŽȱŸ’“Žȱ˜’—ŽǰȱŠȱ–•“ŽŸŽȬ —Žȱžȱ™›Š‘ȱ˜’—žȱŠ—ŠǯȱŠ™’Ȭ ñ’Žȱ—Š£’Ÿȱ‹’•“”Žȱ’ȱ”Šȱ“Žȱž‹›ŠȬ —ŠǯȱŸǯȱ‹›Š—“Žȱ’ȱœ”ž™•“Š—“Ž

œȱŸŠȱ’•’ȱ›’ȱ™›œŠȱǻœ˜•’Ǽǰȱ™›œ˜Ȭ ‘ŸŠ

œ”ø™•“¬—“Žȱ ™›’”ž™•“Š—“Žǰȱ ™˜‹’Ȭ ›Š—“Žǰȱ œŠ‹’›Š—“Žȱ Ÿ’ñŽȱ œŸŠ›’ȱ œȱ Ÿ’ñŽȱ–“ŽœŠDZȱ”˜›’“Ž—ȱ’ȱ™˜Š—Š”ȱ ǻ™˜£Ž–—’ȱ’˜ȱœŠ‹•“’”ŽǼȱœ”žȬ ™•“Š“žȱœŽȱ›Ž˜Ÿ’˜ȱžȱ“ŽœŽ—ȱ’•’ȱžȱ ›Š—˜ȱ ™›˜•“Ž°Žǰȱ ™›’“Žȱ ’£‹’“Š—“Šȱ —Š£Ž–—’‘ȱ’“Ž•˜ŸŠȱ“Ž›ȱœžȱŠȬ Šȱ —Š“‹˜Š’“’ȱ •“Ž”˜Ÿ’’–ȱ ŸŠȬ š۰ka ”˜•’²’—Šȱ”˜“Šȱ–˜ċŽȱœŠ’ȱžȱ œ’œ—žžȱñŠ”žȱǻċ’ŠǼ ›’–ŠDzȱŸǯȱ‹›Š—“Žȱ’ȱœžñŽ—“Ž s‫܆‬ñ¾—“Žȱ™˜œž™Š”ȱ˜‹›ŠŽȱ•“Ž”˜Ȭ Ÿ’’‘ȱ ‹’•“Š”Šȱ ’£Ÿ•Š²Ž—“Ž–ȱ Ÿ•ŠȬ Žȱ ’£ȱ —“’‘ȱ ›Š’ȱ ˜²žŸŠ—“Šȱ ˜ȱ ”ŸŠ›Ž—“Šǯȱ ˜›žȱ ›ŸŽ°Šǰȱ ”˜›’Ȭ “Ž—ȱ ’ȱ ™˜Š—Š”ȱ ™›Ž–Šȱ ™˜›Ž‹’ȱ ²’œ’ȱ œŽȱ —˜ċŽ–ȱ ’ȱ Ÿ•Šċ—˜–ȱ ”›Ȭ ™˜–ǰȱ—Š›ŽċŽȱ’•’ȱž£žċ—˜ȱ™›ŽȬ ›ŽċŽȱŽȱ›Šœ™›˜œ’›Žȱ—Š“Ÿ’ñŽȱŗǰśȱ ”ȱ —Šȱ ²ŽŸ˜›—’ȱ –ŽŠ›ǯȱ Š‹•“’Ȭ ”Žȱ’ȱ•’œ˜ŸŽȱœŽȱ’œ’“Ž²Žȱ’ȱ›Š£Šœ’Ȭ ›Žȱ śŖŖȬŞŖŖȱ ȱ —Šȱ ²ŽŸ˜›—’ȱ –ŽȬ Š›ǯȱ ›ŠŸ’•˜ȱ “Žȱ œžñ’’ȱ žȱ ‘•Šžȱ ’ȱ —Šȱ £›Š²—˜–ȱ –“Žœžǯȱ Ž”Žȱ œŽȱ‹’•“”ŽȱœžñŽȱ˜‹“ŽñŽ—ŽȱžȱœŸŽȬ ċ—“ŽŸ’–Šȱ’ȱ—Šȱ™›˜™ž‘žǯȱŸ“ŽȬ ˜Ÿ’ȱœŽȱ›Šñ’›ŽȱŘŖŖȬŚŖŖȱȱ—Šȱ²ŽȬ Ÿ˜›—’ȱ –ŽŠ›ǯȱ ˜ȱ œž‘˜–ȱ •“ŽȬ —˜–ȱŸ›Ž–Ž—žȱœžñ’ȱœŽȱřȬŗŚȱŠȬ —ŠǰȱŠȱžȱ“ŽœŽ—ȱ’ȱžȱ™›˜•“Ž°ŽȱŗŖȬřŖȱ Š—Šǯȱ –“Ž—Šȱ ˜™•’—Šǰȱ Š”˜ȱ œŽȱ ”˜›’œ’ǰȱ —Žȱ œ–’“Žȱ ›’“Š’ȱ “ŠȬ ²Žȱ ˜ȱ ŚŖȱ ǚǯȱ œžñŽ—’ȱ ’“Ž•˜Ÿ’ȱ —ŽȱœŠŸ•“Š“žȱœŽȱžȱ™•Šœ’”žǰȱ—ŽȬ ˜ȱ žȱ ™Š™’›—ŠŽȱ Ÿ›Ž°’ŒŽǰȱ ”Š›Ȭ 14

š۰licaȱ”˜•’²’—ŠȱŽ”ž°’—Žȱ’•’ȱœ’™”Žȱ ŸŠ›’ȱ ”˜“Šȱ œŠ—Žȱ žȱ –Š—“žȱ ™˜Ȭ œžžȱœȱ›ž²”˜–ȱœŠȱœ›Š—Žȱ’£ȱ”˜Ȭ “Žȱ œŽȱ ’œ™’“Š“žȱ ˜™•’ȱ —Š™’Œ’ȱ ǻ²Š“Šǰȱ”ŠŸŽǼ Ž›¥™’“Šȱœ”ž™ȱœ›ŽœŠŸŠȱ”˜“ŠȱœŽȱ ž™˜›Ž‹•“ŠŸŠ“žȱ ›Š’ȱ ’£•“Ž²ŽȬ —“Šȱ”Š”ŸŽȱ‹˜•Žœ’ǰȱž‹•ŠċŠŸŠ—“Šȱ —“Ž£’—’‘ȱœ’–™˜–Šȱ’ȱ™˜œ•“Ž’Ȭ ŒŠȱ’•’ȱ—Ž”˜Šȱ“Ž•Žœ—˜Šȱ—Ž˜Ȭ œŠ”Š ’—”ø›ŠȱŸǯȱ’œŒ“Ž’—Š ›۸nje ˜™ŠŒ’ȱ ˜ȱ œ’“Ž—ŠDzȱ ñ˜ȱ “Žȱ ™•“ŽŸŠȱ ”˜ȱ œ•Š–Žȱ ǻ˜œžñŽ—’‘ȱ œŠ‹•“’”Šȱċ’ŠǼǰȱ˜ȱ“Žȱ›’—“Žȱ”˜ȱ œ’“Ž—Šȱ ǻ™˜”˜ñŽ—Žȱ ’ȱ ˜œžñŽ—Žȱ ›ŠŸŽȱ £Šȱ œ˜²—žȱ ‘›Š—žǼDzȱ ˜—˜ȱ ñ˜ȱ ˜™ŠŠȱ ˜ȱ œ’“Ž—Šȱ ”Šȱ œŽȱ £‹’“Žȱžȱ™•Šœȱǻœ˜ǼDzȱ–›Ÿ’ŒŽȱœ’Ȭ “Ž—Šȱ”˜“Žȱ˜œŠ—žȱžȱ“Šœ•Š–Š ‫܆‬lje ’£•ž²Ž—ȱ –ŠœŠ—ȱ œ˜”ȱ ‹’•“—˜Ȭ Šǰȱ ċ’Ÿ˜’—“œ”˜Šȱ ’•’ȱ –’—Ž›Š•Ȭ


Pojmovnik

—˜Šȱ ™˜›’“Ž•Šȱ ǻ–Šœ•’—˜Ÿ˜ǰȱ œž—Œ˜”›Ž˜Ÿ˜ǰȱ•ŠŸŠ—’—˜ǰȱ›žċ–Š›’—˜Ÿ˜Ǽ

“’ȱœŽȱ™’“ŽǰȱžŸŠ›Š”ȱœŽȱ˜‹’²—˜ȱ”˜Ȭ ›’œ’ȱ £Šȱ ˜‹•˜Žǰȱ –ŠœŠċžǰȱ ”ž™Ȭ ”žǰȱ ’œ™’›Š—“Žǰȱ ›•“Š—“Žǯǯǯȱ ›˜Ȭ œ“Ž²Š—ȱžŸŠ›Š”DZȱŘśȱ›Š–Šȱ‹’•“”Žȱ £Š”ž‘ŠȱœŽȱžȱñŽœȱŽŒ’•’Š›ŠȱŸ˜Ȭ Žȱ’ȱ•ŠŠ—˜ȱ”ž‘ŠȱŗŖȬŗśȱ–’—žȬ Šǰȱ™žœ’ȱŠȱ˜œ˜“’ȱŗśȱ–’—žŠǰȱ ™›˜Œ’“Ž’ȱ™Šȱž™˜›’“Ž‹’

ùvarakȱ Ž”˜”ǰȱ •“Ž”˜Ÿ’’ȱ —Š™’Ȭ Š”ȱ ˜ȱ ž”ž‘Š—’‘ȱ ›ŠŸŠDzȱ Š›Ȭ –ŠŒŽžœ”’ȱ ™›’™›ŠŸŠ”ȱ Ÿ˜Ž—Žȱ ’œŒ›™’—Žȱ ²Ÿ›ñ°’‘ȱ ǻ£Šȱ ›Š£•’”žȱ ˜ȱ嘙Š›”ŠǼȱ’“Ž•˜ŸŠȱ‹’•“Š”Šǯȱ —’ȱ œŽȱ ”ž‘Š“žȱ žȱ Ÿ˜’ȱ ’ȱ Ÿ›žȬ ċ•۸ca ”˜•’²’—Šȱ Ž”ž°’—Žȱ ’•’ȱ ċ’”Žȱ ‘›Š—Žȱ £Š›Š‹•“Ž—Šȱ —Š™›ŠŸ˜–ȱ °’ȱ™›˜Œ’“ŽŽȱ™ŠȱœŽȱ–˜ċŽȱ›Ž°’ȱ’ȱ £Šȱ›Š‹•“Ž—“Žȱ’ȱœŠŸ•“Š—“ŽȱžȱžœŠȱ Šȱ“ŽȱžŸŠ›Š”ȱŽ”ž°’—Šȱ˜ȱ™›˜Ȭ Ž”ž°Žȱ‘›Š—Žȱ’£ȱ£“Ž•’ŒŽǰȱ™˜œžȬ ”ž‘Š—˜Šȱ‹’•“ŠȱǻŠȱ˜™Š›Š”ȱ’ȱ²Š“ȱ ’ŒŽȱ’•’ȱŠ—“ž›ŠDzȱ–˜ċŽȱ‹’’DZȱŸŽ•’Ȭ ˜ȱŸ›Ž•˜–ȱŸ˜˜–ȱ£Š•’ŸŽ—˜Šȱ ”Šȱǻ“žñ—ŠǼȱ’ȱ–Š•Šȱǻ²Š“—ŠǼ ‹’•“ŠǼDzȱ£Šȱ›Š£•’”žȱ˜ȱĺ²Š“Šȱ”˜Ȭ

15


Proslov

PROSLOV

Sveti Bazilije o liječenju, ljekovitim biljkama i liječništvuŸŠ”˜ȱ—Š–ȱ“Žȱž–’“Ž°Žȱ–’•˜œ›—˜ȱŠ—˜ȱ˜ȱ˜Šȱ£‹˜ȱ—ŠñŽȱ™›’Ȭ ›˜—Žȱœ•Š‹˜œ’ǯȱ›’–“Ž›’ŒŽȱȮȱ™˜•“˜“Ž•œŸ˜ȱ“Ž›ȱ˜—˜ȱñ˜ȱ›ŠœŽȱœŠȬ –˜ȱ˜ȱœŽ‹Žȱ—’“Žȱ˜œŠȱŠȱœŽȱ£Š˜Ÿ˜•“Žȱ™˜›Ž‹Žǰȱ”Š•Š²”’ȱ˜‹›ȱ £Š˜ȱñ˜ȱ›Ž‹Šȱ™˜”›’ŸŠ’ȱ’“Ž•˜ȱ’ȱ›Š’ȱ™›’œ˜“—Šȱ’£•ŽŠȱ’ȱ£‹˜ȱñŽ—Žȱ ”•’–ŽǰȱŠȱœ•’²—˜ȱ’ȱ›Š’Ž•“œ”˜ȱž–’“Ž°ŽǯȱŠ”˜ȱ“Žȱ’ȱœȱ•’“Ž²—’²”’–ȱ£—ŠȬ —“Ž–ǯ ŠñŽȱ’“Ž•˜ȱȮȱ“Ž›ȱ“Žȱ™˜•˜ċ—˜ȱ‹˜•Žœ’ȱȮȱ’£•˜ċŽ—˜ȱ“Žȱ›Š£—˜Ÿ›œ—’–ȱ—Ž£Ȭ ˜Š–Šǰȱ’ȱ˜—’–Šȱñ˜ȱ˜•Š£Žȱ’£ŸŠ—Šȱ’ȱ˜—’–Šȱñ˜ȱ™˜“Ž²žȱ’£—ž›Šȱ˜ȱ ‘›Š—Žǰȱ™Šȱ›™’DZȱœŠȱ˜ȱœžŸ’ñ”ŠǰȱœŠȱ˜ȱ™˜–Š—“”Š—“ŠǯȱŠ˜ȱ—Š–ȱ“Žȱ ˜ǰȱ”˜“’ȱ›ŠŸ—ŠȱŒ’“Ž•’–ȱ—Šñ’–ȱċ’Ÿ˜˜–ǰȱž’“Ž•’˜ȱȮȱ”Š˜ȱœ•’”žȱ•’“Ž²ŽȬ —“ŠȱžñŽȱȮȱ•’“Ž²—’²”˜ȱž–’“Ž°Žȱ£Šȱ˜‹ŠŒ’ŸŠ—“ŽȱœžŸ’ñ—˜Šȱ’ȱ£Šȱ˜ŠȬ ŸŠ—“Žȱ™˜›Ž‹—˜Šǯ Šȱ œ–˜ȱ žȱ ˜—˜–ȱ ›Š“žȱ žċ’ŸŠ—“Šǰȱ —Žȱ ‹’ȱ —Š–ȱ ‹’˜ȱ ™˜›Ž‹Š—ȱ —’”Š”ŠŸȱ ›žȱ—’ȱ™˜•“˜“Ž•œ”Šȱ–ž”Šǯȱ œ˜ȱŠ”˜ǰȱŠȱœ–˜ȱžȱœŠ—“žȱ‹Ž£‹˜•—˜œ’ȱȮȱ ”Š˜ȱžȱ˜—˜ȱŸ›’“Ž–Žȱ™›’“Žȱ™ŠŠȱȮȱ—Žȱ‹’œ–˜ȱ›Ž‹Š•’ȱ—’”Š”Ÿžȱ™˜–˜°ȱ•’Ȭ “Ž²—’ñŸŠǯȱ˜ǰȱ™˜ñ˜ȱœ–˜ȱ™›˜—Š—’ȱ—Šȱ˜Ÿ˜ȱ–“Žœ˜ȱ’ȱ™˜ñ˜ȱœ–˜ȱ²ž•’ȱ ˜—žDZȱǮȱ£—˜“žȱ•’ŒŠȱœŸ˜Šȱ“Žœȱ°Žñȱ”›ž‘ȱœŸ˜“Ȅȱǻ˜œŠ—Š”ȱřǰŗşǼȱȮȱž£ȱžȬ ˜ȱ’œ”žœŸ˜ȱ’ȱ—Š™˜›—˜ȱ˜‹›Š¶’ŸŠ—“Žȱ£Ž–•“Žȱž™˜£—Šœ–˜ȱžȱŸ“Žñ’—žȱ ”Š˜ȱ™˜™›ŠŸŠ”ȱžċ—’‘ȱ™˜œ•“Ž’ŒŠȱ˜Šȱ™›˜”•ŽœŸŠǰȱŠȱ˜ȱ—Š–ȱ–’•˜Ȭ œ’Ÿ˜ȱŠ“ŽȱŠȱ˜”›’“Ž–˜ȱ’ȱœ‘ŸŠ’–˜ȱžȱŸ“Žñ’—žǯȱŠ”˜ȱ’œ˜ǰȱ‹žž°’ȱŠȱ —Š–ȱ“Žȱ£Š™˜Ÿ“Ž¶Ž—˜ȱŠȱœŽȱ™˜—˜Ÿ—˜ȱŸ›Š’–˜ȱžȱ£Ž–•“žȱ˜ȱ”˜“Žȱœ–˜ȱ ž£Ž’ǰȱŽȱœ–˜ȱœžž™›Ž—ž’ȱœȱ“Š—’–ȱ’“Ž•˜–ȱñ˜ȱ“Žȱ™˜ȱ›’“Ž‘žȱ˜œž¶ŽȬ —˜ȱ—Šȱ™›˜™ŠœǰȱŠȱ£‹˜ȱ˜Šȱ™˜•˜ċ—˜ȱ˜Ÿ’–ȱ‹˜•Žœ’–Šǰȱ˜ȱ—Š–ȱ“Žȱ 17


Proslov

Š˜ȱ’ȱ™˜–˜°ȱ•’“Ž²—’²”˜Šȱž–’“Ž°ŠȱŠȱ‹Š›Ž–ȱ˜—Ž”•Žȱž‹•Šċ’ȱœŠ—“Žȱ ‹˜•Žœ—’”Šǯ ’œžȱœŠ–˜ȱ˜—Š”˜ǰȱœ•ž²Š“—˜ǰȱ’£ȱ£Ž–•“Žȱ’£›Šœ•Žȱ‹’•“”Žȱ”˜“Žȱ˜˜ŸŠ›ŠȬ “žȱ‹ŠñȱœŸŠ”˜“ȱŸ›œ’ȱ‹˜•Žœ’ǰȱ—Ž˜ȱœžȱ˜—Žȱ˜²’˜ȱ™˜ȱŸ˜›’Ž•“ŽŸ˜“ȱ—Š”Š—’ȱ ™›˜’£Šñ•Žȱž™›ŠŸ˜ȱ£Š˜ȱŠȱ—Š–Šȱ”˜›’œŽǯȱŠ”ŸŠȱ“ŽǰȱŠ”•Žǰȱ˜—Šȱ™›’›˜Ȭ —Šȱœ’•Šȱñ˜ȱœŽȱ—Š•Š£’ȱžȱ”˜›’“Ž—“žǰȱŒŸ’“Ž°žȱ’•’ȱ•’ñ°žȱ’•’ȱžȱ™•˜˜Ÿ’–Šȱ’•’ȱžȱ ‹’•“—’–ȱœ˜”˜Ÿ’–Šǯȱ ȱñ˜ȱ˜ȱ“Žȱ”˜›’œ—˜ȱ£Šȱ’“Ž•˜ȱ™›˜—Š¶Ž—˜ȱžȱ›žŠȬ –Šȱ’•’ȱžȱ–˜›žǰȱœŸŽȱ“Žȱ˜ȱœ•’²—˜ȱ™›˜—Š•Šœ”žȱ“Ž•Šȱ’ȱ—Š™’Š”Šǯȱ ›ñ°Š—’ȱ –˜›Š“žȱ’£‹“ŽŠŸŠ’ȱœŠ–˜ȱ˜—˜ȱñ˜ȱ“Žȱ™›Ž“Ž›Š—˜ȱ£Š–’ñ•“Ž—˜ȱ’•’ȱ’£ŸŽȬ Ž—˜ǰȱñ˜ȱ£Š‘’“ŽŸŠȱŸŽ•’”ȱ’ȱžċž›‹Š—ȱ›ŠȱŽȱ˜˜Ÿ˜ȱœŠŸȱċ’Ÿ˜ȱ™›ŽŸŠȬ ›Šȱžȱ‹›’žȱ£Šȱ’“Ž•˜ǯ ›Ž‹ŠȱœŽȱ–Š›•“’Ÿ˜ȱœ•žċ’’ȱŸ“Žñ’—˜–ȱ•’“Ž²Ž—“Šȱ”Šȱžœ›Ž‹ŠǰȱŠ•’ȱŠ”˜ȱŠȱ žȱ—“žȱ—Žȱ™˜•ŠċŽ–˜ȱœŸŽȱ—ŠŽȱ£›ŠŸ•“Šȱ’ȱ‹˜•Žœ’ǰȱ—Ž˜ȱŠ”˜ȱŠȱŒ›™’Ȭ –˜ȱ”˜›’œȱ˜ȱŽȱŸ“Žñ’—Žȱ—Šȱœ•ŠŸžȱ˜ċ“žȱ’ȱ™›˜–Š›Š“ž°’ȱ”Š˜ȱž£˜›ȱ‹›’Ȭ žȱ£ŠȱžñŽǯȱȱžȱ—ŽœŠñ’Œ’ȱ•’“Ž²—’²”Žȱ™˜–˜°’ȱ—Ž–˜“–˜ȱ£Šȱž‹•ŠċŽ—“Žȱ ‹˜•Žœ’ȱœŸžȱœŸ˜“žȱ—ŠžȱœŠŸ•“Š’ȱžȱžȱŸ“Žñ’—žǰȱ—Ž˜ȱ£—Š“–˜ȱ˜Ÿ˜DZȱ’•’ȱ ˜ȱ—Žȱ°Žȱ™žœ’’ȱŠȱ‹žŽ–˜ȱ”žñŠ—’ȱŸ’ñŽȱ—Ž˜ȱñ˜ȱ–˜ċŽ–˜ȱ™˜—’Ȭ “Ž’ȱǻžœ™ǯȱ›ŸŠȱ ˜›’—°Š—’–ŠȱŗŖǰŗřǼȱ’•’ȱ°ŽȱœŽȱ˜˜’’ȱ—Žñ˜ȱœ•’²—˜ȱ”Š˜ȱ ˜—Šȱ”Šȱ ˜œ™˜’—ǰȱ—Š²’—’Ÿñ’ȱ‹•Š˜ǰȱ™˜–Š£Šȱœ•’“Ž™ŒŠȱ’ȱ£Š™˜Ÿ“Ž’ȱ –žȱŠȱœŽȱ˜™Ž›Žȱžȱ’•˜Š–žȱǻžœ™ǯȱ ŸŠ—ȱşǰŜȮŝǼȱ’•’ȱ”ŠȱœŽȱ£Š˜Ÿ˜•“’˜ȱ“ŽȬ —’–ȱ²’—˜–ȱŸ˜•“Žȱ›Ž”ŠŸñ’DZȱǮ ˜°žǰȱ˜²’œ’ȱœŽǷȄȱǻMatejȱŞǰřǼǯȱȱ—Ž”Žȱ“Žȱ’ȱ ˜œŠŸ’˜ȱŠȱœŽȱžȱœŸ˜“’–ȱ™Š—“Š–Šȱ–ž²—˜ȱ‹˜›ŽǰȱŠȱ’‘ȱŠ”˜ȱ”žñ—“˜–ȱ ž²’—’ȱ“˜ñȱ™›˜Ÿ“Ž›Ž—’“’–Šǯ Š”˜ȱ˜—ȱ’ȱœȱ—Š–Šȱ™˜œž™Šȱ”Šȱ—ŠœȱȮȱœŠȱ—ŽŸ’•“’Ÿ˜ȱ’£Ÿ•Š²’ȱ’£ȱ—Ž™˜Ȭ £—ŠŽȱ—ŽŸ˜•“ŽǰȱŠ”˜ȱŸ’’ȱŠȱ“Žȱ˜ȱ—Šȱ”˜›’œȱ—Šñ’‘ȱžñŠȱȮȱœŠȱ˜™Žȱ‘˜Ȭ °ŽȱŠȱœŽȱžȱœŸ˜“’–ȱ‹˜•Žœ’–Šȱœ•žċ’–˜ȱ’ȱŸŠ›—˜–ȱ™˜–˜°’ǰȱž£›˜”ž“žȬ °’ȱž“Ž—˜ȱŠȱœŽȱ’“Ž”˜–ȱ•’“Ž²Ž—“Šȱ›Š“—˜ȱœ“Ž°Š–˜ȱŽȱ–’•˜œ’ǰȱ’•’ȱ—Š–ȱ Š”˜ȱ™›žċŠȱ—Ž”’ȱž£˜›Š”ȱ‹›’Žȱ£Šȱžñžǯȱ Ž›ȱ”Š˜ȱñ˜ȱ“Žȱ£Šȱ’“Ž•˜ȱ—žċ—˜ȱ ŠȱœŽȱž”•˜—Žȱœ›Š—ŽȱŸŠ›’ǰȱŠȱ—Š–Š”—žȱ™˜›Ž‹—ŽǰȱŠ”˜ȱ’œ˜ȱ›Ž‹Šȱ’£ȱ —ŠñŽȱžñŽȱ–Š”—ž’ȱ˜—˜ȱñ˜ȱ“˜“ȱ“Žȱž¶ŽǰȱŠȱ™›’‹ŠŸ’’ȱ˜—˜ȱñ˜ȱ˜˜ŸŠ›Šȱ —“Ž£’—˜“ȱ—Š›ŠŸ’ǯȱ Ž›ȱ˜ȱ“ŽȱœŸ˜›’˜ȱœŠŸ›ñŽ—Šȱ²˜Ÿ“Ž”Šȱ’ȱœŠ£Š˜ȱ—Šœȱ£Šȱ ˜‹›Šȱ“Ž•ŠȱŠȱžȱ—“’–Šȱ™›˜Ÿ˜’–˜ȱœŸ˜“ȱċ’Ÿ˜ǯ Š˜ȱñ˜ȱ˜—“Žȱ£Šȱ“Ž•Žœ—˜ȱ£›ŠŸ•“Žȱ™˜—˜œ’–˜ȱ’ȱ›Ž£Š—“Šȱ’ȱ™Š•“Ž—“Šȱ’ȱ ž£’–Š—“Žȱ˜›”’‘ȱ•’“Ž”˜ŸŠǰȱŠ”˜ȱ’ȱ˜Ÿ“Žȱ›Ž‹Š–˜ȱ™›’‘ŸŠ°Š’ǰȱ›Š’ȱ•’Ȭ 18


Proslov

“Ž²Ž—“ŠȱžñŽǰȱ›Žœ”˜œȱž”˜›Šȱ’ȱ˜›²’—žȱ•“Ž”˜Ÿ’’‘ȱ”Š£—’ǯȱŠñȱ˜ȱ—Ž™˜Ȭ ™›ŠŸ•“’Ÿ˜“ȱ²Ž•“Š’ȱ™›Ž‹ŠŒž“Žȱ™›˜›˜²”Šȱ›’“Ž²ȱ”˜“Šȱ”ŠċŽDZȱǮŠ›ȱžȱ ’•ŽȬ Šžȱ —Ž–Šȱ ‹Š•£Š–Šǵȱ Ž–Šȱ •’ȱ ˜—“Žȱ •’“Ž²—’”Šǵȱ ۵ȱ £Šñ˜ȱ —Žȱ ˜•Š£’ȱ ˜£›ŠŸ•“Ž—“Žȱ”°Ž›’ȱ—Š›˜Šȱ–˜“ŽŠǵȄȱǻJeremijaȱŞǰŘŘǼǯȱ+’—“Ž—’ŒŠȱ“ŽȱŠȱ œŽȱ”˜ȱ”›˜—’²—’‘ȱ‹˜•Žœ’ȱ˜²Ž”ž“Žȱ˜£›ŠŸ•“Ž—“Žȱ˜ȱ‹˜•—˜ǰȱŠȱž“Ž—˜ȱ ’ȱ›Š£—˜Ÿ›œ—˜Šȱ•’“Ž²Ž—“Šȱ”›˜£ȱžċŽȱŸ›’“Ž–Žǯȱ˜ȱ“Žȱ£—Š”ȱ”Š”˜ȱ—Š–ȱ’ȱ ›’“Ž‘ŽȱžñŽȱŸŠ•“Šȱ™˜™›ŠŸ•“Š’ȱžœ›Š“—˜–ȱ–˜•’Ÿ˜–ȱ’ȱž˜›Š“—˜–ȱ ™˜”˜›˜–ȱŽȱ‹˜•—’–ȱ™˜œž™”˜–ǰȱ”˜•’”˜ȱŸŽ°ȱ›Š£ž–ȱœŸŽȱ˜ȱ™›Ž•ŠȬ ċŽȱŠȱ“ŽȱžȱžȱœŸ›‘žȱ˜Ÿ˜•“—˜ǯȱ›Ž–Šȱ˜–Žǰȱ²’—“Ž—’ŒŠȱñ˜ȱœŽȱ—Ž”’ȱ•“žȬ ’ȱ—Ž’œ™›ŠŸ—˜ȱœ•žċŽȱ•’“Ž²—’²”˜–ȱŸ“Žñ’—˜–ȱ—’“Žȱ›Š£•˜ȱŠȱ£Š˜ȱ–˜Ȭ ›Š–˜ȱ’£‹“ŽŠŸŠ’ȱœŸžȱ—“Ž£’—žȱ”˜›’œǯ £ȱ˜Šȱñ˜ȱ—Žž–“Ž›Ž—’ȱžċ’ŸŠŽ•“’ȱ£•˜›Š‹Žȱ”ž‘Š›œ”žȱŸ“Žñ’—žǰȱ’•’ȱ™ŽȬ ”Š›œ”žǰȱ’•’ȱ”Š•Š²”žǰȱ£Šȱ™žœ˜ȱžċ’ŸŠ—“Žǰȱ™Šȱ™›Ž”˜›Š²ž“žȱ›Š—’ŒŽȱ™˜Ȭ ›Ž‹Žǰȱ—’™˜ñ˜ȱ—Žȱœ•’“Ž’ȱŠȱ›Ž‹Šȱ’£‹“ŽŠŸŠ’ȱœŸŽȱŽȱŸ“Žñ’—ŽǯȱŠ™›˜Ȭ ’Ÿǰȱ™›ŠŸ’•—’–ȱ’œ”˜›’ñŠŸŠ—“Ž–ȱ’‘ȱž–’“Ž°Šȱ›Ž‹Šȱ™˜‹’’ȱ˜—˜ȱñ˜ȱ“Žȱžȱ —“’–Šȱ‹’•˜ȱ™˜”ŸŠ›Ž—˜ǯȱȱŠ”˜ȱ“Žȱ’ȱœȱ•’“Ž²—’²”’–ȱž–’“Ž°Ž–DZȱŠ“ȱœŽȱ˜ċȬ “’ȱŠ›ȱ—Žȱœ–’“Žȱ”ž’’ȱœŠ–˜ȱ£‹˜ȱ—“Ž˜ŸŽȱ£•˜ž™˜›Ž‹ŽǷȱ Ž›ǰȱœȱ“Ž—Žȱ œ›Š—ŽǰȱœŠŸ•“Š’ȱžȱ•’“Ž²—’²”Žȱ›ž”Žȱ—Šžȱ£ŠȱœŸ˜“Žȱ£›ŠŸ•“ŽȱȮȱ˜Š“Žȱ‹ŽȬ £ž–—˜œǰȱŠȱ˜ȱŸ’’–˜ȱ”˜ȱ—Ž”’‘ȱ‹’“Ž—’‘ȱ™Š—’”Šȱ”˜“’ȱœŽȱ²Š”ȱ’ȱ—Žȱ œ’Žȱ—Š£’ŸŠ’ȱ•’“Ž²—’”ŽȱœŸ˜“’–ȱœ™Šœ’Ž•“’–Šǯȱ˜ǰȱœȱ›žŽȱœ›Š—Žǰȱ™˜Ȭ ™ž—˜ȱ˜‹Ž£Ÿ›“Ž¶’ŸŠ’ȱ”˜›’œȱ˜ȱ•’“Ž²—’ñŸŠȱ£—Š”ȱ“ŽȱŸ›˜•ŠŸ˜œ’ǯȱŠȱ ”Š˜ȱñ˜ȱ£Ž”’“Šȱ—’“Žȱœ–Š›Š˜ȱ˜—Š“ȱœ•Šȱ˜ȱœ–˜”ŠŸŠȱ•ŠŸ—’–ȱž£›˜Ȭ ”˜–ȱ£›ŠŸ•“Šȱǻžœ™ǯȱ›žŠȱ”—“’Šȱ˜ȱ ›Š•“ŽŸ’–ŠȱŘŖǰŝDzȱ›žŠȱ —“’Šȱ“Ž˜™’œŠȱřŘǰŘŚǼǰȱ—’’ȱ“Žȱžȱ—“Ž–žȱ›Šċ’˜ȱ›Š£•˜Žȱ˜£›ŠŸ•“Ž—“ŠȱœŸ˜Šȱ’“ŽȬ •Šǰȱ—Ž˜ȱ“Žȱ™›’“ŽȱœŸŽŠȱ£Š‘ŸŠ•“’ŸŠ˜ȱ˜ċ“˜“ȱœ•ŠŸ’ȱ£ŠȱœŸŠ›Š—“Žȱœ–˜”ŠȬ ŸŠǰȱŠ”˜ȱ’ȱ–’ǰȱ”Šȱ™›’–’–˜ȱžŠ›ŒŽȱ˜ȱ˜Šȱ”˜“’ȱ—Š–ȱ“ŽȱŠ”˜ȱ˜‹›˜ȱ ’ȱ–’•˜œ’Ÿ˜ȱ™˜Š›’˜ȱċ’Ÿ˜ǰȱ–˜›Š–˜ȱ˜ȱ—“ŽŠȱ™˜—Š“™›’“Žȱ–˜•’’ȱœ™˜Ȭ £—Š“žȱœ–’œ•Šȱ£Šñ˜ȱ—ŠœȱŠ”˜ȱžŠ›ŠǰȱŠȱ£Š’–ȱŠȱ–˜•’’ȱŠȱ˜Š—Šȱ—ŽȬ Ÿ˜•“Žȱ’ȱŠȱ—Š–ȱ۷ȱœ›™•“’Ÿ˜œ’ȱŽȱœȱ”žñ—“˜–ȱž“Ž—˜ȱ’ȱ—“Ž£’—ȱœ›ŽŠ—ȱ œŸ›ñŽŠ”ȱ”Š”˜ȱ‹’œ–˜ȱ–˜•’ȱ’£›ċŠ’ȱǻžœ™ǯȱ›ŸŠȱ ˜›’—°Š—’–ŠȱŗŖǰŗřǼǯ ȱŠ›˜ŸŠ—žȱ—Š–ȱ–’•˜œȱ˜£›ŠŸ•“Ž—“Šȱ™›’–Š–˜ȱœŠȱ£Š‘ŸŠ•—˜ñ°žǰȱ™Šȱ ˜˜’•˜ȱœŽȱ˜—˜ȱœȱ™˜–˜°žȱŸ’—Šȱ’ȱž•“Šǰȱ”Š˜ȱ”˜ȱ²˜Ÿ“Ž”Šȱ”˜“’ȱ“Žȱž™Š˜ȱ –Ž¶žȱ›Š£‹˜“—’”Žȱǻžœ™ǯȱLukaȱŗŖǰřŚǼȱ’•’ȱœȱ™˜–˜°žȱœ–˜”ŠŸŠȱ”Š˜ȱ”˜ȱ £Ž”’“Žȱǻžœ™ǯȱ›žŠȱ”—“’Šȱ˜ȱ ›Š•“ŽŸ’–ŠȱŘŖǰŝǼǯȱ ȱ—Ž–˜“–˜ȱ—’ñŠȱ›Š£•’Ȭ ”˜ŸŠ’DZȱ‹’•˜ȱŠȱœŽȱŠȱ˜ċ“Šȱ‹›’Šȱ˜²’ž“Žȱ™›Ž”˜ȱ—Ž²ŽŠȱ—ŽŸ’•“’Ÿ˜Šȱ 19


Proslov

‹’•˜ȱ™›Ž”˜ȱ—Ž²ŽŠȱŸŠ›—˜ǰȱ“Ž›ȱŠȱ™˜œ›Ž˜ŸŠ—“ŠȱŸŠ›—Žȱ™›’›˜Žȱ²ŽȬ œ˜ȱ—Šœȱžœ™“Žñ—’“ŽȱŸ˜Žȱ”ȱ˜–žȱŠȱ˜œ“Ž’–˜ȱ ˜œ™˜’—˜Ÿžȱ–’•˜œ›Ȭ —˜œǯ +Žœ˜ȱ™ŠŠ–˜ȱžȱ›Š£—˜Ÿ›œ—Žȱ‹˜•Žœ’ȱ“Ž›ȱ‹žŽ–˜ȱŠ”˜ȱ˜Š“Š—’ǰȱŠȱ £—Š–˜ȱ‹’’ȱ˜œž¶Ž—’ȱ’ȱ—Šȱ˜ȱŠȱ™˜—˜œ’–˜ȱ’˜ȱ”Š£—Žȱ”›˜£ȱ–ž²—˜ȱ•’Ȭ “Ž²Ž—“Žǯȱ›Ž–Šȱ˜–Žǰȱ£›ŠŸȱ—Š–ȱ›Š£ž–ȱ£Š™˜Ÿ’“ŽŠȱŠȱ—Žȱ˜”•Š—“ŠȬ –˜DZȱ—’ȱ›Ž£Š—“Šǰȱ—’ȱ™Š•“Ž—“Šǰȱ—’ȱ‹˜•’ȱñ˜ȱ’‘ȱž£›˜”ž“žȱ˜›”’ȱ’ȱ—Ž™˜—˜Ȭ ñ•“’Ÿ’ȱ•’“Ž”˜Ÿ’ǰȱ—’ȱ•Š˜ŸŠ—“Šǰȱ—’ȱœ›˜Žȱ™›˜™’œŽȱ˜ȱ’“Ž’ǰȱ—’ȱ˜ž£’–ŠȬ —“ŠȱñŽ—’‘ȱœŸŠ›’ǯȱ Ž’—˜ȱ›Ž‹Šȱ˜²žŸŠ’ȱœŸ›‘žǰȱ“ǯȱ”˜›’œȱ£ŠȱžñžǰȱŠȱ œŽȱ˜—Šȱ™›Ž–Šȱ˜–ȱž£˜›žȱ—Šž²’ȱ‹›’—ž’ȱ£ŠȱœŠ–žȱœŽ‹Žǯ Š”ŸŠǰȱŠ”•Žǰȱ”˜›’œȱ˜ŸŠ”Ÿ˜“ȱ²Ž•“Š’ȱ˜ȱ•’“Ž²—’²”˜Šȱž–’“Ž°Šǵȱ ȱ—’œžȱ •’ȱžȱŸŽ°˜“ȱ˜™Šœ—˜œ’ȱ”Šȱ˜ȱ’œ™›ŠŸ—˜Šȱž–˜ŸŠ—“Šȱ£Šœ›Š—Žȱ”ȱ‹›’£’ȱ £Šȱ’“Ž•˜ǵȱŠ”˜ȱ“Žȱ˜—’–Šȱ”˜“’ȱœŽȱ›Š£‹˜•“ŽñŽȱ£‹˜ȱ•˜ñŽȱ™›Ž‘›Š—Žǰȱ“Ž•ŽȬ œ—˜ȱ•’“Ž²Ž—“Žȱž™›ŠŸ˜ȱ—Ž”˜ȱ™›ŠŸ’•˜ȱ’ȱž£˜›Š”ȱ”Š”˜ȱ›Ž‹Šȱ•’“Ž²’’ȱžñžǯȱ £›ċŠŸŠ—“Žȱ˜ȱñŽ—’‘ȱž“ŽŒŠ“Šǰȱñ˜ȱ™›Ž™˜›ž²ž“žȱ’ȱ•’“Ž²—’Œ’ǰȱ’ȱ£Šȱ—Šñȱ “Žȱ™›Ž–Žȱ˜‹›˜ǰȱŠȱ’œ˜ȱŠ”˜ȱ‹’›Š—“Žȱ”˜›’œ—˜Šȱ’ȱ˜‹›ċŠŸŠ—“Žȱ‘’’Ȭ “Ž—œ”’‘ȱ™›˜™’œŠǯȱ ȱœŠ–ȱ™›’“Ž•Š£ȱ’“Ž•Šȱ˜ȱ‹˜•Žœ’ȱ”ȱ£›ŠŸ•“žȱ—Ž”Šȱ—Š–ȱ ‹žŽȱ—Šȱž“Žñ—žȱ™˜‹žžǰȱŠȱ—Žȱ‹’œ–˜ȱžȱ™˜•ŽžȱžñŽȱ’£ž‹’•’ȱ—ŠȬ žȱ”Š”˜ȱ˜‹˜ċŽȱ˜—Šȱ—’“Žȱ”Š›ŠȱŠȱœŽȱ’£ȱœŸ˜“’‘ȱ›’“Ž‘Šȱ™˜”˜›˜–ȱž£Ȭ ’—Žȱ˜ȱ—ŽŠñ—“ŽȱœŠŸ›ñŽ—˜œ’ǯȱ›Ž–Šȱ˜–Žǰȱ—’’ȱ—Š–ȱ›Ž‹Šȱ™˜Ȭ ™ž—˜ȱ‹“ŽċŠ’ȱ˜ȱ•’“Ž²—’ñŸŠǰȱ—’’ȱžȱ˜ȱž–’“Ž°ŽȱœŠŸ•“Š’ȱœŸžȱœŸ˜“žȱ—ŠȬ žǯȱŽ˜ǰȱ”Š˜ȱñ˜ȱœ–˜ȱ›Š’•’ȱ—Šȱ™˜•“’–ŠǰȱŠ•’ȱ˜—Šȱ’ȱ–˜•’•’ȱ˜Šȱ£Šȱ ž›˜ǰȱ’ȱ”Š˜ȱñ˜ȱ™˜Ÿ“Ž›ŠŸŠ–˜ȱ”˜›–’•˜ȱ‹›˜Š›žǰȱŠȱ˜žȱœŽȱ–˜•’–˜ȱ Šȱ—Šœȱ²’ŠŸŽȱ˜ŸŽŽȱœȱ–˜›Šȱ—Šȱ˜‹Š•žǰȱŠ”˜ȱ°Ž–˜ȱ’œ˜ȱ’ȱ•’“Ž²—’”Šȱ˜Ȭ ŸŽœ’ȱ”ŠȱœŽȱ›Š£ž–ȱœȱ’–Žȱœ•ŠċŽǰȱŠ•’ȱ—Žȱ°Ž–˜ȱœŽȱ™›ŽœŠ’ȱ™˜ž£ŠŸŠȬ ’ȱžȱ˜Šǯ Ž—’ȱœŽȱ²’—’ȱŠȱ˜Ÿ˜ȱž–’“Ž°Žȱ—Ž–Š•˜ȱ™˜–ŠċŽȱž£›ċ•“’Ÿ˜œ’ǯȱ’’–ǰȱ —Š’–Žǰȱ Šȱ ˜—˜ȱ ˜›Š—’²ŠŸŠȱ —Šœ•ŠŽȱ ’ȱ ˜œž¶ž“Žȱ ™›Ž›™ŠŸŠ—“Žȱ “Ž•’–Šȱ ’ȱ œŸŠ”˜Ÿ›œ—˜œȱ ‘›Š—Žȱ Žȱ ”Š˜ȱ œžŸ’ñ—˜ȱ £Š‹ŠŒž“Žȱ ™›Ž“Ž›Š—˜ȱ œŠŸ•“ŠȬ —“Žȱ£Š²’—Šǯȱ”›Š”˜ǰȱ˜—˜ȱ˜œ”ž’Œžȱ—Š£’ŸŠȱ–Š“”˜–ȱ£›ŠŸ•“ŠȱŠ”˜ȱŠȱ —Š–ȱ“Žȱ’ȱ™˜ȱ˜–ŽȱŸ›•˜ȱ”˜›’œŠ—ȱœŠŸ“Žȱ˜Šȱž–’“Ž°Šǯȱ”˜ȱœŽǰȱŠ”•Žǰȱ ”Š”ŠŠȱœ•žċ’–˜ȱ£Š™˜Ÿ’“Ž’–Šȱ•’“Ž²—’²”˜Šȱž–’“Ž°Šȱ’•’ȱ’‘ǰȱ—Š™›˜Ȭ ’Ÿǰȱ—Žȱ™›’‘ŸŠ°Š–˜ȱœ•’“ŽŽ°’ȱ—Ž”˜ȱ˜ȱ—Š²Ž•Šȱñ˜ȱœ–˜ȱ’‘ȱ™›’“Žȱ’£—’“ŽȬ •’ǰȱžȱœŸŠ”˜–ȱœ•ž²Š“žȱ–˜›Š–˜ȱ²žŸŠ’ȱ’ŽŠ•DZȱœŸ’¶Š’ȱœŽȱ˜žȱ’ȱ‹›’—ž’ȱ œŽȱ£Šȱ”˜›’œȱžñŽȱ”Š”˜ȱ‹’ȱœŽȱ™˜™ž—˜ȱ’£Ÿ›ñ’˜ȱ™˜œ˜•˜Ÿȱ—Š•˜DZȱǮ •’ȱ 20


Proslov

“Ž•’ǰȱ’•’ȱ™’•’ǰȱ’•’ȱ›ž˜ȱñ˜ȱ²’—’•’ǰȱœŸŽȱ—Šȱœ•ŠŸžȱ˜ċ“žȱ²’—’ŽȄȱǻ›ŸŠȱ ˜›’—°Š—’–ŠȱŗŖǰřŗǼǯ œŸŽ’ȱŠ£’•’“ŽȱŽ•’”’ȱǻřřŖǯȬřŝşǯǼȱ’£ȱŽ£Š›Ž“Žȱžȱ Š™Š˜Œ’“’ ǻŠ—Šœȱ Š¢œŽ›’ǰȱŗŘŖȱ”–ȱ“ž˜’œ˜²—˜ȱ˜ȱ—”Š›ŽǼǰ ™ñ’›—Šȱ™›ŠŸ’•Šǰȱśśǯȱ™˜•ŠŸ•“Ž œȱ›²”˜Šȱ™›ŽŸŽ˜ȱ›Ž›ŠȱŠ›’“ŠȱŽ•’°

21


Kožne bolesti, alergije i kosa

›˜ċ—Š’ȱœ•˜“

™˜žœ–’—Š

žœ–’—Š

–Šœ—ŽȱœŠ—’ŒŽ

”˜›’“Ž—ȱ•Š”Ž

џђѠїђјȱјќӏђ

ċ•’“Ž£Šȱ•˜“—’ŒŠ


ALERGIJE (preosjetljivost)

ALERGIJE (preosjetljivost) PITANJE –Š–ȱ²Žœ˜ȱŠ•Ž›’“Žǰȱ™Šȱ–Žȱ£Š—’–Šȱ”˜“Žȱœžȱ–˜ž°Žȱ Ž›Š™’“Žȱ ’ȱ —Š²’—’ȱ ž‹•ŠċŠŸŠ—“Šȱ Ž˜‹Šȱ žȱ œ•ž²Š“žȱ Š•Ž›gija? ODGOVOR •Ž›’“Žȱœžȱ›ŽŠ”Œ’“Šȱ’“Ž•Šȱ—Šȱž£›˜²—’”Žȱ’£ȱ£›Š”Šǰȱ—ŠñŽȱ˜”˜•’ñŠȱ ’ȱ—Šȱ›Š£•’²’Žȱ™›Ž‘›Š–‹Ž—Žȱ—Š–’›—’ŒŽǰȱ˜—˜œ—˜ȱŠ’’ŸŽȱ’ȱ”˜—£Ž›ŸŠ—œŽȱ’£ȱ‘›Š—ŽǯȱŠ˜ȱ“ŽȱŸ›•˜ȱŸŠċ—˜ȱ™›’ȱž”•Š—“Š—“žȱŠ•Ž›’“Šȱ˜”›’’ȱ—“’‘˜ŸŽȱž£›˜²—’”Žǯȱ Šȱ’‘ȱœŽȱ˜”›’“Žǰȱ›Ž‹Šȱ’‘ȱ’£‹“ŽŠŸŠ’ǰȱ”Š”˜ȱ˜’›˜–ǰȱŠ”˜ȱ’ȱž—˜ñŽ—“Ž–ȱžȱ˜›Š—’£Š–ǯȱ£›˜²—’Œ’ȱ Š•Ž›’“Šȱ–˜žȱ‹’’ȱ˜—Ž²’ñ°Ž—’ȱ£›Š”ǰȱ—’”Š•ȱ’ȱ‹Š”Š›ǰȱŒŸ“Ž—’ȱ™›Š‘ǰȱ —Ž˜™›Š—ŠȱŸž—Šǰȱœ’—Ž’”Šǰȱ‹›Šñ—˜ǰȱ™›Šñ’—Šǰȱœ’“Ž—˜ǰȱ™›Ž‘›Š–‹Ž—Žȱ—Š–’›—’ŒŽǰȱ˜œ˜‹’˜ȱ•Š—Ž—˜ȱœ“Ž–Žȱ’ȱ•Š—Ž—˜ȱž•“Žǰȱ“Š˜Žǰȱ“Š‹ž”Žǰȱ•“Žñ—“Š”ȱ’ȱ›’‹ŽȱŽȱ”ž°—Žȱċ’Ÿ˜’—“Žȱ’ȱ—“’‘˜ŸŠȱ•Š”Šǯȱ›Ž–Šȱ “Ž—˜“ȱ£—Š—œŸŽ—˜“ȱœž’“’ǰȱ™Š—Žȱ•’ȱ•Š”Šȱ™œŠȱ’•’ȱ–Š²”Žȱžȱ“Ž•˜ȱ ’ȱ™˜“ŽŽȱœŽǰȱ–˜ċŽȱœŽȱ˜‹’’ȱ˜ȱřŖȱ‹˜•Žœ’ǯ

Alergija na nikal i bakarǯȱ›˜“—Žȱ˜œ˜‹Žǰȱ™˜˜˜Ÿ˜ȱ–•ŠŽǰȱ™ŠŽȱ˜ȱ Š•Ž›’“Žȱ—Šȱ”Ž–’“œ”ŽȱŽ•Ž–Ž—Žȱ”˜Ÿ’—Žȱ—’”Š•ȱǻ’Ǽȱ’ȱ‹Š”Š›ȱǻžǼǯȱŽ”Žȱ ˜œ˜‹Žȱ²Žœ˜ȱ˜‹’“žȱŠ•Ž›’“žȱ²Š”ȱ’ȱ”˜—Š”˜–ȱœȱ™žŒŽ’–Šȱǻž–Š’Ǽǰȱ ™›’–“Ž›’ŒŽȱ˜—’–ȱ—Šȱ›Š™Ž›’ŒŠ–ŠǯȱŠ”ŸŠȱ–ŽŠ•—Šȱ™žŒŽŠȱ²Žœ˜ȱœŠ›Ȭ ċŠŸŠ“žȱ—’”Š•ȱ’•’ȱ‹Š”Š›ȱ™Šȱ’‘ȱœŽȱ–˜›Šȱ™›Ž–Š£Š’ȱ™›˜£’›—’–ȱ•Š”˜–ǰȱ’ȱ ˜ȱ™˜œ•’“ŽȱœŸŠ”˜Šȱ™›Š—“Šȱ™˜—˜Ÿ—˜ǯ +Š“ȱ˜ȱœ™˜›’ñŠȱǻŽ›‹Ž—Šȱ˜ĜŒ’—Š•’œǼǯȱȱñŠ•’ŒžȱŸ›Ž•ŽȱŸ˜ŽȱœŠŸ’ŽȱŸ’Ȭ “Žȱ–Š•Žȱċ•’ŒŽȱœ™˜›’ñŠǰȱ˜œŠŸ’Žȱ™Žȱ–’—žŠȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ǰȱ™›˜Œ’“Ž’ŽȱŽȱ 25


Kožne bolesti, alergije i kosa

™˜™’“Žȱ˜™•˜ȱ’ȱ—Šȱž•“Š“ŽǯȱŠȱŠ—ȱ™˜™’“ŽȱŸ’“ŽȱñŠ•’ŒŽȱ²Š“Šǯȱ—ȱ™˜Ȭ “Š²ŠŸŠȱž—”Œ’“žȱ”˜ċŽȱ’ȱñ’’ȱ˜ȱŠ•Ž›’“ŠǯȱŽȱ™›Ž™˜›ž²ž“ŽȱœŽȱ’“Ž”˜–ȱ ›ž—˜°Žǯ Prehranaǯȱ ˜ȱŠ•Ž›’“Žȱ“ŽȱŸ›•˜ȱŸŠċ—˜ȱŠȱ—Žȱ“ŽŽŽȱ“Ž•Šȱ’ȱ—Žȱ™’“ŽŽȱ™’°Šȱ —Šȱ”˜“Šȱ“Žȱ’“Ž•˜ȱ˜œ“Ž•“’Ÿ˜ǯȱ˜œŽ‹—˜ȱ“ŽȱŸŠċ—˜ȱŠȱœŽȱ˜›Š—’£Š–ȱ˜“Ž—Ȭ ²Š’ȱ˜œ™˜œ˜‹’ȱ™›˜’ŸȱŠ•Ž›’“Šȱžȱ”Šœ—’“Ž–ȱċ’Ÿ˜žǯȱŠ˜ȱ“Žȱ—Š“‹˜•“ŽȱŠȱ ˜“Ž—²Žȱ—Žȱ“ŽŽȱ™›Ÿ’‘ȱñŽœȱ–“ŽœŽŒ’ȱ—’ñŠȱ›ž˜ȱ˜œ’–ȱ–Š“²’—Šȱ–•’“ŽȬ ”Šǯȱ˜ȱ“Žȱ“˜ñȱŸŠċ—’“ŽȱŠ”˜ȱ—Ž”˜ȱžȱ˜‹’Ž•“’ȱ’–ŠȱŠ•Ž›’“žǯȱ˜“Ž—²Žžȱ—’Ȭ “Žȱ˜‹›˜ȱŠŸŠ’ȱ™ñŽ—’Œžȱ™›’“Žȱ˜œ–˜Šȱ–“ŽœŽŒŠǰȱœ˜”˜Ÿ’ȱ’ȱŠ›ž–’ȱŠȬ “žȱœŽȱŽ”ȱ—Š”˜—ȱŽŸŽȱ–“ŽœŽŒ’ǰȱ”›ŠŸ•“Žȱ–•’“Ž”˜ȱœȱ—ŠŸ›ñŽ—’‘ȱ“ŽŠ—ŠŽœȱ –“ŽœŽŒ’ǰȱŠȱ“Š“ŠǰȱŸ˜°Žȱ’ȱ™˜Ÿ›°Žȱœȱ”˜ñž—’ŒŠ–Šȱ’•’ȱœ“Ž–Ž—“Ž–ȱ”Šȱ—Š™žȬ —’ȱ˜’—žȱŠ—Šǯȱ“ŽŒŠǰȱŠ•’ȱ’ȱ˜›Šœ•’ǰȱ›Ž‹Š“žȱ’£‹“ŽŠŸŠ’ȱ›Šę—’›Š—’ȱñŽȬ °Ž›ȱ’ȱ™›Ž›Š¶Ž—žȱ‘›Š—žǯȱ›•˜ȱ“ŽȱŸŠċ—˜ȱŠȱ‘›Š—ŠȱœŠ›ċŠŸŠȱ–—˜˜ȱŸ’Ȭ Š–’—Šȱȱ’ȱǰȱŠ•’ȱ’ȱ›ž’‘ȱŸ’Š–’—Šǰȱ˜œ˜‹’˜ȱŜȱ’ȱǰȱ”Š˜ȱ’ȱ–’—Ž›Š•Žȱ’ȱ ˜œ—˜Ÿ—ŽȱŽ•Ž–Ž—Žǰȱ“ǯȱ›Š£—Žȱ•“Ž”˜Ÿ’ŽȱœŠœ˜“”Žȱ”˜“’ȱœŽȱ—Š•Š£Žȱžȱ‹’•“”ŠȬ –ŠǰȱŠȱ—ŠñŽ–ȱœžȱ˜›Š—’£–žȱ—žċ—Žǯ

26


KOPRIVNJAČA (urtik arija)

KOPRIVNJAČA (urtikarija) PITANJE Šȱ”˜ċ’ȱ–’ȱœŽȱ£‹’ŸŠ“žȱ²ž—Žȱ™›˜–“Ž—Žȱ”˜“ŽȱœŽȱ™˜“ŠŸŽȱ —Šȱ“Ž—˜–ȱ–“Žœžǰȱ—ŽœŠ—žȱ’ȱ˜œŸŠ—žȱ—Šȱ›ž˜–ȱ–“Žœžǯȱ’•ŠȱœŠ–ȱ”˜ȱ•’“Ž²—’”Šȱ’ȱ›Ž”Š˜ȱ–’ȱ“ŽȱŠȱ’–Š–ȱž›’”Š›’“žǯȱ Š”ŸŠȱ“Žȱ˜ȱ‹˜•Žœȱ’ȱ”Š”˜ȱŠȱœŽȱ•’“Ž²’–ȱ™›’›˜—’–ȱ™žŽ–ǵ ODGOVOR ˜™›’Ÿ—“Š²Šǰȱ•Š’—œ”’ȱž›’ŒŠ›’Šǰȱ”˜ċ—Šȱ“Žȱ‹˜•Žœȱ”˜“Šȱ“Žȱ˜‹’•Šȱ —Š£’Ÿȱ™˜ȱ”˜™›’Ÿ’ȱǻ›’ŒŠǼȱ“Ž›ȱ”˜ċŠȱ’£•ŽŠȱ”Š˜ȱŠȱ“Žȱ‹’•Šȱžȱ˜’›žȱœȱ—“˜–ǯȱŠ˜ȱœŽȱ“˜ñȱ£˜ŸŽȱ’ȱ˜ċŠ›’²ŠŸ˜œȱ”˜ċŽǰȱ”Š˜ȱŠȱ“Žȱ”˜™›’ŸŠȱ˜ċŠ›’•Šǯȱ—Š²Š“”Šȱ‹˜•Žœ’ȱœžȱŒ›ŸŽ—Žȱ’•’ȱ‹’“Ž•Žȱ™›˜–“Ž—Žȱ —Šȱ”˜ċ’ȱ”˜“Žȱ‹›£˜ȱ—ŽœŠ—žȱ’ȱ˜—ŠȱœŽȱ™˜“ŠŸŽȱ—Šȱ›ž’–ȱ’“Ž•˜Ÿ’–Šȱ’“Ž•Šǯȱ›Š°Ž—Žȱœžȱ“Š”’–ȱœŸ›‹Žċ˜–ǰȱ²Žœ˜ȱ’ȱŠ—’˜ŽŽ–˜–ȱ ǻ˜Ž”•’—Šȱ”˜ċŽȱžȱ™˜›ž²“žȱ£•˜‹˜ŸŠǰȱŽ—’Š•’“Šǰȱċ›’“Ž•Šǰȱ›”•“Š—ŠǰȱžœŠ—Šǰȱ“Ž£’”Šȱ’•’ȱŸ“Ž¶ŠǼǯȱŽ”Žȱ”˜™›’Ÿ—“Š²Žȱ›Š“žȱ˜ȱŘŚȱœŠŠǰȱ —ŽœŠ“žȱ’ȱ—Žȱ˜œŠŸ•“Š“žȱ—’”Š”ŸŠȱ›ŠŠǯȱ˜•Žœ—’”Žȱ˜œ˜‹’˜ȱž£—Ž–’›ž“ŽȱŠ”˜ȱ˜¶žȱ£‹˜ȱ—“Žȱ•’“Ž²—’”žǰȱŠȱ˜—Šȱ—Š•˜ȱ’ñ²Ž£—Žȱ’ȱ“˜ñȱ Ÿ’ñŽȱñ˜ȱœŽǰȱ—Š”˜—ȱ™˜Ÿ›Š”Šȱ”ž°’ǰȱ™˜“ŠŸ’ȱ—Šȱ›ž˜–ȱ–“Žœžǯȱ Š›Ž–ȱ“Ž—˜–ȱžȱċ’Ÿ˜žȱŘŖȬřŖȱ™˜œ˜ȱ•“ž’ȱ˜‹’“Žȱ”˜™›’Ÿ—“Š²žǯȱ ˜•Žœȱ–˜ċŽȱ‹’’ȱŠ”ž—Šȱǻ›Š“Žȱ˜ȱñŽœȱ“ŽŠ—Šǰȱ—Š“²Žñ°Žȱ™›˜•Š£’ȱ£Šȱ“ŽŠ—ȬŸŠǼȱ’ȱ”›˜—’²—ŠȱǻŠ”˜ȱ›Š“ŽȱžċŽȱ˜ȱñŽœȱ“ŽŠ—ŠǼǯ

›’”Š›’“Žȱ–˜žȱ‹’’DZȱŠ•Ž›’“œ”Žȱǻ’•’ȱ’–ž—˜•˜ñ”ŽǼǰȱ—Ž’–ž—˜•˜ñ”ŽȱȮȱ—ŠœŠȬ “žȱ’£›ŠŸ—’–ȱ˜œ•˜‹Š¶Š—“Ž–ȱ‘’œŠ–’—Šȱ’£ȱ‹Š£˜ę•Šȱžȱ”›Ÿ’ȱ’ȱ–Šœ˜Œ’Šȱ žȱ”’Ÿ’–Šǰȱ’ȱ’’˜™Šœ”ŽȱȮȱ”Šȱ–Ž’Œ’—Šȱ—Žȱ–˜ċŽȱžœŠ—˜Ÿ’’ȱž£›˜”ǯȱ ˜Ȭ

27


Kožne bolesti, alergije i kosa

™›’Ÿ—“Š²Šȱ“Žȱ—Š“²Žñ°Šȱ”˜ċ—Šȱ‹˜•Žœȱ£‹˜ȱ”˜“ŽȱœŽȱ£ŠŸ›ñŠŸŠȱ—Šȱ‹˜•—’²Ȭ ”˜–ȱ•’“Ž²Ž—“žDzȱžȱ ›ŸŠœ”˜“ȱœžȱžȱŘŖŖŞǯȱ˜’—’ȱ˜ȱ˜ċ’Ÿ“Ž•ŽȱŘǯŞşŚȱ˜œ˜Ȭ ‹Žǯ ”ž—Šȱ”˜™›’Ÿ—“Š²Šȱ²Žñ°ŽȱœŽȱ™˜“ŠŸ•“ž“Žȱžȱ“ŽŒŽȱ’ȱžȱ–•Š¶˜“ȱ˜›Šœ•˜“ȱ ˜‹’ȱǻ˜”˜ȱŘŖȬŘśȱ™˜œ˜ǼǯȱŠœŠ“Žȱ’£—Ž—ŠŠȱ’ȱ‹˜•Žœ—’”ȱžȱŸŽ°’—’ȱœ•ž²Š“ŽȬ ŸŠȱ–˜ċŽȱ£—Š’ȱž£›˜”ȱ™›˜–“Ž—Šȱ—Šȱ”˜ċ’DZȱž£’–Š—“Ž–ȱ‘›Š—Žǰȱ•’“Ž”˜ŸŠǰȱ ˜œ˜‹’˜ȱ›Š£—’‘ȱ’—“Ž”Œ’“Šȱ’ȱž‹˜˜–ȱ”ž”ŠŒŠǯ ˜”Š£Š—˜ȱ“ŽȱŠȱž£›˜²—’Œ’ȱŠ”ž—Žȱ”˜™›’Ÿ—“Š²Žȱ–˜žȱ‹’’ȱ•’“Ž”˜Ÿ’ȱ”Š˜ȱ ñ˜ȱœžȱ™Ž—’Œ’•’—’ǰȱŒŽŠ•˜œ™˜›’—’ǰȱŠŒŽ’•œŠ•’Œ’•—Šȱ”’œŽ•’—Šǰȱœž•˜—Š–’Ȭ ’ǰȱ—ŽœŽ›˜’—’ȱŠ—’›Žž–Š’Œ’Dzȱ‘˜›–˜—’ȱ”Š˜ȱ’—£ž•’—DzȱœŽŠ’Ÿ’ǰȱœŸ“ŽȬ ċŠȱ”›Ÿȱ’ȱ”›Ÿ—Šȱ™•Š£–ŠǰȱŠ—Š•Ž’Œ’ǰȱŒ“Ž™’ŸŠǰȱŽ”œ›Š”’ȱŠ•Ž›Ž—Šȱ”˜“’ȱœŽȱ ™›’–“Ž—“ž“žȱ”˜ȱŽœŽ—£’‹’•’£ŠŒ’“ŽDzȱŸ’Š–’—’ȱ”Š˜ȱ›’‹˜ĚŠŸ’—ȱ’ȱ’“Š–’—Dzȱ ’—‘Š•ŠŒ’“œ”’ȱŠ•Ž›Ž—’ȱ”Š˜ȱ”ž°—Šȱ™›Šñ’—Šȱ’ȱ™Š›Ž–’Dzȱ›Š£—Žȱ™›Ž‘›Š–Ȭ ‹Ž—Žȱ—Š–’›—’ŒŽȱ”Š˜ȱ›’‹Žǰȱ›Š”˜Ÿ’ǰȱœ’›ŽŸ’ȱǻ˜œ˜‹’˜ȱ™•Ž–Ž—’’Ǽǰȱ˜›ŠñŠœ’ȱ ™•˜˜Ÿ’ǰȱ“Š˜Žǰȱ“Š“ŠǰȱŒ’›žœ’ǰȱ”’Ÿ’ǰȱ”’”’›’”’ǰȱ›Š‘ǰȱ›ŠñŠ”ǰȱŒŽ•Ž›ǰȱ”›ž–Ȭ ™’›ǰȱ²˜”˜•ŠŠȱ’ȱ”Š”Š˜Dzȱ™’°Šȱ”˜“ŠȱœŠ›ċŠŸŠ“žȱ”’—’—ȱǻ˜—’”ǼǰȱŸ’—˜ȱǻ”˜ȱ —Ž”’‘ȱœŠ–˜ȱŒ›—˜ǰȱŠȱ›ž’‘ȱœŠ–˜ȱ‹’“Ž•˜ȱŸ’—˜Ǽǰȱ›Š£•’²’’ȱ£Š²’—’DzȱŠ•Ž›ŽȬ —’ȱ™˜“Ž’—’‘ȱ”ž”ŠŒŠDzȱ’—Ž”Œ’“Žȱ”Š˜ȱŸ’›žœ—Žǰȱ‹Š”Ž›’“œ”Žǰȱ™Š›Š£’—ŽȱŽȱ ›Š”˜Ÿ’ȱǻ—˜Ÿ˜Ÿ˜›’—ŽǼǯ ›˜—’²—Šȱ ”˜™›’Ÿ—“Š²Šȱ —ŠœŠ—Žȱ ˜ȱ ‹˜•Žœ’ȱ Šœ›˜’—Žœ’—Š•—˜Šȱ ›Š”ŠDzȱž£›˜”ȱœžȱ“˜“ȱ™˜›Ž–Ž°Š“ȱ›ŠŠȱŒ›’“ŽŸŠǰȱ™˜£’’ŸŠ—ȱ—Š•Š£ȱ”Š—’Žȱ žȱœ˜•’Œ’ǰȱ™˜£’’ŸŠ—ȱ—Š•Š£ȱ Ž•’Œ˜‹ŠŒŽ›ȱ™¢•˜›’ȱǻ”›˜—’²—’ȱŠœ›’’œǼǰȱ™˜£’Ȭ ’ŸŠ—ȱ—Š•Š£ȱŒ›’“ŽŸ—’‘ȱ™Š›Š£’Šǰȱ™˜›Ž–Ž°Š“’ȱŒ›’“ŽŸ—Žȱ̘›Žǰȱ‹˜•Žœ’ȱċžȬ ²’ȱ’ȱ“Ž›Žȱ’ȱ”˜•’’œȱǻž™Š•ŠȱŽ‹Ž•˜ŠȱŒ›’“ŽŸŠǼǯ £›˜²—’Œ’ȱ”›˜—’²—Žȱ”˜™›’Ÿ—“Š²Žȱ–˜žȱ‹’’ȱ’ȱ™˜“Š²Š—ȱ›Šȱñ’—“Š²ŽǰȱñŽȬ °Ž›—Šȱ‹˜•Žœǰȱ˜œ˜‹’˜ȱ›ŽŠ”Œ’“Šȱ—Šȱ’—£ž•’—ǯȱ˜“ŠŸ•“ž“ŽȱœŽȱ’ȱžȱ›ž—˜°’ǰȱ ”•’–Š”Ž›’“žǰȱ ›Žž–Š˜•˜ñ”’–ǰȱ –Š•’—’–ȱ ’ȱ Šž˜’–ž—’–ȱ ‹˜•Žœ’–Šǯȱ ™Š”ǰȱžȱśŖȬŝŖƖȱœ•ž²Š“ŽŸŠȱ–Ž’Œ’—œ”Šȱ£—Š—˜œȱ—Žȱ–˜ċŽȱ˜˜—Ž—žȬ ’ȱž£›˜”Žȱ—ŠœŠ—”Šȱ‹˜•Žœ’ǯȱȱ˜–ȱœ•ž²Š“žȱ˜Ÿ˜›’–˜ȱ˜ȱidiopatskoj ”›˜—’²—˜“ȱ”˜™›’Ÿ—“Š²’ǯ ˜œŽ‹—ŠȱŸ›œŠȱ’•’ȱœ”ž™’—Šȱ”˜™›’Ÿ—“Š²Šȱ“Žœžȱę£’”Š•—Žȱ”˜™›’Ÿ—“Š²Žǯȱ —Žȱ—ŠœŠ“žȱ£‹˜ȱ’£•ŠŠ—“Šȱœž—Œžȱ’ȱž•›Š•“ž‹’²Šœ’–ȱ£›Š”Š–Šȱǻœ˜Ȭ •Š›’“Ǽǰȱ‘•Š—˜°’ǰȱ˜™•’—’ȱ’ȱ™›’’œŒ’–Šǯȱ˜œ˜“’ȱ’ȱkontaktna koprivnja²Šȱ”˜“Šȱ—ŠœŠ“Žȱ£‹˜ȱ™˜œ•“Ž’ŒŠȱ’–ž—˜•˜ñ”Žȱ’ȱ—Ž’–ž—˜•˜ñ”Žȱ›ŽŠ”Œ’“Žȱ 28


KOPRIVNJAČA (urtik arija)

—Šȱ˜’›Žȱ”ž”ŠŒŠǰȱ–˜›œ”’‘ȱċ’Ÿ˜’—“Šǰȱ˜›˜Ÿ—’‘ȱ‹’•“Š”Šȱ’ȱ—Ž”’‘ȱ™›ŽȬ ‘›Š–‹Ž—’‘ȱ—Š–’›—’ŒŠȱ’ȱ”˜£–Ž’²”’‘ȱ™›’™›ŠŸŠ”Šǯ ˜ȱŠ”ž—Žǰȱ”›˜—’²—Žȱ’ȱ›ž’‘ȱ”˜™›’Ÿ—“Š²Šȱžȱ‹˜•—’ŒŠ–ŠȱœŽȱ™›˜Ÿ˜Ȭ Žȱ›Š£—Žȱ–Ž˜Žȱ’ȱ—Š²’—’ȱ•’“Ž²Ž—“ŠȱŽȱœŽȱŠ“žȱ›Š£—’ȱ•’“Ž”˜Ÿ’ǯȱȱœŸŠȬ ”˜–ȱœ•ž²Š“žǰȱ˜ȱœžȱ£Š‘“ŽŸ—ŽȱŽ›Š™’“Žȱ”˜“Žȱ’£’œ”ž“žȱŸŽ•’”žȱœ›™•“’Ÿ˜œȱ ’ȱž™˜›—˜œȱŠ”˜ȱœŽȱċŽ•’ȱ˜£›ŠŸ’’ǯ ˜™›’Ÿ—“Š²ŠȱœŽȱ–˜ċŽȱ•’“Ž²’’ȱ’•’ȱ‹Š›Ž–ȱž‹•Šċ’’ȱ‹’•“—’–ȱ™›’™›ŠŸŒ’–Šǯȱ ˜ǰȱ—Š“™›’“Žȱ™˜”žñŠ“Žȱ˜”›’’ȱ’ȱž”•˜—’’ȱ—“Ž£’—ȱž£›˜”ǯȱ œ˜˜‹—˜ȱ”Š˜ȱ Ž›Š™’“žȱ™›Ž•ŠċŽ–ȱœ•“ŽŽ°Žȱ™›’™›ŠŸ”Žǯ ›¶Š—”Šȱ ǻ›—’ŒŠȱ –˜—Š—ŠǼǯȱ ŸŠ”˜ȱ “ž›˜ȱ —ŠŠñŽȱ ž£–’Žȱ —Šȱ ”˜›’Œžȱ ”›ž‘Šȱ ŘŖȱ ”Š™’ȱ ’—”ž›Žȱ Š›—’”Žǰȱ Šȱ ’œ˜ȱ Š”˜ȱ ’ȱ —ŠŸŽ²Ž›ȱ ™›’“Žȱ œ™ŠŸŠȬ —“Šǯȱ œ˜˜‹—˜ǰȱ²’–ȱœŽȱ‹˜•Žœȱ™˜“ŠŸ’ǰȱ™˜˜¶Ž—Šȱ–“ŽœŠȱ›Ž‹Šȱ˜–Š‘ȱ —Š–Š£Š’ȱśȬŜȱ™žŠȱ—ŠȱŠ—ȱ˜–ȱ’œŒ“Ž’—˜–ȱ›Š£›’“Ž¶Ž—˜–ȱŸ˜˜–ȱžȱ ˜–“Ž›žȱŗDZŗǯȱŽ›Š™’“Šȱ›Š“Žȱ›’ȱ“Ž—ŠǰȱŠȱ—Š”˜—ȱ˜Šȱœ•’“Ž’ȱ“ŽŠ—ȱœŠ—Ȭ ”Žǯȱ˜‹›˜ȱ‹’ȱ‹’•˜ȱ™˜—˜Ÿ’’ȱŒ’”•žœȱŘȬřȱ™žŠǯ Š–’•’ŒŠȱǻ‘Š–˜–’••Šȱ›ŽŒž’ŠǼǯȱŽœŽŠ”ȱ–’—žŠȱ—Š”˜—ȱž™˜›Ž‹Žȱ‹›Ȭ ¶Š—”Žǰȱ”Š”˜ȱž—žŠ›—“ŽǰȱŠ”˜ȱ’ȱŸŠ—“œ”Žǰȱ›Ž‹Šȱ™˜™’’ȱ²Š“ȱ˜ȱ”Š–’•’ŒŽȱ ’ȱ—“’–Žȱ–Šœ’›Š’ȱ˜‹˜•“Ž•Šȱ–“ŽœŠǯȱȱñŠ•’ŒžȱŸ›Ž•ŽȱŸ˜ŽȱœŠŸ’ȱœŽȱŸŽ•’”Šȱ ċ•’ŒŠȱŒŸ“Ž˜ŸŠȱ”Š–’•’ŒŽǰȱ˜œŠŸ’ȱœŽȱŗŖȬŗśȱ–’—žŠȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ǰȱ™›˜Œ’“ŽȬ ’ȱ’ȱ™˜™’“Žȱ—Šȱž•“Š“Žȱ™˜•ŠȱñŠ•’ŒŽǰȱŠȱ›ž˜–ȱœŽȱ™˜•˜Ÿ’—˜–ȱ—Š–Šċžȱ ˜‹˜•“Ž•Šȱ–“ŽœŠǯ ‹•˜£’ȱ˜ȱ”Š–’•’ŒŽǯȱȱ•’›žȱ‘•Š—ŽȱŸ˜ŽȱœŠŸ’ŽȱśŖȱȱŒŸ“Ž˜ŸŠȱ”ŠȬ –’•’ŒŽǰȱ™›˜”ž‘Š“Žȱ’ȱ˜œŠŸ’Žȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ȱŗśȱ–’—žŠǯȱŠ’–ȱ™›˜Œ’“ŽȬ ’Žǰȱ—Š˜™’ŽȱŠ£žȱ’ȱœŠŸ’Žȱ”Š˜ȱ˜‹•˜ȱ—Šȱ˜‹˜•“Ž•Šȱ–“ŽœŠǯȱ’“Ž”˜–ȱ Š—Šȱ›Ž‹Šȱ‹Š›Ž–ȱśȬŜȱ™žŠȱ™›˜–’“Ž—’’ȱ’ȱœŠŸ’’ȱœŸ“ŽċŽȱ˜‹•˜Žȱ˜ȱ”ŠȬ –’•’ŒŽǯȱŠ“‹˜•“Žȱ“Žȱ˜ȱ²’—’’ȱžȱŸ›’“Ž–ŽȱŽ›Š™’“Šȱ‹›¶Š—”˜–ȱ’ȱ²Š“Ž–ȱ˜ȱ ŒŸ“Ž˜ŸŠȱ”Š–’•’ŒŽǯ ž™”Šȱ˜ȱ–Ž”’—“Šǯȱȱ•’›žȱ‘•Š—ŽȱŸ˜ŽȱœŠŸ’Žȱ™›Ž›ñȱ–Ž”’—“Šǰȱ ˜‹›˜ȱ™›˜–’“ŽñŠ“Žȱ’ȱ—Ž”Šȱ£Š”’™’ǯȱ”’—’ŽȱœȱŸŠ›Žȱ’ȱž•’“Žȱžȱ™›’™›Ž–•“ŽȬ —žȱ”ŠžȱœȱŸ˜˜–ȱŽ–™Ž›Šž›Žȱ˜ȱřŞȱ˜ȱřşȱœž™—“ŽŸŠǯȱ˜‹›˜ȱ’£–’Ȭ “ŽñŠ“Žȱ’ȱ•Ž£’Žȱžȱ”Šžǰȱ˜œŠ—’ŽȱŘŖȱ–’—žŠǰȱ’£Š¶’Žȱ’£ȱ”ŠŽǰȱ—Ž–˜“ŽȱœŽȱ ‹›’œŠ’ǰȱ—Ž˜ȱœŠ–˜ȱ›ž”Š–Šȱœ›Žœ’Žȱ”Š™’ȱŸ˜Žȱœȱ”˜ċŽǰȱ˜›—’ŽȱœŽȱ˜Ȭ ‹›’–ȱ˜›Š²Ž–ȱ’ȱ•Ž£’ŽȱœŠȱŸ›Ž–Ž—Šȱžȱ™˜œŽ•“žǯȱ+’—’Žȱ˜ȱ’“Ž”˜–ȱ™›’Ȭ

29


Kožne bolesti, alergije i kosa

–“Ž—Žȱ—ŠŸŽŽ—’‘ȱŽ›Š™’“Šȱ’œ˜ȱŠ”˜ȱž˜ǯȱ ˜ȱœ›²Š—’‘ȱ‹˜•Žœ—’”Šȱœ›Ȭ ŒŽȱ–˜›Šȱ‹’’ȱ’£—Šȱ›Š£’—ŽȱŸ˜Žǯ +Š“—Šȱ –“ŽñŠŸ’—Šȱ ǯȱ +Š“ȱ “Žȱ “Ž•˜Ÿ˜›Š—ȱ ”˜ȱ œž‘Žȱ ’ȱ Š•Ž›’“œ”Žȱ ”˜Ȭ ™›’Ÿ—“Š²Žǯȱ“ŽñŠŸ’—ŠȱœŽȱœŠœ˜“’ȱ˜ȱŗŖȱȱ”˜›’“Ž—Šȱ˜–Š—Šȱǻ —ž•ŠŽȱ‘Ž•Ž—’’ȱ›‘’£˜–ŠǼǰȱŗŖȱȱ”˜›’“Ž—Šȱ™’›’”Žȱǻ•¢–’ȱ›Ž™Ž—’œȱ›‘’£˜–ŠǼǰȱŘŖȱȱŒŸ“Ž˜Ȭ ŸŠȱ—ŽŸŽ—ŠȱǻŠ•Ž—ž•ŠŽȱ˜ĜŒ’—Š•’œȱ̘›ŽœǼǰȱŘŖȱȱ”˜›’“Ž—Šȱ•Š’ñŠȱǻ£Ž²“Žȱ ›—Šǰȱ—˜—’œȱœ™’—˜œŠŽȱ›Š’¡Ǽȱ’ȱŚŖȱ›Š–ŠȱŸ›‹’—Žȱ”˜›ŽȱǻŠ•’Œ’œȱŒ˜›Ž¡ǼǯȱŸŽȱ œŽȱ˜‹›˜ȱ’£–’“ŽñŠǯȱȱñŠ•’ŒžȱŸ˜ŽȱœŠŸ’ȱœŽȱŸ›ñ”˜–ȱ™ž—ŠȱŸŽ•’”Šȱċ•’ŒŠȱ –“ŽñŠŸ’—Žǰȱ™žœ’ȱœŽȱŠȱ™›˜Ÿ›’ǰȱœ”’—ŽȱœȱŸŠ›Žȱ’ȱ˜œŠŸ’ȱŗŖȱ–’—žŠȱ™˜”•˜Ȭ ™•“Ž—˜ǰȱ™›˜Œ’“Ž’ȱ’ȱ™˜™’“Žȱ˜™•˜ȱ’ȱ—Šȱž•“Š“Žǯȱ’“ŽȱœŽȱñŠ•’ŒŠȱ²Š“Šȱž“ž›˜ȱ —ŠŠñŽǰȱŗśȱ–’—žŠȱ™›’“Žȱ˜›ž²”Šȱ’ȱ—ŠŸŽ²Ž›ȱ™›’“Žȱœ™ŠŸŠ—“Šǯȱ+Š“ȱœŽȱ™’“Žȱ œŸŽȱŸ›’“Ž–Žȱ’“Ž”˜–ȱ—ŠŸŽŽ—’‘ȱŽ›Š™’“Šǯ ›Ž–ŠȱOruj-1ǯȱ˜ȱ“Žȱ–˜“Šȱ”›Ž–Šȱ˜ȱ›Š£•’²’˜Šȱ•“Ž”˜Ÿ’˜Šȱ‹’•“Šȱ”˜Ȭ “žȱ£ŠȱœŠŠȱ™›’™›ŠŸ•“Š–ȱžȱ–Š•’–ȱ”˜•’²’—Š–Šǯȱ˜–ŠċŽȱ”˜ȱœŸ’‘ȱ”˜ċȬ —’‘ȱ‹˜•Žœ’ȱ™Šȱ’ȱ”˜ȱ”˜™›’Ÿ—“Š²Žǯȱœ’–ȱ˜Šǰȱ˜—Šȱ™˜–•Š¶ž“Žȱ”˜ċžȱ—Šȱ •’Œžȱ’ȱž”•Š—“Šȱ‹˜›Žȱ—Šȱ•’Œžȱ’ȱ²’ŠŸ˜–ȱ’“Ž•žǯ

30


UBODI KUK ACA

UBODI KUKACA PITANJE Žȱ£—Š–ȱ£Šñ˜ȱ–Žȱ²Žœ˜ȱž‹ŠŠ“žȱ™²Ž•Žȱ’•’ȱ—Ž”’ȱ›ž’ȱ ”ž”Œ’ǯȱ˜œ•’“Žȱž‹˜Šȱ–’ȱœŽȱ™˜—Ž”Šȱ™˜“ŠŸ’ȱŒ›ŸŽ—’•˜ȱ —Šȱ–—˜’–ȱ–“Žœ’–Šȱ™˜ȱ’“Ž•žǰȱŠȱ˜—Šȱ–Žȱ“Š”˜ȱœŸ›‹’ǯȱ +Š”ȱœŽȱ”Š”Šȱ“ŠŸŽȱ’ȱ—Ž™˜—˜ñ•“’Ÿ’ȱ‹˜•˜Ÿ’ȱŽȱ“Š”˜ȱ˜Ž”—Žȱñ’›˜”˜ȱ™˜›ž²“Žȱ˜”˜ȱž‹˜Šǯȱ˜œ˜“’ȱ•’ȱ—Ž”’ȱ™›’›˜—’ȱ•’“Ž”ȱ™›˜’Ÿȱ’‘ȱž‹˜Šǵ ODGOVOR Šȱ ž‹˜Žȱ ™²Ž•Šǰȱ ˜œŠǰȱ œ›ñ•“Ž—ȱ ’•’ȱ ›ž’ȱ ”ž”ŠŒǰȱ ž‹˜ȱ ’ȱ ˜”˜•—˜ȱ–“Žœ˜ȱ™˜Œ›ŸŽ—’ǰȱ˜Ž”—ŽǰȱŠȱ²Žœ˜ȱœŽȱ™˜“ŠŸ•“ž“žȱ“Š”’ȱ‹˜•˜Ÿ’ǯȱ ‹˜’ǰȱ™˜˜˜Ÿ˜ȱ˜œŽȱ’ȱœ›ñ•“Ž—Šǰȱžȱžœ’–Šȱ’ȱ—ŠȱŸ›Š—’–ȱċ’•Š–Šȱ –˜žȱ‹’’ȱ’ȱœ–›˜—˜œ—’ȱŠ”˜ȱ•’“Ž²—’”ȱ‘’—˜ȱ—Žȱ›ŽŠ’›Šǯȱ›’“ŽȱŘŖȱ ˜’—Šǰȱ”ŠŠȱœŠ–ȱžȱ“Ž–Š²”˜“ȱŸ˜’˜ȱœŠ›Žȱ˜œ˜‹Žȱ—Šȱ‘˜˜²Šñ°Žǰȱ£ŠȱŸ›’“Ž–ŽȱŸ˜ċ—“Žȱ˜œŠȱ“Žȱž•Ž“Ž•ŠȱŸ˜£Š²žȱŠž˜‹žœŠȱžȱžœŠȱ ’ȱž‹˜•ŠȱŠǯȱŠ”˜—ȱ—Ž”˜•’”˜ȱ–’—žŠȱ™Š˜ȱ“Žȱžȱ—ŽœŸ’“ŽœǯȱŽ•Ž˜—˜–ȱœŠ–ȱ™˜£ŸŠ˜ȱ™˜•’Œ’“žȱ’ȱ•’“Ž²—’”Šǰȱœ“Ž˜ȱ£ŠȱŸ˜•Š—ȱ’ȱ™›Ÿ’ȱ™žȱ Ÿ˜£’˜ȱŠž˜‹žœȱŠȱ‘’—Šȱ™˜–˜°ȱñ˜ȱ™›’“Žȱ˜¶Žȱ˜ȱ—Šœǯȱ’“Ž²—’”ȱ “ŽȱŸ˜£Š²žȱ˜–Š‘ȱŠ˜ȱ’—“Ž”Œ’“žȱ’ȱ›Ž”Š˜ȱ–’ȱ”Š”˜ȱ“Žȱž™›ŠŸ˜ȱŠȱŸ˜ċ—“ŠȱŠž˜‹žœŠȱœ”›Š’•Šȱ—“Ž–žȱ™žǰȱŠ•’ȱ’ȱœ™Šœ’•Šȱċ’Ÿ˜ȱŸ˜£Š²žǯ

Žȱ–˜žȱ£Š‹˜›ŠŸ’’ȱ—’ȱŗşśŞǯȱ”Šȱœ–˜ȱ–’ȱž²Ž—’Œ’ȱ˜œ–˜Šȱ›Š£›ŽŠȱ ’›Š•’ȱ—˜˜–Žȱœȱž²’Ž•“Ž–ȱ”˜“ŽŠȱ“Žȱ’£—Ž—ŠŠȱž‹˜•Šȱ˜œŠȱžȱ“Ž£’”ǯȱŠȱ —Ž”˜•’”˜ȱ–’—žŠȱ“Ž£’”ȱ–žȱ“Žȱ˜•’”˜ȱ˜Ž”Š˜ȱŠȱ“Žȱ—Š”˜—ȱŗśȱ–’—žŠȱ ž–›˜ȱ˜ȱžñŽ—“Šǯȱ Šȱž‹˜Žȱ™²Ž•Šǰȱ˜œŠǰȱœ›ñ•“Ž—ȱ’•’ȱ—Ž”’ȱ›ž’ȱ”žȬ ”ŠŒǰȱ›Ž‹Šȱ˜–Š‘ȱ’£ŸŠ’’ȱċŠ•ŠŒǰȱŠ”˜ȱŠȱ’–Šǰȱ’ȱ’œ’œŠ’ȱ”›Ÿȱ’£ȱž‹˜ŽȬ —˜Šȱ–“ŽœŠǯȱ ˜ȱŠ•Ž›’“œ”’‘ȱ›ŽŠ”Œ’“Šǰȱ£‹˜ȱ”˜“’‘ȱ–˜ċŽȱ˜°’ȱ’ȱ˜ȱñ˜Ȭ

31


Kožne bolesti, alergije i kosa

”ŠȱŒ’›”ž•ŠŒ’“Žǰȱ–˜›ŠȱœŽȱċž›—˜ȱ£Š›Šċ’’ȱ•’“Ž²—’²”Šȱ™˜–˜°ǯȱœ˜‹’˜ȱžȱ œ•ž²Š“žȱž‹˜ŠȱžȱžœŠȱ’ȱ›•˜ǯȱ›Ž™˜›ž²ž“Ž–ȱ’ȱœ•“ŽŽ°Žǯ LukȱǻAllium cepaǼǯȱ˜“Ž’Žȱ˜–Š‘ȱœŸ“Žċ’ȱ•ž”ǯȱ’–ŽȱœŽȱœ™›“Ž²ŠŸŠȱ˜ŽȬ ”—ž°Žȱžȱ™˜›ž²“žȱžœŠǰȱ›•ŠǰȱŠ•’ȱ’ȱ—Šȱ›ž’–ȱ’“Ž•˜Ÿ’–Šȱ’“Ž•Šǯȱ œ˜Ȭ ˜‹—˜ȱ›Š£›Žċ’Žȱ•ŠŸ’Œžȱ•ž”Šȱ’ȱœŠŸ’Žȱ”Š˜ȱ˜‹•˜ȱ—Šȱž‹˜Ž—˜ȱ–“Žœ˜ǯȱ ŸŠ”’‘ȱŗŖȱ–’—žŠȱ£Š–’“Ž—’Žȱ˜‹•˜ȱ—˜Ÿ’–ǰȱœŸ“Žċ’–ȱ•ž”˜–ǯȱ—ȱ°Žȱ ’£Ÿž°’ȱ˜›˜Ÿȱž‹˜Šȱ”ž”ŠŒŠȱ’ȱ—Žȱ°Žȱ‹’’ȱ—’”Š”Ÿ’‘ȱ™˜œ•“Ž’ŒŠǯ œŒ“Ž’—ŠȱœŸ’‹Š—“œ”Žȱ›žċŽȱǻ˜œŠȱŠ••’ŒŠǼǯȱ›Ž•’“ŽȱřŖȱȱœŸ“Žċ’‘ȱŒŸ“ŽȬ ˜ŸŠȱ’ȱ•’œ˜ŸŠȱœŸ’‹Š—“œ”ŽȱǻŠ•œ”ŽǼȱ›žċŽȱ™›˜Ÿ›Ž•˜–ȱ•’›˜–ȱ“Š‹ž²—˜Šȱ ˜ŒŠǰȱ˜‹›˜ȱ£ŠŸ˜›’Žȱ’ȱ˜œŠŸ’Žȱ˜œŠ–ȱŠ—Šȱ—Šȱœž—Œžǯȱ›˜Œ’“Ž’Žȱ’ȱ ž•’“ŽȱžȱŠ–—Žȱ‹˜²’ŒŽȱŽȱ²žŸŠ“Žȱ—Šȱ‘•Š—˜–ȱ’ȱŠ–—˜–ȱ–“Žœžȱ”Š”˜ȱ ‹’œŽȱ’‘ȱ’–Š•’ȱ™›’ȱ›žŒ’ǯȱŠ”˜—ȱñ˜ȱ’£ŸŠ’ŽȱċŠ•ŠŒȱ™²Ž•Žǰȱ˜œŽǰȱœ›ñ•“Ž—Šȱ ’•’ȱ›ž’‘ȱ”ž”ŠŒŠǰȱ’œ’œŠ“Žȱ”›Ÿȱ’£ȱž‹˜Ž—˜Šȱ–“ŽœŠȱ™ŠȱœŠŸ’Žȱ˜‹•˜ȱ ˜ȱŽȱ’—”ž›Žǯȱ‹•˜ȱ–’“Ž—“Š“ŽȱœŸŠ”’ȱœŠǯ ˜”ȱ˜ȱ’Ÿ•“ŽŠȱ™Ž•’—Šȱǻ›Ž–’œ’ŠȱŸž•Š›’œǼǯȱ‹˜Žȱ•’ȱ™²Ž•Šǰȱ˜œŠȱ’•’ȱ —Ž”’ȱ›ž’ȱ”ž”ŠŒǰȱ’£ŸŠ’ŽȱċŠ•ŠŒǰȱŠ”˜ȱ™˜œ˜“’ǰȱ’œ’œŠ“Žȱ”›Ÿȱ’£ȱž‹˜ŽȬ —˜Šȱ–“ŽœŠȱ’ȱž£–’ŽȱœŸ“Žċ’ȱ•’œȱ’Ÿ•“ŽŠȱ™Ž•’—Šǰȱ˜‹›˜ȱŠȱ£—“Ž²’Žȱ ™›œ’–ŠȱŠȱ’£Š¶Žȱœ˜”ȱ”˜“’ȱž›•“ŠŸŠ“Žȱ—Šȱž‹˜Ž—˜ȱ–“Žœ˜ȱœŸŠ”’‘ȱŗśȱ –’—žŠǯ ˜”ȱ ˜ȱ œž•’²Šœ˜Šȱ ›™žŒŠȱ ǻ•Š—Š˜ȱ •Š—ŒŽ˜•ŠŠǼǯȱ ’œȱ œž•’²Šœ˜Šȱ ǻċŽ—œ”˜ǰȱžœ”˜•’œ—˜Ǽȱ›™žŒŠȱ˜‹›˜ȱ£—“Ž²’Žȱ™›œ’–ŠȱŠȱ’£Š¶Žȱœ˜”ǰȱ —Š–Šċ’Žȱ —“’–Žȱ ž‹˜Ž—˜ȱ –“Žœ˜ǰȱ Šȱ œŸ“Žċ’ȱ •’œȱ œŠŸ•“Š“Žȱ ”Š˜ȱ ˜‹•˜ȱ œŸŠ”’ȱœŠǯ ŠŸŠ—’—˜ȱ ž•“Žȱ ǻŠŸŠ—ž•ŠŽȱ ŠŽ‘Ž›˜•Žž–Ǽǯȱ ”˜ȱ ’ŽŽȱ ñž–˜–ȱ ’•’ȱ œŽȱ —Ž“Žȱ ›ž“Žȱ ċŽ•’Žȱ £Šñ’’’ȱ ˜ȱ —Š™ŠŠȱ ”ž”ŠŒŠǰȱ ’£–Šœ’›Š“Žȱ œŽȱ ž•“Ž–ȱ˜ȱ•ŠŸŠ—Žȱ™ŠȱœŽȱ˜—’ȱ—Žȱ°Žȱ—’ȱ™›’‹•’ċ’’ǰȱŠȱ”Š–˜•’ȱž‹˜œ’ǯȱŠȬ ŸŠ—’—˜ȱž•“Žȱ“ŽȱœŸ’“Ž•˜ȱċž˜ǰȱž˜—Šȱ–’›’œŠǰȱ•“žŠȱ’ȱ—Š˜›”Šȱ˜”žœŠǰȱŠȱ ˜‹’ŸŠȱœŽȱ’£ȱœŸ“Žċ’‘ȱ•ŠŸŠ—’—’‘ȱŒŸ“Ž˜ŸŠǯ ŒŽ’•œŠ•’Œ’•—Šȱ ”’œŽ•’—Šȱ ǻŠœ™’›’—ǰȱ Š—˜•Ǽǯȱ ›’ȱ ž‹˜žȱ ™²Ž•Žǰȱ œ›ñ•“ŽȬ —Šȱ’ȱœ•’²—˜ǰȱ—Šȱ–“Žœ˜ȱž‹˜ŠȱœŠŸ’ŽȱŠ‹•ŽžȱŠœ™’›’—Šȱ”˜“Šȱ“Žȱ–Š•˜ȱ—ŠȬ Ÿ•ŠċŽ—ŠȱŸ˜˜–ȱ’•’ȱœ•’—˜–ǯȱŠ‹•Žžȱ•ŠŠ—˜ȱ’œ”Š–˜ȱ—Šȱ–“Žœ˜ȱž‹˜Šȱ —Š“–Š—“Žȱ–’—žžȬŸ’“Žȱ’ȱ˜—Šȱ‹ŠŒ’–˜ǯȱŠ”˜ȱ—Žȱ˜¶Žȱ˜ȱ˜Ž”•’—Žȱ—’ȱ œŸ›‹ŽċŠȱ’ȱž‹˜ȱžœ”˜›˜ȱ£Š‹˜›ŠŸ’–˜ǯ

32


BUBULJICE (akne)

BUBULJICE (akne) PITANJE ˜“Šȱ ”°’ȱ žœ”˜›˜ȱ °Žȱ ‹’’ȱ ™ž—˜•“Ž—Šǯȱ Ÿ’“Ž”ȱ “Žȱ ‹’•Šȱ £›ŠŸŠǰȱŠ•’ȱ’–ŠȱŸŽ•’”’‘ȱ™›˜‹•Ž–Šȱœȱ”˜ċ˜–ǯȱŽ°ȱ—Ž”˜•’”˜ȱ˜’—Šȱ™˜“ŠŸ•“ž“žȱ“˜“ȱœŽȱŠ”—Žȱ—Šȱ•’Œžǰȱ™›œ’–Šȱ’ȱ•Ž¶’–ŠǯȱŠȱ’‘ȱŸŽ°ȱ’–Šȱ˜•’”˜ȱŠȱ—ŽȱċŽ•’ȱ—’”Š–˜ȱ’£Š°’ȱ ’ȱœŸŽȱœŽȱŸ’ñŽȱ™˜Ÿ•Š²’ȱžȱœŽ‹ŽǯȱŸŽȱœ–˜ȱ™˜”žñŠ•’ȱ”˜ȱ•’“Ž²—’”Šǰȱ’ñ•’ȱœ–˜ȱ›ŠŸŠ›’–Šȱ’ȱŠ•Ž›—Š’ŸŒ’–ŠǰȱŠ•’ȱ—’ñŠȱ “˜“ȱ—’“Žȱ™˜–˜•˜ǯȱi˜ȱ—Š–ȱœŠŸ“Žž“ŽŽǵ ODGOVOR ž‹ž•“’ŒŽȱ œŽȱ ™˜“ŠŸ•“ž“žȱ ™˜•ŠŸ’˜ȱ ”˜ȱ –•ŠŽċ’ǯȱ ’™’²—˜ȱ “Žȱ £Šȱ Š”—ŽȱŠȱœŽȱ™˜“ŠŸ•“ž“žȱ™˜—Š“™›’“Žȱ—Šȱ•’ŒžǰȱŠ•’ȱ’ȱ—Šȱ™›œ’–Šǰȱ›Š–Ž—’–ŠȱŽȱ•Ž¶’–ŠǯȱŠœŠ“žȱ£‹˜ȱž™Š•Žȱ˜”˜ȱċ•’“Ž£Žȱ•˜“—’ŒŽǰȱ’—Ž”Œ’“Žȱ’ȱ£Š²Ž™•“Ž—“Šȱ”Š—Š•Šǰȱ™˜“Š²Š—˜Šȱ’£•ž²’ŸŠ—“Šȱ’ȱ—Šœ•ŠŠȱ•˜“Šȱ”˜“’ȱœŽȱ£Š›ċ’ȱžȱ”Š—Š•’–ŠǯȱŠȱ”›˜—’²—Šȱ”˜ċ—Šȱ‹˜•Žœǰȱ™›˜ž£›˜²Ž—Šȱ ‘˜›–˜—œ”’ǰȱœŸŽȱŸ’ñŽȱ£Š‘ŸŠ°Šȱ˜–•Š’—žȱ’—žœ›’“œ”’‘ȱ£Ž–Š•“Šǯ

›Ž™˜›ž²ž“Ž–DZ –’ŸŠ—“Žǯȱ’ŒŽȱ’ȱ”˜ċžȱ™˜ȱ”˜“˜“ȱœžȱ™›’ñ’°’ȱ—Žȱ™Ž›’Žȱžȱ‘•Š—˜“ǰȱ—Ž˜ȱ žȱ–•Š”˜“ȱ’•’ȱ˜™•˜“ȱŸ˜’ǯ +Š“ȱ˜ȱ–’›’œ—Žȱ•“ž‹’ŒŽȱǻ’˜•Šȱ˜˜›ŠŠǼǯȱȱñŠ•’ŒžȱŸ›Ž•ŽȱŸ˜ŽȱœŠŸ’Žȱ Ÿ’“Žȱ–Š•Žȱċ•’ŒŽȱŒŸ“Ž˜ŸŠȱ’ȱ•’œ˜ŸŠȱ–’›’œ—Žȱ•“ž‹’ŒŽǰȱ˜œŠŸ’ŽȱśȬŗŖȱ–’Ȭ —žŠȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ǰȱ™›˜Œ’“Ž’ŽȱŽȱ™˜™’“Žȱ˜™•˜ȱ’ȱ—Šȱž•“Š“ŽǯȱŠȱŠ—ȱœŽȱ ™’“žȱŸ’“ŽȱñŠ•’ŒŽǰȱŠȱ’œ˜˜‹—˜ȱœŽȱžŸŠ›”˜–ȱ’œ™Ž›žȱŠ”—Žǰȱ˜œ’™’ȱ’ȱ›žŽȱ ”˜ċ—Žȱ‹˜•Žœ’ǯȱŠ“”Šȱ”˜“Šȱ˜“’ȱ’“ŽŽǰȱŠȱ˜—˜ȱ’–ŠȱŒ›ŸŽ—’•˜ȱ—Šȱ•’Œžǰȱ›ŽȬ ‹ŠȱœŸŠ”’ȱŠ—ȱ—Š–Š£Š’ȱŒ›ŸŽ—’•˜ȱ—Šȱ“ŽŽ˜Ÿ˜“ȱ”˜ċ’ȱ’–ȱ²Š“Ž–ȱ’ȱœŠ–Šȱ 33


Kožne bolesti, alergije i kosa

™˜™’’ȱŗȬŘȱñŠ•’ŒŽȱ²Š“Šȱ—ŠȱŠ—ǯȱŽȱ‹žŽȱ•’ȱ˜ȱ²’—’•ŠǰȱŒ›ŸŽ—’•˜ȱ‹’ȱ–˜•˜ȱ ™›’“Ž°’ȱžȱŸ›•˜ȱ—Žž˜Š—ȱ—Žž›˜Ž›–Š’’œǷ +Š“ȱ˜ȱ’Ÿ•“Žȱ–Š°ž‘’ŒŽȱǻ’˜•Šȱ›’Œ˜•˜›Ǽǯȱ›Ž•’“ŽȱŸ’“Žȱ–Š•Žȱċ•’ŒŽȱ’Ÿ•“Žȱ –Š°ž‘’ŒŽȱñŠ•’Œ˜–ȱŸ›Ž•ŽȱŸ˜Žǰȱ˜œŠŸ’ŽȱŗŖȱ–’—žŠȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ǰȱ™›˜Ȭ Œ’“Ž’ŽȱŽȱ™˜™’“Žȱ˜™•˜ȱ’ȱ—Šȱž•“Š“Žǯȱ›’™žȱ—ŠȱŠ—ȱ™’“ŽȱœŽȱ™˜ȱ“Ž—Šȱ ñŠ•’ŒŠȱ²Š“ŠǯȱŠ”˜¶Ž›ǰȱ²Š“Ž–ȱœŽȱ–Šœ’›Š“žȱŠ”—Žȱ’•’ȱœŽȱ—Šȱ—“’‘ȱœŠŸ•“ŠȱŠȬ £Šȱ—Š˜™•“Ž—Šȱ²Š“Ž–ǯȱ+Š“ȱ˜ȱ’Ÿ•“Žȱ–Š°ž‘’ŒŽȱ²’œ’ȱ”›Ÿȱ’ȱ˜œ˜‹’˜ȱ“Žȱ“ŽȬ •˜Ÿ˜›Š—ȱ”˜ȱ‹ž‹ž•“’ŒŠǰȱ˜œ’™Šȱ’ȱ”˜ċ—’‘ȱ‹˜•Žœ’ǯ +Š“ȱ˜ȱ”˜›’“Ž—Šȱñž–œ”Žȱ²Žñ•“ž˜Ÿ’—Žȱǻ’™œŠŒ’ȱž••˜—’ȱ›Š’¡ǼǯȱŠŸ’Žȱ ²Ž’›’ȱŸŽ•’”Žȱċ•’ŒŽȱœž‘˜Šȱ”˜›’“Ž—Šȱñž–œ”Žȱ²Žñ•“ž˜Ÿ’—Žȱžȱ•’›žȱ‘•ŠȬ —ŽȱŸ˜Žǰȱ™žœ’ŽȱŠȱŸ›’ȱŗŖȱ–’—žŠȱ—Šȱ•ŠŠ—˜“ȱŸŠ›’ǰȱ™›˜Œ’“Ž’Žȱ’ȱž•’“Ȭ ŽȱžȱŽ›–˜œǯȱ“ž›˜ȱ—ŠŠñŽȱ’ȱ—ŠŸŽ²Ž›ȱ™˜•ŠȱœŠŠȱ™›’“Žȱœ™ŠŸŠ—“Šȱ™˜™’“Ȭ Žȱ™˜ȱŖǰŘśȱ•’›Žȱ²Š“Šǯȱȱ˜œŠ”˜–ȱ˜ȱ™˜•Šȱ•’›ŽȱŸ›•˜ȱ˜™•˜Šȱ²Š“Šȱ›Ž‹Šȱ ž“ž›˜ȱ˜‹›˜ȱ’ȱŽ–Ž•“’˜ȱ˜™›Š’ȱŠ”—Žȱ—Šȱ•’Œžȱ’ȱ›ž“Žȱ“ŽȱœŽȱ—Š•Š£Žǯȱ Š”˜—ȱ™˜•ŠȱœŠŠȱ•’ŒŽȱœŽȱ’œ™Ž›Žȱ˜™•˜–ȱŸ˜˜–ǰȱ™˜œžñ’ȱ’ȱ—Š–ŠċŽȱ’œȬ Œ“Ž’—˜–ȱ‹›¶Š—”Žȱǻ›—’ŒŠȱ–˜—Š—ŠǼǯȱ’–ŽȱœŽȱ“Ž•˜Ÿ˜›—˜ȱž”•Š—“Š“žȱ Š”—ŽǰȱŠȱ’ȱ—Ž”Žȱ›žŽȱ”˜ċ—Žȱ‹˜•Žœ’ǯ Glinaǯȱ ž™’Žȱžȱ•“Ž”Š›—’ȱ•’—žȱžȱ™›Š‘žǰȱ™˜•Šȱċ•’ŒŽȱ•’—ŽȱœŠŸ’Žȱžȱ²ŠȬ ñžȱ‘•Š—ŽȱŸ˜Žǰȱ˜œŠŸ’ŽȱŗŘȱœŠ’ǰȱ™›˜–’“ŽñŠ“Žȱ˜‹›˜ȱ’ȱ™˜™’“Žȱž“ž›˜ȱ —ŠŠñŽǰȱŗśȱ–’—žŠȱ™›’“Žȱ˜›ž²”Šǯȱ”˜ȱ“Žȱ™˜›Ž‹—˜ǰȱ–˜ċŽŽȱ˜ȱž²’—’Ȭ ’ȱ’ȱ—ŠŸŽ²Ž›ǯȱ—Šȱ“ŽȱŸ›•˜ȱ•“Ž”˜Ÿ’Šȱ’ȱ²’œ’ȱ˜›Š—’£Š–ǯ ›Š—“Žȱ˜™Š›”˜–ȱ˜ȱ£›ŠŸ²’ŒŽȱǻ–’•˜•ŽŠǰȱŠ—’Œž•ŠȱŽž›˜™ŠŽŠǼǯȱŸŠ”˜ȱ “ž›˜ȱ˜™Ž›’Žȱ‹ž‹ž•“’ŒŽȱ˜™Š›”˜–ȱ˜ȱ£›ŠŸ²’ŒŽǯȱȱñŠ•’ŒžȱŸ›Ž•ŽȱŸ˜Žȱ œŠŸ’ŽȱŸŽ•’”žȱċ•’Œžȱ‹’•“”Žǰȱ˜œŠŸ’Žȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ȱŗŖȱ–’—žŠȱ’ȱ™›˜Œ’“ŽȬ ’ŽǯȱŠ”˜—ȱž•“Žȱ™›’–“Ž—Žȱ˜ŸŽȱ”ž›ŽȱŠ”—Žȱ°Žȱ—ŽœŠ’ǯȱ œ˜˜‹—˜ȱ›ŽȬ ‹Šȱ™’’ȱ“ŽŠ—ȱ˜ȱ™›Ž‘˜—˜ȱ—ŠŸŽŽ—’‘ȱ²Š“ŽŸŠȱ’•’ȱ—Š’£–“Ž—’²—˜ȱ—ŠȬ ŸŽŽ—Žȱ²Š“ŽŸŽǯ ‹•˜£’ȱ˜ȱ™’›’”Žȱ’ȱ’Ÿ•“Žȱ–Š°ž‘’ŒŽǯȱ£–’Žȱ“Ž—Š”Žȱ’“Ž•˜ŸŽȱ”˜Ȭ ›’“Ž—Šȱ ™’›’”Žȱ ǻ•¢–’ȱ ›Ž™Ž—’œȱ ›‘’£˜–ŠǼȱ ’ȱ ’Ÿ•“Žȱ –Š°ž‘’ŒŽȱ ǻ’˜•Šȱ ›’Œ˜•˜›Ǽȱ™ŠȱžȱñŠ•’ŒžȱŸ˜ŽȱœŠŸ’ŽȱŸ’“ŽȱŸŽ•’”Žȱċ•’ŒŽȱ–“ŽñŠŸ’—Žǰȱ™›˜”ž‘Š“Ȭ Žȱ™Žȱ–’—žŠȱ—Šȱ•ŠŠ—˜“ȱŸŠ›’ȱ’ȱ™›˜Œ’“Ž’ŽǯȱŠ—Ž—žȱ”›™žȱ˜‹›˜ȱ—ŠȬ ˜™’ŽȱžŸŠ›”˜–ȱ’ȱœŠŸ’Žȱ—Šȱ‹ž‹ž•“’ŒŽǯȱ˜ȱ²’—’Žȱ—Ž”˜•’”˜ȱŠ—ŠǰȱœŸŽȱ ˜”ȱŠ”—Žȱ—Žȱ—ŽœŠ—žǯȱŸŠ›Š”ȱ™›’™›ŠŸ’ŽȱœŸŠ”’ȱŠ—ȱœŸ“Žċȱ’ȱ˜™Š˜ȱ£Šȱ —˜ŸŽȱ˜‹•˜Žǯ 34


BUBULJICE (akne)

‹•˜£’ȱ˜ȱ‹›¶Š—”Žȱ’ȱ’Ÿ•“Žȱ–Š°ž‘’ŒŽǯȱ˜–’“ŽñŠ“Žȱ“Ž—Š”Žȱ’“Ž•˜ŸŽȱ ‹›¶Š—”Žȱǻ›—’ŒŠȱ–˜—Š—ŠǼȱ’ȱ’Ÿ•“Žȱ–Š°ž‘’ŒŽȱǻ’˜•Šȱ›’Œ˜•˜›Ǽȱ™ŠȱžȱñŠ•’Ȭ ŒžȱŸ›Ž•ŽȱŸ˜ŽȱœŠŸ’ŽȱŸ’“ŽȱŸŽ•’”Žȱċ•’ŒŽȱ–“ŽñŠŸ’—Žǰȱ˜œŠŸ’ŽȱŗŖȱ–’—žȬ Šȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ȱ’ȱ™›˜Œ’“Ž’ŽǯȱŠ–˜²Ž—žȱ•Š—Ž—žȱ”›™žȱœŠŸ•“Š“Žȱ”Š˜ȱ ˜‹•˜ȱ—Šȱ‹ž‹ž•“’ŒŽǯȱ˜ȱ™˜—ŠŸ•“Š“Žȱ—Ž”˜•’”˜ȱŠ—Šǯ ‹•˜£’ȱ ˜ȱ ”›ŠœŠŸŒŠǯȱ ›ŠœŠŸŠŒȱ ǻžŒž–’œȱ œŠ’ŸžœǼȱ Ÿ›•˜ȱ “Žȱ ”˜›’œŠ—ȱ £Šȱ“Ž•˜ǰȱŠ•’ȱ’ȱ”Š˜ȱ˜‹•˜ȱ£Šȱ˜‹˜•“Ž•žȱ’ȱž™Š•“Ž—žȱ”˜ċžǯȱ œŒ’“Ž’ȱœŽȱœ˜”ȱ˜ȱ œŸ“ŽċŽŠȱ”›ŠœŠŸŒŠǰȱ˜ŠȱœŸ“ŽċŽȱ’œŒ’“Ž¶Ž—’ȱœ˜”ȱ˜ȱ•’–ž—Šǰȱ—Š”ŸŠœ’ȱ ˜‹›˜ȱŠ£Šȱ’ȱœŠŸ’ȱœŽȱ”Š˜ȱ˜‹•˜ȱ—Šȱ‹ž‹ž•“’ŒŽǯ Š’²—Šȱ–•’“Ž²ȱǻ Ž•·Žȱ˜¢Š•ŽǼǯȱ˜ċŽŽȱ“Žȱ˜‹’’ȱžȱ•“Ž”Š›—’ǰȱ—˜ǰȱ—ŠċŠȬ •˜œǰȱ—’“ŽȱžŸ’“Ž”ȱœ’ž›—Šȱ—“Ž£’—Šȱ”Š”Ÿ˜°ŠǯȱŠ›ċŠŸŠȱ–—˜˜ȱŸ’Š–’Ȭ —ŠǰȱŠ–’—˜”’œŽ•’—Šǰȱ‹“Ž•Š—²ŽŸ’—Šǰȱ–’—Ž›Š•—’‘ȱœ˜•’ǰȱ‹’•“—’‘ȱ‘˜›–˜—Šǰȱ •“Ž”˜Ÿ’ŽȱŸŠ›’ȱ”˜“Žȱž—’ñŠŸŠ“žȱž£›˜²—’”Žȱ‹˜•Žœ’ǰȱ™Š—˜Ž—œ”Žȱ”’œŽȬ •’—ŽȱǻŠ”’Ÿ—˜ŠȱœŠœ˜“”Šȱ’£ȱœ”ž™’—ŽȱȬŸ’Š–’—ŠǼǰȱ”˜“Žȱœžȱ—žċ—Žȱ£Šȱ œŸŠ›Š—“Žȱ”˜ċ—˜Šȱ”’ŸŠǯȱ Ž—Š”˜ȱŠ”˜ȱœŠ›ċŠŸŠȱ•“Ž”˜Ÿ’žȱŸŠ›ȱ‹’˜Ȭ ’—ǰȱŠȱ˜ȱ“Žȱ—Š“ŸŠċ—’“’ȱŸ’Š–’—ȱ£Šȱ›Šœȱ’ȱ£›ŠŸ•“Žȱ”˜ċŽǯȱ£’–ŠȱœŽȱ”Š”˜ȱ ™’ñŽȱ—Šȱž™ž’ǯȱ—Šȱœ™›“Ž²ŠŸŠȱ—ŠœŠ—Š”ȱ˜ċ’•“Š”Šȱ˜ȱ‹ž‹ž•“’ŒŠȱ’ȱ˜œ’™Šǰȱ ™˜“Š²ŠŸŠȱŒ’›”ž•ŠŒ’“žȱ”˜ċŽǰȱ™˜–•Š¶ž“Žȱ”˜ċžǰȱœ™›“Ž²ŠŸŠȱ—“Ž£’—žȱž™ŠȬ •žǰȱ—ŠœŠ—Š”ȱ‹ž‹ž•“’ŒŠǰȱ˜œ’™Šȱ’ȱ›ž’‘ȱ”˜ċ—’‘ȱ‹˜•Žœ’ǯ PrehranaǯȱŸŠ”Š”˜ȱ›Ž‹Šȱ’£‹“ŽŠŸŠ’ȱ™›Ž‘›Š—žȱœȱ–—˜˜ȱž•“’”˜‘’Ȭ ›ŠŠȱ’ȱ£Šœ’°Ž—’‘ȱ–Šœ—˜°Šǰȱž”•“ž²ž“ž°’ȱ’ȱ™ž—˜–Šœ—Žȱ–•’“Ž²—Žȱ™›˜’Ȭ £Ÿ˜ŽDZȱ—Žȱ“Žœ’ȱœŸ’—“Ž’—žǰȱ”˜‹Šœ’ŒŽǰȱ²˜”˜•ŠžDzȱ—Žȱ™’’ȱŠ•”˜‘˜•ǯȱŠ”˜Ȭ ¶Ž›ȱœŽȱ–˜›Šȱ’£‹“ŽŠŸŠ’ȱ‹’“Ž•’ȱ›Šę—’›Š—’ȱñŽ°Ž›ȱ”˜“’ȱžȱ’“Ž•žȱœ–Š—“ž“Žȱ ”˜•’²’—žȱŸ’Š–’—Šȱǯȱ ›Š—’ŽȱœŽȱñ˜ȱ“Žȱ–˜ž°ŽȱŸ’ñŽȱœ’›˜Ÿ˜–ȱ’ȱŸŽŽȬ Š›’“Š—œ”˜–ȱ‘›Š—˜–ǯȱŠ•“Šȱ“Žœ’ȱ—Š–’›—’ŒŽȱ”˜“Žȱ’–Š“žȱ˜œŠȱŸ’Š–’Ȭ —ŠȱǰȱŜǰȱȱ’ȱǰȱŒ’—”ŠǰȱœŽ•Ž—Šȱ’ȱŽœŽ—Œ’“Š•—’‘ȱ–Šœ—’‘ȱ”’œŽ•’—Šǯȱœ˜‹’Ȭ ˜ȱ›Ž‹Šȱ“Žœ’ȱ–—˜˜ȱŸ˜°Šȱ’ȱ™˜Ÿ›°Šǰȱ™˜—Š“™›’“Žȱ£Ž•Ž—˜ȱ•’œ—Š˜ȱ™˜Ÿ›°Žȱ ”˜“Žȱ’–Šȱ˜œŠȱŸ’Š–’—Šȱǯȱ›Ž™˜›ž²ž“Ž–ȱ“Š‹ž”žǰȱ›˜ċ¶Žǰȱ›Š“²’Œžǰȱ ›Ž™žǰȱ•’–ž—ǰȱ”ž™žœǰȱ–›”Ÿžǰȱ”›ŠœŠŸŠŒǰȱ™’Ÿœ”’ȱ”ŸŠœŠŒȱ’ȱ£˜‹ǯȱœ˜ȱœŽȱ –˜›ŠȱœŸŠ”’ȱŠ—ȱ™˜™’’ȱ™˜ȱ²ŠñžȱœŸ“ŽċŽŠȱœ˜”Šȱ˜ȱ–›”ŸŽȱ’ȱŒ’”•ŽȱŽȱœ’Ȭ —˜ȱ—Šœ“ŽŒ”Š’ȱ™˜ȱ›’ȱ²Žñ—“Šȱ²Žñ—“Š”Šǰȱ™˜–’“ŽñŠ’ȱœȱ–Š•˜–Šœ—’–ȱ”’œŽȬ •’–ȱ–•’“Ž”˜–ȱ’•’ȱ“˜ž›˜–ȱ’ȱ™˜“Žœ’ǯȱ›Ž™˜›ž”Šȱ“Žȱ“Žœ’ȱñ˜ȱ–Š—“Žȱċ’Ȭ Ÿ˜’—“œ”’‘ǰȱŠȱñ˜ȱŸ’ñŽȱ‹’•“—’‘ȱ‹“Ž•Š—²ŽŸ’—Šǯȱ˜ȱ–˜ž°—˜œ’ȱ“Ž’Žȱ‘›ŠȬ —žȱ˜‹’ŸŽ—žȱŽ”˜•˜ñ”’–ȱž£˜“Ž–ǯȱŽ–˜“Žȱ“Žœ’ȱœŸŠ”’ȱŠ—ȱ’œžȱ‘›ŠȬ —žȱ—Ž˜ȱ›Š£•’²’žǯȱ ˜ȱŠ”ž—Žȱž™Š•Žȱ˜‹›˜ȱ“Žȱ—Ž”˜•’”˜ȱŠ—Šȱ“Žœ’ȱ 35


Kožne bolesti, alergije i kosa

’œ”•“ž²’Ÿ˜ȱŸ˜°Žǯȱ›•˜ȱ“Žȱ”˜›’œ—˜ȱ—Š“–Š—“ŽȱŸŠ™žȱ“Ž—˜ȱ™˜“Žœ’ȱ™˜ȱ ŘŖŖȬřŖŖȱ›Š–Šȱœ”žñŽȱǻ™•ŠŸŽȱ›’‹ŽǼȱ”˜“Šȱ’–Šȱ˜œŠȱ–Šœ—’‘ȱ”’œŽ•’—Šȱ ˜–ŽŠȱ›’ǯȱ›Ž‹Šȱ’£‹“ŽŠŸŠ’ȱ™›Ž›Š¶Ž—žǰȱ˜˜Ÿžȱ‘›Š—žǰȱñ˜ȱ–Š—“Žȱœ˜Ȭ •’’ȱ‘›Š—žȱ’ȱ’£‹“ŽŠŸŠ’ȱ”’œŽ•Šȱ“Ž•Šȱ’ȱ™’°Šǯȱžċ—˜ȱ“Žȱœ–Š—“’’ȱŸ’ñŠ”ȱ”’Ȭ •˜›Š–Šȱ’ȱœŸŠ”˜—ŽŸ—˜ȱœŽȱ˜œŠȱ”›ŽŠ’ǯ

36


POTKOŽNE UPALE (čir, furunkul i k arbunkul)

POTKOŽNE UPALE (čir, furunkul i karbunkul) PITANJE ˜Ÿ›Ž–Ž—˜ȱ –’ȱ œŽȱ ™˜“ŠŸ•“ž“žȱ ž™Š•Žȱ ’œ™˜ȱ ”˜ċŽǰȱ ”Š”Šȱ’ȱŸŽ•’”’ȱ™˜”˜ċ—’ȱ²’›ǯȱ’“Ž²—’”ȱ–’ȱœŠ•—˜ȱŠ“Žȱ—Ž”Žȱ”›Ž–Žȱ˜ȱ”˜“’‘ȱ˜—Žȱ—ŽœŠ—žǰȱŠ•’ȱœŽȱ™˜—˜Ÿ—˜ȱ™˜“ŠŸ•“ž“žǯȱ Š”ŸŠȱ“Žȱ˜ȱ‹˜•Žœȱ’ȱ™˜œ˜“Žȱ•’ȱ•“Ž”˜Ÿ’Žȱ‹’•“”Žȱ”˜“’–Šȱ‹’‘ȱ–˜•Šȱž”•˜—’’ȱŽȱž™Š•Žǵ ODGOVOR ȱ˜ñŽ°Ž—˜Šǰȱž™Š•“Ž—˜Šȱ”’ŸŠȱ—ŠœŠ“žȱ–Š—“Žȱ’•’ȱŸŽ°Žȱ’£‹˜²’—Žȱǻ²’›ŽŸ’Ǽȱ’œ™˜ȱ”˜ċŽǯȱ˜œ˜“Žȱ›Š£—Žȱ—˜“—Žȱ™˜”˜ċ—Žȱ’—Ž”Œ’“Žȱ”˜ċŽǰȱŠȱ˜Ÿ“Žȱ—ŠŸ˜’–ȱ›’ȱ—Š“²Žñ°Žǯ

˜•’”ž•’’œȱ “Žȱ —Š“‹•ŠċŠȱ ž™Š•Šȱ ˜•’”ž•Šȱ ǻ–“Žñ’—’ŒŽǼȱ •Š”Žȱ ž£›˜”˜ŸŠ—Šȱ ‹Š”Ž›’“˜–ǰȱŠȱ™˜“ŠŸ•“ž“ŽȱœŽȱ—Šȱ™˜›ž²“’–Šȱ‹˜Š’–Šȱ•Š”Š–Šȱžȱ˜‹•’Ȭ ”žȱ—˜“—’‘ȱ™›’ñ’°Šǯȱž›ž—”ž•ȱǻ²’›ȱ™˜”˜ċ—“Š”ǼȱœŠ—“Žȱ“Žȱ”ŠȱœŽȱž™Š•Šȱ ™›˜ñ’›’ȱ’ȱ—Šȱ˜”˜•—˜ȱ”’Ÿ˜ȱ’ȱœŸ˜›’ȱœŽȱ—˜“—’ȱ²Ž™ȱ™žŽ–ȱ”˜“ŽȱœŽȱ—˜“ȱ ’œ™›Š£—’ȱ—Šȱ™˜Ÿ›ñ’—žǯȱ˜œŽ‹—Šȱ˜™Šœ—˜œȱœžȱž›ž—”ž•’ȱ—Šȱ”˜ċ’ȱ•’ŒŠȱ “Ž›ȱ™˜œ˜“’ȱ˜™Šœ—˜œȱŠȱœŽȱ—˜“—’ȱ™›˜ŒŽœȱ™›˜ñ’›’ȱ—Šȱ–˜ċŠ—Žȱ˜Ÿ˜“—’Ȭ ŒŽǯȱ ȱ—Šȱ”›Š“žǰȱ”Š›‹ž—”ž•ȱǻžȱ—Š›˜žȱ£ŸŠ—ȱ˜œ’—“Š”Ǽȱ“Žœȱ—Š”ž™’—ŠȱŸ’ñŽȱ ž›ž—”ž•Šȱ—Šȱ˜›Ž¶Ž—˜–ȱ–“Žœžǯȱ˜ċŽȱ‹’’ȱ™›Š°Ž—˜ȱ’ȱ™˜›Ž–Ž°Š“Ž–ȱ ˜™°ŽȱœŠ—“ŠǰȱŽ–™Ž›Šž›˜–ǰȱ›‘ŠŸ’Œ˜–ȱ’ȱ›Žœ”ŠŸ’Œ˜–ǯȱȱŘŖŖŞǯȱžȱ ‘›ŸŠœ”’–ȱ“Žȱ‹˜•—’ŒŠ–Šȱ£‹˜ȱ™˜”˜ċ—’‘ȱž™Š•Šȱ‹˜›ŠŸ’•˜ȱŗǯŗŖřȱ•“ž’ȱ ǻ™›˜œ“Ž²—˜ȱ™˜ȱ˜œŠ–ȱŠ—ŠǼǯ ŸŽȱ’—Ž”Œ’“Žȱ”˜ċŽȱ–˜›Š“žȱœŽȱ•’“Ž²’’ȱ•˜”Š•—’–ȱ’•’ȱœ’œŽ–œ”’–ȱŠ—’‹’Ȭ ˜’Œ’–Šǯ

37


Kožne bolesti, alergije i kosa

›Ž™˜›ž²ž“Ž–ȱ Ÿ›•˜ȱ “Ž•˜Ÿ˜›—Žȱ ›ŽŒŽ™Žȱ ™›˜’Ÿȱ ˜ŸŠ”Ÿ’‘ȱ —˜“—’‘ȱ ž™Š•Šȱ’œ™˜ȱ”˜ċŽǯ ‹•˜£’ȱ ˜ȱ •’œ˜ŸŠȱ ™•ž°—“Š”Šȱ ǻž•–˜—Š›’ŠŽȱ ˜ĜŒ’—Š•’œȱ ˜•’ŠǼǯȱ ’œ˜ŸŽȱ ™•ž°—“Š”Šȱñ˜ȱœ’—’“Žȱ—Šœ“ŽŒ”Š“Žǰȱ™˜–’“ŽñŠ“Žȱœȱ›Šœ˜™•“Ž—˜–ȱœ–˜•˜–ȱ ˜ȱœ–›Ž”Žȱ’ȱœŠŸ’Žȱ”Š˜ȱ˜‹•˜ȱ—Šȱž™Š•“Ž—Šȱ™˜”˜ċ—Šȱ–“ŽœŠǯȱ›Ž”˜ȱ ˜Šȱ œŠŸ’Žȱ ™›˜£’›—žȱ ˜•’“žǰȱ ›ž²—’”ȱ ’ȱ ™›’²Ÿ›œ’Žȱ ̊œŽ›˜–ǯȱ Š”˜—ȱ ˜œŠ–ȱœŠ’ȱœŠŸ’Žȱ—˜Ÿ’ȱ˜‹•˜ǯȱ ŠŠȱ²’›ȱœŠ£›’ǰȱž£–’Žȱ‹˜ŒžȱœŠȱñ’›˜”’–ȱ ›•˜–ǰȱ—Š•’“Žȱžȱ—“žȱŸ›Ž•žȱŸ˜žǰȱ˜œŠŸ’ŽȱŗȬŘȱ–’—žŽȱŠȱœŽȱ‹˜ŒŠȱ˜Ȭ ‹›˜ȱž›’“Žǰȱ™›˜•’“ŽȱŸ˜žȱ’ȱ›•˜ȱœŠŸ’Žȱ—Šȱ²’›ǯȱ›’’œ—’Žȱñ’›˜”˜ȱ›•˜ȱŠȬ ”˜ȱŠȱ˜‹ž‘ŸŠ’ȱ²’›ȱ’ȱŠȱ’£ŸŠ—Šȱ—Žȱž•Š£’ȱ£›Š”ǯȱ˜™•Šȱž—ž›Šñ—“˜œȱ‹˜Ȭ ŒŽȱ’£Ÿž°’ȱ°ŽȱœŠŸȱ—˜“ȱ’œ™˜ȱ”˜ċŽǯȱ˜œ•’“Žȱ˜Šȱ—Š–Šċ’Žȱ˜ȱ–“Žœ˜ȱ’œȬ Œ“Ž’—˜–ȱ‹›¶Š—”Žȱǻ›—’ŒŠȱ–˜—Š—ŠǼǯȱ œ˜˜‹—˜ȱ–˜›ŠŽȱ™’’ȱœ•“ŽŽ°žȱ ²Š“—žȱ–“ŽñŠŸ’—žǯ +Š“—Šȱ–“ŽñŠŸ’—ŠȱǯȱȱŖǰŝśȱ•’›Žȱ‘•Š—ŽȱŸ˜ŽȱœŠŸ’Žȱ›’ȱŸ›‘˜–ȱ™žȬ —Žȱ–Š•Žȱċ•’ŒŽȱœ’—˜ȱ—Šœ“ŽŒ”Š—˜ŠȱŠ—Ž•’”’—Šȱ”˜›’“Ž—Šȱǻ—Ž•’ŒŠŽȱŠ›Œ‘Š—Ž•’ŒŠŽȱ›Š’¡Ǽǰȱ˜œŠŸ’Žȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ȱ“ŽŠ—ȱœŠǰȱ™žœ’ŽȱŠȱ™›˜”žȬ ‘Šǰȱ˜Š“Žȱ™˜ȱ–Š•žȱċ•’Œžȱ‹Š£’—’‘ȱǻŠ–‹žŒžœȱ—’›ŠǼȱ’ȱ•’™’—’‘ȱŒŸ“ŽȬ ˜ŸŠȱǻ’•’ŠŽȱ̘›ŽœǼǰȱ˜œŠŸ’Žȱŗśȱ–’—žŠȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ȱ’ȱ™›˜Œ’“Ž’Žǯȱ’“ŽȬ ”˜–ȱŠ—Šȱ™˜™’“Žȱ˜™•˜ȱ’ȱ—Šȱž•“Š“ŽǯȱŽ”˜•’”˜ȱŠ—Šȱžȱ’œ˜ȱŸ›’“Ž–Žȱ œŸŠ”’ȱŠ—ȱ™˜™’“Žȱ™˜ȱŸ’“Žȱ²ŠñŽȱœ˜”Šȱǻ›Šœ˜•ŠǼȱ˜ȱ”’œŽ•˜Šȱ”ž™žœŠȱǻ£ŽȬ •“ŠǼǯȱŠ“‹˜•“Žȱ“Žȱ•ŠŸ’Œžȱ”’œŽ•˜Šȱ”ž™žœŠȱœŠŸ’’ȱžȱœ˜”˜Ÿ—’”ȱ’ȱ˜ȱ—“Žȱ —Š™›ŠŸ’’ȱ›Šœ˜•ǯȱœ˜‹ŽȱœȱŸ’œ˜”’–ȱ•Š”˜–ȱ’ȱœ›²Š—’–ȱ™›˜‹•Ž–˜–ȱ—Žȱ œ–’“žȱ›˜ñ’’ȱœ˜•ǰȱŠȱ’–Žȱ—’ȱ›Šœ˜•ǯ +Š“ȱ˜ȱœ“Ž–Ž—Šȱœ’”ŠŸ’ŒŽȱǻ˜‹’²—’ȱ˜œ•˜‹˜ǰȱ’•¢‹’ȱ–Š›’Š—’ȱœŽ–’—ŠǼǯȱŠȬ Ÿ’ŽȱžȱñŠ•’ŒžȱŸ›Ž•ŽȱŸ˜Žȱ“Ž—žȱŸ›‘˜–ȱ™ž—žȱ–Š•žȱċ•’Œžȱœž‘˜ŠȱœžȬ ²Ž—˜Šȱœ“Ž–Ž—Šȱœ’”ŠŸ’ŒŽǰȱ˜œŠŸ’Žȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ȱŘŖȱ–’—žŠȱŽȱ™˜™’“Žȱ ˜™•˜ȱ’ȱ—Šȱž•“Š“Žǰȱ’ȱ˜ȱ™˜ȱñŠ•’Œžȱž“ž›˜ȱ—ŠŠñŽǯȱ“Ž–Žȱ“Žȱ“Ž•˜Ÿ˜›—’Ȭ “Žȱ˜ȱŒŸ“Ž˜ŸŠǰȱ“Š²Šȱ˜›Š—’£Š–ȱ’ȱ“Ž•ž“Žȱ™›˜’Ÿȱ–—˜’‘ȱ‹˜•Žœ’ǰȱ˜œ˜Ȭ ‹’˜ȱ“Ž›Ž—’‘ǯȱ˜•—Šȱ–“ŽœŠȱ—Š“™›’“Žȱ—Š–Šċ’Žȱ˜Ÿ’–ȱ²Š“Ž–ȱŽȱ™›Ž”˜ȱ ˜Šȱ™˜œ™’Žȱœ“Ž–Ž—˜Ÿȱ™›Š‘ȱ’ȱ£Š–˜Š“Žǯȱ˜—ŠŸ•“Š“Žȱ˜ȱœŸŠ”žȱŸŽ²Ž›ȱ ˜”ȱ—Žȱ˜£›ŠŸ’Žǯ ‹•˜£’ȱ˜ȱ™˜‹“Ž•Šȱǻžœœ’•Š˜ȱŠ›Š›ŠǼǯȱŘŖȱȱ•’œ˜ŸŠȱ™˜‹“Ž•Šȱœ’—˜ȱ—ŠȬ œ“ŽŒ”Š“ŽǰȱœŠŸ’ŽȱžȱŖǰŘśȱ•’›Žȱ‹’“Ž•˜ŠȱŸ’—Šǰȱ”ž‘Š“Žȱ™Žȱ–’—žŠȱ—Šȱ•ŠȬ Š—˜“ȱŸŠ›’ǰȱ˜œŠŸ’ŽȱŗŖȱ–’—žŠȱ™˜”•˜™•“Ž—˜ǰȱ—Š˜™’ŽȱŽ‹Ž•žȱŠ£žȱ’ȱ 38


POTKOŽNE UPALE (čir, furunkul i k arbunkul)

œŠŸ’Žȱ—Šȱ²’›ǰȱž›ž—”ž•ȱ’•’ȱ”Š›‹ž—”ž•ǯȱŸŠ”ŠȱŸŠȱœŠŠȱœŠŸ•“Š“Žȱ—˜Ȭ ŸŽȱ˜‹•˜ŽȱœŸŽȱ˜”ȱ²’›ȱ—ŽȱœŠ£›’ȱŠȱœŽȱ–˜ċŽȱœŠŸ’’ȱ‹˜ŒŠȱœŠȱñ’›˜”’–ȱ›Ȭ •˜–ǰȱ”Š˜ȱžȱ™›Ž‘˜—˜–ȱœ•ž²Š“žǰȱ”˜“Šȱ°Žȱ’£Ÿž°’ȱœŠŸȱ—˜“ȱ’œ™˜ȱ”˜ċŽǯȱ ˜˜–ȱœŽȱ—Š–ŠċŽȱ’—”ž›˜–ȱ‹›¶Š—”Žȱǻ›—’ŒŠȱ–˜—Š—ŠǼǯȱ œ˜˜‹—˜ȱ ™’“Žȱ™›’“Žȱ—ŠŸŽŽ—žȱ²Š“—žȱ–“ŽñŠŸ’—žǯ Prehranaǯȱ›Ž‹Šȱ“Žœ’ȱ•ŠŠ—žȱ‘›Š—žȱœȱ–—˜˜ȱœŸ“ŽċŽȱŸ˜°Šȱ’ȱ™˜Ÿ›°Šȱ ȮȱœŸ“ŽċŽȱ”˜™›’ŸŽȱ–˜ċŽŽȱ™›’›Ž’’ȱ”Š˜ȱ™›’•˜ȱ“Ž•žǰȱñ™’—Šǰȱ”ž™žœǰȱ–ŠȬ œ•Š²Š”ǰȱ”›ŠœŠŸŠŒǰȱ—Š›Š—²žǰȱŠ›’²˜”žǰȱ•’–ž—ǰȱ‹ŠŽ–ǰȱ•“Žñ—“Š”ǰȱ˜›Š‘Žǰȱ “Š‹ž”žǰȱ‹ŠŽ–ǰȱ”ŸŠœŠŒǰȱ™•ŠŸžȱ›’‹žǰȱ™Š™Š“žǰȱ–Š—˜ǰȱ›˜ċ¶Žǯȱ ›Š—’ȱ ›Ž‹ŠȱœŸŠ”Š”˜ȱ˜Š’ȱœž—Œ˜”›Ž˜Ÿ˜ȱž•“Žȱž“ž›˜ȱ’ȱ’“Ž”˜–ȱŠ—ŠǰȱŠȱ–ŠȬ œ•’—˜Ÿ˜ȱ—ŠŸŽ²Ž›ǯ

39


Sadržaj

Sadržaj

Ÿ˜—Žȱ—Š™˜–Ž—Žǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ś ˜“–˜Ÿ—’”ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗŗ DZȱ ȱ ȱȱ + ǰȱ   ȱ ȱ ȱ + iȱȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗŝ „ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Řř ȱǻ™›Ž˜œ“Ž•“’Ÿ˜œǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Řś  +ȱǻž›’”Š›’“ŠǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Řŝ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŗ ȱǻŠ”—ŽǼǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řř „ȱȱǻ²’›ǰȱž›ž—”ž•ȱ’ȱ”Š›‹ž—”ž•Ǽ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŝ „ ȱ ȱǻŽ”ŒŽ–Ǽȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŖ  ȱǻŠ˜™’“œ”’ȱŽ”ŒŽ–Ǽȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śř  ȱǻ™œ˜›’“Š£ŠǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŜ ȱ „ȱ  ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŖ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śř KURJE OKOȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱśś  ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŝ  ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŜŖ + ȱ ȱ ȱ ȱȱ+ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŜŘ ȱ „ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŜŚ  ȱ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŝŖ ȱ ȱǻŠ•˜™ŽŒ’“ŠǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŝŗ ȱ ȱȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŝś ȱȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŝŝ ȱ ȱǻŠ››’’œǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŝş ȱ  ȱǻ˜œŽ˜Š››’’œǰȱŠ››˜£ŠǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Şś ȱǻ’‘ǰȱž›’²—’ȱŠ››’’œǰȱ™˜Š›ŠǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Şş ȱ„ ȱǻ’ñ’“Šœǰȱ•ž–‹˜œŠ”›Š•—’ȱœ’—›˜–Ǽȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ şŜ ȱ ȱ ȱǻ›Žž–ŠǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ şş ȱ ȱ ȱȱ ȱǻ‹˜›Ž•’˜£ŠǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗŖś „ ȱǻ•ž–‹Š˜Ǽȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗŗŘ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗŗś  ȱȱǻŠ—”’•˜£Š——’ȱœ™˜—’•’’œǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗŗŞ + ȱ „ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗŘŘ ȱ i )ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗŘŝ 548


Sadržaj

 ȱ + ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗřŖ i+i ȱ ȱ )ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗřŘ  ȱ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŗřś ȱȱ ȱ ȱ„ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ i ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ  ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱ ȱȱǻŠ—’—Šȱ™Ž”˜›’œǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ + ȱȱǻ’—Š›”Ǽȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱȱǻŠ‘’”Š›’“ŠǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ „ ȱ ȱ„ ȱǻŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ŠǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ i ȱ ȱȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱ  ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱȱ ȱ ȱ i ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ  ȱ ȱ ȱ ȱǻ”˜•Š™œǼǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ  ȱȱȱ) ȱ „ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱ ȱ ȱȱȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱ ȱi ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ

ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ȱ ȱ ȱȱ„ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ

ŗřş ŗŚŗ ŗŚŝ ŗśŖ ŗśŚ ŗŜŖ ŗŜŚ ŗŜŜ ŗŝŘ ŗŝŚ ŗŝŞ ŗŞŖ ŗŞř ŗŞś ŗŞŝ ŗŞş ŗşŗ ŗşř ŗşŜ ŗşŞ

 ȱ ȱ„ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŖŗ ȱ„ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŖř ȱ ȱ„ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŖś ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŖŝ )ȱ ȱǻ‘Ž™Š˜–ŽŠ•’“ŠǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŖş ȱȱ ȱǻ‘Ž™Š’’œȱŠŒžŠǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŗŘ +ȱȱ ȱǻ‘Ž™Š’’œȱŒ‘›˜—’ŒŠǼǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŗŜ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŘŗ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŘŚ „+ ȱ ȱ ȱȱ„+ ȱ  ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŘŞ „ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Řřś ȱ i+ȱǻ™Š—”›ŽŠ’’œǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘřŞ i)ȱȱǻ’Š‹ŽŽœȱ–Ž••’žœǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŚŖ ȱ„+ȱ ȱǻŠœ›’’œǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŚś  ȱ + ȱ„+ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŚŞ ȱ + ȱ„+ ȱ ȱ ǻ‘’™˜ŠŒ’’ŽǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘśŖ ȱ ȱ ȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Řśř ȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘśŞ  ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŜŖ 549


Sadržaj

i ȱ„ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŜř i ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŜś ȱȱ„ȱ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŜŝ ȱ„ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŝŖ + i) ȱ ȱ ȱ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŝŚ  ȱǻ—ŠŠ–ǰȱ—Šž˜œǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Řŝş + ȱ ȱ„ȱi ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŞŚ i ȱǻ‘Ž–˜›˜’’Ǽȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘŞŜ ȱȱǻ›Ž’˜—Š•—’ȱŽ—Ž›’’œǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Řşŗ ȱ ȱ ȱǻ”›˜—’²—’ȱž•ŒŽ›˜£—’ȱ”˜•’’œǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘşŜ RAK CRIJEVAȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŘşŞ ȱ ) ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŖŝ „ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŖş ȱ ȱǻ—Ž›’’œǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŗř +ȱ„ȱ  ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŗŝ ȱ ) ȱ ȱǻŒ’œ’’œǼǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŘř „ ȱ )ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŘŝ ȱǰȱ ǰȱ ǰȱ ȱ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řřŗ ȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řřř  +ȱȱȱ ȱǻ–•’“Ž²ŠŒǰȱ”Š—’˜£ŠǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řřŜ ȱ ȱ ȱ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řřŞ ȱǻž™Š•Šȱ”›Š“—’”ŠǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŚŖ

ȱȱ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŚř i )ȱȱ+ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŚś ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řśŗ  ȱȱ ȱǻ’——’žœǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řśŚ ȱ ȱǻœ’—žœ’’œǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řśŝ ȱǻ‘ž—“ŠŸ’ŒŠǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řśş ȱ ȱȱǻŽ™’œŠ”œŠǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŜŘ ȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŜś  ȱȱǻ”Š›’“ŽœǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŜŝ + ȱ ȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŝŘ ȱ i ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŝś ȱ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŝŝ ȱǻ•Š›’—’’œǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŞŖ KAŠALJ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŞř ȱi ȱǻŠ”ž—’ȱ’ȱ”›˜—’²—’ȱ‹›˜—‘’’œǼǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řŞŞ ȱǻŠœ–ŠǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řşŘ ȱ)ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ řşŝ ˜•Žœ’ȱċ’Ÿ²Š—˜ŠȱœžœŠŸŠǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŖř ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŖś  ȱǻŠ›”’—œ˜—˜ŸŠȱ‹˜•ŽœǼǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŗŖ 550


Sadržaj

i ȱ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śŗŝ ȱi  ȱȱȱ ǵȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śŗş „ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŘś ȱ ȱǻǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŘŝ ȱ + ȱǻ’œ–Ž—˜›Ž“ŠǼȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śřŗ  ȱ ȱ ȱ + ȱǻ–Ž—˜›Š’“ŠǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚřŚ  +ȱȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚřŜ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚřŞ ȱȱ ȱȮȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śřş ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŚŗ + ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŚş + ȱȱ ȱ + ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śśŗ  ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śśř ȱȱ ȱǻ•’œŽǰȱŽ—Ž›˜‹’“Š£ŠǼǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚśŜ ȱǻ Ǽȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚśŞ  ȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŜŘ ȱǻ–˜›‹’•’Ǽ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŜŚ  ȱǻ›ž‹Ž˜•ŠǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŜŜ i ȱǻ–ž–™œǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŜŞ  ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŝŖ iȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śŝř ) ȱ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śŝś ȱȱ ȱ ȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śŝŝ „ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śŝş „ +ȱȱǻ—Ž›Ÿ˜£ŠǼ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚŞŖ iȱǻŽ™›Žœ’“ŠǼȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱǯȱŚŞř ȱ ȱ  ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚşŖ GLAVOBOLJAȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ŚşŘ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ Śşŝ  ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŖŗ + ȱ ȱ) ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŖř ȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŖś ȱǻŸ›ž°’ŒŠǼȱǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŖŝ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŗŗ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŗŚ ˜˜Ÿ˜›DZȱ ȱ ȱ ȱ ǵȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŗŝ ȱ ȱȱȱ ǵȱȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŘŗ ȱ ǰȱ) ǰȱ  ȱ  ȱ ȱ ȱ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ śŘŜ

551


 › Ÿ ˜

‹ › 

Š”•Š—’”DZ ȱǯ˜ǯ˜ǯ ’—“œ”ŠȱŘǰȱŘŗŖŖŖȱ™•’ Ž•ǯDZȱŖŘŗȦřŚŖȬŘŜŖǰȱŠ¡DZȱŖŘŗȦřŚŖȬŘŝŖ Ȭ–Š’•DZȱ—Š”•ŠŠȓŸŽ›‹ž–ǯ‘›   ǯŸŽ›‹ž–ǯ‘› ’œŠ”DZ Ž—˜—Šȱǯ˜ǯ˜ǯ ’œ”Š—˜ȱžȱœŸ’‹—“žȱŘŖŗşǯ

œ ™ ŗ ˜ ‘

’ ”


     Više od 1100 prirodnih i provjerenih recepata koji mogu pomoći kod 136 bolesti i stanja

“Ž”Š›žñŽǰȱ›ž”˜™’œ’ȱ’ȱ”—“’Žȱ›ŽŒŽ™ŠŠȱ’ȱœŠŸ“ŽŠȱ™ž²”Žȱ–Ž’Œ’—Žȱœȱ˜™’œ˜–ȱ—“’‘˜ŸŠȱ™›’™›Ž–Š—“Šȱ’ȱž™žŠ–Šȱ˜ȱ•’“Ž²Ž—“žȱ ›Š£•’²’’‘ȱ‹˜•Žœ’ȱ’ȱœŠ—“Šȱ™˜œ˜“Žȱ—Šȱ‘›ŸŠœ”˜–žȱ“Ž£’”žȱŸŽ°ȱ Ÿ’ñŽȱ˜ȱœŽŠ–œ˜ȱ˜’—ŠǰȱŠȱ—Š“œžŸ›Ž–Ž—’“Šȱ’ȱ—Š“™˜™ž—’“Šȱ ˜ȱ—“’‘ȱ“Žȱž™›ŠŸ˜ȱ“Ž”Š›žñŠȱ›Šȱ ž›ŽȱŠ›²’—”˜Ÿ’°Šǯ ŸŠ“ȱ™˜£—Š’ȱ›Š—“ŽŸŠŒȱŸŽ°ȱœŽȱŸ’ñŽȱ˜ȱœŽŠ–ŽœŽȱ˜’—Šȱ ‹ŠŸ’ȱ•“Ž”˜Ÿ’’–ȱ‹’•“Ž–ȱ’ȱ™›’™›ŠŸŒ’–Šǰȱ™›˜ž²ŠŸŠȱœŠ›Žȱ•“Ž”Š›žñŽȱ’ȱ›ŽŒŽ™ŽȱŽȱ’‘ȱœŠ–ȱ˜›Š¶ž“Žȱ™˜–Šċž°’ȱ–—˜’–ȱ•“ž’–Šȱ Šȱ˜£›ŠŸŽȱ’•’ȱŠȱ’–ȱ‹žŽȱ‹˜•“Žǯ œ”žœŸŠȱ’ȱ›ŽŒŽ™Žȱœȱ•“Ž”˜Ÿ’’–ȱ™›’›˜—’–ȱ™›’™›ŠŸŒ’–Šȱ œŠċŽ˜ȱ“ŽȱžȱœŸ˜“˜“ȱ“Ž”Š›žñ’ȱžȱ”˜“˜“ȱ“Žȱœ”ž™’˜ȱŸ’ñŽȱ˜ȱŗŗŖŖȱ ™›’›˜—’‘ȱ›ŽŒŽ™ŠŠǰȱ™›˜Ÿ“Ž›Ž—’‘ȱœ˜•“Ž—˜–ȱ™›’–“Ž—˜–ǰȱ£Šȱ ŗřŜȱ‹˜•Žœ’ȱ’ȱœŠ—“ŠǰȱŠ“ž°’ȱ™›Š”’²—Žȱ’ȱ›Š£ž–•“’ŸŽȱœŠŸ“ŽŽȱ£Šȱ ˜£›ŠŸ•“Ž—“Žȱž£ȱ™˜–˜°ȱ‹’•“—’‘ȱ™›’™›ŠŸŠ”Šȱ’ȱ™›ŠŸ’•—Žȱ™›Ž‘›Š—Žǯ Ÿ’ȱ”˜›’œ—’ȱœŠŸ“Ž’ȱŽȱ™›Ž™˜›ž²Ž—’ȱ™›’›˜—’ǰȱ“Ž—˜œŠŸ—’ȱ ’ȱ“Ž’—’ȱ™›’™›ŠŸŒ’ȱ–˜žȱ™˜–˜°’ȱ™›’ȱ•’“Ž²Ž—“žȱ–—˜’‘ȱ‹˜•Žœ’ȱ ”Š˜ȱ’ȱ™›’ȱ˜²žŸŠ—“žȱ’ȱž—Š™›“Ž¶’ŸŠ—“žȱ£›ŠŸ•“Šǯ

ISBN 978-953-235-645-8

VERBUM 198 kn

www.verbum.hr

Profile for VERBUM d.o.o.

Ljekaruša fra Jure Marčinkovića  

Najpoznatija i najpotpunija hrvatska ljekaruša s više od 1100 prirodnih i provjerenih recepata koji mogu pomoći kod 136 bolesti i stanja.

Ljekaruša fra Jure Marčinkovića  

Najpoznatija i najpotpunija hrvatska ljekaruša s više od 1100 prirodnih i provjerenih recepata koji mogu pomoći kod 136 bolesti i stanja.

Profile for verbum.hr
Advertisement